Nr.26. Kupris - La

Ar kupri izaugi, ar kupri nomirsi. 527 33378

Ar kupri izaugi, ar kupri nomirsi. 1341 25977

Kam kupris, to i zārkā neizstiepsi. 1341 31100

Sametis kupri kā ezis. 1730 59060

Kupri stiepdams neizstiepsi. 1341 13723

Verīs kam par kupri natyktu. 679 1464

Stīvs kupris kā kamēlim. 1225 17937

Iet kupri uzmetis kā kuzmis. 72 16100

Lai būtu kupris mugurā, kad tik nauda čumurā. 1715 1324

Lai būtu kupris mugurā, kad tik nauda čumurā. 804 3351

Lai būtu kupri mugurā, kad tik nauda čumurā. 384 920

Lai būtu kupris mugurā, kad tikai nauda makā. Lai būtu kupris mugurā, kad tikai nauda pūrā. 72 8587

Kūp kā skurstenis. 23 11776

Kyupynoj kai škūrštynu. 640 1299

Kūp kā rudzu lauks. 929 51697

Kūp kā pelavu maiss. 1730 59046

Kūp kā rija. 748 145

Kūp kā Šķutes rija! 1459 1806

Kūp kā spiģa pirts. 116 13919

Kūp kā gauru pirte. 353 6848

Ko nu kurcies kā vardes karstā laikā. 72 16088

Kurc kā varde. 529 640

Vādars kūrc kai varžu būde. 1950 436

Kūrc kai vardive. 740 9728

Kūrc, kai vardive. 477 284

Kūrc kai vardive. 477 838

Kurkš kā varde. 1730 59003

Ne kurpniekam lāga kurpes kājā, ne skroderam veselas bikses gurnš. 1600 7745

Kurpe nav zābaks. 17 29709

Neaizsviedi vecās kurpes, kamēr jaunās nav vietā. 855 5712

Neaizsviedi vecaās kurpes, kamēr nav iegādātas jaunaas. 556 10122

Kādā kurpē iekāpis, tādā jāstaigā. 747 146

Neaizsvied vecas kurpes, kamēr nav nopirktas jaunas. 585 1303

Katrs pats zina, kura kurpe visvairāk spiež. 1341 32757

Katrs pats zin, kura kurpe viņam spiež. 828 19902

Katram sava kurpes spiež. 1368 2064

Katram sava kurpes spiež. 1552 3275

Katram sava kurpes spiež. 67 5522

Tas tā var runāt, kam kurpe nespiež. 1730 44946

Cits nezina, kur man tā kurpe spiež. 1010 4827

Kam kurpe spiež, 6tas vaid. 17 27897

Kam tā kurpe spiez, tas vaid. 1341 9018

Kam kurpe spiež, tas brēc. 997 1054

Kam tā kurpe spiež, tas kliedz. 1341 22666

Kad kurpe spiež, tad kliedz. 555 397

Kad kurpe spiež, tad klibo. 867 6803

Kad kurpe kāju spiež, tad ir jāstrādā. 116 18732

Kust kā gliemezis. 384 821

Kust kā nedzīvs. 508 1592

Kas kust, tys pyuš. 1142 33

Ko nu kusties kā kaulus pazaudējis. 1225 4272

Kustīgs kā dzīvsudrabs. 17 17148

Kustās kā dzīvsudrabs. 231 9937

Kustas kā ūdenszāle. 1008 2795

Kustās kā ūdenszāle. 1661 5002

Kustas kā ūdenszāle. 1084 8429

Kustas kā ūdenszāle. 927 1284

Kustas kā ūdens zāle. 1635 1549

Kustās kā ūdens zāle. 1009 1094

Kustīgs kā ūdens zāle. 1584 3644

Kustas kā ūdenszāle. 1177 5181

Kustas kā ūdenszāle. 929 59333

Kustas vienmēr kā ūdenszāle. 929 69255

Kustās kā ūdenszāle. 929 52862

Darbīgs kustas kā ūdenszāle. 1802 1039

Kust kā ūdenszāle. 231 4572

Kustās kā ūdens zāle. 220 2471

Kustas kā ūdens zāle. 202 6683

Kustas kā ūdens zāle. 1557 3951

Kustas kā ūdenszāle. 1576 6844

Kustas kā ūdens zāle. 935 33775

Kustas kā ūdens zāle. 1225 17675

Kustas kā ūdens zāle. 1639 1171

Kustas kā ūdens zāle. 1798 213

Kustās kā ūdens zāle. 1728 209

Kustas kā ūdens zāle. 1844 118

Kustas kā ūdenszāle. 17 27551

Kustas kā ūdens zāle. 529 1528

Kustās kā ūdens zāle. 556 4761

Kustās kā ūdens zāle. 639 102

Kustās kā ūdens zāle. 840 1104

Kustas kā ūdenszāle. 17 17459

Kustas kā ūdenszāle. 1058 311

Kustas kā ūdens zāle. 1552 6903

Kustas kā ūdens zāle. 702 408

Kustas kā ūdenszāle. 1084 2127

Kust kai iudins zōle. 1368 528

Kust kai yudiņs zōlē. 1542 770

Arī kustoņi var apkaunot cilvēku. 556 5528

Kur kustoņi, tur maitas. 17 1322 17

Kur kustoņi, tur maitas. 72 7828

Kvenkš kā cūka. 1661 4333

Kvīdz kai cyuka maisā. 640 1593

Kvīc kai cyuka maisā. 780 196

Kviec kā sivēns. 1695 1483

Kviec kā mazs sivēns. 556 9531

Kviec kā sivēns sētā iespiedies. 280 2033

Kvieši kā zelts. 1225 17761

Kad nav kviešu maizes, tad garda rudzu maize. 961 1339

Kad nav kviešu maizes, tad gārda rudzu maize. 17 12521

Kad nav kviešu maizes, tad garda rudzu maize. 1880 3015

Kad nav kviešu maizes, tad garda rudzu maize. 609 5200

Kad nav kviešu maizes, tad ir garda rudzu maize. 1557 3823

Kad nav kviešu maizes, tad laba rudzu maize. 1880 1710

Kad nav kviešu maizes, tad garda rudzu maize. 375 4378

Kviešos meklē, pelavās atrod. 1079 2201

Kviešos meklē, pelavās atrod. 1339 65

Ķesteris nav mācītājs. 1710 849

Kur tu to ņēmi? Kur ņēmu? Kur ķeizars pili ņem? 793 69

Kur nekā nav, tur i ķeizars savu tiesu pazaudē. 1620 1762

Man gadījās ķeizara kumoss. 527 4329 4330

Dod kas ķeizaram pienākas un dievam, kas dievam pienākas. 1835 2603

Ne es māku lasīt, ne rakstīt, par ķeizaru ceļ. 740 5394

Es neprotu ne rakstīt, ne lasīt, ne bakstīt, mani par ķeizaru ceļ. 1800 5651

Ķeza ķezas galā. 1225 10737

Ķeza ķezas galā. 1225 12185

Ja ķēkša gribi vīru, tad ķēķi turi tīru. 202 4630

Ķēms paliek ķēms, kad arī viņš zelta krēslā sēž. 1141 654

Kur ķēmi rādās, vai aplam mīlējās, vai zog. 1620 1487

Labāk par ķēniņu, nekā par vagari. 1372 4628

I ķieneņi aiz mugurys aprunoj. 1950 8007

Ķēniņa prāts, ubaga maks. 1206 2777

Ķēniņa prāts, ubaga maks. 1110 1217

Ķēniņa prāts, ubaga mokas. 1599 2233

Kēniņa prōts uboga moks. 434 35

Kēneņa pruots, uboga maks. 1945 7105

Ķēneņa prots, uboga moks. 365 257

Ķēniņa padoms, ubaga maks. 1206 3488

Šudiņ kēniņš, a reit myrūns. 1263 1154

Šudiņ kēniņš, a reitu myrūns. 1940 2980

Šodien ķēniņš, rītā mirons. 804 3380

Šodien ķēniņš, rītā mironis. 877 3388

Šodien ķēniņš - rītā mirons. 1552 12023

Šudin kēneņš a reitu myruns. 1263 1154

Šodien ķēniņš, rītu mironis. 527 47250

Gan tev ziemu ķepu sūkt ka lācim. 137 779

Ko tu ķērc kā veca vista. 1341 6828

Ķērc kā vārna. 929 57125

Ķērc kā vārna. 1900 733

Ķērc kā vārna ne šā, ne tā. 72 15692

Ķērc kā vārna maitu ieraugot. 353 6843

Ķērc kā vārna. 1593 1194

Ķērc kā vārna. 1225 27241

Ko ķērc kā vārna. 880 1255

Kērc kā vārna. 917 1764

Ķērc kā vārna. 702 391

Ķērc kā vārna. 1900 1020

Ķērc kā veca vārna. 727 422

Ķērc kā vārna priekš lietus. 855 5692

Labāk brauc ar ķerr, nekā stāv par nerr. 997 17046

Kur kerru stumj, tur ķerra iet. 609 5159

Kur kerru stum, tur ķerra iet. 464 5243

Kur kerru stumj, tur ķerra iet. 1008 1526

Kā ķerru stumj, tā iet. 1620 1757

Giun, kai lovs. 512 219

Ķer kā vēju. 145 1108

Ker, kai kačs peles. 477 316

Kas ātri ķer, sadedzina pirkstus. 1684 552

Kas ātri ķer, sadedzina pirkstus. 1726 178

Kas ātri ķer sadedzina pirkstus. 1206 2136

Kas ātri ķer - sadedzina pirkstus. 1225 2963

Kas ātri ķer, tas pirkstus sadedzina. 1379 8897

Kas ātri ķer, tam pirksti sadeg. 1752 461

Kas ātri ķer, tam pirksti deg. 1552 23065

Kas ātri ķer, sadedzina pirkstus. 1552 424

Kas ātri ķer, tas sadedzina pirkstus. 1552 15242

Ķeries pie tā, uz ko tu esi dzimis. 739 9709

Ķeries kā dadzis pie biksēm. 556 3086

Ķeras kā bērns ap uguni. 556 2601

Ķeras kā slīkons pie salma. 927 3615

Ķeras kā slīkonis pie salma. 1079 2208

Ķeras koa sleigdams pi solma. 1268 522

Tas jau tāds ķerts. 145 899

Tas jau laikam ir ķerts. 17 37 5

Man viena ķeša tukša, bet otrā nav nekā. 280 1274

Ēd cik vari, bet ķešā nebāz. 1472 2276

Boz kešā, nabys bešā. 258 322

Kas gastei daudz svešu, tys tukšoj sev kešu. 1940 2833

Ķešā bāzdams maisā nelīc. 1730 62788

To ķēvi, ko jāj, bieži meklē. 1592 8441

Kad mana ķēve nebūtu nosprāguse, tad es būtu viņu no ēšanas atradinājis. 1730 66480

Jājās kā ķēve. 17 1943 136

Darās kā ķēve. 17 1943 135

Ko vajg, to vajg - kēvei kumeļa un meitai bērna vajg. 1925 2361

Voi tev vien ir bolta ķēve. 529 967

Runā nu ar ķēvi, kad vīrs grāvī. 1108 334

Ķēve sūta kumeļu, kumeļš sūta asti. 1170 628

Ķēve maku piebās, zirgs iztīra. 375 7704

Cikni ķēve kumeļu nasuse, so pašai vazums jāvalk. 740 15538

Ko kieve koutī, zirgs kouti, ko ierzels, tod tukša. 85 158

Ķēve kā zevele pa septiņām stundām vienu versti, sētā mieti stāv kā verstes stabi. 1730 76784

Maza ķēvīte, mazs kumeliņš. 94 4707

Grīzēs kai ķēve ar vylku, toļkin aste da krēpis palyka. 1940 2683

Ķēves spēriens nesāp. 1552 25622

Ķēves spēriens nesāp. 393 11242

No baltās ķēves trešā augumā. 1724 1780

No baltās ķēves trešā augumā. 1225 13009

No baltas ķēves trešā augumā. 464 7683

No baltās ķēves trešā augumā. 393 149

No baltās ķēves trešā augumā. 907 115

No baltas ķēves trešā augumā. 527 32335

No baltas ķēves trešais augums. 1730 66204

Nuo boltas ķēves trešā augumā. 529 1085

Ko tu tam darīsi, kam ķēve spēj. 1730 57160

Ko tu tam darīsi, kam ķēve spēj. 529 2174

Kuo tu tom darīsi, kam ķēve spēj? 529 956

Ko tu tam daris, kam ķēves spēja. 393 996

Ko tu tam darīsi, kam ķēve spēj. 609 5161

Tprrū ķēve! Kungs prasa kam ļaužu. 448 280

Tpru, tpru, ķēvīt, kungs prasa kam ļaudis. 1730 4721

Tpru, ķēve, kungs prasa, kam ļaužu. 1730 44944

Balta ķēve un smuka sieva, tā ir vīra nelaime. 1690 4229

Balta ķēve, smuka sieva, tā vīra nelaime: balta ķēve jāmazgā, smuka sieva jāglabā. 1667 785

Balta ķēve, smuka sieva ir vīra nelaime. 94 4705

Balta ķēve mazgājama, smuka sieva sargājama. 877 1095

Balta ķēve jāmazgā, smuka sieva jāsargā. 1008 3943

Balta ķēve jāmazgā, smuka sieva jāsargā. 1225 2942

Balta ķēve jāpucē, smuka sieva jāglabā. 1404 3191

Balta ķēve jāmazgā, smuka sieva jāsargā. 1599 5164

Balta ķēve jāmazgā, smuka sieva jāglabā. 1651 3010

Balta ķēve jāmazgā, smuka sieva jāsargā. 1592 8435

Balta ķēve, smuka sieva, tā ir vīra nelaime. 12 1111

Balta ķēve jāmazgā, smuka sieva jāsargā. 1642 1773

Balta ķēve jāmazgā, smuka sieva jāglabā. 278 187

Balta ķēve jāmazgā, smuka sieva jāglabā. 884 2911

Smuka ķēve jāglabā, smuka ķēve jāmazgā. 917 3051

Balta ķēve jāmazgā, smuka sieva jāsargā. 1598 1189

Balta ķēve jāmazgā, smuka sieva jāglabā. 1552 3595

Balta ķēve jāmazgā, smuka sieva jāsargā. 1262 4218

Balta ķēve jāmazgā, smuka sieva jāsargā. 828 13641

Balta ķēve jāmazgā, skaista sieva jāglabā. 1137 1780

Balta ķēve un smuka sieva esot vīra nelaime. 527 46361

Balta ķēve jāmazgā, skaista sieva jāsargā. 584 1834

Balta ķēve jāmazgā, smuka sieva jāsargā. 1311 6310

Boltu ķēvi nepērc, slynku sīvu naprec; ķēve byus jōmozgoj, sīva byus uz rūkom jōnosoj. 508 2707

