Nr.14. Dievbijība - drāna

Dievbijība visas gudrības iesākums. 997 3111

Dievbijība ir visas gudrības iesākums. 556 6806

Dievbijība visas gudrības iesākums. 1688 590

Ko tam darīsi kam Dievs palīdz. 23 2056

Tic dievam, kalpo velnam. 116 8956

Ko dievs dara, tas viss labs. 1597 3662

Ka dīvam navajdzēs, valns napajems. 740 15372

Kas tic dīvam, tys tic cylvākam. 1705 5870

Dīvs kotram licis ar svīdrim maizi pelnīt. 1209 380

Dievs tev nelīdzēs, ja pats dievam nelīdzi. 13 5057

Dievsvis nepalīdzēs, ja pats nedarīsi. 853 821

Jo vairāk dievojās, jo mazāk tiek ticēts. 556 9853

Kas Dīvojās tys maloj. 374 367

Kas dievojas, tas melo. 1661 2133

Sak nu vēl, ka dieva nav. 1341 12805

Saki nu ka dieva nav. 893 1080

Dievs lepniem turās pretim. 556 8875

Lepniem dievs turas pretīm. 1600 7856

Dievs lepniem pretim turas. 79 58

Kādu dievam trūkst, tādu velnam pilns šķūnis. 1696 4076

Kād dievam nau, tād vellam diezgan. 1354 32

Kā nav mūsu dievam, tas ir velnam pilni kakti. 464 2505

Tu gan nevari savu dievu mežā dzīt. 609 4969

Tu nevari par dievu žēloties. 556 1471

Tas jau nomelno dievu no debesīm. 1552 3558

Tas jau nomelno dievu no debesīm. 1552 10501

Dieva dots, laimes likts. 142 6278

Ja dievs dos un laime liks. 142 6243

Kam dievs palīdz, to neaiztieci. 556 12073

Neaiztieci to, kam dievs palīdz. 556 1454

Ar dievu neviens nav kontraktu slēdzis. 527 24950

Neviens ar dievu līgumu nav noslēdzis. 1341 30406

Nesmādē nu dieva dāvanu. 1341 6365

Nesmādē ko dievs piešķīris, neņem ko viņš nedevis. 1900 843

Bīdrs bīdram, a dīvs vysim. 1542 1026

Draugs aiz drauga, bet dīvs par vysim. 780 424

Dievs dod, bet rokā neiedod. 1652 90

Dievs dod, bet rokā neiedod. 1668 7638

Dod dievam, kas dievam pienākās, kungam, kas kungam pienākās. 1225 5385

Dod Dievam kas Dievam pieder un ķeizasam kas ķeizaram pieder. 17 676

Dīvs mīļoj taisnības. 512 192

Dievs mīļo taisnību. 1225 10990

Dīveņ dūd paādušu barot na naādušu. 432 88

Dīveņ, dūd paādušu barot, na naādušu. 820 1560

Dīviņ, dūd paādušu barōt, na naādušu. 820 465

Nadīka dīvs cyukai rogu ī dabasus izjauks. 432 53

Nadūd, dīveņ, cyukai rogu, to i dabasus izjauktu. 966 1151

Dīvam par gūdu, cylvākim par lobu. 1263 903

Dīvam par gūdu, cylvākim par lobu. 1940 2838

Dīvam par gūdu, cylvākam par lobu. 1263 903

Gotovs dīvu mažā dzeit. 1368 724

Neviens savu dievu mežā nedzen. 527 43413

Ka savu dievu neiedzen mežā. 1225 11026

Lepnāks par pašu dievu. 508 2133

Lepnoks par pošu Dīvu. 374 201

Kas labu dara, to dievs svētī. 1660 5145

Kas dara labu, to dievs svētī. 1206 3130

Dievs ir stiprāks kā mēs un dara pēc sava prāta. 609 4959

Dievs ir stiprāks kā mēs ,un dara pēc sava prāta. 1620 2073

Dievs dod saprašanu un arī mantu. 556 5158

Kam dievs devis kādu mantu, tam viņš devis arī saprašanu. 1596 1031

Kam dievs dos amatu, tam viņš dod arī parādus. 67 376

Kas dīvam pateik, lai jam. 1151 211

Kas dīvam pateik lai jam. 512 98

Dievs nepalīdzēs, ja pats nestrādāsi. 1552 32405

Dievs nepalīdz, ja pats nestrādā. 1596 21

Dīvu lyudz, iz valna juoj. 1930 2401

Dievu lūdz, velnam met krustu. 1459 4134

No vienas puses izliekas kā dievs, no otras kā velns. 1722 912

Dievs uz kakla, velns azotē. 872 43

Dievīnam jau visādi ir. 625 487

Dievam jau visādu lopiņu pietiek. 1341 25973

Dūd Dīveņ lobuok ai gudru pagaisynuot, na ai diraku atrast. 1940 6080

Dūd Dīveņ ar gudru pagaisynōt, na ar muļki atrast. 344 1140

Kaidu dīvs laidis, taidam jōdzeivoj. 477 554

Kaidu dīvs devis, taidu jopajam. 477 553

Dievs dod bērniņus, dos arī autiņus. 1008 5214

Dīs dūd barnu, dīs i laimi dūs. 1925 5467

Kur dievs, tur labklājība. 556 12477

Tici dīvam, dzeivōsi labi. 640 1146

Ja Dievs dos Juram, tad būs ij kaut kuram. 142 2771

Dievs dažam devis mēli tik par nelaimi. 556 5794

Lai dieviņš tev dod veselīb, un pie sāniem keselīt. 1730 59193

Dīvu lyudz, kungu prosi. 512 28

Dīva vaļa - guns jumtā! 929 40073

Dīvs dūs, cyuka naapēss. 1398 226

Kad tev dīvs ir devis prīku un līksmeibu, tod naaizmērst slymuo sova bruoļa. 1263 904

Kad tev dīvs ir devis prīku un līksmību, tod naaizmērst slymuo sova bruoļa. 1940 2839

Dīvs natikvin spāka, bet un taysneibā. 1263 1059

Ar dieva palīgu celies un gulies. 1805 5283

Kā dievs pret cilvēkiem, tā tēvs pret bērniem. 926 2197

Kad tev dīvs devis prīcu un leiksmeibu, tad naaizmērst sovs slymo brōļa. 1263 904

Dievs necieš ka kropli lielās. 1451 293

Lai nu dievs nepiemērīj ne suņam, ne kaķam, ne manam bērnam. 1341 6362

Dievs jau nav aklis. 142 6285

Vai tu nu dievu mācīsi. 142 6275

Dievs ir visur. 997 3163

Kam dievs dod laimi, tam nav jābaidas no cilvēkiem. 1691 1228

Dīvs gōdnīks, Laima dūmneica. 679 863

Mēs visi esam viena dieva bērni. 556 6280

Ko dievs nav devis, ar varu neņem. 1225 5041

Ja dievs dos auglīgu laiku, tad būs laba raža. 556 12108

Pirmais Dievam pa vīkiem. 23 840

Katram dieva dāvana jāmācās cienīt. 556 5808

Uzticies dievam un sargies no parādiem. 556 13662

Dieva laiks, saimnieka maize. 556 4572

Strādā ar dieva palīgu, būs panākumi. 556 5710

Dievs ir visu patvērums. 556 5516

Dievs zin, vai vēl reiz dzirdēsi dzeguzi kukojam. 556 1476

Divs atdus. 1238 3384

Dievs piedod tiem, kas nožēlo grēkus. 556 6279

Kas dievam labs, tas cilvēkam patīkams. 1206 3145

Vai ta šim nu savs dievs! 527 4404

Dūd dīvs kōjas. 509 1616

Nekas nav netaisns, kas lemts no dieva. 556 6254

Beistīs dīva, a na cylvāka. 509 784

Gan dieviņš aizbāzīs ar apses mietiņu. 464 6372

Grūti pateikt, kāds katram dievs. 556 10278

Ja dievs dos veselību, tad darbu veiksmi. 556 4186

Mēs vysi atrodamīs zem dīva. 780 431

Ak, dīvs, dīvs, kas tōs zivs gyus kad maņa tryuks! 509 39

Kas bīstas dieva, tam nav no cilvēka jābīstas. 917 2531

Tur nelīdz vairs ne dievs, ne velns. 142 6267

Kas dievam sit, tas velnam nesit. 527 47548

Dievu nenolūdzis ceļā nebrauc. 116 5590

Lai dievs dod linos, ne pakulās. 353 8792

Kur Dievs, tur Velns. 72 7830

Kārtīgam dievs palīdz. 1084 3116

Dieva enģelis sargā katru nespēcīgu bērnu. 556 5060

Dievs gādā katram bārītim savu daļu. 556 5979

Dieva roka zaļa, bagāta. 384 3084

Gan jau dievs palīdzēs. 384 758

Diva lyudz, a nalobus dorbus beitis. 527 33372

Lūdz dievu un lādi velnu. 1225 5553

Tisoj divs tu, kas abrunoj ku. 527 33582

Dievs jau nav vis balkas apakšā licis. 23 7379

Lai dievs palīdz katram, man papriekš. 527 32390

Dieva dāvanu nevar smādēt, lai arī vēders bojā iet. 1675 126

Dievs lūko pirms uz cilvēka sirdi, un tad uz viņa prātu. 997 12739

Uzticies dievam un pats sev. 1341 29098

Kad dievs mieru dod, tad nevajag meklēt nemieru. 1798 832

Kā man dievs palīdz, tā es otram. 1598 1222

Sēdies, kur dieviņš liek; ēd, kas tavā rokā tiek. 1599 7537

Dieva palīgs visur labs. 1599 5703

Dīva dūd nakrīstīs, napidzēris navoļojīs. 508 1475

Dīvs mīļoj pōrīša. 512 193

Dod, dieviņ, man pyulkā,

Pulkā laba dzīvošana:

Ar pulciņu druvā gāju,

Div darbiņu padarīju. 1880 607

Dieva darbi, velna pātari. 739 7015

Dievs dod kustoņus, bet ne striķus viņu siešanai. 556 11392

Dieviņ, tētīt, stāvi klāt! 529 1693

Strādā, kā kad tu dzīvotu mūžīgi un lūdz dievu tā, ka rītdienu mirtu. 1705 7385

Dievs, pasargā no akas un sēriņas mieta. 529 1949

Guli un gaidi, kad dievs tevi sauks. 1552 1299

Dīvs paleic, izastīp i saleic. 1930 441

Dievs lika jums ēst un man arī dot. 1584 337

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 759 7897

Dīvs vysus leidzynoj. 1705 5869

Dievs ir uzticamākais draugs pasaulē. 387 3702

Ko dievs dod, to vilks nevar atraut. 205 468

Ak dievs, tā dienīna jau uz priekšu! 1459 1620

Lai dievs nedod dzīvam mirt. 1225 39249

Nasakōlej pa prīkšu lobok palyudz dīva. 421 209

Sitīs i kulis, tūlaik dīvs dūs. 548 13248

Lai tev dīvs dūd, bet man tū veseleibu! 1945 10240

Divs ar paleigu tur nīt, kur cylvāks slikši grib dareit. 1470 391

Kaids tu dīva lyudzieys, kod golva pylna ļaunu dūmu. 1263 602

Kas dievam paļaudamies godīgi meklē savu maizi, tam tiešām dievs neatraus savu roku. 1377 979

Dīvs pots celu rōda. 1263 1097

Jo dīvs dūd leitu, tad rudzi augs. 1263 1095

Kū pi dīva sakrōsi, tū nu valna pagrlōbsi. 1263 912

Pie dīva daudz žēlestības. 780 426

Ku dīvs dūd tu niam ar gūdu. 1263 807

Dīva reikš ņi vīnc naminēs. 1344 116

Dievu nepielūdzis, ceļā nebrauc. 770 16

Kad dīva pi myusu nava, tod tulaik ir valns. 1263 839

Dievs dod manam pēlējam svina mēli, alvu kājas; ne mēli parunāt, nedz ar kājām pastaigāt. 609 4956

Ja ar dievu neiesāksi, atpakaļ kā vēzis rāpsi. 1631 24

Kas divam lobs, tys i del laužu naslykts. 527 33367

Dīs saleidzynuos vysus. 1344 249

Ko citam dara, to dievs pašam atmaksā. 1493 2305

Divs pabaroja, a čorts gulet nanulyka. 527 33613

Nalyugsi dīva, dabasūs natiksi. 640 413

Dievs divas ausis tamdēļ devis un vienu muti, kad vairāk pienākās klausīties, nekā runāt. 67 372

Tyvuok oi dīva tuoļuok nu cylvāku. 1950 1351

Deivs iudini naleiss. 1945 3900

Dūd, dīveņ, svāta Madaļa suoļa, gaļis i maizis, a munam Juoņam bruoļam ņikuo, ņikuo. 1950 8070

Nezodz dievam laiku. 23 639

Vai Dieviņ tu jau neklausies ne veca, ne jauna. 72 7933

Lai Dis nu pasaules nugrōboaj! 1268 263

Lūdz dievu lai uznāk pērkons. 1225 5681

Ak dieviņ augstais, met sāli kausā. 1400 21292

No dieva nepaslēpsies ne akmenī. 384 751

Divam padutis eista gudriba. 400 3252

Kad dievs stāv klāt, tad ļaunums nekā nevar izdarīt. 3 1660

Dieva darbi, velna padoms. 739 4007

Dievs pat dadzim ir devis dzeloņus un atļāvis durt, lai to nemītu kājām. 1341 32752

Arī dieviņš godu grib par maizes devumiņu. 556 10178

Neviens ar dievu līgumu neslēdz. 1341 30682

Ka dieviņa lūgs, tad gana būs. 1183 440

Tas dievam trīs dienas parādā. 1190 3466

Dīvin tova vaļa - kōpusti da gaļe. 740 15522

Dievs mīl taisnos, bet velns ļaunos. 1645 4595

Dievs rokā neiedos. 1341 30992

Kam tiav dīva lobums nadabōsi. 679 1412

Dīvu gūdini, bet arei valnam naspļaun. 1840 128

Stipriem dievs turas pretī, bet pazemīgiem rāda savu žēlastību. 1772 4133

Audziaj, dīveņ, kū dūd i židam i ubogam. 679 1274

Ar dievpalīgu jādodas laulībā. 556 5015

Divs, divsa pats naesi par muļķi. 512 86

Dievticīgam dievs neatrauj savu roku. 556 5815

Dieva prāts, bet cilvēka darīšana. 1341 27139

Dievs visus cilvēkus radījis priekš darba. 1650 4232

Lai dievs dod aunam jērus. 501 79

Ej vai pie dieva vai pie velna, nekur taisnīdas neatradīsi. 1114 462

Dievam dvēsele, velnam dubens. 17 490

Pamazām es dzīvoju, pamazām dievs palīdz. 1455 5950

Dīvs - tei to driva, a duroki - sākla. 1925 2293

Dīvu saukdams nadasauksi, a valnu nasaukdams. 1950 1318

Dūd, dīveņ, lobuoku, a napalaid nu šytuo! 1945 10213

Kam dievs, tam maize; kam velns, tam naids. 684 38

Ka Dīvs buobu taiseja, ta valns muolu meiceja. 1950 7932

Dīvu mīlēt, sōli, maizi turēt. 508 2310

Ak, Dievam sitams. 1620 1925

Dievs stāv klāt! 1620 2066

Dievs, kas augšā redz un atmaksās visu. 609 4967

Pucējas un štātējas ka vak nobeidzas, un ja tad neizdodas, tad brēc uz dievu. 334 580

