Nr. 16. Dzelzs - dzīvot

Neķer karstu dzelzi plikām rokām. 1459 3897

Neķer karstu dzelzi ar pliku roku 1860 1323

Dzelzs tiek kausēta ugunī, cilvēks ciešanās. 1133 194

Dzelzs tiek rūdīts ugunī, cilvēks ciešanās. 1414 170

Spožu dzelzi saule vairāk karsē. 1459 4160

Tas bij tur, kur visi dzelzīši rūs. 1341 5216

Kas dzelzi ēd, kad nerūs. 935 34411

Sarūsējusi dzelzs nespīd.3116 6014

Dzelzs, ko trin, nesarūs. 1627 3100

Jo vairāk dzelzi trin, jo vairāk spīd. 137 764

Bez rūdīšanas dzelzs nepaliek par tēraudu. 1492 476

No dzelzs bez rūdīšanas tērauds netiek. 848 3447

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1668 5725

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1689 5444

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1008 4520

Bez rūdīšanas no dzelzs tērauda nevar dabūt. 1650 8520

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1225 34901

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1626 2626

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1657 2647

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1639 3584

Dzelža diezgan, tērauda trūkst. 1620 1515

Dzelža diezgan, tērauda maz. 527 4424

Dzelzs diezgan, tērauda trūkst. 609 5004

Dzelža diezgan, tērauda trūkst! 997 8003

Dzelzs diezgan, tērauda trūkst. 997 12446

Dzelza diezgan, tērauda trūkst. 796 17277

Dzelzs diezgan, tērauda trūkst. 1551 2121

Dzelzs diezgan, tērauda trūkst. 12 1824

Dzelža diezgan, tērauda trūkst. 1592 6710

Dzelža diezgan, tērauda trūkst. 1643 864

Dzelzs diezgan, tērauda trūkst. 1552 32911

Dzelzs diezgan, tērauda trūkst. 1627 5577

Dzelzs diezgan, tik tērauda trūkst. 556 6611

Dzelzs diezgan, tērauda trūkst. 1429 544

Dzelzs diezgan, tērauda trūkst. 120 349

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 17 22050

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1660 4157

Dzelzs jākaļ kamēr karsts. 796 14465

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1492 427

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1638 5303

Dzelzs jākaļ kamēr karsts. 796 665

Dzelzs jākaļ kamēr karsts. 353 6683

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1805 663

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 925 1496

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1010 1424

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1695 293

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 925 1393

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1372 5696

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1385 4090

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1377 992

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1376 3388

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 220 2456

Dzelzs jākaļ kamēr karsts. 872 3948

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 231 3263

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1372 1523

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1552 25442

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 949 639

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1630 4265

Dzelzs jākaļ, kamēr karsta. 1650 1619

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 553 945

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 70 3888

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 884 776

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1626 4390

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 929 58691

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1582 1577

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 12 965

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 917 3491

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 12 301

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 834 6017

Dzelzi jākaļ kamēr karsta. 1225 25599

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1655 2186

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 861 1948

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1654 1433

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1657 1012

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1599 1715

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1592 4761

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1597 3751

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1114 451

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 67 1638

Dzelzs jākaļ kamēr karst. 375 5795

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 840 286

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 922 1255

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1024 99

Dzelzs jākaļ, kamēr karsta. 1074 313

Dzelzs jākaļ, kamēr karsta. 17 20781

Dzelzs jākaļ, kamēr karsta. 1079 1688

Dzelzs jākaļ, kamēr karsta. 464 103

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1137 308

Dzelzi jākaļ kamēr karsta.Bb 17 5919

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 584 2184

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1748 1614

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 584 805

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1 471

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 101 2852

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 584 1450

Dzelzs jokas cikam korsta. 1470 394

Dzelzs jōkaļ, koleidz korsts. 1542 901

Dzelzi kaļ kamēr karsta,bērnu māca kamēr mazs. 1690 8663

Dzelzs vajag kalt kamēr karsta. 855 5551

Dzelzs vajag kalt kamēr karsta. 1552 3322

Dzelzs jākaļ kamēr mīksta.Bb 13 570

Dzelzs jākaļ kamēr silta. 67 1427

Dzelzs jākaļ kamēr tā karsta. 84 7431

Dzelzs jākaļ kamēr karsta. 1207 4162

Dzelzs jākaļ kamēr viņa karsta. 1010 703

Dzelzs kalt kamēr karsts. 375 4690

Dzelzi kaļ kamēr karsta. 867 6629

Dzelzs kaļama kamēr karsta. 231 2319

Dzelzs jākaļ kamēr sarkana. 867 7458

Dzelzs kaļams kamēr sarkans. 524 24132

Dzelzs jākaļ kamēr sarkana. 353 5870

Dzelzs jākaļ kamēr sarkst. 1188 829

Dzelzs jākaļ, kamēr tā sarkana. 929 69333

Dzelzs jākaļ kamēr sarkana. 1114 480

Dzelzs jākaļ kamēr sarkst. 1611 2674

Dzelzs jākaļ kamēr sarkst. 1557 284

Dzelzs jākaļ kamēr sarkst. 1379 8198

Dzelzs jākaļ kamēr sarkst. 1576 8337

Dzelzs jākaļ kamēr sarkst. 70 2420

Dzelzs jākaļ kamēr sarkst. 884 4723

Dzelzs jākaļ kamēr sarkst. 884 2387

Dzelzs jākaļ kamēr sarkana. 1601 3483

Dzelzs jākaļ kamēr sarkst. 941 3990

Dzelzs jākaļ kamēr sarkana. 1444 1435

Dzelzs jākaļ kamēr sarkst. 840 2778

Dzelzs jākaļ kamēr sarkst. 840 1185

Dzelzs jākaļ kamēr sarkst.Bb 17 5920

Dzelzs jākaļ kamēr sarkst. 384 1332

Dzelzs jākaļ kamēr sarkst. 116 6284

Dzelzs jākaļ kamēr sarkst. 1225 4095

Kal dzelzi kamēr tā vēl karsta. 1667 55

Kaļ dzelzi kamēr vēl karsta. 926 850

Kaļ dzelzi, kamēr tā karsta. 848 3446

Kal dzelzi kamēr tā karsta. 848 1695

Kal dzelzi, kamēr karsta. 1276 1058

Kal dzelzi kamēr karsta. 1206 1228

Kal dzelzi kamēr karsts. 958 4704

Kal dzelzi kamēr karsta. 94 3991

Kal dzelzi kamēr tā vēl karsta. 464 5776

Kali dzelzi kamēr tā vēl karsta. 935 33564

Kal dzelzi kamēr tas vēl karsts. 1379 2910

Kal dzelzi kamēr vēl karsta. 949 931

Kal dzelzi kamēr vēl karsta. 884 998

Kal dzelzi kamēr vēl karsta. 884 4544

Kal dzelzi kamēr vēl karsta. 202 5840

Kal dzelzi, kamēr vēl karsta. 698 1619

Kal dzelzi kamēr tā karsta. 1379 3611

Kal dzelzi, kamēr tā karsta. 501 160

Kal dzelzi kamēr tā karsta. 1225 30941

Kal dzelzi kamēr tā karsta. 834 7693

Kal dzelzi kamēr karsta. 1511 393

Kal dzelzi kamēr karsta. 1601 364

Kal dzelzi, kamēr karsta. 739 9622

Kal dzelzi, kamēr karsta. 1802 501

Kal dzelzi kamēr karsta. 1552 3064

Kal dzelzi kamēr karsta. 834 8465

Kal dzelzi kamēr karsta. 917 6134

Kal dzelzi kamēr karsta. 917 4108

Kal dzelzi kamēr karsta. 1552 333

Kal dzelzi kamēr karsta. 927 3241

Kal dzelzi kamēr karsta. 935 34068

Kaļ dzelzi kamēr karsts. 1618 247

Kal dzelzi kamēr karsta. 1376 3247

Kal dzelzi kamēr karsta. 1376 2625

Loki dzelzi, kamēr tā vēl karsta. 1600 7670

Kal dzelzi, kamēr tā vēl karsta. 17 8540

Kal dzelzi kamēr vēl karsta. 1239 2086

Kal dzelzi, kamēr vēl karsta. 521 63

Kal dzelzi, kamēr tā karsta. 929 50183

Kal dzelzi kamēr tā karsta. 116 3305

Kal dzelzi, kamēr karsta. 9613773

Kal dzelzi kamēr karsta. 584 244

Kali dzelzi kamēr karsta. 1552 3500

Kal dzelzi kamēr karsta. 840 2719

Kal dzelzi kamēr karsta. 896 145

Kal dzelzi kamēr karsta. 1225 7502

Kal dzelzi kamēr karsta! 33 835

Kal dzelzi, kamēr karsta. 556 10752

Kal dzelzi kamēr karsta. 828 4158

Kal dzelzi kamēr karsta. 1900 788

Koļ dzelzi cikam korsta. 1368 540

Koļ dzelzi cikom korsts. 1151 198

Kal dzeļzi pakuļ kars. 1344 226

Kal dzelzi kamēr karsta. 1950 4214

Kal dzelzi cikom sylts. 802 940

Kal dzelzi kamēr sarkana. 464 7367

Kal dzelzi, kamēr sarkana. 1200 925

Kal dzelzi kamēr kaist tā. 1225 5031

Kaļ dzelzi kamēr paliek karsts. 353 6797

Vajag kalt, kamēr dzelzs karsta. 116 6706

Kal kamēr dzelzs vēk karsta. 926 1081

Loki dzelzi kamēr silta. 1860 3946

Kur dzelž, tur ryus. 527 33275

Kur dzelzs, tur rūsa. 997 12445

Dzelzis, kas ilgi kalta, rūsa allaž maitāja. 1492 448

Kur dzelzs, tur rūsa. 1493 4046

Sarūsējusi dzelzs nespīd. 464 5797

Kur dzelzs, tur rūsa. 1510 520

Kur dzelzs, tur rūsa. 1551 1671

Veca dzelzs nerūsē. 935 33257

Kur dzelzs, tur rūsa. 1372 4563

Kur dzelzs, tur rūsa. 8 2382

Kur dzelzs, tur rūsa. 202 6026

Kur dzelzs, tur rūsa. 1376 1613

Kur dzelzs, tur rūsa. 1802 2760

Kur dzelzs, tur rūsa. 1552 32973

Kur dzelzs, tur rūsa. 1551 2119

Kur dzelzs, tur rūsa. 834 8197

Kur dzelzs, tur rūsa. 1652 3040

Kur dzelzs, tur rūsa. 1630 726

Kur dzelzs, tur rūsa. 1737 2376

Kur dzelze, tur rūsa. 556 422

Kur dzelzs, tur rūsa. 584 1120

Kur dzelzs, tur rūsa. 17 183

Dzelzi, kas nav ilgi trīta, rūsa maitā. 67 2039

Dzelzi, kas nav ilgi trīta, rūsa allaž maitā. 828 9899

Kur dzelzs, tur rūsa. 584 2228

Kur dzelzis, tur i riuss. 1930 240

Kur dzelzs, tur ryusa. 931 1945

Kur dzelzs, tī i ryusa. 1151 287

Nikod dzelzs ryuša naād, bet ryuss dzelzi. 432 18

Kur dzelzs tur ryuss. 802 925

Kur dzelzs, tur rūsa. 1238 3272

Kur dzelzs, tur rūsa. 120 348

Kur dzelzs, tur ryusa. 906 2383

Kur dzelzs, tur rūsa. 1429 543

Arī dzelzi, ja nav ilgi trīta, rūsa maitā. 884 335

Ilgi netrīta dzelzs rūsē. 186 276

Netrīta dzelzs rūsē. 556 4679

Dzelzi, kas nav ilgi trīta, rūsa allaž maitāja. 796 15510

Dzelzi, kas nav ilgi trīta, rūsa allaž maitāja. 935 33265

Dzelzi, kas nav ilgi trīta, rūsa allaž maitā. 884 2588

Dzelzi, kas nav ilgi trīta, rūsa allaž maitāja. 1596 5285

Arī dzelzi kas nav ilgi trīta rūsa maitā. 884 3900

Dzelzi, kas nav ilgi trīta, rūsa allaž maitāja. 884 2482

Arī dzelzirūsa maitā, ja nav ilgi trīta. 884 2236

Dzelzi kas nav ilgi trīta rūsa allaž maitāja. 1573 4522

Dzelzs, kas nav tīrīta, ātri rūsa maitā. 116 26128

Dzelzi, kas nav ilgi trīta, rūsa allaž maitāja. 1552 13862

Dzelzs, kas nav ilgi trīta, rūsa maitā to. 1444 1504

Dzeltens kā vaskis. 1212 183

Dzeltons kai vosks. 509 2017

Dzeltāns kā voskis. 529 491

Zaltanc koa vaskys. 1268 602

Dzeltens kā vasks. 917 6478

