Nr.19. Govs - grasis

Govīm piens ragos iet. 1429 911

Govīm piens ragos iet. 609 5089

Govīm piens ragos iet. 1620 2096

Guvei vyss pīns rogūs, bet na vādarā. 780 341

Guvei vys pīns rogūs, bet na vādarā. 640 902

Es gūvi aiz rogu turēšu, a cyti slauks. 432 14

Es gūvi aiz lipas tureišu, ty ti pīnu slauks. 820 437

Ko guli kā govs pie šūda vārtiem. 464 6986

Ko nu grēko kā govs. 1225 30920

To govi, kuru visos tirgos vadā, neviens nepērk. 754 86

Gūvs paādusi kai butele. 780 61

Govs pa rāceņien, cūkas pa tupeņiem. 527 36573

Govs kā ēka. 1225 15043

Govis un zirgi kā zīdīti, spīd vien. 23 11768

Ka nav gūvei pīna, kozas ar na pīns. 640 1010

Pļurka, mužiņ, govs nometa deķeli. 1730 66326

Agrāk govis vadāja pie buļļa, tagad bullītis pats uz zirga pie govīm atjāj. 1950 4422

Tā govs ir tikai slaucama kas pienu dod. 142 2755

Gūvs pīns soldons. 1368 1189

Govs iebada, bet suns iekož. 1750 1442

Ko guvs maurot, tova kusat. 418 2096

Loba gūvs, pīna gona. 640 1744

Kura govs tālu skrej, tā nespiergst. 1244 13906

Tāda kā govs. 555 554

Govs pēda. 1225 17768

Gūvs kai koza. 640 1575

Es ceļu labāk akmeni uz akmeni, bet govis es neslaucu. 353 4354

Vakar pārdevu govi, šodien tā vēsī. 393 147

Skraida kā govs bez astes mušu laikā. 1459 4036

Vai govs atcerās, kad par teļu bijusi. 1552 41261

Kā govi sauc, tā viņa klausa. 1208 12080

Govs piens salds, bet ķēves vēl saldāks. 527 23819

Govis kā laivas. 1225 828

Kāds govē, tāds teļā. 116 11132

Gūs iskoltušs kūdys kai sokuornis. 1344 196

Kopēja govs nebarojas. 1798 222

Kam govs, tam piens. 1573 2205

Neskaidra gove laidarā visas nošmuce. 1730 84496

Kur t tu beji gūteļ. 1368 79

Labāk ar govi mežā braukt, nekā ar glupu sievu godā iet. 1552 13810

Labāk govs pienu ēst nekā govi. 94 5543

Labāk govs pienu ēst nekā govi. 13 4900

Kū paleidz gūvei rīksti, kod tai cysas godruokas. 1940 2577

Kai gūvi barosi, tai pīnu dzersi. 508 2616

Kai gūvi barosi, tai tev pīnu dūs. 780 292

Kā baro govi, tā ēd pienu. 508 1647

Kai gūvi barōsi, tai tev arī pīna dūs. 640 843

Govs ar ragiem, zirgs ar nagiem. 997 12455

Govs ar ragiem, zirgs ar kājām. 840 149

Na tev vīnam ir raiba gūvs. 640 132 1312

Na tev vīnam raiab gūvs. 780 21

Melna govs, balts piens. 1177 15545

Lai govs būtu cik melna, tomēr oiens balts. 556 7065

Melna gūvs dūd boltu pīnu. 1473 629

Kad govij aste vairs nav, tad tik viņa zin, kam tā derējusi. 867 7383

Kad govij aste vairs nav, tad viņa zin, kam tā derēja. 997 3458

Kad govij astes vairs nav, ta tik viņa zin, kam tā derējusi. 1188 2505

Kad govij astes vairs nav, tad tā tik zin, priekš kam tā noderējusi. 94 5334

Kad govij astes vairs nav, tad tā tik zin, priekš kam tā derējusi. 609 5088

Kad govij astes vairs nav, tad tikai viņa zina, kam tā ir derējusi. 1014 4189

Kad govij vairs astes nav, tad tā zin cik tā derējusi. 935 34152

Kad govij astes vairs nav, tad tā zina, kam tā derējusi. 1557 3822

Kad govij astes vairs nav, tad zina priekš kā tā derējusi. 1341 30687

Kad govij astes vairs nav, tad tik zina, kam tā derējusi. 1225 12144

Kad govij astes vairs nav, tad tā zin priekš kam derējusi. 1627 611

Kad govij astes nav, tad tā zin priekš kam derējuse. 1225 18288

Kad govij astes vairs nav, tad zin priekš kam tā derējusi. 1551 2441

Kad govij astes vairs nav, tad tik viņa zin, kam tā derējusi. 1552 10854

Tik govs bez astes saprot, kur aste der. 556 10103

Govs bez astes zin, kas bija aste un kur tā der. 566 9680

Kad govij astes nav, tad tik zin, kur tā derējusi. 1459 1310

Kad govij vairāk astes nava, tā zina priekš kā tā derējusi. 17 29873

Kad govij astes vairs nav, tad tik viņa zin kam tā derējusi. 384 1591

Kad govs zaudē asti, tad tik viņa zin, kur tā derīga. 556 4143

Kad govij astes vairs nav, tad tik viņa zin, kam tā derējusi. 1774 7959

Kā govi izslauc, tā piens tek. 609 5090

Kā govi slauc, tā piens tek. 1690 6303

Kā govi slauc, tā piens tek. 1668 6085

Kā govi izslauc, tā piens tek. 1689 1307

Kā govi slauc, tā piens tek. 1798 2191

Kā govi slauc, tā piens tek. 1225 22747

Kā govi izslauc, tā piens tek. 1599 6166

Kā govi slauc, tā piens tek. 116 11560

Kā govi izslauc, tā piens nāk. 17 26955

Kā govi izslauc, tā piens tek. 1552 8993

Kā govi slauc, tā piens tek. 556 4956

Kā govi slauc, tā piens tek. 464 6050

Kā govi slauc, tā piens tek. 1429 912

Katra govs savu teļu laiza. 867 7401

Katra govs savu teļu laiza. 997 2616

Katra gove savu teļu laiza. 997 2751

Katra govs savu teļu laiza. 997 13673

Katra govs savu teļu laiza. 1188 2509

Katra govs savu teļu laiza. 527 25360

Katra govs savu teļu laiza. 1493 4027

Katra govs savu teļu laiza. 94 5335

Katra govs savu teļu laiza. 230 4493

Katra govs savu teļu laiza. 739 2675

Katra govs savu teļu laiza. 1798 1018

Katra govs savu teļu laiza. 1668 653

Katra govs savu teļu laiza. 1654 761

Katra govs savu teļu laiza. 1598 466

Katra govs savu teļu laiza. 1510 492

Katra govs savu teļu laiza. 8 3669

Katra govs savu teļu laiza. 1225 1591

Katra govs savu teļu laiza. 1393 1198

Katra govs savu teļu laiza. 1629 4029

Katra govs savu teļu laiza. 1515 1030

Katra govs savu teļu laiza. 1225 6651

Katra govs savu teļu laiza. 747 138

Katra govs savu teļu laiza. 917 1733

Katra govs savu teļu laiza. 202 6113

Katra govs savu teļu laiza. 1627 877

Katra govs savu teļu mīl. 1594 3048

Katra govs savu teļu laiza. 1225 30569

Katra govs savu teļu laiza. 464 7392

Katra govs savu teļu laiza. 1551 2719

Katra govs savu teļu laiza. 884 5224

Katra govs savu teļu laiza. 1651 5903

Katra govs laiza savu teļu. 1084 5066

Katra govs savu teļu laiza. 1624 1968

Katra govs savu teļu laiza. 1630 698

Katra govs savu teļu laiza. 935 34078

Katra govs savu teļu laiza. 17 30010

Katra govs savu teļu laiza. 1552 14168

Katra govs savu teļu laiza. 1552 10857

Katra govs savu teļu laiza.Bb 17 5953

Katra govs savu teļu laiza. 116 4020

Katra govs savu teļu laiza. 1552 23878

Katra govs savu teļu laiza. 464 1796

Katra govs savu teļu laiza. 1137 1037

Katra govs savu teļu laiza. 116 9486

Katra govs savu teļu laiza. 384 2898

Katra gove laiza savu teļu. 828 95

Katra govs savu teļu laiza. 527 36625

Katra govs savu teļu laiza. 1752 464

Katra govs savu teļu laiza. 1024 329

Katra govs savu teļu laiza. 17 11203

Katra govs savu teļu laiza. 1262 4467

Katra govs savu teļu laiza. 1737 2386

Katra govs savu teļu laiza. 1190 3640

Katra govs savu teļu laiza. 120 368

Kotra gūvs sovu teļu laiza. 1151 283

Kotra gūvs sovu teļu laiza. 441 406

Kotra gūvs sovu teļu laiza. 931 1954

Katra govs savu teļu laiza. 1341 13695

Katra gūvs savu telu laiza. 802 899

Kotra guvs sovu teļu laiza. 418 1164

Kotra gūvs sou teļu laiza. 1238 3289

Katra govs savu teļu laiza. 1429 474

Kotra gūs sovu teļu laiza. 1945 3943

Katra govs savu teļu laiza. 1429 913

Katra govs savu teļu laiza. 1011 2025

Pati govs pienu deva, pate izspēra. 527 32914

Pate govs pienu deve, pate izspēra. 1674 1051

Pate govs pienu deva, pate izspēra. 1805 107

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 958 3690

Viena govs pienu dod, otra izsper. 1774 2094

Ko līdz ka govs daudz pienu dod, ka pati izsper. 997 4857

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 1690 3604

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 958 9840

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 1798 2202

Pati govs pienu deva, pati pienu izspēra. 1805 8009

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 1244 10631

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 796 14890

Pate govs pienu deva, pate izspēra. 1600 5584

Pate gove pienu deva, pati izspēra. 609 5087

Pate govs piena dod, pate izsper. 527 44598

Govs pienu dod, pate izsper. 807 5181

Ko palīdz, kad govs dod pienu, bet pati izsper. 1690 203

Ko līdz tā labā gosniņa, kad viņa man sper. 1492 662

Ko tas līdz kā govs dod pienu ka beidz slaukt tā izsper. 17 1717

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 1557 1237

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 929 65968

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 1225 22591

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 1576 8452

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 1084 2237

Pate govs pienu deva, pate izspēra. 1376 996

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 1404 1625

Pate govs pienu deva, pate izspēra. 884 591

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 1560 1107

Pate govs pienu deva, pate izspēra. 1557 3372

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 8 3060

Ko līdz govs, ja do daudz piena, ja tā izsper. 12 2331

Pati govs pienu dod, pati izsper. 834 3313

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 884 1895

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 968 4832

Pate govs pienu deva, pate izspēra. 1377 378

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 1374 2283

Ko līdz ka govs dod pienu, bet izsper. 884 886

Pate govs pienu deva, pate izsper, ko gan tas, draudziņ, līdz. 617 2233

Govs pienu dod un pate izsper. 956 146

Pate govs pienu deva, pate izspēra. 116 18647

Ko līdz tāda govs, kas pulku dod pienu, ka izsper. 116 22326

Ko līdz, kad govs pienu dod un pati izsper. 584 2506

Ko līdz tāda govs, kas daudz piena dod, bet pate izsper. 375 9058

Ko tas līdz, kad govs pienu gan dod, bet izsper. 208 395

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 1492 567

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 1552 9011

Pati govs pienu deva, pati izspēra. 1816 1070

Kura govs daudz piena dod, pati izsper. 1110 862

badīgai govij dievs ragus nedod. 1627 163

Badīgai dievs ragus nedod! 853 24

Niknai govij dievs ragus nedod. 527 31438

Dusmīgai govij dievs ragus nav devis. 1311 6308

Blagai gūvei dīvs rogu nadūd. 1940 2680

Blagai gūvei dīvs rogu nadūd. 1263 709

Gozējas kā cūka saulgozī. 1225 5281

Ko tu grab kā cūkas pūslis ar zirņiem piebērts. 1341 2557

Grab kā veca mīstīkla. 1225 27252

Grab kā grabulis. 384 471

Grab kā tāse. 17 11510

Ko nu grabi ka'grabenis. 527 46096

Ne viss, kas grab, ir bīstams. 556 4628

Grōbōjōs, kai žīds pērtī. 508 2387

Grāb kā gārns. 598 106

Grab kā vecs pūsls. 748 125

Grab kā redeļu rati. 929 66164

Grab kā žīda rati. 917 3065

Grab kā skalu bunte. 1225 38078

Grab kā skalu grabnis. 145 1130

Grab kā veca teļu āda. 1225 5451

Grab kā veca teļāda. 1844 140

Grab kā kazas āda. 937 41

Tā grab, ka kazas āda. 231 4599

Ko tu grabi kā kazas āda. 937 152

Grab kā krieva kažoks. 828 21491

Grab kā sakaltis kažoks. 1341 31057

Grab kā sakaltis kažoks. 1802 1990

Ko grab kā vecs kažoks. 1802 1965

Grab kā vecs kažoks. 1225 16329

Grab kā izkaltis kažoks. 1730 76787

Grab kā sakaltis kažoks. 72 10047

Grab kā vecs kažoks. 1552 7459

Ko tu grabi, kā vecs kažoks. 567 1055

Grab kuo sābru Oduma kožuoks. 1950 4177

Pašam griku maiss uz muguras, citam ierauga kuliti uz muguras. 70 1611

Sēsties uz grēdas, dabūs bēdas. 918 124

Uz riņķi vien griežas kā dzērve. 23 1302

Uz riņķi vie griežas kā dzērve. 23 1307

Griežas kā tītars. 1950 4176

Dzīvo kā grāfs: dzer alu un ēd sveču galus. 3 1250

Grumbains ko vardes oda. 793 71

I gribētājs, ij devējs. 1730 15173

Gribīšam divas reizes ragi deg, vienu reizi, kad viņš grib, otru reizi, kad tas nevar dabūt. 668 4652

