Rudzi - sargāties

Rudzi uzauguši kā niedras. 556 6481

Kas uz rugājiem sēj, tas rugājas pļauj. 556 6289

Rudzi rupji kā zvirgzdi. 556 2708

No iekultiem rudziem sava daļa jāatstāj sēklai. 556 11084

Balti rudzi, balta maize. 116 11767

Kad rudzi ziedēs, tad maize pelēs. 12 794

Rudzu statos diendusa paliek. 503 64

Rudzi uztur myusus. 640 1736

Beidzamie rudzi rijā. 23 1578

Viņam rudzi kai rasāds. 548 2392

Rūzōs kai dēļe. 512 278

Laikam ar rudzu bisi šaus. 1730 59167

Man jau te nav rudzi sēti. 1730 57153

Rudzi kai korkli. 421 220

Svaiga rudzu maize arvienu garšīgāka. 1492 408

Rudzi un mīži del goda, a lobs cylvaks vysod izagoda. 1263 683

Rudzi un mīži dēļ goda, a lobs cylvāks vysod īzaguodoj. 1940 2656

Pārdod rudzus, nopērc maizi. 1584 2142

Pārdod rudzus un nopērc maizi. 1242 1183

Pārdod rudzus, nopērc maizi. 1244 2056

Kam nav gārda rudzu maize, tam baltā kviešu maize. 997 8156

Tam rudzi aug padurvē. 556 2766

Vai rudzi būs birums, to redzēsim. 556 5209

Rūgts kā žults. 1697 2076

Ryugts, kai žults. 363 6110

Rūgts kā žults. 17 14619

Rūgts kā žults. 1552 25483

Rūgts kā žults. 529 552

Rūgts kā žults. 529 1445

Ryukts kai ruduks. 740 18

Ryukts kai ruduks. 820 1002

Ryukc kai ruduks. 1344 112

Rūgts kā vērmele. 997 4867

Rūgts kā vērmeles. 893 1055

Rūgts kā vērmeles. 893 1055

Rūgts kā vērmele! 1459 1441

Rūgtās drapes lieti der. 1225 21653

Rūgts kā apšu lapa. 1730 4649

Ryugts kai seipuls. 548 7085

Rūgts kā pipars. 556 4726

Bez ryugtuma soldonuma nav. 740 3810

Rudiņ vyss kai moisā. 548 2414

Rudenim grozīgs, bet bagāts laiks. 556 5975

Rudens naenāk dziesmu dziedādams. 556 5428

Kai rudins, tai pīns sabāg gūvīm rogūs. 548 2441

Nabyun rudiņ bog;ots, bet byun pavasarī bogōts. 1767 503

Noskrējies kā rudens auns. 23 632

Rudins to mote, keisels da bliņi, a pavasar to teiraj, sed da veris. 400 2056

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 997 8726

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 1805 870

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 13 1958

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 1206 5175

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 609 5481

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 149383998

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 1244 3806

Rudenī der vecais kažoks, pavasarī vecs zirgs. 1684 616

Rudenī noder vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 1014 2360

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī - vecs zirgs. 1206 2148

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī - vecs zirgs. 796 15863

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 1597 3279

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 1592 9561

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 1642 1714

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 1594 5090

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī - vecs zirgs. 358 874

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 1635 1321

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 1631 122

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 1552 12333

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 1377 443

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 961 8444

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 116 4083

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 828 2992

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 105 472

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī - vecs zirgs. 17 27230

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī - vecs zirgs. 101 1556

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī - vecs zirgs. 384 3678

Rudenī der vecs kažoks, pavasarī vecs zirgs. 1552 447

Lobok rudiņ pasaklānēt vacai kiul nakai pavosar kunga pyunei. 740 18052

Lobōk rudiņ klaneitīs vacai kyulai, navasar pret kunga pyuni. 432 70

Lobōk rudiņ lūceitīs pret vacu kyulu, na pavasar pret kunga pyuni. 820 1580

Lobuok rudenī klanītīs vacai kiulai, nekā pavasari kungu piunai. 1945 7100

Sieva gudrāka rudenī, nekā vīrs pavasarī. 739 5686

Saimniece rudenī gudrāka nekā vīrs pavasarī. 1311 1302

Rudenī bāba gudrāka, kā vīrs pavasarī. 1098 291

Rudenī bāba gudrāka, nekā vīrs pavasarī. 1557 3832

Rudenī sieva gudrāka nekā vīrs pavasarī. 1552 12348

Rudenī bāba gudrāka nekā vīrs pavasarī. 1798 2130

Rudenī bāba gudrāka, kā vīrs pavaseri. 1347 334

Rudenī bāba gudrāka, kā vīrs pavasarī. 67 3649

Rudenī sieva gudrāka kā pavasarī vīrs. 1552 921

Rudenī ir sieva gudrāka, kā pavasari vīrs. 1035 723

Rudin i būaba gudra, pavasar i dāds duraks. 1368 104

Rudinī bōba gudra, a pavasarī i veirs troks. 740 27835

Rudenī visas bābas gudras, pavasarī neviena. Rudenī visas sievas gudras, pavasarī neviena. 853 173

Vīrs pavasarī dumjāks, nekā sieva rudenī. 1133 276

Rudiņ boba gudrōka nakai pavasar orōjs. 644 174

Rudiņ bōba gudrōka, kai pavasar orōjs. 732 19

Rudenī visas bābas gudras. 527 31764

Rudenī visas bābas gudras. 145 3442

Rudiņ i bōba gudra. 1252 52

Ruden katra vārna gudra. 1459 2875

Rudenī esot vārna gudra, bet pavasarī ne vīrs. 1842 2561

Rudenī čuru čuru alutiņš, biku baku balta maize; nāk pavasaris: kundziņ, dod maizītes! 796 3227

Rudenī čuru čuru alutiņš, biku boaku maize; nāk pavasars - kundziņ, dod maizītes. 759 4795

 Rudenī, kad bagāta dzīve: pļiku pļeku biezaputra, čuru čuru alutiņš. Kad atnāk pavasars: kundziņ, dod maizi! 1835 6623

svied rungu priekšā, priekšā atradīsi. 1221 403

Kas no rungas baidās, to tik ar rungu var valdīt. 1645 4924

Nesakat rungu, kamēr mēs vēl nesam redzējuši. 384 1107

Tas viņam bij tikpat kā ar rungu pa sāniem. 384 1108

Rungai divi gali: viens man rokā, otrs tev mugurā. 1177 21611

Rungai divi gali - viens man rokā, otrs tev pa muguru. 1225 28311

Rungai divi gali. 696 25

Rungai divi gali, ar tievu man, ar resno tev. 508 1544

Rungai divi gali, vai nu tu mani, vai es tevi. 997 6875

Labāk ēdu sīvu rutku nekā saldu burkantiņu. 997 10809

Iegriest rutku. 1620 2322

Izsalkušam pat rutka miza salda. 1693 2922

Kas izsalcis, tam rutka miza salda. 1690 1850

Kas izsalcis, tam rutka miza salda. 1645 2794

Kas izsalcis, tam rutka miza salda. 101 1908

Kas izsalcis, tam rutka miza salda. 1079 457

Kas izsalcis, tam rutka miza salda. 384 2870

Izsalkušam rutka miza salda. 1376 1569

Kas izsalcis, tam rutka miza salda. 1552 12309

Kas izsalcis, tam rutka miza salda. 1668 6859

Kas izsalcis, tam garda rutka miza. 1798 2144

Kas izsalcis, tam rutka miza salda. 1654 759

Kas sūdejās, tam tik sānolas un čaulas palīk, bet kūduls palīk advokatim. 1940 2623

