Nr.2 Agrāk - am

Omots dūd maizi. 512 121

Omots dūd maizi. 1151 227

Kam amats, tam maize. 1597 5883

Omots est naprosa. 363 6105

Amats ēst neprasa, bet pats baro. 739 9620

Cik spēdams mācies amatu, tad neredzēsi trūkumu. 1225 3742

Cik spēdams mācies amatu, tad necietīsi trūkumu. 1594 2353

Amats ceļ meistaru. 1709 97

Amats ceļ vīru. 116 17041

Amats slavē meistaru. 834 2720

Amats slavē meistaru. 834 7075

Amats aiz pleciem nekarājas, bet brīvos brīžos noder. 926 2267

Amats aiz placu maizis nanosa. 527 33590

Katrs amats darītājam godu dara. 1738 5773

Kas amatus grib turēt, tas nav saimnieks. 1459 3189

Katram amatam savi draugi. 1756 5897

Malōt nagūda omots. 820 995

Strādā tikuši, kas tev tavā amatā un kārtā pienākās. 855 5158

Kāds amats, tāda šilte. 1552 3271

Zems ir tavs amats, augsts ir tavs tikums. 1687 508

Netaisna amata zivs, asakas duras kaklā. 384 637

Katram amatam savi augļi. 1668 1173

Katram amatam savi augļi. 1667 2235

Katram amatam savi augļi. 1206 373

Katram amatam savi augļi. 1208 1920

Katram amatam savi augļi. 1379 1146

Katram amatam savi augļi. 1652 4320

Katram amatam savi augļi. 1114 162

Katram amatam savi augļi. 1752 1285

Katram amatam savi augļi. 1751 410

Katram amatam savi augļi. 1459 3280

Katram amatam savi augļi. 116 16299

Katram amatam savi augļi. 1262 1970

Katram amatam savi augļi. 961 2752

Deviņi amati, desmitais bads. 1451 1300

Deviņi amati, desmitais bads. 527 10757

Deviņi amati desmitais bads. 867 6643

Tam kam ir deviņi amati, tam ir desmitais bads. 1188 2506

Deviņi amati desmitais bads. 997 11494

Deviņi amati desmitais bads. 1188 2496

Deviņi amati desmitais bads. 1188 1014

Deviņi amati, desmitais bads. 1188 2662

Deviņi amati, desmitais bads. 1206 2160

Deviņi amati, desmitais bads. 1242 149

Deviņi amati, desmitais bads. 1207 1570

Deviņi amati desmitais bads. 1695 1474

Kam deviņi amati, desmitais - bads. 796 5572

Deviņi amati, desmitais bads. 1693 1886

Deviņi amati desmitais bads. 1208 4698

Deviņi amati, desmitais bads. 1276 2502

Deviņi amati, desmitais bads. 1805 660

Deviņi amati, desmitais bads. 1805 43

Deviņi amati, desmitais bads. 1713 775

Deviņi amati, desmitais bads. 1244 3782

Deviņi amati desmitais bads. 848 1197

Deviņi amati, desmitais bads. 353 7121

Deviņi amati, desmitais bads. 387 3691

Deviņi amati, desmitais bads. 230 3485

Deviņi amati, desmitais bads. 1148 2850

Deviņi amati, desmitais bads. 1493 2400

Deviņi amati, desmitais bads. 17 22059

Deviņi amati, desmitais bads. 13 394

Deviņi amati, desmitais bads. 1474 61

Deviņi amati, desmitais bads. 796 205

Deviņi amati, desmitais bads. 1010 1841

Deviņi amati desmitais bads. 981 782

Deviņi amati un desmitais bads. 739 1740

Deviņi amati, desmitais bads. 958 5338

Deviņi amati, desmitais bads. 1660 4147

Deviņi amati, desmitais bads. 1673 500

Deviņi amati, desmitais bads. 1717 292

Deviņi amati, desmitais bads. 1816 1400

Deviņi amati, desmitais bads. 997 6744

Deviņi amati, desmitais bads. 1397 32

Deviņi amati, desmitais bads. 1668 459

Deviņi amati, desmitais bads. 527 24135

Deviņi amati, desmitais bads. 1008 1783

Deviņi amati, desmitais bads. 981 54

Kam deviņi amati, tam desmitais bads. 927 3262

Deviņi amati, desmitais - bads. 17 19692

Deviņi amati, desmitais bads. 1651 3015

Deviņi amati, desmitais bads. 949 1298

Deviņi amati, desmitais bads. 884 1640

Deviņi amati, desmitais bads. 1591 1206

Deviņi amati, desmitais bads. 1379 1942

Deviņi amati, desmitais bads. 1654 796

Deviņi amati, desmitais bads. 1639 4100

Deviņi amati, desmitais bads. 872 1604

Deviņi amati, desmitais bads. 927 5813

Deviņi amati, desmitais bads. 834 4698

Deviņi amati, desmitais bads. 1009 297

Deviņi amati, desmitais bads. 935 33787

Deviņi amati, desmitais bads. 1552 12686

Deviņi amati, desmitais bads. 1629 289

Deviņi amati, desmitais bads. 1374 146

Deviņi amati, desmitais bads. 1655 1099

Deviņi amati, desmitais bads. 1337 315

Deviņi amati, desmitais bads. 1551 1453

Deviņi amati, desmitais bads. 1225 4946

Deviņi amati, desmitais bads. 935 36673

Deviņi amati, desmitais bads. 927 4886

Deviņi amati, desmitais bads. 1730 66470

Deviņi amati - desmitais bads. 1842 2525

Deviņi amati, desmitais bads. 1650 2391

Deviņi amati, desmitais bads. 70 4397

Deviņi amati, desmitais bads. 70 3672

Deviņi amati, desmitais bads. 968 152

Deviņi amati, desmitais bads. 941 656

Deviņi amati, desmitais bads. 1643 71

Deviņi amati desmitais bads. 202 6668

Deviņi amati, desmitais bads. 1663 726

Deviņi amati, desmitais bads. 1372 1524

Deviņi amati, desmitais bads. 1576 9041

Deviņi amati, desmitais bads. 1552 5186

Deviņi amati - desmitais bads. 935 33232

Deviņi amati, desmitais bads. 1225 9628

Deviņi amati, desmitais bads. 1225 18297

Deviņi amati - desmitais bads. 1552 5524

Deviņi amati desmitais bads. 1379 6288

Deviņi amati, desmitais bads. 220 2470

Deviņi amati, desmitais bads. 927 3181

Deviņi amati desmitais bads. 927 481

Deviņi amati, desmitais bads. 231 741

Deviņi amati, desmitais bads. 12 508

Deviņi amati, desmitais bads. 12 975

Deviņi amati, desmitais bads. 8 1534

Deviņi amati, desmitais bads. 231 518

Deviņi amati, desmitais bads. 929 43112

Deviņi amati, desmitais bads. 553 4146

Deviņi amati, desmitais bads. 358 863

Deviņi amati, desmitais - bads. 917 3464

Deviņi amati, desmitais bads. 917 3754

Deviņi amati, desmitais bads. 1592 1461

Deviņi amati, desmitais bads. 1404 664

Deviņi amati, desmitais bads. 1653 2353

Deviņi amati, desmitais bads. 1379 6561

Deviņi amati, desmitais bads. 1379 3599

Deviņi amati, desmitais - bads. 1552 2488

Deviņi amati, desmitais bads. 1225 14563

Deviņi amati, desmitais bads. 17 21703

Deviņi amati, desmitais - bads. 553 959

Deviņi amati desmitais bads. 914 119

Deviņi amati, desmitais bads. 884 2682

Deviņi amati, desmitais bads. 1597 895

Deviņi amati, desmitais bads. 1654 7316

Tam kam ir deviņi amati, tam desmitais bads. 1552 23875

Deviņi amati, desmitais bads. 1753 107

Deviņi amati, desmitais bads. 853 43

Deviņi amati, desmitais bads. 556 257

Deviņi amati, desmitais bads. 17 21648

Deviņi amati, desmitais bads. 961 192

Deviņi amati, desmitais bads. 1001 320

Deviņi amati, desmitais bads. 1135 603

Deviņi amati, desmitais pats /bads/. 929 12331

Deviņi amati, desmitais bads. 1284 190

Deviņi amati, desmitais bads. 828 7949

Deviņi amati, desmitais bads. 828 103

Deviņi amati, desmitais bads. 500 57

Desmit amati, desmitais pats bads. 116 3896

Deviņi amati, desmitais bads. 1239 1990

Deviņi amati, desmitais bads. 1202 593

Deviņi amati, desmitais bads. 584 2074

Deviņi amati, desmitais bads. 1752 442

Deviņi amati, desmitais bads. 527 20669

Deviņi amati, desmitais bads. 375 6220

Deviņi amati desmitais bads. 568 1108

Deviņi amati, desmitais bads. 393 356

Deviņi amati desmitais bads. 696 47

Deviņi amati, desmitais bads. 464 106

Deviņi amati, desmitais bads. 116 3322

Deviņi amati, desmitais bads. 961 3733

Deviņi amati, desmitais bads. 17 14406

Deviņi amati, desmitais bads. 17 8770

Deviņi amati, desmitais bads. 1137 56

Devitais amats, desmitais bads. 384 3991

Deviņi amati, desmitais bads. 67 508

Deviņi amati, desmitais bads. 893 468

Deviņi amati, desmitais bads. 893 54

Deviņi amati desmitais bads. 450 1551

Deviņi amati desmitais bads. 450 419

Deviņi amati, desmitais bads. 67 1449

Deviņi amati, desmitais bads. 893 1094

Deviņi amati, desmitais bads. 893 427

Deviņi amati, desmitais bads. 67 547

Deviņi amati, desmitais bads. 840 2098

Deviņi amati desmitais bads. 840 1123

Deviņi amati, desmitais bads. 840 424

Deviņi amati, desmitais bads. 464 3156

Deviņ amat un desmitaš - bac. 748 80

Deviņi amati desmitais bads. 840 577

Deviņi amati, desmitais bads. 1552 2937

Deviņi amati, desmitais bads. 1079 23

Deviņi amati, desmitais - bads. 527 37401

Deviņi amati, desmitais bads. 17 11163

Deviņi amati, desmitais bads. 384 433

Kam deviņi amati, tur desmitais bads. 101 2817

Deviņi amati, desmitais bads. 101 1759

Deviņi amati, desmitais bads. 1175 564

Deviņai amati, desmitais bads. 625 777

Deviņi amati desmitais bads. 639 28

Deviņi amati - desmitais bads. 1552 6870

Deviņi amati, desmitais bads. Bb13 586

Deviņi amati, desmitais bads. 1552 10855

Deviņi amati, desmitais bads. 584 1477

Deviņi amati, desmitais bads. 1552 6510

Deviņi amati, desmitais bads. 1552 13780

Deviņi amati desmitais bads. 584 817

Deviņi amati, desmitais bads. Bb32 1327

Deviņi amati, desmitais bads. 1748 57

Deviņi amati, desmitais bads. 1041 579

Deviņi amati, desmitais bads. 1753 1893

Deviņi amati, desmitais bads. 1552 487

Deviņi amati, desmitais bads. 1120 101

Deviņi amati, desmitais bads. 1024 126

Deviņi amati, desmitais bads. 875 2204

Devini omoti, dasmitais bods. 1470 481

Deviņi amati, desmitais bads. 1502 221

Deviņi amati, desmitais bads. 1439 1134

Deveņi omoti, desmitais bods. 1263 873

Deveņi omoti, desmitais bods. 1940 2813

Deviņi amati, desmitais bads. 1950 3191

Deveini omati, dasmytais boc. 1344 12

Deveni omoti, dasmits bods. 1422 2149

Deveni omoti, dasmytais bods. 740 9769

Deviņi amati un desmitais bads. 1341 12783

Deveni omati dasmyts bods. 1263 873

Devini omoti, dasmytais bods. 508 2685

Devini omoti dasmyts bods. 508 1303

Devini ōmoti, dasmyts bods. 508 1352

Deveni omoti, dasmyts bods. 640 341

Deviņi omoti dasmytajs bods. 477 142

Deveini omoti, dasmyts bods. 527 814

Deviņi amati, desmitais bads. 1552 4579

Devīni omoti, dasmytajs bods. 548 3646

Deveini omoti dasmyts bods. 512 1261

Deveni omoti dasmyts bods. 509 1491

Deveņi omoti, dasmitais bods. 1754 1141

Deveni omoti dasmyts bods. 434 46

Deviņi amati, desmitais bads,vienpadsmitais pats. 1459 358

Astoņi amati devītais bads, desmitais pats. 1624 1869

Deviņi amati, desmitais - bads un vienpadsmitais - viņš pats. 1008 4141

Deviņi amati, desmitais pats un vienpadsmitais bads. 702 377

Daudz amatu, daudz nelaimes. 958 7419

Daudz amatu, daudz rūpju. 527 24259

Daudz amatu, daudz rūpju. 527 32469

Daudz amatu, daudz rūpju. 527 44974

Daudz amatu, daudz rūpju. 941 660

Daudz amatu, daudz rūpju. 1011 2635

Daudz amatu, daudz rūpju. 867 6742

Daudz amatu, daudz nelaimes. 1667 1115

Daudz amatu, daudz nelaimes. 968 147

Daudz amatu, daudz nelaimes. 1225 21660

Daudz amatu, daudz nelaimes. 1552 5188

Daudz amatu, daudz nelaimes. 1455 4911

Daudz amatu, daudz nelaimes. 1225 30258

Daudz amatu, daudz nelaimes. 1079 2043

Daudz amatu, daudz nelaimes. 1459 2528

Daudz amatu, daudz nelaimes. 1444 641

Daudz amatu, daudz nelaimes. 840 2099

Daudz amatu, daudz nelaimes. 556 1430

Daudz amatu, daudz nelaimes. 116 11775

Daudz amatu, daudz nelaimju. 1552 23867

Daudz amatu, bet vēl daudzāk bēdu. 556 7815

Daudz amatu, daudz nelaimes. 740 22231

Daudz amatu, daudz nelaimes. 1429 789

Lobōk vīnu omotu lobi prost, bet na desmit slikti. 508 1401

Lobōk vīnu ōmotu labi zini nakai desmit slikti. 508 1354

Kas mōcōs daudz amotu namok nivīna labi. 508 2684

Kas mācās daudz amatu, tas neprot neviena. 508 2062

Sēžam kopā amata bērni: tavs tēvs burvis, man māte ragana. 1552 5185

Sēžam kopā amata bērni: tavs tēvs burvis, mana māte ragana. 935 34141

Amatam zelta padoms. 1750 781

Amatam zelta padoms. 1737 486

Amatam zelta pamats. 1684 985

Amatam zelta pamats. 997 12087

Amatam zelta pamats. 1010 1313

Amatam zelta pamats. 997 1013

Amatam zelta pamats. 1668 451

Amatam zelta pamats. 1805 2649

Amatam zelta pamats. 1660 3748

Amatam ir zelta pamats. 958 5322

Amatam zelta pamats. 997 7900

Amatam zelta pamats. 1014 800

Amatam zelta pamats. 796 4285

Amatam ir zelta pamats. 1008 519

Amatam zelta pamats. 884 4335

Amatam zelta pamats. 1202 120

Amatam zelta pamats. 1244 6120

Amatam zelta pamats. 1208 524

Amatam zelta pamats. 981 835