Daudz gribēsi, moz sajemsi. 966 441

Ne vienmēr dabūsi gribēto. 400 2571

Esi nevis gribētājs, bet arī darītājs. 1638 2412

Neesi vien gribētājs, bet arī darītājs. 997 12171

Neesi vien gribētājs, bet arī darītājs. 1689 4926

Neesi vien gribētājs, bet arī darītājs. 1773 3164

Daudz gribētājsm, maz tiek, 84 9113

Daudz gribētājam maz tiek. 884 3899

Daudz gribētājam maz tiek. 884 334

Daudz gribētājam maz tiek. 84 1289

Labam gribētājam daudz kas iespējams. 759 2752

Labam gribētājam daudz kas panākams. 17 21653

Labam gribētājam daudz kas iespējams. 1552 10798

Labam gribētājam daudz iespējams. 1225 7486

Labam gribētājam daudz kas iespējams.Bb 13 540

Labam gribētājam daudz kas iespējams. 17 20743

Labam gribētājam daudz kas iespējams. 556 10247

Labam gribētājam daudz kas iespējams. 464 4832

Kas vecs negrib palikt, tam jaunam jāpakaras. 855 5561

Kas negrib vecs palikt, jaunam jāpakaras. 116 999

Kas labāk grib, tam sliktāk iznāk. 740 25762

Labi grib, slikti iznāk. 1661 3324

Labi grib slikti iznāk. 997 8892

Kas labi grib, tam slikti dabon. 94 2022

Ka labu grib darīt, tad iznāk. 997 4152

Jo labi grib, jo labi dabū. 8 3646

Kā gribēja, tā notika. 929 65976

Jō gribīs, jō nateik. 679 2134

Kad gribēs ēst - ēdīs kas būs. 384 472

Kas gribēs ēst, tas neko nesmādē. 1707 974

Ko tu otram gribi teikt, to teic papreikš sev pašam. 1729 1427

Ko tu otram gribi teikt, to teic papreikš sev pašam. 1805 1849

Ko tu otram gribi teikt, to teic papreikš sev pašam. 116 18434

Ko tu otram gribi teikt, to teic papreikš sev pašam. 1244 4471

Jo ir, jo grib. 997 10106

Jo ir, jo grib vēl vairāk. 997 16334

Jo vairāk ir, jo vairāk gribas. 1137 1337

Kas grib, tam ir. 1557 1992

Kam ir, tas grib. 1592 4629

Gribēdams tik ātri galā, neapsēdies ceļa nalā. 917 5100

Ja tu gribi drīz tikt galā, neapsēdies ceļa malā. 917 5277

Ja tu gribi tikt galā, nenesēdeis ceļa malā. 506 1631

Laba griba nav peļama. 1689 3437

Labā griba nav peļama. 1668 8501

Vai gribi, vai negribi - gaspaža dots, jāēd. 804 3345

Vai gribi, vai negribi, gaspažas dots jāēd. 384 823

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 116 18624

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 997 8709

Grib kā krievs linus mīstīt. 527 39517

Viskurlākais ir tas, kas negrib dzirdēt. 908 1144

Ja gribi, lai citi tevi ciena, tad vcieni citus. 1592 5849

Kas daudz grib gulēt, tas maz strādā. 508 2985

Kas grib daudz dzīvot, lai mazāk guļ. 1225 11492

Kas liels grib būt, tas mazs tiek. 101 2697

Ja tu gribi laimīgs būt, tad esi pieticīgs ar to, kas tev ir. 1276 3414

Kas grib steigties tam neveicas. 1652 2585

Jo grib, jo dod. 834 9888

Kas negrib strādāt, tas badā nemirst. 840 2696

Kas negrib strādāt, tam nekā nav. 231 6691

Ja gribi dancot, tad vajaga spēlēt. 684 33

Kas citu grib krāpt, tas pats piekrāpjas. 1084 3062

Bagāts kā grib, nabags kā var. 926 1469

Kas grib dzīvot, tam arī jāmācās ciest. 556 4975

Kas maz grib, tas daudz dabon. 231 1121

Jo ātri grib, jo ātri nevar. 1715 1392

Grib un nevar, tīk un baidas. 448 291

Kas grib reiz pavēlēt, tam papriekšu vajaga paklausīt. 1699 4896

Kas grib vysu zinot, tys moz zina. 966 127

Ja gribi būt čakls, tad neliec uz sevi ilgi gaidīt. 1552 6894

Stipra griba ir vairāk nekā laba atmiņa. 1769 2363

Kas daudz ko grib izdarīt, tas maz panāk. 384 748

Ja gribi, ka cits tev līdz, tad līdzi arī citam. 1693 1166

Kas grib mitot, tas grib krāpt. 527 39920

Lēti grib, bet dārgi samaksā. 1630 3423

Vieglāk gribam cita labā, nekā sevis labā. 884 3933

Ar labu gribu vien nepietiek. 1600 7958

Griba ir darba dvēsele. 585 463

Stipra un cieta griba daudz nejautā pēc dzīves ceļiem. 556 13649

Jo gribi izlobot cytus, tad isoc nu sevis. 802 1252

Ja gribi par citiem valdīt, tad vispirms valdi par sevi. 1600 7890

Ja gribi sasniegt iespējamo - prasi no sevis neiespējamo. 1890 13

Ko gribi darīt rītu, padari šodien; ko gribi šodien ēst, to ēd rītu. 508 2034

Kas visiem grib patikt, tas paliek visiem par ģeķi. 13 4905

Gribošam jādod. 668 4653

Kas grib apmierināt visus, beidzot neapmierina nevienu. 556 12111

Kad negrib piemirst, tad iegaumē labi. 1208 10722

Negrib ne strādāt, ne gulēt, ne ar ko darīt. 556 5712

Ja negrib teikt ar labu, tad jāteic ar ļaunu. 556 5807

Ka snegrib klausīt, tam būs baudīt. 1127 4329

Kas negrib strādāt, atm visur grūti. 1860 4469

Kas negrib dzīvot, tas grib mirt. 527 36748

Kas sevi negrib aputināt, tas lai neiet sudmalās. 527 43470

Kas negrib sev kalpot, tam jākalpo otram. 1225 40690

Kas negrib dot, tas nevar ņemt. 1455 2997

Kā tu gribi, lai tev dara, tā tu dari citiem. 929 22902

Gribi loba da daudz. 1151 130

Kas citam grib slavi plēst, tys pots sev nūplēš. 477 721

Augstu grib kāpt, zemu krīt. 1611 3373

Ja gribi otram iztikt, tad nekad nesmādē citus; otrs tevi tā novērojis, mīlēs kā brāli. 1478 1684

Ka grib, to var. 1399 117

Ja nevar kā grib, tad jāgrib kā var. 1800 5820

Gribēji labi, bet darīji slikti. 1599 368

Gribi saldonai ēst, ryugtai pastruodoj. 1950 1316

Ūst visi grib, bezdēt neviens. 126 167

Kas negrib paspēlēt tas nevar pelnīt. 3 2558

Ja tik liela griba, tad rodas ceļš, kur iet. 556 7697

Grib - nevar; tīk - bailes. 384 418

Gribi voi nagribi, kas ir tys ir. 679 1428

Mudrōk gribi, ļēņōk īt. 966 421

Ko tev nav gribas galā vest, to nevajaga sākt. 1001 463

Kas grib reiz pavēlēt, tam papriekš vajaga klausīt. 1627 4572

Ka tu gribi, lai tev dara, tā dari papriekš citam; Ka tu negribi, lai tev dara, tā nedari citiem. 1106 504

