Nr.3. An - Azote

Ansi, nesaki op, kamēr neesi pār grāvi. 828 16069

Anci, kur auns? 1730 59015

Neticu, Anci, vai pie dieva kļūsi. 1552 5190

Neticu, Anci, vai tu pie dieva kļūsi. 1798 2162

Ancis ar, Ancis sēj - pats apēd. 840 2092

Ancis ar, Ancis sēj, Ancis pats apēd. 1592 1924

Ancis ar, Ancis sēj, Ancis pats apēd. 840 131

Ancis aŗ, Ancis sēj, Ancis pats apēd. 116 16553

Ancis ar, Ancis sēj, Ancis pats apēd. 1551 6163

Ancis sēj, Ancis pļauj, Ancis apēd. 1377 411

Ancis sēj, Ancis pļauj, Ancis apēd. 1805 186

Ko mazais Ansis neiemācās, to lielais Ansis neiemācīsies. 1598 1346

Ko Ansītis nav mācījies, tas Ansim jāmācās. 877 260

Ko Ansīts neiemācas, to Ansis neiemācīsies. 1225 18431

Ko Ansīts nav darījis, nepanāk Ansis. 917 725

Ko Ansiņš nav mācījies, to Ansis vairs nemācēs. 958 877

Albertiņš rāda, kāds būs Albertiņš. 67 1765

Gan Ancītis pasaulē iemācīsies. 1225 12788

Kāds Antiņš, tāds Ansis. 1225 25677

Antiņ, kur stabulīte. 1620 1615

Antiņ, kur stabulīte? 958 7421

Antiņ, kur stabulīte! 1693 1860

Antiņ, kur stabulīte. 527 25290

Antiņ, kur stabulīte. 1188 959

Antiņ, kur stabulīt? 997 7983

Antiņ, kur stabulīte! 1652 1441

Antiņ, kur stabulīte? 1225 35767

Antiņ, kur stabulīte. 1381 850

Antiņ, kur stabulīte. 914 2678

Antiņ, kur stabulīte. 8 1325

Antiņ, kur stabulīte. 1552 5191

Antiņ, kur stabulīte. 927 3102

Antiņ, kur stabulīte? 1374 75

Antiņ, kur stabulīte? 17 14407

Antiņ pūt stabulīti. 840 2757

Antiņ, kur stabulīte. 464 3151

Antiņ, kur stabulīte. 393 176

Antiņ, kur stabulīte? 210 1049

Antiņ, kur stabulīte. 564 183

Antiņ, kur stabulīte! 17 537

Antiņ, kur stabulīte? 116 3966

Antiņ, kur stabulīte. 527 37396

Antiņ, kur stabulīte? 384 2784

Antiņ, kur stabulīte? 1552 4561

Antiņ, pūt stabuli, prātiņ, nāc mājās! 1106 1652

Antiņ, pūt stabulīti; prātiņ, stāv mājā. 1188 819

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās! 958 920

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās. 877 152

Antiņ, pūt stabulīti; prātiņ, nāc mājās! 1773 652

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās! 1207 466

Antiņ, pūt stabulīti; prātiņ, nāc mājā. 1492 580

Antiņ, pūt stabulīt, prātiņ, nāc mājās! 848 2851

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājā! 353 5854

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās. 230 4469

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās! 925 1465

Antiņ, pūt stabulīti; prātiņ, nāc mājās! 1693 1861

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās. 668 4567

Antiņ, pūt stabulīt, prātiņ, nāc mājās! 1010 1256

Antiņ, pūt stabulīt; prātiņ, nāc mājās! 1713 1389

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās! 1084 344

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās! 872 3920

Antiņ, pūt stabulīti; prātiņ, nāc mājās! 1645 195

Ansīt, pūt stabulīt, prātiņ, nāc mājās! 1225 5869

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās! 1575 1830

Antiņ, pūt stabulīti; prātiņ, nāc mājās. 941 3974

Antiņ, pout stabuleiti, Protiņ, noac mojās. 1895 1648

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās! 1177 3669

Antiņ, pūt stabulīt, prātiņ, nāc mājās! 1170 246

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās. 1381 676

Antiņ, pūt stabulīt, prātiņ, nāc mājā! 1596 2675

Antiņ, pūt stabulīti; prātiņ, nāc mājās! 1575 2668

Antiņ, pūt stabulīti; prātiņ, nāc mājās. 1404 2595

Antiņ, pūt stabulīti; prātiņ, nāc mājās! 1654 314

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās! 1642 1312

Antiņ, pūt stabulīt,- prātiņ, nāc mājā! 464 5710

Antiņ', pūt stabulīt, prātiņ, nāc mājās. 231 544

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās. 12 281

Antiņ, pūt stabulīt, prātiņ, nāc mājās. 231 3243

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās. 1557 266-7

Antiņ, pūt stabulīt, Prātiņ, nāc mājās! 1785 11

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājā. 935 33929

Antiņ, pūt stabulīt, prātiņ, nāc mājās! 1372 2697

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās! 1225 1425

Antiņ, pūt stabulīti; prātiņ, nāc mājā! 1597 1884

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās. 1225 1079

Antiņ, pūt stabulīti; prātiņ, nāc mājā! 1730 66292

Antiņ, pūt stabulīti,- prātiņ, nāc mājā. 202 6201

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās. 506 489

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājā. 521 65

Antiņ, pūt stabulīt, prātiņ, nāc mājā. 1079 1438

Antiņ, pūt stabulīti; prātiņ, nāc mājās! 1225 4179

Antiņ, pūt stabulīti; prātiņ, nāc mājās! 116 6110

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājā! 17 20726

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās. 877 3452

Antiņ, pūt stabulīti; prātiņ, nāc mājās! 17 14973

Antiņ, pūt stabulīti; prātiņ, nāc mājās. 384 4282

Pyut, Antiņ, stabulīti. 512 186

Laba apziņa dod saldu miegu. 1133 323

Ļauna apziņa nedod mieru. 116 11144

Apnicis kai ryugtais ruduks. 548 2285

Apķērīgs kā liels cilvēks. 1552 15611

Apkrāvies kā reņģenieks. 1225 27403

Apmeklē slimu, paēdini izsalkušu. 739 9660

Kas otru apskauž, tas to uzslavē sev pārāku. 1225 34935

Neesi vēl apskatījies, ka otris jau padarijis. 1225 10715

Kas citus apgrūtina, apgrūtina sevi pašu. 1703 4551

Apgriezi kā putnam spārni. 1584 164

Apceļ kai maizis kukuli. 1950 434

Ko apjemies, to izdari. 1084 5215

Nu tā lieta tika aptaustīta, kā kazāka kūja. 1620 1699

Kā pie aptieķera. 1802 2081

Apvēlies kā pērnā aita!1710 5513

Apmākusies kā lietaina debess. 1844 121

Kas apmelojumus klausās, ir otrs apmelotājs. 1552 2946

Labi aprēķināts tikpat kā pusē padarīts. 1455 362

Tas jau ir tahc kā apmahts. 527 46076

Apstākļi ir tik ilgi vainīgi, cik ilgi tu pats to gribi. 1385 1027

No apostīšanas slazds nesakrīt. 556 5610

Kas veiklōk apsasvīž, tam dreižok i īsvīž. 548 2339

Apaudzis kei vacīs calms. 679 1417

Jāj bez apaušiem. 1188 2504

Jāj bez apaušiem. 958 3333

Jāj bez apaušiem. 94 5333

Jāj bez apaušiem. 997 1430

Jāj bez apaušiem. 1629 578

Jāj bez apaušiem. 927 1953

Jāj bez apaušiem. 553 4152

Jāj bez apaušiem. 914 107

Jāj bez apaušiem. 1802 3644

Jāt bez apaušiem ir grūti. 1552 5194

Jāj bez apaušiem. 464 1798

Jāj bez apaušiem. 17 11201

Jāj bez apaušiem. 160 160

Jāj bez apaušiem. 384 1590

Jāj bez apaušiem. 1552 10853

Jāj bez apaušiem. 144 1107

Jāj bez apaušiem. 1429 629

Apaļš kā ābols. 727 404

Apaļš kā ābuols. 1354 21

Apaļš kā ābols. 556 3443

Apaļa kā muciņa. 917 6416

Apaļa kā muca. 1667 1028

Apaļš kā ritens. 1208 1260

Opols kā ritens. 529 513

Apaļš kā rundelis. 1730 56639

Opols kā runguls. 529 514

Apaļš kā grunduls 917 6404

Apaļš kā grundulis 1635 1439

Apaļš kā grunduls 1374 2269

Apaļš kā ronis. 17 14553

Apaļš kā ronis. 17 27548

Apaļš kā ronis. 1084 3679

Apaļš kā ronis. 1552 25237

Apaļš kā ronis. 917 6420

Apaļš kā ronis. 1557 3948

Apaļš kā ronis. 1667 1036

Apaļš kā ronis. 609 5497

Opols kā bumba. 529 510

Apoļš ka bomb. 748 89

Apaļš kā bumba. 556 4730

Apaļš kā bumba. 1661 4302

Apaļš kā bumba. 1593 1185

Tu esi apaļš kā ola. 1225 7014

Opols kai ūla. 640 1709

Opols kai ūla. 780 253

Opols kei ūla, tai i speid. 679 1347

Apaļš kā gurķis. 1802 3513

Apaļš kā gurķis. 929 56364

Tik apaļš kā glomis. 1225 27431

Apala kā piestiņa. 529 1410

Apaļš kā bunduls. 880 1229

Apoļš ka puog. 748 202

Opvēlies kā tuipenic. 1359 91

Opols kai truņtiks. 1368 1341

Opola kai Dankara muca. 509 1592

Opols kā ripa. 529 512

Apaļš kā mēness. 1192 214

Apaļš kā rutkis. 727 404

Opols kai runkulīts. 548 2288

Apaļš kā rullis. 1225 22449

Apaļš kā rullis, sarkans kā bullis. 1642 1318

Apaļš kā rullis, sarkans kā bullis. 1599 2132

Apaļš kā rullis, sarkans kā bullis. 1602 6548

Apaļš kā rullis, sarkans kā bullis. 1444 547

Apaļš kā rullis, sarkans kā bullis. 828 13667

Opols kai rulle, bodās kai bulle. 1209 491

Opols kai rulis un sorkons kai bullis. 477 153

Opols kai rulle, bodōs kai bulle. 509 1469

Audz apals kā pūpuols. 1347 300

Opols kā pūpuols. 529 511

Apaļš kā pūpols. 464 7231

Apaļš kā pūpols. 17 17146

Apaļš kā pūpols. 1596 5504

Tik apaļš kā pūpols. 1552 4005

Apaļš kā pūpols. 796 10705

Apaļš kā pūpols. 712 405

Opols kai pyupols. 740 9788

Apdauzīts kā rūgts ābols. 1592 4656

Apdauzīts kā rūgts ābols. 917 3969

Apdauzīts kā rūgts ābols. 1377 2096

Tāds kā apdauzīts. 72 10263

Divreiz apdomā, vienreiz runā. 1816 1788

Papriekš apdomā, tad runā. 1688 372

Bez apdūma pi nupitnas lītas nasoķer. 508 2429

Ar apdomu vairāk panāksi, nekā ar spēku. 556 11079

Ar apdomu iesāc un pabeidz. 1668 9175

Uzticies, bet apdoma kam. 464 4199

Bez apdoma nevajaga pie darba ķerties. 101 643

Apdomā pirms dari, vai tu ar to pabeigt vari. 202 6694

Apdomā, pirms dari, vai tu ar' to pabeigt vari. 67 4218

Apdomā priekš dari, vai tu arī pabeigt vari. 1687 303

Apdomā pirms dari, vai tu ar to pabeigt vari. 1311 6305

Apdomā papriekš, tad pēc ne būs žēl. 855 5220

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 925 1448

Apdomā pa priekš, tad pēc nebūs žēl. 1188 821

Apdomā papriekš, lai pēc nav žēl. 1010 800

Apdomā papriekš, tad nebūs žēl. 997 6684

Apdomā papriekš, tad pēc tam nebūs žēl. 1136 1044

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 1141 655

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 1773 577

Apdomā, tad pēc nebūs žēl. 353 5856

Apdomā papriekšu, tad pēc nebūs žēl. 609 4762

Apdomā papriekšu, tad pēc nebūs žēl. 1008 3240

Apdomā pirms kā pēc nav žēl. 527 24954

Apdomā papriekšu, tad pēc nebūs žēl. 1674 2682

Apdomā kā pēc nav žēl. 1225 11098

Apdomā papriekš, pēc nebūs žēl. 1611 2639

Apdomā papriekšu, strādā drīz, tad nebūs žēl. 1576 10052

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 1582 1557

Papriekšu apdomā, lai vēlāk nebūtu pašam žēl. 1584 4816

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 1404 2591

Apdomā papriekšu, tad vēlāk nebūs žēl. 1557 3802

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 1127 3791

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 553 1302

Apdomā papriekš, ta pēc nebūs žēl. 70 3715

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 941 3972

Apdomā papriekš, tad nav žēl. 12 279

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 1557 264

Apdomā labi, lai pēc nav žēl. 1379 6752

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 231 3241

Apdomā papriekšu, tad vēlāk nebūs žēl. 12 91 177

Apdomā papriekšu, tad pēc nebūs žēl. 949 1164

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 759 1284

Apdomā papriekšu, tad pēc nebūs žēl. 1627 5560

Apdomā papriekšu, tad pēc nebūs žēl. 1575 1829

Apdomā papriekšu, tad pēc nebūs žēl. 1552 5195

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 3 70

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 896 62

Apdoma papriekš ko dari tad vēlāk nebūs žēl. 17 613 66

Apdomā papriekš, tad pēc tam nebūs žēl. 375 1127

Apdoma pa priekšu, kā pēc nenožēlo. 72 7851

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 116 5607

Apdomā pa priekš, tad pēc nebūs žēl. 506 1027

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 1 1562

Apdomā papriekšu, pēc nebūs žēl. 639 1

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 17 29534

Apdomā papriekš labi, tad pēc nebūs žēl. 17 9375

Apdomā labi, lai nepaliek žēl. 556 256

Apdomā papriekšu, tad pēc tam nebūs žēl. 1137 1018

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 67 3678

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 17 14948

Apdomā papriekšu, pēc nebūs žēl. 72 17640

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 17 20031

Apdomā papriekš, tad nebūs žēl. 840 2755

Apdomā labi papriekšu, tad pēc nebūs žēl. 584 163

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 398 9

Apdomā papriekš, tad nebūs žēl. 1202 267

Apdomā papriekšu, tad pēc nebūs žēl. 1459 3227

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 1444 1483

Apdomā papriekšu, tad pēc nebūs žēl. 1459 419

Apdomā papriekšu, tad pēc nebūs žēl. 584 2195

Apdomā labi, tad runā, ka vēlāk nav žēl. 17 629 110

Apdomā tad runā lai vēlāk nebūtu žēl. 17 611 36

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 219 43

Apdūmā pa prēkšu, tad nabyus žēl. 1950 2736

Apdomā papriekšu, tad pēc nebūs žēl. 1429 572

