Pļāpāt - prieks.

 

Nevajag iet pie augsta plauktiņa maizi ņemt, kad druskas birst acīs. 1727 632

Kab na pleša i sosa nabyutu. 512 168

Kab na plēsa i sova nabyutu. 1151 264

Tāds kā plikadīda. 1552 15559

Plāta muti kā vēdzele uz sausuma. 1552 6914

Plaukšina kā zivs pa sausu ūdeni. 116 3879

Smalks kā pakulu dzija. 1658 211

Pyn kai veizi. 1398 224

Kas tevi nu tā potēs? 1730 57058

Kam beja nabeja, plykam beja i bius. 1950 2279

Nu es esu pielādējies kā plinte, varu šaut. 1225 10945

Postīts kai skudre. 421 214

Zam pogribeli i čorts doncoj. 548 2297

Pōrdūt kai syvanu maisā. 640 1735

Kai pīcūs, tai i līcus. 548 2203

Ko pluncājies kā pīle pa ūdeni. 1552 4893

Tie plūcas višķu višķiem. 137 921

Kab na kosa i pleša nabyutu. 819 869

Kā no plaukta paņemts. 68 179

Vai plāceni ar ēd? Vai suliņas ar streb? Vai klučkas ar stum? 529 2149

Plaukšķ kā pastala. 529 1490

Viņam tas tipat kā pliķis iedots. 1459 1332

Plikš kā skala pātaga. 1730 59102

Kā pliķis pie vaiga. 1730 59018

Kā pļarka, es jau emu. 1730 56498

Tik kā pļauka pa ausi. 1730 76815

Plederē kā noperējusies vista. 529 1571

Plesis kai suns ar kaču. 802 933

Plosto kā lielskungs. 828 3243

Tāds kā plāvons. 1880 2385

Plakans kā leišu rausis. 1492 530

Pleš kai lyuku. 780 4

Pļurkš, kai pļurkšins. 512 274

Pļauj tikpat kā pa svētdienu. 556 2703

Pļukst kā žagata. 17 14606

Pliekšk kā cāļi. 529 649

Pliks, bet ne zaglis; nabags, bet godīgs. 739 9665

Plikam krekls azotē. 1661 4370

Pļūtaks paliek pļūtaks. 527 46210

Tu augsti pļaun. Juopļaun zemuok! 1950 6605

Nu ir atkal pļaujas laiks. 1783 450

Ko runā Pliksīber lai runā Stubura papus. 3 2433

Ko nu ej plezdamies kā nelabais. 929 27435

Koč bez pypuru, da daīt pi sirds. 1940 2698

Plāngalviņu urbējs. 101 1301

Plīkš kā slapa bikse. 1347 568

Plikgalvji plēšās ap ķemmi. 556 5593

Plānc ka dzirnekļ tīkls. 748 198

Kāds pļāvējs, tāds pļāvums. 1552 15402

Vairāk plīst, nekā dzīst. 1638 3834

Plyust kai jyura. 640 1746

Plyust kai yudins. 640 1768

Tie poļi tik traki nešauj, kā viņi lādē. 785 225

Tie poļi jau nemaz tik traki nešauj, kā lādē. 527 37478

Pōrkrits kai ortecs. 465 300

Atgrīz polu i ej pa molu. 40 744

Kaut atgrīz podenu un bēdz prūjom. 374 184

Lobōk maņ ai potogu dūdūt, nakai stāgšus draugu nūdūt. 1552 19641

Ikkatram savs posts iekš rokā un bēdu maizīte. 12 2385

Bez popa golā natiksi. 1822 7

Popa kautu nivīns, uz bērem to vysi. 640 432

Pops div reizes mōcības nadūd. 577 229

Kad na pops tad rizā nalein. 276 299

Nadori ūtram, kas pošam napateik. 1151 176

Jo nabyutu pīnāmuoju, nabyutu zagļu. 1940 2796

Darouc koa pi ļapsiņa. 1268 361

Pyzyust kai buca. 477 815

Kai pi pokolu ar guni dasagryudia. 640 1140

Ceļās, guļās, plōciņa rūkā. 1800 3467

Tāds kā pirdiens, kā izskrien, tā pazūd. 280 2037

Tūdaļ slims, lai kaut pirdiens šķērsu iespiezās. 142 897

No pirdiena izcep plāceni. 1600 7940

Nu, tas teu nedos sava pirdiena ar par velti. 527 64168

Pirdīnc na pārkounc. 1268 315

Pirdiens nav vērsis, kas aiz ragiem noturams. 142 901

Pyks kai pirdiens. 509 1642

Kā pirdiens sietā. 542 1144

Plucinājas uz to beigto! 1459 3017

Plānc kā papeirs. 765 513

Plōns kai papeirs. 640 1684

Kas daudz plāpā, maz zin. 76 2132

Kas daudzi pļopoj, tys daudzi maloj. 1263 973

Kas daudzi pļuopoj, tys daudzi maloj. 1940 2885

Kas daudzi pļuopoj, tys daudzi maloj. 1263 97

Pļōpoj kai lyska. 1368 476

Pļāpā kā pasaku leitis. 116 12415

Pļāpāšana sudrabs, klusu ciešana zelts. 202 8413

Kas daudz pļāpā, tas daudz melo. 554 827

Pļāpā kā veca nabadze. 1008 959

Pļāpā kā kārklu vācietis. 556 6537

Pļāpīgs putnis nevij ligzdu. 202 3520

Pļāpīgs kā veca sieva. 384 1163

Pļāpīgs kā veca sieva. 917 3054

Pļāpā kā veca bāba. 1347 89

Pļāpa kā bāba. 508 1534

Pļāpā kā veca bāba bez apstāšanās. 556 13036

Viņš runā kā veca bāba. 556 2449

Pļapoj, kai vaca boba. 477 617

Ko tu nu pļāpā kā žagata.Bb 42 210

Pļāpā kā žagata. 1444 1105

Pļāpīgs kā žagata. 1492 543

Pļāpā kā žagata. 1225 12805

Pļāpā kā žagata. 1651 505

Pļāpā kā žagata. 929 54464

Pļāpā kā žagata. 1573 3009

Pļāpā kā žagata. 1593 1196

Pļāpā kā žagata. 1552 12720

Pļukst kā žagata. 639 181

Pļāpīgs kā žgata. 10 1968

Pļāpā kā žagata. 1137 934

Pļāpā kā žagata. 1262 3492

Pļāpā kā žagata. 1900 1023

Pļāpā kā žagata. 17 19974

Pļāpā kā žagata. 10 3629

Pļāpā kā žagata. 10 3775

Pļāpā kā žagata. 10 3771

Pļāpā kā žagata.Bb 17 5946

Nekāpi uz augsta plaukta maizi ņemt, jo tad zemu nokritīs. 1766 1989

Kas plauktā meklē, zemē atrod. 1584 5134

Kā no plaukta nokritis. 567 1023

Ko plauktā ieliek, to izņem. 1638 2403

Ko plauktā uzliksi, to arī noņemsi. 1552 42798

Ko plauktā liksi, to pats noņemsi. 1713 168

Ko plauktā liksi, to ņemsi zemē. 958 11268

Ko plauktiņā esi nolicis, tas pašam jānoņem. 796 13553

Ko plauktā liek, to noņem. 1638 4053

Ko plauktā liek, to ņem zemē. 527 44903

Ko plauktā liek, to noņem. 353 10087

Ko plauktā liksi, to ņemsi. 1276 1068

Ko katris plauktā liek, to katrs noņem. 1188 642

Ko plauktā liek, to noņem. 609 1372

Ko plauktā liks, to pats ņems. 387 6485

Ko plauktā liek, to pats noņem. 1206 351

Ko plauktā liek, to zemē ņem. 94 6404

Ko plaukstā liek, to zemē jem. 868 1568

Ko plauktā liks, ar abi roki noņems. 387 978

Ko plauktā liksi, to zemē ņemsi. 1188 2513

Ko plauktā esi licis, to arī ņemsi. 1772 236

Ko tu plauktā liksi, to tu noņemsi. 1690 1220

Ko plauktā liek, to jem. 868 1784

Ko plauktā liksi, to noņemsi. 958 9262

Ko plauktā liksi, to noņemsi. 1696 4855

Ko plauktā licis, tas pašam jānoņem. 1660 3010

Ko plauktā liek, to pēcāk pats atkal noņem. 785 245

Ko plauktā licis, to neņemsi. 527 22215

Ko plauktā liksi, to noņemsi. 1773 3988

Ko plauktā uzliksi, to noņemsi. 1592 3374

Ko pats plauktā uzliksi, to no tā noņemsi. 747 157

Ko plauktā liec, to zemē ņemsi. 12 1299

Ko pats plauktā licis, to zemē ņem. 1629 5743

Ko plauktā uzliek, to noņem. 759 3215

Kas pēdējais smejas, smejas visgārdāk. 929 54427

Kas uz plaukta atrodas, tas no plaukta jānoņem. 501 236

Ko plauktā liksi, to no plaukta ņemsi. 69 1352

Ko plauktā liksi, to zemē ņemsi. 1798 566

Ko pats plauktā liksi, to pats noņemsi. 1798 826

Kas pēdējais smejas - smejas gārdāk. 384 2904

Kas plauktā meklē, tas pagultē atrod. 1598 2376

Plauktā meklē, pagrabā atrod. 1127 3301

Kas plauktā meklē, tas pagultē atrod. 1596 4084

Kas plauktā meklē, pabeņķī atrod. 231 9936

Plauktā meklē, pagultē atrod. 834 214

Plauktā meklē, pebeņķe atrod. 884 4546

uz plaukta meklē, no pabeņķes izvelk. 1591 1234

Ko plauktā meklē, to pabenķē atrod. 464 2237

Ko plauktā meklē, to pabenķē atrod. 1560 1538

Ko plauktā liek, to pabenķē atrod. 759 3854

Plauktā meklē, pabeņķī atrod. 949 1109

Plauktā meklē, pabeņķī atrod. 1084 6040

Plātās kā zosu tēviņš. 997 1368

Plātās kā zvirbulis. 727 410

Plātās kā tītars ar savu plato asti. 1552 3073

Plātās kā tītars uz mēslu čupas. 1552 12040

Plātās kā pāvs. 17 25181

Plātās kā lupata uz uguns. 1654 1438

Plātās kā pāvs. 1225 22611

Plātās kā pāvs. 527 32898

Plātās kā gailis uz sētas.3917 3018

Plātās kā gailis pa sētu. 1715 1307

Plātās kā gailis uz sētas. 384 815

Plātās kā gailis. 556 385

Plotos kai gaiļs pa vystom. 509 785

Plotōs ka gaiļs pa vystom. 509 1630

Plātās kā nelietis. 556 1536

Plātās kā baznīcas krekls. 527 43391

Plātās kā plātīzers. 1459 4144

Plātās kā žīds ar savām precēm. 556 2642

Plātās kā žīds pa pirti. 740 13688

Plāta muti kā zivs bez ūdens. 935 34178

Ko tu plati muti, kā vēdzele. 72 7901

Plotōs kai izkeilots pūlu muižinīks. 477 306

Plātās kā pāvs. 1552 25329

Ko platies kā plāvāns. 529 1495

Plotās kā pāvs. 529 731

Ko tu plāti muti kā zivs uz sprāgšanu. 1341 4423

Plātās kā tītars. 1552 12038

Plātās kā tītars. 1715 1356

Plātas kā rūsa priekšā. 527 9098

Plātās kā rūsa. 527 9081

Plātās kā rūsa.  17 19719

Ko lielies, tev jau nav ne sarkana graša pie dvēseles. 17 19720

Kranča suns no augstas cilts. 17 19721

Plātās kā rūsa. 609 5498

Plātās kā rūsa. 94 5894

Ko nu plātās ka rūs. 712 358

Ko plāties kā rūsa. 1208 3534

Plātās kā rūsa. 880 1204

Plātās kā rūsa. 1225 9581

Plātās kā rūsa. 1376 867

Plātās kā rūsa. 1557 3947

Plātās kā rūsa. 1455 1080

Ko nu plāties kā rūsa. 1225 36228

Plātās kā rūsa. 1084 3677

Plātās kā rūsa. 556 6619

Plātās kā rūsa. 1600 1201

Plātās kā rūsa. 1459 1331

Plātās kā rūsa. 17 27547

Plātās kā rūsa. 1 1516

Plātās kā rūsa. 1058 309

Plātās kā rūsa. Plātās kā blāzma. 1730 16514

Plotōs kei guvs. 679 1279

Plots kai jyura. 1209 526

Plots kai Lubonas azars.3509 1647

Plats kā vāts, ne galva, ne malas. 1008 4170

Cik plats, tik garš. 997 4675

Plats kā būda. 1667 1056

Plats kā būda. 917 6435

Plats kā būda. 1654 5135

Cik plats, tik garš. 997 11499

Tik plats, tik garš. 94 9447

Tik plats, tik garš. 1552 25341

Tik plats, cik garš. 17 14540

Tik plats, tik garš. 1429 782

Pļava - tīrumu māte. 717 795

Plyka pļava vīnmār sērma. 1600 14631

Kad pļavu pļauj, tad zāle gara. 556 4927

Tukšā pļavā vējš tāļu pūš. 1710 878

Ko tu čīksti, vai tā tava pļava? 1730 56453

Pļova bij līdzena kā adara. 1356 53

Kad pļavu iet pļaut, tad zāle aizvien gara. 556 10224

Kāda pālva, tāds pļāvējs. 1177 13694

Kāds pļāvējs, tāda pālušana. 961 6301

Pļauj nu, ko pats esi sējis. 1600 7859

Ko pālusi, to kulsi. 215 1094

Pļauj kā velns. 1242 3129

Jo biezāks, jo labāka pļaušana. 935 34049

Slikts pļāvējs vaino izkapti. 958 5325

Kāds pļāvējs, tāda izkapts. 527 44906

Pļāvējs gudrāks nekā sējējs. 1626 4371

Pļāvējs gudrāks nekā sējējs. 1379 5209

Pļāvējs gudrāks kā sējējs. 1592 1825

Pļāvējs ir gudrāks nekā sējējs. 1225 834

Pļāvējs gudrāks, nekā sējējs. 1379 5468

Pļāvējs gudrāks nekā sējējs. 1599 6205

Pļāvējs gudrāks par sējēju. 834 2730

Kādu tik pa plecu galam ieraudzīt. 1730 4701

Uz pleci - ai, bet mājā - vai! 527 32589

Stāvi nu tu uz maniem pleciem. 1225 40576

Līki pleci kā ūdens kāši. 1459 2915

Man plati pleci, es varu panest. 609 5445

Plepinei kai bīza putra. 1368 541

Plepinei kai bīzaputra. 509 593

Plekš kā bāba. 1225 17848

Tas plarkš kā vecā žagata. 556 3054

Pēkšķina kā zivs ūdenī. 917 1872

Plēsīgs kā zvērs. 477 565

Plēsīgs kā zvērs. 1592 8598

Plēsīgs kā lauva. 1208 1257

Plieseigs kai kačs. 1344 230

Plieseiks kai kačš. 624 164

Plēsīgs kā vilks. 740 13755

Plēš kai kačs ar nogim. 640 1383

Plēšās kai tāva montu dalīdami. 509 1894

Blēšās kei ap tāva ziami. 679 1493

Plēšās kai tāva zemi dalīdami. 509 1896

Plēšās kā vilks. 556 1157

Plēšās kā vilks. 10 4267

Plēšs kei ai eceizu. 679 1573

Kur divi plūcās, tur trešajam tiek. 202 2364

Plēša kai kačs ar nogim. 508 1893

Plēšas kā zirgs. 1730 4647

Plēšās kā ačka. 556 3457

Plēšas ka znakš vien. 556 6965

Plēšās, ka zobi vien snarkš. 556 2557

Plēšas, ka mati čīkst. 556 2614

Kur divi plūcās, tur trešais smejās. 1455 5244

Plēšās kā suņ. 913 207

Plēšās kā vistrakākais suns. 556 9527

Plēšās kā suns ar kaķi. 1206 2772

Plešas koa sunc ar kaķi. 1268 519

Plēšas kā suns ar kaķi. 450 1578

Plēšas kā suns ar kaķi. 1444 817

Plēšās kā suns ar kaķi. 967 25

Plēšas kā suns ar kaķi. 529 1460

Plēšas kā suns ar kaķi. 1212 305

Plēšas kā suns ar koķi. 529 674

Plēšas kā suns ar kaķi. 1511 82

Pļašās kai suņs ar kaki vīnā maisā. Pļašās kai suņs ar kaki pa vīnu maisu. 465 149

Tad nu plēšās kā suns ar kaķi vienā maisā. 1341 3137

Plēšās kai suns ar kači. 548 2183

Plēšās kai suņs ar kači. 434 33

Plieš kai lyuks. 1368 1338

Plēš kā zaīm deviņas ādas. 1225 22520

Plēš kā Skubenis salmu kūli. 1459 1833

Kas veikls, apgriež uz pimberi, kas neveikls - uz pūravietas sējuma. 609 5426

Kas veikls, apgriež uz pimbera, kas neveikls - uz purvietas sējuma. 464 7662

Kā pliks pa nātrēm skrien. 609 5369

Pliku visi redz, neēdušu neviens. 1552 3295

Plikadīdi, ko tu nāci krogā, ne tev cimdu, ne tev zeķu, ne tu māki dancot. 1730 76872