Kas grib, tas atron. 739 1469

Kas grib uzvarēt, tas arī uzvar. 997 4140

Ko citam grib atraut, pašam saplīst. 1674 3307

Kas grib otra dabūt, apzaudē savu. 116 11136

Kas daudz gryb zynōt, tys daudz gryb malōt. 508 3592

Jo gribi lēši pērkt lesi i pōrdūd. 418 1157

Esi drošs, kur tu gribi stāvēt, mācies sacīt "ne", tā ir liela gudrīa. 807 212

Labai gribai laba iespēja. 1771 2994

Ja gribi būt pārgudris, tad vispirms vaig būt gudram. 1665 105

Kas aizdurvē vienmēr grib sēdēt, tas nekad sauli neredzēs. 1659 2051

Ja grib vizināties, tad jāvelk ragaviņas kalnā. 1654 4525

Kas jautā vai grib, tas labprāt nedod. 1379 7385

Kad tu mani negribi klausīt, kāp ar ķēvi ozolā. 1379 8664

Laikam grib lielāks augt, ka nesēž. 1730 59190

Gribēji gan, bet gribulis neļāva. 1730 66409

Gribēs kai vylkam gaudōt. 740 9717

Jo gribi cytus izlabōt, tad sōc nu sevis. 820 1015

Kas grib lai citi to klausa, tad papriekš klausi citus. 1552 15499

Gribi loba da daudz. 512 17

Gribai liels ieradums. 12 2402

Bagāts kā grib, nabags kā var. 12 1233

Labi gribi strōdōt, vajag pacīteibas. 640 839

Jo ātrāk grib, jo nevar. 828 8137

Kas daudz grib zynōt, tys moz zyna. 508 2613

Ja gribi ko iegūt, tad strādā. 1805 688

Ēst gribējās kā suņam. 142 4029

Gribi lai mīlē to kas ira. 840 2255

Kas gada laikā grib bagāts kļūt, tas pēc sešiem mēnešiem nāk cietumā. 1576 4832

Lobu gribi pastrōdōt, vajag mōcēt un pīrast. 640 841

Loba gribi, dōrgi jāmoksoj. 640 859

Liela griba lielus darbus dara. 1582 1994

Ar gribeišonu vīn nikas nav, vajag struoduot. 1871 96

Labu grib, bet nemāk pelnīt. 527 44927

Kas maz grib, tas nedabū nekā. 1766 1993

Gribēšonai ir arī pacīšana. 819 366

Gribēšonai ir pacīšona. 820 1542

Uz gribēšanu ir paciešana. 116 5597

Gribēšonai ir pacīšona. 820 449

Gribēšonai ir pacīsšona. 432 51

Gribēšonai ir pacīsšona. 258 303

Pie lielas gribas daudz ko var panākt. 1816 1222

Labam gribētājam ir liela varēšana. 1666 716

Labam gribētājam daudz kas iespējams. 375 1129

Ar nelokamu gribu viss veicams. 556 12245

Ja laba griba, tad viss iespējams. 556 6031

Labam gribētājam daudz kas iespējams. 699 149

Kas grib būt pirmais, tas lai ir visu pēdējais. 929 58347

Kas grib būt pirmais, tas paliek pēdējais. 67 2586

Kurš pirmais grib, tas pēdējais paliek. 231 5113

Kas pirmais grib, tas beidzamais dabū. 942 1521

Kas grib būt pirmais, tas lai ir pēdējais. 1629 1228

Jo ātrāk grib, jo nevar. 384 4190

Ātri grib, lēni tiek. 101 2693

Kas ātri grib, tam lēni nāk. 1658 3762

Jo ātri grib, jo nevar. 1472 1559

Ātri grib, lēni tiek. 1159 188

Jo ātrāk gribi, lēnāk tiek. 1552 32431

Kas agrāk grib, tam vēlāk teik. 740 25757

Kurš ātrāk grib, tas lēnāk tiek. 166 15260

Jo ātri grib, jo nevar dabūt. 384 662

Kas ātrāk grib, tam lēnāk iet. 740 25756

Ātri grib, lēni dabon. 1582 2876

Kas ātri grib, vēlu dabū. 1594 3488

Kas ilgi grib dzīvot, tas lai dzīvo sātīgi. 1584 4142

Kas ilgi grib dzīvot, tas lai dzīvo sātīgi. 116 18415

Kas ilgi grib dzīvot, tas lai dzīvo sātīgi. 1225 34904

Kas ilgi grib dzīvot, tas lai dzīvo sātīgi. 1008 4536

Kas ilgi grib dzīvot, tas lai dzīvo sāticīgi. 1738 834

Kas ilgi grib dzīvot, tas dzīvo saticīgi. 1379 7384

Grib taisns būt kā dieva pirksts, līks kā āža rags. 997 3455

Grib taisns dūt kā dieva pirksts, bet līks kā āža rags. 17 11199

Grib taisns būt kā dieva pirksts, bet līks kā āža rags. 464 1794

Grib taisns būt kā dieva pirksts, bet līks kā āža rags. 1225 31029

Tik taisns grib būt kā dieva pirksts, bet tik līks kā āža rags. 1225 14434

Grib taisns būt kā dieva pirksts, bet līks kā āža rags. 1552 10850

Gribēt grib, bet nevar. 609 5069

Gribēt grib, bet nevar. 1455 4218

Gribēt grib, bet nevar. 17 14479

Gribēt grib, bet nevar. 280 1471

Gribēt grib, bet nevar. 1552 25662

Gribēt grib, bet nevar. 1429 901

Gribēt grib, bet nevar. 529 1751

Gribēt grib, bet dabūt nevar. 1689 3065

Gribēt grib, dabūt nevar. 1661 3329

Kas grib, tas padara. 1560 785

Ko grib, to padara. 527 32461

Ko grib, to dari. 834 6749

Ko gribi, to dari. 508 2701

Kad grib var padarīt, kadnegrib nevar. 840 2395

Kad labi grib, tad var arī padarīt. 1668 6697

Kas daudz grib, tam maz tiek. 867 6682

Jo daudz grib, jo maz tiek. 867 7449

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1492 355

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1660 882

Kurš daudz grib, maz dabū. 1008 3590

Kas daudz grib, tam maz tiek. 997 12172

Kas dzaudz grib, maz dabū. 981 495

Kas daudz grib, tam maz tiek. 877 230

Kas maz grib, tam daudz tiek. 796 16062

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1148 592

Kas daudz grib, maz dabū. 1695 329

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1695 273

Kas daudz grib, tas maz dabū. 1695 3222

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1695 1362

Kas daudz grib, tam maz tiek. 958 3302

Daudzi grib, mazi tiek. 958 7040

Kas daudzi grib, tas maz dabon. 72 10549

Kas daudz grib, tas maz dabū. 464 1855

Kas daudz grib, tam maz tiek. 353 2538

Kas pulka grib, tam maz top. 1661 4254

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1668 2050

Kas daudz grib, tam maz tiek. 925 483

Kas pulku grib, tas maz dabū. 1493 1795

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1276 16

Kas daudz grib, tam maz tiek. 13 1884

Kas daudz grib, tam maz tiek. 13 122

Kas grib daudz, tam maz tiek. 1690 783

Kas daudz grib, tam maz tiek. 848 2317

Kas daudz grib, tam maz tiek. 94 1832

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1692 179

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1141 727

Kas daudz grib tam maz tiek. 997 937

Kas daudzi grib, tam mazi tiek. 997 803

Kas daudz grib, maz dabū. 1688 1615

Kas daudz grib, tas maz dabū. 925 758

Kas daudz grib, tam maz tiek. 796 1989

Kas daudz grib, tam maz top. 796 6251

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1014 818

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1106 3679

Kas daudz grib, tam maz tiek. 997 1404

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1695 1833

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1552 24528

Kas daudz grib, tas maz dabūn. 527 20888

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1208 528

Kas daudz grib, maz dabū. 1668 2983

Kas daudz grib, tas maz dabū. 1493 325

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1688 470

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1688 122

Daudz grib, maz dabū. 667 8848

Kas daudz grib, tam maz tiek. 997 2031

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1800 1342

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1627 1347

Kas daudz grib, tas maz dabūn. 884 752

Kas daudz grib maz tiek. 553 5457

Kurš daudz grib, tas maz dabū. 84 1843

Kas daudz grib, tam maz tiek. 70 4612

Kas daudz grib, tam maz tiek. 70 943

Kas daudz grib, tam maz tiek. 914 1501

Kas daudz grib, maz tiek. 84 4213

Kas daudz grib, tam maz tiek. 648 48

Kas daudz grib, tas maz dabon. 914 323

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1628 177

Kas daudz grib, tam maz tiek. 70 2725

Kas daudz grib, tam maz tiek. 84 1172

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1374 173

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1552 12694

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1630 3571

Jo vairāk grib, jo mazāk tiek. 834 3108

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1510 469

Kas daudz grib, maz tiek. 861 1698

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1376 3445

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1642 1615

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1557 2364

Kas daudz grib, tam maz tiek. 884 5856

Kas daudz grib, tam maz tiek. 884 133

Kas daudz grib, tam maz tiek. 949 856

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1557 3365

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1802 3698

Kas daudz grib, maz dabū. 1385 248

Kas daudz grib, tas maz dabū. 1341 30540

Kas daudz grib, tam maz tiek. 834 6096

Kas daudz grib - tam maz tiek. 935 33245

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1880 2094

Kas daudz grib, tam maz tiek. 935 33893

Kas daudz grib, tam maz tiek. 872 1592

Kas daudz grib, tam maz tiek. 231 1119

Kas daudz grib, maz tiek. 12 2222

Kas daudz grib, maz dabū. 464 5683

Kas daudz grib, tam maz tiek. 358 1042

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1225 28416

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1225 8856

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1641 554

Kas daudz grib, tam maz tiek. 231 920

Kas daudz grib, maz top. 1225 19464

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1657 622

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1225 9600

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1655 336

Kas daudz grib, tam maz tiek. 929 22913

Kas daudz grib, tam maz tiek. 553 2263

Kas daudz grib, tam maz tiek. 553 4313

Kas daudz grib, tam maz tiek. 914 2019

Kas grib, tam maz tiek. 917 1552

Kas daudz grib, tam maz tiek. 917 6113

Kas daudz grib, tam maz tiek. 917 3730

Kas daudz grib, maz dabūn. 231 1216

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1557 581

Kas daudz grib, maz tiek. 935 20340

Kas daudz grib, tam maz tiek. 231 513

Daudz grib, maz tiek. 8 3630

Kas daudz grib, tam maz tiek. 8 2373

Kas daudz grib, tam maz tiek. 8 1986

Kas daudz grib, tam maz tiek. 8 3299

Kas daudz grib, tam maz tiek. 202 2405

Kas daudz grib, tam maz tiek. 231 329

Kas daudz grib, tam maz tiek. 231 233

Kas daudz grib, tam maz tiek. 231 735

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1654 2702

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1645 1241

Kas daudz grib, tas maz dabū. 1596 277

Kas daudz grib, tam tomēr maz tiek. 1576 8875

Daudz grib, maz dabū. 1576 1408

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1576 7960

Kas daudz grib, nedabūs to. 1560 2037

Kas daudz grib, tam maz tiek. 861 1990

Kas daudz grib, tam maz tiek. 942 1520

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1009 233

Kas daudz grib, tam maz tiek. 884 5578

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1472 2813

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1637 223

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1653 255

Kas daudz grib, tas maz dabū. 1626 3900

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1451 157

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1552 4841

Kas daudz grib, tas maz dabū. 1685 1482

Kas daudz grib, tam maz top. 1376 1049

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1379 4244

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1225 804

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1597 677

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1654 781

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1685 925

Kas daudz grib, tas maz dabū. 872 1702

Kas daudz grib, tas maz dabū. 927 5395

Kas daudz grib, tam maz tiek. 927 309

Kas daudz grib, tam maz tiek. 927 1024

Kas daudz grib, tam maz top. 1225 25616

Kas daudz grib, tam maz tiek. 927 4876

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1084 359

Kas pulka grib, tam maz tiek. 1576 5987

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1880 3504

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1880 3000

Kas daudzi grib, tam maz tiek. 1611 2806

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1225 14534

Jo daudz grib, jo maz teik. 1551 1440

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1595 659

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1601 1752

Jo vairāk grib, jo mazāk tiek. 1376 2723

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1379 5797

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1652 467

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1651 3905

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1650 708

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1800 5644

Jo daudz grib, jo maz tur. 1800 67

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1225 31052

Kas daudz grib, tam maz tiek. 953 274

Kas daudz grib, maz tiek. 101 875

Kas daudz grib, tam maz tiek. 128 52

Kas daudz grib, maz tiek. 1 930

Kas daudzi grib, tam maz tiek. 529 1638

Kas daudz grib, tam maz tiek. 639 59

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1752 303

Kas daudz grib, maz tiek. 1552 13796

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1737 173

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1041 356

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1074 327

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1049 51

Kas daudz grib, tam maz tiek. 875 142

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1284 27

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1183 499

