Nr.7. Caurums - cep

Kas par caurumu, kad tik netek. 448 276

Caurumains kā vecs jumts. 556 2653

Zin visus caurumus tāpat kā meldera auns. 1512 264

Pa vienu caurumu iekšā, pa otru ārā. 1225 19092

Caurums pa velti, tas darbs neatmaksājas. 1730 66457

Vienam caurums, otram ielāps. 1084 3579

Vienam caurums, otram ielāps. 1654 4822

Vienam caurums, otram ielāps. 556 6520

Vienam caurums, otram ielāps. 1225 22735

Vienam caurums, otram ielāps. 556 510

Vienam caurums, otram ielāps. 1552 5285

Vienam caurums, otram ielāps. 1652 1439

Vienam caurums, otram ielāps. 1552 32818

Tev caurums, man ielāps. 584 2469

Vienam caurums, otram ielāps. 1798 2157

Caurums ir caurums, - teica velns pa skursteni iekrisdams. 609 4851

Caurums ir caurums, - teica velns pa skursteni iekrisdams. 1620 2116

Caurums ir caurums, teica velns pa skursteni iekrisdams. 8 1332

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 1773 737

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 997 6774

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 609 4852

Pa vienu caurumu tu zuti ķer, pa otru tas aiziet. 968 5241

Pa vienu caurumu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 1628 1657

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru aiziet. 1136 1167

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 1599 719

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 1596 3766

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru aiziet. 1551 5741

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 1177 7142

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aizšmauc. 231 3341

Pa vienu caurumu zuti gūsti, pa otru aiziet. 200 1615

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 1170 305

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 1225 2424

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 1377 439

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 1404 2660

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 941 4069

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 231 983

Pa vienu caurumu tie zuti gūstīja, pa otru tas aizskrien. 759 7511

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 1459 361

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru viņš aiziet. 116 6169

Vienā caurumā noķēri zuti, otrā tas pazuda. 556 15069

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 1225 4176

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 1459 3273

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 384 1355

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 1079 1795

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 17 14965

Pa vienu caurumu tu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 840 2865

