Nr.4. Ba-bāzt

Tas jau īsts badakāsis. 1225 751

Kā bada kāsis. 1730 56687

Ak tu bada kāsis. 1730 56499

Rij badastaklis. 1730 76842

Kā bada kāsis - jo dod, jo grib. 917 2962

Kā bada kāsis - jo dod, jo grib. 384 694

Kā bada kāsis: jo dod, jo grib. 1493 5341

Kā bada kāsis, jo dod, jo gri. 877 2457

Ko badakāsis krāj, plītnieks tērē. 1200 4306

Bads labākais pavārs. 958 1542

Ko bada kāsis krāj, to plītnieks tērē. 1627 3262

Ko badakāsis krāj, to plītnieks tērē. 1225 5083

Ko badakāsis krāj, to plītnieks tērē. 1551 5958

Ko bada kāsis krāj, to plītnieks tērē. 927 5189

Ko badakāsis krāj, to plītnieks tērē. 384 5195

Ko badakāsis krāj, plītnieks tērē. 1459 1282

Ko badakāsis krāj, to plītnieks plītē. 1137 1980

Badakāsis krāj, plītnieks norij. 556 4816

Ko badakāsis krāj, to plītnieks tērē. 1750 10072

Kur tie divi badījās, tur tas trešais gadījās. 1730 66469

Bads kā āzis. 1592 3937

Kas dusmīgs, tas bada. 1592 3347

Bodos kai vērs. 509 1884 7

Ko badies kā auns. 1208 855

Ko tu badies apkārt kā īlens. 1225 10755

Bads slinkuma brālis. 1655 1835

Bads pa durvīm nāk, mīlestība pa durvīm bēg. 459 478

Bads pa logu iekšā, mīlestība ārā. 17 15678

Bads pa durvīm iekšā, mīlestība ārā. 1515 1216

Kad bads pa durvīm iekšā, tad mīlestība laukā. 861 1970

Ko badā nenoēd, to plikumā nenovalkā. 622 953

Bads badu dzenā. 1225 36163

Bads badās, bads kaujās. 1654 5548

Kaujas ar badu. 935 33795

Ar badu vien kaujas. 1730 56621

Ar badu vien kaujas. 1730 56621

Bads rejās, bads kaujās. 1653 3744

Bads barās, bads kaujās. 1653 1504

Bads velna rads. 527 37412

Bads velna rads. 464 3167

Bads velna rads. 1474 89

Bads velna rads. 1552 32048

Bads sliņķus ārstē. 1802 1029

Bads sliņķa ārsts. 1766 112

Bads, kur baznīca. 937 86

Bads, vai redzi baznīcu? 1627 3032

Bads, vai redzi baznīcu? 17 9693

Bads, vai redzi baznīcu? 17 9693

Badā kā baznīcas žurka. 1552 3566

Badā kā baznīcas žurka. 1730 59165

Badā kā baznīcas žurka. 1552 10524

Bads ir labākais pavārs. 1627 672

Bads vislabākais pavārs. 1651 57

Bads vislabākais pavārs. 1584 4819

Tīrā baltā badā. 1730 57048

Bada kaulu laust. 1730 66293

Kas nakruoj, koleit spēj, tys cīss bodu, kod naspēs. 1940 2578

Kad bads tev durvis vērs, tad pakaļa tev mušas ķers. 142 900

Aiz bada nevar padirst, aiz lepnības - paiet. 23 5904

Bads māca darītāju. 101 2352

Bads māca, rīkstes griež. 101 1990

Kad bads mācās virsū, tad jāmācās strādāt. 1010 3817

Bads pienāk negaidīts. 1225 10859

Badā dūmus allaž kvēpina. 1127 1191

Tā kā badu paredzējis. 384 695

Bods laikā vabaļa ir gaļa. 677 15

Gan tu aiz bda tur visus kliņķus apgrauzīsi. 1225 19275

Bads māca pātarus skaitīt. 116 1595

Ko badā nenoēd, ko plikumā nenovalkā! 527 8518

Cīnās bads ar mēri. 1429 842

Kad bad ir, tad nemirst, bet kad nav - mirst. 116 11535

Kad bads virsū spiežas, tad jāmācās peldēt. 942 447

Tā kā badu paredzējis. 917 2963

Badā acis spodras. 1459 2855

Jo badu dzen, jo bads spiež. 8 1628

Bads un plikums brāļi. 1225 40100

Kam ir, lai ēd, kam nav, lai cieš badu. 556 534

Badā bez nāves mirst. 1552 5218

Bads māca dievu lūgt. 584 2478

No bada ir ubagi bada. 450 2142

Bada laikā i vabulīte gaļa. 529 1112

Pie bada vabulīte ar ir gaļa. 527 45602

Bada laikā vabulīte arī ir gaļa. 1225 4187

Pie bada vabulīte gaļa. 929 70603

Ar badu lācis mušas ar ēd. 853 12

Badu laikā velns pat mušu ēd. 94 3995

Bada laikā arī vells mušas ēd. 785 229

Bada laikā velns mušu arī ķer un ēd. 754 690

Bada laikā velns mušas ēd. 1621 268

Bada laikā velns mušas ēd. 1627 3024

Bada laikā velns pat mušas ēd. 1024 197

Bada laikā velns mušas arī ēd. 877 2601

Badā velns arī mušas grauž. 208 1051

Bada laikā velns mušas ķer. 17 9700

Pie bada jau velns mušu ar ēd. 1766 535

Bada laikā vanāgs arī vārnu nesmādē. 556 1317

Pie bada velns mušas ar ēd. 116 2607

Badā i velns mušas ķer. 529 1835

Bada laikā ir vilks mušu rij. 1239 1964

Badā redz dejojošu spoku. 556 11943

Badā spokus redz. 958 7437

Badā spokus redz. 1668 8097

Badā spokus redz. 609 4775

Badā spokus redz. 1552 12666

Badā spokus redz. 1225 12128

Badā spokus redz. 1552 5217

Badā spokus redz. 1557 3810

Badā spokus redz. 840 2108

Badā spoki rādās. 556 1431

Badā spokus redz. 1225 14421

Badā spokus redz. 1137 2010

Badā spokus redz. 1079 2055

Badā spokus redz. 1444 605

Bads dara trūkumu saldu. 997 6691

Bads dara trūkumu saldu. 1010 1422

Bads dara trūkumu saldu. 796 5591

Bads dara trūkumu saldu. 1008 3245

Bads dara rūgtumu saldu. 1773 473

Bads dara rūgtumu saldu. 1726 511

Bads dara rūgtumu saldu. 1008 1246

Bads dara rūgtumu saldu. 1136 1049

Bads dara rūgtumu saldu. 1188 4176

Bads dara rūgtumu saldu. 1158 1757

Bads dara rūgtumu saldu. 94 3354

Bads dara rūgtumu saldu. 954 2724

Bads dara rūgtumu saldu. 1689 2764

Bads dara rūgtumu saldu. 1674 2684

Bads dara rūgtumu saldu. 1805 900

Bads dara rūgtumu saldu. 527 24966

Bads dara rūgtumu saldu. 1667 843

Bads dara rūgtumu saldu. 387 6210

Bads dara rūgtumu saldu. 353 5862

Bads dara rūgtumu saldu. 925 1350

Bads dara rūgtumu saldu. 13 944

Bads dara rūgtumu saldu. 1690 468

Bads dara rūgtumu saldu. 609 1560

Bads dara rūgtumu saldu. 353 7268

Bads dara rūgtumu saldu. 1244 6114

Bads dara rūgtumu saldu. 997 9319

Bads dara rūgtumu saldu. 1805 3786

Bads dara rūgtumu saldu. 1206 358

Bads dara rūgtumu saldu. 1690 1879

Bads dara rūgtumu saldu. 1628 1521

Bads dara rūgtumu saldu. 1629 4592

Bads dara rūgtumu saldu. 1802 1572

Bads dara rūgtumu saldu. 941 3978

Bads dara rūgtumu saldu. 942 177

Bads dara rūgtumu saldu. 1374 3285

Bads dara rūgtumu saldu. 1645 1834

Bads dara rūgtumu saldu. 1597 1876

Bads dara rūgtumu saldu. 1379 5955

Bads dara rūgtumu saldu. 220 1545

Bads dara rūgtumu saldu. 917 1745

Bads dara rūgtumu saldu. 917 7514

Bads dara rūgtumu saldu. 917 2734

Bads dara rūgtumu saldu. 12 286

Bads dara rūgtumu saldu. 231 3248

Bads dara rūgtumu saldu. 8 1319

Bads dara rūgtumu saldu. 1114 227

Bads dara rūgtumu saldu. 1084 3374

Bads dara rūgtumu saldu. 1601 3468

Bads dara rūgtumu saldu. 220 1619

Bads dara rūgtumu saldu. 1381 677

Bads dara rūgtumu saldu. 1404 2593

Bads dara rūgtumu saldu. 1655 149

Bads dara rūgtumu saldu. 1582 1564

Bads dara rūgtumu saldu. 1225 1654

Bads dara rūgtumu saldu. 1557 271

Bads dara rūgtumu saldu. 1596 286

Bads dara rūgtumu saldu. 1576 8332

Bads dara rūgtumu saldu. 1202 870

Bads dara rūgtumu saldu. 1552 13626

Bads dara rūgtumu saldu. 17 20013

Bads dara rūgtumu saldu. 17 20878

Bads rūgtumu dara saldu. 828 5691

Bads dara rūgtumu saldu. 961 3740

Bads dara rūgtumu saldu. 1001 388

Bads dara rūgtumu saldu. 1225 4186

Badsrūgtumu dara saldu. 1459 3276

Bads dara maizi saldu. 116 7007

Bads ir labākais skolotājs. 556 4390

Bads rūgtumu dara saldu. 828 14884

Bads dara rūgtumu saldu. 67 3340

Bads rūgtumu dara saldu. 1 1692

Bads dara rūgtumu saldu. 1137 71

Bads dara rūgtumu saldu. 17 14950

Bads dara rūgtumu saldu. 840 2763

Bads dara rūgtumu saldu. 67 1624

Bads dara rūgtumu saldu. 1552 3357

Bads dara rūgtumu saldu. 527 31973

Bads rūgtumu padara saldu. 1444 1453

Bads māca lūgties. 202 5839

Bads māca lūgties. 1660 182

Bads māca lūgties, trūkums diedelēt. 609 4779

Bads māca lūgties, trūkums diedelēt. 1225 22731

Bads māca lūgties, aukstums diedelēt. 1552 32899

Bads māca lūgties, trūkums diedelēt. 1552 5221

Bads māca lūgties, trūkums diedelēt. 1766 3027

Bads māca lūgties, trūkums diedelēt. 828 2948

Bads māca lūgties. 556 320

Bads māca lūgties, trūkums - diedelēt. 116 6021

Bads māca lūgties, trūkums diedelēt. 1459 2864

Bads māca lūgties, aukstums - tecēt. 116 16418

Bads māca lūgties, trūkums diedelēt. 1429 841

Bēdas māca dievu lūgt, bads strādāt. 1148 991

Bads māca strādāt, aukstums slinķa ārsts. 527 31762

Bads māca strādāt. 867 7456

Bads māca strādāt. 1687 925

Bads māca cilvēku strādāt. 1668 6049

Bads māca strādāt. 1695 614

Bads māca strādāt. 1688 865

Bads māca strādāt. 1688 661

Bads māca strādāt. 1674 3310

Bads māca strādāt. 1493 352

Bads māca strādāt. 997 555

Bads māca strādāt. 880 2059

Bads māca strādāt. 1654 941

Bads māca strādāt. 1009 105

Bads māca strādāt. 1585 586

Bads māca strādāt. 1385 231

Bads māca strādāt. 1557 1995

Bads māca strādāt. 1611 2654

Bads māca strādāt. 1372 1119

Bads māca strādāt. 1654 4240

Bads māca strādāt. 1627 242

Bads māca strādāt. 1596 250

Bads slinkumu izmāca. 917 2474

Bads māca slinkumu. 917 2143

Bads slinkumu izmāca. 917 1909

Bads māca strādāt. 202 4565

Bads māca strādāt. 501 209

Bads māca strādāt. 1626 1889

Bads izmāca strādāt. 1190 3429

Bads māca strādāt. 1716 632

Bads māca strādāt. 375 8990

Bads māca strādāt. 840 1184

Bads māca strādāt. 556 321

Bads māca strādāt. 893 136

Bods mōca strōdōt. 640 1047

Bods mōca strōdōt. 780 380

Bads māca strādāt. 380 2170

Bods mōca strōdōt. 640 374

Bods mōca strōdōt. 1252 20

Bads māca strādāt, aukstums drebēt. 929 58687

Bēdas māca dievu lūgt. 1374 213

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 527 10755

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 527 8413

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 867 6687

Bads māca lūgties, aukstums - tecēt. 828 592

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1229 103

Bads māca strādāt, aukstums - tecēt. 1206 2157

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 918 773

Bads māca strādāt, aukstums - tecēt. 997 10206

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1773 244

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1014 1571

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1684 291

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1200 2090

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1008 1122

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 739 2700

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1684 3459

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1816 1060

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1774 404

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1774 1242

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1552 24745

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1684 2403

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1805 37

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1493 51

Bads māca strādāt, aukstums - tecēt. 527 24244

Bads māca strādāt, aukstums māca tecēt. 1276 2700

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1148 2551

Bads māca strādāt, aukstums -tecēt. 353 2158

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1690 455

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 868 2832

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 925 283

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 925 697

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 926 1347

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1694 299

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 353 5863

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1244 2058

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 72 10419

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1695 288

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1695 1469

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1242 1381

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1673 496

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1242 218

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1695 323

Bads māca strādāt - aukstums tecēt. 1208 521

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1010 1762

Bads māca strādāt, aukstums - tecēt. 796 7552

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1685 177

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1014 821

Bads māca strādāt, aukstums māca tecēt. 877 778

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1668 455

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1688 976

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1985 177

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1638 1055

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1106 1813

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1014 1215

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 958 832

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 958 3618

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1106 862

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1674 910

Bads māca strādāt. 997 1437

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1726 245

Bads māca strādāt, aukstums staigāt. 942 866

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1376 765

Bads māca strādāt, sals tecēt. 1629 450

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1641 137

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 834 4255

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 834 3476

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 834 1636

Bads māca strādāt - aukstums tecēt. 935 33283

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 935 33989

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 834 7533

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 927 5516

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 884 3767

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1594 2538

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1337 309

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1404 402

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1225 5066

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1592 1804

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1642 588

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1597 2253

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1654 282

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1663 315

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1552 25107

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1651 2783

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1379 5217

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1381 561

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1594 482

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 834 2531

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 4 481

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 358 772

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 220 1652

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 917 6400

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 917 6502

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 917 625

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 917 4026

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 464 5741

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 929 54860

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 929 22724

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 231 3776

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 231 5769

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 8 3680

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 202 2221

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 202 2579

