Rokas - runcis

 

Rokas kā miroņam, kā ledus. 23 934

Roka, kas dod, nekad nepazudīs nekur. 926 2293

Ko rokas padara, to acis apbrīno. 556 4602

Ar vinu rūku krystu mat, ar ūtru cytam acī baksta. 1925 2293

Ko tu te slaisti rokas kā airus. 142 2857

Bučo roku jeb pakaļu, tā pati āda. 142 1181

Tas vairs tavas rokas nesildīs. 23 1272

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 17 193

Negaidi velti uz cietiem. Pieliec pats roku tad darbu veiks un būs maize. 1 84

Ar rūkām īdūd, ar kōjom meklej. 1542 1035

Ēdot vajaga vienas rokas, pelnot četras. 1591 1217

Devīgai rokai dievs palīdz. 1900 844

Četras rokas, laba maize. 1772 117

Četras rokas nobeidz darbu. 1659 526

Sveša roka - smaga roka. 1551 4168

Neņem rokās uguni. 1374 4847

Pasniedz roku savam kaimiņam. 1225 28779

Ko rokas pelna, to mugura maksā. 1244 9580

Ar cyta rūkom tikai žāru grōb. 1542 768

Rokas iet kā vējeņu spārni. 1341 31822

Negrūdi rokas ērkšķos, tās sāpēs. 556 6256

Jo grib grobs ar obejom rukom, ar vīnu nava grobt. 831 70

Kādas tam rokas, kādas tam kājas. 584 189

Zaļa roka, slaida valodiņa. 1685 261

Adgryustuos rykys nadaliksi. 1344 529

Ar vieglu roku allaž asu rīksti griež. 1341 31036

Kad roku nebūs, tad tālu netiksi. 1652 2658

Ņem, kas rokā krīt. 926 734

Mazi lauza rokas, lieli - sirdi. 1766 548

Palīdz ar kreisās rokas mazo pirkstiņu. 556 7128

Uz vienu roku dzīvot nav slikti. 556 10202

Daudz ir to, kas roku sniedz, maz ir to, kas līdzi cieš. 8 2862

Viņam rūcinas nu zalta, kū jem tū i izdora. 548 2423

Labā roka aizvien stiprāka nekā kreisā roka. 556 5639

Jo vājākas rokas, jo stiprāks prāts. 556 11888

Runoj kai ar cymdim. 1151 297

Rūceņis mozys kai ļeļei. 1344 247

Abas rokas tukšas. 556 399

Vēl nav rokā, vēl ir kokā. 1120 165

Ieķer roku mēslos - nomazgāso, bet ieķer citur, tad nē. 1225 8205

Bāz roku ķešā, bāz otrā - visas tukšas. 1225 10712

Iedod ar rokām, meklē ar kājām. 935 36684

Glābjas, bet kož rokā. 739 9582

Čakla roka dara bagātu, slinka roka dara nabagu. 1595 19

Dieva roka zaļa, bagāta. 1650 2236

Labāk ar abām rokām dot, nekā ar vienu jemt. 1084 7826

Kas pa rūkai īt, tys i naglauzs speid. 679 1348

Rūkas kei kurmuļs. 679 1241

Kur rūka, kur kōja. 679 1564

Nav no rokas ēdinājams. 759 3245

Kam rukom persti leli, tys navar byut rakstitojs. 400 3414

Rokas padara, acis nobrīnas. 527 9276

Nestiep roku pēc visa ko acs ierauga. 961 4211

Ņem kas rokās krīt. 1685 265

Ar otra roku viegli sist. 1472 2323

Kas ātri ķer, tam sadeg rokas. 968 942

Vairāk ar rokām nekā ar muti. 1225 5680

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 1279 2179

Strādā abām rokām, tad tev tiks. 1084 4745

Karsti kampj, rokas deg. 1624 89

Laba roka ceļ bagātu, slikta nabagu. 997 2829

Daudzi ir to, kas roku spiež, maz ir to, kas līdzi cieš. 796 18611

Man roka jau niez. 1225 5405

Devīga roka nav tauka. 12 1293

Čigans saka: "Lai tā roka atkalst, kas no sevim labu stumj". 432 76

Arī kreisā roka strādā, ja labās rokas nav. 556 10725

Rokas svaidīdams nenoķersi putniņu. 556 6428

Slikts labā rokā ir daudz vairāk nekā labs sliktā rokā. 1596 170

Slinka roka, slinks darbs. 1595 16

Melnas rokas maizi pelna, baltas rokas naudu skaita. 1654 3518

Ko viena roka dara, to otra lai nenožēlo. 1225 11051

Jāsit ir, man jau kreima roka. 1730 4757

Vai nu roku dod? 1730 56693

Sniedz pa roku galam. 1730 56483

Ar vienu roku maizi lauž tikai mātes un zirgu zagļi. 1225 33369

Paraug ar roku, gan atradīsi. 1718 79

Pidud ruku! 1268 546

Runātīgs, bet ar netīrām rokām. 997 6866

Kam laba roka, tam taisns sviediens. 759 592

Tīras rokas, tīra sirds. 929 51676

Čaklas rokas visur der. 1695 1692

Ar vienu rociņu ņem, ar ptru liec. 1730 15148

Gaidi, kas tev grūtīs rokas pelnos! 17 657

Lobōk drusku rūkā, nakai daudzums pasaulī. 640 1057

Jautāt ir tikpat viegli kā savas rokas bučot. 1699 6694

Kam rūkas dūtas, tam jōstrōdoj. 508 1855

Na ar boltom rūkom maizi ād. 508 4729

Ar vīnu rūku losa, ar ūtru buorsta. 1940 2947

Struodoj čakli sovom rūkom, byusi voļns nu boda mūkom. 1940 2846

Boltys rūkys kai bazneickungam. 1950 1354

Kas rūkā ir, tys vysod ir lobuoks nakai carātais. 1263 978

Struodoj čakli sovom rūkom, byusi voļns nu boda mūkom. 1940 2846

Tys napropula, kas rukas patyka, a tys propula, kas nu ruka iskrita. 527 33509

Kas rūkā ir, tys vysod ir loboks, nekai kū cerej. 1263 978

Ak mūkas kōdas muna rūkas visas delnas melnas. 1470 488

Pajam rūkas acīs, atrassi. 1151 301

Strōdōj kamēr rūkos spēj. 508 2692

Neviens rokā nedos, ja pats nemeklēsi. 1654 1457

Sametušies abi uz vienu roku. 1225 35001

Itin ka bez rokām. 855 1640

Zelta rokas, praula galva. 834 8198

Dieva roka bagāta. 142 6289

Roka padarīs, acis nobīsies. 1444 1407

Liec rokas klēpī, zobus vadzī. 1377 355

Neko nevar darīt, ar pliku roku ezi nenositīsi. 1758 235

Ar kailu roku ezi neķer. 527 31786

Bāz roku līdz elkam dirsā, ar senalu neatradis. 23 1571

Grūd roku līdz elkam dirsā, i tad sēnalas neatradīsi. 280 2034

Netīrumus no rokām var nomazgāt, bet netiklību nē. 1592 9513

Netīras rokas var nomazgāt, bet sliktus darbus - nē. 527 37213

Citam roku dod, pats klūp. 796 17033

Kas citam roku sniedz, pats iekrīt. 1008 5159

Kas otram roku sniedz, pats iekrīt. 997 3886

Pirmā roka, kā slaucama govs. 1620 1582

Pirmā roka, kā slaucama govs. 1552 12325

Tam pirmā rika kā slaucama govs. 556 6666

Dzīvo - no rokas mutē! 1718 110

Arī kreisā roka strādā, kad labās nav. 997 6916

Nu rūkas ad. 1268 578

Kam čaklas rokas, tam darbs sokas. 1880 1681

Kam čaklas rokas, tam darbs sokas. 1880 2987

Roka roku mazgā, abas baltas. 1667 368

Roka roku mazgā, abas baltas. 1594 1766

Roka roku mazgā abas baltas. 868 1104

Roka roku mazgā, abas baltas. 1188 2512

Roka roku mazgā, abas baltas. 1816 333

Roka roku mazgā - abas baltas. 1008 964

Roka roku mazgā, abas baltas. 1106 880

Roka roku mazgā, abas baltas. 1106 1168

Roka roku mazgā, abas baltas. 464 1879

Roka roku mazgā, abas baltas. 1148 594

Roka roku mazgā, abas baltas. 877 153

Roka roku mazgā, abas baltas. 1207 579

Roka roku mazgā, abas baltas. 1492 432

Roka roku mazgā, abas baltas. 1206 4246

Roka roku mazgā, abas baltas. 957 62

Roka roku mazgā, abas baltas. 121 1398

Roka roku mazgā, abas baltas. 1713 800

Roka roku mazgā, abas baltas. 13 1885

Roka roku mazgā - abas baltas. 387 4127

Roka roku mazgā, abas baltas. 13 1839

Roka roku mazgā, abas baltas. 94 1406

Roka roku mazgā, abas baltas. 466 33

Roka roku mazgā, abas baltas. 1788 200

Roka roku mazgā, abas baltas. 1805 1615

Roka roku mazgā, abas baltas. 1726 43

Roka roku mazgā, abas baltas. 1689 486

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 925 701

Roka roku mazgā, abas baltas. 1900 749

Roka roku mazgā abas baltas. 926 726

Roka roku mazgā, abas baltas. 848 2616

Roka roku mazgā - abas baltas. 230 4316

Roka roku mazgā - abas baltas. 1552 24753

Roka roku mazgā, abas baltas. 981 549

Roka roku mazgā, abas baltas. 997 13410

Roka roku mazgā - abas baltas. 1225 2923

Roka roku mazgā, abas baltas. 997 8725

Rok rok mazgā tad abs ir balts. 897 183

Kad roka roku mazgā, tad abas baltas. 1229 286

Kad roka roku mazgā, tad abas baltas. 1136 34

Roka roku mazgā - abas rokas baltas. 796 1165

Roka roku mazgā, abas rokas baltas. 13 744

Roka roku mazgā, abas divas baltas. 1244 6605

Roka roku mazgā, abas divas baltas. 1693 1153

Roka roku mazgā, abas divas baltas. 1693 833

Roka roku mazgā, abas divas baltas. 1010 685

Roka roku mazgā, abas divas baltas. 1690 352

Roka roku mazgā abas divas baltas. 848 1195

Roka roku mazgā, abas tīras. 1008 268

Roka roku mazgā, abas tīras. 1689 250

Roka roku mazgā - abas divas tīras. 926 1794

Kad roka roku mazgā, abas kļūst baltas. 353 9526

Viena roka otru mazgā, abas baltas. 1668 936

Roku rokā jmazgājot abas baltas. 861 1976

Roka roku mazgā, abas baltas. 1374 174

Roka roku mazgā, abas baltas. 1379 768

Roka roku mazgā, abas baltas. 1393 392

Roka roku mazgā, abas baltas. 1552 4858

Roka roku mazgā, abas baltas. 1651 3348

Roka roku mazgā, abas baltas. 1376 346

Roka roku mazgā, abas baltas. 231 3068

Roka roku mazgā, abas baltas. 231 1091

Roka roku mazgā, abas baltas. 202 1501

Roka roku mazgā, abas baltas. 1379 2997

Roka roku mazgā, abas baltas. 1381 571

Roka roku mazgā, abas baltas. 1379 1741

Roka roku mazgā, abas baltas. 1372 1637

Roka roku mazgā - abas baltas. 220 2244

Roka roku mazgā, abas baltas. 1651 405

Roka roku mazgā, abas baltas. 1225 1508

Roka roku mazgā, abas baltas. 1652 2297

Roka roku mazgā, abas baltas. 942 391

Roka roku mazgā, abas baltas. 942 943

Roka roku mazgā, abas baltas. 1557 662

Roka roku mazgā, abas baltas. 1557 1883

Roka roku mazgā, abas baltas. 942 1059

Roka roku mazgā, abas baltas. 1650 1663

Roka roku mazgā, abas baltas. 84 1176

Roka roku mazgā, abas baltas. 1381 163

Roka roku mazgā, abas baltas. 872 2957

Roka roku mazgā, abas baltas. 1377 171

Roka roku mazgā, abas baltas. 834 2569

Roka roku mazgā, abas baltas. 1629 35

Roka roku mazgā, abas baltas. 1552 25249

Roka roku mazgā, abas baltas. 1628 325

Roka roku mazgā, abas baltas. 1635 51

Roka roku mazgā, abas baltas. 12 1283

Roka roku mazgā, abas baltas. 12 483

Roka roku mazgā, abas baltas. 8 1522

Roka roku mazgā, abas baltas. 8 3798

Roka roku mazgā, abas baltas. 1626 236

Roka roku mazgā, abas baltas. 941 1028

Roka roku mazgā, abas baltas. 32 3598

Roka roku mazgā - abas baltas. 917 2686

Roka roku mazgā, abas baltas. 917 1727

Roka roku mazgā, abas baltas. 1225 37662

Roka roku mazgā abas baltas. 1576 1211

Roka roku mazgā, abas baltas. 1385 455

Roka roku mazgā un abas baltas. 834 5729

Roka roku mazgā, abas baltas. 941 1638

Kad roka roku mazgā, abas baltas. 861 174

Roka roku mazgā, abas baltas. 884 993

Roka roku mazgā, abas baltas. 949 840

Roka roku mazgā, abas baltas. 834 3454

Roka roku mazgā, abas baltas. 12 356

Roka roku mazgā, abas baltas. 12 91 181

Roka roku mazgā, abas baltas. 927 1656

Roka roku mazgā, abas baltas. 834 6505

Roka roku mazgā, abas baltas. 929 42518

Roka roku mazgā, abas baltas. 1225 121

Roka roku mazgā, abas baltas. 1642 252

Roka roku mazgā, abas baltas. 1225 755

Roka roku mazgā, abas baltas. 884 5408

Roka roku mazgā, abas baltas. 884 3077

Roka roku mazgā, abas baltas. 1552 266

Roka roku mazgā, abas baltas. 1551 36

Roka roku mazgā, abas baltas. 927 5517

Roka roku mazgā, abas baltas. 1084 278

Roka roku mazgā - abas baltas. 935 34114

Roka roku mazgājas, abas baltas. 927 5001

Roka roku mazgā, abas baltas. 834 1962

Roka roku mazgā, abas baltas. 927 3617

Roka roku mazgājas, tad abjas baltas. 1107 212

Roka roku mozgā - obas boltas. 1731 6450

Roka roku mazgā, abas baltas. 929 23772

Roka roku mazgā, abas baltas. 1654 36

Roka roku mazgā, abas baltas. 1657 66

Ja roka roku mazgā abas baltas. 1618 327

Roka roku mazgā, abas baltas. 935 33260

Roka roku mazgā, abas baltas. 1599 1212

Roka roku mazgā - abas baltas. 358 768

Roka roku mazgā, abas baltas. 1551 394

Roka roku mazgā, abas baltas. 1595 117

Roka roku mazgā - abas baltas. 464 5785

Roka roku mazgā, abas baltas. 1598 24

Roka roku mazgā, abas baltas. 739 9633

Roka roku mazgā, abas baltas. 1597 2025

Roka roku mazgā, abas baltas. 1597 140

Roka roku mazgā, abas rokas baltas. 1630 590

Roka roku mazgā, abas divas baltas. 861 1633

Roka roku mazgā, abas divas baltas. 1880 2290

Roka roku mazgā, abas divas baltas. 941 2045

Roka roku mazgā, abas divas baltas. 1629 472

Roka roku mazgā, abas divas baltas. 941 2595

Roka roku mazgā, abas divas baltas. 941 1809

Roka roku mazgā abas divas baltas. 553 4306

Roka roku mazgā, abas divas baltas. 1404 445

Roka roku mazgājas, abas divas baltas. 917 7483

Roka roku mazgā, lai abas divas tīras. 1648 181

Roka roku mazgā, abas ir tīras. 927 2461

Roka roku mazgā, abas tīras. 884 881

