Sieva - skopulis

 

Tam jau sieva vēl bērza galotnē. 1341 13785

Kad preci sievu, tad tādu, kas mīl visus darbus. 1802 2887

Krietna sieva tur pagalmu tīru. 1164 169

Ļauna sieva alaž dūmus kvēpina. 1552 5215

Čaklai sievai ir divi, bet slinkai - četras ausis. 1591 1218

Pārdod sievu, nopērc sulaini. 1225 9418

Prasi sievai padoma, bet dari otrādi. 1341 29097

Kur sievietēm pļāpāt, tur vīriešuiem darbs. 1600 7961

Neņem gudru sievu, ja tev maz prāta. 1206 1833

Ko līdz sieva, ja nav saimnieces. 556 11110

Nikna sieva ir kā lietaina diena. 796 17054

Sievas un velni iet vienu ceļu. 1880 1050

Viena sieva trokšņo vairāk nekā desmit vīri. 230 4459

Viņa sieva ir tādi ļaužu. 1723 270

Nepacel sievas pātagu. 1668 2214

Ja sieviete daudz runā, tad arī viņu daudz runās. 1668 2215

Kur ir sīvas, tur ir osoras. 477 550

Sievu ņemt nav bērnu spēle, visu mūžu jādzīvo. 1765 1437

To jau zin, kā sieva, tā bads. 1730 56623

Mīksta sieva - silta guļa. 529 1723

Viņš stāv zem sievas tupeles. 625 615

Sievām gari padomi. 929 69309

Sievai jābūt vienā reizē kalponei un kundzei. 1668 2229

Tādu var gan ēst, vai kamēr sieva nedēļas guļ! 853 622

Vai sievasmāte dzīva? 1800 1181

Maina sievu kā čigāns. 1602 977

Sīvo to sīva, lobōk boltuo ķēve. 1930 3769

Sieva pakulas, vīrs uguns un velns uzpūš liesmu. 1009 506

Sieviete bez matiem tāpat kā panna bez kāta. 929 66085

Labāk sievai zem veca vīra bārdas, nekā zem jauna vīra tupelēm. 556 13886

Kur branga slota, tur branga stupe; kur branga meita, tur branga sieva. 358 970

Kur branga slota, tur branga stupe; kur branga meita, tur branga sieva. 464 5246

Neklausi vecu sievu tenkas. 1552 15500

Neklausi visas vecu sievu tenkas. 1377 1975

Laba sieva ir vīra atslēga. 12 1276

Sieva vīra atslēga. 1225 40035

Laba un godīga sieva ir vīra greznums. 448 339

Laba sieva ir vīram dārga pērle. 1225 25670

Divas sievas un viena zoss, tad tirgs ir gatavs. 1341 31989

Trīsas sievas un trīsas dzosis ir gatavs tirgus. 556 3267

Trejs sīvītis sataisa lelu tergu. 780 22

Kur piecas sievas kopā, tur tirgus gatavs. 1596 3394

Kur sievas, tur pļāpas. 1602 903

Kur sievas, tur pļāpas. 1599 9413

Auzas skarainas kā ačkas. 556 6483

Neņem otra sievu, tad nevajadzēs barot otra bērnus. 1341 30956

Veca sieva ir laba manta. 1552 11977

Nelūko sievu baznīcā. 1710 1227

Kūkļoj da kūkļoj, voi nu sīva prozakuorsīs voi noms nūdegs. 1930 3770

Nepreci tālu sievu, citādi apņemsi nelabu. 17 20903

Sīvai proudas nasoki. 740 18055

Sievietei jāgaida, lai vīrietis aicinātu uz mīlestību. 556 6789

Ir sievietes, kuras vieglāk šķiras no vīra, kā no spoguļa. 556 6593

Visas sievas ir lēnas tikai ārpus mājas. 1805 774

Tikla sieva ir sava vīra gods, bet netikla ir kā puvesis viņa kaulos. 796 10468

Lūko sievu pie audekla, rudzu spailes galiņā. 1710 1229

Laba sieva ir labāk, nekā liela peļņa. 807 231

Laba sieva un mīļā veselība ir cilvēka manta. 807 232

Sievas radi mīļāki kā vīra radi. 384 1167

Sievas radi mīļāki nekā vīra radi. 1552 11979

Siva koa loava. 1268 424

Sīvītes ir viltīgas. 477 549

Sieva kā Dobele. 1492 505

Kad sieva spēlējas ar guni, vīrs apdedzina pirkstus. 384 512

Divas sievas kā deviņi žīdi. 501 105

Moza sieviņa kā žogotiņa. 1359 77

Sieva kā eceša. 1459 3811

Kad sievām uzticās, uz smiltīm dibinas. 8 2157

Teic nu vienai gudrai sievai. 1492 558

Kas grib sievu, tam jāgrib arī sievas māte. 1476 7553

Sievu preci no tālienes, būsi cienījams. 1478 455

Sīva ir veira paleigs, bet ne valdineica vai kolpyune. 1940 2787

Sīveņ, tev katleņš bišku vairuok vard nakuo maņ! 1945 10203

Pat apcukurota sievam māte ir vēl arvien rūgta. 1816 1803

Tīra sieva - mājas rota. 464 5862

Sīva ir veira paleigs, bet na valdineica vai kolpyune. 1940 2787

Skaista sīva un jaunais gruovs pastuov tolkom vīnu vosoru. 1940 2590

Būt jau gaidījis, kamēr vecai sievai kaps apzaļo. 208 443

Skaista s;iva un jaunais gruovs pastuov tolkom vīnu vosoru. 1940 2590

Laba sieva dzērāju vīru izārstē, slikta sieva labu vīru pataisa par dzērāju. 877 740

Laba sieva nav ar zeltu atsverama. 877 757

Laba sieva nav ar naudu atsverama. 1599 5285

Laba sieva nav ar zeltu atsverama. 917 3052

Laba sieva nav ar zeltu atsverama. 17 15717

Laba sieva nav ar zeltu uzsverama. 384 1166

Kādu sievu apprecējis, ar tādu jādzīvo. 1244 5258

Kādu sievu paņēmis, ar tādu jādzīvo. 997 7481

Kādu sievu apņēm, ar tādu jādzīvo. 997 9316

Kādu sievu apprec ar tādu jādzīvo, kāda maize izcepta, tāda jāēd. 958 10031

Kādu sievu apprec, tādu jādzīvo. 609 1383

Grūt ar sievu, grūt bez sievas. 464 5234

Grūt ar sievu, grūt bez sievas. 1225 7484

Grūt ar sievu, grūt bez sievas. 527 37492

Grūt ar sievu, grūt bez sievas, bet bez sievas nedzīvošu. 804 3373

Kur sievas, tur bērni. 917 3050

Kur sievas, tur bērni. 384 1168

Kur sieva, tur bērni. 1552 11980

Sieva ar priekšautu var vairāk iznest, nekā vīrs ar vezumu ievest. 1631 109

Sieva ar priekšautu no mājas vairāk var iznest, nekā vīrs ar ratiem ievest. 13 4898

Sīva ar prīkškautu vairōk var nu mōjas iznest, nakai veirs ar vazumu izvest. 1263 851

Sīva ar prīkškautu vairuok var nu muojas iznest nakai veirs ar vazumu izvest. 1940 2794

Sīva ar prīkškautu vairuok var nu muojas iznest nakai veirs ar vazumu izvest. 1263 2794

Viena sieva var vairāk izpostīt, nekā desmit vīri uztaisīt. 1225 21633

Sieva var ar ķešu tik iznest, cik vīrs nevar nopelnīt. 1341 5253

Slinka sieva vīra neleime. 1710 4684

Slinka sieva vīra neleime. 855 5554

Pikta sieva vīra nelaime. 1552 25581

Plika sieva vīra nelaime.31084 1233

Muļķa sieva - vīra nelaime. 1177 18389

Smuka sieva - vīra nelaime. 17 20049

Skaista sieva, kas godu neprot ir zelta gredzens cūkai purnā. 1584 396

Skaista sieva, kas godu neprot ir zelta gredzens cūkas purnā. 1591 1422

Skaista sieva, kas godu neprot ir zelta gredzens cūkas mutē. 387 5233

Netikla sieva zelta gredzens cūkas degunā. 796 4703

Viena sieva bez goda ir kā zelta gredzens cūkas šņukurā. 1376 2774

Skaista sieva, kas godu neprot, ir zelta gredzens cūkas purnā. 1 154

Lepneiga un natykla sīva ir zalta gradzyns purnā cyukai. 1925 2293

Skaista sieva, kas goda neprot, ir zelta gredzens cūkas purnā. 796 10466

Laba sieva ir dārga manta. 877 776

Laba sieva ir dārga manta. 804 3370

Laba sieva ir dārga manta. 1667 1089

Laba sieva - dārga manta. 828 13642

Laba sieva ir dārga manta. 917 3053

Laba sieva ir dārga manta. 384 1164

Laba sieva ir dārga manta. 1602 904

Laba sieva - vīra gods.Bb 32 1344

Tikla sieva ir vīra kronis. 1690 4551

Tikla sieva ir vīra kronis. 94 3639

Tikla sieva ir vīra kronis. 1262 4687

Tikla sieva ir vīra kronis. 1926 512

Tikla sieva ir vīra kronis. 1802 1570

Tikla sieva ir vīra kronis. 1667 1088

Tikla sieva ir vīra kronis. 1014 2350

Tikla sieva ir vīra kronis. 1798 990

Tikla sieva ir vīra kronis. 796 5589

Tikla sieva ir vīra kronis. 1552 31947

Tikla sieva ir vīra kronis. 1713 879

Tikla sieva ir vīra kronis. 997 9317

Tikla sieva vīra kronis. 609 1391

Tikusi sieva ir vīra kronis. 1582 2443

Čakla sieva vīra kronis. 17 15718

Tikuse sieva vīram ir zelta pērle. 927 1358

Sieva ar prātu ir vīram kronis. 1341 32780

Laba sieva ir vīra kronis, slikta sieva - pūznis. 459 2456

Smuks siev un balc zirks, jo i vīram nelaim. 748 213

Smuka sieva, balts zirgs - vīra nelaime. 1008 1618

Skaista sieva, balta ķēve, tā ir vīra nelaime. 506 1045

Smuka sieva glabājama, balta zoss mazgājama. 884 3913

Smuka sieva glabājama, balta zoss mazgājama. 929 59358

Smuka sieva glabājama, balta zoss mazgājama. 884 349

Smuka sieva glabājama, balta zoss mazgājama. 1576 6848

Smuka sieva glabājama, balta zoss mazgājama! 1611 4490

Smuka sieva glabājama, balta zoss mazgājama. 220 1105

Smuka sieva glabājama, balta zoss mazgājama. 1177 5170

Smuka sieva glabājama, balta zoss mazgājama. 1597 5619

Skaista sieva glabājama, balta zoss mazgājama. 1595 911

Smuka sieva glabājama, balta zoss mazgājama. 1584 3735

Smuka sieva glabājama, balta zoss mazgājama. 1552 9152

Smuka sieva glabājama, balta zoss mazgājama. 1502 188

Smuka sieva jāglabā, balta ķēve jāmazgā. 877 2536

Smuka sieva jāglabā, balta ķēve jāmazgā! 1880 623

Smuku sievu jāglabā, baltu ķēvi jāmazgā. 508 2029

Smuka sieva jāglabā, balta ķēve jāmazgā. 1552 11978

Smuka sieva glabājama, balta ķēve mazgājama. 1459 2793

Smuka sieva jāsargā, balta ķēve jāmazgā. 1014 5442

Smuka sieva jāsargā, balta ķēve jāmazgā. 958 6224

Jauna sieva jāsargā, balta ķēve jāmazgā. 17 15713

Skaista sieva jāglabā, balta ķēve jāmazgā. 1635 841

Jauna sieva jāglabā, balta ķēve jāmazgā. 754 173

Smuka sieva jāglabā, balta ķēve jāmazgā. 804 3371

Smuka sieva, balta ķēve - visa vīra nelaime. Smuka sieva sargājama, balta ķēve mazgājama. 1379 8719

