Nr.27. Laipa - Lielīties

Laipo kā ute. 1209 62

Laipot kai vuts.509 1565

Svīd laipeņu atrassi uz prīkšu. 509 473

Neej pa laipu, bet labāk brien pa dubļiem. 1372 4975

Jo uzmanīgāk iet pār laipu, tas pāri tiek. 997 4145

Iet kā pa laipu uz elli. 1684 2064

Laipoj kai plakts. 740 9789

Pār laipu iedams, neskaties zvaigznēs. 1008 4554

Par laipu iedams neskaties zvaigznēs. 1668 5663

Par laipu iedams neskaties zvaigznēs. 1493 4200

Pār laipu iedams neskaties zvaigznēs. 387 7040

Pār laipu iedams neskaties zvaigznēs. 1689 912

Par laipu iedams, neskaties zvaigznēs. 1244 4498

Par laipu iedams, neskaties zvaigznēs. 1696 6682

Pār laipu iedams neskaties zvaigznēs. 1805 1879

Par laipu iedams, neskaties zvaigznēs. 1225 24910

Par laipu iedams, neskaties zvaigznēs. 1379 7408

Pa laipu iedams neskaties zvaigznēs. 1127 3713

Pār laipu iedams neskaties zvaigznēs. 1596 1443

Pa laipu iedams neskaiti zvaigznes. 1472 2343

Pa laipu iedams, neskaties zvaigznēs. 464 6692

Pār laipu iedams neskaties zvaigznēs. 1137 871

Pār laipu iedams, neskaties zvaigznēs. 116 18452

Pār laipu iedams, neskaties zvaigznēs. 114 352

Par laipu iedams, neskaties zvaigznēs. 384 3712

Pa laipu iedams, neskaties zvaigznēs. 1552 7475

Par laipu iedams, neskaties zvaigznēs! 1729 1434

Par laipu iedams, neskaties zvaigznēs. 116 4080

Ejot pār laipu, sāc tik baidīties - būsi upē kā likts. 1225 10985

Tas jau ir tik laipns kā izsmērēts. 754 375

Tik laipns kā izsmērēts. 1807 44

Laipn;iba ir nauda, ko katrs pats kaļ un visi tomēr labprāt ņem pretīss. 1779 991

Ikviens, kas laipni lūdz - dabū un uzticīgi meklē - atrod. 556 13674

Lepnība kaunu dzemdē. 1 113 56

Lepnība kaunu dzemdē. 90 492

Lepneiba īt pa prīkšu, tūlaik kauns īt pakaļī. 1940 2569

Lepneiba ād brūkaškys pilneibā, pušdīnis - nabadzeibā, vakareņis - kaunā. 1940 2570

Lepnība ceļ kaunu. 92 240

Laipnība un sirsnība iegūst varu par tuvākiem. 556 9825

Kas no ārienes laipns, no iekšienes ļauns. 1008 869

Laipnība ir dzīves spēka avots. 556 5719

Laipnību tirgū nevar nopirkst. 1945 3351

Laipnība kā saulīte. 1584 4702

Ar laipnību un mīlestību panākams vairāk nekā ar bardzību. 1225 7907

Ar laipnību panākams vairāk nekā ar bardzību. 1658 4347

Ar laipnību un mīlestību panākams vairāk nekā ar bardzību. 1690 2832

Ar laipnību un mīlestību panākams vairāk nekā ar ļaunumu. 1202 1610

Laisks ka vec des. 748 269

Kad laiskam nav vainas un kad plikam nesalst. 961 883

Kad laiskam nav vainas, kad kails nesalst. 101 2879

Kad laiskam nav grūt, tad plikam nesalst. 101 233

Laiskam visur grūt, kailam visur auksti. 464 8227

Laiskam visur slikti, plikam visur auksti. 877 2531

Laiskam visur grūti, plikam visur auksti. 527 9003

Laiska kā govs. 1592 8577

Laiskam vienmēr grūti. 393 180

Tu no laiskuma smirdi. 23 1198

Laiskums vysa ļaunuma pereklis. 512 1

Laiskums vyss launuma pereklis. 966 176

Laiskums vysa liaunuma pereklis. 400 2691

Laiskums vysa ļaunuma pereklis. 931 1919

Laiskums vyss ļaunuma perekls. 1151 118

Laiskums vysa ļaunuma pereklis. 418 1978

Laiskums visa ļaunuma pereklis. 1311 4532

Laiskums visa ļaunums. 1459 2554

Laid nu lopus labibā ko dari? 1730 56497

Laid pa irmiem. 1730 56717

Laid lielus vaļā! 1730 56596

Kā pa laidienam. 1620 1935

Laid muti vaļā kā sakas, vai līdz pat ausim. 142 4684

Nu, tas jau laiž kā pa šļūteni. 527 46148

Laiz kai caur stroju. 509 604

Laiž kā dūmus acīs. 1206 2774

Laiz kai dyumus acīs. 434 31

Laiž kai dyumus acīs. 970 169

Laiž kai dyumus acīs. 381 1433

Laiž kai dyumus acīs. 400 3451

Laiz kai dyumus acis. 802 935

Laid tu mani vaļā! 1730 59256

Laid tu mani vaļā! 1730 56661

Laid tu mani vaļā! 1225 5183

Laid tu mani vaļā, es pie tevis turēšos. 1576 8267

Laid tu mani vaļā, ko vēl nebiju redzējis. 1730 76819

Nesien laivu pie vienas niedras un neliec cerības uz vienu cilvēku. 1341 30296

Kāda laiva, tāds laivinieks. 1626 4401

Nepārdod laivu, kamēr pats sēdi iekšā. 1225 19149

Laiva pati pret straumi nepeld. 1774 5245

Laivas āķi nevajag lietot par irkli. 1699 3385

Kad laiva gāžas, tad jāmācas peldēt. 1552 41485

Līgojas kā laiva uz ūdens. 1584 4691

Stāv kā no laivas izsviests. 1599 2471

Kā laiva viesulī mētājas no viļņa uz vilni, tāpat liekulis mētājas no liekulības uz liekulību. 202 4271

