Pelavas - pirts

 

Piekusis, ka par salmu nevar pārkāpt. 567 991

Pieticis ar to, ko otrs pats no tevis stāsta. 556 5743

Kur lauluotais puors ir namīreigs, tur ellei vīn ira prīks. 1940 2788

Piediedz pogu. 23 805

Kas pieguļā jāj, tam šūba deg, kas pieguļā nejāj, tam nedeg. 295 570

Kas vienreiz piekrāpis, tam otreiz netic. 527 45166

Pūstas patmaļas koč bez vēja, da maļ. 1940 2636

Lielā piektdienā nav brīv vīt striķus, jo nāk čūskas mājās. 1611 2797

Piedalās kā piektais rats. 853 155

Piebaldzeni āzīšu dīrātāji. 1620 2284

Katra pienākums vispirms mēst savas durvis. 556 5922

Par piecmārku žīds nocērt savu pirkstu. 556 1114

Piemircs kā mārks. 529 751

Ar lielāku piepūli gūst arī lielākus panākumus. 1860 3581

Piegrūda kā guni pie pakulām. 1341 28113

Pietiks, ir atliks. 1599 2394

Kad piesien, tad turi. 1429 916

Deviņreiz piemēro un vienreiz tik atgriez. 828 20200

Kai pidzeivosi, tai pordzeivosi. 527 33489

Slikti piemēri sabojā labus tikumus. 1805 3453

Pietiks, ir atliks. 1552 25337

Kas citam labāk pielīst māk, tam viss kas vienmēr vieglāk nāk. 1665 349

Piesiets kā velns pie zirņstumbra. 625 829

Piedzīvojumam nav nekādas vērtības, ja tu par to nedomā un nemācies. 1805 1356

Pikts kā sīpols. 1800 5318

Jo nabyutu pīnamuoju, nabyutu zagļu. 1263 2769

Cytim gon pītyka, bet maņ pītryka. 679 1027

Ar pīšu pēc mušas nikod nasadzeņ. 819 340

Ak tu pijoļu, ko tu čīksti. 1225 10695

Kur pil, tur ir. 1737 321

Pinas kā pliks pa vārtiem. 1696 6124

Kas prot jemt, tam jāprot arī dot. 556 6589

 Prātīgais spēka gados krāj vecuma dienām. 556 5994

No šķidrā prasa biezu. 1800 275

Kā pieduras, tā smird. 1880 2553

Pievilcies kā līle. 567 1133

Pieķēries ko pie reņģu tovera. 880 1243

Piebridis tā, ka domā deviņus apēdis un desmitais zobos karājas. 1552 29277

Trīs pierendeles uz pelēkiem zirņiem. 1730 66223

Piestrēbies, ka lai uti uz vēdera kauj. 1730 59012

Tas devītais, tas piespiedīs. 1730 57155

Kuļas pa pulku kā piektais ritens. 1730 66379

Piecrubļu mirdams ķešā neiebāsi. 508 1557

Piemircis kā purvs. 1225 33273

Pietaisās kā puiša sievas guavs. 529 1461

Nevar piepildīt kā cauru maisu. 1079 2006

Viss pūriš pa vējam un senpiš vēl klāt. 997 13360

Pērts na kōrms. 548 2394

Pelž kā gulbis. 556 1401

Kū peļneisim tū sajimsi. 1950 1274

Kas ūtram vysu spēst līk, tam palavi vīn pošam tīk. 1925 2631

Grobojās ko peisda pa māslim. 126 165

Kas visu savu peļņu nes uz muguras vai savā vēderā, tas mantu nesakrās. 1699 3633

Pepej tai kai vacais tāvs, cepļa molā sādādams. 640 1193

Kū tu tī perej, kai vysta ūlu? 509 800

Pyuki kai cērcins palnūs. 367 125

Nepūt pīlītes. 1439 1111

Vai tu nu pirmā, vai pēdējā. 23 972

Vienreiz pilns. 527 9115

Piķa lupata, griez ceļu - kungi bruac! 1225 10901

Čīkst kai veca pīvole. 72 13996

Na taidi peipēja da prosapeipēja. 1398 251

Pircējam dārgs, pārdevējam lēts. 1110 866

Pilsoņa gods ir augsts gods. 997 7649

Lētāki ir desmit pilsētas pazīt, nekā vienu cilvēku. 1375 53

Pīkdīņa garūka pa sastdīnu. 512 224

Pīķis trumpā papum cūkas. 997 14694

Pīķīts, lācīts, tas top mācīts. 1341 3480

Nieku pilns, kā suns blusu. 929 56167

Pipyušas kai utu bunga. 508 2678

Stov pīzapyuts, kai mōla vērs. 512 79

Nu pīmārim mes mōcamēs. 640 129

Pirmais aizvien paliek pēdējais. 556 5590

Labāk pasargāt vienu pilsoni, nekā nokaut tūkstots ienaidnieku. 556 11098

Pinkšķ kā mazs bērns. 556 3052

No pilna tukšu vienmēr var dabūt. 1459 1392

Pist grib, pātarus nemāk. 23 876

Pīzda kā kūku bļoda, iekšā nedabū. 23 875

Ēd, kāmēr vaj ar pirkstu var aizsniegt. 1620 2333

Dauzās kā pipele pa Jelgavu, kājstarpu. 23 1713

Ar pipeli koka neizkalsi. 464 2117

Vai tas viņam pirmo reiz. 23 973

Kas tu esi pilnīgs esi. 90 780

Pestas kā pa zemdegu. 1730 66240

Pipka vie pa nagiem dzīvo. 23 884

Pīpe kā pelni vien put. 72 7982

Citaid lobs, a pierksti par goru. 1930 287

Pinās kā gailis pa pakulām. 527 36875

Pieši kā gaiļam. 1190 3408

Pieši kā gaiļam. 527 36529

Tur pērsta nabuoz, kur var tikt zam vasara. 1263 1113

Tur pērsta nabuoz, kur var tikt zam vasara. 1940 2964

Še tev pīlīt vasarssvētki, Jāņi vairs nav tālu. 384 2700

Še tev pīlīt vasaras svētki, drīz būs Jāņi. 853 177

Še tev pilit vasarssvētki, atnāks jāņi dabūs vēl. 23 1067

Pieradumam liels spēks. 1626 1861

Pieradumam liels spēks. 1626 4556

Piestāv tikpat kā cūkai sedli. 1341 31058

Piestov kai cyukai sagly. 465 244

Kāds peramais, tāds žagars. 1552 15485

Uz pekām kā naķis. 23 12406

Uz karstām pēdām. 23 1297

Še tev petaks, ēd un dzer, cik gribās. 1620 2045

Kas tu esi? Es esmu es, bet tu esi veca pese. 1730 56567

Viens veda, otris dzina, trešais pēdas noslaucīja. 1730 59154

Tā pielasījies kā krodzinieka vista. 1668 9255

Labāk pēdējais, nekā pirmais. 1774 495

Pēdējam pēdēja laime. 1493 90

Kas pēdējais smej, tas gardāki smej. 1552 10432

Kas pēdējais smejas, tas gardāki smejas. 1722 3334

Nu palovom maizes naizcepsi. 480 276

Nastrōdōsi essi pelovas. 640 384

Palavu laize na bods. 1151 253

Put kā pelavu maize. 1459 2013

Put kā pelu maiss. 1459 1390

Put kā pelavas. 116 23916

Kurš pelavas sniedz maizes vietā, tas paliek parādnieks cilvēkiem un cūkām. 116 18426

Kurš pelavas sniedz maizes vietā, tas paliek parādnieks cilvēkiem un cūkām. 935 15690

Kas pelavas sniedz maizes vietā, tas paliek parādnieks cilvēkiem un cūkām. 828 65466

Kas pelavas sniedz maizes vietā, tas paliek parādnieks cilvēkiem un cūkām. 1021 31

Kas pelavas sniedz maizes vietā, tas paliek parādnieks cilvēkiem un cūkām. 116 36316

Kas pelavas sniedz maizes vietā, tas paliek parādnieks cilvēkiem un cūkām. 1244 4460

Kas pelavas sniedz maizes vietā, tas paliek parādnieks cilvēkiem un cūkām. 1751 232

