Nr.15. Draudzība - dzejnieks

Draudzeiba lobōk por bogoteibu. 780 436

Ļaunas draudzeibas samaitoj lobas cnotas. 1263 821

Ļaunas draudzeibas samaitoj lobas cnuotas. 1263 821

Ļaunas draudzeibas samaitoj lobas cnuotas. 1940 2774

Kur liela draudzība, tur būs liels ienaids. 1225 11130

Liela draudzība ir liela ienaidība. 1014 1172

No draudzības līdz ienaidam ir viens solis. 1188 7920

Mērenā draudzībā nekad nebūs ienaids. 1225 11131

Draudzeiba oba mīrs brōļu storpā ira miloka nekai bogateiba. 1263 1133

Draudzība, kuru vīns darijis, izbeidzās ar reibuli. 384 2197

Esi tikpat apdomīgs draudzību noslēdzot kā to pārtraucot. 1552 13636

Draudzību noslēgt ir viegli, bet uzturēt grūti. 1591 529

Draudzība beidzas tur, kur naudas aizņemšana sākas. 1627 3097

Draudzība bez naida - kā putra bez sāls. 464 7370

Tāds ar tādu draudzējas, tāds ar tādu ķīvējas. 1552 11504

Par draudzeibu i čigons karās. 679 2180

Draudzība kā suņam ar kaķi. 929 53397

Kāda draudzība jēram ar vilku, kāda draudzība goda cilvēkam ar blēdi? 1709 245

Kāda draudzība vilkam ar jēru, tāpat blēdim ar godīgu cilvēku. 1699 1084

Kāda draudzība vilkam ar jēru, tāda zemniekam ar dzimtkungu. 1560 3237

Kāda draudzība jēram ar vilku, kāda draudzība goda cilvēkam ar blēdi. 231 3141

Kāda draudzība jēram ar vilku, tāda draudzība goda cilvēkam ar blēdi. 202 4281

Kāda draudzība jēram ar vilku. 1766 6976

Kāda draudzība jēram ar vilku, tāda godīgam ar blēdi. 17 25198

Kāda draudzība jēram ar vilku, tāda draudzība godīgam cilvēkam ar blēdi. 568 1081

Īsta draudzība negrūst. 527 31938

Īsta draudzība stiprāka nelaimē, nekā laimē. 1779 986

Draudzība ir dzīvības sāls. 116 8249

Draudzība ir dzīvības sāls. 116 6367

Kas ar gudriem draudzējas, tas top gudrs. 1661 95

Kas ar gudriem draudzējas, tas taps gudrs, bet kas muļķiem biedrs, tiks postā. 12 1230

Kas ar gudriem draudzējas, tas top gudrs. 220 1220

Kas ar gudriem draudzējas, tas top gudrs pats. 8 1504

Kas ar gudrim draudzejas, tys top gudrs. 400 3229

Kādreiz draugs sliktāks par ienaidnieku. 1014 1193

Labs draugs ir bīstamāks par ienaidnieku. 1667 1202

Pasargi no drauga vairāk kā no ienaidnieka. 1459 3792

Labs draugs bīstams ienaidnieks. 1704 2485

Aizdodams draugs, atbodams ienaidnieks. 208 1560

Aizdodams draugs, atbodams ienaidnieks. 208 1109

Aizņemdamies - draugs, atdodamies - ienaidnieks. 208 821

Kam daudz draugu, tam daudz ienaidnieku. 828 4303

No lieliem draugiem iznāk lieli ienaidnieki. 1379 8708

Kad lieli draugi, drīz saiet naidā. 1376 1852

Slikti draugi samaitā labu tikumu. 17 28745

Ļaunais draugs nūvad lobu ellē. 1263 825

Ļaunais draugs nūvad lobu ellē. 1940 2777

Ļaunais draugs nuvad lobu ellā. 1263 825

Taids taidam draugs. 527 32133

Taids taidam draugs. 508 1290

Īsts draugs ir tas, kas patiesību acīs saka. 922 742

Vislabākais draugs ir tas, kurš neglaimo, bet saka patiesību. 1592 8446

Glups glupa draugs. 1263 620

Glups glupa draugs. 1940 2605

Nespļauj, draudziņ, akā, kādreiz var tev gadīties no šīs akas padzerties. 464 5250

Mīļais draugs, nespļauj akā, ka kādreiz no tās akas nav jāpadzeras. 1597 1609

Kamēr ir, tikmēr draugi. 740 13682

Draugs ir tikai tad, kad ir, bet ka nav, ta i drauga nav. 740 16647

Meklē draugu bēdu laikā. 1696 4088

Meklēdams draugu, meklē to bēdu laikā. 1638 2335

Meklēdams draugu, meklē to bēdu brīdī. 1690 10122

Ja dzīvē meklē draugu, tad meklē tikai īstu. 609 504

Draugs labāks nekā radinieks. 202 7590

Nav tāda drauga, kuru pie glāzītes nepārdod. 1341 13748

Labi tam, kam visur draugi. 1459 2843

Kam draugu daudz, tys ir laimīgs. 477 695

Kam draugi ir, tam prieks valda. 759 1378

Nav drauga, kas maigāks būtu par māti. 1552 10770

Nadraudzējies ar sliktim draugim. 508 1421

Jābēg no lepna, bet jāiet pie drauga. 958 1377

Neuzticies par draugu saviem draugiem, jo viņi ir viltīgi. 834 2388

Kādu draugu paņēmi, ar tādu dzīvosi. 834 7107

Īsts draugs ar uguni meklējams. 1225 25314

Nav drauga, i mulks nadraugs. 527 33626

Nelieli draugus. 1668 1627

Priekš drauga nav drauga. 780 421

Grūti bez draugiem dzīvot, kad labs draugs paliek par ienaidnieku. 1696 4857

Es runāju ar draugu, viņa mēle ir eļļa, bet sirdī griezīgs zobens. 1225 10913

Neīsts draugs nelabāks par īstu ienaidnieku. 1706 391

Draugu pūlē ienaidnieku gan atradīsi, bet ienaidnieku pūlē velti pēc draugiem meklēsi. 375 7683

Draugs, ko šodien vari padarīt, to neatstāj uz rītdienu. 1084 3875

Labs draugs ir drošākais atbalsts. 1225 29835

Pats draugs to nabagu ienīst. 584 2096

Draugs ar draugu ilgi nesadien. 1552 15457

Tie visi nav tavi draugi, kas tevīm uzsmaida. 1798 1531

Drauga solis labs. 527 25005

Draugs drauga roku mazgā, bet naidniekam tas skrāpē. 1600 7932

Kādu draugu paņemsi, ar tādu dzīvosi. 834 2559

Draugs par draugu, alus par naudu. 1177 11502

Taupi drauga godu, tad savu nenovārtīsi. 556 4284

Kas draugs taisneigs, tys brōļs eistais. 740 10806

Nesmej savus draugus, pēc par tevi smiesies. 1599 5772

Draugs - palīgs nelaimes gadījumā. 740 22217

Uzticams draugs ir stiprs patvērums, kas tādu atrod, tas atrod lielu mantu. 1689 3699

Labs draugs drans tevi godās. 116 4618

Draugs ar draugu ķīvējas, suns ar kaķi mīlējas. 796 5201

Labāki ir sastrīdēties ar savu draugu, nekā savu godu paspēlēt. 807 210

Draugs rāda mīlestību ikkatrā laikā; brālis ir radīts bēdu dienā. 1774 770

Šodien draugs, rīt par galvu sitīs. 1611 3467

Dūd draugam, lyudz īnaidnīka. 820 1482

Svilpi vien draudziņ gar iksti. 142 2768

Patiess draugs ir daudz ko vērts. 116 6363

Izplēsušies abi paliek draugi labi. 137 922

Lobs draugs dōrgi moksoj. 640 1402

Cikom tev ir, draugi ir; kad nav, tai draugu nav. 640 879

Tas nav mans draugs, kas man glaimo, bet tas, kas man vainas uzrāda. 375 7682

Ja gribi no sava drauga tikt vaļā, tad aizlieni viņam ko. 1225 5898

Labs draugs tālu jāmeklē. 1368 5152

Labs draugs ir tālu jāmeklē. 609 1203

Labs draugs tāļu jāmeklē. 527 44323

Īsts draugs tālu jāmeklē. 1627 4238

Draugs draugam bedri rok. 997 11457

Draugs draugam bedri rok. 997 16294

Draugs draugam bedri rok. 997 11522

Draugs draugam roku dod. 1710 2115

Draugs draugam vysod rūku padūd. 640 1245

Draugs draugam tic. 640 968

Draugs draugam tic. 780 351

Draugs draugu nesūdz. 929 61284

Draugs drauga nāatstās. 640 1375

draugs draugam pāri nedar. 101 1300

Draugs draugam izpalīdz. 1225 824

Draugs draugam labu vēl. 1697 2651

Draugs draugam sāli pūš. 1459 3706

Draugs draugam pakaļu iesukā. 137 853

Draugs draugam acīs nespļaus. 740 16666

Draugs draugam kabatu rauga. 855 5671

Drauga solis lēts, bet neražens. 1010 1764

Drauga solis ir lēts, bet ne ražens. 1602 9182

Drauga solis lēts, bet neražens. 387 952

Drauga solis lēts, bet neražens. 1599 5198

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 142

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 73 321

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1695 3200

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1695 3354

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 193 39

Pie pilnas bļodas draugi daudz. 230 1234

Pie pilnas bļodas draugi daudz, pie tukšā atkāpās. 925 760

Pie pilnas bļodas bariem, pie tukšas neviens. 1667 389

Draugi ir tikai pie pilnas bļodas. 1688 2381

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 220 786

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 220 257

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1880 1609

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1877 272

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 358 480

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 220 435

Pie pilnas bļodas viesu daudz. 202 7952

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 278 86

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 3 328

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1800 2182

Pie pilna trauka draugu daudz. 553 2904

Pie pilnas bļodas draugi visi, pie tukšas bļodas draugu nv. 84 7847

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas neviena. 84 177

Pie pilnas bļodas draugu daudz, kad tā zūd, tad draugi mūk. 1877 1097

Pie pilnas bļodas draugs, pie tukšas ienaidnieks. 1225 18277

Draugi ie tikai pie pilnas bļodas. 927 3599

Draugi tik pie pilnas bļodas un pie garda kumosa. 1177 11163

Draugi pie pilnas bļodas daudz. 1376 757

Draugi tik pie pilnas bļodas. 1642 1111

Draugi tik pie pilnas bļodas. 1626 5444

Draugi tikai pie pilnas bļodas. 1627 4240

Draugs draugam pie pilna galda, bet kaŗa ikkatrs lūko savas bruņas. 202 4274

Draugs draugam pie pilna galda, bet karā ikkatrs lūko savas bruņas. 12 1630

Pie tukšas bļodas draugu maz. 84 5563

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1850 8219

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1900 3573

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1759 96

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1759 506

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 10 834

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 623

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 189 879

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 186 75

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1900 1919

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1900 1734

Pie pilnas bļodas ēdāju daudz. 953 315

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1900 931

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 4519

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 2126

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 279 2746

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 279 645

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 375 2578

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 375 930

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 375 1147

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1784 894

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas maz. 279 1299

Pie pilnas bļodas visi ir draugi. 116 4175

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 76 2137

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 116 1067

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1 93 61

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas neviena. 23 796

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 32 1853

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 1399

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 855 4025

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1783 79

Pie pilnas bļodas draugu netrūkst. 280 1269

Pie pilnas bļodas draugu netrūkst. 208 283

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 2977

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 2473

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 17 6818

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 1850 6966

Draugi ir tikai pie pilnas bļodas. 137 855

Draugi tik pie pilnas bļodas. 568 1080

Draugi ir pie pilnas dļodas un pie garda kumosa. 770 17

Pie pilnas bļodas draugu daudz un pie gardiem kumosiem. 1135 710

Draugi ir tikai pie pilnas bļodas un pie gardiem kumosiem. 828 3109

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas visi projām šmauc. 17 18217

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas neviena. 375 680

Pie pilnas bļodas draugu daudz, kad bļoda tukša, tad visi projām trauc. 219 828

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas visi projām šmauc. 1 57 44

Pie pilnas bļodas draugu daudz, pie tukšas visi projām šmauc. 17 8000

Pie pilnas bļodas draugu daudz, kad tukša, tad tie projām smauc. 23 5329

Pie pilnas bļodas draugu daudz, bet pie tukšas klāt nerodas. 1900 897

Kad bļoda pilna, tad ēdēji daudz, bet kad tukša, tad nav neviena. 297 608

Draugi pie pilnas bļodas un pie garda kumosa rodās, bet kad krusta lietus līst, tad tie tevis nepazīst. 877 1031

Draugi pie pilnas bļodas, bet kad bēdu saule spīd, draugs vairs draugu nepazīst. 1750 4988

Draugi, kad pie pilnas bļodas un garda kumosa, bet kad bēdu lietus līst, tad tie tevi nepazīst. 1202 2363

