Nr.11. Da - darbs

Kas tuvāk dabai, tas tuvāk dievam. 872 3251

Tuvāk pie dabas, tuvāk pie dieva. 834 62

Tuvāk pie dabas, tuvāk pie dieva. 1594 2630

Dabas balss - dieva balss. 116 5326

Ko daba pati sēj, to daba pati pļauj. 834 447

Dabas greznums pēc pavasara ienāk saules karstumā. 556 5577

Daba dabu meklē. 956 218

Ir zināms dabā, ka ļaunā zāle labāk aug kā labā. 1459 351

Nepiemēroties dabai, bet pārveidot to. 1840 1289

Kāda nu kuram tā daba. 1614 45

Kāda nu kuŗam tā daba. 917 6387

Asa daba pašam rīkstes griež. 584 2484

Nejaukam laba daba. 926 506

Kas ātri ēd, ātri strādā, bet arī straujš dabā. 1880 1892

No sīksta var ko dabūt, no plika nekā. 1557 2979

Ikdienas dabū ko pelnījis. 556 6563

Ko dabūjis, to pateicis.31114 43

Tikai retie dabū to, ko vēlas, lielākais vairums dabū to, ko pelna. 1393 5924

Dabūja kā velns ar vējlukturi. 1041 256

Dabūja kā suns svētdienas rītā ar nesenēm. 1766 3328

Labs, ko dabū. 1136 1082

Labs, ko dabū. 925 1523

Labs, ko dabū. 1010 1346

Labs, ko dabū! 997 6731

Labs, ko dabū. 231 3277

Labs, ko dabū. 1225 19065

Labs, ko dabū. 220 1569

Labs, ko dabon. 917 3007

Labs, ko dabū. 1658 599

Labs, ko dabū! 116 6317

Katrs dabū pelnīto. 375 6284

Katrs dabū pelnīto. 1703 3610

Taids taida daboj. 640 862

Taids taida dabōj. 780 301

Uz dadžiem vīnogas neaug. 949 918

Dadži pieķeras vieglāk pie drēbēm, nekā vērtīgi augļi. 556 5908

Dadži asi. 1552 13872

Taids kai dodzs. 1209 430

Nekāp uz dadža, sadursi kājas. 935 21693

Kur aug dadži, tur laba zāle neaug. 1551 6736

Nasāts nikod pats naaug, bet aug tik dadži. 679 795

Kuo dadzs pi drēbis piesaķērs. 1945 3243

Nu dadža ruože nazīdēs - nū slykta cylvāka loba nagaidi. 1940 6084

Dodzi aug poši bez sēšonas. 1940 2617

Dodži aug poši bez sešonas. 1263 641

Daiļums viļ un skaistums pāriet. 12 1251

Ko līdz daiļums, kad nav tikums. 17 20897

Tev nav ne tik daudz daļas, kā vistas kājā gaļas. 935 33853

Man ir vairāk daļas, kā tev uz kauliem gaļas. 1766 551

Kas tev par daļu, kad citi mantu dala. 72 8584

Kas tev par daļu gar cita mantu. 72 8583

Ni muna daļa, ni muna vaļa. 1429 2253

Ni muna doļa, ni muna voļa. 1341 15215

Kur tev nav daļas, tur nejaucies. 1699 1071

Kas man par daļu, ka tev sāp. 1225 22549

Kas man par daļu, kad kaimiņam deg. 556 5308

Kāda man daļa gar tavu ādu, ka tik manējā ir vesela.Bb 13 1306

Mana paša daļa, daru kā es gribu. 384 740

Dola kai tāvu zemi. 1368 1339

Daly kai uzuly, a meitys kai lipas. 527 33425

Kas tev par daļu, kad žīds ēd cūkas gaļu. 501 184

Kas tev par daļu, kad žīds ēd cūkas gaļu. 384 1148

Kas tev par daļu, ka saimnieks ēd gaļu. 567 1017

Kas tev par daļu, kad žīds ēd cūkas gaļu. 1599 5694

Kas man par daļu, kad žīds ēd gaļu. 448 76

Kas tav par dali, ka žids ad cyukas gali. 465 335

Kas tev pa daļ, ka cits ēd gaļu. 1188 6903

Ja dambis pārrauts, tad plūdi trako. 556 5909

Caurs dambis nav sakurinājams. 1771 389

Uz danča kai nogs, uz dorba kai rogs. 1576 6860

Uz danča kā uz naga, uz darba kā uz raga. 1653 5677

Dancī kai nogs, bet dorbā kai rogs. 400 3163

Iz daņča kai nogs, iz dorba kai rogs. 740 10812

Uz danča kai nogs, uz dorba kai rogs. 509 1080

Uz dejam kai nogs, uz dorbu kai rogs. 677 10

Uz danča kai nogs, uz dorba kai rogs. 400 3245

Uz danči kai nogs, uz dorbu kai rogs. 819 445

Viņš jau tā grib dancot kā leitis gavilēt. 527 39516

Te jau tik gluds, ka dejot var iesākt. 630 91

Dancājot kā spolīt griežās, diezin kā tie darbiņi sviežās. 1008 3891

Kas dancaj, kad cyti struodoj, struodās, kad cyti dancūs. 1925 229313

Tas danco kā uz karstiem akmeņiem. 556 3063

Es tevi dancināšu kā kaimiņ āzi. 191 7225

Vot vacs, bet dancoj. 1950 2150

Skat, stulbais, kā klibais danco! 1620 1861

Tas dejams, tas lecams. 1079 2070

Kas dejams, tas lecams. 1552 5367

Švakam doncuotuojam i biksis maisa. 1950 1400

Ar dancošanu seits nabyusi. 740 9707

Šķinķim kāja nolūzusi ķilķena krogu dancojot. 1689 3077

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 609 4908

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 1552 31991

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 1200 2290

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 1798 2175

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 1684 394

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 1724 1488

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 927 5190

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 1557 3813

Kas labprāt danco, tam labi spēlē. 1084 3585

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 1551 5959

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 17 26216

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 1225 5084

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 1552 5345

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 1379 5809

Kas labprāt dejo, tam labprāt muzicē. 556 12998

Kas danco, tam spēlē. 556 327

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 384 5196

Kas labprāt danco, tam labprāt spēlē. 1133 219

Labāk ar klibu danco, nekā ar dumu runā. 867 6675

At klibu nav dejošana. 1244 3297

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 848 1199

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 848 3410

Labāk ar klibu dejo, nekā ar muļķi runā. 848 1066

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 358 877

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1598 898

Labāk ar klibu dancot, nekā ar kurlu runāt. 1009 860

Labāk ar klibu danco, ne ar muļķi runā. 584 1705

Labāk ar klibu danco, nekā ar muļķi runā. 567 1004

Labāk ar klibu danco, nekā ar muļķi runā. 116 1611

Labāk ar klibu danco, nekā ar muļķi runā. 464 1823

Labāk ar klibu dancot, nekā ar dumju runāt. 855 5479

Labāk ar klibu dancot, nekā ar dumju runāt. 448 87

Labāk ar klibu dancot, nekā ar dumu runāt. 828 6591

Labāk ar klibu dancot, nekā ar dumu runāt. 375 9036

Labāk ar klibu dancot, nekā ar dumu runāt. 1552 1281

Labāk ar klibu dancot, nekā ar dumu runāt. 1 664

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1202 2107

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 506 1526

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 67 2312

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1860 669

Labāk ar klibu dejot, nekā ar dumu runāt. 521 9

Labāk ar klibu dancot, nekā ar dumu runāt. 1900 1218

Skat, stulbais, kā klibais danco! 693 1991

Skat, stulbais, kā klibais danco. 639 196

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1137 536

Lobōk ar klybu doncot, nā ar muļķi runōt. 508 1297

Danco kā čigāna zirgs. 699 185

Danco kā čigāna zirgs. 1599 5688

Danco kā čigāns. 1552 12049

Ko danco kā čigāns. 1493 3861

Danco kā čigāna zirgs. 122551281999 5688

Danco kā čigāna zirgs. 1599 2428

Danco kā čigāna zirgs. 1707 964

Danco kā sisenis. 529 1543

Danco kā sisenis. 1584 165

Danco kā sisenis. 1552 9003

Danco kā sisenis. 1592 1719

Danco kā sisenis. 1444 776

Danco kā ķipars. 1552 11808

Danco kā ķipars. 1444 803

Danco kā ķipars. 1715 1320

Danco kā ķipars. 384 875

Danco kā uz adatām. 556 2562

Danco kā uz adatām. 1950 4187

Danco kā lācis. 556 3144

Doncoj kai kumeļš. 640 1752

Doncoj kai kumeļš. 640 1217

Danco kā pērnais kumeļš. 1110 244

danco kā traks. 556 492

Doncoj kai troks. 640 1319

Danco kā lācis pa karstiem ķieģeļiem. 556 4702

Danco kā pliks pa nātrām. 556 9859

Danco kā trakais āzis. 556 3103

Danco kā velns pēc dvēseles. 529 2233

Danco kā pimbers. 1225 26907

Danco kā čigāna bērns. 72 15229

Danco kā vāvere. 1459 334

Danco kā jērs. 1552 28070

Danco kā par lauku! 202 2906

Danco kā vista uz ledus. 400 2546

Dancoj kai trizula. 1368 4368

Dancinā kā vācietis savu pugažiņu uz karstiem akmeņiem. 556 6791

Darbs gaida darītāju. 917 5970

Kas darbu strādā, par to darbs gādā. 1779 907

Kā mironim darba nevar piedot! 1225 11321

Darbs pār pleciem un tad uz krāsni likties. 997 6843

Pie darba maz, pie bļodas daudz. 1596 2964

Katrs labi padarīts darbs, katrs līduma un pļavas ha, kuru atkarojam dabai, katrs izaudzētais kilograms labības ir darbs mūsu socialistiskās dzimtenes varenības un pasaules miera stiprināšanā. 1860 4195