Sažuvis kā bute. 1730 4724

Sieviete bez spoguļa tikpat kā ezis pez adatām. 1136 1892

Savilcies kā ezis kamolā. 23 1105

Stropā neviena bite nestrādā priekš sevis. 1945 9595

Salīcis kā kamene. 527 46161

Saliecies kā zirga loks. 929 52906

Rūdas kā tērauds. 1880 989

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1661 150

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 958 6781

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1242 2336

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1661 3836

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1805 8687

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 997 3558

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1629 2205

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1379 7373

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1643 453

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 231 4337

Bez rūdīšanas no dzelzs netop tērauds. 202 5088

Bez rūdīšanas no dzelzs neienāk tērauds. 941 1893

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1798 1221

Bez rūdīšanas no dzelzs netiek tērauds. 1552 10920

Pliku redz tālu, rupju tuvu. 609 5448

Rupjai stīgai rupja skaņa. 1592 8830

Rupjai stīgai rupja skaņa. 1377 2149

Rupš kā zuparu kule. 917 1903

Rupjš kā zupara maiss. 917 2455

Rupjš, kā pierietenis. 208 1960

Rūgst kā rūguma pods. 1620 6493

Svaigs raugs rūgst bez jēgas. 1225 1664

Rūgst, ka čoukst vien. 529 721

Ko tu rūgst kā skābuma ķērne. 1611 3350

Rūgst kā rūguma pods. 855 54

Kam rūp, tam kūp. 754 376

Rūpīga kā bite. 101 2010

Zobatetīs vāk pošam, tot i dīs paleidzēs. 1344 579

Ryupejīs par vysim. 640 1448

Kas dzīvo bez rūpēm, tas saucams par laimīgu. 556 12240

Rūpes nepazīst ne saules lekšanu, ne saules rietēšanu. 556 7165

Kā rūpes pa durvīm ienāk, tā laime pa logu iziet. 853 874

Rumpis kā vērsim, kājas kā kazai. 1225 22505

Apaļš kā rullis, sarkans kā bulis. 220 318

Biju gan toreiz jau rullē. 1368 2332

Tu jau nevari rūgušu pienu sakost. 23 1227

Tu jau nevari rūgušu pienu sakost. 23 5841

Ko nu lielies, tu jau rūgušpiena nevari pārkost. 1341 5311

Ko tu te kā rusa plandies. 1348 23

Bez rūdīšanās no dzelzs netiek tērauds. 1244 4431

Kā rūsa plātās, kā nauda žāvējas. 1455 6265

Rūsa plātas, labība maitājas. 1225 40155

Navysod rūses ir lobōkas. 768 311

Rūsis dzelzi maitā. 1661 113

Rūsa ēd dzelzi. 997 11458

Nikod dzelzs ryuša naād, bet ryus dzelzi. 820 432

Rūsa maitā dzelzi, ļaunums cilvēku. 1766 6996

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 1014 808

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 13 5228

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 1816 3239

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 796 13241

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 94 4983

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 1638 2824

Rūsa maitā dzelzi, slinkums - cilvēku. 796 5771

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 997 829

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 1709 202

Rūsa maitā dzelzi, slinkums - cilvēku. 202 4289

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 942 1644

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 1379 8484

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 1655 2211

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 231 8249

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 12 1663

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 231 4172

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 1650 4117

Rūsa maitā dzelzi, slinkums - cilvēku. 1225 5623

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 1627 3516

Rūsa maitā dzelzi, slinkums - cilvēku. 1602 3772

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 67 2326

Rūsa maitā dzelzi, slinkums - cilvēku. 116 7242

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 568 1088

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 1159 69

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 384 3355

Rūsa maitā dzelzi, slinkums cilvēku. 828 7378

Rūsa ēd dzelzi, bet bēdas sirdi. 997 16287

Rūsa ēd dzelzi, bēdas sirdi. 1455 6650

Rūsa ēd dzelzi, bet bēdas sirdi. 1592 9653

Rūsa ēd dzelzi, bet bēdas sirdi. 116 5933

Rūsa ēd dzelzi, bet bēdas sirdi. 961 2667

Kā rūsa saēd dzelzi, tā ciešanas cilvēka sirdi. 17 16749

Rūsa ēd dzelzi, bēdas sirdi. 961 7847

Rūsa ēd dzelzi, bēdas sirdi. 464 60537

Tāds selka. 1730 56716

Salaulā kā vecais Vidzers ar pātegu. 1492 496

Sabēra kā pupas maisā. 1730 15258

Tur ir sadarība, kur dzeivoj saderīgi, draudzīgi. 477 577

Kas sevi negrib apputināties, tas neiet sudmalās. 1722 4857

Tu jau kai Stepōnu lūps. 548 14365

Liec vie nu akal slanu gar zemi. 527 46035

Tys ar sorumim uz yudeņa rakstīts. 820 870

Kad to ritn smērē, tad viņš vieglāk tek. 1493 85

I rauday ir sporni. 1263 1127

No skūpstiem lūpas nenodilst. 1225 1627

Svāts, bet lāts. 1142 17

Nav stāvoklis no kura nebūtu izejas. 1592 9727

Skops kā pats velns. Skops kā pats satans. 1730 76709

Smalks kā zīda diegs. 1584 1004

Syt kai laksteigola. 740 9772

Tys tū smuodej, tys nu tuo nūraun. 1344 531

Runā, runā, kamēr iebrauc stabā. 1594 3694

Sprakst kai guņs povordā. 1368 591

Slōba ka žeida bryute. 819 816

Sveiciens un mīlestība ir labāki par pīrāgiem. 556 10812

Stirna skrien, pēdas zūd. 584 2471

Nemuldi par packām, stāsti kur ir nauda! 853 863

Lēnām ar spieķīti, gan panākšu to aplam skrējo. 12 1107

Sorga tevi nosoj. 451 454

Arī sikspārns laižas tāpat kā putnis. 1552 13859

Smidra, taisna kai nīdra. 1344 596

Spļaudās kā Plepis uz bekām. 1459 1844

Sasper deviņi un vēl viens. 997 5425

Jo jautrāks stāstiņš, jo vairāk klausītāju. 556 12218

Viena vienīga saujiņa labu darbu atsver pūru zinību. 1383 514

Sien kā zagli, ņem kā brāli. 958 4666

Spalvains kā Ēsaus. 913 210

Noplēs pots sev slaves. 477 722

Slepējs sliktāks, nekā zaglis. 116 971

Leiņ kur leizdams, nu susātiva naizbiegsi. 1950 1355

Jāuzraksta uz skursteņa. 1730 66447

Jo strāpavoj, jo nazaveic. 1940 2720

Kics spaļos, dirs spaļos. 1730 59244

Sevkurs dorbs meistara beistuos. 1940 2967

Spītīgs kā lapsa. 1552 4599

Kas pret sevkuru nīku gryb kautīs, tam slauņa zūbyns juotur rūkā. 1940 2742

Kap nu sosa ij pleša nabyutu. 1473 370

Ir suga, kas pati savās acīs šķīsta, bet no saviem sārņiem nav mazgāta. 12 1239

Kas sūdejās, tam tik sānolas un čaulas palīk, bet kūduls palīk advokatim. 1940 2623

Spiež kā vaskus. 1730 15283

Vai nu tev ir spruņgis biksēs? 1730 56427

Ņem nu tādu slēgu uz pleciem. 1730 56625

Kur tā nu slimestesi? 1730 56736

Kad diveji sovā storpā spuorojās, tod tai obeju nataisneiba. 1263 790

Sajam koa boltu vylnu. 1168 1681

It kai sapeic. 465 322

Sagriezies kā jautājumu zīme. 1451 2675

Sasku pelneit. 1268 297

Sitīs uz sitīņa vodej, ēdīns uz ēdiņa nā. 366 139

Sitīns uz sitīņa vodej, ēdīns uz ēdiņa nā. 366 139

Tāds saviesies kā no māliem. 72 7947

Viens lai saturās, otrs lai nepalaižās. 1225 5345

Ka sausserdis. 1730 56563

Sorkons skaists, soldons gords. 126 132

Kad tu saputatim! 1268 771

Savēlies kā popois. 1459 2123

Saviebies kā veģis. 529 1610

Sareibies kā žīds pēc mālēsanas. 135 14

Sareģits kā laukstrādnieka jautājums. 353 1841

Tādu slēgu uz pleciem. 1730 56481

Samalzija kā nieku. 1730 56665

Tik agrīts, mēs vēl gozejam sānus. 1730 56404

Labāk sālījs nekā sapuvs, labak sirdigs neka laiskis. 1730 62782

Kas stingri soļo, reti krīt. 1772 637

Sepinej kai sapyns. 1209 528

Sapinej kai pupu paēdis. 509 1985

Bez spārniem grib skriet pa gaisu. 1225 11034

Kas slikti neiesāk, tas labi neiesāk. 1084 8598

Kū ar spolvu īrakstēs, tō ar cērvi naizcērss. 966 439

Kur cārt, tur skaidas lēc. 966 913

Aiz svārku stūri laimi nenoķersi. 927 2666

Spļaudās kā makužs no bekām. 1552 4901

Steidzīgs kā Burtniecietis. 1459 286

Noskaities kā Tukuma ziepnieks. 1575 2046

Smērēts arvien labāk tek. 1225 21206

Tiktāl sedzies, kamēr uzsegu sniedz. 1376 2576

Tā skaita kā pātarus. 1225 36665

Kas neko neskatas, tas visu redz. 1225 2740

Zems un rasns leidzīgs spundei. 477 160

Spļauj kā darvu ārā. 1459 1737

Tā jāsedzas, kā villaine sniedz. 1459 393

Kā spēj, tā ņem. 1225 17869

Spēcīgs kā griķu biezputra. 1711 1079

Laiž kā ar stobru. 72 9027

Jem tam ir divām starām mēle. 142 2754

Jo leokajs stogs, ir tad soka, itys stogs kai vacīs cylvāks. 906 2207

Sasatiņs kai suņs kamulī. 1368 733

Otram sit, pašam tiek. 1654 2722

Sitās kā pliks pa nātrām. 1262 985

Kur smaka nav laista, tur nesmird. 1225 10725

Tas jau ti kīvs kā rutkis. 1225 16531

Sorgys pots, tad un dīvs sorgos. 1263 1034

Koa Skroaboana koazom! 527 2196

Samete kā akmeņiem. 1347 31

Kas reizi samelo, tam otru reizi netic. 1542 50

Salīcis līkumos kā vāveres ols. 1451 295

Saderība māju uztaisa, bet ienaids to noplēš. 1740 2122

saticība un patiesība ikvienau paaugrina. 1551 6581

Saliecies kā kabatas nazis. 1451 3009

Nesies nu prom no šejienes. 23 772

Kad diveji sovā storpā spuorojās, tod tai obeju nateisneiba. 1940 2753

Ja esi saniknots, tad skaiti līdz desmit. 1766 553

Nav nekā trakāka par saprātību bez iemesla. 464 601

Kur divi vai trīs sapulcināti, tur ceturtais lieks. 231 7784

Ser kā riju. 23 1045

Kā suimata. 1730 56701

Suimī nu. 1730 56574

Sulīgs kā oga. 1736 581

sasausuojās kei suni. 679 1222

Kū ai piec mani kai susātīvs. 1344 183

Kas tur ko slencet. 1730 56668

Saturies kamēr bērni paaugas! 1730 66120

Kur bieza sēta, tur sniegs metas.31084 6618

Tīrais Simsons. 1730 56662

Laikam viena skrūve trūkst. 1730 76846

Sāta nas svāta i te vīta na pōrlōdāta. 344 1143

Kas tur ko slencēt. 1730 56668

Ka apēdu sieku lielu blodu jaunu rudzu biezu putru, galva stāvēja trīs dienas kā grozs. 1730 59267

Ko tu skundi? 1730 56479

Eka skaidris. 1730 56602

Sabasts kei veprim. 679 1590

Sabōzi, kai siļces bucā. 740 9775

Lai kod nozs ībuoz sātmalī golvu, vīnmēr valna vaiņa. 1368 2317

Navajag pēc sevkura ūda sist. 1940 2741

Sobōsts kai zōbokā. 640 1813

Labāk es viens, nekā ļaunā sabiedrībā. 740 13775

Trejs roda sabīdreibu. 640 1314

Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. 867 6760

Ļauna sabiedrība samaitā labo. 67 1796

Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. 527 32707

Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. 1772 6683

Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. 1552 13671

Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. 1202 1661

Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. 375 6278

Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. 1552 3424

Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. 1629 2002

Ļauna sabiedrība maitā labus tikumus. 1736 2994

Ļauna saruna samaitā labas ieražas. 1 2194

Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. 1560 233

Sasabūzs kai kačs. 640 1205

Sabozies kā vērsis. 1552 12103

Sabozies kā vilks. 10 4624

Ko tu sasabūzi kai keiss. 465 139

Sabozies kā ezis. 1807 35

Sabozies kā ezis. 1225 28063

Sabozies kā ezis. 1225 27235

Sabozies kā ezis. 529 1590

Sobuozies kā ezs. 529 748

Tas jau sabozies kā ezis. 527 46058

Sabozies kā ezis. 1653 3488

Sacīšana pa sevi, bet darīšana pa sevi. 1341 30784

Sacīšana nav darīšana. 867 6631

Sacīšana nav darīšana. 1730 44931

Sacīšana nav darīšana. 1148 2828

Sacīšana nav darīšana. 926 949

Sacīšana nav darīšana. 796 670

Sacīšana nav darīšana. 94 1503

Sacīšana nav darīšana. 353 7102

Sacīšana nav darīšana. 1805 510

Sacīšana nav darīšana. 609 3381

Sacīšana nav darīšana. 387 5845

Sacīšana nav darīšana. 1493 4550

Sacīšana nav darīšana. 1242 4435

Sacīšana nav darīšana. 1726 145

Sacīšana nav darīšana. 1696 5271

Sacīšana nav darīšana. 796 4130

Sacīšana nav darīšana. 1377 1003

Sacīšana nav darīšana. 1372 1538

Sacīšana nav darīšana. 1651 4693

Sacīšana nav darīšana. 834 9337

Sacīšana nav darīšana. 1599 1718

Sacīšana nav darīšana. 917 3485

Sacīšana nav darīšana. 220 2434

Sacīšana nav darīšana. 834 3737

Sacīšana nav darīšana. 1552 25451

Sacīšana nav darīšana. 929 42578

Sacīšana nav darīšana. 759 2454

Sacīšana nav darīšana. 834 280

Sacīšana nav darīšana. 1650 1621

Sacīšana nav darīšana. 1802 79

Sacīšana nav darīšana. 1225 16549

Sacīšana nav darīšana. 1114 455

Sacīšana nav darīšana. 1624 293

Sacīšana nav darīšana. 1626 4772

Sacīšana nav darīšana. 1597 3784

Sacīšana nav darīšana. 828 5973

Sacīšana nav darīšana. 922 1256

Sacīšana nav darīšana. 961 5078

Sacīšana nav darīšana. 753 171

Sacīšana nav darīšana. 1127 574

Sacīšana nav darīšana. 1137 312

Sacīšana nav darīšana. 828 3242

Sacīšana nav darīšana. 1842 2423

Sacīšana nav darīšana. 67 2994

Sacīšana nav darīšana. 584 2176

Sacīšana nav darīšana. 840 295

Sacīšana nav darīšana. 464 104

Sacīšana nav darīšana. 584 806

Sacīšana nav darīšana.Bb 13 555

Sacīšana nav darīšana. 1041 329

Sacīšana nav darīšana. 1202 922

Sacīšana nav darīšana. 527 36586

Kā sacīts, ta darits. 101 2804

Sacīšana nav darīšana. 384 1633

Sacīšana nav darīšana. 740 5379

Sacīšana nav darīšana. 935 24924

Nesaki visu ko zini, bet zini visu, ko saki. 1008 4544

Neizsaki visu, ko zini, bet zini visu ko saki. 387 7032

Neizsaki visa, ko zini, bet zini visu, ko saki. 1493 4215

Nesaki visu, ko tu zini, bet zini visu ko tu saki. 220 2103

Nesaki visu, ko zini, bet zini visu, ko saki. 1650 1417

Nesaki visu, ko zini, bet zini visu, ko saki. 935 15686

Nesaki visu, ko zini, bet zini visu, ko saki. 527 31979

Nesaki visu, ko zini, bet zini visu, ko saki. 17 611

Mūsu saemas spārni ir vēl sliktāki par vistas spārniem, jo viņi nekad nespēj visu ķermeni uznest pienākuma laktā. 1451 16814

