Suns - medības

 

Neturi suni augstā godā. 1552 15454

Svīt suņam maizes, i suns narīs. 548 2355

Kad suņa nav mājās, tad kaķi pa galdu staigā. 796 11667

Vai tad es kāds suņa bērns. 880 1278

Dari tā, ka suns paēdis, un kaza paliek dzīva. 1341 18818

Suņam zobi nak kabatā. 1552 32446

Kad tik suns baļķi naizvalk prieškā. 527 2156

Vai dod man suņa sirds. 1802 3446

Suns lepojas ar asti, meita ar matiem. 961 6314

Kas suni vacumā nabaroj, tys pats lobuma nariādz. 679 1408

Niknu suni apsauksi, bet ne niknu sievu. 1599 5381

Īsagōdōjās kai suņam pīkdīna. 819 814

Kam nav suņa, nav vārtu sarga. 1595 1672

Suņi no tālienes pazīst. 508 1551

Ar trakiem suņiem un ļauniem cilvēkiem jāapietās prātīgi. 556 9691

Nikni suņi kož. 116 5998

Suņs i tys kaunu saprūt, bet cylvāks nasaprūt. 679 1344

Jo suni syt, jo suns kauc. 509 1301

Papyut suņam zam astis. 465 341

Kā tu manam suņam, tā es tavam teļam. 116 8265

Papyut suņam dyrsā. 465 340

Tas jau skatās suņa acīm. 566 916

Nagluosti sveša suņa! 1779 977

Kur nikni suņi, tur skops saimnieks. 1600 7845

Suns viļājas uz mīkstu laiku. 1552 9096

Tur jau nav ne suņam pakrešļa. 1459 287

Meklē kā suns dirst. 23 554

Mekle ka suns dirst. 137 872

Suni nemāca kaulu ēst. 508 2142

Pyrmī suneiši juosleicynoj. 1368 539

Suņam pātaga, tiesas kungam žaika. 617 2215

Bīsties suni no priekšas, zirgu no pakaļas, bet sievu visapkārt. 877 2201

Suņa zobi, zāģa zobi un zirga kāja nav galvojami. 527 36503

I suns gonūs naborōts naīt. 548 2382

Nadzeņ vaco suņa nu mōjom, kad jauna veļ nava. 966 84

Suņi, kaķi - vecu meitu lutekliši. 393 362

Nikni suņi nav rīdami. 1120 88

Kā tu manam sunim, tā es tavam kungam. 1137 939

Ko iešu suņu birzē sēņu lauzt. 529 2175

Pat suns neņem veselu klaipu. 1730 59132

Tik pat kā suņam ūdeni uzlej, nopurinājas un aiziet. 23 1283

Ej nu suņa dirsā mūžu raudzīt. 1730 59265

Suns kaulu pārgrauž, bet koku ne. 1750 1441

Kāds suns, tāds kauls. 116 9370

Sunim met, pats sev trāpa. 1188 4490

Suns nav suņa rads. 1707 942

Lai ne sunim tādas dabas kā tev! 1704 3969

Ko skatas kā suns mēnesī. 997 2604

Suns rej tur, kur viņu baro. 1626 4562

Tam tik daudz stiķu, kā sunim blusu. 584 2357

Tik suņam kauna, tik tykuma. 509 485

Katru reizi suns saimnieku neklausa. 997 15649

Suņa sirds labāka par vācieša sirdi. 1880 2526

Suns suni nerej. 917 5951

Suņs aprej vysu kas godōs ceļā. 640 1273

Suņa māja aizgaldā. 508 2924

Suņa mode riet. 231 10151

To aizvadīja ar suņa godu. 142 4056

Labāk ar suni kopā dzīvot. 668 4636

Kad suns rej, i laksteigola da nadzīd. 1263 704

Tu gribi būt tas labais, bet es lai esmu suns. 556 9079

Suņam suņ dzīve. 508 2111

Suņam suņa ceļš. 508 1570

Nemet sunim ar sprunguli. 1783 359

Sunis pi gunis, zaglis pi aglis, dortia pi porta, a teklia pi ceplia. 527 33396

Tik suņam prota cik putnam gales. 640 933

Jau tev īsagribēja kai suņam pīktdīņ. 640 393

Nasaver tī kur kaunōs, lobōk pasaver kur suns ar suni grīžās. 548 2344

Vai nu sunim dod, vai nu viņam, tas ir vienalga. 1478 1001

Suņa zobi un bērna sēžamā vieta nav galvojami. 1225 11272

Kāpēc suns asti nes? Tāpēc, ka aste suni nevar panest. 1552 40484

Kā suns ar asti pamet, tā iet. 464 595

Suns laiž vairāk kā lakstīgala, bet nedzied. 1225 5854

Nedomā, ka suņam ir atsista kōja, jo nesi tōs atsitis. 508 2436

Lai tie suņi ap man rej, es tik vidū stāv un smej. 1766 7465

Suns riedams apnīk, bet mēness spīdēt neapnīk. 848 2836

Suni drīzāk var iemācīt nekā dzērāju. 508 2044

Suņi rej, kungi brauc. 1225 40101

Spītīgs kā suns. 1225 5445

Labs suns labs mājas sargs. 1200 5389

Suns labāks nekā tu. 1225 29302

Skrej kā suns pēc desas. 1707 960

Mazs sunītis kož lielu zaķi. 584 2190

Kur suns rej, tur troksnis ceļas. 1511 407

Kas suni baros, ja cilvēks nebaros. 1552 8991

Lai ne sunim tādas dabas kā tev. 1552 9109

Apēstu vai suni, ja astes nebūtu. 1715 1349

Sunim ir puisis, bet suņpuisim nav puisis. 527 8479

Izmācīs tevi kā suni rutkus ēst. 527 4459

Negalvo suni par liecinieku. 1585 882

Suņpuisim suņpuisi nevajaga. 997 2022

Suns suņam ceļa nagrīž. 548 2191

Kad suni rīda, tad rej. 84 7910

Sunītim, kaķītim, katram sava laime. 1107 48

Kā suņam desa. 205 466

Dar suņam labu! 1620 1877

Tas suns kas kodis lai laiza. 23 1147

Nav krietni suni mielojis. 23 743

Ja tev kas pastāv tad sunim desa kaklā drizāk pastāv. 73 291

Cik jau suns zyna pīkdinis tik i tu dorba. 344 1813

Draudzīgi keri vorkalu suni. 365 259

Ēd pats un dod sunim tad tu darisi saimniekam lielu postu. 72 8639

Cik suņam kauna, tik suņam goda. 280 1182

Iet kā pinkainais, bemburainais suns. 23 308

Suņa mīlē deviņas vūts un deviņas zelles. 41 227

Staigā tikpat kā suns siena vezunu pets neēd, bet otram nedod. 72 8489

Suni no liela gabala pazīst. 508 2189

Tam ir suņa nāsis. 1225 39955

Kā suns bez astes. 334 405

Jo vairāk suni glauž, jo niknāk baltus zobus rāda. 145 1074

Ierīdīti suņi rēja, ierunāti ļaudis runā. 1576 9994

Jo suni rīda, jo suns rej. 1627 3160

Kad suns rej i laksteigola da nadzīd. 1940 2675

Par vālu suņi baruot, ka īt medeibuos. 1950 8006

Savi suņi rej, savi sadar. 1950 7953

Jo tu maņa nasaklausīs, klausīs suņa ōdas. 258 319

Kā suni sien, kā brāli raisa. 1730 20881

Palaid suni un kaķi un ej pats no mājas ārā. 1730 15236

Sunīts rej, Klaviņš nāk, tec, māmiņa, runāties, es slaucīju istabiņu. 1730 76820

Dod sunim muti nolaizīt. 1730 66330

Kad suns pāri sētai, tad pie astes ar vairs nenoturēs. 1730 21188

Ir sunim savs zeseris, kā lai cilvēkam nebūtu naudas. 1730 66217

Suns pa suni zābakus šuj. 1730 66400

Vai zini ko jaunu, suns noķēra aunu. 1730 76768

Pieēdis suns nav labs māju sargs. 1730 66156

Suns riedams pelna maizi. 1730 66182

Sasējušies kā suņi. 23 1066

Kur divi suņi mājā, tur vilks skrien caur. 1730 59009

Ej nu suņu kūtī maizi meklēt. 1730 59097

Ņord ko suns pautus kasiedams. 126 164

Prasts šunelis grib lepnā gultā gulēt. 1730 66393

Labam suņam īss mūžs. 1730 2107

Trakais suns aizskrēja kā pēslis! 1730 84557

Tev suns kaunu aiznesis. 1730 59078

Sarkans kā suņa rīks. 23 1065

Kā sunim desa. 1620 2490

Niknu suni apskauž, bet niknu sievu nē. 1689 3632

Slyns kai suns. 508 1909

Suņam vysur durvis cīt. 508 2687

Kas man nu vina, ka sapyvušam sunam astes navar izraut. 477 175

Skraida kai suns pa pasauli. 1151 307

Līdz suni piemin, vilks jau sētā. 13 749

Kad suns rej, aste kust. 94 1841

Pa suņam i stričs. 1945 3289

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1650 557

Taids tur gūds beja, kai suņa biāris. 344 1815

Suns jau gan tev tur dirsīs. 142 2884

Ko rej kā suns? Ej uz ceļa cilvēkus riet. 529 1729

Mīl kā suns pērienu. 877 1111

Maļ kai suņs asti. 1368 2324

Iedomāja kā Zukara suns piektdienu! 1494 585

Suns aiz ōdas, kakis kabatā. 374 124

Nava suņa bais, a žvarga napateik. 40 768

Rej kai suņs mienesneicā. 1945 5537

Suņc zyna, kur dasa nūlykta. 1930 3766

Suņs suni pazeist. 1940 1989

Nyknu suņu nikas nabaroj, nyknu cylvāku nikas nacīņej. 1925 2640

Suns suni rej. 1800 5759

Beistīs suņa seituo a cylvāka golodnō - golodns sylvāks nazavērs nikuo, var zagt i vysu kū. 1940 6076

