Suns

 

Tev nav suņa kauna. 23 1265

Tev nav suņa kauna. 23 1237

Tev nav suņa kauna. 23 1268

Tam nav suņa kauna. 23 1171

Tev suņa kauna nav. 23 11782

Vaj zini ko no jauna: sunim nav kauna. 1730 66343

Piktiem suņiem allaž saplēstas ādas. 1668 2037

Piktam sunim sakosta āda. 1774 915

Suns spalvu met, bet cilvēks tikumu nemet. 1635 1976

Niknam sunim saplēsta āda. 954 5472

Piktiem suņiem allaž saplēstas ādas. 13 4238

Piktiem suņiem allaž saplēstas ādas. 527 25372

Piktam sunim saplēsta āda. 1493 3983

Piktiem suņiem allaž saplēstas ādas. 1207 1690

Pikties suņiem allažiņ saplēsta āda. 739 2469

Piktiem suņiem allaž saplēstas ādas. 576 1833

Niknam suņam saplēsta āda. 997 5189

Piktiem suņiem allaž saplēstas ādas. 70 2409

Piktiem suņiem vienmēr saplēstas ādas. 759 534

Niknam sunim saplēsta āda. 1651 3631

Niknam sunim saplēsta āda. 1658 3212

Piktam sunim saplēsta āda. 1657 2741

Piktam sunim saplēsta āda. 1629 1890

Nikniem suņiem saplēsta āda. 1393 5565

Piktiem suņiem vienmēr saplēstas ādas. 1654 744

Piktam sunim saplēsta āda. 1655 2896

Nikniem suņiem saplēsta āda. 220 1574

Niknam sunim saplēsta āda. 917 3955

Niknam sunim saplēsta āda. 1592 8822

Niknam sunim saplīst āda. 1377 779

Piktiem suņiem allaž saplēsta āda. 202 3527

Piktam sunim saplēsta āda. 8 3440

Piktiem suņiem allaž saplēsta āda. 1225 3165

Piktiem suņiem allaž saplēsta āda. 1177 2798

Piktam suņam saplēsta āda. 1573 4618

Piktam sunim saplēsta āda. 1802 1674

Niknam sunim saplēsta āda. 1377 2147

Piktiem suņiem alaž saplēstas ādas. 1225 6673

Piktiem suņiem allaž saplēstas ādas. 1766 1025

Niknam suņam saplēsta āda. 393 316

Nikniem suņiem allaž saplēstas ādas. 101 1888

Piktiem suņiem allaž saplēstas ādas. 116 4061

Slinkam sunim saplēsta āda. 556 4663

Piktam sunim saplēsta āda. 1552 9145

Niknam sunim ar vīnu saplēsta ōda. 1263 778

Niknam suņam arvīnu saplēsta uoda. 1940 2744

Niknam suņam arvīnu saplāsta uoda. 1940 2744

Dusmīgam sunim saplēsta āda. 1515 1770

Rej, rej, sunīt, bet tik nekod. 1773 640

Sunīt, rej, bet nekod. 796 2968

Rej, rej, sunīt, bet tikai nekodi. 877 647

Rej, rej sunīt, tikai nekod. 1208 2749

Rej, rej, suniņ, ar baltiem zobiem, tik ar melniem zobiem nerej. 913 415

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 1693 356

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 1667 638

Rej, rej, sunīt, tik nekod. 925 1588

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 1014 1121

Rej, rej, sunīt, tik nekod. 997 4845

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 1219 68

Rei, rei un rādi, sunīt, zobus, bet tikai nelaid mīkstumā. 997 11318

Ne visi tie suņi nikni, kuri rej. 1592 1682

Suns, kas rej, tik ātri nekož. 1693 5355

Rej, rej, sunīt, nekod tik. 1242 624

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 1188 6953

Suns kas rej nekož. 1242 2771

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 1206 948

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 926 1938

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 1900 3640

Rej, rej, sunīt, nekad nekod. 1600 5586

Rej, rej, sunīt, tik nekod nekod. 1200 2064

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 1188 780

Rej, rej, sunīt, bet tik nekod. 1594 2770

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 668 4630

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 785 246

Rej, rej, sunīt, bet nekod. 387 6754

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 230 4570

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 1805 114

Rej, rej, sunīt, tik nekod. 1713 159

Rej, rej, suniņ, ka tik nekož. 1493 78

Rej, rej, sunīt, nekod vis. 94 4507

Rej, rej, suniņ, tik nekod 1688 1616

Rej, rej, sunīņ, tikai nekož. 997 2818

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 1552 928

Rej, rej, sunīt, ka tik nekod. 1653 4931

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 1653 2398

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 1225 5275

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 1552 3087

Rej, rej, sunīt, bet tik nekod. 1376 2690

Rej, rej, sunīt, bet tik nekod. 884 1829

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 1177 2801

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 927 4172

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 1225 779

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 914 1060

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 880 1972

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 70 2412

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 1596 2146

Rej, rej, sunīt, bet nekod. 1374 356

Lai suns rej, kad tik nekož. 231 3372

Rej, rej, sunīt, aizkrīt aiz vārtiem. 1655 1424

Rej, rej, sunīt, nekud vīn. 802 897

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 1802 2736

Rej, rej, sunīt, bet tik nekod! 1372 566

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 941 4075

Suns, kas rej, tik ātri nekož. 1177 2840

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 884 590

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 949 475

Rej, sunīt, tik nakūd. 508 1394

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 884 4716

Rej, rej, sunīt, bet tik nekod. 884 2876

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 1802 3462

Rej, rej, sunīt, - nekod!Bb 17 5865

Rej, sunīt, cik gribi, ja tikai nekodi. 1785 26

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 1557 1616

Rej, rej, sunīt, nekod. 1557 657

Rej, rej, sunīt, bet tik nekod! 1551 395

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 1225 22355

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 1627 741

