Nelepoties - ozols

 

Nelepojies kā briedis ar saviem ragiem. 1773 2317

Nelepojies kā briedis saviem ragiem. 981 550

Nelepojies kā briedis saviem ragiem. 1668 3527981 550

Nelepojies kā briedis saviem ragiem. 1696 5940

Nelepojies kā briedis saviem ragiem. 796 3433981 550

Nelepojies kā briedis ar saviem ragiem. 997 3551

Nelepojies kā briedis ar saviem ragiem. 848 1668

Nelepojies kā briedis ar saviem ragiem. 997 10127

Nelepojies kā briedis saviem ragiem. 1653 4239

Nelepojies kā briedis ar saviem ragiem. 1651 59

Nelepojies kā briedis ar saviem staltajiem ragiem. 1372 5463

Nelepojies kā briedis ar saviem ragiem. 1648 18

Nelepojies kā briedis saviem ragiem. 828 12350

Nelepojies kā briedis ar saviem ragiem. 1648 820

Nelepojies kā briedis saviem ragiem. 1393 393

Nelepojies kā briedis saviem ragiem. 384 601

Nelepojies kā briedis ar saviem ragiem. 961 1700

Nelepojies kā briedis ar saviem ragiem. 1137 933

Nelepojies kā briedis saviem ragiem. 1429 688

Nelga kas sola vīrs kas gaida. 73 351

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 997 4662

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1695 1357

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 1695 2699

Nelga kas sola, vīrs - kas dara. 796 1427

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1684 591

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1660 1794

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1805 1370

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1805 255

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1661 1275

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1673 486

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1693 1148

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1688 2187

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1208 1747

Nelga - kas sola, vīrs - kas dara. 387 3070

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 848 2311

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 609 5388

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1694 85

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1661 4390

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1674 2118

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 997 10130

Nelga - kas sola, vīrs - kas dara. 1008 3063

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1695 1195

Nelāga kas sola, vīrs kas dara. 1695 1139

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 954 2538

Nelga kas sola, vīrs, kas dara. 1244 2050

Nelga kas sola, vīrs, kas dara. 1667 1241

Nelga kas sola, vīrs, kas dara. 1668 3806

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1774 4291

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1668 2385

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1687 522

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 997 8038

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 997 8716

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 1014 2097

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1660 1209

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 1374 14

Nelga sola, vīrs izpilda, ko viņš sola. 1552 12677

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1651 223

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1652 554

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 1628 163

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1637 66

Nelga, kas sola, vīrs - kas dara. 1552 5148

Nelga, kas solam, vīrs, kas dara. 1557 1255

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 231 6361

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 872 3043

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 231 3636

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1639 294

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 1377 1832

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1379 336

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1594 1991

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1611 3671

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1601 96

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1642 137

Nelga kas sola, vīrs - kas dara. 1225 3849

Nelga, kas sola, vīrs - kas dara. 202 2896

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 8 1716

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 464 5810

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 1652 4031

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 1127 2424

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1802 2336

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1641 199

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1557 3457

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 949 1361

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 968 256

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 914 840

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1582 993

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1629 122

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1381 658

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1595 724

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1225 8393

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1650 560

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1648 426

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 1551 874

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 1084 1209

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1597 3273

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1582 2077

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1576 4075

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1598 42

Nelāga kas sola, vīrs kas dara. 17 6965

Nerrs, kas grasās; vīrs, kas dara. 584 2437

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1752 633

Nelga, kas sola, vīrs - kas dara. 1552 2926

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1748 403

Nelga, kas sola; vīrs, kas dara. 1552 5983

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 101 1776

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 961 1135

Nelga, kas sola, vīrs - kas dara. 116 14496

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 1262 275

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 828 594

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 1159 18

Nelga kas sola, vīrs kas dara. 961 8440

Nelga sola, vīrs dara. 556 446

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 1 1821

Nelga sola, vīrs dara. 384 460

Ners - kas lielas, vīrs - kas dara. 101 2797

Nelga, kas sola, vīrs, kas dara. 527 36584

Nelga, kas sola, vīrs - kas dara. 1552 467

Nelga, kas sola, vīrs, kas dod. 739 3786

Neliekas ne zinot, ne dzirdot. 556 9094

Neliec otram darīt, ko vari pats padarīt. 70 3174

Neliec otram darīt, ko vari pats padarīt. 1262 4682

Neliec nekad otram darīt to, ko vari padarīt pats. 1626 3960

Neliec citam darīt, ko vari pats padarīt. 997 11229

Neliec nekad otram to darīt, ko tu vari pats padarīt. 1008 1155

Neliec nekad otram to darīt, ko tu vari pats padarīt. 1177 13463

Nelien kur nevajag, byusi gudrōks. 640 1182

Nalein tī kur navajaga. 640 1751

Nelien tur, kur nevajaga. 997 12237

Nelien tur, tur tev nenākas. 1225 1635

Nelielies turpu iedams, lielies kad nāksi atpakaļ. 872 5706

Nelieli pats sevi, kad neesi to vērts. 1585 878

Nelielies, gaidi kad citi tevi lielīs. 17 8546

Uz prīkšu nasalīlīs. 508 3594

Uz prīkšu nasalīlīs. 508 1852

Nelielies, ka labi padarīji, bet raugi padarīt vēl labāk. 1341 29084

Nelielies turp iedams, lielies kad atpakaļ nāksi. 1177 17222

Nelei netīru ārā, iekams tīru vēl neesi dabūjis. 1225 5892

Labajam atsacīju, ar nelieti satikos. 1653 4104

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1668 3522

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 13 3353

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 981 538

Kas lasīt neprit, tas brauc pa celmiem. 997 3549

Lasīt nemācētājs, brauc kā pa celmiem. 1008 4324

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 796 3437

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1643 962

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1372 5494

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 70 1789

Lasīt nemācētājs, brauc kā pa celmiem. 1379 1762

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1376 366

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 949 930

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1652 176

Lasīt nemācētājs brauc kā par celmiem. 1552 285

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 917 2708

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 961 1709

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 840 811

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 840 761

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 384 2345

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 116 11909

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1079 1482

Lasīt nemācētājs brauc kā pa celmiem. 1511 372

Nemāci nevienam, kas pašam nepatīk. 556 8157

Nemāci citam to, kas pats negrib dzirdēt. 1626 5344

Ja nemāki, tad nebāzies. 508 2936

Nemāci nevienu uz ļaunu. 1652 145

Nemāci nevienu uz ļaunu. 1650 2183

Nemāci nevienu uz ļaunu. 1651 400

Nemāci nevienu uz ļaunu. 1459 3856

Nemāci citu uz ļaunu. 384 610

Nemāci nevienu uz ļaunu. 961 385

Nemāci nevienu uz ļaunu. 384 2599

Namōci nivīna uz ļauna. 512 1253

Kas nemācās klausīties, tas nemācās pavēlēt. 116 2143

Kas nemācās klusēt, tas nemācās pavēlēt. 1244 4456

Kas nemācās klusēt, tas nemācēs pavēlēt. 116 18422

Myužīgs nikod nasamaina. 640 1342

Myužīgs nikod nasamaina. 640 1342

Namīrīgs kai vyst ar ūlu. 1368 1354

Lobōk īsnaust, nekay namiru cialt. 1263 1048

Nemiers posta, miers baro. 1651 3014

Ak tu nemīlīgais! 1730 56660

Nemīlās jau paskatīties. 1730 56420

Ak tu nemīlīgais! 1730 56660

kas otru nemīl, to pašu nemīl. 1177 15188

Kas otram nenovīst, pašam ar nekas nav. 884 2907

Jimtim, jimtim kab dūtim - dūtim kab kas nemtim. 679 1502

Kad neņem - būs, kas paņem! 828 6684

Cyta naņem, sovu nadūd. 527 32013

Cyta naņem sovu nadūd. 508 1460

Nepaklausība ved bojā. 585 476

Nepalaidies kā āzis uz ragiem. 1206 3201

Savu nepalaid, cita nekāro. 1630 1269

Napōrlēc pōri, nasok ka hop. 1767 504

Nepateicība ved cilvēku dieva priekšā. 556 7711

Kas čukst, tas runā nepatiesību. 556 12096

Labāk netaisnību ciest, nekā darīt. 927 1488

Nepateicīgais aizmirst baudītas labdarības. 556 6264

Nepateicība ir pasaules alga. 925 1521

Nepateicība ir pasaules alga. 739 1628

Nepateicība ir pasaules alga. 1668 10607

Nepateicība ir pasaules alga. 1552 31136

