Nr.6. Birt-Būrs

Birst kā paipalas. 1730 4718

Bērst kai lopas kūkā. 477 856

Nauda berst kai nu gaisa. 640 1646

Bērst kai nu caureja maisa. 640 1191

Bērst kai vadžu nosta. 740 4950

Es vairs tavā birzē neiešu sēnes lauzt, bet tu manā nāksi. 527 32969

Es vis tavā birzē neiešu, bet tu gan nāksi manā sēņu lauzt. 609 4824

Gan tu nāksi manā birzē beku laust. 464 2400

Es tavā birzē vairs beku laust neiešu, bet tu manā gan nāksi! 23 1806

Es tavā birzē neiešu, bet gan tu manā nāksi sēnes lasīt. 1459 1288

Es tavā birzē beku laust neiešu, bet tu manā nāksi. 23 1831

Es tavā birzē vairs beku lauzt neiešu. 17 2296

Gan tu kādreiz tai pašā birztiņā iebrauksi. 17 18216

Es vairs tavā birzē neiešu sēņu laust,bet tu gan nāksi manā. 116 891

Es vis vairs tavā birzē neiešu, bet tu gan nāksi manā sēņu lauzt. 584 2208

Nu, nu nerunā, gan tu vēl nāksi man birzē sēņu lauzt. 1341 3361

Bitei salds medus. 1602 3775

Bišu naredzējs, mads naēssi. 966 438

Maza bitīte sanes daudz medu. 1242 3404

Bites savu medu uz krogu nenes. 556 10230

Bitei ir dzelons, tomēr viņa nes medu. 556 7329

Kāda bitēm māte, tāda bišu saime. 556 10231

Lidojošai bitei ceļ zelta tiltu. 556 11378

Moza bite, bet lielam gudrumam cylvāku izmōca. 970 527

Kad bite kož tev, kod tu bitei. 918 117

Kur bite kož, tur pamst. 1805 4322

Kāda bite, tāds medus. 1805 8153

Ķer bites mežā, kur gani kalnā. 1774 5277

Kur bites, tur vari sagaidīt dzelonu dūrumus. 556 11119

Bite taisa medu, kamēr puķes zied. 556 4424

Bites ir mazas, bet visas vienprātīgi strādājot veic lielus darbus. 556 9841

Neej pie bitēm. 625 807

Neviena bite nevaimanā, kad vāc medu. 556 9837

Bites nevaimanā - viņas dzied savu darbu darīdamas. 1805 1180

Tas jau savas bites noguldījs. 1552 33046

Tas savas bites jau noguldījis. 609 4826

Strodeigs kai bite. 1945 1783

Strādā bites čaklumā. 67 2880

Tās ir vecas bites. 1552 5262

Tās ir vecas bites. 609 4827

Kur bites, tur medus. 1945 5564

Kur bites, tur medus. 508 1295

Kur bites, tur medus. 527 32134

Ko bēdā par bitēm, kad tik medus. 997 12443

Kas bēdas par bitēm, kad tik ir medus. 1651 6499

Kas bēdas par bitēm, kad tik medus. 1551 5615

Štunts par bitēm, kad tik medus. 1802 1982

Kas bēdas par bitēm, tam tik medus. 1557 2983

Kas bēdas par bitēm, kad tik medus. 1393 1230

Kas bēdas par bitēm, kad tik medus. 202 5027

Kas bēdas par bitēm, kad tik medus. 834 8193

Kas bēdas par bitēm, kad tik medus. 1630 721

Štunts par bitēm, kad tik medus. 855 1238

Kas bēdas par bitēm, kad tik medus. 464 6852

Štrunts par bitēm, kad tik medus! 1386 888

Kas bēdas par bitēm, kad tik medus. 1552 35117

Kas bēdas par bitēm, kad tik medus. 512 1812

Kas bēdas par bitēm, kad tik medus. 1429 528

Bites medu netaisa, kamēr vēl pa puķēm ložņā. 527 32557

Bite medu netaisa, kamēr pa puķēm ložņā. 1798 2169

Bite medu netaisa, kamēr vēl pa puķēm ložņā. 1684 324

Kam bites ir dārzā, tam medus lēts. 1668 475

Kam bites mājā, tam medus lēts. 1208 3508

Kam bites ir dārzā, tam medus ir lēts. 997 7474

Kam bites dārzā, tam medus lēts. 94 9440

Bite medu netaisa, kamēr vēl pa puķēm ložņā. 609 4825

Bite medus netaisa kamēr vēl pa puķēm ložņā. 94 5340

Bite medu netaisa, akd pa puķēm ložņā. 1668 6737

Bite medu netaisa kamēr vēl pa puķēm ložņā. 1724 319

Bite medu netaisa pa puķēm ložņājot. 1008 4304

Bite medu netaisa kamēr vēl pa puķēm ložņā. 1376 1635

Kam bites ir dārzā, tam medus lēts. 968 595

Kam bites dārzā, tam medus lēts. 12 93 205

Bite medu netaisa, kamēr vēl pa puķēm ložņā. 12 2230

Bite medu netaisa kamēr pa puķēm ložņā. 8 1673

Bite medu netaisa, kamēr vēl pa puķēm ložņā. 927 5229

Bite medu netaisa, kamēr vēl pa ziediem ložņā. 1552 5261

Bite medu netaisa, kamēr vēl pa puķēm ložņā. 1557 1148

Bite medu netaisa pa puķēm ložņājot. 1597 4044

Bite medu netaisa, kamēr vēl pa ziedu lodā. 935 34082

Bite medu netaisa, kamēr vēl pa puķēm ložņā. 584 2210

Bite medu netaisa, kamēr vēl ložņā pa puķēm. 1459 2783

Bite medu netaisa, kamēr vēl pa ziediem ložņā. 116 3242

Bite medu netaisa, kamēr pa puķēm ložņā. 556 5211

Bite medu netaisa, kamēr vēl pa puķēm ložņā. 1079 1423

Bite medu netaisa, kamēr vēl pa ziediem. 554 816

Zagtas bites neizdodas. 997 6799

Zagtas bites neiedodas. 387 6533

Zagtas bites neizdodās. 925 1594

Zagtas bites neizdodas. 1726 2837

Zagtas bites neizdodas. 231 5118

Zagtas bites neiedodas. 1225 14293

Zagtas bites neizdodas. 1385 4511

Zagtas bites neizdodas. 231 3359

Zagtas bites neiedodas. 220 1567

Zagtas bites neizdodas. 941 4081

Zagtas bites neieietas. 1552 11940

Zagtas bites neiedodas. 116 6173

Zagtas bites neizdodas. 1459 377

Zagtas bites neizdodas. 1459 2819

Zagtas bites neizdodās. 506 508

Zagtas bites neizdodas. 384 1113

Zagtas bites neizdodās. 1225 4152

Bībele padusē un brauc velnam darbos. 1177 4698

Mutē bībele, sirdī zaimi. 1455 6665

Tuks kā bībele, ka izšauta flinte. 23 1266

Nesvied bisi krūmos. 1694 1585

Nesvied bisi krūmos. 968 4336

Nelādē bisi, kad skrej - jo tad būs par vēlu. 927 1130

Katrā bizē velns ir. 1800 3273

Bizītes kā vālītes. 1192 425

Neej otra bizē sēņu lauzt. 1838 4296

Bizinej kai dundurs. 512 76

Bizinej kai dundurs ap gūvi. 1151 188

Ko bizinē kā spulinģis. 208 1424

Bizo kā trakais teļš. 556 3107

Bīstas kā jods no pērkoņa. 1557 3968

Bīstas kā jods no pērkoņa. 935 15701

Beistās kai nū uguns. 1940 868

Tu beistīs, kai žits cyukas gaļas. 548 2259

Bīsties no tā, kas ir ļauns. 1750 9058

Bīstas kā no uguns. 1008 2794

Beistās kai kačs slapuma. 940 1559

Tevi bīstas kā pērno sniegu. 387 9083

Bīstas kā žīds no krusta. 1058 317

Beistas kai žids krista. 465 167

Bīstas kā žīds no krusta. 1557 3969

Bīstas kā žīds no krusta. 529 704

Tu bīsties kā velns no krusta. 1772 7412

Tu bīsties kā velns no krusta. 1654 846

Bīstas kā velns no krusta. 929 44472

Tu bīsties kā velns no krusta. 1639 2060

Tu bīsties kā velns no krusta. 1611 1586

Bīstas kā velns no krusta. 529 1513

Tu bīsties kā velns no krusta. 116 3978

Blēdim blēža alga. 231 3074

Blēžam blēža alga. 840 1235

Divi blēži neiztiek bez ķildām. 556 4828

Viens pusblēdis un viens pusgodīgs ir divi blēži. 1444 1354

Blēži sola un nepiepilda. 1459 3373

Blēdis gudris. 1379 4972

E, kur blēdis kumeļu apēdis. 1225 12807

Arī blēdis dzemdē bērnus. 556 1505

Kā blēdis tu dzīvo, kā blēdim tev arī vēders. 855 5181

Blēdis dzied blēņu dziesmas. 556 5960

Kas blēdis, tas ir bailīgs. 1084 8274

Netaisi ar blēdi derības, neej ar bagātu tiesāties. 1600 7702

Brītiņu blēdis pie tevīm paliks, bet kad tu klupsi, tas būs prom. 1658 864

Strādā, blēdi, tad tev būs. 997 4981

Blēdis savu draugu nodod. 387 5232

Blēža makam ir liels caurums. 807 238

Ko blēdim vainu meklēt. 1723 225

Vai pēc blēžiem, meļiem uz Rīgu jābrauc - tie tepat. 609 4832

Vai pēc blēžiem, meļiem uz tirgu jābrauc, tie tepat. 1599 5730

Vai pēc blēžiem uz Rīgu jābrauc, to tepat diezgan. 1552 5270

Vai pēc blēžiem, meļiem uz Rīgu jābrauc, tie tepat. 1137 1984

Viens blēdis paved citus uz blēdībām. 527 32975

Viens blēdis citus paved uz blēņām. 1552 23858

Viens blēdis paved citus uz blēņām. 556 5027

Viens blēdis citus paved uz blēņām. 968 159

Viens blēdis citus paved uz blēņām. 94 1156

Viens blēdis citus paved uz blēņām. 609 4831

Viens blēdis citus paved uz blēdībām. 935 33860

Kas tīšām ļaunu dara, tas jāsauc par visiem blēžiem. 12 827

Viens blēdis daudz blēžu dara. 1136 1110

Viens blēdis daudzu blēžu barā. 1674 2748

Viens blēdis daudz blēžu dara. 997 6820

Viens blēdis daudz blēžu dara. 925 1622

Viens blēdis daudz blēžu dara. 884 2362

Viens blēdis daudz blēžu dara. 1575 1840

Viens blēdis daudz blēžu dara. 1404 2671

Viens blēdis daudz blēžu dara. 1225 19100

Viens blēdis daudz blēžu dara. 1596 3656

Viens blēdis daudz blēžu dara. 1576 6108

Viens blēdis daudzus blēžus dara. 220 1596

Viens blēdis daudz blēžu dara. 941 4104

Viens blēdis daudz blēžu dara. 1629 4615

Viens blēdis daudz blēžu dara. 1551 5710

Viens blēdis daudz blēžu dara. 1575 2709

Viens blēdis daudz blēžu dara. 3 384

Viens blēdis daudz blēžu dara. 1459 399

Viens blēdis daudz blēžu dara. 116 6161

Viens blēdis daudz blēžu dara. 1225 4169

Viens blēdis daudz blēžu dara. 17 103 20

Bliedeibai dreiži dadzan pādus. 1263 1125

Blēdeibai dreiži dadzan pādus. 1203 1125

Blēdeibai dreiži radzam pādus. 1940 2970

Blēdība augļus nenesīs. 67 503

Blēdība augļus nenes. 116 10402

Blēdība nāk gaismā. 1611 3940

Ar blēdību tālu netiksi. 1674 3668

Ar blēdību cilvēks nekur tālu netiek. 1880 2456

Blēdis draudzējas ar blēdi. 556 12840

Blēdis blēdim rada. 527 24250

Blēdīgs kā čigāns. 1602 971

Blēdīga kā čūska. 116 16772

Jo vairāk blēdnieks dievojas, jo vairāk tas pierāda savu vainu. 1750 4312

No blēdības uz blēdību, uz elli kā pa laipu. 73 347

Blēdis blēdi dzen. 1620 1589

Blēdim blēdību dzen. 94 1154

Blēdība blēdību dzen. 609 4829

Blēdība blēdību dzen. 94 7806

Blēdība blēdību dzen. 1208 4718

Blēdība blēdību dzemdē. 1805 875

Blēdība blēdību dzemdē. 1244 3814

Blēdība blēdību dzemdē. 1805 193

Blēdība blēdību dzemdē. 1008 4482

Blēdība blēdību dzenā. 464 5835

Blēdība blēdību dzen. 1552 5267

Blēdība blēdību dzemdē. 1557 3317

Blēdība blēdību dzemdē. 1650 2234

Blēdība blēdību dzemdē. 1635 1327

Blēdība blēdību dzemdē. 358 864

Blēdība blēdību dzen. 529 1859

Blēdība blēdību dzen. 828 9710

Blēdība blēdību dzen. 1552 23857

Blēdība blēdību dzemdē. 384 2199

Blēdība blēdību dzemdē. 1137 820

Blēdība blēdību dzemdē. 116 5964

Blēdība blēdību dzemdē. 1765 2565

Blēdība pate sev rīkstes griež. 867 7618

Blēdība pašam rīkstes griež. 867 7013

Blēdība sev rīkstes griež. 997 2260

Blēdība sev pašas rīkstes griež. 796 14592

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 925 1480

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1684 358

