Nr. 13. Daugava - diena

Kad Daugavā pāri, tad vairs nemeklē. 23 2090

Kad pāri Daugavai, tad saki ar dievu. 23 2091

Daudz līdz daudz. 137 729

Kas par dauzd, tas no ļauna. 1225 15021

Kas par daudz, tas no ļauna. 929 56695

Kas par daudz, tas no ļauna. 1225 29803

Ne tik daudz kā melns aiz naga. 32 1593

Daudzgribim maz tiek. 527 39925

Daudzgribis maz dabū. 1552 4620

Līdz ko dalders šķirstā krīt, dvēselīte no elles skrien. 67 2737

Dāmu bodē meklē, krāmu bodē atrod. 1629 5744

Jo dārgāks, jo labāks. 116 25271

Dargs kā aptīķeris. 527 44967

Ne visi dārgakmeņi ir īsti. 796 11510

Ne viss, kas dārgs, derīgs. 1225 29253

Ne viss, kas dārgs, derīgs. 1009 422

Jo dārgs, jo labs; jo lēts, jo slikts. 1620 2086

Dārgs, bet labs, lēts, bet slikts. 1459 2825

Jo dārgs, jo labs, jo lēts, jo slikts. 609 4920

Dārgs, bet tīkams, lēts, bet slikts. 739 9651

Dārgs, bet patīkams, lēts, bet slikts. 556 10358

Dārgs kā zelts. 1736 463

Jo dārgs, jo labs; jo lēts, jo slikts. 1750 8656

Mazāka dāvana ir lielāka, ja to labprātīgi dod. 231 1023

Dōvonas prōtu īprīcynoj. 1263 913

Duovonas pruotu īprīcynoj. 1263 913

Duovonas pruotu īprīcynoj. 1940 2843

Dāvanas uztur draudzību. 556 5014

Neviena dāvana nav jāpasniedz par vēlu. 556 12074

Dāvanas nevienam no gaisa nekrīt. 968 3276

Dāvanai zobus neskata. 1225 4192

Dāvana lauž klintis. 1816 4499

Kam vairāk dod, no tā vairāk prasa. 935 33865

Jo vairāk dod, jo vairāk prasa. 834 3235

Jo vairāk dod, jo vairāk ņem. 101 2350

Kam ir, tam tiek dots, kam nav, tam tiek atņemts. 1008 6821

Kam ir, tam dod; kam nav, no tā plēš. 208 1235

Kas pašam neder, dod otram. 1736 3562

Otram dod to, kas pašam neder. 1900 510

Labs devējs ar cita mantu. 1493 573

Labs es dodams, vēl labāks aizdodams. 1798 2112

Dod labāk man, kā citam. 556 5688

Dūt kai pōrslauciņa gūvs. 640 1389

Ka dūd, to dzer, kō te čvanejīs. 477 886

Kas otram dod, tam dievs dod. 997 14350

Kas dod, tam ir. 1560 184

Ko dot tam, kam ir; dod tam, kam nav. 1641 2327

Ar vienu dod, ar otru ņem atpakaļ. 1225 20996

Priecīgus devējus pristavs mīļo. 855 5301

Kas dod, tam nāk. 1597 4150

Nadūd dīs cyukai rogu. 679 1264

Dodot gūtais neatņemams. 1695 3210

Ne citam dod, ne pats ņem. 884 3224

Ko otram dod, pēc nožēlo. 1381 156

Dod kā ar lāpstām. 51 53

Dod man, es došu tev. 804 3338

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1650 2607

Ko dod, to apēd, ko lien, to nepadar. 1433 400

Ko dod, to dzeŗ. 1552 15501

Tur solīja dot, kur dievs pieņēma. 1730 59303

Dod otram, bet prasi, lai viņš tev dod. 1341 30952

Labi ka devi, lobōk kam nadevs. 640 1683

Dodi labāk man, nekā citam, gan jau iztiksim. 556 13305

Otram dod, pats ņem. 1225 7501

Dod man, es došu tev. 384 771

Jo mazāk dod, jo vairāk grib. 834 7701

Dod otram, tad dievs tev dos. 1900 873

Dots devējam atdodas. 1451 1618

Dots devējam atdodas. 925 1493

Dots devējam atdodas. 1010 3489

Dots devējam atdodas. 1693 2526

Dots devējam atdodas. 1552 24758

Dots devējam atdodas. 1592 8431

Dots devējam atdodas. 880 1267

Dots devējam atdodas. 935 34051

Dots devējam atdodas. 1376 1612

Dots devējam atdodas. 1594 2002

Dots devējam atdodas. 1626 252

Dots devējam atdodas. 1582 2829

Dots devējam atdodas. 1624 669

Dots devējam atdodas. 584 2223

Dots devējam atdodas. 17 28772

Dots devējam atdodas. 828 7951

Dots devējam atdodas. 527 46406

Dots dotam atdodas. 384 772

Dots devējam atdodas. 1276 6608

Dots dodas, atdodas. 941 1820

Dots dotam atdodas. 202 2154

Dots dotam atdodas. 917 3004

Dots dotam atdodas. 917 4717

Dots dotam atdodās. 1585 1428

Dots dotam atdodas. 1653 3750

Dots dotam atdodas. 231 3076

Dots dotam atdodās. 231 3616

Dots dotam atdodas. 1225 8780

Dots dotam atdodās. 949 1319

Dots dotam atdodas. 884 3529

Dots dotam atdodas. 884 4096

Dots dotam atdodas. 1573 1541

Dots dotam atdodās. 84 7915

Dots dodam atdodams. 1444 1425

Dots dodam atdodas. 1459 3253

Dots dodot atdodas. 1024 82

Dots pret dotu. 796 11360

Tas bija dots pret dotu. 609 5001

Dots pret dotu. 1805 2568

Duts pret dudu. 1268 262

Dots pret dotu. 935 33879

Dots pret dotu. 1084 7868

Tas bija dots pret dotu. 1599 2320

Dots pret dotu. 1404 4548

Dots pret dotu. 1584 107

Dots pret dotu. 1602 5526

Dots pret dotu. 1552 28991

Tas bija dots pret dotu. 1557 3346

Dots pret dotu. 1225 1531

Dots pret dotu. 1655 2854

Tas bija dots pret dotu. 1642 1858

Tas bija dots pret dotu. 584 2221

Dots pret dotu. 384 635

Dots pret dotu. 17 27136

Dots pret dotu. 527 45751

Jo dod, jo grib, jo sit, jo mūk. 941 1473

Jo dod, jo grib. 17 22490

Jo dod, jo vēl grib. 739 2441

Jo dod, jo grib. 1207 15870

Jo dod, jo grib. 13 42030

Jo dod, jo grib. 527 25316

Jo dod, jo grib. 1687 815

Jo dod, jo grib. 1688 379

Jo dod, jo grib. 1492 462

Ju dud, ju gŗibis! 1268 456

Jo dod, jo grib. 84 8354

Jo dod, jo grib. 1225 6612

Jo dod, jo grib. 1225 35432

Jo vairāk dod, jo vairāk grib. 834 8029

Jo dod, jo grib. 1552 25265

Jo dod, jo grib. 1627 775

Jo dod, jo grib. 1376 1627

Jo dod, jo grib. 834 3471

Jo dod, jo grib. 834 4257

Jo dod, jo grib. 1630 184

Jo dod, jo grib. 1225 55600

Jo dod, jo grib, jo ēd, jo vēl gribas ēst. 12 76 121

Jo dod, jo grib. 834 1338

Jo dod, jo grib. 834 3673

Jo dod, jo grib. 834 1619

Jo dod, jo grib. 834 2370

Jo dod, jo grib. 1654 801

Jo dod, jo grib. 1626 4403

Jo dod, jo grib. 935 34040

Jo dod, jo grib. 1626 4080

Jo dod, jo grib. 1641 732

Jo ir, jo grib. 961 5790

Jo dod, jo nepietik. 739 4934

Jo dod, jo grib. 639 45

Jo dod, jo grib. 834 4900

Jo dod, jo grib. 840 433

Jo dod, jo grib. 556 331

Labāk dot, nekā ņemt. 840 2655

Jo dod, jo grib. 384 67

Jo dod, jo grib. 384 286

Jo dod, jo grib. 1202 602

Jo dod, jo grib. 1552 6036

Jo dod, jo grib. 1552 4646

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 1515 1764

Kad dod, tad jem, kad sit, tad bēdz. 929 28422

Ja dod, tad ņem, ja sit, tad bēdz. 1164 185

Ko dos, to ņemsi. 1206 7154

Ja dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 1645 2023

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 84 2692

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 739 8084

Kad dod, tad ņem, ka sit, tad bēdz. 754 169

Ja dod, tad ņem, ja sit, tad bēdz. 935 33251

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 1455 1480

Kad dod, tad jem, kad sit, tad bēdz. 1653 2425

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 84 6950

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 1626 1669

Kā dod, tā ņemj. 1225 17955

Ko tev dod, to ņem. 941 1391

Kad dod, tad ņem, kad si - tad bēdz. 1862 210

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 384 4552

Ko dod, to ņem. 748 185

Kad dod, tad ņem. 67 2112

Ja dod, tad ņem, ja nedod, tad neņem. 840 2005

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 384 2739

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 699 196

Kad dod, tad ņem. 67 1098

Ja dod, tad ņem, ja sit, tad bēdz. 828 10606

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 840 3194-5

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz! 210 1051

Ja dod, tad ņem, kad sit, ja bēdz. 1494 529

Ka dod, ta ņem, ka sit, ta bēdz. 1552 17079

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 505 104

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 17 16747

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 529 1866

Ka dūd, to jam; ka syt, to bēdz. 740 11897

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 400 2647

Ka dud, to jem, ka syt, to bēdz. 966 1152

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 1433 415

Ka dūd, to ņem, ka sit, to bēdz. 768 289

Ka dud, to jam, ka syt, to biac. 906 2136

Ka dūd - jem, ka syt - bēdz. 1238 529

ka dūd, to jem, kad syt, to bēdz. 640 1185

Ka dod, tad ņem. 1429 949

Ka dūd, tad jem. 477 354

Kad dod, tad ēd; kad sit, tad bēdz. 1798 2187

Ko dod, to apēd, ko liek, tonedara. 838 93

Kad dod, tad ēd. 1684 429

Kad dod, tad ēd, kad sit, tad bēdz. 1225 5100

Kad dod, tad ēd, kad sit, tad bēdz. 1557 3819

Ja dod - tad ēd, ja sit - tad bēdz. 12 2481

Kad dod, tad ēd; kad sit, tad bēdz. 1557 3340

Ja dod, tad ēd, ja sit, tad bēdz. 1654 6095

Kad dod, tad ēd, kad sit, tad bēdz. 1341 14344

Kad dod - ēd, kad sit, tad bēdz. 942 537

Kad dod, tad ēd, kad sit, tad bēdz. 84 7885

Kad dod, tad ēd; kad sit, tad bēdz. 927 5214

Kad dod, tad ēd; kad sit, tad bēdz. 1630 185

Kad dod, tad ēd, kad sit, tad bēdz. 1459 1224

Ja dod - ēdi, ja sit - bēdzi. 556 4151

Kad dod, tad ēd; kad sit, tad bēdz. 384 5224

Kad dod, tad ēd; kad sit, tad bēdz. 1838 4310

Kad dod, tad ēdi, kad sit, tad bēdzi. 556 1470

Ko dod, to apēd, kur stellē - eji pats. 1766 2010

Ja dod, tad ēd, ja sit, tad bēdz. 935 27102

Kad dod, tad ēd, kad sit, tad bēdz. 770 56

Kad dod, tad ēd, kad sit, tad bēdz. 1552 3310

Ka dūd, to ēd, ka syt, to bēdz. 400 3159

Ka dūd, to dzer; ka syt, to bēdz. 509 766

Ka dūd, to ēd, ka syt, to bēdz. 820 268

Ka dūd, tad dzer, ka syt, to bēdz. 494 216