Vai peld, vai grimst. 384 1562

Peld kā pīlens. 1225 15063

Peld kā niere pa taukiem. 1225 32984

Peld kā niere pa taukiem. 1730 44924

Peld kā niere taukos. 116 15240

Peldēt nevar bez ūdens. 116 5961

Ja peldētāja galva tiek turēta, tad viegla peldēšana. 556 10690

Peld kā zivs. 1593 1177

Maun kai zivs. 780 93

Prauda kai rauda. 740 9692

Peld kā zivs. 1225 17863

Peld kā pīle. 1225 1581

Del pelis i kačs baileigs zvars. 527 33566

Pele kaķi pazīst no smakas. 1658 4408

Pelei maize bez garozas. 1802 3300

Katra pelīte atrod savu alu. 556 566

Peles pie kaķa viesos nebrauc. 1239 2132

Mazai pelei asi zobi. 1635 328

Slinku peli kaķis noķer. 941 3243

Ej, pelīte, tu, kaķis nokodīs. 1660 6736

Pele manīgāka kā kaķis. 1802 1043

Ja pelīte tik viena aliņā, tad viņa ļoti nabadzīga. 556 10707

Ni peles skrejuma. 400 3632

Peile dag, sula tak. 780 306

dzeivoj kai pelis ausī. 1945 5543

Pele kača nagiun, cyuka kuoju namozgoj. 1925 2293

Izsalkušai pelei garoza gārda. 1635 2362

Mazai pelītei arī ausis. 609 5420

Mazai pelītei arī ausis. 1704 3959

Mazai pelītei arī ausis. 1592 1732

Mazai pelītei arī ausis. 1383 840

Mazai pelītei ir ausis. 1552 25342

Mazai pelītei arī ausis. 1689 1313

Kad pelīte paēdusi - tai miltums rūgts. 1552 1300

Pieēdušai pelei milti rūgti, neēdušai pelei sēnalas saldas. 1576 4233

Pat pelei, kad tā atēdusies, milti rūgti. 1379 9075

Kad pele pieēdusi, tad milti rūgti. 527 8441

Paēdušai pelei milti rūgti. 828 4882

Paēdušai pelei milti rūgti. 867 7407

Paēdušai pelei milti rūgti. 527 10746

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 997 2406

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 877 641

Kad pele pieēdusi, tad milti rūgti. 981 822

Kad pele pieēdusi, tad milti rūgti. 1188 4960

Pele paēdusi, milti rūgti. 997 806

Paēdušai pelei milti rūgti. 1816 328

Paēdušai pelei milti rūgti. 1695 3481

Paēdušai pelei milti rūgti. 1695 1198

Pieēdušai pelei milti rūgti. 1774 411

Paēdušai pelei milti rūgti. 1773 97

Kad pele pieēdusies, tad milti rūgti. 877 364

Kad pelīte pieēdusi, tad miltiņi rūgti. 1805 1614

Kad pelīte pieēdusi, miltiņi rūgti. 17 24913

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 1492 352

Kad pele paēduse, tad milti rūgti. 708 57

Kad pele paēdusi, tad viņai milti ir rūgti. 13 1776

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 848 3400

Kad pelīte paēdusi, tad milti rūgti. 1689 43

Kad pelīte paēdusi, tad milti rūgti. 1010 688

Paēdušai pelei milti rūgti. 848 1697

Paēdušai pelei milti rūgti. 387 6959

Paēdušai pelei milti rūgti. 230 4298

Paēdušai pelei milti rūgti. 353 9606

Paēdušai pelei milti rūgti. 13 3503

Paēdušai pelei milti rūgti. 1493 53

Paēdušai pelei milti rūgti. 1638 462

Paēdušai pelei milti rūgti. 926 843

Paēdušai pelei milti rūgti. 94 1440

Paēdušai pelei milti rūgti. 1403 11

Paēdušai pelei milti rūgti. 1805 864

Paēdušai pelei milti rūgti. 1206 1746

Paēdušai pelei milti rūgti. 121 1393

Paēdušai pelei milti rūgti. 1225 2916

Paēdušai pelei milti rūgti. 954 2541

Paēdušai pelei milti rūgti. 929 28348

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 997 1397

Paēdušai pelei milti rūgti. 957 68

Paēdušai pelei milti rūgti. 1106 1167

Paēdušai pelei milti rūgti. 1673 489

Kad pele paēdusi, tad grauds rūgts. 925 555

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 1010 72

Kad pele paēduse, tad milti rūgti. 1225 4986

Kad pele paēdusi - milti rūgti. 1552 12601

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 1653 5982

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 927 4167

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 1594 485

Paēdušai pelei milti rūgti. 1377 528

Paēdušai pelei milti rūgti. 1225 37339

Paēdušai pelei milti rūgti. 1510 499

Paēdušai pelei milti rūgti. 935 33798

Paēdušai pelei milti rūgti. 1880 3109

Ja pele paēdusi, tad milti rūgti, ja neēdusi, tad laba sēnala. 1597 1885

Ka pelīte paēdusi, ta milti rūgti. 8 3636

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 1573 424

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 1648 236

Kad pele paēdusi, milti rūgti. 917 1747

Pelei, kas paēdusi, milti rūgti. 1225 8858

Kad pele pieēdusi, tad milti rūgti. 1582 2481

Kad pelei vēders pilns, tad milti rūgti. 929 64025

Paēdušai pelei milti rūgti. 884 1620

Paēdušai pelei milti rūgti. 917 4780

Paēdušai pelei milti rūgti. 927 4435

Paēdušai pelei milti rūgti. 2 2151

Paēdušai pelei milti rūgti. 1379 1773

Paēdušai pelei milti rūgti. 1372 5487

Pieēdušai pelei milti rūgti. 929 22907

Paēdušai pelei milti rūgti. 942 544

Paēdušai pelei milti rūgti. 1377 1066

Paēdušai pelei milti rūgti. 1557 403

Paēdušai pelei milti rūgti. 464 5818

Paēdušai pelei pat milti rūgti. 1627 451

Paēdušai pelei milti rūgti. 935 33231

Paēdušai pelei milti rūgti. 12 795

Paēdušai pelei milti rūgti. 231 1978

Paēdušai pelei milti rūgti. 473 59

Paēdušai pelei milti rūgti. 8 1610

Paēdušai pelei milti rūgti. 1560 1628

Paēdušai pelei milti rūgti. 1652 168

Paēdušai pelei milti rūgti. 1630 591

Paēdušai pelei milti rūgti. 1802 228

Paēdušai pelei rūgti milti. 1802 3299

Paēdušai pelei milti rūgti. 1650 2219

Pelei, kas paēdusi, milti rūgti. 929 42546

Paēdušai pelei milti rūgti. 1225 1612

Pieēdušai pelei milti rūgti. 1225 1082

Paēdušai pelei milti rūgti. 1597 870

Kad pele pieēduse, tad milti rūgti. 884 4943

Paēdušai pelei milti rūgti. 1635 1313

Paēdušai pelei milti rūgti. 1552 296

Paēdušai pelei milti rūgti. 1880 1785

Paēdušai pelei milti rūgti. 1552 6899

Paēdušai pelei milti rūgti. 17 23087

Paēdušai pelei milti rūgti. 1159 99

Paēdušai pelei milti rūgti.Bb 13 1149

Paēdušai pelei milti rūgti. 1202 280

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 1337 399

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 17 8535

Kad pele paēdusi - milti rūgti. 17 19090

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 17 20076

Kad pele paēduse, tad milti rūgti. 877 1655

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 116 3960

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 17 9405

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 1137 126

Kad pele paēduse, tad milti rūgti. 727 362

Kad pele paēduse, tad milti rūgti. 781 1778

Kad pele paēduse, tad milti rūgti. 464 4561

Kad pele paēduse, tad milti rūgti. 1552 5435

Kad pele paēdusi, tad miltums rūgts. 806 74

Kad pelīte paēdusi, tad milti rūgti. 1444 278

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 67 1005

Kad pele paēduse, tad milti rūgti. 699 170

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 375 4694

Kad pelīte paēdusi, tad miltiņš rūgts. 393 169

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 1900 3626

Kad pele paēdusi, tad milti rūgti. 128 49

Paēdušai pelei milti rūgti. 1900 1058

Paēdušai pelei milti rūgti. 210 816

Paēdušai pelei milti rūgti. 855 5444

Paēdušai pelei milti rūgti. 67 1078

Paēdušai pelei milti rūgti. 1552 4201

Paēdušai pelei milti rūgti. 1239 2134

Paēdušai pelei milti rūgti. 893 355

Paēdušai pelei milti rūgti. 17 18223

Paēdušai pelei milti rūgti. 17 20710

Paēdušai pelītei milti rūgti.Bb 17 5897

Paēdušai pelei milti rūgti. 1552 441

Paēdušai pelei milti rūgti. 67 309

Paēdušai pelei milti rūgti. 17 21743

Paēdušai pelei milti rūgti. 840 243

Paēdušai pelītei milti rūgti. 464 3046

Paēdušai pelei milti rūgti. 454 27

Paēdušai pelītei milti rūgti. 828 8041

Paēdušai pelei milti rūgti. 840 788

Paēdušai pelei milti rūgti. 840 630

Paēdušai pelei milti rūgti. 1459 3864

Paēdušai pelei milti rūgti. 1224 295

Paēdušai pelei milti rūgti. 853 167

Paēdušai pelei milti rūgti. 17 19509

Paēdušai pelei milti rūgti. 717 979

Paēdušai pelei milti rūgti. 961 398

Paēdušai pelei milti rūgti. 17 30193

Paēdušai pelei milti rūgti. 17 20613

Paēdušai pelei milti rūgti. 208 1535

Paēdušai pelei milti rūgti. 101 1548

Paēdušai pelei milti rūgti. 828 8484

Paēdušai pelei milti rūgti. 529 2186

Paēdušai pelei milti rūgti. 639 167

Paēdušai pelei milti rūgti. 527 37291

Kad pele pieēdusies, tad milti ir rūgti. 739 3984

Paēdušai pelei milti rūgti. 1472 2329

Paēdušai pelei milti rūgti. 17 12742

Paēdušai pelītei milti rūgti. 961 1094

Paēdušai pelei milti rūgti. 1552 3283

Paēdušai pelei milti rūgti. 1552 6475

Paēdušai pelei milti rūgti. 1511 376

Paādušai paļai mylti riugti. 1925 3615

Paēdušai pelei milti rūgti. 970 897

Paēdusei peļai mylty ryugti. 740 10831

Paēdušai pelei milti rūgti. 1422 3596

Paēdušai pelei milti sūri. 10 3732

Paēdušai pelītei visi milti rūgti. 556 325

Kad pele paēdusi. Tad milti sūri. 1001 406

Ja pelīte paēdusi, tad miltumiņš rūgts. 828 1191

Paēdušai pelei viss rūgts. 884 3661

Pieēduši pelei gardumi rūgti. 1626 3885

Kad pelīte paēdusi, tad gārdumiņš rūgts. 1041 393

Paēdušai pelei kodols rūgts, neēdušai garda sēnala. 1385 466

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 867 6809

Paēdušai pelei mieža grauds rūgts, neēdušai sēnala salda. 1584 652

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 1674 21

Kad pele paēduse, tad gardums rūgts. 796 1988

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 997 6224

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 958 2608

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 1010 1774

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 1200 929

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 1188 5294

Kad pelīte pieēdusi, tad gardumiņš rūgts. 1726 44

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 527 20918

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 926 1339

Kad pele paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 925 1415

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 1694 1394

Kad pele paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 387 9091

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 958 7064

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 1690 1851

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 1008 1838

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 1276 1777

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 997 12692

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1376 758

Kad pelīte paēdusi, tad gardumiņš rūgts. 1385 213

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1127 670

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1594 1402