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 1575 2275

Rej, rej, sunīt, nekod vis! 12 577

Lai rej sunīt, ka tik nekož. 8 3072

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 917 7229

Rej, rej, sunīt, bet nekod. 8 1620

Rej, rej, sunīt, bet nekod. 8 3442

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 1635 811

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 231 2629

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 1379 3614

Rej, rej, sunīt, bet tik nekod. 1576 4231

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 1642 130

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod! 12 352

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 1597 3261

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 872 3929

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 1084 1242

Rej, rej, sunīt, bet nekod. 1225 1414

Suns, kas rej, nekož. 1576 9213

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 1576 2594

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 1377 385

Rej, rej, sunīt, bet tik nekod. 877 2701

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 1202 1032

Rej, rej, sunīt, bet tik neiekod. 877 1691

Rei, rei, sunīt, nekod vien! 101 2788

Rej, rej, sunīt, nekod tikai. 384 473

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 961 887

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 961 6258

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 17 14575

Rej, rej, sunīt, tik nekod. 529 875

Rej vien, sunīt, nekod vien. 625 461

Rej, rej, sunīt, tik nekod. 527 31920

Rej, rej, sunīt, tik nekod! 33 875

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 1751 265

Rej, rej, sunīt, ka tik nekod. 1347 119

Rej, rej, sunīt, nekod vien! 853 172

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 1429 491

Rej, rej, sunīt, tik nekod. 1900 808

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 1600 7869

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 1552 7425

Rei, rei, sunīt, bet tikai nekoži. 997 11059

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 726 36

Reij, reij, sunīt, tik nekod. 696 27

Reij, reij, sunīt, nekod vien. 2 2060

Rej, rej, kuniņ, nekod vien! 10 4043

Rej, rej, sunīt, kad tik nekož. 375 4693

Reij, reij, sunīti, tik nekod vien. 448 338

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 1459 367

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 702 411

Rej, rej, sunīt, bet nekod vien. 101 434

Rej, rej, sunīt, tik nekod. 1137 696

Rej, rej, sunīt, tik nekod. 527 46057

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 1150 87

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 840 613

Rej, rej, sunīt, tik nekod. 1552 3299

Rej, rej, sunīt, bet tik nekod. 840 2846

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 464 4834

Rej, rej, sunīt, nekod vien! 67 1083

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 855 5409

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 893 580

Rej, rej, sunīt, ka nekod vien. 450 1513

Rej, rej, sunīt, kad tik nekod. 855 5695

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 828 9072

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 521 47

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 956 217

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 464 5782

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 1552 479

Rej, rej, sunīt, nekod vien. 1552 2904

Rej, rej, sunīt, nekodi vien. 1552 3499

Rej, rej, sunīt, kuņī nekod vie. 23 10523

Rej, rej, sunīt, ka tik nekod. 1341 6825

Rej, rej, sunīt, tikai nakūd. 740 9680

Riay, riay sunieyt, toļkam nakūd. 1263 613

Rej, rej, sunīt, ka tik nekod. 1217 930

Rej, rej, suneit, nakūd vīn. 931 1952

Rej, sunīt, tik nakūd. 508 1345

Rej vien, sunīt, rej, tikai nekod. 1341 2407

Rej, rej, sunīt, tikai nekod. 1011 499

Rej, rej, sunīt, ka tik nekod. 400 3188

Rai suņeit, tik nakūd. 1945 3941

Rej, rej, suneit, toļkim nakūd. 1940 2598

Rej, rej, sunīt, tik nekod. 867 6666

Rej, rej, sunīt, ka tik nekod. 527 8472

Ne visi tie suņi nikni, kuri rej. 1704 3979

Tāds suns, kurš rej, tas nekož. 1206 7192

Kurš suns rej, tas nekož. 353 9529

Kurš sunītis rej, tas nekož. 1661 4338

Kurš suns rej tas nekož. 73 326

Suns, kas ņurd, tas nekož. 997 15679

Tāds suns, kas rej, tas nekož. 926 515

Suns, kas rej, tik ātri nekož. 1668 607

Suns, kas rej, tas nekož. 1842 2518

Suns, kas rej, nekož. 1695 3126

Suns, kas rej, nekož. 1774 916

Suns, kas rej, nekož. 1686 1242

Suns, kas rej, nekož. 1008 4019

Suns, kas rej, nekož. 121 1414

Kurš suns rej, tas nekož. 796 10457

Kurš suns rej, tas nekož. 1244 13911

Suns, kas rej, nekož. 1816 785

Suns, kas rej, nekož. 958 10062

Suns, kas rej, nekož. 848 2634

Suns kas rej nekož. 1695 2416

Suns, kas rej, nekož. 997 2614

Suns, kas rej, tas nekož. 1668 2993

Ne visi suņi nikni, kuri rej. 1630 1718

Visi suņi nav nikni kas rej. 1376 2665

Ne visi tie suņi nikni, kas rej. 1599 6210

Suns, kurš rej, tas nekož, bet kurš nerej, tas iekož. 12 92 202

Suns, kas rej, ātri nekož. 929 69317

Suns, kas rej, tik ātri nekož. 231 3483

Suns kas rej nekož. 834 5638

Suns kas rej nekož. 1618 191

Suns kas rej, nekož. 1576 6804

Suns, kas rej, nekož. 1651 5910

Suns kas rej nekož. 1573 4619

Suns kas rej, nekož. 1877 1101

Suns, kas rej, nekož. 1084 3688

Suns, kas rej, nekož. 464 5753

Suns, kas rej, nekož. 1379 6584

Suns, kas rej, nekož. 1627 651

Suns, kas rej, nekož. 1880 1773

Suns, kas rej, nekož. 1880 3096

Suns, kas rej, - nekož. 917 4121

Suns, kas rej, nekož. 917 7684

Suns, kas rej, nekož. 231 5793