Ka dūd, tad dzer, ka syt, to bēdz. 527 32025

Labāk otram dod, nekā no otra lūdz. 867 6622

Labāk dot, nekā lūgt. 1660 6451

Labāk otram dot, nekā no otra mīļi lūgt. 796 1172

Labāk otram dotr, ne no otra lūgt. 1208 7975

Labāk dot, nekā lūgt. 1674 1251

Labāk otram dot, nekā no otra ņemt. 1552 24884

Labāk otram dot, nekā no otra jemt. 997 1660

Labāk dot, nekā ņemt. 1242 2122

Labāk otram dot, nekā no otra ņemt. 1668 4667

Labāk dot, nekā ņemt. 1207 1377

Labāk dot, nekā ņemt. 1188 4915

Labāk ir dot, nekā ņemt. 997 14630

Labāk dot, nekā ņemt. 1695 325

Labāk dot, nekā ņemt. 1695 266

Labāk dot, nekā ņemt. 1008 1385

Labāk dot, nekā ņemt. 796 12926

Labāk dot, nekā ņemt. 1188 4154

Labāk dod, nekā jem. 1674 867

Labāk otram dot, nekā no otra ņemt. 387 11248

Labāk dot, nekā ņemt. 958 3612

Labāk dot, nekā ņemt. 958 9981

Labāk dot, nekā ņemt. 1805 75

Labāk otram dot, ne no otra ņemt. 1690 2876

Labāk otram dot, nekā no otra ņemt. 1148 791

Labāk dot, nekā ņemt. 17 13970

Labāk dot, nekā ņemt. 997 13759

Labāk dot, nekā ņemt. 1688 378

Labāk dot, nekā ņemt. 1688 174

Labāk dot, nekā ņemt. 1106 896

Svētīgāk dot, nekā ņemt. 1014 1225

Labāk dot, nekā ņemt. 925 2001

Labāk dot, nekā ņemt. 868 2830

Labāk dot, nekā ņemt. 1188 459

Labāk otram iedot, nekā no otra ko gaidīt. 1592 9544

Labāk ir otram dot, ne no otra mīļi lūgt. 1551 6729

Labāk otram dot, nekā no otra gribēt. 927 1132

Labāk otram dot, nekā no otra lūgt. 1601 554

Labāk otram mīļi dot, nekā otram mīļi lūgt. 1372 1433

Labāk otram dot, nekā otru lūgt. 1177 5956

Labāk dot, nekā lūgt. 1170 590

Labāk dot, nekā ubagot. 759 9063

Labāk dot, nekā prasīt. 884 3083

Labāk dot, nekā prasīt. 1552 4870

Labāk dot, nekā ņemt. 1326 4792

Labāk dot, nekā ņemt. 1654 2785

Labāk dot, nekā ņemt. 884 4419

Labāk dot, nekā ņemt. 1895 997

Labāk dot, nekā ņemt. 1557 3345

Labāk dot, nekā ņemt. 1560 1546

Labāk dot, nekā ņemt. 1560 3259

Labāk dot, nekā ņemt. 464 5780

Labāk dot, nekā ņemt. 1377 347

Labāk dot, nekā ņemt. 202 3435

Labāk dot, nekā ņemt. 1601 2438

Labāk dot, nekā ņemt. 1225 30953

Labāk dot, nekā ņemt. 1576 10018

Labāk dot, nekā ņemt. 1225 25333

Labāk dot, nekā ņemt. 1591 1249

Labāk dot, nekā ņemt. 1552 32858

Labāk otram dot, nekā no otra ņemt. 1372 5002

Labāk dot, nekā ņemt. 464 5493

Labāk dot, nekā ņemt. 1455 210

Labāk dot, nekā ņemt. 1393 370

Labāk dot, nekā ņemt. 1655 3068

Labāk dot, nekā ņemt. 1377 1223

Labāk dot, nekā ņemt. 1225 3136

Labāk dot, nekā ņemt. 935 33880

Labāk otram dot, nekā no otra ņemt. 1584 2749

Labāk otram dot, nekā otram lūgt. 1225 10731

Labāk dot, nekā gribēt. 1552 11821

Labāk otram dot, nekā no otra prasīt. 1137 721

Labāk dot, nekā ņemt, tikai ar apdomu. 1459 4152

Labāk otram dot, nekā no otra lūgt. 1001 429

Labāk otram mīļi dot, ne no otra mīļi lūgt. 1600 7924

Labāk otram dot, nekā no otra prasīt. 828 6762

Labāk dot, nekā prasīt. 17 27233

Labāk dot, nekā prasīt. 584 2219

Labāk dot, nekā ņemt. 1079 2078

Labāk otram mīļi dot, ne no otra gauži lūgt. 1202 2356

Labāk otram dod, nekā otram pras. 1766 3788

Labāk dod, nekā ņem. 1159 4

Labāk dot, nekā ņemt. 1262 3871

Labāk dot, nekā ņemt. 1552 10395

Labāk dot, nekā ņemt. 1900 826

Labāk dot, nekā ņemt. 1900 876

Labāk dot, nekā jemt. 464 163

Labāk dot, nekā ņemt. 584 1424

Labāk dot, nekā ņemt. 67 4173

Labāk otram dot, nekā no otra ņemt. 67 2567

Labāk dot, nekā ņemt. 384 1924

Labāk dot, nekā ņemt. 1596 1512

Labāk dot, nekā ņemt. 840 593

Labāk dot, nekā ņemt. 464 7082

Labāk dot, nekā ņemt. 1552 3535

Labāk dot, nekā ņemt. 556 12068

Labāk dot, nekā ņemt. 384 405

Labāk otram dot, nekā no otra ņemt. 1552 2912

Labāk dot, nekā ņemt. 1074 311

Labāk dot, nekā ņemt. 1748 324

Labāk dot, nekā ņemt. 384 908

Labāk dot, nekā ņemt. 114 317

Labāk dot, nekā ņemt. 527 41030

Lobok cytam aut, nakai lyug. 1238 3385

Lobōk ir dut, nakai prasiat. 1263 768

Lobōk cytam dūt, na nu ūtra jimt. 740 18473

Lobok ir dut, nakai jimt. 418 1154

Labs esi dodams, vēl labāks nedodams. 1696 8461

Labs esi dodams, vēl labāks nedodams. 1008 5957

Labs esi devis, jo labs nedevis. 527 45124

Labs devis, vēl labāks nedevis. 527 25125

Labs es dodams, vēl labāks nedodams. 387 7574

Labs esi dodams, vēl labāks nedodams. 609 4985

Labs esi dodams, vēl labāks nedodams. 1772 7743

Labs dodams, vēl labāks nedodams. 958 11324

Labs esi devis, vēl labāks nedevis. 527 23664

Labs esi devis, bet vēl labāks nedevis. 17 9334

Labs esi dodams, vēl labāks nedodams. 501 180

Labs esi dodams, vēl labāks nedodams. 1599 5221

Labs būsi dodams, vēl labāks nedodams. 1584 4874

Labs dodams, vēl labāks nedodams. 1459 1232

Labs esi dodams, vēl labāks nedodams. 17 22601

Labāk es otram dodu, nekā no otra prasu. 1600 7866

Labs dodams, labāks nedodams. 556 4427

Labs esi dodams, vēl labāks nedodams. 529 1713

Labs esi dodams, vēl labāks nedodams. 529 919

Labs dodams, vēl labāks nedodams. 840 1506

Labs esi dodams, vēl labāks nedodams. 1239 2094

Labs esi dodams, vēl labāks nedodams. 1137 811

Labs esi dodams, vēl labāks nadodams. 1347 423

Labs esi dodams, vēl labāks nedodams. 508 2156

Labs esi dodams, vēl labāks nedodams. 508 1566

Tāds tu esi dodams, tāds tu esi nedodams. 508 1627

Tāds tu esi dodams, tāds tu esi nedodams. 527 32116

Vairōk par dzeivu dūs, nakai par myrušu. 509 1399

Vairōk par dzeivu dūs, kai par myrušu. 509 1889

Dod citam, tad tev cits dos. 1385 1776

Dod otram, tad arī tev dos. 997 14569

Dod otram, tad būs i pašam. 1341 31932

Kas to otram dos, kas pašam garšo. 1599 5272

Kā to lai dod otram, kas pašam labi smeķē. 23 7143

Kas citam dos, kas pašam smeķē. 1188 4964

Kam dārzs, tam jāmācās ravēt nezāles. 556 5895

Kur dārzs, tur arī jābūt dārzniekam. 556 5838

Izšķērdības dārzā aug bankrota rozes. 1599 1502

Kam dārzā bites, tam medus lēts. 1690 10112

Kam dārzā bites, tam medus lēts. 1638 2341

Kam dārzā ir bites, tam medus ir lēts. 1242 1198

Kam dārzā bites, tam medus lēts. 1773 67862

Kam dārzā bites, tam medus lēts. 1661 1935

Kam dārzā bites, tam medus lēts. 527 45513

Kam dārzā bites, tam medus lēts. 1594 2372

Kam dārzā bites, tam medus lēts. 759 9285

Kam dārzā bites, tam medus lēts. 834 312

Kam dārzā bites, tam medus lēts. 1459 4116

Daudzums no bagātības, mazums no mīlestības. 1773 3977

daudzums nāk no lepnības, mazums no mīlestības. 527 24994

Kas par daudz, tas no ļauna. 1635 835

Kas daudz grib, tam maz tiek. 949 745

Dauzās kā nelaba nauda. 1552 12678

Daudzas kā nelietis. 556 4751

Daudzas kā pliks pa pasauli. 1602 970

Ko nu daudzies kā zivs bez ūdens. 72 16921

Dauzās kā akla vista. 1444 795

Dauzos kai glups. 400 1749

Dauzās tāpat pa grēka pasauli kā veca nauda. 1225 5326

Ko dauzies kā plika nauda pa pasauli. 1451 444

Ko dauzioes kā Klaucan tēvs ap stūriem. 1663 756

Dauzās kā pats nelabais. 929 27447

Dauzās kā velns ar vējlukturi. 1386 845

Dauzās kā dulla muša. 1225 15060

Ko lēkā kā driģenes saēdies. 1557 1236

Kā driģeņu saēdies. 1860 1631

Dauzas kā piektais rats pie vāģiem. 448 199

Dauzas kā piektais rats. 116 4005

Daizās kā piektais rats. 1657 4249

Dauzuos kai pīktais skrituļs. 1368 445

Dauzās kā pliks pa nātriem. 556 381

Ko tu dauzies kā pliks pa nātrām. 1686 410

Dauzas kā pliks pa nātrām. 1552 12430

Dauzas kā pliks pa nātrīm. 1696 34890

Dauzās kā pliks pa nātrēm. 1150 106

Dauzas kā pliks pa nātrem. 448 200

Ko dauzies kā pa nātrēm. 1696 3162

Tas dauzas apkārt kā dieva nepieņemts. 1188 961

Dauzas apkārt kā dieva nepieņemts. 527 37409

Tas dauzas apkārt kā dieva nepieņemts. 1748 1604

Tas dauzās apkārt kā dieva nepieņemts. 1276 2486

Tas dauzas apkārt kā dieva nepieņemts. 464 141

Dauzas apkārt kā dieva nepieņemts. 464 3164

Tas dauzās kā dieva nepieņemts. 759 3324

Kas zog, tas debesīs netiek. 1137 364

Zila debess, zelta saule. 8 517

Cik dabasūs zvaigžņu, to tev nasaskaitīt. 640 860

Skrēja debesīs, ieskrēja ellē. 1599 367

Ak tu mīļo debess stundiņ! 1225 25192

Bedeigam i dabasi pazaroda par vyškys odu. 527 33269

Tik lepns, ka debesīs vien skatās. 508 2665

Debess ir augsta un zeme dziļa. 12 841

Na ar dabasim laudz zdeivoj, a ar dorbu. 527 33616

Kas var saleidzynōt dabasu zvaigznes. 477 774

Ceļ kož debesis. 1268 277

Ēst gribēsi, i debesīs bļausi. 1705 5880

Ak tu debestiņ!1661 5025

Kas redz debesīs ūdeni, rezd kokos zivis. 67 1376

Līdz debesīm augstu, līdz dievam tāļu. 67 2860

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. 1459 4172

Dzīvo cik sīksti gribi, tāpat debesīs par bagātnieku nebūsi. 503 67

Ej meklē debesu valstību, tā uzsver visu mantību. 1643 77

Debesu gailīti tāds! 1225 38099

Neviens no debesīm nekrīt jau gatavs amatnieks. 1225 838

Kas čukst, tas melo, kas melo, tas zog, kas zog, tas debesīs netiek. 1137 92-94

Kā no debesīm nokritis. 1444 678

Debesu āzīts vecpuišu dvēselīt. 1225 11242

Ni vīnam nu dabasu nauda nakreit. 548 2384

Debess zilais, sarkanais - divi jaukas krāsas, kādreiz atnāks nelabais - izjauks visas krāsas. 796 9667

