Nr.21. Īdēt - izskatīties

Īd kā telēns. 1730 56627

Īd kā govs. 1661 4241

Iedomas ir kaitīgākas par mēli. 1551 8652

Tas ir iedomīgs kā pāvs13:47:40. 1690 8701

Viss, ko iedomājas, vēl nepieder tev. 1584 2492

Viss ko iedomājies, vēl nepieder tev. 1584 4218

Labāk iedot, nekā solīt un nedot. 1478 1041

Vieglāk otram iedot, nekā no otra prasīt. 1657 4203

Iegrūdu kā pirksties nagu. 1347 75

Iegrūdu kā speltē. 23 326

Iegrūd, kā vilkam rīklē. 529 1526

Iegūto nevar zaudēt. 1225 5331

Nav ieguvums bez pūlēm. 1668 5868

Ieguvums bez šķērsļiem ir mazvērtīgs. 609 254

Viegli iegūts, viegli aiziet. 1750 4603

Netaisni iegūtais labumā neiet. 1592 9664

Nav ieguvums bez pūlēm. 1014 3882

Ieiet kā Iecavā. 880 514

Tur tu ieiesi kā Iecavā. 828 1694

Kā iekliedzas, tā atskan. 1135 605

Kā iekliedzas, tā atskan. 1137 1346

Nevienā iekšā nevar ielīst. 1552 5297

Nevienam nevar iekšā ielīst. 877 2664

Nevienam iekšā nevar ielīst. 529 2121

Iekšā ir, ārā nenāk. 527 43988

Iekšā ir, ārā nenāk. 527 32882

Iekšā ir, bet ārā nenāk. 1661 4329

Iekšā ir, bet ārā nenāk. 1455 6324

Iekšā ir, ārā nenāk. 1552 32838

Iekšā ir, ārā nenāk. 1630 2259

Iekšā ir, ārā nenāk. 1557 3373

Iekšā ir, bet ārā nenāk. 1627 732

Iekšā ir, ārā nenāk. 1377 318

Iekšā ir, bet ārā nenāk. 917 1861

Iekšā ir, ārā nenāk. 1137 1647

Iekšā ir, bet ārā nenāk. 840 576

Iekšā ir, ārā nenāk. 1047 268

Iekšā ir, ārā nenāk. 556 413

Iekšā ir, bet ārā nenāk. 17 14066

Iekšā ir un ārā nenāk. 116 17189

Īkšā ir, bet ōrā naīt. 1209 485

Īkšā ir, bet naīt ōrā. 780 299

Īkšā ir, bet naīt ōrā. 640 851

Iekrita kā akā. 1730 56534

Iekrita kā akā. 917 1855

Iekrita kā Iecavā. 1225 4802

Iekrita kā uguns pakulās. 929 28419

Īkrita kai gunī. 548 5597

Iekritis kā maisā. 1451 1185

Izkritis abc cauri. 1225 12769

Kā ūdenī iekritis. 1900 522

Iekritis kā ūdenī. 1900 1044

Pazudis, iekritis kā ūdenī. 1459 3941

Iekritis kā ūdenī. 625 882

Iekritis kā akmens ūdenī. 556 2586

Ieķēries kā ddzis biksēs. 527 45729

Iekodies kā ērce. 1552 7432

Iekodies kā ērce. 529 1603

Iekodies kā ērce. 529 743

Īsakūdis kai ercs. 780 135

Ieķēries kā ērce. 929 61421

Ieķēries kā ērce. 880 434

Viņš ieēdas kā ērce dūšā. / Viņš ieēdas kā ķirpis dūšā. 609 5030

Ieķēries kā ērce brunčos. 567 1095

Īsakūds kai ērce. 640 1340

Iezīdies kā ērce mīkstumā. 1599 2439

Labāk ielāps nekā caurums. 867 6664

Labāk ielāps, nekā caurums. 807 5188

Labāk ielāps nikā caurums. 1244 13902

Labāk ielāps, nekā caurums. 1200 5394

Labāk ielāps, nekā caurums. 1596 4356

Labāk ielāps, nekā caurums. 1599 6200

Labāk ielāps, nekā caurums. 935 33836

Labāk ielāps nekā caurums. 116 4167

Lobuoks īluops nakai caurums. 1263 101

Lobuoks īluops nakai caurums. 1940 2836

Loboks īlōps nakai caurums. 1263 901

Ielaida kā uti kažokā. 1730 20865

Ielaidis kā uti kažokā. 1730 44863

Ielaida kā uti kažokā. 23 385

Īleids kai pūrā. 640 1288

Ielīdis kā uts kažokā. 1900 503

Ievilcies kā uts kažokā. 917 1848

To tu vari ielikt tur, kur nečukst. 17 11536

Pa priekšu iemācies pats, atd māci citus. 17 8525

Iemācies pats, tad māci citus. 1709 642

Kū īsamōceisi, tū atrossi. 640 1074

Ko tu reiz esi iemācījies, to tev neviens neatjems. 1661 3881

Kā iemantots, tā nodzīvots. 556 8656

Nejāj bez iemauktiem. 116 8937

Kur ienaidnieks, tur ķildas. 1628 217

Ienaidnieks ceļ bāršanos. 1766 3666

Ienaids ceļ bāršanos, bet mīlestība mieru. 1242 602

Ja negribi, lai zina tavs ienaidnieks, tad nesaki arī draugam. 1602 3827

Ko nevari teikt savam ienaidniekam, to nesaki arī savam draugam. 84 176

Sargies no ienaidnieka, bet vēl vairāk no drauga. 796 352

Ja negribi ienaidniekus, tad neturi draugus. 1805 2319

Nu īnaidnīka un nu skaudeibas sevkuram ir jācīš. 1263 791

Nū īnaidnīka un nu skaudeibas sevkuram ir juocīš. 1940 2754

Ja visu ko tik dzirdēsi runāsi, tad drīzi citiem par ienaidnieku paliksi. 508 2073

Spriežat par mani pēc maniem ienaidniekiem. 1724 2581

Neuzticies ienaidniekam, kad arī viņš dāvanas nes. 584 4098

Tu tūdaļ nebīsties no katra ienaidnieka, jo vilks saplēš yo, kas aitiņa. 1599 1788

Ja negribi ienaidnieku, tad nemeklē draugu. 1188 7921

Tam vairāk ienaidnieku, nekā matu uz galvas. 877 3309

Ienaidnieks neizlūdz deivu priekš sava ienaidnieka. 556 9872

Ienaids atnes postu pašam un otram. 556 4190

Dzīvo pats un ļauj citam dzīvot, tad ienaidnieku nebūs. 1341 29110

Arī ienaidnieks vienā otrā lietā atnes labu. 556 12127

Ienaidnieks mums draudē, pats iet bojā. 739 9601

Ja ienaidnieks tuvojās, tad ķildas jāaizmirst. 556 6645

Kas palīdz ienaidniekam, tas dara dievišķu darbu. 556 10265

Lobuok turi treis ļaunus īnaidnīkus nakai vīnu nalobu draugu. 1950 1357

Ja tavs ienaidnieks ir tik mazs kā skudra, tad domā viņu ziloņa lielumā. 1730 73033

