Nr.20. Griezt- gurķi

Grīž kai ar zādži. 640 1365

Griez to Grietu. 1730 59052

Griezies kā gribi, kā dibens pakaļā, tā pakaļā. 1455 6225

Griezies kā gribi, kā dirsa pakaļā, tā pakaļā. 202 8356

Griežas apkārt kā dulla aita. 1225 4917

Griežās kā dulla muša. 917 1951

Griežas, kā traks dundurs. 508 2905

Grīžas kai dundurs. 508 1896

Ko griezies kā spola. 1493 3866

Riņķī vīn grīžas kai vieja potmalis. 1368 450

Grīžas kai suņi. 640 419

Griežās kā durna aita karstā saulē. 556 4993

Ko tu griezies kā Brauduļa aita? 1655 4228

Griežas kā aita galvā. 1802 2894

Grīžas kai divi kači maisā. 640 1203

Grīžōs kai vējputnis. 640 1504

Griežās kā pelavas sietā, te ir, te zūd. 1459 3712

Grīžas kai kļova lopa. 1368 603

Griežas kā sprēslīca. 1704 6364

Griežas kā dzirnavu rats. 1601 537

Griežas kā ratiņš. 17 26704

Grīžas, kai suņs ar kači. 548 4171

Tu kā brūte uz vienas kājas griezies. 1225 10690

Kas tas par griezienu. 1730 56733

Grīslis neaug tīrumā, bet tērcē. 1684 370

Grīslis neaug tīrumā, bet tērcē. 609 5070

Grīslis neaug tīrumā, bet tērcē. 527 36634

Grīslis neaug tīrumā, bet tērcē. 1557 1173

Grīslis neaug tīrumā, bet tērcē. 1225 5682

Grīslis neaug tīrumā, bet tērcē. 1084 3598

Grīslis neaug tīrumā, bet tērcē. 1225 22593

Grīslis neaug tīrumā, bet tērcē. 1310 28

Grūza, kai peilyns golvu. 512 568

Grozas kā tītars. 1661 4209

Grozas kā tīters. 1557 136

Grozas kā tītars uz mēslu cūpas. 1730 66129

Ka grozas, ta laistas. 1730 66378

Grozās kā čigāna džindžola. 72 16923

Grozas pa pasauli kā veca nauda. 997 14623

Grozas ka vēi rāditaš. 748 128

Grozās kā žīds ap budžetu. 1552 306

Grozās kā govs. 727 414

Ko tu grozies kā ar kašķi. 1225 10696

Grozās kā tītavas. 529 612

Ko tu grozies istabas vidu kā spole. 72 8468

Grozās kā gailis uz mēslu gubas. 877 3235

Grozās kā gailis uz sūdu čupas. 877 2504

Grozās kā gailis uz mēslu gubas. 1552 11761

Grozās kā gailis uz mēslu gubas. 917 2981

Grozās kā gailis uz mēslu gubas. 384 814

Grozās kā gailis uz mēslu gubas. 1715 1306

Ka nevari braukt, tad neņem grožus. 508 2068

Kam grožas, tam zirgs. 997 9403

Kur gruzd, tur smird. 796 12313

Kur gruzd, tur smird. 1492 668

Vieglāk panest grūtumu jaunumai nekā vecumai. 568 1076

Vieglāk panest grūtības jaunībā nekā vecumā. 1177 11000

Gryuts kai svyna pīlīts. 509 1420

Gryuts, kai ar svynu pīlīts. 477 647

Kas bēg no grūtuma, netiek uz priekšu. 556 5555

Kas bēg no grūtmiem, netiek pie labumiem. 556 12841

Sāci ko sākdams, grūtumi jāpārcieš. 556 5282

Katrs grūtums no kakla jānosviež. 556 6105

Bez gryutumim nikō nesasnēgsi. 640 1608

Kas grivtiebos sēj, ar prīcu pļauj. 1618 244

Katram savs grūtums. 116 10395

Grūtība ir jāuzvar. 997 11410

Nekas nav grūti, ja mēs to čakli daram. 1626 2631

Viss iesākums grūts. 1592 5839

Pieēdušam grūti strādāt. 1688 2198

Grūti iet, bet kas to tic, kuru iemīl, atņem cits. 1225 39382

Grūtās dienās atsperies. 1225 21659

Kas grītuma nebaidās, tas mērķi sasniedz. 94 2010

Gryuts kai akmens. 509 1596

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 867 6709

Kas grūtumu panes dabū vieglumu. 997 14465

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 1493 4579

Kas grūtumus panes, dabū vieglumu. 609 3352

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 609 631

Kas grūtumu panes, dabūn vieglumu. 1805 1053

Kas grūtumus panes, vieglumus dabū. 1805 4702

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 353 7133

Kas grūtumu panes - dabū vieglumu. 387 5829

Kas grūtumu panes dabū vieglumu. 1690 1670

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 796 700

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 1696 5215

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 3 206

Kas grūtumu panes dabun vieglumu. 3 2651

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 1551 1956

Kas grūtumu panes, vieglumu dabū. 1655 2203

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 1377 1008

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 1595 918

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 1576 6856

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 202 6687

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 917 3453

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 553 974

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 929 59339

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 759 4274

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 1597 3813

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu.Bb 13 604

Kas grūtumu panes, vieglumu dabū. 584 828

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 1202 1824

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 1552 8983

Kas grūtumu panes, dabūn vieglumu. 1024 117

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 67 1435

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 384 1664

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 67 1695

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 67 3011

Kas grūtumu panes dabū vieglumu. 961 8550

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 1127 583

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 828 5299

Kas grūtumu panes, dabū vieglumu. 1079 2299

Kas pōrnes gryutumu, tys daboj vīglumu. 906 3769

Kas panes grūtumu, dabū vieglumu. 1502 191

Kas gryutumu panas, tys dabuj vīglumu. 1470 491

Otru grūž, pats iekrīt. 1697 1481

Piegrūd kā guni pie pakulām. 1552 908

Lielās uz gubas tupēdams. 1225 11014

Tik liela guba, kā spundenieka siena kaudze. 280 2046

Gudram i grōmotys rūkā. 465 197

Gudram apdomība klātu. 33 879

Gudram visur laimējas. 144 1872

Is gudrs, toļko jam nav prota. 548 14372

Tu tik gudrs kai muns zōbaks. 548 2319

Gudra kā čūska bez viltus. 1372 6253

Taids lels gudrinīks, viāl veirīs ka seudā golvys nanū lauztim. 344 1819

Gudri, bet netaisni. 1707 848

Gudram padoma netrūkst. 1602 4844

Gudram apdomība klātu. 796 528

Ne tas ir gudrs, kas sevi par gudru sauc, bet tas ir gudrs, kas to dzīvē pierāda. 1805 4671

Nav tik gudrs kā liekas. 1385 1512

Gudrāks par gudru. 1592 8856

Esi gudrāks par gudru. 527 47540

Niviņs nav gudrs pīdzimis ni gudrs nūmiris. 1252 106

Gudri, bet netaisni. 1599 2221

Naesi tik gudrs. 780 23

Kas gudrs, otram ceļu neprasīs. 1710 884

Gudrs ir, bet neko nezin. 848 2731

Labāk viens gudrs, nekā divi muļķi. 101 1299

Gudram apdomība klāt, ātrums lieks pie muļķa mīt. 1188 4966

Gudram pieder pasaule. 1686 215

Gudris gudru nemāca. 1376 4150

Runā gudrs, paliek muļķis. 84 444

Gudrais dzīvos no gudrības. 1582 2483

Jo gudrāks ir, jo gudrāks grib palikt. 1455 5012

Labāk ar gudru nekā ar dumu runāju. 116 17883

Gudram ar mulki slikti sasarunōt. 548 11657

Gudrs ar bagātu neies tiesā. 1084 8246

Gudram skolā ir biedrs. 997 5613

Gudrs niekus negrib. 1084 1170

Ko tu gudram padarīsi. 1225 11105

Ne visi ir gudri. 997 7547

Tas ir gudrs, kas no katra kaut ko mācās. 1024 229

Gudrie iemantos godu, bet ģeķi atradīs kaunu. 1674 3113

Gudrais stāv, muļķis strādā. 941 3534

Runā par septiņiem gudriem. 796 3796

Kas gudrs ir, tas muļķis paliek. 997 15135

Gudrs un izmanīgs pašaujas pagultē. 1229 1980

Daudzi gudrinīku, bet vīns tīs var padaret. 527 45992

Gudri, bet netaisni. 1444 667

Kas gudrs ir tas klausīs un kas saprātīgs, tas pieņems gudru padomu. 1626 6033

Gudram ir dievs palīdz. 1444 666

Gudra gaļvine, da durakam tykuse. 740 15537

Divi gudri gudrāki nekā viens. 384 832

Divi gudri gudrāki nekā viens. 1552 11776

Desmit gudru nevar vienam muļķim atbildēt. 1802 3705

Desmit gudru nevar vienam muļķim atbildēt. 1685 2575

Gudram labs padoms. 553 1823

Kas gudrys, ty mudrys. 400 3416

Cik gudrs, tik muļķs. 997 6055

Gudrais paredz nelaimi un paglābšanos, bet neprāta ļaudis skrien vien un dabū ciest. 1709 596