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1591 251

Kad pele paēdusi, tad graudiņš rūgts. 231 4203

Kad pelīte paēdusi, graudiņš rūgts. 1557 1437

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1225 18599

Kad pele paēdusi, tad graudi rūgti. 1626 672

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1379 3139

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 220 1553

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 917 5050

Paēdušai pelei graudi rūgti. 202 1594

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1376 2048

Kad pele paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1576 637

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1374 104

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1654 4448

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1597 4027

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1651 4895

Kad pele paēdusi, tad graudi rūgti. 1225 7509

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1 1216

Kad pelīt ir paēdusi tad graudiņš ir rūgts. 584 252

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1552 9008

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 17 14080

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 584 1494

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 840 1095

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņi rūgts. 116 4600

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 893 1127

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 17 26949

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 893 390

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1552 207

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1120 57

Kad pele paēdusi, tad grauds rūgts. 67 1176

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 893 251

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 375 6158

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 116 15403

Kad pele paēdusi, tad graudiņš rūgts. 506 815

Paēdušai pelei graudiņš rūgts. 1202 110

Paēdušai pelītei graudi rūgti. 384 564

Paēdušai pelei graudiņš rūgts. 67 2353

Kad pele paēdusi, tad graudiņš rūgts. 101 414

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1737 178

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 17 24273

Kad pele paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1 629

Kad pelīte paēduse, tad graudiņš rūgts. 1752 983

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1079 527

Kad pelīt paēdusi tad graudiņš rūgts. 584 234

Kad pele paēdusi, tad grauds rūgts. 1099 190

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš rūgts. 1099 15

pelīte čīkst, kad virsū min. 1668 6764

Ir pelīte čīkst, kad to min. 609 5419

Ir pelīte čīkst, kad virsū min. 1551 5280

Arī pelīte čīkst, kad virsū min. 1596 5210

Arī pelīte čīkst, kad virsū tai min. 884 2234

Arī pelīte čīkst, kad virsū min. 884 333

Ir pelīte pīkst, kad to min. 84 1948

Arī pelīte čīkst, kad virsū min. 884 3898

Pat oelīte pīkst, ja to kājām min. 464 5761

Arī pelīte čīkst, kad tai virsū min. 828 16074

Arī pelīte čīkat, kad virsū min. 935 12765

Arī pele čīkst, kad tai min uz galvas. 1552 6549

Pele čīkst, kad virsū min. 116 26130

Kad pelīti min, tad palīte čīkat. 556 1446

Pele uz orudo nasprōst. 232 1418

Vai pele uz apcirkņa badu mirst. 1651 3987

Pele uz aroda malas gulēdama badu nemirst. 929 22908

Pele uz apcirkņa malas bada nemirst. 1379 2462

Pele uz apcirkņa bada nemirst. 1377 1752

Pele uz aroda badu nemirst. 1657 3934

Pele uz apcirkņa tupēdama badā nemirst. 942 545

Pele uz apcirkņa tupēdama badu nemirst. 1170 916

Vai pele badu mirst uz apcirkņa tupēdama. 202 836

Pele uz apcirkņa badu nemirst. 1225 28763

Pele uzrudzu apcirkņa gulēdama nemirst badu. 375 7691

Pele uz apcirkņa malas badu nemirst. 1552 32399

Pele uz orūda molys naslōps. 1899 321

Pele uz apcirkņa malas badu nemirst. 1011 2641

Peļa uz orūda nasprōgs. 970 712

Peļa uz orūda nanūdžeibs. 1252 120

Pele orūdā namērst bodā. 40 722

Pylnā orūdā pele nanūsprōks. 740 108424

Pele uz orūda molas nanūsprogs. 740 4962

Ko maisies, ka peļu sūds pa putraimiem. 17 1678 92

Ko maisies, ka peļu sūds pa putraimiem. 72 7907

Pele skrīn pa solmim, bet ocu naizdur. 508 1364

Pele skrin pa solminu, bet ocu naizdur. 527 32158

Pelēks nekad tā nepievelk kā sarkans. 3 1757

Pelēks kā kaķis. 1444 761

Pelēks kā žurka. 556 3453

Pelēks kā zvirbulis. 556 1357

Pelēks kā vārna. 116 23905

Pelēks kā vārna. 702 393

Pelēks kā vilks. 556 1165

Pelēks kā vilks. 529 492

Pelēks kā vilks. 917 3075

Pelēks kā vilcēns. 617 2286

Peļķē kritis, sauss nepieceļās. 1722 128

Peļķē kritis sauss neizcelsies. 1573 4535

Pelcē krītis sauss nepiecelsies. 527 43231

Jo palnus putynosi, tod dzērksts leks acīs. 1940 2737

Pelnos dzirkstis visvairāk kvēl. 1459 4128

Vecos pelnos arvien siltāk. 1736 1295

Jo pelnus putynosi, tod dzērkss liaks acīs. 1263 771

Labāk siltos pelnos kā saltos.Bb 32 1341

Pelnos viskarstākās dzirksteles. 1709 574

Pelnos viskarstākās dzirksteles. 527 36744

Pelnos viskarstākās dzirksteles. 1724 1519

Pelnos viskarstākās dzirksteles. 13 5253

Pelnos viskarstākās dzirksteles. 796 5800

Pelnos viskarstākās dzirksteles. 231 905

Pelnos viskarstākās dzirksteles. 1594 2636

Pelnos viskarstākās dzirksteles. 202 4248

Pelnos viskarstākās dzirksteles. 1766 6967

Pelnos viskarstākās dzirksteles. 828 3170

Kū peļņeiji, tū ādļi - kū dūmaji, tū dori. 1552 19638

Peļņa ar viltu ir mūžīgs zaudējums. 1699 3680

Kaida peļņa, taida i moksa. 400 3479

Ko pelni, to maksā. 400 2359

Kā pelnīsi, tā atmaksās. 67 2101

Pelnīt prot, glabāt neprot. 1225 10995

Nopelnīts nepielīp. 67 1003

Cik pelnījis, tik dabū. 997 15631

Kū peļnej, tū daboj. 1558 353

Ko esi pelnījis, to dabūsi. 527 32785

Jo nepelnīji, to naņem. 508 1912

Ko pelnījis, to dabon. 997 10997

Ko pelnījis, to dabūjis. 1668 6465

Ko pelnījis, to dabūja. 609 5421

Ko pelnīsi, to saņemsi. 508 2989

Ko pelnīji, to dabūji. 1641 238

Ko pelnījis, to dabūjis. 1552 25343

Ko pelna, to dabū. 1385 252

Kā tu pelnījis, tā tev atmaksā. 1177 7824

Ko pelnījis, to dabūjis. 1552 12400

Ko pelnījis, to dabū. 1629 4342

Ko pelnīsi, to saņemsi. 527 37350

Ko pelnīsi, to saņemsi. 464 3105

Ko pelnījis, to dabūjis. 17 28864

Ko pelnījis, to dabūjis. 17 14539

Ko pelnīji, to dabūji. 116 4217

Pats pelna, pats dabū. 1771 1302

Ko pelnīji, to dabūji. 1582 147

Ko pelnījis, to dabūjis. 1047 301

Kū pelnīsi, tū sajemsi. 509 1472

Kū peļnīsi, tū sajemsi. 509 810

Kū peļnēsi, tū sajemi. 1552 19633

Kū pelnēsi, tū dadōsi. 548 11671

Kū pelnēji, tū dabōji. 508 1399

Katrs dabū pelnīto. 1552 4631

Kotrs daboj pelnetū. 906 2403

Vecs pelna jaunu. 925 1630

Vecs pelna jaunu. 1653 1492

Vecs pelna jaunu. 1596 61

Vecs pelna jaunu. 1594 45

Vecs pelna jaunu. 12 1269

Vecs pelna jaunu. 220 1589

Vecs pelna jaunu. 1611 2676

Vecs pelna jaunu. 872 3927

Vecs pelna jaunu. 1802 3720

Vecs pelna jaunu. 1630 5219

Vecs pelna jaunu. 1170 336

Vecs pelna jaunu. 941 4102

Vecs pelna jaunu. 12 2363

Vecs pelna jaunu. 1575 1836

Vecs pelna jaunu. 1730 66281

Vecs pelna jaunu. 464 6483

Vecs pelna jaunu. 450 1623

Kas otru peļ, tas pats peļams. 231 7616

Ko peldami nenopeļ, ko celdami nenoceļ. 927 3208

Citu nepel, sevi neslavē. 1693 5518

Cik viegli citus pelt, tik grūti sevi pazīt. 556 12471

Ne viss ļauns, ko peļ. 1202 1035

Labs labu nepeļ. 1372 174

Kas nemitīgi visus peļ, tas pazīst visus, tikai pats sevi vien nē. 202 7825

Kas citu peļ, tas pats ir peļams. 622 461

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 925 1550

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 997 6776

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 113611099

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 1596 3754

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 968 5243

Pēlējam dod kreklu, teicējam ļaunu vārdu. 231 3364

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 884 2360

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 1599 835

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 1374 4262

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 759 7503

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 3 1868

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 116 6335

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 1459 364

Pēlējam kreklu dod, teicējam ļaunu vārdu. 1225 4175

Penterej kai tavsmyusu. 509 1595

Penterei kai pa ceļmim. 509 1593

Dažs nedabū pērienu krogū, dažs dabū baznīcā. 1010 694

Gudrs nedabon pērienu krogū, bet muļķis baznīcā. 13 4711

Pēriens jaunam par mācību, vecam par veselību. 1552 12401

Pēriens jaunam par mācību, vecam par veselību. 105 468

Pēriens jaunam par mācību, vecam par veselību. 1225 22612

Slinkam vajaga gudram būt, un mudīgs dabūn pērienu. 1730 58996

Pērine koa leic. 1268 475

Dumšs dabū pērienu baznīcā, bet gudris to krogā nedabū. 527 45743

Lai tevi deviņi pērkoņi, bet es to izdarīšu. 1225 25191

Kur lielais pērkons, tur mazais lietus. 1802 3870

Runa ko pārkuns, bet karai ko zaķis. 85 116

Pulkā kā pērkons, karā kā zaķis. 1802 3130

Ducina ko pārkuns. 793 45

Bubina kā pērkona dievs. 145 1068

Pērkoņa lietus kuplina druvas. 556 5435

Kur pērkons rūc, tur sper. 1225 12172

Kur pērkons rūc, tur arī sper. 1696 7738

Kur pērkons rūc, tur sper. 1552 12352

Kad tevi pērkons saspertu! 1455 6309

Ka tevi pārkuons nuspartu! 1268 836

No kurienes pērkons, no turienes arī labs laiks. 739 9693

No kurienes pērkons, no turienes labs laiks. 556 10739

No kurienes pērkons, no turienes arī jauks laiks. 1001 526

Pērkona spēriens iz dzidras debess, 1785 80

Kā pērkona spēriens no skaidrām debesīm. 1584 4690

Tas tikpat kā pērkona spēriens no zilām debesīm. 1900 767

Kā pērkons no skaidrām debesīm. 880 2116

Kas pēra, tas mira, kas pērs, tas vēl nav dzimis. 1730 66463

perīs cik na pērdamīs, a grāka taipat nanūpiersi. 1950 1321

Kam persti gori, tos byus rakstnieks. 780 485

Ko per ar pliks kā pīl pa nātrām. 997 802

Peras kā pliks pa nātrām. 867 6647

Peras kā pliks pa nātrām. 1726 145

Ko tu peries, kā pliks pa nātrēm. 387 4860

Peras kā pliks pa nātrām. 230 3443

Peras kā pliks pa nātrām. 997 7554

Peras kā pliks pa nātrām. 1008 3058

Peras kā pliks pa nātrām. 1493 2673

Peras kā pliks pa nātrīm. 796 692

Peras kā pliks pa nātrām. 353 7125

