Nr.18. Galva - gosts

Groza galvu un grozās kā tītars. 1114 497

Galva nopelna vairāk nekā rokas. 12 573

Par veļti i par golvu nadūd. 1945 10228

Iet tāpat galvu vien gaisā. 1730 56745

Tik resnu galvu ņemt. 1730 56612

Galva kā purva cinis. 1730 59089

Eit tāpat galvu vien gaisā. 1730 56745

Ak tu galva, kas tev ar ir. 1730 56718

Viņš, luiekās, tais strādāt uz savu galvu. 556 7036

Kad golva sāp, duod di ziņu. 529 1086

Nij galvā, nij dirsā. 529 2003

Sit kur sizdams, nesit par galvu. 84 5607

Strādā ar galvu. 384 3620

Saņem aglvu un skrien mežā. 384 819

Nau golvā prota, nau maisā maizis. 527 33560

Jo liela galva, jo lielas galvassāpes. 1653 2533

Golva to gudra, tikai muļķis nosoj. 1398 239

Pats mazs, galva liela. 1573 4482

Nu pazaklaneišonas golva nasōp. 1263 1073

Nenolaid galvu, kad tev slikti klājas. 1451 3209

Galv uz augšu, kaut arī salmi vēderā. 1668 9252

Galva domā, roka dara. 1225 25747

Kas par to lai galvo. 1766 475

Kāpostu galva arī ir galva. 464 5227

Nebāz tur galvu, kur deguns nelien. 1838 4254

Turi pats savu galvu. 1225 5525

Katram sava galva, lai adra kā grib. 699 87

Pots mozs, golva lela. 780 238

Aizrīz golvu tiaļš pavasara laikā. 180 530

Kot tu jam golvu atcērt. 40 712

Skrīn golvu nukoris. 780 18

Poklauseigu golvu ni cart, ni griž. 527 33511

Bagātais liels bez galvas. 699 183

Gudra galva dara resnu vēderu. 67 2179

Viss iet pāri par galvu. 1225 8200

Tam galva kā ar salmiem piebāzta. 1225 26846

Nu klonošonys golva nasop. 527 33462

Gudra golva, gudri moti. 577 150

Galva nav grāmata, lai visi varētu atminēt. 503 71

Dūmōtīs ka jam nav golva uz placim. 640 956

Cik golvu, cik i golvu? 512 25

Ar tukšu golvu slikti dzeivōt. 548 2270

Karsta galva ir dažkārt labāka par aukstām kājām. 1599 1683

Galva gan liela, bet tīri ka bez smadzenēm. 556 12448

Kas krīt ar galvu uz augšu, tas atkal ceļas. 1600 7655

Kas galvā tas mēlē. 556 450

Ne jau katrs, kam liela galva, ir arī gudrs. 1341 32758

Neviens pirmais negrib galvu maisā bāzt. 1600 7898

Nevienam uz galvas dūmi nekūp. 1552 7427

Tādu galviņu varētu zeltīt, bet tik ja nepūtu. 853 924

Staigā ar nodurtu galvu, kā notriekts zirgs. 556 9886

Skrīn cikom golvu nūlaussi. 640 1054

Nokāris galvu kā vecs fūrmaņa zirģelis. 877 1129

Viegla galva ar skaistu cepuri netiek smagāka. 556 13672

Tu mani tai saāstu, jo nabyutu nu golvas kaulojs, nu kōju dubļojs. 548 2421

Mācies tikai labu, tad sliktais galvā neienāk. 387 4297

Lai notrus galvai mati, kad saimnieks cepures nedod. 609 5049

Turi galvu augstu un nezaudē pašlepnumu. 1596 4021

Nelauzi par daudz savu galvu. 556 5038

Kur divas galvas, tur divas bēdas. 556 5389

Kam galva, tam arī vieglas dienas. 12 2493

Gudra galva dara čaklas kājas. 1225 11028

No galvas ui, ui, no kājām fui, fui. 696 40

Kas smejas, tas smejas uz sovas golvas. 780 47

Nāk no galvas kā no avota! 1459 993

Skrīn golvu lauzdams. 780 170

Cik uz galvas vairāk, tik galvā mazāk. 116 24630

Laipnas golvas zūbyus nacārt. 740 10864

Jo pots par sevi nagōdosi, tad cytam par tevi moz golva sōp. 508 3619

Katram sava galva, katram savs padoms. 917 7494

Kam galva uz pleciem, tas čakli strādā. 1805 5922

Ar gudru galvu zem egļes var dzeivūt. 1945 8724

Tev nav tik daudz galvā kā viņam dirsā. 23 1248

Tev nav tik daudz galvā kā viņam dirsā. 23 3524

Apģērbu no galvas līdz kājām. 23 3208

Ka viņa naklaus, ļaus koč golvu. 1399 86

Bez galvas nav dzīvošana. 1377 2022

Bez galvas nav dzīvošanas. 1552 15714

Sarkana galva kā polim. 917 6431

Sarkana galva kā polim. 116 12402

Sarkana galva kā polim. 1667 1032

Lielas galvas, lieli padomi. 556 10175

Daudzi golvu, daudzi bādu. 640 1035

Lielāka galva, lielāka bēda. 1341 25978

Brauc kai Jonikāns nū goda tiergs - golva maisā, kuojis gaisā. 1930 3762

Sanāca galvu galvām. 1730 56644

Katram sava galva, lai dara ko grib. 1225 7529

Lai galvo zirgs, tam lielāka galva. 1552 10385

Sorkona golva kai gaiļam sekste. 477 679

Neiet ne aklis galvā! 1225 36626

Kam galvā citas domas, tas mācības nevar iemācīties. 1750 7573

Kur galva, tur vīrs. 1652 920

Saņem galvu unskrien mežā. 1715 1308

Sirma galva gudrāka par daudz citām. 997 7648

Gudra golva muļķam jānosoj. 1925 3674

Gudra golva durakam jonosi. 1925 3581

Gudra galva simts galvu baro. 231 5706

Vina gudra golva symt golvu baroi. 802 939

Neēdušam galva sāp, pieēdušam - vēderiņš. 1584 4873

Neēdušam galva sāp, pieēdušam vēders sāp. 384 3600

Tev dumja galva, tu esi gavēnī dzimis. 1730 56622

Ar galvu caur muri neizskries. 527 23988

Ar galvu mūri neapgāzīsi. 1772 2386

Ar galvu caur mūri neizskriesi. 1208 9852

Ar galvu caur mūri neizskries. 1206 4721

Ar galvu mūrus neviens negrauj. 1710 905

Ar rogoju golvu caur myuru naizskrīsi. 1940 2714

Neskrien ar galvu sienā. 1225 4090

Ar galvu mūri neapgāzīsi. 501 178

Kad uz golvas cart, tod skaidas skrīn acīs. 1263 805

Kad uz golvas cārt, tod skaidas skrīn acīs. 1940 2763

Kam galvā nekā nav, tam arī vēderā nekā nav. 717 997

Ka tikai golva byutu, cylps to byutu. 548 5584

Jo tikai golva ir - cylpa byus. 820 1547

Bāz nu galvu krāsnī. 639 12

Bāz nu galvu krāsnē. 609 5053

Bāzi nu galvu krāsnī. 1730 59168

Bāz vien nu galvu ugunī. 1730 56437

Nebāz galvu krāsnī. 1451 2188

Kas tevi kops, ja mana galva kritīs. 1 889

Kas tevi kūps, ka muna golva kritīs. 477 557

Tukšā galvā allaž daudz lepnības. 1805 1896

Tukšā galvā allaž daudz lepnības. 1008 4547

Tukšā galvā allaž daudz lepnības. 1689 914

Tukšā galvā allaž daudz lepnības. 1668 5660

Tukšā galvā allaž daudz lepnības. 1244 4512

Tukšā galvā daudz lepnības. 1493 3778

Tukšā galvā daudz lepnības. 1800 1987

Tukšā galvā alaž daudz lepnības. 464 5893

Tukšā galvā allaž daudz lepnības. 202 4013

Tukšā galvā allaž daudz lepnības. 1599 6049

Dažā tukšā galviņā mīt aizvien lepnība. 1225 29255

Tukša galva pildīta ar lepnību. 1573 3338

Tukšā galvā allaž daudz lepnības. 77 158

Tukšā galvā allaž daudz lepnības. 1771 5810

Tukšā galvā allaž daudz lepnības. 116 5993

Tukšā galvā allaž daudz lepnības. 384 3699

Tukšā galvā daudz lepnības. 1727 356

Tukšā galvā allaž piemīt lepnība. 556 5310

Katrā tukšā galviņā plaši mājo lepnība. 1552 2899

Tukšā galvā arvien daudz augstprātības. 67 1027

Tukšā galvā atrodas daudz lepnības. 1470 1710

Augstu galvu celt, tas viss būs pa velt. 358 1051

Kas galvu augstu nes, tas zemu krīt. 1738 3372

Kas augsti paceļ galviņu - parāda plānu prātiņu. 1685 353

Augstu galvu celt, tas viss būs par velt. 358 1051

Ja nav gudra galva, turi vieglas kājas. 1229 1242

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1207 2762

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1805 1759

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1244 4707

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 848 1042

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1207 1332

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1805 208

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 997 8010

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 925 1996

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 958 3350

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1688 2199

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1014 4126

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1805 5628

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1684 539

Ka nav gudras galvas, tad turi vieglas kājas. 1188 968

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1693 1894

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1816 4787

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 94 3377

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 353 6656

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1276 2512

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 925 1413

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 527 24270

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 94 1124

Ja nava gudra galva, turi vieglas kājas. 848 3393

Ja nav gudra galva, turi vieglas kājas. 609 641

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 609 5056

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 848 709

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1127 2017

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1652 809

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1652 809

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1379 2753

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1576 3693

Ja nav gudras galvas, turi viegļas kājas. 935 34181

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 914 79

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1629 574

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1599 1156

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1657 4218

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1018 18

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1601 1312

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1595 885

Ja nav gudrības galvas, turi vieglāks kājas. 1376 185

Ja nav gudra galva, turi vieglas kājas. 887 3216

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1585 1255

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1642 3439

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1385 226

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 927 1485

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1626 278

Ja nav gudra galva, turi vieglas kājas. 464 5837

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 220 1099

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1573 409

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1225 4863

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1641 735

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1372 218

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1655 1221

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 949 490

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 684 30

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1596 242

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1225 8376

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1654 2699

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1377 848

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1654 690

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1552 2045

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1084 521

Kad nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 872 3882

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1385 487

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1133 200

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1079 2251

Ja galva nav gudra, tad jābūt vieglām kājām. 556 5374

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 17 25622

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 160 343

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 527 37418

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 893 161

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 828 3230

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 828 9784

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 828 5266

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 828 5978

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1262 4452

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 464 3173

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1552 5969

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1552 6569

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 893 806

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1337 108

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1137 1751

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 116 5975

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1838 4170

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1008 372

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1552 6865

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1202 598

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1737 705

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 967 29

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 101 1062

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 929 59078

Jā nov gudras golvas, turi vieglas kājas. 529 1009

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 144 1103

Jo nav gudrys golvys, tad turi vīglis kōjis. 740 10833

Jo nau gudras golvas, turi vīglas kōjas. 512 1247

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1552 4587

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1502 165

Ja nav gudras galvas, turi vieglas kājas. 1429 6259

Ja nav gudras galvas, tad ir vieglas kājas. 884 3725

Ja nav gudras galvas, tad ir vieglas kājas. 935 33252

Ja nav gudras galvas, tad ir vieglas kājas. 958 6772

Ja nav gudras galvas, tad turi žiglas kājas. 668 4562

Ja nav gudras galvas, turi labas kājas. 1551 1246

