Nr.17. Ecēša - gāzelēties

Lēc vai ecēšās par kapeiku. 853 897

Ko ecējies kā ecēža. 527 46165

eceža un arkls ir nobogi, bet vysu pasauli baro. 780 447

Ādas, kai suņs ar kaķi. 508 2695

Edās kā zivis ūdenī. 527 8987

Vīņ eidās kā zivs ūdenī. 1354 37

Ēd tā kā zivs zivi. 1706 1391

Ļaudis ēdas kā zivis ūdenī. 958 3609

Edas kā zivis ūdenī. 527 32385

Ļaudis ēdās kā zivis ūdenī. 1552 33092

Ļaudis ēdas kā zivis ūdenī. 1599 2096

Ļaudis ēdās kā zivis ūdenī. 4 489

Ēdās kā zivis ūdenī. 884 5018

Ļaudis ēdas kā zivis ūdenī. 1802 2067

Ļaudis ēdas kā zivis ūdenī. 116 12399

Ļaudis ēdas kā zivis ūdenī. 1133 235

Ļaudis ēdās tāpat kā zivis ūdenī. 556 8489

Labāk ēdiens uz ēdiena, nekā pēriens uz pēriena. 1552 3309

Labāk ēdiens uz ēdiena, nekā sitiens uz sitiena. 116 16560

Taupi iedini, na dorbu. 793 55

Atlīc edini, dorba naatlīc. 1151 153

Globā ēdinu, naglabā dargu. 1212 167

Ciema ēdiens tik līdz vārtiem. 1225 4948

Ēdiens nav zaķis. 1638 2088

Ēdiens taukiem virsū nestāv. 1225 38643

Ēdiens nesabojājas, ja to pie laika apēd. 556 6869

Ēdiens cilvēku nesamaitā. 527 25010

Pirmais pie ēdiena, beidzamais pie darba. 926 769

Pirmais pie ēdiena, beidzamais pie darba. 1690 1849

Pie ēdiena pirmais, pie darba pēdējais. 1192 401

Pirmais pie ēdiena, pie darba pēdējais. 1667 837

Pirmais pie ēdiena, beidzamais pie darba. 1576 10109

Pirmais pie ēdiena, beidzamais pie darba. 72 8492

Pirmais pie ēdiena, beidzamais pie darba. 1552 11741

Pie ēdiena kā blusa, pie darba kā uts. 699 207

Pie ēdiena kā blusa, pie darba kā ute. 1225 12839

Pie ēdiena kā blusa, pie darba kā uts. 1602 6526

Papriekš ēdīsim tavu, pēc katrs savu. 1730 33803

Ēd lānām, strōdō ōtri. 508 1371

Ēd pa pilnam, strādā pa mazam - būsi vesels. 449 525

Kas daudz ēd, tas maz strādā. 1008 996

Kā ēdis, tā strādā. 1372 4017

Kā ēd, tā strādā. 1552 15424

Kas lēni ēd, tas lēni strādā. 1750 4627

Kas lēni ēd, tas lēni strādā. 1137 1413

Ēd maizi, neēd cilvēkus. 1597 3674

Ēd maizi, neēd cilvēkus. 935 34100

Ēd maizi, neēd ļaužu! 966 1146

Kai ād, tai vad. 970 635

Ja nav ko ēst, tad nav ko dirst, ja nav ko dirst, tad badā jānomirst. 116 11755

Ēst grib, kai pi mīta bejs. 1368 723

Ēd tā, ka'mēnesi pie mieta būtu piesiets. 1225 26018

Ēd kā pie mieta bijis piesiets. 1730 21097

Ēst gribīs kai suņam. 640 1262

Ēst gribis kai suņam. 640 344

Kas ēd, tys strōdōj. 780 358

Kas ād, tys strōdoj. 640 980

Pats neēd un otram nedod. 1225 40075

Pats neēd, citam arī nedod. 739 5043

Ed savu negārdu, valkā savu nediženu. 393 586

Ēd savu negārdu, valkā savu nedižanu. 1225 5893

Ātri ēzdams aizrijas. 925 1423

Ātri ēzdams aizrijas. 1602 994

Ēd un dzer sātīgi. 384 4123

Ēd un dzer sātīgi. 384 2669

Kas ād, tys valk. 820 1006

Ēdot apdomā, kā katram elnams. 1008 4745

Ēdat un apdomājat kā katram pelnams. 1690 1870

Ēdat un apdomājat, kā katram pelnams. 1620 1821

Ēd un apdomā, kā katram pelnāms. 1341 23971

Bogotu ēdiņi na cēški vuoreisi. 1263 845

Bogotu ēdiņi na cēški vuoreisi. 1940 2831

Ēdēju daudz, dzērāju daudz - strādātāju vien maz. 1627 3806

Ēdēju daudz, dzērēju daudz, strādātāju vien nav. 1599 5592

Lai neēd, kad tik strādā. 1667 1116

Lai ēd, kad tik strādā. 1690 1916

Gulēdams ēst nedabūsi. 1001 522

Ād vien ād, godam likts, na apēšanai. 72 16066

Ēdat un apdomājat, ka katram pelnāms. 1079 454

To var ēst ir mirdams. 1599 5575

Apēstu vai suni, ja astes nebūtu. 877 2688

Viņš āt mani kai dzelzi ryus. 548 2374

Ēd sviestu kā mālus. 1661 4334

Skopam ir paēst žēl. 17 188 282

Neēdušam uz paēdušu grūti gaidīt. 1805 4630

Ēd, it kā pie bada būtu bijis. 1730 59151

Ēd to, ko tas ēdiens ir redzējis. 1730 66488

Ēd tavu ēsānu. 935 34169

Saldu ēd, rūgtu bezd. 527 8473

Neēdis gaidīt nevar. 1084 4735

Daudz ēdējs, daudz dzērējs, ne tik daiļi dancotājs. 1552 41472

Ne ēdis, ne neēdis. 1225 21673

Kas pēdējais ēd, tam jāpirk. 527 5289

Ēst māk, strādāt nemāk. 508 1497

Ād un gul. 494 501

Ēd bez jēgas. 1225 17826

Kas lēni ēd, tas ilgi ēd. 1700 2029

Bet tad nu gan ēd, tikpat kā sienu pļauj. 1341 23970

Ēd cik gribās, lai paliek cik bijis. 609 5022

Labi ēdis, labi dzer. 1552 15510

Kad ir - ēd, kad nav - ciet. 556 4154

Daudz ēst nav veselīgi. 116 5971

Ēd vairāk, runā mazāk. 1459 2545

Kas ir, to ēd, un netur lieku bēd. 1459 2884

Est jau neprasa. 1730 570

Paēdis, nu būs jātrenkā. 1225 12777

Vai ēst ar gribi? Prasa kā vājam. 1730 57025

Ēdat un nesakat, ka neesat dabūjuši. 609 5024

Ko pats ēdīsi, tas tevi tauku taisīs. 1766 2344

Ni ēdis, ni dzēris, a vainīgs. 548 2218

Ēd jau ēd, nerimsi jau vis. 279 1283

Labāk daudz ēd, nekā daudz runā. 17 629

Labāk daudz ēst, nekā daudz runāt. 72 418

Labāk daudz ēst, maz runāt.Bb 32 1322

Ēdat un nesakāt, ka neesat dabūjuši. 1552 5338

Ed, un nesaki ka toreiz kad nedeva. 23 1804

Ed, nesak kā toreiz ka nedeva. 23 3133

Ēdat un nesakat, ka neesat dabūjuši. 1620 1822

Ēd, un nesaki, kā viņreiz, ka neesi dabūjis. 1620 1429

Ed un nesaki, ka nedeva. 1341 28428

Ēd cik grib, lai paliek cik bijis. 935 34097

Ēd nu, nekaunies, cik bijis, lai paliek. 853 911

Ēd, cik gribās, lai paliek, cik bijs. 1620 2626

Ēd kā bez sāts. 72 16158

Ād kā bez sāts. 1347 336

Ād kai cyuka, ka šņakst vīn. 640 1153

Ād kai syvāns vīnā esšanā. 509 1537

Ād kā čakst vie. 1347 386

Ēd kā cūka. 997 16549

Ād kai cyuka. 640 1400

Āt kai syvānc daudz. 1344 168

Ad kai gribalvīts sitnīksu ar maizi. 509 588

Ād kai Gribalvīts sitņiku ar maizi. 509 1074

Ēd kā nabags rijuser. 877 3296

Tas ēd kā nabags riju ser. 556 4982

Ēd kā gailis, strādā kā vērsis. 1650 1111

Ēd kā gailis, strādā kā vērsis. 556 12387

Ēd kā gailis, strādā kā vērsis. 1008 1250

Ēd kā gailis, strādā kā vērsis. 926 773

Ēd kā gailis, strādā kā vērsis. 1225 12841

Ēd kā gailis, strādā kā zirgs. 961 7826

Ēd kā gailis, strādā kā zirgs. 527 25009

Ēd kā gailis, strādā kā zirgs. 1591 443

Ēd kā gailis, strādā kā zirgs. 1192 409

Ēd kā zvirbulis, strādā kā zirgs. 8 3080

Ed kā gailis, strādā kā zirgs. 231 10186

Ēd kā gailis, strādā kā zirgs. 941 2521

Ēd kā gailis, bet strādā kā zirgs. 17 12808

Ēd kā gailis, strādā kā zirgs. 1225 7508

Ād kā gaiļs, strōdoj kai zyrgs. 640 440

Ēd kā gailis. 1661 4291

Ēd kā gailis. 1800 5308

Ēd kā gailis. 1800 5308

Ēd kā zirgs. 527 43398

Ad koa zyrgs. 1268 332

Ēd kā zirgs. 1730 76698

Ēd kā zirgs. 556 351

Ēd kā zirgs. 10 36268

Ēd kā zirgs. 10 37928

Ād kai zyrgs. 640 1016

Ād kai zyrgs. 780 371

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1730 44861

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1474 68

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1726 646

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1694 305

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1805 4628

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 958 3319

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1010 691

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1693 1859

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1798 231

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 997 1375

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 785 237

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1244 7873

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1200 295

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1242 735

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1136 791

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1773 84

Tas ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1188 958

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 796 1788

Tas ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1208 1497

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 684 25

Ēd kā zirgs - strādā kā gailis. 13 3507

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1493 45

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 848 708

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 387 5553

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 387 6500

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 230 4576

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 684 48

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 94 2020

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 94 1422

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1690 444

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1674 25

Tas ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1276 850

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1668 3517

Ēd kā zirgs - strādā kā gailis. 1492 526

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1816 220

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 527 22207

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1008 1835

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 997 300

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1106 3106

Kā zirgs ēd, kā gailis strādā. 1107 10

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1648 592

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1552 282

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1379 5189

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1379 1757

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1601 544

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1376 363

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1552 370

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1511 317

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1374 458

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 473 65

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1376 3730

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1009 1058

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1655 1215

Tas ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 927 1473

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1374 125

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 949 928

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 884 3062

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 861 1927

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1663 319

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 84 3865

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1650 2207

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 949 495

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1225 752

Ēd kā zirgs, kā gailis strādā. 1225 4936

