Nr.24. Katls - koks

Kotram kataļukam pa mataļukam. 509 1390

Visim katoļukim pa mataļukam. 509 33

Kotram kataļukam pa mataļukam. 494 489

Sauc par katlu, bet uz uguns neliec. 1341 30989

Sauc kaut par katliņu, tikai uz uguns neliec. 1341 22246

Lai mani sauc kaut par katlu, kad tik uz uguns neliek. 1341 29050

Kas ir kotlā, tys kyus orā. 509 1076

Kausējams katls sudrabam. 353 7814

Kur katlu liek, tur melnums paliek. 840 1637

Lobōk kotlis kopustu ar mīru, nako barāts vērss ar namīru. 740 31190

Pods katlam smejas, abi melni. 942 865

Naickar kotla, kotls nikod naaickars. 1950 433

Kāds katliņš, tāds vāciņš. 828 1281

Kāds katliņš, tāds vāciņš. 1429 698

Kāds katliņš, tāds vāciņš. 929 28517

Kāds katliņš, tāds vāciņš. 1630 27

Visim kotlim par pōrnīcu. 509 1354

Visim kotlim par povōrnīcu. 509 34

Visim kotlim par pōrneicu. 1209 389

Kauc kā kuņa uz plosta. 877 226

Ko kauci, kā kuņa uz plosta! 1008 4172

Ko kauc kā kucis uz plosta. 1660 4567

Kauc kā leišu nabags. 877 2715

Ko tu kauc? Vai neizkauksies, kad ādu plēsīs? 941 571

Klus, kuo kouc! Kouksi, ka dīrās. 529 883

Kauc kā trakā jūra. 556 4782

Kauc kā elles lācis. 556 9526

Kauc kā suns. 1190 3383

Ko kauc kā suns mēnesnīcā. 1722 140

Kauc kā suns. 527 36507

Kauc, kai suņs zam smērc. 512 227

Kauc kā vilks. 556 1158

Kauc kā izsalcis vilks. 556 12137

Kauc kā izgalējies vilks. 556 3075

Kauc tā kā vilks mežā. 1552 4921

Kauc kā vilks, bet sakaukt nevar. 949 589

Kauc kā vilks mežā. 556 2583

Kauc kā vilki saliņā. 1730 21149

Bez kauliem nav gaļas. 1602 981

Vālōk atnōkšīm kauli teik. 640 958

Ar kaulu izsvīd, ar meikstumu nadamoneisi. 1925 3653

Pirmo reizi var pievilt ar kaulu, otro reizi ne ar gaļu. 853 883

Ieēdies līdz pašiem kauliem. 556 6418

Kai ar kaulu acīs. 40 740

Kai ar kaulu i lauž. 40 709

Nu plyka kaula galas nadabosi. 677 14

Veci kauli grabēt grab. 1429 943

Kauli i oada. 1268 603

Slapjš līdz kauliem. 384 870

Nav kauli bez gaļas, ne gaļa bez kauliem. 1730 15225

Kauliņš pie kauliņa, dzīsliņš pie dzīsliņa. 1766 1729

Tu esi izdilis, ka kauli un ada vien. 72 7964

Guli kur likts, ne lauzi kaulus. 137 806

Pie kauliņa garda gaļa, pie meitiņas silta guļa. 929 67241

Pie kauliņa gārda gaļa, pie meitas silta guļa. 1206 3199

Pie kauliņa garda gaļa, pie meitiņas silta guļa. 609 5149

Pie kauliņa gārda gaļa, pie meitiņas silta guļa. 1014 1403

Pie kauliņa mīksta gaļa, pie meitiņas silta guļa. 1713 1972

Pie kauliņa gārda gaļa, pie meitiņas silta guļa. 1584 2272

Pie kauliņa garda gaļa, pie meitiņas silta guļa. 1653 2421

Pie kauliņa garda gaļa, pie meitiņas silta guļa. 208 2104

Pi kauliņa gorda gaļa, pi meitiņas sylta guļa. 1268 385

Pie kauliņa garda gaļa, pie meitiņas silta guļa. 1225 11035

Pie kauliņa garda gaļa, pie puisīša silta guļa. 884 1628

Pie kaula garda gaļa, pie puiša laba guļa. 1035 48

Pie kauliņa garda gaļa, pie meitiņas silta guļa. 567 1011

Pie kauliem gārda gaļa, pie meitām silta guļa. 961 1456

Pie kauliņa garda gaļa, pie meitiņas silta guļa. 72 17618

Pie kauliņa gārda gaļa, pie puisīša silta guļa. Pie kauliņa gārda gaļa, pie meitiņas silta guļa. 450 1538

Pi kauleņa gorda gaļa, pi poļaka loba dzeive. 740 9744

Tas kož kaulā. 1225 10304

Tas kož kaulā. 1668 231

Tas kož kaulos. 116 1055

Tas griež kaulos. 529 1879

Vienreiz pievilsi ar kaulu otreiz pat ar gaļu ne. 17 614 70

Vienreiz pieviļ ar kaulu, otreiz ne ar gaļu nepievilsi. 1620 2384

Kod divi kaunas trešais smejas. 508 1865

Kaušanos nekad nepārvērtīsi par izpriecu. 556 6420

Kaujies ar tiem, kas grib kauties. 997 11414

Vacu kaut, jaunu saitē sīt. 432 30

Kauts nakautu nass. 966 226

Kaudamies neko nepanāksi. 834 6769

Cytu kaun, pats blaun. 966 109

Kauņ cikom nūkausi. 640 1242

Paši kaujās, paši devās mieru. 556 4120

Kaujās kā ar mujeniešiem. 556 4435

Kaujas kā pa turku karu. 997 14739

Kaujās kā velns ar dievu. 13 5054

Kaujās kā velni. 527 25006

es tev kaušu, kā pelu maisu. 567 1056

Kaujās kā nāve ar dzīvību. 1730 56689

Kaujas kā suns ar blusām. 1730 18488

Kaujas kā suns ar blusām. 1730 76733

Kounas kā suns ar blusām. 529 689

Kaujas kā suns ar kaķi. 1225 1521

Kaujas kā suņ. 913 215

Kaujas kā gaiļi. 527 36527

Kaujās kā gaiļi. 1190 3406

Ko nu kaujās kā gaiļi. 997 15021

To tik lūko kauties kā gailis. 1225 10834

Kaujas kā gailis. 556 1753

Kounas kā goiļi. 529 683

Kaujas ar meliem kā suns ar blusām. 1689 504

Kaujas ar meliem kā suns ar blusām. 609 3008

Kaujas ar meliem kā suns ar blusām. 1601 1129

Kaujas ar meliem kā suns ar blusām. 17 21892

Kaunas ka suns ar blusām. 446 575

Kaujas ar meliem kā suns ar blusām. 375 9021

Kaujas ar meliem kā suns ar blusām. 1024 27

Kaujas ar meliem kā suns ar blusām. 584 2268

Kaujas ar meliem kā suns ar blusām. 116 10445

Kaujas kā pliks pa nātrām. 17 15736

Kaujas kā pliks pa nātrēm. 101 2008

Kaujas kā pliks pa nātrām. 464 7287

Kauns na zyrgs kū paslēpt. 509 1362

Kauns na zyrgs napaslēpsi. 1209 397

Nu ir kauns kā sunism, nedrīkst otram i acīs skatīties. 72 13955

Kauna nav kā suņam. 145 1054

Kauneigs kai meita. 374 430

Kaunīgs kai meita. 508 1939

Kaunīgs kā veca meita. 1686 422

Es jau nebiju mājā kad kaunu dalīja. Es savu kaunu paņēmu no krusttētiņ un ieliku kēpī, bet suns izēda. Kad kauns tika dalīts - mans puika nebija mājā. 17 296 16

Es nebiju mājā, kad Dievs kaunu dalīja. 17 114 128

Kad tas baltais vecīts staigāja apkārt kaunu dalīdams, es savu ieliku ķipītē, bet suns izēda. 17 114 129

