Skranda – slinkums

 

No skopa var vēl dabūt, no bagāta nekā. 1602 9321

No skopa ko iegūsi - no nabaga nekā. 1710 882

Sakūla moksoj naudu. 509 1979

Škola naudu moksoj. 363 6100

Skūla naudu moksoj. 640 893

Skola maksā naudu. 1341 3975

Skūla moksoj naudu. 432 369

Škola moksoj naudu. 1142 36

Skūla naudu moksōj. 780 315

No sīksta ko var izdabūt, no tukša ne nieka. 1805 104

No skopa vēl var ko dabūt, bet ko no plika dabūsi? 1492 398

No skopa vēl ko izspiedīsi, bet ko no nabaga dadosi? 1722 110

kkūla moksoj naudu. 509 1369

No sikst vēl ko var izspiest, bet ko tu a nabag dares. 712 330

No skopsta var ko dabūt, bet ko dabūsi no plika? 68 312

Skola ir arklis ar ko iznīcinās nezāles. 1631 781

Skola ir arkls ar ko iznīcina nezāles. 1379 1141

Krietns skolnieks savu skolotāju vienmēr atceras. 1188 6524

Laba skolniece pelna labas atzīmes. 1584 2275

Jo skopulim piederētu visa pasaule, tad tomēr tās tam nepietiktu. 556 13326

Skopulis, kā egles sieksta. 508 3026

Skopuļam maks čīkst iz kabatas velkot. 1552 33423

Skopuļam maks čīkst iz kabatas velkot. 1650 4895

Skopuļam maks čīkst iz kabatas velkot. 116 21286

Skopulim mūžam nekad nekā nav. 617 2316

Skopuļam nekad nekā nav. 1860 1638

Skūps kai pīpe. 548 2260

Skūps kai pīpe. 1344 588

Skopums māca lepnību. 949 894

Skuops kai uopš. 1344 167

Skūps kai badmers. 1368 473

Kas skops, tas bogots. 1763 135

Skopība ir kā suns, kas uz siena kaudzes guļ un pats neēd, bet arī citam neļauj ēst. 807 1223

No tukša nevar ņemt. 855 5207

Skopulis sevī turas devīgs, citu lūdzās. 1376 1413

Skuobs kai pyza. 1368 1368

Skūpīs dieļ sēvs, dešavīgis dieļ ūtra. 1011 2644

Skūpajs pats atdūs mudrōk. 418 1160

Skops ka polaks. 494 41

Lāstovīs dūdams, ir vysod bogots, skūpuls kruodams ir vysod nabogs. 1940 2842

Skūpais purmoksuos, a lēnais puorīs. 1950 2283

Laskovs byudams ir vysod bogots, skupuļs byudams ir vysod nabogs. 1263 910

Ja divi skopi alu padarīs, gan dzerdami sazakaus. 1341 5534

Skops kā suns, ne pats ēd, ne citam dod. 807 2880

Skops kā Skudru Juris, pārdod miltus, nopērk maizi. 949 808

Skopam maks čīkst jau no kabatas velkot. 17 23209

Tas jau skopā desa, no miroņa pirmāk pirdienu izspiedīs, nekā no tā kādu kapeiku redzēsi. 142 4021

