Rāms - robeža

 

Riktīgs kā Piltenes bezmērs. 1492 485

Vai tas nu redzēts un dzirdēts. 527 46176

Strādā, rakar, tad tev būs. 1697 2065

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. 739 9658

Ne pirmā reize, kad teka greiza. 1805 4621

Ka rīļa. 1730 56577

Rūpīgs kā māte. 1736 608

Rubina kā purva teteris. 556 2651

Roup kā mac. 765 492

Tai rozaguoje, ka koč svīd guni pierkstūs. 1940 1573

Jāiecērt robs stenderē. 1730 66446

Kur nureits, ti natreis. 400 3475

Ratiņš visādi labs bijis: velk un griež, bet nesokas. 1459 3928

Rāc kā ērzels. 529 634

Rozaguoja i atsasāda. 1940 1569

Katrs savas reņģes liela. 459 2483

Smejies pa reizei arī pats par sevi, tad citiem nebūs tik daudz ko smieties. 1341 28880

Rāpājies nu kā zirgs no pelnu dobes. 1459 304

Noputejusi, kā rīju izkūlusi. 1618 289

Brauc Rēvelē ēvelēt. 1596 1410

Rudenī čiru čuru alutiņu, biku baku baltmaize, pienāk pavasaris: kundziņ, dod maizīti! 935 34001