Pa vienu caurumu zuti gūsti, pa otru tas aiziet. 1444 1450

Caurs kā zābaks. 1381 855

Caurs kā striebulis. 23 1681

Caurs kā pīle. 189 928

Cauras kai rotu pakaļe. 624 104

Caurs kai redele. 494 637

Caurs kā siets. 1455 3353

Caurs kā siets. 529 1429

Caurs kā siets. 1654 2711

Caura kai baznīckunga ķeša. 527 32030

Caura kai baznīckunga ķeša. 509 790

Caura kai baznīckunga ķeša. 509 1460

Caura kai baznīckunga keša. 1209 480

Caurs kā baznīckunga maks. 94 5989

Caurs kā baznīckunga naudas maks. 67 3677

Caurs kā maiss. 116 11777

Caurs kā maiss. 1444 653

Caurs kā maiss. 1730 76715

Caurs kā miltu maiss. 527 37414

Caurs kā žīda maiss, vienmēr bāž iekšā, bet pilns nekad netiek. 280 2044

Caurs kā baznīckunga maiss. 867 7357

Caurs kā baznīckunga maiss. 1244 10651

Caurs kā baznīckunga maiss. 958 9483

Caurs kā baznīckunga maiss. 1696 7337

Caurs kā baznīckunga maiss. 1552 32046

Caurs kā baznīckunga maiss. 1667 129

Caurs kā baznīckunga maiss. 353 6811

Caurs kā baznīckunga maiss. 1148 1930

Caurs kā baznīckunga maiss. 1689 245

Caurs kā baznīckunga maiss. 609 2561

Caurs kā baznīckunga maiss. 1208 4953

Caurs kā baznīckunga maiss. 1661 2112

Caurs kā baznīckunga maiss. 796 17555

Caurs kā baznīckunga maiss. 1276 2491

Caurs kā baznīckunga maiss. 997 3430

Caurs kā baznīckunga maiss. 1206 3196

Caurs kā baznīckunga maiss. 1704 122

Caurs kā baznīckunga maiss. 1693 1874

Caurs kā baznīckunga maiss. 1674 888

Caurs kā baznīckunga maiss. 527 24977

Caurs kā baznīckunga maiss. 1602 939

Caurs kā baznīckunga maiss. 1374 3821

Caurs kā baznīckunga maiss. 1225 8357

Caurs kā baznīckunga maiss. 1880 1731

Caurs kā baznīckunga maiss. 968 497

Caurs kā baznīckunga maiss. 1627 1147

Caurs kā mācītāja maiss. 1552 25605

Caurs kā baznīckunga maiss. 1645 1602

Caurs kā baznīckunga maiss. 1225 18291

Caurs kā baznīckunga maiss. 94 2370

Caurs kā baznīckunga maiss. 231 7258

Caurs kā baznīckunga maiss. 1379 6521

Caurs kā baznīckunga maiss. 834 5619

Caurs kā mācītāja maiss. 927 1475

Caurs kā baznīckunga maiss. 917 7903

Caurs kā baznīckunga maiss. 917 1573

Caurs kā baznīckunga maiss. 929 42508

Caurs kā baznīas maiss. 935 33805

Caurs kā baznīckunga maiss. 1602 6682

Caurs kā baznīckunga maiss. 1655 1302

Caurs kā baznīckunga maiss. 1381 563

Caurs kā baznīckunga maiss. 1379 6214

Caurs kā baznīckunga maiss. 1084 8497

Caurs kā baznīckunga maiss. 1618 391

Caurs kā baznīckunga maiss. 84 12087

Caurs kā baznīckunga maiss. 1629 544

Caurs kā baznīckunga maiss. 1552 1932

Caurs kā baznīckunga maiss. 1552 5233

Caurs kā baznīckunga maiss. 1627 1342

Caurs kā baznīckunga maiss. 1599 259

Caurs kā baznīckunga maiss. 1655 1091

Caurs kā baznīcas kunga maiss. 1225 9585

Caurs kā baznīckunga maiss. 1880 3039

Caurs kā baznīckunga maiss. 1225 30984

Caurs kā baznīcas kunga maiss. 1552 10845

Caurs kā baznīckunga maiss. 1774 7932

Caurs kā baznīckunga maiss. 1552 6530

Caurs kā baznīckunga maiss. 1183 871

Caurs kā baznīckunga maiss. 1552 8948

Caurs kā baznīckunga maiss. 1748 1606

Caurs kā baznīckunga maiss. 840 2118

Caurs kā baznīcas kunga maiss. 961 8360

Tu esi caurs kā baznīckunga maiss. 961 1452

Caurs kā baznīckunga maiss. 116 8957

Caurs kā baznīcas kunga maiss. 1137 1532

Caurs kā baznīckunga maiss. 855 1188

Caurs kā baznīcas kunga maiss. 67 1927

Caurs kā baznīckunga maiss. 893 812