Roka roku mazgā, abas baltas. 1643 144

Roka roku mazgā, abas baltas. 927 6228

Roka roku mazgā, abas baltas. 521 60

Roka roku mazgā, abas baltas. 961 3776

Rok rok mazgā, abas baltas. 101 180

Roka roku mazgā, abas baltas. 961 1085

Roka roku mazgā, abas baltas. 454 30

Roka roku mazgā - abas baltas. 116 10025

Roka roku mazgā, abas baltas. 853 171

Roka roku mazgā - abas baltas. 1552 4197

Roka roku mazgā, abas baltas. 17 21738

Roka roku mazgā, abas baltas. 464 5356

Roka roku mazgā, abas baltas. 1202 1034

Roka roku mazgā, abas baltas. 1472 2322

Roka roku mazgā - abas baltas. 17 20602

Roka roku mazgā, abas baltas. 1001 319

Roka roku mazgā - abas baltas. 828 7396

Roka roku mazgā, abas baltas. 17 23092

Roka roku mazgā, abas baltas. 1159 71

Roka roku mazgā - abas baltas. 201 821

Roka roku mazgā - abas baltas. 1552 3399

Roka roku mazgā - abas baltas. 1552 898

Roka roku mazgā, abas baltas.Bb 32 1281

Roka roku mazgā, abas baltas. 840 1640

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 840 798

Roka roku mazgā, abas baltas. 49 1769

Roka roku mazgā, abas baltas. 450 1550

Roka roku mazgā, abas baltas. 840 766

Roka roku mazgā - abas baltas. 1552 12113

Roka roku mazgājas, abas baltas. 1225 7552

Ruoka ruoku mozgā, obas boltas. 1359 70

Roka roku mazgā, abas baltas. 1109 172

Roka roku mazgā - abas baltas. 1552 1280

Roka roku mazgā, abas baltas. 877 1045

Roka roku mazgā, abas baltas. 17 29711

Roka roku mazgā - abas baltas. 17 22118

Roka roku mazgā, abas baltas. 17 30183

Roka roku mazgā, abas baltas. 855 5698

Roka roku mazgā - abas baltas. 297 1306

Roka roku mazgā, abas baltas. 1552 8964

Roka roku mazgā, abas baltas. 17 10412

Roka roku mazgā, abas baltas. 1190 2754

Roka roku mazgā - abas baltas. 1552 446

Roka roku mazgā, abas baltas. 17 19088

Roka roku mazgā - abas baltas. 464 164

Roka roku mazgā, abas baltas. 1047 113

Roka roku mazgā, abas baltas. 1024 68

Roka roku mazgā, abas ir baltas. 1753 622

Roka roku mazgā - abas baltas. 17 21946

Roka roku mazgā, abas baltas. 17 8772

Roka roku mazgā, abas baltas. 527 37382

Roka roku mazgā, abas baltas. 1135 84

Roka roku mazgā, abas baltas. 1900 443

Roka roku mazgā, abas baltas. 208 1620

Roka roku mazgā, abas baltas. 67 1185

Roka roku mazgā, abas baltas. 464 3137

Kad roka roku mazgā, tad abas baltas. 828 597

Kad roka roku mazgā, tad abas būs baltas. 875 126

Ja roka roku mazgā, tad abas baltas. 1262 1687

Ka roka roku mazgā, tad abas baltas. 67 1665

Vienu roku mazgā, abas baltas. 1552 5425

Viena roka otru berž, abas baltas. 1638 1836

Kad viena roka otru mazgā, tad abas baltas ir. 1945 9666

Rūka rūku mozgoj - obis vīnaiž boltis. 1930 2445

Rūka rūku mozgoj, kab obi byutu boltas. 740 10859

Rūka rūku mozgoj i obys grib boltys beut. 1950 3772

Rūka rūku mozgoj un obejas ir boltas. 1263 759

Rūka rūku mozgoj, obi grib ka boltas byutu. 970 715

Rūka rūku mozgoj, obejas boltas. 740 9708

Roka roku mazgā, abas baltas. 400 3179

Roka roku mazgā, abas baltas. 1311 1296

Rūka rūku mozgoj, obys boltys. 1925 3634

Roka roku mazgā, abas baltas. 1900 637

Roka roku mazgā, abas baltas. 1511 364

Roka roku mazgā, un abas divas melnas. 855 872

Kad roka roku mazgā, tad abas divas baltas tiek. 739 2563

Roka roku mazgā - abas divas baltas tiek. 668 4544

Roka roku mazgā abas baltas tiek. 848 798

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 981 73

Ruok ruok mazgejās, āb balt tiek. 1354 50

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 1687 918

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 1695 287

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 1695 330

Viena roka mazgā otru, abas tīras top. 1668 3881

Roka roku mazgā, abas baltas paliek. 1695 437

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 739 1494

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 1575 2251

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 834 2234

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 1225 28404

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 553 3003

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 884 3781

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 1225 14573

Roka roku mazgā un abas baltas tiek. 834 505

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 1552 12648

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 1652 150

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 1177 2804

Roka roku mazgā, abas baltas paliek. 927 200

Roka roku mazgā, abas baltas paliek. 927 3899

Kad roka roku mazgā, abas baltas tiek. 1057 18

Kad roka roku mazgā, tad abas baltas tiek. 67 303

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 840 233

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 699 110

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 527 20675

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 1337 111

Roka roku mazga, abas baltas tiek. 393 310

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 922 1179

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 375 7689

Roka roku mazgā, tad abas tiek baltas. 1552 177

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 1752 634

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 584 1183

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 1748 132

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 585 1458

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 1716 579

Roka roku mazgā - abas baltas tiek. 116 1635

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 584 917

Viena roka otru mazgā abas baltas tiek. 1433 405

Roka roku mazgā, abas baltas tiek. 867 4881

Roka roku mazgā unabas tiek baltas. 848 2843

Rokas roku mazgā, abas tiek baltas. 981 821

Roka roku mazgā, tiek abas baltas. 1206 952

Roka roku mazgā abas tiek baltas. 958 1054

Roka roku mazgā, abas top baltas. 1688 599

Ja roka roku mazgā, abas top baltas. 353 5850

Roka roku mazgā, abas baltas top. 1684 193

Roka roku mazgā, abas top baltas. 1816 3917

Roka roku mazgā, abas tiek baltas. 968 619

Roka roku mazgā, abas tiek baltas. 1641 61

Roka roku mazgā, abas tiek baltas. 927 304

Kad roka roku mazgā, tad abas tiek baltas. 1576 9224

Roka roku mazgā, abas tiek baltas. 941 2134

Roka roku mazgā - abas tiek baltas. 1379 3601

Roka roku mazgā, abas top baltas. 834 1653

Roka roku mazgā, abas top baltas. 8 1360

Roka roku mazgā, abas top baltas. 4 1215

Ar vienu roku otru mazgā, abas tiek baltas. 941 4157

Roka roku mazgā, kamēr abas paliek baltas. 1802 2010

Kad roka roku mazgā, tad abas tiek baltas. 116 11098

Roka roku mazgā, abas tiek baltas. 2 2062

Roka roku mazgā, abas tiek baltas. 877 1440

Roka roku mazgā, abas tiek baltas. 1900 934

Roka roku mazgā, abas tīk baltas. 1347 20

Roka roku mazgā, abas tiek baltas. 840 1507

Roka roku mazgā, abas tiek baltas. 1074 339

Roka roku mazgā, abas top baltas. 834 4941

Kad roka roku mazgā, abas tiek baltas. 1099 992

Roka roku mazgā. 1008 1778

Roka roku mazgā. 997 6792

Roka roku mazgā. 848 2771

Roka roku mazgā. 94 2856

Roka roku mazgā. 527 23799

Roka roku mazgā. 387 6531

Rokai roku jāmazgā. 1242 4943

Roka roku sargā. 1674 2736

Roka roku mazgā. 1379 8229

Roka roku mazgā. 231 3346

Roka roku mazgā. 884 4728

Roka roku mazgājās. 1576 2598

Roka roku mazgā. 1654 2387

Roka roku mazgā. 1663 324

Roka roku mazgā baltu. 1225 5860

Roka roku mazgā. 1459 368

Roka roku mazgā. 556 307

Roka roku mazgā. 17 13548

Roka roku mazgā. 17 22218

Roka roku mazgā. 384 444

Roka roku mazgā. 384 4621

Roka roku mazgā. 384 1932

Roka roku mazgā. 1860 4345

Roka roku mazgā. 529 890

Roka roku mazgā. 840 2872

Roka roku mazgā. 17 26960

Roka roku mazgā. 1900 445

Roka roku baltu mazgā. 17 22727

Rūka rūku mozgoj. 1940 2696

Roka roku mazgā. 380 2017

Rūka rūku mozgoj. 1263 725

Rok rok mazge, abs roks acs mazge. 1731 8930

Ja rokas klēpī liksi, zobus vadzī kārsi. 472 1993

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1188 3248

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1014 4123

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1774 477

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1668 6096

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1188 6943

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 609 2357

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 926 737

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 94 3388

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 796 3226

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1667 134

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1726 1264

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1674 847

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 13 1844

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1805 83

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 868 2835

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 958 7035

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1685 264

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 925 1369

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1106 861

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 968 3798

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1552 12300

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1626 1034

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 917 7910

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 917 6103

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 8 3751

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1379 6523

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1592 2122

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1560 1950

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1585 1253

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1654 688

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1642 1791

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1611 3378

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1595 1621

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1650 2912

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1225 157

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1880 3046

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1552 2513

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1626 4776

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1552 1941

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1379 4029

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 840 2576

Turi rokas klēpī, kar zobus vadzī. 840 1257

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 840 304

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 464 6421

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 840 600

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 840 1784

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 17 26655

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 893 319

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 114 321

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 116 10450

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1001 470

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 828 8875

Rokas klēpī, zobi vadzī. 556 1423

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1552 8955

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 17 21952

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 105 471

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 529 1078

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 861 2098

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1079 438

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1109 325

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1225 7448

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1779 901