Ko darbiņš ienīst, tas badu mirst. 302 6116

Pie labiem darbiem katrs acumirklis ir dārgs. 556 10241

Darbs veido likteni. 1945 9594

Kas dorba nastrodōj, tam i ēst navajag. 820 452

Bez darba nekā nevar dabūt. 1383 567

Pēc darba vēl padomu meklējis, dažs lielā nelaimē iestidzis. 1641 2595

Katram darbam sava svētība. 556 9723

Darbs ir skola. 1552 16167

Kunga darbs nav padarāms. 584 827

Deviņi darbi, desmitais bads. 384 2096

Tik caur darbiem atzīt varam, vai mēs labu, sliktu daram. 929 42295

Katram darbam reiz gals. 508 2864

No darba sāp mugura, no gulēšanas acis. 508 2868

Kas lēnāk darbu strādā, tas ātrāk darbu veic. 1805 5914

Kluss darbs dara prieku, liels skaļums - vilšanos. 1455 6540

Darbs nav bez mērķa. 231 6535

Darba rūķis neprot sevi taupīt. 1225 10875

Kāds tu esi mazos darbos, tāds būsi arī lielos. 1690 9407

Labos darbos slikti iemācīt, bet sliktos drīzi. 508 2106

Dorbs strodnika beistas. 527 33314

Darba mīļotāja mājastēvs dara visu saimi mudīgu. 527 43461

Labāk iet strādāt grūtu darbu, nekā vieglu. 1379 4680

Kas palīdz darbu strādāt, tam ies vienād labi. 116 16159

Kas darbu darīs, ja pats nedarīs. 796 16843

Kam sūra darba diena, tam salda svētdiena. 1750 9350

Darbs šam, tam, miegs pašam. 1838 4271

Kas laisks pie darba, tas palaidņa brālis. 1766 1700

Darbs māca cilvēku strādāt. 1703 3352

Dari tikai tādu darbu, kuru spēji padarīt. 1738 1281

Mācies strādāt, tad tavam darbam būs panākumi. 1816 5247

Darbs nav kaķis, projām neskries. 1404 613

Darba pilnas rokas. 929 69286

Katram darbam sava garoza. 929 56690

Jo vairāk darba, jo vairāk padara. 702 414

Es nu mozom dinom lobim dorbim vuicets. 1252 92

Darbu var mērīt ar spēku. 116 13659

Katram darbam savs smagums un sava vērtība. 556 5634

Katram darbam ir savas labās un arī sliktās puses. 927 5812

Kotrs dorbs ir īspejams. 780 474

Neviens nevar darbam virsū tikt. 464 3026

Ātrs darbs nav ražīgs. 1805 1045

Bez darba nav dzīves, tā ir tikai nīkšana. 1860 3438

Darbs nav bez ļauna. 1674 870

No darba nav jābīstās. 929 69239

Varas darbi a valda pa pasauli. 1357 18

Ko dari, dari pats. 1552 350

Tas gar Jelgavu pie darba iet. 1459 1312

Skubini savu darbu un neliecies no sava darba skubināties. 1627 1464

Kad krietni ķeramies pie darba, tad darbs veicas. 925 1404

Pamet darbu par sūli, neībegs par verstu. 740 4961

Labi darbi prasa labu gribu. 556 7790

Labāk lai darba atliek, nekā pietrūkst. 94 4264

Kas grib ko labu pastrādāt, tam jāķetas pie darba. 202 2354

Mūsu darbs esam mēs paši. 1668 5993

Darbs dieva svētība. 208 1945

Kur darbi vien kā upe skrien, tur darbu maz var atrast. 609 639

Labu darbu darot nekad kaunā nepaliek. 848 2844

Skubini savus darbus, lai tie tevi neskubina. 867 6793

Pie darba neskaties saulē un neskaiti minūtes. 848 2137

kas pi dorba stōvulej, pi ēdīņa vīn runoj. 740 9732

Darbs ir dižens, ja mērķis ir cēls. 67 2539

Bez dorba dzeivot tikai dabasus klapet. 527 33534

Lai ar diegs cik smalki vīts, to reiz atklās saules rīts. 1552 178

Kad darbs pabeigts, tad katrs gudrs. 13 3415

Kā darbu strādā, tā dziesmu dzied. 375 6194

Pie darba viegla roka. 3 2656

Kad darbu dara, tad darbs uz priekšu iet. 1593 919

Beigās katram darbam kronis. 926 2218

Lai ktrs strādā kārtīgu darbu. 1860 3579

Mūsu darba pienākums mums ir svēts. 1860 3575

Kam darbs, tam tikums. 968 681

No darba nav jābaidās. 84 10645

Godā savu darbu, tad tavs darbs tevi godās. 1860 3259

Vienu darbu padarīdams, sāc vien otru. 997 13204

Strādā, neskaties atpakaļ, tad darbs ies. 1766 5474

Darbs dzīves balsts. 1772 7840

Darbu uz muguras nevar nest. 1552 27873

Nelielies ar savu darbu, kamēr to vēl neesi pabeidzis. 807 193

Dorbs un izturība uzvar vysu. 640 1013

Dari darbu, bet taisnību neaizmirsti. 739 9603

Neatstāj darbu pusdarītu. 1695 1673

Tikai dziļi pamatots darbs pastāvēs. 84 1155

Bez darba nevar dzīvot. 1880 3227

Nebaidies pats no saviem darbiem. 1084 8671

Labāk darīt niecīgu darbu, nekā vienu brītiņu turēt par niecīgu. 556 10824

Kam darbs ir slogs, tam dzīve ar lupatām aizbāzts logs. 1600 5567

Ja darbu mīlēsi, tad badu necietīsi. 508 3021

Padarītu darbu vairs nevar atdarīt. 501 173

Darbā iet jāmācās no mazotnes. 1860 3944

Labiem darbiem labas sekmes. 1697 2096

Tavs darbs ir tavs piemineklis. 1668 5994

Neprasi, ko citi dara, bet skaties uz savām paša lietām. 1573 3817

Pī dorba labi, a pī golda slikti, soka, ja ir liela saime. 1950 2148

Darbam gala nepanāks. 375 1848

Kas var darbu padarīt, kas var zvaigznes izskaitīt! 1880 3238

Darbu strādāt nav nekāds kauns. 1225 22492

Kas darbu mīl, to ļaudis cien tur, bet sliņķiem acīs dur, 508 2194

Kas ar darbiem pūlas, tas dzīvē tālu tiek. 1593 1441

Neiešu jau ar darbiem nost kārties. 1225 19331

Darbs ir cilvēka laimīgas dzīves pamats. 1925 2902

Par saviem labiem darbiņiem tev jāstāv pašam kaunā. 278 119

Darbs nedaras bez darītāja. 3 2657

Īsomōci labi vīnu dorbu, bet nasaker picdesmit. 640 808

Katram darbam savāda ziņa klāt. 855 5168

Darbs bija, kad piedzimi, darbs būs, kad nomirsi. 280 1416

Viss darbs labs, ko dara. 1596 2687

Kopīgi darbi jāveic plecu pie pleca. 556 13654

Ja čakli strādā, tad visi darbi ir viegli. 556 12395

Sliktus darbus iekaļ akmenī, bet labus smiltīs. 556 8671

Nav ko brīnīties par padarītu darbu. 780 77

Izpildi visus darbus uz matu. 556 11054

Dorbs nav gryuts, ka tik prōts vīgls. 966 448

Dorbs cylvākam tūlayk vīn ir pateikams strōdōt, cikam cylvāku napōrnam nužda. 1263 1071

Kas dod darbu, tam jāklausa. 231 10245

Labus darbus dar, bet sliktus novērš. 926 2244

Neviens darbs nav tik noslēpumains, ka pēdīgi nenāktu gaismā. 556 11366

Ja darbu skubinā, tad darbs neskubinā strādnieku. 556 13016

Labāk strādāt mazvērtīgu darbu, kā vienu pašu brīdu turēt par mazvērtīgu. 556 5077

Patīkams darbs nav vairs darbs. 556 5455

Ja esi labu darbu darījis, tad aizmirsti to. 556 5923

Divus darbus uzreiz nevar darīt. 1137 738

Kāds pats, tāds tavs darbs. 929 61282

Neviens darbs nav bez pūlēm. 1668 3880

Neviens darbs nav bez pūlēm. 1668 1767

Vīns lobs dorbspōrsver pīcus ļaunus. 1263 964

Vīns lobs dorbspōrsver pīcus ļaunus. 1940 2878

Kas tur dorbu reši struodoj, tys tū labi napadareis. 1263 753

Kas tur dorbu reši struodoj, tys tū labi napastruoduos. 1940 2722

Rīta darbs atšķiras. 1638 2625

Rīta darbs šķiras. 1597 2906

Darbs paliek darbs. 1552 16491

Darbs paliek darbs. 1552 15481

Darbs paliek darbs, laiks paliek laiks. 1800 2509

Nu cysu ols napadareisi. 1940 2663

Kur daudz darba ielikts, tur labi panākumi. 1880 3133

Kur daudz darba ielikts, tur lieli panākumi. 1880 1809

Nācistōj nu sova dorba, tūleik dorbs teve nācistōs. 1263 874

Naatsostuoj nu sova dorba, tūleik dorbs teve naatsastuos. 1940 2814

Agri celīs un nuoc pi dorba, bet vokorā beidz dorbu veļi. 1263 886

Agri celīs un nuoc pi dorba, bet vokorā beidz dorbu vēļi. 1940 2824

Dorbs dorbu roda. 1940 2957

Dorbs dorbu voda. 1203 1098

Darbs spēj visu. 961 2513

Darbs ir, kas spēj visu. 231 10550

Darbs spēj visu. 961 6696

Labs darbs nav bez pūlēm. 1668 4583

Neviens darbs nav bez pūlēm. 1668 8570

Labs darbs negaida atmaksu. 1552 32527

Labs darbs negaida atmaksas. 1584 3717

Labs darbs negaida atmaksas. 1379 1953

Labs darbs negaida atmaksas. 917 4122

Jo strādā, jo darbs sokas. 1880 1811

Jo strādā, jo darbs sokas. 1880 3135

Darams darbs nekad nav jākavē. 556 5995

Darbs, kas jādara, nav jākavē. 961 2660

Tovs dobs lai runoj par tevi, na tu pats. 1151 164

Tovs dorbs lai runoj par tevi, bet na tu pats. 527 45997

Dari darbu, bet taisnības neaizmirsti. 1001 545

Dari darbu, bet taisnību neaizmirsti. 1341 30709

Cilvēka darbs, suņa dzīve. 1696 5286

Cilvēka darbs - suņa dzīve. 1225 12822

Kas daudz par saviem darbiem stāsta, tam viņu maz. 67 537

Kas daudz par saviem darbiem stāsta, tam viņu maz ir. 527 32767

Kas laisks pie darba, tas palaidņu brālis. 1772 1969

Kas laisks pie darba, tas palaidņa brālis. 1706 1708

Dorbs ir vysu lobuokais kukars, un gurdenums ir vysu lobuokais vītas taiseituojs. 1263 1031

Dorbs ir vysu lobuokais kukars, un gurdenums ir vysu lobuokais vītas taiseituojs. 1940 2927

Darbs ir cilvēka draugs un ienaidnieks. 508 2874

Labs darbs ir cilvēkam tuvākais draugs, bet slikts darbs ir cilvēka ienaidnieks. 508 2875

Darbs nevienu negaida un nesauc. 508 2873

Neviens darbs nav bez darītāja. 997 7535

Cēls darbs ir katra vīra cienīgs. 609 4712

Darbs dod dzīvesprieku un veselību. 202 5031

Darbs ceļ godā, nedarbs negodā. 1602 4862

Katram darbam sava māksla. 1805 5284

Na dorgs dorbs, a gorda gudreiba. 527 33188

Darbs dara dzīvi saldu. 1472 2026

Darbs dara dzīvi saldu. 1661 3841

Darbs saldina dzīvi. 1668 2784

Darbs dara dzīvi saldu. 1699 884

Darbs dara dzīvi saldu. 1693 5514

Darbs dara dzīvi saldu. 1661 137

Darbs dara dzīvi saldu. 1493 3480

Darbs dara dzīvi saldu. 1598 1294

Darbs dara dzīvi saldu. 834 5350

Darbs dara dzīvi saldu. 553 389

Darbs dara dzīvi saldu. 941 2133

Darbs dara dzīvi saldu. 1177 18764

Darbs dara dzīvi saldu. 1652 3532

Darbs dara dzīvi saldu. 1552 15301

Darbs dara dzīvi saldu. 1379 883

Darbs dara dzīvi saldu. 1379 6515

Darbs dara dzīvi saldu. 917 7533

Darbs dara dzīvi saldu. 917 8343

Darbs dara dzīvi saldu. 1377 1950

Darbs saldina dzīvi. 1585 203

Darbs dara dzīvi saldu. 1626 1397

Darbs dara dzīvi saldu. 1225 5578

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1639 3002

Darbs dara dzīvi saldu. 1657 1231

Darbs dara dzīvi saldu. 834 5108

Darbs dara dzīvi saldu. 1629 2185

Darbs dara dzīvi saldu. 1599 1139

Darbs dara dzīvi saldu. 1653 2903

Darbs dara dzīvi saldu. 384 4345

Darbs dara dzīvi saldu. 17 20007

Darbs dara dzīvi saldu. 384 739

Darbs dzīvi dara saldu, slinkums rūgtu. 961 2671

Darbs dzīvi dara saldu, slinkums - rūgtu. 116 5952

Darbs dara dzīvi saldu. 17 28853

Darbs dara dzīvi saldu. 17 9367

Darbs dara dzīvi saldu. 1552 10947

Darbs dara dzīvi saldu. 1552 23047

Darbs dara rūgtumu saldu. 917 4727

Darbs dara rūgtumu saldu. 1713 882

Darbs visas dzīves pamats. 1802 1556

Darbs ir dzīves pamats. 1668 8477

Darbs - dzīves pamats. 1084 1959

Darbs dara bagātu. 1614 619

Darbs dara bagātu. 1239 1983

Darbs dara bagātu. 796 12367

Darbs dara bagātu. 1765 2885

Darbs dara vīru bagātu. 1374 243

Darbs dara bagātu. 1765 2885

Darbs ir cilvēka draugs. 1772 800

Darbs ir cilvēka draugs. 1772 4790

Darbs ir laimes avots. 1639 6681

Darbs - laimes avots. 1177 14621

Darbs laimes avots. 1177 1885

Darbs tikuma sargs. 1660 3393

Darbs ir tikumības sargs. 693 108

Darbs tikuma sargs. 67 2282

Darbs tikuma sargs. 1379 2381

Darbs tikuma sārgs. 1711 108

Darbsm ir tikuma sargs. 1385 2427

Darbs - tikuma sargs. 1276 1054

Darbs tikuma sārgs. 1615 199

Darbs tikuma sargs. 1653 5977

Darbs tikuma sargs. 1728 4164

Darbs tikuma sargs. 1379 6755

Darbs sargā tikumu. 1645 2014

Darbs rāda tikumu. 1393 5064

Darbs ir tikums. 1694 1331

Darbs ir labākais tikums pasaulē. 1393 5957

Darbs ir tikumības pamats. 1626 450

Darbs visu tikumu pamats. 699 155

Darbs visu tikumu pamats. 1225 7492

darbs ir mūsu tikums. 925 379

Darbs rāda, kāds vīram tikums. 1650 694

Darbs rāda, kāds vīram tikums. 1225 1465

Darbs rāda, kāds būs vīram tikums. 961 193

Darbs rāda, kāds vīram tikums. 584 1460

Darbs rāda, kāds tikums. 997 8146

Darbs - cilvēka tikums. 968 1771

Labāk darīt pašu niecīgāko darbu, nekā turēt jel vienu pašu brīdi par niecīgu. 1711 467

