Nr.25. Konfetes - kungs

Domā ko domādams uz konfetēm nekāro. 834 6764

Kā viena kumpete. 17 481 8

Kā kopj, tā aug. 1552 15404

Labi kopu kamēr vēl mazs. 384 554

Kas tevi kops, ja pats nekopsi. 1341 30730

Kopjas kā kalpa sieva. 1784 974

Kopjas kā kalpa sieva. 567 1109

Viņš korkšs kā varde. 556 2363 2364

Tas kož kaulos. 609 5151

Tas kož kaulā. 556 8505

Kož vienā, kož otrā, abi sāp. 556 8505

Viņš iekodies kā ērce miesā. 1552 5329

Nav ne ko kost, ne ko jost. 925 1426

Nav ne ko kost, ne ko jost. 1690 1880

Nav ne ko kost, ne ko jost. 1008 1249

Otram kož, pašam sāp. 958 7051

Otram kož, pašam sāp. 1615 223

Citam kož, pats kliedz. 1696 381

Kā kož, tā sāp. 796 11654

Citam kod, pašam sāp. 84 4212

Citam kož, pats bļauj. 1652 465

Citam kož, pats bļauj. 1552 311

Citam kož, pats bļauj. 1601 4438

Citam kož - pats bļauj. 1601 2247

Otram kož, pats bļauj. 231 5682

Kas citam kož, pats sev iekož. 202 4024

Pats kož, pats kliedz. 840 2720

Pats kož, pats kliedz. 116 11573

Otram kož pats kliedz. 23 792

Otram kož, pats kliedz. 1001 365

Otram kož, pašam sāp. 101 2850

Otram kož, pats brēc. 101 1997

Otram kož, pats brēc. 101 1137

Otram kož un pats bļauj. 739 4980

Otram kož, pats bļauj. 1379 8761

Otram kož, pats bļauj. 116 1432

Otram kož, pats bļauj. 961 632

Kož tikpat kā indīga čūska. 556 12152

Kož kā čūska vasarā. 796 11673

Kož kā suns. 144 1860

Kož kā suns. 527 45179

Kož kā suns. 929 57085

Kož kā traks suns. 556 3073

Tas kož kā traks suns. 556 2565

Kūž kai lapsine. 780 190

Kūž kai lapsine. 640 1024

Kūž kai lapsiņa. 640 1580

Kūž kai lapsiņa. 640 1722

Kūž kai lapsene. 780 373

Kūšona, to kūšona kai nu blusas. 1151 299

Kūž kai syuriņa. 1368 437

Kūš kai dōrziņš. 512 271

Krāc kā lauva. 1474 90

Kārkš kā vērna. 556 1313

Čārc kai vōrnas. 640 1490

Krāc kai vōrnas. 640 1539

Ko krāc kā vārna. 353 3862

Kārkš kā izsalkuse vārna. 556 2613

Krāc kā jūra. 3 248

Krāc kā jūra. 884 4129

Krāc kā jūra. 527 32671

Krāc kā jūra. 1900 756

Krāc kā jūra. 527 43393

Krāc kā jūra. 556 4762

Krōc kai jyura. 509 1989

Krāc kā zāgeris. 1455 1563

Krāc kā zāģers. 1225 26927

Ciets kā viens krams, ka nags. 23 1678

Rej, rej, Krancīt, nekod vien! 10 4042

Labāk ar kranci zem viena jumta, nekā ar ierēdni kaimiņos. 116 12454

Tam to krāsni ļoti karstu sakurināt. 609 5163

Viņam to krāsni ļoti karstu sakurināt. 1620 2216

Tikpat kā uz krāsni. 1730 56556

Krāsns mīļotāji ir veci cilvēki un kaķi. 1225 10971

Sēd pie krāsns, gaida godu. 1730 33798

Pats krāsnī, citu meklē. 1084 1171

Pats krāsnī guļ, citu pa dibenu meklē. 834 322

Pats ielīdis krāsnī, citu meklē pa dibenu. 231 8135

Pats krāsnī, otru čakarē pa dibenu. 393 302

Nepērc krāsas tumsā. 1802 3259

Kādu krāso, tāds iznāk. 1805 7989

Kam krasts pieder, tam arī zivis, kam zeme, tam arī siens. 739 9684

Kam pieder krasts, tam - zivis, kam pieder zeme, tam - zāle. 556 10734

Kam krasts pieder, tam arī zivis, kam zeme, tam arī siens. 1001 504

Kam krasts pieder, tam arī zivis, kam zeme, tam arī siens. 1668 5425

Kratās kā veca droška. 1451 2680

Kratās kā lapa. 400 2564

Kratās kā veca grezele. 556 2669

Kas prot krāt, tas protsaimniekot. 1750 3320

Krōšona ir lobōka kai zagšana. 1263 1076

Krājums dora mozumu par vairumu. 1263 923

Pēc liela krājēja nāk liels šķērdētājs. 1597 5627

Pēc liela krājēja nāk liels izšķērdētājs. 1502 181

Pēc liela krājēja nāk liels izšķērdētājs. 1690 2318

Pēc liela krājēja nāk liels izšķērdētājs. 609 3795

Pēc liela krājēja nāk liels izšķērdētājs. 202 8590

Pēc liela krājēja nāk liels izšķērdētājs. 927 1283

Pēc liela krājēja nāk liels izšķērdētājs. 884 3923

Pēc liela krājēja nāk liels izšķērdētājs. 1726 2806

Pēc liela krājēja nāk liels izšķērdētājs. 1630 4604

Pēc liela krājēja nāk liels izšķērdētājs. 884 359

Pēc liela krājēja - nāk liels izšķērdētājs. 884 2270

Ko krājējs krāj, to tērmans iztērē. 1674 3144

Pēc liela krājēja nāk liels izšķērdētājs. 1774 8479

Kas kraukli cels par dārznieku. 1660 1611

Kur krauklis tup, tur krāukļi nolaižas. 556 11367

Nepūlies apkalt kraukļa kājas. 556 5433

Kas krauklim medu dos, kas čigānietei labu godu. 116 8280

Arī kraukli dievs baro. 556 1327

Kraukļi pulcējas pie maitas. 556 546

Kur kraukļi, tur maita. 73 332

Krauklis kraukļam acīs neknābj. 1668 6767

Krauklis krauklim acīs neknābs. 1200 1087

Krauklis kraukļam acīs neknābs. 1242 763

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1661 2123

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1692 410

Krauklis kraukļam acīs neknābs. 1493 2234

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1685 357

Krauklis krauklim acis neknaba. 1695 126

Krauklis krauklim acīs neknābs. 796 3242

Krauklis krauklim acis neknābs. 796 13233

Krauklis kraukli neknabs. 1008 3944

Krauklis krauklim aci ārā neknābs. 94 6410

Krauklis krauklim acis ārā neknāb. 13 3986

Krauklis krauklim aci neknābs. 997 8021

Krauklis kraukļam acis ārā neknābs. 609 5165

Krauklis krauklim acīs nekož. 1225 26625

Krauklis krauklim acīs neknābj. 527 24309

Krauklis kraukļam acīs neknābs. 1688 367

Krauklis krauklim acīs neknābs. 1654 1757

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1643 141

Krauklis krauklim acīs neknābs. 1594 2210

Krauklis krauklim acīs neknābs. 1576 7411

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1372 1646

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1802 2748

Krauklis krauklim acīs neknābs. 1641 259

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1618 202

Krauklis krauklim acīs neknābj. 473 43

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1557 3383

Krauklis krauklim acīs neknābj. 231 498

Krauklis krauklim acī neknābj. 202 6114

Krauklis krauklim acīs neknābs. 917 1776

Krauklis krauklim acīs neknābs. 917 4009

Krauklis krauklim acīs neknābj. 231 744

Krauklis krauklim aci ārā neknābs. 231 10181

Krauklis krauklim acīs neknābs. 1376 2679

Krauklis krauklim acis neknābj. 1510 511

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1225 18447

Krauklis kraukļam acīs neknāb. 1628 927

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1374 539

Krauklis krauklim acīs neknāb. 1648 501

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1653 96

Krauklis krauklim acī neknābs. 1900 3612

Krauklis kraukļam acīs neknābj. 529 2104

Krauklis krauklim acīs neknābs. 861 2097

Krauklis krauklim acīs neknāb. 1444 1457

Krauklis kraukļam acī neknābj. 1202 1039

Krauklis krauklim neknāb. 101 2351

Krauklis krauklim acīs neknābj. 17 8643

Krauklis kraukļam acīs neknābj. 527 45579

Krauklis krauklim acis neknābs. 935 12772

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1239 2082

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1552 1459

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1552 3736

Krauklis krauklim acīs neknābs. 1135 72

Krauklis kraukļam acīs neknābj. 67 2196

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1900 454

Krauklis krauklim acī neknābs. 1150 96

Krauklis kraukļam acīs neknābj. 116 4161

Krauklis krauklim neknābs acī. 67 302

Krauklis krauklim acīs neknābj. 855 5394

Krauklis krauklim acīs neknābj. 375 4685

Krauklis krauklim acis ārā neknābs. 1552 9046

Vai nu krauklis kraukļam acīs knābs. 375 7389

Krauklis neknābs kraukļa acīs. 556 433

Krauklis krauklim acīs neknābs. 1024 66

Krauklis krauklim acīs neknābs. 1552 3473

Krauklis kraukļam acīs neknābs. 1552 4673

Krauklis kraukļa acīs necērt. 556 5773

Krauklis krauklim acīs neiecirtīs. 1459 3285

Krauklis kraukļam acīs necērt. 527 31978

Krauklis krauklim acis neknābj. 1008 367

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1900 1766

Krauklis krauklim acī kņuobs. 1945 3958

Krauklis kraukļam acīs nacārt. 1263 1005

Krauklis kraukļam acīs nacārt. 1940 2907

Krauklis kraukļam acis nacārt. 1263 1005

Krauklis kraukļam acīs naknābs. 1899 331

Krauklis kraukļam acis naknop. 1238 3371

Krauklis krauklim acīs neknābj. 1705 7355

Krauklis kraukļam aci nakaļ. 740 18901

Krauklis kraukļam ocu naknāb. 740 4964

Krauklis kraukļam acīs naknopj. 583 585

Krauklis krauklim acies naknob. 1190 3516

Krauklis kraukļam acī nakņōb. 931 1935

Krauklis krauklim acīs nakņobs. 508 1324

Krauklis kraukļam acī naknāb. 906 2346

Krauklis krauklam acī naknop. 906 3379

Krauklis kraukļam acīs neknābs. 91 594

Krauklis kraukļam ocu knōbt. 477 889

Krauklis kraukļam acīs knāb. 802 910

Krauklis krauklim acīs naknābj. 1429 521

Krauklis kraukļam aci nakņōb. 1238 3300

Krauklis krauklim acīs naknāb. 1099 985

Niknam krauklim nikni bērni. 1630 1707

Niknam kraukļam nikni bērni. 1667 1090

Niknam krauklim nikni bērni. 527 47413

Niknam kraukļam nikni bērni. 1557 3382

Niknam kraukļam nikni bērni. 1657 2834

Niknam kraukļam nikni bērni. 1630 1168

Niknam krauklim nikni bērni. 1377 1956

Niknam krauklim nikni bērni. 1084 1167

Niknam krauklim nikni bērni. 1642 1288

Niknam krauklim nikni bērni. 1374 1330

Niknam kraukļam nikni bērni. 1225 22595

Niknam kraukļam nikni bērni. 1552 32990

Niknam krauklim nikni bērni. 1552 15756

Niknam kraukļam nikni bērni. 1376 1599

Niknam kraukļam nikni bērni. 17 26976

Niknam kraukļam nikni bērni. 1552 9045

Niknam kraukļam nikni bērni. 1239 2131

Niknam krauklim nikni bērni. 584 2491

Niknam krauklim nikni bērni. 556 5044

Niknam kraukļam nikni bērni. 1444 583

Melnam krauklim melni bērni. 556 1455

Nemet kreklu krāsnī, kamēr nav jauns mājā. 1225 22513

Nemet veco kreklu projām kamēr jauns vēl nav. 1627 456

Vai ir smērts krekls mugorā. 780 406

Vai ir smērts krekls mugorā. 640 1115

Lepns bez krekla. 997 303

Lepns bez krekla. 997 8332

Lepns bez krekl. 997 1512

Rups krakls, na plyks; ar sānolom maize na bods. 966 436

Ko nu grabi kā samīsts krekls. 280 2055

Dod kreklu pēlējam. 1552 15546

Pats pliks, krekls azotē. 1379 6209

Laimīgs kam nav krekla. 855 5599

Vot ka tev ī kreklis mugura napalika. 72 8588

Jāpieturas tur, kur tas melnais kreklis. 855 5607

Ar salāpītu kreklu jaunu var nopelnīt. 116 10372

Jo kraklūs nanupelneji, ar kažuku jau nunupelnēsi. 566 304

Nesaki ne savam kreklam. 1730 44914

Kā vienā kreklā dzivo. 23 2179

Nevar pats ne savam kreklam ticēt. 1552 24757

Nevar pats ne savam kreklam ticēt. 1703 3959

Nevar pats savam kreklam ticēt. 1188 4903

Nevar pats ne savam kreklam ticēt. 230 2626

Nevar ne pats savam kreklam ticēt. 609 5166

Nevar pats ne savam kreklam ticēt. 527 36784

Nevar ticēt ne pats savam kreklam. 1600 5615

Nevar pats ne savam kreklam ticēt. 1106 885

Nevar ticēt ne patsts savam kreklam. 828 1711

To nesaki ne savam kreklam. 1900 1084

Nevar pats sev kreklam ticēt. 1262 3866

Nevar pats ne savam kreklam ticēt. 380 2021

Pēlējam kreklu dodu, teicējam ļaunu vārdu. 387 6529

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 1225 14313

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 1611 2700

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 464 6171

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 384 1062

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 220 1666

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 877 3314

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 840 2867

Koč kraklys par sukni eisoks, a pi misys tyvoks. 527 33480

Kreklis tuvāk nekā svārki. 609 5167

Krekls tuvāks nekā svārki. 1602 9305

Katram savs krekls tuvāks kā otram. 1715 1322

Savs krekls tuvāk pie miesas. 1668 2988

Paša krekls katram vistuvākais. 1225 6880

Katram kreklis tuvākais. 1225 13076

Krekls tuvāks nekā svārki. 1372 3919

Krekls tuvāks nekā svērki. 1654 4859

Krekls tuvāks nekā svārki. 1595 1593

Krekls tuvāk nekā svārki. 1642 1614

