Čūskas.

 

26. H. Skujiņa no 81 g. v. Reiņa Puriņa Bilskas pag.

Gaumalā (Gaujmalā) dzīvāš vecs mežsargs un viņč, aiz kūts pakaļas liepu cerā baroš zalšus. Zalši vazāšies pa visu māju apkārt, līduši kūtī un pat istabā iekšā un mežsargs viņim neļāvis ne pirstīna piedurt. Tam mežsargam varēn padevušās govis un dau piena ar bīš.