Nr.23. Kaķis - kašķis

Pirmie kaķi jāslīcina. 116 15247

Pirmie kaķēni jāslīcina. 929 66108

Pirmie kaķēni jāslīcina. 8 1909

Pirmie kaķēni jāslīcina. 884 4120

Pirmie kaķēni jāslīcina. 1696 8468

Kad kaķa nav mājās, tad peles uz galda. 867 7425

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1008 1839

Kad kaķis nav mājās, tad peles par galdu. 1008 2195

Kad kaķis nav mājā, tad peles uz galda. 958 7212

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1694 1395

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 94 1412

Kad kaķis nav mājās, tad peles virs galda. 1493 52

Kad kaķis nav mājā, tad pelēm laiks. 527 36801

Kad kaķis nav mājā, tad peles danco. 796 9553

Kad kaķis nav mājā, tad peles uz galda. 527 26105

Kad kaķa nav mājās, tad peles uz galdu. 387 7199

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1188 6030

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1200 1103

Kad kaķis nav mājās, tad peles danco uz galda. 877 624

Kad kaķa nav mājās, tad peles par galdu danco. 796 3526

Kad kaķis nav mājās, tad peles danco pa galdu. 877 213

Kad kaķis nav mājās, tad peles virs galda. 1492 359

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 1773 90

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 997 11151

Kad kaķis nav mājā, tad peles danco. 1685 254

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1188 456

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1674 22

Kad kaķa nav mājā, tad peles pa galdu danco. 1106 2098

Kad kaķa nav mājā, tad peles pa galdu danco. 1242 392

Kad kaķa nav mājās, tad peles danco pa galdu. 997 6218

Kad kaķis nav mājās, tad peles virs galda. 1668 2495

Kad kaķis nav mājā, tad peles pa galdu danco. 1689 48

Kad kaķa nav mājā, tad peles virs galda. 1376 2402

Kad kaķa nav mājā, tad peles uz galda. 1880 1659

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1374 53

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 917 2467

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 942 441

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 1650 2195

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 929 23776

Kad kaķa nav mājā, tad peles virs galda. 202 1585

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 1372 5060

Kad kaķa nav mājās, tad peles dresā. 884 774

Kad kaķa nav mājā, tad peles dzīvo pa galdu. 12 2037

Kad kaķis nav mājā, tad peles pa galdu. 231 505

Kad kaķa nav mājā, tad peles uz galda. 1552 271

Kad kaķa nav mājā, tad peles uz galda. 231 8705

Kad kaķa nav mājā, tad peles uz galda. 917 4278

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu lēkā. 231 9742

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu lēkā. 1557 3256

Kad kaķa nav mājās, peles par galdu danco. 220 1609

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1511 350

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1576 4078

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 202 3668

Kad kaķa nav mājā, tad peles virs galda. 1376 1229

Kad kaķis nav mājā, tad peles uz galda. 884 4942

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1651 4897

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1651 753

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 1510 506

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 1573 425

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1591 252

Kad kaķa nav mājās, tad peles uz galda. 1379 1746

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 1376 361

Kad kaķa nav mājās, tad peles uz galda. 1225 5044

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1379 3138

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1599 1134

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1654 4449

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1594 1403

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1626 2254

Kad kaķa nav mājā, tad peles pa galdu danco. 1626 5114

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1618 147

Kad kaķa nav mājās, tad peles uz galda. 527 20678

Kad kaķa nav mājās, tad peles danco pa galdu. 1552 6064

Kad kaķa nav mājās, tad peles uz galda. 527 37313

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1752 984

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 116 15404

Kad kaķa nav mājās, tad peles danco. 1552 9107

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 961 3101

Kad kaķa nav mājās, tad peles uz galda. 17 18230

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 17 14835

Kad kaķa nav mājā, peles virs galda. 384 2333

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 464 181

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 17 206096

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 17 21759

Kad kaķa nav mājā, tad peles virs galda. 840 237

Kad kaķa nav mājā, tad peles virs galda. 840 2709

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 840 804

Kad kaķa nav mājā, tad peles pa galdu. 828 7998

Kad kaķa nav, tad peles pa galdu. 375 6134

Kad kaķis uz lauka, tad peles uz galda. 67 2051

Kad kaķis nav mājās, tad peles uz galda. 17 15702

Kad kaķa nav mājās, tad peles uz galda. 717 978

Kad kaķis nav mājās, tad peles uz galda. 1 2125

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 67 2125

Kad kaķa nav mājā, tad peles uz galda. 464 3068

Kad kaķis nav mājā, tad peles uz galda. 828 12851

Kad kaķa nav mājā, tad peles to pārvalda. 556 4544

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa gald danco. 375 5782

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1001 448

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 893 1128

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 893 391

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 893 265

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 506 816

Kad kaķis nav mājā, tad peles par galdu danco. 114 276

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 922 1184

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1 374

Kad kaķa nav mājā, tad peles uz galda. 1202 106

Kad kaķa nav mājā, tad peles virs galda. 1552 5460

Kad kaķa nav mājās, tad peles uz galda. 1239 2060

Kad kaķa nav mājās, tad peles virs galda. 1337 401

Kad kaķa nav mājā, tad peles virs galda. 1552 4222

Kad kaķa nav mājās, tad peles uz galda. 1190 3388

Kad kaķu nav mājās, tad peles pa galdu dejo. 1552 3478

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1120 58

Kad kaķis nav mājā, tad peles pa galdu danco. 1 630

Kad kaķa nav mājās, tad peles pa galdu danco. 1552 6827

Kad kaķis nav mājās, tad peles virs galda. 1429 499

Kad kaķa nav mājā, tad peles pa galdu danco. 1099 16

Kad kaķis nav mājā, tad peles pa galdu danco. 1945 9605

Kad kaķis mājā, tad peļu nav. 1225 11112

Kamēr kaķi baro, tikmēr peles danco. 1137 2301

Kad kaķis mājā, peles alā. 997 8703

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 958 10052

Kad kaķis mājās, tad peles alā. 1208 4706

Kad kaķis mājā, tad pele alā. 1674 3314

Kad kaķis mājās, tad pele alā. 1493 3979

Kad kaķis mājās, tad peles alā. 1660 1692

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 1685 258

Kad kaķis mājās, tad peles alā. 997 6316

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 1805 55

Kad kaķis mājās, tad peles alā. 387 7200

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 527 31579

Kad kaķis mājā, tad pele alā. 796 15859

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 1655 3050

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 1657 2880

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 1377 772

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 1377 327

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 1376 857

Kad kaķis ir mājās, tad peles alā. 1643 701

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 1597 5882

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 1880 2971

Kad kaķis mājās, tad peles alā. 1880 1665

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 1592 9546

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 1595 1515

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 1573 4467

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 759 6615

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 884 603

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 914 1675

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 202 3433

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 941 955

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 1592 2095

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 527 20671

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 527 36512

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 853 91

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 67 1006

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 584 1495

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 101 1765

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 384 4401

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 17 14491

Kad kaķis mājā, peles alā. 556 538

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 727 438

Kad kaķis mājās, tad peles alā. 1190 3390

Kad kaķis mājās, tad peles alā. 840 583

Kamēr kaķi mājā, tikām peles alā. 1137 2302

Kad kaķis mājā, tad pele alā. 1552 9118

Kad kaķis mājā, tad pele alā. 116 7195

Kad kaķis mājās, tad peles alā. 1552 494

Kod kaķis sātā - pelis olā. 1945 3931

Kad kaķis mājā, tad peles alā. 1217 874

Kad kaķis sētā, tad peles alā. 1341 11618

Kad kačs sātā, tad peles olā. 740 18923

Kad kačs sātā, tad peles olā. 906 2366

Kad kaķis sātā, tod peles olā. 931 1929

Kačs sātā, peles olā. 1151 286

Kad kačs sātā, tad peles alā. 802 892

Kad kaķis mājā, tad peļu ārā. 884 5240

Kad kaķis mājās, tad peles ārā. 1429 498

Kaķis aiz sienas ir, peles klusas. 1802 3895

Ja kaķis istabā, tad peles pagrīdē. 556 12256

Kačam žarts, pelei tīsa. 477 201

Kaķim spēle, pelei nāve. 609 5129

Kaķim spēle, pelei nāve. 1689 1316

Kaķim spēle, pelei nāve. 1685 253

Kaķim spēle, pelei nāve. 1657 2871

Kaķim spēle, pelei nāve. 1643 699

Kaķim spēle, pelēm nāve. 12 2199

Kaķim spēle, pelei nāve. 1552 25683

Kaķim spēle, pelei nāve. 1629 1886

Kaķim rotaļas, pelei nāve. 556 5769

Kaķim spēle, pelei nāve. 464 6974

Kaķim spēle, pelei nāve. 384 5253

Kaķim prieki, pelei bēdas. 1376 3321

Kaķim rotaļa, pelei asaras. 1001 478

Kaķim prieki, rotaļas, pelei bēdas asaras. 997 6846

Kaķis peli neglauda. 527 32062

Kaķis peli neglauda. 503 73

Nemāci viss kaķi peles ķert. 1730 44915

Nemāci kaķi peles ķert. 1805 1168

Nemāci vis kaķi peles ķert. 796 9551

Nemāci vis kaķi peles ķert. 1668 1155

Nemāci viss kaķi peles ķert. 1206 383

Nemāci vis kaķi peles ķert. 927 4158

Nemāci kaķi peles ķert. 968 1687

Nemāci vis kaķi peles ķert. 1383 1251

Nemāci vis kaķi peles ķert. 1657 2801

Nemāci vis kaķi peli ķert. 1592 1792

Nemāci vis kaķi peles ķert. 1594 2203

Nemāci vis kaķi peles ķert. 917 7518

Nemāci vis kaķi peles ķert. 1643 694

Nemāci kaķi peles ķert. 1650 2952

Nemāci vis kaķi peles ķert. 1630 1713