Nepateicība ir pasaules alga. 877 736

Nepateicība ir pasaules alga. 17 24921

Nepateicība ir pasaules alga. 868 1777

Nepateicība ir pasaules alga. 1010 1431

Nepateicība ir pasaules alga. 387 6521

Nepateicība ir pasaules alga. 527 25140

Nepatiesība ir pasaules alga. 1674 2723

Nepateicība ir pasaules alga. 1816 748

Nepateicība ir pasaules alga. 1660 5136

Nepateicība ir pasaules alga. 1660 3394

Nepateicība ir pasaules alga. 1148 2549

Nepateicība ir pasaules alga. 997 6766

Nepateicība - pasaules alga. 796 3980

Nepateicība pasaules alga. 997 16246

Nepateicība pasaules alga. 1158 1218

Nepateicība pasaules alga. 1576 742

Nepateicība pasaules alga. 1374 2268

Nepateicība pasaules alga. 1393 846

Nepateicība pasaules alga. 1582 2548

Nepateicība pasaules alga. 1654 3013

Nepateicība pasaules alga. 935 34138

Nepateicība pasaules alga. 1177 2760

Nepateicība pasaules alga. 1802 3680

Nepateicība pasaules alga. 553 2278

Nepateicība pasaules alga. 202 8083

Nepateicība pasaules alga. 1626 1262

Nepateicība pasaules alga. 927 4181

Nepateicība pasaules alga. 17 15894

Nepateicība pasaules alga. 231 9954

Nepateicība pasaules alga. 929 43100

Nepateicība pasaules alga. 949 907

Nepateicība pasaules alga. 861 973

Nepateicība pasaules alga. 1611 2719

Nepateicība pasaules alga. 1379 7250

Nepateicība pasaules alga. 1379 1955

Nepateicība pasaules alga. 1591 549

Nepateicība ir pasaules alga. 157512134626 1262

Nepateicība ir pasaules alga. 1225 11216

Nepateicība ir pasaules alga. 1648 73

Nepateicība ir pasaules alga. 1510 555

Nepateicība ir pasaules alga. 1598 1147

Nepateicība ir pasaules alga. 70 3710

Nepateicība ir pasaules alga. 1626 4553

Nepateicība ir pasaules alga. 1573 902

Nepateicība ir pasaules alga. 884 1622

Nepateicība ir pasaules alga. 1225 5550

Nepateicība ir pasaules alga. 1379 8034

Nepateicība ir pasaules alga. 1585 1429

Nepateicība ir pasaules alga. 917 6394

Nepateicība ir pasaules alga. 941 3390

Nepateicība ir pasaules alga. 70 2218

Nepateicība ir pasaules alga. 1372 472

Nepateicība ir pasaules alga. 1639 687

Nepateicība ir pasaules alga. 1880 3067

Nepateicība ir pasaules alga. 1880 1754

Nepateicība ir labdarības alga. 1225 9611

Nepateicība ir cilvēku alga. 834 6107

Nepateicība pasaules alga. 1120 239

Nepateicība -  pasaules alga. 1337 429

Nepateicība pasaules alga. 67 2215

Nepateicība pasaules alga. 67 2033

Nepateicība pasaules alga. 17 28931

Nepateicība pasaules alga. 116 23926

Nepateicība ir pasaules alga. 464 4203

Nepateicība ir pasaules alga. 840 2848

Nepateicība pasaules alga. 33 880

Nepateicība pasaules alga. 828 4150

Nepateicība pasaules alga. 1239 2117

Nepateicība pasaules alga. 67 1811

Nepateicība ir pasaules alga. 1459 339

Nepateicība ir pasaules alga. 1079 1778

Nepateicība ir pasaules alga. 961 3769

Nepateicība ir pasaules alga. 116 6327

Nepateicība ir pasaules alga. 1766 29

Nepateicība pasaules alga. 384 2926

Nepateicība ir pasaules alga. 384 1040

Nepateicība ir pasaules alga. 101 239

Nepateicība ir pasaules alga. 877 3333

Nepateicība ir pasaules alga. 828 8180

Nepateicība ir pasaules alga. 17 28837

Nepateicība ir pasaules alga. 1552 11907

Nepateicība ir pasaules alga. 17 9380

Nepateicība ir pasaules alga. 877 1481

Nepateicība ir pasaules alga. 877 2610

Nepateicība ir pasaules alga. 17 20053

Nepateicība ir pasaules alga. 853 135

Nepateicība ir pasaules alga. 464 6162

Nepateicība klusina žēlastību. 1459 3265

Nepateicība klusina žēlastību. 1444 1441

Nepateicība pasaules alga. 740 13735

Labs labu nemaitā. 997 1575

Labs laba nemaitā. 1900 1735

Lobs loba nemaitoj. 1940 2608

Labs labu nemaitā. 70 1997

Labs labu nemaitā. 70 3608

Labs laba nemaitā. 70 4868

Labs laba nemaitā. 85 163

Labs laba nemaitā. 1880 3124

Labs laba nemaitā. 1880 1800

Kas tev pašam netatīk, to nedari arī otram. 877 2612

Kas pašam nepatīk, to otram nedari. 1598 471

Kas nepatīk pašam, to nenovēli citam. 84 5534

Kas pašam nepatīk, to otram nedari. 384 437

Kas pašam nepatīk, to nedari citam. 70 2546

Kas pašam nepatīk, to nedari citam. 968 42

Kas pašam labi nepatīk, to labprāt otram novēlam. 1206 2400

Nepiederi citiem, kamēr vari pats sev piederēt. 116 5308

Ja viņam nepiedevi, kā viņš lai žēlo tevi. 941 4155

Dōrga napērc, ļoba nanosōsi. 740 18466

Naprūt ni bū, ni mā. 465 339

Pats neprot, otru māca. 1341 19308

Pats naprīt, ūtru mōca. 512 1980

Neprātība nelabo ļaunumus. 556 9703

neprātīgs kā ragu lops. 556 4795

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1696 5935

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1805 7632

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1008 4283

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 609 1668

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 94 1423

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 796 3993

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1008 292

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 997 2386

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1206 4730

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 917 4766

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 917 2473

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 917 2705

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 917 3435

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1127 1736

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1170 753

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 884 4961

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1585 1408

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 968 3537

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 929 23783

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1393 436

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1379 5683

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1552 283

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1643 1726

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1372 5059

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1379 1758

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1652 159

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 116 7169

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1079 2157

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 840 809

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 828 12853

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 556 4354

Neprātība var padarīt ļaunumu vēl lielāku. 1748 1132

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 584 4139

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 17 19102

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 67 2929

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 464 1819

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 384 2621

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 17 20700

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 961 396

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 875 180

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 961 5238

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1429 675

Neraudi bez vajadzības. 640 1480

Nepriecājies lielot, neraudi rājot. 1177 23562

Nepriecājies atradis, neraudi pazaudējis. 739 9591

Nepriecājies, kad dabūni, neraudi, kad pazaudē. 1311 1425

Naskumst izgaisinojs, i nozoprīcoj atrods. 740 18049

Neraža ir zemnieka dzīves posts. 556 5019

Naredz kai cyuka debesis. 1705 5882

Neredz kai cyuka nikod dabasu. 509 1304

Naredzeisi kai cyuka dabasu. 1110 1394

To tev neredzēt kā savas ausis. 1772 3804

Neredzēsi kā savu ausu. 1188 4785

To neredzēsi kā savas ausis. 1341 30282

Neredz kā savu ausu. 1800 2843

Tā tev neredzēt kā savas auss. 1268 325

Par narvu palikt. 1268 317

Nerrs runā, gudrais domā. 1766 7225

Kas otru nerro, tas nav nerra vērts. 1552 15486

Nerunā no cita, cits no tevis arī nerunās. 527 22204

Nerunā to, kā nemaz nav. 1049 52

Nerunoj cik daudz. 640 1141

Neruna tuo, kā nevajag. 1779 955

Nerunā to, ko patiesi nezini. 1177 12827

Neiesāc nekā bez laika. 1557 3394

Kam nesāp, tas neraud. 1620 2130

Kam nesāp, tas neraud. 527 45528

Kam nesāp, tas neraud. 1750 6232

Nesaprot kā cūka no saules. 1552 10376

Ko nesaprot, to nerunā. 1779 957

Nesatiek kā suns ar kaķi. 1225 1518

Nesatiek kā suns ar kaķi. 796 6164

Kur nesaticība, tur velns; kur mīlestība, tur dievs. 1470 1560

Kas nesēj, tas arī nepļaus. 1451 426

Ja nesēsim, tad arī nepļausim. 1779 966

Nesēj, kad jāpļauj. 1552 15433

Pa nesējam i nosta. 509 1391

Pa nesējam i nosta. 509 808

Nesit nost, par dzīvu vairāk dabūs. 625 291

Naskrīn, bet lēnōk ej. 640 1666

Naskrīn kur navajaga. 640 1743

Kas tev pašam nesmeķē, to arī otram neuzvēl. 961 563

Kas pašam nesmeķē to nedāve otram. 1688 299

Kas pašam nesmeķē, to otram nevēlē. 1192 128

nesoli, kad nezini vai varēsi padarīt. 1805 4555

Nesoli citiem, ja tev pašam nav. 961 819

Paļaujies uz sevi, nekad neaizmirsti savu nespēku. 609 4713

Nekad nerādi savu nespēku citiem. 556 9839

Nestāvi tur, kur tevi sit; stāvi tur, kur tu vari sist. 1164 178

Nasoaj koa suns kaulu. 527 2200

Tevi nu nes ap stūri, kā krogus spaini. 853 631

Neviens tev klāt nenesīs, ja pats nestrādāsi. 941 379

Nenes to, ko pacelt nevari. 1595 2308

Nenes to, ko nevari celt. 1643 111

Lobu nosōsi, dōrgi moksōsi. 640 1420

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 527 32301

Kas nes, tam uzkrauj. 1650 4830

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 230 3555

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 1660 2183

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 1693 2516

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 1008 4550

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 1244 4450

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 1493 3996

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 1188 8321

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 796 12838

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 1594 1993

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 1629 3823

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 1377 777

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 1379 7386

Jo labprāt nes, jo labprāt uzkrauj. 1455 211

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 1655 3107

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 1557 3458

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 1084 1210

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 1729 1420

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 10 4056

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 116 18417