Nesaka ne plika paldies. 527 3501

Plikums bada brālis. 101 1652

Pliks un traks visvairāk vārtās pa nātriem. 556 13351

Jo pliks, jo salst. 527 20876

Ko plikam dosi, pats pliks būdams. 1084 4804

Plikamvienadi salst. 529 1841

Plikejam samat pa dīgam ī kraklis. 1011 2611

Plikums māca strādāt, saltums tecēt. 961 2458

Kas plyks, tys i bezkauneigs. 1899 362

Pliks kā polis. 527 1440

Pliki tik pirtī der kopā. 1079 1818

Kas pliks, tas traks. 997 545

Kas pliks, tas traks. 997 4013

Jp pliks, jo traks. 1451 305

Kas pliks, tas traks. 997 3314

Jo pliks, jo traks. 1689 529

Jo pliks, jo traks. 997 276

Jo pliks, jo traks. 1136 1057

Jo pliks, jo traks. 1008 2201

Jo pliks, jo traks. 1188 816

Jo pliks, jo traks. 1158 1216

Jo pliks, jo traks. 1136 793

Jo pliks, jo traks. 1661 915

Jo pliks, jo traks. 230 2623

Jo pliks, jo traks. 94 1833

Jo pliks, jo traks. 353 2539

Jo pliks, jo traks. 13 3284

Jo pliks, jo traks. 880 1060

Jo pliks, jo traks. 868 2595

Jo pliks, jo traks. 958 195

Jo pliks, jo traks. 1276 15

Jo pliks, jo traks. 387 5333

Jo pliks, jo traks. 1695 2227

Jo pliks, jo traks. 1695 1688

Jo pliks, jo traks. 1244 3289

Jo pliks, jo traks. 1451 1299

Jo pliks, jo traks. 1008 1370

Jo pliks, jo traks. 929 28303

Jo pliks, jo traks. 1692 182

Jo pliks, jo traks. 1638 277

Jo pliks, jo traks. 1106 881

Jo plikāks, jo trakāks. 527 25317

Jo plikāks, jo trakāks. 13 4204

Jo plikāks, jo trakāks. 1010 4442

Jo plikāks, jo trakāks. 1008 1785

Jo pliks, jo traks. 958 3347

Jo pliks, jo traks. 1654 4452

Jo pliks, jo traks. 1376 3264

Jo pliks, jo traks. 925 198

Jo pliks, jo traks. 1014 1174

Jo pliks, jo traks. 1626 2751

Jo pliks, jo traks. 927 3236

Jo pliks, jo traks. 834 1335

Jo pliks, jo traks. 834 1616

Jo pliks, jo traks. 1552 18486

Jo pliks, jo traks. 739 1483

Kas pliks, tas traks. 834 2883

Pliks un traks. 872 2592

Jo pliks, jo traks. 884 740

Jo pliks, jo traks. 1807 57

Jo pliks, jo traks. 1560 2947

Jo pliks, jo traks. 1652 799

Jo pliks, jo traks. 1652 95

Jo pliks, jo traks. 941 952

Jo pliks, jo traks. 17 26804

Jo pliks, jo traks. 941 2128

Jo pliks, jo traks. 1225 35462

Jo pliks, jo traks. 1225 31085

Jo pliks, jo traks. 1225 37557

Jo pliks, jo traks. 8 2716

Jo pliks, jo traks. 941 1813

Jo pliks, jo traks. 12 446

Jo pliks, jo traks. 12 1284

Jo pliks, jo traks. 834 4372

Jo pliks, jo traks. 935 33267

Jo pliks, jo traks. 834 2935

Jo pliks, jo traks. 1379 6502

Jo pliks, jo traks. 1379 2749

Jo pliks, jo traks. 1598 30

Jo pliks, jo traks. 1597 613

Jo pliks, jo traks. 1560 1260

Jo pliks, jo traks. 917 4486

Jo pliks, jo traks. 834 1983

Jo pliks, jo traks. 1225 1449

Jo pliks, jo traks. 884 2850

Jo pliks, jo traks. 949 805

Jo pliks, jo traks. 884 5854

Jo pliks, jo traks. 459 476

Jo pliks, jo traks. 914 1990

Jo pliks, jo traks. 1600 11996

Jo pliks, jo traks. 1557 3248

Jo pliks, jo traks. 942 1626

Jo pliks, jo traks. 1379 3137

Jo pliks, jo traks. 1379 6210

Jo pliks, jo traks. 1573 835

Jo pliks, jo traks. 872 4875

Jo pliks, jo traks. 884 3765

Jo plikāks, jo trakāks. 2 2137

Jo plikāks, jo trakāks. 1177 4679

Jo plikāks, jo trakāks. 1557 1895

Jo plikāks, jo trakāks. 1225 6611

Jo plikāks, jo trakāks. 1654 802

Jo plikāks, jo trakāks. 1374 61

Jo pliks, jo traks. 17 24633

Jo pliks, jo traks. 17 30194

Jo pliks, jo traks. 1705 4133

Jo pliks, jo traks. 17 19062

Jo pliks, jo traks. 17 20558

Jo pliks jo traks. 1552 907

Jo pliks, jo traks. 464 7054

Jo pliks, jo traks. 828 6800

Jo pliks, jo traks. 17 14053

Jo pliks, jo traks. 556 1426

Jo pliks, jo traks. 116 1410

Jo pliks, jo traks. 17 14555

Jo pliks, jo traks. 17 28162

Jo pliks, jo traks. 17 28162

Jo pliks, jo traks. 464 5456

Jo pliks, jo traks. 1552 6539

Jo pliks, jo traks. 1552 453

Jo pliks - jo traks. 1552 4199

Jo pliks, jo traks. 1120 47

Jo pliks, jo traks. 893 568

Jo pliks, jo traks. 855 5383

Jo pliks, jo traks. 375 7390

Jo pliks, jo traks. 828 4138

Jo pliks, jo traks. 1900 779

Jo pliks, jo traks. 17 25629

Jo pliks, jo traks. 101 428

Juo pliks, juo troks. 529 974

Jo pliks, jo traks. 429 1656

Jo pliks, jo traks. 1582 148

Jo pliks, jo traks. 877 1665

Jo pliks, jo traks. 1552 3604

Jo pliks, jo traks. 1552 5966

Jo pliks - jo traks. 1730 59146

Jo pliks, jo traks. 1730 76747

Jo plikāks, jo trakāks. 17 11723

Jo plikāks, jo trakāks.Bb 17 5854

Jo plikāks, jo trakāks. 527 46329

Jo plikāks, jo trakāks. 853 57

Jo plikāks, jo trakāks. 384 2833

Jo pliks, jo traks. 1439 1674

Jo plyks, jo troks. 1238 3376

Jo pliks, jo traks. 740 13740

Jo pliks, jo traks. 1219 64

Jo plykuoks, jo trokuoks. 1940 2929

Jo plykuoks, jo trokuoks. 1263 1037

Jo plykōks, jo trokōks. 1263 1037

Jo plikāks, jo trakāks. 1950 3197

Jo pliks, jo traks; jo salst, jo skrej; jo ēd, jo gribas. 884 2371

Jo salst, jo skrej. 1010 1432

Jo pliks, jo traks, jo salst, jo skrej. 527 8468

Jo pliks, jo traks; jo salst, jo skrien. 1451 211

Jo pliks, jo traks, jo skrej, jo salst. 926 1476

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrēj. 353 1587

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 668 4607

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 1667 372

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1693 354

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 121 1405

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 1493 50

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 464 1887

Jo pliks - jo traks, jo salts - jo skrej. 527 20878

Jo pliks jo traks, jo salts jo skrej. 926 1078

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 981 237

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1188 2514

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 1200 1639

Jo pliks, jo traks, jo skrej, jo salst. 1141 708

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrei. 1242 217

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 1668 2973

Jo pliks, jo traks, jo skrej, jo salst. 848 1198

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 353 983

Jo pliks, jo traks, jo salst, jo skrej. 868 836

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 868 2371

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrien. 684 35

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 1492 379

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 1106 1808

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrien. 1552 24886

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1686 611

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 1148 606

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 1008 2669

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 94 2881

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1713 2100

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 230 4501

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 387 3057

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1816 2539

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 17 22270

Jo pliks, jo traks, jo salts - jo skrej. 1225 2956

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 981 832

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 958 3450

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 925 761

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1774 418

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 1695 3224

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1684 198

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 796 1151

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1773 662

Jo pliks - jo traks, jo salts - jo skrej. 1206 1232

Jo pliks, jo traks, jo salts - jo skrej. 1206 949

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1689 59

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1645 123

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1642 1099

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 834 2131

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 834 211

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 754 76

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1551 183

Jo pliks, jo traks. Jo salts, jo skrej. 220 2428

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 1557 296

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 927 4186

Jo pliks, jo traks, jo saļ, jo skrej. 861 1983

Jo pliks, jo traks, jo salts jo skrej. 1557 3711

Jo pliks, jo traks; jo saļ, jo skrien. 1802 2278

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 917 5041

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrien. 1880 1756