Amats zelta pamats. 1275 5

Amatam zelta pamats. 1726 375

Amatam zelta pamats. 527 23802

Amatam zelta pamats. 1668 3417

Amatam zelta pamats. 1693 2864

Amatam zelta pamats. 1638 3669

Amatam zelta pamats. 1638 1834

Amatam zelta pamats. 925 646

Amatam zelta pamats. 868 1137

Amatam ir zelta pamats. 387 6877

Amats zelta pamats. 387 3293

Amatam zelta pamats. 13 395

Amatam zelta pamats. 1693 357

Amatam zelta pamats. 1668 3338

Amatam zelta pamats. 1638 1147

Amatam zelta pamats. 1552 2725

Amatam zelta pamats. 1379 8634

Amatam zelta pamats. 1627 446

Amatam zelta pamats. 1444 1584

Amatam ir zelta pamats. 1276 1046

Amatam zelta pamats. 1696 730

Amats cilvēka pamats. 1014 4110

Amatam zelta dibens. 925 1453

Amatam zelta dibens. 464 1874

Amatam zelta pamats. 1618 236

Amatam ir zelta pamats. 935 33233

Amatam zelta pamats. 1591 1308

Amatam zelta pamats. 1374 139

Amatam zelta pamats. 1629 283

Amatam zelta pamats. 1628 316

Amatam zelta pamats. 1551 937

Amatam zelta pamats. 1225 37343

Amatam zelta pamats. 927 4391

Amatam ir zelta pamats. 927 1659

Amatam zelta pamats. 828 4892

Amatam zelta pamats. 1880 707

Amatam zelta pamats. 929 62938

Amatam ir zelta pamats. 884 3531

Amatam zelta pamats. 1449 223

Amatam zelta pamats. 747 161

Amatam zelta pamats. 927 5306

Amatam ir zelta pamats. 941 1696

Amatam zelta pamats. 231 602

Amatam zelta pamats. 231 524

Amatam zelta pamats. 231 5411

Amatam zelta pamats. 202 7960

Amatam zelta pamats. 917 5115

Amatam zelta pamats. 917 2141

Amatam ir zelta pamats. 917 4723

Amatam zelta pamats. 1585 585

Amatam zelta pamats. 1642 1699

Amatam zelta pamats. 1404 1987

Amatam zelta pamats. 1624 172

Amatam zelta pamats. 968 578

Amatam zelta pamats. 1557 2910

Amatam zelta pamats. 1560 1245

Amatam zelta pamats. 834 10865

Amatam ir zelta pamats. 1585 617

Amatam zelta pamats. 84 1177

Amatam ir zelta pamats. 84 10336

Amatam zelta pamats. 1597 2914

Amatam zelta pamats. 914 2011

Katram amatam zelta pamats. 1225 9608

Amatam zelta dibens. 1654 595

Amatam ir zelta dibens. 1593 619

Amatam zelta dibens. 1510 456

Amatam zelta dibens. 1880 3232

Amatam zelta pamats. Bb32 1325

Amatam zelta pamats. 1 1794

Amatam ir zelta pamats. 1753 524

Amatam zelta pamats. 853 2

Amatam zelta pamats. 1552 23046

Amatam zelta pamats. 1752 139

Amatam zelta pamats. 231 1973

Amatam zelta pamats. 116 3353

Amatam zelta pamats. 961 807

Amatam zelta pamats. 116 7423

Amatam zelta pamats. 961 295

Amatam ir zelta pamats. 961 5536

Amatam zelta pamats. 828 1246

Amatam zelta pamats. 17 697

Amatam zelta pamats. 116 859

Amatam zelta pamats. 961 2244

Amatam zelta pamats. 116 15811

Amatam zelta pamats. 384 2791

Amatam zelta pamats. 1860 3418

Amats zelta pamats. 1262 1808

Amatam ir zelta pamats. 1748 30

Amatam zelta pamats. 584 1502

Katram amatam zelta pamats. 556 600

Katram amatam zelta pamats. 17 27148

Amatam zelta dibens. 855 5596

Amatam zelta dibens. 828 45

Amats - zelta pamats. 1945 9644

Omotam zalta pamats. 1925 3589

Amatam ir zelta pamats. 867 6788

Amatam zelta pamats. 740 5384

Amatam zelta pamats. 1779 1038

Omots zalta pamots. 512 1249

Katrs amats ir dzīves pamats. 1880 3003

Katrs amats ir dzīves pamats. 1880 1698

Katrs amats ir dzīves pamats. 1900 2701

Amats netop lamāts. 997 1012

Amats netop lamāts. 94 5556

Amats netop lamāts. 1242 148

Amats netop lamāts. 1773 647

Amats netop lamāts. 1684 200

Amats netop lamāts. 1244 6106

Amats netop lamāts. 1686 626

Amats netiek lamāts. 925 1452

Amats netop lamāts. 997 2042

Amats netop lamāts. 997 7901

Amats netop lamāts. 1816 775

Amats netop lamāts. 1635 802

Amats netop lamāts. 1472 1989

Amats netop lamāts. 1472 2289

Amats netop lamāts. 877 602

Amats netiek lamāts. 884 749

Amats netop lamāts. 796 3233

Amats netop lamāts. 954 2115

Amats netop lamāts. 954 2713

Amats netop lamāts. 884 1639

Amats netop lamāts. 1041 589

Amats netop lamāts. 1551 1452

Amats netop lamāts. 1225 37344

Amats netiek lamāts. 1376 1262

Amats netop lamāts. 1655 139

Amats netop lamāts. 1597 2913

Amats netop lamāts. 1552 202

Amats netop lamāts. 1552 3332

Amats netop lamāts. 1552 5430

Amats netop lamāts. 1576 10521

Amats netop lamāts. 961 5539

Amats netop lamāts. 1552 13619

Amats netop lamāts. 1202 119

Amats netop lamāts. 1202 594

Amats netop lamāts. 527 23803

Amats netop lamāts. 968 577

Amats netop lamāts. 1693 2863

Amats netop lamats. 17 24918

Amats nav lamāts. 958 2587

Amats nav lamāts. 464 1873

Amats netop lamāts. 747 162

Amats netiek lamāts. 387 5809

Amats netop lamāts. 13 396

Amats netiek lamāts. 353 3645

Amats netop lamāts. 13 934

Amats netop lamāts. 848 1188

Amats netop lamāts. 1660 3747

Amats netop lamāts. 1397 31

Amats netiek lamāts. 1276 1045

Amats netop lamāts. 1638 1147

Amats netiek lamāts. 1207 3159

Amats netop lamāts. 1010 1312

Amats nav lamāts. 1206 3436

Amats netop lamāts. 1200 1146

Amats netop lamāts. 1188 5913

Amats netop lamāts. 1207 567

Amats netop lamāts. 1158 1377

Amats netop lamāts. 1158 1747

Amats netop lamāts. 1800 2874

Amats nav lamāts. 1652 3044

Amats netop lamāts. 927 3261

Amats netop lamāts. 1225 28406

Amats netop lamāts. 1629 275

Amats netop lamāts. 1552 12614

Amats netop lamāts. 1653 2352

Amats netop lamāts. 1374 138

Amats netiek lamāts. 1376 2435

Amats netiek lamāts. 1552 5187

Amats netop lamāts. 1551 511

Amats netop lamāts. 1596 524

Amats netop lamāts. 1653 198

Amats netiek lamāts. 1594 3776

Amats nav lamāts. 935 36680

Amats netop lamāts. 1510 455

Amats netop lamāts. 1654 790

Amats netop lamāts. 1573 618

Amats netop lamāts. 1114 271

Amats netop lamāts. 927 5826

Amats netop lamāts. 1880 706

Amats netop lamāts. 1650 1113

Amats netop lamāts. 1626 5107

Amats netop lamāts. 70 4464

Amats netop lamāts. 1225 1088

Amats netop lamāts. 828 4891

Amats netop lamāts. 464 5732

Amats netop lamāts. 1560 171

Amats netop lamāts. 834 6815

Amats netop lamāts. 941 1697

Amats netop lamāts. 927 1659

Amats netop lamāts. 231 5412

Amats netop lamāts. 231 515

Amats netop lamāts. 12 92 189

Amats netop lamāts. 231 6530

Amats netop lamats. 473 45

Amats netop lamāts. 828 1106

Amats netop lamāts. 8 1358

Amats netop lamāts. 231 911

Amats netop lamāts. 202 7961

Amats netop lamāts. 917 2472

Amats netop lamāts. 917 5114

Amats netop lamāts. 917 1910

Amats netop lamāts. 1642 1698

Amats netop lamāts. 1597 792

Amats netop lamāts. 1225 35450

Amats netop lamāts. 1449 221

Amats netop lamāts. 942 187

Amats netop lamāts. 834 6523

Amats netop lamāts. 884 3532

Amats netop lamāts. 1880 2202

Amats netop lamāts. 1585 587

Amats netiek lamāts. 914 1678

Amats netop lamāts. 914 2010

Amats netop lamāts. 1652 230

Amats netop lamāts. 527 10752

Amats netiek lamāts. 1310 6

Amats netop lamāts. 1135 696

Amats netop lamāts. 116 8048

Amats netop lamāts. 116 4042

Amats netop lamāts. 739 4917

Amats netop lamāts. 1552 6042

Amats netop lamāts. 1444 1583

Amats netop lamāts. 1552 2936

Amats netop lamāts. 584 1497

Amats netiek lamāts. Bb32 1324

Amats netop lamāts. 1079 1892

Amats netop lamāts. 1079 2044

Amats netop lamāts. 1001 317

Amats netop lamāts. 208 1549

Amats netop lamāts. 384 283

Amats netop lamats. 17 20648

Amats netop lamāts. 1552 3346

Amats netop lamāts. 17 11161

Amats netop lamāts. 1239 1954

Amats netop lamāts. 537 40

Amats netop lamāts. 840 2444

Amats nav lamāts. 67 546

Amats netop lamāts. 1860 3475

Amats netop lamāts. 855 5597

Amats netop lamāts. 896 156

Amats netop lamats. 450 418

Amats netop lamāts. 450 1553

Amats netop lamāts. 893 138

Amats netop lamāts. 699 176

Amats netop lamāts. 699 117

Amats nav lamats. 116 11159

Amats netop lamāts. 1137 27

Amats netop lamāts. 231 1972

Amats netop lamāts. 840 411

Amāts netop lamāts. 840 992

Amats netop lamāts. 33 832

Amats netop lamats. 527 31949

Amats netop lamāts. 1225 7452

Amats netiek lamāts. 1492 414

Amats nav lamāts. 1444 639

Amats netop lamāts. 17 21649

Amats netop lamāts. 556 242

Amats netop lamāts. 17 12739

Amats netop lamāts. 67 1502

Amats netop lamāts. 1135 90

Amats netop lamāts. 1900 3656

Amats netop lamats. 853 1

Amats netop lamāts. 17 497 35

Amats netiek lamāts. 877 1675

Amats netiek lamāts. 116 3255

Omots nikod nateik lomōts. 820 498

Amats nav lamāts. 867 6739

Amats netop lamāts. 867 7405

Amats netop lamāts. 1429 650

Amats netiek lamāts. 13 742

Omots nateik lomōts. 508 1407

Amats netiek lamāts. 1439 1145

Omots nateik lomōts. 434 45

Omots nateik lomōts. 966 454

Neviens amats netop lamāts. 1008 4313

Neviens amats netop lamāts. 1225 9595

Neviens amats netiek lamāts. 1591 1309

Amats netiek lamāts, amatam zelta pamats. 1276 2705

Labs amats netop lamāts. 1748 29

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 848 1038

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1661 122

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1200 4149

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1798 1251

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 997 2401

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 70 3841

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 834 5098

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1626 3947

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1379 1247

Jo augstāks amats, jo augstāki pienākumi. 1379 7066

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1379 3942

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1379 6538

Jo augstāks amats, jo lielāks gods. 1557 788

Jo augstāks amats, jo lielāks pienākums. 553 377

Jo augstāks amats, jo lielāks pienākums. 917 8331

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 917 7457

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1624 1567

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1372 2257

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1654 2553

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1626 1385

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1177 13488

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 834 7725

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1627 232

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1379 6771

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1635 74

Jo augstāks amats, jo lielāki pienākumi. 1641 1109

Daudz amati, daudz nelaimes. 1376 1652

Jo augstāks amats, jo lielāki ienākumi. 1641 1696

Jo augstāks amats, jo smagāki pienākumi. 556 12421

Jo augstāks amats, jo lielāks pienākums. 1552 10810

Amatu mācēdams neviens no debesīm nav nokritis. 1492 385

Ne viens amatnieks no gaisa nokritis. 387 3336

Neviens ar amatu nav piedzimis. 739 1625

Amats no gaisa nekrīt. 997 15840

Neviens amatnieks no debesīm nenokrīt. 1341 31077

Amatnieks nekrīt no gaisa. 231 516

Neviens ar amatu nav piedzimis. 1225 10863

Neviens ar amatu nepiedzimst. 1552 41305

Neviens amatnieks vēl nav no debesīm nokritis. 17 21811

Neviens amatnieks nav no debesīm nokritis. 1552 32560

Zagšona padis amots. 527 33572

Melot - negoda amats. 1654 3272

Negoda amats melot. 1551 5571

Melot - negoda amats. 1654 957

Melot negoda amats. 1654 939

Negoda amats melot. 3 1849

Negoda amats ir melot un blēņas teikt. 556 5021

Negoda amats ir melot. 828 5273

Naguda omots malōt. 1470 390

Nagūda omots malot. 1238 3281

Nagūda omots malot. 802 887

Nagūda omots malot. 966 170

Grūti āmuram, grūti laktai. 1595 2054

Tas tik pat kā amen baznīcā. 1225 4846

Kā ar āmuru par pieri. 529 1602

Tam nu gan āmurs uz astes trāpījies, ja staigā kā aizdurta cūka. 1459 2928

Dzīvo kāmēr āmuris klētī. 556 2724

Apmōnietoys apmōniej cytus koleidz dzeivoy a pats sevi - kad nūmērst. 1263 1039

Vai tev amaša? 1730 57015

Neviens nav piedzimis amatnieks. 997 7551

