Nr.9. Cilvēks

Kurā mājā divi gaiļi, tajā vēlu saule lec. 796 9554

Stāv nolikts kā Indalānu vecās mātes pagultē. 1802 3397

Saviebies kā veģis.3529 749

Labs cilvēks tālu jāmeklē. 1592 2119

Meklē labu, jo ļauns pats tnāks.31177 5467

Labs cilvēks tālu jāmeklē. 1802 3114

Ļauna priekšzīme samaitā labas ierašas. 1705 7963

Lobs veirs īt, lobu i moku nas. 548 11658

Ļauna sbiedrība samaitā labas ierašas. 1207 480

Labu cilvēku ar uguni grūti sameklēt. 1341 30777

Nekas nav grūti, ko mēs gribam. 1262 4684

Var pazīt drošu zirgu un meldera cūku. 1207 1727

Škāps veira prōts, vairūgs uzvara. 1209 386

Neviens nevar diviem kungiem kalpot. 1341 30122

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 1802 2734

Laba daudz nevejaga. 1385 143

Lēti pazīt klētnieka zirgu un meldera cūku. 1262 3620

Kad vilku piemin, vilks klāt. 1592 1484

Pieēdušam grūti strādāt. 1592 6672

Labu darīdams ciet klusu. 1242 538

Bēdās labs vārds ar zeltu atverams. 1341 31046

Kur dziesmas skan, tur nometies bez briesmas. 1177 11717

Niknas zāles visur ielasās. 1170 295

Tev kai zērnūkšam nu drobuškas kukuļs. 548 2413

Stipras dvēseles cieš klusēdamas. 1136 1902

Izkaltis trauks tek. 1127 657

Akmens, kas uz vietas stāv, vairāk sūno. 1133 167

Kas baidās no vilka, lai mežā neiet. 1242 2774

trešais aprij divu rijumu. 1808 70

Miegs saldāks par medu. 1200 3778

Kas vilkam rīklē, tas vilkam vēderā. 1802 2739

Kur nu suņam /vilkam/ desa pastāvēs. 1212 189

No suņa nevar desu pirkt. 1136 1097

Labs labu nemaitā. 1177 10697

Ja olu grib dabūt, jāpanes vistas kladzināšana. 1135 67

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 1127 623

Akmens daudz cilāts neiezeļ. 1141 660

Kam mājas ir skaistas, tam patīkama dvēsele. 1242 1209

Kad mērs pilns, tad grūst. 1244 9837

Jo salst, jo skrien. 1158 1217

Kam aukstas rokas, karsta sirds. 1592 3731

Kad vadzis pilns, tad lūzt. 1207 7674

Piegāja kā kaza pie vezuma.3111031224

Katra nezāle uzdīgst bez sēšanas. 1341 32796

Medus salds, miegs vēl saldāks. 1592 4043

Kas snauž, tas ļaunu nedomā. 1592 4626

Iesūnojis akmens grūti ceļams. 1592 4651

Jo pliks, jo traks, jo salst, jo skrien. 1560 200

Kas cilvēku kops, ja pats nekops. 1585 198

Vienu velnu izper, divi tanī vietā. 1262 3635

Vienu soli žēlo, desmit pazaudē. 1262 619

Akmens, ko daudz veļ, neiezeļ. 1385 585

Vienam patīk māte, otram meita. 1347 625

Šķiņķa zirgam zobu nalūko. 1347 642

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1385 2724

Laiks ir nauda. 1751 238

Pats iet pa ceļa vidu,kājs pa ceļa malu.31341 30477

Labs labu nemaitā. 1592 2118

Medus salds, miegs vēl saldāks. 1592 1302

Kož vienā pirkstā, kož otrā - abi sāp. 1207 1330

Laba daudz nevajaga. 1207 4776

Gul kai cyuka midzinī. 1110 1412

Cūka ragu grib, kaza nedod. 1224 306

Kas guļ, tas negrēko. 1862 214

Trokšņu ir daudz, bet klusums viens pats. 1341 30306

Kad pār purvu bridīsi, tad kājas samērcēsi. 1341 30117

Kur cērt, tur skaidas krīt. 1560 1125

Pēc katra stabules nevar izdancot. 1560 499

Dāvanai zobos nevar skatīties. 1560 219

Akmens cilāts, neiezeļ. 1560 2895

Miegs ir saldāks par medu. 1207 1237

Kad kaķa nav mājās, tad oele virs galda. 1337 57

Bāba rudenī gudrāka, nekā vīrs pavararī. 1592 1926

Bāba rudenī gudrāka, nekā vīrs pavararī. 1337 436

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1200 5285

No lizdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1802 3835

Kas drabiņās ieiet, to cūkas apēd. 1127 621

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco.31127 133

Niknas zāles visur ielasās. 1136 1160

Naej pūrā i kōjas byus sausas. 548 11666

Jo pliks, jo traks, jo salst, jo skrien. 1171 611

Kad vadzis pilns, tad viņš lūzt. 1159 70

Nauda kā brīžiem, maize kā gadiem, bet laba lieta visu mūžu. 1141 720

Balts pie melna pielīp, melns pie melna nepielīp. 1127 3479

Kad kaķis nav mājās, tad peles skraida pa galdu. 1164 190

Ir putnam spalva nokrīt. 1560 1291

Ko mute pelna, to mugura maksā. 1262 4459

Ko mute pelna, to mugura maksā. 1585 1272

Kū mēle pelnej, tū mugora panas. 1209 411

Suņam suņa tiesa. 1207 3772

Vienam patīk māte, otram meita. 1207 1722

Balts zvirbulis reti atrodams. 1207 1560

Ļaunam ļauni darbi. 1207 1366

Ja pa purvu brien, tad rēķinies, ka kājas būs jāmērcē. 1341 33107

Kad galva rokā, ko tad par asti bēbā. 1224 279

Laba daudz nevajag. 1649 95

Jo plyk, jo traks, jo saļ, jo skrīn. 1705 5866

Kā man dievs palīdz, tā es palīdzu citiem. 1705 4718

Jo plikāks, jo trakāks. 1862 216

No vilka bēg, uz lāča krīt. 1751 258

No vilka bāg, uz lāča krīt. 1347 339

Kreisā roka lai nezin, ko labā spēj. 1385 5164

No suņa desu nevar pirkt. 1385 4966

Kad acis sāp, tad dūmiem vaina. 1385 3487

Ka nav, nav kazai piena, paceļ ļipu atlej atpakaļ. 1560 3060

Dzīva lapsene vairāk bīstama nekā nedzīvs lācis. 1592 2084

Cita kalps savu maizi ēsdams. 1592 2877

Jo pliks, jo traks, jo salst, jo skrien. 1592 3386

Vienam patīk māte, otram meita.31207 4158

Kad galva rokā, ko par asti bēdāt. 1207 1613

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1229 1310

Kas ar spalvu īrakstīts, tū ar cērvi naizcērsi. 1209 521

Dāvātam zirgam zodus naskaita. 1865 3975

Jo pliks, jo traks, jo salst, jo skrien. 1207 570

Izvelc suni no bedres, viņš tev iekož rokā. 1862 237

Joki jau kaula nelauž. 1705 4963

Balts zvirbulis retiatrodams. 1592 1724

Pārāk piekrauts vadzis lūzt. 1592 654

apēsta maize grūti pelnāma. 1592 3550

Nespļauj otram, kad vējš pretim. 1385 4782

Cūka grib ragus, bet kaza nedod. 1385 4125

Kā lai zediņi turas, kad mietiņi neturas? 1262 3633

Sūdā kā Saikā. 1745 31

Cīts kai akmens. 1209 436

Gryuts kai svyna pīlīts. 1209 447

Naizsmeļams kai jyura. 1209 505

Pazuda kā žīds pa Miķeļiem. 1385 4799

Tas ir tāc kā škatra. 1347 213

Lēc kā vāvere pa zariem. 1560 1627

Krīt kā lācis uz medu. 1592 1698

Rāpjas kā kaķis. 1592 1666

Rūc kā dundurs. 1592 1740

Put kā pelu maiss. 1807 32

Pazudis kā ellē. 1807 42

Kasa kā vērs ragus. 1190 3436

Pazīstu tevi kā raibu suni. 1802 3763

Tik karsts kā Sutu pirtī. 1802 3395

Nozuda kā rīta salna. 1802 2008

Mētājas kā nederīga nauda. 1802 1981

Spīd kā žīda svārki mēnesnīcā. 1802 1960

Grūti kā zaķam ragutiņu vilkt. 1177 4680

Melns kai zeme. 548 2205

Dūd kai aptīka. 548 2268

Sīns zaļš kai zuļkts. 548 2436

Dzīd kai cercins. 548 3643

Tas tik pat ko zievele.31212 220

Balts kā siens. 1212 182

Kliedz kā nelabais. 1242

Ciets kā akmens. 1192 390

Spīd kā maija saulīte. 1802 1016

Mīksts kā plūme. 1802 3512

Tu kai lōstu ezeļs. 548 2420

Tymss kai buteļa. 548 2255

Zeiš mani kai kirzaks sauli. 548 2223

Spožs kā saule. 1242 3137

Ko zibins. 1212 227

Krāc kā Pūlas tacis. 1745 30

Gaida kā velns pēc dvēselēm. 1341 33146

Teirs kai zalts. 1209 435

Balts kā sniegs. 1347 328

Brīvs kā putns zara galā. 1592 1707

Truss kai zakis. 1110 1047

Slapjš, kā Punkša pivulēns. 1745 26

Pakaļ čūkst kā Sveķa taure. 1745 60

Pērkšās kai pokolas. 1209 486

Iekrīt acī kā aklai vistai grauds. 1560 175

Laizās kā suns uz karstiem ķiļķēniem. 1262 4224

Nuoskrējies kā suns. 1347 365

Dīc kā tele. 1347 405

Neredzēsi kā savu ausu. 1347 320

Rūc kā rumbas kaklis. 1347 123

Dzīvo kā pļavā. 1592 4349

Skaidrs kā avota ūdens. 1592 6495

Vajadzīgs kā krekls mugurā. 1592 2164

Raibs kā dzeņa vēders. 1347 101

Sajucis kā jostam. 1745 33

Sver kā žīds zilum zāles. 1110 10

Sviež kā ar cepeci priekšā. 1110 216

Runoj byta kā ar cymdim. 1110 1054

Ko skaties kā zirgs pēc auzām. 1207 8484

Ko lien kā uts pa kažoku. 1592 1795

Netic kā neticīgais Toms. 1560 2724

Pas kā mažai kurpe. 1745 61

Īt kai pa dīgu. 1209 402

Ko rūc kā dundurs. 1592 4759

Sīksts kā piere. 1347 79

Sarkanc kā lapsa. 1347 130

Mīksts un silts kā Pidriķa veģis. 1745 28

Nosalis kā Ķilderis. 1745 38

Paēdis kā Osis. 1745 49

Smogs ko akmins. 1212 215

Gailis kā zirgs. 1242 2996

Melns kā zeme. 1242 3845

Krīt kā muša uz medus. 1192 458

Balts kā gulbis. 1177 23260

Pīkst, nepīkst, kunga dots, jāēd. 1802 1989

Tīr kā zelts. 1802 2062

Skrab kā vecs kažuks. 1802 3423

Laba dzīvošana ir kā zelta gabals, kurš vienmēr jāsargā, lai citi tev to nepievāktu. 1341 32743

Ko nu čīksti kā ratu rumba. 1862 231

Labāk par vēlu, nekā nemaz. 1385 3308

Ko nu maisies kā peļu sūds pa putraimiem. 1347 605

Kas no cilek iziet, tas samaite, bet kas ieiet, tas nesamaites nemaz. 1354 48

Ne tik cik vistas kājā gaļas. 1592 1688

Bāz pats savu asti āliņģī. 1592 1799

Cilvēks var to darīt, kas viņam jādara, ja viņš sakaes varu, tad viņš negrib darīt. 1339 79