Dzeltens kā vasks. 1661 4283

Dzeltens kā pīpene. 1643 377

Dzaltanc kai pīpe palicis. 1344 102

Dzeltens kā piene. 1377 126

Kas dzeltens, tas viltīgs. 506 1183

Dzeltens kā burkāns. 1377 124

Dzeļ kā bite. 1225 17818

Dzeļ kā nātra 1593 1195

Dzolda kai nuotre. 1368 1356

Dzeļ kā čūska. 971 1763

Dzeļ kā čūska. 1584 4700

Dzeļ kā čūska. 1376 2714

Dzeļ kā ģiftīga čūska. 556 2622

Dzeļ kā čūska. 10 4678

Dzeļ kā čūska. 556 1240

Dzeļ kā čūska. 556 3083

Dzeļ kā lapsene. 1459 2097

Dzeļ kā lapsene. 1945 9614

Dzeļ kā lapsene. 1584 4699

Dzeļ kā lapsene. 1618 158

Dzeļ kā lapsene. 231 9747

Dzenis lielāks nekā zvirbulis. 1552 13763

Vēl nevar kukot kamēr dzenis vēl kokā. 1576 6676

Labāk dzenis kokā, nekā mednis rokā. 848 3150

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 353 9531

Dzenis raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 387 7018

Dzenis ir raibs, bet cilvēka dzīve vēl raibāks. 13 3409

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 997 12440

Dzenis ir raibs, bet cilvēku dzīve vēl raibāks. 1141 718

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 796 1155

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1774 2106

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1805 5611

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1638 3831

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 958 4664

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1493 4043

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1276 211

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1474 78

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1690 432

Dzeņa pavēdere raiba, cilvēka mūžs vēl raibāks. 1802 986

Mana dzīve raiba, kā dzeņa mugura. 648 56

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 927 4645

Dzenis ir raibs, cilvēka mūžs vēl raibāks. 942 941

Dzenis ir raibs, bet dzeņa vēders vēl raibāks. 1225 5887

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 917 1897

Dzenis raibs, cilvēka mūžs vēl raibāks. 1170 572

Dzenis raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1557 2987

Dzenis raibs - cilvēka mūžs vēl raibāks. 473 57

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1651 5362

Dzenis raibs, cilvēka mūžs vēl raibāks. 1551 1672

Dzenis ir raibs, cilvēka mūžs vēl raibāks. 1376 1614

Dzenis raibs, cilvēka mūžs vēl raibāks. 1630 189

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1642 1472

Dzenis ir raibs, bet cilvēka dzīve vēl raibāka. 968 3864

Dzenis raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1114 209

Dzenis raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1626 4779

Dzenis raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1510 516

Dzeņa vēders raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1379 2456

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1376 3369

Dzenis raibs, bet cilvēka dzīve vēl raibāks. 1404 5041

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks.Bb 17 5956

Kas nu dzeni pieēdinās. 1459 3111

Dzīve, meit, roiba kā dzeņa vādars. 1359 62

Dzenis raibs, cilvēka mūžs vēl raibāks. 1239 1986

Dzenis raibs, cilvēka mūžs vēl raibāks. 584 2234

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1202 101

Dzenis raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1021 206

Dzenis ir raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 556 1419

Dzenis raibs, cilvēka mūžs vēl raibāks. 1552 3395

Dzeņa vadars raibs, cylvāka dzeive veļ raiboka. 363 4240

Dzenis raibs, bet cilvēka mūžs vēl raibāks. 1429 532

Dzenis raibs, cilvēka mūžs vēl raibāks. 1311 1162

I džērve uz diveju kūku navar sēdēt. 1940 2664

I džērve syltuma meklej. 1940 2649

Dzerves aiznesa launagu. 23 1703

Dzerojs daudz runoj, bet moz gudroj. 527 33405

Soldons dzerut,ryugts moksojūt. 1263 994

Soldons dzerūt,ryugts moksojūt. 1940 2900

Soldons dzerūt,ryugts moksojūt. 1203 994

Dzērajs visād dzer līdz dibinam. 508 2020

Dzārojs vysod dzer leidz dybynām. 374 93

Piedzērušam jūra līdz ceļiem. 1276 3413

Dzārōjam jyura leidz celim. 740 10828

Dzārōja prōts uz krūgu. 508 1856

Dzārojam prots vīnmār uz krūgu. 374 231

Nevienu dzērāju vēl velns nav parāvis. 1802 1951

Dzērāju velns nerauj. 880 2088

Dzarojam ols gloze dōrgōka par visu. 708 160

Dzarōjam ols glōze dōrgōka par vysu. 640 1459

Kas dzer daudz ols, tam dreiži gols. 527 32150

Kas dzer daudz, tam dreiz gols. 1311 4535

Dzārōja saimē nikad mīra nav. 1414 63

Dzārōja saime vjsod vōrgulej. 1414 95

Dzeršona dora eisu myužu. 935 33295

Dzeršona dora eisu myužu. 400 3218

Dzeršona dora eisu myužu. 935 33295

Neviens dzerot nepaliek gudrs 1459 3665

Neviens dzerot netiek gudris 384 2210

Dzārojam dzāroja omots. 780 156

Dzārōjam dzārōja omots. 640 1455

Dzeršona da loba nadavad. 1414 68

Dzeršana cylvāku nūvad pi kopa. 508 2423

Dzarōjs pīleidzynojams mozam bārnam. 477 562

Dzārojs jōsorgoj, kai mozs bārns. 477 563

Lieli dzērāji, lieli balamutes. 1685 1168

Lieli dzērāji, lielas balamutes. 1699 3393

Dzērājam nekad nav gan. 556 6947

Dzārōja sīva lobuma naredz. 1414 100

Dzer kamēr izput. 556 6963

Dzērājam dzērāja daba. 1225 777

Vakar piedzēris kai cyva; sūdin gveīs par dinu. 1414 69

Dzērājs vīrs mazgājās savas sievas asarās. 556 4889

Dzērums galvā, padoms kājās. 1653 887

Kas dzer, tas pļāpā, tas ķildojas. 1459 3669

Dzer uz labu, ne uz ļaunu. 556 9080

Dzer un lielās, tup un turās. 1084 8704

No dzārōja loba nagoidi. 1414 81

Dzērājam naudas netrūkst. 1552 15600

Dzer ka sten vien. 556 6962

Kas dzer, tas aug. 1474 103

Dzer, dzer, gan tu pārsprāksi ka Reinu suns. 74 556

Dzērāji daudz, dziedātāji nav. 1552 15545

Nav vērts dzērājam jaunus svārkus šūt. 1225 10747

Dzērējs un rijējs panīks un paģiras vilks tam skrandas mugurā. 1709 599

Dzeŗ uz nebēdu. 527 9044

Dzērājam dzērāja prāts. 556 4892

Dzērājs dzer cepuri kuldams. 556 9646

Dzērājam visi ceļi par šauru. 508 1616

Dzērāja sieva un bērni dzīvo trūkumā un mirst bada nāvi. 556 4886

Jo vairāk dzērts, jo skābināks. 387 9746

Kas dzer, tys pūdus dauza. 740 10796

Dzer ka zvonoj, bet nazin kur. 418 2098

Dzeršana ir visu ļaunumu sakne. 556 4891

Tā dzer, ka kreit. 477 307

Kas tukšu dzer, tas labu vēlē. 67 3637

Dzer un apdomā kas pelnams. 917 4728

Agri dzērism, agri miris. 1459 3658

Kaids dzēris, taids nadzēris. 508 2333

Dzert laidz dybynam ir myužam naredzēt loba. 740 10793

Kas daudz būs dzēris, tam daudz būs jāmiez. 142 2767

Dzērājs kā litenietis. 1368 2095

Ja dzērājs nebūtu - nebūtu arī kroga. 384 438

Dzērājam, trakam un siena vezumam ceļu jāgriež. 1711 1556

Dzērājs labāks nekā ēdājs. 1668 1776

Dzārōja vyzod pei loses slōpst. 1414 65

Dzeršona ir slimeiba un propulšona. 1263 1118

Dzerājam nauda ilgi kabatā nestāv. 1225 11092

Dzērājs nevar taisni pa ceļu iet, nedz laimīgi braukt. 609 5009

Dzēruma grēki atklāj nedzēruma grēkus. 556 5383

Dzērājs apdzeŗ savu mantu, godu un augumu. 556 4890

Kas ir dzārōjs, tys ir gaisējs (sovā saimestībā). 477 133

Kas dzer a kam reibst. 1110 1043

Uz dzeršanu kai koza uz meizolim. 1368 1198

Dzer ka utis uz galvas sprāgst. 1206 3211

Dzer kā piebaldzēni: septiņi par vienu grasi. 1730 69209

Dzer kai gūvs. 780 370

Dzer kai gūvs. 640 1014

Dzer kā pīle. 1225 27204

Dzer kā lācis. 1127 1368

Met konkarūs! (Dzer) 1600 15622

Dzer kā litenietis. 1451 2181

Dzer kā lops. 1225 17705

Dzer kai lūps. 1368 593

Dzer kai lūps. 548 2310

Dzer kai lūps dinu i nakti. 508 2680

Dzer kā teļš! 1695 2851

Dzer kā teļš. 1800 5309

Dzer kuo teļš. 1945 5025

Ko tu dzer, kā Repi;nu malnais teļš. 1657 3889

Dzer kai vērss. 640 1018

Dzer kai vērss. 640 1601

Dzer kai vērss. 780 200

Dzēra kā kalpa kāzās. 94 1143

Dzer un lielās, tup un turās. 1668 5285

Tā dzer kā kalpa kāzās. 1148 1927

Dzēra kā kalpa kāzās. 935 33820

Tā dzēra kā kalpa bērēs. 1557 3971

Tā dzēra kā kalpa kāzās. 1599 2400

Dzēra kā kalpa kāzās. 1599 407

Dzēra tā kā kalpu kāzās. 935 15704

Dzer kā kalpa kāzās! 1459 1313

Dzēra kā kalpa kāzās. 1262 4465

Dzer kai kolpa kuozuos. 1368 533

Dzaroju gūds ir gloziā. 1263 816

Dzāruoja gūds gluozē. 1940 2770

Dzāruoja gūda gluozē. 1940 2770

Dzērājam dzērāja laime. 1552 6561

Dzērājam dzērāja laime. 929 5017

Dzērājam dzērāja laime. 1862 243

Dzērājam dzērāja laime. 1385 4764

Dzērājam dzērāja laime. 1635 1473

Dzērājam dzērāja valoda. 1661 1254

Dzērājam dzērāja valoda. 94 2154

Dzērājam dzērāja valoda. 1635 859

Dzērājam dzērāja valoda. 1627 64

Dzērājam dzērāja valoda. 202 4718

Dzērājam dzērāja valoda. 1552 15540

Dzērājam gudra valoda. 231 10323

Dzērājam dzērāja valoda. 1582 2495

Dzērājam dzērāja valoda. 1601 2449

Dzērājam dzērāja valoda. 1627 2123

Dzērājam dzērāja valoda. 1630 2262

Dzērājam dzērāja valoda. 1560 2953

Dzērājam dzērāja valoda. 1374 481

Dzērājam dzērāja valoda. 64 4189

Dzērājam dzērāja valoda. 1860 677

Dzērājam dzērāja valoda. 67 1231

Dzērājam dzērāja valoda. 1202 1026

Dzērājam dzērāja valoda. 384 496

Dzērājam dzērāja valoda. 17 8765

Dzērājam dzērāja valoda. 72 13931

Dzērājam dzērāja valoda. 1900 821

Dzērājam dzērāja valoda. 1552 3463

Dzērājam dzērāja valoda! 853 45

Dzarojam dzaroja voluda. 966 131

Dzērājam dzērāja laime. 1379 3328

Dzērājam dzērāja dievs. 527 22232

Dzārōjam dzārōja runa. 640 1461

Dzarōjam dzārōja dzīsme. 1252 41

Dzērājs ir velna kalps, krodzinieks velna kalpa kalps. 804 3341

Dzērājs ir velna kalps, krodzinieks velna kalpa kalps. 384 777

Dzērājs velna kalps, krodznieks velna kalpa kalps. 1552 11728

Dzērājs ir velna kalps, krodzenieks velna kalpa kalps. 877 3226

Jo vairāk dzer, jo vairāk slāpst. 94 2582

Jo dzer, jo slāpst. 353 7708

Jo dzer, jo slāpst. 997 15034

Jo dzer, jo slāpst. 1225 10855

Jo dzer, jo slāpst. 1630 2264

Jo dzer, jo slāpst. 84 1167

Jo dzer, jo slāpst. 1359 19

Kas dzer, a tam reibst. 740 26077

Kas dzer, kas reibst? 1268 719

Jo dzer, jo gribās. 508 2422

Dzer, dzer, i man gribās. 494 558

Jo dzer, jo ir ko dzert. 556 498

Kur dzer, tur lejas. 1763 136

Kur dzer, tur lejās. 509 793

Kur dzer, tur lejas. 508 1456

Kur dzer, tur lejās. 1368 2130

Kur dzer, tur lejās. 509 1444

Kur dzer, tur lejas. 1368 716

Kur dzer, tur lejās. 740 13674

Kur dzer, tur ļajās. 400 2054

Kur dzer, tur lejās. 780 30

Kur dzer, tur i lejās. 1399 125

Kur dzer, tī i lejās. 879 1290

Kur dzer, tī i lejas. 906 2389

Jo dzer, jo bagāts; jo ar, jo nabags. 1106 2481

Jo dzer, jo bagāts; jo ar, jo nabags. 929 67242

Jo dzer, jo bagāts; jo strādā, jo nabags. 1591 1311

Jo dzer, jo bagāts; jo ar, jo nabags. 1652 2183

Jo dzer, jo bagāts; jo aŗ, jo nabags. 1557 3945

Jo dzer, jo bagāts; jo nedzer, jo nabags. 527 36631

Jo dzer, jo bagāts; jo aŗ, jo nabags. 1225 36193

Jo dzer, jo bagāts; jo ar, jo nabags! 853 833

Jo dzer, jo bagāts; jo ar, jo nabags. 23 9267

Jo dzer, jo bagāts; jo ar, jo nabags. 393 1034

Jo dzer, jo bagāts; jo nedzer, jo nabags. 556 4893

Jo dzer, jo bagāts; jo ar, jo nabags. 17 9225

Jo dzer, jo bagāts; jo aŗ, jo nabags. 17 10302

Jo guļ - jo bagāts, jo strādā - jo nabags. 17 8668