Neviens amatnieks nav piedzimis. 1686 211

Neviens nav ar amatu dzimis. 554 781

Kad ugunsgrēks ir, tad saka: amatniekiem rudzi zied. 542 879

Katram amatniekam pieder savi darba rīki. 556 6422

Kāds amatnieks, tāds darbs. 8 535

Pie als glāzes, kā govs pie samazgām. 508 2119

Pi ols glozes kai pi samozgom. 374 214

Pi ols glōzes kai gūvs pi sumozgom. 374 421

Alus glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1010 1425

Kur tur vairs alus būs, kad jau misā skābs. 1730 59068

Kur gan alus un gudrība kopā iet? 1459 3663

Pi ols, kai bits pi mads. 508 2335

Kas dzēr olu, ka ne veirs. 508 1293

Nebrūķē alu dzērājs būsi. 834 6772

Olu dareisim, patakas dzersim. 1168 1646

Dzer alu, tiksi pie prāta. 556 5677

Kod dzer ōlu, soka: - Buisi vāsals - Uz vasalības. 1763 310

Pi olu mucas pīdzims, pi ols mucas nūmērs. 508 2334

Kur alus, tur dzērāji. 997 7549

Kas daudz dzer alu, tas pazaudē prātu. 508 2151

Nelieli alu, lieli misu. 1694 761

Lieli alu, nelieli misas. 1493 3970

Lieli alū, bet nelieli misā. 1552 5184

Lieli alu, nelieli misas. 1377 1313

Lieli alu, nelieli misas. 67 3651

Teic olā, nateic mysā. 740 18475

Kas dzer alu, dabū galu. 1188 7661

Kas dzer alu, dabū galu. 1684 350

Kas dzer alu, dabū galu. 958 7418

Kas dzer alu dabū galu. 927 5240

Kas dzer alu, dabū galu. 1599 2390

Kas dzer alu, dabū galu. 929 42558

Kas dzer alu, dabū galu. 464 5851

Iedzer alu, dabusi galu. 208 1972

Kas dzer alu, tas dabon galu. 1552 5183

Kas dzer alu dabū galu. 1379 1638

Kas dzeŗ alu, dabū galu. 1225 5062

Kas dzer alu, dabū galu. 639 46

Kas dzer alu, dabū galu. 828 13668

Dzeri alu, dabūsi galu. 556 315

Kas dzeŗ alu, dabūj galu. 67 1066

Ja dzersi alu - dabūsi galu. 1552 3599

Kas dzer alu, dabū galu. 116 14312

Kas dzer daudz als, tam drīz ir gals. 120 411

Kas dzer alu, tas dabū galu. 1470 1715

Kas daudz dzer als, tam drīz būs gals. 508 2150

Kas dzer daudz ols, tam dreiži gols. 508 1344

Dzordams olu dabūsi dreiž golu. 508 2690

Kas dzer alu, dabū galu. 1429 787

Kas dzer daudzi ols, tam dreiži gols. 966 104

Kas dzer daudz ols, tam dreiž gols. 1368 518

Kas dzer daudz ols, tam buys dreiži gols. 512 68

Kas dzer daudz ols, tam dreiži gols. 802 1167

Kas dzer daudz ols, tam byus dreiž gols. 418 1174

Kas dzer daudz ols, tam dreiž gols. 400 2694

Kādā algā, tāds darbs. 1472 1565

Alga nāk pēc nopelna. 1635 814

Algādzis dara algādža darbu. 116 11095

Katram sava alga. 1638 1575

Alga nenāk bez darba. 358 1048

Kāds pats, tāda alga. 1592 9243

Agri vai vēlu, katrs saņems algu par saviem darbiem. 1600 7712

Alga novērš nost no mērķa. 1136 1905

Algu bez darba nevar dot. 1429 942

Tas vis veena alga /veens pīpis/. 1730 76828

Kādu algu pelna, tādu saņem. 1576 4234

Ļauna alga gaida blēdi. 79 57

Tys nikod nabyus gryuti, kū ar okūtu struoduosi. 1940 2709

Saņem uz akotu zeni. 1730 76735

Akmins na maizes gabals, naapēssi. 1151 254

Akmins na maizes gobols naapēssi. 512 154

Kas otram akmeni met, pats sev trāpa. 1573 3783

Sviež akmeni mūrī, pierē iesviež. 1276 3234

Ja tevi ar akmeņiem metīs, met pretim ar maizi. 1451 3211

Ja tev kāds sviež ar akmeni, tad svied tam pretim ar vilnu. 1001 361

Aizsviests akmens vairs neatgriežas. 759 591

Izsviestu akmeni vairs nesaķersi. 1626 4385

Ciets, kā daždien akmens. 375 6191

Ciets kā akmens. 10 4656

Kā akmenc nuo sirc nuovēlēs. 1347 254

Kā akmens no sirds novēlās. 23 2095

No akmens nevar sulu spiest. 1594 3480

No akmens ūdeni neizspiedīsi. 17 8598

Akmeni azotē nēsāt. 1552 5178

Akmini azotē nesāt. 1620 1817

Akmens atstāj bedri, cilvēks piemiņu. 929 53464

Akmens atstāj vietu, koks celmu, bet cilvēks atmiņu. 527 36775

Akmens atstāj bedri, koks - celmu, cilvēks - piemiņu. 740 5393

Nasvīd ar akmini valnam, tiks dīvam. 966 28

Svied ar akmeni velnam, kad netrāpi dievam. 1225 11025

Nasvīd ar akmini valnam, tyks dīvam. 966 1046

Kas nevar akmeni celt, tam vajaga to velt. 17 30215

Akmens uz akmeņa neaug. 384 673

Iesviež kā ar akmeni pierē. 913 181

Akmens tālu neiet. 1626 1872

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 1626 2717

Kuru akmini viļā, tas glums; kurš tāpat stāv, tas nosūnojis. 1730 15195

Jo leelāks akmins, jo smaggaki kriht. 1730 84494

Labāk akmeni uz akmeņa celt, nekā dažu darbu strādat. 1552 5178

Akmens nozūd dzelmē rauts, divreiz dzīvot nava ļauts. 12 1699

Akmens daudz cietāks nekā dzelzs. 12 2111

Kur akmens zemē, tur grūta aršana. 1202 1384

Akmeņi piesieti, suņi vaļā laisti. 375 7674

Mazs akmentiņš, bet padara lielu troksni. 202 7594

Kas pats ir tik svēts, tas lai met otram akmeni. 17 8595

Kur akmeni met, tur bedre paliek. 1594 3478

Arī uz akmeņa zāle aug. 1551 7243

Tas jau no akmeņa vērdiņu izraus. 1341 24000

Tam akmens sirds vietā. 556 8190

Akmini vard na ūlas. 640 1251

Nesvied ar akmeni, tad nositīsi. 1188 971

Jo smagāks akmens, jo vairāk nosūno. 556 11962

Akmens ar cirvi nesader. 918 183

Kuo akminc jeurys dybynā. 1945 3245

Par labu cilvēku saka: "Lai tāds aug uz akmeņa". 907 109

Gluži jau ar akmeni acēs nevar sviest. 279 1267

Īveļ lobuok akmini, to acasēss. 1945 3130

Nesvied akmeni uz otra jumta, kad pašam stikla jumts. 1008 908

No kalna akmeni velt nav tik grūti, kā kalnā velt. 556 5513

Uz akmeņa mīksta guļa, tur neduras cisiņas. 609 4758

Kur akmeņs rok, tur zeltu lauž. 384 2103

Neba akmens jau uz galvas. 384 674

Akmins, daudz cilāts, nesūno. 1620 1622

Akmins, daudz cilāts, nesūno. 1008 3239

Akmens daudz cilāts nezaļo. 1188 818

Akmins, daudz cilāts, neiezeļ. 925 1447

Akmens daudz cilāts nezeļ. 1188 6956

Akmens daudz cilāts, neiezeļ. 1816 2534

Akmenis, daudz cilāts, neiezeļ. 353 5855

Akmens, daudz cilāts, neiezeļ. 1674 2681

Akmens, daudz cilāts, neiezeļ. 1136 1043

Akmens, daudz cilāts, neiezeļ. 1242 444

Akmens, daudz cilāts, neiezeļ. 1010 1332

Akmens daudz cilāts neapzeļ. 1688 469

Akmens daudz cilāts neiezeļ. 1597 1873

Akmens, daudz cilāts, neiezeļ. 941 4032

Akmens, daudz cilāts, neiezeļ. 1611 2635

Akmens daudz cilāts, neiezeļ. 1170 243

Akmins daudz cilāts neiezeļ. 1575 2667

Akmenis, daudz cilāts, neiezeļ. 220 1632

Akmens, daudz cilāts, neiezeļ. 3 77

Akmens daudz cilāts, neiezeļ. 12 278

Akmins, daudz cilāts, neiezeļ. 231 3240

Akmens, daudz cilāts, neiezeļ. 1170 58

Akmens daudz cilāts neiezeļ. 929 58682

Akmens, daudz cilāts, neiezeļ. 1510 474

Akmens, kuru cilā, neapsūno. 579 531

Akmens, daudz viļāts, nezeļ. 153 1106

Akmens kuru daudz cilā neiezeļ. 840 2648

Akmens cilāts lēti neiezeļ. 1202 403

Akmens, ko daudz cilā, neapsūno. 877 2590

Akmens daudz cilāts neapsūno. Bb17 5889

Akmins, daudz cilāts, neieseļ. 17 103

Akmens, daudz cilāts, neiezeļ. 1459 3251

Akmens, daudz cilāts, neiezeļ. 506 1534

Akmens, ko vienmēr valsta, nekad neapsūno. 1008 7314

Akmenis ko veļ, neiezeļ. 94 5314

Akmenis, ko daudz ceļ, neiezeļ. 848 3233

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1805 185

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 997 8729

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1208 4713

Akmens, ko daudz veļ, nekad neiezeļ. 1148 2542

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1008 4314

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1276 382

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1493 339

Akmens, ko daudz vel, neiezeļ. 925 376

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 926 174

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1206 1747

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1726 173

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1552 24536

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1805 1741

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1668 2382

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1673 514

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 958 3337

Tas akmens nesūno, ko vienādi vien valsta. 884 5019

Akmens ko veļ, neiezeļ. 1377 410

Akmeni ko daudz veļ, lēti neiezeļ. 1225 4751

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1385 216

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 941 1632

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1635 1324

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1552 2029

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1629 2610

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 759 9000

Akmens ko daudz veļ, neiezeļ. 1374 4543

Akmens ko daudz veļ, neiezeļ. 1651 3797

Akmens, ko daudz viļā, neiezeļ. 1652 3263

Akmens, ko daudz viļā, neiezeļ. 1652 801

Akmens, ko daudz viļā, neiedzeļ. 70 1786

Akmeni, ko valsta, nekad nezeļ. 384 4095

Akmens, kas viļajas, nesūnij. 529 2116

Tas akmens, ko vienmēr veļ, tas neiezeļ. 855 5433

Akmens ko veļ neiezeļ. 853 11

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 828 6537

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 584 2166

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 116 21264

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 840 1097

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1737 701

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 101 2692

Akmens, ko daudz viļā, neiezeļ. 1552 5958

Akmens, ko daudz viļā, neiezeļ. 101 783

Akmens, ko daudz viļā, neiezeļ. 101 2829

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 740 1196

Akmins, kas rit, nesūno. 1620 1818

Ritošs akmens neapsūno. 464 1857

Akmens, kas rit, nesūno. 997 9021

Akmens, kas rit, nesūno. 997 6615

Akmens, kas rit, nesūno. 527 20899

Akmens, kas rit, nesūno. 1684 322

Akmens, kas rit, tas nesūno. 1200 2311

Akmens, kas rit, nesūno. 997 4980

Akmens kas rit nezūno. 17 81

Akmens, kas rit, nesūno. 230 3484

Akmens kas rit - nesūno. 17 193 18

Akmens, kas rit, nesūno. 997 12244

Valstīts akmens neapsūno. 1552 12663

Akmens kas rit nesūno. 1582 997

Akmens kas rit nesūno. 884 3236

Akmens, kas rit, nesūno. 1650 22

Akmens, kas rit, nesūno. 1645 1867

Akmens, kas rit, nesūno. 8 1671

Akmens kas rit nesūno. 927 5198

Akmens, kas rit, nesūno. 1880 1627

Akmens, kas rit, nesūno. 1557 1146

Akmens, kas rit, nesūno. 1552 5180

Akmens, kas rit, nesūno. 1597 4037

Tas akmens, kas rit, tas nesūno. 929 67306

Ritošs akmens nesūno. 527 37301

Ritošs akmens nesūno. 464 3056

Ritošs akmens nesūno. 375 6298

Akmens, kas rit, nesūno. 1552 6018

Akmens, kas rit - nesūno. 384 551

Akmens, kas rit, nesūno. 116 14349

Akmens, kas rit, nesūno. 375 6159

Akmens, kas rit, nesūno. 935 27107

Akmens, kas rit, nesūno. 17 14082

Akmens, kas rit, nesūno. 17 8621

Akmens, kas krīt - nesūno. 67 1079

Akmens kas rit nesūno. 72 7806

Akmens, kas rit, nesūno. 1900 3696

Akmens, kas rit, nesūno. 1900 3506

Akmens, kas rit, nesūno. 1079 1999

Akmens, kas rit, nesūno. 1552 220

Ritošs akmens nesūno. 1219 95

Akmens, ko vienmēr vāļā, nesūno. 867 6772

Tas akmens, ko daudz cila, tas neapsūno. 353 9603

Cilāts akmens neapsūno. 1696 6802

Cilājams akmens neapsūno. 958 7416

Bieži cilāts akmens neapsunoi. 1379 5062

Akmens, bieži cilāts, neapsūno. 1225 9618

Akmens ko viļā neapsūno. 884 761

Cilājams akmens neapsūno. 1376 855

Cilājams akmens neapsūno. 1225 35935

Cilāts akmens neapsūno. 968 286

Cilāts akmens nekad neapsūno. 935 34177

Cilājams akmens neapsūno. 1557 3801

Cilāts akmens neiezeļ. 23 1663

Akmens, kas daudz cilāts nesūno. 280 1329

Tas akmens, kas tiek valstīts nesūno. 781 1598

Akmens, ko viļā, neapsūno. 279 1103

Daudz cilāts akmens nesūno. 186 303

Viļāts akmens neapzeļ. 556 5272

Veļams akmens neiezeļ. 116 5947

Valstīts akmens neapsūno. 556 4654

Cilājams akmens neapsūno. 1753 2048

Cilājams akmens neapsūno. 67 2868

Cilāts akmens nenosūno. 935 12722

Cilāts akmens neapsūno. 17 6747

Cilāts akmens neapsūno. 1337 326

Cilāts akmens nesūno. 1552 6250

Akmens, kas stāv uz vietas ir nosūnojis, bet kas tiek vienmēr kustināts, - pliks. 1584 4562