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 8 520

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 828 3520

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 8 749

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 8 3065

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 8 1045

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 8 1918

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 231 3249

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 927 343

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 941 3977

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 12 287

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 834 4373

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1557 1166

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1557 272

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1170 751

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1557 2353

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 884 1144

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 884 1919

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 834 2948

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 834 2535 36

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 968 115

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1376 1965

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1127 681

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1177 3673

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 70 2548

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 84 1456

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 914 2298

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 553 1307

Bads māca strādāt, aukstums skriet. 1225 3134

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1802 1513

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1880 3062

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1880 1749

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 941 651

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 877 1314

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1618 334

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 70 1349

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1648 234

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1225 1602

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1582 1064

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1639 1111

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 949 843

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 968 581

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1374 79

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1404 318

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1657 1385

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1626 214

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1510 466

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 927 880

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 834 1982

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 927 3382

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 872 3954

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 872 1381

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1591 689

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1376 2041

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1225 14573

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1379 6568

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1650 2387

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1552 3577

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 584 1457

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1026 537

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1 2729

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 116 14316

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 584 2075

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1202 592

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1752 90

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1225 14422

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1552 6500

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1552 484

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1752 1498

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 527 37240

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 2 2057

Bads māca strādāt, aukstums slinķa ārsts. 145 3436

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 375 6138

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 840 2764

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 840 415

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 840 571

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 840 2658

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 840 175

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 840 1785

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 828 7941

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 128 41

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 114 315

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 116 1598

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 17 22255

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 17 8769

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 17 8557

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 464 2995

Bads māca strādāt, slinkums tecēt. 840 2004

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1552 5220

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1120 96

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1239 1966

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 696 55

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 464 2489

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 464 4568

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 67 501

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 855 5659

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1900 3671

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 935 12724

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1074 340

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 219 540

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 17 20845

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1337 329

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1135 616

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1159 161

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 500 43

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 17 13382

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 17 25081

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 17 21941

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 17 20012

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 101 241

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 101 662

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 384 431

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 639 8

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1262 658

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 961 882

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1472 2264

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1766 45

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1552 14138

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1552 3635

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1552 917

Bads māca strādāt, aukstums skriet. 1225 7454

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1552 6069

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1109 324

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1024 305

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1079 2012

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 527 45746

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1735 1148

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1751 79

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 853 16

Bads māca strādāt, aukstums māca tecēt. 1950 3188

Bads bōca strodōt, soltums tezēt. 966 169

Bods vuica strōdīt, soltums skrit. 1263 645

Badas moca strodot, saltums tecet. 400 2685

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1341 7508

Bods mōca strōdōt, soltums tecēt. 931 1910

Bods moca strōdot, soltums tecēt. 966 102

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1429 840

Bods muoca struoduot, soltums tecēt. 1945 4322

Bods vuica struoduot, soltums skrīt. 1940 2620

Bods vuica struoduot, soltums skrīt. 1940 2620

Bads nav brālis. 997 1050

Bads nav brālis. 997 11503

Bads nav brālis. 1010 3166

Bads nav brālis. 997 6651

Bads nav brālis. 1773 316

Bads nav brālis. 1592 9543

Bads nav brālis. 1654 995

Bads nav brālis. 1225 27258

Bads nav brālis. 1602 4887

Bads nav brālis. 12 2389

Bads nav brālis. 1592 6792

Bads nav rads. 1379 1944

Bads nav rads. 1624 2257

Bads nav rads. 1379 7248

Bads nav brālis. 17 28867

Bads nav brālis. 527 37370

Bads nav brālis. 464 3125

Bads nav brālis. 116 22696

Kas nestrādā, cieš badu. 556 319

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 1208 4712

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 1673 513

Kas negrib strādāt, tas cieš badu. 1668 9580

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 1805 63

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 1225 34864

Kas negrib strādāt, tas cieš badu. 1492 433

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 13 127

Kas negrib strādāt, tas cieš badu. 997 11493

Kas negrib strādāt, tas lai cieš badu. 1206 2162

Kas negrib strādāt, cieš badu. 1684 354

Kas negrib strādāt, tas cieš badu. 997 10795

Kas negrib strādāt, tas cieš badu. 1668 944

Kas negrib strādāt, cieš badu. 1552 5223

Kas negrib strādāt, cieš badu. 1557 1167

Kas negrib strādāt, tas cieš badu. 231 2219

Kam nebūs strādāt, tam nebūs ēst. 834 7477

Kas negrib strādāt, tas cieš badu. 1552 25408

Kas negrib strādāt, cieš badu. 1552 32900

Kas negrib strādāt, tas cieš badu. 1576 8893

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 1576 8893

Kas negrib strādāt, cieš badu. 1225 5067

Kas negrib strādāt, tam badu jāmirst. 1584 1771

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 1664 572

Kas negrib strādāt, lai badu cieš. 759 6618

Kas negrib strādāt, tas cieš badu. 1127 627

Kas negrib strādāt, tam jāmirst badā. 114 279

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 101 1771

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 1552 501

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 840 589

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 384 3120

Kas negrib strādāt, cieš badu. 840 2111

Kam nebūs strādāt, tam nebūs ēst. 1750 7069

Kas negrib pelnīt, tam nebūs ēst, tam būs badu mirt. 1 31 11

Kas negrib strādāt, mirst badu. 72 8447

Kas negrib strādāt, cieš badu. 1429 843

Kas nagrib strōdōt, tys bōdu ciš. 418 1998

Kas slinko, tas cieš badu. 527 43581

Kas slinko, tas cieš badu. 997 12713

Kas slinko, tas cieš badu. 997 10076

Kas slinko, tas cieš badu. 3 1662

Kas slinko, tas cieš badu. 917 5059

Kas slinko, tas cieš badu. 17 6840

Kas slinko, tas cieš badu. 116 11194

Kas slinko, tas cieš badu. 584 2476

Kas sliņko, tas badu cieš. 144 1866

Sliņķim bads jācieš. 1626 6085

Sliņķim bads jācieš. 1626 552

Sliņķim jācieš bads. 834 4964

Slinkam jācieš bads. 834 4308

Kas slinkam dos maizi. 1552 1576

Kas slinko, tas cieš badu. 553 3097

Slinkam jāēd bada maize. 834 4332

Slinkam jāēd bada maize. 834 7113

Sliņķim jāēd bada maize. 834 6000

Kas negrib badu ciest, tam jāstrādā. 1753 1444

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 1244 3789

Kas strādā, tas badu necieš. 997 7757

Kas srtādā, tas badu nemirst. 997 13378

Kas strādā, tas badu nemirst. 997 15665

Kas strādā, tas badu necieš. 1493 5903

Kas čakls, tas badu necieš. 1493 2404

Kas strādā, tas badu nemirst. 997 6631

Kas strādā, tas badu nemirst. 1626 3892

Slinkam jāēd bada maize. 834 1402

Kas čakli strādā, tas badu nemirst. 231 9953

Kas strādā, tas badu nemirst. 1611 1708

Uzticīgais ir pārticis, slinkais cieš badu. 464 6075

Kas strādā, tas badu nemirst. 464 3032

Kas strādā, tas badu nemirst. 527 37277

Strādā un gādā, ka nemirsti badā. 1459 2890

Bads dara raizes. 556 5642

Kur bads, tur raizes. 997 11512

Kur bads, tur raizes. 997 16288

Kur bads, tur mēris. 1573 2054

Kad bads pa durvīm iekšā, tad mīlestība pa logu laukā. 353 10083

Kad bads pa durvīm iekšā, tad mīlestība pa logu laukā. 1660 879

Kad bads nāk pa durvīm iekšā, laime pa logu laukā. 997 5298

Līdzko bads pa durvīm iekšā, tā mīlestība pa logu ārā. 1225 316

Kad bads pa durvīm iekšā, tad mīlestība pa logu laukā. 1170 570

Kad bads pa durvīm iekšā, tad saticība pa logu ārā. 67 1190

Bads pa durvīm iekšā, mīlestība pa logu laukā.Bb 17 5867

Kad bads pa logu iekšā, tad saticība pa durvīm ārā. 67 1979

Kā bads pa durvīm iekšā, tā miers pa logu laukā. 23 5241

Kad bads nāk pa durvīm iekšā, tad mīlestība pa logu laukā. 450 1588

Kas bogōts, tys bailīgs. 477 367

Kas bagāts, tas bailīgs. 12 1258

Bogōtam draugu daudz. 1429 2002

Bagātam draugu daudz, bet nabago draugi atstāj. 1 631

Bagātu ļaužu ķildas un nabagu pankoki ož tāļu. 1170 758

Bagātu ķildas un nabagu pankoki smaržo tāli. 913 418

Bagātu visur laime gaida. 508 1604

Bagātu tumsā redz, bet nabagu neredz ne pie simts svecēm. 1341 31015

Bagātam divi mēteļi: viens svētdienai, otrs darbdienai. 556 4812

Bogoti un nobogi, kopos visi vienādi. 1865 3961

Bagātam laba sieva. 527 46762

Bogotam vysur gūds. 508 1413

Bogātu visur cienā tur. 508 1503

Bagāts ar bagātu reti slēdz draudzību. 556 13336

Bagāts bagātam kājas neauj. 1816 4771

Bogots kai čyuls. 640 1515

Bagāts būt nav tas pats, kas laimīgs būt. 556 10183

Bagāts palīdz bagātam, nabags palīdz nabagam. 1001 428

Bagāts pat darbdienās līksmo, bet nabags pat svētkos bēdājas. 556 10746

Bagāts satiekas ar bagāto, nabags ar nabago. 1674 3146

Bagāts skaita draugus, nabags skauģus. 556 5230

Bogotam naudas žāl, ubogam vāzas. 512 146

Kad bagātais pakrīt, tad draugi viņa palīdz, bet, kad nabags pakrīt, tad viņa draugi pagrūž to tāļāk. 796 15856

Kad paliek bag;ats, tad ir jāmirst. 997 15134

Kas pārāk bagāts, tas pārāk sīksts. 997 10759

Napros pi bogota, bet pros pi žālsirdeiga. 740 10801

No bagāta vēl ko var izspiest, bet no nabaga nekā. 116 10392

Skopais bagāts nabagāks par ubagu. 926 2289

Bagātais neņem vērā nabaga žēlošanos. 1766 456

Kas bagātam slimība, tā nabagam veselība. 702 376

Bogotūs ticeiba naudas luodē. 1263 931

Bagātība zūd, likums paliek. 1225 25323

Jo bogots, jo taisneigs. 1263 1017

Ar ko bagāts, ar to priecīgs. 1627 2280

Varens ir tas, pie kā nāk varenie, bet ne tas, kam jāiet pie vareniem. 1709 577

Viņš ni bogots palika, a ni es ubagūs nūīšu. 548 2404

Bagāts nabag nepazīst. 384 2102

To jau var tikai bagātam pēc nāves sūtīt. 1341 28425

Bagātība ir mazāk vērta par gudrību: gudrība mūs aizstāv, bet bagātība ir mums jāaizstāv. 1591 534