Jo dzer, jo bagāts; jo nedzer, jo nabags. 584 2237

Jo ar, jo bagāts; jo dzer, jo nabags. 116 22748

Piedzēris izguļ dullumu un muļķis nekad. 1225 12973

Piedzēris izguļ dullumu, muļķis nekad. 609 5423

Piedzēris dullumu izguļ, muļķis nē. 1244 4500

Dzērājs dullumu izguļ, muļķis nē. 1602 9265

Piedzēris dullumu izguļ, muļķis nē. 1690 1685

Dzērājs izguļās, bet muļķis nekad. 1225 3183

Piedzēries dullumu izguļ, muļķis nē. 1225 34911

Piedzēries izguļ dullumu, muļķis - nekad. 1225 22691

Piedzēries izguļ dullumu, muļķis nekad. 1594 1996

Dērājs dullumu izgulēs, muļķis nekad. 1084 6404

Piedzēries dullumu izguļ, muļķis ne. 116 18453

Piedzēries izguļ dullumu, muļķis nekad. 556 453

Piedzēries dullumu izguļ, muļķis ne. 384 3710

Piedzēries izguļ dullumu, muļķis nekad. 464 7717

Drārājs izagulis muļkis nekod. 232 1385

Vakar dzēris, šodien reibst. 609 5010

Vakar dzēris, šodien reibst. 1689 3055

Vakar dzēris, šodien reibst. 1684 367

Vakar dzēris, šodien reibst. 8 1693

Vakar dzēra šodien reibst. 1557 1178

Vakar dzēris, šodien reibst. 927 5237

Vakar dzēris, šodien reibst. 1127 1208

Vakar dzēris, šodien reibst. 1225 5077

Vakar dzēris, šodien reibst. 157610333

Vakar dzēris, šodien reibst. 1653 4111

Vakar dzēris, šodien reibst. 1582 970

Vakar dzēru, šodien reibst. 393 816

Vakar dzēris, šodien reibst. 116 14330

Vakar dzēris, šodien reibst. 17 14467

Vakar dzēris, šodien reibst. 116 11765

Vakar dzēris, šodien reibst. 1750 566

Vakar dzēris, šodien reibst. 116 1003

Vakar dzēru, šodien reibst. 529 1872

Vakar dzēris, šodien reibst. 584 2239

Vakar dzēris, šodien reibst. 853 203

Nedzērs domā, piedzērs saka. 1341 23996

Kū nadzērs dūmoj, tū pīdziers padora. 1940 2694

Ko nedzēris domā, to piedzēris runā. 464 1703

Ko nedzēris domā, to piedzēris runā. 1798 2115

Ko nedzēris domā, to piedzēris runā. 935 33909

Ko nedzēris domā, to piedzēris runā. 1225 22601

Ko nedzēris domā, to piedzēris runā. 1225 9452

Ko nedzēris domā - piedzēris runā. 384 457

Ko nedzēris domā, to piedzēris runā. 17 30009

Kā nedzēris domā, kā piedzēris runā. 617 2229

Ku nadzērs dūmoj, tu pīdzers padora. 1263 723

Dzidrs kā ūdens. 1860 684

Nu dzīsmes vorda naizmesse. 677 30

Nu dzīsmes vuordu naizmessi. 1950 8026

Ko tu dziedi. 1225 808

Ko nu dziedi. 1225 17763

Kas dziesmiņas nedzied, tas slinkumu lāpa. 1225 6860

Dziesmiņas nedziedātājs ir slinkuma lāpītājs. 1227 714

Kas dziesmiņas nedzied, tas slinkuma lāpītājs. 17 6909

Dziedi daudz, runā maz. 1008 5948

Dziedi daudz, runā maz. 1772 2089

Dzied vai raud, kas ir tas ir. 400 2355

Vai nu dziedi vai radi, gudrāks jau namaz nepaliksi. 279 2520

Kas no rīta dzied, vakarā raud. 1711 1069

Kas no rīta dzied, tad vakarā raud. 913 179

Kurs lels dzīduotuojs, tys lobs cylvāks. 1779 1201

Kas dziesmas mīl dziedāt, tas labs cilvēks. 1880 1894

Kas dzied, tas raud. 72 7839

Kas dzied, tas raud. 840 3181

Kaids tu pats, taida tova i dzīsme. 1779 1197

Kāds dziedātājs, tāda dziesma. 72 14219

Ko tu dziedi bez dziesmas. 84 1950

Ko tu dziedi bez dziesmas. 609 5013

Ko nu dziedi bez dziesmas! 1557 3961

Kad dzied, tad raud. 1127 1713

Dzied, dzied, gan raudās. 913 184

Kur dzismas skan, tur naida nav. 1584 4845

Kas dzīd, tys slykta nadūmoj. 1871 40

Kas dziesmas dzied, tas ļauna nedomā. 1880 2544

Kur dziesmas skan, tur ļaunums bēg. 1635 866

Labāk dziedu labu dziesmu, nekā otru aprunāju. 1552 40340

Kā viens dzied, tā citi dzied pakaļ. 1177 19073\

Kai dzīd, tai skan. 1043 200

Labi dzid, a kur ses. 527 33297

Dzied kā māk. 556 290

Ko dziedi, kad neskan. 1372 4014

Kā veci dzied, tā jauni čivina. 556 5131

Labāk dziedāt nekā raudāt. 1596 5899

Kas lels dzīduotuojs, tys lels struodnīks. 1871 233

Visi vienu dziesmu dzied. 929 28415

Kas negrib strādāt, tam jāraksta dziesmas. 160 172

Tā ir veca dziesma. 1225 5380

Nedziedi dziesmu bez melodijas. 556 6643

Dzīsmu nakad naizdzīduosi. 1945 7099

Kur dzīsmis, tī saticeiba. 1871 43

Kas skaisti dzied, tas labi dzied. 1626 3891

Kur dziesmas skan, tur briesmu nav. 1225 1622

Tā pati vecā dziesma, tikai cits meldīc. 1600 7789

Dziesmas dzied ar notīm, zaķus šauj ar skrotīm. 1716 410

Tu esi ar kā dziesma. 1730 56544

Dzīd kai ubagi pī Bēržu bazneicos. 1950 4192

Kā lai dziedi turas, kad stabi neturas. 1704 4144

Nu dziedi kā veca bāba. 1225 12796

Kad dzīsmes nazyni, nalīn bazneicā. 1930 242

Kur dziesmas dzied, tur laime līdzi iet. 1880 2543

Dziedi, kamēr vēl ir balss. 556 2732

Kā es dziedāšu, tā tu dancosi. 796 7552

Kā dziesmu dzied, tā maizi ēd. 1377 160

Dzied kā cienīgtēva ķesteris. 828 11395

Dzīd kai popogaiļs. 509 1496

Dzīd kai žogota. 512 162

Dzīd kai putuns. 640 999

Dzīd kai strods. 640 1812

Dzīd kai ubogi pi boznīcas. 780 284

Dzīd kā vālodze. 1379 2988

Dzīd kai putns. 780 366

Dzied kā putniņš. 527 14543

Dzied kā muša bez meldiņa. 1455 6327

Zid koa bite. 1268 807

Dzied kā smūdzis bez meldijas. 556 10200

Dzied kā cīrulis. 556 1353

Dzied kā cīrulis pavasara saulē. 1225 4283

Dzīd kai ceiruļs. 640 1660

Dzīd kai ceiruls. 780 225

Dzied kā Drujas ubagi. 1800 3381

Dzīd kai Drūjas ubogi. 509 610

Dzied kā bezdelīga. 917 2972

Dzied kā bezdelīga. 1552 9038

Dzied kā bezdelīga. 384 711

Dzied kā bezdelīga. 384 4204

Dzied kā bezdelīga. 17 26972

Dzied kā bezdelīga. 1715 1280

Dzied kā bezdelīga. 1630 1181

Tu jau dzied, dzied kā bezdelīga. 1802 2080

Dzied kā gailis. 1674 3862

Dzied kā gailis. 1900 731

Dzied kā gailis. 527 44891

Dzied kā gailis. 1624 285

Dzied kā gailis. 1225 17765

Dzied kā gailis. 1552 6240

Dzied kā gailis. 929 53449

Dzied kā goils. 529 667

Dzied kā gailis. 556 350

Dzied kā gailis. 740 1214

Dzied kā gailis. 1190 3407

Dzied kā gailis. 1900 1067

Dzied kā gailis. 527 45704

Dzied kā gailis. 567 1143

Dzied kā gailis. 598 96

Dzied kā gailis. 1137 707

Dzied kā gailis. 527 36528

Dzid kai gaiļis. 508 1415

Ko dziedi kā gailis. 202 5452

Ko tu dziedi kā gailis. 353 6830

Kas dzīd, kai na gailis. 508 1292

Kot nu tā dziedi kā gailis. 1552 4925

Dzied kā Bamba gailis. 116 19535

Ko nu dziedi kā gailis. 1582 2059

Dziedi kā gailis no galvas. 1376 897

Ko tu dziedi no galvas kā gailis. 1630 2637

Dzied kā gailis no galvas. 1630 1733

Dzied kā gailis no galvas. 12 1278

Dzied tā pat kā gailis no galvas. 448 289

Dzied kā goils no golvas. 529 668

Dzied kā gailis no galvas. 529 1481

Dzied kā gailis no galvas. 1552 9021

Ko dziedi kā gailis no galvas. 1838 4204

Dziedi kā gailis no galvas. 1444 766

Dzied kā gailis no galvas. 1190 3604

Ko tu dziedi kā gailis no galvas? 1429 701

Ko tu dziedi kā gailis no galvas. 1341 1440

Dzied kā gailis no galvas. 400 3184

Dzied kā gailis no galvas. 1695 2413

Ko dzied kā gailis no galvas. 1208 9863

Dzied kā gailis no galvas. 1704 4033

Dzied kā gailis bez meldiņa. 929 68395

Ko dzied kā gailis bez meldiņa. 1225 5531

Ko dzied kā gailis bezmeldijas. 501 88

Dzied kā gailis bez meldiņa. 1225 4928

Ko dziedi kā gailis bez meldiņa. 1225 14472

Ko tu dziedi kā gailis bez meldija. 1225 37541

Dzied kā gailis bez meldiņa. 1459 3825

Dzied kā gailis bez melodijas. 1736 4049

Dzied kā gailis bez meldijas. 116 4155

Dzied kā gailis bez meldijas. 1900 809

Dzied kā gailis bez meldijas. 556 1480

Dzied kā gailis bez meldiņa. 1137 1234

Dzied kā gailis bez meldiņa. 828 6577

Dzied kā gailis bez meldijas. 116 23936

Ko nu dziedi kā gailis bez meldīnas. 1225 38604

Dzied kā gailis bez meldiņa. 748 171

Dzied kā gailis bez meldijas. 454 51

Dzied kā gailis bez grāmatas. 929 5089

Dzied kā gailis bez grāmatas. 935 34077

Dzied kā gailis bez grāmatas. 1611 2995

Dzied kā gailis bez grāmatas. 796 2414

Dzied kā gailis bez grāmatas. 1079 1607

Ko dziedi kā gailis bez grāmatas. 855 5442

Dzied kā gailis bez grāmatas. 584 2078

Dzīd kai gaiļs bez gruomotys. 1945 5544

Dzied kā bēča vista bez meldiņa. 527 37518

Dzied kā bēča vista bez meldiņa. 464 2437

Dzied kā gailis ar aiztaisītām acīm. 556 2610

Dzied kā gailis ar aiztaisītām acīm. 556 1755

Dzied kā gailis uz laktas. 1225 30842

Dzied kā gailis laktā. 855 5691

Dzied kā gailis laktā. 1627 735

Ko nu dziedi kā gailis laktā. 861 1991

Dzied kā gailis bez notīm. 1079 2016

Dzied kā gailis bez notīm. 1661 4263

Dzīdi kai gailis vīni tu pošu dzīsmi. 508 1917

Dzied kā gailis uzkāpis uz mēslu čupas. 1225 4262

Dzied kā gailis bez sekstes. 994 15847

Dzied kā lakstīgala. 1242 3853

Dzied kā lakstīgala. 1593 1147

Dzied kā lakstīgala. 1800 5304

Dzied kā lakstīgala. 929 52869

Dzied kā lakstīgala. 1573 3008

Dzied kā lakstīgala. 1667 1502

Dzied kā lakstīgala. 1225 11137

Dzied kā lakstīgalas mēle. 929 59052

Dzied kā lakstīgala. 1212 177

Dzied kā lakstīgala. 556 3446

Dzied kā lakstīgala. 739 5696

Dzied kā lakstīgala. 1900 734

Dzīd kai lakstīgola. 640 1750

Dzīd kai lakstīgola. 548 2206

Kāpēc tu tā dziedi kā lakstīgala. 1493 3875

Dzied kā mednis. 1552 3624

Dzied kā mednis. 1945 9615

Dzied kā mednis. 1379 2065

Dzied kā mednis. 1552 10528

Dzied kā circenis aizkrāsnē. 796 2441

Dzied kā circenis. 1695 2408

Dzied kā circenis. 1695 3133

Dzied kā circenis. 1654 1781

Dzied kā circenis. 1657 2947

Dzied kā circenis! 202 2907

Dzied kā circenis. 1592 1686

Dzied kā circenis. 1629 1850

Dzied kā circenis. 1444 759

Dzied kā circenis. 17 26957

Dzied kā circenis. 1552 9024

Dzīd kai cercinīts. 780 213

Dzīd kai cērcinis. 640 1635

Dzied kā veca vista. 1552 12090

Dzied kā veca vista. 1444 814

Dzied kā veca vista. 160 194

Dzied kā veca vista. 1715 1379

Dzied kā veca vista. 917 3070

Katram patīk sava dziesma. 527 44328

Katram patīk savas dziesma. 609 5018

Katram patīk sava dziesma. 1188 8341

Katram patīk sava dziesma. 796 17279

Katram patīk sava dziesma. 1688 2231

Katram patīk sava dziesma. 1661 4371

Katram patīk sava dziesma. 997 8006

Katram patīk sava dziesma. 828 4305

Katram patīk sava dziesma. 1492 453

Katram patīk sava dziesma. 1798 2195

Katram patīk sava dziesma. 1668 6493

Katram patīk sava dziesma. 1551 3350

Katram patīk sava dziesma. 464 5627

Katram patīk sava dziesma. 1576 7398

Katram patīk sava dziesma. 1376 1617

Katram patīk sava dziesma. 1643 867

Katram patīk sava dziesma. 929 64271

Katram patīk sava dziesma. 1650 4691

Katram patīk sava dziesma. 1372 217

Katram patīk sava dziesma. 1552 32857

Katram patīk sava dziesma. 1084 1161

Katram patīk sava dziesma. 17 27801

Katram patīk sava dziesma. 17 14117

Katram patīk sava dziesma. 1133 214

Katram patīk sava dziesma. 1737 2377

Katram patīk sava dziesma. 584 2197

Katram patīk vislabāk sava dziesma. 556 5592

Katram patīk sava dziesma. 1728 3377

Kur dziesma skan, tur nometies bez briesmām. 279 1120

Kur dziesma skan, tur nometies bez briesmām. 556 7411

Kur atskan dziesmas, tur nometies bez briesmām. 1599 9344

Kur dziesma skan, tur nolaidies bez briesmām. 1001 531

Kur atskan dziesma, tur apmeties bez briesmu. 1560 886

Kur dziesmas skan, tur atmeties bez briesmas. 67 2032

Kur skan dziesmas, tur nedraud briesmas. 1690 3435

Kur dziesmas skan, tur ierodies bez briesmu, jo ļauniem ļaudīm dziesmu nav. 855 5470

