Nr.12. Da - darīt

Labu darbu labi atalgo. 1668 6703

Labs darbs, laba alga. 1805 3525

Labs darbs, laba alga. 1668 6704

Labam darbam laba atmaksa. 1668 4076

Labam darbam laba alga. 1206 4976

Labam darbam laba alga. 848 2852

Labiem darbiem laba alga. 1593 596

Labam darbam laba alga. 1552 348

Labam darbam laba alga. 1582 2492

Labam darbam laba alga. 1597 5655

Labu darbu pasaule atalgo. 1594 2358

Labs darbs, laba alga. 553 2377

Labam darbam laba alga. 1651 3994

Labam darbam laba alga, ļaunam ļauna alga. 1225 11169

Labam darbam laba alga. 1372 2023

Labam darbam laba alga. 1618 150

Labs darbs, laba alga. 202 3924

Labam darbam laba alga. 12 514

Labam darbam laba alga. 1024 77

Labs darbs, laba alga. 1860 1172

Labam darbam laba alga. 464 6674

Labs darbs nepaliek bez algas. 556 8901

Lobam dorbam loba olga. 508 1258

Labam darbam ļauna alga. 1795 7

Labam darbam ļauna atmaksa. 867 6775

Labiem darbiem ļauna alga. 828 9250

Labu darbu atalgo ar ļaunu atmaksu. 1642 715

Labs darbs, laba alga. 384 3015

Labiem darbiem ļauna atmaksa. 1591 1264

Kāds darbs, tādi augļi. 997 7536

Kādi darbi, tādi augļi. 527 44908

Kāds darbs, tādi augļi. 387 9278

Kāds darbs, tādi augļi. 84 2526

Kāds darbs, tādi augļi. 1376 36

Kāds darbs, tādi augļi. 880 2112

Kāds darbs, tādi augļi. 1225 4968

Kāds darbs, tādi augļi. 872 3327

Katram darbam savi augļi. 116 16513

Kāds darbs, tādi augļi. 1900 1512

Katram darbam savi augļi. 961 6748

Katram darbam savi augļi. 961 1974

Darbam savi augļi. 834 6829

Darbam saldi augļi. 834 6494

Darbam zelta augļi. 1709 495

Labam darbam labi augļi. 867 7457

Labam darbam labi augļi.Bb 13 1281

Labam darbam labi augļi. 1200 3789

Labam darbam labi augļi. 997 1381

Labam darbam labi augļi. 1148 3308

Labam darbam labi augļi. 997 16782

Labam darbam labi augļi. 1014 3656

Pēc labiem darbiem labi augļi. 1696 6058

Labam darbam labas sekmes. 997 12402

Labam darbam labi augļi. 884 4909

Labam darbam labi augļi. 464 5826

Labam darbam labi augļi. 622 457

Labs darbs nes labus augļus. 1592 8413

Labam darbam labi augļi. 12 2422

Labam darbam labi augļi. 1654 2716

Labam darbam labi augļi. 1404 1089

Labam darbam labi augļi. 1225 3175

Labam darbam labi augļi. 1225 1573

Labam darbam labi augļi. 1598 1295

Labam darbam labi augļi. 116 17040

Labam darbam labi augļi. 67 1704

Labam darbam labi augļi. 33 876

Labam darbam labi augļi. 454 43

Labam darbam labi augļi. 1752 638

Labam darbam labi augļi. 17 23039

Labam darbam labi augļi. 17 28851

Labam darbam labi augļi. 67 1063

Labam darbam labi augļi. 1444 642

Labam darbam labi augļi. 1137 1547

Labam darbam labi augļi. 1137 1772

Labam darbam labi augļi. 384 742

Labam darbam labi alga.Bb 32 1270

Labam darbam labi augļi. 1552 23048

Labs darbs nes labus augļus. 1652 4573

Labs darbs nes labus augļus. 1560 1562

Labi darbi nes labus augļus. 527 527 36778

Kur darbs, tur peļņa. 1693 1129

Kur darbs, tur peļņa. 1148 1485

Kur darbs, tur peļņa. 997 10102

Kur darbs, tur peļņa. 1668 3335

Kur darbs, tur peļņa. 997 13252

Kur darbs, tur peļņa. 1693 1129

Kur darbs, tur peļņa. 1668 8163

Kur darbs, tur peļņa. 527 24308

Kur darbs, tur peļņa. 1684 426

Kur darbs, tur peļņa. 1008 4284

Kur darbs, tur peļņa. 1687 823

Kur darbs, tur peļņa. 1596 289

Kur darbs, tur peļņa. 1596 536

Kur darbs, tur peļņa. 202 8397

Kur darbs, tur peļņa. 1552 5355

Kur darbs, tur peļņa. 464 5668

Kur darbs, tur peļņa. 1284 3584

Kur darbs, tur peļņa. 1802 2713

Kur darbs, tur peļņa. 1630 4418

Kur darbs, tur peļņa. 1557 3816

Kur darbs, tur peļņa. 1557 2948

Kur darbs, tur peļņa. 1557 3330

Kur darbs, tur peļņa. 1618 330

Kur darbs, tur peļņa. 1598 1265

Kur darbs, tur peļņa. 1645 1849

Kur darbs, tur peļņa. 1552 32812

Kur darbs, tur peļņa. 1376 866

Kur darbs, tur peļņa. 942 1398

Kur darbs, tur peļņa. 1630 678

Kur darbs, tur peļņa. 1599 1988

Kur darbs, tur peļņa. 527 37317

Kur darbs, tur peļņa. 828 13675

Kur darbs, tur peļņa. 67 2083

Kur darbs, tur peļņa. 1552 13709

Kur darbs, tur peļņa. 464 3072

Kur darbs, tur peļņa. 116 21829

Kur darbs, tur peļņa. 231 1966

Kur darbs, tur peļņa. 584 464

Kur darbs, tur peļņa. 1337 388

Kur darbs, tur peļņa. 1552 6032

Kur darbs, tur peļņa. 116 14356

Kur darbs, tur peļņa. 1 1201

Kur darbs, tur peļņa. 384 5221

Kur darbs, tur peļņa. 527 31985

Kur darbs, tur peļņa. 1202 1654

Labs darbs vairāk kā nauda. 1738 1472

Kur darbs, tur peļņa. 556 269

Kur dorbs, tī peļņa. 583 600

Kur darbs, tur peļņa. 1552 4645

Kur darbs, tur peļņa. 1311 1145

Kur darbs, tur peļņa. 1429 442

Kur dorbs, tur peļņa. 508 1377

Kur dorbs, tur i peļņa. 512 245

Kāds darbs, tādas sekmes. 1802 2763

Labam darbam labas sekas. 1493 897

Labam darbam labas sekmes. 1493 4054

Labam darbam labas sekas. 1661 3830

Labam darbam labas sekmes. 1661 160

Labam darbam labas sekas. 1206 686

Labam darbam labas sekas. 1493 3474

Labam darbam labas saknes. 997 11484

Labam darbam labas sekas. 997 11061

Labam darbam labas sekas. 1114 25

Labam darbam labas sekas. 202 5113

Labam darbam labas sekas. 231 4345

Labam darbam labas sekmes. 1372 3398

Labam darbam labas sekmes. 12 1817

Labam darbam labas sekas. 1657 2676

Labam darbam labas sekas. 220 1236

Labam darbam labas sekas. 1626 2639

Labam darbam labas sekmes. 1404 3965

Labam darbam labas sekas. 1177 5463

Labam darbam labas sekmes. 834 5120

Labam darbam laba slava. 1552 16505

Labam darbam laba slava. 1374 99

Labam darbam labas sekas. 1627 256

Labam darbam labas alga. 941 2520

Labam darbam labas sekas. 1618 205

Labam darbam labas sekas. 872 4435

Labam darbam labas sekas. 553 405

Labam darbam labas sekas. 1630 732

Labam darbam labas sekas. 1626 3966

Labam darbam labas sekas. 1880 3060

Labam darbam labas sekas. 1552 10945

Labam darbam labas sekmes. 1798 1237

Labam darbam labas sekmes. 1429 555

Labam darbam labas sekmes. 1311 1152

Labam darbam labas sekmes. 120 359

Kāds darbs, tādas drēbes. 867 6627

Kāds darbs, tādas drēbes. 527 32610

Kāds darbs, tādas drēbes. 796 663

Kāds darbs, tādas drēbes. 94 1497

Melns darbs, baltas drēbes. 527 47293

Kāds darbs, tādas drēbes. 353 6661

Kāds darbs, tādas drēbes. 230 3438

Kāds darbs, tādas drēbes. 1148 2832

Kāds darbs, tādas drēbes. 1695 625

Kāds darbs, tādas drēbes. 1696 5216

Kāds darbs, tādas drēbes. 1697 2297

Kāds darbs, tādas drēbes. 1726 95

Kāds darbs, tādas drēbes. 997 6054

Kāds darbs, tādas drēbes. 1597 3778

Kāds darbs, tādas drēbes. 553 1817

Kāds darbs, tādas drēbes. 8 3308

Kāds darbs, tādas drēbes. 8 1912

Kāds darbs, tādas drēbes. 917 3493

Kāds darbs, tādas drēbes. 12 983

Kāds darbs, tādas drēbes. 1377 990

Kāds darbs, tādas drēbes. 70 4410

Kāds darbs, tādas drēbes. 759 3224

Kāds darbs, tādas drēbes. 1551 1437

Kāds darbs, tādas drēbes. 1592 7664

Kāds darbs, tādas drēbes. 1592 4789

Kāds darbs, tādas drēbes. 935 20323

Kāds darbs, tādas drēbes. 949 638

Kāds darbs, tādas drēbes. 1624 1823

Kāds darbs, tādas drēbes. 759 1387

Kāds darbs, tādas drēbes. 1379 5077

Kāds darbs, tādas drānas. 1552 25443

Kāds darbs, tādas drēbes. 1114 449

Kāds darbs, tādas drēbes. 3 178

Kāds darbs, tādas drēbes. 3 2611

Kāds darbs, tādas drēbes. 1756 5583

Kāds darbs, tādas drēbes. 384 1624

Kāds darbs, tādas drēbes. 961 8533

Kāds darbs, tādas drēbes. 67 2988

Kāds darbs, tādas drēbes. 840 281

Kāds darbs, tādas drēbes. 464 94

Kāds darbs, tādas drēbes. 840 975

Kāds darbs, tādas drēbes. 17 16790

Kāds darbs, tādas drēbes. 1748 64

Kāds darbs, tādas drēbes. 67 1690

Kāds darbs, tādas drēbes. 1127 566

Kāds darbs, tādas drēbes. 116 6816

Kāds darbs, tādas drēbes. 922 1267

Kāds darbs, tādas drēbes. 1041 324

Kāds darbs, tādas drēbes. 1137 306

Kāds darbs, tādas drēbes.Bb 13 567

Kāds darbs, tādas drēbes. 584 2151

Kāds darbs, tādas drēbes. 1079 2264

Kaids darbs, taidas drēbes. 1542 899

Koids dorbs, toida drēbe. 400 3524

Kāds darbs, tādas drēbes. 1311 7617

Niķis nelīdz, bet darbi. 828 4888

Kur līdz darbs, neturi runas. 1208 1720

Kur līdz darbs, neturi runas. 997 10152

Kur līdz darbs, neturi runas. 1244 2043

Kur līdz darbs, neturi runas. 1696 87

Kur līdz darbs, neturi runas. 1693 1138

Kur līdz darbs, neturi runas. 1667 1238

Kur līdz darbs, neturi runas. 1660 1277

Kur līdz darbs, neturi runas. 1689 1025

Kur līdz darbs, neturi runas. 1660 5115

Kur līdz darbs, neturi runas. 1694 81

Kur līdz darbs, neturi runas. 796 7440

Kur līdz darbs, neturi runas. 1242 3671

Kur līdz darbs, neturi runas. 848 2304

Kur līdz darbs, neturi runas. 1674 2112

Kur līdz darbs, neturi runas. 1693 745

Kur līdz darbs, neturi runas. 1687 516

Kur līdz darbs, neturi runas. 1805 414

Kur līdz darbs, neturi runas. 1661 4383

Kur līdz darbs, neturi runas. 1668 3799

Kur līdz darbs, neturi runas. 1684 3471

Kur līdz darbs, neturi runas. 1695 1351

Kur līdz darbs, neturi runas. 1695 1132

Kur līdz darbs, neturi runas. 1774 4288

Kur līdz darbs, neturi runas. 1639 286

Kur līdz darbs, neturi runas. 1552 5141

Kur līdz darbs, neturi runas. 1598 34

Kur līdz darbs, nerunā. 1624 1875

Kur līdz darbs, neturi runas. 1611 3376

Kur līdz darbs, neturi runas. 1641 127

Kur līdz darbs, neturi runas. 1381 255

Kur līdz darbs, neturi runas. 1598 276

Kur līdz darbs, neturi runas. 1650 553

Kur līdz darbs, neturi runas. 1573 178

Kur līdz darbs, neturi runas. 84 548

Kur līdz darbs, neturi runas. 949 1354

Kur līdz darbs, neturi runas. 1551 872

Kur līdz darbs, neturi runas. 1652 1166

Kur līdz darbs, neturi runas. 1802 2425

Kur līdz darbs, neturi runas. 202 1287

Kur līdz darbs, runas neturi. 1601 93

Kur līdz darbs, neturi runas. 231 6354

Kur līdz darbs, neturi runas. 231 3629

Kur līdz darbs, neturi runas. 872 3029

Kur līdz darbs, neturi runas. 1642 255

Kur līdz darbs, neturi runas. 1379 3754

Kur līdz darbs, neturi runas. 1595 273

Kur līdz darbs, neturi runas. 1642 135

Kur līdz darbs, neturi runas. 1628 182

Kur līdz darbs, neturi runas. 1637 59

Kur līdz darbs, neturi runas. 1651 216

Kur līdz darbs, neturi runas. 1595 1051

Kur līdz darbs, neturi runas. 1552 5975

Kur līdz darbs, neturi runas. 1552 13788

Kur līdz darbs, neturi runas. 961 1288

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 867 6703

