Zemnieks -zirgs

 

Zibeņa ātrumā. 1212 228

Kad zibeņo, tad rūc. 17 29931

Kur zibina, tur arī rūc. 997 7553

Kur zibina, tur dūmi kūp. 997 617

Zīda darbs, suņa ēdiens. 929 69387

Zīžu dobē meklē, krāmu bodē atrod. 1700 2026

Zīda dobē meklē, krāmu bodē atrod. 23 12987

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 1693 7585

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 1798 1220

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 1661 151

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 1654 4089

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 1177 5457

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 1552 36452

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 834 7751

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukiņā. 1653 2895

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 1657 2649

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 1557 1080

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 231 4338

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 1177 13704

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 834 5115

Cērp tū zemnīceņu kai vušku nu vysom pusem. 509 1654

Slinkam zemniekam pagrabi tukši. 84 10090

Kāda zemniekam veselība, tāda kungam slimība. 1 667

Lobōk byut zemnīkam nakai vaļdinīkam. 40 728

Zemnieks paliek zemnieks, vai nu to mērcē karstā, vai aukstā ūdenī. 1600 7821

Zemnieku kai vucynu cerp i vys nūdukli ataug. 566 302

Zemnieks nez zemes kā koks bez saknes. 464 6027

Kas zemniekam ceļu grieza. 116 20355

Ja nebūtu zemnieka, tad nebūtu arī muižnieka. 926 2264

Ja zemnieks mēslus uz lauka neved, tad tie mēsli izved to zemnieku. 1595 2296

Zemnīks un lōcs - pōrs. 1209 454

Zemnīks un locss pors. 509 1429

Zēns kā skriemelis. 917 1808

Zēns kā skriemelis. 917 6465

Zēns kā smilga. 1444 751

Zēns vesels kā rutks. 556 12428

Zēns apaļš kā piliens. 556 6975

Zēns rāda kāds vīram tikums. 527 36874

Zēns rāda kāds vīram tikums. 501 82

Zēns rāda kāds būs vīram tikums. 981 437

Zēns rāda kāds vīram būs tikums. 877 1686

Zēns rāda, kād vīram būs padoms. 17 2963

Zēns rāda kāds vīram būs tikums. 17 660

Zēns rāda kāds vīram būs tikums. 464 1859

Pie zēna jau redz vīra tikumus. 556 12221

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 1552 10917

Zīda un zelta rotas bieži izdzēš virtuves uguni. 556 12403

Zīda rota mugurā, salmu grīslis vēderā. 1599 6263

Zīžu rota mugurā, salmu grīste vēderā. 1726 2811

Zāns pa raceņiem cukas pa tupeniem. 92 270

Zīda svārki mugurā, tīri salmi vēderā. 1552 32447

Ar zīda diegu nevar rupju maisu lāpīt. 231 4945

Vēļ tikai zydiani dreiž byus ūdziņis. 1429 1999

Virsū zied apuža pel. 23 1331

Nameklej zīdus pī veistūša zora, nameklej laimi pī vilteiga drauga. 1945 8200

Kaidi zīdi, taidys ;ugys. 1930 583

Kas pirmais zied, tas pirmais birst. 1707 866

Zied kā līlijas puķīte. 1802 2098

Pēc ziediem nāk augļi. 997 1299

Ne katram ziedam ir augļi. 1630 4602

Ko līdz skaists zieds, ja tas netiek par augli. 556 5969

Ej tā, ka ziedu nesamin un stāv tā, ka neesi citiem pa kājām. 1341 30299

Zied kā puķe. 1177 9779

Zied kā puķe. 556 3447

Zied kā puķe, aug kā roze. 1599 5239

Zied kā puķe, aug kā roze. 1642 1091

Zied kā puķe, aug kā roze. 917 6511

Zied kā roze. 1667 1041

Zied kā roze. 917 6427

Zied kā roze. 1592 8613

Zied kā roze. 828 13612

Zied kā roze. 997 1310

Zied kā roze. 1444 549

Zied kā roze. 1599 4795

Zied kā roze. 1730 76718

Ziež tikpat kā sārta roze. 556 3093

Zīd kai ōbeļnīca. 640 1796

Zīd kai mogona šej Verīte. 477 678

Zīd kai jurģine. 1368 1372

Zied kā roze, smird kā tabaka. 1627 114

Ziema ar vasaru neslēdz draudzību. 556 10798

Ikkatrs ziemas aukstums nav bīstams. 556 7698

Ziema bez sniega, tikpat kā vasara bez zāles. 556 5681

Ja ziemā labs kažoks, tad var dzīvot. 556 4232

Ziemā taisi ratus, vasarā ragavas. 1689 5876

Ko tāds par ziemu ēd? 1730 4675

Ziemā der vecs kažoks un pavasarī vecs zirgs. 1376 3402

Ziemā nevar sienu pļaut. 1722 3771

Ko tas par ziemu ēd? 1730 59269

Ziemā negaidi siltu sauli? 556 4501

Ko tu pa ziemu ēdīsi, vai kā lācis ķepu zīdīsi. 23 10326

Zīmssvātkūs koč i vacs, ka tik bolts, bet Līldīnā, koč i sorkons, ka tik jauns. 819 439