Sievai gari mati, bet īss padoms. 1008 2571

Sievām gari mati, bet īss padoms. 925 1591

Sievām gari mati, īss padoms. 958 3794

Sievām gari mati, īss padoms. 1136 1126

Sievai gari mati un īss padoms. 1816 1402

Sieviešiem gari mati īss padoms. 1244 13919

Sievietēm gari mati, bet īss padoms. 796 1429

Sievietēm gari mati, īss padoms. 70 2400

Sievām gari mati, īss padoms. 70 2400

Sievām gari mati, bet īss padoms. 1654 841

Sievām gari mati, bet īss padoms. 1225 16682

Sievām gari mati, īss padoms. 1552 25224

Sievai gari mati, bet īss padoms. 1084 5756

Sievām gari mati, īss padoms. 231 980

Sievām gari mati, īss padoms. 220 1642

Sievām gari mati, un īss padoms. 1557 1582

Sievām gari mati, īss padoms. 941 4084

Sievām gari mati, īss padoms. 1170 318

Sievām gari mati, bet īss padoms. 1597 383

Sievām gan gari mati, bet prāts ir īss. 739 8837

Sievām gari mati, īss padoms. 1177 2832

Sievām gari mati, īss padoms. 929 58115

Sievām gari mati, īss padoms. 884 4767

Sievām gari mati, īss padoms. 231 4079

Sievietei gari mati, bet īss padoms. 884 2870

Ko līdz sieviešiem gari mati, ka īss padoms. 1177 9399

Sieviešiem gari mati, īss padoms. 880 2091

Sievietei gari mati, īss padoms. 880 1286

Sievieteigari mati, īss padoms. 1225 38089

Sievām gari mati, īss padoms. 17 14967

Sievām gari mati, bet īss padoms. 1753 2157

Sievām gari mati, bet īss padoms. 116 3985

Sievai gari mati, īss padoms. 17 14559

Sievai gari mati, bet īss padoms. 524 618

Sievietei gari mati, bet īss padoms. 584 440

Sieviešiem gari mati, bet īss padoms. 527 45767

Sievietei gari mati, īss padoms. 961 5615

Sievietei gari mati, īss prāts. 1705 7360

Sieva rudenī gudrāka, kā vīrs pavasarī. 1084 6045

Sieva rudenī gudrāka kā vīrs pavasarī. 17 8710

Sieva rudenī gudrāka, nekā vīrs pavasarī. 384 2936

Sieva gudrāka rudenī, nekā vīrs pavasarī. 1655 2144

Sieva vakarā gudrāka, nekā vīrs no rīta. 1736 3382

Sieva rudenī gudrāka nekā vīrs pavasarī. 17 23233

Sieva rudenī gudrāka kā vīrs pavasarī. 527 31877

Sieva rudenī gudrāka, nekā vīrs pavasarī. 1651 5902

Sieva rudenī gudrāka nekā vīrs pavasarī. 1510 490

Sieva rudenī gudrāka, nekā vīrs pavasarī. 1137 1008

Sieva rudenī gudrāka nekā vīrs pavasarī. 1626 2746

Sieva rudenī gudrāka kā vīrs pavasarī. 527 20653

Sieva arvien rudenī gudrāka, nekā vīrs pavasarī. 1341 13691

Sieva rudenī gudrāka, kā vīrs pavasarī. 556 250

Sieva rudenī gudrāka nekā vīrs pavasarī. 1225 3104

Ieķēries tajos sieviešu bruņčos. 23 373

Kamēr sieviešu iegribēšana pāriet, tāmēr četras asis zaļas apses malkas sadeg. 1620 1729

Ka nabyutu sīvītis, nabyutu valna. 1945 10365

Sīvīte sātys dvēseļa. 1945 5559

No sievietes mīlestības jabistas vairak neka no vīriešu naida. 137 750

Tagad sievietei vienādas tiesības ar vīrieti, bet senāk sieva bija vīra vērdzene. 1860 5130

Sievietes māti velk vairāk kā zirgs. 353 10427

Kamēr sievieša griba pāriet, tikmēr četras asis zaļas apses malkas sadeg. 464 5247

Kā tik sievieti vien pirmo ceļa'nesatieku. 17 18242

Jo vieglāk sievieti piedabūt pie valodas, jo grūtāk to apklusināt. 556 12447

Sieviete ir mājas atslēga un ja tā netaupa, tad posts nāk iekšā. 1860 4510

Sieviete ir mājas sirds. 1573 1962

Kamēr sievieša griba pāriet, tamēr četras ases zaļas apses malkas sadeg. 609 5525

Sieviete un bite neapmierinājās ar medu no vienas puķes. 556 9875

Sievietes mēle nekad nerūsē. 556 12466

Starp sievites jā un nē nevar ielikt vissmalkāko adatu. 1136 1898

Sieviešu asaras lētas; sieviešu smiekli dārgi. 1668 2217

Trejs sīvītes sateisa lelu tērgu. 640 1316

Smuka sieviete un zelts viņa ir divas saldas ģiftes. 1730 73030

sasīn kai zagli, atraisi kai brōli. 1899 354

Kā zagli sien kā brāli ved. 553 1320

Kā zagli sien, kā brāli ved. 1225 4114

Kā zagli sien, kā brāli ved. 929 62357

Kā zagli sien, kā brāli ved. 759 1306

Sitīņc uz sitīņa vuod, a iedīņc iz iedīņa navuod. 1925 5466

Tik vājš kā caur sietu izrauts. 17 14633

Vai tu traka, jauna meita,

Ka tu puišu paklausēji!

Cik sētā eudins stuov,

Tik pī puiša pravdys bija. 1945 7994

Ar sietu mucu nepieliesi. 1225 28706

Ar sietu ūdeni nenesīsi. 1239 1957

Ar sītu yudiņa napīsmeļsi. 1705 5891

Ar sietu ūdeni nevar atnest. 1597 5785

Ar sietu ūdeni nevar atnest. 1377 1692

Nenes sietā ūdeni. 796 17056

Nesmel ar sietu ūdeni. 1880 2539

Ar sietu ūdeni nesmelsi. 1595 669

Ar sietu ūdeni nevar nest. 506 1025

Sietā ūdeni nesaturēsi. 997 12258

Sietā ūdeni nenesīsi. 17 8548

Sietā ūdeni nesaturēs. 1600 7654

Sietā ūdeni nepanesīsi. 997 8460

Sietā ūdeni nevar panest. 997 9478

Sietā ūdeni nevar panest. 997 14727

Pa priekšu nes ar sietiņu ūdeni, pēc vai ar spaiņiem nevīžo nest. 116 14093

Papriekš nes ar sietiņ ūden, vēlāk nevar ar spaini panest. 781 1737

No sākuma ar sietu ūdeni nes, vēlāk ar spaiņiem nevar pienest. 67 3670

Sākimā nes ūdeni ar sietu, pēc nevar atnest ar spaini. 1557 1176

Pa priekšu ar sietu, pēc ne ar spaini nenes. 67 1732

Pirms ar sietu nes, vēlāk ne ar spaini. 384 4117

Papriekš ar sietu, vēlāk ne ar spaini. 527 31988

Papriekš nes ar sietriņu, vēlāk nenes ar spain. 101 2293

Papriekšu ar sietu - vēlāk ne ar spaini. 17 909 135

Papriekš nes ar sietu ūdeni, pēc ne ar spaini nevar atnest. 1079 2219

Suokumā gotovs ar sītu iudina pīnest, vieļuok ar spaini nā. 1368 617

Ne sietā var ūdeni nest, ne rokā uguni. 1133 242

Siksnai divi gali. 384 1173

Siksnai divi gali. 1376 2719
Sasien siksnu siksniski! 717 351

Tas jau ir kā čieze, kā siksna, tādam jau roka trīc otram dodot. 142 4022

Siksnu aizdod, lūku atdod. 464 6813

Siksnu aizdod, lūku atdod. 94 7169

Siksnu aizdod, lūku atdod. 384 3358

Siksnu aizdod, lūku atdod. 1709 204

Siksnu aizdod, lūku atdod. 1816 3242

Siksnu aizdod, lūku atdod. 1652 674

Kad siksnu aizdod, tad lūku atdod. 941 270

Siksnu aizdod, lūku atdod. 568 1111

Siksnu aizdod, lūku atdod. 796 5774

Siksnu aizdod, lūku atdod. 1655 2214

Siksnu tapina, lūku atdod. 609 5520

Siksnu tapina, lūku atdod. 1377 390

Siksnu tapina, lūku atdod. 1674 1053

Siksnu tapina, lūku atdod. 1459 2790

Siksnu tapina, lūku atdod. 17 10308

Siksnu tapina, lūku atdod. 1805 119

Siksnu tapina, lūku atdod. 116 18649

Siksnu tapina, lūku atdod. 1557 3919

Siksnu tapina, lūku atdod. 1552 25585

Sīks kā smilga. 529 519

Sīks kā saksāda. 913 196

No sīksta ko var izdabūt, no tukša nenieka. 1377 375

No sīksta ko var izdabūt, no tukša nenieka. 1592 2141

No sīksta drīzāk var ko dabūt, nekā no plika. 1225 1613

Sīkstam divreiz pakaļ sūrst. 961 1457

Sīkstais var, bet viņš reti grib, izšķērdētājs gribētu allaž, bet viņš vairs nevar. 1668 10344

Tas jau aiz sīkstuma kož vai nagus nost. 1225 19273

Sīksts kā pūces gaļa. 1627 729

Sīksts kā pūces gaļa. 1024 357

Sīksts kā pūces gaļa. 1715 1329

Sīksts kā pūces gaļa. 1552 25269

Sīksts kā pūces gaļa. 384 1084

Sīksts kā pūces gaļa. 17 1095 36

Sīksts kā pūces gaļa. 17 1116 156

Sīksts kā pūces gaļa. 1225 26903

Sīksts, kā vecas pūces gaļa. 278 152

Seiksts kai kačs. 494 631

Sīksts kā koķis. 529 542

Seiksts kai kacs. 381 1443

Seiksts kai kakis. 400 3455

Sīksts kā kaķa dzīvība. 1225 40069

Sīksts kā kaķa dzīvība. 1225 30175

Sīksts kā koka piere. 1600 7674

Sīksts kā piepe. 529 543

Sīksts kā piepe. 555 722

Sīksts kā siksna. 529 541

Sīksts kā siksna. 72 8443

Sīksts kā siksna. 740 13690

Sīksc ka vecs pec. 748 212

Sīksts kā mait. 712 326

Sīksts kā muižnieks. 1710 2117

Seiksts, kai vērša ōda. 508 2392

Sīksts ka vells. 712 327

Sīksts un mīksts kā dzelzaviešu mātes plācens. 529 1435

Tik sīksts ka peska, sit vai pa pirkstiem. 137 719

Sīksts kā vanaga gaļa. 1225 10919

Sīksts kā tērauds. 1880 993

Seiksts kai spuras plocins. 509 1086

Seiksc koa zeida peirags. 1268 833

Seiksc koa žeida peiraks. 1268 117

Sīkstulim arī cietā gultā mīksta guļa. 67 3625

Nelūdzi no sīkstuļa naudu, jo nemāki akmeņus mīkstus izvārīt. 1699 3669

Sīkstulis jau nerimsies, kamēr ar zemi aizrīsies. 202 1864

Ko sīkstulis krāj, to plintnieks tērē. 1552 5219

Ko sīkstulis sakrāj, to badakāsis aprij. 94 9219

Ko sīkstulis sakrāj, to suns apēd. 208 1305

Sīkstulim nauda pieaug pie sirds. 556 5421

Sīkstulis aiz sīkstuma baiļojas pat precēties. 556 13323
Sīkstulis mūžam bagāts. 94 7791