Caurs kā baznīckunga maiss. 896 487

Caurs kā baznīckunga maiss. 464 1779

Caurs kā baznīckunga maiss. 464 5970

Caurs kā baznīckunga maiss. 935 15705

Caurs kā baznīckunga maiss. 17 14417

Caurs kā baznīckunga maiss. 160 336

Caurs kā baznīcas kunga maiss. 17 20577

Caurs kā baznīckunga maiss. 17 20947

Caurs kā baznīckunga maiss. 116 875

Caurs kā baznīckunga maiss. 375 2579

Caurs kā cienīgtēva maiss. 280 1368

Caurs kā baznīckunga maiss. 584 1835

Caurs kā baznīckunga maiss. 1750 2055

Caurs kā baznīckunga maiss. 1766 120

Caurs kā baznīckunga maiss. 1552 13852

Caurs kā baznīckunga maiss. 1499 415

Caurs kā baznīckunga maiss. 1225 14425

Caurs kā baznīckunga maiss. 1079 501

Caurs kā baznīckunga maiss. 1552 4567

Caurojs kai boznīckunga maiss. 640 1645

Caurs kai baznīckunga maiss. 512 113

Caurs kai baznīckunga maiss. 1151 221

Caurs kai baznīckunga maiss. 144 1088

Caurojs kai bazneickunga kabats. 548 11683

Caurs kā baznīckunga maiss. 1341 13746

Vai manu cālīt! 1730 56649

Skaiti vien cāļus, gan vanags kādu noķers. 556 11892

Cāļu zagļiem roka trīc. 1225 40072

Vai nu iesi cāļus zagt, vai , kad vēl neaun kājas nost? 853 953

Lai gan cālis cepts, tomēr mutē nelien. 1773 8174

Tas cālis, kas sev augstu laktu meklē, atnāk vakars, paliek zemē. 17 23836

Pirmie cāļi pļūtī. 1730 59026

Ielaid cāli baznīcā, viņš uzkāps kancelē. 268 253

Lai tev cāļa veselība un gaiļa mīlestība. 10 3697

Klus cāļa dirsa, lai runa Grauba kungs, kam nauda un zirgs. 215 172

Cāļus padusē nevar izperināt. 1697 2069

Ko tevi sūtīja cāļiem pēc putraimiem, taukiem pēc izdara. 1730 59192

Visi cāļi laktā nelec. 1730 57121

Pirmie cāļi laktā nelec. 1626 5313

Pirmie cāļi laktā nelec. 1728 1865

Neskait tu par cāli, kurs ulā. 527 33555

Cōļs cōļam acī naknāb. 740 25075

Cālis grib vistu mācīt. 1654 4854

Cālis grib vistu mācīt! 1383 1232

Cālis grib vistu mācīt. 1657 2899

Cālis grib vistu mācīt. 1552 25636

Cālis grib vistu mācīt. 1601 1131

Cālis grib mācīt vistu. 1557 3956

Cālis grib vistu mācīt. 1372 3934

Cālis vistu māca. 927 79

Cālis grib vistu mācīt. 1376 902

Cālis grib vistu mācīt. 1552 5284

Cālis grib vistu ārstēt. 828 107

Cālis vistu nemācīs. 556 268

Cālis vistu nemācīs. 1472 2885

Cālis vistu nebaros. 1707 3955

Cālis grib vistu mācīt. 609 3058

Cālis grib vistu mācīt. 1717 294

Cālis grib vistu mācīt. 1690 6317

Cālis grib vistu mācīt. 1667 812

Cālis grib vistu mācīt. 17 29768

Cālis grib vistu mācīt. 1766 248

Cālis grib vistu mācīt. 584 1769

Cālis grib mācīt vistu. 935 15710

Cālis grib mācīt vistu. 17 27558

Cālis grib vistu mācīt. 116 19252

Cālis grib vistu mācīt. 17 26970

Cālis grib vistu mācīt. 116 12679

Cālis grib vistu mācīt. 1552 9023

Cālis grib vistu mācīt. 17 14427

Cālis grib vistu mācīt. 384 5246

Cālis grib vistu mācīt. 380 1771

Cols grib vystu mocit. 527 31835

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 1225 4159

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 1225 19076

No muļķīga vairāk cerības nekā no pļāpas. 1119 90

No muļķīga vairāk cerības nekā no pļāpas. 12 1629

Cerība uz dievu nevienu nepieviļ. 556 12211

Cerība uz dievu nevienu nepieviļ. 556 5001

Tur cereibu ikš dīva un nikur nagaissi. 1542 1033

Tur ceribu uz divu, na uz cylvaku. 400 3533

Cerība ir augstākā vara virs zemes. 1661 3933