Gudris sādūd golvu grūza. 508 1884

Kas gudrs, tam nāk. 1592 4615

Naizalic par gudru, paliksi par muļķi. 527 32156

Gudrs gudru nesaprot. 384 2100

Kotrs pats del sevis ir gudrs. 477 701

Gudram gudra mute. 796 4382

Labāk gudram, nekā muļķim. 400 2675

Nagudrais vysus tur par nagudrim. 1368 1528

Gudram zvans neskan. 1011 2615

Gudrs padoms visur der. 1668 7822

Tu gudri runā - apsēdies. 927 5475

Gudrs tai pat kai vacs. 640 1030

Gudris ir dirzdams galvu groza. 1730 66258

Neviens gudrs nav piedzimis. 1592 7131

Gudrs skatās ar acīm, muļķis čamda ar pirkstiem. 1552 4878

Ar gudru runuotīs, ar stypru laustīs. 527 32035

Ar gudru runuotīs, ar stypru laustīs. 509 1314

Tik tu gudrs, cik es muļķis. 527 32019

Tik tu gudrs, cik es muļķis. 508 1478

Gudrs nesmiesies, bet muļķis - tas nesapratīs. 1341 33145

Gudrs nesmiesies, muļķis nesapratīs. 1341 4090

Gudris neko neteiks, muļķis nesapratīs. 1376 1517

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1598 1301

Ar gudru prātu visu var izdarīt. 1376 341

Gudram gudra atbilde. 1592 9532

Gudram gudra atbilde. 1084 6044

Es esmu vairāk gudris, cik tu vecs. 51 24

Es vairāk gudrs, nekā tu vecs. 1620 2632

Gudrs neliedz otram padiomu, tik muļķis. 506 510

Gudrs nav jau mudrs. 740 13742

Ar gudro neej tiesā, ar stipro neej lauzties. 1106 1811

Kas gudris, tas nelielas. 527 44964

Gudrs no muļķa nesmejas. 1455 349

Jautā kā gudram, atbild kā muļķis. 834 8417

Gudrs ar gudru daudz nerunā, pāris vārdu un diezgan. 1341 5511

Gudris dara, muļķis posta. 1225 10831

Gudrs gudra galā. 1459 2560

Gudrs kā liels cilvēks. 1730 56570

Gudrs tik drusku pasmejas, muļķis bez gala. 1552 32584

Labāk ar gudru strīdēties, nekā ar muļķi bučoties. 160 166

Gudrs vanags paslēpj nagus. 1502 194

Gudram met ar aci, muļķam dod par aci. 1379 6837

Gudrs gudram ceļu rāda, dievs parāda nabagam. 1667 639

Gudrais ar pašu velnu māk sadzīvot. 1600 7793

Kas ar gudru draudzējas, tas gudrs. 584 2091

Kas ar gudru draudzējas, tas arī pats taps gudrs. 1136 275 6

Kas ar gudriem draudzējas, tas top gudrs! 1552 1968

Kas ar gudriem draudzējas, tas top gudrs. 997 11216

Kas ar gudriem draudzējas, tas top gudrs. 958 6744

Gudrs atzīst, ka viņš ļoti maz zin. 1202 2084

Gudrais atzīst, ka viņš ļoti maz zin. 1584 4134

Gudrais atzīst, ka viņš ļoti maz zin. 1008 4529

Gudrais atzīst, ka viņš maz zin. 1225 34920

Gudrais atzīst, ka viņš ļoti maz zin. 116 16085

Gudrais atzīst, ka viņš maz zin. 1379 7379

Gudrais atzīst, ka viņš ļoti maz zin. 116 901

Esat gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 925 1477

Esi gudrs kā čūska, bet bez viltus kā balodis. 1206 4731

Esat gudri kā čūskas, bet viltus kā baloži. 997 6710

Esi gudrs kā čūska un bez viltus kā balodis. 1724 2937

Gudris kā čūska, bez viltus kā balodis. 527 47536

Esiet gudri kā čūskas, bez viltus kā baloži. 1008 3262

Esi gudrs kā čūskas, bet bez viltus kā balodis. 1602 2168

Esat gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 1773 741

Esiet gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 1404 2617

Esat gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 231 3318

Esat gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 968 5157

Esiet gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 1576 8340

Esat gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 1225 24426

Esat gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 116 6287

Gudris kā čūska, bet bez viltus kā balodis. 556 1348

Esi gudra kā čūskas un bez viltus kā balodis. 1552 12052

Esiet gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 828 14891

Esat gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 384 1370

Esi gudrs kā čūskas, bet bez viltus kā balodis. 1001 532

Esat gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži. 1225 4101

Gudram gudra nelaime. 867 6677

Gudram gudra nelaime. 867 6790

Gudram gudra nelaime. 867 7450

Gudram gudra nelaime. 527 10759

Gudram gudra nelaime. 1685 337

Gudram gudra nelaime. 877 146

Gudram gudra nelaime. 981 446

Gudram gudra nelaime. 1773 279

Gudram gudra nelaime. 1726 247

Gudram gudra nelaime. 1668 1502

Gudram gudra nelaime. 1673 522

Gudram gudra nelaime. 1200 1085

Gudram gudra nelaime. 1493 3764

Gudram gudra nelaime. 796 196

Gudram gudra nelaime. 1695 3490

Gudram ir gudra nelaime. 997 11415

Gudram gudra nelaime. 1206 2131

Gudram gudra nelaime. 1229 105

Gudram gudra nelaime. 1200 1279

Gudram gudra nelaime. 848 2830

Gudram gudra nelaime. 1689 885

Gudram gudra nelaime. 13 951

Gudram gudra nelaime. 387 7205

Gudram gudra nelaime. 94 2149

Gudram gudra nelaime. 958 4504

Gudram gudra nelaime. 1661 1911

Gudram gudra nelaime. 527 23801

Gudram gudra nelaime. 527 43217

Gudram gudra nelaime. 1805 881

Gudram gudra nelaime. 1805 207

Gudram gudra nelaime. 925 874

Gudram gudra nelaime. 1667 636

Gudram gudra nelaime. 1208 4723

Gudram gudra nelaime. 1661 920

Gudram gudra nelaime. 1008 4493

Gudram gudra nelaime. 925 139

Gudram gudra nelaime. 997 8737

Gudram gudra nelaimīte. 739 2694

Esi gudra kā skudra. 1699 6716

Gudram gudra nelaime. 1674 911

Gudram gudra nelaime. 1692 276

Gudram gudra nelaime. 997 11305

Gudram gudra nelaime. 1773 978

Gudram gudra nelaime. 1668 465

Gudram gudra nelaime. 1493 313

Gudram gudra nelaime. 1106 1175

Gudram gudra nelaime. 1654 2385

Gudram gudra nelaime. 1383 189

Gudram gudra nelaime. 1618 329

Gudram gudra nelaime. 880 2015

Gudram gudra nelaime. 1650 691

Gudram gudra nelaime. 834 2541

Gudram gudra nelaime. 1802 2281

Gudram gudra nelaime. 1127 288

Gudram gudra nelaime. 927 3072

Gudram gudra nelaime. 1551 1678

Gudram gudra nelaime. 1560 141

Gudram gudra nelaime. 231 232

Gudram gudra nelaime. 834 2130

Gudram gudra nelaime. 834 1337

Gudram gudra nelaime. 1557 3704

Gudram gudra nelaime. 1802 1680

Gudram gudra nelaime. 1652 32

Gudram gudra nelaime. 941 2041

Gudram gudra nelaime. 1802 3702

Gudram gudra nelaime. 464 5700

Gudram gudra nelaime. 32 3593

Gudram gudra nelaime. 12 2114

Gudram gudra nelaime. 917 8327

Gudram gudra nelaime. 917 4344

Gudram gudra nelaime. 914 1669

Gudram gudra nelaime. 929 22951

Gudram gudra nelaime. 929 22951

Gudram gudra nelaime. 202 1782

Gudram gudra nelaime. 231 10484

Gudram gudra nelaime. 8 3786

Gudram gudra nelaime. 8 3660

Gudram gudra nelaime. 12 424

Gudram gudra nelaimīte. 12 1698

Gudram gudra nelaime. 231 337

Gudram gudra nelaime. 935 20334

Gudram gudra nelaime. 1225 3325

Gudram gudra nelaime. 1591 1219

Gudram gudra nelaime. 1225 30975

Gudram gudra nelaime. 927 4414

Gudram gudra nelaime. 927 74

Gudram gudra nelaime. 231 520

Gudram gudra nelaime. 1557 47

Gudram gudra nelaime. 1641 237

Gudram gudra nelaime. 1372 2385

Gudram gudra nelaime. 464 1851

Gudram gudra nelaime. 834 508

Gudram gudra nelaime. 834 3466

Gudram gudra nelaime. 220 2454

Gudram gudra nelaime. 861 1910

Gudram gudra nelaime. 884 4993

Gudram gudra nelaime. 1225 8416

Gudram gudra nelaime. 1379 6562

Gudram gudra nelaime. 1597 2255

Gudram gudra nelaime. 1376 1967

Gudram gudra nelaime. 1611 1706

Gudram gudra nelaime. 834 3660

Gudram gudra nelaime. 1595 246

Gudram gudra nelaime. 834 1921

Gudram gudra nelaime. 1594 1411

Gudram gudra nelaime. 1598 49

Gudram gudra nelaime. 834 2938

Gudram gudra nelaime. 834 6456

Gudram gudra nelaime. 1379 776

Gudram gudra nelaime. 1381 561

Gudram gudra nelaime. 1084 517

Gudram gudra nelaime. 1262 860

Gudrom gudra naloime. 529 995

Gudram gudra nelaime. 529 2163

Gudram gudra nelaime. 524 622

Gudram gudra nelaime. 527 31925

Gudram gudra nelaime. 527 45740

Gudram gudra nelaime. 17 28154

Gudram gudra nelaime. 17 22219

Gudram gudra nelaime. 17 8554

Gudram gudra nelaime. 17 14480

Gudram gudra nelaime. 17 20597

Gudram gudra nelaime. 584 1479

Gudram gudra nelaime. 1748 365

Gudram gudra nelaime.Bb 42 242

Gudram gudra nelaime. 1552 12062

Gudram gudra nelaime. 1753 22

Gudram gudra nelaime. 853 48

Gudram gudra nelaime. 1552 3394

Gudram gudra nelaime. 1047 261

Gudram gudra nelaime. 556 342

Gudram gudra nelaime. 527 20663

Gudram gudra nelaime. 1 290

Gudram gudra nelaime. 828 7957

Gudram gudra nelaime. 1552 7477

Gudram gudra nelaime. 1705 4126

Gudram gudra nelaime. 17 9393

Gudram gudra nelaime. 961 5079

Gudram gudra nelaime. 961 3731

Gudram gudra nelaime. 17 11165

Gudram gudra nelaime. 828 588

Gudram gudra nelaime. 840 1224

Gudram gudra nelaime. 527 47650

Gudram gudra nelaime. 33 857