Divreiz apdomā, vienreiz dari. 1629 5390

Trīs reiz apdomā, vienreiz dari. 1225 14453/14454

Divi reizes apdomā, trešā dari. 220 1219

Divreiz apdomā, trešā dari. 1661 93

Divreiz apdomā, trešā dari. 1661 1071

Papriekšu apdomā, tad tik dari. 1429 928

Apdomā, iekam ko dari. 1244 6096

Apdomā, iekam ko dari. 958 6765

Apdomā iekams ko dari. 925 1406

Apdomā labi, iekams ko dari. 958 3346

Apdomā, iekams ko dari. 1667 1258

Apdomā, iekams ko dari. 1244 7217

Apdomā, iekams dari. 464 5681

Apdomā iekams ko dari! 1880 1810

Apdomā iekams ko dari. 1880 3134

Apdomā, iekams to dari. 1379 2744

Apdomā, iekams ko dari. 1560 1731

Apdomā, iekams ko dari. 70 1386

Apdomā iekam ko dari. 1652 802

Apdomā, iekams ko dari. 1552 2037

Apdomā labi, iekām ko dari. 101 505

Apdomā, iekams ko dari. 101 1367

Apdomā labi, ko dari. 384 906

Apdomā labi, iekam ko dari. 101 656

Apdomā labi, tad dari. 375 6181

Apdomā, iekams ko dari. 1552 6604

Apdomā, iekams ko dari. 1737 711

Apdomā labi, padari gudri. 867 6805

Apdomā labi, padari gudri. 230 3487

Apdomā labi, padari gudri. 1668 913

Apdomā labi, padari gudri. 1688 370

Apdomā labi un padari gudri. 997 8032

Apdomā labi, padari gudri. 1668 1171

Apdomā labi, padari gudri. 1668 3927

Apdomā labi un padari gudri. 1492 467

Apdomā labi, padari gudri. 1208 1923

Apdomā labi, padari gudri. 925 367

Apdomā un padari gudri. 925 923

Apdomā labi un padari gudri. 958 7422

Apdomā labi, padari gudri. 1690 1350

Apdomā labi un padari gudri. 609 1834

Apdomā labi un padari gudri. 1208 4003

Apdomā labi, padari krietni. 1685 1802

Apdomā labi un padari gudri. 1008 1128

Apdomā labi, padari gudri. 1188 8643

Apdomā labi un padari gudri. 1244 2057

Apdomā labi un padari gudri. 997 16789

Apdomā labi, padari gudri. 997 1384

Apdomā labi, padari gudri. 1208 10762

Apdomā labi un padari gudri. 1685 448

Apdomā labi, padari gudri. 1551 2129

Apdomā labi un padari gudri. 1599 1253

Apdomā labi, padari gudri. 949 1371

Apdomā labi, padari gudri. 1630 748

Apdomā labi, padari gudri. 1652 19

Apdomā labi, padari gudri. 1639 877

Apdomā labi un padari gudri. 1225 35537

Apdomā labi un padari gudri. 949 961

Apdomā labi un padari gudri. 1641 725

Apdomā labi, padari gudri. 1393 1197

Apdomā labi un padari gudri. 1552 5196

Apdomā labi, lai pēc nav žēl. 1379 2378

Apdomā labi, padari gudri. 1641 135

Apdomā labi, padari gudri. 927 3230

Apdomā labi, padari gudri. 12 1838

Apdomā labi, padari gudri. 12 2052

Apdomā labi, padari gudri. 927 154

Apdomā labi un padari gudri. 927 691

Apdomā labi, padari gudri. 872 1379

Apdomā labi un padari gudri. 8 748

Divi reiz apdomā, trešā dari. 8 1502

Apdomā labi, padari gudri. 8 3679

Apdomā labi un padari gudri. 8 1053

Apdomā labi un padari gudri. 8 519

Apdomā labi, padari gudri. 917 1488

Apdomā labi, padara gudri. 1560 1892

Apdomā labi, padari gudri. 1653 2038

Apdomā labi, padari gudri. 1639 661

Apdomā labi un padari gudri. 1552 25254

Apdomā labi un padari gudri. 1379 5803

Apdomā labi, padari gudri. 1592 714

Apdomā labi, padari gudri. 70 4387

Apdomā labi un padari gudri. 1372 2222

Apdomā labi, padari gudri. 929 69233

Apdomā labi un padari gudri. 1379 5375

Apdomā labi, padari gudri. 67 989

Apdomā labi un padari gudri. 1079 2042

Apdomā labi, dari gudri. 877 3244

Apdomā labi, padari gudri. 584 164

Apdomā labi un padari gudri. 1752 826

Apdomā labi, padari gudri. 1752 92

Apdomā labi un padari gudri. 1 2031

Apdomā labi un padari gudri. 17 24566

Apdomā labi, padari gudri. 840 2725

Apdomā labi, padari gudri. 67 1544

Apdomā labi, padari gudri. 67 1131

Apdomā labi, padari gudri. 17 28167

Apdomā labi un padari gudri. 1737 2351

Apdomā labi, padari gudri. 116 11577

Apdomā labi, padari gudri. 1900 3673

Apdomā labi un padari gudri. 935 31718

Apdomā labi un padari gudri. 1753 1147

Apdomā labi, padari gudri. 384 507

Apdomā labi un padari gudri. 384 2218

Apdomā labi, dari gudri. 1552 11823

Apdomā labi, padari gudri. 1552 13623

Apdomā labi, padari gudri. 1925 2906

Apdumoj labi, padari gudri. 802 902

Apdomā labi, padari gudri. 1429 574

Apdomība ir sadzīves bruņas. 116 5322

Apdomība ir sadzīves bruņas. 1225 5687

Bez apdoma krīt nelaimē, ar apdomu dod svētību. 1750 3523

Bez apdoma krīt nelaimē, ar apdomu nāk svētība. 804 3330

Apdoma sarauš, aplamība izkaisa. 1552 13624

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 1472 2027

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 807 2361

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 1774 665

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 1008 3177

Bez apdoma arī pirti neizkurināsi. 1693 5513

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 1805 8678

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 1661 3843

Bez apdoma ne pirti neiekurināsi. 1660 4434

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 1404 1113

Bez apdoma ne pirti neizkurinās. 1629 2180

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 1626 2614

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 1635 83

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 1177 5444

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 202 5081

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 917 8341

Bez apdoma ne pirti neizkur. 834 5357

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 220 1230

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 70 3848

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 941 1885

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 1177 13478

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 1626 1395

Bez apdoma ne pirti naizkurināsi. 202 6701

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 834 5106

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 1654 988

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 1654 3640

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 553 387

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi! 1552 10949

Bez apdoma ne pirti nekurini. 1771 5172

Papriekšu apdomā un tad runā, papriekšu mācies un tad atbildi. 1242 1436

Divreiz apdoma, vienreiz runa; divreiz apskaties, vienreiz dari. 353 2092

Runā ar apdomu. 1895 1708

Runā ar apdomu. 917 2956

Apdomā iekams ko runā. 1877 795

Vispirms apdomā un tad runā. 1653 4182

Runā ar apdomu, valdi muti. 1170 205

Divreiz apdomā, vienreiz runā. 941 2191

Runā ar apdomu. 1900 3733

Runā ar apdomu. 506 494

Apdomā un tad runā. 1552 3406

Apdomā - tad runā. 726 43

Trīs reiz apdomā, vienreiz teic. 556 8199

Divreiz apdomā, vienreiz runā. 1239 1985

Pirms apdoma, tad runa. 464 4205

Apdūmoj, tūlaik i runoj. 1940 2617

Apdūmoy tod tūlaik un runoy. 1263 637

Paprikšu apdūmoj, tod runoj. 508 1929

Strādā ar apdomu! 1492 470

Strādā ar apdomu. 1594 763

Strādā ar apdomu. 384 4195

Strādā ar apdomu. 384 679

Vajag strādāt ar apdomu. 116 11542

Ko dari, to dari ar apdomu. 116 22805

Kū dori, tū dori ar apdūmu. 1779 1170

Ko dari, dari ar apdomu. 1472 2888

Dari ko darīdams, bet visu dari ar apdomu. 872 3448

Īsoc ar apdūmu, tod vyss labi veiksīs. 740 24652

Maz to, kas visu dara ar apdomu. 556 5508

Bez apdoma krīt nelaimē, ar apdomu nāk svētība. 1493 5366

Bez apdoma krīt nelaimē, ar apdomu dod svētību. 527 25299

Bez apdoma krīt nelaimē, ar apdomu dod svētību. 231 3456

Bez apdomu krīt nelaimē, ar apdomu dod svētību. 1225 6599

Bez apdoma krīt nelaimē, ar apdomu nāk svētība. 877 2661

Bez apdoma krīt nelaimē, ar apdomu nāk svētība. 1472 1566

Bez apdoma krīt nelaimē, ar apdomu dod svētību. 384 2795

Bez apdoma krīt nelaimē, ar apdomu nāk svētība. 384 678

Bez apdoma krīt nelaimē; ar apdomu dod svētību. 116 9508

Bez apdomu krīt nelaimē, ar apdomu dod svētību. 840 414

Bez apdoma krīt nelaimē, bet ar apdomu dod svētību. 116 12032

Bez apdomu, krit nelaimē, ar apdomu, dod svētību. 90 318

Pilnā apcirknī pele badu nemirst. 922 741

Pylnc oroc maizis, pylnc moks naudys. 624 202

Uz orūda molas pele bodā namērs. 190 214

Apāstu gryuši peļņet. 1368 522

Deviņus apēdis, desmitais jāēd. 1688 1626

Papriekš apēdīsim savu, tad vēlāk tavu. 384 4118

Vairāk apēd, mozōk runoj. 740 24710

Vairōk apēd, mozōk izrunoj. 548 11659

Lobōk vairōk apēd, mozōk parunoj. 929 48455

Kas apēsts, tas aizmirsts. 961 7858

Kas apēsts, tas aizmirsts. 961 2657

Kas apēsts, tas aizmirsts. 464 6059

Kas apēsts, tas aizmirsts. 116 5898

Aprija kā vilks zemeņu ogu. 1024 275

Apēd ka vilks zemeņ ogu. 1695 879-80

Apēd kā vilks zemeņu ogu. 1695 833

Apēd kā vilks zemeņu ogu. 1695 1557

Lai būtu apģērbs kāds būdams, kad tikai pašam pieder un tīrs ir. 556 11057

Apģērbies kā leitis. 17 19455

Godā apģērbu, apģērbs tevi godās. 1626 5078

Apģērbs deļ goda, mīsa iz laika, dvēsele un myuža. 970 531

Pēc apģērba saņem, pēc prāta pavada. 116 5603

Kū tu čaukst kuo apiņa kuleite. 1945 3194

Ja apinim neuznāktu salna, viņš pāraugtu maiksti. 739 9720

Kuo apeinc pi maikstis pīsatiņs. 1945 3242

Kas vienreiz aplams, tam otrreiz netic. 1009 425

Kas vienreiz apmāna, tam otrreiz netic. 1225 29266

Cita aplamības nekad mūs nepadara gudrus. 17 20748

Apnicis līdz kaklam. 1225 5446

Apnyka da novei. 465 203

Opnyka da tī, ka navar vairs. 465 202 Ko apņēmies, to izpildi. 8 747

Apņemšanās nedarīt ļaunu ir jau solis uz labu. 556 10245

Taids taidu aprunoj, obi lobi. 508 12326

Taids taidu aprunoj, abi lobi. 527 32143

Neaprunā citu, jo pats neesi labāks. 1225 31059

Neaprunā citus! Pats neesi labāks. 1842 2406

Neaprunā otru, jo pats neesi labāks. 231 9616

Kas otru aprunā, tas pats tāds ir. 1573 2048

Kas citu aprunā, tas aprunā pats sevi. 1573 2220

Tam, kam patīk aprunāšana, tas pats ir aprunātājs. 116 11601

Neaprunā otru, ja pats esi aprunājams. 67 1329

Kas ūtru apsmej, tys pats nikō nastōv. 477 796

Kas citu apsmej, tas pats sevi apsmej. 1008 6268

Kas ūtru apsmej, tys pats tō nastōv. 935 33315

Kas citu tā apsmej un nerro, tas pats tāds ir. 202 3932

Pats apsmējās. 384 1051

Kad apsej lopa tric, zyrgam zorna natric. 344 1148

Apse na kūks, Koza na lūps, Auza na maize, Andrivs na cylvāks, Jezupata na boba. 1473 689

Apse na kūks, i auza na maize. 1950 7975

Kāda apsega, tādu jāsedzas. 384 680

Kāda apsega, tādu jāsedzas. 804 3331

Sedzies tik tālu, cik apsegs tiek. 1661 939

Jāsedzās tik tālu, cik apsegs tiek. 877 2652

Jāsedzās cik tālu apsegs tiek. 877 2490

Tikai tik tāļu var segties kā apsega sniedz. 116 21290

Cik tālu apsega tiek, tik sedzies. 1731 2751

Apsolīts vis makā nekrīt. 280 1062

Ko apsolījis, to izpildi. 1753 1170

Sveša apvainojums gan sāpīgs bet jo sāpīgāks savēja. 17 193 61

Sveša apvainojums sāpīgs, bet jo sāpīgāks savēja. 848 1700

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks savēja. 94 1449

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks savēja. 1668 3540

Sveša apvainojums sāpīgs, savējo vēl sāpīgāks. 796 8523

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks savejo. 1695 1684

Sveša apvainojums nav tik sāpīgs kā savēja. 1206 5263

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks savējo. 1773 2314

Svešs apvainojums sāpīgs, bet jo sāpīgāks savējo. 3 360

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks savējam. 917 2726

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgs savēja. 1595 2207

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet svaējā vēl sāpīgāks. 1651 604

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks savēja. 84 9564

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks savēja. 1552 324

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks tuvēja. 1645 3014

Sveša apvainojums sāpīgs, bet jo sāpīgāks savēja. 17 188 280

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet savēja vēl sāpīgāks. 17 19117

Sveša apvainojums gan sāpīgāks, bet jo sāpīgāks savējam. 840 822

Svešu apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks, kas savējā. 116 7189

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks savēja. 961 5245

Sveša apvainojums gan sāpīgs, jo sāpīgāks savēja. 961 400

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet nav tik sāpīgs kā savs. 384 588

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet visai sāpīgs savējs. 556 4309