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrien. 1880 3069

Jo pliks, jo traks, jo salts; jo skrien. 1114 75

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 1114 264

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 1694 143

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 927 3616

Jo pliks, jo traks; jo skrien, jo salst. 834 2534

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrien. 834 7857

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrien. 1880 2292

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1880 3234

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 1576 4242

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrien. 1630 1257

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1596 262

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 8 1261

Jo pliks - jo traks, jo salts - jo skrej. 202 2392

Jo pliks, jo traks; jo skrej, jo salst. 8 3631

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrien. 231 2950

Ja pliks, tad skrej; ja traks, tad salst. 929 69334

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1575 2680

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 1372 1652

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 32 3594

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 1225 3734

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1641 99

Jo pliks, jo traks; jo auksts, jo skrien. 941 3389

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 941 4001

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrien. 949 909

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 450 2053

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrien. 450 1510

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrien. 699 182

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 855 5387

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrej. 840 2787

Jo salst, jo skrien, jo pliks, jo traks. 17 935455

Jo salst, jo skrien; jo pliks, jo traks. 67 921

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 1079 1890

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 116 6124

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 877 3316

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 1225 3734

Jo pliks, jo traks, jo salts, jo skrien. 1135 602

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 464 7743

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 696 32

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1798 383

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrien. 1183 1023

Jo pliks, jo traks; jo salts, jo skrej. 1225 4108

Jo salst, jo skrien, jo pliks, jo traks. 17 20071

Jo pliks, jo traks; jo salst, jo lec. 1202 409

Jo pliks, jo traks, jo saļ, jo skrien. 1065 106

Jo pliks, jo traks, jo skrej, jo salst. 384 519

Ju plyks, ju troks, ju saļ, ju skrin. 400 3640

Jo pliks, jo traks; jo salst, jo augstu lec. 1341 5138

Pliks kā magazinas žurka. 1661 2111

Plyks koa bazneicas žurka. 1268 311

Pliks kā baznīcas žurka. 1769 1906

Pliks kā baznīcas žurka. 1759 515

Pliks kā vāczemes žurka. 1784 1484

Plika kā baznīcas žurka. 935 34115

Pliks kā baznīcas žurka. 1008 3056

Plika kā baznīcas žurka. 1055 371

Pliks kā baznīcas žurka. 1492 522

Pliks kā baznīcas žurka. 1900 1086

Pliks kā baznīcas žurka. 1600 12000

Pliks kā baznīcas žurka. 17 11191

Tas ir pliks kā baznīcas žurka. 1552 12703

Pliks kā baznīcas žurka. 1639 4121

Pliks kā baznīcas žurka. 877 181

Pliks kā baznīcas žurka. 997 1305

Pliks kā baznīcas žurka. 1009 815

Pliks kā baznīcas žurka. 937 124

Pliks kā baznicas žurka. 101 2911

Tas ir pliks kā baznīcas žurka. 1693 370

Plika kā baznīcas žurka. 1008 6857

Pliks kā baznīcas žurka. 1008 2706

Pliks kā baznīcas žurka. 917 5084

Plika kā baznīcas žurka. 917 1574

Plika kā baznīcas žurka. 958 4692

Pliks kā baznīcas žurka. 834 6670

Plika kā baznīcas žurka. 387 7286

Pliks kā baznīcas žurka. 450 1516

Pliks kā baznīcas žurka. 1379 6507

Plika kā baznīcas žurka. 231 9581

Pliks kā baznīcas žurka. 880 490

Pliks kā baznīcas žurka. 961 5076

Pliks kā baznīcas žurka. 796 4122

Pliks kā baznīcas žurka. 1379 3238

Pliks kā baznīcas žurka. 353 987

Pliks kā baznīcas žurka. 1627 1341

Pliks kā baznīcas žurka. 1385 4514

Pliks kā baznīcas žurka. 67 3676

Pliks kā baznīcas žurka. 961 8349

Pliks kā baznīcas žurka. 464 8509

Pliks kā baznīcas žurka. 464 4837

Pliks kā baznīcas žurka. 1862 212

Pliks kā baznīcas žurka. 1592 6505

Plika kā baznīcas žurka. 1385 349

Pliks kā baznīcas žurka. 1630 4263

Jo pliks, jo traks; jo tek, jo salst. 1688 466

Plika kā baznīcas žurka. 717 934

Pliks kā baznīcas žurka. 1225 9572

Plika kā baznīcas žurka. 1552 32047

Pliks kā baznīcas žurka. 1629 756

Pliks kā baznīcas žurka. 1079 1509

Pliks kā baznīcas žurka. 1668 9251

Pliks kā baznīcas žurka. 1225 15121

Pliks kā zirnis. 387 5073

Pliks kā zirnis. 501 103

Pliks kā zirnis. 828 10520

Pliks kā zirnis. 1552 25480

Pliks kā zirnis. 941 2101

Pliks kā zirnis. 917 1809

Pliks kā zirnis. 1225 14443

Pliks kā zirnis. 1376 2228

Pliks kā verstes stabs. 877 2706

Pliks kā verstes stabs. 1715 1372

Pliks kā verstes stabs. 1599 2480

Pliks kā verstes stabs. 917 3073

Pliks kā verstes stabs. 877 3429

Pliks kā stabs. 556 409

Pliks kā zirneklis. 1225 5541

Vazājas pliks kā noburuksi pele. 72 7991

Plyks kai paugurs. 1344 107

Plyks kai svātais. 465 290

Plyks kai svece. 477 376

Pliks kā šaujamā adata. 1584 1005

Pliks kā nazis. 1208 1253

Pliks kā vērdiņš. 1225 21672

Pliks kā dalna, nav na valna. 1763 330

Pliks kā Matūzelis. 70 4613

Plyks, kai purvis. 512 235

Plyks pakauss kai ūla. 1344 82

Pliks kā lelis. 1552 4916

Pliks kā nātra. 1750 8664

Pliks kā gurķis. 527 43590

Pliks kā žurka. 1459 3739

Pliks kā sikspārnis. 1225 26931

Plyks kai sykspōrns. 477 378

Pliks kā pirksts. 1225 10998

Tik pliks kā pirsc. 1359 54

Pliks kā zeseris. 917 1810

Pliks kā zeseris. 1444 786

Pliks kā zutis. 1225 17692

Pliks kā zutis. 529 1444

Pliks kā zuts. 1212 316

Pliks kā zutis. 853 165

Plēšas kā kaķis maisā. 917 7505

Plēšas kā kaķis maisā. 917 7505

Plēšas kai kaki maisā. 400 3244

Plikam visur aukstim, laiskam visur grūti. 1798 2135

Plikam visur auksti, laiskam visur grūti. 609 5447

Plikam visur auksti, laiskam visur grūti. 1404 1102

Plikam visur auksti, laiskam visur grūti. 929 42575

Plikam visur auksti, laiskam visur grūti. 1642 327

Plikam visur auksti, laiskam visur grūti. 1084 1216

Plikam visur auksti, laiskam visur grūti. 1376 1585

Plikam salst, slinkam grūt. 1341 30997

Plikam auksti, slinkam grūti. 375 4672

Visiem plikiem auksti, visiem laiskiem grūti. 393 1046

Plikam visur auksti, laiskam visur grūti. 1459 2541

Plikam visur auksti, laiskam visur grūti. 17 28850

Plikam visur auksti, laiskam visur grūti. 116 4197

Plikam visur auksti, laiskam visur grūt. 1552 153

Plikam visur auksti, laiskam visur grūti. 17 28619

Plikam auksti, laiskam grūti. 116 15211

Plikam salst, laiskam grūti. 375 9015

Plikam auksti, slinkam grūti. 1752 831

Plikam visur auksti, slinkam visur grūt. 1734 421

Visur plikam auksti, visur slinkam grūt. 1552 916

Ar pliku neej plūkties, ar traku kauties. 527 24946

Ko ar pliku plūksies, ko ar muļķi runās. 1141 714

Ar pliku plūkties un ar muļķi rāties nelon. 1008 3921

Plijās virsū kā rūgta nāve. 1459 3020

Plīvinas, kā lupata uz uguns. 160 227

Plivinājās kā tauki pa ūdeni. 556 4791

Pods podu netraipa. 556 458

Nekar podu, kad stirna vēl mežā. 67 2049

Kāds pods, tāda pavārnīca. 1341 19300

Sauc koč par pūdu, biļa ceplī nalīk. 1151 177

Lai sauc koč par pūdu, biļe ceplī nebōž. 820 411

Sauc koč par pūdu, tik pi cepla nalīc. 825 371

Melns pods, balta putra. 1750 1429

Cauru podu nevar aizlāpīt. 997 11365

Caurs pods ar ūdeni nav pielejams. 1771 387

Pa pūdom i pōrneicas vajag, pa drēbei i īlops. 512 1972

Pods poda vietā. 1730 62791

Ej nu uz armonikas spēlēt. 529 1941

Pods plīst, zapte līst. 1652 534

Tai jau podīc piededzis, piesvilis. 23 11756

Ko navāk puda mest, to navāk ustobā nest. 906 3258

Citam pats podiņu piespļāvi, pats izlaizīsi. 84 5741

Godīgs kā žīda podiņš. 907 103

Škic, nelien pūdā. 640 1554

Labāk ar pliku plūcas nekā ar muļķi runā. 1225 14671

Ko ar pliku plūkties, ko ar muļķi tiesāties. 1084 6033

Grūti ar pliku plūkties, ar muļķi runāt. 1084 1218

Ne ar pliku plūkties, ne ar traku lamāties. 1650 4427

Ko podā liek, to no poda ņem ārā. 1668 1417

Ko podā liek, to no ņem ārā. 1114 267

Ko podā liek to ņem ārā. 1208 10553

Ko podā liksi, to izņemsi. 1639 1259