Liec rokas klēpī, kar zobus vadzī. 1429 648

Saliec rokas klēpī un pakar zobus vadzī. 1341 13935

Čaklas rokas darba nebīstas. 867 6998

Čaklas rokas darba nebīstās. 867 6633

Čaklas rokas darba nebīstas. 997 5853

Čaklas rokas darba nebīstās. 1695 628

Čaklas rokas darbu nebīstās. 981 793

Čaklas rokas darbu nebīstas. 997 11228

Čaklas rokas darba nebīstas. 1008 1241

Čaklas rokas darba nebaidas. 1695 295

Čaklas rokas darba nebīstas. 230 3447

Čaklas rokas darba nebīstās. 1668 1203

Čaklas rokas darba nebīstās. 1773 2807

Čaklas rokas darba nebīstas. 926 731

Čaklas rokas darba nebīstās. 1158 1793

Čaklas rokas darba nebīstas. 1158 1381

Čaklas rokas darba nebīstās. 1805 1029

Čaklas rokas darba nebīstas. 1816 2588

Čaklas rokas darba nebīstas. 1276 340

Čaklas rokas darba nebīstas. 848 2294

Čaklas rokas darba nebīstas. 353 7104

Čaklas rokas darba nebīstas. 925 705

Čaklas rokas darba nebīstas. 13 950

Čaklas rokas darba nebīstās. 1685 2655

Čaklas rokas darba nebīstas. 17 22047

Čaklas rokas darba nebīstas. 1660 4173

Čaklas rokas darba nebīstās. 1689 2765

Čaklas rokas darba nebīstas. 796 672

Čaklas rokas darbu nebīstās. 1774 764

Čaklas rokas darba nebīstas. 1668 2780

Čaklas rokas darba nebīstas. 1655 3810

Čaklas rokas darba nebīstas. 1009 296

Čaklas rokas darba nebīstas. 834 4692

Čaklas rokas darba nebīstas. 1225 10751

Čaklas rokas darba nebīstas. 1645 1830

Čaklas rokas darba nebīstas. 1009 109

Čaklas rokas darba nebīstas. 1653 4820

Čaklas rokas darba nebīstas. 1630 2061

Čaklas rokas darba nebīstas. 1657 1007

Čaklas rokas dara bagātu. 202 3693

Čaklas rokas darba nebīstas. 1842 2526

Čaklas rokas darba nebīstas. 12 1949

Kam čaklas rokas, tam darbs sokas. 1880 2100

Čakla roka, čakli darbi. 834 7466

Čaklas rokas darba nebīstas. 1592 7674

Čaklas rokas darba nebīstas. 1341 30725

Čaklas rokas darba nebīstas. 553 326

Čaklas rokas darba nebīstas. 1379 6282

Čaklas rokas darba nebīstas. 1802 81

Čaklas rokas darbu nebīstas. 1372 580

Čaklas rokas darba nebīstas. 1372 228

Čaklas rokas darba nebīstas. 1626 5195

Čaklas rokas darba nebīstas. 1624 274

Strādīgas rokas darba nebaidās. 1594 3818

Čaklas rokas darba nebīstas. 1377 995

Čaklas rokas darba nebīstas. 1655 1755

Čaklas rokas darba nebīstas. 917 5111

Čaklas rokas darba nebīstas. 917 3405

Čaklas rokas darba nebīstas. 220 2451

Čaklas rokas darba nebīstas. 8 1598

Čaklas rokas darba nebīstas. 202 1337

Čaklas rokas darba nebīstas. 12 967

Čaklas rokas darba nebīstas. 231 7309

Čaklas rokas darba nebīstas. 935 20328

Čaklas rokas darba nebīstas. 884 3082

Čaklas rokas dara bagātu. 553 558

Čaklas rokas darba nebīstas. 527 31791

Čaklas rokas darba nebīstas. 942 191

Čaklas rokas darba nebīstas. 949 1326

Čaklas rokas darba nebīstas. 1552 25450

Čaklas rokas darba nebīstas. 506 472

Čaklas rokas darba nebīstas. 1202 114

Čaklas rokas darba nebīstas. 1552 6905

Čaklas rokas darbu nebīstas. 1552 13632

Čaklas rokas darba nebīstas. 1752 1442

Čaklas rokas darba nebaidās. 1074 318

Čaklas rokas darba nebīstas. 67 1630

Čaklas rokas darba nebīstas. 67 1854

Čaklas rokas darba nebīstas. 1001 393

Čaklas rokas darba nebīstas. 961 6117

Čaklas rokas no darba nebaidas. 961 422

Čaklas rokas darba nebīstas. 828 42

Čaklas rokas darba nebīstās. 1079 435

Čaklas rokas darba nebīstas. 17 13140

Čaklas rokas darba nebaidās. 1337 447

Čaklas rokas darba nebīstas. 1133 185

Čaklas rokas darba nebīstas. 1127 577

Čaklas rokas darba nebīstās. 1190 3581

Čaklas rokas darba nebīstās. 584 2178

Čaklas rokas darba nebīstas. 375 8994

Čaklas rokas darba nebīstās. 1137 314

Čaklas rokas darba nebīstas. 67 1429

Čaklas rokas darba nebīstas. 464 107

Čaklas rokas darba nebīstas. 840 289

Čaklas rokas darba nebīstas. 116 6820

Čaklas rokas darba nebīstas. 961 6744

Čaklas rokas darba nebīstas. 922 1265

Čaklas rokas darba nebīstas. 584 1446

Čaklas rokas darba nebīstas. 840 2453

Čaklas rokas darba nebīstās.Bb 13 557

Čaklas rokas darba nebaidas. 1511 353

Čaklas rokas darba nebīstas. 1591 265

Čaklys rūkas dorba nasabeistas. 1542 906

Čaklas rokas darba nebīstas. 1511 303

Čaklas rūkas dorba nasabeist. 1542 771

Čaklas rokas darba nebīstās. 1502 281

Čakas rokas veldīs, bet sliņķa rokas kalpos. 1699 4930

Čakla rūka volda, slynka kolpoj. 640 392

Čakla roka valda, slinka dod meslus. 1492 425

Čakla roka valda, slinka ceļ meslus. 1552 4113

Čakla roka valdīs, slinka dos mēslus. 1377 1818

Čakla roka valdīs, bet slinka dos meslus. 1639 7718

Čakla roka valdīs, bet slinka maksā. 67 1161

Rokas klēpī nepelna maizi. 1773 589

Rokas klēpī maizi nepelna. 1010 1781

Rokas klēpī maizi nepelna. 387 3883

Rokas klēpī maizi nepelna. 1668 6860

Kas rokas tura klēpī, tas maizi nepelna. 958 7048

Rokas klēpī nepelna maizi. 997 6793

Rokas klēpī maizi nepelna. 1696 6830

Rokas maizi klēpī nepelna. 1357 17

Rokas klēpī maizi nepelna. 1661 107

Rokas klēpī turot nepelna maizi. 848 2829

Rokas klēpī mazi nepelna. 609 3508

Rokas klē'pī ielicis, maizi nepelna. 387 5700

Rokas klēpī nepelna maizi. 464 1891

Rokas klēpī maizi nepelna. 353 6644

Rokas klēpī maizi nepelna. 1693 1660

Rokas klēpī maizi nepelna. 94 3380

Rokas klēpī maizi nepelna. 958 3617

Rokas klēpī nepelna maizi. 576 1837

Rokas klēpī nepelna maizi. 1207 1031

Rokas klēpī maizi nepelna. 1188 3021

Rokas klēpī maizi nepelna. 997 12703

Rokas klēpī nepelna maizi. 1206 853

Rokas klēpī nepelna maizi. 1136 1103

Rokas klēpī nepeln maizi. 1674 2737

Rokas klēpī maizi nepelna. 926 735

Rokas klēpī maizi nepelna. 1008 1242

Rokas klēpī maizi nepelna. 868 2834

Rokas klēpī maizi nepelna. 1661 1084

Rokas klēpī maizi nepelna. 796 3232

Rokas klēpī maizi nepelna. 1668 1347

Rokas klēpī nepelna maizi. 925 1593

Rokas klēpī maizi nepelna. 1717 319

Rokas klēpī maizi nepelna. 1595 2045

Rokas klēpī maizi nepelna. 1627 2295

Rokas klēpī nepelna maizi. 1575 1851

Rokas klēpī maizi nepelna. 1626 229

Rokas klēpī maizi nepelna. 1657 2154

Rokas klēpī maizi nepelna. 1552 12299

Rokas klēpī nepelna maizi. 1628 719

Rokas klēpī maizi nepelna. 1552 25392

Rokas klēpī maizi nepelna. 1374 2498

Rokas klēpī nepelna maizi. 1404 2665

Rokas klēpī maizi nepelna. 1225 18660

Rokas klēpī nepelna maizi. 1596 31

Rokas klēpī maizi nepelna. 1376 983

Rokas klēpī maizi nepelna. 220 1584

Rokas klēpī maizi nepelna. 4 483

Rokas klēpī nepelna maizi. 231 5130

Rokas klēpī nepelna maizi. 872 3938

Rokas klēpī maizi nepelna. 464 5666

Rokas klēpī maizi nepelna. 1557 698

Rokas klēpī nepelna maizi. 1557 1617

Rokas klēpī maizi nepelna. 1557 46

Rokas klēpī nepelna maizi. 941 2975

Rokas klēpī maizi nepelna. 1802 3661

Rokas klēpī nepelna maizi. 941 4076

Rokas klēpī maizi nepelna. 8 1348

Rokas klēpī maizi nepelna. 834 6831

Rokas klēpī nepelna maizi. 834 2232

Rokas klēpī nepelna maizi. 1170 311

Rokas klēpī, maizi nepelna. 553 3084

Rokas klēpī nepelna maizi. 1652 3937

Rokas klēpī maizi nepelna. 1645 1133

Rokas klēpī maizi nepelna. 1372 573

Rokas klēpī nepelna maizi. 1576 9047

Rokas klēpī nepelna maizi. 12 578

Rokas klēpī maizi nepelna. 941 2364

Rokas klēpī maizi nepelna. 968 616

Rokas klēpī maizi nepelna. 929 22895

Rokas klēpī maizi nepelna. 1654 708

Rokas klēpī maizi nepelna. 1657 2671

Rokas klēpī maizi nepelna. 1651 5158

Rokas klēpī maizi nepelna. 1639 2475

Rokas klēpī maizi nepelna. 1631 737

Rokas klēpī maizi nepelna. 1551 936

Rokas klēpī maizi nepelna. 1626 276

Rokas klēpī maizi nepelna. 1654 2698

Rokas klēpī maizi nepelna. 1225 8863

Rokas klēpī maizi nepelna. 1225 158

Rokas klēpī maizi nepelna. 828 759

Rokas klēpī maizi nepelna. 834 6477

Rokas klēpī maizi nepelna. 70 3696

Rokas klēpī nepelna maizi. 1 1678

Rokas klēpī nepelna maizi. 1459 3282

Kad rokas klēpī, tad nepelna maizi. 116 6154

Rokas klēpī maizi nepelna. 1 1215

Rokas klēpī maizi nepelna. 1737 2866

Rokas klēpī turēdams, uz priekšu netiksi. 961 2648

Rokas klēpī turēdams, nekur uz priekšu netiksi. 116 11556

Rokas klēpī nebūs turēt. 1079 1804

Rokas klēpī maizi nepelna. 67 1065

Rokas klēpī maizi nepelna. 1552 5441

Rokas klēpī maizi nepelna. 1079 437

Rokas klēpī maizi nepelna. 1239 2141

Rokas klēpī maizi nepelna. 464 2585

Rokas klēpī nepelna maizi. 67 292

Rokas klēpī maizi nepelna. 464 3044

Rokas klēpī nepelna maizi. 160 177

Rokas klēpī turot, nepelna maizi. 116 5610

Rokas klēpī nepelna maizi. 1001 316

Rokas klēpī maizi nepelna. 1127 604

Rokas klēpī maizi nepelna. 1585 1275

Rokas klēpī maizi nepelna. 1552 4669

Rokas klēpī maizi nepelna. 1552 8965

Rokas klēpī maizi nepelna. 1337 366

Rokas klēpie nepellī maizes. 1347 676

Rokas klēpī maizi nepelna. 961 6102

Rokas klēpī maizi nepelna. 17 11173

Rokas klēpī maizi nepelna. 384 547

Rokas klēpī maizi nepelna. 527 37289

Rokas klēpī maizi nepelna. 1202 1398

Rokas klēpī maizi nepelna. 1202 289

Rokas klēpī maizi nepelna. 1444 1416

Rokas klēpī maizi nepelna. 1262 1801

Rokas klēpī maizi nepelna. 1109 311

Rokas klēpī nepelna maizi. 1459 3242

Rokas klēpī maizi nepelna. 1109 168

Rokas klēpī maizi nepelna. 1262 585

Rokas klēpī maizi nepelna. 380 2175

Rokas klēpī turēdams, maizi nenopelnīsi. 1341 19318

Rūkas klēpī maizes nepelna. 512 1252

Rūkas klēpī maizes nepelnej. 906 3778

Rokas klēpī maizi nepelna. 1429 645

Rokas klēpī maizi nepelna. 1219 86

Rokas klēpī maizi nepelna. 1779 900

Ja gribi gordi paēst, tad nasēdi rūkas salicis. 418 2182

Neviens savā rokā nekož. 759 8393

Neviens nekož pats savā rokā. 1014 4121

Neviens sev rokā nekož. 1638 2826

Neviens nekož pats savā rokā. 1661 4409

Neviens nekož pats savā rokā. 94 3390

Neviens nekož pats savā rokā. 1242 760

Neviens nekož savā rokā. 1709 210

Neviens nekož pats savā rokā. 1188 3250

Neviens nekož savā rokā. 1693 2926

Neviens nekož pats savā rokā. 1667 827

Neviens nekož pats savā rokā. 926 744

Neviens nekož pats savā rokā. 527 36706

Neviens nekož pats savā rokā. 1688 2207

Neviens nekož pats savā rokā. 609 5479

Neviens nekož savā rokā. 13 5235

Neviens nekož savā rokā. 796 5780

Neviens nekož pats savā rokā. 796 17298

Neviens nekož pats savā rokā. 1816 4785

Neviens nekož pats savā rokā. 1668 6531

Neviens nekož savā rokā. 997 836

Neviens nekož pats savā rokā. 997 8047

Neviens nekož pats savā rokā. 1225 35950

Neviens nekož savā rokā. 12 1640

Neviens nekož savā rokā. 1652 669

Neviens nekož pats sev rokā. 1376 1572

Neviens nekož pats savā rokā. 1643 899

Neviens nekož savā rokā. 1597 350

Neviens nekož pats savā rokā. 1654 687

Neviens nekož savā rokā. 1576 3565

Neviens nekož savā rokā. 942 1646

Neviens nekož pats savā rokā. 1552 12297

Neviens nekož pats savā rokā. 1225 8433

Neviens savā rokā nekož. 1084 1231687

Neviens nekož pats savā rokā. 157617424

Neviens nekož pats savā rokā. 1654 687

Neviens nekož savai rokai. 568 1109

Neviens nekož pats savā rokā. 464 6797

Neviens nekož pats savā rokā. 464 5238

Neviens nekož pats savā rokā. 1133 250

Neviens savā rokā nekož. 384 3364

Neviens nekož pats savā rokā. 527 37496

Neviens nekož pats savā rokā. 1225 7496

Neviens nekož savā rokā. 961 8454

Neviens nekož pats savā rokā. 699 159

Neviens nekož pats savā rokā. 1079 442

Neviens nekož pats sev rokā. 1736 1902

Neviens nekož savā rokā. 1766 7001

Kas ar čaklu roku strādā, tas paliks bagāts. 997 11223

Kas ar slinku roku strādā, tas top nabags. 997 10116

Kas slinku roku strādā, top nabags. 1148 1867

Kas slinku roku strādā, top nabags. 981 786

Kas slinku roku strādā, top nabags, bet čakla dara bagātu. 1008 1017

Kas sliktu roku strādā - top nabags, bet čakla roka dara bagātu. 1276 336

Kas sliktu roku strādā - top nabags, bet čakla roka dara bagātu. 1638 3673

Kas sliktu roku strādā, tas top nabags, bet čakla roka dara bagātu. 958 10040

Kas ar čaklu roku strādā, tas top bagāts, bet kas ar slinku roku strādā, tas top nabags. 387 4270

