Liels - lūzt

 

Lielam maza dūša. 1668 6707

Liela lūgšana - maz dabūšana. 1225 5634

Lielāks par lielu, mazāks par mazu. 384 419

Jau es lela, a tu vel leloks. 276 305

Liels paliek liels, ārā vai mājā. 1459 4127

Ikkatrs liels, ka spēj. 1660 6721

Liels un čagans, mazs un kodīgs. 1738 4526

Kas sveitej trešū leldyui, tū ūdi naād. 1344 343

Arī leilu bāž maisā. 929 69368

Cik liels, tik muļķigs. 353 10105

Jo lielāks, jo muļķāks. 926 59

Jo lelōks, jo glupōks. 508 2716

Lels da glums. 363 6116

Kot lels, a duraks. 548 2250

Lels da duraks. 640 939

Kā tie lielie, tā tie mazie. 1444 656

Kā tie lielie, tā tie mazie. 17 14626

Kā tie lielie, tā tie mazie. 116 16569

Liels un garš, slinks un kārs. 609 5239

Liels un garš, slinks un kārs. 116 1025

Viens liels, vai divi mazi. 384 949

Būs jau nu būs, vai nu viens liels, vai arī divi pavisam mazi. 1341 32770

Cik liels, tik gudrs. 1594 3476

Cik liels, tik gudrs. 1576 4222

Cik liels, tik gudrs. 1654 3916

Ko tu leilom podarīsi? 529 957

Uz lielceļa zāle neaug. 1697 2092

Nestrīdies ar lielmuti un nemet vēl žagarus viņa ugunī. 1377 1847

Pats liels, golva moza. 640 1787

Tu tik liels esi kā dundurītis. 1242 3342

Tu tik liels esi kā dundurīts. 1242 3448

Tu tik liels esi kā pundurīts. 1242 3343

Tik lieli, kā Purgūlas kluči. 1745 25

Tik lieli, kā Purgulas kluči. 929 70482

Tik lieli, kā Purgūlas kluči! 1459 1804

Liels kā koks. 116 16771

Liels kā priede. 1654 3455

Tas jau ir liels kā ozols. 1225 10837

Liels kā ozols, dumjš kā zābaks. 872 3897

Liels kā milzis, bet spēks kā sisenim. 1242 3689

Lyls ko Bolvu azars. 1950 4217

Lels i troks. 465 219

Liels ka salāks. 51 621 Salāgs, salāks - nekrietns cilvēks, arī liels no auguma un pie darba slinks.