Mazu laivu stūmējs. 1620 2198

Mazu laivu stūmējs, plāno galdiņu urbējs. 1225 4885

Mazu laivu stūmējs, plānu galdu urbējs, puskoka lēcējs. 1766 2979

Mazu laivu stūmējs, plānu galdu urbējs, puskoka lēcējs. 609 5217

Laivnieks iras ar irkli. 1377 2021

Nav munys laivenis jyurenī laivenis. 679 1423

Kāda laiva, tāds laivenieks. 1552 6034

Kāda laiva, tāds laivinieks. 1202 600

Kads laivinieks, tāda laiva. 116 21830

Kāda laiva, tāds laivinieks. 1552 4645

Kāda laiva, tāds laivinieks. 527 25102

Laistōs kai sauleite Joņu dīnas reitā. 509 2016

Laistōs kai maja mēness. 509 2019

Laizās, itkā būtu pīrāgus ēdis. 1599 2414

Laizās it kā būtu pīrāgus ēdis. 609 5429

Liekēdis laizās ar etiķi mutē. 1459 4130

Laizās kai dridžiņu pīēdis. 477 816

Laiza kai gūvs ar mēli. 506 627

Laizās kā čigāns ap gaļas podu. 17 8646

Laiza kā govs teļu. 855 5617

Laizās kā teļš. 1225 8442

Laizās kā runcis ap taukiem. 556 9064

Laizās kā buks pēc mīzaliem. 877 2695

Ko tu laizies kā pie putniem. 1225 10885

Laizās kā kaķis. 1695 2402

Laizās kā kaķis. 609 5130

Laizās kā kaķis. 1376 2659

Laizās kā kaķis. 968 4816

Laizās kā kaķis. 1657 2928

Laizās kā kaķis. 1592 1667

Laizās kā kaķis. 1225 18601

Laizās kā kaķis. 1084 3131

Laizās kā kaķis. 1651 5766

Laizās kā kaķis. 529 1516

Laizās kā kaķis. 17 14490

Laizās kā kaķis. 17 26947

Laizās kā kaķis. 1900 990

Laizās kā kaķis. 1552 9060

Laizās kā kaķis. 1444 743

Laizās kā kaķis. 1429 797

Ko tu laizies kā kaķis ap krējuma podu. 1341 13996

Laizos kai kačs pi krējuma pūda. 509 1531

Laizās kā kaķis ap krējuma podu. 877 2694

Laizās kā kaķis pie krējuma poda. 1584 4693

Laizās kā kaķis ap krējumu. 556 3068

Laizās kai kačs pi krējuma. 509 623

Laizās kā kaķis ap podu. 1552 15735

Laizas kā kaķis ap podu. 1602 66045

Laizās kā kaķis ap podu. 1377 20165

Laizās kā kaķis ap taukiem. 556 4704

Laizās kā kaķis ap taukiem. 556 2624

Laizās kā kaķis ap karstu putras katlu. 1341 26023

Laizās kā suns ap gaļu. 527 32102

Laizās, kā suns ap gaļu. 508 1577

Laizās kā suns pie karstiem ķiļķeniem. 1715 1352

Laizās kā suns ap karstiem ķiļķeniem. 1599 5662

Laizās kā suns uz karstām klimpām. 877 3239

Ko laizies kā suns. 1084 8280

Laizās, kai suns paēdis. 477 844

Laizōs kai suns grīvonku pīrejis. 509 483

Laizas kai suns zīpes apēdis. 509 1530

Laizās kai zīpes apēdis. 509 592

Laiza kai suns dzīrnovas. 451 430

Lakstīgalai neskaista spalva, bet skaista dziesma. 1311 1167

Lakstīgalai neskaistas spalvas, bet skaista dziesma. 1429 520

Lakstīgalai neskaistas spalvas, bet skaista dziesma. 942 1416

Lakstīgalai nesmukas spalvas, bet smuka dziesma. 1552 12544

Lakstīgalai nesmukas spalvas, bet smuka dziesma. 609 5210

Lakstīgalai neskaista spalva, bet skaista dziesma. 1618 201

Lakstīgalai neskaista spalva, bet skaista dziesma. 527 44408

Lomojas kai bobas. 780 172

Lomōjas kai bōbas. 640 1494

Lomojās kai bōbas. 640 1270

Lomōšonos vōrds ir stiprāks kai sitīns. 1263 773

Lomuošonos vuords ir stypruoks kai sitīņs. 1940 2739

Lamājas kā zobi vien znarkš. 556 6971

Kas otru lamā, tas pats tāds ir. 1206 2401

Lamājas kā sātans. 556 2659

Lamājas kā muižas vagars. 1341 30547

Lomošona un kaušona da loba nadavad. 527 33575

Lamataijs perās tāpat ar savu mēli, kā govs ar savu sūdainu asti. 142 2763

Lamu launa alga. 3 2669

Divi lapas vienādas kokam nav. 1940 3137

Norauta lapa savīst. 116 11620

Nu jau būs uz lapām jāliek, citādi no galda nost nedabūs. 907 92

Bāla lapa viegli raisas. 527 36794

Bāla lapa viegli raisās. 796 5801

Bāla lapa viegli raisās. 231 1177

Bāla lapa viegli raisās. 202 4155

Bāla lapa viegli raisās. 231 1177

Bāla lapa viegli raisas. 116 5996

Bāla lapa viegli raisās. 67 991

Bāla lapa viegli raisās. 1766 6968

Bālai lapai laiks nobirt. 556 5764

Nokaltusi lapa viegli raisās. 556 5088

Dzeltenas lapas viegli raisas. 67 1121

Kā lapas birst, tā cilvēki mirst. 997 6728

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 1686 859

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 1689 4402

Kā lapas birst, tā cilvēki mirst. 1674 2703

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 1136 1066

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 576 1864

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 353 8353

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 925 1520

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 609 2237

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 230 3357

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 1276 6929

Kā lapas birst, tā cilvēki mirst. 1114 239

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 941 4037

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 884 2384

Kad lapas birst, tad cilvēks mirst. 834 5992

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 1557 309

Kā lapas birst, tā cilvēki mirst. 1594 179

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 1575 2685

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 220 465

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 3 215

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 3 1796

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 1225 4119

Kā lapas birst, tā cilvēki mirst. 17 14985

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 464 5957

Kā lapas birst, tā cilvēki mirst. 1754 713

Kā lapas birst, tā cilvēks mirst. 1945 9630

Lāpās kā uz griezes tirgu. 1492 498

Lāpās kā vista. 1347 546

Lāpās kā vista vēja laikā. 1492 585

Ko lāpies kā vista. 72 8603

Kad vecu nelāpīsi, pie jauna netiksi. 17 20015

Kas vecu nelāpīs, tas jaunu nedabūs. 1713 3920

Vai nu lapsa bez astes. 116 3901

Kur lopsu dalasi ar koji, ti jei vysa ileis. 527 33174

Lapsa ar vilku draudzībā neder. 1645 4565

No lapsas nevar desu pirkt. 116 7034

Gaida kai lopsa, cikam vieršam pauti atkriss. 1368 102

Veca lapsa neiet lamatās. 1685 1161

Lapsa zin, ka mednieks dusmojās par trekno zosi. 556 5470

Triec divas lapsas, bet nevienu nenoķer. 556 11417

Gaida kua lopsa ķieves loupu. 41 736

No lapsas zobiem vis neizspruksi. 1190 3403

Lapsa bedri rakdama, atrod bendi dibenā. 1225 14622

Dzīva lapsa vairāk bīstas, kā nedzīvs lācs. 186 12

Kas tad nu lapsu nepazīst. 46 2200

Lapsa žēlo savu ādu un nedomā saviem draugiem par labu uzupurēties savu asti. 1699 3659

Lapsa jau iepriekš saskaita suņa zobus. 527 36526

Iz lapsa ieskriem zaķa cilpā. 1459 4168

Nešau lapsai astes galā. 1582 843

Tāda lapsa pērta, tāda nepērta. 353 6691

Katra lapsa savu asti slavē. 1643 73

Ik katra lapsa savu asti slavē. 1655 476

Es tev rādīšu, kā lapsa ecēšas velk. 1084 3618

Es tev rādīšu kā lapsa ecēšas velk. 464 7682

Pat visgudrākai lapsai kādreiz viļas. 556 11093

Kad lapsa skraida apkārt,tad neesi zoss. 1379 7895

Ko līdz lapsa, ja nav vistu ko barot. 556 11123

Kas ar lapsām nodarbojās, tam jātur vistu kūts ciet. 527 43448

Lapsa pat sapnī vistas skaita. 997 9854

Lopsa koč sapynā da vystas skaita. 1940 2641

Lapsa kaut guļ, bet vistas redz. 740 22216

Lopsa gul, a vystus redz. 527 33536

Lapsa pat sapnī skaita vistas. 556 10754

Lapsa guļ, bet sapnī arī vistas skaita. 1599 9606

Guloša lapsa vistām nav bīstama. 556 5697

Lapsa, kas guļ, vistas neķer. 1724 1462

Guloša lapsa vistu beķer. 1628 2974

Guloša lapsa vistas neķer. 1599 2972

Guloša lapsa vistas neķer. 501 74

Guloša lapsa vistu neķer. 929 42545

Guloša lapsa vistas neķer. 1601 1744

Guloša lapsa vistas neķer. 1202 105

Guloša lapsa vistu neķer. 1552 13920

Guloša lapsa vistas neķer. 1771 5591

Guloša lapsa vistas neķer. 1552 6026

Guloša lapsa vistu neķer. 464 7052

Guloša lapsa vistas neķer. 116 21850

Guloša lapsa vistu neķer. 556 5086

Lapsa, kas guļ, vistas neķer. 67 2471

Gulādama lopsa vystu nanukiars. 1263 746

Guļuošō lopsa vystas naker. 740 9784

Gulādama lopsa vystu nanūkers. 1940 2716

Gulošai lapsai nekas neskrien mutē. 556 10708

Kai lapsiņa uz mads. 640 907

Kai lapsina uz mads. 780 317

Dzeļ kā lapsene. 1880 2982

Dzīva lapsene bīstamāka nekā nosprādzis lācis. 1200 729

Dzīva lapsene bīstamāka nekā beigts lācis. 1798 2222

Dzīva lapsene vairāk bīstama nekā nedzīvs lācis. 1805 44

Dzīva lapsene vairāk bīstama nekā nedzīvs lācis. 1600 5575

Dzīva lapsene bīstamāka nekā nosprādzis lācis. 1552 33126

Dzīva lapsene bīstamāka nekā nosprādzis lācis. 1552 25301

Dzīva lapsene bīstamāka, nekā nosprādzis lācis. 8 1037

Dzīva lapsene bīstamāka nekā nosprādzis lācis. 834 2622

Dzīva lapsene bīstamāka nekā nosprādzis lācis. 1629 878

Dzīva lapsene bīstamāka nekā nosprādzis lācis. 1084 1184

Dzīva lapsene bīstamāka nekā nosprādzis lācis. 834 4326

Dzīva lapsene bīstamāka nekā nosprādzis lācis. 1379 5210

Dzīva lapsene bīstamāka, kā beigts lācis. 834 6003

Dzīva lapsene bīstamāka kā nedzīvs lācis. 1627 3090

Dzīva lapsene vairāk bīstama, nekā nedzīvs lācis. 1337 316

Dzīva lapsene bīstamāka nekā sprādzis lācis. 1734 159

Dzīva lapsene bīstamāka, nekā nosprādzis lācis. 1750 7043

Dzīva lapsene bīstamāka nekā nosprādzis lācis. 1239 1981

Dzīva lapsene bīstamāka kā nosprādzis lācis. 556 6578

Dzīva lapsene vairāk bīstama nedzīvs lācis. 840 579

Dzīva lapsene vairāk bīstama, nekā nedzīvs lācis. 828 8506

Dzīva lapsene vairāk bīstamāka, nekā nedzīvs lācis. 90 3182

Tev tā lasīšana iet kā pa arumiem. 1225 19294

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1774 4049

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1695 2230

Lasa kā ābecnieks. 1225 27192

Lasa grāmatā kā sēnes. 1552 41503

Lasa tikpat kā no grāmatas. 1900 984

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivot, vajag zynuot. 1950 8386

