Uzlikt - Uzvešanās

 

Viegli uzlikt, grūti noņemt. 400 2556

Nu esam uilī. 1730 56464

Uzmeta kā uz pirts akmiņiem. 1730 59253

Ūzuliņi pamatam, vaci ļaudis padūmam. 1945 3200

Es viņam atdevu ar uzviju. 23 3193

Uzrdzenieši - kaķa kārēji. 1730 59107

Uzgulies kā suns uz kaula - ne pats ed, ne citam dod. 1730 66106 7

Uzpīpēsam un tad raudasam. 529 1770

Redz ka māk uzsmiet. 1730 56493

Uzpucējies kā pie dievgalda. 1225 27399

Uzveļas kā ritenis no kalna. 556 9095

Uzšauj baltajam, gan melnais pats ies. 1730 59073

Ka tevi uzspertos. 1730 56449

Uzknāpa kā sunim uz astes. 1459 325

Ko tu uzbozīs kai žids ar siļķem. 374 157

Ko uzēdies kā slima cūka. 1008 3400

Uznāca kā miegs. 529 1531

Uztupies kā suns uz siena kaudzes, ne pats ēd, ne citam dod. 880 508

Uzsit kā krupi gaisā. 145 1133

Urbjas kā vabule pa sūdiem. 529 1554

Uncvat, kur butka! 1268 426

Ubogam i vāza dōrga. 1151 126

Ubogam i vaza loba. 512 12

Labāk ubags ar godu, nekā bagats ar negodu. 527 25108

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. 1752 3418

Ubogs guļ, i kule guļ; zemnieks guļ, maize aug. 640 445

Dzīd tai pat, kai ubogs pi bazneicas. 640 831

Lobuok taisneigam īt ubogūs, a na nateisneigam vaļdēt. 1950 1328

Kas dūs ubogam ar līlgobolu šaut; kas dūs luočam mads kriuzi. 1925 2293

Ubogam kuļa pār placim. 780 11

Kaids ubogs, taidi i kuli. 527 33303

Tu naizmērst uboga, dīvs naaizmērss tevis. 640 832

Kas ubagus baro, tos dievs neaizmirst. 926 2213

Ubogam kimūss lobōks par zaltu. 740 10807

Tu naizmērst uboga, dīvs naizmērss tevi. 780 285

Tu gudris ka uboga suns. 380 1765

Kosōs kai ubogs dzerauni pōrgōjs. 740 9746

Nu uboga kēniņa naiztaisīsi. 548 2224

Nastōsti ubogam kō navajag. 640 1271

Labāk viens ubags, nekā divi. 1341 29046

Lobōk vīnam dzeivot nakai ubogus pyrinōs. 465 257

Staigoj lyugdamis kai ubogs. 508 1901

Labāk ubagot nekā zagt. 1709 333

Lobok vasals ubogs, makai slyms ķēneņš. 1151 228

Par ubagiem dievs nav jālūdz. 1225 28737

Ubaga maize, kauna maize. 1627 4584

Ubogam paāārs na baileigs. 1945 5576

Ūbogu pasauļa gon. 465 259

Pa ubogam i capura. 465 180

Pa ubogam i pōteri. 465 181

Uboga tarbu nevar piepildīt. 1600 7794

Ubagam kules nepiepildīsi, tāpat arī baznīckungam kabatas. 508 2015

Kā ubadzei jaunys dīnys īguoduot, tai man itīs dzīsmis. 1940 4534

Nūgryss kai ubogu nu stajankis. 1822 14

Kas ubogam dut, tam divs atdut. 527 33232

Pyrms ubogs naprosa galis, bet gaida, koleidz saimineice īdūd maizis, kad īdūd maizis, tūlaik prosa galis. 1398 202

Labāk par priekšu par ubaku un pēc par kungu, nekā par priekš par kungu un tad par ubagu. 927 6679