Nemāci vis kaķi peles ķert. 1374 1606

Nemāci vis kaķi peles ķert. 84 9826

Nemāc kaķi peles ķert. 384 5245

Nemāci kaķi kā peles jāķert. 1459 4039

Nemāci kaķi ķert peles. 585 966

Kaķa lāsti debesīs nekļūst. 1688 2176

Kaķa lāsti debesīs nekļūst. 1008 6722

Kaķa lāsti debesīs nekļūst. 1661 4351

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 739 2576

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 13 4219

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 925 1527

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 1668 629

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 1136 1069

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 1010 1439

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 230 3319

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 997 6735

Kaķa lāsti debesīs nekāpj. 1693 355

Kaķa lāsti debesīs nekāpj. 17 24909

Kaķa glāsti debesīs nekāp. 997 9179

Kaķa lāsti debesīs nekāp. 464 1869

Kaķa lāsti debesīs netiek. 796 8690

Kaķa lāsti debesīs netiek. 877 615

Kaķa lāsti debesīs netiek. 1207 1242

Kaķa lāsti debesīs netiek. 1225 18754

Kaķa lāsti netiks debesīs. 387 6544

Kaķa lāsti debesīs netiek. 1695 2967

Kaķa lāsti nekāps debesīs. 1668 226

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 1730 66265

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 884 47585

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 1225 30567

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 884 52415

Kaķa lāsti nekļūs debesīs. 1582 16075

Kaķa lāsti nekļūs debesīs. 941 40065

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 231 32735

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 1557 314

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 884 2374

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 1802 2738

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 231 4099

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 1618 197

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 1635 1986

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 1374 422

Kaķa lāsti debesīs nekļūst. 1643 877

Kaķa lāsti debesīs nekļūst. 1654 808

Kaķa lāsti debesīs nekļūst. 1626 248

Kaķa lāsti debesīs nekļūst. 1385 2656

Kaķa lāsti debesīs nekāpj. 880 2085

Kaķa lāsti debesīs nekāpj. 1597 5577

Kaķa loasti debesis nakoapji. 1268 286

Kaļa lāsti nekļūst debesīs. 1114 213

Kaķa lāsti nekāps debesīs. 1225 31026

Kaķa lāsti nekāps debesīs. 1225 10301

Kaķa lāsti debesīs netiek. 1576 7408

Kaķa lāsts debesīs netiek. 1552 3094

Kaķa lāsti debesīs neteik. 1225 30863

Kaķa lāsti netiek debesīs. 1611 2697

Kaķa lāsti netiek debesīs. 1084 5046

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 101 1916

Kaķa lāsti nekļūs debesīs. 384 2878

Kaķa lāsti nekļūs debesīs. 1752 460

Kaķa lāsti nekļūst debesīs. 840 2804

Kaķa lāsti nekļūs debesīs. 116 4074

Kaķa lāsti debesīs nekļūst. 1225 4123

Kaķa lāsti debesīs nekļūst. 1766 1564

Kaķa lāsti debesīs nekāpj. 208 1364

Kaķa lāsti debesīs nekāp. 527 45799

Kaķa lāsti debesīs nekāpj. 567 1018

Kaķa lāsti debesīs nekāp. 853 65

Kaķa lāsti debesīs nekāpj. 717 977

Kaķa lāsti nekāps debesīs. 1262 1669

Kaķa lāsti debesīs netiek. 1451 2063

Kaķa lāsti debesīs netiek. 1552 7426

Kaķa lāsti debesīs netiek. 1079 1733

Kaķa lāsti debesīs netiek. 828 1244

Kaķa lāsti debesīs netiek. 585 1099

Kaķa lāsti debesīs netiek uzņemti. 1552 17072

Kaķa lāsti nekļūs debesīs. 1950 3201

Kaķa lāsti nekļūs debesīs. 1429 501

Kaķa lāsti jau debesīs nekāpj. 1341 2717

Kaķa lāsti jau debesīs nekāpj. 1341 9924

Kaķa lāsti nenāk debesīs. 375 7672

Kaķa lāsti debesīs nenāk. 1769 2523

Ar kaķa lāstiem debesīs netiek. 1630 267

Tad jau kaķa lāsti ar kāptu debesīs. 625 559

Kača lōsti navar škodeit. 768 675

Kaķim kaķa nieki. 1638 2603

Kaķim kaķa niķi. 527 47263

Kaķim kaķa niķi. 1225 14684

Kaķim kaķa niķi. 1225 778

Kaķim kaķa niķis. 917 2146

Kaķim kaķa niķi. 1444 1545

Kaķim kaķa niķi. 1753 627

Katram kaķim savi niķi. 556 6559

Kaķam kaķa daba. 67 1318

Kaķam kaķa daba. 67 1217

Kaķam kaķa daba. 67 3661

Kačam kača īrodums. 640 1045

Kaķam kaķa tiesa. 893 1056

Kaķim kaķa viltība. 67 1898

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 609 3533

Kas to dos tupošam kaķīšam ko skrejošam sunīšam. 848 1688

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 1690 5345

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 1010 1772

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 527 20916

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 997 12694

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 1668 1341

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 1008 4330

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 1696 6897

Kas dos to tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 1597 4025

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 1557 694

Kas to dos tupošam kaķīšam ko skrejošam sunīšam. 1628 3087

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 1127 669

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 1239 2040

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 1552 205

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 1202 274

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 384 2706

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam zakīšam. 384 563

Kas to dos tupošam kaķim, ko skrejošam sunim. 556 6037

Kas to dos tupošam kaķīšam, ko skrejošam sunīšam. 1079 807

Kas to dos tupošam kaķim, ko skrejošam sunim. 1429 707

Kaķim asi nagi. 67 3715

Kaķa nagi asi. 855 5446

Kaķim asi nagi. 527 36510

Kaķa nagi asi. 1225 5528

Kaķis gan mīļš, tik nagi asi. 556 7736

Kā kaķim mīksta ķepa, bet asi nagi. 375 5572

Kačs īt iz vacumu, zūbi iz osumu. 1950 1339

Kaķis iet vecumā, nagi asumā. 1492 464

Jo vecāks kaķis, jo asāki nagi. 1611 4223

Kaķis iet vecumā, nagi iet asumā. 1576 9979

Jo kaķis vecāks, jo nagi asāki. 1626 2808

Kad kaķis vecumā, tad nagi asumā. 828 7996

Kaķis iet vecumā un viņa nagi - asumā. 556 10198

Kaķim uz vecumu arvien paliek asāki nagi. 1341 31968

Kačs vacumā, nogi osumā. 577 230

Kaķis iet vecumā, nagi iet asumā. 1552 32429

Kaķis uz vecumu, nagi uz asumu. 1011 2176

Kačs uz vacumu, nogi uz ocumu. 1899 337

Kačs vacumā, nogi osumā. 820 1017

Kačs vacumā, nogi osumā. 1151 125

Kačs uz vacumu, nogi uz osumu. 1238 526

Kaķis vecumā, nogi osumā. 677 9

Jo kačs uz vacumu, jo nogi uz osumu. 768 283

Kačs vocumā, nogi osumā. 512 11

Kačs uz vacumu, nogi uz osumu. 1940 1588

Kas kaķam krāsni liegs, kas puišam meitu. 1188 7744

Kas kaķam krāsni liegs, kas puišam meitu. 877 753

Kas kaķim aizliegs krāsni, kas puisim meitu. 1690 7912

Kas kaķam krāsni liegs, kas puisim meitu. 1374 2275

Kas kaķam krāsni liegs, kas puišam meitu. 527 36636

Kas kaķim krāsni liegs, un kas puisim meitu. 1599 5157

Kas kaķim krāsni liegs, kas puisim meitu. 1598 739

Kas kaķam krāsni liegs, kas puišam meitu. 504 50

kas kaķim krāsni var liegt? Kas puisim meitu bildināt? Nāk - labi, nekāk, kas par to? 1225 11243

Kas kaķam peli liedz, kas puišam meitu. 1079 1566

Kas kaķim peli liegs, kas puisim meitu. 1860 1319

Kas kaķim krāsni liegs, kas puisim meitu. 17 20086

Kas kaķim cepli liedz, kas puisim meitu. 1341 18302

Kas kaķim krāsni liegs, kas puisim - meitu. 464 7732

Kas kaķim krāsni liegs, kas puisim meitu. 1225 7485

Ka tik kaķim neaizvelk baļķi priekšā! 1704 3949

Ka tik kaķim neaizvelk baļķi priekšā. 1715 1316

Ka tik kaķis neaizvelk baļķi priekšā. 1376 2684

Kaķis baļķi pār ceļu pārvilcis. 1730 66109

Kaķis pārvilcis baļķi pār ceļu. 1225 4258 4258

Ka tik kaķis neaizvelk baļķi priekšā. 754 419

Vai tikai kaķis baļķi ceļam nepārvilks. 231 10429

Nelielies iepriekš, ka kaķis neaizvelk asti pāri ceļam. 1560 215

Kad tik kaķis baļķi neaizvelk ceļam priekšā. 1225 40672

Nepriecājies par agru, kad kaķis neaizvelk baļķi priekšā. 1653 3509

Ka tik kaķis neaizvelk baļķi priekšā. 1657 2922

Kad tik kaķis neaizvelk baļķi priekšā! 89 183

Ja taisās kur iet un neaiziet, tad kaķis baļķi pārvilcis pār ceļu. 17 1110 146

Ka tik koķim bolkas naoizvalk priekšā. 529 1037

Kad tik kakis neaizvelk balki priekšā. 384 860

Ka tik kaķis nepārskrien pār ceļu. 10 4475

Vai tik kaķis baļķi ceļam nepārvilks. 1765 1156

Kad tik kaķis neaizvelk baļķi priekšā. 1552 11798

Ka kaķis baļķi aizvilcis priekšā. 17 1683

Iet jau iešu, ja tikai kaķis baļķi priekšā neaizvilks. 1341 3285

Nepārdod kaķi par zaķi. 609 5127

Nepārdod zaķi par kaķi. 1599 6226

Nepārdod kaķi par zaķi. 556 5069

Nemēģini kaķi pārdot par zaķi. 556 13319

Nepārdod kaķi par zaķi. 116 1010

Nepārdod kaķi par zaķi. 1133 245

Nepārdod kaķi par zaķi. 1429 798

Nepārdod man kaķi par zaķi. 1620 2579

Nepārdod kaķi par zaķi. 1707 4231

Nepārdod kaķi pret zaķi. 1552 25648

Nevar ne tik daudz, kā sapuvušam kaķim asti izraut. 68 104

Tu jau nevari sapuvušam kaķim asti izraut. 23 5842

Kas tur no viņa, ir sapuvušam kaķim astes nevar izraut. 576 741

Tu tak nevari sapuvušam kaķim asti izraut. 23 1128

No paldies kaķi sprāgst. 1620 2289

Par paldis vin i kaķis nusprogst. 126 122

No paldies kaķis sprāgst. 1552 12387

Par paldies tik kaķis sprāgst. 1225 10787

No paldies pat kaķi sprāgst nost. 1515 2898

No paldies kaķis sprāgst. 1225 12064

Par paldies kaķis sprāgst. 1730 57033

No paldies kaķis sprāgst. 556 472

Par paldies kaķis sprāgst. 556 4586

Par paldies jau kaķis sprākst. 1347 194

No paldies kaķis sprāgst. 23 710

No paldies kaķis sprāgst. 853 145

Par paldies kaķis sprāgst. 1730 56530

Nuo paldiesa jou koķis sprāgst. 529 996

Par paldies jau kaķi sprāgst. 1341 4292

Labāk līdz kaklam purvā brienu, bet ne iegātnos iemu. 527 32074

Labāk līdz kaklam purvā brienu, bet ne iegātnos iemu. 508 1514

Paēdis līdz kaklam. 1008 4748

Tas jau ir paēdis līdz kaklam. 279 2736

Izceļ kaklu kā gailis. 556 1750

Garu kaklu kā vilks. 917 3076

Dzer līdz kaklam, ciet līdz rītam. 508 1564

Kaklis ar velvi. 529 1458

Negulies uz tuvākā kakla, tas nav labi. 556 6013

Izvilksi uz sova kokla. 548 2217

Uzmeties otram par kakla kumsu. 1783 551

Katram savs kaklis vistuvākais. 1225 13778

Skrīn koklu aizlauzs. 679 1546

Skrien pa kaklu, pa galvu. 1802 3508

Tas skrej pa kaklu, pa galvu. 1225 36618

Bēg pār kaklu un galvu. 556 6702

Skrien pa kaklu pa galvu, kūlenu, kūleniem. 137 920

Kotrs mīļej dzeivōt uz cyta kokla. 508 1487

Kotrs mīlej dzeivuot uz cyta kokla. 527 32021

Dzeivoj zali, uz cytu kokla. 508 1940

Nopasaļaun uz cytu kokla. 508 2715

Uz cita kakla katrs prot uzdzīvot. 508 1522

Uz cita kakla neiedzīvosies. 508 2893

Garš kakls kā dzērvei. 1667 1065

Kakls kā dzērvei. 17 19977

Garš kakls kā dzērvei. 1079 1847

Kokls kai dzarvai. 465 234

Ik katram savs kaktiņš mīļš. 917 2449

Ik katram savs kaktiņš mīļš. 917 1894

Katram savs kaktiņš mīļš. 828 6585

Ikkatram savs kaktiņš mīļš. 828 7969

Ikviens lai savu kaktu slauka, tad katra vieta būs tīra. 375 7874

Lai katrs savu kaktu slaua, tad katra vieta būs it jauka. 1641 2411

Lai katrs savu kaktu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. 1551 6586