Kai lase jyurā. 509 1599

Kā lāse ūdens uz karsta akmens. 1552 12056

Kā lāse ūdens uz karsta akmeņa. 1690 1887

Kā lāse ūdens uz karsta akmeņa. 1639 1309

Te nelīdz ne lāsti, ne pātari. 1127 2162

Nepelnīti lēsti neaizņem. 116 14252

Nepelnīti lāsti nepadara ļaunāku. 1641 426

Senie latvieši pat veļu nemazgāja bez pātariem. 556 3415

Septiņi latvieši - deviņas domas. 116 8857

Latvīts bruoļam nikod pravdys nateiks, a svešam gon. 1930 3440

Louks kei strošs. 679 1604

Ko redzi pa lauku, to dari mājā. 1630 261

Laucinieks no laukiem, deguns ar taukiem. 997 11149

Tie lauki priecājās, kur vīrietis mājās, tie raug, kur nav. 1800 302

Te lauks, te laukam gals. 1684 287

Te lauks, te lauka gals. 1684 3497

Kaids lauks pīdzima, taids i sprogs. 465 218

Lauks dzimis, lauks i paliks. 509 1302

Kā laukā kliedz, tā mežā atskan. 1552 32387

Laukā kliedz, mežā atskan. 884 958

Kā laukā kliedz, tā mežā sauc. 1008 2348

Kā laukā sauc, tā mežā atskan. 1686 34

Kā laukā sauc, tā mežā atskan. 981 874

Kā laukā sauc, tā mežā atskan. 997 8217

Kā laukā sauc, tā mežā atskan. 997 9008

Kā laukā sauc, tā mežā atskan. 834 7089

Laukā sauc, mežā atskan. 927 4514

Kā uz lauka sauc, tā mežā atskan. 927 1547

Kā laukā sauc, tā mežā atskan. 1225 5891

Kā laukā sauc, tā mežā atskan. 834 2549

Uz lauka šaut, mežā atskan. 941 431

Kā laukā sauc, tā mežā atskan. 739 4002

Labāki zināt, ka lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1478 1414

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 353 2541

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1474 71

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1687 443

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 981 64

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 926 1556

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1660 1613

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 929 23034

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 387 3323

Laukam acis, mežam ausis. 1276 1358

Laukam acis, mežam ausis. 1685 884

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1576 9218

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1594 2619

Lauks ir ar acīm, mežs ar ausīm. 1225 6546

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1624 174

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 834 316

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1641 740

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1551 269

Laukam acis, mežam ausis. 1630 693

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 231 1386

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 929 22900

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1626 1104

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1573 1553

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1601 948

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1582 2053

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1648 508

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 927 5659

Laukam acis, mežam ausis. 1376 30

Laukam acis, mežam ausis. 1114 212

Laukam acis, mežam ausis. 1877 230

Laukam acis, mežam ausis. 1877 1178

Laukam acis, mežam ausis. 84 11201

Laukam acis, mežam ausis. 1557 2990

Laukam acis, mežam ausis. 884 3232

Laukam acis, mežam ausis. 917 1717

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1597 5639

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1084 3534

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1552 4847

Lauks ar acim mežs ar ausīm. 231 1386

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 278 139

Laukam acis, mežam ausis. 1225 1608

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm.Bb 17 5876

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 101 432

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 877 1664

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 625 475

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 877 2615

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1552 465

Ej laukā ar acīm, mežā ar ausīm. 1552 3501

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1850 8226

Laukam acis, mežam ausis. 375 4383

Laukam acis, mežam ausis. 17 18212

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 527 31959

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 17 115 94

Mežam ausis, laukam acis. 17 4534

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 1783 45

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm. 509 1943

Laukam acis, mežam ausis. 92 238

Laukam acis, mežam ausis. 802 922

Laukam acis, mežam ausis. 906 3360

Laukam acis, mežam ausis. 1429 462

Laukam acis, mežam ausis. 1341 5220

Laukam acss, mežam auss. 1238 3311

Laulība jauka līdz pirmam bērnam. 556 3796

Laimīga laulūba ir debess dāvana. 84 11461

Caur sliktu laulību vissmalkjūtīgākais cilvēks var tapt rupjš. 556 13693

Ko der pēc launaga karote? 1552 12524

Ko der pēc launaga karote. 1939 1317

Pēc launaga karote nav derīga. 556 6580

Ko ģeld pēc launaga karote. 464 7675

Ko līdz pie launaga karote? 1459 2539

Ko tu lauzies kā govs ar sakām. 142 1164

Ko nu lauzies kā govs ar sakām! 1800 3885

Lauz nu pušu, ko dari! 1730 57166

Lauzās kā žīds ar oļiem. 1732 128

Laužās kā lācis ar velnu. 556 12138

Lauzās kā lācis. 556 3150

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesā. 840 408

Ar stipru neej lauzties, ar bagātu tiesāties. 1239 1960

Ar stipru neej lauzties un ar bagātu tiesāties. 1638 266

Neej ar stipru lausties, ne ar bagātu tiesāties. 17 12771

Neej ar stipru lauzties, nedz ar bagātu tiesāties. 1 1422

Nelauzies ar to, kas stiprs, netiesājies ar to, kas bagāts. 1225 6833

Neej lauzties ar to, kas stiprs, ne tiesāties ar to, kas bagāts. 17 26232

Neej lauzties ar tādu, kas stiprs. 997 13274

Neej lauzties ar tādu, kas stiprs. 828 13599

Ko ļaudis pazemo, to dievs paaugstina. 1599 6443

Kū ļauds pazamynoj, tū dīvs pāaugstynoj. 509 1318

Ku ļauds pazamynoj, tu divs paaugstynoj. 400 3217

Kū ļaudis pazamynoj, tū dīvs paaugstynoj. 935 33302

Ļaunim ļaudim launi celi. 1263 619

Ļaunim ļaudim ļauni ceļi. 1940 2604

Slikti ļaudis, slikti darbi. 1650 4120

Dari tāpat kā gudri ļaudis dara. 556 5082

Dari tāpat kā gudri ļaudis dara. 527 24258

Dari to, ko dara labi ļaudis. 84 1740

Ja pārāk steigsies būs ļaudīm jāsmejas. 297 803

Kas ōtri skrīn, tos ļaudis smidynoj. 508 2329

Ja kas par daudz lielās, tas ļaudis vien smīdina. 508 2054

Kas ļaudim tys i cylvākam. 344 1139

Kai ļauds tai cylvāks. 366 176

Kai ļauds, tai i cylvāks. 820 300

Kur ļauds ti cylvāks. 780 393

Ļaužu runys kai jiurus vilni. 527 33493

Ļaužu valodas jūras viļņi. 609 879

Ļaužu valodas ir kā jūras viļņi. 556 10329

Pats sevi nelielīj, lai lielī ļauds. 1945 7106

Pots sevi naizcelsi, ļauds izceļs. 1950 8003

Pats sevi neslavē, lai ļauds slavē. 1206 3032

Vaci ļauds navuiceiti riadz bīdaklus ar jaunī ļauds vuiceiti riadz engeļus. 1263 1027

Vecī ļauds, navuiceitī radz bīdaklus, a jaunī, vuicetī radz engeļus. 1940 2923

Kai tu apīsis ar ļaudim, tai tevi ļaudis cīnis. 508 2722

Kas prot ar ļaudīm apieties, to ļaudis ciena. 508 2033

Kas prūt ar ļaudim apītīs tai tū cīnej. 374 101

Vai tikvien ir labi ļaudis, kā sidraba valkātāji. 1805 1056

Vai tik vien labu ļaužu kā sidraba vadītāj; vai tik vien saule spīd kā pa logu istabā. 67 375