Ko podā liksi, to atpakaļ ņemsi. 202 5141

Ko tu podā liksi, to tu vēlāk ņemsi ārā. 1661 781

Ko podā liek iekšā, to no poda ņem ārā. 1244 6618

Ko podā ieliek, to no poda izņemsi. 1244 3219

Neej ar pliku plūkties, ne ar bagātu tiesā. 941 2076

Ar pliku nav ko plūkties, ar muļķi nav ko runāt. 1592 7162

Ko ar pliku plēsties, ko ar muļķi bārties. 941 1639

Ko ar pliku plūkties, ko ar nabagu rāties. 929 62319

Katram podam savs vāks. 527 8460

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1008 1266

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1690 1882

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 353 6827

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1860 2946

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 527 23981

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1493 74

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 785 210

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1668 1414

Kāds podels, tāds vāķels. 1693 750

Kāds podelis, tāds vāķelis. 1276 6987

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1880 1826

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1880 3152

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1651 3479

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 220 2277

Kāds jau podiņš, tāds vāciņš. 1009 70266

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1594 3774

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1177 7177

Koads pudiņč, toac voaciņč. 1268 533

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 929 42563

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1379 2998

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1376 2038

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1379 8659

Katram podiņam savs vāciņš. 464 8074

Katram podam savs vāciņš. 1627 3238

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 17 1388

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1783 190

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 384 1070

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 877 3317

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1600 1222

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 961 5125

Kāds podiņš, tāds vāciņš. 1444 726

Kāds pods - tāds vāks. 1552 3428

Kaids pūds, taids vāks. 740 24712

Kaids pūdeņš, taids i vōceņš. 1368 112

Pa pūdam i vōceņš. 1899 316

Kur pods stāv, tur melns paliek. 1684 444

Kur pods stāv, tur melnums paliek. 387 9752

Kur pods stāv, tur melns paliek. 1690 1883

Kur pods stāv, tur melns paliek. 1668 6471

Kur pods stāv, tur melns paliek. 527 24306

Kur pods stāv, tur melns paliek. 202 5148

Kur podiņu liek, tur melnums paliek. 1750 4646

Kur pods stāv, tur melns paliek. 1 1210

Kur pods stāv, tur melns paliek. 1202 1373

Kur pods stāv, tur melnums paliek. 556 457

Kur pods stāv, tur melnums paliek. 67 2116

Kur pods stāv, tur melnums paliek. 556 2991

Kur pods stāv, tur melns paliek. 1552 13664

Kur pods stāv, tur melns paliek. 67 1056

Kur pods stāv, tur melns paliek. 17 6870

Kur pods stāv, tur melns paliek. 17 14094

Kur pods stāv, tur melns paliek. 384 5227

Kur pods stāv, tur melns paliek. 1429 747

Pods poda vietā. 1008 2791

Pods poda vietā, visi podi pilni. 754 93

Pods poda vietā. 1225 16469

Pods poda vietā. 1552 25336

Pods poda vietā. 12 1190

Pods poda vietā. 917 4484

Pods poda vietā. 1444 716

Puoc puoda vietā. 1347 96

Pūds pūda vītā. 679 952

Pods poda vietā. 527 8459

Pods podu vārta - abi vienā melnumā. 867 7398

Pods podu vārta, abi vienā melnumā. 1668 600

Pods podu vārta abi vienā melnumā. 997 3415

Pods podu vārta, abi melni. 1014 4191

Pods podu vārta - abi vienā melnumā. 17 13976

Pods podu vārta, abi vienu melnumu. 1654 834

Pods podu vārta - abi vienā melnumā. 1626 5792

Pods podu vārta, abi vienādā melnumā. 739 1496

Pods podu vārta abi vienā melnumā. 1624 1952

Pods podu vārta, abi vienā melnumā. 1225 16471

Pods podu vārta, abi vienā melnumā. 1225 18270

Pods podu vārta, abi vienā melnumā. 929 17416

Pods podu vārta - abi vienā melnumā. 553 4119

Pods podu vārta, abi vienā melnumā. 935 33821

Pods podu vārta, kamēr abi melni. 1560 2456

Pods podu vārta abi vienā melnumā. 1611 3333

Pods podam smejas, abi melni paliek. 1376 3513

Pods podu vārta - abi vienu melnumu. 1225 6672

Pods podu vārta - abi vienā melnumā. 384 1554

Pods podu vārta, abi vienā melnumā. 1552 13728

Pods podu vārta - abi vienā melnumā. 1552 10827

Pods podu vārta, abi vienā melnumā. 1766 1598

Pods aptraipa podu, kaut abi melni. 556 9857

Pods podu vārta, abi vienā melnumā. 116 4038

Pods podu vārta, abi vienā melnumā. 828 89

Pods podu vārta - abi vienā melnumā. 17 22393

Pods podu vārta - abi vienā melnumā. 464 1764

Pods traipa podu, abi vienā melnumā. 556 8506

Pods katlam smejas - abi melni. 958 4469

Pods katlu vainā, abi melni. 807 871

Podam pods smejās. 202 4664

Pods podam smejas, bet abi melni. 1650 712

Pods podam smejas, abi melni. 1225 28654

Pods podam smejas, abi melni. 1651 5127

Pods podam smejas, abi melni. 872 2921

Pods podam smejas, abi melni. 942 190

Pods podam smejas, abi melni. 1374 2318

Pods podam smejas, abi melni. 1385 350

Pods podam smejas - abi melni. 202 3922

Pods podam smejas, abi melni. 527 31792

Pods podam smejas, abi melni. 968 934

Pods podam smejas, abi divi melni. 1648 504

Pods katlam smejas, bet abi melni. 872 3444

Podiņš grāpītim smejas, bet abi melni. 1376 1597

Pods grāpītim smejas, abi divi melni. 231 9274

Pods no katla smejas, bet abi melni. 508 2051

Pods katlam smejas, abi melni. 202 5099

Pods katlam smejas, abi vienādi. 1652 91

Pods katlam smejas - abi vienādi melni. 1552 4872

Pods katlam smejas, abi melni. 1652 789

Pods podu mazgā - abi vienā melnumā. 101 2887

Pods podam smejas, abi melni. 1024 341

Podiņš katliņam smejas. 159 68

Pods katlam smejas, abi melni. 877 3318

Pods katlam smejas - abi divi melni. 384 1071

Pūds pūdu vuoļoj, obi divi malni. 1368 730

Pūds nu kotla smejas, obi malni. 527 32142

Tas jau nu par ciešu ķeras pogās. 1459 3953

Maza poga, liela brēka. 1001 371

Porkovs na petrovs. 548 2363

Gaidi porkova, gaidi i zīmas. 548 2362

Kad iet uz postu, tad sasien jostu. 1599 6303

Kad iet uz postu, tad sarauj jostu. 1599 2397

Kad iet uz postu, tad sarauj jostu. 609 5470

Skaidri kā uz postu! 1880 2403

Posts labs draugs, kad trauks tukšs. 1597 2494

Posts un bēdu dieniņas. 12 2386

Posts nav bez ērkšķiem. 1738 411

Lepojies, tad tu iesi postā. 1699 4918

Kam nav prōta, tam nav bēdas. 477 649

Neēd, prātu apēdīsi! 1880 2551

Skaidrā prātā skaidrs darbs. 1707 3808

Prātīgs panes neprātīgu. 1552 33116

Viss ko dari, to dari ar prātu. 1766 7152

Kad mierīgs prāts vakarā, tad skaidra galva no rīta. 1599 1682

Prāts apbaida, rokas padara. 776 61

Iedzersim, kamēr vēl skaidrā prātā. 529 1788

Vasals prōts vasolā mīsā. 640 1411

Ar prōtu pastrodōsi vysu. 640 1088

Kō prōts, tō i vaļa. 820 1457

Ar prōtu debesīs ar dorbim elņē. 508 4724

Prāts aug līdz vecumam. 23 5153

Nabogim dūd ar lobu pruotu, bet zagļim un natikļim nadūd. 1263 884

Pruoteņš kai viejeņš - aizamiersu. 1940 5226

Strādā ar prātu. 23 1070

Dzer, bet neaizdzeries, neizdzer prātu. 23 1737

Bez prōtu gudris navar byut. 381 1927

Prots pats nelien golvā. 363 348

Dzeivoj ar sovu prōtu. 508 1941

Ar lobu dzelu, tur prōtu smelu. 1263 1142

Labāk lēnām ap prātu, nekā ātri bez prāta. 508 2202

Lēns un gudrs prāts iztiek ar visiem. 556 8452

Dari ko darīdams, apdomā ar prātu. 1206 700

Nešaubīgs prāts iztur arī visgrūtākos brīžus. 1737 2996

Tev gan ie vairāk prāta kā matu uz galvas. 72 8575

Skaidrā prātā skaidra darīšana. 1552 15766

Kam ir gudrs prāts, tas māju ceļ uz klints, bet kam nav gudrs prāts, tas māju ceļ smiltīs. 1703 1697

Tam no pieciem prātiem viens aizkrāsnī. 556 3062

Ar prātu i kaķi izrāmīt. Ar prātu i kaķi izrūnīt. 529 2194

Pieliec prātu, aiztaupi spēkus. 1385 4765

Prāta jau diezgan, tikai saprašanas nav. 1341 31870

Klausi prātam, bet ne dusmām. 1379 2815

Bez prāta ne pirti neizkurināsi. 1177 18762

Lepns prāts netālu no posta. 796 10477

Gudrs prāts ar labu padomu vairāk maksā nekā  nauda. 1377 986

Kā sviestin iesviedās prātā. 1600 7918

Kur jēmi taidu gudru prōtu. 780 466

Prātu ar maizi neapēd. 556 456

Pret prātīgu, drošu prātu viltība paliek kaunā. 384 598

Ar prātu debesīs, ar darbiem ellē. 384 475

Tev prāts kā slotas kāts. 918 125

Viņš visu prātu putrā apstrēbis. 529 2157

Kō prōts, to i vaļa. 820 266

Labāk pazemīgu prātu turēt ar pazemīgiem, nekā laupījumu dalīt ar lepniem. 1582 2445

