Strādīgs - šķipele

 

Strādīgs kā bite. 1736 579

Strādīgs kā bite. 1552 15604

Strādīgs kā bite. 1627 2555

Strādīgs kā bite. 1880 2992

Strādīgs kā bite. 1880 1687

Strādīgs kai bite. 780 451

Strōdoj kai bitis. 512 4446

Strōdīgs kai bite. 640 1713

Strādīgs kā bite. 1880 3510

Strādīgs kā skudra. 508 1533

Strādīgs kā skudra. 17 30187

Strādīgs kā skudre. 384 1184

Strādīgs kā skudra. 1552 11993

Strādīgs kā skudre. 877 3374

Strōdīgs kai skudra. 640 1711

Strōdōj kai skudras. 640 1794

Strōdīgs kai skudra. 780 254

Strādnieks vienmēr ir bijis maizes devējs, bet ne katru reizi maizes ēdējs. 1880 2528

Ne ikkatrs jau strādnieks, kas var cirvi panest. 1239 2114

Ne ikkatrs jau strādnieks, kas var cirvi panest. 1551 4477

Kāds strādnieks, tāds darbs. 1552 15437

Kas lobuokī struodnīki, tī ir naboguokī ubagi. 1940 871

Kas lobuokī struodnīki, tī ir naboguokī ubagi. 1263 871

Kāds strādnieks, tāds darbs. 1552 1693

Strādnieks - visas pasaules gādnieks. 1892 9

Strādnieks strādā, bet zaglis zog. 997 5178

Kas nu strādniekam deva laimi redzēt! 1850 7985

Kāds strādnieks, tāda alga. 1771 2434

Kāds strādnieks, tāda alga. 17 28398

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 1600 5587

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 1704 1281

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 1693 9707

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 1816 1209

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 796 2598

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvēns. 796 13258

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 1188 6950

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 1805 122

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 13 5108

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 1552 33374

Strādniekam akmens mīkstāks nekā sliņķim spilvens. 1630 747

Strādniekam akmens mīkstāks nekā slinkam spilvens. 1376 1336

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 1377 393

Strādniekiem akmens mīkstāks nekā sliņķiem spilvens. 1627 5571

Strādniekam akmens mīkstāks nekā sliņķim spilvens. 1593 1225

Strādnieka akmens mīkstāks nekā kunga spilvens. 12 564

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 12 1666

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 231 4162

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 1551 782

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 1611 2282

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 12 799

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 1597 344

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 1655 2220

Šveikst ko dasas cepli. 400 3054

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 1372 3969

Strādniekam akmens mīkstāks, kā kungam spilvens. 8 1169

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 942 616

Strādniekam akmens mīkstāks nekā sliņķim spilvens. 1652 3109

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā sliņķim spilvens. 1510 547

