Stiprs - strādā

Stiprs kā diegs. 1661 4201

Stiprs kā diegs. 1661 2173

Stypris kai gailis. 508 1935

Stiprs kā gailis. 10 2697

Stipram liela vara. 834 4591

Stipram vara. 834 6993

Stiprais vienmēr uzvar. 1950 4215

Kas stiprāks, tam uzvara. 116 15290

Stiprs, kai Samsons. 363 6113

Styprs kai Samsons. 509 2018

Neesi jau tik stiprs kā samsons. 1225 10843

Styprs atsadūn uz sova spāka, a vuojuoks uz sovas gudreibas. 1940 2712

Stiprs kā griķu biezputra. 1661 2113

Spēcīgs kā griķu biezputra. 1008 1258

Spēcīgs kā griķu biezputra. 1079 460

Stiprs kā rudzu biezputra. 527 32821

Stiprs kā biezputras āda. 1600 7835

Stiprs kā rudzu biezputra. 1008 4116

Stiprs kā vecs dzēriens. 529 1425

Stiprs kā vecs dzēriens. 1950 4164

Stiprs kā spirts. 1802 3552

Stiprs kā rudzu brandavīns. 1225 27479

Stiprs kā žīda brandavīns. 1127 587

Stiprs kā žīdu šņabis. 917 1881

Stiprs kā žīdu brandavīns. 1079 1851

Stiprsys koa Zeida brandinc. 1268 447

Stiprs kā lauva. 917 6443

Stiprs kā lauva. 1474 101

Stiprs kā lauva. 116 16768

Spēcīgs kā lauva. 941 2125

Stiprs kā lauva. 1630 2717

Stiprs kā lauva. 796 11686

Stiprs kā lauva. 1900 86

Stiprs kā lauva. 887 195

Stiprs kā lauva. 1379 6177

Stiprs kā lauva. 1730 18479

Stiprs kā zirgs. 1627 2258

Stiprs kā zirgs. 1225 26840

Stiprs kā zirgs. 529 566

Stiprs kā zirgs. 10 1784

Stiprs kā zirgs. 748 217

Stiprs kā zirgs. 10 3628

Stiprs kā zirgs. 10 3696

Stiprs kā zirgs. 10 1970

Stiprs kā zirgs. 10 1844

Stiprs kā zirgs. 10 2348

Stiprs kā zirgs. 17 1346 106

Stiprs kā zirgs. 10 1759

Stiprs kā lācis. 116 23907

Styprs kai lōcs. 508 1304

Styprs kai ločs. 527 33380

Styprs kai locs. 144 1468

Styprs kai lōcs, bailīgs kai zaķis. 508 1404

Stiprs kā lācis. 1225 17793

Stiprs kā lācis. 1372 1146

Stiprs kā lācis. 556 3141

Stiprs kā lācis. 1900 862

Stiprs kā lācis. 1667 1075

Stiprs kā lācis. 1736 461

Stiprs kā lācis. 1886 49

Stipris kā lācs. 529 567

Stipris kā lācis. 10 2507

Stiprs kā ozols. 1594 323

Esi stiprs kā ozols. 1717 324

Stipris kā lācis. 1654 3441

Stiprs kā ozols. 17 20931

Styprys kai ūzuls. 1950 1333

Stiprs kā ozols. 941 2123

Stiprs kā ozols. 1629 2598

Stiprs kā ozols. 1900 863

Stiprs kā ūzols. 780 15

Stiprs kā ozols. 11 18 9

Stiprs kā ozols. 727 417

Stiprs kā krievu tabaks. 230 1979

Stiprs kā krievu tabaka. 17 19442

Stiprs kā krievu tabaka. 1150 143

Stiprs kā krievu tabaka. 625 780

Stiprs kā vecs tabāks. 72 9980

Stiprs kā tabakas maks. 1600 7726

Stipris ka tabaks. 23 1068

Styprs kai rutks. 509 1470

Stiprs kā rytks. 220 321

Stiprs kā rutks. 10 554

Stipris kā rutkis. 220 438

Stipris kā rutkis. 1225 17703

Kas stiprāks, tam taisnība. 1685 1010

Kas stiprāks, tam taisnība. 997 6746

Kurš stiprāks, tam taisnība. 997 1036

Kas stiprāks, tam taisnība. 1674 2707

Kas stiprāks, tam taisnība. 527 25057

Kas stiprais, tam taisnība. 527 45189

Kas stiprāks, tam taisnība. 968 1411

Kas stiprāks, tam taisnība. 1628 1650

Kas stiprāks, tam taisnība. 1374 4219

Kas stiprāks, tam taisnība. 1802 3686

Kas stiprāks tam taisnība. 553 1327

Kurš stiprāks, tam taisnība. 1225 14665

Kas stiprāks, tam taisnība. 1557 322

Kas stiprāks, tam taisnība. 872 1526

Kas stiprāks, tam taisnība. 1601 3521

Kas stiprāks, tam taisnība. 1225 801

Kas stiprāks, tam taisnība. 1582 1614

Kas stiprāks, tam taisnība. 1376 43

Kas stiprāks, tam taisnība. 231 1980

Kas stiprāks, tam taisnība. 1552 12008

Kas stiprāks, tam taisnība. 877 2684

Kas stiprāks, tam taisnība. 877 2530

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesā. 1673 495

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesāties. 739 2594

Neej ar stipru lauzties, ne ar stipru tiesāties. 997 4695

Stāv kā tēvu zemi pārdevis. 1084 3719

Stāv ik kā tēvu zemi būtu pārdevis. 17 28084

Stāv, ik kā tēvu zemi būtu pārdevis. 1690 2015

Stāv kā stanna. 1730 56663

Stāv kā vērsis pret kalnu. 1552 4895

Stāv kā vērsis pie valga. 527 45755

Ko tu stāvi uz strēķi kā zaldāts. 1730 56704

Ko stāvi kā muižu pārdevis. 1008 3802

Ko nu stāvi kā muižu pārdevis? 1730 4632

Ko nu stāvi, kā muižu pārdevis? 1730 4676

Stāv kā sālesstabs. 353 3850

Stāv kā sālsstabs. 1661 5020

Stāvi kā dieva nepieņemts. 1208 2769

Stāvi kā dieva nepieņemts. 1552 6245

Stāv kā ūdeni mutē ieņēmis. 116 19543

Ko stāv kā ūdeni mutē ieņēmis. 1451 153

Stāv kā ūdeni mutē ieņēmis. 1584 4711

Stāv tā kā uz adatām. 1084 4836

Tas jau stāv kā uz adatām. 10 4068

Stāv kā mīnis. 1225 30780

Stāv kā mīmis. 1225 22370

Stāv kā bībis. 1225 40162

Stōv kai myrūns. 780 252

Stov kai myrūņs. 640 1827

Stāv kā mietu norijis. 464 7369

Stāv kā stabu norijis. 1880 2555

Stoav koa ulekti nurejs. 1268 212

Stāv kā olekti norijis. 1 1519

Ko tu stōvi, kai bubnu tuss. 512 82

Ko tu stōvi, kai bubnu tuss. 1151 194

Mierā stāvēt ir atpakaļ iet. 116 18443

Mierā stāvēt ir atpakaļ iet. 527 47092

Mierā stāvēt, ir atpakaļ iet. 1008 4562

Mierā stāvot, sāk atpakaļ iet. 929 69389

Mierā stāvēt ir atpakaļ iet. 1650 4828

Mierā stāvēt ir atpakaļ iet. 1689 909

Stāv kā gulbis spārnus nolaidis. 1552 4651

Stōv kai gaiļs, spōrnus nūlaidis. 935 33321

Stāv kā gulbis spārnus nolaidis. 1704 1550

Stāv kā gulbis spārnus nolaidis. 1599 5464

Strāv kā gailis spārnus nolaidis. 609 5038

Stāv kā gulbis spārnus nolaidis. 1689 536

Stāv kā uz oglēm. 1728 208

Stāv kā uz karstām oglēm. 877 3321

Stāv kā uz karstām oglēm. 877 2671

Tas stāv kā uz karstām oglēm. 877 2495

Stāv kā uz oglēm. 1599 2491

Stōv kai uz ūglēm. 1368 440

Stāv kā uz oglēm. 1444 811

Stāv kā uz oglēm. 384 1048

Stāv kā uz oglēm. 917 3032

Stāv kā uz oglēm. 1639 5091

Stāv kā uz oglēm. 1592 175

Stāv kā stabs. 384 4015

Stāv ko stobs. 1212 223

Stāv kā stabs. 1225 16564

Stāv kā stabs. 727 432

Stāv kā stabs. 17 19992

Stāv kā stabs. 384 1518

Stāv kā stops. 1359 84

Stāv kā stobs. 529 576

Stāv kā stabs. 527 44561

Tas jau stāv kā uz stabiem. 1225 16577

Stāv kā ceļa stabs. 556 2665

Stāv kā no laivas izmests. 1802 3752

Stāv kā no laivas izmests. 1444 819

Stāv kā no laivas izmests. 1552 28997

Stāv kā no laivas izsviests. 929 44468

Stāv kā no laivas izsviests. 1225 30848

Stāv kā no laivas izsviests. 1599 1211

Stāv kā no laivas izsviests. 1225 8435

Stāv kā no laivas izsviests. 501 86

Stāv kā no laivas izsviests. 1024 375

Stāv kā no laivas izmests. 1341 22803