Kotrs sovu dzīsmu dzīd. 509 1343

Kotrs sovu dzīsmu dzīd. 509 1967

Katram sava dziesma. 1239 2067

Katrs dzied savu dziesmu. 556 357

Kur tin dzijas, tur rodas kamols. 556 2990

Ir nu gan dzītiņa nostiepta kā oda zarna. 1341 4610

Kāda dzija, tāda drēbe. 1620 1512

Kāda dzija, tāda drēbe. 1661 5091

Kāda dzija, tāda drēbe. 926 1193

Kāda dzija, tāda drēbe. 1726 800

Kāda dzija, tāda drēbe. 13 3379

Kāda dzija, tāda drēbe. 609 5011

Kāda dzija, tāda drāna. 996 12448

Kāda dzija, tāda drāna. 527 44365

Kāda dzija, tāda drēbe. 1010 372

Kāda dzija, tāda drēbe. 1276 3603

Kāda dzija, tāda drāna. 1493 4044

Kāda dzija, tāda drēbe. 1689 349

Kāda dzija, tāda drēbe. 1551 1673

Kāda dzija, tāda drēbe. 464 5621

Kāda dzija, tāda drāna. 202 6022

Kāda dzija, tāda drēbe. 1668 6086

Kāda dzija, tāda drēbe. 1381 591

Kāda dzija, tāda drēbe. 1225 12139

Kāda dzija, tāda drāna. 1630 724

Kāda dzija, tāda drēbe. 1552 25185

Kāda dzija, tāda drāna. 1510 519

Kāda dzija, tāda drēbe. 1597 4358

Kāda dzija, tāda drēbe. 1648 1191

Kāda dzija, tāda drēbe. 1084 1158

Kāda dzija, tāda drāna. 1114 108

Kāda dzija, tāda drēbe. 1444 711

Kāda dzija, tāda drēbe. 116 15289

Kādas dzijas, tāda drēbe. 5562 1477

Kādas tev dzijas, tāds būs tavs audēklis. 556 4474

Kāda dzija, tāda drāna. 15512 2118

Kāda dzija, tāda drēbe. 840 1101

Kāda dzija, tāda drēbe. 840 1069

Kāda dzija, tāda drāna. 584 1118

Kāda dzija, tādas drēbes. 584 2241

Kāda dzija, tāda drāna. 17 183

Kāda dzija, tāda drēbe. 1759 228

Kāda dzija, tāda drāna. 1429 541

Kāda dzija, tāda drēbe. 527 36577

Kāda dzija, tāda drāna. 120 346

Kāda dzija, tāda drāna. 1311 1156

Pats kā dzilna spēks kā lauvai. 1736 3026

Dzilna jau prasa pakulas. 23 1788

Ne visur dziļums, kur ūdens. 556 9259

Dziļā dzelmē rāms ūdens. 1591 492

Dziļš kā akā. 929 54454

Dziļš kā akā. 1736 606

Dziļš kā akā. 913 219

Dziļumā velns mājo. 464 5708

Klusā dzelmē velni mājo. 1225 23332

Ne tik dziļš kā melns. 1576 4230

Nav tik dziļš, kā melns. 1552 4874

Nav tik dziļš, kā melns. 1225 33300

Nav jau tik dziļš kā melns. 1084 3538

Nav tik dziļš, kā melns. 220 2017

Nav tik dziļš, kā melns. 1653 2575

Nav tik dziļš kā melns. 231 4563

Nav tik dziļš kā melns. 1177 5699

Ne tik dziļš, kā melns. 1376 2542

Nav tik dziļš kā melns. 942 440

Netik dziļš, kā melns. 1552 11731

Netik dziļš, kā melns. 384 781

Par dzimteni ir vērts golvu nūlikt. 640 1063

Nekur nav tik labi kā dzimtenē. 556 12213

Dzimteni nespēj aizmirst, ja arī to gribētu. 556 4918

Labāk dzimtenē akmeni uz akmeņa celt, nekā svešumā par vagari būt. 1690 1668

Labāk dzimtenē akmeni uz akmeņa celt nekā svešumā par vagari būt. 1010 4788

Labāk dzimtenē akmeni uz akmeņa celt, nekā svešumā par vagari būt. 1692 260

Labāk dzimtenē akmeni uz akmeni ceļ, nekā pasaulē par vagari būt. 1493 5348

Labāk dzimtenē akmeni uz akmeņa celt, nekā svešumā par kungu būt. 1653 4826

Labāk dzimtenē akmeni uz akmeņa celt, nekā svešumā par vagari būt. 1576 6871

Labāk dzimtenē akmeni uz akmeņa celt, nekā svešumā par vagaru būt. 917 2999

Labāk dzimtenē akmeni uz akmeņa celt, nekā svešumā par vagari būt. 834 437

Labāk dzimtenē akmeni uz akmeņa celt, nekā svešumā par vagari būt. 1597 898

Labāk dzimtenē akmeni uz akmeņa celt, nekā svešumā par vagari būt. 1552 11732

Labāk dzimtenē akmeni uz akmens celt, nekā svešumā par vagaru būt. 1079 526

Labāk dzimtenē akmeni uz akmeņa celt nekā svešumā par vagaru būt. 17 11488

Labāk dzimtenē akmeni uz akmeņa celt, nekā svešumā par vagaru būt. 1552 8976

Labāk dzimtenē akmeni uz akmeņa celt, nekā svešumā par vagaru būt. 1728 3236

Labāk dzimtenē akmeni uz akmeņa celt, nekā svešumā par vagari būt. 384 782

Labāk dzimtenē akmeni uz akmeni celt, nekā svešumā par vagari būt. 877 3223

Mīlōki ir dyumi sovā satā, kai saules stori svešumā. 1263 883

Lobōk dzimtenē akmeņi uz akmiņa celt, nakai svešumā par kungu byut. 1542 772

Kas pirmais dzimis, tas pirmais jāēd. 609 5436

Vai tad tu vakar dzimis vai? 279 1338

Kaids dzims, taids i klips. 679 2099

Kaids dzyma, taids i klibs. 548 2199

Kaids dzims, taids i klibs. 548 13284

Kas dzimst, tas mirst. 1599 5176

Kas dzimst, tas mirst. 917 6489

Kas dzimst, tas mirst. 1444 573

Kas dzumst, tys mērst. 1142 28

Arī kurls dzird, bet tikai to, ko tam nenāktos dzirdēt. 375 9027

Kurlais dzird to, ko dzirdēt tam nevajaga. 137 1016

Lobu tōli dzerd, slyktu vēļ tōļōk. 1151 134

Čaklis dzirdēt, lēns runāt, lēns dusmot. 1225 10923

Gan dzirdēsi, ka nekas slikts tur nav. 556 7105

Nu to poša jau es ari dzīržu. 508 2307

Visiem dzirdēt, vienam saprast. 1738 4213

Kas dzird, tas zin. 17 29936

Dzerdkur zvona, bet nazyna kur? 527 33198

Jā vysu kū tik dzirdeisi runōsi,tod dreiži cytim aizrībsi. 374 121

Ko reiz esi dzirdējis, to mūžam vairāk neaizmirsīsi. 508 2090

Gan dzirdēs, kas būs noticis. 556 5155

Vairāk dzirdi, mazāk runā. 1492 431

Vairāk dzirdi, mazāk runā. 94 4260

Dzirdi daudz, runā maz. 848 1679

Dzirdi daudz, runā maz. 1667 2139

Dzirdi daudz, runā maz. 1244 6119

Dzirdi daudz, runā maz. 13 949

Dzirdi daudz, runā maz. 1493 577

Dzirdi daudz, runā maz. 1208 4653

Daudz dzirdēt, maz runāt. 958 8548

Dzirdi daudz, runā maz. 1008 1362

Dzirdi daudz, runā maz. 958 3309

Dzirdi daudz, runā maz. 997 8004

Dzirdi daudz, runā maz. 997 7899

Daudz dzirdēt, maz runāt. 926 516

Dzirdi daudz, runā maz. 954 2729

Dzirdi daudz, runā maz. 1688 667

Dzirdi daudz, runā maz. 1158 1762

Dzirdi daudz, runā maz. 1695 1373

Dzirdi daudz, runā maz. 997 12241

Dzirdi daudz, runā maz. 796 5207

Dzirdi daudz, runā maz. 1552 24535

Daudz dzirdēt, maz runāt. 926 516

Daudz dzirdēt, maz runāt. 997 6464

Dzirdi daudz, runā maz. 997 4627

Dzirdi daudz, runā maz. 1208 533

Vairāk dzirdēt, mazāk runāt. 1576 8892

Vairāk dzirdēt, bet mazāk runāt. 1593 616

Vairāk dzirdi, mazāk runā. 202 7309

Dzirdi daudz, runā maz. 917 1561

Dzirdi daudz, runā maz. 473 47

Daudz dzirdi, maz runā. 8 1640

Dzirdēt būs maz, bet daudz ko runāt. 231 1387

Dzirdi daudz, runā maz. 1643 865

Daudz dzirdēt, maz runāt. 1594 3814

Dzirdi daudz, bet runā maz. 1642 1031

Dzird daudz, runā maz. 1576 5192

Dzirdi daudz, runā maz. 1576 5192

Dzirdi daudz, runā maz. 1576 3171

Dzirdi daudz, runā maz. 927 1033

Dzirdi daudz, runā maz. 12 1882

Dzirdi daudz, runā maz. 834 6556

Dzirdi daudz, runā maz. 1084 754

Dzirdi daudz, runā maz. 1379 6528

Dzirdi daudz, runā maz. 1379 5961

Dzirdi daudz, runā maz. 84 4873

Dzirdi daudz, runā maz. 84 1944

Dzirdi daudz, runā maz. 1404 397

Dzirdi daudz, runā maz. 1393 1304

Dzirdi daudz, runā maz. 1637 232

Vairāk dzirdi, mazāk runā. 1627 1348

Daudz dzirdi, maz runā. 927 5465

Dzirdi daudz, runā maz. 834 137

Dzirdi daudz, runā maz. 1630 190

Dzirdi daudz, runā maz. 1592 3544

Dzirdi daudz, runā maz. 1592 44

Dzirdi daudz, runā maz. 1557 2937

Dzirdi daudz, runā maz. 1557 3348

Dzirdi daudz, runā maz. 553 2259

Dzirdi daudz, runā maz. 553 2272

Dzirdi daudz, runā maz. 1655 1756

Dzirdi daudz, runā maz. 942 174

Dzirdi daudz, runā maz. 1557 590

Dzirdi daudz, runā maz. 1551 1674

Vairāk dzirdi, mazāk runā. 1582 2507

Dzirdi daudz, runā maz. 1576 1288

Dzirdi daudz, runā maz. 1379 4253

Daudz dzirdēt, maz runāt. 1383 869

Dzirdi daudz, runā maz. 1597 367

Vairāk dzirdi, mazāk runā. 1 931

Dzirdi daudz, runā maz. 1239 1982

Dzirdi daudz, runā maz. 67 1639

Dzirdi daudz, runā maz. 1552 13773

Dzirdi daudz, runā maz. 464 4835

Dzirdi daudz, runā maz. 1552 3408

Dzirdi daudz, runā maz. 840 2642

Dzirdi daudz, runā maz. 1115 1159

Dzirdi daudz, runā maz.Bb 13 538

Dzirdi daudz, runā maz. 384 402

Dzirdi daudz, runā maz. 1202 875

Dzirdi daudz, runā maz. 1752 306

Dzirdi daudz, runā maz. 1552 10819

Dzirdi daudz, runā maz. 1748 506

Dzirdi daudz, runā maz. 1058 306

Dzirdi daudz, runā maz. 1737 1877

Dzirdi daudz, runā maz. 1127 608

Dzirdi daudz, runā maz. 1262 3617

Dzirdi daudz, runā maz. 17 20744

Dzirdi daudz, runā maz. 961 1591

Dzirdi daudz, runā maz. 375 8995

Dzirdi daudz, runā maz. 961 5127

Dzirdi daudz, runā maz. 840 2439

Dzirdi daudz, runā maz. 1552 4695

Dzirdi daudz, runā maz. 1429 567

Daudz ko dzirdēt, maz ko runāt. 1429 883

Daudz ko dzirdēt, maz ko runāt. 1667 379

Daudz ko dzirdēt, maz ko runāt. 1084 1160

Vairāk dzirdi nekā runā. 1685 3036

Labāk pulka dzirdēt, bet mazāk runāt. 1591 16

Vairāk dzirdi, mazāk runā. 1668 1503

Vairāk dzirdi, mazāk runā. 166 25542

Daudz dzirdēt, maz runāt. 17 11511

Daudz dzirdēt, maz runāt. 884 1822

Daudz dzirdēt, maz runāt. 1008 1993

Daudz dzirdēts, maz runāt. 997 11478

Daudz dzirdēt, maz runāt. 12 575

Dzirdēt var daudz, bet runāt maz. 1862 213

Var dzirdēt daudz un runāt maz. 101 315

Dzirdēt būs maz, bet daudz ko runāt. 231 1387

Labāk daudz dzirdēt nekā daudz runāt. 958 9980

Par cilvēku tikumiem un netikumiem dzirdi daudz, runā maz. 17 20912

Arī no dzirksteles izskrien lode. 556 7822

Kamēr dzirkstele vēl pelnos, tad jau dzēs. 997 6923

Maza dzirkstelīte tālu skrien. 1455 6949

Katrai dzirkstelei ir savs siltums. 556 8562

Kur dzirkstele, tur uguns. 1599 6199

Kur dzirkstele, tur uguns. 17 194

Kur dzirkstele, tur uguns. 1455 1481

Kur dzirkstele, tur uguns. 1880 1824

Kur dzirksteles, tur uguns. 556 4247

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1478 376

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 387 9748

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1229 1721

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1667 1771

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1726 426

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1690 2302

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1493 4062

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 997 12700

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 387 5701

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1660 4433

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1688 1931

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 997 8155

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 997 7550

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 848 1043

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 609 642

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1805 2520

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 527 24317

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1684 297

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1774 4380

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1008 4339

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1010 1782

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 897 609

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 13 4030

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 997 14464

Maza dzirkstele aizdedzina lielu mežu. 202 5526

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1655 1399

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 464 5655

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 553 5191

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 220 1121

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1611 1647

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1177 5186

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1372 4003

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1576 2349

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1374 1342

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1653 1922

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1597 286

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1510 536

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1376 182

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1225 4860

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1084 1162

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 935 34016

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1895 1700

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1880 2798

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1880 2940

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 70 2962

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1626 2299

Maza dzirkstele aizdedzina lielu mežu. 231 9486

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1601 1133

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1645 1869

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 884 2518

Maza dzirkstele aizdedzina lielu mežu. 1657 2672

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1595 895

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 884 3941

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 553 3102

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1127 666

Maza dzirkstele aizdedzina lielu mežu. 384 548

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1552 9172

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1 1214

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 584 2121

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 17 23215

Maza dzirkstelīte aizdedzina lielu mežu. 1 735

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 17 12524

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 17 11179

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1079 12

Maza dzirkstelīte nodedzinā lielu mežu. 464 1809

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 584 158

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1900 3602

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1900 3504

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1552 5442