Skops divreiz maksā. 1658 3221

Skopulim nav nekādas līdzjūtības. 556 6276

Skopuļi ir devīgi padomiņu devēji. 1601 367

Skūps kai dzelža gross. 465 317

Skopais jau par kapeiku no jumta uz ecžām noleks. 1341 32791

Skopam paēst žēl. 1557 2977

Skopam paēst žēl. 94 1153

Skopulim paēst žēl. 1225 21665

Skopam žēl paēst. 968 54

Skopam paēst žēl. 584 485

Skops ne glups. 831 47

Skūps nav glups. 1381 275

Skūps na glups. 367 126

Skūps na glups. 1763 131

Kur skopi tikuši. 834 2678

Kur skopi tikuši. 834 4305

Skola maksā naudu. 853 905

Skola maksā naudu. 375 8573

Kas ātri skrien, tas akli dzimst. 917 7554

Kas ātri skrien, tas akli dzimst. 917 6117

Jo auksts, jo skrien. 740 13741

Kam salst lai mācās drebēt. 1557 1188

Skrej nu trakam pakaļ. 1730 56465

Skrien, bet neskatās kur. 508 1644

Skrej, domā, ka nositīsies. 1661 4271

Neskrien katram trakam pakaļ. 1379 3222

Jo vairāk skrien, jo siltāks top. 834 7453

Neskrien gaisā, kamēr spārni nav izauguši! 210 1040

Skrien kā skriedams, sienai cauri neizskriesi. 1225 30922

Kur skriesi, tur tiksi. 1860 1170

Jo lēnāk skriesi, jo ātrāk tiksi. 17 14069

Kas tālu skrien, tuvu tiek. 927 2522

Skrien tu tavu skriešanu, dzirksteles vien gar acīm nošķīda. 1225 11062

Kas skrien ātri, tas neskrien ilgi. 1668 3879

Kur tu skriesi, ka ceļa nezini. 1376 1645

Skrej kā savu nelaimi apēdis. 1225 36613

Kas lēnāk skrien, tas ātrāk tiek. 1379 4684

Kad sāksi, tad i noecēsi. 918 139

Labāk strādāt nekā vaidēt. 1379 3706

Kur tu skriesi, zivtiņ, bez ūdens. 1451 1148

Kas ātri skrien tas lēni tiek. 553 1821

Kā nuo meža izskrējs. 529 753

Kas pirmais skrej, tas pirmais tiek. 1208 12078

Jo steidzās, jo ķerās. 1599 6147

Tālu skrien, tepat rodas. 1710 3527

Jo traki skrien, jo traki iet. 918 500

Kas ātri skrien, tas ātri atduras. 1630 3044

Kam skriet rikšus, kad var soļus iet. 1710 847

Pats skrien, pats krīt. 997 14450

Kurš ātrāk skrien, tas pirmais tiek. 84 6105

Skrej cik grib tu ātri tiksi. 116 10028

Aiz cytra skrisi, sovu nagaisynosi. 527 33390

Kas ātri skrej, tas ātri krīt. 1493 588

Jo atri skrien, jo atri klūp. 527 45117

Augši skrien, zemu krīt. 508 1601

Kas skrīn, tys porsaskrīn. 509 1627

Pec lelo skrisi, sovu nugaisynosi. 527 33599

Skrin kā pirdīns. 1268 368

Ja ātri skriesi, tad ātri panāksi. 1593 910

Skraida kai valns pa aļni. 1151 292

Ātri skrien, ātri klūp. 1713 163

Kas ātri skrien, tas ātri krīt. 1805 4629

Kas ātri skrien, tas ātri krīt. 1695 1668

Ātri skrienot, ātri krīt. 527 22240

Ātri skrejot, ātri krīt. 1208 3526

Kas ātri skrej, tas ātri krīt. 1693 5220

Kas ātri skrej, tas ātri krīt. 527 25052

Kas ātri skrej, tas ātri krīt. 958 3443

Kas ātri skrien, tas ātri klūp. 796 4276

Ātri skrejot, ātri krīt. 796 527

Kas ātri skrien, tas ātri krīt. 1244 7930

Kas ātri skrien, tas ātri krīt. 997 15820

Kas skrien, tas krīt. 997 3316

Kas ātri skrej, tas ātri krīt. 1276 866

Ātri skrejot ātri krīt. 1652 28

Ātri skrejot, ātri krīt. 1225 802

Kas ātri skrien, tas ātri krīt. 1377 1591

Kas ātri skrien, tas ātri krīt. 1084 6849

Ātri skriesi, ātri klupsi. 834 446

Jo skrien, jo klūp. 834 7856

Kas skrien, tas klūp. 1177 6939

Kas čakli skrej, tas ātri krīt. 1456 281

Kas augstu skrien, tas zemu krīt. 508 2050

Ātri skrienot ātri krīt. 1372 4573

Kas ātri skrien, tas ātri krīt. 834 10164

Kas ātri skrien, tas ātri klūp. 914 933

Kas ātri skrien, ātri krīt. 12 1260

Ātri skrejot, ātri klūp. 1225 5534

Kas ātri skrien, tas ātri klūp. 1594 2875

Kas ātri skrien, tas ātri klūp. 202 2270

Ātri skrienot ātri krīt. 1225 38108

Kas ātri skrej, tas ātri krīt. 231 842

Kas skrien, tas krīt. 231 9244

Ātri skrejot, ātri krīt. 231 739

Ātri skrejot, ātri krīt. 941 1625

Kas ātri skrien, tas ātri klūp. 1635 1927

Kas ātri skrien, tas ātri krīt. 1084 271

Ātri skrejot, ātri klūp. 1627 2999

Kas ātri skrien, tas ātri klūp. 1753 1482

Ātri skrejot, ātri krīt. 17 181 117

Kas ātri skrien, tas ātri krīt. 67 1528

Kas ātri skrien, tas drīz paklūp. 1748 332

Kas ātri skrien, tas ātri klūp. 1764 1285

Kas ātri skrien, tas ātri krīt. 929 53392

Kas ātri skrien, tas ātri klūp. 1459 2937

Kas ātri skrien, tas ātri krīt. 67 1340

Ātri skrienot, ātri krīt. 464 6658

Kas ātri skrien, tas ātri klūp. 840 1484

Kas skrien, tas klūp. 1750 94

Kas ātri skrien, tas ātri klūp. 116 4192

Kas skrien, tas krīt. 1137 2262

Ātri skrienot, ātri krīt. 33 858

Ātri skrienot, ātri krīt. 116 22752

Kas ātri skrien, tas ātri klūp. 1150 77

Kas ātri skrien, tas ātri krīt. 875 133

Kas ātri skrien, tas ātri klūp. 828 337

Ātri skrien, ātri krīt. 554 834

Kas ātri skrien, tas ātri klūp. 1190 3176

Kas ātri skrien, tas ātri klūp. 1202 398

Kas ātri skrien, tas ātri klūp. 1024 454

Ātri skrejot, ātri krīt. 556 4515

Kas skrien, tas klūp. 1663 162

Augši skrin, zemi kreit. 400 3447

Skrīs cikom pakrīss. 780 324

Skrīn cikom pakrissi. 780 104

Skrīs cikom pakriss. 640 923

Skrīn cikom pīkussi. 640 1237

Skrīn cikom pakrissi. 640 1578

Kas ātri skrien, tas ātri krīt. 120 476

Kas ātri skrej, tas tālu netiek. 1225 22522

Kas ātri skrien, tas tāli netiek. 1208 925

Kas ātri skrien, tas tāli netiek. 1695 1929

Kas ātri skrien, tas tālu netiek. 1596 2671

Kas ātri skrej, tas tāļu netiek. 1695 2742

Kas pirmais skrien, tas pēdējais paliek. 997 15636

Kas pirmais skrien, tas pēdējais tiek. 1597 4359

Kurš pirmais skrien, tas pēdējais tiek. 375 7470

Kas ātri skrien, tas vēlu tiek. 834 7454

Kas ātri skrien, tas pārskrejas. 1225 6862

Kas ātri skrej, tas pārskrejās. 609 5532

Kas ātrāk skrej, tas ātrāk piekūst. 1208 12079

Kas ātri skrien, tas ātri gurst. 1748 594

Kas ātri skrien, drīz nokūst. 67 3595

Kas ātri skrej, ātri piekūst. 1655 3014

Ātri skries, ātri piekusīs.3997 8871

Čakls skrējējs drīz piekūst. 877 3417

Kas čakli skrej, tas drīz piekūst. 997 6750

Kas čakli skrej, tas ātri piekūst. 1696 5656

Kas čakli skrej, tas ātri piekūst. 1136 1146

Kas čakli skrej, tas drīz piekūst. 1206 951

Kas čakli skrej, tas drīz piekūst. 925 1548

Kas čakli skrej, tas drīz piekūst. 1008 3284

Kas čakli skrej, tas drīzi piekūst. 1575 2259

Kas čakli skrej, tas ātri piekūst. 759 1322

Kas čakli skrej, tas drīz piekūst. 949 1177

Kas čakli skrej, drīz piekūst. 220 1603

Kas čakli skrej, tas drīz piekūst. 1557 324

Kas čakli skrej, tas drīz piekūst. 1379 8214

Kas čakli skrej, tas drīzi piekūst. 941 4035

Kas čakli skrej, tas ātri piekūst. 872 3955

Kas čakli skrej, tas drīz piekūst. 231 3281

Kas čakli skrej, tas ātri piekūst. 1582 1616

Kas čakli skrien, tas ātri piekūst. 1374 4220

Kas čakli skrej, tas drīzi piekūst. 1404 2638

Kas čakli skrien, tas drīzi piekūst. 1642 1873

Kas čakli skrej, tas drīz piekūst. 1599 682

Kas čakli skrej, tas drīz piekūst. 553 1329

Kas čakli skrej, tas drīzi piekūst. 1225 4128

Kas čakli skrien, tas ātri piekūst. 116 7023

Kas čakli skrej, tas drīz piekūst. 464 6141

Kas čakli skrej, tas drīzi piekūst. 1552 12047

Kas čakli skrej, tas drīz piekūst. 116 6137

Kas čakli skrej, tas drīz piekūst. 1079 1743

Kas skriešus ieskrien, tas lēkšus aizlēc. 1552 32832

Kas skriešus ieskrien, tas lēkšus aizlec. 1225 13012

Kas skriešus ieskrien, tas lēkšus aizlec. 1573 1158

Kas skriešus ieskrien, tas lēkšus aizskrien. 556 5205

Kas skriešus ieskrien, tas lēkšus aizlec. 464 7686

Kas skriešus ieskrien, tas lēkšus aizlec. 1225 22752

Kas skriešus ieskrien, tas lēkšus aizlec. 609 5095

Kas skriešus atskrien, tas lēkšus aizlec. 556 13001

Kas skriešus ieskrien, tas lēkšus aizlec. 116 5941

Kas skriešus ieskrien, tas lēkšus aizlec. 17 6919

Kas skriešus ieskrien, tas lēkšus aizlec. 1737 2388

Kas skriešus ieskrien, tas lēkšus aizlec. 584 3024

Skrien kā neēdis. 1225 30414

Skrien kā neēdis. 1225 33276

Skrien kā neēdis. 1225 27261

Skrien kā neēdis. 1225 16560

Skrien nu vējam pakaļ. 1341 30685

Skrien kā vējš sņākdams. 556 2700

Skrien kā vēju ķerdams. 1225 17900

Skrien kā vējš.Bb 13 1274

Slamstās kā vilks. 556 1161

Skrien kā vējš. 1900 735

Skrien kā vējš. 997 16555

Skrien kā vējš. 1225 12789

Skrien kā vējš. 1661 4248

Skrien kā vējš. 997 8957

Skrien kā vējš. 1694 1595

Skrien kā vējš. 1651 5773

Skrīn koa vējs. 1268 442

Skrīn koa vējs. 1268 788

Bērajs skrien kā vējš. 1225 27264

Skrien kā vējš. 1225 8424

Skrien kā vējš. 1860 671

Skrien kā vējš. 727 431

Skrien kā vējš. 702 409

Skrien kā vējš. 464 6478

Skrien kā vējš. 527 7907

Skrien kā vējš. 529 582

Skrien kā vējš. 116 12368

Skrīn kuo viejs. 1945 5028

Skrīn kai vējs. 400 1743

skrīn ko vējs. 400 3058

Skrin kai vejs, golvu atlauzs. 400 3259

Skrīn kai vējs. 477 906

Skrīn kai vējš. 1940 3355

Kai vējs skrīn. 1151 288

Skrien kā vēja grābeklis. 867 6724

Skrien kā vēja grābeklis. 867 6644

Skrien kā vēja grābeklis. 1660 4152

Skrien kā vēja grābeklis. 796 689

Skrien kā vēja grābeklis. 17 22060

Skrien kā vēja grābeklis. 1696 5282

Skrien kā vēja grābeklis. 1638 5324

Skrien kā vēja grābeklis. 1695 1463

Skrien kā vēja grābeklis. 1805 1046

Skrien kā vēja grābeklis. 1805 689

Skrien kā vēja grābeklis. 353 7122

Skrien kā vēja grābeklis. 1493 4570

Skrien kā vēja grābeklis! 1800 2909

Skrien kā vēja grābeklis. 508 2929

Skrien kā vēja grābeklis. 1657 989

Skrien kā vēja grābeklis. 1651 4703

Skrien kā vēja grābeklis. 1225 15661

Skrien kā vēja grābeklis. 1655 3802

Skrien kā vēja grābeklis. 834 4705

Skrien kā gaisa grābeklis. 1560 3056