Jo akmens stāv uz viet, jo apsune. 897 184

Kurš akmens uz vietas stāv, tas nosūno. 1667 383

Kurš akmens guļ uz vietas, tas apsūno. 1689 3330

Akmens, kas maz cilāts, top apsūnējis. 387 7110

Akmeni, kuru nekustina, ātri apsūno. 94 3993

Akmens, stāvot uz vietas, sūno. 929 54362

Kurš akmens uz vietas stāv - apsūno. 67 2202

Akmens, kas guļ, iesērē. 208 1115

Akmens, kas guļ, apsūno. 208 1114

Akmenim uz vietas stāvot sūna uzaug. 956 154

Tas akmens, kas uz vietas stāv - sūno, kas veļās, tas nesūno. 116 3956

Kurš akmens uz vietas stāv, tas apūsij. 529 1840

Kurs akmiņs uz vītas aug, tys dreiži apsyunoj. 740 26072

Kurs akmens uz vītas stōv, tys dreiži apsyunoj. 418 1981

Akmins na spylvans, bogōts na rods. 1925 4914

Uz akmeņa maize naaug. 1945 7742

Zam akmiņa maize naaug. 740 10818

Priekšā brālo, no pakaļas krauj akmeņu krāsni. 917 2978

Mozs akmiņš gōž lielu vazumu. 640 343

Mazs akmentiņš saviļņo lielu ūdens klajumu. 556 5892

Akmens, kas veļās no stāva kalna, grūti apturams. 556 5932

Dzīvo tā, ka akmens pie kājas nemetas. 450 3913

Labāk akmeni uz akmeņa celt, nekā otram lūgt palīdzēt. 1600 7729

Labāk akmeni uz akmeņa celt, nekā savu draugu pelt. 1459 2527

Akmeņi smagi, grēki vēl smagāki. 1225 6885

Tur akmiņam joapsaraud. 1268 346

Tur jau pat akmeņam asaras birst. 1341 23974

Uz akmeņa mīksta guļa: tur neduras ne cisiņa. 1552 5177

Izsviestu akmeni nevar sakert. 205 728

Akmens bez asins, ūdens bez spārniem. 759 8377

Zem guloša akmens ūdens netek. 1079 1956

Zam guluša akmeņa i yudens natak. 891 1808

Zem guļūša akmens eudins nepaīt. 1950 5891

Akmens veļās uz kāzām, kā ne cilvēks. 527 25280

Akmens veļas uz kāzām, kā ne cilvēks. 1207 1543

Akmens veļas uz kāzām, ka ne cilvēks. 1654 786

Akmins veļās uz kāzām, ka ne cilvēks! 1225 35448

Akmins veļas uz kāzām, kā ne cilvēks. 1225 6583

Akmens veļas uz kāzām, kā ne cilvēks. 1225 30547

Akmens veļās uz kāzām, kā lai ne cilvēks. 1552 5182

Akmins veļas uz kāzām, ka ne cilvēks. 1551 5423

Akmens veļas uz kāzām, kā necilvēks. 384 2776

Uz akmeņiem viss maize neaug. 1783 411

Akmens ar akmeni saveļas, ne nu vēl cilvēks ar cilvēku. 1758 220

Akmens veļas uz kāzām ka ne cilvēks. 375 5553

Akmens veļas uz kāzām, kā ta ne cilvēks. 17 8747

Akmins veļās uz kāzām, kā ne cilvēks. 840 405

Akmens veļās uz kāzām, kā ne cilvēks! 1051 231

Akmens veļas uz kāzām, kā cilvēks neies. 739 6733

Akmens pie akmens piesitas, vēl ne cilvēks. 1106 874

Akmens pie akmens piesitas, vēl ne cilvēki. 1552 24751

Akmens pie akmeņa piesitas, ne vēl cilvēki. 1798 2105

Akmens pie akmens piesitas, vēl ne cilvēks pie cilvēka. 1227 54

Akmens pie akmeņa piesitās, ne vēl cilvēki. 1552 32867

Akmens pie akmeņa piesitas, ne vēl cilvēki. 1642 1829

Akmens pie akmeņa piesitas, ne vēl cilvēki. 17 3407

Akmens pie akmeņa piesitas, vēl ne cilvēki. 1626 4780

Akmens pie akmeņa piesitas, kur nu vēl cilvēks. 1552 4702

Akmens ar akmeni saveļas, ne nu vēl cilvēks ar cilvēku. 1758 220

Akmens pie akmeņa piesitas, ne vēl cilvēki. 1079 2122

Akmens pie akmeņa piesitas, ne vēl cilvēki. 17 29977

Akmens pie akmens pieveļās, ne cilvēki. 828 11027

Akmins ar akmini sozalve, to mes navorom. 233 2619

Abi cieti akmeņi nemaļ. 1805 184

Divi cieti akmeņi slikti maļ. 1772 3772

Divi cieti akmeņi nemaļas. 1148 1504

Abi cieti akmeņi nemaļ. 1684 517

Abi cieti akmeņi nemaļ. 1805 1713

Abi cieti akmeņi, nemaļ labi. 1668 6084

Abi cieti akmeņi, labi nemaļ. 1798 2104

Divi cieti akmeņi nemaļ. 958 4660

Abi cieti akmeņi nemaļ labi. 958 7435

Divi cieti akmeņi nemaļ. 230 4243

Abi cieti akmeņi nemaļ. 848 3456

Abi cieti akmeņi labi nemaļ. 1573 975

Abi cieti akmeņi nemaļ. 884 567

Abi cieti akmeņi nemaļ labi. 1376 1651

Abi cieti akmeņi labi nemaļ. 914 2025

Abi cieti akmeņi nemaļ labi. 553 1480

Abi akmeņi cieti nemaļ. 1552 32763

Abi cieti akmeņi nemaļ. 1596 1405

Divi cieti akmeņi slikti maļ. 872 41

Abi cieti akmeņi labi nemaļ. 942 469

Abi cieti akmeņi nemaļ. 1127 1051

Divi cieti akmeņi slikti maļ. 968 4829

Abi cieti akmeņi nemaļ labi. 1225 12120

Abi cieti akmeņi nemaļ. 1377 409

Abi cieti akmeni, bet labi nemaļ. 1552 5179

Abi cieti akmeņi nemaļ labi. 1641 737

Abi cieti akmeņi nemaļ labi. 1024 415

Abi cieti akmeņi labi nemaļ. 464 7716

Abi cieti akmeņi nemaļ labi. 1239 1952

Divi cieti akmeņi nemaļ. 1079 1678

Divi vienā cietumā akmeņi labi nemaļ. 556 4817

Abi cieti akmeņi nemaļ labi. 828 2946

Abi cieti akmeņi nemaļ. 828 8481a

Abi cieti akmeņi labi nemaļ. 1429 785

Kas akmeni veļ uz otru, tam atvelsies. 1766 3707

Nemet otram akmeni, ka neatskrien atpakaļ. 1707 2428

Nesvied otram ar akmeni, pašam trāpīs. 1206 622

Nesvied ar akmeni, ka pašam netrāpi. 1596 928

Citam sviež ar akmeni, pats sev trāpa. 1404 1503

Nesvied otram ar akmeni, ka pašam netrāpa. 1597 837

Nemet ar akmeni otram, ka netrāpi pašam. 1657 4245

Nesvied otram ar akmeni, ka pašam netrāpa. 1551 723

Nekad nesvied akmeni otram pierē. 884 4930

Nesvied otram ar akmeni, ka pats sev netrāpi. 884 1826

Kas otram ar akmeni sviež, pats sev trāpa. 917 4746

Nesvied ar akmeni citam, pats sev trāpīsi. 1560 223

Nesvied otram ar akmeni, ka pašam netrāpa. 1551 1816

Nesvied otram ar akmeni, pats sev pierē trāpīs. 1552 340

Nēsā vien akmeni azotē, gan pašam tiks. 556 7807

Nenēsā akmeni azotē, pašam sāpēs. 556 6517

Akmens krīt atpakaļ uz pašu sviedēju. 116 26142

Kas akmeni sviež gaisā, pašam krīt uz galvas. 1766 1752

Viens akmens kulē neklaudz. 1668 2490

Viens akmens kulē neklaudz. 1668 8745

Viens akmens kulē neklaudz. 17 22148

Iesūnējis akmens nav viegli ceļams. 997 3161

Akmens, kas apsūnojis nekrit. 13 5164

Nosūnojis akmens - grūti kustināt. 1684 598

Tas akmens ir grūti kustināms, kas daudz ir nosūnojis. 739 2477

Nosūnojis akmens grūti kustināt. 997 13287

Apsūnojušu akmeni grūti kustināt. 926 844

Iesūnojies akmens grūti veļams. 954 677

Apsūnojušu akmeni ļoti grūti kustināt. 1242 2778

Nosūnējušu akmeni grūti kustināt. 1668 2369

Nosūnojušu akmeni grūti kustināt. 1692 402

Tas akmens gŗūti ir kustināt, kas daudz nosūnojis. 527 25384

Nosūnojis akmenis gŗūti kustināms. 1492 456

Nošūnojis akmens grūti kustinams. 1660 4082

Nosūnojis akmens grūti kustināt. 796 14595

Nosūnojis akmens gŗūti kustinams. 230 1248

Akmens, kas nosūnojis, ir grūti kustināms. 914 1994

Nosūnots akmens nav kustināms. 84 1290

Nosūnojis akmens grūti kustināms. 929 57514

Nosūnojis akmens grūti kustināms. 1880 1793

Apsūnojušu akmeni gŗūti kustināt. 1225 22724

Iesūnojis akmens grūti ceļams. 1377 2089

Iesūnojuši akmeņi grūti ceļami. 968 1622

Nosūnojušu akmeni gŗūti kustināt. 1225 4750

Tas akmens grūt' ir kustināt, kas daudz sūnām noaudzis. 1654 741

Apsūnojušu akmeni grūti kustināt. 1551 4479

Apsūnojušu akmeni grūti kustināt. 1641 724

Akmens, kas nosūnojis, grūti kustināms. 1594 133

Iesūnojis akmens, gŗūti ceļams. 917 3966

Akmens, kas apsūnojis, grūti kustināms. 929 64280

Nosūnojis akmens gŗūti kustinams. 464 5685

Iesūnojis akmens grūti ceļams. 231 10514

Iesūnojis akmens grūti ceļams. 1177 11843

Apsūnojušu akmeni grūti kustināt. 1654 4808

Nosūnojušu akmeni grūti kustināt. 1597 2143

Nosūnojies akmens grūti kustināms. 1552 5181

Nosūnojis akmens grūti kustināms. 1880 3117

Nosūnojis akmens grūti kustināt. 639 145

Nosūnojies akmens grūti kustināms. 1900 3697

Apsūnošu akmeni grūti kustināt. 116 5951

Akmens, kas nosūnojis, grūti kustinams. 384 672

Nosūnojis akmens grūti veļams. 556 4517

Apsuhnojis akmenis gruhts cilat. 137 762

Nosūnojs akmens gŗūti kustināms. 67 1446

Nosūnojis akmens gŗūti kustināms. 67 2218

Apsūnojis akmens gŗūti kustinams. 464 3116

Akmens, kas nosūnojis, grūti kustināms. 1202 418

Apsūnojušu akmeni grūti kustināt. 556 6103

Ieaudzis akmens grūti kustināms. 280 1330

Akmens, kas stāv uz vietu, iesūno. 1900 1098

Nosūnojušu akmeni nevar pakustināt. 739 4957

Akmens, kas iesūnojis, grūti kustināms. 1552 6015

Akmens, kas nosūnojis, grūti kustināms. 17 14115

Nosūnojušu akmeni grūti kustināt. 828 8483

Nosūnojušu akmeni gŗūti kustināt. 17 23229

Iesūnojies akmens grūti ceļams. 105 154

Apsūnojis akmens gŗūti kustināms. 527 37361

Nosūnojis akmens grūti kustināms. 10 4050

Nosūnojis akmens grūti kustināms. 1239 2116

Nosūnojies akmens gŗūti kustināt. 116 1131

Akmens, kas nosūnojis, grūti kustināt. 1472 1564

Nosunojušu akmini grūti kustinat. 186 180

Iesūnojis akmens gŗūti ceļams. 215 952

Nerādi akliem spoguli. 1699 3670

Ak tu aklība! 1730 56605

Aklais ieraudzīja, klibais noķēra, pliks iebāza kabatā. 868 2655

Par aklu aklāks. 1730 15279

Tikpat kā aklis. 1212 209

Aklam ceļu neparādīsi. 1084 4413

Kā tu oklam ceļu porādisi. 1359 9

Arī akla vista atrod graudu. 1202 1637

Drīz steidz, akls dzen. 739 2635

Priekš akliem sveces nevar aizdedzināt. 1225 3119

Kas aklam acis atdarīs? 1697 4220

Ātri dzims un aklis. 1225 11066

Aklam rāda, kurlam stāsta. 1225 40115

Gadās jau, ka aklais savā trakumā, uzlec klibam mugurā. 828 7450

Aklam akla nelaime. 121 1424

Drīz steidz, aklis dzem. 384 2817

Oklejam i daudzi kas pīzaroda. 1940 2660

Oklejam i daudzi kas pizaroda. 1263 688

Ka tu aklis paliec! 1730 56666

Aklais nekad nevar spriest par krāsām. 556 5575

Aklais nespriež par krāsām. 464 5803

Vai akls aklam var ceļu rādīt. 1177 4700

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1014 4108

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 997 7982

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1008 4944

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt. 1242 2330

Akls aklam ceļu rāda: abi iekrīt grāvī. 1688 2174

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 958 7415

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1798 2103

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1684 1937

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1207 1324

Akls aklam ceļu rad, abi iekrīt grāvī. 94 3357

Tāds tādam ceļu rāda, dievs parāda nabagam. 527 32336

Akls aklam ceļu rāda, abi bedrē iekrīt. 868 1102

Akls aklam ceļu rāda - abi iekrīt grāvī. 353 6631

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 609 2344

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 958 1270

Akls aklam ceļu rāda: abi iekrīt grāvī. 13 1837

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1493 581

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1626 1020

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1084 510

Aklis aklam ceļu nevar rādīt, abi iekrīt grāvī. 927 135

Aklis aklam ceļu nevar rādīt, abi divi iekrīt grāvī. 927 2882

Akls aklam ceļu rādīs, abi iekritīs grāvī. 1107 208

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1372 3949

Akls aklam ceļu rāda: abi iekrīt grāvī. 1225 4845

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 929 6275

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1654 675

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1642 1839

Aklis aklam ceļu rāda, pats iekrīt grāvī. 1376 1346

Aklis aklam ceļu rāda: abi iekrīt grāvī. 1552 5176

Vai akls aklam var ceļu rādīt, abi krīt bedrē. 828 753

Aklis aklam ceļu rāda, pats iekrīt. 941 220

Akls aklam ceļu rāda: abi iekrīt grāvī. 1557 2935

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1643 850

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1645 1123

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 553 1479

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 17 25443

Akls aklam rāda ceļu - abi iekrīt bedrē. 872 1384

Aklis aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1376 173

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1551 2144

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1595 1556