Ubogam ir kule par zvanu. 1252 105

Ubogam kule par zvonu. 421 218

Ubagam i kuļa par zvanu. 935 33310

Ubogam i kule par zvonu. 583 595

Ubagam i kule par zvanu. 918 419

Ubogam i kuļa par zvonu. 400 3420

Ubogam i kule par zvonu. 509 1089

Ubagam i kule par zvanu. 1779 1029

Ubogam ir kule par zvonu. 1459 2559

Cik nu uboga vāzas dabōsi, tik nu bogotō paleidzeibas. 640 997

Cik nu uboga vāzas dabōsi, cik nu bogota paleidzeibas. 640 376

Īlaid ubogu da durovom, daīs da dybynam. 1945 3129

Kad ielaidīsi ubagu istabā, tas būs pie galda. 1945 9587

Ilaid ubogu pi durvim, aizses i aiz golda. 400 3624

Ilaid vīn ubagu bazneicā i iz oltara izkōps. 906 1953

Īlaid vīn ubagu bazneicā, to is uz oltara izkōps. 548 13238

Ielaid ubagu pirtī, tad viņš jau kāp uz lāvas. 1654 2383

Īlaid ubagu aiz golda, nadabōsi aiz durvim. 935 33312

Kū tu prosi nu ubaga vāzdu, ka pošam jocaspīž.3480 213

Ubogs nu uboga vāzys prosa. 966 34

Ubags no ubaga prasa. 925 1610

Kū tu dabōs nu uboga vāzas. 512 2624

Ubogs nu uboga vazas prosa. 820 1552

Ubogs nu uboga vazys prosa. 1249 329

Ubogs nu uboga vāzas prosa. 966 426

Ko no ubaga kules dabūsi. 449 522

Kam nu uboga vāzys prosi! 1925 5464

Nu uboga pādejū vāzu jem. 548 2232

Kam nu uboga vāzu jim! 1925 5463

Kas ubogam dūs vystas gaļu ēst. 548 12138

Kas to uboga bārnam krējuma jkločku dūs. 820 310 400

Kas dūs ubagam vystys gali. 548 13233

Kas ta uboga bārnam dūs krējuma kļočkas. 820 1498

Kai ai iudeņi aplīts. 1940 864

Nu teira eudiņa sumozgu naizskoluos. 1945 3193

Nū skaidra eudeņa neteirumu neizskolūsi. 1945 8050

Jo yudiņam dybyna naredzi, tod nabrīn īškā. 1263 824

Jo yudiņam dybyna naredzi, tod nabrīn īškā. 1940 2780

Ūdenim nav miega, putnam nav piena, akmenim nav asiņu. 220 1405

Iekritis ūdenī, necelsies sauss. 384 381

Jo mazāks ūdens, jo ātrāki uzplūst. 556 10827

Kā kritis ūdenī, tā noslīcis. 464 182

Teira yudiņa ai dyuni nasajauksi. 679 1538

No ūdeņa vis nereibst. 1730 592934

Kas yudini ikryta, tys izgaisa. 527 33184

Nevar ne ūdeņa panest. 1730 66436

Ūdens netek taukiem virsū. 1730 66392

Velc no ūfdens zirga galvu ne cilvēka. 1320 111

Jo steidzīgāks ūdens, jo tālāk tas tiek. 556 11115

Nav ūdens bez malas, nav kalna bez malas. 997 5414

Lobōk ir dzert yudini un īkruot nakai dzert olu, bet izdūt. 1940 28732

Kā devītais ūdens no ķīseļa. 177 205

Turies virs ūdens, kamēr vari. 464 2996

Ūdens netek virsū. 796 13248

Ka sgrib tīru ūdeni, tam arī jāmeklē tīrs dzeramais trauks. 556 5945

Udeņa par udeni nazai smelsi. 380 1766

Iedzer ūdeni, lai perdamais drudzis nepiemetas. 23 354

Dzer ūdeni un brauc ar plostu, ēd karašas un mirst badu. 142 1184

Lobuok ir dzert yudii un īkruot nakai dzertb olu, bet izdūt. 1940 2832

Ūdens puķei labi klājas tik ūdenī. 556 7385

Kāds ūdens, tāda zivs. 1552 12617

Ūdens nav vējš. 997 2817

Stāvošs ūdenis pūst. 877 1479

Nu teira yudina sumozgu napīskalōt. 1899 320

Kā ūdens pilīte pret jūru, tā cilvēka gadi pret mūžību. 1638 2329

Ūdens spīdošs, bet kalns slīdošs. 1645 4586

Upē ūdens kādreiz sajaucas. 1660 179

Ūdens vērtību atzīst tikai tad, kad aka izžuvusi. 1651 5416

Ja ūdens netek, tad grāvis sabrūk. 556 7519

Ja ūdens akā sajucis, tad būs lietus. 1611 2781

Lēns ūdens ie straujš. 997 6308

Sajauktā ūdenī zivis peld pa virsu. 1730 66254

Jo duļķaināks ūdens, jo labāka zveja. 997 3146

Zagts ūdens ir salds, bet slēpta maize - gārda. 12 829

Kur ūdens ir, tur pietek. 1008 6820

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. 997 7755

Brauc cik lepni braukdams, apdomā - apakšā ūdens. 958 78

Izvilcis no ūdens suni, viņš tev iekodīs rokā. 997 1804

Skaidram ūdenim dziļš dibins. 1084 347

Taisnība ūdenī nenoslīkst, ugunī nesadeg. 1225 18409

Sit, pūt, atnes ūdeni! 1730 66166

Vitē ūdeni un brauc ar plostu. 1730 44960

Nespļauj ūdenī, ka vēlāk nav jāizdzer. 17 19694

Nav jau yudiņa spans, ka var izgōstīs. 477 773

Ka tu ūdenī stāvētu un dzert prasītu. 1707 3125

Visi klusi ūdeņi nav izbrienami. 556 9305

Nespļauj ūdenī, kā pašam nav jāizdzer. 1654 2406

Labāk pa ūdeni brist nekā par dziļu sniegu. 1225 11304

Klusi ūdeņi dziļi. 1225 25754

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. 1696 6236

Ūdens nav vējš. 997 2621

Vairāk dzert ūdeni, lai mazāk apēstu maizes. 105 196

Yudins ar uguni vinā traukā nastuo. 527 31851

Turies virs ūdens kamēr vari. 527 37241

Ūdens nevienam roku nedod. 1766 5465

Sit, pūt, nes ūdeni. 1838 4305

Ūdens atstai vadzi sienā, uguns - pelnu čupiņ. 101 2808

Kas grib tīru ūdentiņu, lai smeļ akas dibenā. 1771 4324

Dzer ūdeni no savas akas. 1706 1721

Tev jau tikpat kā auksts ūdens trakam suņam. 101 854

Kur slapjš, tur nelej ūdeni. 556 2985

Ūdens kaļ, ūdens maļ. 925 652

Kas ūdeni grib smelt, lai iet uz aku. 556 6292

Tīrs ūdens visveselīgākais dzēriens. 556 5580

Sit, pūt, ūdeni atnes. 12 1705

Ne ūdenī slīkst, ne ugunī deg. 917 309

Strauji yudini tī poši saklōkī. 566 179

Leitā na yudinī. 740 10860

Ūdens kā jūra. 556 2673

Tīrāks tas ūdens, kas tek, nekā tas, kas uz vietas stāv. 116 3922

Ja grib dzert skaidru ūdeni, tad neduļķo viņu. 1779 963

Mācies peldēt virs ūdens, tas dzīvē noderēs. 556 12066

Kas ūdens, tas lietus. 997 2768

Yudenī sleikstušais aiz neža keros. 740 4974

Tak kai yudins. 640 1814

Yudins celu atrūn. 1263 1101

Yudins ceļu atrūn. 1940 2960

Kust vienād, kā ūdens zāle. 853 878

Ūdens tik pat gārds kā cukurs. 556 2580

Nu teira yudiņa sumozgu napiskolosi. 740 9682

Ūdentiņš malējiņš grieza dzirnas akmentiņu. 1379 4687

Sēž un gaid, kā uz ūdens kustēšanos. 1384 822

Par yudini naej yudina vaicātu. 548 15124

Naej par yudini yudiņa smaltu. 1899 317

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1660 768

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācas peldēt. 958 11944

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 997 10122

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 958 2596

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1244 6141

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1688 804

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 926 52

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 926 2489

Kad ūdens nāk mutē, tad mācies peldēt. 1651 130

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1774 926

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1684 451

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 796 14316

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 997 4841

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 961 6312

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 13 273

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1208 5295

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 527 25328

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 353 10081

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1674 1953

Kad ūdens mutē nāk, tad jāmācās peldēt. 13 3126

Kad ūdens mutē nāk, tad nu vajaga mācēt peldēt. 739 2683

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1014 3365

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās ir peldēt. 1276 5664

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1668 481

Kad ūdens nāk mutē, jāmācās peldēt. 1493 54

Kad ūdens nāk mutē, jāmācās peldēt. 1689 523

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1492 437

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1686 33

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt un kad bads nāk virsū, tad jāmācās strādā. 997 12775