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 94 7801

Kur līdz darbs - neturi pātarus. 609 3368

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 796 675

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1244 10646

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 353 6650

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 353 7107

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1805 1033

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1208 1491

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1276 4127

Kur darbs, tur neturi pātarus. 1711 3904

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1188 8317

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1008 6309

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 958 10043

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1493 4555

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1685 2945

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 3 2627

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 3 237

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 553 983

Kur līdz darbs - neturi pātarus. 917 3480

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 968 173

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1372 5738

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 220 2458

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1385 752

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1596 256

Kur līdz darbs, neskaiti pātarus. 1594 1984

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1657 1004

Kur līdz darbs, neturi runas. 949 648

Kur līdz darbs, neturi runas. 1628 403

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 935 33813

Kur līdz darbs, nelīdz pātari. 1379 6290

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1597 3787

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1654 1470

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1551 47

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1552 5498

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 927 1924

Kur jāstrādā darbs, tur neturi pātarus. 1664 674

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1655 1297

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1225 16554

Kur līdz darbs - neturi pātarus. 1592 7233

Kur līdz darbs - neturi pātarus. 2 201

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1159 360

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 17 16801

Kur līdz darbs, Tur neskaiti pātarus. 556 1418

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 116 8964

Kur līdz darbs, tur neturi pātarus. 17 20874

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 464 108

Kur vari padarīt ar darbu, tur neturi pātarus.Bb 13 560

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 961 1139

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 584 1718

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 1748 60

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 527 36606

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 922 1260

Kur līdz darbs - neturi pātarus. 1552 6845

Kur līdz darbs, tur neturi pātarus. 1337 63

Kur dorbs vāg, tī litaneja napaleidzēs. 1930 3437

Kur līdz darbs, neturi pātarus. 935 24927

Kur leidz dorbs, naturi pōtoru. 1754 1137

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1276 684

Darbs nav zaķis. 867 6794

Darbs nav zaķis, saimnieks nav suns. 1008 3992

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1244 6132

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1188 4359

Darbs nav zaķis, projām neskries. 958 2586

Darbs nav zaķis, prom neskries. 1668 8135

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1660 780

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1688 795

Darbs nav zaķis - projām neskries. 926 1783

Darbs nav zaķis, projām neskries. 230 4333

Darbs nav zaķis, projām neskries. 926 45

Darbs nav zaķis, projām neskries. 796 14309

Darbs nav zaķis, projām neskries. 997 10999

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1207 4756

Darbs nav zaķis, prom neskries. 1148 1837

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1242 5283

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1774 923

Darbs nav zaķis, nekur jau neskries. 1008 4176

Darbs nav zaķis. 997 2769

Darbs nav zaķis. 997 8890

Darbs nav zaķis. 997 308

Darbs nav zaķis. 527 25003

Darbs nav zaķis. 997 1515

Darbs nav zaķis. 1674 1250

Darbs nav zaķis. 997 1396

Darbs nav zaķis. 1685 176

Darbs nav zaķis. 1638 274

Darbs nav zaķis, saimnieks nav kaķis. 1597 679

Darbs nav zaķis un saimnieks nav kaķis. 1592 8241

Darbs nav zaķis, saimnieks nav kaķis. 1592 1093

Darbs nav zaķis, saimnieks nav kaķis. 1552 41549

Darbs nav zaķis prom neskries. 1376 4092

Darbs nav zaķis projām neskries. 1379 1611

Darbs nav zaķis, prom neskries. 1557 3334

Darbs nav zaķis, nekur neaizskries. 1379 7243

Darbs nav zaķis, projām neskries. 872 1255

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1084 7830

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1650 45

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1573 4626

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1629 658

Darbs nav zaķis, projām neskries. 70 475

Darbs nav zaķis, projām neskries. 927 696

Darbs nav zaķis, projām neskries. 202 4613

Darbs nav zaķis, projām neskrej. 8 2563

Darbs nav zaķis, projām neaizskries. 1552 5360

Darbs nav zaķis, projām neskrien. 8 3430

Darbs nav zaķis, neaizskries. 1379 1965

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1576 7988

Darbs nav zaķis, projām neskries. 935 33923

Darbs nav zaķis, projām neskries. 949 688

Darbs nav zaķis, projām neskrien. 1630 3592

Darbs nav zaķis - projām neskries. 1802 1661

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1592 3944

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1643 314

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1557 3946

Darbs nav zaķis, prom neskries. 1630 169

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1630 452

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1641 1220

Darbs nav zaķis - neaizbēgs. 1594 2763

Darbs nav zaķis - neaizmuks. 929 69139

Darbs nav zaķis. 1598 1269

Darbs nav zaķis. 220 1600

Darbs nav zaķis. 929 64030

Darbs nav zaķis. 1225 22413

Darbs nav zaķis. 501 174

Darbs nav zaķis, kas aizlec. 556 4146

Darbs nav zaķis, kas aizlec. 556 9677

Darbs nav zaķis - neaizskries, saimnieks nav putra - nesaskābs. 1766 46

Vai darbs zaķis, vai es suns. 793 25

Darbs nav zaķis, saimnieks nav kaķis. 1552 13634

Darbs nav zaķis, saimnieks nav kaķis. 1552 1301

Darbs nav zaķis un meistars nav kaķis. 1492 569

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1552 13633

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1552 3420

Darbs nav zaķis, projām neskries. 17 20871

Darbs nav zaķis, prom neskries. 101 724

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1074 354

Darbs nav zaķis, projām neskries. 639 21

Darbs nav zaķis, projām neaizskries. 840 1454

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1705 4087

Darbs nav zaķis, projām neskries. 1552 10885

Darbs nav zaķis, prom neskries. 1748 672

Darbs nav zaķis, projām neskries. 585 430

Darbs nav zaķis. 101 3327

Darbs nekad neaizlec kā zaķis. 556 10099

Darbs nav zaķis, saimnieks nav kaķis. 828 13443

Darbs nav zaķis - neaizbēgs. 831 10

Darbs ne zaķis. 1945 7386

Dorbs ne zaķis - nanūbeigs. 1945 7443

Darbs nav zaķis, projām neaiskries. 1142 325

Darbs priekš muļķiem. 527 25004

Darbs ir tikai priekš veciem zirgiem un dumjiem cilvēkiem. 853 822

Darbs ir priekš dumjiem un veciem zirgiem. 189 648

Darbs ir priekš dumjiem un veciem zirgiem. 585 456

Darbs ir tikai priekš veciem zirgiem un dumjiem cilvēkiem. 116 9830

Darbs priekš veciem zirgiem un muļķiem. 208 1965

Darbs radīts muļķiem un veciem ēzeļiem. 208 1922

Darbs priekš muļķiem un zirgiem. 23 1718

Darbs priekš zirgiem un veciem muļķiem. 17 6944

darbs ir tikai priekš muļķiem un veciem zirgiem. 334 410

Netaupi darbu, bet taupi kumosu. 145 3444

Netaupi darbu, taupi maizi. 929 64027

Netaupi darbu, taupi maizi. 1880 618

Netaupi darbu, taupi ēšanu. 1225 7466

Netaupi darbu, bet taupi maizi rītam. 1376 26497

Taupi maizi, netaupi darbu. 1638 4923

Netaupi darbu, taupi ēšanu. 699 129

Darbam galu nepanāksi. 1638 276

Darbu nekad nevar padarīt. 958 5020

Darbam gala nepanākt. 1372 3911

Darbam galu nepanāksi. 1598 1266

Darbam gala nepanākt. 1557 3815

Darbam gala nepanāks. 1376 1001

Darbam gala nepanākt. 1552 25697

Darbam gala nepanākt. 1655 1396

Darbam gala nepanākt. 1557 3329

Darbam gala nepanākt. 1225 4856

Darbam gala nepanākt. 1654 4855

Darbam gala nepanākt. 1225 22738

Darbam gala nepanākt. 1653 1919

Darbam gala nepanāksi. 584 2775

Darbam gala nepanāks. 116 12681

Darbam gala nepanāks. 17 28296

Strādā cik grib, darbam galu jau nepanāks. 1766 256

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1206 3604

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 94 1417

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 609 1665

Darbam ir svētība, slinkumam lāsts. 13 3345

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1208 12063

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 796 1566

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1687 969

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1668 3503

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 576 841

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1206 689

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 884 4953

Darbam - svētība, slinkumam - lāsts. 70 3310

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1648 828

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 527 37276

Darbs dara dzīvi saldu, slinkums rūgtu. 1557 915

Darbs māca strādāt, slinkums gulēt. 834 6104

Darbs svētība un slinkums lāsts. 1594 4809

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 8 2915

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 473 69

Darbam - svētība, slinkumam - lāsts. 917 4762

Darbam - svētība, slinkumam - lāsts. 917 2699