Kauns maisā, pats gaisā. 740 16689

Kauns maisā, pats piestā. 740 16690

Kauns maisā, pats virsū. 740 16691

Kauns kaunu dzemdē. 1444 637

Kauns kaunu dzemdē. 917 3009

Kauns kaunu dzemdē. 384 877

Kauns kaunu dzemdē. 1715 1321

Nav kauna nivīnā acī. 1950 1618

Nav kauna vienā acī. 527 4747

Tev naesūt kauna ni vīnā acteņā. 1473 464

Kauna nav nī vīnā acī. 1252 27

Ai kaunu vīn napajēss i, bez kauna nadzeivuosi pa čestam ļaužu priškā. 1930 3439

Kauns nav vēdera barotājs. 1730 57118

Kauns pa visu ģīmi. 23 2086

Nav kauna kā cūkai. 1880 2551

Kas kauna napazeist, tys i grāka nasabeist. 418 2187

Kas kaunu prot, tas bada nemirst. 84 11727

Kas kaunu prot, tas badu cieš. 796 5579

Kas kaunu prot, tas godu dabun. 384 2108

Slinkot ir kauns. 925 378

Vai kauns kāds gods. 529 1740

Ir kauns labi īsōktū slikti veikt. 640 979

Tam nav kauna kā vecam krančam! 1079 448

Slepens klausītājs sadzird savu kaunu. 556 11377

Kur nāk lepnība, tur arī kauns, bet pie pazemīgiem ir gudrība. 1584 5999

Tam jau kauns līdz acīm. 1766 492

Kauns kaula nelauž. 1899 338

Kauns, bet veselīgs. 384 871

Kauns nu ļaudim i grāks nu dīva. 820 306

Kaunam nav kauna. 929 51712

Cik i kauna kei pi čigona. 679 1340

Kaunies kauna! Ko nu piesakaus, man jau laba daba. 1341 4086

Nau kauna maizis dabot ar pracu, a kauns ar nakauneibu. 527 33473

Dzīvo tā, ka nomirstot kaunu tev tavs mūžs nedara. 1459 3298

Kas kaunu neprot, tas mantkārīgs. 1802 1023

Ja viņš mazāk pazīst kaunu, bet mīl toties naudu. 464 6805

Tas nebīstas ne kauna, ne grēka. 1225 12125

Kas kaunas, tas labojas. 1627 3249

Tam nav kauna kā vecam Krančam. 1667 832

Nu kauna ni kur nanuskrisi. 527 33574

Kaunies kauna! Gan jau izkaunēsies, vai nu kauns kāds gods. 1341 4087

Kaids to kauns, ka pats sprauns. 1151 332

Vai tev kaunu suns apēdis? 1600 7689

Kauns pār visu ģīmi. 828 11347

Pyrmais kauns lobōks kai ūtrais. 640 1354

Mans kauns nevienam ēst neprasa. 1600 7665

Kauns ir zagst un melot. 231 10477

Prasīt nav kauns, zagt ir kauns. 840 38

Kauns gan ir bēgt, bet kaulam veselīgs. 853 844

Kauns bet veselīgs. 804 3350

Kauneigs kai Itapa zūsyns. 1368 110

Kaunīgam gods, nekaunīgam kumoss. 796 6445

Proties kaunu. 1707 4239

Kaunies sevi, ne citus. 1711 4446

Ēd, bet atstāj man ar, ja nav kauna, tad apēd visu. 739 7510

Kaunās kā gailis. 961 5083

Nekaunīgam arvien laimējās. 1225 7903

Aiz kauna vai zemē ielīstu. 1602 9326

Labāk kauns vaigā, nekā sāpes vēderā. 1730 21116

Kauns kai zyrgs. 509 1360

Ganīt nav kauns. 1552 13900

Kaunas kā lapsa, ko vistas saķērusi. 1459 2791

Kaunīgam gods, nekaunīgam kumoss. 1225 8219

Kas kaunīgam dos. 1444 636

Kaunas kā suns no kucena. 1627 3270

Kaunīgs kua bruote. 41 235

Kaunīgam gods, nekaunīgam kumoss. 1573 1535

Kaunīgs kā kucēns. 1552 15569

Kaunīgam gods, negodīgam kumoss. 1597 4509

Kauns rados. 23 2085

Bēgt ir gan kauns, bet kaulam veselīgi. 334 528

Kaids, tad kauns, kas pats slauns.3344 1121

Kaunies kaunu, bīsties Dievu. 1620 1741

Cik tāļu kauns, tik tāļu ar nazi nost. 1730 59079

Kauna sārtums ir skaistākā krāsa. 1631 740

Kas man par kaunu, ka es poša slauna! 1800 3380

Tev nav tik daudz kauna kā melns aiz naga. 935 34098

Tev nav tikdaudz kauna kā melns aiz naga. 23 1250

Tev nav tik daudz kauna, kā melns aiz naga. 23 3526

Tam jau nav tik ar kauna, kā mells aiz naga. 527 46030

Nedari ļauna, tad nebūs kauna. 1341 17260

Nadar cytam launa, nabyusi kaunā. 966 59

Nadori ļauna, nabyus kauna. 1151 175

Nadori launa nabyus kauna.3802 942

Kaunu maizi apēdis. 997 5300

Kaunu maizē apēdis. 1492 541

Tas jau kaunu maizē apēdis. 877 2690

Viņš kaunu maizē apēdis. 17 3430

Kaunu maizē apēdis. 997 1040

Kaunu maizē apēdis. 1730 76748

Kaunīgs kā bērniņš. 1079 413

Kaunīgs kā bērniņš. 1576 10104

Kaunīgs kā bērniņš. 917 2969

Kaunīgs kā bērniņš. 1715 1279

Kaunīgs kā bērniņš. 1627 2325

Kaunīgs kā bērniņš. 1658 1388

Kaunīgs kā bērniņš. 1008 2778

Kaunīgs kā bērniņš. 384 706

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 867 6913

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 527 9019

Kauna nav numert nabada. 527 33518

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 1689 514

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 13 3046

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 1200 3779

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 1695 2691

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 94 9222

Kam kauna nav, tas badu necieš. 958 11317

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1242 145

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1229 275

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1674 3864

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1229 537

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1148 1876

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 868 832

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1244 2236

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1695 616

Kas kaun neprot, tas bad nemirst. 1695 2642

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 926 175

Kas kaunu neprot, tas bada nemirst. 926 756

Kas kaunu neprot, tas bada nemirst. 94 1845

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 230 4289

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 353 3875

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 13 286

Kas kaunu neprot, tas bada nemirst. 1659 41

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 958 3358

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 958 1381

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 1276 582

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1816 96

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 1816 740

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 926 1801

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1010 708

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1692 278

Kas kaunu neprot, tas badā nemirst. 1690 434

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 1242 1379

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1008 2721

Kas kaunu neprot, tas badā nemirst. 925 377

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1673 704

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1689 4404

Kas kaunu neprot, tas bada nemirst. 1695 2338

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 1684 3508

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 958 2607

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 1188 3936

Kas kauna neprot, tas badu necieš. 1206 1234

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 877 174

Kas kaunu neprot, tas badā nemirst. 997 993

Kas kaunu neprot, tas bada nemirst. 997 2025

Kas kauna neprot, tas badu necieš. 796 3075

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 1474 60

Kas kaunu neprot, badu nemirst. 1685 2146

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1660 516

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 1106 2506

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 925 1357

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1014 817

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 1188 9002

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1667 382

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1687 452

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1208 9039

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 997 2667

Kas kaunu neprot, tas badā nemirst. 997 290

Kas kaunu prot, tas nemirst badu. 12 2635

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 32 1870

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 941 4019

Kas kauna neprot, tas badu necieš. 941 668

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 231 2415

Kas kauna neprot, tas bada necieš. 8 1988

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 880 1991

Kas kauna neprot, tas badu necieš. 914 1499

Kas kaunu neprot, badu nemirst. 464 5752

Kam kauna nav, ats badu nemirst. 880 460

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 834 1353

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 834 8794

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 358 881

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 935 33867

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1379 877

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1551 1258

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1630 1256

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1592 284

Kas kaunu neprot, badu nemirst. 834 3535

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 884 5840

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 949 1189

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 877 1324

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 834 3120

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 1739 2739

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1557 321

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 12 2330

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 231 3326

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 927 4651

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 927 4440

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 231 4219

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 231 10478

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 231 10324

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 231 519

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 202 2109

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 8 3426

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 8 3069

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 8 3298

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 553 1326

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 929 22729

Kam kauna nav, tas badu nemirst. 929 22918

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 917 1474

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 231 236

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 231 596

Kas kauna neprot, tad badu nemirst. 231 1252

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1225 770

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1582 1613

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1372 724

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1404 3053

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 1225 30943

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1595 416

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 941 727

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 884 3162

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 84 4090

Kas kauna neprot tas badu nemirst. 914 133

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 84 1637

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 70 2651

Kas kaunu neprot, tas bad nemirst. 70 1384

Kas kauna neprot, tas badu neprot. 70 1607

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1626 3208

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 1376 2236

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1880 3066

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1599 662

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1629 579

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 927 300

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 834 1872

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 17 16246

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 961 1916

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 884 5002

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1599 248

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1635 1095

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1597 145

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1654 2412

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1552 328

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 1381 271

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1225 2411

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1225 4876

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1597 371

Kas kauna neprot, tas bada necieš. 834 3668

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 834 3212

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 834 2614

Kas kaunu neprot, badu nemirst. 1551 571

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 1730 66472

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1880 1753

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 935 36643

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1377 1660

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1575 2691

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1594 2775

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1560 1885

Kauna nepratējs nemirst badu. 1597 4072

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 1651 1512

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1628 218

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1225 1452

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1552 12602

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1552 18483

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1655 1406

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1601 1736

Kas kauna neprūt, tys boda naredz. 1268 481

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1648 47

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1573 1206

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1626 1869

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1653 1903

Kas kaunu neprot, badu nemirst. 840 444

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 961 5789

Kas kauna neprot, tas badu necieš. 464 133

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 961 820

Kas kaunu neprot, badu nemirst. 625 480

Kas kauna neprot, bada nemirst. 67 974

Kas kauna neprot, bada nemirst. 67 1047

Kas kaunu nepazīst, tas badu necieš. 1 2457

Kam nav kauna, tas badu nemirst. 116 6984

Kas kauna neprot, tas bada nāvē nemirst. 556 12070

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 464 3115

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 464 3065

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 464 4204

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 840 2698

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 840 1086

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 840 1464

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 17 18213

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 1337 383

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 17 22523

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 17 20877

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 17 12767

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 17 10912

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 717 915

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 639 77

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 877 2689

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 877 1697

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 961 2663

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1552 6022

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 1552 5448

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst.Bb 17 5947

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 696 35

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 67 1173

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 699 140

Kas kauna neprot, tas badā nemirst. 893 687

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 101 633

Kas kaunu neprot, tas badu necieš. 116 2616

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 840 2810

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 33 893

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 2 2064

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 393 209 99

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 17 20078

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 527 37310

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 527 37360

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1459 342

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 17 9695

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 17 20822

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 17 21652

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 17 15724

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 556 359

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 375 6168

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1047 274

Kas kauna neprot, tas bada necieš. 953 275

Kas kaunu napruot, tas bodu namirst. 529 989

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 529 1634

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 625 357

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 929 53389

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1716 627

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1 1826

Kas kaunu neprot, badu necieš. 116 4022

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1766 61

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 853 99

Kas kauna neprot, tas badā nemirst. 1737 316

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 739 7509

Kas kaunu neprot, badu nemirst. 1472 2299

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1202 275

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1552 4269

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1225 7476

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 1079 1915

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 1058 307

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1552 3610

Kas kauna neprot, tas bada nemirst. 1239 2028

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 1137 129

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 208 1304

Kas kauna neprot, tas badu nemirst.Bb 32 1305

Kas kauna neprūt, tys boda nacīš. 509 1980

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst. 512 2615

Kas kauna neprot, tas badā nemirst. 1552 4614

Kas kaunu neprut, tis bada namerst. 966 100

Kas kauna neprot, tas badu nemirst. 1099 218

Kas kauna naprūt, tys boda naredz. 1399 90

Kauns vīram līp pie papēža, sievai pie pieres. 1674 179

Kauns vīram līp pie papēža, sievai pie pieres. 609 3838

Kauns vīram līp pie papēža, sievai pie pieres. 1596 245

Kauns vīram pie papēža, sievai pie pieres. 1653 2497

Kauns vīram līp pie papēža, sievai pie pieres. 1599 2282

Kauns vīram līp pie papēža, sievai pie pieres. 220 1127

Kauns vīram līp pie papēža, sievai pie pieres. 1127 2013

Kauns vīram līp pie papēža, bet sievai pie pieres. 1552 9207

Kauns vīram līp pie papēža, sievai pie pieres. 884 449

Kauns vīram līp pie papēža, sievai pie pieres. 884 3191

Kauns vīram līp pie papēža, sievai pie pieres. 1177 5175

Kaunies kaunu, bīsties dievu. 925 1355

Kaunies kauna, bīsties dieva. 1668 6448

Kaunies kaunu, bīsties dievu. 926 751

Kaunies kauna, bīsties dieva - būs labi. 556 6648

Kaunies no kauna, bīsties no dieva. 556 1497

Kaunies kauna, bīsties dieva. 17 30011

Kaunies kaunu, bīsties dievu. 1079 445

Kaunies nu kauna un bīsties dieva. 1341 4176

Kaunies kauna, bīsties dieva. 527 32885

Ne kauna, ne labas dienas. 925 1356

Ne kauna, ne labas dienas. 926 750

Ne kauna, ne labas dienas. 1707 4089

Ne kauna, ne labas dienas. 861 1921

Ne kauna, ne labas dienas. 1576 3561

Ne kauna, ne labas dienas. 1552 25626

Bēgt ir kauns, bet kaulam veselīgs. 567 1021

Ne tev kauna, ne labas dienas. 72 13934

Ne kauna, ne labas dienas. 529 1741

Ni kauna, ni loba dīna. 451 427

Ne tik kauna, ka vistas kājai gaļas. 861 2003

Ne tik daudz kauna, kā vistas kājai gaļas. 1598 1781

Ne tik daudz kauna, kā vistas kājai gaļas. 116 1071

Tam kauna nav tik daudz, ka vistas kājā gaļas. 793 67

Tev tik daudz kauna, cik vistas kājā gaļas. 717 918

Nau tik daudz kauna, kā vistas kājais gaļas. 280 1489

Nav tik daudz kauna kā vistas kājai gaļas. 1459 3935

Tam nav tik daudz kauna ka vistas kājai gaļas. 137 769

Ne tik daudz kauna kā vistas kājai gaļas. 1079 449

Ne tik daudz kauna kā vistas kājai gaļas. 926 757

Kauns nav dūmi, acīs nekož. 828 15010

Kauns nav dūmi, ka acis var izkost. 1459 288

Kauns ne dūmi, acis neizēdīs. 400 2164

Kauns na dyumi - ocu nagrauž. 1950 7957

Kauns nava dyumi - ocu naizēss. 1263 1038

Kauns nava dyumi - ocu naizēss. 1940 2930

Kauns nav dyumi, ocu nayzēss. 1263 1038

Kauns na dyumi, ocu naizēss. 820 1495

Kauns na dyumi, ocu naād. 820 1014

Kauns ne dyumi - ocu naizēss. 820 307

Kauns na dyumi, ocu naiziās. 740 22

Kauns na dyumi, acīs nakūž. 966 461

Kauns na dyumi acīs nakūž. 509 622

Kauns na dyumi ocu naizkūss. 509 479

Kauns na dyumi, ocu naizēs. 512 100

Kauns na dyumi, ocu naēss. 740 9730

Kauns na dyumi ocu naizgrauss. 768 282

Kauns na dyumi, ocu nakūž. 1899 339

Strādāt nav kauns. 925 1360

Strādāt nekad nav kauns. 1667 1105

Strādāt nekad nav kauns. 609 5152

Strādāt nekad nav kauns. 926 752

Strādāt nav kauns. 925 915

Strādāt nekad nav kauna. 1667 834

Strādāt nav kauns. 1668 6497

Strādāt nav kauns, bet zagt ir kauns. 1880 3229

Strādāt nav kauns. 1376 1601

Strādāt nav kauns. 1576 1791

Strādāt nav kauns, bet slinkot gan kauns. 508 2056

Strādāt nav kauns. 84 1952

Strādāt nav kauns. 1552 32834

Strādāt nav kauns. 968 1222

Strādāt nav kauns. 917 2236

Strādāt nekad nav kauns. 1084 1172

Strādāt nekad nav kauns. 1601 1535

Strādāt nav kauns. 72 8449

Strādāt nekad nav kauns. 1552 23045

Strādāt nekad nav kauns. 17 14494

Strādāt nekad nav kauns. 1079 446

Strādāt nav kauns. 116 25278

Strādāt nav kauns. 67 2046

Strādāt nav kauns. 384 65

Strādāt nav kauns. 556 284

Strādāt nav kauns, bet gods. 384 4408

Strādāt nav kauns. 384 425

Kam nav kauna, tam nav goda. 1008 1239 Kam nav kauna, tam nav goda. 926 758 Kam nav kauna, tam nav goda. 796 6597

Kam nav kauna, tam nav goda. 1685 249 Kam nav kauna, tam nav goda. 1276 5358 Kam nav kauna, tam nav goda. 231 7311

Kam nav kauna, tam nav goda. 1627 2305

Kam nav kauna, tam nav goda. 861 1922

Kam nav kauna, tam nav goda. 1576 3562

Kam nav kauna, tam nav goda. 17 14625 Kam kauna nav, tam goda nav. 116 19770 Kam nav kauna, tam nav goda. 1183 989 Kas bez kauna, tas bez goda. 1626 558