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1188 4354

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācas peldēt. 1668 9584

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās pagūt to. 13 1714

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1242 5286

Kad ūdens kāpj mutē, tad jāmācas peldēt. 527 25062

Kad ūdens mutē nāk, tad jāmācās peldēt. 1207 1605

Kad ūdens mutē nāk, tad jāmācās peldēt. 1661 1916

Kad ūdens smeļas mutē, tad jāmācās peldēt. 1690 418

Ja ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1641 100

Kad ūdens mutē nāk, tad jāmācās peldēt. 1596 2582

Kad ūdens mutē nāk, tad jāmācās peldēt. 1225 335436

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1585 873

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 941 1951

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 464 5866

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācas peldēt. 1591 538

Kad ūdens taisās mutē nākt, tad jāmācās peldēt. 231 2951

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 929 32649

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 949 694

Kad ūdens mutē nāk, tad jāmācās peldēt. 84 2849

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 70 484

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 917 4349

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācas peldēt. 917 2125

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 927 5227

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1802 1664

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1705 7956

Kad ūdens mutē nāk, tad jāmācās peldēt. 202 4637

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 8 3432

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 8 2305

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1557 2350

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1557 2908

Kad ūdens mutē, tad jāmācās peldēt. 942 446

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 12 2674

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 968 607

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 884 1148

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 828 9260

Ja ūdens nāk mutē, jāmācās peldēt. 84 7879

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1650 545

Kad ūdens mutē, tad jāmācās peldēt. 1630 731

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1404 1642

Kad ūdens mutē nāk, tad jāmāk peldēt. 1635 1532

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1404 324

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1404 405

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācas peldēt. 935 33947

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācas peldēt. 927 702

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1376 1232

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1379 1974

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1597 4054

Kad ūdens mutē nāk, tad jāmācās peldēt. 1654 780

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1582 1004

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1225 3855

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1573 1157

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 872 1284

Kad ūdens mutē, tad jāmācās peldēt. 1510 525

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1576 6799

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1376 2405

Kad ūdens iet mutē, tad jāmācās peldēt. 1582 2498

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācas peldēt. 1225 8437

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1626 5823

Kad ūdens smeļas mutē, tad jāmācas peldēt. 1657 4434

Ka ūdens smelsies mutē, gan ta mācēs peldēt. 1225 11043

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 67 1167

Kad ūdens tek mutē, tad jāmācās peldēt. 464 3062

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1135 202

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1705 4098

Kad ūdens kāpj mutē, tad jāmācās peldēt. 1643 330

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 840 1482

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 840 2708

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 696 37

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācas peldēt. 464 95

Kad ūdens mutē nāk, tad jāmācās peldēt. 1552 13655

Kad ūdens mutē nāk, tad jāmācās peldēt. 116 4039

Ja ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 556 4658

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 375 6275

Tikai tad, kad ūdens jau mutē smeļas, mācas peldēt. 375 9029

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 625 452

Kad ūdens mutē nāk, tad mācās peldēt. 929 50803

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 828 9779

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 828 88

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 639 120

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1137 1061

Kad ūdens tek mutē, tad jāmācas peldēt. 527 37307

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 961 6267

Kad ūdens mutē nāk, tad jāmācās peldēt. 1752 455

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1552 4694

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1239 2057

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1074 362

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācas peldēt. 1552 3423

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1748 681

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1552 10893

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1079 465

Ja ūdenī iekrīt, tad jāmācās peldēt. 556 4243

Kad ūdens smeļas mutē, tad jāmācās peldēt. 208 2002

Ja ūdens mutē smeļas, jāmācās peldēt. 208 354

Kad ūdens smeļas mutē, tad māk peldēt. 67 535

Kad ūdens mutē, tad jāmācās peldēt. 1429 552

Kad ūdens mutē, tad jāmācas peldēt. 120 356

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. 1552 4639

Stovejušys yudins vysod smird. 1263 702

Stovejušīs yudins vysod smird. 1940 2673

Ūdens pile maza, bet akmeni urbj. 1596 3401

Ūdens piliens izgrauž cietāko akmeni. 1459 14

Ūdens piliens ar laiku izgrauž akmeņam robu. 116 11260

Mazākie ūdeņi uzplūst papriekšu. 796 4132

Mazākie ūdeņi uzplūst papriekšu. 1459 3816

Mazākie ūdeņi izplūst papriekšu. 553 4090

Mazākie ūdeņi uzplūst papriekšu. 1660 4571

Mazākie ūdeņi uzplūst visātrāk. 556 6474

Tekoša ūdens nepūst. 1376 2422

Tekoša ūdens nepūst. 1376 1249

Ūdens, kas tek, dzidrs un auksts. 1024 4540

Tekošs ūdens ātri nesalst. 116 5905

Kur ūdens ir, tur ūdens tek. 1061 513

Kur ūdens tek, tur ūdens pietek. 1690 2842

Kur ūdens ir, tur ūdens tek klāt. 1225 35141

Kur ūdens ir, tur ūdens pietek. 1707 1674

Kur ūdens ir, tur pietek. 1772 4130

Kur ūdens ir, tur vēl pietek. 387 7299

Kur ūdens ir, tur pietek. 1696 6964

Kur ūdens ir, tur ūdens pietek. 1689 3335

Kur ūdens ir, tur ūdens satek. 1711 2169

Kur jau ūdens, tur ūdens mav vajadzīgs. 556 4824

Kur ūdens daudz, tur ūdens pietek. 1084 1247

Kur ūdens ir, tur krājas. 12 2506

Kur ūdens ir, tur ūdens krājās. 12 2409

Kur ūdens ir, tur ūdens līst. 220 2435

Nenes ar sietu ūdeni. 1552 478

Ūdeni nenes sietā. 997 11163

Sita yudinia nanuturesi. 527 33266

Ūdeni nenes sietā. 997 16120

Ūdeni sietā nevar nest. 997 1391

Ūdeni nevar ar sietu nest. 67 2736

Ūedeni sietā neaiznesīsi. 997 1007

Ūdeni sietā nesasmelsi. 202 5049

Ūdeni sietā neizsmelsi. 1750 659

Ūdeni sietā nesasmelsi. 1374 218

Ūdeni sietā neiesmels. 1751 188

Ūdeni sietā neiesmelsi. 1183 996

Nes kā ūdeni sietā. 935 33908

Ūdeni sietā neaiznesīsi. 997 913

Iudeņa sītā naīlīs. 1940 865

Ūdeni sietā nevar ieliet. 1383 565

Ar kū navar yudini pīsmelt? Ar sītu. 508 1272

Papriekš nesa ūdeni ar sietu, pēc ar spanni nevīžo. 202 5132

Iesākumā ūdeni nes ar sietu, pēc ar spaini nevīžo nest. 1106 1174

Pirms nes ūdeni ar sietiņu, pēc nevar atnest ar spaini. 12 1310

Sākumā nes ūdeni sietā, vēlāk nevar ne ar spaini panest. 796 9655

Sietā ūdeni nevar ieliet. 997 9713

Sākumā nes ūdeni ar sietu, pēc ne ar spaini nevīžo atnest. 1582 975

Papriekšu nes sietā ūdeni, pēdīgi nes spainī. 1262 271

No sākuma nes ūdeni sietā, vēlāk nevar spainī panest. 1596 3342

Pirmāk ūdeni pārnes sietā, pēcāk nevar pārnest spainī. 1601 1090

Kas papriekš ūdeni nes ar sietiņu, tas pēc ar spaini nevīžo. 584 2487

Iesākumā nes ūdeni ar sietu, pēc ar spaini nevīžo atnest. 1684 372

Papriekš nes ūdeni ar sietu, pēc ne ar spaini . 1041 211

Tikām nes ūdeni ar spaini, kamēr vēlāk vairs nevar ne ar sietu panest. 929 53391

Iesākumā nes ūdeni ar sietu, pēc ar spaini nevīžo atnest. 1225 13002

Iesākumā nes ūdeni ar sietu, pēc ar spaini nevīžo. 639 31

Iesākumā nes ūdeni ar sietu, pēc ne ar spaini nevar sanest. 1225 5079

Paprikš ūdeni nes ar sietiņu, vēlāk ar spaini nevar panest. 702 381

Iesākumā nes ūdeni ar sietu, pēc ne ar spaini nevīžo atnest. 464 7694

Iesākumā nes ūdeni ar sietu, pēc ne ar spaini nevīžo atnest. 1805 203

Papriekš nesa ūdeni ar sietu, pēc ir ar spaini nevīžo. 1690 2004

Kluss ūdens allaž dziļš. 17 137

Klusi ūdeņi dziļi. 848 3347

Kluss ūdens allaž dziļš. 1690 6275

Klusi ūdeņi ir dziļi. 1668 2975

Kluss ūdens vienmēr dziļš. 17 24912

Kluss ūdens vienmēr dziļš. 796 12371

Klusi ūdeņi dziļi. 868 1097

Klusi ūdeņi dziļi. 387 7029

Kluss ūdens vienmēr dziļš. 387 6518

Klusi ūdeņi dziļi. 1805 68

Kluss ūdens allaž dziļš. 1660 6727

Kluss ūdens dziļš. 997 4842

Kluss ūdens dziļš. 1816 3934

Kluss ūdens dziļš. 997 6828

Kluss ūdens dziļš. 997 8454

Klusi ūdeņi ir dziļi. 997 4650

Kluss ūdens ir dziļš. 997 315

Klusie ūdeņi ir dziļi. 927 76

Klusie ūdeņi dziļi. 1626 2742

Klusi ūdeņi ir dziļi. 231 10322

Klusi ūdeņi dziļi. 1592 2108

Kluss ūdens allaž dziļš. 231 5116

Klusi ūdeņi ir dziļi. 1592 911

Klusi ūdeņi dziļi. 1377 340

Kluss ūdens dziļš. 1641 701

Jo klusāks ūdens, jo dziļāks. 1626 4342

Kluss ūdens allaž dziļš. 1379 6196

Klusi ūdeņi ir dziļi. 880 2002

Kluss ūdens vienmēr dziļš. 84 720

Klusi ūdeņi dziļi. 1653 2576

Kluss ūdens dziļš. 1404 3276

Kluss ūdens allaž dziļš. 872 2446

Klusi ūdeņi dziļi. 1225 1080

Klusie ūdeņi dziļi. 1225 3736

Klusi ūdeņi ir dziļi. 1376 3323

Klusi ūdeņi dziļi. 1594 4878

Klusi ūdeņi ir dziļi. 1552 4835

Klusi ūdeņi allaž dziļi. 927 3691

Klusie ūdeņi dziļi. 927 4893

Kluss ūdens allaž dziļš. 1115 1178

Kluss ūdens allaž dziļš. 278 160

Kluss ūdens allaž dziļš. 358 172

Klusi ūdeņi dziļi. 220 291

Klusi ūdeņi allaž dziļi. 1900 754

Klusi ūdeņi ir dziļi. 1753 102

Kluss ūdens dziļš. 1120 82

Klusi ūdeņi vienmēr dziļi. 781 639

Klusi ūdeņi ir dziļi. 17 20073

Kluss ūdens dziļš. 384 2903

Kluss ūdens ir dziļš. 828 6573

Klusi ūdeņi dziļi. 17 15657

Kluss ūdens dziļš. 116 17417

Kluss ūdens allaž dziļš. 584 2153

Kluss ūdens allaž dziļš. 840 1250

Klusi ūdeņi dziļi. 1751 255

Klusi ūdeņi ir dziļi. 1752 308

Klusi ūdeņi dziļi. 855 5411

Kluss ūens allaž dziļš. 699 127

Klusi ūdeņi dziļi. 67 4601

Klusi ūdeņi dziļi. 1783 65

Kluss ūdens - dziļš. 17 29706

Klusi ūdeņi ir dziļi. 17 9372

Jo dziļāks ūdens, jo klusāks. 1766 41

Kluss ūdens dziļš. 1024 469