Blēdība pati sev rīkstes griež. 1713 1394

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1492 375

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1717 312

Blēdība pati sev rīkstes griež. 73 296

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1136 273

Blēdība pati sev rīkstes griež. 1244 9574

Blēdība sev rīkstes griež. 1688 2160

Blēdība pati sev rīkstes griež. 1661 110

Blēdība pati sev rīkstes griež. 1493 2222

Blēdība pate sev rīkstes griež. 353 5868

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 13 418

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 848 2143

Blēdība pate sev rīkstes griež. 848 1708

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 609 4830

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 94 1155

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1686 647

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1674 2688

Blēdība sev rīkstes griež. 1106 2492

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1668 2049

Blēdība blēdību dzemdē. 997 8732

Blēdība pati sev rīkstes griež. 997 7987

Blēdība sev rīkstes griež. 997 2942

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1773 580

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1668 10589

Blēdība pati sev rīkstes griež. 1774 9108

Blēdība sev rīkstes griež. 527 36897

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1127 1197

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1374 2495

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1404 2603

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1557 276

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 968 172

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1652 473

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 941 3983

Blēdība pati sev rīkstes griež. 1592 6727

Blēdi jāj līdz iejāj to ellē. 1225 5616

Blēdība sev asas rīkstes griež. 1225 38514

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1596 36

Blēdība pati sev rīkstes griež. 1372 215

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1552 25402

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1379 8196

Blēdība pati sev asas rīkstes griež. 917 4323

Blēdība sev asas rīkstes griež. 880 2105

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 553 1310

Blēdība sev pate rīkstes griež. 929 58675

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 12 293

Blēdība sev rīkstes griež. 501 193

Blēdības sev rīkstes griež. 12 2119

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 12 431

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 231 3254

Blēdība pati sev rīkstes griež. 231 1089

Blēdība sev pašai rīksti griež. 220 1620

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1225 1655

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1582 1069

Blēdība sev pašam rīkstes griež. 70 3716

Blēdība pati sev rīkstes griež. 929 6288

Blēdība pate sev rīkstes griež. 929 64116

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 884 4750

Blēdība pati sev rīkstes griež. 861 1982

Blēdība sev pašam rīkstes griež. 884 135

Blēdība pati sev rīkstes griež. 1654 2394

Blēdība pati sev rīkstes griež. 1383 960

Blēdība pate sev rīkstes griež. 927 5462

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 935 34036

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1009 1413

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1552 5268

Blēdība griežs sev asas rīkstes. 1551 7186

Blēdība pate sev rīksti griež. 1225 5070

Blēdība pati sev rīkstes griež. 1643 853

Blēdība pati sev rīkstes griež. 1650 1632

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1597 2495

Blēdība pate sev rīkstes griež. 1084 356

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 116 14321

Blēdība sev pašam rīkstes griež. 1066 242

Blēdība sevrīkstes griež. 116 7513

Blēdība pati sev rīkstes griež. 506 1505

Blēdība pate sev rīkstes griež. 1347 352

Blēdība sev pati rīkstes griež. 1900 3688

Blēdība pate sev rīkstes griež. 828 76

Blēdība sev pati rīkstes griež. 1552 9128

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1751 252

Blēdība pati sev rīkstes griež. 1135 620

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 17 8693

Blēdība pati sev rīkstes griež. 717 913

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1133 178

Blēdība pate sev rīkstes griež. 67 1276

Blēdība pati sev rīkstes griež. 17 29718

Blēdība sev pašam rīkstes griež. 1552 13627

Blēdība sev rīkstes griež. 527 37258

Blēdība pati sev rīkstes griež. 840 2367

Blēdība sev rīkstes griež. 464 3013

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 840 2769

Blēdība pate sev rīkstes griež. 828 6763

Blēdība sev rīkstes griež. 67 502

Blēdība pati sev rīkstes griež. 210 1055

Blēdība pati sev rīkstes griež. 840 2532

Blēdība pašam rīksti griež. 464 5981

Blēdība pati sev rīkstes griež. 840 2722

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 840 1776

Blēdība pate sev rīkstes griež. 840 1241

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 464 7033

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 464 5363

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 855 5618

Blēdība pati sev rīkstes griež. 208 1310

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1 1673

Blēdība sev rīkstes griež. 1766 19

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1459 3230

Blēdība pate rīkstes griež. 1239 1971

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 17 24256

Blēdība pati sev rīkstes griež. 1494 527

Blēdība sev pati rīkstes griež. 1552 9001

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1202 1023

Blēdība sev pašai rīkstes griež. 1552 2905

Blēdība pote del sevis reikstes grīž. 418 2001

Blēdība pašas sev rīkstes griež. 1779 1040

Blēdība pati sev rīkstes griež. 1502 207

Blēņas pielīp bērnu sirdīs. 1707 762

Še tavas blēņas, atdod manu stabulīti. 1730 66339

Uz blēņām ta, ka suns uz blusām. 1730 62780

Traks, kas blēņās kavējas un sev dara mokas. 220 110

Neniekojies ap blēņām: blēņas paliek blēņas. 556 5963

Blēj kā kaza. 1900 476

Taids kai blučs, ni pacelt, ni pagrīst. 1209 448

Prastam bluķim prastu vadzi. 603 66

Ej ap bluķi plēsties, neplesies ap dzīvu cilvēku. 280 1295

Resnus bluķus plēš resniem vadžiem. 1008 4543

Resnus bluķus plēš resniem vadžiem. 1244 4505

Resnus bluķus plēš ar resniem vadžiem. 116 18456

Resnus bluķus plēš ar resniem vadžiem. 1805 1886

Resnus bluķus plēš resniem vadžiem. 1584 4197

Resnus bluķam vajaka resna ķīļa. 375 5565

Ka blusu nūkaut, navajag cērva pīša. 820 1453

Ka blusu nūkaut, navajag cērva pīša. 820 262

visas blusas melnas, visas blusas lec. 1624 252

Blusojas kā suns. 1459 1336

Kož kā blusa. 1225 12809

Viņš jau no blusas zirgu taisa. 1202 590

Nemeklē blusu svešā pirtī! 1930 951

Mudri tik blusas ķer. 400 3239

Otri tik blusas ķer. 400 3626

Dreiži tikai blusu giun. 1368 538

Tukša blusa augstu lec. 1552 5266

Tukša blusa augsti lec. 684 21

Tukša blusa augstu lec. 840 143

Tukša blusa augstu lec. 464 8024

Bļaustās kā nopērts teļš. 1347 356

Blaustās kā nejēga. 556 2716

Ko tu balun kai mežā īgōjs! 1252 34

Bļauj kā mežā iegājis. 1225 26933

Bļauj kā vālodze uz lietu. 828 6673

Brēc kā vālodze uz lietu. 1225 1657

Bļauj kā kaujamais lopiņš. 1584 4664

Ko bļaun kā lops. 529 1493

Bļauj kā krogū. 1225 27441

Bļaun kai krūgā. 780 333

Bļauj kā cūka vabās. 464 6010

Bļaun, kai cyuka. 512 201

Blaun kai kaunams. 1252 102

Ko bļaun kai kaunams. 529 1565

Bļaun kai aizgrīsts. 509 1991

Bļaun kai aizgrists. 740 9776

Bļaun kai mežā. 640 1720

Bļaun kai mežā. 548 5573

Blāun kai ozs. 780 227

Bļaun kai ōzs. 640 1693

Bļauj kā āzis. 1225 4081

Blaun kai koza. 780 171

Bļaun kai meža kozuls. 548 2334

Bļaun kai koza. 640 1493

Bļaun kai troki. 640 1756

Bļaun kai pustroks. 640 1222

Blaun kai jārs. 640 345

Brēc kā jērs. 1137 1537

Bļauj kā jērs bez aitas. 1225 17945

Bļauj kā aita. 1552 15519

Blei kā aita. 1601 713

Bļauj kā vērss. 598 92

Bļaun, kai jyudiņa vērss. 548 2282

Nļaun kai zaru kolna. 640 1716

Bļaun kai viāpla. 679 2244

Bļaun kai karams. 640 199

Ne ikreiz tam taisnība, kas stipri bļauj. 1599 1202

Bļauj kā labu neredzējis. 1225 1640

Bļauj kā pastardienas bazunes! 1225 27486

Bļauj kā žagata. 1225 4933

Kā bļauj, tā arī atskan. 365 357

Bļauj kā plēšams. 1225 27411

Bļauj kā gailis. 1225 5883

Vēkš kai palāda. 477 880

Bļauj kā nelabais. 1661 4332

Blaun kai glups. 477 286

Bļauj kā bolias. 893 751

Ta tad bļāviens, kā vērša māviens. 464 7248

Bļauka kā vārna. 508 2135

Bļaun kai zaru tylka. 640 1712

Kad bļaun, tad nav labi. 640 1111

Kas dumāks, tas lai bļauj. 1736 2940

Kurš vairāk bļauj, tas vairāk lien. 1925 3833

Bļaun kai aizkaunīs vepris. 679 1266

Brēj kai suns menesnicu. 966 122

Tas bļauj kā pitarauts. 527 37515

Blaun kai klōva mute.$780 37

Bļaun kai klāva mute. 640 1358

Bļaun kai klāva mute. 512 221

Bļauj kā teļš. 556 347

Brēc kā teļš. 834 6575

Blav kā teļš. 1592 8579

Blaun, vīna olga kai teļš. 640 961

Bļaun kai teļš. 640 1820

Ko tu bļaun kā teļš. 861 1947

Blaun kai teļš pi stateņa. 780 3

Blaun kai teļš pi stateņa. 640 1380

Bļaun kai teļš pēc nalaika. 509 1968 70

Bļaun kai nalaika teļš. 509 779

Bļaun kai nalaika teļš. 509 1486

Bļauj kā teļš uz nelaikiem. 1661 4289

Bļauj kā teļš uz nelaikiem. 1008 3870

Blēņas līp bērna sirdī. 1599 5598

Blēņas līp bērna sirdī. 1444 655

Kur blēņu skola, tur blēņas attīstās. 556 5961

Blīkš kā veca bise. 17 11502

Lai dyust bļūda, taiseitoja golva nasaduss. 624 125

Ēdot vēro bļodu, arot - lemesi. 1262 4505

Pie pilnas bļodas visi gudri. 1630 3448

Maza bļodiņa par vērdiņu. 609 4834

Visu bļodu izvanda, teļa asti pajēma. 941 3395

Labāk ņem vecu bļodu un pilnu, nekā jaunu un pie tam skaistu, bet tukšu. 527 31580