Juos svātums nūguo suņam sīka pļaut. 1950 3683

Jo daudz suņu, jo maz sētas sargu. 1950 3195

Kas kam, suņam rīšona. 1945 756

Pērc sunīti kas ar dirsiņu rej. 23 899

Suns špetns, kad paēdis, cilvēks kad neēdis. 1800 1763

Nav ne suņa tiesības. 23 757

Guļ kai suns uz kryuts. 1940 2601

Ja nav, lai nav suņa ar četrām kājām, ar divām jau nu mājā neturēšu. 1341 17999

Mīlē kā suns vecu tupeli. 1600 7836

Kā suns ķer, kā miets rij. 958 1374

Suņa mēlē deviņas laimes, kaķa mēlē deviņas nelaimes. 584 2359

Nebēdājies par to, ka mans suns bez zobiem. 556 10093

Ja suns sargā aitas, tad gans var gulēt. 556 11411

Tam suņa nāsis. 23 11792

Kā tu manam sunim, tā es tavam teļam. 1137 1741

Suns skrien kā bulta. 116 13922

Kad suņi mežā, tad zaķi alā. 1137 2303

Suns aiz grēdas. 380 2188

Suns vīļājas uz mīkstu laiku. 1592 1678

Nav ne īsa, ne gara ko suņam iesviest. 527 1438

Kas sunim rīklē, tas vēderā. 828 6686

Kas nekait slaktera sunim, kas meldera cūkai. 1690 4177

Kur suns ēd, tur cilvēks lai neēd. 1225 10898

Daudz turēdams suņiem dod, maz turēdams - cilvēkiem. 759 8355

Kas suni baros, ja cilvēks nebaros. 927 4168

Sargies no suņa. 1685 1172

Netopi par suni, lai kaulu dabūtu. 1379 7859

Nikni suņi kož. 464 5895

Svied sunim ar kaulu, tad suns neries. 927 3265

Ko nu grauž kā suns kaulu. 668 4584

Ak tu, manu sūru sunīt, tavu kuplu astīt! 1372 2474

Tikpat ka suņam siltu ūdeni uzlej, viņš nospurinajas vien uz aiziet. 603 118

Labi, ka bēgošam sunim asti noķēru. 353 9787

Suņam pātaga, tiesas vīram čarka. 17 10301

Suņam asi nagi, bet mīksta mēle. 1552 4881

Suns grib zirgu nonievāt. 556 6125

Domāt ka suni būt apēdis. 1802 3444

Suni piemin, suns klāt. 1624 675

Kā suns skatās acīs un kasa blusas. 1170 583

Kas suni dražna, tys pats kužōks suņa. 566 176

Tāds suns pērts, tāds nepērts. 1551 2870

Ko tu skaties kā Bancānu suns uz kāpostu bļodu? 1657 3887

Iedod suņam pirkstu, vēlāk paņem visu roku. 506 500

Neļauj suņam riet bez vajadzības. 556 12225

Ja vēlies, lai suns tevi neaiztiek, tad nebīsties no suņa. 556 9911

Suņam kauna nav. 1110 222

Suņam un kaķam vien nav naudas. 853 913

Kluss sunītis labs mājas sargs. 739 1910

Sik, sik suņi saimnieks mājā. 1576 8900

Suns narezejs! 1268 482

Vecais suns plecos. 834 8741

Ka suni izvadija no mājām. 23 3208

Suns izdirsis uz akmeņa un saule izperējusi. 116 8490

Kas tev bēdas, ka suns vēl aiz grēdas. 1225 30260

Še, sunīti, sviesta maize. 1601 1398

Dari suņam labu. 1225 6597

Suns suņa galā. 1225 16609

Sunīši, kaķīši vecu meitu mīluļi. 1225 40037

Ne suns pats kaulus ēd, ne citam dod. 384 391

Suns viņu zin, kas žīdam vezumā. 1225 21628

Suns ar kači vaci, da par unkuļim nivīnc nasauc. 1930 577

Ne visiem suns kož kājās. 384 3592

Kā suni aizdzina, tā suns izaug. 941 3685

Dari suņam labu. 384 2808

Slīkys kai golodnījam suņam, dyžan āsti grybīs. 1344 155

Suns jāglauda par spalvai. 1666 733

Jaunam suņam asi zobi. 1665 131

Loboks ir suns dzeivs, nakai liovs nadzeivs. 1368 1527

Dzīvs suns vairāk vērts nekā nosprādzis lauva. 1225 6868

Dzīvs suns labāks, kā nosprādzis lācis. 556 6546

Apēstu vai suni, ja astes nebūtu. 877 3396

Suņs suņa ceļus staigoj. 640 812

Sunim salda brandavīna nevajaga. 668 4574

Pa paldies suņi sprāgst. 464 6985

Naglaud suņa pret spolvu. 780 493

Tāds suns, tāda būdiņa. 769 114

Suņs rej, bet maizi peļnej. 640 444

Kā suns ar asti pamet, tā iet. 527 37483

Draudzīgi kai vorkaln suni. 365 259

Suns pyrda, vējs nesa. 509 614

Vecs suns nekad nerej bez vajadzības. 556 10684

Tie suņi kas rej, tie nekož. 1730 21066

Suns no suņa maz atšķiras. 508 1533

Suns sunim ir līdzīgi. 1478 998

Tas bija kā sunim ar pātagu. 1225 36310

Pēc spalvas arī sunim nosaukums dots. 739 9628

Tam tik daudz stiķu, kā sunim blusu. 1642 1211

Suņi, suņi tēva radi, mātes radi bāleliņi. 1599 1494

Suns rej - ciemiņi nāk. 1658 3664

Suņi kauc, viesi brauc. 1148 1577

Jo suns rej, jo viesi brauc. 1148 1575

Suns rej, ciemiņi būs. 1334 37

Sunim var asti nocirst, viņš tomēr paliek suns. 542 897

Suns rej, vējš pūš. 981 534

Nau cik baiss suņa kūšonas, kai rīšonas. 906 2128

Suņam suņa dorbs. 1473 465

Niknu suni apsauksi, bet ne niknu sievu. 1724 2569

Cik ilgi suns mēnesi ries. 1472 2812

Nevajag suņa ar divām kājām, ja nav uz četrām. 1599 6437

Kad suns rej i laksteigola da nadzīd. 1940 2675

Neba sunim taukus dos. 1376 3315

Kur suns lok, tur viņš rej. 1552 9009

Suns, kas kož rokā, vēlāk laiza. 1700 2568

Suņs pi guņs, kuce blusōs. 1398 215

Kai suni nu cīpa otdzino. 975 45

Kaids sunam dorbs, taids i ēdīns. 527 32048

Jam kai suņam zorna ap koklu nastuov, nūruov i apād. 1368 721

Trīs kapeiku skrīverītis - kunga sunītis. 1860 17

Suņs pī gims. 512 231

Tam jau suns kaunu apēdis. 1341 5263

Suņam nikod natici. 566 182

Tas ir slikts suns, kas kāro medījumu. 1699 6618

Jo leilāks suns, jo vairāk blusu. 1713 3933

Suņus blusu dēļ sauc par blusiķiem. 717 753

Pēc spalvas sunim ir nosaukums dots. 1001 476

Kurš suns kodīs ar tā spalvām jāsvēpē. 1797 125

Kad suni glauda, tad suns ņurd. 997 15645

Sunim suņa smaka. 1584 1643

Kā suņam desa. 1766 294

Suņa balss debesīs neskan. 1772 239

Suņa lāsti nenāk debesīs. 116 15269

Riay cik gribi, sunia bols naim uz debesīm. 1263 1010

Ja gribi pielabināt suni, tad neturi koku rokā. 202 3518

Kad gribi suni pielabināt, tad neturi spieķi rokā. 554 815

Mīl kā suns karstu kartupeli - saķer, saķer, palaiž vaļā. 116 11784

Es tevi mīlu tā kā suns karstu kartupeli. 17 833 112

Kur suņi guļ, tur zagļi zog. 527 37263

Kur suņi guļ, tur zagļi zog. 464 3018

Rej, cik gribi - suņa bolss naīt uz debesim. 1940 2910

Rej, cik gribi - suņa bolss naīt uz debesim. 1263 1010

Kas gulstas ar suni, pieceļas ar blusām. 1738 5275

Dajyuka kai suns dzērnavas laizīt. 344 1124

Dajuka kai sunc dzērnavys laizeit. 344 1817

Sunīts to nedabū tecēdams, ko kaķīts tupēdams. 1766 517

Suns nedabū to tecēdams, ko kaķis tupēdams. 1626 1662

Suns nedabon tecēdams, ko kaķis tupēdams. 1626 5460

Labāk suņa kodums, nakā laizījums. 617 2214

Labāk suņa kodums nekā laizīšana. 1459 1255

Suns rāda kāds ir saimnieks. 1552 1308

Suns rāda kāds tā saimnieks. 1552 10351

Kāds suns, tāds saimnieks; kāds saimnieks, tāds suns. 1206 6935

Sunim met, pašam acīs trāpa. 1188 4170

Sunim sviež, sev trāpa. 739 5002

Suns iet riedams, vilks ceļo klusu. 1773 734

Suns iet riedams, bet vilks ceļo lkusu. 1696 7855

Nemet sunim ar kauli, ka neķer dievam. 1601 1414

Suņam svīsi, kungam tiks. 548 5589

Kas ar suņiem kaujas, ap to suņi rej. 1459 4166

Suņi rej labprāt tos, kas ar viņiem kaujās. 8 1562

Suņi rej labprāt to, kas ar viņiem kaujas. 1661 3926

Suns ar neēd, kad neapvār. 464 8432

Navōļōta i suņs naād. 40 769

Suns ar neēd ka neapvāra. 1771 362

Nabaros suni, baros zagli. 400 2711

Ka nabaruosi suņa, boruosi zagli. 1344 496

Suņa nabarōsi, barōsi zagļi. 548 4166

Lēni suņi dzīvo vienā būdā. 527 37267

Lēni suņi dzīvo vienā būdā. 464 3022

Kā suni sauc, tā suns klausa. 796 6440

Kā suni sauc, tā viņš klausa. 1061 4281

Tad tur jau ir tas suns aprakts. 1341 22667

Ak tad te tas suns aprakts. 1459 318

Kad suns ēd zāli, tad lietus būs. 840 827

Suns ēd zāli - lietus būs. 867 7423

Lai ād kot suņs zoļu zoli. 548 14340

Plītē kā jakts suni pa vienu ausi, pa otru. 853 929

Suņi ne radi. 1730 56635

Suņi, ne radi. 1730 56635

Suņi ne radi, kaķi ne brāļi. 1730 59156

Suņi, ne radi. 1459 1277

Suņi ne radi. 1341 22779

Suņi nav rada. 1557 3944

Suņi nav rada. 527 37327

Suņi nav rada. 1444 588

Suņi nav rada. 464 3082

Suņi nav rada. 1552 25551

Sunim nav rada. 1552 25540

Suņi, ne radi! 1492 672

Suņi, ne radi. 208 1244

Suns ne rads. 625 584

Nevajaga suņa uz divām kājām. 1459 3765

Navajaga suņa uz divom kōjom, ka nava uz četrom. 820 458

Navajag suna uz diveju koju ka nava uz četru. 400 3144

Navajag suņ uz diveju kōju ka nav uz četru. 432 91

Dajyuka suns dzernovas laizīt. 1151 306

Ka suņs daiuks zernovas lyzgōt, tad ci suni sit zemē a ci zernovas jauc orā. 566 172