Skrien kā vēja grābeklis. 1626 5222

Skrien kā vēja grābeklis. 1552 25472

Skrien kā vēja grābslis. 747 166

Skrien kā vēja grābeklis. 917 3463

Skrien kā vēja grābeklis. 1624 1870

Skrien kā vēja grābeklis. 1385 762

Skrien kā vēja grābslis.Bb 13 597

Skrien kā vēja grābslis. 529 1555

Skrien kā vēja grābslis. 529 583

Skrien kā vēja grābeklis. 1 480

Skrien kā vēja grābeklis. 384 1653

Skrien kā vēja grābeklis. 1127 644

Skrien kā vēja grābeklis. 584 818

Skrien kā vēja grābeklis. 67 3013

Skrien kā vēja grābeklis. 116 14861

Skrien kā gaisa grābeklis. 384 3509

Skrien kā vēja grābeklis. 1379 5069

Skrien kā vēja grābeklis. 1784 202

Skrien kā vēja grābeklis. 464 116

Skrieni vien kā vēja grābeklis, ka vēl skriešana nav tevīm nāveklis. 1459 2556

Skrī kō vēja grōbeklis. 1470 482

Skrin ko veja grobeklis. 400 2731

Skrīn kai vēja grōbeklis. 935 33307

Skrien kā putns. 1242 3131

Skrieni kā vēja putns. 1800 2910

Skrīn kai putyns. 640 1546

Skrīn, kai putns. 512 275

Prāts ir, bet skrien kā traks. 1642 329

Skrien kā troks uz mežu. 529 695

Skrien kā traks pār tīrumu. 1800 3373

Skrien kā traks suns. 1802 3514

Skrien kā traks suns. 1599 5480

Skrej kā traks. 1661 2077

Skrien kā traks. 527 45159

Skrien kā traks. 1455 3358

Skrien kā troks. 529 580

Skrien kā traks. 17 20002

Skrien kā traks. 893 1091

Skrien kā traks. 527 7909

Skrīn kai troks. 1368 426

Skrīn kai troks. 465 324

Skrīn, kai troks. 477 285

Skrīn kai troks. 780 329

Skrīn kai troks. 508 1938

Skrīn kai troks, vīna olga. 640 932

Skrien kā velns. 1137 2267

Skrien kai valns. 509 1306

Skrien kā velns. 1225 22458

Skrien kā velns. 527 43353

Skrīn kai valns. 1209 347

Skrien kā jods. 1137 2223

Skrien kā nelabais.Bb 13 1273

Skrien kā velns ar vējlukturi. 929 35578

Skrien kā velns ar vējlukturi. 877 1666

Skrien kā velns ar vējlukturi. 929 43119

Skrien kā velns ar vējlukturi. 1736 1308

Skrien kā velns ar vējlukturi. 1225 5053

Skrien kā velns ar uguns lukturi. 1600 7967

Skrīn koa valna placs. 1268 1181

Skrien kā velnadzīts. 828 3241

Skrien tikpat kā nelabais pret vēju. 556 13348

Skrien kā nelabais nolauzīs vēl kaklu. 630 80

Skrien kā viesulis. 101 2007

Skrien kā viesuls. 529 584

Skrīn kai vīsuls. 780 486

Skrien kā viesuls. 464 7530

Skrien kā viesuls. 527 7908

Skrīn kai vīsols. 548 5608

Skrien kā viesulis. 1242 3849

Skrien kā zivs. 101 2014

Skrīn kai zivs pa yudiņu. 477 835

Skrīn  kai zivs. 640 1558

Skrien kā zivs. 1695 1479

Skrīn kai ezauvs. 548 5595

Skrien kā uz ugunsgrēku. 1225 10948

Steidzās kā uz ugunsgr;eku. 384 1520

Skrīn kei iz pažars. 679 1571

Steidzas kā uz gunsgrāku. 529 694

Kur tu skrīsi, tai kai uz guņsgrāku. 640 906

Skrien kā pa gaisu! 1627 3524

Skrien kā par gaisiem. 387 3330

Skrien kā pa gaisu vien. 1225 5395

Skrien kā pa gaisu. 1225 38117

Skrien kā bez galvas. 1552 11991

Skrin kai uz golvas. 400 3166

Skrien kā bez galvas. 508 1576

Skrien kā bez galvas. 384 1182

Skrien kā bez galvas. 1444 807

Skrien kā bez galvas. 917 3043

Skrej kā bez galvas. 1225 22496

Skrien kā bez galvas. 1084 8770

Skrīn kai golvā īsysts. 1930 2398

Skrin kai golvā systs. 400 3166

Skrien kā vēja galva. 508 2023

Skrīn kai vēja golva. 1398 254

Skrien kā vejs golvu nolauž. 529 591

Skrin golvu atlauzis. 400 3621

Skrien kā ar galvu mūrī. 1451 1039

Skrīn kai pīrē systs. 640 340

Skrīn kai pīrē īsysts. 640 1673

Skrīn kai pīre īsyts byutu. 6940 828

Skrien kā aita bez galvas. 877 2673

Skrej tā kā aita bez galvas. 1377 531

Skrien kā apsvilis. 935 33847

Skrien kā apsvilis. 1730 59219

Skrien kā apsvilis. 1444 753

Skrien kā apsvilis. 501 130

Skrīn kai apsviļs. 1368 432

Skrien kā apsvilies. 72 10284

Skrien kā apsvilis. 1802 2007

Skrīn kai apsviļs. 1368 1360

Skrien kā apsvilis. 529 1473

Skrien kā apsvilis.Bb 13 1275

Kō tu skraid kai sasvylinōts. 1252 118

Skrej kā sadedzis. 1225 22455

Skrej kā sadedzis. 1225 36616

Skrien kā sadedzis. 384 1516

Skrien kā sadedzis. 929 15021

Skrien kā aizdedzies. 880 1176

Skrien kā pliks pa nātrām. 935 34019

Skrien kā pliks pa nātrām. 1372 4011

Kā pliks pa nātrēm skrien. 1084 3644

Kā pliks pa nātrām skrien. 17 14533

Skrien kā zaķis. 929 52918

Skrien kā zaķis. 17 19960

Skrīn kai začs. 640 1607

Skrīn kai začs. 780 203

Skrīn kai začs nu kolna. 509 1629

Skrien kā zaķis, tikš kā pulkstenis. 929 58323

Skrien kā kaza. 1900 956

Skrīn, kai Sidara koza. 512 199

Skrīn kai koza palākdama. 640 885

Skrīn kai koza palākdoma. 780 73

Skrien kā zirgs. 1225 17706

Skrīn kai zyrgs. 640 1562

Skrien kā muižas zirgs, zvanu izdzirdis. 1711 195

Skrien kā suns. 10 3625

Skrien kā suns. 796 6681

Skrien kā suns, mēli izkāris. 529 1469

Skrien kā suns mēli izkāris. 917 1793

Skrien kā troks suns, māl izkārs. 529 581

Skrīn kai suņs asti pacēļs. 640 1224

Skrīn asti pacēļs kai suņs. 640 1370

Skrīn kai suņs asti pacēļs. 640 836

Skrīn kai suņs asti pacēļs. 640 394

Skrien kā traks suns. 529 1498

Skrien kā traks suns pār lauku. 1802 401

Skraida apkārt kā traks suns plēsdamies. 556 13042

Askrej kā suņa gabals. 1225 36609

Skrīn kai suns alsdams. 640 1474

Skrien kā vēja lukturis. 1696 31228

Ko skrien kā apstulbis. 1225 22546

Skrien kā adata. 1710 2127

Skrien kā nagudris. 529 579

Skrien kā kaķis Maltaču krūmos. 1730 17015

Skrien tā kā ledīc ar dūci. 116 18722

Skraida kā šaudeklīte. 1800 5302

Skrien ka lai izput! 1552 6554

Skrīn kai izausteits. 1368 430

Skrien kā bez acīm. 1084 4751

Skrīn kuo vuškys da bora. 1945 4317

Skrīn kā luocss. 1950 1281

Skrej kā Piltenes bezmērs. 796 6166

Skrien kā pūce bez trokšņa. 556 1379

Ko skrej kā vēju ķerdams? 1635 1550

Skrien kā bikses piedirsis. 1212 393

Skrej ko nagi nes. 1661 4235

Skrīn kai lešīs. 548 13244

Skrien kā mākoņu grūdejs. 529 1472

Skr;in kai viapla. 820 1366

Skrīn kai mežoga. 1368 1343

Skraida kai guoteļs. 1368 446

Skrien kā devītais. 527 44894

Skrien kā uguns pie pakulām. 1014 1011

Skrien kā bez prāta. 1225 8439

Skrien kā kalēja amata brālis. 1756 3926

Skrien kā iesalu padedzinājis. 17 19696

Skreij kā pestelis. 1244 4901

Skrien tikpat kā circenis pelnos. 72 16118

Skrien kā vilks. 556 1175

Skrien kā vella dzīts. 1451 1223

Skraida kai teleni. 640 1604

Skraida kai dridžiņu apsaēdis. 509 629

Skrien, ka bimbuļi lēkā pa gaisu. 556 2720

Skrej kā driģeni saēdies. 1127 591

Skrin koa pisadierss. 1268 369

Skrien kā debesu gailis. 556 7865

Skrīn kai parovozs. 640 1636

Skrīn kai uz Makašāņiem. 740 19

Ko skrien kā stulbs. 796 5581

Skrīn kai apšauls. 509 1401

Skrīn, kai vāja slūta. 512 203

Skrīn, kai ar durmanu. 512 232

Skrīn kai lipata. 512 288

Skrien kā kājas pie zemes metas. 1661 4224

Skrien kā briedis. 556 3175

Skrien ka put vien. 1349 51

Skrien, ka visa zeme dimd. 1137 1606

Skrien kā vilks no uguns. 556 8158

Skrīn tyulen kai cōļs nu ūlas izaškēls. 640 1320

Skraida kai olkonajs derst. 465 185

Skrien kā karstu putru saēdies. 1492 520

Skrien kā miets. 1225 12790

Skrīn, kai zeme reib. 477 297

Skrien kā viens ritens. 94 2623

Skrīn kai Jūds. 477 877

Skrīn kai Jūds. 477 317

Skrien kā aizšauts. 527 7910

Skrien kā aizšauta vārna. 72 13940

Skrīn kai pa taukim. 780 412

Skrīn kai pa taukim. 640 1133

Skrien kā dieva nepieņemts. 1137 1240

Ko skrien kā dieva nepieņemts. 1451 449

Skrien kā dieva nepieņemts. 1774 7919

Skrien kā izšauta plinte. 72 10252

Skrien kā izšauta plinte. 929 31746

Skrien kā lode. 527 7912

Skrin kai lūde. 740 11889

Skrīn kai lūde un atduras. 780 78

Skrien kā bulta. 527 7911

Skrien kā bulte. 529 577

Skrien kā pēc uguns. 1225 30839

Skrien kā pēc uguns. 717 998

Skrīn ka dyumi ceļās. 640 1362

Skrīn kai dyumi ceļas. 780 127

Noskrīn kur nevajaga. 780 264

Neskrej kur nevajaga. 1455 1565

Skrīn kai čigons. 640 1577

Skrin kai čigons. 400 3614

Skrīn kai čigons. 780 103

Skrien kā irbe. 929 54450

Skrien kā irb. 913 216

Skrien kā vārna uz akla sivena. 116 11742

Skrien kā putnu kuņa. 116 9652

Skrien kā vista. 1137 2272

Skrīn kai vonogs pa gaisu. 780 749

Skrien kā kumeļš. 17 20001

Skrīn kai zvērs. 640 1261

Skrien kā stirna. 1695 1475

Skrien kā dulla muša. 527 45748

Skrien kā meža zvērs. 529 1470

Nevar pāršķīrties kā Skranda ar maizes kukuli. 353 2592

Skrandās arī tērpjas zelta sirds. 1716 225

Tas, kas staigā skrandās, tam par kuņģi putra vandās. 17 1776

Skrāpē kā kaķis. 1730 76721

Ko tu skrāpējies kā kaķis. 1137 2280

Skrāpē kā zvērs. 1592 3934

Skrābajās kā kaķis ar nagiem. 556 3074

Vecais skrituļs vysvairuok čeikst. 1940 2639

Pīktō skrituļa navajag. 1151 328

Maļas, kai pīktais skrituls pa kōjom. 508 2705

Nalobs skrytuls cišok peikst. 527 33565

Nalobs skrytuls da pošu sovu gola peiksteis. 527 33329

Ja gribi pazīt skroderi, tad aizlien tam aiz oderes. 1659 1872

Kas no skrodera pirks diegus un no beķera miltus, tas nepaliek bagāts. 13 4902

Kā divi deviņi skroderi. 1552 11992

Tads kā skrodelis. Kā pudelīte. 23 1143

Skroderīši, vēverīši, tie tik tādi puszaglīši. 1690 465

Skroderīši, vēverīši, tie tik tādi puszaglīši. 1225 40215

Skrodeļam pašam nekad nav labu drēbju un kurpniekam labu zābaku. 334 450

Ne skoderim labs uzvalks, ne kurpniekam kurpes. 1084 8647

Strādīgs kā skudra. 917 3044

Strādīgs kā skudra. 1552 42221

Skudru Juris pārdod Bībeli, nopēk kārtis. 1206 352

Gudrs kā skudru Juris - pārdod rudzus, nopērk maizi. 1684 1358