Kas daudz grib, tam maz tiek. 961 6922

Kas par daudz grib, tam maz tiek. 961 3756

Kas daudz grib, tam maz tiek. 961 2164

Kas daudz grib maz tiek. 961 191

Kas daudz grib, tam maz tiek. 877 2728

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1900 803

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1600 7692

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1753 149

Jo vairāk grib, jo mazāk tiek. 17 14065

Kas daudz grib, tam maz tiek. 17 28854

Kas daudz grib, tam maz tiek. 17 24248

Kas daudz grib, tam maz tiek. 17 8755

Daudz grib, maz dod. 116 3625

Kas daudz grib, tas maz dabū. 116 20319

Daudz grib, maz tiek. 1150 80

Kas daudz grib, tam maz tiek. 17 21803

Kas daudz grib, tam maz tiek. 961 5784

Daudz grib, maz tiek. 17 20790

Kas daudz grib, tam maz tiek. 116 1402

Kas daudz grib, tam maz tiek. 231 1979

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1695 273

Kad daudz grib, tad maz tiek. 101 2945

Daudz grib, maz teik. 384 395

Kas daudz grib, tam maz tiek. 896 148

Kas daudzi grib, tam maz tiek. 893 11

Daudz grib, maz tiek. 67 1294

Daudz grib, maz tiek. 67 964

Kas daudz grib, tam maz tiek. 67 1354

Kas daudz grib, tam maz tiek. 696 48

Kas daudz grib, tam maz tiek. 568 1068

Kas daudz grib, tam maz tiek. 17 20566

Kas daudz grib, tam maz tiek. 375 5533

Kas daudzi grib, tas maz dabū. 1552 6012

Kas daudz grib, tam maz tiek. 556 335

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1752 452

Kas daudz grib, tam maz tiek. 840 1633

Kas daudz grib, tam maz tiek. 464 3064

Kas daudz grib, tam maz tiek. 375 6173

Kas daudz grib, tam maz tiek. 840 440

Kas daudz grib, tam maz tiek. 450 1569

Kas daudz grib, tam maz tiek. 726 39

Kas daudz grib, tam maz tiek. 855 5438

Daudz grib, maz tiek. 699 115

Kas daudz grib, tam maz tiek. 67 1058

Kas daudz grib, maz tiek. 67 530

Kas daudz grib, tam maz tiek. 17 19049

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1262 584

Daudz grib, maz tiek. 1120 100

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1024 58

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1202 85

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1202 159

Kas daudz grib, tam maz tiek. 584 1431

Kas daudz grib, tam labi vedas. 1639 545

Kas daudz grib, maz dabū. 1239 2037

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1262 982

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1552 3313

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1262 1976

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1115 1168

Pūlk grib, maz dabu. 101 1138

Kas daudz grib, tam maz tiek.Bb 42 245

Kas daudz grib, tas maz dabū. 1552 6023

Daudz gribētājam maz tiek. 1137 2408

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1552 3631

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1716 683

Kas daudz grib, tam maz tiek. 527 37309

Kas maz grib tas daudz dabū. 1 3 4

Kas daudz gryb, tam moz teik. 1240 977

Kas daudz gryb, tam moz teik. 1940 2889

Kas daudz grib, tam maz tiek. 120 477

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1341 6372

Kas daudz grib, tas moz daboj. 906 3779

Kas grib daudz, tam netiek ni cik. 548 3767

Kas daudz grib, tam maz tiek. 400 2698

Kas daudz grib, tys maz daboj. 512 1246

Kas daudz grib, tam maz tiek. 548 18886

Kas daudz grib, tym maz dabōj. 508 1341

Kas daudz grib, tym moz daboj. 508 1277

Daudz gribi bet moz tiek. 802 827

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1433 399

Kas daudz grib, tam moz teik. 906 2335

Kas daudz grib, tys moz daboj. 803 493

Daudz gribi, moz nateik. 640 359

Kas daudz grib, mazōk daboj. 477 359

Kas daudzi grib, tys moz daboj. 400 3206

Kas daudz grib, maz dabūn. 1341 19311

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1542 461

Kas daudzi grib, tys moz daboj. 966 50

Kas daudzi gryb, tam uz gola moz teik. 1263 977

Kas daudz gryb, tam maz tīk. 1940 4401

Kas daudz grib, tam maz tiek. 1945 9653

Kū vairuok gribi , tū mozuok teik. 1950 1336

Daudz grib, maz tiek. 1802 1560

Daudz grib, maz ienāk. 796 8545

Daudz grib, maz tiek. 1773 303

Daudz grib, maz tiek. 527 24993

Daudz grib, maz tiek. 1206 1834

Daudz gribētājam maz tiek. 884 2235

Daudz grib, maz tiek. 1628 238

Daudz grib, maz tiek. 1551 507

Daudz gribi, maz tiek. 17 29929

Daudz grib, maz tiek. 1552 375

Daudz grib, maz tiek. 1379 879

Daudz grib, maz tiek. 8 3760

Daudz grib, maz tiek. 8 1630

Daudz grib maz tiek. 1560 188

Daudz gribētājam maz tiek. 1137 1324

Daudz grib maz tiek.Bb 17 5906

Daudz grib, maz tiek. 855 5390

Daudz gribi, maz tiek. 961 1099

Daudz grib, maz tiek. 17 9670

Daudz grib, maz tiek. 17 22224

Daudz grib, maz tiek. 1159 102

Daudz grib, maz tiek. 853 41

Daudz grib, maz tiek. 1900 1169

Daudz grib, maz tiek. 1001 465

Daudz grib, maz tiek. 1900 3629

Daudzi gribi, moz teik. 744 105

Daudz gribēsi, moz tiks. 768 295

Daudzi gribi, moz tiks. 780 223

Daudz gribēsi, moz tiks. 780 112

Daudz gribi moz teik. 780 354

Daudzi gribēsi, moz tiks. 548 5583

Daudzi gribi, moz tiks. 640 1655

Daudz grib, moz teik. 418 1968

Daudz gribēsi, moz tiks. 548 11662

Daudzi grib, moz teik. 640 974

Daudzi gribēsi, moz tiks. 640 1415

Daudz grib, maz dabū. 1805 7912

Daudz grib, maz dabū. 527 24260

Daudz grib, maz dabūn. 1242 446

Daudz gribi, maz dabū. 1206 3143

Daudz grib, maz dabon. 94 2017

Daudz grib, maz dabū. 1805 1616

Daudz grib, maz dabū. 1599 251

Daudz grib, maz iznāk. 1576 6689

Daudz grib, maz dabū. 70 1327

Kas vairāk grib, tam mazāk tiek. 84 2414

Daudz grib, maz panāk. 917 621

Daudz gribēji, maz dabūji. 384 4373

Daudz gribēdams maz dabū. 1341 33117

Daudz grib, maz dabon. 1225 7450

Daudz grib, maz panāk. 1766 90

Kas visu grib zināt, paliek ātri vecs. 1785 52

Kas daudz no jauna grib zināt, tas drīzi vecs paliek. 739 2725

Kas visu grib zināt, tas ātri vecs paliek. 1695 2349

Kas visu grib zināt, ātri paliek vecs. 1772 7766

Kas daudz grib zināt, ātri paliek vecs. 94 5907

Kas daudz grib zināt, paliek drīz vecs. 609 3018

Kas daudz grib zināt, tas ātri paliek vecs. 877 249

Kas daudz grib zināt, tas ātri paliek vecs. 997 10077

Kas daudz grib zināt, paliek drīz vecs. 1188 7737

Daudz gribi zināt, ātri vecs paliksi. 1668 862

Kas visu grib zināt, tad ātri vecs paliek. 1225 28452

Kas daudz grib zināt, paliek ātri vecs. 1645 1323

Kas visu grib zināt, ātri paliek vecs. 917 1819

Kas daudz grib zināt, paliek drīz vecs. 1372 4005

Kas daudz grib zināt, paliek drīz vecs. 1084 3601

Kas daudz grib zināt, tas ātri paliek vecs. 828 14995

Kas daudz grib zināt, paliek ātri vecs. 1592 6291

Kas daudz grib zināt, tas ātri paliek vecs. 1641 555

Kas daudz grib zināt, tas ātrim vecs paliek. 1177 9972

Kas daudz grib zināt, tas ātri paliks vecs. 1225 10970

Kas daudz grib zināt, paliek drīz vecs. 1595 15815

Kas daudz grib zināt, tas ātri paliek vecs. 1601 1132

Kas daudz grib zināt, paliek drīz vecs. 1653 1898

Kas daudz grib zināt, ātri paliek vecs. 1515 12185

Kas daudz grib zināt, ātri paliek vecs. 929 64062

Kas daudz grib zināt, tas ātri vecs paliek. 84 12760

Kas daudz grib zināt - ātri vecs paliek. 464 5898

Kas daudz grib zināt, tas paliek drīz vecs. 917 5061

Kas daudz ko grib zināt ātri vecs paliek. 1376 3510

Kas visu grib zināt, ātri vecs paliek. 872 4211

Kas grib daudz zināt, drīz paliks vecs. 935 36642

Ja visu grib zināt, drīz veca paliksi. 1800 3567

Kas visu grib zināt, tas drīz vecs paliek. 529 1637

Kas visu grib zināt, tas ātri vecs paliek. 625 330

Kas visu grib zināt, tis drīzi vecs paliek. 529 986

Kurš grib visu zināt, tas paliks drīz vecs. 840 2016

Kas visu grib zināt, tas ātri vecs paliek. 1032 111

Kas visu grib zināt, tas ātri vecs paliek. 567 1266

Kas daudz grib zināt, tas ātri vecs paliek. 450 1602

Kas grib daudz zināt, paliek drīz vecs. 17 10134

Kas daudz grib zināt, tas drīztop vecs. 556 5110

Kas daudz grib zināt, tas paliek drīz vecs. 1337 379

Kas daudz grib zināt, tas drīzi paliek vecs. 556 530

Kas daudz grib zināt, paliek drīz vecs. 584 2787

Kas daudz grib zināt, paliek drīz vecs. 693 1909

Kas daudz grib zināt, tas ātri paliek vecs. 1 1213

Kas visu grib zināt, tas āteri kļūst vecs. 1756 6252

Vysu gribi izzinōt, dreiži vacs paliksi. 640 1643

Kas grib vysu zynot, tys dreiž vacs paliks. 1209 394

Kas grib vysu zynōt, tys dreiz vacs palīk. 509 1359

Kas daudz grib zināt, ātri vecs paliek. 1472 2889

Kas daudz grib zynot, palik dreiž vacs. 527 31840

Ka sdaudz grib zynōt, tys vacs palīk. 508 1343

Daudz gribēsi, maz dabūsi. 400 2349

Kas daudz grib zināt, tas drīz vecs būs. 508 2204

Kas labi grib, tam labi vedas. 1689 903

Kas labi grib, tam labi vedas. 1200 2303

Kas labi grib, tam labi vedas. 1773 169

Kas labi grib, tam labi vedas. 1684 1643

Kas labi grib, tam labi vedas. 1684 398

Kas labi grib, tam labi vedas. 1693 3000

Kas laba griba, tas visu spēj. 848 758

Kas labi grib, tam labi vedas. 609 5068

Kas labi grib, tam labi vedas. 1244 3808

Kas labi grib, tam labi vedas. 1014 2109

Kas labi grib, tam labi vedas. 1695 1930

Kas labi grib, tam labi vedas. 1695 1901

Kas labi grib, tam labi vedās. 1774 1279

Kas labi grib, tam labi vedas. 1805 2525

Kas labi grib, tam labi vedas. 1805 1829

Kas labi grib, tam labi vedās. 997 16325

Kas labi grib, tam labi tiek. 997 11462

Kas labi grib, tam labi vedas. 1376 2317

Kas labi grib tam labi vedas. 553 1761

Kas labi grib, tam labi vedas. 1576 10047

Kas labi grib, tam labi vedās. 1557 3366

Kas labi grib, tam labi vedās. 1557 3513

Kas labi grib, tam labi vedas. 1379 3886

Kas labi grib, tam labi vedas. 1379 7390

Kas labi grib, tam labi vedas. 464 5659

Kas labi grib, tam labi vedās. 927 5193

Kas labi grib, tam labi iet. 8 1701

Kas labi grib, tam labi vedās. 202 4009

Kas labi grib, tam labi vedas. 917 5092

Kas labi grib, tam labi vedas. 1225 5086

Kas labi grib, tam labi vedas. 1880 1717

Kas labi grib, tam labi vedas. 1880 3022

Kas labi grib, tam labi vedas. 1650 37

Kas labi grib, tam labi vedas. 1225 34905

Kas labi grib, tam labi vedas. 1225 6781

Kas labi grib, tam labi vedas. 584 2127

Kas labi grib, tam labi vedas. 384 5199

Kas labi grib, tam labi vedās. 384 3690

Kas labi grib, tam labi vedās. 556 3008

Kas labi grib, tam labi vedas. 1127 628

Kas labi grib, tam labi vedas. 1133 213

Kas labi grib, tam labi izdodās. 556 12067

Kas labi grib, tam labi vedas. 116 18418

Kas grib, tam labi vedas. 1729 1241

Kas labi grib, tam labi vedas. 935 15691

Kas labi grib, tam labi vedas. 116 3615

Kas labi grib, tam labi tiek. 116 25145

Kas labi grib, tam labi veicas. 454 10

Kas labi grib, tam labi vedas. 384 323

Kas labi grib, tam labi vedas. 116 2158

Kas labi grib, tam labi vedas. 375 4386

Kas labi grib, tam labi vedas. 828 2968

Kas labi grib, tam labi vedas. 961 1340

Kas labi grib, tam labi vedās. 1202 2101

Kad grib, tad var. 464 5791

Kas ko grib, tas to dabu. 508 2070

Ko grib, to panāk. 1654 996

Ko gribēju, to dabūju. 1877 1494

Ko gribēji - to dabūji. 1877 1513

Ko gribēji, to dabūji. 1393 4790

Ko gribēji, to dabūji! 1880 3002

Ko gribēji, to dabūji. 1759 190

Kas grib, tas var. 1444 1098

Ko gribēji, to dabūjis. 1137 1348

Ko gribēji, to dabūji. 1552 11774

Ko gribēji, to dabūji. 529 2038

Ko gribēji dabūt, to dabūji. 929 50153

Kā gribēji, tā dabuji. 72 7957

Ko gribēji, to dabūji. 1900 3610

Vysu ku gribi, tu arī vari. 508 2311

Kas grib, tys daboj. 508 2677

Kō gribēji, to i dabōji. 509 1474

Kas kō grib tys oō daboj. 374 119

Ja gribi lai citi labi darītu, tad dori lobi pots. 508 3600

Kā tu gribi, lai tev dara, tā dari papriekšu citiem; ko tu negribi, lai tev dara, tā nedari citiem. 1115 1098

Kā tu gribi, lai tev dara, tā dari papriekšu citam; ko tu negribi, lai tev dara, to nedari citam. 353 8334

Ko tu otram gribi teikt, to teic papriekšu sev pašam. 1704 580

Kā tu gribi, lai tev dara, tā dari papriekšu citam; ko tu negribi, lai tev dara, tā nedari citam. 796 6677

Kā tu gribi, lai citi tev dara, tā dari tu citiem. 1492 367

Ja sevi gribi labu, tad nedari nevienam ļaunu. 1551 6562

Kā tu gribi lai citi dara tev, tā arī citiem tā dari. 1377 764

Kā tu gribi, lai tev dara, tā dari papriekšu citiem; ko tu negribi, lai tev dara, tā nedari citiem. 8 1916

Ja tu gribi, lai citi tev dara, to dari tu viņiem. 1225 29304

Ko tu otram gribi teikt, to teic papriekš sev pašam. 1225 34947

Kā tu gribi, lai citi tev dara, tā dari tu citam. 84 4651

Kā pats gribi, tā otram dari. 1557 2951

Ja gribi, lai otrs tev pa prātam dara, tad dari tāpat viņam. 220 2106

Ko tu gribi, lai cits tev dara, to dari citam 1557 225

Ja gribi, lai citi tev to dara, tad dari arī viņiem to pašu. 1552 2735

Ja gribi, lai citi ir labi pret tevi, tad esi labs pret citiem. 1654 972

Kā tu gribi, lai tev dara, tā dari papriekšu citiem; ko tu negribi, lai tev dara, tā nedari citiem. 1120 238