Gudram gudra nelaime. 639 228

Gudram gudra nelaime. 625 77

Gudram gudra nelaime. 840 626

Gudram gudra nelaime. 696 36

Gudram gudra nelaime. 1239 1997

Gudram gudra nelaime. 1444 662

Gudram gudra nelaime. 116 2613

Gudram gudra nelaime. 17 28855

Gudram gudra nelaime. 17 21453

Gudram gudra nelaime. 72 10307

Gudram gudra nelaime. 116 1429

Gudram gudra nelaime. 384 2822

Gudram gudra nelaime. 17 12786

Gudram gudra nelaime. 584 2148

Gudram gudra nelaime. 208 1963

Gudram gudra nelaime. 67 1308

Gudram gudra nelaime. 67 982

Gudram gudra nelaime. 893 563

Gudram gudra nelaime. 699 141

Gudram gudra nelaime. 450 1567

Gudram gudra nelaime. 67 510

Gudram gudra nelaime. 893 18

Gudram gudra nelaime. 893 385

Gudram gudra nelaime. 67 1080

Gudram gudra nelaime. 375 5180

Gudram gudra nelaime. 840 427

Gudram gudra nelaime. 17 19525

Gudram gudra nelaime.Bb 17 5866

Gudram gudra nelaime. 1225 7478

Gudram gudra nelaime. 17 20661

Gudram gudra nelaime. 17 8691

Gudram gudra nelaime. 1202 369

Gudram gudra nelaime. 1 183

Gudram gudra nelaime. 1 1936

Gudram gudra nelaime. Mukam smuka nelaime. 1685 337

Gudram gudra nelaime. 1552 2941

Gudram gudra nelaime. 1552 414

Gudram gudra nelaime.Bb 13 547

Gudram gudra nelaime. 1337 129

Gudram gudra nelaime. 101 232

Gudram gudra nelaime. 1552 8970

Gudram gudra nelaime. 1 2717

Gudram gudra nelaime. 834 4899

Gudram gudra nelaime. 1751 263

Gudram gudra nelaime. 1137 102

Gudram gudra nelaime. 1552 934

Gudram gudra nelaime. 820 1456

Gudram gudra nelaime. 820 981

Gudram gudra nelaime. 931 1911

Gudram gudra nelaime. 1552 5407

Gudram gudra nelaime. 740 1198

Gudram gudra nelaime. 1779 1064

Gudram gudra nelaime. 1209 514

Gudram gudra nelaime. 1368 1335

Gudram gudra nelaime. 400 2192

Gudram gudra nelaime. 400 3191

Gudram gudra nelaime. 477 748

Gudram gudra nelaime. 966 106

Gudram gudra nelaime. 740 13714

Gudram gudra nelaime. 449 538

Gudram gudra nelaime. 508 2629

Gudram gudra nelaime. 1341 13931

Gudram gudra nelaime. 831 52

Gudram gudra nelaime. 802 1163

Gudram gudra nelaime. 966 48

Gudram gudra nelaime. 1311 36

Gudram gudra nelaime. 1429 639

Gudram gudra valoda. 997 548

Gudram gudra valoda. 1661 2129

Gudram gudra valoda. 997 1576

Gudram gudra valoda. 997 5136

Gudram gudra valoda. 1242 1189

Gudram gudra valoda. 884 5525

Gudram gudra valoda. 834 1618

Gudram gudra valoda. 834 6457

Gudram gudra valoda. 1552 12644

Gudram gudra valoda. 1225 1412

Gudram gudra valoda. 1652 2147

Gudram gudra valodiņa. 1597 3550

Gudram gudra valoda. 1642 1214

Gudram gudra valodiņa. 553 2290

Gudram gudra valoda. 1582 1114

Gudram gudra valoda. 1597 2814

Gudram gudra valoda. 116 21195

Gudram gudrs padoms. 1238 3381

Gudram gudra i runa, durakam duraka. 679 1338

Gudram gudrs padoms. 1276 868

Gudram gudrs padoms. 1148 3305

Gudram gudrs padoms. 997 12242

Gudram gudrs padoms. 997 7895

Gudram gudrs padoms. 1208 10651

Gudram gudrs padoms. 1689 38

Gudram gudrs padoms. 1188 2950

Gudram gudrs padoms. 1576 5185

Gudram gudris padoms. 1225 1439

Gudram gudrs padomiņš. 1585 1417

Gudram gudrs padoms. 927 3232

Gudram gudrs padoms. 941 1628

Gudram gudrs padoms. 1642 718

Gudram gudrs padoms. 384 4236

Gudrys, tik na leidz golam. 740 10843

Gudrs bet na leidz golam. 509 2014

Gudrs na da gola. 509 1493

Gudrs, gudrs, da na da golam! 1800 3327

Gudrs kā skudru Juris: pārdod rudzus, nopērk maizi. 1188 1269

Gudris kā skudra: pārdod rudzus, nopērk maizi. 796 3981

Gudrs kā skudru Juris: pārdod rudzus, nopērk maizi. 387 10934

Gudrs kā Skudru Juris: pārdod rudzus, nopērk maizi. 1690 412

Gudrs kā zābaka liels: pārdod bībeli, nopērk kārtes. 1188 3420

Tu esi tik gudris, kā Skudru Juris. 1242 1181

Gudris kā Skudru Juris - pārdod rudzus, nopērk maizi. 1206 1061

Gudrs kā vecs spannis. 1242 1376

Gudrs kā Skudru Juris, pārdod rudzus, nopērk maizi. 1207 7492

Tik gudrs kā Skudru Juris: pārdod labību, nopērk maizi. 8 1646

Gudrs kā Skudru Juris, pārdod rudzus, nopērk maizi. 1551 402

Gudris kā Skudru Juris, pārdod rudzus, nopērk maizi. 1225 39288

Gudrs kā Skudru Juris, pārdod miltus, nopērk maizi. 1596 989

Gudris kā Skudru Juris: pārdod rudzus, nopērk maizi. 884 2517

Gudrs kā Skudru Juris, pārdod rudzus, nopērk maizi. 501 165

Gudrs kā Skudru Juris, pārdod labību, nopērk maizi. 884 1675

Gudrs kā Skudru Juris: pārdod rudzus, nopērk maizi. 927 3479

Gudrs kā Skudru Juris, pārdod miltus, nopērk maizi. 884 3873

Gudrs kā Skudru Juris, pārdod rudzus, nopērk maizi. 884 3045

Gudrs kā Skudru Juris, pārdod rudzus, nopērk maizi. 1657 2158 9

Gudrs kā skudru Juris: pārdod rudzus, nopērk maizi. 927 1802

Gudrs kā Skudru Juris, pārdod rudzus, nopērk maizi. 949 683

Gudrs kā Skudru Juris: pārdod zirgu, nopērk maizi. 1651 2472

Gudrs kā Skudru Juris: pārdod rudzus, nopērk maizi. 927 5238

Gudrs kā Skudru Juris, pārdod rudzus, nopērk maizi. 1592 921

Gudrs kā skudru Juris: pārdod miltus, nopērk ķiļķēnus. 1585 755

Gudrs kā Skudru Juris, pārdod rudzus, nopērk maizi. 1114 81

Gudrs kā Skudru Juris, rudzus pārdod, maizi nopērk. 1597 1022

Tu esi gudrs kā skudru Juris: pārdod rudzus, nopērk maizi. 855 1239

Gudrs kā Skudru Juris: pārdod rudzus, nopērk maizi. 855 725

Gudrs kā skudru Lauris: pārdod maizi, nopērk miltus. 49 114

Gudrs kā Skudru Juris un muļķis kā bērza puļķis. 1592 9691

Gudrs kā Skudru Juris, pārdeva bībeli, nopirka trumpas. 1455 3340

Gudrs kā Juris, pārdod bikses, nopērc sulaini. 1592 9839

Tikpat gudrs kā Skudru Juris. 1106 506

Gudrs kā skudru Juris. 1474 99

Gudrs kā Skudru juris. 997 15845

Gudrs kā skudru Juris. 1244 6643

Gudrs kā Skudru Juris. 1010 1261

Gudrs kā skudru Juris. 1008 4111

Gudrs kā skudr Jurs. 926 425

Gudrs kā Skudr Juris. 848 2741

Gudris kā skudru Juris. 1695 1532

Gudrs kā skudra Juris. 796 7553

Tik gudris kā Skudru Juris. 1084 2387

Gudris kā skudru Juris. 1225 4927

Gudris kā Skudru Juris. 1582 1554

Esi gudris kā skudru Juris. 759 3873

Gudris kā Skudru Juris. 739 1914

Gudris kā Skudru Juris. 884 5498

Gudris kā Skudru Juris. 880 1313

Gudris kā Skudru Juris. 884 3130

Gudrs kā Skudru Juris. 834 5275

Gudris kā Skudru Juris. 968 1813

Gudris kā Skudru Juris. 884 1140

Gudris kā Skudru Juris. 1730 66357

Gudrs, kai skudru Juris. 477 195

Gudrs nedabūn pēriena krogā, bet muļķis baznīcā. 121 1412

Gudrs nedabūn krogū pērienu, muļķis dabūn baznīcā. 1141 711

Gudrs cilvēks nedabūn pērienu krogos - muļķis baznīcā. 1685 2571

Gudrais uz tirgu nedabū pērienu, bet muļķis pat baznīcā. 997 14977

Gudrs nedabon krogā pērienu, bet muļķuis pat baznīcā. 941 1046

Gudrs nedabon krogū pērienu, muļķis baznīcā. 1573 627

Labāk ar gudru pazaudēt, nekā ar muļķi atrast. 1188 3334

Labāk ar gudru pazaudēt, nekā ar muļķi atrast. 1552 32515

Labāk ar gudru pazaudēt, nekā ar muļķi atrast. 1627 440

Labok ar gudru izgaisinot, kai ar nagudru atrast. 1110 1397

Lobōk ai gudrū bādōtis, na ar duraku prīcōtīs. 740 15533

Labāk ar gudru pazaudēt nekā ar muļķi atrast. 1552 4605

Lobōk ar gudru izgaisynōt, nakai ar duraku atrast. 820 1023

Labāk ar gudru paspēlēt, nekā ar glupu vinēt. 10 323

Tik gudrs kā kad dzirdētu vēzi šķaudam. 1687 458

Tik gudrs, kā kad dzirdētu vēzi šķaudam. 1805 440

Tik gudrs kā dzirdētu vēzi šķaudam. 997 10130

Tik gudrs ka dzirdētu vēzi šķaudam. 1694 169

Tik gudrs, kā kad dzirdētu vēzi šķaudam. 202 2040

Tik gudrs, kā kad dzirdētu vēzi šķaudam. 1650 549

Tik gudrs kā kad dzirdētu vēzi šķaudam. 202 2902

Tik gudrs, kā kad dzirdētu vēzi šķaudam. 231 3624

Tik gudrs kā kad dzirdētu vēzi šķaudam. 1652 2277

Tik gudrs kā kad dzirdētu vēzi šķaudam. 1651 211

Tik gudrs kā kad dzirdētu vēzi šķaudam. 834 5008

Tik gudris kā kad dzirdētu vēzi šķaudam. 1552 13830

Tik gudrs, kā kad dzirdētu vēzi šķaudam. 1552 6237

Vieglāk gudram būt priekš cita, nekā priekš sevis. 527 44310

Vieglāk gudram būt priekš cita, nekā pašam priekš sevis. 609 4849

Vieglāki gudram būt priekš cita, nekā pašam priekš sevis. 1638 2961

Vieglāki gudram cita labā nekā sevis labā. 1704 2506

Vieglāki gudram cita labā nekā sevis labā. 848 1056

Vieglāki gudram cita labā, nekā sevis labā. 609 3826

Vieglāki gudram būt priekš cita, nekā pašam priekš sevis. 1688 2180

Vieglāki gudram būt priekš citiem, nekā priekš sevis. 1684 646

Vieglāk gudram būt priekš citiem, nekā pašam priekš sevis. 1244 4518

Vieglāki gudram būt priekš cita, nekā pašam priekš sevis. 942 479

Vieglāk gudram būt priekš cita, nekā pašam priekš sevis. 929 6278