No tavas mutes dzieva ausī. 1200 873

Iet kā pa mazo ellīti. 1802 3743

Klausies ar ausīm, nevis ar acīm. 1802 2891

Nevar iztikt kā putra bez sāls. 117 8094

Ni pōrjōj, ni pōrīt, kai jyudins un zole īt. 548 2278

Pa smīklam, pa smīklam, a dela pa tīsai. 548 13260

Cūka kasās, zirņos ies. 1190 3422

Tevi jau visi pazīst kā raibu suni. 1192 433

Tas būs, kad pūcei aste ziedēs.31177 4695

Gaidi, nu gaidi, kad cirkātam lapas plauks. 1127 12

Leiž šam laikam varēja jis izputēt un izgeibt. 548 2327

Moldās kai suņam pīktō kōja. 548 2202

Balts zvirbulis reti sastopams. 1170 877

Kad pūcei aste ziedēs. 1170 563

Flinte nav karote. 1133 197

Kā žīds: ceļu zin un prasa. 1127 2850

No tavas mutes dieva ausī. 1135 196

Nu tovys mutis dīva ausī. 1142 318

Griezies kā gribi, kā aste pakaļā, tā pakaļā. 1242 2954

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 1242 2880

Rauj viņu vilks. 1244 10660

Tyka gon ir romkos. 548 14339

Nūlēksi kai blīns nu skovrodas. 548 10640

Ka jau nava kozai pīna, to paceļ lipu, saļej atpakaļ. 548 5554

koč valns lai par stenderi tūp. 1209 414

Kā krusts uz kakla. 1247 512

Novēlās kā slogs no kakla. 1347 178

Ko dziedi, muša, kad zirgs vēl nav sprādzis. 1262 3590

Gribētu nu visus pirkstus nokost.31585 1251

Kas tev bēdas, kad suns vēl aiz sētas. 1560 2446

Pārdod kungu, nopērc sulaini. 1560 2295

Es kungs, tu kungs - kas cūkas ganīs? 1592 3523

Kad vilks zirgu apēdis, lai ēd ir ragavas. 1592 1919

Kā dzen, tā iet; kā tur, tā stāv. 1862 204

Kad nav, nav kazai pienam, paceļ ļipu un atlej atpakaļ. 1862 194

Visi lieli kungi, bet kas cūkas ganīs? 1341 30970

No pirksta nevar neko izsūkt. 1262 3661

Jo pliks, jo traks. 1385 209

No tavas mutes dieva ausī. 1385 138

No tavas mutes dieva ausī. 1585 1247

Kad tik zaķis nepārskrej pār ceļu. 1592 3381

Nevar ne salma pa ledu pavilkt. 1592 2361

Gaidi, nu gaidi neēdis paēduša. 1807 58

Kas tev bēdas, kas suns vēl aiz grēdas. 1262 4472

Ko kāp kā lācis laivā. 1592 1794

Klus, putra, lai runā ēdājs. 1341 30791

Zyrgam lele golva, lai dūmō tys. 1209 515

Tā nu ir skāde par visu rubli. 1341 33128

Tu kungs, es kungs, bet kas tad to kuli nesīs. 1341 31997

Pūt nu pret vēju. 1592 4961

Ja tik zaķis pār ceļu nepārskrien. 1592 1715

Nevar to vietu atrast, kur suns aprakts. 1385 4853

Suns gaudo uz nelaimi. 1347 452

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienāca. 1207 4722

Grib izamozgōt boltōk par vōlnu. 1110 1058

Bads vai redz baznīcu. 1341 30518

No tavas mutes dieva ausī. 1560 3147

Stāvi rāms, būsi kungs. 1592 6689

Tas noticis pie daža, kam nava tava naža. 1207 1715

Kas guļ, tas negrēko. 1207 4789

Labs laba nemaitā. 1229 104

Vaicoj ceļu kai žeids jaunā mēnesī. 1209 510

Voi maisā, voi gaisā. 1209 393

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 1133 195

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienāca. 1135 194

Nu tovys mutis dīva ausīs. 548 13255

Nu malna boltu gryuts istaisēt. 548 5574

Bikses piedirst nav skunste, bet iztīrīt ir skunste. 1212 330

Tam ir suns vairs no rokām nejem. 1592 1734

Par paldies ir žīds nekā nedod. 1177 11078

Kā dzen, tā lien. 1244 10669

Kā dzen, tā iet. 1136 1061

Ak mokas, kāds manas rokas, visas delnas melnas. 1127 652

Neķer mani uz mušpapīra. 1802 3748

Vairōk dūs par dzeivu, nakai par myrišu. 1209 433

Ādu pār kārti un gaļu baļļā. 1865 3987

Tas būs tad, kad cirvja kātam lapas plauks un pūcei aste ziedēs. 1341 30750

Ej, kur deguns rāda. 1341 30993

Gaisā vai maisā; graudā vai naudā. 1705 4101

No tavas mutes dieva ausī. 1705 4091

Ne jau visi tie vagari, kam pātaga rokā. 1341 30140

Ne visi vagari, kam pātaga rokā. 1392 1111

Viss nav zelts, kas spīd. 1200 1794

Visi nav suņi, kas rej. 1200 2088

Ne tik dziļš kā melns. 1170 600

Ne viss ir zelts, kasspīd. 1244 7245

Vilks nav tik liels kā kliedziens. 1207 1726

Ne ikkatrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1207 1677

Kur tik zeltu domājam, dažkārt praulus atrodam. 1592 3552

Viss nav zelts, kas spīd. 1347 633

Viss nav zelts, kas spīd. 1751 269

Viss, kas spīd, nav zelts. 1200 924

Viss nav zelts, kas spīd. 1560 1635

Ne viss ir zelts, kas spīd. 1560 137

Viss nav zelts, kas spīd. 1385 456

Na vyss tys zalts, kas speid. 1209 385

Ne visi vagari, kam pātaga rokā. 1750 4119

Tie paši vēži, tikai citā kulītē. 1262 3586

Na nu bots, to īt por ubogu. 548 2314

Našaun tik troki kai mērķej. 1705 5886

Tie paši vēži, citā kulītē. 1592 6077

Ne visi, kas pirtī dimuši, māk pirti kurināt. 1592 7156

Ne ikkatrs slīpernieks, kas var cirvi panest. 1341 30124

Liela brēka, maza vilna. 1592 4959

Tī poši vēži, tik ūtrā kulītē. 1209 336

Maza villa, liela brēka. 1585 1413

Ko līdz pāvam rairas spalvas, ja tam melnas kājiņas. 1207 1642

Ne visi vagari, kam pātaga rokā. 1207 1607

Labs cilvēks, tikai šķelmis aiz ādas. 1341 30778

Ne katrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1705 7958

Ne viss ir zelts, kas spīd. 1862 165

Kur cep, tur pil. 1207 1602

Mazs cinītis gāž lielu vezumu. 1229 270

Kā tur, tā stāv. 1110 650

Kur rūc, tur sper. 1705 4104

Kur rūc, tur sper. 1385 783

Vadzī kar, kamēr lūzt. 1560 160

Kur cep, tur smird. 1560 2950

Kāds putns, tāda spalva. 1592 1708

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1592 2350

Pa cybai i vōks. 1237 165

Kāds grāpīts, tāds vāciņš. 1127 3715

Kā raus, tā plīsīs. 1127 4342

Kāds putns, tāda spalva. 1262 4203

Kur rūc, tur sper. 1207 4778

Kāda dzija, tāda drēbe. 385 887

Kur cep, tur ož. 1560 1250

Rupjai stīgai rupja skaņa. 1592 2343

Kur ir, tur rodas. 1592 7526

Kur putni ceļās, tur i spalvas krīt. 1341 31987

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 1385 473

Kur cirvi cērt, tur skaidas lec. 1200 3064

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1337 367

Kur cērt, tur skaidas lec. 1337 357

Kad vadzis pilns, tad lūzt. 1337 49

Kur dzer, tī i lejās. 548 11684

Kur putns skrīn, tur spolvas palīk. 548 11650

Mazs cinītis gāž lielu vezumu. 1147 122

Kur cep, tur tauki pil. 1159 272

Kur putns laižas, tur spalvas krīt. 1133 221

No smilgas citreiz pils aizdegas. 1133 251

Mazs cinītis gāž lielu vezumu. 1127 287

Kur vadzi dzen, tur vadzis lien. 1136 1155

Ja suņam nebūtu gribējies sēdēt, tad būtu zaķi noķēris. 1170 920

Kāda dzija, tāda drāna. 1802 2758

No mazas zālītes izaug prāvs ozols. 1177 12323

No lizdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1802 222

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1802 242

Kāda nauda, tāda prece. 1136 1142

Mazs cinītis gāž lielu vezumu. 1170 9

Kd koku cērt, tad skaidas lec. 1135 30

No ligzdiņas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1133 248

Mazs cinītis gāž lielu vezumu. 1385 234

Mazs cinītis gāž lielu vezumu. 1147 140

Mazs cinītis gāž lielu vezumu. 1183 1085

Kas purvā iet, tam kājas mirkst. 1207 1372

No smilgas citreiz pils aizdegas. 1207 2752

Mazs cinītis gāž lielu vezumu. 1385 452

Mazs cinītis gāž lielu vezumu. 1159 20

Mo mazas zālītes izaug prāvs ozols. 1177 5451

Kur dzer, tur i lejās. 1209 468

Kur cep, tur tauki pil. 1262 3484

Kur dūmi, tur uguns. 1592 1817

Kur putns laižās, tur spalvas krīt. 1207 1592

Kāds koks, tādas lapas. 1385 885

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1751 83

Kāds putns, tāda dziesma. 1802 2750

Kāda dzija, tāda drēbe. 1190 3501

Kāds koks, tāda lapa. 1560 3101

Kur rūc, tur sper. 1242 1865

Kāda dzija, tāda drēbe. 1244 7902

Vējā augošam kokam stipras saknes. 1229 1718

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1560 1256

Biezam mežam slaiki koki. 1560 2255

Vakara vēji mastus lauž. 1585 100

Kur dūmi, tur siltums. 1385 210

Kur dūmi, tur siltums. 1802 3650

Kur dūmi, tur siltums. 1560 155

Katrai dienai sava nakts. 1207 3922