Kreklis tuvāks nekā svārki. 1599 2217

Krekls tuvāks nekā svārki. 1551 1257

Krekls tuvāk nekā svārki. 1655 1466

Krekls tuvāks nekā svārki. 1601 1172

Krekls tuvāk nekā svārki. 1225 4878

Savs krekls vistuvākais. 1455 2753

Katram savs krekls tuvāks. 927 2632

Savs krekls vistuvāk ādai. 1225 38516

Paša krekls vienmēr tuvāk pie miesas. 1341 28874

Krekls tuvāks kā svārki. 625 352

Krekls tuvāks kā svārki. 17 21897

Krekls tuvāk nekā svārki. 1766 2649

Pašam savs krekls tuvāk. 584 2134

Savs krekls jau katram tuvāks. 1600 7851

Krekls tuvu stāv pie miesas. 384 881

Paša krekls vistuvāk miesai. 556 632

Krekls tuvāk pie miesas kā svārki. 1341 21433

Krekliņš tuvāk nekā svārciņi. 400 2205

Krekls tyvok nako svorki. 527 31841

Katram savs krekls pie ādas tuvāk. 1341 12279

Kotram sovs krakls tyuoks. 1930 2395

Sovys kraklys tyuok pi mīsys. 1344 182

Katram savs krekls tuvāks. 1429 961

Krakls tyvu pi muguras, nōve vel tyuvōk. 1252 47

Uz diviem krēsliem ilgi nesēdēsi. 1341 30123

Kas uz diviem krēsliem sēžas, zemē nosēžas. 17 24841

Uz diviem krēsliem sēzdamies, arvien starp abiem nosēdīsies. 1341 31967

Nemeklē krēslu ar dibenu. 1557 65

Ne katrreiz uz to, kurš grib sēdēt, krēsls gaida. 556 7428

Jauns krēslis ir smuks. 942 792

Bagāts bagātam krēslu ceļ, kas cels nabagam. 1379 8040

Nosvētī nu krēsku. 1730 56699

Kam nava krēsla, tam sēd uz īkšķa. 1225 40124

Kā krēslā sēdi, tā dziesmu dziedi. 67 1693

Kā krēslā sēd, tā dziesmu dzied. 1341 5241

Kodā krāslā sēd, tōdu dzīsmu dzīd. 1895 1654

Kādā krēslā sēd, tāda dziesma jādzied. 1945 7381

Kā krēslā sēdi, tā dziesmu dzeidi. 1225 9610

Visi nevar vienā krēslā sēdēt. 1008 1255

Visi nevar vienā krēslā sēdēt. 230 3489

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 897 614

Visi nevar vienā krēslā sēdēt. 1492 374

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 796 8999

Visi nevar vienā krēslā sēdēt. 1692 403

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 997 9412

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 1726 428

Visi vienā krēslā nevar sēdēt. 527 31782

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 1880 2945

Visi nevar vienā krēslā sēdēt. 1552 25625

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 1374 1331

Visi nevar vienā krēslā sēdēt. 1599 6171

Visi nevar vienā krēslā sēdēt. 1376 1600

Visi nevar vienā krēslā sēdēt. 1651 5031

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 1557 3384

Visi nevar vienā krēslā sēdēt. 231 7338

Visi nevar vienā krēslā sēdēt. 1084 3609

Visi vienā krēslā nevar sēdēt. 942 238

Visi nevar vienā krēslā sēdēt. 1552 32984

Visi nevar vienā krēslā sēdēt. 1651 4222

Visi vienā krēslā nevar sēdēt. 1627 3627

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 1576 4441

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 1611 1651

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 759 1237

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 70 2963

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 1880 1642

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 929 61539

Visi nevar uz viena krēslā sēdēt. 1599 2216

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 1597 2346

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 1654 4946

Visi nevar vienā krēslā sēdēt. 1225 4730

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 1643 967

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 1729 1171

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 828 15195

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 556 4962

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 1697 5412

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 527 31907

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 1079 18

Visi nevar vienā krēslā sēdēt. 17 23230

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 1552 11134

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 1239 2157

Visi nevar sēdēt vienā krēslā. 365 354

Krievs, leitis tava tēva pakšus izbradās! 1620 1485

Krievs, leitis valdīs tava tēva pakšķus. 739 11247

Grib krīvs, grib Jugaze, bet kai tāvs naļaun, nivīnam nateik. 1368 1082

Krieveli, brāleli, leci pār grāveli. 1451 1180

Sorkons kai krīva ūksts. 126 163

Krīva gors, blusas spēks. 509 767

Kas gan liks krieva šinelim oderi. 609 5169

Kā krievs pa pupām bradā. 527 32305

Kur kreit, tur guļ. 508 2369

Kas kritis, tas vairs necelsies. 1114 460

Kas krīt, tas sasistās. 997 8883

Jo krīt, jo celsies. 1710 6273

Uz to meitas krīt, kā mušas uz medu. 929 28360

Krīt kā mušas uz medu. 1668 6523

Krīt kā mušas uz medu. 1690 3667

Krīt kā mušas uz medu. 1772 3822

Krīt kā lācis uz medu. 1689 1292

Krīt kā lācis uz medu. 609 5209

Krīt kā muša uz medu. 1515 3250

Krīt kā muša pie medus. 917 1847

Krīt kā muša uz medu. 1599 5483

Krīt kā muša uz medu. 1802 3507

Krīt kā muša uz medu. 1627 3216

Krīt kā mušas uz medu. 1552 33093

Krīt kā muša uz medu. 1552 12516

Krīt kā lācis uz medu. 1657 2951

Krīt kā lācis uz medu. 1084 1179

Krīt kā lācis uz medu. 1630 1693

Krīt kā bite uz medu. 556 5216

Krīt kā muša uz medu. 556 2574

Krīt kā mušas uz medu. 529 706

Krīt kā muša uz medu. 529 1549

Krīt tikpat kā mušas uz medu. 556 12155

Krīt kā musīs uz medu. 556 3069

Krīt kā muša uz medu. 556 362

Krīt tā kā mušas uz medu. 1751 303

Krīt kā lācis uz medu. 1552 9060

Kreit kai muša uz mads. 583 602

Kreit kai myusa uz madu. 1439 815

Kreit kai akmins. 1252 42

Kreit kai akmins nu gaisa. 640 1617

Kreit kai nu gaisa. 640 1187

Krīt kā mušas piena bļodā. 1459 3734

Krīt kā pupas. 567 1145

Krīt kā maiss. 1900 500

Uz manis vysi kreit kai uz leikō kūka. 40 750

Krīt kā cālis. 880 1223

Krīt kā krauklis uz maitu. 556 3088

Krīt kā kaķis no jumta uz kājām. 941 3247

Krīt kā suns uz jēlas gaļas. 1599 2423

Sargies no krišanas, jo ne visi, kas krīt, atkal pieceļas. 1805 9340

Sargies no krišanas, jo ne visi, kas krīt, atkal pieceļas. 1724 2565

Sargies no krišanas, jo ne visi, kas krīt, atkal pieceļas. 1276 563

Sargies no krišanas, jo ne visi kas krīt, atkal pieceļas. 1687 645

Sargies no krišanas, jo ne visi, kas krīt, atkal pieceļas. 1699 1483

Sargies no krišanas, jo visi, kas krīt, pieceļas. 1774 3068

Sargies no krišanas, jo ne visi, kas krīt, atkal pieceļas. 1773 431

No tā nu gan ne krikuma nedabūsi. 1730 59139

Krikumi jau labāki kā šņabis. 1730 59140

Krogā pie letes noslīkst vairāk kā jūrā. 1341 32393

Kam krūgi par svōtim, tam netikli par brōlim. 740 9664

Naej krūgā bez naudas. 508 1422

Kas nāk no kroga mājā, tam pieder viss ceļš. 12 2598

Uz kruku braucūt zyrgs pīkūst. 477 731

Uz krogu līdzens ceļš. 1630 4574

Kad krogū tiksimies, tad izmaksās. 853 915

Kurš nemaksā, to krodznieks aiztriec no kroga. 556 9897

Krūga slūta. 1414 88

Kur nu krodzenieku bez grēka redzējs. 1341 5532

Dzer krogā cepuri kuldams. 556 4894

Krogā dzer, ka izput. 556 2702

Gudrs pie kroga nedabon pēriena, bet muļķis dabon baznīcā. 12 1300

Gudru nenoper pie kroga, bet muļķi pie baznīcas. 917 8326

Pieturi pie griķu kroga. 1376 2718

Ej krogū - būsi gudrs, ej baznīcā - būsi svēts. 1689 3071

Ej krogā - būsi gudrs, ej baznīcā - būsi svēts. 609 5171

Ej krogū būsi gudrs, ej baznīcā - būsi svēts. 828 13858

Ej krogū - būsi gudrs, ej baznīcā - būsi svēts. 1084 3620

Ej krogā - būsi gudrs, ej baznīcā - būsi svēts. 1551 787

Neba kronis no galvas nokritis. 609 5172

Es nopinu kuplu kroni no tām ļaužu valodām. 1880 738

Nasasmej krūpļam, myuža vēļ nāsi nūdzeivojs. 548 2343

Nasmejis krūpļam, jo dīvs var sakrūplot arī tevi. 740 24651

Nezobojies par kropli, lai pats par tādu nepaliktu. 556 6266

Kroplis nesmejas par to, ka cilvēks uzaudzis taisns. 556 5913

Kroplu kaps tik izārstē. 1711 681

Vienā kruķis, otrā slota. 1552 25619

Ar kruķi grūžams, ar kāsi velkams. 926 1657

Ar kruķi stumjams, ar kāsi velkams. 527 24962

Ar kruķi stumjams, ar kāsi velkams. 958 773

Ar kruķi grūžams, ar kāsi raujams. 8 1179

Ar kruķi grūžams, ar kāsi velkams. 880 2025

Ar kruķi grūžams, ar kāsi velkams. 8 757

Ar kruķi grūžams, ar kāsi velkams. 1576 4852

Ar kruķi grūžams, ar kāsi velkams. 1084 1766

Ar kruķi grūžams, ar kāsi velkams. 1551 7188

Ar kruķi kruķējams, ar kāsi velkams. 1593 402

Ar kruķi grūžams, ar kāsi velkams. 884 4976

Ar kruķi grūžams, ar kāsi raujams. 464 6009

Ar kruķi grūžams, ar kāsi velkams. 384 2689

Ar kruķi stumjams ar ķeksi velkams. 17 11187

Ar kruķi stumjams, ar kāsi velkams. 1730 76693

Kur biezi krūmi, tur labs aizvējš.Bb 32 1342

Viņam ne krūmos ne žagaros metājās. 1459 308

Krūms ar ausiem, lauks ar acīm. 853 85

Krūms ar acīm, lauks ar acīm. 353 3648

Krūms ar ausīm, klajums ar acīm. 1244 9553

Krūms ar acēm, lauks ar ausēm. 94 1839

Krūmam acis, laukam ausis. 353 6835

Nebēdā par krunkām vaigā, tikai aitas galva paliek vienāda līdz galam. 1711 1388

Viens pats krupis samaitā visu kiļķenu grāpi. 877 609

Viens krupis samaitā visu klimpu grāpi. 877 1647

Tu tik liels esi kā krupis līdz pavēderei. 1242 3339

Tu tik liels esi kā krupim līdz papēžiem. 1242 3409

Kā krupis. 1860 1628

Kā krupis uz ūdeņa. 464 7541

Kraupains kā krupis. 1584 4743

Bardzība krusa, laipnība rasa. 1684 525

Tam ir tas lielākais krusts, kas no krusta bēg. 116 1584

Ar krusta zīmi aizbaidot velnu. 1552 25163

Citam krusts mugurā, citam vēderā. 1783 211

Savs krusts katram jānes. 926 1340

Savs krusts katram jānes. 1774 3698

Savs krusts katram jānes. 1805 4354

Savs krusts pašam jānes. 925 913

Savs krusts katram jānes. 958 1184

Savs krusts katram jānes. 1229 106

Savs krusts katram jānes. 1726 248

Savs krusts katram jānes. 1244 7891

Savs krusts katram jānes. 1674 912

Savs krusts katram jānes. 1008 2968

Savs krusts katram jānes. 1707 1038

Savs krusts katram jānes. 925 137

Savs krusts katram jānes. 1774 1244

Savs krusts katram jānes. 1697 496

Savs krusts katram jānes. 1276 1109

Savs krusts katram jānes. 1106 2112

Katram savs krusts iekš rokām. 1493 907

Katram ir savs krusts iekš rokām, sava bēdu maizīte. 527 45005

Katram savs krusts, iekš rokām sava bēdu maizīte. 807 4267

Savs krusts katram jānes. 1376 1963

Savs krusts katram jānes. 935 33845

Savs krusts katram jānes. 231 3779

Savs krusts katram jānes. 1372 2396

Savs krusts katram jānes. 834 6579

Savs krusts katram jānes. 1666 287

Savs krusts katram jānes. 1381 559

Katram savs krusts jānes. 1552 11812

Katram savs krusts jānes. 384 882

Katram savs krusts jānes. 828 81432

Katram savs krusts rokā. 464 6972

Katram savs krusts jānes un katram, sava bēdu maizīte jaēd. 603 85

Kotram sovs krists jōnas. 509 1898 901

Kotram sovs krysts juonas. 1930 2392

Ai kur īdam, pormiat krystu. 548 13236

Ai kur īdams, pormet kristu. 906 2320

Pōrmet kristu byusi seits. 374 133

Viņš aizgāja krusta nemetis. 10 4032

Aizgāja krusta nemetis. 727 384

Pārmet tik krustu un laidies dubenā. 1008 4217

Piemet krust lai vels atstājas, bet ko lai dor dzērajam. 781 826

Ar krūtīm kalnus negāzīsi. 855 59

Mūžam krūtīs mirdz cilvēces saule - sirds. 1668 166

Krūtis kā velvi. 1444 556

Kam krūteža styprs, a mēle meiksta, tam i pluocins. 1940 4142

Lobuok pošam pi kryušu sist nakai uz cytim ar pērkstu ruodēt. 1263 949

Lobuok pošam pi kryušu sist nakai uz cytim ar pērkstu ruodēt. 1940 2869

Krūtis vaļā kā igauņam. 1730 59088

Katrai krūziņai sava osiņa. 116 16566

Tāds kā kublā kāpējs. 853 942

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 1816 2594

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 1798 2215

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 1651 2692

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 1557 3385