Ja gribi iemantot ienaidnieku, tad aizdod otram naudu. 74 1185

Ja gribi ienaidnieku - aizdod naudu. 828 10604

Kas grib sev ienaidnieku dabūt, lai aizdod otram naudu. 696 21

Ja gribi dabūt ienaidnieku, tad aizdod naudu. 1642 1113

Ja gribi daudz ienaidniekus, tad saki taisnību acīs. 877 3306

Ja gribi daudz ienaidniekus, tad saki taisnību acīs. 877 2543

Ja gribi daudz ienaidniekus, tad saki taisnību acīs. 72 8522

Jo vairāk ienaidnieku, jo vairāk goda. 527 25313

Jo vairāk ienaidnieku, jo vairāk godā. 1225 6608

Jo vairāk ienaidnieku, jo vairāk godā. 828 4304

Jo vairāk ienaidnieku, jo vairāk godu. 840 496

Jo vairāk ienaidnieku, jo vairāk goda. 1766 975

Jo vairāk ienaidnieku, jo vairāk goda. 1225 30559

Jo vairāk ienaidnieku, jo vairāk goda. 1552 11738

Jo vairāk ienaidnieku, jo vairāk godā. 1010 4446

Jo vairāk ienaidnieku, jo vairāk goda. 1551 5489

Jo vairāk ienaidnieku, jo vairāk goda. 739 2440

Jo vairāk ienaidnieku, jo vairāk goda. 1654 798

Jo vairāk ienaidnieku, jo vairāk goda. 384 2828

Jo vairāk ienaidnieku, jo vairāk goda. 1207 1583

Kam bail no ienaidnieka, tas drauga nav pelnījis. 1690 2328

Kam bail no ienaidnieka, tas nav drauga pelnījis. 1706 389

Kam bail no ienaidnieka, tas drauga nav pelnījis. 1611 4486

Kam bail no ienaidnieka, tas drauga nav pelnījis. 220 1101

Kam bail no ienaidnieka, tas drauga nav pelnījis. 1576 6873

Kam bail no ienaidnieka, tas drauga nav pelnījis. 884 345

Kam bail no ienaidnieka, tas drauga nav pelnījis. 884 3909

Kam bail no ienaidnieka, tas drauga nav pelnījis. 804 3334

Kam bail no ienaidnieka, tas drauga nav pelnījis. 884 2261

Kam bail no ienaidnieka, tas nav drauga pelnījis. 384 698

Neviens pats sev nav ienaidnieks. 997 6879

Neviens pats sev nav ienaidnieks. 739 9685

Neviens pats sev nav ienaidnieks. 556 10340

Neviens nav pats sev ienaidnieks. 1001 505

Nepielaidi ienaidnieku par šķīrēju. 556 8436

Ienaidnieks šķir tiesu abām pusēm par postu. 556 6647

Naļaun īnaidnīkam byut par škeirēji. 966 789

Labāk gudrs ienaidnieks nekā muļķis draugs. 1627 3340

Labāk septiņi ienaidnieki nekā viens muļķīgs draugs. 1693 835

Labāk viens gudrs ienaidnieks, nekā desmit dumji draugi. 101 1089

Nebaidies drauga, baidies muļķa drauga. 1206 3148

Labāk gudrs ienaidnieks, nekā muļķis draugs. 1276 7315

Labāk divi ienaidnieki, nekā viens muļķa draugs. 1379 5357

Labāk gudrs ienaidnieks, nekā muļķīgs draugs. 116 6000

Labāk gudrs ienaidnieks, nekā muļķīgs draugs. 464 6045

Labāk simts ienaidnieku nekā viens viltīgs draugs. 387 6793

Labāk simts ienaidnieku, nekā viens viltīgs draugs. 1730 15219

Labāk stiprs ienaidnieks, nekā viltīgs draugs. 1202 413

Labāk paties ienaidnieks, nekā viltīgs draugs. 1557 3555

Labāk desmit ienaidnieku, nekā viens viltīgs draugs. 1404 172

Lobōk ir atklōt īnaidnīks nakai viltīgs draugs. 418 1181

Labāk deviņdesmit deviņi ienaidnieki, nekā viens slikts draugs. 67 5516

Viens ienaidnieks ir par daudz, simts draugu par maz. 917 2995

Viens ienaidnieks ir par daudz, simts draugu par maz. 384 794

Viens ienaidnieks ir par daudz, simts draugu par maz. 1552 11739

Viens ienaidnieks par daudz, simts draugu par maz. 961 4270

Viens ienaidnieks ir par daudz, tūkstots draugu par maz. 1585 618

Viens ienaidnieks ir par daudz, tūkstoš draugu par maz. 1225 24503

Labāk simts ienaidnieku nekā viens draugs. 10 447

ienīstiet ļaunu, mīliet labu. 1372 583

Ko pats ienīsti, nedari citam. 1730 44875

Ko pats ienīsti, nedari citam. 1690 2324

Ko pats ienīsti, to nedari citam. 157 6843

Ko pats ienīsti, to nedari citiem. 929 59359

Ko pats ienīsti to nedari citiem. 884 350

Ko pats ienīsti, to nedari citam. 220 1106

Ko pats ienīsti, to nedari citam. 1595 910

Ko pats ienīsti, to citam nedari. 884 3914

Ko pats ienīsti, to nedari citam! 1552 1958

Ko pats ienīsti, to nedari citiem. 1552 8966

Ko pats ienīsti, to nepiedāvā citiem. 556 5451

Ko pats ienīsti, nedari citam. 1024 37

Ko pats ienīsti, nedari citam. 1502 187

Ieplēties kā ezis alā. 1584 105

Iepūties kā ēzelis. 1225 21011

Iepūties kā perētāja vista. 1459 2794

Iepūties kā pāvs, dusmīgs kā gailis. 1653 3515

Ieradums ir otra daba. 997 6845

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1493 3774

Ieradumam liels spēks. 867 7409

Ieradumam liels spēks. 1492 459

Ieradumam liels spēks. 1188 830

Ieradumam liels spēks. 997 11027

Ieradumam liels spēks. 1188 6965

Ieradumam liels spēks. 954 2128

Ieradumam liels spēks. 997 8445

Ieradumam liels spēks. 1816 3922

Ieradumam liels spēks. 1674 753

Ieradumam liels spēks. 1805 1754

Ieradumam liels spēks. 1805 1754

Ieradumam liels spēks. 1805 202

Ieradumam liels spēks. 13 948

Vecam ieradumam liels spēks. 1355 2

Ieradumam liels spēks. 1008 3259

Ieradumam liela vara. 1668 10726

Ieradumam liels spēks. 1244 6118

Ieradumam liels spēks. 1014 2699

Ieradumam liels spēks. 925 1489

Ieradumam liels spēks. 1010 4760

Ieradumam liels spēks. 997 3162

Ieradumam liels spēks. 925 1348

Ieradumam liels spēks. 1601 3484

Vecam ieradumam liels spēks. 1552 4854

Ieradumam liels spēks. 1611 2630

Ieradumam liels spēks. 1225 10749

Ieradumam liels spēks. 1582 1578

Ieradumam liels spēks. 1626 4328

Ieradumam liels spēks. 1596 273

Ieradumam liels spēks. 1626 3192

Ieradumam liels spēks. 1624 234

Ieradumam liels spēks. 1645 1831

Ieradumam liels spēks. 834 6812

Ieradumam liels spēks. 1654 2729

Ieradumam liels spēks. 1597 5779

Ieradumam liels spēks. 834 6520

Ieradumam liels spēks. 1225 4096

Ieradumam liels spēks. 1385 2924

Ieradumam liels spēks. 1455 7020

Ieradumam liels spēks. 1379 5960

Ieradumam liels spēks. 12 2403

Ieradumam liels spēks. 8 1317

Ieradumam liels spēks. 12 302

Ieradumam liels spēks. 202 2685

Ieradumam liels spēks. 8 1518

Ieradumam liels spēks. 917 5604

Ieradumam liels spēks. 553 1315

Ieradumam liels spēks. 1655 1757

Ieradumam liels spēks. 1374 209

Ieradumam liels spēks. 941 3991

Ieradumam liels spēks. 231 3264

Ieradumam liels spēks. 1084 3378

Ieradumam liels spēks. 231 8710

Ieradumam liels spēks. 464 5833

Ieradumam liels spēks. 942 175

Ieradumam liels spēks. 1225 1522

Ieradumam liels spēks. 1635 323

Ieradumam liels spēks. 884 4708

Ieradumam liels spēks. 834 262

Ieradumam liels spēks. 1379 2385

Ieradumam liels spēks. 1552 3407

Ieradumam liels spēks. 853 59

Ieradumam liels spēks. 828 9755

Ieradumam liels spēks. 585 473

Ieradumam liels spēks. 116 5966

Ieradumam liels spēks. 1552 13641

Ieradumam liels spēks. 828 5693

Ieradumam liels spēks. 625 457

Ieradumam liels spēks. 840 2479

Ieradumam liels spēks. 17 14982

Ieradumam liels spēks. 101 623

Ieradumam liels spēks. 384 632

Iedomām dažreiz liels spēks. 1137 1323

Ieradumam liels spēks. 1137 516

Ieradums ir stiprāks par likumu. 116 5312

Ieradumam liels spēks. 67 1642

Ieradums liels spēks. 840 2627

Ieradumam liels spēks.Bb 17 5902

Ieradumam liels spēks. 375 8996

Ieradumam liels spēks. 67 3344

Ieradumam liels spēks. 1001 392

Ieradumam liels spēks. 1202 874

Ieradumam liela vara. 1594 3813

Ieraduma vara. 527 7123

Ko otram ierauga, to pašam gribas. 1552 32012

Ko otram ierauga tā pašam gribas. 1341 32802

Ko otram ierauga, to pašam gribas. 1717 318

Vecam vecas ieražas. 12 2492

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 527 10750

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 1684 576

Ļauna ieraža maitā tiku. 527 24316

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 1805 858

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 1805 240

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 1008 1175

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 1244 2064

Ļaunas ieražas maitā labus tikumus. 954 2531

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 1106 1165

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 997 8412

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 464 5822

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 1652 2714

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 949 1322

Ļauna ieraža samaitā tikumu. 464 5643

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 949 852

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 1597 3269

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 1635 1305

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 17 23084

Ļauna ieraža maitā tikumus. 116 5988

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 1753 1154

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 1137 844

Ļauna ieraža maitā tikumus. 1552 13754

Ļauna ieraža samaitā labas ieražas. 116 6322

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 384 458

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 1 2032

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 1756 269

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 1115 964

Ļaunas ieražas samaitā labus tikumus. 17 6963

Šaujamie ieroči labi jāglabā. 384 448

Ierocis nav puķe. 1011 939

Īrūcis mozōk aizdūd sōpju nakai mēle. 374 400

Kas slikti iesāk, ta sslikti pabeidz. 1668 5735

Iepriekš iesāci, apdomā. 384 3191

Iesākt viegli, izturēt grūti. 1379 834

Iesākt viegli, izturēt grūti. 1379 6536

Slikti iesāk, to labi pabeidz. 1552 11995

Ko slikti iesāk, to labi pabeidz. 384 1186

Kas daudz iesāk, tas maz pabeidz. 1652 1464

Kā iesāk daudz, pabeidz maz. 840 2252

Daudz iesāk, bet maz padara. 612 317

Kas daudz iesāk, maz pabeidz. 1699 4892

Kas daudzi īsuok, tys moz pabeidz. 1263 820

Kas daudzi īsupk, tys moz pabeidz. 1940 2811

Kad iesācis, tad jāpabeidz. 1397 24

Ko tu esi iesācis, to tu pabeidz. 1208 4009

Ko iesāci, to uzbeidzi. 1552 1307

Kad iesācis, tad jābeidz. 759 2462

Reiz iesāktais, jāpabeidz. 384 384 801

Ko reiz esi iesācis, to pabeidz. 116 19916

Kad ko iesācis, to jāpabeidz. 584 1709

Ko reiz esi iesācis, to pabeidz. 116 17056

Kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 1225 16545

Ko iesācis, to pabeidz. 1756 5600

Kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 1638 5306

Īsōktū kotrā ziņā jōpabeidz. 640 981

Kas iesākts darīt, neatstāj pusdarītu. 1668 6194

Reiz iesāktais jānobeidz. 1552 11748

Reiz iesāktais jāpabeidz. 1444 646

No niecīga iesākuma nāk pie pilnības. 1805 4682