Kurš gan neēdīs, kad bļoda ir pilna. 1690 9344

Kai celīs, tai pi bļūdas velīs. 640 1228

Ko bļodā ieliesi, tas karotē iesmelsies. 1900 3633

Pie bļodas pirmais, pie bļodas pēdējais. 935 36647

Izlijušu bļodu vairs nevar atjemt. 527 25314

Izlijušu bļodu vairs nevar atjemt. 1225 6609

Izlietu bļodu nevar sasmelt. 914 2676

Izlijušu bļodu vairs nevar sasmelt. 1627 828

Izlietas bļodas nevar sasmelt, teikta vārda nevar atņemt. 1705 4112

Izlijušu bļodu vairs nevar saņemt. 384 2829

Izlijušu bļodu vairs nevar atņemt. 116 9531

Izlijušu bļodu vairs nevar atņemt. 840 431

Jo bļodu piespļaudīs, jo pašam jāizlaiza. 1262 230

To bļodu piespļauj - no tās ēd. 1730 33802

Piespļautā bļoda jāizstrēb. 1576 1414

Piespļauta bļoda pašam jāmazgā. 884 1827

Pats bļodu piespļaun, pats izēd. 1225 11175

Nepiespļauj bļodu, kuru neesi izstrēbis. 1206 364

Kas to bļodu piespļau, tas dabū izstrēbt. 1188 641

Pats bļodu piespļauj, pats dabū izstrēbt. 1008 3042

Kuru bļodu piespļauj, tā jāizstrebj. 1638 3832

Kuru bļodu piespļauj, to pats izēd. 1008 6240

Kuru bļodu piespļauj, tā jāizēd. 877 257

Kuru bļodu piespļauj, tā jāizēd. 877 607

Kādu bļodu piespļauj, tāda jāizēd. 1660 1619

Kuru bļodu piespļauj, tā pašam jāizstrebj. 796 12308

To bļodu, ko pats piespļauj, pats izstrebj. 13 2531

Kuru bļodu piespļauj, to izstreb. 1008 3200

Kuru bļodu piespļaudīs, to pats izstrēbsi. 958 9263

Kuru bļodu piespļāv, to izstrēbj. 1660 3366

Kas bļodu piespļauj, tam tā jāizēd. 1225 5547

Pats bļodu piemurkškējis, pašam jāizstrebj. 384 713

Pats bļodu piespļauj, pats izlaiza. 929 53443

Kadu bļodu piesplaud, tad izlaiz. 101 2780

Kuru bļodu piespļauj, tā dažreiz jāizēd. 877 1646

Kādu bļodu piespļauj, tāda jāizstrēbj. 527 31953

Kas bļodu piespļauda, tas pats izlaiza. 375 8570

Nespļauj bļodā, nāksies pašam izstēbt. 796 17266

Nespļauj bļodā - nāksies pašam izstrēbt. 609 4833

Nespļauj bļodā - nāksies pašam izstrēbt. 1690 1976

Nespļauj bļodā - nāksies pašam izstrēbt. 1008 1268

Nespļauj bļodā - nāksies pašam izstrēbt. 1688 2173

Nespļauj bļodā - nāksies pašam izstrēbt. 997 7988

Nevajag tanī bļodā spļaut, no kuras pašam jāēd. 877 606

Nespļauj bļodā, pēc pats ēdīsi. 1628 395

Nespļauj bļodā, nāksies pašam izstrēbt. 1552 5264

Nespļau bļodā, nāksies pašam izstrēdt. 1376 177

Nepiespļauj bļodu, pašam jāizēd. 834 6504

Nespļauj bļodā, nāksies pašam izstrēbt. 1557 3318

Nespļauj bļodā, nāksies pašam izstrēbt. 1643 854

Nespļauj bļodā, nāksies pašam izstrēbt. 202 5143

Nepiespļauj bļodu, kad pašam nav jāēd. 8 3656

Nespļauj bļodā, nāksies pašam izstrēbt. 1372 3998

Nespļauj bļodā - nāksies pašam izēst. 1601 1336

Nespļauj bļodā, nāksies pašam izstrēbt. 1655 1307

Nespļauj bļodā, kad pašam nav jāizstrebj. 1379 8738

Nepiespļauj bļodu, ka nav pašam jāizēd. 1596 3349

Nespļauj bļodā - nāksies pašam izstrēbt. 1576 7390

Nespļauj bļodā - nāksies pašam izēst. 1225 4850

Nespļauj bļodā, nāksies pašam izstrēbt. 1595 1562

Piespļauta bļoda pašam jāizstrebj. 231 10256

To bļodu, kuru piespļauj, pats izēd. 828 1277

Nespļauj bļodā - nāksies pašam izstrēbt. 1190 3478

Nespļauj bļodā, pašam nāksies izēst. 828 9746

Nespļauj bļodā, ka pašam nav jāizēd. 855 5689

Nespļauj bļodā, nāksies pašam izstrēbt. 840 2131

Nespļauj bļodā, nāksies pašam izstrēbt. 116 19249

Nespļauj bļodā, ka pašam nav jāizēd. 1862 223

Nespļauj bļodā, nāksies pašam izstrēbt. 584 2766

Nespļauj bļodā, nāksies pašam izstrēbt. 1137 1624

Nespļauj bļodā, ka pēc vēl pašam nav jāizēd. 877 3451

Nespļauj bļodā, nāksies pašam izēst. 1225 7556

Nepiespļauj bļodu, ka pasšam nav jāizstrēbj. 1079 1926

Otra bļodā spļauj, pats izlaiza. 101 2832

Kas bļodiņu piespļauj, pats izlaiza. 67 3683

Pats bļodiņu piespļauda, pats izlaiza. 464 4235

Pats bļodiņu piespļauj, pats laiza. 67 2041

Piespļauta bļodiņa jāizlaiza. 450 1610

Piespļaudīta bļodiņa pašam jāizlaiza. 17 8577

Veco bļodu nevajaga piespļaudīt, kamēr jauna nav vietā. 375 9038

Kas otram bļodiņu piespļaud, pats izstrebj. 1766 555

Naspļaun bļūdā, nuoksis pošam izstrēbt. 527 31834

Kad bļoda pilna, tad nāk. 116 2619

Pie pilnas bļodas ēdāju daudz. 1674 2090

Pie pilnas bļodas daudz draugu. 867 6659

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 867 6796

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 527 10747

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1688 796

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1244 3310

Pie pilnas bļodas draugi daudz. 1208 1494

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 527 14571

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1773 232

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1188 835

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1687 917

Pie pilnas bļodas daudz draugu. 1774 924

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1805 5596

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 877 241

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 997 4622

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 958 125

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1148 2540

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1008 1355

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1674 1946

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1244 6133

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 796 3240

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1695 326

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1695 129

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1695 261

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1695 3811

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 997 10217

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1773 74

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1242 173

Pie pilnas bļodas visi draugi. 1244 2978

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 13 1847

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 22496

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 94 1137

Pie pilnas bļodas draugi daudz. 94 1825

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 868 2391

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 848 1675

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 353 985

Pie pilnas bļodas draugi daudz. 13 748

Pie pilnas bļodas daudz draugu. 230 4286

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1492 351

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1276 847

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1692 519

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1693 1856

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1693 3244

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1661 1941

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1805 109

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 121 1404

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 739 1633

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 997 1015

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1816 217

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1688 2178

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1106 3620

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 913 451

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 926 46

Pie pilnām bļodas draugu daudz. 926 1784

Pie pillas bļodas ēdāju daudz. 1653 2433

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1225 1566

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 884 765

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 961 1923

Pie pilna bļodas draugu daudz. 884 5029

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 70 1067

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1383 378

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1645 4035

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1641 257

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 834 7473

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1552 4848

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1511 302

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1225 9614

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1374 350

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1651 4814

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1009 409

Pie pilnas bļodas draugu netrūkst. 1585 812

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1385 351

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1385 146

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 834 1959

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 929 42510

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 84 2566

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 84 6456

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 929 22958

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 941 2309

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 941 1799

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 834 4396

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 949 689

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1372 1380

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1557 58

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1552 5265

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1627 240

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1379 6192

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 21700

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 935 33206

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 935 33826

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1225 30993

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1381 567

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 834 2239

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 231 7318

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 941 1296

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 927 3176

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 8 2301

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 202 1893

Pie pilnas bļodas draugu diezgan. 202 4296

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 8 3429

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 231 6775

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 231 2417

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 914 112

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 929 50182

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 464 5821

Pie pilnas bļodas draugu pulka. 12 468

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 917 204

Pie pilnas bļodas draugu netrūkst. 917 1563

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 917 3954

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 220 2804

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 872 1256

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 872 1600

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1595 653

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1576 2078

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1225 4994

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1377 1218

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1377 6

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1596 47

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1598 475

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1377 380

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1594 2475

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1643 322

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1592 263

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 942 298

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1018 16

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 884 4423

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1374 52