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 464 6677

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 384 3689

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 17 23227

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 17 8639

Kas labprāt nes, tam labprāt krauj. 67 1532

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 1337 437

Kas labprāt nes, tam labprāt uzkrauj. 828 2983

Nosojōs kai vista ar ūlu. 494 215

Nosojās kai vysta ar ūlu. 451 451

Nosojās kei ai dzeļsteni. 679 1248

Nesies kā plēsts. 1451 2447

Kas augstu nesas, tys zamu kreit. 508 1300

Nasās kai verbļuts. 548 14329

Kas nestrādā, nekad nav atspirdzis. 556 12431

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1726 129

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 527 43092

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1726 574

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 796 655

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1010 1828

Kas nestrādā tam nebūs ēst. 1695 1601

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1774 407

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1493 2668

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1699 3612

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1703 2905

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1805 3505

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1704 3119

Kas nestrādā, tam nebūs arī ēst. 997 12176

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1711 4186

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1802 67

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 70 1709

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1802 702

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 949 1289

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1802 2772

Kas nestrādā, tam arī nebūs ēst. 202 8387

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1557 2911

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1592 4755

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1802 3089

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1658 2009

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1552 16111

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 834 275

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1651 4687

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1262 4861

Kas nestrādā, tam arī nebūs ēst. 67 1522

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 384 1616

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 961 714

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1 465

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 922 1268

Kas nestrādā, tam nebūs ēst.Bb 13 548

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 877 3332

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1041 463

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1024 93

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 116 6812

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1860 3473

Kas negrib strādāt, tam nebūs arī ēst. 1429 461

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1602 4732

Kas nestrōdoj, tam nabyus ko ēst. 1542 891

Kas nestrādoj, tys lai naēd. 1542 1025

Kas nastrodoj, tam nabyus ēst. 1470 392

Nestreb karstu! 527 46199

Tik traki nešauj, kā lādē. 1600 7854

Netaisnība ar rokām sataustāma, bet netiek ievērota. 1225 11020

Netaisnība nevainīgu cilvēku var kā kaut nokaut. 1880 2455

Ilgi netaisnība valda, tomēr beidzot taisnība uzvar. 1552 32531

Netaisnība posta visu zemi, un ļaunprātība apgāž varenu goda krēslu. 202 2730

Grūti redzēt netaisnību, bet tā ir uz katra soļa. 1225 11076

Kad diveji sovā storpā spōrojas, tod tej ir obeju nataisneiba. 1263 790

Netaisnība nāca, netaisnība gāja. 997 6986

Nataisneiba ād ar valnu nu vīnas blūdas. 1263 967

Netaisnības labums ir tikpat kā uguns liesmas salmos. 1704 2119

Netaisnais grasis apēd taisno līdz. 1575 2274

Ar netaisnību laktā kā gailis nelēksi. 1225 11134

Netaisnība valda pasauli. 1225 11079

Netaisnība ād ar valnu nu vīnas bļūdas. 1940 2881

Netaisnība ād ar valnu nu vīnas bļūdas. 1263 967

Katra netaisnība ir grēks. 926 2226

Lai cik ar ilgi netaisnība valda, tomēr taisnība reiz pie vārda tiek. 1341 33124

Netaisnību vieglāk piedot nekā aizmirst. 1552 32359

Netaisnību vieglāk piedot nekā aizmirst. 1765 2940

Netaisnību vieglāk piedot nekā aizmirst. 1659 536

Labāk netaisnību ciest, nekā darīt. 230 4452

Labāk netaisnību ciest nekā darīt. 848 1696

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1674 2714

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1136 1157

Labāk netaisnību ciest, nekā darīt. 1200 1799

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1773 585

Labāk netaisnību ciest nekā netaisnību darīt. 1206 957

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1731 5206

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 925 1508

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 387 6546

Labāk netaisnību ciest, nekā darīt. 609 3824

Labāk netaisnību ciest, nekā darīt. 1200 1041

Labāk netaisnību ciest nekā darīt. 1713 1407

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1689 4414

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1225 25605

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 231 3308

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1596 3701

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1379 5800

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 70 2396

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1599 671

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1575 2126

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 3 1529

Labāk netaisnību ciest nekā netaisnību darīt. 3 153

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 968 5205

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 941 4028

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1385 4951

Labāk netaisnību ciest nekā darīt. 1374 4131

Labāk netaisnību ciest, nekā darīt. 1599 6164

Labāk netaisnību ciest, nekā darīt. 12 2211

Labāk netaisnību ciest, nekā to darīt. 220 1117

Labāk netaisnību ciest nekā darīt. 884 3934

Labāk netaisnību ciest nekā darīt. 884 463

Labāk netaisnību ciest, nekā darīt. 941 269

Labāk ciest netaisnību, nekā darīt viņu. 1641 431

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1225 4140

Labāk netaisnību ciest nekā netaisnību darīt. 116 6314

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 877 1030

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 840 2828

Labāk netaisnību paciest, nekā netaisnību darīt. 1842 2403

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1079 1759

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1 1677

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1444 1413

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 1459 3239

Labāk netaisnību ciest, nekā netaisnību darīt. 17 103 15

Labāk netaisnību ciest, nekā darīt. 1552 9169

Labāk netaisnību ciest, nekā to darīt. 1737 318

Labāk netaisnību ciest, nekā darīt. 1552 11910

Labāk netaisnību ciest, nekā darīt. 877 3331

Labāk netaisnību ciest nekā darīt. 67 3584

Labāk netaisnību ciest, nekā darīt. 384 1043

Labāk netaisnību ciest, nekā darīt. 1502 176

Kas netaisnību sēj, tas bēdas pļaus. 1766 3719

Kas netaisnību sēj, tas bēdas pļauj. 997 12260

Kas netaisnibu sēj, tys badas pļaun. 400 2722

Kas netaisnību sēj, tas netaisnību pļaus. 387 9282

Kas netaisnību sēj, tas bēdas pļaus. 116 11791

Kas netaisnību sēj, tas bēdas pļauj. 1188 6249

Netaisnība pati sev rīkles griež. 231 5114

Netaisnība pati sev rīkles griež. 828 7395

Netaisnība pati sev rīkles griež. 17 12794

Netaisnība pate sevīm rīkles griež. 387 7139

Ar netaisnību tālu netiek. 1225 40696

Ar netaisnību dzīvē tālu netiksi. 1551 4925

Ar netaisnību neviens nav tālu ticis. 67 2645

Netaisni melnu, kas ir balts. 1668 6456

Merlnu par baltu nepataisīs. 1206 624

Netaisi melnu, kas ir balts. 1200 2306

Netaisi melnu, kas balts. 1722 5516

Netaisi melnu, kas balts ir. 1684 402

Netaisi baltu par melnu. 958 4710

Netaisi melnu, kas ir balts. 796 13222

Melnu par baltu nepataisīs. 1686 607

Netasi melnu, kas balts. 1684 594

Netaisi melnu kas balts. 1377 434

Melnu par baltu nevar iztaisīt. 1552 4910

Netaisi melnu, kas ir balts. 1552 12445

Netaisi melnu, kas ir balts. 1650 2616

Netaisi melnu kas balts ir. 1628 3107

Netaisi melnu par baltu. 1127 719

Netaisi melnu par baltu. 384 557

Netaisi melnu, kas balts ir. 384 5202

Netaisi melnu par baltu un baltu par melnu. 1202 1369

Netaisi melnu, kas balts. 828 13624

Bolta par malnu napōrgrissi. 679 944

Kas savu netaupa, tas citu laupa. 918 108

nasoki ūtram tō, ko pats labi nazyni. 477 527

Nesaki nevienam savus noslēpumus, jo cilvēki ir vāji. 807 196

Nesaki arī slepeni, ko nedrīksti teikt visiem dzirdot. 202 7775

Nesaki op, kamēr neesi otrā pusē. 740 13717

Nekad nesaki otram, papriekš padari pats. 116 18181

Ansi, nesaki op, kamēr nēsi pāri rgāvim. 968 39

Neteic tauku nedīrājis, kad dīrāsi, tad redzēsi. 1652 462

Neteic tauku nedīrājis, kad dīrāsi, tad redzēsi. 70 1370

Nesaki tauku kamēr neesi dīrājis. 927 1007

Nesaki tauku, kad neesi dīrājis. 384 4088

Neteic tauku nedīrājis, kad dīrāsi, tad redzēsi. 1225 4964

Neteic tauku kamēr neesi dīrājis. 1635 929

Neteic tauku, kamēr nav dīrāts. 796 358

Nnesaki ka trekns, kamēr nav dīrāts. 796 13613

Neteic tauku kamēr neesi ēdis. 1690 6125

Neteic ka trekns, kamēr neesi ēdis. 877 2729

Neteic treknu kamēr neesi ēdis. 1560 346

Neizkasi visu, ko zini, bet zini visu, ko saki. 1594 5082

Nerunā visu, ko tu nezini, bet runā visu, ko tu zini. 1551 2335

Neizsaki visu ko zini, bet zini visu, ko saki. 1727 345

Neizsaki visu ko zini, bet zini visu, ko saki. 116 18446

Nesaki visu, ko zini, bet zini visu, ko saki. 1805 1871

Nesaki visu ko zini, zini visu ko izsaki. 997 4647

Neteici visu, ko zinim bet zini visu, ko teici. 556 6553

Nekad nesaki visu, ko zini, bet zini arvienu, ko saki. 1341 30116

Nesaki visu, ko zini, bet zini visu, ko saki. 1099 2134

Nesaki visu, ko zini, bet zini visu, ko saki. 1690 1682

Nesaki visu, ko zini, bet zini visu, ko saki. 997 12175

Nesaki visu, ko tu zini, bet zini visu, ko tu saki. 1383 1080

Neizsaki visa ko zini, bet zini visu, ko saki. 527 36827

Nestāsti visu, ko dzirdi; nerunā visu, ko redzi. 1766 7484

Nesaki visu ko zini. 877 3334

Nesaki visu, ko zini. 384 1041

Nesaki visu ko zini. 884 4366

Netērē naudu par niekiem. 1552 16501

Netērē vairāk kā vari nopelnīt. 1674 305

Netici visu ko tu dzirdi, nesaki visu ko tu zini, nedari visu ko tu vari. 1573 3819