Kluss ūdens dziļš. 739 5706

Kluss ūdens allaž ir dziļš. 956 155

Kluss ūdens allaž dziļš. 1225 7464

Klusi ūdeņi ir dziļi. 1079 1958

Klusis ūdeņi dziļi. 828 8005

Klusi ūdeņi ir dziļi. 1850 8350

Kluss ūdens vienmēr dziļš. 17 2990

Kluss ūdens ir dziļš. 17 2291

Klusi ūdeņi dziļi. 17 4513

Klusī yudini tī dzilī yudini. 566 178

Klusi ūdini ir dzili. 400 3181

Tie klusi ūdiņi ir tie dziļi. 144 882

Klusie ūdeņi dziļi. 1225 2739

Klusie ūdeņi mēdz būt dziļi. 1945 9568

Dziļš ūdens vienmēr kluss. 1084 6919

Dzīļš ūdens ir rāms. 1225 3214

Dzīļš ūdens allaž kluss. 1188 5357

Dziļais ūdens allaž kluss. 1638 1855

Dziļš ūdens vienmēr kluss. 231 5554

Dziļš ūdens vienmēr kluss. 464 173

Dziļš ūdens vienmēr kluss. 375 7679

Dziļš ūdens vienmēr kluss. 1262 1531

Dziļš ūdens aizvienu kluss. 121 1411

Dziļi ūdeņi klusi. 958 4708

Dzīļš ūdens kluss. 1552 3545

Dziļi ūdeņi ir klusi. 696 74

Dziļš ūdens kluss. 1552 10406

Dziļie ūdeņi ir klusi. 1691 23

Dziļš ūdens ir kluss. 17 8628

Dziļš ūdens - kluss ūdens. 1133 193

Dziļš ūdens allaž kluss. 1206 4718

Dziļš ūdensvienmēr rāms. 101 2525

Dziļš ūdens ir rāms. 958 9269

Dziļš ūdens ir vienmēr rāms. 1626 2803

Rāmi ūdeņi dziļi. 1798 210

Rāmi ūdeņi ir dziļi. 1597 5899

Rāmi ūdeņi dziļi. 17 496 17

Rāmš - ūdens vienmēr dziļš. 17 448

Rāmi ūdeņi dziļi. 527 31931

Rāmi ūdeņi vienmēr dziļi. 384 4389

Rāmi ūdens allaž dziļš. 1599 154

Rāms ūdens ir dziļš. 1635 110

Rāms ūdens ir dziļš. 1635 2626

Rāms ūdeņi dziļi. 1552 3075

Rāms ūdens vienmēr dziļš. 1372 184

Rāms ūdens dziļš. 1106 578

Rāms ūdens ir dziļš. 1207 8130

Lēns ūdens dziļš. 997 8882

Lēns ūdens dziļš. 2 2204

Lēns ūdens vienmēr dziļš. 1629 665

Lēni ūdeņi ir dziļi. 961 3766

Lēni ūdeņi dziļi. 1748 320

Lēns ūdens - dzīļš. 17 882

Lēni ūdeņi dziļi. 2058 443

Lēni ūdeņi ir dziļi. 334 473

Lēns ūdens vienmēr kluss. 1706 1388

Klusam ūdenim dziļš dibins. 1601 523

Klusam ūdenim ir dziļš pamats. 1575 2660

Klusam ūdenim ir dziļš dibens. 1225 5107

Rāmam ūdenim dziļš dibens. 1010 1318

Dziļi ūdeņi tumši. 1750 8637

Melns ūdens allaž dziļš. 1711 3291

Stāvošs ūdens ir dziļš. 1713 807

Dziļā ūdenī velni mājo. 1188 5356

Klusie ūdeņi dziļus krastus skalo. 1945 9647

Dziļi eudiņi klusi, eisti draugi rati. 1945 7741

Yudinī krizdams aiz solma kersīs. 432 28

Yudinī krisdams i aiz britvas kerās. 820 1521

Yudinī krisdams i aiz brita kerās. 820 426

Ne visi klusi ūdeņi ir dziļi. 1595 909

Ne visi klusie ūdeņi ir dziļi. 1690 2322

Ne visi klusi ūdeņi ir dziļi. 884 3916

Ne visi klusie ūdeņi ir dziļi. 1611 4493

Ne visi klusi ūdeņi ir dziļi. 1584 3734

Ne visi klusi ūdeņi ir dziļi. 1710 4905

Ne visi klusi ūdeņi ir dziļi. 609 3788

Dziļš ūdens lēni tek. 1693 366

Dziļš ūdens lēni tek. 1552 3544

Dziļš ūdens lēni tek. 1552 10405

Dziļš ūdens lēni tek. 1661 1919

Dziļš ūdens tek lēni. 1668 460

Dziļš ūdens lēni tek. 997 7463

Dziļš ūdens tek lēni. 1629 282

Dziļi ūdeņi rāmi viļņo. 1651 2987

Kas ūdeni sēj, tas vēju pļauj. 1552 25524

Kas ūdeni sēj, tas vēju pļauj. 202 5013

Kas ūdeni sēj, tas vēju pļauj. 1690 1885

Iudins ceist kai zalc. 1344 45

Ūdens tīrs kā dzintars. 556 6897

Ūdens tīrs kā sītars. 556 2711

Ūdens, kas stāv, pūst. 116 11554

Tekošs ūdens nepūst. 527 32700

Tekošs ūdens nepūst. 1772 6687

Tekošs ūdens nepūst. 958 11041

Tekošs ūdens nepūst. 116 11549

Tekošs ūdens nepūst. 1552 13714

Tekošs ūdens nepūst. 464 7106

Tekošs ūdens nepūst. 375 6280

Tekošs ūdens nepūst. 1552 5399

Kur dziļāks ūdens, tur lielākas zivis. 1010 333

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivis. 1010 73

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 925 1994

Jo dziļāks ūdens, jo vairāk zivis. 1010 4332

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1798 2573

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1690 1886

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 8 1029

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1084 4683

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 834 4256

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivis. 1594 2532

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1552 5128

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 834 7175

Kur dziļāks ūdens, vairāk zivju. 1552 25283

Kur ūdens dziļāks, tur vairāk zivju. 17 26227

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 828 3509

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 834 2566

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 834 5749

Kur dzilāks ūdens tur vairāk zivju. 3 2691

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1639 1180

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1880 3139

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 968 3379

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1635 406

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1404 1088

Jo dziļāks ūdens, jo vairāk zivju. 834 4324

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1379 7346

Jo biezāks ūdens, jo labāka zveja. 696 53

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1024 309

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1202 1383

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1337 393

Jo dziļāks ūdens, jo lielākas zivis. 556 3624

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1751 70

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1752 961

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1667 1777

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 17 6876

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 280 1606

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 1429 744

Kur dziļuoks iudeņs, tī vairuok zivu. 1940 866

Kur ir dziļoks iudins, tī vairok zyvu. 1925 3626

Kur dziļāks ūdens, tur vairāk zivju. 527 32544

Nekad veco ūdeni neizlej, kad vēl jau nav ieliets. 116 17888

Neizlej vecu ūdeni, pirms jauns nav. 625 494

Vecu ūdeni nevajag izliet, kamēr jauns nav iesmelts. 393 1084

Neizlej veco ūdeni, kamēr jauns nav iesmelts. 1651 5415

Neizlej pirms vecu ūdeni, kamēr nav jauns iesmelts. 231 7321

Neizlej pirms vecu ūdeni, kāmēr nav jauns iesmelts. 1690 1979

Nelej veco ūdeni ārā, iems jauns nav atnests vietā. 848 2828

Neizlej veco ūdeni, kamēr vēl jauns nav iesmelts. 1552 12055

Neizlej veco ūdeni, pirms nav jauns iesmelts. 1642 347

Tikmēr nevar vecu ūdeni izliet, kamēr jauns vēl nav iesmelts. 1730 21091

Nelej netīru ūdeni ārā, kāmēr tīrs vietā. 384 149

Neizlej netīru ūdeni, kamēr tīra nav. 67 2238

Netīru ūdeni neizlej, līdz nav iesmelts tīrs. 231 3373

Neizlej netīru ūdeni ārā, kamēr tīrs nav ienests. 202 8082

Neizlej netīro ūdeni, iekams tīrs nav iesmelts. 1376 3057

Neizlej netīru ūdeni ārā, kamēr tīrs nav vietā. 929 56279

Neizlej netīru ūdeni ārā kamēr neesi dabūjis tīru. 70 2555

Nelej netīru ūdeno ārā, kāmēr tīrs nav ieliets. 941 2044

Neizlej netīru ūdeni, ja tīrs nav iesmelts. 202 5271

Nelej netīro ūdeni ātrāk laukā, kamēr tev nav tīrs ūdens. 1008 524

Neizlej netīro ūdeni, kamēr tīrs nav pagādāts. 1244 10685

Ātrāk netīru ūdeni neizliet, kamēr tīrais nav mājās. 387 5823

Neizlej netīro ūdeni līdz tīrais vēl nav mājās. 387 965

Nelej netīra ūdeni ārā, kamēr tīrais nav mājās. 1010 2900

Neizlej netīru ūdeni kamēr tīra nav. 927 5226

Neizlej netīru ūdeni, kamēr tīra nav. 1582 1003

Neizlej netīru ūdeni, kamēr tīra nav. 1771 5441

Neizlej netīro ūdeni, kamēr tīrais nav. 961 5091

Neizlej netīru ūdeni laukā, kamēr tīrs nav mājās. 1208 11640

Neizlej netīru ūdeni, kamēr tīra nav. 1684 450

Nelej melnu ūdeni ārā, kamēr balts nav mājās. 1244 890

Pirmāk neizlej melno ūdeni, kamēr skaidrs nav mājās. 1244 8726

Mel uden nevaig izliet ka skaidrs nav ienests. 897 182

Nekad neizlej neskaidro ūdeni, kad skaidrs nav mājās. 94 4496

Neizlej neskaidro ūdeni kamēr vēl skaidrais nav. 1188 4171

Neizlej ūdeni, kamēr nav iesmelts cits ūdens. 1626 4660

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 958 3324

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1010 1334

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1668 357

Izlieto ūdeni nevar sasmelt. 1244 6612

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1668 467

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1713 805

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 958 1061

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1798 207

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1726 93

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1206 955

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 997 3101

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1805 517

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1674 2109

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1148 607

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1695 297

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 9584 3324

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 94 3003

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1638 1070

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 848 1702

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 997 1006

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1276 846

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1713 1402

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1690 426

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1208 1487

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 796 194

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1474 58

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 230 3442

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 230 4302

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 387 4996

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 353 6663

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1397 28

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1207 1733

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1242 170

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1693 1851

Izliet ūden nevar sasmelt. 838 300

Izlieto ūdeni nevar sasmelt. 1695 1462

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 935 36669

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 553 1840

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 4 1205

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 12 971

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1379 1158

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1641 101

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1560 679

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1385 242

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1127 632

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1592 2975

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1372 1526

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1639 61

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1611 2695

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1880 1602

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1880 2960