Kur dūmi, tur siltums. 1192 123

Kāds putns, tāda dziesma. 1592 5871

Kuplam kokam dzidra ēna. 1177 23150

Augstu koku aizņem visi vēji. 1802 1665

Augstu koku aizņem visi vēji. 1135 200

Uguns nav spēle. 1802 3703

Katrai dienai sava nakts. 1127 3485

Taids laiks, ka vysi ubogi doncoj. 548 5577

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1207 3366

Uguns nav puķe. 1560 2430

Uguns nav puķe. 1592 5843

Kas gunī tika, tyss i propula. 1110 1403

Uguns nav puķe. 1207 1721

Gunteņa na pučeite ar kū kaitēt. 1209 353

Uguns nav puķe. 1751 185

Maza dzirkstele nodedzina visu mežu. 1592 6292

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1585 68

Vakara vēji mastus lauž. 1751 77

Vakara vēji mastus lauž. 1802 240

Vot, dīna, ka vysi ubogi doncoj. 548 5660

Vakara vēji mastus lauž. 1560 889

Ka vadzis pilns, tad viņš lūzt. 1347 239

Augstos kokus visi vēji aizķer. 1585 99

Augstos kokus visi vēji aizķer. 1560 503

Augstos kokus aizķer visi vēji. 1705 4109

Vējā augošam kokam stipras saknes. 1385 581

Augstu koku aizķer visi vēji. 1585 874

Augstu koku aizņem visi vēji. 1592 1094

Arī jūra nav bez dibena. 1177 5172

Lielā jūrā lieli viļņi. 1242 1193

Grīslis neaug tīrumā, bet tērcē. 1127 1212

Zirgam zirga spēks. 1592 1692

Katrai dienai sava nakts. 1592 3521

Kas pirmais maisā ielien, tam pēdējam jālien ārā. 1341 32818

Kaids putns, taida dzīsme. 1209 497

Katrai dienai sava nakts. 1207 4755

Biezā mežā lieli koki. 1560 2944

Uz tupeņu lakstiem vārpas neaug. 1341 31003

Kur ir, tur rodas. 1560 156

Par vecu un kropli nesmejās. 1341 30962

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1705 7968

Dāvātam zirgam zobus neskaita. 1865 3958

Kas pirmais dzirnavās, tas pirmais maļ. 1347 434

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1159 162

Septiņi viena negaida. 1284 195

Devējam arvien pateic paldies. 1242 3551

Kur divi, tur trešais lieks. 1802 3760

Septiņi viena negaida. 1385 764

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1136 792

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1170 1018

Pieci viena negaida. 1341 31994

Nikod nesoskot tur, kur naudu skaita. 1705 5874

Septiņi negaida vienu. 1592 2155

Pēdējais maisā, pirmais ārā. 1865 3979

Nāve zobos neskatās. 1385 5171

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga turba. 1136 1067

Cilvēks otru mūžu nedzīvo. 1190 3634

Nekas nav dārgāks par veselību. 1244 10629

Veselība dārgākā manta pasaulē. 1337 417

Šodien vesels, rītā trūds. 1170 322

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1127 708

Dzeivoj del dzeives. 1209 375

Nāve zobos neskatās. 12243290

Vasals kā ruks. 1347 255

kur dzīvo, tur maize, kur mirst, tur kaps. 1560 401

Veselība dārgākā manta pasaulē. 1560 213

Kā lapas birst, tā cilvēki mirst. 1385 3155

Skrien cik gribi, kapam pāri nepārskriesi. 1341 30409

Priekš nāves nav zirga jājūdz. 1560 1553

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1262 4862

Jo rūgtas zāles, jo salda veselība. 1262 3628

Ar vienu kāju kapā stāvēt. 1585 1271

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1262 4461

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1585 611

Kapā paliks zelts, kapā nabaga tarba. 1560 2410

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1592 7232

Nāves priekšā visi vienādi. 1190 3443

Saules mūžu neviens nedzīvos. 1802 2071

Kur ļaudis, tī arī myrūni. 1142 400

Diveju myužu nivīns nadzeivōs. 1209 444

Kur dzīvo, tur maize, kur nomirst, tur kaps. 1341 30130

Reizi mērt, bet na diveji. 548 14342

Cilvēki mirst, kā lapas birst. 1751 75

Tas vairs maizē nekodīs. 1585 1260

Saulītes mūžu neviens nedzīvos. 1560 2725

Cilvēks otru mūžu nedzīvos. 1560 2312

Veselam ārsta nevajag, bet tikai slimam. 1592 748

Veseliem ārsta nevejaga. 1592 7165

Kapā paliek zelta kalni, kapā arī ubaga tarba. 1207 2747

Godam un labos darbos pavadīts mūžs dod svētību un mierīgu aiziešanu. 1341 32745

Par kopu tōļōk nivīns naīs. 1209 388

Kopā paliks zelta kolns, kopā nabaga torba. 1865 3960

Cilvēks divus mūžus nenodzīvos. 1560 1954

Bads māca strādāt aukstums tecēt. 1705 4125

Katram labumam savs ļaunums. 1207 8475

Muļķim muļķa laime. 1341 31995

Rīts nezina kāds būs vkars. 1224 291

Gudram gudra laime. 1224 281

Dzīvo kā dieva ausī. 1341 30099

Gudram nāk gudra laime. 1341 30315

Ne ik dienas saule spīd, ne ik dienas lietus līst. 1751 78

Nelaime nenāk brēkdama. 1262 3606

Labuma nav bezļaunuma. 1262 3869

Kuļās kā pliks pa nātrām. 1560 214

Ne ik dienas saule spīd, ne ik dienas lietus līst. 1560 504

Mūžā jāredz daža laba diena gan balta, gan nebalta. 1585 1280

Ieskrējis kā circenis perlnos. 1592 2087

Cilvēka mūžs raibs kā pupu zieds. 1592 2170

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1190 3480

No vilka bēg, uz lāci skrien. 1802 3695

Gudram gudra nelaime. 1802 2837

Mūža jāredz daža laba diena gan balta, gan melna. 1802 2771

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1177 5456

Nelaime klīgdama naīt. 548 2226

Viņš ar osorom lejās, kai upe ar jyudini. 548 2331

Bez slyktuma labuma ni kod naradz. 548 2299

Pēc prīcas asaras iznōk. 548 2289

Na nu prīcas, to raud. 548 2425

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1127 3816

Nelaime nenāk brēkdama. 1135 618

No vilka bēg, uz lāča krīt. 1135 144

Degungalu var saredzēt, mūža galu nē. 1183 1119

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšu nenolūgsi. 1175 560

Nelaime nenāk brēkdama. 1284 184

No vilka mūk, uz lāci krīt. 1242 761

Kad ūdens mutē, tod jomocās peldēt. 1190 3505

Kad ūdens nāk mutē, tas jāmācās peldēt. 1337 69

Ik dienas māte raušus necep. 1337 327

Ik dienas māte raušus necep. 1200 1091

Nelaime nenāk brēkdama. 1802 1511

Gudram gudra nelaime. 1136 2212

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1136 1087

Nu vini tagad īkōps zalta kolnā. 548 2433

Dzīvo kā pa pļavu. 1242 1759

Kuļās kā pliks pa nātrām. 1244 10645

Nelaime nenāk teikdama. 1244 9572

Sleicējs i aiz iskaktis giunās. 548 14328

Myužu dzeivot, na maisu šyut. 546 13224

Atrassi nasaprīcoj, izgaisynosi nabādoj. 548 4167

Dzeivoj kai rajos. 1110 1416

Nedzen dievu kokā, pēc ar lūgšanu neniolūgsi. 1341 30098

Tam jau putna piena netrūkst. 1341 31094

Nāk nelaime uz nelaimes. 1341 30716

Gudram gudra nelaime. 1385 740

Iet kā pa veciem kapiem. 1385 4796

Nav laimes bez gaiša prāta. 1385 4772

Cilvēks domā, dievs dara. 1385 238

Laime griez muguru tiem, kas to gaida. 1385 583

Vakar smēj, šodien jāraud. 1354 60

Nelaim nenāk saugdam. 1354 45

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1385 2741

Ko tu tam darīsi, tam dievs palīdz. 1560 2443

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1560 1237

Klājas kā zirnītis ceļmalē. 1592 2127

Rīts nezina, kāds vakars būs. 1592 2153

Dzeive na vīna dīna. 1209 382

Dzeivoj kai barons. 1209 372

Ikienas māte raušus necep. 1751 298

Māte raušus katru dienu necep. 1705 4131

Gudram gudra nelaime. 1592 1814

Dzīvo kā pa krogu. 1592 917

Cilvēka mūžs raibs kā pupas zieds. 1207 1361

Cilvēka mūžs ir tik pat raibs kā pupas zieds. 1207 3765

Doncoj kai cērcins pa plnim. 1209 493

Dzeivoj kai pupa ausī. 1209 461

Kad ūdens smeļas mutē, tad jāmāk peldēt. 1341 30136

Ik pret katru cilvēku saule preti spīd. 1341 30091

Neprieca'jies atradis, neraudi pzaudējis. 1341 30713

Savs krusts katram jānes. 1385 1209

Cilvāks domā, bet dievs dara. 1347 420

Arvien māte raušus necep.31560 1280

Dzelzi pārbauda ugunī, cilvēku ciešanās. 1177 7183

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1242 766

Dzīvo tā kā roka iekš cimda. 1244 13932

Īt ko pa taukīm /ko pa dieli/. 1212 187

Tyka kai uz zyrga. 548 5596

Nalaimeigs kai ōzs. 1142 32

Cilvēka mūžs raibs kā pupas zieds. 1133 184