Ja nav gudras galvas, turi čaklas kājas. 1597 617

Ja nav gudras galvas, turi čaklas kājas. 796 11520

Ja nav gudras galvas, turi gudras kājas. 1001 458

Jā nav gudras galvas, lai ir vieglas kājas. 1552 7474

Ja neturi vieglu galvu, tad turi vieglas kājas. 1376 3407

Ko galva aizmirsusi, tas vēlāk jāveic kājām. 1660 927

Kad galva aizmirst, kājas atnes. 1177 9621

Kam kūtra galva, tam jābūt čaklām kājām. 1600 7678

Ko nepatur galvā, to jāiztur kājām. 101 1094

Kam nav galvā, tam jābūt kājās. 384 2111

Muļķa galva kājām mieru nedod. 1687 965

Caur muļķīgu galvu nav kājām miera. 927 4832

Caur muļķīgu galvu nav kājām miera. 927 3435

Dullas galvas dēļ, kājas mieru neredz. 929 64311

Dulla galva nedod kājām mieru. 464 5997

Kad glupa galva, miesām jācieš. 1654 3493

Caur glupu galvu kōjom namīrs. 1209 392

Kam nav golvā prōta, atm nav mira kojom. 1705 5872

Dēļ durnos golvas kōjom mīra nav. 744 124

Dēļ durnōs golvas kōjom namīrs. 190 948

Caur muļķu golvu kōjam mīra nav. 966 445

Caur glupu golvu i kojom gryuts. 477 371

Caur glupū golvu, kōjom nav stona. 740 15748

Caur glupu golvu kuojom namīrs. 527 32037

Caur glupu golvu kōjom namīrs. 509 1357

Caur glupu golvu kōjom namīrs. 509 1476

Del mulka golvas i kōjom jocīš. 509 596

Caur muļķu golvu kōjom jōcīš. 509 498

Caur mulkeigu golvu i kojām nav vaļas. 241 43

Ko galva nestrādā, to kājām jāstrādā. 353 6825

Kas nav galvā, tam jābūt kājās. 1594 1562

Kas nav galvā, tam jābūt kājās. 527 25033

Kas nav galvā, tas ir kājās. 1711 3335

Kas nav galvā, tas ir kājās. 1798 204

Kas nav galvā, tas ir kājās. 1225 38539

Ko nepatur galvā, tas jāpatur kājās. 1627 4943

Kam nav galvā, tam ir kājās. 949 1324

Kas nav galvā, tas var būt kājās. 450 1625

Kas nav galvā, tas ir kājās. 1074 343

Kas nav galvā, tas ir kājās. 17 20756

Kas nav galvā, tas ir kājās. 828 7973

Kas nav galvā, tas ir kājās. 828 4135

Ko netur galva, to netur kājas. 1695 2966

Cik galvu, tik prātu. 464 1720

Cik galvu, tik prātu. 1014 3720

Cik galvu, tik prātu. 958 11050

Cik galvu, tik prātu. 997 16575

Cik galvu, tik prātu. 1687 818

Cik galvu, tik prātu. 1626 4399

Cik galvu, tik prātu. 1597 2290

Cik galvu, tik prātu. 929 51632

Cik galvu, tik prātu. 872 3257

Katram sava galva, katram savs padoms. 1599 6442

Cik dažādas tās galvas, tik dažādas tās domas. 917 6389

Cik galvu, tik prātu. 501 156

Cik galvu, tik padomu. 1552 15273

Cik galvu, tik prātu. 67 1767

Cik galvu, tik prātu. 17 16780

Cik galvu, tik prātu. 1552 13718

Cik galvu, tik prātu. 116 21825

Cik pasaulē galvu, tik prātu. 556 10732

Cik galvu, tik prātu. 17 28303

Cik galvu, tik prātu. 840 2712

Cik galvu, tik prātu. 67 971

Cik galvu, tik padomu. 1697 5440

Cik golvu, tik prōtu. 1151 138

Cik galvu, tik prātu. 1552 4641

Cik golvu, tik arī protu. 477 526

Cik golvu, tik ari prōteņu. 640 1031

Cik golvu, cik prōtu. 640 352

Cik golvas - tik prōta. 780 54

Divi golvas, divi prōti. 1398 209

Sev kurai golvai sovs prōts. 640 351

Cik golvu, tik i prōtu. 548 11660

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 1136 1052

Daudz galviņu, daudz prātiņu, dievs augstu, ķeizars tālu. 353 8339

Daudz galviņu, daudz prātu. 1188 827

Daudz galviņu, daudz padomu. 925 1976

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 925 1485

Daudz galviņu, maz prātiņu. 1008 3204

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 1010 1423

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 527 25002

Daudz galviņu, daudz padoma. 796 17233

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 997 6699

Daudz galviņu, daudz padomu. 997 8011

Daudz galvu, daudz prātu. 1684 528

Daudz galvu, daudz prātu. 1816 3912

Daudz galvu, daudz prātu. 1668 6437

Daudz galvu, daudz prātu. 877 188

Daudz galvu, daudz prātu. 1805 3307

Daudz galvu, daudz prātu. 1805 196

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 968 5147

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 1582 1573

Daudz galvu, daudz prātu. 1225 4864

Daudz galvu, daudz prātu. 1225 776

Daudz galvu, daudz prātu. 1601 1160

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 1575 2673

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 1225 2011

Daudz galvu, daudz padomu. 1377 1243

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 231 3258

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 1557 280

Daudz galvu, daudz prātu. 917 5975

Daudz galvu, daudz prātu. 917 4263

Daudz galvu, daudz prātu. 1653 1920

Daudz galvu, daudz prātu. 1377 419

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 1596 3913

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 12 297

Daudz galvu, daudz prātu. 1592 5840

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 1177 2856

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 941 3986

Daudz galvu, daudz prātu. 1557 3359

Daudz golvu, daudz prōtu. 1268 281

Daudz galvu, daudz prātu. 1592 4946

Daudz galvu, daudz prātu. 1170 514

Daudz galvu, daudz prātu. 1552 25401

Daudz galvu, daudz prātu. 1652 471

Daudz galvu, daudz prātu. 1376 186

Daudz galvu, daudz prātu. 1654 702

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 1127 3806

Daudz galvu, daudz prātu. 1650 2235

Daudz galvu, daudz prātu. 1372 4004

Daudz galvu, daudz prātu. 1225 1630

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 1404 2607

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 1639 692

Daudz galvu, daudz padomu. 935 34058

Daudz galvu, daudz prātu. 527 20699

Daudz galvu, daudz prātu. 1756 4146

Daudz galviņu - daudz prātiņu. 116 2654

Daudz galvu, daudz prātu. 828 8485

Daudz galvu, daudz prātu. 717 891

Daudz galvu, daudz prātu. 1224 275

Daudz galvu, daudz prātu. 556 338

Daudz galvu, daudz prātu. 17 22520

Daudz galvu - daudz prātu. 375 6223

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 464 3128

Daudz galvu, daudz prātiņu. 840 2773

Daudz galvu, daudz prātu. 67 2870

Daudz galvu, daudz prātu. 527 31902

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 1459 423

Daudz galvu, daudz prātu. 1225 7524

Daudz galviņu, daudz prātiņu. 116 6278

Daudz galvu, daudz padomu. 384 2475

Daudz galvu, daudz prātu. 1115 959

Daudzi golvu, daudzi prōtu. 1238 3320

Daudz golvu, dauzd protu. 527 31839

Daudz gouvu, daudz pruotu. 1344 88

Daudzi golvu, daudzi bādu. 1252 12

Daudz galvu, maz prātu. 116 8879

Daudz galvu, maz prātu. 17 16761

Daudz galviņu, daudz padomu. 1188 1808

Daudz galviņu, daudz padomu. 609 5051

Kur pulku galvu, tur dzudz padomu. 1772 2169

Daudz galviņu, daudz padomu. 94 3385

Daudz galviņu, daudz padomu. 1008 6710

Daudz galvu, daudz padomu. 1695 336

Daudz galvu, daudz padomu. 1695 286

Daudz galvu, daudz padoma. 1654 2805

Daudz galviņu, daudz padomu. 1576 3179

Daudz galviņu, daudz padomu. 1585 1269

Daudz galvu, daudz padomu. 1626 1050

Daudz galviņu, daudz padomu. 1225 8384

Daudz galvu, daudz padomu. 917 8837

Daudz galvu, daudz padomu. 917 3741

Daudz galvu, daudz padomu. 1074 338

Daudz galvu, daudz padomu. 1752 305

Daudz galvu, daudz padomu. 584 1463

Daudz galviņu, daudz padomu. 584 2240

Daudz galvu, daudz padomu. 584 1851

Daudz galvu, daudz padomu. 1341 4402

Daudz galvu, daudz padomu. 1429 894

Kam galva, tam padoms. 1771 5609

Kam galva, tam padoms. 1771 1922

Kāda galva, tāds padoms. 1079 1645

Laba galva, labs padoms. 1615 471

Ēdis vai neēdis, turi galvu uz augšu. 1429 571

Ēdis vai neēdis, bet galva augšā. 1341 13738

Ēdis, neēdis, galva augšā. 1950 4202

Ēdis vai neēdis, cel galvu augšā. 867 7408

Ēdis vai neēdis, bet turi galvu augšā. 739 2695

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1206 2269

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 926 759

Ēdis vai neēdis - turi galvu augšā. 1244 2061

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1690 425

Ēdis vai neēdis turi galvu augšā. 1008 1129

Ēdis, neēdis, turi galvu augšā. 958 7047

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 925 1344

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1772 7379

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1690 1151

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 13 4200

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 609 5052

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 94 3371

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1008 134

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 576 1860

Ēdis, neēdis, turi galvu augšā. 1816 4800

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1008 4744

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1688 668

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 796 12909

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 527 25306

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 70 2422

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1598 840

Ēdis vai neēdis, bet turi galvu augšā. 861 1962

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1404 1502

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1630 743

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1642 344

Ēdis, neēdis, turi galvu augšā. 1802 2788

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 927 692

Ēdis vai neēdis, turi galvu gaisā. 1552 2140

Ēdis vai neēdis - turi galvu uz augšā. 1376 1334

Ēdis vai neēdis - turi galvu augšā. 834 6495

Ēdis vai neēdis, galvu turi augšā. 941 275

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1225 6602

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1641 232

Ēdis vai neēdis, turi galvu gaisā. 231 9240

Ēdis vai neēdis, turi galvu uz augšu. 202 6070

Ēdis, vai neēdis - turi galvu augšā. 8 523

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 8 752

Lai iet kā iedams, kad tik galva uz augšu. 202 8394

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 8 3682

Ēdis vai neēdis - turi galvu augšā. 8 1056

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1560 394

Ēdis vai neēdis, galva augšā. 949 848

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1585 1256

Ēdis vai neēdis galva uz pleciem. 1557 2947

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1651 5019

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1404 4072

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1651 1265

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1627 1025

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 927 152

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1654 4832

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1379 5374

Ēdis, neēdis, turi galvu augšā. 1654 691

Ēdis neēdis, turi galvu augšā. 1626 1037

Ēdi, neēdi, turi galvu auksti. 1014 1387

Edis vai neēdis, galvu augšā. 23 3409

Lai iet kā iedams, galvu uz augšā. 1552 3297

Vai ēdis vai neēdis, bet galvu tur augšā. 1730 59266

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 454 63

Ēdis, vai neēdis, bet turi galvu uz augšu. 529 1953

Ēdis vai neēdis, tur galvu augšā. 625 72

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 384 435

Ēdis vai neēdis, galvu turi augšā. 1 1076

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 961 5684

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 17 144746

Ēdis vai neēdis, galvu augšā. 1552 10404

Ēdis neēdis, turi galvu augšā. 1552 11743

Ēdis vai neēdis, galvu turi augšā. 1552 13807

Ēdis vai neēdis, galvu augšā. 1459 2896

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 116 9490

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 116 4031

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 935 31719

Ēdis vai neēdis - galvu augšā. 1552 3543

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 17 11484

Ēdis vai neēdis, bet galva augšā. 727 375

Ēdis vai neēdis, galvu augšā! 375 7489

Ēdis vai neēdis, galvu augšā! 556 609

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 584 161

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā! 1459 1009

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 848 426

Ēdis vai neēdis, bet galva augšā. 393 340

Ēdis vai neēdis, bet turi galvu augšā. 1 1927

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1753 18

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1212 170

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1 1778

Ēdis vai neēdis, galvu augšā. 116 11745

Ēdis, neēdis, galvu gaisā! 877 2642

Ēdis vai neēdis, galvu augšā. 527 46108

Ēdis vai neēdis, tur augšā. 506 1524

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1472 2293

Ēdis, neēdis - galvu augšā! 1838 4255

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1766 1524

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1752 95

Ēdis vai neēdis, turi galvu augšā. 1 2724

Ēdis vai neēdis, turi galvu uz augšu. 120 365

Ēdis vai neēdis golvu turi augšā. 1439 792

Ēds vai neēds, galvu turi augšā. 583 601

Galva kā spainis. 1900 745

Galva kā spainis. 1661 4306

Galva kā spainis. 1225 19057

Galva kā spainis. 1225 8431