Ziemas saulītei asi zobi. 464 8027

Ziema var trakot kā gribēdama, tomēr pavasaris atnāks. 556 5286

Ziemu brauc ar ragavām, vasarā ratiem. 1871 32

Loba zīma, lobs ari pavasars. 640 1210

Kad ziemu sniegs kupenās, tad vasaru labība gubās. 1592 9860

Ziema prasa ko vasara darījusi. 1690 2313

Ziema prasa ko vasarā darījis. 1704 2497

Ziema prasa, ko vasaru darījis. 1597 5633

Ziema prasa, ko vasarā darījis. 1584 3655

Ziema prasa, ko vasarā darījis. 1642 1842

Ziema prasa, ko vasarā darījis. 220 1114

Ziema prasa ko vasarā darījis. 1595 901

Ziema prasa, ko vasaru darījis. 1592 9520

Ziema prasa, ko vasarā darījis. 1200 702

Ziema prasa ko vasarā darīji. 1376 3401

Ziema prasa, ko vasarā darījs. 1626 2306

Ziema prasa ko vasarā darījis. 1710 4889

Ziema prasa, ko vasarā darījis. 1177 5182

Ziema prasa ko vasarā darījis. 927 1287

Ziema prasa, ko vasarā darījis. 1626 5553

Ziema prasa, ko vasarā darījis. 609 645

Ziema prasa, ko vasarā darījis. 1552 9217

Ziema prasa, ko vasarā darījis. 584 2511

Ziema prasa ko vasarā darījis. 116 1116

Viens grib ziemu, otrs vasaru. 1492 582

Viens grib ziemu, otrs vasaras. 556 5184

Viens grib ziemas, otris vasaras.3935 33998

Jo aukstāka ziema, jo karstāka vasara. 941 2196

Kāda ziema, tāda vasara. 231 9946

Kād ziem, tād vasar. 384 4238

Taisni tad, kad ziepju burbuļi visskaistākie, tie sašķist. 1765 2934

Nelien kur otrs ziepes vāra. 1722 1574

Ziepju burbulis jauks, bet ātri plīst. 556 5444

Taisni tad, kadziepju burbulis visskaistāks, tas sašķīst. 556 5450

Ziepes pelēkas, bet mazgā labi. 1802 494

Ziepes gan pelēkas, bet mazgā balti. 739 9667

Ziepes gan pelēkas, bet mazgā balti. 997 6864

Ziepes gan pelēkas, bet mazgā balti. 12 1180

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. 556 10765

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. 1225 10869

Zīle nomina lācim ķepu. 877 2509

Saķerta zīlīte ir vērtīgāka par gaisā skrejošu gulbi. 556 10325

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 867 6681

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 954 2532

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1695 283

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1695 3352

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1692 677

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1773 596

Labāk zīle rokā, nekā draugs ko sola. 668 4539

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 1492 442

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 1208 1486

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 353 3024

Labāk zīle kokā nekā mednis rokā. 387 5793

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 527 23798

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1693 1850

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1674 183

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1207 461

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1667 53

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1805 856

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1805 237

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1805 1609

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 796 1796

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 94 6570

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 855 5173

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1695 2521

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1695 3478

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1695 2896

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1225 26638

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1695 3138

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1244 6149

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1689 485

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1276 144

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1594 1779

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 1206 390

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 848 3399

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 848 2484

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 848 1064

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 954 2111

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 926 31

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1690 355

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 13 1840

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 387 4804

Labāk zīle rokā, nekā dundurs kokā. 13 405

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 94 1936

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 925 1366

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 958 2604

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1148 1826

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1774 1789

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1008 3194

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1010 1482

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1713 774

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1774 669

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 24601

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 868 1772

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1690 207

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1673 56

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1687 500

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 796 5705

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1688 119

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 1660 6013

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 997 999

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 121 1394

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1686 642

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1014 1306

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1816 215

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1774 474

Zīle rokā, mednis kokā. 1688 1167

Labāk zīle, kas man ir rokā, nekā mednis, kas vēl sēd kokā. 997 1657

Labāk zīle rokā, nekā teters kokā. 1008 4182

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 1668 2482

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1638 282

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1690 779

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1816 326

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 997 285

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1694 1101

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 884 3078

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1557 1989

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1557 2108

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1557 3930

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1557 3713

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1880 282

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1375 61

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1655 938

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1379 1615

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 1379 5198

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1379 824

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 353

Labāk zīle rokās, nekā mednis kokā. 1557 339

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1557 989

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 4 1207

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 914 2313

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 929 22946

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 553 2370

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 914 1177

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 464 5490

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 12 92 187

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 231 601

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 231 1090

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 12 425

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 941 1952

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 884 4420

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 1552 12726

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1372 1430

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1573 344

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1385 104

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1621 286

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1225 31014

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 25489

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 884 132

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 1552 5134

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1880 3047

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1880 1601

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 1225 1480

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1379 3240

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1379 5949

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1597 802

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1573 619

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1598 746

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 927 4403

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 927 1803

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1510 441

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1381 805

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1379 1970

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1379 3609

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1377 22

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1377 539

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1599 138

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1802 1183

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1645 197

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1595 247

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 917 1566

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1880 2200

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 949 699

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 884 1594

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 884 571

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 941 1627

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1404 745

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 917 4114

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 220 1624

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 8 1590

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 202 1976

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 8 2564

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 8 3434

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 935 33819

Vēl nav zīle rokā, kad jau mednis kokā. 828 15027

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 927 1654

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 941 2366

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 12 1907

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 231 2943

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 12 2108

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 941 663

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 927 3101

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 872 2494

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 464 5664

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1628 165

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1629 649

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1657 1379

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1374 1599

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1576 3657

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1596 282

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1225 30954

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 935 33269

Kamēr zīle rokā, tikmēr mednis kokā. 739 1502

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 739 1915

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1631 726

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1376 2044

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1376 896

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1655 1216

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1573 4631

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 884 748

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 884 979

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1009 412

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 942 488

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 1942

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 374

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1637 473

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 884 5848

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 84 5671

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 880 1281

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 897 96

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1592 9668

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1225 5004

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1591 677

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1551 501

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1630 460

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1225 4949