Ikviens lai savu kaktu slauka, tad katra vieta būs jauka. 384 614

Lai katrs savu kaktu slauka, tad katra vieta būs jauka. 84 1160

Lai katris savu kaktu slauka, tad katra vieta būs tam jauka. 527 36776

Pats sēd kaktā, prāts pār jūru. 1552 15732

Pats sēd kaktā, prāts pār jūru. 1689 499

Pats sēd kaktā, prāts par jūru. 1552 4684

Pats sēd kaktā, prāts pār jūru. 1377 20102

Vysi kaļvi byutu, kam tik malni daguni bejuši. 527 32330

Vysi kaļvi byutu, kam tik malni daguni bejši. 190 976

Kur kalējs kaļ, tur dzirkstis lec. 1573 3965

Kalējam melnas rokas, bet balta maize. 1374 1336

Kalējam melnas rokas, bet balta maize. 1880 3006

Kalējam melnas rokas, bet balta maize. 1753 825

Kalējam melnas rokas, bet balta maize. 961 2753

Kalējam melnas rokas, bet balta maize. 556 4601

Kalējam melnas rokas, bet balta maize. 116 16297

Kalējam melnas rokas, bet balta maize. 693 2043

Kalējam melnas rokas, bet balta maize. 1737 2394

Kalējam melnas rokas, bet balta maize. 1737 176

Kalējam melnas rokas, bet balta maize. 464 6795

Kalējam melnas rokas, bet balta maize. 1764 160

Kalējam melnas rokas, bet balta maize. 1752 1284

Kalējam melnas rokas - balta maize. 961 2540

Kalējs no aukstas dzelzs pakavu neizkals. 1756 1260

Kalējs skatās savās vēlēs, laikam atkal ko vīlēs. 116 18295

Katrs pats savas laimes kalējs. 1084 520

Katrs ir savas laimes kalējs. 958 9293

Katrs pats savas laimes kalējs. 1379 338

Kalējs lieto stangas, lai rokas nesadedzinātu. 556 10819

Kamdēļ kalējam rokas dedzināt, kad stangas ir. 1705 7353

Kalab klējs ņems dzelzi ar rokām, kad viņam ir stangas. 1690 4965

Kādēļ kalējam uguni pirkstos ņemt, kad viņas ir stangas. 1079 1687

Priekš tam arī kalējam stangas kaļ, lai nesadedzinātu rokas. 997 6919

Kalna galā tiltu nav. 1552 3582

Kalna galā tiltu nav. 1552 10459

Nu kolna i vieji pyuš. 1368 2129

Nu kolna i vieji pyuš. 1368 1331

Cik kolna tik i vieja. 1368 1332

Cik kolna tik i vieja. 1368 717

Kolnā kuopt ir gryuši. 1263 999

Kolnā kuopt ir gryuši. 1940 2904

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1379 4021

Tas jau pāri visiem kalniem. 880 1058

Kolns leja liekšnim kai Seņkam. 1368 608

Grib kolna kōpt, čorts aiz kōju raun uz leju. 548 2417

Pret kalnu nav rraukšana. 1188 836

Jo stāvāks kalns, jo dziļāka grava. 1771 2306

Man jādodās pār kalnu, lai varētu izciest salnu. 1599 5697

Jau daīs da kalņenam īt. 1945 10357

Senuok nešķīruos, kaut kolni valtūs. 1945 7038

Ja gribi no kalna braukt, tad velc ragutiņas arī kalnā. 935 33234

Kalnā sauc, lejā atskan. 1626 1575

Nav kalns bez galotnes. 997 701

Kas augstā kalnā grib kāpt, lai nebīstas no vētrām. 556 5881

Laimīgs kōp kolnā, nelaimīgs sleid lejā. 966 1105

Pret kalnu nevaig zirgu triekt, un tālu nevaig sievu meklēt. 17 22230

Kalns ar kalnu satiekas, ne vēl cilvēki. 1459 3817

Kalns paliek par kalnu. 1699 5951

Kādā kalnā es ar tevi cūkas ganījis. 584 2343

Nekāp augsti kalnā, kad nekrīti lejā. 1208 5529

Kas kalnā kāpj, tas zemē rāpjas. 1771 3273

Labāk kalnā kāpt, nekā no kalna lejā. 1188 4156

Kalnā kāpti grūti, lejā tikt viegli. 1736 336

Centies kāpt kalnā, bet ne lejā krist. 1576 7939

Kur kalni, tur lejas atrodamas. 556 5463

Kas lielas, tas no kalna veļas. 1645 4591

Kalni ir augsti, bet cilvēka saprašana vēl augstāka. 1127 4143

Nestaigā pa kalniem, var slīdēt kāja un nokrist. 556 10069

Kalnos tīrs gaiss. 67 1447

Augsts kalns tālu redzams. 556 4950

Kalns klēpī nav panesams. 556 12208

Pret kalnu upe netek. 1552 3469

Pret kalnu upe netek. 1552 1041

Pret kalnu upe netek. 1627 3473

Kur augsti kalni, tur dziļas lejas. 1693 9758

Kur augsti kalni, tur dziļas ielejas. 796 13256

Kur augsti kalni, tur dziļas lejas. 94 7181

Kur augsti kalni, tur dziļas ielejas. 1709 587

Kur augsti kalni, tur dziļas ielejas. 13 5263

Kur augsti kalni, tur dziļas lejas. 1177 23478

Kur augsti kalni, tur dziļas lejas. 1880 1823

Kur augsti kalni, tur dziļas lejas. 464 2236

Kur augsti kalni, tur dziļas ielejas. 231 908

Kur augsti kalni, tur dziļas ielejas. 231 1181

Kur augsti kalni, tur dziļas lejas. 67 1577

Kur augsti kalni, tur dziļas lejas. 568 1083

Kur augsti kalni, tur dziļas lejas. 1262 3582

Kur augsti kalni, tur dziļas lejas. 67 2528

Kur augsti kalni, tur dziļas lejas. 828 3169

Kur augsti kalni, tur zemi padebeši.Bb 17 5862

Kur augsti kalni, tur dziļas lejas. 116 5997

Kur augsti kalni, tur dziļas lejas. 1459 4138

Ja gribi uzkāpt kalna galā, tad neapstājies ceļmalā. 375 6143

Ja gribi sasniegt kalna galu, tad neskaties. 941 1886

Ja gribi sasniegt kalna galu, tad neplūc rozes pakalnē. 848 1051

Ja gribi sasniegt kalna galu, tad neplūc rozes pakalnē. 101 1742

Ja gribi sasniegt kalna galu, tad neplūc rozes pakalnē. 1493 3485

Ja gribi sasniegt kalna galu, tad neplūc rozes pakalnē. 1648 1603

Ja gribi sasniegt kalna galu, tad neplūc rozes pakalnē. 1552 10950

Ja gribi sasniegt kalna galu, tad neplūc rozes ielejā. 834 7731

Kas vēlas sasniegt kalna galu, tamuz puķēm nav jāskatās. 556 12425

Kalns ar kalnu nesastopas, bet cilvēks ar cilvēku sastopas. 997 6850

Kalns ar kalnu ne sanāk, bet cilvēki sanāk, kur ne doma. 855 5200

Kolns ar kolnu nasaīt, a cylvāks ar cylvāku saīt. 1800 3477

Kalns ar kalnu nekad nesatiksies. 1084 8688

Kalni un lejas nesastopas, bet cilvēki sastopas. 1120 48

Kalni un lejas nesastopas, bet cilvēki gan. 556 6558

Kalns ar kalnu nesatiekas. 67 3659

Kalns ar kalnu nesastopas, cilvēks ar cilvēku satiekas. 1001 481

Kolnc ai kolnu sazatīk, kur nu cylvāks ar cylvāku nazatiksīs. 1930 3368

Kolns ar kolnu nasaīt, cylvāks ar cylvāku saīt. 1950 7963

Kolns ar kolnu navar sazatykt, a cylvāks ar cylvāku var sazatykt. 1940 6540

Kalns ar kalnu nesaiet, bet cylvēks ar cylvēku saiet - zīmējas uz jauniem. 1925 562

Kolns ar kolnu nasaīt, cylvāks ar cylvāku sait. 624 84

Kolns ar kolnu nasaīt, a cylvāks ar cylvāku navar zynuot. 1779 1176

Kolns ar kolnu nasaīt, cilvāks ar cilvāku saīt. 1742 1880

Kolns ar kolnu nasaīt, cylvāks ar cylvāku saīt. 740 9691

Tur kalns jārok - teic slinkais. 527 43949

Tur kalns jārok - teic slinkais. 1696 5274

Tur kalns jārok, teic slinkais. 353 7112

"Tur kalns jārok", teic slinkais. 796 679

Tur kalns jārok - teic sliņķis. 1805 6988

Tur kalns jārok - teic slinkais. 807 2796

Tur kalns jārok - teic slinkais. 1552 16140

Tur kalns jārok - teic slinkais. 917 3474

Tur kalns jārok - teic slinkais. 1225 16567

Tur kalns jārok - saka slinkais. 1602 4831

Tur kalns jārok - teic slinkais. 1654 3160

Tur kalns jārok - teic slinkais. 949 1320

Tur kalns jārok - teic slinkais. 1079 2279

Tur kalns jārok - teic sliņķis.Bb 13 578

Tur kalns jārok - teic slinkais. 1766 843

Tur kalns jārok - teic slinkais. 384 2572

Uz savas maizes citam neesmu par kalpu. 508 1580

Kas es tev par kalpu ar savu maizi. 1341 12284

Savu maizi ēdot otra kalps nebūsi. 556 4508

Paprīkšu kolpam jōatcērš razgaļs, na kai kungam vērsyune. 740 16737

Tam jau kalpa meita sieva. 1730 16538

Kas dos kalpam saimniekmeitu. 202 4686

Kas kalpa bērnam kukuli dos. 935 34002

Neapmelo kalpu pie viņa kunga, ka viņš tevi nelād. 941 1866

Kalpam kalpa valoda. 1552 15444

Jo labāks kalps, jo ātrāk atrod saimnieku. 556 5758

Labam kalpam netrūkst darba. 556 12264

Pats kalps, pats kungs. 1594 4884

Labāks tas zemais, kas sev pašam par kalpu, nekā kas lepojas un maizes nav. 941 1861