Ne tev kauna, ne tev goda. 1455 3324

Vai kauns kāds gods. 796 6456

Vai kauns kāds gods. 1730 57120

Kauns nav gods. 1177 12830

Kauns nav nekāds gods. 834 6188

Vai kauns kāds gods, vai gods kāds paēdiens? 1459 290

Vai kauns kāds gods, vai gods kāds paēdiens. 8 3427

Vai kauns kāds gods, vai gods kāds paēdiens. 1459 384

Kur nav kauna, tur nav gūda. 1263 812

Kur nav kauna, tur nav gūda. 1940 2767

Kur nav kauna tur navā un goda. 1263 812

Vai kauns kāds gods, vai nauda kāda manta? 1945 7387

Vai kauns kāds gods, vai nauda kāda manta? 1945 7387

Vai kauns kāds gods, vai nauda kāda manta? 1945 7387

Vai kauns kāds gods, vai nauda kāda manta. 1726 2805

Vai kauns kāds gods, vai nauda kāda manta? 1079 447

Vai kauns kāds gods; vai nauda kāda manta. 1599 5740

Vai kauns kāds gods, vai nauda kāda manta. 1728 3224

Vai kauns kāds gods vai nauda kāda manta. 926 753

Vai kauns kāds gods vai nauda kāda manta. 926 753

Vai kauns kāds gods, vai auns kāda lops. 1188 6902

Vai kauns kāds gods, vai auns kāda lops. 1594 2205

Kas kaunu neprot, tas godu prot. 231 6766

Vai kauns kāds gods, vai meita kāds cilvēks. 853 197

Kauns nav nekāds gods tik goda ielāps. 867 6676

Vecai kazai stīvi ragi. 1341 4428

Vecai kazai stīvi ragi. 997 13763

Nu tī to moza koza. 548 5553

Par to man maza kaza. 1802 3420

Ne kaza bez ragiem, ne meita bez pupiem. 464 7783

Ne kaza bez ragiem, ne meita bez pupiem. 142 894

Ne kaza bez ragiem, ne meita bez pupiem. 280 1490

Es turu kazai ragus, bet cits slauc. 1341 22250

Es kozu aiz rogu turu, cyti pīnu slauc. 820 436

Kas kozu aiz rogu tur, kas pīnu slauc. 820 1533

Pēc baltām kazām nāk melnās. 382 49

Pēc baltām kaziņām nāk tās melnās. 1685 2582

Pēc baltām kazām nāk melnās. 598 110

Na uz lobu kaza pard. 40 764

Na pret lobu kaoza pard. 1940 1568

Na pret lobu koza perd. 1940 1568

Va uz lobu koza pard. 768 305

katris savu kazu jāj. 1730 1700

Jāj katris savu kaziņu. 917 1832

Visi vienu kaziņu jāj, kas to nabaga buciņu jās? 1492 663

Katrs savu kaziņu jāj, kas to nabaga buciņu jās. 1171 600

Kaza ragus grib, bet cūka nedod. 834 4957

Kaza ragus trin, cūka ragus nedod. 834 10440

Katrai labi barotai kazai ir trauks piena. 556 10104

Kas tavu kaziņu pulkā lūdza. 1225 1636

Kaziņa - lenšu griežamā mašīna. 1860 3566

Līdz Jurģiem jābūt kazai barība mājās. 1659 56

Kas kazai asti rauj, pats noraujās. 527 32792

Daven i koza da vazuma. 509 1473

Ka viņi bogoti, notiks to ar kozu dabasūs. 548 2434

Ar kazas lipu kōpustu naizbeleisi. 740 9753

Kad kazu ielaiž baznīcā, tad tā kāp uz altāra. 1560 2887

Kāda kaziņa, tāds āzīts. 1379 8660

Kaza balta, nagi melni. 1838 4242

Tā iet kazaķam ragaviņas velkot. 1730 44948

Nesacīšu vis, ka tev nokāva kazu, aplika namā apakš baļu, nesacīšu vis. 1730 59217

Kai koza nu kočkys is kočkys loksta. 1344 213

Vienmēr jau mana vaina, vai lai kaza galvu sētiņā iebāž. 1611 3334

Kas tur, kad kaza, ka tik naudas muķis. 872 3306

Ja koza cyukai rogus atdūtu, jei dabasu izjauktu. 432 78

Zelta kaziņa nemaksā kasaina āzīša. 116 9507

Labāk ar kazu mežā braukt, nekā ar muļķi runāt. 1079 2221

Pate kaza pienu deva, pati izspēra. 1225 36282

Kas kazu cels par dārznieku. 828 9680

Kas kazu par dārznieku cels?Bb 17 5952

Kas cels kazu par dārznieku. 1225 25660

Kaza nevar būt par dārznieku. 353 9724

Necel kazu par dārznieku. 17 15895

Ne kaza cilvēks, ne āzis dārznieks. 1650 1350

Ka nav, nav kazai piena - atšaun ļipu un atlej atpakaļ. 1451 1799

Ja kazai nav piena, tad nav - pacel ļipu un atlej atpakaļ. 1188 6901

Kad nav kazai piena, tad lai nav, paceļ asti un atlej atpakaļ. 353 9640

Kad nav kazai piena, tad paceļ ļipu un atlej atpakaļ. 1106 1572

Ka nav ta nav tai kazai piens! 997 5986

Ka nav ta nav kazai piens. 997 7667

Kad nav, nav kazai piena paceļ ļipu ielej atpakaļ. 17 1716

Kad nav, nav kazai piena, paceļ asti un atlej atpakaļ. 1515 2897

Kad kazai piena nav, lai nav - pacel ļipu, salej atpakaļ. 1802 3450

Kad nav, nav kazai piena, paceļ ļipu atlej atpakaļ. 1225 5859

Ka nav kazai piena nav, paceļ ļipu atlej to pašu atpakaļ. 884 4093

Ka nav nav kazai piena, paceļ asti salej atpakaļ. 1552 13794

Ka nav nav kazai piena, salej atpakaļ. 1552 17042

Nav nav kazai piena, paceļ ļipu, salej atpakaļ. 1552 181

Ka nau, nau kazai piena, paceļ lipu un salej apakaļ. 527 46132

Ka nav , nav kazai piena, paceļ ļipu, atlej atpakaļ. 464 2187

Ja nav, nav kazai piena, pacel asti un salej atpakaļ. 145 1147

Ka nav, ta nav, kazai piena, paceļ ļipu, lej atpakaļ. 584 182

Ka nav , nav kazai piena, pacel ļipu un atlej atpakaļ. 617 2234

Ka nav, ta nav kazai piena pacel lipu un lej atpakaļ. 76 2098

Ka nav nav kazai piena, paceļ lipu un atlej atpakaļ. 23 2042

Ka noav - nav kozai piena! Pacel ļipu, salej dirsā! 529 900

Ka nav nav kazai piena, paceļ ļipu atlej atpakaļ. 527 37477

Ka nav, nav kazai piena, pacel asti, salej atpakaļ. 1429 929

Ka kazai nav piena, paceļ aisti salci atpakaļ. 494 36

Ja nav kazai piena, tad salej to pašu zem astes. 918 103

Nau, nau kozai pīna - paceļ lipu, salej atpakaļ. 1368 510

Kad nav nav kazai piena. 1552 28989

Kad nav,nav kazai piena! 448 137

Ka nav, nav kazai piena. 17 22611

Kad nav kazai piena, lai nav. 384 518

Kas tavu kozu tirgū ved bez astes. 741 277

Ko tu ved savu kazu uz tirgu: tā ar utiem. 529 1787

Neved savu klibu kazu uz tirgu, jo tā ir kliba. 353 9618

Kas tavu kazu bez ļipas tirgū ved. 1225 825

kas tavu kazu tirgū ved. 1225 28723

Kas tavu kazu ved tirgū. 231 9613

Kas tavu kazu ved tirgū. 231 10168

Kas tavu kazu tirgū ved. 1459 402

Kas tavu kazu tirgū ved. 1459 1976

Kas tavu kazu tirgū ved. 1459 4063

Kas tavu kazu tirgā ved? 448 78

Īspies, ai kozu tiergā. 906 2131

Kas tovu kozu tiergā vad? 1940 1564

Kas tavu kazu tirgū ved. 1110 859

Kas tovu kozu tirgā vad. 494 209

Kas tovu kozu tērgā vad? 509 763

Īspēsi ar sovu kozu tērgā. 512 215

Ar kozom uz tērgu naskrīsi. 740 9713

Kas tavu kozu tiergā vad? 527 32327

Tavu kazu uz tirgu nekas neved. 1110 218

Vai kaza kāds lops, vai sieva kāds cilvēks, vai plikais kažoks kāda goda drēbe. 877 1101

Koza na lūps. 548 2389

Koza ne lūps, auza ne maize, buoba ne cylvāks. 1950 5911

Kas kaziņu lopu teica, kas meitiņu cilvēciņu. 1552 12110

Kas kaziņu lopu teic, kas meitiņu cilvēciņu. 384 864

Kas kazu par lopu tur, kas sievu par cilvēku! 17 23235

Kas kazu par lopu tura, tas žīdu par cilvēku. 504 53

Kas kazu par lopu tur, tas žīdu par cilvēku. 1692 405

Kas kazu par lopu tura, tas žīdu par cilvēku. Kas kazu par lopu tura, kas sievu par cilvēku. 609 5156