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1557 300

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 935 33831

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1379 3607

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1551 407

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 949 1174

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1655 1206

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 231 610

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 12 2332

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 12 478

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 8 3663

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 202 5012

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 231 2492

Izlieto ūdeni nevar sasmelt. 220 2447

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 464 5491

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 942 448

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 927 3245

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 927 1467

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 917 3475

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 917 1863

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 917 1565

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 84 726

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 553 544

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 914 110

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1648 229

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1650 93

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1381 806 811

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1655 738

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1377 1001

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 834 4704

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1594 3347

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1575 2120

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1597 872

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1596 60

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1374 60

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1628 730

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1628 263

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1552 25454

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 968 52

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1599 666

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 968 145

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1552 5500

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1383 372

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1041 338

Izlieta ūdens nevar sasmelt. 1552 5432

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1262 1533

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1109 173

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1079 30

Izlietu ūdeni sasmelt nevar. 1552 3329

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1074 312

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1262 1316

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 116 8074

Nolietu ūdeni nevar uzsmelt. 116 19971

Izlieto ūdeni nevar sasmelt. 1552 1364

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 828 4137

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 17 8728

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 17 20572

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 17 13139

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1838 4273

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 922 1258

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 961 412

Izlieta ūdens nevar sasmelt. 555 398

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 464 92

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 840 2727

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1001 468

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 116 2650

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1900 3507

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 951 59

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 375 5562

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1748 54

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 584 2137

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 840 1486

Izlijušu ūdeni nevar sasmelt. 696 16

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 840 2790

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 17 15705

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 17 10116

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1175 571

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 584 1444

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 893 430

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 896 477

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 450 1535

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 893 256

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 893 50

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 961 1689

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 17 20751

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1552 6893

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 840 291

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1 481

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1079 1426

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1225 4111

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1552 12054

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1552 188

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 527 20635

Izlieta ūdenc nevar sasmelt. 1347 180

Izlieto ūdeni sasmelt nevar. 1945 9574

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1552 4542

Izlieto ūdeni nevar sasmelt. 144 1083

Izlietu yudini nevar sasmelt. 1151 216

Izlītu yudini navar sazmelt. 512 105

Izlītu yudini navar sasmett. 1470 475

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 1502 311

Izlītu ūdeni nevar sasmelt. 1439 1121

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 867 6637

Izlietu ūdeni nevar sasmelt. 527 10761

Izlietu ūdeni nevar nesasmelt. 464 1890

Izlietu ūdeni nesasmelsi. 868 2376

Izlietu ūdeni nesasmelsi. 668 4613

Izlietu ūdeni nesasmelsi. 1225 1418

Izlietu ūdeni nesasmels. 70 2556

Izlietu ūdeni nesasmelsi. 1627 614

Izlitu oudeni nasasmelsi. 1268 709

Izlietu ūdeni nesasmelsi. 70 2659

Izlietu ūdeni nesasmelsi. 935 33240

Izlietu ūdeni nesasmelsi. 1225 4998

Izlietu ūdeni nesasmelsi. 17 26805

Izlietu ūdeni nesasmelsi. 1596 254

Izlietu ūdeni nesasmelsi. 1552 6503

Izlieto ūdeni nesasmelsi! 1552 1283

Izlieta ūdens nesasmelsi. 529 2092

Izlietu ūdeni nesasmelsi. 464 5453

Izlietu ūdeni nesasmelsi. 853 55

Izlieto ūdeni nesasmelsi. 1705 7351

Izlītō uydiņa nasasmelsi. 1899 348

Izliets ūdens nav sasmeļams. 1805 2183

Izliets ūdens nav sasmeļams. 981 199

Izliets ūdens nav sasmeļams. 981 777

Izliets ūdens nav sasmeļams. 527 20908

Izliets ūdens nav sasmeļams. 981 301

Izliets ūdens nav sasmeļams. 872 3272

Izliets ūdens nav sasmeļams. 884 764

Izliets ūdens nav sasmeļams. 942 499

Izlijis ūdens nav sasmeļams. 464 5832

Izlijis ūdens nav sasmeļams. 828 7967

Izliets ūdens nav sasmeļams.Bb 13 546

Izliets ūdens nav sasmeļams. 13 1085

Izliets ūdens nav sasmeļams. 17 30184

Izliets ūdens nav sasmeļams. 1239 2004

Izliets ūdens nav sasmeļams. 464 4577

Izliets ūdens nav sasmeļams. 464 2993

Izliets ūdens nav sasmeļams. 464 4197

Izliets ūdens nav sasmeļams. 1737 385

Izliets ūdens nav sasmeļams. 527 37238

Izliets ūdens nav sasmeļams. 67 550

Izliets ūdens nav sasmeļams. 1120 106

Izliets ūdens nav sasmeļams. 1552 5401

Izliets ūdens nav sasmeļams. 740 13767

Izliets ūdens nav sasmeļams. 981 491

Izliets ūdens nav vairs sasmeļams. 1014 3727

Izliets ūdens nav vairs sasmeļams. 1492 373

Izliets ūdens nav vairs sasmeļams. 997 12096

Izliets ūdens nav vairs sasmeļams. 1225 754

Izliets ūdens nav vairs sasmeļams. 1601 1745

Izliets ūdens nav vairs sasmeļams. 1552 6010

Izliets ūdens nav vairs sasmeļams. 961 447

Izliets ūdens nav vairs sasmeļams. 375 6160

Izliets ūdens nav vairs sasmeļams. 67 981

Izlietu ūdeni vairs nesasmelsi. 1773 845

Izliets ūdens nav vairs nesasmels. 1206 623

Izliets ūdenis vairs nesasmelsi. 231 526

Izlietu ūdeni vairs nesasmelsi. 231 526

Izlietu ūdeni vairs nesasmelsi. 968 590

Izlietu ūdeni nekad nesasmelsi. 1626 3559

Izlietu ūdeni vairs nesasmelt. 1785 50

Izlijušu ūdeni vairs nesasmelsi. 1582 2485

Izlietu ūdeni vairs nesasmelsi. 1626 4386

Izlietu ūdeni vairs nesasmelsi. 17 11528

Izlieta ūdens vairs nesasmelsi. 1862 167

Izlietu ūdeni vairs nesasmelsi. 1641 14614

Izlīto jydina vairs nasasmelsi. 906 2401

Izlietu ūdeni vairs nevar sasmelt. 941 4004

Izlietu ūdeni nevar vairs sasmelt. 1114 479

Izlietu ūdeni vairs nevar sasmelt. 1551 1439

Izlietu ūdeni nevar vairs sasmelt. 12 93 207

Izlietu ūdeni vairs nevar sasmelt. 1785 79

Izlietu ūdeni vairs nevar sasmelt. 1880 2776

Izlietu ūdeni vairs nevar sasmelt. 527 31581

Izlietu ūdeni vairs nevar sasmelt. 1008 1660

Izlietu ūdeni vairs nevar sasmelt. 925 657

Izlietu ūdeni sasmelt vcairs nevar. 958 5332

Izlietu ūdeni nevar vairs sasmelt. 1206 1226

Izlieta ūdens vaira nevar sasmelt. 1552 4779

Izlietu ūdeni nevar vairs iesmelt. 584 813

Izlieta ūdens nevar vairs sasmelt. 875 2110

Izlietu ūdeni vairs nevar sasmelt. 393 1083

Izlietu ūdeni vairs nevar sasmelt. 33 849

Izlietu ūdeni nevar vairs sasmelt. 1429 591

Izlijušu ūdeni vairs nesasmelsi. 1008 4759

Izlijušu ūdeni nesasmelsi. 1690 2005

Izlejošu ūdeni vairs nesasmelsi. 868 1101

Izlietu ūdeni grūti sasmelt. 16247 826

Izlietu ūdeni grūti sasmelt. 1585 1592

Izlietu ūdeni grūti sasmelt. 1713 162

izlītu yudini gryuti sasmeļt. 548 3647

Izliets ūdens grūti sasmeļams. 1284 193

Ūdens, kas izliets, nav sasmeļams. 1552 226

Ūdens, kas izliets, nav sasmeļams. 961 2670

Ūdens, kas izliets, nav sasmeļams. 961 7845

Ūdens, kas izliets, nav sasmeļams. 1202 419

Ūdens, kas izliets, nav vairs sasmeļams. 67 2509

Ūdens kas izliets nav sasmeļams. 1219 101

Ūdens, kas izliets, nav sasmeļams. 1641 458

Ūdens, kas izliets, nav vairs sasmeļams. 929 42542

Ūdens, kas izliets, nav vairs sasmeļams. 1404 3374

Ūdens, kas izliets, nav sasmeļams. 1657 2664

Ūdens, kas izliets, nav sasmeļams. 884 3235

Ūdens kas izliets, nav vairs sasmeļams. 927 5054

Ūdens, kas izliets, nav sasmeļams. 13 374

Ūdens, kas izlijis, nav vairs sasmeļams. 997 8215

Ūdens, kas izliets, nav uzsmeļams. 997 6634

Ūdens, kas izliets nav vairs sasmeļams. 13 1915

Izliets ūdens nav sasmeļams. 116 17886

Izlīto yudiņa vairs nasalīsi traukā. 548 13256

Ūdens, kas izliets, nav sasmeļams. 1626 2655

Udiņs, kas izlits, nav vairs sasmeļams. 966 99

Ūdens, kas izliets, nav sasmeļams. 1626 3904

Udens, kas izlijis, nav sasmeļams. 4645671

Ūdens, kas izliets, nav sasmeļams. 1084 8011

Ūdens, kas izliets, nav vairs sasmeļams; vārdi, kas izrunāti, nav vairs atņemami. 1774 7931

