Nr.22. J; Ka - kaķis

No tā jau jābēg kā no traka suņa. 527 46192

Jābaidās kā vai ausis svilst. 556 9579

Kas jādara, tas jādara, vai raudi, vai dziedi. 384 840

Jādara tā, ka vilks ir paēdis un kaza dzīva. 917 4931

Tev jādara tā kā tu vari, bet ne tā kā tu gribi. 202 6774

Jādara, lok vai laiza. 1459 3115

Kas jādara, jādara, vienalga, lok vai laiza. 527 37494

Kas jādara, jādara - vienalga lok vai laiza. 609 5100

Kas jādara, dari tūlīt. 796 9103

Kas jādara, dari tūlīt. 231 6528

Kas jādara, dari tūlīt. 834 9324

Kas jādara, dari tūlīt. 917 5435

Kas jādara, dari tūlīt. 917 3412

Kas jādara, dari tūlīt. 917 6837

Kas jādara, tas jādara. 1244 10618

Kas jādara, tas jādara. 1552 15241

Kas jādara, tas jādara. 101 638

Kas jādara, tas jādara. 116 11552

Kas jādara, tas jādara. 1750 70518

Jādzen kā vadzis sienā. 1738 1749

Apdomīgi jādzīvo, prātīgi jātic. 1459 3692

Jādzīvo kā brāļiem, jārēķinās kā žīdiem. 1492 401

Kai ir tai jādzeivoj. 640 1482

Slykti vai labi, bet jōdzeivoj. 512 149

Slykti vai labi, bet jōdzeivoj. 1151 250

Tā dzīvo, lai citi arī var dzīvot. 1684 631

Tā jādzīvo, ka citi ar var dzīvot. 1805 1732

Tā jādzīvo kā arī citi var dzīvot. 997 6808

Tā jādzīvo, ka arī citi var dzīvot. 1136 1132

Tā jādzīvo kā arī citi var dzīvot. 1225 24478

Tā jādzīvo, kā arī citi var dzīvot. 1658 4859

Tā jādzīvo, kā arī citi var dzīvot. 1404 2668

Tā jādzīvo, ka ari citi var dzīvot. 231 4085

Tā jādzīvo, ka arī citi var dzīvot. 1170 324

Tā jādzīvo, ka arī citi var dzīvot. 1177 2842

Tā jādzīvo, ka arī citi var dzīvot. 1642 1877

Tā jādzīvo, ka arī citi var dzīvot. 1599 685

Tā jādzīvo, ka arī citi var dzīvot. 968 5266

Tā jādzīvo kā arī citi var dzīvot. 941 4092

Tā jādzīvo, ka arī citi var dzīvot. 70 2403

Tā jādzīvo, ka arī citi var dzīvot. 220 1586

Tā jādzīvo kā arī citi var dzīvot. 1459 392

Tā jādzīvo, kā arī citi var dzīvot. 1225 4171

Tā jādzīvo, lai citi ar var dzīvot. 186 225

Tā jādzīvo, ka ir citi pārtikt var. 855 5156

Jāglāsta kā suns pa spalvai. 508 1639

Jo nav lobōk jōizteik ar tū pot. 640 1012

Kāds jājējs, tādi sedli. 508 1555

Kam jākliedz, tas kliedz. 1552 15488

Kad iet uz jakti, tad suni nevar ēdināt. 116 17099

Laba tāli jāmeklē.Bb 32 1258

Vecam jāmirst, jauns nomirst. 1444 566

Vecam jāmirst, jauns nomirst. 917 6473

Vecam jāmirst, jauns nomirst. 1614 112

Vecam jāmirst, jauns var mirt. 556 499

Kam jāmirst, lai mirst. 1114 461

Jānīts kalnā, Jānīts lejā. 609 5102

Jānīts kalnā, Jānīts lejā. 1620 2559

Janč, griez trīs danč par pimberi. 1730 59053

Karsts tā kā par Jāņiem. 1756 5077

Jānīts kalnā, Jānīts lejā, te tīrumā, te zvejā. 1459 3119

Ko Jancis nav iemācījies, to Jānis neiemācīsies. 1552 31505

Ēd, Jān, kāds gards, tāda putra! 1769 1367

Jankel, bring skindeles un mazas nagles. 23 378

Ko mazais Jānis neiemācās, to lielais Jānis nezinās. 1750 3797

Kāda tev Jāņu saule spīd. 1225 40077

Jōņ, kū tu mōņ? 1800 3476

Jancis rītā, Jancis vakarā, kad Jancis pataisa, nav neviena. 1730 59064

Jancis, Krancis, saimnieka suns, ka negāja ganos dabūja žagarus. 1730 59258

Jāmi, vai tu mani mani! 1730 66466

Jāni, padod tos spieķus. 23 374

Janci, nesaki ui, kamēr tiec pār grāvi. 280 1354

Labs jāpatus, slikts jāatmet. 1552 23057

Labs jāpatus, slikts jāatmet. 1599 56417

Jāsargas kā no uguns. 23 349

Jāsargas kā no mēra. 23 348

Apēsts nav jāsargā! 1730 59288

Jāstrādā visur. 1860 1697

Jāsmērē kā bērnam mutē. 23 317

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 1711 4348

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 1372 3394

Jāj kā kaimiņu āzi. 1844 116

Slikts jāj jāšus, labs iet kājām. 609 5101

Slikts jāj jāšus, labs iet kājām. 202 2398

Slikts jāj jāšus, labs iet kājām. 8 1695

Jāj kā velns vējlukturi. 1844 115

Jāj kā čigāns. 1225 7019

Jōj kai nūzadzis. 548 2249

Jāj kā bubuļu āzis. 1459 1892

Jōj uz piļsātu kai kungs; mōjōs ustabiņā kai peļu midzins. 548 2376

Jāj kā bez apaušiem. 1668 391

Jāj kā bez apaušiem. 1674 2131

Jāj kā bez apaušiem. 958 4516

Jāj kā bez apaušiem. 1627 1162

Jāj bez apaušiem. 927 3108

Jāj kā bez apaušiem. 935 33093

Jāj kā bez apaušiem. 1381 869

Jāj kā bez apaušiem. 1611 3348

Jāj kā bez iemauktiem. 739 1899

Jāj bez apaušiem. 1627 610

Jāj bez apaušiem. 1552 5533

Jāj bez apaušiem. 1225 33330

Jāj kā bez apaušiem. 116 25402

Jāj kā bez apaušiem. 1137 1572

Jāj, kā bez apaušiem. 160 342

Jāj bez apaušiem. 1552 4590

Jātaisa, kā āzītis uz lapiņas. 1730 15165

Jātnieks groza ēzeli, bet liktenis cilvēku dzīvi. 556 6411

Jaucās kā sūds ar mizeliem. 384 911

Jaucās kā pa putru. 1756 3013

Jaucās kā galjins pa Muška riju. 1844 138

Jaucas kā piektais ritens. 1730 76711

Jauks kai saule. 1368 616

Jaunavas ir mudras strādnieces, kad sveši puiši tās redz. 556 5782

Jaunavas lielākā nelaime tikt par dzērāja sievu. 556 4887

Jaunība nezin, vecums nevar. 1225 4989

Ko jaumā iemācās, uz to vecumā dzīvo. 556 9894

Dodi jaunību darbam, tad vecumam piederēs miers. 1756 315

Kas jaunībā vecs, tas vecumā jauns. 1860 3524

Zelta jaunība nevienam neatgriežās. 556 6016

Labāk no jaunības nabags nekā uz vecumu. 17 7959

Kas jaunumā nastrōdoj, tam vecumā jōgavej. 1263 1000

Kas jaunībā tēvam un mātei neklausa, tas kukuli pelnos cep, bet kas klausa, tas panākumus gūst. 116 20189

Ja negribi slinks un nelietis būt, tad radinies agrā jaunībā pie darba. 1576 5989