Maza dzirkstele nodedzina lielu māju. 67 545

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 454 4

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 384 320

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 105 145

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1552 11130

Maza dzirkstelīte aizdedzina lielu mežu. 1900 1054

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 375 4396

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 116 11189

Moza dzerkstaļa nudadzynoj lelu mežu. 527 31838

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu mežu. 1502 172

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 365 348

Maza dzirkstele nodedzina lielu mežu. 1429 721

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu māju. 997 12395

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu namu. 1219 87

Maza dzirkstele nodedzina lielu māju. 1668 1337

Maza dzirkstelīte nodedzina lielu māju. 1639 541

Maza dzirkstelīte nodedzina kunga riju. 919 136

Maza dzirkstele nodedzina lielu ēku. 1202 1399

Arī mazai dzirkstelītei ir savs siltums. 556 13782

No vienas dzirksteles sadeg visa māja. 12 2366

Dzirkstele nodedzina lielu pili. 1225 10777

Maza dzirkstele, bet liels ugunasgrēks. 556 1478

No dzirksteles izceļas liels uguns. 1667 1601

No mazas dzirksteles liels uguns izceļas.3609 5016

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 997 6788

No mazas dzirkstelītes ceļas liela uguns. 1674 2729

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 1336 1163

No mazas dzirksteles ceļās liela uguns. 925 1575

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 1225 14297

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 1596 52

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 1596 288

No mazas dzirkstelītes ceļas liela uguns. 941 4064

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 1379 7864

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 1575 1854

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 1170 300

No mazas dzirksteles izceļas liela uguns. 834 6134

No mazas dzirkstelītes liela uguns ceļās. 1652 2190

No mazas dzirksteles izceļas liela uguns. 1225 1443

No mazas dzirksteles ceļas liela nelaime. 1377 857

No lielas dzirksteles liels guns izceļās. 914 2026

No mazām dzirkstelēm ceļas liela uguns. 1599 727

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 1404 2658

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 1611 2684

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 231 3366

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 1127 103

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 1628 1644

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 1575 2736

No mazas dzirksteles izceļās liels uguns. 556 532

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 384 2925

No mazas dzirksteles izceļas liela uguns. 828 929

No mazas dzirksteles liela uguns ceļas. 584 2202

No dzirksteles liels uguns ceļas. 116 9493

No dzirksteles dažiem liels uguns ceļas. 828 14881

No dzirksteles dažreiz liels uguns izceļas. 1444 1442

No dzirksteles dažrez liels uguns ceļas. 1 1687

No mazas dzirksteles liels uguns izceļas. 67 4211

No mazas dzirksteles ceļās liela uguns. 840 2861

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 116 6152

No mazas dzirksteles ceļas liela uguns. 1225 4174

No mazas dzirksteles rodās liela liesma. 116 7039

No mazas dzirksteles izceļas liels ugunsgrēks. 968 3948

No mazas dzirksteles ceļas liels ugunsgrēks. 464 6167

No mazas dzirksteles dažreiz izceļas liels ugunsgrēks. 828 13937

No mazas dzirksteles liels ugunsgrēks. 1552 25652

No mazas dzirksteles izceļas ugunsgrēks. 855 5628

No dzirksteles izceļas ugunsgrēks. 1668 6855

No mazas dzirksteles tiek liels uguns, no maza grēka - liels grēks. 556 5285

No mazas dzirksteles izšaujas liela uguns. 1225 25666

Visur var laiku noteikt, bet ka brauc uz dzirnavām, tad laiku nevar noteikt. 1225 10972

Kod ir cīti obeju dzernovu akmini, tod ji lobi namal. 1263 780

Kad ir cīti obeji dzērnovu akmiņi, tī labi namaļ. 1940 2746

Kad ir cīti obeji dzērnovu akmiņi, tī labi namaļ. 1940 2746

Labas dzirnas labi maļ. 1626 2802

Labas dzirnas labi maļ. 1177 1884

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 1493 3979

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 1638 2332

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 958 4675

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 466 412

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 796 17235

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 997 8005

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 1601 1340

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 1653 1896

Kas pirmais dzirnavās, tas pirmais maļ. 1557 3349

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 941 272

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 1376 183

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 1085 22

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 1225 4861

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 1377 1825

Kas pirmais dzirnavās, tas pirmais maļ. 927 4642

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 1372 3921

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 1643 866

Kas pirmais dzirnavās, tas pirmais maļ. 1645 1326

Kas pirmais dzirnavās, tas pirmais maļ. 556 533

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 116 19261

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 556 4187

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 584 2205

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 17 14469

Pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 384 4399

Kas pirmais dzirnavās, tas pirmais maļ. 877 2681

Kas pirmais dzirnavās, pirmais maļ. 450 1522

Biežas dzīres sataisa nabadzību. 926 2242

No skopa kaut ko izdzīsi, bet ko no tukša. 23 676

Dzenā kā lietonis. 529 2232

Pec cyta dzeisis, sovu izgaisynosi. 527 33181

Dzenās kā lapsa pēc vistām. 556 3163

Tas mazais dzen to lielo. 603 91

Dzen kā šķūnis. 567 1028

Dzen, kamēr plīst. 1723 251

Kā dzen, tā skrien. 917 207

Dzen kā vēžus uz Jēruzālemi. 68 285

Dzan kai čigons zyrgu. 512 282

Te dzīts, te panākts. 384 2765

Te dzīts, te panākts. 23 1123

Dzenams kā vadzis sienā. 1620 2633

Dzen kā vadzi sienā. 1654 3998

Dzen kā vadzi sienā. 72 14223

Dzenams kā vadzis sienā. 1552 901

Dzen kā vadzi sienā. 116 15747

Dzen kā vadzi sienā. 72 7877

Dzen kā vadzi sienā. 23 1744

Dzen kā vadzi sienā. 449 537

Dzen kā vadzi sienā. 1429 935

Dzen kā vadzi sienā. 1950 4205

Dzan ko vadzi siena. 400 3063

Kā dzen, tā iet. 796 2428

Kā dzen, tā iet. 1244 7202

Kā dzen, tā iet. 1668 5002

Kā dzen, tā iet. 1008 3270

Kā dzen, tā iet. 1693 1659

Kā dzen, tā iet. 1660 6717

Kā dzen, tā iet. 1276 2513

Kā dzen, tā iet. 1661 2176

Kā dzen, tā iet. 1148 163

Kā dzen, tā iet. 925 1501

Kā dzen, tā iet. 1674 2699

Kā dzen, tā iet. 527 23964

Kā dzen, tā iet. 353 7700

Kā dzen, tā iet. 94 4268

Kā dzen, tā iet. 958 3355

Kā dzen, tā iet. 1188 969

Kā dzen, tā iet. 1106 1815

Kā dzen, tā iet. 1592 906

Kā dzen, tā iet. 1629 575

Kā dzen, tā iet. 1639 2032

Kā dzen, tā iet. 220 1655

Kā dzen, tā iet. 872 2734

Kā dzen, tā iet. 231 2209

Kā dzen, tā iet. 917 3000

Kā dzen, tā iet. 231 2665

Kā dzen, tā iet. 1379 7721

Kā dzen, tā iet. 1582 1595

Kā dzen, tā iet. 1597 1862

Kā dzen, tā iet. 927 1951

Kā dzen, tā iet. 927 3964

Kā dzen, tā iet. 12 2597

Kā dzen, tā iet. 231 4594

Kā dzen, tā iet. 231 1027

Kā dzen, tā iet. 1601 3501

Kā dzen, tā iet. 1592 8584

Kā dzen, tā iet. 1575 2681

Kā dzen, tā iet. 1585 871

Kā dzen, tā iet. 1655 2378

Kā dzen, tā iet. 1379 777

Kā dzen, tā iet. 834 12243

Kā dzen, tā iet. 1557 302

Kā dzen, tā iet. 1582 2052

Kā dzen, tā iet. 914 115

Kā dzen, tā iet. 929 17177

Kā dzen, tā iet. 884 4722

Kā dzen, tā iet. 968 279

Kā dzen, tā iet. 1225 1076

Kā dzen, tā iet. 1170 256

Kā dzen, tā iet. 1802 1936

Kā dzen, tā iet. 1802 3641

Kā dzen, tā iet. 941 4010

Kā dzen, tā iet. 884 2380

Kā dzen, tā iet. 1655 1287

Kā dzen, tā iet. 1374 3317

Kā dzen, tā iet. 1552 17974

Kā dzen, tā iet. 1177 2751

Kā dzen, tā iet. 1552 5530

Kā dzen, tā iet. 1611 1410

Kā dzen, tā iet. 1337 64

Kā dzen, tā iet. 1079 1721

Kā dzen, tā iet. 1079 25

Kā dzen, tā iet. 17 28529

Kā dzen, tā iet. 828 5267

Kā dzen, tā iet. 1225 4113

Kā dzen, tā iet. 1444 730

Kā dzen, tā iet. 840 2792

Kā dzen, tā iet. 464 158

Kā dzen, tā iet. 17 15002

Kā dzen, tā iet. 116 5646

Kā dzen, tā iet. 893 47

Kā dzen, tā iet. 893 431

Kā dzen, tā iet. 67 1020

Kā dzen, tā iet. 384 779

Kā dzen, tā iet. 464 3174

Kā dzen, tā iet. 464 3174

Kā dzen, tā lien.Bb 17 5901

Kā dzen, tā iet. 527 37419

Kā dzen, tā iet. 67 891

Kā dzen, tā iet. 1439 1110

Kā dzen, tā iet. 640 1341

Kai dzan, ta īt. 640 1341

Kai dzan, tai īt. 477 862

Kai dzan, tai īt. 1043 199

Kā dzen, tā iet. 1552 4588

Kā dzen, tā iet. 640 1341

Kā dzen, tā iet. 640 1341

Kai dzen, tai īt. 494 313

Kā dzen, tā iet. 144 1104

Kā dzen, tā iet. 1429 626

Kā dzen, tā iet, ka sit, tad mūk. 884 3164

Kā dzen, tā lien. 1684 431

Kā dzen, tā lien. 997 1279

Kā dzen, tā lien. 1805 3309

Kā dzen, tā lien. 1690 2851

Kā dzen, tā lien. 1816 1221

Kā dzen, tā lien; kā spēj, tā kāpj. 1127 1416

Kā dzen, tā lien. 1551 516

Kā dzen, tā lien. 1624 2268

Kā dzen, tā lien. 1385 3488

Kā dzen, tā lien. 1225 1445

Kā dzen, tā lien. 1560 3069

Kā dzen, tā lien. 927 5215

Kā dzen, tā lien. 1379 2073

Kā dzen, tā lien. 8 1707

Kā dzen, tā lien. 1601 293

Kā dzen, tā lien. 1627 62

Kā dzen, tā lien. 1576 4226

Kā dzen, tā lien. 1225 5101

Kur vadzi dzen, tur vadzis lien. 1225 4137

Kā dzen, tā lien. 1552 6863

Kā dzen, tā lien. 1552 6570

Kā dzen, tā lien. 1459 433

Kā dzen, tā lien. 1150 85

Kā dzen, tā lien. 556 3003

Kā dzen, tā lien. 527 45737

Kā dzen, tā lien. 116 8241

Kā dzen, tā lien. 17 20553

Kā dzen, tā lien. 128 81

Kā dzen, tā lien. 1552 3324

Kā dzen - tā lien. 1552 3511

Kā dzen, tā lien. 464 2393

Kā dzen, tā lien. 464 4558

Kā dzen, tā lien. 67 1268

Kā dzen, tā lien. 1759 538

Kā dzen, tā iet. 384 2688

Kā dzen, tā lien. 1759 578

Kā dzen, tā lien. 1552 11730

Kā dzen, tā lien. 1552 460

Kā dzen, tā lien. 1 1934

Kā dzen, tā lien. 828 6579

Kā dzen, tā lien. 584 2230

Kā dzen, tā lien. 1552 11488

Kā dzen, tā lien. 1137 12

Kā dzen, tā lien. 1120 51

Kā dzen, tā lien. 1552 5985

Kai dzan, tai līn. 1429 2256

Kur dzen, tur lien. 1429 829

Kā dzen, tā lien. 1341 19304

Tam jau sīksta dzīvība kā kaķim. 10 4059

Eisa ir myusu dzeivība. 780 137

Dzīvība deguna galā. 527 45173

Kam sava dzīvība mīļa, lai sargā to. 1573 2045

Cik dārga dzīvība, to cilvēks saredz tikai tad, kad nāve tuvojas, bet tad jau vēlu, jo nāve neļauj ilgi skatīties. 13 5246

Nekas nav dārgāks par dzīvību. 1379 2732

Dzīvība nav spēļu lieta! 527 41008

dzīvība bez goda nav dzīvība. 90 772

Dzīvība mīlestībai kalpo. 926 2183

Labāk dzīvību atdot, nekā tautu aizmirst. 1880 2777

Kur dzīvība, tur maize, kur nāve,m tur kaps. 556 1466

Kur dzīvība, tur nāve. 556 2987

Katrai dzīvībai savi prieki un savas bēdas. 556 3620

Dzīvība dārgāka par naudu. 1376 3322

Dzīvība dārgāka par naudu. 1511 319

Lai dzīvo, kam dzīvība ir dota. 17 29934

Dzīvība karājas mata galā. 1658 3648

Dzīvība ir arī ūdens glāze. 1940 3136

Dzīvība ir arī ūdens glāzē. 1940 3136

Dzīvība ir dārgākā manta. 556 12109

Dzīvība cilvēkam ir visdārgākā manta. 556 12109

Kāds dzīvnieks, tāda spalva. 231 4620

Katrs dzīvnieks atrod savu guļas vietu. 556 3627

Dzīvnieki ir, cilvēku nav. 828 8902

Katrs dzīvnieks pazīst savu kopēju. 556 5386

Kad dzīvē darbu trūkst, tad ellē velnu. 1552 17032

Ja dzīvē gribi uz priekšu tikt, tad jāmācās, kur kāju likt. 1900 2529

Ja dzeivē greuts uzprīkšu tikt,

Tod uzmaņīs, kur kuoju lykt. 1945 7695

Dzeive izmōca vysus. 640 435

Dzīve māca cilvēku. 1738 5775

Vispatīkamākā dzīve tam, kas nedomā. 1079 1879

patīkama dzīve ir tam, kas nedomā. 137 999

Dzīve raiba kā dzeņa vēders. 17 20712

Dzeive raiba kai dzenis. 1950 3412

Dzīves teka ir raiba kā dzenis. 1805 6829

Dzīve raiba kā dzeņa vēders. 1341 23950

Kas mācās, tas dzīvē tālu tiek. 1177 14433

Kas mācās, tas tiek dzīvē uz priekšu. 1673 702

Kam kaidu dzeivi Dīvs ir paškeirs, ar taidu vajad byut mīrā. 366 122

Kam kaidu dzeivi dīvs ir pīškeiris, ar taidu jōbyut mīrā. 820 1442

Ja dzīvē nebūtu rūgtuma, tad arī nebūtu salduma. 1798 2898

Ja mūsu dzīvē nebūtu rūgtuma, tad nebūtu arī saldumu. 116 5320

Dzīvei jāplūst uz priekšu: stāvošs ūdens ātri maitājas.31668 9689

Pats nu dzeivis izavuicīs kai nu gruomotys. 1950 1341

Dzīvē ar trepēm nevar necik augstu uzkāpt. 1699 6685

Tāda dzīve kā sunim. 1084 8640

Neviens nevar būt inteliģents dzīvē, iekams nav inteliģenta sirds. 997 12735

Nekad nav par vēlu celties un sākt gaišu dzīvi. 1601 2098

dzīve bez prāta ir kā cirvis bez kāta. 1805 4593

Kur nav dzīve bez grūtībām, ne maize bezgarozām. 1750 8919

Kā dzīvi sāk, tā beidz. 508 2102

Kur dzīvē pamatu liki, cik tālu, līdz kurai zvaigzni tiki. 1372 4567

Dzīve prasa rūdīties. 1783 414

Ja dzīve ir cieta, būsim mēs vēl cietāki. 1750 7471

Esi centīgs, tad dzīvē uz priekšu tiksi. 1635 1933

Šodien dzīvs, rītu miris. 12 288

Jam dzeive īt kuo pa taukim. 1950 3682

Vysgryutōk dzeive ir oklam. 640 1085

Dzeive bez gryutibom nikod nav. 640 1301

Uz dzīvi kalhozs pavēra durvis. Pilnāks ir apcirknis, spainis un kurvis. 1860 3641