Te kalpiņ nauda, te lakatiņš. 981 299

Derēts kalps saņem tik solītu algu. 556 6284

Velna kalps aizvien ļaunāks par pašu velnu. 556 13393

Labs kalps darbu dara. 917 1492

Kalps nemāca saimnieku. 997 5113

Kas to dos kalpam, kas kungam ir. 1598 1229

Kalps, kalps kārumnieks, nekāro, ko saimnieks ēd! 1950 2551

Kalpam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 1385 4804

Kalpam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 220 2865

Kāds kalps, tāda alga. 1573 4493

Kāds kalpam darbs, tāda viņam alga. 1383 1114

Kāds kalps, tāds darbs. 893 1068

Viens kalps diviem kungiem nevar kalpot. 1188 1813

Viens kalps diviem kungiem nevar kalpot. 1940 2948

Viens kalps diviem kungiem nevar kalpot. 1784 857

Viens kalps diviem kungiem nekad nevar kalpot. 556 13332

Cita kalps, pats savu maizi ēzdams. 1008 4327

Cita kalps pats savu maizi ēzdams. 1668 1338

Cita kalps pats savu maizi ēzdams. 1660 4105

Cita kalps, pats savu maizi ēzdams. 1010 1769

Cita kalps pats savu maizi ēzdams. 997 12689

Cita kalps pats savu maizi ēzdams. 609 3521

Citam kalpo pats sevi deldē. 1225 5613

Cita kalps pats savu maizi ēzdams. 1584 2342

Cita kalps, pats savu maizi ēzdams. 1650 7626

Cita kalps pats savu maizi ēzdams. 1628 3085

Cita kalps pats savu maizi ēzdams. 1597 4021

Cita kalps pats savu maizi ēzdams. 1639 4357

Cita kalps, pats savu maizi ēzdams. 828 14974

Cita kalps, pats savu maizi ēzdams. 872 5137

Cita kalps pats savu maizi ēzdams. 1127 655

Cita kalps savu maizi ēzdams. 1552 201

Vai es tavs kalps, savu maizi ēzdams? 793 49

Cita kalps, pats savu maizi ēzdams. 1202 272

Cita kalps pats savu maizi ēzdams.Bb 13 1139

Cita kalps, pats savu maizi ēzdams. 1079 765

Cita kalps pats savu maizi ēzdams. 384 4097

Vai es cita kalps savu maizi ēzdams. 67 2327

Cita kalps pats savu maizi ēzdams. 384 2771

Cita kalps pats savu maizi ēzdams. 116 11157

Cita kalps pats savu maizi ēzdams. 384 537

Cita kalps pats savu maizi ēzdams. 1219 83

Kalps kalpa velns. 1668 6447

Kalps kalpa velns. 1374 538

Kalps kalpa velns. 1552 32836

Kalps kalpa velns. 1601 1164

Kalps kalpa velns. 1376 1603

Kalps kalpa velns. 1225 4874

Kalps kalpa velns. 1225 40838

Kalps kalpa velns. 968 164

Kalps kalpa velns. 504 51

Kalps kalpa vells. 941 3391

Kalps kalpa velns. 1225 21632

Kalps kalpa velns. 1225 6996

Kalps kalpa velns. 941 3380

Kalps kalpa velns. 527 20652

Kalps kalpa velns. 584 2795

Kalps pieviļ kalpu. 556 1496

Kalps kalpa velns. 17 28928

Kalps kalpa velns. 828 2970

Kalps kalpa velns. 1341 14317

Kalps kalpa velns. 1429 804

Kalts nekaltu nes. 384 861

Kaļ kā dzenis. 1593 1176

Kaļ kā dzenis. 3 250

Ko tu tur kal kā dzenis. 72 8436

Kaļ kai dzenis. 640 1486

Kol kai dzens. 780 169

Ar kādām kamanām pats brauc, ar tādām otru vizini. 384 533

Vizināties grib, kamaniņas vilkt negrib. 1079 1621

Nesēdies sveša kamanās. 958 874

Kādās kamanās sēdi, tādu dziesmu dziedi. 929 51680

Kādās kamanās sēd, tādu dziesmu dzied. 861 1994

Kādās kamanās iesēžas tādās jābrauc. 1573 3349

Kā kamanās sēdi, tā dziesmu dziedi. 1730 15191

Kā kamanās sēdi, tā dziesmu dziedi. 67 780

Kā kamanās sēd, tā dziesmu dziedi. 17 8721

Kā kamanās sēdi, tā dziesmu dziedi. 1347 437

Kādās kamanās sēdīsies, tādās brauksi. 384 532

Kādās kamanās iekāpsi, tādām brauksi. 527 31969

Kādās kamanās tu mani sēdini, tādās es tevi. 521 30

Kādās kamanās sēdies, tādās brauc. 1055 395

Kā kamanās brauc, tā dziesmu dzied. 1945 9620

Ko komōs sed, to dzīsmu dzīdi. 418 1979

Kō komonos brauc, tō dzīsmu dzīd. 929 48462

Ko komonōs sēd, tō dzīsmu dzīd. 365 264

Kā komonōs sēd, to dzīsmi dzīd. 966 200

Kā kamanās sēd, to dziesmu dzied. 831 21

Ko komonos sēdi, to dzīsmi dzīdi. 509 778

Kō komonōs sēdi, tō dzīsmi dzīdi. 509 1477

Kō komonōs sēdi, tō i dzīsmi dzīdi. 740 9677

Kaidōs komonōs esi īsēdis, toidōs ari drauc. 477 189

Vieglāk kamielim izlīst caur adatas aci, nekā bagātam debesu velstībā ieiet. 1638 797

Kamielis ātrāk tiks cauri adatas acij, kā bagāts debesu valstībā. 1551 736

Labāk kamielim izlīst caur adatas aci, nekā bagātam ieiet debesu valstībā. 1690 4191

Labāk kamielim izlīst caur adatas aci, nekā bagātam iekļūt debesu valstībā. 1650 8154

Vieglāk kamieļam caur adatas izlīst nekā bagātam kļūt debesu valstībā. 116 1613

Drīzāk kamielis caur aci izlīdīs nekā bagāts debesu valstībā. 1225 38640

Labāk kamiels zem adatas acs nekā caur debess vārtiem. 997 8350

Kai kamiels caur odotu eiu. 508 2315

Drīzāk kamielis izlīdīs caur adatas aci, nekā bagātais par nabagu paliks. 279 4903

Drīzāk kamiels izlīdīs caur adatas aci nekā tas aizdos kapeiku. 279 2517

Kampj kā suns. 32 3619

Cik lein taidu kanepes čaulā. 640 353

Tāds jau apēdis visu kaņepu sēklu. 1730 21051

Kancele nav vieta, kur visi var stāvēt. 556 12088

Kad spoža kanniņa, tad mīksts kumosiņš. 464 6818

Cik kannu tu izdzēris, cik vīru izkāvis. 609 5139

Katru kapeiku, ko izdod, atgriez trīs reiz uz riņķi. 527 45609

Pa kapeiku taupīsi, pa rubli izputēsi. 853 157

Par kapeiku ne velns laba nedarīs. 828 8147

Simts kapeiku ir slikts rublis. 1730 66160

Kopeiku vīgļuok rozlaist, kai nūpeļneit. 1930 2972

No sveša kapeikas neiedzīvosies. 1592 9673

No sveša kapeikas neiedzīvosies. 884 984

Par kapeiku dzēris, par rubli ālējas. 334 368

Kapeika arī nauda. 1225 1619

Par vīnu svešu kapeiku zaudēsi desmit sovu. 508 1467

Netaisna kapeika noēd taisnu rubuli. 556 4127

Netaisna kapeika augļus nenes. 556 4657

Kapeika pie kapeika iztaisa rubuli. 529 1846

Viņš jau tev nevīrīs ne par vienu kapeiku. Viņš jau tev neslieks ne par vienu kapeiku. 142 2861