No rīta bagāts, vakarā nabags. 834 1351

Koč na bogots, bet gostim rots. 400 2056

Cik ar bagātu izatīsosīs, tik ar muļķi izarunosi. 1618 242

Bagātam maize nenāk rokā bez darba. 1008 3247

Kas šodien bagāts, rītu nabags. 1627 3316

Na bogōtais moksoj, bet vaineigais. 1473 811

Bogotu ēdiņi na cēški voreisi. 1263 895

Kas bagāts, tas skaudīgs. 1766 1701

Nelielies ar savu bagātību. 1552 463

Bogotība bīži natykuma imeslis. 780 499

Bagātu vilku neviens nerauj. 1377 536

Bagāts sēj, nabags lasa. 1225 40095

Bagāts saskaita draugus, nabags - skauģus. 556 9915

Bagāts pat darbdienās līksmo, bet nabags pet svētkos bēdājas. 739 9600

Bagāts nabagam nedos nekā. 922 1388

Bagātam bagāta laime. 997 7446

Labāk bagāts mirt, nekā nabags dzīvot. 1551 4538

Bagātais dod no savas klēts, nabagais no savas tarbas. 1459 989

Kas šis par bogōtnīku dzeivōdams ar utra montu. 477 717

Nelūdz bagātam, bet devīgam. 387 4302

Kas bagātam par bēdu: no rīta paguļas, uz vakaru mirst badu. 699 184

Kas bagāts, tas nelaimīgs. 834 6789

Nelepojies bagātībā, nekas nav pastāvīgs. 927 5959

Bagātam laime nāk pašam klāt. 1379 2831

Bogots vai ubogs vienā zemi gules. 527 33450

Es neesmu tik bagāts, lai lētu varētu pirkt. 1611 1481

Kas šodien nabags, var rīt nabags tapt. 855 5218

Bagātam maize nenāk bez darba. 935 34104

Bagātam bagāta nelaime. 834 4287

Kam bagateiba, tam i dabasu valsteiba. 374 413

Bagāts būt nav tas pats, kas laimīgs būt. 556 5070

Bogotu vysi pazeist. 1151 149

Bogotu vysi pazeist. 512 37

Visādi atgadās, arī bagāts pie nabaga durvīm pieklauvē. 997 6989

Visādi atgadās - arī bagāts pie nabaga pieklauvē. 556 10741

Visādi atgadās, arī bagāti pie nabaga durvīm pieklauvē. 739 9568

Ar ko esat bagāti, ar to priecīgi pacienāt. 997 6874

Ar ko bagāts, ar to pacienā. 556 10786

Ar kū bogots, ar tū esi mīrigs. 1263 1087

Ar ko bagāts, ar to ir priecīgs. 926 2243

Bagātais ar desām kaujās, nabagais ar bēdām kaujās. 1225 16954

Bagātais ar desām raujās, nabagais ar bēdām kaujās. 1208 10966

Bagātais ar desām raujās, nabagais ar bēdām kaujās. 739 2626

Bagātais ar desām raujās, nabagais ar bēdām kaujās. 220 504

Bagātais dara kā grib, nabagais kā var. 527 8521

Bagātais dar kā grib, nabagais kā var. 1276 2698

Bagātais dara kā grib, nabagais kā var. 1014 820

Bagāts dar kā grib, bet nabags tā, kā var. 1010 1928

Bagāts kā grib, bet nbags kā var. 1668 2023

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 848 2169

Bagāts dara kā grib, nabags - kā var. 796 16629

Bagāts dara kā grib, nabagais kā var. 1696 2657

Bagātais dara kā grib, nabagais kā var. 1661 938

Bagāts dar kā grib, nabags kā var. 1008 2013

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 1805 5561

Bagāts dara kā grib, nabadziņš kā var. 353 3839

Bagāts dara ko grib, bet nabags tā, kā var. 13 120

Bagāts dara kā grib, bet nabags tā kā var. 13 4194

Bagāts kā grib, nabags kā var. 527 24970

Bagāts kā grib, nabags kā var. 13 3117

Bagāts - kā grib, nabags - kā var. 353 9527

Bagāts dar kā grib, nabags kā var. 880 1059

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 94 5960

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 94 1139

Bagāts kā grib, nabags kā var. 958 8562

Bagāts dara kā grib, nabagais kā var. 527 14565

Bagāts kā grib, nabags kā var. 1206 3536

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 527 23960

Bagāts dara tā kā grib, nabags tā kā var. 527 24246

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 1688 497

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 997 4997

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 1594 1771

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 1404 4376

Bagāts dzīvo kā grib, nabags kā var. 1626 4398

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 1658 3022

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 1376 1639

Bagātais dara kā grib, nabagais kā var. 1655 3075

Bagāts kā grib, nabags kā var. 1653 2439

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 1552 5224

Bagāts dar kā gribēdams, nabags kā varēdams. 447 240

Bagāts dara kā grib, bet nabags kā var. 1177 3674

Bagātais dara kā grib, nabagais kā var. 1127 660

Bagāts kā grib, nabags kā var. 1560 148

Bagāts kā grib, nabags kā var. 914 329

Bagāts dar kā grib, bet nabags tā kā var. 231 3458

Bagāts dara kā grib, nabags - kā var. 464 5868

Bagātais dara kā grib, nabagais kā var. 1377 767

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 880 1999

Bagātais dara kā grib, nabagais kā var. 929 44456

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 202 2734

Bagāts kā grib, nabags kā var. 202 7599

Bagāts dara kā grib, nabags tā kā var. 231 4578

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 523 510

Bagāts kā grib, nabags kā var. 927 5452

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 935 33961

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 1654 945

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 1591 1257

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 1225 4741

Bagāts kā grib, nabags kā var. 1584 864

Bagāts dara kā grib, bet nabags kā var. 1639 700

Bagāts dara kā grib, bet nabags kā var. 1374 80

Bagāts dar kā grib, nabags kā var. 968 49

Bagāts kā gribi, nabags kā vari. 1576 1422

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 1642 1458

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 717 933

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 853 15

Bagāts dar kā grib, bet nabags tā kā var. 1750 3526

Nabags dara kā var, bagāts kā grib. 67 2034

Bagats dar kā grib, bet nabags tā kā var. 840 418

Bagāts dara ko grib, nabags ko var. 567 1014

Bagāts dara kā grib, nabags tā kā var. 674 162

Bagāts dar kā grib, nabags kā var. 464 162

Bagāts dara kā grib, nabags - kā var. 1900 963

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 961 6120

Bagāts dara tā, kā grib, nabags tā, kā var. 1347 639

Bagāts dara kā grib, nabags tā kā var. 828 1124

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 961 3743

Bagāts dar kā grib, nabags kā var. 1752 439

Bagāts dara kā grib - nabags kā var. 384 413

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 17 24108

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 208 1307

Bagāts dar kā grib, nabags kā var. 384 1376

Bagāts dara kā grib, nabadziņš kā var. 375 8980

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 17 24254

Bagāts dar kā grib, nabags kā var. 1225 14424

Bagāts dara kā grīb, nabags tā ka var. 393 140

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 639 10

Bagāts dzīvo tā kā grib, nabags kā var. 828 9787

Bagāts dara kā grib, nabags - kā var. 509 1734

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 1494 496

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 1552 13914