Liels kā mācītāja miesa. 1225 9466

Liels kā kravāns. 1730 56618

Liels kā adata. 1429 775

Liels kā vērsis. 508 1606

Liels kā lācis. 702 405

Liels ka vāģ rac. 748 204

Lilels kā vels. 1242 3138

Liels kā bērniņš. 702 404

Lels kai kōrms. 548 2276

Liels kā gailis laktā. 1188 6036

Liels, kai elefants. 477 298

Liels kā pērnais teļš. 1459 2061

Liels kā Goliats. 702 410

Lels, kai Goliats. 363 6112

Liels kā Goliāts. 1661 4215

Liels kā goliats. 1225 11009

Liels kai Goliats. 465 224

Liels kā zirgs. 529 515

Liels kā zirgs. 997 15828

Liels kā zirgs. 1667 1074

Liels kā zirgs. 9176645767 1074

Liels kā zirgs, bet kumeļa prāts. 17 12807

Izaudzis lels kai zyrgs. 820 1361

Liels kā zirgs, glups kā ēzelis. 1654 5575

Liels kā zirgs, bet kumeļa prāts. 829 909

Liels kā zirgs, darīšana kā blusai. 1552 25514

Liels kā zirgs, darbi kā blusai. 1730 16505

Kas pats niecīgs, tam grūti pie cita lielumu atrast. 848 1046

Kas pats niecīgs, tam grūti pie cita lielumu atrast! 1627 74

Kas pats niecīgs, tam grūti pie cita lielumu atrast. 1661 3867

Kas pats niecīgs, tam grūti pie cita lielumu atrast. 834 7744

Kas pats niecīgs, tam grūti pie cita lielumu atrast. 1177 12317

Liells kā lielmans, varens kā Pērkons. 1552 7728

Lielmātes krēslā neviens zemnieks netiks sēdēt. 1137 1577

Līļmans leidzans bagaturam. 1899 371

Līļmaņs leidzīgs bogōtajam. 740 638

Līlmans leidzons ar bogaturu. 449 347

Lielmanis dara kā grib, nabags kā var. 1772 3232

Lielmanis dara ko grib, nabags ko var. 1674 2719

Lielmanis dara ka grib, nabags ka var. 527 36796

Lielmanis dara kā grib, nabags kā var. 925 1560

Lielmanis dara kā grib, nabags kā var. 941 4056

Lielmanis dara kā grib, nabags kā var. 1596 27

Lielmanis dara kā grib, nabags kā var. 1170 283

Nestrīdies ar lielmuti un nemet vēl žagarus viņa ugunī. 759 9278

Lielmanis dara kā grib, nabags kā var. 872 3935

Lielmanis dara kā grib, nabags kā var. 1225 16953

Lielmans dara kā grib, nabags kā var. 1880 2956

Lielmans dara kā grib, nabags kā var. 1880 1652

Lielmans dara kā grib, nabags kā var. 1557 345

Lielmans dara kā grib, nabags kā var. 1379 8286

Lielmanis dara kā grib, nabags kā var. 1575 1859

Lielmanis dara kā grib, nabags - kā var. 1225 14316

Lielmanis dara kā grib, nabags kā var. 1602 3799

Lielmanis dara kā grib, nabags kā var. 1611 2708

Lielmanis dara kā grib, nabags kā var. 1225 1468

Lielmanis dara kā grib, nabags kā var. 1084 6615

Lielmanis dara kā grib, nabags - kā var. 384 948

Lielmanis dara kā grib, nabags kā var. 1552 11841

Lielmanis dara kā grib, nabags kā var. 1079 1770

Lielmanis dara kā grib, nabags kā var. 116 6324

Kas pats niecīgs, tam grūti pie cita lieluma atrast. 1552 10905

Kas pats niecīgs, tam grūti pie cita lieluma atrast. 1798 1258

Nasanes lielumā ieskrīsi slapumā vel var apmērkt ausis. 288 122

Kā lien tā i dzen kā vadzi siena. 380 1768

Jo vairāk lin, jo moz;ok daboj. 508 2413

Kur tu lien, kad tu ceļa nezini. 880 1180

Lien pa logu, neplēs jumtu; dari blēņas, neej zagt. 1552 31997

Pirmais lien, pirmais dabūj. 400 2562

Nelein kur nevari ielīst. 1225 11072

Lien kā kašķis. 527 32117

Lien kā kašķis. 508 16317

Lien kā čigāns. 1225 17824

Lien kā čigāns pie bitēm. 1341 30549

Lien kā muša acīs. 556 575

Ko lein kā bez acīm. 1451 1712

Lien kā migla. 1459 2923

Lien kā slieka. 1802 3528

Lien kā čuska. 556 1241

Lien nu kā kamielis caur adatas aci. 527 45620

Lien vai smirdēdams klāt. 648 62

Lien kā adata. 466 407

Lien kā adata. 1552 32829

Lien kā adata. 1552 5164

Lien kā adata. 231 2832

Lien kā adata. 553 1466

Lien kā adata. 1079 2029

Lied kā odota. 529 603

Lien kā adata. 1444 737

Lien kā adata. 556 421

Lien kā adata. 840 141

Lien kā asa adata. 556 2592

Lien kā adata. 1750 5862

Lien kā utis kažokā. 997 1307

Lien kā utis pa kažoku. 1660 594

Lien kā ute pa kažoku. 1008 5952

Lien kā uts kažokā. 527 45696

Lien kā ute pa kažoku. 828 21771

Ielīdīs kā ute kažokā. 1459 3827

Lien kā uts kažokā. 527 36550

Lien kā uts kažokā. 1190 3435

Lien ko uts pa kažuku. Rāpo ko uts pa kažuku. 1950 4173

Lien ko uts ka;zukā. 1950 4172

Lien kā uts! 1661 4237

Lien kā uts.! 702 394

Ko lien kā ute. 1206 6885

Ko lien kā uts. 1225 27178

Lien kā lapsa uz pīlēm. 935 33915

Lien kā uz pīlēm. 877 1140

Lien kā uz pīlēm. 828 11413

Lien kā uz pīlēm. 884 4995

Lien kā uz pīlēm. 1225 1639

Lien kā uz pīlēm. 1225 17856

Lien kā uz pelēm. 1127 599

Lien kā uz pelēm. 1225 19269

Lien kā kaķis uz pelēm. 877 2696

Tas jau lien kā kaķis uz pelēm. 1225 34630

Lien kā gliemezis. 1661 4200

Līž taka gliemeds! 230 4716

Lien kā gleimezis vākā. 1573 2194

Lien kā cūka uz zirņiem. 1404 5054

Lien kā cūkas vārsmā. 23 10518

Lien kai cyuka. 640 421

Lien visur kā cūka. 1225 25844

Lienas visur kā utena cūka. 1730 59013

Ko lien kā cūka uz zirņiem. 1573 2206

Ko lien kā vēzis atpakaļ. 1660 590

Lien kā vēzis . 929 40120

Lien kā vēzis. 17 30188

Lien kā vēzis. 1730 33809

Lien kā vēzis. 12258317699

Ko līž uz atpakaļ kā vēzis. 997 2831

Lien kā vēzis atpakaļ. 796 4294

Lien atpakaļ kā vēzis. 1674 194