Kā es gribu, lai man dara, tā dari jādara man arī citiem. 17 15700

Kā tu gribi, lai tev dara, tā dari papriekšu citiem; ko tu negribi, lai tev dara, to nedari citiem. 1552 6822

Kā gribi, lai tev citi dar, tā dari citiem visiem ar. 828 15546

Ko gribi, lai tev dara, to dari otram. 506 1044

Kā tu gribi, lai tev dara, tā dari citiem. 840 1118

Ja gribi, lai citi tev palīdz, tad palīdz ar citiem. 116 18182

Jo tu grybi, lai cyts tevi tur gūdā, tod tev vajag cytus turet gūdā. 1263 1148

Kas negrib paspēlēt, tas nevar vinnēt. 116 11109

Kas negrib paspēlēt, tas vinnēt nevar. 353 3838

Ja negribi paspēlēt, tad nevari vinnēt. 12 1274

Kas negrib pazaudēt, tas nekā neiegūst. 609 3834

Kas negrib riskēt, tas neko neiegūst. 1576 7931

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 867 4879

Kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. 353 7707

Kas negrib strādāt, tam nebūs ko ēst. 958 10056

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1689 2751

Ja kas negrib strādāt, tam nebūs arī ēst. 94 9434

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1696 1031

Kas negrib strādāt, tam nebūs arī ēst. 958 4992

Ja kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1668 470

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 834 6451

Kas negrib tam arī nebūs ēst. 231 45852751

Kas negrib strādāt, nebūs arī ēst. 464 5773

Kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. 17 16899

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1372 1421

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 929 64085

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 220 2466

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 929 22889

Kas negrib strādāt, tam ar nebūs ēst. 202 3683

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1225 5540

Kas negrib strādāt, tam nebūs. 927 305

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 1374 12

Kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. 1225 11245

Kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. 1655 153

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1376 1267

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 3 186

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1137 26

Kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. 116 1605

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1239 2034

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1552 6040

Kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. 116 11093

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 840 1182

Kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. 855 5559

Kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. 67 1679

Kas negrib strādāt, tam nebūs arī ēst. 2 2058

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 375 4385

Kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. 67 2190

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 72 7852

Kas negrib strādāt tam arī nebūs ēst. 72 430

Kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. 23 3447

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 17 3708

Kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. 105 38

Kas negrib strādāt, tam nebūs arī ēst. 17 184 201

Kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. 17 908 121

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1552 35061

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1705 4723

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1311 1314

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 90 1084

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 90 782

Kas grib ēst, tam jāstrādā. 929 69137

Kas negrib ēst, tam jāstrādā. 1738 1160

Kas grib ēst, tam vajag strodot. 509 1560

Kas negrib liekties, tam grūti art. 1493 3992

Kas negrib liekties, tam grūti art. 609 5382

Kas negrib liekties, tam grūti art. 1638 2345

Kas negrib liekties, tam grūti art. 1225 5092

Kas negrib liekties, tam grūti art. 1552 2038

Kas negrib liekties, tam grūti art. 1552 12437

Kas negrib liekties, tam grūti art. 1552 15635

Kas negrib liekties, tam grūti art. 202 5023

Kas negrib liekties, tam grūti art. 556 7821

Kas negrib liekties, tam grūti art. 17 30027

Ko pats negribi, to otram nedari. 867 7396

Ko negribi, lai cits tev dar, to nedari tu citam ar. 51 325

Ko tu negribi, lai tev dara, to arī tu nedari otram. 1693 1021

Kā negribi pašam, tā ari nedari otram. 94 5374

Ko pats negribi, to otram nedari. 1493 330

Kā pats negribi, tā nedari otram. 1805 895

Ko pats negribi, to otram nedari. 958 3689

Ko tu negribi lai tev dara, to nedari otram. 1638 268

Kā pats negribi, tā nedari otram. 997 8748

Kā pats negribi, tā nedari otram. 1673 540

Ko pats negribi, to otram nedari. 1668 477

Ko negribi lai cits tev dara, to nedari otram. 74 1168

Ko negribi lai tev dara, to nedari otram. 927 1407

Ko pats negribi, to arī citam nevēli. 12 1662

Ko pats negribi, to otram nevēli. 1842 2530

Ko negribi lai tev dara, to nedari citam. 1225 11491

Ko negribi lai tev dara, to nedari otram. 834 2245

Ko pats negribi, to citam nedari. 834 2175

Ko pats negribi, to otram nedari. 834 6481

Ko negribi lai tev dara, to nedari arī citam. 941 567

Ko pats negribi, to otram nedari. 1225 18269

Ko negribi pats lai tev dara, to nedari ar citiem. 231 1168

Ko negribi, ka cits tev dara, to nedari citam. 202 1823

Ko negribi lai cits tev dara, nedari citam. 202 2599

Ko pats negribi, to otram nedari. 917 8575

Ko pats negribi, to nedari citam. 917 4078

Ko pats negribi, to otram nedari. 917 4320

Ko pats negribi, to otram nedari. 358 868

Ko pats negribi, to otram nedari. 464 5495

Ko pats negribi, to otram nedari. 1379 2733

Kā pats negribi, tā nedari otram. 1379 1636

Ko pats negribi, to citam nedari. 1595 119

Ko pats negribi, to otram nedari. 1225 30978

Ko pats negribi, to otram nedari. 1651 1815

Ko pats negribi, to otram nedari. 1654 772

Ko pats negribi, to otram nedari. 1611 3332

Ko pats negribi, to otram nedari. 1084 1208

Ko negribi citi lai tev dara, to nedari arī citam. 3 223

Ko negribi pats, to nedari otram. 1576 4855

Ko tu otram gribi teikt, to teic papriekš sev pašam. 202 3960

Ko negribi pats, to nedari otram. 116 14142

Ko negribi pats, to nevēli otram. 116 3934

Ko negribi pats, to nedari citiem. 1001 349

Ko negribi lai tevīm dar, to citiem arī nedari. 116 1573

Ko pats negribi, to otram nedari. 893 17

Ko pats negribi, to otram nedari. 893 294

Ko negribi pats, to nedari otram. 855 5525

Ko pats negribi to citiem nedari. 1860 585

Ko pats negribi, to otram nedari. 464 5455

Ko pats sev negribi, to otram nedari. 67 1332

Ko negribi sev, to nedari otram . 67 781

Kā sev negribi, tā otram nedari. 840 173

Ko pats negribi, to otram nedari. 464 4190

Ko pats negribi, to otram nedari. 464 1762

Ko pats sev negribi, to citam nedari. 840 1220

Ko tu negribi lai citi tev dara, to nedari citiem.Bb 17 5848

Ko sev negribi, to otram nedari. 1552 4777

Ko pats negribi, to otram nedari. 840 458

Ko pats negribi, to nedari otram. 840 638

Kā pats negribi, tā otram nedari. 1552 432

Ko pats sev negribi, to otram nedari. 828 7402

Ko tu negribi lai tev dara, to arī nedari otram. 454 49

Ka sev negribi, ta otram nedari. 67 1533

Kā sev negribi, tā otram nedari. 67 308

Ko sev negribi, to otram nedari. 893 573

Ko tu negribi lai tev dara, to nedari otram. 699 94

Ko pats sev negribi, to otram nedari. 893 178

Ko tu negribi, lai tev dara, nedari tu citam. 726 42

Ko pats sev negribi, to otram nedari. 67 1181

Ko negribi sev, to nedari otram. 393 806

Kā pats sev negribi, tā otram nedari. 2 2044

Ko pats negribi, to nedari otram. 33 853

Kā pats negribi, to otram nedari. 479 534

Kā pats nedari, to otram nedari. 929 31762

Ko pats negribi, to otram nedari. 1239 2079

Ko pats negribi, to otram nedari. 1786 363

Ko pats negribi, to otram nedari. 67 938

Kā pats negribi, tā otram nedari. 1079 2102

To ko tu negribi sev, to arī nedari otram. 17 2300

Kas pats negrib otram sliktu nodara. 1 82 63

Kā pats negribi, tā otram nedari. 17 184 198

Kā pats sev negribi, tā otram nedari. 2 160

Ko negribi pats, to nedari otram. 72 7794

Ko pats sev negribi, to otram nedari. 17 611 40

Ko negribi lai tev dara, to nedari arī otram. 17 985

Ko pats negribi, to otram nedari. 1079 1457

Ko negribi lai dara tev, to nedari pats citiem. 116 925

Ko negribi sev, to nedari otram. 17 2140

Ko pats negribi to otram nedari. 1 113 53

Ko pats negribi, to otram nedari. 696 84

Kā pats negribi, tā otram nedari. 512 1798

Ko pats negribi, tō ūtram nadūd. 740 18908

Kō pats nagribi, tō ūtram nadori. 441 409

Kō pats nagribi, tō ūtram navēlej. 820 495

Ko pats nagribi, to utram nadari. 906 2371

Ko pats nagribi, to otram nedari. 802 886

Ka pats negribi, ta otram nedari. 92 224

Ko pats necribi to otram nedari. 90 489

Ko pats negribi, to otram nedari. 1311 441

Nemal vienu graudu. 1372 2924

Nemal vienu graudu, nesit vēju ar dūri. 1552 36428

Nemal vienu graudu, nesit vēju ar dūri. 941 1884

Ikkatram savs graudiņš mīļš. 1650 2192

Ikkatram savs graudiņš mīļš. 1225 29278

Ikkatram savs graudiņš mīļš. 506 857

Siavkuram gryudam aug osni. 1263 1088

Sevkuram gryudam aug osni. 1263 1088

Ja gribi graudu - sēj reti, ja salmu - bieži. 1730 15166

Balti graudi, balta maize. 116 15273

Grauds pie grauda vesels maiss. 231 9603

Kur graudi rit, tur graudi dīkst. 1599 6144

Netaisns grauds apēd taisnu apcirkni. 1707 2477

Taupi graudu, būs pilns maiss. 919 122

Neviens grauds nav bez sēnalas. 1552 2944

Tas gadījās kā aklai vistai grauds. 1668 2045

Gadas kā aklai vistai grauds. 13 3411

Gadās kā aklai vistai grauds. 527 44407

Tas nu gadījās kā aklai vistai grauds. 739 2556

Tas gadījās tā kā aklai vistai grauds. 1225 6691

Gadās kā aklai vistai grauds. 884 5256

Tas gadījās tā kā aklai vistai grauds. 464 5737

Gadās kā aklai vistai grauds. 1627 5508

Gadās kā aklai vistai grauds. 1510 509

Tas gadījās kā aklai vistai grauds. 1639 2052

Gadijās kā aklai vistai grauds. 116 10380

Gadejos kai oklai vystai grauds. 494 643

Gads kai aklai vystai gryuds. 802 908

Godōs kai oklai vystai grauds. 1238 3298

Gadas kā aklai vistai grauds. 1429 518

Labāk ņem graudu nekā naudu. 1707 4230

Labāk ņem graudā, nekā naudā. 1774 9056

Labāk ņem graudā, nekā naudā. 609 5063

Labāk ņem graudā, nekā naudā. 17 14477

Kur graudi, tur pelavas. 997 9184

Kur graudi, tur pelavas. 997 8360

Kur graudi, tur pelavas. 997 2491

Graudi nav bez pelavām. 997 7758

Kur graudi tur pelavas. 997 2834

Kur graudi, tur pelavas. 997 14975

Ikkatram savs graustiņš mīļš. 609 2321

Katram savs graustiņš mīļš. 1668 4476

Ikkatram savs graustiņš mīļš. 1696 5925

Ikkatram savs graustiņš mīļš. 997 2394

Ik katram savs graustiņš mīļš. 1660 6745

Ikkatram savs graustiņš mīļš. 917 3423

Katram savs graustiņš mīļš. 929 59349

Ikkatram savs graustiņš mīļš. 1385 1633

Ikkatram savs graustiņš mīļš. 917 4754

Ikkatram savs graustiņš mīļš. 1376 348

Katram savs graustiņš mīļš. 1576 6869

Ikkatram savs graustiņš mīļš. 1652 221

Ikkatram savs graustiņš mīļš. 917 2689

Katram savs graustiņš mīļš. 1552 268

Ik katram savs graustiņš mīļš. 1651 407

Ikkatram sau graustiņš mīļš. 384 2330

Ikkatram savs graustiņš mīļš. 840 801

Ikkatram savs graustiņš mīļš. 1459 3858

Grauž kai pārkiuņš. 1368 474