Priekš bojā iešanas nāk lepns prāts. 1244 4503

Kā bez prāta. 527 46031

Ļaunam prātam ļaunas sekas. 527 32503

Kam priecīgs prāts, tam laimējās. 527 32288

Lēns prāts nav ar zeltu uzsverams. 556 5384

Priecīgu prāts un sātība, dara cilvēku bagātu. 556 4503

Prātīgs allaž pacieš neprātīgu. 556 4937

Paša prāts salds un gards. 1655 1418

Nevaru ar visiem pieceim prātiem izdomāt. 23 735

Bez prācas šimā saulē propuļsi. 1930 3243

Tas man ne dirsot prātā nenāca. 23 1141

Kad prāts un vārds tev tīrs, tad visur esi vīrs. 1552 10788

Vai nu savu prātu iedosi? 1730 15284

Prāts labprātīgs, bet miesa vāja. 1225 17911

Prātiņ, nāc mājā pie siltiem kāpostiem. 1730 76845

Ak tu tavu prātu, jauns apņēmu līgaviņu. 1576 7965

Cik prātu tik gudrību. 997 8850

Skaidrā prātā skaidra darīšana. 1377 1974

Dari visu ar prātu. 1596 179

Ar cita prātu māju neuzcelsi. 1592 9674

Priecīgs prāts un saticība dara bagātu. 997 13220

Napylns prots kai pavasara lads. 527 33501

Laid prātu krūmos un pats met cilpu kaklā. 1341 30304

Katrs savu prātu izlieto. 400 2558

Otram pa prātam neizdarīsi. 1689 3422

Gudrs prāts drīz atrod padomu. 1377 841

Kam ļauns prātā, tam ļauns sirdī. 527 36817

Prāts saprašanai i aizgājis priekšā. 929 15028

Slinkojot prāts nenesās uz labu. 556 11029

Dari ar prātu, ne ar spēku. 855 58

Prāts apbaida, rokas padara. 776 61

Ja nebūs prāta, nebūs lata. 12 1136

Vairāk ar prātu, nekā ar spēku. 202 4560

Runā ar prātu, strādā ar spēku. 400 2559

Ar prōtu pastrōdoj vysu. 640 1399

Dzīovo ar prātu, ēd ar sātu. 1600 7746

Prōta, kai teļa pakalē. 512 230

Prāts visur der. 508 1602

Gudrs prāts veic katru darbu. 556 8156

Prāts kā zirgam, spēks kā gailis. 10 4276

Priekš bojā iešanas nāk lepns prāts. 387 7050

Ja nebūs prāta, nebūs arī rubļa. 1001 540

Katram uz kā prāts nesās. 12 2393

Prātu ar karoti nevienam neieliesi. 1341 14048

Gudrs prāts panāk viegli melus. 556 5784

Gudrs prāts labākais darba vadonis. 556 7467

Ja visiem pa prātu darīsi, tad pats par muļķi paliksi. 508 2087

Veselīgs prāts vajā katru sapni. 556 10252

Kad prāts uz vārds tev tīrs, tad visur esi vīrs. 834 448

Pošam sovs prōts ir zalta gobols. 1263 765

Kad prāts un vārds tev tīrs, tad visur esi vīrs. 1552 241

Kas prōtā - tys orā. 780 296

Pēc sova prōta strādāt slinkam lobōk. 508 2438

Tam jau sen prātiņš pupās. 1341 23119

Ne ar pieciem prātiem nevar izprast. 1730 76849

Kur izkopts prāts, tur laimīga dzīve. 556 6825

Iedod pusvāciešam zirgu uz nazi ar līdz. 1620 2628

Tev nav ne tik daudz prāta, ka melns aiz naga. 137 738

Nav tik daudz prāta kā melc uz naga. 527 45710

Tev tik daudz prāta kā melns aiz naga. 997 14604

Visiem pa prātam neizdarīsi. 464 5635

Otram pa prātm neizdarīsi. 17 11176

Pēc katra prāta neizdarīsi. 853 154

Njepūlies visiem iztapt pa prātam. 556 5220

Dzeivoj ar sovu prōtu, bet na ar cyta. 508 1425

Dzeivoj ar sovu pruotu, bet na ar cyta. 527 32008

Nadzeivoj ar cyta prōtu, bet ar sovu. 679 1034

Gudrs prāts izglābj pašu un citus. 1377 991

Godīgs prāts izglābj pašu un citus. 1377 970

Godīgs prāts izglābj pašu un citus. 1750 4301

Jaunam jauns prāts. 609 5105

Jaunam jauns prāts. 917 6467

Vecam vecs prāts. 116 11615

Vecam bērna prāts. 1600 7823

Čužajā pusē cylvāks vairuok daboj pruota nakai sovā. 1263 1134

Čužajā pusē cylvāks vairuok daboj pruota nakai sovā. 1940 2974

Patikšana ir, bet pruota nav. 1940 2913

Patikšana ir, bet pruota nav. 1203 1013

Poša pruots ir zalta gobols. 1940 2732

Poša pruots ir zalta gobols. 1263 765

Eiss prōts kai vystai. 477 831

Prōts kai vystai. 508 2359

Ar prātu var kaķi izrūnīt, bez prāta nekā. 1880 3249

Cik prōta kai teļam. 740 18412

Ar prātu zirgu nebarosi. 1385 4779

Prāts aug līdz ar cilvēku. 1668 6535

Prāts aug līdz ar cilvēku. 1688 1945

Prāts aug līdz ar cilvēku. 1722 4896

Prāts aug līdz ar cilvēku. 1798 2149

Prāts aug līdz ar cilvēku. 1805 2533

Prāts aug līdz ar cilvēku. 527 36680

Prāts līdz ar cilvēku aug. 609 5456

Prāts aug līdz ar cilvēku. 553 5184

Prāts aug līdz ar cilvēku. 1225 6799

Prāts aug līdz ar cilvēku. 1552 12375

Prāts aug līdz ar cilvēku. 464 5661

Prāts līdz ar cilvēku aug. 67 1076

Prāts aug līdz ar cilvēku. 384 332

Prāts aug līdz ar cilvēku. 1771 5026

Prāts aug līdz ar cilvēku. 375 4374

Prāts aug ar cilvēku. 556 416

Prāts aug līdz ar cilvēku. 961 1338

Prāts aug līdz ar cilvēku. 116 25128

Prāts aug līdz ar cilvēku. 454 17

Prāts līdz ar cilvēku aug. 1444 625

Kas prātā, tas mēles galā. 1668 6807

Kas prātā, tas mēles galā. 609 5450

Kas prātā, tas mēles galā. 929 42586

Kas prātā, tas mēles galā. 1614 704

Kas prātā, tas mēles galā. 1552 12371

Kas prātā, tas mēles galā. 1239 2050

Kas prātā, tas mēles galā. 1798 2057

Kas prātā, tas uz mēles. 556 3016

Kū pruots dūmoj, tū mēle izrunoj. 1940 2693

Kū pruots dūmoj, tū mēle izrunoj. 1940 2693

Kas prātā, tas mēles galā. 527 32902

Kas prātā, tas mēles galā. 556 5096

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1010 4409

Ar mundru prātu visu var padarīt. 1773 578

Ar gudru prātu visu ko var panākt. 1726 647

Ar gudru prātu var visu padarīt. 94 1400

Ar gudru prātu var visu padarīt. 13 3336

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1164 189

Ar gudru prātu var visu padarīt. 609 2317

Ar gudru prātu var visu ko padarīt. 796 3439

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1696 5920

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1225 2906

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1624 327

Ar gudru prātu var visu padarīt. 929 21141

Ar gudru prātu var visu padarīt. 70 3299

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1652 147

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1372 5090

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1591 811

Ar mundru prātu var visu padarīt. 1374 2496

Ar gudru prātu var panākt visu. 917 5611

Ar gudru prātu var panākt visu. 917 1885

Ar gudru prātu var panākt visu. 917 2442

Ar gudru prātu var visu padarīt. 917 3417

Ar gudru prātu var visu padarīt. 917 4745

Ar gudru prātu var daudz ko padarīt. 884 4923

Ar gudru prātu visu var padarīt. 929 23769

Ar gudru prātu var visu padarīt. 949 903

Ar gudru prātu var visu padarīt. 917 2679

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1552 260

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1594 4800

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1650 2185

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1079 2141

Ar mundru prātu visu var padarīt. 1765 2000

Ar jautru prātu un labu gribu daudz var padarīt. 1765 3296

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1459 3857

Ar gudru prātu var visu padarīt. 840 794

Ar gudru prātu var visu padarīt. 840 1139

Ar gudru prātu visu var padarīt. 17 29535

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1239 1950

Ar gudru prāt var visu padarīt. 17 20690

Ar gudru prātu var visu padarīt. 67 1135

Ar gudru prātu var visu padarīt. 67 2103

Ar gudru prātu var visu padarīt. 556 5293

Ar gudru prātu var visu padarīt. 17 8784

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1079 1467

Ar gudru prātu var visu padarīt. 828 6484

Ar gudru prātu var visu padarīt. 828 16052

Ar gudru prātu var visu padarīt. 506 852

Ar gudru prātu var visu padarīt. 384 3086

Ar gudru prātu var visu padarīt. 384 2601

Ar gudru prātu var visu padarīt. 17 19084

Ar podumu i kāķi ruoma, ar maņu i ūdu. 41 234

Ar prātu ī kaķi rūnī. 17 8027

Ar priecīgu prātu visu var padarīt. 1459 3228

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1552 4207

Ar mundru prātu var vysu padarīt. 820 1603

Ar gudru prōtu var vysu padarīt. 512 1255

Ar mundru prōtu var vysu padarīt. 820 236

Ar prōtu darīdams visu paspēsi. 1341 19321

Ar gudru prātu var visu padarīt. 1511 361

Prāts strādā vairāk kā spēks. 556 474

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 958 3597

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1688 802

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 997 14075

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku.  