Lai tev dievs dod cāļa veselību. 17 18257

Divs kungs i kēniņš, tī ir myusu nūteiceji. 566 184

Ak tu, dieviņ, šeit mana sieviņ! 929 23045

Cerē uz dievu, nepaliksi kaunā. 556 5281

Tiem, kas dievu mīlē, visas lietas nāk par labu. 759 9234

Dīvs lyls i pylns. 740 15547

Dīvs i tys ļaudim navar iztikt vysim naviņ cylvāks. 679 1024

Gaidi, gaidi, kad dievs tev sauks. 1552 404

Kuru dīvs laidia, tū i glōba. 1151 212

Pret dievu grēks, pret ļaudīm kauns. 1459 295

Dzeivoj tik pioc dīva baušlim, nazaviar uz launim ļaužim. 1263 1001

Ar dievu katru darbu sāc. 1668 2368

Bez diva pasaulia nabyutu. 527 33374

Dūd Dīven vysu mōcēt na vysu darīt. 1899 358

Ko tu melosi, dievs visu zinās. 834 1717

Paļaujies uz dievu, nekad uz savu gudrību. 1697 4263

Lai dieviņš dod, kamēr velniņš guļ. 105 308

Ja dievs paleidzeas, tad i tevi apeadisim. 527 2188

Dievs nevienam ar pirkstu acīs nedur. 1772 3827

Ka nagrybi mīļuot dīva i naizasmej juo. 1940 6384

Kur iesi, kur brauksi, tur sirdī dieviņu. 1800 2142

Dod, dieviņ, kalnā kapt, ne no kalna lejiņā. 1262 970

Dies gādās. 1225 10904

Vai tu domā, ka viņam labais dievs. 94 1113

Paldies Dievam palieks pēčam. 72 8010

Ne dieviņš, ne cilvēki mani nežēlo. 556 4971

Dīvs, dīvs, a naesi ī pats par muļķi. 1151 200

Kas guļ, tas negrēko dievam. 1668 6741

Bargs dieva laiks! 527 46071

Būt taisnam ir tuvu būt dievam. 556 12134

Nedod, dieviņ, redzēt tādu postu. 556 5507

Dievs ir visur, dievs ir tur, kur saule spīd u kur putniņš mežā mīt. 927 1126

Lai dievs palīdz tam, kas lebu domā. 872 5686

Ja dievs nepalīdz, tad jākrīt. 556 4830

Kur dievs laidia, tū i glōbs. 512 99

Vai tu domā, kā viņam labs dievs. 1552 23837

Dievs savu tiesu līdzi dod. 1164 286

Sacīt: "Paldies dievam!" nav grūts darbs. 556 5806

Dod dieviņ, trīs darbiņus padarīt: paēdušus barot, apģērbtus ģērbt, plikus škūt. 740 16685

Dīvs kotram licis ar svīdrim maizi pelnīt. 509 1344

Vyss nu dīva, tik vylks nu valna. 432 16

Kad mēdājas, tad dieviņš nedod maizīti. 554 796

Cits domā, dievs dara. 917 5957

Kas labi dzīvo, tam dievs dod. 926 2224

Nekaitini nu dievu. 142 6261

Dievu tēvu teikdams, krustiņu piemesdams. 603 86

Nav ne dieva raugu baudījis. 603 70

Dievs tek pa ceļa vidu, velns pa ceļa grāvi. 917 726

Lai gan dievs mūs glābj, tomēr pašiem arī jāglābjas. 997 13285

Dzeivoj divs, dzeivošu es. 527 33176

Kaunies no dieva, bīsties no velna. 556 4275

Guli kur gulēdams, visur dieva zemīte. 1552 6067

Tys pats vīn dīvs i dabesīs. 509 2029

Pi Dīva vysa papylnam. 344 1808

Pi dīva vysa pītiks. 640 1236

Lai dievs dod desu, bet ne tik resnu. 877 2527

Lai dievs dod desu, bet netik resnu. 384 768

Lai dievs dod desu, bet ne tik resnu. 880 1509

Dod dievam, kas dievam pieder. 949 472

Kas nepieder dievam, tas pieder velnam. 926 1659

Dūd dīviņ ar gudru bōrtīs, ar stypru kautīs. 432 40

Dut divam ar gudru runotis, ar stipru laustis. 400 3516

Kas man dod, tas ir mans dievs; kas no manis grib, tasir mans velns. 1084 6388

Tas mans dievs, kas man dod, tas mans velns, kas no manis grib. 12 348

Tas mans dievs, kas man dod, tas mans velns, kas no manis grib. 12 76 420

Kas man dod, tas man dievs; kas man ņem, tas man vels. 1225 35549

Kas man dod, tas mans dievs; kas man ņem, tas mans velns. 609 4957

Kas dīvam pidar pa pusiay, tys valnam pidar vyss. 1263 580

Kas dīvam pidar pa pusai, tys valnam pīdar vyss. 1940 2567

Kas pats strādā tam arī Dievs palīdz. 90 775

Dievs palīdz tam, kas pats sev palīdz. 1880 3079

Kad strādoj, tad i dīvs paleidz. 1930 292

Kod struoduosi, tūlaik i dīvs dūs. 1940 2615

Centies pats, tad dievs tev palīdzēs. 1177 7203

Kad strodosi tulayk im divs dūs. 1263 630

Ja pats strādāsi, tad arī dievs tev līdzēs. 1208 2224

Kas dievu lūdz un strādā, par to viņš allaž gādā. 1341 39074

Kod struoduosi, tūlaik i dīvs dūs. 1940 2615

Lai dievs tev dod cāļa mūžu un zvirbuļa veselību. 1599 7547

Lai tev Dievs dod veselību, zvirbuļa mūžu - kad vanags nāk, lai apēd. 1620 1719

Lai tev dievs dod veselību, zvirbuļa mūžu - kad vanags nāk, lai apēd. 609 4963

Lai dievs dod prieku, veselību! 529 1694

Lai tev dievs dod veselību. 17 14458

Lyugsim dīva, byusim dzeivi. 432 63

Lyugsim dīvu, byusim dzeivi. 820 1586

Lyugsim dīvu, byusim dzeivi. 820 487

Kū dīvs dūd ar tu vajag byut mīrā. 1263 975

Kū dīvs dūd, ar tū vajag byut mīrā. 1263 975

Kū dīvs dūd, ar tū vajag byut mīrā. 1940 2887

Ko tu slēpsi dievs redzēs. 834 4958

Slēp vai neslēp tomēr dievs redz. 834 3232

Ko tu slēpsi, dievs redzēs. 834 1396

No dieva nekur nevar noslēpties; tas redz pat tumšākā kaktiņā. 1642 571

Strādā kā gribi un kur gribi, dievs vienmēr visu redz. 508 2988

Ko katrs dara, to dievs redz. 1805 6841

Dievs redz cilvēku arī tur, kur cilvēka acs neko neredz. 556 5297

Dievs redz arī tumsā. 1084 1765

Dievs tik redz un zin. 142 2270

Dievs atrodams visās vietās. 556 12476

Dīvs riadz, Dīvs dzērd, Dīvs sūdej. 1940 2573

Dīvs riadz, dīvs dzērd, dīvs sūdej. 1263 586

Ko tu slēpsi dievs redzēs. 834 2680

Dīvs radz, Dīvs dzērd, Dīvs sūdej. 1940 2573

Dieva auss dzird visu. 556 5831

Dīvs vysu redz. 640 1456

Gan dieva acs redz visu. 142 6258

Ko tu slēpsi dievs redzēs. 834 4303

Dievs, kas augšā, redz un atmaksā visu. 1626 250

Gan jau dievs ieraudzīs mani arī pa mazo lodziņu. 1690 7901

Dievs lai tevi ierauga pa mazo lodziņu un pa lielo izsviež laukā. 1109 394

Dīvam par gūdu, laimei par suonim. 527 32029

Dīvam par gūdu, laimei par sōnim. 509 782

Ko dievam zog, to velns parauj. 997 6982

Ko dievam zog, to velns parauj. 67 1581

Nesvied dievam ar akmeni, kad netrāpi pats sev pierē. 884 3536

Vēl nevar dieviņam ar akmeni sviest. 828 1699

Drošam Dievs palīdz. 278 136

Dūšīgam dievs palīdz. 1459 2849

Lai dievs dara, ko nocerējis. 1750 10075

Lai dievs dara, kā nocerējis. 609 4962

Lai Dievs dar, ko nocerejs! 1620 2068

Kas agri ceļas, tam dievs dod. 926 2209

Kas agri ceļas, tam dievs visu dod. 1614 290

Kas agri ceļas, tam dievs dod. 1945 9577

Pats dievs sēj, pats pļauj. 1084 1155

Dievs sēj, pats pļauj. 556 6460

Pats dievs sēj, pats pļauj. 609 4953

Lai dies uz akmeņa audzē. 1880 2493

Taidus lai dis yz akmia auzej! 1268 377

Dievs gribēšanu devis, dabūšanu pašam jāmeklē. 23 2683

Dievs deva gribēšanu, tā dabūšana pašam jāgādā. 1459 2126

Palīdzi pats, tad gaidi dieva palīgu. 1341 27141

Ne dievam svece, ne velnam skruķis. 400 2175

Ne dievam svece, ne velnam kruķis. 1724 2374

Dievs labi dar ko darīdams. 848 3063

Dievs labi dar ko darīdams. 935 33773

Dievs labi dara ko darīdams. 1630 597

Naizmērsti dīva, dīvs i tevi naizmērss. 820 1512

Neaizmērst dīva dīvs tevi naaizmērss. 432 10

Naaizmērs dīva, dīvs tevi naaizmērs. 740 11501

Dieva dāvanai nedari pāri. 384 750

Citur tā pati dieva saulīte vien spīd. 929 28314

Tys pats vīn dīvs vysur. 509 2028

Divs porodā nikod napaliks. 509 507

Vai pie dieva kļūsi, nav pateicams. 556 6515

Diva bailīgam labi klojās. 400 3258

Dievojās kā pagans. 556 2657

Kam tū lyugt, ka navar pīlyugt. 740 9790

Tirgojas ar dieva vārdiem kā žīds ar zilumzālēm. 872 42

Pi dīva zalta navajaga. 509 1434

Kā dieviņš man dara, tā es dieviņam. 17 8723

Dievs darbus mīļ. 926 2207

Dod citam, tad dievs dos tev. 202 6000

Dievs lai tev to atmaksā viņā saulē. 384 754

Ja dievs iedos, tad pa logu pados. 400 2550

Kam dievs solijās, no tā skaudība nenozags. 400 2570

Dievs arī gādā par bāriņiem. 556 6879

Kas dieviņ, reiz melo, to netic, kad ari desmito reiz runātu tainību. 384 1002

Kādu mani dieviņš devis, tādu māte audzināja. 231 7615

Uz dīva atsadūt i pats nasnaud. 1151 199

Turies tā dieva, kam ticēja tēvu tēvi. 400 2682

Par Dievu atklāti drīkst runāt tikai baznīcā. 137 1022

Neviens nevar Dieva prātu pateikt. 280 1174

Gan dievs tev to atmaksās viņā saulē. 1599 6283

Lai Dievs nedod kalējam siltu maizi ēst un aukstu dzelzi kalt. 68 127

Dīvs na brōļš naizarēkinōsīs. 509 608

Ir nu gan audzis un dievam acīs skatījies. 1341 3997

Dīs cylvākam vysu lobu vielej. 1344 58

Na dīs sirds naparōdeisi. 679 1328

Nekas nav noticis, ko dievs nav noticis. 1244 3295

Dieva roka vaļā bagāta. 1654 703

Pi dīva visim vītas gon. 494 634

Dievs dod katram savu daļu, arī ļaunam. 556 4168

Dievs atmaksā par katra darbu. 556 8900

Dievs ikvienam atmaksā pēc viņa darbiem. 556 6489

Slinkam dievs palīdz, žiglam pašam jāstrādā. 464 7863

Kas dievu nelūdz, tas dievam netic. 116 3607

Voi tā myn dīvam taišņi acīs skrīsi? 494 396

Dzīvo dievam par godu un cilvēkiem par labu. 556 4568

Labāk paļauties uz dievu, kā cerēt uz cilvēkiem. 556 6120

Tas neder ne dievam, ne cilvēkiem. 556 5776

Bez dieva prāta nekas nenotiek. 527 41044

Dievs soda katru pēc viņa grēkiem. 556 5138

Dievs divus gudrus nekad kopā neliek, kur viens gudrs, tur muļķis. 848 2834

Lai dievs tev palīdz! 1660 1561

Uzdod dievpalīgu. 1225 810

Ēd vien, ko dievs devis. 1341 6364

Dievs par visim gōdā. 1731 6444

Dievs par visim gādā, i par mani. 1731 6446

Dievs smej, kad zaglis zagļam zog. 567 1015

Lai dīvs pasorgoj nu buobu mēlem. 1940 2711

Lai dīvs pasorgoj nu bobu mialiam. 1263 741

Lai deivs dod bagātam palikt, bet ne lepnam. 1730 67784

Lai deivs dod bagātam palikt, bet lepnam nē. 1599 6051

Lai deivs dod bagātam palikt, bet ne lepnam. 1341 3914

Lai dievs deva bagātam palikt, bet ne lepnam. 1642 1814

Ir čigāns lādēdams saka, lai dievs dod tev lepnam palikt. 1584 6438

Ir čigāns lādēdams saka: "Lai dievs tev dod lepnam palikt!" 1599 5292

Lai dievs tev dod lepnam palikt. 1688 2185

Lai dievs tev dod lepnam palikt. 997 7990

Tas jau kā dieva dots. 10 4071

Dieva dots cilvēciņš. 1600 7892

Tas tik tāds Dieva dots. 280 1011

Dievs darb - pašam jāstrāde. 598 109

Dīva dorbi patim jōstrodoj. 477 347

Dieva darbi, tik pašam jāstrādā. 1675 127

Dieva darbs, pašam jāstrādā. 1766 1827

Dieva darbi tikai pašam jāstrādā. 1451 1922

Dieva darbi tikai pašam jāstrādā. 189 916

Dievs pasargā mani no draugiem, ar ienaidniekiem es pats tikšu galā. 1341 4117

Ak, sargi mani, dievs, no viltus drauga, un no naidnieka es pats sargāšos. 67 2738