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1601 1156

Akls aklam ceļu rāda: abi iekrīt grāvī. 1655 1402

Akls aklam ceļu rāda - abi bedrē krīt. 17 23957

Aklis aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1 643

Akls aklam ceļu rāda, abi grāvī iekšā. 23 13521

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1047 199

Kad akls aklam ceļu rāda, tad abi bedrē krīt. 116 11105

Aklis aklam ceļu rāda, abi krīt grāvī. 1900 974

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 556 252

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1137 1022

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 961 8449

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 17 25185

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1860 666

Akls aklam ceļu rāda: abi iekrīt grāvī. 17 14405

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 584 2760

Kad akls aklam ceļu rāda, abi divi bedrē krīt. 1444 1464

Okls oklam ceļu ruoda, abi gruovī ikreit. 527 32146

Akls aklam ceļu rāda: abi iekrīt grāvī. 1429 565

Oklys oklam ceļu rōda, obi īkreit dūbē. 740 14008

Okls oklam ceļu roda, obi grōvī īgožōs. 508 2404

Okls oklam ceļu rōda, obi grōvī īkreit. 508 1333

Aklis aklam ceļu rāda, abi ikrit gravī. 380 1753

Okls oklam ceļu rōda, obi grōvī īkreit. 508 1428

Akls aklam nevar ceļu rādīt, abi divi krīt bedrē. 867 7441

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 867 4888

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1141 659

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1200 3781

Akls aklam nevar ceļa rādīt. 1188 822

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 121 1419

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1686 104

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 997 6682

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1008 3238

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1684 349

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1713 1387

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 877 329

Okls oklam navar ceļa rodet. 1249 328

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1685 349

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 997 14449

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1010 1328

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 1717 291

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 1674 2842

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 353 5853

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 925 1446

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 353 9600

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 387 6547

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 1816 657

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 1014 1301

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 877 164

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 925 201

Aklis aklam ceļu nevar rādīt, abi divi iekrīt grāvī. 927 1679

Aklis aklam ceļu nevar rādīt, jo abi iekritīs bedrē. 1557 1898

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 1385 237

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 1652 487

Aklis aklam nevar ceļu rādīt. 1592 893

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 834 1973

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 834 4382

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 872 3910

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1404 2589

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 1573 1581

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1650 32

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1582 1556

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1383 1108

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1597 1874

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 929 22950

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1127 1187

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1575 1828

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 1379 2387

Aklis aklam ceļu nevar rādīt abi krīt grāvī. 1576 4211

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1372 1309

Akls aklam nevar ceļa rādīt. 1225 25596

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 358 774

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 1225 37336

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 834 6464

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 941 3971

Akls aklam ceļa nevar rādīt. 12 811

Akls aklam nevar ceļa rādīt. 12 1192

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 231 1219

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 1557 596

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 1557 1164

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 464 5717

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 1552 4879

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1379 8188

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 927 2589

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 231 3087

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 12 2419

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 12 277

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1557 263

Akls aklam nevar ceļu rādīt. Bb17 5849

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 553 1301

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 880 2101

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 202 2269

Aklis aklam nevar ceļu rādīt. 1225 1417

Akls aklam ceļu rāda. 1552 25170

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 884 4717

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 1643 142

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1642 1087

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 1377 18

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1648 242

Akls aklam nevar ceļu parādīt. 1084 348

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1611 2631

Akls aklam ceļu nerāda. 1374 247

Aklis aklam ceļu nerāda. 1225 5055

Akls aklam ceļu nerāda. 8 1262

Akls aklam ceļu nerādīs. 358 1047

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 1190 3473

Akls aklam ceļu nevar parādīt. 1737 782

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 1065 102

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 877 1625

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 877 1042

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 116 14311

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 1552 13853

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 17 9347

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 877 3211

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 101 1039

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1459 417

Akls aklam nevar ceļu parādīt. 1838 4233

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 464 7544

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 840 2730

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 1552 3481

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 17 9350

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 67 2153

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 67 1229

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 855 5436

Aklis aklam ceļu nevar rādīt. 375 7878

Akls aklam ceļu rādīt nevar. 500 48

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1079 1412

Akls aklam ceļa griest nevar. 116 18058

Aklis aklam nevar ceļu rādīt. 116 1608

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 208 1947

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 840 2754

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 828 1229

Akls aklam ceļu rāda, abi divi bedrē krīt. 1752 312

Akls aklam ceļu rāda. 1202 98

Aklis aklam nevar ceļu rādīt. 1552 3304

Aklis aklam ceļu nerāda. 116 14526

Akls aklam ceļu nerāda. 17 8590

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 1439 1138

Okls oklam navar ceļu rōdīt. 820 237

Okls oklam ceļu navar rōdīt. 966 427

Oklys oklam ceļa narōda. 740 26078

Aklis aklam ceļu rāda. 867 6769

Akls aklam ceļu rāda. 1492 546

Aklis aklam ceļu rāda. 1687 924

Aklis aklam ceļu rāda. 1667 2379

Akls aklam ceļu rāda. 958 278

Akls aklam ceļu rāda. 848 2728

Akls aklam ceļu rāda. 387 7850

Aklis aklam ceļu rāda. 464 1715

Akls aklam ceļu rāda. 1188 1731

Akls aklam ceļu rāda. 796 17262

Akls aklam ceļu rāda. 884 5595

Aklis aklam ceļu rāda. 1652 2304

Aklis aklam ceļu rāda. 1576 1887

Aklis aklam ceļu rāda. 231 1245

Aklis aklam ceļu rāda. 917 4729

Akls aklam ceļu rāda. 935 33281

Aklis aklam ceļu rāda. 1225 38083

Akls aklam ceļu rāda. 1552 12679

Akls aklam ceļu rāda. 1594 504

Akls aklam ceļu rāda. 1596 56

Nu jau akls aklam ceļu grib rādīt. 208 1949

Aklis aklam ceļu rāda. 717 921

Aklis aklam ceļu rāda. 1347 105

Akls aklam ceļu rāda. 1001 400

Akls aklam ceļu rāda. 2 2063

Akls aklam ceļu rād. 101 234

Akls aklam ceļu rāda. 840 765

Akls aklam ceļu rāda. 67 1169

Akls aklam ceļu rāda. 67 2135

Aklis aklam ceļu rāda. 450 1591

Akls aklam ceļu rāda. 375 7479

Aklis aklam ceļu rāda. 1433 417

Akls aklam ceļu rāda. 740 13700

Ko nu aklam ceļa prasi. 1341 30994

Okls nu okla ceļa prosa. 740 11502

Ko nu aklam ceļa prasi. 1341 30699

Akla kā vista. 1627 740

Akla kā vista. 1635 1435

Uz aku neej ar sietiņu. 1639 3892

Uz aku neej ar sietu. 1639 64

Tas ir kā akā iekritis. 1225 19310

Kā akā iekrita. 23 10521

Iekrita kā akā. 1730 56534

Vai akā, vai makā. 1225 21669

Vai akā jeb makā. 12 1273

Tikai tad, kad aka jau izžuvusi, tiek ūdens vērtība atzīta. 1552 11041

Nelūri akā - ieraus tevi. 834 6797

Kaida oka, taic jumc. 527 33142

Narūc ūtram oku, pac īkrissi. 1930 2503

Oka zalta natrasi. 527 33323

Jaunā akā ūdens netrūkst. 1771 376

Viņš zīlē aku. 1730 57043

Jo dziļāka aka, jo skaidrāks ūdens. 796 7566

Citam aku rok, pats iekrīt. 929 69129

Roc aku, pirms slāpes tevi moca. 1106 2049

Nespļauj vecajā akā, varbūt kādreiz būs jādzer. 1451 239

Našpļaun vacajā okā, vajadzēs atsadzertīs. 1950 7962

Naspļaun vacā okā, lai kam daīs pazadzert pošam. 1940 6072

Naspļauņ vecajā okā, cikom jaunys nav. 1368 718

Nesagāz veco aku, iekam nav jauna izrakta. 927 1405

Namāsloj cyta okā, pac nūsadzersi. 1930 2504

Naspļaun vacā okā, daīs pasadzert. 1930 578

Nespļauj vecajā akā - pašam pienāksies izdzert. 1945 9569

Nadiersni vacajā okā, ka nadaītu atsadzert! 1800 3586

Naspļaun vacā okā, daīs atsadzert. 1950 3575

Napīšļaun vacā okā, daīs atsadzert. 1945 3213

Nespļauj akā, mīļais draugs, kādreiz tev var gadīties no tās akas padzērties. 1106 683

Nespļauj vecā akā, dabūsi vēl nodzerties. 1227 58

Nepiespauj aku, kāmēr nav izrakta jauna. 464 1846

Nespļauj cita akā, noderēs kādreiz ūdens nodzerties. 926 2236

Nespļauj akā, mīļais draugs, kādreiz tev var gadīties, tanī akā padzerties. 1106 1710

Nespļauj vecā akā, kāmēr jauna nav vēl izrakta. 1692 280

Nespļaun akā, derēs ūdens nodzerties. 387 4298

Nespļauj vecajā akā, ka neiznāk no tās kādreiz nodzerties. 387 11222

Nespļauj akā, gan būs ūdens jādzer. 1643 259

Nespļauj akā, pašam būs jādzer. 84 5493

Nespļauj vecā akā, ka nepienākās padzert. 884 885

Nespļauj vecā akā, kādreiz vajadzēs nodzerties. 70 4338

Nepiespļauj aku, no kuŗas pašam jādzeŗ. 1494 526

Naspļaun vacā okā - daīs vēļ padzert. 1368 1328

Naspļaun vacā okā, pošam izagadās pasadzērt. 1151 317

Nespļaun akā, gan būs ūdens jādzer. 12 1167

Nevajag vecas akas pieķezīt, kamet jauna nav izrakta. 529 2077

Papriekšu nepiespļauj veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 17 8550