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 917 3430

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1576 9229

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1641 244

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1379 5681

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1379 5459

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1591 859

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 231 6641

Darbam - svētība, slinkumam - lāsts. 12 1561

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1652 155

Darbam - svētība, slinkumam - lāsts. 84 9518

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1652 1070

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1376 351

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1374 157

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1651 416

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1648 13

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1597 150

Darbam - svētība, slinkumam - lāsts. 1552 277

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1379 1752

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1635 438

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1748 1146

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1766 859

Darbam - svētība, slinkumam - lāsts. 17 19099

Darbam - svētība, slinkumam - lāsts. 116 14991

Darbs dzīvi dara saldu, slinkums rūgtu. 464 6071

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 2 2140

Darbam - svētība, slinkumam - lāsts. 384 2615

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 568 1072

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 464 3031

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 116 7164

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1459 3859

Darbam - svētība, slinkumam - lāsts. 828 12795

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 556 4836

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 828 3225

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 17 27797

Darbam - svētība, slinkumam - lāsts. 875 179

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1079 2152

Darbam svētība, slinkumam lāsts. 1422 3591

Darbam - svētība, slinkumam - lāsts. 1429 672

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 3 1628

Darbs cilvēku baŗo, nemiers posta. 527 24255

Darbs baro, bet slinkums posta. 387 4303

Darbs cilvēku baro, bet slinkums posta. 387 6553

Darbs cilvēku uztura, bet slinkums iznīcina. 387 9749

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 527 20895

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 1696 6896

Darbs cilvēku uztur, slinkums posta. 94 6573

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 1774 4377

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 1010 1785

Darbs baro, slinkums posta. 1206 3144

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 997 12699

Darbs baro, slinkums posta. 1643 310

Darbs baro, slinkums posta. 202 4776

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 917 5056

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 927 1559

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 872 5163

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 1557 700

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 1657 2669

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 1127 1587

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 1705 7971

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 1177 11604

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 828 14984

Darbs cilvēku stiprina, bet slinkums maitā. 1652 2186

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 1628 3098

Darbs cilvēku uztur, slinkums posta. 1599 1125

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 1650 7636

Darbs cilvēku uztur, slinkums maitā. 968 3001

Darbs cilvēku uztur, slinkums posta. 1009 238

Darbs uztur, bet slinkums maitā. 1629 2012

Darbs cilvēku uztura, slinkums - izposta. 1552 40517

Darbs baro, slinkums posta. 116 22097

Darbs cilvēku uztur, slinkums posta. 464 6052

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums posta. 527 37287

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 1552 5444

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums posta. 961 2668

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 384 549

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums posta. 1774 4377

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 556 7407

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā.Bb 13 1146

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums posta. 1552 13778

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums posta. 116 5929

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 1202 295

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 384 2742

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums posta. 1771 4335

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums cilvēku maitā. 1552 212

Darbs cilvēku baro, bet slinkums maitā. 1876 180

Darbs uztur, slinkums maitā. 1239 1989

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 1735 1340

Dorbs baroj, slynkums pūsta. 740 15379

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 1219 92

Darbs cilvēku uztur, bet slinkums maitā. 1429 717

Darbs cilvēku labo, slinkums bojā. 740 22227

Darbam smaga pātaga. 527 32592

Darbam smaga pātaga. 867 6648

Darbam smaga pātaga. 997 6023

Darbam smaga pātaga. 1726 138

Darbam smaga pātaga. 796 693

Darbam smaga pātaga. 1010 4774

Darbam smaga pātaga. 1638 5328

Darbam smaga pātaga. 387 5685

Darbam smaga pātaga. 848 1044

Darbam smaga pātaga. 609 6047

Darbam smaga pātaga. 609 3371

Darbam smaga pātaga. 1667 1112

Darbam smaga pātaga. 1493 4574

Darbam smaga pātaga. 353 6667

Darbam smaga pātaga. 1690 2312

Darbam smaga pātaga. 1695 1465

Darbam smaga pātaga. 1624 278

Darbam smaga pātaga. 884 465

Darbam smaga pātaga. 884 3775

Darbam smaga pātaga. 949 1302

Darbam smaga pātaga. 929 59373

Darbam smaga pātaga. 553 967

Darbam smaga pātaga. 917 3459

Darbam smaga pātaga. 1655 2198

Darbam smaga pātaga. 1379 6293

Darbam smaga pātaga. 220 1115

Darbam smaga pātaga. 1596 251

Darbam smaga pātaga. 1657 979

Darbam smaga pātaga. 1552 16156

Darbam smaga pātaga. 1552 25465

Kam darbs, tam pātaga, kam mēle, tam pīrāgs. 1584 7160

Darbam smaga pātaga. 1225 6575

Darbam smaga pātaga. 1597 3807

Darbam smaga pātaga. 1595 900

Darbam smaga pātaga. 1225 16583

Darbam smaga pātaga. 1552 9167

Darbam smaga pātaga. 1127 648

Darbam smaga pātaga. 584 821

Darbam smaga pātaga.Bb 13 595

Darbam smaga pātaga. 584 2162

Darbam smaga pātaga. 527 36608

Darbam smaga pātaga. 506 478

Darbam smaga pātaga. 961 7543

Darbam smaga pātaga. 1190 3620

Darbam smaga pātaga. 464 120

Darbam smaga pātaga. 67 3006

Darbam smaga pātaga. 1860 3477

Darbam smaga pātaga. 1137 329

Darbam smaga pātaga. 116 6829

Darbam smaga pātaga. 1842 2417

Darbam smaga pātaga. 1766 2179

Darbam smaga pātaga. 67 1636

Darbam smaga pātaga. 1079 2292

Darbam smaga pātaga. 384 1657

Dorbam smoga pōtaga. 1470 486

Darbam smaga pātaga. 1502 177

Darbam smaga pātaga. 1602 4745

Darbam smaga pātaga. 935 20335

Darbs māca strādāt, aukstums tecēt. 1 2458

Darbs māca strādāt, aukstums tecēt. 806 67

Pēc darba salda dusa. 867 7375

Pēc darba salda atpūta. 1638 5213

Pēc grūta darba salda atpūta. 1816 1795

Pēc labi padarīta darba, atpūta salda. 997 10123

Pēc darba viegla guļa. 527 44584

Pēc darba salda dusa. 1227 53

Pēc darba salda dusa. 1674 854

Pēc darba salda dusa. 1207 1360

Pēc darba salda dusa. 1805 1911

Pēc padarīta darba salda dusa. 1805 3305

Pēc darba salda dusa. 230 4494

Pēc darba salda dusa. 94 1170

Pēc darba salda dusa. 94 7821

Pēc darba salda dusa. 609 4909

Pēc darba salda dusa. 1805 110

Pēc darba salda dusa. 1188 2491

Pēc darba salda dusa. 997 1428

Pēc darba salda dusa. 1014 4183

Pēc darba salda dusa. 1008 1376

Pēc darba salda dusēšana. 1773 588

Pēc darba salda dusa. 1474 102

Pēc darba salda dusa. 1106 873

Pēc darba salda dusa. 997 3449

Pēc darba salda dusa. 1592 1462

Pēc čakla darba salda dusa. 884 3081

Pēc darba salda dusa. 1630 683

Pēc darba salda dusa. 1225 30996

Pēc darba salda dusa. 1377 2023

Pēc darba salda dusa. 1511 310

Pēc darba salda dusa. 884 596

Kad darbs beigts, tad salda dusa. 464 5824

Pēc darba salda dusa. 553 553

Pēc darba salda dusa. 917 3751

Pēc darba salda dusa. 917 7681

Pēc darba salda atdusa. 917 8574

Pēc darba salda atdusa. 917 4319

Pēc darba salda dusa. 1552 5347

Pēc darba salda dusa. 17 21701

Pēc darba salda dusa. 935 33790

Pēc darba salda dusa. 1592 2147

Pēc darba salda dusa. 1626 1073

Pēc darba salda dusa. 1552 25397

Pēc darba salda dusa. 1652 475

Pēc darba salda dusa. 1624 1965

Pēc darba salda dusa. 1377 381

Pēc darba salda dusa. 1404 667

Pēc darba salda dusa. 968 55

Pēc darba salda dusa. 553 1815

Pēc darba salda dusa. 1598 479

Pēc darba salda dusa. 872 1606

Pēc darba salda dusa. 1510 465

Pēc darba salda dusa. 1880 3120

Pēc darba salda dusa. 1880 1796

Pēc grūta darba atpūta salda. 1202 606

Pēc pabeigta darba salda atdusa. 556 4123

Pēc pabeigta darba salda dusa. 1079 1990

Kad darbs pabeigts, tad dusa salda. 1337 412

Pēc pabeigta darba salda dusa. 1552 10847

Pēc pabeigta darba salda dusa. 116 5927

Pēc pabeigta darba salda dusēšana. 537 44

Kad darbs pabeigts, tad salda dusa. 17 14100

Papriekš darbu - pēc tam atpūtu. 1552 3459

Pēc darba dusa salda. 840 655

Pēc darba salda dusa. 840 2723

Pēc darba salda dusa. 828 8042

Pēc darba salda dusa. 17 28845

Pēc darba salda dusa. 384 1582

Pēc darba salda dusa. 828 12797

Pēc darba salda dusa. 17 28621

Pēc darba salda dusa. 464 1792

Pēc darba salda dusa. 1444 609

Pēc darba salda dusēšana. 464 5362

Kad darbs pabeigts, tad dusa salda. 584 2455

Pēc darba salda dusa. 1798 1017

Pēc darba salda dusa. 527 37447

Pēc darba salda dusa. 556 324

Pēc darba salda dusēšana. 1459 3241

Pēc darba salda dusa. 1109 322

Pēc darba salda dusa. 1552 27495

Pēc darba salda dusēšana. 1 1564

Pēc dorba solda atpyuta. 1209 511

Kad darbs pabeigts, tad guļa salda. 1429 755