Ko jaunumā nepadarīsi, tas būs jāpadara vecumā. 1552 11786

Kas jaunībā nemācās sadzīves jūrā peldēt, tam vēlāk tur jānoslīkst. 1704 3220

Jaunībā rotājas, vecumā ubago. 556 11371

Ko jauns būdams palaidis, to vecumā nesaķet. 1404 5431

Ko jaunībā iemācās, to priekš visas dzīves iemācās. 1699 6686

Ja jaunība nelocīs prātu, tad vecumā lūzīs sirds. 1706 871

Jaunības atmiņas saldinā vecumdienu rūgtumu. 556 7035

Jaunībā mācies, pieaudzis strādā, vecumā baudi. 917 2534

Jaunībā mācies, pieaudzis strādā, vecumā baudi. 917 2534

Jaunība vairāk pieder trakulīgai dzīvei. 556 12051

Ja nelauzi jaunumā, ko darīsi vecumā. 585 154

Jaunībai ir traki murgi. 358 89

Nepalaidi jaunību vienos priekos. 556 12112

Jaunībai zelts mutē. 1552 3529

Jaunības grēki aptumšo cilvēka seju vecumā. 1552 10785

Jaunības grēki dara seju neglītu vecumā. 1711 4443

Kad jaunumā izpriecājies, būs vecumā ko atminēt. 1552 11787

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. 116 12407

Kad jaunībā izprecēsies, būs vecumā ko atminēt. 384 846

Jauneibas laiks ir pļaušonas laiks: jo nabyus teirumā gubeņu, nabyus uz golda kubleņu. 1263 928

Jauneibas laiks ir pļaušanas laiks: jo nabyus teirumā gubeņu, jo nabyus uz golda kubleņu. 1940 2854