Nepiespļaudi veco aku, iekāms jauna nav izrakta. 208 1045

Nespļauj, draudziņ, akā, kādreiz var tev gadīties no šīs akas dzert. 527 37499

Nespļauj vecajā akā, iekams jauna nav izrakta. 1705 7348

Nespļauji akā, būs pašam vēlāk jādzer. 1183 535

Vecā akā nevar spļaut, gadīsies padzerties. 116 23853

Nespļauj, mīlīt, akā; ka vēlāki nav no turienes ūdens jāsmeļ! 1386 892

Nešpļauj akā, jo tev var gadīties no tās akas padzerties. 67 1810

Nešpļauj vecā akā, pienāksies padzert. 67 1967

Iespļaudi akā, pats padzersies. 556 4229

Nepiespļauj vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 696 57

Nešpļauj akā, gadās nodzerties. 375 7671

Nespļauj akā, kamēr jauna nav uzrakta. 1262 1644

Vecu aku nevar piespļaut, kamēr jauna nav izrakta. 1752 91

Nespļauj akā, ka pēc pašam nav jāizdzeŗ. 1459 4027

Nespļauj akā, ka pēc nav pašam jādzer. 1459 1429

Nepiespļauj veco aku, iekams jauna nav izrakta. 1341 21497

Naspļaun vacā okā, daīs atsadzert. 970 717

Naspļauņ vacā okā, trōpiasis padziart. 906 2323

Naspļaun pa prīšku okā vajadzēs vel padzert. 509 1561

Naspļaun tanī okā, nu kuŗas esi dzēris. 508 1915

Nespļauj vecajā akā, pienāksies vēl nodzerties. 740 5395

Vecā akā nespļauj, vaidzēs kādreiz dzert. 740 16672

Naspļaun vacajā okā pīnāks pošam dzert. 640 1739

Naspļaun vacijā okā daīs pošam pasadzert. 583 589

Našpļaun vacajā okā, vajadz'as atsadzert. 465 191

Naspļaun vacaja oka dajīs atsadzert. 365 258

Naspļaun vacajā oka byus kod nūdzertīs. 508 1313

Nespļauj vecā akā, kamēr nav jauna. 740 13723

Naspļaun okā, pats izdzersi. 966 29

Naspļaun vacajā okā, pinoksīs veļ atsadzert. 802 1256

Naspļaun vacajā okā, pīnōkīs atsadzert. 820 972

Nešplauj vecajā akā, vēlāk vajadzēs nodzerties. 144 1516

Naspļaun vacā okā, pats pazadzersi. 15 156

Nepiespļauj veco aku, kamēr jaunā vēl nav izrakta. 1341 2725

Naspļaun vacojā ōkā citok nav jauna izrokta. 508 3595

Nespļauj akā, mīļais draugs, kādreiz var tev gadīties no tās akas padzerties. 1552 5427