Ak tu atpakaļ rāpulis. 1225 38066

Ne ik reizes māte raušus cep. 1552 11852

Raujas kā velnam bail. 1552 6578

Rēta ātri sadzīst, ja to vairāk neiev;ero. 1805 3037

Kas nureits, to atpakaļ natrejs. 400 3237

Ko rausties kā čakstins uz krāsnatas. 529 1499

Raustas kā niķīgs zirgs. 556 2628

Gan tu dabūsi ar resgali. 1730 56411

Tas ir resbainieks. 1730 56619

Ka nedabū rubeņa kāpostus. 1730 76834

Nesaki rungu, kamēr vēl neesi redzējis. 1552 11936

Rukšinoj kai cyuka. 1368 621

Razaguoja i atsasāda. 1940 1569

Izšķērt kādu uz rūtīm. 1730 4646

Lai visi rinķi griežas un viens uz otra spiežas. 1730 76838

Kā caur rinķi rauts. 1730 15192

Rezgalim jānāk pēdīgi. 1377 442

Rāmi kāpj, droši iet. 1582 979

Rāms kā jērs. Lēna kā aita. 556 4719

Rāms kā jērs. 529 556

Rāms kā jērs. 1225 22371

Ruoms kai jierenč. 624 226

Rōms kai jārs. 548 5565

Ruoms vīgluok īt kai kuojuom. 1950 6606

Rāpjas kā uts pa kažoku. 929 62313

Rāpjas kā uts pa kažoku. 929 43121

Rāpjas kā uts pa kažoku. 67 3607

Rāpjas kā vēzis atpakaļ. 1208 1249

Rāpo kā vēzis. 668 4655

Rāpes kā vēzis atpakaļ. 917 1772

Ko rāpo kā vēzis atmuguriski. 1084 3540

Rāpo kā vēzis. 202 6509

Rāpjas kā vēzis. 1225 4279

Rāpjas kā vēzis atpakaļ. 929 43122

Rāpjas kā vēzis atpakaļ. 929 62314

Rāpjas kā vēzis. 1624 319

Rāpjas kā vēzis. 1225 17849

Rāpjas kā vēzis. 1225 26832

Rāpjas kā vēzis atpakaļ. 1584 129

Rāpas kā vēzis. 501 123

Rāpās kā vēzis. 884 4115

Ko rāpo kā vēzis. 1084 5605

Rāpjās kā vēzis. 884 4994

Rāpjas kā vēzis. 1225 16625

Rāpas kā vēzis. 10 3711

Rāpājās kā vēzis pret straumui. 556 12149

Rāpjas kā vēzis atpakaļ. 1900 1091

Rāpo kā vēzis pret ūdeni. 1552 28065

Kur ir, tur rodās. 1650 4442

Kur ir, tur rodas. 997 12091

Kur ir, tur rodas. 1592 3170

Kur ir tur rodas. 1592 6269

Kur ir, tur rodas. 1802 1510

Kur ir, tur rodās. 1552 10367

Kur ir, tur rodas; kur nav, tur nīkst ārā. 527 3991

Vēl ne rasiņas baudijs! 1620 1774

Ņemt ar rasu. 1730 4732

Bez rasas zālīte neizaugs. 1639 6777

Bez rasas zālīte neizaugs. 739 9610

Bez rasas nekad neuzaugs laba zālīte. 556 10334

Bez rosas zolia naaug. 1263 1092

Bez rosas zuole naaug. 1940 2956

Bez rosas zuole naaug. 1940 2956

Rasa dzisina karstumu, labs vārds dusmību. 927 5961

Rasa dzisina karstumu, labs vārds dusmību. 1638 2331

Rasa dzisina karstumu, labs vārds - dusmību. 1377 1848

Rasa dzisina karstumu - labs vārds dusmas. 1627 3502

Rasa dzesē kartumu, labs vārds - dusmību. 1133 257

Varētu vēl ēst, bet baiļ ka neiet ta ka Reinu sunim. 74 557

Raizes sirdī nospiež cilvēku, bet labs vārds to iepriecina. 1699 882

Raustās kā Kozuļu sveists. 1657 4383

Lai rāj, kad tik neper. 1084 1221

Lai rāj, kad tik neper. 1552 25244

Lai rāj, kad tik neper. 1599 2335

Nesmērē vien ratus, gan viņi kauks pēc smēra. 556 13293

Veci rati tālu grab. 739 4923

Tukši roti tuoļu klab. 1930 2994

Grab un čīkst kā veci rati. 929 54458

Slykti roti vairok čeikst. 1263 826

Slykti roti vairuok čeikst. 1940 2778

Slykti roti vairuok čeikst. 1940 2778

It kā roti bez atsejas. 765 752

It kā rati bez atsijām. 1611 2186

Rati bez atsijām neiet. 1654 2707

Brauc, ka rati rīb. 556 3431

Brauc ka rati vien rīb. 556 6966

Stāvi aiz ratiem, ka velns bērnu neparauj. 1008 3997

Ne man tais ratos braukt, ne tos par saviem saukt. 1455 637

Nazyn kai tecēs roti, kai skrīs skrituli. 819 804

Neizteici ratu, kas rit no kalna. 556 8672

Uz rotu nabruksi bez skritulim. 527 33169

Brauc, ka rati vien borkšs. 556 2367 2368

Tā brauc, ka ne rats ratu nepanāk. 625 792

Kādi rati, tāds braucējs. 508 1548

Lielīties - ne ratus smērēt. 926 2239

Katram ratam sava ass. 1459 4141

Nesmej vecam ratu rumbam. 1766 1097

Vienos ratos nevar jūgt zirgu un tramīgu stirnu. 231 10463

Tas jau ratu smēri uz maizes apēdis. 1225 25704

Tas tik pat, kā piektais rats pie vāģiem. 1620 2034

Ko tu runā no riteņiem, kad tu neesi no braucējiem. 17 5125

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 1673 525

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 1805 212

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 1493 3768

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 1667 1981

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 1008 4489

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 1244 4421

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 1208 4727

Jo ratus smērē, jo vieglāk viņi ripo. 739 2586

Jo ratus smērē, jo viegli rit. 1689 3417

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 1805 883

Kad ratus smērē, viegli ripo. 1696 2864

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 1493 4220

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 1688 1000

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 1225 34897

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 1650 2418

Jo ratus smērē, jo viegli tek. 1225 12066

Jo ratus smērē, jo viegli tek. 1379 7422

Jo ratus smērē, jo viegli tek. 1084 1222

Ja ratus smērē, tad viegli tek. 1557 3831

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 1552 417

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 202 3983

Jo ratus smērē, jo vieglāk tek. 828 7964

Jo ratus smērē, jo viegli tek. 625 905

Jo ratus smērē, jo vieglāki tek. 101 2787

Jo ratus smērē, jo viegli tek. 116 23006

Jo ratus smērē, jo vieglāki tek. 556 461

Jo ratus smērē, jo vieglāki tek. 1736 4060

Jo ratus smērē, jo vieglāk skrien. 464 1827

Jo ratus smērē, jo viegli rit. 1120 75

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 67 2181

Kā ratus smērē, tā rati tek. 67 1019

Jo ratus smērē, jo vieglāk brauc. 1511 314

Nasmāratim rotīm nabrauksi. 740 9715

Nesmērēti rati čīkst. 400 3185

Nesmērēti rati čīkst. 116 13675

Nesmērēti rati čīkst. 506 1538

Nesmērēti rati čīkst. 1262 1530

I namozgōti roti ceikst. 740 11900

Kā ratos sēd, tā dziesmu dzied. 1655 3510

Kādos ratos brauc, tādu dziesmu dzied. 929 22943

Kādos ratos sēdi, tādu dziesmu dziedi. 828 7997

Kaidūs rotūs sied, taidu dzīsmu dzīd. 1945 10252

Kā ratūs sēdi, tā i dzīsmu dzīdi. 1950 5544

Kō rotūs brauc, tō dzīsmu dzīdi. 548 11676

Kō rotūs brauc, tōi dzīsmi dzīdi. 548 2197

Kō rotūs sēdi tō i dzīsmu dzīdi. 1252 83

Kā ratos brauc, tā dziesmu dzied. 508 1636

Kā ratos brauc, tā dziesmu dzied. 527 32121

Kō rotūs sēdi, tō i dzīsmu dzīd. 1705 5894

Kuo rotūs brauc, tuo dzīsmu dzīd. 1950 8032

Kuo rotūs brauc, tuo i dzīsmu dzīd. 1950 7945

Kādos ratos iesēdies, tādos jābrauc. 958 8552

Kādos ratiņos iesēdies, tādos brauc. 1653 3511

Kādos ratiņos iesēdies, tādos brauc. 17 16743

Kādos ratos sēž, tādos brauc. 231 10243

Kādos ratos sēdi, tādos brauc. 1731 6454

Kādos ratos sēdi, ar tādiem brauc. 1376 1571

Kādi rati ir, tādiem brauc. 231 9678

Kādos ragūs iesēdis tādās jābrauc. 958 5320

Kādos ratos iesēdies, tādos brauc. 72 12210

Kādos ratos iejūgts, tādos aizbrauc. 1652 2894

Lai panāktu labu ražu, tad jācīnās pret nezālēm. 556 12977

Pacel ražas,tad celsies arī tava nokarta galva. 353 1901

Kas grib iegūt labu ražu, tam jāapsver kad un kur katra sēkla sējama. 1750 9057

Lai raud, kam sāp. 72 13987

Neraud gon byus i del tevis. 477 922

Lai rud būs baltāks. 754 416

Raudi, raudi, gan tu drīz smiesies. 1660 4269

Ar raudādamiem raudi, ar līgsmojošiem priekus baudi. 3 79

Rauduot gryušuok kai smītīs. 1950 1350

Raudi vai dziedi, kas beigts, tas beigts. 529 1990

Lai izraudas, lai izraudas, nebūs ārā jāiet. 280 1447

Ko tu raudi gan jau tu augsi. 73 277

Lai raud, negribēsies mīzt. 754 417

Lai paraud, nasagribēs meizt. 258 317

Izraudies, izraudies, negribēsies ārā mīst iet. 280 2036

Izraudies, lai mīst negrib. 23 431

Ar raudamiem raudi, ar līksmiem priekus baudi. 1188 825

Ar raudamiem raudi, ar līksmiem prieku baudi. 353 5861

Ar raudātājiem raudi, ar līgsmiem prieku baudi. 1136 1048

Ar raudamiem raudi, ar līksmiem priekus baudi. 1630 270

Ar raudamiem raudi, ar līgsmiem prieku baudi. 1575 2670

Ar raudātājiem raudi, ar līksmiem prieku baudi. 12 285

Ar raudāmiem raudi, ar līgsmiem prieku baudi. 968 5136

Ar raudamiem raudi, ar līksmiem prieku baudi. 759 1291

Ar raudošiem raudi, ar līksmiem prieku baudi. 1225 1653

Ar raudamiem raudi, ar līgsmiem prieku baudi. 929 58704

Ar raudādamiem raudi, ar līksmiem prieku baudi. 1582 1563

Ar raudamiem raudi, ar līksmiem prieku baudi. 840 2762

Ar raudādamiem raudi, ar līksmiem prieku baudi. 384 1372

Ar raudamiem raudi, ar līksmiem prieku baudi. 1225 4185

Raud kai nūpārts. 640 912

Raud kai nupārts. 780 249

Raud kai nūpārts. 640 1821

Raud kā izpērts. 508 1632

Raud kai nūpārts. 40 739

Raud, kā mežā lapas birst. 1552 12443

Raud, kā mežā lapas birst. 609 5330

Raud, kā mežā lapas birst. 1225 12163

Raud kā mežā lopas bērst. 1439 813

Raud kā mežā lapas birst. 1668 6541

Raud kā žīgd bez asarām. 1599 5778

Raud kā žīds bez asarām. 1707 878

Raud kā žīds bez asarām. 450 2661

Raud kai žids bez osoru. 1940 2908

Raud kā čigāns bez asarām. 1459 3819

Raud kā žīds bez asarām. 1079 2020

Raud kā žīds bez asarām. 917 1818

Raud kā žīds bez asarām. 609 4706

Raud kā žīds bez asarām. 1689 3082

Kad mazs neraud, tad vecs raudās. 609 5304

Kad mazs neraud, tad liels nevaid. 464 6970

Kad mazs neraud, tad vecs nevaid. 1552 12461

Raud kai mozs bārns. 780 55

Raud kai mozs bārns. 640 908

Raud kā izkults bērns. 1584 4718

Raud kā izkults bērns. 1730 21074

Roud kā izkults bārns. 529 681

Raud kā izkults. 1661 5

Ko tu raudi kā dūmus pierijies. 1225 10757

Raud kā Bincānu suns pie krējuma poda. 861 931

Raud kā Staburags. 929 57115

Raud, ka mežs trīc. 556 369

Raud kā raugs. 1444 772

Raud kai tāva bērēs. 1368 2320

Palūkā, vai raugu maizīte vēl nav sapelēse. 280 1345

Vecais raugs nesaprot tos jaunos laikus. 1871 274

Svaigs raugs rūgst bez jēgas. 1225 743

Maz rauga saraudzē visu mīklu. 1099 19

Kur raugu ieliek, tur rūgst ikdienas. 1765 2954

Kur vienreiz raugu ieliek, tur rūgst ik dienas. 1599 6207

Kur vienreiz raugu ieliek, tur rūgst ik dienas. 556 5355

Cepti rauši nevienam gatavi mutē neskrien. 508 2077

Capti rauši nivīnam gotavi mutē naskrīn. 374 122

Rauši nebūs katru dienu. 556 489

Ēd raušus, lai maize taupās. 1599 5864

Pie ielausta rauša visi ķeras. 384 647

Tas jau viņam kā cepts rausis. 527 31322

Jo viens rauš, jo otrs putina. 1750 9556

Rauš kā pūķis. 527 36674

Rauš kā pūķis. 576 1718

Rauš kā pūķis. 1 703

Rau tevi rāvāš. 527 31775

Rauj tevi rāvējs. 1730 56637

Kad raun, tad raun, rubuli par dienu, pusrubuli par nedēļu! 853 835

Rauj viņu deviņais. 384 769

Roj vēl cikom ir jauns. 477 658

Raujās, ka viss tik brikš un brakš. 556 12094

Raun, ko māk. 529 1509

Rauji, kāmēr vēl ir laiks. 556 2727

Rauj ko tik var. 1661 4339

Kā raus, tā plīsīs. 968 3342

Rauj ko nagi nes. 527 9127

Raun, ko nagi nes. 529 1510

Rauj ko nagi nes. 527 32341

Rauj kā no gaisa. 1800 5293

Raun kai nu guns. 548 20459

Rauj kā vilks. 527 36513

Raun kai troks. 640 1700

Raunōs kai pa reju. 640 1430

Raun kai vējs. 640 1760

Raun kai vylks nu rūku. 40 698

Rauj kā suns no nagiem ārā. 1137 1610

Rauj darbu kā sukuru. 196 834

Raujas kā pie Dukša linu mārka. 17 27681

Raunīs cikom jauns. 780 41

Kur divi raujas, tur trešais rij. 917 7466

Raujās kā māk, un darās kā prot. 556 7315

Ko otram redz, tā pašam gribas. 1341 31868

Nu redzi kā noietās. 1730 56531

Ko redzi, to visu neiekāro. 1225 11149

Redzi, neredzi, dzirdi, nedzirdi, muti turi ciet. 1084 3779

Cik redzi, tik tici. 1225 11315

Kā redzi, tā runā. 1459 4030

Augstu stāvošie tālu redz. 1629 1993

Kā redz, tā iet. 527 45104

Kā redzi, tā iztiec. 529 1666

Daudz redz un dzirdi, maz runā. 84 8333

Labāk daudz redzēt, nekā daudz melot. 84 7855

Nairedz kai suns kaķa. 400 3445

Redzi daudz, runā maz. 23 916

Viens ir, kas visu redz. 1600 7713

Naredzēt kai cyukai dabasu. 966 1149

Viens aklais redz vairāk kā desmit redzīgie. 231 5117

Ko citam redzi, to pets nekāro. 1084 3537

Redz daudz - stāsti maz. 1429 934

Daudz ko redzēt, ko dzirdēt, maz ko runāt. 1638 5154

Kai pats redzi, tai i dori. 508 2319

Tev redzēt man baudīt. 384 417

Visu ko tu nemīli. 1697 1151

Labāk redz ejam, nekā nākam. 387 5012

Kas slikta nav redzējis, laba nepazīst. 1838 4228

Tas bij tik redzējiens - mirgu vien nometa. 142 4027

Ja redz tad  ņem, ja neredz - tad neņem. 840 39

Ko redz, to grib. 1429 859

Pāri redz, rītu beigs. 997 2164

Tokoa yz dalna. 1268 345

Redz ka'kaķis. 17 1967 316

Sliktu redz visi, labu neviens. 1552 15521

Sliktu visi redz, labu neviens. 1602 6591

Labo visi redz, slikto neviens. 1552 15740

Tāds tādu redz. 101 2894

Tāds tādu redz. 1207 4156

Redzi ka sit - bēdz. 432 61

Redzi ka syt - bēdz. 820 1588

Citus redz, pats sevi neredz. 1493 3467

Lai redz ko redz, pats sevi nekad neredz. 1455 1001

Otru redz sliktu, pats sevi neredz vēl sliktāku. 1661 3331

Pats sevi neredz, bet citu redz. 1660 2754

Otru redz, pats sevi neredz. 997 7896

Daudzi reižu saun, moz truopej. 1263 2925

Kas reizi samaloj, tam vaira natic. 1950 7060

Vienam itne kā, diviem gandrīz trim pašā reizē. 302 5061

Kas nu teizes cīši meileigs, tys pēčok cīši naideigs. 366 152

Lobōk desmit reižu nazioli, nakai sūtīt naizpyldi. 512 52

Lobōk desmit reižu nasūli, nakai sūlītū naizpyldi. 1151 163

Pie reizes ir cirva kāts izmet uguni. 1552 6546

Pirmo reizi pieviļ ar kaulu, otrreiz ar gaļu nepievils. 1552 3285

Deviņas reizes dūmoj, desmytū dori. 477 362

Kū reiziker, tam vairs natic. 477 920

Cytu reizi lobs draugs ir caurs trauks. 1779 1178

Diveju reižu baizneicā nazvanej. 465 176

Reizi mērsi na desmit. 780 303

Vot i ša tev reize! 740 15543

Kas reizi samalail, tam ūtru reizi natic. 1311 4536