Kas kazu par lopu tura, tas bābu par cilvēku. 1188 7748

Tādas kāzas kā kaķei kristības. 935 34013

Tādas kāzas, ka kaķei kristības. 556 9083

Kōzōs na vysus to mōzōs. 640 852

Kōzōs na vysus to mōzōs. 640 431

Ko kāzās dabū, to mājā pateic. 1730 44878

Pamozom ar kozam. 494 644

Dzīvo kā pa kāzām. 495 20

Kas ar ku kozoj, tys ar tu doncoj. 527 33414

Tōs kōzas ar sokumim rakstītas. 819 737

Naraudi. Līdz kāzām soougs ar kolnu. 529 1102

Kur kozas, kristobas, tur es uz vyds ustabas. 258 305

Tod byus kōzas, kad mīts zīdēs. 512 3627

Kōd tev byus kozas, kod cerva kōtam lopas plauks. 418 2090

Uz kāzā, ij okmens veļas. 529 991

Uz kōzōm i akmins veļōs. 819 461

Uz kōzōm un akmiņs veļās. 820 280

Uz kozom i akmens veļās. 509 1495

Uz kōzom i akmiņs veļās. 509 780

Uz kozom i akmins veļas. 400 3143

Uz kōzom i akmini veļās. 820 1470

Kōzōs i akmins veļās. 548 2397

Kōzōs i akmins veļās. 548 20460

Uz kāzām i akmens veļas. 1940 7565

Uz kōzām i akmens velās. 494 555

Nenovelc kažoku kamēr neesi apgūlies. 1225 36265

Kažoks uz viena pleca sasild tik puscilvēku. 556 11901

Nav slikti ja kažociņā var sienu pļaut. 556 11040

Kažoks ziemā nav jaks. 1206 3136

Kam kažuks sveita, tam sirds seita. 508 1301

Neaizmirsti aizlienētā kažokā savu naudas maku. 464 3178

Kažoks svārki mugurā, sievas māte kubulā. 1341 29108

Apgriezis kažoku pret vēju. 1730 66235

Runā nu kažoks: kur tavas piedurknes? 1730 66238

Kažoks aitas, bet dvēsele cilvēka. 12 1176

Kažuks vuškys, bet dvēsele cylvāka. 780 429

Kažuks vuškys, a dviesele cylvaka. 1263 698

Kažoks - aitas, bet dvēsele - cilvēka. 739 9663

Kažuks - vuškys, a dvēsele - cylvāka. 1940 2669

Rudeni der vecs kažoks, pavasari vecs zirgs. 1660 3956

Rudeni der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 840 635

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 828 6534

Kažoku otrādi negriest. 13 4208

Kažokam otru pusi apgriezt. 1557 3963

Kažoku otrādi griest. 116 9529

Kažoku otrādi griest. 384 2842

Tas apgriezīs kažokam otru pusi. 464 6796

Viņš griež kažokam otru pusi. 280 1357

Kažoka ļauno pusi apgriest. 1620 2229

Griezi vien kažoku uz ļauno pusi. 556 1498

Kažokam ļaunā puse. 384 866

Tu jau klabi kā mīstīklas. 1225 4286

Ko nu klabi kā vecs suns. 448 341

Klab kā klibiķis. 208 1354

Klab kā mīstīklas. 208 1801

Klab kā klabatas. 72 15681

Kacinej kei vysta, klukst kai vysta. 1368 1353

Ko kladzini kā vista. 1661 5014

Kuo nu kladzin kā vist. 1354 66

Kladzina kā vista. 1690 443

Kladzina kā vista olu dējusi. 941 1061

Kladzina kā vista pēc dēšanas. 884 1590

Ko kladzini kā vista. 929 52890

Ko tu kladzini kā vista. 1084 8691

Kladzina kā vista. 1593 1182

Kladzina kā vista. 1225 1970

Klodzina kā vista. 529 654

Ko tu kaldzini kā vista. 929 29768

Kladzin kā vist. 598 97

Kladzina kā vista. 855 5694

Kladzina kā vista. 527 45706

Kladzina kā vista. 1552 74616

Kladzina kā veca vista. 556 2575

Kladzina kā veca vista. 877 3439

Kladzina kā vista uz dēšanu. 464 7528

Kladzina kā vista uz dēšanu. 72 16860

Kladzina tāpat kā vista pēc dēšanas, lai to zinātu. 556 13046

Kladzina kā vista pie perēkļa. 556 12147

Kladzina kā vista olu izdējusi. 1900 1039

Kladzina kā gailis. 1459 332

Klukst kā vista. 1225 1592

Ko tu kluksti kā vista. 1084 8818

Ķārc kā vista. 529 645

Klukst kā vista. 529 655

Klukst kā vista. 855 5517

Klukst kā cāļu vista. 556 1729

Klukst kā veca vista. 556 2684

Klukst kai vysta. 1344 214

Kacinej kai vysta. 512 283

Kacynoj kai vysta. 509 1532

Kacynoj kai vystas. 640 1708

Klukst kai vysta. 509 1419

Klukst kai vysta perešonas laikā. 640 1256

Klukst kai vysta uz ūlas. 640 1682

Klukst kai perīga vysta. 509 601

Klaigā kā dzērve. 116 19544

Klaigā kā dzērve. 1225 27419

Uz augšu klanās, uz apakšu sper ar kāju. 1600 7693

Ko tu klanies kā zirgs dunduru laikā. 1341 18839

Klāt kā nagla. 1860 4495

Klāt kā pastellēts. 567 1163

Visi klāt kā bites pie medus. 508 1633

Kuram klāt, tam garām; kuram garām, tam klāt. 1381 589

Tā klājas, kā plikam pa nātrām. 853 187

Ja citiem slikti klājas, tad nepriecājies par to. 116 18183

Klājas kā zirnim ceļmalā. 796 13227

Klājas kā zirnītim ceļmalā. 67 3585

Klājas kā zirnim ceļmalā. 464 6840

Klājas kā zirnim ceļa malā. 17 28707

Kloudz kā dzirnovas. 529 665

Klaudz kā redeles. 384 1096

Kloudz kai ubaga vāza. 548 10642

Klovdz kai tukšō muca. 509 516

Klaudz kā veci vāģi. 72 14866

Klaudz kā vanckeres ola. 72 15999

Kloudz kā tuški roti. 529 664

Kas klaudzina, tam atver. 929 69212

Kas klaudzina, tam atdaras. 918 102

Kas klaudzina, tam top atvērts. 116 5625

Kas klaudzina, tam atver. 116 9643

Kas klaudzina, tam tiek atvērts. 958 9291

Kas kaludzina, tam atver. 1596 135

Kas klaudzina, tam tiek atvērts. 1225 10786

Kas klaudzina, tam taps atvērts. 1653 5141

Kas klauvē, tam atdara. 1225 29841

Kas klauvē, tam tiek atvērts. 1552 17077

Kas klauvē tam tiek atdarīts un kas lūdz tam tiek dots. 925 1823

Kas klaudzina, tam atver. 1594 2771

Kas klauvē, tam tiek atvērts. 1376 2605

Klausītājs krāj. 1552 4621

Deviņreiz klausies, desmito dari. 1188 7076

Klausi to, kas labi mōca. 640 874

Kam klausi, klausi, bet vys tevis naklausēs. 640 894

Kā tu klausi, tā arī dari. 508 3047

Kas klausās, tas pļauj. 556 5127

Klausās kā Jēcis bez ausīm. 556 5691

Ja nebyutu klausētoju, nabyutu meļu. 1263 959

Paprikšu nuklausis, tod runoj. 508 1913

Jauniem veci jāklausa. 925 1378

Nevajag klausīties, bet vajag darīt. 231 10441

Kas neklausa ar labu, tam jāklausa ar ļaunu. 76 2202

Kas labu klausa pats labs. 72 8454

Uzmanīgi klausoties daudz ko manto. 116 980

Jo nabyutu klauseituoju, nabyutu meļu. 1263 959

Jo nabyutu klauseituoju, nabyutu meļu. 1940 2874

Kas nemācas klausīt, tas nemācēs pavēlēt. 1650 2232

Klausies daudz, runā maz. 1650 709

Vairāk klausies, mazāk runā. 1311 353

Daudz klausīs un moz runoj. 1263 661

Vairōk klausīs mozōk pļōpoj. 1473 467

Vairāk klausies, mazāk runā. 1511 80

Vairōk klausīs, mozōk runoj. 548 2194

Vairōk klausīs - mozōk runoj. 434 37

Vairōk klausīs, mozōk runoi. 970 175

Vairok klausīs, mozok runai. 802 936

Daudz klausīs, moz runoj. 1940 2635

Daudz klausīs, moz runoj. 1940 2635

Meiksti kloj cits guļiai. 232 1377

Mīksti klāja, cieti gulēja. 1945 9662

Byus klāvs, byus lūpi. 365 321

Taids kai klāva mute. 640 926

Jauna, jauna kleitiņa, tikkū odota rauta. 819 438

Mazs spiež klēpi, liels sirdi. 464 1710

Mazs spiež klēpi, liels sirdi. 1379 4020

Mazs spiež klēpi, liels sirdi. 1379 6512

Mazs spiež klēpi, liels sirdi. 1379 3237

Mazs spiež klēpi, liels sirdi. 202 5042

Mazs spiež klēpi, liels sirdi. 917 4106

Mazs spiež klēpi, liels - sirdi. 116 8908

Mazs spiež klēpi, liels sirdi. 699 101

Mazs spiež klēpi, liels - sirdi. 464 2662

Mazs spiež klēpi, liels - sirdi. 17 8629

Dieva klētiņš vaļā. 1620 2078

Ja būs klētī, tad arī būs kabatā. 556 10332

Kad tik būtu klētī, būtu kabatā. 1551 2886

Lēti pazīt klētnieka zirgu un meldera cūku. 94 4981

Lēti pazīt klētnieka zirgu un meldera cūku. 1693 2913

Lēti pazīt klētnieka zirgu un meldera cūku. 1709 220

Lēti pazīt klētnieka zirgu un meldera cūku. 796 5767

Lēti pazīt klētnieka zirgu un meldera cūku. 13 5224

Lēti pazīt klētnieka cūku un meldera zirgu. 384 3351

Viegli pazīt klētnieka zirgu un meldera cūku. 875 193

Naaukļei kleipī čorta, naspļaun i acīs. 1940 6383

Lai ir klibs kad tik labi lec. 917 1814

Vai klibs klibam var tiesu spriest. 1650 4429

Ar klibiem nav dancošana. 1008 4179

Pats klibs, bet otru par klibun sauc. 1341 24081

Kad visi klibo, tad katrs domā, ka viņš iet pareizi. 17 30216

Te nu bija! Klibs ar vienu kāju, kurls ar vienu ausi. 556 10191

Jo klibs, jo traks. 527 45571

Klibo kā zirgs. 400 2548

Klibais dzen, aklais ķer, plikais iebāž azotī. 1552 41477

Klibs kā skroderis. 17 19987

Klibs kā skroders. 917 6464

Neej ar klibu dancot, neej ar bagātu pie tiesas. 1451 2185

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1688 2149

Labāk ar klibu dancā, nekā ar muļķi runā. 1008 3873

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1805 1852

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1687 930

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1141 706

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 958 10045

Labāk ar klibu dancot, nekā ar stipru kauties. 612 488

Labāk ar klibu dancā, nekā ar stipru kaujās. 1008 3833

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1597 4058

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1225 4877

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1618 284

Ne ar muļķi izrunāties, nekā ar klibu izdancoties. 1659 523

Labāk ar klibu dejot, nekā ar muļķi runāt. 1618 128

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1393 362

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1374 1329

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1655 1464

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1594 5078

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1377 1726

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1551 1260

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1225 14466

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1599 144

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1084 1173

Labāk ar klibu dancot, nekā ar stipru kauties. 1225 27754

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1472 2344

Labāk ar klibu dancot, nekā ar dumu runāt. 1 2673

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1120 68

Labāk ar klibu dancot nekā ar dumu runāt. 961 154

Labāk ar klibu dancot, nekā ar dumu runāt. 1262 981

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi draugos. 1552 3261

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1041 460

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 929 23184

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 961 1237

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 17 9229

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 527 36567

Labāk ar klibu dejo, nekā ar muļķi runāt. 1225 4195

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 639 126

Labāk ar klibu dancot, nekā ar dumu runāt. 584 2188

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 23 11862

Labāk ar klibu danco, nekā ar dumu runā. 1 1288

Labāk ar klibu danco, nekā ar dumu runā. 584 1472

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1159 6

Neej ar klibu dancot, ne ar stipru lauzties. 1087 415

Labāk ar klibu dancot, nekā ar muļķi runāt. 1341 8395

Labāk ar klibu dancot, nekā ar dumju strīdēties. 1341 13756

Kliedziens lielāks kā vilkam. 929 65545

Lielākais kliedziens aizvien noliedz kliegt citiem. 556 6633

Jo vairāk kliedz, jo mazāk panāk. 556 6682

Nekliedz, ja neviens nedzird. 556 5474

Nevajag papriekš kliegt, kad nekas nekait. 358 594

Kliedz it kā mietā uzdurts. 556 4832

Kliedz it kā būtu uz mieta uzdurts. 556 6258

Kliedz kā traks. 1444 790

Kliedz kā traks. 1802 2090

Kliedz kā traks. 1552 15728

Kliedz kā traks. 917 1842

Klīdz kai traks. 1252 16

Kliedz kā zoss. 17 19976

Ko tu kliedz kā leišu zoss. 17 19443

Kliedz kā dzilna, bet atbalsa nav. 1650 3673

Kliedz kā sivēns. 796 2446

Kliedz kā plēšams. 529 1503

Kliedz kā ūdenie krizdoms. 529 682

Kliedz kā uz vilka. 529 693

Kliedz, ka ouss oizkrīt. 529 728

Kliedz kā visa pasaule skan. 556 4742

Klīdz kai nūsabeidz. 640 1730

Klīdz kai varde. 512 180

Klīdz kai sleigdama paleiga. 780 129

Kliedz, ka sodrēji birst zemē. 567 1148

Klīdz kai sleikdams pēc paleiga. 640 1366

Kleidz kā vārna. 10 3664

Klīdz kai pijanajs. 1414 98

Klīdz kai opūgs. 640 1831

Kliedz kā jauna meita. 807 897

Klīdz kai tērgā. 509 1529

Klīdz kai Gribaļvīts. 509 1414

Kliedz kā nelabais. 702 429

Kliedz kā negudrs. 1137 1755

Klīdz kai mežā. 509 1999

Kliedz kā mežā. 384 480

Klīdz kei meža īgōs. 679 1488

Klīdz kei mežā īgōs. 679 2245

Klīdz kai mežā īguojs. 1368 534

Kliedz kā vista. 727 415

Kliedz kā vista. 1190 3409

Kliedz kā vista. 527 36530

Kliedz kā gailis. 556 1754

Kliedz kā gailis. 10 3639

Klīdz kai gaiļs uz nalimi. 509 1467

Kā kliedz, tā atskan. 897 180

Kā kliedz, tā atskan. 1724 175

Kā kliedz, tā atskan. 1148 1489

Kā kliedz, tā atskan. 1135 92

Kā kliedz, tā atskan.Bb 32 1319

Kā kliedz, tā atskan. 556 3011

Kā kliedz, tā atskan. 464 4598

Kā kliedz, tā atskan. 1137 66

Kā kliedz, tā atskan. 116 23931

Kā klīdz, tai atsasauksīs. 566 299

Kai klīdz, tai atskaņ. 508 1319

Ēd kliņģeri kā garos salmus. 1459 3724

Sirdās da kleņģera. 793 32

Kad kliņģeru lietiņš līs. 1177 7209

Klinģeru lietus nelij. 1225 10862

Klintis var būt līdzcietīgākas nekā cilvēki. 1379 2847

Rupjam klucim rupjš ķīlis. 1693 8420

Resnam klucim resns ķīlis. 1697 2282

Priekš resna kluča vajadzīgs spēcīgs ķīlis. 556 11365

No kļūdām mēs tik mācāmies. 855 5500

No kļūdām cilvēks mācās. 353 10084

Tā ir liela kļūda, ja cilvēkam ir daudz mazu kļūdu. 556 13656

Otra kļūdas redz, pats savas ne. 556 3413

Nekļūdas tik tas, kas nekā nedara. 116 16283

Nožēlo pats savas kļūdas, bet ne citu kļūdas. 556 9309

Kas daudz strādā, tam ir kļūdas; kas nestrādā nemaz, tam kļūdas nav nemaz. 1805 4655