Lien virsū kā miegs. 231 8872

Lied virsuo kā miegs. 529 716

Lien virsū kā miegs. 1444 921

Lien kā īlens. 1444 765

Lied kā īlens. 529 604

Liesmas drīz salmus ķer. 925 1602

Ātra liesma maz silda. 1771 942

Par liesumu pateicās, par taukumu neko. 556 4617

Ik katrai lietai ir sava ēna. 208 1321

Katrai lietai sava ļaunā un sava labā puse. 1800 2524

Katrai lietai aizvien savas labas puses. 556 6300

Katrai ļaunai lietai ir sava labā puse. 17 6935

Vaļā lietas zagļam ceļu rāda. 609 5248

Vaļā lietas zagļiem ceļu rāda. 1557 3403

Vaļā lietas zagļam ceļu rāda. 1552 12510

Lieta skaidra kā diena, tik liecinieki piedzērušies. 855 5513

Lieta skaidra kā diena, tik liecinieki piedzēruši. 23 5836

Braka lieta - vācieša prece. 1620 1461

Brāķa lieta vācieša prece. 609 5246

Starp daudz ļaunām lietām visļaunākā ir asa mēle. 527 36904

Starp daudz ļaunām lietām visļaunākā ir asa mēle. 501 233

Pazīstama lieta, ka gudrība pārāka par bagātību. 1668 10578

Pazīstama lieta, ka gudrība pārāka par bagātību. 1084 7356

Cita lieta kā manai sievai. 1730 44963

Cita lieta, gluži kā manai sievai. 929 28368

Kas manā lietā netaisns, tas arī lielā. 67 3596

Par tādu lietu cūkai, ķēvei jāsmej. 527 3502

Ko daudz lieto, tas ātri vien nolietojās. 142 2761

Katrai lietai ir savs ienākums. 1626 4352

Loba līta oss nazs, tikaai nadeļ bārnim. 1452 1012

Lieta brīnuma nedara. 1668 6530

Kas rāda visas lietas, pats nekā nezinādams. 1750 9603

Vai sveša lieta otra darvbu nicināt. 1225 10730

Nekad nesmejies par tādām lietā, ko otrs tur par svētām.Bb 13 1580

Loba līta lobi raksti, tikai neder naoprašom. 1542 1013

Es varu tanī lietā pliks nomesties. 142 2915

Lieta paliek lieta un darīšana par sevi. 853 617

Tev gan tai lietā ir nagu ķēriens. 1225 2510

Labas lietas nespīd ārēji, bet gan iekšēji. 1206 4869

Katru lietu apdomā, lai vēlāk nevajadzētu kost pirkstos. 1779 956

Lela līta, mozs caurums. 508 1368

Ne jau līta, bet ryus. 1925 2949

Kotrai lītai sovs rāc. 624 217

No divām lietām sargies pasaulē: netopi izsmejams, ne nožēlojams. 1666 734

Kas vismazākā lietā uzticīgs, tas arīdzan lielākā lietā uzticīgs; bet kas vismazākā lietā Netaisns, tas arī lielākā lietā netaisns. 759 9247

Nū lieta groudā. 529 961

Pataisi vīnu lītu, bet lobu. 640 1234

Steidzama lietiņa - darāms pūriņš. 918 600

Lieta brīnuma nedara. 828 2973

Tā ir laba lieta, apaļa un cieta. 1730 76822

Nikod napērc navajadzeigas lītas. 1263 736

Katrai lietai savs derīgums. 585 967

Nesaskati visās lietās tikai ļaunu. 1779 989

Pie visām lietām pieej ar vaļā acīm. 1600 7676

Nūzogtō lītu nailgi stov. 512 145

Ne jau katru lietu var ņemt ar pliku roku. 1341 28907

Runā tik par labu lietu, citādi turi muti ciet. 116 13683

Katrai luietai un katrai būšanai ir sava laba puse, kas aizvien jāatcerās. 556 13631

Vecas lietas mūsu laikiem neder. 556 5579

Nav smuki vecas lietas stāstīt ļaužu priekšā. 556 12249

Pazaudētas lietas aizvien tiek turētas par vērtīgām. 556 6722

Lieta brīnumu nedara. 1717 215

Katram sava lietiņa mīļa. 1372 5051

Suoksi mozu lītu sākt, nūīsi da lelys. 1344

Zagtas lietas neiedodas. 840 2878

Tas jau no tās lietas tikpat zin kā cūka no saules. 527 45648

Loba līta dyvus myužus dzeivōj. 780 479

Pērc dōrgu lītu, bet lobu. 640 382

Kas nevar lielas lietas darīt, lai mazas dara skaisti un pilnīgi. 1596 2378

Nūzogto līta nailgi stōv. 1151 246

E kur lieta, apaļa un cieta! 929 28385

Līta loba kai zvons. 780 60

Saredzēt var tikai redzamas lietas. 556 5030

Lela līta, mozs caurums. 527 32159

Laba lieta ilgi nepastāv. 527 25123

Neaiztiec lietas, kur pirksti deg. 556 4467

Lieta gaiša kā balta diena. 556 2556

Labas lietas viegli pārdodās. 556 4949

Visas vecas lietas appel, appel arī vecā patiesība. 556 6544

Lai tev ir par visām lietām pienākums arvienu svēts. 17 24561

Lieta neder ne sunim, ne kaķim. 556 9074

Katrai lietai savs derīgums. 556 12832

Tam visas lietas ir tīra špicka. 556 2767

Lietu lietu bez skaidras sirds nevar izdarīt. 17 23417

Loba līta pa pasauli naīt. 1368 1327

Jo mazāka lieta, jo lielāka cena. 384 644

Klusu ciest ir goda lieta.Bb 13 1292

Laba lieta ilgi nepastāv. 1599 6329

Kas gudris, visās lietās atrod labu. 584 1920

Cik liela lieta, tik liela runa. 400 2583

Par šito lietu, tu nesaki ij savam kreklam, nevis vēl citam kādam. 142 4039

Tā lieta ir ar vaļu. 1459 301

Jā vienu lietu gribi sasniegt, tad atstāj tūkstoš citas. 17 635

Notikušas lietas nav vairs atgriežamas. 1860 3527

Notikušas lietas nevar pārgrosīt, raudāšana neder. 828 13939

Notikušas lietas nav pārgrozamas. 1699 5924

Kam lieta pieder, tas to vāķ. 1552 25373

Kam lieta pieder, tas to vāķ. 609 5247

Kam lieta pieder, tas to vāķ. 1660 925

Kam lieta pieder, tas to vāc. 1552 40628

Kam lieta pieder, tas to pievāc. 1127 1229

Kas nevērtīgas lietas pērk, tas vērtīgas drīz pārdod. 527 37251

Kas nevajadzīgas lietas pērk, tas drīz vajadzīgas pārdod. 116 2145

Kas nevērtīgas lietas pērk, tas vērtīgas drīz pārdod. 464 3006

Nepērc tādas lietas, ko tev nevajaga, tad tev drīz būs jāpārdod, ko tev vajag. 1136 271