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1652 175

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 17 28425

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 942 1061

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 941 170

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1630 697

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1880 3509

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 231 1555

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1379 1157

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1511 369

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1551 41

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1552 5507

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1880 3081

Kā zirgs ēd, kā gailis strādā. 1557 655

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1557 400

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 917 4730

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 917 1770

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 917 2704

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 917 1570

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 220 1594

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 2 2142

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 929 21148

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 914 86

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 553 2282

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 754 176

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 8 1633

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 202 1496

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 12 1275

Ēd kā zirgs un strādā kā gailis. 12 500

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1654 4446

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1225 14728

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1576 643

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1655 1278

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1594 320

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 935 33271

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 927 4640

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 739 1917

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1629 583

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1895 1717

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1880 1765

Ēd kā zirgs, bet strādā kā gailis. 1225 14464

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 927 1932

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1114 78

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1552 1277

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1552 4270

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1024 19

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1552 6837

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1 195

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1552 11502

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 584 451

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis.Bb 13 577

Tas ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1748 55

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis.Bb 42 232

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1552 4215

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1 624

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1008 291

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1552 913

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1552 8963

Ed kā zirgs, strādā kā gailis. 1202 94

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1041 403

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 961 403

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 625 698

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 806 77

Ād kā zirgs, strādā kā gailis. 529 1010

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1 378

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 861 2093

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 17 21760

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1337 419

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 17 15706

Ed kā zirgs, strādā kā gailis. 828 1412

Ed kā zirgs, strādā kā gailis. 506 821

Ēd kā zirgs un strādā kā gailis. 1900 483

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1900 781

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1900 719

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1900 1168

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1900 1062

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1001 348

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 877 2592

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1137 62

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 116 1413

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 727 367

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 210 1054

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 567 975

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1120 103

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1225 16287

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1552 6516

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 961 1083

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 464 2390

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 464 3182

Tas ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 464 139

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 748 249

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 840 238

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 375 8992

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 17 19077

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 17 30182

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 17 14617

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1079 28

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 67 509

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 67 1013

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 699 169

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 893 129

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 893 52

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1695 2834

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 893 1064

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 896 482

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 893 464

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 893 349

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 893 357

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 527 37427

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis.Bb 17 5945

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 10 4045

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 10 3782

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 10 3692

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 10 3345

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 10 4370

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 10 3388

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 10 4471

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 10 3204

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 10 3661

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 10 3417

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 10 4338

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 10 4280

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 840 762

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 840 808

Ed kā zirgs, strādā kā gailis. 828 4162

Ed kā zirgs, strādā kā gailis. 828 8886

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 454 59

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 527 20688

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 17 10129

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 17 20610

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1552 7434

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1190 2757

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 853 46

Ed kā zirgs, strādā kā gailis. 1109 265

Kas ēd kā zirgs, tas strādā kā gailis. 116 5642

Ed kā zirgs, strādā kā gailis. 502 37

Ād kā zyrgs, strōdoj kai gails. 966 1044

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 966 25

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1552 4560

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1099 11

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1429 472

Ād kai zyrgs, strōdōj kai gailis. 508 3589

Ād kai zyrgs, strōdōj kai gaiļs. 640 439

Ād kai zyrgs, strōdōj kai gaiļs. 508 1306

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1439 1125

Ād kai zyrgs, strōdōj kai muša. 508 1369

Ād kai zyrgs, struoduoj koi muša. 527 21989

Ēd kā zirgs, strādā kā zvirbulis. 796 3973

Ēd kā zirgs, strādā kā zvirbulis. 1136 1120

Ēd kā zirgs, strādā kā lācis. 556 13398

Ēd kā zirgs, strādā kā ute. 202 4079

Ēd kā zirgs, vāja kā kaza. 1225 30298

Ād kai lūps. 640 1263

Ēd kā lielais lops. 1225 17842

Ēd kā ragalops. 1225 4924

Ēd kā vērsis, strādā kā gailis. 1190 3603

Ēd kā vērsis, strādā kā gailis. 796 14054

Ēd kā vērsis, strādā kā gailis. 10 3169

Ād kai lūps. 40 697

Duoi kai lūps. 624 124

Ēd kā lops. 1354 67

Ēd kā vilks. 10 3643

Ēd kā vilks. 527 44890

Ēd kā vilks. 10 3794

Ād kai vylks. 1945 903

Ēd kā vilks. 17 19970 19971

Ēd, kai vai zaļas acis griežās. 567 1122

Ēd kamēr zaļas acis paliek. 116 15276

Ād kai suns zoli. 494 503

Ēd kā suns zāli. 1225 21651

Ād kai ar gariem zobiem. 529 630

Ēd kā ar gariem zobiem. 1552 11957

Ād kai bez zūbu. 494 142

Ēd kā bez zobiem. 918 127

Ēd, ka lai pārplīst. 961 1454

Ēd, ka vai plīst. 1459 2885

Ēd, ka tu pārplīstu! 609 5023

Ēd kā vai trīs dienas būtu badu cietis. 384 788

Ēd ka vai trīs dienas būtu badu cietis. 1690 1900

Ēd kā trīs dienas būtu badu cietis. 1493 5349

Ēd kā pie bada bijis. 1661 4304

Ēd kā badu pamiris. 72 16170

Ēd kā braslavietis, ka slakš vie! 1459 4053

Ēd ka galva kratīt kratās, strādā ka ne mats nekust. 1225 753

Ēd kā izsalcis. 527 8439

Ād kai suns zōli zam leita. 509 1915 17

Ād ka skombas vīrs loksta. 740 15544

Ēd kā maizi redzējis nebūtu. 877 2678

Ād kai vacīs tāvs. 640 1268

Ēd kā kartupeļus. 1584 4707

Ād kai bez aptōmyna. 509 1426

