Putni un citi dzīvnieki.

3. Lakstīgalas. Jānis Legzdiņš Mangaļos. LP, VII, II, 50, 17.

Vienai mātei trīs meitas: divas pašas meitas, trešā pameita. Pameita, vairāk reizu noklausījusies putniņu dziesmās, domājusi: «Kaut arī es būtu tik laimīga un varētu ar šiem putniņiem lidot un dziedāt.» Tiklīdz to izteikusi, palikusi par lakstīgalu. Nu viņa katru rītu trikšķinājusi dziesmiņas pie cietsiržu pamātes loga.