Nasoki ka navari, soki lobōk ka nagrubi. 1263 1074

Ko saki, to sakipatiesi, ko dari to dari pareizi. 142 3530

Kas sacīts, to labi ievēro. 556 5118

Tu soki pat kai kūrlam. 640 1038

Reizi sacēji, na desmit. 640 1355

Kāds ir pats, to saka uz otru. 527 22245

Saki man, ar ko tu satiecies, tad es tev teikšu, kas tu esi. 556 5933

Kas uz citu sliktu saka, tas pats tāds ir. 1225 14495

Sacīts nav atjēmams. 1552 19635

Sokams sokamam, dorams doramam. 768 303

Tu tik to saki, bet ko kāds prātīgs teiks? 1730 59231

Kā sacīts, tā darīts. 529 1660

Kā sacīts, tā darīts. 1751 364

Kā sacīts, tā darīts. 884 756

Kā sacīts, tā darīts. 1455 5130

Kā sacīts, tā darīts. 1599 2228

Kā sacīts, tā darīts. 1852 298

Sacīts darīts. 231 10259

Sacīts, darīts. 1225 5045

Sacīts nav darīts. 1805 665

Sacīts nav darīts. 1624 1884

Sacīts nav darīts. 116 4214

Kas sacīts, tys darīts. 509 1361

Kas sacīts, tys darīts. 509 1982

Kā saka, tā dara. 961 7838

Labs ar labu saderās. 384 885

Labs ar labu saderas. 202 7576

Labs ar labu saderas. 17 28861

Labs ar labu saderās. 917 3008

Labs ar labu sadien. 1552 15452

Tāds ar tādu kopā sader. 867 7403

Tāds ar tādu kopā sader. 1685 361

Tāds ar tādu kopā sader. 925 1592

Tāds ar tādu kopā sader. 1715 1354

Tas ar tādu kopā sader. 997 3420

Tāds ar tādu kopā sader. 941 4094

Tāds ar tādu kopā sader. 1599 686

Tāds ar tādu kopā sader. 231 5127

Tāds ar tādu kopā sader. 872 1595

Tāds ar tādu kopā sader. 1611 3335

Tāds ar tādu kopā sader. 231 3292

Tāds ar tādu kopā sader. 1225 18282

Tāds ar tādu labi sader. 1655 3003

Tāds ar tādu saderas. 884 4915

Tāds ar tādu kopā sader. 1177 2845

Tāds ar tādu kopā sader. 1374 4280

Tāds ar tādu kopā sader. 968 5268

Tāds ar tādu kopā sader. 1627 1136

Tāds ar tādu kopā sader. 1627 1136

Tāds ar tādu kopā sader. 1552 23832

Tāds ar tādu kopā sader. 116 6964

Tāds ar tādu kopā sader. 464 1769

Tāds ar tādu kopā sader. 840 2890

Tāds ar tādu kopā sader. 17 11186

Tāds ar tādu kopā sader. 1552 10834

Tāds ar tādu saderās. 384 901

Tāds ar tādu kopā sader. 1552 12026

Tāds ar tādu kopā nesader. 384 1559

Kur sadereiba, tī mīrs. 1542 1034

sadereib byuvei, naids jauc. 802 1260

Sadereiba puško dzeivi. 780 506

Sadereiba byuvej, naids jauc. 508 3598

Sadilis kā īlens. 1444 762

Sadošu tā, ka nezināsi cik vecs esi. 1560 2721

Labāk sādzā pirmais neka'pilsētā pēdējais. 17 25441

Labāk sādzā pirmais, nekā Romā pēdējais. 1658 578

Saime ēd, galds runā. 1552 41586

Kad visa saime kopā, tad sirds arī vietā. 558 4553

Kam lela saime, tys sej reši, kam daudz lūpu tys sēj bīži. 366 162

Ar saimi var i syudu apiest. 1950 7964

Saimes cūka nebarojas. 13 5232

Saimes cūka nebarojas. 1816 3145

Saimes cūka nebarojas. 796 13243

Saimes cūka nebarojas. 1376 991

Saimes cūka nebarojās. 1552 33011

Saimes cūka nebarojās. 12 802

Saimes cūka nebarojas. 1551 12311

Saimes cūka nebarojas. 1592 1929

Saimes cūka nebarojās. 1552 25565

Saimes cūka nebarojas. 556 4631

Saimes cūka nebarojas. 1552 3400

Saimes cūka nebarojas. 1239 2145

Saimes cūka nebarojās. 1766 6994

Saimes cūka nebarojas.Bb 13 1187

Saimes cūka nebarojas. 527 20651

Saimes cūka nebarojās. 527 31875

Saimes cūka nebarojās. 384 3361

Saimes cūka nebarojas. 1779 1044

Saimes cūka nebarojas. 1219 88

Saimis cyuka nasabaroi. 624 228

Kur daudzi saimniecību, tur suns iet nebarots. 548 2383

Kur ir laba saimniecība, tur ir labi kalpi. 1593 908

Neraugi saimnieci pēc skaistuma. 1750 1898

KuKyr daudz saimnieču, tur maz kārtības. 1668 2213

Čaklai un taupīgai saimniecei viss papilnam. 556 12847

Kod saimineica bodā nūmērs, tod zam sūla globuosim. 1940 2661

Laba saimniece vāra baltu putru. 1225 10881

Sainmiece ar padusi vairāk iznes, nekā saimnieks ar vezumu. 609 3829

Sainmiece ar padusi vairāk iznes, nekā saimnieks ar vezumu izved. 1690 2305

Sainmiece ar padusi vairāk iznes, nekā saimnieks ar vezumu izved. 1010 4768

Sainmiece ar padusi vairāk iznes nekā saimnieks ar vezumu izved. 884 460

Saimniece ar priekšautu var vairāk iznest, kā saimnieks ar vezumu izvest. 1341 30104

Sainmiece ar padusi vairāk iznes nekā saimnieks ar vezumu. 231 7323

Sainmiece ar padusi vairāk iznes, nekā saimnieks ar vezumu. 804 3367

Sainmiece ar padusi vairāk iznes, nekā saimnieks ar vezumu izved. 1596 352

Sainmiece ar padusi vairāk iznes, nekā saimnieks ar vezumu izved. 1584 3660

Sainmiece ar padusi vairāk iznes nekā saimnieks ar vezumu izved. 884 3937 8

Sainmiece ar padusi vairāk iznes, nekā saimnieks ar maisiem izved. 556 13688

Sainmiece ar padusi vairāk ienes nekā saimnieks ar vezumu izved. 1727 1295

Sainmiece ar padusi iznes vairāk, kā saimnieks ar vezumu. 1552 11968

Saimniece ar padusi vairāk iznes no mājas, nekā saimnieks ar vezumu var izvest. 877 3368