Daudzi reižu saun, moz tropiej. 1263 1029

Katru reizi suns nekož. 997 15647

Vairāk reižu notkōrtōj. 780 125

Div reiz mācītājs sprediķi nelasa. 1376 204

Vienreiz pārlieku, otreiz nenieku. 1611 2712

Kas reizi samaloj tam ūtruo reizi natic. 1470 387

Divi reizes jauns nabyušu. 640 1784

Ne katru reizi, kur upe tek strauji, atrodama dziļa vieta. 556 10314

Kad pirmo reizi izdodas, viss izdodas. 17 14630

Pagaidi, Bejanku, dabūs citā reizā. 1730 66368

Desmit reiz pamērī un vienreiz nogriez. 1341 9929

Desmit reižu mērej, vīnu reizi grīz. 1151 161

Desmit reižu mērej, vīnu reizi grīz. 512 49

Desmit reizes mēro, vienreiz nogriez. 1137 1336

Desmit reizes nomērī, bet vienreiz nogriez! 1800 6062

Septiņas reizes nomērī, vienreiz nogriez. 1225 20932

Septiņas reizes mēri, bet vienu atgriez. 12 1141

Septiņas reizes izmēro, tad vienā reizē nogriez. 556 10724

Labāk deviņas reizes mērī un desmito reizi griez. 384 4515

Četrys reiziz mērej, pīktū grīz. 1779 1169

Divi reizes apdomā, trešā dari! 1552 1966

Apdomā trīs reizas, padari tik vienreiz. 1560 2029

Divas reizes apdomā, trešo reizi dari. 997 11213

Desmit reižu mērej, vīnu grīž. 221 326

Divi reizes apdomāju, trešo reizu grūdu. 917 7506

Divi reizes dumoj, reizi roksti. 831 57

Trejs reizes dumai, reizi runoi. 400 3428

Divi reizes apdumoj, trešu dor. 400 3257

Piecas reizes pārdomā, reizi saki. 740 22220

Desmit reižu padumoj vinpadsmitū pasoki. 232 1409

Divi reizes apdomā, trešā dari. 1584 3321

Reizi dora, desmit raizu apdūmoj. 548 13225

Deveņas reizes mērej, dasmytū grīz. 640 342

Deviņas reizes merej, dasmytū grīz. 477 141

Deviņas reizes mēra, desmita griez. 94 2190

Deviņas reizes merej, dosmytu grīz. 508 4720

Ik reizes māte raušus necep, kādreiz kukulīšus arī. 668 4552

Katru reizi māte raušus necep. 1594 796

Ne ik reizes māte raušus cep. 877 3276

Rēķinies kā žīds, dzīvo kā brālis. 1225 10939

Rēķinās kā žīdi un dzīvo kā brāļi. 997 8897

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. 1001 493

Uz cita rēķina var viegli parādus taisīt. 1014 4195

Rēķins draudzību nemaitā. 556 10811

Uz muna rēķina un tovas ōdas. 508 2434

Rentnieks mājās māju valdīs. Saimnieks krogū malku skaldīs. 1950 2548

Cik resns, tik smags. 968 4643

Cik resns, tik smags. 1379 8548

Resnam vienmēr ir karsts. 76 2196

Rasnys kai dīgs, apols kai skols. 1945 5549

Resns kā muca. 1242 3141

Resnis kā muca. 1225 17820

Resnis kā muca. 1225 16665

Resns kā muca. 1592 8618

Resns kā muca. 917 6437

Resns kā muca. 1444 551

Resnis kā muca. 529 508

Resns kā muca. 702 424

Resns kā muca. 617 2324

Resns kai buca. 509 1559

Rasnys kai buca. 465 190

Resns kā piesta. 727 420

Resna kā piesta. 1341 4419

Rasna koa pista. 1268 493

Resna kai pīsta. 740 9687

Resna kā piesta. 1552 15626

Rasna kai pīsta. 465 221

Rasnys kai vārss. 465 237

Resns kā vērsis. 375 7516

Rasns kai blučs. 780 411

Resns kai blučs. 640 1131

Resnis kā bluķis. 529 509

Resna kā siena guba. 880 1228

Resns kā siena guba. 556 4741

Resns kā baļļa. 1730 76694

Resns kā baļļa. 913 198

Resns kā muca, stīvs ka'stabs. 556 13400

Ta mamma ir gan resna kā siena guba. 142 3924

Resns kā tatars. 1800 2939

Rasns kai trumuļs. 1940 863

Rasns kai ūzuls. 477 321

Resna kā maizes abra. 1459 2916

Resna kā Pintuļu Kristīne. 1459 1347

Resns kā grūsnējs cīrulis. 1459 1939

Resns kā vepris. 727 421

Rasnis ko Bolvu Juha. 1950 4193

Reti, bet labi. 116 14367

Reti, bet labi. 384 1090

Kas reti nāk, to labi cienā. 1225 5091

Kas reti nāk, to labi cienā. 1690 5375

Tikai retie dabū to ko vēlās, lielākais vairums dabū to ko pelna. 997 14462

Rets kā balts zvirbulis. 1627 3038

Pakārt aiz kreisās ribas. 935 33994

Ribas kā redeles! 23 11775

Kamēr ribas vietā un galva uz pleciem - tas nenotiks. 1730 15200

Kad gribās, iekod ribās. 1730 62783

Kad tev gribās, iekod ribās. 1730 66410

Riebīgs kā krupis. 929 54453

Riebas kā jēla gaļa. 23 914

Man riebjums sirdī deg kā svece. 1386 876

Otram riebdams, pats sev sariebsi. 1341 18589

Otram riebdams pats sev sarieb. 72 84909

Kas otram riedj, tas pats sev sariebj. 202 4448

Otram riebdams, tu pats sev sarieb. 1772 1029

Otram riebdams - sev sariebsi. 1341 22251

Nenožēlo to rieceni, ko tu otram atdod. 1800 2133

Nogriezts rieciens nepielīp. 997 10088

Nogriezts riecens vairs nepielīp. 1206 965

Nogriezts rieciens nepielīp. 1668 1344

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 1661 1923

Atgrieztu rieceni nepielipināsi. 94 5347

Atgrieztu rieceni nepielipināsi. 94 5347

Nogriezts rieciens nepielīp. 17 193 7

Atgriezts rieciens vairs nepielīp. 926 840

Nogriezts rieciens nepielīp. 1008 4332

Nogriezts rieciens nepielīp. 997 12695

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 796 3244

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 1674 2730

Nogriezts rieciens nepielīp. 1010 1775

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 387 6525

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 609 5478

Nogriezts rieciens nekad nepielīp. 1693 3050

Nogriezts rieciens nepielīp. 609 3516

Atgriezts rieciens vairs nepielīp. 848 1709

Atgriezts rieciens nepielīp. 1805 2285

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 997 6791

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 925 1586

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 1200 1084

Nogriezts rieciens vairs nevar pielipt. 1685 1282

Atgriezts rieciens nepielīp. 231 3323

Nogriezts gabals nepielīp. 872 5159

Nogriezts rieciens nepielīp. 1628 3088

Nogriezts rieciens nepielīp. 1639 4361

Nogriezts riecieniņš nepielīp. 1557 690

Atgriezts riecens nepielīp. 3 82

Atgriezts riecens nekad vairs nepielips. 935 34010

Nogriezts rieciens nepielīp. 1379 6292

Atgriezts rieciens vairs nepielīp. 1557 62

Nogriezts riecens nepielīp. 929 42541

Atgriezts rieciens vairs nepielīp. 464 5771

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 1557 3923

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 1592 6750

Nogriezts rieciens nepielīp. 1127 1582

Atgriezts riecenis vairāk nepielip. 1624 304

Nogriezts riecens vairs nepielīp. 1599 655

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 1653 731

Nogiezts riecens vairs nepielīp. 929 58755

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 941 4067

Nogriezts riecens vairs nepielīp. 968 612

Nogriezts riecens nepielīp. 917 5069

Nogriezts riecens vairs nepielīp. 1575 2735

Atgriezts rieciens nepielīp. 1404 1641

Atgrieztu riecienu nevar pielīmēt. 1626 4573

Atgriezts rieciens nav pielipināms. 914 1667

Atgriezts riecens nepielīp. 1594 1415

Atgriezts rieciens nepielīp. 1225 4997

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 872 3937

Nogriezts rieciens nepielīp. 1880 3106

Nogriezts riecens nepielīp. 17 1095 46

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 1601 1746

Nogriezts riecens nepielīp. 1551 5349

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 3 1865

Nogriezts riecens nepielīp. 1597 4028

Nogriezts rieciens nepielīp. 1376 1246

Nogriezts rieciens nepielīp. 1376 2419

Atgiezts riecens pie klaipa nepielīp. 1372 729

Nogriezta riciņa vairs nepielīp. 1552 5433

Nogriezts rieciens nepielīp. 1 1190

Nogriezts riecens nepielīp.Bb 13 1140

Nogriezta ripa vairs neaugs. 617 2348

Atgriezts rieciens vairs nepielīp. 67 3679

Nogriezts rieciens nepielīp. 67 2888

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 375 916

Nogriezts rieciens vairs nepielips. 840 2863

Nogriezts riecens nepielīp. 464 4576

Atgriezts rieciens vairs nepielīp. 464 3122

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 220 1659

Atgriezts rieciens vairs nepielīp. 375 1318

Aogriezts rieciens vairs nepielīp. 72 7918

Nogriezts rieciens nepielīp. 375 1161

Nogriezts rieciens nepielīp. 384 539

Atgriezts rieciens nepielips. 1900 791

Atgriezts rieciens nepielīp. 1900 1694

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 1900 3703

Nogriezts rieciens nepielīp. 116 11164

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 116 6339

Nogriezts rieciens nepielīp. 67 980

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 1552 9196

Nogriezts rieciens nepielīp. 1337 396

Nogriezts rieciens nepielīp. 1284 186

Nogrieztu riecēnu vevar pielikt. 17 9703

Nogriezts rieciens nepielīp. 384 2707

Nogriezts riecens nepielīp. 1202 284

Atgriezts riecens vairs nepielīp. 1024 166

Nogriezts rieciens nepielīp. 208 1242

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 527 37367

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 961 4487

Nogriezts rieciens nepielīp. 997 3107

Rieciens, kas nogriests, vairs nav pielipināms. 1552 6017

Atgriezts rieciens jau vairs nepielips. 279 2505

Nogriezts rieciens nepielips. 17 4040

Nogriezts riecens nepielīp. 17 6796

Atgriezts riecēns nepielīp. 17 5313

Nogriezts rieciens nepielīp. 17 3980

Nogriezts rieciens vairs nepielīp. 67 1072

Nogriezts rieciens nepielīp. 1552 208

Nogriezts rieciens nepielīp. 1239 2127

Nogriezts riecens nepielīp. 1079 767

Nugrists riciņš vairs napileip. 966 97

Nogrizts rieciens vairs nepielīp. 1429 656

Atgraistais maizis gobols vairs nepīlips. 548 13272

Atgriezts rieciens vairs nepielīp. 1705 73784

Rieksts no lazdas tālu nekrīt. 1584 6450

Kas dzenas pēc nesasneidzamā, kož riekstus caur maisu. 116 5304

Vissaldākam riekstam mēdz būt viscietākā čaumala. 215 962

Jo riekstam cietāka čaumala, jo gārdāks kodols. 153 151

Vissaldākam riekstam, viscietākā čaumala. 1624 2027

Cieto riekstu kost. 1695 1535

Cieto riekstu kost. 1695 2696

Cieto riekstu kost! 796 3780

Cieto riekstu kost. 1661 5449

Cietu riekstu kost. 231 6366

Cietu riekstu kožot, maitā zobus. 84 9249

Cietu riekstu kost, zobus lauzt. 1592 754

Cietu riekstu kost. 202 2900

Cietu riekstu kost. 1557 1264

Cieto riekstu kost! 84 1605

Cietu riekstu kost. 1652 537

Cietu riekstu kost. 1552 6238

Cietu riekstu kost! 1601 4046

Cietu riekstu tev būs kost. 1592 8252

Cietu riekstu nokost. 796 7455

Nekost cietā riekstā! 1668 6977

Jis rej kai golodnis sunc. 1344 491

Rej, rej, kad tik nekod. 13 3120

Lai rej, kad tik nekož. 1685 1725 26

Rej, rej, tik nekodi. 1262 278

Rej kai suņs zīpes. 509 1902 14

Rej kai suns zīpes. 509 1418

Rej kai kuce. 477 274

Rej kai kuce. 477 274

Rej, kai suns pakrēslī. 512 226

Rej apkārt kā suns. 929 59238

Rej kai suns bez vajadzības. 509 1446

Rej kā suns kaķi. 1225 30972

Rej kā suns, ņaud kā kaķis. 929 58325

Rej kai suns kaulus. 780 100

Rēj kā suns bez zobiem. 913 208

Rej kai suņs tymsā. 1368 725

Rej kā Valbērģiešu suņi. 1459 1839

Rej kai Kokaru suni valātivi. 509 1563

Rej kā bada kuņas. 1600 7942

Ko rej kā suns. 1493 3854

Rej kā suns! 1695 2846

Rej kā suns. 1660 3824

Rej kā suns. 1225 26864

Ko rej kā suns. 1225 27176

Rei kā šunelis. 1601 714

Rejās kā suņi. 508 2134

Rej kā suns. 1657 70

Rej kā suns. 1573 1605

Rej kā suns. 1592 8582 83

Rej kā suns. 1593 1171

Rej kā vecs suns. 1225 28234

Rej kā suns. 17 26709

Rej kā suns. 1456 1082

Rej kā suns. 556 343

Rej kā suns. 17 20928

Rejas kā suns. 1137 1739

Rej kā suns. 529 1546

Rej kā suns. 529 638

Rej kai suņs. 1368 1363

Rej kā suns. 740 16647

Rej kai suns. 1252 18

Rej, kai suns. 512 236

Rej kai suns. 509 1445

Rej kai suņs. 508 1347

Raj kai sunc. 144 1472

Rej kai suņs. 40 696

Raj kai suņs. 465 325

Rej ko suns. 400 3055

Rejās kai suni. 1398 223

Rej kā suns pretī. 1376 2687

Rej kā suns pretī. 1552 9121

Rej kā suns pretī. 1724 1713

Rej kā suns pretīm. 1383 1226

Rej kā suns pretīm vienmēr. 72 16105

Rej kai suņs aiz pakša. 1368 469

Rej kā suns mēnesnīcā. 958 4672

Rej kā suns mēnesnīcā. 1668 871

Rej kā suns mēnesi. 1225 21643

Rej kā suns mēnesnīcā. 1127 2898

Rej kā suns mēnesī skatīdamies. 1802 1997

Rej kā suns mēnestiņā skatīdamies. 1730 66307

Rej kā suns mēnesnīcu. 759 8902

Rej kā suns mēnesnīcu. 1657 2939

Rej kā suns mēnesnīcu. 929 51626

Rej kā suns mēnestiņu. 828 10635

Rej kā suns mēnesnīcu. 1557 3950

Rej kā suns mēnesnīcu. 1592 1677

Rej kā suns mēnesnīcā. 1599 2418

Rej kā suns mēnesnīcā. 759 3860

Ko rej kā suns mēnesi. 855 45

Ko rej kā suns mēnesi. 1225 40109

Rej kā suns mēnesi. 1084 8589

Rej kā suns mēnesī skatīdamies. 1225 3105

Rej kā suns mēnesī skatīdamies. 1653 1090

Rej kā suns mēnesnīcu. 1552 9192

Rej kā suns mēnesnīcu. 17 27550

Rej kai suņs mēnesnīcu. 966 1109

Kur divi rejas, tur trešais rij. 1798 2333

Kur divi rejas, tur trešais rij. 1188 8355

Kur divi rejās, tur trešais rij. 997 16296

Kur divi rejas, tur trešais rij. 1206 389

Kur divi rejās, tur trešais rij. 1668 1167

Kur divi rejas, tur trešais rij. 1276 245

Kur divi rejas, tur trešais rij. 231 5409

Kur divi rejas, tur trešais rij. 1379 1147

Kur divi rejas, tur trešais smejas. 872 2933

Kur divi rejas, tur trešais rij. 1341 30131

Kur divi rejās, tur trešais rij. 1652 4323

Kur divi rejs, tur trešais rij. 1372 2070

Kur divi rejas, tur trešais rij. 1552 32948

Kur divi rejas, tur trešais rij. 1225 22683

Kur divi rejas, tur trešais rij. 968 4639

Kur divi rejās, tur trešais rij. 1599 6092

Kur divi rejas, tur trešais rij. 1552 12343

Kur divi rejas, tur trešais rij. 1551 4490

Kur divi rejās, tur trešais rij. 1084 1223

Cits citu rij. 1225 10960

Kur divi rejas, tur trešais rij. 1376 1580

Kur divi rejas, tur trešais rij. 828 2989

Divi rejās, trešais rij. 556 4954

Kur divi rejās, tur trešais rij. 556 12389

Kur divi rejas, tur trešais rij. 961 1134

Rejas kā zivis ūdenī. 796 12372

Rej cik gribi, tomēr ar riešanu nekā laba nepanāksi. 508 2974

Nogriezta rika vairs pie kukuļa nepielīp. 1225 11292

Atgrīzta ryka kreit nūst.

