Čūskas.

19. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Reiz siena laikā vienai meitai, pļavā dienvidu guļot, mutē ielīdusi čūska. Meita pēc tam ilgi mocījusie un palikusi no sejas gluži zaļa. Bet čūsku no vēdera nekā nevarējuši ārā dabūt.Arī dakteŗu zāles nepalīdzējušas. Beidzot viena veca māmiņa, apņēmusies čūsku izdzīt. Viņa izkurinājusi pirti, salasījusi aviesenes un mazā bļodiņā ielējusi saldu pienu. Kad pirts bijusi izkurināta, māmiņa likusi meitai uzgulties u&127; lāvas un nolikusi aviesenes un piena bļodiņu pie mutes. Meita vilkusi elpu caur muti un čūska, avieseņu smaržu sajutusi, izbāzusi galvu. Meita nekustējusies. Kad čūska bijusi izlīdusi no mutes un mielojusies ap aviesenēmun saldu pienu, tad māmiņa ātri aizgrūdusi roku meitas mutei priekšā. Čūska vairs netikusi atpakaļ.