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1629 582

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1635 831

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1892 5

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1552 5504

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1379 1610

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1379 1149

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1573 4627

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1654 700

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1800 2182

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1650 97

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1626 275

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1597 374

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1552 2494

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 927 4383

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1084 519

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1084 273

Pie pilnas bļodas daudz cilvēku, pie tukša nav neviena. 834 6460

Pie pilnas bļodas draugu netrūkst. 834 7310

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 927 1929

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas maz. 927 1413

Pie pilnas bļodas radu daudz. 553 4140

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 454 28

Pie pilnas bļodas radu daudz. 1798 1015

Pie pilnas bļodas visi draugi. 1202 1823

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 22517

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas neviena. 17 14273

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas neviena. 17 22142

Pie pilnas bļodas daudz draugu. 556 259

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1 642

Pie pilnas bļodas draugu netrūkst. 208 1909

Pie pilnas bļodas draugi daudz. 384 292

Pie pilnas bļodas daudz draugu. 101 310

Pie pilnas bļodas daudz draugu. 625 602

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1058 304

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1716 578

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1183 994

Pie pilnas bļodas draugu daudz.Bb 13 1158

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1552 3462

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1552 10873

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 584 1419

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 116 21795

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1074 299

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1337 94

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 527 20713

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 875 2202

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 527 37375

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 961 5792

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1 2015

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 828 8499

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 828 2805

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1552 8974

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 853 169

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1116 27

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 9383

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 12748

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 27093

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1135 210

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1337 420

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1135 143

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 19510

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 20056

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 20757

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 893 53

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 896 479

Pie pilnas bļodas viesu daudz. 893 343

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 464 4191

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 464 135

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 375 9039

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1079 1417

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 67 1175

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 840 2577

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 464 3130

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1552 6506

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 21944

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 23094

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 8673

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1001 329

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1137 100

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1137 21

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 105 144

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 15666

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 67 905

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 699 134

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 828 87

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 454 70

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 500 66

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 639 184

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 840 1455

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 210 1043

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 375 6131

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1552 3375

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1552 6846

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1239 2135

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1705 4086

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1225 7470

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 584 649

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 30178

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1552 920

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 828 8044

Pi pylnas bļūdas draugu daudz. 740 19710

Pi pylnas bļūdas draugu daudz. 803 479

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1502 65

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1429 600

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1439 1117

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1552 4557

Pi pylnas blūdys draugu daudzi. 1334 18

Pi pylnas bļūdys draugu pa pylnam. 465 283

Pi pylnas bļūdas draugu gon. 509 1433

Pi pylnas bļūdas daudz draugu. 512 109

Pi pylnas bludas daudzi draugu. 1238 3373

Pi pilnas bļūdas draugu gona. 1209 457

Pi pylnas bļūdas kotrs draugs. 509 1432

Pi pylnas bļūdas draugu daudz. 509 50

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1542 468

Pi pylnas bļūdas daudz draugu. 1151 219

Pī pylnas bļūdas draugu daudz. 740 14011

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 931 2284

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 740 13730

Pi pylnas blyudas draugu daudz. 831 3

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 144 1084

Pi pilnas bļūdas draugu daudz. 1470 64

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1311 1297

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1945 9618

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1433 774

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1502 219

Pi pylnas bludas draugu daudz. 1422 2017

Pilnu bļodu rauj klāt, tukšu stum nost. 1690 4207

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas nav neviena. 1014 2995

Pie pilnas bļodas draugu ir daudz, bet pie tukšas maz. 1690 436

Pie pilnas bļodas draugu ir daudz, bet no tukšas aizbēg. 997 7494

Pie pilnas bļodas draugu daudz, kad pietrūkst - visi projām šmauc. 848 701

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas nav. 1713 170

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas neviena. 1668 872

Pie pilnas bļodas draugu daudz, un no tukšas projām šmauc. 927 682

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas itneviena. 1170 145

Pie pilnas bļodas draugu netrūkst, bet pie tukšas nav neviena. 1552 12680

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie bēdu brīža nav neviena. 1655 2453

Pie pilnas bļodas draugu daudz, no tukšas visi projām šmauc. 1655 1212

Pie pilnas bļodas draugu daudz, no tukšas aizbēg. 968 617

Pie pilnas bļodas draugs, pie tukšas ienaidnieks. 1225 18277

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas neviena. 941 1389

Pie pilnas bļodas daudz draugu, pie tukšas nav neviena. 1084 2400

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas nav neviena. 759 1576

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas nav neviena. 1379 779

Pie pilnas bļodas draugu daudz, bet pie tukšas maz. 1592 1128

Pie pilnas bļodas draugu daudz, bet pie tukšas neviena. 1601 2986

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas maz. 1225 756

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas nav neviena. 1596 3362

Pie pilnas bļodas daudz draugu, bet pie tukšas neviena. 1393 312

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas bļodas draugu maz. 1597 2483

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas nav neviena. 1626 1186

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas neviena. 1024 56

Pie pilnas bļodas draugu daudz, no tukšas projām šmauc. 828 14893

Pie pilnas bļodas draugu daudz, no tukšas projām šmauc. 116 3942

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas visi projām šmauc. 116 1606

Pie pillas bļodas draugu daudz, pie tukšas nav. 450 1530

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas nav. 67 2974

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas - neviena. 696 80

Pie pilnas bļodas draugu daudz, no tukšas visi projām šmauc. 393 328

Pie pilnas bļodas draugu diezgan, pie tukšas nav neviena. 529 1948

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas nav neviena. 1552 498

Pie pilnas bļodas draugu daudz, no tukšas visi projām šmauc. 970 898

Zīž bodē meklē, krām bodē atrod. 781 1802

Zīžu bodes izstaigājis, krāmu bodē atrod. 1262 2229

Vācu bodē meklē, krāmu bodē atrod. 929 57605

Zelta bodē meklē, krāmu bodē atrod. 231 9635

Bolas kā pūce egles zarā. 527 36822

Bolī acis kā apogs. 527 3975

Priekš bojā iešanas nāk lepne prāts. 1202 2093

Priekš bojā iešanas nāk lepne prāts. 1805 1884

Nekust bez bomja. 918 122

Or buoemi pie dorba dzanams. 1359 20

Bradā kā cūka pa zirņiem. 1225 5350

Bradā kā krievs pa pupām. 877 1137

Brangs kā gurķis. 917 6458

Brangs kā gurķis. 1667 1072

Brengs kā veleknis veleknē. 527 5108

Ne visur braslas, kur straujš ūdens. 609 3841

Nav visur braslas, kur straujš ūdens. 1576 7612

Nav visur braslis, kur straujš ūdens. 1455 4768

Ne visūr ir brasls, kur ūdens straujš. 1584 3676

Nav visur brasls, kur straujš ūdens. 1690 2289

Nav visur braslas, kur straujš ūdens. 1084 8423

Nau visur braslas, kur straujš ūdens. 1576 3690

Nav visur braslis, kur straujš ūdens. 1551 2102

Nav visur braslas, kur straujš ūdens. 220 1097

Nav visur braslas, kur straujš ūdens. 1573 24

Nav visur braslas, kur straujš ūdens. 884 3723

Nav visur braslas, bet ūdens straujš. 884 3213

Brauc tavu braukumu.Bb 13 1265

Nabrauc tik stipri. 780 42

Brauc kur papola. 477 833

Brauc trakōdams. 640 1506

Brauc, lai šņakst vīn. 477 353

Kas pirmais brauc, pēdējais paliek. 997 10909

Kas lēnāk brauc, tas drošāk brauc. 1709 146

Brauksi ātri, būsi lēni braucis, brauksi lēni, būsi ātri braucis. 1730 66403

Lobu brauksi, dorgi moksōsi. 640 1414

Labi ka brauci, lobōk kam nabrauc. 640 1685

Braucējs lai brauc pa ceļu. 997 5119

Lēnāk brauksi, lēnāk tiksi. 1900 1219

Kā tu man, tā es tev, rītā brauksim laulāties. 617 2384

Kad izbrauc, tad jābrauc; kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 1842 2422