Kad slinka roka strādā - top nabags, bet čakla roka dara to bagātu. 13 493

Kad slinku roku strādā - top nabags, bet čakla roka dara bagātu. 1693 4180

Čakla roka dara bagātu, slinka roka dara nabagu. 997 1503

Kas slinku roku stršdā - top nabags, bet čakla roka dara bagātu. 848 2290

Kas slinku roku strādā, top nabags, bet čakla roka dara bagātu. 1668 2966

Kas slinku roku strādā - top nabags, bet čakla roka dara bagātu. 997 619

Kas ar sliņķa roku strādā, tas paliks nabags, bet čakla roka dara bagātu. 1661 96

Kas slinku roku strādā - top nabags, bet čakla roka sara bagātu. 1693 1150

Kas slinkyu roku strādā top nabags. 202 3692

Kas ar slinku roku strādā, top nabags. 834 6006

Kas strādā ar čaklu roku, top bagāts; kas strādā ar slinku roku, top nabags. 1009 871

Kas slinku roku strādā, top nabags; bet čakla roka dara bagātu. 1374 3873

Kas slinku roku strādā, top nabags, bet čakla roka dara bagātu. 834 7363

Kas slinku roku strādā, top nabags; bet čakla roka dara bagātu. 834 1235

Kas slinku roku strādā, top nabags; bet čakla roka dara bagātu. 553 458

Kas slinku roku strādā - top nabags, bet čakla roka dara bagātu. 553 569

Kas čaklu roku strādā top bagāts, bet slinka roka dara nabagu. 553 1810

Kas slinku roku strādā, top nabags; bet čakla roka dara bagātu. 1598 260

Kas ar slinku roku strādā, tas top nabags, bet čakla roka dara bagātu. 12 1220

Kas slinku roku strādā top nabags. 553 2332

Kas slinku roku strādā, top nabags. 929 64334

Kas slinku roku strādā - top nabags; bet čakla roka dara bagātu. 1573 2298

Kas slinku roku strādā - top nabags; bet čakla roka dara bagātu. 1372 2380

Kas slinku roku strādā, top nabags, bet čakla roka dara bagātu. 1611 2272

Kas slinku roku strādā, tas top nabags. 1262 1520

Kas ar slinku roku strādā, tas top nabags. 1 639

Kas ar slinku roku strādā, top nabags; bet čakla roka dara bagātu. 1752 661

Kas slinku roku strādā, top nabags, bet čakla roka dara bagātu. 116 220014

Kas slinku roku strādā top nabags, bet čakla roka dara bagātu. 101 2006

Kas ar slinku roku strādā top nabags. 584 892

Strādā ar rokām. 17 14550

Strādā ar rokām. 556 447

Strādā ar rokām! 1668 6095

Strādā ar rokām! 1552 12298

Ko dari, to dari ar rokām. 231 7308

Pieliec pats roku, un tad darbs veiksies un būs maize. 1008 4303

Negaidi no cita, pieliec roku un dari. 1158 1220

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies. 796 8528

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 807 1230

Negaidi velti uz citiem, pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 387 966

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 1774 8918

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 1668 3546

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 1773 2331

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 1552 303

Pieliec pats savu roku, tad darbs veiksies un būs maize. 834 11911

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 84 9566

Pieliec roku, tad darbs pats veiksies un būs maize. 70 3324

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 1385 1645

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 917 2608

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 917 2730

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 1379 1785

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 1177 13384

Pieliec pats roku pie darba, tad būs maize. 1560 1658

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 1643 1707

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 1629 4944

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 1594 327

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 1372 4586

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 1650 2229

Negaidi velti uz citiem; pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 1595 2210

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 1551 2822

Pieliec pats roku, tad darbs labi veiksies un būs maize. 17 20861

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 506 842

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 961 5246

Negaidi velti uz citiem, pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 840 180

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 116 7191

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 116 15054

Pieliec pats savu roku, tad darbs veiksies un būs maize. 828 12909

Pieliec pats savu roku, tad darbs veiksies un būs maize. 828 12909

Negaidi uz citiem. Pats pieliec roku, tavs darbs veiksies un tev būs nauda un maize. 556 4304