Aizkustināja skudru pūzni. 1225 38064

Aizkustināja skudru pūzni. 1552 28975

Tu kai skudra vēlc sovā pyulīņī. 1344 85

Čaklai skudrei i zīma naškodej. 1940 2835

Skudras nespēcīga tauta, tomēr savu barību vasarā sagādā. 1638 761

Mudris kā skudris, muļķis kā puļķis. 1620 2400

Skudra koč nalela, bet kolnus guož. 1940 2674

Skudra koč nalela, bet kolnus guož. 1940 2674

Nikō nav strōdigōka par skudri. 477 753

Kad es strādāšu kā skudra, man būs galva gudra. 1690 6557

Kad strādāsi kā skudra, tad būs galva gudra. 1599 9476

Ej pie skudras, tu sliņķi, un vēro viņas ceļu, un topi gudrs. 116 19437

Ej, sliņķīti, pie bitītes, mācies bites tikumiņ. 1208 2509

Ej, sliņķīti, pie skudras, mācies skudras tikumiņu. 1010 1260

Mācies no skudrām. 1600 7788

Es pie tās skudras, tu, sliņķi. 116 889

Eji pie skudras un mācies strādāt. 527 43138

Ej pie skudras un mācies būt gudrs. 1653 125

Ej pie skudras tu, sliņķi, un topi gudris. 116 11582

Ej pie skudras un mācies būt gudrs. 1653 5425

Eji pie skudras, sliņķi, un skaties viņas ceļus. 16574 3114

Ej pie skudras tu sliņķi skaties viņas ceļus un topi gudrs. 13 10

Ej pie skudras, sliņķi, un topi gudrs. 1688 1618

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 807 2295

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 997 2403

Lai gan skudra maza tomēr ļoti darbīga. 848 1048

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 1693 7617

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 997 13286

Lai gan skudra mkaza, bet ļoti darbīga. 926 26

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 1660 1063

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 1668 776

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 981 867

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 981 913

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 1880 3158

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 202 5125

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 231 4355

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 834 7753

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 1657 2696

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 1880 1833

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 1626 2652

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 1639 3600

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 1627 76

Skudra maza, bet darbīga. 556 4402

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 1552 10807

Skudra gan maza, bet veic lielus darbus. 556 12830

Lai gan skudra maza, tomēr ļoti darbīga. 1798 1260

Lai gan skudra maza tomēr ļoti darbīga. 1472 2511

Skudra maziņa, tomēr darbīga. 556 4196

Skudra nav liela, bet kalnus rok. 116 5931

Skudra nav liela, bet kalnus rok. 961 2665

Skudrai koč nalela, bet kolnus rauš. 1263 703

Skudra nav liela, bet kalnus rok. 961 7849

Tam vēl skudras cvēderā. 1661 4299

Skuķis kā nagla. 1192 424

Skuķis kā zemeņu oga. 1225 26950

Tādu skuķi neatradīsi ne pa aitas mēsliem meklēdams. 609 5534

Skuķis brīvs kā nakts tauriņš. 556 5714

Skurstenis nav pīpe. 527 32061

Joaicārt skorstini rubs. 1268 339

Skurstenis nav pīpe. 503 71

Slaids un lokans kā vītola vica. 1459 3824

Slaiks kā Ķirķu priede. 564 195

Slaiks kā kārts. 1667 1038

Slaiks kā priede. 941 2126

Slaids kā starķa kakls. 556 1390

Slaids kā briedis. 556 3174

Slaids kā ozols. 375 7509

Slaida kā liepa. 727 416

Slaids kā niedre. 1950 4194

Slaida kā niedre. 727 416

Slāpes spiež dažreiz dzert to visnetīrāko ūdeni. 142 3537

Jis slōbs, kai pļōps. 548 2272

Slapjš kā mārks. 17 12810

Slaps līdz kauliem. 1552 11805

Slapš kō Sāmu solas zvejnieks. 1950 4208

Kur jau slapjš, tur vairāk liet nevajaga. 1711 5534

Slapš kā Punkša pīlēns. 1459 1805

Slapinās kā pīlēns. 929 57126

Slapjš kā kaķis. 387 3299

Slapjš kā kaķis. 1661 792

Slapja kā vista. 17 19972

Slapnis kai vysta. 400 3446

Tam vēl nav slapjums aiz auss nozudis. 1552 11994

Tev vēl slaojums aiz ausīm. 1376 175

Tam vēl nav slapjums aiz auss nožuvis. 384 1185

Tev vēl slapjš aiz ausīm. 1472 2882

Slapjš kā mārks. Slapjš kā žurka. 1730 59166

Salijis kā žurka. 997 4660

Šlapjš kā žurka. 1592 8612

Slaps kā žurka. 529 747

Slaps kā žurka. 529 1453

Slapjš kā žurka. 1552 15490

Slapjš kā žurka. 929 61406

Slapjš kā žurka. 1593 11780

Slapjš kā žurka. 1661 41900

Slapjš kā žurka. 1785 58

Slapjš kā žurka. 942 1116

Slapjš kā žurka. 1225 19321

Slapjš kā žurka. 1225 2038

Tik slapjis kā žurka. 917 3058

Slapjš kā ūdens žurka. 1584 4725

Slapjš kā ūdens žurka. 384 1151

Slapjš kā ūdens žurks. 1552 11967

Slapjš kā baznīcas žurka. 1769 2794

Samircs kā žurka. 529 746

Tā salijis kā žurka. 1 1202

Slopstōs kai suns ap pakšim. 509 1641

Slapstās kā vilks. 556 1160

Kā slauc, tā tek. 556 4136

Slauc kamēr tīd! 1769 1505

Laba slava velkas kā gliemezis, slikta skrien kā vējš. 1372 4626

Nemeklē slavas cita neslavā. 527 44359

Slavē pats sevi, ja nev cita, kas slavē. 1225 22502

Slavēts labs, mazgāts tīrs. 1626 2804

Vienam ir slava, otram saprašana. 1637 3628

Slava papriekšu, tu viņas pēdās. 1710 836

Tas lai sevi par gudru slavē, kas prot sevi savaldīt. 1756 3421

Kur tā lielā slava iet, tur tā mazā bagātība. 1601 1420

Sliktu slavu pat kalni nevar aizturēt. 556 6597

Slava un zelts nerūs. 1654 6295

Kas tur nu bija, tikai slava, norija kā ogu. 142 4689

Esi slavējams, bet pats neslavēji. 1639 6675

Patslava - neslava. Lai cits tevi slavē un ne tava pate mute; viens svešais un ne tevas pašas lūpas. 855 5222

Kur liela slava, tur maza izredze. 740 25755

Slima slava - veselā sāts. 1444 579

Sliktam slikta slava. 1695 1906

Katrs savu slavē. 12 2486

Laba slava cieņā guļ, slikta pa ceļu skrien. 1592 9657

Laba slava mājā stāv, slikta pa ceļiem skrien. 1624 1137

Laba slava uz krāsns guļ, slikta pa ceļu skrien. 997 6681

Slava slavu pelna. 527 32066

Slava slavu pelna. 502 38

Neslavē pats sevi, ir vēl daudz labāki par tevi. 464 5865

Neslavē pats sevi, ir vēl citi labāki par tevi. 116 6006

Paša slava smird. 1225 27311

Paša slava smird. 917 1728

Kas pats sevi slavē, tas smird. 94 2829

Paša slavēšana smird, tādēļ kaunies. 537 41

Dzenies labāk pēc labas slavas, nekā pēc lielas mantas. 1379 7851

Laba slava der vairāk, nekā liela bagātība. 1774 2467

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība. 997 1506

Laba slava ir daudz labāk, nekā daudz bagātības. 1695 3818

Laba slava der vairāk, nekā liela bagātība. 609 4137

Laba slava der vairāk, nekā liela bagātība. 387 3698

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība. 1661 5114

Laba slava maksā vairāk, nekā liela manta. 855 5183

Laba slava der vairāk nekā bagātība. 1674 2145

Laba slava der vairāk, nekā liela bagātība. 94 5368

Laba slava ir vairāk kā bagātība. 1699 786

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība. 796 13859

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība. 1638 2147

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība. 1696 5862

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība. 1188 6248

Laba slava der labāk kā bagātība. 1010 2280

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība. 1009 75

Laba slava der vairāk, nekā liela bagātība. 1592 902

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība. 231 4450

Laba slava der vairāk, nekā liela bagātība. 202 2260

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība. 1552 25431

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība. 1372 2413

Laba slava ir dārgāka nekā bagātība. 1628 323

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība. 1645 1116

Laba slava der vairāk, nekā liela bagātība. 84 1630

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība. 553 563

Laba slava ir visieteicamākā bagātība. 12 1184

Laba slava der vairāk, nekā liela bagātība. 1551 4601

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība. 1601 3131

Laba slava vairāk der, nekā liela bagātība. 1582 2838

Laba slaba ir krāšņāka nekā liela bagātība. 1376 2647

Laba slava der vairāk, nekā liela bagātība. 1084 7240

Laba slava ir liela bagātība. 556 10791

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība. 1262 2695

Laba slava der vairāk, nekā liela bagātība. 33 870

Laba slava ir visieteicamākā bagātība. 739 9671

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība. 1752 1354

Kur tā liela slava nāk, tur tā maza bagātība. 101 659

Laba slava der vairāk nikā zelts un sudrabs. 927 6433

Laba slava veirāk nekā zelts un sudrabs. 927 5662

Laba slava der vairāk nekā zelts un sudtrabs. 958 1056

Laba slava ir vairāk vērts nekā zelts un sudrabs. 1685 1152

Laba slava krāšņāka nekā zelts un sudrabs. 1668 5592

Laba slava ie labāka nekā sudrabs un zelts. 1674 1109

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība, bet ļaužu mīlestība labāka nekā sudrabs un zelts. 384 4592

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība; ļaužu mīlestība labāka nekā sudrabs un zelts. 1674 767

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība; ļaužu mīlestība labāka nekā sudrabs un zelts. 1643 1615

Laba slava iet kājām, bet slikta slava jāj jāšus. 94 1765

Laba slava iet kājām, slikta jāšus. 1724 1782

Laba slava iet soļiem, slikta skrej skriešus. 796 8821

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība, ļaužu mīlestība ie labāka nekā sudrabs un zelts. 1668 2969

