Vilki.

16. H. Skujiņš no 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmanē.

Vecos laikos ēduši vilka gaļu lei. Vienā mājā dzīvāš igaunis un krievs. Igaunis nositis vilku, izvārīš un saucis krievu. Bet krievs neēdis. Nu igaunis noskaities un sacīš: «Ne tu pie tādas bļodas sēdēji, ne sēdēsi.» Un igaunis vienc pats apēdis vilku.