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 1560 450

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 464 5612

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 1376 1598

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 1654 305

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 205 524

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 556 6581

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 17 30014

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 1753 773

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 1133 206

Kāds kublīts, tāds vāciņš! 853 634

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 625 363

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 116 21860

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 1 2132

Kāds kubliņš, tāds vāciņš. 935 24922

Kāds kubliņš, tāds maciņš. 120 265

Kāds kublīts, tāds vāciņš. 1620 2206

Lūciaj kūceniu, koleidz jauns. 1263 1100

Lūcej kucānu, koleit jauns. 1940 2959

Pirmie kuceni jāslīcina. 867 7402

Pirmie kuceni jāslīcina. 1713 2308

Pirmie kuceni jāslīcina. 1773 7704

Pirmais kaķēns jāslīcina. 997 5976

Pirmie kuceni jāslīcina. 739 1612

Pirmie kuceni jāslīcina. 1492 371

Pirmie kuceni jāslīcina. 1244 6623

Pirmais kucēns jāslīcina. 230 4473

Pirmie kucēni jāslīcina. 387 4988

Pirmie kucēni jāslīcina. 94 5916

Pirmie kuceni jāslīcina. 1242 2755

Pirmie kuceni jāslīcina. 1638 2733

Pirmais kucens vienmēr jāslīcina. 17 24915

Pirmie kuceni jāslīcina. 981 492

Pirmie kuceni jaslīcina. 527 36654

Pirmie kucēni jāslīcina. 997 3419

Pirmie kuceni jāslīcina. 997 1317

Pirmie kuceni jāslīcina. 1552 12605

Pirmie kuceni jāslīcina. 935 34057

Pirmie kuceni jāslīcina. 1225 30977

Pirmie kuceni jāslīcina. 1552 32986

Pirmie kuceni jāslīcina. 1552 25280

Pirmie kuceni jāslīcina, tie neizdodas. 527 9401

Pirmie kuceni arvien jāslīcina. 1593 1478

Pirmie kuceni jāslīcina. 917 1838

Pirmie kuceni jāslīcina. 464 5790

Pirmie kuceni jāslīcina. 231 9686

Pirmie kuceni jāslīcina. 942 548

Pirmie kucēni jāslīcina. 1560 173

Pirmie kuceni jāslīcina. 1652 480

Pirmie kuceni jāslīcina. 70 1544

Pirmie kuceni jāslīcina. 968 1609

Pirmie kuceni jāslīcina. 1599 2218

Pirmie kuceni jāslīcina. 473 75

Pirmie kuceni jāslīcina. 1730 66286

Pirmie kuceni jāslīcina. 1225 5348

Pirmie kuceni jāslīcina. 1225 18283

Pirmie kucēni jāslīcina. 1627 1135

Pirmie kuceni jāslīcina. 1225 5858

Pirmie kuceni jāslīcina. 1573 4512

Pirmie kuceni jāslīcina. 1729 1707

Pirmie kuceni jāslīcina. 1552 10832

Pirmie kuceni jāslīcina. 1079 2084

Pirmie kuceni jāslīcina. 1798 1023

Pirmie kuceni jāslīcina. 1552 23831

Pirmie kuceni nepadodas, tie jāslīcina. 1300 171

Pirmos kucenus slīcina. 208 1313

Pirmie kuceni vienmēr jāslīcina. 840 2728

Pirmie kuceni jāslīcina. 17 29869

Pirmie kucēni jāslīcina. 384 1558

Pirmie kuceni jāslīcina.Bb 17 5882

Pirmie kuceni jāslīcina. 116 23275

Pirmie kucēni jāslīcina. 961 8348

Pirmie kuceni jāslīcinā. 464 1768

Pirmie kuceni jāslīcina. 828 12873

Pirmie kuceni jāslīcina. 877 3348

Pirmie kuceni jāslīcinā. 556 1456

Pirmie kuceni jāslīcina. 384 3821

Pirmie kuceni jāslīcina. 529 959

Pirmie kuceni jāslīcina. 929 50181

Pirmie kuceni jāslīcina. 528 42

Pirmī kucāni jōslīcynoi. 1399 177

Pirmie kucēni slīcināmi. 1945 9623

Kučiers brauc, kungs domā. 1137 1353

Kučiers brauc, kungs domā. 1750 4621

Lielāks kuģis arvien dziļāku ūdeni prasa. 1014 1890

Lielam kuģim liela peldēšana. 1614 261

Jū ļeluoks kugis, jū dziļuoka jiura. 1930 3637

Ar kuģi pa bruģi. 1661 4419

Tam katram savs kuģis, ar kuru brauc pa sausu bruģi. 1455 831

No grinstoša kuģa peles bēg. 1451 1110

Ja kuģis grimst, tad pelēm laiks skriet krastā. 556 4910

No grimstoša kuģa, gribot negribot jābēg. 556 5111

No grimstoša kuģa aizbēg pat peles un žurkas. 556 13304

No grimstoša kuģa aizbēg ikviens. 464 5679

Iet sagriezies kā kuģis. 1225 16520

Tas būs tikai viens kuiļa rūciens. 855 5641

Kuilis rāmits, vai nerāmits, mīz tāpat. 145 1144

Kuilis pa indženieru bijis. 23 4884

Pūt nu melnam kuiļam dirsā. 567 1184

Mētājās kā kuiļa pautu kule. 567 1098

Nemāci vecu kuili maisu plēst. 12 498

Vecu kuili nemāci maisu plēst. 929 64067

Nemāci tu mani vecu kuili maisu plēst. 12 2587

Nemāci vecu kuili maisu plēst. 884 2879

Ko nu māci vecam kuiļam maisu plēst. 1512 265

Nemāci vecu kuili maisu plēst. 935 15700

Māci nu tu, vecu kuili maisu plēst. 448 277

Nemāci vecu kuili maisu plēst. 796 12904

Dēļ kukaiņa vysa pīteik. 640 1275

Jāiet būs uz kukaiņciemu. 23 363

Pa kukaiņami prāts. 477 525

Kuko kā badu saukdams. 1225 17934

Ko tu kūko kā sauciets pie krūkas. 1657 194

Ko tu nu kūko, ka neej gulēt! 23 11787

Kūko kā bezdelīga. 1592 1731

Kūko, kā posta dzeguze. 1860 597

Ko tu kūko kā dzeguze galvu nokāris. 1225 11003

Kūko kā dzeguze. 997 4869

Kuko kā dzeguze. 848 2866

Kūko kā bada dzeguze. 1492 510

Ko nu kūko kā bada dzeguze. 668 4594

Ko kūko kā bada dzeguze. 1722 139

Kūko kā dzeguze. 828 6672

Kūko kā dzeguze. 1383 849

Kūko kā dzeguze. 1376 2676

Ko kūko kā dzeguze. 1584 144

Kūko kā dzeguze. 1657 2829

Kuko kā bada dzeguze. 1225 17933

Kūko kā bada dzeguze. 929 35581

Kūko kā bada dzeguze. 935 33920

Kuko kā bada dzegūze. 927 2733

Kuko kā bada dzeguze. 12 509

Kuko kā bada dzeguze. 1225 4293

Kūko kā dzeguze. 527 45705

Kūko kā dzeguze! 17 19539

Kuko kā dzeguze. 556 2632

Kūko kā dzeguize. 529 641

Kūko kā dzeguze. 702 389

Kūko kā dzeguze. 17 8658

Kūko kā dzeguze. 855 5428

Kūko kā dzeguze. 1 1285

Kūko kā dzegūze. 1552 9039

Kuko kā bada dzegūze. 556 13021

Kuko kā bada dzeguze. 556 4700

Ko nu kūko kā bada dzeguze. 1600 7728

Kiukoj kai zagūze. 1344 220

Necep kukuli pelnos. 17 8767

Kas lišķēt prot, tam kukuli dod. 739 10489

Kādu kukuli pelnīji, tādu dabūji. 997 11515

Katram kukulim garoza. 1459 353

Ciema kukuls gardāks, lai kaut pelavains. 828 11031

Pie ielauzta kukuļa visi ķeras. 202 5151

Atgriezts kukulis drūp. 1722 3344

Pi atgrīsta kukula kaņča nadalepeisi. 966 213

Ei kur iedams, kukuli bez garozas neatradīsi. 1592 8269

Ciema kukulis gārds. 527 24972

Ciema kukulis gārds. 1685 823

Ciema kukulis gards. 527 20698

Ciema kukulis gards. 527 37288

Ciema kukulis gārds. 1573 4514

Ciema kukuls gards. 1377 1317

Ciema kukuls gards. 935 36677

Ciema kukuls gards. 1552 5411

Ciema kukuls vienmēr gardāks. 1661 2809

Tu jau vari ar kulaku varoni spēkoties iet. 76 2185

Nu, ka neuzkrīt uz aci. 23 661

Nerād kulaku kabatā. 23 669

Kam kulaks, tam vinniņš. 1736 2939

Ko dod, bāz kulē; ko sols, svied zemē. 1377 94

Kotrs bōž sovā kūlū. 508 1867

Gulēs pats i kule gulēs. 494 491

Jys tev pīstuosties kuļi i maisu. 1950 7984

Volkojōs kai kule nu pokolis. 640 1481

Kulīte raud, kad redz badu nākam. 1668 3516

Nesalīdz ni nu kules, ni nu cītuma. 820 1026

Loss, kas kule. 1268 524

Ar paldis naiztiksi, ka kuļie naīliksi. 1800 2428

Par paļdis naatbyusi, ka kulie naīliksi! 1800 3559

Nes kuli, kule tevi ness. 509 29

Nes kuli, kule tevi ness. 1209 337

Kulītē bāžams, maisā nelien. 1552 3253

Kulītē bāžams, maišelī neiztiekās. 1225 25593

Kulē bāžams i maisā nelīn. 802 1171

Kulē bāžams, i maisā nelien. 918 745

Kulē bāžams, maisā nalīn. 929 48439

Kulē bāžams i maisā nalein. 434 38

Kulī bōžams i maisā nalīn. 970 180

Kuleiti božam maisiņā nalin. 400 3354

Ku;ite bozams maisena nalin. 381 1980

Kulā bōžams, maisā nalein. 1899 350

Kuļās kai kataļs pa elni. 509 590

Kuļās kai satals pa elni. 509 1072

Ko kulies kā veca nauda. 1206 2001

Kuļās kai maisā. 640 1444

Kuļās kai baibašu bikses. 365 262

Kuļās kā vekns pa rozīnēm. 1661 4997

Kuļōs kai peikstuļs pa dyuni. 509 509

Kuļ kai buku pi Ludzas. 640 1367

Kul un byukoj, bet vacu vēl pasutynoj. 477 210

Kuļies kā pliks pa vārtiem. 1668 355

Kuļas pa kājām kā pliks pa nātrām. 1668 7808

Tas kuļas kā pliks pa nātrēm. 1208 1489

Ko kulies kā pliks pa natrēm. 1008 1228

Kuļas kā pliks pa nātrēm. 1661 4195

Kuļas kā pliks pa nātrām. 796 1797

Kuļas kā pliks pa nātrām. 353 6795

Kuļas kā pliks pa nātrām. 958 3320

Ko kulies kā pliks pa nātrām. 1008 3787

Tas kuļās kā pliks par nātrām. 1674 2110

Kuļas kā pliks pa nātrēm. 1694 1099

Kuļas tā kā pliks pa nātrām. 1206 1151

Tas kuļas kā pliks pa nātrēm. 1188 953

Kuļas kā pliks pa nātrām. 1805 5602

Kuļas kā pliks pa nātrām. 1800 5310

Kuļās kā pliks pa nātrām. 1552 5496

Kuļas kā pa pelniem. 1225 19333

Kuļas kā pliks pa nātrām. 1225 9573

Tas kuļas kā pliks pa nātrām. 1383 376

Kuļās kā pliks pa nātrām. 1655 1084

Kuļās kā pliks pa nātrām. 1225 31051

Kuļas kā pliks pa nātrām. 914 83

Kaujas kā pliks pa nātrām. 1650 95

Kuļās kā pliks pa nātrām. 1225 4979

Kuļās kā pliks pa nātrām. 1560 3061

Kuļas ko pliks pa notrem. 1895 1652

Kuļas kā pliks pa nātrām. 927 1923

Kuļas kā pliks pa nātrām. 202 2324

Kuļas kā pliks pa nātrām. 17 15058

Kuļas kā pliks pa nātrām. 754 444

Kuļas kā pliks pa nātrām. 880 13108

Kuļas kā pliks pa nātrām. 929 69247

Kuļas kā pliks pa nātrām. 917 15207

Kuļas kā pliks pa nātrēm. 12 400

Kuļās kā pliks pa nātrām. 1379 6187

Kuļas kā pliks pa nātrēm. 1594 790

Kuļas kā pliks pa nātrām. 1641 638

Ko kulies kā pliks pa nātrām. 1655 2800

Kuļas kā pliks pa nātrām. 1655 1296

Kuļas kā pliks pa nātrēm. 1802 3656

Kuļas kā pliks pa nātrām. 1642 981

Kuļas kā pliks pa nātrēm. 1759 607

Kuļas kā pliks pa nātrām. 855 4650

Kuļas kā pliks pa nātrām. 1783 146

Kuļas kā pliks pa nātrām. 1552 6505

Kuļas kā pliks pa nātrām. 937 123

Kuļas kā pliks pa nātrām. 527 37395

Kuļas kā pliks pa nātrēm. 529 708

Kuļas kā pliks pa nātrām. 929 63332

Kuļas kā pliks pa nātrēm. 384 887

Kuļas kā pliks pa nātrām. 17 10121

Kuļas kā pliks pa nātrām. 877 3243

Kuļas kā pliks pa nātrēm. 208 1833

Kuļas kā pliks pa nātrām. 464 3150

Kuļas kā pliks pa nātrām. 717 926

Kuļas kā pliks pa nātrām. 72 10040

Kuļas kā pliks pa nātrām. 464 7073

Kuļas kā pliks pa nātrām. 893 39

Kuļas kā pliks pa nātrām. 1137 115

Kuļas kā pliks pa nātrām. 17 20880

Kuļas kā pliks pa nātrām. 937 87

Kuļas kā pliks pa nātrām. 828 4147

Kuļas kā pliks pa nātrām. 17 12795

Kuļās kā pliks pa nātrām. 464 7572

Ko kulies kā pliks pa nātrām. 89331049

Kuļas kā pliks pa nātrēm. 1552 11814

Kuļas kā pliks pa nātrām. 1552 6844

Tas kuļas kā pliks pa nātrām. 1748 49

Kuļas kā pliks pa nātrām. 509 3403

Kuļas kā pliks pa nātrām. 1552 4544

Kuļas kā pliks pa nātrām. 1429 593

Tys kiuļās, kai plyks pa nōtrom. 512 107

Kuļas kā pliks pa nātrim. 380 1739

Kulies kā pliks pa nātrām. 502 41

Kuļas kā pliks pa nātrām. 1341 9916

Kuļas kā piektais ritenis. 1552 11931

Kuļas kā pa gaisu. 759 3242

Kur kuļ, tur birst. 1599 2978

Ko kuļ, to maļ. 919 133

Kults nekultu nes. 997 3418

Kults nekultu nes. 1208 2086

Kults nekultu nes. 609 5183

Kults nekultu nes. 13 4218

Kults nekultu nes. 1674 879

Kults nekultu nes. 796 17550

Kults nekultu nes. 1668 625

Kults nekultu nes. 1689 236

Kults nekultu nes. 941 2354

Kults nekultu nes. 1225 30983

Kults nekultu nes. 917 7894

Kults nekultu nes. 917 301

Kults nekultu nes. 929 17417

Kults nekultu nes. 17 21704

Kults nekultu nes. 1626 5793

Kults nekultu nes. 1225 18285

Kults nekultu nes. 1225 16473

Kults nekultu nes. 1552 1951

Kults nekultu nes. 739 8815

Kults nekultu nes. 384 1556

Kults nekultu nes. 101 1912

Kults ness nekultu. 101 2020

Kults nekultu nes. 464 1767

Kults nekultu nes. 384 2874

Kults nekultu nes. 828 90

Kults nekultu nes. 961 8347

Kults nekultu nes. 17 22396

Kults nekultu nes. 1552 8938

Kults nekultu nes. 1552 10830

Kults nekultu nes. 1109 258

Kults nekultu nes. 1502 211

Kults nes nekultu. 917 4322