No iesākuma, par pilitei, vēlāki ar spaini. 137 620

Kam iesākumā grūti iet, tam beigās laime smaida. 1552 11749

Iesākumā nes ūdeni ar sietu, pēc ae spaini nevīžo. 584 1855

Iesākumā nes ūdeni ar sietu, pēc ne ar spaini nevīžo nest. 1805 1755

Iesākumā nes ūdeni ar sietu, pēc ne ar spaini nevīžo atnest. 609 5094

Iesākumā nes ūdeni ar sietu, pēc vairs nevīžo atnest ar spaini. 1642 349

Iesākumā nes ūdeni ar sietu, pēc ne ar spaini nevīžo atnest. 1374 487

Iesākumā nes ūdeni ar sietu, pēc ne ar spaini nevīžo atnest. 1684 533

Iesākumā nes ūdeni ar sietu, pēc ne ar spaini nevīžo atnest. 1573 971

Iesākumā nes ūdeni ar sietu, pēc ne ar spaini nevīžo atnest. 116 912

Īsokums vysod vīgloks par beigom. 509 788

Īsokums vysod vīglōks par beigom. 509 1451

Isokums vysod loboks par beigom. 509 1659

Katrs iesākums grūts. 527 32721

Iesākumā katrs darbs grūts. 1200 1827

Viss iesākums ir grūts. 1696 5660

Katrs iesākums grūts. 1685 1237

Viss iesākums grūts. 997 8876

Viss iesākums ir grūts. 1008 966

Viss iesākums ir grūts. 1684 967

Viss iesākums ir grūts. 1674 2752

Viss iesākums grūts. 94 4508

Viss iesākums ir grūts. 353 8272

Viss iesākums ir grūts. 925 1635

Viss iesākums ir grūts. 997 7501

Viss iesākums ir grūts. 1136 1112

Viss iesākums ir grūts. 1188 8644

Viss iesākums grūts. 997 15122

Viss iesākums ir grūts. 1689 3436

Viss iesākums ir grūts. 527 23978

Katram iesākums ir grūts. 527 25053

Visam kam ir iesākums. 1626 4343

Ikkatrs iesākums ir grūts. 1618 240

Ikkatrs iesākums grūts. 231 9475

Ikkatrs iesākums ir grūts. 231 10548

Katrs iesākums ir grūts. 12 92 198

Katrs iesākums ir grūts. 1595 116

Katrs iesākums ir grūts. 1404 4075

Katrs iesākums grūts. 1404 1996

Viss iesākums ir grūts. 1626 4351

Viss iesākums ir grūts. 927 2628

Viss iesākums ir grūts. 834 2371

Viss iesākums ir grūts. 834 3467

Visa iesākums ir grūts. 834 2542

Viss iesākums ir grūts. 834 6992

Viss iesākums ir grūts. 1379 7954

Viss iesākums ir grūts. 1596 28

Viss iesākums ir grūts. 1626 4628

Viss iesākums ir grūts. 1597 1871

Viss iesākums ir grūts. 1225 1482

Viss iesākums ir grūts. 1372 180

Viss iesākums ir grūts. 929 64622

Viss iesākums ir grūts. 1624 959

Viss iesākums grūts. 1379 1793

Viss iesākums ir grūts. 12 435

Viss iesākums grūts. 917 2990

Viss iesākums grūts. 834 3659

Viss iesākums ir grūts. 834 1620

Viss iesākums ir grūts. 1592 8430

Viss iesākums ir grūts. 220 1599

Viss iesākums grūts. 855 44

Viss iesākums ir grūts. 968 621

Viss iesākums ir grūts. 834 1339

Viss iesākums ir grūts. 834 4249

Viss iesākums ir grūts. 941 4107

Viss iesākums ir grūts. 834 4296

Viss iesākums ir grūts. 70 3702

Viss iesākums ir grūts. 1170 340

Viss iesākums ir grūts. 1802 3681

Viss iesākums - grūts. 473 74

Viss iesākums ir grūts. 1576 6093

Viss iesākums ir grūts. 1592 733

Viss iesākums ir grūts. 70 2210

Viss iesākums ir grūts. 1639 2070

Viss iesākums grūts. 1225 5332

Viss iesākums ir grūts. 1596 3414

Viss iesākums ir grūts. 1575 2280

Viss iesākums ir grūts; bez iesākuma nav gala. 1202 410

Katrs iesākums ir grūts. 556 12114

Ikkatrs iesākums ir grūts. 961 294

Ikkatrs iesākums ir grūts. 961 2243

Ikkatrs iesākums ir grūts. 101 322

Ik katrs iesākums ir grūts. 961 806

Ikkatrs iesākums ir grūts. 1771 7000

Ik katrs iesākums ir grūts. 1748 730

Ikkatram iesākums ir grūts. 1765 1133

Ikkatrs iesākums ir grūts. 1752 138

Ikkatrs iesākums ir grūts. 1 1793

Katrs iesākums grūts. 500 49

Katrs iesākums grūts.Bb 17 5930

Katrs iesākums grūts. 67 2199

Katrs iesākums grūts. 17 18259

Viss iesākums grūts. 1079 1979

Katra iesākums ir grūts. 834 4963

Viss iesākums iet grūti. 384 803

Viss iesākums ir grūts. 840 2904

Iesākumā viss grūts. 1552 3393

Viss iesākums ir grūts. 116 6165

Viss iesākums ir grūts. 17 11157

Viss iesākums ir grūts. 116 6983

Viss iesākums ir vienmēr grūts. 17 8669

Viss iesākums ir grūts. 17 14954

Viss iesākums grūts. 1552 11750

Viss iesākums grūts. 1752 299

Katrs iesākums ir grūts. 1753 523

Katrs iesākums ir grūts. 1737 527

Katrs iesākums ir grūts. 1752 1352

Iesākums ir grūts. 1945 9616

Katrs iesākums grūts. 508 1617

Kotris īsokums ir gruots. 1925 3588

Labi iesākts pa pusei padarīts. 1668 5805

Labi iesākts ir jau pa pusei padarīts.Bb 13 1282

Labi iesākts pa pusei padarīts. 1668 1535

Iesēdies kā traka zirga kamanās. 527 47011

Īskrej tai pat kai tintē. 640 870

Kas skriešus ieskrien, tas lēkšus aizlec. 1188 7743

Ieskriesi kā pīle murdā. 527 45686

Ieskrējis kā žurka slazdā. 1600 15374

Ieskrējis kā sivens pirtī. 556 276

Kas skriešus ieskrien, tas lekšus aizlec. 17 14484

Skriešus ieskrējis bēgšus aizlēc. 1127 619

Ieskrēja, kā speltē. 1730 4706

Ieskrējis kā circens pelnos. 867 6708

Ieskrēja kā circenis pelnos. 23 11727

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1694 760

Ieskrējis kā circens pelnos. 1798 2174

Ieskrējis kā circenis pelnos. 958 10071

Ieskrējis kā circenis pelnos. 796 14587

Ieskrējis kā circenis pelnos. 609 4882

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1661 4395

Ieskrien kā circens pelnos. 1208 4700

Ieskrējis kā circenis pelnos. 958 4684

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1805 47

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1673 502

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1668 8750

Ieskrējis kā circens pelnos. 1660 1687

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1372 2691

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1225 8430

Ieskrējis kā circens pelnos. 1377 319

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1560 1105

Ieskrējis, kā circenis pelnos. 1377 1855

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1404 1624

Tas ieskrējis kā circenis pelnos. 1393 848

Ieskrējis kā circenis pelnos. 884 1888

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1585 105

Iekūlies kā circenis karstos pelnos. 884 4362

Iekūlies kā circens pelnos. 929 54209

Ieskrējis kā circenis pelnos. 8 3073

Ieskrēja kā circenis pelnos. 12 2591

Ieskrējis kā circens pelnos. 1657 59

Ieskrēja kā circens karstos pelnos. 880 1308

Ieskrējis kā circens pelnos. 1650 4610

Ieskrējis kā circenis pelnos. 834 3309

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1552 5312

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1626 5654

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1576 8449

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1582 1983

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1591 706

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1694 760

Ieskrēja kā circenis pelnos. 1630 160

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1630 1734

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1593 942

Ieskrēja kā circens pelnos. 1650 2393

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1654 3439

Ieskrējis kā circens karstos pelnos. 1552 6560

Ieskrējis kā circens pelnos. 1552 3579

Ieskrējis kā circenis pelnos. 853 54

Ieskrēja kā circens karstos pelnos. 556 520

Iekrīt kā circenis pelnos. 67 3645

Lielīdamies ieleksi kā circenis karstos pelnos. 1459 3848

Ieskrējis kā circenis karstos pelnos. 1079 1561

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1900 3746

Ieskrējis kā circenis pelnos. 17 24696

Ieskrēja kā circenis pelnos. 840 574

Ieskrējis kā circenis pelnos. 855 5610

Izskrējis kā circenis pelnos. 101 1761

Ieskrējis kā circenis pelnos. 961 5092

Ieskrējis kā circenis pelnos. 17 26958

Ieskrēja kā circenis Sprikstīs. 208 1426

Ieskrējis kā circenis pelnos. 384 3111

Ieskrēja kā circenis pelnos. 208 1423

Ieskrējis kā circens pelnos. 529 741

Ieskrējis kā circenis pelnos. 639 29

Ieskrējis kā sisenis karstos pelnos. 1024 387

Ieskrējis kā circenis pelnos. 1552 9026

Īeskrēja kai circinis palnūs. 640 1647

Iskrēji vīnaolga kai cercins korstūs palnūs. 477 164

Īskrēji kai cērciņš palnūs. 640 869

Iskrā kai cierciņš palnūs. 1344 35

Īskrēja kai cercins palnūs. 780 219

Īskrē kai cierciņs polnūs. 1368 735

ieskrējis kā circenis pelnos. 615 81

Īskrēja kei cērciņs palnūs. 740 14012

Īskrēja kai cērcins palnūs. 820 1033

Īleici kai ciercins palnūs. 1558 317

Garu iesmu drāzt. 116 9514

Garu iesmu drāzt. 384 2821

Tad te nu garu iesmu drāž. 1766 3312

Tad te nu gan iesmu drāž. 609 5096

Iesmu vēl drāž, kad siļķe vēl mucā. 1225 35457

Iesms jau nodrāsts, bet putns vēl mežā. 1638 283

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1805 48

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1674 3390

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 576 1859

Iesmu jau drāž, bet putns vēl mežā. 1668 464

Kamēr iesmu drāž, tikmēr putns vēl mežā. 925 1824

Iesmu jau drāž, kad putni vēl mežā. 1136 1055

Iesmu jau drāž, kad putnis vēl mežā. 848 1065

Iesmu jau drāž, kad putnis vēl mežā. 1673 503

Iesmu drāž, kad putnis vēl mežā. 527 527

Iesmu jau drāž, kamēr putns vēl mežā. 1684 433

Iesmu jau drāž kad putns vēl mežā. 897 611

Iesmu jau drāž ka putns vēl mežā. 1188 2839

Iesmu jau drāž, bet putns vēl mežā. 1014 1209

Iesmu drāž, putns vēl mežā. 1084 357

Jau iesms gatavs, bet putns vēl mežā. 1576 9042

Iesmu vēl drāž, kad putnis jau mežā. 202 8477

Iesmu jau drāž, kamēr putns vēl mežā. 1592 1730

Iesmu jau drāž, kamēr putns vēl mežā. 1630 1184

Iesmu drāž, putnis vēl mežā. 1375 60

Iesmu jau drāž, kamēr putnsi vēl mežā. 1225 8799

Iesmu jau drāž, kamēr putns vēl mežā. 927 5217

Iesmu jau drāž kamēr putns vēl mežā. 927 5217

Iesmu jau drāž, bet putns jau mežā. 8 3789

Iesmu jau drāž, putns vēl mežā. 1551 804

Iesmu jau drāž, putns vēl mežā. 1601 180

Iesmu jau drāž, ka putns vēl mežā. 231 3265

Iesmu jau drāž, kad putni vēl mežā. 1621 63

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 202 2223

Iesmu jau drāž, kad putnis vēl mežā. 464 5682

Iesmu jau drāž, kad putnis vēl mežā. 884 747

Iesmu jau drāž, kad putnis vēl mežā. 1225 6626

Iesmu jau drāž, bet putns vēl mežā. 1880 2942

Iesmu jau drāž, bet putns vēl mežā. 834 4380

Iesmu jau drāž, bet putns vēl mežā. 834 1975

Iesmu jau drāž, kad putni vēl mežā. 1372 3985

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1655 1468

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 231 3461