Stāv kā no laivas izsviests. 72 9983

Stōv kai mīts. 780 144

Stāv kā miets. 384 252

Stāv kā miets. 1137 1767

Stov kai mīts. 509 1614

Stāv kā miets. 384 2190

Stāv, kā miets. 508 1582

Stōv kai mīts. 640 1615

Stōv kai mīts. 1238 3317

Stāv kā miets. 529 575

Kas augstu stāv, to tālu redz. 527 32738

Kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. 231 8128

Stāvi tik klusu, ko esi dabūjis, to turi. 1008 2231

Ko stāvi kā vagars ka nestrādā. 1493 3876

Stāv kā stabs muti atplētis. 1730 76697

Stāv kā Lībietis pie reņģu baļļas. 1730 23424

Stov kai kōzōs. 400 1740

Stuov malna un siržu. 1368 1166

Stuov kā bibāklys. 1950 1282

Par stāvēšanu un skatīšanos nemaksā. 1225 10744

Katrs stāv tik augstu, cik citi to ceļ. 1600 7700

Stāv kā uz danci. 1552 28949

Stāv kā no jumta nokritis. 1341 31956

Stāv kā no plaukta nokritis. 1552 29004

Stāv kā pērienu dabūjis. 1225 23341

Stuou kai uoss iz iudiņa vārdams. 624 260

Stāv kā sasalis. 1127 589

Ko tu stāvi kā nolijis gaili. 17114 5587

Stāv kā maizē nodots. 384 895

Stāv kā tītars. 917 5272

Stāv kā memuris: ne bī, ne bē. 1785 68

Stāvi kā spoks. 556 1007

Stāv galvu nokāris kā jērs. 929 57114

Stuov kai sveteis. 1368 614

Stāv kā stārķis. 556 1391

Stāv kā stampa. 1800 5306

Stāv kā veca peka galvu nodūris. 72 16870

Stāv kā mēms. 1552 3565

Stāv kā vešeriene. 1451 2677

Stōv kai mīts, vīna olga. 640 949

Stōv kai svece. 640 1524

Stāv kā mūkas. 765 499

Stov kai uz frontes. 512 273

Stov, kai kungs. 512 213

Stāv kā pie kapa malas nostājies. 556 7753

Stāv kā neaptēsts. 1552 10523

Stōv kai mīts īdzeits zemē. 477 371

Ko stāvi kā leišu krīža. 353 3851

Ko tu stāvi kā uz Bābeles torni. 3453 3856

Stāv kā noperējusies vista. 1627 734

Stāv kā piesalis. 1225 22405

Stāv iespiedis rokas sānos kā stārāsts. 1225 10806

Stāv kā pienaglots. 1225 17811

Ja kāds stāv, mēdz sacīt: "Tas jau stāv kā preci pārdevis." 1225 34623

Stōv kai bāka uz jyuras. 477 778

Stōv kai stulps. 780 489

Stāv kā neaptēsts. 1552 3623

Stāv kā savu tēvu būtu apēdis. 13 5055

Ko stāvi kā mēms. 997 12648

Stōv pīsapyuts kai mōla vērs. 1151 191

Stāv kā ceļa stubrs. 1895 1650

Lēti pazīt staraža zirgu un māldera cūku. 1499 409

Var pazīt staraža zirgu un māldera cūku. 1654 748

Var pazīt storaža zirgu un meldera cūku. 1051 233

Kotris dāļ seve stāravejās. 765 530

Stārķis ir lielkungu gailis. 556 1394

Stāsta tikpat kā no grāmatas. 1900 715

Stāsti kā zirgam pasaku. 1600 13562

Na vysi stōsta vīnaidi. 477 732

Tas jau stāsta pa deviņui mēmi. 1225 27372

Stāsti ko stāstīdams, pastāsti visu. 1084 8086

Stāsta kā no kanceles. 1802 3745

Tas stāsta kā pats mācītājs. 1552 11851

Tas stāsta kā pats mācītājs. 384 966

Tas stāsta kā pats mācītājs. 1599 5655

Stāsta kā baznīckungs. 1730 23432

Ko tu stōvi kai opugs, acs kai paleinīks. 1151 263

Stāv kā atāla briedis. 353 3854

Kō stōvi opūgs. 512 167

Kas augstu stāv, to tāļu redz. 867 6808

Kas augstu stāv, to tālu redz. 1689 6453

Kas augstu stāv, tas tālu redz. 958 11046

Kas augstu stāv, tas tālu redz. 13 271

Kas augstu stāv, to visu redz. 1552 15646

Kas augstu stāv, to tālu redz. 1626 674

Kas augstu stāv, tas tālu redz. 927 6294

Kas augstu stāv, tas tāli redz. 1626 4074

Kas augstu stāv, tas tālu redz. 1599 1963

Kas augstu stāv, tas tālu redz. 1225 30846

Kas augstu stāv, tas tālu redz. 375 6156

Kas augstu stāv, tas tālu redz. 828 9900

Kas augstu stāv, tas tālu redz. 1202 1628

Augstu stāvoša, tālu redz. 1552 13708

Augstu stāvošu tālu redz. 1202 613

Kas augstu stāv, to tālu redz. 116 4598

Kas augsti stāv, to redz tāļu. 556 5087

Kas augstu stāv, to tālu redz. 116 21859

Kas augstu stāv, tas tāļu redz. 67 1686

Kas augstu stāv, to tāļu redz. 67 2294

Kas augsti stāv, tas tālāki redz. 1748 1155

Kas augstu stāv, tas tālu redz. 1552 6000

Kas augstu stāv, tas tālu redz. 1552 4615

Kurš augši stōv, tu toli radz. 906 2402

Kas augstu stāv, zemu krīt. 1 1521

Augstu stāv, zemu krīt. 1379 7327

Kas augstu stāv, tas zemāk krīt. 1225 25592

Kad stebere trūcis, tad vels tev rāvis. 527 9088

Kad stebere trūcis, tad vels tev rāvis. 527 32373

Ja stēbere trūcis, tad vels tevi rāvis. 1730 59039

Mute kā stebeles vārti. 23 498

Kas pirmais steidzas, pēdējais paliek. 1376 3512

Kas pirmais steidzas, pēdējais paliek. 1750 4116

Kas ātri steidz, tas slikti beidz. 1627 1586

Kas ātri steidz, tas slikti beidz. 1627 1966

Steidzas it kā kad laika trūktu. 1492 576

Viņš streidzas it kā kad laika trūktu. 84 1710

Ōtri steigsīs, lēni īs. 640 1440

Kū ōtrōk steidzis, tū ļēnōk īt. 640 339

Steidzās, it kā no tā atkārtos visa dzīvība. 556 6259

Steidzoties nepiemirsti apstāties. 501 161

Steidzies lēnām. 116 11261

Ko ātri steidz, to slikti beidz. 375 8986

Jo steidz, jo ķeras. 917 1784

Jo steidzas, jo ķeras. 202 3529

Jo steidzas, jo ķeras. 1730 44871

Drīzi steigts, aklis dzimst. 179 1531

Jo ātri steidz, jo akls dzimst. 17 8013

Kas drīz steidz, aklis dzemst. 153 1105

Drīz steidz - akls dzimst. 280 1183

Mudri stiaidz okls dzamst. 344 1150

Ko ātri steidz, tas aklis dzam. 567 996

Otri steidz, okls dzymst. 400 3628

Ātri steidz - aklis dzimst. 828 11023

Drīz steidz, akls dzem. 840 2777

Drīz steidz, akls dzem. 116 6282

Drīz steidz, akls top. 1557 283

Drīz steidz akls dzem.3997 6703

Drīz steidz, akls dzen. 231 3262

Drīz steidz, aklis dzen. 759 2730

Sten kā ar jēliem nagiem. 17 1681 111

Sten kā pārēdies. 23 1050

Sten kā lupatu pieēdies. 527 44919

Uz viena stiebra divas vārpas neaug. 17 8645

Uz viena stiebra divas vārpas neaug. 853 193

Rupjai stīgai rupja skaņa. 527 43994

Rupjai stīgai rupja skaņa. 1696 4074

Rupjai stīgai rupja skaņa. 796 5796

Rupjai stīgai rupja skaņa. 527 43994

Rupjai stīgai rupja skaņa. 1693 9741

Rupjai stīgai rupja skaņa. 13 5250

Rupjai stīgai rupja skaņa. 1709 570

Rupjai stīgai rupja skaņa. 828 3168

Rupjai stīgai rupja skaņa. 94 7180

Rupjai stīgai, rupja skaņa. 917 3956

Rupjai stīgai rupja skaņa. 1594 4881

Rupjai stīgai rupja skaņa. 1393 6278

Rupjai stīgai rupja skaņa. 1651 3632

Rupjai stīgai rupja skaņa. 1372 1382

Rupjai stīgai rupja skaņa. 231 904

Rupjai stīgai rupja skaņa. 202 4244

Rupjai stīgai rupja skaņa. 231 904

Rupjai stīgai rupja skaņa. 1766 6958

Rupjai stīgai rupja skaņa. 584 3476

Rupjai stīgai rupja skaņa. 739 3789

Jo rupjāka stīga, jo rupjākas skaņas. 556 7003