Kas soldi dzeivoj jauneibā, kroj dēl sevis ryugtumu vacumā. 1263 927

Kas saldi dzīvo jaunībā, krāj rūgtumu sev vecumā. 1693 10523

Kas soldi dzeivoj jauneibā, kruoj deļ sevis ryugtumu vacumā. 1263 927

Kas soldi dzeivoj jauneibā, kruoj deļ sevis ryugtumu vacumā. 1940 2853

Jaunībā melo, vecumā zagsi. 917 2533

Jaunumā melosi, vecumā zagsi. 384 2200

Jaunībā melo, vecumā zagsi. 556 11380

Jauns slinko, vecs zog. 1341 23959

Neaproc savu jaunību kapā. 1715 1315

Neaproc savu jaunību kapā. 804 3348

Neaproc savu jaunību kapā. 917 6471

Neaproc savu jaunību kapā. 1444 571

Neaproc jaunību kapā. 1552 11788

Neaproc savu jaunību kapā. 384 847

Neaproc jaunību kapā. 116 12406

Jaunībā krāsi, vecumā ņemsi. 848 1693

Taupi jaunumā, tad būs vecumā. 855 5210

Taupi jaunumā, tad būs vecumā. 1816 2581

Krāj jaunumā, būs vecumā. 1393 4789

Taupi jaunumā, tad būs vecumā. 1393 3743

Krāj jaunumā - būs vecumā. 917 3022

Taupi jaunumā, tad būs vecumā. 884 3086

Jaunībā iekrāsi, vecumā atradīsi. 585 471

Krāj jaunībā, būs vecumā. 1024 92

Krāj jaunumā, būs vecumā. 384 844

Krāj jaunumā, būs vecumā. 1552 11785

Krāj jaunumā, būs vecumā. 828 13620

Taupi jaunībā, tad būs vecumā. 1752 553

Ko jaunībā iekrāsi, to vecumā atradīsi. 1945 9637

Kas ir jauneibā čakls pi dorba, tys vacumā bogots. 1263 922

Kas ir jauneibā čakls pi dorba, tys vacumā bogots. 1940 2849

Vuicīs jaunumā - byusi gudrs vacumā. 1263 1152

Mācies jaunībā, būs par labu vecumā. 1593 1509

Vuicīs jaunumā tulaik byusi gudrs un vacumā. 1263 1152

Jauns mācās, vecs dara. 1455 6699

Mācies jaunībā, ja gribi būt gudrs vecumā. 1099 212

Ko jaunībā iemācīsies, to vecumā pratīsi. 384 594

Ko jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 867 6693

Ko jaunumā nemācās, to vecumā neiemācīsies. 997 7655

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīs. 1668 3521

Ko jaunumā nemācies, vecumā nepratīs. 1493 2669

Ko jaunumā nepratīsi, to vecumā nemācēsi. 353 9628

Ko jaunumā nemācīsies, to vecumā neiemācīsies. 353 6684

Ko jaunumā nemācies, vecumā nepratīs. 1638 5304

Ko jaunībā nemācies, to vecumā nepratīsi. 1008 4325

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1229 174

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 828 4556

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 981 542

Ko jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 1690 1866

Ko jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 1010 1831

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1225 2912

Ko jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 1667 1077

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1805 1039

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1696 5229

Ko tu jaunībā neiemācies, to vecumā nezināsi. 387 4304

Ko jaunībā nemācies, vecumā nemācēsi. 796 3436

Ko jaunībā esi iemācījies, to neaizmirsti vecumā. 508 2099

Kad jaunībā nemācīsies, vecumā nepratīsi. 1372 4580

Ko jaunībā nemācīsies vecumā nepratīsi. 884 4966

Kad jaunībā nemācīsies, vecumā nepratīsi. 1466 395

Kad jaunībā nemācīsies, to vecumā nepratīsi. 473 63

Ja nemācīsies jaunībā, vecumā nepratīsi. 3 165

Ko jaunībā neiemācīsies, to vecumā neiegūsi. 917 8347

Kad jaunībā nemācīsies, vecumā nepratīsi. 1511 371

Kad jaunībā nemācīsies, to vecumā nepratīsi. 1376 364

Kad jaunībā nemācās, vecumā nepratīsi. 935 20324

Kad jaunībā nemācīsies, vecumā nepratīsi. 1557 402

Kad jaunībā nemācīsies, vecumā nemācēsi. 1552 284

Kad jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 834 277

Kad jaunībā nemācies, to vecumā nepratīsi. 949 929

Kad jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 917 4769

Kad jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 917 3490

Kad jaunībā nemācīsies, to vecumā nepratīsi. 917 5648

Kad jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 220 2468

Kad jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 2 2145

Kad jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 929 23785

Kad jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 231 6643

Kad jaunībā nemācies, vecumā nepanāksi. 1377 993

Kad jaunumā nemācies, to vecumā nepratīsi. 1552 25445

Kad jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1652 177

Kad jaunībā nemācies, to vecumā nepratīsi. 215 1015

Kad jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 1114 452

Kad jaunībā nemācies - vecumā nepratīsi. 942 1058

Kad jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 1802 77

Kad jaunībā nemācies, to vecumā nepratīsi. 1599 1716

Kad jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1591 817

Kad jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 1592 7667

Kad jaunībā nemācies, to vecumā nepratīsi. 1379 2454

Kad jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1379 1761

Kad jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1379 5686

Kad jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1009 1059

Ko jauna nemācēs, to vecumā nepratīs. 553 977

Ko jaunībā nemācīsies, to vecumā nepratīsi. 1648 830

Kad jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1643 962

Kad jaunībā nemācies, to vecumā nepratīsi. 1594 4813

Kad jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1393 442

Kad jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1653 4234

Kad jaunumā nemācies, to vecumā nepratīsi. 1650 1620

Kad jaunā nemācies vecumā nepratīsi. 3 2618

Kas nemācās jaunībā, jāmācās vecumā. 1627 645

Kad jaunībā nemācies, to vecumā nepratīsi. 1008 287

Kad jaunībā nemācies, to vecumā nepratīsi. 17 185 219

Kad jaunībā nemācies, to vecumā nepratīsi. 828 8183

Kad jaunumā nemācīsies, to vecumā nepratīsi. 1024 100

Ja jaunumā nemācīsies, vecumā nepratīsi. 17 22049

Ko jaunumā nemācies to vecumā nepratīs. 584 807

Ko jaunumā nemācēsi, to vecumā nepratīsi. 1137 309

Ko jaunumā nemācies, to vecumā nesapratīsi. 961 7330

Ko jaunībā nemācies, to vecumā nepratīsi. 67 1110

Ko jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 464 88

Ko jaunībā nemācies, to vecumā nepratīsi. 840 760

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 840 810

Ko jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 375 4675

Ko jaunībā nemācēs, to vecumā nepratīsi. 1 1680

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1079 1480

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 585 829

Ko jaunībā nemācies, to vecumā nepratīsi. 828 7614

Ko jaunumā nemācies, to vecumā nepratīsi. 17 20703

Ko jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 17 11487

Ko jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 116 10431

Ko jaunībā nemācies, to vecumā nepratīsi. 1900 3724

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1444 1423

Ko jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi.Bb 13 571

Ko jaunībā nemācies, to vecumā nepratīsi. 17 16791

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 17 19105

Ko jaunībā nemācies, to vecumā nepratīsi. 961 404

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1552 4216

Ko jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 2 206

Ko jaunībā nemācās, vecumā nepratīs. 1 83 75

Kā jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 840 239