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1557 2971

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1592 2088

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1377 320

Iesmu jau drāž, kad putni vēl mežā. 1374 2550

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1404 2614

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1651 6426

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1650 2394

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1379 8200

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1752 444

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1079 14

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 877 3219

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1552 11132

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1021 205

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1751 262

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 17 11164

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 375 9002

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 828 8507

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 840 581

Iesmu jau drāž, kamēr putns vēl mežā. 17 14485

Iesmu drāž kad putns vēl mežā. 1472 2292

Iesmu jau drāž, putns vēl mežā. 17 22575

Iesmu jau drāž, putns vēl mežā. 17 15953

Iesmu jau drāž, kad putns mežā. 17 29767

Iesmu jau drāsta, bet putni vēl mežā. 556 427

Iesmu jau drāž, putnis vēl mežā. 17 8724

Tas drāž iesmu, kamēr putns vēl mežā.Bb 13 898

Iesmu vēl drāz, kad putns jau mežā. 1225 4097

Jau iesmu drāž, kad putns vēl mežā. 840 1760

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1439 1665

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 1950 3193

Iesmu jau drāž, kad putns vēl mežā. 512 1811

Iesmu jau drāž, kamēr putns vēl kokā. 1552 9139

Iesmu jau drāž kad putns vēl kokā. 877 2515

Iesmi jau drāž, mednis vēl kokā. 230 4247

Iesmu jau drāž, vēl mednis kokā. 917 2988

Jau iesmu drāž, bet mednis vēl kokā. 1372 335

Iesmu jau drāž, kad mednis vēl kokā. 17 25646

Iesmu jau drāž, mednis vēl kokā. 935 34139

Iesmu jau drāž, vēl mednis kokā. 1552 11751

Iesmu jau drāž, bet mednis vēl kokā. 884 3542

Iesmu jau drāž, ka putni vēl zarā. 527 31975

Iesmu jau drāž, kad putns vēl zarā. 1429 526

Iesmu jau drāž, lācis vēl mežā. 208 10495

Nedrāz iesmu kamēr lācis vēl mežā. 1626 5330

Nedrāz iesmu, kamēr lācis vēl mežā. 208 1552

Nedrāz iesmu, kamēr lācis vēl mežā. 1626 3188

Nedrāz iesmu, kamēr lācis vēl mežā. 1726 1831

Nevajag jo nbuodrāsti iesm, kamet lācs vel mežā. 748 111

Nedrāz iesmu, kad mednis vēl kokā. 917 1771

Nedrāz iesmu, kad mednis vēl kokā. 877 4543

Nedrāz iesmu kad mednis vēl kokā. 861 1997

Nedrāz iesmu, kamēr mednis vēl kokā. 67 2261

Nedrāz iesmu, kamēr mednis vēl kokā. 1109 383

Nedrāz iesmu kamēr madnis vēl kokā. 997 9313

Nedrāz iesmu kamēr mednis vēl kokā. 927 3612

Nedrāz iesmu, kad mednis kokā. 1624 1542

Nedrāz iesmu kamēr mednis kokā. 1560 163

Nedrāz iesmu mednis vēl kokā. 927 3374

Nedrāz iesmu kamēr mednis mežā. 1731 1859

Mednis vēl kokā, jau iesmu drāž. 1262 983

Nedrāz iesmu kamēr mednis zarā. 1655 933

Nedrāz jau iesmu kad putnis vēl mežā. 867 6680

Nedrāz iesmu kad putns vēl mežā. 926 1076

Nedrāz iesmu kad putns vēl mežā. 925 759

Nedrāz iesmu kad putns vēl mežā. 796 357

Nedrāz iesmu kad putns vēl mežā. 1668 2485

Nedrāz iesmu, kad putns vēl mežā. 925 1490

Nedrāz iesmu, kad putns vēl mežā. 1667 54

Nedrāz iesmu, kad putns vēl mežā. 94 4702

Nedrāz iesmu, kamēr putnis vēl mežā. 353 9544

Nedrāz iesmu kamēr putns vēl mežā. 1685 2577

Nevajag iesmu drāzt, kamēr putns vēl mežā. 1008 5930

Nedrāz jau iesmu, kad putnis vēl mežā. 1674 357

Nedrāz iesmu kamēr putns mežā. 997 3836

Nedrāz iesmu kamēr putnis vēl mežā. 1225 2953

Nedrāž iesmu, kad putns vēl mežā. 848 3159

Nedrāz iesmu kamēr putnis vēl mežā. 927 5669

Nedrāz iesmu, kad putns vēl mežā. 1551 1411

Nedrāz iesmu, kad putns vēl mežā. 929 43109

Nedrāz iesmu, kad putns vēl mežā. 1552 12612

Nedrāz iesmu, kad putns vēl mežā. 70 2551

Nedrāz iesmu, kad putns vēl mežā. 1127 21

Nedrāz iesmu, kad putns vēl mežā. 1597 867

Nedrāz vēl iesmu, kamēr putns mežā. 1585 98

Nedrāz iesmu kamēr putns vēl mežā. 834 2753

Nedrāz vēl iesmu, kamēr putns vēl mežā. 1573 346

Nedrāz jau iesmu, kad putns vēl mežā. 1225 4870

Nedrāz iesmu kamēr putnis mežā. 553 4312

Nevaig iesmu drāzt, kamēr putns vēl mežā. 447 24

Neliec jau iesmu, kamēr putns mežā. 1084 277

Netaisi iesmu, kad putns vēl mežā. 941 2229

Nedrāz iesmu, kamēr putns vēl mežā. 8 3637

Nedrāz iesmu kad putns mežā. 8 1591

Nedrāz iesmu, kamēr putns vēl mežā. 17 26219

Nedrāz iesmu, kad putns vēl mežā. 1225 30838

Nedrāz iesmu kad putns vēl mežā. 834 10884

Nedrāz iesmu, kad putns mežā. 12 426

Nedrāz iesmu, kamēr putnis vēl mežā. 1225 4963

Nedrāz iesmu, kad putnis vēl mežā. 105 241

Nedrāz iesmu, kad putns vēl mežā. 1225 7449

Nedrāz iesmu, kad putnis vēl mežā. 1552 194

Nedrāz iesmu, kamēr putns vēl mežā. 1552 490

Nevajag iesmu drāst, kamēr putns vēl mežā. 464 7233

Nedrāz iesmu, kad putns vēl mežā. 699 114

Nedrāz iesmu, kad putns vēl mežā. 17 20568

Nedrāz iesmu, kad putns vēl mežā. 853 142

Nedrāz iesmu, kad putns vēl mežā. 855 5651

Nedrāz iesma, kamēr putns mežā. 1225 4078

Nedrāž vēl iesmu, kamēr putnis vēl mežā. 527 31960

Ko līdz iesmu drāzt, kad putns jau mežā. 828 8016

Nevajag iesmu drāzt, kāmet putnis vēl mežā. 529 1789

Nedrāz iesmu kamēr putns vēl mežā. 875 207

Nedrāzi iesmu kamēr putnis vēl kokā. 387 4275

Nedrāz iesmu kamēr putns kokā. 929 65553

Nedrāz iesmu, kad putns kokā. 384 536

Nedrāz iesmu, kamēr putns vēl kokā. 17 8530

Nedrāz iesmu, kamēr putns vēl kokā. 961 4207

Nevajag iesmu drāzt, kad putns vēl kokā. 17 24559

Nadros īsmu, ka vēl putns uz zora. 906 2333

Nadrōz īsma ka vēl putns zōra. 1252 29

Nadrōs īsmu koleic putnys uz zora. 906 1962

Nedrāz iesmu, kāmēr zīle nav rokā. 699 217

Nedrāz iesmu kamēr zīle mežā. 1219 113

Nedrāz iesmu kamēr zīle zarā. 893 575

Iesmu jau drāž, bet zīle vēl zara galā. 464 6133

Nadrāz iesmu, kamēr zaķis vēl mežā. 1206 4144

Nadrāz iesmu, kamēr zaķis vēl mežā. 84 3195

Nedrāz tik garu iesmu nošautam zvirbulim. 611 159

Netaisi iesmu, kad vilks vēl mežā. 464 8078

Netaisi iesmu kamēr vēl tavs cepetis mežā. 997 5108

Nedrāz iesmu, kad cepetis vēl mežā. 1106 2502

Nevajag drāst iesmu, akmēr medījums vēl mežā. 622 433

Nevar iestāstīt kā zirgam pasaku. 1552 32426

Nevar iestāstīt kā vecam krievu zirgam. 929 15023

Nevar iestāstīt kā pasaku zirgiem. 556 5448

Kur pats iestidzis, tur otru grib ievilkt. 1650 4228

Kas pirmais iet, tas pirmais aiziet. 1552 15414

Kas izgoja papryšku, tys i atis papryušku. 527 33230

Kur iet, tur paliek. 1654 3919

Kur iet, tur paliek. 23 2135

Lai īt kā īdams, ej tik smīdams. 1945 7705

Lai iet kā iedams, paliec smiedams. 1 1198

Lai iet kā iedams, pacel kāju smiedams. 1379 2384

Apķērīgam vienmēr labi iet. 1805 8003

It kā toreiz, kad nemaz negāja . 828 10509

Tas iet visur līdzi kā piektais ritenis. 1642 1853

Kas nu ies ar klibu dancot un ar mēmu runāties. 527 45545

Tur iešu, kur man patīk. 1552 25425

Ej nu kā bemburis citim pa kājām. 1459 1841

Iet tik ātri kā laupītāju baļķi viens pēc otra. 1459 1823

Lai iet kā iedajms, ka tik iet. 1552 42192

Mazdūšīgs un šaubīgs parasti ietr bojā. 556 6550

Kas iet, tas arī aiziet. 997 11375

Tai rezd īt ka vīns ūtram nagrib pasadūtīs. 477 560

Kas labi vēl, tam labi iet. 1137 2454

Ies labi, kaut ar slikti rādās. 384 902

Kas ātri iet, tas ātri krīt. 796 530

Nu jau iet kā Ausuļos, kad biezputra jāiet uz pagrabu pienā mērcēt. 1657 4054

Labāk iet nekā braukt. 834 4599

Kur iet, tur atdurās. 1620 2232

Ar kū īsi, taids byusi. 512 39

Kā nuo meža iznācis. 529 752

Lēni iet, tālu top. 466 26

Mes divi, lai īt cyti pōrī. 640 1069

Lēni iet, bet labi sokas. 853 921

Ja labi iet, tad citi skauž, ja slikti iet, tad citi priecājās. 1668 880

Kur īt, tur kreit. 508 2360

Labāk iet ar klib dancot, ne ar dum runāt. 101 431

Ej nu projam, ko dari. 1730 5643

Ka tur vilkadi ar ies? 1730 56676

Iet suku sukumis. 1730 4723

Ej nu bekot. 1730 56658

Kā tur vilkādi ar ies? 1730 56676

Tev jau iet kā pa žagaru tiltu. 1225 34635

Kas pirmais iet, tas beidzamais paliek. 202 7159

Līdzi ķerts, līdzi pakārts. 1379 5193

Tev jau nu iet kā žīdam Pakuļu silā. 1444 614

Kas lēni īt, tys lieni struodoj. 1871 232

Ej pie devītā! 1225 5447

Jo ātrāk iet, jo ātrāk gals. 116 6371

Kas lēni iet, tas tālu netiek. 1724 283

Īt lai lambaža. 1368 619

Izit greizi. 1268 296

Labs kājām iet ļauns skriešus. 120 294

Iet kur kājas nes. 1730 76737

Kā iet, tā tiek. 1552 15462

Labs iet kājām, bet slikts jāj jāšus. 1730 15217

Kas lēni iet, tas labi iet. 1626 3889

Iet kā pa Bābeli. 997 14989

Iet kā pa Bābeli. 997 14736

Iet kā pa Ipiķiešiem. 1459 1808

Īt kai oa Bykovu. 640 1371

Īt kai pa Bykovu. 780 132

Iet kā uzvilkts pulkstenis. 1838 4173

Iet kā pulkstenis. 1225 17806

Iet kā pulkstenis. 1084 4847

Iet kā uzgriezta mašīna. 1177 12803

Iet kā bez galvas. 1602 6497

Iet kā bez galvas. 1627 3148

Iet kā bez galvas. 508 1550

Īt kai pa vacim kopim. 1945 5561

Īt kai pa vacim kopim. 1945 5561

Iet kā pa veciem kapiem. 220 2862

Iet degunu pacēlis kā gailis seksti. 1715 1294

Iet degunu pacēlis kā gailis seksti. 1599 2465

Iet degunu pacēlis kā gailis seksti. 1552 11719

Iet kā gailis. 1573 3019

Iet kā gailis pa ledu. 1008 4257

Īt kai lūde pa gaisu. 640 1825

Īt kai lūde pa gaisu. 780 251

Kur vēl tā iet kā pasaulē un gultā zem deķa? 529 2198

Kur vēl tā iet kā pasaulē un gultā. 72 10054

Iet kā vista ar olu. 1212 394

Iet kā apreibusi vista. 1225 30241

Iet kā perenīca. 529 1487

Iet kā noperējusies vista. 529 1486

Īt kai nu tērga. 780 335

Īt kai nu tērga. 640 941

Iet kā gada tirdziņā. 1802 1964

Īt kai symtu godu dāts. 1151 185

Īt, kai symtu godu dāds. 512 72

Iet kā vēja grābeklis. 1225 4771

Iet kā vēja grābslis. 1212 175

Iet kā gaisa grābeklis. 1212 173

Iet kā bite ziedā. 1657 389

Iet kā bite ziedos. 1658 3668

Nu iet kā bites ziedos. 1225 25724

Īt kai pret kolnu. 1209 429

Iet kā pret kalnu. 1730 15150

Īt kai pret kolnu. 5509 1395