Kļūdīties ir cilvēcīgi. 1945 8214

Klusēšana ir piekrišana. 1552 3601

Klusciešana nozīmā piekrišanu. 1552 10478

Klusēšana ir piekrišana. 116 11110

Labāk klusēt, ka runat. 556 395

Labāk klusēt, nekā runāt. 384 3826

Klusuciest ir zelts. 375 9115

Klusēšana ir zelts. 1262 3508

Kluss koa peleite. 1268 312

Kluss koa peleite. 1268 255

Klusu ciešana ir zelts. 17 2962

Klusu ciešana - zelts. 17 6975

Klusu ciešana ir zelts. 23 3443

Esi kluss kā atvars, kas daudz ņem iekšā, bet maz dod ārā. 1451 3125

Kluss, kā Beļavas tirgus. 717 354

Lobuok klusēt nakai runuot. 1950 1343

Klusu ciešana piekrišana. 1945 7787

Klusāki, lēnāki tālāk tiks. 1696 6101

Tik kluss kā akmens ūdenī. 450 3895

Kluss ka baznica. 101 1305

Kluss kai jēreņš. 640 1216

Kluss kā kopā. 1950 4204

Klusi kā kopā. 1654 1460

Klusu kā kapā. 1730 15205

Kluss koa kops. 1268 254

Kluss kā kaps. 1900 1111

Kluss kā kapsēta. 1225 5329

Kluss kā kapsēta. 929 51665

Kluss kā kapsētas mūris. 84 9507

Knieb tāpat kā vēzis. 556 2685

Citu knipo, pašam tiek. 556 2755

Knipam met katrs diedalnieks. 556 2757

Nesiti knipam pa vējam. 556 2756

Ar knipi briedi nenositīsi. 1860 4609

Knisli visi pazīst. 527 32063

Ciets kodols stipri jākož. 1650 186

Kas kodolu grib ēst, tam papriekšu čaumala jāpārkož. 1699 1088

Kurš kodoli ēst grib, tam vajaga šaumala pārkost. 230 1237

Kad kodolu grib dabūt, tad pārkod čaumalu. 202 3659

Kas grib kodolu dabūt, tam čaumalu vajag pārkost. 949 744

Kas kodolu grib dabūt, tam čaumala jāpārkož. 828 79

Ja vēlies kodolu, pārkod čaumalu. 556 11387

Lai dabūtu kodolu, tad jāpārkož čaumalu. 556 13663

Ja gribi kodolu, pārkod riekstu. 556 8648

Kas gryb kūdula, tam vajag čaulu puorkūst. 1940 2826

Kas gryb kūdula, tam vajag čaulu puorkūst. 1263 889

Kas grib kūdula dabūt, tam vajag čaulu pōrkūst. 1263 889

Kas kodolu grib dabūt, tam čaula jāpārkož. 527 36886

Kokle, uz kuras nespēlē, drīz noskaņojās. 556 5948

Kāds koks, tāds materiāls. 1699 1514

Ka nemet ar čuča koku pa pakausi. 1730 76855

Pārāk saliekts koks lūzt. 1225 6839

Koks, pārāk liekts, lūzt. 958 4678

Nū kūka auglis nakreit toli. 583 591

Nocirsts koks vairs neaug. 1772 7059

Nocirsts koks vairs neataug. 1711 5523

Nocirsts koks vairs neaug. 968 2862

Nocirsts koks vairs neaug. 997 13245

Nocirsts koks vairs neaug. 17 14111

Kur nav koku, tur nav skaidu. 1459 2548

Koks, kas zarains, sīksts. 1816 1790

Ja tas atgadās pie zaļa koka , kas būs ar sakaltušu. 1225 38527

Gan tevi liks uz koka zirga jāt. 1730 57144

Nolūzis koks vairs nezaļo. 556 11060

Koka eņģes, koka stīgas. 1620 1482

Vētras locīts koks tik ātri nelūzt. 1601 1747

Augstākos kokos zibens ķer vispirms. 1584 3760

Ar koku mezdams, putniņus neķersi. 1766 1593

Ar koku mezdams, putniņus neķersi. 1225 6550

No maza kociņa izaug liels ozols. 1650 8515

Ne koks vien cirtiens, ne gaļa vien ēdiens. 1599 5330

Sūrs koks saldus augļus nes. 1635 2280

Ja jau tas notiek pie zaļa koka, kas tad lai notiek ar sakaltušu. 1341 3960

Liks koks, bet saldi augļi. 1767 1083

Ir koki, kas pūst no vidus. 961 391

Rauj viņu kociņš. 384 876

Neaudzini lielus kokus puķu dobēs. 556 13677

Kokam tikai lapas plaukst pavasarī. 584 2129

Cērt koku, būs malka. 556 10296

Koks, kas vētrām nepadodās, tiek nolauzts. 556 6005

Iesakņojies koks stāv stipri pret visām aukām. 556 5278

Satrapējušam kokam arī saknes ir satrapējušas. 556 4818

Neskaties kokus pēc galotnes. 796 11044

Ne visi koki var kalnā augt, ne ar visi lejā. 603 109

Plēšot koku ar paša zaru ķīli, visdrīzāk pārplēsīsi. 76 2190

katram kokam sava ēnas puse. 384 1379

Neuzbāžies ar savu koka mīlestību. 997 6038

Kas notiks pie sakaltušā, ja tas notiek pie zaļa koka. 1800 2230

Kad koks nokaltis, tad nelīdz potēšana. 1652 1466

Neviens koks neaugs ar saknēm gaisā. 1710 914

Kāds koks tev ēnu dos, tā tev jālokas. 450 218

Vienam kokam nav divas noteikti līdzīgas lapas. 556 5581

Katrs zaļš koks piejemās garumā un resnumā. 556 5910

Jo koku kopj, jo augļus nes. 1576 1280

Kokā rāpties bērnu spēle. 202 4711

Ne kokā, ne zarā. 1730 56631

Visiem kokiem ir versunis.Bb 17 1403

Koks augot dabū lapas. 1552 25427

Neviens koks līdz debesīm neuzaug. 556 12399

Koki līdz debesīm neizaug. 1512 253

Neviens koks debesīs neaug, bet lai tu kristu cik augstu krizdams zeme arvien tevi saturēs. 1626 2633

Neviens koks debesīs neaug, bet lai tu kristu cik augstu, zeme tevi saturēs. 958 6753