Natyc kai bārnu kraklam. 740 4960

Netici visu ko dzirdi. 884 4365

Netici tam, kas netur vārdu. 556 5701

Netici visu, ko ļaudis runā. 384 1044

Netici tam, kas melo. 1552 4625

Netici tam, kas melo. 1552 6013

Netici tam, kas melo. 1552 13680

Netici tam, kas melo. 527 32783

Netici to, kas melo. 84 9115

Netici tam, kas melo. 84 1302

Netici tam, kas melo. 1626 3902

Netici tos, kas daudz melo. 16265473952 4625

Neticība pati sev asas rīkstes griež. 1592 8978

Neticība sev asas rīkstes griež. 1592 9845

Netiesā citus, bet pārbaudi sevi. 1756 314

Netiesā citus, bet pārbaudi sevi. 1674 756

Netiesā citus, bet pārbaudi sevi. 1598 1075

Netiesā citus, bet pārbaudi sevi. 84 1162

Netiesā citus, lai citi tevi netiesā. 1684 1280

Netiesā citus, kā jūs netiekat paši tiesāti. 796 359

Netiesājiet, tad netapsiet jūs paši tiesāti. 1716 573

Netiesā citus, tad pats netiksi tiesāts. 1668 10727

Netiesā, tad arī tu netapsi tiesāts. 796 14484

Narunoj par cytim, i cyti par tevi narunuos. 1871 79

Netiklība - lielākā pasaules nelaime. 556 11961

Kas ir natiklis, tys ir mīgains. 1263 1121

Kas liels natiklis, tys lels uz mīga. 432 45

Netikļa ceļš dara sāpes. 834 7353

Natiklis kai čorts. 640 1826

Natikļam salis nav. 1899 360

Jo netiklāks kāds, jo vairāk tas brēc par cita netikumiem. 1244 4443

Netikls klausās aiz durvīm, tikls to tura par negodu. 527 24323

Jo netiklāks kāds, jo vairāk tas brēc par cita netikumiem. 1805 1821

Netikļa ceļš dara sāpes. 1699 4911

Kam netikumu daudz, visvairāk tāds par citiem kauc. 893 710

natykums lobo bez maizes ad. 527 33532

Netikumi cilvēka niknākie ienaidnieki. 384 3709

Netikumi ir cilvēku niknākie ienaidnieki. 116 18449

Netikumi ir cilvēka niknākie ienaidnieki. 77 151

Tuvumā ir, bet netiek klāt. 1372 1405

Kas pats netīrs, cenšas arī otru pataisīt netīru. 1654 5556

Kur netīrs, tur jāmazgā. 556 2997

Netīrumus, ko dabū darbā, var nomazgāt; bet netīrumus, ko dabū slinkojot, nenomazgās. 116 20554

Netīrs kā cūka. 1552 12721

Netīrs kā cūka. 1730 76690

Netīra kā cūka. 529 1427

Netīra kā cūka. 1627 2554

Netīrs kā cūka. 1177 23272

Netīrs kā cūka. 1900 477

Netīrs kā cūka. 1593 1180

Netīrs kā cūka. 1592 8580

Netīrs kā cūka. 556 3520

Ak, šērve, netīrs. 268 792

Netīrībai arī savs vārds pieder. 556 6724

Neuzticība pate sev griež rīkstes. 1660 6733

nevainīgs kā balodis. 877 183

Nevainīgs kā dieva balodis. 556 4710

Nevainīgs kā balodis. 556 2629

Nevainīgs kā enģelis. 556 496

Nevainīgs kā pate nevainība. 220 327

Ja pats nevaldīsi sevi, tad cits apvaldīs tevi. 1753 1167

Tu jau nevari viņam ne dzert ne padot. 384 780

Kei bez sova navar iztikt. 679 1256

Nevar ciest kā bērns kam rausis kulē. 639 146

Pats nevari, otru nesūti. 1011 2170

Tu nevari bez manis pietikt, kā putra bez sāls. 1650 4458

Nevar mirt kāmēr nāve nākuse. 101 2017

Ko viens nevar, to otrs var. 556 465

Ka viens nevar, otrs var. 527 32979

Ka viens nevar, otrs var. 1552 12411

Ko nevar pacelt, tas arī nav panesams. 70 1778

Ko nevar pacelt, to nevar panest. 1262 2402

Ko nespēj celt, to nevar nest. 1731 6453

Ko nevar velt, to nevar celt.Bb 13 603

Ko nevar nest, to nevar celt. 958 4400

Ko nevar celt, to nevar nest. 925 1397

Ko nevar celt, to nevar nest. 1667 385

Ko nevar celt, to nevar arī nest. 1715 1408

Ko nevar celt, to nevar nest. 997 15164

Ko nevar celt, to nevar nest. 1008 4021

Ko nevar celt, to nevar nest. 997 1433

Ko nevar celt, to nevar nest. 958 3339

Ko nevar celt, to nevar nest. 796 698

Ko nevar celt, to nevar arī nest. 1693 1195

Ko nevar celt, to nevar nest. 1244 6087

Ko nevar celt, to nevar nest. 997 2247

Ko nevar celt, to nevar nest. 949 1331

Ko nevar celt, to nevar nest. 1170 605

Ko nevar celt, to nevar nest. 1393 4775

Ko nevar celt, to nevar nest. 834 3132

Ko nevar celt, to nevar nest. 1552 2030

Ko nevar celt, to nevar nest. 1225 14565

Ko nevar celt, to nevar nest. 927 4836

Ko nevar celt, to nevar nest. 1225 11494

Ko nevar celt, to nevar nest. 927 5196

Ko nevar celt, to nevar nest. 941 386

Ko nevar celt, to nevar nest. 1404 5432

Ko nevar celt, to nevar nest. 1637 829

Ko nevar celt, to nevar nest. 1374 349

Ko nevar celt, to nevar nest. 70 3421

Ko nevar celt, to nevar nest. 70 4407

Ko nevar celt, to nevar nest. 70 1375

Ko nevar celt, to nevar nest. 84 7851

Ko nevar celt, to nevar nest. 880 1220

Ko nevari celt, to nevari nest. 834 2530

Ko nevar celt, to nevar nest. 1594 2481

Ko nevar celt, to nevar nest. 1730 66354

Ko nevar celt, to nevar nest. 17 12799

Ko nevar celt, to nevar nest. 556 379

Ko nevar celt, to nevar nest. 1552 10420

Ko nevar celt, to nevar nest. 1 483

Ko nevar celt, to nevar nest. 1024 116

Ko nevar celt, to nevar nest. 877 3217

Ko nevar celt, to nevar nest. 1748 61

Ko nevar celt, to nevar nest. 961 8549

Ko nevar celt, to nevar nest. 116 5619

Ko nevar celt, to nevar nest. 853 74

Ko nevar celt, to nevar nest. 717 377

Ko nevar celt, to nevar nest. 639 99

Ko nevar celt, to nevar nest. 625 522

Ko nevar celt, to nevar nest. 1798 597

Ko nevar celt, to nevar i nest. 400 3483

Kō navar celt, tō navar nest. 1209 407

Kō navar celt, tō navar nest. 509 1370

Neveiksmes nozīmē to, ka tās jāpārvar. 848 2160

Neveiksmju dēļ neiesi plinti krūmos mest. 1707 3757

Neviens nav pasargāts no neveiksmes. 968 4345

Novēli citam, tad cits tev novēlēs. 1689 3713

Nevēl to citam, kas pašam nepatīk. 17 19066

Kas otram nevēl, pašam netiek. 1602 4883

Kas otram nenovēl, tam pašam netiek. 1724 1121

Ko pats nevēlies, arī citam nesoli. 1177 20696

Neviens nav tik stiprs, viņš atrod vēl stiprāku par sevi.3527 43468

Neviens nav par gudru. 17 8576

Neviens par sevi sliktu nerunā. 508 1634

Neviens sev ļauna nedara. 740 13684

Neviens nevar otram iekšā ielīst. 1880 1778

Neviens nevar iekšā ielīst. 1602 6540

Neviens nevar otram iekšā ielīst. 1880 3102

Nevarīgs kā mazs bērns. 556 4747

Nevarēja vis vāret. 1730 56454

Nezāles aug visur bez kopšanas. 556 5674

Nezāles dīgst un aug katrā zemē pat bez sēšanas. 556 9714

Nezāles visur ielasās. 941 4059

Nezāles ravējot nav jāatstāj saknes. 556 5903

Nezāles visur ieviešas. 1627 3451

Nezāles ir jāizrauj ar visām saknēm. 1600 7882

Nezāļu sēkla uzdīgst pati bez sēšanas, bet laba sēkla daudzreiz ar sēšanu neaug. 1552 31992