Īgōja kai pērtī bez gora. 819 453

Īgōja kai pērtī bez gora. 820 475

Iet kā suns asti nolaidis. 72 13954

Aiziet kā suns asti nolaidis. 1455 3357

Iet, kā suns asti cilādams. 508 2894

Īt kai nu krūga. 640 937

Īt kai nu krūga. 780 332

Īt kai nu boznīcas. 780 330

Īt kai nu baznīcas. 640 934

Ietr kā baznīcā. 1722 3285

Iet rūkdams vie, kā Zemes dies! 145 3715

Iet rūkdams vien kā Zemes dievs. 527 31773

Īt kai sapīta gūvs. 780 181

Īt kai sapeita gūvs. 640 1467

Iet kā govs ar teļu. 23 14821

Iet kā govs pa ledu. 1341 22004

Īt kai gūvs. 548 7086

Īt kai gūs. 1368 1340

Iet kā daždien leitis. 1225 27297

Iet daždien leitis. 1225 816

Iet kā leitis. 17 19479

Īt kai lauzs. 1368 531

Īt kai lauzs. 1368 460

Iet kā negudris. 1225 26872

Īt kai bez prōta. 477 910

Iet kā bullis pa pļavu. 1225 1503

Iet kā bullis pa pļavu. 1225 33354

Iet arvien sabozies kā bullis. 564 190

Iet kā bullis baurodams. 556 2701

Īt kai bez kōju. 640 952

Īt kai bez kōju. 780 345

Iet ka kankari vien lec. 23 380

Iet ka sterbeles vien lec. 23 424

Iet ka leskas vien lec. 23 382

Iet ka barbalas vien karajas. 23 1565

Iet ka lupatas vien lec apkārt. 23 384

Iet kā nelabais. 1225 11039

Iet kā pats nelabais. 967 26

Īt kai valns. 509 1458

Īt ko damps. 1212 216

Īt kai čorts ar rogim. 640 1729

Iet kā ar ragiem. 1439 1682

Iet kā briedis ar ragiem. 1723 233

Īt kai čorts ar rogim. 640 1360

Iet kā pa miglu. 556 2635

Iet kā pa miglu. 1451 1162

Iet kā pa miglu. 567 1151

Iet kā traks. 1212 174

Īt kai troks. 509 1457

Iet kā pa arumiem. 1802 3530

Iet kā pa arumiem. 1756 5083

Iet kā pa arumiem. 116 9646

Īt kai vērss pret kolnu. 640 1368

Īt kai vērss pret kolnu. 780 130

Iet kā ola no golvas nanokrīt. 529 692

Īt tai ka i ūla nu golvas nanūkriss. 640 927

Īt kai okls. 508 1933

Iet kā akls. 1212 325

Iet kā neēds. 1552 6243

Iet kā neēdis. 567 1130

Iet kā neēdis. 508 1593

Iet, kā Dieva nepieņemts! 717 367

Iet kā dieva nepiejemts. 1654 1440

Iet nu gan kā kņitara mātei desu laišana. 1225 5178

Iet kā Knitaru mātei desu bāšana. 880 427

Iet kā sprāgons. 1361 121

Īt kai nadzeivs. 1950 1280

Jaiet kā lai vai slapjš deg! 527 2545

Iet kā suns mēli izkāris. 1225 17894

Iet kā Trejāns ar koka tupeli. 1008 2345

Iet kā lauva rūkdams. 1225 11265

Iet kā uz stabiem. 1225 16576

Iet kā ziemelis. 1225 17879

Iet kā skudras. 1225 17845

Iet kā pats deviņais. 1225 40583

Iet kā ecēšēdamies. 1225 11120

Iet kā merdele. 1730 59134

Iet kā par pelniem. 1730 76702

Iet kā žīdi uz kuneliju. 1730 66170

Iet kā pēc nāves. 1730 66486

Iet kā bez kauliem, kā ļumeika. 1730 59212

Iet kā ugunis vien plīknī. 1730 56729

Iet kā pa žīdu Miķeļiem. 1730 76706

Iet kā kulstīkla. 1084 6779

Iet kā zirnīšam ceļmalā. 997 4882

Īt kai jauktive. 1368 459

Iet kā soļus skaitīdams. 1079 1918

Īt kai maulēt maulej. 1368 427

Iet ka nogi vien voukšk. 529 720

Īt, īt i apsavelt! 1940 5938

It kai pa zipem. 400 3449

Rinčī vin īt, kačis ap čierni. 793 7

Iet kā pelnu rušķis. 23 316

Švyrkst vīn, ka īt. 477 869

Īt sarōvs vadaru kai nabyutu ēdis. 477 787

Īt kai leits šnokdoms. 477 855

Tur iet kā bišu stropā. 1657 390

Iet kā kaķis kupri uzmetis. 72 16168

Iet kā pie Bābeles torņa. 1658 4425

Iet kā mākoņus stumdams. 1699 6633

Iegāja kā mežā. 1730 56670

Iet kā mīkstpēdiņi. 1451 658

Iet tā kā pa buļļa pakaļu. 527 41799

Īt kai zvērbuļs uz kanepem. 640 845

Iet pa starpyu kā devītais ritenis. 17 20945

Iet kā pļāpu kule. 893 1078

Iet kā pa skadiņu rudziem. 855 1694

Iet tikpat kā traks dzīvsudrabs apkārt. 1459 1354

Iet tikpat kā pa ragaņu valsti. 556 11103

Iet krākdams kā vētra. 556 6739

Iet kā dienas zaglis. 116 14856

Iet kā nazis caur sirdi. 1785 73

Iet kā uz koka kājām! 1225 27409

Iet izjucis kā jukums. 1225 26816

Iet, kā misenieku čūlis! 1557 5

Iet kā bagāts pēc nāves. 1225 21670

Lien kā uz irbēm. 1225 18397

Lai iet kā iedams, cieš tik klusu. 1493 3262

Iet tā kā pa ķešu. 116 8969

Iet kā piķis no rokas. 1557 654

Iet kā bez acīm, strādā kā bez rokām. 1341 30554

Īt kai apsaādušīs. 548 2246

Iet kā bez satura. 828 15551

Īt kai cyuka pa zemi dagunu vylkdams. 548 2323

Iet kā Peksis ar Mildu. 1745 43

Iet kā ar ūdeni apliets. 1802 2001

Īt kai dzērves rindā. 640 1662

Īt kai ar dzērnovu pusi. 530 474

Īt kai uz vystas kojom. 509 1604

Iet kā mēnessērdzīgs. 556 4769

Iet kā pa skudru pūzni. 556 4696

Iet kā ar buku kājām. 506 474

Iet koa Kreižam pa gaisu. 527 2185

Īt kai devinam. 477 894

Iet kā rupucis kuzmi uzmetis. 72 16097

Iet ka kājas klaudz. 556 3435

Viņš āt, kai indyks syltos kļockas. 548 2429

Iet kā ģenģiers. 564 191

It kai špūļa. 465 223

Iet kā pa Lībes kāzām. 1008 4112

Nu iet kā pa veciem Jurģiem. 1661 5030

Iet, ka grob vien. 529 717

Iet kā pa drāti. 529 572

Īt, kai captō buļba. 512 217

Īt, kai kurka. 512 222

Īt, kai lamovīs izvoščiks. 512 198

Īt kai Meira ķēve. 512 187

Iet kā plēsts. 1600 7966

Īt kai lels puiss.3640 1290

Īt kai lelajs veirs. 640 1294

Īt kai kačs pa traukim. 640 1466

Īt kai calmu lauzējs. 640 1484

Īt kai vuts. 640 1533

Īt kai ordams. 640 1549

Iet kā tirgus sievas. 1552 25287

Īt kai pupys stateidams. 1871 72

Iet kā gulbis pa pļavu. 1225 16652

Iet kā kaza pa dēli. 1661 4214

Iet, domā, ka pālūzīs. 1661 4311

Īt kai bruozs. 1368 458

Iet kā tītars uzpūties. 527 45732

Iet kā uzvarētājs. 1661 4239

Iet kā pa leipu uz elli. 877 2511

Iet kā dienas zaglis. 1341 30782

Vecam iet uz sliktu, jaunam uz labu. 840 2548

Iet kā apsvilis dzirksteles šķiesdams. 1459 2929

Iet kā pliks pa nātrām. 231 3090

It kai kungs pa taisnu ceļu. 494 493

Īt kai eroplans pa gaisu. 477 296

Īt kai začs kyulinim. 477 909

Īt kai pele ludzeidamōs, leigōdamōs. 477 690

Nu jau iet kā velnam pie saimnieka. 828 18881

Iet kā padauzs viņu jau visi sit. 142 4051

Īd kā teliņš. 567 1144

Iet kā sasietām acīm. 567 1152

Iet kā uguns pakulās. 527 43340

Iet kā bārns. 609 4848

Iet kā pa žagara tiltu. 17 15735

Iet kā kaķis pa ledu. 1455 6229

Iet kā vāģi bez steņģēm. 1802 2019

Iet kā tītava. 567 1149

Īt kai keils, ūlas izrīs. 1151 310

Iet mirdzēdams kā spoža zvaigzne. 556 13397

Iet kā bundzenieks pa ceļu bungodams. 556 7390

Iet tik ātri kā vālpītē baļķi viens otram pakaļ. 1745 40

Īt kai systova pa pasauli. 1871 48

Iet, ka vējš vien gar ausīm svilpo. 1661 5034

Iet kā skrandu lācis. 23 310

Iet kā Jeruzālemes dedzinātājs. 1800 5324

Iet klamburu klamburiem. 23 355

Iet krizdams, klupdams. 23 434

Īt kai pīstā sagryusta. 1151 322

Iet kā pērkons ducinādams. 1225 11024

Īt, ka zeme vīn tric. 1151 315

Iet kā lempis. 1459 1490

Iet kā caurā maisā, ne galva, ne malas. 1225 36186

Iet kā pimbers. 1225 5420

Īt kai Ignass ar začu. 509 1631

Īt kai abars. 1368 530

Īt kai pa kešu. 1368 442

Iet kā gailis ar piešiem. 508 2220

Iegāja kā mežā. 1730 56670

Īt kai kuļsteitave, rūkis mātādama. 1930 3441

Iet tikai kā kaķis ar pūsli. 1341 22009

Tas noiet, ka dūmi vien nokūp. 1225 16517

Iet, ka put vien. 529 719

Iet kā vepris, šnukuru uzcēlis. 529 1556

Iet, kā uz kuģiem. 529 1512

Iet, ka duc vien. 529 718

Īt kei izvōreitīs. 679 2154

Iet kā pa tēva kāzām. 880 436

Īt kei ai keilu. 678 1553

Iet kā teļa taukums. 1225 758

Iet kā vecam Ripelim no Ringiem uz Riteņiem. 72 12213

Iet kā ar gumijas gūžām. 116 9655

Iet ka purens. 1459 3015

Iet kā vesels. 1552 25461

Iet kā izsutis. 1552 16148

Iet kā spindzele pa gaisu. 1225 22464

Iet, kā brikšķ un brakšķ. 1723 227

Iet kā pa debesīm. 1802 3744

Tas iet tikpat kā ar tāsu vēju. 853 944

Iet kā pa mīklu. 997 14692

Iet kā Gāršas ubadze - kules vien klaudz. 1341 12801

Iet gozilēdamās kā zoss. 1225 759

Iet kā briedis. 1900 1029

Īt kai salauzts. 548 5658

Iet ka'zoss izstiepis kaklu. 1225 16513

Iet kā apsvilis. 160 187

Īt kai pats tanks. 509 1456

Kur tā iet kā pasaulē. 384 1054

Kur tā iet kā pasaulē. 1552 11918

Kur tā iet kā pasaulē. 1444 539

Kur tā iet kā pasaulē. 1654 3911

Kur tā iet kā pasaulē, kur dzied kā baznīcā. 927 1013

Kur tā iet kā pasaulē, kur dzied kā baznīcā. 1225 9629

Iet kā zirgs. 501 127

It kai žida zyrgs. 494 631

Iet kā pasta zirgs. 527 45105

Iet kā zirgs. 1557 134

Iet kā apsvilusi lapsa. 935 15711

Iet kā apsvilusi lapsa. 609 5219

Iet kā apsvilusi lapsa. 17 27553

Iet kā apsvilusi lapsa. 1552 25379

Iet kā apsvilināta lapsa. 1557 3952

Iet kā pa elli. 796 6689

Iet kā par pašu elli. 1573 3010

Iet kā pa ellīti. 880 432

Iet kā pa mazo ellīti. 1451 1181

Iet kā velns ar vējlukturi. 1379 2388

Iet kā velns ar enkuri. / Iet kā velns ar lukturi. 527 25021

Iet kā velns ar vējlukturi. 1341 19804

Tas aizgāja kā velns ar vēja lukturi. 1225 76

Iet kā velns ar vējlukturi. 1592 4348

Iet kā velns pa dakstiņiem. 501 95

Iet ka'pa celmiem. 464 7536

Iet kā pa celmiem. 10 4066

Īt kai pa celmim. 1252 64

Iet kā pa celmiem. 1474 93

Iet kā pa celmiem. 1225 15013

Iet kā pa celmiem. 1730 56728

Iet kā pa celmiem. 1079 2001

Tev nu gan iet kā pa celmiem. 1225 29794

Iet kā pa celmiem. 929 23038

Iet kā pa celmiem. 529 574

Iet kā pa celmiem! 1008 4204

Iet kā aizmidzis. 1738 1726

Iet kā aizmidzis. 1654 951

Iet kā aizmidzis. 1225 30755

Tas iet kā aizmidzis. 1225 12784

Iet kā aizmidzis. 529 1535

Iet kā aizmidzis. 1110 12

Iet kā aizmidzis. 1860 4903

Iet kā apgūlies. 1730 56440

Īt kai byutu pīdzēris. 477 829

Iet kā piedzēris. 1225 26875

Īt škars gorum kai pidzeris. 780 153

Īt škārs garum kai pīdzērs. 640 1451

Īt kai pīdzārušais. 512 184

Īt kai pīdzērs. 640 1623

Īt kai pīdzērs. 640 916

Īt kai pīdzērs. 640 943

Īt kai pīdzēris leigodamis. 508 2367

Iet kā vēzis atspēries. 384 3465

Iet acspārkliski ka vēzs. 748 240

Iet atpakaļ kā vēzis. 1225 16624

Īt kai vēzis. 527 32154

Īt kai vēzis. 508 1353

Īt kai vēzis. 548 2214

Iet kā vēzis.pa alu. 997 15465

It koa verzs. 1268 293

Īt, kai vēzis atpakaļ. 477 323

Iet kā vēzis atsprākliski. 1361 101

Iet kā vēzis atspēries. 1654 3163

Iet kā olekti norijis. 1451 1121

Iet kā olekti norijis. 1627 726

Iet kā olekti norijis. 877 3434

Iet kā olekti norijis. 877 210

Iet kā olekti norijis. 1900 819

Iet kā olekti norijis. 880 1217

Īt kai mītu nūrejs. 465 188

Iet kā mietu norijis. 877 772

Iet, kā būtu mietu norijis. 1600 7970

Iet itkā mietu būtu norijis. 1661 4243