Pie pilnas bļodas draugu daudz. 90 904

Pi pylnas bļudas draugu daudz. 190 962

Pi pilnas bļūdas draugu daudzi. 1895 1658

Draugs,kā caurais trauks. 687 6795

Labs draugs kā caurais trauks. 925 1836

Labs draugs kā caurais trauks. 1805 78

Labs draugs kā caurs trauks. 1493 2227

Labs draugs - kā caurais trauks. 1688 2157

Labākais draugs kā caurais trauks. 527 22228

Labs draugs kā caurs trauks. 1188 964

Labs draugs kā caurs trauks. 1667 1600

Labs draugs kā caurais trauks. 1242 764

Labais draugs kā caurais trauks. 1695 3810

Labs draugs kā caurais trauks. 796 1801

Labs draugs kā caurs trauks. 1667 389

Labs draugs kā caurs trauks. 387 1429

Labs draugs kā caurs trauks. 230 4312

Labs draugs kā caurs trauks. 1014 1401

Labs draugs kā caurais trauks. 958 3327

Labs draugs ir caurais trauks. 1668 657

Labs draugs - kā caurais trauks. 94 1138

Labs draugs ir caurais trauks. 13 4227

Tāds draugs kā caurais trauks. 13 2739

Draugs kā caurs trauks. 527 24996

Draugs kā caurs trauks. 997 8351

Pats labais draugs kā caurais trauks. 1208 2762

Pats labais draugs kā caurais trauks. 1244 6103

Pats labais draugs kā caurais trauks. 796 1996

Pats labais draugs kā caurais trauks. 925 1414

Pats labais draugs kā caurais trauks. 1276 395

Mans labais draugs kā caurais trauks. 1773 2085

Vislabākais draugs kā caurais trauks. 958 9277

Labais daraugs, caurais trauks. 1611 1406

Labs draugs kā caurais trauks. 1654 816

Labs draugs kā caurais trauks. 1225 4859

Labs draugs kā caurs trauks. 1372 4002

Labais draugs - kā caurais trauks. 8 1338

Labs draugs kā caurais trauks. 1655 1304

Labs draugs kā caurais trauks. 914 89

Labs draugs kā caurais trauks. 1377 350

Labs draugs - kā caurais trauks. 927 1945

Labs draugs kā caurs trauks. 1655 1220

Labs draugs tāpat kā caurs trauks. 1650 1633

Labs draugs, kā caurs trauks. 927 3184

Labs draugs, kā caurs trauks. 1802 3654

Labs draugs kā caurs trauks. 1552 5525

Labs draugs kā caurs trauks. 231 9630

Labs draugs kā caurs trauks. 1376 181

Draugs kā caurs trauks. 12 1307

Draugs kā caurais trauks. 935 33794

Draugs kā caurais trauks. 1225 4775

Draugs kā caurais trauks. 1171 527

Draugs kā caurs trauks. 231 507

Draugs kā caurais trauks. 927 4448

Pats labais draugs kā caurais trauks. 1652 810

Pats labais draugs kā caurais trauks. 884 4358

Pats labais draugs kā caurais trauks. 1651 1672

Pats labais draugs kā caurais trauks. 1630 713

Pats labais draugs kā caurais trauks. 834 1958

Pats labais draugs kā caurais trauks. 1557 2964

Pats labais draugs, ka caurais trauks. 473 42

Pats labais draugs kā caurais trauks. 1594 2870

Pats labais draugs kā caurais trauks. 1510 507

Pats labais draugs kā caurais trauks. 464 5677

Pats labais draugs kā caurais trauks. 834 4397

Mans labais draugs kā caurais trauks. 1628 920

Mans labais draugs, kā caurais trauks. 1653 6027

Pats labais draugs kā tukšais trauks. 1597 2749

Tāds draugs kā caurais trauks. 927 683

Draugs kā tukšs trauks. 1557 64

Draugs ir tikpat kā caurais trauks. 1084 2399

Pats labais draugs kā caurais trauks. 1225 7479

Pats labais draugs kā caurais trauks. 1552 5970

Pats labais draugs kā caurais trauks. 1737 704

Pats labais draugs, kā caurais trauks. 1159 263

Pats labais draugs kā caurais trauks. 1552 7488

Pats labais draugs, kā caurais trauks. 1337 424

Pats labais draugs, kā caurais trauks. 67 901

Pats labais draugs kā caurais trauks. 17 21651

Pats labais draugs kā caurais trauks. 67 1136

Pats labais draugs kā caurais trauks. 67 1017

Pats labais draugs, kā caurais trauks. 929 61271

Pats labākais draugs kā caurais trauks. 375 5569

Pats labais draugs kā caurais trauks. 101 624

Pats labais draugs caurais trauks.Bb 32 1262

Pats labais draugs, kā caurais trauks. 840 2628

Pats labais draugs - kā caurais trauks. 17 20645

Pats labais draugs ir caurais trauks. 101 2262

Pats labais draugs kā caurais trauks. 840 2480 1

Tāds draugs kā caurs trauks. 877 2518

Tāds draugs, kā caurs trauks. 1860 670

Tas draugs, kā caurs trauks. 464 136

Lielais draugs ir caurais trauks. 116 8242

Labais draugs, kā caurais trauks. 450 1531

Labs draugs kā caurais trauks. 1552 6542

Labais draugs, kā caurais trauks. 1137 16

Labais draugs, kā caurais trauks. 1109 308

Labais draugs kā caurs trauks. 1900 983

Labais draugs, kā caurs trauks. 1900 930

Labais draugs - kā caurais trauks. 1190 3487

Labais draugs, kā caurs trauks. 17 15664

Labais draugs kā caurais trauks. 17 11523

Labais draugs - caurs trauks. 17 18256

Labais draugs - kā caurais trauks. 893 803

Labais draugs, kā caurais trauks. 893 418

Labais draugs, kā caurais trauks. 855 5672

Labais draugs kā caurais trauks. 17 22519

Labais draugs, bet caurs trauks. 556 280

Labs draugs, kā caurais trauks. 840 596

Labais draugs, kā caurais trauks. 208 1991

Labais draugs, kā caurais trauks. 529 1462

Labais draugs, kā caurais trauks. 1010 5380

Labais draugs ir caurais trauks. 116 4012

Labs draugs, kā caurais trauks. 1552 6834

Labs draugs kā caurs trauks. 1444 638

Labs draugs kā caurais trauks. 893 159

Labs draugs - kā caurais trauks. 17 14462

Labais draugs kā caurais trauks. 1120 65

Labais draugs kā caurais trauks. 1552 13730

Draugs kā caurais trauks. 853 34

Draugs kā caurais trauks. 1109 228

Draugs kā caurs trauks. 1552 3465

Draugs kā caurais trauks. 1900 1104

Draugs kā caurs trauks. 717 372

Draugs kā caurais trauks. 961 6919

Draugs kā caurais trauks. 67 1333

Draugs kā caurais trauks. 625 711

Draugs kā caurais trauks. 877 2666

Draugs kā caurs trauks. 877 1669

Dažreiz labs draugs kā caurs trauks. 1459 279

Labais draugs ir dažreiz caurais trauks. 929 65547

Ir draugi kā sietiņi ar caurumiem. 556 7521

Vislabākais draugs, viscaurākais trauks. 567 979

Tāds tavs draugs, kā caurais trauks. 1024 262

Neesi draugs kā caurais trauks. 1552 11501

Vyslobokais draugs, bet caurojais trauks. 1940 2606

Vyslobōkais draugs, bet caurojays trauks. 1263 621

Pats labākais draugs, kā caurais trauks. 1429 513

Lobs draugs, kai caurojs trauks. 740 14016

Labais draugs ir caurais trauks. 1950 3204

Labs draugs kā cauras trauks. 380 1748

Lobs draugs ko caurais trauks. 527 31837

Labs draugs - kā caurais trauks. 144 1098

Draugs kai caurojs trauks. 451 455

Draugs kā caurs trauks. 1341 13701

Cyti taidi draugi, kai cauroji trauki. 1940 2729

Cyti taidi draugi, kai cauroji trauki. 1263 761

Labs draugs par nayudu nav pērkams. 1713 1980

Uzticams draugs nav par naudu pērkams. 1805 3767

Uzticams draugs nav par naudu pērkams. 1008 5777

Uzticams draugs nav par naudu pērkams, cik viņš vērts, to nevar atsvērt. 1668 8617

Uzticams draugs nav par naudu pērkams. 1595 1940

Uzticams draugs nav par naudu pērkams, to nevar atsvērt. 1695 773

Uzticams draugs nav par naudu pērkams. 1611 2660

Uzticams draugs nav par naudu pērkams. 1372 2416

Uzticams draugs nav par naudu pērkams. 202 3695

Uzticams draugs nav par naudu pērkams. 1372 585

Labs draugs nav par naudu pērkams. 1177 7180

Labs draugs nav par naudu pērkams. 1552 3279

Labs draugs labākā manta pasaulē. 527 45143

Labs draugs - laba manta pasaulē. 958 3315

Labs draugs reta manta pasaulē. 1242 2503

Labs darugs - reta manta pasaulē. 94 1136

Labs draugs reta manta pasaulē. 1010 2476

Labs draugs reta manta pasaulē. 1206 371

Labs draugs ir reta manta pasaulē. 796 11519

Labs draugs reta manta pasaulē. 1688 2374

Labs draugs reta manta pasaulē. 958 8422

Labs draugs reta manta pasaulē. 1667 1093

Labs draugs reta manta pasaulē. 997 3104

Labs draugs reta manta pasaulē. 1552 24533

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 353 8269

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 230 3363

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 1674 2745

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 925 1604

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 1638 1063

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 1668 962

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 997 6812

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 877 777

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 877 634

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 877 157

Uzticams draugs augsta manta pasaulē. 1242 5265

Uzticīgs draugs reta manta. 1688 1940

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 949 1181

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 1127 3798

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 3 378

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 1404 2669

Uzticams draugs reta manta pasaulē. 1225 40087

Uzticams draugs ir reta manta pasaulē. 917 3003

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 1642 1088

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 1557 1561

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 231 5128

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 231 3342

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 804 3340

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 941 4099

Uzticīgs draugs reta manta pasaulē. 884 5010

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 1170 328

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 1575 2131

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 1611 2659

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 872 3926

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 1641 1088

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 1379 8221

Uzticīgs draugs ir reta lieta pasaulē. 1385 2335

Labs draugs - reta manta pasaulē. 917 1559

Labs draugs reta manta pasaulē. 1372 2034

Labs draugs - reta manta pasaulē. 1379 4251

Labs draugs - reta manta pasaulē. 1379 1142

Labs draugs reta manta pasaulē. 553 2270

Labs draugs - reta manta pasaulē. 1557 588

Labs draugs reta manta pasaulē. 1637 230

Labs draugs - reta manta pasaulē. 1393 1225

Labs draugs reta manta pasaulē. 942 1421

Labs draugs reta manta pasaulē. 1557 2963

Labs draugs reta manta pasaulē. 968 1883

Labs draugs - reta manta pasaulē. 1802 2743

Labs draugs reta manta pasaulē. 1598 1216

Labs draugs ir reta manta pasaulē. 1225 1489

Labs draugs reta manta pasaulē. 884 5251

Labs draugs - reta manta pasaulē. 1651 1671

Labs draugs reta manta pasaulē. 1599 2287

Labs draugs reta manta pasaulē. 1626 5170

Labs draugs - reta manta pasaulē. 1582 228

Labs draugs - reta manta pasaulē. 927 1031

Labs draugs dārga manta pasaulē. 1630 712

Labs draugs - liela manta pasaulē. 935 34061

Labs draugs reta manta. 67 1487

Labs draugs - reta manta. 1629 641

Labs draugs reta manta. 1377 1949

Īsts draugs, reta manta. 1560 192

Uzticams draugs, reta manta. 1585 75

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 70 3678

Īsts draugs ir reta manta. 464 3133

Īsts draugs ir reta manta. 527 37378

Labs draugs reta manta. 464 4570

Uzticams draugs, reta manta. 840 2651

Uzticīgs draugs ir reta manta. 961 1334

Uzticams draugs reta manta. 384 328

Uzticīgs draugs ir reta manta. 116 6156

Uzticīgs draugs ir reta manta. 840 2893

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 17 15000

Uzticams draugs ir reta manta pasaulē. 877 2665

Uzticams draugs ir reta manta pasaulē. 384 775

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 384 1363

Uzticīgs draugs ir reta manta pasaulē. 1079 1809

Uzticīgs draugs reta manta pasaulē. 1444 1469

Labs draugs - reta manta pasaulē. 828 2958

Labs draugs ir reta manta pasaulē. 1842 2420

Labs draugs reta manta pasaulē. 828 8197

Labs draugs reta manta pasaulē. 17 14461

Labs draugs reta manta pasaulē. 67 3702

Labs draugs reta manta pasaulē. 464 6858

Labs draugs - reta manta pasaulē. 1310 26

Labs draugs reta manta pasaulē. 1552 13749

Labs draugs reta manta pasaulē. 1752 1275

Labs draugs - reta manta pasaulē. 1021 204

Labs draugs reta manta pasaulē. 1001 420

Labs draugs ir reta manta pasaulē. 1737 521

Labs draugs ir reta manta pasaulē. 1737 171

Labs draugs reta manta pasaulē. 961 6118

Labs draugs reta manta pasaulē. 1115 1162

Labs draugs ir reta manta pasaulē. 1262 1974

Draugs ir reta manta pasaulē. 17 15668

Labs draugs, dārga manta pasaulē. 17 186 234

Uzticīgs draugs reti atrodams. 137 1028

Uzticams draugs reta manta. 186 314

Īstā draudzība un labs padoms reti atrodami. 556 11046

Uzticams draugs - reta manta pasaulē. 67 1142

Lobs draugs ir dorga līta. 477 694

Labs draugs reta manta pasaulē. 1945 9649

Labs draugs reta manta pasaulē. 90 1090

Labs draugs, reta manta pasaulē. 1429 512

Labs draugs reta manta pasaulē. 92 283

Īsts draugs vislielākā manta. 867 6746

Īsti draugi reti. 67 4602

Uzticams draugs reti atrodams. 91 226

Labs draugs reti atrodams. 76 2171

Eistais draugs ir zalta gobols. 1940 2728

Eists draugs ir vērteiguoks por zaltu. 1945 8202

Labs draugs nav ar zeltu atsverams. 73 300

Uzticīgs draugs ir zelts pasaulē. 1602 3795

Labs draugs ir zelta vērts. 1341 30097

Labs draugs ir vērtīgāks nekā zelts. 1805 5249

Labu draugu nevar ar zeltu atsvērt. 1728 4320

Eistais draugs ir zalta gobols. 1263 760

Patiess draugs ir daudz ko vērts. 116 10565

Draugs ir liels dārgums. 17 15669

Kāds tu pats esi, tādi tavi draugi. 1008 3404

Kāds tu pats esi, tādi ir tavi draugi. 997 10985

Kādsd esi tu, tādi tavi draugi. 1010 4197

Kāds tavs draugs, tāds tu pats. 1668 879

Kāds tavs draugs, tāds tu pats. 848 2839

Kāds draugs, tāds pats. 997 1387

Kāds draugs, tāds pats. 997 17044

Kāds draugs, tāds pats. 997 16785

Kāds draugs, tāds pats. 527 44980

Kāds pats, tādi draugi. 1008 2276

Kāds draugs, tāds pats. 527 32477

Labam labi draugi. 1552 15522

Kāds draugs, tāds pats. 1084 274

Kāds draugs, tāds pats. 1635 824

Kāds pats, tāds draugs. 1576 1885

Kāds tavs draugs, tāds tu pats. 935 33888

Kāds tavs draugs, tāds tu pats. 929 32645

Kāds tavs draugs, tāds tu pats esi. 1225 31089

Kāds tu pats, tāds tavs draugs. 1592 8371

Kāds tu pats, tāds tavs draugs. 1652 3294

Kāds tu pats, tāds tavs draugs. 1225 25690

Kāds tu pats, tāds tavs draugs. 1592 7021

Kāds tu pats, tāds tavsi draugi. 927 1412

Kāds tu pats, tāds tavs draugs. 1592 9241

Kāds tu pats, tāds tavs draugs. 1630 1251

Kāds pats, tādi draugi. 1645 979

Kāds esi pats, tāds tavs draugs. 1552 15456

Kāds tu, tāds tavs draugs. 1551 1772

Kādi tavi draugi, tāds tu pats. 1592 8225

Kādi tavi draugi, tāds tu pats. 1629 3535

Kāds draugs, tāds pats. 1262 926

Kāds draugs, tāds pats. 922 1392

Kāds draugs, tāds pats. 1 193

Kāds tavs draugs, tāds tu pats. 17 2141

Kāds tavs draugs, tāds tu pats. 1552 3365

Kāds tavs draugs ir, tāds tu arī esi. 128 47

Kādi tavi draugi, tāds tu pats. 17 22516

Kāds tavs draugs, tāds tu pats. 67 2005

Kāds tavs draugs, tāds tu pats. 1109 264

Kādi tavi draugi, tāds tu pats.Bb 32 1250

Kāds tu pats, tādi tavi draugi. 67 1677

Kāds tu pats, tādi tavi draugi. 1 2017

Kāds tu pats, tāds tavs draugs. 145 3448

Kāds tu pats, tāds tavs draugs. 375 5772

Kāds tu pats, tāds tavs draugs. 67 1787

Kāds tu pats, tāds tavs draugs. 67 910

Kāds tu pats, tāds tavs draugs. 527 31765

Kāds tu pats, tādi tavi draugi. 1 386

Kāds tu pats, tāds tavs draugs. 1552 13646

Kāds pats esi, tādi tavi draugi. 961 3531

Tāds draugs, kāds tu pats. 1024 263

Kāds tu pats, tāds tavs draugs. 1552 17040

Kāds tavs draugs, tāds tu pats. 828 5690

Kāds tu pats, tāds tavs draugs. 1784 988

Kāds tu pats, tādi tavi draugi. 1640 693

Kāds tu esi, tādi tavi draugi. 189 991

Kāds tu, tādi tavi draugi. 17 1398

Kāds pats, tādi draugi. 740 13683

Kaids pats, taidi i draugi. 508 2378

Kaids pats, taidi i draugi. 400 3477

Taids taidu pazeist. 400 3473

Kaids draugs, taids pats. 1429 2001

Kaids pats, taidi draugi. 363 342

Teic man, kādi ir tavi draugi, ar ko tu saejies, es pateikšu, kāds tu esi. 1900 2183