Ko jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 1 470

Ko jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi. 1127 570

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 67 293

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1748 1139

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1459 3249

Ko jaunībā nepadarīsi, tas vecumā būs jāpadara. 384 845

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratīsi. 1429 678

Ko jaunībā nemōcēsi, to vecumā neprotīsi. 512 1259

Ko jaunumā nemōcīs, vacumā neprateis. 1754 1143

Ko jaunībā nemācies, vecumā nepratsi. 1422 3592

Kas jaunībā nav mācījies, tas vecumā velti nožēlo. 506 1519

Ko jaunībā novēlosi, to vecumā nožēlosi. 997 6453

Ko jaunībā neizdarīsi, to vecumā nožēlosi. 1225 22350

Ko jaunībā nokavēsi - vecumā nožēlosi. 1552 3502

Ko jaunībā nokavē, vecumā nožēlosi. 1552 10445

Ko jaunībā sēsi, to vecumā pļausi. 508 2949

Ko jaunībā sēsi, to vecumā pļausi. 508 2884

Ko sēsi jaunībā, to pļausi vecumā. 506 1612

Ko jaunībā sēsi, to vecumā pļausi. 1552 5456

Kū jaunībā sēsi, tū vacumā pļausi. 640 1464

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 997 8740

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1106 1177

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1673 530

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1805 217

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1684 547

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1206 1755

Kā jaunumā ieradis, tā vecumā dara. 1244 7198

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1689 891

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1805 886

Kā jaunībā ir radis, tā vecumā dara. 1668 2384

Kā jaunībā ieradis, to vecumā dara. 1208 4732

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1597 3295

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1635 1344

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1594 5161

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 464 5712

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1374 21

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1177 7959

Kā jaunībā, tā vecumā dara. 1225 3169

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1177 17582

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1379 7424

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1551 6297

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā vedas. 1225 1561

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1650 2423

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 202 3984

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1753 927

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1239 2071

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 828 16619

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 454 39

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1224 284

Ko jaunumā ieradis, to vecumā dara. 556 5174

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1552 421

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 1752 640

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 384 3650

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 384 618

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 17 23086

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 101 1576

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 17 6957

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 740 1209

Kā jaunībā ieradis, tā vecumā dara. 90 1528

Juns būdams mācies. 1699 2345

Kad jauns nepriecājies, kad vecs nebēdājies? 1730 15207

Jauns kei teļš. 679 1576

Jauniņa kā žida blusa. 793 93

Jauniem reibst bez vīna. 1225 5453

Ko divi sauc par jaunu, to trešais sauc par vecu. 556 10279

Atņemies jauns būdams, tad vecam negribēsies. 116 12404

Jauns par saulaini, vecs par nebagu. 1341 30148

Jauns slinko, vecs mocies. 1444 569

Jauns strādā, vecs slinko. 202 5019

Iz jaunam, ir vecam nākamie laiki. 556 9711

Cikom jauns tūlaik lobs. 640 1324

Ne viss, kas jauns, ir labs. 617 2267

Labāk jauns strāde, nekā vec seiž. 1354 10

Jaunam par mācību, vecam par veselību. 527 46612

Cikom jauns tūlaik lobs. 780 26

Jauniem veci jāklausa. 67 2879

Katrs jaunais strādās vecā vietā. 1779 968

Ko jauns sataupīs, to vecs atradīs. 1478 1037

Jauns būdams strādā, pataupi, tad vecs bez maizes nebūsi. 1668 4997

Kas jauns būdams neiekrās, tas vecumā grūti strādās. 1773 3058

Jauns būdams strādā, pataupi, tad vecs bez maizes nebūsi. 1008 3266

Jauns būdams strādā, pataupi, tad vecs bez maizes nebūsi. 925 1495

Jauns strādādams, pataupi, tad vecs nebūsi bez maizes. 1225 24430

Jauns būdams strādā, pataupi, vecs bez maizes nebūsi. 1582 1588

Jauns būdams strādā, pataupi, tad vecs bez maizes nebūsi. 759 1246

Jauns būdams strādā, pataupi, tad vecs bez maizes nebūsi. 1404 2622

Jauns būdams strādā, pataupi, tad vecs bez maizes nebūsi. 840 2785

Jauns būdams strādā, pataupi, tad vecs bez maizes nebūsi. 828 14899

Jauns būdams strādā, pataupi, tad vecs bez maizes nebūsi. 464 5956

Jauns būdams strādā, pataupi, tad pēc bez maizes nebūsi. 464 6136

Jauns būdams strādā, pataupi, tad vecs bez maizes nebūsi. 1753 2202

Jauns būdams strādā un pataupi, tad vecs bez maizes nebūsi. 1444 1436

Kū jauns byudams īkasīrej, tys vacam ir lobs. 477 656

Kas ir jauneibā čakls pi dorba, tys vacumā bogots. 1263 922

Kas jauns, tas traks. 1282 2870

Kas jauns, tas traks. 997 14738

Jo jauns, jo traks. 1552 6598

Jauns un traks. 834 10463

Jauns ar jaunu, vecs ar vecu. 116 11760

Jauns ar jaunu, vecs ar vecu. 1377 326

Jauns ar jaunu, vecs ar vecu. 855 5396

Jauns ar jaunu, vecs ar vecu. 609 5106

Jauns ar jaunu, vecs ar vecu. 828 4293

Jouns ar jounu, vacs ar vacu. 529 916

Jauns ar jaunu, vecs ar vecu. 1620 1827

Jauns ar jaunu, vecs ar vecu. 186 22

Jaunam jauns prāts. 828 8204

Jaunam jauns prāts. 1444 559

Jaunam jauns prāts. 1429 796

Jaunam jauna valoda. 1429 945

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1689 494

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1690 1860

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 929 23042

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 796 1167

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 877 737

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1695 3487

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1668 2383

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1188 4356

Ko jauns ar spēku, to vecs ar prātu. 1206 699

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1244 4419

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1206 1740

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1225 1558

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1377 849

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1596 19

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 84 2855

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1630 458

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1635 1335

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1651 5685

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 968 1728