Tam tik daudz striķu, kā sunim blusu. 1620 1859

Tam ir tik daudz striķu kā sunim blusu. 1455 1226

Kas stiprāks, tam taisnība. 1404 1093

Kas stiprāks, tam taisnība. 929 51675

Kas stiprāks, tam taisnība. 384 4292

Tas tik stiprs, ka sapuvušai vistai asti var izraut. 1225 26949

Stiprai liela vara. 834 1927

Stipris ir, bet spēka nav. 1730 66200

Styprys koa seipuls. 1268 441

Stipris kā nauda. 1225 7006

Arvien stiprais ir stiprākā pusē. 1552 10786

Nelielies ar savu spēku. 1653 3467

Kam lieli spēki, tam lieli grēki. 1599 6097

Stiprs kā milzis. 1552 15624

Stiprs kā vērsis. 1459 3942

Vienība spēks. 1311 1423

Par spāku augšōk navar celtīs. 820 412

Man spāka - pilna ēka. 918 716

Styprs koi luocs, bailīgs kai zaķis. 527 32001

Stiprais lai nelielas ar savu stiprumu. 1766 42

Stiprs kā milzis. 1736 611

Stiprs kā ķiploks. 625 778

Sitiens stiprs, bet atsitiens stiprāks. 1711 3329

Styprs kai Lepes zoboki. 509 1088

Stiprais lai nepalaižas uz savu stiprumu. 927 6250

Styptais kai vocība varas. 509 1584

Stiprais palidz nespējīgam. 116 11541

Caur lieli stiprumu un lēnprātību, cilvēks var liecīgas mantas iegūt. 215 959

Tik stipris ka dzīvs velns. 137 718

Tik stiprs kā vilks. 202 2904

Spēlēj kai vorganists. 780 98

Spēlej kai vorganists. 640 1567

Spēlē kā prūšu muzikanti. 1661 4240

Spēlej kai muzykants. 640 1215

Spēlējās kā kaķis ar peli - saķer, saķer un palaiž. 1341 18306

Spēlējas kā kaķis ar peli. 880 2077

Spēlē kā circenis. 202 2908

Spēlē kā tu gribi, es dancoju kā es māku. 1730 66212

Labi ka tu spēlej, bet lobōk byutu ka tu naspālatim. 258 320

Ko spēlē tādu spēli, ko neproti? 1730 59252

Katru spēle ir velna beibele. 1940 2817

Kas spēlēt neprot, tam vijole neskan. 508 1654

Kā spēlē, tā danco. 1188 9616

Kā tu spēlē, tā es danco. 926 419

Kā spēlē, tā danco. 867 6780

Kā spēlē, tā dancos. 1627 3214

Kā spēlē, tā danco. 1225 14506

Kā spēlē, tā danco. 834 3111

Kā spēlē, tā danco. 1584 3681

Kā spēlē, tā danco. 855 5437

Kā spēlē, tā danco. 508 1655

Kā spēlē, tā danco. 1429 948

Kā spēlē, tā danco. 1756 4750

Kai spielej, tai dancoj. 1368 526

Kā tu spēlē, tā es nedancošu. 13 848

Kā spēlē, tā dejo. 1945 9624

Kā spēlē, tā jādejo. 1661 928

Kā spēlē, tā danco. 1377 161

Kā spēlē, tā dejo. 1455 3023

Spļaudas kā cigans. 23 1110

Nazaspļaudīs kei čigons. 740 11895

Spļaudās kā čigans trīs dienas neēdis. 529 1567

Spļaudās kā čigāns jēlu gaļu saēdies. 877 3433

Spļauj kā ragana. 527 43354

Spļauj kā ragana. 527 14550

Spļauj kā vulkāns. 893 749

Ko spļauj kā žīds bārdā. 501 183

Špļaudōs kai myusmeru pīēds. 548 5594

Spļaudās kā traks. 508 1629

Tas nava spļāviena vērts. 555 1258

Kā spļāviens jūrā. 609 3022

Spķlaudās kai nagorda paēdis. 548 2284

Spļaudōs kai lupotu paēds. 640 1281

Spļaudōs kai kačs ar suni. 640 1742

Spļaudās kā pimpis uz bekām. 1745 58

Spļaudōs kai osoku paēds. 548 5663

Ko tu spļaudies kā žaļas gaļas pieēdies. 1802 3497

Ko tu špļaudīs, kai zivu paedis. 258 342

Spļaudās kā zilumnieka paēdis. 740 16693

Spļaudās kā kaķis. 648 60

Spļaudās kā čigāna sieru saēdies. 1552 29000

Spļuj kā vāvere. 527 43427

Spļauj tīri vai baltu. 72 8554

Baltu vien vairs spļauj. 23 1576

Baltu vien spļauj. 23 1598

Spļauj kā velns baltu. 501 120

Baltu spļauj. 1620 1820

Tas nu zilu vien spļauj. 1225 12800

Sper kai pārkiuņs. 1268 439

Sper kai lausks. 1268 607

Ne sper, ne kož. 918 110

Sper kā ķēve. 893 1090

Sper kā zirgs.31592 8603

Ko sper kā ķēve. 997 2822

Sper kā pērkons, tikai zibeni nemet. 668 4635

Nu tas priekš manis ir tīrais spička. 279 2622

Spiegs kā pele. 893 1092

Spieķa sitiens sāp ārpusē, ļauns vārds iekšpusē. 556 7078

Spied tākā zupa tek. 280 1147

Spiež vai pēdējo sulu laukā. 1225 5440

Mazs bērns spiež klēpi, leils sirdi. 848 2295

Spiežās kā pie katoļu bikts krēsla. 1225 5180

Spiežas cits pie cita kā salījušas vistas. 1459 3910

Spiež kā Mažai kurpe. 1600 7814

Spiežas iekšā kā trums bez vietas. 1704 4616

Spiežas iekšā kā trums bez vietas. 1724 374

Spiežas iekšā kā trums bez vietas. 13 5104

Spiežas iekšā kā trums bez vietas. 384 3341

Spiežas iekšā kā trums bez vietas. 116 7228

Spiežas iekšā kā trums bez vietas. 12 1665

Spiežas iekšā kā trums bez vietas. 942 611

Spiežas iekšā, kā trums bez vietas. 1728 1791

Kas mīkstāks par spilvenu - mātes klēpis. 1660 1287

Kam spilvens ciets, tam bēdu daudz. 1697 1728

Sprakst, kai egles molka. 477 222

Spoža kā saule. 1242 3854

Speķi var ost, par to nav jāmaksā. 556 6111

Nekaisi sprunguļus tuvākā ceļā. 556 5757

Sprediķo kā mācītājs. 556 3080

Spied kai spīģeļs. 640 1214

Spīd kā spieģels. 529 621

Spīd kā mēness. 1137 1445

Spied kai mēness nakts laikā. 640 1168

Spīd kā žīda svārki. 880 2074

Spīd kā žīdam svārki. 1730 59214

Speid koa žeida pauti menesneicā. 1268 527

Spīd, kā žīda pautkule. 567 1051

Spīd, kā žīda pautkule. 567 1051

Spīd kā vilka acis. 556 3159

Spīd acis kā vilkam. 1225 8443

Spīd kā vilka acs. 1225 17791

Spīd kā zalts. 529 619

Spožs kā zelts. 1654 3448

Spīd kā zelts. 1379 6173

Spīd kā zelts. 1225 17862

Viss nespīd kā zelts. 94 2780

Spīd kā zelts, bet nav zelts. 384 2451

Spīd kā velna acs. 1225 27237

Jo stiprāk berž, jo vairāk spīd. 375 1141

Arspus spīd, iekša mels. 101 2798

Spīd koa tāka moatei! 1268 464

Spīdums viļ. 834 3672

Acs tai i speid kei torpam. 379 1399

Ne viss glīts tas kas spīd. 997 12403

Na vyss tys šmuks kas speid. 509 1577

Spīd kā veca lampa. 1386 914

Speid kai icika skaps. 1399 281

Spīd kā vīļāda. 529 620

Spīd kā spēka bunduls. 1730 76814

Speid un laistas, kam nav tis laizas. 126 131

Spīd kā nopucēts misiņa lukturis. 1627 6100

Virsū spīd, apakšā smird. 853 200

Spīd kā Miķeļa olas. 740 16660

Speid kai saule. 780 205

Tas spīd kā saulīte. 1225 16521

Speid kai saule. 640 1610

Tas spīd kā saule. 556 490

Spīd saule, kā pa Jāņiem. 555 1265

Spīdzina kā velns vardi. 501 118

Spītīgs kā valns. 1347 188

Spītīgs kā mazs bērns. 1552 7485

Spītīgs kā ezis. 1444 685

Spītīgs kā ezis. 1552 15616

Spītē kā Mārtiņš Padambmammai. 450 3502

Otram spītē, pats sev atspītē. 1372 5081

Citam spītē, pats sev kaitē. 1660 1062

Spūguļs na vainīgs, ka vaigs graiss. 548 2349

Nav spogulis vainīgs, ja ģīmis ir šķībs. 1771 3834

Ko tur vainīgs spogulis, ja tu šķībi noaudzis. 297 774

Ko spoks tev laba dos. 556 996

Lai spoko, kam tīk. 556 984