Peries kā pliks pa nātrēm. 527 24121

Peras kā pliks pa nātrēm. 958 4690

Peras kā par nātrām. 997 9509

Peras kā pliks pa nātrām. 997 9197

Perās kā pliks pa nātrām. 997 1372

Peras kā pliks pa nātrām. 1805 1044

Peras kā pliks pa nātrem. 527 14547

Peras kā pliks pa nātrām. 1695 2229

Peras kā pliks pa nātrām. 929 28291

Peras kā pliks pa nātrām. 553 966

Peras kā pliks pa nātrēm. 1654 1454

Peras kā pliks pa nātrām. 1385 760

Peras kā pliks pa nātrām. 1225 14564

Peras kā pliks pa nātrām. 501 101

Peras kā pliks pa nātrām. 12 977

Peras kā pliks pa nātrām. 834 3736

Peras kā pliks pa nātrām. 220 2457

Perās kā pliks pa nātrām. 917 1950

Perās kā pliks pa nātrēm. 949 1301

Peras kā pliks pa nātrām. 1225 38111

Peras kā pliks pa nātrēm. 834 9318

Peras kā pliks pa nātrēm. 1597 3806

Perās kā pliks pa nātrēm. 1576 6692

Peras kā pliks pa nātrēm. 1626 4803

Peras kā pliks pa nātrēm. 1114 76

Peras kā pliks pa nātrām. 1379 5064

Peras kā pliks pa nātrām. 67 1434

Peros kā pliks pa nātrām. 527 20654

Perās kā pliks pa nātrēm. 384 1656

Peras kā pliks pa nātrām. 67 2420

Peras kā pliks pa nātrām. 1600 1212

Peras kā pliks pa nātrām. 1838 4208

Peras kā pliks pa nātrām. 584 820

Perās kā pliks pa nātrām. 1552 10495

Peras kā pliks pa nātrām. 1147 146

Peras kā pliks pa nātrām. 1147 126

Peras kā pliks pa nātrām. 702 421

Peras kā pliks pa nātrēm. 17 22061

Perās kā pliks pa nātrām. 828 5259

Peras kā pliks pa nātrām. 116 4199

Perās kā pliks pa nātrām. 116 14853

Peras kā pliks pa nātrām. 464 119

Peras kā pliks pa nātrām. 67 1478

Peras kā pliks pa nātrām. 961 8544

Peras kā pliks pa nātrām. 1001 409

Peras kā pliks pa nātrām. 1900 1082

Tas jau perās kā pliks pa nātrām. 527 46113

Peras kā pliks pa nātrām. 855 5574

Perās kā pliks pa nātrām. 1600 7710

Peras kā pliks pa nātrām. 1552 906

Peras kā pliks pa nātrām. 1552 3552

Peries kā pliks pa nātrēm. 828 12869

Peras kā pliks pa nātrēm. 529 1479

Perās kei pliks pa nōtram. 1754 1131

Perās kai plyks pa nōtrem. 740 10814

Perās ko pluks pa nōtrēm. 1470 485

Peras kā vista pa pakulām. 1750 655

Peries kā vista pa pakulām. 1225 11282

Perās kā pirtī. 231 3089

Perās kai pērtī. 640 1438

Peras kā pa pirti. 1802 2840

Peras kā pa pirti. 384 1069

Tu peries kā pa pirti. 1225 11281

Perās kai pērtī uz loktas. 509 628

Peras kā zvirbulis pa smiltīm. 1900 487

Perās kā vista pa smiltīm. 556 3082

Peras kā cālis pa smiltīm. 556 9564

Peras kā zutis pa smiltīm. 1730 16518

Peras kā pīle. 17 11501

Ko peries kā vista pa ūdeni. 72 13979

Ko perās kā pīle pa ūdeni. 997 15416

Ko peries kā pīle pa ūdeni. 1660 595

Pēter Paul pugavica, kur ir mātes pavarnica. 1730 76796

Pēteris uzvelk mēnesi. 1225 5622

Pēter, uzvelc mēnesi. 1730 56673

Piter, Pēter, poardud ķēvi! 1268 126

Pēter, peksi, ķer to ķeksi. 1730 76804

Streb, Pēter, zirņu zupas diezgan! 353 5928

Pa Pīteram capure a pa Grygoram to sveita. 1263 732

Pa Pīteram capure, a pa Grigoram sveita. 1940 2703

Pa Pīteram capure a pa Grygoram sveita. 1940 2703

Kur Pīteram pierīuc, Juons vysod rubli palučej. 1930 3761

Pieaudzis kā zars pie koka. 231 7342

Pieaudzis kā zars pie koka. 1084 4841

Pieaudzis kā zars pie koka. 1599 2484

Pieaudzis kā zars pie koka. 1639 4669

Pieaudzis kā zars pie koka. 877 3361

Piedodi tam, kas tevi apvaino. 556 5010

Piedošana ir labākā atriebšana. 609 1386

Piedošana ir labākā atriebība. 1008 1145

Piedošana ir labākā atriebšanās. 1188 3673

Piedošana ir labākā atriebšana. 997 8999

Piedošana ir labākā atriebšanās. 1707 641

Piedzēris dulnumu izguļ, muļķis nē. 1668 5754

Pīdzērs moz dūmoj. 640 1457

Pīdzērušam vysa gona. 1252 22

Pīdzarušam i grōvs gulta. 508 2368

Kas nadzārušam prōtā, tys pīdzārušam uz māļas. 465 141

Kad pīdzērs, tad bogōts un styprs. 1414 99

Pīdzērusajo brauc kai troks. 1414 59

Pīdzērs grākoj - nadzērs nūžāloj. 1940 2773

Piedzērušam simtu vēršu kūtī, nedzērušam neviena. 1341 4612

Piedzēries kā cūka. 1730 56579

Pīdzēris kai cyuka. 1414 89

Pillc kā lūks. 527 45773

Piesūcies kā lūks. 208 1886

Pīdzērs kai lyuks. 1414 87

Pidzers koa uds. 1268 846

Piedzēris, kā ods. 529 1595

Piedzēries kā maks. 1008 951

Piedzēries kā maks. 1225 27230

Piedzēries kā maks. 997 5422

Piedzēries kā zeķe. 880 1194

Piedzēries kā bubļi. Piedzēries kā zeķe. 464 7781

Piedzēries kā lops. 727 380

Pīdzēris kai lūps. 1414 90

Pīdzēris kai lūps. 820 1367

Piedzēries kā nejēga. 727 380

Pīdzēris kai blenders. 1414 64

Piedzēries kā leska. 1860 4547

Pīdzers, kai glups. 740 10794

Pīdziers ko topa. 793 86

Tas jau nu atkal pilns kā mārks. 713 232

Pīdzērs kai sāpožnīks. 1414 86

Pizers koa Upes Jurs. 1268 462

Tas ir pievilcies kā zeķe. 828 1703

Neviens nav glups piedzimis. 94 3918

Piedzimis kā vecs kraļis. 917 6452

Neviens nav piedzimis mācēdams. 1710 915

Stulbs piedzims, stulbs nomirs, ko tur mācīs. 1341 14049

Kas raibs piedzimst, tas raibs nomirst. 1008 6792

Piedzimis tīti kā kraķis. 72 8659

Kāds piedzima, tāds nomira. 508 1501

Kas piedzimst, tas mirst. 1552 15469

Kāds piedzima, tāds nomirs. 1584 6382

Kāds piedzima, tāds nomirs. 917 6382

Kāds piedzima, tāds nomirs. 1459 2933

Kāds piedzima, tāds nosprāgs. 508 2188

Kāds piedzimst, tāds nomirst. 1024 5

Pieēdis līdz acīm. 1667 842

Pieēdies, ka ar pirkstu var sniegt. 1730 59152

Pieēdies kā siena guba. 556 4777

Kas pīgulī najoj, tam šyuba nadag. 418 1990

Kas pīguļā na juoi, tam šiuba nadak. 624 29

Kas pīguļā najōj, tam i sveita nadog. 819 746

Kas nebrauc pīgulī, tam sveita nadag. 548 11655

Gudrais piekāpjas. 917 3962

Gudrais piekāpjas. 917 7467

Gudrākais vienmēr piekāpjas. 1552 40479

Pieklājība laba lieta, bet nekad katrā vietā. 927 5740

Esi pieklājīgs pret citiem, tad citi būs tev pieklājīgi. 1225 11104

Esi pieklājīgs, tad tev labi ies. 1660 2325

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 867 6712

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1726 137

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1697 2099

Pats piekrāvis, pats izvilksi. 527 37150

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 609 3362

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1493 4556

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 353 7108

Pats piekrāvi, pats izvilksi. 796 676

Ko pats esi iekrāvis, to pats arī aizbvilksi. 1805 1041

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1225 2964

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1693 5381

Pats piekrāvis pats aizvilksi. 1660 4174

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1596 255

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 834 4708

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 935 20330

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 220 2867

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 553 984

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1552 25458

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1630 1497

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1592 4787

Pats piekrausi, pats aizvilksi. 1341 137

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1597 3788

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 949 1321

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1592 7227

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1379 6280

Pats piekrāvi, pats aizvilksi. 1225 16555

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1655 2190

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1654 1471

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1627 3483

Pats piekrausi, pats aizvilksi. 917 3479

Pats piekrāvis, pats izvilksi. 1024 113

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1041 337

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1748 1618

Pats piekrāvis, pats aizvilksi.Bb 13 561

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 17 16796

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 17 20784

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 527 36595

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 584 2180

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 922 1261

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 116 6769

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1137 316

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 584 809

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1753 172

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1127 581

Pats piekrāvis, pats aizvelc. 1494 588

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 464 109

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 828 5968

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 384 2568

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 67 2998

Pats piekrāvis, pats aizvilksi. 1079 2279

Pats piekrausi, pats aizvilksi. 1602 4742

Pats pīkrōvs, pats aizvilksi. 1754 1144

Pats piekrausi, pats aizvilksi. 1470 742

Kad tu pakritī - celies augšā. 609 4115

Kas ātri peikrīt, tas ātri atkrīt. 1704 5277

Kas ātri piekrīt, tas ātri atkrīt. 796 13254

Kas ātri peikrīt, tas ātri atkrīt. 13 10 4

Kas ātri peikrīt, tas ātri atkrīt. 796 2563

Kas ātri peikrīt, tas ātri atkrīt. 13 10 4

Kas ātri peikrīt, tas ātri atkrīt. 1709 244

pienākumi jāizpilda pazemībā. 1584 2800

Kas ātri peikrīt, tas ātri atkrīt. 1551 5308

Kas ātri peikrīt, tas ātri atkrīt. 942 620

Kas ātri peikrīt, tas ātri atkrīt. 202 4567

Kas ātri peikrīt, tas ātri atlec. 1766 6975

Kas ātri peikrīt, tas ātri atkrīt. 17 25197

Kas ātri peikrīt, tas ātri atkrīt. 67 1579

Kas ātri peikrīt, tas ātri atkrīt. 568 1098

Kas ātri peikrīt, tas ātri atkrīt. 739 10492

Pienākums augstāks par visu citu. 1750 2842

Pienākums augstāks par visu citu. 961 7499

Pienākums nebeidzas nekad. 1379 5810

Jo augstāk, jo lielāki pienākumi. 1711 4331

Kur vajag tecēt pienam, tur iztek asinis. 1802 3759

Piena puika, krējuma ūsiņas. 1800 3374

Piens kā jūra, var pienā mazgāties. 137 741

Piens paliek piens, vai vairāk vai mazāk! 1459 4061

Tu jau nevari i vairs ne rūguša piena pārkost. 280 1043

Tur tev piens un medus līs. 23 1288

Nav vērts raudāt par izlietoto pienu, jo viņam pietiekoši daudz ūdens klāt. 116 20976

Pie piena bļodas draugu daudz. 925 1998

Slauc kamēr pienu dod. 1552 11926

Slauc kamēr piena dod. 384 1061

Satricini pienu - būs sviests, satricini degunu - būs asinis, satricini dusmas - būs plūkšanās. 1703 4567