Ko dievs grib samaitāt, tam viņš vispirms atņem prātu. 1404 5695

Ko dievs grib samaitāt, tam viņš papriekš atņem prātu. 527 32380

Lai dieva rokā! 1627 3365

Lai dieva rokā. 464 7527

Lai nu dieva rokā. 142 6241

Lai deiva rokā! 193 449

Kas dievam par labu, tas velnam par sliktu. 1696 4114

Kas divam lobs, tys čortam slykts. 527 33199

Ja dievs dos, tad velns neraus. 384 753

Kad dievs dos, velns neraus. 1206 7151

La dies dot, ka vells nerout. 712 335

Ko Dievs devis, to velns neatņems. 23 5699

Ko deivs devis, tas nekad nezūd. 556 11122

Ko dievs dos, tā velns neatņems. 529 1695

Tas dauzās apkārt kā dieva nepieņemts. 1674 2122

Kā Dieva nepieņemts. 17 1681 108

Ku tu staigōj kai dīva napijēmts. 780 357

Tas dauzās apkārt kā dieva nepieņemts. 1208 1500

Kas palīdz citam, tam arī dievs palīdz. 740 13712

Ja dieviņš man palīdz, tad es citiem palīdzu. 116 18174

Kas paleidz cytam, tam arī dīvs paleidz. 508 2405

Labāk bez dieva dzīvot, nekā bez viņa nomirt. 608 264

Ir vieglāk bez Dieva dzīvot nekā bez viņa nomirt. 77 187

Ir viegli bez Dieva dzīvot, bet grūti bez ta mirt. 137 1030

Viss labs ko dievs dod. 997 6824

Viss labs ko dievs dod. 1459 400

Viss labs ko Dievs dod. 220 839

Dievs labu dara ko darīdams. 280 1421

Viss, kas nāk no dieva, ir labs. 556 5387

Dieva rīkste, paša griezta. 1750 7089

Dieva rīkste paša griezta. 1802 1998

Dieva rīkste ir bārga. 1584 3774

Dieva rīkste pašu griesta. 929 9259

Dieva rīkste, pašam griesta. 101 2019

Dieva rīkste, paša griezta. 1347 115

Dieva runga, paša griesta. 1359 69

Deveigam i dīs dūt. 1344 59

Dievs labu devēju mīļo. 739 9918

Devīgu devēju dievs mīlē. 208 1308

Priecīgu devēju dievs mīļi tur. 1688 472

Kur dievs mīļo, to viņš arī pārmāca. 556 6490

Ko dievs mīļo, to viņš pārmāca. 116 13597

Kuo dievs mīļo, to dievs pārmāca. 1347 22

Ko dievs mīļē, to viņš nosoda. 1805 6843

Katrs priekš sevis, dievs priekš visiem. 997 12094

Dievs priekš visiem, visi pret viena. 384 755

Ik katris priekš sevis, un dievs priekš visiem. 527 45126

Palīdzi pats sev, dievs palīdzēs visiem. 997 2158

Kā man dievs palīdz, tā es otram. 1225 12831

Dzivosim katris pats pa sevi, Dievs pa visiem. 23 1762

Katrs priekš sevis un dievs priekš visiem. 1597 5659

Lai dievs dod, bet ne tik daudzi. 529 1691

Lai dievs dod, bet ne tik daudz. 1084 3592

Lai dievs dod, bet ne tik daudz! 609 4955

Lai dievs dod, bet ne tik daudz. 116 1128

Dievu no debesīm nenocelsi. 1599 5702

Dievu no debesīm nenorausi. 1459 4180

Dievu no debesīm nenocelsi. 1642 1865

Dievu no debesīm nenocelsi. 796 6589

Dīva aiz bordas nanūkersi. 263 134

Kas bīstas dievu vairāk, tas bīstas cilvēku mazāk. 556 5153

Kas bīstas dieva vairāk, tas bīstas cilvēku vismazāk. 1010 1924

Kas bīstas dievu visvairāk, tas bīstas cilvēkus vismazāk. 556 6478

Kas bīstas dievu visvairāk, tas cilvēku bīstas vismazāk. 1444 1403

Dūs dīvs zivs, dūs arī maizi. 740 10816

Dūs dīvs zivs, dūs un maizi. 970 530

Kam dievs zobus devis, tam arī maizi dod! 1722 2750

Dīvs devia bōriņam muti - dūs i maizi. 1700 1101

Dievs deva zobus, dievs dos maizi. 1697 2295

Dievs deve zobus, dos ir maizi. 17 9704

Dīveņ, dūd tik maizi zūbi byus. 432 47

Dūd Dīven maizi zubu natryuks. 263 380

Dīveņ, dūd tikai maizi - zūbi byus. 820 1545

Dīvieņ, dūd tik maizi, zūbi byus. 820 451

Divs devia zūbus, divs dūs un maizi. 820 288

Divs deve zūbus, Divs dūs un maizi. 366 163

Dīs devia muti, dīs dūs i maizi. 820 1477

Ja dievs devis zobus, dos arī maizi. 1372 225

Kad dievs devis zobus, dos arī maizi. 1372 3085

Dievs devis zobus, dievs dos maizi. 1372 2065

Kam dievs, tam laime, kam ķēve, tam kumeļš. 609 4951

Kam dievs, tam laime. 1602 2169

Kam dievs tam laime, kam kēve tam kumeļš. 358 125

Kam Dievs tam laime. 220 476

Kam dievs, tam laime, kam ķēve, tam kumeļš. 220 499

Kam dievs tam laime. 3 1806

Kam dievs, tam laime. 3 213

Kam dievs, tam laime. 1601 3518

Kam dievs, tam laime, kam ķēve, tam kumeļš. 696 54

Kam dievs, tam laime - kam ķēve, tam kumeļš. 23 5929

Kam Dievs tam Laime. 90 2468

Pats nu dīva, kažuks nu vuškas. 527 32321

Vyss nu dīva, kažuks nu vuškas, a brandins par naudu. 820 1486

Viss no dieva, tikai vilks no velna. 1455 5125

Vyss nu dīva, tik vylks nu valna. 820 434

Vyss, vyss nu dīva, tyk kažuks nu vuškis. 1925 2608

Vyss nu dīva, tik kažuks nu vuškas. 820 433

Vys nu dīva, kažuks nu vuškas. 802 790 3

Vyss nu dīva, tik kažuks nu vuškas. 432 17

Vyss nu dīva, tik kažuks nu vuškas. 820 1527

Vyss nu dīva, kažuks nu vuškas. 762 47

Vyss nu diva, tik kažuks nu vuškas. 400 3145

Viss no dieva, kažoks no vucena. 1705 2783

Ar dievu sāc, ko gribi sākt. 1660 1678

Ar dievu sāc, ko gribi sākt. 94 5386

Ar dievu sāc, ko gribi sākt. 1244 4398

Ar dievu sāc, ko gribi sākt. 1206 4539

Ar dievu sāc, ko gribi sākt. 1206 2156

Ar dievu sāc, ko gribi sākt. 1225 34843

Ar dievu sāc, ko gribi sākt. 1377 304

Ar dievu sāc, ko gribi sākt. 464 6657

Ar dievu sāc, ko gribi sākt. 384 3101

Ar dievu sāc, ko gribi sākt. 1552 481

Ar dievu sāc, ko gribi sākt. 840 567

Ar dievu sāc, ar dievu beidz. 1751 274

Ar dievu sāc, ko gribi sākt. 186 1

Ar dievu sāc, ar dievu beidz. 17 28771

Ar dievu sāc, ar dievu beidz, tad tev labi klāsies. 384 760

Ar dievu sāc, ko gribi sākt. 101 1751

Nu diva isoc, i divu pabeidz. 527 33196

Es dzīvoju ar Dievu uz pusēm. Viņš dzīvo ar Dievu uz pusēm. 1620 1946

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 997 8001

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1188 960

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 94 1112

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 609 860

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1693 1869

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1674 2121

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1661 4369

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 576 1623

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1244 10649

Dzīvo ar dievu uz pusēm. 935 33982

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 927 1933

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1225 22478

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1188 960

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1652 1435

Mēs dzīvojam ar dievu uz pusēm. 1629 581

Ar dievu uz pusēm. 880 2020

Dzīvoju ar dievu uz pusēm. 529 1002

Ar Dievu uz pusēm. 280 1438

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 17 2476

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1552 6853

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 527 37403

Ar dievu uz pusēm. 116 6649

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 464 3158

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1552 6566

Ar dievu uz pusēm. 893 1095

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 896 483

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 464 140

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1137 343

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 893 130

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 556 607

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 17 14460

Dzīvo ar dievu uz pusēm. 556 12132

Ar dievu uz pusēm. 527 41005

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1151 220

Es dzīvoju ar dīvu uz pusem. 512 111

Bez dieva netiksi ne līdz slieksnim. 1127 603

Bez dieva ne līdz slieksnim netiksi. 739 4150

Bez dieva netiksi ne līdz sliekšņam. 116 5591

Bez Dieva ne līdz sliekšņam, ar Dievu kaut aiz jūras. 1945 7380

Bez dieva līdz slieksnim. 1177 9393

Bez dieva ne līdz sliekšņam netiksi. 770 15

Bez diva nedajisi da slikšnia. 527 33167

Bez dieva ni soļa. 400 2673

Bez dīva nīkō nobyus. 508 3602

Bez dieva nesāc nekā. 855 50

Bez dieva ziņas ne mats no galvas nekrīt. 1661 100

Bez dieva ziņas i mats no galvas nenokrīt. 1800 1997

Bez dieva ziņas ne mats no galvas nekrīt. 935 34128

Bez dieva ziņas ne mats nekrīt no galvas. 32 1803

Bez dieva ziņas mats no galvas nenokrīt. 116 22325

Bez dieva ziņas mats no galvas nekrīt. 527 46310

Bez dieva ziņas mats no galvas neizkrīt. 1225 7510

Bez dieva ziņas ne mats no galvas nenokrīt. 699 172

Bez dieva zines i mots nakreit nu golvas. 509 1984

Bez dīva zinis i mots no golvys nakreit. 465 249

Bez dīva ziņis moc nu golvys nakreit. 624 192

Bez dīva zinis nivīns moc nu gouvys nanūkrys. 1344 264

Bez Dīva zynošonas nivīns mots nanūkreit nu golvas. 344 1137

Bīsties dieva. 231 7339

Beistīs dīva a na cylvāka. 509 1569

Bīsties dievu, turi ticību, mīli tēvzemi. 1552 6906

Bīsties dievu, turi ticību, mīlē tēvzemi. 1262 4223

Bīsties dievu, turi ticību, mīlē tēvzemi. 17 11489

Bīsties dievu, turi ticību, mīlē tēvzemi. 1690 2016

Bīsties dievu, turi ticību, mīlē tēvzemi. 1552 23070

Bīsties dievu, turi ticību, mīlē tēvu zemi. 1560 2727

Dievs sudmalas maļ lēni, bet smalki. 1773 3985

Deiva dzirnavas maļ lēni, bet smalki. 527 22241

Dieva dzirnavas maļ lēni, bet smalki. 958 4705

Dieva sudmalas maļ lēni, bet ļoti smalki. 807 5175

Dieva dzirnavas maļ lēni un smalki. 796 15847

Dievs sudmalas maļ lēni, bet ļoti smalki. 1639 2162

Dieva sudmalas maļ lēni un labi. 1601 2443

Dieva dzirnavas maļ lēni, bet smalki. 929 6287

Dieva dzirnavas maļ lēni, bet smalki. 1372 2044

Dieva sudmalas maļ lēni, bet smalki. 1379 8038

Dieva dzirnaviņas lēni un labi maļ. 1626 1664

Dieva dzirnaviņas lēni griežas, bet smalki maļ. 872 2965

Dieva sudmalas maļ lēni, bet smalki. 1225 28716

Dieva dzirnaviņas iet lēni un labi. 1626 5467

Dieva dzirnavas maļ lēni, bet labi. 1374 4528

Dieva dzirnavas maļ lēni, bet labi. 1177 10662

Dieva dzirnavas maļ lēni, bet labi. 1880 1761

Dieva dzirnavas maļ lēni, bet labi. 1880 3075

Dieva dzirnavas maļ lēni, bet smalki. 17 9322

Dieva dzirnavas maļ lēni, bet smalki. 524 599

Dieva dzirnavas maļ lēni, bet smalki. 1600 7842

Dieva klētiņa allaž vaļā. 1630 174

Dieva klētiņš allaž vaļā. 609 4938

Dieva klētiņa allaž vaļā. 1684 364

Dieva klētiņa allaž vaļā. 1798 2108

Dieva klētiņa vienmēr vaļā. 1127 1205

Dieva klētiņš allaž vaļā. 1444 731

Dieva klēts allaž vaļā. 1582 966

Dieva klēts allaž vaļā. 1582 2773

Dieva klētiņa allaž vaļā. 1627 3116

Dieva klētiņa allaž vaļā. 1137 1023

Dieva klētiņa allaž atvērta. 556 6614

Dieva likums, pašam tikums. 527 32932

Dieva likums - pašam tikums. 1726 1267

Dieva likums pašam tikums. 609 4940

Dieva likums pašam tikums. 925 1416

Dieva likums pašam tikums. 1805 7901

Dieva likums, pašam tikums. 1008 2770

Dieva likums, pašam tikums. 1696 7336

Dieva likums, pašam tikums. 1688 1943

Dieva likums, pašam tikums. 1684 3495

Dieva likums, pašam tikums. 1805 2537

Dieva likums, pašam tikums. 1188 8326

Dieva likums, paša tikums. 1693 2522

Dieva likums, paša tikums. 1774 490

Dieva likums pašam tikums. 1690 1888

Dieva likums - pašam tikums. 1551 6541

Dieva likums pašam tikums. 1598 1825

Dieva likums, pašam tikums. 942 456

Dieva likums, pašam tikums. 1880 1740

Dieva likums, pašam tikums. 1880 3049

Dieva likums, pašam tikums. 1802 3128

Dieva likums, pašam tikums. 1630 175

Dieva likums, pašam tikums. 917 4116

Dieva likums, pašam tikums. 202 5015

Dieva likums, pašam tikums. 917 7913

Dieva likums, pašam tikums. 1642 1364

Dieva likums, pašam tikums. 1379 825

Dieva likums, pašam tikums. 1552 25637

Dieva likums, pašam tikums. 1626 2788

Dieva likums, pašam tikums. 1552 1944

Dieva likums, pašam tikums. 1552 2511

Dieva likums, pašam tikums. 1627 1358

Dieva likums, pašam tikums. 1379 4022

Dieva likums, pašam tikums. 1379 4964

Dieva likums, pašam tikums. 1592 280

Dieva likums, pašam tikums. 17 11485

Dieva likums, pašam tikums. 1552 8958

Dieva likums - pašam tikums. 828 7953

Dieva likums pašam tikums. 1137 798

Dieva likums, pašam tikums. 556 529

Dieva likums, pašam tikums. 464 7756

Dieva likums, pašam tikums. 935 15683

Dieva likums, pašam tikums. 1674 899

Dieva likums, pašam tikums. 1021 396

Dieva likums, pašam tikums. 454 21

Dieva likums, pašam tikums. 1748 2139

Dieva priekšā visi vienā garumā. 914 1061

Dieva priekšā visi vienāda garuma. 84 2882

Dieva priekšā visi viena garuma. 1585 91

Dieva priekšā visi vienādi. 1629 645

Dieva priekšā visi vienādi. 1630 1577

Dieva priekšā visi vienādi. 1379 7247

Pie dieva visi viena garuma. 1653 3887

Dieva priekšā visi vienāda garuma. 1626 2110

Dieva priekšā visi viena garuma. 1379 1940

Dieva priekšā visi viena garuma. 1383 1066

Dieva priekšā visi ir vienādi. 1177 7179

Dieva priekšā visi vienādi. 1624 668

Dieva priekšā visi vienu garumu. 1177 5803

Dieva priekšā visi lieli. 1626 5077

Pi dīva visi leidzoni. 465 178

Dieva roka zaļa, bagāta. 1600 5598

Dieva roka zaļa, bagāta. 1207 1339

Dieva roka zaļa, bagāta. 1805 1716

Dieva roka zaļa bagāta. 609 4936

Dieva roka vaļa bagata. 94 3392

Dieva roka zaļa, bagāta. 1805 198

Dieva roka zaļa, bagāta. 1805 7899

Dieva roka zaļa bagāta. 1188 4034

Dieva roka zaļa, bagāta. 1674 892

Dieva roka zaļa, bagāta. 1552 1937

Dieva roka zaļa, bagāta. 1880 1735

Dieva roka zaļa, bagāta. 1880 3043

Dieva roka zaļa, bagāta. 1560 2932

Dieva roka bagāta. 1327 1345

Dieva roka zaļa, bagāta. 1379 4028

Dieva roka vaļa bagāta. 1225 8385

Dieva roka, zaļa, bagāta. 1626 1051

Dieva roka zaļa, bagāta. 1551 6536

Dievam zaļa roka, velnam plika. 205 462

Dieva roka zaļa, bagāta. 1379 828

Dieva roka bagāta. 556 6678

Dieva roka zaļa bagāta. 17 28108

Dieva roka zaļa, bagāta. 1552 8952

Dieva roka, zaļa, bagāta. 186 112

Dažam dievs ir mutē, bet sirdī žults ar vērmelēm. 1225 11203

Dievs uz mēles, velns sirdī. 1451 1140

Kam dievs mutē, velns azotē. 1707 884

Dievs sirdī, velns azotē. 1690 7163

Dievs sirdī, velns azotē. 1690 449

Dievs rokā, velns azotē. 1711 5000

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 958 2578

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1208 5278

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 997 14064

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1148 1855

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1711 400

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1276 5647

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 926 39