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1207 1742

Dzeivē pats izapērsi. 1209 383

Nekur tā neiet kā pasaulē. 1341 30520

Gudram gudra nelaime. 1866 196

Cilvēks domā, dievs dara. 1751 299

Kas vienam par prieku, tas otram par bēdām. 1177 12738

Nelaimīgam allaž gadīsies redzēt citus vēl lielākā nelaimē. 1177 11830

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1385 148

Kāram tur netiek griezts, kur viņš ar pirkstu rāda. 1585 1257

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1585 117

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1560 3057

Slīkonis ķeras pat pie salmiņa. 1592 1839

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1592 1282

Deguna galu redz, mūža galu neredz. 1592 746

Kam nav bēdu, tam mīksts spilvens. 1592 720

Smejies vien, gan tu pēc raudāsi. 1192 431

Ja negribi cilvēka grūtumu ciest, tar tev nebūs cilvēka vārdu nest. 1200 4146

No vilka bēg, uz lāča uzskrien. 1200 3758

Mūžā jāredz daža diena gan balta, gan melna. 1200 1142

Nelaimīgam allaž gadīsies redzēt citu, kas vēl lielākā nelaimē. 117 19410

Ielec kā circenis pelnos. 1802 2312

Muļķam muļķa nelaime. 1802 3758

Vējā augošam kokam stipras saknes. 1177 5462

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 1177 13458

Dzīvo bez bēdas. 1347 337

Nelaimē visi prot dievu lūgt. 1262 3312

Ko tu tam darīsi, kam dievs palīdz. 1262 4468

Kas ļauna necieš, tas laba neredz. 1207 1375

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1592 726

Kas grūtumu panes, tas vieglumu dabū. 1341 30733

No vilka bēg, uz lāci uzskrien. 1560 887

Slīkons ķeras pat pie salma. 1705 4099

Nelaime nenāk brēkdama. 1705 4130

Nalaime naīt klīkdama. 1209 361

Deguna galu var redzēt, mūža galu nevar. 1224 277

Cilvēka mūžs raibs kā pupas zieds. 1227 55

Dzīvo kā niere pa taukiem. 135 2738

Kam bēdas, tam spilvens ciets.31385 2438

No vilka bēg un lācim uzskrien. 1795 10

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1592 6712

Ar jautru prātu var vissmagāko darbu viegli paveikt. 1341 32738

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 1592 4776

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1592 1687

Nespļauj dievam ausī. 1592 1798

No vilka bēg, uz lāci krīt. 1592 2142

Slavā nav laimes. 1592 4375

Nelaime nekad nenāk viena. 1560 1560

Ne ik dienas saule spīd, ne ik dienas lietus līst. 1262 4206

Lai ir vecs, kad tik labi lec. 18623241

Vacs kai sērmīs kačs. 548 4172

Vecāks paliek, bet gudrāks netiek. 1341 32786

Dod dievam godu, griez vecam ceļu. 1385 239

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1385 2663

Kačs uz vacumu, nagi uz osumu. 548 3768

Kaķim asi nagi. 1190 3389

Viel motes pīns oiz loupas. 1212 489

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 1170 249

Bērns rāda, kāds vīram tikums. 1262 3497

Bērns rāda, kāds vīram būs tikums. 1136 1051

Bārns rōda, kaids byus veira tykums. 1209 410

Bērnam bērna prāts, putru ēdis, dzert prasa. 1385 3430

Bērnam bērna prāts. 1284 25

Bērnam bērna prāts, putras paēdis prasa dzert. 1341 30279

Bērnam bērna prāts, putras paēds, prasa dzert. 1341 30279

Bērnam bērna prāts, putras paēdis, ūdeni prasa. 1341 32766

Bērnam bērna valoda. 1560 383

Jaunībā padomā arī par vecuma dienām. 1170 207

Ja jaunībā dzīvosi taupīgi, tad vecumā maizes netrūks. 1170 202

Jauns būdams strādā, pataupi, tad vecs pez maizes nebūsi. 1385 4921

Kamēr vēl jauns, tamēr strādā. 1244 8724

Līks kā zirga loks, bet uz meitām acis kā spoles. 1341 33064

Jauns ar jaunu, vecs ar vecu. 1592 2094

Jau ka nakrācia vōrna uz augši skrīdama, uz zimi skrīdama nakzāks. 548 13278

Kulē bāžams, maisā nelien. 1110 1220

Mazs, bet ass. 1110 254

Vecam bukam stīvi ragi. 1242 728

Vecam āzim stīvi ragi. 1170 335

Vecam bukam stīvi ragi. 1127 135

Vecam bukam stīvi ragi. 1190 3367

Vecs ar prātu, jauns ar spēku. 1592 655

Vecs ar prātu, jauns ar spēku. 1244 9834

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1337 335

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1592 1117

Vecs ar prātu, jauns ar spēku. 1159 22

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1337 123

Vecs ar prātu, jauns ar spēku. 1705 4094

Klausi veca padoma. 1802 2936

Klausi vecā vārdu, neēd vcā padomu. 1802 246

Kad bads nāk pa durvīm iekšā, tad mīlestība oa logu laukā. 1341 31053

Čakla sieva mājās - zelta atslēga. 1385 4773

Labāk pie svešiem, nekā pie radiem. 1560 1548

Precēties grib, pātaru nemāk. 1592 1932

Smuka sieva - vīra nelaime. 1177 18378

Mīlestība stiprāka par nāvi. 1159 199

Viena galva, viena bēda. 1190 3599

Labāk dzīvot zem veca vīra bārda, nekā zem jauna pātagas. 1177 5777

Ko acis neredz, to sirds drīz aizmirst. 1136 1152

Skaistums neopilda vēderu. 1136 1108

Abi cieti akmeņi labi nemaļ. 1133 164

Viena galva, viena bēda. 1135 208

Labāk apakš veca vīra bārdas, nekā apakš jauna pātagas. 1141 732

Boba bejs, boba i jer. 548 14360

Divi cieti akmeņi nekad labi nemaļ. 1341 30403

Viena galva, viena bēda. 1385 142

Kādu vīzi apvilcis, tādu jāvalkā. 1585 1291

Kādā purvā iebrien, tādā ogas jālasa. 1585 82

Viena galva, viena bēda. 1592 1110

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1592 6284

Skaistums nepilda vēderu. 1385 4120

Kur divi, tur trešais lieks. 1802 2003

Sievietes apraud mirušos, lai aizkustinātu dzīvos. 1136 1907

Vīns kai pērs, kur nisvīžās, vysur vīns. 548 2431

Meita na cylvāks. 548 2396

Viena galva, viena bēda. 1142 326

Skaistums nepilda vēderu. 1127 3807

Nauda spēj daudz, mīlestība visu. 1127 2011

Labāk zem veca vīra bārdas, nekā zem jauna puikas pātagas. 1262 2789

Kādu maizi izcep, tādu apēd, bet kādu sievu apņem, ar tādu jādzīvo visu mūžu. 1229 1284

Kas kaķim cepli var aizliegt. 1110 868

Kādu vīzi nopīsi, tādu valkāsi. 1341 30119

Viena galva, viena bēda. 1705 4100

Rads rada velns. 1207 7494

Kādās ragavās esi iesēdies ar tādām jābrauc. 1341 32775

Radi jau ir - no baltās ķēves septītā augumā. 1341 31856

Brālis ar brāli, bet alus par naudu. 1341 30772

Viena galva, viena bāda. 1347 338

Kādu vīz apāvs, tāda jāvalkā. 1347 321

Labāk svešnieks nekā rads. 1262 3642

Kas vecāku vārdu klausa, arvien pilnu abru maizes m;ica. 1341 32784

Kas vecāku vārdu neklausa, tas kukuli cep pelnos. 1795 35

Kas tēvam neklausa, jāklausa patēvam.31592 6652

Labāk māte ar vienu aci, nekā tēvs ar abām. 1190 3467

Svešas mātes vārdi sāp vairāk nekā īstās mātes kūliens. 1190 3448

Paklausīgi bērni vecākiem mīļi. 1337 360

Mazi bērni spiež ceļus, lieli sirdi. 1127 1196

Mazs bērns spiež klēpi, liels sirdi. 1170 569

Tia tāva, da mōtis viņ i nav. 548 14331

Nelabs bērns padara tēvam sirmu galvu. 1337 347

Mātes rokas allaž mīkstākas. 1802 3124

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1177 13486

Tam tāvs ai mōte bejs nebejs. 548 13267

Mazs spiež klēpi, liels sirdi. 1592 270

Sveša tēva vārds asķs, nekā īstā rīkle. 1116 29

Klausi vecāka vārdu, neēd vecāka kumosu. 1382 66

Kam bērni, tam bēdas. 1190 3365

Kož viena pirkstā, kož otrā - visi sāp. 1337 77

Kas vecāku vārdu klausa, pilnu abru maizes mīca.31802 1571

Ja vecāku neklausa, kukuli cep pelnos. 1802 3349

Klausi māti kamēr mazs. 1802 3286

Mātes rokas allaž mīkstas. 1177 2814

Kas vecāku vārdu neklausa, tas cep kukuli pelnos. 1127 684

Pamātes ļauns vārds vairāk sāp nekā īstās mātes pēriens. 1560 1955

Viena māte spēj desmit bērniem maizi dot, bet desmit bērni nespēj vienai mātei. 1592 1469

Mazi bērni spiež vecākiem klēpi, lieli sirdi. 1705 7964

Jaunajiem vecie jāaptek. 1705 4729

Kas tēvam neklausa, tam jāklusa patēvam. 1592 1468

Mātes rokas allaž mīkstas.31592 2126

Klausi vecāka vārdu, neēd vecāka kumosu. 1385 66

Tēvs uztur septiņus bērnus, bet septiņiem bērniem vienu tēvu uzturēt grūti. 1560 166Kāds tēvs, tādi bērni. 1110 235