Ja gribi pazīt pats sevi, tad apskati savus draugus. 116 17412

Ka tu gribi pazīt pats sevi, tad apskati kāds tavs draugs. 1601 695

Nosauc pats savus labākos draugus, tad redzēsi pats sevi. 84 3427

Kāds esi pats, tādu meklē savu draugu. 1766 11

Slykta drauga naturi, pats par taidu paliksi. 740 11498

Ar kādiem draugiem satiksies, par tādu pats paliksi. 1177 20661

Ar kaidu draugu draudziesīs, taids i pats paliksi. 1950 7057

Stāsti kādi tev draugi, tad pateikšu kāds tu pats esi. 739 2678

Pasaki, kāds tavs draugs, tad es pateikšu kāds tu esi. 1805 4583

Pasaki kāds tavs draugs, tad es pateikšu, kāds tu esi. 1713 1778

Parādi savus draugus, tad pateikšu, kas tu esi. 941 1063

Pasaki kāds tavs draugs, tad zināšu kāds tu esi. 1385 4502

Pasaki kāds ir tavs draugs, tāds esi tu pats. 1663 732

Pasaki papriekš savus draugus, tad es pateikšu, kas tu pats esi. 231 4939

Pasaki kas tavs draugs, es pateikšu kas tu esi. 1552 3088

Pasaki kas ir tavs draugs, tad es pateikšu, kas tu pats esi. 927 4411

Pasaki, kas tavi draugi un es pateikšu, kas tu pats esi. 1084 6821

Pasaki kāds tavs draugs, tad es pateikšu kāds tu pats esi. 927 502

Pasaki kāds tavs draugs, es pateikšu kāds tu. 861 1971

Pasaki kāds tavs draugs, tad es pateikšu kāds tu pats esi. 927 871

Pasaki kas tavs draugs, es pateikšu kas tu esi. 527 32789

Parādi man savu darugu, tad pateikšu kāds tu pats. 1860 3809

Pasaki, kāds tavs draugs, tad zināšu, kāds tu pats. 1552 6490

Pasaki kāds tavs draugs un es pateikšu kāds tu pats. 855 5397

Pasoki, kas tovs draugs, es pascēšu, kas tu pats. 740 640

Saki man, ar ko tu draugs, tad es sacīšu tev, kas tu tāds esi. 116 5604

Saki man kādi ir tavi draugi, tad es teikšu kāds tu pats esi. 116 5003

Saki, kādi tavi draugi, un es teikšu, kāds tu pats esi. 935 34421

Saki man, kas ir tavs draugs, es teikšu tev, kas esi tu. 958 876

Saki kāds tev draugs un es pateikšu kas tu esi. 840 1102

Saki kāds tu esi, tad teikšu kāds tavs draugs. 1805 2179

Rādi savus draugus, tad teikšu kāds tu pats esi. 1225 20992

Saki man savus draugus, tad es sacīšu, kas tu pats esi. 375 7684

Labāk desmit draugus, nekā vienu ienaidnieku. 1451 3207

Labāk simtu draugu nekā viens ienaidnieks. 867 6679

Labāk simtu draugu nekā viens ienaidnieks. 867 7395

Lobok symtu draugu, nikai symtu rubļ. 527 33241

Labāk viens labs draugs, nekā daudz ienaidnieku. 1773 312

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 848 2849

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 848 1678

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 464 1611

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1493 331

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1693 5558

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 1667 2150

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 1207 1656

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1206 2279

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 997 12213

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 848 2849

Labāk desmit draugu nekā viens ienaidnieks. 1206 706

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 796 12894

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 527 25362

Labāk desmit draugu nekā viens ienaidnieks. 1668 1460

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 1208 10723

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 17 13973

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 1661 785

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 1668 656

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 997 3412

Labāk simtu draugu, nekā viens ienaidnieks. 3 262

Labāk simtu draugu nekā viens ienaidnieks. 70 2397

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 278 158

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1877 224

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 202 1847

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 917 5080

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 942 297

Labāk simtu mīļu draugu nekā viens ienaidnieks. 1372 1434

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1643 81

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 834 4378

Labāk simtu draugu nekā viens ienaidnieks. 1626 5789

Labāk simtu draugu nekā viens ienaidnieks. 12 467

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 1597 368

Labāk simtu draugu, nekā viens ienaidnieks. 834 1240

Labāk simtu draugu nekā viens ienaidnieks. 884 5254

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 1645 2816

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1802 2012

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1557 2966

Labāk simts draugu nekā simts ienaidnieku. 1560 2884

Labāl man simtu draugu, nekā viens ienaidnieks. 1802 983

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1551 1984

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 1592 3543

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 1592 390

Labāk simtu draugu, nekā viens ienaidnieks. 1630 715

Labāk simtu draugu nekā viens ienaidnieks. 1560 1529

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 834 7423

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 739 1491

Labāk simtu draugu, nekā viens ienaidnieks. 834 6008

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 834 1977

Labāk simtu draugu nekā viens ienaidnieks. 1635 861

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1552 25070

Labāk simtu draugu nekā viens ienaidnieks. 1628 326

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1225 18268

Labāk simtu draugu, nekā viens ienaidnieks. 872 1593

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 834 136

Labāk simtu draugu, nekā viens ienaidnieks. 1651 1674

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 1009 1414

Labāk simtu draugu, nekā viens ienaidnieks. 84 1763

Labāk simtu draugu, ne viens ienaidnieks. 84 5360

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 553 3104

Labāk man simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 929 17418

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1639 848

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 834 2235

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1376 2408

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1084 753

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 935 34166

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1225 30979

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1225 1481

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1510 508

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1376 1235

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1393 1303

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1594 2879

Labāk viens draugs, nekā simts ienaidnieku. 231 9145

Labāk viens draugs, nekā desmit ienaidnieki. 70 2558

Labāk viens draugs, nekā simts ienaidnieku. 1552 17979

Labāk viens draugs, nekā simts ienaidnieku. 464 5788

Labāk draugs, nekā naidnieks. 504 38

Labāk manim desmit draugu nekā viens ienaidnieks. 1627 368

Labāk desmit draugu, nekā viens ienaidnieks. 1592 8452

Labāk desmit draugu, ne viens ienaidnieks. 861 1975

Labāk desmit draugu, nekā viens ienaidnieks. 1573 4532

Labāk desmit draugu, nekā viens ienaidnieks. 1225 10729

Labāk desmit draugu, nekā viens ienaidnieks. 202 7223

Labāk daudzi draugu nekā viens ienaidnieks. 72 8614

Labāk tūkstots draugu, nekā viens ienaidnieks. 1596 2358

Labāk daudz draugu, nekā viens ienaidnieks. 1576 1423

Labāk daudz mums draugu, nevis ienaidnieku. 84 8483

Labāk daudz draugu nekā viens ienaidnieks. 1627 658

Labāk manīm daudzi draugi nekā daudzi ienaidnieki. 834 6507

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 1759 11

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 855 4027

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 32 1852

Labāk simts draugu, nekā viens naidnieks. 17 6817

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 17 186 235

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 208 817

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 297 301

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 840 1238

Labāk simtu draugu, nekā viens ienaidnieks. 464 1761

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 67 1140

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 961 2238

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 840 1643

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 840 459

Labāk simtus draugu nekā viens ienaidnieks. 17 11184

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 116 4013

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1600 7724

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1 2193

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1 2020

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1347 408

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 67 1582

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1135 628

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1310 13

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 639 125

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks.Bb 32 1274

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 1552 10924

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 1459 21

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 116 3899

Labāk simtu draugu nekā viens ienaidnieks. 116 7372

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 23 11847

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 17 20760

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1 825

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 384 1552

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 1008 368

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 454 73

Labāk simts draugu kā viens ienaidnieks. 527 31896

Labāk simts draugu kā viens ienaidnieks. 527 20691

Labāk simts draugu, nekā viens naidnieks. 1774 7945

Simts draugu labāk, nekā viens ienaidnieks. 1202 412

Labāk simtu draugu, nekā viens ienaidnieks. 1552 3328

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 1748 106

Labāk simtu draugu, nekā viens ienaidnieks. 23 2334

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 10 680

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 186 313

Labāk simts draugu nekā viens ienaidnieks. 375 662

Labāk man simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 506 1528

Labāk vairāk draugu, ne viens ienaidnieks. 101 311

Labāk man daudz draugu, nekā viens ienaidnieks. 1900 1205

Labāk daudz draugu, kā viens ienaidnieks. 828 4757

Labāk man daudz draugu, nekā viens ienaidnieks. 17 15715

Labāk desmit draugu nekā viens ienaidnieks. 1783 78

Labāk desmit draugu nekā viens ienaidnieks. 17 7953

Labāk desmit draugi, kā viens ienaidnieks. 384 488

Labāk desmit draugu, nekā viens ienaidnieks. 1716 587

Labāk desmit draugu nekā viens ienaidnieks. 961 149

Labāk deviņi draugi, nekā viens ienaidnieks. 464 6934

Labāk viens draugs nekā desmit ienaidnieku. 584 652

Labāk viens draugs, nekā simts ienaidnieku. 527 37377

Labāk viens draugs, nekā simts ienaidnieku. 464 3132

Labāk simtu draugu nekā viens ienaidnieks. 92 286

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 918 562

Labāk simtu draugu nekā viens ienaidnieks. 1429 515

Labāk simtu draugu nekā viens ienaidnieks. 1341 13705

Labāk simts draugu, nekā viens ienaidnieks. 918 491

Lobōk symtu draugu, nakai vīns īnaidnīks. 477 714

Lobok symts draugu, nakai vīns īnaidnīks. 512 264

Lobōk symts draugu, naikai symts īnaidnīku. 509 1490

Lobōk daudzi draugu nakai īnaidnīku. 1252 62