Mozs dorbs lobōks par lelu nadorbu. 740 10783

Darbs ir zelts. 527 32628

Darbs ir zelts. 997 8733

Darbs - zelts. 527 24989

Darbs ir zelts. 796 16641

Darbs ir zelts. 925 878

Darbs ir zelts. 1684 52628

Darbs ir zelts. 1673 516

Darbs ir zelts. 1008 4483

Darbs ir zelts. 13 3344

Darbs - zelts, kam darbs, tam maize. 94 1416

Darbs zelts. 1668 3501

Darbs ir zelts. 1244 3816

Darbs ir zelts. 1208 4715

Darbs ir zelts. 1805 876

Darbs ir zelts. 1493 3760

Darbs ir zelts. 1106 1158

Darbs ir zelts. 796 3996

Darbs zelts. 84 9517

Darbs - zelts. 1552 275

Darbs ir zelts. 553 2379

Darbs - zelts. 473 71

Darbs - zelts. 917 2697

Darbs - zelts. 917 3428

Darbs - zelts. 12 1561

Bez darba nenāk zelts. 1455 6660

Darbs - zelts. 1379 5457

Darbs ir zelts. 1379 7416

Darbs zelts. 1466 388

Darbs ir zelts. 1377 418

Darbs - zelts. 1225 21696

Darbs ir zelts. 384 3646

Darbs - zelts. 384 606

Darbs ir zelts. 1552 405

Darbs - zelts. 17 19097

Labi padarīts darbs nav ar zeltu uzsverams. 556 9700

Darbs ira zelts. 840 2477

Darbs - zelts. 17 20940

Katrs darbs nav zeltam līdzīgs. 556 8167

Darbs - zelts. 384 2614

Darbs ir zelts. 101 1562

Darbs ir zelts. 740 1204

Darbs - zelts. 1429 670

Dorbam ir zalta pundaments. 1263 920

Darbam zelta pamats. 1596 2214

Darbam zelta pamats. 527 24256

Bez darba nav prieka. 527 39941

Bez darba nav laimes. 1552 1695

Darbs nav kauns. 84 8035

Darbs nav kauns. 1685 180

Darbs nav kauns. 8 721

Darbs kauna nedara. 929 63343

Darbs nedara kaunu. 1658 2344

Darbs nav negods. 1865 3983

Neviens godīgs darbs cilvēkam nav par kaunu. 1654 2559

Neviens godīgs darbs cilvēkam nav par kaunu. 848 1027

Neviens godīgs darbs cilvēkam nav par kaunu. 202 6572

Neviens godīgs darbs cilvēkam nav par kaunu. 1557 796

Neviens godīgs darbs cilvēkam nav par kaunu. 1552 36355

Neviens godīgs darbs cilvēkam nav par kaunu. 1661 1083

Neviens godīgs darbs cilvēkam nav par kaunu. 1661 3864

Neviens godīgs darbs cilvēkam nav par kaunu. 1629 5664

Neviens godīgs darbs nav par kaunu. 1602 6503

Neviens godīgs darbs nav darbiniekam par kaunu. 556 12373

Darbs nivīnu nasmōdej. 508 2682

Dorbu navajaga smōdit. 508 2627

Bez darba nekas no gaisa nekrīt. 1472 2029

Bez darba nekas no gaisa nekrīt. 997 1896

Bez darba nekas no gaisa nenokritīs. 1661 131

Bez darba nekas no gaisa nekrīt. 1493 3461

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1661 3853

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1693 6869

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1661 1106

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 834 7729

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 848 1030

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 796 11388

Bez darba nekas no gaisa nekrīt. 1696 6190

Bez darba nekas no gaisa nekrīt. 997 2762

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1711 4315

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1816 1047

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 997 2398

Bez darba nekas no gaisa nekrīt. 941 1882

Bez darba nekas no gaisa nekrīt. 1552 36423

Bez darba nekas no gaisa nekrīt. 1624 1599

Bez darba nekas no gaisa nekrīt. 553 2889

Bez darba nekas no gaisa nekrīt. 1177 5441

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 84 2555

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1341 28885

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1379 891

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1372 2923

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 220 1229

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1626 2610

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 553 383

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1627 238

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 917 7527

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 917 8337

Bez darba no gaisa nekas nebirst. 1379 6529

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 834 5103

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1626 3950

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 70 3846

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1648 1600

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1654 2564

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1643 464

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1602 6504

Bez darba no gaisa nekas nebirst. 1629 2196

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1404 1109

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1635 80

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1455 5621

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1626 1391

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1552 10953

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 556 13644

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1798 1245

Bez darba nekas no gaisa nebirst. 1735 891

Darbs darina meistaru. 867 7377

Darbs meistaru darina. 868 2840

Darbs dara meistaru. 1225 2937

Darbs darba meistars. 527 22243

Darbs dara meistaru. 1208 10724

Darbs darina meistaru. 121 1423

Darbs dara meistaru. 387 5827

Darbs dara meistaru. 848 1193

Darbs dara meistaru. 353 3635

Darbs meistaru darina. 1674 852

Darbs dara meistaru. 1805 1054

Darbs dara meistaru. 1805 727

Darbs dara meistaru. 796 531

Darbs darina meistaru. 997 3452

Darbs dara meistaru. 1774 409

Darbs dara meistaru. 958 4709

Darbs darina meistaru. 1188 2495

Darbs meistaru darina. 1798 2180

Darbs dara meistaru. 1726 143

Darbu dara meistars. 1188 4495

Darbu dara meistari. 1188 4174

Darbs dara meistaru. 997 10805

Darbs dara meistaru. 1171 68

Darbs dara meistaru. 1206 710

Darbs dara meistaru. 877 236

Darbs dara meistaru. 925 873

Darbs darina meistaru. 958 158

Darbs dara meistaru. 1601 555

Darbs radā meistaram. 231 1043

Darbs darina meistaru. 17 21702

Darbs darina meistaru. 968 150

Darbs dara meistaru. 553 976

Darbs darina meistaru. 1404 3968

Darbs dara meistaru. 1404 2423

Darbs darina meistaru. 1404 669

Darbs dara meistaru. 929 22941

Darbs darina meistaru. 553 4145

Darbs dara meistaru. 202 2597

Darbs dara meistaru. 12 433

Darbs dara meistaru. 917 3451

Darbs dara meistaru. 231 4555

Darbs daudz reiz darīts meistaru darina. 1639 2701

Darbs dara meistaru. 1842 2531

Darbs meistaru darina. 1552 5357

Darbs darina meistaru. 872 1603

Darbs dara meistaru. 220 2439

Darbs dara meistaru. 12 979

Darbs dara meistaru. 231 2318

Darbs dara meistaru. 1576 743

Darbs dara meistaru. 1594 311

Darbs darina meistaru. 1225 30997

Darbs dara meistaru. 1591 1307

Darbs dara meistaru. 1225 14567

Darbs dara meistaru. 1377 1009

Darbs dara meistaru. 1643 344

Darbs dara meistaru. 1601 149

Darbs dara meistaru. 1376 2537

Darbs rada meistaru. 834 3112

Darbs dara meistaru. 1643 110

Darbs rada meistaru. 1657 1235

Darbs dara meistaru. 941 259

Darbs dara meistaru. 834 3734

Darbs darina meistaru. 1557 3331

Darbs darina meistaru. 1592 1463

Darbs dara meistaru. 1385 732

Darbs dara meistaru. 1639 706

Darbs dara meistaru. 1639 927

Darbs rada meistaru. 1374 536

Darbs dara meistaru. 927 1004

Darbs dara meistaru. 877 1311

Darbs dara meistaru. 1597 3815

Darbs dara meistaru. 1654 7317

Darbs dara meistaru. 1626 5196

Darbs rāda kāds meistaru. 1557 277

Darbs dara meistaru. 1880 3228

Darbs darina meistaru. 1880 1625

Darbs parāda, kāds meistars. 1880 3514

Darbs dara meistaru. 1576 2068

Darbs meistaru darina. 1626 233

Darbs darina meistaru. 527 20661

Darbs darina meistaru. 1262 978

Darbs dara meistaru. 961 7547

Darbs darina meistaru. 961 8387

Darbs darina meistaru. 17 12512

Darbs taisa meistaru. 17 11197

Darbs dara meistaru. 877 2646

Darbs darina meistaru. 527 31881

Darbs darina meistaru. 101 2005

Darbs dara meistaru. 208 1422

Darbs dara meistaru. 584 825

Darbs darina meistaru. 1202 614

Darbs dara meistaru. 1748 62

Darbs dara meistaru. 464 126

Darbs dara meistaru. 840 283

Darbs dara meistaru. 840 1504

Darbs darina meistaru. 828 5977

Darbs darina meistaru. 828 7390

Darbs dara meistaru. 393 359

Darbs dara meistaru. 527 36572

Darbs dara meistaru. 961 8552

Darbs dara meistaru. 17 20840

Darbs dara meistaru. 1860 1634

Darbs daudzreiz darīts meistaru darina. 67 960

Darbs dara meistaru. 67 2172

Darbs meistaru darina. 1137 1028

Darbs dara meistaru. 116 2138

Darbs dara meistaru. 855 5419

Darbs dara meistaru. 1552 3412

Darbs dara meistaru. 1641 698

Darbs darina meistaru. 584 1459

Darbs dara meistaru. 1 474

Darbs dara meistaru. 1190 3471

Darbs dara meistaru. 1190 3588

Darbs dara meistaru. 1147 114

Darbs dara meistaru.Bb 13 606

Darbs dara meistaru. 1552 13774

Darbs dara meistaru. 1752 143

Darbs darina meistaru. 1900 1061

Darbs dara meistaru. 922 1271

Darbs meistaru darina. 506 1031

Darbs dara meistaru. 828 7945

Darbs darina meistaru. 116 3347

Darbs dara meistaru. 1150 133

Darbs dara meistaru. 1751 276

Darbs dara meistaru. 1159 268

Darbs dara meistaru. 1147 121

Darbs dara meistaru. 625 395

Darbs dara meistaru. 584 2076

Darbs darina meistaru. 1472 2274

Darbs darina meistaru. 17 8579

Dorbs meistoru dorina. 1109 226

Darbs meistaru darina. 1109 320

Darbs darina meistaru. 1900 3505

Darbs dara meistaru. 500 67

Darbs darina meistaru. 1239 1988

Darbs meistaru darina. 380 2178

Dorbs dora meistari. 1470 494

Darbs dara meistaru. 1311 7634

Dorbs darina meisteri. 85 138

Darbs slavē meistaru. 1816 3919

Darbs slavē meistaru. 834 1877

Darbs slavē meistaru. 884 770

Darbs slavē meistaru. 1651 4922

Darbs slavē meistaru. 1127 3495

Darbs slavē meistaru. 1655 2368

Darbs slavē meistaru. 834 1467

Darbs slavē meistaru. 1654 5539

Darbs slavē meistaru. 384 2815

Katrs darbs slavē savu meistaru. 556 10802

Darbs māca meistaru. 527 10756

Darbs māca meistaru. 1688 496

Darbs māca meistaru. 1208 9985

Darbs māca meistaru. 387 4991

Darbs māca meistaru. 1696 6906

Darbs māca meistaru. 917 5971

Darbs māca meistaru. 935 34007

Darbs māca meistaru. 1596 247

Darbs māca meistaru. 1010 4823

Darbs meistari māca. 529 1709

Darbs māca meistaru. 1695 2835

Darbs māca meistari. 556 272

Darbs māca meistaru. 1900 918

Darbs māca meistaru. 584 2163

Darbs māca meistaru. 1079 1895

Darbs rāda, kāds meistars. 1685 1041

Darbs rāda, kāds meistars. 527 23976

Darbs rāda, kāds meistars. 353 5869

Darbs rāda, kāds meistars. 464 1871

Darbs rāda, kāds meistars. 1668 4989

Darbs rāda, kāds meistars. 1696 4389

Darbs rāda, kāds meistars. 925 1481

Darbs rāda, kāds meistars. 997 6696

Darbs rāda, kāds meistars. 1225 1516

Darbs rāda, kāds meistars. 1639 926

Darbs rāda, kāds meistars. 949 1167

Darbs rāda, kāds meistars. 884 3520

Darbs rāda darītāju. 1653 2414

Darbs rāda, kāds darba darītājs. 1379 1790

Darbs rāda, kāds meistars. 220 1543

Darbs rāda, kāds meistars. 553 1311

Darbs rāda, kāds meistars. 929 42574

Darbs rāda, kāds meistars. 1377 867

Darbs rāda, kāds meistars. 231 3255

Darbs rāda, kāds meistars. 12 294

Darbs rāda, kāds meistars. 1611 1696

Darbs rāda, kāds meistars. 1599 727

Darbs rāda, kāds meistars. 1598 1296

Darbs rāda, kāds meistars. 927 6271