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1244 6124

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 796 14304

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1704 1422

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1688 789

Dievs mutē, velns sirdī. 958 7046

Dievs mutē, velns sirdī. 527 45144

Dieva uz mēles, velns sirdī. 1715 1292

Dieva vārds mutē, velns sirdī. 1696 4056

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 70 3224

Dieva vārds sirdī, lāsti mutē. 220 1601

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 231 3338

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 927 4872

Dieva vārds mutē, lāsts sirdī. 942 454

Dieva vārds mutē, lāsts sirdī. 1705 7950

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1630 447

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 949 685

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1664 168

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1665 229

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1552 25634

Dieva vārds mutē, lāsts sirdī. 1592 8238

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1375 15

Dieva vārds mutē, lāsts sirdī. 1404 163

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1650 1345

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1654 4458

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 70 467

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1602 5193

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1584 2542

Dieva vārdi mutē, lāsti sirdī. 1596 3824

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1084 7836

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 17 27165

Dievs uz mēles, velns sirdī. 1594 138

Dieva vārds mutē, lāsts sirdī. 1024 129

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 828 61

Dieva vārds mutē, lāsts sirdī. 828 7950

Dieva vārdi mutē, lāsti sirdī. 17 10303

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 464 7754

Dieva vārdi mutē, lāsti sirdī. 1552 3370

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1135 214

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1074 346

Dieva vārds mutē, velna lāsti sirdī. 556 6609

Dieva vārds mutē, lāstsi sirdī. 17 23972

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1337 116

Dieva vārds mutē, lāsts sirdī. 585 439

Dievs mutē, velns sirdī. 853 36

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1552 13775

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1552 10879

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1748 664

Dievs mutē, velns sirdī, tomēr dzīvo kā lielkungs. 556 4466

Dievs mutē, velns sirdī. 556 329

Dievs mutē, velns sirdī. 116 10377

Dievs mutē, velns sirdī. 1600 7680

Dievs mutē, velns sirdī. 1600 7972

Dievs mutē, velns sirdī. 17 8568

Dievs uz mēles, velns sirdī. 116 3251

Dievs uz mēles, velns sirdī. 877 3227

Dievs uz mēles, velns sirdī. 384 759

Dīvs mēlē, valns sirdī. 740 24714

Dīva vōrds mutī, lōsti sirdī. 1142 320

Dieva vārds mutē, lāsti sirdī. 1552 32406

Dievs neņem, velns neraun! 853 823

Dievs neņem, vells nerauj. 1620 2074

Dievs neņem, velns nerauj. Kur lai iet? 1602 9297

Dievs neņem, velns nerauj - kur iet! 1655 1394

Dievs neņem, velns nerauj, kur iet! 1599 6291

Dievs nerauj, velns neņem - kur iet. 584 2779

Dievs nerauj, velns neņem - kur iet. 1766 3091

Dievs tevi aizmirsīs, velns pretī neņems. 1620 1977

Nīj tevi Dievs, nij velns ņem. 72 8441

Neņem pretī, ne Dievs, ne vels. 23 641

Neņem pretī, ne Dievs, ne velns. 23 3501

Dievs ņem, velns rauj kur iet. 1601 1315

Dievs ņem, velns rauj - kur iet! 609 3015

Kas dievam neder, velns arī nerauj. 699 195

Dieva laiciņš kāds kādu reizi, ļauns cilvēks visu mūžu. 997 1059

Dieva laiks kā brīžam, ļauns cilvēks visu mūžu. 17 24907

Dieva laiks kā brīžam, ļauns cilvēks visu mūžu. 997 9026

Dieva laiciņš kā brīd, ļauns cilvēks visu mūžu. 997 6747

Kā dievs dos, tā būs. 1084 3591

Kā dievs dos, tā būs. 609 4954

Kā dievs dos, tā būs. 17 14456

Kā dievs dos, tā būs. 1190 3371

Kā dievs dos, tā būs. 1148 1833

Kā dievs dos, tā būs. 754 165

Diveņ, dūd, cytam dūt, ne nu cyta lyugt! 1252 107

Dodi, dieviņ, otram doda, ne no otra mīļi lūgt. 94 3458

Dievs deva devējam, velns rāva rāvējam. 1816 1399

Dod, dieviņi, otram dot, ne no otra mīļi lūgt. 1008 2005

Dod, dieviņi, otram dot, ne no otra mīļi lūgt. 1010 5371

Dod, dieviņi, otram dot, ne no otra mīļi lūgt. 1653 1584

Dod, dieviņi, otram dot, ne no otra mīļi lūgt. 1642 1237

Dod, dieviņi, kalnā kāpt, ne no kalna lejiņā. 1393 3995

Dievs, dod man otram dot, ne no otra mīļi lūgt. 1594 2355

Dod, dieviņi, citam dot, ne no cita mīļi lūgt. 84 2697

Dod, dieviņi, otram dot, ne no otra mīļi lūgt. 1225 13971

Dod, dieviņi, otram dot, ne no otra mīļi lūgt. 101 179

Dod, dieviņi, otram dot, ne no gauži lūgt. 116 23155

Dod, dieviņi, otram dot, ne no otra mīļi lūgt. 1262 972

Dūd, dīveņ, lobuok ūtram dūt, na nu ūtra praseit. 1950 7946

Ne dievam laika trūkst, ne saimniekam maizes. 1773 2790

Vai dievam dienu trūkst, vai kungam darba trūkst. 1451 1232

Dievam laika, saimniekam maizes diezgan. 1772 7092

Dievam laika un saimniekam maizes diezgan. 739 2585

Dievam laika, saimniekam maizes diezgan. 13 4199

Dievam laika, saimniekam maizes arī diezgan. 609 4942

Vai dievam nav dienas vai saimniekam maizes? 1668 6849

Dievam laika, saimniekam maizes diezgan. 1654 794

Vai dievam dienu trūkst, vai saimniekam darbu. 1552 364

Kad dievam dienu trūkst, kad ellē velnu. 1225 6901

Dievam laika, saimniekam maizes diezgan. 231 3460

Vai Dievam dienu trūkst, vai saimniekam maizes. 1024 400

Vai nu dievam dienas trūkst!Bb 13 891

Vai Dievam dienu trūkst, vai saimniekam dienu. 1459 363

Vai Dievam nav laika, vai saimniekam maizes. 770 55

Vai Dievam nav laika, vai saimniekam maizes. 556 6644

Dievam laika, saimniekam maizes diezgan. 384 2812

Dievam laika, saimniekam maizes diezgan. 1738 6

Vaj dievam dienas trūkst, vai saimniekam maizes. 393 178

Dievam laika, saimniekam maizes diezgan. 840 425

Vai dievam dienas trūkst. 877 2520

Dievam diezgan dienu. 384 752

Kad pi dīva tryukst dīnu un pi zemnīka dorbu. 477 200

Kad pi dīva tryukst laika, kad strodnīkam maizes. 477 740

Kad pi dīva tryukst laika, kad pi cylvāka dorba. 477 739

Pi dīva laika gon. 344 1805

Pi dīva laika natryukst. 640 1238

Pi dīva laika gona. 1899 355

Mūsu dievam dienu diezgan. 529 1699

Dievs augstu, ķeizars tālu. 609 4948

Dievs augstu, ķeizars tālu. 1552 33400

Dievs augstu, ķeizars tālu. 1674 1049

Dievs augstu, ķeizars tālu. 1805 41

Dievs augstu, ķeizars tālu. 877 205

Dievs augstu, ķeizars tālu. 230 3359

Dievs augstu, ķēniņš tālu. 1136 1054

Dievs augstu, ķeizars tālu. 925 1488

Dievs augstu, ķeizars tālu. 1689 4386

Dievs augstu, ķeizars tālu. 877 3546

Dievs augstu, ķeizars tālu. 997 6702

Dievs augstu, ķeizars tālu. 927 6270

Dievs ir augstu, ķeizars tāļu. 1374 3296

Dievs augstu, ķeizars tālu. 1084 1156

Dievs augstu, ķeizars tālu. 929 42561

Dievs augstu, ķeizars tālu. 759 1330

Dievs augstu, ķeizars tāļu. 1225 1520

Dievs augstu, ķeizars tālu. 968 5150

Dievs augstu, ķeizars tālu. 1599 727

Līdz dievam augstu, līdz ķeizaram tālu. 1376 1239

Dievs augstu, ķeizars tālu. 941 3989

Dievs augstu, ķeizars tālu. 941 311

Dievs augstu, ķeizars tālu. 1177 10696

Dievs augstu, ķeizars tālu. 202 3431

Dievs augstu, ķeizars tāļu. 1582 1576

Dievs augstu, ķeizars tāļu. 12 300

Dievs augstu, ķeizars tālu. 231 3261

Dievs augstu, ķeizars tālu. 1596 3810

Dievs ir augstu, ķeizars tālu. 1575 2252

Dievs augstu, ķeizars tāļu. 1337 313

Dievs augstu, ķeizars tāļu. 1404 2610

Dievs augstu, valdnieks tālu. 1601 512

Līdz dievam augstu, līdz ķeizaram tālu. 1552 3561

Dievs augstu, ķeizars tālu. 1766 2152

Dievs augstu, ķeizars tāļu. 1225 4094

Dievs augsti, ķeizars tāli. 529 1689

Dievs augsti, ķeizars tāli. 114 314

Dievs ir augstu, ķeizars tāļu. 384 1331

Dievs augstu, ķeizars tālu. 17 24563

Dievs augstu, ķeizars tālu. 1079 1699

Līdz dievam augstu, līdz ķeizaram tāļu. 1552 10504

Dievs augstu, ķeizars tālu. 1288 145

Līdz dievam augstu, līdz ķeizaram tālu. 1239 2096

Dievs augstu, ķeizars tālu. 840 645

Dievs augstu, ķeizars tālu. 464 6130

Dievs augstu, ķeizars tālu. 1459 427

Dievs augstu, ķeizars tālu. 521 48

Dievs pa augstu, ķeizars pa tālu. 67 1012

Dievs augstu, ķeizars tālu. 116 6281

Dievs augstu, ķeizars tālu. 17 24259

Dievs augstu, ķeizars tālu. 840 2776

Dievs augstu, ķeizars tāļu. 90 3179

Dievs augstu, ķeizars tāļu. 334 91

Dievs augstu, ķeizars tāļu. 334 405

Līdz dievam augstu, līdz ķeizaram tālu, kur lai iet žēloties. 450 1619

Dievs augstu, ķeizars tālu, kur lai nabags taisnību dabū. 1341 17988

Dievs augstu, ķeizars tālu. 23 14756

Dievs augstu, ķeizars tālu; kungs ar prātu, nabags ar lūgšanu . 1341 2699

Dievs augstu, ķeizars tālu, kur nabags tiesu ņems. 1341 30544

Dievs augstu, ķeizars tālu; kam iesi sūdzēties. 142 6288

Kam tu sūdzēsi: dievs augstu, ķeizars tāļu. 855 5443

Dievs audstu, ķeizars tālu, kam sūdzēsi. 527 25001

Dievs dod, dievs ņem. 609 4965

Dievs devis, dievs paņēma. 527 44959

Dievs dod, dievs ņem. 1630 178

Dievs dod, dievs ņem. 17 14459

Dievs dod, dievs arī ņem. 556 330

Dievs dod, dievs ņem. 1459 4179

Dievs dod, dievs ņem. 72 7950

Dievs dod, Dievs ņem. 280 1441

Dievs devia, dievs i pajamia. 527 33476

Dievs devis, dievs ņēmis. 1225 5042

Dievs dod, dievs ņem. 1703 2345

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 527 8422

Dievs deva devējam, velns rāva rāvējam. 785 247

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1106 892

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 958 3611

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1688 2377

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1688 498

Dievs deva devējam, velns rāva rāvējam. 1660 876

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 576 1205

Dievs dod devējam, jods rav rāvējam. 1208 10979

Kad dievs dod devējam, tad velns rāvējam. 796 9662

Dievs deva devējam, velns rāva rāvējam. 1259 4

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1207 1376

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1200 2036

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1773 830

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1773 2179

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1717 295

Dievs deva devējam, velns rāva rāvējam. 387 5021

Dievs dod devējam, velns rau rāvējam. 868 2831

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 828 13943

Dievs dod devējam, velns rāva rāvējam. 353 9575

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1552 31961

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1668 9570

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1276 6607

Dievs deva devējam, velns rāva rāvējam. 623 15

Dievs deva devējam, velns rāva rāvējam. 1638 54

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1008 1388

Dievs dod devējam, velns rau rāvējam. 868 1120

Dievs deva devējam, velns rāva rāvējam. 997 941

Dievs dod devējam. 997 11511

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 997 16307

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1188 460

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1188 2399

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1667 370

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1690 1344

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1573 3682

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 941 3690

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 929 69350

Dievs deva devējam, velns rāva rāvējam. 1595 1050

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 754 82

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1639 899

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1573 630

Dievs deva devējam, velns rāva rāvējam. 1597 848

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 884 3157

Dievs dod devējam, velns rāva rāvējam. 1599 1232

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1109 224

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1109 328

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 384 4372

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 828 7956

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 556 6613

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1133 192

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 840 2683

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1838 4246

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 17 14457

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 398 14

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 464 7705

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1 2584

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1737 2371

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1079 2077

Dievs dod devējam, velns rauj rāvējam. 1779 1031

Dievs deva sauli, dievs dod arī lietu. 556 8496

Dievs deva saules gaismu, dos arī lietu. 1148 1879

Dievs deva saules gaismu, dievs ir lietu dos. 609 4960

Dievs deva saules gaismu, dievs ar lietu dos. 527 32937

Dievs dod sauli, dievs dod arī lietu. Par visu jāpateicša. 556 4475

Dievs dod sauli, dievs arī dod lietu. 556 606

Dievs deva saules gaismu, Dievs ar lietu dos. 1620 2069

Dīvs mīļo trejadibu. 509 801

Dīvs mīļoj trejadības. 512 194

Dīvs miloj trejadobu. 494 642

Dievs nav mazais bērns! 68 652

Dievs nav mazais bērns, zin ko dara. 609 4966

Dievs nav mazais bērns. 927 1125

Dievs nav mazais bērns, viņš visu zin. 1225 11099

Dievs vis nav mazais bērns. 208 931

Dievs nav mazais bērns, gan viņš tev to atmaksās. 23 6626

Dievs nav mazais bērns. 527 45612

Vai nu dievs mazais bērns. 529 1696

Dievs nav mazais bērns. 1700 1982

Dievs nav mazais bērns gan viņš tev to atdarīs. 23 6669

Dievs nav mazais bērns. 1225 4197

Dievs nav mazais bērns, viņš zin ko dara. 617 2228

Dievs vis nav mazais bērns. 1600 7691

Dievs jau nav mazais bērns. 142 6273

Dievs nav mazais bērns, kas neko nespēj. 556 6461

Dievs nav mazais bērns. 464 7755

Divs na mozs bārns naizpērsi. 509 508