Ēd kā kungs. 1552 15442

Ād kai teveļš. 1368 620

Ēd kā maizes neredzējis. 1341 23982

Ēd kā garais nabags. 1225 4925

Ēd kā riju izkūlis. 1225 27426

Ēd kā pa tēva kāzām. 1684 3522

Ēd kā turks. 17 19201

Ād kai bez aptōmyna. 509 48

Ēd kā čigāns kliņģeri pie bada. 1459 2883

Ēd kā Bīlamāna ēzelis. 937 99

Ēd, kā graudnieka zirgs. 567 1026

Ēd kā bada pzredzēdams. 527 45625

Ēd kā nebūtu ēdis. 929 64839

Ēd kā izstrādājušies. 1730 56478

Ēd kā ausis vien kust. 1730 4634

Ēd kā garā diena. 17 20937

Ad kai rīpis bez goda. 1252 45

Ēd un dzer ka pa kāzim. 748 140

Ēd kā Gobas bērni. 353 843

Ēd, ka siekalas vien tek. 556 2672

Ēd kā lauva, strādā kā gailis. 1685 989

Ād kai zvērbuļs. 144 1469

Ēst lēti, bet pelnīt grūti. 1620 2560

Ēst lēti, pelnīt grūti. 1668 6494

Ēst lēti, bet pelnīt grūti. 1690 1847

Ēst lēti, pelnīt grūti. 1667 835

Ēst lēti, pelnīt grūti. 1798 2193

Est lēti, bet pelnīt grūti. 609 5032

Ēst lēti, pelnīt grūti. 1552 32851

Ēst lēti, pelnīt grūti. 1084 3129

Ēst lēti, pelnīt grūti. 84 1171

Ēst lēti, pelnīt grūti. 1557 3355

Ēst lēti, bet pelnīt grūti. 1654 4250

Ēst lēti, bet pelnīt grūti. 1654 4121

Ēst lēti, pelnīt grūti. 1376 1619

Ēst lēti, pelnīt grūti. 1551 1675

Ēst ir lēti, pelnīt grūti. 17 6821

Ēst lēti, bet pelnīt grūti. 1079 453

Ēst lēti, pelnīt grūti. 1756 1278

Ēst lēti, pelnīt grūti. 1429 891

Ēst viegli, pelnīt grūti. 1008 3942

Ēst viegli, pelnīt grūti. 1008 3942

Ēst viegli, bet pelnīt grūti. 1627 3804

Est viegli, pelnīt grūti. 828 12188

Ēst viegli, pelnīt grūti. 1750 6618

Ēst jo i viegli, bet pelnīt grūti. 748 318

Ēst ir viegli, bet strādāt grūti. 508 1535

Ēst ir viegli, bet strādāt grūti. 527 32081

Labs ēst, grūts pelnīt. 116 10376

Labāk vairāk ēd - mazāk runā. 935 27103

Kad ād, tad mozōk runoj. 477 850

Lobōk vairōk ēd, na runōj. 508 1318

Vairāk ād, mozōk plōpōj. 508 1342

Ēzdams daudz nepļāpā. 740 13693

Ēzdams daudz nepļāpā. 508 1509

Āzdams daudz napļōpoj. 508 2396

Jo ēd, jo griba rodas. 1492 406

Jo ēd, jo gribas. 527 9130

Jo ēd, jo gribas. 1689 4396

Jo ēd, jo gribās. 997 6720

Jo ēd, jo grib. 1713 1401

Jo ēd, jo gribas. 1136 1059

Jo ēd, jo gribas. 527 32342

Jo ēd, jo gribas ēst. 353 8345

Jo ēd, jo gribās. 925 1351

Jo ēd, jo gribas. 1690 1875

Jo ēd, jo gribas. 884 4735

Jo ēd, jo gribas. 1582 1591

Jo ēd, jo gribas. 1225 1462

Jo ēd, jo grib. 1880 1696

Jo ēd, jo gribas. 1802 4145

Jo ēd, jo gribas. 1560 341

Jo ēd, jo gribās. 968 5165

Jo ēd, jo gribās. 872 3917

Jo ēd, jo gribas. 880 2121

Jo ēd, jo gribās. 1404 2624

Jo ēd, jo gribās. 1225 14232

Jo ēd, jo gribās. 12 91 170

Jo ēd, jo gribās. 1557 298

Jo ēd, jo gribās. 1596 3694

Jo ēd, jo gribās. 941 4002

Jo ēd, jo gribas. 1601 3497

Jo ēd, jo gribas. 1641 1063

Jo ēd, jo gribas. 1225 1487

Jo ēd, jo gribas. 917 2994

Jo ēd, jo gribas. 231 3311

Jo ēd, jo grib! 1880 3001

Jo ēd, jo gribas. 17 14993

Jo ēd, jo grib. 384 469

Jo ēd, jo gribās. 398 8

Jo ēd, jo gribās. 116 6125

Jo ēd, jo gribās. 877 2636

Jo ēd, jo gribās. 1225 4109

Jo ēd, jo gribas. 1079 1928

Jo ēd, jo gribās. 1459 4124

Jo ēd, jo gribās. 1552 11740

Jo ēd, jo gribās. 1079 1716

Jo ēd, jo gribās. 840 2788

Jo ēd, jo gribas. 17 30201

Jo ēd, jo gribas. 1341 2450

Kad ir, tad ēd, kad nav, tad ciet. 556 13010

Kad ir, tad ēd, kad nav, tad ciet. 1084 3596

Cikom ir tod ēd, jo nav tid verīs. 640 1117

Kad ir tad ēd, kad nav tad ciet. 1557 3353

Kad ir, tad ēd, kad nav, tad ciet. 1429 8890

Kad ir, tad ēd, kad nav, tad ciet. 1602 992

Kāds ēdējs, tāds ēdamais. 1552 15455

Kāds ēdējs, tāds gabals. 202 5137

Kāds ēdējs, tāda maltīte. 1596 3549

Kāds ēdējs, tāds gabals. 1690 1846

Ne viss ir ēdams, ko redz. 1582 2508

Ne visur der ēst, ne visu der runāt. 926 763

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1010 2474

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1276 147

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1772 7780

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1626 5175

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1654 747

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 759 545

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 884 4326

Vai neēdi, ka bij un vai neēdīsi, ka būs? 1225 10705

Viss neder ēst, viss neder runāt. 929 64100

Ne visu var ēst, ne visu var runāt. 202 6057

Ne visu der ēst, ne visu der runāt. 1510 540

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 968 1412

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1557 903

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1225 6662

Ne visu var ēst, ne visu var runāt. 1225 1577

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 1379 4249

Ne visu der ēst, ne visu der runāt. 1552 12088

Ne viss der ēst, ne viss der dzert. 384 3980

Ne viss der ēst, ne viss - runāt. 527 36499

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 556 603

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 384 441

Ne viss ir ēdams, ne viss ir runājams. 556 3632

Ne viss nav ēdams, ne viss der runāt. 1001 418

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. 556 525

Ne viss der ēšanai, ne viss - runāšanai. 464 3095

Ne viss kas ēdams, ne viss runājams. 527 45794

Ne visu der ēst, ne visu der runāt. 120 364

Na vysu var ēst, na vysu var runōt. 418 1983

Vai neēdi kad bija, vai neēdīsi kad būs. 929 28406

Vai neēdi kad bija, vai neēdīsi kad būs. 202 5052

Vai neēdi kad bija, vai neēdīsi kad būs? 464 5690

Vai neēdi kad bija, vai neēdīsi kad būs. 880 2084

Neēdi, kad bija, neēdīsi, kad būs. 929 70111

Vai neēdi kad bija, vai neēdīsi kad būs. 935 34003

Vai neēdi, kad bija; vai neēdīsi, kad būs. 1084 8257

Vai neēdi kad bija, vai neēdīsi kad būs. 72 8566

Vai neēdu, kad bija, vai neēdīšu, kad būs. 17 29863

Vai neēda, kad bija, vai neēdīs, kad būs. 1024 308

Pie ēšanas nav jālūdzās. 872 2003

Nu esšonas bogots napaliks. 400 3631

No ēšanas nepaliks. 1459 2563

Kas gaus pie ēšanas, tas gaus pie darba. 1188 520

Pie ēšanas svārkus nost, pie darba mugurā. 1225 17942

Mēs nedzīvojam priekš ēšanas, bet ēdam priekš dz\īvošanas. 556 6261

Pie ēšanas un dzeršanas ir visi, pie baznīckunga kāršanas nav neviena. 527 32363

Ēdēju daudz, dzērēju daudz, strādātāju vien maz. 1620 1823

Uz ēšonu mudrs, uz dorbu steivs. 477 751

Atlīc ēdīni, na dorbu. 512 43

Pēc ēšanas neder karote. 1008 2784

Pēc ēšanas karotes nevajaga. 1805 111

Pēc ēšanas karotes nevajaga. 1674 1052

Pēc ēšanas karotes nevajaga. 1600 5585

Pēc ēšanas karotes nevajaga. 1592 2148

Pēc ēšanas karotes nevajaga. 1377 382

Pēc ēšanas karoti vairs nevajaga. 877 3224

Pēc ēšanas vairs karote neder. 696 28

Pēc ēšanas karotes nevajag. 840 656

Pēc ēšanas karotes nevajaga. 828 8500

Pēc ēšanas karotes nevajaga. 114 323

Pēc ēdiena neder karote. 1690 1897

Pēc ēdiena neder karote. 929 42572

Pēc ēdiena neder karote. 1084 7660

Pēc ēdiena neder karote. 917 2993

Pēc ēdiena neder karote. 1552 11742

Pēc ēdiena neder karote. 384 796

Vajadzīgō karūte puzdīnam. 512 56

Kur der karote pēc launaga. 942 481

Dārga karote priekš pusdienas. 384 3421

Pagaidi, kad paēdīšu, tad karoti tev atdošu. 1429 940

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 1008 976

Pie ēšanas visi, pie darba neviens. 1008 1243

Pie ēšanas un dzeršanas visi, pie baznīckunga sišanas neviena. 848 1192

Ēdēju daudz, dzērēju daudz, strādātāju vien maz. 609 5025

Ēdēju daudz, dzērēju daudz, strādātāju vien maz. 926 767

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 1225 12840

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 926 768

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 1690 1848

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 1008 136

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 1008 4746

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 1584 6426

Ēdēju daudz, strādātāju nav. 1552 15544

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 231 7313

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 202 5010

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 861 1924

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 1177 6890

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 1599 5821

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 1639 1179

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 1602 6624

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 929 69241

Pie ēšanas visi, pie darba neviens. 1377 2025

Pirmais pie ēdiena, beidzamais pie darba. 1372 4599

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 1552 15719

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 1393 4782

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 1576 10108

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 384 800

Pie ēšanas visi, pie darba neviena. 1552 11747

Ēstgriba ir ilga mūža lieciniece. 1225 29790

Ēstgriba ir ilga mūža lieciniece. 1225 780

Ēdot ēstgriba aug. 116 11087

Egle gan gara, bet vasara garāka. 556 5713

Kad eglei čiekuri nogatavojušies, tad viņi krīt zemē. 1697 2251

Ej lēnāk, tālāk tiksi. 997 5111

Ej lēnāk, tālāk tiksi. 997 5614

Lāni ej, tālu tiksi. 506 1022

Ej un neskaties atpakaļ. 834 3117

Ei, kur esi atnācis. 529 1873

Ko ej kā govs uz stabiem. 1451 785

Ej nu projām, ko dari. 1730 56543

Ej nu kā Bemburis citiem pa starpu. 929 70511

Ej pēdējais, tapsi pirmais. 1188 2897

Ceļmalā celtai ēkai daudz liecinieku. 116 21297

Ceļmalā celtai ēkai daudz meistaru. 17 8615

Viens ceļ ēku, otrs rok grāvi. 556 12133

Ēka kā kanna. 1225 827

Kāda ēka, tāds jumts. 94 2424

Kāda ēka, tāds jumts. 1493 4018

Kāda ēka, tāds jumts. 1627 5442

Kāda ēka, tāds jumts. 1127 1579

Kāda ēka, tāds jumts. 1510 462

Kāda ēka, tāds jumts. 1551 2703

Kāda ēka, tāds jumts. 1374 2109

Koda ēka, tods jumts. 1657 3411

Kāda ēka, tāds jumts. 202 8395

Kāda ēka, tāds jumts. 942 1406

Kāda ēka, tāds jumts. 1630 677

Kāda ēka, tāds jumts. 1802 2712

Kāda ēka, tāds jumts. 584 463

Kāda ēka, tāds jumts. 1429 441

Kāda ēka, tāds jumts. 92 218

Kaida āka, taids jumts. 931 1926

Kaida ēka, taids jumts. 400 3559

Kāda ēka, tāds jumts. 1311 1170

Kaida āka, taids jumts. 1238 3278

Necel ēku bez pamata. 527 37336

Necel ēku bez pamata. 464 3091

Necel ēku bez pamata. 1724 1134

Nevienu ēku nevar būvēt bez pamatiem. 1772 5182

Elastīgs kā tērauds. 1880 990

Avkivnia ir tiuļi, bet ikūst jimā navar. 1263 609

Elkšņim nazīd rūža zīdi. 1940 1605