Taisās tā ka uz Rīgu brauc. 997 6067

Ar muti Rīgā, ar darbiem aizkrāsnē. 1748 371

Ka tu neesi Rīgu redzējis, tad tev būs viņā pasaulē bez sāls jāēd. 1459 313

Uz Rīgu nebrauksi pēc blēžiem, viņi ir tepat. 556 1506

Ved uz Rīgu pulierēt. 625 297

Pats Rīgā, deguns aizkrāsnē. 67 2220

Cik Rīgā bābu, ti vīlē utu. 202 718

Ar muti Rīgā, ar darbiem aizkrāsnē. 1800 5425

Mialia da Reigas ceļu atrass, a bez mialis i zvons māmuļs. 1263 663

Iet kā Rīgas jumprava, deguns padebešos. 72 13938

Pats Rīgā, pakaļa pelnos. 1600 7990

Ko tu nu zini, tu vēl neesi Rīgā bijis. 1730 59082

Rīgā trūkst tik putna piena un vēža asinu. 529 1008

Rīgā laba dzīve, tikai nevajaga snaust. 208 1920

Rīga bijusi par tuvu. 17 19733

Rigā iegāja kā mežā. 23 951

Rīkle kā muižkunga taure. 1730 66169

Tur jau netiek ko rīkles galu apslapināt. 1730 76865

Izraušu rīkli kā šūplādi. 1451 2678

Rīklē kā stabule. 1225 19130

Rīkle kā elle. 1225 16656

Ka neieķeras rīkles galā. 1730 76836

Ak tu rīkles rāvējs! 1225 15678

Rīkojas kā Sviļķers pa riju. 116 964

Rīkojas kā vienas dienas muša. 1783 579

Kur daudz rīkotāju, tur maz darītāju. 696 65

Rīkojas kā žīds ar zilumzālēm. 564 488

Nebrēc, kamēr rīkste vēl nav pecelta. 1599 2242

Rīkste un pārmācība dod gudrību. 1766 453

Dieva rīkste paša griesta. 67 506

Rīkste un pārmācība dod bērnam gudrību. 1703 4566

Nepelnītas rīkstes vairāk sāp. 17 8661

Kas negrib rīkstes, tas nekā neiegūst. 884 3668

Abi ar vienu rīksti perami. 917 2116

Rīkstes rada gudrību. 1136 1398

Mocās, it kā ar rīkstēm sašausts. 556 5984

Rīkstes pārmāca un dara gudru. 12 1196

Jo asākas rīkstes, jo mīļāka māte. 524 632

Rīkstes pārmāca un dara gudru. 1724 2931

Kas negrib rīkstes, tas nekad neiegūst. 1626 2295

Jo asākas rīkstes, jo mīļāks bērns. 1148 2215

Jo asākas rīkstes, jo mīļāks bērns. 1684 3509

Jo asākas rīkstes, jo mīļš bērns. 1690 1963

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 1661 448

Jo asāka rīkste, jo mīļāki bērni. 1693 2110

Jo asāka rīkste, jo mīļāki bērni. 997 6550

Jo asākas rīkstes, jo mīļāki bērni. 1860 3947

Jo asāka rīkstes, jo mīļāki bērni. 358 771

Ja asa rīkste, tad mīļš bērns. 1552 25252

Asa rīkste, mīļš bērns. 927 3242

Jo asa rīkste, jo mīļš bērns. 1552 12345

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 941 1468

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 231 332

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 12 428

Asas rīkstes, mīļi bērni. 464 5854

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 1379 1249

Jo asa rīkste, jo mīļš bērns. 17 19690

Jo asākas rīkste, jo mīļāks bērns. 929 58741

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 202 1504

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 1642 1117

Jo asākas rīkstes, jo mīļāki bērni. 1225 40042

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 1635 2374

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 1576 2951

Jo asāk rīkste, jo bērni mīļāki. 917 2118

Jo asāka rīkste, jo mīļāki bērni. 917 595

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 1575 2253

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 1376 3499

Jo asa rīkste, jo mīļš bērns. 1598 1205

Jo asa rīkste, jo mīļš bērns. 1084 1224

Jo asa rīkste, jo mīļi bērni. 1225 19456

Jo aša rīkste, jo mīļš bērns. 1576 4588

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 1641 626

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns.31576 137

Jo asāka rīkste, jo mīļāki bērni. 17 8739

Jo asa rīkste, jo mīļš bērns. 17 25177

Asa rīkste, mīļi bērni. 384 4598

Jo asa rīkste, jo mīls bērns. 529 1654

Jo asa rīkste, jo mīļi bērni. 67 3077

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 450 1621

Jo asa rīkste, jo mīļš bērns. 828 2990

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 828 6759

Jo asa rīkste, jo mīļš bērns. 1133 203

Jo asāka rīkste, jo mīļāks bērns. 1751 293

Asāks rīksts mīļāks bērns. 1488 168

Jo asāka rīkste, jo mīlīgāks bērns. 293 210

Jo asa rīkste, jo mīļš bērns. 1079 475

Asa rīkste dara bērnus rāmus. 17 9702

Asa rīkste dara rātnus bērnus. 1668 927

Kas otram rīkstes griež, tas pats dabū ar tām. 1638 58

Kas otram rīkstes griež, pats dab;u p;erienu. 1642 1289

Citam rīkstes griež, bet pats dabūn. 1551 506

Citam rīkstes griež, pats dabū. 231 598

Citam rīkstes griež, pēc dabū. 101 2204

Kas otram rīkstes griež, pats dabū. 772 394

Kas otram rīksti griež, pats dabūn pērienu. 17 14631

Kas otram rīksti griež, pats dabū pērienu. 961 6114

Griež citam rīkstes, pats dabū pērienu. 556 5318

Negriezi citiem rīkstes, lai pats netiktu pērts. 556 8465

Nesien citam rīkstes, ka pats ar tām neesi kapājams. 1377 980

Negriez rīkstes citam, kad pašam āda niez. 1653 3652

Kas otram rīkstes griež, pats sev griež. 997 4407

Kas otram rīkstes griež, pats tiek pērts. 1750 9366

Nagrīz dieļ ūtra reikstias ar pricu, kab tu pats ar tom natyktum nūparts. 1263 1006

