Akmeņi.

4. Krustakmens. Bērziņu Eduards Ķieģeļos. «Balss» 1891.g. nr. 43. LP, VII, II, 70, 1.

Ķieģeļu pagastā Siliņu mājās ceļa malā atrodas maz ievērojamas bedres malā nosirmojis - ar vairāk krustiem un zirgu pakaviem apzīmēts - akmens, tā sauktais Krusta akmens. Senākos laikos te dzīvojusi tāli, jo tāli pazīstama skaistule. Divi kaimiņu jaunekļi to ielūkojuši un katrs gribējis precēt. Tad jaunekļi nolīguši zirgā par diezgan plato Vilka bedri pāri lekt: kuŗš vesels pārjāšot, tam pieder skaistule. Mēģinājuši, bet abi iekrituši bedrē un nositušies. Turpat jaunekļus aprakuši un uzcēluši par piemiņu akmeni ar vairākiem krustu un pakavu iecirtumiem.