Ļaudis runā, dievs dara. 1379 3327

Ļaudis runā, bet Dievs dara. 189 913

Ļaužu kā mušu. 1225 17846

Ļaužu kā melns mākonis. 1225 17872

Ļaudis, kas ciesirdīgi apietas ar zirgiem, sauc par zirgu dīrām. 717 758

Ta ir tādu ļaužu. 384 945

Gudri ļaudis, gudrs padoms. 1008 5338

Ļauds cyts ap cytu, dīvs ap sevkuru. 1368 524

Labi ļaudis nomirst, bet viņu darbi paliek. 556 5172

Ir ļaudis, kuri ar vienu roku dod, be ar otru atņem. 556 10260

Verīs ļaužu mīlīguma, bet na slavas, bogotuma. 768 291

Veci ļaudis ceļas, kad gaiļi dzied. 17 1099

Ko veci ļaudis tur cienā, to jauni apsmej. 556 10223

Kur naidīgi ļaudis, tur piemīt velni. 556 5370

Ļaužu klaus, a dori sovu. 527 33558

Ļaunais netic, ka ir labi ļaudis. 116 5908

Laudim plata grāmata. 834 432

Ļauds koč ar mītu jauc. 740 9685

Tik daudz ļaužu uz pasaules kā zvaigznes debesīs. 1225 7457

Visvairāk runā tie ļaudis, kam nekas nebūtu jārunā. 1225 3190

Veci ļaudis vēl tagad saka: ja kāds iesākot darbu, to labi neapdomādams, tad tāds maļot kā velns ūdeni. 17 26607

Ļauniem ļaudim pēdas kūp. 17 8574

Nebēdz - ļaudis bēgs no tevis. 76 2152

Bagatu ļaužu ķildas un nabagu pankūkas esot tālu. 137 1037

Neaizliedzies, ļaudis aizliegs tevi. 76 2151

Labiem ļaudīm labi klājas. 1945 9654

Bēdz - ļaudis tevi gūstīs. 76 2153

Uzticies ļaudīm. 739 9703

Bezdievīgais, kas valda par nabaga ļaudīm, ir rūgdams lauva un izsalcis lācis. 1 154 12

Šauči, krauči labi ļaudis: šyun i zūg i naudu man. 190 959

Rītu, rītu, bet ne šodien - saka visi slinki ļaudis. 1114 41

Ļaužu priekšā spodrinas. 1552 11839

Ļauniemk ļaudīm nav nekādas dziesmas. 1627 3348

Veco ļaužu vārds ir dieva vārds.Bb 13 1582

Ļauniem ļaudiem nav dziesmu. 1552 17054

Dari, kas tev pienākas un neklausi ļaužu mēles. 1773 581

Dari kas tev pienāks un neklausi ļaužu mēles. 925 1484

Dari kas tev pienāks, neklausi ļaužu mēli. 384 4352

Dari, kas tev pienāks, neklausi ļaužu valodas. 1642 1795

Veci ļaudis savu spēku zobiem meklē. 609 5224

Veci ļaudis avu spēku zobiem meklē. 828 8184

Veci ļaudis avu spēku zobiem meklē. 1084 3627

Klausi vacu ļaužu padūmu, naēd vacu ļaužu kumūsu. 1899 330

Nabaga ļaudis ne lēti zeļ. 609 5223

Nabaga ļaudis, lēti nezeļ. 925 1518

Nabaga ļaudis ne lēti zeļ. 1084 1175

Ļaudis bārgi, dievs augši ne pie viena nevar pažēloties. 508 2128

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 527 32996

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1242 762

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1798 2227

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1188 1806

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 609 5221

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 13 1841

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 94 3391

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 925 1973

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1674 894

Ļaudīm muti nevar aizbāzt. 1188 3023

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1696 3928

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1493 2235

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 796 17248

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1008 6701

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1688 2232

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 997 8024

Ļaudīm muti nevar aizbāzt. 1880 3045

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1552 12534

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1552 15747

Ļaudīm muti nevar aizbāzt. 1880 1737

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1225 8377

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 917 6371

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 917 7909

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1377 1979

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1379 3239

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1598 1134

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1642 1366

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1552 2510

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1379 4027

Ļaudīm nevar mutes aizbāzt. 1626 268

Ļaudīm muti neaizbāzīs. 1225 11470

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1557 3401

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1802 2786

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1372 220

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 968 3799

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1552 1939

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1084 1183

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1654 693

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1748 2145

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 17 28620

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1444 535

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 464 6422

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 17 28831

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 17 14508

Ļaudīm mutes nevar aizbāzt. 828 8025

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 828 8876

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 1552 8954

Ļaudīm nevar nekad muti aizbāzt. 384 4804

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 828 8177

Ļaudīm mutes naaizbozsi. 465 144

Ļaudīm nevar muti aizbāzt. 615 91

Ļaudīm mutes neaizbāzīsi, visu jūru neizdzersi. 1560 1952

Ļaužu mute ne kūts, durvis nav aiztaisāmas. 380 2190

Ļaužu mutes kai klāva durvis naaiztaisesi. 740 9764

Ja ļaudīm gribētu muti aiztaisīt, tad miltu pietrūktu priekš klīstera. 917 6393

Kad ļaudis muti gribētu aiztaisīt, tad miltu pietrūktu priekš klīstera. 1552 11886