Labāk daudz draugu, nekā daudz ienaidnieku. 1099 989

Labāk desmit draugu nekā viens naidnieks. 1433 426

Labāk simts draugu nekā simts grašu. 1945 9650

Lobok symts draugu, nakai symts rubļu. 741 172

Labāk simtu draugu nekā simtu rublu. 380 1752

Lobuok symts draugu, na symts rubļu. 1940 2727

Lobōk symtu draugu, na symtu rubļu. 508 4727

Lobok symts draugu, na symts rubļu. 1940 2727

Lobōk symts draugu, na symts rubļu. 740 18450

Lobōk symtu draugu, nakai symtu rubļu. 819 818

Lobōk symtu draugu, nakai symtu rubļu. 820 985

Lobok symts draugu nakai symts rubļu. 1263 758

Labāk simts draugu, nekā simtu rubļu. 400 2668

Lai tev nav simts rubļu, bet lai ir simts draugu. 512 3

Neaizmirsti vecu draugu, biedrodamies ar jauniem. 1008 4558

Neaizmirsti vecu draugu, biedrodamies ar jaunu. 1493 4210

Neaizmirsti vecu draugu, biedrodamies ar jauniem. 1244 4488

Neaizmirsti vecu draugu, biedrodamies ar jauniem draugiem. 1206 2138

Neaizmirsti vecu draugu, biedrodamies ar jauniem. 1668 5746

Neaizmirsti vecu draugu, biedrodamies ar jauniem. 1594 5079

Neaizmirsti vecu draugu, biedrodamies ar jauniem. 1596 1440

Neaizmirsti vecu draugu, biedrodamies ar jauniem. 387 7027

Neaizmirsti vecu draugu, biedrodamies ar jauniem. 202 3954

Neaizmirsti vecu draugu, biedrodamies ar jauniem. 935 15685

Neaizmirsti vecus draugus, biedrodamies ar jauniem. 116 16078

Neaizmirsti vecu draugu, biedrodamies ar jauniem. 1727 343

Jaunus draugus pidzeivōj, bet vacus naizmersti. 780 422

Labāk viens vecs draugs nekā divi jauni. 925 1363

Vecais draugs labāks par jauniem diviem. 926 2214

Labāk viens vecs draugs, nekā daudz jaunu. 1188 4162

Viens vecs draugs ir labāks, kā divi jauni. 796 18279

Vecs draugs labāks nekā divi jauni. 759 2713

Viens vecs draugs labāks kā divi jauni. 828 15001

Vecais draugs labāks nekā divi jaunie. 509 3076 -7

Senais draugs lobōks par diviem jauniem. 508 2377

Vecais draugs lobōks kai jauni divi. 780 434

Nelaimē draugu grūti atrast. 1805 1164

Nelaimē draugu grūti atrast. 997 8660

Nelaimē draugu grūti atrast. 1552 31978

Nelaimē draugu grūti atrast. 1684 1653

Nelaimē draugu grūti atrast. 1008 1174

Nelaimē draugu grūti atrast. 1661 5469

Nelaimē draugu grūti atrast. 1661 157

Nelaimē draugu grūti atrast. 1148 2263

Nelaimē draugu grūti atrast. 1661 3839

Nelaimē draugu grūti atrast. 1493 3475

Nelaimē draugu grūti atrast. 1693 7601

Nelaimē draugu grūti atrast. 1014 4397

Nelaimē draugu grūti atrast. 997 3568

Nelaimē draugu grūti atrast. 958 6750

Nelaimē draugu grūti atrast. 1626 2636

Nelaimē draugu grūti atrast. 1372 3400

Nelaimē draugu grūti atrast. 553 2902

Nelaimē draugu grūti atrast. 1653 2899

Nelaimē draugu grūti atrast. 1404 511

Nelaimē draugu grūti atrast. 834 7737

Nelaimē draugu grūti atrast. 1652 3545

Nelaimē draugu grūti atrast. 202 5096

Nelaimē draugu grūti atrast. 231 4342

Nelaimē draugu grūti atrast. 1654 3645

Nelaimē draugu grūti atrast. 1624 758

Nelaimē grūti draugu atrast. 1643 497

Nelaimē draugu grūti atrast. 1557 1079

Nelaimē draugu grūti atrast. 1379 880

Nelaimē grūti draugu atrast. 1379 4468

Nelaimē draugu grūti atrast. 834 5117

Nelaimē grūti draugu atrast. 1654 6607

Nelaimē draugu grūti atrast. 1657 2654

Nelaimē draugu grūti atrast. 1626 3964

Nelaimē draugu grūti atrast. 101 1747

Nelaimē grūti draugu atrast. 1766 3786

Nelaimē draugu grūti atrast. 1552 10805

Nelaimē draugu grūti atrast. 1552 13746

Nelaimē draugu grūti atrast. 1771 5188

Draugu pazīst tikai nelaimē. 17 15674

Īstu draugu pazīst tikai nelaimē. 828 15032

Īstos draugus mācāmies pazīt tikai bēdās. 208 1910

Draugs draugu pazīst tikai bēdās. 1711 2176

Muļķīgs draugs bīstamāks par ienaidnieku. 796 12353

Muļķīgs draugs ir bīstamāks par ienaidnieku. 1688 365

Muļķīgs draugs ir bīstamāks par ienaidnieku. 1008 3069

Muļķīgs draugs kaitīgāks nekā ienaidnieks. 1690 2827

Muļķīgs draugs, bīstams ienaidnieks. 958 2917

Muļķīgs draugs, bīstams ienaidnieks. 1772 2401

Muļķīgs draugs niknāks nekā ienaidnieks. 387 6506

Neīsts draugs sliktāks par ienaidnieku. 1552 15579

Muļķīgs draugs ir bīstamāks par ienaidnieku. 1628 2383

Muļķīgs draugs ir bīstamāks par ienaidnieku. 1802 1996

Muļķīgs draugs ir bīstamāks par ienaidnieku. 1560 1537

Muļķīgs draugs ir bīstamāks par ienaidnieku. 834 7463

Muļķīgs draugs ir bīstamāks par ienaidnieku. 1639 7688

Muļķīgs draugs kaitīgāks nekā ienaidnieks. 828 5279

Neīsts draugs sliktāks kā īsts ienaidnieks. 877 3222

Neapķērīgs draugs bīstamāks par ienaidnieku. 556 5418

Muļķīgs draugs bīstams ienaidnieks. 67 548

Viens muļķīgs draugs ir bīstamāks kā desmit ienaidnieku. 1079 1950

Muļķīgs draugs kaitīgāks kā ienaidnieks. 1202 391

Neīsts draugs nelabāks par īstu ienaidnieku. 384 773

Muļķīgs draugs bīstamāks par ienaidnieku. 853 123

Muļķīgs draugs bīstamāks par ienaidnieku. 556 6823

Glups draugs slyktoks par īnaidnīku. 465 284

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1668 595

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1772 7120

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1668 2035

Priekšā draugs, pakaļā suns. 13 4234

Priekšā draugs, pakaļā suns. 609 4977

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1493 338

Priekšā draugs, pakaļā suns. 828 4302

Priekšā draugs, pakaļā suns. 576 1834

Priekšā draugs, pakaļā suns. 739 2468

Priekšā draugs, pakaļā suns. 527 25371

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1661 2677

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1611 1396

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1802 2745

Izvēlies tādus draugus par kuriem tev nav jākaunas. 1379 7381

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1393 1226

Priekšā draugs, pakaļā suns. 8 1339

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1376 1620

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1225 6668

Priekšā draugs, aiz muguras suns. 1170 685

Priekšā draugs, aiz muguras suns. 759 538

Priekšā draugs, pakaļā suns. 884 5253

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1635 1980

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1651 1673

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1630 714

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1630 182

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1654 831

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1552 13874

Priekšā draugs, pakaļā suns. 877 3312

Priekšā draugs, pakaļā suns. 639 168

Priekšā draugs, aiz muguras suns. 556 523

Priekšā draugs, pakaļā suns. 384 1075

Priekšā draugs, pakaļā suns. 116 4003

Priekšā draugs, aiz muguras suns. 116 12078

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1552 35103

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1766 1595

Priekšā draugs, pakaļā suns. 116 9476

Priekšā draugs, pakaļā kungs. 1284 36

Priekšā draugs, pakaļā suns. 101 1886

Šudin draugs, bet reit par golvu šmauks. 400 3413

Draugs ar var būt par ienaidnieku. 400 2630

Priekšā draugs, pakaļā suns. 1429 514

Izvēlies tādus draugus, par kuriem tev pēcāk nav jākaunās. 1244 4444

Izvēlies sev tādus draugus, par kuriem tev pēcāk nav jākaunās. 1805 1822

Izvēlies sev tādus draugus, par kuriem tev pēcāk nav jākaunas. 1008 4534

Izvēlies tādus draugus, par kuriem pēcāk nav jākaunās. 1650 4822

Izvēlies sev tādus draugus, par kuriem tev pēcāk nav jākaunas. 929 17446

Izvēlies sev tādus draugus, par kuriem tev pēcāk nav jākaunas. 116 18412

Kam draugu, tas bagāts. 1620 2061

Kam draugi, tas bagāts. 1697 2568

Kam draugi, tas bagāts. 1688 1941

Kam draugi ir, tas bagāts. 1668 639

Kam darugi, tas bagāts. 997 8116

Kam ir draugi, tas ir bagāts. 527 25354

Kam draugu, tas bagāts. 609 4978

Kam draugi, tas bagāts. 1585 76

Kam draugu ir, tas ir bagāts. 1225 6645

Kam draugi, tas ir bagāts. 929 22885

Kam draugu ir, tas ir bagāts. 1611 1573

Kam draugi ir, tas ir bagāts. 384 2889

Kam draugu ir, tas ir bagāts. 116 4017

Kam draugi ir, tas ir bagāts. 1748 109

Kam draugs, tas ir bagāts. 297 305

Kam draugi, tas bagāts. 384 329

Kam draugi, tys bogots. 583 597

Kam daudz draugu, tys ir bogōts. 477 713

Esi draugs, bet ne uzreiz. 8 728

Esi draugs, bet ne uzreiz. 1084 2907

Esi draugs, bet ne uzreiz. 929 53323

Esi draugs, bet ne uzreiz. 116 5596

Esi draugs, bet ne uzreiz. 584 1440

Esi draugs, bet ne uzreiz. 17 15673

Īstu draugu mācas trūkumā pazīt. 696 81

Draugs ir tikai tad, kad alus kannā, bet kā alus nav, tad i drauga nav. 740 16643

Pasargā mani no draugiem, ar ienaidniekiem es pats tieku galā. 17 15665

Kas pasargās mani no draugiem - ar ienaidniekiem es pats tikšu galā. 1900 2771

Dievs pasargi mani no draugiem, no ienaidniekiem es pats sargāšos. 1225 3122

Sargi, dievs, no maniem draugiem, no ienaidniekiem es pats tikšu galā. 1850 8222

Pasargā dievs no draugiem, ar ienaidniekiem es pats tikšu galā. 1341 13704

Dievs lai mani pasargā no draugiem, ar ienaidniekiem pats tikšu galā. 759 3252

Dievs, pasargi mani no drauga, no ienaidnieka pats sargāšos. 384 757

Dievs, pasargi mani no drauga, no ienaidnieka pats atsargāšos. 1706 390

Ja tev ir draugs, tad neuzticies tam par daudz, jo draugam ir atkal draugs. 1552 6889

No drauga ņemt ir kauns, bet draugam dot nav kauns. 693 921

Labāk draugam dot, ne no drauga lūgt. 861 1957

Labāk draugam dot nekā no drauga gaidīt. 1738 2000

Lobim cylvākim draugu natryukst. 679 925

Draugs, draugs, kod i couka. 1268 233

Tu man draugs kā vilks zosu tēviņam. 1341 22243

Neviens nevar tā izsmiet kā paša īstais draugs. 1661 398

Neviens nevar tā izsmiet kā paša īstais draugs. 1661 2200

Ja gribi, lai draugi tevi izsmej, tad izstāsti viņam savas domas. 1225 5899

Labāk ar vilku iet kopā pa ceļu, nekā labam draugam ticēt. 668 4538

Kas visiem draugs, tas man nav draugs. 553 4763

Kas daudziem grib būt draugs, nava nevienam. 696 79

Daudz vieglāk draugus iegūt, kā draugus paturēt. 1404 4941

Daudz vieglāk ir draugu iegūt nekā to paturēt. 1393 6325

Manta pievelk daudz draugu, bet nabagu draugs atstāj. 12 834

Kad nauda kabatā, tad daudz draugu. 1011 2649

Koleidz nauda mokā, toleidz draugu daudz. 360 33

Jo daudzāk mantu, jo daudzāk draugu. 1766 1707

Cikom naudi tikom draugs. 508 2376

Kam kaņepes, tam zvirbuļu netrūkst. 1225 10781

Kur laime, tur draugs. 553 403

Kur laime tur draugi. 553 2903

Kam labi iet, tam daudz draugu. 828 7987

Kam laime, tam draugi. 384 935

Labāk viens ienaidnieks, nekā viltīgs draugs. 1 2672

Nelaimē draugu grūti atrast. 1229 1696

Nelaimē drauga grūti atrast. 553 402

Lielās nelaimēs draugus grūti atrast. 1774 5178

To neturi par draugu, kas tevi vienu bēdās atstāj. 1900 626

Draugs draugam pie pilna galda, bet karā ikkatrs lūko savas brūces. 1696 7357

Draugs draugam pie pilna gald, bet karā ikkatrs lūko savas bruņas. 796 2572

Draugs draugam pie pilna gald, bet karā ikkatrs lūko savas bruņas. 1704 7303

Labāk pēc nāves atstāt ienaidniekiem mantu, nekā dzīvojot iet pie draugiem lūgties. 1225 3180

Kam draugu moz, tys ir nalaimīgs. 477 696

Uzticīgs cylvāks dorgōks par dzelža tiltu. 780 461

Patiess draugs ir daudz ko vērts. 116 8246

Ja uzticīgs draugs, ir zelta manta pasaulē. 231 4090

Lobs draugs ir loba līta. 477 693

Labs draugs sver tikpat daudz cik kalns. 958 3621

Uzticams draugs nav pērkams, un cik viņš vērts to nevar atsvērt. 1689 3700

Uzticīgs draugs ir stiprs patvērums. 1659 548

Draugs draugu aizstāv. 477 344

Draugs draugu izved uz lelceļa. 548 2266

Citam draugi uz postu, bet ir draugi, kas labāki nekā brālis. 834 10965

Citam draugi ir par postu, bet citam draugs labāks nekā brālis. 387 9279

Labs draugs neslavēs tautas darbus, bet darīs tevi uzmanīgu uz tavām vainām. 384 774