Suns kas rej nekož. 884 5234

Suns, kas rej, nekož. 877 1331

Suns, kurš rej, nekož. 1800 1345

Suns, kas rej, nekož. 834 2768

Suns, kas rej, nekož. 1802 1675

Suns kas rej, tik ātri nekož. 1654 838

Ne visi tie suņi nikni, kas rej. 1383 206

Tas sunīts nekož, kas rej. 927 77

Suns, kas rej, nekož. 1510 502

Ne visi tie suņi nikni, kas rej. 1552 9175

Tas suns, kas rej, tas tik ātri nekož. 393 792

Nebīsties no rejoša suņa, tas nekad neiekodīs. 556 11426

Tas suns, kas rej, tas nekož. 384 390

Ne visi suņi kož, kas rej. 279 1102

Suns, kas rej, tik ātri nekož. 101 189

Suns, kas rej, tik ātri nekož. 1748 111

Suns, kas rej, tik ātri nekož. 116 3984

Suns, kas rej, tik ātri nekož. 375 6189

Suns, kas rej, nekož. 1762 884

Suns, kas rej, nekož. 17 20075

Suns, kas rej, nekož. 17 20682

Suns, kas rej, nekož. 17 26951

Suns kas rej nekož. 23 3510

Suns, kas rej, nekož. 208 976

Kurš suns rej, tas nekož. 208 314

Suns, kas rej, nekož. 1444 722

Suns, kas rej, nekož. 17 9415

Suns, kas dikti rej, nekož. 556 560

Suns, kas rej - nekož. 17 20605

Suns, kas rej, nekož. 464 3075

Suns, kas rej, nekož. 828 4164

Tu sunim neaizliegsi riet. 1 2196

Suns, kas rej, - nekož. 527 37320

Suņi, kas daudz rej, nekož. 828 78

Suns, kas rej, nekož. 1759 87

Suns, kas rej, nekož. 1759 603

Suns, kas rej, nekož. 1041 585

Suns, kas rej, nekož. 828 8049

Ne visi suņi kož, kas rej. 1239 2129

Ne visi suņi kož, kas rej. 464 6054

Suns, kas rej, tik ātri nekož. 527 25376

Suns, kas rej, ātri nekož. 94 5565

Suns, kas rej, nekož. 120 373

Suns kas rej nekož. 92 272

Suns, kas rej nekož. 90 216

Suns, kas rej, nekož. 1311 1181

Suns, kas rej, nekož. 1429 3890

Suns, kurš nerej, ātri kož. 527 46548

Suns, kas rej, nekož. 1620 2378

Dod suņiem desu glabāt. 13 4198

Dod suņam desu glabāt. 1668 2026

Dod suņam desu glabāt. 527 25287

Dod vēl suņam desu glabāt. 1627 871

Dod sunim desu paglabāt. 1084 8289

Dod nu suņam desu glabāt. 1225 30555

Dod suņam desu glabāt. 1225 6598

Dod suņam desu glabāt. 1225 35454

Dod sunim desu glabāt. 1657 2930

Dod vien sunim desu glabāt. 17 613 69

Dod suņam desu glabāt. 17 611 41

Dod suņam desu glabāt. 1135 600

Dod suņam desu glabāt. 840 423

Dod suņam desu glabāt. 840 494

Dod sunam desu glabāt. 537 51

Dod nu suņam desu glabāt. 1472 2291

Kas dos sunim desu glabāt?Bb 17 5951

Dosi suņam desu glabāt. 1 112

Dod nu suņam desu glabāt. 1459 1258

Dod suņam desu glabāt. 1026 539

Dod suņam desu glabāt. 116 23861

Dod nu suņam desu glabāt. 1459 2507

Nedodi tak sunam desu glabāt. 137 879

Dod suņam desu glabāt. 384 2809

Dod suņam desu glabāt. 17 629 13

Dod nu suņam desu glabāt. 280 1072

Nedod sunim desu glabāt. 1950 3190

Dod suņam desu glabāt. 90 326

Dod nu vēl suņam desu sargāt. 1341 24051

Dod sunim desu glabāt! 1620 1875

Suņam desa kaklā nestāv. 1170 911

Tas suņam kā desa. 464 6790

Kā sunim desa. 609 3023

Tas kā sunim desa. 231 5789

Tikpat kā sunim desas gabaliņš. 556 4266

Tad jau sunim desa pastāvēs, ja tev tas pastāvēs. 929 64017

Kā sunim desa, kā vilkam rīklē, kā lācim zemeņu oga. 1552 9108

Suns ar dosu uz kokla nostaigoj. 508 2433

Vai ilgi stāvēs kā sunim desa. 1557 656

Kā suņam jēlu desu kaklā kar. 997 10810

Sunim desa nepastāv. 1642 1297

Tas ir kā sunim desa. 917 1790

Ptasi sunim desu! 1620 1873

No suņa nevar desas pirkt. 1715 1348

No suņa nevar desu pirkt. 1773 701

No suņa nevar desu pirkt. 353 8357

No suņa nevar desu pirkt. 387 6523

No suņa nevar desu pirkt. 925 1557

No suņa nevar desu pirkt. 1668 4992

No suņa desu nevar pirkt. 1689 4426

No suņa nevar desu pirkt. 997 6781

No suņa nevar desu pirkt. 1557 1620

No suņa desu nevar pirkt. 1225 1469

No suņa nevar desu pirkt. 1374 416

No suņa nevar desu pirkt. 220 1634

No suņa nevar desu pirkt. 1170 297

No suņa nevar desu pirkt. 1379 8222

No suņa nevar desu pirkt. 968 5234

No suņa nevar desu pirkt. 3 298

No suņa nevar desu pirkt. 1127 3819

No suņa nevar desu pirkt. 1576 6096

No suņa nevar desu pirkt. 1576 8631

No suņa nevar desu pirkt. 1575 1855

No suņa nevar pirkt desu, no beķera miltus. 927 4170

No suņa nevar desu pirkt. 949 912

No suņa nevar desu pirkt. 3 1860

No suņa nevar desu pirkt. 941 4062

No suņa nevar desu pirkt. 1628 721

No suņa nevar desu pirkt. 759 1296

No suņa nevar desu pirkt. 1599 718

No suņa nevar desu pirkt. 1596 3756

No suņa nevar desu pirkt. 1611 2713

No suņa nevar desu pirkt. 384 1353

No suņa nevar desu pirkt. 17 103 17

No suņa nevar desu pirkt. 1459 355

No suņa nevar desu pirkt. 116 6951

No suņa nevar desu pirkt. 116 2643

Neej no suņa desas pirkt. 877 2526

No suņa nevar desu pirkt. 1288 148

No suņa nevar desu pirkt. 1288 148

No suņa desu nevar pirkt. 1079 1788

No suņa desas nevar pirkt. 1552 12012

No suņa nevar desu pirkt. 840 2858

No suņa nevar desu pirkt. 1225 4155

No suņa nevar desu pirkt. 1642 1843

No suņa nevar desu pirkt, no beķera miltus. 1657 2933

No suņa nevar desu pirkt, ni beķera miltus. 1629 4026

No suņa nevar desu pirkt, no maiznieka miltus. 384 5236

Neej suņu kūtī desu pirkt. 1838 4175

Kas nu suņu wtallī desas pirks? 1459 3937

Pērc, pērc no suņa desu! 1620 1872

Pirc, pirc no suņa desu. 186 194

Pirc, pirc no suņa desu. 90 3225

Pirc, pirc no suņa desu. 840 627

Pērc nu no suņa desu. 1137 816

Pirc, pirc no suņa desu! 1805 1719

Pirc, pirc no suņa desu. 1377 440

Pirc, pirc no suņa desu! 828 1717

Pirc, pirc no suņa desu. 1684 611

Gryudīs tev suņam desu. 477 818

Vai sunim kāds desu sies ap kaklu. 94 7390

Uja, ko tur nu vairm ta jau no suņa desu ar var dabūt atpakaļ, ka no viņa ko dabūsi!Bb 42 208