Ōbels ni ōbelnicas tōļi nazavel. 1110 1407

Kaids kūks, taidas atvases. 1209 376

Ābols no ābeles tālu nekrīt. 1385 102

Ābols no ābeles tālu nekrīt. 1592 3159

Ābols nekrīt tālu no ābeles. 1337 42

Kāda māte, tāda meita. 1337 72

Kādi vecāki, tādi bērni. 1170 258

Ōbuļs nu ōbuļa tōli nazaveļ. 548 2370

Kāda ābele, tādi āboli. 1127 1728

Koda mote, toda maita. 1212 192

Ābols nekrīt tālu no ābeles. 1802 46

Kāds tēvs, tāds dēls. 1177 2758

Kāds tēvs, tāds dēls. 1127 1048

Kāds koks, tāda atvase. 1110 134

Obuls nu obelnīcas tōli nakreit. 1209 365

Kāds koks, tādi augļi. 1341 30501

Kāda māte, tāda meita. 1385 101

Ābols no ābeles tālu nekrīt. 1207 1234

Kāda ābele, tādi augļi. 1802 2719

Ābols nekrīt tālu no ābeles. 1136 923

Kaids kūks, taidas atlases. 548 2968

Kāda ābele, tāds ābols. 1244 10641

Ābols no ābeles tālu nekrīt. 1183 498

Kāda māte, tāda meita. 1229 883

Kāda ābele, tāds ābols. 1341 30107

Abols tālu no ābeles nekrīt. 1341 31004

Ābols no ābeles tālu nekrīt. 1751 183

Ābols no ābeles tālu nekrīt. 1347 323

Kāda ābele, tāds ābols. 1385 1643

Kāds tēvs, tāds dēls. 1592 92

Kāda sakne, tāda atvase. 1207 1593

Kāda sakne, tāda atvase. 1207 1323

Kāda ābele, tāds ābols. 1207 1612

Maizīte bagāta glauda galviņu. 1207 1359

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 1229 285

Vēders nav grāmata. 1341 30328

Ko nu tagad gulēs, izgulēsies, kad nomirs. 1341 31075

Labāk ielāps, nekā caurums. 1385 2454

Gramo kā vaca govs. 1347 462

Vai neēdi, kad bija, vai neēdīs, kad būs. 1560 343

Rij kā neēdis. 1560 403

Kas guļ, tas negrēko. 1560 1271

Kas snauž, tas ļaunu nedomā. 1592 3181

Ēd kā gailis. 1592 3933

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1337 52

Ēst gribas kā vilkam. 17802 3445

Maize ēdējam pakaļ neiet. 1177 13490

Paēdis ir, medu min kājām, bet izsalkušam viss rūgtums salds. 1177 12493

Kas ēd, tas dzīvo. 1177 4466

Ēd ko ēzdams, neapēd tēvu, māti. 1170 586

Mozōk raunoj, vairōk apāt. 548 2216

Labāk baudams, nekā redzams. 1136 1078

Apād vysu kai bārns snīgu. 548 2380

Kam gribas ēst, tam viss gārds. 1183 991

Sausa maize, liela raize. 1147 143

Sausa maize, liela raize. 1147 87

Tan gan var veselu vērsi apēst. 1244 7894

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. 1242 391

Vādars na škļanka, ni kas naredzēs, kū ībōsi, tys i lobi. 548 2348

Bads dara rūgrumu saldu. 1170 270

Maize ēdājam pakaļ neiet. 1133 238

Naēssi i navilksi. 548 13247

Pīres kai vylks gleizda. 548 5587

Bads dara rūgtu saldu. 1229 1286

Paēdušai cūkai milti rūgti. 1341 30665

Paēdušai pelei milti rūgti. 1262 3500

Maizīte jātaupa siena laikam. 1560 877

Paēdušam grūti strādāt. 1560 342

Kas strādā, tas arī ēd. 1592 4756

Maizīte jātaupa siena laikam. 1592 7504

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1229 1309

Cilvēks jau nav cūka, gan jau apēdīs. 1341 33142

Cikom gudrais dasagōdōsīs kas par vaiņu es i sanosōšu. 1209 519

Pusdiena nav zaķis. 1592 6793

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1200 657

Bads māca strādāt, aukstums tecēt. 1207 1344

Maize tevi nes, ne tu maizi. 1110 1029

Ād kai pats komisars. 1209 373

Kad lizeika i ādōjs. 1209 479

Sausa maize, liela raize. 1341 30737

Ēd kā cūka. 1354 30

Pieēdies līdz acīm. 1560 340

Labāk svārkiem ielāps, nekā caurums. 1592 2116

Jo ēd, jo gribās. 1592 5381

Ēdiens nav zaķis, prom nebēgs. 1592 4623

Ād kai lūps. 1110 1392

Labāk baudams nekā redzams. 1592 5377

Godā drānu, drāna tevi godās. 1592 4038

Pilnam vēderam gardumi riebjas. 1207 1681

Kas izsalcis, tam rūgta miza salda. 1207 1625

Ka mutā ir to i vadarā byus. 1110 1409

Bads nav brālis. 1888 2

Pliku visi redz, neēdušu neviens neredz. 1865 3970

Taids kai vēja grōbeklis. 1209 346

Drab kā apšu lapa. 1347 410

Palaižas kā āzis uz ragiem. 1200 1098

Smejās kā saulīte. 1177 23283

Smaida kā sivēns saulītē. 1802 3731

Dūša kā miets, sirds kā lupata. 1802 3533

Treic kā apšu lopa. 1802 2097

Bailīgs kā zaķis. 1802 236

Dreb kā apses lapa. 1177 9780

Pūš kā sila priede. 1177 10073

Skrien kā pēc uguns. 1127 1367

Bailīgs kā zaķis, nebēdnīgs kā kaķis. 1135 70

Tikpat ko uguni pi dirsas dagrouda /pīgrouda/. 1212 205

Stiprs kā milzis. 1242 3140

Stiprs kā lācis. 1242 3682

Viltīgs kā lapsa. 1190 3401

Bailīgs kā zaķis. 1190 3412

Ieskrēja kā uguns pakulās. 1190 3433

Negants kā ezis. 1190 3445

Izgāžas kā groza spainis. 1802 1992

Navar nosēdēt kā uz adatām. 1802 2083

Tāds ir ni cepts, ni vārīts. 1802 3453

Vārīgs kā mīkstčaula ola. 1802 3498

Uzpūties kā ezis. 1177 5797

Nevainīgs kā jēriņš. 1177 8629

Viņš skrīn par vērsu kai začs. 548 2316

Skrien kā viesulis. 1170 532

Skrīn kai pa gaisu. 548 2244

Ass kā pucnazis. 1242 3847

Kā tintes padzēris. 1212 310

Guļ ko sprocs /sists, snops/. 1212 217

Klukst kai vista. 1209 446

Domā kā tītars. 1865 3945

Spurains kā ezis. 1354 18

Tik kaunīgs kā maza meitene. 1347 497