Kā tas debesīs neizdur caurumu ar savu strupo degunu. 997 11329

Nabyus jau lobōk i debesīs. 509 2030

Debess pārsamaina, bet na cylvāka prōts. 640 1008

Uz debesīm iet visi pa vienu ceļu. 556 8762

Ko debesis līdz, ja dzīvība zūd. 556 7124

Debesīs lēca, purvā iekrita. 1802 1150

Uz debesīm noraugās, pa zemi ar rokām noplātās. 12 1174

Uz debesīm aiz matiem nevelk. 1137 1356

Uz debesīm aiz matiem nevelk. 1750 4643

Kur iesi: debess augsta, zeme cieta. 464 7703

Kur iesi: debess augsta, zeme cieta. 1079 524

Kur tu iesi; debess augsta, zeme cieta. 1573 960

Kur dēsies: debess augsta, zeme cieta. 1459 1300

Pats debesīs, bet deguns pelnos. 1137 876

Pats debesīs, deguns pelnos. 1798 2138

Ak, debestiņ, dod plinti!929 23046

Ak, debestiņ, dod plinti!929 2600

Jo tumšāki debeši, jo gaišāks zibens. 796 5821

Jo tumšāki debeši, jo gaišāks zibens. 942 625

Jo tumšāka debess, jo gaišāks zibens. 94 7183

Jo tumšāki debeši, jo gaišāks zibens. 231 910

Jo tumšāki debeši, jo gaišāks zibens. 13 5269

Jo tumšāks debess, jo gaišāks zibens. 568 1085

Jo tumšāki debesi, jo gaišāki zibeņi. 1551 5306

Jo tumšāka debess, jo gaišāks zibens. 1239 2008

Jo tumšāki debeši, jo gaišāks zibens. 1693 9756

Skaidra debess nazabeyst nu pārkiuņa un zibiņa. 1263 1090

Jo tumšaki debeši, jo gaišāks zibens. 1709 595

Jo tumšāki debeši, jo gaišāks zibens. 231 1182

Jo tumšaki debeši, jo gaišāks zibens. 231 910

Jo tumšaka debess, jo gaišāks zibens. 1591 22

Jo tumšaka debess, jo spožāks zibens. 84 10181

Nekāp debesīs bez trepēm. 1597 5618

Nekāp debesīs bez trepēm. 1502 189

Nekāp debesīs bez trepēm! 1611 4488

Nekāp debesīs bez trepēm. 1576 6851

Nekāp debesīs bez trepēm. 1690 2326

Nekāp debesīs bez trepēm. 1595 912

Kas kāps debesīs bez trepēm. 1576 1803

Nekāp debesīs bez trepēm. 1225 12823

Nekāp debesīs bez trepēm. 1630 4611

Nekāp debesīs bez trepēm. 884 347

Nekāp debesīs bez trepēm. 927 1294

Nekāp debesīs bez trepēm. 884 3911

Nekāp debesīs bez trepēm. 1552 9151

Nekāp debesīs bez trepēm. 1584 3737

Nekāp debesīs bez trepēm! 1756 1092

Nekāp debesīs bez trepēm. 1599 6052

Cik debesīs zvaigžņu, tik zemē caurumu. 1552 12611

Cik debesīs zvaigžņu, tik zemē caurumu. 1880 3137

Cik debesīs zvaigžņu, tik zemē caurumu. 1880 18131

Kas dedze, tys lai i dzēš. 740 4967

Deģi, tu jau degsi. 997 6073

Nedeg jau! 1455 1193

Deg kā piķis. 1225 10700

Deg kā sveķu celms. 1459 4043

Deg ka švirkst vien. 748 222

Dag kā valnc. 1349 21

Dag kai petrolejs. 640 1824

Dag kai ar guni. 509 1624

Dag kai ar guni. 509 1689

Dag kai sveči. 640 1790

Deg kā svece. 1695 1478

Ātri deg, ātri dziest. 1242 1199

Ātri deg, ātri dziest. 1722 1102

Ātri deg, ātri dziest. 1668 453

Ātri deg, ātri dziest. 1688 2331

Ātri deg, ātri dziest. 997 13205

Ātri deg, ātri dziest. 1638 2340

Ātri deg, ātri dziest. 997 7455

Ātri deg, ātri dziest. 1170 888

Ātri deg, ātri dziest. 968 579

Ātri deg, ātri dziest. 1377 753

Ātri deg, ātri dziest. 1627 3007

Kas ātri deg, tas ātri dziest. 1641 622

Ātri deg, ātri dziest. 464 5729

Ātri deg, ātri dziest. 1374 141

Ātri deg, ātri dziest. 968 2876

Ātri deg, ātri dziest. 1592 9534

Ātri deg, ātri dziest. 1635 926

Ātri deg, ātri dziest. 1835 3499

Ātri deg, ātri dziest. 1629 277

Kas ātri deg, tas ātri dziest. 67 948

Kas ātri deg, tas ātri dziest. 527 36494

Ātri deg, ātri dziest. 556 4245

Ātri deg, ātri dziest. 17 20778

Ātri deg, ātri dziest. 1239 1959

Kas dreižy dak, tys dreižy pļeinej. 1344 548

Kam deg, man smird. 1106 2505

Kur deg, tur smird. 1188 8634

Kam deg, man smird. 1225 40294

Kur deg, tur smird. 1079 2182

Kam deg, man smird. 828 7617

Kur deg, tur kūp. 1225 1510

Kur deg, tur kūp. 668 4641

Kur deg, tur kūp. 1686 620

Tik augstu kāpdams, garu degunu dabūsi ar kurvīti. 1225 10978

Ej tur, kur deguns rāda. 1711 4757

Ko tavs deguns prasa, kad manējs taisa ragaviņas. 1766 550

Necel degunu tik augsti - nolūzīs. 1515 1249

Tev deguns kā šķiltavu mucina, kā slaucenes rags. 137 808

Gar degunu skraida, rokā nedodas. 84 9581

Nolauzis degunu. 23 762

Deguns kā gurķis, kā ergļa knābis. 23 1722

Kam garš deguns, drīz var aplaust. 1 82 58

Noslauki nu degunu papriekšu, un ta tik ar vīru runā. 527 46102

Tuvu pi daguna ir, bet īkšā naīt. 780 425

Ja deguns niez dzirdēs mirušu vai dzimušu. 896 523

Deguns vēl nav nosusējis un jau meklē sievu. 1225 10825

Deguns pret degunu, aci pret aci. 509 1379

Munā dagunā vairoak krepeču kai Krankaļūs svīsta. 1268 440

Kas agri ceļās; tas slauka degunu. 1584 2270

Dagūns aizrīsts ar mīta golu nadasnēgsi. 1700 1074

Skrien vai ar degunu smiltīs. 1627 3544

Deguna galu var redzēt, mucas galu nē. 1557 2936

Pošam zem deguna, īt pasaulī meklēt. 548 2373

Nebāzi degunu sveša dūmos. 556 5040

Nebāz savu degunu tur, kur var iztikt. 1600 7878

Nabōz daguna, kur nav tova dzela. 512 250

Nabōz dagunatur, kur smird. 1705 5873

Nelaid kur nevajaga, ka nenolauz degunu. 555 727

Deguns ar lūpām - nāburgi. 464 1739

Nabōz kur navajadzeigs daguna, ka natyktu par dagunu, puiseit. 679 339

Piec pa degunam, bet jam gavenc. 1268 649

Tu neredzi tālāk par savu degungalu. 1225 10790

Doba zemnīku māmuļa. 780 500

Ar degunu debess skrāpē. 220 727

Līks deguns - vācieša padodas. 180032939

Līks deguns kā vācietim. 1177 23746

Kas negrib deguna buost gruomotuos, tys lai buož syudūs. 1940 2909

Kas negrib deguna buost gruomotuos, tys lai buož syudūs. 1263 1009

Daju, daju, griež dagunu nost, ka nesamaitā visu ģīmi. 1225 21661

Nogriez degunu ģīmim par spīti. 1802 3693

Prāts debesīs, deguns pelnos. 116 16079

Daguns dabasūs - aste pelnūs. 1925 2632

Nedabūsi ne degunā iešņaukt. 556 1516

Ne tika degunam, ne mēlei. 929 4039

Iešu, kur deguns rādīs. 1084 8800

Ej, kur deguns rāda. 1660 6731

Ej tur, kur deguns rāda. 1225 40270

Kur deguns rāda, tur iet. 1713 177

Ej uz priekšu, deguns parādīs. 880 1202

dabuja garu degunu. 23 1735

Paroadeit garu darunu. 1268 321

Dabūji tik garu degunu. 1225 10711

Redzi nu: dabūji gaŗu degunu. 1225 19272

Es jau neļaušos aiz deguna vazāties. 1766 1720

Neļaun seve aiz deguna vozoat. 1268 319

Vai tu ar degunu raksti. 1766 1720

Deguna neprot noslaucīt, bet precēties domā. 508 1540

Nevazā mani aiz deguna. 17 15725

Iet degunu uzcēlis kā dzērve. 72 16101

Ar degunu meklē, bez deguna atrod. 1651 4919

Tik tiešām, kā tavs līkais deguns pierē!1723 257

Iet ar degunu zemi ardams. 1661 5039

Paboast zam daguna. 1268 322

Kas tavam degunam par daļu. 527 9087

Neskaties ar degunu, skaties ar acīm. 1627 113

Iemu uz deguna krizdams. 23 433

Tas uz deguna nekritīs. 23 1285

deguns kā vējrādīt'js. 1707 927

Deguns kā ratu tapa. 1225 27425

Deguns kā piruška. 465 227

Kad atpakļ brauc, deguns kā Ķikutiņam. 1459 1822

Deguns kā Niguļa Juram. 1459 1821

Daguns kai dzeņam. 780 509

Deguns kai štankai. 640 1136

Tāds deguns kā cūka. 1355 1

Deguns kā desa. 477 817

Deguns kā kloķis. 529 1390

Dagunc koa gurķis. 1268 376

Tam deguns kā ķipis. 1225 40160

Deguns kā ķipis. 1667 1054

Deguns kā ķipis. 1225 26849

Deguns kā ķipis. 702 432

Deguns kā skurstenis. 1379 2067

Deguns kā skurstenis. 929 69675

Deguns kā skurstenis. 796 13228

Deguns kā skurstenis. 116 15256

Deguns kā skurstenis. 17 27042

Deguns kā skurstenis. 17 30186

Deguns kā skurstenis. 1552 4679

Deguns kā skurstenis. 917 6460

Deguns kā vēja rādītājs. 1225 26921

Deguns kā vēja rādītājs. 1667 10511

Nebāz savu degunu tur, kur nevajag. 1661 4367

Nebāz savu degunu tur, kur nav vajadzīgs. 1684 427

Nebāz degunu tur, kur nevajaga. 997 16297

Nebāzi degunu kur nevajag. 1493 934

Nebāz savu degunu kur nav vajadzīgs. 997 10112

Nebāz savu degunu kur nevajaga. 796 17274

Nebāz savu degunu, kur nevajaga. 1242 767

Nebāz savu degunu kur nevajaga. 997 8000

Nebāz savu degunu kur nevajaga. 997 12218

Nebāz savu degunu kur nevajaga. 997 4666

Nebāz degunu kur nenākas. 997 1293

Nebāz savu degunu kur nevajag. 1576 7397

Nebāz degunu kur nevajag bāzt. 1225 30858

Nebāz savu degunu tur, kur nav vajadzīgs. 927 5212

Nebāz savu degunu tur, kur nav vajadzīgs. 1597 4052

Nebāz savu degunu, kur nevajaga. 1643 863

Nebāz savu degunu, kur nevajaga. 1372 216

Nebāz savu degunu, kur nevajaga. 1225 4972

Nebāz degunu, kur nevajag. 1802 3715

Nebāz degunu, kur nevajag. 1560 235

Nebāz degunu kur tev nenākas. 1225 1496

Nebāz degunu, kur nenākas. 1225 28697

Nebāz degunu tur, kur nenākas. 1225 33352

Nebāz savu degunu tur, kur nav vajadzīgs. 116 948

Nebāz savu degunu tur, kur nav vajadzīgs. 1552 6063

Nebāz savu degunu , kur nav vajadzīgs. 584 2450

Nebāz savu degunu tur, kur nav vajadzīgs. 1337 391

Nebāz savu degunu tur, kur nav vajadzīgs. 384 5222

Nebāz savu degunu tur, kur nav vajadzīgs. 384 4528

Nebāz savu degunu tur, kur nav vajadzīgs. 556 12086

Nebāz savu degunu tur, kur nav vajadzīgs. 17 14453

Nebāz savu degunu tur, kur nav vajadzīgs. 116 1133

Nebāz savu degunu tur, kur nevajag. 529 2078

Nebāz degunu, kur tev nevajag. 855 5637

Nebāz degunu , kur nevajag. 464 7569

Ko bāz savu degunu, kur nevajag. 893 1058

Bāž visur savu degunu, kur nava vajadzīgs. 72 13935

Nebāz degunu, kur nav jābāž. 556 4253

Nebāz savu degunu tur, kur nenākas. 1900 961

Nebāz savu degunu, kur nenākas. 1862 244

Nebāz degunu tur, kur nevajag. 1429 743

Nebāz sovu dagunu kur navajag. 740 14014

Nabōz daguna tī, kur navajaga. 640 1745

Nebāz degunu, kur nevajag. 740 13736

Nabāz savu degunu otra žagaru vezumā. 877 2641

Nebāz savu degunu otra vezumā. 1141 726

Nebāz savu degunu tur, kur nevajag. 527 32547

Nebāz savu degunu, kur nelien. 1341 4133

Nebāz degunu, kur tas nelien. 1950 4175

Nebāz degunu otra darīšanās. 997 16318

Ko bāz savu līko degunu taisnās darīšanās. 1492 551

Nebāz nu tu tur sava garā deguna iekšā. 142 4050

Nebāz savu liku degunu iekš manām taisnām padarišanām. 23 694

Ko tu bāz savu netīro degunu otra tīrā dirsā. 280 1248

Ko tu bāz savu netīro degunu otra tīrā dirsā. 23 695

Nebāz sava līka deguna, kur tev nav nekāda daļa. 448 79

Nebāz sava deguna, kur cits ziepes vāra. 1188 522

Nebāz savu degunu, kur cits ziepes vāra. 1188 2895

Nebāz degunu, kur cits ziepes vāra. 1229 542

Nebāz degunu, kur cits ziepes vāra. 353 6791

Nebāz degunu, kur kaimiņi ziepes vāra. 1661 1282

Nebāz savu degunu, kur velns ziepes vāra. 353 9619

Ko bāz degunu, kur velns ziepes vāra. 1711 2480

Nebāz degunu, kur kaimiņš ziepes vāra. 1653 2334

Nebāz savu degunu, kur cits cilvēks ziepes vāra. 1386 698

Nebāz degunu, kur kaimiņi ziepes vāra. 1860 1770

Nebāz savu degunu, kur žīds ziepes vāra. 1451 1163

Nebāz savu degunu, kur otris ziepes vāra. 1451 180

Ar degunu mākoņus nesastumsi. 997 16138

Ar degunu mākoņus stumj. 1661 4244

Ar degunu mākoņus nesastumsi. 997 15169

Tas ar degunu mākoņus bada. 1600 1224

Kas augstu degunu ceļ, tas to nolauž. 1962 217

Ceļ degunu cik gribi augš, debesīs tomēr neiecelsi. 508 3614

Tas jau ar degunu mākoņus grūž. 1225 5051

Deguna galu redz, mūža galu neredz. 527 8430

Degungalu redz, mūža galu neredz.Bb 13 1279

Deguna galu redz, mūža galu neredz. 527 9012

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 855 844

Deguna galu var redzēt, mūža galu ne. 1668 1164

Deguna galu gan var redzēt, mūža galu nezināju. 1660 1270

Degunu var saredzēt ar visām acīm, bet mūža galu ne ar vienu. 1206 703

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1692 415

Deguna galu gan redz, mūža galu neredz. 897 95

Deguna galu var redzēt ar vienu aci, bet mūža galu nevar redzēt ar abām acīm. 796 1154

Degungalu redz, mūža galu neredz. 1773 2521

Savu degungalu redz, bet mūža galu neredzi. 1244 10593

Kas degungalu redz, tas mūža galu neredz. 997 12378

Deguna galu var redzēt, mūža galu ne. 1206 375

Deguna galu redz, mūža galu neredz. 997 11237

Deguna galu var saredzēt, mūža galu ne. 464 1701

Deguna galu var redzēt, bet mūža galu gan nē. 848 3468

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1805 1169

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1805 199

Savu deguna galu var redzēt, mūža galu nevar. 1492 366

Deguna galu var saredzēt ar vienu aci, mūža galu nevar saredzēt ar abām acīm. 1696 4087

Deguna galu var redzēt, mūža galu ne. 13 1956

Deguna galu redz, mūža galu neredz. 1188 2515

Degungalu redz - mūža galu neredz. 997 1440

Deguna galu var redzēt, bet mūža galu nevar. 958 4687

Degungalu redz, mūža galu neredz. 1816 3199

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 877 200

Deguna galu var redzēt, bet mūža galu nevar. 1244 891

Degungalu redz, mūža galu neredz. 1684 3506

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1638 2325

Degungalu redz, bet mūža galu neredz. 925 651

Degungalu redz, mūža galu neredz. 997 7897

Degungalu var redzēt, mūža galu nē. 958 7940

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 958 10069

Degungalu redz, mūža galu neredz. 1695 2973

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1600 5599

Degungalu redzēt, mūžgalu neredz. 997 1514

Degungalu var redzēt, mūža galu nē. 1689 507

Deguna galu redzēt, mūža galu neredz. 1208 4393

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1595 920

Deguna galu var redzēt, mūža galu nevar. 1552 5366

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1645 4583

Deguna galu var redzēt, mūža galu ne. 202 3510

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 927 5829

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 968 2160

Deguna galu var redzēt, mūža galu ne. 8 1337

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1552 1960

Deguna galu var redzēt, mūža galu nevar redzēt. 12 490

Deguna galu var redzēt ar vienu aci, mūža galu nevar redzēt ar abām. 1372 2032

Deguna galu gan var redzēt, mūža galu nevar redzēt. 1377 847

Deguna galu var saredzēt ar vienu aci, bet mūža galu ne ar abām acīm. 231 1171

Deguna galu var saredzēt, mūža galu nevar saredzēt. 231 1852

Deguna galu var saredzēt ar vienu aci, bet mūža galu ne ar abām acīm. 231 902

Deguna galu var redzēt, mūža galu ne. 1552 33029

Dagunu var redzēt ar vienu aci - mouža golu ni ar obām. 1731 6468

Deguna galu var redzēt, mūža galu ne. 1444 1579

Deguna galu redz, mūža galu neredz. 358 865

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1624 1126

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1376 3932 33

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1510 539

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1225 9451

Deguna galu var redzēt, bet mūža galu nē. 1376 2049

Deguna galu var redzēt, bet mūža galu ne. 1225 4747

Degungalu redz, mūža galu neredz. 884 763

Degungalu cilvēks var redzēt, bet mūža galu nē. 884 1630

Degungalu var redzēt, mūža galu nevar. 929 25963

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1651 1264

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1551 1234

Deguna galu var redzēt, mūža galu nevar. 884 4912

Deguna galu var redzēt, mūža galu nevar redzēt. 872 2944

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1225 18331

Deguna galu var redzēt, cilvēka mūža galu nevar redzēt. 1376 3383

Degungalu redzi, mūža galu neredzi. 1592 8394

Deguna galu var redzēt, mūža galu nevar. 1597 2908

Degunu var saredzēt ar vienu aci, mūža galu nevar saredzēt ar abām acīm. 1573 629

Deguna galu var ar vienu aci redzēt, bet mūža galu nevar ar abām redzēt. 1225 5566