Ej nu pie suņa desu meklēt. 334 388

Suns, kas desu dabūjis, atpakaļ vairs nedod. 1552 12016

Kurš suns neēd gaļu. 1766 2728

Ko no suņa kaulu dabūsi. 449 521

Koa suņam dasa. 1268 348

Tas kā sunim desa. 848 2631

Suņam zobens vienmēr klātu. 1014 3831

Suņam zobens vienmēr klātu. 1695 2228

Sunim zobens vienmēr klātu. 997 14615

Suņam zobens vienmēr klātu. 94 1444

Suņam zobens vienmēr klātu. 576 918

Suņam zobens vienmēr klātu. 828 4554

Suņam zobens vienmēr klātu. 1008 284

Suņam zobens vienmēr klātu. 796 3432

Sunītim zobens vienmēr klāt. 1693 2911

Sunim zobens vienmēr klāt. 353 8730

Suņam zobens vienmēr klātu. 1668 3535

Suņam zobens vienmēr klātu. 1816 3233

Suņam vienmēr zobens klātu. 848 1669

Sunim zobens vienmēr klātu. 1774 7073

Suņam zobens vienmēr klāt. 997 12436

Suņam zobens vienmēr klātu. 1638 461

Sunim zobens vienmēr klāt. 1805 7380

Suņam zobens vienmēr klāt. 1014 804

Suņam zobens vienmēr klāt. 997 823

Suņam zobens vienmēr klāt. 1403 12

Suņam zobens vienmēr klātu. 1560 1657

Suņam zobens vienmēr klātu. 1372 5078

Suņam zobens vienmēr klātu. 1652 179

Suņam zobens vienmēr klāt. 1385 1653

Sunim zobens vuienmēr klāt. 942 1060

Sunim zobens vienmēr klāt. 1557 2961

Sunim zobens vienmēr līdz. 1127 1731

Suņam zobens vienmēr klāt. 1643 1700

Suņam zobens vienmēr klāt. 202 1595

Sunim zobens vienmēr klātu. 1557 397

Suņam zobens vienmēr klāt. 1379 1777

Suņam zobens vienmēr klātu. 1653 4240

Suņam zobens vienmēr klātu. 1651 53

Sunim zobens vienmēr klātu. 12 1578

Suņam zobens vienmēr klāt. 231 4143

Suņam zobens vienmēr klātu. 12 1554

Suņam zobens vienmēr klāt. 1594 4869

Suņam zobens vienmēr klātu. 917 4784

Suņam zobens vienmēr klāt. 917 2614

Suņam zobens vienmēr klāt. 929 21134

Suņiem zobens vienmēr klāt. 1654 7305

Suņam zobens vienmēr klātu. 1595 2205

Suņam zobens vienmēr klātu. 949 926

Suņam zobens vienmēr klātu. 1650 2222

Suņam zobens vienmēr klāt. 1648 821

Sunim zobens vienmēr klāt. 1376 367

Suņam zobens vienmēr klātu. 1591 818

Suņam zobens vienmēr klātu. 1552 300

Sunim zobens vienmēr klāt. 116 11592

Suņam zobens vienmēr klātu. 961 1084

Suņam zobens vienmēr klātu. 506 836

Suņam zobens vienmēr klāt. 828 3235

Sunim zobens vienmēr klātu. 828 8051

Suņam zobens ir katru reizi pie roka. 448 337

Suņam zobens vienmēr klātu. 840 820

Suņam zobens vienmēr klāt. 17 12751

Suņam zobens vienmēr klāt. 17 19121

Suņam zobens vienmēr klāt. 527 37300

Sunim zobens vienmēr klāt. 67 1159

Suņam zobens vienmēr klāt. 67 1520

Suņam zobens vienmēr klāt. 464 3055

Sunim zobens vienmēr klātu. 464 1802

Suņam zobens vienmēr klāt. 840 756

Suņam zobens vienmēr klāt. 840 244

Sunim zobens vienmēr klāt. 584 1126

Suņam zobens vienmēr klātu. 1393 444

Suņam zobens vienmēr klāt. 17 19513

Katram sunim zobens pie rokas. 556 4345

Sunim katrreiz ierocis klāt. 1262 1989

Suņam zobens vienmēr klātu. 1079 2173

Suņam zobens vienmēr klātu. 1552 4219

Sunim zobens vienmēr klātu. 1429 536

Suņam zobens vienmēr klātu. 1895 1719

Suņam zobens vienmēr klāt. 1422 3599

Suņam zobens vienmēr klātu. 1511 348

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1459 413

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 1024 334

Aug sunītis, aug arī sunītim zobiņi. 1552 3090

Augs sunītis, augs zobiņi. 1552 3452

Aug sunītis, aug zobiņi. 1576 4853

Aug sunītis, aug sunīšam zobi. 1225 4177

Aug suns, aug sunim zobi. 1650 1420

Aug sunīts, aug zobiņi. 1225 1413

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1597 1879

Aug sunīts, aug sunītim zobi. 1638 1054

Aug sunīts, aug sunītim zobi. 1010 1421

Sunim asi zobi. 1225 766

Mazs sunītis, asi zobiņi. 1079 2185

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1010 2273

Aug sunīts, aug sunītim zobi. 1008 3243

Aug sunīts, aug sunīšam zobi. 1188 820

Aug sunīts, aug sunītim zobi. 1693 4223

Aug sunītis, aug sunīša zobi. 1668 5761

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1136 1047

Aug sunīts, aug sunītim zobi. 464 1843

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 230 4471

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 353 5859

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 925 1467

Aug sunīts, aug sunīšam zobi. 94 3990

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 925 121

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1206 3711

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 997 6688

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1372 1409

Aug suns, aug sunim zobi. 968 283

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1630 603

Aug suns, aug sunim zobi. 1376 2892

Aug sunītis, aug sunim zobi. 473 38

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1582 1561

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 884 4760

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1177 3672

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1653 4934

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1655 2992

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1551 566

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 553 1305

Aug sunīts, aug sunītim zobi. 358 769

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1601 77

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1557 269

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1404 2597

Aug sunīts, aug sunītim zobi. 12 846

Aug sunīts, aug sunītim zobi. 231 3245

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 872 3919

Aug sunīts, aug sunītim zobi. 464 5608

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 220 1617

Jo suns aug, jo viņam zobi aug. 1225 26639

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 828 1108

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 1575 2112

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 12 283

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1288 143

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 1753 2172

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 116 6112

Aug sunīts, aug sunītim zobi. 1900 628

Aug sunītis, aug sunīšam zobi. 506 490

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 17 20065

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 840 2760

Aug sunīts, aug sunītim zobi. 384 71

Aug sunītis, aug sunītim zobi. 17 9377

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 796 1153

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 1244 2452

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 1643 467

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 1557 3518

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 828 10517

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 1551 1463

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 1225 2406

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 1596 35

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 884 3526

Aug sunītis, aug sunīšam zobiņi. 1393 1045

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 1809 47

Aug sunīts, aug sunīšam zobiņi. 861 1972

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 941 3975

Aug sunīts, aug sunītim zobiņi. 884 2356

Aug sunīts, aug sunītim zobiņi. 917 3488

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 1596 271

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 935 33266

Aug sunīts, aug sunītim zobiņi. 1651 4794

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 202 2588

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 527 20670

Aug sunītis, aug sunītim zobiņi. 101 1772

Aug sunis, aug zobi. 1377 1311

Aug suns, aug zobi. 1510 503

Aug suns, aug zobi. 855 57

Aug suns, aug zobi. 12 1117

Aug suns, aug zobi. 1630 705

Aug suns, aug zobi. 1585 115

Aug suns, aug zobi. 1552 25544

Aug suns, aug zobi. 84 1152

Aug suns, aug zobi. 958 918

Aug suns, aug zobi. 901 44

Aug suns, aug zobi. 527 24945

Aug suns, aug zobi. 1014 1400

Aug suns, aug zobi. 1429 492

Aug suns, aug zobi. 120 374

Aug suns, aug sunim zobi. 884 136

Aug suns, aug sunim zobi. 202 2268

Aug suns, aug sunim zobi. 1628 419

Aug suns, aug sunim zobi. 1225 25590

Aug suns, aug sunim zobi. 1642 1285

Aug suns, aug sunim zobi. 12 91 178

Aug suns, aug sunim zobi. 501 223

Aug suns, aug sunim zobi. 1379 7086

Aug sunītis, aug zobiņi. 828 4552

Aug sunīts, aug zobiņi. 958 10068

Aug sunītis, aug zobiņi. 527 14558

Aug sunītis, aug arī zobiņi. 1141 661

Aug sunītis, aug zobiņi. 917 4072

Aug sunītis, aug zobiņi. 1594 486

Aug sunīts, aug zobiņi. 1802 3756

Aug sunīts aug zobiņi. 231 1249

Aug sunīts, aug zobiņi. 450 1606

Aug sunīts, aug zobīni. 375 5547

Aug sunītis, aug zobiņi.Bb 17 5864

Aug sunīts, aug zobiņi. 1239 1963

Aug sunīts, aug zobi. 941 954

Aug sunītis, aug zobi. 1374 3281

Aug sunītis, aug zobiņi. 1645 192