Laba slava iet kājām, slikta jāj jāšus. 1693 2518

Laba slava iet kājām, slikta jāšus zirgā. 1802 3131

Laba slava iet kājām, ļauna jāj jāšus. 1372 4590

Laba slava iet soļiem, slikta skriešiem. 12 1277

Laba slava iet kājām, slikta jāj jāšus. 1594 1994

Laba slava iet kājām slikta jāj jāšus. 929 42588

Laba slava iet kājām, slikta jāj jāšus. 1573 987

Laba slava iet kājām, slikta jāj jāšus. 1648 515

Laba slava iet kājām, slikta jāj jāšus. 1654 1760

Slikta slava jāj jāšus uz zirga, laba iet kājām. 556 1493

Laba slava iet kājām, slikta jāj jāšus. 17 25634

Slikta slava jāšus jāj, laba ī ar kājām neiet. 67 4205

Slikta slava jāšus jāj, laba ne kājām neiet. 67 1740

Laba slava kājām iet, slikta jāšus jāj. 67 307

Laba slava tāļu neskan. 997 832

Laba slava tāļu neskan. 1686 725

Laba slava tālu neskan. 1225 22409

Laba slava tālu neskan. 1638 2825

Laba slava tāļu neskan. 384 3357

Laba slava tālu neskan. 1709 203

Laba slava tāļu neskan. 1652 376

Laba slava tālu neskan. 796 5773

Laba slava tāļu neskan. 1655 2212

Laba slava tāļu neskan. 12 15809

Laba slava tāļu neskan. 67 1700

Laba slava tālu neskan. 13 5229

Laba slava tālu neskan. 942 1645

Laba slava tālu neskan. 231 4174

Laba slava tāļu neskan. 116 7241

Laba slava tālu neskan. 1014 1961

Laba slava tālu neskan. 925 1365

Laba slava tālu neiet. 828 8018

Laba slava tālu neiet. 1557 3921

Laba slava tālu neiet. 929 64328

Laba slava tālu neiet. 17 10291

Laba slava tālu neiet. 840 1113

Laba slava tālu neiet. 527 36700

Laba slava tālu neiet. 1084 1237

Laba slava tālu neiet. 1058 296

Slikta slava tāļu skan. 1552 18478

Slikta slava tālu skan. 834 1466

Laba slava tālu skan.Bb 1278 1278

Laba slava tālu skan. 796 15033

Laba slava tālu klīst. 1383 578

Loba slava tuoļ skaņ, slykta vēļ tuoļuok. 1945 5577

Laba slava tālu iet. 834 6510

Labam laba slava. 1695 1931

Labam laba slava. 1695 1902

Labam laba slava. 1207 572

Labam laba slava. 1693 3001

Labam laba slava. 997 11479

Labam laba slava. 997 12400

Labam laba slava. 1493 4052

Laba slava tālu skan. 834 6738

Kas labs, tam laba slava. 1575 2250

Labam laba slava. 917 5093

Labam laba slava. 1557 2941

Labam laba slava. 1177 6900

Labam laba slava. 202 2397

Labam laba slava. 12 1815

Labam laba slava. 202 6116

Labam laba slava. 968 43

Labam laba slava. 1624 1404

Labam laba slava. 1652 3043

Labam laba slava. 828 12182

Labam laba slava. 384 326

Labam laba slava. 556 286

Labam laba slava. 584 1123

Labam laba slava. 1429 553

Labam laba slava. 120 357

Labam laba slava. 1429 816

Lobom loba slova. 1151 137

Ļauna slava tāļu iet. 527 37348

Slikta slava tālu skan. 834 9769

Slikta slava tālu iet. 834 7707

Ļauna slava tālu skan. 796 10050

Ļauna slava tālu skan. 997 16328

Laba slava tāļu skan, slikta vēl tāļāk. 67 306

Ļauna slava tālu skan. 884 3074

Mana slava, cita sāte. 609 5535

Mana slava, cita sāte. 1552 25235

Mana slave, cita sāte. 1620 1411

Mana slava, cita sāte. 1552 25552

Paša slava cita sāts. 1880 3058

Paša slava, sita sāts. 1880 1747

Cita slava, paša sāte. 1880 3259

Muna slave cyta gūds. 432 13

Tava slava, bet mans gods. 1730 15263

Paša slava, cita gods. 1602 931

Cita sļava, paša gods. 1627 3053

Slava tev, gods man. 529 1950

Slavēt nav mīlēt. 1805 1889

Slavēt nav mīlēt. 1598 1852

Slavēt nav mīlēt. 1137 868

Slavēt nav mīlēt. 1596 1439

Kas slazdā iekrīt, netiek ārā. 556 5177

Otram slazdu liek, pats sapinās. 1713 1777

Ar slazdām noķer apdomīgāko pelīti. 556 4965

Slēpējs sliktāks nekā zaglis. 997 8728

Kur tu nu slēpsies no manīga. 1459 3027

Slēp kā kaķis sūdu. 1347 173

Slepen kā kurmis rok. 1620 1473

Slepeni kā kurmis rok. 609 5199

Slepen kā kurmis rok. 1429 815

Slīkons ķeras pie salma. 668 4639

Slīkonis keras pie salma. 868 1133

Slīcējs ķeras pei salmiņa. 1207 3767

Slīcējs ķer pie salmiņa. 387 3286

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 1693 2194

Slīkonis ķeras pie salma. 1713 4660

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 1805 1669

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 1805 121

Ir slīkonis pie salmiņa ķerās. 12 2345

Slīkons pat pie salmiņa ķeras. 929 58726

Slīkons jau pieķeras pet pie salma. 1225 19281

Slīkonis ķeras pie salmiņa. 1225 28682

Slīkons arī pie salma ķetas. 884 2856

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 834 4392

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 1377 932

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 1573 418

Slīcējs ķeras pie salmiem. 941 4151

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 1657 3592

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 1629 2014

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 1592 2157

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 884 981

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 834 2644

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 834 4029

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 834 1963

Slīcējs ķeras pie salma. 1552 5104

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 834 4860

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 1611 1997

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 1601 1544

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 941 2038

Slīkonis i pie salma ķeras. 1552 12693

Slīkonis ķeras pie salmiņa. 1552 25305

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 1582 2064

Slīkonis ķeras pie salmiņa. 1084 1238

Par vēlu pie salma ķerties, kad ūdens mutē smeļas. 1552 12098

Slīkonis ķeras pat pie salmiņa. 208 2006

Slīkonis ķeras arī pie salmiņa. 877 2595

Kā slīkons ķeras pie salmiņa. 1552 189

Slīkdams ķeras vai pie salma. 696 18

Arī slīkonis ķeras pie salma. 375 6182

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 1001 342

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 584 2142

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 840 609

Slīcējs vēl glābiņu meklē pie salma. 853 920

Slīcējs ķeras pie salma. 961 3742

Slīcējs ķeras pie salmiņa. 17 14563

Slīkdams ķērās pie smilgas. 67 533

Slīcējs ķeras pie salma. 67 1816

Slikūns pi solma ķeras. 1842 1879

Sļeikūns i aiz cysys ķerās. 1950 8005

Kai sleigdams giunās. 677 19

Slīkonis pie smilgas ķeras. 929 22935

Slīkonis ir pie britas ķerās. 527 36565

Slīkonis ir pie salma ķeras. 1190 3450

Kas slīkst, to arī pagrūž. 12 2392

Slīkonim jāmācās peldēt. 941 3688

Slejas kā ozols. 1950 4195

Sleid kai pa svīstu. 508 1899

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 997 826

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 1597 357

Sleid kai pa zipes. 400 3166

Visur nevar braukt, kur sliedes ved. 67 4224

Ja neiet pa vienām sliedēm, tad brauci pa otrām sliedēm. 556 5841

Kur sliedes iebrauc, pa tam jābrauc. 101 3322

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 1492 469

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 1709 199

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 796 5768

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 13 5225

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 1690 1965

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 1693 2914

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 1816 3236

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 1692 412

Pa iebrauktu sliedi labi tek. 94 7176

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 942 1641

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 231 4148

Pa iebrauktu sliedi labi tek. 1557 3920

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 1655 2210

Pa iebrauktām sliedēm viegli tek. 1585 810

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 1225 4745

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 202 4288

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 935 34020

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 1602 3766

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 17 14564

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 1262 2584

Pa iebrauktu sliedi viegli braukt. 828 9721

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 67 2325

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 10 4052

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 1239 2133

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 464 6812

Pa iebrauktu sliedi rats tek viegli. 556 4960

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 17 23204

Pa iebrauktu sliedi viegli braukt. 529 2099

Pa iebrauktu sliedi viegli tek. 828 8043

Pa iebrauktu sliedi viegli braukt. 828 49

Sliekājas kā lēls. 529 1471

Pa savu slieksni iedams, otram neriebsi. 1225 10962

Par slieksni nevar roku dot, tad ar viesi labi nesatiek. 1225 10779

Otram slieksni slauka, pats savu ne. 1262 1512

Nemazgā otra slieksni, bet mazgā savu; nemeklē otra tikumu, bet apskaties savu. 1177 9816