Tas iet kā slotas kātu norijis. 1341 23947

Iet kā pa diegu. 929 56177

Īt kai pa šņūri. 509 1690

Iet kā pa diegu. 1730 76861

Nu, tam jau iet kā pa diegu. 1451 1166

Iet kā pa diegu. 529 573

Iet kā sasalis. 867 6642

Iet kā sasalis! 867 6730

Iet kā sasalis. 796 686

Iet kā sasalis. 353 7119

Iet kā sasalis. 17 22057

Iet kā sasalis. 230 3450

Iet kā sasalis. 1805 691

Iet kā sasalis. 1493 4567

Iet kā sasalis. 1638 5321

Iet kā sasalis. 1696 5280

Iet kā sasalis. 1654 3164

Iet kā sasalis. 759 2445

Iet kā sasalis. 834 4693

Iet kā sasalis. 1552 25471

Iet kā sasalis. 553 962

Iet kā sasalis. 1657 993

Iet kā sasalis. 1377 1014

Iet kā sasalis. 1630 1504

Iet kā sasalis. 1225 13575

Iet kā sasalis. 1592 4766

Iet kā sasalis. 949 1304

Iet kā sasalis. 1626 5226

Iet kā sasalis.Bb 13 590

Iet kā sasalis. 1756 5317

Iet kā sasalis. 584 816

Iet kā sasalis. 116 6770

Iet kā sasalis. 1137 325

Iet kā sasalis. 1001 410

Iet kā sasalis. 67 3004

Iet kā sasalis. 464 115

Iet kā sasalis. 1444 773

Iet kā sasalis. 527 36590

Iet kā sasalis. 1190 3564

Iet kā sasalis. 384 1650

Iet kei sasalis. 1754 1136

It kai sasaļs. 740 10810

Iet kō sasolis. 1470 479

Iet kā vadzis atspēries. 1730 44862

Iet kā vadzis atspēries. 867 6748

Iet kā vadzis atspēries. 796 682

Iet kā vadzis atspēries. 1696 5276

Iet kā vadzis atspēries. 609 3361

Iet kā vadzis atspēries. 353 7115

Iet kā vadzis atspēries. 901 51

Iet kā vadzis atspēries. 527 44569

Iet kā vadzis atspēries. 1805 1564

Iet kā vadzis atspēries. 1660 4148

Iet kā vadzis atspēries. 1638 5317

Iet kā vadzis atspēries. 1225 14575

Iet kā vadrīs atspēries. 1377 1010

Iet kā vadzis atspēries. 1552 25459

Iet kā vadzis atspēries. 935 20333

Iet kā vadzis atspēries. 1341 30769

Iet kā vadzis atspēries. 1385 744

Iet kā vadzis atspēries. 917 3471

Iet kā vadzī atspēries. 553 957

Iet kā vadzis atspēries. 1624 1874

Iet kā vadzis atspēries. 1592 4762

Iet kā vadzis atspēries. 1655 2193

Iet kā vadzis atspēries. 1597 3795

Iet kā vadzis atspēries. 384 1645

Iet kā vadzis atspēries.Bb 13 582

Iet kā vadzis atspēries. 1137 320

Iet kā vadzis atspēries. 828 3238

Iet kā vadzis atspēries. 1190 3576

Iet kā vadzis atspēries. 17 20942

Iet kā vadzis atspēries. 67 3002

Iet kā vadzis atspēries. 17 20628

Iet kā vadzis atspēries. 828 5295

Iet kā vadzis atspēries. 527 36594

Īt kei vadzs atspierīs. 1754 1146

Īt kai vadzis atspērīs. 1470 476

Iet kā pa taukiem. 495 23

Iet kā pa taukiem. 1225 11280

Iet kā pa taukiem. 529 571

Iet tāpat kā pa taukiem. 116 15232

Iet kā pa taukiem. 1439 1116

Īt kai ar taukiem smārāts. 509 518

Iet kā pa taukiem. 740 13774

Īt kai pa taukiem. 40 699

Īt kai pa taukim. 1252 111

Īt kai pa taukīm. 1209 400

Iet kā aita bez galvas. 1341 30321

Iet kā vista bez galvas. 1444 815

Iet kā aita bez galvas. 855 61

Iet kā aita bez galvas. 1225 21077

Iet kā aita bez galvas. 1552 12091

Iet kā vista bez galvas. 917 3071

Iet kā aita bez galvas. 1551 930

Iet kā aita bez galvas. 1225 1857

Iet kā aita bez galvas. 12 1259

Iet kā aita bez galvas. 1225 1438

Iet kā sapīts. 1715 1301

Iet kā sapīta vista. 929 68461

Iet kā sapīts. 1225 17841

Iet kā sapīts. 1594 774

Iet kā sapīts. 917 2989

Iet kā sapīts. 1444 800

Iet kā sapītām kājām. 567 1150

Iet kā sapīts. 1552 11754

Iet kā sapīts. 1190 3609

Iet kā sapīts. 384 804

Iet kā sapīts. 527 36604

Iet kā sapītām kājām. 23 11769

Iet kā sapīts. 529 1536

Iet kā sapīts. 529 590

Īt kai sapeits. 780 168

Īt kai sapeits. 780 392

Īt kai sapeits. 780 9

Iet kā sapīts. 400 2636

Iet kā lācis. 1225 17834

Iet kā lācis. 1225 31273

Iet kā lācis. 1225 1979

Iet kā lācs. 508 2085

Iet kā lācs krizdams. 508 2945

Iet kā lācis kokus lauzdams. 527 36518

Iet kā lācis kokus lauzdams. 1190 33978

Iet kā lācis. 1190 3396

Iet pakaļu svaidīdams, tīri kā lācis. 556 4720

Iet kā lācis. 527 36517

Iet kā lācs. 529 570

Īt kai lōcs. 640 1276

Īt kai lōcs. 640 1377

Īt kai locs. 780 75

Īt kai lōcs. 803 486

Īt kai lōcs. 640 897

Iet kā pīle pa slidenu ledu. 1722 143

Iet kā pīle. 997 15851

Iet kā pīle pa ledu. 1008 4203

Iet kā pīle gorīdamās. 1900 728

Iet kā pīļu mātīte gorīdamās. 1225 40285

Ko ej gorīdamies kā pīle. 1557 1234

Iet kā pīle gorīdamies. 1225 15006

Iet kā pīle gorīdamies. 855 47

Iet kā pīle. 880 498

Iet lodzīdamies kā pīle. 1225 1431

Iet kā pīle. 1651 5315

Iet kā pīle goridamās. 1900 486

Iet kā viena pīle. 1900 957

Iet kā pīle. 17 19975

Iet kā pīle. 10 4264

Īt kai peile grūzīdamīs. 640 1076

Īt kai peile ļūdzeidamās. 509 1603

Īt kā peile. 780 28

Iet kā pīļu tēviņš. 1730 76741

Iet kā uz pīļu medībām. 1800 5321

Iet kā zoss. 1225 4916

Iet kā zoss gāzelēdamies. 1225 10801

Kur nu iesi kā zivs bez ūdens. 1585 1144

Kur nu iesi kā zivs bez ūdens. 1404 3666

Kur nu iesi, kā zivs bez ūdens. 1557 1233

Kur nu iesi kā zivs bez ūdens. 884 1883

Kur nu iesi, kā zivs bez ūdens. 834 3308

Kur nu iesi, kā zivs bez ūdens. 1404 1623

Kur nu iesi, kā zivs bez ūdens? 1591 707

Kur nu iesi kā zivs bez ūdens. 8 3057

Kur nu iesi kā zivs bez ūdens. 1626 5653

Kur nu iesi kā zivs bez ūdens? 1560 1104

Kur nu iesi, kā zivs bez ūdens. 1576 8448

Kur nu iesi, kā zivs bez ūdens. 1582 1982

Kur nu iesi kā zivs bez ūdens. 17 25085

Kur nu iesi kā zivs bez ūdens. 384 1135

Kur tu iesi kā zivs bez ūdens. 384 5261

Kur nu iesi, kā zivs bez ūdeņa. 877 3353

Kur nu iesi kā zivs bez ūdens. 17 24271

Kur nu iesi kā zivs bez ūdeņa! 1552 11955

Īlenu maisā nenoslēpsi. 1202 414

Lēnāk iesi, tālāk tiksi. 1693 1144

Lēnāk iesi, tālāk tiksi. 1661 3877

Lēnāk iesi, tālāk tiksi. 796 3547

Iet lēnām, tālāk tiks. 1244 13950

Jo lēnāk iet, jo tālāk tiek. 997 4141

Lēni ejot tālāk tiks. 1010 1331

Jo lēnāk iesi, jo tālāk tiksi. 1493 3488

Jo lenāk iet, jo tāļāk tiek. 527 44899

Ja lēnāk iet, jo tālāk tiek. 1244 2972

Jo lēnāk iet, jo tālāk tiek. 1638 1151

Kas lēnāk iet, tas ātrāk tiek. 94 2859

Kas lēnāk iet, tas tālāk tiek. 1208 946

Lēnāk iesi, tālāk tiksi. 1653 2635

Lēnāk ies, tālāk tiks. 884 950

Lēnāk iesi, tālāk tiksi. 927 4430

Kas lēni iet, tas droši kāp. 1377 1540

Kas lēni iet, tas labi iet. 1225 8857

Kas lēni iet, tas labi iet. 231 5798

Kas lēni iet, tas labi iet. 231 4328

Jo lēnāk iesi, jo tālāk tiksi. 231 2321

Jo lēnāk iesi, jo tālāk tiksi. 231 2425

Kas lēnāk iet, tas tālāk tiek. 1404 3467

Kas lēni iet, tas tāli tiek. 202 2594

kad lēni ies, tad tālāk tiksi. 70 2561

Kas lēnāk iet, tas tālāk tiek. 1645 469

Kas lēnāk iet, tas tālāk tiek. 1594 2756

Lēnāk iesi, tālāk tiksi. 464 8430

Kas pirmais iet, tas pirmais tiek. 1766 4587

Klusi iesi, tālu tiksi. 17 8542

Kas lēni iet, tas stipri turas. 1459 16

Kas lēni iet, tas augsti tiek. 556 4676

Kur īsi, tur i tiksi. 508 2704

Lobs tuoli īt, slykts veļ tuoļuok. 1950 7972

Lobs tuoļ īt, bet slikts vēl tuoļuok. 1950 2281

Kā iesi, tā veiksi. 1709 571

Kā iesi, tā veiksi. 1459 4122

Kā iesi, tā veiksi. 796 5797

Kā iesi, tā veiksi. 202 4256

Kā iesi, tā veiksies. 231 1175

Kā iesi, tā veiksies. 13 5251

Kā iesi, tā veiksies. 828 3166

Kas neiet uz priekšu, tas iet atpakaļ. 1239 2030

Kas neiet uz priekšu, tas iet atpakaļ. 828 15898

Kas neiet uz priekšu, paliek aizmugurē. 1668 1336

Kas lēnēk iet, tas vairāk zin. 1860 3885

Kas lēnēk iet, tas vairāk zin. 556 5361

Kas tālāk iet, tas vairāk zina. 1552 32355

Kas neiet uz priekšu, tas rāpo atpakaļ. 1711 2190

Kas neiet uz priekšu, tas iet atpakaļ. 1750 8672

Neej ar stipru lauzties, ne ar bagātu tiesā. 857 23816

Ar stipru neej lauzties, ar bagātu tiesāties. 13 953

Ar bagātu neej tiesāties un ar stipru turēties. 353 3553

Ar stipru neej lauzties, ar bagātu tiesāties. 32 3597

Neej ar stipru lauzties, ar bagātu tiesāties. 1372 2033

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesās. 942 1519

Neej ar stipru lauzties, nedz ar bagātu tiesāties. 834 3684

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesā. 231 3448

Neej ar stipru lausties un bagātu tiesāties. 935 33980

Neej ar stipru lauzties, ne ar bagātu tiesāties. 1641 635

Neej ar stipru lausties, ar bagātu tiesāties. 527 20709

Neej ar stipru lausties, nedz ar bagātu tiesāties. 828 6755

Nej ar stipru lauzties, ne ar bagātu tiesāteis. 524 624

Neej ar stipru lausties un ar bagātu tiesāties. 33 863

Neej ar stipru lausties, ar bagātu tiesāties. 393 192

Neej ar klibu dancot, ne ar stipru lauzties. 717 920

Neej ar bagātu tiesāties, nedz ar stipru lauzties. 696 77

Neej ar stipru lausties, ne ar bagātu tiesāteis. 702 383

Nēj ar bagātu teisāties un ar stipru lausties. 840 1765

Neej lausties ar stipru un ties;ateis ar gudru. 464 3070

Neej ar stipru lauzties, neej ar bagātu tiesāties. 67 778

Neej ar lielu lauzties, nedz ar bagātu tiesāties. 116 1421

Neej ar stipru lausties, ne ar bagātu tiesāties. 1137 502

Ar stipru neeji lauzties, ne arī ar bagātu tiesāties. 17 29710

Neej ar stipru lauzties un ar bagātu tiesāties. 828 4758

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesā. 840 569

Neej ar stipru lauzties un ar bagātu tiesāties. 1552 3306

Naēj laustīs ar stipru. 780 82

Ni ar stypru ej lauztīs, ni ar bogotū tīsōtīs. 740 14023

Neej ar stipru lauzties, ar bagātu tiesāties. 1552 4788

Kas ievainots, to vairs nevar atvainot. 116 25880

Īvaiņōtō nāatvaiņōsi. 640 1227

Cita ievainojums nesāpīgs. 740 22226

Ikdienas māte raušus necep. 1552 3439

Ikdienas māte raušus necep. 927 5236

Švilp vien gar īksti. 1730 44934

Dzīvo kā īkšķis. 1800 5319

Pats kai eikss, bet bōrda kai slūta. 740 10822

Svilpo nu gar īkšķi. 1730 59066

Ej nu sasildi ar īlenu ezeru. 464 7722

Ar īlenu jūras nevar sasildīt. 17 8764

Sasildi vien ar īlenu ēzeru. 1459 3112

Ej nu ar īlenu ezeru sasildi. 927 6586

Ej nu, sasildi ar īlenu ezeru! 1599 5735

Ej nu sasildi ar īlenu ezeru! 609 5092

Ej nu sasildi ar īlenu ezeru. 1459 1311

Ilenu maisā nenoslīcināsi. 231 5707

Īlenu maisā nebāz. 1379 1526

Īlenu maisā neaizsiesi. 1711 2256

Īlenu maisā nenoslēpsi. 1008 3818

Īlenu maisā nenoslēpsi. 1638 4067

Īlenu maisā nevar noslēpt. 1638 2418

Īlenu maisā nevar paslēpt. 958 7199

Īlenu maisā nenoslēpsi. 1660 4260

Īlenu maisā nevar noslēpt. 1692 188

Īlenu maisā nenoslēpsi. 1276 1060

Īlenu maisā nenoslēpsi. 527 25027