Elkšņam lels draus to sava naradz, bet cita radz par devinim teirumim. 1470 386

Elkšņis cyta draudzu redz, savas naradz. 970 721

Elksnis sovas draudzas naradz, cyta redz. 820 1554

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 796 17281

Voi elles līlam kungam roda esi, voi grāpam nu rotu pakaļis izkryts? 1925 2634

Es jau neiešu uz elli jāt ar klibu zirgu. 1650 4431

Ellē dzīvodams ar velniem nestrīdies. 1225 5000

Elle un bezdibens nav piepildāmi. 1766 449

Elle un bezdibenis nav pildami, tāpat cilvēku acis nav pildamas. 1709 606

Elle un bezdibenis nav pildami, tāpat cilvēku acis nav pildamas. 13 5165

Elle nekad nav piepildama. 1695 3748

Ej uz elli mālis mīcīt. 1242 177

Ej ellē vien velna mālu mīt. 529 2193

Uz elli kā pa laipu. 917 2987

Uz elli kā pa laipu. 1552 11752

Uz elli kā pa laipu. 384 806

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 1225 12995

Gatavs elles knauķis. 1730 59194

Ej, tu, uz elli valnam par zelli. 8 1514

Dari otram labu, viņš tev ar elli atmaksās.Bb 17 5870

Skrien kur skriedams, neskrej ellē. 84 5891

Elle ne rija. 1684 2066

Nu ir ellē! 1730 56624

Viņš ellē ar visīm lūpīm. 1368 2327

Tev jau ellē ar rūmes nebūs. 527 46178

Ja grēkosi, tad ellē nokļūsi. 202 4732

Ne ellē, ne steltē. 880 2073

Ak tu elles kruķis! 1635 1440

Uja ellē, trakais vels, vidū sarkans, apkārt mels. 1730 76868

Kad ellē trūkst moku, kad muižā darbu? 867 6652

Kad ellē moku trūkst - kad muižā darbu. 867 6700

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 527 32597

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1697 2299

Vai ellē velnu trūkst, vai kungam darbu. 1711 2191

Kad ellē moku trūkst - kad muižā darbu! 1696 5259

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darba. 926 952

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1148 2857

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1704 3134

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 353 7131

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1493 4577

Kad ellē moku, kad muižā darbu. 929 28357

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 796 699

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1805 513

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu? 997 6024

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1693 5367

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1805 1051

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1699 4256

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 949 1310

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1376 3708

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1618 333

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 220 2462

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1552 16161

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1655 2201

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1592 4783

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1880 1621

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 231 9489

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu! 917 3455

Kad ellē trūkst moku, kad muižā darbu. 1630 4276

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1630 1072

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1385 744

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1192 451

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 553 972

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1573 1316

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darba. 1657 984

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1658 2054

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 3 2649

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu? 1624 277

Kad ellē moku trūkst, kad muižā pietrūkst darbu. 506 485

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1748 63

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 584 829

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu.Bb 13 601

Vai ellē velnu trūkst, vai pasaulē kungu. 527 36545

Vai ellē vellu trūkst, vai saimniekam darba. 674 163

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 464 123

Kad ellē velnu trūkst, kad kungam darbu. 696 96

Kad ellē moku trūkst, kad cilvēkam darba. 139 1192

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 828 5296

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1001 413

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu! 1190 3621

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 1147 82

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu! 1127 653

Vai ellē velnu trūkst, vai pasaulē kungu. 1190 3427

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darba! 961 8548

Kad ellē mokas trūkst, kad mūžā darbu. 384 1662

Kad ellē moku trūkst, kad muižā darbu. 527 36609

Kad ellē velnu trūkst, kad muižā darbu. 1502 215

Kod ellē mūku trivkst, kod muižā dorbu. 1754 1147

Kad ellē muku tryukst, tad myužā dorbu. 1470 490

Skrīn koč eļnes mutulī. 509 791

Lai elē, lai debesīs, lai elesmalā, kad tik barā. 527 8438

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā! 1798 2192

Kaut ar ellē, kad tik barā. 997 15171

Vai ellē vai debesīs, kad tik pulkā. 997 8008

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 684 29

Vai ellē, vai debesīs - kad tik pulkā. 609 5027

Vai ellē, vai debesīs, kad tik barā. 1188 8342

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 1688 2175

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 1188 7728

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 1650 4693

Vai ellē, vai pulkā, kad tik debesīs. 929 6293

Vai ellē, vai debesīs - kad tik pulkā. 1552 5331

Lai ellē, lai purvā, kad tik barā. 1225 5665

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 1379 6835

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 1576 7400

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 231 2801

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 1592 6705

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 1599 2321

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 116 995

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 1225 7497

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 1459 1226

Vai ellē, vai debesīs - kad tik pulkā. 464 5240

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 639 222

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 527 37500

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 464 7696

Ellē vai debesīs, kad tik pulkā. 464 6842

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā. 556 6612

Vai ellē vai debesīs kad tik pulkā. 584 677

Koč elnē, ka tik pulkā. 819 514

Vai ellē, vai debesīs, kad tik pulkā! 615 86

Vai ellē, vai debesīs - kad tik pulkā. 1429 885

Elš kai suns mēli izkōrs. 780 247

Elš kai suņs mēli izkōrs. 640 1816

Elš kā kumeļš. 1552 15627

Ko tu els kā kalēja plēšas. 1225 34634

Elsinej kai suņs korstā laikā. 640 1272

Eļš kai nūsaskrējušajs suņs. 640 887

No savas ēnas neizbēgsi. 1225 30153

Pats no savas ēnas neizbēgsi. 1225 40066

Par ēnu nav ko bīties, ka tik velnu neredz. 1225 14447

Nebaidies no ēnas, kad velns vēl nav redzams. 1137 1303

Baidas no savas ēnas. 1225 11010

Baidās pats no savas ēnas. 1600 7908

Bailīgs pats no savas ēnas mūk. 609 4787

Bailīgs pats no savas ēnas mūk. 840 2115

Bailīgs - pats no savas ēnas mūk. 1552 5228

Katram sava ēnas puse. 1599 6315

Kas tu esi, to tu redzi, ko tu redzi, tā tava ēna. 1136 1908

Jo zemāk klanīsies, jo lielāka tava ēna. 1648 128

Kādā ēna dzīvo, tādā preicājies. 1136 1065

Kādā ēna dzīvo, tādā preicājies. 527 25073

Kādā paēnā tu dzīvo, tādā preicājies. 1601 3507

Daiļa kā enģels un ļauna kā velns. 297 802

Tas jau ir tīrais enģelis. 279 1308

Kam pats engeļs atgojis nu dabasu, i tys slykts byutu ļaudim. 679 1261

Līksmo kaut ar eņģeļiem. 1945 7779

Kur enģelis baidās ieiet, tur muļķis ar varu laužas iekšā. 951 27

Kas enģeli meklē, tas velnu atrod.Bb 17 5884

Svēts kā eņģels, bezdkā sātans. 446 574

Eņģeļ bols, cūk meldiš. 712 349

Lai tev strādā enģeļi! 1225 19330

Tas ir īsts enģeļa ģīmis. 556 2762

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 609 5028

Enģels ģīmī, velns sirdī. 1668 6440

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 1707 882

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 1188 7729

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 1225 22661

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 1552 32852

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 1552 25645

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 1374 1352

Enģels ģīmī, velns sirdī. 464 5847

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 1557 3354

Enģels ģīmī, velns sirdī. 1341 30126

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 84 1938

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 1551 4485

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 1552 5330

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 1376 1624

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 1376 997

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 639 30

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 584 2216

Enģels ģīmī, velns sirdī. 116 11749

Enģelis ģīmī, bet velns sirdī. 1024 34

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 584 1854

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 1750 4502

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 1239 1993

Enģeļu seja, velna sirds. 556 1482

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 67 996

Enģelis ģīmī, velns sirdī. 17 14471

Ērgļi neķer mušas. 1459 9

Ērgļi neķer mušas. 202 5846

Ērgļi neķer mušas. 1263 745

Erglis nikod myusu naker. 1940 2715

Ērgļi debesīs droši savu gaitu iet. 1177 9409

Kur ērglis dzīvo, tur maitas ir.1573 2040

Caur ērkšķiem pie rozēm. 929 56142

Kā ērkšķis sterp rozēm. 929 52884

Caur ērkšķiem pie rozēm. 935 12774

Pirmie ērkšķi dzeļ dzīļi un kārtīgi. 116 5318

Tas notiks tad, kad ērkšķi nesīs vīģes. 32 1841

Ērkšķi nevīst, atriebība nemirst. 1393 2300

Ērkšķi nevīst, atriebība nemirst. 1766 6957

Ērkšķi nevīst, atriebība nemirst. 202 4249

Ērkšķi nevīst, atriebība nemirst. 13 5249

Ērkšķi nevīst, atriebība nemirst. 568 1073

Ērkšķi nevīst, atriebība nemirst. 1693 9742

Ērkšķi, dadži asi dzeļ, asas mēles asāk vēl. 848 3449

Ērkšķi, dadži asi dzeļ, ļaunas mēles asāk vēl. 1244 4437

Ērkšķi, dadži asi dzeļ, ļaunas mēles asāk vēl. 1008 4523

