Nr.10 Cirtiens - čūska

Šis cirtiens ir kauliem veselīgs. 556 3797

Septiņi uz vienu cirtienu. 527 43522

Ar vienu cirtienu koku nenocirtīsi. 956 142

Uz vienu cirtienu koks nekrīt. 1600 5569

Uz cirtienu koks nekrīt. 501 152

Kā cērt, tā krīt. 1552 15512

Kad nav nocirsts uzreiz, cērt vēl. 739 9718

Cārt kai molku. 1368 454

Jo cērt, jo plīst. 1638 3835

Kur cērt, tur pil. 834 10438

Kad cērt, tad dzird. 1459 3813

Kad koku cērt, tad skaidas lec. 1573 706

Kā cērt, tā atcērt. 1079 1610

Cērt, ka skan vien. 556 2680

Cērt, kur kuru reizi, dreižuok atciersi. 1368 1326

Kur malku cērt, tur skaidas lec. 1225 821

Kā cērt, tā skan. 884 5524

Kā cērt, tā atskan. 13 3286

Kā cērt, tā atskan. 17 28526

Kur cērt, tur skaidas lec. 884 3659

Kur cērt, tur skaidas lec. 1207 1611

Kur cērt, tur skaidas lec. 501 111

Kur cārt, tur skaidas lec. 1347 547

Kur cērt, tur skaidas lēc. 67 977

Kur cērt, tur skaidas lec. 1626 1870

Kur cērt, tur skaidas lec. 1552 4109

Kur cērt, tur skaidas lec. 1601 1722

Kur cērt, tur skaidas lēc. 1573 350

Cērt kā dzenis. 997 8962

Cērt kai vušku, vylna vys ataug. 566 411

Cirkst kā zvirbulis uz jumta. 556 2715

Mazs circenis, bet stipri dzied. 1592 9655

Tas jau ir circenis, nevar nomedīt. 1225 10701

Pats kā circens, rīkle kā pods. 1110 225

Circiņš ar lōci īt spākotis. 508 2418

Circenis cīnās mucu velt. 556 5604

ja circeņi dzied, tad gaidams vējains laiks. 1756 3782

Tiki kai cērcens palnūs. 740 9689

Iekritis kā circenis pelnos. 1601 542

Kai cērcins palnūs. 1209 494

Ieskrējis kā circens pelnos. 1262 655

Capti ceiruli nu dabasu nakreit. 640 1441

Capti ceiruli [paši mutā naskrīn. 1142 20

Ko cīrulis pa visu gadu, to zirgs uz vienu reizi. 153 152

Arī cīruļu mēslotā zemā aug labība. 556 1355

Priecīgs kā cīrulis pavasarī. 1594 769

Ceiruls vīn teiruma nanūmāslos. 509 1639

Ceiruļam ola celim vīn. 509 1637

Lels, ceiruļam da celu. 1252 56

Cīrulis lido dziedādams. 116 12377

Kad cīrulis grib vārnas sūdu izdirst, tad pārplīst cūcaurums. 74 1213

Viens cīrulis nevar atnest vasaru. 1600 5572

Kur cīrulis mēslo, tur cīrulis pļauj. 1798 2178

Kur cīrulis mēslo, tur cīrulis pļauj. 1684 424

Kur cīrulis mēslo, tur cīrulis pļauj. 609 4883

Kur cīrulis mēslo, tur cīrulis pļauj. 848 3465

Kur cīrulis mēslo, tur cīrulis pļauj. 1638 2327

Cīrulis sēj, cīrulis pļauj. 527 32364

Kur cīrulis mēslo, tur cīrulis pļauj. 1225 5097

Kur cīrulis mēslo, tur cīrulis pļauj. 1377 1821

Kur cīrulis mēslo, tur cīrulis pļauj. 1552 32810

Kur cīrulis mēslo, tur viņš arī pļauj. 464 5647

Jo kōds zemi nemēslo, soka, ceirulis ju māslo. 1763 150

Kur cīrulis mēslo, tur cīrulis pļauj. 1552 5314

Kur cīrulis mēslo, tur cīrulis pļauj. 1377 428

Kur cīrulis mēslo, tur cīrulis pļauj. 186 157

Kur cīrulis mēslo, tur cīrulis pļauj. 1459 1298

Kur cīrulis mēslo, tur cīrulis pļauj. 556 12118

Citus mācot, paši mācāmies. 1597 4045

Lai tevi citi teic, ne paša mute. 1597 890

Citam dobi rok, pats iekrīt. 1654 4243

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 1654 1768

Kas citam žēlo, tam pašam netiek. 1626 4474

Kur cits dzīvo, tur medus tek. 1626 4625

Kas cita godu nolaupa, tas pats savu netaupa. 1225 3850

Cits ar citu neder kopā. 1602 899

Citu nesmādē, sevi neslavē. 1626 3954

Citam iztiek, sev sariebj. 1668 6549

Cits teic, cits smādē. 1576 8624

Kai tu cytam, tai cyts tev. 418 2082

Kai tu cytam, tai cyts tev. 1542 1018

Kur tie citi, tur es ar. 796 17269

Kur tie citi, tur es ar. 1688 2192

Kur tie citi, tur es ar. 527 44315

Kur tie citi, tur es ar. 997 7994

Kur tie citi, tur es ar. 1188 8340

Kur tie citi, tur es ar. 1661 4365

Kur tie citi, tur es ar. 1650 4609

Kur tie citi, tur es ar. 1552 5319

Kur tie citi, tur es ar. 1592 6719

Kur tie citi, tur es ar. 584 4151

Labāk papriekš par cūkganu - pēc par kungu, nekā papriekš par kungu - pēc par cūkganu. 867 7429

Labāk papriekš par cūkganu un pēc par kungu, nekā papriekš par kungu un pēc tam par cūkganu. 958 5630

Labāk papriekšu par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu un pēc par cūkganu. 94 6696

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 867 7429

Labāk papriekšu par cūkganu, pēc par kungu; nekā papriekšu par kungu, pēc par cūkganu. 1689 46

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 609 1160

Labāk papriekšu par cūkganu, pēc tam par kungu, nekā papriekšu par kungu, pēc tam par cūkganu. 848 1058

Labāk papriekšu par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 1188 7227

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 1008 1827

Labāk papriekšu par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekšu par kungu un vēlāk par cūkganu. 1242 3949

Labāk papriekšu par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekšu par kungu, pēc par cūkganu. 1106 3103

Labāk par priekš par cūkganu - pēc tam par kungu, nekā par priekš par kungu, pēc tam par kungu. 867 7429

Labāk papriekš par cūkgani būt, nekā par bagātnieku kļūt. 796 8825

Labāk par cūkgani un tad par kungu, nekā par kungu un tad par cūkgani. 796 212

Papriekā par cūkganu, tad par kungu. 1010 207

Labāk papriekš par cūkganu, pēc tam par kungu. 1688 1176

Labāk pa priekšu pa cūkganu un tad pa ķēniņu. 1661 1076

Labāk pa priekšu par cūkganu, pēc par kungu. 997 11221

Papriekš par cūkganu, pēc par ķēniņu. 1141 662

Labāk papriekšu par cūkganu un tad par kungu, nekā papriekšu par kungu un tad par cūkganu. 84 8023

Labāk papriekšu par cūkganu un vēlāk par kungu, nekā papriekšu par kungu un vēlāk par cūkganu. 935 20321

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 1597 5643

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 1573 965

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 1009 1052

Labāk papriekšu par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekšu par kungu, pēc par cūkganu. 884 456

Labāk pa priekšu par cūkganu un pēc tam par kungu, nekā pa priekšu par kungu un pēc tam par cūkganu. 884 3671

Labāk papriekš par cūkganu un tad par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 1652 3702

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 1225 12992

Labāk vispirms par cūkganu un pēc par kungu, nekā vispirms par kungu un pēc par cūkganu. 1576 10372

Labāk papriekš par cūkganu pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, vēlāk par cūkganu. 1576 6998

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 1594 1408

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 927 4894

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 1379 270

Labāk papriekš par cūkganu, pēc kam par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 1379 1155

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc tam par cūkganu. 8 1507

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu. 202 3669

Labāk papriekšu par cūkganu, pēc par kungu. 1377 1533

Labāk papriekš pa cūkganu un tad pa kungu. 1225 1542

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 1001 441

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 116 15414

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu - pēc par cūkganu. 1202 578

Labāk papriekš par cūkganu - pēc par kungu, nekā papriekš par kungu - pēc par cūkganu. 1444 280

Labāk papriekš par cūkganu un tad par kungu, nekā papriekš par kungu un pēc par cūkganu. 464 6869

Labāk papriekš par cūkganu - pēc par kungu, nekā papriekšu par kungu - pēc par cūkganu. 893 1133

Labāk papriekš par cūkganu un pēc par kungu, nekā papriekš par kungu un pēc par cūkganu. 116 7371

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 1552 3726

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 1766 1047

Labāk papriekš par cūkganu - tad par kungu, nekā papriekš par kunguun tad par cūkganu. 17 19071

Labāk papriekšu par cūkganu, pēc tam par kungu, nekā papriekšu par kungu, pēc tam par cūkganu. 1600 10631

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 893 262

Labāk papriekšu par cūkganu, pēc tam par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc tam par cūkganu. 961 1132

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 584 2352

Labāk papriekš par cūkganu - pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 584 1485

Labāk papriekš par cūkganu un tad par ķēniņu, nekā par priekš par ķēniņu un tad par cūkganu. 739 6802

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 1041 399

Labāk papriekš par cūkganu un tad par kungu. 584 467

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu. 1552 9018

Labāk papriekšu cūkgans un tad kungs, nekā papriekšu kungs un tad cūkgans. 17 8529

Labāk papriekšu par cūkganu, pēc tam par kungu, nekā papriekšu par kungu, tad par cūkganu. 1502 171

Lobok pa prīkšu cyuku gonu, nakai por kungu. 906 2373

Labāk papriekš par cūku ganu un tad par kungu, nekā būt par kungu un tad par cūku ganu. 1341 11614

Lobok par prīkšu par cyuku ganu un tad par kungu, nakai pyrms par kungu un tad par cyuku ganu. 802 883

Labāk papriekš par cūkganu un tad par kungu, nekā papriekš par kungu un pēc par cūkganu. 1429 445

Labōk paprīkšu par cyuku gonu, tod par kungu, nakai paprīšku par kung un tad par cyuku gonu. 740 18917

Labāk papriekš par cūkganu, pēc par kungu, nekā papriekš par kungu, pēc par cūkganu. 1099 12

Lobok paprikšu par cyuku gonu un od par kungu. 400 3558

Ja no cūku gana par ķēniņu tiek, tad vēl var mācēt dzīvot, bet ja no ķēniņa paliek par cūkganu, tad ir grūti. 1341 14188

Kei cyuka iz keiļa brauc. 679 1218

Cūkai cūkas daba. 1805 2565

Lobok barotu cyuku barot, nakai nabarotu. 400 3606

Cūka noķer lielāko vaboli. 1688 1166

Lien kā cūka žogā. 1492 532

Cūka sēnes neēd, ķēve uz celma nesēd. 1697 2105

Ari cūkai ir savas bēdas. 556 559

Nav jau cūku cepets, kas smird. 853 871

Tu domā, ka tu esi cūka un es nekas. 853 940

Kai īzabam, bet i bat, kai cyuka. 548 2350

Kas nu cūkai peli dos. 935 33783

I cyuka zyna sovu laiku. 509 1303

Kur cyuka, tī i kirbys. 1142 40

Cūkas laime. 1900 479

Atlocījies, kā uz cūkas kaušanu. 853 917

Kur tad to naudu liks, cūka viņu neēd, sviedi augšā, krīt zemē. 1493 71

Melo cūku sūdu no celiņa. 527 3498

Tā kā cūka midzi velk. 668 4618

Ka tu zyni - padūd cyukai zini. 740 32273

Tu tuk skaists, kai cyuka leitā. 1398 196

Tev cūkas laime. 1552 25414

Kas tavu utaino cūku veda tirgā. 448 85

Tur jou i cūka navar gudra tikt. 529 971

Kaktiņš kaujot piecus gadus vecu cūku, tā paspruksi un ar visu dūci aizskrējusi uz vairās km attālo Gargrīdu purvu. No tā laika, cūkas kaujot, mēdz teikt, ka Cūka aizskries uz Gargrīdām. 1600 15601