Ja ļaudīm gribētu muti aiztaisīt, tad miltu pietrūktu priekš klīstera. 804 3360

Ja ļaudīm gribētu muti aiztaisīt, tad miltu pietrūktu priekš klīstera. 384 1013

Ja ļaudīm gribētu mutes aiztaisīt, tad pietrūktu miltu priekš klīstera. 877 3299

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1726 2049

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 94 1415

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 957 64

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1229 171

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1668 3500

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1773 2297

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1696 5928

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1008 4277

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 70 3309

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 917 2461

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 202 1587

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 12 1563

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1372 5062

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 215 1012

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1552 274

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1379 1749

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1560 1640

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1127 1741

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 929 23779

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1648 827

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1652 153

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1379 5680

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā kaķis ar suni. 384 2336

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 691 3103

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 961 5235

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1079 2150

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 116 12808

Ķildīgi ļaudis dzīvo kā suns ar kaķi. 1422 3589

Ļaudis ēdas kā zivis ūdenī. 1668 6525

Ļaudis ēdas kā zivis ūdenī. 1674 859

Ļaudis ēdas kā zivis ūdenī. 609 5225

Ļaudis ēdas kā zivis ūdenī. 1552 12533

Ļaudis ēdas kā zivis ūdenī. 1626 240

Ļaudis ēdas kā zivis ūdenī. 1573 3679

Ļaudis ēdas kā zivis ūdenī. 1598 1135

Ļaudis ēdas kā zivis ūdenī. 917 6372

Ļaudis ēdas kā zivis ūdenī. 556 5196

Ļaudis ēdas kā zivis ūdenī. 1109 316

Ļauni ļaudis drīz labu samaitā. 1010 1433

Ļauni ļaudis drīz labu samaitā. 925 1541

Ļauni ļaudis drīz labu maitā. 1773 584

Ļauni ļaudis labus samaitā. 3 1837

Ļauni ļaudis samaitā labus. 384 941

Ļauni ļaudis drīz samaitā labus. 1444 1412

Ļauni ļaudis samaitā labu. 1552 11837

Ļauni ļaudis drīz labus maitā. 1459 3238

Netic laužu runim, a tic sovim acim. 527 33559

Viss nav jātic, ko ļaudis runā. 925 1634

Netici visu, ko ļaudis runā. 1667 1024

Netici visu ko ļaudis runā. 1877 817

Netici visu, ko ļaudis runā. 1802 2077

Viss nav jātic ko ļaudis runā. 1584 4532

Viss nav jātic, ko ļaudis runā. 1576 6092

Netici visam, ko ļaudis runā. 1594 172

Netici visu, ko ļaudis runā. 917 6395

Netici visu, ko ļauži runā. 1552 11911

Netici visu ko ļaudis runā. 877 3330

Netici visam ko ļaudis runā. 72 7998

Netici ko ļaudis runā. 1750 8859

Netici visu, ko ļaudis runā. 961 4266

Netici visu ko ļaudis runā. 1444 538

Kas ļaudīm labāk pielīst māk, tam vienmēr viss kas labāk nāk. 840 2702

Kas ļaudīm labāk pielīst māk, tam viss kas dzīvē vieglāk nāk. 1690 5617

Kas ļaudīm labāk pielīst māk, tam viss kas vienmēr vieglāk nāk. 1244 7230

Kas māk ļaudīm pielīst, tam viss vieglāk nāk. 997 10794

Kas ļaudīm labāk pielīst māk, tam viskas vienmēr vieglāk nāk. 8 3297

Kas ļaudīm labāk pielīst māk, tam viss kas vienmēr vieglāk nāk. 8 3428

Kas ļaudīm labāk pielīst māk, tam viss kas vienmēr vieglāk nāk. 1596 5209

Kas ļaudīm labāk pielīst māk, tam viss kas vienmēr vieglāk nāk. 1576 1575

Kas ļaudīm labāk pielīst māk, tam viss kas vienmēr vieglāk nāk. 1372 3093

Veciem ļaudīm vājas kājas, bet stiprs prāts. 1552 2046

Veciem ļaudīm vājas kājas, bet stiprs prāts. 231 7326

Veciem ļaudīm vājas kājas, bet stiprs prāts. 1697 2558

Veciem ļaudīm vājas kājas, bet stiprs prāts. 609 5222

Veciem ļaudīm vājas kājas, bet stiprs prāts. 1688 1952

Veciem ļaudīm vājas kājas, bet stiprs prāts. 1552 12542

Veciem ļaudīm vājas kājas, bet stiprs prāts. 1585 66

Veciem ļaudīm vājas kājas, bet stiprs prāts. 1084 1182

Veciem ļaudīm vājas kājas, bet stiprs prāts. 1444 1466

Veciem ļaudīm vājas kājas, bet stiprs prāts. 828 14879

Veciem ļaudīm vājas kājas, bet stiprs prāts. 1459 3293

Veciem ļaudīm vājas kājas, bet stiprs prāts. 556 8490

Veciem ļaudīm vājas kājas, bet stiprs prāts. 464 6817

Ļauni ļaudis meklē pie citiem ļaunus, labi - labus darbus. 116 12971

Ļauni ļaudis pie citiem ļaunus, labi labus darbus. 1805 859

Ļauni ļaudis pie citiem meklē ļaunus, labi - labus darbus. 1660 3941

Ļauni ļaudis pie citiem meklē ļaunus, labi - labus darbus. 1225 3185

Ļauni ļaudis pie citiem meklē ļaunus, labi - labus darbus. 1597 3270

Ļauni ļaudis pie citiem meklē ļaunus, labi - labus draugus. 1225 34868

Ļauni ļaudis pie citiem meklē ļaunus, labi - labus darbus. 384 3124

Ļauni ļaudis pie citiem meklē ļaunus, labi - labus darbus. 384 624

Ļauni ļaudis pie citiem meklē ļaunus darbus, labi - labus darbus. 1133 234

Ļauni ļaudis pie citiem meklē ļaunus, labi - labus darbus. 116 5977

Ļauni ļaudis pie citiem ļaunu meklē. 1137 814

Ļaužu saticība un mīlestība ir dārgākas kā sudrabs un zelts. 1658 3569

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. 1774 2467

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. 1552 2734

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā zelts un sudrabs. 609 4138

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. 1696 5872

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. 1551 4602

Ļaužu mīlestība labāka nekā sudrabs un zelts. 1668 10608

Ļaužu mīlestība labāka nekā sudrabs un zelts. 1242 5101

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. 1009 74

Ļaužu saticība labāka nekā sudrabs un zelts. 1601 3119

Ūja, ļautī! 1730 56684

Uja ļauti! 1730 56684

Vai manu ļautī! 1730 56547

Vai manu ļauti! 1730 56547

Uja ļauti baltie! 1730 56463

Ļaunums ļaunumu nemāca. 384 613

Nu ļaunuma izvēlētīs vysmozōk. 640 1025

Ļaunums nāk ātri, labums lēni. 1557 812

Ļaunums labu atmaksā, gan viņš dabūs savu algu. 384 942

Mōcīs vysus ļaunumus nūvērst. 640 1036

Ļaundarim viss ir grūts, lai tas dara ko darīdams. 556 6278

Kas ļaunumam kalpo, tas dabū netaisnu algu. 556 5779

Nedari citam ļaunu, kas pašam netīk. 1696 8774

Dažs ļaundaris stipri cietināms. 186 331

Nemeklē ļaunu, bet meklē labu. 1660 5186

Ļauni vārdi vairāk sāp nekā pēriens. 1225 11340

Ļaunu attapdams, to atstāj pie laika. 1377 972

Kas ļauns tu atmet. 640 1002

Ļaunam ļauna alga. 1602 3812

Ļaunu ar labu nevajag atmaksāt. 1645 468

Ļaunums griež kažoku otrādi, bet mīlestība atkal otrādi. 958 1380

Kur pats guļ, tur ļaunu meklē. 1493 522

Neviens sev tieši ļaunu nedara. 508 2123

Ļaunumu vuicōs kotrs pots nu sevis. 1263 982

Pret launumu ar ļaunumu moksot ira bezdiveigs dorbs. 1263 788

Ļaunu atstādams, to atstāj pie laika. 1750 4305

Kur ļaunums, tur nesaticība. 1592 3183

Lai būs, kas būs. Ļaunāks kā cilvēks jau nebūs. 1459 1696

Ļauns ar labu nesadien. 1552 15452

Ļaundaris bēg ir tur, kur dzinēju nav. 922 746

Ļauns ar ļaunu nav jāatmaksā. 1764 1249

Ļauns labu atmaksā. 1177 5653

Kas pats ļauns pie otra ļaunu meklē. 1628 1050

Ļauns labu redzējis, ēd līdz beigts. 1661 2325

Ļaunajiem ieroči labi jāglabā. 384 4034

Ļaunais uzkrīt kā vilks jēram. 556 5811

Laundars bailīgōks kai vylks. 640 411

Tas pilns ļaunuma kā žults rūgtuma. 1225 19315

Kas labu ar ļaunu atmaksā, no tā nama ļaunums neatstāsies. 1643 1617

Dažs ļauns, bet labs; cits laipns, bet kož. 1137 1345

Ļaunums ir visas pasaules alga. 1659 550

Padarīts ļaunums nav izlabojams. 556 6538

Ļauns kā odze. 740 13751

Kas pārāk, tas no ļauna. 1208 11648

Ļauns kā baznīckunga maiss. 17 25623

Ļuanam ļauna slava. 527 47239

Kas ļauna negrib, tas naidu neceļ. 1225 30923

Pret ļaunumu ar ļaunumu moksuot ir bezdīveigs dorbs. 1263 788

Pret ļaunumu ar ļaunumu moksuot ir bezdīveigs dorbs. 1940 2752

Ar ļaunu nekā nepanāksi. 1600 7959

Ar ļaunu nekā laba neizdarīsi. 1084 6614

Ar ļaunu nekā neizdarīs. 1599 2202

Ļaunam ātras dusmas. 1188 4902

Ļaunam ātras dusmas. 1654 4960

Par cita ļaunumiem domādams, pabeidz arvien pie saviem. 202 4260

Par cita ļaunumiem domādams, pabeidz arvienu pie saviem. 13 5266

Par cita ļaunumiem domādams, pabeidz arvien pie saviem. 1709 590

Karo pret ļaunumu. 116 11543

Karo pret katru ļaunumu. 556 5093

Ļauna priekšzīme samaitā labas ieražas. 1688 482

Ļauna priekšzīme samaitā labas ieražas. 1376 88

Kū paleidz daudzi vuisētīs, kad uz ļaunumu atsadūtīs; saprašona bez lobu dorbu ir taipat kai tyucs bez leita. 1940 2582

Kū paleidz daudzi vuisētīs, kad uz ļaunumu atsadūtīs; saprašona bez lobu dorbu ir taipat kai tyucs bez leita. 1263 596