Nezāles ravējot neizravē kviešus. 1444 988

Izravē nezāli, kamēr vēl laiks. 67 3619

Nezāles jāizravē. 855 5640

Nezāles neviens nesēj. 527 25148

Sliktas nezāles no lauka nost! 926 2260

Sauc par nezālēm arī kviešu maize no tiem tiek. 893 712

Nezāle aug nesēta, laba ir sēta neaug. 1008 1135

Aug daudz nezāļu ne tīrumā vien, bet katrā pļavā tik tur tās grūti sastopamas. 1339 80

Priekš nezālēm tīruma neviens near, bet tās aug pašas no sevis. Priekš nelietībām skolu nav, tās iemācās ikkurš pats. 759 9447

Kas nozōļos sej tys pļaudams kros valna šķiuņūs. 1263 802

Nezināsi cik vecs esi. 1730 66455

Nesaki ko nezini. 1592 8224

Kas nezina, tas domā. 1582 2509

Ko pats nezini, to otram nesaki. 1573 1580

Labāk nezināma, nekā zināma nelaime. 527 31772

Ja nezini, tad nemaisies. 508 3041

Kad nezini, tad nemini. 1730 44882

Nazina ni bū, nī bē. 1268 180

Kad tu nezini, tad nerunā. 506 493

Ko nezini, to nerunā. 1014 3717

Ko nezini, to nerunā. 1707 2487

Kad nezinoj, tad napļurkšķ. 1341 3126

Ja nezini, tad nepļāpā. 508 1511

Ko nezini, to nevajaga runāt. 1515 1213

Kad nezini - nerunā, kad zini, tad tik runā. 1802 2889

Nezin nekā kā cūka no saules. 1730 56606

Tu jau nekā nezini tāpat kā cūkas no saules. 1225 38608

Nezina ne tik, kā cūka no saules. 853 139

Nezini ne tik, cik cūka no saules. 1212 302

Kā cūka no saules nekā nezin. 116 8489

Nezin nekā, kā cūka no saules. 1730 56606

Nezin ne tik kā cūka no saules. 1599 2224

Nezin nekā, kā cūka no svētdienas. Nezin nekā, kā zoss no svētdienas. 1552 11758

Nezin ne tik, ka cūka no svētdienas. 935 27116

nezin ne tik kā cūka no svētdienas. 1880 3247

Nezina kā cūka no svētdienas. 527 36542

Nezina kā cūka no svētdienas. 1190 3423

Tas nezin ne tik daudz, ka cūka no svētdienas. 1730 20934

Nezina kā cūka no svētdienas. 529 1483

Nicini tos, kas glaimo, cildini tos, kas peļ. 17 28528

Nenicini citus, bet nicini pats sevi. 1684 977

Nenicini to, kas otram, un neslavē to, kas pašam. 220 2805

Vienam nieks, otram prieks. 556 7330

Nevējojies ar niekiem. 556 2760

Nenoskumsti par niekiem. 556 4972

Neraizējies par niekiem, tie nedara ļaunu. 556 5479

Nestāsti niekus tam, kas tev tic. 1730 66119

Nekul niekus bez pamata. 917 1884

Kas pret sevkuru nīku gryb kautīs, to tam stauna zubyns jotur rūkā. 1263 776

Grib tu nu nīka pļōvi plēst. 780 62

Runāt ir nieks, klusu ciest ir zelts. 1262 1163

Nerunā niekus, ļaudis klausās. 834 6804

Tas ir nieku pilns, kā suns blusu pilns. 384 1035

Par niekiem nav jāuztraucas. 384 3624

Niecīgam grūti pie citiem lielumu atrast. 556 12404

Dēl nīka draudzības na gubeit. 477 144

Kas ir nīks, tys palīk nīks, nav kū teikt. 477 555

Tas ir nieku pilns kā suns blusu. 917 3039

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. 1552 23882

Ne visi var par nieku smieties. 617 2319

Kas daudz grib, pēc ne pie nieka netiek. 1459 3682

Nosmerej nīku pi nīka. 508 2412

Nost ar niekiem, gan tas pēc būs. 1730 59218

Nieki ne prieki. 1730 56545

Nieks vien ir, kad zināt dabu. 1730 56482

Nieks par bitēm, kad tik medus. 1239 2121

Ar nieku pie priekiem netiek. 1341 31949

No niekiem navor tikt pie priekiem. 529 889

Ar niekiem netiek pie priekiem. 375 6144

Teic ko teikdams, nestāsti niekus. 447 28

Kas niekiem tic, tas pievilts kļūst. 1377 2091

Kas niekiem tic, tas pievilts kļūst. 215 953

Kas niekiem tic, kļūst pievilts. 464 5689

Kas niekiem, meliem tic, tas piekraps tiem. 105 193

Kas niekiem tic, tas pievilts top. 527 37357

Kas niekiem tic, tas pievilts tiek. 556 3023

Niekiem ticētājs top pievilts. 1127 620

Kas niekiem tic, kļūst pievilts. 67 3723

Kas niekiem tic, tas pievilts kļūst. 105 156

Kas niekiem tic, tas pievilts top. 464 3112

Kas niekiem tic, tas pievilts kļūst. 1084 1213

Kas niekiem tic, tas pievilts tiek. 556 476

Ne par nieku, ne par lieku. 1730 67779

Ne par nieku, ne par lieku. 1341 23900

Ne par nieku, ne par lietu. 231 3081

Vienreiz pārlieku, otreiz ne nieku. 1459 398

Vienreiz pārlieku, otreiz ne nieku. 1459 3289

Gudrs niekus negrib. 609 5075

Gudrs niekus negrib. 1444 619

Ko tur par niekiem bēdāt, ka tik lielie lopi dzīvi. 1225 11107

Kas pats niecīgs, tam grūti pie cita lielumu atrast. 1226 2650

Kas pats niecīgs, tam grūti pie cita lielumu atrast. 1668 778

Kas citus nievā, tas pats nievājams. 84 4668

Kas citus nievā, tas pats tiek nievāts. 1650 4227

Kas otru nievā, tas pats tāds ir. 1557 2003

Kas citus nievā, tas pats sevi nievā. 84 1737

Nekad citus nesmej, pats sevi izsmej. 1478 1397

Kas nabagu izsmej, tas apsmej pats sevi. 1376 2637

Kas otru nicina, tas pats nicin;ams. 231 7614

Kad neniest, tad nekasa. 101 2793

Kam niez, tas kasās; kam sāp, tas vaid. 1084 6881

Kam niez, tas kasās. 997 4672

Kam niez, lai pakasas; kam žēl, lai aplaiza. 1773 4682

Kam niez, tas kasās. 997 12238

Kam niez, tas kasās. 1084 1212

Kam niez, lai kasās. 1085 20

Kam niez, tas kasās. 8 1264

Kam niez, lai kasās. 8 1651

Kam niez, tas kasās. 501 94

Kam ņēz, tas kasās. 508 2026

Kam niez, tas kasās. 1560 237

Kam niez, tas lai kasās. 1192 121

Kam niez, tas kasa. 1552 25328

Kam niez, lai kasās. 739 4008

Kam niez, lai kasās. 529 1626

Kam niez  lai kašajas. 393 771

Kam niez, tas kasās. 17 28865

Kam niez, tas kasās. 855 5478

Kam niez, tas kasās. 464 7562

Kam niez, tas kasās. 464 4240

Kam niez, tas kaāājas. 375 6188

Ja niez, tad kasies, bet nevaidi. 1341 32816

Kam niez, tas kasās. 1798 581

Kam niez, tas kasās. 1341 3076

Kam niez, lai kasās; kam salst, lai skrien. 1341 140161212

Kam nīz, tys kosōs. 508 1334

Kam nīz, tys kosuos. 527 32147

Kas niknis, tas ticis. 917 7231

Tu esi tikpat nikns kā zvērs. 72 8660

Cilvēks nikns kā zvērs. 1024 85

Nikns kā ezis. Piepūties kā pūce. 17 16537 19538

Nikns kā ezis. 17 12804

Nikns kā Kulpa suns. 527 47648

Vyss kas nykns ir rokts. 640 1439

Nikns kā Tukuma ziepnieks. 1865 3977

Nikns kā polis. 17 1683

Nykns kai zvērs. 477 568

Nikns kā lauva! 1459 3940

Nikns kā vērsis. 17 1683 132

Niķi nelīdz, bet darbi. 1880 1716

Niķis nelīdz. 1225 17769

Niķīgs kā čigans. 556 1537

Niķots kā zirgs. 848 2627

Niķots kā zirgs. 4648574748 2627

Niķots kā zirgs. 1552 25482

Niķots kā zirgs. 231 5787

Niķots kā zirgs. 1654 726

Niķīgs kā zirgs. 1552 15618

Niķots kā zirgs. 464 6786

Niķīgs kā zirgs. 1347 51

Niķīgs kā zirgs. 1032 18

Niķots kā zirgs. 1041 846

Niķuats kā zirgs. 529 1443

Niķots kā zirgs. 17 20933

Niķots kā zirgs. 935 24915

Niķots kā krieva zirgs. 1188 7750

Niķeigs kai žyda zyrgs. 509 1610

Niķīgs kā čigāna zirgs. 1225 27196

Niķots kā krievu zirgs. 609 5170

Niķīgs kā krievu zirgs. 1225 16860

Tu jau esi niķu pilns kā čigānu zirgs. 279 2811

Niķuts koa žeida zyrgs. 1268 735

Niķu pilns, kā čigāna zirgs. 1600 7703