Ar prātu padara vairāk nekā ar spēku. 997 14976

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 925 1389

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1690 1959

Ar prātu vairāk padara, nekā ar spēku. 1276 1374

Ar prātu padara vairāk, nekā ar spēku. 1693 2514

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1244 6139

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1660 783

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 926 50

Ar prātu padara vairāk nekā ar spēku. 958 7116

Ar prātu vairāk padara, nekā ar spēku. 230 4287

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1208 5293

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 958 2594

Ar prātu padara vairāk nekā ar spēku. 1188 8319

Ar prātu padara vairāk nekā ar spēku. 1668 6808

Ar prātu vairāk padara, nekā ar spēku. 1476 7995

Ar prātu padara vairāk, nekā ar spēku. 1594 1988

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 935 34144

Ar prātu vairāk padara, nekā ar spēku. 927 697

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1552 15267

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1629 638

Ar prātu vairāk padarīsi nekā ar spēku. 84 11692

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 941 1949

Ar prātu vairāk padara kā ar spēku. 1379 1963

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1596 46

Ar prātu dažs padara vairāk nekā ar spēku. 1225 6800

Ar prātu padara vairāk, nekā ar spēku. 553 5185

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1626 5839

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1654 4462

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1591 1388

Ar prātu padara vairāk, nekā ar spēku. 464 5663

Ar prātu padara vairāk, nekā ar spēku. 1557 910

Ar prātu padara vairāk nekā ar spēku. 220 1562

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 12 2676

Ar prātu vairāk padara, nekā ar spēku. 231 7345

Ar prātu vairāk padara, nekā ar spēku. 1379 1609

Ar prātu vairāk var padarīt nekā ar spēku. 1592 8419

Ar prātu vairāk padara, nekā ar spēku. 1626 912

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1592 1113

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1652 4329

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 70 2070

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 70 482

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1650 1330

Ar prātu vairāk padara, kā ar spēku. 1404 620

Ar prātu var vairāk padara, nekā ar spēku. 1880 3263

Ar prātu vairāk padara, nekā ar spēku. 1880 2998

Ar prātu vairāk padara, nekā ar spēku. 1009 419

Ar prātu padara vairāk nekā ar spēku. 84 2824

Ar prātu vair vairāk padarīt nekā ar spēku. 1591 96

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1573 3283

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1630 451

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 949 715

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1552 10891

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1748 679

Ar prātu vairāk padara kā ar spēku. 1552 13620

Ar prātu padara vairāk nekā ar spēku. 116 25129

Ar prātu var vairāk padarīt, nekā ar spēku. 1900 2724

Ar prātu vairāk padara, nekā ar spēku. 1074 360

Ar prātu padara vairāk nekā ar spēku. 1021 394

Ar prātu vairāk padara, nekā ar spēku. 585 448

Ar prātu padara vairāk, nekā ar spēku. 1643 329

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 961 1131

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1552 3421

Ar prātu vairāk padara, nekā ar spēku. 840 1488

Ar prātu padara vairāk, nekā ar spēku. 375 4375

Ar prātu vairāk padara, nekā ar spēku. 454 18

Ar padomu dažkārt var vairāk padarīt nekā ar spēku. 1552 27946

Vairāk ar prātu padara nekā ar spēku. 529 2158

Dažs ar prātu var vairāk padarīt, kā cits ar spēku. 1341 19319

Ar prātu vairāk dara nekā ar spēku. 831 11

Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku. 1511 418

Paša prāts salds un gārds. 527 36710

Paša prāts - salds un gārds. 1685 81

Paša prāts, salds un gārds. 609 2351

Paša prāts salds un gards. 609 5453

Paša prāts - salds un gards. 1084 1217

Paša prāts salds un gārds. 1595 1616

Paša prāts salds un gards. 1654 306

Paša prāts salds un gards. 1601 1159

Paša prāts - salds un gārds. 1376 198

Paša prāts - salds un gārds. 1372 3951

Paša prāts salds un gards. 1379 6588

Paša prāts salds un gards. 116 19255

Paša prāts salds un gārds. 1738 960

Paša prāts - salds un gārds. 1766 312

Paša prāts salds un gārds. 17 29763

Paša prāts - salds un gārds. 1444 622

Paša prāts salds un gārds. 17 20730

Paša prāts salds un gards. 1429 697

Paša prāts salds un gards. 935 24921

Vecs ar prātu, jauns ar spēku. 1618 365

Vecs ar prātu, jauns ar spēku. 1642 713

Vecs ar prātu, jauns ar spēku. 1225 7461

Vecs ar prātu - jauns ar spēku. 699 124

Vecs ar prātu, jauns ar spēku. 781 635

Vecs ar prātu, jauns ar spēku. 116 14139

Vecs ar prātu, jauns ar spēku. 1752 310

Labāk vecs ar prātu, nekā jauns ar spēku. 375 9118

Vecs ar prātu padara vairāk, kā jauns ar spēku. 568 1099

Vecam prāts, jaunam spēks. 72 13978

Jauns ar protu, vacs ar padūmu. 1925 3682

Vecs ai prātu, jauns ai spēku. 1940 4405

Vacs ar prōtu, jauns ar spēku. 640 1773

Prātiņ, nāc mājā! 1688 2190

Prātiņ, nāc mājā. 1188 8351

Prātiņ, nāc mājās! 1661 4406

Prātiņ, nāc mājās, nu ir gods pa lauku! 1724 295

Prātiņ, nāc mājā. 353 6823

Prātiņ, nāc mājās! 1225 2959

Prātiņ, nāc mājās. 1552 25334

Prātiņ, nāc mājās. 1377 383

Prātiņ, nāc mājās! 1592 2149

Prātiņ, nāc mājās. 1385 2669

Prātiņ nāc mājās. 231 2324

Prātiņ, nāc mājā. 17 16902

Prātiņ, nāc mājās. 935 33245

Prātiņ, nāc mājā! 997 8044

Prātiņ, nāc mājā! 1728 3413

Prātiņ, nāc mājās. 1444 623

Prātiņ, nāc mājā, velc kurpes kājā. 584 4113

Ak, prātiņ, nāc mājās. Antiņ, kur stabulīte! 1600 7688

Prātiņ, nāc mājās! 1552 3539

Ok prātiņ! Nāc mājā! 529 910

Prātiņ, nāc mājā. 17 14541

Prātiņ, nāci mājā! 556 406

Prātiņ, nāc mājās. 840 632

Prātiņ, nāc mājās. 840 2758

Prātiņ, nāc mājās! 639 177

Prātiņ, nāc mājā, velc biksītes kājā! 1771 470

Prātiņ, nāc mājās. 114 287

Ak prātiņ! Nāc mājās! 529 2160

Prāts par jūru, mugura pret mūri. 1730 15300

Prāts par jūru, liela bēda. 1552 13904

Prōts aiz jyuru, a pats palnūs sēd. 679 647

Prāts par jūru, pats aizkāsnē. 1653 881

Prāts pār jūru, mugura pie mūra. 861 2046

Prāts pār jūru, mugura pie mūra. 1183 917

Prāts pār jūru, mugura pie mūra. 935 34105

Prāts pār jūru, mugura pie mūra. 1202 2758

Prāts pār jūru, mugura pie mūra. 1225 21638

Prāts uz jūru, mugura pie mūra. 1225 30950

Prats pār jūru, mugura pie mūra. 1225 2957

Pats pār jūru, mugura pie mūra. 1024 153

Prāts pār jūru, pakaļa pelnos. 872 46

Prōts aiz jyuras, pats palnūs. 819 435

Prōts jūrā, čūkš palnūs. 577 153

Prāts jūrā, dirsa pelnos. 1758 369

Prāts par jūru, dibens pelnos. 220 2855

Prāts par jūru, pakaļa pelnos. 1225 21592

Brauc pa jūru, pakaļa pelnos. 506 1198

Prāts pār jūru, pakaļa pelnos. 1225 11335

Tev jau pruots iz jiurys a čūksts palnūs. 1940 4143

E, ko nu tas! Tam jau prāts pār jūru, dirsa pelnos. 1880 3244

Prōts par jouru, smēsts daguna golā. 1556 16

Prōts az jyuras, nōve aiz kolna. 820 1452

Prōts aiz jyuras smērta aiz kokla. 366 135

Prōts aiz jiuras, smiere uz kokla. 906 2135

Ar prātu debesies, ar prātu pelnos. 400 2171

Ar prātu debesīs, ar kōjom palnūs. 1899 332

Prōts dabasūs, aste palnūs. 367 123

Ar prātu debesīs, ar asti pelnos. 1459 2532

Prāts debesīs, pats pelnos. 956 149

Prāts debesīs, pats pelnos. 1730 62787

Prāts debesīs, dibens pelnos. 67 2013