Labāk ļaunumu ciest, nekā otram ļaunumu dzrīt. 1225 11209

Labāk ļaunumu ciest, nekā ļaunumu darīt. 1552 17081

Labāk ļaunumu ciest, nekā ļaunumu darīt. 877 2632

Nedari ļauna, tad nebūs kauna. 1188 832

Nadori ļaunuma, nabyus kauna. 418 2079

Nadari launa, nabyus kaunā. 966 174

Ļaunība ceļ kaunu. 958 3606

Ļaundarim pat mīkstā gultā slikta guļa. 1133 233

Ļaundarim pat mīkstā gultā slikta guļa. 1202 2108

Ļaundarim pat mīkstā gultā slikta guļa. 384 3722

Ļaundarim pat mīkstā gultā slikta guļa. 116 2151

Ļaundarim pat mīkstā gultā slikta guļa. 1596 1419

Ļaundarim pat mīkstā gultā cieta guļa. 1379 7403

Ļaundarim pat mīkstā gultā cieta guļa. 1805 1860

Ļaundarim pat mīkstā gultā cieta guļa. 1668 5742

Ļaundarim pat mīkstā gultā cieta guļa. 1206 2141

Ļaundarim pat mīkstā gultā cieta guļa. 1244 4480

Ļaunam ar labu atdari. 1202 1033

Ļaunam ar labu atmaksā. 1237 75

Ļaunu atmaksā ar labu. 834 5734

Ļaunu atmaksā ar labu. 872 4159

Ļaunam atmaksā ar labu. 1552 15744

Ļaunu atmaksā ar labu. 1552 15451

Ļaunam labu atmaksā. 927 4378

Labāk ļaunu ar labu atmaksāt. 759 118

Ļaunu ar labu vajaga atmaksāt. 1552 9127

Ļaunu ar labu atmaksā. 1225 28503

Atmaksā ļaunu ar labu. 1642 1438

Ļaunu vajag atmaksāt ar labu. 1628 2376

Vienmēr maksā ļaunu ar labu. 1225 20975

Ļaunam labu atmaksā, gan viņš dabūs algu. 927 5664

Ļauns ļaunam atdodas. 1552 15743

Ļauns ļaunam atdodas. 1602 6589

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1695 2689

Kas ļauna necieš, tas laba neredz. 1717 309

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1687 524

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1660 1796

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1660 1210

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1202 1392

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1206 1525

Kas ļaunu neredz, tas labu necieš. 1242 2680

Kas ļauna necieš, tas laba neredz. 1014 2102

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1651 1511

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1631 42

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1595 726

Kas ļauna necieš, tas laba neredz. 1597 1675

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 872 3033

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1381 259

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1598 38

Kas ļauna necieš, tas labu neredz. 1379 3747

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1598 403

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1582 82

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1651 224

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1651 3834

Kas ļauna necieš, tas laba neredz. 17 26229

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1648 413

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1650 562

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1802 2335

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1652 556

Kas ļauna necieš, tas laba neredz. 1557 3911

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1582 761

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1573 187

Kas ļaunu necieš, tas citu neredz. 84 5056

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 70 1609

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 84 557

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1626 4347

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 949 1363

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1621 70

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1642 131

Kas ļauna necieš, tas laba neredz. 116 14341

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1109 327

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1552 13793

Kas ļauna necieš, tas laba neredz. 1159 117

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 527 37359

Kas ļaunu necieš, tas laba neredz. 17 14504

Kas ļaunu necieš, tas labu neredz. 1685 1059

Kas ļaunu cieš, tas labu redz. 1713 4664

Kas nekā ļauna neapzinās, tam nav jābīstās. 1690 1675

Kas ļaunu cieš, tas labu redz. 1008 3276

Kas ļaunu cieš, tas labu redz. 997 6732

Kas ļaunu cieš, tas labu redz. 1805 3524

Kas ļaunu cieš, tas labu redz. 1404 2634

Kas ļaunu cieš, tas labu redz. 759 1300

Kas ļaunu cieš, tas badu redz. 70 2388

Kas ļaunu cieš, tas labu redz. 1582 1604

Kas ļaunu cieš, tas labu redz. 1079 1730

Kas ļaunu cieš, tas labu redz. 384 944

Kas ļaunu cieš, tas labu redz. 1459 3256

Kas ļaunu cieš, tas labu redz. 1444 1427

Kas ļaunu cieš, tas labu redz. 1552 11838

Kas nekā ļauna neapzinās, tam nekas nav jābīstās. 1650 2230

Kas nekā ļauna neapzinās, tam nekas nav jābīstas. 116 18421

Kas nekā ļauna neapzinās, tam nekā nav jābīstās. 1244 4455

Kas nekā ļauna neapzinās, tam nekā nav jābaidās. 1202 2102

Runā maz visu, bet vismazāk par tuvākā ļaunumu. 13 103

Runā maz visu, bet vismazāk par tuvākā ļaunumu. 1225 3196

Runā maz par visu, bet vismazāk par tuvākā ļaunumu. 17 6956

Runā maz par visu, bet vismazāk par tuvaka ļaunumu. 13 10 3

Kas otram ļaunu dara, pašam ļaunums notiek. 1206 936

Kas otram ļaunu vēl, pašam notiek. 1014 792

Nadori nikam launa, tulaik un tev nanutiks ļaunums. 1263 1153

Kas otram ļaunu vēl, tam pašam tā ir. 1242 3016

Ja potram ļaunu darīs, tad pats ļaunumā ieies. 1860 500

Kas citam ļaunu vēl, pats krīt ļaunumā. 464 8082

Kas otram ļaunu vēl, pats laba neredzēj. 1750 7057

Nedari ļaunu, tad ļaunums neuzies. 796 8683

Kas otram ļaunu vēl, tas pats labu neredz. 1654 716

Nedari ļaun, tad ļaunums ari tevim neuzies. 17 1776 76

Kas otram ļaunu vēl, pats laba neredzēja. 958 922

Kas otram ļauna vēl, pats īsti prieka neredz. 1716 909

Kas otram ļaunu vēl, pats nekā laba nevar gaidīt. 17 20908

Ļaunam viss liekas ļauns. 997 2663

Ļaunam viss liekas ļauns. 997 2484

Ļaunam viss ļauns. 997 14944

Ļaunam viss liekas ļauns. 997 9024

Ļaunam viss liekas ļauns. 997 8342

Ar ļaunu nekā laba neizdarīsi. 17 28862

Ar ļaunu nekā laba neizdarīsi. 384 943

Ar ļaunu laba neizdarīsi. 1624 820

Ar ļaunu nekā labu neizdarīsi. 1493 5359

Ar ļaunu nekā laba neizdarīsi. 1772 3227

Ar ļaunu neko labu neizdarīsi. 877 3257

Viss nav ļauns, ko nīd. 1552 3531

Ne viss ir ļauns, ko nīst. 1170 868

Ne viss ir ļauns ko nīd. 1379 6743

Ne viss ir ļauns, ko nīd. 1379 2367

Ne viss ir ļauns, ko nīd. 17 28836

Katram ļaunumam ir arī savi labumi. 556 4263

Nav ļaunuma baz labuma. 1001 492

Nav neviena ļaunuma bez sava labuma. 556 10351

Neviens ļaunums nav tik liels, no kura neatliktu kāds labums. 1816 4175

Nemāci nevienam uz ļauna. 70 3297

Nemāci nevienu uz ļaunu. 884 4921

Nemāci nevienu uz ļaunu. 1008 5959

Nemāci nevienu uz ļaunu. 1585 1399

Nemāci nevienu uz ļaunu. 1079 2139

Ļauniem ļaunu darbi. 1106 884

Ļaunam ļauni darbi. 1654 1242

Ļaunam ļauni darbi. 1626 4784

Ļaunam ļauni darbi. 1668 8117

Ļaunam ļauni darbi. 1654 4482

Ļaunam ļauni darbi. 1008 1380

Ļaunam ļauni darbi. 1717 316

Ļauniem ļaudīm ļauni darbi. 1641 255

Kas gan sevi laupa, otru taupa! 1599 5407

Pats sevi laupi, otru taupi. 529 1954

Kas gan sevi taupa, otru taupa! 609 5229

Kas grib sasniegt lauru kroni, tam daudz sviedru jālej. 116 8236

Kas grib sasniegt lauru kroni, tam daudz sviedru jāizlej. 116 6356

Pirmaram kad cylvaks avelej un jam labi īt, tad jis soka, slyuc, kai pa ladu. 260 395