Nerunā par spokiem.3556 997

Pie spoka nav dzīve. 556 988

Es nebīšos no spokiem. 556 991

Izskaties pēc spoka. 556 1014

Ar spokiem nejoko. 556 985

Jo spoku baidās, jo spoks rādās. 997 6007

Es nepalikšu par spoku. 556 989

Ej nu spokus valdīt. 556 1002

Kas spoko, paliek par spoku. 556 987

Spoks nav otra spoks. 556 999

Neielaidies ar spokiem. 556 992

Spoks spoku neuztrauc. 556 1008

Saģērbies ka špoks. 727 379

Tas spokojas par lieku. 556 993

Kurš var spokus saskaitīt. 556 1004

Vai spoks tevi uztrauc? 556 1001

Spoks paliek spoks. 527 32913

Sprōguša kai vōrna. 465 207

Sprōguša kai osoka.3465 206

Ālējas kā uz sprāgšanu. 1730 66353

Sprougoj kai lauska zīmā. 1368 441

Sprausloj kai kačs dyumūs. 640 963

Ko sprauslā kā kaķis dūmos. 72 13930

Sprausloj, kai kačs pa dyumim. 477 322

Ko tu sprauslā kā kaķis pa dūmiem. 72 8530

Sprauslē kā kaķis dūmos. 529 1504

Sprausloi kai kaķis dyumūs. 677 41

Spoūgoj kai lausks. 1368 105

Sprīdis vīrā, olekts mēlē. 556 10188

Ar spīdumu nasasteidzīs, koļs obu puses nazalausīs. 1263 962

Runā ko gribēdams, srpiedumu gaidi. 556 4813

Ar sprīdumu nazasteidzīs, koļ obu puses naizaklauseisīs. 1263 962

Ar sprīdumu nazasteidzīs, koļ obu puses naizaklauseisīs. 1940 2876

Domā pats, spried pats, izlem pats, lai tevi nebaida cita spriedums. 1925 2900

Ko nu spriežat kā pirtī uz lāvas. 280 1082

Nevajaga spriest, kad nav noticis. 527 32476

Sprīžos kai syvans statinē. 740 4951

Sprikst kai kačam acss. 509 2020

Spriņģe ka kumeļš. 748 143

Sprinģo kā kazlēns. 10 41 5

Sprogains kā jērs. 1661 4256

Sprogains kā jērs. 1900 723

Nu tam ir sprudzins astē. 142 2864

Sprodziņa pa sprodziņai i palīk. 679 1437

Spruka nu kā auguns vaļā. 142 2877

Danco pēc cita stabules. 334 460

Stabule nav kunga bēda. 1225 35425

Antiņ, kur stabulīte? 796 1793

Kur krietna stabule, tur laba deja. 1695 2517

Potē, potē stabulīti, man tā ādiņa, tev tas kauliņš. 1225 25193

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās. 796 1794

Antiņ, pūt stabulīt, prātiņ, brauc mājās. 739 4991

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ nāc mājās. 997 6686

Antiņ, pūt stabulīti, prātiņ, nāc mājās. 884 2353

Pēc katras stabules nevar izdancot. 848 3462

Pēc katras stabules nevar dancot. 1667 2247

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1805 2278

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1684 610

Pēc katras stabules nevar izdancot. 796 17300

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1206 2146

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1661 4412

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1805 868

Pēc katras stabules nevar izdancot. 997 8050

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1688 2244

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1660 3853

Pēc katras stabules nevar izdancāt. 1244 3802

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1014 836

Pēc katras stabules nevar izdancot. 954 2545

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1643 902

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1225 34878

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1592 6662

Nedomā, ka es pēc tavas stabules dancošu. 1225 38074

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1576 7425

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1594 2544

Pēc katra stabules nevar izdancot. 1597 3277

Pēc katras stabules nevar izdancot. 968 3396

Pēc katra stabules nevar izdancot. 1599 1189

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1552 5127

Pēc katra stabules nevar izdancot. 1635 417

Es jau nedancošu pēc tavas stabules. 935 34103

Ne pēc katra stabules var izdancot. 828 3528

Kad katrs pūš stabulē, tad kopu darbs neveicās. 1551 4146

Pēc katras stabules nevar dancot. 828 9722

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1552 451

Pēc katras stabules nevar izdancot. 527 20676

Pēc katras stabules nevar izdancot. 67 2388

Pēc katras stabules nevar dancot. 639 180

Pēc katras stabules nevar dancot. 584 671

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1766 7029

Es vis neiešu pēc tavas stabulītes dancot. 527 45581

Pēc katra stabules nevar izdancot. 384 3653

Pēc katras stabules nevar izdancot. 384 3134

Pēc katras stabules neizdancosi. 853 158

Pēc katras stabules nevar izdancot. 17 25094

Pēc katras stabules nevar izdancot. 584 2356

Pēc katra stabules nevar dejot. 556 3641

Pēc katras stabules nevar izdancot. 1752 977

Es jau neiešu pēc katra stabules dancot. 1600 7683

Pēc katra stabules nevar izdancot. 740 5390

Pēc katras stabules nevar izdancōt. 548 11672

Piac sevkura stabules navar izdoncot. 1263 654

Pēc sevkura stabulis navar izdoncuot. 1940 2628

Ja stādu aplej pa daudz, tad tas nonīkst. 1601 232

Maziem stādiņiem saules siltums nekad nav par agru. 556 5974

Kūpā vin staigai, ko Lilla ar Juri. 793 113

Staigoi kai bosom kuojom. 1745 3934

Staigā kā ar aizsietām acīm. 1783 349

Staigā kā junkurs. 1800 2826

Staigoaj laimeigs! 1268 379 80

Staigā kā pusplēsts kovārnis. 1225 15671

Kas reši staigoj, tas labi dora. 1439 819

Staigoi kai sajucis. 451 442

Staigoj kai myušmeru pījēdis. 1252 15

Staigā kā vagaris. 527 43408

Staigā tik cēls kā slotas kātu norijis. 1459 1365

Staigoaj pyrzdams! 1268 381

Staigoj kai myusmeru apsaēdis. 451 428

Tāds saviebies staigā kā skābeņu ķērne. 72 13972

Ko tu staigā apkārt kā ciema slota? 527 4422

Staigoj kai nakts mūrgs. 740 10830

Staigoj cikom syltuma kaulūs. 640 1173

Staigoj kai golvā īsyss. 1151 313

Staigoj kai nu sameiris. 465 323

Staigā, kā rugumbaļļa, lūpas uzmetis. 567 1061

Staigoj kai bazneickungs - ūla nu golvys nanūkreit. 1950 1353

Staigā kā dzīvs mironis. 1225 17930

Staigā kā bullis pa ledu. 1451 721

Staigoj kai volkuotnis. 1368 434

Staigā kā ar ūdeni apliets. 1225 4271

Staigoj kai ar pagirom. 1252 9

Staigoj kai vaca nauda. 1238 3318

Staigoj kai apsaādušais. 548 15127

Staigā kā dūša bez vietas. 384 786

Staigā kā plika baznīcas žurka. 929 53873

Staigoui kai izruomeic. 624 226

Staigoi kai abdūc. 624 126

Staigoj kei ablamukīs. 679 2146

Staigoj kai jaunive ai veļumu abzaplātuse. 1344 315

Staigoj kai myusmeru abzaiēdīs. 1344 287

Staigōj kai bez golvas. 508 1376

Staigā kā zemi pārdevis. 17 27682

Staigā kā milzis uz māla kājām. 1802 3360

Staigoj kai šļopka. 768 293