Dažys kūku gon lopoj, bet augļu nadūd. 1263 1043

Dažs kūks gon lopoj, bet augļu nadūd. 1940 2933

Sliktu koku arvien nocērt pirmo. 556 8867

Sliktu koku arvien nocērt pirmo. 1776 285

Neauglīgu koku nocērt bez bēdām. 556 13383

Koku ar sliktiem augļiem nocērt. 556 9475

Pārstādītam kokam visas lapas nezaļo. 556 5905

Nūgrauzušam kūkam myza nadaliksi. 1344 72

Aptes koku, tad būs smuks. 1459 2561

Iesakņojies koks iztus lielas aukas. 556 6565

Koks aiz vecuma zaudē savu kuplumu. 556 5544

Katrs vecs koks sāk čīkstēt. 556 6899

Koks pret vēju nekad nekrīt. 1593 1943

Vysi sēžās vērsā, kai uz lejkō kūka. 548 2173

I dziarvia us dīveju kūka navar siadiat. 1263 693

Kur koks, tur cērt. Kur cilvēks, tur runā. 1262 1723

Kā koku liec, tā tas lokās. 1010 1763

Vairāk ir taisnu koku, nekā taisnu cilvēku. 1724 2588

Vairs ne koka šķirbā neglābsies. 1785 71

Koki uzauguši kā striebuļi. 556 6484

Nolūzušam kokam jānokalst. 556 4388

No viena koka nevar divas mizas plēst. 1838 4243

Stiprais koks drīzāk lūzt nekā čīkstošais. 1225 11196

Nocirsts koks neaug. 556 4440

Līks koks, bet taisni deg. 1767 1084

Viņš nestilstās ne kokā, ne zarā. 527 7940

Aprūdēšam kokam daudz piepju. 116 11546

Vecs koks grūti izraujams. 208 1105

Panasamu kūku i yudiņs nas. 970 723

Lobuok smīdamīs kūka myzu grauz, a na rauduodams veinu daer. 1950 1329

Tā viņš iet ar tām koka tupelēm pa to bleķa pasaulīti. 1724 1113

Kāds koks, tāda ēka. 1651 6388

Juoj kai iz leikuo kūka. 1945 757

Kā koks krīt, tā tam ir jāguļ. 1575 2662

Kur koks krīt, tur viņš guļ. 1459 10

Ne visi koki mežā taisni. 1599 2239

Stiprs koks nelokās. 1750 2839

Stiprs koks nelokās. 1262 1978

Stiprs koks nelokās. 1736 1734

Stiprs koks nelokās. 1771 2257

Arī vecam kokam pieaug zari. 1750 5897

Arī vecam kokiem zari pieaug. 1599 6174

Vecam kokam arī pieaug zari. 556 1421

Arī vecam kokam pieaug zari. 17 30015

Arī vecam kokam pieaug zari. 1557 3387

Kāds koks, tādas atvases. 1774 1126

Kāds koks, tāda atvase. 1106 2214

Kāds koks, tāda atvase. 1601 551

Kāds koks, tāda atvase. 1639 1113

Kāds koks, tādas atvases. 1800 2059

Kāds koks, tāda atvase. 553 4399

Kāds koks, tāda atvase. 935 12769

Kāds koks, tāda atvase. 840 1231

Kāds koks, tāda atvase. 1239 2059

Kāds koks, tāda atvase. 2 2253

Kāds koks, tāda atvase. 116 11085

Kāds koks, tāda atvase. 67 513

Kaids kūks, taida atvase. 740 11495

Kaids kūks, taidas atvases. 509 1340

Kāds koks, tāda atvase. 493 285

Kaids kūks, taida atlase. 966 443

Kaids kūks, taida atlase. 970 726

Kaids kūks, taida atlase. 421 212

Kāds koks, tādi augļi. 958 3685

Kāds koks, tāda zeme. 997 7543

Kādi koki, tādi augļi. 1684 290

Kāds koks, tādi augļi. 1689 3716

Kā koks kopts, tādi augļi. 527 45131

Kāds koks, tādi augļi. 1690 1857

Kāds koks, tādi augļi. 1008 4226

Kāds koks, tādi augļi. 13 3285

Kāds koks, tādi augļi. 1661 2188

Kāds koks tādi augļi. 997 11463

Kāds koks, tādi augļi. 1229 884

Kāds koks tādi augļi. 1695 620

Kāds koks, tādi augļi. 464 1877

Kāds koks, tādi augļi. 94 4154

Kāds koks, tādi augļi. 230 3546

Kāds koks, tādi augļi. 387 7940

Kāds koks, tādi augļi. 387 957

Kāds koks, tādi augļi. 1674 3105

Kāds koks, tādi augļi. 1208 3527

Kāds koks, tādi augļi. 925 1417

Kāds koks, tādi augļi. 997 4878

Labs koks nes labus augļus. 997 16303

Kādi tie koki, tādi tie augļi. 1645 965

Kāds koks, tādi augļi. 1652 2347

Kāds koks, tādi augļi. 1611 3377

Katram kokam savi augļi. 1372 2069

Kāds koks, tādi augļi. 1379 2726

Kāds koks, tādi augļi. 884 4916

Kāds koks, tādi augļi. 1557 2359

Kāds koks, tādi augļi. 17 29930

Kāds koks, tādi augļi. 929 64238

Kāds koks, tādi augļi; kāds celms, tādas atvases. 1127 4070

Kāds koks, tādus augļus nes. 1592 9531

Kāds koks, tādi augļi. 1730 84499

Kāds koks, tādi augļi. 1510 444

Kāds koks, tādi augļi. 1596 3552

Kāds koks, tādi augļi. 1628 318

Kāds koks, tāds auglis. 1225 35465

Kāds koks, tādi augļi. 1651 4212

Kāds koks, tādi augļi. 1551 1432

Kāds koks, tādi augļi. 1601 4432

Kāds koks, tādi augļi. 1552 11491

Kāds koks, tādi augļi. 116 8069

Kāds koks, tādi augļi. 1284 174

Kāds koks, tādi augļi. 1753 101

Kāds koks, tādi augļi. 17 15659

Kāds koks, tādi augļi. 17 25176

Kāds koks, tādi augļi. 116 3939

Kāds koks, tādi augļi. 961 5090

Kāds koks, tādi augļi. 556 424

Kāds koks, tādi augļi. 17 8676

Kāds koks, tādi augļi. 384 4478

Kāds koks, tādi augļi. 105 256

Kāds koks, tādi augļi. 101 2267

Kāds koks, tādi augļi. 67 957

Kādi koki, tādi augļi. 1011 2577

Kaids kūks, taidi i augļi. 1542 1015

Kaids kūks, taidi augļi. 780 319

Kaids kūks, taidi augļi. 640 915

Kaids kūks, taids auglis. 583 584

Kaids kūks, taidus augļus nas. 1945 7750

Kāds koks, tādas lapas. 926 1196

Kāds koks, tādas lapas. 1010 369

Kāds koks, tādas lapas. 828 4300

Kāds koks, tādas lapas. 1276 4244

Kāds koks, tādas lapas. 1674 2293

Kāds koks, tādas lapas. 1661 5090

Kāds koks, tādas lapas. 1552 25210

Kāds koks, tādas lapas. 1552 25183

Kāds koks, tādas lapas. 231 4619

Kāds koks, tādas lapas. 1895 1703

Kāds koks, tādas lapas. 1381 587

Kāds koks, tādas lapas. 1598 1204

Kāds koks, tādas lapas. 1597 4353

Kāds koks, tādas lapas. 556 5378

Kāds koks, tādas lapas. 1860 681

Kāds koks, tādas lapas. 828 8194

Kāds koks, tādas lapas. 840 1066

Kāds koks, tādas lapas. 828 9192

Kāds koks tādas lapas. 961 6113

Kaids kūks, taida i lopa. 509 1893

Kaids kuks, taida lopa. 363 4019

Kāds koks, tādi zari. 67 1511

Kāds koks, tādi zari. 67 907

Kāds koks, tāda miza. 1177 6064

Kāds koks, tādas saknes. 1552 15435

Kāds koks, tāda miza. 1627 2670

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 997 616

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 997 2493

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1805 72

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1276 379

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1688 1951

Kur koku cērt, tur skaidas lēc. 877 208

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1492 436

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 997 11505

Kad koku cērt, tur skaidas lec. 94 2142

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1684 437

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1010 1767

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1695 2969

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 925 1021

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 1773 2329

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 1668 2488

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 1690 423

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 958 3343

Kur koku teš, tur skaidas lec. 877 629

Kur koku cērt, tur skaidas birst. 1674 1259

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 968 1870

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1880 3126

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1880 3236

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 917 1757

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 917 2136

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 358 1050

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1379 6567

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1624 1543

Kur koku cērt, tur skaidas lēc. 1376 2404

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1341 30711

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1551 1271

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1880 1802

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 927 5220

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1377 344

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1383 957

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1655 324

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1225 1511

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1225 11468

Jo koku cērt, jo skaidas lec. 70 2487

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1372 1634

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1592 2111

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1652 468

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1376 1231

Kur koku cērt, tur skaidas atlec. 1642 1461

Kur koku cērt, tur skaidas atlec. 1225 25710

Kur kokus cērt, tur skaidas atlec. 84 5454

Kur koku cērt, tur skaidas atlec. 84 4731

Kur koku cērt, tur skaidas atlec. 884 878

Kur koku cērt, tur skaida atlec. 12 816

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 1552 2033

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 1594 4877

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 1597 611

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 1739 2741

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 553 5196

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 942 1630

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 1880 2199

Kur koku cērt, tur skaidas birst. 872 2444

Kur koku tēš, tur skaidas lec. 877 1317

Jo koku cērt, jo skaidas lec. 375 1382

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1552 5454

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 840 591

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 116 14358

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1552 5962

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1239 2022

Kur koku cērt, tur skaida lec. 840 2704

Jo koku cērt, jo skaidas lec. 929 31760

Ja koku cērt, tad skaidas lec. 1860 1636

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 828 8515

Kur koku tēš, tur skaidas lēc. 1860 3805

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 101 499

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 691 1368

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 828 7397

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 454 16

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 17 14500

Kur koku cērt, tur skaidas krīt. 1737 712

Kur koku cērt, tur skaidas birst. 1079 2230

Kur koku cērt, tur skaidas birst. 1079 1524

Kur koku cērt, tur skaidas birst. 556 431

Kur kūku cārt, tur i skaidas lāc. 512 247

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1429 718

Jo augstāks koks, jo vairāk jācīnās ar vējiem. 556 12831

Augstus kokus visi vēji aizķer. 17 11524

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1805 3571

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1667 2241

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1661 3828

Augstus kokus visi vēji aizķer. 958 6778

Augstos kokus visi vēji aizķer. 997 8022

Augstus kokus visi vēji aizķer. 796 13215

Augstos kokus visi vēji aizķer. 1008 433

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1692 413

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1773 2067

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1206 377

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1661 162

Augstus kokus visi vēji aizķer. 94 3648

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1805 1673

Augstos kokos visi vēji aizķeras. 1014 828

Augstus kokus visi vēji ķer. 1014 1568

Augstus kokus aizķer visi vēji. 1010 4762

Augstus kokus aizņem visi vēji. 1688 809

Augstus kokus aizņem visi vēji. 1774 927

Augstu koku aizņem visi vēji. 877 622

Augstu koku aizņem visi vēji. 1674 1956

Augstu koku aizņem visi vēji. 230 4339

Augstu koku aizņem visi vēji. 1244 6146

Augstu koku aizņem visi vēji. 926 54

Augstu koku aizņem visi vēji. 1208 5300

Augstu koku aizņem visi vēji. 13 1718

Augstu koku aizņem visi vēji. 877 189

Augstu koku aizņem visi vēji. 958 2601

Augstu koku aizņem visi vēji. 1242 175

Augstu koku aizņem visi vēji. 1674 1956

Augstu koku aizņem visi vēji. 997 1018

Lielus kokus visi vēji aizķer. 1600 5596

Lielus kokus visi vēji aizķer. 1805 82

Augstus kokus visi vēji ķer. 1713 612

Augstu koku visi vēji ķer. 997 9023

Augstu koku visi vēji ķer. 1008 3814

Augstus kokus visi vēji ķer. 929 61053

Augstāko koku visi vējš ķer. 997 9488

Augstākos kosus negaiss vispirms aizķer. 1690 1442

Augstus kokus arvien vēji sasniedz. 997 3555

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1654 1756

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1601 534

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1626 2641

Augstos kokus visi vēji aizķer. 1225 4880

Augstus kokus visi vēji aizķer. 834 4861

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1372 3927

Augstu koku aizķer visi vēji. 553 5194

Augstus kokus visi vēji aizķer. 941 1895

Augstus kokus visi vēji aizķer. 941 1895

Augstus kokus visi vēji aizķer. 231 4347

Augstus kokus visi vēji aizķer. 220 1238

Augstus kokus visi vēji aizķer. 202 5115

Augstus kokus visi vēji aizķer. 834 7054

Augstus kokus visi vēji aizķer. 872 4433

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1557 1076

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1557 1433

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1880 2948

Augstus kokus visi vēji aizķer. 834 1686

Augstos kokus visi vēji aizķer. 828 3516

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1177 5465

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1385 578

Augstus kokus visi vēji aizķer. 834 4036

Augstus kokus vēji aizķer. 231 511

Augstus kokus vēji aizķer. 231 511

Augstos kokus visi vēji aizķer. 8 1038

Augstos kokus visi vēji aizķer. 834 4391

Augstos kokus visi vēji aizķer. 834 1964

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1835 1584

Augstos kokus visi vēji aizķer. 1379 5211

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1595 1595

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1594 2535

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1601 1543

Augstos kokus visi vēji aizķer. 1635 96

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1627 258

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1377 515

Augstu koku visi vēji aizķer. 1573 4630

Augstu koku aizņem visi vēji. 1626 931

Augstu koku aizņem visi vēji. 1376 1596

Augstu koku aizņem visi vēji. 1650 1323

Augstu koku aizņem visi vēji. 1084 7775

Augstu koku aizņem visi vēji. 834 5637

Augstu koku aizņem visi vēji. 8 3433

Augstu koku aizņem visi vēji. 12 2673

Augstu koku aizņem visi vēji. 949 717

Augstu koku aizņem visi vēji. 1630 457

Augstu koku aizņem visi vēji. 1551 43

Augstu koku aizņem visi vēji. 1379 1614

Augstu koku aizņem visi vēji. 1576 8001