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 384 2381

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. 384 2646

Pieliec pats roku, tad veiksies. 384 590

Tā roka, kas dod, stāv augstāk nekā tā, kas ņem. 1690 1689

Tā roka, kas dod, stāv augstāk nekā tā, kas ņem. 387 7045

Tā roka, kas dod, stāv augstāk nekā, kas ņem. 1690 1445

Tā roka, kas dod, stāv augstāk nekā tā, kas ņem. 1244 4509

Tā roka, kas dod, stāv augstāk nekā tā, kas ņem. 1805 1892

Tā roka, kas dod, stāv augstāk nekā tā, kas ņem. 1493 4201

Tā roka, kas dod, stāv vienmēr augstāk par to, kas jem. 1084 8633

Tā roka, kas dod, stāv augstāk nekā tā, kas ņem. 1584 4202

Tā roka, kas dod, stāv augstāk nekā tā, kas ņem. 1225 34978

Tā roka, kas dod, stāv augstāk nekā tā, kas ņem. 116 18460

Tā roka, kas dod, stāv augstāk nekā tā, kas saņem. 1727 355

Roka pie darba, sirds pie dieva. 926 733

Roka pie darba, sirds pie dieva. 929 42573

Roka pie darba, sirds pie dieva. 1177 8019

Roka pie darba, sirds pie dieva. 1642 1793

Roka pie darba, sirds pie dieva. 1584 6432

Roka pie darba, sirds pie dieva. 1627 2294

Roka pie darba, sirds pie dieva. 1599 5834

Roka pie darba, sirds pie dieva. 1079 436

Roka pie darba, sirds pie dieva. 1600 7686

Roka pie darba, sirds pie dieva. 1728 3157

Roka pie darba, sirds pēc dieva. 1459 2518

Iebāz roku maisā, rādi kungam pigu. 1276 4996

Iebāz roku kulē, rādi kungam pigu. 1599 6234

Iebāz roku kulē, rādi kungam pigu. 1592 1921

Iebāz roku kulē, rādi kungam pigu. 1148 1854

Iebāz roku kabatā un parādi pigu. 1379 5301

Iebāz roku kulē, rādi kungam īksti. 1620 1945

Ar vienu roku glaudīt, ar otru plūkt. 609 5490

Ar vienu roku glaudīt, ar otru plūkt. 926 742

Ar vienu roku glaudīt, ar otru plūkt. 1684 523

Ar vienu roku glauda, ar otru plūc. 1802 1024

Ar vienu roku sist, ar otru glaudīt. 1225 35791

Ar vienu roku glaudīt, ar otru plūkt. 1377 415

Ar vienu roku glaudīt, ar otru plūkt. 116 21265

Ar vienu roku glauda, ar otru plūc. 1730 15144

Ar vienu roku glaudīt, ar otru plūkt. 1079 441

Ar vienu roku glaudīt, ar otru plūkt. 1079 530

Ar vienu roku glaudīt, ar otru plūkt. 1728 3153

Ar vīnu rūku losa, ar ūtru boksta. 1263 1070

Ar vienu roku glaudīt, ar otru plūkt. 90 1502

Ar vienu roku dod, ar otru ņem. 1008 1237

Ar vienu roku dod ar otru ņem. 926 740

Ar vienu roku ņem, ar otru dod. 1798 2147

Ar vienu roku ņem, ar otru dod. 1668 4073

Ar vienu roku dod, ar otru ņem. 1552 12302

Ar vienu roku dod, ar otru rauj atpakaļ. 1880 1795

Kad roku pie darba licis, neskaties atpakaļ. 1170 208

Ar vienu roku dod, ar otru ņem. 1552 33074

Ar vienu roku dod, ar otru ņem. 17 26243

Ar vienu roku dod, ar otru ņem. 508 2091

Ar vienu roku nomet, ar abām nevar atrast. 1627 2300

Ar vienu roku dod, ar otru ņem. 84 1789

Ar vienu roku dod, ar otru ņem. 1202 1030

Ar vienu roku dod, ar otru ņem. 1079 739

Ar vienu roku dod, ar otru ņem atpakaļ. 17 20592

Ar vienu roku dod, ar otru atņem. 529 2127

Ar labo roku dod, ar kreiso ņem atpakaļ. 1337 136

Ar labo roku dod, ar kreiso atņem. 17 8670

Ar vienu roku dot, ar otru ņemt. 17 27231

Vienu roku duod, uotru ņem otpokaļ. 1357 72

Ar vienu roku dod, ar otru ņem. 556 390

Ar vienu roku dod, ar otru ņem atpakaļ. 840 1641

Ar vienu roku dod, ar otru ņem. 17 8757

Ar vienu roku dod, ar otru ņem. 17 20666

Ar vienu roku dod, ar otru ņem. 17 14551

Viena roka dod, otra atņem. 855 5644

Ar vienu roku dod, ar otru ņem. 17 980

Ar vienu roku dod, ar otru ņem. 1730 15149

Ar vienu roku dod, ar rauj atpakaļ. 1341 2729

Ar vīnu rūku dūd, ar ūtru otkon nem nūst. 508 3624

Ar vīnu rūku dūd, ar ūtru jam nūst. 1252 110

Ar vīnu rūku dūd ar ūtru nam. 508 2316

Kū dūsi ar vīnu rūku, lai ūtra nazyna. 740 11491

Kad roku reiz pie arkla liec, tad neskaties atpakaļ. 1728 3152

Kad roku reiz pie arkla liec, tad neskaties atpakaļ. 1750 3322

Kad roku reiz pie arkla licis, neskaties atpakaļ. 384 1104

Kad roku reiz pie arkla licis, tad neskaties atpakaļ. 1750 8926

Kad roku reiz pie arkla licis, tad neskaties atpakaļ. 1079 434

Kad roku reiz pie arkla liec, tad neskaties atpakaļ. 1552 11934

Kad roku reiz pie arkla pielicis, tad neskaties atpakaļ. 1599 9371

Kad roku reiz pie arkla licis, neskaties atpakaļ. 1672 646

Ja esi roku pielicis pie arklqa, tad neskatie4s atpakaļ. 1225 5038

Kad roku reiz pie arkla licis, tad neskaties atpakaļ. 926 730

Kad roku reiz pie arkla licis, tad neskaties atpakaļ. 1773 736

Kad roku reiz pie arkla licis, tad neskaties vairāk atpakaļ. 1689 3070

Kāda roka, tāds cimds. 1008 5057

Kāda roka, tāds cimds. 1715 1333

Kāda roka, tāds cimds. 1667 828

Kāda roka, tāds cimds. 1008 1238

Kāda roka, tāds cimds. 1685 269

Kāda roka, tāds cimds. 925 1372

Kāda roka, tāds cimds. 1084 4844

Kāda roka, tāds cimds. 1627 2302

Kāda roka, tāds cimds. 231 7312

Kāda roka, tāds cimds. 1552 11932

Kāda roka, tāds cimds. 877 3347

Kāda roka, tāds cimds. 17 15691

Kāda roka - tāds cimds. 384 1102

Čakla roka valda, slinka dod meslus. 116 4187

Čakla roka valda, slinka - dod meslus. 1552 6882

Čakla roka valda, slinka dod mēslus. 116 12861

Čakla roka valdīs, slinka dos meslus. 1379 2547

Čakla roka valda, bet slinka dod meslus. 1705 7969

Tikusi roka valdīs, bet slinka meslus dos. 1582 2441

Čakla roka valda, slinka dod mēslus. 231 8840

Čakla roka valdīs. 1766 432

Viena roka tukša, otra nekā. 1620 2429

Ko tu darīsi, viena roka tukša, otrā nekā nav. 1730 44873

Viena roka tukša, otrā - nekā. 925 2000

Viena roka tukša, otrā nekā. 936 738

Viena roka tukša, otrā nekā. 1188 3243

Viena roka tukša, otrā nekā. 1188 1810

Ar vienu roku sviež, ar divām meklē. 834 4032

Viena roka tukša, otrā nekā. 1552 12355

Vīna roka deika, otrā nikoa nav. 527 2164

Viena roka tukša, otrā - nekā. 1225 8389

Viena roka tukša - otrā nekā. 464 5874

Viena roka tukša, otrā - nekā. 17 26234

Viena roka tukša, otrā - nekā. 1654 707

Viena roka tukša, otrā nekā. 1654 2697

Viena roka tukša, otrā nav nekā. 699 121

Viena roka tukša, otrā - nekā. 464 6430

Viena rociņa tuška, uotrā - nekā. 529 888

Viena roka tukša, otrā nav nekā. 1225 7455

Viena roka tukša, otrā nekā. 17 28104

Viena roka tukša, otrā nekā. 17 20665

Ar vienu roku nomet, ar abām nevar atrast. 609 5491

Ar vienu roku nomet ar abām nevar atrast. 926 741

Ar vienu roku sviež, ar divām meklē. 1594 3528

Ar vienu roku sviež, ar divām meklē. 834 7052

Ar vienu roku nosviež, ar abām meklē. 1225 37660

Ar vienu roku sviež, ar abām meklē. 1225 20948

Ar vienu roku sviež, ar abām meklē. 1629 6030

Ar vienu roku aizsviež, ar abām jāmeklē. 32 3618

Ar vienu roku sviež, ar abām meklē. 759 3918

Ar vienu roku sviež, ar abām meklē. 1171 366

Ar vienu roku sviež, ar abām meklē. 942 1185

Ar vienu roku sviež, ar abām meklē. 202 4451

Ar vienu roku svied, ar abām meklē. 1627 5715

Ar vienu roku sviež, ar abām meklē. 1225 750

Ar vienu roku sviež, ar abām meklē. 1385 365

Ar vienu roku liek, ar abi meklē. 942 189

Ar vienu roku liek, ar abi meklē. 527 31793

Ar vienu roku nomet, ar abām nevar atrast. 1557 3922

Ar vienu roku met, ar divām meklē. 1376 1642

Ar vienu roku sviež, ar abām meklē. 1225 25591

Ar vienu roku nomet, ar abām nevar atrast. 861 1920

Ar vienu roku met, ar abām jāmeklē. 23 11860

Ar vienu roku sviež, ar abām jāmeklē. 1024 246

Ar vienu roku nomet, ar abām jāmeklē. 17 19519

Ar vienu roku pamet, ar abām jāmeklē. 853 10

Ar vienu roku nomet, ar abām meklē. 828 7938

Ar vienu roku liec, ar otru meklē. 1552 1464

Ar vienu roku nomet, ar abām nevar atrast. 828 2993

Ar vienu roku nomet, ar abām nevar atrast. 1058 297

Ar vienu roku nomet, ar abām nevar atrast. 17 27522

Viena roka tukšā, otrā - nekā. 1109 252

Ar vienu roku nomet, ar abām nevar atrast. 1079 440

Ar vienu roku liek, ar abām jāmeklē. 23 4745

Viena roka noliek piecas sešas neatdod. 1244 2068

Viena roka noliek, piecas sešas neatdod. 387 8699

Viena roka noliek, piecas, sešas neatdod. 997 9323

Viena roka noliek, piecas sešas neatdod. 1773 402

Viena roka noliek, piecas sešas neatdod. 1206 361

Viena roka noliek, piecas sešas neatdod. 1726 513

Viena roka noliek, piecas, sešas neatdod. 1493 857

Viena roka noliek, piecas sešas neatdod. 1229 1290

Viena roka noliek, piecas sešas neatdod. 1206 733

Viena roka noliek, piecas sešas neatdod. 353 7261

Viena roka noliek, piecas, sešas neatdod. 796 5586

Viena roka noliek, piecas sešas neatdod. 101082572

Viena roka noliek, piecas sešas neatdod. 1689 1654

Viena roka noliek, piecas sešas neatdod. 1805 5924

Viena roka noliek, piecas sešas neatdod. 1713 862

Viena roka noliek, piecas sešas neatdod. 1774 855

Viena roka noliek, sešas, piecas neatdod. 1188 3655

Viena roka noliek, piecas, sešas neatdod. 1802 1586

Viena roka noliek, piecas sešas neatdod. 101 1749

Viena roka noliek, piecas, sešas neatdod. 1771 6276

Ko viena roka paspēj, to piecas, sešas neatrod. 1734 1419

Melna roka, balta maize. 958 3880

Melnas rokas, balta maize. 94 7393

Melnas rokas, balta maize. 353 6804

Melnas rokas, balta maize. 1188 2955

Melnas rokas baltu maizi pelna. 1686 1022

Kam ir baltas rokas, melnas kājas, tā ir slinka saiminīca. 508 2030

Melnas rokas, balta maize. 914 321

Melnas rokas balta maize. 1653 2438

Melnas rokas, balta maize. 1628 178

Melnas rokas, balta maize. 1626 4626

Kam melnas rokas, tam balta maize. 927 3264

Melnas rokas, balta maize. 834 8745

Melnas rokas, bet balta maize. 884 4925

Melnas rokas, balta maize; baltas rokas, melna maize. 1379 5627

Melnas rokas, balta maize. 384 546

Melnas rokas, balta maize; baltas rokas, melna maize. 384 3409

Melnas rokas, balta maize. 464 8435

Melnas rokas, balta maize. 584 2500

Melnas rokas, balta maize. 1262 1517

Melnas rokas, balta maize. 1079 2199

Baltas rokas, melna maize. 527 23961

Jo baltākas rokas, jo melnāka maize. 1697 2060

Melnas rokas, baltas kājas. 1225 36255

Labā roka to nezin, ko kreisā dar. 1493 89

Ko labā roka dara, to kreisā lai nezina. 1697 2115

Lai labā roka nezin ko dara kreisā. 1188 4163

Ko viena roka dara, to otrai nebūs zināt. 1208 9860

Kreisā roka lai nezina, ko labā dara. 1660 4565

Kreisā roka lai nezina, ko labā roka dara. 1805 235

Kreisā roka lai nezina ko labā dara. 1684 570

Kreisā roka nezin, ko labā dara. 796 1161

Kreise ruok nezin kuo labe dār. 1354 8

Lai labā roka nezina, ko kreisā dara. 1635 938

Ko labā roka dara, to kreisā lai nezin. 1374 1654

Ko labā roka dara, to kreisā nedrīkst zināt. 1642 572

Tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara. 1341 128905

Kreisā roka lai nezina, ko labā dara. 1650 2251

Lai kreisā roka nezin, ko labā dara. 1557 663

Kreisā roka lai nezin, ko labā dara. 872 3886

Labā roka nezin ko kreisā dara. 116 7927

Lai tava labā roka nezin, ko kreisā dara. 1900 887

Labā roka nezin ko kreisā dara. 464 7277

Lai labā roka nezin, ko kreisā dara. 584 2467

Lai tava kreisā roka nezina, ko labā dara. 116 14269

Kreisā roka lai nezina, ko laba dara. 186 155

Tas vēl nezin, kura labā, kura kreisā roka. 556 3066

Nav jau ar pliku roku ņemams. 1225 13967

Nav ar pliku roku ņemams. 935 33955

Nav ar pliku roku paņemams. 1802 3762

Tas nav ar pliku roku ņemams. 1225 10926

Tas vis nav ar pliku ruoku ņemams. 1347 57

Tas nav vis ar kailu roku ņemams. 828 9725

Katrs nav ar pliku roku ņemams. 1137 732

Nu, tas vis nav ar pliku roku ņemams. 853 867

Na ar plyku rūku pajemams. 509 1329

Na ar plyku rūku pajamams. 509 2000

Strādā ar rokām, bet ne ar muti. 1657 1510

Strādā ar rokām, ne ar mēli. 1880 3517

Strōdoj ar rūkom, bet na ar mēli. 508 1384

Struodoj ar rūkom, bet na ar mēli. 527 31995

Rukas garas kai zagļam. 780 508

Garas rūkas kai zagļam. 509 1995

Kam garas rūkas, tys zagļis. 508 1379

Kam auksta roka, tam karsta sirds. 387 7838

Kam auksta roka, tam karsta sirds. 804 3366

Kam auksta roka, tam karsta sirds. 877 3355

Kam auksta roka, tam karsta sirds. 1552 11933

Kam auksta roka, karsta sirds. 828 7618

Kam auksta roka, tam karsta sirds. 384 1103

Auksta roka, karsta sirds. 1192 2

Kam auksta roka, karsta sirds. 1262 1704

Auksta roka, silta sirds. 76 165

Auksta roka, silta sirds. 942 983

Kam siltas rokas, tam auksta sirds, kam aukstas rokas, tam silta sirds. 1244 13946