Kapeikas dēļ lec no jumta uz ecešām. 1730 57156

Tu jau kapēku lec ecēkšās. 23 1125

Par kapēku žīds lēc no jumta ezešos. 556 1113

Ko nu par to runāt, tas jau par kapeiku no jumta uz ecežas lēks. 1341 3963

Tas jau kapeika dēļ no jumta ecēžās ar ielēks. 527 46114

Par kapeiku vai par jumtu lec. 529 1814

Par kapeiku pār jumtu lēc. 740 25764

Tas jau pēc kapeikas akā lēc. 1459 4048

Ja kapeiku nekrāsi, pie rubļa netiksi. 1515 1769

Bez kapeikas rublis nav pilns. 1684 1864

Bez kapeikas rublis nav pilns. 1660 5112

Bez kapeikas rublis nav pilns. 1010 4444

Bez kapeikas rublis nav pilns. 527 24248

Bez kapeikas rublis nav pilns. 1200 1150

Bez kapeikas rublis nav pilns. 1188 8669

Bez kapeikas rublis nav pilns. 1693 2867

Bez kapeikas nav rublis pilns. 1685 2837

Bez kapeikas rublis nav pilns. 1660 3746

Bez kapeikas rublis nav pilns. 796 6602

Bez kapeikas rublis nav pilns. 464 5764

Bez kapeikas rublis nav pilns. 1642 1701

Bez kapeikas rublis nav pilns. 1127 690

Bez kapeikas rublis nav pilns. 929 64050

Bez kapeikas rublis nav pilns. 202 6359

Bez kapeikas rublis nav pilns. 358 91

Bez kapeikas nav rublis pilns. 1626 1880

Bez kapeikas rublis nav pilns. 1225 18329

Bez kapeikas rublis nav pilns. 1597 2918

Bez kapeikas rublis nav pilns. 1654 1420

Bez kapeikas rublis nav pilns. 1444 1587

Bez kapeikas rublis nav pilns. 853 21

Bez kapeikas rublis nav pilns. 1024 199

Bez kapeikas rublis nav pilns. 231 1976

Bez kapeikas rublis nav pilns. 739 4010

Bez kapeikas rublis nav pilns. 116 7426

Bez kapeikas rublis nav pilns. 702 379

Bez kapeikas rublis nav pilns. 116 23850

Bez kapeikas rublis nav pilns. 961 5926

Bez kapeikas rublis nav pilns. 961 6993

Bez kapeikas rublis nav pilns. 1079 805

Bez kapeikas rublis nav pilns. 828 12811

Bez kapeikas rublis nav pilns. 828 4877

Bez kapeikas rublis nav pilns. 740 5383

Bez kapeikas rublis nav pylns. 1439 816

Ja kapeiku nekrāsi, pie rubļa netiksi. 1774 402

Kas kapēķus nekrās, pie rubļa netiks. 796 10469

Kas kapēķi netaupa, tas rubli nesakrā. 13 412

Ja kapeikas nekrāsi, pie rubļa netiksi. 997 4585

Kas netaupa kapeiku, pie rubļa netiek. 17 25440

Kas kapeiku netaupa, tas pie rubļa netiek. 220 2858

Kas kapeiku netaupa, tas pie rubļa netiek. 358 770

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. 1618 233

Ja kapeiku netaupīsi, pie rubļa netiksi. 1225 6818

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. 1689 534

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. 353 8731

Ja kapeiku nekrāsi, pie rubļa netiksi. 1171 554

Kas kapeiku nekrāj, pie rubļa netiek. 501 145

Ja kapeiku nekrāsi, pie rubļa netiksi. 929 67721

Kas kapeiku netaupa, tas rubli netur. 70 770

Ja kapeiku neglābsi, pie rubļa netiksi. 1552 4849

Ja kapeiku netaupīsi, tad rubļa nesakrāsi. 804 3349

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek.Bb 42 234

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. 853 107

Kapeiku netaupīsi, pie rubļa netiksi. 699 112

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. 17 12792

Kas kapek netaup, pe rubul netiek. 748 133

Ja kapeikas netaupīsi, pie rubļa netiksi. 1337 409

Kas kapeikas netaupa, pie rubļa netiks. 208 1577

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. 17 9391

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. 116 9346

Kas kapeiku netaupa, tas pie rubļa netiek. 454 69

Kas kapeiku netaupa - pie rubļa netiek. 527 37312

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. 17 20016

Kas kapēku netaupa, pie rubļa netiek. 556 3414

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. 450 1624

Ja kapeiku netaupīs, pie rubļa netiks. 67 3349

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. 464 3067

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek.Bb 17 5853

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. 116 6654

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. 1341 21489

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. 1552 5436

Ja kapeikas nekrāsi, pie rubļa netiksi. 1239 2010

Ja kapeiku nekrāsi, pie rubļa netiksi. 17 30191

Kas kapeiku nekrāj, pie rubļa netiek. 17 30191

Kas kapeikas nekrāj, pie rubļa netiek. 208 1319

Jā kapeikas netaupīsi, tad rubļa nesakrāsi. 1552 11799

kas kapeiku nekrāp, pie rubuļa netiek. 828 81

Kas grasi netaupa, pie rubuļa netiek. 961 8166

Kapeiku netaupīsi, rubuli nedabūsi. 1225 7554

Kad kapeikas netaupīsi, rubulis nebūs. 384 862

Netaupīsi kapeiku, pie rubuļa netiksi. 1860 1640

Kapeiku nekrāsi - pie rubuļa netiksi. 1925 2352

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. 1341 4084

Kapeiku netaupīsi - rubļa nedabūsi. 1341 22270

Kapeika pie kapeikas ir rublis. 740 16683

Kapeika pie kapeikas - tiek rublis. 1900 958

Kas kapeiku netaupa nav rubļa vērts. 1627 3257

Kurš necienī kapeiku, nav rubuļa vērts. 556 11396

Kas kapeikas netur par neudu, tys pats kapeikas nastōv. 935 33323

Nenicini kapeiku, neiegūs rubli. 1710 388

Pats kopus veras, a uz kapeikys treisas. 527 33570

Nu, tev jau kapsētas krancis rej. 527 46146

Kas uz kapiem aizvests, tam tur jāpaliek. 917 6490

Kur vien iesi, visūr tev kaps. 1627 2028

Tam jau kapsētas suns klāt. 567 1038

Kas uz kapiem aizvests, tam tur jāpaliek. 1667 1082

Kaps ir paliekams īpašums. 137 884

Kapu suns nebarots. 186 37

Kluss kā kaps, melns kā nakts. 1738 4214

Skrien kā gribi, kapam pāri netiksi. 1341 26024

Skrien vien skrien, kapam jau pāri nepārskriesi. 1341 4003

Par kopu tōļōk nivīns naīsim. 509 1353

Vēl nav teikts, kādos kapos glabās. 712 379

Vēl nav teikts, kuros kapos zvanīs. 1552 28987

Nav vēl teikts kuros kapos raks. 1492 563

Dzird gan kad zvana, bet nezin kuros kapos glabās. 855 5474

To vēl nezin, kuros kapos glabās! 1459 29

Vēl nav sacīts kuros kapos glabās. 1552 10498

Vēl nav teikts, kuros kapos glabās. 1341 24138

Vēl nav teikts, kuros kapos glabās. 1552 10498

Vēl nav teikts, kuros kapos glabās. 134113845552 10498

No kapiem augšā necelsies. 917 64 91

No kapiem augšā necelsies. 1614 132

No kapiem augšā necelsies. 1444 574

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 867 7363

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1667 131

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1969 7796

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1773 606

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1674 890

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1188 2480

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 94 1129

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 609 5141

Kapā paliek zelta kalni, kapā arī nabaga tārba. 353 6639

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 877 735

Kapā paliek zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1014 4101

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 997 3437

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 925 1522

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1774 478

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1689 247

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 958 5318

Kapā paliek zelts, kapā nabaga tarba. 1148 1852

Kapā paliek zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 94 3367

Kapā paliek zelta kalni, kapā arī ubaga tarba. 1008 6678

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1599 701

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1627 1155

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1385 4931

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1404 662

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1552 1934

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1880 1733

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1596 3716

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1575 1862

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1225 30987

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1592 275

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 202 5105

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 917 7905

Kapā paliek zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1557 310

Kapā paliek zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1626 1013

Kapā paliek zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1802 2770

Kapā paliek zelta kalns, kapā paliek arī nabaga tarba. 231 3331

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1552 2495

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 917 6500