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 884 584

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 1602 957

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 1595 1627

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 1642 1777

Strādniekam akmens mīkstāks, kā kungam spilvens. 1225 18441

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 584 2837

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 1499 410

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 1766 324

Strādniekam akmens mīkstāks kā kungam spilvens. 527 20647

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 568 1114

Strādniekam akmens mīkstāks, kā kungam spilvens. 67 2334

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 1750 8776

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 116 7233

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 1262 3644

Strādniekam akmens mīkstāks kā kungam spilvens. 527 31871

Strādniekam akmens mīkstāks, kā kungam spilvens. 584 174

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā kungam spilvens. 1079 216

Strādniekam akmens mīkstāks nekā kungam spilvens. 739 11211

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā sliņķim spilvens. 120 366

Strādniekam akmens mīkstāks, nekā sliņķim spilvens. 1511 308

Jo strāpoj jo nazaveic. 1263 751

No strāpes var izbēgt, no sirdsapziņas nevar. 527 43457

Strauja kā upe. 1900 753

Strauja kā upe. 1601 711

Straujš kā vējš. 1455 6234

Pret straumi grūti peldēt. 1697 2098

Pret straumi grūti peldēt. 840 2473

Pret straumi grūti peldēt. 464 5672

Pret straumi grūti peldēt. 464 3101

Pret straumi grūti peldēt. 747 150

Pret straumi peldēt ļoti grūti. 997 13209

Nepeldi pret straumi. 556 6792

Neaizpeldi pa nezināmu straumi. 556 9830

Vajag peldēt pa straumi. 855 5625

Pret straumi grūti peldēt. 384 2930

Pret straumi grūti peldēt. 527 37346

Pret straumi grūti peldēt. 1816 3911

Pret straumi grūti peldēt. 1756 4145

Pret straumi grūti peldēt. 1772 7733

Labu darīt grūtāk, nekā pret straumi peldēt. 556 12241

Pret straumi neviena upe netek. 609 3798

Pret straumi neviena upe netek. 1493 843

Pret straumi neviena upe netek. 1010 4783

Pret straumi neviena upe netek. 1690 2288

Pret straumi neviena upe netek. 1704 2488

Pret straumi neviena upe netek. 1710 4902

Pret straumi neviena upe netek. 1177 21396

Pret straumi neviena upe netek. 1595 902

Pret straumi neviena upe netek. 1630 4722

Pret straumi neviena upe netek. 220 1112

Pret straumi neviena upe netek. 1597 5630

Pret straumi neviena upe netek. 927 1286

Pret straumi neviena upe netek. 884 361

Pret straumi neviena upe netek. 884 3925

Pret straumi neviena upe netek. 1552 9159

Jo mazāks srautiņš, jo ātrāk uzplūst. 556 12473

Dziļš strautiņš lēni burbuļo. 956 134

Nepiespļauj strautiņu, iz kura esi dzēris. 693 106

Štrausam ir spuorni, bet nalidoj. 1940 2931

Štrausam ir spuorni, bet nalidoj. 1263 1041

Strausam ir sporni bet naskrin. 1263 1041

Strēb ka plorkš vien. 556 6967

Streb ko pats esi vārījis. 1711 2174

Nestrebj karstu, pēc būs žēl. 1459 4038

Streipuļo kā raugu piedzēries. 384 986

Streipuļo kā sapīts. 1552 10494

Streipuļo kā sapīts. 1552 3614

Streipuļo kā piedzēries. 1730 76729

Streipuļo kā nodzīts zirgs. 556 3077

Strīdās kā leitis ar poli. 1552 343

Svārstās kā aku virstala. 556 2634

Sveķis deg ar gaišu uguni; laba mātes meita neatdod savu godu. 84 373

Strādīgs kā Toms. 1225 11341

Strādīgs kā stāmeriets. 790 191

Strīdas kā kaķis ar suni. 1376 2685

Ja gribi lai sastrīdās, tad aizlieni, vai aizņemies. 1225 9419

Mazs strīdiņš uztur draudzību. 1225 38549

Ko strīdās, kad neplēšās. 1766 563

Strīdās kā gar ķeizara bārzdu. 382 39

Strīdās kā ap keizara bārdu. 527 45677

Ko nu stirvijas. 1730 56455

Kas par strīdu uz līdzenu vietu. 1730 59285

Ko strīdas, ka neplēšas. 1730 59232

Kur divi strīdas, tur trešais vinē. 101 1041

Strīdas it kā tēvuzemi dalīdami. 867 7359

Strīdās kā tēva zemi dalīdami. 94 5990

Strīdas it kā tēvu zemi dalīdams. 997 3432

Strīdas it kā tēvu zemi dalītu. 1654 1076

Strīdas it kā tēvu zemi dalīdami. 1560 2406

Strīdas, kā tēvu zemi dalīdami. 1225 15153

Strīdas it kā tēva zemi dalīdami. 1627 1149

Strīdas, it kā tēvu zemi dalīdami. 1624 1973

Strīdas, it kā tēva zeme jādala. 1225 18293

Strīdas it kā tēva zemi dalīdami. 935 34162

Strīdās it kā tēva zemi dalīdami. 1190 3628

Strīdās it kā tēva zemi dalīdami. 1552 10866

Strīdās, it kā tēvzemi dalīdams. 116 25385

Strīdās it kā tēvu zemi dalīdami. 1798 1034

Strīdās, kā tēva zemi dalīdami. 828 20848

Strīdās, it kā tēva zemi dalīdami. 527 36615

Ar stri;kiem nav šūšana, ra diegiem nav aršana. 1638 955

Ka visi striķi troukst. 1268 349

Kā no stropa bites lien, tā no cilvēka ļauni vārdi. 840 2716

Var pazīt stroža zirgu un meldera cūku. 739 2474

Var pazīt stroža zirgu un meldera cūku. 1225 6569

Var pazīt stoža zirgu un meldera cūku. 1772 7416

Var pazīt stoža zirgu un meldera cūku. 116 4066

Var pazīt stoža zirgu un meldera cūku. 796 12500

Stulbs kā vārna. 508 1583

Va tu stulbs ku bagāts! 1661 4296

Stulbs stulbam ceļu rāda abi divi grāve krīt. 1244 6613

Stulbs kā tītars. 555 544

Ko ātri taisa stulbs piedzimst. 74 1172

Stulbs kā zābaks. 1225 33338

Stulbs kā zābaks. 1225 1427

Stulbs kā zābaks. 1225 1495

Stulbs kā kunga zābaks. 1877 1519

Skat, stulbais, klibais danco. 527 44345

Skat, stulbais, kā klibais danco. 997 8052

Skaties, stulbais, kur klibais dancā. 1008 3871

Stulbais, skaties, kur klibais danco. 1207 8496

Skat, stulbais, kā klibais danco. 1642 1856

Skaties stulbais, kā klibais danco. 1661 4434

Skat, stulbais, kā klibais danco. 759 6789

Skat, stulbais, kā klibais danco! 1594 2003

Skat, stulbais, kā klibais danco. 1688 2225

Skat, stulbais, kā klibais danco! 929 6285

Skat, stulbais, kā klibais danco! 961 1133

Skaties, stulbais, kā klibais danco. 1690 949

Skat, stulbais, kā klibais danco. 796 12831

Skaties stulbais, kur klibais danco. 17 467 32

Tas jau tāds stumjams un velkams. 1225 19280

Kā stum, tā iet. 1802 2407

Stundas kuras tu nolaisko, tu nozodzi no mūža. 137 1033

Kura stunde nūdzeivōta tei vairs nadaīs dzeivōt. 509 2003

Stunda garāka nekā diena. 527 32431

Ēd stundām. 1684 3523

Vienā stundā nav dzimis, vienā nevar mirt. 1459 1344

Viena stunda miega priekš pusnakts ir labāka kā divas pēc pusnakts. 1626 4344

Tik turies, ka var pie stūres nākt. 1225 10952

Stūra akmens ir izturīgs. 527 44888

Ikkatram savs stūrītis mīļš. 556 7000

Apvest otru ap stūri nav nekāds gods. 556 12103

Ap stūri apvest. 1225 38075

Viens strazds nevar atnest pavasari. 1560 1959

Ko pļerški kā strazds. 72 9011

Kāds strēbējs, tāda putra. 1592 5043

Izvāri vienu stopu miestiņa - gribēsi darināt veselu mucu. 1552 258

Staļļa zirgs apēd arvienu vairāk auzu, nekā darba zirgs. 1730 66177

Kuram pošam stykla jumts, tys vysod ūtram svīž ar akmiņim. 1263 948

Kuram pošam stykla jumts, tys vysod ūtram svīž ar akmiņim. 1940 2868

Ja pats sēdi stikla būrī, nemet citam ar akmeni. 717 1010

Stūrgalvība nav pārliecība. 556 6543

Stūrgalvīgs kā āzīs. 1444 687

Sturgalveigs kai ōzis. 508 1937

Stūrgalvīgs kā āzis. 1552 15617

Styurgaļveigs kai ozis. 374 404

Stūrgalvīgs kā āzis. 1084 8264

Kurš pirmais sudmalās, tas maļ. 384 3823

Kas pirmais sudmalās, tas pirmais maļ. 17 15696

Kas pirmais sudmalās, tas pirmais maļ. 1667 122

Kurš pirmais sudmalās, pirmais maļ. 1225 125

Zināt sudrabs - klusu ciest zelts. 17 496 2

Viss nav sudrabs, kas vizuļo. 1084 5406

Sarucis kā tabakas maks. 1584 4727

Labāk sudrabs rokā nekā zelts dziļi zemē. 1699 473

Runāt sudrabs, klusēt zelts. 1688 380

Runāt sudrabs, klusēt zelts. 1688 863