Pēc pabeigta darba miegs salds. 1341 13692

Kad darbs padarīts, tad salda dusa. 1552 4638

Pēc darba salda dusa. 1429 874

Pēc padarīta darba saldāks miegs. 1779 1035

Pēc dorda solda dusa. 1439 789

Pēc darba salda dusa. 1502 201

Jo smagāks darbs, jo saldāka dusa. 387 6515

Pēc grūta darba nāk miegs. 609 4714

Sūrs darbs, viegla atpūta. 1661 2969

Pēc darba nāk atpūta un saldi augļi. 872 2825

Pēc čakla darba salda dusa. 1576 10041

Jo saldāks bij darbs, jo saldāka atpūta. 834 381

Jo grūtāks darbs, jo saldāka atpūta. 1880 1683

Jo grūtāks darbs, jo saldāka atpūta. 1880 2989

Pēc grūtiem darbiem nāk viegla atpūta. 556 9294

Pēc grūta darba salda atdusa. 500 50

Pēc grūta darba salds miegs. 116 17819

Jo gryutōks dorbs, jo vīglōka atpyuta. 1151 173

Jo syurōks dorbs, jo vīglōka atpyuta. 512 62

Darbs ir zelts. 1695 3491

Darbi - zelts, vārdi - sudrabs. 1200 4142

Darbs - zelts, vārdi - sudrabs. 796 9019

Darbi zelts, vārdi sudrabs. 1661 129

Darbi zelts, vārdi sudrabs. 1557 792

Darbi zelts, vārdi sudrabs. 220 1228

Darbi zelts, vārdi sudrabs. 834 5359

Darbi zelts, vārdi sudrabs. 834 5101

Darbi zelts, vārdi sudrabs. 202 5075

Darbi zelts - vārdi sudrabs. 917 8335

Darbi zelts, vārdi sudrabs. 1372 2921

Darbs zelts, vārdi sudrabs. 1379 5199

Darbs zelts, vārdi sudrabs. 1379 4909

Darbi zelts -dardi sudrabs. 1379 6537

Darbs zelts, vārdi sudrabs. 1379 835

Darbi zelts, vārdi sudrabs. 1635 78

Darbs ir zelts, vārdi sudrabs. 1372 2235

Darbs - zelts. 1379 1750

Darbi zelts, vārdi sudrabs. 941 1880

Darbi zelts, vārdi sudrabs. 1629 2194

Darbi zelts, vārdi sudrabs. 553 381

Darbi - zelts, vārdi - sudrabs. 1177 5439

Darbi zelts - vārdi sudrabs. 1627 236

Darbs zelts, vārdi sudrabs. 1654 2560

Darbi zelts, vārdi sudrabs. 1652 3525

Darbi zelts, vārdi - sudrabs. 1626 1389

Darbs ir zelts, vārdi - sudrabs. 1798 1247

Darbs - zelts. 116 7165

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1805 8679

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1668 779

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 796 9021

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 848 1053

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1661 3861

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1661 136

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1652 3531

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1379 4907

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1654 2556

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 553 2892

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 553 388

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1626 1396

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1404 1114

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1379 5196

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1177 5445

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1641 1116

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1372 2929

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1379 6535

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1635 84

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1177 13477

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1627 244

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1552 13941

Darbs un dziesmas saldina dzīvi. 1552 10948

Kāds tu pats, tāds tavs darbs. 1711 3155

Kāds darītājs, tāds darbs. 1208 10555

Kāds darbs, tāds darītājs. 1592 2007

Kāds darbs, tāds darītājs. 375 5797

Kaids daritajs, taids i dorbs. 768 292

Kāds darbs, tāds darītājs. 872 3712

Pēc darba maize lien. 94 1171

Pēc darba lien maize. 855 5165

Pēc darba maize lien. 1674 2732

Pēc darba maize lien. 609 4910

Pēc darba maize lien. 997 6782

Pēc darba maize lien. 1136 1101

Pēc darba maize lien. 1661 1925

Pēc darba lien maize. 1668 8169

Pēc darba maize garšo. 941 4073

Pēc darba maize lien. 70 2408

Pēc darba maize der. 231 3340

Pēc darba maize lien. 1575 2744

Pēc darba maize lien. 220 1549

Pēc darba maize lien. 231 5122

Pēc darba maize lien. 1557 1614

Pēc darba maize lien. 968 56

Pēc darba maize lien. 1177 2797

Pēc darba lien maize. 1225 12135

Pēc darba maize lien. 1611 1395

Pēc darba maize garšīga. 556 4974

Pēc darba lien maize. 384 3079

Pēc katra darba maize garšīga. 556 4471

Pēc darba maize lien. 1459 366

Pēc darba maize lien. 1444 610

Pēc darba lien maize. 1137 1042

Pēc darba maize lien. 840 2869

Pēc darba maize gārda. 116 6992

Pēc darba maize lien. 1552 23866

Pēc darba maize lien. 1429 875

Pēc darba padomi velti. 997 8722

Pēc darba padoms velts. 230 4454

Pēc padarīta darba padomi velti. 609 1865

Pēc darba padomi velti. 1660 3952

Pēc darba padoms velts. 387 6530

Pēc darba padoms velti. 925 1554

Pēc darba padomi velti. 609 4911

Pēc darba padomi velti. 1805 867

Pēc darba padomi velti. 1206 2151

Pēc darba padomi velti. 1244 3807

Pēc darba padoms lieks. 1206 5174

Pēc darba visi padomi velti. 1668 597

Pēc darba padomi velti. 1668 6740

Pēc darba padomi velti. 1695 3486

Pēc darba padomi velti. 1805 2277

Pēc darba padoms velti. 997 6777

Pēc darba padoms velti. 941 4072

Pēc darba padoms velti. 1611 1404

Pēc darba visi padomi velti. 1225 30573

Pēc darba padoms velti. 202 2664

Pēc slikti padarītā darba var nākt visi labākie padomi un nespēs padarīto labot. 231 3365

Pēc darba padomi velti. 1639 879

Pēc darba visi padomi velti. 1379 2835

Pēc padarīta darba padoms ie vēlu. 1642 896

Pēc darba padomi nav vajadzīgi. 759 537

Pēc darba padoms velti. 70 2439

Pēc darba padomi velti. 1557 3814

Pēc darba padomi velti. 1552 25699

Pēc darba padomi velti. 1374 388

Pēc darba padomi velti. 1225 6669

Pēc darba padoms velti. 1225 19099

Pēc darba padomi velti. 1635 1317

Pēc darba padomi velti. 1597 3280

Pēc darba visi padomi velti. 1654 833

Pēc darba padomi velti. 1557 3328

Pēc darba padomi velti. 1639 246

Pēc darba padomi velti. 1115 966

Pēc padarīta darba padoms neder. 739 4998

Pēc darba padomi velti. 101 1552

Pēc darba padomi velti. 384 3133

Pēc darba padoms velti. 840 2868

Pēc darba pātari nelīdz. 1137 1029

Pēc darba visi padomi velti. 840 472

Pēc darba padoms velti. 1459 365

Pēc darbiem padoms par vēlu. 893 576

Pēc darba padomi velti. 17 30003

Pēc padarīta darba visi padomi velti. 556 4811

Pēc padarīta darba padomi velti. 556 41446740

Pēc darba padoms velti. 116 6336

Pēc darba visi padomi velti. 1748 137

Pēc darba visi padomi velti. 1766 1596

Pēc darba padomi velti. 17 28847

Pēc darba vēl padomu meklējis, dažs lielā nelaimē iestidzis. 1766 1592

Pēc darba padomi velti. 1472 2325

Kad darbs padarīts, tad ikkatrs gudrs. 13 4035

Kad drabs pabeigts, tad ir katrs gudrs. 796 12918

Kad darbs pabeigts, tad ikkatris gudrs. 1510 491

Kad darbs pabeigts, tad ikkatrs gudrs. 1551 2718

Kad darbs pabeigts, tad ikkatrs gudrs. 1630 695

Kad darbs pabeigts, tad ikkatrs gudrs. 1652 3716

Kad darbs pabeigts, tad ikkatrs gudrs. 1084 6962

Kad darbs padarīts, tad katris gudris. 1225 1589

Kad darbs pabeigts, tad ikkatrs gudrs. 1802 2726

Pēc padarīta darba katrs muļķis prot padomu dot. 1341 33062

Pēc beigtiem darbiem visi gudri. 529 1857

Kad darbs padarīts, tad katrs muļķis ir gudrs. 1341 5247

Kad darbs pabeigts, tad ikkatrs gudrs. 1429 469

Labs darbs aizvien labāks par labu padomu. 556 12444

Ak tu mana sārtbaltā dūju paipala, kā kalnu dziļsniegs. 997 17038

Pie darba ka redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 867 6723

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 1148 2843

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 1493 4562

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 353 6659

Pie ēšanas kā sadedzis, pie darba kā sasalis. 353 5126

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 796 681

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 1660 4146

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 1696 5194

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 1638 5316

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 997 7663

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 997 6019

Pie darba kā redzi, pie ēšanas kā sadedzis. 884 4947

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 12 501

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 1225 7905

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 1372 5725

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 917 3472

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 447 271

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 834 4695

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 464 7395

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā dedzis. 1802 2435

Pie darba kā redzi, pie ēšanas kā sadedzis. 1515 1220

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 929 64033

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 759 2444

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 1597 3794

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 1377 86

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 1225 25600

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 1127 635

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 527 36610

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 1766 845

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 1786 343

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 17 20875

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 67 3001

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis.Bb 13 581

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 1079 2281

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 1754 710

Pirmais pie darba, pēdējais pie galda. 1704 6367

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 1690 1224

Pirmais pie darba, beidzamais pie galda. 1989 500

Pie darba kā sists, pie ēdiena kā likts. 1276 6518

Pirmais pie darba, beidzamais pie galda. 1705 7952

Pirmais pie darba, beidzamais pie galda. 1552 40981

Pirmais pie darba, beidzamais pie galda. 1650 2599

Pie darba pēdīgais, pie galda pirmais. 1225 11142

Kad pie mana darba gāja, svārki kož mugurā; kad pie mana galda nāca, tad līdz kreklam noģērbās. 504 41