Darbs rāda, kāds meistars. 941 3984

Darbs rāda, kāds meistars. 1177 2857

Darbs rāda, kāds meistars. 1652 2300

Darbs rāda, kāds meistars. 759 1264

Darbs rāda, kāds meistars. 1582 1571

Darbs rāda, kāds meistars. 872 3951

Darbs rāda, kāds meistars. 1108 336

Darbs rāda, kāds būs meistars. 1379 6756

Darbs rāda, kāds bijis darītājs. 896 61

Darbs rāda, kāds meistars. 840 2770

Darbs rāda, kāds būs meistars. 1379 2382

Darbs parāda, kāds meistars. 384 2120

Darbs rāda, kāds meistars. 116 2647

Darbs rāda, kāds meisters. 1459 2551

Darbs rāda, kāds meistars. 384 744

Darbs rāda, kāds meistars. 1444 644

Dorbs roda kaids strodnīks. 477 750

Darbs dara darītāju. 867 6691

Darbs dara darītāju. 1694 171

Darbs dara darītāju. 1008 2397

Darbs dara darītāju. 796 1628

Darbs dara darītāju. 848 2136

Darbs dara darītāju. 1689 963

Darbs dara darītāju. 1693 1135

Darbs dara darītāju. 1493 592

Darbs dara darītāju. 1694 1103

Darbs dara darītāju. 747 159

Darbs dara darītāju. 1661 1255

Darbs dara darītāju. 1713 887

Darbs dara darītāju. 1687 512

Darbs dara darītāju. 1242 1779

darbs darītāju stipru dara. 1014 802

Darbs dara darītāju. 1208 520

Darbs dara darītāju. 1695 1128

Darbs darina darītāju. 997 2161

Darbs dara darītāju. 84 1601

Darbs dara darītāju. 1618 325

Darbs dara darītāju. 1372 1521

Darbs dara darītāju. 1652 1177

Darbs veido pašu darītāju. 1455 5306

Darbs dara darītāju. 231 6368

Darbs dara darītāju. 231 9279

Darbs dara darītāju. 1576 6451

Darbs dara darītāju. 84 4343

Darbs dara darītāju. 1595 127

Darbs darina darītāju. 70 2731

Darbs dara darītāju. 1645 117

Darbs dara darītāju. 202 2042

Darbs dara darītāju. 70 1604

Darbs dara darītāju. 1628 422

Darbs dara darītāju. 1639 283

Darbs dara darītāju. 1551 257

Darbs dara darītāju. 1618 127

Darbs dara darītāju. 968 258

Darbs audzina darītāju. 1552 5501

Darbs audzina darītāju. 1552 16166

Darbs dara darītāju. 1657 1501

Darbs dara darītāju. 1642 121

Darbs dara darītāju. 1573 174

Darbs dara darītāju. 855 5420

Darbs dara darītāju. 997 8512

Darbs dara darītāju. 1695 2695

Darbs dara darītāju. 1341 19323

Darbs māca darītāju. 1225 2908

Darbs māca darītāju. 353 8726

Darbs māca darītāju. 13 3337

Darbs māca darītāju. 94 1401

Darbs darītāju māca. 958 11737

Darbs māca darītāju. 925 277

Darbs māca darītāju. 848 1714

Darbs māca darītāju. 1690 680

Darbs māca darītāju. 1668 458

Darbs māca darītāju. 958 868

Darbs māca darītāju. 1689 513

Darbs darītāju māca. 1552 24527

Darbs māca darītāju. 1008 3819

Darbs māca darītāju. 897 520

Darbs darītāju māca. 868 2839

Darbs darītāju māca. 1188 8315

Darbs māca darītāju. 981 435

Darbs darītāju māca. 1695 1364

Darbs darītāju māca. 1695 267

Darbs māca darītāju. 1660 1212

Darbs māca darītāju. 1275 7

Darbs darītāju māca. 1638 1262

Darbs māca darītāju. 1773 367

Darbs darītāju māca. 1207 1352

Darbs darītāju māca. 1188 6940

Darbs darītāju māca. 1668 8165

Darbs darītāju māca. 1106 868

Darbs darītāju māca. 958 3303

Darbs māca darītāju. 981 775

Darbs māca darītāju. 1383 727

Darbs māca strādāt, aukstums tecēt. 8 3752

Darbs māca, moca un baro. 231 5705

Darbs mača kā strādāt. 1592 8845

Darbs darītāju māca. 1552 5356

Darbs darītāju māca. 1654 3202

Darbs māca darītāju. 1594 316

Darbs māca darītāju. 929 23770

Darbs darītāju māca. 553 2262

Darbs darītāju māca. 1377 1224

Darbs māca darītāju. 8 1531

Darbs māca darītāju. 501 208

Darbs māca darītāju. 917 4747

Darbs darītāju māca. 917 1551

Darbs māca darītāju. 917 1890

Darbs māca darītāju. 917 2470

Darbs māca darītāju. 1225 14572

Darbs māca darītāju. 1626 4382

Darbs māca darītāju. 834 2233

Darbs māca darītāju. 202 1582

Darbs darītāju māca. 1084 3590

Darbs māca darītāju. 1557 580

Darbs māca darītāju. 1597 149

Darbs darītāju māca. 1598 1267

Darbs darītāju māca. 1379 4243

Darbs māca darītāju. 1552 25209

Darbs māca darītāju. 1372 1118

Darbs māca darītāju. 1377 1951

Darbs māca darītāju. 1225 9621

Darbs māca darītāju. 1552 263

Darbs māca darītāju. 1374 144

Darbs māca darītāju. 1657 618

Darbs māca darītāju. 1641 260

Darbs māca darītāju. 1599 198

Darbs māca darītāju. 942 294

Darbs māca darītāju. 84 640

Darbs darītāju māca. 1626 232

Darbs māca darītāju. 1376 344

Darbs māca darītāju. 1381 262

Darbs māca darītāju. 1611 3366

Darbs māca darītāju. 1557 3702

Darbs māca darītāju. 1624 328

Darbs māca darītāju. 1773 977

Darbs māca darītāju. 1560 1621

Darbs māca darītāju. 1652 148

Darbs darītāju māca. 927 1023

Darbs māca darītāju. 834 6500

Darbs māca darītāju. 834 2233

Darbs māca darītāju. 1880 3061

Darbs māca darītāju. 884 3519

Darbs māca darītāju. 1594 52

Darbs māca darītāju. 1511 362

Darbs darītāju māca. 84 4908

Darbs māca darītāju. 1597 2863

Darbs māca darītāju. 968 587

Darbs māca darītāju. 33 883

Darbs māca darītāju. 840 231

Darbs māca darītāju. 464 3028

Darbs darītāju māca. 384 2524

Darbs māca darītāju. 17 22222

Darbs māca darītāju. 67 1100

Darbs māca darītāju. 896 65

Darbs māca darītāju. 1860 1632

Darbs māca darītāju. 1552 3491

Darītāju darbs māca. 67 4174

Darītāju darbs māca. 1137 1026

Darbs māca darītāju. 556 4145

Darbs māca darītāju. 556 326

Darbs darītāju māca. 1001 416

Darbs māca darītāju. 67 2091

Darbs māca darītāju. 840 795

Darbs darītāju māca. 1074 310

Darbs māca darītāju. 1008 295

Darbs māca darītāju. 527 37273

Darbs māca darītāju. 17 21736

Darbs māca darītāju. 17 19085

Darbs māca darītāju. 101 242

Darbs darītāju māca.Bb 32 1329

Darbs māca darītāju. 997 7461

Darbs darītāju māca. 961 1136

Darbs māca darītāju. 506 853

Darbs māca darītāju. 828 6583

Darbs māca darītāju. 828 1183

Darbs māca darītāju. 1900 525

Darbs māca darītāju. 1337 135

Darbs māca darītāju. 1262 2396

Darbs darītāju māca. 1337 444

Darbs māca darītāju. 1753 469

Darbs māca darītāju. 17 20608

Darbs māca darītāju. 717 896

Darbs māca darītāju. 17 20855

Darbs māca darītāju. 1079 2142

Darbs darītāju māca. 1115 1156

Darbs māca darītāju. 828 7944

Darbs māca stradnieku. 529 2183

Darbs māca darītāju. 625 809

Darbs māca darītāju. 929 31758

Darbs darītāju māca. 1871 185

Darbs darītāju māca. 380 2177

Darbs māca darītāju. 1552 5397

Dorbs mōca darītōju. 418 1967

Dorbs mōca darītōju. 509 1393

Dorbs mōca dareitōju. 512 1256

Dorbs muoca dareituoju. 1871 70

Dorbs mōca doreitōju. 1209 426

Darbs darītāju māca. 1099 1033

Darbs māca mācītāju. 1808 65

Darbs ceļ meistaru. 1627 445

Darbs ceļ vīru. 387 9581

Darbs ceļ vīru, darbs dara darītāju. 848 2300

Darbs ceļ vīru. 848 2314

Darbs ceļ vīru. 848 2135

Darbs ceļ vīru. 1695 2836

Darbs ceļ vīru. 1695 2695

Darbs ceļ vīru. 1695 2899

Darbs ceļ vīru. 1208 1782

Darbs ceļ vīru. 1661 1253

Darbs ceļ vīru, darbs dara darītāju. 1805 434

Darbs ceļ vīru. 1592 8254

Darbs ceļ vīru. 1661 4378

Darbs ceļ vīru, darbs dara darītāju. 1693 560

Darbs ceļ vīru. 1493 1940

Darbs ceļ vīru, darba darītāju. 1660 5128

Darbs ceļ vīru. 1693 1134

Darbs ceļ vīru. 527 24991

Darbs ceļ vīru. 1686 625

Darbs ceļ vīru, darbs dara darītāju. 796 1144

Darbs ceļ vīru. 1241 453

Darbs ceļ vīru. 997 12086

Darbs ceļ vīru godā. 1206 690

Darbs ceļ vīru. 1660 1211

Darbs ceļ vīru. 1695 1128

Darbs ceļ vīru godā. 796 18432

Darbs ceļ vīru. 1242 1483

Darbs ceļ vīru. 1713 917

Darbs ceļ vīru, darbs dara darītāju. 1805 3440

Darbs ceļ vīru. 1276 1051

Darbs ceļ vīru. 1689 962

Darbs ceļ vīru. 925 1347

Darbs ceļ vīru. 925 287

Dārbs ceļ vīru. 1008 1994

Darbs ceļ vīru. 997 7341

Darbs ceļ vīru. 1689 301

Darbs ceļ vīru. 1687 511

Darbs ceļ vīru. 1638 2408

Darbs ceļ vīru. 958 6875

Darbs ceļ vīru. 997 8147

Darbs ceļ vīru. 1106 2503

Darbs ceļ vīru. 997 9196

Darbs ceļ vīru. 925 380

Darbs ceļ vīru. 1805 507

Darbs ceļ vīru. 1717 301

Darbs ceļ vīru. 1694 170

Darbs ceļ vīru. 997 3024

Darbs ceļ vīru. 997 5124

Darbs ceļ vīru. 1660 5127

Darbs ceļ vīru. 1689 512

Darbs ceļ vīru, darbs dara darītāju. 1695 124

Darbs ir vīra gods. 1552 40480

Darbs ceļ vīru. 1639 282

Darbs ceļ vīru. 929 51659

Darbs ceļ vīru, darbs dara darītāju. 202 3107

Darbs ceļ vīru. 202 2041

Darbs ceļ vīru. 231 10621

Darbs ceļ vīru. 935 33293

Darbs ceļ vīru. 1880 2976

Darbs ceļ vīru. 1880 1670

Darbs ceļ vīru. 1595 118

Darbs ceļ vīru. 1627 241

Darbs ceļ vīru. 1595 170

Darbs ceļ vīru. 1645 116

Darbs ceļ vīru. 1642 268

Darbs ceļ vīru. 1651 1453

Darbs ceļ vīru. 1626 3197

Darbs ceļ vīru. 1657 1500

Darbs ceļ vīru. 1372 2251

Darbs ceļ vīru, darbs dara darītāju. 1557 1249

Darbs ceļ vīru. 1379 1786

Darbs ceļ vīru. 1642 120

Darbs ceļ vīru. 231 3641

Darbs ceļ vīru. 231 6367

Darbs ceļ vīru. 231 10400

Darbs ceļ vīru. 1895 1714

Darbs ceļ vīru. 1802 1554

Darbs ceļ vīru. 1652 4019

Darbs ceļ vīru. 1551 256

Darbs ceļ vīru. 1626 5316

Darbs ceļ vīru. 1598 191

Darbs ceļ vīru. 1281 664

Darbs ceļ vīru. 1592 1835

Darbs ceļ vīru. 1557 3258

Darbs ceļ vīru. 968 257

Darbs ceļ vīru allažiņ. 84 1458

Darbs ceļ vīru. 84 1600

Darbs ceļ vīru. 84 2988

Darbs ceļ vīru. 1618 282

Darbs ceļ vīru. 1618 239

Darbs ceļ vīru. 927 3959

Darbs ceļ vīru. 1628 421

Darbs ceļ vīru. 1635 54

Darbs ceļ vīru. 1653 2413

Darbs ceļ vīru. 1510 447

Darbs ceļ vīru, darbs dara darītāju. 1552 5131

Darbs ceļ vīru, darbs dara darītāju. 1650 550

Darbs ceļ vīru. 1618 149

Darbs ceļ vīru. 70 1603

Darbs ceļ vīru godā. 84 8254

Darbs ceļ vīru. 1582 2874

Darbs ceļ vīru. 1552 5123

Darbs ceļ vīru. 1573 173

Darbs ceļ vīru. 1576 2077

Darbs ceļ vīru. 927 5258

Darbs ceļ vīru. 1800 1988

Darbs ceļ vīru. 1652 1176

Darbs ir vīra gods. 1552 25415

Darbs ceļ viru. 101 324

Darbs ceļ vīru. 961 299

Darbs ceļ strādnieku. 116 20980

Darbs vīru ceļ godā. 67 2168

Darbs ceļ vīru. 961 6519

Darbs ceļ vīru. 464 1824

Darbs ceļ vīru. 1751 294

Darbs ceļ vīru. 855 5680

Darbs ceļ cilvēku. 828 6569

Darbs ceļ vīru, darbs darītāju. 1262 4264

Darbs ceļ vīru. 1552 2919

Darbs ceļ vīru. 1552 1286

Darbs ceļ vīru. 1459 394

Darbs ceļ vīru. 1310 7

Darbs ceļ vīru. 116 15815

Darbs dara vīru. 116 18039

Darbs ceļ vīru. 585 511

Darbs ceļ vīru. 1900 7763

Darbs ceļ vīru. 1552 27469

Darbs ceļ vīru. 1752 140

Darbs ceļ vīru. 1752 953

Darbs ceļ vīru. 1552 13899

Darbs ceļ vīru, darbs dara darītāju. 1552 5971

Darbs ceļ vīru. 1 1780

Darbs ceļ vīru. 961 508

Darbs ceļ vīru. 1079 1940

Dorbs ceļ veiru. 1945 3929

Darbs ceļ vīru. 1945 9600

Darbs ceļ darītāju. 1381 264

Darbs ceļ darītāju. 1695 2970

Darbs ceļ darītāju. 997 10135

Darbs ceļ darītāju. 1552 1278

Darbs cildina darītāju. 1736 4009

Darbs slavē savu darītāju. 464 5680

Teicams darbs darītāju slavē. 1652 2717

Teicams darbs darītāju slavē. 1611 2893

Teicams darbs darītāju slavē. 1880 1799

Teicams darbs darītāju slavē. 1880 3123

Teicams darbs darītāju slavē. 1455 3682

Teicams darbs darītāju slavē. 1652 3695

Teicams darbs darītāju slavē. 1492 474

Darbs darītāju slavē un gudru valdnieku viņa vārdi. 1689 3697

Labs darbs darītāju slavē. 585 839

Darbs teic darītāju. 17 22126

Darbs godā darītāju. 387 5323

Darbs godina darītāju. 834 7705

Darbs ceļ godā savu darītāju. 556 5584

Kāds darbs, tāds darītājs. 1750 7822

Kāds darbs, tāds strādnieks. 1695 622