Dievs radīja putnus ar spārniem, cilvēkus ar rokām. 1620 2075

Dievs radīja putnus ar spārniem, cilvēkus ar rokām. 1684 329

Dievs radīja putnus ar spārniem, cilvēkus ar rokām. 1805 42

Dievs radīja putnus ar spārniem un cilvēkus ar rokām. 958 6747

Dievs radīja putnu spārniem, cilvēku rokām. 609 4949

Dievs radīja putnu spārniem, cilvēku rokām. 997 11219

Pats dievs putniem spārnus devis un cilvēkiem prātu. 1341 30080

Dievs radījis putnus ar spārniem, cilvēku ar rokām. 1551 2117

Dievs radīja putnu spārniem, cilvēku rokām. 1552 1970

Dievs radīja putnus ar spārniem, cilvēkus ar prātu. 834 8194

Dievs radīja putnu spārniem, cilvēku rokām. 220 1221

Dievs radīja putnu spārniem, cilvēku rokām. 927 5232

Dievs radīja putnu ar spārniem, cilvēku ar rokām. 1557 2962

Dievs radīja putnu spārniem, cilvēku rokām. 1337 314

Dievs radīja putnu spārniem, cilvēku rokām. 1597 891

Dievs radīja putnu spārniem, cilvēku rokām. 1601 1861

Dievs radīja putnu spārniem, cilvēku rokām. 1592 2082

Dievs radīja, putnu spārniem, cilvēku rokām. 1084 3045

Dievs radīja putnus spārniem, cilvēkus rokām. 1769 1055

Dievs dod putnam spārnus, bet cilvēkam rokas. 556 4588

Dievs radīja putnu spārniem, cilvēku rokām. 186 10

Dievs radis putnu ar spārniem, cilvēku ar rokām. 90 231

Divs rodja putnus ar spornim, cylvākus ar rukom. 418 1984

Dīvs radēja pytnu ar spōrnim, cylvāku ar rūkom. 740 26068

Dievs radījis putnu ar spārniem, cilvēku ar rokām. 1429 537

Dievs radijis putnu ar spārniem, cilvēku ar rokām. 92 300

Griez vecam ceļu, dod dievam godu. 527 22244

Dod dievam godu, griez vecam ceļu. 1106 3611

Dod dievam godu, griez vecam ceļu. 67 3718

Dod dievam godu, griez vecam ceļu. 1552 13779

Dod dievam godu, griez vecam ceļu. 828 9903

Dod dievam godu, griez vecam ceļu. 1202 103

Dod dievam godu, griez vecam ceļu. 867 6764

Guli kur gulēdams, visur dieva zemīte. 556 4361

Guli kur gulēdams, visur dieva zemīte. 997 13201

Guli, kur gulēdams, visur dieva zemīte. 1127 674

Nogulies kur gribēdams, visur viena zemīte. 556 13388

Kam dievs, tam laime, kam ķēve, tam kumeļš. 527 8994

Kam dievs, tam laime, kam ķēve, tam kumeļš. 1667 696

Kam dievs, tam laime, kam ķēve, tam kumeļš. 997 6743

Kam dievs, tam laime. 1668 963

Kam dievs, tam laime; kam ķēve, tam kumeļš. 1774 2064

Kam dievs, tam laime; kam nāve, tam kumeļš. 353 9561

Kam dievs, tam laime; kam ķēve, tam kumeļš. 1276 3119

Kam dievs, tam laime, kam ķēve, tam kumeļš. 527 22250

Kam dievs, tam laime. 1685 1070

Kam dievs, tam laime. 1674 2706

Kam dievs, tam laime. 464 1868

Kam dievs, tam laime. 230 4324

Kam dievs, tam laime. 527 25080

Kam dievs, tam laime. 527 23970

Kam dievs, tam laime. 925 1542

Kam dievs, tam laime. 1008 3280

Sargies pats, tad tevi arī dievs sargās. 1816 5244

Kam dievs, tam laime, kam ķēve, tam kumeļš. 501 176

Kam dievs, tam laima; kam ķēve, tam kumeļš. 927 301

Kam dievs, tam laime. 1576 5184

Kam dievs, tam laime. 1379 130

Kam dievs - tam laime. 1225 5533

Kam dievs - tam laime, kam ķēve - tam kumeļš. 84 2044

Kam dievs, tam laime, kam ķēve, tam kumeļš. 929 70078

Kam dievs, tam laime! Kam ķēve, tam kumeļš! 447 18

Kam dievs, tam laime; kam ķēve, tam kumeļš. 884 3539

Kam dievs, tam laime; kam ķēve, tam kumeļš. 1374 41

Kam dievs, tam laime, kam ķēve, tam kumeļš. 1592 4182

Kam dievs, tam laime; kam ķēve, tam kumeļš. 1596 946

Kam dievs, tam laime. 464 2234

Kam dievs, tam laime. 220 1570

Kam dievs, tam laime. 231 3283

Kam dievs, tam laime. 1596 279

Kam dievs, tam laime. 1557 319

Kam dievs, tam laime. 220 1625

Kam dievs, tam laime. 941 4039

Kam dievs, tam laime. 1599 7271

Kam dievs, tam laime, kam ķēve, tam kumeļš. 382 46

Kam dievs, tam laime. 1459 431

Kam dievs tam laime. 840 2809

Kam dievs, tam laime. 116 6134

Kas netic dievam, tas tic velnam. 1668 6847

Ja netic dievam, tad tic velnam. 609 4943

Kas netici dievam, tas tic velnam. 1630 179

Kas nebīstas dievu, tas arī velnam netic. 1576 7555

Ja netici dievam, tad tici velnam. 17 17454

Ja netici dievam, tad tici velnam. 556 524

Kas netici dievam, tic velnam. 556 4595

Ja netici dievam, tad tici velnam. 639 44

Ja netici dievam, tad tici velnam. 1737 2369

Kas strādā, tam dievs palīdz. 997 13657

Strādā pats, tad dievs tev palīdzēs. 1630 1585

Kad strādā, tad dievs gādā. 1262 4367

Celies agri, gulies vēli, tad tev dievs palīdzēs. 1750 10266

Katrs priekš sevis, dievs priekš visiem. 527 9137

Katrs priekš sevis, dievs priekš visiem. 997 7959

Katrs pats par sevi, dievs par visiem. 997 4885

Katrs pats par sevi, dievs par visiem. 997 7647

Katrs pats par sevi, dievs par visiem. 1773 311

Katrs priekš sevīm, dievs priekš visiem. 1492 381

Katrs priekš sevis, dievs priekš visiem. 1624 1493

Katrs gādā priekš sevis, dievs priek visiem. 1225 1607

Katrs priekš sevis, dievs priekš visiem. 464 5870

Katrs par sevi, dievs par visiem. 1552 40964

Katrs priekš sevis, dievs priekš visiem. 929 69214

Katris priekš sevis, dievs priekš visiem. 696 45

Katrs par sevi, dievs par visiem. 855 5441

Katrs pats priekš sevis, bet dievs priekš visiem. 1341 5517

Ko tu tam darīsi, kam Dievs palīdz! 1620 1765

Ko tu tam darīsi, kam dievs palīdz. 1798 2210

Ko tu tam darīsi, kam dievs palīdz. 935 33838

Ko tu tam darīsi, kam dievs palīdz. 1599 2948

Ko tam darīsi, kam dievs palīdz. 556 4632

Ko tu tam darīsi, kam dievs palīdz un suns dirš kāpostos. 1552 7460

Ko tu tam darīsi, kam dievs palīdz. 556 429

Ko tu tam darīsi, kam dievs palīdz? 529 955

Ko tu tam darīsi, kam dievs palīdz! 529 2173

Ko tu tam darīsi, kam dievs palīdz. 1552 23879

Ko tu tam darīsi, kam dievs palīdz. 1459 4056

Ko tu tam darīsi, kam dievs palīdz. 464 6968

Ko tu tam darīsi, kam dievs palīdz. 840 1117

Ko tu tam darīsi, kam dievs palīdz. 17 28395

Ko tam darīsi, kam dievs palīdz. 384 3085

Ko tu tam darīsi, kam dievs palīdz. 393 187

Ko nu tam darīsi, kam dievs palīdz. 1341 3944

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 927 4729

Labāk ar dievu nabags nekā ar velnu nabags. 872 3430

Labāk ar dievu bagātu, nekā ar velnu nabagu. 927 2375

Labāk ar dievu nabags, ne ar velnu bagāts. 527 8424

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 1106 895

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 1668 6848

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 958 3603

Labāk ar dievu nabags nekā ar velnu bagāts. 1008 1389

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 1798 2186

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 1188 4914

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 609 4973

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 230 3542

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 872 1238

Labāk ar Dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 32 1907

Labāk dievs ar nabagu, nekā velns ar bagātu. 1225 30859

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 1376 1621

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 1018 9

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 927 2579

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 231 2802

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 1626 251

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 1225 11115

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 202 3712

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 929 22924

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 927 198

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 927 1356

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 1630 188

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 942 803

Labāk ar Dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 23 3452

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 23 5908

Labāk ar dievu nabags, ne kā ar velnu bagāts. 23 2339

Labāk ar dievu nabags, kā ar velnu bagāts. 556 4126

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 1552 3252

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 1239 2091

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 17 20800

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 1137 1013

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 450 2172

Labāk pie dieva nabags, kā pie velnu bagāts. 556 1468

Labāk ar dievu nabags, kā ar velnu bagāts. 696 71

Labāk ar dievu nabags nekā ar vellu bagāts. 116 22686

Labāk ar dievu nabags, nekā ar velnu bagāts. 828 6758

Lobōk ar dīvu nabogu, na kai valnu bogotu. 820 1034

Labāk dievu katru dienu redzēt, nekā kungu vienreiz gadā. 1695 1561

Labāk dievu ik dienas redzēt nekā kungu pa gadu reizi. 1188 6951

Labāk dievu ikdienas redzēt, nekā kungu pa gadu reizi. 1704 5223

Labāk dievu ikdienas redzēt, nekā muižas kungu par gadu reizi. 1592 1917

Labāk dievu ikdienas redzēt, nekā muižas kungu par gadu reizi. 12 562

Labāk dievu ikdienas redzēt, nekā kungu par gadu reizi. 8 1167

Labāk dievu redzēt ikdienas, nekā muižas kungu pa gadu reizi. 1225 22740

Labāk dievu redzēt ikdienas, nekā muižkungu par gadu reizi. 1551 3790

Labāk dievu redzēt pa gadu reizi, nekā muižkungu ikdienas. 13774 1359

Labāk dievu redzēt katrā dienā, kā lielkungu reizi gadā. 556 4594

Labāk dievu ikdienas redzēt, nekā kungu par gadu. 464 7706

Labāk dievu ikdienas redzēt nekā muižas kungu pa gadu reizi. 17 24260

Labāk dievu redzēt ik dienas, nekā kungu reiz pa gadu. 1137 1996

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 867 7349

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 1638 2969

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 230 4497

Laikam dievs velnam laiku uz renti pārdevis. 94 5986

Laikam dievs vellam laiku uz renti izdevis. 94 1109

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 609 4952

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 1188 2508

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 997 3408

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 935 33814

Laikam dievs vellam laiku uz renti izdevis. 1654 1069

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 1225 16478

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 739 1501

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 917 8602

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 1627 1139

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 464 7753

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 464 1771

Laikam dievs velnam laiku uz renti aizdevis. 1552 23834

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 116 25379

Laikam dievs velnam laiku uz renti aizdevis. 1798 1028

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 1552 10837

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 1262 4449

Laikam dievs velnam laiku uz renti izdevis. 1502 213

Lūdz dievu un strādā. 1696 7786

Lūdz dievu un strādā. 1684 3500

Lūdz dievu un strādā. 1242 456

Lūdzi dievu un strādā. 1773 962

Lūdz dievu un strādā, tad nekad nemirsi tu badā. 353 9677

Lūdz dievu un strādā. 230 4572

Lūdz dievu un strādā. 1774 485

Lūdz dievu un strādā. 1880 3031

Lūdz dievu un strādā. 1552 1950

Lūdz dievu un strādā. 917 7893

Lūdz dievu un strādā. 1379 4954

Lūdz dievu un strādā. 968 498

Lūdz dievu un strādā. 1225 25689

Lūdz dievu un strādā. 1551 6495

Lūdz dievu un strādā. 1379 818

Lūdz dievu un strādā. 1560 2319

Lūdz dievu un strādā. 1599 1252

Lūdz dievu un strādā. 1751 280

Lūdz dievu un strādā. 853 644

Lūdz dievu un strādā. 17 28568

Lūdz dievu un strādā. 398 15

Lūdz dievu un strādā. 1552 8937

Lūdz dievu un strādā! 853 898

Nedzen Dievu mežā, vēlāk lūgdams neizlūgsi. 1945 7379

Nedzen Dievu krāsnī, pēc ne ar kruķi neizvāksi. 74 1177

Nedzen Dievu mežā. 1814 33

Nadzan dīva mežā, ka dīvs sātā! 1940 7403

Nadzan Dīva mežā, kad Dīvs sātā. 1945 7444

Nadzan dīva mežā, kad ir sātā. 966 133

Nadzan dīva mežā, ka ir sātā. 819 345

Nedzen Dievu mežā, pēc to ar ādas cimdiem nenotversi. 1170 786

Nekad nevajaga dievu mežā zdīt, kad pēc pats lūgšus neizlūgsi ārā. 739 1702

Nadzen dīva mežā, īdziņs sviļpōdams naatsaukss. 432 11

Nelaid nu dievam miglu acīs. 1341 31990

Nedzen Dievu mežā, pēc ne lūgdams neizlūgsi ārā. 609 1044

Tu gan nevari savu dievu mežā dzīt. 1262 4448

Nedzen laimi kokā, pēc lūgtin nelūgsi. 1008 6834

Nedzen dievu kokā. 1900 25

Uzdzen dievu kokā, pēc tam nevar nolūgt zemē. 231 1255

Tu gan nevarui savu Dievu mežā dzīt. 1620 2065

Nedzen nu Dieva jau mežā vēl varbūt labi. 142 2930

Nedzen dievu mežā. 1705 7387

Nadzan sava dīva mežā. 1940 3167

Nedzen dievu kokā, pēc ne ar lūgšus nenolūgsi. 1014 4422

Nedzen dievu kokā pēc ne ar lūgšus nenolūgsi. 997 3423

Nedzen dievu kokā, pēc ne ar lūgšus nenolūgsi. 1774 464

Nedzen dievu kokā, pēc ne ar lūgdams nenolūgsi. 387 6520

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 958 9485

Nedzen dievu kokā pēc ne lūgšus nenolūgsi. 927 1934

Nedzen dievu kokā, pēc lūgdams nepielūgs. 464 1878

Nedzen dievu kokā, pēc lūgšus nenolūgsi. 94 1110

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 94 5985

Nedzen dievu kokā nevarēs nolūgties. 1638 55

Nedzen dievu kokā pēc ne lūgdams nenolūgsi. 925 1528

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nepielūgsi. 1276 855

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 1674 882

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 1693 1870

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 1188 962

Nedzen dievu kokā, pats lūgdams nepielūgsi. 1206 3713

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 1188 2466

Nedzen dievu kokā, pēc lūgšus nenolūgsi. 1726 1272

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 1136 1092

Nedzen savu dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 527 23790

Nedzen savu dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 527 22223

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 1689 241

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nepielūgsi. 3 318

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 220 787

Nedzen dievu kokā pēc tam lūgdams nenolūgsi. 231 979

Nedzen dievu kokā pēc ne lūgdams nenolūgsi. 3 1848

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 1599 651

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus zemē nenolūgsi. 1594 1997