Nespļauj akā, gan būs ūdens jādzer. 997 6990

Vecā akā nevajaga spļaut, gadīsies padzerties. 116 24946

Naspļaun vacajā okā, pīnoks veļ atsadzert. 966 75

Nepiespļauj vecu aku, kamēr nav jauna izrakta. 23 12988

Neaizber veco aku, kamēr jaunu neesi izracis. 796 1624

Nepieber vecu aku, kamēr jauna vēl nav izrakta. 1687 819

Nepieber vecas akas, kamēr jauna vēl nav izrakta. 997 9404

Nepieber vecās akas, kamēr jauna nav izrakta. 1668 2379

Neaizber vecu aku, kāmēr jauna nav izrakta. 464 1699

Nepiebeŗ veco aku, kamēr jauna vēl nav izrakta. 958 7417

Veco aku neaizber, pirms jauna nav izrakta. 387 4132

Neaizber veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 1690 451

Nepieber vecu aku, kamēr vēl nav jauna izrakta. 848 3354

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 1805 100

Nepieber vecas akas kamēr jauna vēl nav izrakta. 897 600

Nepieber aku kamēr jauna nav izrakta. 997 10115

Nepieber vecu aku kamēr jauna vēl nav izrakta. 997 16319

Nepieber vecu aku kamēr jauna nav izrakta. 1573 4504

Neaizber vecu aku kamēr jauna nav izrakta. 884 4541

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav vēl izrakta. 884 3076

Neaizber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 949 1118

Nepieber vecu aku, kad jauna nav vietā. 1374 3438

Neaizber vecu aku, kad jaunā nav izrakta. 1552 5139

Nepieber vecas akas, kamēr jauna vēl nav uzrakta. 1576 2343

Nevajag vecu aku piebērt, kamēr jauna nav izrakta. 1582 2484

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 1654 824

Vecās akas nepieber, kamēr jaunas vēl nav. 935 20341

Nepieber veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 70 1341

Nepieber veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 524 608

Nepieber vecu aku, kad jauna nav izrakta. 929 22927

Nepieber veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 1626 4079

Nepieber veco aku, kamēr jaunā nav izrakta. 1225 3854

Veco aku nepieber, pirms jauna nav izrakta. 1379 6170

Nepieber vecās akas, kamēr jaunas nav izraktas. 1880 1632

Nepieber vecu aku, kamēr jauna vēl nav izrakta. 231 8707

Nevajag vecu aku aizbērt, kamēr jauna nav izrakta. 8 3650

Nepieber veco aku, kamēr jaunā nav izrakta. 202 7297

Nepieber veco aku, kamēr jauna vēl nav izrakta. 220 2018

Nepieroc veco aku, kamēr jaunā nav izrakta. 917 5961

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 917 4276

Neaizber veco aku, kamēr jaunā nav izrakta. 1663 720

Neaizber veco aku kamēr jauna nav izrakta. 1657 1376

Nevajaga vecu aku piebērt, kamēr jauna nav izrakta. 1592 8396

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 1225 5096

Nepieber vecas akas, kamēr jauna nava izrakta. 1611 1637

Neaizber veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 1594 1499

Nepieber veco aku, kāmēr neesi izracis jaunu. 1596 3397

Nepieber vecu aku kāmēr jauna nav izrakta. 1652 478

Nevajaga vecu aku pierakt, kad jauna vēl nava. 861 1998

Nepieber vecu aku, kāmēr jauna nav izrakta. 1557 3314

Nepieber vecās akas, kamēr jauna nav izrakta. 1880 2932

Nepieber vecu aku, kāmēr jauna nav izrakta. 1372 4606

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 929 32653

Nepieber vecas akas, kamēr jaunas nav izraktas. 70 2435

Vecu aku nevajaga piebērt, kamēr jauna nav izrakta. 17 12757

Neaizmet veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 1055 86

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 877 3218

Nepieber vecas akas, kamēr jauna nav izrakta. 1472 2311

Nepiber vecas akas, kamēr nav izrakta jauna. 1472 1563

Nepieber aku, kamēr jauna vēl nav izrakta. 1225 7516

Papriekš neaizber veco aku, ja neesi izracis jaunu. 1262 735

Nepiever veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 639 144

Nepieber aku, kamēr jauna vēl nav izrakta. 935 12758

Veco aku nevajaga piedirst, kamēr jaunā nav vēl izrakta. 334 517

Nepeedirs wecu aku, kamehr jauna naw izrakta. 145 892

Neaizber vacu oku, kamēr jauna nav izrakta. 1731 6470

Nepiebeŗ aku kāmēr jauna nav rakta. 556 1429

Nepieber vecas akas kamēr jaunas nav vēl iztaisītas. 114 285

Nepieber veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 101 654

Nepieber veco aku, kamēr nav jauna izrakta. 101 506

Nepieber veco aku, kamēr nav jauna izrakta. 384 671

Nepieber vecu aku, iekams jauna nav izrakta. 1597 2332

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 17 23236

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 840 1226

Nepieber vecas akas, kamēr jauna nav izrakta. 840 608

Nepieber vecas akas, kamēr jauna nav izrakta. 840 608

Veco aku nevajaga aizmest, kamēr nav vēl jauna izrakta. 961 5414

Nepieber aku, kamēr jauna nav izrakta. 1552 5455

Nepieber veco aku, kamēr jaunā nav izrakta. 1552 3327

Nepieber aku, kamēr jauna nav izrakta. 1239 2123

Nepieber aku, kamēr jauna nav izrakta. 464 3135

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 464 1807

Nepieber veco aku, kamēr nav jauna izrakta. 840 2711

Vecas akas tikmēr neaizmet, kamēr jauna nav izrakta. 67 543

Nepieber vecu aku kamēr jauna nav izrakta. 1860 586

Vecas akas nepiebeŗ, kamēr jaunas neesi izracis. 67 299

Neaizber veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 855 5578

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 699 77

Nepiebeŗ vecas akas, kamēr jauna vēl nav izrakta. 67 1090

Veco aku nepieber, kāmēr jauna nav izrakta. 556 584

Nepieber aku, kad jauna nav vēl izrakta. 1137 1021

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 17 24250

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 17 8725

Nepieber vecas akas, kamēr jauna nav izrakta. 116 4062

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 116 14353

Nepieber vecas akas, kamēr jauna nav izrakta. 840 466

Neaizber vecu aku, pirms jauna nav izrakta. Bb17 5921

Nevajaga vecu aku piebērt kamēr jaunu izrok. 375 6124

Nepieber aku, kamēr jauna nav izrakta. 527 37380

Vecu aku nevajag aizbērt kamēr jauna nav izrakta. 1262 1320

Nepieber vecu aku, kamēr vēl nav jauna izrakta. 1202 609

Nepieber vecās akas, kamēr jaunā nav izrakta. 527 20707

Nepieber veco aku, kāmēr vēl nav jauna izrakta. 1737 2350

Neaizber veco aku, kamēr jauno vēl neesi izracis. 853 144

Neaizmet veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 1900 1175

Nepieber vecas akas, kamēr jauna nav izrakta. 828 8495

Nepieber aku, kamēr jauna nav izrakta. 828 75

Nepieber vecās akas, kamēr jaunā vēl nav izrakta. 1079 1

Neaizber veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 1 2029

Nevajaga vecu aku aizbērt, pirms jauna nav izrakta. 1183 491

Neaizmet vecās akas, kamēr jauna nav izrakta. 717 981

Tikmār vacās akas nāizbar, kāmēr jauna nau izrakta. 1347 595

Veco aku nekad nevajaga aizbērt, kamēr jauna nav izrakta. 1552 4774

Nepieber veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 1099 990

Nepieber vecas akas, kamēr jauna nav izrakta. 1950 3207

Naizber vacos okas, koleidz izraksi jaunu. 508 1310

Nepieber vecās akas, kamēr jaunā vēl nav izrakta. 365 339

Nepiemet vecu aku, kamēr nav jauna izrakta. 867 7015

Neaizber veco aku, kamēr jauna vēl nav izrakta. 867 6817

Nepieber veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 867 4884

Nasvīd vacajā okā māslu, dasaīs vēļ padzert. 935 33303

Nepieber vecu aku kamēr jauna nav izrakta. 1404 1100

Nepieber vecu aku, kamēr jauna vēl nav izrakta. 1601 1756

Neaizber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 1552 199

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav vēl izrakta. 1552 4637

Nepieber vecas akas, kamēr jauna nav izrakta. 1377 371

Nepieber vecu aku, kāmēr jaunā nav izrakta. 1713 811

Nepieber vecu aku, kāmēr jauna vēl nav izrakta. 1748 118

Veco aku neaizber, kamēr jauno neizroc. 1552 12011

Nepieber vecu aku, kāmēr jauna nav izrakta. 1599 1032

Neaizber veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 927 72

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 1008 3963

Vecu aku nevajaga aizbērt, pirms jauna nav izrakta. 1206 3609

Nepieber vecas akas, kāmēr jauna vēl nav izrakta. 1726 423

Neaizber veco aku, kāmēr jaunā nav izrakta. 1773 345

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 1429 786

Nepieber vecu aku, iekams nav jauna. 1244 8725

Nepieber veco aku, kamēr jauna nav izrakta. 1244 7235

Nepieber vecas akas, kamēr jauna nav izrakta. 1668 582

Nepieber vecu aku, kamēr jauna nav izrakta. 1684 421

Nepieķēzi aku, kamēr jauna nav izrakta. 464 5251

Nepieķēzi aku, kamēr jauna nav izrakta. 527 37498

Nasvid vacajā okā maslu, var vēl dait atsadzert. 400 3157

Uz jaunas okas prīcōdamīs, vacos naaplaid. 477 147

Neaizber vecu aku, kad jauna nav izrakta. 1628 315

Nepieber vecās akas, kamēr jaunā vēl nav izrakta. 1552 11120

Sveiki, kam tu munā okā sleiki. 1930 439

Uz oku nikas yudiņa nanas. 1263 659

Uz oku nikas yudiņa nanas. 1940 2633

Uz oku nikas yudiņa nanas. 1940 2633

Caurā akā ūdens nestāv. 584 654

Caurā akā ūdens nestāv. 840 130

Caurā akā ūdens nestāv. 464 8028

Caurā akā ūdens nestāv. 116 16552

Caurā akā ūdens nestāv. 828 9760

Caurā akā ūdens nestāv. 840 2067

Caurā akā ūdens nestāv. 1372 4643

Arī aku var izsmelt. 94 5574

Aku var izsmelt, ne vēl naudas maku. 1773 846

Nav tik dziļa aka, ka to nespēj izsmelt. 1697 2106

Kad aka piegānīta, tad pašam smird. 609 4756

Kad aka piegānīta, tad pašam smird. 1225 22723

Kad aka piegānīta, tad pašam smird. 1552 32761

Kad aka piegānīta, tad pašiem tā smird. 1552 5175

Kad aka piegānīta, tad pašam smird. 840 125

Kad aka pietaisīta, tad pašam smird. 961 1451

Kad aka piegānīta, tad pašam smird. 840 2091

Kad aka piegānīta, pašam smird. 116 11561

Apgānīta aka pašam smird. 556 583

Aizrīsees kā kaķis ar karstu beezputru. 1730 76703

Ātri ēzdams var aizrīties. 1707 823

Tavas aizmākšas. 1730 56438

Ātrums lieks pie muļķa mīt. 796 529

Neaizbildini citu, ja viņš grib kur iet. 834 263

Kas viegli pelnīts, tas lēti aiziet. 1730 21082

Kā blēdis atsprākliski aizvilkās aiz stūra. 23 14617

Kad aiziesim, tad redzēsi. 17 496

Neaizmirsti citus, lai nebūtu pats aizmirsts. 997 3136

Sovs sovu vysod aizstōv. 780 242

Sovs sovu vysod aizstōv. 640 1801

Kas labs, to aizstāv, kas ļauns, to noraid. 101 1209

Tys aiz taida i aizastōj. 477 896

Aizskrēja kā velns ar vējlukturi. 17 27683

Aizskrien pliks kā baznīcas žurka. 1800 931

Aizskreja koa sunc ar kaulu = bez godprātības. 1168 1703

Kur ātrais aizskrējis, tur lēnais palicis. 1596 3625

Aizskrēja kā ar zaķa pastalām. 1383 231

Aizskrēja kā plintes šāviens. 1600 7765

Aizskrēja kā ar zaķa pastalām. 1552 9057

Aisskrēja kā vēš. 1347 166

Kašķis aizskrien kā brālis. 556 4924

Aizskrēja kā ar zaķa pastalām. 384 1115

Aizskrēja kā div - deviņi. 625 553

Aizskrien kā divi deviņi. 49 1771

Kur tie ātrie aizskrējuši un kur tie lēnie palikuši. 1552 6891

Aizskrēja kā ar zaķa pastalām. 1552 11942

Aizskrēja kā ar zaķa pastalām. 877 3357

Aizskrīn kot putineņa spōrneņūs. 679 1561

Ko aizasauc, to atsasauc. 1429 2745

Aizņemties ir viegli, atdot gŗūti. 208 1562

Aizņemties viegli, bet atdot gŗūti. 208 822

Aizņemšana atnes daudz bēdu. 1652 1467

Lienēt vieglāk nekā atdot. 884 5422

Lienēt vieglāk nekā atdot. 1756 432

Aizliegti augļi saldi. 1713 4964

Aizliegti augļi ir saldi. 880 2038

Aizliegti augļi ir saldi, bet tie ik reizes nav sasniedzami. 1690 2860

Aizliegts auglis arvien saldāks. 464 5779

Aizliegtiem augļiem saldāka garža. 1459 4142

Aizliegti augļi gārdi. 208 1832

Aizliegti augļi gardi. 1802 3685

Aizliegtie augļi visgardākie. 1597 2029

Oizkustina kā skudru pūli. 529 701

Kas pats aizkrāsnē sēd, tas citu aizkrāsnē meklē. 1207 8506

Kas pats aizkrāsnē tupējis, tas citus tur meklē. 1639 7674

Neviens nemeklēs citu aizkrāsnē, kas pats nebūs aizkrāsnē bijis. 527 37487

Pats aizkrāsnē gulēdams, meklē citu aizkrāsnē. 1472 1561

Kas pats no aizkrāsnes nācis, tas vienmēr otru tur grib atrast. 17 30618

Neviens nemeklēs aitu aizkrāsnē, kas pats nebūs aizkrāsnē bijis. 464 5229

Pats aizkrāsnē gulēdams, meklē citu aizkrāsnē. 384 668

Kas pats aizkrāsnē bijis, tas otru tur meklē. 17 8694

Kas pats aizkrāsnē bijis, tas otru tur meklē. 828 21493

Kas pats aizkrāsnē, tas otru aizkrāsnē meklē. 625 70

Neviens nemeklēs citu aizkrāsnī, kad pats nebūs aizkrāsnī bijis. 699 187

Aizkrāsnē tupēdams tāļu netiksi. 527 32787

Aizkrāsnē sēdot, tālu netiksi. 1722 1902

Aizkrāsnē sēdēsi, tāļu netiksi. 527 24960

Gulēdams aizkrāsnē darbu nepadarīsi. 1393 4541

Kas aizkrāsnē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 553 412

Aizkrāsnī sēžot sauli neredz. 556 12412

Aizkrāsnē sēdot tālu netiksi. 556 6010

Aizkrāsnē sēžot tālu netiksi. 1079 1994

Aizkrāsnē sēžot, tālu netiksi. 1202 605

Aizkrāsnē sēdot, tālu netiksi. 1552 13737

Aiziet kā sivēns sprinģēdams. 556 3106

Aiziet kā suns asti nolaidis. 917 1791

Aizgāja kā sadedzis. 1800 5314

Aiziet kā pērkons rūkdams. 556 6953

Aizgaujas kā gabārs. 23 1860

Ja kāds ilgi kur uzkavējas, tad saka: aizgāja un apgūlās. 1225 18410

Aizīt pa lagdams. 1268 432

Tas aizgāja kā kaķis ar pūsli. 1225 77

Kur tie mudīgie ir aizgājuši un kur tie lēnie ir palikuši. 231 4838

Aizgāj' kā deviš (devītais). 598 102

Aizgāja astē sperdams. 929 28438

Viņš aizgāja kā divi deviņi. 10 4033

Oizgoja ka divi deviņi. 1212 507

Tas jau aiziet kā velns ar vējlukturi. 1341 14307

Aizskrēja kā velns ar vējlukturi. 1008 3444

Aizskrēja kā vells ar vēja lukturi. 880 461

Aiziet kā velns ar leijerkasti. 880 1190

Aiziet kā velns ar enkuru. 1008 2344

Aiziet kā velns ar enkuri. 1008 2198

Kur aizgāja, tur palika. 1599 2347

Kur aizgāja, tur palika. 116 16551

Kur aizgāja, tur palika. 840 129

Kur aizgāja, tur palika. 840 2066

Aizgāja kā pēc nāv. 598 105

Aiziet kā pēc nāves. 384 663

Aiziet kā pēc nāves. 384 4192

Aiziet kā pēc nāves. 1444 794

Aizgājis kā pēc nāves. 848 2729

Aiziet kā pēc nāves. 1715 1270

Aiziet kā pēc nāves. 1715 1391

Aizgāja kā pēc nāves. 754 627

Aizgāja kā pēc nāves. 754 90

Aizgāja kā pēc nāves. 1639 2378

Aizgāja kā pēc nāves. 1225 38067

Aizgulējies kā Ķenču nabags. 464 4829-4830

Aizgulējušies, kā Ķenču nabagi. 1600 8484

Aizgulējušies kā Ķeņģa nabagi. 929 70497

Aizgāds nepelnīts. 1429 444

Pirms gādā aizgaldu, tad cūku. 1730 66153

Aizgāja kā ļauna diena. 1730 56462

Kas aizdurē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 1200 4477

Kas aizdurvē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 1805 8696

Kas aizdure grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 1493 3470

Kas aizdurvē grib sēdēt, tas gaismu neredzēs. 1693 7613

Kas aizdurvē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 848 1061

Kas aizdurvē grib sēdēt, tas sauli neredz. 1148 2261

Kas aizdurvē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 796 9025

Kas aizdurvē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 1629 2213

Kas aizdurē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 553 2914

Kas aizdurvē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 1552 36404

Kas aizdurvē grib sēdēt, sauli neredzēs. 1657 2691

Kas aizdurē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 1557 1073

Kas aizdurē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 1627 72

Kas aizdurvē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 1626 2648

Kas aizdurvē sēž, tas sauli neredz. 1372 3427

Kas aizdurvē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 941 1901

Kas aizdurē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 202 5121

Kas aizdurē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 231 4352

Kas aizdurvē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 834 5127

Kas aizdurvē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 1385 584

Kas aizdurvē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. 1552 10904

Labs es aizdodams, bet labāks neaizdodams. 1377 771

Vieglāk aizdot, nekā atpakaļ dabūt. 1599 6142

Vieglāk aizdot nekā atpakaļ dabūt. 1552 2042

Viegli aizdot, grūti atpakaļ dabūt. 1592 6491

Viegli aizdot, grūti atpakaļ dabūt. 384 667

Viegli aizdot, gŗūti atpakaļ dabūt. 384 4191