Kults kultu nes. 17 29866

Nekults nekultu nes. 1225 6542

Kumeļš nav braucams un teļš nav slaucams. 1492 475

Kumeļš nav braucams, teļš nav slaucams. 1639 1480

Ni kumeļš slaucams, ni teļš braucams. 380 1741

Kāds tavs kumeļš, tādas manas kamanas. 1737 743

Jaunam kumeļam prāts. 280 1226

Kumeļš auzās! 1620 1479

Kad mans kumeļā pirda uz tavu sirdi, tad visa Rīga piesmirda. 1730 66471

Jauns kumeļš nemācīs vecu zirgu. 1552 6522

Kumeļam kumeļa prāts. 1341 14320

Nebrauc cita kumeliņu. 1455 6026

Kumeļš nav cālis. 997 2816

Kumeļš nu ķēves tālu neskrien. 1805 7966

Netramdi kumeļu, jo traks, jo trakāku taisa. 929 64752

Nebaro kumeļu nekad tad, kad jau jābrauc. 116 18185

Baro kumeļu, nevij pātagu. 1137 1689

Neiebraukts kumeļš grūti valdāms. 1341 31038

Ar jaunu kumeļu nav zeme arama. 949 202

Kumeliņš ceļu tek, ceļa galu nezināja. 1148 2533

Kumeļš ceļu tek, bet galu nezin. 796 1148

Kumeļš ceļu tek, ceļam galu nezināja. 1805 425

Kumeļš ceļu tek, ceļam galu nezināja. 1684 3507

Kumeliņš ceļu tek, ceļam galu nezināja. 202 3732

Kumeliņš ceļu tek, ceļam galu nezināja. 1664 448

Kumeliņš ceļu tek, ceļam galu nezināja. 1552 5137

Kumeliņš ceļu tek, ceļam galu nezināja. 84 8815

Kumeliņš ceļu tek, lai gan ceļu nezināja. 84 5488

Kumeliņš ceļu tek, ceļam galu nezin. 1552 27468

Kumeļš ceļu tek, ceļam galu nezināja. 1750 1519

Kāds kumeļš, tādi iemaukti. 1696 4417

Kāds kumeļš, tādi iemaukti. 1552 13866

Kāds kumeliņš, tādi iemauktiņi. 67 1784

Kāds būs jūsu kumeliņš, tādi būs mani iemauktiņi. 1805 10035

Kāds būs tavs kumeliņš, tādi būs mani iemaukti. 1651 1510

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1582 77

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1106 1817

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1695 117

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 796 1160

Kad ar kumeļu ar, tad līkas vagas. 997 5972

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1687 518

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1805 1961

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1805 3296

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 387 3065

Kas ar kumeļu ara tam līkas vagas. 868 845

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1695 1134

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1695 1353

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1200 2304

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1141 206

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 997 10154

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1242 1721

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1693 3985

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1805 413

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1689 1027

Kas ara ar kumeļu, tam līkas vagas. 796 3783

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1244 2045

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1208 1722

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1660 3386

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1694 1116

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1798 2124

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 848 2306

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1684 400

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1693 1145

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1693 1865

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1694 88

Kas ar kumeļu ar, tam līka vaga. 1695 2643

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1880 3104

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1639 288

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1652 558

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1601 1539

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1225 5087

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1393 363

Kas ar kumeļu ar, tam ir līkas vagas. 1385 2437

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 202 2891

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 231 6356

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 231 3631

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 231 8549

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1381 656

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1551 870

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1557 3388

Kas ar kumeļu ar tam vagas līkas. 1557 3640

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1642 134

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1177 10692

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1592 637

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 17 26249

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 949 650

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 949 1223

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1650 555

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 84 624

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 70 3484

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1582 2076

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1379 3752

Kas ar kumeļu ar, tam līka vaga. 1573 94

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 834 5882

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1552 5143

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 872 3045

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1637 61

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1651 218

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1595 275

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1628 184

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1652 1168

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1598 36

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1376 1595

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1084 8213

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 116 14366

Ar kumeļu arot līka vaga. 1133 168

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1552 27459

Kas ar kumeļu ar, tam līka vaga. 556 3009

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 585 833

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 961 1290

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1159 7

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1552 5977

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1552 13789

Kas ar kumeļu ar, tam vagas līkas. 384 5200

Kas ar kumeļu ar, tam līkas vagas. 1 1787

Kas ar kumeļu ar, tam šķības vagas. 1748 369

Kas ar kumeļu ar, tam līkas kājas. 84 550

Kas ar ar kumeļu, tam līkas kājas. 464 5844

Viens sauss kumoss ir gardāks ar mieru, nekā barots vērsis ar naidu. 384 3786

Sauss kumoss labāks, nekā pilns ar ķildām. 1262 1682

Sauss kumoss ar mieru ir labāks nekā pilns nams ar kaujamiem, kur ķildas. 1674 760

Kas slinkam gardu kumosu dos. 1372 5751

Naādušam lobōk kimyus bez tauku, kai paādušam ar taukim. 509 499

Kumāss pie kumāsa pilda vēderu. 1730 66481

Uzspiests kumoss spiež. 1459 4153

Aizliegts kumoss gārds. 935 34113

Pie gārda kumosa draugu netrūkst. 353 9568

Vienu kumāsu ēdi, otru taisi. 464 7394

Kumosiņš no mīlestības, gabals no lielības. 1225 20991

Ēd kumosu kā gribi un strādā stundu kā tīk. 1596 41

Naād vacōka kumusu, klausi vacōka vōrda. 1767 645

Neēd veca kumāsu, bet klausi veca vārdu. 202 3708

Naēd vacōka kumūsu, klaus vacōka padūmu. 512 55

Garšīgs kumoss ar mieru ir labs arvien. 1585 771

Sauss kumoss ar mieru ir labāks. 1766 3711

Paša pelnīts kumoss gārds. 464 6689

Gards tas kumoss, kurš nopelnīts. 1385 461

Lobs tys kumyus, kas nupelneits. 421 208

Pataupīts kumoss labs. 997 13244

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 1685 2955

Labs tas kumoss, kas aiztaupīts. 925 1399

Labs tas kumoss, kas aiztaupīts. 925 387

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 13 3334

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 1188 2494

Labs tas kumoss, kas aiztaupīts. 230 4306

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 872 1386

Labs tas kumoss, kas aiztaupīts. 1880 1792

Labs tas kumoss, kas aiztaupīts. 1880 3116

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 1739 2743

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 220 2266

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 917 4741

Labs kumoss, kas pataupīts. 553 4394

Labs tas kumoss, kas aiztaupīts. 1652 792

Labs tas kumoss, kas aiztaupīts. 1552 2032

Pataupīts kumoss gārds. 1738 972

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 506 848

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 17 9678

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 961 384

Lobs tis kumūss, kas oiztaupīts. 529 1004

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 384 1584

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 17 15663

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 101 498

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 17 8790

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 67 1163

Labs kumoss, kas paglabāts. 828 11024

Kumoss labs, kas pietaupīts. 1337 413

Labs tas kumoss, kas pataupīts. 1552 10876

Labs tas kumoss, kas aiztaupīts. 1552 5961

Gords kimūsiņš, kas aiztaupīts. 477 846

Labs kumāsiņš tas, kas pataupīts, labs darbiņš tas, kas padarīts. 1653 3451

Labs tas kumoss, kas pataupīts; labs tas darbiņš, kas padarīts. 699 143

Labs tas kumoss, kas pataupīts, labs tas darbiņš, kas padarīts. 739 4161

Labs tas kumoss, kas pataupīts, labs tas darbs, kas padarīts. 116 4165

Labs kumoss tas, kas aizataupīts; labs darbs tas, kas padarīts. 1225 7481

Labs kumoss kas pataupīts, labs darbs kas padarīts. 840 285

Apēstu kumosu nevar atrīt. 1707 825

Apēstu kumosu nevar atrīt. 961 5074

Apēstu kumosu nevar atrīt. 1008 1244

Apēstu kumosu nevar atrīt. 116 11774

Apēstu kumosu nevar atrīt. 925 1373

Apēstu kumosu nevar atrīt. 1690 1895

Aizrītu kumosu nevar atrīt. 1225 11193

Norīta kumosa vairs nevar atrīt. 1611 2989

Norīta kumosa vairs nevar atrīt. 1552 4776

Kumoss pats mutē nekrīt. 1552 3611

Gatavs kumoss mutē nekrīt. 935 21691

Kumoss mutē nekrīt. 1552 10491

Gatavi kumosi mutē nekrīt. 508 2982

Ar lieliem kungiem ķiršu ēst nav koši. 1771 360

Esi labāk kungs, kas strādā kā kalps, nekā kalps, kas slinko kā kungs. 556 5115

Pa kumgam sulainis, pa suņam striķis. 1800 3948

Ne katrs kungs, kam cepure. 997 15035

Ne pa kungam kalps savu maizi ēzdams. 1110 1229

Labam kungam draugu daudz. 1643 49

Kas kungam var liegt ar četriem zirgiem braukt. 1341 32772

Pa kungam i olga. 1209 409

Kungam netrūkst darbu, dievam dienu. 527 25092

Kungs spriež tiesu, bet ne taisnību. 1341 31936

Ne jau katrs kungs, kam melni svārki. 1341 30280

Kungam suns dōrgōks, kai zemnīks. 548 2438

Runā, kungs, tavs kalps klausās. 668 4633

Dūmōtūs, teiri kai kungu bārni. 1263 1054

Pēc kunga stabules grūti dancot. 1341 30062

Kungs tiesas devējiņš. 1455 1202

Ja pie kunga par zirgu salīgst, tad ej kamēr krīt. 1341 5286

Nelec nu kungam acēs. 527 46104

Kas kungam ptot izkalpot. 1860 2224

Kungs uz zyrgs, zemnīks uz rungos. 508 2344

Priekš tā kunga visi vienādi. 1376 4149

Kungu mordu sūdu morde. 1208 2771

Kas ir kungs, tys ir kungs. 477 734

Viendien dzīvo kā kungs, otru - kā suns. 116 18652

Augstiem kungiem godu dod. 1084 3622

Ne visi kungi, kam kalpi. 8 1182

Kungs ēd un pātaga danco. 834 4595

Kungs pa kungam valk. 1940 7383

Kunga ēdienu ēd, zirga darbu strādā. 68 363

Kad jauna beju, derēju kumgam i muižnīkam, kad veca palyku, tad i suns kaula nelaiza. 1950 2444