Īlenu maisā nenoslēpsi. 1629 5608

Īlenu maisā nenoslēpsi. 1880 1758

Īlenu maisā nenoslēpsi. 1880 3071

Īlenu maisā nepaglabāsi. 1177 9397

Īlenu maisā nepaslēpsi. 1585 595

Īlenu maisā nenoslēpsi. 828 15019

Īlenu maisā nenoslēpsi. 231 2205

Īlenu maisā nenoslēpsi. 70 4036

Īlenu maisā nepaslēpsi. 358 812

Īlenu maisā nepaslēpsi. 358 812

Īlenu maisā nepaslēpsi. 8 1259

Īlenu maisā nenoglabāsi. 935 34043

Īlenu maisā nenoslēpsi. 1379 7016

Īlenu maisā nenoslēpsi. 1379 7183

Īlenu maisā nenoslēpsi. 1645 1827

Kā īlenu maisā noslēpusi. 1376 2856

Īlenu maisā neapslēpsi. 1650 697

Īlenu maisā nepaslēpsi. 855 5407

Ilinu maisā neapslēpsi. 23 3400

Īlenu maisā neapslēpsi. 334 478

Īlenu maisā nenoslēpsi. 896 342

Īlenu maisā nenoslēpsi. 828 16604

Īlenu maisā nenoslēpsi. 67 1269

Ar ilenu iesak ar zirgu pabeidz. 219 946

Īlenu maisā neapslēpsi. 527 31864

Īlenu maisā nenoslēpsi. 1552 13740

Īlena maisā neapslēpsi. 527 20636

Īlenu jau maisā nenoslēpsi. 1341 18311

Īlenu maisā neapslēpsi. 334 589

Eilyna maisā nanūsliepsi. 1950 8022

Īlenu maisā nenoslēpsi. 1439 1666

Eilyna maisā nanuturēsi. 566 174

Ar eilynu azara navar aizkarsēt. 509 486

Eilyna maisā nanūslēpsi. 929 48440

Eilyna maisā nanūturēsi. 1238 536

Na eilyn maisā napaslēpsi. 1473 466

Brauc, ka ilkss klaudz. 529 1601

Ko pisies ar ilksi kas nav pipeles. 72 8999

Kai ilksnis cyta draudzi redz, a sovas naredz. 509 1650

Jo incīti glauda, jo astīti ceļ. 997 10807

Ķer vien, Incīti, pats savu pelīti. 1492 561

Ķer vien, Incīti, savu pelīti. 584 4133

Smukam smuka indeve. 925 1609

Smukam smuka indeve. 1 111 50

Ne tur kas ir, ne tur kas trūkst. 501 182

Kas katram ir, to dod. 941 1797

Kas katram ir, to viņš dod. 941 2318

Kas reiz ir bijis, tas vairāk nebūs. 1771 3264

Kas ir bijis, tas vairs nebūs. 997 9734

Kur divi jau ir, tur trešais lieks. 1630 3444

Kur divi ir, tur trešam nav vietas. 929 56710

Ir gan šis un tas, bet kad apskatos, tad redzu, ka nav it nekas. 556 9882

Ir gan šis un tas, tomēr itnekas. 556 7695

Kam ir, tam nāk. 375 9009

Kam ir, tam nāk. 553 4303

Cik ir, tik jāpateicas. 1620 2496

Cik ir, tik jāpateicas. 1444 712

Kāds ir, par tādu jāpateicas. 609 5103

Kam ir, tam vairāk trūkst. 464 5763

Kam maz ir, tam daudz nezūd. 867 2470

Kam ir lai tērē. 1627 1937

Jo īss ir, jo īsāks paliek. 527 32884

Jo īss ir, jo īsāks paliek. 609 5406

Jo īss ir, jo īsāks paliek. 609 5098

Jo īss ir, jo īsāks paliek. 1552 12388

Jo īss ir, jo īsāks paliek. 1225 13013

Jo īss ir, jo īsāks paliek. 1084 1165

Jo īss ir, jo īsāks paliek. 1376 1590

Jo īss ir, jo īsāks paliek. 1225 22704

Jo īss ir, jo īsāks paliek. 1552 25680

Jo īss ir, jo īsāks paliek. 1557 3374

Jo īss ir, jo īsāks paliek. 464 7687

Jo īss ir, jo īsāks paliek. 1444 713

Jo īss ir, jo īsāks paliek. 556 1492

Jo ir, jo grib. 1493 3865

Jo ir, jo grib. 230 4300

Jo ir, jo grib. 997 4971

Jo vairāk ir, jo vairāk grib. 13 298

Jo ir, jo grib. 1595 420

Jo ir, jo grib. 884 744

Jo ir, jo grib. 1880 3503

Jo ir, jo grib. 1594 4920

Jo ir, jo grib. 1635 842

Jo ir, jo vairāk grib. 70 945

Jo jau ir, bet vēl grib.Bb 17 1841

Jo ir, jo grib. 116 6693

Jo ir, jo grib. 382 41

Jo ir, jo grib. 116 1411

Jo ir, jo grib. 17 20802

Jo ir, jo vairāk grib. 1213 2013

Jo vairāk ir, jo vairāk grib. 556 10272

Jo ir, jo vairāk gryb. 1940 2599

Kam ir, tam vajaga. 1137 1436

Kam ir, tam vajaga. 17 11505

Jo ir, jo vajaga. 375 9010

Jo ir, jo vajaga. 1552 25174

Jo ir, jo vajaga. 1592 4634

Jo ir, jo vajaga. 17 8642

Ju jer, ju vajag. 1268 455

Jo ir, jo grib, jo nav, jo negrib. 556 6032

Kas ir, to ēd. 754 168

Kas ir, to ēd. 1552 41427

Kad ir, tad ēd; kad nav, tad ciet. 1690 1915

Kad ir, tad ēd; kad nav, tad ciet. 609 5021

Kad ir, tad ēd; kad nav, tad gavē. 1552 5334

Kam ir, tam tiek dots. 1635 815

Kam ir, tam dod. 116 14247

Kam ir, tam tiek dots. 17 16740

Kam ir, tam top dots. 1137 1333

Kam ir, tam top dots. 101 2920

Kam ir, tam tiks dots. 1738 3763

Kam ir tam dod vēl. 1611 3153

Kam ir, tam tiek dots. 1880 2623

Kam ir tam dod, kam nav tam nedod. 997 14351

Kam ir, tam tiek dots, kam nav, tam tiek atņemts. 387 3060

Kam ir, tam top dots, kam nav, tam top atņemts. 1597 3755

Kam ir, tam nāk klāt, kam nav, tam iet nost. 12 2410

Kam ir, tam paliek klāt; kam nav, no tā vēl atņem. 384 837

Kam ir, tam tiek dots, kam nav, tam tiek ņemts. 116 8949

Kam ir, tam top dots; kam nav, no tā tiek ņemts. 1183 757

Kam ir, tam dod, kam nav, no tā vēl ņem. 877 3240

Kam ir, tam tiek dots, kam nav, tam atņem. 961 1232

Kam ir, tam ar dod, kam nav, no tā ņem. 1341 28409

Kur ir, tur rodas. 230 4290

Kur ir, tur rodas. 1692 275

Kur jau ir, tur vēl rodas. 848 3395

Kur ir, tur rodas. 527 36791

Kur ir, tur rodas. 941 2099

Kur ir, tur rodas. 834 2884

Kur ir, tur rodas. 1455 6311

Kur ir, tur rodas. 84 2681

Kur ir, tur rodas. 929 66081

Kur ir, tur rodas. 1880 2498

Kur ir, tur rodas. 116 9642

Kur ir, tur rodas. 1150 147

Kur ir, tur rodas. 1736 3290

Kur ir, tur rodas. 17 20586

Kur ir, tur rodas. 1137 1674

Kam ir, tam nāk. 464 2586

Kur ir, tur rodas. 393 320

Kur ir, tur rodas. 527 36865

Kur ir, tur rodas. / Kur ir tur ronas. 208 1954

Kur ir, tur rodas! 853 586

Kur ir tur rodas. 23 5724

Kur ir, tur rodās. 17 16739

Visādi ir un visādu vajag. 1597 5622

Visādi ir un visādi vajag. 384 4326

Visādi ir un visādu vajaga. 1599 2111

Visādi ir un visādu vajag. 1626 2310

Visādi ir un visādu vajag. 1595 907

Īgodoja kai suņs pīkdiņi. 509 772

Īsagōdōja kai suņam pīkdiņa. 509 1417

Īsagōdōja kai suņam pīkdine. 1209 445

Kas neceļ un nenes, tam tukša istaba. 556 10700

Kas siltā istabā sēd, tas nebīstās no aukstiem vējiem. 556 5914

Istaba bez grāmatas, tikpat kā miesa bez gara. 1136 1901

Atsežaties, jus jau tās istabas nedabusiet. 1730 56594

Kas stypri skotuos pa ustabu, tys zaglis. 1871 231

Uztabas upē nastavēs. 512 139

Istabā gaiss, ka var vai cirvi pakārt. 137 825

Kad istabu izslauka un citiem dod mēslus. 527 32308

Slauki tik sovu ustobu, tur atrassi māslu pylnu grūzu. 1263 945

Slauki tik sovu ustobu, tur atrassi māslu pylnu grūzu. 1940 2865

Kaida ustaba, taids jumts. 740 18918

Kaida ustaba, taids jumts. 508 3611

Kam tū ustobā nest, ko navar pūdā mest. 740 27838

Kam tū ustobā nest, ka nav kō pūdā mest. 740 9656

Tys nav ustobā nasams, kas nav pūdā matams. 679 710

Kam tū ustobā nes, ko pūdā na mest. 966 168

Nikō ustobā nest, ka nav kō pūdā mest. 966 422

Ustaba kai cyuklāvs. 679 1592

Ustaba kai cyuku klāvs. 1110 1415

Istaba kā cūku kūts. 508 1530

Ustaba kai škyuns. 640 1531

Istaba kā skābūzis, ka šķūnis. 23 418

Istaba silta kā pods. 384 3616

Istaba silta kā podiņš. 1730 59136

Ustaba kā puōds. 529 465

Solta ustaba kai oluc. 1344 14

Istaba kā metiens. 23 11778

Tāda istaba kā Ruķeļa cūku aploks. 116 8971

Istaba kā rija. 23 11777

Ustoba kai vylka dōrzs. 548 14338

Ustaba solta kai ladaune. 1344 256

Istaba kā suņa būda. 508 1599

Ustaba bez biļdem kai škyuns. 640 1361

Iegāju istabā, kā pirtī bez gara. 1110 217

Ustaba kā pirts. 529 464

Īsts kā Piltenes bezmērs. 1798 219

Veselu ātri izārstē, paēdušu lēti paēdina. 609 643

Veselu ātri izārstēt, paēdušu lēti paēdināt. 848 1055

Veselu ātri izārstēt, paēdušu lēti paēdināta. 1690 2304

Vesels ātri izārstēts, paēdis lēti paēdināt. 917 6488

Veselu ātri izārstēt, paēdušu lēti paēdināt. 1596 351

Veselu ātri izārstēt, paēdušu lēti paēdināt. 884 3939

Veselu ātri izārstē, paēdušu lēti paēdina. 927 1487

Izbēra kā zirņus. 1376 2716

Kā zirņu sauja izbira uz visām pusēm. 68 145

Izbēru, kā zirneļus no ķīpas. 68 480

Kad izbraucis, tad jābrauc, kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 867 6734

Kas izbraucis, tad jābrauc. 527 32812

Kad izbraucis, tad jābrauc, kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 1696 5178

Kad izbraucis, tad jābrauc; kad ko iesācis, tas jāpabeidz. 796 667

Kad izbraucis, tad jābrauc; kad ko iesācis, tad jābeidz. 1010 1832

Kad izbraucis, tad jābrauc; kas iesākts, tas jāpabeidz. 1805 2869

Kad izbraucis, tad jābrauc; kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 353 7099

Kad izbraucis, tad jābrauc, kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 1805 1043

Kad izbraucis, tad jābrauc; kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 1493 2663

Kad izbraucis, tad jābrauc. 1638 5305

Kad izbraucis, tad jābrauc. 609 3378

Kad izbraucis, tad jābrauc. 353 6685

Kad izbraucis, tad jābrauc. 1397 23

Kad izbraucis, tad jābrauc. 94 1499

Kad izbraucis, tad jābrauc, kad ko iesācis, tad jāpadara. 1654 1449

Kad izbraucis, tad jābrauc, kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 759 3279

Kad izbraucis, tad jābrauc; kas iesākts, tas jāpadara. 1597 3781

Kad izbraucis, tad jābrauc, kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 1552 25447

Kad izbraucis, tad jābrauc, kad ko iesācis, jāpabeidz. 917 3489

Ka izbraucis, ta jābrauc, kad ko iesācis, ta jāpabeidz. 553 978

Kad izbraucis, tad jābrauc; kad iesācis, tad jāpabeidz. 1377 864

Kad izbraucis, tad jābrauc; kad iesācis, tad jāpabeidz. 834 278

Kad izbraucis, tad jābrauc, kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 935 20325

Kad izbraucis, tad jābrauc; kad ko sācis, tad jābeidz. 1630 1493

Kad izbraucis, tad jābrauc, kad uzsācis, tad jāpabeidz. 1592 7230

Kad izbraucis, tad jābrauc. 1377 1002

Kad izbraucis, tad jābrauc. 759 788

Kad izbraucis, tad jābrauc. 1225 16544

Kad izbraucis, tad jābrauc; kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 1114 453

Kad izbraucis, tad jābrauc; kad ko iesācis, tad jāpabeidz.Bb 13 572

Kad izbraucis, tad jābrauc - kad ko iesācis, tad jābeidz. 17 16800

Kad esi izbraucis, tad jābrauc; kad esi iesācis, tad jābeidz. 1133 204

Kad izbraucis, tad jābrauc, kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 1 472

Kad izbraucis, tad jābrauc, kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 464 100

Kad izbraucis, tad jābrauc, kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 828 5290

Kad izbraucis, tad jābrauc, kas ko iesācis, tad jāpabeidz. 67 1691

Kad ir izbraucis, tad jābrauc - kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 384 1628 1629