Kas pirmais baznīcā, tas pirmais azaidā. 464 5418

Tāds tu esi braucējs kā kuilis mīzējs. 1459 1890

Labāk lēni braukt, nekā lepni kājām iet. 17 30078

Brauc kā pa arumiem. 1668 345

Brauc kā pa arumiem. 1276 2518

Brauc kā pa arumiem. 609 865

Brauc kā pa arumiem. 1244 1067

Brauc kā pa arumiem. 1674 2127

Brauc kā pa arumiem. 1693 1900

Brauc kā pa arumiem. 958 3335

Brauc kā pa arumiem. 796 1791

Brauc kā pa arumiem. 958 4514

Brauc kā pa arumiem. 1805 5608

Brauc kā pa arumiem. 1685 3004

Brauc kā pa arumiem. 927 1955

Brauc kā pa arumiem. 1629 4374

Brauc kā pa arumiem! 1225 27386

Brauc kā pa arumiem. 1552 5534

Brauc kā pa arumiem. 917 8170

Brauc kā pa arumiem. 927 3106

Brauc kā pa arumiem. 1630 1888

Brauc kā pa arumiem. 1626 3025

Brauc kā pa arumiem. 1655 1208

Brauc kā pa arumiem. 464 3177

Brauc kā pa arumiem. 828 5269

Brauc kā pa arumiem. 1137 2355

Brauc kā pa arumiem. 1137 2355

Brauc kā pa arumiem. 527 37422

Brauc kā pa arumiem. 116 10795

Brauc kā pa arumiem. 1552 6864

Brauc kā pa arumiem. 1079 2249

Brauc kā pa arumiem. 1552 6575

Brauc kā pa arumiem. 1552 4592

Brauc kā pa arumiem. 144 1109

Brauc kā pa arumiem. 1439 1108

Brauc kā pa arumiem. 1429 631

Jo lēnāk brauc, jo tālāk tiek. 1816 1220

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 981 67

Jo lēnāk brauks, jo tālāk tiksi. 926 954

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 1674 55

Jo lēnāk brauks, jo tālāk tiks. 1693 832

Jo lēnāk brauc, jo tālāk tiek. 387 6483

Ja lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 848 2855

Jo lēnāk brauc, jo tālāk tiek. 94 2016

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 1661 452

Jo lēnāk brauks, jo tālāk tiksi. 958 10054

Jo lēnāk brauc, jo tālāki tiek. 925 141

Jo lēnāki brauksi, jo tālāki tiksi. 1686 605

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 997 907

Jo lēnāki brauksi, jo tālāki tiksi. 1206 909

Jo lēnāk brauc, jo tālāk tiek. 1773 15

Jo lēnāki brauc, jo tālāki tiek. 981 827 8

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 1242 455

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 981 174

Kas lēnāk brauc, tas pirmais tiek. 997 12044

Jo lēnāk brauks, jo tālāk tiks. 1695 2637

Jo rāmāki brauksi, jo tālāki tiksi. 958 7206

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 997 985

Jo lēnāk brauc, jo tālāk tiek. 1717 305

Kas lēni brauc, tas tāļu tiek. 1493 587

Kas lēni brauc, tas tālu tiek. 997 2601

Kas lēnāk brauc, tas tālāk tiks. 997 4025

Kas lēnāk brauc, tas tālāk tiek. 877 231

Kas lēnāk brauks, tas tālāk tiks. 1695 3548

Kas lēni brauc, tas tālu tiek. 926 1800

Kas lēni brauc, tālu tiek. 1008 4780

Kas lēni brauc, tas tālu tiek. 1242 620

Lēni brauc, tāli tiek. 997 5424

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 981 440

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1276 1063

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1774 1240

Lēnāk brauksi, ātrāk tiksi. 925 478

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1816 431

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1798 255

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 796 1169

Lēnāk brauks, tālāk tiks. 1206 1237

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1695 2972

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1660 329

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1668 2489

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1674 901

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 527 23651

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1688 1614

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1008 2310

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1200 2838

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 926 58

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 925 1456

Lēnu brauc, tālu tiek. 94 7396

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 880 1055

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 848 1706

Lēnām brauksi, tālāk tiksi. 1689 511

Lēnāk brauks, tālāk tiks. 1690 440

Lēnāk brauc, tālāk tiksi. 13 400

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 353 3431

Lēnāk brauc, tālāk tiksi. 387 4808

Lēnāk brauks, tālāk tiks. 1148 147

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1667 367

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1493 40

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 981 1198

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1188 3011

Kad lēni brauc, tad tālu tiek. 1693 369

Kas lēni brauc, tas tālāk tiek. 1641 546

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 1591 257

Kas lēnām brauc, tas ātri tiek. 917 2609

Jo lēnāk brauc, jo tālāk tiek. 1596 249

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 1637 834

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 949 1120

Jo lēnāki brauc, jo tālāki tiek. 739 3004

Jo lēnāk brauks, jo tālk tiks. 941 1467

Jo lēnāk brauc, jo tālāk tiek. 1597 675

Kas lēni brauc, tas labi brauc. 84 4089

Kas lēni brauc, tas labi brauc. 84 1429

Jo lēnāk brauc, jo tālāk tiek. 1597 3288

Jo lēnāk brauks, jo ātrāk tiks uz priekšu. 914 318

Jo lēnāk brauks, jo tālāk tiks. 884 742

Jo lēnāki brauksi, jo tālāki tiksi. 17 15930

Jo lēnāki brauksi, jo tālāki tiksi. 884 1425

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 1177 7186

Jo lēnāk brauks, jo tālāk tiks. 1372 1654

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 927 1134

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 927 513

Jo lēnāk brauks, jo tālāk tiksi. 927 5605

Jo lēnāk brauc, jo tālāk tiek. 358 966

Jo lēnāk brauc, jo tālāk tiek. 231 2533

Jo lēnāk brauc, jo tālāk tiek. 231 1235

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 941 2091

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 231 4556

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 941 1033

Jo lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 464 5863

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 935 33816

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 1393 1231

Jo lēnāk brauks, jo tālāk tiks. 927 4188

Ja lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 872 2450

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 872 4059

Kas lēni brauc, tas tālu tiek. 1552 5119

Kas lēnāk brauc - tālāk tiek. 884 879

Kas lēni brauc, tas tālu tiek. 527 31784

Kas lēnāk brauc, tas tālāk tiek. 739 1486

Kas lēni brauc, tālu tiks. 70 2740

Kas lēnāk brauc, tas tālāk tiek. 1379 7065

Kas lēnāk brauc, tas tālāk tiek. 917 4924

Kas lēnām brauc, tas ātri tiek. 917 2735

Kas lēni brauc, tas tālu tiek. 231 2667

Kas lēnāk brauc, tas ātrāk tiek. 84 5282

Kad lēni brauksi, tad tālāki tiksi. 884 4920

Lēnāk brauks, tālāk tiks. 1651 2786

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 935 33273

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 927 2331

Lēnāk braucot tālāk tiek. 1170 887

Lēnām brauksi, tālāk tiksi. 1628 1054

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1511 411

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1599 36

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1404 409

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 884 988

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1618 268

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 884 3757

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 949 921

Lēnām brauksi, tālāk tiksi. 1880 2291

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1084 460

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1084 345

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1114 40

Lēnāk brauksi, tāļāk tiksi. 834 358

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1114 362

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1597 143

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1372 877

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1654 2395

Lēnāk brauc, tālāk tiek. 914 257

Lēnāk brauksi, tāļāk tiksi. 914 1504

Lēnāk brauc, tālāk kļūsi. 1618 129

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 84 3839

Lēnāk brauksi, tālāk kļūsi. 1618 251

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1451 156

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 884 5587

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 884 1615

Kas lēnāk brauks, tas vienmēr tālāk tiks. 1551 513

Lēnām brauksi, tālāk tiksi. 1225 26623

Lēni braucot, tālāk tiks. 1381 483

Lēnām brauksi, tālāk tiek. 1379 4108

Lēni brauc, ātri tiek. 1552 373

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 231 5477

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 202 2596

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 8 2378

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 12 2027

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 231 1094

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 553 4308

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 917 4071

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 917 4290

Lēnām brauksi, tālāk tiksi. 917 5097

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 220 2254

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 927 3235

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 927 2505

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1576 10526

Lēnāk brauc, tālāk tiksi. 1381 165

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1594 2539

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1594 1930

Lēnām brauksi, tāļāk tiksi. 1225 8841

Lēnom brauksi, tolom tiksi. 1657 3325

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1641 130

Lēnāk brauc, tālāk tiek. 1560 152

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1705 7960

Lēnāki brauksi, tālāku tiksi. 1630 595

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 84 2537

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 70 2488

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 70 1325

Lēni brauksi, tālāk tiksi. 501 110

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 17 27160

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1880 2935

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1170 57

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 941 1943

Lēnāk brauc, tālāk tiksi. 884 4341

Lēnāk brauc, tālāk tiek. 1802 3671

Kas lēni brauc, tas tālu tiek. 942 235

Lenāk braucot, tālāk tiek. 84 9333

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1800 2667

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1800 6324

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1800 2525

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1652 2298

Lēnāk brauc, tālāk tiksi. 1511 313

Jo lēnāk brauc, jo ātrāk tiek. 1262 2231

Kas lēni brauc, tas labi brauc. 116 21687

Jo lēnāk brauksim, jo tāļāk tiksim. 160 379

Jo lēnāk brauc, jo tālāk tiek. 116 8894

Ja lēnāki brauksi, tālākim tiksi. 625 453

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 1239 2009

Jo lēnāk brauks, jo tāļāk tiks. 375 5535

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 828 7961

Jo lēnāku brauks, jo tālāku tiks. 17 20560

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 17 12752

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 556 509

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 1552 429

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 464 5460

Jo lēnāk brauksi, jo ātrāk tiksi. 67 1611

Jo lēnāk brauc, jo ātrāk tiek. 584 439

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 1147 123

Jo lēnāk brauc, jo ātrāk tiek uz priekšu. 116 11263

Jo lēnāki brauksi, jo tālāki tiksi. 828 1284

Kas lēnāk brauks, tas tālāk tiks. 828 6552

Kas nlēni brauc, tas tāļu tiek. 67 2466

Kas lēnāk brauc, tālāk tiek. 1862 129

Kas lēni brauc, tas ātri tiek. 584 1117

Kas lēnāk brauc, tas tālāk tiek. 1900 2726

Kas lēnāk brauc, tas tālāk tiek. 1190 3172

Lēnām brauksi, tālāk tiksi. 1552 7472

Lēni brauksi, tālu tiksi. 1159 249

Lēnāk brauksi, ātrāk tiksi. 1900 1176

Lēnāk brauksi, tāļāk tiksi. 1552 11121

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1752 548

Lēnāk brauksi - tālāk tiksi. 1472 2266

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1472 25 26

Lēnām brauksi, tālāk tiksi. 877 2725

Lēni brauksi, tālu tiksi. 1024 83

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 739 9686

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1552 4666

Lēnāk brauksi, tāļāk tiksi. 1552 3507

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 384 534

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1 388

Lēnām brauksi, tālu tiksi. 961 2747

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 384 2915

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 961 417

Lēnāk brauksi - tālāk tiksi. 17 28946

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 961 1692

Jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi. 1552 2951

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 855 5386

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 855 5595

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 855 5705

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 67 1024

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 464 264

Lēnāk brauksi, tāļāk tiksi. 210 817

Lēnāk brauksi - tālāk tiksi. 1552 904

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 17 20825

Lēnām brauksi, tāļāk tiksi. 17 18218

Lēnām brauc, tālāk tiksi. 17 19063

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 893 566

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 699 102

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 828 118

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1120 67

Lēnām brauksi, tālāk tiksi. 1225 7544

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 584 2168

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1716 577

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 853 118

Lēnām brauksi, tālu tiksi. 1862 109

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1135 94

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 17 8712

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 961 2130

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 521 42

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 450 1558

Lēnāk brauksi, tāļāk tiksi. 1552 10452

Lēnāk brauc, tālāk tiksi. 1862 128

Jo lēniōk brauksi, to tōļōji tiksi. 1263 1014

Lēnām brauc, tālāk tiksi. 1011 498

Lēnām brauksi, tālāk tiksi. 1429 860

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1439 1112

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1439 1677

Jō lēniōk brauksi, tōlōk nūbrauksi. 1263 1045

Lāņuok brauksi - tuoļuok tiksi. 1930 3001

Kas ļēņi brauc, tys ōtri teik. 1925 566

Jo lēņuok brauksi, jo tuoļuok tiksi. 1940 2914

Jo lēņuok brauksi, jo tuoļuok tiksi. 1203 1014

Lānok brauci, tōļōk tiksi. 508 1279

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1542 43

Lēnām brauksi, tālāk tiksi. 1341 2537

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1311 1160

Labōk brauksi, tōļōk tiksi. 508 1864

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 508 1565

Jo lānāk brauksi, jo tōļōk tiksi. 508 1434

Ļēnōk brauc, tōļōk tiksi. 512 110

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1805 40

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1667 787

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1673 499

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1688 995

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 897 603

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 796 8989

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 94 1766

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1667 2242

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1008 427

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1008 366

Pamazām brauksi, tālāk tiksi. 1684 2033

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1208 4697

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1014 831

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1660 1684

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1337 312

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1476 4433

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1560 505

Brauc lēnāk, tālāk tiksi. 1650 2390

Brauc lēnāk, tālāk tiksi. 1642 342

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1225 8402

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 828 3521

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 202 3429

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1627 1614

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1585 103

Brauc pamazām, tāļāk tiksi. 70 2964

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1592 2080

Brauc lēni, tāļu tiksi. 1592 5841

Brauc pamazām, tāļāk tiksi. 1374 389

Brauc pamazām, tad tiksi tālāk. 1655 474

Brauc pamazām, ātrāk tiksi. 1552 5118

Brauc pamazām, tāļāk tiksi. 1376 1636

Brauc pamazām, tālu tiksi. 1552 13907

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1751 80

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 101 1758

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 72 17639

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1001 343

Brauc pamazām, tāļāk tiksi. 840 580

Brauc pamazām, tāļāk tiksi. 1552 11125

Brauc pamazām, tālāku tiksi. 1137 1988

Brauc pamazām - tālāku tiksi. 1262 4444

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 384 1381

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 17 14424 14425

Brauc pamazām, tiksi tāļāk. 116 11539

Braucipamazām, tālāk tiksi. 1752 970

Brauc palēnām, tālāk tiksi. 584 2077

Brauc pamazām, tālāk tiksi. 1079 5

Pamazām braucot, tāļāk tiksi. 464 6690

Klusuok brauksi, tuoļuok biusi. 1930 587

Kas ātrāk brauc, tas lēnāk tiek. 917 5979

Nabrauc tik dikti. 477 806

Klusi būs, tāli tiks. 384 4242

Jo rāmāk brauksi, jo tālāk tiksi. 1690 356

Kas ātri brauc, tas lēni tiek. 1653 89

Kas ātrāk brauc, tas lēnāk tiek. 116 8251

Kas pirmais brauc, pirmais maļ. 867 6634

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 867 6713

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1805 892

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1229 534

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ un arī pirmais atpakaļ.. 1200 3058