Deguna galu var ar vienu aci redzēt, mūža galu ne ar abām acīm. 935 33803

Deguna galu var saredzēt, mūža galu nevar. 1630 171

Degunu var redzēt ar vienu aci, bet mūža galu ne ar abām . 1127 3977

Degunu var ar vienu aci saredzēt, mūža galu ar abām neredzēsi. 1341 30283

Deguna galu var saredzēt, mūža galu nē. 1557 3336

Deguna galu var saredzēt ar vienu aci, bet mūža galu ne ar abām acīm. 202 4243

Degungalu redz, bet mūža galu neredz. 834 1978

Deguna galu var saredzēt ar vienu aci, bet mūža galu ne ar vienu aci. 1766 6956

Deguna galu redz, mūža galu neredz. 1751 273

Deguna galu redz, bet mūža galu neredz. 1262 2249

Deguna galu redz, mūža galu neredz. 1150 79

Degungalu redz, mūža galu neredz. 116 5942

Deguna galu redz, bet mūža galu nevar redzēt. 1900 777

Deguna gals, kas redzams, nav mūža gals, kas neredzams. 556 13384

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1552 8981

Deguna galu var redzēt, mūža galu ne. 853 31

Degunu var redzēt ar vienu aci, mūža galu nevar redzēt ne ar abām acīm. 1212 312

Deguna galu redz, mūža galu neredz. 1159 68

Deguna galu var redzēt, mūža galu nevar redzēt. 1900 1171

Deguna galu redzi, mūža galu neredzi.310 4058

Degungalu var redzēt, mūža galu ne. 393 364

Deguna galu var saredz, mūža ne. 464 4569

Deguna galu var redzēt, mūža galu neredz. 464 5458

Deguna galu redzi, mūšu ne. 1239 1987

Degungalu redz, mūža galu neredz. 17 25643

Degungalu redzi, bet mūža gala neredzi. 67 1560

Degungalu var saredzēt, bet mūža galu nē. 896 163

Deguna galu redz, mūža galu neredz. 855 5473

Pats savu deguna galu redz, bet mūža galu neredz. 674 161

Deguna galu redz, mūža galu neredz. 67 2169

Deguna galu var redzēt, mūža galu nevar. 464 4196

Deguna galu var redzēt ar vienu aci, mūža galu ne ar abām acīm. 556 12268

Deguna galu var redzēt, mūža galu ne. 116 7388

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 231 1950

Deguna galu var redzēt ar vienu aci, mūža galu pat ar abām acīm ne. 556 6035

Degungalu redz, bet mūža galu neredz. 1137 500

Deguna galu var sadzēt, mūža galu ne. 17 19511

Degungalu redzēt, mūža galu neredz. 17 8759

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1225 35971

Deguna galu var redzēt, mūža galu ne. 450 1560

Deguna galu var saredzēt ar vienu aci, bet mūža galu nevar saredzēt ar abām acīm. 568 1078

Deguna galu var redzēt, mūža galu ne. 1552 10434

Deguna galu var redzēt, mūža galu neredz. 1552 7466

Deguna galu var redzēt, mūža galu nevar. 1024 32

Degungalu redz, mūža galu neredz. 1079 1571

Deguna galu redz, bet mūža galu neredz. 1748 1149

Deguna galu var redzēt, mūža - nē. 584 1846

Degungalu redz, bet mūža galu nē. 877 1466

Deguna galu redz, mūža galu neredz. 1001 461

Degungalu var redzēt, mūža galu nē. 17 23214

Deguna galu var saredzēt, mūža ne. 17 12737

Degungal redz, mūžgal neredz. 101 1210

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 877 2608

Deguna galu var redzēt, mūža galu nevar redzēt. 1202 1565

Deguna galu redz, mūža galu ne. 1552 3488

Degungalu redz, mūža galu neredz. 1552 2933

Deguna galu redz, mūža galu neredz. 584 2141

Deguna galu redz, mūža galu neredz. 1262 1667

Deguna galu redz, mūža galu neredz. 1120 234

Deguna galu redzi, mūža galu neredzi. 740 11485

Deguna galu var redzēt, mūža galu ne. 1429 566

Deguna golu redzi, myuža gola naredzi. 1899 344

Deguna galu redz, mūža galu nē. 1950 4191

Tu deguna golu redz, bet myuža gola naredz. 400 3251

Pats savu deguna galu vari redzēt, bet mūža galu nē. 1341 13735

Deguna galu var redzēt, mūža galu nē. 1502 192

Nesabīdi nu ar degunu mākoņus. 1459 2897

Ceļ deguni cik gribi augši, debesīs neizcelsi. 508 2608

Kas augstu degunu ceļ, tam drīz nolūzt. 1225 22523

Deguns padebešos, bet pats zemes virsū. 1650 2630

Neturi degunu pārāk augsti. 556 5039

Staigā degunu debesīs uzcēlis. 1225 35000

Kas deguni augši nas, tas otri dubē ikreit. 400 3620

Pots mozs, bet doguns augši. 508 2435

Deguns padebešos, pats zemes virsū. 1689 515

Iet degunu pacēlis kā gailis seksti. 1493 4535

Iet degunu pacēlis kā gailis seksti. 1599 5644

Iet degunu pacēlis kā gailis seksti. 877 2643

Iet degunu pacēlis kā gailis seksti. 1493 3878

Iet degunu pacēlis kā gailis seksti. 384 762

Ja degvīns galvā, tad prātiņš aizkrāsnē. 556 4614

Degvīnā noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 202 5843

Degvīnā noslīkst vairāk cilvēku kā jūrā. 872 3249

Degvīna glažē noslīkst vairāk cilvēku nekā jūrā. 231 4608

Degvīnā vairāk noslīkst kā jūrā. 1078 1967

Na iz deča to īt lobi byus. 679 1373

Izstiepies pēc deķis garuma. 384 3422

Niez delnā, dabūs naudu. 1594 771

Tulznas delnā uz rūkas un uz pērstu ir smukuokas kai zalta gradzini bez dorba. 1940 2792