Jo ar, jo nabags; jo dzer, jo bagāts. 1900 1072

Jo ar, jo nabags; jo dzer, jo bagāts. 754 578

Kāds arājs, tādi lauki. 1703 1699

Sēj vien bez aršanas, gan putni noēdīs sēklas. 556 5009

Arājs, arājs, ne lāču vadātājs. 1225 11002

Kāds arājs, tāds zirgs. 1650 4107

Kai orsi, tai pļausi. 508 2718

Kas ar, tas vāc. 1756 4406

Katrs nav arājs. 1756 5606

Ja nav labs arājs, tad nav laba maize. 1276 7102

Arajam smaga pātaga. 1766 3015

Kad arājs nears, tad kungs ar kareiti nebrauks. 1600 7790

Arājam grūts darbs, bet salda dusa. 556 7484

Arājam grūts darbs, bet salda dusa. 699 206

Arājam grūts darbs, bet salda dusa. 94 5959

Labāk aris, nekā kāris. 1552 5198

Labāk aris, nekā kāris. 639 124

Labāk aris, nekā kāris. 584 2196

Kas dos arāja mētelim zīda oderi. 1772 3224

Kas dos arāja mētelim zīda oderi. 848 2163

Kas dos arāja mētelim zīda oderi. 929 28533

Kas dos arāja mētelim zīda oderi. 1880 2952

Kas dos arāja mētelim zīda oderi. 1880 1648

Kas dos arāja mētelim zīda oderi. 804 3332

Kas dos arāja mētelim zīda oderi. 1393 4773

Kas dos arāja mētelim zīda oderi. 1624 817

Kas dos arāja mētelim zīda oderi. 1225 16949

Kas dos arāja mētelim zīda oderi. 384 683

No āras spīd, no iekšas smird. 384 4188

No ārpuses spīd, no iekšpuses smird. 1472 1557

No ārpuses spīd, no iekšas smird. 384 660

No ārienes spīd, no iekšas smird. 1459 3821

No āras spīd, no iekšas smird. 1715 1268

No ārpuses spīd kā zelts, bet iekšā trūdi. 231 3919

No ārienes spīd, bet iekšā rūs. 1582 2438

Ja arklis slinko, tad tīrums nedod labu ražu. 556 11407

Kas var pārsviest arklu pār istabu, tad tas var sviest maizi zemē. 1650 1098

Viens rīkojās ar arklu, bet septiņi ar karotēm. 556 10781

Viens ar arkli, bet septiņi ar karoti. 1592 9678

Viens ar arklu, bet septiņi ar karoti. 997 6876

Ja arkla netaisīsi, maizes nebūs. 1715 1397

Ja arklu netaisīsi, tad maizi nedabūsi. 877 2497

Ja arkla netaisīsi, maizes nebūs. 384 684

Arklis un ecēša nav bagāti, tomēr viņi uztur visu pasauli. 1552 13704

Arkls un ecēša nav bagāti, tomēr tie uztur visu pasauli. 1599 8187

Arkls un ecēžas ir paši nabagi, bet uztur visu pasauli. 1225 5645

Kad pieķeries pie arkla, tad apkārt neskaties. 759 3885

Pie arkla ķērdamies neskaties atpakaļ. 1455 569

Ķeries pie arkla, bet neskaties atpakaļ. 1576 10335

Veselam ārstu nevajag. 1630 4434

Veseliem ārstu nevajag tik vājiem. 537 51

Veselam ārsta nevajag. 116 4193

Veselam ārsta nevajag. 917 1748

Slimam vajag ārsta, bet veselam - darba. 353 5163

Slimam vajaga ārsta, veselam darba. 1626 2646

Slimam vajaga ārsta, veselam darba. 1372 3388

Slimam vajag ārsta, veselam darba. 553 2913

Slimam vajaga ārsta, veselam - darba. 834 7741

Slimam vajag ārsta, veselam darba. 1455 2770

Slimam vajaga ārsta, veselam - darba. 1552 36406

Slimam vajaga ārsta, veselam darba. 1629 2211

Slimam vajaga ārsta, veselam - darba. 1552 10907

Ļauna asaka allaž dūmus kvēpina. 884 2519

Ļauna asaka allaž dūmus kvēpina. 1584 3733

Ļauna asaka allaž dūmus kvēpina. 609 635

Ļauna asaka allaž dūmus kvēpina. 609 3831

Ļauna asaka allaž dūmus kvēpina. 1626 2300

Ļauna asaka allaž dūmus kvēpina. 1552 9212

Ar asarām pirku mīlestību. 1626 5466

Ar asarām pirkta mīlestība. 1626 1661

Asaras maizes veitā. 1225 11097

Asaras birst kā Bincānu suņam uz baltas putras skatoties. 1657 63

Asaras birst kā kunga suņam uz baltas putras skatoties. 1802 3737

Birst asaras kā Spiņņu sunim ķilķenus ēdot. 1575 2921

Ja asaras lej, lai redz tik rasa, bet atbildi dod vienmēr smaidiem. 220 2699

Ej, ej ūtra osoru dzartu. 740 15524

Lai raud, kam nāk asaras. 72 13988

Tik tas var asaras žāvēt, kas pats raudājis. 1765 2947

Manas asaras zemē nelīs. 23 510

Asaru maizē sviests ar gaļu negaršo. 1600 7736

Strīdies līdz asarām, bet nedari. 739 9707

Asaras acis kā kaķam dirsot. 23 1517

Raud bez asarām. 529 1731

Ko raudi bez asaru, ko mirsti bez nāves. 1925 2356

Ko raudi, ka asaras nebrist. 1552 4894

Raudāt grib, bet asaras nebirst. 1716 343

Raudāt grib, bet asaras nebirst. 8 1612

Raudāt grib, asaras nebirst. 1642 1820

Grybātu rauduot, bet tryukst osoru. 1940 2588

Tek asaras kā izurbtam bērzam. 1710 4675

Tek asaras kā aizurbtam bērzam pavasarī. 1014 834

Tek asaras kā aizurbtam bērzam pavasarī. 1667 2244

Tek asaras kā pavasarī bērzam sulas. 1552 41417

Tek asaras kā aizurbtam bērzam pavasarī sulas. 834 2729

Tek asaras kā aizurbts bērzs pavasarī. 1560 896

Tek asaras kā aizurbtam bērzam pavasarī. 1379 4982

Tek asaras kā aizurbtam bērzam pavasarī. 1802 238

Tek asaras kā bērzam sulas pavasarī. 828 3524

Tek asaras kā aizurbtam bērzam sula. 968 3395

Tek asaras kā aizurbtam bērzam. 1802 36

Tek asaras kā aizurbtam bērzam pavasarī. 1599 255

Tek asaras kā izurbtam bērzam pavasarī. 1594 2542

Tek asaras kā aizurbtam bērzam pavasarī. 8 1050

Tek asaras kā aizurbtam bērzam pavasarī. 1379 1951

Tek asaras kā aizurbtam bērzam pavasarī. 1804 2901

Tek asaras kā aizurbtam bērzam pavasarī. 1584 745

Tek asaras kā aizurbtam bērzam pavasarī. 1552 5122

Tek asaras kā aizdurtam bērzam pavasarī. 834 6002

Tek asaras kā aizurbtam bērzam pavasarī. 1752 973

Kas ar asarām sēs, tas ar gavilēm pļaus. 1200 1826

Kas ar asarām sēj, tas ar prieku pļauj. 1600 5570

Ar asarām sēji, ar prieku savāksi. 1699 74

Ko ar asarām sēj, to ar prieku pļauj. 1177 19332

Asaras sēj, priekus pļauj. 1202 277

Ko ar asarām sēj, to ar prieku pļauj. 1225 1605

Ko ar asarām sēj, to ar gavilēm pļaus. 1752 1955

Kas ar asarām sēj, tas ar gavilēm pļauj. 116 56366

Ko ar asarām sēj, to ar gavilēm pļauj. 116 8057

Ko ar asarām sēj, to ar dāvanām ņem. 116 4163

Sej ar osorom, pļaun ar pricu. 400 3238

Asaras kā pupas birst. 1451 1819

Birst asaras kā pupas. 1599 1233

Osaras bierst koa pupas. 1268 217

Osoras bērst kai pupas. 640 1648

Osoras bērst kai pupas. 1252 66

Asaras kā zirņi birst, smieklus nevar novaldīt. 220 319

Tev jou osaras birst kā vacu laiku pupas. 1731 6443

Asaras birst kā aitu s--i. 1459 1616

Birst asaras kā spiras. 1008 4208

Tu nebēdātu, kad es asaru krūzītē neslīktu. 1552 5199

Tu nebēdātu, kad es asaru krūzītē noslīktu. 609 4764

Tu nebēdātu, ka es asaru krūzītē noslīkusi. 584 2198

Tu nebēdātu, ka es asaru krūzītē noslīktu. 1188 7662

Neraudi ne asariņu, gan būs silta vasariņa. 1750 4982

Neraudi ne asaru, gan būs silta vasara. 23 713

Neraudi ne asaru, gan būs silta vasara. 23 756

Asins biezāks nekā ūdens. 1429 793

Nazadīvoj, asnis nu daguna tecēs. 1940 1692

Uz asniem dzert. 1620 1614

Uz jauniem asniem. 1620 1641

Vīna ašņa, na vīna tykuma. 1925 22935

Asmi jau neder pūrā bert. 1730 21071

Ko par asti bēdā, ka galva jau rokā. 567 989

Kad aste rokā, ko tad par galvu vairs bēdāt. 848 3234

Kad bēdā par asti, tad galva rokā. 1668 8160

Nebēdā par asti. 556 358

Aiz astes nanūtureisi kod krēapes palaydi vaļā. 1263 679

Aiz astis nanūtureisi, kod krēpes palaissi vaļā. 1940 2652

Aste kupla kai lopsai. 780 84