Dzīves prieki bez darba nav panākami. 556 13002

Kas nevīžo strādāt, tas bēg no dzīves priekiem. 556 9838

Nekad netiecies dzīvē pēc cita mantas. 1805 1064

Ja čakli strādāsi, tad dzīvē labi veiksies. 1750 9121

Par gūdeigu dzīvošanu īmontōsi cīneišonu. 1263 1078

Dzeivē ir tikai bēdas un prīki. 780 503

Visas dzīves grūtības jāmācās pārvarēt. 556 9707

Dzīve ir skaista, bet vajag prast to veidot. 1860 3526

Dzīve dārgāka par zeltu. 400 2640

Dzīve ir māksla. 384 1387

Kas cenšas, tas dzīvē tāku tiek. 917 4279

Skatās uz dzīvi ar bērna acīm. 1783 365

Dzīve iet uz augšu, bet bikses krīt uz leju. 1600 15778

Nesapņo, bet raugies dzīvē ar vaļējām acīm. 834 3128

Ja gribi, lai dzīve kur der, tad pašam vajaga dzīvi pareizi veidot. 1756 6249

Dzīve ir zelta kalns, kurš jāmeklē, jo ir visvērtīgākais. 1552 43457

Dzīvs būdams nedomā par miršanu. 508 2186

Gaiša dzīve kā diena. 668 4604

Dažs dzīvi nes, bet dažu dzīve nes. 1674 323

Dzīve bez mīlestības kā putra bez sāls. 935 33930

Ja svilpodams caur dzīvi iesi, arvien pie jautra prāta tiksi; ja pretim tur tik asras liesi, par matu gudrāks nepaliksi. 1372 4565

Kāda dzīve, tāda drēbe. 1276 4246

Dzīves grūtības padara cilvēku stiprāku. 1 2590

Dzīve un piedzīvojumi ir labākā skola.31654 967

Dzīve nav grāmata.$1379 3613

Dzīve viļņojas kā jūra. 1627 3108

Dzīve ir vairāk kā ideāli. 1674 306

Nevienam nav dzīve svētdienas vien. 1674 316

Mūsu dzīve ir bagātība. 961 814

Rit dzīve tikpat jauki kā pa skudrupūzni. 556 13026

Ikvienam savs dzīves krusts jānes pacietīgi. 1372 2403

Dzīve ir kalpošana, tādēļ vienīgais jautājums ir, kam mēs kalpojam. 997 12734

Jō nav dzeivī loba saiminīka, to īt uz giššonu,na uz pazprōvēšonu. 548 2302

Viņa dzeive sleid uz leju kai akmins nu kolna veļas uz leju. 548 2410

Labāk ir mierīga dzīve ar sausu maizi, nekā maize ar pavalgu, kur jāķildojas. 1600 7903

Nabyņ par sovys dzeivis īnaidnīku. 548 13258

Dzeive na vīna dīna. 509 1351

Dzeivē patsizapērsi. 509 1345

Mācies ko vari, viss dzīvē noderēs. 508 1546

Dzīve bez laipniem vārdiem ir nepanesama. 556 5739

Izlieto savu dzīvi sev un tuvākajiem par labu. 556 9831

Meiksta dzeive salauž dusmas. 780 496

Kas trīsreiz dzīvi pārmijis, tikpat kā vienreiz sadedzis. 584 4144

Dzīve nav rožu dārzs. 1573 1698

Ja melosi un zagsi un priekšu dzīvē netiksi. 1668 6705

Dzīvē nākas sastapties ir ar suni, ir ar vīru. 116 20606

Viņa dzeivī, kai pyučs i pyuš bagaiteibu un montu. 548 2300

Dzīves skolai nav brīvlaika. 1805 2320

Dzīves plostu jāprot stūrēt arī pret kalnu. 1699 3447

Dzīvi dzīvot - strādāt un priecāties. 1188 6523

Nederīga dzīve ir tikpet kā agra nāve. 828 9752

Ikkatram dzīvē dsavas kļūdas. 1202 90

Saticīga dzīve stiprāka par cietoksni. 556 5213

Cīnies un ceri, lai dzīvē kur deri. 116 18132

Mācies un centies, lai dzīvē kam deri. 1668 7524

Cīnies un ceri, lai dzīvē kam deri. 927 3272

Cīnies un ceri, lai dzīvē kam deri. 927 1123

Cīnies un ceri, lai dzīvē kam deri, jo cerība bez cerības ir tukšas čumalas. 1372 4566

Dzīve ir laba, ja mērķis ir cēls. 1696 6256

Dzīve ir laba, ja mērķis labs ņemts. 1244 10679

Dzīve ir skaista, ja mērķis ir cēls. 968 2379

Dzīve ir cēla, ja mērķis ir cēls. 8 1643

Dzīve ir laba, ja mērķis ir labs. 1552 1953

Dzīve ir laba, ja mērķis ir labs. 1880 3053

Dzīve ir laba, ja mērķis ir labs. 1880 1743

Dzīve ir laba, ja mērķis ir labs. 1551 4548

Dzīve ir laba, ja mērķis ir labs. 1379 820

Dzīve ir laba, ja mērķis ir labs. 17 14107

Dzīve ir skaista, ja mērķis ir cēls. 1686 537

Mācies dzīvei, bet ne skolai. 1772 6508

Mācies dzīvē, bet ne skolā. 1687 451

Mācies priekš dzīves, bet ne priekš skolas. 1136 60

Mācies priekš dzīves, ne priekš skolas. 527 47208

Mācies priekš dzīves, ne skolai. 1805 5913

Mācies priekš dzīves, bet ne priekš skolas. 1629 6478

Mācies priekš dzīves, bet ne priekš skolas. 1552 10795

Mācies dzīvei, bet ne skolai. 556 6475

Mācies priekš dzīves, bet ne priekš skolas. 556 12474

Mācies priekš dzīves, ne priekš skolas. 997 5070

Mācies priekš dzīves, bet ne priekš skolas. 1660 4570

Kā kāds dzīvojis, tā tas mirst. 855 5148

Kai dzeivōsi, taj nūmērsi. 508 1398

Kā dzīvosi, tā ies. 116 11619

Kā dzīvosi, tā ies. 1552 13764

Kā kas dzīvo, tā tam klājas. 855 5176

Kā dzīvo, tā klājas. 556 9718

Kā dzīvo, tā klājas. 556 5179

Tā vajag dzīvot ka vilks paēdis un kaza paliek vesela. 1242 3191

Dzīvo tā ka vilks paēdis un kaza paliek vesela. 1225 5557

Dzeivōj i korōj. 780 377

Dzeivōt ir korōt. 640 1034

Grūts dzīvot, bail mirt. 1110 1231

Dzīvuo nuo ruokas mutē. 529 1007

Kādā paēnā dzīvo, tādā priecājas. 1444 1418

Kur dzīvo, tur maize, kur mirst, tur kaps. 1650 29

Dzīvo tā kā nomirstot, kaunu tev tasmūžs nedara. 1552 2931

Tas dzīvo kā zivs bez ūdens. 1137 1079

Vai dzīvo, vai mirsti. 464 5607

Ja vari dzīvot kā jūrā, tad peļķē nav sēdēšna. 1225 30854

Vienu dzienu dzīvo kā kungs, otru kā nabags. 929 23033

Dzīvo saviem tuvajiem par labu. 556 5529

Dzīvo cik svēti gribi - debes;is mācītājs nebūsi. 503 68

Dzīvo visi, bet kā dzīvo - daudzi nezin. 1699 3449

Kas dzīvo, tam arī dzīvi jāmīļo. 508 2155

Labi dzīvot, vēl labāk nomirt. 608 266

Dzīvo godīgi un saticīgi, tad tev labi ies. 1557 226

Kur dzīvo, tur strādā un ēd. 508 2930

Šudin dziejvs, - a riejt kopūs. 1263 1106

Kaids dzeivotojs, taida i ustoba. 527 33304

Dzīvo vienā priekā vien. 1696 3157

Dzīvo tā, lai tev dūmi nekūp aizmugurē. 1842 2562

Dzīvo pa tumsu kā Zilužos. 1661 4191

Dzeivoj, vuicīs i vys par duraku nūmersi. 820 863

Dzīvo tā, lai otram nevajaga dot dievpalīgu un maizīte garšo tā kā ar medu. 1800 2058