Gudris dēls ir tēva prieks, bet ģeķīgs mātes sirdsēsti. 1573 2296

Gudris dēls iepriecina savu tēvu, bet muļķis apbēdina. 584 1918

Viens gudrs dēls ir sava tēva prieks. 1376 2623

Gudris dēls ir tēva prieks. 1697 4051

Dēlin, tavu trakumiņu, no celmina gremzdu gaidi. 527 36627

Dēliņ, tavu trakumiņu, no celmiņa gremzdu gaidi. 505 93

Kas tad nu dēlam par vainu, viens solis uz priekšu, divi atpakaļ. 1225 10966

Kas savu pieaugušo dēlu sit, tas paved viņu uz grēku. 1584 1876

Dēlam jāpalīdz tēvam. 834 6753

Pārmāci savu dēlu, kamēr vēl ir cerības. 12 820

Mans dēls, ja tava sirds ir gudra, tad mana sirds priecājas. 387 9285

Dēlam pieder tēva atstātais kažoks. 556 5985

Slinks dēls ir tēva rūgts ābols. 609 1153

Ko dēls ar ēveli ēvelē, to tēvs ar cirvi līdzina. 840 1252

Dēls tēvu nemācīs. 1137 2366

Dēls iet tēva pēdās. 1225 40175

Labs dēls klausa tēva padomu. 202 2355

Strādā, dēls, tad tev būs. 231 6688

Pavasar dēliets nav tik gudris kā rudzu meitiets. 529 1851

Dēls tuvāks mātei, meita - tēvam. 556 5066

Dēla maize augstā plauktā. 527 8431

Kad dēlam atdod māju, tad visi sētas mieti apzeltīti. 116 11145

Neatdod dēlam mājas, kamēr pats vari saimniekot. 527 32085

Neatdod dēlam mājas, kamēr pats vari saimniekot. 508 1543

Kāds dēls, tāds tēvs. 1206 363

Kaids dāls, taids i tāvs. 740 9669

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1493 3487

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1693 5548

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1816 1053

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1661 126

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1229 1723

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1805 8664

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 807 2301

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1552 36416

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1404 4345

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1629 2193

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1627 234

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 70 3843

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 941 1878

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 202 5074

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 917 8333

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 917 7523

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1404 514

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1626 1387

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1372 2920

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1557 790

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1379 4901

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 872 4379

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1641 1695

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1643 448

Dēls domā, tēvs jau dara. 1372 3389

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1372 881

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1648 1597

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1376 2853

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1177 5438

Ko dēls ar darbiem, to tēvs ar vārdiem. 1404 1107

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1635 75

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1636 3569

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 1798 1249

Ko dēls veic ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 556 12368

Ko dēls ar vārdiem, to tēvs ar darbiem. 796 9018

Aug dēli kā ozoli. 997 11468

Aug dēli kā ozoli. 997 10748

Aug dēli kā ozoli. 202 6042

Aug dēli kā ozoli. 1510 517

Aug dēli kā ozoli. 1393 1175

Aug dēli kā ozoli. 1627 5529

Aug dēli kā ozoli. 1551 2740

Aug dēli kā ozoli. 1651 6436

Aug dēli kā ozoli, meitas kā liepas. 17 181 121

Aug dēli kā ozoli, aug meitas kā liepas. 92 301

Aug dēli kā ozoli. 120 344

Aug dēli kā ozoli. 1311 1157

Aug dali kai ūzuli, aug meitas kai līpas. 802 924

Aug dēli kā ozoli, aug meitas kā liepas. 1341 11629

Aug dāli kai ūzuli, aug meitas kai līpas. 1238 3313

Aug dēli kā ozoli. 1429 538

Skaisti dāli kai ūzuli. 1252 38

Turies, kamēr dēli izaugs. 1552 6588

Saturies kamēr tavi dēli izaugs. 853 536

Turies kamēr dēli uzaugs. 384 766

Strādā, kamēr dēli aug. 556 2726

Turies, kamēr dēli izaugs. 1552 11723

Dēlam tēva parādi nav jāmaksā. 1707 3761

Dēlam tēva parādi jāmaksā. 1602 6581

Dēlam tēva parādi jāmaksā. 1552 15770

Dēlam tēva parādi jāmaksā. 384 763

Dēlam tēva parādi jāmaksā. 1552 11720

Der tik pat labi kā Mažiņai kurpes. 556 2647

Kas pašam neder, to otram nesoli. 1599 142

Kas vienam der, tas citiem neder. 556 7426

Tāds ar tādu kopā sader. 1225 16477

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 958 3316

Ne viss der ēst, ko dzird, ne viss der runāt, ko dzird. 739 2466

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1684 327

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1690 1878

Ne visu der ēst, ne visu der runāt. 1008 135

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1668 2380

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 997 13230

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 958 10008

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 958 8421

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 848 1705

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 848 3356

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 609 1831

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1805 103

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1403 14

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 13 4231

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 387 6494

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1668 584

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 796 5375

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 527 24322

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1805 8075

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1552 24532

Ne visu der ēst, ne visu der runāt. 1376 1333

Ne visu der ēst, ne visu der runāt. 1653 2037

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1127 707

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1557 3818

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 553 2267

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 8 1676

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 917 1557

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1557 3337

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1557 586

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1557 1157

Ne visu der ēst, ne visu der runāt. 1551 2139

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1641 738

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1377 374

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1557 2946

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1552 5369

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 927 1029

Ne viss der ēst, ne visu der runāt. 927 5231

Ne viss der runāt, ne viss der ēst. 1225 6548

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1637 228

Ne visu der ēst, ne visu der runāt. 1602 5405

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1737 1886

Ne visu der ēst, ne visu der runāt. 584 160

Ne viss der runāt, ne viss der ēst. 116 11096

Ne viss der ēst, ne viss der runāt! 1459 2172

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 17 24258

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1284 176

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1190 3368

Ne viss dar ēst, ne viss dar runāt. 1347 398

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 625 580

Ne viss der ēst, ne viss runāt. 639 161

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 116 3994

Ne viss der runāt, ne viss der ēst. 929 53434

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 464 2661

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 585 680

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1766 1018

Ne viss der ēšanai, ne viss der runāšanai. 527 37340

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 208 1419

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 67 1539

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 584 1700

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1748 115

Ne visu der ēst, ne visu der runāt. 1079 452

Ne viss der ēst, ne viss runāt. 67 2871

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 935 15680

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 840 468

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1239 2124

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 375 5550

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 828 8037

Ne viss der runāt, ne viss der ēst. 393 1022

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1472 2265

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1115 1158

Ne viss der runāt, ne viss der ēst. 1 1924

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 617 2320

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1752 1273

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1552 13679

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1798 1000

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 853 146

Ne visu der ēst, ne visu der runāt. 1470 1711