Ko cūka ēdīs no tukšas siles, kad nav ēdiena. 128 125

Kā cūka ar zosi strīdās. 280 1235

Mēs ai tevi, kai cyuka ai zūsi navaram sadzīduot. 1344 67

Tu esi kā cūka - kur ej, tur dirs. 145 928

Kur cūka redz zvaigznes dubļos. 32 1848

Cūka pateiks vepram, bet vepris visai pilsētai. 1802 477

Cūku vaga, kartupeļa neviena. 1802 3177

No tā ne cūka nevar saprast. 527 36675

Kosōs kai cyuka. 1151 270

Kaida cyuka systa, taida nasysta. 1151 330

Cūkai galds aizgaldā. 508 2130

Labāk cūka zem galda, nekā virs galda. 675 314

Cūka rāceņos, gans tupeņos. 1225 5649

Tev ir cūkas laime. 1552 41425

Cūka cūkai nesmird. 1459 4171

Kā cūka dubļos apvārtījies. 208 439

Vai būds cūk zin, kā ār cūkai smeķē. 1766 529

Dazasēja kai cyuka pi syuda. 1151 323

Cūka stāv tik tāpēc, ka nav iemācījusies sēdēt. 556 7725

No cūkas astes nebūs nekāda labā bulta. 1699 6688

Tas nu gan ir tāds cūka. 1225 19579

Cūka nomet kažoku, bet ne zobus. 1766 2847

Cūka bez sariem, kvieši par gariem. 609 3173

Cūkai vienīgais dakteris ir dūcis. 527 41042

Vai tev vien ir dagla cūka? 529 1749

Viens runā par cūku, otrris par kazu, svetdienu. 23 988

Nekā nedara; kā cūka pie silītes paēdās un apgulstās. 280 2027

Ka cyuka īliks i kēnens naizjims. 344 1151

Tu jau dari tā, kā cūka apēd savus sivēnus. 189 986

Prasa par cūku, atbild par govi. 1014 1006

Paēdusi cūka putru neēd. 926 2253

Netīrs kā cūka. 17 19965

Cūkas pie silītes, ne bērni pie galda. 567 1044

Kam cūkas, tam sivēnu. 958 1554

Īzaudzie cyuka eciešu. 1945 3937

Viņš otra cūkai savu sūdu neuzsliecas. 23 3549

Cyuku kaunūt kakis lyud, lai govi kar klētī, bet suns, lai aiz pakša. 344 1149

Jūs r cūku vienā valgā sienami. 76 2177

Tulaik es precēšus, kad cyuka īs suļūs nu teiruma uz satu. 258 350

Kura cūciņa pēdējā ēd, tā gāž silīti rinķī. 1730 20941

Paša cūka, paša druva. 1347 62

Tu esi tik pat nekaunīgs kā čyuļa cyuka. Ko tu lien kā čyuļa cyuka. 1840 384

Zaļa cūciņa, sarkani sivēntiņi. 116 15401

Cūkas dārzā, cūkas istabā. 1376 2941

Cyuka pi silis kai cylvoks pi bludys. 527 33594

Cyuka kai čorts, vīna olga. 780 310

Cyuka kai čorts, vīna olga. 640 881

Kā cūka ar sedliem. 508 2195

Kai cyukai sodli nadaīt. 679 1265

Cūka ar sedliem neizskatās pēc zirga. 508 1556

Ar cūkām taisīt parādus. Kad sēnalainu maizi ēd. 1620 1957

Nav patīkami cūkām parādus taisīt. 116 1127

Nemāk ne cūku sapīt. 929 51698

Tas neprot ne cūkas sapīt. 1225 12827

Ne tikai cūka, bet arī cilvēki vārtas dubļos. 1552 30120

Ne tikai cūka, bet arī cilvēks dubļos vārtas. 1772 4433

Ne tikai cūka, bet arī cilvēks dubļos vārtas. 509 2645

Nebrauc ar cūku debesīs. 1925 2360

Bērēm kāva liellopus, jērus un cāļus, bet nazāk cūkas.Bēres dzēra līdz trīs dienai. Tautā pastāv paruņa: ar cūku debesīs neuzjāsi. 1700 1612

Cyukai na da syvānu, ka pošu līk iz suorta. 1779 1179

Na laiks ceukai da syvānim, ka poša iz guns. 1945 3272

Krietna cūka nekd maisu neplēš. 231 9141

Krietna cūka maisu neplēš. 1379 8982

Nemāci vecu cūku maisu plēst. 828 927

Ne visas ir cūkas, kas barojās. 556 7163

Ne visas ir cūkas, kas barojās. 556 7713

Pirmais brūvējums cūkām. 208 1312

Tas brūviens cūkām. 1730 59292

Cūka paliek cūka. 840 100

Cūka tu bijusi un cūka tu paliec. 72 8615

Cūka paliek cūka, kad mēs paši viņu par cūku pataisam. 1225 22382

Ej nu cūkkūtī desu meklēt! 188 11

Ej nu cūkkūtī desu meklēt. 186 11

Ka cūka pie gubas, ta gubai galā. 1730 59020

Kad cūku ielaiž dzirnavās, tad vēlāk kāpj uz galda. 584 2490

Melnā cūka krāsnī. 17 24265

Melnā cūka krāsnī. 1552 9028

Melnā cūka pavardā. 1940 3145

Melnā cūka krāsnī. 1704 4030

Melnā cūka krāsnī. 1626 5439

Melnā cūka krāsnī. 116 23272

Ja cūka galvu noraus, ķeizars nepieliks. 1552 17036

Cūka var ar degunu nolaust, bet ķeizars nevar pielikt. 1620 1906

Ka cyuka golvu nūraus kēneņš nadaliks. 509 493

Cyuka golvu nūkūss, kēnenš nadaliks. 966 1048

Cyuka golvu nūminēs, kēneņš naizliks. 1899 368

Cyuka golvu var atņemt, keniņš nauzlīk. 508 2426

Ka cyuka golvu nūkūss, pats ķēniņš nadaliks. 820 257

Ka cyuka golvu nūkūss, pats ķēniņš nadoliks. 819 465

Cyuka golvu nūkūss, ķēneņš nadaliks. 966 35

Cyuka govu nūjims i ķēniņš naizliks. 1925 565

I cyuka golvu nūjims a pats cars nadaliks. 1822 55

Kad cūka dzīvību izņem, tad pats ķeizars nevar vairs ielikt. 32 3827

Cūka degunu nokož - ķeizars nespēj to pielikt. 997 3145

Cūka nolauzīs, ķeizars nepieliks. 1661 4984

Cūkai pērles priekšā nemet. 1225 2922

Nemet cūkām pērles priekšā. 1697 2102

Kas bērs cūkām pērles priekšā. 1225 18600

Nelon jau cūkai pērles priekšā sviest. 527 45649

Cūkai nekad nemet pērles priekšā. 384 386

Nemet cūkām pērles priekšā. 208 930

Cyuka nazaver uz debesim, a ni meklej duorgu pērļu. 1263 837

Cyuka nazaver uz debesim, a ni meklej duorgu pērļu. 1940 2785

Cyuka zalta pērļu nadūd, jo vysas jei sameis zam kuojom. 1940 2592

Cyuka zalta pērļu nadūd, jo vysas jei sameis zam kuojom. 1940 2592

Cūkai pērles priekšā nemet - tikpat viņa tās samīs. 855 5573

Ko līdz cūkai pērles uzlikt, ka tā dubļos vārtās. 202 1507

Cūkai pērles neder, jo tā pa dubļiem vārtās. 929 22911

Cūkai pērles. 1552 9111

Cūkai pērles. 914 1182

Nedod cūkām pērles. 759 3926

Ko līdz cūkai pērles. 1374 214

Cūkai pērles nevajag. 506 1028

Ko līdz cūkai pērles uz muguras. 1225 11221

Zvērini cūku desmit reizes, tomēr iet kartupeļos. 834 2945

Zvērini cūku vai desmit reizes dienā, tomēr iet kartupeļos. 834 7173

Zvērini cūku pa desmit reizes dienā, tomēr iet kartupeļos. 834 4335

Zvērini cūku trīs reizes dienā - tomēr ies kartupeļos. 464 7405

Cūku tu jau vai trīsas reizes dienā vari bārt, bet tā tomēr kartupeļos ies un tos raks. 279 4896