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 1262 4777

Lēns kā aita. 1560 1626

Priecīgs kā cīrulis pavasarī. 1592 1727

Mīlīgs kā kaķēns. 1592 1675

Mīlīgs kā kaķis. 1592 1665

Skrien kā driģeņu paēdis. 1110 219

Blaun kai nelaika teļš. 1209 508

Treiloj kai laksteigola. 1209 530

Nedarbīgs kā kaķis, bailīgs kā zaķis. 1560 683

Pati gove pienu deva, pati izspēra. 1262 2389

Staige kā žīds a paun. 1354 57

Tāc jērs no vīrišķ. 1354 42

Ciets kā krama gabals. 1347 619

Mīlīgs kā kaķene. 1347 484

Dūša kā miets. 1347 419

Lēns kā aita. 1585 1412

Priecājas kā bērns par pīrāgu. 1592 2150

Sirdīgs kā pūce. 1592 1723

Bēg kā vilks no uguns. 1592 1713

Viegls kā zaķis. 1592 1703

Kas ātri deg, tas ātri dziest. 1190 3173

Bailīgs kā zaķis, medīgs kā kaķis. 1200 1804

Grozas kā vēja rādītājs. 1802 1970

Tad i kā nelaikā dzimis. 1802 3451

Asaras birst kā pupas. 1802 3736

Ass kā dadzis. 1802 3526

Ko tu smaidi kā maija mēness. 1802 3510

Dusmīgs kā ezis. 1127 600

Giustās kai oskors. 548 2365

Nu kuras puses vējš papyuš, uz tū i jis. 548 2304

Svaidōs kai žits ap teļa plauškom. 548 2242

Niķu pilns kā suns blusu. 1177 8574

Stiprs kā lauva. 1242 3135

Rūc kā dundurs. 1212 308

Ko ar aukstu oudeni aplīts. 1212 200

Kā aste /vai arī ļipa/. 1212 176

Jam is pasauļa navar atzasvītas. 548 13245

Palaižās kā āzis uz ragiem. 1244 7872

Palaižās kā āzis uz ragiem. 1262 3322

Mīlīgs kā jērs. 1262 2391

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1207 7670

Bailīgs kā zaķis, manīgs kā kaķis. 1229 1311

Steivs kai vylks. 1209 488

Tur neiznāks ne cepts, ne vārīts. 1341 31023

Ass kā dadzs. 1347 623

Miksts kā lūks. 1347 574

Zirgu sitējam smaga roka. 1385 4770

Guļ kā dieva ausī. 1592 268

Bēg kā vilks no uguns. 1585 1436

Mīlīgs kā jērs. 1585 109

Ātri deg, ātri dziest. 1560 2252

Klīdz kai kaunams. 1209 509

Viltīgs kā lapsa. 1592 1714

Manīgs kā vāvere. 1592 1704

Putojās kai kuils. 1209 471

Ciets kā akmens. 1354 29

Lāns kā jārs. 1347 549

Mīlīgs kā jērs. 1560 1109

Sasabūzs kai ezs. 1209 432

Bāžās kā desa vākā. 1560 3058

Sēž kā uz adatām. 1592 6486

Manīgs kā zaķis. 1592 3929

Tek asaras kā aizurbtam bērzam pavasarī. 1592 2363

Nedzēris domā, piedzēris saka. 1341 31934

Kur miežu graud guļ, tur rudzu graud nevar gulēt. 1385 4949

Sūc kā ods. 1592 1718

Piezīdies kā ods. 1807 53

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1284 191

Kas nedzērušm prātā, tas piedzērušm uz mēles. 1341 31983

Jūrā noslīkst daudz, bet šņabja glāzē vairāk. 1560 3230

Ko nedzērs domā, to piedzērs runā. 1110 240

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1177 2852

Glāzē vairāk cilvēku noslīkst, nekā jūrā. 1170 579

Dzersi daudz ola, dabōsi dreiži gola. 548 5552

Kas dzer alu, dabūn galu. 1127 1188

Pylns kai jyura. 1209 342

Dzer kā krogā. 1592 4350

Kur miežu grauds guļ, tur rudzu grauds nevar gulēt. 1207 1647

Piesūcies kā lēls. 1347 573

Tukša muca tālu skan. 1229 1130

Nelielies ar savu gudrību, dievs par tevi gudrāks. 1341 30932

Jo augsti kāpj, jo zemu krīt. 1385 261

Lielīgs kā gailis. 1560 1114

Lielās kā gailis. 1585 112

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukšus. 1592 6697

Tukša muca tālu skan. 1190 3178

Kas augsti kāpj, tas zemu krīt. 1192 138

Jo kaķi glauda, jo kūkumu met. 1310 25

Kas augsti kāpj, tas zemu krīt. 1200 3054

Tukša muca tālu skan. 1802 3682

Jo kaķi glauda, jo kupri ceļ. 1802 3459

Lielība naudas nemaksā. 1802 2724

Lielās kā gailis laktā uzkāpis. 1177 1674

Kas kačam asti ceļs, ka na pats. 548 2175

Nelepojies kā briedis saviem ragiem. 1170 755

Lielās kā nabags ar auklu. 1170 607

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 1127 717

Tukša muca skan, pilna nē. 1135 604

Lielība ceļ kaunu. 1133 231

Kas augstu lec, tas zemu krīt. 1164 184

Pylnō vōrpa golvu ryž uz ziami. 548 13273

Prōts aiz jyuru, pats palnūs. 548 11673

Lepnība priekš krišanas un augstprātība priekš bojā iešanas. 1242 2943

Jo kaķi glaud, jo kupri ceļ. 1242 722

Liels kā gailis laktā. 1190 3488

Lepns kā pāvs. 1192 467

Pašam savu godu meklēt nav gods. 1177 23801

Kas kačam asti ceļs, ka pats naceļs. 1142 23

Tukšā galvā daudz lepnības. 1284 181

Lielība naudu nemaksā. 1242 768

Jo kaķi glauda, jo kupris ceļas. 1242 388

Tukša muca tālu skan. 1242 144

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1242 3017

Paša gods smird. 1244 9554

Pīsapyutīs kai pyuce. 548 5662

Jo kaķi glauda, jo kupri ceļ. 1229 908

Jo kaķi glauda, jo kupri ceļ. 1207 467

Jo kaķi glauda, jo kupri ceļ. 1341 30297

Tukša muca skan, pilna neskan. 1862 208

Ja lielība gan derētu, tad govs gan zaķi noskrietu. 1385 567

Augstu kāp, zemu krīt. 1560 2910

Kas augstu kāpj, zemu krīt. 1592 3180

Lielās kā tītars. 1592 1717

Lielīgs kā gailis. 1592 6500

Jo kaķi glauda, jo asti ceļ. 1592 6696

Tādu kungu daudz pa pasauli skrien, kas vāciešm no ratu apakšas izkrituši. 1341 32428