Ne visu der ēst, ne visu der runāt. 1429 570

Ciets ar cietu kopā neder. 609 3825

Ciets ar cietu kopā neder. 1493 848

Ciets ar cietu kopā neder. 1661 4366

Ciets ar cietu kopā neder. 925 1617

Ciets ar cietu kopā neder. 1693 3053

Ciets ar cietu kopā neder. 1575 2702

Ciets ar cietu kopā neder. 1626 2305

Ciets ar cietu kopā neder. 220 1648

Ciets ar cietu kopā neder. 1611 2649

Ciets ar cietu kopā neder. 941 4110

Ciets ar cietu kopā neder. 202 6676

Ciets ar cietu kopā neder. 917 2977

Ciets ar cietu kopā neder. 1379 4465

Ciets ar cietu kopā neder. 12 2109

Ciets ar cietu kopā neder. 1379 888

Ciets ar cietu kopā neder. 220 1118

Ciets ar cietu kopā neder. 1595 898

Ciets ar cietu kopā neder. 1225 14291

Ciets ar cietu kopā neder. 840 2907

Ciets ar cietu kopā neder. 1459 388

Ar dasas gobolu pakaļā svīž. 1940 2731

Nodzen dievu kā koku. 1661 4246

Jāliekas uz desām. 23 398

Šļūc pa desu, kad nav putraimu. 72 8991

Izsalkušam patīk viena silta desa labāk nekā ducis siltu vārdu. 1444 1356

Tam var aptīt desu gar kaklu, i tad viņš to nedarīs. 1386 925

Katrai desai divi gali.3334 389

Nemeklē desas suņu kūtī. 1557 3338

Desas nemeklē suņu stallī. 1724 323

Desas nemeklē suņu stallī. 1552 5368

Meklē vien desas suņu kūtī. 556 526

Desa deguna galā, tik ar zobiem nav aizsniedzama. 556 5786

Meklē desas suņa kūtī. 1137 1025

Meklē desu suņa kūtī. 1137 119

Meklē desas suņa stallī. 17 8623

Desas nemeklē suņu stallī. 1620 2516

Desas nemeklē suņu stallī. 1557 1152

Desu nemeklē suņu stallī. 8 1677

Desas nemeklē suņu stallī. 609 4924

Desas nemeklē suņu stallī. 1684 328

Pa desu debesīs kāpj. 872 45

Par desu nevajag kāpt debesīs. 1584 5135

Nekāp ar desu debesīs. 160 181

Ar dasu debesīs naizkōpsi. 820 1473

Nakāp ar desu debesīs. 740 9653

Ar desu debesīs netiksi. 367 124

Ar desu debesīs netiksi. 512 71

Ar desu debesīs nevar iskōpt. 820 284

Nabrauc ar dasu debesies. 1190 3497

Ar dasu debesīs naiskōpsi. 480 54

Ar dasu sdebesīs naiskuopsi. 624 27

Ar dasu debesīs naīkōpsi. 366 159

Ar desu debesīs naizkāpsi. 1945 9578

Ar dasu debesīs natiksi. 1151 184

Nabrauc ar dasu debesīs. 527 36574

Labs devis, vēl labāks nedevis. 74 1184

Kam devi, nu tu prosi. 508 2414

Kāds devējs, tāds ņēmējs. 1594 3793

Labs devējs dievam mīļš. 1225 25651

Devēja roka neiztukšojas. 1592 9671

Dod, tad tu atkal vari ņemt, jeb prasīt. 1592 5852

Priecīgu devēju dievs mīļo. 1674 1262

Priecīgu devēju dievs mīl. 997 16117

Priecīgu devēju dievs mīlē. 1668 9571

Priecīgu devēju dievs svētī. 935 33942

Dievs priecīgu devēju mīļo. 1642 1105

Priecīgu devēju dievs svētī. 941 1049

Priecīgu devēju dievs mīļo. 1192 202

Devīgu devēju dievs svētī. 929 66087

Priecīgu devēju dievs mīļo. 1225 28759

Priecīgu devēju dievīņš mīl. 1800 2134

Priecīgu devēju dievs mīle. 748 108

Priecīgu devēju dievs mīlē. 1738 3392

Devēja roku dievs svētij. 91 81

Dots devējam atdodas. 1188 8328

Dots dotam atbodas. 1645 990

Dots dotam atdodas. 941 4140

Dots devējam atdodas. 1860 1320

Dots devējam atdodas. 828 2964

Dots devējam atdodas. 1900 878

Dots devējam atdodas. 1900 3689

Dod devējam, dievs tev atdos. 1900 886

Dūds devējam atdūds. 548 2369

Kad dzēle pīdzel, tod atkreit nūst. 1940 2863

Kad dzēle pīdzer, tod atkreit nūst. 1263 939

Kad dziālia pīdzer, tod atkriet nūst. 1263 939

Dēļu vezmis kā pasaule, zirdzīts kā kaķīts. 1361 122

Laidies dibenā, nesaldē nagus. 387 960

Laidies dibenā, nesaldē nagus. 1689 490

Laidies dibenā, nesaldē nagus. 1188 7679

Laidies dibenā, nesaldē nagus. 1557 3960

Laidies dibenā, nesaldē nagus. 1552 4712

Laidies dibenā, nesaldē nagus. 1079 2019

Laidies dibenā, nesaldē nagus. 464 4560

Laidies dibenā, nesaldē nagus. 828 109

Nesaldē nagus, labāk laidies dibenā. 556 6679

Laidies dibenā, nesaldē nagus. 527 32931

Dīc kā tele. 1593 1152

Dīc kā ods. 529 644

Ko nu dīc kā odze. 668 4593

Kur divi ir, tur trešais lieks. 1709 39

Kur divi, tur trešais lieks. 1552 3456

Kur divi, tur trešais lieks. 1637 857

Kur divēji trīsojas, tur trešais barojas. 1263 795

Kur divi, tur būs trīs. 1459 1301

Mēs divi kā citi septiņi. 1515 2896

Dīdelnīka maize - kauna maize; dīnu dīdelnīks, naktu zaglis. 1940 2823

Dīdelnīka maize - kauna maize; dīnu dīdelnīks, naktu zaglis. 1263 885

Diedelnieks neparko nebēdā. 556 6298

Dīdelnīka maize ir kauna maize; dīnu dīdelnīks, bet nakti zaglis. 1263 885

Diedelniekam visa maize salda. 1597 4519

Diedalnieks bēg no godīga cilvēka. 556 5440

Katrs diedelnieks sev cepuri iegādāt māk. 759 5508

Diedalijās kā veca čigāniete. 556 2630

Šļūc pa diegu. 1660 6716

Šļuc pa diegu. 72 8992

Kāds diegs, tāda drēbe. 1376 3433

No diega pie adatas, no adatas pie zirga. 1177 20647

No katra pa diedziņam, kailam krekls. 1551 7183

Brauc pa diegu! 1225 25190

Ar diegu nesasiesi. 494 556

Ar dīgu dabasūs naikopsi. 966 216

Ko nu ar tādu diegu mēteli iesāc! 527 46098

Nu, ar diegiem zaķi nenoķersi. 3 2593

Tievs kā diegs, smalks kā ods. 1620 1660

Ar diegiem nav aršana. 1206 368

Ar diegiem nav aršana. 997 16439

Ar diegiem nav aršana. 94 2572

Ar diegiem nav vilkšana. 1661 2180

Ar diegiem nav aršana. 1492 550

Ar diegiem nav aršana. 1188 6900

Ar diegiem nav aršana. 1008 4178

Ar diegiem nav aršana, ja nav streņģes. 1703 4304

Ar diegiem nav aršana. 1552 31976

Ar diegiem nav aršana. 1661 4204

Ar diegiem nav aršana. 1660 4438

Ar diegiem nav aršana. 1661 2117

Ar diegiem nav aršana un ar teļiem uz jakti nav iešana. 1573 3782

Ar diegiem nav aršana, ar dulliem nav runāšana. 84 5623

Ar diegiem nav aršana, ar muļķiem nav runāšana. 84 7135

Ar diegiem nav aršana. 880 2086

Ne ar diegiem aršana, ne ar muļķiem runāšana. 17 26250

Ar diegiem nav aršana. 1630 1262

Ar diegiem nav aršana. 917 2736

Ar diegiem nav aršana. 917 2611

Ar diegiem nav aršana, ar dulliem runāšana. 358 1053

Ar diegiem nav aršana. 1627 746

Ar diegiem nav aršana. 1654 3544

Ar diegiem nav aršana. 935 33228

Ar diegiem nav aršana. 1552 4888

Ar diegiem nav aršana, ar dulliem runāšana. 358 1053

Ar diegiem nav aršana. 1651 324

Ar diegiem nav aršana, ka nav dzeņausku. 527 45594

Ar diegiem nav aršana. 527 37335

Ar diegiem nav aršana. 1600 7694

Ar diegiem nav aršana. 828 55

Ar diegiem nav aršana. 1337 440

Ar diegiem nav aršana. 17 8566

Ar diegiem nav aršana, ar lielgabaliem nav zaķu šaušana. 375 8981

Ar diegiem nav aršana, ar skalu nav blusināšana. 375 8982

Ar diegiem nav aršana. 625 678

Ar diegiem nav aršana. 828 5263

Ar diegiem nav aršana. 67 3675

Ar diegiem nav aršana. 116 3918

Ar diegiem nav aršana, ar vēžiem nav Rīgā braukšana. 384 2760

Ar diegiem nav aršana. 17 9697

Ar diegiem nav aršana. 893 750

Ar diegiem nav aršana. 116 8071

Ar diegiem nav aršana. 464 3090

Ar diegiem jau nav aršana. 464 2118

Ar diegiem nav aršana. 584 1465

Ar diegiem nav aršana! 1494 504

Ar diegiem nav aršana. 1239 1958

Ar diegiem nav aršana. 1552 6038

Ar diegiem nav aršana. 280 1432

Ar diegiem nav aršana! 279 656

Ar diegiem nav aršana, ar korķiem nav tīšana. 23 1478

Ar diegiem nav aršana. 17 5716

Ar diegiem nav aršana. 10 1019

Ar diegiem nav aršana. 145 1116

Ar diegiem nav aršana. 334 441

Ar diegiem nav aršana. 17 5317

Ar diegiem nav aršana. 10 513

Ar diegiem nav aršana. 10 952

Ar diegiem nav aršana. 1472 2992

Ar dīgim nav oršona. 508 4735

Ar digim nav aršana, arsliņķi nav maļšana. 508 1892

Ar diegiem nav aršana. 1439 1675

Ar dīgim nav aršona, ar slinkim nav maļšona. 374 241

Kuru dienu vairāk paziņģēju, to dienu vairāk paraudāju. 1800 2144

Neraudi par nākošo dienu. 1776 281

Vakarējā diena vairs atpakaļ nenāks. 116 12974

Katra diena nāk ar savu laimi. 1148 2532

Vai divam dinu rtyukst, vai saimnikam dorba. 1238 3386

Vienas dienas saimniecei tukšas rokas. 556 5752

Strādā dienu, strādā nakti, nav krekliņa mugurā. 1552 32549

Kur diena, tur vēders, kur nakts, tur mājas. 1730 59081

Darbdienas darbam, bet svētdienas atpūtai. 1738 1223

Gan jau pienāks tā diena, kad manai ķēvei būs kumeļš. 1341 6369

Ko jaunās dienās ieradis, to vecās dienās paradis. 855 5202

Labai dienai reiz pienāk gals, bet labai slavai nekad. 699 177

Laba tā diena, kas nodzīvota. 1784 588

Nezin nekā ne no dienas, ne nakts. 926 718

Kas guļ dienā, skraida naktī. 556 4941

Tis jau taids nu mazu dīnu. 548 14330

Aiztaupi nebaltām dienām. 17 2297

Strādā cītīgi, jo dienas skaitītas. 1805 10021

Tas jau trīs dienas nāvei parādā. 1657 4048

Dzīvo vienu dienu, vai divas, bet ar godu. 1284 177

Labāk viena diena mazāk, bet lustīgi. 1208 10931

Dienas laikā ar guni meklēt. 1268 300

Meklē kou mozu adatiņu. 1268 299

Tas stāvēs mūžīgi un trīs dienas. 587 14

Atminēsi mūžīgi un trīs dienas. 935 33985

Rītu jau arī ir vēl diena. 612 323

Rītu ar vēl diena. 12 1126

Rītu arī vēl ir diena. 1552 5350

Brauc laukā uz vienu dienu, bet maizi ņem nedēļai. 12 1126

Brauc laukā uz vienu dienu, bet pārtiku ņem nedēļai. 1551 2909

Labāk vienu dienu raudu nekā visu mūžu. 12 2358

Dioena dienu nepanāk. 400 2621

Vakarējā diena atpakaļ nenāks. 464 5839

Nodzīvotas dienas atsaukšanai nav līdzekļu. 556 10712

Vakarējā diena, vakarējie pātari. 1459 1023

Dīnas ar guni naapmōnīsi. 966 413

Kuru dienu vairāk paziņģēju, to dienu vairāk paraudāju. 1800 2144

Tas vairs diena saismas neredzēs. 280 1097

Jezupa dienā jāsakrata ābeļu, plūmju un citu augļu koku zari, tad viņi kupli ziedot un nesot daudz augļu. 918 177