Darbs rāda, kāds darītājs. 1596 37

Kāds darbs, tāds meistars. 1592 7518

Kāds darbs, tāds meistars. 834 10803

Kas veikli darbu darīt prot, tam katrā zemē godu dod. 848 1035

Kas veikli darbu dara, tam katrā zemē godu dod. 1661 3863

Kas veikli darbu darīt prot, tam katrā zemē godu dod. 1661 115

Kas veikli darbu darīt prot, tam katrā zemē godu dod. 1200 4152

Kas veikli darbu darīt prot, tam katrā zemē godu dod. 1690 10648

Kas veikli darbu darīt prot, tam katrā zemē godu dod. 553 373

Kas veikli darbu darīt prot, tam katrā zemē godu dod. 1177 13493

Kas veikli darbu darīt prot, tam katrā zemē godu dod. 834 8810

Kas veikli darbu darīt prot, tam katrā zemē godu dod. 1084 7876

Kas veikli darbu darīt prot, tam katrā zemē godu dod. 1629 5673

Kas veikli darbu darīt prot, tam katrā zemē godu dod. 1880 10438

Kas veikli darbu darīt prot, tam katrā zemē godu dod. 1752 203

Kas veikli darbu darīt prot, tam katrā zemē godu dod. 1552 10813

Darbs beistās mascera. 480 620

Darbs meistara baidās. 1206 3140

Katrs darbs maistara baidās, bet dažreiz arī meistars darba baidās. 926 2265

Siavkūrs dorbs meystara beistās. 1263 1119

Kam darbs, tam maize. 527 32629

Kur darbs, tur maize. 1008 6847

Kam darbs, tam maize. 1207 1357

Kam darbs, tam maize. 1668 6710

Kam darbs, tam maize. 1668 3348

Kam darbs, tam maize. 1200 2288

Kam darbs, tam maize. 1773 2296

Kam darbs, tam maize. 1695 127

Kam darbs, tam maize. 1695 3219

Kad nav darba, tad nav maizes. 1276 5357

Kam darbs, tam maize. 527 25030

Kam darbs, tam maize. 1689 5097

Kam darbs, tam maize. 958 10044

Kam darbs, tam maize. 1276 135

Kam darbs, tam maize. 747 167

Kam darbs, tam maize. 868 2820

Kam darbs, tam maize. 230 4573

Kam darbs, tam maize. 1695 2839

Kam darbs, tam maize. 466 300

Darbs ir maize. 1709 477

Kam darbs, tam maize. 1774 919

Kam darbs, tam maize. 1552 24749

Kam darbs, tam maize. 796 3968

Kam darbs, tam maize. 877 232

Kam darbs, tam maize. 1668 3502

Kam darbs, tam maize. 1668 8134

Kam darbs, tam maize. 1106 871

Kam darbs, tam maize. 1106 1825

Kam darbs, tam maize. 1695 3207

Kam darbs, tam maize. 1895 999

Kad darbs, tad maize. 1880 3513

Kur darbs, tur maize. 1376 3258

Kam darbs, tam maize. 834 11002

Kam darbs, tam maize. 834 5634

Kur darbs, tur maize. 84 8363

Kam darbs, tam maize. 70 4311

Kur darbs, tur maize. 84 2889

Kam darbs, tam maize. 70 1097

Kam darbs, tam maize. 1560 682

Kam darbs, tam maize. 1652 154

Kam darbs, tam maize. 1630 681

Kam darbs, tam maize. 1802 1678

Kam darbs, tam maize. 1372 5052

Kam darbs, tam maize. 1557 3333

Kam darbs, tam maize. 1627 1694

Kam darbs, tam maize. 1573 4622

Kam darbs, tam maize. 917 1891

Kam darbs, tam maize. 917 4761

Kam darbs, tam maize. 917 3429

Kam darbs, tam maize. 917 2698

Kam darbs, tam maize. 917 5620

Kam darbs, tam maize. 1225 5085

Kam darbs, tam maize. 1510 463

Kam darbs, tam maize. 929 23780

Kam darbs, tam maize. 2 2139

Kam darbs, tam maize. 12 1561

Kam darbs, tam maize. 473 68

Kam darbs, tam maize. 8 2561

Kam darbs, tam maize. 1511 367

Kam darbs, tam maize. 1626 4778

Kam darbs, tam maize. 1372 2389

Kam darbs, tam maize. 1652 1069

Kam darbs, tam maize. 927 2634

Kam darbs, tam maize. 1393 745

Kam darbs, tam maize. 1552 25686

Kam darbs, tam maize. 1626 1071

Kam darbs, tam maize. 1552 5359

Kam darbs, tam maize. 877 1309

Kam darbs, tam maize. 1576 9211

Kam darbs, tam maize. 1551 1460

Kam darbs, tam maize. 1650 2200

Kam darbs, tam maize. 1225 3135

Kam darbs, tam maize. 968 680

Kam darbs, tam maize. 929 21146

Kam darbs, tam maize. 70 2737

Kur darbs, tur maize. 1639 4112

Kam darbs, tam maize. 1576 1797

Kam darbs, tam maize. 1611 3369

Kam darbs, tam maize. 1552 276

Kam darbs, tam maize. 1379 1751

Kam darbs, tam maize. 1379 5458

Kam darbs, tam maize. 1376 350

Kam darbs, tam maize. 1591 815

Kam darbs, tam maize. 1654 1753

Kam darbs, tam maize. 935 34090

Kam darbs, tam maize. 927 5191

Kur darbs, tur maize. 625 356

Kam darbs, tam maize. 877 2499

Kam darbs, tam maize. 1008 294

Kam darbs, tam maize. 875 182

Kam darbs, tam maize. 556 328

Kam darbs, tam maize. 17 20609

Kam darbs, tam maize. 961 3104

Kam darbs, tam maize. 1159 3

Kam darbs, tam maize. 1552 9162

Kam darbs, tam maize. 116 7163

Kam darbs, tam maize. 116 14990

Kam darbs, tam maize. 855 5461

Kam darbs, tam maize. 116 14345

Kam darbs, tam maize. 828 1190

Kam darbs, tam maize. 828 7988

Kam darbs, tam maize. 464 7749

Kam darbs, tam maize. 1594 3602

Kam darbs, tam maize. 17 19098

Kam darbs, tam maize. 1552 23810

Kam darbs, tam maize. 67 961

Kam darbs, tam maize. 17 14450

Kam darbs, tam maize. 384 5197

Kam darbs, tam maize. 384 2337

Kam darbs, tam maize. 1 2726

Kam darbs, tam maize. 529 1616

Kam darbs, tam maize. 1262 2055

Kur darbs, tur maize. 1738 1468

Kam dorbs, tam maize. 85 134

Kam darbs - tam maize. 1429 671

Kam darbs, tam maize. 380 2180

Bez darba nekur maizes nav. 1860 1696

Bez darba nav maizes. 17 15707

Bez darba nekur maizes nav. 1860 1696

Bez darba maize nenāk. 1379 5633

Bez darba nevar maizi dabūt. 116 4218

Bez darba nav maizes. 1379 8714

Bez darba maizi nepelna.31654 2706

Bez darba nav maizes. 1014 1238

Bez darba nav maizes. 1726 655

Kam nav darba, tam nav maizes. 508 1860

Kad nav darba, tad nav maizes.384 8481

Ka nav darba, tad skaiti vārnas. 508 2944

Kam nav draba, tys staigoj tukšu vādaru. 418 2189

Darbs rada maizi, nedarbs rada cietumu. 997 13390

Darbs dod maizi, slinkums cietumu. 997 10793

Bez darba nav augļu. 1552 4862

Bez darba nav augļu. 1177 7184

Darbs nav bez augļiem. 997 7759

Bez darba nav augļu. 1420 71

Bez darba nav algas. 1420 71

Bez darba algu nedabūsi. 1750 660

Bez darba nav algas. 1202 1651

Kur darbs, tur maize. 848 2140

Kur darbs, tur maize. 1208 3517

Kur darbs, tur maize. 958 11049

Kur darbs, tur maize. 1774 399

Kur darbs, tur maize. 1008 3050

Kur darbs, tur maize. 997 6053

Kur darbs, tur maize. 997 8960

Labs darbs, laba maize. 1557 993

Kur darbs, tur maize. 917 5047

Kur darbs, tur maize. 1599 1040

Kur darbs, tur maize. 861 1955

Kur darbs, tur maize. 834 1858

Kur darbs, tur maize. 1594 3782

Kur darbs, tur maize. 1582 1530

Kur darbs, tur maize. 1225 1540

Kur darbs, tur maize. 67 540

Kur darbs, tur maize. 464 3099

Kur darbs, tur maize. 556 2980

Kur darbs, tur maize. 1202 611

Kur darbs, tur maize. 529 1671

Kur darbs, tur maize. 17 14097

Kur darbs, tur maize. 527 37344

Kāds darbs, tāda maize. 867 6729

Kāds darbs, tāda maize. 796 11057

Kāds darbs, tāda maize. 1008 5336

Kāds darbs, tāda maize. 1805 2014

Kāds darbs, tāda maize. 387 3684

Kāds darbs, tāda maize. 94 4148

Kāds darbs, tāda maize. 1694 1584

Kāds darbs, tāda maize. 553 1814

Kāds darbs, tāda maize. 834 3478

Kāds darbs - tāda maize. 1880 2931

Kāds darbs, tāda maize. 1630 1070

Kāds darbs, tāda maize. 917 4342

Kāds darbs, tāda maize. 917 4313

Kāds darbs, tāda maize. 8 1059

Kāds darbs, tāda maize. 8 3673

Kāds darbs, tāda maize. 8 1592

Kāds darbs, tāda maize. 231 855

Kāds darbs, tāda maize. 8 1913

Kāds darbs, tāda maize. 553 549

Kāds darbs, tāda maize. 1880 1631

Kāds darbs, tāda maize. 1552 25259

Kāds darbs, tāda maize. 834 10641

Kāds darbs, tāda maize. 834 2595

Kāds darbs, tāda maize. 1651 4134

Kādi darbs, tāda maize. 1573 1315

Kāds darbs, tāda maize. 1598 1270

Kāds darbs, tāda maize. 1627 1909

Kāds darbs, tāda maize. 1650 1354

Kāds darbs, tāda maize. 834 4285

Kāds darbs, tāda maize. 1225 14569

Kāds darbs, tāda maize. 1652 3264

Kāds darbs, tāda maize. 1592 8852

Kāds darbs, tāda maize. 1262 928

Kāds darbs, tāda maize. 116 8056

Kāds darbs, tāda maize. 1159 73

Kāds darbs, tāda maize. 116 14524

Kāds darbs, tāda maize. 67 2423

Kāds darbs, tāda maize. 17 24111

Kāds darbs, tāda maize. 834 4245

Kāds darbs, tāda maize. 384 2188

Būs darbs - būs maize. 1888 1

Kāds darbs, tāda maize. 1109 254

Kāds darbs, tāda maize. 1766 796

Kāds darbs, tāda maize. 740 13760

Kaidsa dorbs, taids ēdīns. 590 272

Kaids dorbs, taids i ēdīns. 509 1378

Melns darbs, balta maize. 867 6654

Melns darbs, balta maize. 527 9020

Melns darbs, balta maize. 17 22062

Melns darbs, balta maize. 1242 3670

Melns darbs, balta maize. 1188 8316

Melns darbs, balta maize. 1667 1106

Melns darbs, balta maize. 527 20891

Melns darbs, balta maize. 1493 46

Melns darbs, balta maize. 1695 1674

Melns darbs, balta maize. 1695 2684

Melns darbs, balta maize. 1148 144

Melns darbs, balta maize. 1695 289

Melns darbs, balta maize. 1695 116

Melns darbs, balta maize. 1695 1131

Melns darbs, balta maize. 1695 327

Melns darbs, balta maize. 1695 779

Melns darbs, balta maize. 1695 1560

Melns darbs, balta maize. 1695 1350

Melns darbs, balta maize. 466 299

Melns darbs, balta maize. 1008 1375

Melns darbs, balta maize. 877 168

Melns darbs, balta maize. 796 1629

Melns darbs, balta maize. 868 2815

Melns darbs, balta maize. 353 6646

Melns darbs, balta maize. 13 415

Melns darbs, balta maize. 387 5325

Melns darbs, balta maize. 230 3445

Melns darbs, melna maize. 387 3062

Melns darbs, balta maize. 880 1064

Melns darbs, balta maize. 848 1694

Melns darbs, balta maize. 848 2138

Kur darbs melns, tur maize balta. 848 3401

Melns darbs, balta maize. 848 1189

Melns darbs, balta maize. 1674 2111

Melns darbs, balta maize. 1244 2042

Melns darbs, balta maize. 1208 1719

Melns darbs, balta maize. 1674 907

Melns darbs, balta maize. 1687 68

Melns darbs, balta maize. 1693 558

Melns darbs, balta maize. 1208 1919

Melns darbs, balta maize. 17 13971

Melns darbs, balta maize. 1695 2838

Melns darbs, balta maize. 926 1935

Melns darbs, balta maize. 1693 1020

Melns darbs, balta maize. 1805 516

Melns darbs, balta maize. 1805 407

Melns darbs, balta maize. 1805 246

Melns darbs, balta maize. 1552 24523

Jo melnāks darbs, jo baltāka maize. 926 1086

Melns darbs, balta maize. 981 72

Melns darbs, balta maize. 1010 693

Melns darbs, balta maize. 1206 146

Melns darbs - balta maize. 834 7304

Melns darbs, balta maize. 997 6025

Melns darbs, balta maize. 997 10150

Melns darbs, balta maize. 1684 3466

Melns darbs, balta maize. 1684 582

Melns darbs, balta maize. 1687 515

Melns darbs, balta maize. 1638 272

Melns darbs, balta maize. 1276 339

Melns darbs, balta maize. 1673 57

Melns darbs, balta maize. 1690 404

Melns darbs, balta maize. 1008 4993

Melns darbs, balta maize. 796 701

Melns darbs, balta maize. 981 428

Melns darbs, balta maize. 1008 3803

Melns darbs, balta maize. 897 606

Melns darbs, balta maize. 1660 1206

Melns darbs, balta maize. 1689 520

Melns darbs, balta maize. 1639 285

Melns darbs, balta maize. 1816 902

Melns darbs, balta maize. 1774 763

Melns darbs, balta maize. 1685 182

Melns darbs, balta maize. 1638 1264

Melns darbs, balta maize. 1694 80

Melns darbs, balta maize. 1696 82

Melns darbs, balta maize. 958 9994

Melns darbs, balta maize. 925 1455

Melns darbs, balta maize. 997 8713

Melns darbs, balta maize. 954 2535

Melns darbs, balta maize. 1726 141

Melns darbs, balta maize. 1689 1024

Melns darbs, balta maize. 1685 2426

Melns darbs, balta maize. 1106 869