Pie darba ar kažoku, pie ēšanas kreklos. 1648 595

Pie darba salst, pie ēšanas svīst. 1225 40158

Pirmais pie darba, beidzamais pie galda. 17 27162

Pie darba kā rezdi, pie ēdiena kā sadedzis. 3 2633

Pie darba kā redzi, pie ēdiena kā sadedzis. 3 323

Pie darba kā rags, pie ēdiena kā sadedzis. 1599 1725

Pirmais pie darba, beidzamais pie galda. 1552 4685

Pi dorba pēdējais, pi golda pyrmais. 508 2357

Da dorbam kai rogs, da ēšanai kai nogs. 344 1127

Žāvādamies darba nepadarīs. 796 5781

Žāvādamies darbu nepadarīsi. 926 2131

Žāvādamies darba nepadarīsi. 13 5236

Žāvādamies darbu nepadarīsi. 1148 2269

Žāvādamies darba nepadarīsi. 1008 3179

Žāvādamies darbu nepadarīsi. 1709 211

Žāvādamies darbu nepadarīsi. 1014 1962

Žāvādamies darba nepadarīsi. 1816 3249

Žāvādamies darbu nepadarīsi. 1661 3865

Žāvādamies darba nepadarīsi. 1206 3568

Žāvādamies darba nepadarīsi. 1693 2927

Žāvādamies darba nepadarīsi. 997 2395

Žāvādamies darba nepadarīsi. 553 411

Žāvādamies darba nepadarīsi. 941 1900

Žāvādamies darba nepadarīs. 202 4286

Žāvādamies darbu nepadarīs. 1379 882

Žāvādamies darba nepadarīsi. 231 4351

Žāvādamies darbu nepadarīsi. 1597 355

Žāvādamies darbu nepadarīsi. 1379 4470

Žāvādamies darba nepadarīsi. 1385 577

Žāvādamies darba nepadarīsi. 1177 5470

Žāvādamies darba nepadarīsi. 834 5126

Žāvādamies darba nepadarīsi. 1626 2647

Žāvādamies darba nepadarīsi. 1627 71

Žāvādamies darba nepadarīsi. 872 3324

Žāvādamies darba nepadarīsi. 1455 2756

Žāvādamies darba nepadarīsi. 1654 3649

Žāvādamies darba nepadarīsi. 1557 1074

Žāvādamies darbu nepadarīsi. 1643 403

Žāvādamies darbu nepadarīsi. 1629 2212

Žāvādamies nevar darbu padarīt. 1372 3396

Žāvādamies darbu nepadarīsi. 1630 3695

Žāvādamies darba nepadarīsi. 384 3365

Žāvādamies darbu nepadarīs. 464 6824

Žāvādamies darbu nepadarīsi. 1771 5152

Žāvādamies darbu nepadarīs. 1552 10915

Žāvājūtīs tik pus dorba dareisi. 1940 862

Darbs kauru nelauž. 1724 2577

Darbs kaulus nelauž. 1674 3686

Darbs nevienam kaulu nelauž. 1693 4230

Darbs nkaula nelauž, veselības nemaitā. 1188 837

Darbs kaulus nelauž. 1668 6023

Pie darba būs knaši pielikt kaulus, ne daudz grozīties. 885 5191

darbs kaulus nemaitā. 84 3864

Darbs kaulus nelauž. 84 1608

Darbs kaulus nelauž. 1515 3256

Darbs kaulus nelauž. 1584 110

Darbs kaulus nelauž. 1225 31190

Darbs kaulus nelauž. 202 4715

Darbs kaulus nelauž. 1624 1014

Darbs kaulus nelauzīs. 1653 3753

Darbs kaulus nelauž. 1645 4812

Darbs kaulus nemaitā. 70 4869

Darbs kaulu nelauž. 1585 1586

Darbs kaulu nelauž. 1552 355

Darbs kaulu nelauž. 855 5613

Darbs kaulu nelauž. 929 63345

Traks traku darbu dara. 17 22526

Traks traku darbu dara. 926 1468

Traks traku darbu dara. 609 3046

Traks traku darbu dara. 1372 4010

Traks traku darbu dara. 231 7376

Dulls dulna darbus dara. 1576 6681

Traks traku darbu dara. 684 24

Traks traku darbu dara. 1595 1634

Traks traku darbu dara. 17 10309

Traks traku darbu dara. 17 28291

Traks traku darbu dara. 855 5388

Traks traka darbu dara. 116 4342

Traks traku darbu dara. 116 10462

Traks dara traka darbus. 83 5095

Traks traka darbus dara. 72 7817

Trakam traki darbi. 1341 4581

Bēg no darba kā žīds no krusta. 1552 15720

Bēg no darba kā žīds no krusta. 1880 3239

Bēg no darba kā no uguns. 1459 2544

Bēg no darba kā no uguns. 384 741

Bēg no darba kā žīds no krusta. 1341 14310

Katram darbam savs laiks. 527 32720

Kotram borbam sovis laikis. 966 119

Kotram dorbam sovs laiks. 966 1107

Katram darbam savs laiks. 1552 17176

Katram darbam savs laiks. 1552 13721

Katram darbam savs laiks. 1756 3686

Katram darbam savs laiks. 1079 1996

Katram darbam savs laiks. 1551 6582

Katram darbam savs nolikts laiks. 1674 201

Katram darbam savs nolikts laiks. 1674 758

Katram darbam savs laiks. 527 25100

Darbs iet kā piķis no rokas. 872 2931

Darbs iet kā piķis no rokām. 384 743

Darbs iet kā piķis no rokas. 231 1851

Darbs iet kā piķis no rokām. 1661 5468

Darbs iet kā piķis no rokām. 1652 4326

Veicās darbs kā piķis no rokām. 1697 2073

Darbs iet kā piķis no rokas. 220 503

Padari darbu, paliec par kungu. 1805 904

Padari darbu, paliec par kungu. 997 9320

Padari darbu, paliec par kungu. 1206 359

Padari darbu, paliec par kungu. 1207 5933

Padari darbu - paliec par kungu. 1773 470

Padari darbu, paliec par kungu. 1188 4177

Padari darbu, paliec par kungu. 1276 136

Padari darbu, paliec par kungu. 1774 920

Padari darbu, paliec par kungu. 1695 3208

Padari darbu, paliec par kungu. 1014 2354

Padari darbu, paliec par kungu. 1668 7493

Padari darbu - paliec par kungu. 807 2383

Padari darbu, paliec par kungu. 796 5592

Padari darbu, paliec par kungu. 609 1829

Padari darbu - paliec par kungu. 94 3355

Padari darbu - paliec par kungu. 387 8670

Padari darbu, paliec par kungu. 387 6211

Padari darbu, paliec par kungu. 353 7269

Padari darbu, paliec par kungu. 1713 883

Padari darbu, paliec par kungu. 1690 4554

Padari darbu, paliec par kungu. 1816 2587

Padari darbu, paliec par kungu. 1805 3784

Padari darbu, paliec par kungu. 1726 1503

Padari darbu, paliec par kungu. 1573 2976

Padari darbu, paliec par kungu. 1652 3639

Padari darbu, paliec par kungu. 935 34122

Padari darbu, paliec par kungu. 1552 5364

Padari darbu, Tad tiksi par kungu. 1599 2974

Padari darbu, paliec par kungu. 968 1416

Dari darbu, paliec par kungu. 1576 9208

Padari darbu, paliec par kungu. 968 151

Padari darbu, paliec par kungu. 929 51648

Padari darbu, paliec par kungu. 2 156

Padari darbu, paliec par kungu. 1079 2011

Padari darbu, tad paliec par kungu. 1202 373

Padari darbu, būsi kungu. 556 4147

Padari darbu, paliec par kungu. 375 6282

Padari darbu, paliec par kungu. 1748 2062

Padari darbu, paliec par kungu. 1552 13685

Padari darbu, paliec par kungu. 828 5271

Padari darbu, paliec par kungu. 1798 992

Padar darbu, paliec par kungu. 1552 9161

Padari darbu, paliec par kungu. 929 64759

Padori darbu, palīc par kungu. 1151 295

Padari darbu, palīc par kungu. 802 882

Padory dorbu - palīc par veiru. 1945 3928

Labi sākts darbs ir papusei padarīts. 1584 3670

Lielam darbam mazs iesākums. 1674 3863

Labi iesākts darbs pa pusei padarīts. 848 1040

Labi iesākts darbs pa pusei padarīts. 1690 2292

Labi iesākts darbs ir jau pa pusei padarīts. 884 3949

Labi iesākts darbs pa pusei padarīts. 927 1289

Labi iesākts darbs pa pusei padarīts. 1597 5653

Labi iesākts darbs pa pusei padarīts. 1551 2097

Labi iesākts darbs pa pusei padarīts. 1576 7934

Labi iesākts darbs pa pusei padarīts. 1626 2291

Labi iesākts darbs pa pusei jau padarīts. 1595 890

Labi iesākts darbs pa pusei padarīts. 1552 9208

Ik kurš darbs iesākt gŗūts. 116 12366

Nebīsties no darba, ko iesāci. 116 5906

Viss darbs iesākumā grūts. 828 14894

Labi iesākts darbs ir jau pa pusei padarīts. 556 9262

Vai plīst, vai lūzt, bet darbs jāsāk. 556 4122

Katrs iesākts darbs jāizved līdz galam. 609 1077

Katrs sākts darbs jāizved līdz galam. 1688 871

Kad darbs ir iesākts, tad darbu jābeidz. 1593 925

Sāktu darbu nevajag atmest. 84 8736

Pirms pie kāda darba stāj, nepamet to pusceļā. 1626 5173

Iesāktu darbu nepamet. 384 3622

Iesākts darbs jāpabeidz. 585 834

Iesāktu darbu nekad neatstāj nepadarītu. 556 13331

Iesākts darbs jāizved līdz galam. 116 19975

Iesākts darbs jāpabeidz. 116 17277

Katrs darbs jādara līdz galam. 1735 265

Jo kū sōki strōdōt, tod izved leidz beigom, bet napamet dorbu pusceļā. 508 2723

Mudīgi pie darba, mudīgi pie galda. 529 1812

Mudīgi pie darba, mudīgi pie ēšanas. 1376 1242

Mudīgi pie darba, mudīgi pie ēšanas. 1376 2415

Mudīgi pie darba, mudīgi pie ēšanas. 1552 15603

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 1244 4710

Labs tad darbiņš, kas padarīts. 13 3333

Labs tas darbs, kas padarīts. 230 4304

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 925 1014

Labs tas darbs, kas padarīts. 94 4156

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 609 3010

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 925 1400

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 1225 2904

Labs tas darbs, kas padarīts. 1276 134

Padarīts darbiņš labs. 997 13243

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 1188 2493

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 1695 128

Labs tas darbs, kas padarīts. 796 1557

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 70 1373

Labs tas darbs, kas padarīts. 884 3896

Labs tas darbs, kas padarīts. 1601 1741

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 220 2265

Labs darbiņš, kas padarīts. 553 4393

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 935 33992

Labs darbs, kas padarīts. 8 1700

Padarīts darbiņš labs. 917 5067

Labs darbs, kas padarīts. 917 8160

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 917 4740

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 1551 1243

Mīļš tas darbiņš, kas padarīts. 872 2852

Labs tas darbs, kas padarīts. 884 4913

Labs tas darbs, kas padarīts. 884 5529

Labs tas darbs, kas padarīts. 1597 1669

Liels tas darbs, kas padarīts. 1654 3158

Labs tas darbs, kas padarīts. 1591 264

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 1880 3114

Labs darbs, kas padarīts. 1576 6686

Labs tas darbs, kas padarīts. 884 331

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 872 1385

Labs tas darbs, kas padarīts. 1404 668

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 1652 793

Labs tas darbs, kas padarīts. 84 1467

Labs tas darbs, kas padarīts. 84 1287

Labs tas darbs, kas padarīts. 884 2229

Lobs tis darbiņš, kas padarīts. 529 1003

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 384 1583

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 1008 297

Labs tas darbs, kas padarīts. 17 8790

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 101 497

Labs tas darbs, kas padarīts. 893 358

Labs tas darbs, kas padarīts. 67 1163

Labs tas darbs, kas padarīts. 67 1705

Labs darbs, kas padarīts. 116 10804

Labs darbs, kas padarīts. 375 6175

Labs tas darbs, kas padarīts. 961 8371

Labs tas darbs, kas padarīts. 1552 6016

Lops tos darbiņš, kas poderic. 1359 13

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 506 848

Labs tas darbs, kas padarīts. 17 15663

Labs tas darbs, kas padarīts. 584 186

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 1552 10846

Labs tas darbiņš, kas padarīts. 17 9681

Padarīts darbs ir labs. 116 11607

Lobs tys dorbs, kurs padareits. 1925 3592

Darbu var pazīt pa darītājam. 1542 472

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 867 6694

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1106 870

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 997 3450 1

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1014 798

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 958 3329

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumosiņš, kas pataupīts. 739 1729

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1014 1384

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1188 965

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 877 598

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumosiņš, kas pataupīts. 527 14573

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1227 51

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1773 114

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 877 162

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 796 674

Labs tas darbs, kas padarīts; labs tas kumoss, kas aiztaupīts. 668 4533

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1674 40

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1493 2667

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1805 1031

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1552 2414 2415

Labs darbs, kas padarīts, labs kumoss, kas pataupīts. 94 1824

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 94 4265

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1276 2511

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 387 3693

Labs tas darbs, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1008 1024

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1693 1890

Labs tas darbs, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 353 6666

Darbs labs, kas padarīts, kumoss labs, kas pataupīts. 954 2119

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas aiztaupīts. 17 193 62

Labs tas darbs, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1690 1221

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumāsiņš, kas pataupīts. 1552 12683

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1651 4694

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 872 3491

Darbiņš labs, kas padarīts; kumosiņš, kas pataupīts. 1084 3876

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 927 1946

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 935 33766

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1376 180

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1552 5353

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1655 1103

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1552 319

Labi tie darbiņi, kas padarīti, labi tie kumosi, kas pataupīti. 1621 62

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1225 18280

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1591 681

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1599 1722

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1630 1073

Labs tas darbs, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1376 3379

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 70 2917

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 941 1030

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1592 2977

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1192 490

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1341 30751

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 927 5200

Labs darbs, kas padarīts, labs kumoss, kas pataupīts. 70 940

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 84 184-185

Labs tad darbs, kas padarīts, gārds tas kumoss, kas apēsts, labs tas, kas pataupīts. 84 7886

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 914 114

Labs tas darbs, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1641 233

Labs tas darbs, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1225 5047

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 12 2026

Labs tas darbs, kas padarīts, gards tas kumoss, kas pataupīts. 220 2450

Labs tas darbiņš, kas padarīts un labs tas kumoss, kas pataupīts. 1594 671

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1551 1470

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 12 92 204

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 917 2674

Labs tas darbs, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 917 1526

Labs tas darbs, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1576 9198

Labs darbiņš, kas padarīts, labs kumoss, kas pataupīts. 941 2301

Labs tas darbs, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 202 5060

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 202 1577

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1650 2643

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 553 982

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 914 930

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1573 966

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1595 1571

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1225 12993

Labs tas darbs, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1041 349

Labs tas darbs, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 828 15851

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1024 105

Labs tas darbs, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1552 144

Labs darbiņš, kas padarīts, labs kumoss, kas pataupīts. 1552 6543

Labs darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas ietaupīts. 1552 6835