Kas vienu dienu līksmojās, tas otru bēdājās. 1627 2021

Netaupi dienu, taupi ēdienu. 1225 7466

Viena diena nepadara gudru. 1084 4235

Dori kū gribi, a dīnu par nakti napogrissi. 1399 87

Šī diena labāka nekā rītdiena. 1626 4334

Visas dienas ir ar vakariem, visas meitas ar vīriem. 17 23168

dari katruu dienu vienu laimīgu, tad arī tu būsi laimīgs. 116 7926

Diena priekš strādāšanas, bet nakts priekš gulēšanas. 1208 849

Viena diena ir kā otra, un tomēr neviens gads nelīdzinās otram. 1597 110

Loba dīna, kačs pi pīna. 1930 440

Ko dienu dara, to nakti svētī. 1372 1142

Koba dina, lobs i viss. 1268 820

Jauka dīna, prīcīgs proznīks, maizes kab kod šē. 740 15542

Postora dīna tod byus, kod putns ar kņobi iznosos nu jyuras jyudini. 548 2444

Dīna golā i bārns bez vōrda. 1899 333

Tas ir īsts dienu zaglis. 929 28411

Nebaltas dienas nebūs, ja daltajās par tām domās. 1377 158

Kas no mazām dienām cenšas, tam vieglākas vecumdienas. 1552 4603

Bez dienas nav nakts, bez nakts nav dienas. 1420 65

Kas grib labas dienas redzēt, lai savalda mēli. 1771 4346

Nav dienas bez rūpēm, ne nakts bez sapņiem. 1750 4370

Labāk vienreiz dienā ēdu nekā vērgot. 1628 509

Balta diena ļaudis nenicina. 1626 2794

Guļ pa dīnai, dzer pa pylnai, byusi kai kungs. 820 402

Daudz dieniņu mūžiņā: cita šāda, cita tāda. 1711 5754

Drūma dīna leiz vokora, kad dorīt nav ko. 780 437

Kad par dienu deviņas reizes piemin velnu, tad velns naktī rādās. 1724 2506

Īt ko vakarejas dīnas meklēdams. 1212 481

Mūsu dienās ikvienam savs laimes namiņš jāuzceļ ar pašu pūliņu. 1699 3649

Tāda otra dienā ar uguni nesameklēsi. 1341 14017

Kura dīna nūdzeivōta, tei i myužā. 509 2004

Nepūlies vienā dienā uzcelt rīgu. 556 4513

Ar dienusāc, ko gribi sākt. 1592 2073

Strādā dienu, strādā nakti, nav pat krekla mugurā. 1341 33130

Dzeivoj dīnu, mōcīs godu. 548 2235

Ja šodien izturēs, tad vēl dažu labu dienu dzīvos! 853 832

Tas jau pastāvēs mūžīgi un vēl trīs dienas. 527 7930

Ko tu meklē, vai vakarŗjo dienu? 527 4407

Katrai dienai savas bēdas. 116 11563

Kai vakarējo dienu izgaisa. 1151 314

Apkārt šodien, taisni rīt. 1455 367

Kam nav darbdienu, tam arī nav svētdienu. 1552 10782

Kas kavēts dienu, tas jākavē nakti. 934 5996

Dari dienā labu, tad vakarā priecīgs prāts. 556 5199

Pēc pāris dienām var notikt kas cits - domā nelaimīgais. 556 12117

Ja cauru dienu tekot vakarā nonāk pie mērķa, tad arī ar to pietiek. 556 12260

Kad tik diena vakarā, tad tik mūžs vecumā. 556 6642

Dīna to loba, ka tik gosts byutu lobs. 819 733

Laimīga ir tā dieniņa, kuru var vieglāk pavadīt. 585 155

Dienu, nakti iet, nekur neaiziet. 116 5940

Katrai dinai savs darbs. 2 174

Kāda diena, tāds darbs. 380 17

Kad tik diena vakarā, mūžs vecumā. 926 722

Postora dīnā zynōsim, kas vainīgs. 640 1239

Viena diena ar darbu ir vērtīgāka par desmit dienām bez darba. 556 10696

Pastarā diena klāt. 834 6802

Idīna bez guns naredz. 640 1406

Jaukā dienā arī nabagi dejo. 556 567

Vienā dienā auni nenobadās. 1699 6137

Katrai dienai sava nakts. 527 31779

Katrai dienai sava nakts. 1001 419

Katrai dienai sava nakts. 1206 6519

Katrai dienai sava nakts. 1667 825

Katrai dienai sava nakts. 1774 925

Katrai dienai sava nakts. 1276 1612

Katrai dienai sava nakts. 1695 1365

Katrai dienai sava nakts. 926 48

Katrai dienai sava nakts. 926 719

Katrai dienai sava nakts. 1674 1047

Katrai dienai sava nakts. 230 4326

Katrai dienai sava nakts. 609 4928

Katrai dienai sava nakts. 527 22853

Katrai dienai sava nakts. 958 2590

Katrai dienai sava nakts. 1688 798

Katrai dienai sava nakts. 1208 531

Katrai dienai sava nakts. 1010 2475

Katrai dienai sava nakts. 1014 2339

Katrai dienai sava nakts. 1244 6135

Katrai dienai sava nakts. 1188 4350

Katrai dienai sava nakts. 997 9409

Katrai dienai sava bēda. 1660 782

Katrai dienai ir sava nakts. 13 4032

Katrai dienai ir sava nakts. 997 11372

Katrai dienai sava nakts. 1573 4628

Katrai dienai sava nakts. 17 1273

Katrai dienai sava nakts. 1225 18353

Katrai dienai sava nakts. 1627 2290

Katrai dienai sava nakts. 1510 548

Katrai dienai sava nakts. 1376 1630

Katrai dienai sava nakts. 1626 5081

Katrai dienai sava nakts. 872 4687

Katrai dienai sava nakts. 935 34153

Katrai dienai sava nakts. 1654 4463

Katrai dienai sava nakts. 1597 2336

Katrai dienai sava nakts. 1650 1334

Katrai dienai sava nakts. 1576 2344

Katrai dienai sava nakts. 1552 5351

Katrai dienai sava nakts. 949 690

Katrai dienai sava nakts. 12 2670

Katrai dienai sava nakts. 84 4723

Katrai dienai sava nakts. 70 478

Katrai dienai sava nakts. 759 1233

Katrai dienai sava nakts. 942 241

Katrai dienai sava nakts. 1643 324

Katrai dienai sava nakts. 1377 1824

Katrai dienai sava nakts. 1592 43

Ikkatrai dienai sava nakts. 1225 6884

Katrai dienai sava nakts. 1557 587

Katrai dienai sava nakts. 1379 4250

Katrai dienai sava nakts. 1379 1978

Katrai dienai sava nakts. 1650 705

Katrai dienai sava nakts. 1626 909

Katrai dienai sava nakts. 1611 1646

Katrai dienai sava nakts. 917 1558

Katrai dienai sava nakts. 202 4631

Katrai dienai sava nakts. 927 1030

Katrai dienai sava nakts. 464 5641

Katrai dienai sava nakts. 553 2268

Katrai dienai sava nakts. 929 61535

Katrai dienai sava nakts. 220 1604

Katrai dienai sava nakts. 1585 872

Katrai dienai sava nakts. 1557 3000

Katrai dienai sava nakts. 1576 6802

Katrai dienai sava nakts. 1892 6

Katrai dienai sava nakts. 1629 640

Katrai dienai sava nakts. 1637 229

Katrai dienai sava nakts. 1374 2547

Katrai dienai sava nakts. 1404 616

Katrai dienai sava nakts. 834 5627

Katrai dienai sava nakts. 1009 417

Katrai dienai sava nakts. 927 698

Katrai dienai sava nakts. 1630 167

Katrai dienai sava nakts. 1385 147

Katrai dienai sava nakts. 1802 1663

Katrai dienai sava nakts. 1630 3597

Katrai dienai sava nakts. 1630 450

Katrai dienai ir sava nakts. 1642 1033

Katrai dienai sava nakts un katrai nedēļai ir svētdiena. 8 2562

Katrai dienai sava nakts. 17 184 190

Katrai dienai sava nakts. 527 36599

Katrai dienai sava nakts. 280 1425

Katrai dienai sava nakts. 375 2722

Katrai dienai sava nakts. 1552 3377

Katrai dienai sava nakts. 1115 1172

Katrai dienai sava nakts. 1748 510

Katrai dienai sava nakts. 17 28071

Katrai dienai sava nakts. 116 4617

Katrai dienai sava nakts. 1079 432

Katrai dienai sava nakts. 1752 1274

Katrai dienai sava nakts. 556 4282

Katrai dienai sava nakts. 464 5304

Katrai dienai sava nakts. 840 1456

Katrai dienai sava nakts. 17 23412

Katrai dienai sava nakts. 1079 11

Katrai dienai sava nakts. 828 15190

Katrai dienai sava nakts. 585 446

Katrai dienai sava nakts. 961 1590

Katrai dienai sava nakts. 1552 13652

Katrai dienai sava nakts. 1552 10887

Katrai dienai sava nakts. 1074 356

Katrai dienai sava nakts. 1705 4117

Katrai dienai sava nakts. 1737 1884

Katrai dienai sava nakts. 1190 3598

Katrai dienai sava maksa. 584 175

Katrai dienai sava nakts. 1429 585

Kotrai dīnai sova nakts. 512 132

Kotrai dīnai sova nakts. 1151 237

Katrai dienai sava nakts. 365 346

Kad tik diena vakarā, mūžs vecumā. 1552 5349

Kad tik diena vakarā, mūžs vecumā. 1620 1951

Kad tik diena vakarā, mūžs vecumā. 1552 33054

Ik dienas māte raušus necep. 867 6719

Katru dienu māte raušus necep. 1472 1990

Katru dienu māte raušus necep. 1695 3140

Katru dienu māte raušus necep. 1695 2422

Katru dienu māte raušus necep. 1010 5359

Katru dienu māte raušus necep. 1692 266

Katru dienu māte raušus necep. 1244 1483

Katru dienu māte raušus necep. 1693 371

Ne ik dienas māte raušus cep. 1207 1668

Ik diena māte raušus necep. 464 1712

Ik diena māte raušus necep. 1684 1872

Ik diena māte raušus necep. 868 833

Ik diena māte raušus necep. 1805 2008

Ik diena māte raušus necep. 1684 362

Ik diena māte raušus necep. 1798 2111

Katru dienu māte raušus necep. 997 10769

Ik diena māte raušus necep. 527 24269

Katru dienu māte kūku necep. 231 540

Katru dienu māte raušus necep. 1599 1185

Katru dienu māte raušus necep. 8 1653

Ne ik dienas māte raušus cep. 321 3478

Ne ik dienas māte raušus cep. 1515 1018

Ne ik dienas māte raušus cep. 70 2433

Ik dienas māte raušus necep. 1127 1203

Ik dienas māte raušus necep. 828 3519

Ik dienas māte raušus necep. 1557 1171

Ik dienas māte raušus necep. 1880 1715

Ik dienas māte raušus necep. 1650 33

Ik dienas māte raušus necep. 1552 12656

Ik dienas māte raušus necep. 1552 25403

Ik dienas māte raušus necep. 1639 542

Ik dienas māte raušus necep. 1880 3020

Ik dienas māte raušus necep. 464 5656

Ik dienas māte raušus necep. 1597 5770

Katru dienu māte raušus necep. 1582 2771

Ik dienas māte raušus necep. 1376 1632

Ik dienas māte raušus necep. 935 36670

Katru dienu māte raušus necep. 884 5591

Ik dienas māte raušus necep. 1372 3955

Ik dienas māte raušus necep. 1601 1130

Ik dienas māte raušus necep. 1595 1147

Katru dienu māte raušus necep. 1202 102

Katru dienu māte raušus necep. 1001 398

Katru dienu māte rausi necep. 853 69

Katru dienu māte raušus necep. 625 448

Katru dienu māte raušus necep. 393 350

Ne ik dienas māte raušus cep. 1752 470

Ik dienas māte raušus necep. 101 917

Ik dienas māte raušus necep. 384 403

Ik dienas māte raušus necep. 454 7