Runāt ir sudrabs, bet klusēt ir zelts. 1014 3718

Daudz runāt ir sudrabs, un klusu ciest zelts. 1674 3116

Runāt sudrabs, klusēt zelts. 527 23800

Runas - sudrabs, ciešanas - zelts. 387 6507

Runāt ir sudrabs, bet klusu ciest ir zelts. 1141 728

Runāt ir sudrabs, bet klusu ciest - zelts. 1693 4195

Runāt sudrabs, klusu ciest zelts. 668 4650

Sudrabs runāt, zelts klusu ciest. 796 7981

Runāt sidrabs, klusu ciest zelts. 1008 3857

Runāt ir sudrabs, klusu ciest ir zelts. 1774 470

Runāt ir sudrabs, klusu ciest zelts. 877 246

Runāt ir sudrabs, klusu ciest zelts. 1805 4662

Runāt ir sudrabs, klusēt ir zelts. 1668 882

Runāt ir sudrabs, klusēt ir zelts. 1008 2573

Runāšana sudrabs, klusēšana zelts. 387 6932

Runā maz - būsi sudrabs; ciet klusu - būsi zelts. 1713 2278

Maz runāt ir sudrabs, un klusu ciest ir zelts. 1594 687

Skaistākā runa līdzīga sudrabam, bet klusu ciešana zeltam. 942 227

Maz runāt - sudrabs, klusu ciest - zelts. 759 4270

Runāt ir sudrabs, domāt ir zelts. 884 4542

Runāt ir sudrabs, bet īstā brīdī klusu ciest ir zelts. 553 4802

Runāt ir sudrabs, bet klusu ciest ir zelts. 1655 74

Runāt ir sudrabs, bet klusu ciest ir zelts. 941 262

Runāt ir sudrabs, bet klusu ciest zelts. 1595 426

Runāt sudrabs, bet klusu ciest zelts. 884 4972

Runāt sudrabs, klusu ciest zelts. 1802 3674

Runāt - sudrabs, klusu ciest - zelts. 464 5855

Runāt sudrabs, klusu ciest zelts. 929 42512

Runāt ir sudrabs, klusu ciest - zelts. 949 1113

Runāt ir sudrabs, bet klusu ciešana ir zelts. 202 4275

Runāt ir sudrabs, bet klusuciešana ir zelts. 70 2225

Runāsana ir sudrabs, klusu ciešana - zelts. 84 12132

Runāšana sudrabs, klusu ciešana zelts. 935 33886

Runāšana ir sudrabs, bet klusu ciešana ir zelts. 231 9326

Runāšana - sudrabs, klusēšana - zelts. 1641 624

Runāt ir sudrabs, klusēt ir zelts. 1642 1358

Runāt sudrabs, klusu ciest zelts. 1660 6703

Runāt ir sudrabs, bet klusu ciest zelts. 1726 61

Maz runāt - sudrabs, klusu ciest - zelts. 1084 2835

Runāšana laba lieta, bet nerunāšana vēl labāka. 116 10027

Maz runāt ir sudrabs, bet klusu ciest - zelts. 17 12141

Runāt sudrabs, klusu ciest zelts. 1751 270

Runāts sudrabs, klusu ciest zelts. 568 1077

Runāt sudrabs, klusu ciest zelts. 2 2050

Runāt sudrabs, klusu ciest zelts. 840 1505

Runāt sudrabs, klusu ciest - zelts. 855 5463

Runāt sudrabs, klusu ciest zelts. 67 1470

Runāt sudrabs, klusu ciest zelts. 464 4597

Runāt sudrabs, klusu ciest zelts. 116 4606

Runāt sudrabs, klusu ciest - zelts. 116 11081

Runāt sudrabs, klusu ciest zelts. 961 892

Runāt - sudrabs, klusu ciest - zelts. 584 2073

Runāt sudrabs, klusu ciest zelts. 1900$3613

Runāt sudrabs, klusu ciest zelts. 1024 76

Runāt sudrabs, klusu ciest zelts. 828 9713

Runāt sudrabs, klusu ciest - zelts. 1552 145

Runāt sudrabs, klusu ciest - zelts. 1552 3325

Runāt sudrabs, klusu ciest zelts. 17 691

Runāt ir sudrabs, klusu ciest - zelts. 1900 926

Runāt ir sudrabs, klusu ciest - zelts. 375 7680

Runāt ir sidrabs, klusu ciest zelts. 1860 720

Runāt ir sudrabs, klusu ciest zelts. 961 467

Runāt ir sudrabs, klusēt - zelts. 961 7839

Runāt ir sudrabs, klusēt zelts. 961 2632

Runāt sudrabs, klusēt - zelts. 828 8047

Runāts sudrabs, klusēt - zelts. 1552 3602

Runāts sudrabs, klusēt zelts. 384 423

Runāts sudrabs, klusēt zelts. 384 1385

Runāts sudrabs, klusēt zelts.Bb 32 1332

Runāt ir sudrabs, bet klusu ciešana ir zelts. 17 27601

Runāt sidrabs, klusu ciešana - zelts. 17 22131

Runāšana - sudrabs, klusuciešana - zelts. 828 4153

Runāšana sudrabs, klusu ciešana zelts. 1494 590

Runāšana sidrabs, bet klusu ciešana zelts. 1 1925

Runāts sudrabs, klusēt zelts. 1393 605

Runāšana ir sudrabs, klusu ciest zelts. 1225 1078

Sudrabs ir runāt, zelts - klusu ciest. 67 371

Runāšana - sidrabs, klusu ciešana zelts. 1552 12002

Runāšana - sudrabs, klusu ciešana - zelts.Bb 13 1177

Runāt ir sudrabs, klusērt zelts. 17 5416

Runāt sidrabs, klusu ciest zelts. 90 3726

Runuot ir sudrabs, a klusāt - zalts. 1945 7701

Runōšana sudrabs, klusēšana zalts. 1950 8203

Runōšana sudrabs, kluscīšona zalts. 566 183

Runāšana sudrabs, klusēšana zalts. 1945 9664

Syuc kai cyuka caur lyupom. 640 1470

Sūkā kā lācis ķepu. 1341 21975

Sūc kā ods. 1444 779

Sūc kā ods. 1630 1180

Sūc kā ods. 1552 9004

Sūc kā ods. 1376 2682

Syuc kai ūds. 494 632

Sūc kā ods. 17 26973

Syuc osni, kai suņpurnis. 508 2703

Jauns sulainis, vecs ubags. 1551 784

Jauns sulainis, vecs nabags. 1552 25553

Jauns - sulainis, vecs - nabags. 1750 8775

Tu nu mani sūds dirsu mācīsi. 375 2645

Vai nu sūds, dirsu mācīs. 142 907

Syuds dērsēju moca. 258 306

Sūds mācis dirsēju. 23 1030

Sūds mācīs dirsēju. 23 1079

Sūds dirsēju mācīšot. 110 23

Sūds mācīs dirsēju. 279 639

Sūds māca dirsēju. 280 1383

Sūds dirsēja nemāca. 145 1067

Ko nu sūds mācīs dirsēju! 279 1335

Sūds māca dirsēju. 76 2219

Muoca syudi diersieju. 1945 10261

Sūds dirsēju māca. 1552 172

Sūds sūda galā pirdiens malā. 72 9017

Sūds sūda galā, pirdiens vienā malā. 142 918

Mīksti kā sūdi. 23 545

No sūdiem jau lāga dziras vairs neiznāks. 142 1176

Syds dersaji vuica. 465 154

Sūds par bitēm, kad tik medus. 334 588

Sūds pa bitēm, ka tik medus. 23 1026

Sūds kas sola, vīrs kas gaida. 387 971

Sūds, kas sola, - vīrs, kas gaida. 353 9621

Meikstā sūdā vysas vabaļas lein. 820 464

Sūdus no rokām nomazgāsi, negodu nē. 23 11843

Kam symts, tam syuds. 820 1022

Sūds, kas sola, vīrs kas gaida. 527 44332

Dirsn nu vosku sūdu, mads naēd. 529 913

Celōs, kai syuds uz sokumim. 477 375

Kur nav sūdi, tuer nav maize. 387 4418

Kur sūdi, tur maize. 94 7394

Syuds na plōciņs, ka nav myltu. 40 771

Sūdu gausi nepīraga. 94 2566

No sūdiem dieva dāvanas neiztaisīsi. 527 37741

Kas ta tov, sūds uz sirds uzskrējs. 712 347

No sūdiem dieva dāvanas neiztaisīsi. 464 2115

Pavuic sovu syudu. 465 157

Sūds priekš dieva vaiga. 464 2116

Kotrys syuds sovu dersaji kōlej. 465 154

Kotrys syuds tevi vuica. Kāžnys syuds tevi vuica. 465 155

Kur bija sūdu domājis, tur bija zaltu atradis - kur bij zeltu domājis, tur bij sūdu atradis. 527 32053

Sūds kā cirkāts. 23 1042

Otra sūdi smird, paša nesmird. 280 1015

Vai sūdu dēļ vēderu ar šņori siesi. 280 1328

Tu tāds kā sūdu pākodis. 145 925

Tas nu gan kā s;uds priekš Dieva vaiga. 280 1061

Sūds jau vien ta'saka: pats, pats! 145 1067

Kur sūds tur maize. 74 1193

Pielipis kā sūds pie kalta. 1900 789

Syudīgi, bet labi, glauni. 477 204

Ku tu jū ceļ kai syudu. 1950 8004

Dūc kā sūdbambēls. 17 48 17

Iet ka sūdi vie smird. 23 357

Iet kā sūdnieka krievs. 145 1038

Sūds kas sola, vīrs kas gaida. 74 1156

No sūda veģi neizcepsi. 23 671

Kā sūds no bēniņiem novēlies. 280 1458

Jo sūdubāni rakā, jo viņš smird. 32 1613

Sūds paliek sūds. 384 886

Souc bejš, souc palīk. 765 534

Sūdi vagā, kartupeļi virsū. 1802 3288

Sūds par bitēm, ka tik mac. 1347 626

Sūds sūdiņa galiņā, es pašā maliņā. 877 2512

Sūdus var no rokām nomazgāt, negodu ne. 1600 7937

Saudōs kai pīktais skrituļs. 512 190

Ni suņa souda. 1268 483

Tur nau ni souda. 1268 821

Kur sūdi, tur zelts. 1552 7456

Sūds sēts, sūds aug. 1730 44939

Kam viņam vajag tādu sūdu muiželi, lai viņš pieņem labāk kādu kroģeli. 1730 66417

Vai sūd dēļ dievs jālūdz. 1730 66135

Sūdi un sūdi kā Bvrēmenes kāposti. 1730 56526

Souc in moza biškeite. 1268 586

Dod sūdam godu, tad dievs dos pilnu bļodu. 935 36581

Ak tu sūda bambals! 1800 1110

Meikstā syudā vysas vabales lein. 820 1559

Ja kāds dara ko sliktu, tad saka: netaisi nu sūdus. 527 45587

Švaks kā sūds. 23 1109

Ja tu uz mani esi dusmīgs, saķer sūdus zobos un iespļauj man dirsā. 23 359

Labāk sūdos nagus ieķert, nekā nelabā darbā. Sūdainas rokas nomazgā, kaunu nevar. 32 2474