Tam ir vairāk niķu kā čigāna zirgam. 1341 4598

Pilns niķu, kā suns blusu. 1802 3547

Tas ir pilns niķu kā suns blusu. 877 3342

Niķu pilns kā suns blusām. 1079 1625

Pilns niķu kā suns blusu. 717 972

Niķu vairāk kā suņam blusu. 10 3541

Tas niķu pilns, kā suns blusu. 567 1112

Pilns niķu, kā suns blusu. 17 8584

Pilns niķu, kā suns blusu. 1730 15248

Niķu pilns, kā suns blusu. 853 928

Niķu pilns kā suns blusu. 527 45548

Tu jau esi niķu pilns gluži kā suns blusu. 279 2809

Pilns niķu, kā suns blusu. 145 1060

Niķu pilna galva kā sunim blusu. 1429 783

Pilns niķu kā suns blusu. 1783 253

Niķi nelīdz, bet darbi. 1805 2527

Niķi nelīdz, bet darbi. 1684 1641

Niķi nelīdz, bet darbi. 1697 2564

Niķi nelīdz, darīšana līdz. 609 5393

Niķi nelīdz, bet darbi. 527 36676

Niķi nelīdz, bet darbi. 1688 1936

Niķi nelīdz, bet darbi. 1557 3509

Niķi nelīdz, darīšna līdz. 1557 3461

Niķi nelīdz, bet darbs. 1639 544

Niķi nelīdz, bet darbi. 1880 3021

Niķi nelīdz, bet darbi. 464 5658

Niķi nelīdz, bet darbi. 1225 6894

Niķi nelīdz, darīšana līdz. 1552 12409

Niķi nelīdz, darīšana līdz. 1552 25344

Niķi nelīdz, vaig strādāt. 1225 11053

Niķi nelīdz, darīšana līdz. 828 2984

Niķi nelīdz, bet darbi. 961 1344

Niķi nelīdz, bet darbi. 454 9

Niķi nelīdz, bet darbi. 464 1832

Niķi nelīdz, bet darbi. 1766 829

Niķi nepalīdz, bet darbi. 584 2126

Niķi nelīdz, bet darbi. 116 25144

Niķi nelīdz. 556 305

Niķi nelīdz, bet darbi. 375 4390

Niķi nelīdz, bet darbi. 384 322

Niķi nelīdz, bet darbi. 17 12528

Niķi nelīdz, bet darbi. 1764 764

Niķis nelīdz, darīšana līdz. 1798 2066

Nenīsti citus, lai tu pats netiktu nīsts. 1592 5848

Ne viss ir ļauns ko nīst. 1624 940

Slaiki noaudzis kājas līdz zemei. 917 6399

Noaudzis kā niedra. 828 8181

Noaudzis kā niedre. 917 6401

Noaudzis kā niedra. 1667 1022

Noaugusi kā niedra. 23 14969

Noaudzis kā niedre. 1707 741

Noaudzis kā niedre! 1444 542

Noaudzis kā riedze. 1802 2101

Noaudzis kā Ezavs. 1807 62

Noaugusi kā liepa. 935 34173

Noaudzis kā lācis ar villu. 1361 53

Noaudzis kā Esavs. 1661 4231

Nobarojies kā vepris. 508 1608

Nobarojies kā vepris. 1807 30

Nobarojies kā vepris. 1661 4220

Nobarojies kā vepris. 556 2581

Nobarojies kā poļu vepris. 556 9537

Nusabaraus koa vepris. 1268 598

Nobarojies kā sivēns. 880 485

Nobarojies kā cūka. 1667 1070

Nobarojies kā grūsnejs cīrulis. 625 631

Nūsabaruosia kai uolaveica gūvs. 1368 594

Nobarojies kā ronis. 1225 11277

Nobālējis kā lapa. 1667 1040

Nobālējis kā lapa. 1444 548

Nobālējis kā lapa. 917 6428

Nobridies kā lācis. 1557 135

Nūsabridu kai pūrā. 640 1284

Nodauzas kā govs ar sūdainu asti. 384 883

Nodauzās kā piektais ritenis. Nodauzās kā liktens ritenis. 8 1656

Nodauzijies kā devītais. 94 1115

Nodauzijies kā devītais. 935 33804

Vēl jau nedeg. 384 1033

Nodedzis kā cepetis. 961 5058

Nodedzis kā cepetis. 1599 2138

Nodedzis kā nēģeris. 529 1581

Noēdies kā māla pika! 1860 3122

Noēdies kā maiss! 1860 3121

Kas nokavēts, tas pazaudēts. 961 3774

Kas nokavēts, tas paspēlēts. 796 10450

Nuekrita kā no lielās krāss. 1347 511

Kā no gaisa nokrita. 527 46086

Nokrita kā velns no jumta. 556 2587

Tā nokrita ka suns no plaukta. 781 1801

Nokrita kā no gaisa. 1552 29001

Nokrita kā beka. 17 1683 135

Nūkryta koā akmins nu kroutim. 1268 191

Nolaidība visātrākā atriebība. 1758 214

Nolaidība visātrākā atriebība. 1758 214

Tā nolika ka vajadzēja gan zināt. 1730 56448

Kas nūlyka, tys naizapeļs. 548 2395

Nanūlicis nameklej. 527 32005

Nnūlyki, naatrasi. 820 493

Nenoliki - neatrassi. 831 49

Nanūliki naatrassi. 434 43

Nanūlyki - naatrasi. 820 1593

Kai nulikusi, tai atrasi. 527 33265

Kur nūlyksi, tī atrassi. 1151 302

Kur noliksi, ti otrosti. 780 182

Kur nūliksi, ti i atrassi. 640 1468

Kur nūlyki tī byus. 640 1472

Ko noliksi, to atrassi. 831 59

Kū nūliksi, tū atrassi. 640 1079

Kur nūliksi, tur ari atrassi. 640 1081

Nemēro visus pēc viena mēra. 1597 5616

Divreiz nomērī, vienreiz nogriez. 1341 29065

Desmit reiz nomēro, vienreiz nogriez. 1624 1130

Septiņi reiz nomēro, vienreiz nogriež. 926 2274

Nūmyrušais vairs nazacels. 740 11876

Kas nūmira, tys napropūls. 1151 210

Kas nūmyra, tys napropuļs. 512 97

Kas nūmyra, tō vairs napaceļsi. 548 2262

Kas ir nūmirs, tys num ir beigts. 640 936

Labāk labi nomirt, nekā slikti dzīvot. 464 5864

Tam jau pat nomirt nebūs laika. 1341 31082

Cik nūpeļneisi, tys tovs. 640 969

Ku nupelneisi, tu i apesi. 527 33588

Nopelnīt visi māk, paturēt nemāk. 375 7711

Visvieglāk ir citus nopelnīt, bet visgr;utāk ir sevi pazīt. 872 3264

Ko nopelna, to samaksā. 506 483

Ko katrs nopelna, to katrs saņem. 1262 1980

Katram pēc nopelna. 925 1349

Pēc nopelna nāk alga. 929 54859

Nopelns kā putraimu desa. 567 1049

Ar nopiettnību piemini aizbēgušu laimi. 556 5480

Piekopi visā nopietnībā savu amatu. 556 6268

Noplīsis kā lupatu lasītājs. 556 2719

Noplīsis kā skrandu lācis. 556 4758

Noplīsis kā arvien nabags. 1552 11727

Nuplāss kā ubogs. 780 1

Nūpleiss kā ubgs. 765 714

Noplīsis kā druvu nabags. 1715 1297

Nūpleis tai kai ubogs. 640 1009

Nūpleis kai ubogs. 640 1386

Nūplēss kai ubogs. 780 119

Noplīsis kā druvu nabags. 384 776

Noplīsis kā lācis. 1459 3730

Noplīsis kā kankars. 1459 3729

Tas jau noplīsis kā ņercks. 1225 19291

Noplīsis kā lupatu Brencs. 529 1599

Norāvies kā turks!Bb 17 6248

Norāvies kā buks!Bb 17 6247

Noruna ir dārgāka par naudu. 556 10336

Noruna ir dārgāka par naudu. 1001 484

Nosalis kā skrodelis. 173 56535

Nosalis kā skroderis. 1386 919

Nosalis kā skrodelis. 1730 56535

Tā nosala kā precinieku suns. 668 4521

Nosalis kā ķelderis. 1459 1818

Nuosaleš ka tītars. 748 223

Skrin nusols kai vorns. 400 3166

Kas nosarkst, tas melo. 1084 3133

Nusarcs koa vezs. 1268 508

Nosarkst kā vēzis. 997 16520

Nosarkst kā vēzis pēc nāves. 1650 4446

Nosarcis kā biete. 1807 45

Nosarkst kā balande. 1008 2259

Noskaties kā Tukuma ziepnieks. 917 1719

Noskaities kā Tukuma ziepnieks. 855 55

Noskaities kā Tukuma ziepnieks. 1661 2327

Noskaities kā Tukuma ziepnieks. 1225 3801

Noskaities kā Tukuma ziepnieks. 1225 19055

Noskaities zils un melns, kā Tukuma ziepnieks. 384 1045

Noskaities zils un melns, kā Tukuma ziepnieks. 1552 12115

Noskaities kā vērsis. 1750 5087

Noslauka kā ar slotu. 1730 76723

Tas jau noslaucīts kā ar slotu. 142 2892

Tā nosliemējies kā. 1730 56655

Noslīka kā ķīseļa katlā. 1730 66115

Nostrādājies tīri līks. 1807 38

Nostrādājies kā lūks. 1807 36

Ka tu nošķīdis! 1730 56406

Kā tu nošķīdis! 1730 56671

Lai tev notiek, kā tu teici. 1730 59070

Ta nuotiek pie daža, kam nau sava naža. 1361 49

Pēc, kad noticis, visi gudri. 1582 1529

Pēc kad noticis - visi gudri. 1582 2911

Kad noticis, tad visi gudri. 527 32441