Vieglāk gudram būt priekš cita, nekā pašam priekš sevis. 1385 2735

Vieglāk gudram būt priekš citiem, nekā pašam priekš sevis. 1177 7126

Gudrs izmācās no citu nelaimes, muļķis i pats no savas netiek gudris. 1802 2011\

Vieglāk gudram būt priekš cita, nekā pašam priekš sevis. 1650 4596

Vieglāk gudram būt priekš citiem, nekā pašam priekš sevis. 202 3976

Vieglāki gudram būt priekš cita, nekā pats priekš sevis. 1552 5283

Vieglāki gudram būt priekš cita, nekā pašam priekš sevis. 1688 2180

Vieglāk gudram cita labā, nekā sevis labā. 1595 897

Vieglāki gudram būt priekš cita, nekā pašam priekš sevis. 1225 22736

Vieglāki gudram būt priekš citiem, nekā pašam priekš sevis. 116 21293

Vieglāk gudram būt priekš citaiem nekā pašam priekš sevis. 116 18469

Vieglāki gudram cita labā, nekā sevis labā. 1552 9215

Vieglāki gudram būt priekš sevis, nekā priekš cits. 1079 1424

Vieglāk gudram būt priekš citiem, nekā pašam priekš sevis. 1202 2095

Priekš citiem gudrs, priekš paša dumjāks par teļu. 1459 2867

Vieglāki gudram būt priekš citaiem, nekā pašam priekš sevis. 1224 305

Vieglāki gudram būt priekš cita, nekā priekš sevis. 464 7709

Vieglāk gudram būt priekš cita, nekā pašam priekš sevis. 1137 1985

Vieglāki gudram būt priekš citiem nekā pašam priekš sevis. 1765 2605

Vieglāki gudram būt priekš cita nekā pašam priekš sevis. 1737 2954

Gudris kā skudra. 796 6126

Gudra kā skudra. 1592 8369

Gudra kā skudra. 834 7669

Gudris kā skudra. 231 533

Gudra kā skudra. 834 3310

Gudra kā skudra. 941 649

Gudra kā skudra. 1592 3927

Gudra kā skudra. 935 33952

Gudra kā skudra. 929 54433

Gudris kā skudra. 101 2009

Gudrs kā skudra. 625 609

Gudris kā skudra. 464 8422

Gudra kā skudra. 1900 1103

Gudrs kā skudra. 10 3346

Gudra kā skudra. 10 3205

Gudra kai lelā skudra. 477 196

Gudrs kā Zālamans. 1661 4216

Gudris kā Zālamans. 997 1302

Gudrs kā Sālamans. 1651 6813

Gudrs kā Zālamans. 1225 27253

Gudris kā Vāraus. 1225 7004

Tik gudris kā Zīraks! 1225 27415

Gudrs kā Zālmans. 929 35064

Gudrs kā Zālamāns. 880 1262

Gudrs kā Zālamāns. 1079 1907

Gudrs kai pots Solimons. 508 2388

Gudrs kā Salamans. 740 16657

Gudrs kā lapsa. 1242 3683

Gudrs kā lapsa. 1695 3132

Gudrs kā lapsa. 1225 8444

Gudrs kā lapsa. 1552 12723

Esi gudrs kā lapsa. 759 3871

Gudrs kā lapsa. 1444 620

Gudra kai lopsa. 780 51

Gudra kai lopsa. 1344 252

Gudra kai lopsa. 640 1278

Gudris kai lopsa. 508 1910

Gudra kai lopsa. 640 913

Tu gudrs kā lapsa. 1940 1266

Gudris kā grāmata. 1225 17868

Gudris kā grāmata. 1225 26941

Gudris kā vilks. 556 1152

Gudris kā vecs vilks. 556 2625

Gudris kā vecs vilks. 556 3153

Gudrs tai pat kai vacs. 780 375

Gudrs kai vacs. 780 245

Gudrs kai vacs. 1252 4

Gudrs kai vacs. 640 1809

Gudrs kā vecs zirgs. 85 150

Tik gudrs kai vacs. 1651 6254

Gudrs kai zyrgs. 363 6104

Gudrs kā zirgs. 796 11691

Gudrs kā stāmerietis. 1368 2093

Gudrs kā kaimiņu āzis. 1668 4746

Gudrs kā zīle. 1880 3511

Gudrs kā velns. 1008 5343

Tik gudrs kā pagasta vecākais. 1225 30973

Gudra kā šķestera govs. 828 4597

Gudrs kā šķestera sivēns. 828 4597

Tik gudrs kā mācītāja cūka. 1756 1290

Gudrs kā mācītāja sivēns. 1784 58

Guds kā zaltis. 1661 794

Gudrs kā cūka. 91 498

gudrs kai cystas zōpers. 935 33322

Gudrs kā jūra. 84 6570

Gudrs kā jūra. 1627 1682

Ko nu tas - tas jau gudrs kā jūra! 1225 1984

Gudris kā liels cilvēks. 1225 5016

Gudrs kā liels cilvēks. 556 4744

Gudrs kā Rīga. 1225 17814

Tik gudrs kā Rīga. 70 4865

Gudrs kā podnieka suns. 848 2730

Gudrs kā podnieka suns. 997 7637

Gudrs kai čyuska. 509 1330

Gudrs kai čyuska. 1209 369

Esi gudrs kā čūska, tikai nelien uz vēdera. 1225 19278

Gudrība ir lielākā manta pasaulē. 1654 7093

Gudrība cilvēka labākā manta. 1593 250

Gudrība pasaules dārgākā manta. 1593 300

Gudrība ir pārāka par bagātību. 1772 6467

Gudrība ir pārāka par bagātību. 997 11018

Gudrība pārāka par bagātību. 116 26144

Gudrība pārāka par bagātību. 840 2701

Gudrība par naudu dārgāka. 1404 403

Gudrība vairāk vērts, kā manta. 1600 7671

Gudrība labāka par mantu. 529 2162

Glupejam gudreiba mialis golā, bet prōts vādarā. 1263 747

Glupejam gudreiba mēlis golā, bet pruots vādarā. 1940 2717

Nelielies ar savu gudrību. 1653 3472

Ar savu gudrību nelielies. 1710 328

Gudrības nekad nav par daudz. 1772 5238

Gudrības nekad nav par daudz. 1551 6313

Katram sava gudrība. 1594 781

Katram sava gudrība. 384 831

Katram sava gudrība. 1594 184

Katram sava gudrība. 917 3021

Gudrība labāka par varu. 1591 444

Gudrība labāka par varu. 1591 95

Veca gudrība labāka nekā jauna. 384 830

Veca gudrība labāka nekā jauna. 917 3016

Ar gudrību var padarīt vairāk nekā ar spēku. 1552 2950

Ar gudrību virāk spēj, nekā ar spēku. 1688 595

Ar gudrību var vairāk padarīt kā ar spēku. 84 2547

Ar gudrību var vairāk padarīt kā ar spēku. 828 750

Gudrība ceļ namu, saprašana stiprina. 1639 7712

Gudrība ceļ namu. 1699 1729

Bez gudrības tālu netiksi. 1084 3097

Gudreibu apslēpt daudzi vīgluok nakai muļkeibu. 1263 1122

Gudreibu apslēpt daudzi vīgluok nakai muļkeibu. 1940 2969

Paša iemantota gudrība ir zelts. 693 199

Gudrībai pasaule stāv, mācībai ļaudis dzīvo. 926 2188

Gudrība pieveic likteni. 1756 3499

Gudrību ar kausu mutē nevar ieliet. 1552 4904

Savu gudrību otram nekad neizsaki. 1552 4885

Ja netur gudrību galvā, tad vajaga vieglas kājas. 1262 1836

Ģeķam ģeķa gudrība. 1239 1998

Gudrību izmantot ir labāk nekā zeltu. 1674 3123

Gudrība laba lieta, padoms tālu tiek. 997 16788

Gudreiba svāta kai tāva sāta. 1552 19632

Tā gudrība gan ir gudra, bet ne visiem zināma. 1659 549

Nerunā no gudrības, bet esi gudrs. 1225 3193

Gudreibu apsliapt ir daudzi vīglōk nakai mulkeibu. 1263 1122

Uzklausies kur runā par gudrību un laimi. 1668 5758

Ar gudrību var iegūt naudu, bet ne ar naudu gudrību. 1552 17084

Uzklausies, kur runā par gudrību, laimi un tikumiem. 1690 1690

Gudreiba vysur vajdzeiga. 1542 1021

Tev nav gudrības pat tikdaudz kā melns aiz naga. 1225 11474

Gudrība ir dieva dāvana. 1596 4320

Lūdz gudrību, laime netrūkst. 828 17676

Gudrība runā ar mēli, bet mīlestība ar sirdi. 67 3694

Gudrība ir vairāk nekā spēks. 848 2490

Ar gudrību var visur tikt uz priekšu. 1372 6218

Gudrība naudu nemaksā. 997 13670

Nedomā, ka gudrību var pirkt par naudu. 1049 53

Gudrība ir tikums. 584 4099

Ēzdams, neapēd gudrību. 1710 2122

Gudrību neapsmej. 1653 2953

Ar gudrību pie bagātības. 935 4539

Gudrība bez drosmes ir nedzīva. 556 11125

Gudrība ir dzīves pamats. 1177 10669

Gudrība nostāda katru lietu savā vietā. 556 5630

Mācies gudrībe kamēr kāju kapā sper. 1244 13939

Uzklausies, kur runā par gudrību, laimi u tikumiem. 116 18465

Kas prot gudrību, tas tālu var tikt. 1478 37

Ar citu gudrību netiek gudris. 553 1841

Klusu ciest ir gudrība. 1756 3688

Meļu gudreiba - valna gudreiba. 1263 974

Kap bejse sova gudreiba, nabyutu duraceibys . 1950 1332

Dari tā lai citi gudrību no tevis prasa, bet ne ka tev tā jāprasa. 834 3114

Cik pi tevis gudreibys, kei pi muna teļa. 679 1435

Tik daudz gudrības kā zosu tēviņam. 556 10831

Nav nekā muļķīgāka par gudrību nevietā. 464 6098

Iekrāj gudrību, jo gudrība pasaulē der labi. 1696 6676

Gudrība labāka par zeltu. 1688 669

Gudrība ir labāka pr zeltu. 1688 1610

Gudrība labāka par zeltu. 1660 331

Gudrība labāka par zeltu. 958 4991

Gudrība labāka par zeltu. 1689 2750

Gudrība labāka par zeltu. 353 6668

Gudrība labāka par zeltu. 387 7206

Gudrība dārgāka par zeltu. 230 4328

Gudrība labāka par zeltu. 1774 9057

Gudrība labāka par zeltu. 796 3531

Gudrība lielāka par zeltu. 958 5662

Gudrība labāka par zeltu. 1668 6439

Gudrība labāka par zeltu. 1773 696

Gudrība labāka par zeltu. 997 16239

Gudrība labāka par zeltu. 997 10608

Gudrība labāka nekā sudrabs un zelts. 609 502

Gudrība labāka nekā zelts un sudrabs. 1805 2449

Gudrība labāka par zeltu. 1374 1353

Gudrība labāka par zeltu. 1654 4431

Gudrība labāka par zeltu. 1225 1085

Daudzreiz gudrība labāka par zeltu. 1594 3798

Gudrība pārāka par zeltu. 1573 4474

Gudrība dārgāka par zeltu. 1341 30163

Gudrība dārgāka par zeltu. 1379 6840

Gudrība labāka par zeltu. 834 6836

Gudrība labāka par zeltu. 12 796

Gudrība labāka nekā zelts un sudrabs. 1127 685

Gudrība labāka par zeltu. 1557 3368

Gudrība labāka par zeltu. 12 1879

Gudrība labāka par zeltu. 231 8541

Gudrība labāka par zeltu. 914 1664

Gudrība labāka par zeltu. 464 5760

Gudrība labāka par zeltu. 1376 995