Rūkos syltums, sirdī lads. 548 3769

Kam aukstas rokas, tam daudz naudas. 1079 444

Kam aukstas rokas, tam daudz naudas. 926 746

Kam auksta roka, tam daudz naudas. 925 1371

Kam auksta roka, tam daudz naudas. 1627 2303

Kam aukstas rokas, tas bagāts. 1930 969

Kas rokā, tas mutē. 1668 8123

Kas rokā, tas mutē. 1667 829

Kas rokā, tas mutē. 609 5484

Kas rokā, tas mutē. 1690 6537

Kas rokā, tas mutē. 1668 8123

Kas rokā, tas mutē. 1798 2146

Kas rokā, tas mutē. 926 739

Kas rokā, tas mutē. 1552 25242

Kas rokā, tas mutē. 1552 12296

Kas rokā, tas mutē. 1627 2298

Kas rokā, tas mutē. 1736 565

Kas rokā, tas arī mutē. 1730 15187

Kas rokā, tas mutē. 17 14549

Kas rokā, tas mutē. 1444 651

Kas rokā, tas mutē. 556 394

Ēd, kas tavā rokā tiek. 556 6524

Ēd, kas pie rokas gadās. 508 1598

No rokas mutē. 877 2731

Labs, kas rokā. 1552 7446

Ne pie rokas, ne pie mutes. 1136 1093

Jem kas rūkā kreit. 740 19801

Ar rokām gaisu nesaķersi. 1170 621

Ar roku debess nesasniegsi. 1674 199

Ko dari, to dari ar rokām. 1627 2292

Ko dari, to dari ar rokām. 1880 2095

Ko dari, to dari ar rokām. 1880 2997

Ko dari, to dari ar rokām! 1560 2708

Ko dari, to dari ar rokām. 926 729

Ko dari to dari ar rokām. 925 1368

Vari pļāpāt ko gribi, tik rokas pievardi. 508 3038

Pļiksti cik gribi, tikai rokām vaļu nedid. 609 5486

Pļuksti, cik gribi, tikai rokām vaļas nedod. 1620 2326

Necere uz to, kas vēl nav rokā. 230 3326

Necerē uz ro, kas vēl nav rokā. 925 1551

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 1136 1096

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 1674 2728

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 353 823

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 230 4508

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 1685 1020

Necerē uz to, kas nav rokā. 527 25147

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 997 6776

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 1404 2655

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 1374 426

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 1602 5685

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 1629 4621

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 1611 2705

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 231 3371

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 641 4057

Necerē uz to, kas nav rokā. 1170 294

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 1599 2302

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 1596 314

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 1225 5583

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 917 3042

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 220 1581

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 968 5231

Necerē vēl uz to, kas vēl nav rokā. 759 1271

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 759 2695

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 1575 2749

Necerē uz to kas vēl nav rokā. 1630 5183

Necerē uz to kas vēl nav rokā. 3 1857

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 3 314

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 1575 1856

Necerē uz tā, kas nav rokā. 1551 5736

Necerē uz to, kas nav rokā. 116 7012

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 116 6330

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 17 14964

Necerē uz to, kas vēl nav rokā. 840 2855

Nepriecājies uz to, kas vēl nav rokā. 464 6166

Roka dreb, itkā būtu nabagu kūlis. 1599 5676

Tam jau roka trīc kā nabagu būtu nositis. 877 3542

Tev roka trīc, tu esi nabagam sitis. 1730 57053

Trīc rokas kā tītaru zaglim. 1730 66432

Roka trīs, it kā nabagu būtu sitis. 529 1532

Roka dreb it kā nabagu būtu sitis. 116 12444

Uja, tev jau roka trīc, tu esi nabagu kūlis. 527 46160

Roka dreb it kā būtu nabagu kūlis. 464 6980

Treis rūkasm, kai vystu zagļam. 512 60

Treis rūkas kai vystu zagļam. 1151 171

Uja, teu jau rokas trīc, tu esi vistas zadzis. 527 46159

Trīc roka kā cāļu zaglim. 1225 27420

Roka dreb it kā būtu nabaga kule. 639 187

Trīcēdamām rokām nekā nepadarīsi. 1667 831

Trīcēdamām rokām nekā nepadarīsi. 1627 2296

Labs, kas rokā. 1730 57165

Labs tas, kas rokā. 1900 981

Ar cyta rūkom i kotram vīgli ūglis gruobt. 1871 68

Ar cyta rūkom i kotram vīgli ūglis gruobt. 1871 183

Ar svešām rokām viegli ogles grābt. 1750 7352

Ar cita rokām ogles viegli grābt. 1945 9646

Ar otra rokām var kvēlošas ogles rušināt. 861 1911

Grib ar citu rokām sarkanas ogles raust. 208 2005

O čužajom rūkom tik žaru gruo. 1950 8014

Ar cyta rūkam žāru rauš. 221 325

Ar cyta rūkom žāru grubt. 223 647

Ar cyta rūkom vīgli žāru dzēst. 190 973

Ar ūtra rūkom tikai guni grōbt. 966 450

Rokas strādā, bet galva baro. 739 9632

Rokas strādā, bet galva baro. 99796844

Zīžu rota mugurā, salmu grīste vēderā. 1730 44937

Rota bērnu godā ceļ.Bb 32 1280

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 1661 3837

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 1635 94

Zīda rota galvā, izdzēš uguni kukņā. 384 1125

Zīda rota galvā izdzēš uguni kukņā. 1404 1124

No rozes neaug tāļu nātra. 1377 115

Neskaiti nu tē tādu rožu vārdu te man priekšā. 142 2940

Skaistām rozēm laba smarža. 556 12265

Rozes ir skaistas kaut tās dzeļ. 76 2139

Bez laika rozes nezied. 1024 470

Bez laika rozes nezied. 958 9289

Kas rozes plūc, tas pirkstus sabada. 1177 5573

Ne katrai jaukai rozei patīkama smarža. 556 13297

Jo skaistākas rozes, jo asāki ērkšķi. 1573 1575

Smaržīgas rozes nav izsalkuma dzēšanai. 556 13789

Rozes tev, ērkšķi man. 1177 8018

Uz rozes apgulstas, uz dadžiem atmostas. 527 32368

Uz rozes apgulstas, uz dadžiem atmostas. 527 9077

Rožu smaržu bieži pavada asi dzeloņi. 556 11108

Katrai rozei sava smarža un savi ērkšķi. 556 6923

Katrai rozei ir savi dzeloņi. 556 11956

Nav rozes bez ērkšķiem. 334 361

Kur rozes, tur ērkšķi. 17 3699

Rozes nav bez ērkšķiem. 527 45657

Nav rozes bez ērkšķiem. 1024 63

Neviena roze nav bez ērkšķiem. 1582 4810

Nav rozes bez ērkšķiem. 997 16315

Rozes nav bez ērkšķiem. 1596 4066

Rozes nav bez ērkšķiem. 1492 446

Neviena roze nav bez ērkšķiem. 1084 6908

Nav roze bez ērkšķiem. 1593 82

Nav rozes bez dzeloņiem. 1750 5566

Starp rozēm ir arī ērkšķi. 1225 14653

Nav rozes bez dadžiem. 840 2257

Kā rozes nav bez ērkšķiem, tā mīlestības nav bez sāpēm. 116 13656

Rublis bez kapeikas nav pilns. 1225 1618

Nav rublītis, ja viena kapeika trūkst. 1711 2203

Rublis apaļš, viņš rit. 1552 12351

Rublis apaļš - viņš rit. 1798 2332

Par rubli iedzer, par simts rubļu parāda. 1871 329

Tas jau pa rubli dzer, bet pa simts rubļu reibst. 17 37 17

Rubļu kā dubļu, pimberu kā siļķu zvīņu. 1730 66458

Rubļi kā dubļi. 1620 1934

Symts rubļu nauda, i itei na sīva. 512 188

Par rubli plāni pauti. 1730 44930

Jau kā rubli pārdzer, grivinīka navā kō dzert. 221 319

Netaisns rublis rokā kūst. 1341 13754

Pusotra rubļa astoņdesmit. 1730 66327

Par rubli trīs aitas un jērs piedevām. 1654 3926

Par rubli trīs aitas un jērs piedevām. 116 12452

Par rubli trīs aitas un jērs piedevām. 1730 44921

Par rubli trīs aitas. 23 806

Rubļu, ka dubļu naudas ne graša. 1557 3934

Rubļu koa dubļu tik naudas ni graša. 1268 542

Rubli kā dubli, naudas ne graša. 1730 76708

Rubļu kā dubļu, naudas ne graša. 1838 4281

Rubļu kā dubļu, naudas ne graša. 1620 2324

Lai tev nav symtu rublu, bet lai ir symtu draugu. 966 179

Lai tev nav symtu rubļu, bet lai ir symts draugu. 1151 120

Lai tev nav symtu rubļu, bet lai ir symts draugu. 931 1921

Lai tev nav simtu rubļu, bet lai ir simtu draugu. 1422 3289

Lai tev nav simtu rubļu, ja tikai tev ir simts draugu. 1341 17264

Lai tev nav simtu rubļu, bet lai tev ir simts draugu. 802 1175

Neturi simtu rublu, turi simtu draugu. 1542 467

Navajag symtu rubļu, kad ir symtslobu draugu. 1429 2004

Runātīgs, bet ar netīrām rokām. 12 1182

Runātīgs, bet ar netīrām rokām. 739 9669

Runā vai dirsa. 567 1103

Vai runā vai dirs. 23 1361

Ko runā, to pierunā. 1492 397

Ko runā, to pierunā. 1552 3334

Ko runā, to pierunā. 1627 3196

Runātāju ir daudz, bet darītāju maz. 1773 340

Runātāju daudz, bet darītāju maz. 1773 3111

Dažs aplam runājot kā ar zobenu iedur. 1766 480

Dažs aplam runājot, kā ar zobenu iedur. 387 9260

Kad bagāts runā, tad visi klausas. 1552 32483

No runas pazīst neģēli, no ausīm atkal ēzeli. 1459 1005

Ne visu to runā, ko domā, un ne visu to raksta, ko runā. 1552 10761

Runāt un klusu ciest īstā laikā ir patiesi gudrība. 1573 3822

Runā tā, bet domā citādi. 556 11030

Runā ar sajūsmu, bet rokas netīras. 556 10790

Runā ko runādams, apdomā galu. 1262 1311

Pats runoj, cyts dūmoj. 640 1371

Runai, runai, Raini broli - gaļai rudens, pīnam pavasars. 793 26

Kad tu par mani tā runā, ko lai es par tevi runāju. 529 2154

Lai runoj kas runoj, kas mums nu tō. 477 914

Runā bez jēgas. 1552 6242

Runā par septiņiem mēmiem. 1225 39258

Nu runys var pazeit cylvāku. 1871 78

Runā daudz, runā daudz, pārunājās arī. 834 1710

Runā to, kas kopā nestāv. 1600 15819

Kay beja runōts, tai ir dareits. 1263 1053

Kas runā bez apstāšanās, tanī maz saprašanas. 1614 302

Daudz runā, bet maz ko sarunā. 1225 826

Mozōk runoj, vairōk klausys. 465 292

Runā ar apdomu. 384 4196

Runā skaidri kā bezdelīga nočirina. 1225 11313

Runāšana dod zināšanau. 796 353

Runōt kai lyuku plēč. 780 25

Nerunā vāciski, līs lietus. 501 175

Tovai runai kōta nav. 1398 198

Kur runāts, tur lai paliek. 1730 57143

Vai runā, vai nerunā, tā tas bijis un paliks. 793 27

Runā tavu runāšanu, mute iet kā vēja dzirnavas. 1341 2467

Kū runōsi, tu dzērdēsi. 508 1286

Jo mazāk runāsi, jo vairāk dzirdēsi un arvien gudrāks tiksi. 1592 5193

Runāšana nekā nepalīdz, darīšana palīdz. 1753 527

Kā runā, tā atbalsojās. 828 7394

Lai runoj, kas runoj, a kas man nu tō. 477 561

Liela runa, mazs labums. 1444 661

Ko runā, to runā priekš visiem. 1225 1609

Runājamais izkritis. 527 4031

Nerunā tukšu runu, tad tu būsi kārtīgs. 1750 4375

Tava runa ir tik garš, tik plats. 1730 71441

Tam tā runa iet kā pātari. 1225 19311

Lai runā, labu vai ļaunu, kad tik neaizmirst. 1341 18324

Ar runuošonu dorba napadareisi. 1945 5548

Runā kā mūdzis. 556 2645

Runā kā mūdzis. 556 11976

Runā kā smūdzis. 556 6865

Runā kā smej. 116 8918

Runoj kai sapynā. 640 1829

Runoj, kai vīns ūtra nasaprūt. 477 299

Runā kā Pērkonam! 1459 1328

Runoj kai pupu paēdis. 509 585

Runoj kai ar ūtra muti. 640 1416

Runā kā muļķis. 1225 17685

Runā ka'meitietsm, domā kā kalkuns. 72 17634

Runok kai mozs. 254 254

Runā kā nupat mirtu. 1455 1577

Runoj tai kai lyuku plēšs. 640 1322

Runoj kai krīvs, ka navar soprast. 640 1798

Runā kā bez kauna! 1459 3776

Runā kā gudrais bez galvas. 72 16120

Runoj kai duraks. 640 1522

Runā kā dziedātājs. 1459 995

Runā tā kā dzied. 1552 28068

Runoj kai Dzindzinks. 640 1592

Runā kā slims. 1225 17857

Runā kā driģenes ieēdis. 828 11028

Runā kā cilvēks. 1695 1477

Kā runā, tā atskan. 1208 12077

Runoj, kai akmiņam. 509 1934

Runoj kai aizmidzis. 780 16

Runā kā čigāns. 17 19209

Runā kā ar mūri. 17 19993

Runā kā pie Bābeles. 796 6252

Runoj kai gudrinīks. 640 1587

Runoj bez tolka kai zvonars. 1344 542

Runā, kā ap mietu. 208 1955

Runā kā apakš zemes. 929 54449

Runā, kā palienētu. 384 1105

Runoj kai buļču paņēms. 820 1609

Runoj kai pruogdeņa. 1368 456

Runā kā grābeklis. 929 61411

Runā kā slaps, ka nedeg. 1376 1586

Runā kā Zālamans, dara kā Antiņš. 13 5059

Runoj kai guļ. 1950 1272

Ko runā kā vecais ķerklinieks. 796 18126

Runoj kai stuburam. 509 1933

Runa osōka kai zūbyns. 780 176

Runoi kā sunc bez astes. 765 533

Runoj kai putru strēp. 508 1930

Runā kā glupais Piektdiena. 529 1501

Runā kā tinti sadzēries. 1225 40588

Runā tikpat kā zirņus ber. 1225 774

Runā kā liels vīrs, strādā kā mazs bērns. 1685 2940