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 949 698

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1557 3376

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1802 224

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1376 1271

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1630 3619

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1654 307

Jauns ar spēku, vecs ar gudrību. 1379 7420

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1643 337

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1576 3659

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1385 155

Ko jauns ar spēku, to vecs ar prātu. 527 37356

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1047 269

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 23 11694

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1753 736

Jauns ar spēku, jauns ar prātu. 17 28839

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 935 12733

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1472 2338

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1552 6249

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1838 4240

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1444 560

Jauns ar spēku, vecs ar padomu. 556 586

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1900 3723

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 828 7960

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 528 43

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1001 330

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 17 28068

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 853 82

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1135 198

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1552 10899

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 527 36600

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1142 333

Jauns ar spāku, vacs ar prōtu. 640 1336

Jauns ar spāku, vācs ar prōtu. 512 134

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 831 8

Jauns ar spāku, vacs ar prōtu. 780 134

Jauns ar spēku, vecs ar prātu. 1429 576

Kā jaunībā paradis, tā vecumā dara. 796 6447

Jauniem veci jāklausa. 1008 2774

Jauniem veci jāklausa, lai ar kā tie mācītu. 1084 7748

Jauniem veci jāklausa. 1627 2312

Jauniem veci jāaptek. 1614 109

Jaunam vecie jāpaklausa. 1614 108

Jauniem vecie jāaptek. 1599 2528

Kas jaunībā pieradis, to vecumā dara. 384 3186

Kā jaunībā radis, tā vecumā tīk. 584 4145

Jaunības pieradums, vecuma darbs. 1459 5

Jauniem veci jāklausa. 384 843

Jaunajiem vecie jāpatīk. 1738 456

Jauniem vecus jāgodā. 961 5688

Jauniem vecie jāklausa. 828 13617

Jaunajiem vecie jāaptek. 116 17280

Jauniem vecie jāaptek. 1779 1036

Jaunekļa krāšņums ir viņa spēks, bet sirmi mati ir vecāku gods. 1376 2775

Jauneklios skatās savā nākotnes rožainā gaismā. 556 5558

Ko jauneklis iemācās, uz to vīrs dzīvo. 556 3409

Ko jaunēklis dibinās, uz to vīrs stāvēs. 8 1540

Jaunnedeļ ar vēl sešas dienas. 1552 2367

Jaunskungs bez ūsām, kā karaša bez virsas. 142 1166

Jaunskungs Jēci, ko tu brēci. 1620 2558

Jaunskungs Jēci, kam tu brēci! 609 5108

Jaunskungs Jēcis - pakulu zaķis. 1730 66475

Jaunskungs no laukiem, deguns ar taukiem. 1225 39696

Jaunskungs nu laukim, daguns ar taukim. 1950 1616

Jaunskungs no laukiem, vēders ar taukiem. 145 915

Jaunskungs no laukiem - deguns ar taukiem. 529 1909

Kas daudz jautā, tas daudz maldās. 997 12229

Jautāt vieglāk nekā atbildēt. 1659 1154

Kā jautā, tā atbild. 521 23

Kā jautā, tā atbild. 556 3002

Kā jautā, tā atbild. 556 306

Kā jautā, tā atbild. 961 2643

Kā jautā, tā atbild. 961 7852

Kāds jautājiens, tāda atbilde. 384 3185

Kas jautā vai gribi, tas labprāt nedod. 1805 1827

Kas jautā vai grib, tas labprāt nedod. 1244 3811

Kas jautā vai grib, tas labprāt nedod. 1493 4197

Kas jautā vai gribi, tas labprāt nedod. 1244 4449

Kas jautā vai grib, tas labprat nedod. 527 36699

Kas jautā: ''Vai gribi?'' tas labprāt nedod. 1008 4548

Kas jautā vai gribi, tas nekad labprāt nedod. 1594 5171

Kas jautā - vai gribi - tas labprāt nedod. 1650 4826

Kas jautā: "vai gribi", tas labprāt nedod. 1225 34927

Kas jautā, vai gribi, tas labprāt nedod. 77 170

Kas jautā: "Vai gribi?" tas labprāt nedod. 116 18416

Kas jautā - vai gribi, tas labprāt nedod. 1202 2087

Kamdēļ tas jāzog, ko tāpat var paņemt. 1730 66137

Vai esi jēgu izdzīvojis. 1552 40373

Vai tev jēgs? 1730 56657

Runā bez jēgas. 1225 5361

Ko nu ar tevi, tev jau tikpat jēgas kā cūkai no saules. 527 46092

Jēls kā sapuvis gurķis. 1584 4703

Jēls kā teļš. 529 1428

Gar Jelgavu pie darba iet. 609 5109

Gar Jelgavu pie darba iet. 1620 2514

Viens jērs brēc, visi jēri dabū. 556 4274

Nav vis jēres bērns! 1730 59038

Jēram jērs, dižaitai pāris. 527 9109

Maziņš jēriņš, melns un sprogains tas ir visien prieka bērniņš. 1730 76859

Jērs jau vilku neplēsīs. 1225 5588

Labāk ar jēru art, kā ar muļķi runāt. 556 1520

Kur nav jērē, tur nav aitā. 23 11193

Jērs vainīgs, ka vilks izsalcias. 929 59344

Jērs vainīgs, ka vilks izsalcias. 1084 8432

Jērs vainīgs, ka vilks izsalcias. 1595 916

Jērs vainīgs, kad vilks izsalcias. 1774 8482

Jērs vainīgs, ka vilks izsalcias. 1727 1298

Jērs vainīgs, ka vilks izsalcias. 1690 2334

Jērs vainīgs, ka vilks izsalcias. 1576 6842

Jērs vainīgs, ka vilks izsalcias. 1552 8986

Jērs vainīgs, ka vilks izsalcias. 1704 2515

Tāds ir kā jēra dvēsele. 1600 7762

Jēra dvēsele. 1225 1661

Ir gan jērs dvēsele. 1225 27379

Tas tik ir tāds jēru dvēsele. 668 4614

Jēram jērs. 1084 3597

Jēram jērs. 609 5110

Jēram jērs. 1620 1497

Tas jau ir jeruzālemes dedzinātājs. 72 7980

Jūcīgs kai juks. 780 183

Jūcīgōks par jūcīgu. 640 1479

Jūcīgs par jucigu. 780 186

Jūks jūcīgs. 640 1471

Lai jods tevi parauj! 1724 1921

Ar jūkim mozi jūki. 640 1462

Tas jau ir tas joks, ka viņš nesējis grib pļaut. 556 9077

Tys nav joks. 1268 288

Ikkatrs joks ir pus patiesība. 927 1745

Tāds kā joks! 527 46129

Par nelāgiem jokiem nelāgs sods. 1459 3026

Ja nepazīsti jokus, tad netaisi jokus. 1707 4474

Joki nav bez spokiem. 556 1009

Jūks palīk jūks, bet smīkls pi malas. 477 556

Joks paliek joks. 1552 15482

Jūks tik da celim. 1268 757

Jūki pi molas! 1268 756

Kur joki, tur spoki. 556 1006

Joki kaklu nelauž. 527 44877

Joki kaklu nelauž. 527 32319

Joks kaklu nelauž. 1594 2206

Joki kaklu nelauž. 527 9292

Joks kaklu nelauž. 384 2445

Tīrais jokupēters. 1730 56491

Pievelc jopstu, tagad bada gadi. 1341 6370

Pievelc jostu. 23 898

Kāds jūdzējs, tāds braucējs. 840 1100

Kāds jūdzējs, tāds braucējs. 1552 15420

Kas lepni jūdz, tas lepni brauc. 1592 285

Jyudz kai ūds asni. 477 370

Agri jūgsi, tāļu brauksi. 1552 10436

Kā jūgsi, tā brauksi. 1451 308

Kā jūgsi, tā brauksi. 1688 2177

Kā jūgsi, tā brauksi. 1106 3691

Kā jūgsi, tā brauksi. 997 8015

Kā jūgsi, tā brauksi. 527 24292

Kā jūgsi, tā brauksi. 958 3356

Kā jūdz, tā brauc; kā dzen, tā lien. 353 4478

Kā jūgsi, tā brauksi. 13 4712

Kā jūgsi, tā brauksi. 387 6512

Kā jūgsi, tā brauksi. 880 1053

Kā jūgsi, tā brauksi. 1242 754

Kā jūgsi, tā brauksi. 997 16322

Kā jūgsi, tā brauksi. 997 11378