Pats sev rīkstes griež. 527 45745

Pats priekš sevis rīkstes griež. 917 5778

Pats sev rīkstes griež. 1738 4551

Pats griezi rīkstes. 1592 9720

Pats priekš sevis rīksti griež. 917 2124

Nedarbs pats sev rīkstes griež. 1552 12682

Pašu griezta rīkste visvairāk sāp. 1766 6111

Riktīgs kā Brenča olekts. 1459 2926

Riktīgs kā Piltenes bezmērs. 609 5425

Riktīgs kā Piltenes bezmers. 1724 1776

Riktīgs, kā Piltenes bezmērs. 464 7664

Riktīgs kā Piltenes bezmērs. 1225 14419

Iet rindā kā Juratieši. 1745 46

Vīns četrōs rindōs. 640 1670

Rindiņa, koa Ancanu coukas iz Aleitanu rudzu skaudzeam. 527 2186

Aizsviesta ripa un izrunāts vārds vairs atpakaļ nenāk. 1620 2330

Aizsviesta ripa un izrunāts vārds vairs atpakaļ nenāk. 1188 8356

Aizsviesta ripa un izrunāts vārds vairs nenāk atpakaļ. 1594 2006

Aizsviesta ripa un izrunāts vārds vairs nenāk atpakaļ. 12 2225

Aizsviesta ripa un izrunāts vārds vairs nenāk atpakaļ. 1642 1833

Aizsviesta ripa un izrunāts vārds vairs nenāk atpakaļ. 3 73

Aizsviesta ripa un izrunāts vārds nenāk vairs nekad atpakaļ. 617 2218

Aizsviesta ripa un izteikts vārds nenāk atpakaļ. 556 10246

Aizsviesta ripa un izrunāts vārds vairs nenāk atpakaļ. 556 4942

Aizsviesta ripa un izrunāts vārds vairs nenāk atpakaļ. 828 2991

Aizsviesta ripa un izteikts vārds atpakaļ nenāk. 17 20749

Aizsviesta ripa un izteikts vārds atpakaļ nenāk. 828 5281

Aizsviesta ripa vairs atpakaļ nenāk. 1459 3952

Aizsviesta ripa un izteikts vārds vairs nenāk atpakaļ. 1552 10791

Aizsviesta ripa un izteikts vārds vairs nenāk atpakaļ.Bb 13 543

Kas negrib riskēt, tas nekā neiegūst. 1552 1965

Četri riteņi, pieci ganģi. 1225 28679

Septiņi riteņi, astoņi ganģi. 1225 21627

Brauc, ka rats ratu nepanāk.Bb 13 1266

Ko ķeries pie riteņa, kad neesi no braucējiem. 1404 3061

Ko tu zini no riteņa, ka neesi braucis. 1627 3272

Ja ritenis tek no kalna, neaiztieci viņu - nolauzīsi kaklu. 556 10078

Slikts ritenis vairāk čīkst. 527 43456

Izdilis ritenis čīkst. Izkaltis ritenis čīkst. 529 1748

Slikts ritenis vairāk čīkst. 997 6987

Slikts ritenis visvairāk čīkst. 464 5628

Slikts ritenis visvairāk čīkst. 1552 12349

Slikts ritenis visvairāk čīkst. 1225 35949

Slikts ritenis visvairāk čīkst. 1084 1227

Slikts ritenis visvairāk čīkst. 1654 309

Slikts ritens visvairāk čīkst. 1376 1579

Slikts ritenis visvairāk čīkst. 1225 12067

Slikts ritenis griežas čīkstēdams. 116 5945

Jo sliktāks ritenis, jo vairāk čīkst. 556 10773

Jo sliktāks ritenis, jo vairāk čīkst. 1001 525

Slikts ritenis visvairāk čīkst. 556 6018

Slikts ritenis visvairāk čīkst. 1798 2054

Slikts ritenis visvairāk čīkst. 1429 699

Jo ratus smērē, jo viegli tek. 1798 2055

Jo ratus smērē, jo viegli brauc. 1684 453

Jo ratus smērē, jo vieglāk tek. 1552 3069

Jo ratus smērē, jo viegli tek. 1552 12342

Jo ratus smērē, jo viegli tek. 1376 1581

Jo riteni smērē, jo vieglāki tek. 1668 3497

Jo riteni smērē, jo viegli tas tek. 116 11544

Neiesmērēts ritenis čīkst. 1668 6751

Nesmērēti riteņi ķiskst. 508 1504

Maisās kā piektais ritenis. 840 142

Maisās pa vidu kā piektais ritenis. 727 378

Maisās kā piektais ritenis pa kājām. 880 2106

Rij tavu rīšanu! 1459 3016

Rīstās kā izgalējies vilks. 556 2619

Rij, domā, ka nožmaugsies. 1661 4310

Progorligajs pyrmū kymusu āsdams vysod aizarejās. 679 1011

Rij kā vilks. 1552 4920

Rij kā vilks. 1785 84

Rij kā vilks. 529 627

Rij kā vilks. 727 423

Rij kā vilks. 598 107

Rej kā vilks. 1368 443

Rej kai vylks. 640 335

Rej kai vylks. 1368 468

Rej kai vilks kaulus. 780 101

Rej kai vylks kaulus. 640 1574

Rijīgs kā vilks. 556 1154

Rijīgs kā vecs vilks. 556 3079

Rij kā izsalcis vilks. 1802 1028

Rij kā vilks cauru gadu gaļas neredzējis. 527 36815

Rij kā poļa vepris. 1730 76722

Rij kā negauss. 529 628

Rijīgs kā līdaka. 828 9726

Ko rij kā izsalkumā. 529 1587

Rij kā neēdis. 1008 1247

Rij kā uguns. 400 2544

Rijas viens otru, kā zivis ūdenī. 208 1043

Rij kā badīka. 1844 143

Rij kā bada kāsis. 740 7291

Rijīgs kā suns. 566 917

Rijīgs kā dzeguzes bērns. 1601 520

Kas karstu rij, tas saltu melš. 612 490

Rijās kā zivis ūdenī. 116 23170

Rij, kā pie mieta bijis. 17 16770

Rij kā badakāsis. 1584 4678

Rijīgs kā līdaka. 1552 3735

Rijīgs kā līdaka. 997 4870

Rij kā kalkūns. 1600 7977

Rij kā kalkūns. 1225 10920

Rij kā pie bada. 1341 23981

Rij kā pie bada. 1225 17873

Rij kā pie bada. 1225 26908

Rij kā pīle. 625 613

Rij kā pīle. 116 19855

Rīstās kā vilks, kas jēlas gaļas pārēdies. 1620 2002

Kas karstu rij, tas aukstu melš. 375 5561

Kas karstu rij, tas aukstu melš. 231 1117

Kas karstu rij, tas aukstu melš. 231 918

Kas karstu rij, tas saltu melš. 1225 27755

Kas karstu rij, tas saltu melš. 94 2580

Rītam cerība, dienai darbs. 1772 4432

Rītam cerība, dienai darbs. 1748 2179

Rīts laimīgāks nekā vakars. 1668 3832

Rīts laimīgāks nekā vakars. 1668 1831

Par reitu nabādoj. 679 1468

Rītā - nav svētdiena. 1552 12018

Rīts būs labāks nekā vakars. 1379 2745

Kāds rīts, tāds vakars. 1001 352

No rīta agri celies un jaunam precēties nav paspēlēts. 1010 3820

Rītos ari celies, tad tu balto zvirbuli redzēsi. 1379 8636

Kā rīta saule debesīs, tā šķīsta dvēsele pasaulē. 17 25200

Rītos modies ar gaili. 556 4584

Rīts vakaru panāks. 1750 284

Rīts aiz nakti, nav aiz muguru. 116 11129

Ka nu šudiņ, to rudiņ. 740 9693

Svets ritiņš, jauns lopiņš. 1225 10718

Pazuda kā rīta rasa. 1639 2231

Agrs rīts prieku dod. 1684 973

Slavē rītu dienā, bet dienu vakarā. 1592 9669

Rītā dzēris, vakarā pēris. 1459 3667

Leidz reitam var nūmērt. 966 220

Reitā vokora. 1268 186

Nepriecājies no rīta, priecājies vakarā. 622 724

Kā rīta saule pie debesīm. 1551 5314

Rītā dzerts, vakarā kārts. 17 2110

Rītu, rītu bet ne šodien, saka visi slinki ļaudis. 17 910 143

Ritu būs tāds laiks, kad visi nabagi bizos. 23 949

Kā krīt? Ik rīt pa sprīd. 1620 2328

Rīta stundā miegs miegs vissaldāks. 1372 5092

Kas šodien nelabojas, tas rīt vēl sliktāks būs. 1575 2257

No rīta bagāts, vakarā nabags. 834 3224

Rīts rāda, ne vakars. 1667 822

Rīts rāda kāds būs vakars. 1262 285

Rīts rādīs jaunu darba lauku. 1709 492

Pa rītdienu nevajag zudīties. 527 22190

Gon jou rītā poderīs. 1359 65

Neslavē rītu kamēr vakars nav pienācis. 1627 455

Netaupi rītdienai, ka nav pa vēlu. 84 7887

Nebēdā par rītdienu, viņai pašai svas bēdas. 1225 10693

Rīts - vemts. 1730 66468

Rītam, parītam, šai dienai nemaz. 1730 66324

Ko rītam taupa, to kaķis apēd. 926 707

Ko rītam taupa, to kaķis apēd. 997 16330

Ko taupa uz rītu, to kaķis apēd. 1404 5433

Ko rītam taupi, to kaķis apēd. 1599 5865

Ko rītam taupa, to kaķis apēd. 1584 954

Ko rītam taupa, to kaķis apēd. 1584 576

Ko rītam taupa, to kaķis apēd. 1127 4340

Ko rītam taupi, to kaķis apēd. 1576 3567

Ko rītam taupi, to kaķis apēd. 1627 2110

Ko rītam taupa, to kaķis apēd. 1385 3305

Ko līdz rītam taupīsi, kaķis apēdīs. 884 5321

Ko priekš rīta taupa, to kaķis apēd. 1628 2347

Ko rītdienai taupa, to kaķis apēd. 1573 417

Ko rītdienai taupa, to kaķis apēd. 17 9677

Ko rītam taupa, to kaķis apēd. 1079 425

Rīta stunda bagāta stunda. 1166 3

Rīta stunda zelta stunda. 891 9003

Rīta stunda - zelta stunda. 981 60

Rīta stunda zelta stunda. 1668 2483

Rīta agrā stunda - zelta stunda. 1008 5340

Rīta stunda zelta stunda. 13 945

Rīta stunda zelta stunda. 954 2725

Rīta stunda - zelta stunda. 1695 269

Rīta stunda zelta stunda. 1690 406

Rīta stunda zelta stunda. 958 3892

Rīta stunda zelta stunda. 1158 1758

Rīta stunda zelta stunda. 387 6493

Rīta stunda zelta stunda. 230 4466

Rīta stunda zelta stunda. 387 4268

Rīta stunda zelta stunda. 1492 444

Rīta stunda - zelta stunda. 925 694

Rīta stunda - zelta stunda. 1008 341

Rīta stunda zelta stunda. 1010 798

Rīta stunda, zelta stunda. 1686 614

Rīta stunda - zelta stunda. 796 17731

Rīta stunda zelta stunda. 997 2497

Rīta stunda zelta stunda. 1773 113

Rīta stunda zelta stunda. 1244 6115

Rīta stunda zelta stunda. 834 6837

Rīta stunda zelta stunda. 834 504

Rīta stunda zelta stunda. 834 6561

Rīta stunda zelta stunda. 1628 925

Rīta stunda, zelta stunda. 1374 249

Rīta stunda, zelta stunda. 927 5053

Rīta stunda zelta stunda. 1225 14456

Rīta stunda - zelta stunda. 1009 292

Rīta stunda, zelta stunda. 884 2686

Rīta stunda, zelta stunda. 884 3516

Rīta stunda zelta stunda. 1651 4685

Rīta stunda, zelta stunda. 927 1005

Rīta stunda zelta stunda. 1552 317

Rīta stunda zelta stunda. 231 2207

Rīta stunda - zelta stunda. 473 70

Rīta stunda - zelta stunda. 84 718

Rīta stunda zelta stunda. 941 1633

Rīta stunda, zelta stunda. 941 118

Rīta stunda, zelta stunda. 12 92 203

Rīta stunda - zelta stunda. 872 1239

Rīta stunda, zelta stunda. 927 4643

Rīta stunda zelta stunda. 1379 3134

Rīta stunda, zelta stunda. 553 4402

Rīta stunda, zelta stunda. 914 2009

Rīta stunda, zelta stunda. 553 2283

Rīta stunda  - zelta stunda. 1642 903

Rīta stunda - zelta stunda. 1597 2916

Rīta stunda zelta stunda. 1009 106

Rīta stunda zelta stunda. 1594 328

Rīta stunda, zelta stunda. 834 3919

Rīta stunda, zelta stunda. 927 6539

Rīta stunda, zelta stunda. 1585 1404

Rīta stunda zelta stunda. 917 2424

Rīta stunda, zelta stunda. 917 1723

Rīta stunda, zelta stunda. 1377 12

Rīta stunda, zelta stunda. 1377 113

Rīta stunda, zelta stunda. 1576 9220

Rīta stunda zelta stunda. 12 504

Rīta stunda - zelta stunda. 17 9330

Rīta stunda zelta stunda. 834 2532

Rīta stunda - zelta stunda. 935 33894

Rīta stunda, zelta stunda. 941 309

Rīta stunda, zelta stunda. 941 263

Rīta stunda - zelta stunda. 942 176

Rīta stunda zelta stunda. 968 506

Rīta stunda zelta stunda. 70 1309

Rīta stunda zelta stunda. 8 1318

Rīta stunda, zelta stunda. 1379 2746

Rīta stunda, zelta stunda. 1379 5958

Rīta stunda - zelta stunda. 1598 1071

Rīta stunda - zelta stunda. 1591 550

Rīta stunda, zelta stunda. 1552 12687

Rīta stunda - zelta stunda. 1596 1124

Rīta stunda - zelta stunda. 1645 400

Rīta stunda - zelta stunda. 1372 620

Rīta stunda, zelta stunda. 1652 2711

Rīta stunda -  zelta stunda. 1372 1134

Rīta stunda zelta stunda. 739 4174

Rīta stunda - zelta stunda. 1074 315

Rīta stunda, zelta stunda. 840 2637

Rīta stunda, zelta stunda. 464 177

Rīta stunda - zelta stunda. 1552 3330

Rīta stunda zelta stunda. 375 9004

Rīta stunda - zelta stunda. 1087 423

Rīta stunda zelta stunda. 961 2749

Rīta stunda - zelta stunda. 1900 1183

Rīta stunda - zelta stunda. 17 8685

Rīta stunda zelta stunda. 961 5247

Rīta stunda zelta stunda. 67 1535

Rīta stunda zelta stunda. 67 1302

Rīta stunda, zelta stunda. 625 360

Rīta stunda - zelta stunda. 1552 428

Rīta stunda - zelta stunda. 17 20033

Rīta stunda, zelta stunda. 1552 14140

Rīta stunda - zelta stunda. 1202 871

Rīta stunda - zelta stunda. 17 20655

Rīta stunda, zelta stunda. 840 2451

Rīta stunda, zelta stunda. 1239 2143

Rīta stunda, zelta stunda. 1001 327

Rīta stunda zelta stunda. 961 7682

Rīta stunda - zelta stunda. 17 27092

Rīta stunda zelta stunda. 961 382

Rīta stunda - zelta stunda. 527 31945

Rīta stunda - zelta stunda. 1552 3358