Grauž kai pārkiuņš. 1368 1362

Žlembo kā gos bez zobiem. 1552 4919

Grauž kai grauzs. 640 1543

Grauž kā ēvele. 1225 10763

Grauž kliņģerus kā kāzās. 1459 3904

Grauž kai vōvere. 640 1392

Grauž koa pele. 1268 852

Grauž kā zaķis salmus. 929 61434

Grauž kai koza myzu. 512 233

Gramstās kā vējš apkārt. 1730 18470

Grābstās kā vējš pa lauku. 926 572

Grābstās kā suns ap karstām sēnalām. 105 309

Grābstas kā kaķis gar sienu. 1730 59240

Grābstas kā gar mūri. 384 1011

Grābstās kā gar mūri. 1552 11884

Grābstās kā mēmis ap lāvu. 508 2022

Grōpstōs kai putru strapdams. 508 1931

Grōpstōs kai mēms pa pērti. 508 1932

Grāpstas kā grābeklis pa vēju. 556 2758

Grāpstās kā mazs bērns. 556 263

Groabstoaj koa plikam motus. 527 2165

Nasagrōbstīs kei pa gaisu. 679 1252

Ko grābsties kā žīds pa zilumzālēm. 625 789

Grābstās kā slīkons. 527 36566

Grābstās kā pa maisu. 1225 30948

Grābstas kā pa gaisu. 1730 76869

Grābstās kā pa timsu. 529 622

Grābojas kā oklys. 765 557

Grābstas kā aklis gar siena kaudzi. 1730 59043

Ko tu grābsties kā aklis ap sienām. 1225 11048

Grābstās kā akls pēc pervēm. 1512 254

Grābstas kā bērns pēc uguns. 609 4812

Grābstas kā bērns pēc uguns. 1667 820

Grābstas kā bērns pēc uguns. 1658 1390

Grābstās kā bērns pēc uguns. 231 7299

Grābstās kā bērns pēc uguns. 1552 5250

Grābstas kā bērns pēc uguns. 1079 2052

Grābstas kā bērns pēc uguns. 1079 417

Grābstās kā bērns pēc uguns. 527 32972

Ko tu vazājies ar grāmatu kā vista ar olu. 739 9607

Ko tu vazājies ar grāmatu kā vista ar olu. 997 6909

Kur nava gruomatu, tur nava nikaidys gudreibas. 1263 1051

Kur nava gruomatu, tur nava nikaidys gudreibas. 1940 2939

Gruōmotas napīder skapam, a ni plauktam, bet pīder sirdej. 1940 2579

Gruomotas napīder skapam, a ni plauktam, bet pīder sirdej. 1940 2579

Grāmata nekad nebēg no lasītāja. 556 6639

Derīga grāmata ir īsta gaismas pils. 556 12430

Katrai grāmatai jādod savs virsraksts. 556 5703

Lai mācītos, arvien nav jāskatās grāmatā, uz tirgus dzirdama ir daža laba gudrība. 17 686

Kāda grāmata, tādi vārdi. 8 539

Mīlēt grāmatu - zinību avotu. 1802 2819

Grāmata nav spēles lieta. 1641 2323

Jo grāmatu lasa, jo gudrāks paliek. 1177 1665

Grāmatu lasot prātu cildina. 1627 2672

Turi grāmatu godā, tad viņa tev būs. 1805 2483

Grōmota ir draugs. 640 1353

Kam gruomata rūkā, tam gudreiba golvā. 1940 1567

Kur nava grāmotu, tur nava nikaidas gudreibas. 1263 1051

Kāds grāpīts, tāda putra vārās. 941 4145

Kur grāpis stāv, tur melns paliek. 527 25046

Kāds grāpelis, tāds kāšelis. 68 68

Kāds grāpelis, tāds kāšelis. 68 249

Kāds grāpelis, tāds kāšelis. 1276 6986

Tāds grāpītis, tāds kāsītis. 796 3655

Kāds grāpītis, tāds kāsītis. 1592 8819

Divi graši kulš - plēšas, viens raud, labāk izdod abus. 1730 59208

Mirst vai pēc graša. / Sprāgst vai aiz graša. 1730 76707

Grasi par rubli napataisīsi. 375 5571

Ne visi graši ir spoži. 1641 239

Labs tas grasis, kas aiztaupīts. 1244 7204

Nestrīdies nieka graša dēļ. 556 12460

Nepelni grasi, apēdi simts taisnus bez kapeikas bubuls nav pilns. 1706 1130

Cyts groša meklēdams sadadzynoj desmit sveces. 1263 876

Cyts groša maklādams sadadzynoj desmit sveces. 1940 2816

Taupi grasi nedienai. 997 6920

Taupi grasi nedienai. 1001 530

Grasis arī nauda. 1008 4491

Grasis arī nauda. 997 8736

Grasis arī nauda. 1673 521

Grasis arī nauda. 1244 3815

Grasis ari nauda. 527 24266

Grasis arī ir nauda. 1805 207

Grasis arī nauda. 1206 1752

Grasis arī nauda. 1493 3765

Grasis ir nauda. 929 23028

Grasis ir nauda. 1208 4722

Grasis arī nauda. 1684 298

Grasis ir nauda. 1722 5787

Kas netaupa graša nav vērts ne rubļa. 997 3115

Grasis arī nauda. 1684 537

Grasis ir nauda. 609 2569

Grasis arī nauda. 1225 12077

Grasis arī nauda. 1084 3600

Grasis arī nauda. 1379 7419

Grasis arī nauda. 1557 2972

Grasis arī ir nauda. 1596 1408

Grasis arī nauda. 1635 1333

Grasis arī nauda. 1650 2249

Grasis arī ir nauda. 1225 34893

Grasis arī nauda. 1805 880

Grasis arī nauda. 1627 5467

Grasis ari nauda. 384 3642

Grasis arī ir nauda. 556 339

Grasis arī nauda. 1771 5770

Taupi grasi melnām dienām. 17 8567

Grasis arī nauda. 584 480

Grasis arī nauda. 1429 897

Ne sarkana graša nedabūsi. 1515 1228

Tis nov na sorkona groša vērtes. 529 942

Nav ne sarkana graša. 384 827

Nav ne sarkana graša. 1552 11772

Viņš nav ne sarkana graša vērts. 917 1942

Ar grasi var draugu nopirkt, bet ne ar simtu rubļu naidnieku par draugu pataisīt. 1706 384

Ar grasi var draugu nopirkt. 1552 15750

Ar grasi vat draugu nopirkt. 1377 1987

Ar grasi var draugu nopirkt, bet ne ar simtu rubļu naidnieku par draugu pataisīt. 1599 5533

Grasis pie graša iztaisa rubeli. 1668 5274

Grasis pie graša iztaisa rubuli. 1690 6540

Grasis pie graša iztaisa rubli. 1689 920

Grasis pie graša iztaisa rubli. 1008 4522

Grasis pie graša iztaisa rubuli. 1805 1816

Grasis pēc graša iztaisa rubli. 1244 4438

Grasis pie graša iztaisa rubli. 202 3425

Grasis pie graša iztaisa rubli. 1225 8410

Grasis pie graša iztaisa rubli. 1802 2716

Grasis pie graša iztaisa rubli. 1379 7368

Grasis pie graša iztaisa rubuli. 1627 5468

Grasis pie graša iztaisa rubli. 1902 6531

Grasis pie graša iztaisa rubli. 935 36671

Grasis pie graša iztaisa rubli. 1024 317

Grasis pie graša iztaisa rubli. 116 18561

Grasis pie graša iztaisa rubuli. 116 6012

Grasis pie graša iztaisa rubli. 584 481

Grasis pie graša iztaisa rubli. 1190 3374

Grašus krājot, sakrāsi rubli. 1137 2452

Grasis pie graša iztaisa rubli. 527 36502

Grošu pi groša - pībērsi moku, gryudu pi gryuda - pībērsi maisu. 1263 925

Grošu pi groša - pībērsi moku, gryudu pi gryuda - pībērsi maisu. 1940 2851

Lic grošu pī groša, pībersi moku. 740 11490

Pi groša grošu, piliksi moku; pi gryuda gryudu, pībērsi māru. 740 9665

Līc pi groša grošu - pīliksi moku, pi gryuda gryudu - pībērsi maisu. 820 1582

Kas graša netaupa, pie rubuļa netiek. 1552 24541

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1684 382

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 958 4990

Ja grasi netaupīsi, pie rubļa netiksi. 1493 327

Kas grasi netaupa, tas rubļa nav vērts. 94 5535

Kad grasi netaupi, pie rubļa netiksi. 13 4213

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 997 16242

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 796 3529

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 527 25067

Ja grasi netaupīsi, pie rubļa netiksi. 1474 74

Kas graša netaupa, pie rubļa netiek. 1805 891

Kas graša netaupa, pie rubļa netiek. 1206 2135

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1200 2301

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1773 653

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 877 632

Kas grašu netaupa, pie rubļa netiek. 997 8744

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1376 1607

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1582 986

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiksi. 1648 596

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1654 4435

Kas grasi netaupa pie rubļa netiek. 1627 5469

Kas graša netaupa pie rubļa netiek. 1379 7427

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1379 4418

Kas grasi netaupa pie rubļa netiek. 1626 4791

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1225 14570

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 84 1742

Kas graša netaupa, pie rubļa netiek. 1597 2144

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1404 1086

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 84 10026

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 12 92 194

Kas netaupa grasi, tas netiek pie rubļa. 1557 1997

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1557 1185

Kas grasi netaupa, pie lata netiek. 834 3680

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 941 2068

Kas grasi nekrāj, pie rubļa netiek. 231 534

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 202 2409

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 8 1696

Kad grasi netaupīsi, pie rubļa netiksi. 12 434

Kas grasi netaupīsi, pie rubļa netiksi. 231 3469

Kas grasi netaupīs, pie rubļa netiks. 464 5751

Kas graša netaupa, pie rubļa netiek. 1592 4955

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1552 32862

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1594 3794

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1802 2717

Kad grasi netaupīsi, pie rubļa netiksi. 739 1880

Kas grasi netaupa, tam rubļa netiek. 1557 2974

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1557 3821

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1557 3362

Kas graša netaupa, pie rubļa netiek. 884 579

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1596 535

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1552 27479

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1377 851

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1655 152

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1225 1084

Kas grasi netaupa, tas pie rubļa netiek. 1630 265

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1552 3343

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1552 3303

Kas graša netaupa, pie rubļa netiek. 1552 426

Kas graša netaupa, pie rubļa netiek. 529 1808

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 639 58

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1262 1615

Kad grasi netaupi, pie rubļa netiksi. 101 1902

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1001 397

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 17 23218

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 17 14475

Kas graša netaupa, pie rubļa netiek. 1150 130

Kas grasi netaupa, tas pie rubļa netiek. 1737 2380

Kas grasi netaupa pie rubļa netiek. 997 3158

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1127 617

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 116 14338

Kad grasi netaupi, pie rubļa netiksi. 116 4019

Grasi netaupīsi, rubli nedabūsi. 556 341

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 101 622

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 840 2458

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 568 1098

Kad grasi netaupi, pie rubļa netiksi. 840 447

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 375 9013

Grasis pie graša ietaisa rubuli. 116 3623

Kas grasi netaupa pie rubļa netiek. 584 482

Taupi grasi - tiksi pie rubļa. 17 27144

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 17 18253

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 67 1119

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 855 5392

Kas graša netaupa, pie rubļa netiek. 840 2632

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1202 615

Ja grasi netaupa, pie rubļa netiek. 506 1533

Kad grasi netaupīsi, pie rubļa netiksi. 1766 1555

Kas grasi netaupa pie rubļa netiek. 922 729

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1079 2118

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek.Bb 13 542

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1552 13649

Kas grasi netaupa, pie rubļa netiek. 1705 7356

Kas groša nasorgōs, tys rubļa nasakrōs. 1263 898

Kas groša nasorguos, tys rubļa nasakruos. 1940 2834

Kas groša nasorguos, tys rubļa nasakruos, krōj laikā, tod byus tryukumā. 1263 898 9