Pījiuc skraidēt, kai suņs dzernovys laizēt. 740 32267

Kurš suns dzērnas laizīt īsoka, tys tos laizīs i toļok. 768 284

Suņam suņa prāts. 1225 6680

Suņam suņa tykums. 1399 108

Suņam suņa tikums. 1655 2835

Suņam suņa tikums. 1573 4612

Suņam suņa tikums. 1383 1254

Suņam suņa tikums. 17 28286

Suņim suņa tikums. 1690 6301

Suņam suņa tikums. 1802 1668

Suņam suņa tikums. 834 5628

Suņam suņa tikums. 8 3435

Suņam suņa tikums. 1376 2663

Suņam suņa tikums. 1573 2967

Sunim suņa tikums. 1657 2876

Suņam suņa tikums. 1629 1840

Sunim suņa tikums. 828 8050

Sunim suņa tikums. 1552 9122

Suņam suņa tikums. 17 14572

Suņam suņa tikums. 464 3081

Suņam suņa tikums. 527 37326

Sunim suņa tikums.Bb 13 1193

Suņam suņa tykumeņš. 640 876

Suņam suņa niķis. 1552 4923

Sunim suņa niķis. 1626 575

Suņam suņa niķis. 739 4971

Sunim suņa niķi. 1690 2844

Suņam suņa i natura. 1368 103

Sunim suņa daba. 527 47264

Sunim suņa daba. 1225 22528

Sunim suņa daba. 880 2118

Sunim suņa daba. 855 5623

Sunim suņa daba. 1860 4368

Suņam suņa daba. 393 154

Suņam suņa daba. 1239 2144

Sunim suņa daba.Bb 13 884

Suņam suņa smoka. 640 813

Sunim suņa smaka. 1192 432

Suņam suņa amats. 527 45771

Suns dara suņa darbus. 12 2346

Suņam suņa dorbs. 640 899

Suņam suņa paraža. 375 5540

Suņam suņa celi. 780 63

Suņam suņa ceļš. 1558 319

Suņam suņa gudrība. 1455 1143

Suņam suņa ticība. 1668 614

Suņam suņa ticība. 1654 752

Suņam suņa ticība. 739 2673

Suņam suņa ticība. 527 25379

Suņam suņa ticība. 13 4240

Suņam suņa ticība. 1639 818

Sunim suņa ticība. 759 521

Suņam suņa ticība. 116 3981

Suņam suņa ticība. 529 2224

Suņam suņa ticība. 1771 3665

Suņam suņa ticība. 384 280

Suņam suņa ticība. 840 477

Suņam suņa ticība. 529 873

Suņam suņa ticība. 1225 30575

Suņam suņa ticība. 1627 853

Suņiem suņa ticība. 1611 1408

Suņam suņa gods. 927 4418

Sunim suņa gods. 8 3659

Suņam suņa gods. 508 2614

Sunim suņa gods. 917 2142

Suņam suņa gods. 400 2628

Suņam suņa gods. 400 2156

Suņam suņa gods. 917 1789

Suņam suņa gods. 1404 1492

Suņam gūda navajag. 508 2430

Suņam suņa gods, pamet kaulu lai grauž. 1225 10897

Suņam suņa gods. 1598 46

Suņam suņa alga. 450 1547

Sunim suņa alga. 1654 2725

Suņam suņa alga. 759 623

Sunim suņa gods. 935 29225

Sunim suņa alga. 1657 2800

Sunim suņa alga. 917 4124

Sunim suņa alga. 1592 1670

Sunim suņa alga. 1660 1615

Sunim suņa alga. 927 4173

Suņam suņa alga.Bb 32 1266

Suņam suņa alga. 527 31980

Sunim suņa alga. 1860 1173

Sunim suņa alga. 375 5563

Sunim suņa alga. 17 26952

Sunim suņa alga. 1444 725

Suņam suņa alga. 1600 7711

Suņam suņa alga. 1552 9135

Suņam suņa alga. 116 8134

Sunim suņa alga. 935 21692

Kaids suņam dorbs, taida i peļņa. 768 302

Sunim suņa alga. 527 8980

Sunim suņa alga. 527 8507

Sunim suņa tiesa. 1455 6256

Suņam suņa tiesa. 84 2053

Suņam suņa tiesa. 1639 2210

Sunim suņa tiesa. 1177 12801

Sunim suņa tiesa. 1652 1854

Sunim suņa tiesa. 1627 4242

Suņam suņa tiesa. 1802 3714

Suņam suņa tiesa. 529 2221

Suņam suņa tiesa. 527 46088

Suņam suņa tiesa. 17 25645

Suņam suņa tiesa. 1429 927

Suņam suņa tiesa. 527 9015

Suņam suņa tiesa. 1685 1732

Suņam suņa tiesa. 739 3219

Suņam suņa tiesa. 861 1926

Suņam suņa ēdiens.Bb 32 1315

Sunim suņa tiesa. 1601 2435

Suņam suņa tiesa. 1552 12610

Suņam suņa tiesa. 872 2799

Kam suņa dorbi, tam suņa maize. 509 490

Kas dos sunim sviesta maizi. 1696 1750

Kāds suņam darbs, tāda ēšana. 1552 897

Kaids suņam dorbs, taids i ēdīns. 509 1310

Kaids suņam dorbs, taids i ēdīns. 509 60

Kaids suņam dorbs, taida i maize. 820 298

Kaids suņam dorbs, taids ēdīns. 1209 350

Kāds suns, tāda maize. 1552 15503

Suns sunim kurpes šuj, kas šūs nabaga kaķīšam. 1774 8486

Suns sunim kurpes šuj, kas šūs nabaga kaķītim. 1805 1801

Suns sunim kurpes šuj, kas šūs nabaga kaķīšam. 1595 917

Suns sunim kurpes šuj, kas šūs nabaga kaķīšam. 1552 33424

Suns sunim kurpes šuj, kas nabaga kaķīšam. 17 8774

Suns sunim kurpes šuj, kas šūs nabaga kaķīšam. 929 59342

Suns suņam kurpi šūn, kas nabaga kaķīšam. 1377 170

Suns suņam kurpes šuj - kas nabaga kaķīšam? 1179 238

Suns sunim kurpi šuj, kas nabaga kaķīšam. 828 1247

Suns sunim kurpi šūn, kas nabaga kaķīšam. 159 69

Suns suņam kurpes šuva, kas nabaga kaķīšam. 853 179

Suns sunim kurpes šuj. 1660 4088

Suns sunim kurpes šuj, kas šūs nabaga kaķīšam. 1576 6852

Suns sunim kurpes šuj, kas šūs nabaga kaķīšam. 1084 8425

Kas suņam kurpes liks šūt. 617 2117

Suns sunim kurpes šuj, kas šūs nabaga kaķim. 1650 4836

Suns suņam kurpes šuva, kas nabaga kaķīšam! 1860 3443

Suns suņam kurpi šuj, kas nabaga kaķīšam. 828 12835

Suns sunim kurpes šuj, kas šūs nabaga kaķītim. 1900 797

Suņs suņam kurpis šyun, kas šyus naboga kačam. 1779 1181

Suns suņam kurpes šuva, kas nabaga kaķīšam. 619 9

Suns sunim kurpes šuj, kas šūs nabaga kaķīšam. 1551 1228

Suns suņam kurpi šuj, kas nabaga kaķīšam. 384 2729

Suns sunim kurpes šuj, kas šūs nabaga kaķītim. 1597 5610

Suns nikns paēdis, cilvēks nepaēdis. 202 2266

Suns dusmīgs kad peēdis, cylvēks naēdis. 477 786

Suns dusmīgs paēdis, cylvaks naedis. 400 3452

Suns nikns paēdis, cilvēks neēdis. 1950 4163

Paeds suns un naieds cilvaks ir sirdīgi. 793 24

Suņs dusmīgs paēds, cylvāks naēds. 966 419

Kā suns uz siena kaudzes, ne pats ēd, ne citam dod. 1594 3825

Sēd kā suns uz siena kaudzi: ne pats ēd, ne otram dod. 884 1416

Kā suns zr kaulu uz sienvezumu: pats neēd, otram nedod. 1766 423

Guļ kā suns uz siena: pats neēd, citiem nedod. 556 10345

Kai suns uz sīna vazuma: pots āad un cytam nadūd. 465 288

Suns uz sīna guļ, pats naās i cytam nadūd. 820 499

Kai suņs uz sīna vazuma gulādams ni pats ād, ni cuytam dūd. 434 41

Suns tup uz siena vezuma, ne pats ēd, ne otram dod. 1716 1072

Suns sēd uz salmu vezuma, pats neēd, otram nedod. 1459 991

Kā suns, pats neēd un otram arī neļauj. 1225 38059

Tā kā suns uz salmu čupas - ne pats var ēst, ne arī bullim ļau. 68 353

Kā suns uz siena gubu, ne pats ēd, ne otram dod. 1225 20981

Suns sēd uz siena kaudzes, pats neēd un citam nedod. 1597 3404

Kā suns uz siena vezumu, ne pats ēd, ne kazai dod. 1736 1309

Suns sēd uz salmu vezuma, pats neēd, otram nedod! 1459 266

Kā suns uz siena kaudzi. 769 115

Tup kā suns uz kaula, ne pats ēd, ne otram dod. 1341 18329

Ne suņam, ne kaķam, ne pašam, ne citam. 114 289

Suns uz kaula gulēdams, badu mirst, pats nevar saēst, bet otram ar nedod. 1217 937