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 1239 1967

Bagāts dara kā grib, nabags kā var. 1459 26

Bogotais dora kai grib, bednis kai var. 1899 365

Jo bagāts, jo nabags. 1620 2270

Kas bagāts, tas skops. 997 9491

Jo bagāts, jo nabags. 925 1504

Jo bagāts, jo nabags. 925 1954

Jo bagāts, jo nabags. 1552 24754

Kas bagāts, tas skops. 1208 10761

Kas bagāts, tas skops. 1668 8159

Kas bagāts, tas skops. 1668 6040

Jo bagāts, jo nabags. 70 2909

Jo bagāts, jo nabags. 1626 258

Kas bagāts, tas skops. 1611 3472

Jo bagāts, jo nabags. 1552 5225

Jo bagāts, jo nabags. 3 1783

Jo bagāts, jo nabags. 464 7055

Jo bagāts, jo nabags. 840 2114

Bagātajam nekad nav gana - vēl un vēl viņš dzen. 1860 2149

Jo bagāts, jo nabags. 17 14416

Jo bagāts, jo nabags. 1129 844

Kas bagātajam par bēdu, kad nav zirga, iet kājām. 935 34420

Kas bagātam par bēdu, ka nav zirga, iet kājām. 608 267

Kas bagātam par bēdu. 1730 15206

Kas bogotam par bādu, ka nav zyrga īt kōjom. 477 873

Kas bogōtam par bādu. 477 759

Kas bogōtam bēdas, nav zyrga īt kōjom. 740 9666

Kas bogotam bādas, ka zyrga nav - īt kōjom. 432 12

Kas bogotam kaitej, ka nav zyrga īt kojom. 477 302

Kas bagāts, tas gudrs. 1188 2655

Kas bagāts, tas gudrs. 997 12712

Kas bagāts, tas gudrs. 1684 380

Kas bagāts, tas gudrs. 997 10075

Kas bagāts, tas gudrs. 1693 1879

Kas bagāts, tas gudrs. 94 1140

Kas bagāts, tas gudrs. 958 5336

Kas bagāts, tas gudrs. 1668 6033

Kas bagāts, tas gudrs. 1684 292

Kas bagāts, tas gudrs. 796 1782

Kas bagāts, tas gudrs. 527 24284

Kas bagāts, tas gudrs. 914 105

Kas bagāts, tas gudrs. 84 1368

Kas bagāts, tas glups, bet kas nabags, tas gudrāks. 1655 1096

Bagāts gudris, nabags muļķis. 927 3247

Kas bagāts, tas gudris. 927 3180

Kas bagāts, tas gudrs, kas nabags, tas muļķis. 1627 736

Kas bagāts, tas gudrs. 1552 5226

Kas bagāts, tas gudrs. 1657 4208

Kas bagāts, tas gudris. 935 33953

Kas bagāts, tas gudrs. 1557 3805

Kas bagāts, tas gudrs. 1630 148

Kas bagāts, tas gudrs. 1802 3651

Kas bagāts, tas gudrs. 1225 6841

Kas bagāts, tas gudris. 1225 5037

Kas bagāts, tas gudrs. 927 1939

Kas bagāts, tas gudris. 917 5057

Kas bagāts, tas gudrs. 917 8149

Kas bagāts, tas gudrs, kas nabags, tas muļķis. 1225 36201

Kas bagāts, tas gudrāks. 1381 859

Kas bagāts, tas gudris. 464 5693

Kas bagāts, tas gudrs. 1593 920

Kas bagāts, tas gudris. 1379 6220

Kas bagāts, tas gudrs. 1552 5514

Kas bagāts, tas gudrs. 1557 1183

Kas bagāts, tas gudrs. 872 5170

Kas bagāts, tas gudrs. 1626 3907

Kas bagāts, tas gudrs. 1582 984

Kas bagāts, tas gudrs. 1650 99

Bagātam gudrības diezgan. 116 21818

Kas bagāts, tas gudris. 1730 57131

Kas bagāts, tas gudrs. 116 5644

Kas bagāts, tas gudrs. 116 14336

Kas bagāts, tas gudrs.Bb 32 1254

Kas bagāts, tas gudris. 1552 13910

Kas bagāts, tas gudrs. 935 15674

Kas bagāts, tas gudrs. 527 37365

Kas bagāts, tas gudrs. 116 8934

Kas bagāts, tas gudrs. 556 318

Kas bagāts, tas gudrs. 556 4434

Kas bagāts, tas gudrs. 935 12756

Kas bagāts, tas gudrs. 1137 2012

Kas bagāts, tas gudris. 1239 2042

Kas bagāts, tas gudrs. 1444 648

Kas bagāts, tas gudrs. 464 3120

Kas bagāts, tas gudrs. 464 7071

Kas bagāts, tas gudrs. 1079 1006

Kas bagāts, tas gudrs. 464 145

Kas bagāts, tas gudris. 896 491

Kas bagāts, tas gudrs. 1552 6007

Kas bagāts, tas gudrs. 1552 6860

Kas bagāts, tas gudrs. 529 1628

Kuris bogots, tys i gudrs. 906 2405

Kas par bādu bogotam, zyrga navā, kojom īt. 288 117

Kas bagāts, tas gudrs. 1439 1129

Kas bogots, tys gudrs. 640 1807

Kas bagāts, tas gudrs. 1429 612

Kas bagōts, tas gudrs. 780 58

Neej ar bagātu tiesā, jo tas uzvarēs. 1592 7160

Neej ar bagātu tiesā. 1374 50

Neej ar bagātu tiesā, neej ar stipru lausties. 84 183

Neej ar bagātu tiesāties un ar stipru lauzties. 949 925

Neej ar bagātu tiesā, nedz ar stipru lauzties. 1560 3246

Neej ar bagātu tiesāties, nedz ar stipru lauzties. 1651 2789

Neej ar bagātu tiesāties, nedz ar stipru spēkoties. 1393 2742

Neej ar bagātu tiesāties, nedz ar stipru lauzties. 527 37453

Ar bagātu neej tiesāties, ar stipru neej lauzties. 1900 962

Ar bagātu neej tiesāties, ar stipru neej lausties. 1552 5986

Bagātnieks ar desām raujās, nabagi ar bēdām kaujās. 1597 858

Bagātu kaktā atrod, bet nabagu uz klaja lauka neredz. 1341 31016

Bagātam vārti vaļā tur, kur viņš grib, bet nabagam tur, kur jau ir. 1455 5605

Bagātam daudz draugu, nabagam daudz naidnieku. 1225 1567

Boguotu vysi daudzinoj, nabags pats sevi daudzynoj. 527 32145

Bogātam i valnc mokā diersnī. 765 458

Bagātam ij velns bērnu šūpojot. 142 6291

Bogotam i čorts bārnu šiupo. 1945 7424

Bogotam i čorts barnu šyupoj. 527 33268

Bagātam i velns palīdz, nabagam i dievs nepalīdz. 740 16637

Bogotejam i valns kabatā dērsna. 679 2301

Boguotam i čorts bārnu aukliej. 1950 2101

Bogotam i čorts bārnu leigoj, a bednieam nav kod i pošam leigot. 1899 372

Bagātam i velns bērnu šūpo. 918 650

Bogotam ir čorts bārnus auklej. 527 32332

Tas nav bagāts, kam ir daudz, bet tas ir bagāts, kam pietiek. 116 18461

Tas nav bagāts, kam daudz, bet tas ir bagāts, kam diezgan. 1244 4510

Tas nav bagāts, kam ir daudz, bet tas ir bagāts, kam ir diezgan. 1690 1446

Tas nav bagāts, kam daudz, bet tas ir bagāts, kam diezgan. 387 7055

Ne tas bagāts, kam pulka, bet tas, kam diezgan. 696 31

Tas ir bagāts, kam pietiek. 855 5219

Bagāts nav tas, kam daudz, bet tas, kam diezgan. 556 4613

Smejies bagātam, nesmejies nabagam. 1552 23060

Smejies bagātam - būsi bagāts; smejies nabagam - būsi nabags. 1337 127

Smejies bagātam - būsi bagāts; smejies nabagam - būsi nabags. 840 2112

Smejies bagātam - būsi bagāts, smejies nabagam - būsi nabags. 935 34119

Smejies bagātam - būsi bagāts; smejies nabagam - būsi nabags. 834 430

Bagātība nav laime. 116 8350

Bagātība laimi nedod. 1654 947

Nedzenies pēc bagātības, bet dzenies pēc laimīgas dzīves. 929 17447

Nedzenies pēc bagātības, bet dzenies pēc laimīgas dzīves. 116 18445

Nedzenies pēc bagātības, bet dzenies pēc laimīgas dzīves. 1470 1708

Nedzenies pēc bagātības, bet dzenies pēc laimīgas dzīves. 202 3955

Nedzenies pēc bagātības, bet laimīgas dzīves. 1696 6681

Kas uz savu bagātību palaižas, tas iznīkst, bet taisnie zaļos kā lapas. 1699 873

Bagātība klabina tukšus zobus daudz vairāk savā nepieēdībā, nekā nabadzība tos klabina savā trūkumā. 1865 3934

Navajag lelas bogōteibas, kod barni paklauseigi. 1429 2003

Bagātība bez veselības ir slimība. 72 8585

Netīko bagātību, bet dzīvo, lai maize tev katrreiz būru. 202 7392

Bagātība nav gudrības atslēga. 1361 111

Bagātība ir visu ļaunumu sakne. 834 3104

Kas uz bagātību palaižas, tas iznīkst. 1242 603

Kur vairojas bagātība, tur vairojas arī naudas vērdzība. 556 13642

Bagātam būt tas nav tas pats, kas laimīgam būt. 935 33981

Ja bagātība ir zelta kalns, tad skaidra sirdsapziņa un labs tikums ir dimants. 1341 32741