Melns darbs, sijāta maize. 1660 1928

Melnam darbam, balta maize. 1668 6755

Melns darbs, bet balta maize. 872 2966

Melns darbs, balta maize. 914 848

Melns darbs, balta maize. 941 1054

Grūts darbs, balta maize. 1652 2305

Melns darbs, balta maize. 1630 679

Melns darbs, balta maize. 1880 3516

Melns darbs, balta maize. 1880 2093

Melns darbs, balta maize. 3 2652

Melns darbs, balta maize. 1557 1984

Melns darbs, balta maize. 1557 2949

Melns darbs, balta maize. 1557 3156

Melns darbs, balta maize. 1557 3332

Melns darbs - balta maize. 1880 2930

Melns darbs, balta maize. 70 1610

Melns darbs, balta augļi. 84 8480

Melns darbs, balta maize. 70 3483

Melns darbs, balta maize. 84 3324

Melns darbs, balta maize. 553 975

Melns darbs, balta maize. 884 3517

Melns darbs, balta maize. 553 2330

Melns darbs, balta maize. 553 2456

Melns darbs, balta maize. 464 5630

Melns darbs, balta maize. 464 5488

Melns darbs, balta maize. 1377 982

Melns darbs, balta maize. 1595 130

Melns darbs, balta maize. 935 33969

Melns darbs, balta maize. 1552 5140

Melns darbs, balta maize. 927 5463

Melns darbs, balta maize. 941 3687

Melns darbs - balta maize. 202 1208

Melns darbs, balta maize. 8 534

Melns darbs, balta maize. 8 1521

Melns darbs, balta maize. 8 1907

Melns darbs, balta maize. 8 1178

Melns darbs, balta maize. 8 615

Melns darbs, balta maize. 12 92 197

Melns darbs, balta maize. 8 3067

Melns darbs, balta maize. 917 3756

Melns darbs, balta maize. 917 4328

Melns darbs, balta maize. 917 3452

Melns darbs, balta maize. 1372 227

Melns darbs, balta maize. 1663 161

Melns darbs, balta maize. 1552 251

Melns darbs, balta maize. 12 981

Melns darbs, balta maize. 231 3952

Melns darbs, balta maize. 12 1884

Melns darbs, balta maize. 231 3628

Melns darbs, balta maize. 1557 798

Melns darbs, balta maize. 1557 985

Melns darbs, balta maize. 1557 1252

Melns darbs, balta maize. 834 7468

Melns darbs, balta maize. 220 2455

Melns darbs, balta maize. 231 736

Melns darbs, balta maize. 1557 659

Melns darbs, balta maize. 1880 1630

Melns darbs, balta maize. 834 5622

Melns darbs, balta maize. 834 2140

Melns darbs, balta maize. 1573 177

Melns darbs, balta maize. 1381 572

Melns darbs, balta maize. 1642 125

Melns darbs, balta maize. 1592 1086

Melns darbs, balta maize. 1599 257

Melns darbs, balta maize. 1225 14566

Melns darbs, balta maize. 1657 58

Melns darbs, balta maize. 1376 999

Melns darbs, balta maize. 1652 1165

Melns darbs, balta maize. 834 2230

Melns darbs, balta maize. 1630 604

Melns darbs, balta maize. 1641 98

Jo melns darbs, jo balta maize. 927 3011

Melns darbs, balta maize. 1552 25466

Melns darbs, balta maize. 1653 4822

Melns darbs, balta maize. 1628 402

Melns darbs, balta maize. 1393 744

Melns darbs, balta maize. 1651 1458

Melns darbs - balta maize. 1552 12626

Melns darbs, balta maize. 1629 452

Melns darbs, balta maize. 1552 5536

Melns darbs, balta maize. 1225 4996

Melns darbs, balta maize. 1225 16591

Melns darbs, balta maize. 1653 202

Melns darbs, balta maize. 1594 1982

Melns darbs, balta maize. 1377 14

Melns darbs, balta maize. 1510 451

Melns darbs, balta maize. 942 1399

Melns darbs, balta maize. 861 1951

Melns darbs, balta maize. 949 635

Melns darbs, balta maize. 553 325

Melns darbs, balta maize. 929 22953

Melns darbs, melna maize. 84 3171

Melns darbs, balta maize. 84 547

Melns darbs, balta maize. 1648 224

Melns darbs, balta maize. 1650 552

Melns darbs, balta maize. 1651 215

Melns darbs, balta maize. 1637 58

Melns darbs, balta maize. 1629 31

Melns darbs, balta maize. 968 38

Melns darbs, balta maize. 877 1310

Melns darbs, balta maize. 1225 8845

Melns darbs, balta maize. 1379 6586

Melns darbs, balta maize. 1379 5791

Melns darbs, balta maize. 1597 380

Melns darbs, balta maize. 1582 81

Melns darbs, balta maize. 1552 2492

Melns darbs, balta maize. 1376 2119

Melns darbs, balta maize. 1611 1644

Melns darbs, balta maize. 1648 14

Melns darbs, balta maize. 1654 310

Melns darbs, balta maize. 1598 25

Melns darbs, balta maize. 1114 26

Jo melnāks darbs, jo baltāka maize. 1551 1437

Melns darbs, balta maize. 1652 18

Melns darbs, balta maize. 1630 1071

Balts darbs, melna maize. 1652 2118

Jo melnāks darbs, jo baltāka maize. 1341 30503

Melns darbs, balta maize. 935 36662

Melns darbs, balta maize. 3 281

Melns darbs, balta maize. 927 340

Melns darbs, balta maize. 1800 5424

Melns darbs, balta maize. 1379 6294

Melns darbs, balta maize. 1511 304

Melns darbs, balta maize. 1376 1272

Melns darbs, balta maize. 1225 30942

Melns darbs, balta maize. 1551 868

Melns darbs, balta maize. 1552 5258

Melns darbs, balta maize. 1552 363

Melns darbs, balta maize. 1591 31

Melns darbs, balta maize. 1601 28

Melns darbs, balta maize. 1900 1206

Melns darbs, balta maize. 1900 2702

Melns darbs, balta maize. 1224 299

Melns darbs, balta maize. 1127 584

Melns darbs, balta maize. 1337 332

Melns darbs, balta maize. 739 4001

Melns darbs, balta maize. 17 607

Melns darbs, balta maize. 17 908 130

Sūrs darbs, balta maize. 116 3029

Melns darbs, balta maize. 1600 7870

Melns darbs, balta maize. 1900 461

Melns darbs, balta maize. 828 5970

Melns darbs, balta maize. 935 12729

Melns darbs, balta maize. 1066 240

Melns darbs, balta maize. 1 726

Melns darbs, balta maize. 877 1436

Melns darbs, balta maize. 1900 3579

Melns darbs, balta maize. 625 583

Melns darbs, balta maize. 929 50151

Melns darbs, balta maize. 639 139

Melns darbs, balta maize. 840 282

Melns darbs, balta maize. 464 125

Melns darbs - balta maize. 828 1253

Melns darbs, balta maize. 1239 2105

Melns darbs, balta maize. 699 215

Melns darbs, balta maize. 67 912

Melns darbs, balta maize. 961 8551

Melns darbs, balta maize. 231 1947

Melns darbs, balta maize. 105 258

Melns darbs, balta maize. 1202 925

Melns darbs, balta maize. 527 31962

Melns darbs, balta maize. 893 798

Melns darbs, balta maize. 855 5702

Melns darbs, balta maize. 1860 678

Melns darbs, balta maize. 116 5978

Melns darbs, balta maize. 840 976

Melnam darbam balta maize. 961 3113

Melnam darbam seko balta maize. 556 12269

Melns darbs, balta maize. 556 271

Melns darbs, balta maize. 855 5553

Melns darbs, balta maize. 855 5408

Melns darbs, balta maize. 450 1528

Melns darbs, balta maize. 464 2584

Melns darbs, balta maize. 464 5451

Melns darbs, balta maize. 464 6868

Melns darbs, balta maize. 961 716

Melns darbs, balta maize. 17 25632

Melns darbs, balta maize.Bb 17 5922

Melns darbs, balta maize. 1748 364

Melns darbs, balta maize. 1074 308

Melns darbs, balta maizīte. 1135 81

Melns darbs, balta maize. 1135 145

Melns darbs, balta maize. 1753 519

Melns darbs, balta maize. 1716 631

Melns darbs, balta maize. 1041 555

Melns darbs, balta maize. 1079 9

Melns darbs, balta maize. 1 1799

Melns darbs, balta maize.Bb 13 605

Melns darbs, balta maize.Bb 32 1328

Melns darbs, balta maize. 1752 1644

Melns darbs, balta maize. 584 2175

Melns darbs, balta maize. 1752 136

Melns darbs - balta maize. 1552 6875

Melns darbs, balta maize. 116 8058

Melns darbs, balta maize. 961 290

Melns darbs, balta maize. 17 15659

Melns darbs, balta maize. 17 14078

Melns darbs, balta maize. 17 12779

Melns darbs, balta maize. 101 320

Melns darbs, balta maize. 384 368

Melns darbs, balta maize. 1 2596

Melns darbs, balta maize. 584 465

Melns darbs, balta maize. 584 1456

Melns darbs, balta maize. 1472 2327

Melns darbs, balta maize. 1552 5974

Melns darbs, balta maize. 1262 929

Melns darbs, balta maize. 1552 438

Melns darbs, balta maize. 1109 255

Melns darbs, balta maize. 1115 965

Melns darbs, balta maize. 1552 7439

Melns darbs, balta maize. 1159 1

Malns dorbs, bolta maize. 85 143

Malns dorbs, malna maize. 820 1031

Malns dorbs, bolta maize. 1470 493

Melns darbs, balta maize. 1311 1146

Melns darbs, balta maize. 365 344

Melns darbs, balta maize. 380 2179

Malns dorbs, bolta maize. 1871 69

Melns darbs, balta maize. 1429 443

Malns dorbs, bolta moize. 1190 3511

Malns dorbs, bolta maize. 1542 1036

Melns darbs, balta maize. 1502 220

Malns dorbs, bolta maize. 1871 184

Melns darbs, balta maize. 1341 19320

Malns dorbs, bolta maize. 1925 3677

Melns darbs, laba maize. 917 6051

Kam melns darbs, tam garda maize. 1805 4588

Melns darbs, bet salda maize. 1552 26009

Jo balts darbs, jo melna maize. 1106 2497

Balts darbs, melna maize. 1668 7613

Balts darbs, melna maize. 1650 2757

Balts darbs, melna maize. 935 36678

Balts darbs, melna maize. 553 3543

Balts darbs, melna maize. 553 5199

Glīts darbs, glīta maize. 1557 995

Labs darbs, laba maize. 202 5677

Sūrs darbs, balta maize. 1771 6059

Kur sūrs darbs, tur balta maize. 1225 2939

Sūrs darbs, balta maize. 796 12368

Grūts darbs, balta maize. 1668 3349

Kur sūrs darbs, tur balta maize. 1774 400

Rūgts darbs, salda maize. 1661 2968

Sūrs darbs, salda maize. 961 953

Sūrs darbs, salda maize. 116 8068

Sijāts darbs, sijāta maize. 796 3782

Sijāts darbs, sijāta maize. 848 2303

Sijāts darbs, sijāta maize. 848 2142

Sijāts darbs, sijāta maize. 1805 411

Sijāts darbs, sijāta maize. 1687 514

Sijāts darbs, sijāta maize. 1639 284

Sijāts darbs, sijāta maize. 1208 1718

Sijāts darbs, sijāta maize. 387 3061

Sijāts darbs, sijāta maize. 1689 1023

Sijāts darbs, sijāta maize. 796 7437

Sijāts darbs, sijāta nauda. 997 12219

Melns darbs, sijāta maize. 1693 743

Sijāts darbs, sijāta maize. 997 10149

Sijāts darbs, sijāta maize. 1244 2041

Sijāts darbs, sijāta maize. 1242 3669

Sijāts darbs, sijāta maize. 1684 3464

Sijāts darbs, sijāta maize. 1660 1785

Sijāts darbs, sijāta maize. 1694 79

Sijāts darbs, sijāta maize. 1696 81

Sijāts darbs, sijāta maize. 997 8499

Sijāts darbs, sijāta maize. 1106 1812

Sijāts darbs, sijāta maize. 1695 115

Sijāts darbs, sijāta maize. 1695 1130

Sijāts darbs, sijāta maize. 1695 2716

Sijāts darbs, sijāta maize. 1695 1349

Sijāts darbs, sijāta maize. 1573 176

Sijāts darbs, sijāta maize. 1650 551

Sijāts darbs, sijāta maize. 968 250

Sijāts darbs, sijāta maize. 914 850

Sijāts darbs, sijāta maize. 1654 2511

Sijāts darbs, sijāta maize. 1598 41

Sijāts darbs, sijāta maize. 1601 36

Sijāts darbs, sijāta maize. 1595 15

Sijāts darbs, sijāta maize. 1651 214

Sijāts darbs, sijāta maize. 1642 39

Sijāts darbs, sijāta maize. 1381 254

Sijāts darbs, sijāta maize. 231 6352

Sijāts darbs, sijāta maize. 1652 1164

Sijāts darbs, sijāta maize. 1385 2432

Sijāts darbs - sijāta maize. 202 1207

Sijāts darbs, sijāta maize. 231 3627

Sijāts darbs, sijāta maize. 84 546

Sijāts darbs, sijāta maize. 1652 548

Sijāts darbs, sijāta maize. 1641 126

Sijāts darbs, sijāta maize. 1628 401

Sijāts darbs, sijāta maize. 1551 867

Sijāts darbs, sijāta maize. 1552 5138

Sijāts darbs, sijāta maize. 1628 181

Sijāts darbs, sijāta maize. 1629 119

Sijāts darbs, sijāta maize. 1637 57

Sijāts darbs, sijāta maize. 1651 1457

Sijāts darbs, sijāta maize. 1582 80

Sijāts darbs, sijāta maize. 1557 1251

Sijāts darbs, sijāta maize. 872 3027

Sijāts darbs, sijāta maize. 693 2698

Sijāts darbs, sijāta maize. 1 1817

Sijāts darbs, sijāta maize. 1552 27455