Sīkstulis mūžam nabags. 997 8727

Sīkstulis mūžam nabags. 609 5522

Sīkstulis mūžam nabags. 230 4485

Sīkstulis mūžam nabags. 1244 3803

Sīkstulis mūžam nabags. 901 43

Sīkstulis mūžam nabags. 1805 871

Sīkstulis mūžam nabags. 1695 292

Sīkstulis mūžam nabags. 1188 4920

Sīkstulis mūžam nabags. 1552 24760

Sīkstulis mūžam nabags. 1724 2064

Sīkstulis mūžam nabags. 796 15870

Sīkstulis vienumēr nabags. 1206 4569

Sīkstulis mūžam nabags. 1206 2150

Sīkstolis līdz mūžam nabags. 1695 328

Sīkstulis mūžam nabags. 925 1964

Sīkstulis mūžam nabags. 1805 2282

Sīkstulis mūžam nabags. 1660 3957

Sīkstulis mūžam nabags. 1552 25584

Sīkstulis mūžam nabags. 1377 854

Sīkstulis mūžam nabags. 1177 7145

Sīkstulis mūžam nabags. 941 2042

Sīkstulis mūžam nabags. 1557 2978

Sīkstulis ir vienmēr nabags. 1592 4962

Sīkstulis mūžam nabags. 1627 5473

Sīkstulis mūžam bagāts. 1225 1614

Sīkstulis mūžam nabags. 1084 1232

Sīkstulis mūžam nabags. 1626 4795

Sīkstulis mūžam nabags. 1554 4915

Sīkstulis mūžam nabags. 1597 2133

Sīkstulis mūžam nabags. 1626 1100

Sīkstulis mūžam nabags. 1639 3001

Sīkstulis mūžam nabags. 935 33807

Sīkstulis vienmēr nabags. 1225 25622

Sīkstulis mūžam nabags. 1374 15

Sīkstulis mūžam nabags. 1654 1647

Sīkstulis mūžam nabags. 1654 2812

Sīkstulis mūžam nabags. 968 4525

Sīkstulis mūžam nabags. 584 1451

Sīkstulis mūžam nabags. 1552 35051

Sīkstulis mūžam nabags. 114 351

Sīkstulis mūžam nabags. 384 2479

Sīkstulis mūžam nabags. 1109 329

Sīkstulis arvien nabags. 464 7100

Sīkstulis mūžam nabags. 1137 808

Sīkstulis mūžam nabags. 17 20686

Sīkstulis mūžam nabags. 1224 294

Sīkstulis mūžam nabags. 116 3639

Sīkstulis mūžam nabags. 961 7677

Sīkstulis mūžam nabags. 828 6535

Sīkstulis mūžam nabags. 1074 324

Sīkstulis mūžam nabags. 1109 223

Sīkstulis mūžam nabags. 961 8446

Sīkstulis mūžam nabags. 1552 13929

Sīkstulis mūžam nabags. 1552 449

Negaidi no sīkstuļa. 997 5618

Negaidi no sīkstuļa. 997 5117

Sīkstulis krāj naudu ķildām un naidam. 1693 9747

Sīkstulis krāj naudu ķildām un naidam. 796 5798

Sīkstulis krāj mantu ķildām un naidam. 1766 6969

Sīkstulis krāj mantu ķildām un naidam. 13 5252

Sīc kā ods. 1945 9613

Saīc kā ods. 1802 2096

Sīc kā ods. 1900 1096

Sīc kā ods. 1900 491

Sīc kā ods. 929 57099

Sīc kā ods. 556 4767

Sīc kā ods - rūc kā dundurs. 1600 1205

Sīc kā bite. 529 643

Sīc kei mosuli. 679 1602

Ko nu sīc kā muša uz lietu! 1225 27371

Kas kalpo sīkumiem, tas kalpo velnam. 1552 13931

Kas ar sīkumiem nodarbojās, parasti nejaudā padarīt lielus darbus. 1008 5658

Pie tukšas siles cūkas rejās. 609 5523

Pi tukšas siļes i cyukas rejās. 966 412

Pie tukšas siles cūkas plēšas. 1137 1311

Ap tukšū sili cyukas grīžās. 548 11682

Sile pie zirga neiet. 1188 2947

Sile da zyrga naīt. 527 32027

Sile pi zyrga naīt. 508 4721

Siļa pi zyrga naīt, bet zyrgs pi silis. 1399 120

Sile pi zyrga naīt, a zyrgs pi silis. 1871 62

Sile da zyrga naīt. 1209 371

Sile da zyrga naīt. 509 1334

Sile da zyrga naīt. 509 768

Tas nav nekas cits, kā tāds sila peku lauzējs. 1459 2918

Syly nadegs, ka pasiles dag. 740 27832

Sila zeme, bada meize. 1341 23973

Kai syls nadeg, ka syla molys dag. 1925 3707

Kai sylā sauc, tai otskaņ. 1930 285

Siļķe grib peldēt. 1242 1187

Trīs pie siļķes, ganam aste. 17 19697

Trīs pie siļķes, gans pie astes. 708 58

Siļķes, maize laivā, - ēd ko gribi. 1730 66335

Siļķe, maize laivā - ēd ko gribi. 708 60

Grūt jau ir, bet kas to tic; nopērc siļķi, apēd cits. 1341 31062

Grūt iet, bet kas to tic, izcep siļķi - apēd cits. 877 1117

Caur vienu silki bucas nikas nasoc. 380 1759

Agrāk ar siļķes galvu Rīgu izbraukuši, kur ta nu netiks paēst. 567 1119

Kur siļķe bez sāls. 1008 3786

Lai izput siļķes brokastīs, bet laivai vajag iet. 1599 7542

Sūrs kā siļķe. 529 551

Kas ēd siļķes asti, to suņi ļoti rej. 1225 18603

Silts kā jēra mute. 1225 23340

Silts kā pa Jāņiem. 1225 27405

Sylts kai pudā. 740 9747

Tik silts, ka ne plika vārna nevar nosalt. 1225 27413

Silts kā piens. 1730 76704

Silts ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 935 34412

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 997 4669

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 997 12041

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 1244 9571

Silts tiek ar sildīšanu - labs ar gaidīšanu. 981 69

Silts nāk ar sildīšanu, labs - ar gaidīšanu. 1008 1384

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 796 9407

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 877 177

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1685 358

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 1008 2014

Silts ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 997 12441

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 958 3602

Silts ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 1510 514

Silts ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 1557 2989

Silts ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 1630 722

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 1177 2834

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 70 1774

Silts nāk ar sildīšanu un labs ar gaidīšanu. 70 3666

Silts ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 12 2595

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 1654 837

Silts nāk ar sildīšanu labs ar gaidīšanu. 1560 162

Silts nāk ar sildīšanu, labs - ar gaidīšanu. 1552 25239

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 1626 1888

Silts ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 1653 4773

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 1626 4788

Silts nāk ar sildīšanu, labs nāk ar gaidīšanu. 231 9146

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 1379 1977

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 116 3986

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 877 3260

Silts nāk ar sildīšanu un labs ar gaidīšanu. 116 9513

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 877 1043

Silc nāk ar sildīšanu, paps ar gaidīšanu. 1347 569

Labs nāk ar sildīšanu, silts ar gaidīšanu. 375 5556

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 840 475

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 1225 7451

Silts nāk ar sildīšanu, labs - ar gaidīšanu. 67 1146

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 699 116

Silts nāk ar sildīšanu, lobs ar goidīšanu. 529 869

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 1552 13690

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 529 1853

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 556 5512

Silts nāk ar sildīšanu; labs ar gaidīšanu. 1202 1046

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 961 564

Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. 384 925

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 101 1892

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 210 820

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 840 1823

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 67 1425

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 17 21950

Sylts ar sildīšanu, lobs ar gaidīšanu. 509 1366

Sylts ar sildīšanu, lobs ar gaidīšanu. 509 38

Sylts ar sildīšanu, lobs ar gaidīšanu. 820 855

Silts ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 120 474

Silts ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 1429 534

Silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 1433 401

Sylts ar sildīšonu, lobs ar gaidīšonu. 1399 113

Silts nāk ar sildīšanu, lobs ar gaidīšanu. 740 13766

Silts ar sildēšonu, lobs ar gaidīšonu. 970 46

Silts ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu. 120 342

Negaidi siltuma kad durvis vaļā. 1455 2027

Ko nu sildies kā pērnais sivēns pavasara saulītē. 279 1306

Jaunam siltums, vecam padoms. 67 1777

Siltums nav bez malkas. 617 2266

Kur siltums valda, tur dzīve salda. 1084 3433

Kur siltums, tur mīlestība. 1653 2420

Kur siltums, tur saticība. 1552 15434

Kur siltums, tur saticība un laba dzīvošana. 1773 3064

Siltums kaulus nelauž. 759 8344

Siltums kaulu nelauž. 1584 6012

Siltums kaulu nelauž. 1225 781

Siltums kaulu nelauž. 1624 190

Ko sīpols un dūmi acīm dara, toa dara sliņķis tam kas viņu sūta. 231 850

Neēd sīpolus, nesmirdēs. 1188 4786

Naessi seipulu i nasmirdēsi. 566 309

Naēd seipulu - nesmirdēsi. 740 17015

Naēd seipulu i nasmirdēsi. 740 9767

Najad seipula nasmirdēsi. 232 1424

Kas nav sīpolus ēdis, tam viņi arī nesmird. 855 5666

Naēd seipolu, i smoka naīs. 740 4980

Sirdeigs, bet naguš. 1950 2282

Sirdīgs kā pūce. 17 26991

Sirdīgs kā pūce. 529 561

Sirdīgs kā pūce. 1654 4258

Sirdīgs kā pūce. 1347 624

Sirdīgs kā pūce. 1657 2833

Sirdīgs kā pūce! 1459 3767

Sirdīgs kā pūce. 1376 2677

Sirdīgs kā pūce. 1552 15623

Sirdīgs kā pūce. 1552 9044

Sirdīgs kā pūce. 1444 700

Sirdīgs kā pūce. 1600 7974

Sirdīgs kā pūce. 1730 76720

Sirdīgs kā pati ragana. 5085 2141

Sirdīks kā vienc ugunc. 1361 95

Sirdīgs kā uguns. 17 8649

Sirdeiks kai veirss. 1344 311

Sirdīgs kā žīds. 917 1905

Sirdīgs kā kad kreiso kāju no gultas būtu izkāpis. 1844 135

Sirdiks ka lapsenc. 748 153

Sirdeigs kai lapsiņa. 640 1715

Sirdeigs kai vylks. 640 1625

Sirdīgs, kā bullis. 567 1139

Skaidra sirdsapziņa nebīstas no sūdzībām. 1776 284

Tīra sirdsapziņa labākais pavadonis dzīvē. 1727 354

Tīra sirdsapziņa ir tas labākais pavadonis dzīvībai. 1690 1688