Aug sunītis, aug zobi. 1225 8390

Aug sunīts, aug zobi. 1673 482

Aug sunītis, aug zobi. 387 6549

Aug sunītis, aug niķīts. 1225 22560

Aug sunīts, aug sunītim spalva. 1377 799

Jauns sunīts asi zobiņi. 1651 3988

Aug suns, aug sunīšam spalva. 1377 2218

Sunim neaug vilka spalva. 925 1607

Sunim neaug vilka spalva. 1689 4435

Suņam neaug vis vilka spalva. 739 2559

Suņam neaug vilka spalva. 1661 2679

Sunim neaug vilka spalva. 997 6801

Sunim neaug vilka spalva. 1207 1709

Sunim neaug vilka spalva. 1674 2741

Sunim neaug vilka spalva. 1374 4275

Sunim neaug vilka spalva. 759 517

Sunim neaug vilka spalva. 1404 2674

Sunim neaug vilka spalva. 1599 659

Sunim neaug vilka spalva. 231 3367

Sunim neaug vilka spalva. 1653 4946

Sunim neaug vilka spalva. 231 5124

Sunim neaug vilka spalva. 231 4082

Suņam neaug vilka spalva. 464 5722

Sunim neaug vilka spalva. 220 1631

Sunim neaug vilka spalva. 1655 3012

Sunim neaug vilka spalva. 1170 321

Sunim neaug vilka spalva. 941 4087

Sunim neaug vilka spalva. 949 1212

Sunim neaug vilka spalva. 1225 1623

Suņam neaug vilka spalva. 1654 753

Sunim neaug vilka spalva. 1654 1793

Sunim neaug vilka spalva. 1404 245

Sunim neaug vilka spalva. 1379 8228

Sunim neaug vilka spalva. 1643 78

Sunim neaug vilka spalva. 1611 2682

Sunim neaug vilka spalva. 1225 14290

Sunim neaug vilka spalva. 116 6942

Suņam neaug vilka spalva. 375 5554

Sunim neaug vilka spalva. 464 6176

Sunim neaug vilka spalva. 1459 387

Sunim neaug vilka spalva. 828 8316

Sunim neaug vilka spalva. 17 14968

Sunim neaug vilka spalva. 840 2883

Suņam neaug vilka spalva. 1766 1035

Sunim neaug vilka spalva. 739 5012

Sunim neaug vilka spalva. 116 3975

Kamēr divi suņi ap kaulu kaujas, trešais pieiet un paņem. 1658 1182

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 1674 2690

Divi suņi pie viena kaula nav draugi. 527 24985

Divi suņi pie viena kaula nesader. 796 5764

Divi suņi puie viena kaula nepaliek draugi. 576 1857

Divi suņi pie viena kaula neder. 997 10322

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1686 722

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1014 803

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1010 702

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1010 2018

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 1008 3258

Divi suņi pie viena kaula nesader. 94 7166

Divi suņi pie viena kaula nepaliek darugi. 925 1487

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1693 2910

Divi suņi pie viena kaula nesader. 13 5222

Divi suņi pie viena kaula nesader. 668 4609

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1816 786

Divi suņi pie viena kaula nesader. 94 4978

Divi suņi pie viena kaula nesader. 848 2632

Divi suņi pie viena trauka ēd. 997 5617

Divi suņi pie viena kaula nesader. 868 2390

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1774 913

Divi suņi pie viena kaula nesader. 997 822

Divi suņi pie viena kaula nepaliek draugi. 1374 4193

Divi suņi pie viena kaula nepaliek draugi. 1576 8336

Divi suņi pie viena kaula neder. 1576 9212

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1655 2208

Divi suņi pie viena kaula nava draugi. 1379 8197

Pulka suņu nevar vienā maisā sabāzt. 12 2041

Divi suņi vienā mājā neder. 1584 137

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1573 4616

Divi suņi pie viena kaula nav draugi. 1084 365

Divi suņi pie viena kaula nesader. 92754175

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 1639 812

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1376 1269

Divi suņi pie viena kaula nepaliek draugi. 884 4752

Divi suņi pie viena kaula nepaliek draugi. 884 2386

Divi suņi pie viena kaula nesader. 942 1640

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 553 1314

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1557 3943

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 968 5149

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1127 688

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1802 1672

Divi suņi pie kaula draugi nepaliek. 941 3988

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 1127 3787

Suņi pie kaula nav draugi. 1592 7161

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 1575 2116

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1643 1157

Divi suņi pie kaula nav darugi. 1641 1056

Divi suņi pie viena kaula nesader. 8 2557

Divi suņi pie viena kaula nesader. 202 4285

Divi suņi nepeliek pie kaula draugi. 1611 1409

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1225 8846

Divi suņi pie viena kaula nav draugi. 1624 2241

Divi suņi pie viena kaula nesatiek. 231 4142

Divi suņi pie viena kaula nesader. 834 5631

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 12 299

Divi suņi pie viena kaula neder. 231 5790

Divi suņi pie viena kaula nesader. 12 1577

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 231 3260

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1576 6801

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 1596 3811

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 1557 282

Divi suņi pie viena kaula nesader. 464 5721

Divi suņi pie kaula nav draugi. 1601 3480

Divi suņi pie kaula nepaliks draugi. 759 1262

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 1404 2609

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 1653 207

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 1374 401

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 796 11382

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 70 2419

Divi suņi pie viena kaula nesatiek. 1654 298

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1376 2442

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1376 1353

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 1582 1575

Divi suņi pie viena kaula nesader. 67 1559

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 1459 424

Divi suņi pie viena kaula nav draugi. 1444 1447

Divi suņi pie viena kaula nesader. 828 7955

Divi suņi vienā maisā neder. 375 7701

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 1225 4093

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1552 6039

Divi suņi pie kaula nepeliek draugi. 1766 2186

Divi suņi pie viena kaula nepeliek draugi. 584 1042

Divi suņi pie viena kaula nesader. 384 3348

Divi suņi pie viena kaula nesatiek. 527 37239

Divi suņi pie viena kaula nesader. 17 14574

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 116 6117

Divi suņi pie viena kaula nesader. 116 7235

Divi suņi nevar kaulu grauzt. 828 8318

Divi suņi pie viena kaula draugi nepeliek. 398 11

Divi suņi pie kaula nav darugi. 116 4153

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1552 9164

Divi suņi pie kaula nav darugi. 67 2314

Divi suņi pie viena kaula nepeliek draugi. 464 6129

Divi suņi pie viena kaula nav draugi. 556 4545

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1337 336

Divi suņi vienu kaulu nekad nedela. 556 6914

Divi suņi pie kaula nepeliek draugi. 1459 3270

Divi suņi pie viena kaula neder. 1262 3583

Divi suņi pie kaula nepaliek darugi. 67 2734

Divi suņi pie viena kaula nesader. 17 20680

Divi suņi nepeliek pie kaula draugi. 840 2775

Divi suņi pie viena kaula nesatiek. 464 2994

Divi suņi pie viena kaula nesader. 639 19

Divi suņi pie kaula nepaliek draugi. 1079 1698

Divi suņi pie viena kaula nesader. 935 12732

Divi suņi pie viena kaula nesader. 935 15678

Divi suņi pie viena kaula nesader. 1748 2070

Divi suņi pie viena kaula nav draugi. 1239 1979

Divi suņi pie cepetes nesatiek. 508 1361

Divi suņi pie viena kaula nesader. 935 24917

Divi suņi pie viena kaula nav draugi. 1341 11143

Suns spalvu met, bet nevis tikumu. 387 4993

Suns spalvu met, bet tikumu ne. 13 407

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 848 2164

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1693 1848

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 958 3322

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 353 6799

Suns spalvu met, bet tikumu nē. 1667 640

Suns spalvu met, tikumu nē. 1008 1361

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 868 1094

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1208 4940

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 1798 205

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1276 843

Suns spalvu met, tikumu nemet. 739 2470

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 17 24906

Suns spalvu met, tikumu nemet. 997 2662

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1188 948

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1816 213

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 796 1778

Suns spalvu met, tikumu nemet. 997 2023

Suns spalvu met, ne tikumu. 949 469