Kad izbraucis, tad jābrauc; kad ko iesācis, tad jāpabeidz. 17 20782

Kad izbraucis, tad jābrauc. 828 5971

Kad izbraucis, tad jābrauc. 1079 2267

Kad izbraucis, tad jābrauc, ko iesācis, jāpabeidz. 961 7331

Kad izbraucis, tad jōbrauc, kad esi kū īsocis, tad pabeidz. 1542 903

Nav ko izdarīties! 1730 56691

Nav ko izdarīties. 1730 56691

Izdēdējis kā altara sveces. 17 19980

Izdēdējis kā altara svece. 1602 6553

Izdēdējis kā tāss. 529 1584

Izdēdējs kā dievkociņš. 529 1597

Izdēdējis kā pīpīts. 1225 26925

Izdēdējis kā baznīcas žurka. 1600 7687

Izdilis kā cērme. 450 1532

Izdilis kā baznīcas žurka. 384 907

Izdadis kā baznīcas žurka. 527 25020

Izdilis kā nāve. 142 6251

Iskalc kā nāeve. 1347 46

Izdilis kā grābekļa kāts. 17 20934

Izdilis kā skals. 1723 224

Izdilis kā naža asmens. 1860 2959

Izdilis kā kaula kambaris. 1552 11804

Izdilis kā kaulu kambars. 529 1598

Izdilis kā kaulu kambaris. 384 868

Izdilis kā kaulu kambars. 877 3237

Izdilis kā kaulu kambaris. 1715 1319

Izdilis kā kaulu kambaris. 1661 4255

Izdilis kā kaulu kambaris. 1592 6504

Izdilis kā koka dieviņš. 384 903

Izdilis kā koka dievīts. 23 10524

Izdilis kā koka dieviņš. 23 14517

Izkaltis kā koka dievs. 1730 57030

Izkaltis kā kaltaža. 477 689

Izkaltis kā veca žīda cibuks. 508 2994

Izkalts kai tabāks. 477 667

Izkaltis kā dakstiņš. 1225 26901

Izkaltis kā žagars. 1225 26815

Iskelc un izdēdeis kā vecs stumbānc. 1359 32

Izkaļts kai molkas pagaļa. 548 2342

Izkaltis kā kažoks. 1492 492

Izkalts ko kādze. 793 37

Izkaltis kai sokōrne. 780 76

Izkalts kā veca ecēša. 529 745

Izkaltis kā sakārnis. 1225 17924

Izkaltis kā reņģe. 1667 1027

Izkaltis kā reņģe. 17 24923

Izkaltis kā reņģe. 917 6412

Izkaltis kā reņģe. 1599 2122

Izkaltis kā reņģe. 384 1098

Izkaltis kā reņģe. 828 13608

Izžuvis kā reņģe. 1459 3746

Izkaltis kā bute. 529 1578

Izdilis kā bute. 23 14664

Izkaltis kā asaka. 1614 71

Izkaltis kā asaka. 1079 1852

Papriekšu izdomā un pēc dari. 739 9695

Izdūmoj kai sunc pīkdīn pauts laizeit. 344 1816

Izdūmoj kai suns pīktdiņ. 344 1122

Kas izdod, tam vajag arī ieņemt. 1596 3489

Kas izdod, tam vajaga arī ieņemt. 1750 4626

Viegli izdot, grūti atpakaļ dabūt. 1715 1390

Izgaist kai bites bez kēneņa. 820 1610

Izpleikst kai bites bez ķēniņa. 366 115

Izgais kai parnejis snīgs. 232 1410

Ko nu izgāzies kā liela lopa penders. 1306 1226

Ko nu izg;azies kā Jānis. 1225 4260

Izgāžās kā fūrmanis. 84 10517

Izgāžas kā sēta. 1225 27246

Izgāzies kā veca sēta. 1225 22365

Tas jau izgāzās ka nīšu sēta. 145 912

Tas izgāžās kā žubenieku sēta. 10 1029

Ko tu izgāzies kā veca sēta! 806 3

Izgāžas kā veca sēta. 375 9017

Izgāžas kā veca sēta. 1950 4170

Kas ir izglītots, tas mūžu nezudīs. 926 2206

Izjāja kā nabagu. 1730 56732

Izjāja tevi kā kaimiņa āzi. 527 4023

Izjuka kā poļu spaļi. 527 1430

Izjucis kā veca ķerbele. 1802 1983

Izjucis kā drebiņas. 23 1701

Izkaisīt vieglāk kā savākt. 1756 433

Izkaisīt vieglāk nekā savākt. 884 5421

Asināts izkapts atrod akmeni. 556 10787

Asa izkapte drīz akmini atrod. 696 24

Izkapts uz plecim, nōve tur pot. 640 1058

Bez izkapts nevar pļaut. 997 5611

Izkapts kai nōve osa. 780 57

Izgōja izkapts uz akmiņa. 512 54

Iskapti brucinot darbu nekavē. 1620 2231

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1693 1137

Izkapti brucinot darbu nekavē. 387 5324

Izkapti brucinot darbu nekavē. 387 3064

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 848 2305

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 1689 1026

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1805 1364

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1805 408

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 1661 4384

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 1208 1721

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 1244 2044

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 1660 3384

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 796 1159

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 1008 6310

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1695 1352

Izkaptu brucinot darbu nekavē. 1695 1133

Izkapti brucinot darbu nekavē. 997 10153

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 1695 118

Vai izkapti asinot darbs jākavē. 1693 1026

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1694 82

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 1684 332

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1695 2685

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1695 2641

Asinot izkaptri, darbu nekavē. 231 8548

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1393 361

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1639 287

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1582 78

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1598 35

Izkapti brucinot darbu neturi. 84 549

Izkapti brucinot darbu nekavē. 949 649

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1557 1150

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1381 655

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1379 3756

Izkapti brucinot darbu nekavē. 231 6355

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 231 3630

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 8 1679

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 202 1209

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1651 217

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1595 132

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1642 136

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1641 128

Izkapti asinot, darbu netraucē. 84 6650

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 84 4369

Izkapti ducinot darbu nekavē. 1592 897

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1652 1167

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1652 457

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 1592 636

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1127 2421

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1557 3639

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1551 869

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1628 183

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1637 60

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 84 623

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1573 180

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1084 1166

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 1650 554

Izkapti asina, darbu nekavē. 1552 5142

Izkapti brucinot laiku nekavē. 17 8678

Izkapti brucinot darbu nekavē. 1716 910

Izkapti brucinot darbu nekavē. 961 1289

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 1748 401

Izkapti trinot, darbu nekavē. 556 1420

Izkapti brucinot nekavē darbu. 1552 13784

Izkapti brucinot, darbu nekavē. 1552 5976

Izkusīs kā nabaga sviests. 1552 11890

Izkūst kā sviests uz siltas karašas. 1552 32517

Izlaidusies kā govs. 1807 49

Izlaidusies kā govs. 1900 482

Izlaidies kā teļš. 1600 7740

Izlaidies, kā teļš vēderā. 1600 7920

Izlaidies kā laiks. 1552 12108

Izlaidies kā gurķis. 1552 11828

Ko esi izlējis, to sasmelsi. 527 32442

Kas izlijis, to vairs nevar sasmelt. 997 10619

Kas izliets, to nevar sasmelt. 1668 2254

Izlieto nekad nesasmelsi. 997 15426

Izlieto vairs nasasmelsi. 1661 4435

Izliju;so vairs nevar sasmelt. 927 2731

Kas izliets, to nevar sasmelt. 1376 1245

Izlieto vairs nevar sasmelt. 231 3118

Kas izliets, to vairs nesasmelsi. 1650 1352

Izlieta vairs nesasmelsi. 384 530

Kas izliets, tas nav vairs sasmeļams. 17 18240

Kas izlijis, to vairs nevar sasmelt. 1552 9198

Kas izliets, to uzņemt nevar. 116 19910

Izlīta navar sasmaļt. 1238 3314

Labāk izliecies dumjāks, kā esi, nekā gudrāks. 1600 7886

Na izliktīs, bet byut. 1368 1334

Izplešās kā ezis. 1190 3444

Izplešās kā ezis. 527 36559

Izplēties kā zosu tēviņš. 384 1097

Izputēja kā maza meitiņa. 1552 11869

Izputēja kā maza meitiņa. 384 995

Kad izputēja, izputēja; šauj par jaunu. 1552 11781

Kad izputēja - izputēja, šauj par jaunu. 384 838

Izputēja kā sniegs saulītē. 1459 3740

Izputēja kā sniegs pavasara saulītē. 1552 11840

Izput, kai reita rosa. 477 345

Izputēja kā rīta rasa. 501 87

Izputēja kā zirga sūdi ūdenī. 384 1130

Izputēja kā zirga sūdi ūdenī. 877 3362

Vai nu tādēļ izputēšu. 280 1138

Tas izputēja kā pūpēdis. 1225 17925

Izputējis kā Bābinas dziesma. 1730 69214

Isputēja kā sēņu sula. 1347 630

Izput kā dūmi gaisā. 556 425

Izput kā ziepju burbuļi. 556 7377

Izputējis kā peļu runcis. 1630 3039

Izpucējies kā kaimiņu āzis. 1459 293

Izpucējies kā cūka uz zirņiem. 1715 1290

Izrunājās kā fūrmanis. 84 10351

Izrunājas kā furmans. 1225 26878

Izrunātu nevar atņemt atpakaļ. 1624 1876

Laba vien jau nevar izrunāt. 1599 5639

Izrunājies kā ap koku. 527 37188

Paēdis izsalkumu nesaprot. 739 9666

Paēdis nezin kas ir izsalkums. 1602 9181

Izsalkumu ciest ir grūti, bet nezināšanu ciest dažreiz vēl grūtāk. 202 6773

Izsalkums mēca strādāt, aukstums tecēt. 1674 1269

Izsalkums ir pārtaga, kas dzen katru meklēt sev barību. 556 7046

Izsalkums dod ēdienam vislabāko piegaršu. 556 10691

Golodnys kai suņc moizi rej. 1344 113

Golodns paādušam na draugs. 480 621

Izsalkums ir labākais pavārs. 500 70

Izsalkums ir labākais pavārs. 929 50682

Izsalkums labākais pavārs. 1706 713

Izsalkums ir tas labākais pavārs. 387 7134

Izsalkums labākais pavārs. 1552 32024

Izsalcis kai vylks. 1940 859

Izsalcis kā vilks. 556 1153

Izsalcis kā vilks. 1190 3392

Izsalcis kā vilks. 1600 7976

Izsalcis kā vilks. 527 36514

Izsalcis kā vilcēns. 1552 15567

Izsalcis kā vilks. 1552 15518

Viņš ir izsalcis kā vilks. 10 4272

Viņš ir izsalcis kā vilks. 10 4472

Izsalcis kai suns. 548 5606

Kas izsalcis, tam rutka miza salda. 1668 622

Izsalkušam pat rūgta miza salda. 1014 809

Izsalkušam pat rūgta miza salda. 796 5776

Izsalkušam pat rūgta miza salda. 997 833

Izsalkušam pat rūgta miza salda. 94 4984

Izsalkušam pat rutku miza salda. 1177 23159

Izsalkušam pat rūgta miza salda. 1262 3657

Izsalkušam viss gardi vārīts. 1690 1898

Izsalkušam viss gārds. 1667 836

Izsalkušam viss gards. 926 772

Izsalkušam viss gards. 202 5139

Izsalkušam viss gardi vārīts. 12 2205

Izsalkušam viss gards. 1639 1318

Izsalkušam viss gards. 231 7314

Izsalkušam viss gards. 1598 841

Izsalkušam viss gārds. 877 2620

Izsalkušam viss gardi vārīts. 1444 607

Izsalkušam viss gards. 1552 11779

Izsalkušam viss gārds. 384 836

Izsalkušam viss gards. 1079 456

Izsalkušam viss gards. 1472 2317

Moz izsāts - moz īzauga. 512 2631

Izskait kā pirmo bausli. 1730 76726

Ja esi dusmīgs, izskaiti desmit un tad sāc runāt. 1262 4885

Izskrējis kā niedra. 1244 6647

Izskrējis kā vilks caur Rīgu. 1756 5086

Izskrējis kā vilks pa Rīgu! 853 621

Izskrējis kā vilks caur Rīgu. 17 26944

Izskrējis kā vilks caur Rīgu. 527 45659

Izskrējis kā vilks caur Rīgu. 1730 44870

Izskrējis kā vilks caur Rīgu. 1657 627

Izskrējis kā vilks caur Rīgu. 1552 9140

Izskrējis kā vilks caur Rīgu. 1383 234

Izgāja kā vilkam caur Rīgu skrienot. 556 7917

Kas citu izsmej, tas pats tāds ir. 1695 889

Kas citu izsmej, tas tāds pats ir. 997 11574

No pilna var ko izspiest, no tukša nekā. 101 2547

No sīksta kaut ko izspiedīs, bet no tukša ne. 1700 2018

Izsasvīdia kai suņs nu laivas. 509 777

Izasvīde kai suns nu laivas. 509 511

Kā no laivas izsviests. 567 1023

Kā no laivas izmests. 1192 441

Īsvīdia kai guni pokoluos. 1368 532

Izšķērdība ir badam tuva radiniece. 1597 4502

Izšķērdība vieglprātības māsa. 1552 15531

Izšķērdība vieglprātības meita. 1802 15751

Izšķērdība vieglprātības meita. 1689 1661

Izšķērdība - vieglprātības meita. 1805 901

Izšķērdība - vieglprātības meita. 1805 3780

Izšķērdība - vieglprātības meita. 1713 885

Izšķērdība - vieglprātības meita. 353 7270

Izšļuka kai bykavītei syvāns. 509 583

Izšļuka kai Bykovītei syvāns nu maisa. 509 1084

Izšļuka kai lembičam syvāns. 740 9723

Izšļuka kā bārsietei sivēns! 935 10074

Iztaisījies kā putnu biedēklis. 1225 26865

Iztaisa kā teļa ādu. 1188 4788

Ko esi izteicis, to atpakaļ neatņemsi. 941 2195

Var jau iztikt, ja klājās pa pusei labi, pa pusei slikti. 556 12131

Iztopi visiem, paliksi tukšā. 556 10179

Citam iztiek, pašam neiztiek. 834 6311

Nevar iztikt kā putra bez sāls. 1177 13937

Citam iztiek, sev sariebj. 1805 6915

Citam iztiek, sev sariebj. 609 5099

Citam iztiek sev sarieb. 868 838

Visiem iztikdams, sev sariebdams. 1008 1520

Visiem iztapdams sareibsi. 1715 1378

Citam iztiek, sev sariebj. 1225 22751

Citam iztiek, sev sariebj. 1377 406

Kas otram iztiek, tas pats sev sariebj. 231 9329

Citam iztiek, sev sariebj. 464 5768

Citam iztiek, sev sariebj. 1573 1160

Citam iztek, sev sastreb. 1592 2171

Citam iztiek, sev sariebj. 834 7050

Citam iztiek, sev sariebj. 1557 3375

Citam iztiek, sev sariebj. 1552 32841

Citam iztiek, sev sariebj. 834 5766

Citam iztiek, sev sariebj. 968 4857

Otram iztiek, sev sarieb. 1652 2187

Visiem iztikdams sev sariebsi. 1374 355

Citam iztopj, pats sev sariebj. 1602 6468

Citam iztop, sev sariebj. 1584 2476

Kas citam iztop, pats sev sariebj. 84 1741

Citam iztiek, sev sariebj. 464 7688

Citam iztiek, sev sariebj. 584 3026

Citam iztiek, sevi sariebj. 116 5937

Visiem iztapdams, sev sariebsi. 1552 12087

Otram izdabā, sev sariebj. 527 36869

Otram izdabā, sev sariebj. 527 3867

Nevar iztikt kā pīle bez ūdens. 1654 3922

Nevar iztikt kā pīle bez ūdens. 1699 2873

Nevar iztikt kā pīle bez ūdens. 1439 1667

Nevar iztikt kā pīle bez ūdens. 12 2665

Kā tu izturies pret viņu, tā viņš izturas pret tevi. 1188 4498

Kas iztur, tas uzvar. 759 6479

Izturība nepieciešama pie katra darba. 1753 1152

Izturība nepieciešama pie katra darba. 1404 4074

Izturība nepieciešama pie katra darba. 1008 1130

Izturība nepieciešama pie katra darba. 1668 954

Izturība nepieciešama pie katra darba. 1552 13643

Izturība nepieciešama pie katra darba. 1404 1992

Izturība nepieciešama pie katra darba. 1736 2736

Izturība nepieciešama katrā darbā. 1710 2100

Kādu izvārīsi, tādu apēdīsi. 1802 1033

Kas izvārīts, tas jāēd. 556 4583

Pats slikti izvārīju, pats i ēdīšu. 1802 1034

Izzūd kā rīta rasa. 1008 145

Izzūd kā rīta rasa. 1690 6325

Izzūd kā rīta rasa. 1667 823

Izzūd kā rīta rasa. 1651 5038

Iztukšojies kā tukš maiss. /Iztukšojies kā tukš maks. 72 8626

Es viņu izmetīšu kā teļu aiz kūts. 1620 2336

Kā mak izgnēzet. 1730 56417

Iznāk gan vai nu viens liels, vai divi mazi. 1730 66444

Es ar izkāsnijos. 1730 56469

Izplakis vien iet. 1730 56492

Nebaidies par iznīkšanu, kad tik nevairojas. 1730 66250

Tā izskatās dienīgāki. 1730 57145

Izklīduši kā žīdu skroderi. 1730 66266

Izgalejies kā Kulpa Krancis. 1730 69208

Izpēros kā pa pirti. 1730 18468

Izlecis kā verde uz sauszemes. 1584 4684

Izstīdzējis kā diedziņš. 1584 4698

Izpūtusies kā cūka uz zirņiem. 384 737

Izmaloj lobōk samoksoj par malōtū. 512 148

Ko izmācīsies, to cits tev neatņems. 508 2885

Izkratījies kā zirneklis. 872 3896

Izraudies visu, tad nebūs ārā jāiet. 529 1801

izkūpēja kā pelni vējā. 1225 10281

Papriekš izmeklē un tad sodi. 1689 3689

Izveicīgs kā kaķis. 796 11688

Izdzīvojos kā tā pa tēva kāzām. 529 744

Izbālējuse kā kaļķu muca. 877 773

Izpleikst kai bites bez kēniņa. 820 241

Izdzysa kai plienc pret džieli. 624 138

Kai iz tōss izmaukts. 679 1474

Izskatās kā ods zem zirga. 1 887

Iztērē mazāk nekā esi nopelnījis. 1699 6740

Izstieptu purnu kā cūka. / Izstieptu purnu kā žurka. 72 8504

Izvede kai uz yudeņa. 740 4970

Citiem iztīc - pats sev sariebj. 1730 15155

Izvēlos, kā no panta. 1730 4678

Izper kā pela maisu. 1730 76856

Izplīcis kā žīda paltraks. 1730 33805

Kā tu nu māki izdzīvot! 1730 56686

Izdīrājies kā jēruplēsis. 68 470

Izplēte muti kai vōrna. 820 1363

Izsutis, kā čigana pātege. 68 463

Izaudzīt lels kai zyrgs, namōk maut kai teļš. 548 5567

No viena maza iztaisa divus lielus. 584 4897

Iziris kā veca beka. 1225 26882

Izdevās tikpat kā leišam vaidējiens. 1341 13708

Ka tu izčibētu! 527 8435

Otru iznerot nav grūti. 968 927

Izēdās, izdzērās, aizgāja, ne paldies nesacīja. 1599 6237

Otram kā kumosu izņem no mutes. 1225 10930

Izaudzis kā suns astē. 1802 3410

Izasēds kai uz zora. 640 1292

Izplieniejs kai ūgles. 1368 536

Izspūrusi kā pūce. 1807 59

Kad pirmo reiz labi izdodas viss reizes tik labi neizdodas. 72 7944

Kas izdarīts, to nevar atsaukt. 1372 4991

Izdevās kā leitim šķaudējiens. 17 33 47

Viņš izkrita kā pa ratu pakaļu. 1802 2890

Labāk vāja izlīgšana, nekā trekna sūdzība. 929 64755

Tokoa cer sinu yzrauts. 1268 596

Koa izšpļauts! 1268 197

Izstiepies kā zutis. 529 1579

Koa yzvoareic. 1268 563

Izšķērdīgs un nebēdīgs. 1225 10996

Pēc izskata labs, bet šķelmis aiz ādas. 556 6610