Tīra sirdsapziņa ir labākais pavadons dzīvībā. 1584 4204

Tīra sirdsapziņa ir labs pavadonis dzīvībā. 387 7056

Sirds pa muti ārā kāp. 1654 4867

Sirds pa muri kāpj laukā. 1386 909

Sirds pa muti ārā kāp. 1372 3976

Sirds pa muti ārā kāpj. 17 10151

Sirds pa muti ārā kāpj. 116 20692

Sirds pa muti kāpj ārā. 609 3030

Sirds pa muti ārā kāp. 1595 1623

Sirds kāpj vai par muti ārā. 17 468 46

Sirds pa muti ārā kāp. 17 14558

Nevienam nevar sirdi redzēt. 1552 11984

Sirds sit kā kalēja veseris. 1225 15680

Sird pa kaklu kāpj. 529 1712

Sirds kurzemnieka gods. 1880 1657

Sirds - kurzemnieka gods. 527 7127

Sirds  - kurzemnieka gods. 1766 1725

Sirds kurzemnieka gods. 384 1177

No kā sirds pilna, no tā mute runā. 527 39923

Ko sirds jūt, to mute runā. 1225 5626

Ar ko sirds pilna, to mute izrunā. 1772 3795

Ar ko sirds pilna, to mute runā. 1709 329

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 1726 2834

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 1136 1164

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 1690 1986

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 527 36797

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 1693 9127

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 925 1584

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 997 6789

No kā sirds pilna, no tā mute runā. 1722 6097

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 1630 5189

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 941 4065

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 884 2355

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 1575 2737

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 1596 3640

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 1557 355

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 1593 1418

No kā sirds pilna, no tā mute runā. 1602 5687

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 202 5134

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 1170 301

No kam sirds pilna no tam mute runā. 1374 4258

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 1599 6524

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 804 3374

No kā sirds pilna, no tā mute runā. 231 3375

Kad pilna sirds, tad plūst pār lūpām. 1225 11108

Ja sirds pilna, tad mute iet pāri. 1374 38

No kam sirds pilna no tam mute runā. 3 1864

No kā sirds pilna, no tā mute plūst. 1627 868

No kā sirds pilna, no tā mute pāri iet. 1594 4953

Kam sirds ir pilna, tam mute liela. 1225 25646

Ar ko sirds pilna, mutē pāri plūst. 929 58098

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 877 2732

No kam sirds pilna, no tam sirds runā. 116 6333

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 840 2862

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 1079 1792

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 384 1178

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 877 3372

No kā sirds pilna, no tā mute runā. 1798 579

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 116 2632

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 1766 2280

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 556 6410

No kam sirds pilna, no tam mute runā. 529 2120

Kad sirds pāri plūst, tad mute runā. 1600 7880

No kā sirds pilna, no tā mute pārņema. 527 37386

No kā sirds pilna, no tā mute pārņema. 464 3141

No kā sirds pilna, no tā mute pārplūst. 1341 23995

Nu kō sirds pylna, nu to mutia runoj. 1263 1062

Mīksta sirds kā sievišķim. 384 1176

Mīksta sirds kā sievišķim. 917 3046

Ku sirds dūmoj tu uz vaiga nanūslepsi. 1263 728

Kū sirds dūmoj, tū uz vaiga nanūslēpsi. 1940 2699

Sirds tā sāp kā vāts. 23 1054

Man jau sirds sāpīga kā vāts. 142 2944

Kādu sirdi krūtīs nesam, tādi vādros, darbos esam. 1379 5624

Sirds kai pi verša, spāks kai pi gaiļa. 1238 3382

Sirds un mute ne katrreiz saprotas. 1699 6573

Ko dari, to dari no sirds. 1650 1116

Kam sirds ir tīra, tas nestrādā tumšus darbus. 1592 9525

Sirds kai vēžam, spāks kai gaiļam. 508 1314

Sirds kai vēžam un spāks kai gaiļam. 508 1332

Viņam jau sirds ir kā vēžam. 142 2910

Priecīga sirds dara vaigu priecīgu. 1674 3119

Sirds trīs kā apšu lapa, kā jēra lipa. 23 1057

Turpat sirdij blakus, aiz sienas atrodas sūdi. 142 915

Loba sirds tam, kas pacīteigs. 679 1416

Jo plašāka sirds, jo mazāk tanī siltuma. 1459 3867

Kad sirds runā, tad mute cieš klusu. 804 3375

Mūsu meitām sirds kā iebraucamā vieta. 1341 4431

Priecīga sirds dara jauku vaigu. 1376 2634

Kam nav tīra sirds, tas neguļ mierīgi. 1771 4323

Vai tev sirds no kažoka ādas? 1225 38105

Sirds iet kā mīstīklas. 1225 15681

Uz sirds medus, apakš mēles ledus. 1225 30970

Sirds grib, acis redz, bet dabūt nevar. 1730 59024

E, ka nu sirds kā poļu pirts. 1730 59094

Sirds vien lielāka, kā pats. 1730 56407

Ar sirdi vien visu. 1730 56515

Sirds nāk pa zobiem ārā. 1730 56505

Ko mana sirds nesaka. 1730 56447

Kur iesi, kur brauksi, turi sirdī dieviņu. 1800 2142

Silta sirds, aukstas asinis - labi sader. 1730 66161

Tam sirds kā cāļa dirsa raustās. 280 1033

Vai mana sirds sila zeme, kas mēslu neprasa. 513 29

Bezdievīga sirds ir nežēlīga. 997 1522

Sirds kā ledus. 1444 676

Kam liela sirds, tam jācieš sods. 1703 4553

Sirds tai i vard kei kotlā. 679 1352

Sirdi kai ar dzidu puordyure. 624 135

Vai tad mana sirds ir no koka? 929 28327

Sirds kei pi gaiļa. 679 1325

Kei putineņam sirsneņa sytās. 679 2128

Sirds kā vērsēnam. 529 1459

Sirdeigs da nadužs - syudam brēls. 465 345

Sirds pie dieva, rokas pie darba. 1177 11524

Smalkjūtība ir dvēseles glītums. 556 5740

Sažņaudzies kā sirds no bailēm. 556 8188

Daudzums sirds nemāc. 72 16063

Sirds īstā vietā. 384 1175

Maza sirds - liela dūša. 384 414

Tīra sirds ir vairāk vērta nekā zelts un sudrabs. 796 12344

Skaidra sirds - reta manta. 796 11131

Ar tukšu sirdi nevar dziedāt un dancot. 1459 3686

Kas noskumušai sirdij dziesmu dziedās. 1766 468

Vai mana sirds no stilba kaula. 1766 514

Ja sirds vien vesela, tad no nāves nav ko baidīties. 556 6454

Dažas cēlas sirdis līdzīgi pasaules jūrai nekad neaizsalst. 1880 1061

Losa nu vysas sirds. 640 1247

Turi sirdi tīru no visiem ļaunumiem. 556 6663

Tikla sirds ir dārgāka par zeltu. 556 6876

Sirdī ledus, bet uz mēles medus. 1627 1184

Otra sirdī neielīdīsi. 1341 23021

Izraudies, paliks vieglāka sirds! 1599 5757

Kā sirds domā, tā mute runā. 1689 3715

Sirds neprasa, kas labs, kas ļauns. 556 12059

Tikai ar mīlošu sirdi pasauli iekarot var. 927 3268

Skaidrai sirdij dimants vidū. 17 8552

Jau sirds līdz mala'm pilna. 1552 12101

Sirds lietas septiņreiz jāmērī un vienreiz jāgriež. 1459 3951

Pi sirds viļteiba, bet dīva vordi uz lyupam. 740 10838

Līdzjūtīga sirds ir savas apkārtnes saule. 556 9827

Sirds no dusmām pušu plīst. 1552 25232

Tīra sirds un goda prāts nav ar zeltu aizmaksājams. 1552 2954

Sirds na skalins viņā daudz nalīn. 365 260

Laba sirds ir zelta vērts. 231 6764

Kam slikta sirds, tas laba neatradīs. 1674 3125

Sirds īstā vietā. 1552 11985

Ģeķiem ir sirds mutē, bet gudriem mute sirdī. 855 5153

Sirds kā putra vārās, un kā kaujams cālis spārdās. 23 1056

Sirds sāp kā pleuga. 1459 4034

Mazs spiež sirdi, bet liels klēpi. 231 7255

Kur sirds gul, tur i ats skrin. 527 33487

Siltai sirdij vajag aukstu galvu. 556 8769

Sirc dyžān suop, naskū parac. 1344 121

Tu kai āduojs munu sirdi graus. 1344 68

Ar priecīgu sirdi paņem, ar bēdīgu atdod. 12 2394

Gudra sirds māca savu muti. 1645 4799

Sirds kā no vaska, bet darbi kā no krama. 1341 30979

Prātīga sirds iemanto atzīšanu. 1674 3126

Sirds treis što putna čūksts. 740 15554

Kas rūkts, tas jāizmet no sirds. 556 6997

Tava sirds ir tā kā dimanta oliņa. 1242 1180

Ar sirdīm kā brāļi, ar mantu katrs sev. 1690 1990

Ar sirdīm kā brāļi, ar mantu katrs sev. 1084 7771

Kur sirds sajūt prieku, tur nevar būt runa par bēdām. 556 5950

Skaidrā sirdī dievs dzīvo. 926 1797

Sirds pie dieva, rokas pie darba. 116 3249

Vai mana sirds ie sila zeme? 717 960

Ar sirdi un dvēseļi. 1268 185

Kam samanīga sirds, tu sauc par gudru. 400 3231

Sirdsapziņai zobu nav, tomēr nepaciešmi grauž. 556 10113

Laba sirdsapziņa ir vismīkstākā gulta. 556 8663

Ļaunā sirdsapziņa ir briesmīgākais tārps - grauzējs. 556 10267

Sovess - lobuokīs līcinīks. 1650 1349

Sirdsskaidrība vienmēr rāda pareizu ceļu. 1601 2102

Gādā, lai tev vienmēr laba sirdapziņa. 1602 3849

Sirds skaidrība vienmēr rāda pareizo ceļu. 1551 6580

Turi sovu sirdsapziņu teiru, vysod prīceigs byusi. 508 3617

Sirdsapziņa vispareizāka algas izmaksātāja. 556 12409

Sirdapziņa mīkstākais spilvens. 1584 5830

Pret sirdsāpēm nelīdz prātīgs vārds. 1551 1087

Tīra sirdsapziņa ir labākais pavadonis dzīvībā. 116 18462

Tīra sirdsapziņa ir labākais vadons. 67 2531

Tīra sirdsapziņa ir labākais pavadonis dzīvē. 67 2233

Tīra sirdsapziņa ir tas labākais pavadonis dzīvē. 1668 5662

Skaidra sirdsapziņa ir vislabākā dzīves ceļa biedrene. 556 5423

Tīra sirdsapziņa ir labākais pavadonis dzīvībā. 1244 4511

Ar skaidru sirdi tālu tiksi. 739 5048

Kas uz sirds, tas uz mēles. 1668 2987

Kas uz sirds, tas uz mēles. 1753 926

Kas uz sirds, tas uz mēles. 1515 2570

Kas uz sirds, tas uz mēles. 1341 23994

Kas uz sirds, tas uz mēles un kas uz mēles, tas ārā. 1225 30925

Kas iz sirc, tis iz mēles. 1268 276

Kas uz sirds, tas uz mēles. 1627 3288

Kas uz sirds, tas uz mēles. 464 5857

Kas uz sirds, tas uz mēles. 464 3140