Ērkšķi, dadži asi dzeļ, ļaunas mēles asāk vēl. 1690 1673

Ērkšķi, dadži asi dzeļ, ļaunas mēles asāk vēl. 1642 1715

Ērkšķi, dadži asi dzeļ, ļaunas mēles asāk vēl. 1225 34918

Ērkšķi, dadži asi dzeļ, ļaunas mēles asāk vēl. 1650 4831

Ērkšķi, nātres asi dzeļ, ļaunas mēles vēl asāk. 1084 6418

Ērkšķi, dadži asi dzeļ, ļaunas mēles asāk vēl. 1137 872

Ērkšķi asi dzeļ, ļaunas mēles asāk vēl. 1137 2450

Ērkšķi, dadži asi dzeļ, ļaunas mēles asāk vēl. 1727 357

Ērkšķi, dadži asi kož, asas mēles vairāk vēl. 116 2157

Ērkšķi, dadži ļauni dzeļ, ļaunas mēles vēl ļaunāk. 116 3634

Ērkšķi, dadži asi dzeļ, ļaunas mēles asāk vēl. 1202 2099

Ērkšķi, dadži asi dzeļ, ļaunas mēles asāk vēl. 1552 2952

Ērkšķi asi dzeļ, ļaunas mēles asāk vēl. 67 2173

Erkškeiži un dadzi osi dzeļ, bet ļaunas mēles osuok vēļ. 1940 2870

Erškeiži un dodzi osi dzeļ, bet ļaunas mēles osuok vēļ. 1263 952

Ta ta ērma plācens! 1620 1659

Ja gribi rezdēt ērmu, paskaties spieģelī. 1730 66126

Ērms paliek ērms, kaut ar zelta krēslā sēd. 527 25011

Erms paliek ērms, lai ar zelta krēslā sēdētu. 1713 1410

Erms paliek erms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 997 6709

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 925 14761

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēd. 1010 1427

Ērms paliek ērms, kaut ar zelta krēslā sēdētu. 1773 654

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1689 4390

Ērms paliek ērms, kaut viņu zelta krēslā liek. 1188 5914

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1601 3488

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 759 1277

Ērms paliek ērms, kaut vai zelta krēslā sēdētu. 1596 265

Ērms paliek ērms, kaut zelta drēbes nēsājis. 1552 5328

Ērms paliek ērms, kaut ar viņš zelta krēslā sēdētu. 15999 700

Ērms paliek ērms, kaut lai ar zelta krēslā sēdētu. 1594 139

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1576 8339

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1385 4092

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 231 3268

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 929 58734

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1557 288

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 968 5156

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1374 418

Erms paliek erms, kaut tas sēdētu zelta krēslā. 872 3958

Ērms paliek ērms, kauču zelta drēbes nēsājis. 1225 12142

Ērms paliek ērms, kauču zelta drēbes nēsājis. 231 2799

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1630 5115

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 941 3994

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1225 2412

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1114 234

Ērms paliek ērms, kaut arī tas zelta krēslā sēdētu. 1381 674

Ērms paliek ērms, kaut gan zelta krēslā sēdētu. 1653 4936

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1575 1863

Ērms paliek ērms, kauču zelta krēsles nēsājis. 1573 984

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu! 1459 425

Ērms paliek ērms, kaut zelta krēslā sēdētu. 840 2781

Ērms visu dara, ko dzird un redz. 556 5526

Izskatās tīri pēc ērma. 556 10307

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta drēbes nēsātu. 556 6617

Ērms paliek ērms, kaut zelta drēbes nēsātu. 464 7750

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 116 6286

Erms paliek ērms, lai ar zelta krēslā sēdētu. 384 797

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1079 1706

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1552 11744

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 464 6134

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 17 103 5

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1225 4100

Ērms paliek ērms, kaut arī zelta krēslā sēdētu. 1753 21474

Ērzelis orūdu tukšej ōrā, ķēve pīpylda. 548 2287

Ērzeļa uoda iz sātmaļa zvīdz. 1950 2149

Es citam, cits man. 1552 5318

Es citam, cits man. 1552 25612

Es citam, cits man. 1429 867

Es citam, cits man. 1620 1904

Kāds esi pats, tādi tev izliekas citi. 1771 2307

Tāds tādu ierauga. 796 7791

Esi tāds, kāds no citiem gribi būt turēts. 527 43477

Vysod esi pastōvīgs. 640 1300

Vysod esi uzmanīgs un apķērīgs. 640 1060

Esi vienmēr akurāts! 1225 29840

Ko esi iesācis, tas jāpabeidz. 1079 2268

Esi satureigs pi edinia, pi dzerinia un pi runys. 527 33421

Tu vēl esi par zaļu. 935 33979

Esi karsts vai auksts, bet ne mērens. 1001 355

Jo augstāk esi, jo vairāk zemojies. 855 5206

Esi cienīgs caur sevi pašu. 1709 578

Esi cienīgs caur sevi pašu. 454 35

Maz vai daudz esi ar mieru. 968 609

Maz vai daudz, esi ar mieru. 884 1825

Maz vai daudz, esi ar mieru. 1750 5574

Maz vai daudz, esi ar mieru. 693 168

Maz vai daudz, esi ar mieru. 1024 168

Kāds ezers, tādas zivis. 958 7063

Vīgļuok azaru izdzert, nakai īsvuotuot nalītu. 1950 1331

Negaidi cikam azars izkalss un zivs paliks uz sausuma. 768 281

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 1008 4488

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 1689 883

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 1667 1982

Ej sasildi ezeru ar īlenu. 1208 4720

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 1244 4417

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 1805 204

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu! 1805 879

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 1684 534

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 1493 3762

Sasildi ezeru ar īlenu. 1493 4228

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 1673 519

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 926 942

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 1374 22

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 759 9027

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 941 2098

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 1377 421

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 872 3881

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu! 828 1723

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 1635 1331

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 1653 5684

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 1225 34891

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 1650 2248

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 1552 412

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu! 828 6540

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 384 3652

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 740 5391

Ej nu sasildi ezeru ar īlenu. 740 1203

Ēzelim vairāk draugu kā lapsai. 1552 349

Runā ēzeļa valodā. 1552 15633

Nesalīdzini ēzeli ar ziloni. 556 10715

Priecīgs ēzelis mīl dejot pat pa ledus laukumiem. 556 11434

Viens ēzelis pārkliedz pat desmit lakstīgalu dziedāšanu. 556 11435

Labāk ēzelim iziet caur adatas aci, nekā bagātam debesu valstībā. 12 1291

Ak tu ēzelis! 740 13724

Ēzelis skaišas, ja redz pie cita garas ausis. 556 11386

Stūrgalvīgais ēzelis. 1225 27236

Kas ēzelis bijis, tas ēzelis paliek. 796 4296

Ēzels paliek ēzels, lai tu viņu ar zvaigznēm apberi. 1710 383

Ne katram ēzelim četras kājas. 584 5451

Māci ēzeli kā gribēdams, viņš aizvien pakustinā asti. 556 9884

Siti ēzelim kur gribēdams, viņš aizvien vicinās asti. 556 7689

Ezeļam ezeļa prāts. 508 1630

Ezeļam ezeļa prots. 508 2625

Ēzeļam ēzeļa prāts. 740 13708

Ezeļam ezeļa prōts. 508 1858

Ēzeļam ēzeļa prāts. 1439 660

Neķer ezi ar plikām rokām. 1704 782

Neķer ezi ar plikām rokām. 1689 350

Neķer ezi ar plikām rokām. 1084 7599

Kā ezis. 1860 1628

Kas ezim ēst dos. 796 11680

Neaiztieci ezi, tam asi dzeloni. 556 5274

Kai ezs sasabūzis. 509 1888

Kur tu taids sasarōvs kai ezs. 640 972

Ezis ar kurmi vienā alā nesatiek. 527 36562

Kas ar ežas ōrā, tys dēl sevis bodu ar. 1263 858

Kas ar ežas uorā, tas deļ seve bodu ar. 1263 858

Kas ar ežas uorā, tas deļ seve bodu ar. 1940 2799

Frici, kam tu tici. 1730 76793

Frici, kam tu tici - baltai ķēvei apakš astes? 1730 66275

Forma bez satura kā rieksts bez kodola. 1840 1288

Kā vienā formā lieti. 23 2098

Rupjš kā furmanis, gardavaijs maiss. 23 931

Ne jau viss ir fontans, kas čurkst. 576 1329

Ir gadījumi, kad laime lien caur cilvēka pirkstiem, bet cilvēks nemāk viņu saķert. 556 12999

Slikts gadījums pārlauž kaklu. 556 6106

Tāds no tāda gadījies. 1127 4324

Gadījās kā vilkam kumoss. 1759 474

Gadījās kā aklai vistai grauds. 1341 13707

Gadejōs kai oklai vystai grauds. 1209 370

Gadejōs kai oklai vystai gryds. 509 1333

Gadās kā aklai vistai grauds. 1225 1579

Tas gadās, kā stulbai vistai grauds. 877 3557

Tas viņam gadījās kā aklai vistai grauds. 208 1575

Gadās kā aklai vistai grauds. 1653

Gadās kā aklai vistai grauds. 1177 4555

Gadījāsn kā oklai vistai grouds. 529 703

Nelaimīgam allaž gadīsies redzēt citu kas vēl lielākā nelaimē. 1379 1767

Nelaimīgam allaž gadīsies redzēt citu, kas vēl lielākā nelaimē. 231 7437

Nelaimīgam allaž gadīsies redzēt citu, kas vēl lielākā nelaimē. 917 2714

Nelaimīgam allaž gadīsies redzēt citu, kas vēl lielākā nelaimē. 1595 2200

Nelaimīgam allaž gadīsies redzēt citu, kas vēl lielākā nelaimē. 231 1945

Nelaimīgam allaž gadīsies redzēt citu, kas vēl lielākā nelaimē. 828 6553

Kas nu par gada lonu, kad tik dienas lons ir labs. 1730 15196

Symtu godu staiguoju, vistuleite tukša i tukša. 1950 2280

Pērn, aizpērn, šopērn gads. 1730 66201

Solīts, trīs gadi gaida. 1800 3571

Uz apaļiem gadiem. 1620 1640

Gadi nāk un iet. 625 796

Gadi aizripo ar vēja spārniem. 556 12223

Šamūs godus sovam kraklam navar ticēt. 820 264

Bagotos gados vajaga iekrāt, tad sliktos neizputēsi. 853 23

Ne vienu gadu divas vārpas neaug. 1700 2009

Gadi nestāv pie koka piesieti. 1599 6394

Gads nav mūžs. 1393 838

Katrs gads nedod bagātu ražu. 556 5273

Jaunā gadā jaunu laimi. 917 7667

Gads aiziet kā viens šņāciens. 1860 3250

Ne gdi, bet tikums ir tas īstais vecums. 855 5231

Kādi tie gadi, tādi tie radi; cits pa priekšu vada, cits no pakaļas bada. 855 1272

Gadi un gāju putni viens pēc otra viegli aizsteidzās. 556 13636

Beja nazkod godi, ka kačam beja bārni, atgōja godi, ka i kačitei nav. 740 16684

Jaunajā gadā diena garāka par gaiāl asti. 556 1758

Kas atsūteits tys godi jōgaida. 740 9774

Senōk beja lobi godi. 640 1488

Pa trīs gadi cimdu pāri kā līgot nolīgāju. 796 2252

Treisdesmit godu tāvs zuobakus nāsova, a dāls pa deveņi gadi ar nazi sagrīza. 1950 5892