Labs tas darbs, kas padarīts, laba tā diena, kas nodzīvota. 1494 583

Darbiņš labs, kas padarīts, kumoss labs, ka pataupīts. 1552 5447

Labs tas darbs, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts.Bb 13 559

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 584 2776

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1798 675

Labs tas darbs, kas padarīts; labs kumoss, kas pataupīts. 1 1783

Labs tas darbs, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 585 838

Labs tas darbs, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 1147 114

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1753 722

Labs tas darbs, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 17 19080

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 17 9404

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1175 559

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1900 852

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1190 3579

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 840 2660

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 464 89

Labs darbs, kas padarīts, labs kumoss, kas pataupīts. 67 2043

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 893 433

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1079 191

Labs tas darbs, kas padarīts; un gards tas kumoss, kas pataupīts. 1752 1348

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1239 2161

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1202 1822

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 828 12791

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 828 2957

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 33 884

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumosiņš, kas pataupīts. 33 837

Labs tas darbīts, kas padarīts, labs tas kumosīts, kas pataupīts. 953 356

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1001 408

Labs tas darbs, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 101 229

Labs tas darbs, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 17 20856

Lobs tis daerbiņš, kas poderīts; lobs tis kumūss, kas oiztoupīts. 529 1003 4

Labs tas darbs kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 17 617

Labs tas darbs, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 17 4542

Labs tas darbiņš, kas padarīts; labs tas kumoss, kas pataupīts. 527 36596

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 929 44466

Lobs tys dorbs, kas padareits; lobs tys kumūs, kas pataupeits. 1470 396

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1552 2545257

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 1552 4583

Labs tas darbiņš, kas padarīts, labs tas kumoss, kas pataupīts. 935 20329

Labs darbiņš, kas padarīts, labs kumoss, kas pataupīts. 144 1099

Lobs darbeņš padareits, kimeuseņš kas pataupeits. 1945 7738

Labs darbiņš, kas padarīts, kumoss, kas pataupīts. 1945 9601

Ļauns darbs pats sev rīkstes griež. 1668 2995

Ļaunam ļauni darbi. 1188 4901

Ļaunam, ļaunam ļauni darbi. 868 2848

Ļaunam ļauni darbi. 1552 24756

Ļaunam ļauni darbi. 1552 15742

Ļaunam ļauni darbi. 1557 2298

Ļaunam darbam ļauna alga. 1655 2367

Ļauniem darbiem ļauni augļi. 1611 3939

Ļauns darbs, ļauna alga. 1802 1563

Slikti darbi ātri nāk gaismā. 464 5755

Ļaunam ļauni darbi. 917 5444

Sliktam darbam sliktas saknes. 1643 532

Ļaunam ļauni darbi. 917 3410

Ļaunam ļauni darbi. 1626 241

Ļaunu darbu nevar nomazgāt. 1225 10896

Ļaunam ļauni darbi. 1377 2003

Ļaunam ļauni darbi. 17 29588

Ļaunam darbam ļaunas sekas. 67 2318

Ļaunam darbam ļauna alga. 384 4594

Ļaunam darbam ļaunas sekas. 556 6822

Ļaunam darbam ļaunas sekas. 1239 2162

Ļaunam ļauni darbi. 1444 631

Kam dorba nav, tys dora nadorbus. 508 2609

Ļaunam ļauni darbi. 380 2020

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 867 7358

Neskaties uz maniem darbiem, klausies uz maniem vārdiem. 527 32926

Neskaties uz maniem darbiem, klausies uz maniem vārdiem. 527 43130

Neskataities uz maniem darbiem, bet klausaities uz maniem vārdiem. 1188 2474

Neskataities uz maniem darbiem, klausaities uz maniem vārdiem. 1667 702

Neskaties uz maniem darbiem, klausies uz maniem vārdiem. 609 4914

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 94 7754

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 1773 3758

Neskaties uz maniem darbiem, bet uz padomu. 1225 17731

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 739 1510

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 1627 1148

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 1654 1075

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 1377 88

Neskaties uz maniem darbiem, klausies uz maniem vārdiem. 1552 5352

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 1225 18292

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz vārdiem. 1560 2404

Neskaties uz maniem darbiem, klausies uz maniem vārdiem. 1385 2734

Neskaties uz maniem darbiem, klausies ko saku. 1611 3338

Neskaties uz maniem darbiem, klausies uz maniem vārdiem. 1643 862

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 917 1859

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 935 33991

Neskaties uz maniem darbiem, klausies uz maniem vārdiem. 1592 6714

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 1192 402

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies ko es saku. 968 117

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 1774 7951

Neskaties uz maniem darbiem, klausies uz maniem vārdiem. 1552 23843

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 1552 10867

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 1750 7163

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 464 1780

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 116 25384

Neskataties uz maniem darbiem, bet klausaties uz maniem vārdiem. 464 6800

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. 1137 1994

Neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem darbiem. 699 194

Neskaties uz darbiem, skaties uz vārdiem. 556 601

Neskaties uz citu darbiem, bet apskati savus darbus. 556 11375

Neskaties uz maniem darbiem, bet skaties uz maniem vārdu darbiem. 384 1567

Tici dorbim, natici vōrdim. 640 1118

Darbīgs kā bite. 961 1594

Darbīgs kā bite. 1750 574

Darbīgs kā bite. 116 25588

Darbīgs kā bite. 116 16758

Darbīgs kā bite. 1729 747

Darbīgs kā bite. 1262 1985

Darbīgs kā bite. 1945 9617

Darbīgs kā skudra. 1584 155

Ar darbiem Rīgā, ar vārdiem rijas krāsnī. 1695 130

Ar darbiem aizkrāsnē, ar muti Rīgā. 1774 488

Ar muti Rīgā, ar darbiem aizkrāsnē. 1552 6574

Ar muti Rīgā, ar darbiem aizkrāsnē. 1511 306

Ar darbiem aizkrāsnē, ar muti Rīgā. 1459 329

Ar muti visūr, bet ar darbiem aizkrāsnē. 1696 2402

Ar darbiem aizkrāsnē, ar muti Rīgā. 1225 28415

Ar darbiem aizkrāsnē, ar muti Jelgavā. 1626 4330

Ar dorbim paceplī, ar mēli Reigā. 527 32003

Nejaucies citu darīšanās, bet darbojies savās. 116 16089

Nejaucies citu darīšanās, bet darbojies tikai savās. 1225 34964

Nejaucies citu darīšanās, bet darbojies tikai savās. 1584 4183

"Kai dareišonas?" kai kvāpi boltas. 1398 244

Gudram gudra darīšana. 1108 331

Sliktam sliktas darīšanas. 529 2153

Septiņas darīšanas un visas trakas. 853 901

Dari citam, viss būs tev! 1455 4100

Dari, bet nelielies. 1552 6499

Dari tam labu, kas tev dara ļaunu. 1667 1203

Pats dari, pats atbildi. 1779 1037

Pats dari, pats atbildi. 1735 338

Pats dari, pats atbildi. 1383 1072

Pats dara, pats prasa. 1493 3872

Pats dari, pats izpildi, pats atbildi. 1648 222

Ko pats dara, par to jāatbild. 231 4598

Dari daudz, dari maz, bet padari labi. 202 3895

Kā dara, tā atrod. 1657 625

Dari, kad pienākas, un neklausi ļaužu mēles. 1459 3231

Vai gudrs tu darītu. 258 338

Dari, kamēr nav par vēlu. 220 2697

Kas citam ļaunu dara, tam dubultīgi tiek atmaksāts. 1379 3743

Otram, kad darīsi labu, viņš to ļaunā neņems. 1225 10709

Kad labu dari, tad pateicības negaidi. 1750 2831

Pirmo dari, ja otro vari. 834 451

Ļaunam ļauni darbi. 70 2097

Kas dara, tys ād. 1842 1878

Ne viss darams, ne viss runājams. 1738 1278

Jo labāk dara, jo zemāk krīt. 116 17100

Katris dar kā māk. 116 1433

Neko ļaunu darīt ir labi, neko ļaunu negribēt vēl labāk. 527 43475

Kas darīts padarīts. 12 2335

Na vysu darīt, bet vysu muocēt. 1945 7107

Labāk dara nekā lielas. 101 2806

Dari cik labi darīdams, bet par labu nepadarīs. 1208 9849

Labi darīts, labi atrasts. 917 7498

Darīšu tā, lai pēc tam notiek, kas notikdams. 556 10286

Dari labu, tad labi ies. 67 2062

Ko dara pats, to dara citiem. 1584 452

Dari pats, tad dievs tev palīdzēs. 927 514

Labs labu dara. 1699 780

Dar tādam labu! 1620 1878

Ko tuvākam darījis, to neatstāsti citiem. 556 5746

Gudri darīts, labi darīts. 84 8334

Dari ko darīdams, dari tikai pareizi. 997 11310

Ko dari, to dari ar rokām. 1602 1007

Dari, ko dari, uzreizi padari. 1772 585

dari labu, labais tevi neatstās. 1860 1321

Labi darīsi, labi būs. 1011 2171

Labu darīt ir daudz vieglāk nekā patiesību sacīt. 1766 6965

Dari labu, tad ļauns tev neuzies. 1766 6952

Citam labu darīdams, pats sevi apēd. 384 612

Kas darīs, ja pats nedarīs. 997 14568

dari teicami to, kas tev šajā brīdī ir jādara. 1597 2276

Dari, ko vari. 1444 1102

Kā lik citim ļaunu darit, kā Dāvids caur savu grāmatu lika Urijašu nokaut. 365 359