Runoj kai pa mūtgim. 508 1928

Runā kā no viņas saules. 1600 15818

Runā kā gar stabu. 1225 27429

Runā kā papugailis. 1661 4295

Runā kā papugailis. 1225 17720

Runoj kā ar vādaru. 1895 1647

Runā kā ar vēderu. 918 559

Runā kā no vēdera. 1611 2994

Runoj kai pruota vādars. 1368 590

Runā kā mazs bērns. 1225 5362

Runoj kai mozs bārns. 508 1387

Runā kā mazs bērns. 1008 6827

Runā kā bērns bez jēgas. 1079 414

Runā kā bērns. 1225 12804

Runā kā mācītājs. 1900 762

Runā kā mācītājs. 1900 984

Runā kā mācītājs. 929 59036

Runā kā mācītājs no kanceles. 1552 6879

Runā kā ķesteris. 1225 27396

Runā kā kesteris uz kanceli. 1225 17847

Runā kā no grāmatas. 880 1198

Runā kā no grāmatas. 1900 467

Runā kā no grāmatas. 1802 3199

Runā kā no grāmatas. 1376 2717

Runā kā cūka ar zosi. 1688 2179

Runā kā np grāmatas. 1661 4236

Tas runā kā no grāmatas. 1225 16527

Runā kā cūka ar zosi. 527 32924

Runā kā cūka ar zosi. 796 17272

Runā kā cūka ar zosi. 353 3859

Runā kā cūka ar zosi. 1242 748

Ko nu runā kā cūka ar zosi. 1686 412

Runā kā cūka ar zosi. 1493 583

Runā kā cūka ar zosi. 609 4897

Runā kā cūka ar zosi. 1661 4213

Runā kā cūka ar zosi. 997 7998

Runā kā cūka ar zosi. 861 1944

Runoaj koa couka ar zusi. 1268 730

Runā kā cūka ar zosi. 1592 6715

Runā kā cūka ar zosi. 1376 1000

Runā kā cūka ar zosi. 1576 7396

Runā kā cūka ar zosi. 1079 2068

Runā kā cūka ar zosi. 556 522

Runā kā cūka ar zosi. 17 29705

Runā kā cūka ar zosi. 1137 1027

Runā kā cūka ar zosi. 828 2955

Runā kā cūka ar zosi. 1728 3376

Runoj kuo zūss ar cyuku. 1945 10239

Viņi runojās kai cyuka ar zūsi. 548 2416

Runoj, kai cyuka ar zūsi. 477 300

Runā kā cūka ar zosi. 508 1575

Runoj kai zuss ar cyuku. 1558 326

Runā kā cūka ar kazu. 926 224

Runoj kai cyuka ar vylku. 508 2410

Runā kā kaza ar zosi! 1880 3607

Runā kā zoss ar cūku. 1552 5341

Runā kā pērkons, karo kā zaķis. 556 6665

Runā kā pērkons, karo kā zaķis. 1573 986

Runā kā pērkons, karo kā zaķis. 1724 1791

Runā kā pērkons, karo kā zaķis. 1627 3508

Runā kā pērkons, karo kā zaķis. 1627 3508

Runa kā pērkonam, karā kā zaķis. 609 5493

Runa kā pērkoņam, karā kā zaķis. 1552 12301

Runā kā pērkons, karā iet kā zaķis. 1798 2143

Runa kā pērkoņam, karā kā zaķis. 1225 22655

Runā kā pērkoņam, karā kā zaķis. 1668 6803

Runa kā pērkonam, karā kā zaķis. 1620 2413

Runā kā pērkons, karā kā zaķis. 1730 16515

Runa kā pērkonis, darbi kā circenim. 1376 1573

Kas daudz runā - daudz melo. 1668 6060

Kas daudz runā, tas daudz melo. 997 10081

Kas runā daudz, tas daudz melo. 1688 1947

Kas daudz runā, daudz melo. 1805 2536

Kas daudz runā, tas melo. 230 4315

Kas daudz runā, tas daudz melo. 1717 322

Kas daudz runā, tas daudz melo. 94 5557

Kas daudz runā, tas daudz melo. 1692 191

Kas daudz runā, tas melo daudz. 1601 1734

Kas runā daudz, tas melo daudz. 941 669

Kas daudz runā, tas melo. 84 7890

Kas daudz runā, tas daudz melo. 1597 5759

Kas daudz runā, tas daudz melo. 1652 1463

Kas daudz runā, tas daudz melo. 1626 3457

Kas daudz runā - daudz melo. 1552 12305

Kas daudz runā, daudz melo. 1611 3942

Kas daudz runā, daudz melo. 464 5662

Kas daudz runā, daudz melo. 553 5186

Kas daudz runā, tas daudz melo. 1880 3018

Kas daudz runā, daudz melo. 1552 25243

Kas daudz runā, daudz melo. 8 1347

Kas daudz runā, tas daudz melo. 1404 1087

Kas daudz runā, daudz melo. 834 6483

Kas daudz runā, tas daudz melo. 1381 576

Kas runā daudz, tas melo daudz. 1202 417

Kas runā daudz, tas melo daudz. 1552 5999

Kas runā daudz, tas melo daudz. 17 14086

Kas daudz runā, tas daudz pļāpā. 1900 945

Kas daudz runā, tas daudz grēko. 953 316

Kas klusām runā, tas melo. 116 14337

Kas klusām runā, tas melo un zog. 116 18820

Kas daudz runā, pulka melo. 696 3

Kas daudz runā - daudz melo. 1079 2129

Kas daudz runā, daudz melo. 1021 393

Kas daudz runā, daudz melo. 384 334

Kas daudz runā, daudz melo. 17 14552

Kas daudz runā, tas daudz melo. 961 1335

Kas daudz runā, tas daudz melo. 67 1356

Kas daudz runā - daudz melo. 375 4377

Kas daudz runā, tas daudz melo. 375 6170

Kas daudz runā, tas daudz melo. 454 20

Kas daudz runā, tas daudz melo. 116 7611

Kas daudz runā, tas daudz melo. 1748 318

Kam daudz ko runāt - daudz ko melot. 384 380

Kas daudz runoj, tys maloj. 1151 168

Kas daudz runā, tas daudz melo. 1311 1299

Kas daudz runā, tas daudz melo. 508 2149

Kas daudzi runoj, tys daudzi maloj. 365 266

Kas daudz runoi, tys daudz maloj. 831 56

Kas daudz runoj, tys daudz maloj. 831 64

Kas daudz runa, tas daudz melo. 144 1861

Kas daudzi runoi, tys daudz maloi. 1439 825

Kas runā daudz, tas melo daudz. 1552 4612

Kas daudz runā, tas daudz melo. 1542 465

Runā kā bērns bez prāta. 1602 6571

Runā kā bērns bez prāta. 1444 586

Runā kā bērns bez jēgas. 917 2970

Runā kā neprātīgs bērns. 556 2599

Runā kā bērns bez jēgas. 384 4203

Runā kā bērns bez jēgas. 384 707

Runā kā piedzēris. 1730 5611

Runā kā piedzēris. 527 36624

Runā kā piedzēris. 1190 3639

Runā kā piedzēries. 1225 26934

Runoj kai pīdzērs. 640 1449

Runoj kai pidzēris. 780 7

Runā kā piedzēris. 1730 56711

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 1690 4549

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 807 4022

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 1805 3779

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 1773 468

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 1713 876

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 1773 35

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 1010 2567

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 1726 1501

Runā kā vectēvs, dara kā mazs bērns. 1697 2269

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 1689 1656

Runā kā vecais tēvs, strādā kā mazais bērns. 997 9314

Runā kā vectēvs, dara kā mazs bērns. 1206 353

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 1650 2629

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 1802 1568

Runā kā vectēvs, bet dara kā mazais bērns. 1705 7959

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 917 1839

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 1798 989

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 116 12405

Runā kā vectēvs, dara kā mazais bērns. 17 26710

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 1262 4691

Runā kā vecaistēvs, dara kā mazais bērns. 17 28840

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazais bērns. 1552 4703

Runā kā vecais tēvs, dara kā mazbērns. 1734 876

Runā kā vectēvs. 1444 808

Runā kā vectēvs. 877 3441

Kas runā - sēj, kas klausās - pļauj. 609 5494

Kas runā - sēj, kas klausās - pļauj. 1014 2107

Kas runā - sēj, kas klausās - pļauj. 1684 336

Kas runā, tas sēj, kas klausās, tas sakrāj. 1084 8777

Kas runā - sēj, kas klausās - pļauj. 1376 1575

Kas runā tas sēj, kas klausās tas pļauj. 553 5187

Kas runā - sēj, kas klausās - pļauj. 1552 12303

Kas runā - sēj, kas klausās - pļauj. 464 5648

Kas runā - sēj, kas klausās - pļauj. 1225 3856

Kas runā, tas sēj, kas klausās, tas sakrāj. 1225 34930

Kas runā sēj, kas klausās pļauj. 3 1354

Kas runā, tas sēj, kas klausās, tas pļauj. 556 1424

Kas runā - sēj, kas klausās - pļauj. 464 1831

Kas runā - sēj, kas klausās - pļauj. 384 333

Kas runā - sēj, kas klausās - pļauj. 375 4376

Kas runā - sēj, kas klausās - pļauj. 1120 110

Kas runā - sēj, kas klausa - pļauj. 961 1337

Kas runā - sēj, kas klausās - pļauj. 17 8612

Kas runā - sēj, kas klausās - pļauj. 828 2994

Kas runā tas sēj, kas klausās tas pļauj. 23 5147

Kas runā, tas sēj; kas klausas tas pļauj. 454 19

Kas runā - sēj, kas klausās - pļauj. 17 6922

Kas runoj - sēj, kas klausōs - pļaun. 931 1915

Kas runā, tas sēj; kas klausās, tas pļauj. 1341 17259

Kas runoj sēj, kas klausas plaun. 966 103

Kas runoj - sēj, kas klausos - pļaun. 740 26084

Kas runā - sēj, kas klausās - pļauj. 1542 47

Kas runā - sēj, kas klausās - pļaun. 1311 1422

Kas runā, tas sēj; kas klausas, tas sakrāj. 1805 1831

Kas runā, tas sēj; kas klausa, tas sakrāj. 1493 3795

Kas runā, tas sēj; kas klausās, tas sakrāj. 1244 4453

Kas runā, tas sēj, kas klausas, tas sakrāj. 202 4006

Kas runā, tas sēj, kas klausās, tas sakrāj. 1225 3158

Kas runā tas sēj; kas klausa tas sakrāj. 77 171

Kas runā, tas sēj; kas klausās, tas sakrāj. 1642 1719

Kas runā, tas sēj; kas klausās, tas sakrāj. 935 15695

Kas runā, tas sēj; kas klausās, tas sakrāj. 828 9071

Kas runā, tas sēj; kas klausās, tas sakrāj. 116 16083

Kas runā, tas sēj; kas klausās, tas sakrāj. 17 23035

Kas runā, tas sēj; kas klausās, tas sakrāj. 828 16605

Kas runā, tas sēj; kas klausās, tas sakrāj. 893 863

Kas runā, tas sēj. 556 5126

Kas runā, tas sēj. 527 32768

Kas runā, tas sēj. 454 31

Runātājs sēj. 1552 4618

Runātājs daudz sēj. 1552 6002

Runā ko runādams, apdomā labi. 116 24954

Pirms tu ko runā, apdomā. 353 10100

Iekams kautko run;a - apdomā labi. 840 2707

Pirms tu kaut ko runā, apdomā labi. 1685 3038

Pirms runā, apdomā. 1685 2158

Iekams tu kaut ko runā, apdomā labi. 1674 2885

Pirms kaut ko runā, vajaga labi apdomāt. 997 11153

Mozōk runoj vairōk klausis. 508 1307

Mozōk runoj, vairōk klausies. 477 804

Jo mazāk kas runā, jo vairāk dzird tā vārdus. 1552 10776

Jo mazāk kāds runā, jo vairāk dzird tā vārdus. 1765 3295

Jo mazāk kāds runā, jo vairāk dzird. 1311 5065

Runā maz, dzirdi daudz. 1626 5082

Runā maz, dari daudz. 1244 9838

Runā maz, dari daudz. 981 426

Runā mazāk, dari vairāk. 1014 2096

Mazāk runā, vairāk dari. 796 1173

Runā maz, dari daudz. 1654 982

Runā maz, dari daudz. 202 1728

Mazāk runāt, vairāk darīt. 1595 2298

Mazāk runā, vairāk dari. 935 34116

Mazāk runāt, vairāk darīt. 935 33229

Mazāk runā, vairāk dari. 739 8091

Mazāk runā, vairāk dari. 1651 321

Mazāk runā, vairāk dari. 84 9684

Mazāk runā, vairāk dari. 202 7320

Mazāk runāt, vairāk darīt. 855 5685

Mazāk runā, vairāk dari. 384 392

Mazāk runā, vairāk dari. 855 5504

Moz runoj, daudz dori. 508 1925

Mazāk runā, vairāk dari. 1542 469

Lobōk mozōk runoj, bet vairok strodoj. 418 2084

Mazāk runā, vairāk strādā. 739 9689

Mazāk runā, betvairāk strādā. 997 6922

Maz runāt, daudz strādāt. 231 2951

Mazāk runāt, vairāk strādāt. 1225 31056

Mazāk runā, vairāk strādā. 896 338

Mazāk runā, bet vairāk strādā. 1001 524

Mazāk runā, bet vairāk strādā. 12 1150

Mozōk runōj, vairōk dumoj. 780 460

Mazāk runā, vairāk domā. 17 6973

Mazāk runā, vairāk domā. 1188 6908

Labāk mazāk runoj, bet vairāk dumot. 802 937

Lobōk mozōk runōt, bet vairāk dūmōt. 1542 1020

Mazāk runā vairāk domā. 508 2083

Labāk mazāk runā, bet vairāk domā. 1311 400

Kas maz runā, tas daudz domā. 1693 1159

Kas daudz runoj, tys moz dūmoj; kas moz runojm tys daudz dūmoj. 740 24653

Mazāk runā, mazāk domā. 529 1985

Kas maz runoj, daudzi zyna. 400 3612

Kas daudz runā, tas daudz zin. 375 6210

Kas moz runoj, tys daudz zyna. 935 33313

Jo mazāk runā, jo gudrāks paliek. 1595 1157

Kas daudz runā, tas maz zin. 1242 2321

Kas daudz runā, tas maz zina. 529 1635

Kas daudz runā, maz zin. 1 1520

Runā maz par visu, bet vismazāk par tuvāko ļaunumu. 527 36765

Runā maz par visu, bet vivairāk par tuvākā ļaunumu. 384 627

Runā maz par visu, bet vismazāk par tuvāka ļaunumu. 454 29

Runā maz par visu, bet vismazāk par tuvākā ļaunumu. 1225 1565

Kas daudz runā, tas tālu netiek. 961 3379

Kas daudz runā, tas maz panāk. 853 272

Daudz runāt maz ko der. 796 10460

Daudz runāt maz ko der. 230 4308

Daudz narunoj, lobok byus. 780 416

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 1697 4688

Daudz runāts, nav vēl daudz darīts. 925 1486

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 997 6700

Daudz runāts, nav daudz darīts. 1696 4391

Daudz runāts, vēl nav daudz darīts. 1693 6590

Daudz runāts vēl nav daudzi darīts. 1188 828

