Čūskas.

21. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

Divi brāļi dzīvojuši vienā mājā un nevarējuši pa galam sa tikt. Viens brālis noķēris čūsku, to sadedzinājis un iedevis ēdienu otram brāļam. Otrs brālis sācis drīz vien nīkuļot, jo viņam vēderā izaugušas čūskas. Kad otrs brālis uzgājis, kas par lietu, tad sācis ārstēties. Bet nekādas zāles nelīdzējušas. Čūskas nevarējuši nekā ārā dabūt. Beidzot slimo izmācījuši, kā lai dara. Viņš izvārījis tabaku tējā un sadzēries. Slimam palicis nelabi un tas sācis vemt. Viņš izvēmis divas čūskas.

Arī tas neko nelīdzējis, bijis jau par vēlu. Čūskas bijušas jau iekšas izēdušas. Slimais drīz vien nomiris.