Zvērini cūku par desmit reizi, bet tomēr lien kartupeļos. 834 2402

Zvērini cūku pa desmit reiz dienā, tomēr lien kartupeļos. 834 1632

Zvērini cūku desmit reiz dienā, tomēr iet kartupeļos. 834 1348

No tā viņš saprot tik daudz, kā cūka no svētdienas. 929 68450

Tu zini no labuma tik pat daudz, ka cūks no svētdienas. 1715 1412

Cūka no saules vairāk saprot, kā tu no šīs lietas. 1225 18598

Ko cūka zin no svētdienas. 929 67756

Tu nezini ne tik daudz, kā cūka no saules. 32 1316

Nezin ne tik, kā cūka no saules. 1594 2222

Tu zini no labuma tik pat daudz, kā cūka no svētdienas. 1383 1229

Tu zini no labuma tik pat daudz, kā cūka no svētdienas. 914 1185

Tu zini no labuma tik pat daudz, kā cūka no svētdienas. 1630 1732

No tā tu zini tik daudz, kā cūka no svētdienas. 877 2513

Nezin nekā kā cūka no saules. 727 385

Tas jau nezin vairāk, kā cūka no saules. 450 1534

Tas jau nesaprot ne tik, cik cūka no svētdienas. 464 4836

Nezin tik daudz, kā cūka no saules. 393 805

Nezin ne tik, kā cūka no saules. 1552 9100

Tu zini no labuma tik pat daudz, kā cūka no svētdienas. 384 5234

Tu zini no labuma tik pat daudz, kā cūka no svētdienas. 384 735

Tu zini no labuma tik pat daudz, kā cūka no svētdienas. 1552 9124

Naradzāt, kai cyukai dabaru. 803 492

Cik cūka zin no debesīm, tik es. 1552 30124

Cik cyuka dabasu atjādz, tik i tu. 820 1572

Kas cūkai par ozola saknēm. 527 36538

Ka cūka zem ozola. 375 5558

Cūka dubļos atrod visu. 1773 7903

Īlaid cyuka baznīcā, kōps uz oltora. 966 1049

Īlaid cyuka baznīcā, kōps uz oltora. 966 36

Cūku laid baznīcā, viņa kāps uz altāra. 380 1754

Īlaid cyuka baznīcā i uz oltora kops. 1151 158

Īlaid cyuka baznīcā, tad jej uz oltora izkōps. 1398 229

Īlaid cyuka baznīcā, uz oltora kōps. 512 46

Īlaid cyuka bazneicā, cyuka i iz oltora izkōps. 740 9738

Cyuku īlaid bazneicā, uz oltora kōps. 906 2139

Īlaid cyuka baznīcā, jei i uz kanceles uzkōps. 432 34

Guļ cyuka mīgu. 640 1770

Neguli cūkas miegu. 556 10184

Cyukys mīgs grauž acs. 679 1306

Cyuka uz mīga kōrīga. 679 644

Kas cūkai dos kartupeļus dēstīt. 1684 361

Kas nu dos cūkai kartupeļus dēstīt. 609 4902

Kas cūkai dos kartupeļus dēstīt. 1805 66

Kas cūkai dos rāceņus sēt. 1576 8890

Kas cūkai dos kartupeļus dēstīt. 1630 1736

Kas dos cūkai kartupeļus dēstīt. 1629 1855

Kas cūkai dos kartupeļus dēstīt. 1374 488

Kas cūkai dos kartupeļus stādīt. 1557 1168

Kas nu cūkai dos kartupeļus dēstīt. 929 64262

Kas cūkai dos kartupeļus dēstīt. 1225 5073

Kas cūkai dos kartupeļus stādīt. 1385 3343

Kurš nu cūkai dos kartupeļus stādīt. 1552 5322

Kas cūkai dos kartupeļus dēstīt. 1225 12991

Kas cūkai dos kartupeļus stādīt. 1225 5646

Kas cūkai dos kartupeļus dēstīt. 1127 1201

Kas nu cūkai dos kartupeļus dēstīt. 1573 964

Kas cūkai dos kartupeļus dēstīt. 1377 338

Kas nu cūkai dos kartupeļus dēstīt. 1383 1234

Kas cūkai dos kartupeļus stādīt. 1750 10096

Cūka kartupeļus nedēsta. 556 4175

Kas nu cūkai dos kartupeļus dēstīt. 17 14445

Cūka kartupeļus nedēsta. 556 1417

Kas nu cūkai dos kartupeļus dēstīt. 464 6799

Kas dos cūkai kartupeļus dēstīt. 464 3019

Kas nu cūkai dos kartupeļus dēstīt. 464 7707

Kas cūkai dos kartupeļus dēstīt. 116 14325

Kas cūkai ļaus kartupeļus dēstīt. 556 4925

Kas cūkai dos kartupeļus dēstīt. 1771 5429

Kas nu cūkai dos kartupeļus dēstīt. 1552 9062

Kas nu dos cūkai kartupeļus dēstīt. 1079 1934

Kas dos cūkai kartupeļus dēstīt. 527 37264

Cūka kasās - zirņos ies. 867 7381

Cūka kasās, zirņos ies. 609 4896

Cūka kasās, zirņos ies. 609 862

Cūka kasās, zirņos ies. 1693 1897

Cūka kasās - zirņos ies. 958 3331

Cūka kasās, zirņos ies. 353 6819

Cūka kazas zirņos iet. 94 5331

Cūka kasās - zirņos ies. 796 1798

Cūka kasās, zirņos ies. 1188 2502

Cūka kasās, zirņos ies. 1805 5634

Cūka kasās, zirņos ies. 1381 866

Cūka kasās, zirņos ies. 1611 3347

Cūka kasās - zirņos ies. 927 1957

Cūka kasās, zirņos ies. 872 1422

Cūka kasās - zirņos ies. 1629 577

Cūka kasās, zirņos ies. 1655 1241

Cūka kasās - zirņos ies. 1626 3023

Cūka kasās - zirņos ies. 935 33921

Cūka kasās, zirņos ies. 1552 5532

Cūka kasās, zirņos ies. 1225 31030

Cūka kasās - zirņos ies. 464 3176

Cūka kasās - zirņos ies. 464 1797

Cūka kasās - zirņos ies. 1552 6871

Cūka kasās, zirņos ies. 116 8935

Cūka kasās, laikam zirņos ies. 67 2059

Cūka kasās, zirņos ies. 527 36541

Cūka kasās - zirņos ies. 17 11200

Cūka kasās - zirņos ies. 527 37421

Cūka kasās, zirņos ies. 384 1589

Cūka kasās - zirņos ies. 160 159

Cūkai zirņos nav ko darīt. 1341 33125

Cūka kasās - zirņos ies! 1552 6572

Cyukai da zērņu na leikums. 1899 326

Cūka kasās - zirņos ies. 144 1106

Parsei kai syvans pa zerņim. 509 1073

Cūka kasās, zirņos ies. 1552 4589

Parsej kai syvāns pa zērnim. 509 42

Cūka vienmēr liedzas zirņos iet. 1552 32534

Parsej kai syvāns pa zērnim. 509 595

Parsej kai syvāns pa zērnim. 509 1382

Kas dos cūkai kokā tikt. 1552 9063

Kas dos cūkai kokā tikt. 1552 5323

Kas dos cūkai kāpt kokā. 556 4174

Kas dos cūkai kokā tikt. 17 14444

Kas dos cūkai kokā tikt. 1552 25610

Kas dos cūkai kokā tikt. 1552 32821

Kas dos cūkai kokā tikt. 1459 2511

Kas dos cūkai kokā tikt. 609 4901

Kas dos cūkai kokā tikt! 1225 22712

Kas dos cūkai kokā tikt. 1376 900

Kas dos cūkai kokā tikt. 1798 2179

Cūkai cūkas gods. 527 32100

Cyukai cyukas gūds. 508 3613

Cyukai cyukas gūds. 508 1851

Cūkai cūkas gods. 508 1572

Paādušai cyukai pīns ryugts. 1945 5542

Paēdušai cūkai milti rūgti. 17 14443

Paēdušai cūkai milti rūgti. 1429 485

Paēdušai cūkai jau milti ar ir rūgti. 1341 5242

Paēdušai cūkai milti rūgti. 1552 5324

Paēdušai cūkai milti rūgti. 884 5230

Paēdušai cūkai milti rūgti. 609 4900

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 527 32927

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 1684 425

Kad cūka paēduse, tad apgāž sili. 1208 6648

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 868 1087

Kad cūka paēdusi - apgāž sili. 609 4895

Kad cūka paēdusi - apgāž sili. 1690 6314

Kad cūka ir paēdusi, tad apgāž sili. 968 4838

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 1374 495

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 1552 33049

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 927 5210

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 884 5229

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 1084 3589

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 1225 1597

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 1630 703

Kad cūka paēdusi, apgāž sili. 1630 1727

Kad cūka paēdusi, apgāž sili. 1582 1532

Paēduse cūka apgāž sili. 1730 66346

Cūka paēdusi, apgāž sili. 1225 5098

Cūka, kad paēdusi, apgāž sili. 1376 2678

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 384 5220

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 210 1050

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 17 14836

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 17 185 206

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 1552 9077

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 17 14442

Paēduša cūka apgāž savu silīti. 556 597

Kad cyuka paāduse, tad apgōž sili. 1238 3295

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 1429 484

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 1311 1179

Kad cyuka paaduse, tad apgož sili. 418 1165

Kad cūka paēdusi, tad apgāž sili. 92 267

Kad cūka paēdusi, tad apgašak sili. 90 1102

Ka cyuka paāduse, tad sili apgōž. 740 18896

Kod cyuka paiedusi, apguož sili. 1945 3952

Kā cūka ar visām kājām silē. 1552 9076

Cūka sili neizēda, kad ar kāju neiekāpa. 1693 3017

Kā cūka ar visām kājām silē. 1657 2749

Kā cūka ar visām kājām silē. 1630 1730

Kā cūka ar visām kājām silē. 17 24267

Mazgā cūku baltu kā gribi, tomēr dubļos viņa vārtās. 926 1936

Izpeldināta cūka no jauna dubļos vārtās. 17 24931

Arī peldināta cūka dubļos vārtās. 94 5372

Peldināta cūka vārtās dubļos. 1225 2921

Cūka paliek cūka, izpeldējusies no jauna atkal dubļos vārtās. 925 1627

Cūka paliek cūka, izpeldējusies no jauna atkal dubļos vārtās. 1685 1240

Cūka paliek cūka, izpeldējusies krīt dubļos un vārtās atkal. 828 13936

Cūka paliek cūka, izpeldas, no jauna liekas dubļos. 1715 1413

Cūka paliek cūka, izpeldējusies no jauna dubļos vārtās. 1629 1853

Cūka paliek cūka, izmazgājusies, atkal no jauna dubļos vārtās. 1225 36172

Cūka paliek cūka, izpeldējusies no atkal liekas dubļos. 1552 3085

Cūka paliek cūka: izpeldējusies no jauna dubļos vārtās. 884 5232

Cūka paliek cūka, izpeldējusies no jauna dubļos vārtās. 1630 1737

Cūka paliek cūka: izvārtījusies no jauna krīt atkal dubļos. 1654 5565

Cūka paliek cūka, izpeldējusies no jauna vārtās dubļos. 1459 3263

Peldējusi cūka atkal vārtās. 17 17138

Cūka paliek cūka, izpeldējusies - no jauna vārtās dubļos. 1552 9137

Peldējusi cūka vārtas dubļos. 375 7693

Cūka paliek cūka, izpeldējusies atkal dubļos iekšā.Bb 17 5940

Cūka paliek cūka, izpeldējusies no jauna dubļos vārtas. 384 736

Cūka paliek cūka: izpeldējas un atkal no jauna vārtas dubļos. 17 13277

Cūka paliek cūka, izpeldējusies no jauna dubļos vārtās. 17 629 114

Cūka paliek cūka, izpeldās un vārtas no jauna dubļos. 877 2506

Cūka paliek cūka: izpeldējusies, no jauna dubļos vārtās. 1429 487

Cūka paliek cūka, mazgā kā gribi, tāpat dubļos vārtās. 1341 13696

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1188 762

Ko līdz balta cūka, ja viņa vārtās dubļos. 1008 6794

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1774 9039

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1673 493

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1689 1303

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1805 33

Balta cūka dubļos vārtās. 1661 5474

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1600 5573

Arī balta cūka dubļos vārtās. 609 4899

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1660 1679

Balta cūka dubļos vārtās. 1244 7194

Ar balta cūka dubļos vārtās. 1688 977

Arī balta cūka dubļos vārtās. 997 8693

Arī balta cūka dubļos vārtās. 997 9784

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1493 988

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1244 4399

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1629 1859

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1009 763

Arī balta cūka dubļos vārtās. 927 5230

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1377 305

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1651 5908

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1653 5676

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1510 500

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1557 1151

Arī balta cūka dubļos vārtās. 8 1675

Arī balta cūka vārtas dubļos. 231 8873

Arī balta cūka dubļos vārtas. 202 4004

Arī balta cūka dubļos vārtās. 884 580

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1630 1726

Arī balta cūka vārtas dubļos. 1225 1596

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1650 2384

Melna cūka dubļos vārtās. 1630 600

Arī balta cūka dubļos vārtās. 759 6608

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1642 1702

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1383 1258

Arī balta cūka dubļos vārtās. 884 5231

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1552 5343

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1657 2750

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1551 5598

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1594 2223

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1552 9117

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1552 482

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1239 1955

Arī balta cūka dubļos vārtās. 464 7710

Arī balta cūka dubļos vārtās. 828 8501

Arī balta cūka dubļos vārtās. 17 25627

Arī balta cūka dubļos vārtās. 101 1752

Arī balta cūka dubļos vārtās. 840 601

Arī balta cūka dubļos vārtās. 17 24266

Ari balta cūka dubļos vārtas. 384 5188

Ari balta cūka dubļos vārtas. 384 3102

Ij bolta cūka dubļos vārtās. 529 1080

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1472 2332

Ari balta cūka dubļos vārtas. 186 2

Bolta cyuka dubļūs ari vōļojās. 740 18906

Bolta cyuka dubļus vortos. 418 2092

Arī balta cūka dubļos vārtās. 1429 486