Kupla aste kā lapsai. 527 36523

Tas aiziet asti pacēlis/nolaidis. 1723 232

Skrīn asti pacēlis, kai sunis. 780 131

Iet asti nolaidis, kā kulienu dabujis. 1225 17903

Šodi todi sanokušš, vusi astes pacāluš's. 793 58

Vai aste bluķī, ka nevari nākt. 10 4044

Nu ir aste zam bluķi. 793 34

Griezies kā gribi, kā aste pakaļā, tā pakaļā. 1710 6679

Grozās kā grib - aste aizmugurē. 1699 3419

Kā aste pakaļā. 917 2958

Kā aste pakaļā. 384 686

Jau sen asti atšāvis. 1730 56565

Jau sen asti atrāvis. 1730 56565

Kad dara, ko newajadzetu: "Tad tu gan asti atschausi!" 527 2189

Lai aste paliek. 556 358

Aste kā mylync. 765 494

Vai jou aste gaisa? 1268 765

Ko loki asti kā kaķis pēc peles. 72 16433

Kas cels asti, ja pats necels. 1552 6484

Iespraud asti un padzen mežā. 935 34099

Tādam tik aste peereenam un mežā eedzenams. 1730 66375

Nevēdiņi ar asti katra cilvēka priekšā kā dumji kuceni, bet arī neaprej ikkatru kā nikni kranči. 807 206

Ej bāz pats savu asti āliņģī. 867 7382

Bāz pats savu asti āliņģī! 527 32855

Bāz pats savu asti āliņģī. 1188 7663

Bāz pats savu asti āliņģī. 1689 237

Bāz pats savu asti āliņģī. 609 4766

Ej bāz pats savu asti āliņģī. 94 5332

Bāz pats savu asti āliņģī. 1638 2964

Ej un bāz pats savu asti āliņģī. 739 1728

Bāz pats savu asti āliņģī. 1618 388

Bāz pats savu asti āliņģī. 1880 1741

Bāz pats savu asti āliņģī. 1627 1134

Bāz pats savu asti āliņģī. 1552 1952

Bāž pats savu asti āliņģī. 1880 3051

Bāz vien asti āliņģī. 941 2353

Bāz pats savu asti āliņģī. 1802 3104

Bāz pats savu asti āliņģī. 1560 2440

Bāz pats savu asti āliņģī. 1624 1953

Bāz pats savu asti āliņģī. 917 4324

Bāz pats savu asti āliņģī, nebāz cita. 917 7895

Ej bāz pats savu asti āliņģī. 872 1387

Bāz pats savu asti āliņģī! 1225 12119

Ej, bāz pats savu asti āliņģī. 553 4151

Bāz vien asti āliņģī. 1626 4007

Bāz pats savu asti āliņģī. 1552 8939

Bāz pats savu asti āliņģī. 584 2203

Bāz pats savu asti āliņģī. 1552 10831

Ej bāz pats savu asti āleņģī. 116 8953

Bāz pats savu asti āleņģī. 116 25378

Bāz pats savu asti āliņģī. 280 1341

Bāz pats savu asti āliņģī. 527 37400

Bāz pats savu asti āliņģī. 840 2101

Bāz pats savu asti āliņģī. 464 3155

Bāz pats savu asti āleņģī. 961 8357

Bāz pats savu asti āliņģī. 464 7740

Bāz pats savu asti āliņģī. 17 22397

Bāz pats savu asti āliņģī. 17 29867

Ej, bāz pats savu asti āliņģī. 17 22417

Bāz pats savu asti āliņģī. 17 11185

Bāz pats savu asti āliņģī. 384 1557

Ej, bāz pats savu asti āliņģī. 693 923

Bāz pats savu asti āliņģī. 639 7

Bāz pats savu asti āliņģī. 584 1827

Bāz pats savu asti āleņģī. 67 931

Boz sovu asti alinģī. 1439 778

Bāz pats savu asti āliņģī. 1502 212

Viņš apsviež asti uz otru pusi. 1188 4037

Viņš apsviež asti uz otru pusi. 609 4765

Viņš apsviež asti uz otru pusi. 466 415

Viņš apsviež asti uz otru pusi. 1014 4147

Viņš apsviež asti uz otru pusi. 584 2201

Viņš apsviež asti uz otru pusi. 1736 1908

Viņš apsviež asti uz otru pusi. 1552 5200

Viņš apsviež asti uz otru pusi. 1626 274

Viņš sviež asti otrādi. 942 490

Viņš apsviež asti uz otru pusi. 1552 32769

Viņš apsviež asti uz otru pusi. 1626 1047

Viņš apsviež asti uz otru pusi. 1225 8381

Viņš atsviež asti uz otru pusi. 1573 977

Viņš apsviež asti uz otru pusi. 1652 1440

Viņš apsviež asti uz otru pusi. 464 7712

Svaida asti pret visiem vējiem. 556 7809

Tas svaida asti uz visām pusēm. 556 1521

Nesvaidi asti uz visām pusēm. 556 6451

Ass kā nātra. 1225 28683

Ass kā nātre. 527 43241

Oss kā ņātre. 529 522

Nadasadur - osa kuo nuotre. 1945 3244

Tik pat ass kā nātra. 556 2654

Ass, tikpat kā nātre. 1730 15145

Ass kā suseklis. 1347 309

Tu esi tik ass kā suseklis. 1225 16607

Ass kā ezis. 1738 1017

Ass kā ezis. 10 4677

Ass kā pucnazis. 1242 3136

Oss kai brytva 477 742

Ass kā dadzis. 1945 9640

Oss kai dydzs. 494 639

Oss kai dodzs. 1368 1355

Oss kā dadzs. 529 521

Osa kai odota. 740 10840

Oss kai odota. 509 1550

Oss kā brite. 529 520

Ass, kā cūku uguns. 567 1041

Kai nogla osa. 1344 291

Oss kai eilyns. 494 507

Kotrs par sevi atbild. 508 1470

Katrs atbild par sevi. 508 2096

Katrs atbild par sevi. 464 5885

Gudram gudra atbilde. 527 22224

Lēna atbilde klusina bardzību. 997 1524

Lēna atbilde klusina bārdzību. 868 2512

Lēna atbilde klusina bārdzību. 796 13861

Lēna atbilde klusina bārdzību. 527 36767

Lēna atbilde klusina bārdzību. 796 10710

Lēna atbilde klusina bārdzību. 1688 1692

Lēna atbilde klusina bārdzību. 1674 3118

Lēna atbilde klusina bardzību. 1661 1929

Lēna atbilde klusina bardzību. 94 9445

Lēna atbilde klusina bardzību. 1638 2149

Lēna atbilde klusina bardzību. 1805 7029

Lēna atbilde remdina dusmas. 1010 4169

Klusa atbilde mazina bardzību. 997 8220

Rūgta atbilde ceļ dusmas. 1638 2150

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 1774 769

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 1638 750

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 1242 3942

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 1207 4179

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda rada dusmas. 796 15323

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 1668 2967

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 387 3697

Lēna atbilde klusina atbildi, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 609 4135

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda rada dusmas. 1674 764

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 1008 1018

Lēna atbilde klusina bārdzību, bet rūgta valoda ceļ bārdzību. 958 10036

Lēna atbilde klusina bardzību. 968 608

Lēna atbilde klusina bardzību. 759 9228

Lēna atbilde klusina bardzību. 1597 4512

Lēna atbilde klusina bārdzību. 1389 3612

Lēna atbilde klusina bardzību. 1599 153

Lēna atbilde klusina dusmas. 1372 584

Lēna atbilde klusina bardzību. 1645 4813

Lēna atbilde klusina bardzību. 1573 1628

Lēna atbilde klusina bardzību. 1648 849

Lēna atbilde klusina bardzību. 1084 2520

Lēna atbilde klusina bardzību. 834 11330

Lēna atbilde klusina bārdzību. 1552 25428

Lēna atbildēšana klusina bardzību. 1376 2633

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 1611 2270

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 1651 2779

Rāma atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda rada dusmas. 1383 1068

Lēna atbilde klusina bārdzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 1375 62

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 1372 2414

Lēna atbilde klusina bārdzību, bet rūkta valoda ceļ dusmas. 553 561

Lēna atbilde klusina bārdzību, bet rūkta valoda ceļ dusmas. 553 1829

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 12 815

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 942 654

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 1585 1432

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 1645 1110

Lēna atbilde klusina bārdzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 1552 313

Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas. 1582 2834

Lēna atbilde klusina bardzību. 1769 1665

Lēna atbilde klusina bardzību. 693 165

Lēna atbilde klusina bardzību. Bb17 5941

Lēna atbilde klusina bardzību. 961 6109

Lēna atbilde klusina bardzību. 527 20703

Lēneiga atbiļde kluseyjnoj bordzeibu. 1940 2747

Atcērt kā ar cirvi. 1950 4188

Labu atceries, bet sliktu aizmirsties. 12 1171

Labu atceries, bet ļaunu aizmirsti. 739 9581

Labu atceries, bet ļaunu aizmirsti. 1001 520

Dots dotam atdodas. 1635 2375

Labāk savu atdot - nekā cita ņemt. 1206 3134

Ļauns ļaunam atdodas. 1377 2004

Ļaunam ļauna atmaksa. 828 3232

Neatmaksā ļaunu ar ļaunu. 231 8134

Katrs sajem atmaksu pēc saviem darbiem. 1084 8682

Atmaksas diena katram nākdama nāk, nekavējas. 1377 981

Labs darbs negaida atmaksu. 8 2527

Atmaksa pieder dievam. 848 1191

Atmaksa nāk arvien negaidot. 1690 3695

Kas nedomā pēc atmaksas, tas vienmēr uzvar. 926 285

Labu pret ļaunu atmaksā, gan viņš dabus algu. 527 32505

Ļaunam labu atmaksā, gan viņš dabūs algu. 1627 439

Ļaunu ar labu atmaksā; gan viņš dabūs algu. 1225 5675

Ļaunam labu atmaksā, gan viņš dabūs algu. 12 520

Ļaunam labu atmaksā, gan viņš dabūs savu algu. 4 1214

Ļaunu ar labu atmaksā; gan viņš dabūs algu. 116 11088

Ļaunam ar labu atmaksāt. 10 249

Ļaunam ar labu atmaksā. 67 2151

Ļaunu atmaksā ar labu. 872 2750

Ļaunu ar labu atmaksā. 806 69

Atmaksā ļaunu ar labu. 210 823

Ļaunam labu atmaksā. 917 7236

Ļaunam laba atmaksa. 1695 557

Ļaunu ar labu atmaksā. 116 11094

Ļauns ar labu atmaksājams. 527 22199

Ļaunu atmaksā ar labu. 1552 25292

Kas labu ar ļaunu atmaksā. 1552 25421

Visu ļaunu atmaksā ar labu. 1750 4119

Ļaunam atmaksā ar labu. 1377 2007

Labu vienmēr atmaksā ar ļaunu. 1591 571

Labu darbu atmaksā ar ļaunu. 961 2128

Labu atmaksā ar ļaunu. 202 3688

Labs ar ļaunu aizmaksams. 230 4329

Labs atmaksājas ar ļaunu. 917 1754

Labu ar ļaunu atmaksā. 1159 253

Labu ar ļaunu atmaksā. 1661 2191

Atmaksā ļaunu ar labu. 1772 6513

Neatmaksā labu ar ļaunu. 927 3613

Neatmaksā labu ar ļaunu. 1668 10606

Atmiņai liela nozīme. 585 509

Atmini mani ar, kad tev labi eet. 1730 66338

Atminējums labāks par gudrību. 1206 3129

Atnācis kā pēc uguns. 929 62923

Atnācis kā pēc ugunes. 353 6637

Atnācis kā pēc spičkām. 567 1138

Navadams atguoji, napalaists aizīsi. 527 32015

Otnāks kā Ūsens. 529 714

Atnāks kā Metens. 529 2228

Kā atnāca, tā aizgāja. 1552 5968

Kā atnāca, tā aizgāja. 527 32763

Kā atnāca, tā aizgāja. 867 6741

Kai atgōji, taj aizīsi. 508 1463

Kāds atnāca, tāds aizgāja. 1225 16511

Kāds atnāca, tāds aizgāja. 834 7106

No kurienes atnāci, tur aizej. 508 2931

Kā atnāk, tā aiziet. 828 7992

Kā atnāk, tā aiziet. 1011 2626

Atraitnis dabū citu sievu, bet bērns citu māti nedabū. 796 12913

Atraitnis dabū citu sievu, bet bērns nedabū citu māti. 609 4768

Atraitnis dabū citu sievu, bērns citas mātes nedabū. 1225 18456

Atraitnis dabū citu sievu, bet bērns nedabū citu māti. 1552 5203

Atraitnis dabū citu sievu, bet bērns nedabū citu māti. 1552 33043

Atraitnis dabu citu sievu, bet bērns nedabu citu māti. 556 587

Atraitnis sievu gan dabūs, bērns māti nedabūs. 116 9935

Atraitnis citu sievu dabū, bet bērns citu māti nedabū. 1137 1003

Atraitnis dabū citu sievu, bet bērns nedabū citu māti. 828 2947

Atraitnis dabū citu sievu, bet bērns nedabū citu māti. 584 2206

Atraitnis dabū citu sievu, bet bērns nedabū citu māti. 584 461

Slinks atraitnis visvairāk cīkstējās. 120 269

Atraišam i solta rūka. 1344 6

Atrībīgs kai čigōns. 509 1331

Atriebīgs kā vilks. 556 1174

Kurš domā par atriebību, tas neļauj sadzīt savām rētām. 1766 3782

Viscēlākā un saldākā atriebība ir piedevība. 1576 2432

Atriebība tikai tik ilgi salda, kamēr nav izdarīta. 1600 7679

Atriebība saldāka kā medus. 1816 1807

Aiz atriebības izdur pat acis no pieres. 556 5564

Tāds tādu atrod. 1433 395

Taids taidu i atrūn. 640 399

Atrasts nav zagts. 831 53

Atrosts nav zogts. 740 19712

Atradi napasceji, vysleidza kai nuzogi. 527 33292

Atrosts nav pazaudeits. 740 19711

Atrod kā dūci makstī. 609 4981

Kas pats niecīgs, tam gŗūti pie cita lielumu atrast. 202 5123

Atradu gārdu, apēdu pats. 609 4767

Atrod gārdu, apēd pats. 1798 2106

Atradu gardu, apēdu pats. 1206 2262

Atradu gārdu, apēdu pats. 958 7423

Atradu gardu, apēdu pats. 1641 739

Atradu gārdu, apēdu pats. 754 81

Atradu gardu, apēdu pats. 1552 5202

Atradu gardu, apēdu pats. 1552 32772

Atradu gārdu, apēdu pats. 1225 6592

Atradu gārdu, apēdu pats. 1551 5424

Atradu gardu, apēdu pats. 584 2204

Atradu gardu, apēdu pats. 375 5551

Atradu gardu, apēdu pats. 67 2955

Atradu gārdu, apēdu pats. 1551 5424

Atradu gardu, apēdu pats. 584 2204

Atradu gardu, apēdu pats. 375 5551

Atradu gardu, apēdu pats. 67 2955

Atradu gārdu, apēdu pats. 1766 959

Atradu gardu, apēdu pats. 1429 794

Atradu gardu, apēdu pats. 1950 3183

Nekas nav tik ātrs kā skauģa prāts. 1660 6713

Ātrums liels pie muļķa mīt. 1009 421

Ātrs kā verdits /iņš/. 527 3872

Ātrs kā vējš. 1225 22457

Dreizs kai putns. 780 19

Jo ātrāk, jo labāk. 1212 169

Kas ahtri dzimst, tas bez ahdas. 145 3349

Boikais pats izskrīn, a uz cikā vējs iznās. 566 413

Kur tie ātrie tikuši. 1451 1946

Kur tie ātrie tikuši, kur tie lēnie palikuši. 1010 3175

Kur tie ātrie tikuši, kur tie lēnie palikuši. 796 1623

Kur tie ātrie tikuši, kur tie lēnie palikuši. 1206 1894

Kur tie ātrie tikuši. 997 14582

Kur tie ātrie tikuši - kur lēnie palikuši. 1710 871

Kur tie ātrie tikuši, kur tie lēnie palikuši. 84 9665

Kur ātrais ir aizskrējis un kur lēnais palicis. 84 10421 Kur tie ātrie aizskrējuši un kur tie lēnie palikuši. 1372 1514