Lielība naudu nemaksā. 1751 191

Ja zobi pa pasoli jālasa, tad nelielies, ka otram iekodīsi. 1341 31854

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1585 862

Piepūties kā pūslis. 1592 4657

Ja lielība kur derētu, tad govs gan zaķi noskrietu. 1592 2092

Jo kaķi glauda, jo kupri met. 1192 130

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1259 10

Kvastuma ar bogotū narozzeissi. 548 15131

Kas cits suņam asti cels, ka pats necels. 1244 9570

Kas kaķim asti cels, ja pats necels. 1159 241

Tukša muca skan, pilna neskan. 1135 86

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1127 1622

Sargies no vieglprātības. 1207 3176

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1207 478

Tup un turās, dzer un lielās. 1341 30793

Necel degunu griestos, aizķers aiz sijas - nolauzīs. 1341 31087

Lielās kā gailis uz sētas. 1341 31070

Tukša muca tālu skan. 1705 7965

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1862 185

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1751 279

Kas uzpūties no lepnības, ir tiešām tukšs no gudrības. 1385 2133

Augstu stāv, zemu krīt. 1585 97

Nabadzības dēļ lepnību nevas atmest. 1560 2946

Paša slava mirdz. 1560 1556

Nelepojies kā briedis saviem ragiem. 1560 672

Nelepojies kā briedis saviem ragiem. 1229 180

Lepnība ceļ kaunu. 1227 56

Tukša muca tālu skan. 1862 215

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1862 172

Tukša muca tālu skan. 1751 356

Jo kaķi glauda, jo kupri ceļ. 1751 226

Tas jau ar degunu mākoņus grūž. 1341 31086

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukšus. 1385 2658

Tukša muca tālu skan. 1347 235

Ieradumam liels spēks. 1354 16

Ieradumam liels spēks. 1347 100

Ieradumam liels spēks. 1242 2765

Ieradumam liels spēks. 1262 3616

Ieradumam liels spēks. 1592 4947

Ieradumam liels spēks. 1224 278

Vepri vai trīsreiz dienā zvērini, tomēr kartupeļos ies. 1207 4784

Suns spalvu met, bet dabu nemet. 1227 114

Sunim neaug vilka spalva. 1385 2334

Vilks spalvu met, bet ne tikumu. 1560 170

Smērē cūkai vai nu medu, vai mēslus uz deguna, tikpat vien ir. 1306 972

Vepri vai trīsreiz dienā zvērini, tomēr kartupeļos ies. 1337 143

Suns un vilks spalvu met, bet tikuma nemet. 1183 493

Tāda vārna pērta, tāda nepērta. 1171 86

Jō kūris suņs laiza zērnovys, tys jau i laiziās. 548 13283

Tāda vārna pērta, tāda nepērta. 1136 1131

Suns beja, par suni i palyka. 548 2265

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1127 3810

Suns spalvu met, bet dabu nemet. 1242 1197

Suns spalvu met, tikuma nē. 1237 74

Kāda zālīte dīgusi, tādai jānokalst. 1110 860

Cūka paliek cūka, ģērb kaut zelta kamzolī. 1341 33136

Zvērini vepri trīsreiz dienā, tomār ies kartupeļos. 1227 113

Allaž melna cūka dubļos vārtās. 1751 260

Tāda vārna pērta, tāda nepērta. 1585 106

Tāda vārna pērta, tāda nepērta, melna kā melna. 1802 230

Tāda vārna pērta, tāda nepērta, melna bijusi, melna paliek. 1262 2786

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1592 1694

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1705 7839

Zila vārna pērta, zila nepērta. 1560 197

Nosūnojušu akmeni grūti kustināt. 1224 288

Suns spalvu met, ne tikumu. 1110 1210

Kāda zālīte dīgusi, tāda nokaltusi. 1262 3634

Cyuka beja, cyuka i palyka. 548 14337

Nemāci nu vecu kuili kuli plēst. 1341 32812

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1207 574

Kuo jzunībā namācīsies, vacumā napratīsi. 1347 645

Mūžu dzīvo , mūžu mācies. 1560 2911

Dzīvo un mācies līdz kapa malai. 1585 1591

Akls aklam ceļu rāda.31592 3372

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1337 102

Kad no jaunības pieņem mācību, tad līdz sirmiem matiem netrūkst gudrības. 1177 23804