Satricynoj pinu byus svists, satricynoj dagunu, byus asnis. 400 3220

Pienu dzerot apdedzina lūpas - sāk pūst arī ūdeni. 1945 7784

Kas pie piena apdedzinās, tas pūš arī ūdeni. 1655 477

Piens kā aknas, sviests kā māls. 1696 7783

Piens kā aknas, sviests kā māls. 1379 3095

Pielipis kā piķis pie svārkiem. 353 6839

Pielipis kā piķis. 935 34039

Pielipis kā piķis. 1627 3491

Pielipis kā dadža lapa. 1239 2139

Pielipis kā dadzis. 880 1311

Piepūties kā tītars. 927 6250

Piepūties kākrupis. 1084 8657

Pīpyušas kai varde. 508 1873

Piepūties, ka'ezis. 508 1614

Piepūties kā zvirbulis. 880 1203

Piepūties kā pūce. 1225 5807

Piepūties kā pūce. 529 750

Piepūties kā pūslis. 1372 1401

Piepūties kā pūslis. 1377 2097

Piepūties kā pūslis. 231 10513

Piepūties kā pūslis. 1225 5808

Pisapouc koa pouslis. 1268 507

Piepūties kā pūslis. 917 3971

Piepūties, kā pūslis. 215 956

Piepūties kā jēra pūslis. 1802 3733

Piere kā pavārnīca. 1225 19059

Pats savā pierē baļķi neredz, bet otra pierē skabārgu. 1601 4153

Vai kādam ir uz pieres rakstīts. 23 1326

Pīre kai mieness. 1368 615

Piere kā pavārnica. 1459 2914

Nesvied otram pierē, kas tev pašam nepatīk. 609 3751

Stāv pieri saraucis kā bullis. 929 57116

Ar pieri caur sienu nevar izskriet. 1620 2283

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 997 8042

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1207 2773

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1661 4404

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 94 3374

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1916 4784

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 796 17257

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 609 5430

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1688 2206

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1188 2349

Ar pieri caur sienu neizskriesi kad nav ierocis. 1674 3387

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1014 1389

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 925 1987

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1668 6469

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1225 11469

Skrien vau ar pieri sienā. 1192 470

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1225 8375

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1626 261

Ar pieri neizskriesi caur sienu. 464 5686

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 929 62315

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1377 2015

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 929 43123

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1654 684

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1372 222

Ar pieri caur sienu skrej. 1377 412

Ar pieri sienas nepārsitrīsi. 1618 249

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1552 12358

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1576 7421

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1643 896

Ar pieri sienu nevar izgāst. 1584 860

Ar pieri sienu neizlauzīsi. 1592 9672

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1385 2661

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1170 585

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1001 451

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 1133 163

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 464 6425

Ar pieri caur sienu neizlīdīsi. 556 473

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 828 8911

Ar pieri caur sienu neizskriesi. 17 21955

Neskrien ar pieri sienā. 1552 6551

Ar pieri sienas neizlauzīsi. 529 2124

Neskrien ar pieri sienā, ka nesabrūk. 1341 28416

Ko tu skrien ar pieri sienā. 1341 18813

Ar pieri mūri neizdauzīsi. 867 6771

Ar pieri mūri neizlauzīsi. 1774 1779

Ar pieri nevar mūsri sagraut. 997 13655

Ar pieri nekad nevajaga mūrī skriet. 739 1698

Ar pieri nevar mūri sagraut. 997 16189

Ar pieri neviens caur mūri nevar izskriet. 387 7293

Ar pieri mūri neizgāzīsi. 94 2571

Ar pieri caur mūri neizskriesi. 1697 2070

Ar pieri mūri neizgāzīsi. 527 24940

Ar pieri caur mūri neizskriesi. 1660 4449

Ar pieri mūri neizgāzīsi. 1685 1524

Ar pieri mūrā neizskriesi. 997 1020

Ar pieri nekad nevajag mūrī skriet. 739 1873

Ar pieri mūri neizgāzīsi. 1551 1968

Neskrej ar pieri mūrī. 1596 1125

Ar pieri caur mūri neizskriesi. 1627 598

Ar pieri caur mūri neizskriesi. 1601 538

Ar pieri mūrim neizskriesi. 1594 1507

Ar pieri mūri neielauzīsi. 884 983

Ar pieri mūri nevar izsisti. 1880 2550

Ar pieri navar mūri apgāzt. 84 8834

Ar pieri mūri neapgāzīs. 872 4816

Ar pieri mūri neizgāzīs. 231 4612

Ar pieri mūri neizgāzīsi. 231 3320

Ar pieri mūrus neapgāzīsi. 8 1639

Ar pieri mūri neizgāzīsi. 1592 2394

Ar pieri mūrim cauri netiksi. 1084 6399

Ar pieri mūri nekals. 1835 5278

Ar pieri mūri nevar izgāst. 1591 674

Ar pieri mūri nevar izgāst. 1660 4706

Ar pieri mūri neizgāzīsi. 929 62939

Ar pieri mūri neizgāž. 1379 1250

Ar pieri mūri neizgāzīs. 1552 4892

Neskrej ar pieri mūrī, jo ar pieri mūri neizgāzīsi. 1627 528

Ar pieri nevar mūri sagraut. 997 11160

Ar pieri caur mūri neizskriesi. 384 3087

Ar pieri caur mūri neizskriesi. 384 364

Ar pieri mūri neizlauzīsi. 1838 4221

Ar pieri mūri nevar izssist. 855 5530

Ar pieri mūri nevar izgāst. 1079 1969

Ar peiri mūra neizlauzīsi. 1862 200

Ar pieri mūri neizgāzīsi. 1860 4608

Ar peiri mūru neizlauzīsi. 696 75

Nevienam nav uz pieres rakstīts kāds tas ir. 1765 2935

Nevienam nav uz pieres rakstīts, kāds tas ir. 1599 6128

Nevienam nav uz pieres rakstīts, kāds tas ir. 556 5359

Nevienam nav uz pieres rakstīts, kāds tas ir. 1659 539

Nevienam nav uz pieres rakstīts. 1552 7428

Nevienam nav uz pieres rakstīts. 1600 7685

Iz pires raksteits. 1268 347

Piesējies kā pie poļa vezuma! 1552 6515

Piesējies kā pie reņģu tovera. 1225 27451

Piesējies kā pie žīdu ratiem. 1492 484

Piesiejūs ko pi laiša sīna kaudzes. 793 70

Piesējies kā pie Tāma siena kaudzes. 1575 2045

Piesūcies kā ods. 1225 17838

Piesūcies kā sīlis. 1225 40259

Piesūcies kā dēle. 1225 22423

Pīzasūcīs kai muorks. 1344 133

Piesūcies kā ērce. 1552 11745

Piesūcies kā ērce. 171511300552 11745

Piesūcies kā ērce. 384 798

Piesūcies kā ērce. 917 2992

Piesūcies kā dēle. 1694 1594

Pieticība ir laimes pamats. 1576 9230

Pieticība cilvēka labākā manta. 1766 459

Esi pieticīgs ar mazumu, tad būs daudz. 1225 11187

Piezīdies kā ods. 1225 10918

Piezīdies kā dēle. 1552 11722

Piezīdies kā dēle. 1802 2078

Piezīdies kā dēle. 1225 10916

Piezīdies kā dēle. 1730 66383

Piezīdies kā dēle. 1225 38095

Piezīdies kā dēle. 1715 1296

Piezīdies kā dēle. 384 765

Pieķēries kā ērce. 17 12806

Piga tev kabatā. 1730 59196

Parādīt kņipu. 1268 243

Piķim piķa smaka. 1444 1552

Piķim piķa smaka. 556 4882

Piķis kaklā, piķis makā. 609 5424

Piķis kaklā, piķis makā. 1552 25718

Rauj tevi piķis! 1730 76770

Lai piķis tevi sasper! 1724 1919

Lai piķis un zēvele. 1225 25189

Tur nelīdz ne piķis, ne zēvele, ne plāksteris. 625 779

Kab tevi vysi piki porautu. 400 3165

Ko tas piķis nopiķēja, to tas lišķis nolišķēja. 1188 3660

Piķis darvai tuvu radinieks. 1372 3079

Pielīp kā piķis pie pirkstiem. 556 11071

Pielipis kā piķis pie bārdas. 1244 3296

Pielipis kā piķis pie biksēm. 556 12151

Kas piķi aiztiek, tas nosmērējās. 997 16324

Kas pie piķa pieduras, tas pirkstu nosmērē. 1207 479

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 1206 956

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 1136 1151

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 1008 3289

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 997 6754

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 1697 3425

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 527 25084

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 925 1559

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 1693 3057

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 1685 1137

Neaiztiec piķi, tad rokas būs baltas. 1177 11917

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 949 1190

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 1127 3815

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 941 4014

Kas piki aizskar, tas sagāna rokas. 872 3911

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokās. 3 1817

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 231 3302

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 1374 421

Kas piķi aizskar, tas sadedzina rokas. 220 1669

Kas piķi aizskar, tas sasmērā rokas. 3 183

Neaizskar piķi, apganīs nagus. 1602 6704

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 1225 1634

Kas piķi aizskar, tas nosmērē rokas. 220 487

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 116 6306

Kas piķi aizskar, tas rokas sagāna. 464 5359

Kas piķi aizskar, tas rokas notaisa. 1444 1455

Kas piķi aizskar, tas rokas aptraipa. 828 14886

Kas piķi aizskar, tas rokas nogāna. 1459 3283

Kas piķi aizskar, tas nagus apgāna. 1865 3971

Kas piķi aizskar - apgān rokas. No viņa notīrīties lielas mokas. 116 7462

Kurš ar piķi darās, tas top melns. 556 11397

Kad piķi aizskar, sagāna rokas. 384 1066

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 693 28

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 1225 4132

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 840 2817

Kas piķi aizķer, tas sagāna rokas. 877 3313

Kas piķi aizskar aptraipa rokas. 72 8623

Pikts kā ezis. 353 3826

Pikts kā ezis, ass kā dadzis. 527 44921

Pikts kā vecs bullis. 796 11675

Pikts kā sīpols. 400 2172

Kas piķi aizskar, tas sagāna rokas. 1079 1748

Pīkst kā kurmis apakš ecēšām. 567 1092

Peikst kai varde. 1368 478

Pīkst kā pele. 1459 3773

Ko tu pīksti kā pele. 1557 1259

Peikst kai pele. 1398 221

Pīkst kā pele. 529 651

Pīkst kā pele. 1593 1153

Peikst ko pele. 400 3064

Jauns, zaļš kā pīļu sūds. 23 4956

Izputēja kā pīļu sūdi virs ūdens. 23 392

Izputēsi kā pīļu sūds virs ūdens. 23 4957

Papūt pīlīt - redzēsi zīlīt. 384 1064

Papūt pīlīt, redzēsi zīlīti. 1599 5692

Kā pilei, pa vienu galu iekšā, pa otru ārā. 23 2064

Vai nu pīlēni pie vistām laktā tupēs. 1880 45

Ko nu pūš pīlītes. 997 2613

Pūt vien pīlītē. 1730 44928

Kā pīlei pīkste. 1730 66405

Es brīnos, brīnos, kā tas pīļu sūds ticic uz bēniņa. 1880 46

Cepta pīle mutē nekrīt. 1627 1693

Cepta pīle mutē nekrīt. 1627 717

Gaidi vien kad cepta pīle mute skries. 280 1069

No pilieniem pastāv jūra, no minūtēm gadi. 556 9291

Piliens pie piliena - iznāk jūra. 12 2508

Tas tikpat kā piliens ugunī. 556 8492

A vienu pilienu medus vairāk mušu noķersi nekā ar stopu etiķa. 1730 73027

Piliens pēc piliena akminu izdibinā. 1459 2861

Pastāvīga pilīte izdeldē akminī dobumu. 828 11032

Piliens pie piliena akmini izdobina. 997 6848

Maza pilīte izdeldē akmenī dobumu. 1593 3645

Piliens pēc piliena akmeni kaļ. 1595 2053

Piliens pie piliena saskalda akmeni. 556 1073

Piliens pie piliena saskalda akmeni. 556 10735

Tas kā piliens uz karstas krāsns. 1225 22660

Kā piliens uz karstas krāsns. 1627 3247

Kā piliens uz karstas krāsns. 1730 66288

Tikpat kā piliens uz karstas krāsns. 556 4265

Kā piliens uz karstas plīts. 1766 293

Tas kā piliens uz karstas krāsns. 584 2805

Kā piliens jūrā. 1627 3248

Pilins jourā. 1268 731

Tikapt kā piliens jūrā. 17 8578

Kā piliens jūrā, kā lācam zemene. 1239 2075

Kāda pils, tāda manta. 1011 2010

Pils kā tereste!1459 1405

Augstu pili celdams, uzxelsi būdiņu. 1599 2243