Sainmiece ar padusi vairāk iznes, nekā saimnieks ar vezumu izved. 1552 9171

Sainmiece ar padusi vairāk iznes, kā saimnieks ar vezumu. 384 1152

Saimnieces acs vairāk padara nekā kalpa rokas. 49 1761

Saimnieces acis vairāk dara nekā abas rokas. 1798 1001

Saimnieces acs padara vairāk, nekā viņas abas rokas. 1376 2541

Saimnieces acs dara vairāk kā rokas. 556 1425

Saimnieces acis padara vairāk, nekā desmit rokas. 1880 3231

Saimniece ir mājas atslēga. 1552 15773

Laba saimniece ir mājas atslēga. 1639 5216

Laba saimniece ir mājas atslēga. 1393 1389

Laba saimniece ir mājas atslēga. 1627 2324

Saimniece ir mājas atslēga. 1377 1933

Laba saimniece ir mājas atslēga. 804 3368

Laba saimniece ir mājas atslēga. 1598 873

Saimniece ir mājas atslēga. 72 8640

Laba saimniece ir mājas atslēga. 1225 4196

Laba saimniece ir mājas atslēga. 1079 466

Laba saimniece ir mājas atslēga. 1552 11969

Laba saimniece ir mājas atslēga. 384 1153

Laba saimniece ir mājas atslēga. 877 3379

Laba saimniece ir mājas atslēga. 877 2537

Saiminīca sātas atslēga. 509 506

Teira saimineica, teirs pogolms. 527 33222

Krietna saimniece tura pagalmu tīru. 13 3346

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 609 2325

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 981 553

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1774 8915

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 954 5474

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 796 3970

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1008 4279

Krietna saimniece tura pagalmu tīru. 94 1418

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1805 7681

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 997 2389

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1668 3504

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1643 1724

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1592 8827

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1652 156

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 202 1589

Krietna saimniece tura pagalmu tīru. 1377 2151

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1594 4861

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 929 21147

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 917 2700

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 917 3957

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1379 1753

Kur krietna saimniece, tur pagalms tīrs. 1385 1636

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1177 16245

Krietna saimniece tura pagalmu tīru. 884 4955

Krietna saimniece tur savu pagalmu tīru. 929 57522

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1592 2344

Krietna saimniece tura pagalmu tīru. 1170 740

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1651 3633

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1651 417

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1372 5061

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1650 2202

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1372 1383

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1552 278

Krietna saimniece tura tīru galdu. 384 607

Laba saimniece tur savu pagalmu tīru. 929 50187

Uzticīga saimniece spodrinā savu pagalmu. 556 4838

Krietna saimniece tura pagalmu tīru. 116 7167

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 961 5236

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1079 1476

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 840 805

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 828 12850

Krietna saimniece tura pagalmu tīru. 17 19100

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 584 4137

Krietnai saimniecei māja spodra. 1239 2083

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1552 4212

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1079 2153

Tīra saimneica pogolmu tur teiru. 1470 607

Krietna saimnīca tur pagalmu tīru. 215 1013

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. 1429 673

Saimnieks nav kaķis un mājas nav zaķis. 1341 28469

Saimnieka kājas nosūdo tīrumu un saimnieka acis nobaro zirgu. 603 115

Saimniekam suņa dzīve. 1552 7445

Kur bagāts saimnieks, tur suns gudrs. 796 5580

Kad saimniekam daudz suņu mājās, tad mājas netiekot nosargātas. 739 1409

Saimnieka zirgs, paša pātaga! 1459 3795

Saimnieka zirgs, paša pātaga, skrien labi. 1599 5815

Kad saimnieks nav mājās, peles danco pa galdu. 464 4562

Kad saimnieka nav mājā, tad peles danco uz galda. 527 37196

Ja tu gribi saimnieks kļūt, tad tev jāredz rijas mokas. 1798 4492

Ja tu gribi saimnieks būt, tad tev jācieš rijas mokas. 1692 419

Kā saimnieks, tā viesis. 556 612

Ko saimnieks pavēl, tas jādara, kad vai kas. 556 9085

Kur daudz saimnieku, tur maz kārtības. 231 4643

Saimnieka dēls no pakaļas jēls. 231 3075

Kur saimnieks guļ, tur meklē kalpus. 556 2984

Ja krietns saimnieks, tad bads nedrīkst uz slieksni kāpt. 958 7202

Kur saimnieks bez naudas, tur durvis bez enģēm. 556 1475

Labs saimnieks, labas magaričas. 927 5448

Kur labs saimnieks, tur čakli kalpi. 1862 234

Čīksti vai nečīksti, ko saimnieks dod, tas jāēd. 1596 981

Vai saimniekam pirte nodeg, vai vīram sieva nomirst. 696 98

Ne visi var būt saimnieki. 12 2487

Kur slikts saimnieks, tur nejauka dzīve. 556 5475

Slikts saimnieks tomēr māk cienīt labu kalpu. 556 5993

Kaids saiminīks, taida āka. 1238 3279

Kurā sāta daudzi saiminiku, tī nīkō naizīt. 1252 6

Kaids saiminīks, taida i ustoba. 1429 2246

Čīksti vai nečīksti - saimnieka dots jāēd. 1769 2293

Saimniekam viesis ir labs un daiļš, kamēr naudas maks nav iztukšots. 17 2110

Bez saimnīka sāta bōriņa. 1473 470

Sainmieks nevar pieražot, ja saimniece neprot sadalīt. 1838 4235

Kas saimnieku padara par bagātu, tas viesi par nabagu. 17 2110 42

Saimnieks lika apgāst vecas ecēšas. 1730 66460

Diviem saimniekiem neviens nevar kalpot. 1730 31134

Ko vajag, to vajag: saimniekam ganu, meitām bērnu. 1730 66438

Nu tevi saimnīks kai nu kozula sādnīks. 548 2379

Kāds aimnieks, tāda māja. 556 3645

Labāk labs saimnieks, nekā slikts puisis. 997 4861

Saimnieka meitas slinkas un kāras. 1950 2549

Dzeivoj kai vīnys dīnys saiminīks. 1368 1344

Saimnieks lai pats nestrādātu, kaut pratis citu izrīkot. 1225 11325

Labs saimnieks suni ārā nedzen, bet slikts savus dienestniekus ārā pie darba sūta. 1225 11229