Kas nevajadzīgas lietas pērk, tas vajadzīgas pārdod. 1805 1835

Kas nevajadzīgas lietas pērk, tas drīz  pārdos vajadzīgas. 1379 7393

Kas nevajadzīgas lietas pirk, tas drīz vajadzīgas pārdod. 1244 4457

Laba lieta maizes neprasa. 1557 3402

Laba lieta maizes neprasa. 556 6004

Laba lieta maizes neprasa. 1750 5601

Laba lieta maizes neprasa. 1552 12504

Laba lieta maizes neprasa. 609 5245

Laba lieta maizes neprasa. 1668 8118

Laba lieta maizes neprasa. 1717 314

Laba lieta maizes neprasa. 1668 3340

Katrai lietai savas beigas. 1697 5445

Katrai lietai savas beigas. 1765 1403

Katrai lietai savas beigas. 1379 2736

Katrai lietai savas beigas. 1552 26045

Katrai lietai savas beigas. 1750 6344

Katrai lietai savas beigas. 1599 2238

Katrai lietai savas beigas. 1699 3071

Katrai lietai ir savs gals. 121 1427

Ikkatrai lietai savs gals. 997 3131

Katrai lietai sava vieta. 1560 2718

Katrai lietai sava vieta. 116 4215

Katrai lietai sava vieta. 1816 2073

Kotray lītai sova vīta. 1263 600

Kotrai lītai sova vīta. 1940 2586

Katra lieta savā vietā. 400 2616

katrai lietai savs laiks. 1724 2938

Trīs lietas visas labas. 72 17642

Trīs lietas labas lietas. 961 1347

Trīs lietas, labas lietas. 280 1521

Visas labas lietas trīs. 501 177

Trīs lietas labas lietas. 1624 1824

Visas labas lietas ir trīs. 1492 393

Visas labas lietas trīs. 1697 2301

Trīs lietas labas. 1707 1490

Visas labas lietas - trīs. 785 239

Trīs leitas ir vienmēr labas lietas. 1008 3837

Visas labas lietas trīs. 997 14952

Mazam divas lietas grūti: augsti sniegt un dziļi brist. 1690 6319

Mazam divas lietas grūti: augsti sniegt un dziļi brist. 1084 6616

Mazam divas lietas grūt: augstu sniegt un dziļu brist. 1596 5449

Mazam divi lietas grūti: augstu sniegt, dziļu brist. 1624 822

Mazam divi lietas grūt: augstu kāpt un dziļi brist. 1880 2957

Mazam divas lietas grūt: augstu sniegt, dziļi brist. 935 27112

Mazam divi lietas grūt: augsti sniegt un dziļi brist. 1079 416

Mazam divas lietas grūt: augsti sniegt un dziļi brist. 384 982

Ne lietot der, ne lāpīt var. 116 8279

Ko paši lietot nevaram, to otram labprāt novēlam. 807 5169

Ko paši lietot nevaram, to labprāt citiem novēlam. 1660 5105

Ko pašī lietot nevaram, to labprāt otram novēlam. 1798 384

Ko paši lietot nevaram, to labprāt citam piesolam. 1805 4659

Ko paši lietot nevar, to citam labprāt novēl. 796 12366

Ko paši lietot nevar, to labprāt citam novēl. 968 4277

Ko pašī lietot nevaram, to labprāt otram novēlam. 1652 2150

Ko pašī lietot nevaram, to labprāt citiem novēlam. 1654 1419

Ko pašī lietot nevaram, to otram labprāt novēlam. 8 1917384

Ko pašī lietot nevaram, to labprāt citam novēlam. 1639 2700

Ko pašī lietot nevaram, to otram  labprāt novēlam. 1599 141

Ko pašī lietot nevaram, to labprāt otram novēlam. 17 8532

Kur slapjš, tur tiek liets. 1653 868

Kur jau slapjš, tur vairāk liet nevajag. 1552 12530

Kur jau slapjš, tur lietu vairāk nevajaga. 1798 2220

Kur jau slapjš, tur vairāk liet nevajaga. 997 13254

Kūka velk midzeni, būs lietus. 1014 1126

Jo lēnāks lietus, jo labāks sējumiem. 556 6423

Ja leitus nelītu, tad zāle neaugtu. 1511 320

Jo lietus lij, jo rudzi aug. 527 32115

Lai līst lietiņš, tad būs sviestiņš. 1599 2403

No leitus jau neizdīgs. 1225 8436

Vai leitus mugurā paliks? 1730 57045

Lai līst lietiņš, tad būs pieniņš. 1599 5690

Lai līst lietiņš, tad būs pieniņš. 1730 44900

Lai līst lietiņš, tad būs sviestiņš. 1689 2074

Lai līst lietiņš, tad būs sviestiņš. 1552 4661

Lietus līst tā kā vasarā. 1756 5080

Leitā pļausi, saulē kassi. 1899 376

Bez lietus nav auglības. 1631 186

Rīta varbūt lietus nebūs; par varbūt žids nekā nedod. 617 2378

Lietus nav saule. 997 2815

Kad lietus līst, tad slikti iet. 1552 15489

Lietus līst, saule spīd, vecam vīram kažoks plīst. 997 10988

Lietus līst, svārki plīst. 1599 2112

Kur slapjš, tur lietus nevajaga. 464 5636

Kur slapjš tur vairāk lieta nevajaga. 3 2690

Lietus līst kā ar spaiņiem. 1225 15064

Lietus gāž kā a4r spaiņiem. 556 6735

Lietus gāž kā spaiņiem. 1785 29

Lietus līst, it kā ar spaiņiem gāstu. 556 6257

Lietus saslapinās, sarkana saule izžāvēs. 926 2187

Liets izmērcēs, a sauleite izkaļtēs. 1940 2648

Lai liets leist, kai bikses pleist, bet kū dori, tu padori. 508 2400

Lai lietus līst, lai bikses plīst, bet ko dari, to padari. 740 13716

Lītiņš lija saulītei, malenieši kāzas dzer. 1217 932

Jo lielāks lietus, jo plašāk pārplūst upe. 556 7471

Ko tu liedējies? 1730 51170

Vāciski runā - rītā līs lietus. 1620 1921

Kad leitus līst, tad sēnes aug. 1276 6266

Pret lītu dundury rozacelās. 1344 39

Pēc lietus atkal saule. 867 6670

Pēc lietus spīd saule. 1668 2992

Pēc lietus saule spīd. 1689 3423

Pēc lietus saule spīd. 855 5163

Pēc lietus spīd saule. 527 25154

Pēc lietus spīd saule. 387 7300

Pēc lietus saule spīd. 609 5249

Pēc lietus spīd saule. 1684 299

Pēc lietus spīd saule. 1684 3479

Pēc lietus atkal saule spīd. 925 1562

Pēc lietus atkal saule spīd. 1773 3093

Pēc lietus spīd atkal saule. 94 9459

Pēc lietus atkal saule spīd. 796 11496

Pēc lietus atkal saule spīd. 997 6785

Pēc lietus atkal saule spīd. 1136 1123

Pēc lietus saule spīd. 1492 468

Pēc lietus atkal saule spīd. 1730 66315

Pēc lietus atkal saule spīd. 1599 691

Pēc lietus atkal saule spīd. 1393 5542

Pēc lietus atkal saule spīd. 1653 1483

Pēc lietus atkal saule spīd. 872 3961

Pēc lietus saule spīd. 1552 12513

Pēc lietus saule spīd. 1552 25281

Pēc lietus saule spīd. 231 3348

Pēc lietus atkal saule mirdz. 231 5123

Pēc lietus saule spīd. 231 9482

Pēc lietus saule spīd. 935 33974

Pēc lietus atkal saule spīd. 941 4074

Pēc lietus saule spīd. 1611 1403

Pēc lietus atkal saule spīd. 1557 83

Pēc lietus atkal saule spīd. 1379 8230

Pēc lietus saule spīd. 1557 3159

Pēc lietus atkal saule spīd. 884 4729

Pēc lietus spīd saule. 884 2891

Pēc lietus atkal saule spīd. 884 5588

Pēc lietus atkal saule spīd. 1177 2830

Pēc lietus saule spīd. 1560 1552

Pēc lietus atkal saule spīd. 968 615

Pēc lietus atkal saule spīd. 1404 2661

Pēc lietus atkal saule spīd. 1639 912

Pēc lietus atkal saule spīd. 1225 8787

Pēc lietus atkal saule spīd. 70 2438

Pēc lietus atkal saule spīd. 1170 308

Pēc lietus atkal saule spīd. 1628 720

Pēc lietus atkal saule spīd. 1374 372

Pēc lietus atkal saule spīd. 1374 4263

Pēc lietus saule spīd. 1802 2800

Pēc lietus atkal saule spīd. 1611 2703

Pēc lietus saule spīd. 1596 2587

Pēc lietus atkal saule spīd. 1629 4691

Pēc lietus saule atkal spīd. 1592 1789

Pēc lietus spīd saule. 1648 231

Pēc lietus atkal saule spīd. 1510 554

Pēc lietus saule spīd. 1842 2523

Pēc lietus atkal saule spīd. 1 1688

Pēc lietus spīd saule.Bb 32 1297

Pēc lietus atkal saule spīd.Bb 17 5910

Pēc lietus atkal saule spīd. 840 2870

Pēc lietus saule spīd. 828 12184

Pēc lietus spīd saule. 828 108

Pēc lietus atkal saule spīd. 116 6934

Pēc lietus saule spīd. 17 14513

Pēc lietus atkal saule spīd. 1444 1443

Pēc lietus saule spīd. 464 6794

Pēc lietus atkal saule spīd. 1900 1001

Pēc lietus atkal saule spīd. 1079 1800

Pēc lietus atkal saule spīd. 17 11175

Pēc lietus atkal saule spīd. 1159 349

Pēc lietus atkal saule spīd. 1753 100

Pēc lietus atkal saule spīd. 877 2613

Pēc lietus atkal saule spīd. 739 4004

Pēc lietus nāk saule. 116 6702

Pēc lietus vienmēr saule spīd. 116 11771

Pēc lietus spīd saule. 1459 370

Pēc lieta vysod saule speid. 509 1485

Pēc lieta un saule jaukoka. 1263 766

Pēc laita i saule jaukuoka. 1263 766

Pēc laita un saule jaukuoka. 1940 2733

Pēc lietus spīd saule, pēc priekiem nāk bēdas. 997 9193

Pēc lietus arvien spīd saule, pēc bēdām arvien nāk prieki. 1688 328

Pēc lietus spīd saule, pēc bēdām nāk prieki. 1206 1229

Pēc lietus spīd saule, pēc bēdām nāk prieki. 1244 13951

Pēc lietus spīd saule; pēc bēdām nāk prieki. 1805 4652

Pēc lietus spīd saule, pēc bēdām prieki smaida. 587 6516

Pēc lietus spīd saule, pēc bēdām nāk prieki. 1084 6907

Pēc lietus spīd saule, pēc prirkiem nāk bēdas. 1573 416

Pēc lietus spīd saule, pēc bēdām nāk prieki. 1635 860

Pēc lietus spīd saule, pēc bēdām nāk prieki. 1597 2030

Pēc lietus spīd saule, pēc bēdām spīd prieki. 1592 3387

Pēc lietus saulīte, pēc bēdām prieki. 935 36650

Pēc lietus spīd saule, pēc bēdām nāk prieki. 1341 29067

Pēc lietus atspīd saule, pēc bēdām atkal prieki. 1455 6379

Pēc lietus saule, pēc bēdām prieki. 1653 6026

Pēc lietus saule spīd. Pēc bēdām prieki mīt. 384 3825

Pēc lietus spīd saule, pēc bēdām nāk prieki. 527 45646

Pēc lietus spīd saule, pēc bēdām nāk prieki. 17 20715

Pēc lietus saule spīd, pēc bēdām laime smaida. 617 2369

Kaj pec leita vysod paspeid sylta saulite, tai pec skumam prica. 400 3547

To jau pats lietuvēns apstājis. 1225 19293

To ir laituvēns apēdis. 384 950

Necenties citam atņemt līgavu, jo tad tev nevajadzēs barot cita vīra bērnus. 1624 297