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1170 242

Gudram padomu nevajaga. 1136 1121

Ka maza naimōcēji, tad lela na mōcēšona, ka uz poša vērsu jem. 548 2390

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1164 171

Īt ko pa celmīm. 1212 230

Mūžu dzīvo, mūžu mācies. 1244 10677

Cilvēks mācās, līdz kāju kapā sper. 1192 154

Ko jaunumā nemācīsies, to vecumā nepratīsi. 1192 413

Bērns rāda, kāds vīram būs tikums. 1310 22

Loki koku kamēr jauns. 1802 2314

Iet kā pa celmiem. 1802 3544

Brauc kā pa arumiem. 1802 3642

Akls aklam nevar ceļu rādīt. 1136 1042

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 1170 306

Iebāž kā ar pirkstu mutē. 1341 30739

Mūžu dzīvo, mūžu mācies. 1751 271

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1385 1651

Jauns koks viegli lokams. 1585 72

Loki koku kamēr vēl mazs. 1560 1255

Nemācies priekš skolas, mācies priekš dzīves. 1592 657

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1592 6635

Cilvēks mācās, kamēr mirst. 1207 8499

Dzīvo un mācies. 1110 1218

Ko jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 1385 749

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1560 1622

Aklis aklam ceļu nerāda. 1560 195

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1585 1434

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1585 1285

Akls aklam ceļu nevar rādīt. 1560 2429

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 1592 7164

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1190 3475

Visu mūžu dzīvo, visu mūžu mācies. 1802 485

Cilvēks mācās, līdz kāju kapā sper. 1802 2061

Kas tad vilkam mežā ceļu rāda. 1136 1150

Lai dūmoj zyrgs, jō vi;nam lela golva, bet tev to moza. 548 2283

Dzeivoj i mōcīs. 548 2190

Nemācies jaunībā vien, mācies arī vecumā. 1170 196

Dzīve ir skola. 1177 12809

Kas tad vilkam mežā ceļu rāda. 1385 4944

Kamēr dzīvo, tikām jāmācās. 1347 489

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1229 175

Veci koki grūti lokāmi. 1592 4658

Ko jaunībā nemācies, to vecumā nepratīs. 1560 2904

Cilvēkam jāmācās līdz kapa malai. 1585 69

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 1224 287

Mācies, tad tu ko varēsi. 1592 7146

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1585 70

Jāmācās da kapa malai. 1347 492

Mūžu dzīvo, mūžu mācies. 1227 57

Ola grib būt gudrāka par vistu. 1341 30295

Kas vilkam mežā ceļu rāda? 1207 1614

Akls aklam ceļu rāda, abi iekrīt grāvī. 1207 2753

Akls aklam ceļu rādīt nevar. 1159 256

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1585 1435

Mucā audzis, pa spundi barots. 1592 2132

Mucā audzis, pa spundi barots. 1705 7967

Mucā audzis, pa spundi barots. 1802 707

Kā mucā audzis, kā pa spundi barots. 1592 3361

Mucā audzis, pa spundi barots. 1136 270

Aprunōtōjam cylvākam kuļa par zvonu. 548 2618

Dzērd ka zvona, a bet nazyna kur. 1110 1044

Ne ar muļķi izrunāsies, ne ar klibu izdancosies. 1802 2107

Cik ar muļķi izrunāsies, tik ar klibu izdancosies. 1560 169

Itys zam indyka jōļēk, lai daperej. 548 5654

Acis kā teļam, bet neredz. 1127 595

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1133 176

Vīrs bez prāta, kā cirvis bez kāta. 1127 3984

Putnu pazīst no dziesmas. 1158 1756

Gudrība labāka par zeltu. 1560 2097

Dziļš ūdens ļoti kluss. 1242 2769

Kāds putns, tāda dziesma. 1244 7877

Glups kai teļš. 548 5566

Runā kā vecaistēvs, dara kā mazs bērns. 1207 5930

Gudras gudris i padoms. 1110 1406

Ar gudru ronōt, ar stypru laustīs. 1209 355

Tam jau pa galvu vējš skraida. 1341 31074

Ar prātu var vairāk padara, nekā ar spēku. 1705 4093

Esat gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 1385 4917

Gudram gudra nelaime. 1560 2948

Gudrība ir laba lieta. 1592 3558

Iekšā ir ārā nenāk. 1592 2086

Labs padoms der labāk kā liela bagātība. 1207 4234

Gudrais nadaboj perine uz terga, muļķis pat baznīcā. 1110 92

Runāt runā kā vecaistēvs, bet darīt dara kā mazais bērns. 1341 32774

Gudrs ar gudru daudz nerunā, pāris vārdu un diezgan. 1341 33052

Ģeķim ģeķa valoda. 1385 1920

Gari mati, īss padoms. 1385 1208

Gari mati, īss padoms. 1310 20

Duraku i bazneicā syt. 1705 5895

Dulla kā aita. 1347 292

Kam daudz tiek dots, no tā daudz tiek prasīts. 1592 3171

Muļķis kā puļķis, dumjšs kā zābaks. 1192 145

Ko līdz cūkai pērles, ka nemāk glabāt. 1802 3676

Ko nevar ar spēku, to padara ar prātu. 1177 10694

Ar cūku nekur neaizbrauksi, ar muļķi nav vērts vārdus tērēt. 1177 9818

Neej ar pliku plūkties. 1242 5266

Stulbs kā auns. 1183 964

Muļķis kā puļķis, kur dzen, tur lien. 1133 236

Labāk klausies suņa riešanā, nekā muļķa valodā. 1262 3643

Gudrs tikai drusku pasmejas, bet muļķis smejas bez gala. 1341 33144

Vieglāk gudram būt priekš citiem, nekā pasam priekš sevis. 1751 236

Ar prātu vairāk padara, nekā ar spēku. 1385 767

Gudram gudris padomiņš. 1585 196

Erms paliek erms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1592 6497

Ar prātu padara vairāk nekā ar spēku. 1207 4777

Ar saprašanu var iedabūt naudu, un ne ar naudu saprašanu. 1207 1555

Gudrs kā vabule. 1110 231

Ja prātu esi palaidis ganībās, tad skrien pats pakaļ. 1341 33053

Gudris tolka na da gola. 1110 1413

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1592 379

Vieglāk gudram būt priekš cita nekā priekš sevis paša. 1592 6724

Cik i redzieji kai čigons mežā. 1110 1398

Liels kām mežs, muļķis kā teļš. 1110 227

Putnu pazīst no dziesmas. 1158 1379

Padoms galvā, bet prāts vējā. 1177 9398

Mucā audzis, pa spundi barots. 1802 3664

Gari mati, īss padoms. 1802 3724

Vīrs ar aitas galvu. 1802 3738

Prāta mazāk kā vistas kājā gaļas. 1802 3529

Tā tas ir, kad iekšā ir, bet ārā nenāk. 1802 3177

Ko līdz galva bez gudra padoma. 1177 6072

Gudram pieder pasaule. 1177 14347

Labāk cirvis bez kāta, nekā puisis bez prāta. 1802 225

Uz balta zirga jāj, baltu zirgu meklē. 1802 2432

Ko līdz lieli gurķi, ka tukši vidi. 1802 3129

Tāds kā lemess. 1802 3418

Muļķis i baznīcā dabū pērienu, gudrs ne uz tirgu. 1802 3669

Liels cilvēks, kumeļa prāts. 1802 3716

Gudrs ķer, muļķis bēg. 1177 17578

Domā, domā kā tītars uz akas, kamēr iekrīt akā. 1177 19775

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1560 1642

Gudrība maksā naudu. 1560 902

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1385 1629

Ja prātu esi maizē ēdis, tad iztiec bešā. 1341 31866

Muļķis ir tas, kas saka, ka viņš ir gudrs un otrādi. 1385 4172

Bērnam bērna prāts. 1177 2858

Tu esi tik gudra kā lielā skudra. 1177 5784

Glups ko aite. 1212 485

Gari mati, īss padoms. 1135 630

Ko nu tu zini kā cūka no svētdienas. 1341 33133

Putru strebj, dzert prasa. 1242 1184

To zirgu jāj, to meklē. 1192 198

Duraku ni ar, ni sēj, ji posi rūnās. 548 12142

Sarāvies kā tabakas maks. 1341 31819

Vieglis kā spalvu kušķis. 1347 523

Glūn kā suns. 1190 3382

Zied kā roze. 1192 422

Lūpa pušu kā sunim. 1190 3415

Sarkans kā buraks. 1802 3515

Nav ne cepts, ne vārīts. 1177 2819

Iet kā vadzis atspēries. 1127 636

Skrien kā vējš. 1212 171

Iet kā garais Mārtiņš. 1212 392

Skrej kā vējš. 1242 3130

Nokustējies kā ūdens zāle. 1807 29

Aizskrēja kā pasvilis. 1807 39

Sēd kā ķipis. 1807 60

Veļas pamazām kā ola. 1802 2094

Aiziet matiņi no galvas. 1802 3679

Stōv kai gūvs uz tērga. 548 2306

Ko tu stāvi kā stabs. 1177 15926

Sasavībīs kai bārza pīpe. 548 5650

Ko treis /septiņas/ dīnas naied. 1212 505

Velkas kā vuts pa krāgu. 1212 370

Lac ko zaķis. 1212 202

Izplētusies kā vista. 1212 178

Iet kā pulkstens, bet nesit. 1171 403

Platas acis kā vanagam. 1110 245

Īt kai pats tanks. 1209 478

Iet kā zuos. 1354 64

Lec kā zaķs. 1354 47

Velkas kā vēzis. 1592 94

Lien kā vēzis. 1592 1739

Veļas kā ola. 1592 1697

Sēd kai celms. 1209 441

Mārga kai rūža. 1209 431

Ko tu stāvi kā svece baznīcā. 1341 30396

Apaļš kā ķiļķens. 1592 3928

Staigā kā gailis ar vistām. 1190 3410

Nobridies kā lācis. 1807 48

Kāja kā lāčam. 1190 3399

Stīva mugura kā vilkam. 1802 3541

Velkās kā gliemezis. 1177 4907

Iet kā sasalis. 1127 641

Actiņas kai pūdziņas. 548 2336

Lāc kai koza. 548 5607

Velkās kā gliemezis. 1127 1377

Skrien kā vēja grābeklis. 1262 2469

Stāv kā sāļa stabs. 1110 232

Lec kā kaza. 1110 221

Skrīn kai troks. 1110 1393

Brīn kai lōcs pa pūru. 1209 466

Valkas kā nabaks. 1347 252

Lac kā kaza. 1592 3930

Skrien kā vējš. 1110 248

Sēž kā ducis. 1745 57

Malns kai čygōns. 1209 438

Taids kai mežūns. 1209 449

Steivs kai mylyns. 1209 417

Valk kā vazumu. 1347 251

Stīvs kā vecs vilks. 1347 198

Staigā kā dienas zaglis. 1262 2468

Kam gari nagi, tas zog. 1585 1248

Klusi ūdeņi dziļi. 1310 15

Viens tāds, cits tāds. 1802 2076

Neskati vīru no cepures. 1183 907

Viltīgs kā lapsa. 1159 399

Ād kai engeļs, dērna kai valns. 548 5557

Neraugi vīru no cepures. 1284 173

Dieva vārds mutē, velna kabatā. 1244 10576

Rāma cūka dziļu sakni rok. 1229 865

Bieži zem zelta vārdiem atrodas dzelža sirds. 1110 305

Ka sotram mīksti pieglaužas, met tīklu viņa soļiem. 1119 96

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1262 2393

Lēna cūka rok dziļu sakni. 1751 256

Lēna cūka rok dziļu sakni. 1560 132

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1592 912

Nelūko vīru no cepures, bet lūko no tikuma. 1802 411

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1802 3413

Neskaties vīru no cepures. 1802 3687

Taisns kā zirga loks. 1127 590

Uz mēles medus, apakš mēles ledus. 1159 10

Neskaties vīru no cepures. 1141 730

Sirdi uz delnas neuzliksi. 1341 3009

Lišķim salda mēle. 1385 5167

Raudāt grib, bet saras nebirst. 1751 227

Lāna cūcīna rok dziļo saknīt. 1347 102

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1560 3150

No āras spīd, no iekās smird. 1592 6487

Ar vienu roku dod, ar otru ņem. 1207 8545

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1592 1095

Vasaras acis, bet ziemas zobi. 1207 1730

Dieva vārdi mutē, lāsti sirdī. 1385 139

Neskati vīru no cepures. 1560 133