Bolta kēve jōmozgoj, skaista sīva josorgoj. 477 350

Bolta kāva jō'mozgoj, skaista sīva jōsorgoj. 465 568

Kam ķēve, tam kumeļš. 968 3200

Kam ķēve, tam kumeļš. 796 11368

Kam ķēve, tam kumeļš. 1685 1071

Kam ķēve, tam kumeļš. 1170 635

Kam ķēve, tam kumeļš. 958 4584

Kam ķēve, tam kumeļš, kam zirgs, tam laime. 13 3505

Kam ķēve, tam kumeļš. 387 6509

Ķildojas kā suns ar kaķi. 917 1900

Kas otra ķildās skrien, tas tā kā suņam aiz ausēm ņem. 375 5566

Kad ķilda, dzeršana vai nešķīstība pa durvīm nāk iekšā, tad miers, prāts un veselība par durvīm iet ārā. 855 5201

Ķildas ieved cilvēkus postā. 556 9701

Ķildu uzsākt ir kā ūdens dambi izraut. 584 894

Ķildošanās nepastāvētu ilgi, ja netaisnība arvien tiktu vienā pusē atrasta. 1383 1088

Kas ķildu mīļo, tas mīļo grēku. 997 16340

Garām ejot cita ķildās iejaukties ir tikpat kā svešu suni aiz ausīm ņemt. 1704 4904

Ķildas nekad neved uz labu. 997 2390

Ķildas nekad neved uz labu. 1773 2294

Ķildas nekad neved uz labu. 1008 4276

Ķildas nekad neved uz labu. 1668 3499

Ķildas nekad neved uz labu; ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 609 1662

Ķildas nekad neved uz labu. 609 1204

Ķildas nekad neved uz labu. 94 1414

Ķilda nekad neved uz labu. 1696 5927

Ķildas nekad neved uz labu. 1225 2931

Ķildas nekad neved uz labu. 807 1447

Ķildas nekad neved uz labu. 17 194 74

Ķildas nekad neved uz labu. 3 252

Ķildas nekad neved uz labu. 1652 152

Ķildas nekad neved uz labu. 1511 366

Ķildas nekad neved uz labu. 1591 858

Ķildas nekad neved uz labu. 384 2335

Ķildas nekad neved uz labu. 917 5618

Ķildas neved uz labu. 917 1882

Ķildas nekad neved uz labu. 917 2460

Ķildas nekad neved uz labu. 215 1011

Ķildas nekad neved uz labu. 884 4945

Ķildas nekad neved uz labu. 8 1528

Ķildas nekad neved uz labu. 1379 5679

Ķildas nekad neved uz labu. 1650 2197

Ķildas nekad neved uz labu. 1595 2176

Ķildas nekad neved uz labu. 1654 7293

Ķildas nekad neved uz labu. 1654 4930

Ķildas nekad neved uz labu. 1552 273

Ķildas nekad neved uz labu. 1379 748

Ķildas nekad neved uz labu. 1651 412

Ķildas nekad neved uz labu. 186 318

Ķildas nekad neved uz labu. 875 183

Ķilda nekad uz labu neved. 1 824

Ķildas nekad neved pie laba. 556 4325

Ķildas nekad neved uz labu. 961 6260

Ķildas nekad neved uz labu. 116 14988

Ķildas neved nekad uz labu. 17 183 170

Ķildas nekad neved uz labu. 961 1086

Ķildas nekad neved uz labu. 1079 2149

Ķildas nekad neved uz labu. 17 19095

Ķildas nekad neved uz labu. 17 20697

Ķildas nekad neved uz labu. 1 83 68

Kur arī nesvied, visur ķīlis. 739 9692

Arī neass ķīlis pārplēš viscietāko bluķi. 384 5317

Kur kīli dzen, tur kīlim jālien. 384 873

Ar ķīļiem bluķus skalda, iemauktiem zirgus valda. 1772 2001

Ko skaties ķiļķenus paēdis atpakaļ. 501 119

Kā ķiļķēns uz dakšiņas uzdūries. 1602 6564

Kā ķipis ar osu. 1347 238

Tikpat kā ķipis bez osas. 567 1141

Kāds ķipīts, tāda osiņa. 17 3968

Kāds ķipīts, tāda osiņa. 1784 176

Kāds ķipīts, tāds osīts. 1750 1903

Kāda krūzīte, tāda osiņa. 1177 15879

Kāda ķērne, tāds vāciņš. 527 31899

Kāda tā ķērnīte, tāds tas vāciņš. 1573 2187

Kāds ķipīts, tāds vāciņš. 1552 10335

Kāds kublīts, tāds vācīts. 1552 193

Iegriest ķirmi. 1620 2323

Tie ķīvējās kā suns ar kaķi. 759 589

Tāds ar tādu kīvējās, tāds ar tādu satiekas. 202 2499

Tāds ar tādu kīvējās, tāds ar tādu satiekas. 116 15402

Kas ķīvējās, tas mīlējās. 759 3940

Kas ķīvējās, tas mīlējās. 917 1746

Kas ķīvējās, tas mīlējās. 1493 991

Kas ķīvējas, tas mīlējas. 997 14734

Labdarību iekal akmenī, bet pārestību ieraksti smiltīs. 961 3768

Sev labdarības nevajag aizmirst. 1850 7680

Klusa labdarība neatklīst pēc atalgojuma. 1601 2105

Labība noauguse, ka pat zvirbuls nevar paslēpties. 1225 26947

Kaidi šūgod rudzi un mīži - klaipus glauda. 1945 6910

Labībā aug arī nezāles. 1225 28782

Velti gaidīt labību, jo lauki netiek orti. 640 1055

Kādu labību tu iesēsi un tādu tu malsi. 1710 1878

Labības sēšana nav tik grūta kā pļaušana. 556 5152

Kaut labība, bet laukus ir jāar. 926 2257

No saveldrētas labības neviens saimnieks nav badā nomiris. 1950 2151

Kād labība, tāds apcirknis. 1361 109

Kāda labība, tāda maize. 739 7807

Labība ir bada maize. 384 629

Labība kā mūris. 1225 17767

Kas šodien nelabojas, tas rīt vēl sliktāks. 527 43469

Kas nav labojams, par to nav jānoskumst. 556 7103

Paši labodamies, labojam arī citus. 556 13013

Laboties nav nekad par vēlu. 1627 3349

Labs mudinātājs ir pusdarba darītājs. 1225 4143

Loba gola najimsi, ka maņa naklauseisi. 1399 119

Labs spīd vairāk kā nelabs. 1109 368

Labs kā jauns. 997 9188

Labs lops ir dārgs. 927 1135

Kas dzenas pēc laba, tas ir patīkams, bet kas meklē ļaunu, tam tas arī nāk. 1699 874

Kad nevar ar labu, tad ar ļaunu. 1225 5383

Viss ir labs, kas labi darās. 1668 1742

Labs tad, kad citi labie nava mājā. 1225 40293

Esi labs un smuks, tad tev neuzbruks. 1660 2322

Runoj kū lobu nikas naticias, bet runoj kū launu vysi ticias. 1263 1131

Ne viss labs, kas skaists. 1654 2719

Labs iet pa ceļu, slikts pa ceļa malu. 1225 22352

Labs tas, kas neiegūts. 1379 5812

Labs ar labu saderas. 1377 1998

Tik labs, ka ne zirgs vairs nedzer. 1459 2191

Kur labums mājā, tur viss kā kūpin kūp. 1225 10884

Labs esi devis, bet vēl labāks nedevis. 1379 8680

Viss, kas labs, ir pieņemams. 556 9301

Lobs bet na vysai. 640 1246

Lobo visi redz, slikto neviens. 1377 2001

Tagad nevienam nekas labs nav liegts. 1860 3540

Abu labu nevar dabūt! 1730 59160

Na pret lobu koza pard. 1368 113

Ka pats lobs, visi lobi. 1945 5540

Na pret lobu vuška škaudoj. 548 2179

Labs ar labu sasatika. 400 2148

Lēts nekad nav labs. 828 17098

Labs labam laimes vēlē. 1771 930

Lobs, kas lobs, tur i vārdom nov vietas. 529 1005

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 929 13993

Labāks pie laba, es pie ta'da kāds gadās. 384 909

Ja laba nav ko runāt, tad ļauna nerunā. 1084 8670

Darat olabu, tad jums neuzies. 1709 612

Labam dod, ļaunam paņem. 1014 1010

Lobs ar lobu sasatikās. 477 559

Laba nekad nav par daudz. 1341 28440

dari otram labu, bet neprasi algu. 941 266

Labu darīdams ciet klusu, lai citi to izpauž. 1225 3208

Labs ar labu dod labu. 527 32818

Darat labu, tad ļaunums jums neuzies. 284 3321

Par sovu lobu syt par nobu. 740 15374

Labs ļaunam ceļu griež. 1208 10972

Viss, kas labs, jāpatur labā prātā. 556 12811

Labi ka pie liniem pieķērās, nekā pie pakulām. 1650 4444

Labs paliek labs, sargies no ļauna. 384 926

Labo visi redz, slikto neviens. 1599 2204

Labam īss mūžs. 1208 10970

Labs ir labs bez lielīšanās. 1225 783

Lobs lobam, i slyktam teik. 1871 67

Labu darīt ir daudz vieglāk, nekā patiesību sacīt. 1177 23795 6

Kas labs ir, tas otru par sliktu netur. 1703 5733

Eis gan labi, lai slikti rādās. 1552 11824

Labs draugs kā caurais trauks. 1798 674

Kas labu at ļaunu atmaksā, tas labu lai negaida. 1341 30095

Labs ar labu, slikts ar sliktu. 1766 1695

Jo gribi byut ar ļaudim lobs, tad esi kotram draugs. 508 3627

Na tys ir lobs, kū ļauds par lobu skaita, bet kas pats par sevi ir lobs. 418 1156

No tā iznāks labs lietas koks. 1723 287

Labs taisīts, labam jābūt. 527 3874

Caps, laps, i gotavs! 527 2198

Labi, bet spipri. 116 11627

Kotrs lobs prīkš sevis. 508 2407

Priekšā labs, aiz mugur ļauns. 101 1139

Labs pats no sevis labs. 384 927

Kas labs, tam ātri jāmirst. 1459 1621

Ar labu tiek prom atpakaļ, bet ar sliktu prom, bet atpakaļ nē. 1772 1019

Labu grib sliktu saņem. 868 1128

Kad es pats labs biju, visi man labi bija; kad es pats slikts biju, visi man slikti bija. 17 9683