Augstu koku aizņem visi vēji. 935 33885

Lielus vējus visi vēji aizķer. 1592 2121

Lielus vējus visi vēji aizķer. 1377 354

Augstos kokos visi vēji aizķeras. 1372 2696

Augstos kokos visi vēji aizķeras. 834 2608

Augstos kokos visi vēji aizķeras. 1552 25268

Augstus kokus visi vēji skar. 1877 106

Augstus kokus lieli vēji skar. 1643 531

Augstos kokosn visi vēji ķer. 1552 5105

Augstus kokus visi vēji ķer. 929 6281

Augstus kokus visi vēji aizskar. 1650 526

Augstus kokus visi vēji aizskar. 1877 1225

Augstus kokus visi vēji aizskar. 1225 4734

Augstus kokus katrs vējš aizskar. 84 2570

Augstākos kokos negaiss vispirms aizķer. 1084 8411

Augstākos kokos negaiss vispirms aizķer. 1597 5590

Augstu koku aizskar visi vēji. 1576 6803

Augstos kokos visi vēji pūš. 1379 4980

Augstus kokus vēji neķer. 834 8018

Augstus kokus visi vēji loka. 1573 419

Augstos kokus visi vēji aizķer. 116 856

Augstos kokus visi vēji aizķer. 116 1149

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1752 967

Augstus kokus visi vēji aizķer. 1552 10910

Augsts kokus visus vēji aizķer. 834 4260

Augstus kokus visi vēji aizķer. 17 11524

Augstos kokus visi vēji aizķer. 1751 76

Augstos kokus visi vēji aizķer. 17 25091

Augstu koku visi vēji aizķer. 1021 391

Augstu kokā aizķer vēsi vēji. 961 1366

Augstu kokā aizķer visi vēji. 17 23207

Augstus koku aizķer visi vēji. 840 1490

Augstus koku aizķer visi vēji. 828 9780

Augstus kokus aizķer visi vēji. 1552 4701

Augstu koku aizņem visi vēji. 1552 13621

Augstu koku aizņem visi vēji. 1643 336

Augstu koku aizņem visi vēji. 1337 145

Augstu koku aizņem visi vēji. 877 14351

Augstu koku aizņem visi vēji. 585 452

Augstu koku aizņem visi vēji. 1552 3385

Augstu koku aizņem visi vēji. 1552 8104

Augstu koku aizņem visi vēji. 1552 10898

Augstu koku visi vēji aizņem.375 9041

Augstus kokus visi vēji ķer. 961 3380

Augstus kokus visi vēji ķer. 961 3380

Augstus kokus vēji ķer. 961 4515

Augstu koku ķer visi vēji. 828 68

Augstu koku vēji loka. 23 5145

Augstus kokus visi vēji aizkar. 1 1808

Visgarākos kokus vislielākie vēji. 1459 4161

Garu koku loka visi vēji. 556 3628

Koku, kas uzkalnē aug, visi vēji loka. 67 2038

Koku, kas uzkalnē aug, visi vēji loka. 279 1109

Koku, kas uzkalnē aug, visi vēji loka. 17 19052

Lielus kokus visi vēji aizskar. 156 49

Lielus kokus visi vēji aizķer. 828 8520

Lielus kokus visi vēji aizķer. 116 18654

Lielus kokus visi vēji aizķer. 840 598

Augstu koku visi vēji aizņem. 1142 331

Lelus kūkus vysi vieji škūda. 1925 3625

Augstus kokus visi vēji loka. 512 2910

Augstus kokus skar visi vēji. 17 28672

Jo garuoks kūks, jo smogōk kreit. 1940 2571

Jo augstāks koks, jo smagāk tam jākrīt. 1756 3410

Jo garoks kūks, jo smogōk kreit. 1263 584

Koku pazīst pēc viņa augļiem, cilvēku pēc viņa darbu. 1661 3842

Koku pazīst pie viņa augļiem, cilvēku pie viņa darbiem. 1661 108

Koku pazīst pie viņa augļiem, cilvēku pie viņa darbiem. 997 3561

Koku pazīst pie viņa augļiem, cilvēku pie viņa darbiem. 848 1026

Koks ir pazīstams pēc viņa augļiem. 1689 5096

Koku pazīst pēc augļiem, cilvēku pēc darbiem. 1225 28649

Koku pazīst pēc viņa augļiem, cilvēku pie viņa darbiem. 1377 789

Koku pazīst pie viņa augļiem, cilvēku pie viņa darbiem. 1557 797

Koku pazīst pie viņa augļiem, cilvēku pie viņa darbiem. 1880 1045

Koku pazīst pēc viņa augļiem, cilvēku pēc viņa darbiem. 1177 13494

Koku pazīst pie viņa augļiem, cilvēku pie viņa darbiem. 1635 58

Koku pazīst no viņa augļiem, cilvēku no viņa darbiem. 1592 9530

Koku pazīst no viņa augļiem, cilvēku no viņa darbiem. 3 245

Koku pazīst pēc viņa augļiem, cilvēku - pēc viņa darbiem. 1602 6502

Koku pazīst pēc viņa augļiem, cilvēku pēc viņa darbiem. 1654 2558

Koku pazīst pēc viņa augļiem, cilvēku pēc viņa darbiem. 553 449

Koku var pazīt pēc viņa augļiem. 202 8317

Koku pazīst pie viņa augļiem, cilvēku - pie viņa darbiem. 1552 10814

Koku pazīst pēc augļiem, cilvēku pēc darbiem. 1552 13898

Koku pazīst pie viņa augļiem, cilvēku pie viņa darbiem. 556 12377

Koku pazīst no augļiem. 17 1390

Loki koku kamēr vēl mazs. 958 3345

Loki koku kamēr vēl mazs. 925 1405

Loki koku kamēr vēl mazs. 1805 86

Loki koku, kamēr vēl mazs. 1244 6095

Loki koku kamēr vēl mazs. 1667 2386

Loki koku, kamēr vēl mazs. 609 5182

Loki koku, kamēr vēl mazs. 94 1127

Loki koku kamēr vēl mazs. 527 20901

Loki koku kamēr vēl mazs. 1014 4174

Loki koku kamēr vēl mazs. 1684 436

Loki koku kamēr vēl mazs. 230 4477

Loki koku kamēr mazs. 997 1394

Loki koku kamēr mazs. 997 2752

Loki koku, kamēr mazs. 1276 1057

Loki koku kamēr mazs. 848 1689

Liec kociņu kamēr tas mazs. 997 3108

Jauns koks viegli lokās. 897 615

Jauns koks viegli lokams. 230 3547

Jauns koks viegli lokams. 796 9000

Jauns koks viegli lokams. 1688 1935

Jauns koks viegli lokams. 1688 6499

Jauns koks viegli lokams. 1726 430

Jauns koks viegli lokams. 1805 2529

Loki koku kamēr vēl jauns. 1242 876

Loki koku, kamēr jauns. 1474 59

Loki koku kamēr jauns. 1638 1858

Loki koku, kamēr jauns. 925 1462

Loci koku, kamēr jauns. 1148 1136

Loki koku kamēr jauns. 387 4994

Loki koku kamēr jauns. 387 4274

Liec kociņu kamēr jauns. 527 23972

Loki koku kamēr tas vēl jauns. 94 4498

Loki koku, kamēr jauns; kali dzelzi kāmēr karsta. 1816 5569

Loki koku kamēr tas lokams. 997 5185

Loki koku kamēr lokams. 997 1802

Loki koku kamēr lokams. 997 2259

Loki koku kamēr liecams. 997 9191

Liekt var kociņu, bet ne koku. 1685 1167

Tievi koki viegli lokami. 925 1375

Tievi koki viegli lokami. 609 5176

Tievi koki viegli lokami. 230 3488

Loki koku kamēr vēl mazs. 927 1558

Loki koku kamēr vēl mazs. 1552 2035

Loki koku, kamēr vēl mazs. 1597 3400

Loki koku kamēr vēl mazs. 927 5219

Loki koku, kamēr vēl mazs. 1225 30985

Loki koku, kamēr vēl mazs. 1598 469

Loki koku kamēr vēl mazs. 929 42509

Loki koku kamēr vēl mazs. 1626 5798

Loki koku, kamēr vēl mazs. 968 1420

Loki koku, kamēr vēl mazs. 941 1631

Loki koku, kamēr vēl mazs. 1385 478

Loki koku kamēr vēl mazs. 1377 357

Loki koku kamēr vēl mazs. 1652 3291

Loki koku, kamēr vēl mazs. 935 33931

Loki koku kamēr vēl mazs. 1404 660

Loki koku kamēr vēl mazs. 1376 962

Loki koku kamēr vēl mazs. 1651 4217

Loki koku, kamēr vēl mazs. 1084 852

Loki koku, kamēr vēl mazs. 1642 1883

Loki koku kamēr vēl mazs. 1652 803

Loki koku, kamēr vēl mazs. 1379 1145

Loki koku, kamēr vēl mazs. 1379 2748

Loki koku kamēr vēl mazs. 1381 566

Loki koku kamēr vēl mazs. 1379 5808

Loki koku, kamēr vēl mazs. 1225 18273

Loki koku kamēr mazs. 1552 3092

Loki koku kamēr mazs. 834 4323

Loki koku kamēr mazs. 1611 3339

Loki koku kamēr mazs. 220 2803

Loki koku kamēr mazs. 834 4254

Loki koku kamēr mazs. 834 1861

Loki koku kamēr mazs. 834 3537

Loki koku kamēr mazs. 872 5166

Loki koku kamēr mazs. 834 1357

Loki koku, kamēr mazs. 1127 1441

Loki koku, kamēr mazs. 1385 222

Loki koku kamēr mazs. 834 7309

Loki koku kamēr mazs. 834 2672

Loki koku kamēr mazs. 834 3675

Loki koku kamēr tas vēl mazs. 917 5048

Jauns koks viegli lokams. 828 4889

Jauns koks viegli lokams. 942 237

Jauns koks viegli lokams. 464 5657

Jauns koks viegli lokams. 1557 3386

Jauns koks viegli lokams. 1557 3508

Jauns koks viegli lokams. 1880 2946

Jauns koks viegli lokams. 1576 2345

Jauns koks viegli lokams. 1611 1652

Jauns koks viegli lokams. 1374 2554

Jauns koks viegli lokams. 1597 2345

Jauns koks viegli lokams. 1576 4442

Jauns koks viegli lokams. 1551 2559

Jauns koks viegli lokams. 1643 968

Jauns koks viegli lokāms. 1379 3885

Loki koku kamēr jauns. 1629 467

Liec koku, kamēr jauns. 1225 5032

Loki koku, kamēr jauns. 935 33207

Loki koku, kamēr jauns. 17 25439

Loki koku kamēr jauns. 1576 1283

Loki koku kamēr jauns. 1576 5193

Loki koku kamēr jauns. 1592 1793

Loki koku kamēr jauns. 834 3237

Loki koku kamēr jauns. 1552 18480

Loki koku kamēr jauns. 1576 635

Loki koku kamēr jauns. 1592 3167

Loki koki kamēr vēl jauns. 1225 1568

Loki koki kamēr vēl jauns. 884 997

Loki koki, kamēr vēl jauns. 1599 394

Loki koki kamēr tas jauns. 1225 16684

Loki kociņu, kamēr jauns. 1372 2076

Loki koku kamēr viņš vēl jauns. 1630 749

Liec kociņu kamēr jauns. 8 1586

Loci kociņu kamēr tas jauns. 1225 30912

Kociņš, kamēr jauns, vēl jāloka. 1645 202

Loki koku, kamēr lokams. 1170 538 Loci kociņu, bet ne koku. 1639 727

Tievi koki viegli lokāmi. 1627 2308

Tievi koki viegli lokami. 1599 2215

Tievi koki viegli lokami. 231 7324

Tievi koki viegli lokāmi. 202 5014

Tievi koki viegli lokāmi. 12 2231

Loki koku, kamēr vēl mazs. 1552 5964

Loki koku, kamēr vēl mazs. 1079 459

Loki koku, kamēr vēl mazs. 101 500

Loki koku, kamēr vēl mazs. 828 3973

Loki koku kamēr vēl mazs. 116 3874

Loki koku kamēr vēl mazs. 961 8362

Loki koku, kamēr vēl mazs. 17 21846

Loci koku, kamēr vēl mazs. 556 544

Loki koku kamēr vēl mazs. 384 1569

Loki koku kamēr vēl mazs. 840 602

Loki koku, kamēr vēl mazs. 1900 3680

Loki koku, kamēr vēl mazs. 17 9411

Loki koku kamēr vēl mazs. 1552 10863

Loki koku kamēr vēl mazs. 1444 654

Loki koku, kamēr vēl mazs. 1737 710

Loki koku, kamēr mazs. 1079 2180

Lieci koku kamēr mazs. 384 3299

Loki koku kamēr mazs. 877 2625

Loki koku, kamēr mazs! 1552 1294

Loki koku, kamēr mazs. 717 940

Loki koku, kamēr vēl mazs, vēlāk to nespēsi. 556 5957

Loki koku kamēr vēl maziņš. 450 1601

Mazs kociņš labāks, neba liels. 1552 11809

Jauns koks viegli liecams. 997 9415

Jauns koks viegli lokās. 116 25143

Jauns koks viegli lokams. 375 4389

Jauns koks viegli lokams. 393 379

Jauns koks viegli lokams. 17 12522

Jauns koks viegli lokāms. 67 2092

Jauns koks viegli lokams. 454 8

Jauns koks viegli lokams. 961 1343

Jauns koks viegli lokams. 527 20705

Jauns koks viegli lokāms. 1552 11136

Jauns koks viegli lokams. 556 542

Jauns koks viegli lokams. 284 321

Jauns koks viegli lokāms. 384 456

Jauns koks viegli lokams. 527 31908

Jauns koks viegli lokams. 1079 19

Jauns koks viegli locāms. 584 2125

Jauns koks viegli lokams. 1552 13750

Jauns koks viegli lokāms. 67 1069

Loki koku, kamēr vēl jauns. 1552 224

Loki koku, kamēr vēl jauns. 828 101

Loki koku, kamēr vēl jauns. 828 56

Loki koku kamēr vēl jauns. 464 1784

Loki koku kamēr vēl jauns. 17 20020

Loki koku kamēr vēl jauns. 527 31950

Loki koku, kamēr jauns. 1552 11328

Loki koku, kamēr jauns. 828 8525

Loki koku kamēr jauns! 1552 6600

Loci koku kamēr jauns. 919 173

Lieci koku kamēr jauns. 384 3090

Liec kociņu, kamēr jauns. 1689 3420

Loki kociņu, kāmēr jauns un lokans. 524 605

Loki koku kamēr tas vēl jauns. 17 11181

Koks jāloca, kāmēr vēl jauns.Bb 13 569

Loki koku kamēr lokans. 67 2020

Loki koku pie laika. 556 12812

Liec kociņu, bet ne koku. 1341 25976

No līka koka lietas koks neiznāk. 893 1084

Tievi koki viegli lokami. 17 14498

Loki koku kamēr vēl mazs. 1219 99

Loki koku kamēr vēl mazs. 1429 728

Loki koku, kamēr vēl mazs. 867 7361

Lūki kūku cikom mozs. 477 660

Lūki kūku cikam mozs. 1368 541

Luciai kūceņu koleidz jauns. 1263 1100

Jauns koks viegli lokams. 365 355

Līc kūku cikom var pīlīkt. 1344 570

Koleic kūks tīvs, tolic i lūki. 906 2326

Liec kociņu, ne koku. 1341 13724

Loki koku katel vari mazi, kad uzaugs, tad vairs nevarēs. 1478 1027

Ja mazu kociņu nelieksi, tad lielu vairs nevarēsi. 1188 7529

Kad tievu kociņu nelieksi, tad lielu nevarēsi. 94 5551

Kad tievu kociņu nelieksi, tad lielu vairs nevarēs. 1206 6772

Kad tievu kociņu nelieksi, tad lielu nevarēsi. 527 25338

Liec kociņu kamēr tievs, resnu vairs nesalieksi. 1696 4069

Kad tievu kociņu nelieksi, tad resnu nevarēsi. 1654 779

Kad tievu kociņu nelieksi, tad lielu vairs nevarēsi. 1225 6627

Kad tievu kociņu nelieksi, tad lielu nevarēsi. 1379 2823

Kad tievu kociņu nelieksi, tad lielu vairs nevarēsi. 231 3467

Kad tievu kociņu nelieksi, tad lielu nevarēsi. 1748 119

Kad tieva kociņa nelieksi, tad liela vairs nevarēsi. 384 878

Ja mazu kociņu nelieksi, tad lielu nelocīsi. 17 8735

Ja jaunu kociņu nelieksi, vecu vairs nespēs liekt. 375 5796

Kad tievu kociņu nenolieksi, tad resnu vairs nevar. 840 446

Kad tievu kociņu nelieksi, tad lielu vairs nevarēsi izliekt. 1766 1554

Kad tievu kociņu neatliec, tad lielu vairs nevar. 1444 1024

Loki koku kamēr mazs, izaugs liels nelocīsies. 527 36618

Ja mazu kociņu nelieksi, tad lielu vairs nevarēsi. 1183 492

Loki koku, kamēr mazs, izaugs liels - nesalocīsi. 1190 3633

Jo tīva kūcenia naliksi, kad izaugs tulaik nanuliksi. 1263 1015

Kura kūka jauna nalūka, tys valōk ir nalūkams. 477 662

Līc kūku cikom jaunc, vuici bārnu pakuļ mozs. 1344 244

Jo tīva kūceņa nalīksi, kod izaugs , tūlais nanūlīksi. 1263 1015

Jo tīva kūceņa nalīksi, kod izaugs, tūlaik nanūlīksi. 1940 2915

Veci koki grūti lokami. 1008 4771

Vecu koku vairs nevar locīt. 880 2033

Veci koki grūti lokāmi. 202 5054

Veci koki grūti lokāmi. 917 3972

Veci koki grūti lokāmi. 215 957

Veci koki grūti lokāmi. 1560 392

Vecs koks grūti lokams. 1599 2214

Veci koki grūti lokāmi. 1627 2309

Veci koki grūti lokami. 1377 2098

Veci koki grūti lokami. 968 1626

Veci koki grūti lokāmi. 1639 4689

Veci koki grūti lokami. 1372 3418

Lielu koku nevar locīt. 1802 3718

Veci koki grūti lokami. 105 160

Veci koki grūti lokami. 1202 1885

Ciets koks nelokams. 961 6306

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 867 6799

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 958 6758

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 958 3336

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1684 413

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 925 1398

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1805 233

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1492 458

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1773 3032

Koks, kas čīkst, tas nelūzt. 1668 2487

Koks kas čīkst nelūzt. 1188 3306

Koks, kas čīkst, nelūzt. 796 17547

Koks, kas čīkst, nelūzt. 353 10090

Koks, kas čīkst, nelūzt. 527 24301

Koks, kas čīkst, nelūzt. 997 2659

Vecs koks čīkst, bet nelūžt. 1208 10971

Koks, kas liecas, nelūzt. 997 1396

Koks, kurš liecās, nelūzt. 997 12099

Koks, kas līkst, nelūzt. 997 2758

Cīkstošs koks nelūzt. 1695 2235

Čīkstošs koks nelūzt. 527 24976

Čīkstošs koks nelūzt. 1106 3674

Čīkstošs koks tik ātri nelūzt. 997 10084

Čīkstošs koks nekad nelūzt. 997 16637

Cīkstošs koks ātri nekrīt. 1660 776

Tas koks tik ātri nelūzt, kas čīkst. 834 11383