Gudrība labāka par zeltu. 834 7475

Gudrība par zeltu dārgāka. 834 2134

Gudrība labāka par zeltu. 834 6560

Gudrība labāka par zeltu. 1084 1169

Gudrība par zeltu dārgāka. 1084 515

Gudrība labāka par zeltu. 1655 154

Gudrība labāka par zeltu. 1379 4413

Gudrība labāka par zeltu. 935 36672

Gudrība labāka par zeltu. 1262 1614

Gudrība labāka par zeltu. 17 24261

Gudrība labāka par zeltu. 961 8148

Gudrība labāka par zeltu. 114 275

Gudrība labāka par zeltu. 384 398

Gudrība labāka par zeltu. 1444 663

Gudrība labāka par zeltu. 1001 394

Gudrība labāka par zeltu. 1137 515

Gudrība labāka par zeltu. 1137 1036

Gudrība labāka par zeltu. 384 284

Gudrība labāka par zeltu. 893 1073

Gudrība dārgāka par zeltu. 67 2882

Gudrība labāka par zeltu. 1444 618

Gudrība labāka nekā zelts un sudrabs. 935 12721

Gudrība labāka par zeltu. 67 1534

Gudrība ir labāka par zeltu. 17 23220

Gudrība labāka par zeltu. 1262 3568

Gudrība labāka par zeltu. 1 184

Gudrība labāka par zeltu. 828 9729

Gudrība labāka par zeltu. 1041 584

Gudrība labāka par zeltu. 1202 868

Gudrība labāka par zeltu. 1552 13637

Gudrība labāka par zeltu. 1239 1999

Gudrība labāka par zeltu. 1552 3354

Gudrību iemantot ir daudz labāki par zeltu. 1766 1672

Gudrība labāka par zeltu un dārgāka par sudrabu. 556 4239

Gudrība labāka par zeltu. 1311 1536

Gudrība labāka par zeltu. 1945 9591

Gudrība ir labāka par pērlēm. 1699 4905

Gudrība ir labāka par pērlēm. 116 1574

Gudrība ir dārgāka par pērlēm. 1552 4866

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 1008 3264

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 1689 4393

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 997 6713

Gudrība vairāk maksā, ne kā zelts un sudrabs. 353 8348

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 925 1479

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 1601 3491

Gudrība vairāk maksā, nekā zelts un sudrabs. 759 1276

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 949 1171

Gudrība vairāk maksā, nekā zelts un sudrabs. 1653 6924

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 1599 675

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 1404 2619

Gudrība vairāk maksā, nekā zelts un sudrabs. 231 3270

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 1575 2678

Gudrība vairāk maksā kā zelts un sudrabs. 1379 8202

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 1611 2655

Gudrība vairāk maksā kā zelts un sudrabs. 1225 14322

Gudrība vairāk maksā, nekā zelts un sudrabs. 1576 8342

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 1557 291

Gudrība vairāk maksā, nekā zelts un sudrabs. 941 3997

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 1114 235

Gudrība vairāk maksā, nekā zelts un sudrabs. 1641 1058

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 1596 3719

Gudrība vairāk maksā, nekā zelts un sudrabs. 1582 1585

Vairāk maksā gudrība nekā zelts un sudrabs. 79 61

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 1225 4103

Gudrība vairāk maksā, nekā zelts un sudrabs. 828 14896

Gudrība vairāk maksā kā zelts un sudrabs. 1079 1709

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 464 6135

Gudrība vairāk maksā, nekā zelts un sudrabs. 840 2783

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 116 5608

Gudrība vairāk maksā nekā zelts. 116 2657

Gudrība vairāk maksā nekā zelts un sudrabs. 1 1674

Gudrība vairāk maksā kā zelts un sudrabs. 1459 3234

Gudrību nevar atsvērt ar zeltu. 1668 5658

Gudrību nevar atsvērt ar zeltu. 848 3451

Gudrības nevar atsvērt ar zeltu. 1244 4441

Gudrības nevar atsvērt ar zeltu. 1695 1205

Gudrību nevar atsvērt ar zeltu. 1805 1819

Gudrību nevar atsvērt ar naudu. 1696 1848

Gudrību nevar atsvērt ar naudu. 958 3314

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 1014 2344

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 609 5174

Gudrību nevar atsvērt ar naudu. 1010 2480

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 958 8415

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 1206 6508

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 796 5216

Gudrību nevar atsvērt ar zeltu. 1596 1444

Gudrības nevar atsvērt ar zeltu. 202 3998

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 1637 234

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 1379 4255

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 1655 3938

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 1582 331

Gudrību ar naudu nevar atsvērt. 1626 5084

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 1455 4005

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 1557 592

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 1642 1029

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 1592 4042

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 927 1035

Gudrību nevar atsvērt ar zeltu. 1137 885

Gudrību nevar atsvērt ne ar zeltu, sudrabu. 1552 13640

Gudrība maksā vairāk nekā zelts un sudrabs. 1444 1408

Gudrība nav ar zeltu atsverama. 527 46215

Gudrības nevar atsvērt ar zeltu. 384 3717

Gudrību nevar atsvērt ne ar zeltu maudu. 1001 423

Gudrību nevar apbērt ar zeltu. 116 3617

Gudrības nevar atsvērt ar zeltu. 67 2174

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 1115 1164

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 1752 1278

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 1737 1881

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 1552 23055

Gudrību nevar atsvērt ne ar naudu. 116 16909

Gudrība laba lieta. 1208 3519

Gudrība laba lieta. 527 43428

Gudrība laba lieta. 1474 96

Gudrība laba lieta. 1668 4641

Gudrība laba lieta. 527 4484

Gudrība laba lieta. 1582 2510

Gudrība laba lieta. 834 6499

Gudrība laba lieta. 116 13629

Gudrība laba lieta. 464 7271

Gudrība laba lieta, saprašana vēl labāka. 1627 3132

Gudrība laba lieta, saprašana vēl labāka. 1114 46

Gudrība laba lieta, bet saprašana vēl labāka. 1114 491

Gudrība laba lieta, saprašana vēl labāka. 1560 883

Gudrība laba lieta, saprašana vēl labāka. 884 5013

Gudrība ir laba lieta, saprašana vēl labāka. 1576 1809

Gudrība laba lieta, saprašana vēl labāka. 1127 4339

Gudrība savējus nekad neapkauno. 1638 2334

Gudrība savējus nekad neapkauno. 1225 3162

Gudrība savējus nekad neapkauno. 759 9440

Gudrība savējos nekad neapkauno. 464 5696

Gudrība savējus nekad neapkauno. 464 5892

Gudrība nekad savējus eapkauno. 70 497

Gudrība savējus nekad neapkauno. 1560 2258

Gudrība savējus nekad neapkauno. 454 34

Gudrība savējus nekad neapkauno. 116 6013

Iekrāj gudrību, jo gudrība der lieti. 1244 4436

Iekrāj gudrību, jo gudrība pasaulē der lieti. 1668 5728

Iekrāj gudrību, jo gudrība pasaulē der lieti. 1690 1672

Iekrāj gudrību, jo gudrība pasaulē der lieti. 202 4005

Iekrāj gudrību, jo gudrība pasaulē der . 1584 4130

Iekrāj gudrību, jo gudrība pasaulē der lieti. 1642 1717

Iekrāj gudrību, jo gudrība pasaulē der lieti. 1225 8409

Krāj gudrību, jo tā pasaulē der. 1472 2340

Iekrāj gudrību, ja pats pasaulē der lieti. 384 2243

Iekrāj gudrību, jo gudrība pasaulē der lieti. 116 18563

Sakrāj gudrību, jo gudrība pasaulē der lieti. 116 16092

Ekrāj gudrību, jo tā pasaulē der lieti. 384 454

Tam no gudrības ne tik, kā vistai kājā gaļas. 1730 44949

Tam tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 958 5631

Iekrāj gudrību, jo gudrība pasaulē der lieti. 1008 4530

Tam tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 1798 2198

Tam tik daudz gudrības, kā vistas kājai gaļas. 609 5073

Tam tik tikdaudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 387 7207

Tam tik daudz gudrības kā vistai kājā gaļas. 1668 6852

ev tik daudz gudrības cik vistas kājai gaļas. 1688 1320

Tam tik daudz gudrības, kā vistas kājā gaļas. 1127 4139

Tev tikdaudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 1627 665

Tam ir tikdaudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 1225 11153

Tam tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 1642 1215

Tam tik daudz gudrības kā vistas kājai gaļas. 941 1059

Nav gudrības tik cik vistas kājā gaļas. 917 1952

Labi ja tev būtu tik daudz tās gudrības, cik vistas kājai gaļas. 464 7382

Tam tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 914 1681

Tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 884 1614

Tev tik daudz gudrības, kā vistas kājā gaļas. 1730 4641

Tam tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 1573 4475