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1726 427

Netaisns grasis apēd taisno līdz. 1008 3313

Netaisns grasis apēd taisnu rubuli. 954 2540

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 997 9411

Netaisns grasis apēd taisnu rubuli. 997 8718

Viens netīrs grasis apēd desmit līdz. 796 14489

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 897 610

Netaisns grasis paņem taisno. 1688 596

Netaisns grasis apēd taisnu rubuli. 1684 595

Netaisns grasis apēd taisno līdz. 353 8282

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 796 4135

Netaisns grasis apēd taisno. 527 25146

Netaisns grasis apēd taisnu dalderi. 1660 4096

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1696 2376

Nepelnīts grasis apēd simts taisnu. 387 5811

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1661 2313

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1693 2525

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1667 2145

Netaisns grasis apēd taisnu rubuli. 1805 863

Netaisns grasis apēd taisnu rubuli. 1244 3798

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 848 1681

Netaisns grasis apēd taisno līdz. 925 1549

Netaisns grasis apēd taisno līdzi. 231 3380

Netaisnis grasis apēd taisnu mantu. 202 1849

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1557 3363

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1127 698

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 834 138

Netaisns grasis apēd taisnu rubli. 1597 2139

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1597 375

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 527 31781

Netaisnais grasis apēd taisno līdz. 941 4058

Netaisnais grasis apēd taisno līdz. 1225 2409

Netaisns grasis apēd taisno līdz. 1611 2679

Netaisns grasis apēd taisno līdz. 1596 48

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1393 1307

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 942 239

Netaisns grasis apēd taisno līdz. 1599 694

Netaisns grasis apēd taisnu rubuli. 1639 244

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1084 756

Netaisnis grasis apēd desmit taisnus grašus. 935 36656

Netaisns grasis apēd taisnu rubuli. 1377 435

Netaisnis grasis apēd taisnu mantu. 1654 308

Netaisns grasis apēd taisno. 1611 1648

Netaisnais grasis apēd taisno līdzi. 231 9627

Netaisnis grasis apēd taisnu mantu. 464 5736

Netaisns grasis apēd taisnu rubuli. 1635 1312

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1374 2549

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1594 2001

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1576 4430

Netaisns grasis aprij taisno līdz. 1372 2056

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1552 11131

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1001 376

Netaisns grasis apēd taisno līdzi. 1 1926

Netaisns grasis aprij taisno. 828 1392

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 384 1983

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 17 20732

Netaisns grasis apēd taisnu rubuli. 17 9233

Netaisns grasis apēd taisnu rubuli. 101 1547

Netaisnis grasis apēd taisnu rubuli. 1472 2328

Netaisnis grasis apēd taisnu mantu. 464 4572

Netaisns grasis apēd taisno līdz. 840 2854

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 454 74

Netaisns grasis aizrauj simts citussev līdz. 828 8034

Netaisnis grasis apēd taisnu mantu. 1 2022

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 527 20706

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 1079 13

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 67 3685

Netaisnis grasis apēd taisnu mantu. 1459 3248

Netaisnis grasis apēd taisnu mantu. 527 31909

Netaisns grais apēd taisnū. 548 2229

Netaisns grasis apēd taisnu mantu. 935 24920

Netaisnais grasis apēd taisnu mantu. 365 349

Netaisns grasis simts taisnu ņem līdz. 527 32868

Nepelnīts grasis apēd simtu santīmu. 1638 2631

Nepelnīts grasis apēd simts taisnu. 527 24324

Nepelnīts grasis apēd simts taisnu. 796 6601

Nepelnīts grasis apēd simts taisnu. 1200 1149

Nepelnīts grasis apēd simts taisnus. 1693 2866

Nepelnīts grasis apēd simts taisnus. 1660 3745

Nepelnīts grasis apēd simts taisnu. 1660 5111

Netaisnais grasis ņem simts līdz. 387 7141

Viens netaisns grasis atvelk simts taisnu. 1244 6639

Nepelnīts grasis apēd simts taisnus. 1444 1586

Viens nepelnīts grasis apēd simts taisnu grašu. 1573 1699

Devītais apēd desmito grasi. 1611 2704

Nepelnīts grasis apēd simts taisnus. 231 1975

Viens netaisns grasis apēd simts taisnu. 929 64086

Nepelnīts grasis apēd simts taisnus. 917 6050

Netaisni graši apēd simts taisnus. 1225 40040

Netaisnis grasis apēd simts taisnu grašu. 1376 1258

Netaisns grasis apēd simtu taisnu. 1239 2120

Netaisnis grasis apēd simts taisnu grašu. 935 12739

Nepelnīts grasis apēd simts taisnus. 116 7425

Nepelnīts grasis apēd simts taisnu. 961 6992

Netaisnis grasis apēd simts taisnus grašus. 1552 6045

Nepelnīts grasis apēd simts taisnus. 961 5924

Nepelnīts grasis apēd simts taisnus. 1079 804

Netaisnais grasis apēd simts taisnus. 853 136

Netaisns grasis aprij simts citus līdz. 67 1590

Netaisnis grasis nenes augļus. 527 9249

Viens netaisnis grasis pūrā daudz. 527 32489

Netaisns grasis nenes augļus. 1244 6144

Netaisnis grasis augļus nenes. 1188 4367

Netaisnis grasis augļus nenes. 997 996

Netaisnis grasis augļus nenes. 1106 898

Netaisns grasis nenes augļus. 958 2599

Netaisns grasis augļus nenes. 1685 617

Netaisns grasis nenes augļus. 1688 807

Netaisns grasis nenes augļus. 926 35

Netaisns grasis nenes augļus. 1208 5298

Netaisns grasis augļus nenes. 796 18323

Netaisns grasis nenes augļus. 609 5062

Netaisns grasis nenes augļu. 230 4337

Netaisns grasis nenes augļus. 13 1716

Neskaidrs grasis augļus nenes. 925 1963

Netaisns grasis nenes augļus. 1242 2884

Netaisnais grasis augļus nenes. 997 13970

Netaisnis grasis augļus nenes. 1188 1011

Netaisns grasis augļus nenes. 1188 458

Netaisns grasis augļus nenes. 1717 310

Netaisns grasis augļus nenes. 1552 24759

Netaisns grasis augļus nenes. 1573 3683

Netaisns grasis nenes augļus. 1084 1299

Netaisnis grasis nenes augļus. 1576 7999

Netaisns grasis nenes augļus. 1630 455

Netaisns grasis nenes augļus. 1626 936

Netaisns grasis nenes augļus. 935 34117

Netaisnis grasis nenes augļus. 927 700

Netaisns grasis nenes augļus. 1650 42

Netaisns grasis augļus nenes. 1381 680

Netaisnis grasis augļus nenes. 1376 2604

Netaisnis grasis nenes augļus. 1892 8

Netaisns grasis nenes augļus. 949 696

Netaisns grasis augļus nenes. 929 64083

Svešs grasis augļus nenes. 231 4636

Netaisns grasis augļus nenes. 1643 334

Netaisnis grasis augļus nenes. 1552 25429

Netaisnis grasis augļus nenes. 1624 2252

Netaisnis grasis nenes augļus. 202 1251

Netaisns grasis nenes augļus. 1379 1618

Netaisnis grasis augļus nenes. 220 1595

Netaisns grasis nenes augļus. 1379 1975

Netaisnis grasis nenes augļus. 872 1286

Netaisnis grasis augļus nenes. 834 4597

Netaisns grasis augļus nenes. 828 1104

Netaisns grasis augļus nenes. 17 26230

Netaisnis grasis augļu nenes. 861 971

Netaisns grasis augļu nenes. 927 4880

Netaisns grasis augļus nenes un apēd taisnu mantu. 1170 200

Netaisns grasis nenes augļus. 1630 3611

Netaisns grasis nenes augļus. 1552 10896

Netaisns grasis nenes augļus. 1748 684

Netaisns grasis augļus nenes. 1310 8

Netaisns grasis augļus nenes. 1737 744

Netaisns grasis augļus nenes. 1159 101

Netaisns grasis augļus nenes. 1262 3950

Netaisns grasis augļus nenes. 1337 122

Netaisns grasis augļus nenes. 1705 4108

Netaisns grasis augļus nenes. 1079 1942

Netaisns grasis nenes augļus. 1074 365

Netaisns grasis augļus nenes. 1758 76

Netaisnis gras apēd labus augļus. 67 1252

Netaisns grasis nenes augļus. 1239 2130

Netaisns grasis nenes augļus. 17 20774

Netaisnis grasis augļus nenes. 935 12731

Netaisns grass augļus nenes. 1552 6248

Netaisns grasis nenes augļus. 840 1460

Netaisns grasis augļus nenes. 1758 76

Netaisns grasis augļus nenes. 17 21956

Netaisns grasis augļus nenes. 17 26656

Netaisns grasis augļus nenes. 828 8033

Netaisnis grasis augļus nenes. 1552 3384

Netaisns grasis augļus nenes. 1109 230

Netaisns grasis augļus nenes. 1115 1100

Netaisns grasis augļus nenes. 1109 330

Pēc groša gotavs aci izdūrt. 527 32031

Pēc groša gotovs aci izdūrt. 509 794

Pēc groša gotovs aci izdūrt. 509 54

Pēc groša gotovs aci izdūrt. 509 1452

Tup grāvī un pats par savu naudu raudi. 828 4337

Kas citu grāvī grūž, tas pats iekrīt. 1736 2954

Kas ātri brauc, tas iebrauc grāvī. 1594 3577

Lec, vecais, te ir grāvis. 17 19730

Sisties, plēsties tas ir brīv, grāvī griezties, tas nav brīv. 1730 76803

Viens velk grāvī, otrs - pa ceļu. 1225 9415

Pa grāvi kāpot, ātri klūp. 464 3002

Pa grāvi kāpot ātri klūp. 527 37247

Naparleicis par kanavu, nesapricojis. 527 33186

Nesaki "hop", pirms neesi grāvim pāri. 17 22271

Ja neesi par grāvi pārlecis, nesauc "hop". 508 1536

Ansi nesaki op, kamēr neesi pār grāvi. 94 5328

Nepārlēcis pāri grāvim neteic "hop", bet gan teic tad "hop", kad esi pārlēcis. 387 11223

Nesaki "oppā" kad par grāvi neesi pārlēcis. 268 308

Neteic op, kad nēsi pa grāvi pāri. 1653 4127

Ansi, nesaki op, kamēr neēsi pār grāvi pārlēcis. 1599 398

Pirms nepārlec par grāvi, nesaki "op"! 935 33223

Nesaki op, ka neesi pārlecis pa grāvi. 1624 2167

Nesaki op, kamār vēl neesi pa grāvi pārlecis. 1624 2102

Nesaki pirms op, kamēr neesi pāri grāvim. 1377 21

Ansi, nesaki hop, kamēr neesi pār grāvi. 1551 44

Nepārlēcis pār grāvi, nesaki "hop"! 1800 3383

Nekad nesaki "op", kamēr vēl nēsi pārlēcis grāvi. 231 6844

Nesaki "hop", kamēr neesi pār grāvi pāri. 1177 11378

Nesaki op kamēr neesi pie grāvja. 927 1006

Iekams neesi pār grāvi - nesaki op. 941 4143

Iekams neesi pār grāvim nesaki op. 941 1816

Anci, nesaki ne, kamēr pār grāvi. 1225 12950

Nesaki hop kamēr nēsi par grāvi pāri. 1655 932

Nesaki hop, kamēr nēsi pārlēcis par grāvi. 1654 2405

"Oppā" saki tikai tad, kad par grāvi esi pāri. 268 309

Nesaki "op", kad neesi grāvim pāri. 202 3778

Anci, nesaki "ui", kamēr pārgrāvi. 384 4544

Nesaki "ū", kamēr nēsi pār grāvi pāri. 384 535

Anci nekliedz, kamēr nav pārlecis grāvi. 556 4652

Kad neesi pār grāvi pārlēcis, tad nesaki "oppā". 67 1956

Anci, nesaki ne, kamēr pār grāvi . 464 7711

Naparlecs por grovi, nesok "opp''. 677 21

Nesaki hop, kamēr vēl neesi pāri grāvim. 1341 2708

Naporlecis par grovi, nasoki op. 400 3611

Napōrlēcis par grōvi, nasoki ka opp. 548 2292

Napōrlēcs par grōvi nasoki, ka op. 548 5550

Napōrlēc par grōvi nasoki op. 512 123

Par grōvi naporlecis nasoki "ob". 740 9779

Napōrlēcs par grōvi nasok, ka hopp. 1398 235

Ja neesi par grāvi pārlecis, nesauc "hop"! 527 32082

Noporlēcis par grōvi naklīdz "op". 508 1309

Napōrlēc par grōvi nasoki "op". 1151 229

Par grāvi nepārlēcs, nevar sacīt gop. 831 25

Par grōvi napōrlēcis nasoki "opf". 966 440

Nasoki hop, kad nosi par grōvi pōrlēcis. 508 2399

Pār grāvi nepārlēcis, nasaki: "hop". 144 1515

Naporliecs par gravi nasoki ka pārlieču. 966 211

Dari vien, gredzeni jau nenobirs. 17 1685 64

Kai zalta gradzyns bez duorga akmiņa, tai skaista jauneiba bez lobas cnuotas. 1263 834