Mīkstā sūdā visas vabules lein. 449 530

Jo sūdu min, jo sūds smird. 925 1510

Jo sūdu min, jo smird. 353 8675

Sūdu aiztiek, sūds smird. 231 10257

Jo sūdu min, jo sūds smird. 917 8587

Jo sūdu min, jo sūds smird. 1225 4940

Jo sūdu min, jo vairāk smird. 1225 21593

Jo sūdu min, jo sūds smird. 464 3142

Jo sūdu min, jo sūds smird. 17 8593

Jo sūdu min, jo sūds smird.Bb 17 5881

Jo sūdu min, jo sūds smird. 450 1527

Jo sūdu min, jo sūds smird. 855 5481

Jo sūdu min, jo sūds smird. 781 922

Jo sūdu rakš, jo sūds smird. 625 617

Jo sūdu rakā, jo šis smird. 393 912

Jo sūdu min, jo sūds smird. 853 60

Jo sūdu min, jo sūds smird. 527 37387

Jo sūdu gubu min, jo tā vairāk smird. 527 36553

Jo sūdu min, jo smird. 1552 918

JO sūdu min, jo smird. 1497 67

JO sūdā min, jo plešās. 1225 3803

Jo sūdu min, jo sūds smird. 1626 2728

Jo sūdu rakā, jo sūds smird. 1552 164

Jo sūdu vairāk rakā, jo sūds vairāk smird. 189 869

Jo sūdu rakā, jo sūds smird. 334 313

Jo sūdu min jo sūds smird. 137 763

Jo sūdu min, jo sūds smird. 17 8021

Jo sūdu min, jo vairāk smird. 72 7763

Jo sūdu miņ, jo sūds smird. 3 1786

Jo sūdu min, jo sūds plešas. 527 37750

Jo sūdu min, jo plešas. 808 70

Jo sūdu min, jo tas plešās. 668 4560

Jo sūdu min, jo sūds plešas. 464 4968

Jo sūdu min, jo sūds plešas. 464 3199

Jo sūdā miņ, jo plešas. 917 1787

Jo sūdu min, jo plešās. 527 8486

Jo sūdu min, jo sūds plešas. 958 9282

Jo sūdu min, jo plešās. 177 517

Jo sūdu min, jo plešās. 278 124

Pieķēries kā sūds pie rata. 137 869

Pielipis kā sūds pie rata. 1900 790

Turas ka sūds pie rata.323 1181

Lip kā sūds pie rata. 23 2352

L'p ka sūds pie rata. 23 2268

Sūds tavā spanī ne siens. 1730 71440

Sūds spanē, ne sēns. 94 2567

Sūdi spainī, ne siens. 393 802

Tā kā sūds apakš sēnes. 1661 4266

No sūda vasku neizspiedīs. 464 2119

No sūda vasku nevar izspiest. 527 32051

No sūdiem vasku neizspiedīs. 527 37744

No sūda vasku nevar izspiest. 8 3643

No sūda vasku nevar izspiest. 785 216

No sūda vasku neizspiedīsi. 74 1236

No sūda vasku nevar izspiest. 917 1786

Sūda muiža, lubu jumtu. 1654 845

Sūdu muiža, lubu jumtu. 576 1845

Sūdu muižā lubu jumts. 567 976

Sūdu muiža lubu jumtu. 917 1817

Ne tas, kas sūdzās, raud. 796 18110

Kas citu sūdz, tas pats arī nav krietns. 1177 20637

Kas pirmais sūdz, tam taisnība. 1766 1705

Kas pirmais sūdz, tam taisnība. 584 893

Kur var sūdzēties, tur nav tiesātājs. 116 5917

Kur nav sūdzētāju, tur nav tiesātāju. 1079 1661

Kur nav sūdzētāju, tur nav tiesātāju. 961 2652

Kur nav sūdzētāju, tur nav tiesnešu. 828 82

Kur nav sūdzētāju, tur nav tiesātāju. 231 3083

Nav sūdzētāja, nav tiesātāja. 556 4955

Kur nav sūdzētāja, tur nav tiesātāja. 527 25104

Kur nav sūdzētāja, tur nav arī tiesātāja. 1601 1754

Kur nav sūdzētāju, tur nav tiesātāju. 1668 10585

Kur nav sūdzētāja, tur nav tiesneša. 527 36872

Kur nav sūdzētāju, tur nav tiesneša. 501 76

Kur nav sūdzētāja, tur nav tiesātāja. 1730 67780

Sūnas paliek sūnas, kaut arī tās bāž kabatā. 556 6788

Nevērpi sūnas par zīdu. 55634989

Sūrs kā rutkis. 529 550

Sūrs kā sālīķins. 529 1441

Syurs kai soļs. 509 1557

Sūrs kā maita. 1860 1168

Sūrs ka apš miz. 748 220

Sūt kā pirtī. 1225 17827

Sūt kā vepris. 529 614

Viņš kā čigans svaida mēteli uz vienu, uz otru pusi. 1552 5294

Svaidōs kai tōrps. 640 1550

Svaidōs kai zivs. 1252 13

Svaidās kā žagatas aste. 556 1279

Svaidos kai tōrps. 780 89

Svaidōs kai zīvs pa yudini. 508 2350

Svaidos kai zivteņa. 465 222

Dažu liktenis svaidās kā žagatas aste. 556 5506

Svaidās kā lopu aste. 907 94

Svaidōs, kai keiss pa palnim. 512 119

Svaidōs un ļugōs iz vysom pusem kei čyuška. 679 1432

Svaidās uz visām pusēm kā ūdens zāle. 556 9310

Gari svārki, īss padoms. 1225 11032

Tam svārki garāki kā pats. 556 2764

Nēsā svārkus uz abiem pleciem. 556 585

Zali svuorki zīmu vosoru ka rudzam. 1368 1357

Ar veciem svārkiem var pie jauniem tikt. 617 2211

Pie ēšanas svārkus nost, pie darba mugurā. 17 11534

Es ar tiem pašiem svārkiem eju kunga krogā un dieva baznīcā. 567 1013

Nenēsā svārkus ar ļauno pusi. 556 506

Tikmēr nemet svārkus zemē, kamēr neesi vēl gulēt gājis. 116 4220

Kas vecu svārku nelāpīs, tam jaunu nebūs. 1177 18392

Smalki svārki mugurā un citiem parādā. 1756 3416

Ar veciem svārkiem jaunus var nopelnīt. 1599 6133

Veci svārki vairāk der, nekā vecs kažoks. 1379 2449

Kādi svārki, tāda odere. 17 14580

Kādi svārki, tāda odere. 1552 25547

Kādi svārki, tāda odere. 639 117

Labāk svārkiem ielāps, nekā caurums. 840 617

Labāk svārkiem ielāps, nekā caurums. 828 8518

Labāk svārkiem ielāps, nekā caurums. 1377 349

Labāk svārkiem ielāps, nekā caurums. 848 3351

Labāk svārkiem ielāps, nekā caurums. 1668 2377

Labāk svārkiem ielāps, nekā caurums. 1244 6619

Labāk svārkiem ielāps, nekā caurums. 1805 77

Labāk svārkiem ielāps nekā caurums. 1403 4

Katrs sveces spožums nezūd saules gaismā. 556 5896

Ni dīvam svece, ni čortam kacarāgs. 1950 1844

Nikam nader: ne dīvam svece, ne valnam krukis. 1945 8173

Oklys sveces naredz. 1263 595

Oklys sveces naredz. 1940 2581

Neturi sveci zem uguns. 1225 16645

Okls sviacias nariadz. 1263 595

Tik svēts kā svece baznīcā. 1225 4703

Neiededzini sveci, lai sauli redzētu, nerunā daudz par to, ko visi jau zin. 1699 3668