Tev nav ne tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 1225 4918

Tam tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 1650 2939

Tam jau nav tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 1225 38057

Tam tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 17 24036

Tam tikdaudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 17 24565

Tam tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 1225 7528

Tam jau nav ne tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 464 1820

Tam gudrības tik daudz, cik vistas kājā gaļas. 699 86

Nav tik daudz gudrības, kā vistai pie kājas gaļas. 828 16741

Tam tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 556 1488

Ne tik gudrības kā vistas kājā gaļas. 935 27115

Nav ne tik daudz gudrības, kā vistas kājā gaļas. 1730 76867

Tam tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 1225 7528

Tev nav tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 23 11822

Tev nav tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 23 1249

Tam tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 1 185

Tam tik daudz gudrības kā vistas kājā gaļas. 1137 1295

Tam tik daudz gudrības, kā cāļa kājai gaļas. 1512 272

Gudrība maksā naudu. 1687 931

Gudrība maksā naudu. 1551 5315

Gudrība maksā naudu. 1750 4617

Gudrība maksā naudu. 67 3640

Gudrība maksā naudu. 828 9699

Ar gudrību var kaķi izrunīt. 70 4655

Ar gudrību ir kaķi var izrūnīt. 384 834

Ar gudrību ir kaķis jaruna. 1730 66454

Ar gudrību pat kaķi var iebāzt maisā. 949 924

Ar gudrību var kaķi izrūnīt. 1715 1311

Daudzi gudroj, vīns padora. 512 51

Daudzi gudro, viens padara. 834 373

Daudzi gudroj, vīns padora. 1151 162

Kas par daudz gudro tam nekad labi neiznāk. 72 8598

Gudro tavu gudrošanu. 17 28178

Gudro kā aita bez galvas. 116 15236

Kas daudzi gudro, tāli netiek. 1472 2024

Kas daudz gudro, tas tālu netiek. 1688 2375

Kas daudz gudro tālu netiek. 1493 894

Kas daudz gudro, tālu netiek. 1805 8680

Kas daudz gudro, tas tālu netiek. 1661 139

Kas daudz gudro, tas tālu netiek. 1206 380

Kas daudz gudro, tas tālu netiek. 1668 1158

Kas daudz gudro, tas tālu netiek. 1696 6198

Kas daudz gudro, tālu netiek. 1648 438

Kas daudz gudro, tālu netiek. 1379 4900

Kas daudz gudro, tālu netiek. 1626 3953

Kas daudz gudro, tālu netiek. 220 1231

Kas daudz gudro, tālu netiek. 553 2894

Kas daudz gudro, tālu netiek. 1372 3402

Kas daudz gudro, tas tālu netiek. 1665 241

Kas daudz gudro, tas tālu netiek. 834 5351

Kas daudz gudro tālu netiek. 1379 831

Kas daudz gudro, tālu netiek. 1379 5190

Kas daudz gudro, tāli netiek. 917 7535

Kas daudz gudro, tas tālu netiek. 202 8308

Kas daudz gudro, tālu netiek. 202 5083

Kas daudz gudro, tālu netiek. 1455 5437

Kas daudz gudro, tālu netiek. 1177 5448

Kas daudz gudro, tāli netiek. 1177 13474

Kas daudz gudro, tāļu netiek. 834 2146

Kas daudz gudro, tālu netiek. 834 5109

Kas daudz gudro, tas tālu netiek. 1643 51

Kas daudz gudro, tas tālu netiek. 1658 2371

Kas daudz gudro, tāli netiek. 1626 2617

Kas daudz gudro, tāli netiek. 1652 3534

Kas daudz gudro, tas tālu netiek. 556 13635

Kas daudz gudro, tālu netiek. 961 6522

Kas daudz gudro, tas tāli netiek. 1552 10946

Kas daudz gudro, tāli netiek. 101 1741

Kas daudz gudro, tas tāli netiek. 556 12394

Kas daudz gudro, tālu netiek. 796 9022

Ko līdz gulbjam balti spārni, ka melnam kājas. 116 23145

Gulbam vajag vairuok spolvu nakai zvērbuļam. 1263 929

Gulbam vajag vairuok spolvu nakai zvērbuļam. 1940 2855

Ne gulbim dū;nas līp, ne man ļaužu valodiņ. 1766 4220

Paēdušam guļa grūta, tam jālamā izsalkušu. 464 7693

Paēdušam guļa grūta, tam jālamā izsalkušais. 1225 13001

Paēdušam guļa grūta. 1560 2730

Neizģērbies pirms gulēt ej, lai nav plikam kājām pa sniegu jāskrien. 1576 6850

Nenoģērbies pirms gulētiešanas. 556 9307

Neguli ar vaļējām acīm. 1573 2044

Pats guļ, citi lai strādā. 1225 22501

Guļ, ka krāc vien. 556 2678

Gulēdams nekā nepadarīsi. 925 1382

Guleisi ilgi , nedzeivosi ilgi. 527 33466

Kas daudz guļ, tas ātri mizīs. 116 4115

Guļot nekas nebirst no gaisa. 208 409

Gulēšanai nakts, darbam diena. 508 2871

Par gulēšanu naudu nemaksā. 508 2869

Pats guļ gultā, darbs aizkrāsnē. 1805 5916

Ko gribi, to dari, vai strādā, vai guļ. 508 3023

Gan jau ģēģeris redz, kur zaķis guļ. 1838 4279

Kas guļ ilgi, dzīvo īsi. 1455 6666

Gulēs pats, i kule gulēs. 509 776

Gulēšona saspis ubadzibā. 400 3249

Kas gul, tam pataupa, kas lepojas, tam izēd. 527 45125

Kas nu tā par gulēšanu - vaj no miega karšu ceps? 23 5896

Guļot neviens bagāts nav palicis. 1602 6487

Guli vien, guli; vēl gultu pieķēzīsi. 529 1769

Kas ilgi guļ, tys navar dzeivōt. 819 470

Kas tas par gulēsanu ar cietan acim. 101 2356

Meiksti taisa gultu, bet cīti gulēt. 1473 812

Guļ gultā, kājas griestos. 384 3618

Beidz gulēt, laiks jau celties. 1573 2202

Kas guļ, tas sapņo. 1602 4885

Guļ, kamēr bads pie durvīm. 556 2723

Iļgi gulēsi - loba nagigulēsi. 1700 1089

Kas ilgi guļ, tas laba nebauda. 1202 1985

Guļ un krāc kā žāģeris. 1730 4636

Ilgi guļ, maz dara. 1615 174

Naguli da gaismas, gaismua zaltu darinoj. 1263 1096

Lai guļ - būs baltāks. 754 399

Kas slinks, tas gul. 997 3309

Kāds gulētājs, tāda gulta. 1552 15438

Vai gulēsi kur likts, ko lauzi kaulus! 1730 59182

Labāk ir gulēt ar tukšu vēderu, nekā piecelties ar parādiem. 1626 3963

Kas guļ dienām, skraida naktīm. 1376 1631

Kas guļ, tas drīkst arī krākt. 1552 256

Neguļ, tevi apzags. 1225 12811

Mozōk guli, vairōk strōdoj. 640 1019

Mozōk guli, vairōk strodoj, vairok panōksi. 966 52

Gulēdams nekā nepadarīsi. 1627 2320

Gulēdams neko nepadarīsi. 1690 1972

Kas gulošam ko dos? 1638 5319

Kas gulošam ko dos. 527 32816

Kas gulošam ko dos?. 527 43954

Kas gulošam ko dos. 867 6640

Kas gulošam ko dos? 1696 5278

Kas gulošam ko dos. 609 3360

Kas gulošam ko dos. 949 13066

Kas gulošam ko dos. 1552 25460

Kas gulošam ko dos? 220 2453

Kas gulošam ko dos? 553 961

Kas gulošam ko dos. 834 4706

Kas gulošam ko dos? 759 3230

Kas gulošam ko dos. 834 281

Kas gulošam ko dos. 1627 2321

Kas gulošam ko dos. 3 2636

Kas gulošam ko dos. 1597 3797

Kas gulošam ko dos. 116 12413

Kas gulošam ko dos. 1127 638

Kas gulošam ko dos? 384 2577

Kas gulošam ko dos. 384 1647

Kas gulošam ko dos.Bb 13 588

Kas gulošam ko dos! 935 24928

Kas guļ, tas negrēko. 867 6726

Kas guļ, tas negrēko. 527 8504

Kas guļ, tas negrēko. 527 20898

Guļot cilvēks negrēko. 1492 357

Kas guļ, tas negrēko. 1638 1204

Kas guļ, tas negrēko. 958 2600

Kas guļ, tas negrēko. 925 1556

Kas guļ, tas negrēko. 1674 1252

Kas guļ, tas negrēko. 1667 789

Kas guļ, tas negrēko. 13 1717

Kas guļ, tas negrēko. 353 6680

Kas gul, tas negrēko. 387 5004

Kas guļ, tas negrēko. 387 4229

Kas guļ, tas negrēko. 94 5906

Kas guļ, tas negrēko. 1276 690

Kas guļ, tas negrēko. 1008 3286

Kas guļ, tas negrēko. 230 4335

Kas guļ, tas negrēko. 1200 1833

Kas guļ, tas negrēko. 796 3182

Kas guļ, tas negrēko. 877 228

Kas guļ tas negrēko. 1136 1148

Kas guļ, tas negrēko. 1188 2492

Kas guļ, tas negrēko. 1008 975

Kas guļ, tas negrēko. 1816 99

Kas guļ, tas negrēko. 1805 5586

Kas guļ, tas negrēko. 1805 1825

Kas guļ, tas negrēko. 997 4873

Kas guļ, tas negrēko. 1688 808

Kas guļ, tas negrēko. 1661 125

Kas guļ tas negrēko. 997 3164

Kas guļ, tas negrēko. 1474 104

Kas guļ, tas negrēko. 958 3352

Kas guļ, tas negrēko. 1106 88

Kas guļ, tas negrēko. 1493 3790

Kas guļ, tas negrēko. 997 12045

Kas guļ, tas negrēko. 1009 411

Kas guļ, tas negrēko. 1404 320

Kas guļ, tas negrēko. 1595 124

Lai guļ, kas guļ - tas negrēko. 754 398

Kas guļ, tas negrēko. 872 2000

Kas guļ, tas negrēko. 927 1554

Kas guļ, tas negrēko. 927 4879

Kas guļ, tas negrēko. 941 1092

Kas guļ, tas negrēko. 231 10261

Kas guļ tas negrēko. 1557 326

Kas guļ, tas negrēko. 1557 1186

Kas guļ, tas negrēko. 464 5692

Kas guļ, tas negrēko. 1379 1969

Kas guļ, tas negrēko. 941 4008

Kas guļ, tas negrēko. 220 2446

Kas guļ, tas negrēko. 917 4010

Kas guļ, tas negrēko. 917 2115

Kas guļ, tas negrēko. 917 7508

Kas guļ, tas negrēko. 231 4097

Kas guļ, tas negrēko. 231 3282

Kas guļ, tas nogrēkojas. 202 1252

Kas guļ, tas negrēko. 202 2402

Kas guļ, tas negrēko. 8 1698

Kas guļ, tas negrēko. 1597 4035

Kas guļ, tas negrēko. 1641 1073

Kas guļ, tas negrēko. 1575 2124

Kas guļ, tas negrēko. 1596 530

Kas guļ, tas negrēko. 1641 140

Kas guļ, tas negrēko. 1596 49

Kas guļ, tas negrēko. 1557 1998

Kas guļ, tas negrēko. 834 2879