Rīta stunda - zelta stunda. 584 1427

Rīta stunda zelta stunda. 1552 13686

Rīta stunda - zelta stunda. 1643 328

Rīta stunda - zelta stunda. 1753 1161

Rīta stunda - zelta stunda. 1552 3474

Reita stunde, zalta stunde. 512 10

Rīta stunda, zelta stunda. 1511 352

Rīta stunda, zelta stunda. 1433 407

Rīta stunda, zelta stunda. 400 2199

Rīta stunda  bagāta stunda. 997 3028

Rīta stunda bagāta stunda. 1206 4567

Rīta laiks ir zelta laiks. 1576 3560

Rīta laiks ir zelta laiks. 926 700

Rīta laiks ir zelta laiks. 1560 400

Rīta laiks ir zelta laiks. 804 3365

Rīta laiks ir zelta laiks. 1079 421

Rīta laiks ir zelta laiks. 384 1101

Rīta laiks - zelta laiks. 116 11769

Rīta laiks, zelta laiks. 17 11482

Rīta laiks, zelta laiks. 1685 242

Rīta laiks ir zelta laiks. 1008 142

Rīta laiks ir zelta laiks. 1842 2439

Rīta stundai zelts mutē. 958 10025

Rīta stundā zelts mutē. 1687 961

Rīta stundai zelts mutē. 1685 243

Rīta stundai zelts mutē. 877 631

Rīta stundai zelts mutē. 1008 143

Rīta stundai zelts mutē. 925 1338

Rīta stundai zelts mutē. 997 2668

Rīta saulei zelts mutē. 1206 4252

Rīta stundā zelts mutē. 466 31

Rīta stundā zelts mutē. 464 1719

Rīta stunda zelts mutē. 464 1852

Rīta stundā zelts mutē. 1674 2738

Rīta stundai zelts mutē. 1276 1073

Rīta stunda zelts mutē. 848 3162

Rīta stunda zelts mutē. 848 2485

Rīta stundai zelts mutē. 1690 408

Rīta stundā zelts mutē. 353 8267

Rīta stundai zelts mutē. 230 3981

Rīta stundai zelts mutē. 877 155

Rīta stundai zelts mutē. 1692 173

Rīta stundai zelts mutē. 1552 28305

Rīta stundai zelts mutē. 1773 240

Rīta stundai zelts mutē. 1692 270

Rīta stundai zelts mutē. 1379 6530

Rīta stunda, zelts mutē. 1510 445

Rīta stundā zelts mutē. 1573 1211

Rīta stundā zelts mutē. 1654 3250

Rīta stundai zelts mutē. 1650 700

Rīta stundai zelts mutē. 1597 2348

Rīta stundai zelts mutē. 1637 850

Rīta stundai zelts mutē. 1584 2791

Rīta stundā zelts mutē. 1404 244

Rīta stundai zelts mutē. 1551 389

Rīta stundā zelts mutē. 1376 357

Rīta stundā zelts mutē. 1377 167

Rīta stundai zelts mutē. 834 3686

Rīta stundai zelts mutē. 17 26236

Rīta stundai zelts mutē. 941 1048

Rīta stundai zelts mutē. 927 667

Rīta stundai zelts mutē. 927 3260

Rīta saulei zelts mutē. 464 5749

Rīta stundai zelts mutē. 202 3718

Rīta stundai zelts mutē. 202 2668

Rīta stundai zelts mutē. 202 1792

Rīta stundai zelts mutē. 12 1942

Rīta stundā zelts mutē. 231 600

Rīta stundai zelts mutē. 747 160

Rīta stundā zelts mutē. 220 1551

Rīta stundai zelts mutē. 834 11008

Rīta stundā zelts mutē. 842 3940

Rīta stundā zelts mutē. 231 2206

Rīta stundai zelts mutē. 231 5014

Rīta stundai zelts mutē. 358 962

Rīta stundā zelts mutē. 884 3864

Rīta stundai zelts mutē. 84 7260

Rīta stundā zelts mutē. 70 2413

Rīta stundā zelts mutē. 84 5444

Rīta stundai zelts mutē. 70 2235

Rīta stundai zelts mutē. 929 17178

Rīta stundā zelts mutē. 1557 1580

Rīta stundai zelts mutē. 1557 913

Rīta stundai zelts mutē. 1372 333

Rīta stundai zelts mutē. 1595 425

Rīta stundai zelts mutē. 1225 9620

Rīta stundai zelts mutē. 1225 8860

Rīta stundai zelts mutē. 1639 1109

Rīta stundai zelts mutē. 1379 3136

Rīta stundā zelts mutē. 1225 22349

Rīta stundai zelts mutē. 917 2428

Rīta stundai zelts mutē. 17 29933

Rīta stundai zelts mutē. 17 9331

Rīta stundai zelts mutē. 949 1110

Rīta stundai zelts mutē. 949 703

Rīta stundai zelts mutē. 884 760

Rīta stundai zelts mutē. 884 955

Rīta stundai zelts mutē. 884 1623

Rīta stundai zelts mutē. 1651 54

Rīta stundā zelts mutē. 1635 816

Rīta stundai zelts mutē. 231 3360

Rīta stundai zelts mutē. 917 1724

Rīta stunda, zelts mutē. 231 1042

Rīta stundai zelts mutē. 941 1632

Rīta stundai zelts mutē. 941 4077

Rīta stundai zelts mutē. 884 5409

Rīta stundai zelts mutē. 929 22938

Rīta stundā zelts mutē. 1225 10699

Rīta stundai zelts mutē. 1552 12647

Rīta stundai zelts mutē. 1379 2972

Rīta stundai zelts mutē. 1225 37337

kad agri cēlies, nežēlo - rīta stundā zelts mutē. 1630 1623

Rīta stundai zelts mutē. 1860 3419

Rīta stundai zelts mutē. 1798 239

Rīta stundai zelts mutē. 1552 2918

Rīta stundai zelts mutē. 17 17141

Rīta stundai zelts mutē. 699 93

Rīta stundai zelts mutē. 855 5414

Rīta stundai zelts mutē. 17 30192

Rīta stundai zelts mutē. 537 45

Rīta stundā zelts mutē. 781 641

Rīta stundā zelts mutē. 840 2874

Rīta stundai zelts mutē. 464 1811

Rīta stundai zelts mutē. 116 2634

Rīta stundai zelts mutē. 116 3016

Rīta stundā zelts mutē. 17 20656

Rīta stundai zelts mutē. 585 464

Rīta stundai zelts mutē. 828 7407

Rīta stundā zelts mutē. 398 10

Rīta stundai zelts mutē. 1 1073

Rīta stundai zelts mutē. 67 1002

Rīta stundai zelts mutē. 1643 137

Rīta stundai zalts mutē. 1347 263

Rīta stunda zelts mutē.Bb 17 5877

Rīta stundai zelts mutē. 375 7666

Rīta stundai zelts mutē. 17 9368

Rīta stundai zelts mutē. 17 9669

Rīta stundai zelts mutē. 877 1972

Rīta stundai zelts mutē. 584 1505

Rītam zelts mutē. 625 346

Reita stundai zalts mutie. 929 53687

Rīta stundai zelts mutē. 1262 1719

Rīta stundā - zelts mutē. 828 6802

Rīta stundai zelts mutē. 929 50794

Rīta stundai zelts mutē. 1259 371

Rīta stundai zelts mutē. 67 2029

Rīta stundai zelts mutē. 1239 2142

Rīta stundai zelts mutē. 527 31944

Rīta stundā zelts mutē. 1225 4150

Reita stuņdei zalts mutē. 1940 2719

Reita stundei zalts mutiā. 1263 750

Rīta stundai zelts mutē. 1945 9571

Kas rītā agri ceļas, tas zeltu smeļas. 84 7537

Rīta stundā zeltu smeļ. 1001 430

Rīta stunda zeltā mirdz. 961 423

Kas no rīta agri ceļās, tas sev zeltu smeļās. 925 645

Ja tu agri celies, tad tu spožo zeltu smelies. 353 9630

Kas rītā agri ceļas, tas zeltu smeļas. 116 21567

Kas rītā agri ceļas, tas zeltu smeļas. 1207 8478

Rīts gudrāks nekā vakars. 926 945

Rīts būs gudrāks nekā vakars. 1206 2007

Rīts gudrāks par vakaru. 1200 3236

Rīts gudrāks par vakaru. 1661 3146

Rīts gudrāks par vakaru. 997 3407

Rīts gudrāks par vakaru. 997 316

Rīts gudrāks nekā vakars. 981 56

Rīts būs gudrāks par vakaru. 997 3801

Rīts gudrāks par vakaru. 997 1412

Rīts ir gudrāks nekā vakars. 1148 2216

Rīts gudrāks nekā vakars. 1200 1139

Rīts ir gudrāks nekā vakars. 527 25374

Rīts gudrāks par vakaru. 1693 2856

Rīts gudrāks nekā vakars. 848 2732

Rīts gudrāks nekā vakars. 848 1691

Rīts gudrāks nekā vakars. 230 3559

Rīts gudrāks kā vakars. 1692 265

Rīts gudrāks par vakaru. 387 6933

Rīts gudrāks kā vakars. 1668 2978

Rīts gudrāks par vakaru. 1010 706

Rīts gudrāks par vakaru. 997 8374

Rīts ir gudrāks nekā vakars. 1668 604

Rīts gudrāks par vakaru. 1685 2580

Rīts būs gudrāks kā vakars. 834 2386

Rīts gudrāks nekā vakars. 834 6521

Rīts gudrāks nekā vakars. 1552 12350

Rīts ir gudrāks nekā vakars. 884 758

Rīts gudrāks par vakaru. 1592 8400

Rīts gudrāks par vakaru. 1552 4890

Rīts gudrāks nekā vakars. 1552 25230

Rīts gudrāks par vakaru. 884 1142

Rīts gudrāks par vakaru. 202 3508

Rīts būs gudrāks nekā vakars. 1627 1617

Rīts gudrāks nekā vakars. 231 4951

Rīts gudrāks nekā vakars. 231 5794

Rīts gudrāks kā vakars. 464 1847

Rīts gudrāks nekā vakars. 927 346

Rīts gudrāks nekā vakars. 935 33904

Rīts gudrāks nekā vakars. 834 6814

Rīts gudrāks kā vakars. 949 1111

Rīts būs gudrāks kā vakars. 1557 3701

Rīts ir gudrāks nekā vakars. 70 3674

Rīts gudrāks par vakaru. 84 723

Rīts gudrāks nekā vakars. 84 1159

Rīts gudrāks nekā vakars. 1383 1125

Rīts gudrāks par vakaru. 1642 1695

Rīts gudrāks kā vakars. 1641 620

Rīts gudrāks kā vakars. 1225 14455

Rīts gudrāks nekā vakars. 1444 1577

Rīts gudrāks par vakaru. 1576 5186

Rīts būs gudrāks nekā vakars. 1379 8802

Rīts gudrāks nekā vakars. 1377 90

Rīts gudrāks par vakaru. 1594 313

Rīts būs gudrāks kā vakars. 1379 8710

Rīts gudrāks nekā vakars. 1601 1121

Rīts gudrāks par vakaru. 1585 88

Rīts gudrāks par vakaru. 917 5099

Rīts gudrāks par vakaru. 70 2738

Rīts gudrāks par vakaru. 1650 701

Rīts gudrāks kā vakars. 1654 3253

Rīts gudrāks pa vakaru. 1576 86

Rīts gudrāks nekā vakars. 1379 3003

Rīts ir gudrāks nekā vakars. 1611 1398

Rīts gudrāks nekā vakars. 1655 1765

Rīts gudrāks kā vakars. 1551 1249

Rīts gudrāks par vakaru. 1576 1800

Rīts gudrāks par vakaru. 1573 4632

Rīts gudrāks par vakaru. 1597 2905

Rīts gudrāks par vakaru. 927 5745

Rīts gudrāks kā vakars. 1626 3560

Rīts gudrāks par vakaru. 1379 6563

Rīts ir gudrāks nekā vakars. 1654 836

Rīts gudrāks par vakaru. 1576 9223

Rīts gudrāks kā vakars. 1552 7465

Rīts gudrāks nekā vakars. 853 170

Rīts gudrāks par vakaru. 1024 185

Rīts gudrāks par vakaru. 1552 17031

Rīts gudrāks nekā vakars.Bb 32 1218

Rīts gudrāks par vakaru. 1798 240

Rīts gudrāks par vakaru. 116 7414

Rīts gudrāks nekā vakars. 1552 1295

Rīts labāks kā vakars. 17 27362

Rīts gudrāks par vakaru. 556 400

Rīts gudrāks nekā vakars. 17 10149

Rīts gudrāks kā vakars. 231 1948

Rīts gudrāks nekā vakars. 17 10909

Rīts gudrāks par vakaru. 1766 317

Rīts gudrāks nekā vakars. 1736 342

Rīts būs gudrāks kā vakars. 67 2963

Rīts gudrāks ka vakars. 450 1537

Rīts ir gudrāks par vakaru. 840 474

Rīts gudrāks par vakaru. 969 82

Rīts būs gudrāks kā vakars. 17 8684

Rīts būs gudrāks nekā vakars. 961 958

Rīts ir gudrāks nekā vakars. 116 3987

Rīts gudrāks nekā vakars. 17 20646

Rīts gudrāks nekā vakars. 1900 3704

Rīts gudrāks par vakaru. 1900 1184

Rīts gudrāks par vakaru. 828 12812

Rīts gudrāks kā vakars. 528 44

Rīts gudrāks nekā vakars. 1900 2730

Rīts gudrāks par vakaru. 1900 1198

Rīts gudrāks nekā vakars. 393 1112

Rīts gudrāks nekā vakars. 1137 73

Rīts gudrāks kā vakars. 67 1419

Rīts gudrāks nekā vakars. 67 1001

Rīts gudrāks nekā vakars. 17 14548

Rīts gudrāks kā vakars. 17 28175

Rīts gudrāks kā vakars. 1347 117

Rīts gudrāks kā vakars. 1262 3610

Rīts gudrāks por vokoru. 1359 66

Rīts gudrāks nekā vakars. 375 9008

Rīts gudrāks par vakaru. 961 5919

Rīts gudrāks par vakaru. 17 21806

Rīts gudrāks nekā vakars. 877 1671

Rīts gudrāks kā vakars. 384 464

Rīts ir gudrāks nekā vakars. 101 1891

Rīts gudrāks kā vakars. 529 2090

Rīts būs gudrāks par vakaru. 1262 1714

Rīts gudrāks nekā vakars. 1109 167

Rīts gudrāks nekā vakars. 1109 381

Rīts gudrāks nekā vakars. 1552 3345

Rīts gudrāks kā vakars. 1109 214

Rīts gudrāks nekā vakars. 1472 2893

Reits gudrōks par vokoru. 780 235

Reits byus gudroks na vokors. 590 270

Rīts būs gudrāks par vakaru. 740 13673

Reits gudrōks par vokoru. 508 1454

Reits gudrōks par vokoru. 640 1777

Reits gudroks par vokoru. 400 3526

Rīts būs gudrāks kā vakars. 1439 659

Reits par vokoru gudrōks. 508 2708

Rīts gudrāks par vakaru. 1341 13742

Reits gudrōks nakuo vokors. 527 31847

Rīts gudrāks par vakaru. 144 1522

Rīts gudrāks kā vakars. 1341 4586

Rīts gudrāks nekā vakars. 400 2201

Reits gudrōks par vokoru. 1263 1093

Rīts ir gudrāks nekā vakars. 1950 3211

Rīts ir gudrāks nekā rīts. 90 461

Rīts ir gudrāks nekā vakars. 1379 5559

Rīts gudrāks nekā vakars. 1099 193

Labrīt no rīt, kā cēlos, tā vēlos, ne muti mazgājis, ne matu sukājis, ne patarus skaitijis. 1730 76742