Dreb kā lapsene. 231 9693

Dreb kā ķīselis. 17 24035

Dreb kā ķīselis. 94 5890

Dreb kā ķīselis. 17 24919

Dreb kā ķīselis. 1225 30736

Rokas dreb kā cāļu zaglim. 739 267

Dreb roka kā vistu zaglim. 935 33862

Roka dreb it kā būtu nabagu pēris. 17 14632

Ko drebi kā apšu lapa! 1229 1859

Dreb kā apšu lapa. 1722 1566

Dreb kā apses lapa. 935 33993

Dreb kā apšu lapa. 1225 14867

Dreb kā apšu lapa. 942 533

Dreb kā apšu lapa. 1592 8591

Dreb kā apses lapa. 1455 1564

Drab koa apses ļopa. 1268 240

Dreb kā apses lapa. 556 2594

Dreb kā apses lapa. 116 20532

Bērzs dreb ka apš lap. 748 112

Dreb kā apšu lapa. 567 1131

Dreb kā apšu lapa. 208 1800

Dreb kā apšu lapa. 875 122

Dreb kā apšu lapa. 625 614

Dreb kā apses lapa. 556 4754

Dreb kai apšu lopa vējā. 477 279

Ar vecām drēbēm jāpelna jaunas. 1177 8337

Ar vecām drēbēm jānopelna jaunas. 753 853

Laba drēbe panes visu. 8 3668

Laba drēbe panes visu. 1560 181

Drēbe ceļ vīru. 609 2592

Drēbe ceļ vīru. 958 6876

Na nu drēbem sprīž par cylvāku. 1940 2583

Na nu driabiam sprīž por cylvaku. 1263 597

Na nu drēbem sprīž par cylvāku. 1940 2583

Nelielies ar savām drēbēm un nelepojies savā goda dienā. 834 7361

Nelielies ar savām drēbēm un nelepojies savā goda dienā. 1668 6142

Nelielies ar savām drēbēm un lepnību. 834 6007

Drēbes cilvēku rāda. 508 2212

Kas neciena savu drēbu, to pašu neciena. 508 2037

Labāk vecas drēbes un tīras, kā jaunas un netīras. 556 5305

Kāda drēbe, tāda poga. 116 16559

Rupjās drēbēs slēpjas goda sirds. 1377 121

Glītas drēbes jāglabā. 840 2474

Veca drēbe pelna jaunu. 1626 4367

Katram sava drēbīte mīļa. 527 45674

Malnas drēbes mugura, teiri salmi vādarā. 512 135

Tas nav tās drānas ielāps, tā spainīša vāciņš. 609 4975

Sorgoj drābes sātā, a jei tei sorguos tiergā. 1940 6081

Mētā savas drēbes kā suns asti. 1137 2294

Sova drēbe iz bazneicu, sova iz klāvu. 1950 1344

Pie drēbēm jau var nomanīt kāds sievišķis - labs vai ļauns. 807 229

Tev drēbes savylktas ka pīgdīņa garōka par sastdīni. 548 2312

Kas pats savas drēbes neglabā, kas tad cits glabās. 384 255

Pēc drēbēm saņem, pēc saprašanas pavada. 1244 4501

Pēc drēbēm saņem, pēc saprašanas pavada. 1805 1882

Pēc drēbēm saņem, pēc prāta pavada. 739 9708

Pēc drēbēm saņem, pēc saprašanas pavada. 1225 34970

Pēc drēbēm saņem, pēc saprašanas pavada. 116 18454

Pēc drēbēm saņem, pēc saprašanas pavada. 1727 351

Pēc drēbēm saņem, pēc prāta pavada. 556 10742

Pēc drēbēm saņem, pēc padoma pavada. 1838 4213

No drēbēm saņem, pēc saprašanas pavada. 450 1544

Pēc drēbēm sateikam, pēc prōta pavodam. 1840 139

Pa drēbem sajam, pa prōtam palaiž. 400 4053

Rupja drēbe na plykums. 512 153

Ar rupjām drēbēm vēl nav pliks. 556 9228

Kāda drēbe, tāds ielāps. 1188 2953

Kāda drēbe, tāds ielāps. 1560 211

Laba drēbe panes visu. 935 34149

Pēc drēbēm satiek, un pēc prāta pavada. 1618 245

Kāda drēbe, tāds ielāps. 1759 114

Na pa drēbei ielāps. 966 206

Kāda drēbem, tāds ielāps. 1341 19301

Pa drēbei īluops. 1940 6381

Pa drēbei īluops. 1950 7993

Kaida drēbe, taids i īlōps. 740 9711

Kaida drēbe, taids īlops. 740 24711

Pa drēbei i īlōps. 400 1748

Pa drēbei i īlōps. 1237 164

Napa drēbei īlōps. 548 11675

Kaida drēbe, tads īlōps. 1209 463

Kaida drēbe taids īlōps. 509 1439

Kaida drēbe taids i īlōps. 509 52

Kaida drēbe, taids i īlōps. 509 792

Pa drēbei i īlōps. 434 28

Kaida drebe, taids ilaps. 400 3437

Pa drēbei i īlops. 970 173

Kāda drēbe, tāds ielāps. 1429 633

Kaida drēbe, taids i īlōps. 740 18454

Pa drēbei i īlops. 966 207

Kaida drebe, taids i ilops. 400 3523

Pa drēbei i īlops, vaj kaida drēbe taids i īlops. 288 120

Pa drebei i ilops. 381 1429

Pa drebej i ilaps. 802 1169

Godā drēbi, tad drēbe tevi godās. 1594 4940

Godā drēbi, tad drēbe tevi godās. 1661 1268

Godā drēbi, drēbe tevi godās. 796 11240

Godā drēbes, tad drēbes godās tevi. 1164 181

Godā drēbi, drēbe godās tevi. 941 260

Godā savas drēbes, tad tavas drēbes tevi godās. 32 3603

Godā drēbi, tad drēbe godās tevi. 1379 6372

Godā drēbi, tad drēbe tevi godās. 12 607

Godā drēbi, tad drēbe godās tevi. 231 9525

Godā drēbi, tad drēbe tevi godās. 935 34148

Godā drēbi, tad drēbe tevi godās. 1592 1525

Godā drēbi, tad drēbe godās tevi. 872 1704

Nelielies ar savām drēbēm un nelepojies savā goda dienā. 834 1236

Godā drēbes, tad drēbes tevi godās. 1084 8784

Gūdej drēbi, ta drēbe tevi gudes. 1268 715

Taupi drēbi, drēbe tevi taupīs. 699 79

Godā drēbi, tad drēbe tevi godās. 781 1554

Godā drēbes, tad drēbes arī tevi godās. 116 3630

Godā drēbi, tad drēbe tevi godās. 1552 458

Tīri drēbes, drēbes tevi godās. 1190 3472

Godā drēbi, drēbe tevi godās. 450 1545

Godai drēbi, drēbe tevi. 494 39

Gordej drebi, drebe augumu. 509 761

Cīni drēbi sātā, brēbe tevi gūdā. 512 270

Godej drēbi, drēbe augumu. 527 32023

Lec, ka būtu driģenes ēdis. 1730 59198

Kā driģenes saēdies. 17 20004

Drošais visādi ceļu rāda. 828 7948

Drūšais vysod ceļu rōda. 512 50

Tikai drosme dod cilvēkam spēku sasniegt visu. 1771 2282

Drošs kā akmens baznīcā. 17 869 53

Drošsirdība ir vīra tikums. 1552 25166

Drošam laime smaida. 1627 3109

Drošība nav peļams. 1584 2479

Kas drošs, tam laimējas. 1225 7906

Priekš drošiem visi ceļi līdzeni. 1693 4198

Drušsirdīgam paleidz laime. 640 1421

Drosme un centība ir cilvēka vērtīgas mantas. 556 12988

Drošam pieder pasaule. 1674 3687

Drošam pieder pasaule. 1638 2725

Drošam pieder pasaule. 796 13880

Drošam pieder pasaule. 796 704

Drošam pieder pasaule. 1404 4981

Drošam pieder pasaule. 1084 8686

Drošam pieder pasaule. 1641 924

Drošam pieder pasaule. 1654 2409

Drošam pieder pasaule. 1642 576

Drošam pieder pasaule. 1225 40271

Drošam pieder pasaule. 1618 241

Drošam pieder pasaule. 1385 362

Drošam pieder pasaule. 961 805

Drošam pieder pasaule. 1753 521

Drošam pieder pasaule. 1081 513

Drošam pieder pasaule. 1600 7695

Drošam pieder pasaule. 585 828

Drošam pieder pasaule. 1737 484

Drošam pieder pasaule. 1748 729

Drošam pieder pasaule. 1202 97

Drošam pieder pasaule. 1735 900

Drošam pieder pasaule. 101 321

Šē devu vienam otram pa drusciņai, pašam nekā. 1552 23876

Druva izsargās no rūsas un salnas, bet no sliktām cilvēka rokām. 609 4982

Druva var pasargāt no salnām, bet ne no ļauna cilvēka rokām. 556 5572

Druva izsargās no rūsas un salnām, bet ne no slikta cilvēka rokām. 1557 3339

Kā zini, tā dari, nav mana druva. 556 11050

Ne tava druva, ne tava bēda. 1800 2873

Ne mana druva, ne mani lopi, ēd kam patīk. 556 9727

Ja tev nav druvas, neturi cūkas. 1748 1952

Ne mana druva, ne mana cūka. 1786 366

Ne mana druva, ne tava cūka. 997 11060

Pa dubļiem vārtoties pats dubļains paliksi. 384 784

Pa dubļiem vārtoties, pats dubļains paliek. 1599 5326784

Pa dubļiem vārtoties pats dubļains paliksi. 1552 11734

Nevārtioes dubļos, tad nebūsi melns. 1860 4579

Kas lepni ceļas, tas dubļos veļas. 584 4135

Kas augsti ceļas, tas dubļos veļas. 1738 3528

Kas lepni augsti ceļas, tas dubļos drīzi veļas. 1771 5583

Iebrist dubļos nav māksla. 1750 4615

Iebrist dubļos nav māksla. 1137 1328

Ar dubļiem nerotā savas drēbes. 556 11903

Navāk ūtram līt dubļus acīs, pošam acagryss. 1344 239

Nebrien dubļos, tad kājas nepaliks netīras. 142 3818

Dubļi līdz acīm. 220 582

Dubļi, na tauki atsamazgōs. 232 1420

Dubļi aptraipa kurpes, grēki - sirdi. 556 5194

Lobōk leidz dagunam dubļus nako īt īgotņus. 508 1296

Dubļos neredz saules atspīdumu. 1631 120

Kur dubļi, tur i rubļi 1945 3017

Kas dubļos kritis, tīrs nevar piecelties. 1773 299

Dubļos kritīs, tīrs necelsies. 1697 2110

Kas dubļos kritis, sauss necelsies. 1772 234

Kas dubļos kritis, tīrs nevar piecelties. 1773 3013

Kas dubļos iekritis, sauss nevar piecelties. 1599 6335

Kas jau dubļos nokritis, tas tīrs nepiecelsies. 1341 31122

Kas dubļos kritis, sauss neuzcelsies. 1459 3715

Kas ieradis pa dubļiem vārtīties, tas vairs bez tā iztikt nevar. 1600 7905

Kas pats dubļos vārtījies, tas mēdz otru dubļos meklēt. 1244 4459

Kas pats dubļos vārtījies, tas mēdz otru dubļos meklēt. 1602 9261

Kas mēdz dubļos vārtīties, tas mēdz otru dubļos meklēt. 1805 1836

Kas pats dubļos vārtījies, tas mēdz otru dubļos vārtīt. 1379 7394

Kas pats dubļos vārtījies, tas meklē arī otru dubļos. 527 47094

Kas pats dubļos vārtījies, tas mēdz otru dubļos meklēt. 1225 34936

Kas pats dubļos vārtījies, mēdz otru dubļos meklēt. 1202 2104

Kas pats dubļos vārtijies, tas mēdz otru dubļos meklēt. 116 2147

Kas pats dubļos vārtījies, tas mēdz otru dubļos meklēt. 464 6679

Kas pats dubļos vārtījies, tas mēdz otru dubļos meklēt. 1771 5798

Kas pats dubļos vārtījies, tas mēdz otru dubļos meklēt. 202 3974

Dubults neplīst. 1262 1691

Dubults nekad nedilst. 101 2298

Dyuc kai dundurs. 508 2365

Dūc kā vabole. 1552 28067

Ko dūc kā bite, kad nezini vārda. 72 16070

Dūdo kā balodis. 929 57124

Dūc kā ods ap cilvēka acīm. 556 6020

Kā tu tā te dūc, kā ods. 1802 3521

Dūc kā dundurs. 949 590

Dyuc ka bolūds. 512 286

Dyuc kai bite. 477 318

Ko nu dūcait kā bites! 1225 29800

Dūc kā bišu stropā. 1800 5312

Dūc kā bites bišu stropā. 1627 3099

Dūc kā bišu stropā. 1347 653

Dulls dullu nemāca. 358 1054

Dullums galvā, padoms dirsā. 280 1379

Daudz dumbrāju nav pārbrienami. 1798 2114

Daudz dumbrājiem nav pārbrienams. 1552 32890

Daudz dumbrājiem nav pārbrienams. 1552 15541

Daudz dumbrājiem nav pārbrienams. 609 4989

Nedod dūmiem vainu, kad pašam acis sāp. 1798 821

Nedod dūmiem vainu, kad acis sāp. 1710 6665

Dūmu vaina, kad acis sāp. 70 1268

Dūmiem vaina kad acis sāp. 70 1268

Nalaid ūtram dyumu acīs. 477 790

Nelaid citam dūmus acīs. 1451 2152

Laiž dūmus acīs. 880 2064

Kai tu dyumus laiž acīs. 258 325

Kur dūmi kūp, tur nauda nāk. 1738 4210

Tovi dūmi kei koča kūmi. 679 1425

Dūmus taisa, kad odi jau pakaļu izēduši. 191 7217

Kur dūmi, tur šķiņķi žāvē. 1552 257

Dūmi bez siltuma ir mazvērtīgi. 556 11127

Kur sīvi dūmi, tur mīļi ļaudis. 884 5003

Nevienam dūmi uz galvas nekūp. 1600 7684

Kur lieli dūmi, tur maza uguns. 1188 1558

Kaidi tev dūmi, kai koča kūmi. 740 9752

Kur dūmi, tur uguns. 464 1850

Kur dūmi, tur uguns. 958 3867

Kur dūmi, tur uguns. 981 833

Kur dūmi, tur uguns. 796 16647

Kur dūmi, tur uguns. 1188 8639

Kur dūmi, tur uguns. 997 5130

Kur dūmi, tur uguns. 84 367

Kur dūmi, tur uguns. 880 2000

Kur dūmi, tur uguns. 231 548

Kur dūmi, tur uguns. 1225 25691

Kur dūmi, tur uguns. 927 4884

Kur dūmi, tur uguns. 231 5479

Kur dūmi, tur uguns. 231 548

Kur dūmi, tur uguns. 1591 1253

Kur dūmi, tur uguns. 101 491

Kur dūmi, tur uguns. 17 12764

Kur dūmi, tur uguns. 929 50188

Kur dūmi, tur siltums. 527 8434

Kur dūmi, tur siltums. 796 10443

Kur dūmi, tur siltums. 1689 531

Kur dūmi, tur siltums. 00894259

Kur dūmi, tur siltums. 877 640

Kur dūmi, tur siltums. 1242 146

Kur dūmi, tur siltums. 1136 1169

Kur dūmi, tur siltums. 1207 1603

Kur dūmi, tur siltums. 17 194 106

Kur dūmi, tur siltums. 73 279

Kur dūmi, tur siltums. 353 6671

Kur dūmi, tur siltums. 230 4281

Kur dūmi, tur siltums. 747 143

Kur dūmi, tur siltums. 668 4637

Kur dūmi, tur siltums. 958 6762

Kur dūmi, tur siltums. 94 1914

Kur dūmi, tur siltums. 848 3167

Kur dūmi, tur siltums. 1689 4409

Kur dūmi, tur siltums. 527 23969

Kur dūmi, tur siltums. 1773 3063

Kur dūmi, tur siltums. 1010 2007

Kur dūmi, tur siltums. 997 5190

Kur dūmi, tur siltums. 997 4671

Kur dūmi, tur siltums. 925 1401

Kur dūmi, tur siltums. 958 1555

Kur dūmi, tur siltums. 1148 1479

Kur dūmi, tur arī ir siltums. 1805 7034

Kur dūmi, tur siltums. 1638 1853

Kur dūmi, tur siltums. 1686 619

Kur dūmi, tur siltums. 1008 2262

Kur dūmi, tur siltums. 1008 1786

Kur dūmi, tur siltums. 877 3553

Kur dūmi, tur siltums. 877 328

Kur dūmi, tur siltums. 739 2684

Kur dūmi, tur siltums. 877 160

Kur dūmi, tur siltums. 1638 52

Kur dūmi, tur siltums. 1688 476

Kur dūmi, tur siltums. 958 3342

Kur dūmi, tur siltums. 1014 2110

Kur dūmi, tur siltums. 1674 2709

Kur dūmi, tur siltums. 997 9028

Kur dūmi, tur siltums. 1385 360

Kur dūmi, tur siltums. 884 1631

Kur dūmi, tur siltums. 834 6574

Kur dūmi, tur siltums. 884 4118

Kur dūmi, tur siltums. 884 2354

Kur dūmi, tur siltums. 834 5759

Kur dūmi, tur siltums. 834 2383

Kur dūmi, tur siltums. 884 4746

Kur dūmi, tur siltums. 884 746

Kur doumi, tur syltuma. 1268 552

Kur dūmi, tur siltums. 1372 1422

Kur dūmi, tur siltums. 1560 2651

Kur dūmi, tur siltums. 231 740

Kur dūmi, tur siltums. 278 100

Kur dūmi, tur siltums. 358 323

Kur dūmi, tur siltums. 231 537

Kur dūmi, tur siltums. 358 173

Kur dūmi, tur siltums. 3 1820

Kur dūmi, tur siltums. 1877 1005

Kur dūmi, tur siltums. 1596 22

Kur dūmi, tur siltums. 1645 1837

Kur dūmi, tur siltums. 220 587

Kur dūmi, tur siltums. 1557 331

Kur dūmi, tur siltums. 1225 22348

Kur dūmi, tur siltums. 220 1627

Kur dūmi, tur siltums. 4 1218

Kur dūmi, tur siltums. 929 22884

Kur dūmi, tur siltums. 1377 1738

Kur dūmi, tur siltums. 834 6303

Kur dūmi, tur siltums. 927 4416

Kur dūmi, tur siltums. 941 4044

Kur dūmi, tur siltums. 1582 1621

Kur dūmi, tur siltums. 1374 2319

Kur dūmi, tur siltums. 861 1937

Kur dūmi, tur siltums. 1225 14682

Kur dūmi, tur siltums. 1739 2742

Kur dūmi, tur siltums. 1552 342

Kur dūmi, tur siltums. 1225 5021

Kur dūmi, tur siltums. 1376 3228