Labāk zīle rokā - nekā mednis kokā. 1601 515

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1654 682

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1653 5946

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 922 1396

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1900 1180

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1900 980

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1900 783

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1900 3659

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 375 6126

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 5458

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 2927

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 17 21949

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 840 2829

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 840 2248

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 840 1227

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 464 3071

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 464 4557

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 33 560

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 10 4417

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 625 341

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 464 5454

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 781 638

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1860 1637

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 674 166

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 17 30195

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 17 20023

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 10901

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 1552 13668

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1239 2101

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1120 72

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 6496

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 17 28152

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 17 25631

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 17 21809

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 67 310

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 699 131

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 893 123

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 699 216

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 893 255

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 855 5439

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 828 596

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 726 41

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 893 987

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 896 476

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 896 162

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 893 466

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 893 413

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1262 1504

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 4707

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 3366

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1109 164

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1041 355

Labak zeile rokē, nekā mednis kokē. 1057 56

Labāk zīle kokā, nekā mednis kokā. 500 45

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1754 707

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1643 340

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1284 166

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 717 384

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 17 10115

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 17 20662

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 877 1036

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 208 1551

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 527 31941

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 877 1631

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 584 1467

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 101 1067

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 3506

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 919 175

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 875 136

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā.Bb 32 1311

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 1225 4077

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 208 1050

Labāk zīle kokā, nekā mednis rokā. 1552 196

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 116 3608

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1 868

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā.Bb 13 897

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 464 130

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 961 2638

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 527 37479

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 128 84

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 384 493

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 116 1418

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1137 111

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 17 9366

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1021 389

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1 1932

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1074 335

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1079 31

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 10 4273

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 393 144

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 10 3612

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 10 4472

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 10 4281

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā.Bb 17 5844

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 17 20563

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 17 22229

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1650 92

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 17 15688

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1753 640

Kā pats zini, tā nu dari. 508 2882

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 527 37316

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1748 326

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 556 13892

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1202 86

Labāk zīle, kas jau rokā, nekā mednis, kas vēl kokā. 101 2906

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 853 116

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1225 7467

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 435

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1786 342

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 6841

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 527 20630

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 8956

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1135 159

Lobok zeile rūkā, nakō mednis kūkā. 1895 1843

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 512 2612

Lobōk zeile rūkā, naikai mednis kūkā. 640 1747

Lobōk zeile rūkā, nakai mednis kūkā. 512 104

Lobōk zeile rūkā na kai mednis kūkā. 1470 615

Lobōk zeile rūkā, nakai mednis kūkā. 970 170

Lobōk zeile rūkā, nekai mednis kad vial kūkā. 1263 636

Labāk zile rokā, nekā mednis kokā. 144 816

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 90 3792

Lobok zeiļa rūkā, nakai mednis kūka. 929 48451

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 400 2650

Labāk zile rokā nekā mednis koka. 380 1751

Lobōk zeiļa rūkā, nakai mednis kūkā. 1399 178

Lobōk zeile rūkā, nakai mednis kūkā. 1142 12

Lobak zeile rūkā, nakai mednis kūkā. 966 209

Lobak zeile rūkā nakai mednis kūkā. 1110 96

Lobok zeile ruka na kai mednis kūkā. 233 2610

Lobōk zeiļa rūkā nakai mednis kūkā. 432 48

Labuok zeiļe rūkā, nakai mednis kūkā. 1945 7136

Lobōk zeiļe kuļē, na meds zorā. 820 261

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1439 1120

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1945 9628

Lobōk zeiļe rūkā, nakai mednis kūkā. 803 497

Lobuok zeile rūkā, nakai mednis kūkā. 1368 1322

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1502 268

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1319 71

Lobōk zeiļe kūkā, na kai mednis rūkā. 548 5559

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1552 4541

Lobuoka zeile rūkā nakai mednis, kad vēl kūkā. 1940 2617

Lobuok zeile rūkā nakai mednis, kad vēl kūkā. 1940 2617

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1705 7334

Lobōk zeile rūkā nakai mednis kūkā. 1422 3150

Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. 1311 1301

Zīlīte pie loga - būs saltums. 17 25080

Zīlīte pie loga - būs saltums. 1576 8451

Kad ēst gribās, tad i zīle laba. 1341 31969

Zīle liela pareģone, sava mūža neparedz. 1552 15643

Zīle vēl kokā, bet iesmu jau drāž. 1705 7335

Vēl zīle zarā, jau iesmu drāž. 1429 965

Iesmu nevajaga drāst, kamēr mednis vēl kokā. 1377 1736

Ak tu zilba! 1730 56428

Zems un resns kā pupukulīts. 1730 59145

No mazas zīlītes izaug prāvs ozols. 1798 1226

No mazas zīlītes izaug prāvs ozols. 1661 144

No mazas zīlītes izaug liels ozols. 997 9311

No mazas zīlītes izaug liels ozols. 1552 31982

No mazas zīlītes izaug liels ozols. 1696 6203

No mazas zīlītes izaug liels ozols. 1816 4168

No mazas zīlītes izaug liels ozols. 1661 5467

No mazas zīlītes izaug liels ozols. 1693 7579

No mazas zīlītes izaug liels ozols. 1805 1165

No mazas zīlītes izaug prāvs ozols. 807 2362

No mazas zīlītes izaug prāvs ozols. 958 6776

No mazas zīles izaug prāvs ozols. 231 4205

No mazas zīlītes izaug prāvs ozols. 553 395

No mazas zīlītes izaug prāvs ozols. 1379 4576

No mazas zīlītes izaug prāvs ozols. 1635 90

No mazas zīlītes izaug prāvs ozols. 1666 56

No mazas zīlītes izaug prāvs ozols. 1629 2200

No mazas zīlītes izaug prāvs ozols. 1653 2901

No mazas zīlītes izaug liels ozols. 1404 513

No mazas zīlītes izaug prāvs ozols. 1652 3537

No mazas zīlītes izaug prāvs ozols. 917 7538

No mazas zīlītes izaug prāvs ozols. 1641 1698

No mazas zīlītes izaug liels ozols. 1379 1641

No mazas zīlītes uzaug liels ozols. 1557 1434

No mazas zīlītes izaug liels ozols. 231 4554

No mazas zīlītes izaug ozols. 202 5085

No mazas zīlītes izaug liels ozols. 834 7733

No mazas zīlītes izaug liels ozols. 1643 451

No mazas zīlītes izaug liels ozols. 1626 3955

No mazas zīlītes izaug prāvs ozols. 1626 2621

No mazas zīlītes izaug prāvs ozols. 1552 10943

No mazas zīlītes top liels ozols. 556 12417

Kai zylūņam muša. 1945 5567

Liels kā zilons, darīšana kā blusa. 1620 2501

Netaisi nu zīloni no oda. 884 3543

Iztaisīt ziloni no oda. 884 3784

Tev vēl ir zilums pentē, ka vārnas bērnam. 448 135

Zili melns kā vērša mēle. 880 1292

Zyls kai vōrna. 40 694

Zyls kai vuornys pavēders. 1950 1271

Zils kai poda dibens. 1844 124

Zyla kai padebess. 740 9736

Zila kā inde. 1225 2026

Zils melns no dusmām. 1225 30690

Zils kā debess. 1900 761

Zils kā ķillis. 1762 885

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. 527 36848

Vai tu zini, ko tu runā. 1552 11950

Vai paēdis zin, ko neēdis grib. 1728 2173

Kas vairāk zin, tas mazāk guļ. 1713 4661

Zinības nes cilvēkam gan labas, gan sliktas lietas. 556 6805

Cik zini, tik stāsti. 556 6828

Daudz ko zināt, maz ko zināt, klusu ciešana zelts. 501 102

Kas daudz zin, tas klusē. 1472 2275

Zina kā piecus pirkstus. 1730 76725

Kas moz zyna, tys daudz runuoj. 1945 7688

Zini visu to, ko tu saki; nesaki visu to, ko zini. 1816 7330

Labi zinu, slikyi būs, - labi gribas, lai ar iet. 1730 66211

Pats labi zin un otram prasa. 1730 56460

To jau zin, kā sieva, tā bads. 1730 56623

Kas daudz zina, top daudz pievilts. 1730 73034

Nu nezin kur skriet, nu nezin kur dēties. 1459 321

Jāzin cik var ieņemt un cik var izdot. 1860 1641

Nazyna ni pīci. 1268 258

Zināt daudz vēl nenozīmē, ka esi jau gudrs. 1552 3729

Kas zyna kū kurš dūmoj. 477 655

Cik viņ i zyna kei traudus sist. 679 1284

Kas pats ko zina, tas otram to nesaka. 1 1823

Kas maz ko zin, bet dara ko māk. 997 11408

Zināšana gaisma, nezināšana tumsība. 79 62

Visu ko tu zini, nesaki. 1697 1150

Zināšana cilvēkam ēst neprasa. 116 18459

Zināšanas cilvēkam ēst neprasa. 1137 877

Zināšanas cilvēkam ēst neprasa. 1472 2342

Zināšanas cilvēkam ēst neprasa. 1727 340

Zināšanas cilvēkam ēst neprasa. 1729 1439

Zināšanas cilvēkam ēst neprasa. 384 3708

Zināšanas cilvēkam ēst neprasa. 527 47093

Zināšanas cilvēkam ēst neprasa. 1225 34977

Zināšanas cilvēkam ēst neprasa. 1379 7415

Zināšanas cilvēkam ēst neprasa. 1008 4542

Zināšanas cilvēkam ēst neprasa. 387 7054

Zināšanas cilvēkam ēst neprasa. 1668 5665

Zināšanas cilvēkam ēst neprasa. 77 79

Zināšanas cilvēkam ēst neprasa. 77 154

Ko pats nezini, to otram nemāci. 1627 722

Ku pats nazyni, ty cytam nastōsti. 577 148

Zināšana ir spēks. 941 1698

Zināšana ir spēks. 1552 13889

Zināšanas bez darbiem ir padebess bez lietus. 1584 4200

Zināšanas bez darbiem ir padebess bez lietus. 1727 352

Zināšanas bez darbiem ir padebesis bez lietus. 1729 1438

Zināšanas bez darbiem ir padebess bez lietus. 1771 5813

Zināšanas bez darbiem ir padebesis bez lietus. 1225 34976

Zināšana bez darbiem ir padebess bez lietus. 116 18458

Zini, ka citi domā par tevi tapat, ka tu par citiem. 527 36746

Zini, ka citi domā par tevi tapat, kā tu par citiem. 1709 592