Kas guļ, tas negrēko. 861 1913

Kas guļ, tas negrēko. 884 757

Kas guļ, tas negrēko. 877 1326

Kas guļ, tas negrēko. 1385 151

Kas guļ, tas negrēko. 1127 710

Kas guļ, tas negrēko. 834 2571

Kas guļ, tas negrēko. 935 33270

Kas guļ, tas negrēko. 1628 231

Kas guļ, tas negrēko. 1628 231

Kas guļ, tas negrēko. 1657 2655

Kas guļ tas negrēko. 1637 832

Kas guļ tas negrēko. 1645 402

Kas guļ, tas negrēko. 935 33875

Kas guļ, tas negrēko. 834 1611

Kas guļ, tas negrēko. 834 3328

Kas guļ, tas negrēko. 834 6106

Kas guļ, tas negrēko. 1650 44

Kas guļ, tas negrēko. 84 182

Kas guļ, tas negrēko. 70 488

Kas guļ, tas negrēko. 884 1149

Kas guļ, tas negrēko. 884 1648

Kas guļ, tas negrēko. 949 697

Kas guļ, tas negrēko. 1374 420

Kas guļ, tas negrēko. 1629 1956

Kas guļ, tas negrēko. 1654 2416

Kas guļ, tas negrēko. 1225 3852

Kas guļ, tas negrēko. 1551 35

Kas guļ, tas negrēko. 834 2365

Kas guļ, tas negrēko. 834 1404

Kas guļ, tas negrēko. 1107 7

Kas guļ, tas negrēko. 872 2492

Kas guļ, tas negrēko. 1730 66313

Kad cilvēks guļ, viņš negrēko. 1627 1349

Kas guļ tas negrēko un ēst neprasa. 1576 4072

Kas guļ, tas negrēko. 70 4812

Gulētājs negrēko. 84 2852

Kas guļ, tas negrēko. 84 7854

Kad guļ, tad negrēko. 929 22948

Kas guļ, tas negrēko. 927 244

Kas guļ tas negrēko. 927 668 670

Kas guļ, tas negrēko. 1084 1163

Kas guļ, tas negrēko. 1630 456

Kas guļ, tas negrēko. 1601 1729

Kas guļ, tas negrēko. 1225 1073

Kas guļ, tas negrēko. 1576 3653

Ko gul, tas negrāko. 3 1814

Kas guļ, tas negrēko. 1225 1644

Kas guļ, tas negrēko. 1650 1324

Kas guļ, tas negrēko. 1047 266

Kas guļ, tas negrēko. 1552 219

Kas guļ, tas negrēko. 1552 3381

Kas guļ, tas vismaz negrēko. 208 1959

Kas guļ, tas negrēko. 116 3020

Kas guļ, tas negrēko. 556 336

Kas guļ, tas negrēko. 128 77

Kas guļ, tas negrēko. 1860 1660

Kas guļ tas negrēko. 840 2814

Kas guļ, tas negrēko. 210 1045

Kas guļ, tas negrēko. 375 6167

Kas guļ, tas negrēko. 696 30

Kas guļ, tas negrēko. 840 1473

Kas guļ, tas negrēko. 116 14340

Kas guļ, tas negrēko.Bb 17 5857

Kas guļ, tas negrēko. 625 288

Kas guļ, tas negrēko. 639 60

Kas guļ, tas negrēko. 2 2051

Kas guļ, tas negrēko. 67 2188

Kas guļ, tas negrēko. 67 532

Kas guļ, tas negrēko. 17 20625

Kas guļ, tas negrēko. 521 49

Kas guļ, tas negrēko. 17 18233

Kas guļ, tas negrēko. 1643 335

Kas guļ, tas negrēko. 1705 4096

Kas guļ, tas negrēko. 1239 2039

Kas guļ, tas negrēko. 1337 372

Kas guļ, tas negrēko. 1900 1110

Kas guļ, tas negrēko. 1900 598

Kas guļ, tas negrēko. 828 3391

Kas gul, tas negrēko. 555 719

Kas guļ, tas negrēko. 1 1209

Kas guļ, tas negrēko. 877 1698

Kas guļ, tas negrēko. 828 73

Kas guļ, tas negrēko. 853 63

Kas guļ, tas negrēko. 1159 164

Kas guļ, tas negrēko. 17 28844

Kas guļ, tas negrēko. 1135 199

Kas guļ, tas negrēko. 828 112

Kas guļ, tas negrēko. 1337 70

Kas guļ, tas negrēko. 1 1515

Kas guļ, tas negrēko. 1752 1504

Kas guļ, tas negrēko. 1748 685

Kas guļ, tas negrēko. 1752 656

Kas guļ, tas negrēko.Bb 32 1307

Kas guļ, tas negrēko. 1552 10897

Kas guļ, tas negrēko. 1024 49

Kas guļ, tas negrēko. 1074 366

Kas guļ, tas negrēko. 929 59060

Kas guļ, tas negrēko. 101 627

Kas guļ, tas negrēko. 384 2097

Kas guļ - tas negrēko. 384 490

Kas guļ, tas negrēko. 17 19050

Kas guļ, tas negrēko. 17 20775

Kas guļ, tas negrēko. 1552 13653

Kad guļ, tad negrēko.Bb 13 587

Kas guļ, tas negrēko. 527 45800

Kas guļ, tas negrēko. 1769 1414

Kas guļ, tas negrēko. 1552 5446

Kas guļ, tas negrēko. 1552 6492

Kas guļ, tys nagrākoj. 1151 236

Kas guļ, tys nakrokoj. 477 358

Kas guļ, tas negrēko. 1470 1706

Kas guļ tas negrēko. 1219 94

Kas guļ tys nagrākoj. 512 131

Kas guļ, tys nagrakoj. 906 2312

Kas guļ tys nagrākoj. 1871 82

Kas guļ tys nagrākoj. 820 1005

Kas guļ, tys nagrākōj. 929 48454

Kas guļ, tas negrēko. 1429 724

Kas guļ, tas negrēko. 1341 3946

Gulētājs negrēko. 464 3034

Gulētājs negrēko. 527 37279

Kas guļ, lai apsedzas. 1377 87

Kas guļ, lai apsedzas. 872 2703

Kas guļ, lai apsedzas. 1177 4465

Kas guļ, tas lai apsedzas. 1552 15409

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1693 1151

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1242 1719

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1693 1862

Kur pats guļ, tur citu meklē. 796 1164

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1244 2051

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1695 1140

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1242 541

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1694 86

Kur pats guļ, tur citu meklē. 848 2158

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1805 1371

Kur pats guļ, tur citu meklē. 387 3071

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1660 1795

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1695 2644

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1695 2688

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1695 1358

Kur pats guļ, tur citu meklē. 997 9335

Kur pats guļ, tur otru meklē. 1595 359

Kur pats guļ, tur citu meklē. 796 3789

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1693 748

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1805 418

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1668 3807

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1668 3807

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1693 3246

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1208 1748

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1177 9634

Kur pats guļ, tur citu meklē. 949 1317

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1652 4032

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1652 555

Kur pats guļ, tur citu meklē. 949 1362

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1628 414

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1631 353

Kur pats guļ tur citu meklē. 914 841

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1637 67

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1652 1174

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1551 1680

Kur pats guļ, tur citu meklē. 231 3637

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1641 198

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1641 198

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1557 3371

Kur pats guļ, tur citu meklē. 231 6362

Gulētājs citus netraucē. 202 4663

Kur pats guļ, tur citus meklē. 202 1283

Kur pats guļ, tur citu meklē. 202 1213

Kur pats guļ, tur citu meklē. 231 8555

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1642 138

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1321 69

Kur pats guļ, tur citu meklē. 70 1608

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1629 1951

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1628 185

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1639 295

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1598 31

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1573 186

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1582 75

Kur pats gulējis, tur citu meklē. 1552 5149

Kur pats guļ, tur otru meklē. 1598 277

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1651 3833

Kur pats guļ tur citu meklē. 1393 1627

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1601 37

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1650 561

Kur pats guļ, tur pats meklē. 1557 1256

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1379 3748

Kur pats guļ, tur citus meklē. 1381 659

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1748 372

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1552 5982

Kur pats guļ, tur citu meklē. 828 2969

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1159 19

Kur pats guļ, tur citu meklē. 961 1297

Kur pats guļ tur citu meklē. 1737 2387

Kur pats guļ, tur citu meklē. 1552 13792

Guļ kā lāzars. 548 2241

Guļ kā Lācars. 1661 4330

Gul kā sieksta. 529 596

Guļ kā sieksta. 1950 4178

Guļ kā sieksts. 997 10625

Guļ kā suns uz kaula. 527 36504

Guļ kā suns uz kaula. 1190 3380

Guļ kai suns uz Kryuts. 1263 616

Guļ kā niere taukos. 1001 356

Guļ kā niere taukos. 927 3618

Guļ kā niere taukos. 1225 8428

Guļ kā niere taukos. 1596 2344

Guļ koa kloajiņč. 1268 469

Guļ kā melders uz maisa. 1079 2288

Guļ kai maita. 1368 1369

Guļ kā slogs. 1730 56703

Guļ kai syvans solmūs īsaracs. 640 1640

Guļ izlaidies kā suķis. 1225 22391

Guļ kai vorde uz vōdora. 508 2361