Kas uz sirds, tas uz mēles. 1239 2044

Kas uz sirds, tas uz mēles. 527 37385

Kam skaidra sirds, tam acis mirdz. 1880 3131

Kam skaidra sirds, tam acis mirdz. 1880 1807

Kas no sirds nāk, tas iet pie sirds. 1629 325

Kas no sirds nāk, tas iet pie sirds. 1730 66154

Kas nāk no sirds, tas iet pie sirds. 1170 610

Kas no sirds nāk, tas iet pie sirds. 834 6516

Kas no sirds nāk, iet uz sirdi. 1575 2665

Kas no sirds nāk, tas iet pie sirds. 116 5924

Kas nāk no sirds, tas iet pie sirds. 961 2641

Kas no sirds nāk, tas iet pie sirds. 17 9417

Kas no sirds nāk, tas uz sirdi iet. 1459 17

Kas nāk no sirds, tas iet pie sirds. 556 5702

Kas no sirds nāk, tas iet uz sirdi. 116 6172

Mīksta sirds kā cālim. 1620 234

Mīksta sirds kā cālim. 929 58977

Mīksta sirds kā cālim. 1552 25214

Mīksta sirds kā cālim. 220 2253

Mīksta sirds kā cālēnam. 1552 15565

Mīksta sirds kā cāļam. 17 14557

Mīksta sirds kā cāļam. 1758 283

Mīksta sirds kā cāļam. 1459 1330

Mīksta sirds kā cāļam. 1444 694

Mīksta sirds kā cāļam. 1758 283

Mīksta sirds kā cāļam. 17 26707

Mīksta sirds kā cāļam. 1552 4663

Sirds jau nevar parādīt. 1730 59201

Nevienam nevar sirdi redzēt. 1699 3075

Nevienam sirdi nevar redzēt. 958 9838

Nevienam nevar sirdi redzēt. 1244 10628

Nevienam nevar sirdi redzēt. 1379 2731

Nevar nevienam sirdi redzēt. 1629 2633

Nevienam nevar sirdi redzēt. 1595 120

Nevienam nevar sirdi redzēt. 384 1174

Nevienam nevar sirdī redzēt. 877 26638

Nevienam sidri nevar redzēt. 1765 1407

Nevienam nevar sirdi redzēt. 877 3373

Nevienam nevar sirdi redzēt. 1736 3059

Nevienam nevar sirdi redzēt. 1750 6347

Sirds pilna, tik reudāt nevar. 202 5043

Sirds pilna, tik reudāt nevar. 384 1179

Sirds pilna, tik reudāt nevar. 1690 1987

Sirds pilna, tik reudāt nevar. 1552 11988

Sirds pilna, tik reudāt nevaru. 925 1387

Sirds kā plāksters, dūša kā miets. 1668 4731

Sirds kā plāksters, dūša kā miets. 384 415

Sirds kā miets. 1444 707

Sirds kā plāksterim. 1225 12837

Sirds kā sētas miets. 1444 677

Iedzer lai sirds netrīc. 23 353

Pa trīs, lai sirds netrīs. 1620 2052

Izmiezies lai sirds netrīc. 23 344

Dusmās sirds nezin, kas labs, kas ļauns. 1225 16495

Dusmās sirds nezin, kas ļauns, kas labs. 828 92

Dusmās sirds nezin, kas labs, kas ļauns. 553 4133

Dusmās sirds neprot, kas ļauns, kas labs. 1379 3887

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 384 327

Dusmās sirds neprot, kas labs, kas ļauns. 384 5198

Dusmās sirds neizšķir, kas labs, kas ļauns. 384 556

Dusmās sirds nezin, kas labs, kas ļauns. 1774 7934

Parād viņam sirdi, viņš tev parādīs citu ko. 1668 601

Parād viņam sirdi, viņš tev parādīs citu ko. 1654 835

Rādi otram sirdi, bet otris tev rāda pakaļu. 202 8347

Rādi tu viņam sirdi, viņš tev rāda pakaļu. 1600 7938

Tu vienam parādi sirdi - viņš tev parāda pakaļu. 68 387

Parādi tu viņam sirdi, viņš tev parāda kailu pakaļu. 142 914

Parādi citam sirdi, viņš tev parādīs pakaļu. 1730 66345

Rādi viņam sirdi, viņš tev parāda muguru. 1772 3753

Parādi tu viņam sirdi, viņš tev parādīs mēli. 1766 1599

Rād otram sirdi, viņš tev parād mēli. 1008 2010

Rādi viņam sirdi, viņš tev rāda dibinu. 116 8933

Rādi tu viņam sirdi, viņš tev rādīs dirsu. 567 1104

Rād tu viņam sirdi, viņš tev parād dirsu. 23 2907

Parādi tu viņam sirdi, viņš tev parādīs pliku dirsu. 280 1037

Tam sirds kā akmens. 23 1168

Sirds cieta kā akmens.317 468 44

Sirds kai akmins cīta. 374 123

Sirds nav no akmens, bet dažreiz cietāka par akmeni. 556 13678

Tava sirds ir kā akmens. 1177 23273

Sirds kā akmens, asens kā vīns. 1376 242

Sirds kā akmeņam cieta. 508 2078

Kam droša sirds, tam laimējas. 1493 3260

Kam droša sirds, tam laimējās. 609 2596

Kam droša sirds, tam laimējās. 834 6127

Kam droša sirds, tam laimējas. 1880 3797

Kam droša sirds, tam laimējas. 1880 2098

Kam droša sirds, tam laimējas. 1552 23030

Kam droša sirds, tam laimējas. 67 1147

Sirms kā ābels. 529 488

Dažs top sirms, bet ne gudrs. 1629 6321

Sirms kā koza. 529 489

Sirms ka vecs āzs. 748 211

Sirms kā seskis. 877 243

Sirms kā sesks. 917 6450

Sirms kā seskis. 769 112

Sirms kā sesks. 1455 1487

Sirms kā sesks. 17 19964

Sirms kā sesks. 1444 775

Sirms kā sesks. 1667 1068

Sirms kā sesks. 1079 1845

Sirms kā sesks. 929 42504

Tīri sirms kā vecs seskis. 72 8532

Sirms kā seskis. 529 490

Tāds kā sirsenis. 907 97

Sisenim nav ķēniņa, tomēr visi pulkā dalīti. 116 12446

Siseni, ko ķeries pie zirga spēka. 1225 11333

Sitīns uz sitīņa vōdej, ēdīns uz ēdīņa navōdej. 820 263

Labāk sitiens uz sitienu nekā ēdiens uz ēdienu. 796 6590

Jo syt to jem, jo dūd to bēdz. 509 1570

Otram sit, pats sev iesit. 1133 253

Sit, ka zaļš gar acīm griežās. 556 3048

Kai sīsi, tai skrīsi. 477 224

Sit, ka visa istaba blakš. 556 2434

Kas dreižy syt, tys dreižy pikust. 1263 777

Otram sit, pašam tiek. 1552 41013

Nesit pretī, ja otrs tev sit. 1084 3102

Sit, lai nemocītos, bet lai mācītos. 556 10799

Sit kā par maisu. 529 696

Sitiens izmāca lepnumu. 1593 531

Ka man te nav viena mīksta. 1730 57147

Sit kā pa vecas mucas dibenu. 929 57132

Sitiens liels, atsitiens vēl lielāks. 527 22211

Sitās kā pliks pa nētrīm. 1008 2255

Sit kā pa tēva galvu. 997 6035

Sytās kai systova. 365 263

Jo sit, jo skan. 500 52

Tas jau sitās kā nazis sienā. 527 46115

Sit kā kroga spaini. 529 1572

Sit kā taukus pikā. 529 1500

Sitās kā zivs pret ledu. 739 9573

Kas dreiži syt, tas dreiži pīkyust. 1940 2743

Sytās kā kūdas gūvs ūksts po kauļīm. 1945 7698

Nu kūpejūs sīpejūs sītiņu ūzuls kreit. 640 1346

Kad sit, tad iet. 997 10995

Syt kai ar vasari. 640 1373

Sit sikom beidzas. 780 150

Sit cikom beigsīs. 640 1659

Sit cikom beidzās. 640 1443

Sit cikom beigsīs. 640 1028

Ka syt, tad bēdz. 477 355

Ka sit, tad bēdz. 1429 950

Kad sit, tad bēdz, kad dod, tad ņem. 917 5780

Kad sit, tad bēdz, kad dod, tad ņem. 917 2126

Ka sit, to bēdz; ka dūd, to nem. 1899 379

Kad sit, tad bēdz. 67 2110

Otram sit, pašam sāp. 1188 4492

Otram sit, pašam tiek. 1704 2147

Ko sit, tas mūk. 1703 2662

Kam sit, tam sāp. 1713 1975

Kad sit, tad bēdz. 1684 430

Otram sit, pašam tiek. 8 1595

Otram sit, pats dabon. 927 2696

Otram sit, pašam tiek. 220 2261

Otram sit, pašam sāp. 1626 1663

Kas otram sit, tam pašam sāp. 1592 7020

Kas otram sit, tas pats sev trāpa. 1576 9227

Otram sit, pats bļaun. 1374 1638

Otram sit, pašam tiek. 1602 935

Kā citam sit, tā pašam sāp. 1592 8948

Kas citam sit pašam sāpēs. 1653 4369

Ko sit, tas bļauj. 1627 1908

Kad sit, tad bļauj. 84 5936

Kad sit, tad bļau. 84 2693

Ja sit, ta bļauj. 84 5743

Kad sit, tad bēdz, kod dod, tad ņem. 70 4652

Kas otram sit, tam pašam sāp. 1592 9230

Jo vairāk sit, jo mazāk sāp. 1552 25240

Otram sit, pašam sāp. 116 20112

Otram sit, pašam sāp. 840 109

Otram sit, pašam sāp. 529 1727

Otram sit, pats brēc. 101 3261

Kā sit, tā lien. 101 836

Otram sit, pats brēc. 101 1140

Pats sit, pats kliedz. 384 470

Kā sit, tā sāp. 1444 729

Kad sit, tad kliedz. 840 41

Kam sit, tas bēg, kam sāp, tas vaid. 556 13004

Kam sit, tas bēg. 739 8083

Jo sit, jo kliedz. 997 1286

Kas otram sit, tam pašam sāp. 958 11341

Kā sīlis uz Vāczemi. 475 98

Ar vienu sitienu divu mušu nenosist. 508 2979

Nu kūpejūs sītīņu uzuls kreit. 640 1346

Sitās kā turks.31341 3839

Sitās kā pliks pa nātrēm, kā suns pa sēnalām. 1207 5061

Sist kā perķi. 625 886

Sytās kei žids pa ērškeižim. 679 2197

Viņš sytōs kai lūps veiveļōs. 548 2400

Sytās kai katōls pa ellni. 509 504

Sytās kai sleigdams. 640 1201

Sytās kai nīotrēs. 640 1452

Sitās kā žīds pa sinagogu. 997 14737

Sytās kai systova. 365 263

Sit ka kauli skan. 556 3439

Sit kā turks. 231 3091

Sitās kā suns pa sēnalām. 1492 554

Sytās kei zyrga aste. 379 1309

Sitās kā pliks pa nātrīm. 1451 306

Sitos kā pliks pa nātrām. 527 36806

Sitas kā pliks pa nātrām. 1451 1431

Sitas tā kā pa nātrēm. 1242 3846

Ko nu sitas kā pliks pa nātrām. 997 12388

Sitas kā pliks pa nātrām. 997 14735

Sitās kā pliks pa nātrām. 1492 555

Sitās kā pliks pa nātrām. 1689 535

Sities kā pliks pa nātrām. 387 7842

Ko sities kā pliks pa nātrēm. 576 1605

Ko tu sities kā pliks pa nātrām. 1276 923

Ko tu sities kā pliks pa nātrām. 1206 1523

Sitās kā pliks pa nātrām. 877 1126

Ko sities kā pliks pa nātrīm. 796 7277

Sitās kā pa nātriem. 997 15435

Sitas kā tītars pa nātrām. 1552 32027

Sitās kā pliks pa nātrēm. 1592 6502

Sitās kā pliks pa nātrām. 935 33230

Sitās kā pliks pa nātrēm. 8 2717

Sitās kā pliks pa nātrēm. 8 613

Nesities kā pliks pa nātrām. 1802 3337

Sitās kā pliks pa nātrēm. 1552 12705

Sitas kā pliks pa nātrēm. 1598 146

Sities kā pliks pa nātrēm. 1862 224

Sitās kā pliks pa nātrām. 17 28930

Sytōs kai plyks pa nōtrem. 640 1806

Sytas kai plyks pa notrom. 1238 3374

Sytās kai plyks pa nōtrēm. 740 4973

Tys sytās, kai plyks pa nōtrem. 1151 217

Sitās kā pliks pa nātrām. 1439 1113

Sitas kā zivs pret ledu. 556 10809

Sitās kā zivs zem ledus. 941 2072

Sitās kā zivs pret ledu. 1001 514

Sitās kā zivs pret ledu. 12 1164

Sitās kā zivs pret ledu. 67 454

Sytās kai zivs uz leda. 1252 100

Sytās kai zivs teiklā. 935 33300

Sitās kā zivs tīklā. 1599 6455

Sitas kā zivs pa ūdeni. 1110 251

Sytās kai leidaka pa dyuksti. 740 9735

Cits runā par sevēnu, cits par īlenu. 1459 2927

Sivēns aug, kulīte neaug. 1738 4250

Nusasadzis kai syvāns. 780 350

Mozs syvānc kai kuopurs. 1344 486

Sivēns pie silītes ēdot, ieceļ kāju silītē. 556 13389