Pēc bagātības kā kaķis pēc peles. 400 2545

Bagātība ir goda svece. 84 6574

Bagātība zūd, tikums pliek. 828 84

Bagātība zūd, tikums pliek. 527 36888

Baidās kā pūķis no krusta. 576 1789

Cik as viņa beistūs, kei parnejō smīga. 679 1370

Nebaidies, ka pareizi, baidies, kad nepareizi. 872 1703

Labāk bailīgs nekā pārdrošs. 1444 691

Kad baidīsies paspēlēt, tad nekad nepelnīs. 1127 4337

Nu nav nekāda baida. 1730 56698

Bīstas kā Jods no Pērkoņa. 840 1110

Beistas kai kočs slapjuma. 780 94

Baidās kā pūce no gaismas. 556 1375

Baidās kā stārķis no uguns. 556 1392

Baidās kā skrodelis no aitas. 527 6077

Baidās kā skrodelis no aitas. 527 3528

Bīstas kā no uguns. 1084 1250

Bīstas kā no uguns. 17 14587

Baidās kā žīds no krusta. 853 20

Tu bīsties kā velns no krusta. 1493 322

Tu bīsties kā velns no krusta. 13 4235

Tu bīsties kā velns no krusta. 1661 2680

Tu bīsties kā velns no krusta. 527 25383

Tu bīsties kā velns no krusta. 464 5714

Bīstās kā velns no krusta. 639 11

Baida kā kaķi ar pūsli. 877 3232

Baida kā kaķi ar pūsli. 877 2622

Baida kā kaķi ar pūsli. 1599 5203

Baidē kā kaķi ar pūsli. 1552 11794

Baidē kā kaķi ar pūsli. 384 856

Nebaidi nu kā kaķi ar pūsli. 527 45569

Bailes ar slotas kātu neizdzīsi. 1762 883

No bailēm dreb kā apšu lapa. 1225 30738

Bailes - melu pastāvīgais pavadonis. 840 2925

Atsakies no bailēm, padodies cerībām, tad sasniegsi sprausto mērķi. 556 9822

Kam bailes no ienaidnieka, tas draugam nav vērts. 384 2890

No bailēm aste izšāvusies. 1730 66221

Kas no bailēm dreb, tas bailes nepazīst. 556 5991

Bailes nevar redzēt. 1208 4656

Nu baiļem blusas apmyra. 548 3798

No bailēm vēders nekad nesāpēs. 556 7693

Kam bailes, tas trīc. 997 11315

Bailes un kauns - cilvēka laimes kaps. 1341 29056

Dzīvo tā, ka mirstot nesaj;uti bailes. 556 5151

Gryuts dzeivōt, baile mērt. 1899 336

Gryuts dzeivōt, baile mērt. 640 1705

Kas no bailēm mirst, to ar prieku pavada. 1552 5227

Kas no bailēm mirst, to ar pirdienu pavada. 639 52

Kas no bailēm mirst, to ar pirdienu pavada. 116 1129

No bailēm mati stāvus ceļās. 529 1022

No bailēm mati stāvus ceļās. 555 332

No bailēm mati stāvu ceļas. 1730 66316

No bailēm, no dusmām mati stāvus saceļušies. 23 748

Bailēm gaišas acis. 1766 2006

Nu bailis acs vysod plotas izplēš. 1940 2687

Bailēm lielas acis. 1208 4655

Bailēm lielas acis. 1674 3683

Bailēm lielas acis. 796 13659

Bailēm lielas acis. 1638 2728

Bailēm lielas acis. 1877 111

Bailēm lielas acis. 231 9642

Bailēm lielas acis. 834 6685

Bailēm lielas acis. 1084 1958

Bailēm lielas acis. 927 5890

Bailēm lielas acis. 1225 30240

Bailēm lielas acis. 1651 2777

Bailēm lielas acis. 1372 3507

Bailēm vieglas kājas. 1635 2364

Bailēm lielas acis. 1635 833

Bailēm lielas acis. 1239 1965

Bailēm lielas acis. 17 28773

Bailēm lielas acis. 208 1230

Bailēm lielas acis. 1552 10379

Bailēm lielas acis. 1262 3488

Bailēm lielas acis. 1552 3515

Bailēm lielas acis. 1225 30739

Baileigejam nu vīna desmit ruodās. 1940 2644

Bailīgs kā bāba. 1225 12795

Bailīgs kā bāba. 1451 1176

Tik bailīgs kā putns zara galā. 1084 3664

Bailīgs kā putns zara galā. 1225 12068

Bailīgs kā putns zara galā. 1552 12341

Bailīgs kā zaķis, slinks kā lācis. 1730 33799

Labāk bailīgs nekā pārdrošs. 639 129

Aiz bailēm lien pat vai ellē. 556 13407

Kas bailīgs, tas arī kaunīgs. 508 2355

Bailīgs un nebēdnīgs. 464 7268

Kad bailība derētu, gan zaķis noskrietu.31225 7512

Labāk bailīgs nekā pārdrošs. 1552 25215

Bailīgs kā sesķis. 1225 26932

Tas nu ir bailīgs kā žīds no krusta. 1341 3906

Bailīgs kā vilks. 556 1172

Bailīgs kā skroderis. 1731 5202

Nav jau jis cik bailīgs, kai izzeimōts. 640 406

Bailīgs kai jauna meitene. 780 400

Bailīgs kai jauna meitene. 640 1096

Daudz bailīgs, maz ticīgs. 509 764

Baileigs, bet maz ticeigs. 40 747

Daudz baileigs, maz ticīgs. 494 210

Kas bailīgs, tas vainīgs. 997 4144

Kas bailīgs, tas vainīgs. 553 3083

Kas bailīgs, tas vainīgs. 1429 730

Kas bailīgs, tas vainīgs. 1661 3333

Kas vainīgs, tas bailīgs. 1225 4906

Bailīgs pats no savas ēnas mūk. 1429 846

Bailīgs pats no savas ēnas mūk. 617 2288

Bailīgs pats no savas ēnas mūk. 1552 15620

Bailīgs kā zaķis. 877 179

Bailīgs kā zaķis. 1689 541

Bailīgs kā zaķis. 958 6871

Bailīgs kā zaķis. 1008 6856

Bailīgs kā zaķis. 997 8963

Bailīgs kā zaķis. 527 43397

Bailīgs kā zaķis. 1576 8461

Bailīgs kā zaķis. 1627 118

Bailīgs kā zaķis. 1592 8602

Bailīgs kā zaķis. 1552 25165

Bailīgs kā zaķis. 1404 1636

Bailīgs kā zaķis. 1552 1273

Bailīgs kā zaķis. 1404 3679

Bailīgs kā zaķis. 949 594

Bailīgs kā zaķis. 1560 1120

Bailīgs kā zaķis. 941 1119

Bailīgs kā zaķis. 1127 1374

Bailīgs kā zaķis. 1192 136

Baileigs koa zaķis. 1268 271

Bailīgs kā zaķis. 1592 4772

Bailīgs kā zaķis. 1557 133

Baiļīgs kā zaķis. 1552 4010

Bailīgs kā zaķis. 12 2396

Bailīgs kā zaķis. 202 6400

Bailīgs kā zaķis. 880 1224

Bailīgs kā zaķis. 929 54432

Bailīgs kā zaķis. 917 5081

Bailīgs kā zaķis. 917 4123

Tik bailīgs kā zaķis. 1593 582

Bailīgs kā zaķis. 1594 2220

Bailīgs kā zaķis. 1372 1417

Nebaidies kā zaķis no suņa. 1377 1021

Bailīgs kā zaķis. 861 1992

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 949 933

Bailīgs kā zaķis. 884 1924

Bailīgs kā zaķis. 1225 8446

Bailīgs kā zaķis. 1225 1638

Bailīgs kā zaķis un našķīgs kā kaķis. 1225 18609

Blēdīgs kā kaķis. 1592 8617

Bailīgs kā zaķis. 1114 263

Bailīgs kā zaķis. 834 3322

Bailīgs kā zaķis. 116 16769

Bailīgs kā zaķis. 1758 285

Bailīgs kā zaķis. 1900 1025

Bailīgs kā zaķis. 116 12367

Bailīgs kā zaķis. 853 817

Bailīgs kā zaķis. 556 459

Bailīgs kā zaķis. 1212 203

Bailīgs kā zaķis. 1347 325

Bailīgs kā zaķis. 1758 285

Bailīgs kā zaķis. 1860 1644

Bailīgs kā zaķis. 464 8420

Bailīgs kā zaķis. 297 1047

Bailīgs kā zaķis. 556 2753

Bailīgs kā zaķis. 748 245

Bailīgs kā zaķis. 10 3387

Bailīgs kā zaķis. 10 3642

Boilīgs kā zoķis. 529 559

Bailīgs kā zaķis. 1079 1491

Bailīgs kā zaķis. 17 11517

Bailīgs kā zaķis. 17 10152

Bailīgs kā zaķis. 1262 103

Bailīgs kā zaķis. 1 882

Bailīgs kā zaķis. 297 1045

Bailīgs kā zaķis. 1262 4808

Bailīgs kā zaķis. 10 3416

Bailīgs kai zaglis. 640 1223

Bailīgs kai začs. 509 1294

Bailīgs kai začs. 640 1667

Baileigs kai začs. 1209 338

Bailīgs kai začs. 494 516

Baileigs kai začs. 451 433

Baileigs kai začs. 780 85

Bailīgs kai začs. 768 285

Baileigs kai zakis. 144 2210

Bailigs ko začs. 400 3065

Bailīgs kā zaķis. 1341 2396

Bailīgs kai začs kōpustūs. 548 2261

Bailīgs kā zaķa pastala. 508 2216

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 867 7426

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1244 7743

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1242 725

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1696 7289

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1188 1685

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1206 3712

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1674 33

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1689 2075

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1689 44

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1008 1820

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 997 6226

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 796 2135

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1106 3107

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 958 5659

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1816 1241

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1188 5295

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 94 4916

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1694 767

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 997 8507

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1379 269

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 220 1554

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1576 634

Bailīgs kā zaķis, medīgs kā kaķis. 759 1665

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1374 93

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1551 1254

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1655 1319

Bailīgs kā zaķis un skaudīgs kā kaķis. 1225 33342

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1618 152

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1177 7529

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1618 286

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1802 2790

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1652 2732

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1663 321

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1592 1083

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1557 1248