Ari bolta cyuka dubļūs vōrtōs. 1238 3296

Arī bolta cyuka dubļus volojas. 906 2353

I bolta cyuka dubļūs vuortuos. 1945 3953

Kopa cūka nebarojās. 867 6762

Pašu cūka labāk barojas par svešo. 1779 1043

Divi cūkas labāk barojas par vienu. 1225 19480

Kopīgā cūka nebarojās. 868 1093

Saimes cūka nebarojās. 997 834

Saimes cūka nebarojas. 796 5777

Saimes cūka nebarojās. 1668 6533

Saimes cūka nebarojas. 958 11040

Kopu cūka nebarojas. 880 1283

Kopus cūka nebarojas. 1225 36224

Saimes cūka nebarojas. 12 1654

Kopus cūka nebarojas. 17 29932

Kopas cūka nebarojas. 1637 845

Kopas cūka nebarojas. 1657 402

Kopu cūkas nebarojas. 1597 5770

Kopu cūka nebarojas. 1654 731

Kopu cūkas nebarojas. 1379 3606

Kopējā cūka nebarojās. 1552 5342

Kopu cūka nebarojas. 116 4207

Saimes cūka nebarojas. 116 25268

Kopas cūka nebarojas. 375 8975

Kopas cūka nebarojas. 375 4687

Saimes cūka nebarojās. 67 539

Kopu cūka nebarojās. 1552 3277

Kopu cūka nebarojās. 116 18629

Kop cūka nebarojas. 393 201

Kopus cūka nebarojās. 1347 333

Kopēja cūka nebarojas. 1552 10513

Kopu cūka nebarojas. 529 2137

Kopas cūka nebarojas. 208 1554

Kopus cūka nebarojas. 853 92

Kopas cūka nebarojas. 208 1303

Saimes cūka nebaŗojas. 67 1599

Saimes cūka nebarojas. 875 194

Kopu cūka nebarojas. 1444 710

Kopēja cūka nebarojas. 1552 3562

Kopēja cūka nebarojas. 1552 6485

Saimes cūka nebarojas. 1202 1400

Kopu cūka nebarojas. 1600 1217

Kopas cūka nebarojas. 1190 3514

Kopas cūka nebarojas. 1429 482

Kopas cūka nebarojas. 1422 3604

Cyuka tīka dziļu sakņi rūk, dreižuo skrīn i purskrīn. 1950 7951

Lēna cūka rok dziļu sakni. 867 6673

Lēna cūka rok dziļu sakni. 867 7385

Lēna cūka rok dziļas saknes. 867 6736

Lēna cūka dziļu sakni rok. 527 8419

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1773 236

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1773 111

Lēna cūka dziļu sakni rok. 997 3459

vāma cūka dziļu sakni rok. 796 14476

Rāma cūka dziļu sakni rok. 958 3868

Rāma cūka dziļu sakni rok. 1798 197

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1684 2047

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1684 296

Rāma cūka dziļu sakni rok. 1638 798

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1687 913

Rāma cūka rok dziļu sakni. 958 9267

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1208 941

Rāmā cūka izvelk garāko sakni. 807 1741

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1695 282

Lēna cūka velk dziļo sakni. 527 22248

Rāmā cūka to dziļo sakni rok. 1010 2002

Lēna cūka dziļas saknes rok. 913 450

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1106 577

Kur ir tā rāmā cūka, tā to dziļo sakni rok. 1200 300

Lēna cūka dziļas saknes rok. 17 13968

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1726 432

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1244 9832

Tā rāmā cūka to dziļo sakni rok. 1242 1573

Klusa cūka dziļi sakni rok, otra ka skrien, ta paskrien. 1206 7146

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1206 387

Lēna cūka izrok dziļu sakni. 1805 84

Tā lēnā cūka rok to dziļo sakni. 1693

Klusa cūka rok dziļu sakni. 464 1841

Rāmā cūka dziļo sakni rok. 353 9540

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1638 1854

Lēna cūka izrok dziļu sakni. 1403 16

Lēna cūka dziļu sakni rok. 926 1795

Rāma cūka dziļu sakni rok. 958 162

Lēna cūka rok dziļu sakni, bet lēna cūka dziļu sakni rok. 94 5911

Lēna cūka dziļas saknes rok. 94 3361

Tā rāmā cūka to dziļo sakni rok. 94 1915

Lēna cūka dziļi rok. 848 3149

Lēna cūka dziļi sakni rok. 353 6628

Lēns cūks dziļu bedru rok. 230 4551

Lēna cūka rok dziļu sakni. 230 3509

Lēna cūka dziļo sakni rok. 387 5199

Lēna cūka rok dziļas saknes. 868 2315

Rāma cūka dziļi rok. 868 850

Tā rāmā cūka rok dziļu sakni. 668 4554

Liela cūka dziļu sakni rok. 1661 2323

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1688 1169

Lēna cūka rok dziļu sakni. 1493 75

Maza cūka dziļu sakni rok. 1693 367

Lēna cūka dziļu sakni rok. 926 1087

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1008 2000

Klusa cūka rok dziļu sakni. 981 879

Lēna cūka dziļo sakni rok. 1660 5124

Lēna cūka dziļu sakni rok. 868 2601

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1685 984

Lēna cūka rok dziļas saknes. 897 605

Lēna cūka dziļas saknes rok. 997 1408

Lēna cūka rok to dziļu sakni. 739 1747

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1276 238

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1686 630

Lēna cūka rok dziļu sakni. 1668 227

Lēna cūka dziļas saknes rok. 925 1457

Lēna cūka rok dziļu sakni. 997 7996

Lēna cūka rok dziļas saknes. 997 9408

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1008 7165

Rāma cūka rok dziļas saknes. 954 2124

Lēna cūka dziļu sakni rok. 796 3241

Lēna cūka dziļas saknes rok. 925 1977

Lēna cūka dziļas saknes rok. 958 24

Rāma cūka rok dziļu sakni. 877 161

Tā rāmā cūka to lielo sakni rok. 796 17727

Rāma cūka dziļu sakni rok. 877 646

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1800 3052

Tā lēnā cūka, tā dziļo sakni rok. 202 1894

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1652 481

Lēna cūka dziļu sakni rok. 935 33966

Lēna cūka rok dziļu sakni. 834 4027

Lēna cūka dziļu sakni rok. 834 2382

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1404 1629

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1404 670

Lēnā cūka dziļo sakni rok. 1552 12636

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1404 322

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1880 1637

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1557 3327

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1653 100

Lēna cūka rok dziļu sakni. 1629 666

Lēna cūka dziļi saknes rok. 1552 3077

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1376 2037

Rāma cūka rok dziļas saknes. 1492 407

Lēna cūka rok dziļu sakni. 1595 254

Lēna cūka dziļu sakni rok. 941 2363

Lēna cūka rok dziļu sakni. 949 919

Lēna cūka dziļu sakni rok. 968 45

Lēna cūka rok dziļu sakni rok. 941 652

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1557 3913

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1880 2938

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1170 142

Lēna cūka izrok dziļu sakni. 1592 2123

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1127 687

Lēna cūka dziļu sakni rok. 834 4371

Tā lēna cūka to dziļo sakni rok. 834 2543

Lēna cūka rok dziļas saknes. 884 4535

Lēna cūka izrok dziļu sakni. 884 601

Lēna cūka rok dziļas saknes. 884 1145

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1560 1111

Tā lēna cūka to dziļo sakni rok. 941 4041

Lēna cūka rok dziļu sakni. 941 2523

Klusa cūka dziļu sakni rok. 1576 2679

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1596 234

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1381 479

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1379 1151

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1599 265

Lēna cūka dziļu sakni nerok. 1379 7280

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1510 450

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1626 1023

Tā lēnā cūka dziļo sakni rok. 834 1656

Tā lēnā cūka to dziļo sakni rok. 941 2976

Lēna cūka rok dziļas saknes rok. 927 3600

Lēna cūka dziļu sakni rok. 231 5405

Lēna cūka rok dziļu sakni. 12 818

Lēna cūka dziļas saknes rok. 231 10516

Lēna cūka dziļas saknes rok. 231 10516

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1842 2521

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1557 346

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1557 1072

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1557 1241

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1557 130

Lēna cūka dziļu sakni rok. 220 1629

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1552 5339

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1552 5537

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1377 27

Lēna cūka dziļu sakni rok. 473 37

Lēna cūka rok dziļu sakni. 231 2192

Lēna cūka rok dziļu sakni. 12 2058

Lēna cūka dziļu sakni rok. 834 1984

Lēna cūka rok dziļu sakni. 941 1474

Lēna cūka dziļu sakni rok. 941 1812

Lēna cūka dziļu sakni rok. 872 1590

Lēna cūka rok dziļu sakni. 231 5102

Lēna cūka rok dziļu sakni. 917 1519

Lēna cūka rok dziļas saknes. 917 6132

Lēna cūka rok dziļas saknes. 917 3759

Lēna cūka dziļas saknes rok. 215 951

Tā lēnā cūka, to dziļo sakni rok. 553 4508

Lēna cūka rok dziļu sakni. 553 1332

Lēna cūka dziļu sakni rok. 464 5650

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1641 141

Lēna cūka dziļas saknes rok. 8 3064

Lēna cūka dziļas saknes rok. 884 1899

Klusa couka dziļu sakni rok. 1731 6460

Lēna cūka dziļu sakni rok. 84 721

Lēna cūka dziļu sakni rok. 880 2076

Lēna cūka rok dziļu sakni. 70 3682

Lēnas cūkas dziļas saknes rok. 914 2006

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1225 154

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1372 593

Lēna cūka rok dziļas saknes. 84 1384

Lēna cūka dziļu sakni rok. 70 1103

Lēna cūka dziļu sakni rok. 949 200

Lēna cūka dziļas saknes rok. 942 229

Lēna cūka dziļu sakni rok. 739 1520

Lēnas cūkas dziļas saknes rok. 884 5226

Tā lēnā cūka to dziļo sakni rok. 1597 381

Lēna cūka rok dziļu sakni. 1635 1101

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1376 1273

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1551 176

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1552 2025

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1576 2340

Lēna cūka rok dziļu sakni. 1655 307

Lēna cūka rok dziļu sakni. 1225 4958

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1225 3735

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1654 678

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1225 11488

Lēna cūka izrok dziļu sakni. 1377 356

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1598 467

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1576 8456

Tā lēnā cūka to dziļo sakni rok. 834 3477

Lēna cūka dziļu sakni rok. 834 4588

Lēna cūka dziļu sakni rok. 834 1931

Lēna cūka dziļas saknes rok. 927 3373

Lēna cūka rok dziļas saknes. 927 496

Lēna cūka dziļu sakni rok. 834 5349

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1730 66263

Lēna cūka dziļu sakni rok. 927 4408

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1009 107

Lēna cūca rok dziļu bedri. 1611 1407

Lēna cūka dziļi rok. 1225 1081

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1611 2897

Lēna cūka rok dziļu sakni. 1573 615

Lēna cūka garu sakni velk. 1800 3550

Lēna cūka dziļo sakni rok. 1225 8797

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1862 192

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1074 333

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1047 188

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1737 745

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1337 331

Lēna cūka rok dziļu sakni. 1753 105

Lēna cūka rok dziļu sakni. 1737 381

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1552 10858

Lēna cūka dziļu sakni rok.Bb 42 230

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1552 13727

Lēnas cūkas dziļas saknes rok. 584 1110

Lēna cūka dziļi rok. 1552 6247

Rāma cūka rok dziļu sakni. 877 2628

Lēna cūka dziļas saknes rok. 919 176

Lēna cūka rok visdziļāko sakni. 1900 947

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1190 2758

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1190 3421

Lēna cūka dziļu sakni rok. 521 55

Lēnas cūciņas rok dziļas saknītes. 17 15656

Lēna cūka rok dziļu sakni. 17 9373

Lēna cūka dziļi rok. 17 12782

Lēnā cūka rok dziļo sakni. 1001 469

Lēna cūka rok dziļas saknes. 853 112

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1159 165

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1552 9181

Lēna cūka dziļu sakni rok. 527 20660

Lēna cūka dziļas saknes rok. 584 1468

Lēna cūka rok dziļas saknes. 840 1217

Lēna cūka rok dziļu bedri. 464 3021

Lēna cūka rok dziļu sakni. 840 2839

Lēna cūka rok dziļas saknes. 840 1927

Lēna cūka dziļu sakni rok. 210 815

Lēna cūciņa rok dziļo saknīti. 375 4679

Lēna cūka dziļu sakni rok. 375 6136