Man vēl līgava koka galā. 23 507

Jo tālāk mana līgava, jo lielāks mans gods. 739 5695

Līgojas couru dienu kā ūdens zāle. 529 617

Līgojas kā piedzēris. 1225 16663

Līguojas kā udenszāle. 529 616

Leigojās kai rudzu lauks. 1368 1358

Vecu ligzdu nepiespļauj, iekams jaunu neesi uztaisījis. 1225 4976

Nevajag vecu ligzdu izplēst kamēr jauna nav vietā. 1582 2499

No ligzdas var redzēt, kāds putns iekšā. 1620 2190

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1008 425

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1690 1890

No ligzdas var redzēt, kāds putns iekšā. 1690 6287

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 609 5235

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1774 1565

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1594 2541

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1225 13003

No ligzdas var jau redzēt, kāds putniņš ir iekšā. 1552 5121

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1560 497

No ligzdas var redzēt kāds putns iekšā. 1630 1710

No ligzdas var redzēt, kāds putns iekšā. 1630 1182

No ligzdiņas var redzēt kāds putniņš iekšā. 464 5772

No ligzdas var redzēt, kāds putns iekšā. 828 3523

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 968 3393

No ligzdas var redzēt kāds putniņš iekšā. 942 482

No ligzdas var redzēt kāds putniņš iekšā. 1225 4733

No ligzdas var redzēt, kāds puts iekšā. 1599 254

No ligzdas var redzēt, kāds putns iekšā. 1552 12531

No lizdas var redzēt kāds putniņš iekšā. 1877 1062

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1877 246

No lizdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1877 1234

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1079 517

No ligzdas vien jau var redzēt, kāds putniņš iekšā. 17 23208

No ligzdiņas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1127 622

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 464 7676

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1492 416

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 17 25084

No ligzdiņas var redzēt, kāds putns iekšā. 1552 9126

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1752 972

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 1728 3258

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš ir iekšā. 280 1229

No ligzdiņas var redzēt, kāds putniņš iekšā. 17 6918

No ligzdas var redzēt, kāds putniņš. 512 3798

Jo leiksi, jo līks. 929 48467

Līks kā pīpes kāts. 1451 2676

Līks kā pīpja cibuks. 1451 309

Leiks kai čigona peipe. 1368 722

Līks kā kraķis. 1661 4285

Līks kā kraķis. 1661 4285

Līks kā kpks. 1557 1267

Leiks kai skručs. 548 2274

Leiks kai skručs. 477 676

Leiks kai žepers. 477 675

It līsma kai ēze. 624 142

Līks kā turku zobens. 929 66190

Līkas kājas kā codietim. 1376 3007

Līks kā nūja. 1208 1263

Leiks kai kakaža. 820 1003

Līks kā kamene. 917 6444

Leiks kai čokoks. 494 513

Līks kā vāks. 1661 4281

Līks kā Vāczemes gurķis. 893 686

Leiks kā skreists. 1802 3401

Leikēs taisnejam pīzasmej. 1871 23

Līks kā āža rags. 1225 15120

Līks kā āža rags. 1652 1436

Leiks kai oža rogs. 509 1612

Līks kā āža rags. 1225 27190

Līks kā āža rags. 1137 1040

Līks kā rags. 116 9656

Pats līks kā āža rags, bet otru vēl par līko sauc. 1341 3965

Līks kā loks. 1593 1168

Līks kā loks. 997 1283

Līks kā zirga loks. 727 394

Līks kā zirga loks. 880 2063

Līks kā zirga loks. 1183 693

Līks kā luoks. 529 503

Līks kā zirga loks, bet taisns grib būt kā dieva pirksts. 739 1883

Līks kā leiša rausis. 17 19984

Līks kā leišu rausis. 1667 1062

Līks kā leišu rausis. 917 6445

Līks kā leišu rausis. 1492 502

Līks kā leiša rausis. 1444 561

Līks kā kāsis. 529 502

Leiks kei kōss. 679 1453

Līks kā kāsis. 508 1610

Leiks kai kōss. 740 18463

Leiks kai alnis kōss. 465 213

Līksmojies ar līksmiem, raudi ar raudātājiem. 1459 3294

Līksmo kā tauriņš pa puķēm. 556 8160

Sevim palīdzēt ir dabīgs likums. 556 10322

Likums varens, posts vēl varenāks. 1693 4197

Neej ar likumu gar līkumu. 556 11039

Gan likums varen, bet posts vēl varenāks. 1880 1060

Labāk brauc ar līkumu pa labu ceļu, nekā taisi un pa sliktu. 1041 461

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 1654 2568

Kāds likums, tāds tikums. 1137 1232

Likums nav līkums. 1079 1623

Līkums nav līkums. 1654 4474

Likums nav līkums. 1084 6780

Līkums nav likums. 1654 2717

Likums nav līkums. 1596 3398

Likums nav plikums. 529 2130

Likumu var apiet ar līkumu. 527 37379

Likumam var apiet ar līkumu. 1584 1470

Likumu apiet ar līkumu. 17 12732

Likumam var apiet ar līkumu. 1599 5274

Likumu var apiet ar līkumu. 464 3134

Likumu var apiet ar līkumu. 1225 5574

Visur likums jāapiet ar līkumu. 1515 1001

Apiet likumu ar līkumu. 556 6875

Likumu apiet ar līkumu. 1552 32095

Ik katru likumu apiet ar līkumu. 208 1798

Likums nav līkums, ko var apiet. 556 5467

Likumu nevar apiet ar līkumu. 1766 1887

Kad neklausa likumu, dabūn pa plikumu. 853 86

Ja neklausīsi likumu, dabūsi pa plikumu. 1730 59126

Kad neklausa likumu, dabū par plikumu. 101 2283

Ja neklausīs likumu, dabūs pa plikumu. 567 1007

Kas nedara pēc likuma, dabū par plikumu. 699 151

Kas nedara pēc likuma, dabū pa plikumu. 609 5236

Kas neklausa likumu, tas dabū pa plikumu. 917 7923

Nezini likumu, dabon pa plikumu. 208 1799

Kas nedara pēc likuma, dabū pa plikumu. 1374 45

Nedarīsi pēc likuma, dabūsi pa plikumu. 23 721

Kaids lykums, tai i juodzeivoj. 1950 5232

Saliekt deviņos līkumos. 1225 5422

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 1661 148

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 848 1021

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 1696 6205

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 834 7752

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 1635 93

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 1177 5455

Ja tev jāsteidzas, pemet līkumu. 1379 3884

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 1626 2625

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 1657 2646

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 1629 2204

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 1653 2900

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 1552 36450

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 1627 250

Ja tev jāsteidzas, pamet līkumu. 101 1560

Ja tev jāsteidzas, tad pamet līkumu. 1798 1222

Jā tev jāsteidzas, pamet līkumu. 1552 10918

Neliec otram to darīt ko tu vari pats padarīt. 1624 1589

Neliec otram to darīt ko tu vari padarīt pats. 1552 36438

Neliec nekad otram to darīt, ko tu vari pats padarīt. 1626 2629