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1601 1332

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 202 2115

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 231 9632

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1594 1410

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1595 1630

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1592 1491

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1626 4320

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā zaķis. 1895 1710

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 884 4721

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1611 3469

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1626 2006

Bailīgs kā zaķis un manīgs kā kaķis. 1379 6188

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1377 1523

Bailīgs kā zaķis, bezkaunīgs kā kaķis. 1114 68

Bailīgs kā zaķis, bezkaunīgs kā kaķis. 1654 3756

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1598 137

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1009 1049

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1225 4897

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1651 4894

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1591 263

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1 383

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1600 1213

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 584 1493

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1 649

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 116 6027

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1716 223

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 67 1145

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 17 14608

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1769 878

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 893 1139

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 893 1139

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 893 267

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1120 59

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 893 485

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 375 6141

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 527 20679

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 529 1436

Bailīgs kā zaķis, nebēdnīgs kā kaķis. 1552 3282

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1202 390

Bailīgs kā zaķis, nebēdnīgs kā kaķis. 454 52

Bailīgs kā zaķis, bet nebēdnīgs kā kaķis. 956 300

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 828 1411

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 828 5278

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1552 12066

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1552 6908

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1552 4660

Bailīgs kā zaķis, uzmanīgs kā kaķis. 85 147

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1429 660

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1472 2897

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1099 14

Bailīgs kā zaķis, bezkaunīgs kaķis. 796 2412

Bailīgs kā zaķis, nekaunīgs kā kaķis. 1802 3458

Bailīgs kā zaķis, nekaunīgs kā kaķis. 935 34080

Bailīgs kā zaķis un bezkaunīgs kā kaķis. 358 818

Bailīgs kā zaķis un nekaunīgs kā kaķis. 12 517

Bailīgs kā zaķis un nekaunīgs kā kaķis. 1643 591

Bailīgs kā zaķis, bezkaunīgs kā kaķis. 1225 4932

Bailīgs kā zaķis, bet bezkaunīgs kā kaķis. 1225 748

Bailīgs kā zaķis, bet bezkaunīgs kā kaķis. 1379 356

Bailīgs kā zaķis, bezkaunīgs kā kaķis. 1225 38114

Kas bailīgs kā zaķis, tas bezkaunīgs kā kaķis. 506 1202

Bailīgs kā zaķis, bezkaunīgs kā kaķis. 67 941

Bailīgs kā zaķis, bezkaunīgs kā kaķis. 67 2158

Bailīgs kā zaķis, bet bezkaunīgs kā kaķis. 464 7250

Bailīgs kā zaķis, bezkaunīgs kā kaķis. 384 396

Blēdīgs kā kaķis, bailīgs kā zaķis. 893 312

Bailīgs kā zaķis, naidīgs kā kaķis. 1660 3009

Bailīgs kā zaķis, uz nedarbiem kā kaķis. 501 170

Bailīgs kā zaķis, un nebēdīgs kā kaķis. 917 1773

Bailīgs kā zaķis, bet nebēdnieks kā kaķis. 942 538

Bailīgs kā zaķis, blēdīgs kā kaķis. 450 1607

Beigta balle, šķirta manta. 1730 62777

Bailīgs kā zaķis, nebēdnieks kā kaķis. 1730 62779

Bailīgs kā zaķis, nebēdīgs kā kaķis. 1730 57134

Bailīgs kā zaķis, bet nebēdnieks kā kaķis. 584 2509

Bailīgs kā zaķis, nebēdnieks kā kaķis. 1262 1988

Bailīgs kā zaķis, nebēdīgs kā kaķis. 1753 1291

Bailīgs kā zaķis, bet nebēdnieks kā kaķis. 101 1988

Bailīgs kā zaķis, nebēdīgs kā kaķis. 1137 132

Bailīgs kā zaķis, nebēdīgs kā kaķis. 1361 112

Bailīgs kā zaķis, nebēdīgs kā kaķis. 1120 94

Bailīgs kā zaķis, nebēdnieks kā kaķis. 855 5696

Bailīgs kā zaķis, nebēdīgs kā kaķis. 1860 674

Nepalīdzi bajāram, bet ubagam. 84 10503

Baloži zirgam. 1620 1952

Neķer balodi aiz spalvas. 1582 842

Domāju izaudzināt balodi, bet izaudzināju kraukli. 1740 2125

Nevienam cepti baloži nekrīt no gaisa. 997 7534

Cepts balodis pats mutē neskries. 1816 6775

Cepti baloži neskrien mutē. 1730 66128

Cepti baloži mutē nekrīt. 1379 7181

Cepti baloži nekrīt no gaisa mutē. 1379 6514

Cepti baloži neskrien mutē. 1655 478

Cepti baloži no gaisa nekrīt. 1379 2722

Cepti baloži mutē neskrien. 1379 7064

Cepti baloži mutē nekrīt, vajag strādāt. 1379 1479

Negaidi, ka cepti baloži skries mutē. 1600 7764

Skaļa balss tāli skan. 997 15681

Bolss draudzeigas runas, ira bolss dīva. 1263 1135

Jo dobjāka balss, jo zemāk skan. 556 4944

Balss kā cielaviņai. 1225 17698

Ļaužu balss ir dieva balss. 1800 2220

Tev jau balss kā lakstīgalai. 1225 19302

Tev balss kā lakstīgalai. 1 1286

Kāda balss skan, tāda atskan. 926 577

Kur runā, tur balss skan. 1106 1180

Kāda balss, tāda atbalss, 1773 7905

Kāda balss, tāda atbalss, 1661 2197

Kāda balss, tāda atbalss, 1774 8813

Kāda balss, tāda atbalss, 1372 3746

Kāda balss, tāda atbalss, 739 3790

Kaids boļss, taids atboļss. 1950 5543

Beigta balle, ššierti ļauds. 793 42

Balts kā eņģels. 527 24128

Balts kā eņģelis. 527 43350

Balts kā eņģels. 142 6253

Balts kā nāve. 527 43403

Balts kā nāve. 142 6252

Balts kā drēbe. 1444 763

Balts kā drēbe. 529 474

Balts kā linu audeklis. 740 1211

Balts kā kauliņš. 1137 1770

Balts kā kauls. 1429 807

Bolts kā piena piks. 529 477

Balts kā piena puika. 1444 783

Balts kā piena kunkulis. 917 6439

Balts kā piena kunkulis. 935 34006

Balts kā piena kunkulīts. 1225 27410

Bolts kai pīnā mozgots. 1368 1350

Balts kā piena kunkulis. 1599 4812

Balts kā piena piks. 529 1418

Bolts kai pīns. 509 1634

Balts kā piens. 1225 17885

Balts kā melders. 748 170

Balts kā melderis. 997 15824

Bolts koa meldris. 268 789

Balts ka pūpuls. 748 201

Balts kā krīts. 1552 3520

Bolts kai mozgots. 509 1635

Balts kā krāsns spelte. 101 2000

Balta kā izmazgāta vilna. 1802 2085

Bolts kai peirāgs. 465 228

Bolts kai jāra kuoja. 1842 2244

Bolts kai nobošnīks. 780 304

Balts dievs melnām kājām. 1444 856

Bolts ko pikans. 793 9

Ni bolta, ni malna. 509 1542

Par boltu boltōks, nanūsamozgōsi. 640 1200

Netaisi baltu, kas ir melns. 929 58980

Balts darbs, balta maize. 796 3781

Balts visdrīzāk nosmērējas. 556 5376

No balta pat mazi traipi nezūd. 1451 2189

Boltu par malnu napataiseisi. 1399 88

Boltu par malnu napovērsi. 508 1857

Boltu vīn spļaun. 509 1543

Bolts kai pīna kōts. 548 2329

Balts no ārienes, melns no iekšienes. 1661 3340

Ne balts, ne melns, ne šāds, ne tāds. 1225 12799

Ne balts, ne melns, ne cepts, ne vārīts. 699 192

Palika ar baltu mēli, ar garu degunu. 23 862

Balts kš sodrēji. 1762 887

Balts kā ābele. 1654 4467

Balts kā ābele. 1654 2570

Balts kā ābele. 17 15731

Balts kā ābele. 1667 1064

Balts kā ābele. 917 6451

Bolts kai ōbāļa. 465 230

Balts kā gulbis. 23 10497

Bolts kai gulbs. 512 61

Balts kai gulbs. 1151 172

Balts kā gulbis. 748 130

Balts kā gulbis. 1225 17690

Balts kā gulbis. 556 1399

Balts kā gulbs. 529 476

Balts kā sniegs. 527 32940

Balts kā sniegs. 913 218

Balts kā sniegs. 1374 4522

Balts kā sniegs. 1225 17884

Balts kā sniegs. 929 54451

Balts kā sniegs. 1654 3444

Balts kā sniegs. 1654 1779

Balts kā sniegs. 1593 1162

Bolts kā sniegs. 529 475

Balts kā sniegs. 1736 604

Balts kā sniegs. 556 3456

Balts kā sniegs. 17 14567

Balts kā sniegs. 10 4676

Balts kā sniegs. 529 1440

Balts kā sniegs. 1444 741

Bolts kai snīgs. 640 1599

Bolts kai snīgs. 640 1197

Bolts kai snīgs. 780 199

Visas balvas ir jaukas, bet jaukākā tā, ko dod tev tava sirdsapziņa par izpildītu pienākumu. 1668 775

Visas balvas ir jaukas, bet jaukākā tā, ko dod tava sirdsapziņa par izpildītu pienākumu. 1627 77

Visas balvas ir jaukas, bet jaukākā tā, ko dod tev tava sirdsapziņa par izpildītu pienākumu. 1629 5824