Ne dari un ne runā ko aplam un neziņā, ka to par ļaunu ne griež. 855 5160

Labu ko daram otram, nāk pašam par labu. 917 4338

Dari taisni un nebaidies neviena. 1692 678

Citam ļaunu dar, pašam sāp. 1695 887

Neko darīt, neko būt; neko lāpīt, neko šūt. 1599 1155

Dori tu kai gribi. 477 337

Dari labu tiem, kas tevi kaitina un vajā. 202 3691

dari tāpat kām gudri dara. 1552 13760

Dari, cik spēji, būs labi. 556 10784

Kas darīts - padarīts, navor voira otdarīt. 529 990

Ko tu dari, to tu dari tikai priekš sevis. 1433 406

Ko dari, to sev pašam dari. 101 1486

Ko dari, to nedari otram. 116 17062

Dari pats, ko proti. 834 6751

Dari ko darīdams, kā neiziet slikti. 8 546

Slikti tam, kas slikti dara. 400 2613

Dari visu to, kas labs. 210 825

Pirms dari - apdomā, pirms baudi - nogaršo. 1690 3502

Pirms dari - apdomā, pirms baudi - nogaršo. 1690 424

Kas labi dar, tas gudri dar. 997 10763

Kū tu dori, tū vysod labi dori. 640 383

Kas lēni dara, tas labi padara. 1372 1129

dari lēni, padari gudri. 1766 4589

Ko dari, to dari lēni un apdomīgi. 556 12075

Dari lēni, bet tomēr labi. 1377 1903

Kas drija, pats darija! 527 8433

Kas drīja, pats darīja! 1766 2863

Kas drīja, pats darīja! 1377 425

Kas drīja? Pats darīja! 1620 2085

dari otram labu, prasi, ko tev ļaunu darīs. 1557 3715

Citam labu dara, pats sev sariebj. 12 2415

Dari otram labu, pats sev sariebj. 12 1106

Ja dari otram labu, tad pats sev sliktu. 1225 806

Ko dari, to dari pats. 1654 3486

Ko dari, to dari pats. 997 1277

Labu darot nepiekūst. 1842 2563

Labu daridam nepiekūst. 101 2801

Labu darīdams nepiekūst. 1596 2920

Labu darīdams nekad nepiekūst. 1764 1267

Otram labu darīt nevajaga piekust. 1668 9558

Kas citu dara nelaimīgu, pats nekad nevar būt laimīgs. 1765 3293

Ko tu dari otram, to tu dari pats sev. 1225 20989

Kū pots dora, uz cyta runōj. 508 1323

Kas pats to dara, uz otra saka. 872 1992

Ko dari, to dari labi. 202 2222

Ko dari, to padari labi. 202 6340

Kā citiem dari, tā tev darīs. 508 2039

Kā tu dari citam, tā cits tev. 1433 420

Dori labi, slikti izīt. 640 1352

Dori lobi, citādi slikti iznōks. 780 35

dari taisnīgi un nebīsties no neviena. 1244 4434

Dari labu, nebīsties neviena. 872 2991

Dari ko daridams, apdomā galu. 527 9047

Dari ko darīdams, apdomā galu. 527 10758

Dari ko darīdams, apdomā galu. 867 6697

Dari ko darīdams, apdomā galu. 867 6635

Dari ko darīdams, apdomā galu. 957 69

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1726 136

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1685 342

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1493 294

Dari ko darīdams, apdomā galu. 848 3392

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1805 195

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1805 877

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1276 1050

Dari ko darīdams, apdomā galu. 94 1504

Dari ko darīdams, apdomā galu. 94 1445

Dari ko darīdams, apdomā galu. 926 23

Dari ko dari, bet apdomā galu. 387 5994

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1690 208

Dari ko darīdams, apdomā galu. 13 119

Dari ko darīdams, apdomā galu. 353 3023

Dari ko darīdams, apdomā galu. 353 6664

Dari ko darīdams, apdomā galu. 387 3055

Dari ko darīdams, apdomā galu. 387 3692

Dari ko darīdams, apdomā galu. 230 3440

Dari ko darīdams, apdomā galu. 230 4305

Dari ko darīdams, apdomā galu, šuj ko šūdams, aizmet mezglu . 1225 2924-25

Dari ko darīdams, apdomā galu, šuj ko šūdams, aizmet mezglu . 1674 38-39

Dari ko darīdams, apdomā galu, šuj ko šūdams, aizmet mezglu . 668 4647

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu . 353 3433

Dari ko darīdams, apdomā galu,šuj ko šūdams, aizmet mezglu . 1660 3390

Dari ko darīdams, apdomā galu. 884 5405

Dari, bet apdomā galu. 1225 4957

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1225 9606

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1379 5355

Dari ko darīdams, apdomā galu. 949 470

Dari ko darīdams, apdomā galu. 884 142

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1225 1512

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1557 533

Dari ko darīdams, apdomā galu. 12 295

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1624 1546

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1225 28409

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1381 335

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1596 33

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1654 2399

Dari ko darīdams, atmini galu. 202 3652

Dari ko darīdams, apdomā galu. 202 1199

Dari ko darīdams, apdomā galu. 12 1280

Dari ko darīdams, apdomā galu. 231 2320

Dari ko darīdams, apdomā galu. 12 969

Dari ko darīdams, apdomā galu. 231 1041

Dari ko darīdams, apdomā galu. 917 1759

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1557 278

Dari ko darīdams, apdomā galu. 914 9312

Dari ko darīdams, apdomā galu. 927 501

Dari ko darīdams, apdomā galu. 231 1238

Dari ko darīdams, apdomā galu. 12 436

Dari ko darīdams, apdomā galu. 12 1532

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1379 7418

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1379 3755

Dari ko darīdams, apdomā galu. 834 2385

Dari ko darīdams, apdomā galu. 220 1653

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1379 1789

Iekams ko dari, apdomā galu. 1455 1211

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1376 343

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1643 302

Dari ko darīdams, apdomā galu. 941 375

Dari ko darīdams, apdomā galu. 941 2035

Dari ko darīdams, apdomā galu. 941 1470

Dari ko darīdams, apdomā galu. 927 2088

Dari ko darīdams, apdomā galu. 12 793

Dari ko darīdams, apdomā galu. 927 5940

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1598 835

Dari ko darīdams, apdomā galu, šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1598 835

Dari ko darīdams, apdomā galu, šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 231 2490

Dari ko darīdams, apdomā galu, šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1552 25270/25271

Sāc ko sākdams, apdomā galu, šūn ko šūdams, aizmet mezglu. 1653 3473

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1595 253

Dari ko darīdams, bet apdomā galu, šuj ko šūdams, bet aizmet mezglu. 1341 29099

Dari ko darīdams, apdomā galu, šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 8 1341

Dari ko dari, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1552 4886

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1376 184

Dari ko darīdams, apdomā galu, šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1225 26630

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1202 723

Dari ko darīdams, apdomā galu. 584 1445

Dari ko darīdams, apdomā galu.Bb 13 562

Dari ko darīdams, apdomā galu.Bb 32 1334

Dari ko darīdams, apdomā galu. 17 25640

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1860 3476

Dari ko darīdams, apdomā galu. 384 477

Dari ko darīdams, apdomā galu. 464 91

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1552 5965

Dari ko darīdams, apdomā galu. 8 3310

Dari ko darīdams, apdomā galu. 12 91 176

Dari ko darīdams, apdomā galu. 828 6764

Dari ko darīdams, apdomā galu. 67 953

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1860 3520

Dari ko darīdams, apdomā galu. 450 1596

Dari ko darīdams, apdomā galu. 464 3089

Dari ko darīdams, apdomā galu.Bb 17 5850

Dari ko darīdams, apdomā galu. 145 3439

Dari ko darīdams, apdomā dievu. 142 6263

Dari ko darīdams, apdomā galu. 639 26

Dari ko darīdams, apdomā galu. 116 4154

Dari ko darīdams, apdomā galu. 17 8780

Dari ko darīdams, apdomā galu. 17 8780

Dari ko darīdams, apdomā galu. 101 1288

Dari ko darīdams, apdomā galu. 893 985

Dari ko darīdams, apdomā galu. 855 5636

Dari ko darīdams, apdomā galu. 840 2771

Dari ko darīdams, apdomā galu. 464 4582

Dari ko darīdams, apdomā galu. 375 9076

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1552 410

Dari ko darīdams, bet apdomā galu. 17 29874

Dari ko darīdams, apdomā galu. 17 21749

Dari ko darīdams, apdomā galu. 727 436

Dari ko darīdams, apdomā galu. 556 1484

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1137 317

Dori kū dareidams, apdūmoj golu. 1940 2630

Dori kū dareidams, apdūmoj golu. 1940 2630

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1502 280

Dori ku dareidams apdūmoj golu. 1263 656

Dari ko darīdams, padari līdz galam. 1219 73

Dori kū doreidoms, apdūmoj golu. 1470 473

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1433 418

Kad dari ko, tad apdomā, ko tu dari. 796 14264

Pirms pie kāda darba ķeries, labi apdomā. 609 492

Dari ko darīdams, apdomā labi, padari gudri. 609 2574

Dari ko darīdams, apdomā ko dari. 202 5683

Ko dari, to dari ar apdomu. Bb32 1333

Ko dari, to dari ar apdomu.Bb 32 1333

Vajag domāt darbu sākot, bet ne beidzot. 1470 1713

Kad darbu dari, apdomā labi. 527 32420

Dari ko darīdams,, apdomā ladi. 1695 1471

Dar ko darīdams, apdomā labi. 997 5135

Ko dari,to dari, bet apdomā labi. 1010 2895

Dari ko darīdams, apdomā labi. 13 4312

Ja dari, tad apdomā labi. 868 2097

Dari ko darīdams, apdomā labi. 1668 5350

Dari ko darīdams, apdomā labi. 927 870

Ko dari, to dari ar apdomu. 1383 1071

Dari ko darīdams, apdomā labi. 84 3378

Dari ko darīdams, apdomā labi. 1624 1878

Dari ko darīdams, apdomā labi. 872 4876

Dar ko dar, apdomā labi. 1379 4110

Dari ko darīdams, apdomā labi. 8 3066

Pirms uzsāc darbu, apdomā labi. 1592 8427

Dari ko darīdams, apdomā labi. 1642 897

Dari ko darīdams, apdomā labi. 1601 3090

Dari ko darīdams, apdomā labi. 1 1805

Dari ko darīdams, apdomā labi. 17 28947

Dari ko darīdams, apdomā labi. 961 8537

Dari ko darīdams, apdomā labi. 67 1125

Dari ko darīdams, apdomā labi. 1945 9660

Dari daudz, runā maz. 1552 23026

Dari daudz, runā maz. 1736 569

Dari daudz, runā maz. 17 541

Vairāk dari nekā runā. 1689 3704

Esat darītāji, ne runātāji. 116 15277

Vairāk darīt, mazāk runāt. 17 3413

Dari daudz, runā maz. 1377 92

Virāk dari, nekā runā. 1225 5679

Dari otram tā, kā tu vēlies, lai tev dara. 927 4895

Dari citiem to, ko sev vēlies. 116 5910

Dari citiem to, ko sev vēlies. 1629 321

Darat citiem tā, kā jūs gribētu, lai citi jums darītu. 1592 9719

Ūtrom dareitu, kas pošam pateik. 640 1066

Dari citiem to, ko sev vēlies. 464 6061

Dari citam labu, tad arī tev tiks labs darīts. 872 3714

Dari otram labu, pats sev labu padarīsi. 1772 226

Dari citiem tā, kā tu vēlētos, lai tev darītu. 1668 915

Dari to citam, kas tev patīk. 872 3789

Kai tu darisi cytam, tai cyts tev. 966 110

Ko dari otram, to dabū sev. 872 2005

Kas otram ļaunu dara, pašam iznāk. 1008 450

Otram sliktu dar, pats sev padar. 94 6407

Ko dari, to dari pats priekš sevis. 958 1269

Kas dar, tas kļūdās. 1738 4222

Kaas dara, tas kļūdās. 1602 989

Kas dara, tas kļūdās. 796 14171

Kas dara, tam gadas. 1666 699

Labu darīdams ciet klusu, citi lai to izpauž. 828 16614

Labu darīdams ciet klusu, citi lai to izpauž. 1225 34951

Labu darīdams ciet klusu, citi lai to izpauž. 1690 1695

Labu darīdams ciet klusu; citi lai to izpauž. 1650 4889

Labu darīdams ciet klusu, citi lai to izpauž. 1696 6680

Labu darīdams ciet klusu, citi lai to izpauž. 384 630

Labu darīdams ciet klusu, citi lai to izpauž. 116 18437

Labāk klusu ciet, nekā lielīties ar saviem darbiem. 556 12472

Darbu, kas šodien darams, nepamet uz rītu. 1206 1526

Netaupi darbu uz rītu. 70 939

Darbs, kas jādara, nav jākavē. 961 7857

Šīs dienas darbus neatliec uz rītu. 556 12392

Darbu nevajag rītam taupīt. 1177 14313

Netaupi darbu priekš rītu, ko šodien var padarīt. 70 946

Darbu uz rītu netaupi, bet taupi maizi. 84 5450

Šīs dienas darbus rītam neatstāj. 1206 3147

Darbu, kuru var padarīt šodien, neatliec uz rītu. 997 10086

Labu darbu padarīt vajag šodien. 1206 4871

Kuru darbu vari padarīt vienā dienā, to netaupi uz rītdienu. 13 410

darbu netaupi uz rītu. 1798 645

Darbu, ko vari padarīt šodien, neatliec uz rītu. 834 7116

Ko šodien vari darīt, to neatstāj uz rītu. 1591 495

Ko šodien vari padarīt, to neatstāj uz rītu. 1591 94

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1594 672

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1660 4453

Kuru darbu var padarīt šodien, naatstāj uz rītdienu. 1552 331

Kū sūdin vari padarīt, to da reita naatlīc. 512 41

Ko vari padarīt šodien, to netaupi uz rītu. 1225 7465

Nedari tā otram, kā pašam nepatīk. 867 6620

Nedari otram to, kas pašam nepatīk. 867 6767

Nedari to otram, kas tev nepatīk. 17 129

Nedari to citam, kas tev pašam netīk. 1661 787

Nedari to citam, kas tev pašam nepatīk. 1244 3309

Nedari to citam, kas tev pašam netīk. 230 4309

Nedari to otram, kas pašam netīk. 121 696

Nedari otram to, kas pašam netīk. 926 858

Nedari otram to, kas pašam netīk. 997 9312

Nedari otram, kas pašam netīk. 1661 5475

Nedari to otram, kas tev pašam netīk. 527 23657

Nedari otram, kas pašam netīk. 230 2779

Nedari otram, kas tev pašam nepatīk. 1667 795

Nedari otram to, kas tev pašam nepatīk. 1397 34

Nedari otram to, kas tev pašam nepatīk. 387 3292

Nedari otram to, kas pašam nepatīk. 1805 622

Nedari to otram, kas pašam nepatīk. 1690 285

Nedari to citiem, ko negribi, lai cisi tev dara. 1690 1448

Nedari otram tā, kā tev negribas. 8 3307

Nedari, kas otram nepatīk, otrs nedarīs, kas tev nepatīk. 8 545

Nedari otram, ko pats negribi. 358 1044

Ko negribi pats, to nedari otram. 1557 2365

Nedari to otram, ko negribi, lai cits tev dara. 8 1631

Nedari otram to, kas tev pašam nepatīk. 1084 960

Nedari otram, kā tev nepatīk, bet dari, kā tev patīk ka tev dara. 927 2521

Nedari otram to, kas pašam nepatīk, un nepievilies, jo dievs neļauj apsmieties. 927 1124