Kad noticis, tad visi gudri. 1668 6749

Kad jau viss ir noticis, tad visi ir gudri. 997 13202

Pēc, kad noticis, visi gudri. 1684 441

Kad noticis, tad visi gudri. 1661 1945

Pēc, kad noticis, visi gudri. 609 5395

Kad noticis, tad visi gudri. 94 9441

Pēc, kad noticis, visi gudri. 527 36714

Kad noticis, tad visi gudri. 1668 476

Kad noticis, tad visi gudri. 997 7475

Kad noticis, tad visi gudri. 1592 9558

Kad noticis, tad visi gudri. 1377 1325

Pēc, kad noticis, visi gudri. 1552 12379

Kad noticis, tad visi gudri. 1655 3054

Pēc, kad noticis, visi gudri. 8 1708

Kad noticis, tad visi gudri. 464 5882

Kad noticis, tad visi gudri. 1225 1562

Kad noticis, tad visi gudri. 1225 3170

Kad noticis, tad visi gudri. 968 593

Kad noticis, tad visi gudri. 1752 637

Kad noticis, tad visi gudri. 1239 2055

Kad noticis, tad visi gudri. 384 619

Kad noticis, tad visi gudri. 17 23037

Kad noticis, tad visi gudri. 454 40

Novārtījies kā sivens. 556 2688

Novārtījies kā leska. 556 2585

Novīst kā puķe. 1730 76719

Labi nozagt, tikpat kā iedots. 1341 3908

Kas labi nozagts, tas tikpat kā nopirkts. 1600 7754

Labi nozagt, tikpat kā atrasts. 1341 4578

Labi nozagt, tikpat kā labi pirkts. 17 8651

Tas noticis pie daža, kam nava sava naža. 609 5380

Nozib kā spoks gar acīm. 556 983

Nūsazīds kai čygons. 640 1726

Nūsazīds kai syvāns. 640 1631

Nūsazīds kai syvans. 640 967

Nūsazīds kai cyuka. 640 1740

Nosmullejis muti, ka vepris. 23 778

Nūsazīds kai syvāns. 1368 1352

Nozūd kā zīds pa Miķeļiem. 1730 59164

Nozūd kā rīta salna. 529 1524

Nozuda kā pa miegiem. 1225 6960

Nuzadus i graužam uz  myusu. 1263 678

Nozūd kā burbulis ūdenī. 527 36803

Nozuda kā ļīķa rasa. 1880 2386

Nozudis kā Iesavē. 1225 19288

Nežēlojies, ka agri uzcēlies, bet žēlojies, ka agri apprecējies. 872 1240

Kas sevi pats nožēlot sāk, to citi nožēlot beidz. 387 6313

Nekad nenožēlosi agri piecēlies un jauns apprecējies. 1713 1655

Nežēlojies, ka agri esi cēlies, un agri apprecējies. 1666 150

nežēlojies, kad agri uzcēlies un jauns apprecējies. 1376 3366

Nežēlojies nekad par maz ādis. 1008 1158

Cita nežēlo, sava nezudē. 1660 5144

nežēlojies nekad, ka maz ēdis. 556 12391

sava nažāloi, sveša zālās. 765 586

Nežēlojies kad esi maz ēdis. 1624 1593

Nenožēlot, bet labāk darīt. 848 1712

Kas otram nožēlo, tam pašam nav. 202 6335

Kas par vēlu. Tas par nožēlošanu. 1674 187

Nožēlo pats sevi, ne citu. 527 32888

Nožēlo pats sevi, bet ne citu. 1690 2327

Nožēlo pats sevi, bet ne citu. 1576 6858

Nožēlo pats sevi, bet ne citu. 1552 12380

Nožēlo pats sevi, bet ne citu. 1225 12176

Nožēlo pats sevi, bet ne citu. 220 1102

Nožēlo pats sevi, ne citu. 884 2262

Nožēlo pats sevi, ne citu. 884 3710

Nožēlo pats sevi, bet ne citus. 1597 5617

Nožēlo pats sevi ne citus. 884 346

Nožēlo pats sevi, bet ne citus. 556 470

Nožēlo pats sevi, bet ne citu. 1552 9150

Nožēlo pats sevi, bez citu. 639 156

Nazaspīd uz tīvas vezenias, īzadurs skoborga rūkā. 1263 588

Nujai divi goli, ar tīvu man ar rosnu tev. 508 2382

Prīkšā vāzu svissi, prīkšā i atrassi. 768 677

Svīd vāzu prīškā i atrassi. 1767 643

Kaidu vazu svīssi, tadu atrassi. 1767 333

Svīd vāzu prīkšā, prīkšā atrasi. 508 1317

Svid palku prīkškā, i atrassi. 566 566

Svīt vāzu priškā, prīškā i atrassi. 548 20456

Pats nūju priekšā sviedīsi, priekšā atrasi. 1311 1545

Koa ņauga. 142 4670

Ņaud kā kaķis. 1695 1476

Ņaud kā kaķis. 556 348

Ņaut kai kačyne. 1344 228

Ņaud kai kačine. 512 269

Ņaud kā koķis. 529 639

Ņaud kai kačs. 1368 1366

Ņaud kā izsalcis kaķis. 556 2638

ņaudi kā kaķis. 1084 4848

Visi nau ņāmāji, bet visi ir radzatāji. 1347 58

Ņāmājam lielāks suodz kā devējam. 1347 59

Ņēmējs nekad nebūs devējs. 1552 25222

Ņēmējs nekad nebūs devējs. 828 9759

Ņēmējs nekad nebūs devējs. 17 14629

Ņēmējs nekad nebūs devējs. 1599 6132

Kur ņem, tur plok. 67 2141

Kur ņem, tur plok. 1079 1662

Kur ņem, tur plok. 867 6784

Kur ņem, tur plok. 1772 6749

Kur ņem, tur plok. 1599 1257

Kad ņems, tad raus. 584 4428

Ka ņem tā raus. 1627 1030

Cita neņem, sava aizstāv. 740 13678

Neņem pats, ja nedod. 1084 3101

Ņemās kā čigāns pa krūmiem. 1225 17946

Ņemas kā pustraks. 1730 76701

Ņem ka vai nu! 527 3505

Ar vienu ņem, ar otru laiž. 1225 40130

Tas jau ņem visu, kas tik nav piesiets. 1552 3620

jam kai lōcs ar kepem. 640 1381

Ņem kā ar piena pirkstiem. 1110 9

Ar vienu pašu ņēmienu. 1730 56735

Ņem ko nagi nes. 1225 5441

Ņem kā kāpostus. 529 734

Ņem kā bez nagiem. 1225 38070

Ņem kā bez nagiem. 1137 1241

Ņem kā bez pirkstiem. 72 10271

Otra neņem, pats sava nedod. 527 37337

Ūtra najam un sova nadūd. 1263 677

Otra neņem, pats sava nedod. 464 3092

Daudz labāk ir ņemt, nekā dot. 503 69

Ko ņurdi kā kaķis peli ēzdams. 72 8007

Nurd kai mozi kačāni. 477 709

Nevajag piac sevkura ūda sist. 1263 775

Komēr pēc ūda ar motoru dzinīs, lobuok ēd bez maizis. 1945 3293

Citā vietā kā ods, citā kā oda galva. 280 1519

Odu ierauga, ziloni nē. 877 630

Uzmācīgs kā ods. 1880 2981

Kur odi, tur zobi. 1774 2063

Voi nu ūdam ar cērvi pakaļ dzeisīs. 1899 322

Iztaisa no oda zigru. 17 8792

pēc oda bomi skrien. 918 106

Pēc oda skrien ar bomi, bet ziloni neredz. 1930 953

Pēc uda ar mot... nevar dzeitīs. 831 69

Pēc ūda nokō ar mītu dzonōtīs. 640 1334

No oda iztaisa ziloni. 961 5533

Iztaisa no oda ziloni. 929 62355

Tas jau odu pataisa par ziloni. 1657 4082

Nu ūda iztaisa elepantu. 1263 578

Nu ūda iztaisa Elepantu. 1940 2565

Odam līdzi neizdziedāsi. 527 32055

Odze nedzeļ neaizskārta. 384 2457

Vosoru aug ūgas, zīmu aug zagļi. 1940 2912

Nu vinys ugys seits nabyusi. 527 33546

Tam jau iekritis kā oga mutē. 880 1302

Loba uga, bet zalia. 527 33166

Kādu ogu esi rāvis, tāda jāēd. 1084 8684

Kad ogas nevar aizsniegt, tad viņas ir skābas. 968 294

Ogu tā kā jūra! 929 41317

Ugles est, palnus dierst. 1268 544

Viena kvēloša ogle nesasilda istabu. 556 5925

Katra kvēloša oglīte var uzliesmot. 556 8585

Krāt kvēlošas ogles uz galvu. 1785 74

Es nu gan viņam sabēru kvēlainas ogles uz galvas. 627 360

Ogles arī bez liesmas deg. 556 10350

Ogles bez liesmas nedeg. 739 9617

Viņš ne uz ogli nečūkst. 1386 913

Tas jau vairs ne uz ogli nečūkst. 1225 29

No ogles maisa nevar izbērt baltus miltus. 1697 5826

No ogļu maisa nevar izbērt baltus miltus un jūrā nevar atrast medu. 1699 3671

Stāv kā uz oglēm. 1552 11913

Ogle arī bez liesmas deg. 1599 9649

Ko tu runā ogļu maiss, lai runā vīrs kam pļava pieder. 1225 29805

Karstas ogles ātri kvēlo un ātri dziest. 834 6101

Pūt ogli kamēr vēl kvēlo. 464 7366

Viena ogle nekvēlo, divas ogles kvēlo. 917 727

Kur vairāk ogļu, tur lielāks siltums. 1690 1869

melna vista dēj baltu olu. 1710 572

Kaitēji ar ūlu, tagad kaitēsi ar akmini. 548 2290