Tas koks, kas ilgi cīkst, tas ātri nelūst. 8 3645

Tas koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1225 14617

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1630 3569

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1880 1777

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1880 3101

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 968 1868

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1595 1594

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1597 609

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1225 4879

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1601 1173

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 927 5202

Koks kas čīkst tik ātri nelūzt. 834 2533

Koks kas čīkst, tik ātri nelūzt. 884 2912

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1652 950

Koks, kas čīkst, tik drīz nelūzt. 278 150

Koks, kurš čīkst, tas tik drīz nelūzt. 8 1704

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1372 3959

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1385 463

Koks, kas cīkst, tik ātri nelūzt. 935 33802

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1393 4328

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1374 492

Čīkstošs koks tik ātri nelūzt. 1551 5347

Koks kas čīkst tik ātri nelūzt. 884 3778

Koks, kas čīkst, ātri nelūzt. 1552 25409

Koks kas čīkst, ātri nelūzt. 1628 173

Koks, kas čīkst nelūzt. 1573 3339

Koks, kas čīkst, nelūzt. 1627 1352

Koks, kas čīkst, nelūzt. 917 76839

Koks, kas čīkst, nelūzt. 231 2195

Koks, kas čīkst, nelūzt. 917 4120

Koks, kas lokas, tik ātri nelūzt. 1657

Čīkstošs koks tik ātri nelūzt. 927 5305

Čīkstošs koks tik ātri nelūzt. 917 5056

Cīkstošs koks tik ātri nelūzt. 220 2271

Čīkstošs koks tik ātri nelūzt. 231 1956

Koks jau nelūzt, ja cīkst. 464 5667

Čīkstošs koks nelūzt. 1802 3766

Čīkstošs koks nelūzt. 1170 889

Čīkstošs koks ātri nelūzt. 1552 337

Kurš koks čīkst, tas tik drīz nelūzt. 1137 722

Kurš koks čīkst, tas nelūzt. 828 2808

Kurš koks čīkst, tas tik ātri nelūzt. 384 2748

Kurš koks čīkst, tas tik ātri negāžas. 855 5524

Tas koks, kas čīkst, tas ātri nelūzt. 393 206

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1079 2211

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 17 29766

Koks kas čīkst, tik ātri nelūzt. 186 150

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 67 927

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 375 9045

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1239 2085

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 17 22524

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 101 1363

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1753 687

Koks, kas čīkst, ātri nelūzt. 116 14351

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūst. 116 1095

Kurš koks čīkst, tas nelūzt. 1786 367

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 1737 325

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 279 1105

Koks, kas čīkst, tik ātri nelūzt. 280 1494

Koks, kas čīkst, nelūzt. 17 14081

Koks, kas čīkst, nelūzt. 375 6135

Koks, kas čīkst, nelūzt. 208 330

Koks, kas čīkst - nelūzt. 17 2124

Koks, kas čīkst, nelūzt. 17 20578

Tas koks, kas čīkst, nelūzt. 625 358

Koks, kas čīkst, nelūzt. 17 20683

Koks, kas čīkst, nelūzt. 1024 44

Vecs koks čīkst. 1337 343

Vecs koks čīkst. 935 12741

Veci koki čīkst, bet nelūzt. 556 4240

Čīkstošs koks ātri nelūzt. 101 636

Čīkstošs koks tik ātri nelūzt. 464 3124

Čīkstošs koks tik ātri nelūzt. 17 6852

Čīkstošs koks tik ātri nelūzt. 840 2695

Čīkstošs koks tik ātri nelūzt. 76 2169

Čīkstošs koks ātri nelūzt. 556 543

Čīkstošs koks tik ātri nelūzt. 527 37369

Čīkstošs koks tik mudīgi nelūzt. 101 2822

Čīkstošs koks nelūzt. 23 1637

Čīkstošs koks nelūzt. 67 1475

Čīkstošs koks nelūzt. 116 5991

Čīkstošs koks nelūzt. 1202 104

Tys kūks nikod nalyuzt, kurs džeigst. 512 1981

Tas koks, kas vienmēr čīkst, tik ātri nelūzt. 1341 13752

Aizlyuzušais kūks ilgi čeikst. 740 4986

Kur kūks načeikst, tys pa prisku lyuzt, nakai kurs čeikst. 966 121

Vacīs kūks, čērkst i čērkst, bet jaunīs, kai sēns nūkreit. 548 2347

Ar vienu reizi kuku nanucart. 527 33454

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 828 4884

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1688 1950

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1667 2148

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1668 5869

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1816 3913

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 796 7564

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 997 4631

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 609 5181

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 848 1683

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 94 5568

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 1207 1591

Neviens koks nekrīt ar pirmo cirtienu. 796 708

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 997 12226

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1661 2315

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1798 2203

Kad koku cērt, tad tas gāžas. 94 3919

Kādu koku cirtis, tādu dabūs. 1206 7148

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1627 874

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 1654 758

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1084 758

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1597 376

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 553 5195

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 231 3454

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 12 2234

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 834 139

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 935 33793

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1127 700

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1127 1439

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1385 1026

Neviens koks nekrīt ar pirmo cirtienu. 1642 580

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 1225 30561

Koks nekrīt uz viena cirtiena. 1627 3328

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 1599 390

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 1404 4524

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1639 4335

Retais koks krīt uz pirmo cirtienu. 1341 30065

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 527 31883

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 1472 2296

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 961 1367

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 527 37286

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 500 41

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 384 362

Koks nekrīt uz viena cirtiena. 101 2209

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 17 14499

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 384 1985

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu.Bb 17 5613

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 929 40820

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 840 435

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 116 7429

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 67 1575

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 454 15

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1 2024

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 464 3041

Neviens koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 17 20024

Neviens koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 17 9381

Koks nekrīt ar vienu cirtienu. 116 14143

Koks nekrīt uz vienu cirtienu. 556 3634

Koks nekrīt uz vienu cirtienu. 33 841

Koks nekrīt uz pirmo sitienu. 116 3309

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1552 23826

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 527 20665

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena.Bb 32 1320

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1047 287

Koks nekrīt uz pirmā cirtiena. 1021 392

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 1008 363

Ne katru reizi koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 739 4942

Koks negāžas ar vienu cirtienu. 116 14096

Koks nekrīt uz pirmo cirtienu. 1950 3198

Kūks nakreit ar vīnu cērtīņi. 1940 2617

Kūks nakreit ar vīnu certini. 1263 632

No katra koka var svilpes griezt. 1690 1974

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1014 836

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1704 2124

Ne no katra koka var svilpes griezt. 609 5175

Ne no katra koka var svilpes griezt. 925 1384

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1684 333

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1798 2205

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1724 328

Ne no katra koka var stabules griezt. 1774 9119

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1880 1776

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1650 26

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1557 1161

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1560 498

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1802 239

Ne no katra koka var svilpes taisīt. 8 1680

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1639 4684

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1599 1190

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1552 25620

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1594 2543

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1225 12151

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1877 1247

Ne no katra koka var svilpes taisīt. 1552 5125

Ne no katra koka var stabules griezt. 17 26240

Ne no katra koka var svilpes griezt. 639 163

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1459 1215

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1728 213

Ne no katra koka var svilpes griezt. 17 25093

Ne no katra koka var svilpes griezt. 17 8610

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1752 976

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1024 278

Ne no katra koka var svilpes griezt. 1079 481

Ni nu kotra kūka var taisāt stabuļis. 1925 3624

Na nu kotra kūka var stabules grīst. 1470 613

Na nu kotra kūka var stabules grīst. 418 1986

Na nu kotra kūka var stabules taiaeit. 740 26066

Kuplam kokam dzestra ēna. 13 5262

Kuplam kokam dzestra ēna. 94 7164

Kuplam kokam dzestra ēna. 796 13253

Kuplam kokam dzestra ēna. 1709 586

Kuplam kokam dzestra ēna. 796 5812

Kuplam kokam dzestra ēna. 527 36745

Kuplam kokam dzestra ēna. 1628 2276

Kuplam kokam dzestra ēna. 834 64

Kuplam kokam ir dzestra ēna. 942 627

Kuplam kokam dzestra ēna. 202 4250

Kuplam kokam dzestra ēna. 231 907

Kuplam kokam dzestra ēna. 1584 2399

Kuplam kokam kupla ēna. 231 1180

Kuplam kokam dzestra ēna. 584 3479

Kuplam kokam dzestra ēna. 1766 6964

Kuplam kokam dzestra ēna. 828 3160

Kuplam kokam dzestra ēna. 556 5514

Kuplam kokam vēsa ēna. 1459 4137

Kuplam kokam vēsa ēna. 568 1067

Jo augstāks koks, jo garāka ēna. 1716 73

Jo augstāks koks, jo garāka ēna. 556 11415

Kuplam kokam liela ēna. 828 1659

Lielam kokam gara ēna. 1459 4020

Lielam kokam lieli zari. 1492 463

Lielam kokam liela ēna. 1459 1316

Jo kuplāks koks, jo dziļāka ēna. 1771 1024

Jo kuplāks koks, jo dziļāka sakne. 1771 1024

Vecam kokam dziļas saknes. 1772 3225

Vecam kokam dziļas saknes. 1148 1135

Vecam kokam dziļas saknes. 848 2166

Vecam kokam dziļas saknes. 1624 818

Vecam kokam dziļu saknes. 917 3030

Vecam kokam dziļas saknes. 1225 16950

Vecam kokam dziļas saknes. 1880 2953

Vecam kokam dziļas saknes. 1880 1649

Lielam kokam dziļas saknes. 1225 30929

Vecam kokam dziļu saknes. 384 880

Vecam kokam dziļas saknes. 877 2619

Katram lielam kokam ir resnas saknes. 556 10182

Jo lielāks koks, jo dziļākas saknes. 1552 10517

Veciem kokiem stipras saknes, veciem ļaudīm daudz padomu. 1592 7138

Koks atstāj celnu, akmens bedri, bet cilvēks mīļu atmiņu. 958 10798

Koks atstāj celnu, akmens - vietu, mīļš cilvēks labi atmin. 796 346

Koks atstāj celnu, akmens vietu, cilvēks atmiņas. 1242 29578

Koks atstāj celnu, cilvēks atmiņu. 1842 2529

Koks atstāj celnu, pēc laika draugs draugu nepazīst. 929 40784

Koks atstāj celnu, akmens vietu, bet cilvēks mīļu atmiņu. 1880 1004

Kur koku nocērt, tur celms paliek. 927 5956

Koks atstāj celnu, akmens - vietu, cilvēks - mīļu atmiņu. 101 2809

Koks atstāj celnu, akmens vietu un cilvēks atmiņu. 1552 10762

Koks atstāj celnu, cilvēks mīļu atmiņu. 961 7846

Koks atstāj celnu, cilvēks atmiņu. 828 7391

Uz citu koku to parādu griezt. 576 1814

Uz cita koka savu parādu griezt. 609 5174

Uz cita koka viegli griest savu parādu. 556 8495

Uz cita koka to parādu griest. 116 3973

Kokam divi gali. 231 553

Katram kokam divi gali. 1327 3317

Kokam divi gali. 231 553

Kokam divi gali, viens man rokā, otrs tev pa galvu. 855 5619

Koks ar koku var satikt vai nu cilvēks ar cilvēku nevarēs. 1835 2320

Koks ar kok saduras, ne cilvēk a cilvek. 1731 8929

Koks mežā ar koku sasitās, ne vēl cilvēks ar cilvēku. 609 5180

Kūks ar kūku mežā sateik, kuopiec cylvāks ar cylvāku nasatiks. 1779 1182

Koks kas vējā audzis, tam stipras saknes. 1244 6634

Augošam kokam stipras saknes. 1379 958

Vējā augošam kokam stipras saknes. 1654 6606

Vējā augošam kokam stipras saknes. 553 404

Jo kūkam saknīs tōrps, tod tys uz novi vorgst. 1263 823

Jo kūkam saknīs tuorps, tod tys uz nuovi vuorgst. 1263 823

Jo kūkom saknis tuorps, tod tys uz nuovi vurgst. 1940 2776

Pārdēstīts koks labi neaug. 1668 5751

Pārdēstīts koks labi neaug. 1206 2143

Pārdēstīts koks labi neaug. 1008 4633

Pārdēstīts koks labi neaug. 387 7039

Pārdēstīts koks labi neaug. 1492 457

Koks, pārdēstīts, labi neaug. 609 5178

Koks, pārdēstīts, labi neaug. 1200 2293

Pārdēstīts koks labi neaug. 1805 1878

Pārdēstīts koks labi neaug. 1244 4497

Pārdēstīts koks labi neaug. 1225 35941

Pārdēstīts koks labi neaug. 1552 32985

Pārdēstīts koks labi neaug. 1379 7407

Koks pārdēstīts labi neaug. 1582 1527

Koks, kas pārdēstīts, labi neaug. 914 1995

Vecs koks grūti pārstādams. 231 1022

Pārdēstīts koks labi neaug. 1729 1433

Pārstādīts koks sākumā labi neaug. 556 5113

Pārdēstīts koks labi neaug. 384 3714

Pārstādīts koks labi neaug. 67 2225