Dari ko darīdams, nedari otram ļaunu. 202 7394

Ko negribi lai tev dara, to nedari citam. 553 2919

Nedari to otram, kas pašam nepatīk. 8 3658

Nedari otram to, kas pašam nepatīk. 202 2261

Nedari otram, kas pašam netīk, tad tu ļaunu neredzēsi. 8 1359

Nedari to, kas pašam nepatīk, tad viss būs labi. 202 1500

Nedari otram, kas pašam nepatīk. 917 7495

Nedari otram to, kas pašam nepatīk. 917 5656

Nedari otram labu, ļaunu neredzēsi. 917 1752

Nedari otram to, kas pašam nepatīk. 917 2443

Nedari citam, kas pašam nepatīk. 917 2612

Nedari to, kas pašam nepatīk. 917 1902

Nedari citam to, kas pašam nepatīk. 917 2740

Citam nekad ļauna nedari. 508 2060

Nedari citam ļaunu, kas pašam nepatīk. 884 1789

Nedari to otram, kas tev pašam nepatīk. 1642 1101

Nedari to otram, kas tev pašam nepatīk. 1552 4876

Nedari citam pāri, tad arī cits tev nedarīs. 1626 4471

Nedari otram, kas pašam nepatīk. 12 1194

Nedari otram to, kas pašam nepatīk. 942 1448

Nedari citam to, ko tu negribi , lai tev dara. 1225 9602

Nedari otram pāri. 1557 1266

Nedari otram to, kas pašam nepatīk. 1557 1439

Nedari to citam, kas pašam nepatīk. 1643 112

Nedari otram, kas pašam nepatīk. 941 1388

Nedari otram tā, kā tu pats negribi. 927 3603

Nedari otram to, kas pašam nepatīk. 872 2445

Nedari otram to, kas pašam nepatīk. 927 4377

Nedari otram, kas tev nepatīk. 927 684

Nedari otram to, kas pašam nepatīk. 464 5869

Nedari to otram, ko negribi lai tev pašam dara. 231 3353

Nedari otram to, kas tev pašam netīk. 358 811

Nedari otram, kas pašam netīk. 1225 8800

Nedari otram to, kas pašam nepatīk. 1591 261

Nedari otram to, kas tev pašam nepatīk. 1557 1891

Kas pašam netīk, nedar otram. 1379 2995

Nedari to otram, kas pašam nepatīk. 1557 531

Nedari to otram, kas pašam nepatīk. 12 1529

Nedod otram, kas pašam nepatīk. 872 2873

Nedari otram to, kas pašam netīk. 1596 15

Nedari otram to, kas tev pašam nepatīk. 1379 3600

Nedari to citam, kas tev pašam nepatīk. 1376 3229

Nedari to otram, kas tev pašam nepatīk. 1379 6193

Nedari otram, kas pašam nepatīk. 1552 351

Nedari citiem to, ko tu negribi, lai tev dara. 1762 45

Nedari otram ļauna, tad otrs nedarīs tev. 67 3622

Nedar otram to, ko negrib, lai tev dar. 1842 2381

Nedari otram labu, tad tu ļaunu neredzēsi. 17 22605

Nedari otram, kas tev pašam nepatīk. 1120 198

Nedari tā. Kā pašam nepatīk. 464 4602

Nedari otram, ko pats negribi. 17 8524

Nedari otram kā pats negribi. 375 6185

Nedari citam to, kas pašam nepatīk. 17 872

Nedari citam ļauna, nedaris tev. 144 1947

Nadori cytam tu, kas patim napateik. 144 1529

Nadari launa, nabyus kauna. 1470 388

Nadori ūtram, kas pašam napateik. 512 64

Nadari citam ļauna, naredzes i pots. 400 3483

Nadari ļauna, tad nabyus kauna. 418 2172

Nadori cytim tō, kō pats sevis nagribatu, zyni - vyss kū tu ari nadareitu cytam, var iznokt, ka byus prikš tevis poša. 768 677

Nadori ļauna, tad nabous kauna. 1311 4529

Nadori cytam, kas pošam napteik. 508 1367

Nador citam tō, kas pošam napateik. 1767 505

Nadori tō cytam, kas pošam napateik. 640 417

Nadori tō ūtram, kas pošam napateik. 640 1508

Nadori tō ūtram, kas pošam napateik. 509 1441

Nedari to citam, kas pašam nepatīk. 400 2651

Ko dari, dari kā vīrs. 917 5440

Ko dari, to dari kā vīrs. 231 9384

Ko dari, dari kā vīrs. 917 6832

Ko dari, dari kā vīrs. 917 3406

Ko dari, dari kā vīrs. 834 9357

Ko dari, dari kā vīrs. 1652 2770

Ko dari, to dari kā vīrs. 116 19979

Ko dari, to dari kā vīrs. 961 7500

Ko dari, to dari kā vīrs. 17 28852

Ko dari, to dari kā vīrs. 116 17281

Ko dari, tad dari kā vīrs. 1750 573

Ko dari, to dari kā vīrs. 1729 760

Ko dari, to dari kā vīrs. 1728 46

Ko dari, to dari kā vīrs. 1311 6314

Ko dari, to dari drīz. 202 3720

Ko dari, to dari drīz. 958 9271

Ko dari, to dari drīz. 1206 4723

Ko dari, to dari drīz. 1805 6835

Ko dari, to dari ātri. 968 2839

Kas jādara, dari tūlīt. 231 3780

Ko dari, to dari drīz. 1602 1008

Ko dari, to dari drīz. 1627 2027

Ko dari, to dari drīz. 1225 5432

Ko dari, to dari drīz. 625 773

Ko dari, to dari drīz. 1137 739

Dari labi, dari slikti, viss pašam. 527 8420

Kas otram labu dar, ļaunu, - tas pašam tiek. 1493 4794

Dari labu pats sev, dari sliktu pats sev. 353 3027

Dar labu, dar sliktu, viss pašam. 1695 425

Dar lab, dar slikt, viss pašam. 1688 165

Dar slikti, dar labu, viss pašam. 848 797

Dar labu, dar sliktu, viss pašam. 1674 1108

Dari otram labi, dari otram slikti, viss būs pašam. 1674 1507

Dari sliktu, dari labu, viss pašam paliek. 1552 28306

Dar labi jeb slikti, tas pašam. 848 1724

Dar labu, dar sliktu, viss pašam. 848 3061

Dar lab, dar ļaun, tas pašam. 1731 8884

Vai dar ļaun, vai lab, viss pašam. 925 196

Dari labu, dari sliktu, viss pašam. 527 32343

Dari labu, dari sliktu, viss pašam. 1685 360

Dari labu, dari sliktu, viss pašam. 1668 855

Dari labu, dari sliktu - viss pašam. 1684 1271

Visu ko dari, to dari sev pašam. 997 4408

Dari otram labu, pats dabū sliktu. 17 15893

Dari labu pats sev, dari sliktu pats sev. 1377 91

Dari labi - labi būs; dari slikti - slikti būs.Bb 32 1269

Dari daudz, runā maz. 94 5969

Daudz darīt, maz runāt. 926 1777

Dari daudz, runā maz. 1654 2715

Dari daudz, runā maz. 1654 4471

Dari daudz, runā maz. 8 3760

Dari daudz, runā maz. 8 1911

Labāk dara nekā runā. 834 11388

Vairāk darīt, mazāk runāt. 464 7364

Dari daudz, runā maz. 961 6740

Dari daudz, runā maz. 116 19768

Daudz dari, maz runā. 116 10390

Vairōk dori, mozōk runoj. 508 2397

Labi dareisi, labi atrassi. 1142 18

Labi darīsi, labi atrassi. 509 1974

Labi darejs, labi atras. 400 3537

Labi darīsi, labi atrasi. 966 54

Lobi darēsi, lobi atrasi. 740 11881

Ja labu darīsi, labu atradīsi. 1556 101

Darīts darītājam atdaras. 1750 4292

Darīts darītājam atdara. 1133 187

Kū ūtram darēsi, tū pats atrassi. 640 1077

Kai dareisi, tai atrasi. 365 334

Kai darēsi, tai atrassi. 566 307

Kai dareisi, tai atrassi. 1779 939

Kai dareisi, tai atrassi. 509 1471

Kai dareis, tai i atras. 400 3525

Kai dareisi, tai atrassi. 740 17016

Kai darīsi, tai atrassi. 418 2171

Kai darīsi, tai i atrassi. 434 29

Kai dareisi, tai atrassi. 400 3450

Kai kurs darīs, tai tys atrass. 477 187

Kā darīsi, tā atrassi. 1311 351

Kai dareisi, tai atrassi. 1209 492

Kā darīsi, tā atradīsi. 1511 83

Kai darīsi, tai un atrassi. 677 34

Ko dareisi, to atrassi. 400 3061

Kai dareisi, tai atrassi. 1871 61

Kū dareisi, tu atrasi. 548 2966

Kas otram labu dar, tam pašam labi atrodas. 387 5525

Dari visiem labi, tad tev pašam arī būs labi. 1703 2332

Dari citam labu, tev cits atmaksās labu ar labu. 1478 77

Dari citam labu, pats sev atradisi.dari citam sliktu, pats sev atradīsi. 927 6429

Dari labu otram, tad otrs arī tev darīs labu. 8 3794

Esi labs pret citiem, tad arī citi būs labi pret tevi. 231 7438

Ja pats būsi labs, citi arī priekš tevim būs labi. 202 4696

Labu, ko daram otram, nāk pašam par labu. 917 8597

Esi labs, tad tevi arī turēs par labu. 384 929

Esi tu pats labs, tad arī citi būs labi. 67 1350

Dari otram labu, sev atradīsi, dari ļaunu, sev sariebsi. 1600 7779

Dari ko darīdams, papriekš apdomā. 84 7839

Pirms darbu sāk, jāapdomā to galā vest. 1703 3117

Pirms darbu sāc, apdomā kā to galā vest. 1689 5094

Pirms darbu sāk, ir jāpadomā, kā to galā vest. 1551 4554

Pirms darbu sāc, apdomā, kā to veiksi. 1341 30093

Dari ko darīdams, apdomā galu. 884 2901

Pirms darbu sāk, ir jāapdomā. 1602 6515

Darbu darīdams apdomā galu. 1735 339