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 828 764

Kapā paliek zelta kalns, kapā nabaga tarba. 949 1175

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 884 4757

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 941 4036

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1127 3800

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1601 3509

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1626 5800

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1225 18286

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1582 1603

Kapā paliks zelta maiss, kapā nabaga tarba. 935 33900

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 553 4132

Kapā paliek zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1654 668

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1374 3320

Kapā paliek zelta kalns, kapā - nabaga tarba. 1225 1451

Kapā nogrimst zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1573 348

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1225 16498

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1880 3041

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1618 392

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1552 10861

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1552 23846

Kapā paliek zelta kalni, kapā - ubaga tarba. 935 27110

Kapā paliek zelta kalni, kapā nabaga tarba. 935 15682

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 693 36

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 116 6298

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 464 5958

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 961 8364

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1459 3275

Kapā paliks zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 464 1786

Kapā paliek zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 840 2800

Kapā paliek zelta kalns un arī nabaga tarba. 1444 1452

Kapā paliks zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1552 8950

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1079 1729

Kapā paliek zelta kalns, kapā arī nabaga tarba. 1225 4120

Kapā paliek zelta kalns, kapā paliek arī nabaga tarba. 1166 5

Kapā paliek zelts, kapā nabaga tarba. 828 8002

Kapā paliks zelta kalns, kapā paliks nabaga tarba. 384 1571

Kapā paliek zelta kalni, kapā arī nabaga tarba. 1047 191

Kapā paliks zelta kalns, kapā paliks nabaga tarba. 116 25388

Kopā aizīt zalta mais, kopā aizīt ari naboga kuļa. 477 178

Kapā paliks zelta kalns, kapā nabaga tarba. 1502 198

Kas otram kapu rok, pats tur iekšā krīt. 958 11339

Kas otram kapu rok, pats iekrīt. 353 3189

Citam kapu rok, pats iekrīt. 848 861

Citam kapu roķ, pats iekrīt. 1661 922

Citam kapu rok, pats iekrīt. 684 45

Citam kapu rok, pats iekrīt. 1206 369

Kas citam kapu rok, tas pats iekrīt. 1188 3017

Kas citam kapu rok, pats iekrīt. 796 14055

Otram kapu rok, pats iekrīt. 1638 51

Citam kapu rok, pats iekrīt. 1552 25154

Citam kapu rok, pats iekrīt. 941 1093

Citam kapu rok, pats iekrīt. 1552 4003

Otram kapu rok, pats iekrīt. 1576 6688

Kas citam kapu rok, pats iekrīt. 1225 18254

Kas citam kapu rok, pats iekrīt iekšā. 1576 7001

Kas otram kapu rok, pats iekrīt. 929 44448

Kas otram kapu rok, pats iekrīt. 527 45699

Kas otram kapu rok, pats sev izrok. 953 322

Citam kapu rok, pats iekrīt. 1055 85

Kas citam kapu rok, pats iekrīt. 384 2106

Kas citam kapu rok, tas pats tanī iekrīt. 1219 76

Mācies līdz kapa malai. 867 6773

Mācies līdz kapa malai! 796 14045

Mācie līdz pa kapa malai. 917 29

Jāmācās līdz kapa malai. 1379 3957

Strādā līdz kapa malai. 927 951

Mācies līdz kapa malai. 1600 7658

Mācies līdz kapa malai. 556 4580

Mācies līdz kapam. 529 2168

Mācies līdz kapu malai. 116 3026

Mācies uzcītīgi līdz kapa malai. 556 11951

Jāmācās līdz kapa malai. 67 2876

Jāmācās līdz kapa malai. 896 67

Mōcīs cikom kopā līn. 477 538

Kur mirst, tur kaps. 527 32718

Kur mirst, tur kaps. 527 32543

Kur mirst, tur kaps. 1684 342

Kur mirst, tur kaps. 1750 8653

Kur mirst, tur kaps. 556 4252

Kur mirst, tur jāatrod kaps. 556 4499

Kur mirst, tur kaps. 17 6875

Kur mirst, tur kaps. 1429 741

Kur mirst, tur i kaps. 512 249

Labāk skābi kāposti, nekā saldi āboli. 1816 6390

Labāk strebu kāpostus, nekā svešus ābolus. 1493 94

Kāposta galva arī ir galva. 1374 191

Kāpostu galva arī ir galva. 1599 9380

Uznes nu kāpostus, nu gaļa apnikuse. 1730 59225

Nespļauj kāpostos, pats izstrēbsi. 1638 5412

Kāpostu virums labāks, nekā barots vērsis ar naidu. 1651 2112

Grib kāpostu, bail budēļu. 1455 6074

Dzeivoj zali, ēd kōpustus ar gali. 740 9684

saskābis, kā skābu kāpostu katlu izēdis. 450 1572

Kāmēr kāposti uzaugs, gaļa veca paliks. 1164 280

Kāmēr kāposti uzaugs, gaļa veca paliks. 1724 383

Kāmēr kāposti uzaugs, gaļa veca paliks. 1674 1057

Kāmēr kāposti izaugs, gaļa veca paliks. 609 5142

Kāmēr kāposti uzaugs, gaļa paliks veca. 527 24295

Kāmēr kāposti uzaugs, gaļa paliks veca. 1805 221

Kāmēr kāposti uzaugs, gaļa paliks veca. 1552 33388

Kāmēr kāposti uzaugs, gaļa paliks veca. 1684 551

Līdz kāposti uzaugs, gaļa paliks veca. 13 2137

Līdz kāposti izaugs, gaļa mežā paliks. 1493 4015

Kāmēr kāposti uzaugs, gaļa veca paliks. 1805 1770

Līdz kāposti iauguši gaļa paliek veca. 1377 773

Kamēr kāposti uzaugs, gaļa veca paliks. 1084 1174

Kāmēr kāposti izaugs, gaļa paliks veca. 1650 4905

Kāmēr kāposti uzaugs, gaļa veca paliek. 1225 5103

Kāmēr kāposti uzaugs, gaļa būs apēsta. 1177 17586

Kad kāposti izaugs, tad gaļa būs veca. 464 5830

Kāmēr kāposti uzaugs, gaļa veca paliks. 1374 497

Kāmēr kāposti izaugs, gaļa veca paliks. 210 1052

Kāmēr kāposti uzaugs, gaļa veca paliks. 1047 286

Kāmēr kāposti uzaugs, gaļa var paliks veca. 556 5164

Kāmēr kāposti uzaugs, gaļa paliks veca. 116 21271

Piespļauti kāposti pašam jāizēd. 1478 1030

Kādus kāpostus piespļaun, tādus izēd. 94 6406

Kādus kāpostus piespļauj, tādi jāstrebj. 387 7291

Piespļautie kāposti jāizstreb. 1208 9865

Piespļaut kāpost jāizstreb. 1244 6604

Nepiespļauj kāpostus, kad pašam nav jaizstreb. 121 1403

Paša piespļaudīti kāposti pašam jāizstrebj. 1376 3637

Kurus kāpostus piespļauj, tādus dabū izstrebt. 1602 6507

Nespļauj kāpostu bļodā, pats izstrebsi. 739 8089

Nepiespļaun kāpostus, ka nav pašam beigās vēl jāizēd. 754 396

Nepiespļauj kāpostus, ka nav vēlāk pašam jāizstrebj. 754 77

Nepiespļauj kāpostus, pašam būs jāizstrebj. 12 2504

Piespļaudīti kāposti pašam jāizstrebj. 231 9637

Piespļaudi kāpostus, beigās pašam jāapēd. 12 2588

Piespļauti kāposti pēc pašam jāizstrebj. 1225 5866

Piespļauti kāposti pašam jāizēd. 1177 4899

Piespļauti kāposti pašam jāizēd. 1177 11837

Nespļau kāpostos, ka pašam nav jāizēd. 1225 4776

Piespļautus kāpostus pats izēdīsi. 739 5524

Kas kāpostus piespļauj, tam jāizstebj. 464 5417

Piespļauti kāposti jāizēd. 1262 1804

Nešpļauj kāpostos, ka nav jāizstrebj. 1705 7382

Kāpostu virums ar mīlestību ir labāks, nekā barots vērsis ar naidu. 94 9031

Kāpostu virums ar mīlestību ir vēl labāks kaā barots vērsis ar naidu. 1188 7528

Labāk kāpostu virums ar mīlestību, nekā barots vērsis ar ienaidu. 464 6006

Kāpostu virums ar mīlestību ir labāks nekā barots vērsis ar ienaidu. 1592 9567

Kāpostu virums ar mīlestību ir labāks, nekā barots vērsis ar naidu. 12 817

Kāpostu virums ar mīlestību ir labāks, kā barots vērsis ar naidu. 220 2621

Labāk kāpostu virums ar mīlestību, nekā barots vērsis ar ienaidnieku. 84 2574

Labāk kāpostu virums ar mīlestību, nekā cepts vērsis ar ienaidu. 949 902

Labāk viens kumoss ar labu nekā simts ar ļaunu. 1658 3637

Labāk sapuvis kazlēns pa godam, nekā barots vērsis pa negodam. 1584 850

Kāpostu virums ir labāks ar mōlestību nekā barots vērsis ar naidu. 584 1917

Lobōk ir kimūseņš mīleibu, nekai barōtais vērss ar naudu. 1263 916

Nekāp pa desu debesīs. 1225 20930

Kāp kā pa desu debesīs. 494 40

Kas kokā kāpj, tam bikses plīst. 1750 10274

Jo augstu kāpis, jo smagi kritis. 1459 3278

Kas lēni kāpj, tas droši iet. 1239 2036

Kas zemu kāpj, tas augstu top. 1493 1798

kāpj kā cūka ar kājām silē. 529 1538

Kam kāp tik augsti kā Vērnieku kaza uz auzu gubiņas. 529 2102

Kāpjas kā vēzis atpakaļ. 1177 4686

Kāpjas kā vēzis atpakaļ. 855 46

Jo zemu kāpj, jo augstu krīt. 1591 435

Nekāp augstu, tad nebūs jākrīt. 1650 4449

Jo augstu kāpj, jo smagi krīt. 1592 7163

Ja augstu kāpsi, tad zemu kritīsi. 1643 878

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt, kas zemu kāpj, tas augstu tiek. 1225 28418