Ko liek, to dara, ko dod, to ēd. 1771 1517

Ko liek, to dara; ko dod, to ēd. 1730 57023

Liek kā muižā! 527 1433

Kur liek, tur paliek. 1766 5698

Uz katra liciena pilna makšķere. 1225 10789

Liec aiz auss un atmini to. 1225 19312

Liku drusciņ pagaidīt, gan būs labi. 556 6680

Ar likteņu vareniem nevar mūžīgi derību slēgt. 387 5993

Katram savs liktens. 508 2126

Liktens nsv nejaušība, jo katrs ir pats sava likteņa veidotājs. 1381 798

Likteņa lēmumam nevar pretoties. 508 2127

Kā liktens nolēmis, tā jānotiek. 508 2125

Kai liktens nūlem, tai jōbyūt. 508 2313

Nu likteņa nogim naizbēgsi. 508 2312

No likteņa neizbēgsi. 1674 1236

Neviens savu likteni izbēg. 855 5177

Likteņa pretplūdi aizvien nāk ar raibām sekām. 556 12989

Liktens ir roksteits un navar tū veidūt. 1945 7616

Katram savs liktens jāizcieš. 1800 2004

Kas grib strādāt, tas savs likteņa lēmējs. 1729 2353

Ja liktenis nāk, tad ārsts nav vajadzīgs. 556 7298

Viņam liktens lemts osorōs mērti. 548 2332

Labāk pie liniem, nekā pie pakulām. 1599 5314

Lai nu pie liniem, ne pakulām. 1415 125

Labāk pie liniem, nekā pie pakulām. 609 5240

Kas grib linus plūkt, tam nevajag grēču sēt. 1084 3628

Kas grib linus plūkt, tam nevajag grečus sēt. 1599 9406

Linu lindraks, pakulu krekls. 1552 25372

Linu lindraks, pakulu krekls. 6095524152 25372

Labi lini, slikts plūcējs. 739 4976

Jo baltāki lini, jo labāka cena. 556 5275

Lini kā kārkli. 529 467

Linu lindraks, pakulu krekls. 1620 218

Vērp savus linus visādi. 926 2235

Līp kā dadzis. 1267 3375

Līp kā dadzis. 1593 1145

Līp kā dadzis. 1900 1087

Tas jau līp klāt kā muša pie medus. 527 46131

Leip kai muša pi mada. 509 1551

Līp kā muša ap medus podu. 17 8647

Lipeigs kai kleis. 640 1692

Līp klāt kā dēle. 1627 3374

Lipīgs kā piķis. 929 28347

Lipīgs kā piķis. 1552 15612

Lipīgs kā kaķis. 1444 681

Līp kā piķis. 529 680

Līp kā piķis pie pirkstiem. 556 3087

Līp kā piķis pie žīda mēteļa. 648 55

Līp kā piķis klāt. 1347 2

Lišķīgs kā kaķis. 917 2577

Lišķīgs kā kaķis. 917 1907

Lišķa vārdi ir kā salds kumoss, kas visiem patīkams. 1798 4533

Lišķa vārdi ir saldi kumosi - iet visai pie sirds. 1584 395

Lišķa vārdi ir kā saldi kumosi. 1766 3717

Lišķība ir kauna lieta. 1207 8514

Ar lišķi un uguni jāapietas prātīgi. 556 11887

Neklausies lišķu valodu, kad viņš uzteic. 1685 344

Lišķis neskatās uz silvēku, bet uz viņa mielastu. 556 5781

Lišķim lišķa valoda. 1693 10233

Lišķim salda mēle. 609 5243

Lišķim salda mēle. 1805 243

Lišķim salda mēle. 1774 9123

Lišķim salda mēle. 1684 579

Lišķim salda mēle. 1722 5526

Lišķim salda mēle. 1668 6528

Lišķim salda mēle. 1596 1484

Lišķim salda mēle. 1597 2138

Lišķim salda mēle. 464 5899

Lišķim salda mēle. 1552 33089

Lišķim salda mēle. 1552 12529

Lišķim salda mēle. 1377 430

Lišķam salda mēle. 1557 3400

Lišķim salda mēle. 556 5094

Lišķam salda mēle. 1239 2089

Lišķim salda mēle. 464 6081

Lišķim salda mēle. 556 291

Līst kā pa sietiņu 1730 4653

Līst, kā šņorēr šņorē. 1730 4644

Līst, kā šļokst vien. 529 724

Līst, ka tek. 997 9000

Līst kā siena laikā. 1730 59098

Līst tā kā pa Jāņiem. 1713 4032

Līst kā pa Jāņiem. 1661 4192

Līst kā pa Jāņiem. 1599 1265

Līst lietus kā pa Jāņiem. 834 6461

Līst kā pa Jāņiem. 1084 8282

Līst kā pa Jāņiem. 1455 3334

Līst kā pa Jāņiem. 1807 63

Līst kā pa Jāņiem. 759 3265

Līst kā pa Jāņiem. 1756 146

Līst kā pa Jāņiem. 1798 230

Līst kā pa Jāņiem. 384 4960

ja viens loceklis sāp, tad sāp visa miesa. 556 5964

Lokas kā niedra. 384 1034

Lokas kā pīkstuls. 1225 1647

Visas lodes netrāpa mērķi. 556 4911

Izšautu lodi vairs nesaķersi. 997 7447

Pilna lode tālu skrien. 8 755

Lien pa logu, neplēs jumtu, dari blēņas, neej zagt. 609 5251

Lien pa logu, neplēs jumtu, dari blēņas, neej zagt. 1661 5465

Lien pa logu, neplēs jumtu; dari blēņas, neej zagt. 1689 4603

Ne čiku, ne grabu, labrīt pie loga. 1379 6369

Ne čiku, ne grabu, labrīt pie loga. 554 810

Nā lūgā vīn gaisma, aiz lūga vēļ ļeloka. 1151 206

Na lūgā vīn spūdrums, aiz lūga vēļ ļelōks. 512 92

Jo pataisiju lūgu, tad īlīci arī styklus. 509 51

Jo pataisiji lūgu, tod ari stikli jōīlīk. 509 1436

Jo pataisiji lūgu, tad īlīci arī stiklus. 527 32043

Natik vīņ gaišs, kū pa lūgu radz. 180 543

Kādi logi, tādas rūtis. 1552 25295

Kō ļeist par lūgu, ka durovis jer. 1767 502

Pa logiem un pa durvīm tam nāk laime iekšā. 853 969

Zems logs, gara puķe. 1459 4154

Naba logs pasauli gubej. 258 337

Braucamais loks ļoti līks. 556 5003

Ja loks pārlūzt, tad locītājs vainīgs. 556 6913

Loki loku, kamēr tas vēl ir izsutis. 739 1513

Loks pats nesaies kopā, ja viņš nebūs saliekts un sasiets. 1696 4282

Loks, pārāk liekts, lūzt. 1684 415

Loks, pārāk liekts, lūzt. 1188 7833

Loks, pārāk liekts, lūzt. 609 5252

Loks, pārāk liekts, lūzt. 1805 87

Loks, pārāk liekts, lūzt. 1552 12536

Loks, pārāk liekts, lūzt. 1377 358

Loks pārāk liekts lūzt. 553 3092

Loks, pārāk liekts, lūzt. 1552 25381

Loks, pārāk liekts, nav stiprs. 1764 1035

Loks, pārāk liekts, lūzt. 17 27236

Loks, cieši liekts, lūzt. 556 1463

Loks, pārāk liekts, lūzt. 17 29995

Loks, kas pārāk liekts, lūzt. 584 2463

Loks, pārāk liekts, lūzt. 384 5213

Loks, pārāk liekts - lūzt. 116 18635

Loks, pārāk liekts, lūzt. 828 8522

Loks, pārāk liekts, lūzt. 1429 820

Kas negrib liekties, tam grūti art. 1079 479

Kas negrib liekties, tam grūti vagu dzīt. 1459 3898

Lokās kā pīkstuls. 1950 4167

Lūkuos kai peikstuļs. 1368 606

Ko lokies kā pikste. 880 1274

Ko lokies kā krievs gar ori. 1084 8254

Lokās kā krievs gar ori. 796 3640

Locās kā teļa aste. 1880 2556

Lokas kā cūka pa zirņiem. 110 247

Ko lokies kā vārīts makarons! 1600 15626

Ko tu lokies kā teļa zarna karstā laikā. 1600 15443

Nu to jau liec kā lupstagu. 279 2730

Lokās kā zutis. 84 1465

Lokās kā zutis. 1641 1894

Lokas kā zutis. 1225 16626

Lokās kā čūska. 1225 33344

Locās kā čūska. 556 1239

Lūkās kai čyuska. 477 866

Lūkōs kai cyuška. 1398 211

Lokas kā čūska. 1225 1646

Luokās kā čūska. 529 613

Locās kā čūska pa smiltīm. 556 4706

Lokas kā čigāna pātaga. 1730 23396

Lokās kā tārps. 929 52893

Lūgas kai tōrps. 780 89

Ļūgōs kei torps. 679 1398

Lokās kā niedra. 1444 810

Lokās kā niedre. 1552 11902

Lokās kā niedra. 917 3041

Locas kā niedra. 1376 2779

Locās kā niedra. 1376 884

Locās kā niedra vējā. 1079 1635

Locas kā niedre vējā. 1573 1598

Lokās kā niedra vējā. 1584 4697

Lūkons kai vādzeļa. 465 236

Lokans kā ūdedszāle. 929 54445

Lokana kā zivs. 1860 1627

Lūkons kai leidaka. 465 235

Lunkans kā teļš. 1225 7003

Citi ir tik lokani kā ........., citi atkal tik ātri iedegas kā deglis un sprāgst kā pulveris. 807 207