Kā suns uz siena čupas, ne pats ēd, ne citam dod.3917 7682

Sargā kā suns siena vezumu - ne pats ēd, ne otram dod. 1341 22252

Sargā kā suns siena vezumu; pats neēd, otram arī nedod. 1599 2293

Sargā kā suns siena vezumu: pats neēd un otram nedod. 67 1529

Suns, taukus ēdis, laizās. 1010 1778

Suns taukus ēdis, laizas. 527 20912

Suns taukus ēdis, laizās. 1008 4338

Suns, taukus ēdis, laizās. 1667 1770

Suns, taukus ēdis, laizās. 609 3511

Suns, ēdis taukus, laizas. 387 5698

Suns, taukus ēdis, laizās. 1690 5350

Suns, taukus ēdis, laizās. 1668 1346

Suns, taukus ēdis, laizās. 1684 418

Suns, taukus ēdis, laizās. 997 12698

Suns, taukus ēdis, laizas. 1696 6904

Suns, taukus ēdis, laizās. 1774 4376

Suns, taukus ēdis, laizas. 1127 658

Suns, taukus ēdis, laizās. 1639 4368

Suns, taukus ēdis, laizās. 8 1712

Suns, taukus ēdis, laizās. 1084 3691

Suns, taukus ēdis, laizās. 1557 695

Suns, taukus ēdis, laizās. 1552 25543

Suns taukus ēdis laizās. 1651 5159

Suns taukus ēdis laizās. 927 5204

Suns, taukus ēdis, laizās. 1225 18482

Suns, taukus ēdis, laizās. 384 2710

Suns, taukus paēdis, laizās. 1202 287

Suns, taukus ēdis, laizās. 384 4109

Suns, taukus ēdis, laizās. 384 542

Suns, taukus ēdis, laizās. 1337 406

Suns, taukus ēdis, laizās. 17 14116

Suns, taukus ēdis, laizās. 828 15003

Suns, taukus paēdis, laizās. 556 5065

Suns, kas taukus paēdis, saldi nolaizās. 556 10211

Kurš suns taukus ēdis, tas laizās. 840 1782

Suns, taukus ēdis, laizas. 1552 5438

Suns kad taukus ēd laizās. 840 2649

Suns, taukus ēdis, laizās. 1492 411

Suns, taukus ēdis, laizās.Bb 13 1144

Suns, taukus paēdis, laizās. 1552 211

Suns, taukus ēdis, laizās. 1239 2147

Suns, taukus ēdis, laizās. 1079 770

Suns zin, kur kodis. 1626 4560

Suns zin, ko ēdis. 1114 79

Suns zina, ko viņš apēdis. 208 1245

Suns zin ko edis. 384 2745

Suns jau zin, ko viņš ir ēdis. 584 2507

Suns zin ko ēdis. 1225 21662

Suns zin, ko viņš ir ēdis. 17 8547

Suns zin ko ēdis. 230 2778
Suns jau zina ko ēdis. 1700 1756

Suns zin kādu kaulu grauzis. 855 5565

Suns jau zin ko lacis. 1624 849

Suns jau zin, ko viņš ir ēdis. 759 625

Suns zin ko ēdis. 1552 12609

Suns zin ko viņš ir ēdis. 1576 2085

Kurs suns ir kūds, tys i sorgojōs. 820 1510

Kurs suņs ir kūdis, tys i sorgojōs. 966 402

Kurš suņs ir kūds, tys i sorgojās. 432 8

Jo vairāk suns rej, jo mazāk pēc to dzird. 1225 3164

Jo vairāk suns rej, jo mazāk uz to klausās. 1459 4150

Jo vairāk suns rej, jo mazāk to dzird. 1611 4492

Jo vairāk suns rej, jo mazāk to dzird. 1014 1953

Jo suns vairāk rej, jo mazāk to dzird. 1552 9153

Jo vairāk suns rej, jo mazāk to dzird. 884 3915

Jo vairāk suns rej, jo vairāk to dzird. 884 2266

Jo vairāk suns rej, jo mazāk to dzird. 1584 3639

Jo vairāk suns rej, jo mazāk pēc to dzird. 893 867

Jo vairāk suns rej, jo mazāk to pēc dzird. 1798 1759

Jo vairāk suns rej, jo mazāk to dzird. 568 1074

Jo vairāk sunis rej, jo mazāk to pēc dzird. 13 5148

Jo vairāk suns rej, jo mazāk to dzird. 609 3787

Jo vairāk suns rej, jo mazāk to dzird. 1690 2323

Jo vairāk suns rej, jo mazāk to dzird. 927 1285

Jo vairāk suns rej, jo mazāk to dzird. 8 1565

Jo vairāk suns rej, jo mazāk to pēc dzird. 202 4237

Jo vairāk sunis rej, jo mazāk to pēc dzird. 1557 799

Jo vairāk sunis rej, jo mazāk to dzird. 67 1563

Jo vairāk suns rej, jo mazāk pēc to dzird. 454 36

Jo vairāk suns rej, jo mazāk to dzird. 1177 10999

Jo vairāk suns rej, jo mazāk uz to klausās. 17 23081

Jo vairāk suns rej, jo mazāk uz to klausas. 828 16608

Jo vairāk suns rej, jo mazāk to dzird. 884 351

Jo vairāk sunis rej, jo mazāk to pēc dzird. 796 2543

Jo vairāk suns rej, jo mazāk  to dzird. 556 9304

Suns sunim uz astes nemīs. 1206 2776

Suns sunim uz astes nemīs. 1552 25538

Suns sunim uz astes nemīs. 1557 3915

Suns suņam uz astes nemin. 464 8025

Suns suņam uz astes nekāpj. 17 10306

Suns suņam uz astes nemīs. 280 1028

Suns sunim uz astes nemyn. 512 1978

Suns suņam uz astes nemis. 400 2623

Suns suņam uz astes nemis. 400 2353

Suns uz suņa astes namaizna. 1151 308

Suns suņam uz astes nemin. 740 16640

Suns suņam uz astis nameis. 400 3472

Suns suņam uz astes namejs. 434 34

Suns suņam uz astis nameis. 970 171

Suns suņam uz astes nameiss. 929 48460

Suns suņam uz astes nemin. 831 19

Suns suņam uz astis nespers. 548 2251

Suns sunam uz astis nameis. 260 393

Sunc suņam iz astis namyn. 1950 3775

Suns suņam uz astes namin. 1341 19307

Suns sunim uz astes namin. 1429 2243

Suņs suņam uz astes nameis. 1252 68

Suns sunam uz astis namyn. 360 18

Suns suņam uz astes nameis. 258 318

Suns suņam uz astis namejs. 381 1437

Suņs uz suņa astes nikod nasēd. 966 1050

Suns uz suņa astes nikod nasēd. 966 37

Suns suņam uz kojom namyn. 527 41928

Suns sunim kājā nekož. 1225 5003

Suns sunim kājās nekož. 739 4806

Suns suņam iz kōju nakōp. 1925 3651

Suns sunim nekož. 1552 149

Suns sunim nekož. 1552 7482

Suns sunim kājā nekož. 1735 1081

Suns suņam kājā nekož. 1001 377

Suns suņam kājā nekož. 625 456

Suns sunim kājā nekož. 1771 5280

Suns sunim kājā nekož. 1748 442

Suns suņam kājā nekož. 527 45578

Suns suņam kājā nekož. 929 53421

Suns sunim kājā nekož. 17 20591

Suns sunim kājā nekož. 17 20946

Suns suņa gaļu neēd. 796 6591

Suns suņa gaļu neēd. 464 1862

Suns suņa gaļas neēd. 1552 25220

Suns suņa gaļu neēd. 450 1563

Suns suņa gaļu neēd. 929 58814

Suns suņa gaļu neēd. 1459 3936

Suns suņa gaļu neēd. 1109 382

Suns suņa gaļu neēd. 101 3320

Suns suņa gaļu neēd. 584 1043

Suns suņ gaļu neēd. 10162812

Suns suņu gaļu neēd. 1 1922

Suns suņa gaļu neēd. 500 61

Suns suņa gaļu neēd. 116 1637

Suns suņa gaļu neēd. 17 20740

Suns suņa gaļu neēd. 116 4008

Suns suņa gaļu neēd. 521 14

Suns suņa gaļu neēd. 853 906

Suns suni neēd. 1736 3572

Suns suņam nekož. 116 9634

Suns suni neēd. 116 2626

Suns suņa gaļas neēd. 1886 47

Suņs suni pazeist. 1940 1989

Suns suni pazīst. 1690 6551

Suns suni pazīst. 231 10250

Suns suni pazīst. 935 33237

Suns suni pazīst. 1552 13825

Suns suni pazīst. 1552 17034

Suns suni pazīst. 1886 46

Suns suni pazeist. 508 1340

Suns suni pazeist. 1238 3377

Suns suni pazīst. 400 2629

Suns suni pazeist. 512 204

Suns suni pazeist. 144 2212

Suns suni pazīst. 400 2354

Suņs suņa pazeist. 1399 107

Suns suni nu gobola pazeist. 966 94

Suns suni pazīst no gabala. 740 13738

Suns suni tōļ pazeist. 740 17124

Suns suni pazeist. 465 304

Suņc suni pazeist. 1950 3774

Suņs, suni pazeist. 1398 241

Suns suni pa pēdām pazīst. 1439 1445

Suns suni pa lāpōm pazeist. 740 4969

Suns suni pa kājai pazīst. 1311 1303

Suns suni pa smakai sauž. 508 1883

Suni pa smokai sauž. 508 1881

Suns suni blusina. 1084 3689

Suns suni blusina. 1206 3209

Suns suni blusina. 576 1846

Suns suni blusina. 1668 230

Suns suni blusina. 897 177

Suns suni blusina. 1639 2042

Suns suni blusina. 929 69318

Suns suni blusina. 1225 3130

Suns suni blusina. 1627 865

Suns suni blusina. 759 516

Suns suni blusina. 1171 64

Suns suni blusina. 1661 2678

Suns suni blusina. 464 5728

Suns suni blusina. 1225 27487

Suns suni blusina. 1557 1882

Suns suni blusina. 1225 6682

Suns suni blusina. 1225 31025

Suns suni blusina. 1654 754

Suns suni blusina. 1225 5057

Suns suni blusina. 1771 3664

Suns suni blusina. 1133 266

Suns suni blusina. 537 51

Suns suni blusina. 393 1138

Suns suni blusana. 1347 355

Suns suni blusina. 116 3977

Suns suni blusina. 17 8715

Ne sunim, ne kaķim; ne pašam, ne citam. 1805 102

Taupa, taupa - pēc ne sunim, ne kaķim. 1704 3984

Taupa, taupa, pēc ne sunim, ne kaķim. 1383 1230

Ne sunim, ne kaķim, ne pašam, ne citam. 1629 4025

Ne suņam, ne kaķam, ne pašam, ne citam. 1377 373

Ne suņam, ne kaķam, ne pašam, ne citam. 1602 933

Taupa, taupa - pēc ne suņam, ne kaķam. 1459 1256

Ne suņam, ne kaķam, ne pašam, ne citam. 116 18644

Taupa, taupa, pēc ne suņam, ne kaķam. 94 5962

Taupa, taupa - pēc ne sunim, ne kaķim, ne pašam, ne citam. 1630 1719

Taupa, taupa - pēc ne sunim, ne kaķim. 1552 9195

Ne sunim, ne kaķim, ne pašam, ne citam. 1552 9199

Ne suņam, ne kaķam, ne pašam, ne citam. 1600 5582

Tur jau ir sunim jāsmejas. 1657 2908

Tur jau sunim jāsmejas. 1376 2691

Tur jau ir sunim jāsmejās. 759 8903

Tur jau suns smejas. 1455 6374

Tur jau ir sunim jāsmejas. 1594 2212

Tur jau suņam jāsmejas. 877 2529

Tur jau sunim jāsmejās. 1715 1350

Tur jau ir sunim jāsmejas. 1552 9067

Tur jau sunim jāsmejas. 877 2700

Tur jau sunim jāsmejas. 1695 2415

Tur jau sunim jāsmejas. 1695 3128

Tur jau sunim jāsmejas. 877 3397

Tur jau pat sunim jāsmejas. 1630 1741

Tur jau ir sunim jāsmejas. 1704 3990

Tur jau ir suņam jāsmejas. 1552 12015

Tad jau visi raibi suņi sāks smieties. 1225 4919

Visi suņi saks smiet. 23 1327

Tur jau suņam jāsmejas. 17 1096 42

Tur vai visiem suņiem jāsmej. 1730 59077

Aizgāja suņam sēka pļaut. 1860 4904

Ej koč suņam sāka pālutu! 527 32033

Ej sunim sēka papļaut. 918 116

Ej koč suņam sāka pālut! 509 807

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 739 2697

Daudz suņi zaķi drīz stiepj. 13 4197

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 387 8993

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 527 24987

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 997 6698

Daudz suņi drīz zaķi stiepj. 1207 1567

Daudz suņi drīz zaķi stiepj. 576 1867

Daudz suņu drīz zaķi panāk. 1010 1342

Daudz suņi drīz zaķi stiepj. 527 25291

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 1276 2710

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 231 3257

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 1079 1695

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 1596 3720

Daudz suņu zaķi dzen. 1557 1886

Daudz suņi drīz zaķi stiepj. 1597 5872

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 1557 1557

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 949 1168

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 759 1283

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 70 3719

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 1225 3727

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 1225 1517

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 1404 2606

Daudz suņu drīz zaķi stiep. 1653 209

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 941 3985

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 1601 3477

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 12 296

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 872 1845

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 1557 279

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 1573 3519

Daudz suņi drīz zaķi stiepj. 116 4036

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 840 2772

Daudz suņi drīz zaķi stiepj. 840 492

Daudz suņi drīz zaķi stiepj. 116 9527

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 1225 4091

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 1459 422

Daudz suņu drīz zaķi panāk. 1133 190

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 384 1330

Daudz suņu drīz zaķi stiepj. 1429 493

Daudz suņi drīz zaķi stiepj. 867 7411

Daudz suņi māju neapsargā. 1688 474

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1673 518

Daudz suņu nekad nespēj mājas novaktēt. 739 1738

Kur daudz suņu, tur trūkst mājas sargu. 1687 966

Vairāk suņu nevar māju nosargāt. 17 24910

Daudz suņu nevar māju nosargāt. 1684 2878

Daudz suņu nevar mājas nosargāt. 668 4610

Daudz suņu nevar mājas nosargāt. 796 2239

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1805 878

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1008 4286

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1774 917

Daudz suņu - maz mājas sargu. 1206 1750

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1403 6

Daudz suņi, maz māju sargi. 958 3891

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1805 197

Daudz suņu maz mājas sargu. 1696 7004

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1689 882

Daudz suņu nevar mājas apsargāt. 527 24138

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1773 2300

Jauns suns labs mājas sargs. 1242 3544

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1208 1743

Daudz suņu maz sētas sargu. 1695 1676

Daudz suņu maz sētas sargu. 1695 2686

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1695 119

Daudz suņu maz sētas sargu. 1695 1136

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1695 1355

Daudz suņu, maz sētas sargu. 796 3444

Jo daudz suņu, jo maz sētas sargi. 1206 2271

Daudz suņu, maz sētu sargu. 1689 302

Jo daudz suņu, jo maz sētas sargu. 13 4201

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1244 2047

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1148 1845

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1552 24538

Daudz suņu, maz sētas sargu. 958 10050

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1693 744

Daudz suņu, maz sētas sargu. 848 2146

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1689 521

Daudz suņu, maz sētas sargu. 387 3067

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1674 2115

Daudz suņu maz sētas sargu. 1661 4387

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1684 339

Daudz suņu maz sētas sargu. 1225 2911

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1660 1207

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1694 1118

Daudz suņu, maz mājas sargu. 997 8735

Daudz suņu, maz sētas sargu. 997 8513

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1668 3519

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1106 1159

Kur daudz suņu, tur mājas neapsargātas. 828 13944

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1687 519

Sētā suņu daudz, sargu maz. 1641 64

Jo daudz suņu, jo maz sargu. 1635 793

Daudz suņu, maz sargu. 1557 991

Daudz suņu, tad vilki lopos. 12 2131

Desmit suņu māju labāk neapsargā kā viens suns. 231 4635

Vairāk suņu, nav kas mājas vaktē. 12 1271

Jo vairāki suņi māju sargā, jo sliktāki nosargā. 464 7365

Daudz suņu nevar māju apsargāt. 1630 329

Pulka suņu māju nevar apsargāt. 12 486

Daudz suņu nevar mājas nosargāt. 1557 1887

Daudz suņu nevar mājas apsargāt. 1576 9206

Daudz suņu nevar mājas apsargāt. 884 4964

Daudz suņu nevar mājas apsargāt. 1551 1441

Pulku suņu nevar māju apsargāt. 1127 1053

Divi suņi māju nevar apsargāt. 1084 6913

Daudz suņu māju nevar nosargāt. 884 4114

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1630 331

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1652 4024

Daudz suņu, maz mājas sargu. 8 2559

Daudz suņu, maz mājas sargu. 872 3031

Daudz suņu, maz mājas sargu. 501 153

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1377 846

Jo vairāk suņu, jo mazāk mājas sargātāju. 884 1611

Daudz suņu maz sētas sargu. 1592 639

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1385 1637

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1802 3755

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1802 2423

Daudz suņu, maz sētas sargu. 929 43106

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1557 3940

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1557 3641

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1652 1170

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1582 79

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1650 28

Daudz suņu, maz sētas sargu. 8 3441

Daudz suņu, maz sētassargu. 1552 5145

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1601 533

Daudz suņu maz sētas sargu. 1557 401

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1381 256

Daudz suņu, maz sētas sargu. 46405497

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1595 131