Paļdis par vacys baļģis, a par steipom cytugod. 1950 1841

Iet tik ātri kā Volpītē baļķi, viens pakaļ otram. 929 70496

Lobom vyss lobs, a keidam bolovnīkam vysi slikti. 1930 3758

Nekrīti pāri saviem baļķiem, cita skbargu meklēdams. 848 2149

Tu jau nav manā baļļā rūdzis. 1758 343

Labdin tam, labdīn tam, labdin i tam, kas baļvā tur! 1268 675

Bardzība krusa, laipnība rasa. 867 6781

Iekš bāršanās kas klusē, tas uzvarēs. 1674 1106

Bargs kā pērkons. 796 11674

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1805 874

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1493 3759

Bārdzība krusa, laipnība rasa. 1208 4717

Bardzība ir krusa, bet laipnība rasa. 1276 2708

Bardzība ir krusa un laipn;iba ir rasa. 13 4195

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 796 5209

Bardzība krusa, laipnība rasa. 848 2617

Bardzība krusa, laipnība rasa. 609 4788

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1673 515

Bardzība krusa, laipnība rasa. 527 24247

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 1726 175

Bardzība ir krusa un laipnība rasa. 1668 2024

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 1816 2598

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1805 192

Bardzība krusa, laipnība rasa. 997 8731

Bardzība ir krusa un laipnība ir rasa. 739 2592

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1635 1326

Bardzība ir krusa un laipnība ir rasa. 1225 35455

Bardzība ir krusa, bet laipnība rasa. 1374 77

Bardzība krusa, laipnība rasa. 884 3727

Bardzība krusa - laipnība rasa. 1601 524

Bardzība ir krusa, laipnība ir rasa. 1645 2747

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 1595 884

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1576 3695

Bardzība krusa, laipnība rasa. 917 3409

Bardzība krusa, laipnība rasa. 464 5775

Bardzība krusa, laipnība rasa. 220 1100

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 949 492

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1557 3807

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1557 3516

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 1127 611

Bardzība ir krusa, laipnība ir rasa. 914 332

Bardzība krusa, laipnība rasa. 884 446

Bardzība krusa, laipnība rasa. 884 5592

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1599 729

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1651 2686

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1377 417

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1379 7417

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1654 717

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 1552 5229

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 1650 2407

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 1084 8420

Bardzība krusa, laipnība rasa. 3 1749

Bārdzība krusa, laipnība rasa. 17 1274

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1877 112

Bardzība ir krusa, laipnība ir rasa. 1225 30550

Bārdzība ir krusa un laipnība ir rasa. 1225 6601

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1225 6890

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1041 583

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 740 1199

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 375 6176

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 464 1833

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 828 57

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 828 7942

Bardzība krusa, laipnība rasa. 384 2799

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 1552 409

Bārdzība krusa, laipnība rasa. 840 2622

Bardzība krusa, laipnība rasa. 17 20670

Bardzība ir krusa un laipnība ir rasa. 840 419

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 116 11182

Bardzība krusa, laipnība rasa. 719 275

Bārdzība krusa, laipnība rasa. 556 1432

Bārdzība krusa, laipnība rasa. 1239 1968

Bārdzība krusa, laipnība rasa. 17 3134

Bardzība krusa, laipnība rasa. 116 1051

Bardzība krusa, laipnība rasa. 116 868

Bardzība krusa, laipnība rasa. 855 3909

Bardzība krusa, laipnība rasa. 454 12

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1552 9185

Bardzība - krusa, laipnība - rasa. 67 3608

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1552 13769

Bardzība krusa, laipnība rasa. 137 845

Bārdzība krusa, laipnība rasa. 23 5142

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1429 847

Bardzība krusa, laipnība rasa. 509 2636

Labs baro, slikts posta. 925 490

Baroklis tik sēž. 23 3386

Barība krusa, laipnība rasa. 3 1350

Baro nu suni, kad vilks aitās. 1626 4384

Kā baro, tā strādā. 1379 6741

Kā baro, tā strādā. 1379 2365

Jābaro kā teli ar pirkstu. 740 13711

Kā barosi, tā brauksi. 554 714

Ko baras, ka nekaujas. 1730 76802

Dzīvo kā barons. 1225 17713

Bauro kā vērsis. 1225 22428

Bauro kā vērsis. 72 15682

Bauro kā vērsis. 1225 17833

Ko nu bauro kā vērsis. 527 45708

Bauro kā vērsis. 529 652

Baurī kā vērsis. 1695 3142

Bauro kā bullis. 1137 2224

Labāk baudams, nekā redzams. 1008 3357

Labāk baudams nekā redzams. 997 6740

Labāk baudāms, nekā redzams. 925 1506

Labāk baudāms, nekā pelnams. 1713 1406

Labāk baudāms, nekā redzams. 353 5871

Labāk baudams, nekā redzams. 609 4789

Labāk baudāms, nekā redzams. 968 5204

Labāk baudāms, nekā redzams. 968 5204

Labāk baudāms, nekā redzams. 1599 672

Labāk baudāms, nekā redzams. 202 1547

Labāk baudams, nekā redzams. 1630 5158

Labāk baudāms, nekā redzams. 1114 245

Labāk baudāms, nekā redzams. 231 3301

Labāk baudams, nekā redzams. 941 4015

Labāk baudams, nekā redzams. 1557 338

Labāk baudams, nekā redzams. 884 4744

Labāk baudams, nekā redzams. 804 3352

Labāk baudams, nekā redzams. 1225 4139

Labāk baudams, nekā redzams. 1552 5230

Labāk baudams, nekā redzams. 1611 2641

Labāk baudams, nekā redzams. 1225 14323

Labāk baudams, nekā redzams. 1596 3681

Labāk bauda, nekā redz. 116 7008

Labāk baudāms, nekā redzams. 116 6313

Labāk baudams, nekā redzams. 1079 1758

Labāk baudams, nekā redzams. 840 2827

Labāk baudams, nekā redzams. 464 6152

Kur dīvs baznīcu byuvej, tur pat volns krugu taisa. 1368 1493

Pat baznīcā ir pakaļdurtiņas. 1515 1002

Muļķis arī baznīcā dabū pērienu, gudrs ne uz tirgus. 1688 2220

Grib taisns būt kā dieva pirksts, bet līks kā āža rags. 94 5909

Ko dzīšus dzen baznīcā, tas dievu nelūdz. 997 16232

Tolejo baznīca, tuvējais dievs. 768 298

Tas baznīcā, tas kunga pirtī. 1225 39279

Baznīcā biju, mācītāju neredzēju. 384 382

Kur tā dzied kā baznīcā, kur tā iet kā pasaulē. 855 5568

Garš kā bznīcas tornis. 1552 4678

Kur tā iet kā pasaulē, kur tā dzied kā baznīcā. 1635 773

Skan kā tukša baznīca. 1225 10722

Baznīcā paliek svēts, krogā gudrs. 1627 3031

Dumju per baznīcā, gudru ne pie tiesas. 464 7546

Dumju jau i pie baznīcas per. 1347 72

Kas dzīvo pie baznīcas tuvu, tam Dievs dzīvo tālu. 142 1182

Jo tālāk baznīca, jo tuvāk dievs. 1106 1563

Tas tik pat kā āmen baznīcā. 527 32853

Tas tik pat kā amen baznīcā. 958 7420

Tas tik pat kā amen baznīcā. 609 2989

Tas tik pat kā āmen baznīcā. 1667 815

Tas pats kā amen baznīcā. 1668 6445

Tik pat koā amiņ bazneicā. 1268 192

Tas tik pat kā āmen baznīcā. 1372 3996

Tas ir kā amen baznīcā. 231 512

Tas tik pat kā āmen baznīcā. 1552 32766

Tas tik pat kā āmen baznīcā. 1084 3578

Tas tik pat kā āmen baznīcā. 1376 174

Tas bij kā amen baznīcā. 1225 5015

Tas tikpat kā amen baznīcā. 1654 4851

Tas tik pat kā āmen baznīcā. 1552 5189

Dumu i baznīcā per, bet gudru i tirgū nē. 72 10264

Tas ir kā amen baznīcā. 877 2494

Tas tik pat kā āmen baznīcā. 1766 242

Tas tik pat kā āmen baznīcā. 584 2761

Tas tik pat kā āmen baznīcā. 17 28927

Tas tik pat kā āmen baznīcā. 556 243

Tas tik pat kā amen baznīcā. 116 19243

Kā amen baznīcā. 384 676

Tas ir kā amen baznīcā. 1552 7470

Tas kā amen baznīcā. 1472 2881

Tas tik pat kā āmen baznīcā. 1429 790

Tas tik pot ko amen bazneicā. 527 31833

Ielaid velnu baznīcā, viņš grib kancelē kāpt. 877 218

Ielaid āzi baznīcā, viņš uzkāps uz kanceles. 1573 2494

Kad velnu ielaiž baznīcā, viņš uzkāpj uz kanceles. 1225 35431

Dzird, ka zvana, bet nezina kurā baznīcā. 1177 21966

Dzert zvona, nazyna, kurā baznicā. 400 3610

Zvana, bet kādā baznīcā? 1459 2562

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1620 1604

Kur baznīca, tur krogus. 1704 5225

Kur baznīca, tur krogus. 1689 509

Kur baznīca, tur krogus nav tālu. 925 1573

Kur baznīca, tur krogus nav tāļu. 1008 3360

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1696 5627

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 94 5953

Kur baznīciņa, tur krogs nav tālu. 609 4790

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1713 4663

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1689 4411

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1667 810

Kur baznīca, tur krogs. 527 25087

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1668 5012

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1136 1076

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 997 6758

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1188 1008

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 1557 333

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1379 8215

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 135 101

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 220 488

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 3 1822

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 3 232

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 231 3284

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1655 1306

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1653 1915

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1641 1077

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 1225 14243

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1114 243

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1385 4109

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 941 4013

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 949 1178

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 884 4766

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 1374 399

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 1404 2643

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1628 729

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1599 2289

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 1552 3060

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1084 1150

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 872 1527

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1576 6102

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1582 1623

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1552 5231

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1595 1559

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1575 2261

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1376 176

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1552 32901

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 220 821

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1372 3997

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1225 4847

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 1079 1420

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 17 14987

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 840 2822

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 17 24255

Kur baznīca, tur krogs. 556 2974

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 375 1839

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 17 103 14

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 116 926

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 464 6148

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 840 2116

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 116 2645

Kur baznīca, tur krogus nav tāļu. 554 813

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 828 9733

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 17 29769

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 384 1346

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1024 418