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 1552 1925

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 1552 6856

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 942 455

Nedzeni dievu kokā, gan pats vēlāk lūgšus nenolūgsi zemē. 739 1869

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 935 33922

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 1653 720

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 1628 1647

Nedzen dievu kokā, pēc lūgšus nenolūgsi. 220 1636

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 929 17421

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 1377 840

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 202 2663

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 941 4114

Nedzen dievu kokā, vēlāk nenolūgsi zemē. 8 3674

Nedzen dievu kokā, pēc tam būs jālūdzas. 1381 667

Nedzen dievu kokā, pēc tam lūgdams nenolūgsi. 231 979

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 1379 821

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 1596 32

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams neatlūgsi. 1595 1159

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 1575 1858

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 1557 349

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūšus nenolūgsi. 1880 3032

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 1573 838

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 929 58747

Nedzen dievu kokā, pēc lūgdams nenolūgsi. 334 589

Nedzen dievu kokā pēc lūgdams nenolūgsi. 375 1671

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 17 2477

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 17 640

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 1784 225

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 160 333

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 1459 338

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolugsu. 1225 4160

Nedzen dievu kokā, tad pēc ne lūgdams nenolūgsi. 17 14951

Uzdzen dievu kokā, vairs lūgdams nenolūgsi. 1058 368

Uzdzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 464 4555

Nedzen dievu kokā, pēc to lūgdams nenolūgsi zemē. 1552 3731

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 1552 10838

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 527 37410

Nedzen dievu kokā, pēc ar lūgšanu nenolūgsi! 1552 6567

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 384 1366

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 1137 344

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 17 15728

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 464 1774

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūšuss nenolūgsi. 896 484

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 1079 499

Nedzen dievu kokā, lūgšus nenolūgsi. 464 3165

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 116 25380

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 116 6141

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 1552 8941

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgdams nenolūgsi. 840 2847

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 1552 4563

Nedzen dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 867 7350

Nedzen Dievu kokā, pēc ne lūgšus nenolūgsi. 1620 2067

Negrāb nu dievam acīs! 68 653

Negrāb dievam acīs. 609 4945

Negrāb dievam acīs. 1630 176

Nespļaun dievam acīs. 754 397

Neķer dievam acīs. 935 33912

Negrāb dievam acīs. 17 3414

Negrāb dievam acīs. 1225 12137

Nespļauj nu dievam acīs. 880 1288

Nekramp Dievam acīs. 23 640

Negrābi nu dievam acīs! 1386 868

Negrab Dievam acīs. 186 172

Neķer dieva acīs. 556 332

Nelīdi dieva acīs. 556 333

Neskrāp dievam acīs. 1600 7846

Nelieni dievam acīs. 556 4587

Nedur dīvam ar pierstu acīs. 1871 53

Nespļauj dievam acīs. 1860 4905

No dieva soda nekur neizbēgsi. 1084 8683

No dieva soda nekur neizbēgsi. 508 2987

No dieva soda neviens neaizbēg. 556 12478

Sargies pats, tad dievs tevi sargās. 796 6595

Sargies pats, tad sargās dievs. 997 3105

Kas pats sargājas, to dievs sargā. 1805 2538

Kad pats sargās, tad dievs sārgā. 230 4314

Sargājies pats, tad tevi dievs sargās. 464 1693

Sargājies pats, tad dievs sargās. 1668 8540

Sargājies pats, tad dievs sargās. 1148 903

Palīdzies pats, tad palīdzēs dievs. 1225 34874

Sargies pats, tad dies tevi sargās. 1376 2772

Sargājies pats, tad arī dievs tevi pasargās. 70 4388

Sargājies pats - dievs arī sargās. 935 29227

Sargājies pats, tad arī tevi dievs sargās. 1596 3366

Sargājies pats, tad dievs sargās. 12 2407

Sargājies pats, tad dievs tevi sargās. 834 3136

Sargājies pats, tad tevi dievs sargās. 935 33770

Sargājies pats, tad dievs tevi arī sargās. 1592 8380

Piesargies pats, tad dievs tevi arī sargās. 1262 1971

Piesargies pats, tad arī dievs tevi sargās. 961 261

Kas pats nesargās, to dievs nevar pasargāt. 1738 3189

Sargies pats, tad dievs ar sargās. 529 1701

Sargies pats, tad dievs ar sargās. 1753 1481

Kas pats sargās, to dievs sargā. 1021 395

Ja pats nesargāsies, tad dievs arī nesargās. 556 5762

Sargies pats, tad tevi dievs ar sargās. 855 728

Piesargies pats, tad arī dievs tevi sargās. 961 4976

Sargies pats, tad dievs tevi sargās. 17 12798

Kas pats sargājas, to dievs sargā. 1137 799

Piesargies pats, tad arī dievs tevi sargās. 1737 181

Palīdzies pats sev, tad dievs tev arī palīdzēs. 853 159

Sargies pats, tad arī tevi dievs sargās. 116 3606

Kas pats sevi sargā, to arī dievs sargā. 116 5602

Piesargies pats, tad arī dievs tevi sargās. 116 16300

Sargies pats, tad dievs tevi sargās. 1239 2149

Sargies pats, tad dievs tevi sargās. 1552 13827

Sargājies pats, tad sargās tevi dievs. 1552 2940

Glābies pats, tad dievs glābs. 17 8570

Glābies pats, tad dievs palīdzēs. 529 1706

Sorgojis pats, sorgos divs. 400 3466

Sorgōjis pats, i dīvs sorgōs. 768 297

Sargies pats, tad arī dievs sargās. 918 129

Sorgojis pats i dīvs sorgōs. 1252 86

Piesargies pats, tad arī dievs sargās. 1945 9658

Palīdzies pats sev, tad dievs tev palīdzēs. 1451 1247

Kas strodoj, tam divs paleidz. 527 33170

Strādā pats tad dievs palīdzēs. 997 1038

Palīdzies pats, tad palīdzēs dievs. 1805 2248

Palīdzies pats, tad palīdzēs dievs. 1206 2152

Palīdzies pats, tad palīdzēs dievs. 954 2542

Strādā pats, tad arī dievs tev palīdzēs. 926 219

Ja tu pats strādāsi, tad arī dievs tev palīdzēs. 1805 5245

Strādā, tad tev dievs līdzēs. 94 3910

Strādā pats, tad arī dievs par tevi gādās. 1601 4231

Strādā pats, tad arī dievs tev dos. 997 12379

Strādā pats, tad arī dievs tev palīdzēs. 1229 288

Kas pats gādā, tam dievs piepalīdz. 1177 15927

Palīdzies pats, tad palīdzēs dievs. 1635 1314

Palīdzi pats sev, dievs palīdzēs visiem. 1376 1561

Palīdzies pats, tad palīdzēs dievs. 1597 3275

Strādā pats, tad arī dievs palīdzēs. 1177 15585

Strādā, tad dievs palīdzēs. 917 7507

Strādā pats, tad dievs palīdzēs. 917 5958

Strādā pats dievs palīdzēs. 914 839

Ja strādāsi, dievs palīdzēs. 929 69176

Strādā pats, tad arī dievs tev palīdzēs. 84 2683

Strādā pats, dievs palīdzēs. 927 1766

Strādā, tad tev dievs palīdzēs. 1584 400

Strādā pats, tad dievs tev palīdzēs. 927 4641

Strādā pats, dievs palīdzēs. 927 3863

Strādā pats, tad dievs tev palīdzēs. 8 3675

Strādā pats, tad arī dievs tev palīdzēs. 1626 3783

Strādā pats, tad arī dievs tev palīdzēs. 834 3115

Strādā pats, dievs palīdzēs. 927 183

Strādā pats, dievs palīdzēs. 927 255

Gan jau dievs dos, tikai pašam vajag pūlēties. 1341 30963

Palīdzies pats, tad palīdzēs dievs. 1584 4084

Strādā pats, tad arī dievs par tevi gādās. 1552 28434

Palīdzies pats sev, tad arī dievs tev palīdzēs. 17 28171

Palīdzies pats, tad dievs tev palīdzēs. 1459 19

Palīdzies pats, tad palīdzēs dievs. 384 3130

Palīdzies pats, tad palīdzēs dievs. 101 1549

Gādā pats, tad dievs par tevi gādās. 1552 13826

Strodoj i divs paleidzes. 400 3228

Palīdz pats sev, tad ar tev dievs palīdzēs. 1341 4589

Žēlo pats sevi, tad arī dievs tevi žēlos. 1341 3854

Ryupējīs pats, dīvs arī ryupesīs. 640 1137

Cīnies pats, tad arī dievs tev palīdzēs. 1552 929

Palīdzies pats, atd palīdzēs dievs. 1805 865

Sargies pats, tad sargās dievs. 1472 2330

Glābies pats, glābīs dievs. 116 21458

Atsadūdīs pats, dīvs tev paleidzēs. 740 11885

Kā dievu lūgsi, tā dievs palīdzēs. 1552 15484

Sēd, kur dieviņš liek; ēd, kas rokā tiek. 1650 4901

Sēdies, kur dieviņš liek, ēd, kas tavā rokā tiek. 609 4947

Sēd, kur dieviņš liek, ēd, kas rokā tiek. 1177 7141

Sēdies, kur dieviņš liek, ēd, kas rokā tiek. 556 4980

Sēdies, kur tev dieviņš liek; ēd, kas tavā rokā tiek. 1737 2370

Tic deivam, klaus kungam - labi būs. 867 7353

Lūdz dievu, klaus kungu. 935 33249

Lūdz dievu, klaus kungu. 609 4970

Tic dievam, klaus kungam, labi būs. 997 3426

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 230 4325

Tici dievam, klausi kungam. 230 2753

Tic dievam, klaus kungam - labi būs! 94 1120

Tic dievam, klaus kungam - labi būs. 94 5987

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 926 40

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1276 681

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1748 665

Tici dievam, klausi kungam, labi būs. 997 14065

Tici dievam, klausi kungam, labi būs. 1208 1504

Tic dievam, klaus kungam - labi būs. 796 1799

Tici dievam, klausi kungam, labi būs. 1244 6125

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1688 790

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 958 2579

Tici dievam, klausi kungam, labi būs. 1014 4173

Tic dievam, klaus kungam - labi būs! 1188 2469

Tici dievam, klausi kungam. 997 11507

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1693 1873

Tici dievam un klausi kungam, tad viss labi vien būs. 739 1713

Tic dievam, klaus kungam, labi būs. 1816 6789

Tici dievam, klausi kungam, labi būs. 949 708

Tic dievam, klaus kungam - labi būs. 1225 4857

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1654 4459

Tici dievam, klaus kungam - labi būs. 1654 1072

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 927 708

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1576 3651

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 935 33932

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 941 2367

Tici dievam, klausi kungam, labi būs. 1624 1971

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1596 3825

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1576 7981

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 872 1251

Teic dievam, klaus kungam - labi būs. 927 3104

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 220 1556

Tic dievam, klaus kungam - labi būs. 1655 1088

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1404 727

Tici dievam, klausi kungam tad labi būs. 1629 543

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1626 916

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1650 1344

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 70 468

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1626 5794

Tici dievam, klausi kungam, tad viss labi būs. 739 1506

Klaus dievam, klaus kungam - labi ies. 1627 428

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1630 2790

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1592 3511

Tic dievam, klaus kungam - būs labi! 1552 5510

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1375 16

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1372 3954

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1611 3336

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1643 306

Dievam klaus, kungam - labi būs. 1109 229

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 1074 347

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 926 1778

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 585 440

Tici dievam, klausi kungam, tad labi vien būs. 1341 33056

Lūdz dievu, klaus kungu - labi būs. 828 12819

Tic dievam, klaus kungam - labi būs! 464 1775

Tic dievam, klaus kungam. 527 37413

Tici dievam, klausi kungam. 556 281

Tici dievam, klausi kungam, būs labi. 1552 6855

Tici dievam, klausi kungam - labi būs. 527 36598

Tic dievam, klaus kungam. 384 1564