Kur sivēns izlien, tur cūka neizlīdīs. 1341 30999

Ko spiedz kā kaujams sivēns. 1225 27177

Nomozgotais syvāns. 780 472

Skaists kā pusrubļa sivēns, mīļa kā siļķe galvā. 116 972

Kai syvāns syltumas mīl. 276 300

Bez skona i vuts nanūkausi, a kur ta vēļ zogtu syvānu! 1950 1315

Sivēns aug, maizīte ne. 853 981

Sivēns īkša garumā. 1694 584

Gudrs kā Pētera sivēns. 1552 4664

Sivēns cūkas bērns. 1225 30919

Sivēns iesprūst žogā, velnam vaina. 1772 3765

Sivēns grib cūku mācīt. 1657 380

Ēd kā sivēns! 1459 1407

Kā sivens. 913 192

Sivēnu maisā nekad nepērk. 1010 2899

Sivēnu maisā neviens nepērk. 997 16122

Sivēnu  maisā neviens nepērk. 997 15157

Sivēnu maisā neviens nepērk. 353 9525

Sivēnu maisā nepērk. 1008 4497

Sivēnu maisā nepērk. 997 9174

Sivēnu maisā nepērk. 1688 1291

Sivēnu maisā nepērk. 1805 120

Sivēnu maisā nepērk. 94 5905

Neviens sivēnu maisā nepērk. 1225 30963

Sivēnu maisā nepērk. 1372 3962

Sivēnu maisā nepērk. 1376 899

Sivēnu maisā nepērk. 884 588

Sivēnu maisā nepērk. 1376 764

Sivēnu maisā nepērk. 1383 1263

Sivēnu maisā nepērk. 1377 391

Sivēnu maisā nepērk. 1629 1856

Sivēnu maisā nepērk. 1880 1619

Sivēnu neviens maisā nepērk. 1552 157

Sivēnu maisā nepērk. 1552 9019

Sivēnu maisā nepērk. 116 10453

Sivēnu maisā nepērk. 1766 321

Kas pirks sivēnu maisā? 925 1563

Kas pirks sivēnu maisā. 1136 1149

Kas pirks sivēnu maisā! 1689 4407

Kas pirks sivēnu maisā. 997 6752

Kas pirks sivēnu maisā. 576 1853

Kas pirks sivēnu maisā. 1730 66351

Kas pirks sivēnu maisā. 872 1841

Kas pirks sivēnu maisā! 1601 3526

Kas pirks sivēnu maisā. 231 3307

Kas pirks sivēnu maisā. 941 4040

Kas pirks sivēnu maisā. 1557 327

Kas pirks sivēnu maisā. 884 4724

Kas pirks sivēnu maisā. 70 2394

Kas pirks sivēnu maisā. 1374 3329

Kas pirks sivēnu maisā. 1611 2670

Kas pirks sivēnu maisā. 1404 2639

Kas pirks sivēnu maisā. 116 6140

Kas pirks sivēnu maisā! 384 1345

Kas pirks sivēnu maisā. 464 6142

Kas pirks sivēnu maisā. 1459 409

Kas pirks sivēnu maisā! 1225 4130

Nepērc sivēnu maisā. 848 2768

Sivēnu maisā nevar pirkt. 387 7304

Sivēnu maisā nevar pirkt. 1560 216

Nepērc sivēnu maisā. 1225 5039

Nepērc sivēnu maisā. 1379 8639

Napierc syvana maisā!1268 338

Nepērc sivēnu maisā. 935 33225

Nepērc sivēnu maisā! 210 1047

Napērc syvana maisā, nūpērksi suni. 640 1737

Nepērc sesku maisā. 527 4655

Citam skabargas acī redz, bet baļķi savā acī neredz. 94 2857

Skabargu otra acī redz, baļķi savā neredz. 1492 443

Cita skabargu ierauga, pats savu baļķi beredz. 527 24982

Otram skabargu derz, pats sev baļķi neredz. 1773 231

Otram sknabatu redz, bet pats sev baļķi neredz. 1695 2339

Citam skabargu ieraugst, pats sev baļķi neredz. 1474 84

Citam skabargu acīs redz, pats sev baļķu neredz. 1667 123

Otram redz skabargu acīs, pats sev baļķi neredz. 1690 966

Citam skabargu redz, pats sev baļķi neredz. 1685 340

Citiem redz skabargu, pats sev neredz baļķi. 1008 1990

Citam ierauga skabargu, bet baļķi savā acī neredz. 1208 11645

Otram skabarksni redz, pats savu baļķi neredz. 1684 882

Citam ierauga skabardu pats sev neredz baļķi. 958 4334

Citam skabargu redzi, pats sev baļķi acī neredz. 1188 2894

Otram skabargu redz, pats savu baļķi neredz. 958 1055

Kas otram skabargu ierauga, tas pats savu baļķi neredz. 1014 842

Citam redz skabargu, pats sev baļķi neredz. 1687 510

Citam redz skabārgu acī sev neredz baļķi. 868 1558

Otra skabargu redz, pats sev baļķi neredz. 1686 606

Otram ierauga skabargu, pats sev baļķi neredz. 353 6812

Otram skabargu redz, pats sev neredz baļķi. 1674 752

Otram skabargu redz, pats sev baļķi neredz. 230 4323

Otram skabargu redz, pats sev baļķi neredz. 848 2870

Citam skabargu redz, pats sev baļķi neredz. 848 1068

Otram skabargu redz, pats sev bomi neredz. 1805 630

Otram redz skabargu acī, bet pats savā acī neredz baļķi. 1207 7672

Otram skabargu redz, pats sev neredz. 1206 2392

Sargies otram skabargu rādīt, sev pašam baļķi ne redzēt. 855 5157

Cita sienā redz skabargu, pats savā neredz baļķi. 231 1164

Skabargu cita acī redz, baļķi savā neredz. 231 542

Otram skabargu acī redz, pats sev baļķi neredz. 1225 31086

Cita skabargu ierauga, paša acī baļķi neredz. 12 598

Cita skabargu redz acī, pats sev baļķi neredz. 1645 41

Otram redz skabarzdu, pats sevim baļķi neredz. 684 37

Otra skabargu redz, savu baļķi neredz. 884 4939

Citam redz kad skabargas acīs, bet pašam baļķis. 834 5880

Otram acī skabargu redz, savā baļķi neredz. 1637 852

Skabargu otra acī redz, bet baļķi  savā acī neredz. 1596 3372

Skabargu otra cilvēka acī ierauga, bet baļķi pats savā nē. 877 1328

Otram skabargu ierauga, pats savu baļķi neredz. 1628 324

Cita acī skabargu redz, bet savā acī baļķi neredz. 927 504

Otram redz skabargu acī, pats sev neredz baļķi. 1595 496

Otram redz skabargu, bet pats sev baļķi neredz. 70 1094

Otram redz skabargu, pats sev baļķi neredz. 840 1642

Otra acī redz skabargu, pats savā baļķi neredz. 1552 471

Otra acī redz skabargu, savā ne baļķi. 1900 805

Otram skabargu redz, pats sev baļķi neredz.31752 678

Otram redz smilgu acī, pats sev ne baļķi neredz. 1716 219

Skabargu otra acī redz, baļķi neredz. 17 19065

Pats sev skabargu acī neredz, bet otram baļķi redz. 17 14072

Otram skabargu redz, pats savu baļķi neredz. 384 3693

Otram skabargu redz, pats baļč neredz. 101 1190

Otram skabargu redz, pats baļķi ne. 17 20796

Otram redz skabargu, pats sev neredz baļķi. 1087 169

Savā acī neredz skabargu, bet otra acī redz baļķi. 1115 378

Utram smylgu redz, pats sev bolkas naredz. 906 2392

Ūtra smylgu radz, sovas bovkys naradz. 906 2129

Saskābis kā skābuma ķērne. 1584 4713

Sarūdzis kā skābumu ķērne. 1225 38061

Skābs kā rūguma ķērne. 828 6582

Sarūdzis kā skābā putra. 1492 537

Saskābis, ka'skāba putra. 508 2208

Saskābis kā skābputras staņķis. 1225 34996

Skābs kā gurķis. 529 1434

Saskābis kā gurķu muca. 929 62233

Tik skābs kā etiķis, tik rūgts kā pipars! 1459 3676

Skōbs kai etiks. 458 2328

Kab tu saskobtin. 465 316

Skābs kā rūgušpiens. 1225 27428

saskābis, kā skābene. 529 1609

Skābs kā dzērvene. 1860 1164

Skābs kā dzērvene. 529 1449

Skābs kā dzērveņu oga. 1552 11729

Skābs kā dzērveņu oga. 917 3001

Skābs kā dzērvenes oga. 384 778

Skābs kā dzērveņu oga. 556 4732

Kur cērt, tur skaidas lec. 828 3155

Kur cert, tur skaidas lec. 867 6738

Kur cērt, tur skaidas lec. 1188 9003

Kur cert, tur skaidas birst. 1244 4709

Kur cērt, tur skaidas lec. 1188 2893

Kur cērt, tur skaidas. 997 5138

Kur cērt, tur skaidas lec. 1713 799

Kur cērt, tur skaidas lec. 1684 448

Kur cērt, tur skaidas lec. 1474 67

Kur cērt, tur skaidas lec. 997 715

Kur skaidas lec, tur koku cērt. 997 15168

Kur cērt, tur skaidas lec. 1816 428

Kur cērt, tur skaidas lec. 796 4281

Kur malku cērt, tur skaidas lec. 1816 1607

Kur skaidas lec, tur koks krīt. 997 1866

Kur cērt, tur skaidas lec. 997 4872

Kur cērt, tur skaidas lēc. 941 657

Kur cērt, tur skaidas lēc. 1560 140

Kur cērt, tur skaidas lec. 917 4297

Skaidas lec koku cērtamā vietā. 917 5046

Kur cērt, tur skaidas lec. 828 3530

Kur cērt, tur skaidas lec. 8 1589

Kur cērt, tur skaidas lec. 1643 1211

Kur cērt, tur skaidas lec. 1177 2757

Kur cērt, tur skaidas lec. 1557 2354

Kur cērt, tur skaidas lec. 1652 30

Kur cērt, tur skaidas lec. 927 1410

Kur cērt, tur skaidas lec. 1552 327

Kur cērt, tur skaidas lec. 1596 13

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1651 2790

Kur cērt, tur skaidas lec. 1651 3990

Kur cērt, tur skaidas lec. 1599 1122

Kur cērt, tur skaidas. 1225 11287

Kur cērt, tur skaidas lec. 884 3772

Kur cērt, tur skaidas lec. 1599 1964

Kur cērt, tur skaidas lēc. 1653 5959

Jo cērt, jo skaidas lēc. 500 47

Kur cērt, tur skaidas lec. 375 6157

Kur cērt, tur skaidas lec. 840 1636

Kur cērt, tur skaidas lec. 828 6586

Kur cērt, tur skaidas lēc. 840 1232

Kur cērt, tur skaidas lec. 1262 1721

Kur cērt, tur skaidas lec. 935 12750

Kā cērt, tā skaidas lēc. 961 7323

Kur cērt, tur skaidas lec. 116 4040

Kur cērt, tur skaidas lec. 853 104

Kur cērt, tur skaidas lec. 1202 95

Kur cērt, tur skaidas lēc. 877 1629

Kur tēš, tur skaidas lec. 877 3453

Kur tēš, tur skaidas lec. 877 2589

Kur skaidu cērt, tur skaida lec. 1026 343

Kur koku cērt, tur skaidas lec. 1202 1380

Kur cērt, tur skaidas lec. 1472 2316

Kur cērt, tur skaidas lec. 1120 79

Kur cērt, tur skaidas lec. 1552 13661

Kur cērt, tur skaidas lec. 1552 5417

Kur cērt, tur skaidas lec. 400 3173

Kur cārt, tur skaidys lāc. 1368 727

Jo cērt, jo skaidas lec. 1237 78

Kur cērt, tur skaidas lec. 1439 1669

Skaidris kā osora. 529 496

Skaidris kā viens reiz viens. 1225 5359

Skaidrs kā tinte. 1900 1077

Skaidrs kā melns uz balta. 1084 8702

Skaidrs kā kīselis. 1552 13569

Skaidrs kā dievvārds. 793 105

Tur viss tik skaidris kā uz tēbreti uzlikts. 1459 2104

Skoidrs kā diena. 529 495

Skaidrs kā diena. 1573 2593

Skaidrs kā diena. 1552 3519

Tas ir skaidrs kā diena. 880 1264

Skaidrs kai dīna. 768 276

Skaidrs kā diena. 1379 6180

Skaidrs kā diena. 464 6697

Skaidrs kā diena. 1225 5360

Skaidrs kā diena. 1024 313

Skaidris kā diena. 1225 15017

Skaidrs kā diena. 1225 5427

Skaidrs kā diena. 529 1452

Skaidrs kā diena. 929 28514

Askaidrs kā avota ūdens. 1715 1399

Skaidrs kā avota ūdens. 917 2965

Skaidrs kā avot ūdens. 1493 5367

Skaidrs kā avota ūdens. 384 692

Skaidrs kā avota ūdens. 1459 4044

Skaidrība ari sliktam apģērbam dod spožumu. 527 43459