Zini, ka citi domā par tevi tapat, kā tu par citiem. 230 3379

Zinība nav alus, mutē neieliesi. 116 5316

Nekas nav grūti ko mēs zinam. 997 11231

Ja tu daudz zini, tad no tevis daudz prasīs. 1225 11309

Ku zyna, tu i parōda. 508 2363

Nezin ne melna, ne balta. 855 5635

Visu gribēt zināt nozīmē nekā labi nezināt. 1597 2272

Kas zin visu, tas nezin nekā. 1711 3157

Zināt visu ir nezināt neko. 1657 613

Kas zināt negrib, gudrs netiek. 1596 2905

Kas daudz zyna, tys daudz maloj. 508 2626

Zināt var daudz, saprast maz. 116 9953

Zināt var daudz, bet saprast maz. 116 3920

Daudz ko zināt, maz ko runāt. 1660 1624

Daudz zināt, maz runāt. 1688 592

Daudz zināt, maz runāt. 1244 13933

Daudz zināt, maz runāt. 94 1837

Daudz zināt, maz runāt. 1200 3239

Daudz zināt, maz runāt. 925 479

Vairāk zināt, mazāk runāt. 1668 9579

Labāk vairāk zināt, nekā daudz runāt. 1225 1504

Daudz zināt, maz runāt. 1653 6019

Daudz zināt, maz runāt. 1653 3474

Daudz zināt, maz runāt. 1515 1210

Daudz zināt, maz runāt. 1626 4557

Daudz zināt, maz runāt. 1624 1494

Daudz zināt, maz runāt. 1379 890

Daudz zināt, maz runāt. 942 863

Daudz zini, maz runā. 914 1056

Daudz zini, maz runā. 1225 4866

Daudz zināt, maz runāt. 1379 4473

Daudz zini, maz runā. 927 2082

Daudz zināt, maz runāt. 1591 387

Daudz zināt, maz runāt. 1716 590

Daudz zināt, maz runāt. 584 2072

Daudz zini, maz runā. 1001 341

Vairāk zināt, mazāk runāt. 1225 7487

Daudz zināt, maz runāt. 855 5630

Daudz zin, bet mozōk runoj. 477 186

Daudz zin, maz runā. 400 2202

Daudz ziņ, moz runoj. 512 4444

Daudzi zini moz zunōj. 508 1453

Daudz zini, moz runoj. 1950 3722

Vairāk zināt, mazāk stāstīt.Bb 32 1323

Pulk zin maz runā. 1695 884

Vairāk zini, mozok runoj. 1238 3372

Labāk zināt kaut ko vienu, bet labi, nekā daudz un slikti. 1816 324

Zini ko runā, bet nerunā to ko nezini. 958 10038

Labāk vairāk zināt, nekā dauzd runāt. 1862 207

Labāk daudz zināt, maz runāt. 8 2310

Labāk daudz zināt, bet maz runāt. 877 2654

Labāk daudz zināt, maz runāt, nekā maz zināt, daudz runāt. 1170 203

Labāk vairāk zināt, mazāk runāt. 23 2277

Daudz ko zināt, maz ko runāt. 1800 2166

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 1798 1250

Zināšanas ir manta un darbs šās mantas atslēga. 1010 1922

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 1661 124

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 997 3572

Zināšanas ir manta un darbs šādas mantas atslēga. 1660 4569

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 1674 3392

Zināšanas ir manta un darbs ir šīs mantas atslēga. 1493 3490

Zināšanas ir manta, un darbs šīs mantas atslēga. 848 1039

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 997 5067

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 70 3842

Zināšanas ir manta, un darbs šīs mantas atslēga. 917 7458

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 834 5358

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 1648 1596

Zināšanas ir manta un darbs ir šīs mantas atslēga. 941 1877

Zināšanas ir manta, darbs šīs mantas atslēga. 1627 233

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 1626 1386

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 1629 2192

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 1652 3522

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 1639 3568

Zināšanas ir manta un darbs atslēga. 917 8332

Zināšanas ir manta, un darbs šīs mantas atslēga. 1641 1110

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 1177 5437

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 1177 13487

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 1372 2919

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 1654 2554

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 1557 789

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 1626 3949

Zināšanas ir dārga manta un darbs šās mantas atslēga. 556 6511

Zināšanas ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 1459 3820

Zināšana manta ir un darbs - šīs mantas atslēga. 1552 11138

Zini daudz, runā maz. 867 6754

Zini daudz, runā maz. 867 6667

Zini daudz, runā maz. 867 6989

Zini daudz - runā maz. 1008 4335

Zini daudz, runā maz. 1798 148

Zin daudz un runā maz. 13 1883

Daudz zini, maz runā. 848 2148

Zini daudz, runā maz. 1493 68

Zini daudz, bet runā maz. 1206 4720

Zini daudz, saki maz. 1668 9577

Zini daudz, runā maz. 13 288

Zini daudz, runā maz. 958 6593

Kas daudz zin, tas maz min. 1276 145

Zini daudz un runā maz. 927 688

Zini daudz, runā maz! 1880 1678

Zini daudz, runā maz. 1880 2984

Zini daudz, runā maz. 1374 334

Zini daudz, runā maz. 1639 643

Zini daudz, runā maz. 1592 8233

Zini daudz, saki maz. 1372 873

Zin daudz, runā maz. 861 1964

Zini daudz, bet runā maz. 231 2754

Zini daudz, runā maz. 917 1834

Zini daudz, runā maz. 17 11855

Zini daudz, runā maz. 1627 617

Zini daudz, runā maz. 927 3267

Zināt daudz, bet runāt maz. 927 5309

Zini daudz, runā maz. 3 365

Zini daudz - runā maz. 527 31915

Zini daudz, runā maz. 584 1699

Zini daudz, runā maz. 1838 4248

Zini daudz, runā maz. 527 37314

Zini daudz, runā maz. 1552 14152

Zini daudz, runā maz. 1552 10825

Zini daudz - runā maz. 17 496

Zini daudz, runā maz. 17 415 102

Zini daudz runā maz. 7 75 26

Zini daudz, runā maz. 1552 3739

Zini daudz, runā maz. 1284 185

Zini daudz, runā maz. 1024 71

Zini daudz, runā maz. 17 18243

Zini daudz, runā maz. 699 150

Zini daudz, runā maz. 726 38

Zini daudz, runā maz. 464 3074

Zini daudz, runā maz. 72 17635

Zini daudz, runā maz. 1600 7669

Zini daudz, runā maz. 2 2045

Zini daudz, runā maz. 828 9706

Zini daudz, runā maz. 1429 714

Zini daudz, runā maz. 1895 1681

Zini daudz, runā maz. 1895 1701

Zini daudz, runā maz. 1552 4786

Zini daudz, saki maz. 67 777

Zini daudz, saki maz. 961 7129

Zini daudz, saki maz. 67 2320

Zini daudz, saki maz. 116 16421

Zini daudz, bet saki maz. 828 5687

Zini daudz, saki maz. 961 6121

Zini daudz, saki maz. 208 1161

Zini daudz, saki maz. 1552 464

Zini daudz, saki maz. 867 7406

Zini daudz, saki maz. 1244 9555

Nezin ne tik kā cūka no saules. 1689 1302

Zin tikpat cik cūka no svētdienas. 1492 666

Nezin tik daudz kā cūka no svētdienas. 997 14603

Nezin ne tik kā cūka no saules. 1657 2879

Nezin ne tik kā cūka no saules. 1630 1729

Nezin nekā, kā cūka no svētdienas. 861 1943

Nezin nekā, tāpat kā cūka no svētdienas. 935 34175

Tu zini no labuma tikpat daudz, kā cūka no svētdienas. 759 8908

Nezin nekā kā zosis no svētdienas. 917 2984

Nezina ne tik daudz kā cūka no saules. 1900 478

Nezin ne tik daudz, kā cūka no saules. 1600 7705

Tu nezini tikdaudz, kā cūka no svētdienas. 567 1110

Tu no tā zini tikpat, kā cūka no svētdienas. 717 362

Nezin nekā kā gailis no svētdienas. 384 811

Kas žēlojās bez ziņas un prāta, pats savu neleimi piežēlo klāt. 929 17950

Pilns jaunu ziņu kā piebāzta auzu tarba. 1627 6101

Steidzies ar ziņu. 1653 514

Steidzies ar ziņu. 840 2886

Steidzies ar ziņu. 941 4090

Steidzies ar ziņu. 1611 2689

Steidzies ar ziņu, kad var pērt, kad nepērt. 116 6956

Zin tikpat daudz kā sivēn no svētdienas. 1705 7395

Nazyna kai suņs zun dinas. 508 2431

Kad nezini, tad nerunā. 828 353

Ko nezini, to nestāsti. 231 3378

Kod nazini, tod narunoj. 508 1911

Ko nezini, to nerunā. 1627 3329

Ja skaidri nezini, tad ciet klusu. 1455 5520

Kas daudz zin, tas daudz min. 1668 7500

Kas daudz zin, tas maz runā. 231 4568

Kas daudz zin, tas daudz min. 1798 1010

Kas daudz zin, tas daudz min. 1552 23819

Kas daudz zin, tas daudz min. 1599 2504

Kas daudz zin, tas daudz min. 1557 3931

Kas daudz zin, tas daudz min. 609 1872

Kas daudz zin, tas daudz min. 94 4279

Kas daudzi zyna, tys dreiži vacs palīk. 548 2364

Kas daudz grib zināt, tas paliek vecs. 116 10822

Kas visu grib zināt, paliek ātri vecs. 1730 59023

Kas daudz grib zināt, tas paliek drīz vecs. 997 12715

Kas daudz grib zināt, tas ātri vecs paliek. 796 4380

Kas daudz grib zināt, paliek drīz vecs. 1120 108

Daudz zinosi vacs paliksi. 780 216

Kas daudz grib zināt, paliek drīz vecs. 1655 1395

Kas daudz grib zināt, ātri paleik vecs. 1393 4331

Kas visu zināt grib, tas ātri paliek vecs. 935 33852

Daudz zynosi, dzeiž vacs paliksi. 465 337

Kas daudz zināt grib, paliek ātri vecs. 1376 188

Ko zini, to neprasi. 584 2161

Ko zini, to neprasi. 997 12216

Kū zyni, tō naprosi. 512 241

Ko zini, to neprasi. 1239 2070

Ko zini, to neprasi. 1711 5528

Ko zini, to neprasi. 1688 1696

Ko zini, to neprasi. 997 10096

Ko zini, to neprasi. 1429 737

Ko zini, to neprasi. 968 2873

Ko zini, to neprasi. 884 873

Ko zini, to nesaki. 67 1657

Ko zini, to neprasi. 1225 29244

Ko pats zini, to neprasi otram. 567 1251

Ko zini, to neprasi. 231 1959

Ko zini, to neprasi. 556 4442

Ko zini, to neprasi. 1772 7769

Ko zini, to neprasi. 384 4526

Ko zini, to neprasi. 1 1211

Ko zini, to neprasi. 1597 4081

Ko pats zini, to nejautā citam. 1225 2970

Visu, ko zini, nesaki; visu, ko redzi, nemīli. 1001 427

Ko pats zini, to nesaki otram. 834 2393

Kā zini, tā dari. 1552 13761

Kā zini, tā dari. 527 24289

Kā zini, tā dari. 1650 4108

Kā zini, tā dari. 502 44

Kā zini, tā dari. 556 5081

Kā zini, tā dari. 508 2184

Kā zini, tā dari. 10 30

Kai zini, tai dzeivoj. 508 2669

Zēns kā ābols. 1444 752

Zēni kā pucnaži. 1860 4499

Zēns kā nagla. 1900 750

Zanc koa porecs. 1268 617

Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. 584 651

Zināšana ir manta un darbs šīs mantas atslēga. 202 6670

Vai tas tā būs, par to zinātnieki vēl strīdās. 855 5639

Sī ziņģe gara, pin kā vīzes. 1800 3631

Ziņkārība - netikums. 116 15062

Neesi ziņkārīgs, paliksi drīz vecs. 1225 22414

Kas ir ziņkārīgs, tas ātri paliks vecs. 116 20560

Zioņkārībai pirmais solis uz elli. 1177 23802

Slikts jāj ar zirgu, labs iet kājām. 1582 976

Smuks zidziņš kai ogurcīts. 819 519

Zirgu ar iemauktiem var drīz noķert. 1685 1174

Zyrgs vad un guvs dūd pīna. 970 533

Pats dzer, zirgam reibst. 527 44930

Nebaro zirgus par daudz treknus. Jo zirgs taukos jau tu maizes tāpat nemērcēsi. 142 3526

Lielās - kāzirgs sili pietaisījis. 17 481

Lielas kā zirgs zili piedirsis. 23 4833

Neskat zirgu pēc spalvas. 1710 843

Zirgs nomin zvirbulim kāju. 1225 5886

Ar zagtu zirgu tālu netiks. 739 4951

Zirgs tikpat smuks kā bilde. 556 2707

Zirgu var pateikt no zobiem, kā pateiksi cilvēku. 1376 4154

Zyrgs ād i verās atpakaļ. 679 1022

Kam zirgs, tam jātur groži. 1415 122

Labu zirgu čigāns ar neliela. 1552 4889

Zirgs nav lops, spannis nav ūdens stops. 929 42555

Ko zirgs toi potoga. 400 3411

Tas meklē ta kur dabon zirgu piesiet. 603 62

Klibs zirgs tāļu sper. 116 8911

Tam zirdziņš kā pūķītis. 828 1696

Zirgs meklē ceļu cilvēks labumu. 927 4432

Kas zirgus mīļo, tas sievu mīļo. 393 377

Kas zirgam asti cels, ja ne pats. 958 10665

Ne tad zirgs jābaro, kad jābrauc. 931 1804

Nī muns zyrgs, ni muns vazums. 1252 49

Bez zyrga nav saimnieka. 640 429

Bolta zyrga naturi, sīvu natīci. 508 2372

Katrs brauc savā zirgā. 508 2064

Kur zirgs, tur vezums; kur meita, tur runāšana. 1657 3146

Labs zirgs nosprāgst iekš savām vērzelēm. 527 9143

Tu esi tik taisns kā zirga loks. 17 16757

Vecam zirgam stīvas kājas. 828 6807

Sit par zirgu, sit i par ieluksi. 400 2174

Zirgi sveši, aizjūgi arī, dzen ko vari. 609 880

Neaizgrožotu zirgu netālu brauksi. 1455 2025

Var pazīt stroša zirgu un meldera cūku. 840 486

Ku ar slyktu zyrgu braukt, lobōk kōjom īt. 508 1282

Vai vienam zirgam vien lauka piere. 375 6186

Vai nu tēdēļ zirgam aste notrūks. 280 1139

Zirga vezumu nepanesīsi. 1225 10873

Lielam zirgam liela galva. 884 5022

Zirga kāju nevar galvot. 1225 8363

Zirgs nav lops, spainis nav ūdens stops. 1599 5693

Liels zirgs, kumeļa prāts. 877 1676

Liels zirgs, kumeļa prāts. 877 2607

Zirgs kā spalva. 997 704

Ka jaunu zirgu labi iemāca, tad tas vienmēr būs paklausīgs. 1225 10846

Na zyrgam pakalī naizstaigōsi, lai sorgoj pate sova gūda. 679 1354

Zirgs kā lauva. 529 2203

Kas tev lika par zirgu paņemties, ja nevari turēt? 1459 1262

Cēls zirgs, cēli rati, bet necēls braucējs. 556 11045

Neiesēd traka zirga kamanās. 1710 393

Ja zirgam siens, tad grib auzas. 919 117

Ka ira zyrgs, ira maize. 820 276

Zirgu atpakaļ kāpina: "Stoi!" 527 2179

Sien kā zagli, raisa kā brāli. 67 1280

Tam nevar iestāstīt, tikpat ka zirgam pasaku. 17 5151

Tur jau zirgam jāsmejas. 23 1185

Ar to vairs nevar ne silta zirga sūda pārgriest. 280 1042

Noņem zirgam loku lai dabo dirst. 142 1165

Sēž uz zirga kā ķengurs.31451 3008

Kur zirgs, tur vezums; kur meitas, tur runāšana. 1599 9345

Labam zirgam nemaz visu kāju nevaiga. 527 46018

Labam zirgam nemaz četru kāju nevajaga. 334 426

Zirgs kā ļova. 529 459

Zyrgu pabarōt bez iskapts nav gryuts dorbs. 509 1317

Zyrgam vyss ir jōpanas. 640 1274

Ņi ar zyrgu braukt, ņi gūvis slaukt. 1945 10214

Mozōks zyrgs lelū aizstōv. Bednajs zylvāks bogōtu aizstōv. 381 1877

Kā zirgu brauc, tā zirgs klausa. 834 10866

Vacam zyrgam deveņu veiru spāks. 640 840

Zirgs nav lops, spainis nav stops. 384 1132

Es atvedu zirgu, ar ko ēdāju no galda novest. 17 11535

Nelieli zirgi, lieli pātagu. 268 262

Kā nu var tik mazs zirdziņš pie tik lielām redelēm ēst. 23 11785

Zirgs kā traktors. 1769 2798

Ne mūžam nejāj uz tāda zirga, kam kājas salauztas. 807 194

zirgs der arklam, maize vēderam. 576 1039

Sēstīs, na ai zyrgu brauksi. 740 15530

Labs zirgs lietas nelauzīs. 1008 6275

Nejūdz zirgu nelaimei. 997 4012

Zirgs, kam līkas kājas, varbūt kādu pusjūdzi neklups, bet tā vaina paliek viņa kājās, un jājējs dara labi kad sargājās. 807 198