Staigā kā pelu maiss. 220 2460

Staigoj kai pērsta īgrīzs. 509 1571

Staigā kā putnu biedēklis. 1225 15670

Staigā kā Rīgas meita ar raibiem cimdiem. 556 12100

Staigā kā mēnešsērdzīgs. 72 15695

Kas reši staigoj, tū lobi mīloj. 1439 818

Staigā kā čigāns ar savu džindžalu. 556 12091

Staigā kā uz vistas kājām. 1650 4116

Staigā kā zīlonis uz pudelēm. 1451 722

Staigoj kai lōcs. 640 1718

Staigoj kuo gūs pec teļa. 1945 10260

Staigā kā gailis, spārnus nolaidis. 1225 15669

Staigoj kai suņs asti storpā irnīcs. 548 14334

Staigoj kai lūps bez gona. 509 482

Staigoi pisapyutis kai varde. 400 3467

Staigā kā gailis ar vistām. 527 36531

Staigā kā stārķis. 17 11514

Ko tu staigoj sasabūzīs kai tīters. 477 272

Staigā kā dienas zaglis. 867 6639

Staigā kā dienas zaglis. 867 6731

Staigā kā dienas zaglis. 867 6983

Staigā kā dienas zaglis. 527 32795

Staigā kā dienas zaglis. 1695 1473

Staigā kā dienas zaglis. 609 3369

Staigā kā dienas zaglis. 1493 2662

Staigā kā dienas zaglis. 1696 5277

Staigā kā dienas zaglis. 1242 4436

Staigā kā dienas zaglis. 353 7116

Staigā kā dienas zaglis. 1697 2312

Staigā kā dienas zaglis. 796 683

Staigā kā dienas zaglis. 1638 5318

Staigā kā dienas zaglis. 759 798

Staigā kā dienas zaglis. 834 4694

Staigā kā dienas zaglis. 917 3469

Staigā kā dienas zaglis. 553 956

Staigā kā dienas zaglis. 1655 2194

Staigā kā dienas zaglis. 1385 745

Staigā kā dienas zaglis. 1372 5729

Staigā kā dienas zaglis. 1552 25470

Staigā kā dienas zaglis. 1657 996

Staigā kā dienas zaglis. 1202 932

Staigā kā dienas zaglis. 1225 14568

Staigā kā dienas zaglis. 949 1305

Staigā kā dienas zaglis. 1597 3796

Staigā kā dienas zaglis. 1552 16144

Staigā kā dienas zaglis. 1127 637

Staigā kā dienas zaglis. 1377 1011

Staigā kā dienas zaglis. 1626 5218

Staigā kā dienas zaglis. 17 20629

Staigā kā dienas zaglis. 116 6824

Staigā kā dienas zaglis. 1147 145

Staigā kā dienas zaglis. 1147 86

Staigā kā dienas zaglis. 584 814

Staigā kā dienas zaglis. 67 3003

Staigā kā dienas zaglis. 464 113

Staigā kā dienas zaglis. 464 7264

Staigā kā dienas zaglis. 1001 411

Staigā kā dienas zaglis. 1024 119

Staigā kā dienas zaglis.Bb 13 589

Staigā kā dienas zaglis. 384 1646

Staigā kā dienas zaglis. 1 479

Staigā kā dienas zaglis. 384 3466

Staigā kā dienas zaglis. 17 22055

Staigā kā dienas zaglis. 1756 5318

Staigā kā dienas zaglis. 1137 321

Staigo kō dīnas zaglis. 1470 477

Staigoi kai aizmidzis. 400 3470

Staigoj kai aizmidzis. 451 443

Staigoj kai aizmidzis. 508 1926

Staigā kā dieva nepieņemts. 935 34094

Staigoj kai dīva napijimts. 451 426

Kū tu staigoj, kai dīva napijamts. 640 978

Ko staigā kā dieva nepieņemts. 1225 15675

Staigoj kai dīva napijimts. 1368 436

Staigā kā pa jēlām olām. 1451 723

Stoigā kā dieva nepieņemts. 1359 85

Staigā kā dieva nepieņemts. 1600 1198

Staigā apkārt kā aizdurts. 1459 1017

Staigā kā aizdurts. 1459 319

Staipas kā ar liesmu. 501 99

Staipās, kā ar jēlu gaļu. 555 714

Staipa kā velns teļādu. 67 4221

Stiep kā velns teļādu. 877 1133

Staipōs kai čyuska. 548 5592

Ko tu staipies kā slieks bez lietus. 353 6841

Staipuos kai lāsona. 1368 462

Staigā kā mēnešsērdzīgs. 1225 27414

Staigā kā driģenes saēdies. 834 6806

Stalts kā gulbis. 556 1400

Stalts kā briedis. 917 6402

Stalts kā briedis. 529 1409

Stolts koa brīds. 1268 594

Stalts kā briedis. 556 3172

Stalts kā briedis. 1376 888

Stalts kā briedis. 1202 364

Stalts kā briedis. 1690 2826

Stalts kā briedis. 1660 3012

Stalts kā briedis. 1900 1030

Stalts kā briedis. 1225 17754

Stalts kā briedis. 1667 1043

Stalts kā briedis. 961 5057

Stalts kā briedis. 941 2127

Stalta kā svece! 1444 543

Stalta kā svece. 1602 6596

Stalta kā svece. 1667 1026

Stalta kā svece. 917 6413

Stalts kā ozols. 1629 2597

Stalts kā ozols. 1225 17753

Stalts kā ozols. 1654 4127

Stalts kā ozols. 917 5415

Stalts kā ozols. 740 13770

Stolta kai prīde. 477 684

Stolta kai egļa. 477 685

Stalta kā liepa. 1629 2599

Starastam suna dzeive. 548 2432

Na vysi to tī storostas kurim pieyska rūkā. 1263 1019

Na vysi to tī ir stuorostas, kurim peicka rūkā. 1263 1019

Na vysi to tī ir stuorostas, kurim peicka rūkā. 1940 2918

Neej ar stipru lauzties ne ar bagātu tiesāties. 1684 3513

Ar stipru neej lausties, nedz ar bagātu tiesāties. 1668 2016

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesā. 796 17255

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesā. 1688 974

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesāties. 1010 4418

Neej ar stipru cīnīties, ne ar bagātu tiesāties. 958 5155

Ar stipru neej layuzties, nedz ar bagātu tiesā. 997 8051

Neej ar stipru lauzties, nedz ar gudru tiesā. 1206 694

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesā. 1244 4401

Neej ar stipru lauzties, ar bagātu tiesāties. 1690 1776

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesā. 1276 2704

Neej ar stipru lauzties, ne ar bagātu tiesāties. 1638 1835

Neej ar stipru lauzties, ne ar bagātu tiesāties. 1259 13

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesā. 848 33435

Neej ar stipru lauzties, nedz ar bagātu tiesāties. 1552 25395

Nej ar stipru lauzties, ne ar bagātu tiesāties. 861 1908

Neej ar stipru spēkoties, ne ar bagātu tiesāties. 941 569

Neej ar stipru spēkoties, ne ar bagātu tiesāties. 941 569

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesāties. 1635 1428

Ar stipru nej lauzties, nedz ar bagātu tiesā. 1582 2051

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesā. 872 3263

Neej ar stipru lauzties, nedz ar bagātu tiesā. 747 152

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesā.31627 461

Neej ar stipru lauzties, ne ar gudru tiesāties. 17 25444

Neej ar stipru lauzties un bagātu tiesāties. 884 3665

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu teisāties. 1650 2386

Neej ar stipru lauzties un ar bagātu tiesāties. 1597 5113

Neej ar stipru lauzties un ar bagātu tiesāties. 1376 3384

Neej ar stipru lauzties un ar bagātu tiesāties. 1385 1618

Neej ar stipru lauzties, ne ar bagātu tiesāties. 834 2673

Ar stipru neej layuzties, nedz ar bagātu tiesā. 186 4

Neej ar stipru lauzties, ne ar bagātu tiesāties. 853 151

Neej ar stipru lausties un ar bagātu uz tiesas. 1 2190

Ar stipru neej lauzties, nedz ar bagātu tiesā. 1472 2287

Neej ar stipru lauzties, ne ar bagātu tiesā!