Kā jūgsi, tā brauksi. 1188 8345

Kā jūgsi, tā brauksi. 1244 10572

Kā jūgsi, tā brauksi. 1713 797

Kā jūgsi, tā brauksi. 796 11499

Kā jūgsi, tā brauksi. 796 11499

Kā jūgsi, tā brauksi. 997 10124

Kā jūgsi, tā brauksi. 1014 2113

Kā jūgsi, tā brauksi. 1014 3721

Kā jūgsi, tā brauksi. 1684 434

Kā jūgsi, tā brauksi. 877 253

Kā jūgsi, tā brauksi. 1582 1533

Kā jūgsi, tā brauksi. 1643 874

Kā jūgsi, tā brauksi. 1601 3890

Kā jūgsi, tā brauksi. 1225 10287

Kā jūgsi, tā brauksi. 1379 1941

Kā jūgsi, tā brauksi. 1379 2754

Kā jūgsi, tā brauksi. 927 5455

Kā jūdz, tā brauc. 1379 8976

Kā jūgsi, tā brauksi. 1379 7239

Kā jūgsi, tā brauksi. 917 5054

Kā jūgsi, tā brauksi. 917 4346

Kā jūgsi, tā brauksi. 929 51635

Kā jūgsi, tā brauksi. 747 147

Kā jūgsi, tā brauksi. 231 9524

Kā jūgsi, tā brauksi. 1385 785

Kā jūgsi, tā brauksi. 1385 485

Kā jūgsi, tā brauksi. 1592 6698

Kā jūgsi, tā brauksi. 84 1301

Kā jūgsi, tā brauksi. 1557 3377

Kā jūgsi, tā brauksi. 1585 1648

Kā jūgsi, tā brauksi. 1802 3049

Kā jūgsi, tā brauksi. 941 672

Kā jūgsi, tā brauksi. 927 5218

Kā jūgsi, tā brauksi. 1225 8849

Kā jūgsi, tā brauksi. 1376 956

Kā jūgsi, tā brauksi. 1576 3173

Kā jūgsi, tā brauksi. 1653 5954

Kā jūgsi, tā brauksi. 1582 2913

Kā jūgsi, tā brauksi. 1225 5102

Kā jūgsi, tā brauksi. 759 1226

Kā jūgsi, tā brauksi. 880 1309

Kā jūdz, tā brauc. 1628 170

Kā jūgsi, tā brauksi. 884 992

Kā jūgs, tā brauks. 1651 2787

Kā jūgšu, tā brauksi. 1376 1226

Kā jūgsi, tā brauksi. 1573 539

Kā jūdz, tā brauc. 1653 24

Ko jūgsi, to brauksi. 1599 250

Agri jūgsi, tālu brauksi. 1552 3490

Kā jūgsi, tā brauksi. 1552 3512

Kad jūgsi, tad brauksi. 1750 4271

Kā jūgsi, tā brauksi. 17 19053

Kā jūgsi, tā brauksi. 116 8863

Kā jūgsi, tā brauksi. 101 648

Kā jūgsi, tā pļausi. 67 1833

Kā jūgsi, tā pļausi. 855 5658

Kā jūgsi, tā brauksi. 67 520

Kā jūdz, tā brauc.Bb 17 5904

Kā jūgsi, tā brauksi. 1239 2078

Kā jūgsi, tā brauksi. 840 1485

Kā jūgsi, tā brauksi. 1552 6030

Kā jūgsi, tā brauksi. 17 13556

Kā jūgsi, tā brauksi. 375 6285

Kā jūgsi, tā brauksi. 375 4683

Kā jūgsi, tā brauksi. 33 844

Kā jūgsi, tā brauksi. 464 5303

Kā jūgsi, tā brauksi. 464 4585

Kā jūgsi, tā brauksi. 828 5261

Kā jūgsi, tā brauksi. 527 20690

Kā jūdz, tā brauc. 556 412

Kā jūgsi, tā brauksi. 961 5795

Kā jūgsi, tā brauksi. 1552 6902

Kā jūgsi, tā brauksi. 1047 270

Kā jūgsi, tā brauksi. 1337 402

Kā jūgsi, tā brauksi. 116 14357

Kā jūgsi, tā brauksi. 1737 2391

Kā jūgsi, tā brauksi. 116 11174

Kā jūgsi, tā brauksi.Bb 13 575

Kā jūgsi, tā brauksi. 1202 604

Kā jūgsi, tā brauksi. 17 18220

Kā tu jūgsi, tā brauksi. 877 1645

Kā jūgsi, tā brauksi. 384 527

Kā jūgsi, tā brauksi. 527 31895

Kā jūgsi, tā brauksi. 1552 13717

Kai jyugsi, tai brauksi. 1542 777

Kā jūgsi, tā brauksi. 1552 4642

Kai jyugsi, tai brauksi. 477 223

Kai jyugsi, tai i brauksi. 512 254

Ka'jūgts, tā brauksi. 1429 757

Kai jyugsi, tai brauksi. 906 2395

Kā jūgsi, tā brauksi. 1439 1114

Kas agri jūdz, tas vēlu brauc. 1713 640

Kas agri jūdz, tas vēlu brauc. 1225 37334

Kas agri jūdz, tas vēlu brauc. 527 22249

Kas agri jūdz, tas vēlu brauc. 1242 5187

Kas agri jūdz, tas vēlu brauc. 1652 2299

Kas agri jūdz, tas vēlu brauc. 1865 3955

Kas agri jūdz, tas vēlu brauc. 1376 3253

Agri jūdz, vēlu brauc. 1653 3659

Kas ātri jūdz, tas vēlu brauc. 353 3432

Kas ātri jūdz, tas vēlu brauc. 353 9542

Kas ātri jūdz, tas ātri brauc. 353 6816

Kas pirmais jūdz, tas pēdējais brauc. 527 25064

Kas pirmais jūdz, tas beidzamais brauc. 1377 166

Kas pirmais jūdz, tas pēdējais brauc. 527 31935

Kas pirmais jūdz, tas pirmais brauc. 840 1487

kas pirmais jūdz, tas pēdējais kaļ. 807 901

Kas lēni jūdz, tas ātri brauc. 877 779

Dažs lēni jūdz, bet ātri brauc. 612 486

Dažs lēni jūdz, bet ātri brauc. 1225 27752

Kas lēnām jūdz, tas labi brauc. 877 2207

Kas lēni jūdz, tas labi brauc. 1341 2536

Lēnāk jūgsi, tālāk tiksi. 1341 2536

Vecas jumpravas ir tikumības konservu dozes. 1136 1906

Jumprava Marija nepareizi darija. 1950 1843

Jumprava svēta, kur tava sāta! 1950 1842

Kāds jumts, tāda māja. 961 7322

Kāds jumts, tāda māja. 997 12265

Kuram pošam slykta jumts, tys vysod utrom svīž ar akmini. 1263 948

Abi vienādi, sasējs kopā svieds par jumtu. 1802 3405

Par jumtu grib lēkt, par slieksni nevar pārkāpt. 1225 11334

Kam vajaga iet lietus laikā zem sveša jumta, ja pašam savs. 877 3233

Nav pirmo reizi uz jumta ar pīpi. 929 63334

Katram jumtam ir sava paspārne. 556 11394

Ka tevi jupis parautu. 1225 29836

Lai jupis tevi parauj! 1724 1917

Lai Jupis tevi parauj! 10 4034

Atsper jupi tos, kas man priekšā tačus taisa. 918 496

Rauj viņu jupis, ka tik pašam labi. 556 6117

Ak tu jupis. 1429 598

Ak tu jupis! 1668 352

Ak tu jupis. 1381 848

Ak tu jupis! 1552 4551

Ak tu jupis! 1244 10662

Kad jāslīkst, tad jūrā, bet ne nolādētā peļķē. 12 1170

Kad jāslīkst, tad jūrā, bet ne nolādētā peļķē. 739 9579

Jūra pieder dievam, zivis kungam. 867 4889

Veca jūra, jauns kuģis - lai tik skrej. 116 16561

Veca jūra, jauns kuģis, lai tik skrej. 584 2344

Viens pats uz jūras nevar īlena sasildīt. 145 3456

Kas nav jūrā bijis, tas no peļķes baidās. 1592 9650

Jūra bez malas, kalns bez gala. 997 1900

Jūra bez malas nav kalns bez galotnes. 997 2246

Sēd jūrā, gaida sausumu. 740 10866

Jūŗa nekad nav izsmeļama. 121 1417

Nevienu jūru neizsmelsi. 1783 594

Jūra plata - jūdze gara. 935 12730

Jūra plata, jūdze gara. 1225 36196

Jūrai nekad ūdens nav diezgan. 834 6019

Tys ir tik nu svors, kai jyurā lose eudiņc. 1950 3413

Krāc tikpat cieši kā dziļa jūra. 556 13396

Drošs jūrnieks nebīstas no jūras briesmām. 556 5906

Kā piliens jūrā. 877 2470

Jyuras napōrklīgsi. 640 1690

Lielai jūrai lieli viļņi. 527 45514

Na jyura kuģus sleicynoj, bet vatra. 1263 1102

Na jyura kugus sveicynoj, bet vātra. 1940 2961

Tālāk no jūras, mazāka bēda. 1084 215

Arī jūra nav bez dibena. 1689 352

Arī jūra nav bez dibena. 1584 3773

Arī jūra nav bez dibena. 1493 842

Arī jūra nav bez dibena. 1668 4469

Arī jūra nav bez dibena. 609 3793

Arī jūra nav bez dibena. 1511 315

Arī jūra nav bez dibena. 884 3921

Arī jūra nav bez dibena. 1653 4856

Arī jūra nav bez dibena. 1552 1962

Jūra nav bez dibena. 1630 4655

Arī jūra nav bez dibena. 1626 2290

Arī jūra nav bez dibena. 884 357

Arī jūra nav bez dibena. 1511 382

Arī jūra nav bez dibena. 1595 906

Arī jūra nav bez dibena. 1597 5625

Arī jūra nav bez dibena. 220 1109

Pat visdziļākai jūrai ir savs dibens. 556 9273

Arī jūra nav bez dibena. 1756 1093

Arī jūra nav bez dibena. 961 6520

Arī jūra nav bez dibena. 1552 9155

Arī jūra nav bez dibena. 1502 183

Lielai jūrai lieli viļņi. 997 7485

Lielai jūrai lieli viļņi. 1638 2344

Lielai jūrai lieli viļņi. 1668 484

Lielai jūrai lieli viļņi. 1773 6787

Liela jūra lieli viļņi. 1208 3510

Lielai jūrai lieli viļņi. 94 9450

Lielai jūrai lieli viļņi. 1690 10115

Lielai jūrai augsti viļņi. 257 22855

Lielai jūrai lieli viļņi. 1661 1937

Lielai jūrai lieli viļņi. 1688 2332

Lielai jūrai lieli viļņi. 968 599

Lielai jūrai lieli viļņi. 759 9436

Lielai jūrai lieli viļņi. 1655 3041

Lielai jūrai lieli viļņi. 1594 2373

Lielai jūrai lieli viļņi. 1377 1862