Kad tu nāksi manos gados - uz oglem nečūkstēsi, nepīkstēsi. 23 5733

Kad tu nāksi manos gados - uz oglem nečūkstēsi. 23 2113

Gads nav gada brālis. 387 7105

Gads nav gada brālis. 1711 220

Gads nav gada brālis. 609 1884

Gads gadam nav brālis. 1379 8668

Gads gadam nav brālis. 1700 1974

Gads gadam nav brālis, labs ar sliktu vienmēr maiņā. 1925 2337

Gads nav gada brālis. 1730 44867

Gads gadam brālis. 101 2910

Dzīvo simtu gadu, nerunā pretī. 1620 1948

Dzīvo vai simts gadu, nerunā pretī. 1429 886

Dzīvo vai simtu gadu, nerunā pretī. 1084 3603

Dzīvo vai simtu gadu, nerunā pretī. 609 5034

Dzīvo vai simtu gadu, nerunā tik pretiī. 617 2231

Tas jau nu gan ir septiņi gadi nāvei parādā palicis. 1341 4434

Tas jau septiņus gadus nāvei parādā. 877 3340

Tas septiņus gadus ar nāvi parādā. 1730 59091

Tas jau deviņus gadus nāvei parādā. 877 762

Gaidi kad pūcei aste ziedēs. 1376 759

Gaidi nu ka cirkātam lapi pluks. 748 137

Gaidi, gaidi, kad pūcei aste ziedēs. 1650 2395

Gaidi, gaidi, kad pūcei aste ziedēs. 1688 998

Ko gaidi, ko grasies, ko gribi, ko kasies. 1730 76830

Kas agri gaida, tas vēlu paliek. 116 4204

Gaidi kamēr citi tevi uzteic, bet nelielies pats. 1379 7873

Gaida kā uz ūdens iešanu. 556 5505

Gaid kō nu vucyna bārnu. 512 2625

Ko gaidi kā uz mesiju? 1584 141

Gaidi, gaidi no dzoses auzas. 1459 1263

Ko tu gaidi, kā pastardienu. 1225 6988

Negaidi no cita - dari pats. 796 6156

Kas gaida, tam nāk. 116 4205

Gaideisim, varbyut ku atrasim. 527 33336

Gaidi laiku, būsi kungs. 1225 40194

Gaida kai Jōņa dīnas. 477 824

Gaida kā vārna uz vārgu sivēnu. 1599 5679

Gaida kā vārna uz vāja sivēna. 1552 25219

Gaida kā vārna uz vāju sivēnu. 1730 56697

Gaida kā vārna uz vāju sivēnu. 584 1861

Ko nu gaidi kā vārna uz vāju sivēnu! 853 254

Gaida kā vārna uz vāju sivēnu. 828 5258

Gaida kā vārna vāju dvēseli. 1459 1413

Gaida kā dievs labu dvēseli. 1459 4073

Gaida kā vārna uz vāju sivēnu. 639 37

Gaida tikpat kā vārna uz vāju sivēnu. 393 1121

Gaida kā vārna uz vāju sivēnu. 929 53447

Gaida kā vārna uz vāja sivēna. 17 14635

Gaida kā vārna uz vāju sivēnu. 1262 1535

Gaida kā velns pēc dvēseles. 1552 32581

Gaida kā krauklis uz maitu. 1950 4185

Gaidu nu paēdis neēdušu. 1225 18577

Gaidi nu neēdis paēdušu. 1576 4240

Gaidi paēdis ne neēdis. 23 1897

Gaid nu neēds paēdušam līdz! 1766 525

Gaidi paēdis, negaidi neēdis. 527 45779

Gaidi nu neēdis paēduša! 1620 1417

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1805 4657

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1008 1517

Labs nāk ar gaidīšanu - silts ar sildīšanu. 13 3504

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 353 6690

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 353 3652

Labs nāk ar gaidīšanu; silts ar sildīšanu. 1492 346

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 527 25110

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1206 1227

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1136 1083

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 527 22225

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 387 3059

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 230 4293

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 94 2569

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1774 1795

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1798 261

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1713 171

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1667 633

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 997 8998

Labs nāk ar gaidīšanu. 1695 556

Labs nāk ar gaidīšanu. 926 1776

Labs nāk ar gaidīšanu. 796 13551

Labs nāk ar gaidīšanu. 1668 10583

Labs nāk ar gaidīšanu. 997 16306

Labs nāk ar gaidīšanu. 1693 1163

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1800 1353

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1635 782

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1653 208

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 834 6515

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 935 33261

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 872 3922

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 927 4889

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 927 6721

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 17 9335

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1557 341

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1557 1001

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1653 2033

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 4 1210

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1557 3717

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 834 2712

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 70 1326

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 84 1469

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 70 4863

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1372 1126

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1802 2313

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 231 3279

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 8 3787

Labs nāk ar gaidīšanu, silts - ar sildīšanu. 1552 12620

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1880 3073

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1880 1607

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1377 95

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1379 5634

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1594 1759

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1225 5034

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 942 800

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 941 2131

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 84 6073

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 853 113

Labs nāk ar gaidīšanu; silts ar sildīšanu. 1202 775

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1 2585

Labs nāk ar gaidīšanu, silts - ar sildīšanu. 527 37480

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1150 132

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 961 5427

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 17 18248

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 855 5676

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1860 1109

Labs nāk ar gaidīšanu, silts - ar sildīšanu. 67 1347

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 464 2613

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 375 9083

Labs nāk ar gaidīšanu, silts - ar sildīšanu. 1494 510

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 17 9688

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 17 20799

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1001 318

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1377 95

Viss labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 116 2649

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 555 716

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 828 8019

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1900 2718

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 625 68

Labs nāk ar gaidīšanu, silts - ar sildīšanu. 1769 1336

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 840 1639

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 840 1492

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 10 4641

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 450 1587

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 855 730

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1079 1497

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 17 9390

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 202 6223

Labs nāk ar gaidīšanu, silts - ar sildīšanu. 1552 11825

Labs nāk ar gaidīšanu, silts - ar sildīšanu. 1552 3453

Labs nāk ar gaidīšanu. 67 2209

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 840 2653

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 512 2616

Lobs nōk ar gaidīšonu. 640 1338

Lobs nōk ar gaidēšonu. 512 229

Lobs nōk ar gaidēšonu. 780 32

Negaidi velti uz citiem. 94 1455

Negaidi velti uz citiem. 3 313

Negaidi velti uz citiem. 1627 4917

Negaidi velti uz citiem. 1379 1784

Negaidi velti uz citiem. 1653 5380

Negaidi velti uz citiem. 917 2607

Negaidi velti uz citiem. 917 2729

Negaidi velti uz citiem. 1079 2176

Negaidi velti uz citiem. 67 2945

Septiņi vienu negaida. 867 4876

Septiņi negaida viena. 1805 118

Septiņi vienu negaida. 94 2404

Septiņi vienu negaida. 941 137

Septiņi vienu negaida. 202 5885

Septiņi viena negaida. 12 1658

Septiņi negaida viena. 1084 3671

Septiņi negaida vienu. 1377 389

Septiņi vienu negaida. 1109 393

Septiņi negaida viena. 840 610

Septiņi vienu negaida. 1552 13824

Septiņi viena negaida. 67 958

Septiņi viena negaida. 1001 498

Septiņi negaida viena. 464 6976

Septiņi vienu negaida. 67 1101

Septiņi vienu negaida. 1079 1897

Pīci nagaida vīna. 508 1356

Gailis nomina vērsim kāju. 1493 5351

Gailis nomina vērsim kāju. 384 808

Tam ne gailis pakaļ nedziedās. 1573 957

Tam ne gailis pakaļ nedziedās. 625 683

Gailis ar vairs pakalā nedziedās. 1730 56429

Tam ne gailis pakaļ nedzied. 1730 59103

Kā vecais gailis dzied, tā jaunais mācās. 1668 3739

Kā vecais gailis dzied, tā jaunais gailis mācās. 1805 3748 9

Kā vecais gailis dzied, tā jaunais mācās. 1668 1730

Lielās kā gailis uz mēslu kaudzes. 917 1742

Lielās, kā gailis uz mēslu čupas uzkāpis. 278 179

Ko gails uz souda čupa. 1212 196

Kurs gails kauslis, tys nikod nav i žyrns. 1940 2643

Septiņus gaili kaun. 465 233

Gailis rīta midinātājs. 1010 799

Gaili, gaili, ne to vistu. 1 648

Pi tevi jau gaiļa sirds. 548 3644

Kliegdams gailīts laktā leca, nu būs miežu vasariņa. 116 25528

Kad gailis lēc uz zediņa dzīvōtu, tod byus leits. 509 1918

Gailis nedēj olas. 556 4153

Gailis laktā, tupel kaktā. 867 4154

Ja gailis dzied pēc saules rieta, mežā kāds apmaldījies. 1611 2784

Dzied kā gailis. 464 1632

Ceļās kā gailis. 10 3632

Par tādu darbu pat gailis nedziedās. 556 5422

Ar gaili mājas nevar uzņemt, ar zirgu nevar nolaist. 609 5037

Gaisma aust tak pasaulē, lai gailis dzied vai nē. 116 6366

Kad gailis dzied pie durvīm, tad ciemiņš būs. 840 826

Gailis dzied bez grāmatas. 527 20907

Gaiļa darbs, bet zirga māga. 1750 8261

Gailis mans pulkstens, cūka mana kalendare. 1730 57028

Kad gailis dzied, tad vistas kladzina. 1660 4274

Gudris gailis koleidz pi vystys. 527 33453

Tam jau gaiļa spēks, cāļa veselība. 1552 32482

Nezin nekā, kā gailis no svētdienas. 1715 1303

Gailis atrod sev vieglāk barību, nekā ērglis. 1177 1838

Ielaidīšu tev sarkano gaili. 1225 6994

Labāk būt gailim par knābi, nekā vērsim par asti. 1109 388

Lielās, kā gailis sili piedirsis. 76 2182

Sarkanais gailis jumta galā. 23 1090

Sarkanais gailis nodziedāja. 23 1049

Pērc gailīti kas ar pakaļiņu dzied. 23 900

Pielikt tik gaili no nospid, nodzied. 23 846

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 1717 297

Tu jau strādā tā kā gailis un ēd kā zirgs. 279 1298

Mazs kā gailis, ēd kā zirgs. 1660 1871

Kā gailis strādā, kā zirgs ēd. 1225 1499

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 1597 1620

Strādā kā gailis un ēd par vērsi. 1225 27234

Ko gailis pa gadu, to zirgs uz reizi. 1552 11759

Ko gailis pa gadu, to zirgs uz reizi. 384 812

Ko gailis pa gadu, to zirgs uz vienu reizi. 877 352