Svece, kura ātri deg, ātri dziest. 121 1416

Viena svece nav dārga. 556 5517

Iedektu sveci nebāž apakš pūra. 1805 7032

Kas par sīkstu sveci pucē, tas to izdzēš. 527 43463

No virsus čaukst, no apakšas nedeg ne ar sveci. 1459 4041

Sveci apakš pūra neturi. 807 5153

Neliec sveci apakš pūra. 1704 2370

Neturi sveci zem pūra. 1699 2864

Neliec sveci apakš pūra. 1690 467

Neturi sveci zem pūra. 1684 2027

Neturi sveci zem pūra. 929 66177

Aizdedzinājis sveci neliec to zem pūra. 1651 5414

Neturi sveci zem pūra. 884 1629

Nebāz sveci zem pūra. 880 1251

Neturi sveci zem pūra. 1225 1459

Neturi sveci zem pūra. 1404 3474

Neviens netur sveci zem pūra. 1597 5648

Neslēp sveci zem pūra. 935 33762

Neturi sveci zem pūra. 917 1760

Neturi sveci zem pūra. 1629 5609

Nededzini sveci zem pūra. 1225 20972

Neliec sveci zem pūra. 855 5493

Nededzini sveci apakš pūra. 1771 1785

Neturi sveci zem pūra. 1262 1692

Neturi sveci zem pūra. 116 14956

Neturi savu sveci zem p;ura. 527 45761

Neturi sveci zem pūra. 1439 1676

Otram sviež, pašam trāpa. 1114 19

Kas citam sviež, pats sev trāpa. 84 2530

Citam sviež, pats sev trāpa. 1653 908

Svied kā gribi, arvien kā kaķis uz kājām. 527 45731

Svied kā kaķis, vienmēr uz nagiem. 1347 562

Svied kā sviezdams, kā kaķis uz kājām. 1225 11141

Nesvied otram ar sprunguli, ka pats sev netrāpi. 1177 5785

Svīd šautri prīškā, atrassi prīškā. Svīd pakaļī, atrassi pakalē. 1899 343

Svied šautru uz priekšu, priekšā atradīsi. 1655 931

Priekšā svīssi, prīškā attrassi. 740 4968

Uz priekšu svīsi, prīkšā atrasi. 548 5551

Prīsškā svīsi, prīsškā atrassi. 740 1887

Prīškā svīssi, prīškā i otrassi. 1368 517

Svīd uz prīkšu - atrasi. 1542 1038

Kai tu sveicynōsi, tai tu ari tiksi sveicynōts. 640 1042

Sveiciens un mīlestība ir labāki par pīrāgiem. 739 9631

Kaida sveita, taids ilops. 363 339

Pa sveitai i īlōps. 465 229

Ne sveita viņ zūg, i kažuks zūg. 820 494

Sver kā žīds zilumzāles. 527 45679

Sver, kā zilumzāles. 208 1944

Sver kā žīds zilumus. 917 1816

Sver kā žīds tabaku. 917 1815

Labāk svešnieks, nekā rads. 1719 232

Labāk svešnieks, nekā rads. 13 5106

Labāk svešnieks, nekā rads. 527 36735

Labāk svešnieks nekā rads. 1704 1279

Labāk svešnieks, nekā rads. 796 2596

Labāk svešnieks nekā rads. 1693 9702

Labāk svešnieks, nekā rads. 1816 1207

Labāk svešnieks, nekā rads. 1724 1503

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks sāpīgāks savējo. 1379 1781

Labāk svešnieks, nekā rads. 1177 23147

Labāk svešnieks, nekā rads. 1170 1026

Labāk svešnieks nekā rads. 1598 1213

Labāk svešnieks, nekā rads. 1597 361

Labāk svešnieks, nekā rads. 231 4165

Labāk svešnieks, nekā rads. 1602 919

Labāk svešnieks nekā rads. 12 1648

Labāk svešnieks, nekā rads. 17 15684

Labāk svešinieks, nekā rads. 828 8196

Labāk svešnieks, nekā rads. 384 3344

Labāk svešnieks, nekā rads. 739 11214

Labāk svešnieks, nekā rads. 17 14581

Labāk svešnieks, nekā rads. 116 7231

Labāk svešnieks, nekā rads. 568 1115

Nav viss nekāds svešais, tas būs jūsu biedris trešais. 1690 2854

Sveša neiekāro, sava nezaudē. 884 986

Sveši dūmi acīs kož. 1379 1613

Sveša apvainojums sāpīgs, bet paša vēl sāpīgāks. 1008 4296

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks savējo. 981 546

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgs savējo. 1653 4253

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks savēja. 1650 2227

Sveša apvainojums sāpīgs, bet jo sāpīgāks savējo. 1372 5079

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet vēl sāpīgāks savēja. 473 56

Sveša apvainojums ir gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks savēja. 927 5832