Tici dievam, klausi kungam, labi būs! 160 335

Tici dievam, klausi kungam, labi būs. 1552 3416

Tici dievam, bet klausi kungam. 1024 17

Tici dievam, klausi kungam - labi būs! 584 2778

Tic dievam, klausi kungam - labi būs! 1552 10841

Tic dievam, klaus kungam. 464 3168

Tic dievam, klaus kungam - labi būs. 116 978

Tici dievam, klausi kungam. 906 2334

Tic dievam un klaus kungam, tad maizes netrūks. 1341 13745

Tici dievam, klausi kungam - labi būs! 1552 4566

Vai tad nu dievam nav laika vai saimniekam maizes. 72 8487

Vai dievam dienas trūkst vai saimniekam maizes. 1697 777

Vai dievam dienas trūkst, jeb saimniekam darba. 785 238

Vai dievam pietrūkst dienu, vai saimniekam darba. 1492 573

Ne dievam dienu trūkst, ne kungam darba. 1106 3614

Vai dievam dienas trūkst, vai saimniekam darba. 1206 4886

Nav ko steigties, dievam dienu diezgan. 1591 380

Kad dievam trūkst dienas, kad saimniekam darba. 1225 27244

Vai dievam trūkst dienu, vai saimniekam darba. 1597 3750

Vai dievam trūkst dienu un saimniekam darba. 8 2303

Vai dievam trūkst dienu, vai saimniekam darba. 1597 888

Vai dievam dienu trūkst, vai kungam darba? 834 8442

Vai dievam dienu trūkst un saimniekam darba. 1593 2532

Vai dievam trūkst dienu, vai saimniekam darba. 1641 621

Vai dievam dienu trūkst, vai kungam darba. 907 114

Vai dievam dienu trūkst, vai kungam darba. 139 1193

Vai dievam dienu, vai saimniekam darbu trūkst. 696 97

Vai dievam dienu trūkst, vai saimniekam darba. 828 4315

Nesteidzies, vai dievam dienu trūkst, vai saimniekam darba. 527 45813

Vai dievam dienu trūkst, vai saimniekam darba. 67 4229

Vai nu dievam laika trūkst, vai kungam darba. 1341 18343

Vai dievam dienu trūkst, vai saimniekam darba. 567 1016

Vai dievam dienu trūkst? 17 28297

Vai dievam dienu trūkst, vai saimniekam darba. 375 6197

Vai dievam dienu trūkst, vai saimniekam darba. 1190 3428

Vai dievam dienu trūkst, vai saimniekam darba. 527 36546

Vai dievam dienu trūkst, vai saimniekam darba. 1552 3333

Vai dievam laika trūkst, vai saimniekam darba. 1137 1016

Vai nu dievam dienu trūkst, vai saimniekam maizes. 1341 4577

Visi klusu palika, laikam Dievs istabā. 1620 2355

Visi apklusa, laikam dievs iestabā ienāca. 867 7397

Visi apklusa - laikam dievs istabā ienāca. 17 13975

Visi apklusa, laikam dievs istabā ien;aca. 609 4964

Vis apklusa laikam dievs istabā ienācis. 1188 4340

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienāca. 1242 1863

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienāca. 1688 786

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienāca. 1596 3822

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienāca. 1375 12

Visi apklusa, laikam dievs istabā ienāca. 1654 1067

Laikam dievs ienāca istabā. 917 8603

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienācis. 949 706

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienācis. 1576 3646

Viss apklusa - laikam dievs istabā ienāca. 1372 4702

Visi apklusa, laikam dievs istabā ienāca. 1225 16470

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienācis. 1385 137

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienāca. 1643 294

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienācis. 927 699

Viss apklusa laikam dievs ienāca istabā. 1629 1175

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienācis. 84 2836

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienācis. 70 464

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienācis. 1650 1348

Viss apklusa, laikam dievs ienāca istabā. 935 34167

Visi apklust, laikam Dievs istabā ienācis. 280 1437

Visi apklusa - laikam dievs istabā ienāca. 160 156

Visi apklusa - laikam, dievs istabā ienāca. 464 1763

Visi apklusa, laikam dievs ienāca. 67 1149

Viss apklusa, laikam dievs ienāca istabā. 17 28066

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienācis. 585 428

Visi apklusa, laikam dievs istabā. 1008 369

Viss apklusa - laikam dievs istabā ienāca. 17 22392

Visi apklusa - laikam dievs istabā ienāca. 1552 10826

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienācis. 1748 661

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienācis. 1074 344

Viss apklusa, laikam dievs istabā ienāca. 828 60

Kad dievs istabā, tad viss ir kluss. 556 1530

Varbyut dīvs ir igojis uztibā ka palyka klus. 831 7

Visi apklusa, laikam dievs istabā ienāca. 1502 210

Viss apklusa, laikam dievs ienāca. 1142 317

Viss labs ko dievs dod. 1674 2750

Viss labs, ko dievs dod. 353 8270

Viss labs, ko dievs dod. 925 1632

Viss labs, ko dievs dod. 1638 1059

Viss labs, ko dievs dod. 1596 53

Viss labs dieva dots. 1225 1483

Viss labs ko dievs dod. 220 1664

Viss labs ko dievs dod. 1557 1567

Viss labs, ko dievs dod. 1596 3416

Viss labs, ko dievs dod. 1575 1838

Viss labs, ko dievs dod. 968 5279

Viss labs, ko dievs dod. 941 4106

Viss labs, ko dievs dod. 1170 338

Viss labs dieva dots. 1552 12089

Viss labs, ko dievs dod. 384 4307

Viss labs, ko dievs dod. 529 1704

Viss labs, ko dievs dod. 877 3442

Viss labs ko dievs dod. 1225 4168

Viss tas labs, ko dievs dod. 556 8172

Viss labs, ko dievs dod. 464 6185

Viss labs ko dievs dod. 840 2902

Viss labs, ko dievs dod. 1736 2515

Viss labs, ko dievs dod. 116 6163

Ka dievs dos, ta būs. 529 1667

Grib taisns būt kā dieva pirksts, bet līks kā āža rags. 1008 310

Grib taisns būt kā dieva pirksts, bet līks kā āža rags. 1654 1095

Grib taisns būt kā dieva pirksts, bet līks kā āža rags. 1626 5815

Grib taisns būt kā dieva pirksts, bet līks kā āža rags. 1798 1022

Tik taisns kā dieva pirksts, bet tik līks kā āža rags. 1552 5277

Grib taisns būt kā dieva pirksts, bet līks kā āža rags. 1611 3346

Grib taisns būt kā dieva pirksts, bet līks kā āža rags. 1225 18281

Grib taisnis būt kā dieva pirksts, bet līks kā āža rags. 739 1519

Grib būt taisns kā dieva pirksts, bet līks kā āža rags. 230 4500

Grib taisns būt, kā Dieva pirksts, bet līks, kā āža rags. 208 428

Ko Dievs grib sodīt, tam par sievu dod vienīgo meitu. 90 2742

Ko Dievs grib sodīt, tam par sievu dod vienīgo meitu. 90 2010

Ko dievs grib sodīt - tam par sievu viņš dod vienīgo meitu. 116 20604

Bez dīva paleiga niko napanoksi. 780 286

Bez dīva paleiga ni kō napanōksi. 640 833

Nekod ūtram nedod dīvpalīga, lai cyti dūd tev dīvpalīgu. 1945 7102

Ar dīvpalīgu vysu sosnigsi. 508 2425

Dūd dīviņ myusu talānam vylku nūreit. 432 60

Dūd dīven myusu telam vylku nūreit. 418 1976

Dūd dīveņ, myusu talānam vylku nūreit. 820 1589

Lai dīvs dūd myusu teļam vylku nūrūt. 1252 75

Lai Dīvs paleidz vylkam vušku apēst. 365 319

Lai Dīvs palidz myusu teļam vylku nūreit. 365 321

Lai jau dīvs dūd myusu vuškai, jyusu vylku nūgrīst. 548 5665

Lai dīvs paleidz vylkam vušku apēst. 365 319

Lai dīvs palidz myusu teļam vylku nūrejit. 365 321

Labāk dievam, nekā velnam. 584 2496

Labāk dievam, nekā velnam. 609 4944

Labāk dievam nekā velnam. 1444 732

Kur dievs, tur miers! 1170 619

Kur dievs, tur miers. 67 3019

Tad nu dievs un miers. 1694 585

Kam dievs, tam gans. 997 5856

Nu palika dievs un miers. 529 1692

Nu jau ir dievs un miers. 609 4958

Ak, dievs, dod man maizi, kamēr vēl zobi mutē. 1375 52

Ko tu dīdies kā staļa zirgs. 1225 11119

Dīdās kā velna apsēsts. 529 1514

Dīda kā kaimiņu āzi. 1225 11090

Dīdās kā čigāns. 668 4643

Dimants ir dimants, putekļi ir putekļi. 834 7354

Dymants ir dymants arī putekļu kaudzē. Puteklis ir puteklis, kaut arī gaisā skrīn. 1840 134

Kas dīdzēji, tie dīgst. 1136 1074

Kas dīdzēji, tie dīgst, kas nīcēji, tie nīkst. 997 6745

Kas dīdzēji, tie dīgst, kas nīcēji, tie nīkst. 230 3360

Kas dīdzēji, tie dīgst, kas nīcēji, tas nīkst. 925 1544

Kas dīdzēji - dīgst, kas nīcēji - nīkst. 609 4926

Kas dīdzēji, tie dīgst, kas nīcēji, tie nīkst. 3 167

Kam dīdzēji, tie dīgst, kas nīcēji, tie nīkst. 3 1807

Kas dīdzēji, tie dīgst, kas nīcēji, tie nīkst. 1557 320

Kas dīdzēji tie dīgst, kas nīcēji tie nīkst. 1374 3322

Kas dīdzēji, tie dīgst; kas nīcēji, tie nīkst. 1582 1612

Kas dīdzēji, tie dīgst, kas nīcēji, tie nīkst. 968 5186

Kas dīdzēji, tie dīgst, kas nīcēji, tie nīkst. 759 7478

Kas dīdzēji, tie dīgst; kas nīcēji, tie nīkst. 941 4023

Kas dīdzēji, tie dīgst, kas nīcēji, tie nīkst. 231 3312

Kas dīdzēji, tie dīgst; kas nīcēji, tie nīkst. 1225 14318

Kas dīdzēji dīgst, kas nīcēji nīkst. 1573 961

Kas dīdzēji, tie dīgst; kas nīcēji, tie nīkst. 1575 2689

Kas dīdzēji, tie dīgst, kas nīcēji, tie nīkst. 17 103 12

Kas dīdzēji, tie dīgst; kas nīcēji, tie nīkst. 1079 1739

Kas dīdzēji, tie dīgst, kas nīcēji, tie nīkst. 384 4595

Kas dīdzēji, tie dīgst, kas nīcēji, tie nīkst. 464 5960

Kas dīdzēji, tie dīgst; kas nīcēji, tie nīkst. 1225 4127

Kas dīdzēji, tie dīgst; kas nīcēji, tie nīkst. 116 6304

Kas dīdzējs, tas dīgst, kas nīcējs, tas nīkst. 1945 9629

Kas dīdzēji, tie dīgst; kas nīcēji, tie nīkst. 1754 708

Ko tu maisīs pa dīķi, kai vardives. 477 199

Kā dilst, tā dilst. 1552 15264

Dilonis naudas makā. 717 1000

Ko nu dinģējies kā žīds. 527 46120

Dinģējās kā žīds. 508 1588

Dinģējās kā žīds. 17 19994

Ko nu dinģējies kā žīds. 630 86

Otram atdod dirsu, pats dirs caur sānu kaulu. 182 100

Atdod otram dirsu, dirs pats ar sānu kaulu. 23 1425

Atdod otram dirsu, dirs pats ar sānu kaulu. 464 2125

Atdod otram dirsu, un dirs pats ar sānu kaulu. 280 1124

Otram atdos dirsu, pats dirsīs ar sānu kaulu. 1850 8252

Izdirsis citam dirsu, dirsīs ar sānu kaulu. 32 1230

Nu tad jau atdod otram dirsu un dirs pats ar sānu kaulu. 279 2661

Nedirs tik augstu, kā dirsa nenes. 145 1067

Grib dirst augstāk, kā dirsa nenes. 23 1882

Griezies kā gribi - dirsa kā pakaļā, tā pakaļā. 1482 174

Grīz kuo grib, dirsa pakaļā. 41 220

Griezies kā gribi, kā dirsa pakaļā, tā pakaļā. 353 9598

Grozies kā gribi, kā dibins pakaļā ir, tā ir. Grozies kā gribi, kā pakaļa pakaļā ir, tā ir. Grozies kā gribi, kā dirsa pakaļā ir, tā ir. 529 1802

Kur dirs tur paliek. 23 2137

Tumšs un siklts, laba diršana. 23 2912

Ņem kur ņemdams: plēs vai no dirsas! 527 3877

Par velti mīlēts, pūt man dirsā.323 809

Pūt dirsā kā žagaru būdā. 23 897

Pakasi dirsu, ja niez, bet nemeklē naidu. 145 895

Man ir tik karsti, ka dirsā varētu karotes mazgāt. 32 2892

Iepūt man dirsā, kā lielkunga kublā. 23 401

Dirsa kā pirts ceri. 23 1716

Dirsa izdilusi kā ilinis. 23 1761

Berze dirsu ka cūka. 72 8572

Tas nav uz dibina kritis. Tas nav uz pakaļas kritis. 529 1799

Ne dirsā, ne galvā. 1212 326

Tas jau nu vai vasku dirsn. 72 9008

No dirsas ņem, mutē bāž. 23 751

Pie vecās dirsas, jaunas kājas. 23 813

Tik dižs ka cimds bij. 1298 85

Lobōk daudzi dīvereišu, nakai daudzi mōseiceņu. 740 18053

Dīžā kā atslēgu pazaudējis. 1715 1398

Dimžā vien kā čigana zirgs. 23 1773

Dīžājās kā ļaunais gars uz karstām oglēm. 556 13360

Dūbe kai oka. 640 1569

Citu izglāba, pats dobē iekrita. 508 1520

Kam ļaunas domas, tam ļaunu ceļu iet. 1805 3443

Kam ļaunas domas, tas ļaunu ceļu iet. 1805 5921

Ļaunām domām seko ļauni darbi. 1573 2218

Domas garas, darbs īss. 1552 10443

Domas garas - darbs īss. 1552 3497

Domāts nav izdarīts. 1008 6839

Domāts nav darīts. 1008 3045

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 1601 3461

Apdomā papriekš, tad pēc nebūs žēl. 1596 3722

Papriekš apdomā, tad pēc nebūs žēl. 1225 1420

Daudzi domā, viens padara. 464 3015

daudzi domā - viens dara. 527 37260

Divreiz pārdomā, vienreiz dari. 1597 5897

Divreiz domā, vienreiz runā. 1014 5438

Domas ir ātrākas kā vējš. 1595 1166

Domas ir ātrākas kā vējš. 1597 4518

Savas domas un darbus neuzspiedi citiem. 556 5965

Nav ko domāt, nav ko spriest, nav ko lāpīt, nav ko šūt. 353 8498

Dūmuotūs teiri kai kunga bārns. 1203 1054

Cīnies panākt labas domas, labus vārdus un labus darbus. 556 9706

Kas domā, ko dara, visād labi dara. 508 1510

Piedzēris moz dūmoj. 780 157

Tā taisna doma ir tiesa, bet ļaunie padomi ir viltīgi. 1376 2630

Ar domāšanu netiek tiktālu uz priekšu, kā ar darīšanu. 116 20557

Tas, kas daudz domā, tas stiprina domas. 384 256

Domā kā gudris. 202 3742

Domā un runā tik to, par ko pašam nav jākaunās. 556 9817

Vai tu domā, kad slims, tad tūliņ jau miris. 917 6499

Viena doma, viena bēda. 1592 8857

Apdomā papriekš ko dari, vai tu ari pabeigt vari. 896 146

Jel nesaki - es nevaru!