Labu, ko tu gribi, tu nedari, bet ļaunu, to dari. 384 930

Ja nebūs ar labu, tad ar ļaunu. 1723 276

Loba pa druskai. 1238 532

Meklēdams labu, atradīsi ļaunu. 1805 8696

Dari labu, tad ļaunums tev neuzies. 17 24694

Apmierinājies ar labu - vislabākam arī var būt savi ļaunumi. 556 9712

Kas lobs, tis lobs bez lielīšanās. 529 987

Kas lobs, tas lobs bez lielīšanās. 529 1631

Obi lobi, bōz maisā. 820 406

Abi labi, bāz maisā. 1668 224

Labs padoms labāks par zeltu. 1654 5566

Labs tikums spīd vairāk nekā zelts. 584 2396

Labs tikums spīd vairāk nekā zelts. 1650 2905

na vyss tys lobs kas dorgs. 509 1576

Na vyss tys lobs kas dōrgs. 509 1348

Loba lāta nav. 640 1410

Loba lāta nav. 780 110

Na par lobu mīļš - bet par mīlu lobs. 780 420

Kas no tā labs, ka ne man. 508 2148

Ne šis, ne tas, ne labs, ne slikts. 929 28378

Labi ļaudis, slikta smaka. 627 458

Lobōk mozōk, bet taisnīgōk. 640 388

Na nu lobuma es tev soku! 780 471

Labāk par labu. 1137 2150

Kū paleidz, ka tu gudrys esi, kod nikam lobuma nanesi? 1263 1120

Nav viss labs, kas skaists. 834 6484

Lai nu būtu šā vai tā viss jāņem par labu. 72 8646

Kas šodien labs, jau rītu slikts. 556 10685

Labāk labu, nekā ļaunu. 116 1098

Ne viss ir labs, kas labi skan. 1805 4611

Pats esi labs - ko nu uz otra saki. 527 36622

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 116 1073

Nedari otram labu, tad ļaunumu nedabūsi. 1551 203

Labs tas, ko dabu. 384 904

Ne viss kas dzudz ir labs. 1576 5086

Vinam labi, utram slikši. 363 6106

Viss ir labs, kas labi darāms. 1668 3748

Viss labs, gals labs. 1703 2655

Labāk tā ka nekā. 384 899

Kas vienam par labu, otram par sliktu. 1341 5210

Lobok ar lobu nakai ar ļaunu. 374 360

Esi pats labs, tad citi ari būs labi. 72 7837

Tur ir labi, kur mūsu nav. 1385 1005

Visur labi, kur mūsu nav. 17 8663

Tur arvienu ir labi, kur mūs nav. 527 46214

Visur labi kur mēs esam. 1584 2274

Tikai tur ir labi, kur mēs neesam. 1079 1674

Viss ir labi ko māk. 1688 663

Viss labs, ko māk. 1552 12506

Viss labs, ko māk. 527 36713

Viss labs ko māk. 1225 30869

Labam laba slava. 997 10750

Labam laba slava. 1010 4402

Labam laba slava. 1668 8113

Labam laba slava. 1627 5540

Labam laba slava. 1377 1994

Labam laba slava. 1084 1178

Labam laba slava. 1225 6891

Labam laba slava. 1511 394

Labam laba slava. 1376 2318

Labam laba slava. 1444 626

Labam laba slava. 17 28859

Labam laba alga. 1668 2783

Labam laba alga. 1773 205

Labam laba alga. 1585 202

Labam laba alga. 1225 1560

Labam laba alga. 116 13623

Labam laba laime. 927 3967

Labāk vēlāk nekā nemaz. 1008 5960

Labāk vēlāk kā nekad. 1276 3412

Labāk vēlāk, nekā nekad. 1552 32097

Labāk vēlāk, kā nekad. 1493 3261

Labāk vēlu, kā nekad. 1584 4859

Labāk vēlu, nekā nekad. 17 8533

Labāk vēlāk nekā nekad. 961 7317

Labāk par vēlu,nekā nekad. 1552 10387

Labāk vēlu, nekā nekad. 464 8431

Labāk vēlu, nekā nekad. 1552 3520

Labāk vēlu, kā nekad. 867 2468

Labāk maz, nekā nemaz. 1008 5935

Labāk vēlāk, nekā nemaz. 1724 186

Labs labu nemaitā. 1008 2379

Labs labu nemaitā. 1726 246

Labs laba nemaitā. 1773 204

Labs laba nemaitā. 773 243

Labs laba nemaitā. 1805 2055

Labs laba nemaitā. 1689 2761

Labs laba nemaitā. 958 201

Labs labu nemaitā. 954 2721

Labs labu nemaitā. 1244 6111

Labs labu nemaitā. 1158 1755

Labs labu nemaitā. 1685 2432

Labs labu nemaitā. 997 293

Labs labu nemaitā. 981 1028

Labs laba nemaitā. 1106 2110

Labs labu nemaitā. 1106 579

Labs labu nemaitā. 1200 3765

Labs labu nemaitā. 1638 1842

Labs laba nemaitā. 1774 396

Labs laba nemaitā. 1014 799

Labs labu nemaitā. 1668 881

Labs laba nemaitā. 1655 146

Labs labu nemaitā. 1595 422

Labs labu nemaitā. 1377 351

Labs labu nemaitā. 884 2905

Labs labu nemaitā. 880 2027

Labs laba nemaitā. 84 12008

Labs laba nemaitā. 70 1350

Labs labu nemaitā. 1560 131

Labs laba nemaitā. 1802 400

Labs laba nemaitā. 1385 763

Labs labu nemaitā. 861 1632

Labs labu nemaitā. 968 485

Labs laba nemaitā. 1381 561

Labs laba nemaitā. 1379 2971

Labs labu nemaitā. 1510 526

Labs laba nemaitā. 1383 190

Labs laba nemaitā. 1648 395

Labs labu nemaitā. 927 2017

Labs labu nemaitā. 935 33258

Labs labu nemaitā. 927 5051

Labs labu nemaitā. 927 303

Labs labu nemaitā. 1628 242

Labs laba nemaitā. 872 1372

Labs laba nemaitā. 84 8088

Labs laba nemaitā. 1597 2254

Labs labu nemaitā. 1551 1465

Labs labu nemaitā. 861 1915

Labs labu nemaitā. 1637 840

Labs labu nemaitā. 1653 470

Labs laba nemaitā. 1642 1103

Labs labu nemaitā. 1645 467

Labs laba nemaitā. 1372 2384

Labs labu nemaitā. 1329 2600

Labs labu nemaitā. 1598 45

Labs laba nemaitā. 1650 1351

Labs laba nemaitā. 853 872

Labs labu nemaitā. 1552 3451

Labs labu nemaitā. 1552 191

Labs labu nemaitā. 527 45785

Labs laba nemaitā. 17 28161

Labs laba nemaitā. 935 12718

Labs labu nemaitā. 1024 343

Labs labu nemaitā. 297 1312

Labs laba nemaitā. 114 318

Labs laba nemaitā. 529 2155

Labs laba nemaitā. 1337 323

Labs labu nemaitā. 101 1135

Labs laba nemaitā. 208 1234

Labs laba nemaitā. 101 231

Labs labu nemaitā. 1 1921

Labs laba nemaitā. 1001 347

Labs labu nemaitā. 17 14504

Labs laba nemaitā. 17 20770

Labs laba nemaitā. 17 9228

Labs laba nemaitā. 1730 15214

Labs laba nemaitā. 1202 116

Labs labu nemaitā. 1120 248

Labs laba nemaitā. 1444 627

Labs laba nemaitā. 1552 3353

Labs labu nemaitā. 1552 2913

Labs laba nemaitā. 1552 3410

Labs laba nemaitā. 1225 4083

Labs labu nemaitā.Bb 32 1292

Labs laba nemaitā.Bb 42 244

Labs laba nemaitā. 1651 2257

Labs laba nemaitā. 1079 2021

Labs labu nemaitā. 1262 853

Labs laba nemaitā. 1552 13666

Lobs lobu namaitoj. 1368 98

Labs laba nemaitā. 120 358

Lobs loba namaitoj. 1871 83

Labs laba nemaitā. 1311 1151

Esi pats labs, citi arī labi būs. 1690 286

Esi labs, tad arī tevi turēs par labu. 1668 5046

Kas pats labs, tam viss labs. 464 1860

Ja citam labu vēlēsi, tad pašam ar būs. 1696 8817

Būsi labs pret citiem, citi būs labi pret tevi. 997 12236

Bīsi pats lobs, i citi bīs lobi. 1206 3784

Būsi labs pret citiem, citi būs labi pret tevi. 997 4676

Esi labs, tad citi arī tevi turēs par labu. 1576 7932

Esi labs, tad tevi arī turēs par labu. 1595 891

Esi pats labs, būs otrs labs. 872 2878

Esi pats labs, tad ar citi būs labi. 1385 1775

Esi pats labs, tad ar citi būs labi. 1225 757

Esi pats labs, būs citi labi. 1627 1932

Kad tu būsi pret otru labs, tad arī otrs būs labs. 1009 81

Visi tev būs labi, ja tu pats būsi labs. 1379 3086

Kas otram labs, tam citi arī labi. 8 2526

Kas pats labs, tam visi labi. 1341 30528

Esi pats labs, tad ar citi būs labi. 1716 571

Esi labs, tad tevim arī turēs par labu. 1552 9176

Esi labs, tad citi būs labi. 116 5649

Esi labs, tad tevi arī turēs par labu. 116 17321

Ka lobs, to i vysim lobs. 400 1747

Lobam vysur labi - ļaunam vysur slikt. 418 1155

Esi pots lobs, tad un dzseivia byus loba. 1263 1066

Par lobu moksoj ar lobu, par sliktu ar sliktu. 966 80

Kas otram labu nevēl, pats mūžam labu neredz. 2690 429

Kas otram laba nevēl, tas pats leba neredz. 101 1992

Kas otram labu nevēl, tam pašam labi neiet. 1225 25657

Kas citam labumu nevēl, pats pie labuma netiek. 929 35063

Labāk ar labu nekā ar ļaunu. 1668 4070

Labāk ar labu, nekā ar ķildu. 508 2089

Labāk ar labu, nekā ar ļaunu. 1654 973

Labāk labu nekā ļaunu. 1444 629

Labāk ar labu nekā ar ļaunu. 101 2790

Labāk labu, nekā ļaunu. 17 145054070

Labāk labu, nekā ļaunu. 1429 817

Labāk maz un labi, nekā daudz un slikti. 1594 3614

Lobōk loba da mozōk nakai slykta da daudz. 566 188

Lobōk loba moz, nakai slykta daudz. 508 1278

Vīnu, bet lobu, nakai daudzi, bet slyktu. 640 883

Vīnu bet lobu, nakai daudz bet slyktu. 780 312

Lobyuok loba moz, nakai slykta daudz. 527 32129

Lobōk drusku, bet lobu. 640 896

Labāk mazāk, nekā daudz. 17 20026

Labāk maz, kā nemaz. 1079 1557

Cita labu nekāro, savu sliktu nepel. 954 2530

Cita laba nekāro, sava slikta nepel. 1010 4767

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 1816 1048

Cita laba nekāro, sava slikta nepel. 1798 2123

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 1177 5447

Cita laba nekāro, sava slikta nepel. 1084 8412

Cita labu nekāro, savu labu nesmādē. 1404 1116

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 1629 2176

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 1225 35942

Cita laba nekāro, sava slikta nesmādē. 1472 2025

Laba daudz nevajaga. 997 13968

Laba daudz nevajaga. 997 8361

Laba daudz nevajag. 1688 801

Laba daudz nevajaga. 1276 687

Laba daudz nevajaga. 1244 6138

Labu daudz nevajag. 796 6843

Laba daudz nevajag. 1650 46

Laba daudz nevajag. 1658 4414

Laba daudz nevajag. 1629 637

Laba daudz nevajag. 927 687

Laba daudz nevajag. 1592 1129

Laba daudz nevajag. 1511 412

Laba daudz nevajag. 84 2813

Laba daudz nevajag. 70 481

Laba daudz nevajaga. 84 10480

Laba daudz nevajag. 949 692

No laba daudz nevjag. 1225 9626

Laba daudz nevajaga. 935 33760

Laba daudz nevajag. 1596 167

Laba daudz nevajag. 1650 1331

Laba daudz nevajag. 1225 22438

Laba daudz nevajag. 1626 5838

Laba daudz nevajaga. 1576 7994

Laba daudz nevajag. 1576 3648

Laba daudz nevajaga. 1009 418

Laba daudz nevajag. 556 287

Laba daudzi nevajag. 529 1860

Loba daudzi navojag. 529 1006

Laba daudz nevajaga. 1135 205

Laba daudz nevajag. 1552 6478

Laba daudz nevajaga. 208 1233

Laba daudz nevajaga. 17 20623

Labu daudz nevajaga. 877 1690

Laba daudz nevajaga. 1730 15215

Laba jau daudzi nevajaga. 1347 244

Laba daudz nevajag. 1552 13667

Laba daudz nevajag. 1643 327

Laba daudz nevajag. 527 36589

Laba daudz nevajag. 1074 359

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1451 1920

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 997 2163

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 121 1422

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1687 934

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 925 1524

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 958 10030

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 927 4431

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 884 2377

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1651 5755

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1393 876

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 935 33791

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1731 6452

Labs nāk ar gaidīšanu, silts - ar sildīšanu. 1225 784

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1650 1664

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1641 410

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1262 986

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 17 20022

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1753 106

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1472 2261

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1861 166

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1705 7378

Labs nāk ar gaidīšanu. 17 14070

Labs nāk ar gaidīšanu. 116 11598

Labs nāk ar gaidīšanu. 1244 7903

Labs nav bez ļauna. 527 32993

Labs nav bez ļauna. 230 2624

Labs nav bez ļauna. 868 2845

Labs nav bez ļauna. 1207 1386

Labs nav bez ļauna. 1798 2225

Labs nav bez ļauna. 1668 8115

Labs nav bez ļauna. 925 1961

Labs nav bez ļauna. 1106 900

Labs nav bez ļauna. 1654 4916

Labs nav bez ļauna. 4 494

Labs nav bez ļauna. 1626 4796

Labs nav bez ļauna. 70 2911

Labs nav bez ļauna. 1557 3392

Labs nav bez ļauna. 1225 40458

Labs nav bez ļauna. 1552 12654

Labs nav bez ļauna. 1552 12515

Nav ļaunuma bez labuma. 739 9652

Nav ļaunuma bez labuma. 1510 549

Labs nav bez ļauna. 1626 255

Labs nav bez ļauna. 1626 1102

Labs nav bez ļauna. 1084 1177

Nekur nav labuma bez ļaunuma. 1552 3066

Labs nav bez ļaunuma. 828 2971

Labs nav bez ļaunuma. 556 541

Labs nav bez ļauna. 464 7080

Labs nav bez ļauna. 1137 832

Labs nav bez ļauna. 1444 628

Labs nav bez ļauna. 17 28860

Labu ar ļaunu atmaksā. 1008 2012

Labu ar ļaunu atmaksā. 1697 2104

Labu ar ļaunu atmaksā. 1710 1869

Labu vienmēr atmaksā ar ļaunu. 1667 1496

Dari tu viņam labu, viņš tev atdarīs ļaunu. 997 9226

Labs ar ļaunu tiek atmaksāts. 1688 302

Labam atmaksā ar ļaunu. 1188 2518

Labu ar ļaunu atmaksā. 1376 2721

Labu vienmēr atmaksā ar ļaunu. 1177 7210

Labu atmaksā ar ļaunu. 872 2824

Labu ar ļaunu atmaksā. 1225 796

Labu atmaksā ar ļaunu. 1601 950

Labs atmaksā ar labu, ļauns ar ļaunu. 622 456

Labam ļauna atmaksa. 884 1792

Labu ar ļaunu atmaksā. 116 8914

Labs ar ļaunu tiek atmaksāts. 1262 1289

Labu darīdams atmaksu negaidi. 1341 33126

Labs ar ļaunu tiek samaksāts. 1262 4314

Labam ļauna alga. 527 31972

Ja tu otram labu dari, tad paprasi, ko viņš tev sliktu darīs. 997 3759

Otram darīdams labu, pats sev riebj. 1225 797

Dar otram labumu, pats sev sarieb. 1010 5412

Dari otram labu, dabon ļaunu algu. 1225 25604

Nedari otram labi - ļaunuma nedabūsi. 1341 30512

Ja tu otram labu dari, tad paprasi ko viņš tev sliktu dara. 997 8346

Ja tu kādam ko labu dari, tad prasi cik viņš par to darīs tev sliktu. 1592 9528

Meklē labu, ļauns pats atnāks. 1014 4396

Meklē labu, ļauns pats atnāks. 1696 6225

Meklē labu, ļauns pats atnāks. 1404 515

Meklē labu, ļauns pats atnāks. 1657 2685

Meklē labu, ļauns pats atnāks. 553 409

Meklē labu, ļaunums pats atnāks. 1643 466

Meklē labu, ļauns pats atnāks. 1626 2643

Meklē labu! Ļauns pats atnāks! 1627 260

Meklē labu, ļauns pats atnāks. 1635 98

Meklē labu, ļaunais pats atnāks. 1626 3965

Meklē labu, ļauns pats atnāks. 1654 6603

Labu meklē, ļaunums pats atnāk. 1650 8529

Meklē labu, ļauns pats atnāks. 834 5124

Meklē labu, ļaunums pats no sevis atnāks. 556 12407

Meklē labu, ļaunumuaatrod. 1552 13942

Ka ne labi, tad nemaz. 1730 66362

Labs ir ko dabūn. 527 25109

Labs ko dabū. 941 4046

Labs, ko dabū! 759 1315

Labs ko dabū! 1225 4142

Labs ko tik dabū. 877 3259

Kas labi grib, tam labi vedas. 1668 5309

kas labi grib, tam labi vedas. 1597 288

Kas labi grib, tam labi vedas. 1376 1608

Kas labi grib, tam labi vedas. 1596 1438

Kur tur labums var būt, kur ļaunums nevar atkāpties. 1225 10728

Pret lobumu ar ļaunumu moksot, ira taisneigi lels ļaunums. 1263 787

Lobumu pimin, a slyktu aizmers. 527 33580

Nav labuma pat ne plauksta platumā. 556 13402

Kas agri meklē labumu, tas to vēli gūst. 961 3535

Tādos labumos dzīvodams, tu esi tik kā nieris taukos švaks. 753 1306

Par lobumu vērsā uz kokla syt. 548 2212

Kurš taisnīgi dzīvo, tas sev labumu iekrās. 1551 2885

Labums ir jau tas, ka nedar otram sliktu. 961 196

Pēc labuma nāk ļaunums. 919 132

Mōcīs lobumu, tod ļaunums naīs prōtā. 740 10769

Visus labumus ar vienu trauku nesasmels. 699 156

Kas meklias diel lobumu, tys atrass diel sevis lobumu. 1263 1129

Lobums brandeņa nadzer, tikat gora. 215 1633

Ne visur labumus var iegūt, kas pasaulē atrodami. 1177 14452

Ar cita labumu katrs devīgs ir. 739 4969

Labums ir jau tas, ka nedara otram sliktu. 961 393

Kur lobuma nav, to rykteibys nameklei. 527 33589

Cik i lobuma kei iz cepļa. 679 1316

Meklei sev lobuma, bet nador cytam slyktuma. 527 33195

Netaisni iegūtais labumā neiet. 884 975

Kur divi strīdās, tur trešais gūst labumu. 116 23168

Uz ūtra loba mutis naploti. 1940 2640

Uz ūtra loba mutis naploti. 1263 666

Visam var pretoties tikai ne labsirdībai. 840 2932

Labāk agrāk nekā vēlāk. 101 2307

Diezgan labāk, nekā par daudz. 840 2243

Labāk ātrāk nekā vēlāk. 116 20558

Labāk ātrāk nekā vēlāk. 1552 26041

Labāk vairāk nekā mazāk. 917 1870

Labāk par daudz, nekā par maz. 1493 3263

Labāk mazāk nekā daudz. 17 9392

Labāk šodien, nekā rītu. 17 11522

Lobōk kai atlīk, nakai tryukst. 477 921

Labāk ir kādas lietas gals nekā viņas iesākums. 1674 1113

Ikkatram par savu labumu jāgādā, bet visas draudzības, visas zemes labums vairāk apgādājams. 855 5175