Tevis jau nekāda kunga gaita negaida. 72 7939

Pats kungs, pats kalps. 72 7941

Kungs dos manim govis, vēršus, dos bagātu līgaviņu. 1880 604

Kunga barība - vilka barība. 1084 1176

Najem kunga par kūmu, naturi savā sātā audzēkņa - kungs vīnmār jācīnā, bet audzēknis daudzreiz atmoksuoj ar ļaunu. 1940 6079

Es tik saku, kungs tik raksti. 202 148

Kungu maize rūgta. 855 5452

Kur tevis trūkst, kungs ērģelnieks, tur stabule cieš klusu. 1690 2853

Kungu sūdiem stipra smaka. 1600 7941

Žēl kunga, bet žēl arī pīrāga. 1341 32381

Kotrs kungs par sevi. 508 2408

Pats kungs, pats suns. 796 8522

Pats esi kungs, pats laimei durvis ver. 927 5361

Ar kungu družba naturi, glōbsi sevi. 640 825

Nu kunga ubogs, nu uboga kungs. 432 52

Kungs kas kungs. 529 469

Liels kungs, muļķa prāts. 807 2879

Dūmuotūs teiki kai kungan bārns. 1940 2942

Kas tur ko brīnīties: kur kungs muižu dabū? 1880 3269

Kungus un kalpus dievs no zemes ceļ. 447 242

Vai činkst, vai nečinkst, kunga dots jāēd. 527 8491

Visi nav kungi. 1695 3221

Tie visi nav kungi, kam cilindrs galvā. 1596 4183

Kungs velna kalbs. 1795 17

Kas šis par kungu, ka jānobrauka, dod ar visām lapām. 1730 59224

Es bij kungs, man bij kungs, manam kungam atkal kungs. 1730 66406

Kungi labi, pašam vien vajaga manīgam būt. 1730 57126

Labrīt, kungs, še zaķis - kad negribi zaķi, dabūsi kaķi. 1730 66431

Es tev rādīšu, kungam pakaļu rādīt! 1730 59247

Kur ņēmi? Kur kungs muižu ņēma? 1730 15183

Kads kungs, tāda maize. 1225 1628

Kā kungs domā, tā kalps raksta. 1596 3517

Labāk kalpot kungam, ne vīzei. 935 36651

Kas kunga bērnam liks ganos iet. 796 7792

Ne katrs var par kungu būt. 617 2302

No kunga nabags, no nabaga kungs. 1455 5126

Uz augstiem kungiem cerēt velti. 1688 1620

Divi kungi vienā mājā neder. 1225 5546

Kungs dara ar kalpu kā grib. 1707

Kā kungs spēlē, tā kalps danco. 1657 4539

Kas kungam liegs. 917 7510

Kungs var muižu izputināt, tad zemnieks nevar māju izputināt. 603 88

Kunga prōts bārna pokaļa. 15 320

Vacs kungs, bet kumeļa prots. 477 166

Pašam kungam sava laime. 94 7777

Mans kungs nav tavs kalps. 94 9854

Uz kungiem cerēt vis ir velt: tie nevar nevienu godā celt. 1880 3608

Katrs priekš sevis kungs. 400 2641

Pats esi kungs, pats laimei durvis atver. 807 4449

Necenties būt otram par kungu, kas pats neesi ne laba kalpa vērts. 1225 22497

Kunga muiža, kunga cepure. 609 5186

Uz kungiem cerēt viss ir velti. 450 3472

Jo grybi byut par kungu muojuos, tod turi čaklys rūkas, kuojas. 1263 918

Jo grybi byut par kungu muojuos, tod turi čaklys rūkas, kuojas.1940 2847

Es tik saku, kungs tik raksta tanī melnā grāmatā. 855 5515

Es tik saku, kungs tik raksta - no manis viena pilna grāmata. 1225 1548

Es tik saku, kungs tik raksta. 880 505

Es tik saku, kungs tik raksta vienu vārdu visu dienu. 927 5449

Kungu zorta, ubogu cilts. 1800 2901

Kur kungu cyukas, tur myuru čyrlas. 365 270

Kur kungu cyukas tur myuru čyrlas. 365 270

Jo kungs nagrib par kolpu byut, tod, zynoms, viņam kluosīs gryuti. 1263 2848

Jo kungs nagrib par kolpu byut, tod, zynoms, viņam kluosīs gryut. 1940 2848

Jo kungs nagryb par kolpu byut, tod, zynoms, viņam klōsīs gryut. 1263 919

Stāvi rāmi - būsi kungs. 527 36583

Stāvi rāmi, būsi kungs. 1693 1516

Kungs kas kungs, tik muižas nav. 1341 22022

Tas ir kungs, kas kungs, bet tikai muižas trūkst. 1704 5234

Tas ir kungs, kas kungs, tikai muižas trūkst. 1599 5718

Priekšā kungs, pakaļā plunks. 1600 7936

Kas kungam liegs. 464 7763

Kungs, pi ūksta plunks. 1268 234

Kungs pakaļa plunks. 1730 76823

No priekšas kungs, no pakaļas pļunks. 609 5459

Nebāzies kungam ķešā. 527 45590

Nebāzies kungam ķešā. 527 46213

Nebāzies kungam ķešā. 1730 56633

Nebāzies kungam ķešā. 1730 56633

Kungs brauc, suns rej. 365 333

Kungs brauc, suņi rej. 215 2023

Kungs brauc, aizbrauc; suns paliek riedams. 931 1806

Kungs, kas Rīgā kungu! 1262 3208

Ak kundzēn, kas Rīgā to kungu! 353 6943

Kas kungam to var liegt, ar cindiem blusas ķert. 699 201

Kas kungam to var liegt, ar cimdiem blusas ķert. 1730 44893

Pašam kungam sava laime - divas cūkas, trīs puses. 968 51

Pašam kungam sava laime: divi cūkas, trīs puses. 609 5191

Kungs paliek kungs, lai viņš arī ellē būtu. 1598 1240

Kungs paliek kungs, lai viņš arī ellē būtu. 1667 1102

Kungs paliek kungs, lai arī ellē ir krāsns. 968 930

Kungs paliek kungs, ka vai ellē vārītos. 450 2694

Kungs paliek kungs, lai viņš arī ellē būtu. 877 3245

Kungs paliek kungs, lai viņš arī ellē būtu. 1642 1781

Kungs paliek kungs, lai viņš arī ellē būtu. 1552 11820

Kungs paliek kungs, lai viņš arī ellē būtu. 1584 1460

Kungs paliek kungs, kaut arī ellē atrastos. 527 36905

Kungs paliek kungs, lai viņš arī ellē būtu. 1599 5819

Kungs paliek kungs, lai arī grāvī guļ. 527 25077

Kungs paliek kungs, lai arī grāvī guļ. 1008 5467

Kungs paliek kungs, lai ar grāvī guļ. 382 50

Kungs paliek kungs, kad arī dubļos krīt. 527 46545

Kungam spilvens cietāks nekā strādniekam akmens. 997 805

Kad kungam darbu trūkst, kad ellē velnu. 1058 369

Tik kungam zelta naudas, tik akmeņu istabiņā. 968 2319

Neej ar kungu sūdzēties. 739 1906

Kas šis tāds par kungu? 1730 56715

Pats atrādā, mācies, pats esi kungs. 1653 4371

Kungam kunga valoda. 1552 15441

Gudrs kungs nestrādā, tik muļķis. 1225 40238

Kungs prasa kādu ļaužu, atbild - mūsu ļaužu. 1225 10924

Kas pret savu kungu apgrēkojies, tas lai ar viņu netiesājās. 556 5900

Kungi jāklausa arī tad, kad nāve priekš acīm. 556 3411

Dziedi tik sava kunga dziesmas. 556 11949

Nav grūti pašam kungam un kalpam būt. 556 11043

Kungs kungam acīs nelec. 1552 15406

Bagāts kungs maksā tik vienu vērdiņu. 556 3406

Uz kungiem cerēt viss ir velti, tie var nevienu godā celt. 1225 25595\

Aiziet kā kungs postā. 23 5889

Labam kungam labs kalps. 1591 580

Klausi kungam, ej baznicā, tad viss būs labi. 17 958

Lieli kungi, lieli pauti, liela valdīšana. 23 2329

Labōk pi kunga riju kult, ne zaldāteņos īt. 1950 2680

Tas kungs nav kalps. 1597 1443

Te, kundziņ, tauks te liess. 91 47

Nelielies ķēniņa priekšā un nestājies kunga priekšā. 1591 1416

Kungs paliek kungs - sulainis priekšā, sulainis pakaļā. 1225 10826

Kungs brauc ar sešiem zirgiem, nabags ar kruķi lec, bet pie kapa satiekas. 1341 18300