Viegli aizdot, grūti atpakaļ dabūt. 828 8136

Viegli aizdot, atpakaļ grūti dabūt. 1472 1560

Vieglāk aizņemt nekā atdot. 72 7946

Aizdots nepelēs. 1620 1962

Aizdots nepel. 1668 6521

Aizdots nepelēs. 609 4755

Aizdots nepel. 958 7430

Aizdots nesapelēs. 94 5898

Aizdots nepelēs. 230 3483

Aizdots nepelē. 872 3490

Aizdots nepel. 834 3665

Aizdots nepelēs. 1552 25596

Aizdots nepelēs. 1552 5174

Aizdots nepeļ. 508 2065

Aizdots nesapel. 929 42593

Aizdots nepelēs. 935 36679

Aizdots nepel. 553 1477

Aizdots nepel. 1655 2192

Aizdots nesapel. 17 27803

Aizdots nesapel. 527 37250

Aizdots nepelēs. 840 2090

Aizdots nepel. 17 25184

Aizdots nepel. 17 29976

Aizdots nesapel. 464 3005

Aizdots nepel. 840 1237

Aizdots nepel. 67 1074

Aizdots nepel. 67 983

Aizdots nepel. 1137 2002

Aizdots nerūs un nepel. 828 7940

Aizdots nepel. 1552 27947

Aizdots nepel. 208 1107

Aizdots nesapel. 1552 5402

Kas ir aizdots, tys nopeļ. 508 3623

Bez aizdara nekā nevar iztaisīt. 753 826

Kas aizdars, tāda ēstgriba. 384 666

Kas aizdars, tāda ēstgriba. 1599 9339

Aizadaga kai guņs. 1368 2321

Aizasvyla kei pokolu kūdeļa. 679 1297

Aizdagōs kai guns. 508 1914

Aizasvyla kai pokolas. 548 5571

Aizasvyli kai pokolas. 432 50

Aizasvylst kai pokolas. 509 1623

Aizsvilās kā pakulu kodeļa. 529 1569

Vai aizmidzis, vai nule migs. 918 602

Aistatēšu kai lōci doncōt. 548 13226

Aizjoat koa yz zyrga. 1268 330

Aizmirsies, kā Leišam vaidēšana. 1620 1961

Aizvelkas kā regava. 23 1459

Kur aizdedzies, tur grūti nodzēst. 84 368

Ka tu aizareitim! 1268 182

Kai vuška uz meizolim. 640 842

Kai vuška uz meizolim. 780 291

Kur aitas, tur cirpēji. 1459 4162

Ganu, ganu aitiņas. 609 4754

Ganu, ganu aitiņas, līdz vakaram ne vienas. 1620 1816

Jo aita labāk paēduse, jo vairāk brēc. 1106 1569

Kuŗa, aita vairāk paēdusi, tā vairāk bļau. 958 9286

Aitas kā redeles. 1225 832

Aitas kā redeles. 1225 15046

Liela aita, bet maz vilnas. 877 3215

Liela aita, maza vilna. 384 670

Neizliecies par aitu, vilks apēdīs. 1643 182

Neizliecies par aitu, vilks apēdīs. 556 10763

Nezini vis, ka slapja aita deg. 1552 5170

Nezinu vis ka slapja aita deg. 840 2086

Nevajaga aitu teikt tautu, kāmēr neesi dīrājis. 1225 8221

Kāda aita, tāds jērs. 1376 2704

Kurš katris prastu aitu nocirpt, ja viņai nebūtu jānocērp galva. 1225 10943

Pošam tī aveniņi acabadesīs kū ūtram žyciesi, kū ūtram dūmuosi. 1344 578

Lēns kā aita. 384 600

Ak tu aitu gremulis. 1730 56628

Tam ir aitas svars. 529 1613

Aitas cērpjot nevajag kājas siet ar striķi, jo ta cieta vilna. 1611 2783

Aita gan melna, bet vilna tīra. 556 7444

Aita, vai pazīsti cirpēju? 1262 2781

Nedzen aitu pie vilka mežā. 17 29928

Viss pa jaunam, viss pa jaunam, aitas āda tik pa vecam. 506 1199

Šī aitiņa man tuvu radu, pērnā jēre, teķa māte, vecās mātes aitas meita. 968 965

Kū tu vuškeņ padareisi, ka dīviņš slymoj. 432 15

Nopietnas ir tikai aitas. 13 4925

Taš mekle aitu ar piecam kājam pirkt. 603 81

Tas jau ir tik tāds aitas galva. 1225 14486

Ait ka muobistas uz reiz miez. Citreiz jou smej: Apmīezas ka ait. 1488 126

Tā jau tāda aitiņa. 1225 38120

Mozys vuškys kai repeišy. 1344 120

Trakas aitas, čigānam krūmos virsū skrien. 1225 12820

Trakas aitas čigānam virsū skrien. 1459 2850

Trakas aitas čigānam krūmos virsū skrien. 1730 44942

Aita neiet pie vērša pēc vilnas. 556 4463

Aita pie vērša vilnu nedabū. 556 1522

Aita pēc vilnas nebrēc. 668 4646

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 958 7432

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runat. 230 3482

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1717 290

Labāk ar aitu mežā braucu, nekā ar muļķi runājos. 1188 1726-7

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1010 4778

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1200 825

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1690 1667

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1276 1061

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 527 24310

Labāk ar aitu mežā brauc, nekā ar muļķi runāt. 997 6465

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1552 5173

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1597 901

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1657 2948

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1630 1721

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 884 5223

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 8 1324

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1170 523

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 927 1277

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 231 2833

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 202 6690

Labāk ar aitu mežā braukt nekā ar muļķi runāt. 1557 904

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 942 468

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 929 59331

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 968 4828

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1576 6862

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1573 974

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1383 1227

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1737 2349

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1137 1007

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 17 25624

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 17 25183

Labāk ar aitu mežā brauc, nekā ar muļķi runā. 997 10734

Labāk ar aitu mežā brauc, nekā ar muļķi runāt. 116 23271

Labāk ar aitu mežā braukt nekā ar muļķi runāt. 840 2089

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 840 123

Labāk ar aitu mežā brauc, nekā ar muļķi runā. 639 106

Labāk ar aitu mežā brauc, nekā ar muļķi runā. 1552 2930

Labāki ar aitu Rīgā braukt, nekā ar mulķi runāt. 937 121-2

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 384 5237

Labāk ar aitu mežā brauc, nekā ar muļķi runāt. 693 1396

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1552 8967

Labāk ar aitu mežā brauc nekā ar muļķi runāt. 584 663

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1225 14418

Labāk ar aitu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 116 1065

Viena aita brēc, visas dabū. 867 6777

Kad viena aita brēc, tad visas dabū. 1730 44885

Viena aita brēc, visas dabū. Bb13 1270

Kad viena aita brēc, tad visas dabū. 1008 6707

Viena aita brēc, visas dabū. 1694 758

Kad viena aita brēc, tad cita ar dabon. 1668 634

Viena aita brēc, visas dabū. 1816 4791

Kad viena aita brēc, tad citas ari dabon. 527 25350

Viena aita brēc, visas dabū. 925 1986

Viena aita brēc, visas dabon. 958 7118

Viena aita brēc, visas dabun. 94 3378

Viena aita bļaun, bet visas dabū. 387 3892

Viena aita brēc, citas dabū. 230 3481

Viena aita brēc, visas dabū. 13 2137

Viena aita brēc - visas dabū. 353 6654

Viena aita brēc - visas dabū. 353 2542

Viena aita brēc, visas dabū. 1661 1940

Viena aita brēc, visas dabū. 796 13223

Viena aita brēc, visas dabun. 527 14562

Viena aita brēc, visas dabū. 1695 285

Viena aita brēc, visas dabū. 1668 6443

Viena aita brēc, visas dabū. 1188 4033

Viena aita brēc, visas dabū. 954 678

Viena aita blēj, visas dabūn. 1660 1621

Viena aita brēc, visas dabū. 1014 1562

Viena aita brēc, visas dabū. 997 7502

Viena aita bļauj, visas dabū. 1816 329

Viena aita brēc, visas dabū. 1474 86

Viena aita brēc, visas dabū. 954 2134

Kad viena aita brēc, tad visas dabūn. 739 2676

Viena aita brēc, visas dabū. 1695 334

Viena aitiņa brēc, visas dabū. 1690 1090

Viena aita brēc, visas dabū. 1660 880

Viena aita brēc, visas dabū. 1689 3325

Kad viena aita brēc, tad citas dabū. 1618 200

Viena aitiņa brēc, visas dabū. 1404 4392

Viena aita brēc, visas dabū. 1594 487

Viena aita blej visas dabon. 1635 2632

Viena aita brēc, visas dabū. 1177 1676

Viena aita brēc, visas dabū. 1018 13

Viena aita brēc, visas dabū. 1645 1131

Viena aita blej citas dabūn. 1651 3483

Kad viena aita brēc, tad visas dabū. 1630 700

Kad viena aita blēj, tad citas ar dabon. 1225 35424

Viena aita brēc, visas dabū. 464 5723

Viena aita brēc, visas dabū. 1557 912

Viena aita bļau, visas dabū. 12 2351

Viena aitiņa brēc, visas dabūn. 12 609

Viena aitiņa brēc, visas dabon. 231 2532

Viena aita brēc, visas dabū. 231 10515

Viena aita brēc, visas dabū. 202 5036

Viena aita bļauj, visas dabū. 8 1670

Viena aita brēc visas dabū. 553 1473

Viena aita brēc, visas dabū. 917 3965

Viena aita brēc, visas dabū. 1585 1265

Viena aitiņa brēc, visas dabū. 1635 303

Viena aita brēc, visas dabū. 1626 273

Viena aita brēc, visas dabū. 1377 1242

Viena aita bļau, visas dabū. 941 312

Kad viena aita brēc, tad visas dabū. 1802 2732

Viena aita blēj, visas dabū. 1592 4633

Viena aitiņa brēc, visas dabū. 861 1939

Viena aita brēc, visas dabū. 968 284

Viena aita brēc, visas dabū. 1372 1395

Viena aita bļaun, visas dabū. 941 274

Viena aita brēc, visas dabūn. 929 62911

Viena aita brēc, visas dabū. 1654 1755

Viena aita brēc, visas dabū. 929 42595

Viena aitiņa brēca, visas dabūja. 1651 4912

Viena aita brēc, visas dabū. 1225 8380

Viena aita brēc, visas dabū. 1552 5169

Viena aita brēc, visas dabūn. 1551 570

Kad viena aita brēc, tad visas dabū. 1510 496

Viena aita bļauj, visas dabon. 1582 731

Viena aita brēc, visas dabū. 1654 699

Viena aita brēc, visas dabū. 968 620

Ja viena aita brēc, tad visas dabūn. 884 5263

Viena aita brēc, visas dabū. 1009 726

Viena aita blēj, visas dabū. 1084 522

Viena aita brēc, visas dabon. 927 1552

Kad viena aita brēc, tad visas dabū. 1225 1598

Viena aita brēc, visas barību dabon. 1626 4341

Viena aita brēc, visas dabū. 584 1464

Viena aita brēc, visas dabo. 1552 169

Viena aita brēc, visas dabū. 1552 4671

Kad viena aita brēc, visas dabū. 1202 381

Viena aita brēc, visas dabū. 1762 535

Viena aita brēc, visas dabū. 1074 337

Viena aita brēc, visas dabon. 1552 3274

Viena aita brēc, visas dabū. 961 7683

Viena aita brēc, visas aitas dabū. 840 118

Viena aita brēc, visas dabū. 17 28106

Viena aitiņa brēc, visas dabon. 1862 186

Viena aitiņa brēc, visas dabū. 450 1546

Viena aitiņa blēj, citas dabūj. 67 2140

Viena aita brēc, visas dabūj. 67 1298

Viena aita brēc, visas dabū. 116 5002

Viena aita brēc, visas dabū. 828 16631

Viena aita brēc, visas aitas dabū. 840 2085

Kad viena aita brēc, tad visas dabūn. 142 5461

Viena aita blēj, visas dabū. 1347 353

Kad viena aita brēc, tad visas dabū. 1600 10634

Viena aita bļauj, visas dabū. 855 42

Viena aita brēc, visas dabū. 159 29

Kad viena aita brēc, tad citas arī dabū. 1051 237

Kad viena aita brēc, visas dabon. 17 15640

Viena aita brēc, visas dabū. 556 249

Viena aita brēc, visas dabū. 1 2725

Viena aita brēc, visas dabūn. 853 202

Viena aita blēj, citas ar dabuj. 529 2118

Kad viena aita brēc, tad citas arī dabūn. 1752 463

Vīna vuška vēks vysas dabuj. 802 905

Kur vīna vuška tī un vysas pakalā. 1263 708

Viena aitiņa blēj, visas dabū. 1341 6844

Vīna aita vēkš, vysas daboj. 1238 3293

Kad viena aita brēc, visas dabū. 1429 479

Vīna vuška blaun, vysas daboj. 906 2357

Viena aita brēc, visas dabū. 931 2286

Aitas vilku neplēš. 840 2088

Aitas vilku nekož. 1202 380

Aitas vilku nebaida. 556 1519

Vuškas vylka naplēš. 418 1995

Aitas vylka nakūž. 1238 3292

Aitas vilka nekož. 1429 478

Vuškas vylku nakuž. 906 2356

Zini, ka vyška vylka naplēš. 740 26079

Vuškas vylku naplēš. 740 14007

Vuškas vylku nakuž. 802 904

Vuška vylkam nakūž. 740 18890

Aitas vilku nekož. 120 369

Aitas vilku nekad nekož. 116 9943

Aitas vilku neplēš. 10 1516

Aitas vilku nekož. 1600 10637

Aita neaiztiek vilku. 556 4130

Aitas vilku neplēš. 961 8451

Aitas vilku neplēš. 116 861

Aitas vilku nekož. 17 181 129

Aitas vilka neplēš. 1079 2031

Aitas vilku neķer. 1137 940

Aitas vilka neplēš. 116 14310

Aitas vilku neplēš. 1552 13901

Aita vilku nenes. 1024 331

Aitas vilku neplēš. 1552 9013

Vienas aitas vilku neplēš. 840 122

Aitas vilku nekož. 828 5275

Aitas vilku neplēš. 17 26954

Aitas vilku neplēš. 17 14118

Aitas vilku neplēš. 1771 5424

Aita nekad neuzbrūk vilkam. 566 9678

Aitas vilku neplēš. 997 7981

Vuška vylka nakuž. 527 33160

Aitas vilku nesaplēš. 1798 2100

Aitas vilka neplēš. 527 24238

Aitas vilku neplēš. 1688 2170

Aitas vilka nekož. 1188 760

Aitas vilku neplēš. 1689 1306

Aitas vilku neplēš. 1693 1514

Aitas vilku nekož. 1493 4031

Aitas vilku neplēš. 1188 8332

Aitas vilku neplēš. 1668 6054

Aitas vilku neplēš. 796 17261

Aitas vilku neplēš. 1684 348

Aitas vilku neplēš. 1008 4080

Aitas vilku neplēš. 1552 5172

Aitas vilku neplēš. 1225 5061

Aitas vilku nekož. 1618 199

Aitas vilku neplēš. 1657 2889

Aitas vilku neplēš. 1629 1845

Aitas vilku nekož. 1393 1202

Aitas vilku neplēš. 1552 25257

Aitas vilku neplēš. 1225 12121

Aitas vilku neplēš. 1643 849

Aitas vilka neplēš. 464 5610

Aitas vilku neplēš. 927 5239

Aitas vilku neplēš. 1127 1186

Aitas vilku neplēš. 1661 4356

Aitas vilka neplēš. 1630 145

Aitas vilku neplēš. 929 64269

Aitas vilka neplēš. 8 1688

Aitas vilku nekož. 884 5262

Aitas vilku neplēš. 1592 6634

Aitas vilku neplēš. 1630 1723

Aitas vilku neplēš. 929 51639

Aitas vilku neplēš. 759 8900

Aitas vilku neplēš. 1383 843

Aitas vilku neplēš. 1455 4907

Aitas vilku neplēš. 1582 1059

Aitas vilku nekož. 1551 5593

Aitas vilku nekož. 1510 495

Aitas vilku neplēš. 935 34038

Aitas vilka neplēš. 1552 6049

Lēnas aitas vienā kūtī labi sader. 840 120

Lēnas aitas vienā kūtī labi sader. 840 2087

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 834 5768

Lēnas aitas vienā kūtī saderas. 1377 1543

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 1552 5171

Lēnas avis vienās kūtīs saderās. 1459 3264

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 1620 1815

Lēnas avis kūtī saderās. 1225 4148

Mierīgas aitas vienā kūtī satiek. 529 2117

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 17 27331

Lēnas avis vienā kūtī der. 1444 1440

Lēnas avis vienā kūtī sader. 464 6158

Lēnas avis vienā kūtī sader. 116 6146

Lēnas avis vienā kūtī saderas. 17 11178

Lēnas avis vienā kūtī sader. 1079 1772

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 1552 8997

Lēnas aitas vienā kūtī saderēs. 1008 1519

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 1689 1305

Lēnas aitas vienā kūtī saderas. 1690 6307

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 1693 3014

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 609 4753

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 1689 4421

Lēnas avis vienā kūtī sader. 925 1566

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 868 843

Lēnas avis vienā kūtī sader. 1010 1437

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 1805 6929

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 1805 2013

Lēnas aitas sader vienā kūtī. 1798 2099

Lēnas avis vienā kūtī sader. 968 5218

Lēnas avis vienā kūtī saderās. 1627 3339

Lēnas avis vienā kūtī sadzen. 220 1578

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 1592 1733

Lēnas avis vienā kūtī sader. 220 1572

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 1170 285

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 1557 3917

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 1653 719

Lēnas aitas sader vienā kūtī. 1225 12124

Lēnas avis vienā kūtī sader. 1404 2650

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 1629 1888

Lēnas aitas vienā kūtī sader. 1595 1294

Kas tā pa aitu, kas savu vilnu nivar panest. 1244 13917

Kas tā par aitu, kas nevar savu villu nest. 1208 9986

Kas tas par "aj" kas nevar sav vill panest. 997 16556

Kur viena aita, tur citas. 997 15822

Kad viena aita blej, tad citas līdz. 1766 1002

Daudz aicināti, maz izredzēti. 1652 2656

Daudz aicināti, maz izredzēti. 1225 5609

Daudzi aicynots moz izlasets. 288 126

Daudz aicināti, maz izredzēti. 926 1083

Labāk agrāk, nekā vēlāk. 1599 6139

Labāk agrāk, nekā vēlāk. 1192 389

Jo agrāk, jo drošāk. 1455 6649

Jo agrāk, jo labāk. 918 182