Izliets ūdens nav sasmeļams; izteikts vārds nav atņemams. 17 26244

Izliets ūdens nav sasmeļams, izteikts vārds nav atņemams. 1225 19148

Izlietus ūdenis nevar vairs uzsmelt; izteikts nevar atpakaļ atņemt. 280 1006

Izlieta udens nevar sasmelt; izrunāta vārda nevar atņemt. 279 2679

izlietu ūdeni nevar sasmelt, izteiktu vārdu nevar atņemt.Bb 17 5923

Izlietu ūdeni nevar uzsmelt, izteiktu vārdu nevar atņemt. 116 14141

Izlietu ūdeni nevar uzsmelt, izrunātus vaŗdus nevar atņemt. 116 3931

Izlieta ūdens nevar sasmelt, izteikta vārda nevar atņemt. 848 3396

Izlietu ūden nevar sasmelt, izteiktu vārdu nevar atņemt. 1695 3812

Izlietu ūdeni nevar sasmelt, izteiktu vārdu nevar atteikt. 202 7389

Izlietu ūdeni nevar sasmelt, izteiktu vārdu nevar atņemt. 17 28174

Izlietu ūdeni nevar sasmelt, izteiktu vārdu nevar atņemt. 1225 14457

Izlietu ūdeni nesasmelsi, izteiktu vārdu neatsauksi. 19001693

Izlietu ūdeni nesasmelsi, izteiktu vārdu neatsauksi. 1493 41

Izlietu ūdeni nesasmelsi, izteiktu vārdu neatņemsi. 1685 2159

Izlietu ūdeni nesasmelsi, un izteiktus vārdus neatņemsi. 796 11126

Izlietu ūdeni nesasmelsi, izteiktu vārdu nenoķersi. 17 28522

Izlietu ūdeni nesasmelsi; izteiktu vārdu neatņemsi. 1687 964

Izlietu ūdeni nevar sasmelt, izteiktu vārdu nevar atņemt. 1379 645

Ūdens nekad taukiem virsū netiek. 1690 1777

Ūdens taukiem virsū nevar tikt. 1189 15

Ūdens taukiem virsū nevar tikt. 353 6810

Ūdens taukiem virsū nevar tikt. 877 158

Ūdens taukiem virsū netiek. 13 3413

Ūdens netiek taukiem virsū. 796 2592

Ūdens taukiem nevar virsū tikt. 739 2554

Ūdens taukiem virsū netiek. 1684 639

Ūdens netiek taukiem virsū. 1816 1204

Ūdens taukiem virsū netiek. 1660 6012

Ūdens taukiem virsū netiek. 1798 209

Ūdens nevar taukiem virsū sēdēt. 877 610

Ūdens netiek taukiem virsū. 997 817

Ūdens nekad taukiem virsū netiek. 1695 1814

Ūdens taukiem nepeld pa virsu. 1008 140

Ūdens taukiem virsū nestāv. 1660 4099

Ūdens ar taukiem nesamaisās. 527 36731

Ūdens teukiem virsū netiek. 1674 192

Ūdens taukiem virsū nevar stāvēt. 1805 1731

Ūdens taukiem virsū netiek. 1493 4051

Ūdens taukiem virsū netiek. 1726 714

Ūdens taukiem virsū nevar tikt. 527 25387

Ūdens taukiem virsū netiek. 997 4844

Ūdens taukiem virsū netek. 1800 2486

Ūdens taukiem virsū netiek. 1376 91

Ūdens taukiem virsū nevar tikt. 834 2666

Ūdens taukiem par virsu netek. 1557 1897

Ūdens taukiem virsū netiks. 1225 18449

Ūdens taukiem virsū netiks. 1802 2761

Ūdens taukiem virsū netiks. 1630 730

Ūdens taukiem nepeld pa virsu. 1084 1248

Ūdens taukiem nevar virsū tikt. 12 2022

Ūdens taukiem virsū netiek. 834 3683

Ūdens nevar taukiem virsū peldēt. 877 1318

Ūdens netek taukiem virsū. 12 1668

Ūdens taukiem virsū netiek. 917 4485

Ūdens netiek taukiem virsū. 942 610

Ūdens taukiem nepeld pa virsu. 202 5145

Ūdens taukiem virsū tikt nevar. 12 2113

Ūdens netiek taukiem virsū. 231 4159

Ūdens netek taukiem virsū. 231 4947

Ūdens taukiem nepeld pa virsu. 1655 1316

Ūdens taukiem nepeld pa virsu. 1595 1635

Ūdens taukiem virsū nevar tikt. 464 5734

Ūdens taukiem virsū netiek. 1657 4253

Ūdens taukiem virsū netek. 942 445

Ūdens taukiem virsū netiek. 834 4593

Ūdens taukiem virsū nevar tikt. 834 7110

Ūdens taukiem netiek virsū. 1177 7115

Ūdens taukiem virsū netiek. 1597 5750

Ūdens taukiem virsū nevar tikt. 1611 1575

Ūdens taukiem virsū netek. 1630 4429

Ūdens taukiem virsū netiks. 1510 524

Ūdens taukiem virsū netek. 1663 614

Ūdenim uz taukiem virsū grūti tikt. 1379 5362

Ūdens taukiem virsū nepeld. 1372 3974

Ūdens taukiem nevar virsū tikt. 1654 3261

Ūdens taukiem nepeld pa virsu. 1225 4903

Ūdens taukiem nevar virsū tikt. 1225 6692

Ūdens nepeld taukiem pa virsu. 1601 1343

Ūdens taukiem virsū nevar tikt. 840 482

Ūdens taukiem virsū netiek.Bb 17 5875

Ūdens taukiem virsū netiek. 1552 2914

Ūdens taukiem virsū netiek. 67 779

Ūdens taukiem virsū nevar tikt 49 1767

Ūdens taukiem virsū netiks. 699 158

Ūdens taukiem virsū netiek. 450 1543

Ūdens taukiem virsū nestāv. 67 1753

Ūdens taukiem virsū nevar tikt. 67 2105

Ūdens taukiem virsū netiek. 584 1122

Ūdens taukiem virsū netek. 584 2131

Ūdens nekad nevar taukiem virsū tikt. 17 22609

Ūdens taukiem virsū netiek. 1135 608

Ūdens taukiem virsū netiek. 696 76

Ūdens taukiem virsū netek. 840 1115

Ūdens taukiem virsū nevar tikt. 840 665

Ūdens taukiem virsū netiek. 840 1769

Ūdens nepelž pa taukiem. 556 569

Ūdens taukiem virsū nestāv. 116 14123

Ūdens nestāv taukiem virsū. 1137 1351

Ūdens taukiem virsū nestāv. 935 12771

Ūdens nekad taukiem virsū nestāv. 393 1095

Ūdens taukiem pa virsu nepeld. 828 12883

Ūdens taukiem virsū netiek. 1079 1573

Ūdens taukiem virsū nevar tiekt. 116 3972

Ūdens taukiem virsū netiek. 464 3025

Ūdens netiek taukiem virsai. 568 1104

Ūdens taukiem virsū netiek. 500 62

Ūdens jau taukiem virsū nestāv. 1150 121

Ūdens taukiem nepeld pa virsu. 116 10463

Ūdens taukiem virsū netiek. 67 1905

Ūdens taukiem virsū nevar tikt. 1472 2314

Ūdens taukiem virsū nevar tikt. 1766 1040

Ūdens taukiem virsū netiek. 961 3750

Ūdens netiek taukiem virsū. 384 3340

Ūdens taukiem virsū netiks. 1 1417

Kur nu ūdens var taukiem virsū tikt. 1 663

Ūdens jau taukiem nevar virsū tikt. 877 2687

Ūdens taukiem virsū netiek. 17 18239

Ūdens taukiem virsū nestāv. 527 45797

Ūdens taukiem virsū nepeld. 853 195

Ūdens nevar virsū taukiem tikt. 1552 12053

Ūdens nevar taukiem virsū tikt. 877 1482

Ūdens taukiem virsū nestāv. 1552 3468

Ūdens taukus nekad neuzvarēs. 556 13364

Ūdens taukiem virsū netiek. 527 37270

Ūdens taukiem virsū netiek. 1552 1468

Ūdens taukiem nevar virsū tiekt.Bb 32 1253

Ūdens taukiem virsū netiek. 1225 7495

Jyudins uz tauku nikod nasaturīs. 820 1558

Jyudens uz tauku nikod nanūsaturēs. 1142 22

Yudiņs uz tauku natiks. 1142 22

Ūdens taukiem virsū netiek. 1311 1153

Jyudiņš uz tauku nikod nazatur. 432 87

Vai nu ūdens taukiem virsū tiks! 1341 13694

Ūdens taukiem virsū netiks. 400 2184

Kad yudens tiks uz tauku, tad cyuku gons par kēneņu. 509 480

Ūdens taukiem virsū netiks. 120 355

Vai nu ūdens kādreiz taukiem virsū ir ticis vai tiks. 1341 4580

Yudins toukim napeld pa vērsu. 527 31850

Ūdens taukiem virsū netīk. 1011 2610

Yudiņs uz tauku naizkōps. 966 404

Yudins uz tauku nikod vīrsum nasaturīs. 819 459

Ūdens nekad netiek taukiem virsū. 1451 1083

Ūdens netek pret kalnu. 884 1589

Ūdens nekad netek pret kalnu. 855 5624

Ūdens pret kalnu netek. 1798 208

Ūdens pret kalnu netek. 1713 611

Ūdens pret kalnu netek. 1710 829

Kas ugunī, tys ugunī sadeg. 1940 867

Kas ugunī iet, tas ugunī sadeg. 202 5146

Kas ugunī iet, tas sadeg. 1552 26057

Kas ugunī iet, tas ugunī sadeg. 1690 1868

Uguns ne laiks. 1627 727

Uguns ne laiks! 527 36863

Uguns ne laiks! 527 7945

Uguns, ne laiks. 17 5285

Uguni ar uguni nevar apdzēst. 796 13863

Uguni ar uguni nevar dzēst. 1631 110

Uguni nevar izdzest ar uguni. 94 5540

Kur uguns, tur siltums. 1511 410

Kur uguns, tur siltums. 529 1015

Jo uguni biksta, jo labāk deg. 208 1328

Jo uguni biksta, jo tā labāk deg. 1225 818

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1582 2061

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1573 414

Uguns vēl nedeg, dūmi jau kūp. 202 6056

Uguns ar ūdeni nesatiek. 1657 4254

Neķer uguni nagos! 527 46198

Nu vai tad tu uguni atnesi vai? 279 2532

Ne uguns bez dūmiem, ne cilvēks bez kļūdām. 506 1637

Neatradīs ar uguni meklēdams. 917 1844

Kad uguns izskrien, tad gaiss dalās. 884 341

Mums jau uguns nevajaga. 527 4748

Vai nu uguni rāda. 1730 56694

Kas uguni pūš, tam acīs lec dzirksteles. 501 226

Vai tu pēc uguņa nāci? 1730 21098

Vai pēc uguns ienāci? 1730 59010

Ja tikai virsū glīts, apakšā lai ar uguni nedeg. 142 911

Ā, vaj es tev uguni rādīšu; došu tev pretī, ka acis izsprāgs! 1620 1894

uguns raustās kā cāļu pakaļa. 23 1300

Uguns pakulās. 23 1303

Ugunskurs ātri deg, ātri dziest. 796 9653

Maza uguns lielu bēdu taisa. 1383 620

Ar uguni nejokojies, ūdeni nedraudzējies un vējam netici. 1660 5148

Uguni pūšot neapdzēsīsi. 17 28521

Uguns deg, ka kūp vien. 556 2696

Jo uguni kurina, jo uguns deg. 1766 7154

Kā uz uguni varīts. 1593 3466

Uguns, ne laiks! 527 4747

Kā uguns dzēsajs. 1730 56466

Nei ugunī dag, nei oudenbī sleikst. 1212 194

Apdzisušu uguni vairs neuzpūtīsi. 1478 1017

Bez uguns nevar pīpot. 556 10704

Kas brauc bez uguns, tie mūk kā zaķi. 116 8268

Cepts necepts, kad tik uguni redzējis. 94 2136

Sorgoajas koa nu gunc. 1268 825

Guns grāks izasōcas nu mozas dzērkstiņas. 1263 822

Augšā spīdēt spīd, apakšā ne ar uguni nedeg. 872 3286

Ja gribi redzēt uguni, tad jāiet caur dūmiem. 609 497

Citam ugunsgrēks, cits iet sildīties. 1225 5686

Uguns tīra zeltu, ciešanas - cilvēku. 556 12386

Ja uguns jumtā, tad grūti ar to karot. 556 11124

Jo gaišaja ir uguns, jo tālāk viņa spīd. 1695 259

Es jau neesu traks, kad dzīvs ugunī skriešu. 1650 4432

Uguns deg kā sprikš vien. 556 13022

Ugunskurs bez malkas nedziest. 556 5935

Kā uguns kurēsies, tā dūmi kūpēs. 1716 799

Kā uguni pūš, tā viņa deg. 1798 5407

Ir ar uguni meklēdams neatradīs. 917 1869

Atnāca kā pēc uguns. 877 3358

Nedeg labi uguntiņa, kad nav laba kūrējiņa. 1728 3477

Nebāz uguni kabatā. 1451 2186

Ar uguni nejoko un ūdenim netici. 1592 9665

Ar uguni nespēlējies, ar ūdeni nedraudzējies. 1628 2362

Ne ugunī deg, ne ūdenī slīkst. 1011 2606

Uguns silda, atslēga glabā. 1552 41514

Cepis, necepis, kad tikai uguni redzējis. 1599 6457

Tik ugunī kausēts zelts īsto vērtību rāda. 1225 4190

Tik uguns tīra zeltu no sārņiem. 997 14459

Nav uguns bez dūmiem, nav cilvēka bez grāka. 1736 3563

Uguns nav bērnu spēle. 1805 4592

Šņāc ūguns - rītu būs vēš ar grūdieniem. 913 217

Uguns pats nekurās. 384 3597

Uguns vēl nedeg, dūmi jau jumtā. 1510 534

Bērni, prātīgi ar uguni, maizīte uz plaukta. 567 1064

Nu, otrs tāds ar uguni jāmeklē. 1341 14347

Vai arī uguni var klēpī ņemt, un drēbes nesadegtu. 1 154 10

Labaķi uguns piekurs pie celma nekā pie akmens. 1697 2091

Maza uguntiņa aizdedzina lielu mežu. 1737 754

Skrīn kai uz uguņsgrāka. 1398 245

Taisās kā uz ugunsgrēku. 877 2609

Nav jau guņsgrāks, ka tik ōtri steidzīs. 640 910

Nav jau gunsgrāks, ka tik ōtri skrīn. 640 336

Nav jau gunsgrāks, kā tik ātri steidzīs. 780 318

Uguns visu aprij. 1008 1289

Uguns apēd visu. 1190 3440

