Čūskas.

8. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Vecos laikos Aumeisteŗu mežos dzīvojusi milzu čūska, kas ienākusi pa Gauju no jūras. Kad čūska kur gājusi, tad tā norāvusi kokiem galus. Viņa bijusi tik resna kā baļķis.

Reiz čūska trīs dienas gulējusi uz lielceļa. Neviens nedrīkstējis vairs uz to pusi ne braukt, ne iet. Trešās dienas pievakarē čūsku nošāvuši. Kad tai iešāvuši galvā, tad tā aptinusies ar asti ap resnu priedi un to nolauzusi. Čūsku sacirtuši gabalos un trīs vīri to aprakuši, nostrādādami veselu dienu .