Cerības zvaigzne pi debesim. 512 185

Cerība ir zvigzne pi debesim, kas tymsā naktī ceļu rōda. 527 45995

Daudz cerē, maz tiek. 1654 2390

Kas cerības zaudē, tas zaudē visu. 1668 5667

Ko cer, tas būs. 997 4146

Ja cerība irst, tad laime kā rudens lapas birst. 556 5050

Cerība ir dienišķā maize nelaimīgajiem. 17 23414

No cerības iznāk pievilšanās, bet no pievilšanās nekad cerība. 521 73

Kas cerības zaudē, tam briesmas draudē. 521 86

Cerē tik uz to, ko tu patiesi vari panākt. 556 9710

Cerēšana ir viena lieta, bet darīšana pavisam cita. 116 8270

Kas daudz cerē, tam daudz viļas; kas daudz perē, tam maz šķiļas. 1183 503

Kas daudz cerē, tas maz viļas. 1602 4888

Kas cerību pametis, tam vairs nav ko pamest. 202 3958

Kas cerību pazaudējis, tam vairs nav ko pazaudēt. 1133 210

Kas cerības pametis, tam vairs nav nekā ko pamest. 116 18432

Kas cerības pametis, tam vairs nav nekā ko pamest. 1244 4468

Kas cerības pametis, tam vairs nav nekā ko pamest. 1690 1678

Kas cerības pametis, tam vairs nav ko pamest. 1202 2089

Kas cerības pametis, tam vairs nav ko pamest. 1584 41612

Kas cerības pametis, tam vairs nav ko pamest. 1738 800

Kas cerības pametis, tam vairs nav ko pamest. 1225 8412

Kas cerības pametis, tam vairs nav ko pamest. 1727 342

Nepaļaujies daudz uz cerību, jo tas daudz reiz pieviļ. 202 3978

Nepaļaujies daudz uz cerībām, jo tas daudz reiz pieviļ. 387 7036

Nepaļaujies daudz uz cerībām, jo tas daudzreiz pieviļ. 116 16081

Nepaļaujies daudz uz cerību, jo tā viļ. 1133 243

Nepaļaujies daudz uz cerībām, jo tās daudzreiz pieviļ. 1008 46317036

Nepaļaujies daudz uz cerībām, jo tas daudzreiz pieviļ. 1244 4494

Nepaļaujies daudz uz cerībām, jo tās daudzreiz pieviļ. 1690 1684

Nepaļaujies daudz uz cerībām, jo tās daudzreiz pieviļ. 1584 4186

Nepaļaujies daudz uz cerībām, jo tās daudzreiz pieviļ. 1727 350

Cerība nepamet kaunā. 1225 11031

Cerība nepamet kaunā. 855 5555

Cerība nepamet kaunā. 1225 30791

Cerība neatstāj kaunā. 1715 1410

Cerība nepamet kaunā. 116 874

Cerība neatstāj kaunā. 384 727

Lepnuma pilna cepure. 1730 66416

Ko līdz, ka cepure ir, bet galvas trūkst. 1945 7785

Pēc cepures vīru pazīst. Kā nesā cepuri no tā redz, kāds cilvēks. 1925 572

Na deļ capuris vīn stuov golva uz plecu. 1940 2678

Cepure līdz ausīm. 880 1265

Kam cepure uz ausīm, tam nav skaidra sirds. 1459 2557

Lai nopūst cepurei malas, ja nav taisnība. 1730 59259

Dzīvo zem cepures. 1802 3648

Cepure, kur tu to puiku nesīsi? 564 186

Ko līdz smaga cepure, ja prāts viegliņš. 556 7562

Nece ar cepuri mākoņus. 1596 5548

Ar capuri ād kai žīds. 640 398

Na deļ capuris vīn stōv golva uz placu. 1940 2678

Lai sapūst cepure, kad tik mati veseli. 929 28367

Neskati vīru no cepures, skati no darbiem. 1552 3269

Lai iet kā iedams, paceļ cepuri smiedams. 1730 21096

Lai iet kā iedams, pacel cepuri smiedams. 828 9737

Lai nāk kas nākdams, paceļ cepuri smiedams. 556 10287

Cepure rokā - ej caur visu pasauli. 927 567

Ar cepuri rokās var iet cauri visām durvīm. 1598 2298

Ar cepuri rokās var iet cauri visām durvīm. 1596 4127

Aiziet cepuri cilādams. 1661 5033

Dzīvo cepuri kuldams. 1645 5788

Dzer cepuri kuldams. 1225 10854

Dzīvo cepuri kuldams. 1592 6499

Tur dzīvo cepures kuldami. 556 10236

Var dzīvo cepuri kuldams. 1515 1209

Ja gribi dzīvot cepuri kuldams, tad katrā ziņā vajag būt cepurei. 834 1195