Neej ar stipru lauzties, ne ar bagātu tiesāties. 1716 582

Neej ar stipru lauzties un ar bagātu tiesā. 584 2132

Neej ar stipru lauzties, nedz ar bagātu tiesāties. 116 2884

Ar stipru neej lauzties, ne ar bagātu tiesāties.Bb 32 1339

Neej ar stipru lauzties un ar bagātu tiesā. 527 46109

Neej ar stipru lauzties, ne ar bagātu tiesā. 625 904

Ar stipru naej louzties, ne ar bogātu tiesā. 529 862

Ar stipru neej lauzties, ar bagātu tiesāties. 384 409

Neej ar stipru lauzties, nedz ar bagātu tiesāties. 101 661

Neej ar stipru lauzties, nedz ar bagātu tiesāties. 1552 2909

Neej ar stipru lauzties, ne ar bagātu tiesāties. 961 3536

Neej ar stipru lauzties, un ar bagātu tiesāties. 961 3787

Neej ar stipru plēsties, ne ar bagātu tiesāties. 877 2686

Neej ar stipru lauzties, nedz ar bagātu tiesā. 17 20039

Neej ar stipro lauzties, ne ar bagāto tiesāties. 877 1467

Neej ar stipru lauzties, ne ar bagātu tiesāties. 1079 1572

Neej ar stipru lauzties, ar bagātu tiesāties. 527 31910

Neej ar stipru lauzties ne ar bagātu tiesāties. 584 1704

Neej ar stipru lauzties, ne ar bagātu tiesāties. 17 28166

Neej ar stipru lauzties, nedz ar bagātu tiesāties. 1310 14

Ar stipru neej lauzties, ne ar bagātu tiesā. 506 1510

Ar stipru neej lauzties, ne ar bagātu tiesā. 1752 550

Ar stipru neej cīņā, ar bagātu - tiesāties. 1 869

Neej ar stipru lauzties, nedz ar bagātu tiesā. 1120 91

Neej lauzties ar stipru un tiesāties ar gudru. 527 37315

Neej ar stipru lauzties un ar bagātu tiesāties. 1341 2720

Ej nu ar stipru lauzties un ar bagātu tiesāties. 1341 13777

Neej ar stipru lauzties. 116 13611

Ar stipru neej lauzties. 1377 2009

Nēj ar stipru lauzties. 1451 2187

Neej lauzties ar stipru. 997 10101

Ar stipru neej lauzties. 1374 215

Steivs kā beņķis. 1802 3417

Stīvs kā benķis. 529 1423

Stīvs kā benķis. 529 535

Stīvs kā stīne. 1459 3731

Steivs kai mylyns. 509 1384

Stīvs kā milna. 1444 778

Stīvs kā milns. 529 1450

Stīvs kā milns. 529 532

Stīvs kā boms. 1347 618

Stīvs kā bomis. 529 533

Stīvs kā miets. 929 28371

Stīvs kā miets. 464 4600

Stīvs kā miets. 529 531

Stīvs kā miets. 527 37234

Stīvs kā āzis. 1694 1593

Stīvs kā vecāsmātes āzis, bet vēl jaunajiem līdzi lec. 1341 4185

Stīvs kā āzis, bet vēl precēties grib. 1341 4591

Stīvs kā lācis. 556 3143

Stīvs kā lācis. 917 2229

Steivs kai vecs. 508 1302

Steivs kai rogoska. 509 1591

Stīvs kā lumsts. 529 534

Stīvs kā slīmests. 529 536

Steivs kai vadzis, tad sīnā dzan. 508 1449

Stīvs kā vadzis, kaut sienā dzen. 1439 655

Stīvs kā koks. 1730 76700

Stīvs kā malka. 529 1422

Stīvs kā bungas. 1667 1061

Stīvs kā bungas. 917 6446

Stīvs kā rakiņš. 913 194

Stīvs kā ratiņš. 1492 535

Stīvs kā vecs kleperis. 1723 224

Stīvs kā maita. Stīvs kā vecs zirgs. 1730 59120

Steins koa čygoņa zyrgs. 1268 433

Stīvs kā vilks. 527 45110

Stalks kā vilks. 1474 98

Stīvs kā vilks. 1653 854

Tu esi tik stīvs kā vilks. 450 3647

Stīvs kā vilks. 1627 728

Stīvs kā vecs vilks. 556 2674

Stīvs kā vecs vilks, tomēr labi strādā. 556 11086

Stīvs kā vecs vilks. 556 3157

Stīvs kā stimbans. 1444 770

Stīvs kā vilks. 17 14596

Steivs kai vylks. 640 338

Steivs kai vylks. 640 901

Steivs kai vylks. 780 340

Steivs kai vylks. 40 695

Steivs kai vylks. 1209 416

Steivs kai vylks. 509 1839 72

Stīvs kā vadzis, kaut sienā dzen. 740 13681

Stīvs kā vilka mugurkauls. 1705 7362

Steivs kai vylks. 400 3462

Steivs kai vylks. 740 12

Steivs kai vylks. 1940 860

Stīvs kā vilka kauls. 917 2441

Stīvs kā vilka kauls. 917 1883

Stīvs kā vilka kauls. 727 393

Stīvs kā ar vilka mugurkaulu. 935 33248

Stīvs kā vilka mugurkauls. 1730 66264

Stīvs kā ar vilka kauls. 1225 29837

Steivs kai vylks, navari dreiži pazagrīstīs. 1344 135

Steivs kai vylka mugora. 509 1383

Stīvs kā kraķis. 1079 1860

Stīvs kā kraķis. 1444 557

Stīvs kā vec kraķs. 748 287

Stīvs kā kraķis. 917 6463

Stīvs kā vecs kraķis. 556 2697

Stīvs kā kara zirgs. 72 10257

Stīvs kā vecs zirgs. 956 88

Stīvs kā vecs zirgu loks. 556 9539

Tas jau stīvs kā čigāna zirgs. 1341 3135

Stīvs kā rags. 1552 25229

Stīvs kai rogs. 740 10811

Stīvs kā rags. 556 420

Stīvs kā rags. 1444 748

Stīvs kā āža rags. 1459 1431

Stīvs kā āža rags. 556 4133

Stīvs kā ar āža ragiem. 1225 22518

Strādā kamēr dzīvo. 67 1251

Strodoj cikom dzeivs. 363 6101

Strādā pats, tad pašam būs. 202 5281

Strādā rakar, tad tev būs. 1493 3857

Strādā, tad tev būs. 1206 3218

Kas strādā, tas negrēko. 1668 8076

Kas strādā tas negrēko. 997 8854

Cik spēj, tik strādā. 1602 997

Cik spēj, tik strādā. 1699 2144

Cik strādā, tik pelna. 1627 190

Cik strādā, tik pelna. 1627 4667

Strōdō un mocīs. 780 359

Strōdoj un mōcīs. 640 983

Strodoj i dīs dūs. 1368 1190

Strādā pats, tad dos arī dievs. 1627 1695

Strādā tā. Ka dievs palīdz. 1730 57161

Strādā, tad dievs palīdzēs. 1626 5332

Strādā pats, tad dievs līdzēs. 1582 1992

Ātri strādā, lēni ēd. 508 1508

Tys nikod nabyus gryuši ku ar okotu atrōdōsi. 1263 739

Strōdoj pats, namoksoj olgočim. 1263 920

Strādā, tad tev maiz būs. 1685 1076

Kas strādā, tam ir. 1660 6589

Vairāk strādā, mazāk slinko. 740 13680

Kas strādā, tas panāk. 1593 926

Pats strōdoy, pats nu moksoy. 1263 611

Jo ōtrōk strōdosui, jo lānōk īt. 780 278

Strādā cik vari. 1459 2529

Kas strādā, tas dabū. 1703 4985

Kā tu strādāsi, tā tevi algos. 1552 2023

Strādā, cik vari - ād, cik dūd. 1925 4913

Viņš strādā, ka tik sliede pakaļā palikūse. 1620 2347

Jo grūti strādā, jo gārdi ēd. 17 1568

Jauns strādā, vecs slinko. 1084 7772

Kopīgi strādāsi - vairāk panāksi. 1945 9831

Kas negrib strādāt, tam ir jāiet zagt. 1660 517

Jauns būdams strādā, pataupi, tad vecs bez maizes nebūsi. 1459 3262

Struodoj cik na struodoj, vysleidz vysa napadareisi. 1950 1356

Strādā pats, tad tev arī būs un negaidi no cita. 1451 3127

Kam nav ko strādāt, tam nav ko ēst. 997 7976

Kā strādā, tā aug. 1766 805

Strādā, tad būsi laimīgs. 387 3689

Jo nastrōdōj, tod nobogs byusi. 508 2611

Strādā pats, cits jau nedos. 8 722

Tā nostrādājies, ka sviedri tek pa visiem matu galiem. 556 10298

Kū tu strōdōsi, ka nazyni kū īsōkt. 640 960

Strādā ko strādādams, bet smēdē kali. 556 7307

Strādā iekams vēl jauns. 1244 8727

Kas daudz strādā, tas daudz saņem. 1696 2331

Strōdoj tū kas pateik un napateik. 640 994

Moz strōdōj tī, kuri pōrōk daudzi guļ. 640 962

Strōdoj, bet naguli. 640 1041

Strōdōj pateikamu un nopateikamu. 640 1694

Kū strōdoj, tu pistrodoji. 1429 2245

Kas nestrādā, tam arī nekā nav. 1493 2922

Strōdōj kai bits, tad bogots byusi. 508 2336

Strādā ar rokām. 1552 25248

Kas pirmais strādā, tas pirmais ēd. 1552 15412

Neviens par diviem nestrādā. 1710 869

Strādā un domā. 1552 15520

Pats nestrādā, otru urda. 116 7026

Kas stipri strādā, tas ir sirdīgs. 1225 10908

Ja strādā, tad strādā riktīgi! 1860 3882

Liels vai mazs, bet strādāt vajag. 527 32114

Strādā kamēr acis zaļas paliek. 1225 12773

Ja gribi strādāt, tad visas skolas labas. 1860 3881

Strōdoj tik ilgi, cikom vysu aizsōgtū pabeigsi. 640 811

Labi strōdōt, lobok gulēt. 363 6109

Vins strōdoj ūtrs skotōs. 508 1351

Jāstrādā visur. 1860 1697

Ja ko strādā, tad strādā kā pienākas, bet ja negribi strādāt, tad ej gulēt. 508 2867