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1726 769

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1188 2842

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1684 557

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1492 347

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1008 4315

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1805 227

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1689 3087

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1692 264

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1244 4426

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 925 550

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 230 3439

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 848 3353

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 848 3235

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 929 28304

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 94 4269

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1674 902

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1673 536

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 13 1774

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 13 388

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 527 24136

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 353 6687

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 464 1882

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1695 3488

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1206 901

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 926 165

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1689 896

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1208 2773

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 997 1025

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 739 2583

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 796 673

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1816 1510

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1010 1835

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1695 3214

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 958 2065

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1014 2100

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1695 2971

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1225 2947

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1660 884

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1668 655

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1688 487

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 935 33906

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1372 720

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 935 33263

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 834 10454

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1009 110

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1404 1494

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1596 253

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1376 2047

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1628 164

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1637 799

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1393 852

Kas pirmais brauc, tas arī pirmais maļ. 884 2480

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 927 5394

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1341 31115

Kas pirmais brauc - pirmais maļ. 1225 6573

Ja pirmais brauksi, tad pirmais dabusi. 1225 35429

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1626 1884

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1377 996

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 927 508

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 927 2099

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 834 1470

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 4 1206

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 231 6299

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 917 2581

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 917 2123

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 929 32648

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 12 2634

Pirmais brauc, pirmais maļ. 231 2203

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 927 1404

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 927 876

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 941 1459

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 12 968

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 834 7674

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1225 14562

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 220 2469

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 754 87

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1551 391

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 754 616

Kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ. 855 60

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 941 953

Kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ. 941 1643

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 884 994

Kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ. 968 505

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1385 232

Kas pirmais brauc, pirmais maļ. 1127 578

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1192 420

Kas pirmais brauc, pirmais maļ. 1592 382

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 942 437

Kas pirmais aizbrauc, tas pirmais maļ. 1576 8876

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 914 1502

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 84 1291

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 884 2868

Pirmais brauc, pirmais maļ. 861 1701

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1651 4700

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1595 1279

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1379 6279

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1650 696

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1225 4961

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1648 386

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1597 3286

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 834 2932

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 834 8808

Kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1594 3603

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1645 474

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 941 670

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1552 17977

Kas pyrmais brauc, tys pyrmais maļ. 1268 358

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1551 930

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 23 11002

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 840 1098

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 17 18254

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 17 20783

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 840 502

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 464 3037

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 855 5654

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 893 310

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 893 354

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 893 384

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 893 249

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1900 914

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1900 1170

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1 2588

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1262 3493

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 828 6551

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 521 44

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1337 51

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 17 20579

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 527 45757

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ.Bb 13 1165

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 17 8617

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ.Bb 13 558

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1552 6876

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1262 1516

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1552 427

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1552 6008

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1041 336

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 500 78

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 828 4134

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1552 6514

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1459 312

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 584 2179

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 527 20711

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1737 703

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 853 106

Kas pirmais brauc, pirmais maļ. 1137 115

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1552 3446

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ.Bb 32 1289

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 101 3147

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1337 321

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1737 127

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1 1779

Kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ. 584 646

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1202 416

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1748 105

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1752 466

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 527 31887

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 527 20677

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1225 7473

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1239 2026

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1552 11124

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 527 37282

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 2 2052

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 375 4681

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 375 5539

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 727 360

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 464 101

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 464 4584

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 840 1467

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 625 327

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 828 7977

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 828 3395

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 699 137