Sijāts darbs, sijāta maize. 961 1286

Sijāts darbs, sijāta maize. 1552 13691

Sijāts darbs, sijāta maize. 1748 363

Sijāts darbs, sijāta maize. 1552 5973

Sijāts darbs, sijāta maize. 585 90

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 877 237

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1208 1918

Darbam sūras saknes, saldi augļi. 868 1140

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1692 178

Darbam sudraba saknes un zelta augļi. 1010 2889

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1244 2060

Darbam sudraba saknes un zelta augļi. 1206 6503

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1200 1136

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1207 1350

Darbam rūgtas saknes, bet saldeni augļi. 1188 6927

Darbam rūgtas saknes, bet saldi augļi. 1188 759

Sūram darbam saldi augļi. 1696 729

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1242 2121

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1188 8314

Darbam sūras saknes, bet gardi augļi. 1200 1828

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1493 4192

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1695 264

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1008 3043

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 868 2838

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 387 3685

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 230 4492

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 925 374

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 94 4274

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 848 3448

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 848 2315

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1690 1150

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 527 20894

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1695 1202

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1695 2720

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1690 411

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1276 137

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1674 850

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1774 671

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1798 236

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1008 1121

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1010 695

Darbam sūras saknes, bet zelta augļi. 1773 395

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1660 5106

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 958 22

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 925 129

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1106 868

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1695 3206

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1638 3825

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1693 2508

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 997 12704

Sūram darbam saldi augļi. 997 11483

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1638 271

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1638 1263

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1805 1810

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 17 24564

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 877 1439

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 101 313

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 105 153

Darbam sūras saknes - saldi augļi. 384 453

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1 2019

Darbam sūras saknes, saldi augļi. 1900 851

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 527 37275

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 929 17445

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1900 2694

Sūram darbam saldi augļi. 1 2461

Darbam sūras saknes, saldi augļi. 717 900

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1552 7438

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1337 349

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1190 2755

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1159 74

Darbam sūrs sākums, bet saldi augļi. 67 2461

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 17 21943

Jo grūtāks darbs, jo saldāki augļi. 961 7128

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 17 24257

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1753 737

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1900 3657

Darbam sūras saknes, saldi augļi. 1900 460

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 828 7946

Darbam sūras saknes, saldi augļi. 375 6271

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 935 12745

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 454 72

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1552 217

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1150 134

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 17 25637

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1552 5443

Katram darbam rūgtas saknes, bet saldi augļi. 556 4177

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 231 1946

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 961 288

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 17 14447

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1010 344

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 67 507

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 464 3030

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1225 14433

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1552 10848

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1024 184

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi.Bb 13 594

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 584 1422

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1552 6881

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1552 1279

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1074 306

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1753 516

Darbam sudraba saknes, bet zelta augļi. 1756 5892

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 935 31716

Darbam sūras saknes, saldi augļi. 1262 268

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1 1196

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1 1785

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1552 6048

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1752 94

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 527 36493

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1552 6527

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1239 1984

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 853 39

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 968 34

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 208 2117

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 929 22949

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1597 2919

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1573 1143

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 949 847

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 877 1312

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1560 2433

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1585 865

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 941 1118

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1630 680

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1592 262

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1127 664

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1557 3817

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1880 2929

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 884 3518

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 70 2587

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 553 3103

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 8 3443

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 8 1055

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 202 1340

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 8 2560

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 8 751

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 501 157

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 202 1861

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 8 522

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 917 5055

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 917 3964

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1576 6800

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1576 2354

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1626 226

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1379 5621

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 231 5012

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 231 5012

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1594 1442

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1379 4099

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1379 7374

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1510 460

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 872 4147

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 927 1556

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 464 5669

Darbam sūras saknes, saldi augļi. 231 9278

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1557 699

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 834 135

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 215 949

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1377 11

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1594 1981

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1225 8851

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1643 269

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1641 231

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1009 236

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1618 332

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1552 12607

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1635 1904

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1393 1302

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1802 1677

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 927 339

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1404 1850

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1655 2206

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 927 5831

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1376 1233

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1650 544

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1597 364

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1376 2406

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1379 884

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 834 5633

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 927 695

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1084 752

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 968 122

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1880 1629