Kas nabaga zirgam auzas dos? 796 11676

Pucēšana zirgam kā otra barība. 1730 15244

Zyrgs kai vieja patmalis. 1368 599

Jāiet zirgi pacelt. 1225 812

Agri zirgu sedlo, vēlu jāj. 1597 3661

Ja tev nav viena zirga, tad ar savu divjūgu vienmēr vari braukt. 1341 33129

Nastrāpavoj braukt, a pabaroj zyrgu. 1940 2672

Tas dara zirga darbu. 1900 1066

Bērais zirdziņš ar vilku pravājās, tikai aste uz krēpes palikās. 739 9643

Zirgs bez kājām neskrej. 1225 5633

Zyrks malnyjā sponeā speit kai iudris. 1344 344

Labs zirgs velk divreiz. 1652 2518

Teu zyrks tuklys kai patmoļnīkam. 1344 108

Labi tam zyrgam paleidzēt, kurs pats valk. 548 11654

Kam labi zirgi, tas krietns saimnieks. 1108 129

Tramdi zirgu, traks būs. 584 2438

Brauc kāmēr notriec zirgu. 556 2425

Viņš boroj zyrgu, dūmōt reit stoikā jōs. 548 2428

Sit zirgam, ka pārtaga vien plivkš. 556 2564

Zyrga taukūs maizes namēcēsi. 740 15377

Kāpēc zirgu neceļ par skroderi? Tāpēc, ka viņš ēdot oderi. 1594 144

Zirgu pazīst no spalvas, vīru no cepures. 1225 25645

Bet mazs zirgs vēlka lielu vezumu. 796 2243

Lobs zyrgs da naabraukots, lobs puiss da nauiceits. 527 33520

Atram zirgam piešu nevajaga. 867 7435

Ātram zirgam piešu nevajag. 231 978

Ātram zirgam piešu nevajaga. 94 1430

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1188 824

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1188 6962

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1693 5344

Ātram zirgam piešu nevajag. 1667 374

Ātram zirgam piešu nevajag. 1684 3228

Ātram zirgam nevajag piešu. 1673 490

Ātram zirgam piešu nevajag. 1008 3242

Ātram zirgam piešu nevajag. 925 1466

Ātram zirgam piešus nevajag. 868 2103

Ātram zirgam nevajaga piešu. 1695 1199

Ātram zirgam piešus nevajag. 230 4470

Ātram zirgam piešus nevajaga. 1696 5645

Ātram zirgam piešu nevajaga. 353 5858

Stulbam zirgam piešu nevajaga. 1668 9563

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1224 2460

Ātram zirgam piešu nevajag. 1601 143

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1376 1274

Ātram zirgam piešus nevajaga. 1582 1560

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1225 8397

Ātram zirgam piešus nevajaga. 160113464582 1560

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1379 8190

Ātram zirgam piešu nevajaga. 872 1589

Ātram zirgam pieša nevajaga. 1376 2448

Ātram zirgam piešus nevajaga. 1372 594

Ātram zirgam piešu nevajag. 884 1151

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1560 2424

Ātram zirgam piešu nevajaga. 231 3244

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1557 268

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1596 3819

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1627 744

Ātram zirgam piešu nevajag. 1653 5315

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1374 3280

Ātram zirgam piešu nevajaga. 12 282

Ātram zirgam piešu nevajaga. 220 1630

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1225 1421

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1552 25493

Ātram zirgam piešu nevajag. 1404 2596

Ātram zirgam piešu nevajaga. 941 4033

Ātram zirgam piešu nevajag. 1635 1436

Ātram zirgam piešu nevajag. 759 1279

Ātram zirgam piešu nevajag. 553 1304

Ātram zirgam piešu nevajaga. 840 2759

Ātram zirgam piešu nevajaga. 17 20074

Ātram zirgam piešu nevajaga. 527 20702

Ātram zirgam piešu nevajag. 116 4149

Ātram zirgam piešu nevajaga. 556 6736

Ātram zirgam piešu nevajaga.Bb 17 5918

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1552 9094

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1133 165

Ātram zirgam piešu nevajaga. 17 8777

Ātram zirgam piešu nevajag. 1753 2171

Ātram zirgam piešu nevajaga. 828 6560

Ātram zirgam piešu nevajag. 828 6803

Ātram zirgam piešus nevajaga. 961 5547

Ātram zirgam piešu nevajaga. 17 9395

Ātram zirgam piešu nevajaga. 384 1323

Ātram zirgam nevajag piešu. 101 1780

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1225 4180

Ātram zirgam piešu nevajag. 1202 270

Ātram zirgam piešu nevajaga. 116 6111

Ātram zirgam piešu nevajaga. 1459 3261

Ātram zirgam piešus nevajag. 1444 1434

Ātram zirgam piešu nevajaga. 527 31905

Ātram zirgam pīšu navjag. 85 141

Ātram zirgam piešu nevajag. 1611 2642

Atram zirgam pātagas nevajaga. 1372 1111

Ātram zirgam pātagas nevajaga. 1594 2227

Ātram zirgam pātagas nevajaga. 1597 3264

Čaklam zirgam pātagas nevajaga. 941 2518

Atram zirgam pātagas nevajaga. 231 9984

Čakls zirgs tek bez pātagas. 1127 607

Ātram zirgam pātagas nevajaga. 17 20573

Atram zirgam patagas nevajaga. 280 1549

Karstam zirgam ne pātaga, bet groži. 926 2254

Atram zirgam pīckas nevajag. 1600 1216

Labam zirgam pātagu nevajaga. 393 160

Zirga darbs, bet suņa ēdiens. 739 2560

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1690 6311

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1668 615

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1715 1380

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1661 2320

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1611 1399

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1225 6681

Zirga darbs, gaiļa ēdiens. 1376 2668

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1592 1691

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1645 2851

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1552 25481

Zirga darbs, suņa ēdiens. 759 520

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1225 30576

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1594 2226

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1657 2905

Zirga darbs, suņa maize. 1161 539

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1654 755

Zirga darbs, suņa ēdiens. 72 8451

Zirga darbs, suņa ēdiens. 101 1895

Zirga darbs, suņa ēdiens. 840 478

Zirga darbs, suņa ēdiens. 384 5241

Zirga darbs, suņa maize. 116 11764

Zirga darbs, suņa ēdiens. 877 3364

Zirga darbs, suņa ēdiens. 17 26965

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1748 112

Zirga darbs, suņa ēdiens. 384 1129

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1552 9075

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1766 1604

Zirga darbs, suņa ēdiens. 116 3980

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1730 57133

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1455 3809

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1552 11951

Zirga darbs, suņa ēdiens. 1950 3213

Zirga darbs suņa ēdiens. 90 460

Lai gudro zirgs, tam lielāka galva. 1730 44897

Lai bēdā zirgs, tam lielāka galva. 1693 10216

Lai strādā zirgs, kam lielāka galva. 527 25122

Lai strādā zirgs, kam liela galva. 997 4599

Lai strādā zirgs, kam liela galva. 1774 7204

Lai domā zirgs, tam liela galva. 1225 12843

Lai domā zirgs kam lielāka galva. 1660 6725

Lai strādā zirgs, kam liela galva. 1713 1969

Lai domā zirgs, kam liela galva. 1594 3

Lai domā zirgs, tam liela galva. 917 1768

Lai bēdā zirgs, tam lielāka galva. 202 2326

Lai bēdā zirgs, kam liela galva. 1225 16516

Lai domā zirgs, tam liela galva. 1653 896

Lai gudro zirgs, kam liela galva. 1393 3373

Lai gudro zirgs, tam liela galva. 1599 6262

Lai gudro zirgs, tam lielāka galva. 1084 7665

Lai gudro zirgs, tam labāka galva. 1642 1605

Lai dumoaj zyrgs, tam leloka golva. 1268 683

Lai galvo zirgs, kam lielāka galva. 1552 3523

Ko domā tik daudzi, lai domā zirgs, tam lielāka galva. 555 551

Lai gudro zirgs, tam lielāka galva. 929 44475

Lai gudro zirgs tam lielāka galva. 72 7958

Lai strādā zirgs kam liela galva. 17 6933

Lai domā zirgs, tam lielāka galva. 23 2318

Lai domā zirgs, tam lielāka galva. 23 2354

Lai domā zirgs, tam lielāka galva. 1459 327

Lai dūmoj zyrgs, tam lela golva, a kū ta tu. 1645 5027

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa.Bb 13 1246

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 1493 4024

Kas zirgu baro, to zirgs klausa. 796 12920

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 1724 1255

Kā zirgu kopsi, tā viņš arī klausa. 1687 1155

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 1630 696

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 1611 3361

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 1177 4551

Kā zirgu baro, tā klausa. 473 35

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 1802 2727

Kas zirgu baro, tam klausa. 929 57520

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 1377 1256

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 464 5750

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 1225 1600

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 1654 2818

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 1202 383

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 1074 301

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 584 1442

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 384 2477

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 17 20672

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 1600 10630

Kā zirgu baro, tā zirgs klausa. 828 5276

Kai zyrgu barōsi, taj brauksi. 508 1473

Kai zyrgu barōsi, tai i strōdōsi. 1110 1053