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1657 4463

Suns spalvu met, bet tikumu nemet. 1225 8842

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 861 1909

Suns met spalvu, bet nemet tikumu. 1599 176

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1225 4977

Suns met spalvu, bet tikumu nemet. 1650 525

Suns spalvu met, ne tikumu. 884 1476

Suns spalvu met, tikumu nemet. 1645 985

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 927 1919

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 1594 509

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 880 2032

Suns met spalvu, bet tikumu nemet. 70 2230

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 84 619

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1655 1205

Suns spalvu met, cilvēks tikumu nemeina. 1084 6384

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 1114 80

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1171 530

Suns met spalvu, ne tikumu. 1551 1410

Suns spalvu met, bet tikumu nemet. 1652 483

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 1802 3658

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 1127 290

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 1592 3555

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 884 772

Suns spalvu met, bet tikumu nē. 935 33876

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 473 64

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 941 1027

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1650 90

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 8 1527

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1626 1873

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 1376 354

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1381 803

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 464 5492

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 747 149

Suns met spalvu, bet tikumu nemet. 1372 473

Suns spalvu met, ne tikumu. 17 27161

Suns met spalvu, tikumu nemet. 834 7101

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1651 592

Suns spalvu met, bet tikumu nē. 231 746

Suns spalvu met, bet tikumu nemet. 1379 3602

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 917 1800

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 917 1567

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 917 206

Suns met spalvu, bet tikumu nē. 231 504

Suns spalvu met, bet tikumu nemet. 231 1244

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 1225 9603

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1552 5495

Suns spalvu met, bet tikumu nemet. 828 2525

Suns met spalvu, bet tikumu nemet. 927 3954

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1383 370

Suns spalvu metr, bet tikumu nē. 1655 930

Suns spalvu met, tikumu ne. 853 174

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 893 794

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 464 1801

Suns spalvu met, bet tikumu ne. 840 174

Sune spalvu met, bet tikumu ne. 393 198

Suns spalvu met, bet tikumu nē. 10 3542

Suns spalvu met, bet tikumu nē. 527 37297

Suns spalvu met, tikumu nemet. 1239 2148

Suns spalvu met, tikumu nemet. 116 1419

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 1137 20

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 1137 108

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 17 15958

Suns spalvu met, tikumu nē. 935 15675

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 1001 398

Suns spalvu met, bet tikumu nemet. 17 9385

Suns spalvu met, bet tikumu nemet. 1552 894

Suns spalvu met, bet tikumu nemet. 17 15692

Suns spalvu met, bet tikumu ne. 17 30202

Suns spalvu met, bet tikumu nemet. 17 20052

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1079 33

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 893 252

Suns spalvu met, bet tikumu ne.Bb 17 5845

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 464 128

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 67 521

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 893 51

Suns met spalvu, ne tikumu. 893 415

Suns met spalvu, tikumu nē. 828 7400

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1552 6831

Susn spalvu met, bet ne tikumu. 521 16

Kā suns, spalvu met, bet tikumu ne. 527 45734

Suns spalvu met, tikumu nemet. 1202 366

Suns spalvu met, bet tikumu ne. 208 1353

Suns spalvu met, tikumu nemet. 922 1181

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1900 421

Suns spalvu met, tikumu nemet. 828 8048

Suns spalvu met, tikumu ne. 717 963

Suns spalvu met, bet tikumu ne. 17 25647

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 17 29708

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 17 17139

Suns spalvu met, bet tikumu nemet. 1212 369

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1116 25

Suns spalvu met, tikumu nemet. 1041 359

Suns met spalvu, tikumu nē. 1190 3179

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1337 422

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 877 2602

Suns spalvu met, tikumu nemet. 961 3755

Suns spalvu met, tikumu nemet.Bb 32 1265

Suns spalvu met, bet tikumu nē. 1748 23

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 1079 1418

Suns met spalvu, tikumu nē. 834 1709

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 1552 3440

Suns spalvu met, tikumu nemet. 1552 3262

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1860 3472

Suns spalvu met, tik ne tikumu. 1552 6501

Suns spalvu met, tikumu nē. 1950 4162

Suns spalvu met, bet tikumu nemet. 1552 4792

Suns spalvu met, bet tikumu nē. 1862 222

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 1494 505

Suns spolvu mat, a tykuma to nā. 820 858

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 144 1081

Suns spalvu met, bet nbe tikumu. 1219 63

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 1552 4539

Suns spolvu mat, tykuma manat. 970 172

Suns spalvu mat, na tikumu. 380 1746

Suns mat spolvu, na tykumu. 512 101

Sunc spolvu mat, a tykuma namat. 1945 4445

Suns spalvu met, bet nemet tikumu. 1341 6845

Suns met spalvu, bet nemet tikumu. 1341 2406

Suns mat spolvu, na tykumu. 1930 241

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1439 1118

Suņs spolvu mat, a tykumu namat. 1399 109

Suņs spolvu mat, bet na tykumu. 434 26

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1429 589

Suns spalvu met, bet ne tikumu. 867 6778

Suns spalvu met, bet dabu nē. 1014 835

Suns met spalvu, bet ne tikumu. 1685 811

Suns spalvu met, bet dabu nemet. 1638 1554

Suns spalvu met, bet dabu nē. 796 208

Suns spalvu met, bet dabu nē. 954 2129

Suns spalvu met, bet dabu nemet. 1690 291

Suns spalvu met, bet ne dabu. 121 1418

Suns spalvu meina, bet dabu nemeina. 1008 5469

Suns maina spalvu, bet ne dabu. 977 1280

Suns spalvu met, bet dabu nemet. 1206 1231

Suns spalvu met, dabu nemet. 1773 61

Suns spalvu met, bet dabu nemet. 1206 3437

Suns spalvu met, bet dabu nemet. 1206 1382

Suns met spalvu, bet dabu nemet. 1244 13940

Suns met spalvu, bet dabu nemet. 1141 734

Suns spalvu met, dabu - nekad. 1008 4132

Suns met spalvu, bet ne dabu. 1010 75

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1695 1679

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1695 271

Suns spalvu met, bet dabu nē. 94 1425

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1696 5936

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1661 4420

Suns spalvu met, bet dabu nē. 353 9530

Suns spalvu maina, bet dabu nemaina. 958 117

Suns spalvu met, bet ne dabu. 925 699

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1688 2191

Suns spalvu met, bet ne dabu. 848 2636

Suns spalvu met, bet ne dabu. 848 1711

Suns met spalvu, bet ne dabu. 848 2619

Suns spalvu met, bet dabu ne. 13 2528

Suns spalvu met, bet dabu ne. 230 4246

Suns spalvu met, bet dabu nemet. 387 4572

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1225 2933

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1552 297

Suns met spalvu, bet ne dabu. 1379 1760

Suns spalvu met, bet ne dabu. 464 5620

Suns spalvu met, bet ne dabu. 917 2138

Suns spalvu met, bet ne dabu. 202 1591

Suns spalvu met, bet ne dabu. 941 2049

Suns spalvu met, bet ne dabu. 942 1062

Suns spalvu met, bet dabu ne. 1552 5124

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1376 2397

Suns vilnu met, bet dabu nemet. 12 1102

Suns met spalvu, bet ne dabu. 231 10059

Suns met spalvu, bet ne dabu. 1880 2562

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1652 161

Suns spalvu met, bet dabu nemet. 1802 232

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1376 1224

Suns spalvu met, dabu nemet. 1127 1209

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1657 2929