Var ēst cepuri kuldams. 17 26713

Cepure laikā, tik galva par mazu. 576 1630

Kū cap, tū ād. 1429 2244

Kū cepsi, tū ēsi.3740 10805

Cap, ka čurkst vien. 529 722

Kur cep, tur čurkst. 1120 77

Kurs capts - tys maņ, kurs nacapts - tys Jōncišam. 465 267

Cap kai uz guņs. 640 1378

Ar gotovīm cepečim nikur pretim nanok. 1263 979

Kā cep, tā smird, kā dara, tā runā. 8 1525

Cepina kā reņģi. 855 1642

Capts, nacapts, ka tik guni redzējs. 1705 5887

Cap kā ceplī. 220 730

Tāds cepts, tāds vārīts. 116 12057

Kur cep, tur smird. 1660 4450

Kur cep, tur smird. 1816 1626

Kad cep, tad ož. 1715 1285

Kur cep, tur ož. 796 2424

Kad cep, tad ož. 1690 1942

Kur cep, tur ož. 1805 5580

Kur cep, tur smaržo. 917 4330

Kur cep, tur smaržo. 1582 901

Kur cep, tur smird. 501 97

Kur cep, tur smird. 1225 1509

Kur cep, tur smird. 884 1596

Kur cep, tur smird. 884 745

Kur cep, tur smird. 1557 1889

Kur cep, tur smird. 3 234

Kur cep, tur smird. 527 36877

Kur cep, tur smird. 1573 349

Kur cep, tur ož. 1376 840

Kur cep, tur ož. 834 8180

Kur cep, tur ož. 917 612640

Kur cep, tur ož. 231 4958

Kur cep, tur ož. 358 813

Kad cep, tad ož. 1627 3846

Kad cep, tad ož. 1376 840

Kur cep, tur smird. 840 1234

Kad cep, tad smird. 529 1865

Kad cep, tad ož. 384 726

Kur cep, tur ož. 384 4110

Kur cep, tur ož. 464 4236

Tu ne esi cepts, ne vārīts, tikai apvītis. 72 8601

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 527 32580

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1600 5605

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1010 1777

Ne cepts, ne vārīts; ne salds, ne sālīts. 1805 1800

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 997 12697

Ne cepts, ne vārīts; ne salds, ne sālīts. 1690 1943

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 609 3000

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1684 597

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1008 4334

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1660 4080

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1177 7140

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1657 2682

Ne cepts, ne vārīts; ne salds, ne sālīts. 1127 659

Ne cepts, ne vārīts; ne salds, ne sālīts. 1595 1566

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1557 692

Ne cepts, ne vārīts; ne salds, ne sālīts. 1552 5293

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1377 853

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1377 436

Ne cepts, ne vārīts; ne salds, ne sālīts. 1372 3999

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1376 2421

Ne cepts, ne vārīts; ne salds, ne sālīts. 1597 4030

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1376 475

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1024 432

Ne cepts, ne vārīts; ne salds, ne sālīts. 1202 286

Ne cepts, ne vārīts; ne salds, ne sālīts.Bb 13 1142

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1552 210

Tas nav ne cepts, ne vārīts, ne auksts, ne silts. 556 513

Ne cepts, ne vārīts; ne salds, ne sālīts. 1737 2367

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1079 769

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 384 2709

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 384 541

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts, tomēr kas - nekas ir. 556 4470