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1150 98

Lēna cūka dziļas saknes rok. 17 26961

Lēna cūka rok dziļu sakni. 116 8061

Lēnai cūkai dziļas bedres. 556 6873

Lēna cūka rok dziļu sakni. 67 541

Lēnāka cūka dziļāk sakni rok. 893 567

Lēna cūka rok dziļu sakni. 893 679

Lēna cūka dziļas saknes rok. 699 95

Lēna cūka dziļu sakni rok. 855 5505

Lēna cūka rok dziļu sakni. 450 1614

Lēna cūciņa rok dziļo saknīti. 67 2009

Lēna cūka dziļu bedri rok. 893 16

Lēna cūka rok dziļas saknes. 67 998

Lēna cūciņa izrok dziļu saknīti. 67 1094

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1079 8

Lēna cūka rok dziļu bedri. 828 4131

Lēna cūka dziļi rok. 116 24696

Lēna cūka dziļu sakni rok. 17 19064

Lēna cūka rok dziļu sakni. 116 2608

Lēna cūka rok to dziļo sakni. 116 1406

Lēna cūka rok dziļu sakni. 101 1302

Lēna cūka rok dziļu sakni. 101 660

Lēna cūka rok dziļu sakni. 101 181

Lēna cūka dziļas saknes rok. 105 157

Lēna cūka rok dziļas saknes. 527 36540

Lēna cūka rok dziļo sakni. 393 355

Lēna cūka rok dziļu sakni. 2 2205

Lēna cūka rok dziļu sakni. 145 3451

Lēna cūka dziļu sakni rok. 625 604

Lēna cūka dziļu sakni rok. 781 825

Lēna cūka dziļas saknes rok. 527 31930

Lēna cūka rok dziļas bedres. 556 279

Lēnas cūkas dziļas saknes rok. 17 14119

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1 1684

Lēna cūciņa dziļu sakni rok. 208 1351

Lēna cūka dziļas saknes rok. 529 1795

Lēna cūka dziļu sakni rok. 17 11204

Lēna cūka rok dziļu bedri. 527 37266

Lēna cūciņa rok dziļo saknīti. 17 8727

Lēna cūka rok dziļu sakni. 961 2333

Lēna cūka dziļu sakni rok.Bb 32 1302

Tā lēnā cūka to dziļo sakni rok. 584 645

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1202 990

Lēnas cūkas dziļas saknes rok. 1225 7537

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1552 3466

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1262 2147

Lēna cūka rok dziļas saknes. 1552 6605

Lēna cūka dziļas saknes rok. 1444 1429

Lēna cūka dziļas saknes rok. 935 12727

Lēna cūka dziļi sakni rok. 1109 225

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1109 310

Lēna cūka dziļi saknes rok. 1065 105

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1730 76740

Lēna cūka rok dziļu sakni. 1900 1709

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1239 2098

Lāna cyuka dziļu sakni rūk. 1470 608

Lēna cūka rok dziļas saknes. 931 1801

Lāna cyuka dziļu sakni rūk. 509 1309

Lāna cyuka dziļu sakni rūk. 512 1260

Lāna cyuka rūk dziļu sakni. 512 2623

Klusa cyuka dziļu dūbi rūk. 418 1175

Lana cyuka dziļu sakni ruk. 400 3355

Lēnas cūkas dziļas saknes rok. 1429 481

Klusa cyuka dziļu sakni rūk. 1238 3297

Lāna cyuka dziļu sakni rūk. 1209 349

Cikō cyuka, bad dziļu sakni. 548 2322

Lēna cūka rok dziļas saknes. 365 343

Mierīga cūka dziļāku bedri rauš. 380 2024

Lānō cyuka dzīļu sakni ruk. 831 67

Lēna cūka dzili saknes rok. 400 3182

Lānō cyuka dzīļū sakni rūk. 966 415

Lana cyuka dzilū sakni rūk. 1043 251

Klusa cyuka ruk dziļu sakni. 906 2354

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1502 227

Lānō cyuka dziļu sakni rūk. 820 295

Lānō cyuka vysod rūk dzīļōku sakni. 820 967

Lānō cyuka dziļu sakni rūk. 1899 323

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1225 2739

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1705 7367

Klusā cyuka dzeilu sakni rūk. 494 646

Lēna cūka dziļas saknes rok. 400 2159

Tikai cyuka rūk dziļu sakni. 508 4733

Lāna cyuka dziļi zemē rūk. 1399 99

Lēna cūka dziļu sakni rok. 1219 72

Lēna cūka rok dziļu sakni. 1945 9572

Klusa cyuka rūk dziļu sakni. 1945 3954

Nepērc cūku maisā. 747 151

Nepērc cūku maisā. 1694 925

Nepērc cūku maisā. 1668 2574

Nepērc cūku maisā. 1668 5009

Cūku maisā neviens nepērk. 929 23021

Cūku maisā neviens nepērk. 1674 2126

Cūku maisā neviens nepērk. 958 3334

Cūku maisā nevar pirkt. 1492 389

Cūku maisā neviens nepērk. 1668 346

Cūku maisā neviens nepērk. 1106 3622

Neviens cūku maisā nepērk. 796 4291

Cūku maisā neviens nepērk. 1693 1901

Kas cūku maisā pirks? 1225 5376

Cūku maisā nevar pirkt. 914 1668

Cūku iekš maisa nevar pirkt. 834 2512

Cūku maisā nevar pirkt. 84 5529

Cūku maisā nevar pirkt. 834 6132

Nepērc cūku maisā. 1385 4509

Cūku maisā nepērk. 1880 3094

Nepērc cūku maisā. 941 2050

Nepērc cūku maisā. 941 1463

Nepērc cūku maisā. 231 3078

Nepērc cūku maisā. 8 1632

Nepērc cūku maisā. 70 2665

Nepērc cūku maisā. 941 1640

Nepērc cūku maisā. 1627 725

Cūku maisā nepērk. 1515 2579

Cūku maisā neviens nepērk. 914 116

Cūku maisā neviens nepērk. 929 62957

Cūku maisā neviens nepērk. 917 209

Cūku maisā neviens nepērk. 935 34029

Cūku maisā neviens nepērk. 1626 3026

Cūku maisā neviens nepērk. 1594 1565

Cūku maisā niviens nepērk. 84 5437

Cūku maisā neviens nepērk. 1127 2179

Cūku maisā neviens nepērk. 927 3183

Cūku maisā neviens nepērk. 1630 1887

Cūku maisā neviens nepērk. 1383 384

Cūku maisā neviens nepērk. 927 1956

Pērc nu cūku maisā. 927 88

Nepērc cūku maisā. 968 938

Nepērc cūku maisā. 927 3604

Cūku maisā nevajag pirkt. 1552 4864

Kas pirks cūku maisā. 1225 1458

Kas pirks cūku maisā. 1225 33383

Cūku maisā neviens nepērk. 1655 1209

Cūku maisā neviens nepērk. 1552 5535

Nepērc cūku maisā. 1637 855

Neviens cūku maisā nepērk. 1611 4213

Nepērc cūku maisā. 1635 1082

Nepērc cūku maisā. 1626 4077

Kas nu cūku maisā pirks. 116 2623

Nepērc cūku maisā. 1262 1699

Nepērc cūku maisā. 208 1548

Nepērc cūku maisā. 208 1238

Nekad nepērci cūku maisā. 828 1652

Nepērc cūku maisā. 17 8562

Nepērc cūku maisā. 587 983

Nepērc cūku maisā. 67 3641

Nepērc cūku maisā. 853 149

Cūku maisā nepirk. 1552 3266

Cūku maisā nepērk. 828 4745

Cūku maisā nepērk. 17 12787

Cūku maisā nepērk. 393 189

Cūku maisā nepērk. 529 2100

Cūku maisā neviens nepērk. 828 5270

Cūku maisā neviens nepērk. 464 160

Cūku maisā neviens nepērk. 893 422

Cūku maisā neviens nepērk. 893 799

Cūku maisā neviens nepērk. 1552 6576

Cūku maisā neviens nepērk. 1079 188

Nepērc cūku maisā. 1202 1000

Cūku maisā neviens nepērk. 1748 53

Cūku maisā neviens nepērk. 1552 6872

Cūka maisā neviens nepērk. 375 2594

Cūku maisā neviens nepērk. 1079 508

Cūku maisā neviens nepērk. 1753 1883

Napērc cyuku maisā. 740 18404

Cūku maisā neviens nepērk. 144 1110

Cūku maisā neviens nepērk. 1311 5057

Cūku maisā neviens nepērk. 1439 1109

Cūku maisā neviens nepērk. 1552 4593

Cūku maisā neviens nepērk. 1429 632

Cyukas maisā nikas nepērk. 509 1326

Kur cūka rok, tur sakni atrod. 1690 6313

Kur cūka rok, tur sakni atrod. 1552 9017

Kur cūka rok, tur sakni atrod. 1629 1858

Kur cūka rok, tur sakni atrod. 1630 1740

Kur cūka rok, tur sakni atrod. 1704 4017

Kur cūka rok, tur sakni atrod. 384 5255

Cūka ragus grib, kaza nedod. 867 6668

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1773 2789

Cūka grib ragus, bet kaza nedod. 1189 8

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1805 1729

Cūka ragus grib, kaza nedod. 13 1849

Cūka ragus grib, kaza nedod. 925 1451

Cūka grib ragus, kaza nedod. 353 8276

Cūka grib ragus, kaza nedod. 527 23980

Cūka ragus grib, kaza nedod. 387 3891

Cūka ragus grib, kaza gudra nedod. 464 1864

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1689 1298

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1207 1565

Cūka ragus grib, bet kaza nedod. 1010 3580

Cūka grib ragus, kaza nedod. 868 2385

Cūka grib ragus, kaza nedod. 997 6774

Cūka ragus grib, kaza nedod. 796 200

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1805 2477

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1276 2709

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1688 463

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1638 1066

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1668 2025

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1773 646

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1136 1117

Cūka ragus grib, kaza gudra - nedod. 1206 1384

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1114 210

Cūka ragus grib, kaza nedod. 834 3697

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1376 901

Cūka ragus grib, kaza nedod. 834 1393

Cūka ragus grib, kaza gudra nedod. 834 2128

Cūka ragus grib, bet kaza nedod. 1009 765

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1641 1087

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1657 2751

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1653 217

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1880 1614

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1374 4838

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1628 1655

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1377 454

Cūka gan ragus grib, bet kaza nedod. 1225 30552

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1225 35453

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1611 2636

Cūka grib ragus, āzis nedod. 231 5101

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1557 1896

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1557 1566

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1379 8225

Cūka ragus grib, bet kaza nedod. 834 4301

Cūka ragus grib, bet kaza nedod. 834 3221

Cūka grib ragus, kaza nedod. 231 10254

Cūka grib ragus, kaza nedod. 231 4092

Cūka grib ragus, kaza nedod. 941 4095

Cūka ragus grib, kaza nedod. 12 2068

Cūka grib ragus, kaza nedod. 220 1566

Cūka ragus grib, kaza neatdod. 914 330

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1573 833

Cūka ragus grib, kaza nedod. 8 1618

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1627 766

Cūka ragus grib, kaza nedod. 834 2685

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1802 3414

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1592 1689

Cūka grib ragus, kaza nedod. 949 1185

Cūka ragus grib, kaza nedod. 949 1214

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1376 2642

Kad cūkai būtu ragi, tad visus izbadītu. 759 8353

Cūka grib ragus, kaza nedod. 929 58740

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1573 3523

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1599 683

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1575 1834

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1225 14284

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1654 738

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1510 552

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1114 253

Cūka grib radus, kaza nedod. 1575 2281

Cūka grib radus, kaza nedod. 1552 5325

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1552 12729

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1576 9049

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1596 3626

Cūka muļķe, ragus grib, kaza gudra, nedod. 1626 4630

Cūka ragus grib, kaza nedod. 739 4918

Cūka ragus grib, kaza nedod. 375 7664

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1137 819

Cūka ragus grib, kaza nedod. 855 5486

Cūka ragus grib, kaza nedod. 450 1616

Cūka ragus grib, kaza nedod. 67 1887

Cūka ragus grib, kaza nedod. 448 301

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1079 1628

Cūka grib ragus, kaza nedod. 116 2639

Cūka ragus grib, kaza nedod. 17 11156

Cūka ragus grib, kaza nedod. 375 5543

Cūka grib ragus, bet kaza nedod. 840 2911

Cūka ragus grib, kaza nedod. 840 421

Cūka ragus grib, kaza nedod. 840 625

Cūka ragus grib, kaza nedod. 375 1379

Cūka grib ragus, kaza nedod. 506 506

Kas cūkai ragus dos, ja kaza nedos? 160 161

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1133 183

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1202 158

Cūka ragu grib, kaza nedod. 1115 969

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1459 345

Cūka grib ragus, kaza nedod. 67 3212

Cūka ragus grib, kaza nedod. 1120 249

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1552 9078

Cūka grib ragus, kaza nedod. 1225 4165

Cūka ragus grib gan, bet kaza vis nedod. 1950 4165

Cyuka gribatu rogu, a kaza nadūd. 740 11888

Gon grib cyuka rogu, bet koza nadūd. 509 494

Kai cyuka ar rogim. 1142 31

Cūka ragu grib, kaza nedos, kur ņems. 1341 6254

Kad cūkai būtu ragi, tad viņa debesis izjauktu. 120 414

Ka cyukai byutu rogi, tod kolnus apgōstu, ka mōmiņai byutu zūbens, vysus ļaudis apcērstu. 820 270