Kur dūmi, tur siltums. 1376 841

Kur dūmi, tur siltums. 872 2876

Kur dūmi, tur siltums. 1084 349

Kur dūmi, tur siltums. 1084 459

Kur dūmi, tur siltums. 968 1410

Kur dūmi, tur siltums. 1510 535

Kur dūmi, tur siltums. 70 3303

Kur dūmi, tur siltums. 1652 2522

Kur dūmi, tur siltums. 1653 4067

Kur dūmi, tur siltums. 1643 525

Kur dūmi, tur siltums. 1225 1456

Kur dūmi, tur siltums. 1404 2641

Kur dūmi, tur siltums. 1374 63

Kur dūmi, tur siltums. 1552 12621

Kur dūmi, tur siltums. 1635 304

Kur dūmi, tur siltums. 877 1319

Kur dūmi, tur siltums. 1551 408

Kur dūmi, tur siltums. 1551 933

Kur dūmi, tur siltums. 942 1327

Kur dūmi, tur siltums. 1650 189

Kur dūmi, tur siltums. 553 4517

Kur dūmi, tur siltums. 1641 629

Kur dūmi, tur siltums. 935 33905

Kur dūmi, tur siltums. 1372 565

Kur dūmi, tur siltums. 834 6089

Kur dūmi, tur siltums. 834 7041

Kur dūmi, tur siltums. 927 1409

Kur dūmi, tur siltums. 231 537

Kur dūmi, tur siltums. 1652 953

Kur dūmi, tur siltums. 1374 1000

Kur dūmi, tur siltums. 1637 831

Kur dūmi, tur siltums. 1629 644

Kur dūmi, tur siltums. 8 3667

Kur dūmi, tur siltums. 202 2410

Kur dūmi, tur siltums. 231 740

Kur dūmi, tur siltums. 8 1604

Kur dūmi, tur siltums. 917 355

Kur dūmi, tur siltums. 917 1777

Kur dūmi, tur siltums. 917 619

Kur dūmi, tur siltums. 1372 1310

Kur dūmi, tur siltums. 17 16904

Kur dūmi, tur siltums. 935 33288

Kur dūmi, tur siltums. 17 18226

Kur dūmi, tur siltums. 17 28176

Kur dūmi, tur siltums. 1900 953

Kur dūmi, tur siltums. 72 17617

Kur dūmi, tur siltums. 521 25

Kur dūmi, tur siltums. 454 57

Kur dūmi, tur siltums. 1377 389

Kur dūmi, tur siltums. 1135 76

Kur dūmi, tur siltums. 1159 21

Kur dūmi, tur siltums. 1900 1193

Kur dūmi, tur siltums. 280 1261

Kur dūmi, tur siltums. 279 1111

Kur dūmi, tur siltums. 279 1310

Kur dūmi, tur siltuma. 145 972

Kur dūmi, tur siltums. 375 1528

Kur dūmi, tur siltums. 334 381

Kur dūmi, tur siltums. 334 88

Kur dūmi, tur siltuma. 337 207

Kur dūmi, tur siltums. 375 933

Kur dūmi, tur siltums. 375 1065

Kur dūmi, tur siltums. 375 1146

Kur dūmi, tur siltuma. 10 556

Kur dūmi, tur siltums. 17 184 184

Kur dūmi, tur siltums. 17 5702

Kur dūmi, tur siltums. 72 7805

Kur dūmi, tur siltums. 17 4062

Kur dūmi, tur siltums. 17 564

Kur dūmi, tur siltuma. 17 633

Kur dūmi, tur siltuma. 17 2132

Kur dūmi, tur siltuma. 1 113

Kur dūmi, tur siltums. 17 2464

Kur dūmi, tur siltums. 17 960

Kur dūmi, tur siltums. 17 230

Kur dūmi, tur siltums. 116 1089

Kur dūmi, tur siltums. 17 5145

Kur dūmi, tur siltums. 17 5259

Kur dūmi, tur siltums. 116 928

Kur dūmi, tur siltums. 17 699

Kur dūmi, tur siltums.Bb 17 5892

Kur dūmi, tur siltums. 464 2583

Kur dūmi, tur siltums. 219 165

Kur dūmi, tur siltums. 189 405

Kur dūmi, tur siltums. 33 874

Kur dūmi, tur siltums. 393 823

Kur dūmi, tur siltums. 639 75

Kur dūmi, tur siltums. 840 2820

Kur dūmi, tur siltums. 556 356

Kur dūmi, tur siltums. 1120 189

Kur dūmi, tur siltuma. 67 1546

Kur dūmi, tur siltuma. 67 528

Kur dūmi, tur siltuma. 17 8714

Kur dūmi, tur siltums. 384 2724

Kur dūmi, tur siltums. 1552 13795

Kur dūmi, tur siltums. 1860 4498

Kur dūmi, tur siltums. 67 1220

Kur dūmi, tur siltums. 748 113

Kur dūmi, tur siltums. 464 3066

Kur dūmi, tur siltums. 696 64

Kur dūmi, siltums. 840 442

Kur dūmi, tur siltums. 828 4163

Kur dūmi, tur siltums. 116 1581

Kur dūmi, tur siltuma. 279 2804

Kur dūmi, tur siltuma. 195 466

Kur dūmi, tur siltums. 1552 3447

Kur dūmi, tur siltums. 1552 171

Kur dūmi, tur siltums. 17 20812

Kur dūmi, tur siltuma. 17 20587

Kur dūmi, tur siltums. 101 657

Kur dūmi, tur siltums. 384 577

Kur dūmi, tur siltuma. 208 1326

Kur dūmi, tur siltums. 625 325

Kur dūmi, tur siltums. 527 37311

Kur dūmi, tur siltums. 1752 454

Kur dūmi, tur siltums. 961 2650

Kur dūmi, tur siltums. 1552 6584

Kur dūmi, tur siltums. 1024 183

Kur dūmi, tur siltums. 1109 170

Kur dūmi, tur siltums. 1079 2202

Kur dūmi, tur siltums. 450 1529

Kur dūmi, tur siltums. 508 1886

Kur dyumi, tur syltums. 509 1443

Kur dyumi tur i syiltums. 509 53

Kur dyumi, tur syltuma. 640 1537

Kur dyumi, tur syltums. 1209 467

Kur dyumi tī i syltums. 232 1404

Kur dyumi tur syltums. 374 135

Kur dūmi, tur siltuma. 90 1377

Kur dūmi, tur siltums. 400 2165

Kur dyumi tī i syltums. 1344 51

Kur dūmi, tur siltums. 1705 7337

Kur dūmi, tur siltums. 400 3166

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 527 32531

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 1493 4061

Kur lieli dūmi, tur maz siltums. 13 4029

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 609 4990

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 1805 73

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 997 10104

Kur lieli dūmi kūp, tur maza siltumiņa. 796 16462

Kur lieli dūmi, tur maza siltuma. 997 3134

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 1668 6433

Kur tie lielie dūmi kūp, tur tā mazā siltumiņ. 1225 11163

Kur lieli dūmi, tur maza siltuma. 464 5687

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 1084 3593

Kur lieli dūmi, tur maz siltumas. 220 657

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 1557 3343

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 1592 2112

Kur lieli dūmi, tur siltuma maz. 1659 796

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 1225 6849

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 968 2865

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 884 602

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 1377 345

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 1551 4489

Kur lieli dūmi, tur maz siltums. 935 34087

Jo vaidāk dūmu, jo mazāk siltums. 969 63

Lieli dūmi, bet mazs siltums. 556 1474

Kur lielu dūmu, tur maz siltums. 1239 2021

Kur lieli dūmi kūp, tur tā mazā siltumiņa. 67 2057

Kur lieli dūmi, tur siltumas nav. 67 3636

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 384 4527

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 1202 1371

Kur lieli dūmi, maza siltuma. 464 4571

Kur lieli dūmi, tur maz siltums. 584 157

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 186 40

Pa lieliem dūmiem neskraidi meklēdams siltumu. 556 13368

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 828 8516

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 116 18630

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 17 14464

Kur lieli dūmi kūp, tur maz siltuma. 160 178

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 114 281

Lieli dūmi, bet maz siltuma. 627 357

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 72 8527

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 17 4063

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 17 6866

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 1552 6056

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 1737 2375

Kur lieli dūmi, tur siltuma maz. 1429 745

Kur lieli dūmi, tur maz siltuma. 92 317

Kur dyumi, tur papiross ar skūlas puiku. 509 1450

Kur dyumi, tur papiross ar skūlas puiku. 1209 473

Nekad nav dūmi bez uguns. 1684 2071

Dūmi nav bez uguns. 527 24263

Nav dūmu bez uguns. 1341 30510

Nav dūmu bez uguns. 1584 685

Dūmi nav bez uguns. 1626 2659

Dūmi nav bez uguns. 1626 568

Nav dūmu bez uguns. 1800 5811

Dūmi nav bez uguns. 393 824

Dūmi nav bez uguns. 855 5450

Dūmi nav bez uguns. 828 9892

Nav dūmi bez uguns. 1900 954

Dūmi nav bez uguns. 23 11714

Bez dūmiem nav uguns. 219 507

Nav dūmu bez uguns, nav pļāpu bez iemesla. 1925 2354

Dūmu nav bez uguns. 400 3192

Dyumu bez uguns naredz. 780 109

No dūmiem kafiju vārīt nevar. 609 4993

No dūmiem kafiju vārīt nevar. 1374 40

No dūmiem kapiju vārīt nevar. 1225 12982

No dūmiem kapiju vārīt nevar. 116 12419

No dūmiem kapiju vārīt nevar. 464 7700

Dūmiem vaina, kad acis sāp. 1772 1686

Sveši dūmi acīs kož. 958 2598

Sveši dūmi acīs kož. 1188 4355

Sveši dūmi acīs kož. 1244 6143

Sveši dūmi acīs kož. 1208 5297

Sveši dūmi acīs kož. 1276 689

Sveši dūmi acīs kož. 958 11946

Sveši dūmi acīs kož. 796 14317

Sveši dūmi acīs kož. 1207 4779

Sveši dūmi acīs kož. 1242 5290

Sveši dūmi acīs kož. 1660 778

Sveši dūmi acīs kož. 1696 7733

Sveši dūmi acīs kož. 13 1715

Sveši dūmi acīs kož. 387 4131

Sveši dūmi acīs kož. 230 4288

Sveši dūmi acīs kož. 1674 1954

Sveši dūmi acīs kož. 1688 808

Sveši dūmi acīs kož. 1493 4014

Sveši dūmi acīs kož. 997 14078

Sveši dūmi acīs kož. 1376 1611

Sveši dūmi acīs kož. 1557 2928

Sveši dūmi acīs grauž. 1880 1835

Sveši dūmi acīs kož. 968 754

Sveši dūmi acīs kož. 202 4617

Sveši dūmi acīs kož. 473 46

Sveši dūmi acīs kož. 202 1249

Sveši dūmi acīs kož. 1643 332

Sveši dūmi acīs kož. 1379 1973

Sveši dūmi kož acīs. 1377 1321

Sveši dūmi acīs kož. 220 1558

Sveši dūmi acīs kož. 1650 1326

Sveši dūmi acīs kož. 1582 2538

Sveši dūmi acīs kož. 927 4881

Sveši dūmi acīs kož. 1635 1879

Sveši dūmi acīs kož. 1628 1315

Sveši dūmi acīs kož. 884 1150

Sveši dūmi acīs kož. 880 2001

Sveši dūmi acīs kož. 1576 7998

Sveši dūmi acīs kož. 1576 3652

Sveši dūmi acīs kož. 917 3734

Sveši dūmi acīs kož. 917 6114

Sveši dūmi acīs kož. 12 2668

Sveši dūmi acīs kož. 12 1843

Sveši dūmi acīs kož. 941 1955

Sveši dūmi acīs kož. 1626 929

Sveši dūmi acīs kož. 1641 138

Sveši dūmi acīs kož. 1630 454

Sveši dūmi acīs kož. 949 695

Sveši dūmi acīs kož. 1404 321

Sveši dūmi acīs kož. 935 33874

Sveši dūmi acīs kož. 84 2850

Sveši dūmi acīs kož. 929 64264

Sveši dūmi acīs kož. 1654 3268

Sveši dūmi acīs kož. 1510 538

Sveši dūmi acīs kož. 1591 539

Sveši dūmi acīs grauž. 1597 2485

Sveši dūmi acīs kož. 1592 1120

Sveši dūmi acīs kož. 1596 2579

Sveši dūmi acīs kož. 375 6274

Sveši dūmi acīs kož. 1135 201

Sveši dūmi acīs kož. 1552 10895

Sveši dūmi acīs kož. 1705 4105

Sveši dūmi acīs kož. 828 12177

Sveši dūmi acīs kož. 17 28070

Sveši dūmi acīs kož. 1552 13689

Sveši dūmi acīs kož. 1552 3382

Sveši dūmi acīs kož. 840 1469

Sveši dūmi acīs kož. 1337 144

Sveši dūmi acīs grauž. 935 12763

Sveši dūmi acīs kož. 828 117

Sveši dūmi arvien niknāk kož. 32043

Sveši dūmi acīs kož. 1190 3612

Sveši dūmi acīs kož. 17 20773

Sveši dūmi acīs kož. 527 36605

Sveši dūmi acīs kož. 1074 364

Sveši dūmi acīs grauž. 828 8055

Sveši dūmi acīs kož. 961 6268

Sveši dūmi acīs kož. 585 450

Sveši dūmi acīs kož. 828 67

Sveši dūmi acīs kož. 961 6104

Sveši dūmi acīs kož. 1748 683

Sveši dūmi acīs kož. 1752 1503

Sveši dūmi acīs kož. 1752 655

Sveši dūmi acīs kož. 1429 559

Sveši dyumi ocu nagrauž. 1151 235

Sveši dyumi ocu nagrauž. 512 130

Dumjš dabū pērienu baznīcā, gudrs nedabū krogā. 1262 984

Dumu kuļ baznīcā, gudra krogā nekuļ. 72 426

Dumam dumi darbi. 893 1060

Ko apglups. 1212 201

Dumjs dumam ceļu rāda. 1 2455

Dumjais pats sev rīkstes nogriež. 1341 28890

Vai dumš, vai badā, vai trešā gada. 76 2211

Labāk dumjš, nekā rupjš. 17 2006 32

Duraku i bazneicā syt. 465 177

Durakam duraka i runa. 465 152

Dumjāks kā lielāks. 1611 2985

Dumība paīsina dzīvību. 527 32300

Viens dumšs var vairāk jautāt, kā desmit gudri atbildēt. 84 2411

Vins duraks isvis, a desmit gudru naizviļks. 527 33460

Dumš kā tītars. 1552 12039

Dumš kā tītars. 1225 22372

Dumš kā tītars. 1552 12719

Dumš kā tītars. 231 2549

Tik duls kā tītars. 1225 767

Dumš kā tītars. 384 1195

Dumš kā zābaks. 877 768

Dumjš kā zābaks. 1661 4196

Dumjš kā zābaks. 1008 2229

Dumš kā zābaks. 913 211

Dumš kā zābaks. 1661 2072

Dumjš kā zābaks. 1674 1258

Dumjš kā zābaks. 1492 525

Dumš kā zābaks. 877 244

Dumš kā zābaks. 997 311

Dumš kā zābaks. 997 1434

Dumjš kā zābaks. 1225 5026

Dumjš kā zābaks. 917 2536

Tik dumš kā zābaks. 70 4860

Dumjš kā leišu zābaks. 1225 4921

Dumjš kā zābaks. 202 2323

Dumjš kā zābaks. 231 9598

Dumjš kā zābaks. 1627 664

Dumjš kā zābaks. 501 128

Dumš kā zābaks. 834 8181

Dumš kā zābaks. 834 2404

Dumjš kā zābaks. 880 470

Dumjš kā zābaks. 1225 4774

Dumš kā zābaks. 1552 4008

Tu esi dumjš kā zābaka liels. 1225 2514

Dumjš kā zābaks. 1347 657

Dumš kā zābaks. 1347 416

Dumjš kā zābaks. 1900 1083

Dumjš kā zābaks. 717 537

Dumjš kā zābaks. 17 16762

Dumš kā zābaks. 450 1533

Dumjs kā krieva zābaks. 727 412

Dumjš kā zābaks. 464 4589

Dumjš kā zābaks. 464 176

Dumjš kā zābaks. 1552 3606

Glups kā zādaks. 195 471

Dumjš kā zābaks. 1769 2605

Dumjš kā zeķe. 1592 8604

Dumjš kā zeķe. 1552 7422

Dums kā zeķe. 529 1431

Dums kā zeķe. 529 563

Dumš kā zeķe. 527 7918

Dums kā zeķe. 893 1052

Dumja kā zoss. 1900 729

Duma kā zoss. 527 45711

Dums kā zosu tēviņš. 72 15987

Duma kā zoss. 116 19545

Duma kā zoss. 1225 18608

Dumja kā zoss. 884 4990

Dumja kā zoss. 1225 5535

Dumja kā zoss. 1084 8662

Dumjš kā zoss. 1630 4250

Dumja kā zoss. 1225 8362

Dumjš kā zoss. 941 2140

Dumjš kā cūka. 1552 3467

Glups kā cūka. 10 2599

Glups kā cūka. 10 2614

Dumjš kā cūka. 527 7916

Dumjš kā cūka. 10 3202

Dumjš kā cūka. 10 2250

Duma kā cūka. 116 23908

Dumš kā cūka. 556 2686

Dumš kā aitas galva. 1225 15044

Dumš kā aitasgalva. 1225 830

Dumjs kā aitas galva. 727 412

Duls kā aita. 1668 3775

Glups kā auns. 10 2585

Dumš ka auns. 748 262

Glups kā auns. 10 2715

Durns kā veca aita. 556 4712

Dumjš kā veca aita. 556 9535

Dumjš kā bailīga aita. 72 15691