Kā zirgu jūdz, tā brauc. 508 2876

Kā zirgu kopj, tā zirgs brauc. 1711 1398

Kā baro zirgu, tā arī brauc. 508 3012

Kā zirgu baro, tā zirgs skrej. 527 43985

Kā zirgu baro, tā tas skrej. 796 11228

Kā zirgu baro, tā zirgs iet. 1654 297

Kā zirgu baro, tā zirgs iet. 935 24912

Kā zirgu baro, tā zirgs iet. 1041 844

Kā zirgu baro, tā zirgs iet. 1552 9074

Kā zirgu baro, tā zirgs iet. 17 20603

Kā zirgu baro, tā zirgs iet. 67 2464

Kā zirgu baro, tā iet. 1592 1690

Kā zirgu baro, tā zirgs iet. 1377 163

Kā zirgu baro, tā zirgs iet. 231 5778

Kā zirgu baro, tā zirgs iet. 958 10060

Kā zirgu baro, tā zirgs iet. 1690 6310

Kā zirgu baro, tā zirgs iet. 1655 3140

Kā zirgu baro, tā zirgs iet. 848 2624

Kā zirgu baro, tā viņš iet. 1376 2667

To zirgu jāj, to meklē. 1474 88

To zirgu jāj, to meklē. 464 1702

To zirgu jāj, to meklē. 1627 607

To zirgu jāj, to meklē. 1695 2837

To zirgu jāj, to meklē. 353 8676

To zirgu jā, to meklē. 1482 184

To zirgu jāj, to meklē. 1722 5348

To zirgu jāj, to meklē. 1552 28977

To zirgu jāj, to meklē. 1008 5463

To zirgu jāj, to meklē. 1798 209

To zirgu jāj, to meklē. 1684 1849

To zirgu jāj, to meklē. 1492 557

To zirgu jāj, to meklē. 84 3198

To zirgu jā, to meklē. 12 2488

To zirgu jāj, to meklē. 834 5733

To zirgu jāj, to meklē. 1599 6238

To zirgu jāj, to meklē. 1225 39277

Zirgu jāj, zirgu meklē. 1177 22254

Zirgu jāj, zirgu meklē. 1653 4069

Zirgu jāj, zirgu meklē. 1393 1054

Zirgu jāj, zirgu meklē. 942 172

Zirgu jāj, zirgu meklē. 1177 5654

Zirgu jāj, zirgu meklē. 1650 4125

Zirgu jāj un zirgu meklē. 942 1113

Zirgu jāj, zirgu meklē. 1802 3953

Zirgu jāj, zirgu meklē. 1225 36309

Zirgu jāj, zirgu meklē. 231 9779

Uz zirga jāj, zirgu meklē. 384 664

Uz zirga jāj, zirgu meklē. 942 1623

Uz zirga zēd un zirgu meklē. 1802 2284

Zirgam mugurā, zirgu meklē. 67 2028

Zirgā jāj, zirgu meklē. 529 880

Kuru zirgu jāj, to meklē. 1259 6

Kuru zirgu jāj, to pats meklē. 353 7709

Zirgu jāj, zirgu meklē. 872 2920

Pats zirgu jāj, pats meklē. 834 4028

Pats zirgu jāj, bet meklē. 834 7051

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 867 7439

Zirgam četras kājas, arī klūp. 94 1429

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1207 1701

Zirgam četras kājas, i tad viņš klūp. 464 1709

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1668 611

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 796 14893

Zirgam četras kājas un tomēr klūp. 739 2471

Zirgam četras kājas, bet klūp. 997 6878

Zirgam četras kājas tomēr klūp. 958 4695

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 925 700

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 958 23

Zirgs ar četrām kājām arī klūp. 997 11500

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1693 4226

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 954 676

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 981 63

Zirgam četras kājas tomēr klūp. 1188 6973

Zirgam četras kājas tomēr klūp. 1188 757

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 1695 1871

Zirgam četras kājas tomēr klūp. 1695 277

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 1014 1308

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1690 2872

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 527 25377

Zirgam četras kājas tomēr klūp. 1493 4023

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1582 1988

Zirgam četras kājas tomēr klūp. 1576 8455

Zirgam četras kājas, arī klūp. 1383 1261

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 12 2115

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 1372 1378

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 215 950

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 231 10512

Zirgam četras kājas tomēr klūp. 1557 661

Zirgam četras kājas tomēr klūp. 1557 1240

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1551 5588

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 1654 842

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 70 3671

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 759 523

Zirgam četras kājas - arī klūp. 1657 2904

Zirgam četras kājas tomēr klūp. 1404 1628

Zirgam četras kājas tomēr klūp. 861 1966

Zirgam četras kājas tomēr klūp. 1639 837

Zirgam četras kājas tomēr klūp. 1651 5964

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 949 482

Zirgam četras kājas tomēr klūp. 884 1898

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 8 3063

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 8 3792

Zirgam četras kājas un klūp. 8 1535

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 917 3963

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1585 110

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1177 1672

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1377 1234

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1596 287

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 834 3316

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1802 2728

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 1601 3399

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 1645 2848

Zirgam četras kājas un tomēr klūp. 1225 1604

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1611 1578

Zirgam ar četrām kājām arī klūp. 997 15166

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 529 2086

Zirgs klūp uz četrām kājām. 116 14257

Zirgam četras kājas tomēr klūp. 584 1435

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1202 384

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1074 329

Zirgam četras kājas un tomēr klūp. 17 28524

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 619 83

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1752 311

Zirgam četras kājas un tomēr klūp. 1552 7419

Zirgam četras kājas arī klūp. 1552 9064

Zirgam četras kājas - arī klūp. 17 26969

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 101 1894

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 384 2501

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1284 34

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 375 7702

Zirgam četras kājas, tomēr klūp.Bb 17 5925

Zirgam četras kājas - arī klūp. 1133 260

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 1262 2392

Zirgam četras tikmēr, kamēr klūp. 828 8069

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 1284 187

Zirgam četras kājas un tomēr klūp. 1552 3302

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 1001 340

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 828 9757

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 524 614

Zirgam četras kājas - klūp, kā lai cilvēks neklūp. 855 5616

Zirgam četras kājas tomēr klūp. 893 241

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 67 1545

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 67 1908

Zirgam četras kājas, bet tomēr klūp. 210 824

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1137 1355

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 828 12912

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 116 3982

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1262 1835

Zyrgam četras kōjas da saklupst. 1151 155

Zyrgam četras kuojis i to paklūp. 1945 3942

Zyrgam četras kojas, i to pakreit. 906 2355

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1950 3212

Zyrgam četras kōjas tumar paklupst. 418 1163

Zyrgam četras kōjas, tūmār paklup. 1238 3288

Zyrgam ir četras kōjas, to klupst. 740 11894

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 120 367

Zyrgam četras kōjas, i to migžejās. 1110 1035

Zirgam četras kājas, tomēr klūp. 1429 470

Zirgam četras kājas un tpmēr klūp. 1705 7341

Zyrgam četras kōjas i to klyup. 1209 516

Zyrgam četras kōjas, da saklups. 512 42

Zyrgam četras kojas, tum ar paklupt. 400 3564

Zyrgam četras kājas tūmar paklups. 802 898

Zirgs klūp ar četrām kājām, kā lai cilvēks uz divām neklūp. 1372 2046

Zirgs klūp uz četrām kājām, kā lai cilvēks neklūp uz divām. 12 2333

Zirgs klūp četrām kājām, kur lai cilvēks divām vien neklūps. 464 2238

Zirgs klūp uz četrām kājām, kur nu cilvēks uz divām. 1627 519

Zirgs klūp uz četrām kājām, kur nu cilvēks uz divām. 1584 662

Zirgs klūp uz četrām kājām, ne tik cilvēks uz divām kājām. 884 2852

Ka zirgs klūp uz četrām, kā lai cilvēks nekrīt uz divām. 941 1798

Zirgs klūp uz četrām, kā cilvēks uz divām lai neklūp. 941 4149

Zirgs klūp ar četrām kājām, kā cilvēks ar divām neklūp. 450 1559

Zirgs uz četrām kājām klūp, vai tad cilvēks uz divām neklūp? 556 634

Cilvēks klūp uz četrām kājām, bet cilvēks uz divām. 1 2602

Zirgam četras kājas un klūp, ne cilvēks, kam divas. 202 2271

Zirgs klūp uz četrām kājām, cilvēks uz divām. 1582 725

Zirgam četras kājas - klūp, tad nu cilvēks nevar ar divām kājām klupt. 1830 26

Dzīvnieks ar četrām kājām krīt, bet kā lai nekrīt cilvēks ar divām. 508 2198

Zyrgs kā ar četris kuojis apzasperōy, a cylvākam divys. 1930 579

Zirgs saklūp uz četrām kājām, ne tik cilvēks ar mēli. 1626 1265

Zirgam četras kōjas to paklyup, bet cilvēkam vīna mēle kai tod tam napazaklyudeit. 1398 204