Šī doma nokauj garu,

Un atņem rokām sparu -

Ja gribu - visu varu! 1890 16

Domā, dari, pārbaudi. 1750 1433

Domātājam daudz grēku, darītājam viens pats. 853 820

Domā kā deviņi norijis un desmito rīs. 529 1497

Ni deumūs ni gonīs jau lāc zonīs. 929 48450

Ko tu domā somā. 1225 4930

Vecs domā nosirmot, jauns piedzīvot. 1627 3626

Jo ļaunas domas tu turi no citiem, jo ļauns tu pats esi. 855 5155

Ļaunas domas ir grēku smadzenes. 1699 3672

Daudz domāt, maz runāt, vieglprātīgi nedzīvot, tad dzīvē ķildu nedūs. 1379 2844

Pats domā, pats dari. 1704 2819

Kādas domas, tādi darbi. 1703 1698

Domā ko domādams, nedomā ļaunu. 834 6771

No labām domām izaug labi darbi. 1692 180

Kas domājas stāvot, lai pielūko ka nekrīt. 696 43

Ne visi vienādi domā. 12 2490

Vai tu domā, ka viņam labais dievs. 935 33926

Labas domas dvēselē tas pats, kas laba slota neslaucītā istabā. 1774 7303

Papriekš apdomā un tad tik sāc kādu darbu. 1596 3530

Kas ilgi domā, tas labi domā. 116 25583

Domā un strādā. 1552 16517

Kas daudz domā tālu netiek. 1629 2186

Labas domas izzūd kā rīta rasa. 1084 4750

Domāts nav iedots. 1690 450

Daudz domā, maz tiek. 834 6782

Dūmas aiz kolnu, smērts aiz placu. 740 1373

Apdomā labi, padari drīz. 1648 223

Kas ļaunu domā, tas ļaunu sagaida. 1750 4120

Gaišām domām ir radošs spēks. 1584 2805

Lielas domas iztek no sirds. 1552 10800

Nedomā, kā ņemt, bet domā kā atdot. 997 6910

Domas bez gala kā gredzeni. 400 2573

Kas pulkā domā, tam maz kas tiek. 84 8742

Kas labi domā, tas labi dara. 17 6835

Kas ōtri dūmōj, tys slikti dora. 508 1435

kas slikti domā, tam labi izdodas. 116 22803

Domā, ka kādam cauri izkrities. 1661 4313

Kas ōtri dūmoj, tys ōtri dora. 509 497

Padomā labi un padari gudri. 927 1299

Domā labi, padari gudri. 828 9905

Apdomā labi, padari gudri. 1688 876

Apdomā labi, dari gudri. 1594 791

Apdomā labi, padari gudri. 1510 542

Apdomā labi, padari gudri. 1576 1794

Daudz domā, maz dara. 1008 3064

Daudz domā, maz padara. 527 24995

Domāt var daudz, padarīt maz. 1650 4109

Daudz domāts, bet maz darīts. 1385 1510

Kas daudz domā, tas maz izdomā. 1381 579

Pulka domā, maz dara. 1404 1510

Daudz domā, maz dara. 1225 10719

Kas daudz domā maz dara. 1629 6149

Kas daudz domā, maz dara. 1372 1109

Daudz domā, maz izdara. 1738 1245

Daudz domā, maz tiek. 67 1271

Viarōk dūmoj, mozōk dori. 740 11892

Mozōk dumoj, vairōk dori. 780 459

Mozok dumoj, vairōk dori. 780 197

Kas daudz dūmōj, tys moz dora. 508 1276

Domā lēnām, strādā ātri. 527 43595

Domā lēnām, strādā ātri. 527 32642

Domā lēnām, strādā ātri. 527 32572

Domā lēnām, strādā ātri. 1008 4336

Domā lēni, strādā ātri. 1668 463

Domā lēni, strādā ātri. 997 7466

Domā lēni, strādā ātri. 1493 3972

Domā lēnām, strādā ātri. 13 1957

Domā lēni, strādā ātri. 94 9429

Domā lēnām, strādā ātri. 609 3514

Domā lēnām, strādā drīz. 1684 366

Domā lēnām, strādā ātri. 1661 1943

Domā lēnām, dari ātri. 941 2094

Kas lēni domā, tas ātri dara. 1552 40356

Domā lēni, strādā drīz. 1552 25674

Domā lēni, strādā ātri. 968 583

Domā lēnām, strādā ātri. 872 5160

Domā lēni, strādā drīz. 1376 1628

Domā lēni, strādā ātri. 1630 187

Domā lēni, strādā ātri. 1170 198

Domā lēni, strādā ātri. 1377 1320

Domā lēni, strādā ātri. 464 5725

Domā lēni, strādā ātri. 1596 502

Domā lēni, strādā ātri. 1639 4366

Domā lēni, strādā ātri. 1629 266

Domā lēni, strādā ātri. 384 568

Domā lēnām, dari ātri. 1750 5591

Domā lēnām, strādā ātri. 116 11166

Domā lēni, strādā drīz. 116 14329

Domā lēni, strādā drīz. 828 2960

Domā lēnām, strādā ātri. 828 12891

Domā lēni, strādā ātri. 17 27232

Domā lēni, strādā drīz. 584 165

Domā lēnām, strādā ātri. 556 4244

Domā lēni, strādā drīz. 1429 575

Domā lēni, strādā labi. 1429 713

Dumoj leni, strodoj dreiži. 802 1251

Dūmoj lēņi, strodoj otri. 966 72

Dūmoj lēni, strōdoj ōtri. 966 1093

Kā domāts, tā darīts. 527 43586

Kā domāts, tā darīts. 1699 3115

Kā domāts, tā darīts. 997 10313

Kā domāts, tā darīts. 527 25101

Kas domā, tas dara. 1008 6139

Kā domāts, tā darīts. 1008 4346

Domāts, darīts. 997 8951

Kā domāts, tā darīts. 1772 7725

Kā domāts, tā darīts. 1722 6181

Domāts, darīts. 1635 1476

Kā domāts, tā darīts. 1629 1979

Kā domāts, tā darīts. 1552 15256

Kā domāts, tā darīts. 1385 791

Kā domā, tā dara. 1552 16499

Domāts - darīts. 1225 5677

Kā domāts, tā darīts. 1595 1342

Kā domāts, tā darīts. 929 51634

Domāts - darīts. 941 2361

Kā domāts, tā darīts. 917 5045

Kā domāts, tā darīts. 1597 4055

Tev domas iet krustām šķērsām. 1084 4800

Kas domāts, tas darīts. 1084 4849

Kā domāts, tā darīts. 1376 1238

Kā domāts, tā darīts. 1177 11720

Kā domāts, tā darīts. 1376 2411

Kā domā, tā dara. 1629 6144

Kā domāts, tā darīts. 1552 25177

Kā domāts, tā darīts. 1652 4011

Kā domāts, tā darīts. 1627 3210

Kā domāts, tā darīts. 1202 603

Kā domāts, tā darīts. 116 21833

Domāts - darīts. 17 22252

Kā domāts, tā strādāts. 556 4246

Kā domāts, tā darīts. 1337 55

Kā domāts, tā darīts. 1337 403

Kā domāts, tā darīts. 17 14106

Kā domāts, tā darīts. 584 2443

Kā domāts, tā darīts. 67 2301

Kā domāts, tā darīts. 828 7408

Kā domāts, tā darīts. 1 1203

Kas domāts, tas darīts. 384 571

Domāts - darīts. 384 4809

Kā domāts, tā darīts. 101 652

Kā domāts, tā darīts. 1079 1931

Kā domāts, tā darīts. 1736 3070

Kā domāts, tā darīts. 1765 4204

Kā domāts, tā darīts. 1552 6037

Kā domāts, tā darīts. 1079 1976

Kai dūmōts, kai darīts. 508 1355

Kā domāts, tā darīts. 1552 4648

Kai dūmōts, tai padarīts. 508 1436

Kur lepnas domas, tur īss padoms. 1492 461

Kur lepnas domas, tur īss padoms. 527 47406

Kur lepnas domas, tur īss padoms. 609 4988

Kur lepnas domas, tur īss padoms. 1798 2189

Kur lepnas domas, tur īss padoms. 1668 6768

Kur lepnas domas, tur īss padoms. 1557 3820

Kur lepnas domas, tur īss padoms. 1341 30794

Kur lepnas domas, tur īss padoms. 935 34004

Kur lepnas domas, tur īss padoms. 1551 3921

Kur lepnas domas, tur īss padoms. 1225 12981

Kur lepnas domas, tur īss padoms. 828 2961

Kur augstas domas, tur īss padoms. 556 2999

Kur lepnas domas, tur īss padoms. 464 7699

Kur lepnas domas, tur īss padoms. 1137 809

Maz domā, daudz dari. 508 1507

Mozōk dūmoj, vairōk dori. 640 1594

Vairuok dūmoj, mozuok runoj. 1950 7966

Daudz domā, maz runā. 33 869

Daudz domā, bet maz runā. 1592 8084

Kas domā daudz, tas runā maz. 1576 8898

Vairōk dūmoi, mozōk runoj. 970 47

Domā daudz, runā mkaz. 116 9737

Daudz domā, maz runā. 1687 442

Daudzi dūmoj, moz runoj. 1252 7

Papriekš domā, tad runā. 1244 3801

Papriekš domā, tad runā. 1805 2275

Papriekš domā, tad runā. 1805 866

Papriekšu domā un tad tik runā. 1206 4602

Papriekšu domā, tad runā. 1206 2153

Papriekš domā, tad runā. 1660 3950

Papriekš domā, tad runā. 1688 874

Papriekš domā, tad runā. 997 8720

Papriekš domā, tad runā. 1684 604

Papriekš domā, tad runā. 1584 4085

Papriekšu domā, tad runa. 861 1641

Papriekš domā, tad runā. 1177 7143

Apdomā, ieklams ko dari. 1597 2488

Apdomā labi, iekams dari. 1225 6814

Papriekš apdomā ko dari. 1225 1650

Papriekš domā, tad runā. 1639 1888

Papriekš domā, tad runā. 1597 3276

Papriekš domā, tad runā. 1597 2140

Papriekš domā, tad runā. 1225 34875

Papriekš domā, tad runā. 1552 442

Papriekš domā, tad runā. 840 628

Papriekš domā, tad runā. 101 1550

Papriekš domā, tad runā. 384 443

Papriekš domā, tad runā. 384 289

Pirms domā, tad runā. 384 4407

Papriekš domā, tad runā. 384 3131

Papriekš domā, tad runā. 961 8443

Papriekš domā, tad runā. 384 1931

Papriekš domā, tad runā. 384 2233

Papriekš domā, tad runā. 1133 254

Pa priekšu domā, tad runā. 1727 316

Papriekš domā, tikai pēc tam dari. 1600 7885

Pa prikšu apdumoj tulaik dori. 1263 841

Vairāk domā, mazāk runāt. 400 2684

Vairāk domā, mazāk runāt. 1208 10952

Vairōk dūmoj, mozōk runoj. 548 3792

Domā daudz, runā maz. 828 3112

Lobok daudzi dūmot, mozōk runōt. 509 471

Domā kā tītars uz mēslu čupas. 796 12773

Domā kā tītars uz sūdčupu stāvēdams. 668 4582

Domā kā tītars uz mēslu kaudzes. 929 68396

Domā kā tītars. 1660 6702

Domā kā tītars uz mēslu kaudzes. 935 34017

Domā kā tītars. 1225 19153

Domā, ka driģenes saēdies. 929 27442

Domā kā tītars un lielās kā tītars. 1576 10039

Domā kā tītars uz mēslu čupas uzkāpis. 12 592

Domā kā tītars. 202 2903

Domā kā tītars. 1635 1477

Domā kā tītars. 1557 129

Ko tu domā kā tītars uz mēslu čupu. 1627 116

Ko tu domā kā tītars uz mēslu čupas. 1225 4915

Domā kā tītars. 884 4125

Domā kā tītars. 1653 888

Domā kā tītars uz mēslu šupas. 1114 47

Domā kā tītars. 1593 1184

Domā kā tītars. 1654 3155

Domā kā tītars uz mēslu čupas. 1576 4208

Domā kā tītars. 1225 32987

Domā kā tītars uz mēslu čupu uzkāpis. 1114 336

Domā kā tītars. 1611 2984

Domā kā tītars uz mēslu gubas. 529 1482

Domā kā kalkone. 116 23935

Domā kā tīters uz mēslu čupas uzstājies. 696 34

Domā kā tītars. 116 18822

Domā kā tītars. 17 26703

Domā kā tītars uz sūdu čupas. 384 913

Domā kā tītars uz mešlu čupas. 877 3412

Tas domā, kā tītars uz mēslu čupas. 503 77

Kas ilgi domā, tas tālu netiek. 1493 3468

Kas ilgi domā, tas tālu netiek. 1493 1935

Slikti dumots, slikti dareits. 508 2325

Kas slikti dūmuoj, tys slikti dora. 527 32131

Kas slikti dūmōj, tys slikti dora. 508 1283

Slikti dūmōts, slikti darīts. 508 1417

Labi domā, slikti iznāk. 116 25585

Kas labi domā, tam slikti iziet. 1 1556

Kas labi domā, tam slikti iznāk. 1008 6840

Kas labi domā, tam slikti iznāk. 1008 3070

Daudz dumōj, slikti iznōks. 780 458

Labi domā, bet slikti dara.Bb 13 1678

Dod man, es došu tev. 917 3005

Dod uzdodams, nerauj otram. 1661 4978

Kom daudz duoc, nuo tā tiek daudz presic. 1359 18

Viegli dot, grūti dabūt. 17 20794

Grūta došana, kad nav. 76 2181

Kas otram dod pašam adodās. 17 3707

Kas kaunīgam ko dos. 925 1358

Dod kā pa maku. 1225 27208

Dodu otram, kaut pašam negribētos. 1599 5546

Kas to nu dos, kas pašam smeķē. 1225 12824

Kas nevar dot, no tā nav ko ņemt. 855 5679

Ja dodi, tad dodi, kā tiek; ja sodi, tad sodi, kā jūt. 556 5559

Kū cytam dūsi, tu tev dūs. 508 2721

Dūdi draugam, lyudz nu īnaidnīka. 820 292

Dūts pret dūtu. 1950 2146

Kam dots, tam dots. 231 2216

Deva, deva - ne savu deva. 1800 1537

Ka dūd, to ņem, ka siss, to bēdz. 1950 432

Dūd, tyk jam, syt - tyk bēdz! 1950 1924

Kad dod tad ēd, kad sit tad bēdz. 23 5204

Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bēdz. 3 182

Kas gulošam ko dos. 997 6050

Kas gulošam ko dos! 1137 322

Labs esi dodams, bet vēl labāks nedodams. 23 2324

Labs esi dodams labāks nedodams. 3 255

Labs esi dodams, labāks nedodams. 17 2006

Labs esi dodams, bet vēl labaks nedodams. 23 2370

Labs dodams, bet vēl labāks nedodams. 72 7951

Labāk dod nekā ņem. 17 981 114

Labāk dot nekā prasīt. 17 135

Labāk dot nekā ņemt. 74 1157

Labāk dot, nekā prasīt. 1800 2143

Labāk dot nekā ņemt. 17 8016

Labāk dot, nekā ņemt. 17 6941

Lobuok ir dūt nakai prasēt. 1940 2735

Lobōk cytam dūt, na nū cyta myļi lyugt. 1950 2734

Kas drabiņās maisās, to cūkas ēd. 1684 330

Kas drabiņās iet, to cūkas apēd. 94 5358

Kas drabiņās maisās, to cūkas ēd. 1684 365

Kas drabenēs maisās, to cūkas ēd. 609 4974

Kas drabiņās ieiet, to cūka apēd. 1592 4653

Kas drabiņās ieiet, to cūka apēd. 1560 2454

Kas drabiņās ieiet, to cūkas apēd. 1372 1397

Kas drabiņās ieiet, to cūkas apēd. 917 3968

Kas drabiņās ieiet, to cūka apēd. 1599 3030

Kas drabiņās ieiet, to cūka apēd. 1177 11848

Kas drabiņās maisās, to cūka neēd. 1127 1206

Neiemaisies drabiņās, tad tevi cūka neapēdīs. 1633 267

Kas drabiņās ieiet, to cūkas apēd. 1225 30263

Kas drabiņās ieiet, to cūka apēd. 1377 2092

Kas ar drabiņām samaisās to cūkas apēd. 927 1001

Kas drabiņās maisās, to cūkas ēd. 1582 967

Kas drabiņās maisās, to cūka ēd. 8 1678

Starp kādām drabiņām maisās, tādu cūkas apēd. 927 5460

Kas drabiņās ieiet, to cūkas apēd. 464 3108

Kas drabiņās ieiet, to cūkas apēd. 527 37353

Kas drabiņās ieiet, to cūkas apēd. 105 195

Kas drabiņās iejūk, to cūkas apēd. 17 30219

Kas drabiņu maisā, to cūkas ēd. 556 5055

Kas drabiņās maisās, to cūkas ēd. 1310 27

Kas drabiņās maisās, to cūkas ēd. 17 8626

Kas drabiņās ieiet, to cūka apēd. 1552 23883

Kas drabiņās ieiet, to cūkas apēd. 215 954

Jo biezāks draņķis, jo treknāka cūka. 853 58

Jo biezāks draņķis, jo treknāka cūka. 1713 3901

Jo biezāks draņķis, jo treknāks vērsis. 958 8716

Tās pašas drānas svētdienai, tās pašas darbdienai. 556 6458

Tīrās drēbēs dzīvo tīra miesa un tīrā maisā dzīvo tīrs gars. 1707 1027

Tas nav tās drānas ielāps, tā spannīša vāciņš. 1620 1413

Taupi drēbi, drēbe tevi taupīs. 1225 7517

Drēbes ceļ cilvēku godā. 1552 15771

Labai drēbei sliktums nekaitē.Bb 32 1293

Kāda drēbe, tāds diegs. 1376 2234

Rupa drēbe na plykums, sausa maize na bods. 1238 534

Kādas drēbes, tāds zellis. 508 2999

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1688 811

Melnas drānas mugurā, trīs salmi vēderā. 1704 5270

Melnas drānas mugurā, trīs salmi vēderā. 926 36

Melnas drēbes mugurā, tīri salmi vēderā. 958 11936

Melnas drēbes mugurā, tīri salmi vēderā. 958 3595

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1674 1957

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1244 6148

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1276 5671

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 997 14080

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1816 2994

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1650 1321

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1641 1363

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 949 718

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1404 623

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1596 3847

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1557 3929

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1630 459

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 935 33866

Melnas drēbes mugurā, tīri salmi vēderā. 1576 3658

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1376 2886

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1573 3277

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1084 7820

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1630 2814

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1379 1616

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1404 161

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1576 7970

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 927 4878

Melnas drānas mugurā, balti salmi vēderā. 1552 13812

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1552 10900

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1074 369

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 585 454

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 840 1491

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1552 3388

Melna drāna mugurā, tīri salmi vēderā. 17 20925

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1748 688

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1643 338

Melnas drānas mugurā, tīri salmi vēderā. 1142 335

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 1690 1148

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 1690 417

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 1208 532

Godā drānas, tad drānas tevi godās. 848 3450

Godā drānu, drāna tevi godās. 958 10006

Taupi drānas, tad drānas tevi godās. 1668 2786

Godā drānu, drāna tevi godās. 1206 6511

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 1244 2062

Godā drānu, drāna tevi godās. 796 7135

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 1668 2498

Godā drānu, drāna tevi godās. 1014 2341

Godā drānas, tad drānas tevi godās. 1805 1817

Godā drānas, tad drānas tevi godās. 1008 4524

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 1696 7220

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 1668 1787

Godā drānas, tad drānas tevi godās. 1689 900

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 1650 713

Godā drānu, drāna tevi godās. 1379 4252

Godā drānu drāna tevi godās. 553 2271

Godā drānu, drāna tevi godās. 1557 589

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 464 5829

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 872 2624

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 927 694

Godā drānas, tad drānas tevi godās. 1379 7369

Ja godāsi drānu, tad arī drāna tevi godās. 1225 6820

Godā drānu, drāna tevi godās. 1654 3394

Godā drānu, drāna tevi godās. 917 1560

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 8 1057

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 8 3683

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 8 753

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 8 524

Godā drānas, tad drānas tevi godās. 202 3426

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 872 1377

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 17 27159

Godā drēbi, tad viņa arī tevi godās. 949 849

Godā drēbi, drēbe godās tevi. 739 3027

Godā drānu, drāna godās tevi. 828 1499

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 1652 3690

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 927 1032

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 1404 4073

Godā drānu, drāna tevi godās. 1637 231

Kas godā drēbi, to drēbe godā. 1730 66122

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 1404 1991

Godā drēbes, tad drēbes tevi godās. 17 26803

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 1376 3498

Godā savas drēbes, tad drēbes tevi godās. 1591 686

Godā drānas, tad drānas tevi godās. 1650 4840

Godā drānu, drāna godās tevi. 1582 232

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 1630 2252

Godā drēbi, tad drēbe tevi godās. 529 2076

Godā drānu, tad drāna godās tevi. 384 508

Godā drānu, drāna tevi godās. 1001 421

Godā savas drānas, tad drānas godās tevi. 67 2729

Godā drānu, drāna tevi godās. 1752 1276

Godā drānas, tad drānas tevi godās. 828 6542

Godā drēbi, tad drēbe tevi godās. 1492 415

Godā drānu, drāna tevi godās. 1737 1882

Godā drānu, tad drāna tevi godās. 1752 96

Godā drānu, drāna tevi godās. 1748 507

Godā drēbes, tad drēbes tevi godās. 556 608

Godā drānu, tad drāna godās tevi. 17 27518

Godā drēbi, tad drēbe tevi godās. 1838 4286

Godā drēbi, tad drēbe tevi godās.Bb 32 1278