Augstu pili celdams, uzcelsi būdiņu. 1689 355

Ja bagāts ceļ pili, tad nabags tiek pie darba. 556 11433

Njecel pili bez pamata. 1597 857

Nu mozys dzierkss lela piļa dak. 1344 64

Pils kā acs. 917 1856

Pilns kā ods. 567 1134

Pilns kā blakte. 567 1135

Pylns, kai azars. 477 292

Pylns kai jyura. 509 1299

Pilnā kā linu mārks. 1341 220000

Pylns koa moakls. 1268 808

Pilns kā lūks! 1459 1386

Pilns kā launags. 1730 65504

Plōns kei papeirs. 679 1584

Kā pilns, tā pāri. 449 536

Pilns kā zābaks. 17 19713

Tik pilns kā sīlis ar utim. 527 32365

Pilns kā zeķe. 17 19714

Pills kā zeķ. 1354 25

Pilns kā zeķe. 567 1161

Pilns kā zeķe. 1225 17830

Pilns kā zeķe! 1459 1376

Pils kā zeķe. 1225 1428

Pilns kā muca. 529 523

Pylns kai buca. 477 814

Pilns, kā suns blusu.l 334 310

Pilns nieku kš suns blusu. 70 4650

Pilns parādu kā suns blusu. 1730 57124

Pilns kā mēnesis. 1451 1694

Pilns kā mēnesis. 1459 3737

Pilns kā maiks. 1900 1041

Puilns kā maiss. 1730 15249

Pilns, ka acs. 1730 4638

Pylnc koa acs. 1268 805

Ko tu pinies kā vista pa pakulām. 1341 2424

Pinīs kai pa pynāklu. 509 1653

Ko pinies kā vista pa pakulām. 1008 3399

Pinas kā vista pa pakulām. 529 1561

Pinās kā vista pa pakulām. 796 4002

Pynās kai vysta pa pokolom. 509 1466

Pynās kai vysta pa pokolom. 509 789

Pinās kā vista pa pakulām. 1084 8570

Pinās kā gailis pa pakulām. 501 85

Pinās kā piektais ritenis. 384 434

Pinās pa kājām kā piektais ritenis. 1593 3463

Tik biezs, ka ne ar pirkstu apmaisīt. 68 233

Pamēri pie mazā pirkstiņa. 23 838

Tam parsta navāg. 679 1575

Gribētu nu visus pirkstus nokost. 1620 2484

Tik tumšs, ka pirkstu var acī iebāst. 32 2687

Tam ir gari pirksti. 23 3527

Nav ar pirkstu barojams. 1225 10927

Gaida caur otra pirkstiem. 1730 15167

Kam pirksti niez, lai ķer. 739 6729

Kurā pirkstā kod, tanī pirkstā sāp. 918 104

Var iz pierkstim saskaitut. 1268 251

Ne pirksta platuma neatlaist. 70 3709

Visi ar pierkstim roada. 1268 250

Pirksti kā kniepes. 529 1395

Kurā pirkstā na grīz, a visi suop. 1950 3773

Nebas pirkstu sunsm mutē, atkodis. 144 1869

Iz pirksta navar nekā izsūkt. 609 5431

Tur netop griezts, kur ar pirkstu rāda. 1880 3268

Padod pirkstu, nokož visu roku. 1377 119

Neviens savā pirkstā nekož. 1592 9562

Tur pierksta nabōz, kur var tikt zam vasari. 1263 1113

Viens pirksts sāp, visi cieš līdzi. 527 32908

Kō ar pierstu dirsā trōpeju. 563 154

Ko bāz pirkstu karstā biezputrā. 1685 1170

Tas nav ar pirkstu barots. 529 1800

Kurā pirkstā kož, tas sāp. 529 1746

Ne pirksta platuma neatlaist. 384 1067

Neviens nekož savā pirkstā. 556 389

Labāk sakost visus pirkstus, ka aiztikt svešas mantas. 556 14057

Iz pirksta izsūkt. 17 29989

Ne pirksta platuma neatlaidīs. 739 2463

Ne pirksta platuma neizlaist. 1654 821

Kam persti gari, tam syt. 679 1315

Neviens nekož pirkstā. 1377 1327

Neviens nekož savā pirkstā. 1626 1033

Neviens nekož savā pirkstā. 1493 3999

Viens pirksts sāp, visi līdzā cieš. 609 5433

Viens pirksts sāp, visi cieš līdz. 1552 12362

Viens pirksts sāp, visi pirksti cieš. 556 4225

Ne pirksta platuma neatlaist. 576 1827

Ne pirksta platuma neatlaist. 116 9511

Ne pirksta platuma. 1627 3411

Es pazīstu kā savus piecus pirkstus. 1244 6642

Es ti tikpat skaidri zinu ka piecus pirkstus. 603 64

Es tevi labāk pazīstu, nekā piecus pirkstus. 840 2656

Kam gari pērsti, tys zūg. 509 1996

Kam gari pērsti, tys zaglis. 508 1299

Sudaini pirkstiņi, taukainas lūpiņas. 1552 7448

Mēslaini pirkstiņi, taukaunas lūpiņas. 584 4906

Nu tu tā trāpe, ka a pirkstu debesīs. 712 346

Bet tad nu gan trāpīja, tikpat kā ar pirkstu debesīs. 1341 2434

Katram tur netiek griezts, kur viņš ar pirkstu rāda. 1690 1935

Kāram tur netiek griezts, kur viņš ar pirkstu rāda. 609 5143

Tā tu vari drīz pirkstu sadedzināt. 1225 11136

Kad tik pirkstus nenohriež. 1225 5330

Kuriem pirksti gari, tam veicas arī pie nedarbiem. 840 2015

Pirkstus nokost ar dusmām. 384 1068

Ja pirksti salst, pūti saujā. 556 3847

Sniedz vienu pirkstu, paņem visu roku. 1008 5161

Kad iedod vienu pirkstu, tad grib visu roku. 116 14268

Dod vienu pirkstu, paņem visu roku. 353 8491

Gari pirksti kā muzikantam. 1667 1076

Labāk ar vienu pirkstu rādīt, ka ar visiem pirkstiem sist. 556 13889

Kur viņš ar pirkstu. 1188 4046

Bāzi vien pirkstus ugunī. 556 475

No otra pigkstiem grūti gaidīt, ko tad var dot. 1860 4506

Kas vienreiz pirkstu noķēlējis, tad tas to nomazgāt vairs nevar. 1381 578

Skaiti vaj pirkstos, vaj pātaros. 353 6818

Labāk būtu iegrūdis pirkstus sūdu čupā ne kā tur. 142 4041

Pirksti kā tapas. 917 6462

Tu mani gribi ar pirkstu barot, man pašam zobi. 1225 10851

Ne pirksta platuma neatlaist. 1455 3813

Skaties caur pirkstiem, ka zirgs caur tukšam redelēm. 603 121

Katram tur netiek griezts, kur viņš ar pirkstu rāda.31736 2021

Viņu var ap pirkstu aptīt. 917 1849

Kas pirkstus grib dedzināt, lai ķer ugunī. 556 7381

Iedod ļaunajam pirkstu, viņš paņem visu roku. 1628 2366

Ne pirksta platuma atlaist. 116 12034

Ar pirkstiem vērpj, ar sprakli auž.Bb 10 587

Gribētu nu visus pirkstus nokost. 1626 1032

Neviens nekož savā pirkstā. 1655 3056

Tik labs, kad ap pirkstu tinu. 1459 283

Pirksti kā tapas. 1707 786

Kas vienreiz pirkstu ugunī bāzis, tas otrreiz vairs nebāzīs. 929 42564

Apdedzinātus pirkstus pie uguns vairs neliek. 556 4664

Iz pirksta nevar nekā izsūkt. 1620 2487

No pirksta nevar nekā izsūkt. 796 5788

No pirksta nevar izsūkt. 13 5242

No pirksta nevar nekā izsūkt. 1816 3256

No pirksta nevar nekā izsūkt. 1709 215

Iz pirksta nekā nevar izsūkt. 997 842

No pirksta nekā nevar izsūkt. 1696 4094

No pirksta nekā neva4r izsūkt. 12 1664

No pirksta nevar nekā izzūkt. 1177 23160

Iz pirksta nevar nekā izsūkt. 1552 12359

No pirksta neko nevar izsūkt. 556 6618

No pirksta nekā nevar izsūkt. 961 6305

Iz pirksta nevar nekā izsūkt. 384 3372

No pirkstiem pienu neizsūksi. 556 1540

Nu piersta naizeisi. 1930 2396

Kam pirkstus dedzināt, kad stangas ir. 1668 619

Kamdēļ pirkstus dedzināt, kad knīpstangas ir. 739 2214

Kamdēļ pirkstus dedzināt, kad stangas ir. 739 2573

Kamdēļ dedzināt pirkstus, ja ir stangas. 1008 4079

Kam man pirkstus dedzināt, ka man ir knīpstangas? 1225 10746

Kam pirkstus dedzināt, kad stangas ir. 739 8812

Kam pirkstus dedzināt, kad stangas ir. 1641 2565

Kam pirkstus dedzināt, kad stangas ir. 1573 995

Kam pirkstus dedzināt, kad stangas ir. 1645 2792

Kam man dedzināt pirkstus - kam stangas. 1225 5607

Kam pirkstus dedzināt, kam luškas. 67 1037

Kam pirkstus dadzināt, ka luškas i. 1347 396

Kam pirkstus dedzināt, kad stangas ir. 384 2866

Nav jādedzina pirkstus kad ir stangas. 1765 1443

Kam pirkstus dedzināt, kad stangas ir. 1752 458

Kam pērstus dadzynot, ka louškas ir. 85 128

Gribētu nu visus pirkstus nokost. 1188 3251

Gribētu nu visus pirkstus nokost. 925 1997

Gribētu visus pirkstus nokost. 609 5435

Gribētu nu visus pirkstus nokost. 1626 262

Gribētu nu visus pirkstus nokost. 464 6435

Gribētu nu visus pirkstus nokost. 1736 2018

Gribētu nu visus pirkstus nokost. 1001 450

Kas karstu ķer, tam pirksti deg. 1620 2464

Kas ātri ķer, sadedzina pirkstus. 1106 1163

Kas ātri ķer, tas sadedzina pirkstus. 1244 3820

Kas ātri ķer, sadedzina pirkstus. 1673 533

Kas ātri ķer, sadedzina pirkstus. 1208 4735

Kas ātri ķer, tam pirksti sadeg. 527 25347

Kas ātri ķer, sadedzina pirkstus. 997 8743

Kas ātri ķer, tas sadedzina pirkstus. 1805 889

Kas ātri ķer, sadedzina pirkstus. 1805 222

Kas ātri ķer, sadedzina pirkstus. 1552 24539

Kas ātri ķer - sadedzina pirkstus. 1597 3284

Kas ātri ķer, tas pirkstus sadedzina. 1595 128

Kas ātri ķer, tas sadedzina pirkstus. 231 6307

Kas ātri ķer, sadedzina pirkstus. 1385 775

Kas ātri ķer, tas sadedzina pirkstus. 929 59068

Kas ātri ķer, tam pirksti sadeg. 1611 1555

Kas karstu ķer, tas sadedzina pirkstus. 1655 1971

Kas ātri ķer, tam pirksti deg. 1552 12361

Kas ātri ķer, tam pirksti sadeg. 739 2979

Karstu ķers, pirkstus sadedzinās. 884 953

Ātri ķer - pirksti sadeg. 1225 11067

Kas ātri kampj, tas sadedzina pirkstus. 1225 30967

Kas ātri ķer, sadedzina pirkstus. 1379 7426

Kas ātri ķer, tam pirksti deg. 556 1447

Neķer tik ātri, ka nesadedzini pirkstus. 855 5706

Kas ātri ķer, tam pirksti sadeg. 840 454

Kas ātri ķer, tas pirkstus apdedzina. 896 64

Kas ātri ķer, tam pirksti sadeg. 116 9502

Kas ātri ķer, tas sadedzina pirkstus. 877 3254

Kas ātri ķer, sadedzina pirkstus. 101 1565

Kas ātri ķer, sadedzina pirkstus. 877 2634

Kas ātri ker, tas ātri sadedzina pirkstus. 384 872

Kas karstu ķer, tas apdedzina pirkstus. 828 4748

Kas ātri ķer, tas sadedzina pirkstus. 101 528

Kas ātri ķer, tas sadedzina pirkstus. 958 3698

Kas ātri ķer, tam pirksti sadeg. 739 5024

Kas ātri ķer, sadedzina pirkstus. 1224 289

Kas ātri ķer, sadedzina pirkstus. 1115 963

Kas ātri ķer, tam pirksti sadeg. 1950 3203

Kod kurā pirkstā gribi, visi sāp. 1805 5579

Kož vienā pirkstā, kož otrā, abi sāp. 1014 1407

Kož vienā pirkstā, kož otrā, abi divi sāp. 1690 4547

Kož vienā pirkstā, kož otrā - abi sāp. 1008 6694

Kož vienā pirkstā, kož otrā, abi sāp. 609 5432

Kož vienā pirkstā, kož otrā - abi sāp. 94 3375

Kož vienā pirkstā, kož otrā, abi sāp. 1816 4798

Kož vienā pirkstā, kož otrā - abi sāp. 1188 3247

Kož vienā pirkstā, kož otrā - abi sāp. 958 7044

Kod kurā pirkstā gribi, visi sāp. 1225 280690

Griez kurā pirkstā gribi - visi sāp. 1225 10830

Kod kurā pirkstā kozdams, visi sāp. 941 1052

Kod vienā pirkstā, kod otrā visi sāp. 1576 4236

Kurā pirkstā kož, visi sāp. 828 10637

Kod kurā pirkstā gribi, visi sāp. 1594 4918

Kod vienā pirkstā, kod otrā pirkstā, visi sāp. 739 2987

Kož vienā pirkstā, kož otrā, visi sāp. 1225 5655

Kož vienā pirkstā sāp, kož otrā - sāp. 231 1247

Kod kurā pirkstā gribi, visi sāp. 1576 1411

Kož vienā pirkstā, kož otrā, abi sāp. 1645 1127

Kod kurā pirkstā gribi, visi sāp. 1629 2769

Kož vienā pirkstā, kož otrā - abi sāp. 1552 12360

Kož vienā pirkstā - kož otrā - abi sāp. 1585 1250

Kož vienā pirkstāsāp, kož otrā pirkstā, sāp. 1592 9540

Kož vienā pirkstā, kož otrā - abi sāp. 1654 685

Kož vienā pirkstā, kož otrā, abi sāp. 1626 277

Kod kurā pirkstā gribi - visos sāp. 1225 7498

Kodi kurā pirkstā gribēdams, visos sāp. 556 6571

Kož kurā pirkstā grib, visi sāp. 17 25086

Kod kurā pirkstā gribi, visi sāp. 699 160

Kod kurā pirkstā - visi sāp. 116 3999

Kad kož, tad katris pirkstiņš sāp. Tāpat mātei katris bērns ir žēl. 781 1556

Kod vienā pirkstā, kod otrā - visi sāp. 929 53424

Kož vienā pirkstā, kož otrā, abi sāp. 639 114

Kož vienā pirkstā, kož otrā - abi sāp. 464 6434

Kož vienā pirkstā, kož otrā, abi sāp. 584 658

Kož vienā pirkstā, kož otrā, abi sāp. 1736 1901

Kodi vienā pirkstā, kodi otrā - visi sāp. 1730 21069

Kod vienā pirkstā, kod otrā, visi sāp. 1341 14014

Kūd vīnā, kūd ūtrā pērstā, visi sāp. 740 9709

Kod vienā vai otrā pirkstā visi žēl. 918 420

Grīz kuru gribi pērstu, kotrs sōp. 508 1943

Kotrs pērst sōp, kotra bārna žōļ. 508 2317

Žyrni peiragi ir līss mantuojums. 1263 894

Žyrni peiragi ir līss mantuojums. 1940 2830

Peiragi na vadakla kaidu izcepsi, taidu i apiesi. 1344 473

Kaut arī pīrāgs no sēnalām, kad tik ciema kukulis. 1478 1040

Žēl pīrāga, žēl vēderiņa. 1730 59072

Ja gribi ēst pīrāgus, tad neguli uz krāsns. 556 10776

Uz otrā pīrāga neplēt mutes. 17 23406

Uz ūtra peirāga naplēt mutes. 1151 129

Kas muok labi runuot, tam peirāgs, a, kas, kluseidams struodoj, tuo i napamona. 1950 1337