Strādāšana ir laimes tēvs. 1575 248

Strāda, ka met spalvu! 8 3391

Strādājat, strādājat, pats iešu gulēt! 1225 22548

Struodoj vīn, gradzyni nanūkriss. 1368 514

Kas nestrādā, ta tas lai lej sveces. 1225 10865

Strādā, strādā, kā nav, tā nav. 1137 1740

Strādā kā gribēdams, bet kā tukšs, tā tukšs kā baznīcas žurka. 556 13346

Nekas nav par grūtu, ja čakli strādā. 1643 529

Jo grūtāk strādāsi, jo būs lielāka svētība. 1650 4234

Strādā, ja vēlies baudī dzīves priekus. 556 5582

Kas maz strādā, daudz māk. 1008 5468

Kad strādā, tad nav jāpļāpā. 556 5755

Strādā pats, daudz iegūsi. 1710 912

Labāk ir strādāt un pilnīgi pārtikt, nekā lielīties un maizes nav. 1399 1083

Kas strādā, tam labi iet. 1626 1896

Kur sviedriem strādā, tur kas atlec. 584 2098

Strādā maz, bet lai kārtīgi. 834 6790

Jo labāk strādnieku algo, jo čaklāk tas atlec. 556 5887

Čaklam strādniekam čakli pasniedz darbu. 556 12997

Tas ir štrādnieks, kas iet soļus skaitīdams. 556 5825

Čaklu strādnieku visi slavē. 556 4543

Kad strādāsi, būs arī sekmes. 1657 379

Ēd korteigi un strōdoj ar svīdrim. 1263 1084

Strādā pats, tad nāks palīgā. 1455 42

Liels vai mazs, bet strādāt vajag. 508 1619

Pats struodoj, pats im moksoj. 1940 2596

Struodoj, cik var, ād, cik līn. 1945 5570

Pa pinniski vien strādā. 1730 57146

Strādā pats un ļau arī citam strādāt. 1626 4356

Struodoj ar sajūtu - i navaidzēs pirkstus kūst. 1925 2293

Strādā kamēr spēks. 1372 5020

Strōdōj cikom ir spāks. 780 305

Strōdoj cikom vari. 640 1626

Strōdōj cikom ir spāks. 640 886

Ku dreizōk strōdōj, tu lānāk īt. 780 67

Jo ōtrōk strōdōsi, jo lēņōk īt. 640 816

Kas ātri strādā, tas labi nepadar. 1584 1280

Strādā ar apdomu. 1459 2531

Vajaga strādāt ar apdomu. 464 5795

Vairāk strādā, mazāk runā. 1014 1170

Vairāk strādā, mazāk runā. 1597 1537

Labāk strādā, nekā pļāpā. 1626 1892

Strādā daudz, runā maz. 917 4021

Strādā daudz, runā maz. 917 3747

Strādā daudz, runā maz. 917 8844

Vairāk strādā, mazāk runā. 202 8662

Kas daudz strādā, tas maz runā. 1626 581

Strādā daudz, runā maz. 116 6008

Mazāk strādāt, vairāk runāt. 840 2240

Vairāk strādāt, mazāk runāt. 840 1247

Pa prīkšu strōdōj, tad līlejis. 508 1385

Lobōk strōdōj, bet narunōj. 508 1395

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 867 6702

Kas nestrādā, tam nebūs arī ēst. 867 6615

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 230 3434

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 387 3686

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1805 505

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 13 492

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 94 1489

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 527 37126

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 353 6648

Kas negrib strādāt, tam nebūs arī ēst. 1688 2324

Kas negrib strādāt, tam nebūs arī ēst. 1510 482

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1697 2133

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1106 2498

Kas nestrādā, tam nebūs ko ēst. 1667 841

Kas nestrādā, tam nav ko ēst. 926 775

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1660 4145

Kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. 1706 1771

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1685 886

Kas nestrādāt, tam arī nebūs ēst. 997 9873

Ja nebūs strādāt, nebūs ēst. 796 13608

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1225 1610

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1597 3771

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 1618 235

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1654 1421

Kas negri btrādāt, tam nebūs ēst. 1383 1101

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 1626 5228

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 1691 578

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 1842 2527

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 231 9476

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 1379 6286

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 917 3447

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 917 4269

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 917 1785

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 12 959

Kas nestrādāt tam nebūs ēst. 553 942

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 1225 14695

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 1626 4392

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 1225 16532

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 1624 275

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 1552 25436

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 1655 3811

Kas nestrādāt, tam nebūs ēst. 1552 15410

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 914 758

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1404 1622

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 968 282

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 231 552

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1376 3705

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 3 2607

Kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. 1084 2524

Kas negrib strādāt, tam nebūs arī ēst. 1444 1438

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 961 1231

Kas nestrādā tam nebūs ēst. 375 5560

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1341 21487

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 828 4312

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 464 80

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 17 16784

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1860 16617

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1150 156

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1750 775

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 584 799

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1752 137

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1738 806

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1766 797

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 584 21707

Kas nestrādā, tam arī nebūs ēst. 67 915

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 961 4827

Kas nestrādā, tam nebūs ko ēst. 961 22397

Kas nestrādā, tam nav ko ēst. 1552 11909

Kam nebūs strādāt, tam nebūs ēst. 116 16279

Kas nestrādā, tas neēdīs. 116 20548

Kas nestrādās, tas neēdīs. 828 6575

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1262 1612

Kas negrib strādāt, tam nebūs ēst. 1202 109

Kas nagryb struoduot, tam navajag ēst. 1940 2631

Kas nagryb strōdōt tam navajag est. 1263 657

Strādāt nestrādā, bet ēst ēd. 1802 1026

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 1377 335

Kas negrib strādāt, tas cieš badu. 1225 6856

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 1660 1698

Labāk strādāt, ne kā badu ciest. 855 5174

Kas negrib strādāt, cieš badu. 116 14317

Kas negrib strādāt, lai cieš badu. 1674 3317

Kas strādā, tas ēd. 867 6749

Kā strādā, tā ir paēdis. 1703 5022

Kas strādā, tas ir ēd. 1696 5263

Kas strādā, tam būs ēst. 997 4596

Kas strādā, tas ir ēd. 796 656

Kas jau strāde, tas grib ēst. 1354 7

Kas strādā, tas ir ēd. 230 3435

Kas strādā, tas ēd. 353 6673

Kas strādā, tas ir ēd. 94 1490

Kas strādā, tas ir ēd. 353 7088

Kas strādā, tas ari ēd. 527 37127

Kā strādāsi, tā ēdīsi. 1800 6322

Kas strādā, tas ir ēd. 1114 442

Kas strādā, tas ēd. 1552 25435

Kas strādā, tas arī ēd. 1592 7229

Kas maz strādā, tas daudz ēd. 1385 1772

Kas strādā, tas ēd. 1385 730

Kas strādā, tas ēd. 84 1749

Kas strādā, tas ēd. 508 2032

Kas strādā, tas ēd. 917 3448

Kas strādā, tas arī ēd. 553 950

Kas strādā, tas ēd. 1341 30744

Kas strādā, tam būs arī ēst. 1592 7657

Kas strādā, tas ēd. 872 2702

Ko strādāsi, to ēdīsi. 84 9677

Kas strādājis, lai ēd, kas gulējs lai guļ. 1592 8245

Kas strādā, tas ēd. 1641 234

Kas strādā tas ir ēd. 3 2612

Kas strādā, tam būs ēst. 1225 10804

Kas strōdōj, tys ād. 508 2618

Strādā, tad būsi paēdis. 1626 4354

Kas strādā, tas ēdīs. 1459 2517

Kas strādā, tas ir ēdis. 1127 559

Kas strādā, tas ēd. 529 1629

Kas strādā, tam ir jāēd.Bb 13 549

Kas strādā, tas ir ēdise. 922 1253

Kas strādā, tas ēd. 1756 5575

Kas strādā, tam būs ēst. 1137 299

Kas strādā, tam būs ēst. 116 6813

Kas strādā, tas ir ēd. 464 81

Kas strādā, tas ēd. 1041 332

Kas strādā, tad ēdīs; kas gulējis, lai apsedzas. 855 5588

Grūti strādāt, viegli ēst. 828 15397

Kos strōdōj, tys ād. 508 3596

Kas strōdoj, tys ād. 640 982

Kas strōdoj, tys ād. 906 2313

Kas strōdōj, tys ād. 508 1853

Kai strōdōj, tai ēd. 508 1315

Strōdōsi, i maize byūs. 740 27843

Kas strādoj, tys vysod seits. 418 2192

Kur strōdōj, tur nu ēd. 508 1409

Kas strōdoj, tas i ād. 1542 892