Darbam sūras saknes, saldi augļi. 935 33940

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1630 2063

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1573 4621

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1551 1984

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1611 3363

Dorbam ryugtas saknes, bet soldoni augļi. 740 18920

Dorbom syuras saknes, a soldani augli. 906 2364

Dorbam ryugtas saknes, bet soldoni augļi. 1238 3283

Dorbam ryugtas saknes, bet soldoni augļi. 931 1927

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 508 1618

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 828 5272

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1219 91

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 527 32113

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 380 2176

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 802 889

Dorbam ira ryugtas saknas, bet soldani augļi. 1263 890

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1470 1705

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1429 722

Darbam sūras saknes, saldi augļi. 1705 7364

Darbam rūgtas saknes, bet saldi augļi. 1311 412

Dorbam ir ryugtas saknes, bet soldoni augļi. 1940 2827

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1945 9834

Dorbam ira ryugtas saknes, bet soldoni augļi. 1263 2827

Sūram darbam saldi augļi. 1816 507

Pēc sūra darba nāk saldi augļi. 739 1730

Sūrs darbs, saldi augļi. 1660 6720

Sūram darbam saldi augļi. 1638 3667

Pēc sūra darba saldi augļi. 1492 447

Sūrs darbs, saldi augļi. 997 5156

Sūrs darbs, saldi augļi. 981 441

Sūram darbam saldi augļi. 877 154

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 997 4625

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1816 745

Sīvam darbam saldi augļi. 1106 3686

Sūrs darbs, saldi augļi. 387 5545

Sūram darbam saldi augļi. 353 10426

Sūrs darbs nes saldus augļus. 1696 2155

Sūrs darbs, saldi augļi. 861 1950

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 884 2687

Sūram darbam saldi augļi. 884 5429

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1639 4329

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1635 786

Sūrs darbs, saldi augļi. 1657 4237

Sūrs darbs, saldi augļi. 1372 1148

Sūrs darbs, saldi augļi. 1592 9524

Sūrs darbs, saldi augļi. 1582 2540

Pēc sūra darba nāk saldi augļi. 917 2541

Darbam saldi augļi. 358 1049

Jo sūrāks darbs, jo saldāki augļi. 4 440

Sūrs darbs, saldi augļi. 828 9251

Sūrs darbs, bet saldi augļi. 872 3487

Sūrs darbs, saldi augļi. 231 6534

Sūrs darbs, saldi augļi. 834 1246

Sūram darbam saldi augļi. 1596 72

Sūram darbam saldi augļi. 949 198

Sūrs darbs, saldi augļi. 834 7433

Rūgtam darbam saldi augļi. 1225 30850

Pēc grūta darba saldi augļi. 929 66041

Sūrs darbs, saldi augļi. 553 4106

Sūram darbam saldi augļi. 1552 5538

darbam sūras saknes, bet balta maize. 8 3681

Pēc sūra darba saldi augļi. 1628 265

Sūrs darbs, bet saldi augļi. 1654 3256

Sūrs darbs, saldi augļi. 1591 989

Darbam sūras saknes - saldi augļi. 1472 2267

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1202 372

darbs padara rūgtumu saldu. 1202 108

Rūgtam darbam saldi augļi. 961 2331

Sūrs darbs nes saldus augļus. 1751 354

Sūrs darbs, saldi augļi. 1758 79

Darbs sūrs, augļi saldi. 17 20862

Sūrs darbs, bet saldi augļi. 464 4580

Sūram darbam saldi augļi. 67 2230

Sūrs darbs, saldi augļi. 116 3256

Sūram darbam saldi augļi. 17 20615

Sūram darbam saldi augļi. 961 6743

Sūram darbam saldi augļi. 500 72

Sūrs darbs, saldi augļi. 961 5423

Sūrs darbs, saldi augļi. 1758 79

Sūrs darbs, saldi augļi. 739 4000

Jo sūrāks darbs, jo saldāki augļi. 1552 26055

Sūrs dorbs, soldoni augļi. 1925 3676

Grūts darbs - saldi augļi. 935 33291

Grūtam darbam saldi augļi. 1654 2727

Grūtam darbam saldi augļi. 116 5635

Grūtam darbam saldi augļi. 929 53459

Grūtam darbam saldi augļi. 961 1696

Grūts darbs, saldi augļi. 17 8559

Darbam sudraba saknes un zelta augļi. 997 8761

Darbam ir sudraba saknes un zelta augļi. 1713 639

Darbam sudraba saknes un zelta augļi. 353 3770

Darbam sudraba saknes un zelta augļi. 1689 2880

Darbam sudraba saknes un zelta augļi. 609 1332

Kayds dorbs, tayda i moksa. 1263 627

Kaids dorbs, taida moksa. 740 18922

Kaic dorps, taida i moksa. 1344 266

Kaidi dorbi, taida i moksa. 1542 1024

Kāds darbs, tāda alga. 527 10762

Kāds darbs, tāda alga. 867 4875

Kāds darbs, tāda alga. 997 10996

Kāds darbs, tāda alga. 1805 3308

Kāds darbs, tāda alga. 1493 337

Kāds darbs, tāda alga. 1661 3873

Kāds darbs, tāda alga. 1493 4536

Kāds darbs, tāda alga. 1695 2731

Kāds darbs, tāda alga. 1597 5654

Kāds darbs, tāda alga. 353 9614

Kāds darbs, tāda alga. 1690 403

Kāds darbs, tāda alga. 1674 2091

Kāds darbs, tāda alga. 1805 631

Kāds darbs, tāda alga. 1805 508

Kāds darbs, tāda alga. 925 912

Kāds darbs, tāda alga. 94 1451

Kāds darbs, tāda alga. 94 4262

Kāds darbs, tāda alga. 848 1184

Kāds darbs, tāda alga. 848 3160

Kāds darbs, tāda alga. 1690 1356

Kāds darbs, tāda alga. 1244 2063

Kāds darbs, tāda alga. 1275 8

Kāds darbs, tāda alga. 997 14696

Kāds darbs, tāda alga. 1667 2251

Kāds darbs, tāda alga. 1661 788

Kāds darbs, tāda alga. 1008 3805

Kāds darbs, tāda alga. 1008 1120

Kāds darbs, tāda alga. 897 607

Kāds darbs, tāda alga. 929 28410

Kāds darbs, tāda alga. 1688 371

Kāds darbs, tāda alga. 1010 1932

Kāds darbs, tāda alga. 1726 648

Kāds darbs, tāda alga. 981 196

Kāds darbs, tāda alga. 997 5170

Kāds darbs, tāda alga. 1684 411

Kāds darbs, tāda alga. 1687 67

Kāds darbs, tāda alga. 958 9996

Kāds darbs, tāda alga. 981 74

Kāds darbs, tāda alga. 1688 664

Kāds darbs, tāda alga. 925 124

Kāds darbs, tāda alga. 1014 1168

Kāds darbs, tāda alga. 796 1563

Kāds darbs, tāda alga. 1206 2155

Kāds darbs, tāda alga. 1688 602

Kāds darbs, tāda alga. 997 9012

Kāds darbs, tāda alga. 1688 167

Kāds darbs, tāda alga. 1557 1190

Kāds darbs, tāda alga. 1557 1440

Kāds darbs, tāda alga. 1552 1692

Kāds darbs, tāda alga. 231 4607

Kāds darbs, tāda alga. 1557 529

Kāds darbs, tāda alga. 834 6486

Kāds darbs, tāda alga. 1594 4799

Kāds darbs, tāda alga. 1592 9523

Kāds darbs, tāda alga. 1653 5966

Kāds darbs, tāda alga. 1552 12699

Kāds darbs, tāda alga. 929 21139

Kāds darbs, tāda alga. 1376 2118

Kāds darbs, tāda alga. 1510 443

Kāds darbs, tāda alga. 872 1793

Kāds darbs, tāda alga. 8 754

Kāds darbs, tāda alga. 8 1058

Kāds darbs, tāda alga. 935 33292

Kāds darbs, tāda alga. 8 525

Kāds darbs, tāda alga. 501 83

Kāds darbs, tāda alga. 1695 2731

Kāds darbs, tāda alga. 202 1580

Kāds darbs, tāda alga. 917 2453

Kāds darbs, tāda alga. 917 2678

Kāds darbs, tāda alga. 917 4744

Kāds darbs, tāda alga. 1372 1139

Kāds darbs, tāda alga. 1379 4472

Kāds darbs, tāda alga. 231 9483

Kāds darbs, tāda alga. 929 42571

Kāds darbs, tāda atmaksa. 385 927

Kāds darbs, tāda alga. 1192 403

Kāds darbs, tāda alga. 1652 146

Kāds darbs, tāda alga. 1511 360

Kāds darbs, tāda alga. 1372 474

Kāds darbs, tāda alga. 1592 711

Kāds darbs, tāda alga. 1585 1400

Kāds darbs, tāda alga. 1557 3157

Kāds darbs, tāda alga. 861 1979

Kāds darbs, tāda loņa. 935 36646

Kāds darbs, tāda alga. 84 1386

Kāds darbs, tāda alga. 84 8241

Kāds darbs, tāda alga. 914 1055

Kāds darbs, tāda alga. 553 2279

Kāds darbs, tāda alga. 1127 1442

Kāds darbs, tāda alga. 949 846

Kāds darbs, tāda alga. 914 1497

Kāds darbs, tāda alga. 70 3298

Katram darbam sava alga. 1648 225

Bez darba nav algas. 1597 1994

Kāds darbs, tāda alga. 1624 326

Kāds darbs, tāda alga. 1641 193

Kāds darbs, tāda alga. 1630 682

Kāds darbs, tāda alga. 1802 3304

Kāds darbs, tāda alga. 1393 1798

Kāds darbs, tāda alga. 1651 401

Kāds darbs, tāda alga. 1627 189

Kāds darbs, tāda alga. 1576 1789

Kāds darbs, tāda alga. 1376 766

Kāds darbs, tāda alga. 1611 1645

Kāds darbs, tāda alga. 1376 340

Kāds darbs, tāda alga. 1552 322

Kāds darbs, tāda alga. 1376 2720

Kāds darbs, tāda alga. 1648 825

Kāds darbs, tāda alga. 1576 1380

Kāds darbs, tāda alga. 927 1039

Kāds darbs, tāda alga. 927 5201

Kāds darbs, tāda alga. 927 693

Kāds darbs, tāda alga. 473 82

Kāds darbs, tāda alga. 1557 1991

Kāds darbs, tāda alga. 861 1637

Kāds darbs, tāda alga. 1628 59

Kāds darbs, tāda alga. 1639 2176

Kāds darbs, tāda alga. 1650 522

Kāds darbs, tāda alga. 1379 5554

Kāds darbs, tāda alga. 1552 5363

Kāds darbs, tāda alga. 1552 2049

Katram darbam sava alga. 1654 998

Kāds darbs, tāda alga. 1582 1526

Kāds darbs, tāda alga. 1552 13647

Kāds darbs, tāda alga. 893 1077

Kāds darbs, tāda alga. 1239 2058

Kāds darbs, tāda alga. 556 3014

Kāds darbs, tāda alga. 840 230

Kāds darbs, tāda alga. 1552 3391

Tāds darbs, tāda alga. 696 95

Kāds darbs, tāda alga. 1552 3267

Kāds darbs, tāda alga. 17 28846

Kāds darbs, tāda alga. 17 19083

Kāds darbs, tāda alga. 17 9707

Kāds darbs, tāda alga. 33 833

Kāds darbs, tāda alga. 145 3438

Kāds darbs, tāda alga. 840 793

Kāds darbs, tāda alga. 1552 3312

Kāds darbs, tāda alga. 116 14350

Kāds darbs, tāda alga. 828 6555

Kāds darbs, tāda alga. 1239 2052

Kāds darbs, tāda alga. 1900 3674

Kāds darbs, tāda alga. 877 2493

Kāds darbs, tāda alga. 877 1470

Kāds darbs, tāda alga. 877 2658

Kāds darbs, tāda alga. 1900 2700

Kāds tavs darbs, tāda tava alga. 556 9696

Kāds darbs, tāda alga. 556 282

Kāds darbs, tāda alga. 1753 96

Kāds darbs, tāda alga. 1737 126

Kāds darbs, tāda alga. 116 4196

Kādi darbi, tāda alga. 922 1262

Kāds darbs, tāda alga. 1900 1511

Kāds darbs, tāda alga. 116 8896

Kāds darbs, tāda alga. 961 386

Kāds darbs, tāda alga. 17 21735

Kāds darbs, tāda alga. 17 20607

Kāds darbs, tāda alga. 17 9362

Kāds darbs, tāda alga. 384 68

Kāds darbs, tāda alga. 1 2018

Kāds darbs, tāda alga. 1 2460

Kāds darbs, tāda alga. 1753 1153

Kāds darbs, tāda alga.Bb 42 239

Kāds darbs, tāda alga.Bb 13 566

Kāds darbs, tāda alga. 1752 97

Kāds darbs, tāda alga. 1552 11129

Kāds darbs, tāda alga. 1 2595

Kāds darbs, tāda alga. 1008 296

Katram darbam sava alga. 1 2463

Kāds darbs, tāda alga. 1552 932

Kāds darbs, tāda alga. 1079 10

Kāds darbs, tāda alga. 828 12798

Kāds darbs, tāda alga. 961 1698

Kāds darbs, tāda alga. 1079 2140

Kāds darbs, tāda alga. 1239 2068

Kāds darbs, tāda alga. 67 531

Kāds darbs, tāda alga. 1737 319

Kaids dorbs, taida maize. 1925 3225

Kaids dorbs, taida i moksa. 1940 2612

Kāds darbs, tāda alga. 1502 229

Kaids dorbs, taida olga. 508 1288

Kaids dorbs, taida alga. 802 824

Kaids darbs, taida alga. 802 890

Kaids dorbs, taida olga. 477 185

Kāds darbs, tāda alga. 1311 413

Kaids dorbs, taida olga. 1151 145

Kaids dorbs, taida olga. 970 639

Kaidi dorbi, taida i moksa. 418 2178

Kaids dorbs, taida moksa. 583 598

Kaids dorbs, taida olga. 931 1928

Kāds darbs, tāda alga. 1110 229

Kaids dorbs, taida olga. 512 1254

Kaids dorbs, taida olga. 906 2365

Kaids dorbs, taida olga. 1238 3284

Kāds darbs, tāda alga. 1542 565

Kāds darbs, tāda maksa. 1871 104

Kaids dorbs, taida olga. 400 3222

Kōds dorbs, tōta olga, kōdi vōrdi, tōda slava. 1950 4387

Kaids dorbs, taida olga. 508 3590

Kaids dorbs, taida olga. 1930 2438

Kaids dorbs, taida olga. 1950 1275