Tas jāliek pie sliekšņa gulēt un jālecina suns pāri. 542 670

Nav sliktuma bez labuma. 1376 4102

Grib tu nu sliktumu lobuma. 780 56

Ni vīns nadora prīkš sevi slyktuma. 508 1392

Lobs īt tōļ, slykts viāļ tōļōk. 740 17123

Slykta kai rogona. 465 210

Slikts ar labu, labs ar sliktu. 384 468

Nav slikta bez laba. 1459 2876

Kad esi pats slikts, tam visi slikti. 1593 880

Pie slikta negāju, labs mani neņēma, pa to starpu paliku bešā. 393 585

Nerunā sliktu par otru, kad viņa nav klāt. 556 5747

Savu sliktu nesmādē, otra laba nekāro. 1084 4720

Sliktam nemāca ne tēvs, ne māte. 508 1651

Sliktam slikts padoms. 116 11606

Kas uz otra saka sliktu, tas pats tāds ir. 202 4449

Slikti ir tam, kas labi nedara nikam. 1542 1009

Lai slikti rādās, gan labi būs. 1459 296

Sliktu atmaksā ar labu. 1598 26

No slikta vēl var ko dabūt, bet ko no tukša? 1730 15226

Slikts jāj jāšus, labs iet kājām. 997 11519

Slikts jāj jāšus, labs iet kājām. 997 16345

Slikts jāj jāšus, labs iet kājām. 1127 1215

Slikts jāj jāšu, labs iet soļiem. 202 5077

Slikts jāj jāšus, labs iet kājām. 1225 5080

Slikts labu samaitā. 464 3102

Slikts labu samaitā. 527 37347

Vasalam vīgluok nu slimeibas izasorgot, na slymam izaličēt. 1263 769

Vasalam vīgluok nu slimeibas izasorgot, na slymam izaličēt. 1940 2736

Slimeiba pa mežu nastaigoj, slimeiba staigoj pa ļaudim. 1263 1104

Slimeiba pa mežu nastaigoj, slimeiba staigoj pa ļaudim. 1940 2962

Priekš slimības zirgs nav jālūdz. 853 166

Neizsmej otru, ka pašam ta slimība nepielīp. 74 1175

Slepenam slimības visvairāk moca cilvēkus. 556 5944

Vecā slimība srūti ārtējama. 556 4241

Jo ciešāka slimība, jo rūgtākas zāles. 556 11399

Slimībai nevajag palaisties. 1614 123

Katrai slimībai ir savas zāles. 556 4834

Slimeiba doktura meklei. 1263 1110

Slimības, ka lēni attīstās, ir visbīstamākās. 556 5943

Slimība jāšus atjāj, kājām aiziet. 1177 23556

Pats iet vecumā, slimība jaunumā. 1552 11921

Nevienu slimību par naudu nepērk. 1602 5694

Slimību par naudu nepērk. 116 12408

Slimību par naudu nepērk. 997 1051

Tāda viņa slimība, kāda mūsu veselība. 1552 11997

Tāda viņa slimība, kāda mūsu sātība. 384 1189

Tava slimība ir citam veselība. 527 32400

Slimība nenāk teikdama. 958 8616

Slimība nenāk teikdama. 958 84

Slimība pīit namonoma. 640 850

Slimība piīt namonoma. 780 298

Slimnieks ēd bez sāls. 464 5802

Slimnīkam i zalta gulta napaleidz. 1263 1111

Slimnīkam i zalta gulta napaleidz. 1940 2963

Tas ir slimāks par slimu. 10 1026

Apmeklē slimu, paēdini izsalkušu. 1001 495

Slims līdzīgs bērnam. 668 4640

Cikam slyms ličejis, ir cikam vasals sorgojis. 1263 1103

Saslimt var dreiži a izaličet to navar dreiži. 1263 1144

Slimam jēra dvēsele. 1614 140

Slimais veselo baro. 384 1188

Tas slimais to veselo baro. 1730 21883

Slimais veselo baro. 1444 578

Slymīs vasalū baroj. 740 15375

Slimam vajag ārstu, veselam darbu. 553 410

Slimam vajag ārstu, veselam darba. 997 2397

Slimam vajaga ārsta, veselam darba. 1404 1127

Slimam vajaga ārsta, veselam darba. 1654 6600

Slimam vajag ārstu, veselam darbu. 1696 6227

Slimam vajaga ārsta, veselam darba. 1703 170

Slimam vajag ārsta, veselam darba. 1648 449

Slimniekam jāsteidzās pie ārsta, veselam - pie darba. 556 12405

Slimam vajaga ārsta, veselam darba. 231 4350

Slimam vajaga ārsta, veselam - darba. 1229 1716

Slimam vajaga ārsta, veselam - darba. 1627 70

Slimiem vajaga ārsta, bet veseliem darba. 1493 3463

Slimam vajag ārstu, veselam - darbu. 1653 2980

Slimam prasa, veselam dod. 961 5062

Slimam prasa, veselam dod. 1602 885

Slimam prasa, veselam dod. 1341 4146

Slimam prasa, veselam dod. 1769 1335

Slimam pras, vesalam dod. 101 3145

Slimam prasa, veselam dod. 1731 7594

Slimam sola, veselam dod. 1730 66323

Slimam prasa, veselam dod. 1225 38555

Slinks slinkam atmaksā. 1385 1761

Slinks slinkam padomu dod. 231 10155

Kas slinkam dos maizi. 1377 2012

Kas slinkam dos maizi. 1667 1113

Slinkam nedēļā septiņas svētdienas. 1170 764

Slinkam nedēļā septiņas svētdienas. 527 36826

Slinkās mājās visi slimi. 958 6782

Slinks stāv un brīnās. 1557 996

Tu slinka ej pie skudru mācīties. 1695 1562

Slinkam vienmēr nav darba. 508 2916

Slinks slinku māca. 1627 109

Slinkais teic: ko šodien, gan padarīs rīt. Rītā - gan iztiks tāpat. 1723 1923

Slimaiz veselo baro. 1614 122

Slinkam slinka alga. 796 2422

Slinks lien aizkrāsnī, čakls strādā pēc atpūtas. 919 138

Slinkam nemāca ne tēvs, ne māte. 527 32127

Kad slinkam nav vainas un kad kails nesalst. 961 4726

Slinks solis dārgi maksā. 796 12337

Kas slinks, tas palaidņa brālis. 584 895

Slinkam grūti strādāt, viegli ēst. 1766 1718

Slinkam sliņķa valodiņa. 1880 3518

Slinks kā miets, kur dzen, tur lien. 1772 1715

Slinkis bag nu dorba kai nu guns. 477 749

Šodien pastāstīšu, rītu mācīšos - saka slinkais. Šodien mācīšos, un rītu pastaigāšos - saka uzcītīgais. 867 7452