Sirdī ledus uz mēles medus. 884 4992

Sirdī ledus, mēlē medus. 1945 9674

Ledus nav puķe. 1687 69

Kas pats dumjā, tam ledus glumš. 1600 5594

Kas pats dumjš, tam ledus glums. 1805 64

Kas pats dumš, tam ledus glums. 958 4697

Kas pats dumjš, tam ledus glumš. 848 3346

Kas pats dums, tam ledus glums. 1188 7752

Kas pats dumš, tam ledus glumš. 1557 3938

Kas pats dums, tam ledus glums. 1225 22659

Kas pats dums, tam ledus glums. 929 42579

Kas pats dumjš, tam ledus glumjš. 927 5737

Kas pats dumjš, tam ledus glums. 828 7978

Kas pats dumjš, tam ledus glums. 506 1506

Kas pats dumš, tam ledus glumš. 1079 1604

Kas pats dums, tam ledus glums. 1730 16508

Kas pats dumjš, tam ledus glums. 1133 217

Kas pats dumš, tam ledus glumš. 116 18626

Kas pats dumjš, tam ledus glumjš. 840 590

Kas pats dumš, tam ledus glumš. 464 7726

Kas pats dumjš, tam ledus glums. 17 25628

Lej kā ūdeni meisā. 877 2674

Lej kai yudeni maisā. 1209 529

Lej kā ūdeni maisā. 1225 17850

Tur jau tu vari liet kā tukšā traukā. 279 1326

Kur lej, tur pil. 1652 2353

Domā, ka leiputrijā dzīvo. 1750 670

Arī leiputrijā visiem nav laba dzīve. 556 11910

Deviņi leiši gaili kauj. 116 1102

Pieci leiši nes vienu auzu maisu. 1552 25369

Pieci leiši nes auzu maisu. 609 5233

Pieci leiši nes vienu auzu maisu. 116 1011

Daudz ir to, kas apkārt lec, bet neviens, kas īsti prec. 1599 5245

Daudz ir to kas apkārt lec, bet neviena nav kas prec. 72 8567

Ko tu lēkā kā pipele pa nātrām. 387 976

Kas lec, tam lecās. 1183 959

Kas lec, tas krīt. 997 4138

Kā lec, tā krīt. 1805 7911

Tas lecams, tas dejams. 1699 3082

Lec kā uguns acīs. 1084 1251

Lec kā uguns acīs. 1444 747

Lec kā uguns acīs. 1008 141

Lec uz vienu kāju kā titilbis. 556 3109

Lēkā kā titilbis uz vienu kāju. 556 10301

Lēkā kā titilbis. 556 3095

Lec kā kaķis acīs. 1376 2711

Lec kā suns acīs. 1455 6313

Lec kā traks. 1552 6244

Lec kā traks. 702 406

Lāc, kai troks uz augšu. 477 295

Lēkā kā žagata. 556 1277

Loksta kai žogota. 640 1547

Lēkā kā žagata pa sētu. 855 5704

Ko lēkā kā vista uz vienas kājas. 72 15693

Lēkā kā bezprāts pa pelniem. 556 6803

Ko nu lēkā kā zivs uz sauszemes. 375 7518

Lec ka kūp vien. 556 6968

Lēkā kā spindele. 556 3108

Lec kā vācietis ar cveišpenneri. 717 790

Lēkā kā gailis. 1225 1433

Lēkā kā aita. 159 40

Lec kā uz adatām. 529 1511

Lēkā kā uz adatām. 1492 490

Lac kā oulouka. 529 588

Lec kā vālodzīte. 880 440

Ko nu lēkā kā krupis. 929 30507

Lec tā kā vista laktā. 1107 45

Lēkā kā muša podā! 202 2909

Lec kā briedis. 1242 3850

Ko lec kā bullis uz ledus. 1451 742

Lac kai teļš. 624 182

Lec kā āzis. 555 552

Lec kā āzis. 1627 3369

Lec kā āzis uz kāpostiem. 527 45680

Lec kā circens. 1376 2725

Loksta kai circiņš pa paļnim. 970 725

Loksta kai9 cercins pa palnim. 477 890

Lēkā kā circenis pa karstiem pelniem. 556 3056

Lēkā kā sienāzis. 1945 9610

Lēkā kā sienāzis. 1225 1435

Lēkā kā sienāzis pa vālēm. 556 11102

Lēkā kā sienāzis. 231 9749

Lec kā siena āzis. 384 1161

Lec kā siena āzītis. 1444 804

Lēkā kā sienāzis. 1627 3368

Lēkā kā sienāzis. 1880 1673

Lēkā kā sienāzis. 1618 155

Lēkā kā sienāzis. 1600 1204

Lēkā kā sienāzis karstā laikā. 1802 2009

Lēkā kā sienāzis. 1880 2979

Lec kā sienāzītis. 1552 11974

Lēkā kā sienāzis. 1225 1632

Lēkā kā sisenis. 529 1474

Lēkā kā sisenis. 101 2012

Lēkā kā sisens. 1225 26909

Lēkā kā sisenis. 72 13953

Lec kā zaķis. 929 61407

Lec kā zaķis. 1190 3416

Lēkā kā zaķis. 1459 335

Lec kā zaķis. 1592 8605

Lec kā zaķis. 527 36536

Lēkā kā zaķis. 556 3169

Lec kā zaķis. 10 4064

Lec kā zaķis. 10 2638

Lec kā zaķis. 10 3774

Lec kā zaķis. 10 3708

Lec kā zaķis. 10 3630

Lec kā zaķis. 10 3694

Lec kā zaķis. 10 3663

Lec kā zaķis. 748 155

Tas lec kā zaķis. 1137 1938

Lec kā zaķis. 17 20939

Lec kā zaķis. 464 2432

Lec kā zaķis! 1695 2850

Lec kā zaķis. 400 2161

Lec kā zaķis. 556 3167

Lec kā zaķis. 997 8958

Lac kā zoķis. 529 589

Lec kā zaķis. 1177 9777

Lec kā zaķis klibodams. 72 16111

Lēkā kā zaķis pa krūmiem. 556 2626

Lec kā zaķis, bet kā stabs atsitas. 1650 3674

Lec kā zaķis. 527 32304

Lēc kā zaķs. 913 203

Ko tu lec kā zaķis uz visām pusēm. 72 16065

Lec kā kaza. 1084 8781

Lēkā kā kaza. 1225 26890

Lec kā kaza. 1592 8615

Loksta kā koza. 477 607

Lēkā kā kaza. 727 429

Lec kā kaza. 1552 4917

Loksta kai kozas. 640 1691

Lac kā kaza. 1347 499

Lac kā koza. 529 586

Lec kā kaza. 555 553

Lac kā donckoza. 529 587

Loksta kai koza doncōdama. 477 887

Lēkā kā kaza pa pupām. 556 3104

Lec kā blusa. 1900 1035

Lec kā blusa. 1225 17709

Lēcējs, kai nu blusas. 477 360

Lec kā blusa. 929 66202

Leka ka blusa. 144 1859

Ko nu lēkā kā blusa. 997 16521

Ko lēkā kā blusa pa villu. 1206 3222

Lec kā blusa. 1900 513

Lāc kai vīvere. 640 1388

Lāc kai vōvere. 780 120

Loksta kai vōvere pa kūkim. 768 300

Lāc kai varde acīs. 509 484

Lāc kai varde acīs. 509 1998

Lec kā kobiš. 598 90

Lec kā varde pa pļavu. 1372 4013

Lāc kai vardive. 477 837

Lēkā kā zvirbulis. 556 460

Lēkā kā zvirbulis. Danco kā zvirbulis. 556 1359

Loksta kai zvērbuļs. 640 1514

Augstu lec, tas krīt. 1206 7091

Augstu lec zemu krīt. 834 4589

Augstu lēc, zemu krīt. 84 7844

Kas augstu lec, tas zemu krīt. 929 56660

Kas augstu lēc, tas zemu krīt. 1560 1243

Kas augstu lec, tas zemu krīt. 834 6559

Augstu lec, zemu krīt. 834 3101

Kurš augški lāc, tis zemi kreit. 1895 1656

Augstu lec, zemu krīt. 834 1928

Kas augstu lec, tas zemu krīt. 1592 7498

Kas augstu lec, tas zemu krīt. 1376 3252

Kas augstu lēc, tas zemu krīt. 8 2379

Augstu lec, zemu krīt. 1114 97

Kas augsti lec, tas zemu krīt. 116 11257

Augstu lēc, bet zemu krīt. 875 121

Kas augstu lec, tas zemu krīt. 17 20571

Kas augstu lec, tas zemu krīt. 67 1781

Jo augstu lēc, jo zemu krīt. 855 5509

Augstu lec, zemu krīt. 840 1222

Kas augstu lēc, tas zemu krīt. 961 2920

Augstu lec, zemu krīt. 116 23348

Labāk lēciens, nekā tupiens. 1552 25376

Labāk lēciens, nekā tupiens. 609 5230

Lobok lēciens, kā tupējiens. 527 36575

Lobok lēciens, kā tupējiens. 1190 3498

Lai vecs, kad tik labi lec. 584 2328

Lai ir vecs, kad tik labi lec! 1599 2410

Lai vecs, bet labi lec. 116 9644

Lai vecsm, kad tik labi lec. 1084 1255

Lai ir vecs, kad tik labi lec. 1730 71439

Jo vecs, jo labi lec. 1620 2011

Lai ar vecs, kad tik lec. 1638 2619

Lemess kā peļa auss. 1769

Lemess kā peļa auss.

Lemess kā peļa auss.