Lielā jūrā lieli viļņi. 1225 5618

Lielai jūrai lieli viļņi. 1379 2536

Plašām jūrām aizvien augsti un spēcīgi viļņi. 556 13333

Lielai jūrai lieli viļņi. 1750 5579

Lielām jūrām augsti viļņi. 556 4953

Lielai jūrai lieli viļņi. 584 2475

Lielai jūrai lieli viļņi. 693 173

Lielai jūrai lieli viļņi. 877 1678

Lielai jūrai lieli viļņi. 1459 4119

Juri turi, lai es duru, tad būs zupa vakarā! 853 627

Juri turi, lai es duru, kā tiek zupa vakarā. 23 358

Turi, Juri, lai es duru! 609 5113

Juri, turi, sula būs. 961 1455

Turi, Juri, sula būs! 1730 20837

Juri turi. 1730 76798

Turi, Juri, tu to kuli, es to kuli neturēšu. 807 892

Juri, turi kuli, Pēteri dzeni vārnas. 1730 59025

Kurs Jurs, tys pa durs! 1268 409

Kas Juram, tys i sidukuram. 679 943

Jūrmalas smiltis nav saskaitāmas. 556 5139

Kas nav jūrnieks, tas nebīstas no jūras. 556 7300

Jutīs, kas tur sutīs. 1620 2620

Jutīs, kas tur sutiīs! 609 5114

Jutīs, kas tur sutīs. 584 2244

Jo vairāk kāds jūtas vainīgs, jo vairāk tas cenšas taisnoties. 1339 72

Kā pakārts jūtos. 23 2132

Juties kā savās mājās. 23 350

Nalīlis, ja kabata plōna. 508 1868

Solīts nav kabatā. 1008 5234

Solīts nav kabatā. 387 7302

Kas gastej daudz svešu, tys tukšoj sev kešu. 1263 847

Ja kabata tukša, tad nebrauci ar diviem zirgiem. 556 10197

Netīrā kabatslakatā degunu neviens nebāž. 1552 7464

Ar plōnu kabatu kū izdareisi. 374 175

Viņš taustija citu ķešas, kamēr pats iekrita. 556 2407

Otra ķešā var ielīst, bet ne otra sirdī. 1341 5250

Kam ķešas pilnas ar naudu, priekš tā visi ceļi līdzeni. 556 12205

Ar pilnām kabatām pa saurumiem neložņo. 556 4923

Nebāzies nu otram ķešā. 527 45575

Iz vienas kabatas otrā bāst. 1620 1494

Iz vienas kabatas otrā bāst. 609 5115

Bāz ķešā, nebūs bešā. 918 499

Līc tik kešā nabyusi bešā. 1252 23

Kai ar tykšu kobatu traktyrī sādāt. 1950 5906

Viena kabata kukša, otrā nav ne nieka. 1800 5687

Viena ķeša kukša, otrā nav ne nekā. 464 4230

Kailam auksti, laiskam grūti. 564 181

Kailam auksti, laiskam grūti. 1119 87

Kailums māca tecēt, bads strādāt. 675 126

Pliks no plika nekaunās. 855 225

Ta tāda kaila, ka skalu malka. 137 814

Jo kailāks, jo trakāks. 840 498

Kails kā pirksts. 1084 3654

Kails kā pirksts. 1225 35976

Kails kā pirksts. 1552 12363

Kails kā pirksts. 609 5434

Kails kā pirksts. 116 1059

Kails kai pērsts. 935 33319

Kails kā pirksts. 1620 2486

Kaimiņu kāļi allaž tie labākie. 997 16331

Lai nu vai kā, bet kaimiņu kāļi aizvien garšīgāki. 556 13689

Ar naidīgu kaimiņu grūti dzīvot. 116 5989

Ar naidīgu kaimiņu grūti dzīvot. 464 5890

Sargies sanaidoties ar kaimiņiem. 1842 2402

Kas kaimiņam grib palīdzēt, lai palīdz labprāt. 855 5534

Nesmejies, kad kaimiņam pirts deg. 1084 5788

Labi kaimiņi ir palīdzīgāki nekā radinieki. 1379 2846

Kaimiņš ar kaimiņu nesadien. 1552 15467

Kaimiņ, syudā kaimiņ! 1800 3375

Kaimiņu mantas allaž tās labākās. 997 11381

Labāk kaimiņš tuvumā nekā brālis tālumā. 1722 5236

Labāk kaimiņš tuvumā nekā brālis tākumā. 1659 480

Kaimiņš tuvumā ir labāks nekā brālis tālumā. 1730 66241

Labāk kaimiņš tuvumā, nekā brālis tālumā. 1225 36244

Labāk kaimiņš tuvumā, nekā brālis tālumā. 202 7387

Labāk labs kaimiņš tuvumā, nekā rads tālumā. 1800 1687

Tyvajs kainiņš dōrgōks, kai tōleji rodi. 640 819

Labs kaimiņš tuvāks nekā brālis. 1262 2743

Labāk labs kaimiņš, kā slikts draugs. 556 536

Labāk labs kaimiņš nekā slikts draugs. 1750 6156

Labāk labs kaimiņš, nekā slikts draugs. 609 5116

Labāk labs kaimiņš, nekā slikts draugs. 1557 3378

Nu kas tad tev kaiš? 1730 56559

Katram sava kaite sāp. 584 2246

Kas kaitē pamāca, nelaimē mācas gudrību. 872 3261

Kāja nepaliek, pēda paliek. 961 6918

Necel kāju katra drauga pēdās. 556 7038

Tam nu gan ir līkas kājas, laikam bērnībā uz muciņas tupējis. 1341 3983

Ar vienu kāju nevar skriet. 958 7039

Labāk kājas dubļainas, nekā rokā blēdīgums. 1225 3198

Uz vienām kājām nostāvēt, tas ir par grūtu. 1730 56504

Labs kas kājā. 1730 17025

Ko nu stiepj kājas kā uzsildīts mironis. 1451 882

Arī ar līkām kājām var taisnu ceļu iet. 1730 66164

Otra kājā skarargu redz. 942 788

Kur kāju sper, tur zīle rit. 17 6924

Kur vīna kōja, kur ūtrei. 679 1560

Kad kāja paslīd ir labāk, nekā mēle. 1177 11031

Neba nu ar tām kājām debesīs tiks. 1730 66165

Ej ar manām kājām. 23 1801

Ej ar kājām, strādā ar rokām. 186 340

Kur kōjas, tī golva. 577 184

Ja kājiņas gludi āva, tad būs tikumiņš. 1880 1834

Ar kāju sper, ar roku ķer. 1148 1571

Turi cikom teic uz kōjom. 477 825

Kam maza kāja, atm grūti iet. 506 1212

Kājas ir, iet nemāk. 202 4774

Pats negrib, kājas grib. 1177 14218

Sūdainas kājiņas, taukainas lūpiņas. 828 593

Tev jau uz kājām var rāceņus sēt. 555 1246

Pats ar sovom kōjom nanūīssi uz viņpasauli. 1151 259

Jo mazāka kājiņa, jo lielāka tupele. 1693 5202

Kōjas palnūs, prōts debesīs. 1252 24

Ja mīli, tad saki, bet nemini uz kājām. 1341 2709

Kur kājiņa neķerās celmainā līdumā. 1730 57020

Kuram katram kādreiz kāja paslīd. 1690 4193

Vai tad es varu jaunas kājas pie vecas pakaļas pielikt. 1111 3977

Mīņājās uz abām kājām kā nelabais. 556 6417

Badīdamies var paslīdēt kāja un nokrist. 556 5314

Lai iet kā iedams, piesit kāju smiedams. 1653 5967

Lai iet kā iedams, pacel kāju smiedams. 529 1612

Lai iet kā iedams, pacel kāju smiedams. 23 2328

Ej kur iedams, pacel kāju skriedams. 384 521

Ātrāk kājas nenoauj, kamēr aj gulēt. 1641 641

Nenoaun kājas, kamēr vēl neeasi gulēt gājis. 855 8889

Man nav vis kājas sapītas. 1730 56550

Man nav viss kājas sapītas. 1730 56550

Tinas pa kājām kā durna aita. 1730 59141

Maisies pa kājām kā sūds pa ecēšām. 527 39519

Ko maisies pa kājām kā piektais ritenis. 1206 6884

Ko nu tinies pa kājām kā tītava. 527 46079

Necel kāju par sliktā cilvēka mājas slieksni. 556 6108

Ne mūžam kāju necelšu pār viņa sliegsni. 1730 76864

Kājas kā Lielajam Sierūzim - pats iet pa ceļu, kājas pa ļaužu labību. 1429 2069

Līkas kājas kā codietim, pats iet pa ceļu, kājas pa ļaužu vasarāju. 1666 748

Kur tu iesi? Tur, kur kājas nes. 1730 57123

Kur tu diesi? Tur kur kājas nes. 1730 56458 8

Lai iet kur kājas nes. 464 7770

Kur kājas nesīs, tur ies. 1730 76870

Kur kōjis nas, tī īšu. 512 138

Izsutušas kājas kā Stragara suņam - kaņepēs guļot. 1745 22

Izsutušas kājas kā Stragara suņam kaņepēs guļot. 929 70481

Verīs zam kuojom. 1940 2701

Verīs zam kuōjōm. 1263 730

Klibs ar vienu kāju apprecē kurlu ar vienu ausi, tomēr dzīvo labi. 556 13321

Klibs ar vienu kāju, kurls ar vienu ausi, tomēr grib laulāties. 556 13337

Kuojas dēļ skrīšonas, a rūkas dēļ ņimšonas. 1940 2658

Mācies kamēr kāju kapā sper. 1552 4884

Jāmācās līdz kāju kapā sper. 1008 1518

Kuojas nosoj, a rūkas baroj. 1940 2657

Ar kājā, ar rokām. 1730 4708

Iet kājām, iet rokām. 1785 82

Stiep savas kājas tik tālu, cik sega sniedz. 828 17446

Neizstiep kāju tālāki nekā tava seja sniedz, citādi tev sals kājas. Savām drēbēm ņem labu vadmalu, bet sargies no nieka lupatiņām. 1699 3634

Kuojas kopa molā - a pruots mežā. 1925 22936

Kuojis krūgā, a pruots mežā. 1930 3764

Dzer uz ūtras koajas. 1268 557

Kas savu kāju grib celt uz augstāko pakāpi, tas nekad pa trep;em neuzkāps. 556 5918