Suns spalvu met, bet dabu nemet. 941 258

Suns spalvu met, bet dabu nemet. 70 2553

Suns spalvu met, ne dabu. 834 5361

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1654 312

Suns spalvu met, bet ne dabu. 929 23784

Suns met spalvu, bet dabu nemet. 927 1464

Suns spalvu met, ne dabu. 2 2144

Suns spalvu met, bet dabu ne. 927 2128

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1597 5657

Suns spalvu met, bet dabu ne. 625 332

Suns spalvu met, bet ne dabu. 17 20685

Suns spalv met, bet ne dab. 748 106

Suns spalvu met, bet dabu ne. 375 6207

Suns spalvu met, bet dabu ne. 67 2931

Suns spalvu met, bet dabu namaina. 208 1155

Suns met spalvu, bet ne dabu. 1900 912

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1552 9134

Suns spalvu maina, bet ne savu dabu. 556 4356

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1751 82

Suns spalvu met - dabu ne. 1472 2259

Suns spalvu met, bet dabu nemet. 584 1679

Suns spalvu met, ne dabu. 101 2299

Suns spalvu met, bet ne dabu. 384 591

Suns spalvu met, bet ne dabu. 961 1080

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1147 116

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1074 326

Suns spalvu met, bet ne dabu.Bb 13 574

Suns spalvu met, bet dabu ne. 1225 38639

Suns spalvu met, bet dabu ne. 208 1992

Suns spalvu met, bet ne dabu. 584 1429

Suns kūlu met, bet dabu nemet. 17 20589

Suns apalvu met, bet dabu nemet. 828 1245

Sunis spalvu met, bet ne dabu. 935 24918

Suņs spolvu mat, bet na dobu. 640 1043

Suņs spolvu mat, bet na dobu. 780 379

Suņs spolvu mat, bet na dobu. 640 350

Suns spolvu mat, a dobu nā. 1925 3618

Suns spalvu met, bet amatu nemet. 1688 464

Suns spalvu met, amatu nē. 834 2391

Suns spalvu met, amatu nemet. 1668 1182

Suns spalvu met, amatu ne. 961 6085

Suns spalvu met, amatu nemet. 384 3010

Suns spalvu met, amatu nemet. 834 8440

Suns spalvu met, amatu nemet. 834 3532

Suns spalvu met, amatu nemet. 387 4231

Suns spalvu met, bet amatu nemet. 925 140

Suns spalvu met, bet amatu nemet. 848 3165

Suns spalvu met, bet ne amatu. 230 4295

Suns met spalvu, amatu nē. 848 700

Sune spalvu met, amatu nemet. 1493 2248

Suns vilnu met, bet amatu ne. 997 10806

Suns spalvyu met, bet amatu nemet. 872 2835

Suns spalvu met, amatu nemet. 12 2107

Suns spalvu met, amatu nē. 17 12772

Suns spalvu met, bet amatu nē. 855 5503

Suns spalvu met, bet amatu nemet. 101 2799

Suns spalvu met, bet amatu neatstāj. 1753 98

Suns spalvu met, bet ne ieradunu. 926 508

Suns spalvu met, bet ne ieradumu. 1354 52

Suns spalvu met, bet ieradumu neatmet. 1674 754

Suns spolvu mat, bet ieroduma natmat. 1263 1004

Suns spalvu met, bet ne ieradumu. 1592 5265

Suns spalvu met, bet ieradumu neatstāj. 696 17

Suns spalvu met, bet niķi rej. 941 2922

Suns spalvu nomet, bet niķis paliek. 1552 4924

Suns spalvu met, bet niķi nemet. 1376 3391

Suns spalvu met, niķus nemet. 1624 590

Suns spalvu met, bet niķi neatmet. 231 852

Suns met spalvu, bet zobus nē. 848 2482

Suns spalvu met, bet ne zobus. 1225 21631

Suns met spalvu, cilvēks tikumu nemet. 1008 2674

Suns spalvu met, bet cilvēks tikumu nekad. 848 2846

Suns spalvu met, cilvēks tikumu nemet. 1376 1407

Suns spalvu met, bet cilvēks tikumu nemet. 1341 30065

Suns met spalvu, bet cilvēks tikumu nekad. 884 1417

Suns met spalvu, ne cilvēks tikumu. 1009 70

Suns spalvu met, cilvēks tikumu nemet. 1552 3089

Suns spalvu met, cilvēks tikumu nemet. 1595 1168

Suns spalvu met, bet cilvēks tikumu nemet. 929 56184

Suns spalvu met, bet cilvēks savu tikumu nemaina. 231 3614

Suns spalvu met, bet cilvēks tikumu nemet. 12 2132

Suns spalvu met, cilvēks tikumu nemet. 917 4073

Suns met spalvu, bet cilvēks tikumu nemet. 1225 22358

Suns spalvu met, cilvēks tikumu nemet. 1576 9216

Suns met spalvu, cilvēks tikumu nemet. 927 5259

Suns spalvu met, bet cilvēks savu tikumu nemet. 1385 1362

Suns spalvu met, bet cilvēks tikumu nemet. 927 654

Suns met spalvu, bet cilvēks tikumu nemet. 1592 8410

Suns spalvu met, cilvēks tikumu nemet. 67 975

Suns spalvu mat, bet cilvāks tikuma namat. 1247 29

Suns spalvu met, cilvēks tikumu nemet. 527 31981

Suns spalvu met, cilvēks tikumu nemet. 384 1614

Suns spalvu met, bet cilvēks tikuma nemaina. 527 31943

Suns spalvu met, bet cilvēks tikumu nepamet. 464 3052

Suns spalvu met, cilvēks tikumu nemet. 1552 455

Suns mat spolvu, bet cylvāks namat tykuma. 477 158

Suns spolvu mat, bet cylvāks sova īroduma namat. 1263 942

Suns spolvu mat, bet cylvāks sova īroduma namat. 1940 2864

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 1242 2777

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 958 2916

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 94 1835

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemaina. 1805 2523

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 527 23984

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 1692 186

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemaina. 1688 591

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 1208 11643

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 796 1152

Suns spalvu met, cilvēks dabu nē. 1259 1

Suns spalvu met, cilvēks dabu nemet. 1695 438

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nē. 1638 380

Suns spalvu met, cilvēks dabu nemet. 997 5849

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemaina. 1206 906

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 1009 351

Suns spalvu met, cilvēks dabu nemet. 834 10446

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 872 1185

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 1880 1887

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 231 609

Suns spalvu met, bet ne dabu. 1629 1889

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 884 1786

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 884 4963

Suns spalvu met, cilvēks dabu nemet. 1641 619

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 358 960

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 917 7680

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 917 6385

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 1466 330

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 834 2674

Suns spalvu maina, cilvēks dabu nemaina. 1800 1302

Suss met spalvu, cilvēks dabu nemet. 12 2590

Suns met spalvu, cilvēks dabu nē. 1225 7472

Suns spalvu met, cilvēks dabu nemet. 828 1269

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 17 21742

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 128 90

Suns spalvu met, cilvēks dabu nē. 17 28357

Suns spalvu met, cilvēks dabu ne. 17 8664

Suns spalvu met, cilvēks dabu nē. 1552 23017

Suns spalvu met, cilvēks dabas nemet. 529 2096

Suns vilnu met, cilvēks dabas nemet. 375 4701

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 67 297

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet. 67 1112

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemaina. 961 2627

Suns met spalvu, bet cilvēks dabu nē. 699 136

Suns spalvu met, cilvēks dabu nemet. 840 1929

Suns spalvu met, bet dabu nemet. 584 2136

Suns spalvu met, cilvēks dabu ne. 875 140

Suns spalvu met, bet amatu nemet. 116 6641

Suns spalvu met, bet cilvēks dabu nemet.Bb 42 243

Suns spalvu met, cilvēks tikumu ne. 116 8929

Suns spalvu met, cilvēks tikumu nemet. 1838 4230

Suns spalvu met, bet cilvēks dabas nemet. 17 9386

Suns spalvu met, cilvēks niķi nemet. 1225 4291

Suns met spalvu, cilvēks niķi nemet. 1576 4243

Suns met spalvu, bet cilvēks niķi nemet. 231 2529

Suns spalvu met, bet cilvēks niķi ne. 941 4152

Suns spalvu met, bet cilvēks niķi nemet. 942 1476

Suns spalvu met, vīrs tikumu nemet. 1552 17024

Suns spalvu met, ne bet vīrs tikumu. 202 5279

Suns spalvu met, bet vīrs tikumu nemet. 872 1692

Suns spalvu met, vīrs tikumu nemet. 828 931

Suns spolvu mat, bet cylvaks sova iroduma naatmat. 1263 942

Suns met spalvu, bet cilvēks ieradumu nemet. 1576 4587

Drīzāk suns spalvu met, nekā cilvēks ieradumu. 384 4619

Suns apalvu met, cilvēks ieradumu nemet. 917 4347

Suns met sopalvu, cilvēks ieradumu nemet. 1114 365

Suns met spalvu, bet ne cilvēks padomu. 12 600

Pirmo reiz suni ar kaulu pieviļ, bet otro reiz ne ar gaļu nepievilsi. 121 1402

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz ne ar gaļu nepievils. 1684 648

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz ar maizi nepievils. 848 2633

Vienreiz suni var pievilt ar kaulu, bet otrreiz ne ar gaļu vairs nepievilsi. 848 3406

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz - ne ar gaļu nepievils. 958 10065

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz ne ar gaļu nepievilsi. 1106 1169

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz ne ar gaļu nepievilsi. 1600 5607