Negribi kaitēt ar olu, kaitēsi ar akmini. 527 33500

Jā nebūtu olas, nebūtu i peles. 529 1111

Ja divi tiesājās dēļ vienas olas, tad advokats noēd vistu. 556 13687

Gaidi, gaidi gali olas dējam! 1627 5509

Ir ola pie olas piedauzas. 1730 15170

Ar ju toksa ar jaļu ūlu. 1268 235

Ir olas saveļas kopā, vai tad nu cilvēki nesastrīdas. 917 299

Ola nav gudrāka par vistu. 1584 4770

Ar olu var draugu nopirkt. 1706 388

Kāda ola tāds dzeltenums. 997 915

No olas kumeļu neizperināsi. 997 2047

ja nevari dēt olas, tad nekladzini. 1871 51

nesviedi visas olas vienā maisā. 556 10705

Gluc kai ūla. 1344 340

Sapuvusi ola samaitā ēdienu, bet ķildas - jautru dzīvi. 556 5705

Nuogāja tā kā ola uz dubenu. 769 128

Kad olu šķeļ, tad uguns skrien. 1652 1806

Līkej ola, nalīlej mysā. 644 176

Kas olas zog, tas pliks kā ola. 464 175

Ūlai kai akmiņi. 640 1249

Labāk šodien ēst olu, kā rītā gaidīt uz vistu. 556 6595

Ola māca dējēju. 929 69168

Ola māca dējēju. 450 1519

Ola grib vistu mācīt. 1668 6082

Ola grib vistu mācīt. 1685 451

Ola grib vistu mācīt. 1188 1013

Ola māca vistu. 1377 114

Ola vistu māca. 231 2537

Ola grib vistu mācīt. 1557 3322

Ola grib vistu mācīt. 1552 12391

Ola vistu māca. 464 7524

Ola grib vistu mācīt. 1137 1041

Ola grib vistu mācīt. 116 2633

Ola grib vistu mācīt. 1024 429

Ola vistu māca. 740 16646

Na ūlai vuicēt vystu. 1950 1397

Ola nevar vistu mācīt. 997 301

Ola nevar vistu mācīt. 997 11495

Ola nevar vistu mācīt. 997 1877

Ola nemāca vistu. 556 4220

Ola dējēju nemācīs. 1137 2133

Ola nevar mācīt vistu. 828 16188

Olai vistu nemācīt. 1225 15123

Ola vistu nemāc. 13 844

Vai ola vistu mācīs? 1705 4961

Ūla vystu navuica. 144 2216

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 527 9250

Ola grib būt gudrāka par vistu. 1713 780

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 353 8355

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 1136 1098

 Ola grib būt gudrāka nekā vista. 1693 4223

Ola jau neies vistu mācīt. 1674 2123

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 527 23983

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 1638 1060

Ola grib gudrāka būt par vistu. 1685 80

Ola grib būt gudrāka kā vista. 868 2378

Ola grib būt gudrāka par vistu. 877 165

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 997 6775

Ola nevar būt gudrāka kā vista. 872 3962

Ola grib būt gudrāka kā vista. 1114 248

Ola grib būt gudrāka nekā vista. 1225 14286

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 1653 98

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 1374 417

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 1628 1658

Ola grib gudrāka būt kā vista. 1557 1576

Ola grib būt gudrāka par vistu. 935 32577

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 884 2359

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 1641 1121

Ola grib gudrāka būt, nekā vista. 1385 2328

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 949 1180

Ola grib būt gudrāka nekā vista. 941 4070

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 1575 1852

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 1576 7962

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 1575 2734

Ola grib gudrāka būt nekā pati vista . 1596 3091

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 1653 4933

Ola grib būt gudrāka nekā vista. 220 1583

Ola grib būt gudrāka kā vista. 231 3335

Ola grib vistu mācīt. 8 1330

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 202 2566

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 1599 834

Ola grib būt gudrāka par vistu. 501 220

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 968 5242

Ola grib gudrāka būt kā vista. 1379 8218

Ola grib būt gudrāka par vistu. 1626 439

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 1404 2657

Ola grib gudrāka būt kā vista. 1552 11923

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 1079 1796

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 464 6169

Ola grib gudrāka būt par vistu. 116 6943

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 877 3325

Ola grib būt gudrāka par vistu. 584 2140

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 840 2866

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 116 6153

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 1225 4154

Ola grib gudrāka būt kā vista. 384 1058

Ola grib gudrāka būt nekā vista. 384 4306

Ola grib būt gudrāka par vistu. 877 1661

Ola grib būt gudrāki nekā vista. 17 15004

Ola māca vistu dēt, ja tā nemāk. 384 2192

Ola nemāca vistu. 997 1289

Ola nemāca vistu dēt. 1638 2612

Ola nemāca vistu dēt. 1668 6466

Ola nemāca vistu dēt. 926 851

Ola nemāca vistu dēt. 834 90

Ola nemāca vistu dēt. 1552 12397

Ola nemāca vistu dēt. 1376 1592

Ola nemāca vistu dēt. 1552 3392

Ola nemāca vistu dēt. 384 442

Ola nemāca vistu dēt. 384 3386

Ola nemāca vistu olas dēt. 556 1444

Labāk šodien ola nekā rīt vista. 384 387

Labāk šodien ola, ka rītu vista. 556 7719

Labāk šodien ola, nekā rītu vistu. 556 9888

Iet tikpat kā kad ola būtu uz galvas. 1341 31942

Tas jau iet tā, ka pat ola no galvas nenokristu. 1341 17977

Tas jau nu iet tā, ka pat no galvas nenokristu. 1341 3068

it ka ūla nu golvas nanukris. 400 3213

Ka solu grib, tam jāpanes vistas kladzināšana. 997 846

Kas olu grib, tam jāpanes vistas kladzināšana. 1693 9744

Kas olu grib, tam jāpanes vistas kladzināšana. 13 5247

Kas olu grib, tam jāpanes vistas kladziens. 1696 7358

Kas olu grib, tam jāpanes vistas kladzināšana. 231 1172

Kas olu grib, tam jāpanes vistas kladzināšana. 231 903

Kas olu grib, tam jāpanes vistas kladzināšana. 1376 3406

Kas olu grib, tam jāpanes kladzināšana. 202 2332

Kas olu grib, tam jāpanes vistas kladzināšana. 67 1578

Kas grib olas, tam jāpanes vistas kladzināšana. 1798 1758

Kas olu grib, tam jāpanes vistu kladzināšana. 1766 6955

Kas grib olu, tam jāpacieš vistas kladzināšana. 556 5695

Kas olu grib, tam jāpanes vistas kladzināšana. 828 8317

Ar olekti tikumu neizmērīsi. 855 5566

Kur ož, tur deg. 1379 8671

Ozola koks ciets. 1242 539

Apakš ozola aug beka. 1552 15715

Kā ozolā aug zīles, tā ezerā peld pīles. 1225 5572

Vientuļie ozoli stipri. 1459 4147

Kāds ozols, tāds ķīlis. 1627 2668

Labāk guļ pie ozol bluķ, ne pie dzēraj tēva dēl. 781 827

Kad ozolam zīles gatavas, tad tās krīt zemē. 1242 3552

Daudz jau to ozolu, bet ne visiem zīles. 739 7507

Ozols trīs simti gadu aug, trīs simti gadu briest, trīs simti gadu kalst. 120 343

Ozola ogles visilgāk kvēlo. 556 7813

Ūzula vāra da dorba vuica, a bārza slūteņa agri ceļ. 480 191

Ozols nekrīt no pirmā cirtiena. 1766 1343

Kas ozolam zarus cētrt, lai cērt visu ozoliņu. 1225 6865

Ozolā neaug āboli. 1685 187