Pie otra labuma devīgs, pie otra skops. 872 5135

Labāk sastapt lāču māti ar bērniem, nekā ļaunu cilvēku. 1376 2638

Labāk lāču māti satikt, nekā ļaunu cilvēku. 12 832

Lāci nevar šaut, tas skrien pa dūmiem virsū. 1730 66157

Lōcs kaids styprys i to gradzints caur nōsim. 1110 1048

Kas dos lāčam zemeņu ogu, kas vecam jaunu meitu? 1925 2359

Katrs lācis nav tā piena mīcītājs. 1552 10497

Katrs lācis jau nav biezpiena mīcītājs. 1600 7911

Katrs lacis nav tā piena mīlētājs. 1552 3554

Viņš nav redzējis lāci, pats lācis būdams. 527 32058

Viņš nav redzējis lāci, pats lācis būdams. 503 62

Divi lāči vienā migā nedzīvo. 1079 1883

Divi lāči vienā migā nesader. 935 3650

Sauciet vien par lāci, mežā vien nedzeniet. 1244 7895

Sauciet kaut par lāci, tikai pie citiem lāčiem neved. 1341 30988

Lācim zīle uzkrita. Lācim ozola zīle uzkrita. 1225 18729

Lācim zīle uzkritusi. 1724 501

Tikpat kā lācim uzkrīt zīle. 1584 4694

Kas nav mācīts, tas ir lācīts. 740 13707

Kas nav mācīts, tas ir lācīts. 1225 20954

Lācīts taps mācīts. 384 474

Lōčam lōča gudreiba. 640 1285

Kā lācis pusgavēnī griežas uz otriem sāniem. 70 1267

Kas lāča nagos, tas vaļā netiek. 1376 2632

Kur loč, ti i oda. 527 33537

Lācis lēns kā jērs. 464 7774

Lācim deviņ vīra spēks. 384 4231

Lācīšam nav darīšanas. 353 6672

Tā kā lācis nobridies. 1084 3532

Tāds kā lāču dīdītājs. 853 945

Art, art, ne lāčus vadāt. 1459 2535

Nu vīna lōča desmit ādu naplēš. 480 618

Liels kā lācis, bet kumeļa prāts. 997 12231

Lempīgs kā lācis. 1552 12717

Lōcs kod i stypris, a uz cepa vodoj. 548 2289

Nokaitināts lācis uzbrūk katram cilvēkam. 556 11117

Laimīgs lācis, kas nav iekritis mednieka rokās, un laimīgs mednieks, kas nav iekritis lāča ķepās. 556 10760

Art, art, ne lāča vadāt: ar aršanu labāk maizi pelnīs, nekā ar lāča vadāšanu. 609 5205

Ja lācis nošauts, tad pārdodi viņa ādu. 556 10326

Jo lāci kaitini, jo lācis dusmīgs. 1552 33100

Lōcis pi zemes i stabules pagalam. 820 1607

Lācis krīt, strumpis vējā. 1620 1466

Lōcs pi zemes i stabuļes pagalam. 820 240

Lāci lāča taukiem svaida. 828 1713

Pašu lāci lāča taukiem smērē. 527 36832

Lāci lāča taukiem svaida. 1684 606

Pašu lāci lāča taukiem svaida. 609 5208

Pašu lāci lāča taukiem smērē. 84 19472

Smērē lāci ar lāča taukiem. 556 6587

Luoci luoča taukim smērē. 1945 7108

Luoci ar luoča taukiem smierej. 1940 1574

Ko no lāča cita izdabūsi, kā lāča ādu. 1684 567

Ko tu no lāča izdabūsi, kā lāča ādu. 609 5204

Ko no lāča cita dabūsi, kā lāča ādu. 1816 3504

Ko citu no lāča dabūsi, kā lāča āduy. 1552 12541

Ko tu no lāča izdabūsi kā lāča ādu. 1657 2963

Ko tu no lāča izdabūsi, kā lāča ādu. 1383 192

Ko no lāča cita dabūsi kā lāča ādu. 1177 17595

Ko tu no lāča izdabūsi, kā lāča ādu. 1552 9079

No lāča var dabūt tik lāča ādu. 556 6864

No lāča dabū tik lāča ādu. 556 1459

Ko tu no lāča izdabūsi, kā lāča ādu. 17 26937

Jo lāci lād, jo lācis tūk. 1668 6524

Jo lāci lād, jo lācis tūk. 1805 211

Jo lāci lād, jo lācis barojās. 527 25315

Jo lāci lād, jo lācis barojas. 1654 799

Jo lāci peļ, jo taukāks tiek. 1379 7737

Jo lāci lād, jo lācis barojas. 1551 5494

Jo lāci lād, jo lācis barojas. 884 3760

Jo lāci lād, jo lācis barojās. 4 1213

Jo lāci lād, jo lācis barojas. 754 448

Jo lāci lād, jo lācis barojas. 754 69

Jo lāci lād, jo lācis barojas. 1374 74

Jo lāci lād, jo lācis tūk. 1552 12525

Jo lāci lād, jo viņš barojas. 1404 404

Jo lāci lād, jo lācis barojas. 1730 66319

Jo lāci lād, jo lācis tūk. 1225 6610

Jo lāci lād, jo lācis tūk. 1225 13006

Jo lāci lād, jo lācis treknāks. 1225 22291

Jo lāci lād, jo lācis barojas. 1641 2536

Jo lāci lād, jo lācis barojas. Jo lāci lād, jo lācis tūk. 1225 30560

Jo lāci lād, jo barojas. 1393 3993

Ja lāci lād, jo tukli barojas. 1552 17057

Jo lāci lād, jo lācis barojas. 17 16726

Jo lāci lād, jo lācis barojas. 1239 2012

Jo lāci lād, jo lācis barojas. 840 497

Jo lāci lād, jo lācis barojas. 384 2830

Jo lāci lād, jo lācis tuk un barojas. 116 18293

Jo lāci lād, jo lācis tūk. 1133 202

Jo lāci lād, jo lācis tūkst. 464 7679

Jo lāci lād, jo lācis tūkst. 208 1329

Jo lāci lād, jo lācis tūk. 529 968

Jo lāci lād, jo lācis tūk. 1766 976

Jo lāci lād, jo lācis barojas. 1202 568

Jo lāci lād, jo taukāks paliek. 1766 5

Jo lāci lād, jo viņš taukāks tiek. 72 17643

Jo lāci lād, jo lācis barojas. 1001 506

Kū lōcis lōd, tū lōcs barojās. 1556 21

Jo lāci lād, jo taukāks barojas. 1237 73

Jo lāci lād, jo lācis tūk. 1341 4596

Nepārdod lāčādu, kad lācis vēl mežā. 1693 383

Nepārdod lāča ādu kamēr lācis vēl mežā. 1805 99

Nepārdod lāča ādu kamēr lācis mežā. 1375 58

Nepārdod lāča ādu, kamēr viņš vēl mežā. 202 465

Nepārdod lāča ādas kamēr lācis vēl mežā. 884 595

Nepārdod lāča ādu kamēr lācis vēl mežā. 1652 477

Nepārdod lāča ādu kamēr lācis vēl mežā. 1573 4517

Nepārdod lāča ādas, kamēr lācis vēl mežā. 1377 370

Nepārdod lāča ādas, kamēr lācis vēl mežā. 840 614

Nepārdod lāča ādu, kamēr vēl lācis mežā. 840 2726

Nepārdod lāča ādas, kamēr lācis vēl mežā. 828 8494

Nepārdod lāča ādu, kamēr lācis vēl ir mežā. 116 11576

Napardud loca odas, cikom locs vēļ mežā. 966 81

Lōcis vēl mežā, bet ōdu jau pōrdūd. 508 1432

Lōcis mežā, bet ōda jau pōrduta. 1263 1060

Lōcis vial mežā a ōda jau pōrduta. 1263 705

Luocs veļ mežā, a uoda jau purdūta. 1940 2676

Luocis vēl mažā, bet uoda jou puordūta. 527 32009

Lācis vēl mežā, bet āda jau pārdota. 556 1518

Lācis vēl mežā, kad ādu jau dala. 116 11091

Naplēs lōčam ōdas, cikom vēļ mežā. 640 1061

Nepārdod lāča ādas, kamēr lācis nav rokā. 1686 781

Nepārdod lāča ādu kamēr lācis pats nav rokā. 1771 1576

Kā lāčam zemeņu oga. 997 4868

Tas kā lācim zemeņu oga. 1805 124

Tas kā lācim zemeņoga. 1377 395

Kā lācim zemeņu oga. 1627 3221

Tas kā lācim zemeņu oga. 1592 2160

Tas kā lācim zemeņu oga, kā piliens uz karstas krāsns, kā suņam desa. 1595 1598

Tas kā lācim zemeņu oga, kā piliens uz karstas krāsns. 1372 3988

Kā lāčam zemeņu oga. 116 23942

Tas kā lācim zemeņu ogas. 114 326

Tas kā lācim zemeņu oga. 840 652

Tas kā lācim zemeņu oga. 828 8530

Tas kā lācim zemeņu oga. 556 1460

Kai lōčam zemneica ūga. 820 1509

Kai lōčam zenmīca ūga. 820 413

Lāci var izmācīt, kā tad cilvēku neizmācīsi. 1805 81

Lāci var iemācīt dancot, kā ne cilvēku. 1225 13011

Lāci var izmācīt, kā cilvēku naizmācīsi. 1600 5618

Lāci var izmācīt dancot, kā ne cilvēkus. 1689 498

Lači var iemācīt dancot, kā ne cilvēku. 609 5207

Lāci var izmācīt, kā tad cilvēku naizmācīsi. 1377 353

Lāci izmāca peldēt, kur nu vēl cilvēku. 1627 3344

Lāci var izmācīt, kā tad cilvēku naizmācīsi. 1592 2120

Lāci var iemācīt dancot, kā ne cilvēku. 684 31

Lāci var iemācīt dancot, kā ne cilvēku. 1383 193

Lāci izmāca dancot, ne vēl cilvēku. 1079 2085 95

Lāci var izmācīt, kā tad cilvēku naizmācīs. 114 320

Lāci izmāca dejot, kur tad vēl cilvēku. 556 8493

Lāci izmāca dancot, ne vēl cilvēku. 464 6815

Lāci var iemācīt dancot, kā ne cilvēku. 1552 9088

Lāci var iemācīt dancot, kā nu ne cilvēku. 1552 6892

Lāci var iemācīt dancot, kā ne cilvēku. 464 7685

Lāci var iemācīt dancot, un ne cilvēku. 584 3031

Lōci var lobōk īmōceit doncōt, nakai cylvāku dorbā. 1542 773

No lāča bēg, uz vilku uzskrien. 527 23985

No lāča mūk, uz vilku uzskrien. 1244 9564

No lāča mūk, uz vilku uzskrien. 997 10993

No lāča bēg uz vilku uzduras. 1592 9643

No lāča bēg uz vilku uzduras - vilks jau ir plēsīgāks par lāci. 1880 193

No lāča bēgdams uz vilku uzskrien. 8 1173

No lāča bēg, uz vilku krīt. 501 159

No lāča bēg, uz vilku uzduras. 67 1807

No lāča bēg uz vilku uzkrīt. 1860 679

No lāča bēg, uz vilka uzskrien. 17 9679

No lāča bēg, vilkam uzklūp. 739 4006

No lāča bēg, uz vilka uzskrien. 1478 1028

Kas lōča beistas, tys uz mežu naīt. 740 10836

Kur lācis tup, tur melnums paliek. 834 7422

Kur lācis tup, tur melnums paliek. 1225 22566

Kur lācis tup, tur melnums paliek. 1573 2285

Kur lācis tup, tur melns paliek. 384 1973

Kur lācis tup, tur melums paliek. 375 5773

Kur lācis tup, tur melnums paliek. 567 1005

Kur lācis tup, tur melnums paliek. 1079 1434

Kur lācis tup, tur melnums paliek. 70 1310

Kur lācis tup, tur melnums paliek. 1651 206

Kur lācis iet, tur spalvas birst. 1730 15674

Divi ir lāci veic. 1552 2567

Divatā ir lāci veic. 1552 12517

Divi ir lāci veic. 1444 717

Divi ir lāci veic. 1552 9029

Divūs ir lōci veic. 1930 245

Ko ar lāci plēsies, tad labāk ēst bez taukiem. 918 560

Ku ar loci kavis, lobok ed bez tauku. 400 3663

Eim ar lōci kavīs, lobōk bez tauku ēst. 221 322

Ko ar lāci kavies, labāk ēd bez taukiem. 400 2194

Čim ar lōci lauztīs, lobōk bez tauku paēst. 740 635

Ko ar lāci plēsties, tad ēst labāk bez taukiem. 918 105

Ko ar lāci kaunies labāk ēst bez taukiem. 120 289

Čim ar luoci lauzīs, lobuok ēd bez mads. 1945 3297

Čīm ar luoci kuovīs, lobuok ēd bez tauku. 1945 4401

Ko ar lāci mīties, labāk ēd bez taukiem. 1945 7382

Čim ar luoci meitīs, labuok ēst bez gaļas. 1945 7445

Lai i skreiņa biļa tacātōjs. 679 1556

Kad lādē būtu zelts un sudrabs, tad vāku neturētu vaļā. 1379 7846

Lādas ka elles velns. 556 2655

Lādās kai pava. 548 2256

Jo lād, jo barojas. 1225 19460

Otru lādēdams, pats sevi nolād. 1651 3352

Kas otru lād, pats ir nolādēts. 872 3447

Otru lād pats sevi nolād. 1627 3458

Nolādēts pats, kas otru lād. 1225 14681

Kas otru lād, pats sevi nolād. 12 2484

Kas otru lād, pats sevi nolād. 1127 3488

Kas citu lād, pats sevi nolād. 1645 4817

Kas otru lād, tas pats sevi nolād. 202 2737

Kas otru lād, tas pats sevi nolād. 1376 2646

Lād, lād, gan tu sevi nolādēsi.Bb 13 1195

Ir labi, ja laiks mūs skolo, bet ne pārmāca. 556 9245

Laiks nes gudrību. 1699 3126

Laiks atnes gudrību. 1657 2558

Apdomā pie laika un pēc tam cieti klusu. 1206 4724

Ko dari, to dari pie laika, pēc jācieš klusu. 384 746

Laiks paiet un teiktais vārds paliek. 1576 10051

Bez laika nekā nevar padarīt. 1730 59115

Laikā vien jau ir. 1730 56485

Laiks un laiks mājā. 1730 56442

Nekas, ārā labs laiks. 1730 21132

Savu laiku to neesmu redzējis. 1730 56414

Leidz laikam, kod naviņ da lyuzs vadzeits. 679 2113

Es to navuiceita, tumšus laikus augu, a mani pots dorbs vuicēja, dzeive dareja gudru. 1925 2609