Kai zalta gradzyns bez duorga akmiņa, tai skaista jauneiba bez lobas cnuotas. 1940 2784

Gremo kā govs. 1900 717

Gruolā kā govs. 529 632

Ko gremo kā vecs zirgs. 949 592

Gremo kā aita 1127 1378

Grēcinieki ir savas pašas dzīvības ienaidnieki. 1709 613

Grāks ai vacuoku cylvāku miedētis. 1344 262

Grāks ar sūdu vīnā maisā. 263 988

Darītājam viens grēks, runātājsm visi. 527 46383

Kur grēks nav aizmirsts, tur grēks nav piedots. 834 56

Nogriez cik tālu grēks. 1225 11324

Jo vairāk dievojās, jo skaidrāk uzrāda savus grēkus. 556 5319

Grāks smidamis ijūm, bet raudodams izīm. 1263 992

Kas ir graks dariat, ab tu kauns ir nu runot. 1263 810

Kas lod, tys grākā kōp. 679 1390

Tāvu grākus pīmeklēs i pi bārnim. 1940 2566

Bēdz no grēka, kā velns no krusta. 556 8899

No grēkiem tīrs kā dzintars. 556 13399

Mozōk radziās, mozōk grāka. 577 192

Ja grēka mērs pilns, tad nāk sods. 556 12113

Grēks ir ļaunuma sakne. 884 4922

Grēks ir lielākais ļaužu posts. 556 6118

Grēki skumdinā cilvēka sirdi. 556 5770

Ar grākim debesīs natiksi. 508 3601

Bez grēka neviensnav taisns ticis. 1600 15495

Zagt ir grēks. 384 4228

Neviena nava bez grēka. 384 888

Nedari otram, kas pašam nepatīk, tad tev grēku nebūs. 929 64093

Jō naturi grāka, tad cytu nūkauņ. 679 1387

Strādāt nav grēks. 1703 2966

Tīri pats savus grēkus, netīri otra. 1552 27453

Nekaunies grēku izsacīt, bet kaunies grēku padarīt. 1699 1091

Ikvienu grēku cilvēks var nožēlot. 1711 4062

Citam labu darīt nav grēks. 12 2416

Katram grēkam ir savas sekas. 556 5877

Melot ir grēks. 116 11622

Grēks ir ļaužu posts, tāpēc bēdz no grēka. 927 4177

Kas nav grēks, tas ari nav kauns. 527 43464

Kas guļ, tas negrēko. 961 2639

Kas mazu grāku beistas, tys lelūs naikrīss. 1263 987

Jo grēko, jo cieš. 1552 6602

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. 1573 711

Kas nav grēkojis, tas arī nav dzimis. 1084 7633

Bēdz no grēkiem kā no čūskas, jo kad tu iesi klāt, tie tev dzels. 219 428

Melot ir grēks, to katris māk. 1576 8867

Grēku var slēpt, tikai apakš grēku segas. 1242 1203

Grēku var slēpt, tikai apakš grēku segas. 759 9444

Grēks maisā pats vērsā. 374 226

Grēki maisā, pats virsū. 740 16692

Graks maisā, a pats versa. 527 33499

Kas ar sovim grākim līlejas, tys divkuorteigi grākoj. 1263 813

Kas ar sovim grākim līlejās, tys divkuorteigi grākoj. 1940 2768

Cik tāļu grāks, nogriez ar nazi. 1730 4737

Kamēr grēks, tik tālu ar nazi nost. 448 189

Cik tālu grēks, tik nogriez kā ar nazi. 929 28391

Mazs grēciņš bojā lielu cilvēku. 834 2647

Mazs grēciņš bojā lielu cilvēku. 1552 41363

Grēks no dieva, kauns no ļaudīm. 929 28401

Grēks no dieva, kauns no ļaudīm. 1599 5737

Grēks no dieva, kauns no ļaudīm. 1459 3688

Grēks no dieva, kauns no ļaudīm. 1225 12845

Grāks nas sovu kaunu uz mugoras. 1940 2899

Grāks nas sovu kaunu uz mugoras. 1263 991

Nekurini grēku uguni, ka tu pats nesadedzi. 1688 2329

Nekurini grēku uguni, ka pats nesadedzi līdzi. 1379 2552

Nekurini grēku uguni, ka tu pats nesadedz. 1377 1680

Nekurini grēku uguni, ka tu pats līdzi nesadedzi. 1377 1841

Pīdzers grākoj nadzērs nužāloj. 1263 819

Pīdzērs grākoj - nadzērs nužāloj. 1940 2773

Grēks rada grēkus. 1655 2207

Grēks grēku dzemdē. 1010 4821

Grēks grēku dzemdē. 1710 4899

Grēks grēku dzemdē. 868 2844

Grēks grēku dzemdē. 958 3607

Grēks grēku dzemdē. 1690 2300

Grēks grēku dzemdē. 1188 4899

Grēks grēku dzemdē. 1552 24755

Grēks grēku dzemdē. 609 3833

Grēks grēku dzemdē. 1225 22744

Grēks grēku dzemdē. 1654 7165

Grēks grēku dzemdē. 1626 2297

Grēks grēku dzemdē. 884 3670

Grēks grēku dzemdē. 884 3774

Grēks dzemdē grēku. 1584 3661

Grēks grēku dzemdē. 1552 32975

Grēks grēku dzemdē. 1177 5176

Grēks grēku dzemdē. 220 1123

Grēks grēku dzemdē. 1654 1354

Grēks grēku dzemdē. 1880 2951

Grēks grēku dzemdē. 1880 1647

Grēks grēku dzemdē. 1641 741

Grēks grēku dzemdē. 1596 349

Grēks grēku dzemdē. 101 1291

Grēks grēku dzemdē. 556 334

Grēks grēku dzemdē. 1079 1569

Grēks grēku dzemdē. 855 5604

Grēks grēku dzemdē. 67 3669

Grēks grēku dzemdē. 1502 170

Kas grēku dara, tas ir grēka kalps. 1551 5310

Kas grēku dara, tas ir grēka kalps. 202 4263

Kas grēku dara, tas ir grēka kalps. 942 622

Ko bīsties grēka dēļ, ellē rūmes diezgan. 1730 44965

Nebīsties grēka pasaulē rūmes ir diezgan. 1715 1310

Ko tu bīsties grēku dēļ, ellē vietas diezgan. 609 3017

Ko tu bīsties grēku dēļ: ellē vietas diezgan. 1188 7734

Ko tu bīsties grēku dēļ, ellē vietas diezgan. 609 5066

Ko tu bīsties grēku dēļ, ellē vietas diezgan. 1722 800

Ko tu bīsties grēku dēļ, ellē vietas diezgan. 1599 2323

Nebēdā grēka dēļ, ellē rūmes diezgan. 32 1892

Ko tu bīsties grēku dēļ, ellē vietas diezgan. 1372 3952

Ko bīsties grēku dēļ; ellē vietas diezgan. 1225 4865

Ko nu bīsties grēku dēļ, ellē vietas diezgan. 1552 25669

Ko tu bīsties grēku dēļ, ellē vietas diezgan. 1376 187

Ko bēdā grēku dēļ, ellē rūmes diezgan. 1730 66229

Ko bīsties grēku dēļ, ellē rumes diezgan! 1225 10706

Ko tu bēdā grēku dēļ, ellē rūmes diezgan. 1225 16515

Nebīsties grēku dēļ, ellē rūmes diezgan. 1177 21606

Ko tu bīsties grēku dēļ, ellē vietas diezgan. 693 1206

Nebīsties grēka dēļ, pasaulē rūmes diezgan. 877 3249

Nebīsties, grēka pasaulē rīmes diezgan. 384 828

Nebīsties grēku dēļ, pasaulē rūmes diezgan. 1552 11773

Ko tu bīsties grēku dēļ, ellē vietas diezgan. 639 76

Ko tu bīsties grēku dēļ, ellē vietas diezgan. 584 2786

Ko tu bīsties grēku dēļ: ellē vietas diezgan. 116 19256

Ko tu bīsties grēku dēļ: ellē vietas diezgan. 116 1008

Ko bīsties grēku: ellē vietas netrūkst. 280 1477

Kū tu grāka beistīs, ellē vītas dīzgon. 477 811

Ko bīsties grēku dēļ, kad sirds tīra. 1730 44876

Ko bīsties grēku dēļ, kad sirds tīra. 1599 2362

Nebēdā grēka dēļ, kad sirds tik tīr. 32 1895

Nebaidies grēka dēļ, kad tev sirds ir tīra. 101 185

Nebaidies grēka dēļ, ja sirds ir tīra. 116 9397

Nebīsties no grēkiem, ja sirds skaidra. 556 5477

Ko baidīties grēku dēļ, kad sirds tīra. 555 720

Nebīsties grēku dēļ, kad tik sirds tīra. 1459 3790

Nebīsties grēka dēļ, ka tik sirds tīra. 1459 1308

Ko bēdā grēka dēļ, ka sirds tīra. 527 31760

Ko bēdā grēka dēļ, ka sirds tīra. 145 3481

Ko bīsties grēka dēļ, kad sirds tīra. 72 9969

Nebaidies grēka, kad sirds ir tīra. 556 1526

Nebīsties grēku dēļ, ka sirds tīra. 23 675

Ko bīsties grēku dēļ, kad sirds vien tīra. 1730 56708

Nebēdā grēka dēļ, ka tik sirds tīra. 1459 292

Pašam grēku maiss uz muguras citam ierauga kulīti. 997 9337

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1638 269

Pašam grēku maiss uz muguras, otram ierauga kulīti. 1685 2423

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1660 1282

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1660 1792

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1694 87

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 796 1162

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1689 1191

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1200 5975

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1208 519

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 848 2309

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1687 520

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1805 1368

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1805 419

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1674 2116

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1695 1137

Pašam grēku maiss uz muguras, otram ierauga kulīti. 1684 3486

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1244 2048

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1805 3299

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1084 8214

Pašam grēku maiss uz muguras, otram ierauga kulīti. 927 4183

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1648 74

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1650 558

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1557 3364

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 949 1359

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1582 83

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1573 183

Pašam grēku maiss uz muguras, otram ierauga kulīti. 1582 2073

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1598 39

Pašam grēku maiss uz muguras, bet otram ierauga kulīti. 84 171

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 504 47

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1652 552

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 84 553

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 231 6359

Pašam grēku maiss uz muguras, bet par kulīti smejas. 1341 30806

Pašam grēku maiss uz muguras, citam kulīti ierauga. 1551 873

Pašam grēku daudz uz muguras, citam ierauga kulīti. 202 1286

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 202 1210

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 231 3634

Pašam grēku maiss uz muguras, otram ierauga kulīti. 917 6879

Otram grēku kule ptiekša, bet pašam maiss uz muguras. 917 3034

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1225 3150

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1642 126

Sev neredz grēku maisu, bet citam redz grēku kulīti. 1643 267

Pašam grēku maiss uz muguras, otram ierauga kulīti. 1641 263

Pašam grēku maiss uz muguras, otram ierauga kulīti. 1601 30

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1379 3746

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1653 1787

Pašam grēku maiss uz muguras, bet otram ierauga kulīti. 1341 20667

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1595 722

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1552 5146

Pašam grēku maiss uz muguras, otram kabatā meklē. 231 8552

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1628 410

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1637 303

Pašam grēku maiss uz pleciem, bet otram ierauga kulīti. 1657 1520

Pašam grēku maiss uz muguras, otram ierauga kulīti. 1404 70

Pašam grēku maiss uz muguras, otram ierauga kulīti. 1079 1458

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1552 2921

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 105 479

Otram grēku kulīte priekšā, bet pašam maiss uz muguras. 384 1050

Pašam grēku maiss uz muguras, otram ierauga kulīti. 929 44449

Pašam grēku maiss uz muguras, otram ierauga kulīti. 1716 908

Pašam grēku maiss uz muguras, otram ierauga kulīti. 1552 9190

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1159 372

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1748 404

Pašam grēku maiss uz muguras, bet otram ierauga kulīti. 67 1055

Pašam grēku maiss uz muguras, citam kulīti ierauga. 1459 1307

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 961 1294

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1552 5980

Pašam grēku maiss uz muguras, bet otram ierauga kulīti. 556 6523

Pašam grēku maiss uz muguras, bet citam ierauga kulīti. 1225 14435

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1737 2381

Otram grēku kulīte priekšā, bet pašam maiss uz muguras. 1552 11915

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1900 3590

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1552 13684

Pašam grēku maiss uz muguras, citam ierauga kulīti. 1552 27462

Pašam grēku maiss uz muguras, bet citam kulīti redz. 85 126