Skaidrība un jautrība ir lielākā bagātība. 834 3131

Skaista kā pasaku meita. 556 7404

Smuks kā cūka ar stāvu degunu. 1459 2043

Smuks kā raibs sivēns. 556 4759

Stabs arī smuks, kad to apģērbj. 1614 285

Skaists kai ūgļu maiss. 1473 817

Smuks par nelaimi. 84 722

Ne vienmēr tas ir skaists, kas otram. 1552 41539

Skaista kā princese. 116 16774

Skaista kā Babiņas dziesma. 1459 990

Smuks nav plikums, bet tikums. 1225 10925

Visapleik skaists, vidā pivums. 1043 252

Skaists kā meldera sivēns. 1784 819

Skaists kai eņģels. 512 181

Skaista kā Tukuma žīdene. 917 1796

Skaists kai ōbuls. 465 204

Skaista kā Babīnas dziesma. 1459 1977

Skaista kai meitene. 780 401

Skaists kā ķīniešu bilde. 1802 2016

Skaista kā leišu bilde. 935 34137

Skaists kai cyuka ar sodlim. 508 2390

Skaists kā cūka ar sedliem. 740 13689

Skaista kai cyuka leitā. 465 243

Skaists kai cyuka. 508 2427

Skaists kā roze. 556 3445

Skaista kai ruzā. 465 194

Skaista kā roze, slinka kā vize. 508 2080

Skaista kā Turaidas roze. 1950 4161

Skaista kā roze. 1654 3453

Skaists kā roze. 1736 460

Skaiss kai lilijis zīc. 1344 330

Skaistam skaista indive. 941 4088

Skaistam skaista nelaime. 1377 520

Smukam smuka nelaime. 1225 789

Smukam smuka indeva, nejaukam laba daba. 1674 44

Smukam smuka nelaime. 1690 456

Smukam smuka nelaime. 527 31955

Smukam smuka nelaime. 1225 4743

Smukam smuka nelaime. 1459 391

Smukam smuka nelaime. 1551 1448

Smukam smuka nelaime. 913 447

Smukam smuka nelaime. 1648 241

Smukam smuka nelaime. 1208 2785

Smukam smuka nelaime. 384 633

Smukam smuka indeve. 877 638

Skaistam skaista nelaime. 1225 5482

Smukam smuka nelaime. 739 1631

Skaistam skaista nelaime. 1188 7914

Skaistam skaista nelaime. 1626 1875

Nekas nav skaists, kas nav labs. 1727 344

Nekas nav skaists, kas nav labs. 387 7034

Nekas nav skaists, kas nav labs. 1379 7405

Nekas nav skaists, kas nav labs. 1493 4198

Nekas nav skaists, kas nav labs. 1225 34908

Skaists ir tas, kas neaizsniegts. 1552 4610

Skaists ir tikai tas, kas neaizsniegts. 1552 6021

Skaists ir tas, kas neaizsniegts. 1626 4512

Skaistums nīkstk, manta izput, bet labs tikums pastāv visu mūžu. 1730 66295

Ko palīdz skaistums, ja sirdī nemīt labums. 1599 5754

Skaistums nav tikums. 1372 5674

Skaistums aiziet, vecums pienāk. 1599 5753

Skaistums maršu nespēlē. 464 1633

Meklē skaistumu darbā un dabā! 1890 17

Skaistums sev pievelk visas acis. 556 6938

Skaistums vīst, tikums zied un augļus nes. 855 5232

Skaistums naudu nemaksā. 1658 580

Pietieci ar to skaistumu, kādu dievs tev devis. 1805 7991

Skaistums bez lepnības ir puķe bez smaržas. 116 4211

Arī skaistums no svara: katra jauna puķīte dod cilvēkam daudz spēka. 1860 3580

Skaistums, bagātība, gods un lepnums netop līdzi kapā nests. 1573 3823

Nemeklei skaistuma, a meklei lobuma. 527 33581

Skaistums nepelna maizi. 1459 383

Ko līdz smukums, kad nav tikums. 1696 4099

Ko līdz skaistums, ja nav tikums. 1766 385

Ko līdz smukums, kad nav tikums. 101 1296

Ko līdz smukums, ka nav tikums. 625 87

Ko līdz smukums, kad nav tikuma. 1202 2021

Ko līdz skaistums, kad nav tikums. 1084 1706

Ko līdz skaistums, tikums nav. 1242 3626

Ko līdz skaistums, kad nav tikums. 1393 873

Ko līdz skaistums, kad nav tikuma. 1880 3498

Ko līdz skaistums, ka nav tikums. 834 2525

Ko līdz smukums, kad nav tikums. 1653 864

Ko līdz smukums, kad nav tikums. 884 1641

Ko līdz skaistums ka nav tikums. 961 4481

Ko līdz skaistums, kad nav tikums. 1024 365

Ko līdz skaistums, kad nav tikums. 1752 679

Ko līdz skaistums, kad nav tikuma. 853 101

Ko līdz skaistums, kad nav tikuma. 1798 822

Ko līdz smukums, ja nav tikums! 1600 7782

Ko līdz smukums, ka nav tikums. 1262 2791

Ko līdz skaistums, ka nav tikums. 1641 28395

Skaistums zūd, tikums pastāv. 1704 788

Skaistums zūd, tikums pastāv. 1615 111

Skaistums zūd, tikums pastāv. 1805 5583

Skaistums zūd, tikums pastāv. 1660 4439

Skaistums zūd, tikums pastāv. 1206 4173

Skaistums zūd, tikums pastāv. 1661 5123

Skaistums zūd, bet tikums pastāv. 1674 45

Skaistums zūd, bet tikums pastāv. 796715684

Skaistums zūd, bet tikums pastāv. 796 12365

Skaistums zūd, tikums pastāv. 1404 1098

Skaistums zūd, tikums pastāv. 929 42584

Skaistums zūd, tikums pastāv. 1584 2746

Skaistums zūd, tikums pastāv. 1657 3142

Skaistums zūd, tikums pastāv. 1084 6035

Skaistums zūd, tikums pastāv. 1642 1608

Neskaties uz smukumu, skaties uz tikumu. 1653 2415

Skaistums nav tikums; skaistums zūd, bet tikums pastāv. 1009 1418

Neskaties uz smukuma, skaties pēc tikuma. 1653 3752

Skaistums zūd, tikums pastāv. 116 4198

Skaistums zūdm, tikums pastāv. 1024 40

Skaistums zūd, tikums pastāv. 1311 6313

Skaistumks nepilda vēderu. 1693 3051

Skaistums nepilda vēderu. 1773 642

Skaistums nepilda vēderu. 576 1844

Skaistums nepilda vēderu. 353 8288

Skaistums nepilda vēderu. 387 6535

Skaistums nepilda vēderu. 230 3325

Skaistums nepilda vēderu. 387 10301

Skaistums nepilda vēderu. 1493 349

Skaistums nepilda vēderu. 1638 1058

Skaistums nepilda vēderu. 1697 4736

Skaistums nepilda vēderu. 997 6802

Skaistums nepilda vēderu. 925 1599

Skaistums nepilda vēderu. 1630 5211

Skaistums nepilda vēderu. 231 3358

Skaistums piepilda vēderu. 12 306

Skaistums nepilda vēderu. 1379 8231

Skaistums nepilda vēderu. 1225 14294

Skaistums nepilda vēderu. 1576 8627

Skaistums nepilda vēderu. 1557 1559

Skaistums nepilda vēderu. 1655 3010

Skaistums nepilda vēderu. 1575 1847

Skaistums nepilda vēderu. 1225 5473

Skaistums nepilda vēderu. 941 4085

Skaistums nepilda vēderu. 12 2215

Skaistums nepilda vēderu. 231 4080

Skaistums nepilda vēderu. 759 2728

Skaistums nepilda vēderu. 1653 211

Skaistums nepilda vēderu. 1374 4273

Skaistums nepilda vēderu. 1653 722

Skaistums nepilda vēderu. 220 1633

Smukums nepilda vēderu. 1596 269

Skaistums nepilda vēderu. 1628 1653

Skaistums nepilda vēderu. 872 3936

Skaistums nepilda vēderu. 70 3692

Skaistums nepilda vēderu. 1658 4503

Skaistums nepilda vēderu. 1611 2675

Skaistums nepilda vēderu. 840 2881

Skaistums nepilda vēderu. 464 5969

Ar skaistumu vien vēderu nepiepildīsi. 1341 17973

Skaistums nepiepilda vēderu. 828 8319

Skaistums nepilda vēderu. 116 2630

Smukums vēderu nepilda. 1024 26

Smukums nepilda vēderu. 343 198

Ar skaistumu nevar slēpēt izsalkumu. 556 13645

Skaistumu ar mēli nelaizīs. 609 2359

Skaistumu ar mēli nelaizīsi. 609 5527

Skaistumu ar mēli nelaizīs. 1655 1409

Skaistumu ar mēli nelaizīs. 1552 25583

Skaistumu ar mēli nelaizīs. 1584 6004

Skaistumu ar mēli nelaiza. 1372 4009

Skaistuma ar mēli nelaizīs. 1377 1835

Skaistuma ar mēli nelaizīs. 1084 1235

Skaistums ar mēli nav laizams. 1766 322

Skaistumu ar mēli nelaizīs. 464 5235

Skaistumu ar mēli nelaizīs. 17 29761

Skaistumu ar mēli nelaizīsi. 853 175

Skaistumu ar mēli nelaizīs. 450 1584

Skaistumu ar mēli nelaizīs. 693 1244

Skaistumu ar mēli nelaizīs. 527 37493

Skaistumu ar mēli nelaizīsi. 617 2307

Skaistumu ar mēli nelaizīs. 116 10452

Kas skaistsm tys i dōrgs. 548 2324

Skaita kai sveicynōtu. 509 1598

Skaita, kai žids pōtorus. 548 4168

Školda kai molku. 477 320

Skalda kā malku. 1779 952

Skalda kā uz rupuci. 917 1779

Nededz skalam abus galus, netim spoles vakarā. 1664 152

Nededz skalam abus galus. 1651 1256

Ka grib, lai mudri skols sadegtu, to aizdedz nu obeju golu reizē. 1945 3204

Citam ierauga skaliņu acī, pats sev neierauga baļķi. 1693 1017

Kū skalosi, tu boltōk byus. 740 11880

Skola maksā naudu. 1900 1107

Jauns skan, vacs - grab. 1263 1028

Jauns skan, vacs - grab. 1940 2924

Jauns skan a vecs grab. 1263 1028

Skan kā tērauds. 1880 991

Skan kā toveris. 556 2650

Skan kā saplīsusi kokle. 556 12833

Skan kā zvārgulis. 1602 5401

Skan kā baznīcas zvans. 1225 5439

Skan kā baznīcas zvans. 1693 380

Skan kā baznīcas pulkstens. 556 2648

Skan kai zvons. 780 464

Tu skani kā zvans. 1225 10734

Skon kā baznīca. 529 697

Skan kā baznīcas ērģeles. 1900 1056

Skan kā tukša muca. 556 371

Skan kā tukša muca. 1137 360

Skan kā tukša muca. 556 3091

Skan kai tukša muca. 740 11493

Kū tu skaņ kuo tukša muca. 1945 3195

Skan kā tukša muca. 1844 127

Skaņ kai tukšō muca. 548 2228

Skan kā tukša baļļa, vai tukš tiveris. 556 13041

Jaukas skaņas mūkstinā cilvēku sirdis. 556 6810

Kaida sakne, taida atsakne. 966 114

Kad skanēja, tad atskanēja. 966 172

Skatas kā zaglis cau pieri. 384 1111

Skatās kā zaglis caur pieri. 1552 11939

Kur vien skatos, tur viss mocās un pūlējās. 556 5956

Neskaties uz citiem. 17 3691

Ko tu vienmēr skaties atpakaļ. 72 8618

Skatās kā caur pirkstiem. 935 33858

Apskaties pats sevi un tad redzi otru. 1573 1587

Ko tu skaties ar baltām acīm, kā es tavu tēvu būtu apēdis. 72 15257

Skaties uz sevi vairāk kā uz citu. 1805 5252

Skatās kā vilks. 556 1155

Ko tu skaties, it kā es būtu vainīgs. 1584 6011

Skatas kā caur adatas aci. 72 13943

Skatās, bomā, ka kādu apēdīs. 1661 4268

Skati ko skatīdams, apskati labi. 1084 8085

Skotuos acīs kai laupacs. 1368 455

Neskaties vīru no cepures. 1557 352

Neskaties cita pēdās. 1552 32675

Skatās kā cilvēka neredzējis. 464 6843

Visi skatas, bet ne visi redz. 67 1199

Bēdīgs skats kā tukšā murdā. 1552 3553

Nevainīgam skatam var būt arī bēdīgas sekas. 556 5949

Nevajaga skatīties uz citu, bet darīt pašam savu darbu. 958 1379

Neskaties uz citu, bet skaties pats uz sevi. 1750 4118

Skaties uz visu no labās puses. 1624 1596