Nelielies priekš laika. 1626 5345

Čakli strādājot laiks aizskrien ātri. 556 4393

Lobi laiki nikod naizamērst. 740 10803

Laiks maina īrašas. 640 1409

Laiks mejās, bet cylvāks nasmejās. 640 1065

Laika līdz jaunam mēnesim. 1730 66145

Grūti laiki ir, lai cilvēks tos padara labus. 137 986

Da tam laikam paīs vai pīci krīva mieneši. 793 62

Laika zods sagrauž un saēd visu. 1551 4169

Kāds laiks, tāda diena. 1084 4785

Laiks kai kōsis. 508 1934

Laika diezgan - sešos laulās. 23 97

Laiks un jaunība aizsteidzās ar vēja spārniem. 556 13676

Mācies pie laika, būs panākumi. 556 13006

Tāds laiks, kas debess ar zemi griežas kopā. 853 925

Laiks aizvien īsāks, ja divi kopīgi brauc. 556 13309

Kas savu laiku nevar lietā likt, tas apzog pats sevi. 1750 9083

Bez laika rozes nezied. 1024 64

Grūti laiki, kas to tic; izcep siļķi, apēd cits. 1596 3963

Notes laikā, velns mušas ēd. 929 42559

Laiks nemīl notikumus mērīt ar šīsdienas olekti. 609 3797

Kas vēl priekšā, tas gan savā laikā nāks. 917 2712

Dzer un dzīvo kamēr laiks, kas zin rīt, vai būsi vairs. 1225 5351

Ar laiku un uzticību - ir daudz kas iespējams. 202 6772

Na laiks cyukai syvanu žālōt, ka pašu līt uz sōrta. 820 1443

Korsta laika deļ, poļaki palīk bez sīna. 679 714

Pazīsi laiku pie vēja, tēvu pie bērniem, kungu pie saimes. 1772 2152

Tā jau no laika gala ir bijis. 1341 28863

Laiks gan soļo pamazām, dzīve aiziet aumaļām, ilgi gaidīt velti būs, tiklam laime rokā kļūs. 1665 343

Laiks na začs. 1945 5569

Laiks nuoceja nagaida. 1930 2974

Pēc skaidra laika borguoks pārkyuns. 1263 997

Pēc skaidra laika borguoks pārkyuns. 1940 2902

Da laikam ižbuons iudiņi nosoj. 1945 5532

Pec laika laika nav. 1950 7980

Tagad tikai drusku aizkod, vēlāk kad būs laiks tad ij nokod. 142 2756

Gaidi laiku - būsi kungs, negaidīsi - paliksi suns. 1596 2994

Vienreiz par laiku, otreiz par nieku. 220 1610

Ja laiks ļauns, tad sienu nokopsim. 556 4195

Laiks salst, ka sēti vien brakš. 556 2573

Karstā laikā bieži ierodās pērkonis. 556 5970

Laiks skrien ātrāki par vēju. 556 4665

No gara laika nezin ko darīt. 556 6734

Netērē velti laiku savā mājā. 556 10121

Katram laikam ir savi grūtumi un savi prieki. 556 5538

Grūti laiki, kas to tic; izcep siļķi, apēd cits. 807 955

Apdomā pie laika kā varēsi izlocīties no nepatikšanām. 556 12232

Šajos laikos ar taisnību tālu netiks. 1600 7697

Laiki labi - tik māki dzīvot! 1860 2955

Trakos laikos netrako līdz. 1860 1989Kas vienmēr žēlojas par grūtiem laikiem, tas labus laikus nesagaidīs. 1600 7656

Gaidi laiku, būsi kungs. 1079 2252

Ar laiku un uzticību ir daudz kas iespējams. 1573 900

Kas priekšā, tas vēl tavā laikā nāks. 384 597

Laiks pienācis mosties no miega. 556 4958

Nekad neatgūsi zaudēto laiku. 556 6554

Nav laika dzīrot, kad agri jāceļas. 997 6924

Kas vēl priekšā, tas gan savu laiku nāks. 384 2361

Gaišs laiks, laba Rīgā braukšana. 384 2763

Kas neprot savu laiku lietā likt, tas apzog sevi. 1771 4345

Laiks nav zaķis, saimnieks nav kaķis! 1860 3422

Nav laiks dzīrot, kas agri jāceļas. 739 9694

Slikti laiki, kā lai dzīvot māk. 617 2271

Laiks īss, bet mūžība gara. 353 3651

Taupi laikā, tad tev būs turība. 94 5575

Vislabākais laiks būt laipnam un pieklājīgam ir katra diena. 997 12731

Kur nu skriesi, pagaidi laika! 72 16016

Bez laika rozes nezied. 1225 36166

Piac skaidra laika borgōks pārkyuns. 1263 997

Tik labs laiciņš, ka visi nabagi danco. 1386 906

Tu tikpat no laika zini, kā cūka no svētdienas. 1127 2905

Kāds laiks, tāda diena. 231 4617

Laiks negaida. 400 2600

Tagad jau pavisam citādi laiki, katrs izmācās kādu amatu un nav vairs jāvergo! 1860 4457