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 67 898

Pirmais brauc, pirmais maļ. 556 1479

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 101 629

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 116 1414

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 696 93

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 840 2692

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1079 1518

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1 2466

Kas pyrmais brauc, tys pyrmais maļ. 640 387

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 740 13703

Kas pyrmais brauc, tys pyrmais maļ. 1542 908

Kas pirmajs brauc, tys pirmais maļ. 966 120

Kas pyrmais brauc, tys pyrmais maļ. 1925 567

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 400 2645

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1219 98

Brauc kā pa celmiem. 1225 9582

Brauc kā pa celmiem. 1127 1730

Brauc kā pa celmiem. 464 7034

Brauc kā pa celmiem. 527 45632

Brauc kā pa celmiem. 1225 5347

Brauc kā pa veciem celmiem. 1225 40086

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1403 7

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 609 1669

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1014 3833

Brauc kā pa dēli. 1584 4689

Brauc kā pa Sticiņa ceļu. 1730 66297

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 202 1592

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 70 3333

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1225 1643

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1009 1060

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1597 2866

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1379 5687

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1552 4217

Brauc kai čigons. 780 99

Brauc kā čigāns. 1225 15034

Brauc kai čigons. 640 1573

Brauc kā pa taukiem. 384 3606

Brauc kā no baznīcas. 1225 27377

Brauc kā ar līķa ratiem. 855 5522

Brauc kai ai rogovom. 679 1475

Brauc kā bez apaušiem. 464 5989

Brauc kā rati čīkst. 1552 15421

Brauc kā pa mākoņiem. 1225 27380

Brauc kā pa dēli. 1225 15031

Brauc kā ar vēžu pastu. 555 724

Brauc kā lupatnieks. 556 4733

Brauc, ka rats rata nepanāk. 556 4749

Brauc kā piedzēris. 508 1595

Brauc kā pa veciem kapiem. 501 245

Brauc kā piektais vāģu ritenis. 556 13356

Brauc kā izķīlāts grāps. 116 12432

Brauc kai pa debesim. 640 1323

Brauc kai pa dasu. 508 1900

Brauc kā Streuga ar balto ērzeli! 1459 1851

Važo kā leitis uz Rīgu. 1552 11845

Māža kā leitis uz Rīgu. 917 1490

Brauc kā uz Ēģipti pirkt labību. 556 6109

Brauc kai aizmidzis. 465 219

Brauc kai peicku grīzdams. 477 891

Brauc kā braukdams pa tiltu, bet neaizmirsti, ka apakšā ūdens. 1650 8513

Brauc kā velns ar pelavu maisu. 1459 2015

Brauc kā pa piena ceļu. 1552 41262

Brauc kā Melpēteris ar ecēkšām. 1459 1894

Brauc kā pa delnu. 880 1193

Brauc kā ventiņš ar vienu ilksi. 1684 2059

Kā leitis ar skalu ratiem brauc. 1492 547

Brauc tā kā kuilis mīzdams, līču un loču. 1459 1438

Brauc kā pilāts no ārdiem. 1 1281

Brauc kā zurzu kaznieki pa Diršen silu. 1552 4909

Brauc kai čyuļs. 640 1618

Brauc kai elēšs. 640 1616

Brauc kai bez grūžim. 465 318

Brauc kā leitis. 1573 3007

Brauc kā divi deviņi. 1459 1442

Brauc kā Ķupēns ar govi. 1459 1817

Brauc, ka rati vien starkš. 556 13020

Brauc kā ar skalu vāģiem pa celmiem. 1766 2174

Brauc, ka vai dievs nogriež. 17 28397

Kāds braucējs, tāds pajūgs. 1459 3797

Kāds braucējs, tāds zirgs. 8 532

Kaids braucējs, taida i pōtoga. 477 902

Braukš kā raganu kauli. 527 31774

Braukš kā raganu kauli. 145 3740

Brakš kai nūnosaitō ōda. 740 19703

Brakš kai nameita oda. 400 3462

Parāds nav brālis. 1474 97

Parāds nav brālis. 1685 892

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 84 1933

Dzeivojit kai broļi, rēkinojitias kai židi. 1368 97

Kai broli dzeivo, kai žīdi rēķinas. 744 100

Brālis brālim svārkus velk. 1552 41475

Brālis brālim svārkus velk. 1552 25398

Brōļu sadarība styprōka par akmiņa sīnu. 1700 1086

Broļu mīlestība styproka par akmiņa sīnom. 363 2325

Brāļu mīlestība atiprāka kā akmeņu mūri. 740 22218

Viens brālis saplēsa podu, otrs bļodu. 8 1352

Viens brālis saplēsa podu, otrs bļodu. 609 4839

Priekšā brālis, no muguras krauj akmeņus krāsnī. 384 714

Priekšā brālis, no pakaļas akmeņus krāsnī krauj. 1715 1406

Priekšā brālis, no pakaļas akmiņus krauj krāsnī. 1459 3896

Brālim kāzas, māsai šviks. 1730 66132

Tautas brāļus nenicini, kad par viņiem gudrāks neesi. 384 573

Daudz brāļu nevar vienu māju valdīt. 116 10388

Redz tik, brālīt, kā iet pasaulē. 929 28302

Nenicini brāli, ja neei par viņu gudrāks. 556 4669

Tu, broļ, tai maloji, kad aš sīna pleist. 566 274

Brālis dzīvo ar brāli, bet degvīnu pērk par naudu. 556 4469

Steidzies, brāl, pēdējie rudzi jau rijā. 72 9964

Tas tev, brālīt, melo, ka ausis vien kust. 1341 3043

Divi brāļi pie vienas bļodas nesatiek. 1455 228

Apkaitināts brālis cietāks nekā stipra pils. 1766 1706

Labāk, brāļi, padziedam, nekā niekus runājam. 1602 4856

Negods nav brālis. 1225 1665

Broļam mōsa ka bogata, veiram sīva ka vasala. 1925 3708

Ar svešu, na ar sovu broli. 374 139

Kas pašam, brālīt, nesmeķē, to arī otram nevēlē. 17 59

Ar brāli var nīsties cik grib, ar kungu nevar. 67 2646

Vai tev utrys taids brōls ir mōjōs. 780 87

Turies brāli! 997 11496

Turies brāli, kamēr paaug dēli. 997 16072

Brāls lai brāli mīļo. 855 5159

Brāļi un māsas, kas labi satiek, līdzinās uzplaukušai rozei. 1666 389

Brāļu naidam nav dziļas saknes. 1552 13743

Brāļu naids sagrauj valsti. 1895 1219

Vī, brāli, kāda tev mājiņa, tāda kā spičku turzīne. 567 1101

Brālis vakar, brālis šodien, bet ne aizvien brālis ir brālis. 556 11078

Viens brālis sit bļodu, otrs podu. 556 5000

Netici brālim, bet savai šķielējošai acij. 556 8687

Vienādi brāļi kopā ronas. 609 4837

Vienādi brāļi kopā turas. 1084 7760

Vienādi brāļi kopā rodās. 1225 12130

Vienādi brāļi kopā rodās. 1552 15570

Vienādi brāļi kopā rodās. 1552 32966

Vienādi brāļi vienmēr labi satiekās. 556 6519

Vienādi brāļi kopā rodas. 1137 2013

Brālis ar brāli, alus par naudu. 609 4840

Brālis ar brāli, alus par naudu. 1798 2166

Brālis ar brāli, alus par naudu. 942 462

Brālis ar brāli, alus par naudu. 231 2836

Brālis ar brāli, alus par naudu. 1552 32790

Brālis ar brāli, alus par naudu. 1552 25600

Brālis ar brāli, alus par naudu. 1225 22730

Brālis ar brāli, alus par naudu. 1084 3581

Brālis ar brāli, alus par naudu. 464 7737

Brālis ar brāli, alus par naudu. 1137 1987

Brālis ar brāli, alus par naudu. 1750 4471

Paši brāļi kāvušies, paši mieru saderēs. 609 4838

Paši brāļi kāvušies, paši mieru saderēs. 1667 1094

Paši brāļi kāvušies, paši mieru saderēs. 1690 1992

Paši brāļi kāvušies, paši mieru salīguši. 942 478

Paši brāļi kāvušies, paši mieru saderēs. 1225 12132

Paši brāļi kāvušies, paši mieru saderēs. 1084 7718

Paši brāļi kāvušies, paši mieru saderēs. 1552 32827

Paši brāļi kāvušies, paši mieru saderēs. 17 15667

Paši brāļi kāvušies, paši mieru saderēs. 464 7708

Paši brāļi kāvušies, paši mieru saderēs. 17 17397

Paši brāļi kāvušies, paši mieru saderēs. 1750 4478

Paši brāļi kāvušies, paši mieru saderēs. 1137 1986

Paši brāļi kāvušies, paši mieru salīguši. 828 13655

Gūdeiga bruoleiba lobuoka kai bogoteiba. 1940 2951

Gūdeiga bruoleiba lobuoka kai bogoteiba. 1263 1079

Gūdeiga broleiba lobōka kai bogōtība. 1263 1079

Brenc, slauc degunu - kaķis pie piena. 1225 12810

Liela brēka, maza villa, kad žīds sāk cūku plēst. 1225 21616

Brēka gan liela, bet no vilnas ne vēsts. 556 10176

Maza brēka, liela vilna. 1624 229

Liela brēka, maza vilna. 1620 1724

Liela brēka, maza vilna. 867 6770

Liela brēka, maza vilna. 1620 1585

Liela brēka, maza vilna. 1668 2985

Liela brēka, maz vilnas. 1008 2256

Liela brēka, maza vilna. 1684 578

Liela brēka, maza vilna. 1684 293

Liela brēka, maza vilna. 1690 959

Liela brēka, maza villa. 1208 2747

Liela brēka, maza vilna. 1660 6749

Liela brēka, maza vilna. 527 24315

Liela brēka, maza vilna. 94 3916

Liela brēka, maza villa. 926 520

Liela brēka, maza vilna. 1661 4278

Liela brēka, maza vilna. 353 6665

Diža brēka - maza vilna. 94 7391

Liela brēka, maza vilna. 1242 3405

Liela brēka, maza vilna. 1010 698

Liela brēka, maza vilna. 997 5128

Liela brēka, maza vilna. 877 623

Liela brēka, maza vilna. 796 7555

Liela brēka, maza vilna. 1106 1183

Liela brēka, maza vilna. 997 9217

Liela brēka, maza vilna. 73 353

Liela brēka, maza vilna. 1668 864

Liela brēka, maza villa. 925 1553

Liela brēka, maza vilna. 997 621

Diža brēka, maza vilna. 1699 6350

Liela brēka, maza vilna. 997 10770

Liela brēka, maza vilna. 1805 242

Liela brēka, maza vilna. 1689 491

Liela brēka, maza vilna. 997 1017

Liela brēka, maza vilna. 1641 460

Liela brēka, maza vilna. 927 82

Liela brēka, maza vilna. 872 3889

Liela brēka, maza vilna. 1374 245

Liela brēka, maza vilna. 1377 987

Liela brēka, maza vilna. 1655 1462

Liela brēka, maza vilna. 1225 9601

Liela brēka, maza vilna. 1393 1314

Liela brēka, maza vilna. 1552 12692

Liela brēka, maza vilna. 1651 2956

Liela brēka, maza vilna. 935 34021

Liela brēka, maza villa. 1653 2360

Liela brēka, maza villa. 1552 17975

Liela brēka, maza vilna. 1611 2691

Liela brēka, maza vilna. 1643 79

Liela brēka, maza vilna. 1225 11165

Liela brēka, maza vilna. 1379 6518

Liela brēka, maza vilna. 1595 251

Liela brēka, maza vilna. 917 4751

Liela brēka, maza vilna. 917 1734

Liela brēka, maza vilna. 8 1617

Liela brēka, maza vilna. 231 10142

Liela brēka, maza vilna. 12 1207

Liela brēka, maza vilna. 8 1329

Liela brēka, maza villa. 202 2328

Liela brēka, maza villa. 8 3666

Liela brēka, maza vilna. 231 6306

Liela brēka, maza vilna. 231 4394

Liela brēka, maza vilna. 12 1906

Liela brēka, maza villa. 834 1412

Liela brēka, maza vilna. 834 7036

Liela brēka, maza vilna. 834 2556

Liela brēka, maza vilna. 1376 474

Liela brēka, maza vilna. 1552 5245

Liela brēka, maza villa. 834 1923

Liela brēka, maza vilna. 1802 3673

Liela brēka, maza vilna. 17 15891

Liela brēka, maza vilna. 1654 1776

Liela brēka, maza vilna. 968 932

Liela brēka, maza vilna. 884 3783

Liela brēka, maza vilna. 1635 849

Liela brēka, maza vilna. 1225 5012

Liela brēka, maza vilna. 1379 4495

Liela brēka, maza vilna. 1379 887

Maza brēka, liela vilna. 1576 6674

Liela brēka, maza vilna. 1597 5752

Liela brēka, maza vilna. 1225 26637

Liela brēka, maza villa. 834 3327

Liela brēka, maza vilna. 834 4327

Liela brēka, maza vilna. 220 429

Liela brēka, maza vilna. 220 875

Liela brēka, maza vilna. 358 685

Liela brēka, maza vilna. 3 1839

Liela brēka, maza vilna. 1652 94

Liela brēka, maza vilna. 1225 4852

Liela brēka, maza vilna. 1626 1089

Liela brēka, maza vilna. 1383 621

Liela brēka, maza vilna. 220 295