Golva lela kai spans. 780 88

Golva kai spans. 509 1538

Golva kai spans. 640 1586

Golva kai spans, prōta ni druskas. 640 396

Golva kai spainis, bet prota moz. 494 484

Ka tev galva resna kā spainis, pats tievs kā diegs. 72 8444

Galva kā kāpostu kacens. 935 27090

Golva kai ezeļam. 640 1591

Golva kai calms rospūrkšta. 1344 42

Galva kā salmu gubens. 1341 3995

Galva kā kodaļa. 1900 743

Galva kā metiens. 116 9647

Golva koa opara. 1268 484

Galva kā ērkuls. 1667 1058

Galva ne pods, neplīsīs. 400 2163

Galva kā siets caura. 1860 3143

Galva plika kā mēness. 1225 26861

Galva spīd kā mēness. 1225 17825

Galva kā kālis. 1225 17717

Galva kā kālim. 1225 22387

Galva kā zirgam, acis kā vilkam, padoma kā mušai. 1459 2921

Galva kā zirgam. 1900 744

Galva kā zirgam, prāts kā gaiļam. 508 1605

Cieta galva kā zirgam. 527 45185

Golva kai pūds, prots kai cōļam. 508 1348

Golva kai pūds. 1368 479

Golva kai pūds. 1368 463

Golva kai pūds, pruots kai cuoļam. 527 32151

Galva kā pods. 508 1613

Golva kai skaliņš. 1871 47

Golva kai skaline. 640 1584

Golva kai skalene. 780 192

Golva kai kips. 640 1588

Golva kai kips, prōta ni drusceņas. 780 281

Golva kā puoga. 529 445

Galva kā poga. 917 6432

Galva kā poga. 1079

Galva kā poga. 1667 1039

Galva kā pogai, purns kā cūkai. 1711 2215

Galva zied kā ābele. 917 6423

Galva zied kā ābele. 1599 4791

Galva zied kā ābele. 576 740

Galva kā ābele. 935 33778

Kad galva rokā, ko par asti bēdā. 769 8388

Kad galva rokā, tad par asti nebēdā. 1493 292

Kad galva rokā, ko vairs par asti bēdāt. 1008 4495

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 1686 889

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 1684 545

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdāt. 1206 1753

Kad galva rokā, ko par asti bēdā. 13 4210

Kad galva rokā, ko par asti bēdā. 1171 89

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 1673 527

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdāt. 1208 4729

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 1805 884

Kad galva rokā, ko par asti bēdā. 609 5045

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 1244 4422

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 1805 24

Kad galva rokā, ko par asti bēdā. 1084 3606

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 1650 2239

Kad galva rokā, ko par asti bēdāt. 1225 35437

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 1592 4951

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 872 3885

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 872 3885

Kad galva rokā, ko par asti bēdā. 1225 6624

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 358 866

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 828 1725

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdāt. 759 9020

Kad galva rokā, ko par asti bēdā. 1374 65

Kad galva rokā, ko bēdā par asti. 1552 32853

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdāt. 1597 3290

Kad galva rokā, ko bēdā par asti. 1376 1606

Kad galva rokā, kas par asti bēdā. 1225 30566

Kad galva rokā, ko par asti bēdā. 1653 5687

Kad galva rokā, ko par asti bēdāt. 1599 2322

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdat. 101 1289

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 1021 33

Kad galva rokā, ko bēdā par asti. 1024 436

Kad galva rokā, ko par asti bēdāt. 1133 223

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdāt. 1137 752

Kad galva ārā, nebēdā par asti. 740 1212

Ja galva rokā, nebēdā par asti. 556 5390

Kad galva ārā, ko tad par asti bēdā. 740 1212

Kad galva rokā, ko par asti bēdāt. 384 2858

Kad galva rokās, ko tad par asti bēdā. 584 2229

Kad galva rokā, ko par asti bēdā. 1459 3117

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 1766 990

Kad galva rokā, ko par asti bēdā. 1455 3752

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 1765 2572

Kad galva rokā, ko tad par asti bēdā. 90 1525

Galva astes negaida. 1805 1757

Galva astes negaida. 828 1724

Galva astes negaida. 1805 206

Kam golva, tam i aste. 1151 255

Kam golva, tam i aste. 512 155

Ko līdz galva bez gudra padoma. 997 14466

Ko līdz galva bez gudra padomiņa. 1690 1661

Ko līdz galva bez gudra padoma. 1010 4773

Ko līdz galva bez gudra padoma. 954 2529

Ko līdz galva bez gudra padomiņa. 925 1386

Ko līdz galva bez gudra padomiņa. 1690 1983

Ko līdz galva bez gudra padoma. 1699 1276

Ko līdz galva bez gudra padoma. 609 632

Ko līdz galva bez gudra padomiņa. 1177 5173

Ko līdz galva bez gudra padomiņa! 1084 7717

Ko līdz galva bez gudrības. 1337 78

Lielā galvā maz prāta. 1552 41273

Liela galva, maz prāta. 1552 25306

Lela golva, bet moz prōta. 508 1382

Golva lela, bet mozs prōts. 477 680

Lielā galvā maz gudrības. 358 1058

Galva gan ir liela, bet gudrības maz. 1630 3434

Kam liela galva, tam mazs padoms. 1593 907

Galva tik liela, bet padomiņš īss. 796 6149

Golva lela, bet prōteņa ni druskas. 640 966

Galva kā zirgam, prāts ka gaiļam. 527 32110

Liela galva, bet tukša. 1945 7781

Sirma galva jāgodā. 1690 1960

Sirma galva jāgodā. 925 1276

Sirma galva jāgodā. 1008 2777

Sirma galva jāgodā. 231 7346

Sirma galva jāgodā. 917 6469

Sirma galva jāgodā. 917 3019

Sirma galva jāgodā. 1393 4787

Sirma galva jāgodā. 1084 7692

Sirma galva jāgodā. 384 818

Sirma galva jāgodā. 384 4329

Sirma galva jāgodā. 1552 11763

Sirma galva jāgodā. 828 13616

Sirma galva jāgodā. 1079 472

Sirma galva jāgodā. 1860 680

Sirmā galva jāgodā. 17 11497

Sirma galva jāgodā. 961 4282

Sirma galva jāgodā. 1262 1982

Sirma galva jāgodā. 67 2878

Sirma galva jāgodā. 1779 904

Sierma golva cīnā juotur. 1950 1399

Sirma galva - goda kronis. 1637 849

Sirma galva goda tronis. 1560 172

Sirma galva vīra gods. 1710 376

Priekš sirmas galvas būs piecelties un vecu vaigu godāt. 1225 40207

Priekš sirmas galvas tev būs uzcelties un veca vaiga godāt. 67 2563

Priekš sirmas galvas tev būs liekties. 202 5058

Pret sirms galvs tev būs pacelties, un vecā vagu godāt. 961 4304

Priekš sirmas galvas tev būs piecelties un vecumu godāt. 1177 12495

Priekš sirmas galvas tev būs pacelties un viņu godāt. 1764 1266

Priekš sirmas galvas būs piecelties un vecu vaigu godāt. 67 3655

Priekš sirmas galvas tev būs piecelties un vecu vaigu godāt. 116 14122

Skrīn golvu lauzdams. 640 1536

Skrīn golvu lauzdams. 640 1661

Aizīt golvu atlauss. 640 1048

Viena galva, viena bēda. 867 6753

Viena galva, viena bēda. 1660 781

Viena galva, viena bēda. 796 13236

Viena galva, viena bēda. 1684 644

Viena galva, viena bēda. 997 3626

Viena galva, viena bēda. 1276 1613

Viena galva, viena bēda. 1244 6136

Viena galva, viena bēda. 958 2591

Viena galva, viena bēda. 1207 1337

Viena galva, viena bēda. 1008 6709

Viena galva, viena bēda. 887 760

Viena galva, viena bēda. 1188 3257

Viena galva, viena bēda. 926 28

Viena galva, viena bēda. 1696 7744

Viena galva, viena bēda. 1660 4103

Viena galva, viena bēda. 1208 5290

Viena galva, viena bēda. 958 11940

Viena galva, viena bēda. 1493 2210

Viena galva, viena bēda. 1674 1949

Viena galva, viena bēda. 997 13978

Viena galva, viena bēda. 997 995

Viena galva - viena bēda, bet viens pats prieks vien ir. 1805 1355

Viena galva, viena bēda. 84 2812

Viena galva, viena bēda. 949 691

Viena galva, viena bēda. 929 64019

Viena galva, viena bēda. 70 479

Viena galva, viena bēda. 84 10463

Viena galva, viena bēda. 1626 5836

Viena galva, viena bēda. 1654 3283

Viena galva, viena bēda. 1598 1183

Viena galva, viena bēda. 1650 40

Viena galva - viena bēda. 1641 632

Viena galva, viena bēda. 1802 3647

Viena galva, viena bēda. 941 659

Viena galva, viena bēda. 1592 3522

Viena galva, viena bēda. 1802 2783

Viena galva, viena bēda. 1630 3593

Viena galva, viena bēda. 834 6475

Viena galva, viena bēda. 927 686

Viena galva, viena bēda. 1084 3130

Viena galva, viena bēda. 1404 617

Viena galva, viena bēda. 1650 1333

Viena galva, viena bēda. 1643 325

Viena galva, viena bēda. 220 1645

Viena galva - viena bēda. 202 1253

Viena galva, viena bēda. 1511 415

Viena galva, viena bēda. 917 6508

Viena galva, viena bēda. 1576 7992

Viena galva, viena bēda. 1379 1964

Viena galva, viena bēda. 1654 701

Viena galva, viena bēda. 1654 4464

Viena galva, viena bēda. 872 1258

Viena galva, viena bēda. 1084 524

Viena galva, viena bēda. 1018 15

Viena galva, viena bēda. 1626 910

Viena galva, viena bēda. 1225 11487

Viena galva, viena bēda. 1597 5763

Viena galva, viena bēda. 1626 1049

Viena galva, viena bēda. 1225 8383

Viena galva, viena bēda. 935 34171

Viena galva, viena bēda. 17 18214

Viena galva - viena bēda. 1552 10502

Viena galva, viena bēda. 1736 1909

Viena galva, viena bēda. 1748 676

Viena galva, viena bēda. 584 2233

Viena galva, viena bēda. 1552 10888

Viena galva, viena bēda. 1074 357

Viena galva, viena bēda. 1024 28

Viena galva, viena bēda. 116 11750

Viena galva viena bēda. 1585 1268

Viena galva, viena bēda. 828 9769

Viena galva, viena bēda. 1758 284

Viena galva, viena bēda. 17 21953

Viena galva, viena bēda. 17 20767

Viena galva, viena bēda. 1337 121

Viena galva, viena bēda. 17 28709

Viena galva, viena bēda. 17 14473

Kur viena galva, tur viena bēda. 556 1485

Viena galva, viena bēda. 840 1457

Viena galva, viena bēda. 464 6437

Viena galva, viena bēda. 1552 6509

Viena galva - viena bēda. 384 466

Viena galva, viena bēda. 1202 406

Viena galva, viena bēda. 1600 1221

Viena galva, viena bēda. 840 661

Viena galva, viena bēda. 393 1084

Viena galva, viena bēda. 33 891

Viena galva, viena bēda. 375 6221

Viena galva viena bēda. 1758 284

Viena galva, viena bēda. 1552 3378

Viena galva, viena bēda. 1552 4658

Viena galva - viena bēda. 1552 3559

Viena galva, viena bēda. 1459 3659

Daudz galvu, daudz bēdu, viena galva, viena bēda. 1600 7791

Viena galva, viena bēda. 116 994

Viena galva, viena bēda. 72 8462

Vīna golva, vīna bāda. 929 48470

Viena galva, viena bēda. 1341 4403

Vīna golva vīna bāda. 640 1033

Vīna golva, vīna bāda. 1779 1204

Vīna golva, vīna bāda. 1252 11

Vīna golva, vīna bāda. 780 376

Viena galva, viena bēda. 1311 1537

Viena galva, viena bēda. 831 9

Vīna golva, vīna bāda; daudz golvu, daudz bādu. 144 2218

Vīna golva, vīna bāda. 465 260

Viena galva, viena bēda. 400 3178

Vīna golva, vīna bāda. 1899 364

Viena galva, viena bēda. 1429 892

Viena galva, viena sāpe. 754 216

Viena galva, viena doma. 1592 8416

Vīna golva, vīns padūms. 1930 291

Ka gaļas nav ta i vabole ne gaļa. 400 2180

Nav goļas, vobaļa na gaļa. 640 1721

Ka nak gaļes, vabole ar na gale. 232 1353

Kur gaļa, tur kauli. 464 5617

Kur gaļa, tur kauli. 1225 6828

Kur gaļa, tur gaļa, kur kauli, tur kauli. 929 28388

Kur gaļa, tur kauli, kur āda, tur spalva. 1599 9381

Kur gan gaļa bez kaula un maize bez garozas. 23 2117

Kur ņemsi gaļu bez kauliem, maizi bez garozas. 1573 1577

Kas ād daudz gales, tam moz vaļas. 509 61

Kas ād daudz gales, tam moz vaļas. 527 32049

Gaļas, pina koa lobus godus. 1268 466

Sālīta gaļa nekad tik ātri nepaliek veca kā nesālīta. 1225 5670

Gaļa mēlī. 374 203

Lēta gaļa suņiem ēdama, dārga - cilvēkiem. 1730 66193

Ēd gaļu, nepļāpā, kalendere rāda sliktu laiku. 1730 59250

Gaļa pil, lietus būs. 202 6501

Gaļas kā malkas. 1225 27392

Lēta goļa, lēta maize. 1345 94

Viens bojāts gaļas gabals samaitā visu ēdienu. 1774 2877

Kad gribi gaļu, ej vilkam par kalpu. 968 948

Ka nav galis ar rupuci skuodras naizsmērēsi. 360 21

Lētu gaļu arī suns neēd. 1177 20649

Lēta gaļa sunim ēdama. 1626 1879

Lētu gaļu ne suns neēd. 1626 4353

Lētu gaļu suns neēd. 1653 4087

Lētu gaļu suns neēd. 1650 7601

Lētas gaļas suns neēd. 1654 1472

Kur gaļu cep, tur pil tauki. 997 8983

Kur gaļu cep, tur tauki pil. 1552 5291

Kur gaļu cep, tur tauki pil. 1385 5227

Kur gaļu cep, tur tauki pil. 17 27896

Kur gaļu cep, tur tauki pil. 828 8007

Kur gaļu, tur tauki. 508 2223

Kai gōjis, tai nōcis. 1311 6051

Kā gājis, tā nācis. 556 4582

Ar ko gāji strādāt, ar to ej ēst. 508 3046

Ar gandriem ceļas, ar vārnām nokrīt. 1703 5722

Gonam gona, a pastuham moz. 1950 1922

Gonam gona amots, bet tūrām lobs. 640 872

Gonam gona omots. 640 1596

Gans vēlās aitas, bet aitas gana nevēlas. 556 7162

Gonam kolpa nav. 508 1888

Gonam kolpa nav. 374 395

Kuoc gons, tuoda i lūna. 1345 62

Labs gans dabū sviestmaizi, slikts žagarus. 1576 4792

Kur ganu daudz, tur vilks lopos. 1765 3024

Gans nāk mājās sadegušu vēderu, mēt, cep kukuli, lāpi gana vēderu. 853 941

Gans, kas ar vilku draudzējas, neder. 556 4589

Gonim saaug pauti koa bļudinas. 1268 478

Papriekš par ganu, vēlāk pa kungu. 231 331

Gonam gona, orōjam moz. 1151 291

Kā gans saka, tā suns klausa. 1493 4533

Ganiņš guļ cūciņas miegu. 556 4994

Kur gans muļķis, tur arī suņi muļķi. 556 10330

Labs gans, laba stiba. 1599 244

Saimnieks pasaka ganam, gans ubagam, bet ubags visai pasaulei. 1621 164

Tu mazais ganiņš, tu dzen lopus zaļā mauriņā, lai mātei tiek nu trauciņā. 1730 76854