Kur tie ātrie tikuši un kur tie lēnie palikuši. 834 7712

Kur tie ātrie tikuši un kur tie lēnie palikuši. 1652 4328

Kur tie ātrie tikuši. 1576 4071

Kur ātrais ticis, kur lēnais palicis. 1750 321

Kur tie ātrie tikuši, kur tie lēnie palikuši. 1552 3496

Kur tie ātrie aizskrējuš', kur tie lēnie palikuš'. 1262 1511

Kur tie ātrie tikuši, kur tie lēnie palikuši. 929 50173

Kur tie ātrie tikuši, kur tie lēnie palikuši. 116 20978

Kur tie ātrie tikuši un kur tie lēnie palikuši. 953 313

Kur tie ātrie tikuši, kur tie lēnie palikuši. 1552 10442

Kur tie ātrie tikuši. 1900 431

Kur tie ātrie tikuši un kur tie lēnie palikuši. 1341 4002

Atspērīs kai mīts. 509 1352

Atsaspērīs kai mīts. 1209 387

Zalta atslāga atslādz vysas durovas, bet dabasu durovu navar atslēgt. 1940 2568

Kas atsslēgas caurumā klausās, dzird savu kaunu. 32 2504

Vecā atslēga tā labā. 358 816

Ar atslēgu nevar aizslēgt to, ko ar vārdiem. 1668 3490

Kāda atslēga, tāda slēdzene. 1376 3441

Ar un sēj gan labi, bet atslēgas netur labi. 1137 1019

Ar un sēj gan labi, bet atslēgas netur labi - viss velti. 1805 6921

Aŗ un sēj gan labi, bet atslēgas netur labi - viss velti. 1552 5204

Ar un sēj gan labi, bet atslēgas netur labi - viss velti. 584 2207

Lai sēj gan labi, bet kad atslēgu neglabā cieti, tad viss velti. 1552 35060

Aŗ un sēj gan labi, bet atslēgas netur labi - viss velti. 1620 1612

Lai sēj gan labi, bet kad atslēgu neglabā cieti, tad viss velti. 1630 3936

Aŗ un sēj gan labi, bet atslēga netur. 556 6450

Atskrien kā poļu pērkons. 1459 1893

Atskrēja kā poļu pērkons. 1745 63

Atskrēja plīsu plēsumis. 1718 122

Atskrēja kā pēc uguns. 1225 27407

Atskrēja kā pēc uguns. 754 91

Atskrēja kai pēc guns. 548 5653

Atskrēja kā pēc uguns. 754 628

Atskrēja kā pēc uguns. 828 4599

Atskrēja kā pēc uguns. 935 34121

Atnāca kā pēc uguns. 877 2492

Atstōj kai nu ādamō zeimi. 640 880

Atstāj kā vilks zīmi 1492 570

Atstāts kā Melpēteris kaudzes galā. 1745 59

Atstājies no manis, ka dievs no tevis ir atstājies. 1225 10931

Neatstāj to, kas tevi izglābj. 584 2084

Atšāvās kā vējš. 1730 56582

Klusā atvarā velni dzīvo. 17 8520

Klusā atvarā velni dzīvo. 116 3302

Klusi atvari ir dziļi. 1707 3950

Atzīšanās ir pusatgriešanās. 527 37392

Atzīšanās ir pus atgriešanās. 464 3147

Atzīšanās ir solis uz labošanos. 1337 439

Katrs nogatavojies auglis nokrīt no koka pats, arī bez plūkšanas. 1404 4977

Labi augļi tam, kam labs darbs. 861 1638

Aizliegti augļi gardi. 76 2138

Visi augļi ir gārdi. 1688 317

Ja vēlies tapt laimīgs, tad īstā laikā ievāci savus augļus. 556 10250

Nav augļu bez čaumalas. 665 923

Aizliegtais auglis vienmēr saldāks. 17 1397

Taisnam taisni augļi. 387 9650

Neskaties uz augumu, bet uz darbu. 1383 1067

Pēc auguma smuks, bet aiz ādas šķelmis. 556 9869

Nebēdājies par mazu augumu. 556 9088

Liels augumā, bet maz darbā. 739 9621

Liels augumā, bet prātā sisenis. 1225 11027

Ko līdz daiļais augumiņš, kad nav laba tikumiņa. 1584 145

Ko līdz skaists augums, ka nav krietna tikuma. 956 148

Ko līdz smuidrs augumiņš, kad nav laba tikumiņa. 1225 7533

Aug kai uz nūlem. 374 197

Aug kai uz nūļam. 374 375

Aug kai uz mīlem. 508 1863

Kurš ātri aug, tas ātri noveco kā sēne. 1225 11299

Godam augu, godam dzimu, godam gribu padzīvot. 927 3299

Aug kai zuole rosā. 1368 618

Aug meitas kā liepas. 1651 6437

Kad mēs augām, tad tā negāja. 1225 8202

Kas līks audzis, to nevar taisnu atliekt. 116 11259

>Tas aug kā caur akmeņa starpu. 384 675

Aug dēli kā ozoli. 90 233

Aug (ātri) kā zirgs. 727 413

Aug kā egles! 1459 1416

No maza liels aug. 1599 5030

Tu esi kā ēnā audzis. 1225 10764

Aug kā sēnes pēc lietus. 1225 25735

Aug koa sēnc pēc leita. 1268 334

Aug kā sēnes pēc silta leetus. 1730 66356

Aug kā sēnes. 567 1031

Aug kai seņs rudiņa laikā. 640 1538

Aug kā vilnītis zem egles. 1374 179

Augsts kā masta koks! 1459 3922

Ne augstums ir bīstams, bet slīpums. 1551 6471

Jo augsti kāpj, jo zemi krīt. 1041 255

No augšas "ui", no apakšas "fui". 1225 5897

Augšā: ui! apakšā: fui! 116 16927

Augšā ui, apakšā fui! 1459 333

Augšā ui, apakšā fui! 1459 2821

Augšā ui, apakšā - fui! 1459 1019

Augšā - ui, apakšā - fui! 1871 52

Iepūt tu man še un te, augšā, priekšā, pakaļā. 1225 4935

Augstprātība maksā vairāk par badu, izsalkumu un aukstumu. 1624 1592

Augstprātība maksā vairāk par badu. 1008 1159

Augstprātība neaplaimo nevienu cilvēku. 556 6917

Augstprātība nāk pirms krišanas. 17 20028

Augstprātība nāk pirms krišanas. 1592 4818

Augstprātība nāk priekš krišanas. 17 9363

Augstprātība ir tuvu priekš krišanas. 1225 25672

Vai nu aukstuma pēc lepnību zaudēs. 853 959

Aukstums sliņķa ārsts. 867 6744

Aukstums sliņķa ārsts. 1695 1197

Aukstums sliņķu ārsts. 230 1256

Aukstums sliņķa ārsts. 1638 1266

Aukstums slinka ārsts. 1673 488

Aukstums sliņķu ārsts. 1668 8172

Aukstums sliņķa ārsts. 925 371

Aukstums sliņķa ārsts. 997 8730

Aukstums sliņķa ārsts. 1106 1171

Aukstums sliņķa ārsts. 1684 524

Aukstums - sliņķa ārsts. 1726 174

Aukstums sliņķa ārsts. 1492 471

Aukstums sliņķi ārstē. 1805 191

Aukstums sliņķa ārsts. 1805 873

Aukstums sliņķa ārste. 1493 3758

Aukstums sliņķa ārsts. 527 24243

Aukstums slinkuma ārsts. 609 2567

Aukstums sliņķu ārsts. 958 7424

Aukstums slinkuma ārsts. 1206 1748

Aukstums sliņķa ārste. 1695 3485

Aukstums sliņķa ārsts. 1689 878

Aukstums sliņķa ārsts. 1244 2458

Aukstums sliņķa ārsts. 1008 3964

Aukstums sliņķi ārstē. 1208 4714

____________________________

Aukstums sliņķa ārsts. 1377 1944

Aukstums slinkumu ārstē. 935 34050

Aukstums sliņķu ārsts. 1552 12664

Aukstums sliņķa ārsts. 101 1778

Aukstums sliņķa ārste. 202 3979

Aukstums sliņķu ārsts. 8 1327

Aukstums sliņķu ārsts. 231 9987

Aukstums sliņķus ārstē. 1552 5205

Aukstums sliņķu ārsts. 1557 3804

Aukstums sliņķa ārsts. 1602 5400

Aukstums sliņķa ārsts. 1635 1325

Aukstums sliņķa ārste. 1379 7370

Aukstums sliņķa ārsta. 1639 1503

Aukstums sliņķa ārste. 1377 416

Aukstums sliņķa ārsts. 1225 30952

Aukstums sliņķa ārsts. 1376 1655

Aukstums sliņķa ārste. 186 105

Aukstums sliņķa ārsts. 1552 408

Aukstums sliņķa ārsts. 1079 2040

Aukstums sliņķa ārsts. 375 6222

Aukstums sliņķa ārsts. 67 920

Aukstums slinkuma ārsts. 67 1209

Aukstums sliņķa ārsts. 67 2345

Aukstums izārstē slinkumu. 556 11986

Aukstums sliņķu ārsts. 17 14410

Aukstums labākais slinķu dakteris. 556 5750

Aukstums sliņķu ārste. 17 24252

Aukstums sliņķa ārsts. 384 2727

Aukstums sliņķa ārsts. 1224 273

Aukstums sliņķa ārsts. 1115 957

Aukstums sliņķa ārste. 90 1503

Aukstums sliņķa ārsts. 740 1197

Aukstums sliņķi māca. 94 5957

Aukstums liek strādāt. 917 7472

Aukstums māca cilvēku strādāt. 1626 4732

Aukstums māca skriet un bads māca strādāt. 1376 3400

Aukstums māca tecēt, bads strādāt. 8 1523

Aukstums māca tecēt, bads māca strādāt. 877 626

Aukstums māca tecēt. 1225 6537

Aukstums māca tecēt, bads māca strādāt. 877 239

Aukstums māca tecēt, bads māca strādāt. 1900 1191

Aukstums māca tecēt, bads - strādāt. 527 20672

Aukstums māca tecēt, bads - strādāt. 877 1437

Aukstums māc tecēt. 556 317

Aukstums māca tecēt, bads - strādāt. 527 31885

Auksts kā ledus kambaris. 384 869

Tik auksts, ka acis no pieres ārā salst. 1459 3726

Auksts kā suņa deguns. 855 5661

Auksts kā vilku būdā. 1225 19290

Auksts kā ledus. 1429 818

Auksts kā ledus. 1444 740

Auksts kā ledus. 1900 3747

Auksts kā ledus. 1736 465

Auksts kā ledus. 17 14510

Auksts kā ledus. 1379 6172

Auksts kā ledus. 1654 1783

Auksts kā ledus. 1225 17780

Auksts kā ledus. 1377 122

Auksts kā ledus. 1694 1596

Solc kai lac. 1344 13

Auksts kā ledus, salds kā medus. 1597 879

Auksts kā ledus, salds kā medus. 1688 368

Auksts kā ledus, salds kā medus. 1900 1005

Auksts kā varde. 231 2548

Auksts kā varde. 1584 4701

Aušīgs kā vējš. 1738 1010

Katram aunam savi tauki. 556 5989

Aunam piedzima jērs bez pakaļkājām. 1225 12792

Vai aunam ar kādreiz jērs var būt? 23 968

Tad jau aunam piedzimtu kumeļš. 280 1495

Tāds kā auns - neuzmanīgs. 23 10505

Aunu ķerot pats sēdus krīt. 1805 8136

Vecam aunam stipri ragi. 556 266

Auns dots, bet gaiļa grib. 1177 1878

No viena auna divas ādas nevar plēst. 1472 2312

Skatas kā auns aplēkā. 23 1036

Aunam lieli ragi. 1376 2447

Ak tu auna galva, tura kā bez nagiem. 1451 738

Auni vienā dienā nenobadās. 617 2340

Auni vienā dienā nenobadās. 1552 5210

Auni vienā dienā nenobadās, bet badās visu mūžu. 353 5165

Auni vienā dienā nenobadās. 353 3810

Auni nenobadās vienā dienā. 1830 14

Kas to ņems par aunu, kas nav jēra lielumā. 556 10192

Kas to jems par aunu, kas nav jēra lielumā. 556 5227

Neteic aunam tauku, kamēr neesi dīrājis. 84 3196

Vai auns pie vēža ies vilnas prasīt. 1552 5211

Vai auns vērsim vilnas prasīs. 884 5264

Vaj auns vērsim vilnas prasīs. 120 370

Vai auns vērsim vilnas prasīs. 1551 5595

Vai auns pie vērša ies vilnas prasīt. 1582 1060

Vai auns vērsim vilnas prasīs. 1630 701

Vai auns vērsim vilnas prasīs. 884 5264

Vai auns pie vērša ies vilnas prasīt. 1127 1189

Vai auns pie vērša ies vilnas prasīt. 1684 351

Vai auns pie vērša ies vilnas prasīt. 8 1689

Vai auns pie vērša ies vilnu prasīt? 1374 484

Vai auns vērsim vilnas prasīs. 584 3543

Vai auns pie vērša ies vilnas prasītu. 1771 5427

Vai auns pie vērša ies vilnas prasīt. 116 14313

Vai avens pie vēža ies vilnas prasīt. 1552 8998

Vaj auns vērsim vilnas prasīs. 1429 480

Vai auns versim vilnas prasa. 92 263

Vai auns pie vērša ies siena prasīt. 1225 5063

Vai auns pie vērša ies vilnas prasītu. 1771 5427

Vai auns prasīs vēzim vilnas. 1696 4100

Vai auns prasīs vēzim vilnu. 935 34033

Vai avens pie vēža ies vilnas prasīt. 464 7725

Vai vucyns nu ōža vylnas prasīs. 802 906

Ausis kā pastalas. 702 431

Auss kai cyukai. 640 368

Ausis kā zirgam. 1225 26830

Ausis kā lāčam. 529 1456

Iegrābies līdz ausīm. 1225 5367

Iekrita līdz ausīm. 23 571

Pļauj pa ausi. 1730 56415

Aiz auss, kaķīt, mallumīnc. 1347 319

Auss klausās, acs brīnās, bet roka strādā. 556 4464

Par velti ij pa ausi nesit. 918 601

Dažam ir ausis par lielu nelaimi. 556 5813

Kā uz ausīm kritis. 1802 2893

Savu ausi griez uz gudrību un sirdi uz atzīšanos. 12 813

Par velti tev pat pa ausi nesit. 1225 11283

Divas ausis dzirdēt, viena mēle runāt. 1653 2125

Tam ausis, ka dzird pat zāli augam. 1459 2105

Kai giušu aiz ausu, nūskrīsi par syudu rausi. 740 32285

Kad sēd uz ausīm, tad neko nedzird. 12 1287

Neskaties ar ausīm, bet ar acīm. 1379 7853

Nedzīvo bez ausīm. 556 6700

Es klapēju ar ausīm. (tas nozīmē, es neklausos tevi). 555 1243

Ne katris var dzirdēt, kam ausis. 1225 30946

Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. 8 1536

Turi ausis vaļā. 556 415

Ko līdz garas ausis, ja labi neklausās. 556 9076

Auss aukstok pira naaug. 527 33457

Pakasi aiz ausīm, lai neaizmirstu solīto. 556 6012

No ausīm pazīst ēzeli un no runas neģēli. 739 3787

Kas derīgs, to aizliec aiz auss. 961 6324

Nerunā tur, kur nav ausis. 556 11368

Brauc ka ausis vien svilst. 556 6921

Griez pa ausīm, lai krīt. 556 5709

Aizkasi aiz ausi. 1730 56439

Liecies uz auss. 1225 19274

Līc aiz auss. 780 206

Aiz auss aizlikt. 1620 1958

Liecvisu aiz ausīm, būs labi. 556 6701

Liec to labi aiz auss. 1225 12794

Liecies uz auss. 1225 19274

Ko negribi piemirst, to aizliec aiz auss. 1771 4350

Ko negribi piemirst, to aizliec aiz auss. 1552 4649

Ko negribi piemirst, aizliec aiz auss. 1900 3717

Ne ausi neceļ augšā. 1079 2037

Neceļ nu ausis augšā. 17 14413

Ne ausi neceļ augšā. 556 5026

Ne ausi neceļ augšā. 527 32857

Ne ausu tas neceļ augšā. 1137 1038

Ne ausi neceļ augšā. 1552 32868