Prāts gaisā, pakaļa pelnos. 529 2159

Prāts goisā, pokaļa palnos. 529 917

Prāts debesīs, dibens pelnos. 935 34423

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1493 3783

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1661 4407

Prāts debesīs, deguns pelnos. 997 8045

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1493 4203

Prāts debesīs, deguns pelnos. 13 125

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1244 4502

Prāts debesīs, deguns pelnos. 796 17297

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1008 4540

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1668 6809

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1805 1883

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1684 335

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1668 5755

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1688 2221

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1225 2952

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1551 5275

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1650 27

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1642 1811

Prāts debesīs, deguns pelnos. 8 1681

Prāts debesīs, deguns pelnos. 927 5234

Prāts debesīs, deguns pelnos. 929 6284

Prāts debesīs, bet deguns pelnos. 1557 1153

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1379 7409

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1576 7423

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1202 2092

Prāts debesīs, deguns pelnos. 527 20710

Prāts debesīs, deguns pelnos. 17 28886

Ar prātu debesīs, ar degunu pelnos. 556 6572

Prāts debesīs, deguns pelnos. 17 27055

Prāts debesīs, deguns pelnos. 464 6691

Prāts debesīs, deguns pelnos. 202 3965

Prāts debesīs, deguns pelnos. 17 8611

Prāts debesīs, deguns pelnos. 67 1218

Prāts debesīs, deguns pelnos. 210 1042

Prāts debesīs, deguns pelnos. 67 2223

Prāts debesīs, deguns pelnos. 639 178

Prāts debesīs, deguns pelnos. 67 1409

Prāts debesīs, deguns pelnos. 527 31911

Prāts debesīs, deguns pelnos. 105 473

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1729 1435

Prāts debesīs, neprāts pelnos. 1444 624

Prāts debesīs, deguns pelnos. 1552 4668

Tam prāts debesīs, deguns pelnos. 1730 16513

Prāts debesīs, deguns pelnos. 615 96

Prōts debosūs, daguns polnūs. 418 1987

Prōts dabasūs, daguns palnūs. 1470 614

Tik daudz prāta, cik vistas kājai gaļas. 1492 541

Tev nav tikdaudz prāta kā vistas kājā gaļas. 353 3858

Tikdaudz prāta kā vistas kājā gaļas. 202 7494

Tev tik daudz prāta, kā vistas kājai gaļas. 754 281

Tik daudz prāta, kā vistas kājā gaļas. 1170 633

Tev tik daudz prāta, kā vistas kājā gaļas. 1084 6450

Tev tik daudz prāta kā vistas kājā goļas. 529 911

Tam ir gan tik daudz prāta, kā vistas kājā gaļas.Bb 13 1583

Tik prāta, cik vistas kājā gaļas. 1552 912

Tam tik prāta, kā vistas kājā gaļas. 17 18237

Tik daudz tev prāta, cik vistas kājā gaļas. 929 53393

Tev tik prāta, cik vistas kājā gaļas! 1552 6481

Tik pi tevis prōta, cik vystas kojā gaļas. 828 11830

Cik tev prōta, kai vystas kojā gaļas. 640 357

Tev tik daudz prōta, kai vystas kojā gaļas. 741 170

Tik tev prōta, kai vyutys kōjā galis. 40 766

Prōta kai vystas koja gaļas. 363 6103

Ko nu par tevi runāt, tev tik daudz prāta kā vistas kājā gaļas. 1341 4184

Tik vin pruota, cik vystai kuojā gaļis. 1945 4318

Viņš prātu maizē apēdis. 1600 5592

Viņš prātu maizē apēdis. 1600 5580

Viņš prātu maizē apēdis. 1805 132

Viņās prātu maizē apēdis. 840 653

Viņās prātu maizē apēdis. 1771 443

Viņš prātu maizē apēdis. 1552 4667

Gudrs būtu, bet prāta nav. 1552 11777

Gudrs būtu, kad prāta nav. 384 833

Gudrs būtu, kad prāta nav. 1444 669

Gudrs būtu, tik prāta nav. 8 1594

Ar prātu Rīgā, ar darbiem aizkrāsnē. 1008 380

Ar prātu Rīgā, ar darbiem aizkrāsnē. 1225 30949

Ar prātu Rīgā, ar darbiem aizkrāsnē. 67 3168

Ar prātu Rīgā, ar darbiem aizkrāsnē. 94 5318

Ar prātu Rīgā, ar dirsu pelnos. 450 1564

Īss prāts, īss padoms. 1225 33340

Īss prāts, īss padoms. 1225 16628

Īss prāts, īss padoms. 1225 1440

Gudrs prāts drīz atrod padomu. 1750 4298

Gudrs prāts atrod drīz padomu. 384 509

Gudrs prāts drīz atrod padomu. 384 3820

Gudris prāts atrod padomu. 384 2285

Kotrs dzīvo pēc sava prāta. 1455 6664

Katris dara pēc sava prāta. 1347 393

Kotrs dora pēc sova prōta. 508 1866

Kotrys pa sovam prōtam dzeivoj. 740 10798

Kam prōts, tam ari bāda. 477 648

Kam prāts, tam bēdas. 1668 6536

Kam prāts, tam bēdas. 17 25179

Ar cita prātu nekur netiksi. 740 13731

Ar cyta prōtu nekur natiksi. 508 2606

Ar cita prātu māju neuzcelsi. 884 985

Ar cyta prōtu tōli natiksi. 508 3596

Ar mundru prātu visu var viegli padarīt. 556 5583

Ar mundru prātu visu var viegli padarīt. 925 1464

Ar prōtu vysu prōtīgi podorīsi. 508 3609

Gudrs prāts veic lielus darbus. 556 9716

Bez prāta gudrs, bez monta bogots. 366 147

Bez prōta gudrs, bez monta bogots. 966 410

Bez prōta gudris, bez monta bagats. 831 66

Bez prōta gudrs, bez naudas bogots. 819 462

Prātiņš ciemā taisījās, krekliņš speltē žāvējas. 1552 29223

Prātiņš kāzās dāvājās, krekliņš speltē žāvējās. 1055 268

Prātiņš kāzās cilājās, krekliņš pirtī žāvejās. 220 882

Prātiņš ciemā domājās, krekliņš pirtī žāvējās. 1596 3399

Prātiņš kāzās priecājās, krekliņš speltē žāvējās. 1127 2894

Kas prosa, tys daboj. 970 49

Kas prosa, tus dabōj. 508 1335

Kas prosa, tys dabōj. 508 1492

Kas daudz prasa, tam maz tiek. 834 9128

kas daudz prasa, tas maz dabū. 508 2031

Kas daudz prasa, tam maz tiek. 834 2876

Kas prasa: "Vai gribi?" tas labprāt nedod.Bb 17 898

Kas prasa: "Vai gribi?" labprāt nedod. 1730 59008

Lobōk paprasiāt na zagt. 679 1278

Labāk prasīt, nekā zagt. 529 2122

Kas prasa vai grib, tas labprāt nedod. 1582 2875

Kad tev kāds prasa, atsaki: es nezinu. 1730 66442

Parsei kai cyuka zērņūs. 740 10841

Kas prasa vai gribi, tas ne labprāt dod. 1084 6383

Cik prasa, tik dabū. 1 1305

Kas daudz prasa, tas dabon pulka atbildes. 527 43472

Kas maz prasa, tam daudz tiek dots. 116 3626

Ko prasi kā čigāns! 1860 1675

Kas prasa - vai gribi - tas labprāt nedod. 1596 2213

Prosa kai duraks. 465 186

Ka nav, prasi, bet pats neaiztiec. 1225 11086

Prasīts makā nekrīt. 997 841

Cik prasa, tik dabū. 1 2667

Kā prasa, tā atbild. 884 875

Kā prasa, tā atbild. 464 6838

Kā prasa, tā atbild. 1084 1219

Kad prasa, tad atbild. 1668 8188

Kā prasa, tā atbild. 1376 954

Kā prasa, tā atbild. 527 32903

Kā prasa, tā atbild. 1225 29245

Prasa, kā žīds ceļu. 508 1594

Prasa kā žīds ceļu zinādams. 501 234

Prasa kā žīds ceļu zinādams. 1225 4806

Prosa koa žeic ceļu. 1268 648

Slimam prasa, veselam dod. 1599 5183

Slimam prasa, veselam dod. 353 10325

Slimam prasa, veselam dod. 1620 1976

Kas prot, tas dara. 1552 15470

Kas naprūt strōdōt, tos prūt malot. 508 2375

Kas prot melot, tas prot zagt. 508 1562

Kas prot dievoties, tas prot piemānīt. 1206 3330

Ar cyta prōtu dzeivōdams bogotības napidzeivōsi. 508 1426

Kas prot lūgt, tas nekad aizmirsts netiek. 3 1672

Mōcīs, tad verēsi ar prōtu vairāk nakai ar spāku. 512 1251

Neprot ne mē, ne bē. 609 5389

Kas neprot paklausīt, tas nekad nepratīs pavēlēt. 13 290

Kas neprot klausīt, tas nekad nepratīs pavēlēt. 1552 5998

Kas prot, tam nāk. 935 20338

Pravietis savā zemē netiek cienīts. 527 25158

Pravietis tēvu zemē netiek cienīts. 584 4127

Savā pagastā pravieti necienī. 1838 4294

Pravieti tēvzemē necienī. 387 9082

Praviets savā vidū netiek cienīts. 834 3693

Praviets tēva zemē netiek cienīts. 17 8771

Praviets tēva zemē netop cienīts. 997 6980