Kad cūkai būtu ragi, tad tā visu pasauli apgāstu. 584 2501

Kad cyukai rogi i dabasu izjauktu. 1252 113

Kam cyukai ragi to i dabasu izjauktu. 232 1395

Cūka, kas pa dienu nerok, rok pa nakti. 1684 409

Kura cūka nakti rok, tā dienu gul. 1699 770

Cūka, kas pa dienu nerok, rok pa nakti. 1600 5579

Kur cūk dien nerok, tā rok nakt. 1695 1607

Kura cūka dienu nerok, tā rok pa nakti. 1200 299

Tā cūk, kas pa nakti rok, tā pa dien guļ. 1244 9857

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 1667 790

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 13 1850

Kura cūka nerok pa dienu, tā rok pa nakti. 13 408

Kura cūka pa dienu guļ, tā pa nakti rok. 353 9539

Tā cūka, kas pa dienu guļ, pa nakti rok. 230 2511

Kura cūka dienu guļ, tā rok nakti. 868 1096

Kura cūka dienu guļ, tā rok nakti. 13 2529

Cūka, kas pa dienu nerok, rok pa nakti. 1805 136

Kura cūka nerok pa dienu, tā rok pa nakti. 1638 2722

Kura cūka nerok pa dienu, tā rok pa nakti. 1276 2689

Kura cūciņa nerok dienu, rok nakti. 796 3236

Kura cūka dienu nerok, tā rok pa nakti. 997 4859

Cūka, kas dienu nerok, rok pa nakti. 1403 15

Tā cūka, kas pa nakti rok, tā pa dienu guļ. 958 161

Ko cūka neraka vakar, to rok šodien. 1014 1005

Kura cūka nakti guļ, tā pa dienu rok. 958 4677

Kuŗa cūka dienu guļ, nakti rok. 958 9268

Kura cūka nerok pa dienu, tā rok pa nakti. 1106 1397

Kura cūka nerok pa dienu, rok pa nakti. 1225 5076

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 1594 2873

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 1880 1921

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 935 33869

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 1657 1508

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 1653 5944

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 1552 2484

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 1552 3079

Cūka, kura pa dienu nerok, tā rok pa nakti. 1552 5326

Tā cūka, kas nestrādā pa dienu, strādā par nakti. 1225 9417

Cūka, kas pa dienu nerok, rok pa nakti. 884 587

Kura cūka dienu nerok, tā nakti rok. 1557 3001

Kura cūciņa nerok dienu, tā rok nakti. 1557 3326

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 1880 1837

Kura cūka dienu nerok, tā nakti. 861 1935

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 914 2016

Kuŗa cūka nerok dienu, tā rok nakti. 17 9325

Kura cūka nerok darbdienās, tā rok svētdienā. 12 2350

Kura cūka rok dienu, tā nerok nakti. 12 1119

Kuŗa cūka nerok dienu, tā rok nakti. 917 3752

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 917 4079

Tā cūka, kura dienu nerok, tā rok nakti. 4 439

Kur cūka dienu nerok, rok nakti. 202 2393

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 1573 617

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 1645 207

Kura cūka nerok pa dienu, rok pa nakti. 1372 176

Cūka, kas pa dienu nerok, rok pa nakti. 1592 2172

Kuŗa cūka nerok dienu, tā rok nakti. 202 2327

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 942 487

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 927 4189

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 231 9213

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 231 2199

Cūka, kas nerok dienu, rok nakti. 464 5742

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 12 591

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 231 3788

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 231 6524

Kura cūka nerok pa dienu, tā rok pa nakti. 1225 37346

Kura cūka nerok pa dienu, tā rok par nakti urkšķēdama. 1376 4101

Cūka, kas pa dienu nerok, rok pa nakti. 1377 407

Kura cūka dienu nerok, tā nakti rok. 942 551

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 1573 21

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 70 2814

Cūka, kas pa dienu nerok, rok pa nakti. 1650 36

Kura cūka dienu nerok, rok nakti rūkdama. 1502 206

Cūka, kas pa dienu nerok, rok pa nakti. 1582 998

Kuŗa cūka nerok dienu, rok nakti. 1510 452

Cūka, kas dienu nerok, rok nakti. 927 5199

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 935 36641

Kura cūka dien nerok, tā cūka nakti rok. 872 1430

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 1730 66173

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 1635 301

Kura cūka nerok pa dienu, tā rok pa nakti. 1376 2896

Kuŗa cūka nerok dienu, tā rok pa nakti. 1552 12637

Tā cūka, kas nestrādā pa dienu, strādā pa nakti. 1225 9449

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 1551 175

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti.Bb 32 1301

Tā cūka, kas nerok dienu, tā rok nakti. 1 822

Kuŗa cūka dienu nerok, tā nakti rušina. 935 27105

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 1552 13665

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 584 176

Tā cūka, kas nerok dienu, tā rok nakti. 1900 948

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 1190 3417

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 555 730

Tā cūka, kas dienu guļ, nakti rok. 625 67

Kura cūka pa dienu guļ, tā pa nakti rok. 828 1276

Kura couka dīnu narūk, tei rūk nakti. 1212 181

Ta'cūka, kas dienu nerok, tā rok nakti. 116 1580

Tā cūka, kas nerok dienu, rok nakti. 384 385

Tā cūka dienu rok, nakti nerok. 101 187

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 393 167

Cūka, kas pa dienu nerok, pa nakti rok. 639 15

Kura cūka dienu guļ, tā nakti rok. 464 3033

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 1262 1688

Kuŗa cūka dienu guļ, tā nakti rok. 527 37278

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 521 27

Cūka, kas pa dienu nerok, rok nakti. 828 8535

Cūka, kas pa dienu nerok, rok pa nakti. 17 14439

Kuŗa cūka dienu nerok, tā rok nakti. 67 1014

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 893 14

Kura cūka dien nerok, tā nakt rok. 699 76

Kuŗa cūka dienu nerok, tā naktī rok. 67 1710

Kura cūciņa dienu nerok, tā rok nakti. 1137 714

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 1552 167

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 1239 2064

Kuŗa cūka dienu nerok, tā nakti rok. 375 7678

Ja cūka nerok dienā, tad rok naktī. 840 2006

Cūka, kas dienā nerok, rok naktī. 584 1470

Kura cūka pa dienu nerok, tā rok nakti. 584 2499

Cūka, kas pa dienu nerok, rok pa nakti. 961 5089

Kura cūka dienu naruok, tij ruok nokti. 529 962

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 877 2629

Cūka, kas dienā nerok, rok naktī. 1120 98

Kura cūciņa dienu rok, tā rok nakti. 67 1413

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 1225 7515

Kura cūka nerok dienu, tā rok nakti. 853 61

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 1110 869

Kura cyuka dīnu narūk, tej nakti rūk. 966 414

Kura cyuka dīn nārūk, tei nakt rūk. 966 781

Kura cūka dienu nerok, tā rok nakti. 1655 85

Kura cyuka dīnu narūk, tei nakti ryuksteidama. 1552 22966

Kura cyuka dīnā narūk, tej rūk nakti. 640 814

Kura cyuka dīn narūk, tei rūk nakt. 509 2002

Kura cyuka dīnu narūk, tei nakti rūk. 740 14027

Kura cyuka dīnu narūk, tei nakt rūk. 512 45

Kura cyuka dīn narūk, tej nakt rūk. 477 203

Kura cyuka dīn narūk, tei rūk naktī. 970 714

Kura cyuka dīn narūk, tei nakti rūk. 144 2220

Kura cyuka dīnu narūk, teik tai nakti parakt. 820 253

Kura cyuka dīnu narūk, tei rūk nakti. 820 1445

Kura cyuka dinu naruk, tei nakt ruk. 400 3207

Kurej cyuka dīnu nabat, tej nakti. 1344 29

Kura cyuka dīn narūk, ty nakti. 494 645

Kura cyuka dīnā norūk, tei rūk naktī. 780 276

Kura cūka dienu nerok, tā rok naktī. 400 2157

Kura cyuka dīnu narūk, tei rūk nakti. 820 1004

Kurei cyuka dīnu nabat, tej nakti bad. 1473 373

Kurei cyuka narauš dīnu, tei vokorā rauš. 1344 124

Kura cyuka dīn naruk, tei nak ruk. 418 2086

Kura cyuka dīn narūk, tei nakti rūk. 1151 157

Kura cūka dienu nerok, tā nakti rok. 1429 586

Laba cūka ēd visu. 935 34163

Laba cūka ēd visu. 1379 8683

Laba cūka visu ēd. 708 70

Laba cūka vis ko ēd. 958 8715

Laba cūka vis ko bada. 1661 3138

Viens jāj cūku, otrs - kazu. 556 599

Viens jāj cūku, otrs kazu. 1552 29010

Viens jāj cūku, otrs kazu. 609 4906

Viens jādelē cūku, otrs kazu, bet trešais nezin ko sākt. 556 4468

Ne mana cūka, ne mana druva - paēdusi atkal aiziet. 1008 6720

Ne mana cūka, ne mana druva, kad viņa paēd, lai tad iet ārā. 1722 5450

Ne mana cūka, ne mana druva, ka paēdusi ej ārā. 576 1604

Ne tava cūka, ne tava druva, pieēdusi, lai iet kur atnākusi. 1707 684

Ne mana cūka, ne mana druva - paēdusi lai iet. 1008 4999

Ne mana cūka, ne mana druva, paēdusi lai iet ārā. 958 4685

Ne mana cūka, ne mana druva, padzen tālāk lai rok. 1009 350

Ne mana cūka, ne mana druva, pieēduse pate izies. 527 8417

Ne mana cūka, ne mana druva, lai paēd un iet projām. 884 4100

Ne mana cūka, ne mana druva, muļķis bijis un muļķis paliek, nekā, nekā nezinu. 1225 29421