Liela brēka, maza vilna. 3 278

Liela brēka, maza vilna. 739 4005

Liela brēka, maza vilna. 1748 578

Liela brēka, maza vilna. 1 665

Liela brēka, maza vilna. 1225 7522

Liela brēka, maza villa. 584 245

Liela brēka, maza vaina. 116 12683

Liela brēka, maza vilna. 696 51

Liela brēka, maza vilna. 521 26

Liela brēka, maza vilna. 454 60

Liela brēka, maza vilna. 828 4143

Liel brek, maz vil. 961 7835

Liela brēka, maza vilna. 375 9054

Liela brēka, maza villa. 1552 2917

Liela brēka, maza villa. 464 3016

Liela brēka, maza vilna. 893 1074

Liela brēka, maza vilna. 1900 778

Liela brēka, maza vilna. 1147 115

Liela brēka, maza vilna. 556 267

Liela brēka, maza vilna. 1262 967

Liela brēka, maza vilna. 101 2813

Liela brēka, maza vilna. 208 1047

Liela brēka, maza vilna. 384 582

Liela brēka, maza vilna. 500 54

Liela brēka, maza vilna. 961 6148

Liela brēka, maza vilna. 1728 101

Liela brēka, maza vilna. 527 37261

Liela brēka, maza vilna. 23 3455

Liela brēka, maza villa. 23 2364

Liela brēka, maza vilna. 145 1148

Liela brēka, maza villa. 153 141

Liela brēka, maza vilna. 137 968

Liela brēka, maza vaina. 375 1172

Liela brēka, maza vilna. 280 1380

Liela brēka, maza vilna. 375 1533

Liela brēka, maza vilna. 17 3950

Liela brēka, maza vilna. 17 2951

Liela brēka, maza vilna. 17 231

Liela brēka, maza vaina. 1552 3548

Liela brēka, maza vilna. 17 186 224

Kur liela brēka, tur maza vilna. 72 8620

Liela brēka, maza vilna. 1552 899

Liela brēka, maza vilna. 853 111

Liela brēka, maza vilna. 1202 408

Liela brēka, maza vilna. 1120 69

Liela brēka, maza vilna. 1079 1643

Lela brāka, maza vylna. 740 19706

Liela brēka, maza vilna. 1190 3513

Liela brēka, maza vilna. 400 3176

Liela brēka, maza vilna. 1950 4203

Liela brēka, maza vilna. 1429 866

Liela brēka, maza vilna. 1099 1018

Brēc kā aita. 1225 16630

Brēc kā nelaimes putns uz lietu. 1950 4189

Brēc kā ods. 116 9653

Brēc kā aita. 1225 1432

Brēc kā devītais velna bērns. 1381 573

Tā brēc kā Ģeris pa lielo krogu. 116 18721

Ko tu brēc kā āzis. 1225 10760

Brēkt mīl tikai brēkulis. 556 6294

Stalts kā briedis. 1654 3443

Brieža medīt ejot - vieta jātaisa, bet lāča medīt ejot - kaps jārok. 1552 5279

Nelepojies kā briedis ar saviem ragiem. 1511 375

Briedim brieža ragi. 231 7264

Kur nedraud briesmas, tur visi dūšīgi. 584 5448

Kur nedraud briesmas, tur visi dzīvo dūšigi. 913 422

Kur nedraud briesmas, tur visi ir dūšīgi. 1170 760

Brīsmōs palīk vysi troki. 640 1184

Ja briesmas draud, dod kājām ziņu. 855 5649

Jo lielas briesmas, jo tuvu glābējs. 527 32434

Briesmu dienās paturi mierīgu prātu. 1784 1

Brīsmeigs iz mīga kei lōcs. 679 1594

Briesmīgs kā vilks. 556 1169

Brilles ar taukiem. 1730 56431

Man brille pušu, nevar redzēt. 1225 11071

Nenes brili bez deguna. 375 5564

Ja neredzi, tad neņem briļļu rokā. 508 2072

Ka nedabū pa brillēm. 1730 76772

Brilles neliek štātes pēc. 384 3594

Kaida šalts, taids i prōts. 509 1691

Jūsmīgi smieties var tikai priecīgā brīdī. 556 5586

Zaudētu brīdi mums nevar atdot vairs ne pati mūžība. 997 13198

Pat īsā brīdī daudz kas var grozīties. 556 6271

Breinojas kai mulkis uz sativa. 966 124

Kā tītars brīnas, kā gailis lielas. 1584 996

Brīnās kā Viķis pie vardes. 853 17

Ko brīnies kā velns uz vardi. 1722 109

Ko tu brīnies kā tītars uz naģi. 1627 115

Ko brīnies kā tītars uz sūdu čupas. 1008 3875

Brīnas kā tītars. 1127 588

Brīnās kā kalkūna uz miežu gubas. 1600 7844

Ko brīnies kā tītars uz mēslu kaudzes. 1596 3200

Ko brīnies kā tītars uz mēslu kaudzes. 1229 876

Brīnās kā no gaisa nokritis. 1492 538

Ko brīnies kā no jumta nokritis. 353 6838

Nebrīnies par otru, jo vari tāds pat palikt. 1552 41429

Brīnas kā sievieši ap žīda paunu. 1730 59281

Brīnums ko lyna kunga tīrums. 1950 4210

Brien kā lācis, dubļus vien šļaksta. 1455 3336

Brīn kai lōcs pa ladu. 548 2243

Brīn kai locss pa pūru. 509 1442

Brīn kai vylks pa greisli. 740 4956

Brīn kai vērs pa taukim. 477 372

Ta ta brīnums, tik pat kā žīda tīrums. 529 1923

Breinums ko žeida teirums. 400 2718

Tas tāds brīnums, kā žīda tīrums. 609 4843

Tas tāds brīnums kā žīda tīrums. 1599 2391

Tas tāds brīnums kā žīda tīrums. 1552 5278

Breinums kai žyda teirums. 624 98

Tur jau no brīnumiem mati stāvus ceļas. 727 398

Vysaidi breinumi iz pasauļa. 740 17125

Bez breinumu nav breinumu. 740 17126

Pa pīstōstām, pa breinumīm. 1600 15619

Zili breinumi! 1268 214

Brīnums un ārms, kad meitoi bārns. 529 777

Ak tu brīnums, kā kunga tīrums. 1730 20886

Brīvs kā putns gaisā. 1624 1485

Brīvs kā putns kokā. 384 1088

Brīvs kā putns gaisā. 1595 1872

Brīvs kā putns gaisā. 1706 759

Brīvs kā putns ezera galā. 1584 94

Brīvs kā putns zara galā. 1192 426

Brīvs kā putns zara galā. 1552 9036

Brīvs kā putns zara galā. 1748 453

Brīvība vairāk vērta nekā bagātība. 1225 40099

Sadziedē pats sev brūci, un tad dziedē citam. 1596 689

Dziļas brūces tik drīz nesadzīst. 922 1259

Bryuce, kura dabūta nu īruča, ir dreižōk sadzeidama, nakai bryuce nu ļaunu ļaužu. 508 1921

Brūns kā čigāns. 702 401

Brūns kā čigāns. 997 1032

Brūns ka brūklens. 748 91

Tam vēl brūte bērzu galā. 1225 25712

Tam vēl brūte bērza galā. 1225 12813

Tam vēl brūte liepu galā! 17 22531

Tam jau vēl brūte bērza virsaunē, ko nu par precēšanos runāt. 1341 12617

Kamēr brūte būsi, tikmēr būs vesels. 17 225 120

Aiziet brūte mācībā, brunči paliek atspolē. 72 8988

Brūte uz smilgas nodūrās, brutgāns uz ledus izstiepās. 1552 4899

Jauna brūte un vecs vaigs. 1756 3415

Ja būs brūte, tad izvilks no upes. 400 2552

Grūti iet, bet kas to tic; apceļ brūti, paņem cits. 739 9930

Dzīvo zeni zaļi, brūte bagāta! 1730 66251

Tu kā brūtgāns nēsā cepuri uz vienas auss. 1225 10798

Jo tālāk man brūtgāns, jo lielāks mans gods. 1379 1248

Kas tas nu par brūtgānu, kam visa muiža mugurā, pliks kā zutis. 448 294

Te ted ir brūtgans, vēl jau pakaus nav izkaltis. 72 8003

Te te brūtgāns, vēl pakauss slāps. 72 16134

Kad brūtgāns brauc ar brūti, tad zirgiem klājas grūti. 1552 5281

Kad brūtgāns brauc ar brūti, tad zirgiem klājas grūti. 609 4845

Kad brūtgāns brauc ar brūti, tad zirgiem klājas grūti. 668 4622

Ja brūtgāns brauc ar brūti, tad zirgiem klājas grūti. 556 4928

Kad brūtgāns brauc ar brūti, tad zirgiem klājas grūti. 877 1116

Ko bubini kā zirgs pēc auzām. 1660 593

Bučojās kai boluži. 509 1628

Lai rūc kā būda. 1225 7060

Labāk savā būdiņā, nekā kaimiņa pilī. 1668 9688

Aug buciņš, aug radziņi. 1510 504

Buki vienā dienā nenobadās. 527 22222

To buciņu jāj, to meklē. 1114 172

Bucītis aizskrēja, radziņu pameta. 884 1793

Kas cels buku par dārznieku. 997 6733

Kas cels buku par dārznieku. 1685 1002

Kas buku cels par dārznieku. 668 4558

Neceli buku par dārznieku. 1690 409

Kas cels buku par dārznieku. 877 625

Buku nevar celt par dārznieku. 1158 1766

Kas buku cels par dārznieku. 1188 5697

Kas buku cels par dārznieku. 926 1090

Kas cels buku par dārznieku. 527 23974

Kas cels buku par dārznieku. 220 469

Kas cels buku par dārznieku. 3 1799

Kas cels buku par dārznieku. 135 93

Kas cels buku par dārznieku. 872 3957

Kas cels buku par dārznieku. 1379 8209

Kas cels buku par dārznieku. 1557 312

Kas buku cels par dārznieku. 553 1336

Kas cels buku par dārznieku. 231 3272

Kas cels buku par dārznieku. 220 1639

Kas cels buku par dārznieku. 1601 3511

Kas cels buku par dārznieku. 1611 2693

Kas cels buku par dārznieku. 70 2889

Kas cels buku par dārznieku. 1575 2686

Kas cels buku par dārznieku! 1079 1731

Kas cels buku par dārznieku. 1225 4122

Kas buku cels par dārznieku. 384 3061

Kas cels buku par dārznieku. 116 6299

Vecam bukam stivi ragi, bet ko līdz, ka ragi bada. 527 8470

Vecam bukam stīvi ragi. 1188 6034

Vecam bukam stīvi ragi. 1200 665

Vecam bukam stīvi ragi. 1008 1841

Vecam bukam stīvi ragi. 1674 28

Vecam bukam stīvi ragi. 1667 1078

Vecam bukam stīvi ragi. 1689 51

Vecam bukam stīvi ragi. 609 3388

Vecam bukam stīvi ragi. 958 5627

Vecam bukam stīvi ragi. 796 3537

Vecam bukam stīvi ragi. 1242 728

Vecam bukam stīvi ragi. 926 941

Vecam bukam stīvi ragi. 997 8509

Vecam bukam stīvi ragi. 1694 754

Vecam bukam stīvi ragi. 1688 1172

Vecam bukam stīvi ragi. 1106 3101

Vecam bukam stīvi ragi. 997 8997

Vecam bukam stīvi ragi. 997 6229

Vecam bukam stīvi ragi. 1376 3758

Vecam bukam stīvi ragi. 220 1564

Vecam bukam stīvi ragi. 929 56176

Vecam bukam stīvi ragi. 231 4640

Vecam bukam stīvi ragi. 1552 5280

Vecam bukam stīvi ragi. 202 2501

Vecam bukam stīvi ragi. 968 1632

Vecam bukam stīvi ragi. 1651 4502

Vecam bukam stīvi ragi. 1576 1748

Vecam bukam stīvi ragi. 1576 632

Vecam bukam stīvi ragi. 1379 3954

Vecam bukam stīvi ragi. 1654 4447

Vecam bukam stīvi ragi, reti bada, bet labi. 1596 4657

Vecam bukam stīvi ragi. 1374 221

Vecam bukam stīvi ragi. 1598 1159

Vecam bukam stīvi ragi. 1594 1406

Vecam bukam stīvi ragi. 1716 227

Vecam bukam stīvi ragi. 1 645

Vecam bukam stīvi ragi. 1 376

Vecam bukam stīvi ragi. 584 1490

Vecam bukam stīvi ragi. 210 818

Vecam bukam stīvi ragi. 464 8418

Vecam bukam stīvi ragi. 639 217

Vecam bukam stīvi ragi. 17 19092

Vecam bukam stīvi ragi. 1552 3411

Vecam bukam stīvi ragi. 527 20682

Vecam bukam stīvi ragi. 893 1131

Vecam bukam stīvi ragi. 893 260

Vecam bukam stīvi ragi. 116 15412

Vecam bukam stīvi ragi. 1001 445

Vecam bukam stīvi ragi. 1 189

Vecam bukam stīvi ragi. 17 10126

Vecam bukam stīvi ragi. 527 31890

Vecam bukam stīvi ragi. 1202 577

Vecam bukam stīvi ragi. 1552 3733

Vecam bukam stīvi ragi. 527 36498

Vecam bukam stīvi ragi. 1552 3540

Vecam bukam stīvi ragi. 1041 397

Vecam bukam stīvi ragi. 1429 663

Vecam bukam stīvi ragi. 1099 23

Tu nošāvi buku!Bb 17 6274

Viņš nošāva lielu buku. 917 1802

Bogojas kā krievs. 1723 254

Kā būvēsi, tā arī dzīvosi. 508 3020

Aug bullīts, aug ardziņi. 1730 20858

Pats teicamais ka buļļa meiznamais. 353 9609

Neej ar bulli badīties. 1455 1620

Vai buļļa ragos, vai saimnieka nagos. 1459 1789

Trakiem buļļiem traki teļi. 1738 4254

Jo tas bullīts dziļāk lien, jo tā astīt augstāk ceļas. 1008 2220

Nu buļļa diveju ādu nenoplēsīsi. 1618 243

ko badies kā bullis, kad nevari papļautu. 1660 592

Bullis nav brālis. 997 709

Ko bļau kā bullis uz jēlumiem. 1225 5608

Kāds bunduls, tāds vāciņš. 1661 3151

Burkš kā uagustīna putras katlīts. 1600 7988

Borkš kā pats pērkons. 556 2369

Iet kā buldurs. 23 14668

Strādā, burlak, tad tev būs. 1715 1341

Taisno būdiņa zaļos, bet bezdievīgo pilis sagrūs. 759 9312

Labāk dzīvot būdinā, nekā pilī. 1805 10597

Labāk savā būdiņā, nekā svešu pilī. 1630 2493

Burti kā gaiļa kājas. 1225 27257

Burvis burvi pazīst. 76 2124

Vergalu bungatājs. 74 448

Ai cyk tu sprosts, kei burmistra bumažnīks. 1940 4406

Koč i lyls, da tukšs kei burmistra byumažnīks. 1940 4144

Tie būri nemaz tik ātri nešauj, kā viņi lādē. 853 185