Vilki.

7. J. Hollanderis Madaliņas dr. LP, VI, 29l, 66, 2.

Reiz gans ganījis ceļmalā un nemaz nemanījis, ka vilks uz aitām glūn. Bet kāds gaŗāmgājējs ganam to parādījis. Gans ar suni aizrīdījis vilku. Bet vilks uz parādītāja tā noskaities, ka tūliņ atriebies: aiznesis tam vislabāko aitu.