Daudz runāts nav daudz darīts. 1575 2674

Daudz runāts, vēl nav daudz darīts. 1225 1519

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 1393 1494

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 1596 3812

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 1653 689

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 1658 4687

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 1599 673

Daudz runāts vēl nav darīts. 1601 3479

Daudz runāts nav vēl darīts. 1385 4915

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 941 3987

Daudz runāts, vēl nav daudz darīts. 1557 281

Daudz runāts, vēl nav daudz darīts. 231 3259

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 968 5148

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 1404 2608

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 1639 691

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 1374 3294

Daudz runāts, vēl nav daudz darīts. 1582 1574

Daudz runāts, nav daudz darīts. 12 298

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 1630 5107

Daudz runāts, nav daudz darīts. 1459 426

Daudz runats vēl nav daudz darits. 1225 4092

Daudz runāts nav vēl daudz darīts. 585 472

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 1766 2185

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 1753 2195

Daudz runāts nav vēl daudz darīts. 1752 204

Daudz runāts, nav daudz darīts. 384 1106

Daudz runāts, vēl nav daudz darīts. 116 6280

Daudz runāts, nav vēl daudz darīts. 17 103 4

Kurš daudz runā, tas maz dara. 1696 2405

Daudz runā, maz dara. 796 11849

Kas daudz runā, tas maz dara. 1008 3053

Kas daudz runā, maz padara. 1805 4211

Daudz runāts, maz darīts. 1008 3257

Kas daudz runā, tas maz dara. 202 8392

Kas daudz runā, tas maz dara. 1225 4983

Kas daudz runā, tas maz dara. 1225 790

Daudz runā, maz dara. 1557 990

Daudz runāts, maz strādāts. 1626 4348

Kas daudz runā, tas maz dara. 929 56665

Kas daudz runā, tas maz dara. 1602 4860

Kas pulka runā, maz padara. 1880 3246

Daudz runāts vēl nav daudz darīts. 1114 233

Kas daudz runā, maz strādā. 464 8071

Kas daudz runā, tas maz dara. 877 2597

Kas daudz runā, tas maz dara. 1459 1013

Kas daudz runā - maz dara. 1730 15181

Kas vairōk runoj, tys mozōk dora. 477 805

Kas daudzi runoj, tis moz strodāj. 966 93

Kas daudzi runoj, tys moz strōdoj. 548 5581

Skaisti runā, bet nav nekā ko klausīties. 1001 541

Skaisti gan runā, bet nav nekā ko klausīties. 556 10748

Ne viss der runāt, ne viss ēst. 17 8608

Ne viss der runāt, ne viss der ēst. 967 28

Ne viss der runāt, ne viss der ēst. 567 974

Ne viss der runāt, ne viss der ēst. 1147 118

Runā to, ka patiesība. 231 1963

Nerunā visu ko zini, bet zini visu ko runā. 1404 2416

Sen naredzejas, a runot nau ku. 527 33593

Nepalaidies par daudz uz savas runas patiesību. 556 5676

Runā, ko zini; liecini, ko esi redzējis. 1642 1217

Neredzējis nerunā. 464 6089

Kas visu runā, ko dzirdējis, tas drīz dzirdēs ko negribēs. 1690 1677

Kas visu runā ko dzirdējis, tas drīz dzirdēs ko negribēs. 1225 34942

Kas visu runā ko dzirdējis, tas drīz dzirdēs ko negribēs dzirdēt. 116 18431

Kas visu runā, ko dzirdējis, tas drīz dzirdēs, ka negribēs. 1244 4466

Kas visu runā, ko dzirdējis, tas drīz dzirdēs, kā negribēs. 1008 4638

Kas visu runā, ko dzirdējis, tas drīz dzirdēs ko negribēs. 1805 1844

Kas visu runā ko dzirdējis, tas drīz dzirdēs ko negribēs. 935 15689

Kas visu runā, ko dzirdējis, tas drīz dzirdēs, ko negribēs. 1133 212

Kāds tu pats, tāda tava runa. 1860 4908

Glupam glupa runa. 1871 77

Runā kā vieglis, kauns tīri klausīties. 72 16175

Runā pats nezina ko. 508 2211

Vieglam viegla runa. 116 11071

Runā uzcirsdamies. 567 1088

Ar dumu nav ko runāt, ar pliku ko kauties. 464 4828

Gudrs ar muļķi nerunā. 734 7102

Kur rūc, tur sper. 997 10105

Kur rūc, tur sper. 527 14559

Kur rūc, tur sper. 1674 1952

Kur rūc, tur sper. 1276 688

Kur rūc, tur sper. 13 1713

Kur rūc, tur sper. 958 2595

Kur rūc, tur sper. 926 51

Kur rūc, tur sper. 1208 5294

Kur rūc tur sper. 868 844

Kur rūc, tur sper. 1244 6140

Kur rūc, tur sper. 997 2249

Kur rūc, tur sper. 997 561

Kur rūc, tur sper. 997 288

Kur rūc, tur sper. 1008 1522

Kur rūc, tur sper. 958 11943

Kur rūc, tur sper. 796 14315

Kur rūc, tur sper. 1660 767

Kur rūc, tur sper. 1188 4353

Kur rūc, tur sper. 1688 803

Kur rūc, tur sper. 202 1246

Kur rūc, tur sper. 202 4616

Kur rūc, tur sper. 927 701

Kur rūc, tur sper. 927 4882

Kur rūc, tur sper. 872 1283

Kur rūc, tur sper. 834 7042

Kur rūc, tur sper. 949 693

Kur rūc, tur sper. 1592 1092

Kur rūc, tur sper. 16431304

Kur rūc, tur sper. 1592 1806

Kur rūc, tur sper. 1641 915

Kur rūc, tur sper. 1641 142

Kur rūc, tur sper. 1591 537

Kur rūc, tur sper. 1595 1148

Kur rūc, tur sper. 1576 3656

Kur rūc, tur sper. 917 5104

Kur rūc, tur sper. 220 1557

Kur rūc, tur sper. 968 751

Kur rūc, tur sper. 884 1153

Kur rūc, tur sper. 1651 3794

Kur rūc, tur sper. 1629 643

Kur rūc, tur sper. 1009 415

Kur rūc, tur sper. 1611 1476

Kur rūc, tur sper. 1404 325

Kur rūc, tur sper. 834 5758

Kur rūc, tur sper. 1650 1329

Kur rūc, tur sper. 935 34157

Kur rūc, tur sper. 1084 1228

Kur rūc, tur sper. 1592 8242

Kur rūc, tur sper. 1375 56

Kur rūc, tur sper. 1654 3267

Kur rūc, tur sper. 70 483

Kur rūc, tur sper. 84 2848

Kur rūc, tur sper. 1377 765

Kur rūc, tur sper. 1379 1968

Kur rūc, tur sper. 231 9247

Kur rūc, tur sper. 1552 25251

Kur rūc tur sper. 3 2684

Kur rūc, tur sper. 840 1472

Kur rūc, tur sper. 116 20327

Kur rūc, tur sper. 961 6266

Kur rūc, tur sper. 101 1059

Kur rūc, tur sper. 585 434

Kur rūc, tur sper. 828 66

Kur rūc, tur sper. 1 1803

Kur rūc, tur sper. 1135 203

Kur rūc, tur sper. 1337 68

Kur rūc, tur sper. 1748 680

Rūc kā pērkons siena laikā. 1459 3957

Kur rūc, tur sper. 1552 10892

Kur rūc, tur sper. 375 6273

Kur rūc, tur sper. 17 20771

Kur rūc, tur sper. 384 4529

Kur rūc, tur sper. 1202 1372

Kur rūc, tur sper. 1074 361

Kur rūc, tur sper. 1552 6059

Kur rūc, tur sper. 828 12178

Kur jau rūc, tur arī sper. 32039

Kur rūc, tur sper. 17 6867

Kur rūc, tur sper. 159 28

Kur rūc, tur sper. 279 1115

Kur rūc, tur sper. 67 1153

Kur rūc, tur sper. 1552 3422

Kur rūc, tur sper. 1239 2023

Kur rūc, tur sper. 1752 1501

Kur rūc, tur sper. 1 1205

Kur rūc, tur sper. 1552 13654

Kur rūc, tur sper. 1552 8103

Kur rūc, tur spārdās. 556 2994

Kur rūc, tur sper. 831 13

Kur rūc, tur sper. 512 129

Kur rūc, tur sper. 1429 746

Kur ryuc, tur sper. 1151 234

Ryuc kai bolūds. 780 362

Ryuc kai bolūds. 640 989

Rūc kā bišu dore. 23 13585

Rūc kā bišu strops. 1225 5339

Ryuc kai cyuka leita laikā. 640 995

Ryuc kai cyuka leita laikā. 780 366

Rūc kā cūka. 1552 12114

Rūc kā dundurs. 997 1033

Roud koa dundurs. 1268 737

Ko nu rūc kā dundurs siena laikā. 1552 4918

Rūc kā dundurs. 1618 156

Rūc kā dundurs. 1618 293

Rūc kā dundurs. 1225 17819

Rūc kā dundurs. 1573 2529

Rūc kā dundurs. 231 9691

Rūc kā dundurs. 1225 15018

Rūc kā dundurs. 1880 2980

Rūc kā dundurs. 1880 1674

Rūc kā dundurs. 208 2057

Tik rūc kā dundurs. 929 29776

Rūc kā dundurs. 556 448

Rūc kā dundurs. 893 742

Rūc kā dundurs. 1945 9611

Rūc kā ērzelis. 893 1070

Rūc kā ērzelis. 529 1542

Rūc kā ērzelis. 1347 111

Rāc kai ērzeļs. 640 1127

Rūc kā lācis. 1444 767

Rūc kā lācis. 556 3146

Rūc kā lācs. 529 635

Rūc kā lācis. 1455 3344

Rūc kā lapseņu punduris. 877 3264

Rūc kā lapseņu pundurs. 1444 802

Rūc kā lapsenes puduls. 1599 5658

Rūc kā lapseņu pudurs. 384 940

Rūc kā lauva! 1459 1006

Rūc kā lauva. 1225 17718

Rūc kā lauva. 997 1313

Tas rūc kā lauva. 1225 2025

Rūc kā lauva. 1225 26876

Rūc kā lauva. 1225 33298

Rūc kā lauva. 1552 7435

Rūc kā lapseņu punduris. 1552 11836

Rūc kā lauva. 1225 5342

Ryuc kai pārkyuns. 640 418

Ryuc kai parkyuns. 1252 14

Ryuc, kai parkyuns. 477 319

Ryuc kai pārkyuns. 780 365

Rūc kā pērkons. 1593 1170

Ryuc kai parkyuns. 780 185

Rūc kā pērkons. 72 16027

Rūc kā pērkoņa negaiss. 556 12835

Ryuc kai pārkiuns. 512 284

Ryuc kai pārkyuns. 640 993

Rūc kā pērkons. 556 2690

Rūc kā pērkons. 1242 3132

Ryuc kai pārkyuns. 640 1475

Ryuc kai pārkyuns. 640 1447

Rūc kā pērkons. 1242 3852

Ko rūc kā vabole. 893 1069

Ryuc kai vabaļa. 640 1609

Ryuc kai vobule. 780 204

Rūc kā vecs runcis pie durvju šķirbas. 1492 586

Rūc kā zemes dies. 145 3690

Rūc kā zemes dievs. 527 31769

Rūc kā žīdi mantu dalot. 23 15362

Ryuc kai damps. 477 839

Rūc kā cūka oelu maisā ielīdusi. 1041 509

Rūc kā suns, ņaud kā kaķis. 1459 1408

Rūkc ka apš miz. 748 206

Rūc kā pats elles velns. 556 12140

Rūc kā mednis bez meldiņa. 72 10292

Ryuc kai rubuļs. 640 1434

Ko tu rūc kā rupucis. 72 13985

Rūc kā dzirnavas. 1800 5301

Rūc kā vilks. 556 1162

Rūc kā zvērs. 10 3640

Prasi runcim desu! 1620 1874

Runcis cimdiem peles neķer. 584 2154

Runcim joks, pelei nāve. 1630 601

Ķer, runci, peli, kas grauza dēli. 1774 8506

Divi runči vienā maisā nesatiek. 529 1794

Tas jau nav lāga runcis, kas pie viena cauruma lūr. 527 31761

Tas jau nav lāga runcis, kas pie viena cauruma vie lūr. 145 3433

Tīri kā runcis ar krējumu sabarojies. 3 1627

Neliec runci piena podam par sargu. 997 831

Neliec runci piena podam par valdnirku. 1600 5581

Liec runci par desu sargu! 1244 9853

Neliec runci piena podam par sargu. 796 5775

Neliec runci piena podam par sargu. 13 5230

Neliec runci piena podam par valdnieku. 609 5496

Neliec runci piena podam par sargu. 1816 3243

Neliec runci piena podam par sargu. 1695 2512

Neliec runci piena podam par sargu. 94 7170

Neliec runča piena podam par sargu. 1652 675

Neliec runci piena podam par valdnieku. 1552 12307

Neliec runci piena podam par valdnieku. 1552 12037

Neliec runci piena podam par vaktnieku. 884 594

Neliec runci piena podam par sargu. 1551 4484

Neliec runci piena podam par sargu. 1177 23787

Neliec runci piena podam par sargu. 1592 2135

Neliec runci piena podam par sargu. 12 1641

Neliec runci piena podam par sargu. 1377 368

Neliec runci piena podam par sargu. 202 4290

Neliec runci piena podam par vaktnieku. 186 63

Neliec runci piena podam par sargu. 116 18641

Neliec runci piena podam par sargu. 951 79

Neliec runci piena podam par sargu. 384 3359

Neliec runča piena podam par sargu. 67 1595

Neliec runci piena podam par sargu. 1262 3622

Neliec runci krējumam par sargu. 556 5033

Neliec runci krējuma podam par sargu. 1900 3627

Neliec runci piena podam par vaktnieku. 1137 1032

Neliec runci pie piena poda par sargu. 464 6839

Neliec runča piena podam par sargu. 840 604

Kad runcis nav mājās, tad peles virs galda. 929 54657

Kad runča nav mājās, tad peles lēkā pa galdu. 1673 529

Kad runča nav mājās, tad peles lēkā pa galdu. 1805 216

Kad runča nav mājās, tad peles lēkā pa galdu. 1695 3492

Kad runča nav mājās, peles uz galda lēkā. 1377 2034

Kad runča nav mājās, tad peles drošas. 1597 3287

Kad runča nav mājās, tad peles lēkā pa galdu. 1552 12306

Kad runča nav mājās, tad peles pa galdu lēkā. 1224 280

Kad runcis Rīgā, tad peles virs galda; kad runcis mājās, tad peles kaktā. 1137 1256

Kad runča nav mājās, tad peles lēkā pa galdu. 1552 420

Kad runcis mājā, tad peles alā. 929 53445

Kad runči mazgājas, tad viesi tuvojas. 1692 676

Runči laizas, viesi tuvojas. 1225 40120

Kad runči laizijās, tad viesi tuvojās. 1137 506

Kad runči mazgājas, tad viesi tuvojas. 1653 2408

Kas nu dos runcim krējumu laizīt. 1600 7841

Ne vienmēr runcim krējuma pods. 855 5622

Grūdīs nu runcim taukus. 1600 7979

Gryudīs tev runčam taukus. 477 724

Kas runcim taukus dos. 1225 5404

Ne vienmēr runcis pie gaļas tiek. 738 38

Apaļš kā runcis. 880 2023

Jo runci vairāk glauda, jo augstāki asti tas ceļ. 622 956

Jo runci glauda, jo kūkumu met. 1641 468

Kad runcītis glaužās, tad kuprītis ceļas. 1010 692

Jo runci glauda, jo bomi ceļ. 1008 6688