Pats gans, pats vilks. 1730 66404

Trīs pie siļķes, ganam aste. 68 815

Ganiņš ceļas līdz ar asti. 807 3769

Daudz gani nekad nespēj lopus noganīt. 739 1881

Kāds gans, tāds ganāmspulks. 1750 4629

Kāds gans, tāds ganāms pulks. 1137 1357

Kāds ganāmais, tāds gans. 1552 15477

Kāds gans, tādi lopi. 1596 3551

Gans pa raceņiem, cūkas pa tupeņiem. 1620 2094

Gans rāceņos, cūka tupeņos. 1805 50

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 1106 1735

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 609 5056

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 1684 369

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 527 44402

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 1650 4095

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 1641 736

Gans rāceņos, cūka tupeņos. 1377 322

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 1582 971

Gans rāceņos, cūka tupeņos. 1592 2090

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 1557 1179

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 1510 501

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 1551 2722

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 1552 32978

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 1630 704

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 828 21248

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 1737 2378

Gans rāceņos, cūka tupeņos. 186 18

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 17 182 153

Gans rāceņos, cūka tupeņos. 584 2516

Gans rāceņos, cūka tupeņos. 1552 7478

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 464 6860

Gans rāceņos, cūka tupeņos. 840 582

Gans rāceņos, cūka tupeņos. 114 278

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 556 12077

Gans par rāceņiem, cūkas par tupeņiem. 116 14331

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 1190 3496

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 90 1103

Gans rāceņos, cūka tupeņos. 90 3177

Gans pa rāceņiem, cūkas pa tupeņiem. 1429 488

Gans pa mežu, cūkas rāceņos. 1127 1211

Gans pa burkāniem, cūkas pa rāceņiem. 527 36633

Gans ābolos, cūkas tupeņos. 116 21247

Gans pa burkāniem, cūkas pa rāceņiem. 504 46

Pats gans, pats vilks. 1684 607

Pats gans, pats vilks. 925 1577

Pats gans, pats vilks. 1674 2731

Pats gans, pats vilks. 527 25153

Pats gans, pats vilks. 387 6527

Pats gans, pats vilks. 997 6767

Pats gans, pats vilks. 1805 1803

Pats gans, pats vilks. 1668 6087

Pats gans, pats vilks. 1660 4091

Pats gans, pats vilks. 220 1582

Pats gans, pats vilks. 1376 1625

Pats gans, pats vilks. 1374 4260

Pats gans, pats vilks. 1404 2659

Pats gans, pats vilks. 1552 25658

Pats gans, pats vilks. 1552 32561

Pats gans, pats vilks. 1557 1575

Pats gans, pats vilks. 231 3370

Pats gans, pats vilks. 12 304

Pats gans, pats vilks. 929 58753

Pats gans, pats vilks. 1653 4926

Pats gans, pats vilks. 941 4068

Pats gans, pats vilks. 884 2364

Pats gans, pats vilks. 1599 654

Pats gans, pats vilks. 1377 438

Pats gans, pats vilks. 1576 8630

Pats gans, pats vilks. 220 835

Pats gans, pats vilks. 1225 14283

Pats gans, pats vilks. 1575 1853

Pats gans, pats vilks. 828 104

Pats gans, pats vilks. 114 349

Pats gans, pats vilks. 116 6938

Pats gans, pats vilks. 840 2864

Pats gans, pats vilks. 464 6168

Pats gans, pats vilks. 781 614

Pats gans, pats vilks. 556 340

Pats gans, pats vilks. 584 2242

Pats gans, pats vilks. 639 169

Pats gans, pats vilks. 1079 1679

Pats gans, pats vilks. 186 190

Pats gans, pats vilks. 1459 357

Pats gans, pats i vilks. 1341 13713

Pats gans, pats vilks. 1429 895

Pats gans, pats vilks. 1429 509

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka kūmās stāv. 1660 6015

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka kūmās stāv. 877 144

Tam ganam nevar ticēt, kas vilkam kūmās stāv. 877 600

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka krūmos stāv. 1244 10609

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka kūmās stāv. 1600 5606

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka kūmās stāv. 1684 412

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka kūmās stāv. 1805 16603

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka kūmās stāv. 94 5364

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka kūmās stāv. 609 5054

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka kūmās stāv. 1188 7731

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka kūmās stāv. 1379 6836

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka kūmās stāv. 877 1323

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka kūmās stāv. 8 1715

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka kūmās stāv. 1560 2445

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka kūmās stāv. 877 1635

Netici ganam, kas pie vilka krūmos stāv. 1239 2128

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka stāv krūmos. 464 6807

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka krūmos stāv. 116 21289

Tam ganam nevar ticēt. 1137 833

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka stāv krūmos. 781 612

Tam ganam nevar ticēt, kas pie vilka kūmās stāv. 1552 23880

Tam ganam netici, kurš pie vilka bija krūmos. 556 1486

Gords kai mads. 640 1144

Gords kai mac. 1344 80

Izsalkušam garoza salda. 1629 885

Labāk sava garoziņa, nekā cita plācenis. 1599 6462

Bez garozas nav maize. 1602 980

Bez garūzes maizes jou naatrassi. 1930 2971

Zem rupjākas garozas slēpjas saldāks kumoss. 1865 3933

Garmēlis aplaiza katru cilvēku. 556 5117

Svētais gars ienāk ka istabā durvis attaisās. 1225 27239

Ar lēnu garu pierunā valdnieku. 1766 466

Neesi liels savā garā. 1552 25167

Gars gan šķietās spēcīgs būt, bet tā miesa vāja. 1177 12500

Tam gars ir stipris, bet miesa vāja. 280 1259

Krīva gors, blusas spāks. 494 217

Kam garāksn tam nost. 23 2044

Ar garu var visu darīt, bet ar īsu nē. 280 1480

Gara kā žikara dzīsme. 740 9675

Gara kai zykara dzīsme. 740 10849

Gara kā ņiedre. 529 1411

Gars kai nīdra. 477 529

Garš kā kārts. 702 427

Tik garš kā kārts! 1225 27433

Gerš kā kārts. 529 505

Gerš kā striķis. 529 504

Garš kai stričs. 477 683

Gara kā liepa. 1444 544

Gara kā liepa. 917 6418

Gara kā liepa. 1667 1037

Garš kā Goliāts. 917 6414

Garš kā Goliāts. 1667 1034

Garš kā Izaks. 913 199

Garš kā miets. 508 2084

Garš kā līnis. 220 2863

Garš kā stārķis. 759 2534

Garš kā koks. 1552 15625

Garš kā kaņepe. 1459 1417

Tā ir gara kā stērste. 1459 1415

Garōks kai rūka. 1252 65

Garāks nav lielāks. 1661 4981

Garš kā elle. 556 2675

Garš kā kākans. 529 1412

Garš kā ceļš. 1661 5190

Garš kā sklandu Juris. 877 1105

Garš kā sklanda. 877 2714

Garš kā piebaldzēns. 72 15690

Gari mati, īss padoms. 1582 2863

Garš kā linga, lempīgs kā teļš. 1225 15039

Garš kā spīķera žurka. 1860 4367

Garš kā verstes stabs. 1225 26852

Nu tāpat gargarēm. 1730 56737

Garš kā leišu verste. 1730 66370

Saule leica garumā. 1730 66189

Tik garš, tik īss. 400 2195

Gara lyupa, kai spaiņa ūsa. 477 641

Tievs un garš kā Grobiņas desa. 1492 478

Tik plats, tik garš - grozi kā gribi. 527 36812

Cik garš, tik plats. 1674 355

Cik garš, tik plats. 796 2435

Cik garš, tik resns. 968 1421

Cik garš, tik plats. 1374 2012

Te nu bij, cik garš, tik plats. 1655 4007

Te nu bij, cik garš, tik plats. 1552 5257

Te nu bij, tik garš, tik plats! 1595 1561

Te nu bij, tik garš, tik plats. 1225 4849

Tik garš, tik plats. 1170 626

Tik garš, tik plats. 1177 9028

Cik garš, tik plats. 929 66111

Tik garš, tik plats. 1645 1319

Tik garš, tik plats. 202 5463

Cik garš, tik plats. 1455 3332

Tik garš, tik plots. 1268 723

Cik garš, tik plats. 1192 488

Cik garš, tik plats. 884 3779

Tik garš, tik plats. 1653 1924

Tik garš, tik īss. 529 2105

Te nu bij, tik garš, tik plats! 584 2765

Cik garš, tik plats. 929 58343

Tik garš, tik plats. 17 20815

Cik garš, tik plats. 1900 1010

Tik garš, tik i plats. 1600 1340

Augsts un garš kā baznīcas tornis. 1459 3920

Garš kā baznīcas tornis. 17 24917

Garš kā baznīcas tornis. 796 13229

Garš kā baznīcas tornis. 116 12401

Garš kā baznīcas tornis. 17 27054

Garšo kā putra bez sāls. 1225 38548

Kas pašam smeķ, to otram nedod. 1602 211

Jo labi garšoj, tad arī - smaržoj. 1552 19642

Kas pašam labi smeķ, to otram nevar dot. 739 4921

Katram sava garša. 802 931

Kotram sova garša. 931 1925

Koram sova garša. 1151 121

Koram sova garša. 400 2695

Koram sova garša. 512 5

Koram sova garša. 966 183

Kas daudz gaudo tālu netiek. 1379 4967

Gaudo kā Tautura pura vilki. 554 852

Gaudo kā leišu nabags. 877 214

Gaudoj kai suns mēnesnīcā. 477 802

Ko tu gaudo kā suns. 72 16172

Gaudoj kai suņs. 640 1614

Gaudo kā vecs suns mēnesnīcā. 1459 2558

Gaudoj kai suns pīktdin. 477 801

Gaudo kā vilks / gaudo kā suns 17 20929

Gaudoj kai vylks. 512 289

Gaudo kā vilks. 529 636

Gaudoj kai vylki. 1252 40

Gauž kai bez jāgas. 509 1580

Gauž kai nādalonka. 640 1357

Gatavojas kā sīlis uz Vāczemi. 1084 8253

Gatavs nevienam mutē nekrīt. 1341 28886

Nekas gatavs rokas nekrīt. 1379 3140

Kot narōdz a gotovs. 679 962

Gadzinoj kai zūss. 640 1698

Vai man kādreiz labi gājis, vai slikti ies! 853 963

Gāžas kā veca sēta. 1686 424

Tas tevi gāž kā no kūtsvirsus. 464 7410

Citu gāž, pats krīt. 1816 1202

Citu gāž, pats krīt. 1594 3826

Kas otru gāž, pats krīt. 387 9261

Otru grāvī gāž, bet pats iekrīt. 1551 503

Gāž kā ar spaiņiem. 1225 813

Gāž kā ar spaiņiem. 556 2699

Gāž kā no spaiņiem. 1225 5408

Lietus gāž kā ar spaiņiem. 1225 17867

Gāž tikpat kā lietus ar spaiņiem. 556 9538

Ģeld kā sunim cirtiens. 68 143

Tāds ģēģeris jau ir ar. 1730 56617

Kā ģēgēris. 1730 56740

Ģeķība un lepnība aug uz viena koka. 527 32745

Nestāsti ģeķin savu padomu. 116 23843

Ģeķim neklājas runāt augstas lietas. 116 6717

Cerot un gaidot dažs palicis par ģeķi. 1136 1895

Ģeķa laime ir bieži viņa paša nelaime. 556 13666

Kas ar ģeķi pinās, tas ģeķim līdzīgs. 17 5963

Ģeķim ir viņa sirds uz mēles, bet gudrais paslēpj savu mēli sirdē. 1730 73029

Kas ģeķim godu dod ir kā dimanti uz akmeņu kopas. 1584 393

Ģeķis izkaisa visu savu padomu, bet gudris vīrs patur to pie sevis. 1 154 11

Ģeķim ģeķa domas. 1805 4675

Ģeķim netīk gudra valoda. 1703 4552

Ģeķis paliek ģeķis vai tas ir meistars vai zellis. 1772 2167

Ģeķim ģeķa darbi. 556 6564

Ģeķim ģeķa nelaime. 834 1919

Ģeķim ģeķa valoda. 1726 251

Ģeķim ģeķa valoda. 958 200

Ģeķim ģeķa valoda. 925 546

Ģeķim ģeķa valoda. 1674 908

Ģeķim ģeķa valodiņa. 1244 10546

Ģeķim ģeķa valoda. 926 171

Ģeķim ģeķa valoda. 1685 2431

Ģeķim ģeķa valoda. 1106 2108

Ģeķim ģeķa valoda. 796 17140

Ģeķim ģeķa valoda. 925 134

Ģeķim ģeķa valoda. 1805 2052

Ģeķim ģeķa valoda. 1552 25101

Ģeķim ģeķa gudrība. 834 2546

Ģeķim ģeķa gudrība. 834 7091

Ģeķim ģeķa gudrība. 834 8407

Ģeķam ģeķa valoda. 834 3479

Ģeķim ģeķa valoda. 231 2523

Ģeķim ģeķa valoda. 231 4446

Ģeķim ģeķa valoda. 1379 2718

Ģeķim ģeķa valoda. 1595 1057

Ģetam ģeta valoda. 1552 25263

Ģeķim ģeķa valoda. 1597 2279

Ģeķim ģeķa valoda. 1648 495

Ģeķa pirksti apraksta galdus un sienas. 17 8697

Griķam griķa valoda. 834 4904

Ģeķim ģeķa valoda. 101 230

Ģeķim ģeķa valoda. 840 2913

Ģeķim ģeķa valoda. 840 2235

Ģeķam ģeķa valoda. 834 4298

Ģeķam ģeķa valoda. 1133 198

Ģeķim ģeķa valoda. 17 22246

Ģeķim ģeķa valoda. 1651 2259

Ģeķim ģeķa valoda. 1262 8522

Sataisās nopietnu ģīmi, kā pie cūku kaušanas. 1730 44932

Ģīmis ir siržu spoguļi. 1239 1996

Ģīmis ir dvēseles spogulis. 23 4960

Ģimis eņģelis, sirdī velns. 90 295

Ģīmis kā tirgus plācenis. 702 433

Ģīmis kā santīms. 1661 5037

Taisa tādu ģīmi, kā kad krupi būtu norijis. 1225 27484

Ģīmis kā uz cūkslaktēšanu. 598 89

Kam nav laipna ģīmja, tas nevar atvērt bodi. 67 1364

Savu glābt, citu neņemt. 1630 599