Zirgam četras kājas, ceļniekam nav mājas. 1001 473

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 935 33824

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1695 1780

Ēd kā zirgs, kā gailis strādā. 231 4564

Ād kai zyrgs, strōdoj kai gailis. 512 1258

Kā zirgs ēd - kā zvirbulis strādā. 1723 256

Zirga ēdiens, gaiļa darbs. 527 8437

Kā zirgs strādā, kā gailis ēd. 796 17040

Strādā kā zirgs, ēd kā gailis. 1695 3365

Ēd kā zirgs, strādā kā gailis. 1620 2239

Tas jau ēd kā zirgs, bet strādā kā gailis. 279 2720

Ēd kā zirgs, dirsn, kā blusa. 72 8515

Zirga darbs, gaiļa maksa. 997 1374

Kā zirgs ēd, kā cālis strādā. 1008 3923

Zirgs pazīst savu kopēju. 375 6161

Zirgs pazīst savu kopēju. 1552 13841

Zirgs pazīst savu kopēju. 828 9772

Zirgs pazīst savu kopēju. 1599 2989

Zirgs pazīst to kas viņu kopj. 186 283

Zirgs pazīst to kas viņu kopj. 997 10320

Zirgs pazīst savu kopēju. 556 4291

Zirgs pazīst to, kas viņu kopj. 1601 1728

Zirgs pazīst to, kas viņu kopj. 17 6863

Zirgs pazīst to, kas viņu kopj. 67 522

Kurš zirgs auzas neēd, ja tam dod. 739 9920

Kas kait zirgam auzas neēst, kad silē ieber. 1748 108

Kas kait zirgam auzu neēst, kad silē jau iebērtas. 384 5235

Kas kait zirgam auzu neēst, kad silē iebērtas. 1552 9016

Kas kait zirgam auzu neēst, kad silē iebērtas. 1766 992

Kas kait zirgam auzu neēst, kad silē iebērtas. 1444 1025

Kas kait zirgam auzus neēst, kad silē iebērtas. 101 1901

Kas kait zirgam auzu ēst, kad silē iebērts. 1630 1724

Kas kait zirgam auzu neēst, kad silē iebērtas. 1645 2789

Kas kait zirgam auzu ēst, kad silē iebērtas. 1641 2562

Kas kait zirgam auzas neēst, kad silē iebērtas. 1599 5724

Kas kait zirgam auzu neēst, kad silē iebērtas. 739 8391

Kas kait zirgam auzas neēst, kad silē iebērtas. 1654 784

Kas kait zirgam auzu neēst, kad silē iebērtas. 231 3468

Kas kait zirgam auzu neēst, kad silē iebērtas. 527 25339

Kas kait zirgam auzu neēst, kad silē iebērtas. 1693 10028

Kas kait zirgam auzu neēst, kad silē iebērtas. 1207 1617

Voi ta zyrgam auzu naēst, ka silē ir. 819 812

Kurš zirgs neēd, kad tam dod? 384 1135

Kurš zirgs auzas neēd, kad tam dod? 1552 11952

Kurš zirgs auzas neēd, kad dod. 1584 1490

Kurš zirgs auzas neēdīs, kad tam dos. 739 2989

Kurš zirgs auzas neēd, kad dod. 739 5030

Kurš zirgs auzas neēdīs, kad tam dod. 877 3366

Kurš zirgs auzas neēd, ka tam dod. 1626 3461

Kurš zirgs auzas neēd, ka dod. 1626 4508

Kurš zirgs auzu neēd, ja tam sili ieber. 1730 16507

Kas zirgam ko neēst, kad auzas kaklā. 893 1009

Kas zirgam auzu neēst, kad kulīti galvā mauc. 1838 4297

Nedzen zirgu ar pātagu, bet dzen ar auzām. 387 11221

Nedzen zirgu ar pātagu, bet dzen ar auzām. 1802 1075

Nadzen zyrgu ar puotogu, bet ar auzom. 527 32136

Zirgam auzu vietā dod pātagu. 84 10410

Nedzen zirgu ar pōtogu bet ar auzom. 508 1311

Nabaroj zyrga ar potogu, bet ar auzom. 512 7

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 968 4839

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 1689 1301

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 116 11626

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 848 2626

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 1654 425

Ar vecu zirgu var taisnu vagu dzīt. 1576 8889

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 935 34056

Vacīs zyrgs vogas nazaudej. 1767 331

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 1695 2406

Vacīs zyrgs nikot vogys nagaisynoj. 1930 580

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 1630 1728

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 1552 9099

Vecs zirgs ar taisnas vagas. 1376 2669

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 1816 784

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 1773 8614

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 935 24914

Ar vecu zirgu var taisnu vagu dzīt. 1032 9

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 1242 2763

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 1620 2237

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 464 6785

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 464 5744

Ar vecu zirgu var taisnas vagas dzīt. 17 20675

Ar vecu zirgu var taisnu vagu dzīt. 556 5058

Vacs zyrgs taisni īt. 1700 1028

Iebrauktu zirgu viegli grozīt. 1704 4010

Iebraukts zirgs viegli grozams. 997 10091

Iebrauktu zirgu lēni grozīt. 848 2625

Zirgs, kas iebraukts, viegli grozams. 917 5070

Iebrauktu zirgu lēni grozīt. 231 5779

Iebrauktu zirgu lēni grozīt. 464 5786

Zirgs, kas iebraukts, viegli grozams. 968 2850

Iebrauktu zirgu viegli grozīt. 1653 5881

Iebrauktu zirgu grūti grozīt. 1654 724

Zirgs, kas iebraukts, viegli grozams. 1597 4079

Iebrauktu zirgu viegli grozīt. 1552 25484

Iebrauktu zirgu lēni grozīt. 17 20674

Tik labi iebraukts zirgs padodās braucējam. 556 4825

Iebrauktu zirgu lēti grozīt. 464 6784

Zirgs, kas iebraukts, viegli grozams. 584 2462

Zirgs, kas iebraukts, viegli grozams. 1024 406

Iebrauktu zirgu lēni grozīt. 1727 530

Iebraukts zirgs viegli grozams. 556 4288

Iebrauktu zirgu lēti grozīt. 1041 845

Iebraukts zirgu viegli grozīt. 1552 6893

Iebrauktu zirgu var viegli grozīt. 1552 9110

Izbraukōtu zyrgu vīgli grūzīt. 418 1969

Iebrauktu zirgu lēti grozīt. 935 24913

Ja otram dod zirgu, tad dod ari dunci līdz. 393 1133

Dud cytam zyrgu, dūd i nāzi. 548 20449

Ja dod otram zirgu, tad dod dūci līdz. 334 327

Svešam dūd zyrgu, dūd i nazi. 1252 101

Dūd cytam zyrgu, dūd leidza i nāzi. 548 2269

Dodams otram zirgu, dod arī dūci līdz. 564 176

Kad citam dod zirgu, tad jādod nazis līdzi. 942 532

Ja otram dod zirgu, tad dod līdz arī dūci. 929 53368

Dūd ūtram zyrgu, dūd i nāzi. 40 732

Kāds zirgs, tāds braucējs. 72 16861

Kāds zirgs, tāds braucējs. 796 7568

Kāds zirgs, tāds braucējs. 1225 27179

Kāds zirgs, tāds braucējs. 1602 6703

Kāds zirgs, tāds braucējs. 1594 3792

Kāds zirgs, tāds braucējs. 1596 3550

Kāds zirgs, tāds braucējs. 796 17039

Kāds zirgs, tāds jājējs. 527 22242

Kaids zyrgs, taids jōjējs. 508 2610

Kaids zyrgs, taiga golva. 508 1285

Kāds zirgs, tāds vezums. 529 1652

Kāds zirgs, tāds vezums. 1552 15464

Kaic zyrgs, taic vazums. 527 33246

Kāds zirgs, tāds vezums. 1629 655

Pa zyrgam i vazums. 400 2710

Zirgam pātaga, ēzelim iemaukti un ģeķa mugurai rīkste. 12 825

Zirgam pātaga, ēzelim iemaukti un ģeķa mugurai rīkste. 1772 1976

Zirgam pienāks pātaga, ēzelim iemaukti, bet ģeķa mugurai rīkste. 1685 1153

Zirgam pātaga, ēzelim iemaukti,  ģeķa mugurai rīkste. 1584 394

Zirgam pātaga, ēzelim iemaukti, un ģeķa mugurai rīkste. 1159 203

Zirgam pātaga, ēzelim iemaukti un jeķa mugurai rīkste. 1593 1233

Zirgam pienākas pātaga, ēzeļam iemaukti, ģeķam mugurai rīkste. 961 3537

Zirgam pātaga, ēzelim iemaukti. 1703 2660

Zirgam pātaga, ēzelim iemaukti un slinkai mugurai rīkstes 1645 4818

Kā zirgu jūgsi, tā brauksi. 231 10244

Kādu zirgu jūgsui, ar tādu jābrauc. 1594 3619

Kā zirgu jūdzi, tā jābrauc. 17 19695

Kādu zirgu jūgsi, tā brauksi. 508 3017

Kāds zirgs iejūgts, ar tādu jābrauc. 1551 1416

Ar kādu zirgu jūgsi, ar tādu brauksi. 1805 4676

Kā zirgs iejūgts, tā jau varot braukt. 627 886

Kas zirgu jūdz, tas to brauc. 917 8322

Kādu zirgu pirc, ar tādu arī brauc. 1730 17018

Iejūgtu zirgu katrs māk braukt. 877 3354

Iejūgtu zirgu katrs māk braukt. 877 2542

Iejūgtu zirgu katrs māk braukt. 877 2600

Aizjūgtu zirgu katrs māk braukt. 1379 8684

Iejūgtu zirgu katrs māk braukt. 1657 2866

Iejūgtu zirgu katrs māk braukt. 1627 2317

Iejūgtu zirgu katrs māk braukt. 1084 7719

Kad zirgs iejūgts, katrs māk braukt. 1376 2670

Viegli ir braukt ar zirgu, kas sajūgts. 1860 4667

Iejūgtu zirgu katrs māk braukt. 1695 2412

Iejūgtu zirgu katrs māk braukt. 1695 3136

Iejūgtu zirgu katrs māk braukt. 1690 1864

Ar aizjūgtu zirgu katrs var braukt. 1429 702

Iejūgtu zirgu visi māk braukt. 1552 11954