Pērc kai brōls, reikinojīs kai žyds. 740 18452

Ka tū pārk, kuo navajag, tod dreiži puordūs tu, kas ir vajadzeigs. 1263 755

Ka tū pārk, kuo navajag, tod dreiži puordūs tu, kas ir vajadzeigs. 1940 2758

Kas tu pērk kō navajag, tod dreiži porodos tū kas ir vajadzeigs. 1263 755

Kas pērk to, ko nevajag, tas drīz pārdos to, bez kā nevarēs iztikt. 1900 2768

Kas pērk to, ko viņam nevajaga, tam jāpārdo tas, kas viņam vajadzīgs. 1225 3174

Pērc, ko vajaga; pārdodi bez kā vari iztikt. 1753 13

Kas pērk to kas nav vajadzīgs, tas pērdod to kas vajadzīgs. 1629 6316

Pērc ko pirkdams, atdari acis. 1650 2613

Vienu pērk, otru sviež pakaļ. 1592 9002

Pircējs, nepirci boltu zyrgu, bryugon, naprec slinku sīvu: boltunzyrgu byus jomozgoj, slynku s;ivu byus joglobōj. 508 1477

Pērk kai bagātajs lātu preci. 640 1463

Kas pircis, lai maksā. 1372 4032

Kad daudz pērk, tam maz tiek. 1455 224

Lēta prece viegli dabonama. 220 424

Kas nevajadzīgu pērk, tas vajadzīgo drīz pārdod. 1225 36213

Lēta prece tukšo maku. 1137 2444

Lēta prece tukšo maku. 384 3697

Lēta prece tukšo maku. 1668 5744

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 997 12725

Kas lēti pērk, tas dārgi samaksā. 1552 32058

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1774 4703

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1684 408

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1684 566

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 997 10097

Ko lēti pirkt, to dārgi aizmaksā. 1493 289

Ko lēti pērk, to dārgi aizmaksā. 1805 894

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 94 1827

Ko lēti pērk, to dārgi aizmaksā. 527 25038

Ko lēti pirk, to dārgi aizmaksā. 1688 992

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 929 23029

Ko lēti pērk, to dārgi aizmaksā. 353 6824

Kas lēti pērk, tas dārgi samaksā. 609 2571

Ko lēti pērk, to dārgi aizmaksā. 1805 234

Lēti pērk, dārgi samaksā. 1010 3263

Ko lēti pērk, to dārgi aizmaksā. 796 3235

Ko lēti pirk, to dārgi aizmaksā. 1008 4496

Ko lēti pērk, to dārgi maksā. 1242 2946

Ko lēti pērk, to dārgi aizmaksā. 1208 4741

Ko lēti pērk, to dārgi aizmaksā. 527 31578

Ko lēti pērk, to dārgi aizmaksā. 1667 1979

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1014 2104

Ko lēti pērk, to dārgi maksā. 1492 449

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 658 7117

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 997 9018

Lēti pirkts, dārgi maksā. 1014 3732

Lēti pirkto dārgi samaksā. 997 8369

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1106 3704

Ko lēti pērk, to dārgi maksā. 1594 2867

Lēti pērk, dārgi maksā. 1627 3341

Ko lēti pērk, to dārgi maksā. 1629 460

Lēti pirkts - dārgi samaksāts. 941 1302

Lēti pērk, dārgi maksā. 1560 154

Ko lēti pērk, to dārgi pārdod. 1576 1400

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 553 3547

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 202 2408

Ko lēti pērk, to dārgi aizmaksā. 1084 3658

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 231 1958

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1557 911

Kas lēti pērk, tas dārgi samaksā. 1455 219

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 747 139

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1225 5094

Ko lēti pērk, to dārgi aizmaksā. 1650 2430

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1552 12651

Ko lēti pērk, to dārgi maksā. 1377 1

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 358 876

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 917 4264

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 917 5071

Lēti pirkts, dārgi samaksā. 84 1288

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1630 3572

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1560 1269

Ko lēti pērk, dārgi samaksā. 884 4351

Ko lēti pirksi, to dārgi samaksā. 941 2193

Kas lēti pērk, dārgi samaksā. 1385 251

Kas lēti pērk, tas dārgi samaksā. 8 1574

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 231 7436

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1372 4633

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 884 2238

Kas lēti pērk, tas dārgi maksā. 929 43105

Ko lēti pērk, to dārgi maksā. 1225 742

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 884 337

Ko lēti pērk, to dārgi aizmaksā. 1592 4957

Ko lēti pērk, to dārgi maksā. 1635 825

Ko lēti pērk dārgi maksā. 1631 611

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 884 3902

Ko lēti pērk, dārgi samaksā. 1582 1525

Kas lēti pērk, tas dārgi samaksā. 1626 4076

Kas lēti pērk, tas dārgi samaksā. 1654 1761

Ko lēti pērk, to dārgi maksā. 927 5197

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1114 161

Kas lēti pērk, tas dārgi aizmaksā. 1552 12402

Kas lēti pērk, tas dārgi samaksā. 1601 1751

Ko lēti pirkt, to dārgi samaksā. 1552 431

Lēti pirkts, dārgi samaksāts. 1552 13809

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā.Bb 32 1337

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1798 206

Lēti pārk, dārgi maksā. 208 1239

Lēti pirkts, dārgi maksāts. 556 302

Lēti pārk, dārgi maksā. 208 1044

Lēti pirkts, dārgi maksāts. 1120 73

Lēti pērc, dārgi maksā. 67 3689

Lēti pirkto dārgi samaksā. 1552 13707

Ko lēti pērk, to dārgi maksā. 556 4500

Ko lēti pērk, to dārgi maksā. 166 14348

Ko lēti pērk, to dārgi maksā. 1137 853

Kas lētu pirk, tas dārgi samaksā. 375 8575

Ko lēti pirk, to dārgi aizmaksā. 67 2351

Ko lēti pērk, tas dārgi maksā. 67 2205

Ko lēti pērk, to lēti aizmaksā. 1262 979

Ko lēti pērk, to dārgi maksā. 375 6137

Ko lēti pirk, to dārgi aizmaksā. 393 880

Ko lēti pērc, to dārgi aizmaksā. 1001 467

Ko lēti pērk, to dārgi maksā. 1159 246

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1337 80

Ko pērk lēti, samaksā dārgi. 384 506

Kas lēti pirkts, tas dārgi maksā. 1771 5588

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1202 612

Jo lēti pērk, jo dārgi samaksā! 1552 6590

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1552 6014

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1552 5452

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 828 8008

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1 1212

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1239 2073

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 853 100

Kad lēti pirk, tad  dārgi izmaksā. 529 1863

Ko lēti pērj, to dārgi samaksā. 1429 652

Latu pērksi, darži moksosi. 906 2328

Kū lāti pērk, tū dōrgi samoksoj. 512 242

Ko lēti pērk, to dārgi samaksā. 1341 13782

Ko lēti pērk, to dārgi maksā. 1433 421

Kas pirmais prasa, tam pēdējam tiek. 1502 279

Kas pirmais, tas būs tas beidzamais. 375 5538

Pirmais un pēdīgais. 855 732

Pirmie ir tie pēdējie un pēdējie tir pirmie. 1650 6210

Esi vienmēr pirmais un beidzamais. 1451 3208

Pirmās plūmes skābas, pirmie cāļi sprāgst. 1188 6802

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 834 2572

Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. 1148 148

Kas pirmais pļauj, tas pirmais maļ. 202 7150

Kas pyrmais patmalās, tys pyrmais maļ. 640 925

Kas pirmais, tas labais. 527 32413

Kas pirmais, tas labais. 527 44911

Kāds pīpītis, tāds vāciņš. 1552 28993

Pīpo, ka lupas vien plokš. 556 2567

Par to es vēl nedodu pīpi tabakā. 68 177

Peipe dag, sula tak. 640 871

Ar pīpi gudrs netiksi. 94 3905

Peti man gadās ar pīpi uz jumta būt, tapēc nezinu, kur spičku vilkt, kur dūmus rīklē raut, kur laukā pūst. 712 53