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1766 260

Kur baznīca, tur krogus. 1552 4697

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 1444 592

Kur baznīca, tur krogs nav tālu. 584 2763

Kur baznīca, tur krogs nav tāļu. 1225 4135

Kur bazniecā, tur krogs nav tāli. 380 1756

Labāk uz baznīcu nekā uz krogu. 1433 422

Liela baznīca, maz ļaužu. 527 9027

Diža baznīca, maz ļaužu. 1620 1603

Liela baznica, maz ļaužu. 74 1205

Liela baznīca, maz ļaudis. 1208 2746

Liela baznīca, maz ļaužu. 1684 2692

Liela baznīca, maz ļaužu. 926 286

Diža baznīca - maģ ļaužu. 785 209

Diža baznīca, maz ļaužu. 609 4791

Liela baznīca, mazi ļaudis. 958 1552

Liela baznīca, maz ļaužu. 958 4693

Liela baznīca, maz ļaužu. 1774 2095

Liela baznīca, maz ļaudis. 1668 5281

Diža baznīca, maz ļaužu. 1552 5232

Liela baznīca, maz ļaužu. 1576 4215

Liela baznīca, maz ļaužu. 1730 66322

Liela baznīca, maz ļaužu. 1079 1964

Liela baznīca, maz ļaužu. 382 37

Diža baznīca, maz ļaužu. 1444 593

Liela baznīca, maz ļaužu. 1109 215

Dižā baznīcā maz ļaužu. 1429 848

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1014 3832

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1805 7373

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 576 913

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1695 1680

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1008 1015

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1773 2320

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1229 176

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 13 3354

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 94 2911

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 94 1427

Uz baznīcu braucot, zirgs nepiekūst. 609 2328

Uz baznīcu braucot,zirgs nepiekūst. 796 3434

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1225 2913

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1206 5260

No baznīcas braucot zirgi nesvīst. 997 3547

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1668 3523

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1403 8

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1638 465

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1667 1097

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1602 940

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1009 1061

Uz baznīcu braucot, zirgs nepiekūst. 1552 5234

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1376 3733

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1652 178

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1557 396

Uz baznīcu braukdams zirgs neapstājas. 1379 5228

Uz baznīcu zirgs nepiekūst. 1376 365

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 202 1593

Uz baznīcu braucot, zirgs nepiekūst. 929 23786

Uz baznīcu braucot, zirgs nepiekūst. 917 1880

Uz baznīcu braucot, zirgs nepiekūst. 917 2445

Kad brauc uz baznīcu, zirgs nepiekūst. 1381 979

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1594 4814

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1379 5674

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1379 1763

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1643 962

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 942 1065

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 949 932

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 70 3331

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 884 4971

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1552 286

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1511 373

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1650 2212

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1596 233

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 135 137

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 3 376

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 473 62

Uz baznīcu braucot zirgu nepirks. 927 5602

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1372 5065

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 828 2950

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 116 7196

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1079 1421

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 828 106

Baznīcā braucot, zirgs nepiekūst. 556 1524

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 17 8778

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 17 20701

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 961 1708

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 464 1804

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 840 2119

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 840 812

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 17 21646

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 17 12740

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 840 242

Uz baznīcu braucot zirgs nenotriec. 556 4166

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 384 595

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1024 33

Uz baznīcu braucot, zirgs nepiekūst. 1444 594

Uz baznīcu braucot, zirgs nepiekūst. 1552 4218

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 17 182 148

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1 83 77

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 72 8488

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1737 2355

Uz baznīcu braucot, zirgs nepiekūst. 1079 2059

Uz baznīcu braucot zyrgs napīkūst. 512 259

Uz baznīcu braucūt zyrgs nikod napīkūst. 477 730

Uz baznīcu braucot zirgs nepiekūst. 1422 3603

Baznīckungs ar nesaka divreiz. 1730 66172

Bozneickungs mōceibu diveju reižu nadūd. 1110 1056

Bazniecas kungs moceibu ūtreiz nadūd. 494 221

Baznīckungs trejs reizes vīnu mōceibu nadūd. 344 1146

Bazneickungs ūtreiz muoceibys nastōsta. 679 2238

Baznīckungs divi reizes mōcības nadūd. 509 1625

Divreizes bazneickungs sprediki nasoka. 527 31843

Caurs kā baznīckunga maiss. 1552 4698

Caurs kā baznīckunga maiss. 1638 1265

Caurs kā baznīckunga maiss. 1552 6849

Bazneickungs bazneickungu nāaprunōs. 1209 363

Klausi sava baznīckunga. 640 1044

Kur nūkristēs tys i baznīckungs. 768 280

Ar bazneickunga svēteibu napaēssi. 1895 1370

Baznīckunga kabata un ubaga kule bez dibina. 508 2027

Bōbai gari moti, eiss prots. 465 269

Bōbam moti gori, prōts eiss. 820 999

Bobai moti gari, podums eiss. 421 211

Bōbom nikod natici. 640 1134

Bobōm nikod natici. 780 413

Bōba vai valns, vīna olga. 640 1130

Boba kai čorts, vīna olga kurš nu obejim. 780 277

Bobai praudas nastōsti. 640 1498

Bobai praudas nostosti. 780 175

Bobas ir lelas pļopas. 477 618

Bobai praudas nastōsti. 640 1498

Viņš sovu bōbu kulsta kai lynu soku. 548 2333

Jo ļaunāka bāba, jo melnāki dūmi. 556 7814

Volkoj kai pa bōbas dyrsu. 40 765

Bobas ir teiros pļōpas. 374 149

Tas nav vecas bābas vērts. 280 1210

Ieraudzīs bāba zagli, būs pilns lindraks. 1800 1753

Čem ar buobu tavarišūs lobuok ar valnu tiperadkūs. 1945 5541

Buobai nabeja bādys, nūpierka syvānu. 1950 8001

Bābai bābas runas. 508 2047

Treis bōbas i leits. 1763 195

Naradzēja bōba bādas, nupērka sivēniņu. 512 73

Tei boba valnam nu rogovom izkrita. 451 439

Tu nastōv vacos bōbas. 780 17

Bāba bez nāves mirst. 840 2109

Boaba koa bluķis. 1268 802

Bōba na cylvāks, vysta na putnys. 465 270

Boba nu vazuma - zyrgam viglok. 527 33180

Bez bābām nav tirgus. 1225 5354

Bāba allaž dūmus kvēpina. 1225 5065

Bāba allaž dūmus kvēpina. 116 14315

Ļauna bāba allaž dūmus kvēpina. 1225 12127

Ļauna bāba aizvien kvēpina melnus dūmus. 556 6452

Ļauna bāba allaž dūmus kvēpina. 1225 32777

Ļauna bāba allaž dūmus kvēpina. 1137 1978

Kas bābu klausa, tas pats bāba. 639 51

Kas bābu klausa, tas pats bāba. 840 2107

Kas bābu klausa, tas pats bāba. 609 4776

Ja bābu ticēsi, tad par bābu paliksi. 508 2046

Ja bābu kalusīsi, tad glups paliksi. 508 2373

Kas bābu klausa, tas pats bāba. 1429 837

Kas bābu klausa, tas pats bāba. 1552 5216

Bāba rudenī gudrāka, nekā vīrs pavasarī. 1114 206

Bāba gudrāka rudenī, nekā vīrs pavasarī. 1225 6539

Bāba rudenī gudrāka, nekā vīrs pavasarī. 1668 6520

Rudiņ bōba gudrōka, kai pavasar orōjs. 820 431

Bāba rudenī gudrāka nekā vīrs pavasarī. 740 22232

Bāba rudenī gudrāka, nekā vīrs pavasarī. 8 1349

Bāba rudenī gudrāka nekā vīrs pavasarī. 840 2106

Bāba rudeni gudrāka, kā vīrs pavasarī. 609 4774

Bāba rudenī gudrāka, nekā vīrs pavasarī. 13 3977

Bāba rudenī gudrāka kā vīrs pavasarī. 393 354

Bāba rudenī gudrāka, nekā vīrs pavasarī. 1225 30551

Bāba rudenī gudrāka nekā vīrs pavasarī. 1552 5214

Bāba ruden gudrāka, nekā vīrs pavasarī. 576 1865

Bāba rudenī gudrāka, nekā vīrs pavasarī. 1021 207

Rudenī katra bāba gudra, pavasarī vīrs nav gudris. 567 1254

Bōba rudenī gudrāka, nekā vīrspavasarā. 840 417

Bāba rudenī gudrāka, nekā vīrs pavasarī. 1207 1561

Rudenī bāba gudrāka, nekā viņas vīrs pavasarī. 929 28325

Reita leits kai vaca bōba danc. 1899 375

Treis buobas ir tiergs. 1950 9688

Divi buobas i tiergs. 1950 1340

Trīsas, četras bābiņas, tirgus mājā. 853 939

Kur treis bobas, tur i tērgs. 509 1528

Kur divi bōbys, tī tērgs. 740 10844

Bāla kā noperējusies vista. 1225 26813

Bāls kā līķis. 1635 1448

Bāls kā līķis. 1730 76714

Bāls kā līķis. 1444 760

Bāls kā līķis. 529 473

Bāls kā līķis. 529 1448

Bāls kā līķis. 527 44557

Bāls kā mēness. 1667 1045

Bāls kā mēness. 828 13610

Boals koa noavs. 1268 354

Bāls kā nāve. 1552 10460

Bāls kā pīpja galviņa. 1552 10460

Bāls kā pīpja galviņa. 1552 3583

Bāls kā līķa bībele. 1225 19001

Bāla, kā caur sienu izdzīta. 1730 4673

Bāla kā krīts. 1661 4309

Bāls kā krīts. 997 16526

Bāla kā krīts. 1807 42

Bāla kā krīts. 464 5800

Bāla kā krīts. 1225 26897

Bāla kā kaļķis. 1225 5397

Vai manu bāļī! 1730 56722

Pūt baļļā, vai tev lūpu nava. 1730 59069

Bāls kā kaļķens. 529 1415

Balts kā kaļķis. 567 1132

Gara bārda, īss padoms. 796 12375

Bārda ir augusi, bet prāts vēl nav pieņēmies. 1655 472

Borzda izauga, a gudreibys nav. 527 33449

Bārzda aug, bet pats neaug. 1225 12801

Bārzda aug, bet pats neaug. 699 191

Bārdu piešūt nava viegla lieta. 1225 40065

Kam pašam barda, tam bardu nepiešūsi. 527 46550

Bārda kā kazai. 1225 26914

Bārda kā mežs, izdirsties nekur nevar. 23 1574

Bārda līdz ceļiem. 1661 4279

Bōrda aug, bet vōrdi nāaug. 509 1935-8

Ko nu gories, lej tik bārdā. 1341 3416

Boarzda koa krīvam. 1268 793

Bōrda kai krīvam. 640 1283

Borda kai krīvam. 494 218

Bāra bērnam jācieš klusu. 1137 1334

Bāra bērnam jācieš klusu. 1137 2383

Kas bāra bērnam klinģeri dos. 1627 3224

Kas tev bāriņam klinģeri vēlēs. 584 4124

Bārīša asaras debesīs kāpj. 17 8580

Bōriņu visi žāloj, par pamati nivins napažāloj. 465 279

Bārenīšu asaras akmeni pāršķeļ. 1177 20702

Bāriņa asaras kāp pie dieva. 1493 5340

Bāriņa asaras kāp pie dieva. 877 2450

Bāriņa asaras kāp pie dieva. 384 4199

Bāriņu asaras kāp pie dieva. 384 697

Bāriņa asaras kāp pie dieva. 917 2968

Bōrinīša dīvs žāloj. 548 2337

Bāreņu asaras - zelta pērles. 1601 535

Bōriņam vysod acs ar osorom. 548 2430

Kas bāreņus ieredz - to dievs neaizmirst. 1206 3133

Dzeivōt bōriņam, kai zērņam, kas īt, tys raun. 740 10788

Bāž kā laidarā. 1225 17915

Bāž kā desas vākā. 1225 30239

Bāžas kā trums bez vietas. 67 4223

Bāžās kā žīds ar siļķēm. 508 2092

Bāžas virsū kā utaina cūka. 1600 7862

Bōžās kai žids ar siļčom. 374 361

Bāžās kā miegs virsā. 1552 4913

Abi labi, bāz maisā. 958 3328

Abi labi, bāz maisā. 1693 1891

Boaz kai caurā maisā. 1268 537

Bāž ka'maisā. 1225 17798

Abi labi, bāz tik maisā. 358 965

Abi labi, bāz maisā. 1655 1219

Abi labi, bāz maisā. 1376 203

Abi labi, bāz maisā. 834 8730

Abi labi, bāz maisā. 941 2132

Abi labi, bāz maisā. 927 1949

Abi labi, bāz maisā. 12 437

Abi labi, bāz maisā. 917 2946

Abi labi, bāz maisā. 358 773

Abi labi, bāz tik maisā. 1552 3551

Abi labi, bāz maisā! 1079 504

Abi labi, bāz maisā. 527 37417

Abi labi, bāz maisā. 840 412

Abi labi - bāz maisā. 464 3172

Abi labi, bāž maisā. 67 978

Bōz i bōz, kai caurojā maisā. 548 2305

Obi lobi, bōz maysā. 1263 629

Bāz pats savu asti aliņģī. 1552 5201

Ej, bāz pats savā steliņģī! 1552 6583

Bāz pats savu asti āliļģī. 1225 30982

Bāz pats savu asti āliļģī. 1225 18284