Lāči.

 

3. Kārlis Skujiņa no Tonijas Ziemeles Smiltenes pagastā.

Reiz lāčam ķepā iedūrusies skabarga. Viņč gāš pie malkas cirtēja un lūdzis, lei tas izvelkot skabargu no ķepas. Malkas cirtēš izvilcis ar. Otrā dienā lācis par pateicību malkas cirtējam atnesis tropu ar visām bitēm un medu.