Mācies, kamēr vēl laiks. 72 10550

Kroj laikā, tod byus tryukumā. 1263 899

Bez laika nepamet darbu. 116 18177

Pagājuši laiki neatgriežās. 556 4678

Katram savs laiks.Bb 13 894

Katram pienāk savs laiks. 1573 1594

Laiki priekos paiet ātri. 556 3408

Laiks un prieki aizsteidzās ātri. 556 9895

Apdomā pie laika, tad pēc nebūs žēl. 1805 837

Apdomā pie laika, tad pēc nebūs žēl. 1576 6111

Ievēro laiku, tas ātri iet. 116 6365

Ievēro laiku, tas ātri iet. 116 8243

Na vysod lobi laiki ir. 780 239

Na vysod lobi laiki ir. 940 1789

Ko dari, to dari pie laika. 1377 2030

Ko dari, to dari pie laika. 1552 15721

Ko dari, to dari pie laika. 1602 6627

Tam jau nebūs laika pat nomirt. 1341 13749

Tam jau nebūs ne laika nomirt. 828 11344

Tev nebūs laika ne nomirt. 23 1208

Laika nabyus i nūmiert. 1945 10241

Pēc laika vysi gudri. 1252 109

Pēc laika kotris gudris. 1209 357

Pēc laika kotrs gudrs. 509 1320

Pēc laika vysi gudri. 1151 281

Naesi gudrs pēc laika. 780 68

Pēc laika visi gudri. 1552 28069

Pec laika sev kurs gudris. 527 33496

Laiks ir nauda. 1008 5339

Laiks ir nauda. 1696 4093

Laiks ir nauda. 1014 2874

Laiks ir nauda. 1773 983

Laiks maksā naudu. 1710 890

Laiks ir nauda. 1244 3810

Laiks ir nauda. 1244 4479

Laiks ir nauda. 1696 4093

Laiks ir nauda. 527 43394

Laiks ir nauda. 387 7009

Laiks ir nauda. 1805 1859

Laiks ir nauda. 1492 450

Laiks ir nauda. 1689 907

Laiks ir nauda. 1206 7021

Laiks ir nauda. 1206 2140

Laiks maksā naudu. 7966243896 4093

Laiks maksā naudu. 1207 1231

Laiks maksā naudu. 1638 1846

Laiks ir dārgāks par naudu. 997 6870

Laiks ir nauda. 1225 8414

Laiks maksā naudu. 1576 9787

Laiks ir nauda. 834 9323

Laiks ir nauda. 1225 5006

Laiks ir nauda. 1639 1150

Laiks maksā naudu. 884 4360

Laiks ir nauda. 1651 4504

Laiks maksā naudu. 1657 617

Laiks ir nauda. 1654 4239

Laiks ir nauda. 917 3413

Laiks ir nauda. 917 6838

Laiks ir nauda. 358 878

Laiks ir nauda. 929 69216

Laiks ir nauda. 202 3427

Laiks ir nauda. 231 3781

Laiks ir nauda. 12 1484

Laiks ir nauda. 1627 3373

Laiks ir nauda. 1650 4829

Laiks ir nauda. 464 5883

Laiks ir nauda. 1379 7401

Laiks ir nauda. 1379 6850

Laiks ir nauda. 1626 560

Laiks ir nauda. 884 2895

Laiks ir zelts. 1225 11215

Laiks maksā naudu. 231 6529

Laiks maksā naudu. 1651 3495

Laiks maksā naudu. 1225 22463

Laiks maksā naudu. 1560 680

Laiks ir dārgāks par naudu. 12 1186

Laiks maksā naudu. 1626 4315

Laiks maksā naudu. 1599 1181

Laiks ir dārgāks par naudu. 739 9673

Laiks dārgāks par naudu. 556 10800

Laiks maksā naudu. 17 9698

Laiks - nauda. 17 20941

Laiks ir vairā kā nauda. 1472 2341

Laiks - nauda. 17 20746

Laiks ir nauda. 1552 10508

Laiks ir nauda. 17 12518

Laiks ir nauda. 1262 2248

Laiks ir nauda. 556 5523

Laiks ir nauda. 1137 881

Laiks ir nauda. 116 2153

Laiks ir nauda. 384 3691

Laiks ir nauda. 116 3636

Laiks ir nauda. 1552 3570

Laiks moksoj naudu. 1263 757

Laiks moksoj naudu. 1940 2726

Laiks dōrgōks par naudu. 740 10774

Laiks naudu moksoj. 640 397

Laiks ir nauda. 1552 32568

Laiks ir nauda. 1263 757

Laiks ir dārgāks par naudu. 12 1660

Veci laiki, labi laiki. 1816 3507

Veci laiki, labi laiki. 1668 8174

Veci laiki, labi laiki. 1177 7121

Veci laiki - labi laiki. 280 1507

Veci laiki, labi laiki. 186 248

Veci laiki, labi laiki. 464 6816

Veci laiki, labi laiki. 556 293

Veci laiki, labi laiki. 781 546

Nāks laiks, nāks padoms. 1697 371

Nāks laiks, nāks padoms. 1668 2979

Nāks laiks, nāks padoms. 387 3052

Nāks laiks, nāks padoms. 1207 8521

Nāks laiks, nāks padoms. 1661 4368

Nāks laiks, tad būs padoms. 997 15136

Nāks laiks, nāks padoms. 94 9237

Nāks laiks, nāks padoms. 1805 3301

Nāks laiks, nāks padoms. 1805 3036

Nāks laiks, nāks padoms. 1703 2654

Nāks laiks, nāks padoms. 1552 28988

Nāks laiks, būs padoms. 884 2886

Nāks laiks, nāks padoms. 828 1500

Nāks laiks, nāks padoms. 941 1626

Nāks laiks, nāks padoms. 1225 40142

Nāks laiks, nāks padoms. 1651 4933

Nāks laiks, nāks padoms. 927 5453

Nāks laiks, nāks padoms. 942 801

Nāks laiks, nāks padoms. 501 219

Nāks laiks, nāks padoms. 1225 5478

Nāks laiks, būs padoms. 116 4208

Nāks laiks, nāks padoms. 828 3111

Nāks laiks, nāks padoms. 699 164

Nāks laiks, nāks padoms. 1641 704

Nāks laiks nāks padoms. 584 1510

Nāks laiks, nāks padoms. 67 3658

Nāks laiks, nāks padoms. 1225 7503

Nāks laiks, nāks padoms. 1728 4723

Nāks laiks, nāks padoms. 116 8286

Nāks laiks, nāks padoms. 393 787

Nāks laiks, nāks padoms. 101 2916

Naks loiks, naks paduoms. 529 993

Nāks laiks, nāks padoms. 584 4109

Nāks laiks, nāks padoms. 853 866

Nāks laiks, radīsies padoms. 556 6874

Nāks laiks, nāks padoms. 1459 3799

Laiks ir putns. 116 6171

Laiks ir putns. 1630 4820

Laiks ir putns. 1593 1854

Laiks aizskrien kā ar spārniem. 1225 1424

Laikam ir spārni. 464 6191

Laiks skrien ar spārniem. 1225 33341

Laiks ir ar spārniem. 1575 2656

Laikam ir spārni. 1225 24501

Laiks skrien ar spārniem. 1225 14315

Labāk lai laika trūkst, nekā pāri paliek. 1552 32570

Labāk lai laiks pietrūkst, nekā kad pāri paliek. 1341 33140

Labāk lai trūkst laika divreiz, nekā darba vienreiz. 1552 10760

Labāk lai trūkst laika divreiz, nekā darba vienreiz. 1771 3696

Laiks ir viens no lielākajiem skolotājiem. 1696 6207

Laiks ir viens no lielākajiem skolotājiem pasaulē. 1493 3477

Laiks ir viens no lielākajiem skolotājiem pasaulē. 1711 4345

Laiks ir viens no lielākajiem skolotājiem. 796 9023

Laiks ir viens no lielākajiem skolotājiem pasaulē. 1726 1770

Laiks ir viens no lielākajiem skolotājiem pasaulē. 1630 3694

Laiks ir viens no lielākajiem skolotājiem pasaulē. 1657 2650

Laiks ir viens no lielākajiem skolotājiem pasaulē. 1177 5458

Laiks ir viens no lielākajiem skolotājiem pasaulē. 1404 1125

Laiks ir viens no lielākajiem skolotājiem pasaulē. 202 5093

Laiks ir viens no lielākajiem skolotājiem pasaulē. 1455 5454

Laiks ir viens no lielākajiem skolotājiem pasaulē. 1654 4091

Laiks ir viens no lielākajiem skolotājiem pasaulē. 1659 2048

Laiks ir viens no lielākajiem skolotājiem pasaulē. 1552 10916

Laiks ir viens no vislielākajiem skolotājiem pasaulē. 1798 1243

Laiks vislabākais skolotājs pasaulē. 556 12398

Laiks ir viens no lielākajiem skolotājiem pasaulē. 101 1750

Laiks visu dziedē. 625 795

Laiks dziedē visas brūces. 1774 1788

Laiks dziedina visgrūtākās brūces. 556 12251

Laiks dziedē rētas. 1593 1965

Laiks dziedē rētas. 1584 3638

Laiks ir labākās zāles, tad aizdziedē visas vainas. 1341 28893

Laiks atvīglynoj bādas. 640 1433

Laiks remdē visas sāpes. 556 9255

Laiks atviglynoj bādas. 780 165

Laiks gryutinoj bādas. 640 1435

Nesāc nekā bez laika. 1668 6546

Neiesāc neko bez laika. 759 2699

Neiesāc nekā bez laika. 1552 25703

Neiesāc nekā bez laika. 1552 12519

Nevajag iesākt nekā bez laika. 1552 33094

Neiesāc nekā bez laika. 17 20745

Neiesāc nekā bez laika. 556 10242

Nesāc nekā bez laika. 527 36501

Nesāc nekā bez laika. 1190 3372

Neiesāc nekā bez laika.Bb 13 541

Neiesāc nekā bez laika. 1552 10796

Nesāc nekā bez laika. 1084 1180

Jauni laiki, jauna pasaule. 855 5518

Kādi laiki, tādi pātari. 1177 2971

Citi laiki, citas parašas. 1225 5007

Laiki grozās, un cilvēki enderējas. 49 1812

Kaids laiks, taida dzīve. 820 303

Kaids laiks taida dzīsme. 366 178

Kaids laiks, taida dzīsme. 820 1492

Tāds laiks, ka labs saimnieks savu suni laukā nedzen. 1341 22241

Tāds laiks, kā saimnieks, pat sava suņa nedzen laukā. 1552 11829

Tagad tāds laiks, ka ne saimnieks savu suni nedzen laukā. 1690 8698

Tāds slikts laiks, ka labs saimnieks savu suni ārā nedzen. 584 2350

Slyktā laikā i suņa nadzen nu ustobas. 548 3777

Tādā laikā jau saimnies savu suni ārā nedzīs. 17 1095 43

Tāds laiks, ka godīgs saimnieks sava suņa ārā nedzen. 384 932

Taids laiks, ka suns sovu barnu ;orā nadzeis. 465 330

Silts laiks, kā pat plika vārna nevar nosalt. 855 27

Tādā laikā jau ne plika vārna nenossals, ne vēl tu. 68 358

Tik siltā laikā pat plika pele nenosals. 17 1683 141

Tāds laiks, ka sāk augt pleznas starp pirkstiem. 1459 3912

Lakstigalai ne skaistas spalvas, bet skaista dziesma. 92 287

Lakstigalai neskaistas spalvas, bet skaista dziesma. 90 224

Neskaties uz lakstīgalas spalvām, bet klausies uz dziesmu. 1341 13711

Lakstīgalu dzird tikai līdz Jāņiem. 334 297

Lakstīgalu pazīst no dziesmas. 1225 11261

Lakstīgalu dziesmām nebaro. 828 15017

Lakstīgalai neskaistas spalvas, bet skaista dziesma. 884 5259

Lakstīgalai neskaistas spalvas, bet skaista dziesma. 1084 6988

Lakstīgalai neskaistas spalvas, bet skaista dziesma. 1627 5510

Lakstīgalai neskaistas spalvas, bet skaista dziesma. 1630 716

Lakstigalu ar dziesmām nebaro. 1668 2984

Loksta kai gaiļs. 1368 1371

Loksta kai gaiļs. 1368 736

Laksta kā zvirbuls ap mēslu čupu. 1451 662

Laimē, nu laimē cik vie gribi, tāpat nekā nepielaimēsi. 527 46084

Dārgi iegūta laime tiek dārgi vērtēta. 1693 4196

Katram sava laime un nelaime. 617 2318

Esi mierā kādā laimē dievs tev licis. 1552 288

Nelaimes brīdī ir no cirvja kāta uguns izspruks. 1459 2815

Ta ta atradis laimes aku. 23 1273

Visiem laime nesmaida. 384 2440

Laimīgs tas, kas laimi meklē. 1311 8778

Moz kod tys laimeigs ir, kurs daudz grib. 527 33477

Laime ir tikaitad, ja viņu prot paturēt. 1551 6300

Esi mierā kādā laimē dievs tev licis. 84 9531

nesmukam laba laime. 1433 410

Lobam loba laime. 966 111

Uzdzer uz jaunu laimi, a, uz jauniem dēliem, b, uz jaunām meitām. 1730 76738

Par savu laimi vienmēr jānodreb, tad zini, ka tā nepazudīs. 1945 9673

Laimīgam vēl allaž gadās redzēt vēl lielāku laimi. 384 599

Kur laimi ceram, tur redzam zārku vaļā veram. 942 1454

Māki tikai laimi saķert, tad viņa vienmēr pie pirkstu galiem būs. 1341 30087

Laime cilvēkus šķir, bet nelaime saista. 527 36899

Kas čakli strādā, sev laimi gādā. 527 56854

Laime ir dzīvības avots. 1674 3865

Pazaudēta laime vēl var atrasties. 1627 3482

Tik laimīgs kā deviņās debesīs. 1225 34999

Kas pārāk ātri pēc laimes dzenās, tam lēni rokā nāk. 584 2489

Laimi ķerdams, nelaimi noķer.Bb 32 1346

Laime klēpī nekrīt. 1700 1988

Esi apdomīgs laimē, vēl apdomīgāks nelaimē. 1206 360

Labāk laime, nekā nauda. 1772 6507

Kam laime - tys i nu jumta kryzdams kuoju nanūsyss. 1930 3242

Ja laimi oar daudz gaidi, nelaimi sagaidi. 1798 6072

Laime ir tikai darba pilnīgumā. 1728 4165

Ej, Laimīte, tu pa priekšu, es tavās pēdiņās. 1552 30133

Laimīgs ir tas, kam sirdī nedzeļ skaudības dzelonis. 1379 2816

Kas prot laimi saņemt, tam pašam laime nāk. 1593 911

Priekš laimes laika diezgan. 1379 2974

Laime pieder tam, kas ar sevi mierā. 1666 391

Bagātu visur laime gaida. 527 32109

Tu jau esi pats laimes bērns. 1225 19297

Voi laima voi nalaimes breids, turi drūšu syrdi un golvu augšā. 1930 3636

Kam laime tam laime kam keve tam kumeļš. 73 382

Otram laimi sagādāt ir vieglāk nekā pašam sev. 796 14255

Neskrej ķert laimi, gan pate iekritīs klēpī. 556 12982

Laimi no rokām neizlaid! 659 1064

Laimes māte arī mājo arāja būdiņā. 556 10312

Iet laimi ķert, bet saķer kvēlošas ogles. 556 13307

Kam laima dzied, tam līgava dzied. 1642 1821

Kam laime, tam laime, smukam skuķim laime. 1262 2797

Laime ir muļķa aizbildne. 1177 1843

Es neprasu kur ir mana laime, es prasu, kur ir mans darāmais darbs. 1724 2587

Ja gribi laimi baudīt, tad nokāp nelaimē. 464 8080

Piepeši nākusi laime ilgi nepastāv. 884 4369

Kam vedas, tam laime. 997 16332

Laime ir tik nepastāvīga kā ziepju burbulis. 1084 8635

Nekad divām laimēm pakaļ nedzenies, citādi nedabūsi nevienu. 927 799

Esi mierā kādu laimi dievs tev licis. 1225 2914

Gulēdams laimi nesaķersi. 1084 5385

Laime iet pa ceļu, nelaime pa ceļa malu. 1660 6708

Mācies tikai laimi tvērt, laime vienmēr tuvumā. 1225 3738

Katram sava laime. 1707 1099

Kas laimē briest, tas nelaimē saraujās. 556 8763

Pilnīgu laimi neviens cilvēks nesasniedz. 556 6252

Strādājot ved savu laimi istabā. 556 4931

Ne laime, bet darbs dara cilvēku laimīgu. 556 9688

Visi ilgojās pēc laimes. 556 4959

Ne arvienu laime smaida. 1084 1181

Tāda laime, kā aklai vistai miežu grauds. 1582 1846

Laimējās kā aklai vistai miežu grauds. 556 1731

Laimējās kā aklai vistai miežu grauds. 556 478

Laima bez gudreybas ir caurojs mayss. 1263 1126

Laima bez gudreibas ir caurojs maiss. 1940 2971

Kas laimi meklē, tas nelaimi atrod. 1724 1272

Kas laimi meklē, tas nelaimi atrod. 1 1560

Laimei neļauj aizbēgt. 1377 1991

Laimei neļauj aizbēgt. 1552 15751

Neļau laimei izbēgt. 384 937

Slinkam laime, čakls dabū pērienu. 1552 41506

Slinkam laba laime, mudīgs dabūn pērienu. 32 1873

Nelaime nekad nenāk viena. 1552 6563

Laime nenāk viena, nelaime viņai līdzi nāk. 1552 11832

Laime nav patstāvīga. 1552 11831

Laime nav pastāvīga. 1654 954

Laime nav pastāvīga. 1654 3764

Gudram gudra laime. 1601 3259

Gudram gudra laime. 1729 1240

Gudram gudra laime. 1024 57

Kas laumīgs, tys gudrs. 640 1428

Ko līdz Laimai atvērt plašas durvis, kad viņa aizvien ienāk pa visšaurākām durvīm. 556 10316

Esi mierā ar laimi, ko dievs piešķīris. 556 4348

Ko līdz liela laime, kad mazo laimi nevar novaldīt. 556 5525

Laime uzsmaida retiem, bet vēl retāki to satver. 556 5641

Nav laimes bez gaiša prāta. 220 2854

Pēc laimes skriedams drīz kapā ieskriesi. 1341 30407

Sēd što laimes mōte! 740 15546

Neviens laimi aiz stūra nav noķēris. 927 1548

Cita laimes jau negaidi. 1611 3158

Laimīgs ir tas, kas pakritis, un var piecelties. 384 388

Sava laime kotram jau šyupulī īlykta. 1945 5551

Katram sava laimīte jau no piedzimšanas. 1800 1957

Tam jau akla laime! 145 3713

Tam jau akla laime. 527 31771

Laimē nazalepņej un nalaimē nanūskumst. 1940 2574

Kas utram nagrib laimis veļat, tam pošam nau ku gaideit. 527 33417

Laimi nevar dzirdēt, jo nelaime piekliedz visu pasauli. 1945 9671

Lobuokuo laime nuok klusi, napalaid goruom kad dusi. 1945 8198

Slinkam laba laime. 231 1250

Ir gan tam laime. 23 394

Laimi gaida un nelaime atnāk. 1697 2653

Nemeklē laimi pie cita, laime ir pie tevis paša. 1756 6256

Laime nāk ar gaidīšanu, ja tikai tu pats nestāvi viņai ceļā. 1798 6069

Nemeklē laimi pie viltīga drauga. 1772 5353

Laimē katrs smaida, iemācies smaidīt nelaimē! Ja arī tā nenobīsies, tad vismaz draugi nebēgs no tevis. 1892 12