Daždažādi bijuši kungi. 1800 5936

Labāk bez kungiem ellē nekā ar kungiem debesīs. 1945 9667

Pa kungam i olga. 509 1375

Kungam gods, kungam darbs. 1444 596

Kur kungs muižu jēma? 740 16656

Mans kungs nav tavs kalps. 1341 22254

Klausi kungam. 384 2851

Visi grib kungi būt, kas tad būs kalps 384 897

Tis ir kungs nu kungs. 529 470

Nu kunga ubogs, nu uboga kungs. 820 448

Mans kungs nav tavs kalps. 1582 2512

Labāk no kunga zemnieks, nekā no zemnieka kungs. 387 11243

Na pa kungam kolps. 1398 214

Labam kungam labi kalpi. 1372 4712

Uz kungiem cerēt viss ir velti, tie nevar tevi godā celt. 1661 3149

Kas kungam lūgs. 1802 3109

Kas te kungu - kā muižā! 1552 32579

Kungs dara ar kalpu kā grib. 1584 1305

Kungs met kabatā, zemnieks - zemē. 67 4230

Kungu roda cūku plada. 380 1749

Esi kungs par savu darbu. 1668 6696

Bārgi kungi ilgi nevalda. 527 9016

Bārgi kungi ilgi nevalda. 1008 2301

Bargi kungi ilgi nevalda. 981 1245

Bārgi kungi ilgi nevalda. 1188 2651

Bargi kungi ilgi nevalda. 1673 497

Bargi kungi ilgi nevalda. 1668 2371

Bargi kungi ilgi nevalda. 1276 2492

Bargi kungi ilgi nevalda. 1552 31981

Bargi kungi ilgi nevalda. 1635 790

Bargi kungi ilgi nevalda. 1655 1090

Bargi kungi ilgi nevalda. 1376 1332

Bargi kungi ilgi nevalda. 834 4600

Bargi kungi ilgi nevalda. 834 8056

Bargi kungi ilgi nevalda. 1337 310

Bargi kungi ilgi nevalda. 1645 1597

Bargi kungi ilgi nevalda. 358 764

Bargi kungi ilgi nevalda. 1379 6510

Bargi kungi ilgi nevalda. 1510 528

Bargi kungi ilgi nevalda. 1379 2389

Bargi kungi ilgi nevalda. 1552 2480

Bargi kungi ilgi nevalda. 1552 2480

Bargi kungi ilgi nevalda. 1802 3111

Bargi kungi ilgi nevalda. 1802 3665

Bargi kungi ilgi nevalda. 1652 2520

Bargi kungi ilgi nevalda. 949 1318

Bargi kungi ilgi nevalda. 968 495

Bargi kungi ilgi nevalda. 1557 3389

Bargi kungi ilgi nevalda. 1381 856

Bargi kungi ilgi nevalda. 12 2201

Bargi kungi ilgi nevalda. 12 1833

Bargi kungi ilgi nevalda. 231 7260

Bargi kungi ilgi nevalda. 231 5404

Bargi kungi ilgi nevalda. 927 1936

Bargi kungi ilgi nevalda. 12 2424

Bargi kungi ilgi nevalda. 12 1303

Bārgi kungi ilgi nevalda. 12 484

Bargi kungi ilgi nevalda. 8 1041

Bargi kungi ilgi nevalda. 828 1712

Bārgi kungi ilgi nevalda. 929 22934

Bargi kungi ilgi nevalda. 880 2005

Bargi kungi ilgi nevalda. 917 4117

Bargi kungi ilgi nevalda. 917 1571

Bārgi kungi ilgi nevalda. 231 7375

Bargi kungi ilgi nevalda. 834 6029

Bārgi kungi ilgi nevalda. 941 2371

Bargi kungi ilgi nevalda. 1650 2388

Bārgi kungi ilgi nevalda. 942 498

Bārgi kungi ilgi nevalda. 1372 3991

Bārgi kungi ilgi nevalda. 1225 4882

Bargi kungi ilgi nevalda. 1597 2711

Bārgi kungi ilgi nevalda. 1383 379

Bargi kungi ilgi nevalda. 1880 1728

Bargi kungi ilgi nevalda. 1880 3036

Bargi kungi ilgi nevalda. 1730 66287

Bargi kungi ilgi nevalda. 1627 1338

Bargi kungi ilgi nevalda. 1654 4861

Bargi kungi ilgi nevalda. 1601 1171

Bargi kungi ilgi nevalda. 1552 1929

Bārgi kungi ilgi nevalda. 1551 1261

Bargi kungi ilgi nevalda. 1657 2702

Bargi kungi ilgi nevalda. 1651 5507

Bargi kungi ilgi nevalda. 1753 634

Nikni kungi ilgi nevalda. 556 4242

Bargi kungi ilgi nevalda. 1047 275

Bargi kungi ilgi nevalda. 1748 330

Bargi kungi ilgi nevalda. 584 1124

Bargi kungi ilgi nevalda. 853 19

Bargi kungi ilgi nevalda. 17 15954

Bargi kungi ilgi nevalda. 1120 93

Bargi kungi ilgi nevalda. 464 143

Bārgi kungi ilgi nevalda. 464 3166

Bargi kungi ilgi nevalda. 840 1221

Bargi kungi ilgi nevalda. 1552 6850

Bargi kungi ilgi nevalda. 1552 8945

Bārgi kungi ilgi nevalda. 17 8565

Bārgi kungi ilgi nevalda. 556 428

Bargi kungi ilgi nevalda. 877 1684

Bargi kungi ilgi nevalda. 1900 904

Bargi kungi ilgi nevalda. 877 2668

Bargi kungi ilgi nevalda. 961 1691

Bargi kungi ilgi nevalda. 1600 10632

Bargi kungi ilgi nevalda. 840 572

Bārgi kungi ilgi nevalda. 674 168

Bargi kungi ilgi nevalda. 893 426

Bargi kungi ilgi nevalda. 896 488

Bargi kungi ilgi nevalda. 855 5462

Bargi kungi ilgi nevalda. 893 258

Bārgi kungi ilgi nevalda. 67 2447

Bargi kungi ilgi nevalda. 1137 113

Bārgi kungi ilgi nevalda. 521 57

Bārgi kungi ilgi nevalda. 828 77

Bārgi kungi ilgi nevalda. 393 165

Bārgi kungi ilgi nevalda. 961 415

Bārgi kungi ilgi nevalda. 116 8939

Bargi kungi ilgi nevalda. 101 1756

Bargi kungi ilgi nevalda. 384 3066

Bargi kungi ilgi nevalda. 527 37411

Bārgi kungi ilgi nevalda. 1079 500

Bargi kungi ilgi nevalda. 1239 1969

Bargi kungi ilgi nevalda. 1860 3449

Bārgi kungi ilgi nevalda. 1109 165

Bārgi kungi ilgi nevalda. 1109 261

Bārgi kungi ilgi nevalda. 1109 221

Bargi kungi ilgi nevalda. 1552 485

Bargi kungi ilgi nevalda. 1552 6531

Bārgi kungi ilgi nevalda. 1766 119

Bargi kungi ilgi nevalda. 1429 558

Borgi kungi nailgi volda. 1238 3368

Borgi kungi ilgi nevolda. 1190 3507

Bargi kungi ilgi nevalda. 1429 608

Borgi kungi ilgi navolda. 512 114

Borgi kungi ilgi nevalda. 527 31842

Bargi kungi ilgi nevalda. 144 1089

Borgi kungi ilgi navalda. 1151 222

Bargi kungi ilgi nevalda. 1552 4568

Viens nevar divi kungiem kalpot. 527 32749

Diviem kungiem nevar kalpot. 997 2490

Diviem kungiem nevar kalpot. 1773 2046

Diviem kungiem neviens nevar kalpot. 877 627

Diviem kungiem nevar kalpot. 1188 6921

Diviem kungiem nevar kalpot. 997 14973

Diviem kungiem kalpot grūt. 1710 330

Diviem kungiem nevar kalpot. 997 8358

Diviem kungiem nevar kalpot. 997 1405

Diviem kungiem kalpot nevar. 1697 5572

Neviens nevar kalpot diviem kungiem. 997 13293

Neviens kalps diviem kungiem nevar kalpot. 1816 6772

Viens nevar diviem kungiem kalpot. 877 169

Diviem kungiem grūti kalpot. 74 1239

Diviem kungiem grūti izkalpot. 1225 11139

Diviem kungiem nevar kalpot. 1653 3479

Diviem kungiem nevar kalpot. 231 10180

Diviem kungiem nekad nevar kalpot. 8 1654

Diviem kungiem nevar kalpot. 1177 6163

Diviem kungiem nevar kalpot. 935 33792

Diviem kungiem nevar kalpot. 1627 3104

Viens diviem kungiem nevar kalpot. 1404 5052

Neviens nevar diviem kungiem kalpot. 1630 3439

Neviens nevar diviem kungiem kalpot. 84 1786

Neviens diviem kungiem nevar kalpot. 1552 41287

Neviens nevar diviem kungiem kalpot. 1551 4476

Neviens nevar būt diviem kungiem kalps. 1455 472

Diviem kungiem nevar kalpot: vienam iztiks, otram sariebs. 1584 1459

Diviem kungiem nevar reizē kalpot: vienam iztiks, otram sariebs. 1602 967

Diviem kungiem grūti ir kalpot. 17 7979

Diviem kungiem nevar uz reizi kalpot. 280 1520

Diviem kungiem nevar kalpot. 76 2188

Diviem kungiem nevar kalpot. 116 8283

Diviem kungiem nevar kalpot. 556 589

Diviem kungiem nevar kalpot. 67 2621

Diviem kungiem nevar kalpot. 828 8144

Diviem kungiem nevar kalpot: vienam iztiks, otram sariebs. 384 894

Neviens nevar diviem kungiem kalpot. 1239 2113

Neviens nevar diviem kungiem izkalpot. 625 283

Neviens nevar diviem kungiem kalpot, viens tiks atmests. 556 5114

Neviens nevar kalpot diviem kungiem. 556 10204

Neviens nevar diviem kungiem kalpot. 116 6005

Viens diviem kungiem nevar kalpot. 1202 2040

Viens nevar diviem kungiem kalpot. 72 8638

Diviem kungiem nevar kalpot. 877 3255

Diviem kungiem nevar kalpot. 918 170

Diviem kungiem nevar kalpot. 1429 640

Divim kungim navar kolpōt. 831 12

Divim kungim navar kalpōt. 477 741

Divim kungim navar kolpōt. 40 689

Diviem kungiem nevar kalpot. 509 3225

Vīns kolps divejim kungim navar kolpōt. 1263 1072

Viens diviem kungiem nevar kalpot. 806 68

Ko kungs teic, to kalps dara. 1667 1099

Kā kungs liek, tā kalps dara. 1798 2204

Kā kungs teic, tā kalps dara. 1598 1227

Ko kungs liek, to kalps dara. 1552 32991

Ko kungs liek, to kalps dara. 1737 2401

Ko kungs liek, to kalps dara. 556 432

Ko kungs teic, to kalps dara. 17 28843

Ko kungs liek, to kalps dara. 1750 5898

Kas neklausa kungam, tas klausa pātagai. 1598 1232

Kas neklausa kungam, klausa pātagai. 1599 5806

Kas neklausa kungam, tas klausa pātagai. 12 2203

Kas neklausa kunga, tys klausa viņa pōtogas. 477 736

Kas neklausa kungam, klausa pātagai. 1188 388

Kas neklausa kungam, tas klausa pātagai. 1584 1306

Kas klausa kungu, klausa pātagai. 12 560

Klaus kungam. 116 4041

Klausi kungu - labi būs. 1225 5386

Klausi kungam - mirsti bez nāves. 942 497

Tici kungam, klausi dievam - labi būs. 1552 10880

Kunga darbs nav padarāms. 527 32597

Kunga darbs nav padarāms. 867 6651

Kunga darbs nav padarams. 997 6741

Kunga darbs nav padarams. 1699 3608

Kunga darba nevar padarīt. 1188 781

Kunga darbs nav padarāms. 1703 3442

Kunga darbs nav padarāms. 1136 1156

Kunga darbs nav padarāms. 1726 142

Kunga darbs nav padarāms. 1685 1012

Kunga darbs nav padarams. 1711 2895

Kunga darbs nav padarams. 1674 2713

Kunga darbs nav padarams. 527 23987

Kunga darbs nav padarāms. 1693 3049

Kunga darbs nav padarams. 1667 1100

Kungu darbs nav padarāms. 1805 1050

Kunga darbs nav padarams. 353 7130

Kunga dārbs nav padarāms. 796 697

Kunga darbs nav padarāms. 926 951

Kunga darbs nav padarāms. 925 1582

Kunga darbs nav padarams. 387 5828

Kunga darbs nav padarams. 1660 4154

Kunga darbs nav padarāms. 1805 725

Kunga darbs nav padarāms. 1805 512

Kunga darbs nav padarams. 1696 5192

Kunga darbs nav padarāms. 1615 629

Kunga darbs nav padarāms. 1385 731

Kungu darbs nav padarams. 231 3286

Kunga darbs nav padarāms. 1653 4940

Kunga darbs nav padarāms. 1374 3327

Kunga darbs nav padarāms. 1552 16160

Kunga darbs nav padarāms. 1584 1307

Kunga darbs nav padarāms. 1597 3811

Kunga darbs nav padarāms. 1377 1006

Kungu darbs nav padarams. 1627 3293

Kunga darbs nav padarāms. 1575 2125

Kunga darbs nav padarāms. 1880 3093

Kunga darbs nav padarāms. 1880 1771

Kunga darbs nav padarāms. 1880 1622

Kungu darbs nav padarāms. 1582 1626

Kunga darbs nav panesams. 917 3456

Kunga darbs nav padarāms. 231 9488

Kunga darbi nav apdarami. 1225 38535

Kunga darbs nav padarāms. 949 1309

Kunga darbs nav padarāms. 884 4765

Kunga darbs nav padarāms. 1618 395

Kunga darbs nav padarāms. 1802 1681

Kunga darbs nav padarāms. 1376 3707

Kunga darbs nav padarams. 220 1546

Kunga darbs nav padarāms. 1557 337

Kunga darbs nav padarāms. 941 4025

Kunga darbs nav padarāms. 12 559

Kunga darbs nav padarāms. 8 1164

Kad kungam darba trūkst, kad ellē velnu. 1225 6902

Kunga darbs nav padarams. 220 2463

Kunga darbs nav padarāms. 1598 1230

Kunga darbs nav padarams. 1225 16587

Kunga darbs nav padarams. 1552 25468

Kunga darbs nav padarams. 3 241

Kunga darbs nav padarāms. 1599 1737

Kunga darbs nav padarāms. 1658 2053

Kunga darbs nav padarāms. 116 6312

Kunga darbs nav padarams. 1729 510

Kunga darbs nav padarāms. 1001 414

Kunga darbs nav padarams. 1225 4138

Kunga darbs nav padarams. 384 892

Kunga darbs nav padarāms. 1 475

Kunga darbs nav padarāms. 584 2187

Kad kungam darba trūkst, kad ellē moku. 1860 3517

Kad kungam darba trūkst, kad ellē velni. 116 8955

Vai kungam darba trūkst, vai velnam naudas. 116 4202

Kunga darbs nav padarams. 464 122

Kunga darbs nav padarāms. 67 3009

Kunga darbs nav padarāms. 961 8547

Vai kungam darba trūkst, vai dievam dienu! 208 2150

Kunga darbs nav padarāms. 840 2826

Kunga darbs nav padarāms. 1137 332

Kunga darbs nav padarāms. 1202 724

Kunga dorbs nav padorams. 1470 489

Kunga darbs nav padarāms. 1311 7633

Te kundziņ naudiņa, te lakatiņš. 867 7356

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 1188 2472

Te, kundziņ, naudiņ, te lakatiņš. 1688 793

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 926 44

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 94 7756

Te, kundziņ, naudiņ, te lakatiņš. 997 3429

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 1511 417

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 1599 5558

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 1404 732

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 1643 312

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 949 712

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 935 33914

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 220 1560

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 872 1254

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 1654 737

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 1641 1401

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 1650 1339

Te, kundziņ, naudiņ, te lakatiņš. 464 1778

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 1552 3374

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš. 1748 670

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 1690 2319

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1685 2529

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1276 4997

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 1674 1942

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 1693 2517

Neturi kungu par brāli nedz vilku par aitu. 997 14969

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1200 876

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 997 14068

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 1188 6952

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 796 12837

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1208 5283

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 1244 2969

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1244 6129

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 230 4330

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 926 1781

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 609 3794

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 958 11941

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 958 2583

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 1595 905