Lobs saiminīks suņa soltā laikā ōrā nadzan. 640 1264

Godīgs saimnieks i suņa arā nedzen. 72 8510

Vai saimniekam darba trūkst, vai dievam dienu. 1552 32413

Vai saimniekam darba trūkst, jed dievam dienu. 1705 4088

Vai saimniekam darba trūkst, vai dievam dienu. 1766 111

Vai saimniekam darba trūkst, vai dievam dienu. 929 50180

Vaoi saiminīkam dorba tryukst, vai dīvam dīnu. 1252 32

Kad saimniekam darba trūkst, tad velnam ellē moku trūkst. 1552 11970

Vai saimniekam darba trūkst, vai velnam ellē mokas. 877 2521

Kad saimniekam darba trūkst, tad velnam ellē moku trūkst. 384 1154

Katrs par sevi saimnieks. 508 2095

Kotrs par sevi saimnīks. 508 1469

Par sevi kotrs saimnīks. 527 31990

Par sevi kotrs saimnīks. 508 1439

Par sevi kotrs saimnīks. 508 1370

Saimnieka acs vairāk dara, nekā abas rokas. 1008 6713

Sainmieka acs dara vairāk nekā roka. 1014 4157

Saimnieka acs padara vairāk nekā rokas. 958 7050

Saimnieka acis vairāk dara nekā abas rokas. 1276 152

Saimnieka acis vairāk dara, nekā abas rokas. 1188 1812

Saimnieka acis vairāk spēj padarīt, nekā viņa abas rokas. 739 2472

Saimnieka acs vairāk dara, nekā abas rokas. 796 17554

Saimnieka acis padara vairāk nekā abas rokas. 1690 2329

Saimnieka acis padara vairāk nekā abas rokas. 609 638

Saimnieka acs dara vairāk, nekā abas rokas. 94 3381

Saimnieka acs vairāk dara nekā abas rokas. 94 5956

Saimnieka acs padara vairāk nekā viņa abas rokas. 94 7776

Saimnieka acis spēj vairāk padarīt, nekā viņa abas rokas. 527 25381

Saimnieka acis vairāk dara nekā abas rokas. 1726 1274

Saimnieka acis padara vairāk kā abas rokas. 13 1848

Saimnieka acs vairāk dara, nekā abas rokas. 609 2230

Saimnieka acs vairāk dara nekā abas rokas. 1674 887

Saimnieka acis spēj vairāk padarīt nekā viņa abas rokas. 1668 616

Saimnieka acs vairāk dara nekā abas rokas. 1667 138

Saimnieka acs vairāk dara, nekā abas rokas. 1684 3491

Saimnieka acs vairāk dara, nekā abas rokas. 1695 3212

Saimnieks ar acīm vairāk pastrādā, kā kalps ar rokām. 1557 795

Saimnieka acs spēj vairāk padarīt, nekā kalpa rokas. 1225 36295

Saimnieka acs padara vairāk nekā kalpa rokas. 1225 11461

Saimnieka acs vairāk dara nekā saimnieka rokas. 1880 1730

Saimnieka acs spēj vairāk padarīt, nekā viņa abas rokas. 1379 2818

Saimnieka acs vairāk dara nekā abas rokas. 917 7902

Saimnieka acs dara vairāk nekā abas rokas. 1627 1340

Saimnieka acs vairāk dara nekā abas rokas. 1880 3038

Saimnieka acs vairāk dara, nekā abas rokas. 202 5103

Saimnieka acs vairāk dara nekā abas rokas. 1552 2507

Saimnieka acs padara vairāk nekā viņa rokas. 935 33954

Saimnieka acs padara vairāk nekā abas rokas. 884 344

Saimnieka acs padara vairāk nekā abas rokas. 884 2260

Saimnieka acis spēj padarīt, nekā viņa abas rokas. 1084 5074

Saimnieka acs vairāk dara nekā abas rokas. 1598 1228

Saimnieka acs padara vairāk, kā abas rokas. 968 53

Saimnieka acs padara vairāk kā abas rokas. 884 3908

Saimnieka acs vairāk dara, nekā abas rokas. 1379 6517

Saimnieka acs vairāk dara kā abas rokas. 1626 1058

Saimnieka acs dara vairāk nekā abas rokas. 1552 12312

Saimnieka acs dara vairāk kā abas rokas. 556 396

Saimnieka acs pastrādā vairāk kā divas rokas. 556 4223

Saimnieka acs dara vairāk, nekā abas rokas. 105 470

Saimnieka acs padara vairāk nekā abas viņa rokas. 877 3209

Saimnieks ar acīm vairāk padara nekā kalps ar rokām. 739 4959

Saimnieka acs var vairāk padarīt nekā saimnieka abas rokas. 1472 1554

Saimnieks acs vairāk padara, nekā abas rokas. 1552 8947

Saimnieka acis spēj vairāk padarīt nekā viņa abas rokas. 1766 1605

Saimnieks acis vairāk padara, nekā viņa abas rokas. 1860 582

Saimnieces acs padara vairāk kā desmit kalponu rokas. 101 1040

Saimnieka acs padara vairāk nekā abas rokas. 1552 13934

Kāds saimnieks, tāds suns. 828 4549

Kāds saimnieks, tāda ģimene. 997 15841

Kāds saimnieks, tāda saime. 1602 965

Kāds saimnieks, tāda saime. 1598 1238

Kāds saimnieks, tāda saime. 759 1377

Kāds saimnieks, tāda saime. 929 56138

Kāds saimnieks, tāda māja. 1592 9842

Kāds saimnieks, tāda māja. 8 540

Kāds saimnieks, tādas mājas. 1654 3195

Kāds saimnieks, tāds kalps. 1597 3600

Kāds saimnieks, tādi kalpi. 1552 15453

Kāds saimnieks, tāds puisis. 8 541

Kāds saimnieks, tāds suns. 1557 2349

Kāds saimnieks, tāda saime. 17 28842

Kāds saimnieks, tāda saime. 828 13666

Kaids saimnieks, taida sāta. 508 2679

Kaids saimnīks, taida muoja. 527 32000

Kaids saimnīks, taida mōja. 508 1403

Kāds saimnieks, tāds kalps. 918 421

Kāds saimnieks, tāds zirgs. 1765 403

Kāds saimnieks, tādi zirgi. 508 1538

Kāds saimnieks, tāds zirgs. 1816 755

Pats saimnieks - uzticamākais strādnieks. 1661 3862

Pats saimnieks - uzticamākais strādnieks. 848 1032

Pats saimnieks uzticamais strādnieks. 796 9026

Simnieks labākais strādnieks. 1774 5175

Pats saimnieks uzticamākais strādnieks. 202 8599

Pats saimnieks uzticamākais strādnieks. 834 7664

Pats saimnieks uzticamākais strādnieks. 1557 794

Pats saimnieks - uzticamākais strādnieks. 1629 5663

Pats saimnieks uzticamākais strādnieks. 1552 36351

Pats saimnieks uzticams strādnieks. 1552 13939

Pats saimnieks - uzticamākais strādnieks. 1771 5164

Pats saimnieks mājās visuzticamākais kalps. 1798 1232

Pats saimnieks ir sava dārza vislabākais dārznieks. 556 9829

Sakrituši kā vārnas uz maitu. 1552 6581

Šī sakritusi kā rutki bedrē. 527 4458

Vacus kaut, jaunus saitā sīt. 820 1520

Gara saita ōtri nūtryukst. 508 1455

Sajukuši kā pie Bābeles torņa. 935 34165

Ta sajuka kā pie Bābeles torņa. 1585 304

Sajuka kā pie Bābeles torņa. 1225 7005

Sajukusi kā Mīkāļa kūtsaugša. 116 19536

Sajuka kai studiņš. 1368 737

Sajuka kā žīdam pātari. 880 1218

Sajucis kā žīds pie Bābeles. 17 20818

Sajucis kā pie bābeles celšanas. 1630 4248

Sajucis kā Jostam! 1459 1813

Sajuka kā zaķim lēciens. 796 9547

Sajuka kā zaķim lēciens. 1383 197

Sajuka kā zaķa lēcieni. 17 26986

Sajuka kā zaķim lēciens. 1376 2662

Sajuka kā zaķim lēciens. 1657 2835

Sajuka kā zaķim lēciens. 1552 9056

Sajuka kā zaķim lēciens. 1690 6286

Sajuka kā zaķim lēciens. 384 5251

Bez sajūsmas neķeries pie darba. 556 9840

Sakaltis kā karaša. 1792 578

Sakaltis kā maizes garoza. 1660 598

Sakalts kai kaltaža. 365 368

Sakaltis kā sakārnis. 1584 4726

Sakaltis kā kuža. 1730 59276

Sakaltis kā reņģe. 1552 11927

sakaltis kā radze. 917 1494

Sakaltis kā pīrāgs. 17 12809

Sakalts kā pīrāgs. 529 742

Sakaltis kā tabākmaks. 1599 2164

Sakaltis kā tabaks. 1614 73

Sakaltis kā tabaka. 1079 1853

Sakaltis kā tabaka. 17 19981

Sakaltis kā tabaks. 1667 1063

Visiem ir sakars ar visu. 1339 71

Kas ātri sakarst, tas ātri atdziest. 2 2206

Ja sakās esi ielīdis, tad velc. 1341 31000

Mauc nu tik sakas kaklā. 280 1541

Maza sakne lielas sulīgas laps dzen. 1805 7711

Kādu saknīti cūciņa izrok, tāda jāēd. 464 6798

Kādu saknīti cūciņa izrok, tāda jāēd. 1552 12315

Stāds bez saknes nevar augt. 1641 2222

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi. 1627 1027

Rūgtas saknes, saldi augļi. 8 1906

Sūra sakne, saldi augļi. 1653 5980

Sūras saknes, saldi augļi. 1685 183

Sūras saknes, saldi augļi. 1379 8967

Sūras saknes, labi augļi. 1120 190

Sūras saknes, saldi augļi. 231 3557

Sūras saknes, saldi augļi. 917 3757

Kāda sakne, tāds auglis. 1594 2863

Kāda sakne, tāda atvase. 1206 2275

Kāda sakne, tāda atvase. 1188 2347

Kāda sakne, tāda atvase. 739 2688

Kāda sakne, tāda atvase. 1014 1380

Kāda sakne, tāda atvase. 527 25321

Kāda sakne, tāda atvase. 94 3363

Kāda sakne, tāda atvase. 1493 317

Kāda sakne, tāda atvase. 353 6634

Kāda sakne, tāda atvase. 13 4206

Kāda sakne, tāda atvase. 1668 6097

Kāda sakne, tāda atvase. 1008 4943

Kāda sakne, tāda atvase. 1010 1925

Kāda sakne, tāda atvase. 925 704

Kāda sakne, tāda atvase. 925 1982

Kāda sakne, tāda atvase. 1635 1521

Kāda sakne, tāda atvase. 1585 1283

Kāda sakne, tāda atvase. 231 5784

Kāda sakne, tāda atvase. 464 5828

Kāda sakne, tāda atvase. 231 3449

Kāda sakne, tāda atvase. 1626 1018

Kāda sakne, tāda atvase. 1645 1121

Kāda sakne, tāda atvase. 1654 803

Kāda sakne, tāda atvase. 941 2365

Kāda sakne, tāda atvase. 759 458

Kā lai sēta, kad stabi netutas. 1627 3315

Kāda sakne, tāda atvase. 1377 1237

Kāda sakne, tāda atvase. 1552 12313

Kāda sakne, tāda atvase. 1626 4010

Kāda sakne, tāda atvase. 1225 6615

Kāda sakne, tāda atvase. 1654 673

Kāda sakne, tāda atvase. 1376 953

Kāda sakne, tāda atvase. 1654 296

Kāda sakne, tāda atvase. 1225 155

Kāda sakne, tāda atvase. 1084 512

Kāda sakne, tāda atvase. 584 1441

Kāda sakne, tāda atvase. 1337 433

Kāda sakne, tāda atvase. 1133 220

Kādas saknes, tādas atvases. 1284 26

Kāda sakne, tāda atvase. 1337 75

Kāda sakne, tāda atvase. 1109 166

Kāda sakne, tāda atvase. 1109 312

Kāda sakne, tāda atvase. 828 7994

Kāda sakne, tāda atvase. 840 437

Kāda sakne, tāda atvase. 384 2530

Kāda sakne, tāda atvase. 1752 450

Kāda sakne, tāda atvase. 1202 2078

Kāda sakne, tāda atvase. 17 26657

Kāda sakne, tāda atvase. 556 3013

Kāda sakne, tāda atvase. 527 31963

Kāda sakne, tāda atvase. 1109 222

Kāda sakne, tāda atvase. 1074 332

Kāda sakne, tāda atvase. 1047 197

Kāda sakne, tāda atvase. 1262 2146

Kaida sakne, taida i atlase. 740 26090

Kopīgi saķerts, kopīgi nosodīts. 556 12239

Sakuditu vigli nureit. 400 3616

Divi kur sāk ķildoties, trešais tur tas vinnētājs. 384 2647

Kur divi sāk ķildoties, tur trešais ir tas vinnētājs. 1208 10956

Kas labi sāk, tas labi beidz. 1592 5854

Viss ir labs, kas labi sākas. 1668 1731

Droši sākts, pa pusei beigts. 527 24988

Labi sākts pa pusei padarīts. 1341 30756

Ko sāc, to beidz. 1592 6084

Kas sākts to vajag beigt. 1001 351

Labi iesākt, ir tik pat, ka pabeigt. 76 2155

Labāk sāc ar labu nekā ar ļaunu. 997 7449

Kas lēni sāk, tas tāļu tiek. 67 2470

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 867 6632

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 867 6695

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1010 2472

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 926 950

Jo agrāk sāk, jo agrāk beidz. 1773 3003

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1726 139

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1695 1371

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1695 294

Jo agrāk sāks, jo agrāk beigsies. 1695 335

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 609 3357

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beidzi. 353 6651

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1148 2829

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1667 1110

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1805 666

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1805 1034

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 958 3305

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 796 671

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1208 530

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1689 363

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 17 13967

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1582 226

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1597 3785

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1592 45

Jo agrāk sāk, jo agrāk beidz. 1341 30732

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1802 80

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 553 2265

Jo ātrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 929 69210

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1880 2099

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 917 3484

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 917 1555

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1557 584

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1379 6285

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1379 4247

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1372 1536

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 220 2452

Kas agrāk sāk, tas agrāk beidz. 1626 1893

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 834 4690

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 935 20327

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 949 1293

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1552 25456

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 84 4881

Jo agrāk sāksi, jo atrāk beigsi. 553 947

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 929 53324

Jo agrāki sāksi, jo agrāki beigsi. 759 1218

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1599 1719

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1225 14571

Jo ātrāk sāksi, jo ātrāk beigsi. 1376 2813

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 927 1027

Jo agrāk sāk, jo agrāk beidz. 1650 1628

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1626 4771

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 157 422

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 116 5606

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1753 151

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1147 142

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 67 1654

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1074 319

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 375 4674

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 464 87

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 17 16794

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 17 13137

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 116 4614

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1137 313

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1001 425

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 17 28849

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1127 576

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi.Bb 13 556

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1752 1271

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 584 2177

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 584 1713

Jo agrāk sāksi, jo ātrāk pabeigsi. 584 804

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 584 1447

Jo agrāk sāk, jo agrāk beigsi. 384 1634

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1876 209

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1041 326

Jo agrāk sāksi, jo ātrāk beigsi. 1079 2272

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1024 102

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1115 1157

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 1311 7623

Jo agrōk sōksi, jo agrōk beigsi. 1542 907

Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi. 935 24926

Kas slikti iesāk, tas nekad labi neiesāk. 1244 4463

Neiesāc nekā bez laika. 464 4831

No sākuma taisās, bet galā bīstas. 400 2572

Ne viss ir grūts, kas sākumā liekās grūts. 556 12072

Ja sākumā zinātu, kādas būs beigas, tad nelaime nekad nenotiktu. 961 3528

Ka sākums i laps, ta vis būs laps. 748 210

Sākumā darbs izdodas slikti, bet vēlāk ies labi. 848 2159

Katrs sākums grūts. 796 14279

Katrs sākums grūts. 848 2153

Sākums viss ir grūts. 668 4555

Katrs sākums grūts. 1602 9280

Kotrs sōkums ir gryuts. 640 1419

Kotrs sokums ir gryuts. 780 494

Salasījušās kā vārnas pie Dukša linu mārka. 1745 35

Salasījušās kā vārnas pie Dukša linu mārka. 1459 1815

Salauzt māk, bet izlabot nemāk. 508 3010

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1276 6936

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1242 2766

Labāk vāja salīgšana, nekā treknā sūdzība. 848 2167

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1492 421

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1690 2307

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 609 3827

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1688 484

Labāk vāja salīgšana nekā trekna sūdzība. 884 3935

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 84 6575

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1624 819

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1626 2303

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1225 16951

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 935 33222

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1084 6613

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1651 6936

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1552 12109

Labāk vāja saslimšana, nekā trekna sūdzība. 384 922

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 17 19058

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 877 3241

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1552 6884

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1552 9214

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1552 6512

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1459 4032

Labāk vāja salīgšana, nekā trekna sūdzība. 1239 2088

Lobōk kūda saleigšona, nakai tukla syudzeiba. 40 708

Labāk maza salīgšana, nekā liela sūdzība. 1502 175

Lobōk vōja saleigšona, nakai trakua syudzeiba. 740 33372

Tie jau salipuši tikpat kā cimdi ar roku. 72 13947

Salāpīts kā kāposta galviņa. 137 622

Labāk strādāt nekā vaidēt. 584 2171

Soldana maize kai cemeri. 1344 38

Soldanc gords, sorkanc skaists. 1268 744

Salds kā medus, kūst kā ledus. 1638 2596

Solds ko sukurs. 1212 219

Soldonc kā mysa. 765 495

Solds kā miegs. 1225 17837

Solc ka uoks. 748 226

Salc ka kompec. 748 141

Katram saldumam ir arī savi rūgtumi. 556 11120

Neviens saldums nav bez rūgtuma. 1084 6910

Kur saldums bez rūgtuma. 1689 506

Kur salds, tur mušas. 997 16293

Kur salds, tur mušas. 997 11523

Salds kā medus. 1372 3075

Salds kā medus. 1225 17779

Salds kā medus. 1552 10447

Salds gārds kā medus. 384 636

Salds kā medus. 116 23909

Soldins kā mads. 529 549

Salds kā medus. 1860 1169

Salds kā meds. 748 169

Salds kā medus. 1860 675

Salds kā medus. 1552 3504

Salds kā medus. 1736 578

Salds kā medus. 740 13758

Soldons kai mads. 780 454

Soldons, kai mads. 640 1142

Soldons kai mads. 512 285

Salds kā medus, auksts kā ledus. 796 17142

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1668 4474

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1010 4787

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1690 2332

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1805 3226

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1276 2571

Salds kā medus, auksts kā ledus. 925 133

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1805 117

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1667 703

Salds kā medus, auksts kā ledus. 353 6829

Salds kā medus, auksts kā ledus. 926 849

Salds kā medus, auksts kā ledus. 997 14621

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1726 1158

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1106 2152

Salds kā medus, auksts kā ledus. 8 1033

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1629 883

Ar labu samaksā, ar ļaunu atmaksā. 1653 1587

Otra solis ir salds, bet nenes gardus augļus. 1552 4860

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1584 66

Salds kā medus, auksts kā ledus. 834 5993

Salds kā medus, auksts kā ledus. 834 2615

Salds kā medus, auksts kā ledus. 202 3438

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1084 3636

Salds kā medus, auksts kā ledus. 231 5870

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1377 388

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1576 6876

Salds kā medus, gards kā ledus. 1379 5204

Salds kā medus, auksts kā ledus. 929 59347

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1177 5183

Salds kā medus, auksts kā ledus. 884 3711

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1599 1268

Salds kā medus, auksts kā ledus. 927 1278

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1379 5474

Kas vienam salds, tas otram par rūgtu. 922 743

Salds kā medus, auksts kā ledus. 114 286

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1750 1011

Salds kā medus gards kā ledus. 834 4317

Salds kā medus, auksts kā ledus. 17 22231

Salds kā medus, auksts kā ledus. 840 611

Salds kā medus, auksts kā ledus. 834 4942

Solc kai lac, godc kai mac. 624 184

Solts kai lads, gords kai mads. 548 3448

Salds kā medus, auksts kā ledus. 1429 826

Salijis kā licenis. 1730 56587

Salijis kā žurka. 702 385

Tā salijis kā žurka. 997 13280

Tā salijis kā žurka. 997 10125

Nevajaga klausīties, kur salmi čab. 527 45562

Salmus uguns aši rij, bet zeltu lēni šķīdina. 1710 3829

Tev salmi pakausī pībōsyi. 1252 89

Tam jau salmi galvā. 1225 38062

Nodzīvojies nevar pār salmu pārkāpt. 23 738

Lai nu vai salmu gabals jeb pelavu mais kad tik staklains - vīrs jau būs. 137 730