Kas tev par daļu, ne tava cūka, ne tava druva. 1660 6591

Ne mana cūka, ne mana druva. 867 6806

Ne mana cūka, ne mana druva - paēdusi atkal aizies. 1110 1226

Ne mana cūka, ne mana druva. 1014 1124

Ne mana cūka, ne mana druva. 1244 7193

Ne mana cūka, ne mana druva. 1244 10667

Ne mana cūka, ne mana druva. 1008 385

Ne mana cūka, ne mana druva. 954 2539

Ni mana cūka, ni mana druva. 954 2137

Ne mana cūka, ne mana druva. 958 3330

Ne mana cūka, ne mana druva. 958 3816

Ne mana cūka, ne mana druva. 1276 151

Ne man cūka, ne man druva. 868 2842

Ne mana cūka, ne mana druva. 1188 517

Ne mana cūka, ne mana druva. 1188 517

Ne mana cūka, ne mana druva. 1693 1893

Ne mana cūka, ne mana druva. 1242 769

Ne man cūka, ne man druva. 1206 2145

Ne mana cūka, ne mana druva. 1106 1184

Ne mana cūka, ne mana druva. 1141 724

Ne mana cūka, ne mana druva. 796 1785

Ne mana cūka, ne druva, lai rok. 353 8279

Ne mana cūka, ne mana druva. 466 298

Ne mana cūka, ne mana druva. 1805 2245

Ne mana cūka, ne mana druva. 1805 256

Ne mana cūka, ne mana druva. 94 2231

Ne mana cūka, ne mana druva. 387 3051

Ne mana cūka, ne mana druva. 527 25142

Ne man cūka, ne man druva. 13 3045

Ne mana cūka, ne mana druva. 1773 700

Ne mana cūka, ne mana druva. 925 1543

Ne mana cūka, ne mana druva. 1552 24673

Ne mana cūka, ne mana druva. 1674 1263

Ne mana cūka, ne mana druva. 1668 9565

Ne mana cūka, ne mana druva. 1686 610

Ne mana cūka, ne mana druva. 1688 2193

Ne tava cūka, ne tava druva. 1493 333

Ne mana cūka, ne mana druva. 1692 688

Ne mana cūka, ne mana druva. 1695 3196

Ne mana cūka, ne mana druva. 1695 3483

Ne man cūka, ne man druva. 838 299

Ne mana cūka, ne mana druva. 997 1443

Ne mana cūka, ne mana druva. 877 1329

Ne mana cūka, ne mana druva. 880 2053

Ne mana cūka, ne mana druva. 914 2023

Ne mana cūka, ne mana druva. 1650 1394

Ne mana cūka, ne mana druva. 1654 4238

Ne mana cūka, ne mana druva. 1225 1513

Ne mana cūka, ne mana druva. 1654 826

Ne mana cūka, ne mana druva. 1009 231

Ne mana cūka, ne mana druva. 1599 264

Ne mana cūka, ne mana druva. 1552 25159

Ne mana cūka, ne mana druva. 1651 4130

Ne mana cūka, ne mana druva. 1626 3544

Ne mana cūka, ne mana druva. 1597 3266

Ne mana cūka, ne mana druva. 1655 1038

Ne mana cūka, ne mana druva. 1552 5529

Ne mana cūka, ne mana druva. 1626 4785

Ne mana cūka, ne mana druva. 1225 4962

Ne mana cūka, ne mana druva. 1376 1236

Ne mana cūka, ne mana druva. 927 1948

Ne mana cūka, ne mana druva. 927 950

Ne mana cūka, ne mana druva. 1114 100

Ne mana cūka, ne mana druva. 1730 66300

Ne mana cūka, ne mana druva. 1653 326

Ne mana cūka, ne mana druva. 1628 235

Ne mana cūka, ne mana druva. 1377 169

Ne mana cūka, ne mana druva. 1552 5340

Ne mana cūka, ne mana druva. 1376 2409

Ne mana cūka, ne mana druva. 1551 38

Ne tava cūka, ne tava druva. 1658 4366

Ne mana cūka, ne mana druva. 1177 2752

Ne mana cūka, ne mana druva. 884 3662

Ne mana cūka, ne mana druva. 949 968

Ne mana cūka, ne mana druva. 884 2479

Ne mana cūka, ne mana druva. 1802 2733

Ne mana cūka, ne mana druva. 1192 203

Ne mana cūka, ne mana druva. 1630 702

Ne mana cūka, ne mana druva. 1802 3637

Ne mana cūka, ne mana druva. 1551 1079

Ne mana cūka, ne mana druva. 1663 311

Ne mana cūka, ne mana druva. 1575 2747

Ne mana cūka, ne mana druva. 942 1621

Ne mana cūka, ne mana druva. 884 3234

Ne mana cūka, ne mana druva. 12 2328

Ne mana cūka, ne mana druva. 917 4262

Ne mana cūka, ne mana druva. 917 3758

Ne mana cūka, ne mana druva. 358 1052

Ne mana cūka, ne mana druva. 914 217

Ne mana cūka, ne mana druva. 553 4155

Ne mana cūka, ne druva. 464 5665

Ne mana cūka, ne mana druva. 1372 4001

Ne mana cūka, ne mana druva. 1643 860

Ne mana cūka, ne mana druva. 1385 241

Ne tava cūka, ne tava druva. 1626 3459

Ne mana cūka, ne mana druva. 884 3770

Ne mana cūka, ne mana druva. 884 766

Ne mana cūka, ne mana druva. 941 4049

Ne mana cūka, ne mana druva. 1557 1999

Ne mana cūka, ne mana druva. 935 33772

Ne mana cūka, ne mana druva. 1880 1612

Ne mana cūka, ne mana druva. 1635 1311

Ne mana cūka, ne mana druva. 1880 3055

Ne mana cūka, ne mana druva. 1374 73

Ne mana cūka, ne mana druva. 1552 12635

Ne mana cūka, ne mana druva. 1225 31083

Ne mana cūka, ne mana druva. 1560 2952

Ne mana cūka, ne mana druva. 1651 205

Ne mana cūka, ne mana druva. 884 577

Ne mana cūka, ne mana druva. 1601 1161

Ne mana cūka, ne mana druva. 1510 498

Ne mana cūka, ne man druva. 1557 351

Ne mana cūka, ne mana druva. 1381 334

Ne mana cūka, ne mana druva. 1381 868

Ne mana cūka, ne mana druva. 202 2325

Ne mana cūka, ne mana druva. 8 542

Ne mana cūka, ne mana druva. 12 596

Ne mana cūka, ne mana druva. 8 1180

Ne mana cūka, ne mana druva. 231 3379

Ne mana cūka, ne mana druva. 12 1704

Ne mana cūka, ne mana druva. 231 2659

Ne tava cūka, ne tava druva. 231 9612

Ne mana cūka, ne mana druva. 927 2330

Ne mana cūka, ne mana druva. 942 449

Ne mana cūka, ne mana druva. 840 2850

Ne mana cūka, ne mana druva. 1120 87

Ne mana cūka, ne mana druva. 1552 6482

Ne mana cūka, ne mana druva. 17 20556

Ne mana cūka, ne mana druva. 116 2906

Ne mana cūka, ne mana druva. 1552 440

Ne mana cūka, ne mana druva. 1552 3317

Ne mana cūka, ne mana druva. 67 969

Ne mana cūka, ne mana druva. 855 972

Ne mana cūka, ne mana druva. 893 131

Ne mana cūka, ne mana druva. 893 46

Ne mana cūka, ne mana druva. 893 419

Ne mana cūka, ne mana druva. 1860 667

Ne mana cūka, ne mana druva. 464 6859

Ne mana cūka, ne mana druva. 67 1307

Ne mana cūka, ne mana druva. 464 155

Ne mana cūka, ne mana druva. 840 1107

Ne mana cūka, ne mana druva. 1552 143

Ne mana cūka, ne mana druva. 17 15681

Ne mana cūka, ne mana druva. 500 58

Ne mana cūka, ne mana druva. 1150 120

Ne mana cūka, ne mana druva. 375 6140

Ne mana cūka, ne mana druva. 840 470

Ne mana cūka, ne mana druva. 1705 4127

Ne tava cūka, ne tava druva. 1862 156

Ne mana cūka, ne mana druvaBb. 32 1300

Ne mana cūka, ne mana druva. 584 2774

Ne mana cūka, ne mana druva. 1552 3603

Ne mana cūka, ne mana druva. 521 32

Ne mana cūka, ne mana druva. 828 8074

Ne mana cūka, ne mana druva. 828 4142

Ne mana cūka, ne mana druva. 506 354

Ne mana cūka, ne mana druva. 1347 414

Ne mana cūka, ne mana druva. 1212 303

Ne mana cūka, ne mana druva. 556 264

Ne mana cūka, ne mana druva. 72 10266

Ne mana cūka, ne mana druva. 17 10135

Ne mana cūka, ne mana druva. 17 20702

Ne mana cūka, ne mana druva. 384 1350

Ne mana cūka, ne mana druva. 384 570

Ne mana cūka, ne mana druva. 1041 379

Nij mana cūka, nij mana druva. 529 2138

Ne mana cūka - ne mana druva. 1472 2268

Ne mana cūka, ne mana druva. 1798 676

Ne mana cūka, ne mana druva. 1459 272

Ne mana cūka, ne mana druva. 1415 121

Ne mana cūka, ne mana druva. 1552 6828

Ne mana cūka, ne mana druva. 1459 341

Ne mana cūka, ne mana druva. 1079 24

Ne mana cūka, ne mana druva, padzen dziļāk, lai ēd. 450 1517

Ni muna cyuka, ni muna dryva. 1940 2710

Ni muna cyuka, ni muna dryva. 1263 1011

Ni muna ciuka, ni muna dryva. 1945 8194

Ne mana cūka, ne mana druva. 1945 9621

Ni muna cyuka, ni muna dryva. 1945 3951

Ni muna cyuka, ni muna dryva. 1940 2911

Ni muna cyuka, ni muna dryva. 1940 2710

Ni muna cyuka, ni muna dryva. 1263 1011

Ne tava cūka, ne tava druva. 380 2186

Ni muna cyuka, ni muna driva. 744 97

Ne mana cūka, ne mana druva. 1552 4586

Na muna cyuka, na muna driva. 418 2170

Ne mana cūka, ne mana druva. 144 1102

Ni muna cyuka, nu muna naiva. 906 2350

Ni muna cyuka, nu muna driva. 509 1323

Ne mana cūka, ne mana druva. 512 1806

Ne mana cūka, ne mana druva. 1429 483

Ni muna cyuka, ni muna dryva. 1238 3294

Ne mana cūka, ne mana druva. 1439 1105

Ni muna cyuka, ni muna driva. 1209 360

Ni muna cyuka, ni muna driva. 418 2094

Ni muna ciuka, ni muna driva. 1705 7882

Ne mana cūka, ne mana druva. 1429 624

Ni muna cyuka, ni muna dērva. 548 2419

Ne mana cūka, ne mana druva. 120 371

Ni tova cyuka, ni tova driva. 820 997

Ne mana cūka, ne mana druva. 1705 7354

Ne mana cūka, ne mana druva. 1341 12780

Ne mana cūka, ne mana druva. 1502 228

Ni muna cyka, ni muna dryva. 1422 2148

Ni sovys cyukis, ni sovys dryvis. 1930 2440

Ni muna cyuka, ni muna dryva. 1945 3661

Cūkstallis ar dakstiņu jumtu. 796 11841

Cūku stalīts, dakstiņu jumtiņš. 882 4

Cūkkūtei nepiestāv dakstiņu jumts. 231 3991

Cūku būdai dakstiņ jumts. 1225 5868

Ko līdz cūkstallim dakstiņu jumts. 1225 39294

Cyuku spaņam sudobra pasaiņs napīdar. 1945 5534

Kādreiz jau cūkstallim arī uzliek dakstiņu jumtu. 382 59

Cūku kūtij dakstiņu jumts. 884 3286

Neesi jau no cukura, ka izkusīsi. 279 2587

Neesi cukura neizkussi. 1268 571

Nav jau cukura grauds, ka izkusīs. 1599 5077

Kad uzvilksi cukura bikses, tad pa lietu nestaigāsi. 508 2217

Neesi cukurs, lai tevi neizsūc kā cukuru. 759 3930

Bez cukura karija ir rūgta. 1552 10458

Vai tev cukurkule mugurā, ka no lietus baidies. 23 1350

Čākst kā čāgani. 529 647

Ko čūrājies kā kalpa sieva. 17 990 205

Čūkstā naipyusi. 548 5659

Čirkst kā zvirbulis. 556 1358

Ka kaut kū nasaprūt, soka: "Čoroku vai na soroku, a 40 to moksuosi". Itys izteicīns cielīs nu anekdota: sīvīte da Kruolavkai aizvede svīstu. Žeids: "Sorok dūšu!" Sīvīte:

"Čoroku vai na soroku, a 40 to moksuosi!" 1950 8068

Čūļā vienmēr kā tauks gaļā. 929 28396

Ne čiku, ne grabu. 1730 4692

Ka ņemšu čučabiksti, tad zināsi kur durvis. 1730 59123

Kā čurani. 1730 56675

Čačynoj kai žogota. 509 1613

Čačynoj kai žogota. 509 626

Čačynoj kai žogota. 640 1553

Čakls dabū pērienu. 926 1472

Kas čakli skrej, tas drīz piekūst. 1601 3523

Čaklam gods, slinķim kauns. 556 6431

Čaklais maizi paēdis, kūtrais badu paēdis. 1014 5414

Čaklais ienes sietiņā ūdeni, slinkais nevar spainī atnest. 1551 928

Čaklu visi ceļ, slinku visi peļ. 527 47392

Čaklam nevajag divreiz teikt. 1689 2307

Čaklam visur labi veicas. 997 7651

Jo čaklāks būsi, jo vairāk padarīsi. 1593 216

Čaklas rokas darba nebīstas. 1654 1466

Čaklas rokas darba nebīstās. 1597 2127

Čaklas rokas darba nebīstas. 1379 5962

Čaklas rokas darba nebīstas. 1262 1984

Čaklas rokas darba nebīstas. 1041 330

Čakls kā rūķis. 1552 15605

Čakls kā rūķis. 929 56367

Čakls kā irbe. 101 2011

Čakls kā irbīte. 1635 1460

Čakls kā irbīte! 1860 3439

Čakls kā bite. 929 54436

Čakls kā bite. 929 69257

Čakls kā bite. 529 1426

Čakla kā bite. 935 34140

Esi čakls kā bite darbā, tev būs svētība. 1372 5018

Čakla kā bite. 1900 1069

Čakls kā skudra. 796 13533

Čakls kā skudra. 1493 4797

Čakls kā skudra. 1630 4930

Čakls kā skudra. 1880 1671

Čakls kā skudra. 1880 2977

Čakls kā skudra. 1895 1711

Čakls kā skudra. 1627 3075

Čaklis kā skudra. 1225 17883

Čakls kā skudra. 1455 1571

Čakls kā skudra. 231 9687

Čakla kā skudra. 917 1767

Čakls kā skudra. 1618 290

Čakls kā skudra. 1598 33

Čakls kā skudra. 1618 153

Čakls kā skudra. 116 16767

Čakla kā skudra. 1900 1068

Čaklai skudrei i zīma naškōdej. 1263 900

Čakls kā skudra. 1945 9607

Čakls kā skudra. 1950 7996

Mūsu čaklums ir mūsu gods. 556 5515

Kas pats slinks, tas otram čaklumu neiemācīs. 1704 3213

Čaklums dara bagātu. 1374 2322

Kur ir čaklums, tur bagātība. 1674 190

Čaklums dod maizi, slinkums - cietumu. 1627 247

Čaklums dod maizi, slinkums - cietumu. 958 6777

Čaklums dod maizi, slinkums cietumu. 1661 142

Čaklums dod maizi, slinkums cietumu. 1626 3956

Čaklums dod maizi, slinkums trūkumu. 1639 1304

Čaklums dod maizi, slinkums badu. 834 5333

Čaklums dod maizi, slinkums badu. 834 11697

Čaklums dod maizi, slinkums cietumu. 917 7537

Čaklums dod maizi, slinkums cietumu. 202 5084

Čaklums dod maizi, slinkums cietumu. 941 1890

Čaklums dod maizi, slinkums cietumu. 1379 4575

Čaklums dod maizi, slinkums cietumu. 834 5111

Čaklums dod maizi, slinkums cietumu. 1404 1118

Čaklums dod maizi, slinkums cietumu. 1626 1400

Čaklums dod gudru padomu. 1379 4579

Čaklums dod maizi, slinkums - cietumu. 1552 10942

Čaklums dod maizi, slinkums pērienu. 1624 922

Čaklums dod maizi, slinkums cietumu. 1650 8514

Čaklums dod maizi, slinkums - badu. 556 12414

Čaklums dod maizi, slinkums badu. 84 2562

Tāds kā čamma. 564 192

Čāpo kā lācis. 1552 6558

Čāpo kā lācis. 1653 3506

Čāpā kā lācis. 556 3148

Ko čāpo kā vēzis uz atpakaļu. 1722 126

Kad uz čarkas verīs, tad slīnas tak. 1414 60

Kam pyrmo čarka, tam pyrmo palka. 232 1415

Rupjā, cietā čaumalā slēpjas dažreiz saldākais kodols. 1225 7513

Rupjā, cietā čaumalā slēpjas dažreiz saldākais kodols. 699 173

Kas trešam visu izspriest liek, tam čaumalas vien pašam tiek. 867 7416

Kas otram visu izspriest liek, tam pašam čaumalas vien tiek. 1709 37

Vēl jau tev čaumala padusē. 1552 12048

Jo cietāka čaumala, jo smeķīgāks kodols. 1595 1163

Čaumala nevar būt par kodolu. 353 9726

Papriekš jāpaŗkož čaula, tad tiks pie kodola. 961 4059

Čaukst kā apiņu kulīte. 1730 59290

Čaukst kā sakaltusi lapa. 929 68467

Čaukst kā kāposta lapa. 1552 6586

Ko tu čauksti kā kāpostu galviņa. 1341 6825

Čaukst kā Nikolaja bumaškas. 1209 479

Čaukst kai šolks. 512 161

Čaukst kā vēži. 529 656

Čaukst kā zirnāji. 145 1127

Čaukst kā apiņu kule. 72 7917

Čaukst kā apiņu kulīte. 529 1488

Čaukst kā apiņu kulīte. 1347 387

Čerkst kā žagata. 556 1276

Čiepst kā cāļi. 529 648

Ko nu čiepst kā cālis. 997 15018

Ko nu čiepst kā cālis. 997 13765

Čigāns nevar noķert jūras paipaliņu, kā lai viņš noķer zosu tēviņu? 464 5228

Čigāns nevar noķert jūras paipaliņu, kā lai viņš noķer zostēviņu? 699 188

Kur čygons, tur ir čygona džyndzala. 1263 642

Kur čigons, tī i čigona džindžala. 1940 2617

Kur čigons, tī i čigona džindžala. 1940 2617

Ir čigāns lādēdams saka: "Lai dievs tev dod lepnam palikt". 609 4862

Ir čigāns lādēdams saka: "Lai dievs tev dod lepnam palikt"! 1620 1754

Tam jau septiņi čigāni kūmās stāvējuši. 1459 2903

Pieņemt čigānu par zirgu puisi, tikpat kā iecelt āzi par dārznieku. 1341 2402

Rauj viņu čigāns! 1950 2547

Var vairāk melot kā septiņi čigāni. 1730 58993

Uzteic kā čigāns klibu zirgu. 1730 66284

Cik tādu lien čigāna pīpē. 1705 7396

Čigōns ir laužu mōns. 477 743

Skrien visur taisni kā čigāna brūtgāns! 1459 1759

Neej čiganu pirtī kašķa meklēt. 529 2068

Čigānam no ratu pakaļas izkritis. 116 15242

Nemāci čigānu jērus zagt. 880 2104

Čigānam divreiz "ņem" nav jāsaka. 1624 928

Par čigānu gudrāks netiksi. 1707 685

Vai to kāds redzējs, ka čigani strādā. 1459 316

Čigons tad īs pī dorba, ka lōcis pērtī pērsīs. 583 586

Ar čigōnu, na ar sovu brōli. 1252 61

Čigāns nekad nepērk zirgu, bet visād nozog. 508 1926

Čygonam malōt nav grāks. 548 13252

Kam kas, čigānam - salanina. 1945 432

Varās ka čīgana dirsa. 72 8465

Kas kam, čigonam sītols. 344 1141

Cīgonam pateik, bet neteik; zemnīkam nepateik, bet teik. 966 116

Nu čigona laba zyrga naesi īmeis, un arī naīmeisi. 640 425

Čigons nav prikš darba, bet prīkš zyrgim. 508 2337

Nu čygona saimnīka nabyus. 831 68

Vai zini, tu esi īsta čigāniete. 72 18140

Čigāns riekstu nekodīs. 384 584

Olodnis kai čigons. 780 487

Čigānam visi zirgi skrej. 220 1616

Viņš kā čigāns svaida mēteli no viena pleca uz otru. 639 218

Čigāns pieviļ gudru cilvēku pat acīm redzot. 556 13367

Nikas par čigōnu nav lelōks zaglis. 477 744

Čigānam krūmi nav jāstrādā. 527 36571

Čigāns pieviļ acīm redzot. 556 12266

Čigānam nenokā nav bailes, kā tikai no pusotrakoka. 1225 11301

Čigons sovu zyrgu pacēļs aiz astis teic. 1398 200

Īlaid čygonu ustobā, a čygons aiz golda. 1945 431

Ni tu čigana apmuoneisi, ni krīva puorklīgsi. 1950 1326

Čigoaņu sauļeite. 1268 811

Trakais aiz čigāniem krūmos virsū skrien. 699 186

Čigōns savu zurgu vysod teic. 1151 136

Čigōns vysod sovu zyrgu teic. 512 23

Katrs čigāns savu zirgu lielī. 1459 2506

Kas čigāna zirgu teiks, ka na pats. 477 373

Kas čigāna zyrgu koleis, ka na pats. 477 720

Kas čigāna zirgu lielīs, ja pats nelielīs. 929 42569

Kas čigāna zirgu lielīs, ja pats nelielīs. 1599 5295

Ķer čigānu krūmos. 1715 1359

Čigānu krūmos nenoķersi. 1660 4100

Čigānu krūmos nenoķersi. 609 4863

Ķer čigānu krūmos. 868 1100

Ķer nu čigānu krūmos. 1008 5461

Ķer nu čigānu krūmos. 1668 6937

Ķer nu čigānu krūmos! 1689 493

Čigānu krūmos nenoķersi. 1188 7675

Ķer, nu ķer čigānu krūmos. 1576 9785

Čigānu krūmos nenoķersi. 1084 6776

Čigānu krūmos nenoķersi. 1374 1335

Čigānu krūmos nenoķersi. 231 8868

Čigānu krūmos nenoķersi. 8 1599

Čigānu krūmos nenoķersi. 1552 5295

Čigānu krūmos nenoķersi. 1404 1104

Vai tu ķersi čigānu krūmos. 1379 8638

Čigānu krūmos nenoķersi. 1551 3786

Čigānu krūmos nenoķersi. 84 8970

Ķer nu čigānu krūmos. 941 1462

Ķer nu čigānu krūmos! 880 1988

Ķer nu čigānu krūmos! 759 3261

Čigānu krūmos nenoķersi. 1377 446

Čigānu krūmos nenoķersi. 884 575

Ķer nu čigānu mežā. 17 26694

Čigānu krūmos nenoķersi. 556 514

Čigānu krūmos nenoķersi. 556 4121

Čigānu krūmos nenoķersi. 1239 1973

Čigānu krūmos nenoķersi. 584 653

Čigānu krūmos nenoķersi. 1552 13878

Ķer vēl nu čigān krūmos. 101 188

Ķer nu čigānu krūmos. 877 3418

Čigānu krūmos nenoķersi. 639 14

Ķer nu čigānu krūmos. 1798 218

Ķer čigānu krūmos. 1552 12051

Ķer nu čigānu krūmos. 1552 4714

Ķer nu čigānu krūmos. 1444 611

Galvo nu čigānu krūmos. 1766 1822

Ķer nu čigānu krūmos. 1137 824

Ķer nu čigānu krūmos. 855 5535

Ķer nu čigānu krūmos. 116 3605

Ķer nu čigānu krūmos. 527 45662

Čigānu krūmos nenoķersi. 219 880

Ķer nu čigānu krūmos. 877 2679

Čigānu krūmos nenoķersi. 1429 872

Ķer nu čigānu krūmos. 696 20

Dadzian tu čygonu kryumūs. 1263 1021

Meklē nu vaira čikānu krūmos. 1341 9930

Čigāns paša mājās nezog. 527 45120

Čigāns ņem visu, kas nav piesiets. 556 8161

Kas nav piesiets, tas pieder čigānam. 556 11897

Ne čigānam darba, ne vācietim goda. 1808 81

Čigāns pazīst čigānu krūmos. 297 820

Ej tu isaleidzynoj ar čyuli. 640 1517

Čyuļs loktā, a latgaļs koktā. 1950 8059

Ko nu čivini kā bezdelīga. 1455 1570

Čačinoj kai žogota. 1368 481

Ko nu čivini kā žagata. 630 96

Čivinoj kai čivčīns. 512 277

Čivina kā strazds purvā. 1459 4178

Čivina kā bezdelīga uz drātes. 1459 1326

Ne viss, kas čīkst, lūzt. 958 11047

Kas čīkst, tas nelūzt. 101 1375

Tas, kas čīkst, nelūzt tik drīz, kas nečīkst - krīt uz reiz. 527 32378

Čīkst kā veca vijole. 1584 6921

Čīkst kā veca pijole. 1455 1574

Čīkst kā pivuoles. 529 663

Čīkst kā sēņu kulīte. 1225 4799

Čīkst kā sēņu kule. 353 6847

Kur čīkst, tur jāsmērē. 556 2996

Kas čīkst, tas jāsmērē. 1225 12812

Čīkst kā vecs kraķis. 1807 31

Čīkst kā pele. 1376 2724

Čīkst kā veca meita. 1379 6215

Cīkst kā dēle. 384 764

Čīkst kā nabagmāju durvis. 509 2344

Čīkst kā raganas kauli. 72 13926

Čīkst kā veca vācele. 929 57117

Čīkst kā nesmērēti rati. 529 661

Ko tu čīksti kā nesmērēti rati. 1451 1455

Čīkst kā nesmērēti rati. 935 33242

Čīkst kā nesmērēti rati. 1802 3864

Čīkst kā nesmērēti rati. 384 1095

Čīkst kā vecs rats. 556 2667

Čīkst kā veci rati. 1715 1328

Čīkst kā veci rati. 1492 536

Čīkst kā vecs rats. 556 9551

Čīkst kā veci rati. 1444 812

Čīkst kā vecs ratiņš. 1376 1588

Čeikst kai Seņdera roti. 509 514

Čīkst kā veci vāģi. 877 3301

Čīkst kā veci vāģi. 1225 10835

Čīkst kā veci vāģi. 1459 3728

Čīkst kā veci vāģi. 727 400

Cīkst kā veci vāģi. 1600 7716

Čīkst kā veci vāģi. 527 46106

Čeikst kai žīda roti. 1398 222

Čeikst kai žyda roti. 509 597

Čīkst kā žīda rati. 917 2427

Čīkst kā žīda rati. 917 1871

Čeikst kai žeida roti. 400 3166

Čeikst kai vaci žyda roti. 477 211

Čīkst kā žīda rati. 72 10045

Čeikst kai vaci žeida roti. 477 832

Čīkst kā leiša rati. 17 16756

Čīkst kā vecas ragavas. 1341 13751

Ko čīksti kā vecas ragavas. 72 14979

Čīkst kā vecas ragavas. 1654 1784

Čīkst kā vacas rogovas. 529 662

Ko čīksti kā ratu rumba. 529 1492

Čīkst kā veca ratu rumba. 929 59053

Čīkst kā nesmērēta ratu rumba. 1599 3253

Čīkst kā ratu rumba. 740 1210

Ko tu čīkst kā veca ratu rumba. 1341 4432

Čort na vīnu puori veižu nūpliese, koļ puori sagadeja. 1950 7055

Corts na vīnys veizis nūpļiese, koļ puori sagaidieja. 1950 7995

Ni čorts, ni tarass. 640 1516

Čorts čorta kumus sauc. 1238 3378

Čortam var īrunōt na viņ cylvākam. 548 2399

Čorts čortu atrūn. 640 348

Čorts naraus, ka dīvam navajadzēs. 640 443

Nasvid čortam, ka divam natykt. 400 3642

Čorts čortu i pa lapom pazeist. 232 1386

Čorts čortu pa veizem pazeist. 1950 7053

Ni čorts, ni Mikita, a madu dzer. 679 1404

Čorts pa čortu i kūrpes šyun. 509 765

Čorts nav cik bailīgs, kai bailīgu zeimej. 232 1407

Kas čukst, tas melo. 1684 381

Kas čukst, tas melo. 527 24281

Kas čukst, tas melo. 1376 2709

Kas čukst, tas melo. 1225 14578

Kas čukst, tas melo. 553 1819

Kas čukst, tas melo. 1649 92

Kas čukst, tas melo. 1611 2991

Kas čukst, tas melo. 1557 917

Kas čukst, tas melo. 1552 5344

Kas čukst, tas melo, kas melo, tas zog. 231 2725

Kas čukst, tas melo. 1084 3132

Kas čukst, tas melo. 917 4710

Kas čukst, tas melo. 553 554

Kas čukst, tas melo. 8 1336

Kas čukst, tas melo. 1645 411

Kas čukst, tas melo. 927 5233

Kas čukst, tas melo. 1626 4552

Kas čukst, tas melo. 1582 985

Kas čukst, tas melo. 1127 1224

Kas čukst, tas melo. 1374 490

Kas čukst, tas melo. 1376 1633

Kas čukst, tas melo. 1552 5521

Kas čukst, tas melo. 84 3867

Kas čukst, tas melo. 1552 11493

Kas čukst, tas melo. 584 2353

Kas čukst, tas melo. 17 17398

Kas čukst, tas melo. 828 350

Kas čukst, tas melo. 1175 562

Kas čukst, tas melo. 17 14446

Kas čukst, tas melo. 67 1023

Kas čukst, tas melo. 17 18224

Kas čukst, tas melo. 208 1540

Kas čukst, tas melo. 556 598

Kas čukst, tas melo. 639 74

Kas čukst, tas melo. 1750 324

Kas čukst, tas melo.Bb 10 408

Kas čukst, tas melo. 937 88

Kas čukst, tas melo, kas melo, tas zog. 508 1571

Kas čūkst, tas melo, kas melo, tas zog. 527 32099

Kā tu man, tā es tev: kā pie čupras, tā pie zemes. 1188 8649

Ar čūsku ādas pastalām projām stiepties. 1225 35438

Ciuškys par zači naiztaiseisi. 1950 1320

Čūskai čūskas daba. 556 1243

Tīrais čūsku pereklis. 556 1247

Čūsku kodums daudzkārt nāvīgs. 384 4131

Tā pati čūska tik citā ādā. 1225 5335

Ej nu draudzēties ar čūska'm. 556 1246

Kas čūsku nepazīst. 556 1244

Čūsku, kas guļ, nemodini. 1660 4575

Esat gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 17 103

Esat gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 3 1776

Esat gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 1557 289

Esi gudrs kā čūska, bet bez viltus kā balodis. 464 7378

Esat gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 1079 1707

Esat gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 759 1331

Esat gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 1582 1583

Čūska nomet kažoku, bet ne zobus. 1600 5608

Čūska nomet kažoku, ne zobus. 1684 636

Čūska nomet kažoku, bet ne zobus. 1115 967

Čūska kažoku nomet, bet ne zobus. 186 230

Turi vien čūsku azotē. 556 1245