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1377 420

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1379 3753

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1376 353

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1379 1759

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1511 370

Daudz suņu, maz sētas sargu. 202 1201

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1552 25391

Daudz suņu maz sētas sargu. 917 2706

Jo daudz suņu, jo maz sētas sargu. 231 3463

Daudz suņu, maz sētas sargu. 231 6358

Daudz suņu, maz sētas sargu. 231 3633

Daudz suņu maz sētas sargu. 914 851

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1379 5685

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1642 132

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1598 40

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1648 17

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1393 369

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1651 2780

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1594 4862

Daudz suņu, maz sētas sargu. 834 5632

Daudz suņu, maz sētas sargu. 968 253

Daudz suņu, maz sētas sargu. 17 24164

Daudz suņu, maz sētas sargu. 949 548

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1652 160

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1639 290

Daudz suņu maz sētas sargu. 1657 3575

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1628 186

Daudz suņu, maz sētas sargu. 949 1316

Daudz suņu, maz sētas sargu. 17 25088

Daudz suņu, maz sētas sargu. 8 1684

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1637 63

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1115 960

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1079 2158

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1597 5873

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1079 1479

Jo daudz ir suņu, jo maz ir sētas sargu. 1225 20557

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1573 182

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1576 6805

Kur daudz suņu, tur maz sētas sargu. 1596 3363

Daudz suņu māju nesargā. 208 1553

Daudz suņu māju neapsargā. 956 160

Daudz suņu nevar māju apsargāt. 384 2117

Kur pulka suņu, tur vilks katrreiz cauri skrien. 464 2615

Kur pulka suņu, tur vilks iet caur māju. 393 342

Kur daudz suņu, tur vilks caur mājām skrien. 828 8015

Kur daudz suņu, tur vilks cauri skrien. 464 1822

Kur pulku suņu, tur vilks skrien cauru. 116 1577

Kur pulku suņu mājā, tur vilks skrien cauri. 116 11117

Kur desmit suņ, tur vilks aitās. 101 2816

Kur daudz suņu, vilks caur māju skrien. 1262 2234

Daudz suņu, maz mājas sargu. 853 32

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1 1819

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1224 276

Kur daudz suņu, tur maz mājas sargu. 527 20640

Kur daudz suņu, tur maz mājas sargu. 1135 708

Daudz suņu, maz mājas sargu. 828 6539

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1021 35

Daudz suņu, maz mājas sargu. 855 5472

Daudz suņu, maz mājas sargu. 67 2347

Daudz suņu maz mājas sargu. 375 7663

Daudz suņu, bet maz mājas sargu. 2 2143

Daudz suņu, maz mājas sargu. 584 2167

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1552 411

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1159 13

Daudz suņu, maz sētas sargu. 828 12862

Daudz suņu, maz sētas sargu. 17 27090

Daudz suņu, maz sētas sargu. 17 20701

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1552 5979

Daudz suņu, maz sētas sargu. 464 1813

Daudz suņu, maz sētas sargu. 935 15676

Daudz suņu, maz sētas sargu. 17 27521

Daudz suņu, maz mājas sargu. 464 5834

Jo daudz suņu, jo maz sētas sargu. 840 429

Daudz suņu maz sētas sargu. 17 19103

Daudz suņu, maz sētas sargu. 17 12741

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1748 402

Daudz suņu - maz sētas sargu. 384 593

Jo daudz suņu, bet maz sētas sargu. 116 4073

Daudz suņu, maz mājas sargu. 961 1089

Daudz suņu, maz mājas sargu. 101 1573

Daudz suņu, maz sētas sargu. 929 63299

Daudz suņu - maz sētas sargu. 17 8618

Daudz suņu, maz sētas sargu. 1552 13776

Daudz suņu, maz sētas sargu. 17 19512

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1552 2922

Daudz suņu - maz mājas sargu. 1552 4717

Kur daudzi suņu, tī vysod sāta nāaprīta. 1899 353

Vairok suņu, mozōk sorgu. 527 33227

Kur daudz suņu, tur maz mājas sargu. 1341 3952

Daudz suņu, maz mājas sargu. 1341 13699

Daudz suņu, bet maz sētas sargu. 1429 676

Daudz suņu, maz mājas sargu. 740 1200

Sovi suni rej, sovi i sadar. 512 205

Sovi suni rej, sovi i sadar. 548 2252

Sovi suni rejās, sovci i sazagrīžas, a čužys nikasaisia. 566 173

Divi suņi plēšās, trešais nelien. 464 6282

Kur siv suni kaunas, tur trešajs nalīņ. 577 186

Kur divi suņi kaunas, tur trešajs nalīn. 577 186

Sovi suni grīžās, sovi sadar. 740 32272

Sovi suni rej, sovi sadar. 744 101

Sovi suņi sasapļēš, sovi otkon lobi. 1399 121

Sovi suni rej, sovi i sadar. 1899 318

Sovi suņi rejās, sovi sadar. 740 9676

Viens suns vien ilgi nerej. 1654 1794

Viens suns vien ilgi nerej. 1655 3042

Viens suns vis ilgi nerej. 1618 190

Viens suns vien ilgi nerej. 1773 6789

Viens suns ilgi nerej. 527 14557

Viens suns vien ilgi nerej. 1493 3966

Viens suns vien ilgi nerej. 1557 3941

Viens suns vien ilgi nerej. 834 8188

Viens suns vien ilgi nerej. 202 5032

Viens suns ilgi nerej. 1377 1851

Viens suns vien ilgi nerej. 1552 9186

Viens suns ilgi nerej. 464 3054

Viens suns vien ilgi nerej. 1429 489

Viens suns vien ilgi nerej. 120 372

Viens suns ilgi nerej. 1629 1891

Viens suns vien ilgi nerej. 1690 10108

Viens suns vien ilgi nerej. 1802 2735

Viens suns ilgi nerej. 1657 2776

Viens suns ilgi nerej. 527 37299

Viens suns vien ilgi nerej. 1651 5909

Ko suns nerej, tas rej suni. 1730 66257

Viens suns vien ilgi nerej. 1627 5489

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1225 35553

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1474 70

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1668 385

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1552 488

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1552 6504

Tie dzīvo kā suns ar kaķi. 1376 2477

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1694 1100

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1225 4896

Suns ar kaķi pie piena bļodas nesader. 508 1648

Suns ar kaķi mūžam naidā. 508 2045

Vīns ūtra naīredz, tai pat kai suņs kača. 640 801

Dzeivoj kai suņs ar kači, navīnaidā prōtā. 640 802

Dzīvo kā suns ar kaķi. 840 1111

Satiekās kā suns ar kaķi. 556 4786

Strīdas kā suns ar kaķi. 1654 1448

Satiekas kā suns ar kaķi. 877 2593

Satiek kā suns ar kaķi. 877 1112

Satiek kā suns ar kaķi. 877 167

Strīdās tā kā suns ar kaķi. 1225 30916

Satiek ka'suns ar kaķi. 853 178

Satiek tākā suns ar kaķi. 796 14472

Dzīvo kā suns ar kaķi. 17 20684

Viņi dzīvo kā suns ar kaķi. 17 15057

Nevar satikt kā suns ar kaķi. 1599 1518

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1439 1122

Kai sunc ar kači navar vīnā maisā satikt. 1344 354

Dzīvo kā suns ar kaķi. 1650 94

Kai sunc ar kačy naidojās. 1344 292

Nevar satikt kā kaķis ar suni. 208 1357

Suns ar kaķi nesatiek. 1552 10444

Suns ar kaķi pie viena kaula nesader. 1010 1436

Suns ar kaķi pie vienas bļodas nesatiek. 828 12868

Suns ar kaķi pie trauka nesatiek. 796 1999

Suns ar kaķi pie viena trauka nesatiek. 1651 750

Suns un kaķis pie viena trauka nesatiek. 1596 922

Suns ar kaķi vienā maisā nesatiek. 553 3860

Suns ar kaķi vienā maisā nesatiek. 1626 1895

Suns ar kaķi vienā maisā nesatiek. 94 1912

Suns ar kaķi vienā maisā nesader. 1225 38060

Suns ar kaķi vienā maisā neder. 1724 500

Suns ar kaķi vienā maisā nevar satikt. 1591 1456

Suns ar kaķi nesatiek. 1552 3498

Kad nav suņa, rīda kaķi. 1552 12698

Kad nav suņa, tad rīda ar kaķi. 1730 16524

Kam nav suņa, rīda kaķi. 1710 6671

Kad nevaid suņa, tad jārīda ar kaķi. 584 2360

Kad nav suņa, rīd ar kaķi. 796 2405

Kad nav suņa, tad rīdi ar kaķi. 1599 143

Kad nav suņa, tad jārīda ar kaķi. 942 539

Ja suns nerej cūku, tad cūka rej suni. 884 5428

Ka suns nerei cūku, tad cūka rej suni. 884 1423

Ja suns nerej cūku, tad cūka rej suni. 556 12104

Kad suns cūku nerej, tad cūka rej suni. 942 486

Kad suns cūku nerej, cūka rej suni. 464 7727

Ja suns cūku nerej, tad cūka rej suni. 464 3053

Kad suns nerej cūku, cūka rej suni. 828 8004

Ja suns cūku nerej, tad cūka rej suni. 527 37298

Kad suns cūku nerej, cūka suni rej. 1551 3931

Kad suns cūkas nerej, tad cūkas suni rej. 1557 3942

Ja suns nerej kaķi, kaķis rej suni. 834 10992

Ja suns nerej cūku, tad cūka rej suni. 1084 8624

Ja suns kaķi nerej, tad kaķis suni rej. 1629 713

Ka suns narej cyukas, tad cyukas suni rej. 509 1077

Jo suns narej cyuku, cyuka rej suni. 1925 3595

Labāk paklausies suņa riešanā, nekā nelāgā valodā. 67 1585

Labāk paklausies suņa riešanā, nekā nelāgā valodā. 13 5107

Labāk paklausies suņa riešanā, nekā nelāgā valodā. 942 615

Labāk paklausies suņa riešanā, nekā nelāgā valodā. 464 6804

Labāk paklausies suņa riešanā nekā nelāgā valodā. 17 25190

Labāk paklausies suņa riešanā, nekā nelāgā valodā. 1079 219

Labāk paklausies suņa riešanā, nekā nelāgā valodā. 231 4164

Labāk paklausies suņa riešanā, nekā nelāgā valodā. 12 1649

Labāk paklausies suņa riešanā, nekā nelāgā valodā. 527 44008

Labāk klausies suņa riešanu nekā nelāgu valodu. 1177 23148

Labāk paklausies suņa riešanā, nekā nelāgā valodā. 1170 1027

Labāk paklausies kur suns rej, ne tur kur viņš runā. 23 2348

Labāk paklausos, kur suns rej, ne kur tas runā. 23 11863

Labāk es paklauso kā suns rej, nekā sliktus vārdus. 1630 1742

Labāk es paklauso kā suns rej, nekā sliktus vārdus. 384 5239

Labāk paklausies suņa riešanā nekā nelāga valodā. 1611 2281

Uz viņu klausīties - tad labāk paklausies kur suns rej. 23 3529

Labāk paklausies suņa riešanā, nekā nelāgā valodā. 739 11215

Labāk paklausies kā suns rej, nekā sliktus vārdus. 1599 6268

Labāk paklausies suņa riešanā, nekā nelabā valodā. 796 2597

Tam ir suns vairs no rokām maizi neņem. 1552 9095

Tam ir suns vairs no rokām maizi neņem. 1650 4688

Tam ir suns vairs no rokām maizi neņem. 1592 6657

Tam ir suns no rokām maizi neņem. 1493 2246

Tam ir suns vairs no rokām maizi neņem. 1657 2910

Tam ir suns vairs maizi no rokām neņem. 1661 4416

To nu tā notaisīja, ka no tā suns maizi neņems. 1715 1351

Tam ir suns vairs no rokām maizi neņem. 1376 2691

Nuo tā jou i sunc voir moizes naņem. 1359 50

No tā jau ne suns mazi neņem. 877 2534

No tā jau i suns vairs maizes neņem. 529 1786

Tam ir suns vairs no rokām maizi neņem. 997 8055

Noglaud suni, viņš tev iekož rokā. 958 121

Iedo sunim ēst un viņš tev iekož rokā. 1552 31135

Suni no bedres izglāb, viņš iekož rokā. 958 9280

Izvelc suni no ūdeņa, viņš tev vēl iekož. 1008 4258

Izvelc suni no ūdeņa viņš tev iekodīs rokā. 997 3760

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1774 914

Izvelc suni no ūdens viņš tev iekož rokā. 868 1095

Izvelk suni no ūdens viņš iekož rokā. 868 1132

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1693 1519

Izvelc suni no ūdens, viņš tev vēl iekož rokā. 353 7796

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1376 2719

Izvelc suni no ūdeņa, viņš tev iekož rokā. 668 4543

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 527 25311

Izvelc suni no ūdeņa, viņš tev iekož rokā. 1188 7651

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 17 24930

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1207 1578

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 796 3245

Suni izvelk no akas, iekož rokā. 913 185

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1106 1810

Izvelc suni no bedres, viņš tev iekož rokā. 1688 2153

Izvelc suni no ūdens, suns iekož rokā. 1014 1402

Dari suņam labu. 1802 1670

Dari suņam labu. 1627 768

Glaudi tu suni, viņš tev iekož rokā. 1225 27249

Tu suni izglāb, bet viņš iekož rokā. 1654 2382

Izvelci suni no bedres, viņš tev iekož rokā. 739 1474

Izvelc suni no akas - iekož rokā. 1802 3708

Izvelc suni no akas, viņš iekož rokā. 1225 28720

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā.Bb 17 5872

Izvelk suni no ūdens, viņš iekož rokā. 941 2039

Izvelc suni no ūdens, viņš iekož rokā. 17 9353

Izvelc suni no ūdens, viņš iekož rokā. 1635 863

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1576 5040

Izvelc suni no ūdens, suns iekož rokā. 1651 3347

Izvelc suni no ūdens, viņš iekož rokā. 941 3394

Izvelc suni no ūdens, iekož viņš rokā. 941 949

Izvelc suni no ūdens, bet viņš tev iekož rokā. 1225 4959

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1552 12690

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1393 2748

Suni izvelk no ūdens, viņš iekož rokā. 1650 532

Izvelc suni no ūdeņa, viņš tev iekož rokā. 1225 38084

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekodīs rokā. 1627 650

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1626 2750

Izvelc tu suni no ūdens, viņš tev vēlāk iekož rokā. 880 2117

Izvelk suni no ūdens, viņš iekož rokā. 4 437

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 32 3605

Izvelc suni no ūdens, viņš iekož rokā. 231 10185

Izvelc suni no ūdens viņš tev iekož rokā. 917 1751

Izvelc suni no ūdens, un viņš tev iekož rokā. 917 7666

Izvelk suni no ūdens, viņš iekož rokā. 1377 118

Kas suni izvelk no ūdens, tam viņš iekož rokā. 8 2524

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 8 3439

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekodīs rokā. 1601 2445

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1404 2430

Izvelc suni no ūdens, viņš iekož rokā. 8 1626

Izvelc suni no ūdens, iekož rokā. 231 1254

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 834 5635

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 927 4171

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 464 5754

Izvelc suni no ūdens, tas iekož rokā. 1381 161

Kad suni izvelk no ūdens, tad viņš iekož rokā. 202 2523

Izvelc suni no ūdens, viņš atkal iekož rokā. 1552 3086

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1451 3131

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1383 1235

Izvelc suni no ūdens un viņš tev iekož rokā. 1594 1502

Izvelc suni no ūdens, iekož rokā. 941 725

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 949 476

Izvelc suni no ūdens, viņš iekož rokā. 884 4320

Izvelc suni no ūdens iekož rokā. 1557 3714

Izvelc suni no ūdens, viņš iekož rokā. 553 4509

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1170 140

Izvelc suni no akas, tas iekož rokā. 1802 2827

Izvelc suni no ūdens, suns tev iekož. 941 3689

Izvelc suni no ūdens, viņš iekodīs rokā. 941 267

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1807 66

Suni izvelk no ūdens, viņš iekož rokā. 1795 6

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 884 1580

Izvelc suni no ūdens viņš iekož tev rokā. 927 3614

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1225 16685

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1376 2686

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1597 5666

Izvelc suni no ūdens, viņš iekož kājā. 1225 11217

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1492 562

Izvelc suni no ūdeņa, viņš tev iekož rokā. 1730 66305

Dari, suņam labu. 464 3083

Dari suņam labu. 527 37328

Dari suņam labu. 17 14573

Glaud nu suni, viņš iekož rokā. 116 26380

Dari suņam labu, viņš tev iekož. 840 493

Izvelc to suni no bedres, viņš tev iekož rokā. 584 2149

Suni izvelc no akas, viņš iekož rokā. 506 1215

Izvelc suni no akas, viņš tev iekož. 893 1008

Izvelc suni no akas, viņš tev iekož rokā. 33 851