Praviets tēvzemē netiek cienīts.3961 3770

Pravietis savā tēva zemē netop cienīts. 208 1573

Praviets savā tēvu zemē netiek cienīts. 116 23844

Pravietis savā tēvuzemē nav cienīts. 1798 263

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1697 1097

Neprātība padara ļaunumu vēl lielāku. 1668 3518

Prātītgs vairāk noklausās, nekā runā. 17 688

Vai nu prātīgs? 1730 56509

Prātīgs panes neprātīgu. 1552 12372

Prātīgs panes neprātīgu. 1225 22685

Prātīgs panes neprātīgu. 1668 6813

Naasmu tik bedns, lai pērktu sliktu preci. 780 468

Iet kā preci pārdevis. 1225 761

Lati moksōj, lota prece. 508 1476

Katrs savu preci slavē. 1598 1217

Laba prece pati sevi slavē. 759 8365

Kāda prece, tāda manta. 116 6993

Uz labu preci daudz pircēju. 926 2275

Laba perce pati sevi liela. 1177 20705

Lēta prece tukšo maku. 1805 1863

Lēta prece tukšo maku. 527 31577

Lēta prece tukšo maku. 527 24313

Lēta prece tukšo maku. 1689 922

Lēta prece tukšo maku. 1244 4483

Lēta prece tukšo maku. 387 7017

Lēta prece tukšo maku. 927 1744

Lēta prece tukšo maku. 1379 7404

Lēta prece tukšo maku. 1641 734

Lēta prece tukšo maku. 1225 1574

Lēta prece tukšo maku. 464 5827

Lēta prece tukšo maku. 1594 5077

Lēta prece tukšo maku. 1551 6296

Lēta prece tukšo maku. 1642 1676

Lēta prece tukšo maku. 202 3972

Lēta prece tukšo maku. 1552 13753

Lēta prece tukšo maku. 1729 1247

Lēta prece tukšo maku. 17 23038

Lēta prece tukšo maku. 1137 880

Lēta prece tukšo maku. 699 132

Lēta prece tukšo maku. 116 16088

Lēta prece tukšo maku. 384 621

Lēta prece tukšo maku. 454 42

Lēta prece tukšo maku. 828 16618

Lēta prece tukšo maku. 116 5962

Lēta prece tukšo maku. 1756 4515

Kāda prece, tāda nauda. 855 5234

Lēta prece - tāda nauda. 205 733

Kāda prece, tāda nauda. 1552 6591

Kāda prece, tāda cena. 1635 827

Tad brauks precinieki, kad pūcei aste ziedēs. 1341 21979

Ej nu projām, kar augšā pie akas staba, lai tur vicinājas, nesoli to man. 23 8716

Katrs prec pēc sava prāta. 609 5451

Precējies, kamēr vēl ir jaunaks. 556 2731

Kas par preciniekiem bez alus. 508 1537

Kāmēr viens pāri apprecās, velns noplēšot deviņi pāri pastalu. 1596 3353

Kāmēr viens pāris apprecējas, tikmēr velns noplēš deviņi pāri za'baku. 1594 4925

Precēties grib, pātarus nemāk. 1188 7858

Precēties grib, pātarus nemāk. 1276 4994

Precēties grib, pātarus nemāk. 609 5415

Precēties grib unpātarus nemāk. 1629 2755

Precēties grib, bet pātarus nemāk. 1341 3016

Precēties grib, pātarus nemāk. 1225 22693

Precēties grib, pātarus nemāk. 1551 6158

Precēties grib, pātarus nemāk. 1798 2068

Precēties grib, pātarus nemāk. 639 176

Precēties grib, pātarus nemāk. 556 388

Precēties grib, pātarus nemāk. 116 23004

Precēties grib, pātarus nemāk. 1730 56683

Precēties grib, pātarus nemāk. 1730 16520

Priecīgs kā cīrulis pavasarī. 1657 2730

Priecīgs kā zvirbulis pavasarī. 1552 15609

Kas priecīgs, tas runīgs. 584 4140

Maz kas vajadzīgs pie prieka, priecīgam metrūkst nenieka. 1724 2382

Kur prieks, tur bēdas. 1008 2263

Tavi prieki ir arī mani prieki. 556 6480

Nav tādu prieku, kas neapnīk. 997 11514

nav tādu prieku pasaulē, kas neapniktu, nav tādu bēdu pasaulē, kuru neizciestu. 997 16284

Tas prieks viņa tīrais sūds. 142 2866

Prīcas un bādas taipat ir augstim kai i zamim. 1263 930

Prīcas un bādas taipat ir augstim kai i zamim. 194012856

Kas vienam lieks, tas otram prieks. 1552 10532

Kas vienam lieks, tas otram prieks. 116 17416

Kas agri priecājas, tas vēlāk nospļaujas. 807 2878

Prieks redzēt un bēd skatīties. 448 290

Prieki un asaras vienā kulītē. 1699 4901

Nepriecājies par cita nelaimi, jo tu nevari zināt kāds liktens tevi gaida. 1685 345

Kas tev to prieku var liegt. 1225 11060

Dalīti prieki - divkārši prieki, dalītas bēdas - pusbēdas. 719 296

Prīcas un bādas taipat ir augstim kai nu zamīm. 1263 930

Dalīti prieki ir dubultprieki un dalītas bēdas ir pusbēdas. 848 3409

Dalīti prieki - dubulti prieki, dalītas bēdas - pusbēdas. 1552 28948

Kas jūt prieku, tas arī jūt bēdas. 556 5605

Kādā paēnā tu dzīvo, tādā priecājies. 759 1336

Priecājas kā vārna uz vāja sivēna. 17 8591

Prieks kā zirgs. 529 458

Priecīgs kā cīruls pavasarī. 384 728

Priecīgs kā cīrulis pavasarī. 1715 1286

Priecīgs kā cīrulis pavasarī. 1552 9041

Kas vienam prieks, tas otram bēdas. 997 16123

Prieks būs piecelties un vecu vaigu godāt. 1262 1981

Kas vienam prieks, tas otram bēdas. 997 15158

Prieks ir taisnību darīt, bet ļaundarītājam bailies. 12 1234

Kur prieki, tur bēdas. 556 2975

Kas par prīku ja na muns. 508 2320

Kam priecīgs prāts, tam laimējās. 10 4025

Īsts prieks nav pērkams un paķerams. 1674 325

Maz vajaga pie prieka, priecīgam netrūkst ne nieka. 116 16091

Kas priecīgs, tas runīgs. 116 1597

Prīkam gari sūli. 1209 502

Priecājies ar priecīgu, bēdājies ar bēdīgu. 230 3324

Priecīgs kā sivēns salmos. 1802 2002

Nevajaga par daudz priecāties, jo pēc priekiem nāk bēdas. 1206 6558

Ja tev prieks par cita laimi būs, cita laime tava kļūs. 220 2696

Priecīgs kā pavasaris, bagāts kā rudens. 1177 23559

Kas priecīgs, tas devīgs. 464 6369

Priecājās kā Izraēļa bērni tuksnesī. 1900 900

Kas vienam nederīgs un lieks, tas otram iegūt prieks. 927 5739

Nepriecājies turpu iedams, priecājies kad atpakaļ nāksi. 1379 2380

Visi prieki apnīk, visas bēdas var pārciest. 1459 4155

Lela prīca uz loba naīt. 1252 58

Prīkam gari sūļi. 509 1480

Nu lelim prīkim bādas nōk. 508 3593

Naprīcōjis atradis, naskumsti pazaudējis. 509 1320

Prieks ir vislabākais ārsts. 1689 3629

Prieks ir vislabākais ārsts. 1773 3160

Prieks ir vislabākais ārsts. 1703 1135

Prieks ir vislabākais ārsts. 1602 9238

Pēc priekiem nāk bēdas, pēc dienas nāk nakts. 1805 4684

Drīz prieki smaida, drīz bēdas gaida. 997 16320

Pēc priekiem nāk bēdas, pēc lietus nāk saule. 387 5058

Pēc priekiem nāk bēdas. 796 11497

Pēc priekiem nāk bēdas. 1492 370

Pēc priekiem nāk bēdas. 387 7301

Pēc priekiem nāk bēdas. 1276 5361

Pēc priekiem nāk bēdas. 121 1429

Pēc priekiem nāk bēdas. 796 14436

Pēc priekiem nāk bēdas. 997 78067

Pēc priekiem nāk bēdas. 1597 839

Pēc priekiem nāk bēdas. 1592 8420

Pēc priekiem nāk bēdas. 1225 5638

Pēc priekiem nāk bēdas. 1177 7189

Pēc priekiem nāk bēdas. 1225 14640

Pēc priekiem bēdas. 17 2465

Pec priekiem nak bedas. 23 3493

Nav prīka bez bādom. 780 501

Ar raudādamiem raudi, ar līksmiem priekus baudi. 925 1469

Ar raudadamiem raudi, ar līgsmiem prieku baudi. 230 3362

Ar raudāmiem raudi, ar līksmiem prieku baudi. 231 3247

Ar raudādamiem raudi, ar līksmiem prieku baudi. 1374 3282

Ar raudādamiem raudi, ar līksmiem prieku baudi. 1611 2653

Ar raudamiem raudi, ar līksmiem prieku baudi. 1225 14319

Raudi ar raudāmiem, ar līksmiem prieku baudi. 17 14972

Ar raudamiem raudi, ar līksmiem prieku baudi. 1459 420

Priecājās kā bērns par pīrāgu. 1600 5589

Priecājās kā bērns par pīrāgu. 1690 1939

Priecājās kā mazs bērns par pīrāgu. 1805 113

Priecājās kā bērns par pīrāgu. 609 4811

Priecājas kā bērns par pīrāgu. 1602 909

Priecājas kā bērns ar pīrāgu. 1377 384

Priecājās kā bērns par pīrāgu. 1880 3250

Priecājās kā bērns par kliņģeri. 1557 3806

Priecājās kā bērns par pīrāgu. 1630 146

Priecājās kā bērns par pīrāgu. 1459 1287

Priecājās kā bērns par pīrāgu. 529 700

Priecājās kā bērns par pīrāgu. 828 8191

Priecājās kā bērns par pīrāgu. 114 324

Priecājas kā bērns par pīrāgu. 639 183

Priecājas kā bērns par pīrāgu. 840 616

Priecājās kā bērns par klinģeri. 556 322

Priecājās kā mazs bērns par kliņģeri. 556 2600

Priecājas kā bērns par pīrāgu. 1429 858