Slinkais slinkam neiet palīgā. 72 7860

Slinkam vajag ārstu, veselam darbu. 1643 528

Slinkam darbs pa pilnam, čaklam - trūkst. 997 14622

Sliņķis domā par gulēšanu, čaklis par strādāšanu. 1816 5706

Slinks - labs vagars. 997 5169

Slinkam sliņķa laime. 997 13391

Kas slinks, tas kārs. 1764 771

Cik slinks, tik kārs. 1376 4152

Slinkam dēlam kauli sāp. 1244 7898

Slinkai meitai zobi sāp. 1618 142

Slinkai meitai zobi sāp. 1377 1601

Slinkai meitai zobi sāp. 1650 2907

Slinkai meitai zobi sāp. 1689 68

Slinkai meitai zobi sāp. 861 2089

Slinkai meitai zobi sāp. 1689 4604

Slinkam laime, mudīgam pēriens. 1652 2156

Slinkam laba laime, mudīgs dabū pērienu. 1576 4216

Slinkam laba laime, mudīgs dabon pērienu. 754 580

Slinkam laba laime, bet muļķis dabon pērienu. 834 11000

Sliņķim laba laime, mudīgs dabū pērienu. 1880 3494

Slinkām slinka laime. 913 448

Slinkam laba laime, mudīgs dabūn pērienu. 1376 2035

Slinkam laba laime, mudīgs dabūn pērienu. 1225 30794

Slinkam visur grūti, kailam visur auksti. 116 14272

Slinkam visur grūti, plikam visur auksti. 384 1191

Slinkam visur grūti, kailam visur auksti. 1262 2540

Slinkam visur grūti, plikam visur auksti. 375 7676

Slinkam visur grūti, plikam visur auksti. 828 3108

Slinkam visur grūti, plikam visur auksti. 1379 8825

Slinkam grūti, kailam auksti. 1079 1616

Slinkam visur grūt; kailam vienmēr auksti. 1753 511

Sliņķam visur grūti, plikam visur auksti. 1393 1392

Slinkam visur grūt. 1764 910

Sliņķim vienmēr grūti. 1638 4930

Slinks kā pelumaiss. 353 7118

Slinks kā pelumaiss. 230 3449

Slinks kā pelu maiss. 901 50

Slinks kā pelu maiss. 94 1507

Slinks kā pelu maiss. 1667 1111

Slinks kā pelumaiss. 609 6052

Slinks kā pelnis. 1695 1470

Slinks kā pelu maiss. 796 685

Slinks kā pelumaiss. 1696 5279

Slinks kā pelumaiss. 1638 5320

Slinks kā pelu maiss. 1660 4150

Slinks kā pelu maiss. 1225 2958

Slinks kā pelu maiss. 997 6069

Slinks kā maiss. 1579 28

Slinks kā pelu maiss. 220 2459

Slinks kā pelavu maiss. 1639 1329

Slinks kā pelumaiss. 1385 739

Slinks kā pelu maiss. 1192 471

Slinks kā pelu maiss. 1592 4764

Slinks kā pelumaiss. 12 973

Slinks kā pelu maiss. 917 3468

Slinks kā pelu maiss. 949 1297

Slinks kā pelavu maiss. 1657 994

Slinks kā pelumaiss. 1630 1503

Slinks kā maiss. 70 1258

Slinks kā pelu maiss. 553 960

Slinks kā pelu maiss. 70 4402

Slinks kā pelu maiss. 1552 25464

Slinks kā pelu maiss. 1552 16146

Slinks kā pelu maiss. 834 4688

Slinks kā pelu maiss. 1377 1013

Slinks kā pelumaiss. 1324 1868

Tas jau tik slinks kā pelu maiss. 1225 3845

Slinks kā pelumaiss. 1225 16574

Slinks kā pelu maiss. 1626 4798

Slinks kā pelumaiss. 67 3014

Slinks kā pelavmaiss. 828 335

Slinks kā pelumaiss. 1 478

Slinks kā pelumaiss. 67 1432

Slinks kā pelu maiss. 702 423

Slinks kā pelu maiss. 464 7267

Slinks kā pelu maiss. 464 114

Slinks kā pelmaiss. 961 7545

Slinks kā pelumaiss. 384 1649

Slinks kā pelumaiss. 116 6765

Slinks kā pelu maiss. 1127 639

Slinks kā pelu maiss. 584 815

Slinks kā pelumaiss. 1379 5074

Slinks kā pelu maiss.Bb 13 59250

Slinks kā pelu maiss. 1079 2287

Slinks kā pelu maiss. 867 6727

Slinks kā pelavmaiss. 867 6641

Slinks kā govs. 1627 2553

Slinka kā govs. 834 6747

Slinka kā govs. 1557 131

Slinka kā govs. 12 2349

Slinka kā govs. 1900 716

Slinka kā govs. 1225 38119

Slinka kā govs. 1225 18607

Slinka kā govs. 17 19966

Slinks kā gurķis. 1225 19323

Slinks kā gurķis. 384 1515

Slinks kā gurķis. 968 4644

Slinks kā gurķis. 997 8851

Slinks kā gurķis. 1225 8427

Slinks kā gurķis. 1225 30911

Slinks kā lācis. 1225 33368

Slinks kā lācis. 1730 76689

Slinks kā ezels. 1225 26831

Slinks kā ēzelis. 10 3534

Slinks kā maita. 877 1107

Slinks kā veca maita. 1008 953

Slynks kai sleimāsts. 1842 2245

Slinks kā slīmests. 727 411

Slinks kā āzis. 1208 1251

Slinks kā āzis. 1695 1564

Slinks kā čigāns. 828 6558

Slinsk kā čigāns. 877 184

Slinks kā čigāna zirgs. 877 185

Slinks kā čigāns. 997 4879

Slinks kā seskis. 527 43386

Slinks kā sisenis. 1459 2537

Slinks kā lasvērs. 913 195

Slinks kā bluķis. 727 412

Slinks kā cūka. 1225 12825

Slynks kai vylnys būms. 1842 2246

Slinks kā Skudru Juris. 8 515

Slinks kā bomis. 1661 2364

Slinks kā stŗūgs. 1661 2361

Slinks kā vadzis sienā dzenams. 727 430

Slinks un kārs kā čigāns. 1730 59033

Slinks un kārs kā kungs dienestnieks. 1552 3082

Slaistas kā gurķis. 1602 1006

Tas slinks kā Skudru Juris. 1655 158

Slinks kā malkas pagale. 1654 3449

Slinks kā zābaks. 1208 1255

Slinks kā teļš, jeb, izlaists kā teļš. 1552 12722

Slinks kā zutis. 1379 2069

Slinks kā vilks. 1600 7969

Slinks kā vecs suns. 1650 4126

Ar slinkošanu lobuma nagaidi. 508 1908

Jauns slinko, vecs mocies. 384 4330

Kū tu slīņkoj, ka naej strōdōtu. 640 1011

Labāk strādāt nekā slinkot. 1552 13759

Kas slinko, tas netiek uz priekšu. 1552 4609

Jauns slinko, vecs mocies. 1614 97

Kas slinko, tas netiek uz priekšu. 1626 3898

Kas slinko, tas netiek uz priekšu. 1626 4736

Kas slinko, tas netiek uz priekšu. 1552 13797

Kas slinko, tas netiek uz priekšu. 1748 1054

Kas slinko, tas netiek uz priekšu. 1771 5903

Kas slinko, tas netiek uz priekšu. 17 114083

Kas slinko, tas netiek uz priekšu. 527 32776

Kas slinko, tas netiek uz priekšu. 84 1840

Kas slinko, tas netiek uz priekšu. 929 51656

Kas slinko, tas netiek uz priekšu. 1557 51

Kas slinko, tas netiek uz priekšu. 1673 705

Kas slinko, tas netiek uz priekšu. 116 21838

Kas slinko, tas netiek uz priekšu. 1626 3492

Slinkot ir kauns. 917 4341

Slinkot ir kauns. 67 1116

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 1654 2555

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 1626 3946

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 796 9017

Slinkums slinkumu lāpa. 231 10251

Slinkums slinkumu lāpa. 84 179

Slinkums slinkumu lāpa. 1225 25262

Kas slinkumu lāpa, tam vairāk tas piemīt. 1626 1230

Tas nu gan ir slinkuma lāpītājs. 1225 29843

Nelāpi slinkumu. 1225 38109

Slinkumu lāpīt - ciešana, tgals. 834 6105

Slinkumu nevar lāpīt. 1593 583

Slinkums vecumā maize. 1738 387

Slinkums vecumā maize. 116 7475

Tas jau smird aiz alinkuma. 754 449

Tu no slinkuma smirdi. 23 1197

Slinkum, slinkum, laid mani vaļā, tevi sitīs, man sāpēs. 1753 512

Slinkum, slinkum, laid man vaļā. 1738 2342

Slinkums nepelna maizi, a gon raizi. 1925 4911

Slinkuma pēc, ciešanas gals. 89 22

Pārdod slinkumu, nopērc sulaini. 796 9659

Slinkums māca daudz ļaunuma. 961 4209

Slinkums ceļo tik lēni, ka pat nabadzība aizsteidzās tam garām. 556 12440

Slinkumu parasti pavada nepatīkams lāsts. 556 9724

Slinkums un mazdūšība ir aizkrustojums uz sekmēm. 556 10736

Slinkums nebīstas no grēka. 556 5307

Bīsties no slinkuma, tas velna pineklis. 556 5799

Slinkums perē kaunu. 450 2054

Kas slinkumu lāpa, gaida bada viesus. 1239 2038

Slinkums ir visa indive. 353 8354

Slinkuma dēļ iešanas gals. 12 92 196

Otra slinkums nav lāpāms. 527 22205

Slinkums dod cietumu, bet darbs maizi. 997 12541

Slinkums ir cilvēku nelaime. 1668 2640

Kas slinkumu taupa, tas vēderu rauga. 1385 1760

Slinkums māca strādāt, aukstums tecēt. 927 4887

Slinkums dod cietumu. 997 11488

Slinkums ir ceļš uz elli pie velniem. 556 12372

Slinkums tumsības mēris. 997 3143

Kas slinkumu nelāpa, tas badu necieš. 1771 6858

Slinkums labs amats. 1707 1097

Svētība slinkumam lāsts. 384 2337

Visļaunākā slimība ir slinkums. 556 5478

Sacīšana nav darīšana. 17 20872

Slinkums, ne vecums. 1602 6492

Slinkums iemidzis miegā un kūtra dvēsele cietīs badu. 1727 1039

Slinkums guļ gultas vidū, pats gultas maliņā. 1805 3442

Slinkums dara nabagu. 1374 2323

Slinkums ir visādu netikumu pirmcēlonis. 1659 520

Slinkums iet tik lēnu, kā nabadzība to viegli un ātri panāk. 527 36853

Slinkums darbu nemāca. 1084 3687

Slinkums pats sev rīkstes griež. 1262 1528

Slinkums skrien kā vējš, čaklums iet soļos. 556 12424

Kas slinkumā palaižas, tam grūti klājas. 1593 1442

Slinkums māca atrādāt. 872 1707

Slinkums perē kaunu. 1699 6635

Slinkumam pavadoņa nevaiga. 1652 913

Ja tev jāsteidzas, pamet slinkumu pie malas. 1659 2047

Slinkums nav samaksājams. 958 1384

Slinkums nav čaklums. 116 4177

Slinkums maizi neceps. 1379 952

Ar slinkumu maizi nepelnīs. 1372 2036

Slinkums maitā, kā rūsa dzelzi. 968 179

Slinkums maitā kā rūsa dzelzi. 1084 7795

Slinkums maitā kā rūss dzelzi. 1552 13935

Slinkums maitā cilvēku kā rūsa dzelzi. 1597 2141

Slinkums maitā kā rūsa dzelzi. 1225 35552

Slinkums maitā, kā rūsa dzelzi. 94 7774

Slinkums maitā cilvēku, bet rūsa dzelzi. 400 2597

Slinkums maitā kā dzelzi rūsa. 1560 2413

Slinkums maitā kā rūsa dzelzi. 1137 804

Slinkums maitā, rūsa - dzelzi. 90 3230

Slinkums nav labums. 17 6738

Slinkums nav labums. 954 2114

Slinkums nav labums. 1225 36299

Slinkums nav labums. 1202 115

Slinkums nav labums. 1655 145

Slinkums nav labums. 1805 4141

Slinkums nav labums. 1552 13688

Slinkums nav labums. 384 3258

Slinkums nav labums. 1008 4774

Slinkums nav labums. 384 4377

Slinkums nav labums. 17 20841

Slinkums atver kārībām durvis līdz galam. 796 9027

Slinkums atver kārībām durvis līdz galam. 997 2404

Slinkums atver kārībām durvis līdz galam. 1629 5667

Slinkums atver kārībām durvis vaļā līdz kāju galam. 1704 4871

Slinkums atver kārībām durvis līdz galam. 1372 2918

Slinkums atver tīrībai un kārtībai durvis līdz galam. 556 12836

Slinkums atver kārībām durvis līdz galam. 1880 1041

Slinkums atver durvis līdz galam uzticībai. 556 12380

Slinkums atver kārībām durvis vaļā līdz galam. 1557 806

Slinkums atver kārībām durvis līdz galam. 1661 1086

Slinkums atver kārībām durvis līdz galam. 220 1223

Slinkums atver kārībām durvis līdz galam. 1654 2552

Slinkums ēd bez sāls. 527 47420

Slinkums ēd bez sāls. 556 51200

Slinkums ēd bez sāls. 116 6017

Slinkums nav tikums. 828 8904

Slinkums nav tikums. 464 1634

Slinkums slikts tikums. 1627 733

Slinkums nav tikums. 1552 13694

Slinkums niknāks nekā zvērs. 927 3512

Slinkums niknāks nekā zvērs. 927 6499

Slinkums niknāks nekā zvērs. 927 4731

Slinkums niknāks nekā zvērs. 927 1680

Slinkums ir niknāks nekā zvērs. 927 2537

Slinkums ir niknāks nekā zvērs. 927 6224

Slinkums niknāks nekā zvērs. 927 2940

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 877 330

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 1687 453

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 877 648

Slinkums ir visa ļaunuma iesākums. 877 156

Slinkums ļaunuma sakne. 925 1337

Slinkums visa ļaunuma sakne. 1696 8151

Slinkums ir visa ļaunuma iesākums. 877 1313

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 1225 9619

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 1802 703

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 1557 2912

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 231 10542

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 231 9477

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 1576 9210

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 1379 2975

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 1602 3781

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 1379 957

Slinkums visa ļaunuma sakne. 1576 2969

Slinkums visa ļaunuma pamats. 961 6087

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 116 16049

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 116 20549

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 961 292

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 877 1438

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 961 2241

Slinkums visa ļaunuma sakne. 1838 4245

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 527 31903

Slinkums ir visa ļaunuma sakne. 527 20700

Slinkums visa ļaunuma sakne. 1494 512

Slinkums visa ļaunuma sākums. 1459 6