Suni izvelk no akas - iekož rokā. 1225 7553

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1472 2294

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1552 2956

Izvelc suni no ūdeņa, viņš tev iekodīs rokā. 877 1660

Izvelc suni no ūdeņa, viņš tev iekodīs rokā. 556 537

Suni izvelk no ūdens, viņš iekož tev rokā. 1001 332

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož. 961 6518

Izvelc suni no ūdeņa, viņš tev iekodīs rokā. 877 2611

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 17 23085

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 529 872

Izvelc suni no ūdens, - viņš tev iekož rokā. 527 37303

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1752 446

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1552 14144

Izvelc tu suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 625 69

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 521 53

Izvelk suni no ūdens, - iekož rokā. 464 5448

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 464 3058

Izvelc suni no ūdens, viņš par to iekož tev rokā. 929 53383

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 375 6183

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokai. 568 1097

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekodīs rokā. 101 240

Uzvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 116 4030

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1766 26

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 840 428

Izvelc suni no ūdens, viņš iekož rokā. 17 20063

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 17 16768

Izvelc suni no ūden, viņš tev iekož rokā. 375 5548

Izvelc suni, tev iekož rokā. 67 1029

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 855 5410

Suni izvelk no ūdens, viņš tev iekož rokā. 699 111

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 67 512

Izvelc suni iz ūdens, viņš tev iekož rokā. 1239 2002

Izrauj suni no ūdens, viņš iekož rokā. 116 17379

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 717 962

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 17 20797

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož. 828 7393

Izvelc suni no ūdens, viņš iekož rokā. 1900 913

Izvelc suni no ūdens viņš tev iekož rokā. 639 43

Izvelc suni no ūdens, vinš tev iekož rokā. 853 828

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1552 9120

Izvelk suni no ūdens, suns iekož rokā. 1753 774

Suni izvelk no ūdens, suns iekož rokā. 1283 2

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā.Bb 32 1264

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 116 3245

Izvelc suni no ūdens, viņš iekodīs tev rokā. 1262 925

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekodīs rokā. 1860 3484

Suni glosti, jis tevi kūž. 566 181

Izvelc tu suni nu būdes, suns īkūž tev rūkā. 741 173

Suņi izvilksi nu mōrka, jis tev rūkā īkūs. 508 2709

Izvelc suni no bedres, viņš tev iekož rokā. 1217 934

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 449 527

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 1429 657

Izvelc suni no akas, viņš iekož rokā. 1099 988

Kaut arī suni glaudi, arī tev viņš kož. 1478 1003

Izvelc suni no ūdens, viņš tev iekož rokā. 527 31924

Labam sunim īss mūžs. 116 2154

Labam sunim īss mūžs. 1696 6679

Labam sunim īss mūžs. 116 18662

Labam sunim īss mūžs. 1493 3793

Labam sunim īss mūžs. 1244 4475

Labam sunim īss mūžs. 1379 7400

Labam suns ilgi nekalpo. 1202 1031

Labam sunim īss mūžs. 1120 50

Labam sunim ātri gadi. 8 3648

Labam sunim īss mūžs. 67 2240

Labam sunim īss mūžs. 1225 34950

Labam sunim īss mūžs. 387 7005

Labam sunim īss mūžs. 1584 4168

Labam sunim īss mūžs. 1805 1855

Labam sunītim īss mūžs. 1766 1864

Labam sunim īss mūžs. 1008 4635

Labam sunim īss mūžs. 1650 2231

Labam sunim īss mūžs. 384 3726

Labam sunim īss mūžs. 1689 906

Labam sunim īss mūžs. 807 993

Gulošs suns kaķi neķer. 997 10087

Gulošs suns zaķi neķer. 527 20915

Gulošs suns zaķi neķer. 997 13246

Gulošs suns zaķi neķer. 1492 473

Gulošs suns zaķi neķer. 848 1713

Gulošs suns zaķi neķer. 609 3532

Gulošs suns zaķi neķer. 1599 1249

Gulošs suns zaķi neķer. 1010 1771

Gulošs suns zaķi neķer. 1008 4329

Gulošs suns zaķi neķer. 1690 5344

Gulošs suns zaķi neķer. 1014 3734

Gulošs suns zaķi neķer. 1696 6838

Gulošs suns zaķi neķer. 1668 1340

Gulošs suns zaķi neķer. 1551 5348

Gulošs suns zaķi neķer. 1630 1722

Gulošs suns zaķi neķer. 1170 878

Gulošs suns zaķi neķer. 1127 656

Gulošs suns zaķi neķer. 553 3093

Gulošs suns zaķi neķer. 968 2864

Gulošs suns zaķi neķer. 1597 4023

Gulošs suns zaķi neķer. 1557 693

Gulošs suns zaķi neķer. 1611 2842

Gulošs suns zaķi neredz. 1657 2748

Gulošs suns zaķi neķer. 917 5068

Gulošs suns zaķi neķer. 1628 2976

Gulošs suns zaķi neķer. 1376 2666

Suns, kas guļ, zaķi neķer. 1626 4391

Gulošs suns zaķi neķer. 84 9465

Gulošs suns zaķi neķer. 759 9060

Gulošs suns zaķi neķer. 1645 1872

Gulošs suns zaķi neķer. 1552 25405

Gulošs suns zaķus neķer. 929 64292

Gulošs suns zaķi neķer. 1383 1257

Suns, kas guļ, zaķi neķer. 1601 1727

Gulošs suns zaķi neķer. 927 4160

Gulošs suns kaķi neķer. 997 12693

Gulošs suns zaķi neķer. 1552 9070

Gulošs suns zaķi neķer. 116 11162

Gulošs suns zaķi neķer. 527 37290

Kā suni baro, tā suns klausa. 17 22214

Gulošs suns zaķi neķer. 17 14112

Gulošs suns zaķi neķer. 464 3045

Gulošs suns zaķi neķer. 840 2693

Gulošs suns zaķi neķer. 17 27330

Gulošs suns zaķi neķer. 1202 100

Gulošs suns zaķi neķer. 556 4250

Gulošs suns zaķi neķer. 67 914

Gulošs suns zaķi neķer. 1 1192

Gulošs suns zaķi neķer. 384 2705

Gulošs suns zaķi neķer. 384 562

Suns, kas guļ, zaķi neķer. 1552 5993

Gulošs suns zaķi nesaķers.Bb 13 1162

Gulošs suns zaķi neķer. 1552 204

Gulošs suns zaķi neķer. 1079 806

Gulošs suns zaķi neķer. 1429 705

Guldamies suns zača nagiun. 906 1955

Gulošs suns zaķa neķer. 828 9894

Gulošs suns zaķi neķer. 828 7959

Gulošs suns zaķi neķer. 1239 2000

Nedomā, ka suns gulēdams, zaķi noķers. 1478 1012

Gulošs suns zaķi neķer. 1552 4608

Kā suni sien, kā brāli ved. 1668 3482

Kā suni sien, kā brāli atrod. 1225 6647

Kā suni sien, kā brāli atrod. 1668 649

Kā suni sien, kā brāļi atrod. 13 4224

Kā suni sien, kā brāli atrod. 1225 30568

Kā suni sien, kā brāli atrod. 384 2893

Kā suni sien, kā brāli ved. 1805 229

Kā suni sien, kā brāli raisa. 116 13599

Kā brāki atved, kā suni sasien. 1225 35428

Kas suņam asti ceļš, ka na pats. 1945 3940

Kas suņam asti cels, ka jis pots napacels. 1800 3425

Kas suņam asti ceļs, ja pats nepaceļs. 1945 10259

Kas suņam asti cels, ka pats nacels. 1930 576

Kas sunim asti cels, ja tas pats to nepacels. 747 148

Kas sunim asti cels, ka viņš pats necels. 387 3073

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 1014 1216

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 387 7010

Kas sunim asti cels, ka ne pats. 10 4254

Kas sunim asti cels, ka pats necels. 1008 3783

Kas sunim asti cels, ka pats necels. 1493 79

Kas sunim asti cels, ka viņs pats necels. 954 2122

Kas sunim asti cels, ka pats necels. 1010 1480

Kas sunim asti cels, ka pats necels. 1661 796

Kas sunim asti cels, ka pats necels. 1008 3365

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 1805 1060

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 13 392

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 13 3288

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 1660 328

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 926 1937

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 1638 459

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 1816 97

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1773 2319

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1188 761

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1200 928

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1229 177

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1244 3304

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 981 547

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 857 65

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1206 3208

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 94 5336

Kas cels sunim asti, ja pats necels. 1693 1136

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 94 1428

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1693 358

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 353 6682

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 464 1865

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1493 326

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 926 507

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1774 469

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1713 685

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1276 1066

Kas sunim asti cels, ja viņš pats necels. 1188 9046

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 997 5601

Kas cits sunim asti cels, ja pats necels. 877 171

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1660 771

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 958 3419

Kas sunim asti cels, ka ne pats. 1084 1240

Kas cits cels sunim asti kā pats. 884 1676

Jo suni glauda, jo asti ceļ. 1225 3802

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 1618 194

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 1880 2964

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 1802 2737

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 917 5963

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 464 5718

Kas cits sunim asti cels, ja ne pats. 927 5360

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 935 34086

Kas sunim asti cels, ka pats necels. 1880 1658

Kas sunim cels asti ka pats necels. 941 1815

Kas pacels sunim asti, ka pats nepacels. 8 3634

Kas sunim asti cels, ka pats necels. 1645 600

Kas sunim asti cels, ka pats necels. 1552 287

Kas sunam asti cēls, ka pats necials. 929 48449

Kas sunim asti cels, ka pats necels. 884 5837

Kas sunim asti cels, ka ne pats. 828 3870

Kas sunim asti cels, ka pats necels. 884 2857

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 872 2453

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 1642 584

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 1690 293

Kas sunim asti cels, kad pats tas necels. 1652 223

Kas cels sunim asti, kad pats necels. 1225 14576

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 8 2304

Kas sunim asti cels kad pats necels. 917 1719

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 917 2484

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 12 1120

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 12 91 180

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 12 347

Kas cels sunim asti, kad viņš pats necels. 553 4266

Kas suņam asti cels, kad pats necels. 1802 3407

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 1573 1205

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 1642 47

Kas sunim asti cels, kad viņš pats necels. 739 1478

Kas cels sunim asti, kad pats necels. 884 3290

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 1596 3340

Kas sunim cels asti, ja pats necels. 941 2317

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 884 4424

Kas cels sunim asti, ja pats necels. 941 2067

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1557 3719

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 834 2510

Kas suņam asti cels, kad pats necels. 1802 1669

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1225 37340

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 8 2558

Kas sunim asti pacels, ja pats nepacels. 8 3081

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1557 1987

Kas sunim asti pacels, ja pats necels. 917 5088

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 917 3439

Kas cels sunim asti, ja pats necels. 231 508

Kas pacels sunimasti, ja pats necels. 1557 994

Kas sunim asti cels, ka pats necels. 834 6969

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 220 2247

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1379 5229

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 941 1187

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 942 864

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 927 2633

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 8342 2634

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 834 5629

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 202 2525

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 8 3437

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 473 61

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1372 477

Kas sunim asti cels, ja pats encels. 929 22952

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 1552 4882

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1596 906

Kas cels sunim asti, ja pats necels. 1576 4238

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 929 23787

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 880 1981

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 880 1271

Kas sunim asti pacels, ja pats nepacels. 70 2391

Kas sunim asti cels, ja pats necels.31689 488

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 1573 4613

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1626 4374

Kas sunim asti cels, ja pats necelsi. 1225 129

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1552 12642

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1594 321

Kurš sunim asti cels, ja pats necels. 1376 3521

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 935 33290

Kas cels sunim asti, ja pats necels. 884 3065

Kas sunim asti cels ja pats necels. 884 5521

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 884 1647

Kas cels sunim asti, ja pats necels. 1510 487

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1551 1418

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1404 910

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1376 355

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1651 5363

Kas sunim asti cels, ja viņš pats necels. 1114 163

Kas sunim asti cels, ja viņš pats necels. 739 1891

Kas sunim asti cels, jā pats neceļ. 935 36645

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1225 9605

Kas cels sunim asti, ja pats necels. 1225 18781

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1225 4952

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 1582 1472

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1225 4956

Kas cels sunim asti, ja pats necels. 1551 178

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1225 763

Kassuņam asti cels, ja pats necels. 1552 3080

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 1655 1407

Kas sunim asti cels, ja pats nedarīs. 927 4190

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 884 1141

Kas suņam asti cels, ja ne viņš pats. 1041 378

Kas cits sunim asti cels, kad pats necels. 684 18

Suns negaida astes cēlāju. 556 8171

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 1900 991

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 828 3233

Kas sunim asti cels, ka ne pats. 10 4457

Kas cels sunim asti, ja necels pats. 72 18123

Kas sunim asti cels, ka ne pats. 10 4247

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 10 4307

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 1900 518

Kas suņam asti cels, kad ne pats. 116 5001

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 10 4443

Kas suņam asti cels, kad pats necels. 1137 70

Kas sunim asti cels, ja pats nē. 941 2046

Kas sunim asti cels, ja pats nē. 1385 32