Jo augstāk kāpj, jo zemāk krīt. 1493 43

Jo augstāk kāp, zemāk krīt. 1188 3010

Jo augstāk kāp, jo zemāk krīt. 1552 24540

Jo augstu kāp, jo zemu krīt. 13 297

Jo augsti kāpj, jo zemi krīt. 1276 17

Jo augstu kāp, jo zemu krīt. 1673 524

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1684 344

Jo augsti kāpj, jo zemi krīt. 997 710

Jo augsti kāpj, jo zemu krīt. 1805 210

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1492 360

Jo augsti kāpj, jo zemi krīt. 1188 1798

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1106 1176

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 897 613

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1695 3507

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1695 3493

Jo augstu kāp, jo zemi krīt. 868 841

Jo augsti kāpj, jo zemu krīt. 353 6640

Jo augsti kāpj, jo zemu krīt. 13 1833

Jo augstāk kāpj, jo zemāk krīt. 796 16643

Jo augsti kāpj, jo zemu krīt. 1244 4420

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 925 1497

Jo augsti kāpj, jo zemi krīt. 1208 4725

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1493 291

Jo augstāk kāp, jo zemāk krīt. 1726 431

Jo augstāku kāpj, jo zemāku krīt. 935 34031

Jo augstāk kāpj, jo zemāk krīt. 464 5809

Jo augstāk kāpj, jo zemāk krīt. 1880 2944

Jo augstāk kāpj, jo zemāk krīt. 1785 40

Jo augsti kāpj, jo zemi krīt. 941 2355

Jo augsti kāp, jo zemi krīt. 70 2426

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1404 2623

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1377 530

Jo augsti kāpj, jo zemi krīt. 1626 1012

Jo augstāk kāpsi, jo zemāk kritīsi. 1576 8887

Jo augstāk kāp, jo zemāk krīt. 834 6014

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1582 980

Jo augsti kāpj, jo zemu krīt. 1654 667

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1650 35

Jo augsti kāpj, jo zemu krīt. 220 1576

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1880 1641

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 202 2578

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1557 295

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1557 1177

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1557 3379

Jo augsti kāpj, jo zemu krīt. 1557 2348

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 941 4000

Jo augsti kāpj, jo zemu krīt. 1127 1219

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1379 7421

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1591 433

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1225 1446

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1611 1650

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1225 8358

Jo augstāk kāpj - jo zemāk krīt. 917 3476

Jo augsti kāpj, jo zemi krīt. 1627 1354

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 961 5799

Jo augstu kāp, jo zemu krīt. 1 1693

Jo augsti kāpj, jo zemu krīt. 101 502

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1472 2339

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1552 416

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1552 3367

Jo augstu kāp, jo zemu krīt. 1225 4107

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 116 14333

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 961 1595

Jo augstu kāpj, jo zeme krīt. 384 75

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1079 17

Jo augsti kāpj, jo zemu krīt. 840 660

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 67 972

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 67 1120

Jo augsti kāp, jo zemu krīt.Bb 17 5843

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 116 2656

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1047 190

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1224 282

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 961 6923

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1239 2014

Jo augsti kāp, jo zemu krīt. 840 2714

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 840 2786

Jo augsti kāpj, jo zemu krīt. 464 97

Jo augsti kāpj, jo zemu krīt. 17 21942

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 17 28155

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1737 174

Jo augsti kāpj, jo zemu krīt. 1753 636

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1716 684

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 202 3982

Jo augstāk kāp, jo zemāk krīt. 1752 1283

Jo augstāk kāpj, jo zemāk krīt. 1225 5273

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1552 11134

Jo augsti kāpj, jo zemi krīt. 1262 2142

Jo augstāk kāpsi, jo zemāk kritīsi. 1444 1454

Jo augstāk kāp, hjo zemāk krīt. 1695 2231

Jo augstu kāp, jo zemāk krīt. 365 353

Jō augšōk kōp, jo zamōk kreit. 1263 585

Jo augšuok kuop, jo zamuok kreit. 1940 2572

Jo augstu kāp, jo zemu krīt. 867 6984

Augsti kāpj, zemi krīt. 1674 1244

Augstu kāp, zemi krīt. 926 420

Augsti kāp, zemi krīt. 230 3510

Augstu kāpj, zemu krīt. 1690 422

Augsti kāpj, zemi krīt. 958 7027

Augsti kāpj, zemi krīt. 1008 518

Augstu kāsi, zemu kritīsi. 925 489

Kas augsti kāpj, tas zemi krīt. 1206 370

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 981 75

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1660 5141

Kas augstu kāpj, zemu krīt. 1685 2161

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1686 604

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1668 2981

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1688 1612

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1816 1813

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 877 170

Kas augstāk kāp, tas zemāk krīt. 997 4014

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 868 1089

Kas augsti kāpj, tas zemi krīt. 868 2099

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1690 782

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 958 3424

Kas augsti kāp, tas zemi krīt. 848 2141

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 353 2537

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 13 118

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 387 5015

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 868 1775

Kas augsti kāpj, tas zemu krīt. 868 1117

Kas augsti kāpj, tas zemu krīt. 94 1771

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 121 1401

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 464 1886

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1695 2738

Kas augsti kāp, tas zemi krīt. 1695 767

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 1695 2340

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 957 59

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 981 439

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1010 330

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 527 23821

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1229 631

Kas augstu kāpj, zemu krīt. 1200 872

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 1136 794

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 773 251

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 997 12043

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1687 449

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 1208 927

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 13 398

Kas augstu kāpj, zemu krīt. 796 8680

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1661 123

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1693 351

Jo augstu kāpj, jo zemu krīt. 1689 887

Kas augsti kāp, tas zemi krīt. 1688 470

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1774 415

Kas augsti kāp, tas zemi krīt. 1688 123

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1667 371

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1805 1173

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1693 742

Kurš augstāk kāpj, tas zemāk krīt. 848 3394

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1377 4

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1177 1677

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1802 1018

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1592 282

Kas augsti kāpj, tas zemu krīt. 1551 1430

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1626 2731

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1225 8795

Tas augstu kāp, tas zemu krīt. 1557 53

Kas augstu kāp, zemu krīt. 12 91 173

Kas augstu kāpj, zemu krīt. 942 547

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1404 1507

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1225 11495

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1642 1110

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1635 48

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1379 1241

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1595 913

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 1374 248

Kas augsti kāpj, tas zemu krīt. 739 1472

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 834 213

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 927 3606

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1641 640

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1552 12650

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1628 922

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1653 227

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 1510 477

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 884 3868

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 927 310

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 927 4373

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 941 956

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 12 1112

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1557 1885

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 884 1674

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 941 2199

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 828 3527

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 834 1968

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 834 3694

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 917 4107

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 358 1043

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 914 1682

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 929 22912

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 880 2003

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 12 466

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 231 4101

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 231 4593

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 231 330

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 834 2874

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 884 140

Kas augsti kāp, tas zemi krīt. 884 1699

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1573 4633

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 914 322

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 84 1623

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 84 2534

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 84 3180

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1225 4960

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 941 1457

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 231 500

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 927 2112

Kas augstu kāp - zemu krīt. 872 1375

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1576 9225

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1225 14535

Kas augsti kāpj, tas zemu krīt. 1084 364

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 927 2095

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1379 6184

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1596 246

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1225 31050

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1225 37335

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1225 40695

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1225 30962

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1629 278

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 949 479

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1552 4887

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1376 2046

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1576 4237

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1594 1503

Augstu kāp, zemu krīt. 8 3632

Augstu kāpj, zemu krīt. 927 2457

Augstu kāpj, zemu krīt. 884 4417

Augsti kāpj un zemu krīt. 1225 4943

Augstu kāpj, zemu krīt. 1626 4365

Augstu kāp, zemu krīt. 884 3291

Augstu kāpj, zemu krīt. 917 7504

Augstu kāpj, zemu krīt. 941 568

Augstu kāpj un zemu krīt. 884 5857

Zemu kāp, augstu krīt. 12 91 173

Augstu kāpj, zemu krīt. 1552 18481

Augstu kāp, zemu krīt. 1599 178

Augstu kāpj, zemu krīt. 1594 1782

Augstu kāp, zemu krīt. 1800 1354

Augstu kāpsi, zemu krītīsi. 8 1665

Kas augsti kāpj, tas zemu krīt. 877 1434

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1600 4850

Kas augsti kāpj, tas zemu krīt. 506 352

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 828 589

Kas augsti kāpj, tas zemu krīt. 1310 21

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 1751 254

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 17 17137

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 464 4195

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 727 435

Kas augsti kāpj, tas zemu krīt. 840 3180

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1120 83

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1552 2934

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 17 20754

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1202 78

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 1 1553

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 953 314

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 1202 282

Kas augsti kāpj, tas zemu krīt. 1552 903

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1337 53

Kas augsti kāpj, tas zemu krīt. 1 2670

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 17 8686

Kas augsti kāpj, tas zemu krīt. 529 1633

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1049 48

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 1 2456

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 128 78

Kas augsti kāpj - tas zemu krīt. 17 22726

Kas augstu kāpj, zemu krīt. 17 15955

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 17 20027

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 961 3741

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 373 6142

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 310 1041

Kas augstu kāp, tas zemu krīt. 2 2049

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 840 1099

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 17 15638

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 17 9416

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 556 539

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 855 5416

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 464 5462

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 840 1774

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1552 6469

Kas augstu kāp - zemu krīt. 1 1416

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 1552 4794

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 584 1491

Kas augstu kāp, zemu krīt. 961 1699

Kas augsti kāpj, tas zemu krīt. 17 415 84

Augsti kāpj, zemu krīt. 529 1988

Augsti kāpj - zemu krīt. 17 21755

Augstu kāp, zemu krīt. 828 119

Augstu kāp, zemu krīt. 67 1966

Augstu kāp, zemu krīt. 853 6

Augsti kāpj, zemi krīt. 17 22225

Augstu kāp - zemu krīt. 1552 8980

Augstu kāp, zemu krīt. 1552 7421

Augstu kāpj, zemu krīt. 1001 325

Augstu kāpi, zemu krīti. 1752 674

Augstu kāpsi, zemāk tiksi. 17 29707

Augstu kāpsi, zemu kritīsi. 1552 10493

Augstu kāpsi, zemu kritīsi. 1552 3613

Augstu kāpsi, zemu kritīsi. 17 22588

Jo augsti kāpsi, jo smagi kritis. 116 12051

Jā augstu kāpj, tad zemu krīt. 1552 13783

Jo augsti kāpsi, hjo smagi kritis. 116 9487

Kas augsti kāp, smagi krīt. 450 1556

Jo augsti kāpj, jo smagi krīt. 867 7448

Kas augsti kāp, tas zemu krīt. 1099 1021

Kas augsti kāpj, tas zemi krīt. 400 3174

Kas augsti kop, tys zemļi nukreit. 233 2613

Kas augsti nasōs, tys zamu kreit. 508 1490

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1945 9570

Kas augstu kāpj, tas zemu krīt. 1341 14215

Augši kuop, zamu kreit. 1950 1342

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 925 1962

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 1106 894

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 1772 7762

Rāmi kāpj, droši iet. 1684 376

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 1207 1381

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 527 36787

Kas rāmi kāp, droši iet. 609 5140

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 1188 464

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 997 10078

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 868 2825

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 1693 5155

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 997 12716

Kas rāmi kāp, tas droši iet. 1008 1386

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 1188 464

Kas rāmi kāpj, tas droši kāpj. 1188 4918

Kas rāmi kāp, tas droši iet. 1805 2009

Kad augstu kāp, tad zemu krīt. 997 5162

Kad augsti kāpsi, tad zemu kritīsi. 1805 6831

Jo augsti kāp, jo dziļāk krīt. 855 5178

Augstu kāpdams zemu krīt. 1084 1789

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 1573 1162

Kas rāmi kāp, tas droši iet. 1626 253

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 1225 6858

Rāmi kāpj, droši iet. 8 1697

Kas rāmi kāp, droši iet. 1084 3611

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 834 5767

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 872 5172

Rāmi kāp, droši iet. 1127 1218

Kas rāmi kāp, tas droši iet. 968 2854

Kas rāmi kāp, tas droši iet. 1225 25331

Kas rāmi kāopj, tas droši iet. 556 4433

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 1 1801

Kas rāmi kāpj, tas droši iet. 1202 1391

Kas rāmi kāp, tas droši iet. 464 7690

Kas rāmi kāp, tas droši iet. 116 11196

Kōp kūkā kai kačs. 640 1113

Kōp kai kočs kūkā. 640 1525

Kōp kai začs kūkā. 780 10

Kōp kūkā kai lōcs. 640 1109

Kōp kai kūkā. 640 1500

Kāp kā vecāmāte ozolā. 1552 4897

Karašai platas acis, šaurs vēders. 142 3017

Ja negribi ēst karašas, tad nesēdi aizkrāsnē. 884 961

Pie ielauztas karašas visi ķeras. 527 32296

Pie ielauztas karašas visi ķerās. 867 6660

Pie ielauztas karašas visi ķeras. 1225 13014

Pie ielauztas karašas visi ķerās. 1690 1934

Pie ielauztas karašas visi ķeras. 1493 4016

Pie ielauztas karašas visi ķeras. 1377 1827

Pie ielauztas karašas visi ķeras. 1552 25630

Pie ielauztas karašas visi ķeras. 1376 1602

Pie ielauztas karašas visi ķeras. 1225 4744

Pie ielauztas karašas visi ķeras. 1557 3380

Pie ielauztas karašas visi ķeras. 584 3027

Pie ielauztas karašas visi ķeras. 617 2236

Pie ielauztas karašas visi ķeras. 17 23223

Pie ielauztas karašas visi ķeras. 10 4051

Pie ielauztas karašas visi krīt. Pie ielauzta plāceņa visi krīt. 67 3725

Pie ielauztas karašas visi ķeras. 464 7689

Kas citam ka kartavas taisa, pats pakaras. 527 8450

Karājas kā zara galā. 1455 6238

Kara laikā mirst tautas ziedi. 997 13199

Karš aizvien paliek karš. 556 8767

Nopietns kareivis nebīstās no kaujām. 556 5971

Kareivis mirst priekš tēvijas. 116 5958

Ja karavadonis iejem pilsētu, tad arī kareivjiem atvērti pilsētas vārti. 556 5890