Luakins kā striķis. 529 1421

Lokans kā kliņģeris. 893 747

Lokans kā bērza žagars. 1750 8547

Luokons kā jauna epse. 1359 40

Lokans kā ;cigāna pātaga. 1259 9

Lokans kā čigāna pātēga. 1592 5817

Lokans kā čigāna pātagas kāts. 877 180

Lokans kā čigāna pātagas kāts. 877 2713
Lunkans kā čigāna pātagas kāts. 877 180

Lunkana kā čigāna pātaga. 527 36808

Tas jau tik lunkans kā čigāna pātaga. 1225 16529

Lunkans kā čigāna pātaga. 1225 26910

Lunkans kā čigāna pātaga. Lokans kā čigāna pātaga. 877 1096

Lunkans kā čigāna pātaga. 828 5858

Lunkans kā čigāna pātaga. 828 10522

Lunkans kā čigāna pātaga. 1661 4238

Un lunkāns un ass, kā čigāna pātaga. 712 48

Lunkans kā pātaga. 913 197

Lokans kā pātagas kāts. 917 6453

Lokans kā pātagas kāts. 1492 524

Luokans kā pātagas kāts. 748 138

Lunkans kā pātegas kāts. 1008 2258

Lokans kā pātagas kāts. 1614 67

Lokons kā pīckas kāts. 1359 41

Lunkans kā pīcka. 1225 17722

Lunkans kā zutis. 1225 17851

Lunkans kā zutis. 501 132

Tik lokans kā zutis. 1552 4009

Lokans kā niedra. 1900 1033

Lunkans kā niedra. 1084 4850

Lūkons kai nīdra. 509 1539

Lokans kā kaķis. 956 89

Lunkans kā kaķis. 1225 27189

Lokans kā tārps. 997 8956

Jaunam lopa dienas. 1620 1826

Jaunam lopa dienas. 116 1054

Jaunam lopa dienas. 609 5104

Jaunam lopu dienas. 917 6466

Lops, kas tevi kops, kad mana galva kritīs. 1552 3479

Ak tu lops, kas tevi kops? 1696 6127

Luops, kas tevi kops, ka mana galva kritīs. 1361 131

Lops, kas tevi kops, kad mana galva kritīs. 1730 44903

Dirsn ka lops veselu stundu. 72 9025

Ko dirsn kā lops. 72 9007

Kas tam lopam purnu aizsies kas par labību bradā. 72 8635

Ko nu ar lopiņu mežā brauks, ja dievs nav zirdziņu devis. 450 1620

Lops pie saites, vīrs pie vārda. 74 1234

Smērē lopiņ, sešos laulās. 23 98

Lops kas lops, tik astes vien trūkst. 23 2346

Turams lopiņš, bez pirksta dzer. 1225 10928

Lopi pie astes augšā ceļami. 23 11770

Gatavs lops, piesien tik asti un palaiž mežā. 1225 78

Ko nu ar lopu mežā brauksi, kad Dievs nav devis zirga. 72 7835

Lops pazīst savu kopēju. 527 25126

Kad lopam silē bursi, tad lops burs slaucenē. 1552 33095

Lops lopa darbu dara. 1552 11848

Kā lops ēd, tā lops dirš, kukuli apēd, kukuli izdirš. 1008 3924

Pielikt pie lones un atlaist. 1730 66478

Lopa taisīts ar mietu. 1730 66213

Uja lopajānis. 1730 56471

Lopiem sēta, cilvēkiem likums. 1631 170

Lops nezin, cik lops maksā. 1880 3257

Lūps bejis, lūps palīk. 508 1427

Lūps kad paēds, tūlaik vysa jō bagatība. 640 1258

Lops, kas lops, tik ar šauru rīkli. 556 6282

Kur var lopus laist, tas ganam pašam jāzin. 1596 5284

Lūpam prōta naidūsi. 1252 117

Lops savā vietā, cilvēks savā. 1860 4493

Lūpa ēšana, lūpa dzeršana. 508 1346

Lops spalvu met, cilvēks dabu nemet. 375 5555

Vai kaza kāds lops, vai meita kāds cilvēks. 877 3236

Lops lopa darbu dara. 384 956

Kur lops, tur nauda, kur cilvēks, tur valoda. 739 1471

Taisnais gādā par savu lopu. 556 6729

Baro lopus un taupi sienu. 556 7733

Kas lopam muti sies, ja tas zālē brien. 17 30197

Lopi tādi, ka vējš pūš gar zemi. 1225 26948

Lopa rags nekad nesāp. 556 11973

Lops paliek lops, ja ar viņu arī labi apietās. 556 7478

Lopiņš pirmais dieva sūdzētājs. 556 1547

Vai lops zin, ko lops maksā. 968 944

Lops lopu pazīst. 67 1703

Lopu pazīst no spalvas, bet cilvēku no dabas. 1597 4515

Nebaro lopus, kad vilks jau kūtī. 1552 15431

Pulku lopi - vajag daudz siena. 1242 3541

Kur lūpi, tī maitas. 1142 401

Kur lopi, tur maitas. 917 4325

Kur lopi, tur maita. 527 8985

Kam lops, tam maita. 935 33986

Kur lopi, tur sprāgoņi. 884 2865

Kur lūpi tī maitys. 1368 2131

Kur lūpi tī maitys, kur ļauds, tī i myrūni. 820 1591

Kur lops, tur maita, kur cilvēks, tur mironis. 527 9094

Ku lops, tur mait, ku cilveks, tur mirons. 1354 53

Kur lopi tī maitas, kur ļaudis tur myrūni. 434 40

Kur lūpi tī maitas, kur ļaudis, tī myrūni. 820 492

Kur lopi, tur maitas, kur cilvēki, tur miroņi. 1573 713

No lopu suņa nevar iztaisīt putnu suni. 609 5253

No lopu suņa nevar iztaisīt putnu suni. 1557 3405

No lopu suņa nevar iztaisīt putnu suni. 1552 12537

Kur nu lopu suni izmācīsi par putnu suni. 1730 66367

Lopu suni par putnu suni neizmācīsi. 877 3266

No lopu suņa nevar iztaisīt putnu suni. 556 6579

No lopu suņa nevar iztaisīt putnu suni. 105 476

Lopam lopa daba. 609 5254

Lopam lopa prāts. 1552 12540

Lopam lopa prāts. 1225 22602

Lopam lopa prāts. 1557 3406

Lopam lopa prāts. 1573 1592

Lopam lopa prāts. 1552 25366

Lopam lopa prāts. 1225 30974

Lopam lopa prāts. 17 29992

Lopam lopu prāts. 617 2238

Lopam lopa prāts. 584 665

Lopam lopa prāts. 1750 5876

Lopam lopa prāts. 1137 1643

Lopam lopa prāts. 556 436

Lopam lopa prāts. 1429 821

Lopam lopa prāts. 1429 821

Nedari pāri lopiņiem, tie pirmie dievam sūdzētāji. 1816 5025

Nedari pāri lopiņiem: pirmie dieva sūdzētāji. 1552 33016

Nedari pāri lopiņiem: pirmie dieva sūdzētāji. 1188 7753

Nedari pāri lopiņiem, tie pirmie dievam sūdzētāji. 1654 313

Nedari pāri lopiņiem, tie pirmie dievam sūdzētāji. 17 20671

Nedari pāri lopiņam, viņš dievam sūdzētājs. 116 21278

Nedari pāri lopiem, tie pirmie dievam sūdzētāji. 556 7816

Nedari pāri lopiņam, pirmie dievam sūdzētāji. 1805 252

Nedari pāri lopiņiem, tie pirmie dievam sūdzētāji. 464 5651

Nedari pāri lopiņam. 1660 4094

Nedari pāri lopiņam. 1377 433

Nemoki lopus, tie sūdz dievam. 556 4184

Lops savu laiku un mēru zin, tikai cilvēks nezin. 609 5258

Lops savu laiku un mēru zin, tikai cilvēks nezina. 1188 7834

Lops savu laiku un mēru zin, tikai cilvēks nezin. 1225 12155

Lops zin laiku un mēru, tikai cilvēks ne. 556 6677

Lops savu laiku un mēru zin, bet tikai cilvēks nezin. 828 2974

Lops savu laiku un mēru zin, tikai cilvēks nē. 17 30018

Lops savu laiku un mēru zin, bet cilvēks ne. 556 1464

Lops savu mēru un laiku zina, cilvēks nē. 1459 3946

Ložnā kā lapsa. 556 3164

Lodē kā čūska. 10 1265

Lūgt un dot - tas ir par daudz. 598 100

Sirsnīgi lyudz, vysod byusi izklausīts. 640 1165

Lyudz kai okls nu uboga vāzas. 1252 44

Lūdzās kā Dieva kungs. 1620 1708

Tas ir lūdzams kā dievs. 1225 17890

Ko tur nu tik daudz lūdzies kā dievs. 142 4036

Ar lyugšonu sōc, ar lyugšonu ari beidz. 640 1006

Lūdz ko gribi. 834 6799

Tava lūgšana, bet mana matu plūkšana. 1341 31009

Leidz kai pī dīva aiz durovom. 677 29

Kas nelūgts nāk, tas nemielots aiziet.Bb 17 5915

Vai lūdz, vai lād - kas jākar, tas jākar. 1880 3520

Jo vairāk lūdzas, jo lepnāks tiek. 1685 2140

Ko lūdzies kā nabags. 893 1067

Sirsnīgu, klusu lūgšanu dievs paklausa. 1551 6585

Ar lūgšanu uz lūpām, ar darbu rokās. 387 6775

Ar lūgšanu mutē, ar darbu rokās nekur nezudīs. 926 2208

Jo lūdzās, jo pūšās. 609 5250

Jo lūdzas, jo pūšas. 1552 25346

Jo lūdzās, jo pūšās. 1599 2395

Lyudzīs un strōdōj. 780 395

Lyudzīs un strōdōj. 640 1080

Lyudzīs un strodoj cikom dzeivoj. 477 704

Kas lūdz, tas dabū. 1008 4300

Kas lūdz, tas dabū. 1010 84

Kas lūdz tas dabū. 186 346

Kas lūdz, tas dabū. 17 6894

Kas lūdz, tas dabū. 464 6032

Kas lūdz, tas dabū. 116 11193

Kas lūdz, tas dabū. 116 5900

Ja lūgsi, tad dabūsi. 1552 15590

Kas lūdz, tas dabū. 1597 4074

Kas lūdz, tas dabū. 3 1655

Kas lūdz, tas dabū. 202 2403

Kas lūdz, tas dabū. 1596 528

Kas lūdz, tas dabū. 1629 315

Kas lūdz, tam top dots. 116 5624

Kas lūdz, tam dod. 67 1241

Kas lūdz, tam tiek dots. 1552 17078

Kū lyugsi, tū dabūsi. 508 2676

Kas lūdz, tam ir. 1225 10785

Kas lūdz, tam tiek. 1703 2394

Kas lūdz, tam palīdz. 1552 11492

Kas lūdz, tam tiek dots; kas klaudzina, tam tiek atvērts; kas meklē, tas atrod. 1692 187

Lūgties brīv, vai dod, vai nedod. 1552 11847

Lūgties brīv, vai dod, vai nedod. 877 3271

Lūgties brīv - vai dod, vai nedod. 804 3356

Lūgties brīv - vai dod, vai nedod. 384 958

Labāk lūgties, nekā zagt. 1860 3810

Labāk lūgties nekā zagt. 1552 11849

Labāk lūgties nekā zagt. 1707 40289

Labāk lūgt, nekā zagt. 202 3813

Labāk lūgties nekā zagt. 834 6492

Labāk lūgt, bet ne zagt. 202 47279

Kad lūku pazaudē, maksā siksna. 384 960

Lūku paņēmis ar siksnu maksā. 1379 8647

Lūku pametis siksnu maksā. 1557 999

Lūku paņem, siksnu atrod. 464 7402

Lūku pazaudē, pātaga jāatrod. 1225 36250

Kai lyuks aiz jūstys. 740 10

Līks lūks - taisna vīze. 1415 123

Vienreiz lūks pilns. 527 32353

Lūpas kā tupeles. 1661 4230

Lūpa atkārusies kā vecam zirgam. 1341 24086

Došu, ka lūpas uz četrušķedenu pāries. 1730 58992

Cik maksā čupa lūpa? 1730 66443

Nu ir pēc lūpas. 1730 57172

Kas saskaities, par to saka: "Lūpas kā Cēsis". 527 4030

Lūpas kā nēģerim. 937 96

Kam biezas lūpas, tam vēders plāns. 400 2188

Lūpas kā teceles. 1225 26916

Lūpas kā šķiltavas. 1225 11344

Ar lyukšonu uz lyupu, ar dorbu rukus nikod napropulsi. 527 33373

Prātīgās lūpās atrodās gudrība, bet par ģeķa muguru nākās rīkstes. 384 3804

Uz prātīgā lūpām rodas gudrība, bet uz muļķa muguras nāk rīkste. 1648 113

Lūpas kā ķeseles. 1459 2569

Atkāris lūpas kā auzu ķeseli. 1730 59186

Piekusis, ka pār lūpu pāršpļaut nevar. 567 991

Tas jau tā noņēmies, ka pār lūpu vairs nevar pāršpļaudit. 527 46180

Lūpas kā Cēsis. Mēle kā bize. Aste kā zēģele, kājas kā medū mērcētas (čigānu zirgam). 334 295