Slinkums visu netikumu sakne. 1602 9193

Slinkums ir vysa ļaunuma sakņe. 1925 3586

Slinkums visa ļaunuma sakne. 1779 1042

Slinkums velnam ceļu bruģē. 1661 3854

Slinkums velnam ceļu bruģē. 1459 4146

Slinkums velnam ceļu bruģē. 231 4735

Slinkums velnam ceļu bruģē. 1626 2611

Slinkums velnam ceļu bruģē. 1493 884

Slinkums velnam ceļu bruģē. 202 6573

Slinkums velnam ceļu bruģē. 796 9028

Slinkums velnam ceļu bruģē. 553 447

Slinkums velnam ceļu bruģē. 1552 10811

Slinkums velnam ceļu bruģē. 1629 5670

Slinkums velnam ceļu bruģē. 1771 2827

Slinkums velnam ceļu bruģē. 1552 13933

Slinkums velnam ceļu bruģē. 1661 111

Slinkums velnam ceļu bruģē. 872 4378

Slinkums velnam ceļu bruģē. 1626 3890

Slinkums velnam ceļu taisa. 1660 4431

Slinkums velnam ceļu bruģē. 1010 4818

Slinkums velnam ceļu bruģē. 1880 1046

Slinkums bada vēstnieks. 230 4332

Slinkums bada vēstnesis. 230 4554

Slinkums bada vēstnesis. 868 2836

Slinkums bada vēstnesis. 1276 1375

Slinkums bada vēstnesis. 1674 1944

Slinkums bada vēstnesis. 1552 24746

Slinkums bada vēstnesis. 94 1150

Slinkums bada vēstnesis. 1207 1348

Slinkums bada vēstnesis. 1008 4990

Slinkums ir bada vēstnesis. 997 12092

Slinkums bada vēstnesis. 926 20

Slinkums bada vēstnesis. 1208 5285

Slinkums - bada vēstnesis. 1774 922

Slinkums bada vēstnesis. 796 11060

Slinkums bada vēstnesis. 997 1041

Slinkums bada vēstnesis. 958 2585

Slinkums bada vēstnesis. 925 1972

Slinkums bada cēlonis. 925 756

Slinkums bada vēstnesis. 1688 794

Slinkums bada vēstnesis. 1014 796

Slinkums bada vēstnesis. 1106 864

Slinkums bada vēstnesis. 925 919

Slinkums bada vēstnesis. 1188 4358

Slinkums bada vēstnesis. 1377 1939

Slinkums bada vēstnesis. 220 1591

Slinkums bada vēstnesis. 553 2907

Slinkums bada vēstnesis. 1379 1619

Slinkums ir bada vēstnesis. 1385 145

Slinkums bada vēstnesis. 8 2566

Slinkums bada vēstnesis. 202 4557

Slinkums bada vēstnesis. 1643 313

Slinkums bada vēstnesis. 927 4892

Slinkums bada vēstnesis. 1552 15266

Slinkums bada vēstnesis. 12 2669

Slinkums bada vēstnesis. 1892 4

Slinkums bada vēstnesis. 1626 230

Slinkums bada vēstnesis. 1225 25332

Slinkums bada vēstnesis. 1592 3517

Slinkums bada vēstnesis. 941 1948

Slinkums bada vēstnesis. 1630 449

Slinkums bada vēstnesis. 949 687

Slinkums bada vēstnesis. 1576 7987

Slinkums bada vēstnesis. 968 161

Slinkums bada vēstnesis. 1404 612

Slinkums bada vēstnesis. 1629 639

Slinkums bada vēstnesis. 1629 639

Slinkums bada vēstnesis. 1377 85

Slinkums bada vēstnesis. 1576 1592

Slinkums bada vēstnesis. 872 1383

Slinkums bada vēstnesis. 927 707

Slinkums bada vēstnesis. 1573 4625

Slinkums bada vēstnesis. 1654 3495

Slinkums bada vēstnesis. 1630 2795

Slinkums bada vēstnesis. 1650 48

Slinkums bada vēstnesis. 1602 5016

Slinkums bada vēstnesis. 1650 1338

Slinkums bada vēstnesis. 1009 235

Slinkums bada vēstnesis. 935 34156

Slinkums - bada vēstnesis. 828 5975

Slinkums ir bada vēstnesis. 527 36602

Slinkums bada vēstnesis. 961 6116

Slinkums bada vēstnesis. 1079 477

Slinkums bada vēstnesis. 17 28866

Slinkums bada vēstnesis. 828 110

Slinkums bada vēstnesis. 1766 96

Slinkums bada vēstnesis. 1337 141

Slinkums bada vēstnesis. 116 9946

Slinkums bada vēstnesis. 828 12167

Slinkums bada vēstnesis. 1058 305

Slinkums bada vēstnesis. 1074 353

Slinkums bada vēstnesis. 840 1471

Slinkums bada vēstnesis. 1552 13823

Slinkums ir bada vēstnesis. 1190 3606

Slinkums bada vēstnesis. 1552 10884

Slinkums bada vēstnesis. 1262 2054

Slinkums bada vēstnesis. 1654 3495

Slinkums bada vēstnesis. 585 429

Slinkums bada vēstnesis. 828 74

Slinkums bada vēstnesis. 1142 324

Slinkums bada vēstnesis. 1511 413

Slinkums bada vēstnesis. 380 2174

Slinkums bada brālis. 231 5474

Slinkums bada draugs. 67 1042

Slinkums bada pusbrālis. 353 9602

Slinkums māca badu ciest. 997 8819

Slinkums nav labums. 1001 385

Slinkums nav labums. 1337 318

Slinkums nav labums. 834 6823

Slinkums nav labums. 556 4237

Slinkums nav labums. 1127 677

Slinkums nav labums. 1689 2760

Slinkums nav labums. 1552 25393

Slinkums nav labums. 8 1321

Slinkums nav labums. 1137 117

Slinkums nav labums. 1311 1543

Slinkums nav labums. 1244 6110

Slinkums nav labums. 840 2636

Slinkums nav labums. 840 2450

Slinkums nav labums. 1552 3352

Slinkums nav labums. 13 940

Slinkums nav labums. 67 3337

Slinkums jāj jāšus, čaklums iet kājām. 1629 5695

Slinkums jāj jāšus, čaklums iet kājām. 1472 2028

Slinkums jāj jāšus, čaklums iet kājām. 1376 2857

Slinkums jāj jāšus, čaklums nāk kājām. 1404 1110

Slinkums jāj jāšus čaklums kājām. 958 77

Slinkums jāj jāšus, čaklums iet kājām. 917 8338

Slinkais jāj jāšus, čaklais iet kājām. 834 7730

Slinkums jāj jāšus, čaklums iet kājām. 917 7528

Slinkums jāj jāšus, čaklums iet kājām. 796 11389

Slinkums jāj jāšus, čaklums iet kājām. 1653 2896

Slinkums jāj jāšus, čaklums iet kājām. 1552 10951

Slinkums jāj jāšus, čaklums iet kājām. 1459 3459

Slinkums jāj jāšus, čaklums iet kājām. 1643 463

Slinkums jāj jāšus, čaklums iet kājām. 1376 2857

Slinkums jāj jāšus, čaklums iet kājām. 1552 13893

Slinkums jāj jāšus, čakls iet kājām. 1711 4329

Slinkums jāj jāšus, čaklums iet kājām. 1626 1392

Slinkums jāj jāšus, bet čaklums iet kājām. 1372 3405

Sliņķis jāj jāšus, čakls iet kājām. 1206 3531

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 1629 2190

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 834 7724

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 1766 3781

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 1404 1106

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 553 2881

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 1552 36350

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 1626 1384

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 834 5097

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 917 7522

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 917 8330

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 231 4734

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 1627 231

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo arī velnam. 872 3314

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 1661 121

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 941 1875

Kurš kalpo slinkumam, tas arī kalpo velnam. 556 12378

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 1372 2917

Kas kalpo slinkumam, tas kalpo velnam. 1626 2604

Slinkums laba nemāca. 925 1381

Slinkums laba nemāca. 1690 1967

Slinkums labu nemāca. 1773 590

Slinkums laba nemāca. 17 28848

Slinkums labu nemāca. 1 1565

Slinkums laba nemāca. 67 2426

Slinkums laba nemāca. 675 1523

Slinkums labu nemāca. 840 1122

Slinkums labu nemāca. 1459 3243

Slinkums laba nemāca. 67 1254

Slinkums laba nemāca. 1627 2318

Slinkums laba nemāca. 1552 15745

Slinkums labu nemāca. 1444 1417

Slinkums laba nemāca. 1377 2011

Slinkums laba nemāca. 834 6479

Slinkums laba nemāca. 202 5022

Slinkums sliktāks nekā zvērs. 927 1795

Slinkums ir niknāks nekā zvērs. 927 5025

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 1207 3925

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 848 2862

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 387 6536

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 1208 4657

Slinkums ir vissa ļaunais pereklis. 1674 2740

Slinkums ir visu ļaunumu pereklis. 353 6695

Slinkums visu ļaunumu perēklis. 958 7200

Slinkums visa ļauna pereklis. 1200 1823

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 1010 2483

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 1008 907

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 1136 1127

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 1014 2347

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 925 1603

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 1695 274

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 1685 1358

Slinkums visu ļaunumu pereklis. 1206 6488

Slinkums visa ļaunuma perēklis. 958 3311

Slinkums visa ļaunuma perēklis. 1695 1369

Slinkums ir visa ļaunuma perēklis. 1008 3368

Slinkums ļauna pereklis. 230 4296

Slinkums visa ļauna pereklis. 1690 2003

Slinkums grēka pereklis. 1008 5028

Slinkums ļaunuma pereklis. 1660 3389

Slinkums netrikuma pereklis. 997 1383

Slinkums ie ļaunu ļaužu perēklis. 1674 181

Slinkums ir visa ļaunuma iesācējs. 12 432

Slinkums ir ļaunu ļaužu pereklis. 1552 24995

Slinkums ir slinkuma perēklis. 997 11509

Slinkums ir visa ļaunuma perēklis. 941 4086

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 231 4081

Slinkums ir visa ļauna pereklis. 1575 1848

Slinkums visa ļaunuma perēklis. 1377 1231

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 202 5071

Slinkums ir visa ļauna perēklis. 1557 1577

Slinkums visa ļauna pereklis. 1557 595

Slinkums vis ļaunuma pereklis. 1379 4258

Slinkums vesela ļaunuma pereklis. 220 1587

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 927 1038

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 917 2127

Slinkums ir visa ļaunuma perēklis. 834 6116

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 1374 2489

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 1225 8438

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 202 2577

Slinkums ir ļaunuma pereklis. 1655 1989

Slinkums ir visa ļauna pereklis. 1599 690

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 884 2358

Slinkums visa ļaunuma perēklis. 929 22945

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 929 43090

Slinkums visa ļaunuma perēklis. 1582 335

Slinkums visa ļaunuma perēklis. 1637 237

Slinkums ir visa ļaunuma perēklis. 1404 250

Slinkums ir ļaunuma pereklis. 884 1155

Slinkums visa ļaunuma perēklis. 1654 3395

Slinkums ir visa ļaunuma perēklis. 1576 8628

Slinkums ir visa ļauna perēklis. 3 359

Slinkums visa ļaunuma perēklis. 1650 704

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 1597 151

Slinkums nelaimes perēklis. 834 6480

Slinkums ir visa ļaunuma perēklis. 1262 2288

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 1459 3267

Slinkums ir visa ļauna perēklis. 67 962

Slinkums ir visa ļaunuma perēklis. 840 2882

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 116 1596

Slinkums ir visa ļauna pereklis. 1001 405

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 116 5926

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 1337 126

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 877 3377

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 877 1649

Slinkums visa ļauna pereklis. 1202 370

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 1444 1445

Slinkums visu ļaunumu perēklis. 500 56

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 1074 322

Slinkums visa ļauna pereklis. 128 50

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 384 2499

Slinkums ir viss ļaunuma pereklis. 384 1192

Slinkums ir visa ļaunuma pamats. 961 4991

Slinkums visa ļaunuma perēklis. 1135 116

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 584 1432

Slinkums ir visa ļaunuma perēklis. 1552 11999

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 1752 1281

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 828 7376

Slinkums  ļaunuma pereklis. 1459 385

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 17 4541

Slinkums ir visa ļaunuma perēklis. 17 8036

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 1552 13692

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 1748 505

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 1115 1163

Slinkums vysa ļaunuma pereklis. 802 1174

Slinkums ir launuma pereklis. 477 754

Slinkums ir visa ļaunuma pereklis. 1705 4722

Slinkums visa ļaunuma pereklis. 867 6819