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 556 7403

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 828 14970

Ne cepts, ne vārīts, ne salds, ne sālīts. 1429 710

Nav ne cepts, ne vārīts. 1668 577

Ne cepts, ne vārīts. 1660 181

Nav ne cepts, ne vārīts. 527 25366

Nav ne cepts, ne vārīts. 739 2570

Ni capts, ni voreits. 1268 189

Ne cepts, ne vārīts. 1800 2849

Nav ne cepts, ne vārīts. 1654 819

Ne cepts, ne vārīts. 1192 395

Ne cepts, ne vārīts. 1618 287

Ne cepts, ne vārīts. 358 869

Nav ne cepts, ne vārīts. 1611 1401

Ne cepts, ne vārīts. 929 64294

Tur nav ne cepts, ne vārīts. 585 973

Nav ne cepts, ne vārīts. 1748 138

Nav ne cepts, ne vārīts. 1752 469

Ne cepts, ne vārīts. 1552 12021

Ne cepts, ne vārīts. 584 1462

Ne cepts, ne vārīts. 116 25264

Ne cepts, ne vārīts. 116 9488

Ekur nu bija nī cepts, ni vārītrs. 72 7905

Tas jau ne cepts, ne vārīts. 464 6479

Ne cepts, ne vārīts. 17 14431

Nav ne cepts, ne vārīts. 101 1899

Nav ne cepts, ne vārīts. 384 2922

Ni capts, ni vorits. 400 3457

Kur cep, tur pil. 1620 2572

Kur cep, tur pil. 1684 422

Kur cep, tur pil. 1684 294

Kur cep, tur pil. 1668 3334

Kur cep, tur pil. 1668 6517

Kur cep, tur pil. 958 3344

Kur cep, tur pil. 997 13266

Kur cep, tur pil. 527 24304

Kur cep, tur pil. 1244 6094

Kur cep, tur pil. 1667 1206

Kur cep, tur tauki pil. 527 25061

Kur cep, tur pil. 1684 3472

Kur cep, tur pil. 958 6763

Kur cep, tur smird. 796 6453

Kur cep, tur pil. 925 1403

Kur cep, tur pil. 1393 1315

Kur cep, tur pil. 927 4407

Kur cep, tur pil. 834 2929

Kur cep, tur pil. 834 1624

Kur cep, tur pil. 1385 221

Kur cep, tur pil. 834 2373

Kur cep, tur pil. 1652 791

Kur cep, tur pil. 1127 3698

Kur cep, tur pil. 1552 2034

Kur cep, tur pil. 1225 35463

Kur cep, tur pil. 1557 1890

Kur cep, tur pil. 834 2592

Kur cep, tur pil. 834 3695

Kur cep, tur pil. 834 6986

Kur cep, tur pil. 834 1342

Kur cep, tur pil. 205 531

Kur cep, tur pil. 1225 30564

Kur cep, tur pil. 1597 2497

Kur cep, tur pil. 1582 1531

Kur cep, tur pil. 884 4329

Kur cep, tur pil. 1404 2830

Kur cep, tur pil. 1552 18472

Kur cep, tur pil. 1225 5020

Kur cep, tur pil. 1654 763

Kur cep, tur pil. 927 1411

Kur cep, tur ož. 927 3244

Kas cepis, lai ēd. 1084 4781

Kur cep, tur pil. 867 6768

Kur cep, tur pil. 853 109

Kur cep, tur pil. 1752 453

Kur cep, tur pil. 584 2158

Kur cep, tur pil. 584 915

Kur cep, tur pil. 1552 5963

Kur cep, tur pil. 961 3034

Kur cep, tur pil. 1900 1094

Kur cep, tur pil. 855 5495

Kur cep, tur pil. 1347 74

Kur cep, tur pil. 1900 773

Kur cep, tur pil. 67 1266

Kur cep, tur pil. 17 20588

Kur cep, tur pil. 1737 713

Kur cep, tur pil. 1552 2232

Kur cep, tur pil. 1239 2019

Kā cep, tā pil. 1552 17060

Kur cep, tur piļ. 748 100

Kur cep - tur pil. 1552 3482

Kur cep, tur pil. 116 14354

Kur cep, tur pil. 17 20806

Kur cep, tur pil. 384 2723

Kur cep, tur pil. 17 700

Kur cep, tur pil. 17 563

Kur cep tur pil. 10 1001

Kur cepj, tur pil. 17 6877

Kur cep, tur pil. 17 4531

Kur cep, tur pil. 334 87

Kur cep, tur pil. 334 378

Kur cep, tur pil. 17 5712

Kur cep tur pil. 337 2082

Kur cep, tur pil. 375 1527

Kur cep, tur pil. 137 929

Kur cep, tur pil. 17 30196

Kur cep, tur pil. 17 8528

Kur cep, tur pil. 116 1583

Kur cep, tur pīl. 393 148

Kur cep, tur pil. 639 56

Kur cep, tur pil. 840 441

Kur cep, tur pil. 828 342

Kur cep, tur pil. 828 6564

Kur cep, tur pil.Bb 17 5891

Kur cep, tur pil. 17 7986

Kur cep, tur pīl. 17 961

Kur cepj, tur pil. 76 2165

Kur cep, tur pilst. 101 2914

Kur cep, tur pil. 101 895

Kur cep, tur pil. 922 733

Kur cep, tur pil. 17 12765

Kur cep, tur pil. 17 21745

Kur cep, tur pil. 17 14113

Kur cep, tur pil. 1472 2533

Kur cep, tur pil. 584 698

Kur cep, tur pil. 1202 402

Kur cep, tur pil. 1459 309

Kur cep, tur pil. 1024 215

Kur cep, tur pil. 521 19

Kur cep, tur pil. 500 53

Kur cep, tur pil. 1429 751

Kur cep, tur pil. 90 482