Glabā kā aci pierē. 1552 12646

Glabaji visu laiku, ka čūsku azotē. 137 1055

Jo mīļāki glaimi, jo labāk paliek. 1177 1670

Netici glaimotājiem, tie pieviļ. 556 6000

Priekšā glaimo, aiz muguras aprunā. 968 1559

Glauž kai kačam asti. 740 18476

Jo glauda, jo kūkumu met. 1552 6483

Es tevi te glaudīšu. 1730 56646

Kū tu mani glaudej kai mozu kačeiti. 1344 76

Glaudījās apkārt kā slims kaķis. 464 7769

Glauda kā kaķis ar nagiem. 1661 5038

Jāglauda kā kaķis pa spalvai. 508 2129

Glaudi kā kaķi pa spalvu, tad būs labi. 1552 4898

Glausti, kai kači pa spolvai. 740 9722

Glaudās kā kaķis. 1552 9097

Glaudās kā kaķis. 1444 801

Glaudas kā kaķis. 384 859

Glaudās kā kaķis. 1552 11797

Glaužās kā kaķis. 1573 1606

Glaudās kā kaķis. 1225 1436

Glaudi kā kaķi. 1653 3457

Glaudās kā kaķis. 917 3023

Glaudoas koa kaķis. 1268 453

Glaudās kā kaķis. 1594 787

Gluosuos kai kačs. 1368 1365

Ka nav labi, jōlyuc glōbiņa. 640 1116

Citu glābdams pats iekrīt. 1651 3350

Glāb vien kaķi no nāves, gan jau ieplēsīs rokā. 1225 5082

Otru glābdams pats iekrīt. 958 9279

Glābies nu! 1730 56503

Nav nekā ko glasīt. 1730 56720

Kur dzer, tur glāzes lej. 640 1333

Jo tīrāks glāzs, jo vairāk spīd. 1244 13920

Glāze un laime ātri lūzt. 834 6128

Glāzes un glāzītes noved pie nabaga kules. 1024 410

Glāze un laime ir vārīgas lietas. 884 5016

Kam glāze, tam tiesa. 1429 896

Kas pēdējo no glāzes dzer uz to saka: " Tev jātaisa dēls". 1730 20855

Gluozes un kartas dora sirdī rānas. 1263 878

Pie pilnas glāzes netrūkst brāļu. 1736 3739

Kad glāze pilna, tad draugu diezgan. 17 9384

Pi pylnas glōzes draugu daudz. 1542 769

Kad glāze pilna, tad draugu diezgan. 1706 386

Pie pilnas glažes ļaužu daudz, no tukšas visi projām šmauc. 556 581

Kur nu tu, gliemēzi, gribi suni noskriet. 1341 9672

Steidzas uz priekšu ar gliemeža gaitu. 556 6438

Gluds kai sukots. 509 1541

Gluds kā galds. 529 526

Glums kai rupucs. 512 178

Glums kā kurkulis. 1206 3198

Glums kā peka. 1730 76789

Glums kai tōrps. 640 1552

Glums kai vardive. 640 1505

Glums kai vardive. 640 1062

Glums kai vardive. 509 1546

Glums kai vardive. 640 1669

Glums kai glīmāsts. 494 223

Glums kā ziepes. 529 527

Glums kā ar ziepēm noliets. 23 4943

Viņš tik glums kā zarna. 1225 16617

Glums kā ledus. 1225 17861

Glumš ka leds. 748 124

Glums kā ledus. 1372 3078

Glums kā ledus. 1225 7021

Glums kā leds. 529 530

Glumjš kā ledus, salds kā medus. 781 640

Glums kā zutis. 527 36879

Glums kā zutis. 1620 1798

Tik glumš ka zutis. 527 8447

Glums kā zutis. 877 245

Glums kā zutis. 997 1296

Glums kā zutis. 527 24127

Glums kā zutis. 880 1208

Glums kā zutis. 1225 25720

Glums kā zutis. 1552 12711

Glums kā zutis. 1404 4988

Glums kā zutis. 501 100

Glums kā zutis. 1807 52

Glums kā zutis. 1592 3931

Glums kā zutis. 1225 38125

Glums kā zutis. 1225 1575

Glums kā zutis. 1595 241

Glums kā zutis. 1084 8639

Gludens un lokans kā zutis. 1654 948

Glumš kā zutis. 205 494

Glums kā zutis, viltīgs kā lapsa. 1593 1549

Glums kā zutis. 1627 3129

Glums kā zutis. 1376 885

Glums kā zutis. 1372 1428

Glums kā zuits. 1359 112

Glums kā zutis. 1137 1777

Tas jau, mīļais, ir glums kā zutis, to tik viegli vis neviens nenoķers. 142 4043

Glumš ka zutiņč. 748 251

Glums kā zutis. 1600 7715

Glums kā zutis. 1127 598

Glums kā zutis. 1769 2606

Glums kā zuts. 529 528

Glums kā zutis. 877 2698

Glumjš kā zutis. 1552 3573

Glumš kā zutis. 145 1062

Glums kā zutis. 23 1866

Glums kā zutis. 208 591

Glums kai zutis. 1151 274

Glums kai tōrps. 780 90

Gluds kai zutis. 508 2351

Glums kā līnis. 1459 299

Tik glums kā līnis. 1592 8264

Glums kā līnis. 23 5748

Glums kā vādzele. 529 529

Glāzē noslīkst vairāk nekā jūrā. 527 23818

Glāzē noslīkst vairāk nekā jūrā. 387 7132

Glāzē noslīkst vairāk nekā jūrā. 1244 3785

Glāzē noslīkst vairāk nekā jūrā. 1638 3668

Glāzē noslīkst vairāk nekā jūrā. 958 7106

Glāzē vairāk noslīkst nekā jūrā. 1188 6919

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1674 2694

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1805 51

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 997 8702

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1008 3265

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 848 3344

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 353 8341

Glāzē noslīkst vairāk ļaudis nekā jūrā. 1208 4703

Glāzē noslīkst vairāk ļaudis nekā jūrā. 925 1492

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1773 744

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1673 505

Glāzē noslīkst vairāk cilvēku, nekā jūrā. 1200 4013

Glāzē noslīkst vairāk cilvēku nekā jūrā. 997 6715

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1575 2679

Glāzē vairāk noslīkst nekā jūrā. 1597 5774

Glāzē noslīkst daudz vairāk ļaužu nekā jūrā. 1225 4729

Glāzē noslīkst vairāk cilvēku nekā jūrā. 1114 236

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1595 1513

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1557 3361

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu kā jūrā. 884 4755

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1642 1705

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1585 610

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1592 2091

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 12 512

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 941 3998

Glāzē noslīkst vairāk cilvēku nekā jūrā. 1379 1639

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1557 902

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu, nekā jūrā. 1557 292

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu, nekā jūrā. 4 1203

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1611 2671

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1596 23

Glāzē noslīkst vairāk nekā jūrā. 1576 8343

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1377 323

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1880 1646

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1880 2950

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 231 3306

Glāzē vairāk noslīkst kā jūrā. 202 3525

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1551 2883

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu kā jūrā. 1341 30160

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1653 693

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1404 2620

Glāzē noslīkst vairāk cilvēku nekā jūrā. 1582 1586

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1225 1526

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1599 661

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1374 4203

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 949 1172

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu kā jūrā. 968 1616

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 884 2372

Vienā glāzē noslīkst vairāk nekā jūrā. 929 56282

Mazā glāzē noslīkst vairāk nekā lielā jūrā. 1377 1969

Mazā glāzē noslīkst vairāk nekā lielā jūrā. 1552 15767

Glōzē nuoslīkst voirāk ļoužu nakā jūrā. 529 1016

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 639 39

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1225 4104

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 17 23234

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 384 455

Glāzē noslīkst vairāk ļaudis nekā jūrā. 101 1293

Glāzē noslīkst vairāk cilvēki nekā jūrā. 384 361

Glāzē vairāk noslīkstkā jūrā. 1079 1600

Glāzē vairāk ļaužu noslīkst kā jūrā. 1459 3247

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 67 2858

Glāzē noslīkst vairāk cilvēku nekā jūrā. 67 1114

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 17 14996

Glāzē vairāk ļaužu noslīkst, nekā jūrā. 828 14897

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1444 1421

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 584 1863

Glāzē var noslīkst vairāk cilvēku, nekā jūrā. 10 4049

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 840 2784

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 464 5955

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 116 2655

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 384 1378

Glāzē noslīkst vairāk nekā jūrā. 67 1261

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 840 644

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1601 3492

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1552 493

Glāzē noslīkst vairāk nekā jūrā. 116 12423

Glāzē noslīkst vairāk cilvēku kā jūrā. 556 531

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu kā jūrā. 1751 300

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 116 6289

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu kā jūrā. 961 5810

Glāzē vairāk cilvēku noslīkst, nekā jūrā. 828 7615

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1079 1710

Glāzē noslīkst vairāk ļaužu nekā jūrā. 1737 2379

Mazā glažītē noslīkst vairāk cilvēku kā lielākajā jūrā. 556 4473

Glāzē var vairāk noslīgt nekā jūrā. 1766 367

Glups kai zoboks. 494 483

Tik glups kā zābaks. 861 1945

Glups kai zōboks. 509 1374

Glups kai žyda zōboks. 509 1548

Glups kai žyda zoboks. 509 1600

Glukījam bazneickungs nādūd div reizis mōceibu. 906 2132

Glups glupa draugs. 1940 2605

Glukejam i daudzi kas pīzaklausa. 1940 2659

Ne ar glupu sarunāsi, ne ar klibu sadancosi. 1658 764

Glups neprasīs, gudrs nesmiesies. 918 867

Glups glupu nemāca. 1065 103

Glups kai vorna. 494 515

Glups kai vuška. 509 1588

Glūps kai mīta gols. 508 1872

Glupam jau zāļu nav. 1202 591

Glups ko auns. 1212 540

Glupam ir kule par zvanu. 1659 483

Glups ko vals, lauku zaķi ķer, mājas zaķis bēg ārā. 1212 208

Glups ko amuls. 1212 485

Glups, kā valns. 1763 119

Glups kā zābaku auls. 1621 98

Glups kā ezeļs. 508 1586

Glupejam gudreiba mēlis golā, bet pruots vādarā. 1940 2717

Glukajam daudzi kas pīzaklausa. 1940 2659

Glups kā teļš. 529 565

Glups kai teļš. 820 1362

Glups ko teļš. 400 3056

Glups kā teļš. 508 1527

Glups kai teļš. 477 281

Tu glups kai teļš. 740 9758

Glups kai teļš. 1950 7985

Glūn kā suns. 527 36506

Ko tu glūni kā velns. 1474 106

Glūn kā tuole uz auzām. 529 615

Glūn kā vilks teļu dārzā. 72 9982

Glūn kai vōrdive. 780 179

Ko tu glūni ka'katene uz zarnām. 72 9835

Ko nu glūni kā lapsa. 72 16434

Glūn kā kaķis uz peli. 72 10260

Glūnē kā vilks. 556 1166

Gļēvuls, kas sola, vīrs - kas dara. 17 29717

Gļēvs kā vistas ola. 1225 26905

Kas sola, bet nedara - ir gļēvulis. 1602 4878

Gļēvs kā ola. 384 791

Ko nu godejas. 1730 56542

Godā citus, tad citi tevi godās. 17 20808

Godā citus, tad tevi citi godās. 1262 4369

Godība sver vairāk par zeltu. 1627 3126

neviena godība nav bez gala. 884 2897

Godkārīgais slavē sevi līdz nesamaņai. 556 6730

Man gods, šim labums. 1730 59022

Gods jau nepilda vēderu. 1730 21119

Lai nu iet pa godam. 1730 57139

Ar godiņu jaunas meitas, ne ar zeltu, sudrabiņu. 1945 9627

Ar labu godu jau neaizies. 1730 59121

Labāk ar godu nekā ar varu. 553 5453

Lai gods, kur gods, negods nekrāpj. 527 8446

Negoda amats melot. 1459 3240

Ar godu tālu netiksi. 935 34131

Ēd un ļaunies, godam celts ne ēšanai. 1341 4115

Kam nav gūda, tam nav lobys dīnys. 1871 81

Godu izdzīvojis kā suns. 1552 15560

Gods nav ar zeltu atmaksājams. 1703 4994

Kas godu gribm, tas negodu dabūn. 1208 1745

Sargā otra godu, tas sargās tavu. 1341 21491

Paša gods smird. 527 32496

Lain tupus vai rāpus, kad tik ar godu. 74 1169

Godam dzimis, godam audzis, prot ar otram godu dot. 1225 30964

Godu nepanāk ar naudu, bet ar nopelniem. 556 7311

Godīgs ienīst melu valodu. 1699 4929

Kas godu neciena, tas kaunu neprot. 1601 2669

Kam gods svēta lieta, tas ar negodīgiem nepīsies. 1704 3216

Gods iet no cilvēka tālu, negods tam tuvu. 1601 3144