Viņš nevar pār salmu pārkāpt. 23 3545

No salmu aizdegas visa pasaule. 1722 5288

Sleigdams i az solma giunās. 1252 121

Nevar ne pa salmu pārkāpt. 1459 4057

Daudz salmu, maz graudu. 1455 3625

Arī no salmiņa pils aizdegās. 17 30185

Vai salms jau pārdega? 853 508

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. 941 2078

Pats savus salmus tura par sienu, bet cita sienu par salmiem. 1385 3306

Vai tev salms tik ātri pādgega. 527 46038

Ar salmiņu iesāk, vēlāk ķeras pie zirga. 556 4135

Nevar ne salmu pār ledu pārvilkt. 1594 2540

Nevar ne salmu par ledu pārvilkt. 1379 5218

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 834 5763

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 1377 517

Slīkons pat pie salmiņa ķerās. 1552 3281

Slīcējs ķeras pie salma. 1668 2652

Slīcējs ķeras pat pie salma. 1225 38081

Slīkonis ķeras pie salma. 739 5711

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 1650 524

Slīcējs ķeras pat pie salmiņa. 1592 9670

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 1601 540

Lai salmi vēderā, bet galva gaisā. 949 807

Salmi vēderā, bet galva gaisā. 12 2347

Lai salmi vēderā, bet galva augšā. 231 1243

Lai salmi vēderā, bet galva augšā. 1379 2383

Kaut vai salmi vēderā, bet lepnam jābūt. 231 10164

Lai ir salmi vēderā, kad tik fraka mugurā. 202 5127

Lai ar salmi vēderā, kad tik fraka mugurš. 941 4159

Lai ir salmi vēderā, kad tik jece mugurā. 384 1156

Lai ar salmi vēderā, ka tik praka mugurš. 1653 1669

Lai ir salmi vēderā, kad tik zīds mugurā. 1478 1039

Lai ir salmi vēderā, kad tik jace mugurā. 1690 1914

Lai ir salmi vēderā, kad tik jace mugurā. 1552 11971

Lai ir salmi vēderā, kad tik drēbe mugurā. 1728 3238

Ko kul tukšus salmus. 1653 852

Tukšus salmus neder kult. 997 1044

Nekul tukšus salmus, graudu tikpat nedabūsi. 555 395

Nekul tukšus salmus. 796 17047

Viņš kuļ tukšus salmus. 1242 542

Nekul tukšus salmus. 997 5733

Tukšus salmus nevajag kult. 1200 5395

Nekul tukšus salmus. 1599 3263

Kam kuli tukšus salmus. 464 7408

Nekul tukšus salmus. 116 6640

Nekul nu tukšus salmus. 448 86

Tā ir tīrā salmu kulšana. 567 995

No tukšiem salmiem neizkulsi graudus. 556 13788

Ko līdz tukšus salmus kult. 17 8564

Ko tu, tur, kul tukšus salmus. 72 7831

Nu solma i piļe aizadag. 548 5562

Salmus drīz liesma ķer. 576 1842

Salmus drīz liesma ķer. 1136 1125

Salmus drīz liesma ķer. 1225 19090

Salmi drīz liesmu ķer. 1627 3552

Salmi drīz liesmu ķer. 70 3681

Salmi drīz liesmas ķer. 1658 621

Salmi drīz liesmas ķer. 1374 4271

Salmus drīz liesmas ķer. 1653 216

Salmi drīz liesmas ķer. 941 4083

Salmus drīz liesmas ķer. 220 1605

Salmi drīz liesmas ķer. 917 3057

Salmus drīz liesmas ķer. 1170 317

Salmus drīz liesmas ķer. 231 4078

Salmus drīz liesmas ķer. 1596 3762

Salmi drīz liesmas ķer. 1557 1578

Salmi drīz liesmas ķer. 1611 2647

Salmi drīz liesmas ķer. 872 1846

Salmi drīz liesmas ķer. 384 1364

Salmi drīz liesmas ķer. 116 6274

Salmi drīz liesmas ķer. 384 1157

Salmus drīz liesmas ķer. 1551 5702

Kur salmi, tur drīz arī uguns. 1459 381

Kaids solms, taida vōrpa. 1209 377

Kaids solms, taida vorpa. 527 32032

Kaids solms, taida vōrpa. 509 1404

Kaids solms taida vōrpa. 509 1341

Kaids solms, taida vorpa. 509 805

Nevar ne salmu pa ledu pavilkt. 1667 1357

Nevar ne salma pa ledu pavilkt. 1560 506

Nevar ne salmu pa ledu pavilkt. 1592 7515

Nevar ne salmu pa ledu pavilkt. 1379 4983

Nevar ne salma pa ledu pavilkt. 1635 515

Nevar ne salma pa ledu pavilkt. 1585 104

Nevar ne salma pa ledu pavilkt. 8 1046

Nevar ne salmu pa ledu pavilkt. 834 2731

Nevar ne salmu pa ledu pavilkt. 1552 5120

Nevar ne salma pa ledu pavilkt. 17 25092

Nevar ne salmiņu pa ledu pavilkt. 556 3637

Nevar ne salma pa ledu pavilkt. 1751 81

Nevar ne salma pa ledu pavilkt. 1752 971

Labāk sāls un maize, nekā medus pods. 1696 7762

Bez sāls, bez maizes slikta saruna. 739 9704

Solta kai Pōvula muiža. 740 9686

Sāli, maizi ēd, bet taisnību runā. 116 5600

Ēd sōli un maizi, un runoj taisneibu. 1263 1081

Viglok ir izest soļa mucu namai ar ļaudim sadzeivot. 802 1258

Vīglōk ir izēst sōļa mucu, nakai ar laudim lobi un sadereigi sadzeivōt. 508 3616

Sāls acīs, pelni uz mēles. 1459 2533

Sāli un maizi dievs svētī. 884 4957

Paldies par sāl un maiz. 997 7827

Sāls un maize, dievs un gan. 872 2808

Bez tevi kai bez sōļa napazaīt. 548 2236

Pie sāls un maizes ari var runāties. 556 621

Sāļš kā inde. 1225 19322

Sāls sauja jūrmalā. 1010 88

Sālīts un skābs kā enģvērs. 727 424

Kausē vien sāli ūdenī, gan pats nodzers. 556 12101

Neber citam sāli virsū, kad pašam jēla āda. 501 107

Ēd sōli un maizi, un klausi lobu laužu padūmu. 1263 1082

Bez sōļa bez maizes navar dzeivōt. 1263 1108

Nazasaudi vysur kai sōļa bļūda. 740 14015

Soli ar maizi pamet, pečok apeisi, a pats skrin uz prišku. 527 33598

Sāļs kā uguns. 10 4029

Bez sāls, bez maizes ir slikta dzīve. 1242 1194

Ēd sāli, maizi, neēd ļaužu. 17 23408

Ēd sōli, maizi, neēd ļaužu. 512 35

Ēd soļi, maizi, neēd ļaužu. 1151 147

Labāk ēd sāl un maizi, nekā lielu raizi. 17 8002

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 1709 208

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 1148 1825

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 796 5778

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 1693 2924

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 1816 3246

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 609 5502

Labāk sāls un maize nekā gods un raize. 13 5233

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 1686 726

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 1798 2140

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 12 1672

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 1652 666

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 1552 12314

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 1557 3932

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 464 5783

sāls un maize nav raize. 759 1765

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 1597 351

Labāk sāls un maize nekā gods un raize. 1262 3623

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 1137 841

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 568 1107

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 1058 300

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 116 11773

Labāk sāls un maize nekā gods un raize. 116 7236

Labāk sāls un maize, nekā gods un raize. 384 3362

Labāk sāls un maize nekā gods un raize. 527 44002

Sāls un maize dara sārtus vaigus. 230 4284

Sāls un maize dara vaigus sārtus. 500 69

Sāls un maize sārto vaigus. 501 148

Sāls un maize sārto vaigus. 527 36887

Kad sāls un maize, tad vaigs ir sārts. 17 8671

Sāls un maize - sārtāki vaigi. 625 368

Kad sāls un maize - tad vaigi ir sārti. 877 1472

Kad sāls ir un maize, tad vaigs nav bāls. 1552 3575

Kad sāls un maize, tad vaigs nav bāls. 231 2539

Neskaties atpakaļ, citādi paliksi par sālsstabu. 828 1409

Ko strāvi kā sālstabs. 997 16551

Stāv kā sāls stabs. 1188 1559

Stāv kā stabs. 958 776

Kam salst, tas skrien; kam gribas, tas prasa. 1341 30290

Štāte nesalst. 1008 3476

Sasalis kā cūkrācenis. 1492 500

Sals māca skriet, bads strādāt. 997 4613

Soļ ka sprakst vīn. 509 1608

Salst ka brikšķ. 1225 17916

sasalis kā sakārnis. 997 1295

Salst kā plīst. 17 27549

salst kā plīst. 1557 3949

Soltums na sovs broļs. 527 33330

Soltums na lels, bet stovet nadud. 527 33237

Nu soltum drep dūšene kaulūs. 1344 56

Vai nu saltuma dēļ ies lepnību zaudēt! 1494 497

Salst ka čirkst vien. 1225 27238

Solst kai lads. 477 308

saļ ka voj acss nu pīres kreit orā. 509 1607

Tā salst, kā vai acis no pieres sprāgst laukā. 1341 31853

Salst, ka skaidas no zemes lec. 609 5526

Salst, kā skaidas no zemes lec. 17 14561

Solts kai lads, gords kai meds. 509 1547

Kas salst, lai danco. 556 312

Ātri salst. Ātri laižas. 1459 4159

Treis nu soltuma kai apsis lopa. 1344 350

Salst, ka zobi klab. 556 2692

Kam salst, lai mācās brēkt. 556 4945

Saltums māca tecēt, bads - strādāt. 529 2179

Saltums māca tecēt. 961 153

Sals māca tecēt. 997 554

Soltums mōca takelēt. 640 377

Soltums mōca skraidīt. 640 1049

Sasalis kā kauls. 1730 59210

Sasalis kā krams. 1730 59210

Sasalis kā ragā. 1730 59210

Ja salst, tālu skan. 834 1926

salst kā varde. 1802 3531

Tā salst, ka zaķim acis sprāgst laukā. 739 3204