Ne ausi neceļ augšā. 1225 22726

Ne ausi neceļ augšā. 1079 2037

Neceļ ne ausi augšā. 1552 5208

Tas ne ausi nepaceļ. 556 253

Iet, ka ne ausi nepaceļ. 1341 29044

Meiksts koč ausī bōz. 509 1988

Meiksts koč ausī bōz. 509 1455

Meiksts koč ausī bōz. 1209 477

Tas ir tik mīksts, ka var bāzt ausī. 754 374

Ausis kā ēzelim. 1584 4712

Ausis kā ēzelim. 1667 1048

Ausis kā ēzeļam. 740 13720

Garas ausis, kai ezeļam. 447 613

Ausis kā zaķim. 1190 3413

Auss kai začam. 477 614

Ausis kā zaķim. 527 36533

Ausis stāv kā zaķim. 556 4717

Ausis kā ezim. 917 6440

Ausis kā lāčam,purns kā cūkai. 508 2086

Klausies ar ausīm. 552 503

Klausies ar abām ausīm. 1600 7751

Klausies ar divām ausīm. 508 3048

Klausies abām ausīm, skaties abām acīm. 116 1066

Klausies abām ausīm, skaties abām acīm. 1650 711

Klausies abām ausīm, skaties abām acīm. 927 5467

Klausies abām ausīm, skaties abām acīm. 639 47

Klausies ar ausīm, nevis ar muti. 1802 1052

Klausies ar ausīm ne ar muti. 509 1626

Klausies ar ausīm, ne ar muti. 1341 14323

Klausīs ar auss a na ar acs. 566 187

Klausies ar ausīm, bet ne ar vēderu. 508 1642

Klausies ar ausīm, neklausies ar vēderu. 166 15259

Klausīs ar ausim na ar vādaru. 1110 1055

Klausies ar ausīm, ne ar vēderu. 529 1791

Klausīs ar ausīm, na ar vādaru. 819 475

Klausies ar ausīm, ne ar vēderu. 853 846

Klausī ar ausim, bet na ar vādaru. 508 2326

Klausies ar ausim, bet ne ar vēderu. 527 32125

Melo, ka ausis vien kust. 584 471

Melo, ka ausis vien kust. 1642 1218

Kad melo, tas ausis kust. 1084 8613

Melo tā, ka ausis kust. 1629 1624

Melo tā, ka ausis kust. 101 646

Melo, ka ausis vien kust. 1024 417

Ka melai, tad auses kust. 627 693

Melo, ka ausis vien kust. 8 1326

Melo, ta kā ausis vien kust. 17 186

Melo, ka ausis kust. 929 66168

Melo ka ausis vien kust. 1225 1550

Melo, ka ausis vien kust. 1079 2036

Melo tavu melošanu, ausis vien kust. 1341 4568

Kas daudz melo, tam ausis kust. 1600 7707

Kad ausis kustas, tad melo. 1560 2706

Kam ausis kust, tas melo. 1137 60

Kam ausis kust, tas melo. 1552 3390

Kas melo, tam kust ausis. 1601 634

Kad auses kust, tad melo. 1379 4408

Tev jau ausis kust no melošanas. 10 4067

Kas melo, tam ausis kust /jeb deguns/. 387 2550

Kas melo,tam ausis kust. 202 8393

Kam ausis kustās, tas melo. 1703 4076

Kam otram čukst pie auss, tas melo. 927 3238

Kad sit pa vienu ausi, pagriez arī otru. 1710 907

Ja sit pa vienu ausi, pagriez otru. 84 7908

Ko syt pa winu ausi, tod pagrīz ūtru. 508 1890

Ja sit par vienu ausi, tad griez otru. 796 365

Kad tev sit pa vienu ausi, tad pagriez otru. 1010 4333

Kad tev sit pa vienu ausi, pagriez otru ausi. 12 606

Ka syt par vīnu ausi, pagrīz ūtru. 374 134

Kad tev pliķē pa vienu ausi, tad pagriez arī otru. 1225 25606

Tev vēl slapjš aiz ausīm. 1206 3195

Tam vēl slapjš aiz ausīm. 1661 4259

Tev vēl slapjš aiz ausīm. 1008 3940

Tev vēl slapjš aiz ausīm. 1601 1174

Tev vēl slapjš aiz ausīm. 1372 3950

Tev vēl slapš aiz ausīm. 1552 5209

Tev vēl slapjš aiz ausīm. 1655 1411

Tev vēl slapjš aiz ausīm. 1592 6283

Aiz ausīm vēl slapjš! 935 36658

Tev vēl slapjš aiz ausīm. 17 14414

Tev jau slapš aiz ausīm.(Ja pārāk jauns). 877 2459

Tev vēl slapš aiz ausīm. 116 19244

Tev vēl slapjš aiz ausīm. 17 10131

Nu tev jau vēl slapjš aiz ausīm. 279 2709

Tam jau vēl slapjš aiz ausīm. 1459 3114

Tev vēl slapjš aiz ausīm. 584 2762

Tam vēl slapš aiz ausīm. 556 3060

Vēl aiz ausīm slapjš. 1730 76761

Tev jau vēl ir slapjš aiz ausīm (vēl esi nejēga). 1730 57162

Tev vēl slapjš aiz ausīm. 1429 834

Tev vēl bij slapjš aiz ausīm, kad es jau ar kurpēm staigāju. 1341 3203

Aiz ausīm vēl mātes piens. 935 36659

Tev vēl aiz ausīm slapjš, mātes piens aiz lūpām sarūdzis. 23 2945

Viņam vēl aiz ausīm mātes piens. 1459 297

Vēl jau dzeltens aiz ausīm. 917 960

Vēl jau dzeltens aiz ausīm. 1715 1277

Vēl jau dzeltens gar ausīm. 384 690

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 1451 1460

Par vienu ausi iekšā, par otru ārā. 1620 1611

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 1008 3965

Pa vienu ausi iekšā, pa vienu ārā. 958 7426

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 1697 2112

Par vienu ausi iekšā, par otru ārā. 1474 62

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 958 160

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 94 5325

Pa vienu ausi iekšā, pa otru laukā. 609 2583

Pa vienu ausi iekšā, pa otru laukā. 1805 108

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 926 1345

Pa vienu aus iekšā pa otru ārā. 1244 6627

Par vienu ausi iekšā, par otru ārā. 1225 8199

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 968 153

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 1560 2439

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 929 66099

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 1515 2893

Par veenu ausi eekšā, par otru ārā /Atri aizmirst/. 1730 66306

Pa vienu ausi iekšā, pa otru atkal ārā. 1552 5207

Pa vienu ausi iekšā, pa otru laukā. 1592 2145

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 1573 1599

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 935 33945

Pa vienu ausi iekšā pa otru ārā! 1455 6410

Pa vienu ausi iekšā, pa otru laukā. 1377 379

Par vienu ausi iekšā, par otru ārā. 1225 30857

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 17 24253

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 584 1499

Pa abām ausīm iekšā, pa vienu muti ārā. 556 9279

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 116 152772

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 1008 382

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 280 1358

Par veenu ausi eekšā, par otru ahrā. 137 612

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 840 2104

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 464 3143

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 527 37388

Pa vienu ausi ieiet, pa otru iziet. 529 1743

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 639 182

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 556 4228

Par vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 114 322

Ko nu ar tahdu: tam par veenu ausi eekschā, pa otru ahrā. 527 46140

Par vienu ausi iekšā, par otru ārā. 1225 14448

Par vienu ausi iekšā, par otru ausi ārā. 1730 21083

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 1730 57135

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 1079 2041

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā un neko nav dzirdējis. 1748 451

Pa vienu ausi iekšā, pa otru laukā. 1552 13871

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 17 14412

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 186 74

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 186 335

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 556 254

Pa vienu ausi iekšā, pa otru laukā. 1766 2846

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 1341 14322

Pa vīnu ausi vydā, pa ūtru ōrā. 1151 316

Pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. 1429 833

Neredzēsi kā pats savuausu. 527 45596

Kā pats savas ausis neredzēsi tā to neredzēsi. 23 2100

Kā savas ausis neredzēsi ta to nedabūsi redzēt. 23 2234

Neguļ uz ausīm. 508 1640

Negul uz ausim. 527 32124

Kad kāds nedzird, tad otrs saka: "Ko tu nu guli uz ausēm!" 279 2790

Neguli uz ausīm, pienāks slikti laiki. 556 6809

Netici ausīm, bet tici acīm. 1940 2671

Netici ausīm, bet tici acīm. 1263 700

Dzirdēju pa ausu galam. 1730 56447

Pa ausu galiem dzirdēts. (drusku, pa lielākai daļai nepatiesību no kādas ziņas dabūt zināt). 1730 4705

Tas dzirdēts pa ausu galam. 556 5067

Aušīgs kā zaķis. 1552 15614

Amašejās klai mozs bārns. 509 1533

Kā aumulis (auša). 1730 56432

Tas nu gan ir tāds auša. 1225 19303

Kur auša runā, tur gudrais cieš klusu. 556 5373

Ar aušību neko nepanāksi. 279 3718

Ouž, ka kloudz vien. 529 727

Ka jau ar auzu peicku naīt lāgā, ar ōdas naīs. 817 469

Ka ar auzu peicku naīt, to ar ōdis po golam naīs. 740 21

Kas jau ar auzu peicku naīt lāgā, ar ōdas naīs. 820 246

Auza na maize. 221 313

Kur auza guļ, tur miezis nevar gulēt. 527 25088

Auzōs dauzōs, lynūs tynūs, myžūs rīžūs. 740 32281

Nesalīdzini auzas ar rudziem. 556 12106

Ja auzu žēlosi - pātagu nevīsi. 1341 324335

Baroj ar auzim, kojam najisi. 527 33349

Ja auzu nežēlos, zirgu spodrināt nevajaga. 1552 41333

Auza pie zirga neskrien, bet zirgs pie auzas skrien. 1611 3810

Auza līdz zirgam nejiet, bet zirgs līdsz auzai. 1611 3673

Auza da zyrga nait, bet zyrgs īt da auzam. 508 4722

Vai kādreiz avinam jēri ar ir. 529 2055

Aveni vienā dienā neneobadās. 1455 1224

Aveni vienā dienā neneobadās. 1552 9066

Aveni vienā dienā neneobados. 840 2105

Aveni vienā dienā neneobadās. 1657 2907

Vai avens pie vērša ies vilnas prasīt. 1630 1738

Vai avens pie vēža ies vilnas prasīt. 1225 22727

Vai avens pie vēža ies vilnu prasīt? 1621 284

Vai avens pie vēža ies vilnu prasīt.317 29975

Vai avens pie vēža vilnas prasīt. 1383 1262

Vai avens pie vēža ies vilnas prasīt. 609 4771

Lēnas avis vienā kūtī saderas. 855 5223

Lēnas avis vienā kūtī saderas. 1773 604

Lēnas avis vienā kūtī saderas. 997 6763

Lēnas avis vienā kūtī saduras. 828 8026

Lēnas avis vienā kūtī saderas. 375 1375

Lēnas avis vienā kūtī sader. 1459 404

Lēnas avis vienā kūtī der. 375 1689

Lēnas avis vienā kūtī. 3 269

Lēnas avis vienā kūtī sader. 1557 347

Lēnas avis vienā kūtī sader. 3 1843

Lēnas avis vienā kūtī sader. 941 4058

Lēnas avis vienā kūtī sader. 1385 4957

Avots nav izsmeļams. 1137 740

Kur avots tek, tur viss zaļo un zied. 556 5939

Ja avoti izsīkst, tad arī strautos ūdens beidz savu gaitu.556 5938

Pi myusu tai kai Azijā. 640 1089

Āzim āža lielība. 834 2710

Āzim āža lielība. 834 7104

Par āža lielību naudu nedos. 556 5675

Labāk ej ar āzi badīties, nekā ar vilku draudzēties. 1630 4815

Labāk ej ar āzi badīties, nekā ar muļķi strīdēties. 1341 29102

Labāk ar āzi mežā braukt, nekā ar tevi runāt. 941 2074

Āzi āzi kam tu bāzi kāju ritenī? 23 148

Āzi, am tu bāzi kāju ritenī? 1225 40043

Kasains ahzis war dabut selta kazu. 137 953

Sūdains āzis babu zelta kaziņu. 393 960

Sūdains āzis var dabūt sudraba kaziņu 23 5325

Kraupanc āzīts var gan zelt kaziņ dabūt, bet zelt kaziņ nevar vis dabut kraupan āzīt. 781 1669

Kasains āzītis dabū zelta kaziņu, bet zelta kaziņa nedabū zelta āzīti. 116 12069

Kai nu uoža: ni vylnas, ni pīna. 1940 2682

Kai nu ōža: ni vylnas ni pīna. 1263 711

Nu oža ni vylnas, ni pina. 527 33172

Skatās kā āzis ūdenī. 1225 30418

Visādi āži badās ap dūšu. 1225 26891

Tu kā āzis badies. 1225 10762

Āžam āža padarīšana. 1800 3883

Āžam zobi nomizoti,

Blīgznes mizu mizojot;

Puišam bikses nošļukušas,

Tautas meitu mīlējot. 1620 1955

Kārs kā āzis uz mīzeliem. 23 2182

Nu tewi jahj kā kaimiņa āzi. 527 46133

Aug āzītis, aug āzītim radziņi. 935 33241

Ōzs ar brillēm, kai cyukaar sadlim. 508 24328

Divi āži viens pret otru par laipu nevar pāriet. 855 5593

Palaižas kā āzis ar ragiem. 116 15413

Nikni āži badās kamēr ragi lūzt. 556 5157

Tavs āzis manam āžam ragu nolauza, kas skādi cietīs? 1225 10907

Divi āži var nodabīt vienu vilku. 556 5304

Ar āzi artai zemei ir līkas vagas. 556 12098

Tas tāpat kā uz āža muguras. 503 66

Āzis jau neies pie sausa koka graust.3951 78

Āzi baro, pats mirst badā. 997 4864

Āzis grāvī, ragi ratos. 1900 794

Āža sargies no priekškas, ļauna cilvēka no visām pusēm. 400 2658

Uzvelc nu āža ragu. 1730 56568

Nav no āža strādnieka, ne no kalpa saimnieka. 159 3665

Kā azis pavasarā, skreen deviņas jūdzes par deenu, rudeni brēc: moder, vai tāļu vēl laidars?