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1374 3834

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 929 59366

Neturi kungu par brāli, nedz aitu par vilku. 8 1166

Neturi kungu par brāli, vilku par aitu. 12 2202

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 1594 1990

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1630 453

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 1630 2794

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1385 141

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 1592 1116

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 927 704

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 884 358

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 884 3922

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 949 711

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1375 18

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 220 1110

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 12 561

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 12 2625

Neturi kungu par brāli nedz vilku par aitu. 917 7511

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 1404 431

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1576 7985

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1653 1791

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1654 736

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1650 38

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1592 1922

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1626 920

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1626 5832

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1379 1959

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1591 1032

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1880 1615

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 872 1253

Neturi kungu par brāli un vilku par aitu. 1645 311

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 927 4873

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1664 173

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1084 7831

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 927 1276

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 935 33956

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1393 3372

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1892 3

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 584 2349

Neturi kungu pa brāli, nedz vilku pa aitu. 116 15288

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 1552 9156

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1552 10883

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1748 669

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1499 414

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1750 8780

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1552 13677

Neturi kungu par brāli, nedz aitu par vilku. 1766 360

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 840 1479

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 828 58

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 828 9777

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1705 4118

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1135 212

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 1337 119

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 17 28065

Neturi kungus par brāļiem un vilkus par aitām. 556 9272

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par draugu. 1900 1470

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 17 20765

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 961 1141

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 17 29618

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1552 3373

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1074 351

Neturi kungu par brāli. 464 3128

Neturi kungu par brāli. 527 37373

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1552 32409

Neturi kungu par brāli, nedz vilku par aitu. 1142 323

Neturi kungu par brāli, ne vilku par aitu. 1502 182

Neturi kungu par brāli. 1552 1955

Ar kungu družbas naturi, glōbsi sevi. 780 282

Ar kungim družbu navodoj. 740 18054

Es kungs, tu kungs, kas to kuli nesīs? 867 6638

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 1148 2842

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 1726 2808

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 1805 1563

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 1805 659

Es kungs, tu kungs, kas tās kules nesīs. 527 14576

Es kungs, tu kungs - kas kuli nesīs? 1696 5275

Es kungs, tu kungs - kas kuli nesīs. 353 10418

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs? 796 680

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 353 7113

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs? 609 3359

Es kungs, tu kungs, kas nesīs maisu. 94 1506

Es kungs, tu kungs, kas maisu nesīs? 796 4108

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 1805 6989

Es kungs, tu ponis, kas kauļus ganīs? 785 212

Es kungs, tu kungs, kas kaules ganīs. 796 15227

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 958 1592

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1688 800

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 997 295

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 1200 874

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1208 5291

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1674 1950

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1244 6137

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1492 572

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 1242 2879

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1207 4775

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 1276 686

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 807 882

Es kungs, tu kungs - kas cūkas ganīs? 926 49

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 94 5955

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 230 4327

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 609 5197

Es kungs, tu kungs, kas darbu darīs? 1493 3981

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs? 1225 6574

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs? 949 1325

Es kungs, tu kungs - kas kuli nesīs? 1552 3054

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs? 1225 130

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 1551 1769

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 834 3738

Tu kungs, es kungs, kas to kuli nesīs. 1658 3644

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 1552 25475

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 12 972

Es kungs, tu kungs - kas kuli nesīs. 917 3473

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 12 2338

Es kungs, tu kungs, kas nesīs kuli. 12 1694

Es kungs, tu kungs - kas kuli nesīs? 1626 5235

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs? 1372 4709

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 1596 268

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs? 1597 3793

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs? 1654 3161

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs! 759 3254

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs? 935 20332

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 553 955

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs? 1624 1867

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs? 1655 2802

Es kungs, tu kungs - kas cūkas ganīs? 17 20622

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1074 358

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 1705 4116

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 1552 13635

Kad visi kungi, kas tad cūkas ganīs. 1459 1318

Es kungs, tu kungs, bet saki, kas cūkas ganīs? 556 6582

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1135 207

Es kungs, tu kungs - kas cūkas ganīs? 1337 146

Es kungs, tu kungs - kas cūkas ganīs? 875 135

Es kungs, tu nabags, kas cūkas ganīs? 828 64

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 585 433

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 840 1481

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 840 179

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 17 20768

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 1643 326

Es kungs, tu kungs, kas aitas ganīs? 1552 3379

Es kungs, tu kungs, kas to nastu nesīs. 67 2419

As kungs, tu kungs, kas kuli nass. 1754 1139

Tu kungs, es kungs - kas tū kuli ness? 40 700

Vins lels, ūtrs lels, kasta kuli ness. 820 1504

Vins lels, ūtrs lels, kas tad kuli ness. 432 2

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 1142 327

Es kungs, tu kungs, kas cyukas ganīs. 512 127

Es kungs, tu kungs, a kas cyukas barōs. 740 10826

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1084 7835

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 935 34168

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 202 4558

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 12 2667

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 220 1559

Es kungs, tu kungs - kas cūkas ganīs. 1379 1608

Es kungs, tu kungs - kas cūkas ganīs? 464 5769

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 1641 913

Es kungs, tu kungs - kas cūkas ganīs? 1511 406

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1650 47

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 949 714

Es kungs, tu kungs, kas ganīs cūkas? 834 11519

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1404 618

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 1375 19

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs. 1009 410

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1374 1332

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1376 961

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1385 144

Es kungs, tu kungs - kas tās cūkas ganīs. 1552 32983

Es kungs, tu kungs, kas aitas ganīs. 1592 8937

Es kungs, tu kungs, kas darīs darbus? 202 5064

Es kungs, tu kungs, kas darīs darbu? 1627 3117

Es kungs, tu kungs, kas to darbu darīs? 1592 9550

Es kungs, tu kungs - kas darīs darbu. 1377 1828

Es kungs, tu kungs, kas priekš manis klanīsies? 1653 4710

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs? 1127 634

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs? 1766 844

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 584 2160

Tu kungs, es kungs, kurš kuli nesīs? 116 3014

Es kungs, tu kungs, kas to kuli nesīs? 855 5543

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 1147 141

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 37 3015

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs? 828 3226

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 1079 2280

Es kungs, tu kungs, kas kuli nesīs. 1202 1791

Es kungs, tu kungs, kas maisu nesīs.Bb 13 580

Tu kungs, es kungs, kas nastu nesīs. 1730 62789

Visi kungi, bet kurš tad cūkas ganīs? 1341 18345

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1552 10889

Es kungs, tu kungs, kas cūkas ganīs? 1748 677

Stāvi rāmi - būsi kungs. 796 17232

Stāvi rāms - būsi kungs. 997 8023

Stāvi rāmi, būsi kungs. 609 5198

Stāvi rāms - būsi kungs. 1661 4340

Stāvi rāms - būsi kungs. 1688 2203

Stāvi rāms - būsi kungs. 1385 2654

Stāvi rāms - būsi kungs. 1650 4652

Stāvi rāms - būsi kungs. 1190 3483

Stāvi klusi būsi kungs. 72 8480

Kungam slinkti kauli. 609 5190

Kungam slinkti kauli. 527 36833

Kungam slinkti kauli. 94 7795

Kungam slinkti kauli. 94 1144

Kungam slinkti kauli. 1667 813

Kungam slinkti kauli. 1372 3912

Kungam slinkti kauli. 1225 4881

Kungam slinkti kauli. 968 50

Kungam slinkti kauli. 1552 25629

Kungam slinkti kauli. 1655 1412

Kungam slinkti kauli. 1225 21634

Kungam slinkti kauli. 1655 1412

Kungam slinkti kauli. 1653 1902

Kungam slinkti kauli. 1654 4860

Kungam slinkti kauli. 1601 1163

Kungam slinkti kauli. 1602 950

Kungam slinkti kauli. 1766 288

Kungam slinkti kauli. 1552 13729

Pats kungs, pats kalps. 1009 724

Pats kungs, pats kalps. 929 52889

Pats kungs, pats kalps. 1511 302

Pats kungs, pats kalps. 855 5542

Pats kungs, pats kalps. 1127 597

Pats kungs, pats kalps. 853 156

Pats kungs, pats kalps. 1730 15242

Pats kungs, pats kalps. 931 2285

Pats kungs, pats kalps. 1433 773

Pats kungs, pats kolps. 740 19709

Pats kungs, pats kalps. 1470 63

Kāds kungs, tāds kalps. 925 921

Kāds kungs, tāds kalps. 1685 2526

Kāds kungs, tāds kalps. 1660 180

Kāds kungs, tāds kalps. 1685 1046

Kāds kungs, tāds kalps. 997 6722

Kāds kungs, tāds kalps. 796 1995

Kāds kungs, tāds kalps. 353 8349

Kāds kungs, tāds kalps. 13 390

Kāds kungs, tāds kalps. 868 1136

Kāds kungs, tāds kalps. 958 9995

Kāds kungs, tāds kalps. 1244 7223

Kāds kungs, tāds kalps. 1207 4176

Kāds kungs, tāds kalps. 1693 749

Kāds kungs, tāds kalps. 464 1870

Kāds kungs, tāds kalps. 926 221

Kāds kungs, tāds kalps. 1668 5004

Kāds kungs - tāds kalps. 1492 671

Kāds ir kungs, tāds ir kalps. 1805 7975

Kāds kungs, tāds kalps. 1008 3273

Kāds kungs, tāds kalps. 1773 740

Kāds kungs, tāds kalps. 958 6767

Kāds kungs, tāds kalps. 1244 1468

Kāds kungs, tāds kalps. 1208 2760

Kāds kungs, tāds kalps. 1692 262

Kāds kungs, tāds kalps. 1674 2701

Kāds kungs, tāds kalps. 527 25043

Kāds kungs, tāds kalps. 1276 131

Kāds kungs, tāds kalps. 1774 9128

Kāds kungs, tāds kalps. 1661 927

Kāds kungs, tāds sulainis. 796 12376

Kāds kungs, tāds kalps. 1626 4400

Kāds kungs, tādi kalpi. 1225 1534