Labrīt no rīt, kā cēlos tā vēlos. 1244 10659

Labrīt no rīt, kā cēlos, tā vēlos. 576 1606

Labrīt no rīt, kā cēlos, tā vēlos. 958 3326

Labrīt no rīt, kā cēlos, tā vēlos. 926 702

Labrīt no rīt, kā cēlos, tā vēlos. 1730 66277

Labrīt no rīt, kā cēlos, tā vēlos. 917 3010

Labrīt no rīta, kā cēlos, tā vēlos. 917 8119

Labrīt no rīt, kā cēlos tā vēlos. 1552 5502

Labrīt no rīta, kā cēlos, tā vēlos. 1730 56403

Labrīt no rīta, kā cēlos, tā vēlos. 384 923

Labrīt no rīt, kā cēlos, tā vēlos. 1552 6582

Labrīt no rīt, kā cēlos, tā vēlos. 1766 388

Labrīt no rīt, kā cēlos, tā vēlos. 896 478

Labrīt no rīt, kā cēlos, tā vēlos. 1137 2370

Rītā kā celšos, tā ij velšos. 142 4073

Labrīt no rīta, kā cēlos, tā vēlos. 1552 11822

Labrīt no rīta, kā cēlos, tā vēlos. 828 15846

Labrīt no rīta, kā cēlos, tā vēlos. 1429 596

Labrīt no rīta, kā cēlos, tā vēlos! 1552 4549

Labreit no reita, kai cēļus, tai veļus. 1238 3365

Rīta darbs šķiras. 527 43484

Rīta darbi šķiras. 1699 4350

Rītā darbs šķiras. 958 7937

Rīta darbi šķiras. 1225 18747

Rīta darbs šķiras. 1200 1138

Rīta darbi šķiras. 1684 1658

Rīta darbi šķiras. 1225 18328

Rītā darbs šķiras. 1372 5691

Rīta darbi šķiras. 1655 1764

Rīta darbi šķiras. 1444 1576

Rīta darbi šķiras. 927 341

Rīta darbi šķiras. 759 1397

Rīta darbi šķiras. 961 5901

Rīta darbi šķiras. 1024 187

Rītā darbs šķiras. 17 14547

Rīta darbi šķiras. 584 1508

Rītā darbs šķiras. 1444 718

Rīta darbi šķirās. 1552 7440

Rīta darbs šķiras. 116 7413

Rīta darbs sokas. 1685 244

Rīta darbs sokas. 1079 422

Rīta darbs sokas. 925 1343

Rīta darbs sokas. 1459 3291

Rīta darbs sokas. 1738 364

Rītā darbs sokas. 1552 6904

Rīta stundā darbs sokas. 67 3624

Rīta darbs - zelta darbs. 84 9070

Rīta darbiem labas sekmes. 1805 115

Rīta darbiem labas sekmes. 1668 2381

Rīta darbiem labas sekmes. 1699 1696

Rīta darbiem labas sekmes. 1377 386

Rīta darbiem labas sekmes. 114 325

Rīta darbiem labas sekmes. 116 21260

Kas no rīta dzied, tas vakārā raud. 926 705

Kad no rīta gavilēsi, tad vakarā raudāsi. 527 45165

Kas rītā priecīgs, tas vakarā bēdīgs. 1805 5925

Kas smejas no rīta, tas vēlāk dabū raudāt. 1668 7845

Kas no rīta dzied, tas vakarā raud. 1008 1234

Kas no rīta dzied, tas vakarā raud. 1690 6324

Kas no rīta dzied, tas vakarā raud. 925 1352

Kas no rīta smejas, tas vēlāk raud. 1653 3352

Kas rītā dzies vakarā raud. 1877 202

Kas no rīta dzied, tas vakarā raud. 1560 2703

Kas no rīta dzied, tas vakarā raud. 1642 1838

Kas no rīta dzied, tas vakarā raud. 1552 11929

Kas no rīta dzied, vakarā raud. 1079 424

Kas no rīta dzied, tas vakarā raud. 877 3345

Kas no rīta dzied, tas vakarā raud. 116 11770

Kas no rīta dzied, vakarā raud. 384 1100

Nezin ne rīta, ne vakara. 231 7305

Nezin ne rīta, ne vakara. 1560 2720

Nezin ne rīta, ne vakara. 1008 144

Nezin kas rīts, kas vakars. 23 11857

Tas nezin ne rītu, ne vakaru. 1730 21073

Nezin ne rīta ne vakara. 1730 56461

Šodien vesels, rītu trūd. 1136 1109

Šodien vesels, rītu trūd. 925 1612

Šodien vesels, rītā trūd. 1177 2833

Šodien vesels, rītā trūd. 1599 689

Šodien vesels, rītā trūd. 1575 1846

Šodien vesels, rītā trūd. 231 4083

Šodien vesels, rītu trūd. 353 8277

Te rīts, te vakars, kas tagad tā diena. 527 36656

Rītam cerība, dienai darbs. 1493 4079

Rītam cerība, dienai darbs, vakaram meirs, naktij miegs. 1696 4072

Rītam cerība, dienai darbs, vakaram meirs, naktij miegs. 527 36852

Rītam cerība, dienai darbs, vakaram meirs, naktij miegs. 13 4034

Rītam cerība, dienai darbs. 1106 3685

Rītam cerība, dienai darbs! 1627 3509

Rītam cerība, dienai darbs. 929 51660

Rītam cerība, dienai darbs, vakaram miers. 1560 2253

Rītam cerība, dienai darbs. 1594 2375

Rītam cerība, dienai darbs. 1459 4118

Rītam cerība, dienai darbs. 1552 13742

Rītam cerība, dienai darbs. 1079 2014

Rītam cerība, dienai darbs, vakaram meirs, naktij miegs. 1429 588

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 867 6914

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 867 7434

Kas darams, tas darams, uz rītu netaupi. 1008 6876

Ko var padarīt no vakara, to nevajaga taupīt rītdienai. 1014 3704

Ko šodien var padarīt, to netaupi uz rītu. 958 3881

Ko šodien vari padarīt, netaupi uz rītdienu. 1687 371

Ko vari šodien padarīt, to netaupi uz rītu. 1969 4070

Neatlieci uz rītu, ko var padarīt šodien. 1668 1333

Neliec uz rītu, ko vari padarīt šodien. 1008 1156

Ko šodien spēhji darīt, to netaupi uz rītu. 1805 1908

Netaupi uz rītdienu, ko šodien var padarīt. 1010 2211

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1673 700

Netaupi uz rītu, ko šodien vari padarīt. 958 8515

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 958 9985

Ko šodien var padarīt, to netaupi uz rītu. 94 3455

Ko vari padarīt šodien , to neatliec uz rītdeinu. 958 5023

Negaidi rītdien, ko šodien var padarīt. 94 1246

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 877 163

Nelielies ar rītdienu, jo tu nezini, ko tā tev nesīs. 387 8539

Nelielies uz rītdeinu, jo tu nezini, ko diena atnesīs. 855 5196

Ko vari šodien padarīt, to netaupi uz rītu. 796 4126

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1200 3753

Neatliec uz rītu, ko vari šodien pabeigt. 997 11227

Ko tu vari šodien padarīt, neatliec uz rītu. 1242 450

Ko šodien var padarīt, to netaupi uz rītu. 1805 838

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1805 70

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1276 1059

Ko šodien var padarīt, to netaupi uz rītu. 848 2162

Ko šodien vari padarīt, neatstāj uz rītu. 848 1690

Ko šodien vari padarīt, netaupi uz rītu. 353 6689

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1695 3815

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 958 11949

Ko šodien var padarīt, netaupi uz rītu. 1148 165

Kas darāms, tas darāms, uz rītu netaupāms. 1008 3812

Kas darāms uz rītu netaupi. 1724 162

Ko šodien var padarīt, to neatstāj uz rītu. 1674 1260

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 527 2312

Ko šodien vari padarīt, to neatliec uz rītu. 1372 1520

Ko vari padarīt šodien, neatliec uz rītdienu. 1592 7117

Ko šodien vari padarīt, to rītam neatstāj. 941 377

Ko vari padarīt šodien, to neatstāj uz rītu. 1802 3723

Neatliec uz rītu, ko vari padarīt šodien. 1643 454

Ko vari padarīt šodien, netaupi rītam. 1225 38110

Neatliec uz rītdienu, ko vari padarīt šodien. 1626 2628

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1225 30852

Ko var padarīt šodien, to neatstāj uz rītu, rītā vēl daudzi citi darbi gaidīs. 1377 1902

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1653 5364

Ko šodien vari padarīt, netaupi uz rītu. 917 5982

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 12 506

Ko vari padarīt šodien, to netaupi uz rītu. 834 10912

Ko vari padarīt šodien, to netaupi uz rītu. 834 384

Ko šodien vari padarīt, netaupi uz rītu. 1510 480

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 834 6302

Kas šodien padarīts, nav rītu jādara. 1455 1950

Ko vari padarīt šodien, to neatstāj uz rītu. 1557 2916

Ko šodien var padarīt, to netaupi uz rītu. 1611 2436

Ko vari šodien padarīt, to neatstāj uz rītu. 1014 1171

Ko šodien vari padarīt, to neatstāj uz rītu. 1127 16

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 834 2523

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1594 46

Neatstāj uz rītu, ko šodien var padarīt. 1552 25304

Kas darams to dari šodien, netaupi uz rītu. 927 134

Ko šodien vari padarīt, netaupi uz rītu. 872 2441

Ko var padarīt šodien, neatstāj rītam. 1084 1760

Ko vari padarīt šodien, netaupi rītam. 202 2593

Neatliec uz rītdienu, ko vari padarīt šodien. 202 5089

Ja vari, tad dari šodien, neataupi uz rītdienu. 12 1103

Ko vari padar;it šodien, to netaupi uz rītu. 12 1531

Ko vari padarīt šodien, to neatstāj uz rītu. 231 538

Ko šodien vari padarīt, netaupi uz rītu. 231 1256

Ko var padarīt šodien, to neatstāj uz rītu. 231 2948

Neatliec neko uz rītu, ko šodien padarīt var. 941 1635

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 834 5730

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 834 6573

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 834 2633

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 884 4962

Ko vari padarīt šodien, to netaupi rītā. 70 2542

Netaupi priekš rīta, ko šodien var padarīt. 70 847

To, ko var šodien padarīt, nevajag uz rītu atlikt. 70 1779

Ko vari šodien, to netaupi uz rītu. 553 4395

Nelielies ar rīta dienu, jo tu nezini ko diena atnesīs. 84 4596

Ko dari,dari šodien, nedomā par rītdienu. 1593 1477

Ko šodien vari, to neatliec uz rītu. 828 6801

Ko vari padarīt šodien, to neatstāj uz rītu. 821 40

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 961 957

Ko šodien vari padarīt, to netaupi rītdienai. 739 5657

Ko šodien var padarīt, to netaupi uz rītu. 1147 113

Ko vari šodien padarīt, to netaupi uz rītu. 1 391

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 527 37323

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 556 604

Ko dari, tad dari drīz, negaidi rītu. 116 13626

Ko šodien vaeri padarīt, to uz tītu netaupi. 17 8704

Ko vari padarītšodien, to neatliec uz rītu. 17 19517

Ko šodien vari padarīt, to rītdienai neatstāj. 828 5682

Ko šodien vari darīt, to netaupi uz rītu. 840 588

Ko vari šodien padarīt, to netaupi uz rītu. 828 8013

Nezūdies par rītdienu, rītdiena pate par sevi zūdīsies. 116 7518

Netaupi uz rītdienu to, ko šodien var padarīt. 1137 130 131

Ko vari padarīt šodien, to netaupi uz rītu. 1900 850

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 877 3386

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 454 56

Ko tu vari padarīt šodien, nekad neatliec uz rītu. 1552 1292

Kas darams šodien, padari, to uz rītu netaupi - tad tu ar mieru paliksi. 927 4730

Ko šodien vari padarīt, to rītam netaupi. 896 151

Ko šodien var padarīt, to netaupi rītam. 67 1687

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1337 353

Ko šodien var padarīt, to neatliec uz rītu. 853 108

Ko vari padarīt šodien, neatstāj uz rītu. 961 6523

Ko vari padarīt šodien, neatliec uz rītu. 17 28165

Ko šodien vari padarīt to netaupi uz rītu. 584 1678

Ko vari padarīt šodien, to netaupi uz rītdienu, kas zin, vai rīt to varēsi darīt. 1444 1474