Ar basām kājām uz ciemu neiet. 72 7914

Tam jau kājas pie zemes nemetas. 17 37 7

Iet kāju piemīdams. 23 451

Nostājies ar reizi uz savām kājām. 23 746

Jo dzīdōdams kōjas ausi, raudōdams. 344 1153

Kājās stāvēdams sapņo. 1620 2618

Jo koja iz septeņ augus, vīnam jonosoj. 344 1829

Tin kājas mašā un guli zemē. 142 906

Pajēžu, pabēgu, papukšinovu, naradzu kuojeņu aiz vādereņa. 1945 6634

Liec kājas klēpī, kar zobus vadzī. 1880 1738

Visīsākās kājas ir meliem. 1771 3563

Audzis kā gribējis, kamēr kājas caur biksēm. 527 36837

Taupi kājas vecumam. 477 170

Kāja kā lāčam. 527 36520

Kōjas kai kokožam. 640 1152

Kōjai kai bolkas. 640 1150

Kājas kā diegi. 529 1397

Kōjas kai tupuļam. 640 356

Kōjas kai lelam leidz zāmai. 465 241

Kojas steivas kai mīts. 477 643

Kājas kā kleinam. 529 1457

Kājas kā dravniekam. 1429 2068

Koajas koa lapcas. 1268 407

Kas nu tās par kājām, kā dzērvei. 72 16178

Kur tu liksi lielu kāju kā skāderam. 101 2895

Izstiepj kājas, kā ilksis. 555 1269

Koajas koa svina pilitas. 1268 215

Kājas kā stampas. 1225 26851

Kājas kā pātagas. 1900 747

Kājas kā mālu minējam. 1225 26884

Kājas kā ragu sleidzes izliektas. 1225 26870

Kājas kā diegā pakārtas. 1079 1859

Kājas kā diegā pakārtas. 1730 4684

Kājas kā diegā pakārtas. 17 19989

Kājas kā diegā pakārtas. 576 743

Kājas kā diegā pakārtas. 828 10521

Ar garām kājām kā starķis. 1730 76705

Tievas kājas kā starķim. 556 1389

Kājas kā starkam. 917 6479

Goras kōjas kai štorkam. 740 9757

Garas kōjas, taidas kai štarka. 640 1124

Ņem kājas pār pleciem. 1805 98

Ņem kājas pār pleciem. 1592 2136

Jem koajas par placim! 1268 209

Ņemt kājas pa pleciem. 1730 4716

Ņem kājas pa pleciem. 1730 16531

Ņem kājas pa pleciem. 1730 56667

Ņem kājas par pleciem. 23 743

Ņem kājas pār pleciem. 114 288

Ņem kājas par pleciem. 840 615

Kājas par pleciem ņemt. 384 2855

Visi vaci kuojis par placim. 1945 3196

Svied kājas par plecim. 529 2057

Svīd kojas par placim! 509 773

Svīd kōjas par placim. 494 490

Līc tik kōjas par placim un lattatā. 509 1615

Kājas par pleciem un projam. 508 1574

Ņem kājas par pleciem un staigā. 116 12068

Līc kōjas par placim, i aj. 1151 303

Ņem kājas pār pleciem un diedz. 935 34142

Ņem kājas pār pleciem un ej. 1404 4520

Ņem tik kājas pār pleciem un laidies lapās. 1730 76848

Auņ kōjas un laidīs lopōs. 640 1015

Ņem kājas pār pleciem un kunģi padusē. 1084 3614

Ņem kājas pār pleciem un kunģi padusē. 609 5119

Ņem kājas pār pleciem, kunģi padusē. 1602 6536

Ņem kājas pār pleciem, kunģi padusē. 1722 803

Ņem kājas pār pleciem - kunģi padusē. 1225 4872

Ņem kājas par pleciem, kunģi padusē. 17 28926

Ar vienu kāju kapā. 855 227

Ar vienu kāju kapā stāvēsi. 1710 736

Ar vienu kāju kapā stāvēt. 1188 4044

Ar vienu kāju kapā stāv. 609 5121

Ar vienu kāju kapā stāv. 1188 2353

Ar vienu kāju kapā stāvēt. 925 1984

Ar vienu kāju kapā stāvēt. 1684 522

Ar vienu kāju kapā stāvēt. 1377 414

Ar vienu kāju kapā stāvēt. 1225 8386

Ar vienu kāju kapā stāvēt. 1654 2695

Ar vienu kāju kapā stāv. 1654 704

Ar vienu kāju kapā stāvēt. 464 6426

Ar vienu kāju kapā stāvēt. 464 7030

Viena kāja kapā, otra uz kapa malas. 855 5645

Ar vienu kāju kapā stāvēt. 186 103

Ar vienu kāju kapā stāvēt. 90 1501

Pats ar sovom kōjom nanūsīsi uz tū pasauli. 512 163

Kamēr kāju kapā sper, tikmēr strādā. 508 2892

Ar vienu kāju jau kapā, bet vēl precētries grib. 1844 155

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukšus. 1684 374

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukšus. 796 17285

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukšus. 1688 2195

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukšus. 997 8016

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukšus. 1651 3356

Labāk lepni kājām iet, nekā prasti braukšus. 1170 189

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukšus. 1127 1216

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukšus. 231 10182

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukšus. 1557 1175

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukt. 1376 3409

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukšus. 1225 5081

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukšus. 1582 977

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukšus. 1576 7405

Labāk lepni kājām, kā prasti braukšus. 556 6584

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukšus. 1341 3901

Labāk lepni kājām, nekā prasti braukšus. 17 16729

Slikts jāj jāšus, labs iet kājām. 556 6649

Labs kājām, slikts jāšus. 1808 64

Lobōk kōjom, bet na svešūs rotūs. 508 2345

Neizģērbies, pirms gulēt ej, lai nav plikām kājām pa sniegu ejams. 1611 4489

Neizģērbies, pirms gulēt ej, lai nav plikām kājām pa sniegu jāskrien. 884 3912

Neizģērbies pirms gulēt ej, lai nav plikām kājām pa sniegu jāskrien. 884 348

Neizģērbies, pirms gulēt ej, lai nav plikām kājām pa sniegu jāskrej. 1584 3736

Neizģērbies, pirms gulēt ej, lai nav plikām kājām pa sniegu jāskrej. 1573 841

Tas ir šodien ar kreiso kāju no gultas izkāpis. 1225 4804

Ar kreiso kāju no gultas izkāpis. 1730 66220

Ar kreiso kāju no gultas cēlies. 126 108

Tu esi šorīt kreiso kāju par priekšu no gultas izcēlis. 448 284

Ar kreiso kāju no gultas izkāpis. 567 1167

Ar kreiso kāju no gultas izkāpis. 17 18229

Kojas kai ubogam. 780 195

Kōjas kai ubogam. 640 1590

Kōjas kai ubogam, golva kai boznīckungam. 640 1395

Kōjas kai ubogam, golva kai bazneickungam. 780 124

Ej ar kājām, strādā ar rokām, skaties abām acīm, klausies abām ausīm. 609 5118

Ej ar kājām, strādā ar rokām, skaties ar acīm, klausies ar ausīm. 1084 3615

Ej ar kājām, strādā ar rokām, skaties ar abām acīm, klausies ar abām ausīm. 1620 1488

Visi apklusa, kam kājas krustenisli. 609 5120

Visiem kājas krustam, tāpēc visi apklusa. 280 1445

Visi klusu palika; kam kājas krustaniski? 1620 2354

Visi apklusa. Laikam kādam kājas krustā. 529 1776

Labs iet kājām, bet slikts jāšu jāj. 1880 3258

Labs iet kājām, bet slikts jāšu jāj. 1372 483

Slikts jāj jāšu, labs iet kājām. 1684 373

Labs iet kājām, ļauns jāj jāšus. 1372 2042

Kaklam aste gara, bet virsa namin. 380 1762

Kačs uz cepļa, suņs ōrā, obeiji dzeivi. 640 889

Laizās kā kaķis. 1629 1832

Kaitej kai kačs ar peli. 509 624

Tu kaķis yz astes aiznes. 1268 309

Kaķis nav zaķis. 529 1717

Uz kuru pusi kaķim kupris, no tās puses viesi gaidāmi. 1552 9163

Uz kuru pusi kaķim kupris, no tās puses viesi gaidāmi. 927 4161

Uz kuru pusi kaķim kupris, no tās puses viesi gaidāmi. 1704 3954

Nepērc kaķi maisā. 1192 194

Kaķi maisā nevar pirkt. 464 7288

Visi kaķi tumsā melni. 828 9791

Nakti visi kaķi melni. 450 1597

Kaķis ķer peli, bet ne pele kaķi. 1599 2192

Kad kaķis nav mājā, tad peles par saimniecēm. 739 9932

Kaķis ķer peli, bet ne pele kaķi. 917 7503

Kaķim pele nav māsa. 1001 488

Niknam kaķim nikni bērni. 556 4139

Kas kaķim dos krējuma podu sargāt. 855 5471

Kas cels kaķi par ķēniņu. 796 11668

Zyna kačš ko gali apedia? 527 33448

Kurš kaķis taukus ēdis, tas laizās. 828 8014

Neliec kaķi piena podam par sargu. 1709 205

Kačam na mīgs, ka zivis iz plaukta. 906 2126

Pīdarīja, kai kaķis pīraudova. 1950 1622

Mūsu kaķi nemēdz ēst tukšu bļodu. 1225 5658

No kaķa debesu neatdabusi. 23 3477

Tu jau esi briesmīgi labs. 527 7920

Kad kaķis paēdis, tad peles neķer. 1137 2300

Sapuvušu kaķi nepacelsi. 1552 23822

Ja kaķis ēd zāli vai suns vāļājas - gaidams lietus. 1611 2790

Skic kaķi uz Rundāli. 1376 2728

Kaķis salst, bet negrib mācīties drebēt. 1805 779

Taisas kā kaķis uz diršanu. 23 102

Kaķis ar ķepu jau labāki uzraksta. 17 1966 307

Cik tu kočam asti uz zemi nūgraussi. 1940 1586

Kačam na mīgs, ka zivs iz plaukta. 906 1950

Kur kačs, tī peļu nav. 640 1780

Kur kača nav, tur peles ir. 640 1788

Kačs uz cepļa, suņs ōrā, obeji dzeivi. 640 1499

Mudīgs kā kaķis, bet bailīgs kā zaķis. 195 467

Manīgs kā kaķis, bet bailīgs kā zaķis. 219 1012

Kurš kaķis nezin, ka pienam laba garša. 556 5840

Paēdis kaķis pat taukus neaiztiek. 556 10235

Kaķis peli ķerot, nekad apkārt neskatas. 1602 9187

Ne katreiz kaķam peles medīt; citu reiz ir pele pate pietek klāt. 609 5122

Labs gan, kad tik kaķi neapēd. 1459 284

Kaķis spalvu met, bet dabu nemet. 1611 4214