Kāds kungs, tāds kalps. 1552 2043

Kāds kungs, tāds kalps. 1379 6501

Kāds kungs, tāds kalps. 1648 227

Kāds kungs, tāds kalps. 1601 3505

Kāds kungs, tāds kalps. 1376 29

Kāds kungs, tāds kalps. 884 2382

Kāds kungs, tāds kalps. 1404 2631

Kāds kungs, tāds kalps. 917 8323

Kāds kungs, tāds kalps. 553 1322

Kāds kungs, tāds kalps. 914 1987

Kāds kungs, tāds kalps. 12 353

Kāds kungs, tāds kalps. 872 3259

Kāds kungs, tāds kalps. 231 3300

Kāds kungs, tāds kalps. 1557 306

Kāds kungs, tāds kalps. 1379 2750

Kāds kungs, tāds kalps. 1552 326

Kāds kungs, tāds kalps. 1557 3510

Kāds kungs, tāds kalps. 968 503

Kāds kungs, tāds kalps. 941 1058

Kāds kungs, tāds kalps. 949 497

Kāds kungs, tāds kalps. 1560 3068

Kāds kungs, tāds kalps. 1560 1259

Kāds kungs, tāds kalps. 1385 481

Kāds kungs, tāds kalps. 1802 3536

Kāds kungs, tāds kalps. 941 2303

Kāds kungs, tāds kalps. 941 1814

Kāds kungs, tāds kalps. 1652 804

Kāds kungs, tāds kalps. 834 6476

Kāds kungs, tāds kalps. 1376 2233

Kāds kungs, tāds kalps. 935 34030

Kāds kungs, tāds kalps. 1515 626

Kāds kungs, tāds kalps. 1374 3328

Kāds kungs, tāds kalps. 1651 3697

Kāds kungs, tāds kalps. 872 2001

Kāds kungs, tāds kalps. 834 6811

Kāds kungs, tāds kalps. 1170 260

Kāds kungs, tāds kalps. 884 3664

Kāds kungs, tāds kalps. 1599 660

Kāds kungs, tāds kalps. 1385 206

Kāds kungs, tāds kalps. 1551 406

Kāds kungs, tāds kalps. 1641 1068

Kāds kungs, tāds kalps. 1596 24

Kāds kungs, tāds kalps. 1591 579

Kāds kungs, tāds kalps. 1597 612

Kāds kungs, tāds kalps. 956 143

Kāds kungs, tāds kalps. 1079 1975

Kāds kungs, tāds kalps. 1552 6493

Kāds kungs, tāds kalps. 1552 5967

Kāds kungs, tādi kalpi. 1472 2305

Kāds kungs, tāds kalps. 584 1689

Kāds kungs, tāds kalps. 17 28159

Kāds kungs, tāds kalps. 1137 1343

Kāds kungs, tāds kalps. 375 9074

Kāds kungs, tāds kalps. 145 3447

Kāds kungs, tāds kalps. 33 856

Kāds kungs, tāds kalps. 840 2626

Kāds kungs, tāds kalps. 464 4559

Kāds kungs, tāds kalps. 840 2478

Kāds kungs, tāds kalps. 116 8055

Kāds kungs, tāds kalps. 17 14503

Kāds kungs, tāds kalps. 67 458

Kāds kungs, tāds kalps. 67 1040

Kāds kungs, tāds kalps. 855 5435

Kāds kungs, tāds kalps. 67 897

Kāds kungs, tāds kalps. 464 3106

Kāds kungs, tāds kalps. 17 30204

Kāds kungs, tāds kalps. 116 2621

Kāds kungs, tāds kalps. 828 6805

Kāds kungs, tāds kalps. 1753 626

Kāds kungs, tāds kalps. 840 2796

Kāds kungs, tāds kalps. 556 288

Kāds kungs, tāds kalps. 556 10212

Kāds kungs, tāds kalps. 17 15685

Kāds kungs, tāds kalps. 17 28834

Kāds kungs, tāds kalps. 1190 3373

Kāds kungs, tāds kalps. 1737 707

Kāds kungs, tāds kalps. 1552 491

Kāds kungs, tāds kalps. 17 22723

Kāds kungs, tāds kalps. 1552 13715

Kāds kungs, tāds kalps. 1752 309

Kāds kungs, tāds kalps. 17 20948

Kāds kungs, tāds kalps. 17 14994

Kāds kungs, tāds kalps. 101 488

Kāds kungs, tāds kalps. 384 889

Kāds kungs, tāds kalps. 527 37351

Kāds kungs, tāds kalps. 1225 4116

Kāds kungs, tāds kalps. 1120 80

Kāds kungs, tāds kalps. 508 2215

Kaids kungs, taids kolps. 508 1889

Kayds kungs, tayds i kolps. 1263 628

Kaids kungs, taids i kolps. 1940 2613

Pa kungam ari kolps. 508 1887

Kāds kungs, tāds suns. 926 504

Kāds kungs, tāds suns. 1225 16566

Kāds kungs, tāds suns. 1225 33280

Kāds kungs, tāds suns. 1552 11490

Kāds kungs, tādi zābaki. 1552 11819

Kāds kungs, tādi zābaki. 1735 137

Kāds kungs, tāda nauda. 1225 16618

Pārdod kungu, nopērc kalpu. 94 9853

Pārdod kungu, nopērc sulaini. 1225 4365

Pārdod kungu, nopērc sulaini. 796 6162

Pārdod kungu, nopērc sulaini. 1242 5274

Pārdod kungu, nopērc sulaini. 1584 6453

Pārdod kungu, nopērc sulaini. 929 42568

Pārdod kungu, nopērc sulaini. 8 2719

Pārdod kungu, nopērc sulaini. 1552 12633

Pārdod kungu, nopērc sulaini. 1582 2511

Pārdod kungu, nopērc sulaini. 834 5270

Pārdod kungu, nopērc sulaini. 828 20194

Pārdod kungu, nopērc sulaini. 855 5544

Pārdo kungu un nopērc sulaini. 1459 1020

Pārdod kungu, nopērc sulaini. 1225 14458

Kungs domā, kučiers brauc. 1225 40236

Kungs domā, kučiers brauc. 1658 4874

Kungs domā, kučiers brauc. 1455 2508

Kungs domā, kučiers brauc. 1591 1241

Kungs domā, kučiers brauc. 1202 404

Kungs domā, kučiers brauc. 1024 181

Kungs domā, kucers brauc. 527 45776

Kungs domā, kučiers brauc. 67 2211

Kungs domā, kučiers brauc. 696 59

Kungs doma, kučers brauc. 191 7227

Kungs domai, bet kučiers brauc. 627 884

Kungs domā, bet kučiers brauc. 527 25391

Kungu bēda nav stabule. 609 5188

Kunga bēda nav stabule. 13 4222

Kungu bēda nav stabule. 527 25352

Kunga bēda nav stabule. 1668 636

Kungu bēda nav stabule. 739 2578

Kunga bēda nav stabule. 576 538

Kunga bēda nav stabule. 1661 2668

Kunga bēda nav stabule. 1377 1937

Kunga bēda nav stabule. 1602 6583

Kunga bēda nav stabule. 1611 1572

Kunga bēda nav stabule. 1552 3053

Kunga bēda nav stabule. 1654 776

Kungu bēda nav stabule. 527 36638

Kunga bēda nav stabule. 942 493

Kunga bēda nav stabule. 1551 5450

Kunga bēda nav stabule. 504 54

Kunga bēda nav stabule. 1225 6642

Kunga bēda nav stabule. 116 9524

Kunga bēda nav stabule. 464 7762

Kunga bēda nav stabule. 840 503

Kunga bēda nav stabule. 116 4075

Kunga bēda nav stabule. 384 2886

Kunga bēda nav stabule. 101 1921

Kunga bēda nav stabule. 1202 405

Kunga bēda nav stabule. 1051 234

Kāda kungam slimība, tāda zemniekam veselība. 1805 56

Kāda kunga slimība, tāda nabaga veselība. 230 4451

Kāda kungam vājība, tāda zemniekam veselība. 1661 2318

Kāda kungam slimība, tāda zemniekam veselība. 1668 2372

Kāda kungam vājība, tāda zemniekam veselība. 1 113 69

Kunga vaina, zemnieka veselība. 1750 8777

Kāda kungam slimība, tāda zemniekam veselība. 1361 96

Kāda kungam neveselība, tāda zemniekam veselība. 584 171

Kāda kungam vājība, tāda mužikam veselība. 1552 11817

Kungam vaina, zemniekam veselība. 527 20646

Tāda kungam vājība, kāda zemniekam veselība. 393 881

Tāda kungam vājība, ka zemniekam veselība. 840 481

Tāda kungam vājība, kāda zemnieka veselība. 116 3968

Kunga slimība - zemnieka veselība. 556 5817

Kungam vaina, zemniekam veselība. 527 31870

Kāda kungam vājība, tāda zemnieka veselība. 384 921

Kāda kungam vājība, tāda zemniekam veselība. 739 5021

Kāda kungam slimība, kāda zemnieka veselība. 116 18622

Tāda kungam vājība, kā zemnieka veselība. 1766 1914

Kāda kungam neveselība, tāda zemnieka veselība. 12 1852

Kunga vaina, zemnieka veselība. 1552 25628

Kunga vaina, zemnieka veselība. 12 563

Tāda kunga vājība, kāda zemnieka veselība. 1225 6693

Tāda kundziņa slimība, kā zemnieka veselība. 1379 5300

Tāda kungam vājība, kāda zemniekam veselība. 1639 2499

Kāda kungam slimība, tāda zemniekam veselība. 1341 30149

Tāda kunga slimība, kāda zemnieka veselība. 1552 25404

Kāda kunga slimība, tāda zemnieka veselība. 1377 328

Tāda kungam vājība, kāda zemniekam veselība. 231 3451

Tāda kungam vājība, kāda zemniekam veselība. 464 5715

Kāda kunga neveselība, tāda zemnieka veselība. 1551 2133

Tāda kunga slimība, kāda zemnieka veselība. 1652 479

Kāda kunga neveselība, tāda zemnieka veselība. 1552 35164

Kaida kunga naveseleiba, taida zemnīka veseleiba. 906 2375

Kaida kunga naveseleiba, taida zemnika veseliba. 400 3574

Kaida kunga naveseleiba, taida zemnīka veseleiba. 1238 3275

Kaida kunga naveseleiba, taida zemnīka veseleiba. 931 1948

Kāda kunga neveselība, tāda zemnieka veselība. 1429 581

Kaida kunga naveselība taida zemnīka veselība. 802 928

Kāda kungam slimība, tāda zemniekam veselība. 1341 4134

Tāda kungam vājība, kāda zemniekam veselība. 1950 3216

Kunga dots jāēd, vai čīkst vai nečīkst. 867 7354

Kunga dots jāēd - vai čīkst, vai nečīkst. 94 1121

Čīkst vai nečīkst, kunga dots, jāēd vien ir. 739 1714

Kunga dots jāēd - vai čīkst, vai nečīkst. 609 5189

Kunga dots jāēd - vai čīkst, vai nečīkst. 668 4625

Kunga dots, jāēd vai čīkst vai nečīkst. 997 3427

Kunga dots - jāēd, vai čīkst, vai nečīkst. 1188 2470

Kunga dots - jāēd, vai čīkst, vai nečīkst. 1242 878

Kunga dots, jāēd cīkst vai necīkst. 94 5988

Čīkst vai nē, kunga dots - jāēd. 1341 2464

Kunga dots jāēd vaj cīkst vaj necikst. 73 341

Pīksti nepīksti, kunga dots jāēd. 935 36660

Vai čīks vai nečīkst, kunga dots - jāēd. 1594 3791

Kunga dots jāēd, vai čīkst, vai nečīkst. 1225 18289

Kunga dots jāēd - vai čīkst, vai nečīkst. 553 4112

Kunga dots jāēd, vai čīkst, vai nečīkst. 942 494

Kunga dots jāēd - vai čīkst vai nečīkst. 1627 1144

Kunga dots jāēd vai čīkst, vai nečīkst. 935 33910

Vai čīkst vai nečīkst, kunga dots jāēd. 880 1257

Kunga dots ir jāēd, vai čīkst vai pīkst. 1611 3337

Kunga dots jāēd vai čīkst vai nečīkst. 739 1507

Kust, nekust kunga dots jāēd. 1225 40410

Kunga dots jāēd - vai čīkst, vai nečīkst. 464 1776

Kunga dots jāēd, čīkst vai nečīkst. 828 20847

Ka kunks duo, jāņem vie i. 1361 88

Kunga dots jāēd, vai čīkst, vai nečīkst. 116 25382

Kunga dots jāēd vai čīkst, vai nečīkst. 17 14501

Kunga dots jāēd, vai čīkst vai ne. 384 1565

Kunga dots jāēd, vai čīkst vai nē. 961 8359

Kunga dots jāēd - vai čīkst, vai nečīkst. 1552 10842

Pīkst nepīkst, kunga dots jāēd. 400 2646

Izmanies pats, tad kungs būs labs. 1630 1253

Izmanies pats kungs būs labs. 1376 3511

Esi pats labs, tad kungs būs labs. 1552 4880

Kas kungam labāk pielīst māk, tam viss kas labāk nāk. 1551 8110

Izmanies pats, tad kungs būs labs. 231 4595

Esi pats labs, tad kungs būs labs. 1377 10

Esi pats labs, kungs arī būs labs. 1630 28

Esi pats labs, tad kungs būs labs. 968 490

Esi pats labs, tad kungs būs labs. 202 3684

Esi pats labs, tad kungs arī būs labs. 1225 37338

Esi pats labs, būs labs kungs. 1377 164

Esi pats labs, būs tavs kungs labs. 1177 9963

Izmanies pats - kungs labs. 884 4948

Izmanies pats, kungs ir labs. 1730 66333

Kungi labi, tik pašam vajaga manīties. 853 68

Kungi ir labi, tikai pašiem vajaga būt gudriem. 208 1921

Pats labs, kungs labs. 382 36

Augsts kungs, augsts zirgs. 609 5195

Augsts kungs, augsts zirgs. 1225 22748

Augsts kungs, augsts zirgs. 1557 3390

Augsts kungs, augsts zirgs. 1750 5946

Augsts kungs, augsts zirgs. 1620 1475

Augsts kungs, augsts zirgs. 1660 185

Kāds es kungs, tāda mana muiža. 1798 2212

Kāds kungs, tāda muiža. 1816 1208

Kāds es kungs, tāda mana muiža. 609 5196

Kāds kungs, tāda muiža. 1668 631

Kāds kungs, tāda muiža. 1188 3531

Kāds kungs, kāda muiža. 796 2599

Kāds kungs, tāda muiža. 1244 3787

Kāds kungs, tāda muiža. 13 5109

Kāds kungs, tāda muiža. 387 9077

Kāds es kungs, tāda mana muiža. 1805 57

Kāds es kungs, tāda mana muiža. 1674 1050

Kāds kungs, tāda muiža. 1495 328

Kāds kungs, tāda muiža. 527 25346

Kāds kungs, tāda muiža. 1208 4707

Kāds kungs, tāda muiža. 1673 508

Kāds kungs, tāda muiža. 1674 3315

Kāds kungs, tāda muiža. 1493 83

Kāds kungs, tāda muiža. 1660 1693

Kāds kungs, tāda muiža. 1686 721

Kāds kungs, tāda muiža. 997 8704

Kāds kungs, tāda muiža. 997 9568

Kāds kungs tāda muiža. 997 916

Kāds es kungs, tāda mana muiža. 1600 5577

Kāds kungs, tāda muiža. 1014 1120

Kāds kungs, tāda māja. 1106 3702

Kāds kungs, tāda muiža. 1654 760

Kāds kungs, tāda muiža. 1225 37342

Kāds es kungs, tāda mana muiža. 1084 3616

Kāds kungs, tāda muiža. 84 1834

Kāds kungs, tāda muiža. 1650 2399

Kāds kungs, tāda muiža. 942 617

Kāds es kungs, tāda mana muiža. 1552 33070

Kāds kungs, tāda muiža. 1651 3493

Kāds kungs, tāda muiža. 942 1636

Kāds kungs, tāda muiža. 1651 3989

Kāds es kungs, tāda mana muiža. 1557 3824

Kāds kungs, tāda muiža. 1655 2154

Kāds kungs, tāda muiža. 1557 998

Kāds kungs, tāda muiža. 231 4163

Kāds kungs tāda muiža. 231 3475

Kāds kungs, tāda muiža. 12 1647

Kāds kungs, tāda muiža. 231 8240

Kāds kungs, tāda muiža. 12 2511

Kāds kungs, tāda muiža. 929 22947

Kāds ir kungs, tāda ir muiža. 1377 329

Kāds kungs, tāda muiža. 1611 2283

Kāds kungs, tāda muiža. 1595 1516

Kāds kungs, tāda muiža. 1597 360

Kāds kungs, tāda muiža. 1730 66476

Kāds kungs, tāda muiža. 501 98

Kāds kungs, tāda māja. 927 6333

Kāds kungs, tāda māja. 929 51630

Kāds kungs, tāda māja. 1626 4636

Kāds kungs, tāda nams. 941 655

Kāds kungs, tāda muiža. 1748 139

Kāds es kungs, tāda mana muiža. 1492 566

Kāds kungs, tāda muiža. 17 25191

Kāds kungs, tāda muiža. 529 1648

Kāds kungs, tāda muiža. 529 896

Kāds kungs, tāda muiža. 384 2880

Kāds kungs, tāda muiža. 116 7234

Kāds kungs, tāda muiža. 1600 1215

Kāds es kungs, tāda mana muiža. 116 18623

Kāds es kungs, tāda mana muiža. 556 1422

Kāds es kungs, tāda mana muiža. 840 649

Kāds kungs, tād muiža. 1552 5990

Kāds kungs, tād muiža. 1239 2051

Kāds kungs, tād muiža. 568 1113

Kāds kungs, tād muiža. 1284 165

Kāds kungs, tād muiža. 840 453

Kāds kungs, tād muiža. 67 455

Kāds kungs, tād muiža. 67 1463

Kāds kungs, tād muiža. 101 1766

Kāds kungs, tād muiža. 961 3784

Kāds kungs, tād muiža. 556 430

Kāds kungs, tād muiža.Bb 17 5938

Kāds kungs, tād muiža. 527 20708

Kāds kungs, tād muiža. 1552 495

Kāds kungs, tād muiža. 1079 215

Kāds kungs, tād pils. 828 9768

Kāds kungs, tād māja. 1552 13716

Kāds kungs, tād māja. 375 6286

Kāds kungs, tād māja. 935 12761

Kāds kungs, tād māja. 17 14105

Kāds kungs, tād māja. 1202 599

Kāds kungs, tād muiža. 1950 3202

Kāds kungs, tād muiža. 740 16654

Kaids kungs, taida muiža. 477 737

Pa kungam i muiža. 740 16655

Kāds kungs, tād muiža. 1552 5403

Kaids kungs, taida piļs. 966 428

Kāds kungs, tād māja. 1552 4645

Kaids kungs, taida moksa. 1209 379

Kaids kungs, taida moksa. 509 1342

Kāds es kungs, tāda mana laime. 917 7512

Kāds kungs, tāda cepure. 556 3644

Kāds kungs, tādi zemnieki. 917 3015

Kāds kungs, tāda gaspaža. 917 1755

Kāds kungs, tāda maize. 1229 873

Kaids kungs taids ir kažuks. 548 3378