Skatās kā caur brillēm. 556 4776

Skatās kā vilks atpakaļ, acis bolīdams. 72 16431

Ko skaties tā kā pīle zibenī. 997 15016

Ko skaties kā vista uz putraimiem? 877 192

Skatās kā bullis uz saules pulksteni. 116 20353

Skatās kā zirgs atpakaļ, vai vezums liels. 508 3016

Skatās kā āpsis dienvidū. 1459 2095

Skatās kā velns uz naģi. 877 191

Skatās kā kaķis miltos novārtījies. 1730 33801

Skatās kā gailis uz slieku. 116 20333

Kas zemu skatās, tas tālu redz. 1376 3394

Zemu skatās, tālu redz. 917 3045

Zemu skatās, tālu redz. 384 1180

Zemu skatās, tālu redz. 877 3371

Zemu skatās, tālu redz. 1225 8794

Zemu skata, tālu redz. 1552 11989

Kas augstu skatās, tas zemu krīt. 231 732

Skatās kā zirgs pēc auzām. 609 2362

Ko skaties kā zirgs pēc auzām. 609 3049

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1661 4264

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1689 530

Skatās kā zirgs uz auzām. 877 190

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1650 2627

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1225 4899

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1655 1318

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1225 39251

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1551 1253

Skatās kā zirgs pēc auzām. 220 2252

Skatās kā zirgs uz auzām. 1592 1696

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1660 11997

Ko tu skaties atpakaļ kā zirgs pēc auzām! 1225 2885

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1372 3975

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1645 1329

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1595 1631

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1594 2217

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1630 1725

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1599 1208

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1601 1119

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1657 2914

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1079 2212

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1766 329

Skatās kā zirgs pēc auzām. 17 28887

Skatās kā zirgs pēc auzām. 17 24264

Skatās kā zirgs pēc auzām. 17 14616

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1552 4652

Skatās kā zirgs pēc auzām. 17 27047

Skatās kā zirgs pēc auzām. 17 11516

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1552 9068

Skatās kā zirgs uz auzām. 1 888

Skatās kā zirgs pēc auzām. 116 10461

Skatās kā kunga zirgs uz auzām. 1784 1204

Skatās kā zirgs pēc auzām. 693 1251

Skatās kā zirgs pēc auzām. 929 44470

Skatās kā zirgs pēc auzām. 17 10153

Skatās kā zirgs pēc auzām. 1765 3279

Skatās kā zirgs uz auzām. 1472 2894

Skatās kā pūce ar atplēstām acīm. 556 1376

Skatās kā pūce ar izplēstām acīm. 556 2616

Skatās ka'pūce ar savām acīm. 556 11930

Ko skaties kā suns mēnesī. 935 34150

Skatās kā suns mēnesnīcā un rej. 1170 580

Ko skatās tā kā suns mēnesī. 997 13656

Skatās kā suns mēnesnīcā. 1802 3198

Ko tu skaties kā aita mēnesī. 1341 3896

Skatās kā velns uz vardi. 1715 1371

Skatās kā velns uz vardi. 877 3428

Ko tu skaties kā velns uz vardi. 1225 5874

Ko tu skaties uz manim, kā velns uz vardes. 929 5230

Skaudība liek ciest tik pašam skauģim. 556 13630

Skaudība ir zemākais netikums. 1776 280

Bagātais aiz skaudības pliks no drēbēm. 556 5142

Skaudīgs kā īlens. 508 2214

Skondiks ka pūps. 748 214

Neesi skaudīgs, būsi laimīgs. 527 31898

Neesi skaudīgs, būsi laimīgs. 935 34025

Neesi skaudīgs, būsi laimīgs. 8 3071

Neesi skaudīgs, būsi laimīgs. 527 20693

Neesi skaudīgs, būsi laimīgs. 1127 4320

Skauģis jāmācās pazīt no tālienes. 556 5801

Skauģis nekad nepriecājas par savu dzīvi. 556 6277

Nesvied skauģim akmeni pierē, ka pašam neiesprāgst. 1208 11644

Mācies pazīt skauģi pie laika. 556 8437

Ko skauģis krāj, to plītnieks nodzīvo. 556 5169

Ne visi ir skauģi. 384 3598

Skauģis nekad nesajūt īsto dzīves laimi. 556 9909

Kas ir visčaklākais? Skauģa prāts. 553 4068

Skauģa prāts visčaklākais. 527 32309

Skauģu prāts visčaklākais. 506 350

Skauģim acis sāp. 1106 886

Skauģim acis sāp. 958 3614

Skauģim acis sāp. 1674 561

Skauģim acis sāp. 94 3389

Skauģim acis sāp. 1014 4124

Skauģim acis sāp. 1188 4905

Skauģim acis sāp. 1188 3234

Skauģim acis sāp. 1008 6696

Skauģim acis sāp. 1084 1236

Skauģam acis sāp. 1585 1254

Skauģim acis sāp. 1626 4783

Skauģim acis sāp. 1654 4853

Skauģam acis sāp. 1654 689

Skauģim acis sāp. 1626 243

Skauģam acis sāp. 1552 25228

Skauģim acis sāp. 1552 13992

Skauģim acis sāp. 968 4526

Skauģim acis sāp. 1802 2780

Skauģim acis sāp. 1109 220

Skauģam acis sāp. 17 14562

Skauģam acis sāp. 1133 268

Skauģim acis lamatās. 1599 8450

Skauģim acis lamatās, sarkans akmens rīklē. 1225 5517

Skauģim acis lamatās. 16965105

Skauģa acis vienmēr nomodā. 1225 5636

Skauģa acis neguļ. 17 8706

Skauģis nedod ir teļam piedzimt. 609 5529

Skauģis nedod ir teļam piedzimt. 1459 4140

Atsper skauģim - simtu tai vietā. 1262 4466

Atsper skauģi - simtu tai vietā! 1730 66143

Atsper skauģim simtu tai vietā. 935 34109

Kas otram skauž, tam pašam nav. 1377 29

Caur skādi top gudrs. 1137 1409

Kas vienam neskādēs, tas otram izlīdzēs. 1693 10503

Nepriecājies, kad tuvākam skāde. 17 8024

Ar skādi netiek nabags, bet gudrs. 116 6637

Kas skauž, tas melo. 929 58358

Neesi skaudīgs, būsi laimīgs. 919 123

Kas otram skauž, tam pašam nav. 1552 4842

Kas otru skauž, tas labas dienas neredz. 1771 4347

Kad pašam nav, tad otram skauž. 840 36

Kas otram skauž, pašam slikti iet. 116 20113

Kas otram skauž, tas tālu netiek. 1766 1696

Kurš otram neskauž, tam pašam neskauž. 840 1934

Kas otram skauž, tas pats sev noskauž. 1765 2180

Kas otru skauž, pats sevi skauž. 527 36896

Kas otru skauž, pats sevi noskauž. 501 188

Neskaud cita laba, tad citi neskaudīs tevi. 1341 29106

Kas otru apskauž, tas to uzslavē sev par pārāku. 116 8245

Kas otru apskauž, tas to uzslavē sev pārāku. 116 6361

Kas par vēlu, tas par skādi. 853 918

Kas par vēlu, tas par skādi. 1212 212

Kas par vēlu, tas par skādi. 393 1035

Kas par vēlu, tas par skādi. 625 590

Kas par vēlu, tas par skādi. 10 4069

Kas par vēlu, tas par skādi. 1593 1976

Kas par vēlu, tas par skādi. 587 20

Lobōk skautīs, nakai kautīs. 512 147

Lobōk skautis, nakai kautīs. 1151 248

Kas skolā centīgi strādā, tas dzīvē tālu tiek. 1557 2357

Ne visiem skola patīkama. 556 6706

Skolas nauda nekad nav velti maksāta. 556 5290

Kas skolā centīgi strādā, tas dzīvē tālu tiek. 1551 4553

Ja skola neizmācīs, tad izmācīs teļa āda. 1377 780

Jo byus tukša škola, byus barnīm tukša golva. 1263 608

Skola nava zaķis. 1225 40157

Ne skola galvenais, bet pats cilvēks. 1860 3880

Na skūlai, bet dzeivei mēs mōcamēs. 640 1017

Ougsti skuoluots, zamu mācīts. 529 1093

Skolotais jau gan nevienam ar karoti neielies mutē ja pats neņemsies. 142 2952

Jo byus tukša škola, byus bārnim tukša golva. 1940 2593

Skola maksā naudu. 1014 826

Skola maksā naudu. 1667 1356

Skola maksā naudu. 1208 045

Skola maksā naudu. 1010 2030

Skola maksā naudu. 1690 4201

Skola maksā naudu. 387 7019

Skola maksā naudu. 828 3514

Skola maksā naudu. 1653 4086

Skola maksā naudu. 1599 1180

Skola maksā naudu. 1594 2484

Skola maksā naudu. 1552 5113

Skola maksā naudu. 1635 69

Skola maksā naudu. 1374 383

Skola maksā naudu. 1599 6317

Skola maksā naudu. 84 11301

Skola maksā naudu. 1592 2354

Skola maksā naudu. 1560 884

Skola maksā naudu. 1592 7508

Skola maksā naudu. 1585 86

Skola maksā naudu. 968 1635

No skopuļa izspiedīsi nekā, tad drīzāk no suņa. 917 1908

No skopa var ko dabūt, bet no tukša nekā. 1225 4922

No sīksta tak var dabūt, no plika nekā. 1599 2300

No skopuļa izspiedīsi nekā, tad drīzāk no suņa. 917 2576

No skopa vēl ko izdabūsi, bet no nabaga nekā. 1084 8797

No sīksta tak ko var dabūt, bet no plika nekā. 1627 5474

No skopa var izdzīt, no tukša nekā. 17 20791

No skopa var ko izspiest, bet no tukša nekā. 529 1735

No sīkstul var izspiest, bet no tukš nevar. 101 1303

No skopa var izspiest, no nabaga nekā. 1552 6508

No skopa vēl var dabūt, no tukša nekā. 1730 59101

No skopa var izspiest, bet no nabaga nekā. 527 32311

No skopa var izspiest, bet no nabaga nekā. 507 66

No skopa vēl tu vari ko izspiest, no nabaga nekā. 1600 7843

No skopa var ko izspiest, bet no tukša nekā. 853 150

No skopa var ko izdzīt, no tukša nekā. 1751 305

No skopa vēl var ko izspiest, bet no tukša nevar. 393 789

No skopa vēl var ko izspiest, no tukša nekā. 208 1048

No skopa var ko dabūt no tukša nekā. 1860 584

No cieta var ko izdzīt, no tukša nekā. 464 4229

No skopa vēl var dabūt, no plika nekā. 450 1603

No skopa izspiedīsi, no tukša ne. 23 3478

No skopakautko izspiedīsi, bet no tukša mekā. 23 5906

No skopa vēl var ko izspiest, bet ne no nabaga. 1341 12810

No skopa var vairāk dabūt nekā no nabaga. 1552 32536

Skops nabagāks par nabagu. 1802 2718

Skops nabagāks par nabagu. 1225 1617

Skūps kai ubogs. 640 1293

Skopulis un liekulis ir velna mīļākie dvīņu bērni. 556 13658

Skola maksā naudu. 1552 3495

Skola maksā naudu. 17 23088

Skola maksā naudu. 67 544

Skola maksā naudu. 384 1181

Skola maksā naudu. 1552 10441

Skola maksā naudu. 1552 159

Skola maksā naudu. 1752 965

Skola maksā naudu. 208 1237

Skola maksā naudu. 529 2166

Skola maksā naudu. 1552 11990

Skola maksā naudu. 116 17411

Skola maksā naudu. 527 45798