Sveša apvainojums gan sāpīgs, bet jo sāpīgāks savēja. 506 838

Sveša apvainojums sāpīgs, bet savējā vēl sāpīgāks. 1429 692

Sviediena galā velns. 1730 17016

Sviediena galā velns stāv. 1653 2405

Sviediena galā velns. 12 579

Svētdienas darbi nenes svētību. 1010 4260

Svētdienas darbs nenes svētību. 529 1109

Sviediens velnam pieder. 1666 753

Svātdīnas dīna na myusu, bet dīva. 970 512

Kas svātdīnā strādā, tam darbi neveicās. 556 4615

Šudin nav svetdīne, un reit nav dorba dīna. 126 120

Svētdienas darbs nav svētīgs. 1660 3752

Svētdienas peļņa augļus nenes. 1713 1661

Ar svētdienas drēbēm neej pie darba. 1225 10936

Kāds svētdien, tāds darbdien. 506 473

Ko svētdienu dara, tas nekad neiznāk. 1397 345

Ja šķauda svētdien - būs viesi. 1611 2795

Kas svētdienā strādā, tam maizes netrūkst. 1594 1508

Lūk, tādi nu ir tie svētdienas darbi.Bb 13 896

Ko svētdiena nopelna, to pirmdiena apēd. 1784 970

Svētdiena nav darba diena. 1576 8901

Būs arī mūsu ielā svētki. 556 10806

Kam nav svētdienas, tam nav darbdienas. 1805 2313

Svētdienas ir zelta dienas.31709 769

Svēts kā diena. 23 1103

Svēts kā diena. 23 1112

Svēta kā leišu jumprava. 17 19289

Svāts da nakristeits. 740 15526

Nelien apakš svētuļa maskas. 1592 7148

Svēts kā mācītāja sūds. 1850 8175

Svēts kā dieva jērs. 727 405

Svēts kā balodis. 556 1346

Tie svētie ir visnejaukākie. 1600 7659

Svōtim nikod nav vōrti slāgti. 548 7084

Svēts kā baznīcas žurka. 796 6163

Svēta kā Māras baznīca. 659 1068

Tik svēts, kad ne suni nedzen no krāsns ārā. 1730 66489

Tu jau esi tik svēts kā petersile. 1225 20976

Svētie brauc lēnām. 804 3377

Svēts kā dieva pirksts. 1225 12830

Svētība, kas nāk no kunga, dara bagātus. 116 11558

Svēts ir tas, kas svēts neliekas. 1711 3160

Kas pats svēts, tam citi nesvēti. 867 7379

Kas pats svēts, tam citi nesvēti. 1188 2500

Kas pats svēts, tam citi nesvēti. 739 1751

Kas pats svēts, tam citi nesvēti. 997 3454

Kas pats svēts, tam citi nesvēti. 1627 1165

Kas pats svēts, tam citi nesvēti. 1225 18601

Kas pats svēts, tam citi nesvēti. 1225 31028

Kas pats svēts, tam citi nesvēti. 935 33944

Kas pats svēts, tam cits nesvēts. 872 1421

Kas pats svēts, tam citi nesvēti. 1225 16506

Kas pats svēts, tam citi nesvēti. 1798 1021

Kas pats svēts, tam citi nesvēti. 384 1587

Kas pats svēts, tam citi nesvēti. 464 1793

Kas pats svēts, tam citi nesvēti. 116 25398

Svēts kā enģelis. 142 6254

Svāts kai engels. 1209 399

Svēts kā enģels. 1137 2367

Svēts kā enģels. 1137 395

Svēts kā enģelis. 23 10494

Svāc kā pac eņģels. 1347 208

Svāts kai enģels. 509 1364

Svēts kā enģels - nedarbīgs kā cūka. 384 416

Svēts kā eņģels, bet grēko kā sātans. 1736 3556

Svēts kai engeļs, guākoj kai valns. 509 2006

Svāts koa eņģels, bet biersni koa valns. 527 2169

Svāts kō enģels, dirš kō lops. 1950 4212

Svēts kā eņģels, dirš kā sātans. 17 8588

Svēts kā eņģels, dirš kā satens. 1730 76750

Kur svīdri, tur i maize. 509 2011

Tev būs sviedru maizi ēst. 997 2380

Tev būs sviedriem maizi ēst. 997 3545

Ar sviedriem tev būs maizi pelnīt. 1208 4008

Kas sviedrus lies, tam maize būs. 1766 5457

Tev būs ar sviedriem savu maizi ēst. 997 10325

Labāk savu sviedru maizi ēsti melu, nekā sveša baltmaizi iet  un tikat. 1478 1006

Kur sviedriem strādā, tur kas atliek, bet kur vārdi vien, tur trūcība. 220 2620

Kur sviedriem strādā, tur kas atliek, bet kur vārdi vien, tur trūcība. 927 678

Svīst kā pirtī uz lāvas. 1459 1389

Sviedri ir darba asaras. 1650 4122

Bez sviedriem nav maizes. 1697 5575

Tie ir mani sviedri. Tas masns nopelns. 23 1140

Sviedriem slacīta vaga izdod zelta rasu. 1798 2895

Strōdōj leidzi svidrim, tad ir paēsi leidz sotei. 780 443

Svīdri tek kai upe. 1252 67

Svīst kā rijā. 1225 17828

Sagāja lielā sviestā. 527 4028

Sviests vairāk, kā māli. 556 2704

Otram sviež, pats sev trāpa. 927 4515

Sviest dzeltens kā vaskis. 556 2705

Sviests tik pat dzeltens kā vaska ritenis. 556 10173

Tas jau nu ir lielā sviestā. 23 13791

Citam sviež, pats sev trāpa. 12 2414

Otram sviež, pats trāpa. 884 4931

Svista koa mola. 1268 439

Svīkst tuoļi nūsvīsts. 1930 2444

Sviestiņš kā medus. 929 56362

Man tik daudz sviesta, ka var paviļas mūrēt. 137 740

kad sviesta maize krīt uz vienu, tad krīt uz otru. 501 203

Svīsts pasvīs pī zemes. 1800 3382

Par sviest maizi atdod. 603 83

Svylst kai pokolas. 640 1707

Svilst kā pakulas. 1627 3530

Kai svylynōt nūsvylynōja. 640 1327

Svylst kai poroks. 640 1828

Svylst kai spička.364031458

Tas jau svilst kā linu grīste. 1341 10602

Svilst, ka švirkst vien. 529 725

Kā svilpo, tā strādā. 556 1873

Kā svilpo, tā dejo. 556 1871

Nedanco pēc cita svilpes. 1225 38550

Ko tu svilpo kā piķierpuisis. 1493 3874

Ar svilpošanu maizi nepelnīsi. 556 1872

Svilpo kā lelis. 929 57076

Svilpo kā suņu puisis. 1661 4293

Svilpo kā strazds. 10 4323

Svelp kai trods. 477 708

Svilpo kai strods. 640 1835

Svilpoj kai vōludze. 640 1818

Svelp kai pūce. 640 1832

Svilpo kā strazds. 1225 17697

Svilpo, kā velnu saukdams. 1439 1668

Svilpo kā velna saukdams. 1699 2857

Svilpo kā velnu saukdams. 12 2666

Svilpo kā velnu saukdams. 1654 1780

Tek, ka par svirķeli. 564 170

Ko tu šveļp kā velnu saukdams. 529 1563

Tas nu gan tāds šprukstiņš. 1225 19271

Kur rodas šķēršļi, tur nekas nezeļ. 556 10254

Jo vairāk ceļās šķēršļi, jo vairāk piedzīvojumu. 848 2151

Štoateigs koa pilsētniks. 1268 804

Ne šaudī, ne tudī. 23 777

Švulpst kai syvāns. 512 276

Štatīgs kā kaķa mēsli. 1225 11012

kad man šķuks un čumidans, tad es prūšu muzikants. 853 831

Škūbōs kai pīdzēris. 780 6

Ko nu šaudias kā līdaks. 1552 4891

Kad šķūnī kliedz, tad mežā atskan. 919 134 5

Kad govis badas: "Štui"! 527 2178

Aizviam un padūmoy: nava štuka ayznimt, bet štuka ir atdūt. 1263 1036

Uz kuru pusi škibes dzeivodams, uz tu nukriss pec noves. 1368 1529

Šveikstūnē ni kaas naaug. 820 853

Špetna kai rogana. 1344 489

Kas šķēpu paceļ, tas no šķēpa krīt. 556 6536

Viens šāds, otrs tāds. 917 6390

Kai bez škīmeļa navar aust, tai bez padūma navar dzeivōt. 820 1605

Šņās kā Vecmiķelis. 1084 6319

Šefte paliek šefte, andelē vai ar sūdiem. 23 2383

Ar špicku jūru nesasildīsi. 1627 3020

Ar spicku var sievu noprecēt. 448 196

Acis šauras kā ķeizara kaķēnam. 1492 527

Šalc kai apses molka. 640 1205

Šaubīgs kāniedre, ko vējš šurp un turp nēsā. 1738 1019

Šaubīgs kai nīdra. 508 2353

Šaubīšanās ir patiesības skola. 116 5325

Kas pats šaubās, tas nevar palīdzēt citiem, kuri šaubās. 556 12449

Šaudās kā zivs. 556 3449

Šaudās kā līdaka pa ūdeni. 556 3078

Šaudās kā zivs pa ūdeni. 556 2623

Šaudās kā zivs pa ūdeni bez kāda mērķa. 556 13405

Šaudās kā žagatas aste. Svaidās kā žagatas aste. 556 2652

Šaudās kā žagata. 556 1278

Šaudās kā vilks pa tumšām naktīm. 556 6918

Šaudās kā viltnieka mēle. 556 8464

Šaudās kā atspole. 1552 12724

Ka šaun, ta šaun kā ar pātagu. 1802 3503

Ko šuj, tam mērķē. 1552 15507

Šaudās kā pistole. 529 1496

Kāds šāvējs, tāds šāviens. 1552 15508

Daudzi reižu saun, moz truopej. 1940 2925

Šaujās prom kā korķis nio pudeles. 1459 3915

Šaun kai mērkei. 477 916

Daudz reiz šaujot, katrreiz netrāpa. 1576 7556

Kur šauj, tur trāpa. 739 10823

Kā šus, tā trāpīs. 1137 2263

Kai šaun, tai trōpa. 508 2331

Kur šauj, tur skan. 997 8151

Kur šauj, tur skan. 997 4840

Kur šauj, tur skan. 997 6311

Kur šauj, tur atskan. 997 3621

Uz viena šāviena divi zaķi. 67 4186

Ar vīnu šōvīni divi zači kreit. 477 349

Ar vienu šāvienu nevar divus zaķus nošaut. 231 9640

Ar vienu šāvienu divus zaķus nenošausi. 508 2977

Še tev šāviens, pašam rāviens. 1552 4115

Še tev šāviens, pašam rāviens! 1599 2513

Še tev šāviens, pašam rāviens. 1688 492

Še tev šāviens, pašam rāviens. 67 3711

Še tev šāviens, pašam rāviens. 1492 581

Še tev šāviens, man būs rāviens! 1552 6521

Svīd šautru valnam, dīvam tiks. 509 3180

Svied šautru priekšā, atradīsi priekšā; svied šautru aiz muguras, atradīsi aizmugurē. 935 21689