Kam salst, lai mācās drebēt. 609 2358

Jo salst, jo skrej. 94 1834

Kam salst lai mācās drebēt. 1638 1267

Kam salst, lai mācās drebēt. 1684 391

Kam salst, lai mācās drebēt. 1200 2286

Kam salst, lai mācas drebēt. 1372 4008

Kam salst, lai mācās drebēt. 1127 1234

Kam salst, lai mācās drebēt. 1802 3106

Kam salst, lai mācās drebēt. 1552 12317

Kam salst, lai mācas drebēt. 1225 12073

Kam salst, lai mācās drebēt. 1601 1175

Kam salst, lai mācās drebēt. 1595 1622

Kam salst, lai mācās drebēt. 1601 1345

Kam salst lai mācās drebēt. 1655 4001

Kam salst, lai mācās drebēt. 464 7744

Kam salst, lai mācās drebēt. 17 29762

Kam salst, lai mācās drebēt. 116 10451

Kam salst, tas dreb. 997 1035

Jo salst, jo skrej. 1208 3520

Jo salst, jo skrej. 353 2540

Kam salst, tas skrej. 1690 1088

Jo salst, jo skrien. 796 2431

Jo salst, jo skrej. 1136 1058

Jo salst, jo skrej. 1638 278

Jo skrej, jo salst. 855 43

Jo salst, jo skrien. 1642 980

Jo salst, jo skrien. 929 22891

Jo salst, jo skrej. 1600 11999

Jo salst, jo skrien. 941 948

Jo salst, jo skrej. 1652 800

Jo salst, jo skrej. 12 462

Jo salst, jo skrien. 914 2020

Jo salst, jo skrien. 941 2137

Jo salst, jo skrien. 12 1285

Jo salst, jo skrej. 2 2138

Jo salst, jo skrej. 8 614

Jo salst, jo skrien. 884 2851

Jo salst, jo skrien. 884 739

Jo salst, jo skrej. 884 5849

Jo skrien, jo salst. 834 5746

Jo salst, jo skrien. 1552 25388

Jo salst, jo skrien. 1628 2977

Jo saļ, jo skrien. 1802 1516

Jo salst, jo skrej. 925 197

Jo salst, jo skrien. 1379 6211

Jo salst, jo skrien. 8 1603

Jo salst, jo skrien. 459 477

Jo skrien, jo salst. 872 4874

Jo salst, jo skrien. 1225 1450

Jo salst, jo skrien. 935 33268

Jo salst, jo skrien. 927 3237

Jo skrej, jo salst. 1573 836

Jo salst, jo skrien. 67 918

Jo salst, jo skrej. 17 25630

Jo salst, jo skrien. 828 8315

Jo salst, jo skrej. 17 24634

Jo salst, jo skrien. 67 1032

Jo salst, jo skrien. 529 1655

Jo salst, jo skrien. 1552 454

Salst vai acis zaķim no pieres ārā. 717 545

Salst ka zaķim acis sprāgst ārā. 708 72

Salst kā zaķim acis laukā. 527 47005

Salst kā zaķim acis sprāgst ārā. 387 3298

Salst ka zaķam aci lec no pier āra. 748 207

Salst kā vai zaķim acis sprāgst ārā. 1225 19292

Salst tā kā zaķim acis sprāgst ārā. 1225 25705

Salst, ka zaķim acis aprāgst ārā. 1785 28

Salst ka zaķim acis sprāgst ārā. 1730 66360

Slast, ka zaķim acis sprāgst ārā. 1114 496

Salst kā zaķim acis sprāgst laukā. 877 2677

Salst, ka acis sprāgst no pieres. 556 4768

Kas sēj samaitāšanu, tas arī pļauj samaitāšanu. 556 6124

Kur divi, tur trešais pa samaitāšanu. 527 32054

Kur divi jau ir, tur trešais par samaitāšanu. 724 233

Kur divi, tur trešais par samaitāšanu. 495 26

Kur divi ir, tur trešais par samaitāšanu. 1816 429

Samaitāts ikkatrs prot, bet katrs iztaisīt. 1341 30125

Samaitāt var ātri, bet pataisīt grūti. 1206 385

Samaitāt var ātri, sataisīt grūti. 1685 84

Samaitāt var ātri, bet sataisīt grūti. 1552 31998

Samaitāt var ātri, bet izlabot grūti. 1689 4602

Samaitāt viegli, sataisīt grūti. 1798 2141

Samaitāt ir ātri, bet sataisīt ir grūti. 1668 1181

Samaitāt var ātri, sataisīt ir grūti. 1668 6532

Samaitāt var ātri, sataisīt grūti. 1376 982

Samaitāt var ātri, bet sataisīt grūti. 1652 4319

Samaitāt var ātri, sataisīt grūti. 1624 1125

Samaitāt var ātri, bet sataisīt grūti. 231 5402

Samaitāt var ātri, sataisīt nevar. 1551 4478

Samaitāt var ātri, sataisīt grūti. 1599 6096

Samaitāt var ātri, sataisīt grūti. 1552 12318

Samaitāt var ātri, sataisīt grūti. 1225 12074

Samaitāt var ātri, sataisīt grūti. 67 997

Saplēst var ātri, bet sataisīt gan grūti. 617 2254

Samaitāt var ātri, sataisīt grūti. 1552 23040

Samaitāt var ātri, sataisīt grūti. 105 469

Samaksā vecu, dabū jauna. 1225 36294

Samaksā par veco, tad dabūsi uz jauna. 1665 111

Lēti pirkto dārgi samaksā. 202 6474

Kādu samalsi, tādu ēdīsi. 1225 16522

Kas pirmais samaļ, tas pirmais apēd. 84 8358

Jo šolkā un samaltā staiguosi, tod byus tukša klēts un kambari. 1263 850

Jo šolkā un samtā staiguosi, tod byus tukša klēts un kambari. 1940 2793

Samts krāgš, pelavas māgā. 1379 8481

Sants kragā, pelavas magā. 17 2149

Sants krāgā, pelavas māgā. 1783 510

Sants krāgā, pelavas māgā. 1600 7981

Sants krāgā, pelavas māgā. 1347 608

Samts krāgā, pelavas māgā. 17 20819

Samts krāgā, pelavas māgā. 1459 2820

Tas jau laikam ar samazgām kristīts. 1730 44950

Nelej samazgas uz savu cepeti. 556 13359

Kas pa samazgām jaucās, to cūkas ēd. 1459 3716

San kai bites. 780 184

Saņ kai bites soltā laikā. 640 1478

San kai bites īnasuma laikā. 640 1473

katrs grūti pelnīts santims ie mīļš un dārgs. 556 8666

Ar santīmu iesāk un ar tūkstošiem beidz. 94 2137

Netaisnais paņem taisnu santīmu. 12 2405

Nekrāsi santīmu pie lata netiksi. 997 2603

Kas santīmu netaupa, pie lata netiek. 954 5469

Kas santīmu netaupa, pie lata netiek. 925 1334

Kas santīmu netaupa, tas pie lata netiek. 1242 1382

Kas santīmu netaupa, pie lata netiek. 1661 931

Kas santīmu netaupa, pie lata netiek nekad. 848 3397

Ja santīmu nekrāsi, tad pie lata netiksi. 1374 307

Ja santīmu nekrāsi, pie lata netiksi. 121 1395

Kas santīmu netaupa, pie lata netiek. 1244 4711

Kad santīmu netaupa, pie lata netiek. 1668 3347

Kas santīmu netaupa, pie lata netiek. 1689 2758

Kas santīmu netaupa, pie lata netiek. 796 12293

Ja nekrāsi santīmu pie lata netiek. 997 2766

Kad nekrāj santimus pie lata netiek. 997 1569

Kas santīmu nekrāj - pie lata netiek. 997 1400

Ja santīmu netaupīsi, latu nesakrāsi. 1667 1774

Kas santīmu netaupa, pie lata netiek. 1660 3383925 1334

Bez santīma lats nav pilns. 1638 2632

Ja santīmu nekrāsi, pie lata netiksi. 834 6108

Kas santimu netaupa, pie lata netiek. 949 480

Kas santimu netaupa, pie lata netiek. 927 3269

Santimu nekrāsi, latu nedabūsi. 1626 4581

Kas santīmu netaupa, pie lata netiek. 84 5329

Kas santima netaupa, pei lata netiek. 1376 1257

Kas sarkana santīma netaupa, pie lata netiek. 1377 2145

Ja santīma netaupa pie lata netiek. 914 130

Kas santīmu netaupa, tas pie lata netiek. 1576 10015

Kas santimu netaupa, pie lata netiek. 17 26247

Kas santimu netaupa, pie lata netiek. 231 4562

Kas santīmu netaupa, pie lata netiek. 927 1553

Kas santimu netaupa, pie lata netiek. 1597 1613

Ja santimu nekrāsi, pie lata netiksi. 70 2673

Kas santīmu netaupa, pie lata netiek. 884 4346

Kas santimu netaupa, pie lata netiek. 872 1188

Ja santīmu netaupa, pie lata netiek. 1652 2296

Kas santīma netaupa, tas pie lata netiek. 1376 2430

Kas santīmu netaupa pie lata netiek. 1591 14

Santīmu nekrāsi, pie lata netiek. 935 34135

Ja santīmu nekrāsi, pie lata netiksi. 1376 3630

Kas santīmu netaupa, pie lata netiek. 1582 2916

Kas santīmu netaupa, pie lata netiek. 861 1980

Kas santimu netaupa, pie lata netiek. 840 2690

Kas santima netaupa pie lata netiek. 840 1928

Kas santīma netaupa, pie lata netiek. 840 3199

Kas pa santīmam nekrāj, tas pie lata netiek. 116 16158

Kas santīna netaupa, pie lata netiek. 67 1394

Kad santīmus taupīsi, tad latus nezināsi kur likt. 101 2300

Kas santīma netaupa, pie lata netiek. 1 1791

Kas santimu netaupa, tas pie lata netiek. 101 225

Kas santimu netaupa, pie lata netiek. 961 289

Kas santīma netaupa, tas pie lata netiek. 1552 6068

Ja nekrāsi santīmu - pie lata netiksi. 1552 3524

Santīmu netaupi, pie lata netiksi. 1472 23025

Kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. 1748 445

Kas santima netaupa, pie rubļa netiek. 477 771

Bez santīma nav lats. 1459 2863

Bez santīma nav lats. 556 5631

Santims pie santima - lats. 12 1513

Bez santima nav lats pilns. 1188 5912

Taupi santimu, tiksi pie lata. 1596 2900

Krāj santīmu pie santīma, tad iegūsi latu. 1668 8670

Krāji santimu, tiksi pie lata. 997 2602

Krāji santīmu pie santīma, tiski pie lata. 12 1296

Kas santimu taupa, pie lata tiek. 872 1189

Cita sāpes mazas. 1668 8185

Kaida sopia, taida runa. 527 33490

Atjimt soapi koa ar ruku. 1268 308

Ja sāp, ta pļauj. 84 5745

Kur sōp, tī durās. 679 1544

Cita sāpes mazas. 384 503

Cita sāpes mazas. 384 2667

Kad sāpes tevi moca, tad citam neatriebies. 1696 3163

Saviebies kā skābene. 529 1611

Kas sāpes sajūt, tas ir vēl dzīvs. 556 5885

Cita sāpes mazas. 1552 25564

Kas katram sāp, par to arī runā. 1001 519

Sveša apvienojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks savēja. 1014 3771