Uguns apēd visu. 527 36555

Tas tikpat kā uz uguns vārīta. 116 12448

Uz guns vōrīts. 780 256

Kas uguni pūš, tam dzirksteles lec acīs. 796 17306

Kas ugunī pūš, tam dzirksteles acīs skrien. 1690 1977

Kas uguni pūš, tam dzirksteles lec acīs. 1650 4602

Kas uguni pūš, tam dzirksteles lec acīs. 1643 913

Kas uguni pūš, tam dzirksteles skrien acīs. 527 43450

Kas uguni pūš, tam dzirksteles lec acīs. 1661 4425

Kas uguni pūš, tam dzirksteles lec acīs. 929 6286

Ja uguni biksta, tad tā gaišāki deg. 1225 15037

Ieskrēja kā uguns pakulās. 527 36548

Tam jau uguns pie pakulām. 10 4070

Kā ugune pakulās. 527 45103

Nu ir uguns pakulās. 1599 6375

Tad ir uguns pakulās. 1785 76

Uguns pakulās. 1212 229

Nu ir tikpat kā uguns pakulās. 231 7341

Kā uguns pie pakulām. 12 2397

Tas ir kā uguns pakulās. 877 2633

Nu ir uguns pakulās. 929 67775

Nelaid uguni pakulās. 1573 1602

Nu ir uguns pakulās! 1703 4535

Uguns pakulās. 1552 28976

Uguns, kas ātri svilst, pakulās ietikusi, tā ļoti ātri dziest. 1689 645

Kur uguns, tur dūmi. 997 610

Kur uguns, tur dūmi. 1376 3444

Kur uguns, tur dūmi. 584 2475

Kur uguns, tur dūmi. 1798 264

Kur uguns, tur dūmi. 997 4158

Kur uguns, tur dūmi. 1628 248

Kur uguns, tur dūmi. 917 4063

Kur uguns, tur dūmi. 1008 4230

Kur uguns, tur dūmi. 927 3257

Kur uguns, tur dūmi. 1106 2052

Kur uguns, tur dūmi. 997 9464

Uguns nav bez dūmiem. 1626 3894

Uguns jau bez dūmiem nav. 1202 400

Kur guns, tur palni. 527 31992

Kur uguns, tur palni. 508 1440

Nav uguņa bez dūmiem. 84 12157

Bez uguns nav dūmu. 1599 1961

Bez uguns dūmu nav. 935 33287

Bez uguns dūmu nebūs. 231 8124

Bez uguns nav dūmu. 1945 9668

Uguns vēl nedeg, dūmi jau juktā. 1084 7067

Uguns vēl nedeg, dūmi jau jumtā. 1551 5637

Uguns vēl nedeg, dūmi jau jumtā. 1690 1867

Uguns vēl nedeg, dūmi jau jumtā. 1599 6196

Uguns vēl nav iedegusies, jau dūmi kūp. 1627 3596

Vēl uguns nav krāsnī, bet dūmi jau kūp. 739 7028

Uguns vēl nedeg, dūmi jau gaisā. 13 4028

Uguns ar ūdeni vienā traukā nestrāv. 1690 1978

Uguns ar ūdeni vienā traukā nestāv. 1008 1269

Uguns ar ūdeni vienā traukā nesader. 1008 4757

Uguns un ūdens kopā nesader. 1010 2272

Uguns ar ūdeni vienā traukā nestāv. 1655 1315

Uguns ar ūdeni vienā traukā nestāv. 1225 4904

Uguns ar ūdeni vienā traukā nestāv. 1372 3964

Uguns ar dūmiem vienā traukā nestāv. 1601 1341

Uguns ar ūdeni vienā traukā nestāv. 1595 1636

Uguns ar ūdeni vienā traukā nestāv. 116 20696

Uguns ar ūdeni vienā traukā nestāv. 116 12676

Uguns ar ūdeni vienā traukā nestāv. 584 2847

Uguns ar ūdeni vienā traukā nestāv. 1225 7446

Uguns ar ūdeni vienā traukā nestāv. 1766 334

Kas uguni ķer, tam pirksti sadeg. 13 4025

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 796 17305

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 387 3294

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 387 5166

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1805 1668

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 997 10747

Kas uguni ķer, tam nagi deg. 1693 739

Kas uguni ķer, tam pirksti sadeg. 1690 1866

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1493 4059

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 997 11472

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1008 4077

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1805 3448

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1661 4424

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 997 8057

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 997 7834

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 958 10617

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1638 1857

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1597 285

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1611 2000

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1376 2808

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1576 7429

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1557 3506

Kas uguni ķer, tam pirksti sadeg. 231 7320

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 828 4874

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 202 2396

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1592 6650

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 834 4837

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 834 4389

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 553 5190

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1377 516

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1585 67

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1341 30670

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1385 2667

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1639 540

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1643 912

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1880 1714

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1880 3009

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1552 5107

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 834 4039

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 834 5762

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1478 375

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1552 25525

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 464 5654

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 834 1966

Kas uguni ņem, tam pirksti deg. 834 7044

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1510 532

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1551 779

Kas uguni ķer, tam pirksti sadeg. 1650 528

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1084 7066

Kas uguni ķer, tas rokas sadedzina. 202 5525

Neķer uguni pirkstos. 1225 28713

Neķer uguni, sadedzināsi rokas. 1372 6199

Neķer ar roku uguni - sadegs. 1225 38107

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 17 12523

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1771 5027

Kas uguni aizskar, pirkstus sadedzina. 1552 17064

Neķer uguni ar pirkstiem, jo tu viņus apdedzināsi.Bb 13 1198

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 375 4395

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 67 2881

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 67 1134

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 584 2120

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 464 1828

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 17 14585

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1137 812

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 454 3

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 384 319

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 1337 319

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 615 100

Kas uguni ķer, tam pirksti deg. 120 362

Kas spēlējas ar uguni, apdedzina pirkstus. 935 34416

Ar uguni nejoko. 1379 5370

Ar uguni nejoko. 884 976

Ar uguni nejoko. 1552 3280

Uguns nav rotaļa. 231 10539

Uguns nav rotaļa. 101 725

Uguns nav rotaļa. 1009 293

Uguns nav rotaļa. 1668 4837

Uguns nav rotaļa. 1009 104

Uguns nav rotaļlieta. 1710 891

Uguns nav spēle. 1771 4391

Uguns nav spēļu lieta. 1688 314

Uguns nav spēles lietiņa. 796 14244

Ar uguni nevar rotaļāties. 1772 6475

Ar uguni nevar spēlēties. 1627 1933

Ar uguni nevajag spēlēties. 1263 651

Ar uguni nevar spēlēties. 1225 29307

Ar uguni nevajag spēlēties. 739 1752

Uguns nav jau bērnu spēle. 929 64112

Uguns nav pērle, ar to nevar rotāties. 1766 5464

Ko nu puķ;ejies ap uguni. 527 46069

Uguns nav puķe. 1668 3343

Uguns nav puķe. 1660 6011

Uguns nav puķe. 1688 662

Uguns nav puķe. 1661 5109

Uguns nav puķe. 1667 704

Uguns nav puķe. 1773 456

Uguns nav puķe. 1492 388

Uguns nav puķe. 13 4024

Uguns nav puķe. 13 932

Uguns nav puķe. 1200 3763

Uguns nav puķe. 1695 2842

Uguns nav puķe. 1600 5609

Uguns nav puķe. 1695 1480

Uguns nav puķe. 997 2049

Uguns nav puķe. 997 546

Uguns nav puķe. 1188 5916

Uguns nav puķe. 1805 1725

Sakams vārds māca, ka uguns nav puķe. 1244 4699

Uguns nav puķe. 1158 1745

Uguns nav puķe. 796 12495

Uguns nav puķe. 1276 2570

Uguns nav puķe. 1008 4756

Uguns nav puķe. 954 2116

Uguns nav puķe. 954 2714

Uguns nav puķe. 925 132

Uguns nav puķe. 958 10027

Uguns nav puķe. 925 545

Uguns nav puķe. 997 8949

Uguns nav puķe. 1379 6744

Uguns nav puķe. 1379 5950

Uguns nav puķe. 834 1970

Uguns nav puķe. 1880 3122

Uguns nav puķe. 1880 1798

Uguns nav puķe. 1582 2429

Uguns nav puķe. 1576 1790

Uguns nav puķe. 1225 6686

Uguns nav puķe. 1802 2806

Uguns nav puķe. 942 188

Uguns nav puķe. 1377 447

Uguns nav puķe. 1552 25092

Uguns nav puķe. 12 1268

Uguns nav puķe. 884 5582

Uguns nav puķe. 70 2103

Uguns nav puķe. 231 5871

Uguns nav puķe. 917 1730

Uguns nav puķe. 464 5758

Uguns nav puķe. 358 871

Uguns nav puķe. 1379 3608

Uguns nav puķe. 1551 1023

Uguns nav puķe. 8 1172

Uguns nav puķe. 828 757

Uguns nav puķe. 501 206

Uguns nav puķe. 12 2122

Uguns nav puķe. 231 9471

Uguns nav puķe. 1557 2907

Uguns nav puķe. 941 268

Uguns nav puķe. 1597 1817

Uguns nav puķe. 1654 38

Uguns nav puķe. 1654 932

Uguns nav puķe. 1598 827

Uguns nav puķe. 1652 1182

Uguns nav puķe. 1628 2978

Uguns nav puķe. 1657 1227

Uguns nav puķe. 1552 2053

Uguns nav puķe. 1510 531

Uguns nav puķe. 1655 137

Uguns nav puķe. 1376 1265

Uguns nav puķe. 1376 2438

Uguns nav puķe. 1652 24

Uguns nav puķe. 1654 4465

Uguns nav puķe. 1611 1565

Uguns nav puķe. 1552 309

Uguns nav puķe. 834 4385

Uguns nav puķe. 1114 268

Uguns nav puķe. 927 2010 11

Uguns nav puķe. 840 483

Uguns nav puķe. 1552 6043

Uguns nav puķe. 1552 6559

Uguns nav puķe. 527 20692

Uguns nav puķe. 17 22221

Uguns nav puķīte. 67 2270

Uguns nav puķe. 67 534

Uguns nav puķe. 699 154

Uguns nav puķe. 67 1754

Uguns nav puķīte. 67 1819

Nespēlējies ar uguni, uguns nav puķe. 1738 1005

Uguns nav puķe. 527 31897

Uguns nav puķe. 1159 160

Uguns nav puķe. 1190 3432

Uguns nav puķe. 1262 3612

Uguns nav puķe. 17 20777

Uguns nav puķe. 961 4047

Uguns nav puķe. 1753 21

Uguns nav puķe. 853 194

Uguns nav puķe. 840 2442

Uguns nav puķe. 1379 2368

Uguns nav puķe. 584 2492

Uguns nav puķe. 1001 333

Uguns nav puķe. 375 7695

Uguns nav puķe. 1900 3651

Uguns nav puķe. 828 6811

Uguns nav puķe. 1 736

Uguns nav puķe. 891 2672