Guļ kai lynus pōrdevis. 40 758

Guļ kā dieva līdums. 556 6740

Guļ kā bluķis. 727 402

Guļ kā saimnieka meita augšpēdu. 853 962

Guļ kā suns pie žīdu vezuma. 1386 926

Guļ kā dieva līdums. 556 5471

Gulēt kā mātes klēpī. 1785 86

Gul kā no jumta nokritis. 353 6837

Gfuļ vien kā pīle un stiepj gumiju. 8 3390

Guli kai žeids ar kuli. 740 9679

Ku gul kā trukņis. 1950 2880

Guļ kai trutnis. 512 176

Guļ kai vardive. 512 197

Guļ kā miega pūznis. 556 13024

Guļ kai siļča. 509 1556

Guļ kā līdaks. 556 387

Guļ kā Ābrama klēpī. 880 2030

Guļ kā āpsis ziemas miegā. 1177 23631

Gul kā miega mice. 529 594

Gul kā bluķis. 529 595

Guli kā sapuvis pineklis. 1593 2521

Guļ kā vērsis. 1225 17832

Guļ kā nosprādzis kaķis. 1730 21099

Guļ kā līns. 1592 8260

Guļ kā blusa caunes ausī. 639 40

Guļ kā zaķis apakš ecēšām. 1638 3200

Gul kā zaķis, acis vaļā. 1730 76757

Guļ kā zaķis ar vaļējām acīm. 1730 21114

Gul kā zaķis vaļējām acīm. 527 14555

Gul kā zaķis vaļējām acīm. 527 44554

Guļ kai začs dīnas laikā vaļom acim. 509 1315151

Gul kā zaķis vaļējām acīm. 527 45114

Gul kā zaķis ar vaļējām acīm. 1730 66487

Guļ kā suns aiz siena: pats neēd, citiem arī nedod. 1643 178

Guļ kā suns uz siena kaudzes, ne pats ēd, ne citam dod. 935 33995

Guļ kā suns uz siena, pats neēd arī citiem nedod. 739 9571

Guļ kā suns pie siena kaudzes, pats neēd, citam arī nedod. 1225 33997

Guļ kā suns uz siena kaudzes, pats neēd, kazai arī nedod. 1190 3381

Guļ kā suns uz siena kaudzes: pats neēd un otram arī nenovēl. 877 2683

Guļ kā suns uz siena kaudzes, pats neēd un citam arī nedod. 1718 33

Guļ kā suns uz siena kaudzes, pats neēd, kazai arī nedod. 527 36505

Guļ kā suns uz siena vezuma: pats neēd un citam neļauj. 855 5541

Gul kā suns uz sien, ne pats ēd, ne otram dod. 521 50

Guļ kā cūka. 1661 2993

Guļ kā cūka. 1190 3418

Guļ kai cyuceits. 640 1633

Guļ kā cūka. 1802 3411

Gul kā cūka. 529 592

Guļ kā cūkas. 1225 40078

Guļ kā cūka. 527 36537

Guļ kai cyuka. 780 337

Guļ kā cūka. 1800 5303

Guļ kā vepris. 384 1517

Gul kā vepris. 529 593

Guļ kai pi cyukas mygā. 780 232

Guļ kā cūka migā. 556 2620

Guļ kā cūka midzenī. 929 68419

Guļ kai cyuka, vīna alga. 640 944

Guļ šņākdams kai cyuka. 640 1167

Guļ kā vepris cauru dienu. 508 1531

Gul un verkšķ kā vepris. 929 57133

Gul kā vepris cauru dienu. 527 32079

Gul kā cūka zīļu paēdusi. 527 44929

Guļ tik cieti kā siveni. 1379 2987

Guļ kai miga cyuka. 400 3232

Gul kā mieca cūka, kamēr saule acīs spīd. 1730 76758

Guļ kā dieva ausī. 1715 1292

Guļ kā dieva ausī. 1685 454

Tā gulēju kā dieva ausē. 668 4580

Gulēju kā dieva ausī. 1225 5466

Gulēji kā dieva ausī. 501 179

Guļ kā dieva ausī. 17 16772

Guļ kā dieva ausī. 1444 798

Guļ kā dieva ausī. 1109 256

Guļ kā dieva ausī. 464 7543

Guļ kā dieva ausī. 1459 1291

Guļ kā dieva ausī. 384 749

Gul kā blusa caunas ausī. 609 4835

Guļ kā blusa caunas ausī. 1084 3582

Guļ kā blusa caunas ausī. 1225 14429

Guļ kā blusa, kā caunas ausī. 1552 5254

Guļ kā govs. 1900 481

Guļ kai gūvs. 780 208

Guļ kai gūvs. 780 145

Guļ kai gūvs, ka navar pīsaceļt. 640 1171

Guļ kai gūvs. 640 1619

Guļ kā lāča miegu. 717 802

Guļ kā lācis. 929 62242

Guļ kā lācis. 1593 1146

Guļ kā lācis miegā. 935 33849

Guļ kā lācis. 527 36519

Guļ kā lācis. 1190 3398

Guļ kā lācis. 828 336

Guļ kā lācis. 556 3147

Guļ kā lācis. 727 402

Guļ kā lācis. 556 494

gul kai locs mygā. 744 106

Guļ kai locs zīmas mīgā. 780 228

Guļ kai loc mygā. 740 9716

Guļ kai luocs. 1945 1782

Guļ kai lōcs zīmas mīgu. 640 1697

Guļ kā pelu maiss. 202 4080

Gul kā miega mice. 855 5594

Guļ kai mīga maiss. 508 1927

Guļ kai mīga maiss. 512 179

Guļ kai mīga maiss. 548 2271

Guļ kai mīga maiss. 1151 272

Guļ kai miega kūle. 508 1516

Guļ kā miris. 1444 764

Guļ kai nadzeivs. 780 343

Guļ kai nadzeivs. 477 841

Guļ kai nadzeivs. 640 946

Guļ kā nosists. 1715 1312

Guļ koa nusyst. 1268 471

Gul kā nosists. 1594 782

Guļ kā nosists. 917 3027

Guļ kā nosists. 929 52913

Guļ kā nosists. 1225 22450

Guļ kā nosists. 828 339

Guļ kā nosists. 828 8141

Gul kā nuosists. 529 735

Guļ kā nosists. 1552 11778

Guļ kā nosista. 384 835

Gul kai nūsysts. 509 1536

Guļ kai nūsysts. 1368 592

Guļ kai nūsysts. 1368 1342

Guļ kā sprādzis. 1661 4223

Guļ koa sproazc. 1268 736

Guļ kā sprādzenis. 855 1641

Guļ kā nosprādzis. 384 1519

Guļ tikpat kā nosprādzis. 556 11663

Gul kā nuosprādzs. 529 611

Guļ kā nosprādzis. 556 2722

Guļ kai nusprodzis. 780 344

Guļ kai nūsprādzs, vīna olga. 640 947

Guļ kai nusprodzs. 465 328

Gul kā sprāgoņa. 529 1540

Kādu gultu klāsi, tādā gultā gulēsi. 1624 199

Kā gultu klāsi, tā gulēsi. 556 631

Gulta kā cūku midziens. 740 13692

Gultā, kai cyuku midzins. 508 2393

Kas iet vēlu gultiņā, tam ir daudz prātiņā. 1805 5531

Kas iet vēlu gultiņā, tam ir daudz prātiņā. 1805 4417

Ņem savu gultu un staigā. 1225 5355

Na gulta cylvāku smuku dora, bet cylvāks gultu. 1263 731

Gultu sauc - ak tu dieviņ! 717 757

Neviena gulta nevaid bez gulētāja. 997 7640

Iekrīt gultā kaulus atlaist. 464 7767

Kas otram gultu taisīs. 1711 3332

Gultā gulot cepeši mutē nekrīt. 1710 886

Gulta kā lažņa. 1225 26857

Na gulta cylvāku smuku dora, a cylvāks gultu. 1940 2702

Kādu gultu taisīsi, tādā gultā gulēsi. 1693 9776

Kādu gultu taisa tādā gulēs. 1629 2758

Kā gultu taisa, tā guļ. 1629 6145

Kai uz guns dadzynoj. 640 1298

Svīd guni pokolōs. 548 5561

Uz guņs vōrīts īgōjis. 640 1719

Cysys ar guni nau draugi. 527 33528

Ceps, neceps, ka tik guni redzējs. 966 420

Guns graka ar eleju neapdzēssi, bet vial vairok diags. 1263 801

Guns ar guni nevar apdziast. 1263 779

Guns ar guni nevar apdziast. 1940 2745

Ar guni nevajag spēlēties. 1940 2625

Ar guni mozi jūki. 640 1364

Ar guni nav jūki. 780 40

Ar guni nav nikaida jūkōšana. 640 1100

Gunsgrāks īzasōcēs nu dzērksteņas. 1263 822

Gunsgrāks īzasōcēs nu dzērksteņas. 1940 2775

Pī kurtas guni i zoļa molka dag. 1950 2147

Tai rozaguoje, ka koč svīd guni pierkstūs. 1940 1573

Atsēsties, vaj nu guni atnesi. 1620 1967

Ne ar guni nesameklēsi. 1225 8207

Lela guņs vysim napateik. 640 1819

Guņs cikom moza, tad loba. 640 1817

Kur guns, tur palni. 508 1378

Guns na puča, sadadzynōj rūkas. 929 48442

Guņs vysu aprej. 640 438

Guntiņa na pučīte ar kū kaitēt. 509 1312

Guntiņa na pučīte ar kū kaitēt. 527 32034

Guntiņa nav pučeite. 508 4731

Guns nav puča. 1925 3593

Turīs cikom guns kurīs. 640 1765

Turīs cikom guns kurīs. 780 272

Turīs koleic guns kurīs. 548 13279

Guns bez dyumu nadag. 1263 682

Guns bez dyumu nadag. 1940 2655

Nav guņis bez dyumu. 1945 5563

Ko nu gurc gabalā kā zaļā varde. 72 16145

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 1620 1410

Ko līdz lieli gurķi, ka tukši vidi. 1688 2162

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 1188 7739

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 1689 3057

Ko līdz lieli gurķi, ka tukši vidi. 464 1704

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 309 3014

Ko līdz lieli gurķi, kad vidi tukši. 796 17250

Ko līdz lieli gurķi, kad tukšs vidus. 1724 1790

Ko līdz lieli gurķi, ja tukši vidi. 1242 770

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 1653 1913

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 1595 1584

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 1650 4669

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 1643 873

Ko līdz lieli gurķi, kad tiem cauri vidi. 1372 6275

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 1650 1634

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 1225 4869

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 1374 39

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 1372 219

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 231 2504

Ko līdz lieli gurķi, tukši vidi. 1592 6699

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 1576 3172

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 1573 985

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 1225 7442

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 584 2790

Ko līdz liels gurķis ar tukšu vidu. 1738 4236

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 375 1824

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 17 14482

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 1047 267

Ko līdz lieli gurķi kad tukši vidi. 997 8014

Ko līdz lieli gurķi, kad tukši vidi. 116 19276

Jo lielāki gurķi, jo tukšāki vidi. 1766 1919

Ko līdz gurķi, kam tukši vidi. 1766 110