Dumš, kā jērs. 508 2213

Dumja kā aita. 1225 829

Dumja kā aita. 1225 39950

Glups kā aita. 10 2325

Glups kā aita. 10 2517

Glups kā aita. 10 2028

Glups kā aita. 10 2377

Glups kā aita. 10 1998

Dumjš kā aita. 10 3206

Duma kā aita. 1592 8578

Dumš kā aita. 527 7917

Dumjš kā aita. 1900 722

Duma kā aita. 527 45709

Dumss, kai teļš. 512 202

Glups kā nepērts teļš. 72 7919

Glups koa tels. 1268 499

Dums ka Bites Ottis. 512 371

Cilvēka augums, kļūdas un trūkumi. 935 27096

Dumjs kā sētas miets. 1225 5410

Dulls kā muša. 702 428

Tik glups kā poļa zirgs. 72 8616

Ja dumjš kā maiss. 1800 2566

Dumjš kā āzis. 1576 5707

Dumš kā krieučaba. 1361 105

Dumš kā ragu lops. 556 2687

Dumš kā ēzelis. 1639 4122

Dumjš kā ēzelis. 495 25

Dumjš kā ēzelis. 1225 22366

Dumjs kā ēzelis. 1225 5352

Dumš kā ēzelis. 929 54446

Glups kā ēzelis. 10 2650

Glups kā ēzels. 10 2463

Dumjs kā slotas kāts. 727 412

Dumšs kā slotas kārts. 834 6756

Dumjš kā lācis. 556 3140

Dumjš kā meža lācis. 556 2559

Dumjš kā vērsis. 893 748

Dumjš kā vērsis. 10 3533

Dulls kā bullis. 941 1116

Dumš kā beļaviets. 1451 2182

Dumš kā belavietis. 1368 2094

Dumš kā beļaviets. 790 189

Glups koa leic. 1268 490

Kas pats dumjš, tam ledus glumjš. 1377 336

Kas pats dumjš, tam ledus glumjš. 1459 2782

Kas pats dumjš, tam ledus glumjš. 1459 1320

Kas pats dums, tam ledus glums. 17 20060

Kas pats dumjš, tam ledus glumjš. 884 593

Durakam duraka runa. 780 381

Durakam duraka runa. 512 210

Lels, bet duraks. 740 18410

Lels da duraks. 780 334

Kas duraku klausa, tys pats duraks. 1930 2442

Duraks paklausi i pats par duraku paliksi. 1899 392

Ar duraku ipazeisis, pats par duraku paliksi. 527 33459

Kū tī ar duraku sasasīt. 374 186

Ar duraku narōds sazasīt. 512 211

Nav jau te duraku. 640 1099

Nav jau te duraku. 780 402

Duraks beji, duroks poliksi. 780 364

Duraks beji, duroks poliks. 640 991

Lobok ar gudru izgaisynōt, nakai arb duraku atrast. 451 446

Lobōk ar gudru izgubiet, nakai ar duraku atrast. 1950 8084

Lobok ar gudru izgubeit, na ar duraku atrast. 1945 3291

Durakam duraka prōts. 740 10842

Duraks duraku apšmaucis. 640 1518

Deļ duraka golvas kojom namīrs. 509 802

Dēļ duraka pašam durakam nepalikt. 1238 4572

Ar duraku naizarunos, ar stipru naizalaus. 400 3518

Cik nu duraks dabōsi gudrības, kai nu uboga vāzas. 640 401

Duraka navar školys izvyciāt. 548 13266

Duraks nav kulaks. 186 356

Ar duraku švaki sasarunōt. 640 1600

Kai duraks bez samaņas. 820 1368

Ni ar duraku izsarunōsīs, ni ar zači izaskrīsīs. 820 998

Gaid tu nu duraka loba. 465 316

Durakam lobōk uvāžei, na pretojīs. 548 2198

Durakam palikt - nailgam, a vot gudram - nadreiž. 1950 1313

Pats duraks, citu skaita par duraku. 548 2245

Duraks na brols. 509 1549

Duraku vīgļuok muonēt, a gudrū vuicēt. 1950 1314

Duraks duraka i runu tēš. 740 9688

I duraks zyna, ka septītō dīna svētdīna. 512 223

I duraks zyna, ka šudin svētdīna. 512 209

Durakus i bazneicš per. 40 725

Duraku bazneicā syt. 527 33231

Duraku i baznīcā per. 1368 729

Duraku i pi bazneicas syt. 1238 3380

Duraku i bazneicā syt. 548 13232

Duraku i bazneicā stumda. 548 14367

Duraku ij pi bazneicis izper, gudra na tiergā. 1930 2968

Durakam i kule par zvanu. 1800 5751

Durakam kule par zvanu. 449 531

Durakam i kuļa par zvonu. 548 13231

Durakam i kula par zvonu. 906 1957

Durakam i kuļa par zvonu. 548 2230

Durakam i kule par zvanu. 640 1051

Durakam i kule par zvanu. 1429 953

Durakam kule par zvonu. 494 647

Durakam kule par zvanu, kerze par barabanu. 831 65

Durakam i kule par zvonu. 40 724

Durakam i kule par zvonu. 820 1449

Durakam i kuļa par zvonu. 477 800

Durakam i kuļa par zvonu. 1399 85

Durakam i kuļe par zvonu. 820 256

Durokam i kule par zvon. 1422 870

Durakam i kuļa par zvonu. 512 9

Durakam i kule par zvanu. 1110 239

Durakam i kule par zvonu. 740 9761

Durakam i kule par zvonu. 1151 124

Durakam i kuļa par zvonu. 367 127

Durakam i kule par zvonu. 1871 56

Durakam i kule par zvonu. 820 998

Durakam i kuļa par zvonu. 465 175

Durakam i kule par zvonu. 451 445

Durakam i kuļa par zvonu. 970 716

Durakam i kuļa par zvonu. 1945 5556

Durakam i kuļa par zvonu. 1925 3709

Dur kā skabarga acīs. 17 14560

Dur kā skabarga acīs. 1552 25223

Ka durās, velc ārā. 1151 321

Kā dur, tā mirst. 1552 15513

Duras kā ezis savām adatām. 556 4760

Durovōs pērstu nobōz. 1263 726

Durovuos pierstu nabuoz. 1940 2697

Otram dur kā ar pirkstu acīs un dod ar kaulu pierē. 1225 10713

Vai cik tu varīga, nedrīkst ne piedurt. 72 7923

Kas aiz durvīm klausās, tam jāpiesien dzirnavu akmens un jāielaiž jūrā. 1654 977

Tas maz vēl ir ko klausīties, kas iet aiz durvīm klausīties. 1630 4571

Ja tu aiz otra durvīm klausies, tad nesaki to pat savam kreklam. 1341 28873

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. 1459 330

Parsadeit durs. 1268 245

Augstas durvis taisa, gaida nelaimi. 1627 3021

Taisi nu durvis vaļā, lai meli iet pa durvīm ārā. 1225 10687

Kāds durvīm caurums, tāda atslēga. 1376 2235

Slinkums atver kārībām durvis vaļā līdz galam. 1693 9730

Durvju starpā nebāz nagus, radu starpā nebāz mēli. 202 3656

Pats atveri durvis savai laimei. 556 9705

Kas klausas aiz durvīm, tas melo. 1602 4877

Durvis pušķo tik patīkamam viesim. 556 5901

Kas vienreiz aiz durvīm, tas otrreiz istabā. 1945 9661

Durovys stuov vaļī, kai klāva mute. 1344 321

Ne ēds par deviņam durvim un pliks par nevienam durvim. 101 2213

Kad stāv pie durvīm, tad saka, ka suņi kājās iekodīšot. 584 252

Kas klaudzina, tam durvis atver. 1816 7205

Durvis jāsmērē lai nečīkstētu. 997 10316

Durvis jāsmērē, lai nečīkstētu. 556 4683

Durvis jāsmērē, lai nečīkstētu. 556 4194

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1014 1123

Durvis grozās virās, sliņķis savā gultā. 997 7748

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1687 448

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1684 2404

Durvis griežās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1798 146

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 997 1502

Durvis grozās eņģēs, sliņķis gultā. 997 6832

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 796 1997

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1493 2213

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1674 3150

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1805 1166

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1693 1132

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1276 1854

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 609 1156

Durvis grozās savās eņģēs, sliņķis savā gultā. 94 1399

Durvis grozās kāšos, sliņķis savā gultā. 1638 2817

Durvis grozās virās, sliņķis savā gultā. 387 3688

Durvis grozās kāšos, sliņķis gultā. 1164 186

Durvis grozās virās, sliņķis savā gultā. 1242 3940

Durvis grozās kāšos, sliņķis gultā. 1668 2496

Durvis grozās virās, sliņķis savā gultā. 1689 4059

Durvis grozās kāšos, sliņķis savā gultā. 958 10055

Durvis griežās riņķī, sliņķis guļ gultā. 1188 4172

Durvis grozās virās, sliņķis savā gultā. 1693 4179

Kā durvis grozās enģēs, tā sliņķis savā gultā. 387 4269

Durvis grozās eņģēs, sliņķis vārtās gultā. 997 16188

Kā durvis eņģēs, tā sliņķis grozās gultā. 1206 145

Durvis grozās eņģēs, sliņķis gultā. 997 15031

Durvis vārstās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1200 5247

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1206 3438

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1008 2964

Durvis griežās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1816 1240

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1668 461

Durvis grozās eņģēs un sliņķis savā gultā. 927 2048

Kā durvis grozās eņģēs, tā sliņķis gultā. 834 10910

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 861 1967

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1598 261

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 929 58756

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 553 987

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 759 3920

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 12 2021

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1595 1947

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1642 1234

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1084 2521

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 834 2759

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 834 1234

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 464 5603

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1557 997

Durvis griezas eņģēs un sliņķis savā gultā. 12 843

Durvis grozās virās, sliņķis savā gultā. 1511 351

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 553 568

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 220 2104

Durvis grozās virās, sliņķis savā gultā. 1592 898

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 968 585

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1595 238

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1639 7673

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1657 2153

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 834 6001

Durvis veras eņģēs, sliņķis savā gultā. 1629 1926

Durvis grozās virās, sliņķis savā gultā. 1626 2713

Durvis vārstās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1377 1100

Durvis grozās virās, sliņķis savā gultā. 553 457

Kā durvis grozās eņģēs, tāpat sliņķis gultā. 1582 2447

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1860 583

Kad durvis grozās eņģos un sliņķis savā gultā. 896 515

Durvis grozās kāšos, sliņķis savā gultā. 896 159

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 1262 842

Durvis grozas eņģos, sliņķis gultā. 160 228

Durvis grozās eņģēs, sliņķis savā gultā. 67 2553

Durvis grozās eņģos, sliņķis savā gultā. 464 4827

Durvis grozās eņģos, sliņķis savā gultā. 375 4678

Durvis grozās eņģēs un sliņķis savā gultā. 1159 204

Durvis griežās eņģēs, sliņķis savā gultā. 877 1471

Durvis grozps eņģēs, sliņķis savā gultā. 828 1237

Durvis grozās eņģos, sliņķis savā gultā. 116 18294

Durvis grozās eņģēs un sliņķis savā gultā. 1766 464

Durvis grozās kāšos, sliņķis savā gultā. 527 36547

Durvis grozās kāšos, bet sliņķis savā gultā. 219 471

Durovas grūzos endžias a natiklis gruzōs gultā. 1263 633

Durovas gruzos engūs, bet slinkis sovā gultā. 400 3219

Durovas grūzuos endžēs, a natiklis grūzuos gultā. 1940 2617

Durovas grūzuos endžēs, a natiklis grūzuos gultā. 1940 2617

Kas pie durvīm klausas, dzird pats savu kaunu. 450 1600

Kas aiz durvīm klausas, tas savu kaunu dzird. 1219 69

Kas aiz durvīm klausas, tas pats savu kaunu dzird. 17 58

Kas aiz durvim klausās, tas klausās pēc sau neguod. 1354 39

Kas aiz durvīm klausās, dzird pats savu negodu. 1584 4795

Kur durs bez enģim, tur maize bez gorūzas. 85 127

Kur durvis bez enģēm, tur maize bez garozas. 828 2962 3

Kur durvis bez enģēm, tur maize bez garozas. 8 1340

Kur durvis bez enģēm, tur maize bez garozas. 1551 3923

Kur durvis bez enģēm, tur maize bez garozas. 1552 25684

Kur durvis bez enģēm, maize bez garozas. 1225 12983

Kur durvis bez eņģēm, maize bez garozas. 1573 990

Kur durvis bez eņģēm, tur maize bez garozas. 1374 1356

Kur durvis bez enģēm, tur maize bez garozas. 1557 3344

Kur durvis bez enģēm, tur maize bez garozas. 1737 2376

Kur durvis bez enģēm, tur maize bez garozas. 17 25619

Kur durvis bez enģēm, maize bez garozas. 464 7701

Papriekš atslauk pats savas dores, tad citam. 1244 13908

Atslauki pats savas durvis, tad ej citiem slaucīt. 1692 261

Atslauki papriekš savas durvis, tad slauki otram. 1816 655

Lai katrs priekš savšm pašām durvīm poš. Lai katrs uz sevis pašu skatās. 855 5199

Papriekšu noslauki savas durvis un tad skaties citu. 230 4518

Lai slauka vien katrs savu durvju priekšu. 1645 1600

Slauki pats savu durvju priekšu, tad slauki otra. 17 9324

Katrs lai mēž savu durvju prie4kšu. 1225 26634

Cita durvis mēž, bet savas nē. 1225 5052

Cita durvis redz, pats savas nē. 1225 22527

Katrs pats savu durvju priekšu slauka. 935 33851

Vispirms notīri savu durvju priekšu, un tad tīri sava kaimiņa durvju priekšu. 1592 8261

Lai katrs mēž savu durvju priekšu. 1225 38558

Noslauki pats savu duru priekšu. 917 1782

Neslauki otra nama durvis, bet slauki pats savas. 1642 1124

Nemēz cita durvis, mēz pats savas. 1576 4856

Pirms noslauki savu duru priekšu, tad ķeries pie cita. 231 6303

Mēz pats savā durvju priekšā. 1079 1611

Atmēz pa priekšu savu durvju priekšu, tad otra. 877 2434

Slaucīsim jau nu katrs pie savām durim. 1600 7860

Otra durvis slauka, pats savas neslauka. 1900 806

Otrs durs mēž pats savs nē. 961 562

Mēz papriekš savas durvis, tad skaties citās. 67 1499

Visas durvis var aizdarīt, bet cilvēka mutri ne. 675 124

Papriekšu noslauki savu durvju priekšu, tad - kaimiņa. 855 5657

Notīri pats savu durvju priekšu, tad saki uz otra. 896 68

Katris lai mēž savu durpriekšu. 17 8636

Noslauki savas durvis, tad slauki otram. 1262 971

Slauki pats savas durvis, neslauki otram. 1552 9202

Pa priekšu nomēz savu durvu priekšu, tad mēz otra. 853 162

Lai katris savu durvju priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. 1459 4026