Ko gailis pa gadu, to zirgs uz reizi. 1393 4783

Ko gailis pa gadu, to zirgs uz reizi. 917 29839

Viens pats gailis daudz vistu vada. 1599 5327

Viens pats gailis daudz vistu vada. 1552 11757

Viens pats gailis daudz vistu valda. 384 810

Gailis savlda septiņas sievas, bet liels vīrs nespēj savaldīt vienu. 1730 66309

Gaidi, gaidi, kamēr gailis pautu izdēs. 1620 1991

Septiņi vienu gaili kauj. 1704 2529

Gaidi, gaidi gaili olas dējam. 13 3412

Gaidi vien gaili olas dējam. 1551 1676

Gaidi vien gaili olas dējam. 1225 12078

Gaidi vien gaili olu dējam. 1374 1358

Gaidi, gaidi gaili olas dējam. 884 5257

Gaidi vien gaili olas dējam. 1376 1622

Gaidi, gaidi gaili olas dējam. 1551 5606

Gaidi vien gaili olas dējam. 1630 192

Gaidi vien gaili olas dējam. 1552 32865

Gaidi, gaidi gaili olas dējam. 17 182 155

Gaidi vien gaili olas dējam. 1137 1030

Gaidi, kamēr gailis izdēs olu. 556 5391

Gaidi vien, kad gailis olas dēs. 105 146

Gaidi vien gaili olas dējam. 1079 2079

Gaidi vien gaili olas dējam. 17 29987

Gaidi vien , kad gailis sāks olas dēt. 1341 13719

Gaidi, gaidi gaili olas dējam. 1429 519

Nestāvi gaismai priekšā, vai tavs tēvs stiklers? 1225 10844

Nestāvi gaismai priekšā, tavs tēvs nav glāznieks? 142 2897

Ej nost no gaismas, tavs sēvs nav glāznieks. 145 956 7

Kaut gaismas stari iespiestos katrā būdiņā. 1552 13880

Gaisma atklāj tumsības noslēpumus. 556 6119

Ko nedrīkst gaismā darīt, to nedari tumsā. 556 5298

Slēp slēpdams, tak reiz tumsā nāks. 1552 40339

Nelaid gaismā tādus vārdus, kas pašam nepatīk klausīties. 1626 1665

Nūsloptais vīnmār īt gaismā. 477 575

Nekas nav apslēpts. 1592 8451

Ko tu tumsā gaismu meklē. 1225 11266

Tas runā no zila gaisa. 1225 26847

Mauj uz zilu gaisu. 1730 57051

Kā gaisa gābars. 1730 56632

Kā gaisa gābars. 1730 56632

Nav ko tukšā gaisā šaut. 997 310

Tukša gaisa nav ko šaut. 997 1543

Tādā gaisa galā. 1730 56672

Gaiss ir netīrs! 1620 1772

Gaisa pilis nevar ne pārdot, ne apdrošināt, ne ieķīlāt. 1601 70

Ka jāiet, ta jāiet, kaut no gaisa piķis līst. 1225 11043

Nekāda gaisa nezināt. 1730 4671

Ka tu gaisā uzspruņģetos! 1730 56607

Par gaisu skrien, pa zemi lido. 1552 41824

Kā gaisā pakārts. 527 25041

Ķer ko ķerdams, neķer gaisu. 84 5892

Maitoj gaisu kai cyuka. 640 1613

No tukša gaisa nevar zemes ripu test. 1693 2198

Tāds gaiss ka var cirvi pakārt. 997 14545

Viss nav labs, kas nāk no gaisa. 1750 648

Gaiss sadrupina klintis, laiks ieradumus. 1009 1269

Skatās gaisā itkā tur būtu uzrakstīts. 508 2956

Lai list lai draņķē, ka tik no gaisa vie nenāk. 23 2363

Kas gaisu grabj tas gaisu dabon. 72 8482

No kura gaisa ta tu nokriti. 23 727

Lai tevi nu gaisā! 1730 56731

Ek lai tevi gaisā. 1730 56578

Ek, lai tevi gaisā! 1730 56578

Ka tevi gaisā! 1730 56695

Ka tevi gaisā! 1730 56695

Ej tu pa gaisu! 1724 1920

Skrej pa gaisu. 1225 11473

Skrien pa gaisu kā vējagrābeklis. 1341 30738

Tas jau tāds gaisa grābeklis. 17 37 6

Pa gaisu skrien un tukšu vēju grābj.1600 7709

Gaisā vai maisā; graudā vai naudā. 1276 685

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 1688 797

Gaisā vai maisā; graudā vai naudā. 997 14073

Gaisā vai maisā; graudā vai naudā. 958 2589

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 1208 5288

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 1207 4754

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 926 47

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 796 14311

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 1674 1947

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 1576 7990

Gaisā vai maisā; graudā vai naudā. 70 477

Gaisā vai maisā; graudā vai naudā. 84 2847

Gaisā vai maisā, naudā vai graudā. 935 34154

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 1511 414

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 1404 615

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 949 965

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 949 713

Gaisā vai maisā; graudā vai naudā. 927 689

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 202 4632

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 1592 1112

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 872 1257

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 1650 1335

Gaisā vai maisā; graudā vai naudā. 1643 323

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 840 1480

Gaisā vai maisā, naudā vai graudā. 828 111

Gaisā vai maisā - graudā vai naudā. 1552 3376

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 585 431

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 1074 355

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 17 20766

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 1552 13782

Gaisā vai maisā; graudā vai naudā. 1748 674

Gaisā vai maisā, graudā vai naudā. 1552 10886

Via gaisā vai maisā. 1730 44957

Vai nu gaisā vai maisā. 867 7404

Vai gaisā vai maisā. 997 1414

Ne gaisā, ne maisā. 387 963

Vai gaisā, vai maisā. 739 1722

Vai nu gaisā, vai maisā. 1225 16476

Vai nu gaisā, vai maisā. 553 4122

Vai nu gaisā, vai maisā. 1552 10835

Ne nu gaisā, ne maisā. 1459 13066

Vai gaisā, vai maisā. 527 1432

Gaisā vai naisā. 464 6967

Vai nu gaisā, vai maisā. 464 17706

Vai nu gaisā, vai maisā. 384 1560

Nij goisā, nij moisā. 529 778

Vai gaisā, vai maisā vīna olga. 640 878

Gaisā vai maisā. 780 224

Lobōk gaisā, bet na maisā. 508 2421

Ni gaisā, ni maisā. 679 1313

Gaisā vai maisā. 640 1657

Neskrej gaisos, iekams spārni nav auguši. 1106 1185

Neskrien gaisā, ja nav spārni. 1710 910

Neskrien gaisā, iekams spārni nav izauguši. 1684 331

Neskrien gaisā iekams spārni nav izauguši. 609 5039

Neskrien gaisā iekam spārni nav auguši. 1674 1054

Neskrien gaisā, iekam spārni nav izauguši. 1724 326

Neskrien gaisā, kamēr spārni nav vēl izauguš. 230 4555

Neskrej gaisos iekams spārni nav auguši. 1805 257

Neskrej gaisos, iekams spārni nav auguši. 1805 1805

Neskrej gaisos pirms spārni nav vēl auguši. 1722 5496

Tikai tad skrej pa gaisu, kad tev spārni izauguši. 1699 3644

Neskrej gaisos, iekam spārni nav pieauguši. 1552 33391

Neskrej gaisos, iekams spārni nav auguši. 828 1710

Neskrien gaisā, iekam spārni nav izauguši. 1557 3356

Neskrien gaisā, kamēr spārni nav izauguši. 464 5836

Neskrien gaisā kamēr spārni nav izauguši. 1376 1623

Neskrien gaisā tiem, kam nav spārni auguši. 872 3892

Neskrien gaisā, kamēr spārni nav izauguši. 1551 6425

Neskrien gaisā, kamēr spārni nav uzauguši. 1225 3857

Neskrej gaisā, iekams spārni nav auguši. 1597 2142

Neskrien gaisā, kamēr spārni vēl nav uzauguši. 1225 6830

Neskrej gaisā, kamēr spārni nav auguši. 116 21279

Neskrien gaisā, pirms spārni nav uzauguši. 17 8609

Neskrej gaisā iekams spārni nav izauguši. 935 15681

Neskrej gaisā iekam spārni nava uzauguši. 384 4354

Naskrīn gaisā, koleidz spōrni nav izauguši. 418 1985

Naskrīņ gaisā, koleidz spōrni vēļ nav izauguši. 740 26067

Neskrej pa gaisu bez spārniem. 997 5122

Neskrien gaisā, ja spārni netur. 1599 9586

Naskrīn gaisā, ka naturi spornu. 400 3542

Naskrīn gaisā, kad spōrnu naruti. 966 60

Naskrīn gaisā, kad spōrnu naturi. 966 46

Naskrin gaisā, jo spornu naturi. 400 3150

No gaisa jau nekrīt. 1552 29002

No gaisa nekas nenāk. 1225 10860

No gaisa nekas nekrīt bez gaisa. 556 12426

Nevienam no gaisa nekrīt. 1724 503

Nevienam no gaisa gatavs nekrīt. 1341 31076

Nekas no gaisa nekrīt. 84 10580

Ja neko nedarīsi, tad no gaisa nekas zemē nekritīs. 1684 2750

Gaisu grābstīdams tālu netiksi. 508 2947

Nebūvē gaisa pilis. 508 3024

Nebūvē nu gaisa pilis. 1552 4898

Nebūvē gaisa pilis. 280 1168

Necel gaisa pilis, bet strādā. 17 3690

Gaišs kā diena. 997 16527

Gaišs kā balta diena. 556 4731

Gaišs kai dīna, tymss kai nakts. 477 202

Tik gaišs, ka acis apžilbst. 1552 25437

Pilni galdi tukšo naudas maku. 556 11429

Uz galda likts, ja nav kauna, apēd visu. 1341 4407

Pie galda strādnieku daudz. 508 2899

Pie tukša galda visa mīlestība vēj. 1341 2410

Kas pirmais pie galda, tas pirmais pie bļodas. 740 13687

Galds nav gaļa. 997 10998

Galdam taisnība. 1730 59257

Pie galda sliņķim pirmā vieta. 1225 5476

Aiz golda kai cyuklāvs. 374 164

Savs golds sātā, savs i cīmā. 1945 3203

Pie pilna galda labi sēdēt. 12 1306

Galdam galda taisnība. 67 3664

Galdam galda rekte. 1225 5527

Zem otra galda kājas viegli turēt. 609 2832

Zem otra galda viegli ka'jas turēt. 1690 2301

Zem otra galdiņa viegli kājas turēt. 1805 16590

Zem otra galdiņa viegli kājas turēt. 1684 619

Zem otra galdiņa viegli kājas turēt. 1660 40830

Zem otra galda viegli kājas turēt. 220 1122

Zem otra galda viegli kājas turēt. 1595 894

Zem otra galda viegli kājas turēt. 1626 2298

Zem otra galdiņa viegli kājas turēt. 1650 2243

Zem otra galda viegli kājas turēt. 884 3942

Zem otra galda viegli kājas turēt. 1177 21404

Zem otra galda viegli kājas turēt. 1596 350

Zem otra galdiņaa viegli kājas turēt. 1374 1355

Zem otra galdiņa viegli kājas turēt. 1084 3608

Zem otra galdiņa viegli kājas turēt. 384 445

Zem galdiņa viegli kājas turēt. 1459 2816

Zem otra galdiņa viegli kājas turēt. 556 4939

Zem otra galdiņa viegli kājas turēt. 384 1928

Zem otra galdiņa viegli kājas turēt. 116 21285

Zem otra galdiņa viegli kājas turēt. 828 2966

Zem otra galdiņa viegli kājas turēt. 17 9421

Zem otra galda viegli kājas turēt. 1552 9211

Zem otra galdiņa viegli kājas turēt. 584 2224

Jā mēs visi pie galda sēdētu - kas tad mums uzliktu. 1552 11762

Ja mēs visi pie galda sēdētum, kas tad ēdienu uzliktu. 877 3250

Ja mēs visi pie galda sēdētum - kas tad mums uzliktu ēdienu!. 804 3344

Pie galda pirmais, pie darba pēdējais. 872 3135

Pirmais pie galda, pēdējais pie darba. 877 3221

Da golda pyrmais, pi dorba padejais. 566 272

Galda galā pirmais, bet siena valā pēdējais. 508 1532

Pirmais pie galda, beidzamais pie darba. 1704 6367

Pirmais pie galda, pēdējais pie darba. 935 29137

Kas pirmais pie galda - pēdīgais pie darba. 1730 15187

Pie pilna galda draugu daudz. 840 35

Pie pilna galda draugu daudz. 872 3102

Pie pilna galda draugu daudz. 840 2000

Pie pilna galda draugu daudz. 954 5470

Pie pilna galda draugu netrūkst. 584 4899

Pie pilna galda draugu daudz, no tukša visi projām šmauc. 917 4345

Pī baguota golda vīsu daudz. 1950 5905

Tu esi plānā galdiņa urbējs. 1225 11312

Tā jau tāda plaņā galdiņa urbēja. 1515 2891

Tas ir plānā galdiņa urbējs. 1552 15759

Tas ir plānā galdiņa urbējs. 1377 1959

Tas jau tāds plānā galdiņa urbējs vien ir. 1576 7929

Plāna galdiņa urbējs. 1730 66196

Plānā galdiņa urbējs. 1552 15303

Plāno galdiņu urbējs. 529 2069

Plānu galdu urbējs. 1900 3735

Tāds kā plānā galdiņa urbējs. 527 47641

Tāds kā plāno galdiņu urbējs. 853 186

Plānā galdiņa urbējs. 1940 3144

Galds rāda kāds darbs. 1765 2017

Galds rāda kāds tas darbs. 1693 5348

Galds rāda, kāds tas darbs bijis. 855 5167

Galds rāda kāds darbs. 1459 3255

Gribēdams tikt ātri galā, neapsēdies ceļa malā. 1383 512

Ja gribi nokļūt mērķa galā, neapstājies ceļa malā. 1084 2968

Kad galds pazūd, tad viss pazūd. 609 2594

Kad galds pazūd, tad viss pazūd. 1552 32021

Te nu visi gali kopā. 609 5042

Te nu visi gali kopā. 1552 25659

Labāk gals ar briesmām, nekā briesmas bez gala. 584 5445

Labāk gals bez briesmām, nekā gals bez briesmām. 913 421

Tys tō golā. 374 129

Visur ass gali metas. 1212 172

Ko nu lielies, kāds jau tu esi, tāds esi no laika gala! 279 2536

Nu labais gals augšā. 1730 59021

Ko šķirsti, ko meklē, sāc no gala. 1730 15197