Citiem savu laimi neizpaud, citi tavu laimi glabāt nesaprot. 1404 4984

Kur laimes saule uzlec, tur pazemības noriet. 1699 4893

Neviens nav laimīgs. 780 495

Kam laime, tam laime; kam ķēve, tam kumeļš. 68 654

Sava laime dzērājam, sava meitu krāpējam. 23 6395

Laimei nav ne saules lēkta, ne rieta. 556 10257

Kam iesākumā grūti iet, tam vēlāk laime smaida. 804 3343

Laime ir tāds augs, kuru nekad nelaiž nogatavoties. 1225 3184

Katrai laimei sava nelaime. 1208 3531

Aiz laimes tikai retais raud, bet aizz nelaimes visi. 28901

Neapsmej Laimi! 659 1063

Esi mierā, ka'dā laimē dievs tevi licis. 70 3316

Kas ūtram nagrib laimes vēlēt, tam pošam nav kō jōs gaideit. 1542 1028

Laime sētā nenāk. 1611 3159

Laime nāk retiem, nelaime visiem. 1594 3504

Dažreiz laime parāda zobus. 1225 30793

Ne arvienu Laima smaida. 1668 6526

Nemeklē laimi bagātībā, jo bagātība ir laimes nelaime. 796 17045

Laimi nevar projām sviest. 997 1058

Ja gribi būt laimīgs, tad strādā un pūlies. 1629 1223

Laimīgs kā svētdienas bērns. 1802 1961

Kas agri ceļas, sev laimi smeļas. 1643 138

Kas pats strādā, tam laime palīdz. 1602 4890

Kam vedas, tam laime. 997 11508

Mācies pats sevi pazīt, tad gaidi laimes.Bb 32 1286

Kur vienam laime, tur otram nelaime. 1597 5221

Neķer laimi, tā ir malduguns. 848 2157

Kas pirmais, tas laimīgs. 353 10098

Kur laimes saule uzlec, tur pazemības noiet. 13 4904

Labi tam, ko laime lolo. 1459 2833

Laimes avotā ūdens ir daudz, bet cilvēkiem trūkst smeļamā trauka. 1379 2843

Laimā nazalepniaj un nelaimā nanuskumst. 1263 587

Laime dārgāka par naudu. 828 15012

Stipram laimes nevajaga. 828 9750

Nav laimis i ta na laima. 465 256

Dažam ir laime bez likta. 142 6244

Pēc laimes laika diezgan. 1591 376

Labāk laime mājās, nekā naids kājās. 1576 10516

Laimei nebūs acīs spļaudīt. 584 4123

Laime ir atrodama darbā. 1772 113

Laime iet pa durvīm iekšā, nelaime pa visām šķirbām. 1455 6548

Citam apskauž laimi, pats iekrīt nalaimē. 1611 3465

Katram sava laime - kaķim sava, sunim sava. 17 24263

Laime nāk negaidot. 527 @44909

Kur vienam laime, tur otram nelaime. 101 2819

Nu ir laime ragavās. 1730 56490

Laime nav gaidāma bez cīniņa. 1552 6051

Laime nav gaidāma bez cīniņa. 527 43566

Laime nav gaidāma bez cīniņa. 1337 351

Laime nav gaidāma bez cīniņa. 17 6777

Laime aizlido spārniem, nelaime ar kruķiem. 997 6890

Laime aizlido spārniem, nelaime ar kruķiem. 739 9589

Laime aizlido spārniem, nelaime kruķiem. 521 31

Laime aizlido spārniem, bet nelaime aizlec ar kruķiem. 556 10749

Pats savas laimes kalējs. 935 34413

Katris pats savas laimes kalējs. 527 10749

Pats savas laimes kalējs. 1188 3140

Ikkatrs pats savas laimes kalējs. 1668 1499

Katrs pats savas laimes kalējs. 981 1194

Katrs pats savas laimes kalējs. 1008 4551

Katrs pats savas laimes kalējs. 1668 5738

Katrs savas laimes kalējs. 1244 1632

Katrs pats savas laimes kalējs. 877 238

Ikviens ir savas laimes kalējs. 1816 2071

Katrs jau saus laimes kaleis. 1354 9

Katrs pats savas laimes kalējs. 1200 2093

Katrs pats savas laimes kalējs. 1674 903

Katrs pats savas laimes kalējs. 1661 4372

Katris pats savas laimes kalējs. 1492 430

Katrs pats savas laimes kalējs. 1493 4214

Katrs pats savas laimes kalējs. 1713 4665

Katrs pats savas laimes kalējs. 958 3693

Katris savas laimes kalējs. 796 3176

Katrs pats ir savas laimes kalējs. 1696 7728

Katrs pats savas laimes kalējs. 1668 10602

Katrs pats savas laimes kalējs. 1805 1848

Katrs pats savas laimes kalējs. 1674 311

Katrs pats savas laimes kalējs. 527 25065

Pats savas laimes kalējs. 1493 3775

Katrs pats ir savas laimes kalējs. 997 4670

Katrs pats ir savas laimes kalējs. 997 12169

Katrs pats savas laimes kalējs. 1244 4470

Ikkatrs pats savas laimes kalējs. 1638 1152

Katrs pats savas laimes kalējs. 1635 813

Katrs pats savas laimes kalējs. 1404 911

Katrs pats savas laimes kalējs. 949 1115

Katrs pats savas laimes kalējs. 884 3530

Katrs pats savas laimes kalējs. 929 64125

Esi pats savas laimes kalējs. 8 2715

Pats esi savas laimes kalējs. 1643 404

Pats savas laimes kalējs. 754 89

Pats savas laimes kalējs. 754 617

Ikkatrs pats savas laimes kalējs. 1560 136

Ikkatrs pats savas laimes kalējs. 1379 2735

Ikkatrs pats savas laimes kalējs. 1379 6566

Ikkatrs savas laimes kalējs. 231 3950

Katris savu laimi kaļ. 1652 3694

Katrs savu laimi kaļ. 1652 1186

Katrs ir savas laimes kalējs. 941 2088

Katrs ir savas laimes kalējs. 12 2387

Katrs savas laimes kalējs. 202 1740

Katrs savas laimes kalējs. 917 5269

Katrs pats savas laimes kalējs. 1192 126

Katrs pats savas laimes kalējs. 1802 2814

Katris pats savas laimes kalējs. 884 4545

Katrs pats savas laimes kalējs. 884 750

Katrs pats savas laimes kalējs. 1225 8445

Katris pats savas laimes kalējs. 464 5823

Katrs pats savas laimes kalējs. 1379 1788

Katrs pats savas laimes kalējs. 1596 283

Katrs ir pats savas laimes kalējs. 231 4613

Katrs ir pats savas laimes kalējs. 828 15022

Katrs pats savas laimes kalējs. 202 3959

Katrs savas laimes kalējs. 861 1946

Katrs pats savas laimes kalējs. 1379 7398

Katrs pats savas laimes kalējs. 1626 4741

Katrs savas laimes kalējs. 1626 4579

Ikkatrs pats savas laimes kalējs. 1627 1351

Katrs savas laimes kalējs. 501 162

Katrs pats savas laimes kalējs. 220 2262

Esi pats savas laimes kalējs. 1657 4540

Pats savas laimes kalējs. 1602 6596

Katrs ir savas laimes kalējs. 1639 2160

Katrs pats ir savas laimes kalējs. 1576 10519

Ikkatrs ir pats savas laimes kalējs. 1551 4536

Ikkatrs pats savas laimes kalējs. 1 935

Pats esi savas laimes kalējs. 584 243

Katrs pats savas laimes kalējs. 527 37243

Katrs pats savas laimes kalējs. 1 1822

Katrs pats savas laimes kalējs. 1 2592

Katrs pats savas laimes kalējs. 384 628

Katrs savas laimes kalējs. 101 2544

Katrs pats savas laimes kalējs. 961 1704

Pats savas laimes kalējs. 1552 470

Pats savas laimes kalējs. 67 542

Pats ir laimes kalējs. 893 181

Ikkatrs ir savas laimes kalējs. 828 7968

Katrs savas laimes kalējs. 840 2247

Katrs pats savas laimes kalējs. 1705 4129

Katrs pats savas laimes kalējs. 556 4667

Katrs pats savas laimes kalējs. 961 5424

Katrs pats savas laimes kalējs. 116 8065

Katrs pats savas laimes kalējs. 116 7910

Katrs pats savas laimes kalējs. 1552 160

Katrs pats savas laimes kalējs. 17 9687

Katrs pats savas laimes kalējs. 1120 76

Katrs pats savas laimes kalējs. 1552 6874

Katrs pats savas laimes kalējs. 883 79

Katrs pats savas laimes kalējs. 67 1655

Katrs ir pats savas laimes kalējs. 855 5556

Katrs pats savas laimes kalējs. 699 98

Katrs pats ir savas laimes kalējs. 17511304192 126

Katrs pats savas laimes kalējs. 17 23083126

Katrs pats savas laimes kalējs. 116 2152

Katrs pats savas laimes kalējs. 454 62

Katrs pats savas laimes kalējs. 464 2998

Katrs pats savas laimes kalējs. 393 956

Katrs pats ir savas laimes kalējs. 961 3749

Katris pats savas laimes kalējs. 1771 2859

Pats savas laimes kalējs. 1552 6541

Ikkatrs pats savas laimes kalējs. 1239 2001

Katrs pats savas laimes kalējs. 828 8537

Katrs pats savas laimes kalējs. 1752 630

Katrs pats savas laimes kalējs. 527 31948

Ikkatrs pats savas laimes kalējs. 853 56

Katrs pats savas laimes kalējs. 1225 7540

Katrs pats savas laimes kalējs. 1472 2346

Katrs pats savas laimes kalējs. 1079 1888

Ikvīns sovas laimes kalējs. 640 369

Katrs ir savas laimes kalējs. 400 3190

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzēs. 1106 872

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 925 969

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 958 2577

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 997 4632

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 958 3306

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzās. 796 14303

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 1276 680

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 94 1116

Laima nepalīdzēs, ja pats nelīdzas. 868 2841

Laime nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 387 7007

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 230 4240

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzās. 609 5212

Laime nepalīdz ja pats nelīdzēs. 997 11506

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 1010 2471

Laime nepalīdz, ja pats nelīdz. 796 5215

Laime nepalīdz, ja pats nepalīdz. 1695 332

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 1492 460

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzēs. 1674 853

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 1582 225

Laime nepalīdz, ja pats nepalīdzās. 1688 788

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzēs. 1244 4477

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 848 1684

Laime nepalīdz, ja pats nepalīdz. 1661 2316

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 1208 5277

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 926 30

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 926 1773

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 1206 6509

Laima nepalīdzēs, ja pats nepalīdzās. 1188 4341

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 1668 5870

Laime nepalīdz, ja pats nelīdzās. 1805 2526

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 1552 24534

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 1684 1644

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 1805 1857

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 504 55

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 1597 369

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 1084 759

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 872 1250

Laima nepalīdz, ja pats sev nemaz nepalīdz. 1626 5085

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 1576 7979

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 1375 14

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 1377 1247

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 1626 234

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 1404 725

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzās. 1892 1

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzās. 935 33933

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 917 1554

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 1385 229

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzēs. 1630 446

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 1630 2590

Laima nepalīdz, ja pats nelīdz. 949 707

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 202 1852

Laime nepalīdz, ja pats nepalīdzās. 1557 2514

Laima nepalīdz ja pats nelīdzas. 1557 3395

Laime nepalīdz, kad pats nelīdzas. 834 140

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 1225 6780

Laime nepalīdz, ja pats nelīdzās. 464 5843

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 1379 4246

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 1379 1967

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 1557 583

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 1650 1346

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 1650 1346

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 1654 1618

Laima nepalīdz, ja pats nelīdz. 1643 301

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzās. 70 1465

Laime nepalīdz, ja pats nepalīdzās. 759 797

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzēs. 1637 225

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 927 1026

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 1552 12543

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 3 1751

Laime nenāk, ja pats nelīdzās. 3 263

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdz. 3 1349

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 1115 1170

Laime nepalīdz, ja pats nepalīdz. 828 14166

Laime nepalīdz, ja pats nelīdzas. 1 2026

Laime nepalīdz, ja pats nelīdzas. 1120 71

Laime nepalīdz, ja pats nelīdz. 1639 546

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 584 1455

Laime nepalīdz, ja pats sev nelīdzēsi. 584 2128

Laime nepalīdzēs, ja pats nepalīdzēsi. 17 15686

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 384 1986

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzās. 828 9774

Laime nepalīdz, ja pats nelīdzas. 202 3957

Laime nepalīdzēs, kad pats nepalīdzēs. 840 1477

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 1001 417

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzas. 935 15684

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 116 4613

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzās. 585 438

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzēs. 1552 3369

Laime nepalīdz, ja pats nelīdzas. 375 4287

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdz. 1079 588

Laime nepalīdz, ja pats nelīdzēs. 17 12526

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 67 1583

Laime nepalīdz, ja pats nelīdzēs. 1262 2059

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 384 324

Laime nepalīdz, ja pats nelīdzas. 17 20737

Laime nepalīdz, ja pats nepalīdzēsies. 556 5091

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 961 1589

Laime nepalīdz, ja pats nelīdzas. 961 1341

Laime nepalīdz, ja pats nelīdzās. 1753 1162

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 1748 663

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 1752 1270

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 1552 10878

Laima nepalīdz, ja pats nepalīdzēs. 1552 13669

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 1753 150

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzās. 116 7430

Laime nepalīdz, ja pats nelīdzās. 1074 316

Laime nepalīdz, ja pats nelīdzās. 454 11

Laim nepalīdz, ka pats nelīdzas. 101 2210

Laima nepalīdz, ja pats nelīdzas. 17 6928

Laima nepalīdz, ja pats nepaleidzēsi. 1142 319

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 958 6751

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 1661 3831

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 997 3567

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 1200 4478

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 1816 4170

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 1661 156

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 1805 8690

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 553 401

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 202 5095

Laime griež muguru tiem kas to gaida. 834 5116

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 1379 6520

Laime griež muguru tiem kas to gaida. 1379 5191

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 1177 5460

Laime griež muguru tiem, kas viņu gaida. 1626 3945