Svied šautru preikšā, priekšā atras. 918 492

Svīd šautru priekšā, tū prīkšā i atrasi; svīd pakaļā, pakaļā atrasi. 820 1472

Svīd šautru priekšā, tū prīkšā i atradīsi; svied šautrupakaļā, pakaļā i atrasi. 400 2168

Svīd šautri prīškā, šautri i atrassi. 1871 8

Svid šautru prīkšā, prīkšā i atrass. 929 48445

Svid šautru priškā, priškā i atrass. 400 3643

Svīssi šautru uz priekšu, uz priekšu i atrassi. 966 417

Svīd šautru priekšā, priekšā i atrassi. 929 48474

Svied šautru priekšā, priekšā atradīsi. 400 2672

Kam šautra, tam ābols. 1225 10780

Kam šautra, tam ābols. 609 5511

Kam šautris, tam ābols. 529 1618

Kur nu ar tādu šautru tādu ābolu nositīs. 609 5512

Trokam troka šepte. 449 533

Šim un tam, pašam nekā. 1225 15054

Šim un tam, pašam nekā. 1707 26474

Šim tam, pašam nekā. 1620 2286

Šim, tam, pašam nekā. 997 9205

Šim un tam, pašam nekā. 1225 841

Šim tam, pašam nekā. 997 27534

Šitam, tam - pašam nekā. 1552 23877

Šim, tam - pašam nekā. 1552 10856

Šim, tam, pašam nekā. 1798 1019

Šim tam, pašam nekā. 116 25403

Šim tam, pašam - nekā. 1552 25333

Šim, tam, pašam nekā. 17 11202

Šim tam, pašam nekā. 1624 1970

Šim, tam, pašam nekā. 1225 16509

Šim tam - pašam nekā. 917 4336

Šim tam - pašam nekā. 867 7384

Šim tam - pašam nekā! 917 8599

Šim, tam, pašam nekā. 1188 2507

Šiverīgs kā čigāns. 17 19287

Škauda kā vāvere! 1459 1362

Šķauda kā dūmos ielīdis. 231 10023

Šķaudoj kai zyrks ai īnoušīm. 1344 364

Uz tevi vysi škaudoj. 548 2257

Šķaud kā vēzis, bet nedzird pat vēzi šķaudam. 231 3556

Šķaudās kā kaķis. 464 4594

Škaudās kā kaķis. 527 37228

Šķauda kā kaķis. 1800 5300

Škaudoj kai kačs dyusmūs. 640 1738

Škatynoj, kai nu komuļa dīgu. 548 3797

Šķeibs, ka vacajs syla Ješka. 477 636

Šķībs kā Tupika. 1627 910

Šķibs un greizs kā žīda ratu priekša. 1341 5513

Šķidrs kā putra. 1593 1165

Šķidrs, kā kāstaviņš. 208 1961

Škeist kai putra. 494 638

Škeist kai meizali. 820 1020

Šķielē kā vērsis. 1552 12079

Te šķilts, te perēts. 609 5530

Te šķilts, te perēts. 1552 25556

Ne šķilts, ne perēts. 1393 4860

Sanākuši gan šķilti, gan perēti. 464 738

Šķilts - perēts. 1730 66467

Šķiņķim šķiņķis nolūzis. 1620 1851

Šķiņķam šķiņķis nolūzis. 1654 750

Šķiņķa zirgam zobos neskatās. 17 28566

Šķiņķa zirgam nevajaga zobos skatīties. 13 3123

Šķiņķa zirgam zobos neskatās. 840 476

Šķiņķim zobos neskatās. 1661 1296

Šķiņķis ir un beibas, zirgam zobos nevajaga skatīties. 1225 4366

Šķiņķa zirgam zobus nelūko. 1654 839

Šķiņķam zobos neskatās. 529 1745

Šķinču zyrgam zūbūs nasaver. 819 403

Nav ne šķirbiņā glābiņa. 855 5611

Šķierbā klīdze tarakans, byus nū kucis barabans. 1800 3391

Ko tu šķobies kā vāģi bez ratiem. 72 8647

Tik tev šlipste pīdae, kai cyukai sadli. 1398 195

Kad šņabis galvā, tad prāts nav. 1738 142

Bez šnaba neviens nav piedzimis, ne nomiris. 23 1581

Smird kā šņabja vāts. 855 5547

Te bez šņaba netiek gudrs. 1661 5040

Bez šnabja gudrs netiek. 1084 8645

Traks uz šņabi, kā āzis uz mīzaliem. 145 891

Katrs uz šņabi, ka kaza uz mīzaliem. 137 973

Kas šņabi sēj, tas parādus pļauj. 828 12867

Kas šņabi sēj, tas parādus pļauj. 1008 3834

Kas šņabi sēj, tas parādus pļauj. 612 4857

Šnoc kai damps. 477 852

Šņāc kā damps. 529 660

Šņāc kā Sluķu birzs. 1661 4251

Šņōc kai auka. 740 10848

Ko šņōc kai syls. 780 511

Lai šķipele maksā. 609 5531

Šņāc kā nabagu nositis. 1730 33806

Šnāc kā Zauls. 1225 26944

Šņāc kā Milhauzēns, ar vienu pašu nāsi septiņas vēja dzirnavas griež. 116 15751

Sņōc kai drīds. 509 2004

Šņāc kā burtnieka ezers. 527 47649

Ko šnāc kā Priekuls priediens. 609 3180

Šņāc kā Tašniera bikses. 1627 909

Šņāc kā Becebuls. 1225 1441

Šņoc kai zvērs. 548 2188

Šņāc kā ezis.31730 66332

Šņāc kā lauva. 828 338

Šņāc kā čūska. 1212 309

Šņāc kā čūska. 1800 5307

Šņāc kā čūska. 527 36549

Šņāc kā čūska. 529 1539

Šņāc kā čūska. 556 1242

Šņāc kā čūska. 529 659

Šņāc kā čūska. 1444 757

Šņāc kā čūska. 937 102

Ko nu šņāc kā čūska. 72 16171

Šņāc kā čūska. 10 4679

Šņāc kā čūska. 1190 3434

Šņāc kā čūska. 116 15239

Šnoc kai cyuska. 509 1573

Šnōc kai cyuska. 640 1503

Čnōc ka cyuska. 780 178

Šņoc kai Daugova. 512 287

Šnōc kai Daugava. 548 5593

Šņāc kā zosu tēviņš. 1552 11960

Šņāc kā zosu tēviņš. 384 1140

Šņāc kā zosu tēviņš. 1715 1382

Šņāc kā jūra. 501 122

Šņāc kā jūra. 1552 10509

Šņāc kā jūra. 1552 3571

Šņāc kā jūra. 727 408

Šļyuc kai nu kolna. 640 1202

Šļūc kā pa dēli. 1225 17802

Šļūc kā pa diegu. 1802 3643

Šļyuc kai pa ladu. 640 1205

Šļyuc kai vēzs pa upes dybynu. 640 1548

Šņauc kā tabaku. 917 1823

Šņauc kā tabaku. 1444 789

Šņūc kā tabāku. 529 1553

Šodien par naudu, rīt par velti. 584 673

Šodien draugs,rītu ienaidnieks. 1690 2314

Šodien vesels, rītā trūd. 997 6803

Šodien vesels, rītu trūd. 1710 2276

Šodien vesels, rītā trūd. 1641 1083

Šodien vesels, rītā trūd. 1225 14295

Šodien vesels, rītā trūd. 1225 19109

Šodien vesels, rīt jau trūd. 1602 3796

Šodien vesels, rītā trūd. 1596 3420

Šodien vesels, rītā trūd. 1576 8626

Šodien vesels, rītā trūd. 1379 8285

Šodien vesels, rītā trūd. 1374 2497

Šodien vesels, rītā trūdi. 1552 12024

Šodien vesels - rītā trūds. 1444 580

Šodien vesels, rītā trūdi. 1225 4161

Šodien vesels, rītā trūd. 17 14957

Šodien vesels, rītā trūd. 1551 5705

Šodien pārlieku, rīt nenieka. 1183 1084

Šudīn nasvātdīna, reit nadorbadīna. 970 44

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1693 1156

Ko šodien vari padarīt, to negaidi uz rītu. 1244 6602

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1774 1238