Ka pašam guoc, ta luopam suoc. 1347 475

Gods godam dara godu. 1177 7649

Kas otra goda nesargā, pats goda vīrs tiek. 1341 21492

Sargā godu jaunībā. 609 877

Liels gods, liels trūkums. 1385 4959

Kā ieradis, tā rādīsies. 935 23536

Kas citiem godu sedz, tas pats viņu neredz. 1177 19444

Kas citiem godu sedz, tas pats viņu neredz. 1177 19444

Lobam lods guds, sliktam slikts. 966 79

Kam gods, tam slava. 1377 535

Pēc goda tiegdamies negodā tiek. 1584 2567

Gods pasaules alga. 1766 495

Mazais godiņš pakalā. 1730 59122

Labāk ar godu pa nekā ar negodu pa neceļu. 796 8532

Gods tev un tavam suņam. 1730 44868

Tas jau savu godu ir putrā nostrēbis. 142 1169

No goda vie nevar dzivot. 23 745

Labāk ar godu, nekā ar negodu. 74 1167

Tavs gods kā izstrēbts. 17 1839 50

Labāk vecs ar godu nekā jauns ar kaunu. 72 7861

Izgaisynuota gūda navar atdabuot. 1263 2782

Izgaisynuota gūda navar atdabuot. 1940 2782

Gals klāt, gods pagalam. 1459 2

Gūds un monta dreiži zūd, loba slave natryud. 1263 954

Gūds un monta dreiži zūd, loba slave natryud. 1940 2871

Liels gods, maza slava. 1225 35864

Liels gods, maza slava. 1552 32514

Liels gods, maza slava. 116 11768

Liels gods, maza slava. 17 27235

Liels gods, maza slava. 1337 134

Labāk ar godu veca meita, nekā ar negodu jauna sieva. 877 750

Labāk ar godu veca meita, nekā ar negodu jauna sieva. 1599 5156

Labāk ar godu veca meita, nekā ar negodu jauna sieva. 609 5081

Labāk ar godu veca meita, nekā ar negodu jauna sieva. 1602 6559

Labāk ar godu veca meita, nekā ar negodu jauna meita. 1188 7736

Labāk ar vecu ar godu, nekā ar jaunu bez goda. 72 15248

Gūds prīcājās, kauns gauži raud. 1263 995

Gūds prīcājās, kauns gauži raud. 1940 2901

Gods, kam gods nākas. 949 471

Gods, kam gods nākas. 997 13654

Gods kam gods nākas. 1668 2996

Gods, kam gods nākas. 527 8443

Gods kam gods nākas. 527 9293

Gods kam gods nākas. 997 1011

Dodi godu, kam gods nākas. 556 12102

Dodi godu, kam gods nākas. 929 62928

Dodi godu, kam gods nākas. 941 1053

Gaidi godu, dabūsi no visa poda. 527 44928

Gaidi godu, dabūsi no visa poda. 527 22234

Gaidi ar godu, dabūsi no visa poda. 527 46558

Godā kā no poda. 384 822

Goda kā no poda. 855 5549

Godā kā podā. 1552 11767

Klusu ciešana goda lieta. 1635 2635

Klusu ciest - goda lieta. 116 16422

Kas ko var godat, kas pats sev liek negodai. 568 1070

Kas var otru godāt, kas pats sevi liek negodā. 1557 801

Lai nu iet pa godam. 1730 36647

Gods godam nav brālis. 828 758

Kāds gods, tāda slava. 834 6514

Kāds gods, tāda slava. 941 3244

Kam gods, tam arī taisnība. 1001 479

Kam gods, tam arī taisnība. 997 6847

Kam gods, tam arī taisnība. 997 6921

Kam gods, tam labprātr piešķir taisnību. 556 10349

Kam gods, tam arī taisnība sirdī. 1459 2830

Kam gods, tam pienākumi. 17 18228

Kam gods, tam spēks. 1225 6544

Kam nav gods, tam nav kauns. 1552 15561

Ne tam goda, ne kauna.Bb 32 1304

Gods godam! 1769 1418

Gods pa godam - draudzeigōki palīkam. 1842 2103

Gods nav ar zeltu pērkams. 17 8537

Gods un tikums, laba slava, nav ar zeltu atsverama. 927 6697

Tik godīgs kā podnieka suns. 527 8986

Gūds skateišonai, na paēšonai. 1925 2636

Gūda veirs, gūda amots. 508 4736

Kam gods, tam arī taisnība. 739 9636

Kam goda jūtas nevietā, tam vāģu smēri cibiņā. 619 5

Ja gods aizbēdzis, kam kaunu pa velti baro. 1766 1803

Negods top lamāts. 1225 35443

Godam cetts, ne apēšanai. 1648 657

Negoda amats melot. 1542 55

Nevis godā ir bagātība, bet tikumā. 464 5670

Ēdat gauši, kaunaties, godam likts ne apēšanai.Bb 48 248

Ari goda viesi dažreiz piekauj. 1225 27749

Kas godu dos, kad pats goda nepelnīsi. 1011 2162

Gods ir dārgāka manta. 1552 11769

Gods ir, laba nekāda nav. 1730 57137

Pašam savu godu meklēt, nav gods. 13 5166

Bez goda liels, bez mantas bagāts. 567 1000

Gods ne pild vēderu; godam goda nasta. 855 5186

Labāk ar godu strādāt, ka ar negodu diedelēt. 556 13893

Tas, kas labu māca, tura divkārtīgā godā. 202 3701

Sēd aiz galda, gaida godu. 609 5040

Klusu ciest ir goda lieta. 67 2107

Gods godam godu dod. 917 1740

Kauns nav nekāds gods. 393 392

Bez goda dzīvot ir liels kauns, lai meklē to vai vecs vai jauns. 17 22590

Apēd godu kā cūka sivēnus. 1552 15562

Te nu bij gods pa laiku. 855 49

Bez goda liels, bez mantas bagāts. 1079 1638

Gods krāpj, negods nekrāpj. 527 9032

Liels gods, mazs mēnesis. 116 11780

Labāk ar godu nekā ar negodu. 875 211

Gods nav goda brālis, kaut gan radiņš. 556 5638

Gūds prycojas, kauns gauži raud. 1263 995

Liels gods, liels negods.Bb 17 5917

Kaunīgam gods, nekaunīgam kumoss. 1591 1246

Godu gribēdams, negodu dabūn. 1805 1022

Gods godam pretī iet. 527 8444

Gūds īt tōli, nagūds vēl tōļok. 741 204

Svilpot nav nekāds gods. 556 1869

Turies vien godam, tad citi tev godu neliegs. 506 1518

Vai godā biji, vai labu redzēji. 1385 37

Paša gods tālu neskan. 1674 1602

Palaidies vien uz goda vārdu, gan tiksi pievilts. 556 9881

Nav nekāds gods uz cita asarām sev laimi dibināt. 1779 990

Labāk dod otram godu, ne pats goda gaidi, tad arvien godu dabūsi. 1478 1911

Tas manam godam kantes rīvē. 17 600

Kas godam dzenas pakaļ no tā gods bēg. 927 3249

Gods negodam ceļu griež. 872 4385

Griez vecam godu, griez jaunam ceļu. 1693 1521

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1661 4430

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 13 5099

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1690 1861

Dod vecam godu, dod jaunam ceļu. 929 61069

Dod vecam godu, jaunam griez ceļu. 94 7186

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1689 495

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1014 1957

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 796 17254

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1816 1199

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1188 8353

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1724 371

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1705 7962

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 231 4153

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1592 6644

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 942 606

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1639 4677

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 12 1585

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1372 1643

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 17 27336

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 384 3336

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1262 3638

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1552 4715

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 17 30099

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1786 371

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 116 7223

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 568 1089

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1024 89

Dod vecam godu, jaunam griez ceļu. 584 479

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1753 1449

Dūd vecam gūdu, grīz jaunam ceļu. 1925 3628

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 615 104

Dod vecam godu, griez jaunam ceļu. 1429 452

Vacīm gūds, jaunīm - ceļš. 1950 6614

Kas godu neprot, tas badu nemirst. 94 1935

Kas godu neprot, tas badu nemirst. 506 1182

Kas godu neprot, tas badu nemirst. 17 22494

Kaunīgam gods, nekaunīgam kumoss. 1595 670

Ēd ko ēzdams, neapēd godu. 1008 1240

Ēd ko ēzdams, neapēd godu. 1690 1871

Ēd ko ēzdams, neapēd godu. 926 761

Ēd ko ēzdams, neapēd godu. 925 1418

Ēd ko ēzdams, neapēd godu. 1493 5353

Ēd ko ēzdams, neapēd godu. 1880 1669

Ēd ko ēzdams, neapēd godu. 1642 1106

Ēd ko ēzdams, neapēd godu. 1576 10107

Ēd ko ēzdams, neapēd godu. 917 3020

Ēd ko ēzdams, neapēd godu. 1393 4788

Ēd ko ēzdams, neēd godu. 384 825

Ēd ko ēzdams, neapēd godu. 1183 990

Ēd ko ēzdams, neapēd godu. 1079 450

Ēd ko ēzdams, neapēd goda. 1552 11770

Ēd, ko kaunies, godam likts ne apēšanai. 527 32064

Gods godam ceļu griež. 954 2727

Gods, godam ceļu griež. 1244 6117

Gods godam ceļu griež. 929 28392

Gods godam ceļu rāda. 13 947

Gods godam ceļu griež. 609 852

Gods godam ceļu griež. 942 192

Gods godam ceļu griež. 834 6555

Gods godam ceļu griež. 1655 1758

Gods godam ceļu griež. 929 42587

Gods godam ceļu griež. 1599 5788

Gods godam ceļu griež. 927 20162

Gods godam ceļu griež. 834 6826

Gods godam ceļu griež. 1084 2270

Gods godam ceļu griež. 527 31790

Gods godam ceļu griež. 1379 5959

Gods godam ceļu griež. 1645 1833

Gods godu godā. 1225 839

Gods godu godā. 1225 15051

Gods godam ceļu griež. 1728 3344

Gods godam ceļu griež. 17 20658

Gods godam ceļu griež. 1600 1220

Gods godam ceļu griež. 840 2437

Gods godam ceļu griež. 1202 873

Gods godam ceļu griež. 1137 74

Gods godam ceļu griež. 101 3150

Gods godam ceļu griež. 375 9000

Gods godam ceļu griež. 1552 3362

Gods godam ceļu griež. 67 1882

Gods godam ceļu griež. 828 12843

Gods godam ceļu griež. 116 19771

Gods godam ceļu griež. 1552 13808

Gods godam ceļu griež. 1552 13638

Gods godam ceļu griež. 1728 3344

Gods godam ceļu griež. 1337 442

Goda godam ceļu griež. 961 6741

Gods godam ceļu griež. 1001 391

Gods godam ceļu griež. 840 2641

Gods kam gods: tiesas vīram brandavīns. 926 42

Gods kam gods: tiesas vīram brandavīns. 926 1780

Gods kam gods: tiesas vīriem brandavīns. 1188 4346

Gods kam gods nākas - tiesas vīram brandavīns. 796 12314

Gods kam gods, tiesas vīram brandavīns. 958 2582

Gods, kam gods - tiesas vīram brandavīns. 1688 2212

Gods kam gods, tiesas vīram brandavīns. 1661 4349

Gods, kam gods, tiesas vīram brandavīns. 1650 1341

Gods kam gods: tiesas vīram brandavīns. 84 2840

Gods kam gods: tiesas vīram brandavīns. 1404 611

Gods kam gods, tiesas vīram brandavīns. 1329 1191

Gods kam gods, tiesas vīram brandavīns. 927 4890

Gods kam gods: tiesas vīram brandavīns. 872 1252

Gods kam gods, tiesas vīram brandavīns. 927 706

Gods kam gods, tiesas vīram degvīns. 220 1644

Gods, kam gods, tiesas vīram brandavīns. 1595 1582

Gods kam gods, tiesas vīram brandavīns. 1643 309

Gods,kam gods, tiesas vīram brandavīns. 929 54208

Lai gods, kam gods, tiesas vīram brandavīns. 231 6769

Gods, kam gods, tiesas vīram brandavīns. 504 49

Gods kam gods, tiesas vīram brandavīns. 202 4633

Gods kam gods, tiesas vīriem brandavīns. 1802 3132

Gods, kam gods, bet tiesas vīram brandavīns. 1341 30785

Gods kam gods, tiesas vīram brandavīns. 949 710

Gods, kam gods, tiesas vīriem brandavīns. 1892 2

Gods kam gods, tiesas vīram brandavīns. 935 34159

Lai ir gods, kam ir gods, tiesas vīram brandavīns. 1372 2694

Gods kam gods, tiesas vīram brandavīns. 1630 3602

Gods kam gods - tiesas vīram brandavīns. 1225 4867

Gods, kam gods, tiesas vīram brandavīns. 1641 1399

Gods, kam gods, tiesas vīram brandavīns. 1592 8240

Gods kam gods, tiesas vīram brandavīns. 1576 3660

Gods, kam gods, bet tiesas vīram brondaviņš. 529 861

Gods kam gods - tiesas vīram brendiņš. 101 2795

Gods, kam gods, tiesas vīram brandvīns. 1047 264

Gods, kam gods, tiesas vīram brandavīns. 1753 1490

Gods kam gods, tiesas vīram degvīns. 1552 3632

Gods, kam gods, tiesas vīram brandvīns. 1459 1309

Gods kam gods - tiesas vīram brandavīns. 116 12689

Gods kam gods - tiesas vīram brandavīns. 1552 3372

Gods kam gods, tiesas vīram brandavīns. 464 7729

Gods, kam gods, tiesas vīram brandavīns. 1748 668

Gods, kam gods, tiesas vīram brandavīns. 1838 4172

Gods kam gods: tiesas vīram brandvīns. 1552 10882

Gods, kam gods, bet tiesas vīram brandvīns. 393 203

Gods kam gods, tiesas vīram šņabja glāze. 855 5546

Gods, kam gods, tiesas vīram - brandavins. 17 9224

Gods kam gods, tiesas vīram brandavīns. 1705 4102

Gods, kam gods, tiesas vīram brandvīns. 1074 350