Iejūgtu zirgu katrs māk braukt. 1552 9123

Iejūgtu zirgu katris māk braukt. 384 1134

Kad zirgs sajūgts, tad braucēju netrūkst. 1552 32490

Kad zirgs iejūgts, katrs grib braukt. 997 15939

Kas māk zirgu barot, tas māk arī braukt. 1552 32491

Kas zirgu māj jūgt, tas arī māk braukt. 1573 2225

Kas ēdis zirgu, lai ēd ragavas. 116 23277

Kas ede zyrgu, tys lai apad ari rogovas. 509 489

Kad visu zirgu apēdis, lai ēd arī ragavas. 639 83

Kad esi apēdis zirgu, ēd arī ragavas. 1225 9416

Kad vilks ēdis zirgu, lai ēd ragavas arī. 1816 3255

Kad tev nozog zirgu, tad pieliec vēl seglus. 1730 66147

Ko zyrga brauc, to i dzismi dzid. 400 3151

Kō zyrgā sēdi, to dzīsmi dzīdi. 741 171

Kō zyrgā brauc, tō i dzīsmi dzīdi. 820 304

Kō zyrga brauc, taidu i dzīsmi dzīt. 906 2127

Ko zyrgā brauc, to nu dzīsmi dzīd. 1263 719

Ko zirgā brauc, to i dzīsmi dzīd. 744 102

Ko zyrgā joj to i dzīsmi dzīd. 360 35

Kuo zyrgā brauc, tuo i dzīsmi dzīsi. 1940 2690

Kaidā zyrgā brauc, taidu dzīsmi dzīd. 1925 3705

Kuo zyrgā brauc, tuo i dzīsmi dzīdi. 1940 2690

Vai nu zirgs kādreiz ir paēdis, vai meitietis darbu apdarījis. 1341 17990

Zyrgs nikod napaād, meita nikod dorba napodora. 820 473

Zyrgs nikod napaād, meita nikod dorba napadora. 820 1569

Zyrgs nikod napaad, meita dorba nokod napodora. 400 3153

Zyrgs nikod napaād, meita dorba napadora. 432 81

Zirgs spalvu met, bet ne vīrs tikumu. 202 8084

Zirgs spalvu met, ne bet tikumu. 202 5276

Zirgs met spalvu, tikumu cilvēks nemet. 834 1708

Zirgs spalvu maina, bet tikumu nemaina. 1552 3342

Lauks zyrgs dzims, lauks i sprōgs. 820 1515

Lauks zyrgs dzimis, lauks i sprōgs. 820 418

Lauks zyrgs dzims lauks i sprōgs. 432 38

Jauns zirgs grūti valdāms. 527 37322

Jauns zirgs grūti valdams. 464 3077

Jauns zirgs grūti valdāms. 1239 2011

Jauns zirgs grūti valdams. 384 565

Jauns zirgs grūti valdāms. 1429 711

Zirgam zirga spēks. 1552 9015

Zirgam zirga spēks. 1657 2890

Zirgam zirga spēks. 1704 4003

Zirgam zirga spēks. 1594 2216

Zyrgam zyrga spāks. 640 867

Vecam zirgam niķus neizdzīsi. 1600 7868

Vecu zirgu neizmācīsi. 1225 22516

Balts zirgs jāmazgā, skaists suns jāsargā. 958 11342

Balts zirgs mazgājams, sieva glabājama. 1008 1624

Balts zirgs jāmazgā, smuka sieva jāglab.a 1576 1549

Balts zirgs jāmazgā, smuka sieva jāglabā. 917 5107

Zirga loks nav taisns koks. 527 47422

Zirga loks nekad nevar būt taisns koks. 556 5569

Ko zirgs uz reizi, to zvirbuls pa gadu. 1552 3454

Cik zyrgs par reizi apēd, tik zvēbuļs par godu. 966 161

Ko zirgs pa reizi, to gailis pa gadu. 918 633

Ko zirgs izdirš uz vienu reizi, to zvirbulis pa visu gadu. 877 202

Kū zyrgs par muti apād, tū zvērbulis par desmit mutem. 1043 201

Ne visi zirgi vienādi velk. 929 64266

Ne visi zirgi vienādi velk. 914 2002

Ne visi zirgi vienādi velk. 116 1120

Ne visi zirgi vienādi velk. 1599 9549

Ne visi zirgi vienādi velk. 556 5062

Kad zirgu brauc, tad arī ēst jādod. 1552 42393

Nastrāpoj braukt, pabaroj zyrgu. 1263 701

Kas zirgu mīļo netaupa pātagas.31630 1739

Kas zirgu mīļo, netaupa patagu. 1704 4013

Kas zirgu mīļo, netaupa pātagu. 1383 1233

Kas zirgu mīļo, netaupa pātagu. 929 42599

Kas zirgu mīļo, netaupa pātagu. 1552 9142

Kam nav zirga, jāiet kājām. 1084 3721

Kam nav zirga, jāiet kājām - ķeizara likums. 1620 1813

Ka navā zyrga, var īt kōjam. 221 327

Kam nav zirga, lai iet kājām.Bb 32 1296

Kam nav zirga, jāiet kājām. 12 2216

Kāds zirgs, tāds pajūgs. 508 1547

Zirgs pazīst kāds braucējs. 384 2754

Ar zirgu, kas vārtīdamies nevar uz otru pusi apgriezties, uz Rīgu nevar aizbraukt. 542 1273

Ne zirgs, ne knīpstangas. 1618 288

Nav ne zirgs, ne knīpstangas. 1552 4852

Nepazīst kas zirgs, kas knīpstangas. 1552 32090

Velc zyrga golvu - brauksi, vilksi cylvāka golvu - tev ļaunu padarēs. 1368 1325

Izvalc zyrga golvu, tad pabrauksi, izvelc cylvāka, tad jis tevi vēl pajuos. 1945 7455

Lobuok velc zyrga golvu, na cylvāka - cylvāka iz sova kokla izvilksi, padareis tev ļauna! 1940 6077

Izvelc zirgu no ūdens - būs ar ko art; izvelc cilvēku - viņš tev galvu noraus. 1800 1686

Velc zyrga golvu, tevi izviļks, veļc cylvāka golvu, tevi nūsleicynuos. 1950 3734

Zyrga golvu izvilksi - pabrauksi, a cylvāks - nūsleicynuos. 1950 7956

Viļc zyrga golvu, a na cylvāka. 527 33316

Lobok zyrga golvu veļc, nakai cylvaka. Zyrgu izvilksi - to pabrauksi, a cylvakam paleidz, jis vēl apsmej izzuoboj. 566 300

Lobok veļc zurga na cylvāka golvu, zyrgs izvilks, cylvāks igryus. 624 31

Kā zirgu dzen, tā zirgs iet. 121 1425

Kā zirgu dzen, tā zirgs iet. 67 1301

Asi kalts zirgs neslīd. 1627 3018

Asi kalts zirgs neslīd. 917 5066

Asi kalts zirgs neslīd. 997 13241

Asi kalts zirgs neslīd. 997 10085

Nebrauc ar sešiem zirgiem, ja tev barība tik priekš diviem. 1627 1506

Nebrauc ar sešiem zirgiem, ja tev barība tik priekš diviem. 1652 1469

Daudz jau ved ar zirgu. 1730 21115

Kur tik daudz? Dudz jau ar zirgu ved. 1730 56548

Kur tik daudz? Daudz jau ar zirgu ved. 1730 56548

Tur jau gan zirgam aste nenotrūktu, jo to ari pavestu. 142 2898

Viņam bail ka zirkam aste nenotrūkst. 23 955

Nu jau gan kā zirgam dzimšanas diena! 1386 885

Zirgam jau aste vis nenotrūks. 23 569

Zemam zirgam ikviens var uzkāpt mugurā. 1024 240

Zemam zirgam ikviens var uzkāpt mugurā. 1766 1946

Zemam zirgam ikviens uzlec mugurā. 556 6540

Dāvinātam zirgam zobus neskaita. 527 36805

Dāvātam zirgam zobus neskata. 1451 1908

Dāvātam zirgam zobus neskatās. 796 17061

Dāvinātam zirgam zobos neskatās. 1816 3932

Dāvinātam zirgam zobos neskaties. 868 1105

Dāvātam zirgam zobus neskata. 1689 3433

Dāvātam zirgam neskatās zobus. 1635 826

Dāvinātam zirgam zobus nelūko. 759 1427

Dāvinātam zirgam zobus nelūko. 1225 39292

Dāvinātam zirgam zobus nelūko. 1372 2035

Dāvātam zirgam mutē zobus neskatās. 1626 444

Dāvinātam zirgam zobos neviens neskatās. 231 9276

Dāvinātam zirgam zobos neskatās. 941 1804

Dāvinātam zirgam zobos neskaties. 1552 12619

Dāvātam zirgam neskaties zobos. 1597 869

Dāvātam zirgam zobos neskatās. 1225 8225

Dāvātam zirgam zobus neskata. 1551 6572

Dāvātam zirgam zobus nelūko. 1552 9146

Dāvinātam zirgam zobos nelūko. 1120 102

Dāvātam zirgam zobus neskaita. 828 8898

Dāvatam zirgam zobus neskata. 17 11169

Dāvātam zirgam zobus neskata. 556 570

Dāvātam zirgam zobus neskata. 67 4181

Dāvātam zirgam zobos neskatās. 67 1632

Dāvātam zirgam zobos neskatās. 1900 1063

Dāvātam zirgam zobos neskatās. 567 1261

Dāvātam zirgam zobos neskatās. 384 2816

Dāvinātam zirgam zobos nevar skatīties. 1204 376

Dāvinātam zirgam zobi nav jāskata. 1737 727

Dāvinātam zirgam zobuos neskatās. 941 4153

Dāvātam zirgam zobos neskatās. 1900 721

Šķiņkotam zirgam zūbus nasaver. 966 164

Dāravōtam zyrgam na zūbūs vērtīs. 740 9694

Dāravuotam zyrgam zūbūs nasaver. 1950 7977

Dāvātam zirgam zobos neskatās. 1341 24119

Šķiņķotam zirgam zobos neskatās. 450 1581

Šķiņķotam zirgam zobos neskatās. 917 1756

Šķinķotam zirgam zobus neskatas. 1730 66344

Šķinķotam zirgam zobos neskaties. 929 54854

Šķiņķotam zirgam zobos neskatas. 1926 524

Šķiņķa zirgam nevajaga skatīties zobus. 13 3043

Šķiņķotam zirgam nevajaga zobus skatīties. 668 4626

Šķiņķotam zirgam zobus neskata. 17 26966

Šķiņķotam zirgam zobus nelūko. 384 1131

Šķiņķotam zirgam zobus nelūko. 877 3365

Šķiņķotam zirgam zobus nelūko. 231 5400

Šķiņķa zirgam zobos nelūkojas. 1206 372

Šķiņķa zirgam zobos nelūko. 1668 1172

Šķiņķa zirgam zobus nelūko. 1668 608

Šķiņķa zirgam zobus neskata! 527 41012

Šķiņķotam zirgam zobus nelūko. 1552 11953

Šķiņķotam zirgam zobus nelūkā. 393 143

Zirgs pie pavadas, vīrs pie vārda. 1582 1467

Zirgs pie pavadas, vīrs pie vārda. 1244 13898

Zirgs pie pavadas, vīrs pie vārda. 1668 8761

Zirgs pie pavadas, vīrs pie vārda. 1692 407

Zirgs pie pavada, vīrs pie vārda. 1576 10334

Zirgs pie pavadas, vīrs pie vārda. 828 10602