Aitas.


I. Aitas ēdināšana un kopšana.
II. Jēru audzināšana.
III. Aitas neglabā jērus.
IV. Aitu cirpšana.
V. Aitas cērp burvji.
VI. Aitas kaites.
VII. Aitu kaušana.
VIII. Aitas laika zīlēšanā.
IX. Aitas sapnī.


I. Aitas ēdināšana un kopšana.

II. Jēru audzināšana.

300. Kad aita jēru neglabā, jānoņem pirmajam svešiniekam,

301. Ja aita neglabā savus jērus, tad vajaga ņemt kaimiņi

302. Ja aita neglabā jēru, tad tā jāpeŗ ar sveša vīrieša


303. Kad aita nemīl savu jēru, tad jānopeŗ ar žīda cepuri.


304. Kad aita jēru neglabā, tad vajaga meitiešu cepuri


V. Aitas cērp burvji.


VI. Aitas kaites.


VII. Aitu kaušana.


VIII.Aitas laika zīlēšanā.


IX. Aitas sapnī.