Neslauki otram durvis, bet slauki pats sev. 1736 4041

Vaļējas durvis zaglim ceļu rāda. 1660 4097

Vaļējas durvis zaglim ceļu rāda. 1164 284

Vaļējas durvis zaglim ceļu rāda. 1660 4579

Vaļējas durvis zaglim ceļu rāda. 1684 642

Vaļējas durvis zaglim ceļu rāda. 1177 7977

Vaļējas durvis rāda zaglim ceļu. 464 5845

Vaļējas durvis zaglim ceļu rāda. 116 21292

Ko tu lauzies vaļējās durvīs. 961 7676

Vaļējas durvis rāda zaglim ceļu. 116 5982

Vaļējas durvis zaglim ceļu rāda. 840 663

Vaļējas durvis rāda zaglim ceļu. 116 12976

Bogotam durovas pošas atsaver, bet nabogam ar plēšonu navar atpliast. 1263 767

Bogotam durovas pošas atsaver, a nabogs ar plēšonu navar atplēst. 1940 2734

Bagotam durovas pošas atsaver, a nabogs ar plēšonu navar atplēst. 1940 2734

No dusmām baltu vien spļaud. 556 6430

Lielas dusmas spiež baltu vien spļaudīt. 556 6036

Kurš savas dusmas pārvar, mēdz būt stiprs. 1551 2908

Kurš savas dusmas pārvar, mēdz būt stiprs. 12 1127

Kurš savas dusmas pārvar, mēdz būt stiprs. 739 9594

Aiz dusmām vai melnu spļauj. 384 787

Aiz dusmām vai melnu spļauj. 1552 11736

Aiz dusmām vai melnu spļauj. 917 2996

Aiz dusmām vai mati ceļas gaisā. 1552 11863

Aiz dusmām mati stāvus ceļas. 384 916

Ja dusmas aug, tad saprašana zūd. 556 6539

Kas dusmīgs, tas bada. 1592 8999

Kas dusmīgs, tas laimīgs. 997 694

Dusmas zila melna, ka poda dibens. 137 857

Dusmas ir sliktas padomu devējas. 1393 3104

Dusmas samaitā vislabāko, kas pasaulē. 556 6272

Nuo dusmām tīri zils un melns. 529 10321

Neturi dusmas uz savu tuvāku. 556 5125

Aiz dusmām vai melnu spļauj. 1715 1298

Ātras dusmas labu nenes. 1592 1833

No dusmām voi pušu sprāgst. 529 1020

Dusmīgs dažkārt nespēj savaldīties. 556 11077

Dusmās cilvēks nezin, kas labs, kas ļauns. 1225 18276

Dusmās iedzer stopu ūdens, tad tikai runā. 1341 30718

Aklās dusmās beidzas slikti. 17 1395

Pilns dusmu kā varde mīzalu. 116 24638

Dusmojas tādēļ, ka mazs uzaudzis. 1600 14638

Tur aiziet viņš tik saskaities, tam dusmas meldiņš aizmirsies. 1188 6808

Kas dusmās oieceļas, ar kaunu apsēžas. 553 4784

Mūsu dusmas mums kaitē vairāk nekā tas, kas spiež mums dusmot. 521 75

Ātras dusmas dara neprātību. 1668 5116

Ātras dusmas dara neprātību. 1699 1736

Ātras dusmas dara neprātību. 1668 6143

Ātras dusmas dara neprātību. 1668 1204

Ātras dusmas dara neprātību. 981 789

Ātras dusmas dara neprātību. 1372 579

Ātras dusmas cilvēku skādē. 1262 2233

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 867 7364

Dusmās sirds nezina, kas labs, kas ļauns. 1798 1030

Dusmās sirds nezina kas labs, kas ļauns. 997 3438

Dusmās sirds nesaprot kas labs, kas ļauns. 1684 397

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 576 1188

Dusmās sirds neizšķir, kas labs, kas ļauns. 997 12722

Dusmās sirds nezin, kas labs, kas ļauns. 1188 2481

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 1684 1647

Dusmās sirds neizšķir kas labs, kas ļauns. 17 193 29

Dusmās sirds nezin, kas labs, kas ļauns. 1611 3341

Dusmās sirds neizšķir, kas labs, kas ļauns. 1597 4041

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 1551 2134

Dusmās sirds neizšķir, kas labs, kas ļauns. 1127 718

Dusmās sirds nezin, kas labs, kas ļauns. 739 1515

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 1557 3515

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 1880 3024

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 1880 1719

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 1585 74

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 1630 745

Dusmās sirds neizšķir, kas labs, kas ļauns. 1177 11711

Dusmās sirds nezin ko prāts dara. 1225 6889

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 1225 6888

Dusmās sirds nezin, kas labs, kas ļauns. 935 33964

Dusmās sirds nezin, kas labs, kas ļauns. 1627 1156

Dusmās sirds nezina, kas labs, kas ļauns. 1626 5801

Dusmās sirds neizšķir, kas labs, kas ļauns. 1628 3106

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 927 5192

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 3 1351

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 3 1750

Dusmās sirds neprasa, kas labs, kas ļauns. 584 169

Dusmas sirdī neprot izšķirt, kas ļauns, kas labs. 1552 13702

Dusmās sirds neprot izšķirt, kas labs, kas ļauns.Bb 13 539

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 454 13

Dusmas nesaprot, kas labs, kas ļauns. 556 4152

Dusmās sirds neizšķir labu no ļauna. 17 23242

Dusmās sirds nezin, kas labs, kas ļauns. 1552 10860

Dusmās sirds nezin kas ļauns, kas labs. 464 1787

Dusmās sirds neizšķir, kas labs, kas ļauns. 231 1961

Dusmās sirds neizšķir, kas labs, kas ļauns. 556 6007

Dusmās sirds neatšķir laba no ļauna. 1552 227

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 116 14365

Dusmās sirds neizšķir, kas labs, kas ļauns. 1202 1368

Dusmās sirds neprot kas labs, kas ļauns. 1239 1978

Dusmās sirds neizšķir, kas labs, kas ļauns. 17 6856

Dusmās neizšķir kas labs, kas ļauns. 23 5144

Dusmās sirds neprot, kas labs kas ļauns. 219 398

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 1429 579

Dusmība paīsina dzīvību. 1798 1014

Dusmība paīsina dzīvību. 1188 2182

Dusmība paīsina dzīvību. 609 4999

Dusmība paīsina dzīvību. 997 3439

Dusmība paīsina dzīvību. 1404 663

Dusmība paīsina dzīvību. 1551 2135

Dusmība paīsina dzīvību. 1225 12994

Dusmība paīsina dzīvību. 1651 1266

Dusmība paīsina dzīvību. 1552 5327

Dusmas paīsina dzīvību. 1627 1157

Dusmas saīsina dzīvību. 1225 18287

Dusmas paīsina dzīvību. 1552 25685

Dusmība paīsina dzīvību. 1225 30988

Dusmība paīsina dzīvību. 1654 1080

Dusmība paīsina dzīvību. 1510 545

Dusmas paīsina mūžu. 584 170

Dusmība paīsina dzīvību. 1552 10859

Dusmība paīsina dzīvību. 828 93

Dusmība paīsina dzīvību. 464 1788

Dusmība paīsina dzīvību. 17 25621

Dusmība paīsina dzīvību. 1552 13854

Dusmība paīsina dzīvību. 17 23213

Dusmība paīsina dzīvību. 384 1574

Dusmība paīsina dzīvību. 1429 580

Kas dusmās ko dara, tas izceļ sturmē zēģeli. 527 43462

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1773 907

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1726 1517

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1206 362

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 997 6009

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1602 9292

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1805 4634

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1713 863

Kas dusmās runā, tas vētrā paceļ zēģeli. 796 6250

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1206 3567

Kas dusmās ko dara, tas saceļ vētrā zēģeli. 1188 3696

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1229 1308

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeles. 353 1008

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1638 4061

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 997 8760

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1106 3109

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1688 2373

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1687 643

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1689 1655

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1802 1587

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1736 3546

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1750 7538

Kas dusmās ko dara, tas izceļ sev zēģelīti. 1736 1920

Kas dusmās ko dara, tas izceļ vētrā zēģeli. 1756 3420

Ļaunam ātras dusmas. 1674 860

Ļaunam ātras dusmas. 1626 242

Ļaunam ātras dusmas. 1377 2002

Ļaunam ātras dusmas. 1552 25383

Ļaunam ātras dusmas. 1552 25706

Ļaunam ātras dusmas. 1552 15741

Ļaunam ātras dusmas. 1444 630

Ļaunam ātras dusmas. 380 2019

Dusmu pilns kā suns blusu. 1225 1554

Dusmīgs kā perētāja vista. 1552 7486

Dusmīgs kā suns. 796 11690

Sarkans aiz dusmām kā vēzis. 1444 683

Tas jau ir tik dusmīgsm kā zibeņus vien met. 1225 8217

Dusmīgs kā vēzis. 1592 3935

Dusmīgs kā vylks. 640 1260

Dusmīgs kai zvērs. 780 480

Dusmīgs kā pūce. 1654 3452

Dusmīgs kā pūce. 1225 10756

Dusmīgs kā pūce. 1225 27206

Dusmīgs kā pūce. 796 2445

Dusmīgs kā pūce. 1584 160

Dusmīgs kā pūce. 1900 739

Dusmīgs kā āpšs. 640 1022

Dusmīgs kā ezis. 1225 17957

Dusmīgs kā pūpēdis. 1225 14723

Dusmīgs kā lapsine. 780 255

Dusmīgs kā polis. 17 19445

Sēd uz dūri, uz īkšķi atspiedies. 609 4994

Kā dūre uz aci. 1730 59002

Ar dūri vēl nav neviens taisnību dabūjis. 1738 1239

Ir dryukstētojs, ir i žālōtajs. 740 15557

Ar dūri vēju neatsitīsi. 1774 1783

Ar dūri vēju nenoķersi. 759 570

Nesit ar dūri vēju. 231 5119

Dūris dūri sit. 609 4995

Dūri pacēlis ir tikpat kā iesitis. 1659 513

Dūša kā zirgam, spēks kā gailim. 12 1272

Dūša kā vērsam, spēks kā gailim. 893 1062

Dūša liela, bet spēks kā gailim. 1660 3820

Dūša kā velnam, spēks kā strazdam. 1661 2187

Prātīgu dūšu, drošu vīru - visa viltība paliek kaunā. 840 816

Kam droša dūša iekšā, tam labas vakariņas priekšā. 1188 7077

Dūša tāda kā savītusi. 1459 3012

Dūša kā krievam. 853 38

D;ušeiga kai līpa. 1950 1334

Vajag dūšas maldīties, lai nāktu pie patiesības. 1552 10932

Nelaba dūša, itkā vardi būtu norijis. 555 333

Kai dūšu par dušu, tai i dvēseļa uorā1 1950 1624

Slikta dūša - kā pie Kuldīgas. 796 6139

Slikta dūša kā pie Kuldīgas. 796 3985

Dūša ir, bet spēka nav. 1584 1561

Dūša ir, bet spēka nav. 1645 4593

Dūša īstā vietā. 1552 11735

Dūša īstā vietā. 917 29985

Dūša īstā vietā. 384 785

Kam droša dūša, tam laimējās. 1699 2829

Kam droša dūša, tam laimējās. 527 22203

Tam dūša kā pētera sivēnam. 929 28343

Dūšīgs kā pēteru sivēns. 1225 17881

Dūša papēžos. 23 1731

Dūša papēžos. 1459 3013

Visa dūša sqaskrējusi papēžos. 1225 36611

Dūša kā miets. 625 603

Dūša kā miets. 1192 407

Dūša kā miets. 1225 27443

Dūša kā miets. 1798 214

Dūša kā miets. 1618 398

Dūša kā miets. 880 1178

Dūša kā miets. 603 77

Tam jau dūša kā miets. 1225 38106

Dūša kā zvēram. Dūša kā miets. 17 19716 19717

Ka paēd, ta dūša kā miets. 1225 11047

Duša koa mits. 1268 728

Dūša kā miets, dvēsele kā diegs. 529 1405

Dūša kā miets, dvēsele kā diegs. 1658 4131

Dūša kā miets, sirds kā lupata. 116 3436

Dūša ko mīts, spāks ko lopota. 563 138

Dūša kā miets, sirds kā lupata. 17 27134

Dūša kā miets, bet sirds kā lupata. 555 330

Dūša kā miets, sirds kā lupata. 1024 373

Douša koa miets, sirds koa lupata. 527 2168

Dūša kā miets, bet dvēsele kā lupata. 1341 30798

Dūša kā miets, sirds kā siets. 1730 44865

Dūša kā miets, sirds kā siets. 1599 2401

Dūša kā miets, sirds kā plākstere. 1620 2517

Dūša kā miets, sirds kā plākstere. 527 8432

Dūša kā miets, sirds kā plākstere. 527 9021

Dūša kā miets, sirds kā plākstere. 1188 7682

Dūša kā miets, sirds kā plāksteris. 1181 116

Dūša kā miets, sirds kā plāksters. 1492 514

Dūša kā miets, sirds kā plāksteris. 1674 1245

Dūša kā miets, sirds kā plākstere. 609 4997

Dūša kā miets, sirds kā plākstere. 68 274

Dūša kā miets, sirds kā plāksteris. 1601 4435

Dūša kā miets, sirds kā plākstere. 1592 8071

Dūša kā miets, sirds kā plāksteris. 1573 991

Dūša kā miets, sirds kā plāksters. 1225 12984

Dūša kā miets, sirds kā plāksteris. 828 10512

Dūša kā miets, sirds kā plāksteris. 1551 3924

Dūša kā miets, sirds kā plāksters. 1552 345

Dūša kā miets, sirds kā plāksteris. 527 37504

Dūša kā miets, sirds kā plāksteris. 17 20786

Dūša kā miets, sirds kā plāksteris. 464 7702

Dūša kā miets, sirds kā plāksteris. 17 25620

Dūša kā miets, sirds kā plāksteris. 1459 1305

Dūša kā miets, sirds kā plāksteris. 464 5244

Dūša kā miets, sirds kā plāksteris. 393 744

Dūša kā miets, sirds kā plāksteris. 828 1655

Dūša kā miets, sirds kā plāksteris. 639 24

Dūšīgs kā skroderis. 1225 8429

Ku jis ai dvašu pret tynci parādās. 548 14258

Ku tu ai dvašu pret tynci paradēsi. 548 13241

Dvēsele vairāk sāp, kā veders. 116 6721

Gavē ar dvēseli, bet ne ar vēderu. 739 9583

Gavē ar dvēseli, bet ne ar vēderu. 556 10804

Gavē ar dvēseli, bet ne ar vēderu. 1001 521

Dvēsele papēžūs. 508 1916

Slimam jēra dvēsele. 1707 794

Dvēseles manta dārgāka par zeltu. 17 1004

Ēd dvēselīt, kad ir, bet kad nabyusm tad cits meilō. 508 2420

Dvēsele pie dieva, dirsa ūdenī. 448 302

Dvēsele kā diegā karājas. 1225 11293

Ceista dviasele dzīvoj ceistā paspōrņā. 1263 833

Gavē ar dvēseli, ne ar vārdiem. 12 1172

Vesele dvēsele panes visu. 556 11998

Ka dvēsele nabyus teira, tad sirds symtu reižu nateirōka. 512 144

Lepna dvēsele nevaid. 527 36759

Diezin vai tas vairs dzirdēs dzeguzi kūkojam! 584 2225

Tas vairs nedzirdēs dzeguzi kūkojam. 556 4571

Diezin vai tas vairs dzirdēs dzeguzi kūkojam. 527 36632

Diezin vai tas vairs dzirdēs dzeguzi kūkojam. 609 5003

Vienīgi dzeguze nepazīst savus bērnus. 556 4358

Dzeguze aizkūko katru slinķi. 556 1339

Dzeguzes ligzdu nemeklē, to neatradīsi. 556 4311

Dzeguze sev ligzdu netaisa. 464 6046

Katrai dzeguzei savs jurģis. 556 1342

Ed kož zaguzes kumosu! 1268 842

Brīn kai dzejnīks pa tinti. 477 871

Dzejnieks pa pirtslodziņu redz vairāk nekā ceļinieks pa visu pasauli izbraukājis. 1950 4419