Kas suņam asti cels, ka pats necels. 840 993

Kas suņam asti cels, kad pats necels. 116 8133

Kas sunim asti cels, kad pats necels. 464 5367

Kas suņam cels asti, kad pats necels. 840 1503

Kas suņam cels asti, kad pats necels. 1860 3532

Kas suni asti cels, kad pats necels. 506 351

Kas suņam asti cels, kad pats necels. 1552 4781

Kas suņam asti cels, kad pats necels. 128 83

Kas cels sunim asti, kad pats necels. 384 254

Kas sunim cels asti, kad pats necels. 584 1471

Kas sunim cels asti, kad pats necels. 1262 284

Kas sunim cels asti, ja pats necels. 1552 1305

Kas sunim cels asti, ja pats necels. 1 660

Kas sunim cels asti, ja pats necels. 17 20780

Kas sunim cels asti, ja pats necels. 961 1460

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 114 271

Kas gan sunim asti cels, ja tas pats necels. 384 529

Kas sunim asti cels, ja suns necels. 101 2129

Kas ceļ suņam sti, ja ne pats. 101 2900

Kas suņam asti cels, ja ne pats. 208 1420

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 17 20567

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 1552 179

Kas cels sunim asti, ja pats necels. 1494 507

Kas sunim asti cels, ja pats nepacels. 17 9674

Kas sunimasti cels, ja pats necels. 17 12143

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1334 36

Kas suņam asti cels, ja ne pats. 1472 2298

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 961 1090

Kas suņam asti cels, ja pats ne? 1459 2505

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1552 4710

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 529 1817

Kas sunim asti cels, ja pats necels.Bb 13 888

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 584 180

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 726 33

Kas cels suņam asti, ja pats necels. 893 736

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 840 813

Kas sunim cels asti, ja pats necels. 840 287

Kas sunim cels asti, ja ne pats. 464 167

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 464 167

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 393 157

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 10 4238

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 2 2146

Kas sunim cels asti, ja pats necels. 828 6578

Kas sunim cels nesīs, ja pats nenesīs. 116 14144

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 17 10418

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 696 69

Kas sunim cels asti, ja pats necels. 1552 4204

Kas sunim asti cels, ja pats ne. 537 51

Kas sunim cels asti, ja pats necels. 1492 412

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 17 8523

Kas sunim cels asti, ja pats necelsi. 464 259

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 464 3000

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 1552 922

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 855 5487

Kas sunim cels asti, ja pats necels. 855 5445

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 893 179

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 893 250

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 699 178

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 893 577

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 893 360

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 896 69

Kas sunim asti cels, ja viņš pats necels. 853 78

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 717 905

Kas ta suņam asti cels, ja ne pats. 717 352

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 877 1633

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 448 138

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 828 591

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1900 802

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1900 627

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 527 37245

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 961 408

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1001 336

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1337 423

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1 2126

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 1 884

Kas suņam asti ceļs, jō na pats. 1238 3286

Kas suņam asti ceļs, ka pats naceļs. 740 639

Kas sunim asti cels, ka pats naceļs. 512 1979

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 512 1807

Kas cels sunim asti, ja pats necels. 512 2613

Kas suņam asti cels, ka na pats. 477 374

Kas suņam cēļs ka pats nacēļs. 432 86

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 1429 496

Kas sunim asti cels, ka ne pats. 494 38

Kas sunim asti cels, ja viņš pats necels. 215 1092

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 1311 414

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1422 3593

Kas suņam asti cels, ka pats naceļs. 1399 106

Kas suņam asti cels, ka pats nacelsi. 451 432

Kas suņam osti ceļ, ka na pots. 508 2623

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 17 19107

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1433 416

Kas sunim asti cels, ka ne pats. 1311 1182

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 33 894

Kas sunim asti cels, ja na pats. 906 2361

Kas sunam asti cels ja napats. 802 896

Kas sunam asti cels, ka pats nacels. 831 23

Kas sunam asti cels, ja pats necels. 524 628

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 1341 13698

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 1502 1113

Kas suņam asti cels, ja na pats. 931 1932

Kas sunim asti cels, ja ne pats. 120 377

Kas cels sunim asti, ka ne pats. 1439 1142

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 1099 308

Kas suņam asti cels, ja pats necels. 400 2158

Kas sunim asti cels, ja pats necels. 400 2655

Kas suņam asti cels, ka pats nacels. 644 178

Kas suņam asti cēls, ka napats. 477 719

Kas sunim cels asti, ja pats necels. 527 8412

Kai suni baro, tai suns klausa. 1940 2585

Kai suni baro, tai suns klausa. 1940 2585

Kai suņi baroj, tai suņs klausa. 1945 3935

Kā suni baro, tā suns rej. 1945 9633

Kā suni mielo, tā suns klausa. 1008 4307

Kā suni mielo, tā suns klausa. 997 12728

Kas suni baro, tad suns klausa. 1188 1728

Kā suni baro, tā suns klausa. 1206 2276

Kā sunim dod ēst, tā suns klausa. 1188 4161

Kā suni baro, tā suns klausa. 997 11152

Kā suni baro, tā suns klausa. 796 2716

Kā suni baro, tā suns klausa. 1207 3358

Kai suni baroj, tai suns klausa. 1209 499

Kā suni baro, tā suns klausa. 13 295

Kā suni baro, tā suns klausa. 464 1840

Kā suni baro, tā suns klausa. 1805 65

Kā suni baro, tā suns klausa. 1638 2346

Kā suni baro, tā suns klausa. 747 142

Kā suni kopj, tā suns klausa. 868 1118

Kā suni baro, tā suns klausa. 387 3284

Kā suni baro, tā suns klausa. 1492 428

Kā suni baro, tā suns klausa. 353 7701

Kā suni baro, tā suns klausa. 997 2763

Kā suni baro, tā suns klausa. 1805 3572

Kurš suni baro, to suns klausa. 1687 816

Kā suni baro, tā tas klausa. 1774 912

Kā suni baro, tā suns klausa. 1685 1537

Kā suni baro, tā suns klausa. 1684 449

Kā suni ēdina, tā suns klausa. 796 4282

Kā suni baro, tā suns klausa. 1010 1787

Kas suni baro, ja cilvēks nebaro. 1704 3961

Kā suni barosi, tā suns klausa. 1805 1670

Kā suni baro, tā suns klausa. 1816 1073

Kas suni baro, tam viņš klausa. 796 4996

Kā suni baro tā viņš klausa. 997 1398

Kā suni baro, tā suns klausa. 1014 3722

Kā suni baro, tā suns klausa. 1687 304

Kā suni baro, tā suns klausa. 739 2589

Kā suni baro, tā suns klausa. 1106 3618

Kā suni baro, tā suns klausa. 1685 256

Kā suni baro, tā suns klausa. 997 1901

Kā suni baro, tā suns klausa. 1655 1204

Kā suni baro, tā suns klausa. 1379 2828

Kā suni barosi, tā suns izturēsies. 1225 35464

Kā suns barots, tā suns klausa. 1599 1039

Kā suni baro, tā suns klausa. 1552 5106

Kā suni baro, tā suns klausa. 1655 1290

Kā suni baro, tā suns klausa. 1374 66

Kā suni baro, tā suns klausa. 1376 1227

Kā suni baro, tā suns klausa. 834 4038

Kā suni baro, tā suns klausa. 1573 420

Kā suni baro, tā suns klausa. 1643 713

Kā suni baro, tā suns klausa. 941 2227

Kā suni baro, tā suns klausa. 884 5495

Kā suni baro, tā suns klausa. 834 4390

Kā suni baro, tā suns klausa. 1557 3939

Kā suni baro, tā viņš klausa. 834 2878

Kā suni baro, tā suns klausa. 884 3776

Kā suni baro, tā suns klausa. 968 602

Kā suni baro, tā suns klausa. 1135 622

Kā suni baro, tā suns klausa. 941 2574

Kas suni baro, tam suns klausa. 17 26221

Kas suni baro, to suns klausa. 8 3438

Kā suni baro, tā suns klausa. 202 2413

Kā suni baro, tā suns klausa. 8 1709

Kā suni baro, tā suns klausa. 1385 788

Kā suni baro, tā suns klausa. 1557 1244

Kā suni baro, tā suns klausa. 834 2755

Kā suni baro, tā suns klausa. 834 1965

Kā suni baro, tā suns klausa. 834 6462

Kā suni baro, tā suns klausa. 834 5761

Kā suni baro, tā suns klausa. 12 2130

Kā suni baro, tā suns klausa. 1372 3099

Kā suni baro, tā viņš klausa. 1576 9202

Kā suni baro, tā suns klausa. 1576 4227

Kā suni baro, tā suns klausa. 1576 8457

Kā suni baro, tā suns klausa. 1377 337

Kā suni baro, tā suns klausa. 231 3922

Kā suni baro, tā suns klausa. 231 2208

Kā suni baro, tā suns klausa. 1627 1355

Kā suni baro, tā suns klausa. 834 4862

Kā suni baro, tā suns klausa. 834 7043

Kā suni baro, tā suns klausa. 1552 25169

Kā suni mielo, tā suns klausa. 1657 2665

Kā suni baro, tā suns klausa. 1404 1631

Kā suni baro, tā suns klausa. 1582 1002

Kā suni baro, tā suns klausa. 1573 4615

Kā suni baro, tā suns klausa. 1383 1107

Kā suni baro, tā suns klausa. 1645 45

Kā suni baro, tā suns klausa. 1372 1659

Kā suni baro, tā suns klausa. 1597 4046

Kā suni baro, tā suns klausa. 84 9118

Kā suni baro, tā suns klausa. 929 22933

Kā suni baro, tā suns klausa. 553 3544

Kā suni māca, tā suns klausa. 1655 1017

Kā suni baro, tā suns klausa. 1650 527

Kā suni mielo, tā tas klausa. 116 13600

Kā suni mielo, tā suns klausa. 116 3926

Kā suni mielo, tā suns klausa. 1 1928

Kā suni baro, tā suns klausa. 1652 469

Kā suni baro, tā suns klausa. 884 1901

Kā suni baro, tā suns klausa. 1552 8992

Kā suni barosi, tā suns klausīs. 1862 235

Kā suni baro, tā suns klausa. 1862 106

Kā suni baro, tā suns klausa. 116 8049

Kā suni baro, tā suns klausa. 527 47637

Kā suni mielo, tā suns klausa. 1900 810

Kā suni baro, tā suns klausa. 828 8512

Kā suni mielo, tā suns klausa. 1079 1453

Kad suni baro, tad suns klausa. 961 2644

Kā suni mielo, tā sunis klausa. 1 1199

Kā suni baro, tā suns klausa. 717 971

Kā suni baro, tā suns klausa. 1310 24

Kā suni baro, tā viņš klausa. 17 20569

Kā suni baro, tā suns klausa. 961 5781

Kā suni baro, tā suns klausa. 17 20673

Kā suni baro, tā suns klausa. 1552 469

Kā suni baro, tā suns klausa. 828 344

Kā suni baro, tā suns klausa. 1552 6031

Kā suni baro, tā suns klausa. 1120 64

Kā suni baro, tā suns klausa. 67 516

Kā suni baro, tā suns klausa. 699 139

Kā suni baro, tā suns klausa. 893 254

Kā suni baro, tā suns klausa. 67 917

Kā suni baro, tā suns klausa. 464 292

Kā suni baro, tā suns klausa. 17 22150

Kā suni baro, tā klausa. 375 4682

Kā suni baro, tā suns klausa. 840 443

Kā suni baro, tā suns klausa. 961 3529

Kā suni baro, tam suns klausa. 556 5185

Kā suni baro, tā suns klausa. 961 1078

Kā suni mielo, tā suns klausa. 101 503

Kā suni baro tā suns klausa. 584 1111

Kā suni mīļo, tā suns klausa. 116 16398

Kā suni baro, tā suns klausa. 840 650

Kā suni baro, tā suns klausa. 393 322

Kā suni baro, tā suns klausa. 1120 235

Kā suni baro, tā klausa. 2 2208

Kā suni baro, tā suns klausa. 567 998

Kā suni mielo, tā suns klausa.Bb 17 5847

Kā suni baro, tā suns klausa. 116 14361

Kā suni baro, tā tas klausa. 951 60

Suns spalvu met, amatu nemet. 834 2716

Kā suni mielo, tā suns klausa.Bb 13 1144

Kā suni baro, tā suns klausa. 1552 13710

Kā suni baro, tā suns klausa. 1752 832

Kā suni baro, tā suns klausa. 1552 11489

Kā suni baro, tā suns klausa. 1552 12013

Kā suni baro, tā suns klausa. 884 326

Kā suni baro, tā suns klausa. 384 558

Kas suni baros, ja cilvēks nebaros. 384 5254

Kā suni mielo, tā tas klausa. 1 2124

Kā suni baro, tā suns trej. 877 3395

Kā suni baro, tā suns klausa. 1753 625

Kā suni baro, tā suns klausa. 1337 411

Kā suni baro, tā suns klausa. 1284 164

Kā suni baro, tā suns klausa. 1 2600

Kā suni baro, tā suns klausa. 1552 3316

Kā suni baro, tā viņš klausa. 1552 3625

Kā suni baro, tā suns klausa. 1225 7475

Kā suni baro, tā suns klausa. 1262 656

Kā suni baro, tā suns klausa. 521 33

Kā suni mielo, tā suns kalpo. 1600 7727

Kā suni baro, tā suns klausa. 1910 2683

Kai suni baro, tai suns klausa. 931 1931

Kā suni baro, tā viņš klausa. 1099 993

Kā suni baro, tā suns klausa. 1779 1032

Kā suni baro, tai suns klausa. 509 59

Kai suni baro, tai suns klausa. 509 1478

Kai suņi baroj, tai suņs klausa. 512 260

Kai suni baroj, tai suņs klausa. 1238 3285

Kai suni boroj, tai suns rej. 548 3381

Kā suni baro, tā suns klausa. 1429 494

Kā suni baro, tā suns klausa. 1341 6841

Kay suni baroy, tay suns nu klausa. 1263 599

Kai suni baroi, tai suns klausa. 802 894

Kai suni baro, tai suņs klausa. 740 18914

Kā suni baro, tā suns klausa. 1713 610

Kas suni baro, tam suns klausa. 1772 965

Kā suni baro, tā suns klausa. 1552 5418

Kā suni baro, tā suns klausa. 1341 11625

Kai suni baroj, tai suns klausa. 418 1162

Kai suni baroj, tai suns klausa. 906 2359

Nabaruosi suni - barosi zagli. 1368 1192

Kā suni baro, tā suns klausa. 120 375

Kā suni baro, tad suns ir sidreigs. 1763 138

Kā suni baro, tā suns klausa. 1552 4643

Kā suni baro, tā suns klausa. 867 7616

Pašu suni var vieglāk pārkāpt nekā asti. 1599 9654

Suni jau pārkāpis, vai tad asti nepārkāpsi. 10 4274

Pārkāpi suni - pārkāpsi asti. 1225 40248

Kas jau suni pārkāpis, asti jo viegli pārkāps. 527 25355

Kā pārkāpšu suni, tā pārkāpšu asti. 1661 1281

Kas suni pārkāpis, pārkāps arī asti. 1805 228

Ja jau suns pārkāpts, tad asti pārkāpt viegli. 84 11535

Kad pālec par suni, tad pārleks to ast arī. 202 3779

Ja pārlec pār suni, tad pārlec arī pār asti. 834 3777

Ka esi pārlecis pār suni, pārlec arī pār asti. 754 443

Kad ir suns pārlekts, tad asti ar var pārkāpt. 853 79

Kas jau suni pārkāpis, asti viegli pārkāps. 1207 1646

Kas jau suni pārkāpis, asti jo viegli pārkāps. 1225 6646

Kad suns pārkāpts, tad jau to asti arī pārkāpsi. 1600 7666

Ja jau suni esi pārlēcis, tad asti ar vari. 189 899

Pārkāpis suni pārkāp arī asti. 1635 2381

Ja esi pārkāpis suni, tad pārkāp arī asti. 84 10689

Ja suni esi pārkāpis, tad pārkāpi asti ar. 1766 4900

Jo pōrkōpsi suni, pōrkop ari asti. 1209 408

Kad suns pārkāpts, tad jāpārkāpj arī aste. 929 43116

Kad pārkāp suni, tad pārkāp asti. 1668 5313

Ka suni esi pārkāps, ta ļipai ar jāpārkāp. 1347 500

Kad esi pārkāpis suni, pārkāp asti ar. 1585 596

Kōps suni, pōrkōpsi asti. 1151 309

Kad suns ir pārlēkts, tad asti jau ar pārlēks. 1730 62785

Pārkāpis suni - pārkāp asti ar. 1730 15239

Pārkāpu suni, pārkāpšu asti. 1800 2121

Ja pārkāpi suni, pārkāp asti. 935 36682

Kas jau suni pārkāpis, asti jo viegli pārkāps. 1611 1554

Kad lec par suni, tad par asti arī jāpārlec. 1557 3249

Kreit spēri suni, pōrsper i asti. 740 9671

Kas jau suni pārkāpis, asti jo viegli pārkāpt. 1668 641

Kad pārkāp suni, tad pārkāp asti ar. 1668 5683

Ja esi pārkāpis suni, tad pārkāpsi arī asti. 1551 926

Ja esi pārkāpis pa suni, tad kāpi pār arī astei. 1552 10522

Ja vari pārkāpt pa suni, tad arī parasti pārkāpsi. 1707 3957

Kad jou sunc pōrkopc, porkops asti ar. 1349 5

Ka sunim pāri pārkāps, ta arī astei pārkāps. 8 2525

Kas suni pārkāpis, asti jo viegli pārkāps. 1379 2827

Kas suni pārkāpis, tas pārkāps tā asti. 1183 538

Kad tas sunis pārleks, tad to asti ar var pārlekt. 448 139