Karš baro karu. 67 1542

Kas nav kareivis, tas nebīstas no kara. 556 7299

Kari tautu labklājībai ir ļauni. 556 6274

Kur kars, tur bodi un mēri. 640 1286

Karā ej, tad par dzeivi nadūmoj. 640 1067

Viens kara laukā nav varonis. 464 7531

Ar karoti jūru neizsmelsi. 556 493

Ar karoti jau nu jūru neizsmelsi. 1008 4185

Sausa lizeika muti plēš. 527 33179

Otram karotē pūš, pats streb karstu. 1734 401

Kab lizeika i tevim dūtu ēst. 509 1453

Pats karoti piešpļāvis, pats izstreb. 1730 44922

Ko līdz karote, ja nav ko strēbt. 1459 2538

Ar karoti prātu neieliet. 1627 731

Kab lizeika i ādōjs. 509 1454

Karote deguta samaitā mucu medus. 1900 1187

Ar karoti katrs prot strādāt. 508 2900

Karotes kā laivas. 1137 1785

Karūte kai pōrneica. 780 478

Tas jau nolicis karoti. 1008 6702

Tas jau nolicis karoti. 94 3386

Tas jau nolicis karoti. 1014 4142

Tas jau nolicis karoti. 1626 270

Tas jau nolicis karoti. 1654 2700

Tas jau nolicis karoti. 1585 1261

Tas jau karoti nolicis. 1654 695

Tas jau nolicis karoti. 1225 120

Tas jau nolicis karoti. 1736 2023

Tas jau nolicis karoti. 17 28107

Kad katrs pūš savā karotē, tad kopu darbs neveicas. 1710 4896

Kad katrs pūš savā karotē, tad kopu darbs neveicas. 1690 2295

Kad katrs pūš savā karotē, tad kopu darbs neveicas. 1552 3725

Kad katrs pūš savā karotē, tad kopu darbs neveicas. 1552 9210

Kad katrs pūš savā karotē, tad kopējs darbs neveicas. 1551 2095

Kad katrs pūš savā karotē, tad kopu darbs nebeidzas. 1626 2293

Kad katrs pūš savā karotē, tad kopu darbs neveicās. 884 452

Kad katrs pūš savā karotē, tad kopu darbs neveicās. 1597 5649

Kad katrs pūš savā karotē, tad kopu darbs neveicas. 1127 2010

Katrs savā karotē pūš. 1225 13075

Pūt nu labāk savā karotē, ne manā. 1730 56626

Pūt nu labāk savā karotē, ne manā. 1730 46626

Katris pūš savā karūtē. 1347 493

Pūt savā karotē, nepūt otra. 753 578

Kārība pēc lielās peļņas vēl nerada zelta kaudzes. 1699 3646

Ne vienmēr nogriež tur, kur kārais ar pirkstu parāda. 1769 2407

Cita sliktāka nekāro, sava laba nopel. 1674 208

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 997 3566

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 609 3004

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 848 1057

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 958 6783

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 1661 138

Cita laba nekāro, sava slikta nepel. 1668 4483

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 1652 3533

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 1177 13475

Cita laba nekāro, savu sliktu nesmādē. 1557 3391

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 1626 1398

Cita laba nekāro, sava slikta nepel. 202 6673

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 202 5082

Cita laba nekāro, sava laba nesmādē. 1557 3928

Sveša nekāro, sava nezaudē. 1592 9675

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 1552 32982

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 1225 4883

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 1641 1114

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 1595 1597

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 1552 10940

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 935 15679

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 556 1458

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 116 10468

Visu nevar kārot ko redz. 384 3012

Naklausi kardynotojim, gudribu naapsmej. 400 3250

Kāris kā vilks. 556 1164

Kārīgs kā vilks. 556 1163

Kārums visu grēku sākums. 464 7067

Kārums ir visu grēku iesākums. 1377 858

Kārums nav labums. 609 5146

Kārums nav labums. 202 5150

Kārs kā kaķis. 1114 489

Kārums parasti cilvēku noved pie nabaga tarbas. 556 10233

Kārumi gan jauki, bet pieviļ ik vienu. 556 5798

Kārpas kā gailis. 556 1756

Ar savu kārumu un laiskumu, vēl klāt labi nosmērējies. 853 815

Kārs kā balodis uz griķiem. 556 1347

Ko kāroji, to dabūji. 1667 1013

Kārs kā vācietis. 1177 23020

Kārs kā pirtī. 941 2141

Kārs kā kaķis. 157 257

Kas daudz kāro, tam maz tiek. 834 3130

Kas daudz kāro, tam maz tiek. 12 2059

Daudz kāro, maz tiek. 1660 2446

Kāram tur netiek grieztsm kur viņš ar pirkstu rāda. 1626 1038

Tur kāram netiek griezts, kur kārs ar pirkstu rāda. 754 171

Kāram netiek dots, ko kārs ar pirkstu rāda. 1576 4218

Kārumu, ko ar pirkstu rāda, netop vienmēr dots. 464 7387

Kārs kā lācis uz medu. 929 58387

Kōreigs kai lōči uz mads. 548 5582

Kuors kai luocs uz madu. 1368 625

Korīgs, kai locis uz mads. 477 194

Kārs kā lācis uz medu. 556 3151

Tik kārs kā lācis uz medu. 1596 4764

Karsc ka cepls. 748 99

Karsts kā podā. 1802 1963

Kādā kārtā dzimis, tādā jāpaliek. 116 7032

Korsts kai plencinīku asnis. 509 1090

Korsts ar soltu izīt roundons. 509 1083

Kā karstu kartupeli mutē ieņēmis. 1451 1266

Kādā karstumā sēdi, tādā sildies. 556 4219

Karsts ka uguns. 748 134

Karsts kā uguns. 1730 59286

Tik korsts kas guntiņa. 142 4667

Karsti kā ugunī. 527 7937

Karsts kā guntiņa. 142 2878

Karsts kā uz uguni vārīts. 708 73

Karsts kā uz uguni vārīts. 1730 59287

Karsts kā uz uguns vārīts. 220 360

Nav nikaidas kortības - kai kunga pogolmā. 509 771

Ka nav loba parāda saimnīkam, i suns palīk naēc. 765 506

Kārtība tik jāieved, tad pēc viņa pati rodās. 893 866

Kārtība tik jāievada, tad pēc viņa pati vadas. 202 4247

Kārtība tik jāieved, tad pēc viņa pati vedās. 942 629

Kārtība tik jāieved, tad viņa pati vadas. 13 5248

Kārtība tik jāieved, tad pēc viņa pate vadās. 1225 3161

Kartupeļiem vārpas nesagaidīsi. 1137 813

Ar kartupelim vīna cyuka loba. 548 2238

Pie kartupeļiem āboli neaug. 556 9235

Kartupeli kai zērni. 640 1253

Viens kartupelis vai divi, kad tik uz sava galdiņa. 609 5145

Kasīs i izkasi. 1252 73

Kā ap kāsi apvadāts. 1552 11791

Kā ap kāsi apvadīts. 384 852

Kāds kāsīts, tāds grāpits. 1045 1811

Kāds tas kāsiņš, tāds tas grāpiņš. 1674 2295

Kāds kāsītis, tāds grāpītis. 1200 4144

Kāds kāsīts, tāds grāpīts. 1668 1415

Kāds katliņš, tāds kāsīts. 1225 10775

Kāds tas kāsiņā, tāds tas grāpiš. 1552 24672

Kāds kāsītis, tāds katliņš. 1592 9018

Ar kruķi stumjams, ar kāsi velkams. 1014 4187

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1493 3980

Ar kāsi velkams un ar kruķi stumjams. 997 3453

Ar kāsi velkams un ar kruķi stumjams. 739 1743

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1010 87

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1008 3948

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 609 3002

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 353 9626

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 94 5910

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 958 9494

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1689 3059

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1667 818

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1655 1413

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1653 1904

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 504 52

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1557 3962

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1592 9548

Ar kāsi raujams, ar kruķi grūžams. 1593 30

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1595 1590

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1372 3986

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1225 4875

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 880 1187

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1598 468

Ar kāķi raujams, ar kruķi stumjams. 1225 21674

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1626 5813

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1627 609

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1225 18298

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1225 5523

Ar kāsi velkams, ar ķeksi ķeksējams. 1225 39176

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 935 34120

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 17 10141

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1798 211

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1798 1031

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1552 23868

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1552 10849

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 935 15709

Ar kāsi velkams, ar kruķi kruķējams. 828 98

Ar kāsi velkams, ar struķi grūžams. 116 25397

Ar kāsi velkams, ar kruķi dzenams. 937 114

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1900 3734

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 17 21847

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 384 1586

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumdams. 529 2065

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 639 4

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1079 2200

Ar kāsi velkams, ar kruķi stumjams. 1225 14436

Kosōs kai ubogs sādzu pōrgōjis. 1209 507

Kosōs kai ubogs dzeranui pōrgōjs. 509 1484

Kosōs kai žeids pi lelkunga. 1209 506

Kosōs, kai žeids pi lelkunga. 509 1483

Nazakosis kur nanīz. 744 107

Ko tu kasies, ka tev neniez. 1802 3489

Kasi, kur tev niez. 1177 19588

Kašķojās kā kašķis. Strīdīgs kā žīds. 17 19540 19541

Kas kasa, tas iekas. 1010 208

Kasi, kur niez; laizi, kur sāp. 1202 1040

Kāss nāves brālis. 707 149

Kasiklis neprasa atļauju, kur kasīties. 556 6297

Kas ar citiem labprāt kasas, tas no citiem kasīts tiek. 1766 1987

Kasās kā pliks pa nātrēm. 1759 186

Kasās kā suns ar blusām. 1552 10507

Ko tu kasies kā suns ar blusām. 1802 3460

Lai kasās, kam niez. 1620 2220

Lai kasās tas, kam āda niez. 1688 2154

Lai kasās tas, kam āda niez. 1717 289

Jo kasās, jo āda niez. 1687 820

Lai kasās, kam āda niez. 1660 4451

Lai kasās tas, kam āda niez. 1661 4354

Lai kasās tas, kam āda niez. 1696 5657

Lai kasās tas, kam āda niez. 796 17259

Lai kasās tas, kam niez. 796 17259

Lai kasās , kam niez. 1667 1012

Lai kasās tas kam niez. 1661 932

Lai kasās, kam niez. 1200 2297

Lai kasās, kam āda niez. 1650 2254

Lai kasās tas, kam āda niez. 949 1193

Lai kasās tas, kam āda niez. 1576 7385

Lai kasās tas, kam āda niez. 1596 3692

Lai kasās kam āda niez. 1376 854

Lai kasās kam āda niez. 1654 762

Lai kasas tas, kam niez. 1114 246

Lai kasās kam niez. 12 593

Lai kasās kam niez. 17 5700

Jo kasās, jo niez. 116 21831

Jo kasās, jo niez. 828 10313

Jo kasās, jo niez. 1641 473

Jo kasās, jo niez. 1599 249

Ko kasies kā cūka gar zediņiem. 893 1053

Kosōs kai cyuka pi pakša. 509 1431

Kasās kā utaina cūka. 1225 26863

Kasās kā cūka pie sētas. 1802 3490

Kasās kā cūka. 1225 5370

Kosōs kai cyuka. 640 409

Kosōs kai cyuka. 512 174

Kasās kā vista. 556 354

Kasās kā vista. 556 354

Koš kā vista. 529 584

Kašās kā vista pa mēslu kaudzi. 220 872

Kaš kā vista. 1802 3522

Kasās kā vista. 1379 2986

Kasās kā vista. 567 1136

Kašņājas tā kā vista. 834 6580

Ko tu kasies kā vista pa mēsliem. 1341 2422

Kašās kai vysta pa māslim. 509 607

Kasās kā akla vista pa smiltīm. 556 4701

Kasās kā vista pa smiltim. 556 2558

Kasās kā vista pa smiltim. 556 1730

Kašās kā gailis. 1110 1045

Kašās kai gaiļs pa māslu gubu. 509 1462

Kasās kā vista. 1900 1038

Kašķis ar grabuli. 1730 66452

Kas no kašķa baidas, tam kašķis pielīp. 1730 66395

Ko meklē kašķi svešā pirtī. 1627 738

Nemeklē kašķi cita pirtī. 1596 40

Nemeklē kašķi cita pirtī. 464 1867

Nemeklē kašķi citā pirtī. 12 1246

Nemeklē kašķi cita pirtī. 12 595

Nemeklē kašķi svešā pirtī. 997 14982

Nemeklē kašķi cita pirtī. 884 4350

Nemeklē kašķi cita pirtī. 929 58698

Neej kašķi meklēt cita pirtī. 929 56170

Kad kašķi meklē, tad atrod. 997 7638

Ja kašķi pirtī meklē, tad atrod. 1730 76749

Kovās kā pliks pa natrīm. 567 1157