Pieēdušam grūti strādāt. 1444 608

Neēdušam grūti strādāt. 1552 15427

paēdušam grūti strādāt. 1552 12356

Strādāt nav kauns. 527 32881

Strādāt nav kauns. 917 1904

Strādāt nekad nav kauns. 1598 1271

Strādāt nekad nav kauns. 1642 1790

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 867 6750

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 867 6623

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1010 1829

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1696 5264

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 94 1491

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1805 1024

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 609 4119

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 609 3348

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 353 7089

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 387 5846

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 230 3436

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 387 5684

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 353 6662

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 796 657

Labāk strādāt nekā vaidēt. 1726 130

Labāk strādāt nekā vaidēt. 1638 5298

Kas nestrādā, tam nebūs ēst. 1805 3204

Labāk strādā nekā vaid. 1689 502

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1626 5189

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1650 1629

Labāk strādāt nekā vaidēt. 1114 443

Labāk strādāt nekā vaidēt. 1598 1288

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1552 15439

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1651 4702

Labāk strādāt nekā vaidēt. 1641 30743

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1385 4805

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1385 747

Labāk strādāt nekā vaidēt. 834 859

Labāk strādāt nekā vaidēt. 834 282

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 935 20318

Labāk strādāt nekā vaidēt. 553 940

Labāk strādāt nekā vaidēt. 1372 5718

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1655 2181

Labāk strādāt nekā vaidēt. 917 3449

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1552 16113

Labāk strādāt nekā vaidēt. 1802 69

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 949 641

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 759 1211

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1597 3773

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1573 3347

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1654 1423

Labāk strādāt nekā vaidēt. 3 2608

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1079 2258

Labāk strādāt nekā vaidēt. 584 800

Labāk strādā nekā vaid. 584 1693

Labāk strādāt nekā vaidēt. 1729 511

Labāk strādāt nekā vaidēt. 961 8528

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1190 3544

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1127 561

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1133 227

Labāk strādāt nekā vaidēt. 116 4169

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 67 1427

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1 466

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 67 1707

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1379 5075

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 375 4673

Labāk strādāt nekā vaidēt. 840 293

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 840 977

Labāk strādāt, kā vaidēt. 1459 2521

Labāk strādāt nekā vaidēt. 1444 640

Labāk strādāt nekā vaidēt. 464 82

Labāk strādāt nekā vaidēt. 17 17329

Labāk strādāt nekā vaidēt. 527 36587

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 384 1618

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 17 16785

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 384 4353

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1024 94

Labāk strādāt nekā vaidēt. 1552 4686

Labāk strādāt, nekā vaidēt.Bb 13 550

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 1137 300

Labāk strādāt nekā vaidēt. 674 198229 443

Labāk strādāt, nekā vaidēt. 935 24923

Lobōk strōdōt, nakai vaideit. 1542 893

Labāk strādāt nakā vaidēt. 1311 7616

Labāk strādāt, nekā gulēt. 1433 427

Labāk strādāt, nekā gulēt. 387 3690

Labāk strādāt, nekā gulēt. 116 4603

Vairāk strādāt, mazāk gulēt! 1439 658

Strōdōj, bet naguli. 780 378

Labāk strādāi nakā guļ. 1379 1527

Labāk strādāt, nekā slinkot. 1805 723

Kas strādā, tas kļūdās. 997 15162

Kas strādā, tas kļūdas. 997 11502

Kas strādā, tas kļūdas. 1347 505

Kā strādā - tā maksā. 384 408

Kā strādā, tā maksā. 1552 15407

Kai strōdōj, taj moksōj. 508 1446

Koi struodosi. Toi pelnīsi. 527 32132

Kai strōdōj, toj pelnej. 508 1381

Kā strādāsi, tā dzīvosi. 1552 5414

Kas strōdōj, tys dzeivoj. 508 1859

Kai strōdōsi, tai dzeivosi. 508 2670

Kas kā strādā, tam tā maksā. 508 2042

Kas strādā, tam maksā. 1592 4610

Kas strādā, tam ir. 1552 4595

Kas strādā, tam tiek. 1668 8768

Kai strōdosi, tai pelnīsi. 508 1287

Kai strodosi, tai dabōsi. 780 72

Kai strōdōsi, tai algōsi. 1473 462

Kas maz strādā, tas maz pelna. 116 5959

Jo vairāk strādā, jo bagātāks. 1594 3473

Strōdoj daudz, byusu bogots. 970 105

Nastrōdōsi, bogots natiksi. 640 412

Kad strādā, tad sokas. 17 14102

Ku pastrōdosi, t atrassi. 363 4022

Strādā kā zirgs! 1459 3918

Strādā kā zirgs. 1593 1149

Strādā kā zirgs. 1900 718

Strādā kā zirgs. 1661 4290

Stroadoj koa zyrgs. 1268 331

Strādā kā zirgs. 10 3627

Strādaj kai zyrgs. 1252 10

Strādā kā zirgs, ēd kā muša. 1084 8719

Strādā kā gailis - ēd kā zirgs. 1472 1986

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 1638 2620

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 1695 2343

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 1695 2893

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 1206 6562

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 1695 2234

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 353 3829

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 1685 178

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 202 3896

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 1552 12685

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 914 2675

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 1557 1428

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 927 5479

Tas strādā kā gailis, bet ēd kā zirgs. 927 3179

Strādā kā gailis un ēd kā zirgs. 942 1261

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 1651 421

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 1225 3846

Strādā kā gailis, ēd kā vērsis. 384 2227

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 17 8603

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 556 1757

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 464 7294

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 67 1817

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs.Bb 32 1314

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 384 484

Strādā kā gailis, ēd kā zirgs. 1 2674

Strādā kā lauva, ēd kā gailis. 84 6166

Strādā kā gailis, ēd kā gailis. 1372 1140

Strādā kā gailis, ēd kā gailis. 1576 5162

Strādā kā zirgs, ēd kā gailis. 202 3897

Strādā kā zirgs, bet ēd kā gailis. 1225 8223

Strādā kā zirgs, ēd kā zvirbulis. 1008 4163

Strādā kā zirgs, ēd kā gailis. 70 4403

Strādā kā zvirbulis, bet ēd kā zirgs. 1008 4165

Strādā kā zvirbulis, ēd kā zirgs. 935 36648

Strādā kā zvirbulis, ēd kā zirgs. 8 723

Strādā kā zvirbulis, ēd kā zirgs. 917 7658

Strādā kā zvirbulis - ēd kā zirgs. 917 3739

Strōdoj kai lōcs, ād kai lūps. 508 2347

Strādā kā circens, lielās kā gailis. 1557 803

Strādā kā bez rokām. 739 1903

Strādā kā bez galvas. 1552 6553

Struodoj kai izjucs. 1368 477

Strādā kā gailis. 1225 26841

Strādā, ka izput. 556 2683

Strādā ka nedzīvs. 508 1496

Strādā kā ledus uz muguras uzsalis.31493 86

Strōdoj kai atsals. 1252 79

Strādā kā par garu laiku. 1730 57047

Strādā kā lēlis. 1552 6239

Strādā kā vācietis. 1900 462

Strādā kā kalps. 1552 15443

Strādā kā milzis. 935 20342

Strādā kā turks. 17 19200

Strādā kā traks. 1552 15442

strādā kā lācis. 556 3142

Strādā kā vērsis. 17 19961

Tā nostrādājies kā vergs. 997 10126

Strādā kā aitas bez galvas. 958 4513

Strādā kā ēzelis. 997 8852

Strādā kā muižas kalps. 1084 7723

Ta nu gan strādāju, ka sviedri pa matu galiem līst. 1341 10275

Strādā kā ar īlenu. 961 5796

Katrs lai strādā kā prazdams. 556 6951

Strādā stenēdams kā vecs lācis. 556 2584

Strādā kā rūķis. 929 69178

Strādā kā rūķis dienu, nakti. 508 2057

Strādā nu kā vīri. 1730 56674

Strādīgs kā skudra. 1444 647

Strādīgs kā skudra, bet nezin ko dara. 1377 120

Struoduo kai naēdis. 527 31997

Strōdoj kai naēdis. 508 1388

Strādā kā neēdis. 1756 3922