Kad suns ir pārkāpts, tad asti arī vara pārkāpt. 297 1308

Kas jau suni pārkāpis, asti jo viegli pārkāps. 116 9528

Kas jau suni pārkāpis, asti jo viegli pārkāps. 384 2891

Kas jau suni pārkāpis, asti jo viegli pārkāps. 116 4015

Kas suni pārkāps, tas pārkāps arī asti. 1900 989

Kad viss suns ir pārlekts, tad par asti ar var. 393 835

Ja suns pārkāpts, tad arī aste jāpārkāpj. 1705 7343

Kas to suni pārkāpis, tas pārkāps to asti ar. 529 1643

Kad suns ir pārkāpts, todnpārkāps ast ar. 529 876

Kad suns pārkāpts, tad asti arī pārkāps. 1552 12684

Kas suni pārkāpis, tas pārkāps arī asti. 1684 559

Kad suns pārkāpts, tad asti arī pērkāps. 1472 2308

Kad to suni pārlecis, tad to asti ar. 1 666

Kas jau suni pārkāpis, asti jo viegli pārkāps. 1654 812

Kad suns pārkāpts, tad jāpārkāpj arī aste. 997 14625

Ja esi suni pārkāpis, pārkāp arī asti. 10 4028

Kad jau pārkāpi suni, tad jāpārkāpj arī aste. 1341 3955

Kas pārkāpis suni, tam jāpārkāpj aste. 1239 2035

Ja esi pārkāpis suni, tad pārkāp asti ar. 1404 5820

Kad nu esi pārkāpis suni, tad pārkāp arī asti. 929 68394

Kad esi suni pārkāpis, pārkāp arī viņa asti. 17 28245

Ja esi pārkāpis suni, tad pārkāp arī asti. 1552 3622

Kas porkopia suni, tys lai i porkop asti. 400 2713

Suns pimiņ, kas ju baroj. 527 33442

Baro nu suni, kad vilks lopos. 1673 498

Baro nu suni, kad vilks lopos. 1805 39

Baro nu suni, kad vilks lopos. 1600 5574

Baro nu suni, kad vilks lopos. 1206 2159

Tad nebaro suni, kad vilks lopos. 925 1016

Nebaro suni, kad vilks jau aitās. 1685 1527

Nebaro suni, kad vilks jau lopos. 925 757

Nebaro suni, kad vilks jau lopos. 1692 409

Baro nu suni, kad vilks jau aitās. 958 3323

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 848 2486

Nebaro suni, kad vilks lopos. 1010 219

Nebaro suni, kad jau vilks lopos. 1690 1779

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 796 1779

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1200 1796

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1207 1731

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1773 658

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 877 148

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1008 3248

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 353 5865

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1376 844

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1674 2686

Baro nu suni kad vilks jau lopos. 1668 387

Baro nu suni, kad vilks jau lopos! 925 1473

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1816 214

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1114 229

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1575 2285

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 927 3173

Baro suni, kad vilks jau lopos. 1594 1764

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1381 804

Baro nu suni kad vilks jau lopos. 553 1309

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 941 3980

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 884 753

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 917 1564

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 917 2966

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 880 2035

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1575 2113

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1630 149

Baro nu suni kad vilks jau lopos. 914 82

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 231 984

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 12 290

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 927 71

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1375 59

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1552 5497

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1225 1447

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1557 1556

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1880 1827

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1880 3150

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1383 371

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1650 91

Suni tad vairs nav vērts lacināt, kad vilks jau lopos. 1084 5754

Jūs tad tik barojat suni, kad vilks jau lopos. 1576 4590

Par velti suns barots, kad vilks lopos. 1601 361

Nebaro suni, kad vilks lopos. 84 8246

Baro nu suni, kad vilks lopos. 1655 1083

Baruj suni, ka vylks lupus. 1268 397

Baro nu suni, kad vilks lopos. 1650 2389

Bar nu suni, kad vilks jau lopos. 231 2351

Tad suni baro, kad vilks lopos. 1618 193

Baro suni, kad vilks jau lopos. 1596 57

Baro suni, kad vilks jau lopos. 927 1465

Baro suni, kad vilks jau lopos. 935 33247

Par vēlu suni barot, kad vilks jau lopos. 1379 1640

Par vēlu suni barot, kad vilks lopos. 872 4324

Ko līdz vairs suni barot, kad vilks jau aitās. 1225 8843

Nebaro suni, kad vilks jau lopos. 929 22932

Nebaro suni, kad vilks jau lopos. 1225 5019

Ko līdz suni barot, ka vilks lopos. 1592 1669

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 828 7943

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 853 22

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1337 98

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 393 323

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1748 28

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 877 3454

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 384 701

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 527 47636

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 529 1753

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 464 129

Nevajaga suni barot, kad vilks lopos. 375 9018

Nebaro nu suni, kad vilks lopos. 464 4586

Kamēr suni baro, vilks jau lopos. 116 21906

Tad suni baro, kad vilks lopos. 893 578

Tad nu vēl suni baro, kad vilks jau lopos. 781 608

Ko nu vēl suni baro, kad vilks jau aitās. 116 8053

Ko līdz suni barot, kad vilks lopos. 1262 1503

Ko līdz suni barot, kad vilks lopos. 67 1286

Ko līdz suni barot, kad vilks jau lopos. 1135 118

Nebaro suni, kad vilks jau lopos. 961 3786

Nebaro suni, kad vilks jau lopos. 1159 275

Nebaro suni, kad vilks jau lopos. 1552 6502

Nebaro suni, kad vilks jau lopos. 17 20570

Nebaro suni, kad vilks jau lopos. 893 311

Nebaro suni, kad vilks jau lopos. 699 84

Baro suni, kad vilks lopos. 1552 486

Baro suni, kad vilks lopos. 114 280

Suni baro kad vilks lopos. 1472 2335

Baro nu suni, kad vilks lopos. 101 1757

Baro nu suni, kad vilks lopos. 17 10117

Baro nu suni, kad vilks lopos. 1137 58

Baro suni, kad vilks jau lopos. 67 5047

Baro suni, kad vilks jau lopos. 17 27046

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 877 1637

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1150 86

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 279 1128

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 717 968

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 717 381

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 521 35

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1079 32

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 17 8726

Baro nu suni, kad vilks lopos. 840 573

Baro nu suni, kad vilks lopos. 840 2766

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1120 95

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 567 999

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1552 6840

Baro nu suni, ka vilks jau lopos. 67 1623

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1239 1972

Baro nu suni, kad vilks lopos. 1219 65

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 893 253

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 67 1022

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 893 49

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 893 152

Baro nu vairs suni, kad vilks jau lopos. 375 7685

Ko nu vairs suni baro, ka vilks jau lopos.Bb 32 1267

Ko nu vairs suni barot, kad vilks jau lopos. 1135 31

Ko baro suni, kad vilks jau lopos. 1552 3318

Vai tad vairs suni barosi, kad vilks jau lopos. 828 1393

Baro tad suni, kad vilks ir lopos. 855 5531

Par vēlu suni barot, kad vilks jau lopos. 840 1470

Par vēlu barot suni, kad vilks jau lopos. 208 1550

Baro nu suni, kad vilks jau aitās. 877 2680

Vai tad vairs baros suni, kad vilks jau aitās. 1753 23

Nebaro suni, kad vilks jau lopos. 400 3168

Nebaro suni, kad vilks jau lopos. 17 28153

Nebaro suni, kad vilks jau lopos. 1705 7345

Ne tad suni baro, kad vilks lopos. 931 1805

Na tad suni jōbaroj, kod vylks lūpūs. 803 489

Tad vēl suni baro, kad vilks jau lopos. 1341 11626

Tod vel suni baroj, kad vuylks lūpūs. 931 1953

Tad vēl suni barōt, kad vylks lūpūs. 802 895

Tad valu suni barot, ka vylks lūpūs. 906 2360

Tad jau vēli suni barōt, ka jau vylks lūpūs. 740 18924

Baroj suni, kad vylks lūpūs. 512 103

Baroj suni, kad vylks lūpūs. 1151 215

Suni baroj, kad vylks lūpūs. 1238 3287

Baro suni, kad vilks jau lopos. 1225 7525

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1439 1119

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1202 730

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 144 1082

Tad suni baro, kad vilks lopos. 120 376

Tad suni baro, kad vilks lopos. 1429 495

Tad suni baro, kad vilks lopos. 1099 991

Na tulaik suni baroj, ka vylks lupūs. 1249 657

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 1552 4540

Baro nu suni, kad vilks jau lopos. 527 8506

Nebaro suni, kad vilks aitās. 929 61660

Ko līdz suni vairs barot, kad vilks jau aitās. 1188 4672

Suni baro, kad vilks jau aitās. 1206 2396

Ko suni barot, kad vilks jau aitās. 1188 3299

Nebaro suni, kad vilks jau aitās. 848 2838

Baro nu suni, kad vilks jau aitās. 353 984

Nebaro suni, kad vilks lopos. 1774 492

Baro suni, kad vilks jau lopos. 1685 341

Baro suni, kamēr vilks aitās. 1667 2387

Baro nu suni, kad vilks jau aitās. 935 34059

Nebaro suni tad, kad vilks jau aitās. 231 1242

Tad suni par vēlu barot, kad vilks jau aitu barā. 1557 3553

Ko līdz suni barot, ka vilks jau aitās. 1377 162

Baro suni, kad vilks aitās. 70 2552

Tad tik suni baro, kad vilks aitās. 834 7538

Ko barot vairs suni, kad vilks aitās. 1594 3470

Kam baro suni, ka vilks jau aitās. 1225 29806

Suni vairs nevar nobarot, ja vilks aitās. 1576 6679

Ta suni baro, ka vilks aitās. 1576 4228

Ko tad suni baros, kad vilks jau aitās. 1551 932

Nav suni laiks barot, kad vilks jau aitās. 834 320

Suni par vēlu barot, kad vilks jau aitās. 231 5112

Baro suni, kad vilks jau aitās. 1651 125

Baro nu suni, kad vilks aitās. 1374 287

Suni baro, kad vilks aitās. 914 1674

Baro nu suni, kad vilks jau aitās. 917 1720

Baro nu suni kad vilks jau aitās. 1379 5617

Par vēlu barot suni, kad vilks jau aitās. 8 2567

Par vēlu barot suni, kad vilks jau aitās. 1376 3234

Tad tik vēl baro suni, kad vilks jau lopos. 17 8555

Nebaro suni, kad vilks jau aitās. 1627 527

Nebaro suni, kad vilks aitās. 8 1588

Nebaro suni, kad vilks jau aitās. 884 2853

Nebaro suni, kad vilks jau aitās. 1552 3441

Nebaro suni, kad vilks jau aitās. 1651 4938

Nebaro suni, kad vilks jau aitās. 949 1108

Nebaro suni, kad vilks jau aitās. 929 51687

Nebaro suni, kad vilks jau aitās. 1597 5667

Nebaro suni, kad vilks jau aitās. 1552 12652

Nebaro suni, kad vilks jau aitās. 12 1297

Nebaro suni, kad vilks aitās. 1626 5317

Nebaro suni, kad vilks aitās. 1657 1382

Ko līdz barot suni, kad vilks jau aitās. 1190 3384

Tad par vēlu suni barot, kad vilks aitas apēdis. 384 2446

Nebaro suni, kad vilks jau aitās. 1 2601

Nebaro suni, kad vilks jau aitās. 17 15960

Nebaro suni, kad vilks jau aitās. 17 20717

Nebaro suni, kad vilks jau aitās. 1900 3572

Nabaroj suņa, kad vylks vuškos. 1238 3364

Baro nu suni, kad vilks jau aitās. 1900 1012

Baro suni, kamēr vilks aitās. 101 1373

Suni vēl baro, vilks jau aitās. 116 2612

Ko līdz barot suni, kad vilks jau aitās. 527 36508

Kamēr suni baro, tikmēr vilks aitās. 116 14363

Kamēr suni baro, tikmēr vilks aitās. 554 814

Tad vairs suni nevar barot, kad vilks jau aitās. 527 45603

Suni vēl baro, kad vilks jau aitās. 67 1275

Baro vēl suni, kad vilks jau aitās. 1552 150

Baro nu suni, kad vilks aitās. 961 529

Baro nu suni, kad vilks jau aitās. 896 153

Baro nu suni, kad vilks jau aitās. 464 1803

Baro nu suni, ka vilks jau aitās. 1552 12014

Tad vēl tik suni baro, kad vilks jau aitās. 696 38

Tad suni vēl baro, kad vilks jau aitās. 17 21751

Tūlaik suni baroj, ka vylks vuškōs. 820 1464

Tod suni baroj, kod vylks vuškōs. 509 1803 12

Tūlaik suni baroj, ka vylks vuškōs. 820 273

Na tod suņi barōt, ka vylks vuškōs. 1399 116

Na tod suni barōt, ka vylks vušķōs. 512 2634

Tulaik saimnīks suni baroj, kad vylks vuškōs. 740 11877

Suni na baruot, ka vylks vuškuos. 1779 1136

Suņi na baruot, ka vylks vuškuos. 1871 34

Suni baroj, tod vylks vušku ād. 508 1878

Par vālu suni barōt, kad jau vylks vuskūs. 548 3640

Suni vēli barot, kad vylks vuškas nas. 1110 1030

Nebaro suni, kad vilks pie aitām. 508 2081

Kaunīgs suns netiek tauks. 1592 4956

Kaunīgs suns netiek trekns. 1385 5161

Kaunīgs suns nebarojas. 997 11373

Kaunīgs suns nebarojas. 997 16302

Kaunīgs suns netop tauks. 1106 1178

Kaunīgs suns netop tauks. 1805 1777

Kaunīgs suns netop tauks. 1805 231

Kaunīgs suns netop tauks. 1684 562

Kaunīgs suns netop tauks. 464 5642

Kaunīgs suns netop tauks. 828 1721

Kaunīgs suns netop tauks. 1239 2081

Kaunīgs suns netop tauks. 1137 830

Kaunīgs suns netop tauks. 556 12263

Kaunīgs suns netop tauks. 116 5976

Kaunīgs suns netop tauks. 840 622

Kaunīgs suns netop tauks. 116 12970

Kaunīgs suns netiek tauks. 556 5749

Tad lacina suni, kad vilks sētā. 353 1645

Nelacini suni kad vilks jau sētā. 1710 333

Suni lecīna kā vilks jau sētā. 1188 2841

Tad tik sāk suni barot, kad vilks sētā. 387 4899

Tad suni baro, kad vilks sētā. 527 23965

Nu tik baro suni, kad vilks jau sētā. 668 4611

Tad tik baro suni, kad vilks jau sētā. 13 406

Tad tik suni baro, kad vilks jau sētā. 94 4479

Nebaro suni tad, kad vilks jau sētā. 958 7204

Ko līdz suni barot, kad vilks jau sētā. 1493 905

Ko līdz suni barot, kad vilks jau sētā. 997 10157

Nebaro suni, kad vilks jau sētā. 1717 298

Nebaro suni, kad vilks sētā. 1638 374

Nebaro suni, kad vilks jau sētā. 527 23815

Nebaro suni, kad jau vilks sētā. 1106 2488

Nebaro suņus, kad vilks jau sētā. 353 8721

Nebaro suni, kad vilks jau sētā. 997 2155

Nebaro suni, kad vilks jau sētā. 997 5184

Nebaro suni, kad vilks jau sētā. 1008 4773

Tad tik laiks suns barot ka vilks sētē. 1244 6611

Baro suni, kad vilks jau sētā. 1451 181

Nebaro suni tad tik, kad vilks jau sētā. 94 4516

Nebaro suni tad, kad govis rudzos. 1596 3163

Ko līdz suni barot, ka vilks jau krūmos. 1225 19458

Nebaro suni, kad vilks mežā. 84 10344

Ko līdz suni barot, kad vilks jau kūtī. 1404 1077

Suni baro, kad vilks pie vārtiem. 1653 3454

Baro suni, kad vilks vārtos. 202 6394

Nav vērts suni barot, ka vilks sētā. 84 5496

Nebaro suni kad zagļi jau sētā. 1573 635

Baro nu suni, kad vilks kūtī. 464 5365

Ko līdz suni barot, kad vilks jau kūtī. 1024 52

Suns jālaiž medībās, vēl tik baro. 1611 3151

Tad suni baro, kad vilks lopos. 1493 4036

Nebaro suni, kad vilks lopos. 868 2389

Nebaro suni, kad vilks jau lopos. 1010 3261

Par vēlu barot suni kad vilks jau lopos. 1668 3514

Ko līdz suni barot, kad vilks jau lopos. 1684 3498

Ka pacēli suni, pacelsi i asti. 509 611

Ja sunim ir pārlēkts, tad asti ar jāpārlēc. 961 4081

Pōrkōpi suni, pōrkopsi asti. 590 267

Ka pārlēci suni, pārleksi i asti. 1899 325

Kas lec pār suni, tas lec pār asti. 1244 9569

Kad esi pārlēcis suni, tad pārlec arī asti. 1552 6901

Kad kope suni, lai porkop i asti. 744 99

Nabaroj kad medībōs ir jōīt. 441 429