Jānīt, āzīt pie siena kaudzes. 1730 59027

Kas āzi par mācītāju cels. 867 6669

Rādi vien āzim, kur kāposti aug. 556 11939

Sāc nu āžus dīrāt. 1730 56656

Ņem nu āža ragu augšā, ko dari. 1730 56536

Nneteic āzi treknu, kamēr neesi dīrājis. 1576 9319

Ielaid āzi baznīcā, viņš uzkāps uz kanceles. 1058 366

Ielaid āzi baznīcā, viņš tev uzkāps kancelē. 17 12778

Ielaid āzi baznīcā, viņš grib kāpt kancelē. 1600 1223

Ielaid āzi baznīcā, viņš kāps kancelē. 527 20667

Ielaiž āz baznīce, tad uz kancel augšam. 1674 2396

Ielaid āzi baznicā, viņš kāp kancelē. 529 1777

Ielaid āzi baznīcā, viņš uzkāp paša kancelē. 72 7927

Ielaid āzi baznīcā, viņš kāps kancelē. 828 6589

Nelaid āzi baznīcā; viņš uzkāps kancelē. 208 929

Vecam āzim stīvi ragi. 781 547

Vecam āzim stīvi ragi. 1675 1061

Vecam āzim stīvi ragi. 925 1626

Vecam āzim stīvi ragi. 1638 1065

Vecam āzim stīvi ragi. 997 11450

Vecam āzim stīvi ragi. 1136 1137

Vecam āzim stīvi ragi. 1008 3291

Vecam āzim stīvi ragi. 1674 2749

Vecam āzim stīvi ragi. 848 3457

Vecam āzim stīvi ragi. 848 2869

Vecam āzim stīvi ragi. 387 6539

Vecam āzim stīvi ragi. 1805 1722

Vecam āzim stīvi ragi. 576 1818

Vecam āzim stīvi ragi, veciem ļaudīm stīvas kājas. 1084 351

Vecam āzim cieti ragi. 230 4516

Ak tu āža rags. 668 4615

Vecam āzim stīvi ragi. 1557 3320

Vecam āzim stīvi ragi. 1376 1638

Vecam āzim stīvi ragi. 1599 687

Vecam āzim stīvi ragi. 1639 2014

Vecam āzim stīvi ragi. 1404 2670

Vecam āzim stīvi ragi. 1551 3785

Vecam āzim stīvi ragi. 1628 723

Vecam āzim stīvi ragi. 1645 205

Vecam āzim stīvi ragi. 1596 38

Vecam āzim stīvi ragi. 1377 450

Vecam āzim stīvi ragi. 884 2369

Vecam āzim stīvi ragi. 828 762

Vecam āzim stīvi ragi. 1592 6488

Vecam āzim stīvi ragi. 941 4101

Vecam āzim stīvi ragi. 1404 238

Vecam āzim stīvi ragi. 1575 1835

Vecam āzim stīvi ragi. 1653 5003

Vecam āzim stīvi ragi. 1114 251

Vecam āzim stīvi ragi. 1225 1426

Vecam āzim līki ragi. 1626 2243

Vecam āzim stīvi ragi. 1472 1558

Vecam āzim stīvi ragi. 1225 4167

Vecam āzim stīvi ragi. 877 3456

Vecam āzim stīvi ragi. 717 941

Vecam āzim stīvi ragi. 840 641

Vecam āzi stīvi ragi. 840 2900

Vecam āzim stīvi ragi. 828 8492

Vecam āzim stīvi ragi. 384 2938

Vecam āzim stīvi ragi. 855 5475

Vecam āžam stīvi ragi.Bb 32 1303

Vecam āzim stīvi ragi. 384 1360

Vecam āzim stīvi ragi. 384 661

Vecam āzim stīv rag. 961 5605

Vecam āzim stīvi ragi. 17 30199

Vacom āžom stīvi rogi. 529 870

Vecam āzim stīvi ragi, tos tik viegli nelocīs. 1753 108

Āža rags gan līks, tomēr stīvs. 556 10108

Vecam āzim stīvi ragi. 740 22229

Vecam āzim stīvi ragi, vecai kazai vēl stīvāki. 1341 13786

Ōžam ōža līlejba. 508 2605

Tā iet, kad āzis par dārznieku. 1783 537

Kas āzi cels par dārznieku, sliņķi par saimnieku! 1620 2307

Kas āzi cels par dārznieku! 1620 1626

Kas nu āzi par dārznieku cels. 739 2448

Kas āzi cels par dārznieku. 1694 753

Kas cels āzi par dārznieku. 724 234

Kas āzi cels par dārznieku. 958 7427

Kas āzi cels par dārznieku. 94 3004

Kas āzi cels pār dārziņu. 94 5338

Kas āzi cels par dārznieku. 868 1899

Kas āzi cels par dārznieku. 353 8723

Kas cels āzi par dārznieku. 1674 27

Kas āzi cels par dārznieku. 1805 60

Kas āzi par dārznieku cels. 1008 1787

Kas āzi cels par dārznieku. 1206 3217

Kas āzi cels par dārznieku. 527 25039

Kas cels āzi par dārznieku. 796 2413

Kas cels āzi par dārznieku. 997 11477

Kas cels āzi par dārznieku. 1242 727

Kas cels āzi par dārznieku. 997 6228

Kas āzi cels par dārznieku. 1684 352

Kas cels āzi par dārznieku! 1010 1440

Kas āzi cels par dārznieku. 1660 1696

Kas, tev āzi, cels par dārznieku. 1008 4162

Kas cels āzi par dārznieku. 1639 50

Kas cels āzi par dārznieku? 958 3959

Kas cels āzi par dārznieku. 997 6560

Kas āzi cels par dārznieku! 997 7984

Kas āzi cels par dārznieku. 997 8707

Kas cels āzi par dārznieku. 997 8996

Kas āzi cels par dārznieku. 1673 511

Kas āzi cels par dārznieku. 1688 2172

Kas āzi cels par dārznieku. 1106 3100

Kas cels āzi par dārznieku, apgrauzīs kāpostu galviņas. 1711 1979

Āzis par dārznieku! 1695 2848

Āzis par dārznieku! 1668 10259

Kas cels āzi par dārznieku. 935 33255

Kas nu āzi par dārznieku cels. 834 3459

Kas nu āzi cels par dārznieku. 834 3222

Kas nu āzi cels par dārznieku. 834 2403

Kas nu āzi par dārznieku cels. 834 4286

Kas cels āzi par dārznieku. 1611 1914

Kas nu āzi par dārznieku cels. 1374 67

Kas cels āzi par dārznieku? 1374 403

Kas cels āzi par dārznieku. 1651 4501

Kas āzi liks par dārznieku. 1552 12657

Kas āzi cels par dārznieku. 1377 332

Kas āzi cels par dārznieku. 1404 1079

Kas āzi cels par dārznieku. 1376 858

Kas cels āzi par dārznieku. 202 2500

Kas āzi cels par dārznieku? 358 484

Kas āzi cels par dārznieku. 220 852

Kas āzi cels par dārznieku. 1654 4442

Kas āzi cels par dārznieku. 1573 675

Kas cels āzi ar dārznieku. 1597 5644

Kas āzi cels par dārznieku! 1627 106

Kas cels āzi par dārznieku. 1591 254

Kas āzi cels par dārznieku. 1626 1061

Kas cels āzi par dārznieku. 1576 644

Kas āzi cels par dārznieku. 1225 5064

Kas āzi cels par dārznieku. 1376 3757

Kas nu āzi cels par dārznieku. 834 1630

Kas āzi cels par dārznieku. 1552 5212

Kas āzi cels par dārznieku un sliņķi par saimnieku. 1379 3161

Kas āzi cels par dārznieku. 1379 2992

Kas cels āzi par dārznieku. 12 494

Kas āzi cels par dārznieku. 941 951

Kas āzi cels par dārznieku. 231 2835

Kas āzi cels par dārznieku. 12 1118

Kas cels āzi pa dārznieku. 884 3043

Kas āzi par dārznieku cels. 929 42516

Kas āzi cels par dārznieku. 1582 1061

Kas cels āzi par dārznieku. 8 1649

Kas āzi cels par dārznieku. 8 3304

Kas āzi cels par dārznieku. 8 1350

Kas āzi cels par dārznieku? 1652 531

Kas nu āzi cels par dārznieku. 200 2289

Kas cels āzi par dārznieku. 917 1821

Kas āzi cels par dārznieku. 1372 214

Kas cels āzi par dārznieku! 1594 1405

Kas cels āzi par dārznieku. 1576 638

Kas nu āza par dārznieku cels. 834 1347

Kas nu āzi par dārznieku cels! 834 2552

Kas nu āzi par dārznieku cels. 834 4246

Kas āzi par dārznieku cels. 941 2047

Kas āzi cels par dārznieku. 1557 3315

Kas nu āzi par dārznieku cels! 834 2552

Kas nu āzi par dārznieku cels. 884 2683

Kas āzi cels pa dārznieku. 941 1188

Kas āzi cels par dārznieku. 941 3383

Kas cels āzi par dārznieku. 1802 3327

Kas cels āzi par dārznieku. 941 4022

Kas laidīs āzi par dārznieku. 1552 3052

Kas laidīs āzi par dārznieku. 1225 1536

Kas āzi dārznieka godā cels. 1225 35421

Kas āzi laidīs par dārznieku. 202 4687

Kas nu āzis par dārznieku. 834 5744

Āzis nekad nevar būt par dārznieku. 1376 2701

Kur nu redzēts, ka āzis par dārznieku. 464 5675

Kad āzi ieceļ par dārznieku, tad viņš liels vīrs pēc paliek. 1731 6448

Kad ieceļ āzi par dārznieku, viņš noēd visus kāpostus. 1385 1364

Necel āzi pa dārznieku. 884 2862

Necel āzi pa dārznieku. 1626 3556

Nelaid āzi par dārznieku. 231 9390

Necel āzi par dārznieku. 84 3199

Necel āzi pa dārznieku. 1802 1512

No āža nav dārznieks. 1379 4969

Nelaid āzi par dārznieku. 278 128

Āzi par dārznieku neceļ. 1225 11156

Kas cels āzi par dārznieku. 1 381

Kas nu āzi par dārznieku cels. 1752 457

Kas āzi cels par dārznieku! 1202 575

Kas āzi cels par dārznieku. 584 1489

Kas āzi cels par dārznieku. 1552 6824

Kas āzi cels par dārznieku? 17 1382

Āzis par dārznieku neder. 17 879

Kas āzi cels par dārznieku. 116 1002

Kas āzi cels par dārznieku! 1041 396

Kurš āzi gan cels par dārznieku. 10 1761

Kas āzi cels par dārznieku. 219 336

Kas āzi par dārznieku cels. 297 300

Kas āzi cels par dārznieku. 186 28

Kurš āzi gan cels par dārznieku. 10 2361

Kurš āzi gan cels par dārznieku. 10 2013

Kurš āzi cels par dārznieku. 10 2490

Kas āzi cels par dārznieku. 1552 499

Kas āzi cels par dārznieku. 1552 154

Kas cels āzi par dārznieku. 1262 1990

Kas nu āzi par dārznieku cels. 1472 2301

Kas cels āzi par dārznieku. 17 10125

Kas āzi cels par dārznieku. 105 159

Kas āzi cels par dārznieku. 101 1769

Kas cels āzi par dārznieku. 1001 446

Kas nu cels āzi par dārznieku. 1 188

Kas āzi cels par dārznieku. 639 48

Kas āzi ceļ par dārznieku? 853 105

Kas āzi cels par dārznieku. 116 14314

Kas āzi cels par dārznieku. 506 817

Kas āzi cels par dārznieku. 828 4161

Kas āzi cels par dārznieku. 17 14415

Kas āzi cels par dārznieku. 17 26706

Kas āzi cels par dārznieku. 17 30172

Kas nu cels āzi par dārznieku. 375 6294

Kas cels āzi par dārznieku. 464 8417

Kas nu āzi par dārznieku cels. 1552 1282

Kas cels āzi par dārznieku. 1716 226

Kas cels āzi par dārznieku. 375 5570

Kas āzi cels par dārznieku. 840 587

Kas cels āzi par dārznieku. 840 2802

Kas gan āzi cels par dārznieku. 67 925

Kas gan āzi cels par dārznieku. 67 1216

Kas cels āzi par dārznieku. 893 1130

Kas nu āzi cels par dārznieku. 855 5447

Kas cels āzi par dārznieku. 893 243

Kas cels āzi par dārznieku. 67 2131

Kas āzi cels par dārznieku. 208 1541

Kas cels āzi par dārznieku. 116 15411

Kas nu āzi par dārznieku cels. 840 501

Kas āzi cels par dārznieku. 929 50795

Kas āzi cels par dārznieku. 10 3373

Kas āzi cels par dārznieku. 10 3554

Kas āzi gan cels par dārznieku. 10 3396

Kas cels āzi par dārznieku. 877 2524

Kas cels āzi par dārznieku. 1 644

Kas cels āzi par dārznieku. 17 19191

Nu jau āzis par dārznieku. 145 896

Āzis par dārznieku. 334 346

Āzis pa dārznieku ticis. 23 1510

Kas no āža par dārznieku, kas no sliņķ par saimnieku. 32 1268

No slinka nevar būt strādnieks, ne no āža dārznieks. 23 4834

No slinka neiznāk saimnieks nedz no eža dārznieks. 113 59

Kas āzi par dārznieku cēlis, kas vīzi par dārznieku. 72 7926

Kas āzi cels par kāpostu sargu? 1459 2513

Ne āzis der par dārznieku, ne kaza par puķu kopēju. 208 1542

Āzis par dārznieku neder. 101 3324

No āža nav dārznieks. 527 20641

No āža dārznieks neiznāk. 1239 2118

No āža nav dārznieka. 527 31867

Āzi necel par dārznieku. 116 16051

No āža dārznieks nevar iznākt. 1001 426

Kas āzi cels par saimnieku. 527 37345

Kas āzi cels par saimnieku. 464 3100

Necel āzi par dārznieku. 280 1359

Necel āzi par dārznieku. 17 581

Necel āzi par dārznieku. 17 7997

Āzi necel par dārznieku. 556 251

Neliec āzi par dārznieku. 951 81

Necel āzi par dārznieku. 17 20664

Āzis nevar būt par dārznieku. 828 6590

Laid nu āzi par dārznieku. 929 65529

Necel āzi par dārznieku. 1422 3602

Kas nu āzi par dārznieku cels. 1950 3200

Kas āzi cels par dārznieku. 90 1369

Kasāzi par dārznieku cels. 1099 22

Kas cels āzi par dārznieku! 1429 662

Kas nu āzi par dārznieku cels. 90 485

Kas ōzi cels par dorzinīku. 418 1997

Kas āzi cels par dārznieku. 90 926

Cik jau nu uoža duorznīka, tik i nu taida loba. 1940 1604

Nav nu ōža dōrznīka, ni nu čīgōna saimnīka. 966 784

Ōzis par dōrznīku ticis. 508 2324

Nav bejs nu ōža dōrzinīka un ari nabyus. 640 362

Nav bejis nu ōža dōrzinīka un arī nabyus. 640 1266

Ni oža par dōrzinīku izvuicīt, ni durakam prōta īdūt. 477 919

Nu ōža dōrzinīka naiznōk. 820 1012

Lielas azotes kā aboļu zaglim. 384 685

Lielas azotes kā aboļu zaglim. 1592 6493

Lielas azotes kā aboļu zaglim. 1715 1276

Atmaksas diena katram piesteidzas. 556 4570

Tev viena alga: vai saule lec, vai riet. 556 5053

Esi līdzīgs avotam ar skaidru ūdeni. 556 5432