Ko šodien var padarīt, to netaupi uz rītu. 1374 41

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītdienu. 1493 590

Ko vari padarīt šodien, netaupi rīt. 1208 12074

Ko var padarīt šodien, netaupi rītu. 1661 3145

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 668 4605

Ko vari padarīt šodien, to netaupi uz rītu. 387 4265

Ko šodien var padarīt, netaupi uz rītu. 1816 2574

Ko šodien vari padarīt, to neatstāj uz rītu. 1014 1385

Ko šodien var padarīt, to neatliec uz rītu. 1008 1367

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 925 281

Ko šodien vari padarīt, to neatstāj uz rītu. 1774 3696

Kas šodien derīgs, tas rīt var būt kaitīgs. 981 555

Ko vari padarīt šodien, to neatstāj uz rītu. 1451 182

Ko šodien vari padarīt, to neatstāj uz rītu. 1225 5030

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1225 8786

Ko vari šodien padarīt, to netaupi uz rītu. 1225 31058

Ko vari padarīt šodien, to netaupi rīt. 1393 366

Ko šodien vari padarīt, netaupi uz rītu. 1404 2005

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1629 270

Ko vari padarīt šodien, netaupi uz rītu. 1404 3964

Ko vari, to dari šodien, netaupi rītam. 929 56691

Ko vari šodien padarīt, to netaupi uz rītu. 1628 2348

Ko vari padarīt šodien, netaupi uz rītu. 949 962

Ko vari padarīt šodien, to netaupi uz rītu! 1880 619

Ko šodien aizkavēsi, to vairs ne mūžam nepanāksi. 804 3379

Kas darāms šodien, padari to - uz rītu netaupi, tad tu ar mieru paliksi. 927 199

Kas šodien padarāms, to neatstāj uz rītu. 1084 352

Ko šodien vari padarīt, to neatstāj uz rītu. 1627 441

Ko šodien vari padarīt, netaupi uz rītu. 1374 160

Ko šodien vari padarīt, to rītam netaupi. 1576 9196

Ko vari padarīt šodien, to netaupi uz rītu. 1551 1471

Ko šodien vari padarīt, netaupi uz rītu. 1377 28

Ko šodien vari padarīt, netaupi rītam. 1376 2432

Kas darāms šodien padari, tad to uz rītu netaupi. 927 2536

Kas darāms to padari šodien uz netaupi uz rītu. 927 1678

Ko vari šodien padarīt, to netaupi uz rītu. 1 734

Ko šodien vari padaraīt, netaupi uz rītu. 1751 253

Ko šodien var padarīt, to netaupi uz rītu. 1262 4364

Ko šodien vari padaraīt, netaupi uz rītu. 464 3078

Ko vari padarīt šodien, neatstāj rītdienai. 1705 7365

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 625 405

Ko vari šodien padarīt, to netaupi uz rītu.Bb 13 1084

Ko vari šodien padarīt, neatstāj uz rītu. 17 19114

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1 1782

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 33 836

Ko šodien var padarīt, to netaupi uz rītu. 145 3443

Ko šodien vari padarīt, netaupi uz rītu. 1079 1902

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 17 12517

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu. 1752 1347

Ko šodien aizkavēsi, to vairs ne mūžam nepanāksi. 887 2465

Šūpojas kā niedre vējā. 220 2443

Ko te šūpojies kā žagatas aste. 929 35579

Nu tā gulēja bez šūpošanas.668 4583

Šūpojas kā uz lēsu. 23 1000

Šūpulis un kaps ierobežo cilvēka dzīvi. 556 11995

Labāk lai dziest šūpulis, nekā gulta. 8 618

Vieglāk šūpuli no istabas iznest, kā gultu. 828 11714

Kāds šūpulī, tāds kapā. 997 6839

Kāds šūpulis, tāds arī kapā. 1667 1025

Kāds šūpulī, tāds arī kapā. 917 6386

Kāds šūpulī, tāds kapā. 1584 6383

Kāds šūpulī, tāds arī kapā. 1802 2074

Kāds šūpulī, tāds arī kapā. 739 9626

Kāds šūpulī, tāds arī kapā. 1001 491

Šyuņ kū šyunams, iazmet mozgu. 820 504

Šuji, ko šūdams, apdoma'cik dārgi tas tev izmaksās. 116 3253

Šuj kamēr aizšuj. 1654 3924

Šuj kā adatiņa. 1800 5326

Šyun kū šyudams, aizsīn mezglu. 1950 2735

Izpūsta svece neiedegas. 1008 4333

Izpūsta svece neiedegas. 1686 103

Nopūsta svece vairs neiedegas. 997 10092

Izpūsta svece neiedegas. 609 3515

Izpūsta svece neiedegas. 387 5697

Izpūsta svece neiedegas. 1772 7719

Izpūsta svece neiedegas. 1668 1645

Izpūsta svece neiedegas. 997 12696

Izpūsta svece neiedegas. 527 20914

Izpūsta svece neiedegas. 1010 1776

Izpūsta svece neiedegas. 1127 671

Izpūsta svece neiedegas. 1557 691

Svece, kas izpūsta, neiedegas. 231 1957

Izpūsta svece neiedegas. 1639 4362

Izpūsta svece neiedegas. 1376 1247

Izpūsta svece neiedegās. 1597 4029

Izpūsta svece neiedegas. 1376 2420

Izpūsta svece neiedegas. 1552 25537

Izpūsta svece neiedegas pati. 1654 1795

Izpousta svece naīdagas. 1659 1017

Svece, kas izpūsta, neiedegās. 1225 36303

Izpūsta svece neiedegas. 1 1191

Izpūsta svece neiedegas. 828 14978

Svece, kas izpūsta, vairs neiedegas. 584 2480

Nopūsta svece no sevis neiedegās. 556 6434

Izpūsta svece neiedegas. 116 11165

Izdzēsta svece neiedegas. 384 2708

Izpūsta svece neiedegās.Bb 13 1141

Izpūsta svece neiedegas. 1771 466

Izpūsta svece nedeg. 384 540

Izpūsta svece neiedegas. 1079 768

Izpūsta svece neiedegas. 1552 5434

Izpūsta svece neiedegas. 1202 285

Izpūsta svece neiedegas. 67 2178

Izpūsta svece neiedegas. 1552 209

Izpūsta svece nedeg. 1429 709

Neizdzēsi sveci, kuru vairs nevar iededzināt. 1444 1460

Nopūsta svece neiedegas, nogriezts rieciens nepielīp. 17 26239

Neizdzēs sveci, ko vairs nevar iededzināt. 1459 3288

Nodzēsta svece vairs nedegs ar pūšanu. 1478 1018

Švaks kā krekls. 1667 1060

Švaks kai kokors. 1368 543

Švaks kā kaulu kamburs. 1347 218

Švaks kā gailis. 10 2555

Švaks, bet na vysā. 640 1297

Švaks kā rudzu biezputra. 1661 4217

Švaks kā rācenis. 1661 5189

Tu gan esi švaks kā gailis. 630 72

Lai šķipele maksā. 384 2914

Lai šķipele maksā. 1552 25582

Lai šķipele maksā. 1654 817

Lai šķipele maksā. 137 638

Lai šķipele maksā! 1620 1852