Kas katram sāp, par to tiek runāts. 556 10772

Citam sāpes mazas. 384 2206

Cita sāpes mazas. 1750 5929

Cita sāpes - mazas. 917 6512

Cyta sapis labi vaidat. 465 285

Kam sāp, tas neraud. 1552 12412

Palīdzi man sāpes ciest, es tev palīdzēšu medu ēst. 855 226

Kas vairāk attīstīts, to vieglāk ķer sāpes. 556 6549

Cita sāpes mazas. 556 617

Nekaitini otru par kādām sāpēm, jo tā nelaime tad tev pašam pielips. 1206 6559

Nedari sāpes citam, tad arī tev nebūs sāpes. 796 14265

Ja tev sāp, tad nedari sāpes citam. 1552 15505

Kam sāp, tas bļauj. 1750 5990

Klusas sāpes vientulībā izspiež asaras. 1798 2896

Kas katram sāp, par to arī runā. 1643 180

Kas katram sāp, par to arī runā. 739 9578

Cita sāpes mazas. 1552 12320

Kas katram sāp, par to arī runā. 12 1169

Citas cita sāpes nejūt. 1584 1043

Ja sāp, tad bļauj. 84 5928

Kam sāp, tas kliedz. 997 2609

Kam sāp, tas raud. 529 1625

Kam sop, tys vaid. 366 119

Kam sāp tas vaid. 137 951

Kam sop tis i vaid. 232 1389

Kam sāp, tas vaid. 208 397

Kam sāp, lai vaid. 280 1047

kam sāp, tas vaid. 17 2316

Kam sāp, tas vaid. 1620 1983

Kam sāp, tas vaid. 868 2826

Kam sāp, lai vaid. 1150 122

Kam sāp, lai vaid. 556 310

Kam sāp, tas vaid. 1660 4345

Kam sāp, lai vaid. 1141 709

Kam sāp, tas vaid. 668 4634

Kam sāp, tas vaid. 1493 982

Kam sāp, tas raud. 1208 2024

Kam sāp, tas bļauj. 997 12090

Kam sāp, tas brēc. 997 14981

Kam sāp, tas brēc. 997 9332

Kam sāp, tas vaid. 1404 2824

Kam sāp, tas vaid. 1627 3225

Kam sāp, tas vaid. 1084 8646

Kam sāp, tas vaid. 927 5743

Kam nesāp, tas nevaid. 1084 4721

Kam sāp, tas vaid. 1552 12319

Kam sāp, tas vaid. 1341 30490

Kam sāp, tas vaid. 1376 868

Kam sāp, tas kliedz. 8 1602

Kam sāp, tas vaid. 12 2514

Kam sāp, tas vaid. 556 5107

Kam sāp, tas vaid. 67 1960

Kam sāp, tas vaid. 116 23151

Kam sāp, tas raud. 556 3027

Kam sāp, tas vaid. 464 4239

Kam sāp, tas vaid. 855 5477

Kam sāp, tas vaid. 1239 2061

Kam sāp, tas vaid. 393 772

Kam sāp, tas vaid. 375 4691

Kam sāp, tas vaid. 1552 4693

Kam sāp, tas vaid. 1552 3547

Kam sāp, tas vaid. 828 9711

Kam sāp, tas vaid. 1444 686

Kam sāp, tas vaid. 1730 21878

Kam sāp, tas vaid. 1552 10408

Kam sāp, lai raud. 739 4914

Kam sōp, tys vaid. 820 244

Kam sōp, tys vaid. 1142 14

Kam sōp, tys i vaid. 548 2301

Kam sop, tys un vaid. 677 23

Kam sōp, tys vaid. 819 471

Kam sōp, tys vaid. 820 1612

Kur sōp, tur duras. 1399 92

Kam nesāp, tas neraud. 1493 3991

Kam nesāp, tas neraud. 1668 6460

Kam nesāp, tas neraud. 1377 776

Kam nesāp, tas neraud. 1225 12167

Kam nesāp, tas neraud. 1592 9556

Kam nesāp, tas neraud. 1655 3110

Kam nesāp, tas nevaid. 384 400

Kam nesāp, tas neraud. 556 452

Kam nesāp, tas neraud. 527 32978

Sapinies kā zirnekļu tīklos. 917 1805

Sapinies kā žīds par Miķeļiem. 917 1803

Sapinies kā vista pakulās. 1225 23343

Sapinies kā vista pakulās. 877 1123

Sapinies kā vista pakulās. 796 11515

Sapinies kā vista pakulās. 877 250

Nu sapinies kā vista pakulās. 929 68459

Sapinies kā vista pakulās. 1455 3381

Sapinies kā vista pakulās. 1385 761

Sapinies kā vista pakulās. 1376 2699

Sapinās kā vista pakulās. 935 33833

Sapinās kā gailis pakulās. 917 4472

Sapinies kā gailis pakulās. 202 6170

Sapinies kā cālis pakulās. 917 1804

Sapinies kā gailis pakulās. 1750 9072

Sapinies kā gailis pakulās. 17 15726

Sapinies kā gailis pakulās. 1552 3630

Sapleis kai lupota. 640 1071

Saplēss kai lupota. 780 388

Saplēst var viegli, salāpīt grūti. 556 556

Viens saplēš slotu, otrs pārlauž kātu. 556 1508

Leli sapņi, lelys bādys, mozi sapņi, mozys bādys. 1950 1279

Sapnim nav kō ticēt. 640 1148

Ko tu sapnī redzēji, to tev dievs ir stāstījis. 72 15234

Ticēt saviem sapņiem nozīmē nogulēt visu mūžu. 67 1380

Jauks ir sapnis, rūgta ir atmošanās. 1766 4225

Netici sapņiem, tici dievam. 72 15233

Par to pat sapini nebij sapņosts, nei mīklā minēts. 142 2904

Kas tik sapinī velnu redz, var rītu pasmieties. 609 5504

Par sapnī redzētu velnu var dienā pasmieties. 556 1535

Kas sapņiem tic, tas ēnu grābsta. 1594 5046

Kas sapņiem tic, tas ēnu kampst. 1730 59159

Kas sapņiem tic, tas ēnā grābstās. 1642 1102

Kas sapņiem tic, tas vēju grābsta. 1225 40097

Sapnim tic, ēnu grābsta. 1626 1294

Cik tu saprūti, kai cyuka nu dabasu. 1398 238

Saprotu kā pieci pirksti. 1225 5414

Saprotās kā sivēns ar gaili. 556 6866

Saprotas kā sivēns ar cāli. 556 8486

Paēdis neēduša nesaprot. 1592 9649

Saprotas kā cūka ar zosi. 556 2608

Nesaprot kā cūka no saules. 1552 3510

Nesaprot nekā, kā cūka no saules. 855 5570

Tāds ar tādu saprotas. 1807 56

Tāds ar tādu saprotās. 1690 441

Tāds ar tādu saprotas. 231 9625

Nav saprašanas tik daudz kā vist kājai gaļa. 961 5616

Tikpat daudz saprašanas kā vistas kājā gaļas. 1341 31084

Tev nav tik daudz saprašanas, kā pie vistas kājas gaļa. 116 6699

Kas savu tuvāku nicina, tam nav saprašanas, bet gudrs vīrs cieš klusu. 12 1229

Nelaimīgs ir tas, kura saprašana nevar apmierināt savu gribu. 202 6775

Ja tev saprašanas, atbildei tuvākam, bet ja nav, tad turi muti. 1699 1069

Kurš saprot valdīt, saprot arī vadīt. 556 12209

Ko nevar saprast, to nevar izvest. 968 492

Ja saprašanu atausta vēlu, tad dzīvi vienmēr grūti izvest dzīvē. 464 6094

Ar saprašanu var iedabūt naudu un ne ar naudu saprašanu. 739 2486

Ar saprašanu var dabūt naudu, bet ne ar naudu saprašanu. 609 3823

Ar saprašanu var iedabūt naudu un ne ar naudu saprašanu. 1276 2703

Ar saprašanu var iegūt naudu, bet ne ar naudu saprašanu. 1668 2020

Ar saprašanu var dabūt naudu, bet ne ar naudu saprašanu. 1584 3732

Ar saprašanu var dabūt naudu, bet ne ar naudu saprašanu. 1690 2311

Ar saprašanu var dabūt naudu, bet nedz ar saprašanu naudu. 1627 463

Ar saprašanu var iedabūt naudu, un ar naudu saprašanu. 321 3448

Ar saprašanu var dabūt naudu, bet ne ar naudu saprašanu. 884 3931

Ar saprašanu var dabūt naudu, bet ne ar naudu saprašanu. 759 436

Ar saprašanu var dabūt naudu, bet ne ar naudu saprašanu. 804 3369

Ar saprašanu var dabūt naudu, bet ar naudu nevar dabūt saprašanu. 739 4912

Ar saprašanu var iedabūt naudu, nedz ar naudu saprašanu. 384 2790

Ar saprašanu var dabūt naudu, bet ne ar naudu saprašanu. 877 3381

Ar saprašanu var dabūt naudu, ne ar naudu saprašanu. 1552 9168

Ar saprašanu var dabūt naudu, bet ne ar naudu saprašanu. 1552 11972

Ar saprašanu var dabūt naudu, un ne ar naudu saprašanu. 1084 5068

Sapuvis kā veca beka. 556 4714

Sopuvs kā mieles. 529 739

Sapyvs kai vacys bōbys ūksts. 465 312

Sarāvies kā ezis. 1225 26853

Kad auksts, tad saraujas, kad silts, tad izstiepjās. 1008 1896

Kur tu tāds sasarovis kai ēzs. 780 353

Sasaroaus koa tobaka moks. 1268 491

Sarāvies kā tabakas maks. 1762 1035

Tas nu gan ir sarāvies kā tabakas maks. 1341 4299

Sarāvies kā tabakmaks. 880 1207

Sarāvies kā maks. 740 16670

Sarāvies kā tabakas maks. 17 19982

Katram sarežģījumam ir sava atslēga un savas durvis. 556 9834

Ja bēg no sarga, tad var satikt pašu ienaidnieku. 556 11911

Atmeti sargu, satiksi ar ienaidnieku. 556 8433

Sorgoat koa lobu aci pīre. 1268 195

Sorgoat koa acs raudiņu. 1268 196

Sorgoi kai aci pīrē. 548 20450

Sorgoj kei acs pīrī. 679 1254

Sargies pats, dievs sargās. 1225 22353

Sargies pats, tad arūi dievs sargās. 1552 4775

Sargies no krišanas, jo ne visi kas krīt atkal pieceļas. 1703 93

Sargies no krišanas, jo ne visi, kas krīt, atkal pieceļas. 353 3773

Sargās ka velns no krusta ka žids no cūkgaļas. 137 724

Sorgōs kai nu guns. 509 1566

Sorgojās kai nu guns. 509 2010