Tīri tāds kā lempis! 72 15242

Lempīgs kā lācis. 917 1766

Ja reiz lēmums taisīts, tad tas lai ir galīgais. 1177 14437

Lēnība klusina dusmas. 1177 22847 48

Nesmādē lēnību, citādi būs, ja nāks bārdzība. 556 7798

Lēnprātīgs ir labāks nekā spīts. 387 6962

No lēna visu var panākt. 1552 41250

Domā lēni, strādā drīz. 1798 2113

Lāna kai vaca gūvs. 640 1174

Lāns kā Buividu gans. 1802 3398

Lēna kā vista. 585 502

Lans kao ezels. 527 33250

Lēns kai žeida zyrgs. 740 9714

Lēnām, bet labi. 918 501

Lēni, bet labi. 84 8328

Kas lēni dara, tas labi dara. 1654 3400

Lēns kā aita. 1008 4288

Lēns kā aita. 13 3357

Lēns kā aita. 848 1726

Lēns kā aita. 94 1435

Lēns kā aita. 527 25116

Lēns kā aita. 1493 4030

Lēns kā aita. 1674 4080

Lēns kā aita. 1695 1681

Lēns kā aita. 796 3997

Lēns kā aita. 1188 758

Lēns kā aita. 1668 3525

Lēns kā aita. 997 2381

Lēns kā aita. 1127 1732

Lēns kā aita. 2 2147

Lēns kā aita. 917 2715

Lēns kā aita. 473 36

Lēns kā aita. 1624 350

Lēns kā aita. 1379 1768

Lēns kā aita. 1225 30862

Lēns kā aita. 1552 291

Lēns kā aita. 884 4974

Lēns kā aita. 1376 1653

Lēns kā aita. 1393 1201

Lēns kā aita. 1225 1594

Lēns kā aita. 1652 164

Lēns kā aita. 1618 198

Lēns kā aita. 1653 4238

Lēns kā ait. 748 261

Lēns kā aita. 464 1816

Lēns kā aita. 828 5274

Lēns kā aita. 961 397

Lēns kā aita. 17 20611

Lēns kā aita. 116 7177

Lēns kā aita. 384 2365

Lēns kā aita. 1202 379

Lēns kā aita. 67 2932

Lēns kā aita. 840 755

Lēns kā aita. 1079 1487

Lēns kā aita. 961 1091

Lēns kā aita. 17 19109

Lēns kā aita. 1552 4205

Lēns kā aita. 1444 698

Lāns kā avs. 529 555

Lēns kā auns. 693 400

Lēns kā aita. 1341 3108

Lēns kā aita. 1422 3594

Lāns kai aita. 1238 3291

Lēns kā aita. 1429 477

Lāns kai vuška. 906 2351

Lāna kai vuška. 1151 280

Lans kai vuška. 802 903

Lāna kai vuška. 740 18889

Lēns kā jērs. 1084 2236

Lēns kā jērs. 1225 4871

Lanc koa jārs. 1268 298

Lēns kā jērs. 1601 1166

Lēns kā jērs. 1372 3935

Lēns kā jērs. 1225 8441

Lēns tā kā jērs. 1376 2706

Lēns kā jērs. 1592 6295

Lēns kā jērs. 641 2138

Lēns kā jērs. 1627 2556

Lēns kā jērs. 1552 12718

Lēns kā jērs. 935 34151

Lāns kā jārs. 529 554

Lēns kā jērs. 529 1437

Lēns kā jērs. 464 7529

Lēns kā jērs. 17 10140

Lēns kā jērs. 1120 668

Lēns kā jērs. 748 131

Lēns kā jērs. 17 20930

Lēns kā jērs. 1900 724

Lēns kā jērs. 828 1236

Lēns kā jērs. 1748 1135

Lēns kā jērs. 10 1410

Lēns kā jēriņš. 877 2692

Lēns kā jērs, pat mušu no deguna nenodzen. 1766 305

Lēns kā jērs. 1429 799

Lēns kā jauns teļš. 1552 12036

Lēns kā jauns teļš. 1444 706

Lēns kā jauns telēns. 1552 15564

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1276 2578

Kas lēni brauc, tas tālu tiek. 1582 1433

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1650 690

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1597 1988

Kas lēnāk brauc, tas tālāk tiek. 1596 2965

Kas lēnām brauc, tas labi nāk. 1596 63

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. 1376 2034

Jo lēnāki brauksi, jo tālāki tiksi. 1383 464

Lēnāk brauks, tālāk tiks. 1262 1510

Lēnām pa tiltu. 1552 3628

Lēnām par tiltu. 1686 618

Lēnām pār tiltu apakšā ūdens. 1573 3785

Lēnām pār tiltu apakšā ūdens. 1451 158

Kas lēni nāk, tas labi nāk. 1651 6438

Kas lēni nāk, tas labi nāk. 1635 1926

Kas lēni nāk, tas labi nāk. 1552 12429

Kas lēnām nāk, tas labi nāk. 949 1176

Kas lēni nāk, tas labi nāk. 739 1485

Kas lēnām nāk, tas labi nāk. 1379 8212

Kas lēni nāk, tas labi nāk.Bb 32 1259

Kas lēni nāk, tas labi nāk. 1262 93

Kas lēni nāk, tas labi nāk. 1262 976

Kas lēni nāk, tas labi nāk. 1439 1681

Lepnība ir muļķība. 1668 7509

Lepnība ir kauna ceļš, pa kuru iet gan jauni, gan veci. 556 13007

Neesi lepns pret otru. 1455 227

Lepna kā odze. 17 11513

Lepnība panāk mazāk kā pazemība. 17 28392

Lepna kā meldera cūka. 1492 665

Lepnums cilvēkam no goda krēsla grūž. 855 5197

Lepnums un posts ne ir tāļ viens no otra. 855 5230

Lepnība nāk pirms bojā iešanas.Bb 17 5859

Lepnība neņem laba gala. 1750 4295

Lepns kā gailis. 17 28393

Kas lepneibai pakaļ dzanas, tys vējam leidza skrīn. 1252 108

Kur lepnam domas, tur īss padoms. 1573 988

Lepnība ir poša īdūmōto muļķība. 508 2666

Lepnība namoksoj no grosa. 508 2667

Lepnība staigā pa lepnības ceļiem. 556 8445

Lepnums vēl vairāk kā zagt. 958 1378

Lepojas kā vārna ar pāva spalvām. 527 45733

Lepojas kā vārna ar citu putnu spalvām. 556 88123

No lepnības smird, no bada nevar padirst. 450 1626

Lepnība ir ģeķība. 796 6155

Lepnība ir sirdzīga slimība, kurai nav zāles. 527 36771

Lepnums iet pa priekšu, negods tam pakaļ. 1668 10343

Lepns kā cūka lietus laikā. 1950 4166

Lepneiba dordžōk daim nakai soltums un golodnums. 1263 737

Lepns kā tītaru tēvīns. 1225 10702

Lepns kai ozs uz sovim gorim rogim. 508 2668

Tas ir lepns kā vācu nabags. 1225 2508

Lepns kā vācu nabags. 759 619

Tys ir lepneigs kei vōcīts. 679 2106

Lepns kā muižnieka staļa puisis. 384 1008

Lepns kā muižnieka staļļa puisis. 877 2569

Lepns kā muižnieka staļļa puisis. 877 3291

Lepojas kā pāvs. 17 8766

Lepns kā pāvs. 1661 4277

Lepns kā pāvs. 1444 635

Lepns kā pāvs. 1950 4207

Lepojas kā pāvs ar spalvām. 935 33800

Tas lepns kā pāvs. 1225 1982

Lepnība priekš krišanas. 1170 616

Lepnība priekš krišanas. 527 25117

Pēc lepnības nāk krišana. 1699 875

Pēc lepnības nāk krišana. 796 18109

Lepnība nāk pirms krišanas. 997 14980

Lepnība nāk priekš krišanas. 796 15686

Lepnība nāk pirms krišanas. 1225 3741

Lepnība nāk pirms krišanas. 997 1021

Lepnums cilv;ekam par krišanu. 1560 2293

Caur lepnumu jākrīt. 884 5425

Lepnība krišanas priekšgājēje. 1626 4570

Lepnība ceļ kaunu. 527 32989

Lepnība ceļ kaunu. 1106 899

Lepnība ceļ kaunu. 1188 4579

Lepnība ceļ kaunu. 1008 1387

Lepnība ceļ kaunu. 609 5234

Lepnība ceļ kaunu. 387 7198

Lepnība ceļ kaunu. 1493 4064

Lepnība ceļ kaunu. 796 12917

Lepnība ceļ kaunu. 1674 866

Lepnība ceļ kaunu. 1276 1360

Lepnība ceļ kaunu. 1668 8116

Lepnība ceļ kaunu. 868 2850