Ik dienas māte raušus necep. 1055 89

Ik dienas māte raušus necep. 116 14327

Ik dienas māte raušus necep. 639 41

Ik dienas māte raušus necep. 375 4388

Ne katru dienu māte raušus cep. 1900 1093

Ik dienas māte raušus necep. 1552 6251

Katru dienu māte raušus necep. 1079 1959

Katru dienu māte raušus necep. 450 1566

Ik dienas māte raušus necep. 1429 654

Katru dienu māte raušus necep. 1950 4184

Na katru dienu māte raušus cep. 380 1761

Na siavkkuru dīnu motia bleinikus cap. 1263 1020

Katru dienu māte plāceņus necep. 1341 26414

Katrai dienai savs darbs. 527 25099

Katrai dienai savas bēdas. 834 6485

Katrai dienai savs darbs. 375 6291

Katrai dienai savs darbs. 1552 13720

Katrai dienai savas bēdas. 464 6029

Ne ik diena ssaule, ne ik dienas lietus līst. 1014 830

Ne ik dienas saule spīd, ne ik dienas lietus līst. 926 715

Ne ik dienas saule spīd, ne ik dienas lietus līst. 1667 2001

Ne ik dienas saule spīd, ne ik dienas lietus līst. 968 3390

Ne ik dienas saule spīd, ne ik dienas lietus līst. 1552 5117

Ne ik dienas saule spīd, ne ik dienas lietus līst. 1594 2536

Ne ik dienas saule spīd, ne ik dienas lietus līst. 1599 1183

Ne ik dienas saule spīd, ne ik dienas lietus līst. 828 3518

Ne ik dienas saule spīd, ne ik dienas lietus līst. 84 6395

Ne ik dienas saule spīd, ne ik dienas lietus līst. 1627 2288

Katru dienu saule nespīd. 1584 113

Katru dienu saule nespīd. 384 2454

Ne ik dienas saule spīd, ne ik dienas lietus līst. 1024 300

Ne ik dienas saule spīd, ne ik dienas lietus līst. 1752 969

Ne ik dienas saule spīd. 1552 32362

Kas nestrādā dienu, tas strādā nakti. 935 36640

Kas kavēts dienu, tas jāpadara nakti. 834 1400

Kas guļ dienām, strādā naktīm. 1684 363

Nezodz dienu. 1707 4238

Dienu zaglis ir mūža zaglis. 1707 804

Kas guļ dienām, skraida naktīm. 609 4930

Kas guļ dienu, tas strādā nakti. 1557 2000

Ko nepadara dienu, to padara nakti. 834 7109

Kas kavēts dienu, tas jāpadara nakti. 834 4306

Kas guļ dienām, skraida naktīm. 1599 5218

Kas guļ dienu, tas skraida naktī. 1552 5272

Kas dienā guļ, tas nakti strādā.31582 965

Kas guļ dienām, strādā naktīm. 1557 1172

Kas guļ dienām, skraida naktīm. 1225 22708

Kas guļ dienām, strādā naktīm. 1750 561

Kas guļ dienām, strādā naktīm. 1079 2119

Kas guļ dienām, strādā naktīm. 116 14328

Vienas dienas saimnieks. 1684 647

Vienas dienas saimniece. 609 4932

Vienas dienas saimniece. 1552 25633

Tas ir tik vienas dienas saimnieks. 556 605

Vienas dienas saimnieks. 1511 81

Vīnas dīnas saiminīks. 802 1168

Vīnas dīnas saiminīks. 434 27

Vīnas dīnas saiminīks - ca. 640 1391

Vienas deinas saimniece. 1110 1211

Vīnas dīna ssaiminīks. 548 2181

Tā ir tikai vienas dienas saimniece. 1552 5274

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1244 10665

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā nabags. 1717 327

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1798 2118

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1805 5607

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1668 358

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā kungs. 1188 2663

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru - kā suns. 796 1781

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 958 11920

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru dienu kā suns. 1206 4193

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā nabags. 609 2581

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru - kā nabags. 1552 32022

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 230 4498

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 94 5330

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 848 705

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 609 4934

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru - kā suns. 1474 69

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1805 131

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1276 2503

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1600 5591

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1674 2108

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 759 3297

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1630 1876

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 957 1482

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1629 1824

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1629 549

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1552 5276

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1377 402

Vienu dienu dzīvo kā kungs, bet otru kā suns. 1655 1100

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1630 173

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru - kā suns. 917 8156

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 464 5649

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1573 4476

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1655 1225

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru - kā suns. 935 33827

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 968 156

Dzīvo vienu dienu vai divas, bet zaļi.Bb 32 1308

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru dienu kā suns. 160 340

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 105 478

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1183 918

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1766 411

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1748 52

Dienu dzīvo kā kungs, dienu kā suns. 1552 6540

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1008 383

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru - kā suns. 116 8950

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 828 54

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1753 1894

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1116 32

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru - kā kalps. 556 528

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru - kā suns. 464 151

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru - kā suns. 464 3153

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru - kā suns. 527 37398

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru - kā suns. 893 43

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 893 157

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1552 13925

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 828 9740

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1552 6859

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru kā suns. 1079 1009

Vīnu dīnu dzeivoj kai kungs, ūtru dīnu kai kungs. 512 118

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru - kā suns. 1429 620

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru - kā suns. 144 1097

Vīnu dīnu dzeivoj kai kungs, ūtru kai suns. 1151 225

Vienu dienu dzīvo kā kungs, otru - kā suns. 1552 4580

Neslavē dienu, kamēr nav vakars pienācis. 13 417

Neteic dienu par skaistu, kamēr saule vēl nav nogājusi. 1602 9180

Nevar dienu slavēt, ja nav vakars pienācis. 929 42638

Neslavē dienu, kamēr vakars nav pienācis. 828 1498

Neslavē dienu,kamēr vakars vēl nav pienčis. 1225 4981

Neslavē dienu, akmēr saule nav nogājusi. 1630 1614

Dienas bez vakara neslavē. 1573 4538

Dienu nevar priekš vakara slavēt. 1225 25324

Neslavē dienu priekš vakara. 1225 25693

Un neslavē dienu no rīta. 12 2124

Neslavē dienu priekš vakara. 877 3391

Neslavē dienu priekš vakara. 877 2726

Neslavē dienu pirms vakara. 556 6588

Neslavē dienu, kad vēl nav vakars. 1262 1861

Dienu var slavēt tikai vakarā. 840 2988

Navajag dīnas mōneit ar guni. 740 32044

Nav kō dīnas ar guni mōneit. 1238 531

Kad dienas garas, tad pavediens īss. 1684 428

Kad dienas garas, pavediens īss. 1724 382

Kad dienas garas, tad pavediens īss. 609 4933

Kad dienas garas, tad pavediens īss. 1798 2119

Kad dienas garas, pavediens īss. 527 24297

Kad dienas garas, tad pavediens īss. 1225 5099

Kad dienas garas, tad pavediens īss. 1630 172

Kad dienas garas, pavediens īss. 1582 2914

Kad dienas garas, tad pavediens īss. 1552 32970

Kad dienas garas, pavediens īss. 1374 496

Kad dienas garas, pavediens īss. 384 5223

Nāk garķa diena, nāk garāks pavediens. 116 3944

Kad dienas garas, pavediens īss. 1771 5438

Kad dienas garas, pavediens īss. 556 5129

Strādā dienu, strādā nakti, tad būsi saimnieks. 1584 6424

Strādā dienu, strādā nakti, tad būsi saimnieks. 1599 5832

Ēd, ka vai trīs dienas būtu badu cietis. 1393 4780

Ēd, ka vai trīs dienas badā būtu cietis. 1552 11737

Katram patīk cita dienas. 1552 5271

Katram patīk cita dienas. 1552 33128

Katram patīk cita dienas. 1880 1699

Katram patīk cita dienas. 1621 283

Katram patīk savas dienas. 609 4929

Tāda man diena, tāda man nakts. 1699 3083

Tāda man diena, tāda man nakts. 1552 15270

Tāda man diena, tāda man nakts. 1379 2738

Tāda man diena, tāda man nakts. 464 7104

Tava diena, mana nakts. 116 1007

Tava diena, mana nakts. 1750 6146

Tava diena, mana nakts. 609 4927

Tava diena, mana nakts. 556 4148

Tava diena, mana nakts. 1552 32924

Rītu arī vēl diena. 926 721

Rīt arī vēl diena. 231 7307

Rīt arī vēl diena. 231 2501

Dej kā princese. 1552 15610