Tas jau vāras bez sava gla. 1225 36663

Tas jau vāras bez sava gala. 1655 479

Nevajag neko darīt kamēr tu nezini kā to galā vest. 1756 6124

Apdomā galu, tad tev nebūs žēl. 12 1281

Vīn sgols, div goli i bikses rūkā. 512 151

Nij gola, nij nolas. 529 784

Kād gal mekle, tād dabu. 343 186

Čaklis ātri galu dabon. 884 4803

Jo trakāk iet, jo ātrāk gals. 116 8231

Lels lela golā - nikam dzyrys panest. 465 277

Ko domā to izved līdz galam. 941 3533

Ko dari, to dari līdz galam. 1552 15459

Papriekšu apdomā galu un tad dari. 1710 3599

Ka tik nu varētu kā tos galus sasiet. 1600 7978

Kas iztur līdz galam, tas sasniedz mērķi. 556 12371

Darunoj leidz golam. 640 1390

Abi gali labi, tik viducis slikts. 556 6920

Labu darīdams apdomā galu.Bb 13 1284

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1451 1117

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1451 212

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1773 2420

Dari ko darīdams, apdomā galu. 981 872

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1774 672

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1684 527

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1188 5293

Dari ko darīdams, apdomā galu. 739 1638

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1689 881

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1638 3670

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1673 517

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1726 176

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1773 831

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1208 1921

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1689 60

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1895 4278

Dari ko darīdams, apdomā galu. 981 1030

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1695 296

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1695 3506

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1136 921

Dari ko darīdams, apdomā galu. 868 1114

Dari ko darīdams, apdomā galu. 997 938

Dari ko darīdams, apdomā galu. 913 452

Dari ko darīdams, apdomā galu. 796 677

Dari ko darīdams, apdomā galu. 17 22053

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1008 2572

Dari ko darīdams, apdomā galu. 121 1426

Dari ko darīdams, apdomā galu. 527 23968

Dari ko darīdams, apdomā galu. 877 3550

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1687 306

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1010 1337

Dari ko darīdams, apdomā galu. 925 1483

Dari, ko darīdams, apdomā galu. 1695 3235

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1629 274

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1377 687

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1595 171

Dari, ko darīdams, apdomā galu. 1552 253

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1802 3725

Dari, ko darīdams, apdomā galu. 1557 2351

Dari ko darīdams, apdomā galu. 884 1823

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1880 1885

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1652 1061

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1177 2417

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1652 34

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1372 481

Dari ko darīdams, apdomā galu. 949 809

Dari ko darīdams, apdomā galu. 553 985

Dari ko darīdams, apdomā galu. 84 725

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1597 372

Dari ko darīdams, apdomā galu. 968 582

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1639 59

Dari, ko darīdams, apdomā galu. 1635 781

Dari ko darīdams apdomā galu. 501 138

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1573 422

Dari ko darīdams, apdomā galu. 941 2135

Dari ko darīdams, apdomā galu. 941 1800

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1641 134

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1225 20845

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1383 465

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1650 193

Dari ko darīdams, apdomā galu. 927 1655

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1626 3685

Dari ko darīdams, apdomā galu. 935 20331

Dari ko darīdams, apdomā galu. 834 4703

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1114 72

Dari ko darīdams, apdomā galu. 927 4896

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1114 232

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1114 28

Dari ko darīdams, apdomā galu. 927 2631

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1880 3063

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1880 1750

Dari ko darīdams, apdomā galu. 584 2181

Dari ko darīdams, apdomā galu. 584 1487

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1074 305

Dari ko darīdams, apdomā galu. 997 1385

Dari, ko darīdams, apdomā galu. 116 2653

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1 737

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1 382

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1444 645

Dari ko darīdams, apdomā galu. 556 535

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1190 3457

Dari ko darīdams, apdomā galu. 116 8072

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1150 119

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1001 321

Dari ko darīdams, apdomā galu. 877 1662

Dari ko darīdams, apdomā galu. 521 64

Dari ko darīdams, apdomā galu. 922 1257

Dari ko darīdams, apdomā galu. 828 2804

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1135 158

Dar, ko darīdams, apdomā galu. 1552 8968

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1751 275

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1135 83

Dari ko darīdams, apdomā galu. 17 20618

Dari ko darīdams, apdomā galu. 17 8526

Dari ko darīdams, apdomā galu. 17 20724

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1147 120

Dari ko darīdams, apdomā galu. 853 40

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1737 386

Dari, ko darīdams, apdomā galu. 1055 87

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1472 2347

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1066 33

Dari ko darīdams, apdomā galu. 529 1733

Dari ko darīdams, apdomā galu. 384 294

Dari ko darīdams, apdomā galu. 17 28164

Dari ko darīdams, apdomā galu. 17 24568

Dari ko darīdams, apdomā galu. 17 24929

Dari ko darīdams, apdomā galu. 114 348

Dari ko darīdams, apdomā galu. 527 37334

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1239 1991

Dari ko darīdams - apdomā galu. 1552 3550

Dari, ko darīdams, apdomā galu. 1552 195

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1115 958

Dari ko darīdams, apdomā galu. 454 64

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1950 4201

Dor kū darīdams, apdūmoj golu. 477 764

Dari, ko darīdams, apdomā galu. 740 5386

Dori kū doreidams, apdūmoj golu. 1754 1138

Dari ko darīdams, apdomā galu. 1439 1673

Strodoj kū strōdōdoms apdūmoj golu. 477 763

Runā, ko runādams, bet apdomā galu. 1341 2463

Runā un apdomā galu. 72 16038

Runā, ko runādams, apdomā galu. 1206 366

Pēdējais gals arvien resnāks. 1582 969

Dari ko darīdams, apdomā galu. 84 663

Dari ko darīdams, apdomā galu; šūn ko šūdams, uzmet mezglu. 1478 1095

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1206 1238 1239

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 997 4628 29

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1008 1359

Dari ko darīdams, apdomā galu, šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1206 3282 3283

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1206 904 905

Dari ko darīdams, apdomā galu, šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1626 4773

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 941 2190

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 834 6100

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1599 268

Dari ko darīdams, apdomā galu, šuj ko šūdams aizmet mezglu. 1404 407

Runā ko runādams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 927 5744

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizsien mezgli. 872 4049

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 935 34170

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj, ko šūdams, aizmet mezglu. 1084 464

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1225 4862

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 384 363

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1 2021

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1552 3289 3290

Dar ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 17 12144

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1900 801

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1600 7696

Dari ko darīdams, apdomā galu; šuj ko šūdams, aizmet mezglu. 1900 1017

Runā ko runādams, apdomā galu. 17 8699

Šuj ko šūdams, aizmet galu. 1397 25

Šuj ko šūdams, aizmet galu. 1773 2421

Gals labs, viss labs. 1707 913

Gals labs, beigas labas. 1713 783

Gals labs, viss labs. 1684 2065

Gals labs, viss labs. 997 15033

Gals labs, viss labs. 1638 2613

Gals labs, viss labs. 1690 2848

Gals labs, viss labs. 1661 936

Gals labs, viss labs. 623 19

Gals labs, viss labs. 997 9338

Gals labs, viss labs. 1393 4786

Gals labs - viss labs. 1599 8451

Gals labs, viss labs. 1379 1792

Gals labs, viss labs. 8 1614

Gals labs, viss labs. 884 3761

Gals labs, viss labs. 1639 6909

Gals labs, viss labs. 384 817

Gals labs, viss labs. 384 2436

Gals labs, viss labs. 1552 14166

Gals labs, viss labs. 1456 4164

Gals labs, viss labs. 1079 1965

Gals labs, viss labs. 524 610

Kas neiztur līdz galam, nekad nesasniedz mērķi. 1200 4140

Kas neiztur līdz galam, nekad nesasniedz mērķi. 1798 1255

Kas neiztur līdz galam, nekad nesasniedz mērķi. 997 2565

Kas neiztur līdz galam nekad nesasniedz mērķi. 1661 3856

Kas neiztur līdz galam, nekad nesasniedz mērķi. 997 2400

Kas neiztur līdz galam, nekad nesasniedz mērķi. 1629 2187

Kas neiztur līdz galam, nekad nesasniedz mērķi. 1626 1381

Kas neiztur līdz galam nekad mērķi nesasniedz. 1627 228

Kas neiztur līdz galam, nekad nesasniedz mērķi. 1880 1042

Kas neiztur līdz galam, nekad nesasniedz mērķi. 1602 6500

Kas neiztur līdz galam, nekad neaizsniedz mērķi. 1626 3952

Kas neiztur līdz galam, nekad nesasniedz mērķi. 1177 13492

Kas neiztur līdz galam, nekad nesasniedz mērķi. 1552 10957

Kas naistur leidz golam, nikod nasasnegs mērka. 527 45996

Pa vienu galu iekšā, pa otru ārā. 1341 22224

Pa vienu galu iekšā, pa otru ārā. 1584 4852

Pa vienu galu iekšā, pa otru ārā. 627 32293

Pa vienu galu iekšā, pa otru ārā. 527 37389

Pa vienu galu iekšā, pa otru ārā. 196 840

Pēdīgais gals arvien ir resnāks. 1620 2048

Pēdējais gals arvien resnāks. 1225 12996

Pēdīgais gals arvien resnāks. 1668 6435

Pēdējais gals arvien resnāks. 1684 368

Pēdīgais gals arvien resnāks. 609 5043

Pēdīgs gals arvien resnāks. 231 2800

Pēdīgais gals arvien resnāks. 1551 1677

vēdējais gals arvien tas resnākais. 1341 30801

Pēdējais gals arvien resnāks. 1127 1210

Pēdējais gals arvien resnāks. 8 1694

Pēdīgais gals arvien resnāks. 1552 25646

Pēdīgais gals arvien resnāks. 1137 1033

Pēdējais gals aizvien resnāks. 556 6512

Pēdējais gals arvien resnāks. 464 7697

Abi gali gaisā, vidus maisā. 828 10527

Kad nav gala, ķer aiz vidus. 17 28572

Sōksim nu gola byus skaistōks. 640 1630

Gāzelējas kā pīļtēviņš. 1459 1410