Ko vari padarīt šodien, neatstāj rītdienai. 1752 1643

Nelielies ar rītdienu, jo tu nezini ko diena atnesīs. 1752 1368

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 375 4700

Ko vari šodien darīt, to netaupi uz rītu. 537 43

Kas šodien laimīgs, rītu var būt nelaimīgs. 556 5763

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 67 1526

KO šodien vari padarīt, to netaupi rītu. 384 569

Ko vari padarīt šodien, to netaupi uz rītu.Bb 17 5924

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 840 284

Ko šodien vari padarīt, netaupi uz rītu. 1900 3653

Ko šodien vari darīt, to netaupi rītam. 67 296

Ko vari padarīt šodien, to neatstāj uz rītu. 699 130

Ko šodien vari padarīt, to netaupi rītam. 67 2515

Kas nevar ko gribēt, lai grib ko var. 1552 10787

Ko šodien vari, netaupi uz rītu. 1 883

Neatliec uz rītdienu, ko vari padarīt šodien. 101 1557

Ko var padarīt šodien, to netaupi rītdienai. 1705 4137

Ko šodien var padarīt, to netaupi rīt. 1262 2247

Neatliec uz rītu, ko vari šodien padarīt. 1552 236

Ko šodien vari darīt, to netaupi uz rītu. 1716 629

Rītam nebūs pataupīt, ko var šodien padarīt. 1552 2911

Kas šodien darāms, netaupi rītam. 1239 2033

Nacari uz reitdīnu, bet pacentīs lobuok laimeigs beut šūdiņ. 1745 8203

Kū var šūdiņ padareit, da reitam naatlīc. 1945 3215

Neatlīc tū uz reitu, kū šudiņ vari padarēt. 1940 2704

Ku vori, tu dori šudin uz reitu atlikt novar. 508 3615

Kū vari šudiņ padarīt, tō uz reita naatlīc. 434 49

Kū vari padarīs to natlīc leidz reitam. 418 2093

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1099 1032

Kū vari apēst šudin, tū atstōj reitam. Kū gribi strōdōt reitu, tū dori šūdin. 508 2706

Naatlīc leidz reitam tō, kū vari padareit šūdin. 640 370

Naatlīc uz reitu, roksti sudiņ. 831 58

Nalic tō nikod da reita, ku šudin vari padareit. 1263 733

Kū vari šūdin padarīt, to leidz reitam naatlīc. 1151 154

Kū vari padarīt šūdin, tō leidz reitam natlic. 590 269

Ku šudin vari padarit to natlīc uz reita. 802 932

Ko šodien vari padarīt, to netaupi rītdienai. 1217 936

Ku šūdin vari padarīt, to leidz reitam naatlīc. 418 1975

Kū vari šūdiņ padarīt, tō uz reitu naatlīc. 820 496

Ko šodien vari padarīt, to uz rītu netaupi. 1429 715

Kas šudiņ dorams, leidz reitam naatlic. 740 26095

Kū vari šūdiņ padarīt, to naatlīc uz reitu. 508 1386

Ku šudin var padarit, to leidz reitam naatlīc. 400 2696

Kū šudiņ var padareit, da reitam nāatlīc. 1945 3039

Kū dūmōj šūdin ēst, tū reitam taupi; kū gribi reitu darīt, tū dori šudin. 508 1474

Ko domāji šodien ēst, pataupi rītam, ko domāji rīt strādāt, pastrādā šodien. 740 13763

Neatliec neko uz rītu. 527 37217

Neatliec neko uz rītu. 464 45837

Rītu, rītu, bet ne šodien - tā saka visi slinki ļaudis. 893 684

Rītu, rītu, šodien ne. 116 16511

Rītu ar vēl diena. 1084 1154

Tas rītam, tas parītam, šai dienai nemaz. 1630 2255

Rītu ar vēl diena. 556 4597

Nelielies ar rītdienu, jo tu nezini, ko rītdiena atnesīs. 1798 1468

Nelielies ar rītdienu, jo tu nezini, ko tā tev atnesīs. 1008 1151

Nelielies ar rītdienu, jo tu nezini, ko tā tev nesīs. 1206 356

Nelielies ar rītdienu, jo tu nezini, ko tā tev nesīs. 1552 32098

Nelielies ar rītdienu, jo tu nezini, ko tā tev nesīs. 796 15483

Nelielies ar rītdienu, jo tu nezini, ko viņa tev atnesīs. 1726 1729

Nelielies ar rītdienu, jo tu nezini, ko tā tev nesīs. 848 1033

Nelielies ar rītdienu, jo tu nezini, ko tā tev nesīs. 609 1384

Nelielies ar rīta dienu, jo tu nezini, ko rīts tev atnesīs. 1674 3153

Nelielies ar rītdienu, jo tu nezini ko tā tev nes. 1188 3667

Nelielies ar rīta dienu, jo nezini ko viņa nesīs. 94 5370

Nelielies ar rītdienu, jo tu nezini, ko rīts nesīs. 961 956

Nelielies ar rītdienu, jo tu nezini, ko tā tev nesīs. 1772 7132

Nelielies ar rītdienu, jo tu nezini ko tā tev atnesīs. 997 8617

Nelielies ar rītdienu. 828 4558

Nelielies ar rīta dienu, jo tu nezini ko rītdiena nesīs. 1591 1423

Ko tu lielies par rītdienu, tu nezini kas tad notiks. 1225 11121

Nelielies uz rītdienu, jo tu nezini, ko tā diena tev atnesīs. 1645 3684

Nelielies uz rītdienu, jo tu nezini, ko tā diena tev atnesīs. 1177 12449

Nelielies uz rītdienu, šodien ķēniņš, rīt jau mirons. 202 7391

Nelielies ar rīta dienu, jo tu nezini, ko rītdiena atnesīs. 12 844

Nelielies ar rītdienu, jo tu nezini, ko diena atnesīs. 1084 7241

Nelielies uz rītdienu, jo tu nezini, ko rīta diena atnesīs. 116 3308

Nasaleilej retdinu, jo nazini ku reit dina tev atness. 400 3233

Netaupi rītdienai darbu, taupi maizi. 1880 4018

Taupi rītam maizi, netaupi darbu. 1667 1265

Atliec leidz reitam edini na dorbu. 590 273

Taupi rītam maizi, netaupi darbu. 941 1634

Ka tu līdz rītam vilcini, ne lēti rokā kļūst. 941 1034

Ko tu līdz rītam vilcini, tas tev ne lēti rokā nāk. 1379 8709

Rīts nezina kāds būs vakars. 997 8724

Rīts nezina kāds būs vakars. 1805 1806

Rīts nezin,kāds būs vakars. 925 1583

Rīts nezin kāds vakars būs. 1687 960

Rīts nezina kāds būs vakars. 1660 3954

Rīts nezin kāds vakars būs. 926 1080

Rīts nezina, kāds būs vakars. 1674 188

Rīts nezina kāds būs vakars. 353 8268

Rīts nezin kāds būs vakars. 1244 3805

Rīts pienāk, nezin kāds vakars. 796 1149

Rīts nezin kāds būs vakars. 387 6497

Rīts nezin kāds būs vakars. 1136 1104

Rīts nezin kāds vakars būs. 1773 112

Rīts nezina, kāds būs vakars. 1206 2147

Rīts nezin kāds būs vakars. 1660 4092

Rīts nezin kāds būs vakars. 1674 2739

Rīts nezin kāds būs vakars. 1805 869

Rīts nezina kāds vakars būs. 1805 116

Rīts nezin kāds būs vakars. 1805 2279

Rīts nezin kāds būs vakars. 230 4465

Rītā nevar zināt kāds būs vakars. 926 703

Rīts nezin kāds būs vakars. 997 6795

Rīts nezina kāds būs vakars. 1684 914

Rītā nevar zināt kāds vakars. 1668 6756

Rīts nezin, ko vakars nesīs. 1592 8437

Rīts nezin kāds būs vakars. 1653 730

Rītā nevar zināt, kāds būs vakars. 1552 12347

Rīts nezina kāds būs vakars. 1374 423

Rīts nezina kāds būs vakars. 1404 2662

No rīta nezin kāds būs vakars. 1596 30

Rīts nezin kāds būs vakars. 1376 3411

Rītā nevar zināt, kāds būs vakars. 1084 1225

Rīts nezina kāds būs vakars. 1650 2245

Rīts nezin kāds būs vakars. 1557 1581

Rīts nezin, kāds būs vakars. 1379 1635

Rīts nezin kāds būs vakars. 231 3336

Rīts nezin kāds būs vakars. 231 5476

Rīts nezin kāds būs vakars. 202 2590

Rīts nezina kāds būs vakars. 872 3429

Rīts nezin kāds būs vakars. 12 2123

Rītā nevar zināt, kas vakarā būs. 12 2232

Rīts nezin kāds būs vakars. 941 4078

Rīts nezin kāds būs vakars. 968 1068

Rīts nezin, kāds būs vakars. 1560 1254

Rīts nezin kāds būs vakars. 1630 5202

Rītā nevar zināt, kāds būs vakars. 1642 1840

Rīts nezin, kāds būs vakars. 1575 2729

Rīts nezina kāds vakars būs. 1377 387

Rīts nezin, kāds būs vakars. 1510 473

Rīts nezina kāds būs vakars. 1655 3011

Rīts nezin kāds būs vakars. 1596 3406

Rīts nezina kāds būs vakars. 1639 247

Rīts nezina kāds būs vakars. 358 870

Rīts nezin, kāds būs vakars. 1599 653

Rīts nezina kāds būs vakars. 1635 1319

Rīts nezin kāds būs vakars. 1379 7866

Rīts nezin, kāds būs vakars. 1597 3281

Rīts nezin kāds būs vakars. 1552 14139

Rīts nezin kāds būs vakars.Bb 13 544

Rīts nezin kāds vakars būs. 584 2512

Rīts to nezina, kāds būs vakars. 1444 1444

Rīts nezin, kāds būs vakars. 1552 10759

Rīts nezin kāds būs vakars. 1 732

Rītā nevar zināt, kāds vakars būs. 1079 423

Rītā nevar zināt kāds būs vakars. 1079 2103

Rīts nezina, kāds vakars būs. 1 1689

Rīts nezina, kāds būs vakars.3101 1553

Rītā nevar zināt, kāds būs vakars. 556 4224

Rīts nezin kāds būs vakars. 116 4082

Rīts nezin kāds būs vakars. 1137 533

Rītā nevar zināt, kāds būs vakars. 384 2250

Rītā nevar zināt, kāds vakars būs. 17 14546

Rīts nezina, kāds vakars būs. 67 301

Rīts nezin, kāds būs vakars. 464 4833

Rīts nezin, kāds vakars. 464 3145

Rīts nezina, kāds vakars. 537 42

Rītā nevar zināt, kāds būs vakars. 464 6836

Rīti nesaka kāds būs vakars. 696 41

Rīti nezin kāds būs vakars. 840 2875

Rīts nezin kāds būs vakars. 556 401

Rītā nevar zināt, kas vakarā būs. 384 462

Rīts nezin, kāds būs vakars. 116 6986

Rīts nezina kāds vakars būs. 828 14895

Rīts nezina kāds vakars būs. 1459 3266

Rītā nevar zināt, kas būs vakarā. 1183 987

Rīts nezina kāds vakars būs. 1753 99

Rīts nezin kāds vakars. 527 37390

Rītā nezin kāds būs vakars. 1552 13687

Rītā nezin kāds vakars būs. 877 3346

Rīts nezin kāds vakars. 1766 20

Rīts nezina, kāds būs vakars. 1552 445

Rīts nezin, kāds būs vakars. 1459 372

Rīts nezin, kāds būs vakars. 1225 4149

Rīts nezin kāds vakars būs. 1024 218

Rīts nezin kāds būs vakars. 828 5282

Nebēdājies par rītdienu, rītdiena pati par sevi gādās. 1650 4445

Nezūdies par rītdienu, rītdiena pate par sevi zūdīsies. 116 18711

Ēd, ēd, tik atlicini vēl rītdienai!Bb 13 1091

Nepriecājies par rītdienu, jo nezini ko tā nesīs. 1699 620

Nebēdājies par rītdienu, rītdiena patei par sevi bēdāsies. 1404 2004

neraizējies par rītdienu. 84 10534

Rītdiena pati par sevi zūdīsies. 834 2387

Cyti rūki, pats sevi mūki. 480 120

Cyti rūki, pats sevi mūki. 509 58

Cyti rūki, sevi mūki. 1209 495

Cyti rūki, sevi mūki. 527 32047

Cytu rūki, pats sevi mūki. 527 32329

Cyti rūki pats sevi mūki. 509 1475

Ūtru rūki, sevi mūki. 1899 328

Rūbežu akmiņi tōļōk naporcel. 1263 860

Rūbežu akmiņa tuoļuok napuorceļ. 1263 860

Rūbežu akmiņa tuoļuok napuorcel. 1940 2801