Gods, kam gods, bet tiesas vīram brandavīns. 1024 12

Gods, kam gods, tiesas vīram brendints. 1512 434

Gods, kam gods, tiesas vīram brandavīns. 828 63

Gods kam gods, tiesas vīram čarka. 1730 15163

Gods kam gods, tiesas vīram brandavīns. 1552 13781

Gods kam gods, tiesas vīram brandavīns. 1552 3307

Gods kam gods, tiesas vīram brandvīns. 380 1942

Gūds - kam gods, tīsas veiram brandveins. 512 133

Gūds kam gūds, bazneickungam rublis. 1945 5575

Gods, kam gods, a tiesas vīram šņapsts. 1341 6116

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 867 7440

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 867 6776

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 527 8520

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1694 1110

Gods pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1685 1043

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1008 3263

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 868 2379

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malu. 868 2593

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1660 1268

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malu. 1713 609

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1684 371

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malu. 1010 700

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 925 1966

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1148 561

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1687 504

Gods iet pa ceļa vidu, negods gar malu. 1668 2972

Gods pa ceļa vidu, negods pa ceļu malām. 958 157

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 855 5205

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malām. 668 4644

Gods iet par ceļa vidu, negods gar ceļa malu. 353 9693

Guoc iet pa cēļ, neguoc pa cēļ māl. 1354 38

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1667 641

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malu. 1693 221

Gods iet pa ceļu negods pa ceļu malu. 868 2846

Gods iet pa ceļu, negods - pa ceļa malu. 387 6246

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 353 8347

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 464 1863

Gods iet pa ceļa vidu, negods gar ceļa malu. 609 2564

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 848 2875

Gods iet pa ceļu, negods gar ceļa malu. 1805 424

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1206 705

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 997 11455

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1242 150

Gods iet pa ceļa vidu, negods gar malu. 1200 1817

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1106 897

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1695 120

Gods iet pa ceļu, negods par ceļa malu. 1695 2345

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 739 2625

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1014 793

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 796 1147

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 925 1478

Gods iet pa ceļ negods pa mal. 997 304

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 958 3613

Gods iet pa ceļa vidu, negods - pa ceļa malu. 1206 3535

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1774 4706

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1773 742

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1188 4917

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malu. 1816 1814

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1106 3612

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1225 1525

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malu. 1582 76

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1597 4409

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1650 34

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1576 6099

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1575 2119

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1376 2908

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 949 473

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1573 1555

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1598 830

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 941 3996

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1657 1498

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1404 508

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1642 122

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1552 5136

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1225 22357

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1626 1095

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 927 5910

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malu. 231 4216

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malu. 12 1267

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1557 290

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1557 1250

Gods iet pa ceļu, negods par ceļa malu. 464 5787

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 220 1638

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1510 550

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malu. 12 2630

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 941 2201

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malu. 1225 5078

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1596 59

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1653 4937

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malu. 914 2287

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 929 22888

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 914 1428

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 553 1317

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 4 1211

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 917 4716

Gods iet pa ceļu negods pa ceļa malu. 917 2538

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 231 3269

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 8 3677

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 12 789

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 202 2580

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 861 974

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 880 1272

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 84 484

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1177 2853

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1385 240

Gods iet pa ceļu un negods pa ceļa malu. 887 3233

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 884 2385

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1018 11

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 927 4433

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 927 2248

Gods iet pa ceļa vidu, negods iet gar ceļa malu. 1009 866

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1551 935

Gods iet pa ceļa vidu, negods gar ceļa malu. 8 1526

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malu. 1127 1213

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1802 973

Gods iet pa ceļa vidu, negods gar ceļa malu. 935 34088

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1225 4102

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1047 263

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1135 74

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1 1816

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 527 20401

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 967 27

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1552 11503

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1079 1620

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 961 3746

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 384 1612

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 840 1777

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 840 2782

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1552 6476

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 17 29540

Gods iet pa celiņu, negods pa ceļa malu. 17 14077

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 375 7662

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1552 3516

Gods iet pa ceļu, negods gar ceļa malu. 556 337

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 17 20907

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malu. 584 2157

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 781 642

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 840 2652

Gods pa ceļu, negods pa ceļa malu. 3931040

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu.Bb 17 5900

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 450 1515

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 699 181

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 67 305

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 17 9410

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 17 20030

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 828 7399

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 853 53

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1705 4128

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1337 430

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 554 631

Gods aizvien stāv ceļa vidū, bet negods ceļa malā. 556 11032

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 116 14332

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 116 4157

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1001 401

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 527 21904

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malu. 1900 965

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1 1682

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1115 1095

Gods iet pa ceļu, negods malu. 717 916

Gods iet pa ceļu, negods - ceļa malu. 828 7958

Labāk ar godu iet pa ceļu, ka ar negodu gulēt ceļa malā. 556 13894

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1239 1995

Gods iet pa ceļu, negods gar ceļa malu. 1444 1426

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1120 241

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1552 1915

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1552 6020

Gods iet pa ceļu, negods pa ceļa malu. 1552 7124

Gods iet pa ceļa vidu, negods gar malu. 1433 404

Gods iet pa ceļa vidu, negods pa ceļa malu. 1705 7383

Guds īt pa ceļu, negūds pa ceļa molu. 512 228

Gūds īt pa ceļa vydu, nagūds pa ceļa molom. 590 265

Gūds īm pa celu, nagūds pa cela molu. 1263 1068

Gods ir dārgāka manta. 384 824

Gods labākā manta. 1552 15777

Gods ir dārgākā manta. 997 16301

Gods ir dārgākā manta. 804 3346

Gods ir dārgākā manta. 997 11456

Labāk nabags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. 840 594

Labāk nabags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. 848 3153

Labāk bagāts ar godu, nekā bagāts ar negodu. 230 4505

Labāk nabags ar godu, nekā bagāts ar negodu. 925 1514

Lobōk ar gūdu, nakai bogōts ar nagūdu. 512 1245

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 527 25342

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1188 4916

Kas citu godu netaupa, pats savu laupa. 1008 1364

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1208 5314

Kas citu godu netaupa, pats savu līdzi nolaupa. 1689 905

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1684 3488

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1010 2479

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1694 84

Kas otra godu netaupa, pats savu nolaupa. 1638 270

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1696 86

Kas cita godu laupa, pats savu netaupa. 1008 2570

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 958 3310