Dzīvo kamēr izžūst! 1459 2173

Dzīvojas un kryutīs syt kei bareišnīks. 679 1342

Dzīvo kamēr vari. 40 43

Dzīvo dzīvē dzīvu dzīvi. 828 151898

Kai ar cytim dzeivosi, tai cyti ar tevi. 508 2720

Lai dzeivoj sveiks. 477 904

Nodzīvojies kā plēpis. 1225 26943

Tas tā ir nodzīvojies pliks kā misiņš. 1552 4911

Dzeivoj kai vabaļa pa mēslim. 1398 240

Īsi dzīvots, īsi ciests. 1552 41511

tas dzīvo kā pa viņu pasauli. 1225 17908

Jī dzeivoj kai brōļs ai brōli. 548 13253

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 609 2374

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1805 201

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1805 1753

Dzīvo kā brāļi, rēķinājas kā žīdi. 1690 1991

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1798 2168

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1188 1012

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1225 4851

Dzīvo kā brāļi, izrēķinās kā žīdi. 872 388

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1595 1563

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 231 10178

Dzīvo kā brāļi, izrēķinās kā žīdi. 1650 2241

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1552 5252

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 464 5808

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 861 2005

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1551 3784

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1372 3958

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1557 3319

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1655 1461

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1551 1239

Dzīvo kā brāļi, izrēķinās kā žīdi. 828 1720

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1225 14430

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 529 878

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1079 1642

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 793 94

Dzīvo kā brāļi, izrēķinās kā žīdi. 1115 961

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1239 1980

Dzīvo kā brāļi, dalās kā žīdi. 556 258

Dzīvo kā brāļi, izrēķinās kā žīdi. 828 8487

Dzīvojiet kā brāļi, rēķinaties kā žīdi. 1552 923

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 584 2767

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1766 250

Dzīvo kā brāļi, rēķinās kā žīdi. 1058 371

Dzeivoj kai brōls ar broli, bet rekinojīs kai žids. 477 155

Dzeivoj kai brōli, rēkinojās kai žydi. 509 612

Dzīvo kā aita bez galvas. 384 4193

Dzīvo kā aita bez galvas. 828 8138

Dzīvo kā aita bez galvas. 384 669

Dzīvo kā aita bez galvas. 1594 762

Tā dzīvo kā aita bez galvas. 1242 4248

Dzīvo kā aita bez galvas. 1472 1562

Dzīvo kā aita bez galvas. 1585 453

Dzīvo kā aita bez galvas. 1715 1272

Dzīvoj kai pats dīvs debesīs. 509 1437

Dzeivoj kai pats dīvs debesīs. 509 1437

Dzīvo kā dieva ausī. 1674 883

Dzīvo kā dieva ausī. 1667 125

Dzīvo kā dieva ausī. 1774 483

Dzīvo kā dieva ausī. 1689 242

Dzīvo kā dieva ausī. 1661 4249

Dzīvo kā dieva ausī. 1674 883

Dzīvo kā dieva ausī. 796 17748

Dzīvo kā dieva ausī. 1696 7789

Dzīvo kā dieva ausī. 1674 3514

Dzīvo kā dieva ausē. 877 1142

Dzīvo kā dieva ausī. 1880 3033

Dzīvo kā dieva ausī. 935 29224

Dzīvo kā dieva ausī. 935 33996

Dzīvo kā dieva ausī. 861 1959

Dzīvo kā dieva ausī. 1560 2307

Dzīvo kā dieva ausī. 1657 1226

Dzīvo kā dieva ausī. 231 3092

Dzīvo kā dieva ausī. 917 4115

Dzīvo kā dieva ausī. 917 8165

Dzīvo kā dieva ausī. 1379 4031

Dzīvo kā dieva ausī. 1379 822

Dzīvo kā dieva ausī. 1592 8392

Dzīvo kā dieva ausī. 1379 6508

Dzīvo kā dieva ausī. 231 5684

Dzīvo kā dieva ausī. 1627 1336

Dzīvo kā dieva ausī. 1552 1926

Dzīvo kā dieva ausī. 1621 96

Tas jau dzīvo kā dieva ausī. 1225 38112

Dzīvo kā dieva ausī. 877 2488

Dzīvo kā dieva ausī. 555 1245

Dzīvo kā dieva ausī. 1058 308

Dzīvo kā dieva ausī. 1552 8942

Dzīvo kā dieva ausī. 1756 3011

Dzīvo kā dieva ausī. 17 10156

Dzīvo kā dieva ausī. 142 6242

Dzīvo kā dieva ausī. 1552 3564

Dzīvo kā dieva ausī. 208 1579

Dzīvo kā dieva ausī. 208 1361

Dzīvo kā dieva ousie. 529 691

Viņam dzīve kā dieva ausī. 17 13543

Labu dzīviapzīmējot teic: :"viņš dzīvo kā pa dzieva ausi". 527 7931

Dzīvo tikpat kā dieva ausī. 556 5137

Dzeivoj kai pi dīva ozotī. 465 331

Dzeivojbkai pi dīva ozutē. 509 609

Dzīvo kā dieva azotē. 877 2630

Dzīvo kā dieva azotē. 877 2487

Dzīvo kā dieva azotē. 877 1143

Dzīvo kā dieva azotē. 556 5429

Tu dzīvo kā pie dieva. 1133 271

Dzeivoj kai dīvam pīdar. 477 366

Dzīve kā pie dieva aiz durvīm. 1109 373

Dzeivoj kai pī dīva aiz durovu. 1252 26

Dzeivoj kai pī dīva aiz durovom. 465 332

Dzeivoj kai pī dīva aiz durovu. 548 2222

Jī dzeivoj kai pi dīva aiz duru. 548 13274

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1688 2228

Es dzīvoju ar dievu uz pusēm. 1552 5508

Dzīvo kā pa paradīzi. 1722 3290

Dzīvo kā paradīzē. 1225 17944

Dzīvo kā parazīts. 1783 539

Dzīvo kā pa taukiem. 1668 6931

Dzīvo kā pa taukiem. 1601 4043

Dzīvo kā pa taukiem. 1225 15012

Dzīvo kā pa taukiem. 1551 510

Dzīvo kā pa taukiem. 1756 3012

Dzīvo kā pa taukiem. 527 36554

Dzīvo kā pa taukiem. 1190 3439

Dzīvo kā niere pa taukiem. 796 6142

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1661 4234

Dzīvo kā niere pa taukiem. 877 1141

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1688 2181

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1690 461

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1493 582

Dzīvo kā niere pa taukiem. 13 3115

Dzīvo kā niere pa taukiem. 997 8039

Dzīvo kā ronis pa taukiem. 796 5583

Dzīvo tā kā niere pa taukiem. 1774 2257

Dzeivoi kā eikss pa taukiem. 765 465

Dzīvo kā niere pa taukiem. 501 126

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1372 2642

Dzīvo kā nieris taukos. 1592 264

Dzīvo kā niers pa taukiem. 861 1958

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1576 7419

Dzīvo kā niere pa taukiem. 880 2008

Dzīvo kā nieris pa taukiem. 1379 9008

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1592 9564

Dzīvo kā niere pa taukos. 231 3093

Dzīvo kā niere pa taukiem. 231 7253

Dzīvo kā niere pa taukiem. 231 1847

Dzīvo kā niere pa taukiem. 464 3198

Dzīvo kā niere taukos. 1225 10823

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1455 829

Dzīvo kā niere pa taukiem. 935 34041

Dzīvo kā niere taukos. 1084 4274

Dzīvo kā nieris pa taukiem. 1654 5542

Dzīvo kā īkšķis pa taukiem. 1800 5319

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1192 146

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1341 30100

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1650 2600

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1653 6060

Dzīvo kā niere pa taukiem. 72 10256

Dzīvo kā niere pa taukiem. 556 454

Dzīvo kā niere pa taukiem. 877 2485

Dzīvo kā niers pa taukiem. 17 14049

Dzīvo kā niers pa taukiem. 208 1580

Dzīvo kā niers pa taukiem. 208 1360

Dzīvo kā niers pa taukiem. 529 1519

Dzīvo kā niere pa taukiem. 527 36581

Dzīvo kā niere pa taukiem. 464 6841

Dzīvo kā niere pa taukiem. 64 3684

Dzīvo kā niere pa taukiem. 855 5585

Dzīvo kā nieres pa taukiem. 1552 2369

Dzīvo kā niere pa taukiem. 464 172

Dzīvo kā niere pa taukiem. 450 1577

Dzīvo kā niers pa taukiem. 1386 865

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1716 912

Dzīvo kā nieris pa taukiem. 853 44

Dzeivoj kai eiksts taukūs. 740 9741

Dzīvo kā nieres pa taukiem. 1950 4183

Viņš dzīvo kā īksis taukos. 400 2198

Dzeivoj, kai eiks pa taukim. 477 325

Dzīvo kā niere pa taukiem. 1552 3470

Dzeivoj kai pupa ausī. 1252 25

Dzeivoj kai pupa ausī. 527 32044

Dzeivoj kai pupa auzī. 740 9740

Dzeivoj kai pupa ausī. 509 1459

Dzīvo kā pa Leiputriju. 556 5955

Dzīvā kā par Leiputriju. 1584 4717

Dzīvo kā pa Leiputriju. 1225 10888

Dzīvo kā leimanis. 94 5991

Dzīvo kā leimanis. 1381 565

Dzīvo kā leimanis. 1627 1152

Dzīvo kā leimanis. 1225 18294

Dzīvo kā leimanis. 464 1783

Dzīvo kā leimanis. 116 25387

Dzīvo kā leilmanis. 1225 16493

Dzīvo kā lielkungs uz otra rēķinsa. 556 5832

Dzīvo kā lielkungs. 384 1568

Dzīva ka lells. 748 274

Dzīvo kā pa kāzām. 1661 4247

Dzīvo kā pa kāzām. 1674 2097

Dzīvo kā pa kāzām. 1177 5786

Dzīvo kā pa kāzām. 935 33899

Dzīvo kā pa kāzām. 1756 1288

Dzīvo kā pa kāzām. 1900 1079

Labu dzīvi apzīmējot teic: "Viņš dzīvo kā pa kāzām." 527 7932

Dzīvo kā pa kāzām. 556 2714

Dzīvo kā pa kāzām. 1341 30534

Dzīvā kā pa Cīpas kāzām kāzām. 1552 2365

Dzīvo kā pa kalpa kāzām. 1850 8717

Dzīvo kā pa kalpa kāzām. 1850 8031

Dzīvo kā pa tēva kāzām. 1756 5081

Dzīvo kā pa miglu: ne dievs dod, ne velns ņem. 556 10710

Dzīvo kā pa miglu. 1225 27315

Dzīvo kā pa miglu. 1783 337

Dzīvo kā cimds ar roku. 1697 3927

Dzīvo kā cimds ar roku. 1225 28717

Dzīvo kā cimds ar roku. 1594 1783

Dzīvo kā roka ar cimdu. 893 1047

Dzīvo kā pa pļavu. 1695 132

Dzīvo kā par pļavu. 1695 1531

Dzīvo kā pa pļavām. 1695 2698

Dzīvo kā pa pļavu! 1695 2844

Dzīvo kā pa pļavu. 1695 2638

Dzīvo kā pa pļavu. 1687 456

Dzīvo kā pa pļavu. 1693 1160

Dzīvo kā pa pļavu. 796 1141

Dzīvo kā pa pļavu! 848 2297

Dzīvo kā pa pļavu. 1684 3518

Dzīvo kā pa pļavu. 1805 6

Dzīvo kā pa pļavu. 1805 442

Dzīvo tā kā pa pļavu! 1668 1806

Dzīvo kā pa pļavu. 1694 167

Dzīvo kā pa pļavu. 1660 5132

Dzīvo kā pa pļavu. 997 8510

Dzīvo kā pa pļavu. 1208 1245

Dzīvo kā pa pļavu. 1661 1284

Dzīvo kā pa pļavu. 1244 2053

Dzīvo kā pa pļavu. 1689 298

Dzīvo kā pa pļavu. 997 10133

Dzīvo kā pa pļavu. 949 542

Dzīvo kā par pļavu. 1651 315

Dzīvo kā pa pļavu. 1651 4812

Dzīvo kā pa pļavu. 231 6364

Dzīvo kā pa pļavu. 231 3622

Dzīvo kā pa pļavu. 1127 1944

Dzīvo kā pa pļavu. 1177 5781

Dzīvo kā pa pļavu. 1652 1278

Dzīvo kā pa pļavu. 1177 9619

Dzīvo kā pa pļavu. 872 3046

Dzīvo kā pa pļavu. 949 642

Dzīvo kā pa pļavu. 968 262

Dzīvo kā pa pļavu. 1650 547

Dzīvo kā pa pļavu. 1157 1235

Dzīvo kā pa pļavu. 1657 3609

Dzīvo kā pa pļavu! 202 2038

Dzīvo kā pa pļavu. 84 1602

Dzīvo kā pa pļavu! 70 3487

Dzīvo kā pa pļavu. 1592 93

Dzīvo kā pa pļavu. 1595 727

Dzīvo kā pa pļavu. 1551 403

Dzīvo kā pa pļavu. 1341 30535

Dzīvo kā pa pļavu. 1642 265

Dzīvo kā pa pļavu. 1601 322

Dzīvo kā pa pļavu. 1650 2608

Dzīvo kā pa pļavu. 1598 625

Dzīvo kā pa pļavu. 1084 4276

Dzīvo var kā pa pļavu. 1601 715

Dzīvo kā pa pļavu. 1573 679

Dzīvo kā pa pļavu. 1645 112

Dzīvo kā pa pļavu. 585 86

Dzīvo kā pa pļavu. 1748 391

Dzīvo kā pa pļavu. 1552 6235

Dzīvo kā pa pļavu. 1552 13777

Dzīvo kā bullis pa pļavu. 202 5751

Dzīvo kā bullis pa pļavu. 942 549

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1816 2600

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1206 2165

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1200 5293

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1188 952

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1244 10644

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1668 356

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1673 501

Dzīvo kā suns ar kaķi. 576 1614

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1805 5601

Tie dzīvo kā suns ar kaķi. 1674 2092

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1693 1852

Dzīvo kā suns ar kaķi. 495 22

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1805 45

Tie dzīvo kā suns ar kaķi. 1208 1488

Dzīvo kā suns ar kaķi. 796 3761

Dzīvo kā suns ar kaķi. 94 5373

Dzīvo kā suns ar kaķi. 848 2635

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1689 1308

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1225 2930

Dzīvo kā suns ar kaķi. 121 1420

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1690 6302

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1244 3783

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1660 1686

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1688 997

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1014 4338

Dzīvo kā suns ar kaķi. 958 10063

Dzīvo kā suns ar kaķi. 958 3321

Dzīvo kā suns ar kaķi. 958 4669

Dzīvo kā suns ar kaķi. 997 8056

Dzīvo kā suns ar kaķi. 997 9790

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1661 4418

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1651 3020

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1404 1634

Dzīvo kā suns ar kaķi. 884 1922

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1592 2085

Dzīvo kā suns ar zaķi. 1585 113

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1592 1681

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1560 1118

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1802 3657

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1802 3409

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1630 1889

Dzīvo kā suns ar kaķi. 935 33244

Zeivuj koa sunc ar kaķi. 1268 279

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1552 5503

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1596 1467

Dzīvo kā suns ar kaķi. 464 5759

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1557 1246

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1551 1255

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1337 317

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1225 5023

Tie dzīvo kā suns ar kaķi. 1552 12701

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1663 316

Dzīvo kā suns ar kaķi. 747 165

Dzīvo kā suns ar kaķi. 231 5795

Dzīvo kā suns ar kaķi. 12 1947

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1655 1210

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1643 906

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1594 2214

Dzīvo kā suns ar kaķi. 914 108

Dzīvo kā suns ar kaķi. 8 1658

Dzīvo kā suns ar kaķi. 202 6401

Dzīvo kā suns ar kaķi. 8 3070

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1576 8459

Dzīvo kā suns ar kaķi. 884 4950

Dzīvo kā suns ar kaķi. 84 9569

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1650 2198

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1372 3963

Tie dzīvo kā suns ar kaķi. 1383 375

Par cilvēkiem, kas nesaticīgi dzīvo saka: "Dzīvo kā suns ar kaķi". 1225 2070

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1601 1126

Dzīvo kā suns ar kaķi. 834 3323

Dzīvo kā suns ar kaķi. 935 34026

Dzīvo kā suns ar kaķi. 949 913

Dzīvo kā suns ar kaķi. 884 607

Dzīvo kā suns ar kaķi. 473 72

Tie dzīvo kā suns ar kaķi. 927 3174

Tie dzīvo kā suns un kaķis. 927 1468

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1379 6585

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1379 6218

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1626 5660

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1225 8403

Tie dzīvo kā suns ar kaķi. 1748 58