Pirmo reiz suni piekrākj ar kaulu, otreiz ne ar gaļu. 1660 5147

Pirmo reizi suni piemānīsi ar kaulu, otru reizi ne ar gaļu nepiemānīsi. 1685 517

Vienreiz suni piekrāpj ar kaulu, otrreiz suni nepiekrāps ar gaļu. 1014 1214

Pirmo reizi suni piekrāpsi ar kaulu, otrreiz ar gaļu nepiekrāpsi. 1690 420

Vienreiz suni piekrāps ar kaulu, otrreiz ar gaļu ne. 387 7133

Vienreiz suni piekrāpj ar kaulu, bet otrriz ne ar gaļu. 668 4587

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz ne ar gaļu nepievilsi. 1654 299

Vienreiz suni pievil ar kaulu, otrreiz ar gaļu nepievils. 231 5792

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz ne ar gaļu nepievils. 927 4169

Vienreiz suni ar kaulu pievilsi, otrreiz vairs ne ar gaļu. 464 5789

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz ne ar gaļu nepievilsi. 1177 7116

Vienreiz suni var pievilt ar kaulu, otrreiz ar gaļu nevar. 1557 3554

Pirmo reizi suni piekrāpsi ar kaulu, bet otro ar gaļu nepiekrāpsi. 1225 2506

Pirmo reizi suni pievilsi ar kaulu, otro reizi nepievilsi ar gaļu. 1594 4939

Vienreiz piekrāpsi suni ar kaulu, otrreiz ar gaļu nepiekrāpsi. 1597 5624

Pirmo reizi suni piekrāpsi ar kaulu, otrreiz vairs ne ar gaļu nepiekrāpsi. 929 64080

Pirmoreiz suni ar kaulu piekrāpsi, otrreiz ar gaļu nē. 8 1669

Vienreiz suni piekrāp ar kaulu, otreiz nepiekrāps ar gaļu. 1626 3553

Ka vienreiz suni piekrāpj ar kaulu, otrreiz nepiekrāpsi ar gaļu. 12 2028

Pirmo reizi suni pieviļ ar kaulu, vēlāk vairs ar gaļu nepievilsi. 961 6128

Pirmo reizi suni pieviļ ar kaulu, otrreiz nevar ar mīkstumu. 1552 17087

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz ar gaļu napievils. 840 666

Papriekšu suni pieviļ ar kaulu, pedigi nevar ne ar gaļu. 393 1107

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz ne ar gaļu. 17 20681

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz nepeivils ne ar gaļu. 1552 2955

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz ne ar gaļu nepievilsi. 828 14871

Vienreiz suni piemāna ar kaulu, otrreiz ne ar gaļu nepiemānīs. 17 12797

Pirmo reiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz vairs ne ar gaļu nevar pievilt. 116 3964

Vienreiz suni pievils ar kaulu, otrreiz nepievils ar gaļu. 693 1399

Pirmo reiz suni pievils ar kaulu, otreiz ar gaļu nepievilsi. 137 956

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz ne ar gaļu. 1784 994

Vienreiz suni pievil ar kaulu, otrreiz i ar gaļu nepievilsi. 17 7980

Pirmo reiz suni piemāni ar kaulu otreiz ar mīkstumu ne. 72 408

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otreiz ne ar gaļu nepievilsi. 186 242

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otrreiz ar gaļu nepievilsi. 1444 1439

Suni var pievilt ar akmeni tik vienreiz, bet otrreiz to nepievilsi pat ar gaļas gabalu. 556 13829

Pirmo reizi suni ar kaulu var piemānīt, otreiz ne ar gaļas gabalu nepievilsi. 696 26

Vienreiz suni var ar akulu piemānīt, otrreiz ar gaļas gabalu nepiemānīsi. 1341 7523

Vienreiz suni pieviļ ar kaulu, otreiz ne ar gaļu. 120 283

Pirmoreiz suni ar kaulu piemānīsi, otrreiz ne ar gaļu ne. 1337 84

Vienreiz suni piemāna ar kaulu, otrreiz ar gaļu nepiemānīsi. 1758 208

Pirmo reizi suni piemānot ar kaulu, otro reiz i ar gaļu vairs nepiemānīšot. 1347 25

Vienreiz suni piemāna ar kaulu, otreiz ar gaļu nepiemānīsi. 1758 208

Reizi suni apmōneisi ar kaulu, ūtrā reizē napīmōneisi ar gali. 820 994

Nivīns suņs naād gali smiltīs napouoļuojs. 1368 720

Suns ar neēd, ka neapvārta. 116 12450

I sunc jau navārtīta nād. 1347 247

Suņs navoļōta naad. 566 306

Suns arī neēd, ja neapvārta. 1459 3761

Suns, kas daudz zaķus ķer, neviena nenoķer. 1695 3127

Suns, kas daudz zaķu ķer, nevienu nenoķer. 1695 2414

Suns, kas daudz zaķus ķer, neviena nenoķer. 877 3399

Jo suni glauda, jo spalva ceļas. 1766 7146

Jo suni glauda, jo kupri ceļ. 796 11664

Kopu suns neborojas. 1592 2112

Kopu suns nebarojas. 116 21252

Kopu suns nebarojas. 1805 69

Nebūtu suns aizsmilkstējies, būtu zaķi noķēris. 10 4017

Ja sunim nebūtu ēst iegribējies, būtu zaķi noķēris. 1774 8531

Nebūtu suns aizsmilkstējies, būtu zaķi noķēris. 527 32287

Nebūtu suns apsēdies, būtu zaķis noķerts. 1594 5368

Ja suns nebūtu attupies, būtu zaķi noķēris.Bb 13 899

Nebūtu suns gulējis, būtu zaķi noķēris. 84 8360

Kad šunelis nebūtu dirsis, zaķi būtu noķēris. 1730 66342

Būtu suns nedirsis, būtu zaķi noķēris. 23 3385

Ja suns nebūtu dirsis, tad būtu zaķi noķēris. 334 401

Kad suns nebūtu mīzis, būtu zaķi panācis. 1730 44881

Suņa kūtī gaļu neglabā. 1802 1667

Suņa kūtī gaļu neglabā. 1774 908

Suņa kūtī gaļu neglabā. 1084 1239

Suns kūtī gaļu neglabā. 1585 861

Suņa stallī gaļu nemeklē. 121 1400

Suņa kūtī gaļu neglabā. 1573 4611

Suņa kūtī gaļu neglabā. 828 8052

Suņu kūtī gaļu neglabā. 935 15677

Suņa kūtī gaļu neglabā. 1573 2966

Suņa būdā gaļu neglabā. 1584 3778

Suņa būdā gaļu neglabā. 1624 283

Neej suņu kūtī desas meklēt. 527 45667

Suņkūtī desu atrast nevar. 101 2130

Suņa kūtī desu nevar atrast. 855 55401

Neej nu suņu kūtī desu meklēt. 450 1615

Suņu kūtē desu nemeklē. 1552 3286

Ko nu suņu kūtī desu meklē.Bb 32 1282

Suņu kūtī neej maizes meklēt. 72 429

Ej vien suņu kūtī maizes meklēt. 1620 1942

Neeji suņu kūtī maizi meklēt. 1736 4043

Iet suņa kūtī maizi meklēt. 1135 629

Nēji suņu kūtie maizes maklāt. 1347 26

Suņa būdā pīrāgu nemeklē. 1225 5286

Suņa kūtī gaļu neglabā. 1576 6798

Suņa kūtī gaļu neglabā. 834 11825

Suņu kūtī gaļu neglabā. 639 197

Vai viens suns vien raibs? 1621 285

Vai viens vien suns raibs. 1552 30128

Viens suns vien nav raibs. 1738 2344