Kas citu godu neprot, pats savu nolaupa. 958 3604

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 464 1707

Kas cita godu netaupa, pats sev nolaupa. 1693 747

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1693 1152

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1661 4389

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1208 1746

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1805 417

Kas otra godu laupa, pats savu netaupa. 1552 14594

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1552 24531

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 387 3069

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 230 3329

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 13 124

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 13 4216

Kas cita godu netaupa, tas pats savu nolaupa. 848 3452

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 848 1682

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1660 1208

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1674 868

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1695 1138

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1695 1356

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1695 1366

Kas otra godu netaupa, pats savu nolaupa. 1171 91

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1242 536

Kas citam godu netaupa, pats sevim nolaupa. 1661 1273

Kas citam godu netaupa, tas pats sev viņu nolaupa. 739 2574

Kas otra godu netaupa, pats savu nolaupa. 796 355

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1774 4290

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1225 26628

Kas citam godu netaupa, pats savu nolaupa. 1687 521

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 925 1967

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1805 1847

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1805 3300

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1242 2677

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1244 2049

Kas cita godu netaupa, tas pats savu nolaupa. 997 10159

Kas citu godu netaupa, tas pats savu nolaupa. 1493 302

Kas otram godu netaupa, tas pats savu nolaupa. 1717 296

Kas citu godā, tas arī no citiem tiks godāts. 1805 4677

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1652 4030

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1582 74

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 949 547

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 929 64106

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 914 845

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1573 184

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 941 3691

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1650 559

Kas citam godu netaupa, pats savu nolaupa. 968 255

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1404 74

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1651 3105

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 927 4184

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 231 6360

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 231 3471

Kas cita godu netaupa, tas savu nolaupa. 1557 1187

Kas cita godu netaupa, pats sev nolaupa. 1557 1254

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1557 52

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1379 3745

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1552 5147

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1381 257

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 231 3635

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1379 7397

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1595 723

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1576 10048

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1626 1094

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1621 71

Kas cita godu nolaupa, tas pats savu netaupa. 464 5740

Cits cita godu netaupa, pats sava nolaupa. 553 2273

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 4 492

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1557 591

Kas otra godu netaupa, pats savu nolaupa. 231 8296

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 202 1843

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 202 1211

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1642 41

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1642 128

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1557 3643

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1557 3367

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1652 553

Kas otra godu netaupa, pats savu nolaupa. 935 33844

Kaunīgam gods, nekaunīgam kumoss. 1584 4831

Kaunīgam gods, nekaunīgam kumoss. 1639 1210

Kaunīgam gods, nekaunīgam kumoss. 1369 6568

Kas otra godu netaupa, pats savu nolaupa. 1009 426

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1393 746

Kas cita godu netaupa, tas pats savu nolaupa. 1627 1173

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1551 1987

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1598 400

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 927 1034

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1084 757

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 872 3032

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1842 2437

Gods godam atdodas. 1576 2942

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1597 377

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1628 189

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1637 233

Godā citus, tad citi tevi godās. 1225 29309

Kas cita goda netaupa, pats savu nolaupa. 1109 331

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1115 1160

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 384 1984

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 160 174

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 101 1907

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1 2023

Kas otra godu netaupa, pats savu nolaupa. 961 7314

Kas cita godu netaupa, pats savu līdzi nolaupa. 17 20761

Kas otram godu netaupa, pats savu nolaupa. 17 8627

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 527 37363

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1159 16

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1159 163

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1127 606

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1024 41

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1552 5981

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1047 262

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 840 2699

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1552 2924

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 464 4593

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1137 867

Kas citu godu netaupa, pats savu nolaupa. 1552 13791

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 840 450

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 464 3118

Kas otra godu netaupa, pats savu nolaupa. 33 887

Kas cita godu laupa, pats savu netaupa. 393 305

Kas sava goda netaupa, tas otra nolaupa. 67 1085

Kas citu godu nolaupa, tas savu nolaupa. 116 14339

Kas citu godu netaupa, tas pats savu līdzi nolaupa. 116 3629

Kas cita goda netaupa, pats savu nolaupa. 1119 91

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 454 75

Kas otra godu netaupa, pats savu nolaupa.Bb 17 5908

Netaupi vien cita godu, gan pats savu godu pazaudēsi. 556 12973

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1170 146

Kas cita goda netaupa, pats savu nolaupa. 1001 422

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 961 1295

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1 1820

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 828 7979

Godā citus, pats piedzīvosi godu. 556 8434

Godā otru otris godās tevi. 1 10 52

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1752 1277

Kas otram godu netaupa, pats savu nolaupa. 1753 97

Kas otra godu netaupa, pats savu nolaupa. 1838 4276

Kas cita gūda nataupa, sovu nūlaupa. 1945 7739

Kas otra godu netaupa, pats savu nolaupa. 1225 2738

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1429 649

Kas cita godu netaupa, pats savu nolaupa. 1945 9596

Liels gods, liels grūtums. 1668 6794

Liels gods, liels grūtums. 527 25114

Liels gods liels grūtums. 1010 1428

Liels gods, liels grūtums. 1773 598

Liels gods - liels grūtums. 1798 2201

Liels gods liels grūtums. 527 47411

Liels gods, liels grūtums. 609 5078

Liels gods, liels grūtums. 925 1555

Liels gods labs grūtums. 1136 1089

Liels gods, liels trūkums. 997 6761

Liels gods, liels grūtums. 1713 1412

Liels gods, liels grūtums. 997 1662

Liels gods, liels grūtums. 759 1243

Liels gods, liels grūtums. 1575 2272

Liels gods, liels grūtums. 941 4053

Liels gods, liels grūtums. 1630 5168

Liels gods, liels grūtums. 1573 968

Liels gods, liels grūtums. 1653 642

Liels gods, liels grūtums. 1376 1610

Liels gods, liels grūtums. 1576 8622

Gods liels grūtums. 1653 2866

Liels gods, liels grūtums. 1575 1860

Liels gods, lielas grūtības. 220 1614

Liels gods, liels grūtums. 1557 1573

Liels gods, liels grūtums. 942 457

Liels gods, liels grūtums. 1557 3369

Liels gods, liels grūtums. 1599 727

Liels gods, liels grūtums. 1611 2699

Liels gods, liels grūtums. 1404 2649

Liels gods, liels grūtums. 1225 12999

Liels gods, liels grūtums. 1551 1679

Liels gods, liels grūtums. 1225 4147

Liels gods ir liels grūtums. 1444 1428

Liels gods, liels grūtums. 1459 3257

Liels gods liels grūtums. 464 7691

Kam liels gods, tam liels grūtums. 556 5574

Liels gods, liels grūtums. 1079 1769

Liels gods, liels grūtums.Bb 17 5916

Liels gods, liels grūtums. 101 3151

Liels gods, liels grūtums. 116 6323

Liels gods, liels grūtums. 1459 403

Liels gods, liels grūtums. 1429 907

Pašam savu godu meklēt nav gods. 796 5826

Pašam savu godu meklēt nav gods. 527 36742

Pašam savu godu meklēt nav gods. 1704 4158

Pašam savu godu meklēt nav gods. 1709 600

Pašam savu godu meklēt nav gods. 1638 2822

Pašam savu godu meklēt nav gods. 384 3318

Strādāt gods, slinkot kauns. 867 6915

Strādāt ir gods, slinkot ir kauns. 997 14572

Strādāt gods, slinkot kauns. 1010 5360

Strādāt gods, slinkot kauns. 796 2972

Strādāt ir gods, slinkot ir kauns. 1668 1510

Strādāt gods, slinkums kauns. 501 212

Strādāt ir gods, slinkot - kauns. 1880 1797

Strādāt ir gods, slinkot - kauns. 1880 3121

Strādāt - gods, slinkot - kauns. 464 5838

Strādāt gods, slinkot negods. 202 6570

Strādāt gods, slinkot kauns. 1653 5367

Strādāt ir gods. 917 4340

Strādāt gods, slinkot kauns. 1552 41541

Strādāt gods, slinkot kauns. 914 2285

Strādāt ir gods, slinkot kauns. 1552 25390

Strādāt gods, slinkot kauns. 556 5280

Strādāt gods, slinkot kauns. 840 2623

Strādāt ir gods, slinkot ir kauns. 464 6082

Strādāt gods, slinkums kauns. 840 2659

Strādāt gods, slinkot kauns. 17 6820

Strādāt gods, slinkot kauns. 105 119

Strādāt - gods, slinkot - kauns. 828 12796

Strādāt ir gods, slinkot ir kauns. 116 5972

Strādāt - gods, slinkot - kauns. 828 8053

Strādāt ir gods. 116 11571

Grozās kā pīļu māte. 880 499

Gorās kā pīle pa sauszemi. 1652 1236

Gorās kā pīle. 1225 8423

Gorās kā pīle. 929 27612

Goras kā pīle. 1225 16654

Gorās kā pīle. 1225 764

Gorās kā pīle uz ledus. 1600 15377

Grozās kā pīle. 1444 1104

Ko tu grozies kā pīle uz ledus. 464 6000

Gorās kā pīle. 727 414

Goras kā pīle. 1024 312

Gorās kā pīle. 1137 706

Grūzōs kei peiļa. 679 1403

Tys jau ira garīs gosts. 1925 5465

Naleugtam gostam krāsla nav. 1945 3202

Nalyugtam gostam krāslys aiz durvom. 1940 6378

Nalyuktam gostam lizeikas nav. 1473 372