Uztaisi nu pīpi, kamēr skaidrā prātā. 853 965

Labs pīpē, labs ragā, labs arī vecpapa muķī. 929 28345

Pīpē stalta ar zalta stīpi kalta. 1800 1033

Peipe kai čīgonom. 640 1285

Tā pati pīpe, tikai cita tabaka. 929 68432

Pīpē kā čigāniete. 1600 7917

Ne pīpē, ne ragā. 1376 1520

Neder ne pīpī, ne ragā. 527 8457

Neder ne pīpē, ne ragā. 1724 1777

Neder ne pīpē, ne ragā. 1492 494

Neder ne pīpē, ne ragā. 1552 25340

Neder ne pīpē, ne ragā. 1552 12357

Neder ne pīpē, ne ragā. 1284 3656

Ne pīpē, ne pagā, ne čiš, ne čuš. 1225 36270

Neder ne pīpē, ne ragā. 464 7663

Neder ne pīpē, ne ragā. 527 4746

Neder ne pīpī, ne ragā. 527 36861

Nav pirmo reiz ar pīpi uz jumta. 1008 3065

Vai pirmo reiz ar pīpi uz jumta. 94 1844

Vai pirmo reiz pīpe uz jumta. 796 7560

Neesmu jau pirmo reiz ar pīpi uz jumta. 1244 3294

Nav jau pirmo reiz ar pīpi uz jumta. 387 7123

Ne pirmo reiz ar pīpi uz jumta. 1225 2962

Vai pirmo reizi ar pīpi uz jumta. 1492 552

Ne jau es pirmo reizi ar pīpi uz jumta. 1602 9213

Ne pirmo reizi ar pīpi uz jumta. 1188 4963

Nav jau pirmo reizi ar pīpi uz jumta. 94 3907

Nav pirmo reizu Brencim ar pīpu uz salmu jumta. 808 71

Nav jau pirmo reizi ar pīpi uz jumta. 1374 292

Vai tad pirmo reizi vīrs uz jumta. 1602 6702

Vai pirmo reiz ar pīpi uz jumta. 1552 25293

Nav jau pirmo reiz ar pīpi uz jumta. 1551 934

Nav pirmo reizi ar pīpi uz jumta. 1654 4001

Ne pirmo reiz ar pīpi uz jumta. 1393 5061

Nav jau pirmo reiz ar pīpi uz jumta. 1225 16604

Neesmu jau pirmo reiz ar pīpi uz jumta. 1225 5575

Ne pirmo reizi ar pīpi uz jumta. 1084 8782

Nav pirmo reizi ar pīpi uz jumta. 231 4573

Nēesmu jau pirmo reizi ar pīpi uz jumta. 1576 2680

Nav jau pirmo reizi ar pīpi uz jumta. 834 1711

Ne pirmo reizi ar pīpi uz jumta. 1225 39727

Nav pirmo reizi ar pīpi uz jumta.31783 134

Ne jau pirmo reiz ar pīpi uz jumta. 1784 1075

Nav pirmo reiz ar pīp uz jumt. 1766 428

Nav jau pirmo reizi ar pīpi uz jumta. 1024 382

Nav ar pīpi pirmo reiz uz jumta. 101 2295

Neesmu jau pirmo reiz ar pīpi uz jumta. 1552 17045

Nav pirmo reiz ar pīpi uz jumta. 116 14961

Nav jau pirmo reizi ar pīpi uz jumta. 625 839

Vai nu pirmo reizi ar pīpi uz jumta. 853 956

Na pyrmū reizi ar peipi uz jumta. 740 9659

Na pyrmu reizi ar peipi uz jumta. 418 2364

Viņš na pirmreiz ar pīpi uz jumta. 380 1744

Na pyrmo reiz ar peipi uz jumta. 508 2306

Jam jau na pyrmo reize, kai ar peipi uz jumta. 966 83

Vai pirmo reizi ar pīpi uz jumta. 1219 66

Na pyrmō reize ar peipi uz jumta. 740 18474

Na pyrmū reizi ar peipi uz jumta. 548 5601

Pīpes meklē, pīpe zobos. 1730 44924

Pīpis zobos, pīpi meklē. 1730 59229

Peipe zūbūs, peipes vaicoy. 740 27837

Pīpe zoboz, pīpi meklā. 1001 435

Pīpe zobos, bet pīpes meklē. 67 1214

Pīpe zoboz, pīpi meklē. 67 1348

Pīpe zoboz, pīpi meklē. 1667 2385

Pīpes meklē, pīpe zobos. 529 1752

Pīpe zoboz, pīpi meklē. 1552 32582

Pīpe zoboz, pīpes meklē. 72 7824

Pīpis zobos, puņķis aiz jostas. 1225 5576

Pīpis zobos, puņķis aiz jostas. 1206 3203

Pīpe mutē, puņķis aiz jostas. 609 2350

Pīpe zobos, puņķi aiz jostas. 1552 25339

Pīpe zobos, punkis aiz jostas. 1376 197

Nekāp ar pīpi uz jumta. 584 2503

Nekāp ar pīpi uz salmu jumta. 1225 11288

Nekāp ar degošu pīpi uz jumta. 1592 7143

Nekāp ar pīpi uz jumta. 1225 20939

Viss viens pīpis! 1718 111

Labs vai slikts, viss viens pīps. 464 7542

Tas ir viens un tas pats pīpis. 1225 30910

Viss viens pipis. 23 990

Pīpe ka pelni put. 1225 17928

Pīpē ka pelni vien put. 1730 76728

Naej cyta piertī bez sovys slūtys. 1940 6377

Otram pirti kurini, pats tani pēsies. 1225 21008

Ej nu zini, kas tam pirti kūris. 1730 56586

Neej pirtī bez slotas, nebrauc precībās bez pudeles. 508 2036

Vai nu pliku pirtī vien var redzēt. 1341 31117

Nekurini pirti, ka nezini kas pērsies. 1374 3442

Bez apdoma ne pirti neizkurināsi. 917 7531

Korsta pierc. 1268 200

Vai nu pirtī iesi galvu karsēt. 529 1844

Pirts svētāka nekā baznīca: baznīcā iet ar drānām, pirtī pliks. 609 5441

Paldies to kā par pērti. 765 703

Tas peras par aukstu pirti. 280 1322

Īgōji kai pērtī bez gora. 740 9655

Netīrs iet pirtī, tīrs nāk ārā. 1177 6988 89

Tas pirtī, tas baznīcā. 609 5438

Kas grib mozgotīs, lai īt uz pērti. 1439 821

Perīs kai pa elni. 509 1620

Narunoj piertī: buobas ar ķipeišim nūdauzies! 1940 6379

Vairōk bādys ka pērts nydag, nakai ka siva nūmērst. 465 274

Voj pierts nūdag, voi sīva nūmierst. 1945 3304

Nabags pirtī ticis, grib lāvā. 1552 12473

Kur pirts, tur ūdens. 1750 10269

Iegājis pirtī ar vāli peras. 1629 4030

Ja negribi svīst, tad nedomā pirtī līst. 375 9023

Vai  nu Made mirst, vai pirts deg. 877 3277

Ja tieci pirtī, tad kāp droši vien lāvā. 855 5582

Kādā pirtī iegājis, tādā peries. 1584 7220

Kad pirtī esi, tad peries. 1341 30493

Kādu pirti kurini, tādā peries. 1455 685

Naej pirtī bez kraklu. 527 32007

Naej pērtī bez kraklu. 508 1420

Ko tu pirtī redzi, to nestāsti citiem. 1798 5

Kas citam pirti kurina, tam pašam deg. 917 617

Otram pirti kuri, pašam deg. 917 5779

Citam pirti kurini, pašamdeg. 917 2122

Te tai pat kai pērtī. 640 1343

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1661 933

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 867 7412

Kam niez, lai kasās, nelien tu svešā pirtī pēc kašķa. 1341 5294

Ko tu lein otra pirtī karu meklēt. 639 113

Svešā pirtī kašķi nemeklē. 997 1014

Nemeklē svešā pirtī kašķi. 958 875

Neej otra pirtī kašķi dabūt. 958 120

Skrej cita pirtī kaški meklēt. 1008 4044

Ko eji cita pirtī kašķi meklēt. 1493 2241

Otra pirtī kašķi nemeklē. 796 206

Neej svešā pirtī kašķi meklēt. 1693 4228

Nemeklē citu pirtē kašķi. 1661 1283

Ej, ej cita pirtī kašķi meklēt. 1693 1518

Cita pirtī kašķi meklēt. 13 4196

Cita pirtī kašķi meklēt. 527 25294

Ej, ej cita pirtī kašķi meklēt! 609 5439

Cita pirtī kašķi meklēt. 1206 2265

Ej, ej cita pirtī kašķi meklēt. 1206 3204

Neej svešā pirtī kašķi meklēt. 1225 2967

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1689 535

Neej svešā pirtī kašķi meklēt. 1690 1778

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1660 4452

Ej, ej cita pirtī kašķi meklēt. 997 8043

Ej, ej cita pirtī kašķi meklēt. 1688 2184

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 997 1292

Ej vien cita pirtī kašķi meklēt. 1552 12365

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1225 14667

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1225 5049

Cita pirtī kašķi meklē. 914 2677

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 941 1029

Nneklē cita pirtī kašķi. 968 1602

Nelien otra pirtī kašķi meklēt. 1630 3040

Ko meklē cita pirtī kašķi. 1592 3380

Kas tev liek cita pirtī kašķi meklēt. 1585 1650

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1560 238

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1624 1809

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1225 30553

Cita pirtī kašķi meklēt. 1225 35452

Ko lien cita pirtī kašķi meklēt. 1592 9521

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1225 11471

Ej, ej cita pirtī kašķi meklēt. 464 5801

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 8 1652

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1379 8599

Ko ej cita pirtī kašķi meklēt. 880 491

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 880 1998

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1225 16681

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 231 4108

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1626 5446

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 917 5085

Ej, ej cita pirtī kašķi meklēt. 1592 6669

Neej citu pirtī kašķi meklēt. 941 2200

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 880 1186

Nelien cita pirtī kašķi meklēt. 884 2899

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1404 4389

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1651 670

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1594 2362

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1573 2191

Ko ej cita pirtī kašķi meklēt. 1576 7422

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1626 4566

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1552 3062

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1084 1215

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 884 5842

Neej otra pirtī kašķi meklēt. 927 980

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1551 1414

Vai iesi cita pirtī kašķi meklēt. 1730 66407

Neej otra pirtī kašķi meklēt. 922 1393

Neej otra pirtī kašķi meklēt. 1552 3294

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1024 178

Ko lien cita pirtī kašķi meklēt. 739 5686

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1552 17085

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1798 266

Neej otra pirtī kašķi meklēt. 584 2138

Neej otra pirtī kašķi meklēt. 1183 494

Neej svešā pirtī kašķi meklēt. 717 944

Cita pirtī kašķi meklēt. 384 2778

Vai nu otra pirtī ies kašķi meklēt. 625 832

Nāi ūtra piertī kosu maklātu. 1345 39

Nelien otra pirtī kašķa meklēt. 1862 155

Nemeklē kašķi cita pirtī. 1641 707

Neej sveša pirtī kašķi meklēt. 1225 38601

Nelien cita pirtī kašķi meklēt. 464 161

Cita pirtī kašķi meklēt. 840 420

Ko tu ej cita pirtī kašķi meklēt. 828 7443

Ej citā pirtī kašķi meklēt. 556 555

Neej cita pirtrī kašķi meklēt. 17 29714

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1842 2401

Neej otra pirtī kašķi meklēt.Bb 17 5856

Neeji citu pirtī kašķi meklēt. 1552 3513

Neej otra pirtī kašķi meklēt. 524 629

Steidzies svešā pirtī kašķi meklēt. 556 4272

Neek citu pirtī kašķi meklēt. 828 48

Neej otra pirtī kašķi meklēt. 855 5431

Ko lien svešā pirtī kasas meklēt. 567 1258

Nelien citu pirtī kašķi meklēt. 375 9024

Neej otra pirtī kašķi meklēt. 393 339

Nelien otra pirtī kašķi meklēt. 1552 9204

Neej otra pirtī kašķi meklēt. 853 138

Neej otra pirtī kašķi meklēt. 877 1668

Ko līdz svešā pirtī kasu meklēt. 1 1282

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 1600 7861

Neej svešā pirtī kašķi meklēt. 1900 792

Nelien cita pirtī kaški meklēt. 1900 419

Neej otra pirtī kašķi meklēt. 585 825

Nelien otra pirtī kašķi meklēt. 929 44464

Neej cita pirtī kašķi meklēt. 961 1458

Neej otra pirtī kašķi meklēt. 877 2640

Ko eji citu pirtī kašķi meklēt, kad pašam mājās gaļa žāvējas. 1730 59255

Ko tu lien svešā pirtī kašķi meklēt. 1341 2719

Nelien otra pirtī kašķi meklēt. 1341 12285

Naej ūtra pērtī koso vaicōt! 740 4972

Neej sveša pirtī kašķi meklēt. 1705 7338

Neej otra pirtī kašķi meklēt. 1950 4179

Smejies, smejies, kad citam pirts deg, kad tev tik pašam iztaba nenodeg. 609 5442

Nesmejies, kad otram pirts deg, var pašam istaba aizdegties. 796 362

Nesmejies, kad otram pirts deg, ka pašam istaba nenodeg. 1024 367

Tu redzi kā citam pirts deg, bet pašam istaba. 834 5742

Smejies, smejies, ka otram pirts deg, ka tik tev pašam iztaba nenodeg. 1642 348

Nesmejies kad otram pirts deg, ak pašam istaba nenodeg. 1225 1444

Nesmejies, ka otram pirte deg, kamēr pašam istaba nenodeg. 220 2288

Nesmejies, ka otram pirts deg, ka pašam nenodeg istaba. 12 594

Nepriecājies kad citam nodeg pirts, kad apšam nenodeg istaba. 1653 3486

Nebrīnies kad otram deg pirts, kad pašam nenodeg istaba. 202 2267

Smejies vien, ka citam pirts deg, - ka tev tik pašam istaba nenodeg. 1552 12367

Smejies, smejies, kad citam pirts deg, kad tik pašam istaba nenodeg. 1439 1671 2

Ne ikkatris, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1620 2462

Ne katrs ir pirtnieks, kas pirtī dzimis. 556 12120

Ne katrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 17 19693

Ne katrs kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1668 588

Ne ikkatrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 576 18263

Neikkatrs kas pirtī dzimis, prot pirti kurināt. 13 2331

Ne ikkatrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 13 4232

Ne ik katrs, kas pirtī ir piedzimis, prot pirti kurināt. 739 2567

Ne katrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1684 390

Ne katrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 8 1717

Ne katrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1127 1233

Ne ikkatrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1225 3116

Nekatrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1225 4731

Ne katrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1650 2528

Ne visi, kas pirtī dzimuši, māk pirti kurināt. 929 22892

Ne katrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1552 12364

Ne katrs, kas pirtī dzimis, prot pirti kurināt. 1374 491

Ne katrs kas pirtī dzimis māk pirti kurināt. 1404 1094

Ne katrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1582 994

Ne ikkatrs pirtī dzimis, kas māk pirti kurināt. 17 26248

Ne ikkatrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1177 2820

Ne ikkatrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1641 2593

Ne ikkatrs, kas pirtī dzimis māk pirti kurināt. 1627 835

Ne visi kas pirtī dzimuši, māk pirti kurināt. 696 46

Ne katrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1239 2115

Ne katrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 116 14344

Ne katrs pirtī dzimušais māk pirti kurināt. 17 20718

Ne katrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 17 23224

Ne katrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 556 613

Ne visi, kas pirtī dzimuši, māk pirti kurināt. 1202 1650

Neviens, kas pirtī dzimis, nemāk pirti kurināt. 554 779

Ne katrs kas pirtī dzimis māk pirti kurināt. 639 158

Ne ikkatrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 116 3995

Ne ikkatrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 101 1883

Ne ikkatrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1748 130

Ne katrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt. 1798 2058

Pirts zemnieka dakteris. 527 3876

Pirts esot zemnieka dakteris. 527 41050

Pirts - saimes veselība. 116 1112

Pirts - saimes veselība. 556 6570

Pirts - saimes veselība. 464 5812

Pirts - saimes veselība. 17 20716

Pirts - saimes veselība. 1816 5033

Pirts - saimes veselība. 1041 582

Pirts - saimes veselība. 1188 1006

Pirts - saimes veselība. 1552 12366

Pirts - zemnieka dakteris. 1730 57026