Uz lūpām dievs, sirdī velns. 997 14962

Lyupa kai laiška, lumka. 477 642

Izstiepis lūpas kā sumpurnis. 1225 11343

Nestreb kamēr vēl nav atdzisis kā nesadedzini lūpas. 926 1082

Pār lūpām tecēja gan, bet mutē neietika. 556 10361

Lūpas līdz Gaižumiem. 855 1693

Dreiži āsdazynoj lyupas. 1470 483

Kam uz lūpām medus, tam sirdī ledus. 1225 2741

Uz lūpām medus, sirdī ledus. 17 17129

Uz lūpām medus, bet sirdī ledus. 1576 8872

Uz lūpām medus, sirdī ledus. 855 5682

Lūpas kā pastalas. 1667 1053

Lūpas kā pastalas, deguns kā ķipis, galva kā spainis. 699 209

Lūpas kā pastalas, deguns kā ķipis. 1584 6413

At lyupas ka postolas var šyut. 477 635

Lūpas kā ķipis. 529 1393

Lūpas kā ķipis. 529 453

Lūpas kā ķipis. 527 1697

Vēl jau tev balts aiz lūpas. 384 961

Vēl jau tev balts aiz lūpas. 1552 11850

Tev jou lūpas vēl ar pienu. 529 1098

Lūp pārplīs ka zaķam. 748 246

Lūpa pušu kā zaķim. 527 36535

Smejies, smejies, porpleiss lyupa kai zaķam. 1398 194

Ka tik netīk čatras lūpas kā zaķom. 529 1036

Iztaisišu tris lūpas kā zaķim. 23 395

Tev jau lūpa pārplīsusi kā zaķam. 10 3778

Kas karstu strebj, tas sadedzina lūpas. 867 6722

Kas karstu streb, sadedzina lūpas. 1684 387

Kas karstu strebj, sadedzina lūpas. 925 1974

Kas karstu strebj, tas sadedzina lūpas. 958 21

Kas karstu strebj, tam lūpas deg. 353 7900

Kas karstu strebj, tas sadedzina lūpas. 1695 262

Kas karstu streb, tas sadedzina lūpas. 1695 3353

Kas karsti streb sadedzina lūpas. 913 445

Kas karstu strebj, sadedzina lūpas. 1805 61

Kas karstu strebj, tas sadedzina lūpas. 954 5471

Kas karstu streb sadedzina lūpas. 1685 1146

Kas karstu strebj, tas sadedzina lūpas. 1692 518

Kas karstu putru strebj, sadedzina lūpas. 1106 3706

Kas karstu strebj, sadedzina lūpas. 958 7041

Kas karstu streb, sadedzina lūpas. 941 662

Kas karstu strebj, tas sadedzina lūpas. 1802 976

Kas karstu strebj, sadedzina lūpas. 1592 2101

Kas karstu strebj, sadedzina lūpas. 884 605

Kas karstu strebj, tas sadedzina lūpas. 1802 2785

Kas karsti strebj, tam sadeg lūpas. 1225 14652

Kas karstu strebj, tas sadedzina lūpas. 929 32657

Karstu strebjot noplūk lūpas. 834 2107

Karstu streb, lūpas sadeg. 1225 11269

Kas karstu strebj, tas lūpas sadedzina. 828 7983

Kas karstu strēb, sadedzina lūpas. 556 485

Kas karstu streb, tas lūpas sadedzina. 33 847

Kas karstu strebj, tam sadeg lūpas. 997 16312

Kas karstu strebj, tas sadedzina lūpas. 1337 449

Kas karstu strebj, sadedzina lūpas. 116 14342

Kas karstu strebj, sadedzina lūpas. 10 216

Kas karstu strebj, tas apdedzina lūpas. 1900 485

Kas karsti strebj, tas sadedzina lūpas. 17 23237

Kas karstu strebj, tam lūpas deg. 1459 2938

Kas karstu strebj, tas sadedzina lūpas. 1079 1577

Kas karstu strebj, tas sadedzina lūpas. 584 1420

Kas karstu strebj, tas sadedzina lūpas. 17 12747

Kas karstu putru streb, tas lūpas apdedzina. 961 895

Kas karstu streb, sadedzina lūpas. 506 479

Kas karstu putru strebj, tas sadedzina lūpas. 997 8370

Karsti strebj, lūpas sadedzina. 464 8429

Nestreb karstu, sadedzināsi lūpas. 840 1647

Kas korstu streb, tys sadedzynoj lyupas. 400 3147

Kas korstu streb, tys sadedzynoj lyupas. 966 49

Ātri strēbdams apdedzina lūpas. 867 6645

Ātri strēbdams, sadedzina lūpas. 1397 26

Ātri strēdbams sadedzina lūpas. 1638 5325

Ātri strēbdams, sadedzina lūpas. 796 690

Ātri strēbdams sadedzina lūpas. 387 5825

Ātri strēbdams sadedzina lūpas. 353 7123

Ātri strēbdams sadedzināsi lūpas. 609 3364

Kas ātri strebj, sadedzina lūpas. 1207 1322

Kas ātri streb, tas sadedzina lūpas. 1014 4102

Kas ātri strebj, sadedzina lūpas. 1188 1799

Ātri streb - lūpas deg. 202 6166

Ātri stēpdams sadedzini lūpas. 553 964

Ātri strebdams sadedzina lūpas. 220 2438

Ātri strebdams sadedzina lūpas. 917 3462

Ātri strebdams sadedzina lūpas. 917 7485

Ātri strebdams sadedzina lūpas. 884 3091

Ātri strebdams sadedzina lūpas. 1626 4801

Ātri strebdams sadedzina lūpas. 1654 1453

Ātri strebdams sadedzina lūpas. 1377 1015

Ātri strebjot lūpas deg. 1800 5647

Ātri strebot lūpas sadeg. 1657 3298

Ātri strēbdams sadedzina lūpas. 834 4699

Ātri strēbsi, sadedzināsi lūpas. 1800 2668

Kas ātri strebj, sadedzina lūpas. 1626 1014

Kas ātri strebj, sadedzina lūpas. 1225 11489

Kas ātri strebj, sadedzina lūpas. 1654 669

Kas ātri strebj, tam sadeg lūpas. 12 1265

Kas ātri streb, tam lūpas sadeg. 1374 257

Ātri strebdams sadedzina lūpas. 464 118

Ātri strebdams sadedzina lūpas. 828 5969

Ātri strebdams sadedzina lūpas. 1127 645

Ātri strēbdams sadedzina lūpas. 1444 724

Ātri strēbdams sadedzina lūpas. 67 1433

Ātri strēbdams sadedzina lūpas. 116 6766

Ātri strēbdams, sadedzina lūpas.Bb 13 598

Ātri strēbdams sadedzina lūpas. 584 819

Kas ātri strebj, tas sadedzina lūpas. 828 334

Kas ātri ķer, tas lūpas sadedzina. 1552 11806

Kas ātri strēbj, tas sadedzina lūpas. 1337 73

Kas ātri strebj, sadedzina lūpas. 1047 193

Kas ātri strebj, tas piededzina lūpas. 1001 456

Ōtri strabdams sadadzina livpis. 1754 1145

Kas ōtri streb, tys sadedzynoj lyupas. 1470 609

Kas atri streb, tys sadedzynoj lyupas. 233 2611

Lūrē kā vilks. 556 3155

Ko tu lūr, kā vilks uz aunu. 1341 12278

Lūr kā vilks uz jēru. 1225 17804

Lūr kā vilks caur krūmiem. 1177 12554

Ko tu lūri kā kaķis uz pelēm. 1177 15925

Ko nu lūri kā kaķis uz peles. 1552 4900

Ko lūri, kā velns uz knaģi. 8 2307

Lūr kā velns uz vardes. 1225 15030

Lūr kā zirgs uz auzām. 1225 30844

Ko nu lūri kā zirgs uz auzām. 997 16536

Lūr kā zvirbulis saulītē. 1584 4674

Lūrē kā vārde uz maitu. 556 1312

Ko lūri, kā suns uz menesi. 1600 7956

Vienalga, lūst vai plīst. 23 970

Lai lūzt, vai plīst. 1225 5028

Ļeusti, bet naļūkīs! 1945 7704

Labāk lūzt, nekā liekties. 1008 3355

Lūzt, bet neliecās. 387 5010

Ja tevi lauž, tad lūzti, bet neļaujies liekties. 556 7060

Lūzti, bet neliecies. 1372 4976

Lūzti kad jālūzt, bet neliecies liekties. 1771 7127

Lūsti bet ne lauji sevi liekties. 137 754

Labāk lūztu, nekā liecos. 1860 3811