Akmeņi.

5. Velna akmens (Koknesē). Skolnieks B. Indriksons.

Kokneses pagastā pie Pastmuižas, pie vienas mājas aiz ceļa atrodas liels akmens, pāršķelts divās daļās. Reiz velns, gribēdams atriebties koknesiešiem, ka tie bijuši ļoti ticīgi un velnu nekad nepiesaukuši, atnesis šo akmeni. Velns to nesis no Pļaviņām un gribējis Daugavu aizsērst, bet ticis tikai pret Pastmuižu, kur nodziedājušies gaiļi. Velns akmeni nosviedis un tas pārplīsis divās dalās. Tagad vēl akmeņa abās pusēs redzami nelieli ļoti sekli iedobumi, kas esot cēlušies no velna ķetnām.