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 1626 2635

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 1627 253

Laime griež muguru tiem kas to gaida. 1379 885

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 1379 4469

Laime griež muguru tiem kas to gaida. 1652 3544

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 231 4341

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 1657 2653

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 1654 4086

Laime bēg no tiem, kas biņu gaida. 556 12381

Laime griež muguru tiem, kas to gaida. 1552 10938

Laime griež muguru tiem, kas viņu gaida. 1798 1240

Laima būtu, bet neprot saņemt. 1502 214

Laima būtu, bet neprot saņemt. 872 1596

Laima būtu, bet neprot saņemt. 1627 1141

Laima ir, bet nevar paņemt. 1802 3709

Laima būtu, bet neprot saņemt. 935 34123

Laima būtu, bet neprot saņemt. 1654 1070

Laima būtu, bet neprot saņemt. 1650 2621

Laima nāk, bet nemāk saņemt. 1225 21641

Laima būtu, bet neprot saņemt. 867 7351

Laime būtu, bet neprot saņemt. 527 32992

Laima būtu, bet neprot saņemt. 1188 2467

Laime būtu, bet ko līdz, kad neprot saņemt. 739 1710

Laima būtu, bet neprot saņemt. 1668 8130

Laima nāk par logu, bet nemāk saņemt. 1493 968

Laima būtu, bet neprot saņemt. 94 7746

Laima būtu, bet neprot saņemt. 94 1117

Laima būtu, bet neprot saņemt. 609 5214

Laime būtu, bet neprot saņemt. 1552 2499

Laime būtu, bet neprot saņemt. 1599 3003

Laime būtu, bet nemāk saņemt. 917 4337

Laime būtu, bet neprot saņemt. 1557 3825

Laima būtu, bet neprot saņemt. 1557 3396

Laime būtu, bet neprot saņemt. 1551 7943

Laima būtu, bet ko līdz,kad neprot saņemt. 739 1504

Laime būtu, bet neprot sajemt. 917 8600

Laime būtu, bet neprot saņemt. 1225 16480

Laima būtu, bet neprot saņemt. 464 1773

Laime būtu, bet neprot to saņemt. 17 11190

Laima būtu, bet neprot saņemt. 1552 17037

Laima būtu, bet nemāk saņemt. 1137 842

Laime byutu sanemt. 1439 779

Kad laime nāk, tad neprot saņemt. 1341 28400

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 527 25113

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1008 3358

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 925 1537

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1689 4419

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1183 420

Laime un glāze ātri sašķīst. 556 11373

Laime un glāze sašķīst jo ātri. 556 8650

Laime un stikls ir vārīgas lietas. 1668 5741

Laime un stikls ir vārīgas lietas. 1668 5307

Laime un stikls ir vārīgas lietas. 387 7008

Laime un tīkls vārīgas lietas. 1244 4478

Laime un stikls vārīgas lietas. 1008 4557

Laime un stikls vārīgas lietas. 1493 3794

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1114 247

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1599 663

Laime un glāze vārīgas lietas. 804 3353

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1611 2664

Laime un glāze vārīgas lietas. 1657 3148

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1341 26367

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 3 276

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 3 1837

Laime un glāze vārīgas lietas. 1575 2247

Laime un glāze - vārīgas lietas. 941 732

Laime un glāze - vārīgas lietas. 941 767

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 949 1187

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 884 2378

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 927 6464

Laime un glāze vārīgas lietas. 941 1025

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1404 2648

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1455 682

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1557 344

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1376 2910

Laime un glāze vārīgas lietas. 1225 1467

Laime un glāze ir vārīgas. 231 3287

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 220 1626

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 968 5213

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1653 718

Laime un stikls - vārīgas lietas. 202 4011

Laime un stikls ir vārīgas lietas. 1650 4838

Laime un stikls ir vārīgas lietas. 1594 5080

Laime un stikls ir vārīgas lietas. 941 4030

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1225 4145

Laime un glāze - vārīgas lietas. 877 3262

Laime un glāze ir vārīgas. 1459 411

Laime un glāze ir vārīgas. 506 503

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 17 103 16

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1137 879

Laime un glāze ir vārīgas lietas. 1079 1767

Laime un glāze - vārīgas lietas. 384 936

Laime un glāze - vārīgas lietas. 1552 11834

Laime un stikls vārīgas lietas. 67 2239

Laime un stikls vārīgas lietas. 116 2144

Laime un stikls lūzt ātri. 1592 8456

Laima un stikls ātri lūzt. 1592 9008

Laime un stikls - cik viegli tas plīst. 1639 2156

Kam laime, ir vērsis teļu dzmdē. 3 211

Kam laime, tam pat vērsis teļu dzemdē. 1459 2796

Kam laime, tam ir vērsis teļu dzemdē. 1225 13008

Kam laime, tam i vērsis teļu dzemdē. 448 154

Kam laime, tam ir vērsis teļu dzemdē. 464 7681

Kam laime, tam i vēršam teļš dzimst. 448 293

Kam laime, tam ir vērsis teļu dzemdē. 609 5213

Kam laime, tam draugi. 997 6738

Kam laime, tam draugi. 1206 2163

Kur laime, tur draugi. 1493 3465

Kur laime, tur draugi. 1148 2262

Kur laime, tur draugi. 1493 4799

Kur laime, tur draugi. 1661 158

Kam laime, tam draugi. 1136 1143

Kam laime, tam draugi. 1008 3279

Kam laime, tam draugi. 576 1851

Kam laime, tam draugi. 1689 4403

Kam laime, tam draugi. 1805 59

Kam laime, tam draugi. 1208 4709

Kam laime, tam draugi. 1244 4410

Kam laime, tam draugi. 1660 1695

Kam laime, tam draugi. 1673 510

Kam laime, tam draugi. 1696 4378

Kam laime tam draugi. 997 8706

Kam laime, tam draugi. 1674 2705

Kur laime, tur draugi. 997 11062

Kur laime, tur draugi. 1661 3826

Kam laime, tam draugi. 1726 2825

Kam laime, tam draugi. 997 9567

Kam laime, tam draugi. 527 25078

Kam laime, tam draugi. 925 1533

Kam laime, tam draugi. 1377 331

Kur laime, tur draugi. 1626 2637

Kam laime, tam draugi. 1597 5881

Kam laime, tam draugi. 1629 4642

Kam ir laime, tam ir draugi. 1372 3399

Kur laime, tur draugi. 1177 13456

Kur laime, tur draugi. 1379 4898

Kur laime, tur draugi. 1657 2673

Kur laime, tur draugi. 1653 2898

Kur laime, tur draugi. 202 5097

Kam laime, tam draugi. 1385 4937

Kam laime, tam draugi. 1630 5140

Kam laime, tam draugi. 1592 2099

Kam laime, tam draugi. 1601 3516

Kam laime, tam draugi. 1595 1518

Kam laime, tam draugi. 202 2581

Kam laime, tam draugi. 941 4038

Kam laime, tam draugi. 1582 1610

Kam laime, tam draugi. 70 2386

Kam laime, tam draugi. 1653 4642

Kam laime, tam draugi. 1653 713

Kam laime, tam draugi. 1639 1482

Kam laime, tam draugi. 872 3942

Kur laime, tur draugi. 834 5118

Kur laime, tur draugi. 1627 254

Kam laime, tam draugi. 1404 2637

Kam laime, tam draugi. 1642 1822

Kur laime, tur draugi. 872 4437

Kam laime, tam draugi. 1650 2401

Kam laime, tam draugi. 1557 317

Kam laime, tam draugi. 1575 2123

Kam laime, tam draugi. 231 3274

Kam laime, tam draugi. 1576 8359

Kam laime, tam draugi. 116 6133

Kam laime, tam draugi. 1079 1736

Kur laime, tur rodās mīļi draugi. 556 12385

Kam laime, tam draugi. 116 2646

Kam laime, tam draugi. 840 2807

Kam laime, tam draugi. 1225 4126

Kam laime, tam draugi. 840 586

Kam laime, tam draugi. 101 1768

Kam laime, tam draugi. 114 316

Kur laime, tur draugi. 1552 10804

Kam laime, tam draugi. 1552 497

Daudz ļaudīm ir vairāk laimes nekā saprašanas. 1729 1412

Daudz ļaudīm ir vairāk laimes nekā saprašanas. 1584 4129

Daudz ļaudīm ir vairāk laimes nekā saprašanas. 116 18560

Vairāk laimes kā saprašanas. 1730 15274

Daudz ļaudīm ir vairāk laimes nekā saprašanas. 1805 1813

Daudz ļaudīm ir vairāk laimes, nekā saprašanas. 384 3720

Daudz ļaudīm ir vairāk laimes, nekā saprašanas. 1493 4211

Daudz ļaudīm ir vairāk laimes nekā saprašanas. 1690 1450

Daudz ļaudīm ir vairāk laimes kā saprašanas. 1751 237

Vairāk laimes kā saprašanas. 1752 304

Laime lielāka kā saprašana. 116 13686

Tam vairāk laimes kā saprašanas. 527 41079

Smejies otra laimi, nekā nelaimi. 1816 2079

Smejies labāk par otra laimi, nekā nelaimi. 1148 1857

Smejies jabāk otra laimi nekā nelaimi. 1008 1383

Smejies labāk otra laimi, nekā nelaimi. 1188 463

Smejies labāk otra laimi, nekā nelaimi. 1774 9124

Smejies labāk otra laimi nekā nelaimi. 958 3600

Smejies labāk otra laimē nekā nelaimē. 1626 1085

Smejies labāk par otra laimi, nekā par nelaimi. 1626 4787

Smejies labāk otra laimei nekā nelaimei. 1552 12526

Labāk smejies pa cita laimi, nekā pa cita nelaimi. 1376 1587

Smej otra laimei, ne otra nelaimei. 828 8054

Labāk smejies par otra laimi, kā par otra nelaimi. 556 5571

Negaidi laimi ar cimdiem rokā. 1493 846

Negaidi laimi ar cimdu rokā. 1010 4776

Negaidi laimi ar cimdiem rokā. 1690 1663

Negaidi laimi ar cimdiem. 1630 4576

Negaidi laimi ar cimdiem rokā. 1576 6877

Negaidi laimi ar cimdiem rokā. 927 1274

Negaidi laimi ar cimdiem rokā. 1597 5596

Negaidi laimi ar cimdiem rokā. 1393 5927

Negaidi laimi ar cimdiem rokā. 1584 3643

Negaidi laimi ar cimdiem rokā. 1177 5168

Negaidi laimi ar cimdiem rokā. 1177 6073

Negaidiet laimi ar cimdiem rokā! 1756 1086

Laimi ar cimdiem nesaķersi. 556 9237

Negaidi laimes ar cimdiem rokā. 1645 9588

Pēdējam pēdeja laime. 527 32316

Beidzamam pēdējā laime. 997 16128

Laime nav aiz svārku stūra ķerama. 927 5594

Laumi aiz svārku stūra nenoķersi. 1393 5984

Laimi aiz svārku stūra nenoķer. 1552 41547

Laimi aiz svārku stūra nenoķersi. 1552 15607

Neviens laimi aiz svārku stūra nav noķēris. 927 2200

Laimi neviens aiz svārku stūra nenotur. 1341 28877

Laimi aiz svārku stūra nevar noķert. 1597 3539

Laimi aiz svārku stūra nav naķēris. 927 1805

Laimi aiz svārku stūra neviens nav notvēris. 927 4965

Nekad laimi aiz svārku stūra nenoķersi. 927 5396

Laime nav noķerama aiz svārku stūra. 927 2333

Laimi aiz svārku stūra nenoķersi. 1341 30408

Laimi aiz svārku stūra nenoķersi. 1552 1203

Laimi aiz lindrakiem nenoķersi. 1341 26027

Laimi aizm matiem nenoķersi. 1341 23952

Pienāca laime, pietrūka nauda. 1225 16481

Te nu bī, atnāca laime, pietrūka nauda. 1455 3343

Atnāk laime, pietrūkst naudas. 1700 1749

Pienāca laime, aptrūka nauda. 464 7396

Atnāca laime, pietrūka nauda. 1551 7190

Slinkam laba laime, mudīgs dabū pērienu. 231 9951

Slinkam laba laime. 231 1250

Slinkam laba laime, mudīgs dabon spērienu. 754 174

Slinkam laba laime, mudīgs dabūn pērienu. 220 2431

Slinkam laba laime, mudīgs dabon pērienu. 12 580

Ne arvien Laime smaid. 527 32988

Ne arvien laima smaid. 609 5315

Ne arvienu Laima smaid. 94 1118

Vienmēr laime nesmaida. 1627 3625

Ne arvien Laima smaida. 935 33950

Ne arvien Laima smaid. 1552 12521

Ne arvienu Laima smaida. 1552 25385

Vienmēr laime nesmaida. 1653 3805

Laima vienād nesmaida. 556 487

Ne arvienu laime smaida. 17 14507

Ne arvienu laima smaida. 464 6946

Ne arvien laime smaida. 639 162

Uz laimi cerēt sliktāk, nekā uz kungiem cerēt. 1008 4541

Uz laimi cerēt vēl sliktāk, nekā uz kungiem cerēt. 202 3977

Uz laimi gaidīt vēl sliktāki nekā uz kungiem cerēt. 1225 34984

Uz laimi cerēt ir vēl sliktāk nekā uz kungiem cerēt. 1765 2607

Uz laimi cerēt vēl sliktāk, nekā uz kungiem cerēt. 116 18466

Esi apdomīgs laimē, bet vēl apdomīgāks nelaimē. 67 1191

Esi apdomīgs laimē, bet vēl apdomīgāks nelaimē. 1657 4449

Esi apdomīgs laime, bet vēl apdomīgāks nelaimē. 231 4565

Dažs bēgdams rāda laimei papēžus. 1225 30792

Dažs bēgdams laimei rāda papēžus. 1225 3739

Negaidi kad laime no gaisa kritīs. 997 15431

Laime pate rokās neleks. 1552 247

Laime nav vecmeita - neķeras viņa katram garāmgājējam kaklā. 855 1136

Laime nav dabūjama viegli. 464 6667

Laime nāk kliegdama. 1668 3416

Laime iet pa ceļa vidu, nelaime pa ceļa malu. 1601 3141

Laime nāk kliegdama, nelaime klusām. 1560 1550

Laime nenāk brēkdama. 884 957

Laime nāk zinot, bet nelaime nezinot. 1137 2202

Laime nenāk brēkdama. 1552 13670

Laime nenāk brēkdama. 1552 11833

Laime drīz otru pusi rāda. 925 1534

Laime drīz otru pusi rāda. 1136 1086

Laime drīz otru pusi rāda. 997 6726

Laime drīz rāda otru pusi. 1225 1466

Laime drīz otru pusi rāda. 929 42591

Laime drīz otru pusi rāda. 231 3280

Laime drīz otru pusi rāda. 1596 3693

Laime drīz otru pusi rāda. 1225 16639

Laime drīz otru pusi rāda. 968 5212

Laime drīz otru pusi rāda. 941 4047

Laime drīz otru pusi rāda. 1557 1571

Laime drīz otru pusi rāda. 1225 19067

Laime drīz otru pusi rāda. 1627 3968

Laime drīz otru pusi rāda. 3 1836

Laime drīz otru pusi rāda. 1599 7376

Laime drīz otru pusi rāda. 1653 6376

Laime drīz otru pusi rāda. 1225 4144

Laime drīz otru pusi rāda. 384 933

Laime drīz otru pusi rāda. 464 6155

Laime drīz otru pusi rāda. 840 2835

Laime drīz rāda otru pusi. 506 502

Laime drīz otru pusi rāda. 1079 1766

Laime drīz otru pusi rāda. 1459 412

Laime drīz otru pusi rāda. 1552 11830

Laime izdziest ātri kā svece. 997 11510

Laime izdziest ātri kā svece. 997 16283

Laime izdziest ātri kā svece. 1552 41271

Laima izdziest ātri kā svece. 1552 25218

Laime izdziest ātri kā svece. 584 2351

Laime izdziest ātri kā svece. 116 16567

Laime nav pastāvīga. 384 934

Laime nav pastāvīga. 1552 15606

Pēc laimes vienmēr nāk nelaime. 116 11604

Pēc laimes nāk nelaime. 997 16285

Pēc laimes nāk nelaime. 997 11367

Laime nenāk viena, nelaime nāk viņai līdz. 877 3261

Laime nenāk viena, nelaime nāk viņai līdzi. 1493 5358

Laime nelaimei māsa. 1379 8689

Laimia ar nalaimi dzeivoj vinu vit. 527 33478

Laimi meklē, nelaimi atrod. 1690 968

Nav laimes bez nelaimes. 1455 679

Laime nelaimes vēstnese. 1455 694

Laime nelaimai blakus. 1700 1987

Laime nelaimai blakus. 23 2341

Katram sava laime. 1244 9577

Kotram sova laime un daļa. 509 1411

Kotram sova laime un daļa. 509 1986

Kotram sova laime un nelaime. 1209 440

Kotram sova laime un nelaime. 509 1412

Kas pats savu laimi meklē, tas arī atrod. 926 1555

Kas pats laimes skatās, tas pats laimi saņem. 1593 913

Sova laima kotram doncoj. 1151 277

Katrs pats savai laimei vārtus ver. 116 4201

Katram sava laime - kaķim sava, suņam sava. 609 5216

Nemēro savu laimi ar svešu olekti. 1631 756

Laime kā no zila gaisa. 1654 1785

Laime kā no zila gaisa. 1695 133

Laime kā no zila gaisa. 1455 3342

Laime kā no zila gaisa. 1730 44895

Laime kā mīstiklai. 1600 7747

Nu ir gan laime kā mīstīkla. 527 46085

Tas jau ir laimīgs kā meitas bērns. 527 46042

Laimīgs kā mauku bērns. 567 1003

Laimīgs kā meitas bērns. 1802 3449

Laimīgs kā bandas bērns. 556 4783

Laimīgs kā maukas bērns. 23 2376

Laimīgs kā maukas bērns. 142 2770

Laimīgs kā maukas bērns. 23 1149