Dzīvo kā suns ar kaķi. 17 10120

Kur ķildojas, tur dzīvo kā suns ar kaķi. 556 9699

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1079 1494

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1190 3377

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1552 9193

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1337 88

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1552 6842

Dzīvo kā suns ar kaķi. 893 40

Dzīvo kā suns ar kaķi. 17 14577

Dzīvo kā suns ar kaķi. 67 1361

Dzīvo kā suns ar kaķi. 208 1996

Dzīvo kā suns ar kaķi. 893 124

Dzīvo kā suns ar kaķi. 116 8928

Dzīvo kā suns ar kaķi. 17 15727

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1137 25

Dzīvo kā suns ar kaķi. 828 1239

Dzīvo kā suns ar kaķi. 17 20606

Dzīvo kā suns ar kaķi. 17 26950

Dzīvo kā suns ar kaķi. 17 14278

Dzīvo kā suns ar kaķi. 840 575

Tie dzīvo kā suns ar kaķi. 464 131

Tie dzīvo kā suns ar kaķi. 464 3149

Dzīvo kā suns ar kaķi. 521 17

Viņi dzīvo kā suns ar kaķi. 17 21810

Ķildīgiļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 17 20698

Viņi dzīvo kā suns ar kaķi. 17 21957

Dzīvo kā suns ar kaķi. 384 3110

Dzīvo kā suns ar kaķi. 101 1760

Dzīvo kā suns ar kaķi. 208 1565

Dzīvo kā suns ar kaķi. 23 14556

Dzīvo kā suns ar kaķi. 529 1527

Tie dzīvo kā suns ar kaķi. 693 874

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1900 1102

Tie dzīvo kā suns ar kaķi. 527 37394

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1429 592

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1552 4543

Dzīvoj kai suns ar kaču. 477 219

Tī dzeivoj kai suņs ar kači. 512 106

Dzeivoj kai suns ar kači. 640 337

Tī dzeivōj kai suņs ai kači. 548 13234

Dzīvo kā suns ar kaķi vienā maisā. 1341 2202

Dzīvo kā suns ar kaķi vienā maisā. 1341 13743

Dzeivoj kai suns ar kaki. 480 700

Pats dzīvo un citiem ļau dzīvot. 68 352

Tā dzīvo, kā arī cits var dzīvot. 1674 2742

Tā dzīvo, kā arī citi var dzīvot. 925 1606

Tā dzīvo, ka arī citi var dzīvot. 1697 4742

Dzīvo tā, lai citi arī var dzīvot. 848 3460

Dzīvo tā kā arī citi var dzīvot. 1493 5362

Dzīvo tā, ka arī citi var dzīvot. 1816 2589

Dzīvo pats un ļauj arī citam dzīvot. 1626 4361

Tā dzīvo, ka arī citi var dzīvot. 1575 2723

Tā dzīvo, kā arī citi var dzīvot. 872 3959

Dzīvo tā, kā var citi dzīvot. 1576 10053

Tā dzīvo, kā arī citi var dzīvot. 840 2888

Tā dzīvo, ka arī citi var dzīvot. 1137 843

Tā dzīvo, kā arī citi var dzīvot. 116 6170

Dzīvo pats un ļauj citiem dzīvot. 877 2637

Dzīvo tā, kā arī citi var dzīvot. 384 783

Dzīvo tā, kā arī citi var dzīvot. 1552 11733

Dzīvo vienu dienu vai divas, bet ar godu. 1084 7749

Dzīvo vienu dienu vai divas, bet ar godu. 1690 1957

Dzīvo vienu dienu vai divas, bet ar godu. 17 11490

Godīgi dzīvot grūti, bet labi. 1599 5787

Godīgi dzīvot grūti, bet labi. 1557 3352

Godīgi dzīvot grūti, bet labi. 1084 7693

Godīgi dzīvot grūti, bet labi. 1552 32850

Godīgi dzīvot nav viegli, bet labi. 556 6640

Godīgi dzīvot grūti, bet labi. 609 5020

Kā dzīvosi, tā ies. 527 24288

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 527 25103

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 17194

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 527 24298

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 1703 4137

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 464 7372

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 4 185

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 464 5702

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 1880 3140

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 1880 1816

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 927 5454

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 1628 1886

Ka zeivusim, ta redzēsim. 1268 538

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 929 64114

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 17 6882

Kad dzīvosi, tad redzēsi. 72 7841

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 116 21823

Kad dzīvosi, tad redzēsi. 556 4967

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 1771 5596

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 1202 607

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 17 4067

Ka dzīvās, ta redzēs. 527 46016

Kod dzeivōsim, tod redzēsim. 512 252

Kad dzīvosim, tad redzēsim. 1429 754

Dzīvo kā bajārs griķos. 1552 31994

Dzīvo kā bajars griķos. 1661 5464

Dzīvo kā bajārs griķos. 1665 243

Dzīvo kā bajārs griķos. 1393 2540

Dzīvo kā bajārs griķos. 1374 1620

Dzīvo kā bajārs pa griķiem. 231 1848

Dzīvo kā bajārs griķos. 1455 43

Viņš dzīvo kā bajārs griķos. 840 91

Dzīvo kā bajārs griķos. 1341 32798

Dzīvo kā apša alā. 917 2957

Dzīvo kā apša alā. 384 681

Dzīvo kā āpsis alā. 877 2486

Dzīvo kā āpša alā. 1444 796

Dzīvo kā āpša alā. 1715 1274

Dzīvo kai gribēsi, miersi kai nagribēsi. 1930 244

Kā dzīvosi, tā mirsi. 1750 9079

Dzeivōj cikom mērsi. 780 302

Dzeivōj cikom mērsi. 640 863

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 527 10748

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 1106 1162

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 997 8007

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 997 8742

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1774 408

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1208 4734

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1244 3821

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 1689 892

Kamēr dzīvo, tikam mācies. 1673 532

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1668 9585

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 997 11028

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 1773 172

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 1695 1934

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 1695 1905

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1661 4373

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 527 24294

Kamēr dzīvo, tamēr mācies. 997 10117

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 997 13270

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 1493 580

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 925 1388

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1492 441

Kamēr dzīvo, tamēr mācies. 1805 888

Kamēr dzīvo, tamēr mācies. 1805 220

Kamēr dzīvo, tamēr mācies. 501 77

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 927 5216

Kamēr dzīvo, tāmēr mācies. 1597 5884

Kamēr dzīvo, tāmēr mācies. 1383 723

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1626 4404

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 1511 396

Kamēr dzīvo, tikam mācies. 1225 8864

Kamēr dzīvo, tāmēr mācies. 1383 191

Kamēr dzīvo, tamēr mācies. 929 32652

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 70 495

Kamēr dzīvo, tāmēr mācies. 1650 2625

Kāmēr dzīvo, tāmēr mācies. 553 5189

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1225 3159

Kamēr dzīvo, tikam mācies. 1377 424

Kamēr dzīvo, tāmēr mācies. 1225 6822

Kāmēr dzīvo, tikmēr mācies. 1376 2320

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1576 7399

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1627 644

Kamēr dzīvo, tamēr mācies. 1552 15249

Kāmēr dzīvo, tikām mācies. 1643 868

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 1557 3351

Kamēr dzīvo, tāmēr mācies. 1385 254

Kamēr dzīvo, tāmēr mācies. 1592 659

Kamēr dzīvo, tikam mācies. 1630 191

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 553 1765

Kamēr dzīvo, tāmēr mācies. 1225 9622

Kāmēr dzīvo, tikmēr mācies. 1372 2168

Kamēr dzīvo, tikmer mācies. 464 5878

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1379 343

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 231 8706

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1379 8970

Kamēr dzīvo, tāmēr mācies. 1379 2747

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 917 4268

Kamēr dzīvo, tikam mācies. 917 5042

Kamēr dzīvo, tamēr mācies. 202 2412

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 929 56357

Kamēr dzīvo, tamēr mācies. 1225 14497

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 941 2084

Kamēr dzīvo, tamet jāmācies. 529 32075

Kamēr dzīvo, tikam mācies. 454 32

Kad dzīvo, tad mācās. 1079 1993

Kamēr dzīvo, tikam mācies. 101 1577

Kamēr dzīvo, tikam mācies. 105 257

Kamēr dzīvo, tikam mācies. 384 3647

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 384 325

Kamēr dzīvo, tamēr mācies. 101 501

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 101 655

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 17 23080

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1752 629

Kamēr dzīvo, tikam mācies. 1225 7504

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 1552 6052

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 1552 423

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 584 2123

Kamēr dzīvo, tamēr mācies. 1552 13751

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 935 12749

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 17 14470

Kamēr dzīvo, tikam mācies. 17 12530

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 961 6145

Kamēr dzīvo - tikam mācies. 454 6

Kamēr dzīvo, tamēr mācies. 116 11568

Kamēr dzīvo - tikai mācies. 961 1346

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1337 356

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 1337 58

Kamēr dzīvo, tikām mācies. 375 4392

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1239 2066

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 67 935

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 893 864

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 17 18258

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 1001 404

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 116 11056

Kad dzīvo, tad mācies. 17 14101

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 840 2710

Kamēr dzīvo, tikmēr mācies. 527 31929

Kamēr dzīvo, tamēr mācies. 464 183

Koleidz dzeivoj, tikam mōcīs. 512 1248

Komēr dzevoj, tikam mōcīs. 740 14018

Dzeivoj mocis. 381 1444

Dzeivoj - mōcīs. 434 36

Dzeivoj un mōcīs. 1209 374

Dzeivoj un mōcīs. 509 1337

Dzīvo, mācies! 1206 2778

Dzīvo un mācies. 464 5817

Dzīvo un mācies. 1654 2411

Dzeivoj, mōcīs. 970 178

Dzīvo un mācies. 1657 2662

Mācie ko vari, viss dzīvē derēs. 527 32088

Dzīvo un mācies, lai mūžam kam deri. 3 1643

Dzīvo un ceri, lai dzīvē kam deri. 1661 5121

Dzīvo, lai mācītos, mācies, lai dzīvotu. 1552 10756

Dzīvo mācoties, mācies dzīvojot. 90 19

Jo dzīvo, jo mācās; jo vecāks, jo dumjāks. 1225 33365

Jo dzīvo, jo mācie līdz sirmam vecumam. 1341 30488

Kad dzīvoņ, tad mācies. 1560 1631

Dzīvo mācoties, mācies dzīvojot. 1658 33

Kamēr dzīvo, labi mācies. 1690 1862

Cik ilgi dzīvo, tik ilgi mācies. 1341 31035

Mūžam dzīvo, mūžam mācies. 231 497

Myužu dzeivoj, myužu vuicis. 583 587

Mūžu dzīvo, mūžu mācies. 855 5631 5631

Mūžam dzīvo un mūžam mācies. 144 1867

Kas dzīvo, tas ēd. 1225 12833

Kas dzīvo, tas ēd. 1010 371

Kas dzīvo, tas ēd. 828 4306

Kas dzīvo, tas ēd. 1244 7748

Kas dzīvo, tas ēd. 926 1195

Kas dzīvo, tas ēd. 1381 590

Kas dzīvo, tas ēd. 1602 942

Kas dzīvo, tas ēd. 1552 25184

Kas dzīvo, tas ēd. 840 1475

Kas dzīvo, tas ēd. 840 1068

Kas dzīvo, tas ēd. 1444 604

Jo dzīvo, jo mācies. 929 22728

Dezivoj i mōcēs. 906 2400

Jo dzīvo, jo mācies. 1150 153

Jo dzīvo, jo mācies. 739 1626

Jo dzīvo, jo mācies. 1750 8628

Jo dzīvo, jo mācās. 1177 4701

Jo dzīvo, jo mācies. 375 9003

Kamēr dzīvo, tikmēr strādā. 508 1545

Kamēr dzīvo, tikmēr strādā. 1383 885

Cikom dzeivoj, tikom strōdoj. 508 2714

Kas dzīvo, tas strādā. 1750 2069

Dzīvo kā ausainis. 556 10237

Dzīvo kā ausainis pa āboliņu. 556 12825

Dzīvo kā zaķis kāpostos. 1772 3807

Dzīvo tā kā circens pa pļavu. 1592 8251

Dzīvo kā circens aizkrāsnē. 1341 2170

Dzīvo kā grāps. 529 625

Dzīvo kā grāfs, dzer alu, ēd sveču galus. 17 11532

Dzīvo kā mūks. 754 381

Kad cilvēks viens pats sēž, neko nerunā vai nesaietas ar citiem, tad saka: "Dzīvo vai sēž viens pats kā mūks!" 116 3755

Dzīvo kā bez galvas. 1722 3283

Dzīvo kā bez galvas. 1638 624

Dzīvo kā putns uz zara gala. 1127 4520

Dzīvo kā putnis uz zra. 1225 11088

Dzīvo kā putns zara galā. 1225 5664

Dzīvo kā devītās debesīs. 1592 8381

Dzīvo kā septītās debesīs. 1684 3799

Dzīvo kā maisā. 935 24053

Dzīvo kā pa maisu. 529 1541

Dzīvo kā savās mājās. 1225 17914

Dzīvo kā pats savās mājās. 929 57136

Dzīvo kā bez acīm. 556 6104

Dzīvo kā bez acīm. 796 4120

Dzīvo kā divi baloži. 1084 8689

Dzīvo kā balodīši dūdodami. 1459 3666

Dzīvo kā balodīši. 929 54441

Dzīvo kā divi baloži vienā paspārnē. 1341 29113

Tas dzīvo kā birģels. 1137 2270

Dzīvo kā birģers.3529 623

Dzīvo kā pa dūmiem. 556 2636

Dzīvo kā pa dūmiem. 556 4765

Dzeivoj kai mōki. 477 336

Lai dzeivoj, kai kurš mōk. 477 699

Dzīvo kā rubenis griķos. 1459 3126

Dzīvā kā aizmidzies. 1573 1601

Dzīvo kā lācis ar akmeņiem. 1225 3

Dzīvo kā pa suņu būdu. 1244 4902

Dzīvo kā zaķis mežā. 1582 1984

Dzīvo kā pa krogu. 935 36674

Dzīvo kā bebris. 1459 3342

Dzīvo tā kā vienā dienā dzimuši. 1459 3698

Dzīvo kā pele pa miltiem. 1084 8729

Dzīvo kā pliks pa nātrām. 116 8927

Dzīvoj kai zaļš nadagdams. 1945 7498

Dzīvo kā cūkas.31225 26838

Dzīvo kā vienas dienas saimnieks. 1784 803

Dzīvo kā pīle pa taukiem. 17 16774

Dzeivoj kai pīdar. 477 926

Dzīvo kā mucā. 1592 8069

Dzīvo kā daždien kungs. 1784 804

Dzeivoj kai divam pidor. 527 33291

Dzīvo kā dievu aizmirsis. 527 45730

Dzīvo kā aita pa rudzu zāli. 1341 3413

Dzīvo kā cūka pa migu. 738 37

Dzeivoj kai aļnis pa aļnis mutulim. 548 2220

Dzīvo kā pa migu. 1225 29792

Dzīvo kā tēvs ar roni. 527 43434

Dzīvo kā teļš govs vēderā. 617 617 2385

Dzīvo kā aita iekš vilnas. 1244 9581

Dzeivoj kai ir iespējams. 477 808

Dzīvo kā peles alā. 17 16771

Dzeivoj tai kai senejajs pārpacia. 640 1686

Dzeivouj kai dzeivojs. 509 1973

Dzīvo kā ute pa kažoku.3855 5584

Dzīvo viens pats kā koks mežā. 754 383

Dzīvo kā Pēters ar pīpi. 1661 4260

Dzīvo kā vēzis pa pļavu,lēkē kā zaķis par sētu. 202 3893

Dzīvo klusi kā bitīte. 1459 2096

Dzīvo kā pan elli. 1722 3181

Dzīvo kā uz kuģa. 1602 5530

Dzīvo kā kaķis ar peli. 1724 546

Dzīvo kā ercens. 450 2676

Dzīvo kā kungs. 529 626

Dzīvo kā Ābrama klēpī. 877 2631

Dzīvo kā pa pirti. 1750 654

Dzīvā kā lielais brīnums. 1552 2366

Dīvo kā saproti.Bb 13 1304

Dzīvo kā pīle pa ūdeni. 1225 17913

Neraun nu dzīvam ādu pār acēm. 527 46124

Par dzīvu dod vairāk kā parmirušu. 280 1457

Par dzīvu dod vairāk, nekā par nokautu. 609 5019

Par dzīvu dos vairāk, nekā par beigtu. 853 893