Uguns nav puķe. 128 111

Uguns nav puķe. 116 3897

Uguns nav puķe. 556 636

Uguns nav puķe. 1137 75

Uguns nav puķe. 1137 22

Uguns nav puķe. 1079 463

Uguns nav puķe. 840 664

Uguns nav puķe. 464 3011

Uguns nav puķe. 828 8067

Uguns nav puķe. 1552 3344

Uguns nav puķe. 961 6257

Guns nov puķe. 529 1012

Uguns nav puķe. 739 4990

Uguns nav puķe ar ko var spēlēties. 1472 2320. 1668 3343

Uguns nav puķe. 584 1516

Uguns nav puķe. 877 1035

Uguns nav puķe. 384 429

Uguns nav puķe. 527 37256

Uguns nav puķe. 1115 1177

Uguns nav puķe.Bb 42 236

Uguns nav puķe.Bb 32 1326

Uguns nav puķe. 527 46068

Uguns nav puķe. 584 2169

Uguns nav puķe. 1552 3485

Guinc nav puķe, nespēlējies. 1359 25

Uguns nav puķe. 1225 7491

Uguns nav puķe. 1337 341

Uguns nav puķe. 1444 616

Uguns nav puķe. 1041 353

Uguns nav roze. 1137 1561

Uguns nav puķe. 1494 495

Uguns nav puķe. 935 12737

Uguns nav rūze. 828 11829

Uguns nav puķe. 1552 5413

Uguns nav puķe. 931 2287

Uguns nav puķe. 120 361

Uguns nav puķe, ar uguni nevar spēlēties. 1106 1824

Uguns nav puķe, ar to nerotaļājies. 1341 30710

Guns nav puķīte, nevar spēlēties. 529 2091

Uguns nav puķe, ar to nevar spēlēties. 1685 1599

Uguns nav puķe, tāpēc ar to nespēlējies. 1594 3800

Pots vacs, ūksts jauns. 465 246

Pots jauns - ūksts vacs. 465 247

Ka gryuts, uksts ryuc. 258 329

Ni uksta, ni golva. 1268 785

Ipout uksta! 1268 400

Greizis koa gribi vys ūksts pakaļā. 1268 129

Atdud ūkstu ūtram, i poc diers cer soankauli. 1268 584

Atdūdi ūkstu, diersni caur sonkauliņu! 1800 3502

Atdūdi ūkstu, diersni caur sinkauliņu! 1800 3502

Neviena upe netek pret straumi. 1584 3653

Neviena upe pret straumi netek. 1393 5571

Pa kuru upi brauc, tōs nu dzīsmi dzīdi. 1263 718

Pa kuru upi brauc, tuos i dzīsmi dzīdi. 1940 2689

Upe nekad netek pret kalnu. 1772 926

Jo dziļāka upe, jo lēnāki tek. 1771 2305

Klusa upe ir dziļa. 384 4321

Kas upē zivīm mieru dos? 796 11678

Maza upīte taisa lielus plūdus. 961 634

Daudz mazas upes iztaisa lielu upi. 116 6703

Kā skaidras upes dēles ir lišķu saldās mēles. 1880 1049

Dzīļas upes nav straujas. 116 5994

Kur upes pārplūst, tur aug treknā zāle. 556 12216

Pa straujām upēm grūta peldēšana. 556 11424

Pret upes straumi grūti peldēt. 556 4509

Nesaki upē, kamēr pa grāvi nēsi pārlecis. 84 7836

Drīzāki upe atpakaļ tecēs, ne tu mani dabūsi. 1730 59179

Bius upē, bius i kulē. 1950 5007

Upe tādēļ līkumaina, lai karūse nesnauž. 1772 809

Visi upju viļņi strauji un lēni nobeidzās jūrā. 556 10240

Vysas upes pret kolnu tak. 970 524

Citu urda, pats guļ. 997 821

Citus urda, pats gul. 997 6806

Citu urd, pats guļ. 1816 1203

Citu urda, pats guļ. 1381 663

Citus urda, pats guļ. 1575 1833

Citu urda, pats guļ. 1597 362

Citu urda, pats guļ. 527 23979

Citus urda, pats gul. 1685 1036

Citus urda, pats guļ. 1611 2688

Citus urda, pats guļ. 1225 4738

Citus urda, pats gul. 1225 4163

Citus urda, pats guļ. 872 3931

Citus urda, pats guļ. 576 1822

Citu urda, pats guļ. 1170 1021

Cits urda, pats guļ. 925 1625

Citu urda, pats guļ. 12 1637

Citus urda, pats guļ. 12 307

Citu urda, pats guļ. 231 8244

Citus urda, pats guļ. 875 192

Citus urda, pats guļ. 387 8989

Citus urda, pats guļ. 231 4152

Citus urda, pats guļ. 116 6167

Citus urda, pats guļ. 840 2910

Citus urda, pats guļ. 941 4112

Citus urda, pats guļ. 942 609

Citus urda, pats guļ. 1629 4617

Citus urda, pats guļ. 1602 3794

Citus urda, pats guļ. 1596 3418

Citus urda, pats guļ. 1551 7853

Citus urda, pats guļ. 1639 2073

Citu urda, pats guļ. 796 2591

Citus urda, pats guļ. 1693 3054

Citu urda, pats guļ. 739 11205

Citus urda, pats guļ. 1262 3639

Citus urda, pats guļ. 1624 2028

Citus urda, pats guļ. 67 1555

Urkš ka cūk. 748 225

Urkš kā cūka pa kartupeļbedrēm. 1 1287

Ko tu urkšķi kā sivens. 929 30473

Urkš kā cūka. 1459 1422

Tam nu ir gan ūsas kā prūšu ķēniņam. 1341 4427

Na tev vīnam lelas ūsas. 640 1469

Ūsos kai zōle. 640 1680

Ne ūsas, ne bārda grezno cilvēku. 884 978

Tam jau ūsas kā lapsas acis kā vilkam un pats ar tāds kā mežā audzis. 1459 3921

Pa ūsām tecēja, bet mutē netika. 739 9565

Pa ūsām tecēja, bet mutē netika. 1001 509

Pa ūsām tecēja, bet mutē netika. 997 7042

Tik tālu sedzies kamēr uzsegs sniedz. 1376 3058

Kas ir uztaisīts, tas otrreiz nav jātaisa.1802 3863

Uzbāžas kā cūka. 10 4075

Ko uzbāzies, kā veca meita. 68 701

Uzbāžās kā nešķists gars. 556 4789

Uzbāžās kā lietuvēns. 12 2465

Uzbāzīgs kā čīgāns. 17 19434

Nezinu, vai bij ute, vai zirneklis - mutē iekšā un kod nost. 448 209

Moziņš, kai uts, bloktis. 477 687

Tev nav tikdaudz utu galvā cik parādu. 23 1280

Ar ko šis maksā, ar utim. 142 2938

Agri uzcelties un jaunam precēties - to vēl neviens nav nožēlojis. 935 26119 26120

Man jau nav ne tik daudz utu! 1225 7062

Utains, kā poļu cūka. 145 994

Utains kā poļu cūka. 880 1184

Ielaiž kā uti kažokā, vairs ārā nedabū. 116 14273

Kā vuts kažokā. 1212 371

Meklē nu uti kažokā. 1718 28

Kas labāks par uti, to bāz kabatā. 1772 6168

Uts, kas tevi kuts. 477 288

ka tevi utes noēstu. 1455 4936

Cik pi manis utu, tik pi tevis naudas. 1238 3326

Katram sava uts. Bet kas tam netic - tam divas. 1860 2802

Par vutim zemes nanūpērksi. 740 9704

Mož aiz ciku byus vutu golvā ka varēs zyrgu nūpērkt. 640 1204

Ja jaunu uzcelt nejēdz kāds, tad uzceltu tas ārdīt mēdz. 8 2374

Uznacis ka vilkam valgu menesis. 23 2921

Uznācis kā vilkam valgu mēnesis. 23 1309

Uznāca kā lietus debess. 1730 21210

Uznāk kā slazda valgs. 1225 11145

Ja būsi uzticīgs, tad tiksi ātri uz priekšu. 1593 223

Uzrticīgais strādādams aiztriec trūkumu. 556 5419

Uzticība un slinkums neguļ vienā gultā. 556 8168

Uzticība ar slinkumu neguļ vienā gultā. 556 9847

uzticība - drošais ceļš uz laimi. 1202 2094

uzticība drošais ceļš uz laimi. 384 449

Uzticība visdrošākais ceļš pret laimi. 1206 2142

Uzticība - drošais ceļš uz laimi. 1244 2066

Uzticība - drošākais ceļš uz laimi. 1627 2537

Uzticība ir tas drošākais ceļš uz laimi. 1137 892

Uzticība - drošākais ceļš uz laimi. 1225 34985

Uzticība drošais ceļš uz laimi. 1008 1124

Uzticība - tas drošais ceļš uz laimi. 1668 5664

Uzticība - drošais ceļš uz laimi. 116 981

Uzticība labākais ceļš uz laimi. 384 3806

uzdūries kā uz naža. 529 1607

Uzdūries, kā uz iesma. 529 1608

Uzdūries kā cūku sūds rugāja galā. 527 1435

Kā vanags vistai uzklupis. 617 2321

Pusē jau vinnējs drošais uzklupējs. 1772 1986

uzklupis kā vārna uz vāja sivēna. 1600 15375

Uzklūp kā vanags vistai. 529 1529

uzkāpis kā gailis laktā. 1225 19469

Jo augstāk uzkāpj, jo zemāk krīt. 1225 35508

Nav neviens tik augstu uzkāpis, ka nevar nokrist. 1127 4344

Ar lielāko uzmanību dod un ņem. 231 1021

Ar lielāko uzmanību dod un ņem. 231 1021

Nopietna uzmanība ir neizsmeļama bagātība katram cilvēkam. 556 9818

Uzmācās kā lietuvēns. 1225 39952

Uzmācās kā miegs. 1685 241

Uzmācās kā miegs. 17 14627

Uzmācās kā miegs. 1576 10106

Uzmācās kā miegs. 861 2000

Uzmācīgs kā ods. 1945 9612

Uzmācīgs kā ods. 1618 294

Uzmācīgs kā ods. 231 9692

Uzmūceigs kai ūds. 1767 585

Uzmeties kā varna uz makanas. 142 2895

Uzmeties kā trums bez vietas. 529 740

Uzpūties kā pūtelis! 1225 27480

Uzpūties kā pods. 220 364

Uzpūties tā ka'zvirbulis. 1225 14727

Uzpūties kā briedis ar saviem ragiem. 556 9731

Neesi jau uzpūties. 202 3743

Kur sākas uzpūtība, tur beidzas cilvēka vērtība. 1805 2323

Uzpūtīgs kā vācietis. 1783 544

Uzpūties kā tītars. 1715 1357

Uzpūties kā tītars. 1552 12037

Uzpūties kā tītars. 877 2468

Uzpūties kā tītars. 1084 6778

Uzpūties kā tītars. 1807 54

Uzpūties kā tītars. 1225 40151

Uzpūties kā tītars. 1600 7975

Uzpūtīgs kā tītars. 17 28394

Uzpūties kā tītars. 17 24920

Uzpūtīgs kā pāvs. 1376 895

Uzputies kā pāvs. 1225 40152

Uzpūties kā pāvs. 1225 17899

Uzpūties kā pāvs. 1451 1549

Uzpūties kā pūpēdis. 877 3308

Uzpūties kā pūpēdis. 1225 31023

Uzpūties kā pūpeidis. 1668 232

Izapyuts kai pyupēdis. 374 386

Uzpūties kā pūpēdis. 17 1095 41

Uzpūties kā pūpēdis. 1225 10306

Uzpūties kā pūpēdis. 384 1085

Uzpūties kā pūslis. 1225 40153

Uzpūties kā pūslis. 1225 5349

Uzpūties kā pūslis. 17 37 8

Ja ko esi uzsācis, tad neatlaidies. 1459 2857

Esi vienaldzīgs pret uzslavu un nievu, un neej ar muļķi strīdēties. 872 2749

Esi vienaldzīgs pret uzslavu un nievu, neej ar muļķi strīdēties. 1374 4542

Esi vienaldzīgs pret uzslavu un nievu. 872 3484

uzstājies kā vīrs, tad tavs vārds būs vietā. 1225 11101

Uzticies, bet apdomā, kam. 1225 13974

Uzticies, bet pielūko kam. 1593 2479

uzticību grūti iemantot, bet pazaudēt viegli. 1627 1158

Uzticību iemantot ir grūti, bet pazaudēt viegli. 1627 616

Esi uzticīgs, tad tevim uzticēsies. 1805 1910

Uzticību pārdevis par adatu, tās nenopirksi vairs par pilsētu. 1805 1354

Uzticība ir vērtīga manta. 556 12083

Uzticams biedrs laba manta. 1011 2620

Zaudēta uzticība nav atdabūjama pat ar zeltu. 556 7058

Citiem uzticēdamies, var tikt pievilts; bet citiem neuzticēdamies, var pats pievilties. 1798 4561

Otram uzticēdamies var tikt pievilts. 556 5076

Uzticēšanās - sudrabs, uzmanība - zelts. 353 1814

Uzticība manto uzticību. 1805 1727

Uzticība manto uzticību. 1385 5174

Uzticība manto uzticību. 1137 837

Uzticība manto uzticību. 1660 4101

Uzticība manto uzticību. 1684 640

Uzticība manto uzticību. 828 8488

Uzticība drošākais ceļš uz laimi. 202 3962

Uzticība drošākais ceļš uz laimi. 1736 2739

Uzticība drošākais ceļš uz laimi. 1727 353

Uzticība drošākais ceļš uz laimi. 1584 4209

Uzticība tas drošākais ceļš uz laimi. 1690 1692

Uzticība drošākais ceļš uz laimi. 1008 4552

Uzticība drošākais ceļš uz laimi. 387 7058

Uzticība drošākais ceļš uz laimi. 1244 4516

Drošie allaž uzvara: bailīgie un nedrošie tiek uzvarēti. 1750 2841

Cīnīties līdz uzvarai. 926 1790

Drošam pieder uzvara. 116 21692

Kā mēs uzvarēsim, ja necīnīsimies? 961 6691

Visspēcīgākais ir tas, kas uzvar pats sevi. 840 2986

Kur div kaunas, trešam uzvara. 577 187

Augstākā uzvara ir pašam sevi uzvarēt. 556 12207

Kas stiprs, tam uzvara. 834 6489

Uzvari pats sevi, tad neviens tevi neuzvarēs. 1661 332

Uzvarēt sevi, uzvarēt visu. 1783 299

Grūti uzvarēt ar ļaunu, viegli ar labu. 137 994

Slikta uzvešanās apkārt skrien, labā jūras dibenā guļ. 1614 310

Uzvedās kā tīrais dieva lopiņš. 1386 850

Uzvešanās ir spogulis, kurš parāda kāds ir cilvēks. 202 7791